Page 1

Devetnica u vrijeme tjeskobe


Devetnica u vrijeme tjeskobe


Biblioteka Knjiga 23. Naslov izvornika: Scripture novenas. Novena in a time of anxiety (Priredile: Linda Salvatore Boccia, FSP, i Dorothy Anne Perry, FSP) © Daughters of St. Paul, 2001. © Copyright za hrvatsko izdanje: Verbum, Split, 2015. Sva prava pridržana. Nijedan se dio ove knjige ne smije umnožavati, fotokopirati, reproducirati ni prenositi u bilo kakvu obliku (elektronički, mehanički i sl.) bez prethodne pisane suglasnosti nakladnika. Nakladnik: VERBUM d.o.o. Trumbićeva obala 12, 21 000 Split Tel.: 021/340-260, fax: 021/340-270 E-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr Glavni urednik: Petar Balta Prevela i uredila: Katarina Gugić Lektura: Anđa Jakovljević Za nakladnika: Miro Radalj Slika na naslovnici: D. Velázquez, Raspeti Krist (detalj) Tisak: Printera Grupa d.o.o. Tiskano u listopadu 2015. CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Sveučilišne knjižnice u Splitu pod brojem 160126005 ISBN 978-953-235-462-1


Sadržaj Što je to devetnica? ....................................................5 Devetnica u vrijeme tjeskobe ....................................7 Kako se moli? ............................................................8 Uvodna molitva .........................................................9 Završna molitva .........................................................9 Prvi dan: Bog je s nama ...........................................10 Drugi dan: Bog je naše utočište ...............................12 Treći dan: Bog nas se uvijek spominje ....................14 Četvrti dan: Bog poznaje naše potrebe ....................16 Peti dan: Bog se brine o nama .................................18 Šesti dan: Povjeri Gospodinu sve svoje brige .........20 Sedmi dan: Bog je naša radost ................................22 Osmi dan: Bog nas ozdravlja ...................................24 Deveti dan: Bog nas vodi .........................................26 Gospodine, za tebe živjet će srce moje ....................28


Što je to devetnica? Većina obitelji ima svoje tradicije, običaje koje njeguju i prenose s koljena na koljeno. Devetnica je upravo jedna takva katolička “obiteljska tradicija” – oblik molitve koji naše vjerničke obitelji njeguju već stoljećima. Katolička tradicija moljenja devetnice potječe još iz najranijih vremena Crkve. U Djelima apostolskim nalazimo da su se apostoli i Marija okupili zajedno nakon Isusova uzašašća i bili “jednodušno postojani u molitvi” (Dj 1,14). A onda, na dan Pedesetnice, nad njih je sišao Duh Sveti. Na temelju toga svjedočanstva kršćani su od pamtivijeka molili za razne potrebe uzdajući se da Bog čuje i uslišava njihove molitve. Vremenom je običaj moljenja tijekom devet uzastopnih dana na određenu nakanu dobio naziv “devetnica” jer je već iz naziva jasno da molitva traje devet dana. Postoje raznovrsne devetnice, ali cilj je svake od njih isti: promišljati o našim potrebama i za njih tražiti Božju pomoć i zaštitu prisjećajući se njego5


ve ljubavi prema nama. Također, u toj molitvi tražimo i dublje razumijevanje i prihvaćanje Božjega otajstvenog djelovanja u našemu životu i životima naših voljenih. Ali mogli bismo se zapitati: zar Bog ne poznaje naše potrebe i prije nego što ih iznesemo pred njega; nije li dovoljno samo jednom za nešto moliti? Mi vjerujemo da nas Bog ljubi, ali ipak ponekad trebamo sami sebe na to podsjetiti. I iako znamo da smo u Božjim rukama i da nas Bog ne će nikada napustiti, ponekad se trebamo u to iznova uvjeriti. U razdobljima tame potrebno nam je nešto za što ćemo se moći uhvatiti, a u vrijeme radosti želimo se nastaviti radovati zauvijek! Ono što nam se u moljenju devetnice na prvi pogled čini kao puko ponavljanje zapravo je neprestan čin vjere i ufanja u Boga koji nas ljubi. Baš kao i molitva krunice, križnoga puta, časoslova ili molitva zahvale prije obroka, i moljenje devetnice samo je malen dio naše katoličke vjere. Najveća među svim molitvama jest sveta misa, euharistijsko slavlje. Euharistija je središte kršćanskoga života; iz toga silnog izvora proizlazi odgovor na sve naše ljudske čežnje. Dao Bog da razmatranjem biblijskih tekstova u ovoj devetnici s pouzdanjem 6


dođemo bliže k našemu euharistijskom Gospodinu, “da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas!” (Heb 4,16).

Devetnica u vrijeme tjeskobe Čitajući novine ili prateći dnevne vijesti naći ćemo i više nego dovoljno razloga za zabrinutost. Preokreti i obrati u napetim međunarodnim odnosima, usponi i padovi u gospodarstvu, zdravstvu te nebrojene druge nesigurnosti mogu pridonijeti našemu osjećaju tjeskobe. Uz te velike razloge za tjeskobu te uz naše osobne brige zbog prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti svijet nam se može činiti kao prilično tmurno mjesto. No, usprkos tome, imamo razlog pouzdati se u Gospodina čija je brižna ljubav uvijek prisutna i nepokolebljiva. Čak i onda kada nam se čini da je život nalik opasnu održavanju ravnoteže nad uzburkanim vodama tjeskobe, Bog je naš siguran oslonac. Naši razlozi za tjeskobu možda ne će nestati, ali možemo sa sigurnošću vjerovati Isusu koji kaže da se ne trebamo brinuti za svoj život (usp. Lk 12,11).

