Dojenje i katoličko majčinstvo

Page 1

Sheila Kippley

Dojenje

i katoličko majčinstvo

.................. VERBUM


U ovoj praktičnoj i korisnoj knjizi Sheila Kippley iz majčinske perspektive nudi razmišljanja za majke koje doje i koje žele naći duhovnu potporu i ohrabrenje u svojoj prevažnoj zadaći. Osim što obrazlaže duhovnu dimenziju dojenja, autorica također donosi i mnoštvo znanstvenih činjenica koje potvrđuju višestruke pozitivne učinke dojenja, kako za djecu i majke, tako i za cijele obitelji. Svojim sadržajem i postavkama te nizom vrlo praktičnih savjeta knjiga promiče jedinstvenu ulogu i povlasticu majčinstva, pri čemu dojenje zauzima važno mjesto.


Sheila Kippley DOJENJE I KATOLIČKO MAJČINSTVO


Biblioteka:

Urednik: mr. sc. Petar Balta

Prijevod: Dubravka Rojc, prof.

Za nakladnika: Miro Radalj


Sheila Kippley

DOJENJE I KATOLIČKO MAJČINSTVO

VERBUM Split, 2008.


Naslov izvornika: Sheila Kippley, Breastfeeding and Catholic motherhood: God’s plan for you and your baby © Copyright 2005 Sheila Kippley © Copyright za hrvatsko izdanje: Verbum, Split, 2008. Izvršna urednica: Jelena Hrgović, dipl. teolog Sva prava pridržana. Nijedan se dio ove knjige ne smije umnožavati, fotokopirati, reproducirati ni pre­ nositi u bilo kakvu obliku (elektronički, mehanički i sl.) bez prethodne pisane suglasnosti nakladnika. Lektura: Marijana Šimić, prof.

CIP - Katalogizacija u publikaciji SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU UDK 618.63:261.6 261.6:618.63 KIPPLEY, Sheila Dojenje i katoličko majčinstvo / Sheila Kippley ; prijevod Dubravka Rojc. - Split : Verbum, 2008. (Biblioteka Domus ; 6) Prijevod djela: Breastfeeding and catholic motherhood. Bibliografske bilješke uz tekst. ISBN 978-953-235-155-2 121212028


Posvećeno papi Ivanu Pavlu II. koji se zalagao za promicanje dojenja i dobrobiti obiteljiPREDGOVOR

PREDGOVOR

Ova je knjiga plod dugogodišnjeg braka Johna i Sheile Kippley, njihovih neumornih nastojanja kao aktivnih promicatelja prirodnih metoda regulacije rađanja i tijekom vremena potvrđenih dobrobiti dojenja. Poznata je znanstvena činjenica da se dojenje, osobito ekološko dojenje, blagotvorno odražava na djetetovo zdravlje, prije svega u obrani od određenih dječjih bolesti te pridonosi boljem rastu i razvoju dojenčadi. Osim toga, dojenje tijekom odrastanja pruža djetetu dugoročnu psihološku korist. Jednako tako, produljeno dojenje pozitivno utječe na opće zdravlje majke. Općenito govoreći, dojenje osobito izgrađuje povezanost majke i djeteta koja je iznimno bitna za bezbrižan rast i razvoj djeteta. Ovaj aspekt danas je od osobite važnosti. U vremenu kada je obitelj napadnuta, a samim činom prokreacije se neprestano manipulira, ova knjiga utvrđuje kontinuitet odnosa majke i djeteta od majčine utrobe do dojenja i u obitelji. U tom pogledu, sam Sveti Otac Ivan Pavao II. nije oklijevao podići svoj glas u obranu najčasnijeg zadatka povjerenog majkama. U obitelji, koju žena ustanovljuje sa svojim suprugom, ona uživa jedinstvenu ulogu i 7


DOJENJE I KATOLIČKO MAJČINSTVO

povlasticu majčinstva. Na osobit način, njoj je dodijeljeno brinuti se za novi život od trenutka začeća. Majka pruža novorođenom djetetu ljubav i sigurnost te stvara ozračje za njegov rast i razvoj. Društvo ne bi smjelo dopustiti omalovažavanje ženine majčinske uloge ili joj umanjivati vrijednost uspoređujući je s ostalim mogućnostima. Potrebno je više uvažavati društvenu ulogu majke te poticati one programe koji za cilj imaju smanjenje smrtnosti rodilja, omogućujući im prenatalnu i postnatalnu skrb, zadovoljavajući prehrambene potrebe trudnica i dojilja te pomažući majkama u nastojanju da svojoj dojenčadi pruže preventivnu zdravstvenu njegu. U tom pogledu trebalo bi skrenuti pažnju na pozitivne učinke dojenja kao oblika hranjenja i sprječavanja bolesti kod dojenčadi, jednako kao i na njegovu ulogu pri izgrađivanju djetetova odnosa s majkom i razmicanje rađanja.1 Nadovezujući se na “teologiju tijela” Ivana Pavla II. Sheila Kippley također nudi nekoliko razmišljanja i meditacija za majke koje doje i koje žele naći duhovnu potkrjepu i ohrabrenje od strane Crkve u njihovu najvažnijem zadatku. Ovaj majčinski stav pomaže u izražavanju nježnosti i stvaranju prirodnijeg odnosa koji istovremeno pridonosi cjelovitom razvoju djece u dijalogu ljubavi koji započinje čak prije samog rođenja.2 + Kardinal Alfonso López Trujillo predsjednik Papinskog vijeća za obitelj Vatikan, prosinac 2004. 8


