Page 1

MOLITVENIK SV. ILIJE PROROKA Svjedok s Karmela

VERBUM


MOLITVENIK SV. ILIJE PROROKA Svjedok s Karmela


MOLITVENIK SV. ILIJE PROROKA Svjedok s Karmela Priredio: don Ljubo Planinić

VERBUM Split, 2018.


Imprimatur: Mostar, 18. svibnja 2009. Prot. 530/2009. Molitvenik naslovljen SVJEDOK S KARMELA neka se tiska + Ratko, biskup © Verbum, Split, 2018. Sva prava pridržana. Nijedan se dio ove knjige ne smije umnožavati, fotokopirati, reproducirati ni prenositi u bilo kakvu obliku (elektronički, mehanički i sl.) bez prethodne pisane suglasnosti nakladnika. Glavni urednik: mr. sc. Petar Balta Izvršna urednica: Lidija Piskač Lektura i korektura: don Ilija Drmić Teološka lektura: dr. Mato Zovkić Za nakladnika: dr. sc. Miro Radalj CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Sveučilišne knjižnice u Splitu pod brojem 170425001 ISBN 978-953-235-606-9


Napomene uz dopunjeno izdanje Molitvenik sv. Ilije proroka – Svjedok s Karme­ la jedan je od najomiljenijih molitvenika za vjernike svih uzrasta budući da uz posebne pobožnosti sv. Iliji – litanije, molitve, devetnicu, čitanja itd. – sadrži i bogatstvo brojnih drugih molitava i vjerskih sadržaja: obrasce vjere koji će biti od iznimne koristi svakome vjerniku, službene molitve Crkve vezane uz sakramente i blagoslovine, zatim pobožnosti i molitve: pobožnost u čast Isusu i presvetomu oltarskom sakramentu, pobožnost Duhu Svetomu, štovanje Blažene Djevice Marije, štovanje svetaca te svakodnevne i prigodne molitve. Na kraju molitvenika nalaze se tekstovi najčešćih crkvenih pjesama, kao i pastoralne upute s važnim informacijama o sakramentima, ostalim bogoslužnim činima, hodočašćima, postu i nemrsu te drugim važim temama vezanim za svakodnevni kršćanski život. U izdanju župe sv. Ilije Proroka u Kruševu doživio je nekoliko izdanja, a sada ga po želji i s dopuštenjem njegova priređivača don Ljube Planinića javnosti nudimo u novomu, dopunjenom i proširenom izdanju nakladničke kuće Verbum. 5


U molitveniku su zadržane sve molitve iz prethodnih izdanja, kao i posebnosti koje su vezane za pobožnosti sv. Iliji u Bosni i Hercegovini koji je njezin zaštitnik, a ovo novo izdanje obogaćeno je Devetnicom sv. Iliji, molitvama i pjesmama te popisom župa posvećenih ovome svecu u Hrvatskoj. Devetnicu kao i ostale molitve sv. Iliji može se moliti zajednički u župnim i drugim zajednicama kao i privatno, bilo da se moli uoči proslave Sv. Ilije ili pojedinačno u nekoj potrebi. Ovaj izniman molitvenik sveobuhvatna sadržaja namijenjen je svim hrvatskim vjernicima te će im pomoći da prodube svoje molitveno iskustvo. Osim što će svakako poslužiti jačanju pobožnosti prema sv. Iliji, bit će koristan i u različitim životnim prigodama kao drag osobni i obiteljski molitvenik, služeći na duhovno obogaćenje svima koji se njime budu služili.

6


Predgovor prvome izdanju Katolički je molitvenik zbirka molitvenih tekstova za privatnu i liturgijsku uporabu. Razvio se iz “Molitve časova” za redovnike i svećenike u koju su od 8. st. stavljani starozavjetni psalmi s kratkim čitanjima iz Svetoga Pisma, života svetaca i prigodnim molitvama. Starozavjetni molitelj zanosno klikće: “Sedam puta na dan tebe hvalim zbog pravednih sudova tvojih” (Ps 119,164). Na temelju ovoga biblijskog izričaja Bogu posvećene osobe ujutro, više puta tijekom dana, navečer i pred spavanje upućuju Bogu molitve da bi posvetile svoj radni dani i s mišlju na Boga pošle na noćni počinak. Nakon izuma tiska molitvenici su priređivani i za vjernike laike te sadrže jutarnje i večernje molitve, litanije u čast Gospodinu Isusu, Blaženoj Djevici Mariji, različitim svecima. U skladu s reformom Drugoga vatikanskog sabora u molitvenike biva uvršten obred mise kao čina kojim se očituje i izgrađuje crkvena zajednica u jednoj župi, zatim sakramenti, molitve u različitim prigodama, kratka razmatranja i pouka u vjeri. 7


Od molitvenika u čast pojedinom svecu kod katolika u Bosni i Hercegovini najpoznatije je Biserje sv. Ante, te Molitvenik fra Anđela Nuića, ali u novije vrijeme ima i drugih. Tako su župa Presnače i Biskupski ordinarijat Banjaluka priredili i izdali Kišu nebeskih ruža – Molitvenik u čast sv. Terezije od Djeteta Isusa (1990.), a bolnički svećenik u Mostaru don Radoslav Zovko priredio je (2001.) a Crkva na kamenu tiskala molitvenik Zdravlje bolesnih. Ovo je Molitvenik sv. Ilije proro­ ka koji je priredio i izdaje don Ljubo Planinić, župnik župe sv. Ilije u Kruševu, biskupija Mostarsko-duvanjska, imajući u vidu da su brojne župe posvećene sv. Iliji proroku također u drugim biskupijama Bosne i Hercegovine koja po dopuštenju Svete Stolice od 1752. godine štuje ovoga starozavjetnog sveca kao svoga zaštitnika. Ilijina borba da svoje sunarodnjake zadrži u vjernosti Bogu savezniku ili ih vrati k vjeri otaca, u vremenu kada su kraljica Izabela i kralj Ahab silom nametali štovanje poganskih božanstava, poticaj je i nama, današnjim katolicima, da svoju vjeru tijekom školovanja upoznajemo te da je kao odrasli muškarci i žene svjedočimo među sugrađanima drugačijih uvjerenja. Ilija je današ8