7


Kako se moli? Tijekom devet uzastopnih dana odvajat ćemo vrijeme da u tišini razmatramo o smislu svojega života. Svaki dan devetnice ima svoj naslov koji označava temu toga dana. Trebamo nastojati usredotočiti svoje razmatranje na biblijske tekstove i razmišljati o njima u svjetlu teme dana imajući na umu svoje potrebe i želje. Posvijestimo si da se nalazimo u Božjoj prisutnosti. Razmišljajući o osobama i nakanama za koje posebno želimo moliti zatražimo od Boga da blagoslovi nas i sve naše voljene. S pouzdanjem izrecimo svoje nakane Bogu. Izmolit ćemo uvodnu molitvu i zatim početi razmatrati biblijski tekst od toga dana. Polagano i smireno ponavljat ćemo Božje riječi dopuštajući im da natope našu nutrinu, sve što je u nama suho i neplodno, tjeskobno i plašljivo. Pokušajmo otvoriti svoje srce kako bismo čuli Gospodina koji nam govori o onome što nas muči. Posebno obratimo pozornost na misli i osjećaje koji se neočekivano pojave tijekom molitve… Poziva li nas Bog na nešto vezano uz naše nakane? 8


Na koncu svoje molitve provedimo nekoliko trenutaka u tišini prisjećajući se teme dana. Zaključit ćemo molitvom Očenaša, Zdravo, Marijo, Slava Ocu te sa zaključnom molitvom.

Uvodna molitva (moli se svakoga dana) Uvijek živi Bože, ti se brineš o svemu što si stvorio. Daj nam hrabrost u trenutcima straha; kada nas tjeskoba nadvlada, ti nam obnovi vjeru u svoju providnost koja ljubi. To te molimo po Isusu Kristu, tvojemu Sinu. Amen.

Završna molitva (napisana i na koncu svakoga dana) Bože, naš Oče, znamo da nas tvoja ljubav nikada ne će iznevjeriti. Ma kakve bile nevolje našega srca, ti nas uvijek vodiš i podupireš. Neka nam ljepota tvojega stvorenja – poljski ljiljani i ptice nebeske (usp. Lk 12,24.27) – bude stalan podsjetnik da ti nikada ne zaboravljaš ništa od onoga što si stvorio. To te molimo po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvojemu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. 9


1. dan

Bog je s nama Uvodna molitva (str. 9.) Meditacija Ta dokle, Gospodine, dokle ćeš me zaboravljati? Dokle ćeš skrivati lice od mene? Dokle ću nositi bol u duši; tugu u srcu obdan i obnoć? Pogledaj, usliši, Gospodine, Bože moj! Prosvijetli mi oči ja se u tvoju dobrotu uzdam, nek’ mi se srce raduje spasenju tvome! Pjevat ću Gospodinu koji mi učini dobro, pjevat ću imenu Boga Svevišnjeg! Psalam 13,2–4.6–7 I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta. Evanđelje po Mateju 28,20

10


HOSANA – OMILJENE MOLITVE I POBOŽNOSTI ZA SVAKOGA

Molitve sv. Brigite 15 molitava • 7 molitava

Devetnice sv. Padre Piju

Pobožnost sv. Judi Tadeju Devetnica, litanije, molitve, krunica

15 četvrtaka sv. Rite

Pobožnost sv. Josipu Devetnica Tridesetodnevna pobožnost Žalosti i radosti sv. Josipa

Pobožnost sv. Benediktu Medaljica sv. Benedikta Molitva za zaštitu od zloga Devetnica, litanije, molitve

Tri Zdravomarije Ključ za odlazak u Raj

Devetnica Gospi koja razvezuje čvorove Omiljena pobožnost pape Franje

Za duše u čistilištu Devetnice, krunice Molitve za pokojne


Pobožnost Gospi od Brze Pomoći

Isuse, misli ti!

Pobožnost Djetetu Isusu

Devetnica • Litanije • Molitve

Čudesna molitva u svim poteškoćama i potrebama

Devetnice, krunica, litanije, molitve

15 minuta s Isusom

Isuse, uzdam se u tebe

Pobožnost Duhu Svetomu

Pred Presvetim, u svakoj prilici i na svakom mjestu

Pobožnost milosrdnomu Isusu Krunica i zazivi Božjemu milosrđu

Devetnice, krunice, litanije, molitve, darovi

Majka Terezija

Devetnica u vrijeme kada oplakujemo voljenu osobu

Devetnica u vrijeme depresije

Isus je moje Sve u Svemu Devetnica i molitva “svetici iz Calcutte”


Mnoštvo briga i problema svakodnevno tišti naše srce. I ne htijući često se nađemo preplavljeni strahovitom tjeskobom, zabrinuti za mnoštvo stvari na koje možemo utjecati vrlo malo ili ništa. U takvim trenutcima Bog nam poručuje: “Sam Gospodin ide pred tobom; on će s tobom biti; neće te zapustiti niti će te ostaviti. Ne boj se i ne dršći!” (Pnz 31,8). U ovoj biblijskoj devetnici naći ćemo molitve i biblijske tekstove koji nas uče da se poput djeteta s potpunim povjerenjem predamo u ruke Boga koji nas ljubi. “U Gospodina se uzdaj, ojunači se, čvrsto nek’ bude srce tvoje: u Gospodina se uzdaj!” Ps 27,14

ISBN 978-953-235-462-1

9 kn

www.verbum.hr

Devetnica u vrijeme tjeskobe  

U ovoj biblijskoj devetnici naći ćemo molitve i biblijske tekstove koji nas uče da se poput djeteta s potpunim povjerenjem predamo u ruke Bo...

Advertisement