PREDGOVOR HRVATSKOM IZDANJU

PREDGOVOR HRVATSKOM IZDANJU

Knjiga Dojenje i katoličko majčinstvo istinski je biser koji se desetljećima taložio u školjci bračnog i obiteljskog života Sheile Kippley i njezina supruga Johna te se oblikovao stručnim, ali još više osobnim iskustvom majčinstva same autorice. S obzirom na to da se zajedno sa suprugom već godinama bavim područjem prenatalne i perinatalne edukacije, psihologije i zdravlja, a što obuhvaća razdoblje od priprave za začeće do navršene treće godine postnatalnog života, a uz to sam i liječnik, svjestan sam zdravstvenih, pa i psiholoških dobrobiti dojenja. Osim toga, kao mladi otac imao sam prigodu sa suprugom proći kroz iskustvo produljenog dojenja s obje naše kćeri svjedočeći brojnim dobrobitima te odluke. Međutim, postojeća literatura nije nudila sadržaje o duhovnoj dimenziji dojenja koja nas je kao vjernike katolike zanimala. Stoga sam se istinski oduševio kada sam naišao na izvorno izdanje knjige čiji prijevod na hrvatski jezik sada vi, draga čitateljice/dragi čitatelju, držite u rukama. Čitajući je u meni je rasla želja učiniti je dostupnom prije svega ženama i majkama u Hrvatskoj, ali i svima ostalima koji bi 9


DOJENJE I KATOLIČKO MAJČINSTVO

im trebali biti potpora i pomoć u odluci da doje svoju djecu. Naposljetku, zahvaljujući razumijevanju za ovu problematiku nakladničke kuće Verbum iz Splita knjiga je danas među nama. Možda se pitate po čemu je ova knjiga posebna. Prije svega, malo je knjiga bračne i obiteljske tematike kojima predgovor piše predsjednik Papinskog vijeća za obitelj, a to već nešto govori o vrijednosti ovog uratka i uvažavanju autorice u samom vrhu Katoličke Crkve. Nadalje, ono što izdvaja ovu knjigu jest način na koji autorica integrira duhovno-religioznu dimenziju čovjeka u kontekstu kršćanske vjere sa svim onim otprije poznatim i onim nedavno otkrivenim stvarnostima i činjenicama o dojenju. Svojevrsna novost, koja osobito plijeni pažnju, jest i to što Sheila Kippley dojenje uspoređuje s bračnim činom i stavlja ga u kontekst Teologije tijela pape Ivana Pavla II. Ova iznimna knjiga ukazuje na to koliko je Božji plan za čovjeka, njegov život, brak i spolnost, pa tako i dojenje, prekrasan. Nažalost mi ga slabo prepoznajemo i poznajemo, a još slabije u život pretačemo. Supružnici i roditelji koji u tome barem djelomično uspijevaju svjedoče ono što se svijetu čini nemogućim, a uz Božju milost i pomoć postaje stvarnost sebedarne ljubavi, uzajamnog predanja i spremnosti na žrtvu. Za mene je istinsko otkriće da majka vrijeme u kojem doji može pretvoriti u vrijeme duhovnog rasta moleći, zahvaljujući za dar života svoga djeteta i dar 10


PREDGOVOR HRVATSKOM IZDANJU

dojenja te razmatrajući divotu Božjeg stvaralaštva. Posebno je u tom svjetlu zanimljiva Gospina krunica oca Sauppéa u kojoj se razmatra pet otajstava Marijina bogomajčinstva, a čiji se tekst nalazi u dodatku knjizi. Umjesto zaključka dostatno je pozdraviti konkretne smjernice i preporuke koje autorica iznosi u knjizi, a prije svega onu da se dojilje susreću u župnim zajednicama te budu jedne drugima konkretna potpora u praktičnom i duhovnom smislu. Također, važan je i poziv muževima i očevima, koji su uz svoje supruge prvi pozvani poznavati ovu problematiku, da im budu čvrst oslonac u možebitnim teškoćama koje prate dojenje. Je li moje oduševljenje bilo opravdano, uvjerit ćete se sami čitajući knjigu. Meni ostaje nadati se da će slično oduševljenje procvasti u svakome tko je pročita i da će to predstavljati snažan poticaj uvažavanju i podupiranju majčinstva i dojenja kako u vjerničkim krugovima, tako i šire. Plodovi toga brzo će se očitovati i biti na dobrobit svima, a osobito djeci današnjice i sutrašnjice. U Zagrebu, Dana Gospodnjega 31. kolovoza 2008. Petar-Krešimir Hodžić, dr. med. voditelj Ureda Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