njim ljudima posebno privlačan zato što je stanovao uz potok Kerit, što je u prirodnom okolišu na gori Karmelu prinio žrtvu Bogu koji se objavio po Abrahamu, Mojsiju i prorocima te što se u vremenu duhovnoga klonuća povukao na svetu goru Horeb, tu doživio Božju nazočnost u šapatu lahora i obnovio se u proročkom zvanju. Litanije i druge molitve u čast proroku Iliji pomoći će moliteljima da prepoznaju Boga nazočnoga u njihovim životnim prilikama, u prirodi i u događajima našega vremena. Ostale molitve i pjesme ponuđene u ovom molitveniku pomoći će onima koji se njime budu služili da svoj radni dan posvećuju jutarnjom i večernjom molitvom, aktivno sudjeluju u nedjeljnoj misi, prate slavlje sakramenata u obiteljskim i župnim svečanostima i pjevaju pjesme na liturgijskim slavljima svoje župe. Posebno preporučam pravne odredbe i pastoralne upute za krštenje djeteta, kumovanje na krštenju i potvrdi, sklapanje kršćanske ženidbe i vjernički ukop. One se nalaze na kraju ovoga molitvenika, obuhvaćaju nekoliko stranica i trebalo bi ih češće pročitati. 9


Sveti Ilija prorok zaštitnik je cijele Bosne i Hercegovine i štuje se u sve četiri naše biskupije: Trebinjsko-mrkanskoj, Mostarsko-duvanjskoj, Vrhbosanskoj i Banjalučkoj. Neka nam štovanje sv Ilije bude nadahnuće za produbljivanje katoličkoga zajedništva svih nas u ovoj zemlji pod vodstvom naših biskupa i svećenika, kao i zajedništva sa sveopćom Crkvom na čelu s Papom koji kao Petrov nasljednik učvršćuje svoju braću i sestre u vjeri (usp. Lk 22,32). Sarajevo, na svetkovinu Uskrsnuća Gospodnjeg, 12. travnja 2009. Dr. Mato Zovkić, profesor Vrhbosanske katoličke teologije

10


Uvod Ovaj molitvenik posvećen je proroku Iliji našem nebeskom zaštitniku. U njemu se na prvim stranicama nalaze molitve posvećene Bogu a na čast proroka Ilije. U molitvama je iskazana temeljna nakana ovoga molitvenika. Nakana je uputiti vjernike kako bi se što bolje i usrdnije molili Bogu po primjeru proroka Ilije. Molitve su sastavljene na temelju biblijskoga izvještaja o proroku Iliji i naslovljene su s više nakana: za gladne u svijetu, za obraćenje idolopoklonika, za ugrožene ljude od nepravednoga bogaćenja, za bolesne, nemoćne, stare, za prikladno vrijeme u sazrijevanju usjeva, molitva za kišu, molitva da nas Bog oslobodi od zla vremena (tuče – krupe), molitva za nasljednika, za pravi savjet u pravom trenutku, za prognanike i izbjeglice, za radostan susret s Bogom u molitvi i u razmišljanju, za sigurnost na životnim putovima, za uslišanost molitve, za sretnu i blaženu smrt, za dobra i vjerna prijatelja, za vjerničke zajednice, za duh gostoprimstva, za obnovu du-

11


ha i tijela, za strpljivost i molitva da prepoznajemo Boga. Navedene molitve mogu se moliti u devetnici ili trodnevnici namijenjenoj proroku Iliji, ili u pojedinim zgodama u tijeku godine (primjer jedne takve devetnice donosimo u dijelu Pobožnost sv. Iliji). Pogotovu kada se vjernik nađe u posebnoj potrebi da se preporuči Bogu po zagovoru proroka Ilije. Preporučujem da se ove molitve mole u navedenim naslovnim potrebama i zgodama, odnosno životnim nezgodama u kojima nam treba Božja zaštita po zagovoru proroka Ilije.

12


PRVI DIO PROROK ILIJA


Život i djelovanje proroka Ilije Ilijin nastup Ilija je živio i djelovao kao prorok u 9. st. prije Krista. Ime mu znači: Moj Bog je Jahve – elijja­ hu. Rodio se u Tišbi Gileadskoj (1 Kr 17,1). Tišba leži na istočnoj strani rijeke Jordana, u pustom, slabo nastanjenom kraju. To je bio kraj u koji nije prodrla civilizacija zloglasnoga kralja Ahaba (874.-853.) i zloglasnije Izabele. Ilija je došao u javnost odjeven u dlakavu kožunu i oko bedara opasan kožnatim pojasom. Došao je iz siromašne zemlje u zemlju Ahabova obilja. Već kao pojava bio je oštra osuda razuzdanom kultu božanstva Baala i Aštarte. Iz pustinje je došao da, nakon već uvedenoga kulta boga Baala i božice Aštarte, postavi pitanje: Tko je Bog u Izraelu? Je li to Baal ili Gospodin Bog? Biblija Iliju prikazuje kao čovjeka velike vjere. Njegov životni primjer jest pouka, i to trajno ostaje. U očima biblijskoga pisca Ilija ni tjelesno ne umire nego je u ognjenim kolima prenesen iz povijesti u vječnost, sa zemlje u nebo.

