Page 1

VERBUM

................................................

John Henry Newman

Križni put


Razvħati osobnu vjeru, živjeti sa sviješ°u trajne Božje prisutnosti te njegovati životan dħalog s Kristom po biblħskim razmatranjima – prokušani je put koji John Henry Newman predlaže vjernicima svakoga doba na njihovu životnomu hodo²aš°u. Pobožnost Križnoga puta, kao neiscrpno vrelo duhovnosti, pri tome vjernicima pomaže dublje ponirati u otajstvo Božje ljubavi prema ljudima. Newman upu°uje ²ovjekov pogled na Kristov križ koji je mjerilo vrħednosti svih stvari i u kojemu svaka ljudska patnja i trpljenje zadobivaju smisao te istodobno bivaju uzdignuti na razinu nadnaravnih darova. Njegov prisan i istodobno dramati²an stil vjernika uvla²i na Gospodinov put ka Kalvarħi, kao sudionika njegovih posljednjih sati. U ovome su izdanju donesene dvħe meditacħe Križnoga puta, a prethode im rħe²i Ivana Pavla II. što ih je izgovorio na Koloseju na Veliki petak 2001. godine. Doneseni se tekstovi mogu koristiti na osobnoj razini, ali su još prikladnħi za zajedni²ku molitvu, dodatak zajedni²kome ²itanju Biblije, pokorni²ka slavlja te kao polazište za propovħedi korizmenoga vremena.


John Henry Newman KRIŽNI PUT


Biblioteka:

FIDES 45.

Urednik: mr. sc. Petar Balta

Prijevod: Aleksandra Marija Chwalowsky

Za nakladnika: Miro Radalj


John Henry Newman

KRIŽNI PUT

VERBUM Split, 2009.


Priređeno prema: JOHN HENRY NEWMAN, PRAYERS, VERSES AND DEVOTIONS. The Devotions of Bishop Andrewes. Meditations and Devotions. Verses on Various Occasions, Ignatius Press, San Francisco, 2000. © Copyright za hrvatsko izdanje: Verbum, Split, 2009. Izvršna urednica: Ana Lemo, dipl. teolog Sva prava pridržana. Nijedan se dio ove knjige ne smije umnožavati, fotokopirati, reproducirati ni prenositi u bilo kakvu obliku (elektronički, mehanički i sl.) bez prethodne pisane suglasnosti nakladnika. Lektura: Anđa Jakovljević, prof.

CIP - Katalogizacija u publikaciji SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU UDK 248.143:232.96 NEWMAN, John Henry Križni put / John Henry Newman ; <prijevod Aleksandra Marija Chwalowsky>. - Split : Verbum, 2009. - (Biblioteka Fides ; 45) Prijevod djela: Prayers verses and devotions. ISBN 978-953-235-169-9 I. Križni put -- Smisao 130201080


UVOD

John Henry Newman (1801.–1890.), jedan od najvećih umova suvremene Crkve i “čudo katoličke Engleske”, nenadmašan teolog, povjesničar, propovjednik, polemičar, pjesnik i romanopisac te proročki navjestitelj, koji je iza sebe ostavio golem stvaralački opus – ljepotom i izražajnošću stila te poticajnošću misli izazovan je i današnjim čitateljima. Obraćenjem s anglikanizma na katolicizam prošao je trnovit put, slično jednomu drugom velikom obraćeniku, sv. Pavlu, te se morao nositi s prokazivanjem i progonjenošću od strane utjecajnih anglikanaca dok je s katoličke strane često ostao neshvaćen i osporavan. Njegova strastvena potraga za “istinom koja oslobađa” (usp. Iv 8,32) nije ostala besplodna, nego ga je dovela do dubljega razumijevanja kršćanske vjere te otajstva Kristove muke i uskrsnuća, postavši ujedno dragocjenom baštinom mnogih vjernika i budućih obraćenika. U ovome izdanju donosimo dvije meditacije Križnoga puta: jednu širu, a drugu sažetiju i sržniju, napisane oko 1860. Dvjema meditacijama prethode riječi pape Ivana Pavla II. što ih je izgovorio prigodom Križnoga puta na Koloseju na Veliki petak 2001. Papi je Newmanov genij 5