11UvodUVOD

Svrha je ove knjige pružiti katolicima znanstvenu potkrjepu i duhovnu potporu dojenju. Naravno, mnogi blagotvorni učinci dojenja odnose se na sve majke, bile one vjerničkih ili ateističkih uvjerenja. Međutim, ova knjiga namijenjena je posebno katolkinjama. Na mnogim ću mjestima citirati pape, biskupe, svećenike i ostale predstavnike Katoličke Crkve kako bih prenijela stav Crkve o promicanju dojenja. Nadam se da ću uspjeti pokazati kako je dojenje sastavni dio poziva kršćanskog majčinstva. Više nego ikada današnja klinička istraživanja govore u prilog dojenju, daleko više nego što je to bio slučaj šezdesetih godina prošlog stoljeća kada sam zasnivala svoju obitelj. Duhovni pristup dojenju je manje poznat, ali je također važan pa je stoga posebno zanimljiv i privlačan predanim katolicima. Duboko sam svjesna činjenice da se u Americi hranjenje bočicom još uvijek smatra nekakvim pravilom. Mnogi će pitati: “Ako je dojenje toliko dobro, zašto me onda moja majka nije dojila?” Mene je moja majka dojila samo nekoliko dana. Ne krivim je što me nije dulje dojila, niti bi itko trebao osuđivati svoju majku jer ga nije dojila. 15


DOJENJE I KATOLIČKO MAJČINSTVO

Sjetite se samo da su kulturološki utjecaji u našem društvu često naglašeno bili neskloni dojenju, a osobito produljenom dojenju. Usto, u društvu koje malu djecu hrani bočicom nedostajalo je i još uvijek nedostaje točnih informacija i potpore dojenju.3 Ovo nije knjiga o tome kako dojiti. Srećom, danas postoji mnogo knjiga, organizacija i stručnjaka koji ženu mogu naučiti uspješnom dojenju. Ovo nije ni knjiga o roditeljstvu. Načela dojenja spojiva su s različitim stilovima roditeljstva, a kvalitetne knjige o roditeljstvu, uključujući one katoličke, danas su lako dostupne. O nekim savjetima za roditelje i o temi prirodnog majčinstva pisala sam u svojoj knjizi Dojenje i prirodno razmicanje rađanja (Breastfeeding and Natural Child Spacing).4 Naime, glavna svrha ove knjige jest prikazati duhovnu dimenziju dojenja te kako je dojenje prirodan i zdrav dio poimanja kršćanske žene, majke i supruge. Mnogi današnji učitelji crkvenog nauka o spolnosti u svojim nagovorima koriste “teologiju tijela” i pojam bračnog saveza. Spomenuti koncepti mogu se primijeniti i na dojenje. Teologiju tijela razvio je papa Ivan Pavao II. kako bi utvrdio i objasnio sebedarnu narav braka i bračne spolnosti. Dojenje je čin u kojem majčino tijelo postaje darom nje same svojem djetetu. Osim toga, majka sklapa “savez” sa svojim djetetom ili uspostavlja neizgovorenu obvezu prema njemu da će tijekom 16


UVOD

određenog vremena biti posvećena dojenju. U tradicionalnom odnosu majke i djeteta tijekom dojenja njih su dvoje nerazdvojivi. Druga tema koja se proteže kroz ovu knjigu jest važnost majčina ostanka uz dijete tijekom ranih godina života. Ova vrsta zajedništva uobičajena je praksa u društvima u kojima se prakticira tradicionalno dojenje. To osobito zajedništvo s dojenjem se prirodno događa, kao što je to Bog i zamislio. U pogledu samog teksta knjige, potrebno je istaknuti dvije stvari. Prvo, neke dodatne zanimljive informacije mogu se pronaći u završnim bilješkama. U njima navedeni komentari odnose se na tekst knjige u određenom dijelu ili poglavlju. Drugo, budući da se u temi dojenja često spominju majka i dijete, kako ne bi došlo do zabune, za dijete se upotrebljavaju nastavci i zamjenice muškog roda. Ako ova knjiga potakne više majki da doje svoju djecu ili da ih produljeno doje, tada su svi napori da se ova knjiga napiše i objavi uistinu bili vrijedni truda.

17POGLAVLJE PRVO

Zdravstveni standardi za majku i dijeteZDRAVSTVENI STANDARDI ZA MAJKU I DIJETE

Naš Stvoritelj ima plan za sve muškarce, žene i djecu i taj plan primjenjuje na svim područjima našeg života. Sretniji smo onda kada shvatimo i slijedimo taj plan. Primjerice, ako otkrijemo i pridržavamo se pravila ispravne prehrane, bit ćemo zdraviji nego što bi to bio slučaj da to nismo učinili. Pridržavamo li se Božjega moralnog zakona, imat ćemo sretnije odnose s drugim ljudima i mir u srcu. Božji plan također obuhvaća začeće naše djece i brigu o njima. Prema Božjoj zamisli, majčino tijelo hrani i štiti njezino dijete tijekom prvih devet mjeseci njegova života. Nakon što se dijete rodi, majčino ga tijelo upravo putem dojenja nastavlja hraniti i štititi još dugo vremena. Opetovani čin dojenja djetetu omogućuje hranu – ljudsko mlijeko, koje je za novorođenče mnogo hranjivije od bilo kakvog drugog mlijeka ili hrane. Ono ne samo da je najbolja hrana za dijete, nego je sam čin dojenja najprikladnije okruženje za njega. Kada majka hrani dojenče na svojim prsima, ona mu pruža sigurno i zaštitničko okruženje kao i dar njezine osobne prisutnosti, koja je toliko važna tijekom prvih godina života. 21