15


Zbog djela koja je učinio, stekao je u povijesti izabranoga naroda pojam nenadmašivosti. Da bi Biblija osnažila i naglasila njegovo značenje, usporedila ga je s Mojsijem. Time je Ilija zadobio visoko značenje, odmah uz Mojsija. Kada je bila u pitanju vjera u Boga, Ilija nije podnosio neodlučnost ni kompromis. Pod njegovim utjecajem došlo je do velikoga suočenja između Boga i Baala. Usprkos kraljevskom uvođenju kulta boga Baala, pod Ilijinim utjecajem odjeknut će s brda Karmela poziv na sve strane na obnovu vjere u Boga. Nakon svega sto je učinio, Ilija se pokazao kao veliki prorok i branitelj prave vjere. U Iliji se otkrio lik čovjeka koji je pun Boga. On je posve zahvaćen revnošću za Boga. Odakle Iliji tolika snaga za sve ono što je činio? Snagu za svoj uspjeh Ilija je crpio u tišini i molitvi (1 Kr 17; 19). Novi Zavjet ističe Iliju, upravo, kao primjer i uzor u molitvi (Jak 5,17). Ilija je u svojem životu polagao veliku važnost u osobni susret, kroz molitvu, s Bogom. Pazio je na svoju nutrinu, na savjest, na srce.

16


Ilijini posljednji dani Ilija se našao na kraju životnoga poslanja. Tajanstven je njegov odlazak sa zemlje. Bilo je to oko 852. god. prije Krista. Pišući o posljednjim danima Ilijina života, biblijski pisac zaželio je skrenuti pozornost s Ilijine smrti na Ilijinu slavu. Pravednici kao Ilija moraju ostati nakon ovozemnoga života. Čitajući i promatrajući Ilijin životopis može se postaviti pitanje: Ima li smisla tolika žrtva i toliko odricanje? Cijeli život provesti u žrtvi! Slijedom događaja Ilijina života možemo naći odgovor. Prije Ilijina nastupa stanje je u Izraelu bilo vrlo teško. Svi događaji i zgode s kojima se Ilija susreo pokazuju njegovu neustrašivost u borbi za Boga protiv poganskog kulta. Boreći se protiv takvog kulta Ilija se bori i za ljudsko i božansko dostojanstvo koje je bilo na mnogim područjima ugroženo. Ističući veličinu Boga Ilija naglašava i veličinu čovjeka. Sto je čovjeku čistija i jasnija slika o Bogu, to će mu biti jasnija i čistija slika o njemu samom. Ilijin život je odgovor na postavljeno pitanje: Ima li smisla žrtvovati se. Poslije završetka zemaljskoga života Iliju su kao primjer i veličinu mnogi isticali. 17


O njemu govore: Isus, narod, svećenici, leviti, književnici, pismoznanci, farizeji i apostoli. On je mnogima bio poticaj sve do dana današnjega. Ilijin utjecaj u Katoličkoj Crkvi Čašćenje proroka Ilije u Katoličku Crkvu prenijelo se s brda Karmela. U prvim stoljećima Crkve na Karmel su se povlačili pustinjaci. Živjeli su u okolnim pećinama. Zajednički su slavili Euharistiju i okupljali se na zajedničke obroke. Oni su poput proroka Ilije u prirodi doživljavati Božju blizinu. U 12. st., u ponovnom zamahu pustinjaka na brdu Karmelu, jeruzalemski biskup sv. Albert 1206. god. napisao je pustinjacima pravila i tako je nastao Red karmelićana. U 13. st. veći dio karmelićanskih redovnika povukao se u europske zemlje i sa sobom u Europu prenijeli štovanje proroka Ilije. Ilija zaštitnik Bosne i Hercegovine Katolička tradicija u Bosni i Hercegovini uzima Iliju kao primjer. On je zaštitnik katolika u BiH. Mnoge župne, filijalne crkve i kapelice posvećene su njemu u čast. Po njemu se, kao Ilijino brdo, nazivaju mnogi brežuljci i uzvišice u BiH. 18


Potaknuti njegovim imenom mnoga su djeca na krštenju dobila svoja imena: Ilija, Ilijana, Ilka, Ile, Ilkeša, Ico, Ilinka... Odgovaralo je svećenicima i narodu slaviti proroka koji se mogao uklopiti u miješanost stanovništva. Slavljenje proroka Ilije među Hrvatima proširilo se ne samo u BiH, nego i u svim krajevima. Često sam čuo tvrdnju da se ne zna otkada se prorok Ilija slavi kao zaštitnik katolika u BiH. Ipak moguće je da nejasnoću rješava Jelinić u svojim Spomenicima. Jelinić piše: “Dana 20. srpnja, kada se slavi blagdan sv. Ilije Proroka, koje­ ga je bila dopustila ista Apostolska Stolica za glav­ noga Zaštitnika ovoga Bosanskoga kraljevstva Otpi­ som (Reskriptom) od 26. kolovoza 1752...” Rečeni tekst je pisao apostolski vikar biskup fra Grgo Ilijić Varešanin (1798.-1813.). Po ovom reskriptu biskup Pavao Dragićević, apostolski vikar bosanski (1740.-1766.) tražio je dopuštenje od Apostolske Stolice da se proroka Iliju slavi u BiH kao zaštitnika i to ne samo katolika nego za zaštitnika Bosanskog Kraljevstva. I dobio je reskript 26. kolovoza 1752. 19


Čašćenje sv. Ilije proroka u Hrvatskoj Sveti Ilija prorok, jedan je od najomiljenijih starozavjetnih svetaca u Hrvatskoj. Čak dvanaest župa i jedna kapela posvećeni su ovome svetcu i pod njegovom su osobitom zaštitom. To su župa sv. Ilije proroka u Svetom Iliji u Varaždinskoj biskupiji; četiri župe u Splitsko-dalmatinskoj nadbiskupiji: u Metkoviću, u Kljacima kod Drniša, u Studencima i u Kozici kraj Vrgorca te planinski vrh sv. Ilije na Biokovu; dvije župe u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji: Rajevo Selo i Velika Kopanica; župa Donji Kukuruzari u Sisačkoj biskupiji; u Zagrebačkoj nadbiskupiji župa u Lipniku i kapela na žumberačkom gorju; dvije župe u Požeškoj biskupiji: Gradina i Brodski Stupnik te župa Sinac kraj Otočca u Gospićkosenjskoj biskupiji.

