Page 1

Isuse, misli ti! Čudesna molitva u svim poteškoćama i potrebama


Isuse, misli ti! Čudesna molitva u svim poteškoćama i potrebama


Biblioteka Knjiga 16. Imprimatur + Vincenzo Pelvi, napuljski pomoćni biskup 25. srpnja 2006. Nakladnik: VERBUM d.o.o. Trumbićeva obala 12, 21 000 Split Tel.: 021/340-260, fax: 021/340-270 E-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr Glavni urednik: Petar Balta Izvršna urednica: Lidija Piskač Prijevod: Mladen Parlov Lektura: Anđa Jakovljević Za nakladnika: Miro Radalj Tisak: Printera Grupa d.o.o. Tiskano u travnju 2015. CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Sveučilišne knjižnice u Splitu pod brojem 151123043 ISBN 978-953-235-434-8


Sadržaj Isuse, predajem se tebi, misli ti!..................5 Krunica predanja .......................................15 Ključ koji u žalostima otvara vrata Božje ljubavi .........................17 O molitvi ...................................................19 Čudesni život don Dolinda Ruotola .................................25


Isuse, predajem se tebi, misli ti! Meditacija ili čin predanja protiv tjeskobe i žalosti Don Dolindo Ruotolo, napuljski svećenik, koji je živio i umro na glasu svetosti, napisao je ovu meditaciju koju je sam Isus nadahnuo. Promijeniti uznemirenost u molitvu Isus govori dušama: Zašto se nepotrebno uznemirujete? Prepustite meni brigu o svojim stvarima i sve će biti dobro, sve će se smiriti. Zaista, kažem vam, svaki čin istinskoga, slijepa, potpuna pouzdanja u mene ima učinak koji želite te razrješava najzamršenije situacije. Meni se prepustiti ne znači ljutiti se, uznemiravati i očajavati, okrećući se potom k meni u uzne5


mirenoj molitvi kako bih ja vas slijedio te tako promijenio uznemirenost u molitvu. Prepustiti se znači spokojno zatvoriti oči duše, odvratiti misao od uznemiravanja te se meni vratiti uz riječi: misli ti kako bih ja mogao djelovati. A protiv predanja djeluju zabrinutost, uznemirenost te preuzetno razmišljanje o posljedicama nekoga čina. To je poput zbrke koju imaju dječica koja žele da se mama brine o njihovim potrebama, a željeli bi i oni sami na to misliti, ometajući tako svojim idejama i dječjim hirovima njezin rad. Zatvorite oči te pustite da vas nosi struja moje milosti, zatvorite oči i ne mislite na sadašnji trenutak, odvratite misao od budućega kao od napasti, počivajte u meni vjerujući u moju dobrotu i kunem vam se svojom ljubavlju da, ako mi se obratite s takvom raspoloživošću u smislu: misli ti, ja ću se za sve pobrinuti, utješit ću vas, osloboditi ću vas i vodit ću vas. I kada vas moram dovesti na put različit od onoga koji vi vidite, ja vas vježbam, nosim vas na svojim rukama te vas, poput dječice koja spavaju na majčinim rukama, donosim na drugu obalu. Ono što vas smućuje te vam čini veliko zlo jest vaše razmišljanje, vaša misao, vaša muka i vaša želja da pod svaku cijenu sami riješite ono što vas tišti. 6


U duhovnim i materijanim potrebama... Koliko stvari ja činim kada se duša u svojim potrebama, bilo duhovnim, bilo tjelesnim, meni obraća, gleda me i kaže mi: “Isuse, misli ti.” Zatvori oči i odmaraj se u meni! Malo milosti dobivate kada žarko želite da ih dobijete i dosađujete molitvama, a dobivate puno kada se u molitvi potpuno povjerite meni. Vi u boli molite u biti da vam uklonim tu situaciju ili problem, ali da to učinim kako vi hoćete… Obraćate se meni, ali hoćete da se ja prilagodim vašim idejama, poput bolesnika koji liječniku sugerira kako da ga liječi. Ne činite tako, nego molite kako sam vas učio u Očenašu: “Sveti se ime tvoje”, to jest proslavi se u mojoj potrebi. “Dođi kraljevstvo tvoje”, to jest neka sve vodi prema ostvarenju tvojega kraljevstva u nama i u svijetu: “Budi volja tvoja”, znači: misli ti, Isuse. Ja posredujem svojom svemoći i rješavam najzamršenije situacije. Evo, ti vidiš kako zlo napre7