DOJENJE I KATOLIČKO MAJČINSTVO

Dojenje je prirodan proces; majka koristi svoju od Boga danu opravu: svoje grudi kako bi nahranila i utješila svoje dijete; svoje ruke, leđa i prsa kako bi ga nosila; te svoje krilo i ruke kako bi ga držala. Ostajući u tjelesnoj blizini djeteta majka lakše prati njegove znakove koji se odnose na njegovu glad, umor, zaigranost i potrebu za utjehom. Na taj način ona također izbjegava uvriježenu upotrebu bočica i duda varalica. Naravno, majka uvijek može odabrati odstupanja od ovakvog oblika majčinstva. Kakav god bio vaš odabir, cilj uspješnog dojenja jest dovoljno često dojiti kako bi se održala dostatna količina mlijeka za potrebe djeteta. Roditelji moraju razumjeti da količina mlijeka ovisi o potražnji i da će mlijeka biti manje ako se smanji broj prilika za dojenje.

Dojenje je usklađeno s biološkim zakonitostima Prirodne tjelesne procese često nazivamo “biološkim zakonitostima”. Crkva je često govorila o biološkim zakonitostima te nas potiče da ih poštujemo i da ih se pridržavamo. Godine 1960. papa Ivan Pavao II. (tada biskup Karol Wojtyla) u svojoj je knjizi Ljubav i odgovor­ nost (Love and Responsibility) napisao da ljudska djelatnost “mora biti usklađena s prirodnim zakonom”5. U knjizi piše ovako: 22


ZDRAVSTVENI STANDARDI ZA MAJKU I DIJETE

U ljudskom svijetu naravni poredak mora biti ostvaren drugačije: na podlozi njegova razumijevanja i razumskoga priznavanja. Dakle, razumijevanje i razumsko priznavanje naravnog poretka istodobno je i priznavanje prava Stvoritelja. Na njemu se, dakle, temelji elementarna pravednost čovjeka prema Bogu. Čovjek je pravedan prema Bogu-Stvoritelju time što priznaje naravni poredak i čuva ga u svom djelovanju.6 U svojoj enciklici Humanae Vitae (O ljudskom životu) napisanoj 1968. papa Pavao VI. često naglašava važnost pridržavanja pravila bioloških zakonitosti i njihovu povezanost s prirodnim moralnim zakonom.7 Ondje nam Papa govori da trebamo poznavati i poštivati biološke procese, podsjeća da Crkva opominje na opsluživanje normi prirodnog zakona te kako ne možemo naći istinsku sreću ako ne poštujemo zakonitosti koje je Svevišnji Bog upisao u [našu] narav (usp. br. 10, 11, 31). Papa Ivan Pavao II. nas u enciklici Evangelium Vitae (Evanđelje života) na tri mjesta podsjeća da se pridržavamo bioloških zakonitosti.8 • U br. 22 gdje piše o postojanju “plana Božjega o životu kojega treba poštivati”. • U br. 42 kada ističe da smo “podvrgnuti ne samo biološkim, nego i moralnim zakonima”. 23


DOJENJE I KATOLIČKO MAJČINSTVO

• U br. 97 gdje je izrijekom napisano supružnicima “da poštuju biološke zakone upisane u njihovim osobama”. Dojenje je jedan od značajnih načina podlaganja sebe Božjim biološkim zakonitostima i izvršavanju Božjeg plana u našim životima. Božji plan koji se odnosi na dojenje je jednostavan. Ipak, taj tako jednostavan plan može imati dalekosežne učinke na ljudsku rasu, nudeći mnogostruku korist za dijete, majku i društvo. Božji plan je uistinu dobar i zato ga je dobro slijediti.

Slika Isusa Krista Enciklika Evangelium Vitae je podulji dokument, ali ga je prilično lako čitati. U toj nas enciklici papa Ivan Pavao II. poučava da je svaki ljudski život svet od začeća do smrti i da životu trebamo služiti, osobito onda kada je naslabiji. Život je najslabiji na početku i na kraju – s jedne strane imamo nerođene i djecu, a s druge strane starije i nemoćne. „Ljudski je život u velikoj neizvjesnosti kad ulazi u svijet i kad izlazi iz vremena da bi uplovio u vječnost“ (br. 44). Zašto bi se trebali više brinuti o maloj djeci i starijima? Evangelium Vitae poučava nas da je svako ljudsko biće “slika Isusa Krista”, “znak Boga živoga” ili “slika slave Božje” (br. 84). Ako su naša djeca slika Isusa Krista, ne ćemo li se onda mi kao roditelji o njima brinuti na najbolji mogući način? 24


ZDRAVSTVENI STANDARDI ZA MAJKU I DIJETE

Jedan od najboljih izbora koji mladi roditelji mogu učiniti jest da majka doji svoje dijete.9 Bog je u svojem planu dojenjem providio mnogostruke dobrobiti za majku i dijete te se na čudesan način mnogo toga dobroga što proizlazi iz dojenja proteže na mnogo godina koje slijede. Božji plan za dojenje omogućuje brojne dobrobiti za majku i dijete, a zadivljujuće je kako se mnoge od tih dobrobiti zadržavaju i godinama poslije.