20


Misa povodom spomena (blagdana) proroka Ilije Misni obrazac I. Ulazna pjesma: Reče Ilija: Velikom sam revnošću revnovao za Gospodina! Zborna molitva Daj nam, molimo te, svemogući Bože, da mi, koji vjerujemo da je prorok Ilija na ognjenim kolima čudesno uznesen na nebo, po njegovu zagovoru i sami budemo uzdignuti k nebeskim željama i da se radujemo u društvu tvojih svetih. Po Gospodinu. Darovna molitva Prinosimo ti, Gospodine, žrtvu hvale u čast proroka Ilije. Kao što si bio djelotvorno prisutan kod njegove žrtve, tako se dostoj primiti i našu žrtvu da po njoj zavrijedimo doći u vječnu radost. Po Kristu. Pričesna pjesma: Eto, poslat ću vam proroka Iliju, da izmiri srca otaca sa sinovima i srca sinova s nji­ hovim ocima. 21


Pričesna molitva Bože, koji si po svom svetom anđelu udijelio jelo i piće proroku Iliji, daj nam da po njegovu zagovoru iskrenom dušom čuvamo neokaljano ono što smo primili s nebeskoga stola! Po Kristu. Misni obrazac II. Ulazna pjesma: Reče Ilija: “Živoga mi Gospodina, pred čijim licem stojim.“ (1 Kr 17,1). Zborna molitva Svemogući vječni Bože, ti si pozvao proroka Iliju, našega nebeskog zaštitnika, da živi pred tvojim licem i revnuje za tvoju slavu. Daj i nama, da vazda tražimo tvoje lice i budemo svjedoci tvoje ljubav. Po Gospodinu. Darovna molitva Gospodine, obazri se na darove svoje Crkve. Na čudesan si način primio žrtve proroka Ilije, primi dobrostivo i naše žrtve. Po Kristu.

22


Pričesna pjesma: Ilija je jeo i pio i, okrijepljen tom hranom, išao je sve do gore Božje. Pričesna molitva Gospodine, za stolom tvoga Sina okrijepili smo se anđeoskom hranom. Daj da te vjerom vazda tražimo te na gori slave uživamo u gledanju tvoga lica. Po Kristu. Biblijska čitanja Ostala čitanja koja su prilagođena misama posvećenima povodom spomena proroka Ilije nalaze se u Šestom dijelu ovog molitvenika od 395. stranice. Prvo čitanje Bog u blagom lahoru (1 Kr 19,13-15) Čitanje Prve knjige o kraljevima: Gospodin Bog Iliju nije nikada napustio. I onda kada se sakrio u pećini na Horebu, priđe mu Gospodin u laganom i blagom lahoru. Ilija je izišao na ulaz u pećinu, sakrio pred Bogom lice plaštem i slušao poruku i pouku. Bog ga upita: “Što ćeš ovdje, Ilija?” On odgovori: “Revnovao sam veoma gorljivo za Gospodina nad vojskama, jer su 23


sinovi Izraelovi napustili tvoj Savez, srušili tvoje žrtvenike i mačem poubijali tvoje proroke. Ostadoh sam, a oni traže da i meni oduzmu život.” Bog mu reče: “Idi, vrati se istim putem...”. Riječ Gospodnja. Pripjevni psalmi Slava Božja (Ps 85 /84/) Ant. Slava će njegova prebivati u zemlji našoj. ........ Da poslušam što mi to Gospodin govori: Gospodin obećava mir narodu svomu. Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje, i slava će njegova prebivati u zemlji našoj. ........ Ljubav će se i Vjernost sastati, Pravda i Mir zagrliti. Vjernost će nicat iz zemlje, Pravda će gledat s nebesa. ........ I Gospodin će dati sreću, i zemlja naša urod svoj. Pravda će stupati pred njim, a Mir tragom stopa njegovih. 24


Drugo čitanje Ilijina molitva (Jak 5,7.13-18) Čitanje poslanice apostola Jakova: Strpite se dakle, braćo... Pati li tko među vama? Neka moli! Je li tko radostan? Neka pjeva hvalospjeve! Boluje li tko među vama? Neka dozove starješine Crkve! Oni neka mole nad njim mažući ga uljem u ime Gospodnje pa će molitva vjere spasiti nemoćnika; Gospodin će ga podići, i ako je sagriješio, oprostit će mu se... Mnogo može žarka molitva pravednikova. Ilija bijaše čovjek baš kao i mi; usrdno se pomoli da ne bude kiše i kiše nije bilo na zemlji tri godine i šest mjeseci. Zatim se ponovno pomoli te nebo dade kišu i zemlja iznese urod svoj. Riječ Gospodnja. Aleluja (Aleluja!) Gospodin me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje. (Lk 4,18-19) Evanđelje Prorok u rodnom zavičaju (Lk 4,16-30) 25


Čitanje svetoga Evanđelja po Luki: U ono vrijeme: dođe Isus u Nazaret,... I uđe po svom običaju... u sinagogu te ustane čitati... Oči sviju... bijahu uprte u njega. On im progovori: “Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.” I svi su mu povlađivali... A on im reče: “Zacijelo ćete mi reći prispodobu: Liječnice, izliječi sam sebe! Što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu, učini i ovdje,...” I nastavi: “Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Uistinu, kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Ilijine kad se na tri godine i šest mjeseci zatvorilo nebo pa zavladala velika glad po svoj zemlji. I ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija doli k ženi udovici u Sarfati sidonskoj...” Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjevom, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad da ga strmoglave. No on prođe između njih i ode. Riječ Gospodnja. Predslovlje S. Gospodin s vama. O. I s duhom tvojim. 26


