Page 1

Lijep

c´ o n u e pri ce za lak

Andeli

VERBUM


Lijep

c´ o n u e pri ce za lak

Andeli


Naslov izvornika: Belles histoires pour s'endormir avec les Anges © Mame, Pariz, Francuska, 2013. © Copyright za hrvatsko izdanje: Verbum, Split, 2017. Tekst: Charlote Grossetête Ilustracija na naslovnici: Sibylle Delacroix Ilustracije: Madeleine Brunelet, Sibylle Delacroix i Éric Puybaret Sva prava pridržana. Nijedan se dio ove knjige ne smije umnožavati, fotokopirati, reproducirati ni prenositi u bilo kakvu obliku (elektronički, mehanički i sl.) bez prethodne pisane suglasnosti nakladnika. Glavni urednik: Petar Balta Izvršna urednica: Katarina Gugić Prijevod: Lidija Paris Lektura: Ana Škrmeta Za nakladnika: Miro Radalj CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Sveučilišne knjižnice u Splitu pod brojem 170113060 ISBN 978-953-235-583-3


Lijep

c´ o n e pri ce za laku

Andeli

VERBUM


Sadr zaj str. 7 Jakovljeve ljestve Tekst: Charlotte GrossetĂŞte Ilustracije: Sibylle Delacroix

str. 15 Rafael i Tobija Tekst: Charlotte GrossetĂŞte Ilustracije: Madeleine Brunelet


str. 23 Navje stenje Tekst: Charlotte Grossetête Ilustracije: Eric Puybaret

str. 31 Josipovi snovi Tekst: Charlotte Grossetête Ilustracije: Sibylle Delacroix

str. 41 Uskrsnuc´ e Tekst: Charlotte Grossetête Ilustracije: Éric Puybaret


e v e l j jestv l v o k e Ja

Jakov se zaputio u Haran. Put je bio dug, ali on se nije bojao. Davno prije njegova rođenja, njegov je djed Abraham prevalio veoma dug put nakon što ga je Bog pozvao da se nastani u nepoznatoj zemlji. Mladi Jakov, koji se nikada prije nije odvajao od svojih roditelja, veselio se tomu putovanju. Njegovi roditelji! Prije polaska u Haran, stari ga je otac Izak blagoslovio, a majka Rebeka zagrlila uz ove riječi: – Idi, sine! Ovdje ne ćeš naći ženu kakva ti treba. Ovdašnje djevojke ne mole se Bogu niti mu služe. Ti znaš da treba ljubiti Boga svom snagom. U Haranu kod mojega brata Labana naći ćeš zaručnicu koja razmišlja poput tebe. Idi! 7


I tako je Jakov bezbrižno pošao na put, kako to već biva u tim godinama. Putovao je cijeli dan. O zalasku sunca bio je tako umoran da je odlučio zastati i prenoćiti. Nalazio se na pustom vrletnom mjestu s tek ponešto žbunja. Zemlja je bila tvrda, neugodna za ležanje. Pa neka! Jakov nije bio zahtjevan. Pronašao je plosnati kamen, na nj položio glavu i odmah čvrsto zaspao kao da je na najmekšem krevetu. Te je noći usnuo neobičan san. U snu je vidio ljestve koje su počivale na zemlji i bile tako visoke da su vrhom dodirivale nebo. Vidio je i anđele kako se uspinju i silaze niz ljestve, posve bešumno, bez napora i s dostojanstvom i gracioznošću nebeskih stvorenja. Jakov ih je promatrao i divio se njihovoj ljepoti, kad mu se pogled najednom zaustavi na nebeskom svodu: gore je bio Gospodin u svoj svojoj slavi! Jakov u svojoj duši začuje Božji glas: – Ja sam Bog tvojega djeda Abrahama i Bog tvojeg oca Izaka. Zemlju na kojoj ležiš dajem tebi i tvomu potomstvu; tvojih će potomaka biti kao praha na zemlji! Ja sam s tobom; čuvat ću te kamo god pođeš i dovest ću te u zemlju koju sam ti obećao.

8


Jakov se probudi i protrlja oči. Još uvijek zaslijepljen viđenjem, uzgleda tražeći pogledom ljestve, anđele, Božju slavu; ali ne vidje ništa osim noći i zvjezdana neba. Vladala je potpuna tišina. Jakov sjedne, sav preplašen: „Ovo je mjesto preveličanstveno za mene!“, reče. „Ovo je kuća Božja i kuća anđela, ovo su vrata nebeska!“ Potom se primiri sjetivši se obećanja koje je čuo: Gospodin je njegov prijatelj, čega da se boji? Ponovno je zaspao i upisao taj san u svoje srce poput dragocjene uspomene koju će uvijek čuvati.

10


Sutradan se probudio u zoru, uzeo je kamen koji mu je poslužio kao jastuk i uspravio ga poput stupa, potom je na nj izlio ulje da ga obilježi i izrekao ovaj zavjet: „Ako Bog bude sa mnom i očuva me na ovome putu, ako se živ i zdrav vratim kući svojega oca, ovaj će stup biti sveto mjesto. Od danas se ovo mjesto zove Betel, ´Božja kuća´.“

11


Jakov nastavi svojim putem. Put do Harana bio je dug, veoma dug. Kad je napokon stigao, na zdencu susretne jednu pastiricu koja je napajala svoje stado. Bila je to Rahela, Labanova kći. Bila je veoma lijepa i Jakov zahvali Bogu ťto ju je stavio na njegov put.