Tri ključne istine o dojenju Istraživanja jasno ukazuju na tri ključna zaključka o skrbi majke za dijete tijekom prvih mjeseci i godina života. • Djecu bi trebalo isključivo dojiti tijekom prvih šest mjeseci života. To vrijedi za medicinski napredne zemlje Sjeverne Amerike i Europe kao i za manje razvijene zemlje. Isključivo dojenje znači da dijete prima samo majčino mlijeko. • Djecu bi trebalo dojiti najmanje godinu dana. To preporučuje Američka pedijatrijska akademija (AAP), koja predstavlja pedijatre SAD-a, američkim majkama na temelju iscrpnih istraživanja provedenih do 1997. godine. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i UNICEF preporučuju da se djeca diljem svijeta doje barem dvije godine. (Vidjet ćemo kasnije da se neke dobrobiti doje25


DOJENJE I KATOLIČKO MAJČINSTVO

nja protežu i na drugu godinu života.) Iako mi je osobno draža ova druga preporuka, kada me netko upita koliko dugo treba dojiti dijete, uvijek u odgovoru spominjem onu prvu preporuku pedijatara. Kada bi više američkih majki dojilo svoju djecu barem godinu dana, bila bi to već značajna promjena u odnosu na sadašnju situaciju. • Majčina ustrajna i ljubavlju ispunjena skrb za svoje dijete tijekom prve tri godine života od presudnog je značaja za zdrav emocionalni razvoj djeteta. Bog je u svojoj mudrosti putem produljene laktacije osigurao najbolju skrb za svako dijete. Na taj način dijete može biti isključivo dojeno prvih šest mjeseci života, može ga se dojiti najmanje godinu dana ili, ako je moguće, dulje, te ono uživa tjelesnu blizinu majke tijekom najvećeg dijela tih važnih ranih godina. Ovo će poglavlje biti posvećeno tjelesnim i zdravstvenim dobrobitima. U sljedećem poglavlju raspravljat ćemo o emocionalnim dobrobitima dojenja, osobito kada se ono nastavlja tijekom prvih godina života.

Zdravstvene dobrobiti dojenja za dijete Jednostavno rečeno, djeca koja su bila dojena zdravija su od djece koja to nisu bila. Dojena djeca manje obolijevaju od nedojene. Ako se dojeno dijete razboli, bolest je kod njega manje izražena 26


ZDRAVSTVENI STANDARDI ZA MAJKU I DIJETE

nego kod nedojenog djeteta. To spada pod opće znanje dobro informiranih liječnika, istraživača i roditelja. Majčino mlijeko je “tekuće zlato” za zdravlje svake bebe.10 Kemijska mliječna formula ili mliječni pripravak nikad ne će moći pogoditi sastav ljudskog mlijeka. Postoji “trideset reguliranih sastojaka u mliječnom pripravku, a više od dvije stotine identificiranih sastojaka u ljudskom mlijeku.”11 Majčino je mlijeko živa hrana. Ono se mijenja iz sata u sat, iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec. Majčino tijelo neprestano prilagođuje mlijeko kako bi ono odgovaralo djetetovim zdravstvenim potrebama. To se osobito očituje tijekom bolesti, kada se u dojki počinju proizvoditi specifična protutijela za borbu protiv infekcije u djetetovu tijelu ili kako bi se spriječilo prenošenje infekcije s majke na dijete. Mliječni pripravak, dakako, ostaje nepromijenjen i ne prilagođuje se djetetovim potrebama kao što je to slučaj s majčinim mlijekom. Danas profesionalne organizacije koje rade za dobrobit djece promiču dobrobiti dojenja. Iako se o tim dobrobitima ponekad može čitati u dnevnim novinama, iscrpniji rezultati istraživanja objavljuju se u specijaliziranim časopisima i ostalim publikacijama o zdravlju. Stoga većina ljudi, ako donekle i imaju neku ideju o tome da je dojenje najbolji oblik prehrane novorođenčadi, nema uvid u njegove specifične dobrobiti za zdravlje. 27


DOJENJE I KATOLIČKO MAJČINSTVO

Osim toga, mnogi koji se slažu s time da je majčino mlijeko najbolje također imaju dojam, koji na njih uspješno ostavljaju proizvođači dječje hrane, da je mliječni pripravak jednako tako dobar. Američka akademija obiteljskih liječnika (AAFP)12, Američka pedijatrijska akademija (AAP)13 i Odbor za dojenje Sjedinjenih Država14 navode mnoge pozitivne učinke za zdravlje dojene djece. (Postoje i drugi izvori, poput liječnika, medicinskih sestara, porodničara i ginekologa, koji također navode iste učinke kao i spomenute organizacije.) Oni su otkrili da se dojenjem smanjuje učestalost proljeva, alergija, upala uha, upala dišnih putova, upala mokraćnih putova, dijabetesa, astme, ekcema, bakterijskog meningitisa, limfoma, dječje leukemije, upalne bolesti crijeva, multiple skleroze, sindroma iznenadne dojenačke smrti, botulizma, nekrotizirajućeg enterokolitisa, gastroenteritisa, Hodgkinove bolesti, ulceroznog kolitisa, Crohnove bolesti, autoimune bolesti štitnjače, te mnogih drugih manjih ili većih zdravstvenih problema, uključujući pretilost kod djece i adolescenata. Dojena djeca čak imaju manje problema s pokvarenim zubima i manje ortodontskih zahvata. Zdravstvene dobrobiti dojenja prenose se i na sasvim praktične životne stvari. Navedene organizacije otkrile su da dojena djeca, u usporedbi s nedojenom: 28


