Page 1

Dnevna predanja Duhu Svetomu, Milosrdnomu Isusu, BlaĹženoj Djevici Mariji, sv. Antunu


Dnevna predanja Duhu Svetomu, Milosrdnomu Isusu, BlaĹženoj Djevici Mariji, sv. Antunu


Biblioteka Knjiga 42. Izvor: 7 minuta za tvoju dušu, izdanje župe Andrije apostola, Donji Andrijevci Objavljujemo s dopuštenjem đakovačko-osječkoga nadbiskupa mons. Đure Hranića. Nakladnik: VERBUM d.o.o. Sinjska 2, 21 000 Split Tel.: 021/340-260, fax: 021/340-270 E-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr Glavni urednik: Petar Balta Izvršna urednica: Lidija Piskač Lektura: Anđa Jakovljević Za nakladnika: Miro Radalj Tisak: Kerschoffset d.o.o. Tiskano u srpnju 2018. CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Sveučilišne knjižnice u Splitu pod brojem 170503039 ISBN 978-953-235-613-7


Sadržaj Dnevno predanje Duhu Svetomu ....................................... 5 Dnevno predanje Milosrdnomu Isusu .............................. 13 Dnevno predanje Blaženoj Djevici Mariji ....................... 23 Dnevno predanje sv. Antunu Padovanskom .................... 31 Priče o molitvi .................................................................. 37 Pouzdaj se u mene............................................................ 56


DNEVNO PREDANJE DUHU SVETOMU Nema Crkve bez Duhova, nema ni vjernika bez Duhova! Isus nas uvodi u otajstvo Duhova obećanjima Duha Svetoga: Duha Istine, Branitelja, Tješitelja, Vođe na putu... Svakodnevno predanje vodstvu Duha Svetoga obdarit će nas mnogobrojnim darovima kako bismo lakše podnosili teret života i bili uzor i svjetlo svijeta. Neka nas ove molitve i tekstovi tijekom sedam minuta svakoga dana nadahnu da se što bolje i što potpunije otvorimo Duhu Božjemu.

5


Himan Duhu Svetomu Dođi, Duše Presveti, sa neba nas posjeti zrakom svoje milosti. Dođi, Oče ubogih, djelitelju dara svih, dođi, srca svjetlosti. Tješitelju tako blag, ti nebeski goste drag, pun miline, hlade tih. Umornima odmore, u vrućini lahore, razgovore žalosnih. Sjaju svjetla blaženog, sjaj u srcu puka svog, napuni nam dušu svu. Bez božanstva tvojega čovjek je bez ičega, tone sav u crnom zlu. Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj, vidaj rane ranjenim. 6


Mekšaj ćudi kamene, zagrij grudi ledene, ne daj nama putem zlim. Svim što vjeru imaju, što se u te ufaju, sedam svojih dara daj. Daj nam krepost zaslužnu i smrt lijepu, blaženu, daj vjekovit svima raj. Amen.

Molitva za sedam darova Duha Svetoga Gospodine, Bože moj, ti svojim Duhom proničeš sve, pa i dubine mojega srca. Daruj mi mudrost da tvoju riječ mogu primiti u svakodnevnomu životu, razum da spoznam tvoj put, da te uvijek mogu slijediti. Daj mi znanje da uvijek tražim ono što je gore, da ne protratim život tražeći samo ono što je zemaljsko. Ispuni moj um darom savjeta da pronađem istinu koju ću darivati drugima, ispuni me pobožnošću da te ljubim, moj Bože, svim svojim srcem i da ti se klanjam u Duhu i Istini. Daj mi jakosti 7


da stojim čvrsto i hrabro kada dođu đavolski napadi svijeta i tijela. Na kraju obdari me i strahom Božjim da nikada ne odem od tebe, već da ti ostanem blizu uvijek, u vrijeme radosti i u vrijeme tuge. Uvijek i u svemu daruj mi svoje misli, Spasitelju, da mogu kročiti prema tvojemu kraljevstvu čineći tvoju svetu volju. Amen. Oče naš...