12


Jakov se predstavi Raheli i upita za njezina oca. – Čekaj me ovdje, idem po njega! – reče Rahela. I otrči k Labanu, a on dođe na zdenac po svojega nećaka, zagrli ga i reče: – Stanovat ćeš kod nas, drago mi je što si došao!

13


Jakov pođe za Labanom i Rahelom do njihove kuće. Gledao je Rahelu i već ju je zavolio. Da, bio je siguran: Bog će održati svoje obećanje, učinit će ga sretnim i pomoći mu da zasnuje veliku obitelj!

14


i T l o e b a f i ja a R

Stari je Tobit cijeloga života služio Gospodinu. Bio je mudar i pravedan, velikodušan prema siromasima i radišan. Svi su ga voljeli. Kad eto nevolje! Sa šezdeset i dvije godine oslijepio je. Više nije mogao raditi. Nije prestajao moliti, no njegova je žena plakala jer se bojala da će zapasti u bijedu. Nije bila jedina koja je u toj zemlji plakala. Daleko od njih, u gradu Ekbatani, živjela je nesretna djevojka Sara. Bila je zaručena sedam puta, no svi su njezini zaručnici umrli na dan vjenčanja i više se nitko nije usudio tražiti njezinu ruku. Sara je, dakle, živjela sama kod svojeg oca Raguela. Vapila je Bogu da joj podari sreću. 15


Bog je čuo Tobitove i Sarine molitve pa je odlučio poslati anđela Rafaela da im pomogne. Jednoga dana Tobit reče svom sinu Tobiji: – Nije strašno ako postanemo siromašni, sine, jer Božja je ljubav naše bogatstvo. No ja imam još novca, imam deset talenata koje sam prije dvadeset godina pohranio kod čovjeka imenom Gabael, koji živi u gradu Ragesu. Nađi si suputnika jer si premlad da putuješ sam i idi po taj novac koji će nam olakšati život.

16


Tek što je Tobija izašao iz kuće nađe se licem u lice s Rafaelom, ne znajući da je on anđeo. – Dobar ti dan, prijatelju – pozdravi ga Tobija. – Poznaješ li put za Rages? – Znam ga napamet – odgovori anđeo. – Ići ću s tobom ako želiš. – Kako da ne, hvala! Za tu ću ti uslugu platiti jednu drahmu po danu. Anđeo se nasmiješi. – Kako ti je ime? – upita ga Tobija. – Azarja – odgovori Rafael.


I tako su pošli na put, a s njima je krenuo i Tobijin pas jer nije htio ostaviti svojega gospodara. Hodali su cijeli dan, a uvečer su se utaborili pokraj rijeke. Sutradan su nastavili put i o zalasku sunca stigli su u grad Ekbatanu. – Je li Rages još daleko, brate Azarja? – upita Tobija. – Još dva dana hoda – odgovori Rafael. – Noćas ćemo prespavati ovdje kod čovjeka imenom Raguel.

18


Kad su stigli pred Raguelovu kuću, anđeo ga zovne: – Tobija! – Da? – Raguel ima kćer jedinicu koja se zove Sara. Ona ima veliko srce i živu vjeru u Boga. Znaj da će se njezin otac radovati ako zatražiš njezinu ruku. Tobija ostane bez daha od čuđenja: – Čuo sam što joj se događa! Svi njezini zaručnici umiru jedan za drugim! Ne želim riskirati... – Ne boj se, Tobija. Ako budete tražili Božju zaštitu, misliš li da će vam je Bog uskratiti?

19


Nakladnik: VERBUM d.o.o. Trumbićeva obala 12, 21 000 Split Tel.: 021/340-260, fax.: 021/340-270 e-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr Tisak: Denona d.o.o. Tiskano u studenome 2017.


Lijep ´ e pric e za laku noc

Andeli Lijepe biblijske priče za laku noć s anđelima za miran san pod njihovom blagonaklonom zaštitom. Večernji trenuci pred spavanje najprikladnije su vrijeme za pričanje priča. Zbirka Lijepe priče za laku noć djeci otkriva i tumači najljepše tekstove iz Biblije i iz kršćanske predaje te će s njom rado usnuti svako dijete. Lijepe priče za laku noć – Anđeli donosi prekrasne biblijske priče koje govore o velikim ulogama koje su anđeli odigrali u životima ljudi u važnim trenutcima povijesti spasenja, štiteći ih, potičući ih i usmjeravajući ih pravim putem, što i danas čine u životu svakog od nas! Napisana jednostavnim riječima i obogaćena prelijepim ilustracijama, ova jedinstvena slikovnica Lijepe priče za laku noć – Anđeli bit će najbolji pratitelj u svijet snova za vaše dijete!

Potražite i ostale Lijepe priče za laku noć: Lijep

Isus

Lijep

oc´

c´ e pri ce za laku no

Marija ISBN 978-953-235-583-3

Andeli

Andeli

Lijepe pri ce za laku noc´ – And

Lijepe pri ce za laku noc´ – Marija

Lijepe pri ce za laku noc´ – Isus

Marija

Lijepe pri ce za laku noc´ – Isus

c za laku n

Marija

e pri ce za laku no

oc´ c za laku n

VERBUM VERBUM

VERBUM

89 kn

www.verbum.hr

Lijepe priče za laku noć - Anđeli  
Lijepe priče za laku noć - Anđeli  

Napisana jednostavnim riječima i obogaćena prelijepim ilustracijama, ova jedinstvena slikovnica "Lijepe priče za laku noć - Anđeli" bit će n...

Advertisement