bio dobro poznat te je na prvi Veliki petak u trećemu tisućljeću odabrao upravo njegove kratke meditacije. Newman naglašava važnost razvijanja osobne vjere, svijest trajne Božje prisutnosti te njegovanje životnoga dijaloga s Kristom po biblijskim razmatranjima. Njegov prisan i istodobno dramatičan stil kadar je vjernika staviti na Gospodinov put ka Kalvariji, kao sudionika njegovih posljednjih sati. Prema Newmanu, Kristov je križ mjerilo vrijednosti svih stvari, u kojemu svaka ljudska patnja i trpljenje zadobivaju smisao te istodobno bivaju uzdignuti na razinu nadnaravnih darova. Kristovu smrt na križu on vidi kao neobjašnjivo otajstvo Božje ljubavi pred kojom čovjek jedino može prignuti koljena i pokloniti se. Sam Gospodin “plaća” cijenu grijeha, prokletstva za koje cijelo čovječanstvo snosi odgovornost. Jedino do one mjere do koje čovjek preispituje srce i biva svjestan svoga stanja kao grješnikâ, može osjećati tu veliku milost oproštenja grijehâ, otkupljenja, praštanja i posvećenja. Duboka radost i poziv na svetost za kršćanina izviru upravo iz križa jer nam je njime “ishod objavljen i sastoji se u ovome: naše izmirenje s Bogom, iskupljenje naših grijeha te novo stvaranje u svetosti” (Parochial and Plain Sermones, VI). Meditacije ovih dvaju Križnih putova dopunjene su na pojedinim mjestima izvatcima sabranima iz različitih Newmanovih djela, kao što su 6


Meditations and Devotions te Discourses addressed to Mixed Congregations, pri čemu ova knjiga slijedi talijansko izdanje Newmanova La via della croce, koje su priredili Luigi Gugliemoni i Fausto Negri. Ovi se tekstovi mogu koristiti na osobnoj razini, ali su još prikladniji za zajedničku molitvu, dodatak zajedničkome čitanju Biblije, pokornička slavlja te kao polazište za propovijedi korizmenoga vremena. A. L.

7


PRIPRAVNA MOLITVA Križni put – put učenika

Križni put put je solidarnosti. Isus, Sin Božji, rođen od Žene, solidaran je sa svojom braćom – trpećim i izgubljenim čovječanstvom –: u njegovu koraku, koraku izbjeglice i prognanika, razočarana čovjeka što luta s neizvjesnošću, nesigurnomu koraku djeteta, bolesnoga, starca, osuđenika što se približuje stratištu. No Isus, približavajući se Lubanjskome mjestu, vodi čovječanstvo k sjaju Slave. Križni put put je nasljedovanja. Isus, jedini Učitelj, rekao je: “Hoće li tko za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom” (Mt 16,24). Neka uvijek ide za mnom. Neka me slijedi na Kalvariju. Podno Križa nalaze se Majka, prva učenica, 9


i ljubljeni Učenik. Uzlazeći prema Kalvariji, Isus zna kako se penje k vrhovnome prijestolju kako bi darivanjem samoga sebe potvrdio svoj nauk: “Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje” (Iv 15,13).

Križni put kraljevski je i svećenički put. Isus, posvećen od Duha, Kralj je i Svećenik. Pa ipak, na putu prema Kalvariji ne nosi nikakvo kraljevsko obilježje ni svećeničko ruho. A opet, zna kako njegovo Kraljevstvo započinje u jedinome za nj mogućem obliku: on vlada snagom ljubavi. Sada započinje njegovo Svećeništvo: nedužni i krotki Jaganjac predaje sam sebe, žrtvu okajnicu za grijehe svijeta. Križni put put je nade. Zalazak sunca u sebi već sadrži sigurnost zore. U predvečerje života Isus je siguran u Očevu ljubav, nada se, unatoč dokazima poraza; siguran je kako će iz mračne utrobe zemlje izići kao “sjajna zvijezda Danica” (Otk 22,16). Isus zna kako, koračajući prema smrti, zapravo ubrzava korake prema uskrsnuću. 10