8


„A Duh Božji lebdio je nad površinom zemlje, unoseći red u nered.“ Duše Božji i Dahu Božji, otvaram ti svoje srce. Ti vidiš i znaš sve u svezi sa mnom. Ti vidiš kaos i nered. Baš kao što me je Otac stvorio, tako me ti možeš ponovno stvoriti. Ti možeš unijeti red u nered mojega života. Ti možeš ispuniti moje srce i uvesti me u sigurnije vode. Ti možeš biti vjetar mojim krilima, ti ćeš mi pomoći da se odlijepim od živoga pijeska moje sebičnosti, mojih strahova i svega što me opterećuje. Ja vapim, molim te da lebdiš nad mojim duhom i spustiš se kao jutarnja rosa na ogoljenu pustinju mojega srca. Molim te, uđi u najdublje dubine mojega nereda i stvori novi red u meni, red koji donosi život. Nebeski Oče, molim te, nastavi svoje stvaranje u meni izlijevanjem svojega Duha u moje srce i dušu. Odagnaj od mene sve ono što nije od tebe i, molim te, otkloni to od mene kako bih se i ja obnovio u ono „dobro“ koje si ti stvorio. Gospodine Isuse, trebam tvojega Svetog Duha da bih bio sposoban ži9


vjeti tvoju riječ i čuvati tvoje zapovijedi. Molim te, neka tvoj Duh Sveti uđe duboko u moju dušu kako bi se ona slobodno napunila tvojim milostima i blagoslovima. Neka Duh Sveti rastopi tvrdoću mojega srca kako bih i ja bio krotka i ponizna srca, baš kao što nas i ti pozivaš da budemo. Gospodine Isuse, tako te silno želim sve više poznavati i spoznavati. Želim se sjećati svega što si govorio. Sve što mogu učiniti jest otvoriti svoje srce i ruke i objaviti svoju volju da primim i sa zahvalnošću prihvatim taj čudesni dar koji mi se nudi. Molim te, ukloni kamen, razvali vrata mojega srca kako bih mogao ići dalje kroz život i živjeti ga u sili i snazi tvojega Duha.

Molitva za ispunjenje Duhom Svetim Oče nebeski, hvala ti za tvoju beskrajnu ljubav u kojoj si predao svojega Sina da umre na križu za mene grješnika. Isuse, moj Spasitelju, hvala ti što si uzeo moje grijehe i prokletstva i ponio ih na svojemu tijelu na križ. Hvala ti što mi daješ Du10


ha Svetoga. Duše Sveti, zahvaljujem ti što me činiš djetetom Boga Oca i bratom Isusa Krista. Gospodine, Duše Sveti, žao mi je zbog svih mojih grijeha koje sam počinio opirući se tvojoj snazi i djelovanju. Oprosti mi sve. Prihvaćam Isusa kao jedinoga Gospodara svojega života. Bože, Duše Sveti, ti ljubavi Oca i Sina, da bih sasvim pripadao tebi, posvećujem ti sada svoje tijelo i dušu, svoj um i cijelo biće, misli i želje, riječi i djela, radosti i tuge, svoj život i smrt. Ti budi Gospodar mojega života. Duše ljubavi, ispuni me, posveti me, osnaži me, vodi me. Pomolimo se: Duše Sveti, obasjaj moj razum jasnom svjetlošću koja će služiti meni i svima koji se meni budu obraćali i koja će utvrditi moj slabi duh darom ljubavi i snage. Božanski obnovitelju, odagnaj zlo, svaku opasnost i svaku zloću, a obnovi sve čisto i sve sveto. Pomozi mi u mojoj potrebi (izreći svoju nakanu)! Božanski životvorče, Duše duše moje, daj mi snage da svjedočim i uvijek zajedno s tobom sla11


vim božanskoga Sina, da živim za njegovu slavu i umrem u njegovoj ljubavi. Božanski darovaoče, daj mi svoje darove da razmatram Boga u svjetlu njegova tajanstva, da shvatim pravu vrijednost života i stvari, da sve ljubim čistom ljubavlju, kao u nebu. Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tomu istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjesi vazda radujemo. Molimo te, Gospodine, da tvoj božanski Duh po svojemu beskrajnom milosrđu očisti naša srca i od svih nas zala oslobodi. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu... Dahni u mene, Duše Sveti, da moje misli budu svete! Pokreni me, Duše Sveti, da moj posao bude posvećen! Privuci moje srce da zavolim samo ono što je sveto! Zaštiti me, Duše Sveti, da mogu uvijek biti svet. 12