S. Gore srca. O. Imamo kod Gospodina. S. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. O. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, svagda i svagdje zahvaljivati tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu, našem Gospodinu. Ti si podigao izabrane proroke da ispovijedaju tebe, Boga živoga i pravoga, a narod tvoj poučavaju u iščekivanju spasenja. Među njima uresio si božanskim prijateljstvom Iliju Tišbijca da, revnujući za slavu tvoju, očituje tvoju svemoć i milosrđe. Htio si da on bude uz Krista među svjedocima njegova preobraženja i da se raduje slavnome licu tvoga Sina, koji je vazda hodio pred licem tvojim. I stoga, s nebeskim te silama ovdje na zemlji slavimo i veličanstvu tvome bez prestanka kličemo: Svet... Predslovlje Druge euharistijske molitve vidi na 106 str. 27


Pobožnost u čast proroku Iliji DEVETNICA SV. ILIJI PROROKU † U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Pripravna molitva (moli se svaki dan devetnice): Gospodine, tebi su služili proroci, pripravljali ti put, ravnali ti staze i opet te ljudi ne prepoznaše kao Spasitelja i Otkupitelja. I nama se isto događa na našim životnim putovima. Pomogni nam po zagovoru proroka Ilije da te uvijek prepoznajemo i priznajemo kao Gospodina. Neka naši putovi, kojima ti trebaš proći s nama, budu čisti od svakoga zla i grijeha. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. PRVI DAN Molitva protiv idolopoklonstva Bože, kome se klanjamo i koga štujemo! Susrećemo se s raznim idolima i kumirima, koji znaju zarobiti našu maštu i osvojiti našu pozornost. Oslobodi nas svih pošasti kojima se znademo klanjati i pomozi nam da se jedino tebi klanjamo i jedino tebe štujemo. Po Kristu Gospodinu našem. Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu. 28


Molitva djece za roditelje Svemogući Bože, ti si po proroku Malahiji obećao poslati proroka Iliju da „obrati srce otaca k sinovima, a srce sinova k ocima“. Ilija je učio odraslu djecu i roditelje svoga vremena neka se vrate k tebi da bi bili bliži jedni drugima u savezničkoj ljubavi. Učini da nas naši roditelji razumiju unatoč našim pogreškama i s ljubavlju prate kroz život. Daj da im mi, njihovi odrasli sinovi i kćeri, posvećujemo doličnu pažnju i pružamo potrebnu pomoć u njihovoj starosti i nemoći. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu. Biblijske litanije u čast proroku Iliji (str. 37.) DRUGI DAN Molitva za pravi savjet Bože jedini, pravi savjetniče i čovjekova mudrosti! Ti nas savjetuješ po prorocima, apostolima i primjerom svetaca našega vremena. Savjetovao si nas Sinom svojim Isusom Kristom, ali opet u svojem traganju i kolebanju znamo zalutati od tebe i tražiti pomoć tamo gdje nema pravoga savjeta, gdje je magija i đavolska začara29


nost. Bože, ti si oštro upozorio Ilijine suvremenike kad su tražili savjet od idola. Čuvaj nas danas da po primjeru proroka Ilije tražimo savjet samo od tebe, u tvojoj Božanskoj mudrosti. Prepuštamo se, vodstvu tvoje Božanske providnosti. Po Kristu Gospodinu našem. Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu. Molitva za spoznaju volje Božje Bože, naši životni putovi često su nesigurni. I mi se pitamo kuda ćemo krenuti. Bez tebe smo nemoćni izabrati pravi put. Ti si Iliji u njegovim nesigurnim vremenima udijelio sigurnost i hrabrost da krene tvojim putom. Nama danas pokaži put kojim ćemo krenuti u spasonosnu budućnost. Po Kristu Gospodinu našem. Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu. Litanije u čast proroku Iliji (str. 41.) TREĆI DAN Molitva za strpljivost Bože, ti si dodijelio veliku strpljivost proroku Iliji da može podnijeti dugu borbu protiv zla. Na koncu si ga nagradio uslišivši njegovu usrdnu molitvu. Udijeli i nama danas strpljivosti u 30


iščekivanju da uslišiš molitvu našu. Po Kristu Gospodinu našem. Oče naš, Zdravo Marijo i Sla­ va Ocu. Molitva za obnovu duha i tijela Bože, Ilija je bio obnovitelj tvojega naroda. Po njegovu zagovoru učini i nas bijelima i čistima da te obnovljeni u čistoći duha i tijela možemo uvijek slaviti i hvaliti. Po Kristu Gospodinu našem. Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu. Biblijske litanije u čast proroku Iliji (str. 37.) ČETVRTI DAN Molitva za obraćenje Bože, prorok je Ilija nepokorne ljude privodio k tebi. Obrati nas osobno da bismo u Ilijinu duhu služili tebi, te da bismo svojim primjerom mogli i druge ljude obratiti k tebi. Po Kristu Gospodinu našem. Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu. Molitva za zajednicu Isusovih učenika Gospodine Isuse Kriste, ti si okupljao oko sebe ljude. Rado si se družio s apostolima, prorocima, s djecom i odraslima i svim potrebnima. 31


Sadržaj Napomene uz dopunjeno izdanje . . . . . . . . . . . . . . . 5 Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 PRVI DIO: PROROK ILIJA ŽIVOT I DJELOVANJE PROROKA ILIJE . . . . . . .15 Ilijin nastup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Ilijini posljednji dani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Ilijin utjecaj u Katoličkoj Crkvi . . . . . . . . . . . . . .18 Ilija zaštitnik Bosne i Hercegovine. . . . . . . . . . .18 Čašćenje sv. Ilije proroka u Hrvatskoj . . . . . . . .20 MISA POVODOM SPOMENA (BLAGDANA) PROROKA ILIJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Misni obrazac I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Zborna molitva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Darovna molitva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Pričesna molitva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Misni obrazac II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Zborna molitva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Darovna molitva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Pričesna molitva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Biblijska čitanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Prvo čitanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Bog u blagom lahoru (1 Kr 19,13-15) . . .23 Pripjevni psalmi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 434