duje umjesto da gledaš kako ono opada. Ne uznemiruj se, zatvori oči i reci mi s pouzdanjem: “Budi volja tvoja, misli ti, Isuse.” Rekoh ti da ja mislim i posredujem kao liječnik i činim čudo kada je potrebno. Vidiš kako si nemoćan? Ne brini se, samo zatvori oči i reci: “Misli ti.” Rekao sam ti da ću ja misliti. Suprotno predanju je zabrinutost, uznemirenost i razmišljanje o posljedicama nekoga čina. To je isto kao uznemirenost djece koja zahtijevaju da mama misli na njihove potrebe, na način kako to oni žele i da im ispuni sve njihove ideje i hirove. Zatvorite oči i dopustite da vas nosi struja moje milosti, zatvorite oči i dopustite mi da djelujem, zatvorite oči i ne mislite na sadašnji čas, odbijte misao na budućnost kao iskušenje. Odmarajte se u meni, vjerujući mojoj dobroti, i obećavam svojom ljubavlju da ću, ako mi u svojemu predanju samo kažete: “Misli ti”, zaista misliti na vašu situaciju, da ću vas utješiti, osloboditi i voditi. I kada vas moram voditi drugim putem od onoga koji ste vi zamislili, onda vas i podučavam, nosim vas u naručju jer nema moćnijega lijeka od mojega posredovanja s ljubavlju. No ja mislim samo onda kada vi zatvorite oči. Vi ne 8


možete spavati, vi želite sve provjeriti, ispitati, na sve misliti, tako se prepuštate ljudskim silama ili, još gore, ljudima, uzdajući se u njihovo posredovanje. Upravo to smeta mojim riječima i mojim vidicima. Oh, kada biste samo znali koliko ja čekam na ovo vaše predanje da bih mogao iskazati dobročinstvo i kako sam žalostan kada vas vidim uznemirene! Sotona upravo nastoji da vas uznemiri kako bi vas istrgnuo iz mojih ruku i učinio vas plijenom ljudskih inicijativa. Pouzdajte se zato u mene, odmarajte se u meni, predajte se meni u svemu. Ja činim čudesa onoliko koliko se vi meni predajete, a ne koliko se vi u sebe pouzdajete. Ja dijelim milosti kada ste vi u potpunu siromaštvu! Kada imate neke svoje izvore, makar i neznatne, ili ako ih tražite, vi se nalazite u naravnomu polju, slijedite naravni tijek stvari u kojima je često upleten Sotona. Nitko od onih koji su raspravljali ili mozgali nije činio čudesa, pa ni sveci. Samo onaj koji se prepušta Bogu može djelovati na božanski način.

9


Kada se uzdamo u Boga... Kada vidiš da se stvari kompliciraju, reci u duši zatvorenim očima: “Isuse, misli ti.” Oslobodi se svojih misli… usmjeri pozornost na drugo jer tvoja je pamet ograničena i teško možeš prepoznati zlo. Zato se uvijek uzdaj u mene, a oslobodi od sebe. Čini tako u svim svojim potrebama. Činite tako svi pa ćete neprestano gledati velika i tiha čudesa. Kunem vam se svojom ljubavi. Ja ću misliti, budite sigurni. Molite uvijek u raspoloženju predanja i uživat ćete velik mir i velike plodove, pa i onda kada vam dajem milost žrtvovanja, naknade za grijehe i obnovu ljubavi koje nosi trpljenje. Čini li se to nemoguće? Zatvori oči i reci svom dušom: “Isuse, misli ti.” Ne boj se, ja ću misliti. A ti ćeš u poniznosti blagoslivljati moje ime. Tvoje molitve ne vrijede toliko koliko vrijedi ovo pouzdano predanje; sjeti se dobro toga. Nema učinkovitije devetnice od ove: “O, Isuse, predajem se tebi, misli ti” “Predaj se mojemu srcu… i vidjet ćeš.” Hoću da vjeruješ mojoj svemoći, a ne svojemu djelovanju; dopusti da ja djelujem u tebi i preko tebe u dru10