DNEVNO PREDANJE MILOSRDNOMU ISUSU Isus je želio da svakoga dana štujemo čas njegove smrti na križu. To je čas koji je, kako je rekao: ...čas milosti za cijeli svijet, tada milosrđe pobjeđuje pravdu. On od nas želi da tada razmatramo njegovu pregorku muku jer je po njoj najpotpunije ostvarena Božja ljubav prema ljudima. Isus želi da štujemo i veličamo Božje milosrđe te da, po zaslugama njegove patnje, zadobijemo milosti koje su tako potrebne svakome od nas, svakomu pojedincu, cijelome svijetu, a osobito grješnicima. Naše bi se molitve trebale pozivati na zasluge njegove pregorke muke. Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje! Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti! 13


ina života proveo u Blaženom Djevicom skrbnikom, tihim sv. am daju tek poneki ova života, no vjermu otajstvu Isusova

razvila prema svepu, postala je jedna diljem svijeta. Svetoj kve, župe i kapelice vama obraćaju uprana zemaljski Isusov stvo koje je proveo u i Josipom. obitelji sadrži deveteškim životnim situspine krunice, litanielji te različite molitrebe u obiteljskomu

skom, poznatom zagonika i studenata, sadrza pomoć na ispitima, om studiranja i obrazou putu susreću s različi-

što je ušao u samostan e suočio u pripravi za studiranja. Jako je tešom smatrali glupim. Za atko poglavlje i onda bi oga poglavlja. Čudesno stati svećenik. Usprkos uhovne darove, a imao g kojega su ga prozva60 godina i nakon njedesa koja su se događastotinu godina kasnije. polažu ispite i različite nim poteškoćama i obota. Posebno ga zazivanevoljeni i osamljeni.

HOSANA – OMILJENE MOLITVE I POBOŽNOSTI ZA SVAKOGA svoju dušu nije ni dugo ni teško, a može biti jako korisno i dobro. Ovaj molitveni priručnik za privatnu upotrebu sadrži prigodna razmatranja i poticajne duhovne priče za svaki dan tijekom tri tjedna, a za dnevno razmatranje i molitvu bit će dovoljno odvojiti samo sedam minuta. Svakodnevna molitva sadržana u ovoj knjižici praktična je i svakome korisna. Sastoji se od kratke molitve i zahvale Bogu, poticaja koji će nas ohrabriti i utješiti te nekoliko prošnja za taj dan koje zaključujemo molitvom Bogu ili zagovorom.

Pobožnost svetoj nazaretskoj obitelji Devetnice, litanije, krunica, molitve, posveta svetoj obitelji

Molitvena knjižica Molitve u potrebi – u različitim životnim poteškoćama, za zdravlje duše i tijela sadrži brojne i raznovrsne molitve koje su povezane s različitim situacijama, potrebama i poteškoćama u kojima se često u životu nađemo. Kada smo u potrebi i želimo se Gospodinu obratiti s molbom da nam pomogne, usliši i blagoslovi, često ostanemo bez pravih riječi, ne znamo kako bismo započeli. Ove provjerene, praktične i omiljene molitve bit će korisna i vrijedna pomoć u oblikovanju molitve u različitim poteškoćama i obiteljskim, zdravstvenim, vjerskim i duhovnim potrebama. U ovoj knjižici nalaze se i korisni savjeti kako moliti, koje su najčešće zapreke u molitvi, što je to prava molitva te nekoliko važnih uputa o duhovnomu molitvenom životu. Također, ovdje se nalaze i molitve u raznim potrebama, u životnim poteškoćama, za različite potrebe obitelji, za zdravlje duše i tijela, za obraćenje, za snažniju vjeru te misli o molitvi i patnji.

Molitve u potrebi U raznim životnim poteškoćama, za zdravlje duše i tijela

7

minuta za tvoju dušu

Molitve i duhovni poticaji za svaki dan

Sv. Mihael arkanđeo predvodnik je duhovne borbe s Luciferom i njegovom sotonskom vojskom te ga se osobito zaziva u trenutcima duhovne borbe. Svetome Mihaelu osobito se moli za zagovor u bolesti duše i tijela te na času smrti kada je njegova snažna pomoć još potrebnija i kada je duša pod vrlo teškim napadima Sotone. Sveti Mihael zaštitnik je brojnih župa, crkava i kapelica. Osobit je zaštitnik policajaca i vojnika, a napose padobranaca i borbenih pilota te radiologa. Knjižica Pobožnost sv. Mihaelu arkanđelu sadrži devetnicu, krunicu, litanije, molitvu i čin posvete sv. Mihaelu arkanđelu, a sadržaj je obogaćen i izvještajem o ukazanjima sv. Mihaela u Garganu gdje se nalazi njegovo najveće svetište koje je posjetilo nekoliko papa, a među njima i Ivan Pavao II. U knjižici se nalazi i Papin govor koji je tom prigodom uputio hodočasnicima. „Ova bitka protiv Sotone, koji je potpuno suprotan liku arkanđela Mihaela, aktualna je i danas jer je đavao još uvijek živ i vrlo aktivan u svijetu. U ovoj se borbi zaziva svetoga Mihaela arkanđela kojega Crkva ni na Istoku ni na Zapadu nije prestala častiti.“ sv. Ivan Pavao II.