Slava Božja (Ps 85 /84/) . . . . . . . . . . . . . . .24 Drugo čitanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Ilijina molitva (Jak 5,7.13-18) . . . . . . . . . .25 Aleluja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Evanđelje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Prorok u rodnom zavičaju (Lk 4,16-30) . .25 Predslovlje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Predslovlje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 POBOŽNOST U ČAST PROROKU ILIJI . . . . . . . .28 Devetnica sv. Iliji proroku . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Litanije u čast proroku Iliji. . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Biblijske litanije proroku Iliji . . . . . . . . . . . . .37 Litanije u čast proroku Iliji. . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Molitve proroku Iliji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Molitva da prepoznamo Boga. . . . . . . . . . . .45 Molitva za radostan susret s Bogom . . . . . .45 Molitva protiv idolopoklonstva . . . . . . . . . .45 Molitva djece za roditelje . . . . . . . . . . . . . . . .46 Molitva roditelja za djecu. . . . . . . . . . . . . . . .46 Molitva za pravi savjet . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Molitva za sigurnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Molitva za strpljivost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Molitva za obnovu duha i tijela . . . . . . . . . .48 Molitva za obraćenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Molitva za zajednicu Isusovih učenika . . . .49 Molitva za duhovna zvanja . . . . . . . . . . . . . .49 Molitva za prijatelje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 435


Molitva za duh gostoprimstva . . . . . . . . . . .50 Molitva za prognanike i izbjeglice . . . . . . . .50 Molitva za gladne u svijetu . . . . . . . . . . . . . .51 Molitva za bolesnike . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Molitva protiv nepravednoga bogaćenja . .52 Molitva za kišu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Molitva za posebne potrebe. . . . . . . . . . . . . .53 Molitva za učenike i škole . . . . . . . . . . . . . . .53 Molitva za blaženu smrt. . . . . . . . . . . . . . . . .53 Molitva svetom Iliju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Na Horebu gori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Zdravo Božji službeniče . . . . . . . . . . . . . . . . .56 DRUGI DIO: OBRASCI VJERE Katolički pozdravi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Znak križa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Oče naš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Zdravo Marijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Slava Ocu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Pokoj vječni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Apostolsko vjerovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Nicejsko-carigradsko vjerovanje . . . . . . . . . . . . . . .64 Ispovijest vjere Hrvata katolika . . . . . . . . . . . . . . . .64 Anđeoski pozdrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Kraljice neba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Deset Božjih zapovijedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Dvije zapovjedi ljubavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 436


Isusovo zlatno pravilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Tri bogoslovne krijeposti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Četiri stožerne krijeposti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Dvije zapovijedi “od naravi” . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Molitve pokajanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Opća ispovijed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Sedam svetih sakramenata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Sedam darova Duha Svetoga . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Šest glavnih istina katoličke vjere . . . . . . . . . . . . . .69 Pet crkvenih zapovjedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Sedam glavnih grijeha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Četiri u nebo vapijuća grijeha. . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Osam blaženstava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Sedam tjelesnih djela milosrđa. . . . . . . . . . . . . . . . .71 Sedam duhovnih djela milosrđa . . . . . . . . . . . . . . .72 Priprava za pričest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Priprava za ispovijed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Djelo vjere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Djelo ufanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Djelo ljubavi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Nemrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Kvatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Oslovljavanje u Katoličkoj Crkvi . . . . . . . . . . . . . . .76

437


TREĆI DIO: MOLITVA CRKVE – LITURGIJA SAKRAMENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Krštenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Krštenje u izvanrednim okolnostima. . . . . .93 Krizma – Potvrda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Sv. misa – euharistija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Uvodni obredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Služba riječi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 Euharistijska služba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Euharistijska molitva . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Obred pričesti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 Završni obred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 Sveta pričest izvan sv. mise . . . . . . . . . . . . .116 Obred pričesti (izvan mise) . . . . . . . . . .117 Sakrament pomirenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Ispitivanje savjesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Bolesničko pomazanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 Sveti red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Ženidba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Obljetnica braka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 BLAGOSLOVINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 Blagoslov soli i vode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Blagoslov kuće, stana i obitelji . . . . . . . . . . . . .159 Blagoslov polja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161 Blagoslov za sve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 Tjedni blagoslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168 438


ČETVRTI DIO: POBOŽNOSTI I MOLITVE POBOŽNOSTI U ČAST ISUSU . . . . . . . . . . . . . . .172 Klanjanje Presvetom sakramentu. . . . . . . . . . .172 Usta moja uzdižite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173 Pohvale imenu Božjemu. . . . . . . . . . . . . . . .173 Litanije Presvetoga Srca Isusova . . . . . . . . . . .175 Litanije Presvetoga Imena Isusova. . . . . . . . . .178 Litanije Predragocjene Krvi Isusove . . . . . . . .182 Posvetna molitva Srcu Isusovu. . . . . . . . . . . . .185 Molitva Presvetom Srcu Isusovu . . . . . . . . . . .186 Molitva za predanje u volju Božju . . . . . . . . . .186 Dušo Isusova/Dušo Kristova. . . . . . . . . . . . . . .186 Zlatna krunica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 Isusova krunica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 Krunica Božjega milosrđa . . . . . . . . . . . . . . . . .189 Zazivi Božjemu milosrđu . . . . . . . . . . . . . . . . .190 Molitva pri dolasku u crkvu . . . . . . . . . . . . . . .193 Molitva pred križem u crkvi . . . . . . . . . . . . . . .194 Kad prolaziš pokraj križa . . . . . . . . . . . . . . . . .194 Križni put . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195 Gospin plač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 POBOŽNOSTI DUHU SVETOM . . . . . . . . . . . . .240 Litanije Duhu Svetom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 Molitva Duhu Svetom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 Zaziv Duha Svetoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244 Dođi Duše presveti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244 O dođi, Stvorče, Duše Svet. . . . . . . . . . . . . .245 439