HOSANA – OMILJENE MOLITVE I POBOŽNOSTI ZA SVAKOGA Novi izdavački niz HOSANA donosi popularne duhovne knjižice za najširu publiku, s kvalitetno priređenim omiljenim pobožnostima i molitvama. Svaka od knjižica lijepo je grafički opremljena i tiskana u kolor tisku na sjajnom papiru visoke kvalitete. Izdanja biblioteke HOSANA dostupna su u knjižarama Verbum, web knjižari www.verbum.hr i svim boljim vjerskim knjižarama po popularnim cijenama.

Pobožnost Duhu Svetomu

Pobožnost Bezgrješnomu Srcu Marijinu

Devetnica, trodnevnica, litanije, molitve, krunica

Devetnice, krunice, litanije, molitve, darovi

Pet prvih subota • Molitve • Krunice • Litanije

Pobožnost Srcu Isusovu

Pobožnost sv. Judi Tadeju

Pobožnost sv. Antunu

Veliko obećanje devet prvih petaka, molitve

Devetnica, litanije, molitve, krunica

Devetnice sv. Padre Piju


HOSANA – OMILJENE MOLITVE I POBOŽNOSTI ZA SVAKOGA

15 četvrtaka sv. Rite

Pobožnost sv. Josipu Devetnica Tridesetodnevna pobožnost Žalosti i radosti sv. Josipa

Molitve sv. Brigite 15 molitava • 7 molitava

15 minuta s Isusom Pred Presvetim, u svakoj prilici i na svakom mjestu

Tri Zdravomarije Ključ za odlazak u Raj

Pobožnost sv. Benediktu Medaljica sv. Benedikta Molitva za zaštitu od zloga Devetnica, litanije, molitve

Devetnica Gospi koja razvezuje čvorove Omiljena pobožnost pape Franje

Isuse, uzdam se u tebe

Pobožnost milosrdnomu Isusu Krunica i zazivi Božjemu milosrđu


Ovu čudesnu molitvu Isuse, misli ti!, koja snaži u svim potrebama i poteškoćama, nadahnuo je sam Isus, a napisao ju je Don Dolindo Ruotolo. Ta kratka molitvena meditacija jača vjeru i potiče na potpuno povjerenje i pouzdanje u Božju ljubav i milosrđe, oslobađa od tjeskobe i žalosti te dušu ispunja utjehom i ljubavlju. U izvanjskim i nutarnjim nemirima, u duhovnim i materijalnim brigama i potrebama, sam Isus nas u ovoj meditaciji poziva da mu kažemo: Isuse, misli ti! Knjižici su pridodane i posebna Krunica predanja, zatim Ključ koji u žalostima otvara vrata Božje ljubavi te odabrane misli don Dolinda o snazi i moći molitve. Don Dolindo Ruotolo napuljski je svećenik, kojega je još za života pratio glas o svetosti. O njemu je sv. Padre Pio iz Pietrelcine vjernicima hodočasnicima iz Napulja rekao: “Zašto dolazite ovamo kada imate don Dolinda u Napulju? Idite k njemu, on je svetac.”

ISBN 978-953-235-434-8

9 kn

www.verbum.hr

Isuse, misli ti  

Ovu čudesnu molitvu "Isuse, misli ti!", koja snaži u svim potrebama i poteškoćama, nadahnuo je sam Isus, a napisao ju je Don Dolindo Ruotolo...

Isuse, misli ti  

Ovu čudesnu molitvu "Isuse, misli ti!", koja snaži u svim potrebama i poteškoćama, nadahnuo je sam Isus, a napisao ju je Don Dolindo Ruotolo...

Advertisement