Križni put put je punine: boli i ljubavi bez granica, potpuna poniženja i konačna uzvišenja; punine Duha, koji izlazi iz otvorenoga boka Spasiteljeva, kao rijeka života i milosti; punine oprosta i milosrđa, pomirenja i mira. Čas “vapaja jakim glasom” (usp. Mk 15,37) i tišine svemira, koji oplakuje smrt svoga Stvoritelja. Čas poslušne ljubavi: “Oče, dovršeno je!” (usp. Iv 19,30). Čas naklonjene glave i djelatna odmora. A, u srcu Majke, čas neizmjerne boli i strepećega iščekivanja. Ivan Pavao II. Križni put na Koloseju, 13. travnja 2001. Stala plačuć’ tužna Mati, gledala je kako pati Sin joj na križ uzdignut. Od žalosti, Majko sveta, rane Sina tvog propeta, nek’ mi budu u srcu!

11


RAZMATRANJA UZ POSTAJE KRIŽNOGA PUTA


PRVA POSTAJA Isusa osuđuju na smrt

P. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. N. Jer si po svojemu svetom križu otkupio svijet. Nakon što je napustio Kajfinu kuću te bio odvučen pred Pilata i Heroda, ismijan, izudaran, popljuvan, leđa iskidanih udarcima biča, glave okrunjene trnjem, Isusa sama, koji će na sudnji dan suditi svijetu, osuđuju nepravedni suci na nečasnu i mučnu smrt. Isus je osuđen na smrt. Njegova je smrtna presuda potpisana, a tko li ju je drugi potpisao negoli ja kada sam počinio svoje prve smrtne grijehe? Moji prvi smrtni grijesi, kada sam otpao od stanja milosti u koje si me ti uveo po krštenju, oni su bili tvoja smrtna presuda, o Gospodine. Nedužni je trpio za krivoga. Ti su moji grijesi bili glasovi što su grmjeli: “Raspni ga!” Ona spremnost i uživanje s kojima sam ih počinio bili su pristanak što ga je Pilat dao toj bučnoj gomili. A tvrdoća srca koja je uslijedila nakon njih, moje gnušanje, moj očaj, moja ohola nestrpljivost, moja tvrdoglava odluka da nastavim griješiti, ljubav spram grijeha koja me obuzela – što su ti snažni i suprotstavljeni osjećaji drugo bili doli 15


udarci i hule kojima su te dočekali nesmiljeni vojnici i svjetina, izvršavajući tako kaznu koju je bio izrekao Pilat? Gospodine, očisti mi srce i um od svega što je prošlo. Izbriši svaki spomen na zlo i oslobodi moju dušu od svake slabosti. Podaj mi pravo viđenje nevidljivih stvari i daj da, istinski, u djelima, u životnim pojedinostima stavljam tebe ponad bilo čega na zemlji. Podaj mi hrabrost i pravi osjećaj kako bih mogao razlikovati dobro od zla. Udijeli mi poniznost u svemu i daj da za te gajim blagu i nježnu ljubav. Oče naš... – Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se! Dušom njenom razboljenom, rastuženom, ražaljenom, prolazio mač je ljut. Od žalosti…

16


DRUGA POSTAJA Isus prima na se križ

P. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. N. Jer si po svojemu svetom križu otkupio svijet.

Krupan, a time i težak križ – dovoljno čvrst da ga drži kada stigne na Kalvariju – stavljen je na njegova ranjena ramena. On ga prima krotko i blago, štoviše, radosna srca, jer ima postati spasenjem čovječanstva. Istina, no spomeni se: teški je križ težina naših grijeha. Svom se težinom oborio na njegov vrat i ramena. Jao! Kakav li sam nenadan i težak teret stavio na tebe, o Isuse. Iako si ti, koji sve vidiš, u mirnu i jasnu predočenju svoga uma bio na to u potpunosti pripravljen, tvoje je onemoćalo tijelo zadrhtalo pod njim kada je položen na te. Oh, kolike li strahote što sam podigao ruku na svoga Boga! Kako bih ikada mogao pomisliti da će mi oprostiti da On sam nije rekao kako mora proći svoju gorku muku da bi nam Bog oprostio. Tjeskobna i bolna srca, priznajem, Isuse, kako su moji grijesi ti koji su te udarali po licu, 17


nanijeli rane tvojim svetim rukama, razdrijeli ti tijelo željeznim čavlima, pribili te na križ i ostavili ondje da polako umreš. Oče naš... – Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se! O koliko ucviljena, bješe ona uzvišena, Majka Sina jedinog!