Pobožnost sv. Josipu Kupertinskom

Majka Terezija

Pobožnost sv. Mihaelu arkanđelu

Isus je moje Sve u Svemu

Devetnica, krunica, litanije, molitve, posveta

Devetnica i molitva “svetici iz Calcutte”

Pobožnost Presvetomu oltarskom sakramentu

Pobožnost predragocjenoj krvi Kristovoj

Pobožnost sv. Tereziji od Djeteta Isusa

Devetnica, litanije, krunica, razmatranja

Devetnica, krunice, litanije, molitve

Devetnice, litanije, krunica, molitve

Zaštitnik studenata i učenika www.verbum.hr Životopis, devetnice, molitve


Pobožnost Djetetu Isusu

Isuse, misli ti!

Devetnice, krunica, litanije, molitve

Čudesna molitva u svim poteškoćama i potrebama

Za duše u čistilištu Devetnice, krunice Molitve za pokojne

Devetnica Gospi koja razvezuje čvorove Omiljena pobožnost pape Franje

Pobožnost sv. Benediktu Medaljica sv. Benedikta Molitva za zaštitu od zloga Devetnica, litanije, molitve

Pobožnost sv. Josipu Devetnica Tridesetodnevna pobožnost Žalosti i radosti sv. Josipa

Pobožnost Gospi od Brze Pomoći Devetnica • Litanije • Molitve

Pobožnost sv. Judi Tadeju Devetnica, litanije, molitve, krunica

Devetnice sv. Padre Piju


Tri Zdravomarije

15 četvrtaka sv. Rite

Molitve sv. Brigite

Pobožnost sv. Antunu

Pobožnost Srcu Isusovu

Pobožnost Bezgrješnomu Srcu Marijinu

Ključ za odlazak u Raj

Devetnica, trodnevnica, litanije, molitve, krunica

Veliko obećanje devet prvih petaka, molitve

Pobožnost Duhu Svetomu

Isuse, uzdam se u tebe

Devetnice, krunice, litanije, molitve, darovi

Pobožnost milosrdnomu Isusu Krunica i zazivi Božjemu milosrđu

15 molitava • 7 molitava

Pet prvih subota • Molitve • Krunice • Litanije

15 minuta s Isusom Pred Presvetim, u svakoj prilici i na svakom mjestu


“Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.“ (Lk 21,36) Isus nas u evanđeljima poziva da bez prestanka molimo, no to je moguće samo ako Bogu prikazujemo uz molitve i sve ono što tijekom dana radimo. Zato su važna dnevna predanja jer po njima Bogu prikazujemo i svoj rad i sve situacije, dobre i loše, tijekom dana. Molitvena knjižica Dnevna predanja sadrži dnevno predanje Duhu Svetome, Milosrdnomu Isusu, Nebeskoj Majci i omiljenomu svecu, sv. Antunu Padovanskom, kao poticaj za svakodnevnu molitvu. U knjižici se nalaze i brojne poticajne i poučne priče o važnosti molitve i dnevnim prikazanjima Bogu te poticajni tekst Pouzdaj se u mene. Knjižica je komplementarna s izdanjem Sedam minuta za tvoju dušu koja sadrži kratke molitve i prošnje za svaki dan. ISBN 978-953-235-613-7

12 kn

www.verbum.hr

Dnevna predanja  

Molitvena knjižica Dnevna predanja sadrži dnevno predanje Duhu Svetome, Milosrdnomu Isusu, Nebeskoj Majci i omiljenomu svecu, sv. Antunu Pad...

Dnevna predanja  

Molitvena knjižica Dnevna predanja sadrži dnevno predanje Duhu Svetome, Milosrdnomu Isusu, Nebeskoj Majci i omiljenomu svecu, sv. Antunu Pad...

Advertisement