ZDRAVSTVENI STANDARDI ZA MAJKU I DIJETE

• bolje rješavaju kognitivne i IQ testove u školi; • bolje rješavaju testove vidne percepcije; • kao nedonoščad kraće ostaju u bolnici; • imaju zreliji crijevni trakt; • imaju jači imunološki sustav te • bolje reagiraju na cjepiva. Prema podatcima AAFP-a, “dokazano je da su ovi pozitivni učinci dojenja najznačajniji uz šestomjesečno isključivo dojenje” i da su “ti učinci povezani s količinom podojenog mlijeka, na način da se bolji rezultati postižu kada se dijete više i dulje doji.”15 Je li mliječni pripravak jednako dobar? Nije. Svake godine u Sjedinjenim Državama roditelji, osiguravajuća društva, vlada i bolnice potroše do sedam milijardi dolara na zdravstvena stanja ili bolesti koje su se mogle spriječiti ili ublažiti da su majke dojile svoju djecu.16 Procijenjeno je da bi opće usvojeno dojenje u Sjedinjenim Državama smanjilo zdravstvene troškove za otprilike 1,2 milijuna dolara, samo zbog smanjenja broja oboljelih od dijabetesa koji trebaju uzimati inzulin.17 Drugi primjer govori nam da su isključivo dojena djeca, u usporedbi s djecom hranjenom umjetnim pripravcima, šest do deset puta manje sklona nekrotizirajućem enterokolitisu, čije liječenje iznosi više od 200.000 dolara po oboljelom.18 Još 29


DOJENJE I KATOLIČKO MAJČINSTVO

je značajnija činjenica da bi godišnje oko 1,5 milijuna djece diljem svijeta ostalo na životu da su ih majke isključivo dojile tijekom prvih šest mjeseci.19 U skladu sa spomenutim podatcima, razložno je smatrati dojenje sastavnim dijelom svjetonazora koji promiče život.

Više o znanstvenim istraživanjima u prilog dojenju U razdoblju između 1983. i 1997. proučavani su slučajevi akutne limfocitne leukemije, Hodgkinova limfoma i non-Hodgkinova limfoma, a rezultati su objavljeni 2001. godine. Djeca koja su bila dojena manje od šest mjeseci obolijevala su gotovo tri puta više od malignih bolesti limfnog tkiva u usporedbi s djecom koja su dojena više od šest mjeseci (279 naspram 100 slučajeva). Istraživači su zaključili: “Sada je još snažnije ustanovljen zaštitni učinak duljeg dojenja protiv dječje leukemije i limfoma.”20 Britanska studija objavljena u rujnu 2002. donosi da su ukupni kolesterol i kolesterol vezan uz lipoproteine bili visoki kod dojene djece, ali kada su ta djeca odrasla, njihova razina bila je niža od prosječne. Zaključak je da dojenje ima dugoročan blagotvoran učinak na zdravlje kardiovaskularnog sustava.21 Studije objavljene 2003. godine govore u prilog tome da majčino mlijeko može biti zašti30


ZDRAVSTVENI STANDARDI ZA MAJKU I DIJETE

ta od ADHD-a (Attention Deficit Hyperactivity Disorder - poremećaj pažnje i hiperaktivnost)22 te da visoka učestalost dojenja može smanjiti rizik od reumatoidnog artritisa kada dojeno dijete odraste.23 Također su primijećeni dugoročni učinci dojenja na inteligenciju i proces učenja. Prijevremeno rođene bebe koje su nakon rođenja još u rodilištu odmah hranjene majčinim mlijekom u starijoj dobi pokazuju 8,3% prednosti na IQ testovima u usporedbi s djecom koja su primala zamjensko mlijeko.24 Djeca koja su dojena osam ili više mjeseci imala su bolje ocjene sve do kraja srednje škole u odnosu na djecu koju majke nisu dojile.25 Ispitivanjem više od tri tisuće odraslih osoba utvrđeno je da postoji “izražena povezanost između trajanja dojenja i inteligencije u odrasloj dobi.”26 Zapanjuje činjenica da odrasli ljudi čak i nakon dvadeset pa i trideset godina uživaju dobrobiti dojenja. Izabirući dojenje roditelji bi djeci, za koju žele da u školi dobivaju petice ili četvorke, pružili važan početak. Dojenje također pomaže u prevenciji pretilosti, zdravstvenog problema koji je sve učestaliji u našem društvu i koji pridonosi većem pobolijevanju od drugih bolesti. Ne može proći ni tjedan dana a da u medijima ili od učitelja ne čujete o zabrinutosti u pogledu ovog problema. Istraživanje provedeno 2004. godine, u kojem je sudjelovalo 246.000 djece iz obitelji s niskim primanjima rođenih u sedam različitih država, 31