Molitva Duhu Svetom za izbor zvanja . . . . . .245 ŠTOVANJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE . . . . .246 Litanije Blažene Djevice Marije. . . . . . . . . . . . .246 Slavna Majko Spasitelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 Rajska kruno, rajska slavo . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Kraljice neba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Zdravo Kraljice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251 Pod obranu se tvoju utječemo. . . . . . . . . . . . . .251 Spomeni se o predobrostiva Djevice Marijo. .252 Veliča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 Molitva B. D. Mariji za svećenička zvanja . . .253 Krunica B. D. Marije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254 Pobožnost pet prvih subota . . . . . . . . . . . . . . .262 Svibanjska i listopadska pobožnost . . . . . . . . .263 Majka Božja Bistrička . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263 ŠTOVANJE SVETACA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262 Litanije Svih svetih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264 Pobožnost svetom Josipu. . . . . . . . . . . . . . . . . .268 Litanije svetom Josipu. . . . . . . . . . . . . . . . . .268 Molitva sv. Josipu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 Molitva svetom Josipu za sretnu smrt . . . .271 Molitva sv. Ivanu Krstitelju. . . . . . . . . . . . . . . .272 Molitva sv. Petru i Pavlu . . . . . . . . . . . . . . . . . .272 Molitva sv. Ćirilu i Metodu. . . . . . . . . . . . . . . .273 Pobožnost sv. Anti Padovanskom . . . . . . . . . .273 Molitva svetom Anti za izgubljenu stvar .273 Krunica sv. Anti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274 440


Pobožnost sv. Nikoli Taveliću. . . . . . . . . . . . . .274 Molitva sv. Nikoli Taveliću za mlade. . . . .275 Molitva sv. Nikoli Taveliću za obitelj. . . . .275 Molitva sv. Nikoli za hrvatski narod . . . . .275 Pobožnost sv. Leopoldu Mandiću . . . . . . . . . .276 Devetnica sv. Leopoldu Mandiću. . . . . . . .276 Molitva sv. Marku Križevčaninu . . . . . . . . . . .278 Pobožnost bl. Alojziju Stepincu . . . . . . . . . . . .278 Litanije bl. Alojzija Stepinca. . . . . . . . . . . . .279 Molitva bl. Alojziju Stepincu . . . . . . . . . . . .282 Molitva bl. Mariji Petković . . . . . . . . . . . . . . . .282 Molitva bl. Ivanu Merzu . . . . . . . . . . . . . . . . . .283 Molitva bl. Ozani Kotorskoj . . . . . . . . . . . . . . .283 Molitva bl. Augustinu Kažotiću . . . . . . . . . . . .284 Molitva bl. Graciji Kotorskom . . . . . . . . . . . . .284 Molitva svetom zaštitniku. . . . . . . . . . . . . . . . .285 Anđelu Čuvaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 SVAKODNEVNE MOLITVE . . . . . . . . . . . . . . . . .286 Jutarnja molitva – kraći oblik . . . . . . . . . . . . . .287 Jutarnja molitva – duži oblik. . . . . . . . . . . . . . .290 Hvala za novi dan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301 Večernja molitva – kraći oblik. . . . . . . . . . . . . .302 Večernja molitva – dulji oblik . . . . . . . . . . . . . .304 Zahvala za minuli dan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311 Molitve za blagoslovljenu hranu i rad. . . . . . .312 Molitva prije jela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312 Molitva poslije jela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312 441


Prije rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313 Poslije rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313 Molitva prije početka nastave u školi . . . . . . .313 PRIGODNE MOLITVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312 Duhovna skrb za Crkvu. . . . . . . . . . . . . . . . . . .314 Molitva za Crkvu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314 Molitva za jedinstvo Crkve . . . . . . . . . . . . .314 Molitva za Papu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315 Molitva za biskupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315 Molitva za župnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316 Za svećenike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316 Za redovnike i redovnice . . . . . . . . . . . . . . .317 Molitva za duhovna zvanja . . . . . . . . . . . . .317 Molitva članova Apostolata molitve . . . . .318 Molitva članova Vojske Bezgrješne . . . . . .318 Molitve za svijet i narode. . . . . . . . . . . . . . . . . .319 Za svijet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 Za mir u svijetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 Za slogu među ljudima . . . . . . . . . . . . . . . .320 Za ljubav među ljudima . . . . . . . . . . . . . . . .320 Molitva za domovinu . . . . . . . . . . . . . . . . . .321 Obiteljske molitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321 Molitva Svetoj obitelji za svoju obitelj . . . .321 Za moju obitelj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322 Molitva muža i žene . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322 Molitva u bračnim poteškoćama . . . . . . . .324 Molitva supružnika koji očekuju dijete . . .324 442


Zahvala roditelja nakon rođenja djeteta . .325 Molitva oca za djecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325 Molitva majke za djecu. . . . . . . . . . . . . . . . .326 Molitva roditelja za djecu. . . . . . . . . . . . . . .326 Molitva da moje dijete pođe u duhovni stalež . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327 Roditeljski blagoslov djeci prije spavanja . .327 Molitva djeteta za roditelje. . . . . . . . . . . . . .327 Dijete moli za sebe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328 Molitva roditelja za dijete učenika . . . . . . .328 Učenik moli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329 Molitva mladića . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329 Molitva djevojke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330 Molitva zaljubljenih. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331 Za sretan brak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331 Molitva za mlade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332 Molitva za dar života . . . . . . . . . . . . . . . . . .332 Molitva supružnika da dobiju dijete . . . . .333 Za obiteljsku duhovnu i materijalnu sigurnost . . . . . . . . . . . . . . . . .333 Molitva djeda i bake . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334 U starijim godinama . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334 Molitva u osamljenosti . . . . . . . . . . . . . . . . .335 Za zdravlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 Za rodbinu, prijatelje i znance. . . . . . . . . . .336 Molitve za bolesnike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337 Molitva u bolesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337 443