Od žalosti…

18


TREĆA POSTAJA Isus pada prvi put pod križem

P. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. N. Jer si po svojemu svetom križu otkupio svijet. Isus, pognut pod težinom i duljinom golema križa koji se vuče za njim, polako kreće na put, sred poruga i uvrjeda gomile. Već je i agonija u Getsemaniju bila dovoljna da ga iscrpi, no bilo je to tek prvo od mnoštva trpljenja. Kreće rado svim srcem, no njegovi ga udovi izdaju te On pada. Da, upravo je onako kako sam strahovao. Isus, snažni i moćni Gospodin, na trenutak je osjetio kako su naši grijesi jači od njega. Pada – pa je neko vrijeme nosio teret; zateturao se, ali je izdržao i nastavio hodati. Što ga je, onda, bilo navelo da posustane? Kažem, ponavljam, to je upozorenje i spomen tebi, moja dušo, na tvoj ponovni pad u smrtni grijeh. Pokajao sam se za grijehe svoje mladosti i neko sam vrijeme živio čestito, ali se naposljetku, kada nisam pazio, pojavila nova napast te sam iznenada popustio. Tada se učinilo kako su umah iščezle sve moje dobre navike, nalik na odjeću koja je skinuta – tako me hitro i potpuno milost bila napustila. U 19


tomu sam trenutku pogledao svoga Gospodina, i eto: pao je, a ja sam lice zario u ruke i ostao u stanju duboke postiđenosti. O, Gospodine, očuvaj mi oči, uši i srce od robovanja zemaljskim stvarima. Raskini moje okove, uzdigni mi srce. Neka čitavo moje biće bude vazda upravljeno k tebi. Ne dopusti da te ikada izgubim iz vida; i dok te tako budem netremice promatrao, neka moja ljubav prema tebi raste svakoga dana sve više i više!

Oče naš... – Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se! Bol bolova sve to ljući, blaga Mati gledajući muke slavnog Čeda svog! Od žalosti…

20


ČETVRTA POSTAJA Isus susreće svoju svetu Majku

P. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. N. Jer si po svojemu svetom križu otkupio svijet.

Isus ustaje, iako ranjen padom; nastavlja hodati, i dalje na ramenima noseći svoj križ. Pognut je, no na jednome mjestu, podignuv’ pogled, ugleda svoju Majku. Na trenutak se njih dvoje samo gledaju te On nastavlja dalje. Marija bi, da je to bilo moguće, radije bila sama preuzela sva njegova trpljenja, nego da, prestajući biti uz njega, ne zna u čemu se ona sastoje. I On je zadobio osvježenje, kao od nježna i dobrodošla daška zraka, ugledavši njezin osmijeh sred prizorâ i buke koji su ga okruživali. Ona ga je poznavala prekrasna i slavna, kada su mu svježina božanske nevinosti i mir resili lice; sada ga je vidjela toliko promijenjena i izobličena da ga je jedva mogla prepoznati, osim prodorna, snažna i mirna pogleda što joj ga je uputio. No ipak, sada je nosio teret grijehâ svijeta te je, iako je bio sav svet, na svomu licu imao njihovu sliku. Nalikovao je na kakva izopćenika i zlikovca opterećena nekom straš21


nom krivnjom. On, koji ne upozna grijeha, za nas je učinjen grijehom; ne tek crta lica, ili koji ud, već je sav odražavao grijeh, prokletstvo, kaznu, smrtni strah. O, kakva li susreta Sina i Majke! A opet, bilo je tu i međusobne utjehe, jer je vladalo međusobno suosjećanje. Isus i Marija – mogu li oni čitavu vječnost zaboraviti ovo vrijeme muke? O Majko sveta, ohrabri me! Ti, koja si bdjela nad Isusom dok je bio malen, koga si pažljivo slušala dok je rastao, koja si stajala u podnožju njegova križa! Budi mi blizu, Majko sveta, kako bih mogao steći djelić tvoje čistoće, tvoje jednostavnosti, tvoje vjere te kako bi Isus postao za mene, kao što je to bio za tebe, jedinim predmetom ljubavi i klanjanja. Oče naš... – Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!