DOJENJE I KATOLIČKO MAJČINSTVO

potvrdilo je činjenicu da je “dojenje zaštita od dječje pretilosti”. Neki od zaključaka ovog istraživanja trebali bi zanimati svakog roditelja: “Stopa prekomjerne težine kod četverogodišnjaka je najviša kod djece koja nisu bila dojena ili koja su bila dojena manje od mjesec dana. Nadalje, prekomjernost težine smanjuje se produljenjem razdoblja dojenja. Najviša stopa pothranjenosti pokazala se kod djece koja nikad nisu bila dojena. Stoga su dojena djeca bila manje sklona kako pretilosti tako i pothranjenosti” (naglašavanje moje). Kao zaključni rezultat svoje studije istraživači preporučuju dojenje u trajanju od najmanje godinu dana.27 Naravno da se i dojena djeca razbolijevaju, no statistički gledano, takva su djeca zdravija i bistrija. Njihove su prednosti to očitije što je dojenje dulje trajalo. Na početku biblijske knjige o Danijelu, on i njegova tri pratitelja odbili su blagovati od obilja kraljevih jela i vina. Danijel se dogovorio sa starješinom svojih dvorjanika da će četvorica mladića jesti samo povrće i piti samo vodu tijekom deset dana kao razdoblje kušnje. Nakon deset dana Danijel i ostala trojica mladića “bijahu ljepši i ugojeniji nego svi dječaci koji jeđahu od kraljevih jela” (Danijel 1,15). Ista ova priča odigrava se i danas. Katoličke majke koje odaberu dojenje imat će zdraviju djecu od one koja su odgajana prema svjetovnim standardima bočica i dadilja. 32


ZDRAVSTVENI STANDARDI ZA MAJKU I DIJETE

Zdravstvene dobrobiti za majku Dojenje je istovremeno korisno za majke. Kod majki koje doje svoju djecu smanjuje se rizik od osteoporoze kasnije tijekom života, budući da se rast majčinih kostiju stimulira netom nakon prestanka dojenja.28 Možda će iz istog razloga kod majki koje su dojile rjeđe dolaziti do prijeloma kuka nakon menopauze.29 Nadalje, kod žena koje su dojile pokazuje se smanjenje stope raka jajnika.30 Medicinska zajednica ponekad promiče ideju da bi žene trebale koristiti umjetne hormonalne medikamente kako bi godišnje imale samo četiri menstruacije – povezujući smanjenje broja ovulacija sa smanjenjem vjerojatnosti obolijevanja od raka jajnika. Međutim, žene koje dovoljno često doje da zaustave menstrualni ciklus, te stoga tijekom duljeg razdoblja ne dolazi do ovulacije, također smanjuju rizik od te zloćudne bolesti. U potonjem slučaju smanjenje rizika postiže se prirodno putem dojenja, bez ikakvih medikamenata. Žene koje su dojile svoju djecu tijekom duljeg razdoblja manje su izložene riziku od raka dojke. Slijede zaključci istraživanja u kojem je 2002. godine sudjelovalo 147.000 žena: “Relativan rizik od raka dojke smanjio se za 4,3% za svakih dvanaest mjeseci dojenja s time da se sa svakim porodom smanjuje za 7%.” 33


DOJENJE I KATOLIČKO MAJČINSTVO

Stopa raka dojke kod žena u Sjedinjenim Državama mogla bi se smanjiti za 42% “samo produljenjem razdoblja dojenja”. “Ako bi žene u razvijenim zemljama u prosjeku imale 2,5 djece, a svako bi dijete dojile šest mjeseci dulje nego što to sada čine, svake bi se godine spriječilo 25.000 slučajeva raka dojke. Kada bi svako dijete žene dojile dodatnih dvanaest mjeseci, godišnje bi se spriječilo oko 50.000 slučajeva raka dojke.”31 Ova istraživanja također pokazuju da visokoj stopi raka dojke u Americi najviše pridonosi činjenica da majke ne doje djecu ili ih doje vrlo kratko. Kod majki dojilja pokazuje se niža stopa sistemskog eritemskog lupusa i raka štitnjače, 32 što također vrijedi za anemiju i rak endometrija.33 Dakle, produljena laktacija očito pridonosi tjelesnom zdravlju majki. Na godišnjem sastanku Američkog koledža za reumatologiju u New Orleansu 29. listopada 2002. dr. Elizabeth W. Karlson iz Brigham and Women’s bolnice u Bostonu izvijestila je kako su žene koje su ukupno dojile dvije ili više godina bile 50% manje sklone reumatoidnom artritisu od žena koje su dojile do tri mjeseca. Kod onih žena koje su dojile od jedne godine do dvije također je uočen manji rizik od reumatoidnog artritisa, ali je rizik bio najniži među ženama koje su dojile dvije ili više godina. Dr. Karlson smatra da se s produljenim dojenjem povećava zaštita od ove bolesti. Stoga zaključujemo da žene koje su dojile svoju djecu rjeđe obolijevaju od raka jajnika, raka 34


ZDRAVSTVENI STANDARDI ZA MAJKU I DIJETE

dojke, sistemskog eritemskog lupusa, raka štitnjače, loma kuka, anemije, raka endometrija i reumatoidnog artritisa, a većina tih dobrobiti pokazuje se mnogo godina nakon što prestanu dojiti.