Za bolesnike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337 Molitva liječnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338 Molitva medicinske sestre . . . . . . . . . . . . . .338 Ostale molitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 Za radnike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 Molitva radnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 Prije putovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340 Molitva vozača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340 Za pomorce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 Molitva mornara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 Za vojnike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342 Za zatvorenike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342 Molitva za dobre školske ustanove . . . . . .342 Molitva za dobročinitelje . . . . . . . . . . . . . . .343 Molitva za neprijatelje. . . . . . . . . . . . . . . . . .344 Molitva u nevolji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344 Molitve za pokojne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344 Molitva za pokojne roditelje . . . . . . . . . . . .345 Molitva za preminulo malo dijete . . . . . . .345 Molitva za mlada pokojnika . . . . . . . . . . . .345 Za pokojne koji su nam bili bliski. . . . . . . .346 Molitva za pokojnoga svećenika. . . . . . . . .346 ZAHVALA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347 Zahvala za dobročinstva . . . . . . . . . . . . . . . . . .347 Tebe Boga hvalimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347

444


PETI DIO: CRKVENE PJESME Došašće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351 Božićno vrijeme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .352 Korizma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .358 Uskrsne pjesme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362 Duhovske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365 Vrijeme kroz godinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367 Euharistijske – Pričest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374 Srcu Isusovu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381 Marijanske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383 Svetačke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386 Psalmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387 ŠESTI DIO: BIBLIJSKA ČITANJA Stari Zavjet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395 Ilija Božji služitelj (1 Kr 17,1­6) . . . . . . . . . . . . .395 Ilija u Sarfati Sidonskoj (1 Kr 17,7­16) . . . . . . .395 Karmelska žrtva (1 Kr 18,20­39) . . . . . . . . . . . .397 Ilija i kiša (1 Kr 18,41­46) . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Elizej Ilijin nasljednik (1 Kr 19,19­21). . . . . . . .400 Kralj Ahab i Nabot (1 Kr 21,1­16) . . . . . . . . . . .400 Poslije Nabotove smrti (1 Kr 21,17­29). . . . . . .402 Ilijino uznesenje na nebo (2 Kr 2,1.6­14) . . . . .404 Ilijina baština (Sir 48,1­14) . . . . . . . . . . . . . . . . .405 Ilija borac zakona (1 Mak 2,49­52.57­64) . . . . .407 Bog u blagom lahoru (1 Kr 19,13­15) . . . . . . .408 Psalmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .408 445


Novi Zavjet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .408 Ilijina molitva (Jak 5,7.13-18). . . . . . . . . . . . . . .408 Ustanova euharistije (1 Kor 11,23­26). . . . . . . .408 Bog nas tješi (2 Kor 1,1­7) . . . . . . . . . . . . . . . . . .408 Isus je bio Očevo “Da” (2 Kor 1,18­22). . . . . . .409 Pouzdanje u Krista (2 Kor 3,4­11) . . . . . . . . . .410 Isus zasja u srcima našim (2 Kor 3,15­4,1.3­6) . .410 Isus blago naše (2 Kor 4,7­15) . . . . . . . . . . . . . .411 Krist je naše pomirilište (2 Kor 5,14­21) . . . . . .412 Pavlova opomena (2 Kor 6,1­10) . . . . . . . . . . . .413 Aleluja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .414 Evanđelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .414 Ilija na Isusovu preobraženju (M 17,1­9). . . . .414 Svjetlost svijeta (Mt 5,13­16) . . . . . . . . . . . . . . .415 Vjernik i zlo (Mt 5,38­42) . . . . . . . . . . . . . . . . . .416 Upoznajmo Iliju (Mt 17,10­13) . . . . . . . . . . . . .416 Ilijin lik u povijesti (Lk 9,7­9) . . . . . . . . . . . . . . .417 Prorok u rodnom zavičaju (Lk 4,16­30) . . . . . .417 Snaga vjere (Mt 8,5­10.13) . . . . . . . . . . . . . . . . .417 Odnos muža i žene (Sir 26,1­4.16­21). . . . . . . .417 Bog združuje (Mt 19,3­6) . . . . . . . . . . . . . . . . . .417 Isusovo breme (Mt 11, 25­30) . . . . . . . . . . . . . .417 Bog se brine za nas (Lk 12,22­31) . . . . . . . . . . .417 SEDMI DIO: PASTORALNE UPUTE Sakramenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422 Sakrament krštenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422 446


Sakrament krizme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423 Euharistija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423 Sakrament pomirenja – ispovijed. . . . . . . . . . .424 Sakrament bolesničkog pomazanja . . . . . . . . .424 Sakrament ženidbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425 Ostali bogoslužni čini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .427 Sprovod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .427 Blagoslov polja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429 Post i nemrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429 Hodočašće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 Briga za dekanatsku i župnu zajednicu . . . . . . . .430 Zaključna riječ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 Kratice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433 Sadržaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .435

447


Nakladnik: VERBUM d.o.o. Sinjska 2, 21000 Split Tel.: 021/340-260, fax: 021/340-270 E-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr Tisak: Denona d.o.o. Tiskano u lipnju 2018.


ISBN 978-953-235-606-9

VERBUM 65 kn

www.verbum.hr

Molitvenik sv. Ilije Proroka  

"Molitvenik sv. Ilije proroka – Svjedok s Karmela" jedan je od najomiljenijih molitvenika za vjernike svih uzrasta budući da uz posebne pobo...

Molitvenik sv. Ilije Proroka  

"Molitvenik sv. Ilije proroka – Svjedok s Karmela" jedan je od najomiljenijih molitvenika za vjernike svih uzrasta budući da uz posebne pobo...

Advertisement