22


Koji čovjek ne bi plak’o, Majku Božju videć’ tako, u tjeskobi tolikoj?

Od žalosti…

23


PETA POSTAJA Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

P. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. N. Jer si po svojemu svetom križu otkupio svijet.

Napokon ga je dokraja izdala snaga te više nije u stanju nastaviti. Njegovi su krvnici ostali zbunjeni. Što učiniti? Kako će stići do Kalvarije? Ubrzo opaze stranca koji djeluje snažno i sposobno – Šimuna Cirenca. Zgrabe ga te primoraju nositi križ zajedno s Isusom. Pogled na Trpećega probo je srce toga čovjeka. O, kakve li povlastice! O, sretna dušo, od Boga izabrana! On radosno preuzima dodijeljenu mu ulogu. To se dogodilo po Marijinu zagovoru. On je molio, ne za sebe – osim da kalež trpljenja može ispiti do kraja, kako bi izvršio Očevu volju, ali se zato ona pokazala majkom, prateći ga svojim molitvama, budući da mu ni na jedan drugi način nije mogla pomoći. Stoga je poslala toga stranca da mu pomogne. Upravo je ona vojnike navela na pomisao kako su možda prestrogi prema njemu. 24


SADRŽAJ

Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 PRIPRAVNA MOLITVA Križni put – put učenika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 RAZMATRANJA UZ POSTAJE KRIŽNOGA PUTA . . . . . . . . . . . . . .13

KRATKA RAZMATRANJA UZ POSTAJE KRIŽNOGA PUTA . . . . . . . . . 47

79


Nakladnik: VERBUM d.o.o. Trumbićeva obala 12, 21000 Split Tel.: 021/340-260, fax: 021/340-270 E-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr Priprema za tisak: ACME Tisak: JAFRA PRINT, Split Tiskano u veljači 2009.


Engleski kardinal John Henry Newman (1801.–1890.) jedna je od najiznimnħih i najzna²ajnħih osobnosti suvremene Crkve. Polovicu svoga duga života proveo je u Anglikanskoj crkvi u kojoj je, posve°en za pastora, kao vrstan propovjednik okupljao intelektualce iz Oxforda i promicao ideje Oxfordskoga pokreta s ciljem obnove tamošnje Crkve. Poslħe obra°enja s anglikanstva zaredio se kao rimokatoli²ki sve°enik te je na tlu Engleske osnivao oratorħe sv. Filipa Nerħa, a 1850. osnovao je i organizirao katoli²ko Sveu²ilište u Dublinu. Papa Leon XIII. prepoznao je u njemu promicatelja svoga vlastitog programa kojim je Crkvu htio pomiriti s kulturom, a svojim idejama utjecao je na mnoge važne zaklju²ke Drugoga vatikanskog sabora. U tħeku je postupak za njegovu beatiękacħu. U izdanju Verbuma objavljen je tematski izbor iz njegovih mnogobrojnih djela, sabran pod naslovom Misli o krš°anskoj vjeri.


Duboka radost i poziv na svetost za kršüanina izviru upravo iz križa jer nam je s njime ishod objavljen i sastoji se u ovome: naše izmirenje s Bogom, iskupljenje naših grijeha te novo stvaranje u svetosti. John Henry Newman

Cijena: 35 kn

ISBN 978-953-235-169-9

www.verbum.hr

Profile for VERBUM d.o.o.

Križni put  

Razvijati osobnu vjeru, živjeti sa sviješću trajne Božje prisutnosti te njegovati životan dijalog s Kristom po biblijskim razmatranjima – pr...

Križni put  

Razvijati osobnu vjeru, živjeti sa sviješću trajne Božje prisutnosti te njegovati životan dijalog s Kristom po biblijskim razmatranjima – pr...

Profile for verbum.hr
Advertisement