Dojenje kao zdravstveni standard U današnje vrijeme sve više i više istraživanja govore u prilog produljenom dojenju. Dojenje je zdravstveno pitanje kako za majku tako i za dijete. Dojenje i hranjenje bočicom više se ne bi trebalo smatrati istovjetnima, kao da dvojimo hoćemo li za večeru jesti grašak ili kukuruz. Odlučiti se za dojenje kao zdraviji oblik prehrane djeteta u odnosu na hranjenje umjetnim pripravcima jest kao donijeti odluku da ćemo prestati pušiti ili vezati se sigurnosnim pojasom tijekom vožnje. Najbolja je odluka djetetu izravno ponuditi majčino mlijeko na dojci. Sljedeća najbolja mogućnost je pohrana izdojenog mlijeka u slučaju kada ne možete biti uz dijete da ga nahranite. Zaposlene majke često koriste ovu mogućnost. Treća je mogućnost korištenje mlijeka druge dojilje koje je pohranjeno u banku mlijeka. Ovo se mlijeko često daje vrlo bolesnoj ili alergičnoj dojenčadi, a ponekad i vrlo bolesnim odraslim ljudima. Korištenje mliječnog pripravka ili umjetnog mlijeka tek je na četvrtom mjestu popisa mogućnosti, iako je to najčešći oblik hranjenja djece u Americi. Mliječni pripravak je praktičan; na njemu zaista 35


DOJENJE I KATOLIČKO MAJČINSTVO

trebamo biti zahvalni u situacijama kada majka uistinu ne može dojiti. No iznimka ne bi smjela zamijeniti pravilo.

Dojenje je najbolji oblik skrbi Ako želite svom djetetu pružiti najbolju moguću priliku za dobro zdravlje i razvoj, svakako ga dojite. Time ćete unaprijediti i svoje vlastito zdravlje. Dojenje zahtijeva posvećivanje vremena i predstavlja žrtvu za oba roditelja. No kao što smo vidjeli, Tvorac prirode obilno nagrađuje one majke koje se tome posvete. U enciklici Evangelium Vitae na sedam je mjesta spomenuto da je “obitelj svetište života.”34 Obitelj počinje rođenjem djeteta i to je dijete uskoro na majčinim prsima.35 Roditelji na najbolji način primaju novi život kada vole, drže i doje svoje dijete. Dijete se na majčinim rukama i prsima treba osjećati kao u svetištu, a isto vrijedi i za očeve ruke. Zapamtite, svako je dijete “slika Isusa Krista”.

36


SADRŽAJ

SADRŽAJ

Predgovor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Predgovor hrvatskom izdanju . . . . . . . . . . . . . . . 9 Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Zdravstveni standardi za majku i dijete . . . . . . 19 Herojsko majčinstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Crkveno učenje o dojenju . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Dojenje: Nastavak trudnoće . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Dojenje i bračni čin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Prirodno razmicanje rađanja. . . . . . . . . . . . . . . . 93 Ciljevi ranog roditeljstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Ustrajnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Dodatak: Gospina krunica . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Pogovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Bilješke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Neke korisne informacije i adrese . . . . . . . . . . 156

159


Nakladnik: VERBUM d.o.o. Trumbićeva obala 12, 21000 Split Tel.: 021/340-260, fax: 021/340-270 E-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr Priprema za tisak: ACME Tisak: JAFRA PRINT, Split Tiskano u listopadu 2008.


Već više od četrdeset godina Sheila Kippley je gorljivi zagovornik dojenja, zajedništva majke i djeteta te prirodnog planiranja obitelji. Njezine dvije knjige Dojenje i prirodno razmicanje rađanja (Breastfeeding and Natural Child Spacing) te Umijeće prirodnog planiranja obitelji (The Art of Natural Planing, koju je napisala zajedno sa svojim suprugom Johnom) postale su klasici među knjigama obiteljske tematike. Supružnici Kippley imaju petero djece i desetero unučadi.


Progovarajući o mnogostrukim duhovnim i tjelesnim dobrobitima dojenja za majku i dijete, ova knjiga obrađuje teme koje će biti od velike pomoći svim roditeljima: • Zdravstveni standardi dojenja • Zdravstvene, tjelesne i emocionalne dobrobiti dojenja za majku i dijete • Utjecaj dojenja na razvoj osobe u kasnijim fazama života • • • •

Herojsko majčinstvo Važnost očeva Nezamjenjivost majke Dojenje kao nastavak trudnoće

• • • • • • •

Sličnosti dojenja i bračnog čina Prirodno razmicanje rađanja pomoću dojenja Ekološko dojenje Crkveno učenje o dojenju Ciljevi ranog roditeljstva Ustrajnost u dojenju unatoč poteškoćama i stavovima okoline Potpora zajednice

Cijena: 45 kn

ISBN 978-953-235-155-2