Page 1

Devetnica u vrijeme kada oplakujemo voljenu osobu


Devetnica u vrijeme kada oplakujemo voljenu osobu


Biblioteka Knjiga 25. Naslov izvornika: Scripture novenas. Novena in a time of grief (Priredila: Sarah Anne Nicholas) © Daughters of St. Paul, 2001. © Copyright za hrvatsko izdanje: Verbum, Split, 2015. Sva prava pridržana. Nijedan se dio ove knjige ne smije umnožavati, fotokopirati, reproducirati ni prenositi u bilo kakvu obliku (elektronički, mehanički i sl.) bez prethodne pisane suglasnosti nakladnika. Nakladnik: VERBUM d.o.o. Trumbićeva obala 12, 21 000 Split Tel.: 021/340-260, fax: 021/340-270 E-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr Glavni urednik: Petar Balta Prevela i uredila: Katarina Gugić Lektura: Anđa Jakovljević Za nakladnika: Miro Radalj Slika na naslovnici: Botticelli, Pietà (detalj) Slika na 11.str.: W. A. Bouguereau, Pietà (detalj) Tisak: Printera Grupa d.o.o. Tiskano u listopadu 2015. CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Sveučilišne knjižnice u Splitu pod brojem 160126004 ISBN 978-953-235-461-4


Sadržaj Što je to devetnica? ....................................................5 Devetnica u vrijeme depresije....................................7 Kako se moli? ............................................................8 Uvodna molitva..........................................................9 Završna molitva .......................................................10 Prvi dan: Božje vodstvo u tami ................................12 Drugi dan: Bog je blizu onima koji su slomljena srca ...............................................14 Treći dan: Bog dijeli našu bol ..................................16 Četvrti dan: Bog plače zajedno s nama ....................18 Peti dan: Bog dijeli našu smrt ..................................20 Šesti dan: Živjet ćemo uvijeke .................................22 Sedmi dan: Uskrsnut ćemo u posljednji dan ............24 Osmi dan: U nadi je naša snaga ...............................26 Deveti dan: Ponovno ćemo biti zajedno ..................28


Što je to devetnica? Većina obitelji ima svoje tradicije, običaje koje njeguju i prenose s koljena na koljeno. Devetnica je upravo jedna takva katolička “obiteljska tradicija” – oblik molitve koji naše vjerničke obitelji njeguju već stoljećima. Katolička tradicija moljenja devetnice potječe još iz najranijih vremena Crkve. U Djelima apostolskim nalazimo da su se apostoli i Marija okupili zajedno nakon Isusova uzašašća i bili “jednodušno postojani u molitvi” (Dj 1,14). A onda, na dan Pedesetnice, nad njih je sišao Duh Sveti. Na temelju toga svjedočanstva kršćani su od pamtivijeka molili za razne potrebe uzdajući se da Bog čuje i uslišava njihove molitve. Vremenom je običaj moljenja tijekom devet uzastopnih dana na određenu nakanu dobio naziv “devetnica” jer je već iz naziva jasno da molitva traje devet dana. Postoje raznovrsne devetnice, ali cilj je svake od njih isti: promišljati o našim potrebama i za njih tražiti Božju pomoć i zaštitu prisjećajući se njego5


ve ljubavi prema nama. Također, u toj molitvi tražimo i dublje razumijevanje i prihvaćanje Božjega otajstvenog djelovanja u našemu životu i životima naših voljenih. Ali mogli bismo se zapitati: zar Bog ne poznaje naše potrebe i prije nego što ih iznesemo pred njega; nije li dovoljno samo jednom za nešto moliti? Mi vjerujemo da nas Bog ljubi, ali ipak ponekad trebamo sami sebe na to podsjetiti. I iako znamo da smo u Božjim rukama i da nas Bog ne će nikada napustiti, ponekad se trebamo u to iznova uvjeriti. U razdobljima tame potrebno nam je nešto za što ćemo se moći uhvatiti, a u vrijeme radosti želimo se nastaviti radovati zauvijek! Ono što nam se u moljenju devetnice na prvi pogled čini kao puko ponavljanje zapravo je neprestan čin vjere i ufanja u Boga koji nas ljubi. Baš kao i molitva krunice, križnoga puta, časoslova ili molitva zahvale prije obroka, i moljenje devetnice samo je malen dio naše katoličke vjere. Najveća među svim molitvama jest sveta misa, euharistijsko slavlje. Euharistija je središte kršćanskoga života; iz toga silnog izvora proizlazi odgovor na sve naše ljudske čežnje. Dao Bog da razmatranjem biblijskih tekstova u ovoj devetnici 6


s pouzdanjem dođemo bliže k našemu euharistijskom Gospodinu, “da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas!” (Heb 4,16).

Devetnica u vrijeme kada oplakujemo voljenu osobu Neovisno o tome je li naša voljena osoba umrla naglo ili zbog dugotrajne bolesti, taj gubitak zauvijek mijenja naše živote. Smrt dotiče svaki dio našega života. Osjećamo golemu prazninu kada nas lice voljene osobe jutrima više ne pozdravlja, kada poznati glas više ne zaziva naše ime i kada je sve što nam je bilo poznato zauvijek gotovo. Sve nas počne podsjećati na naš gubitak; čini se nemogućim naći mjesto gdje ne ćemo osjećati bol svoje tuge. Jednom kada se počnemo suočavati sa svojim gubitkom i prazninom koju je taj gubitak stvorio u našim životima, Božja nam je pomoć potrebnija nego ikada. Za vrijeme toga razdoblja mraka možemo pronaći snagu i utjehu prisjećajući se kako je i Isus plakao zbog smrti svojega prijatelja Lazara i kako je bio ganut suzama ožalošćenih. Bog poznaje i 7


razumije našu tugu. Želi nas obujmiti svojom ljubavlju i utješiti naša slomljena srca. Dok se borimo s navalama emocija i boli, Bog nam pruža svoju ruku da nas ohrabri i govori nam: “Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!” (Mk 6,50).

Kako se moli? Tijekom devet uzastopnih dana odvajat ćemo vrijeme da u tišini razmatramo o smislu svojega života. Svaki dan devetnice ima svoj naslov koji označava temu toga dana. Trebamo nastojati usredotočiti svoje razmatranje na biblijske tekstove i razmišljati o njima u svjetlu teme dana imajući na umu svoje potrebe i želje. Posvijestimo si da se nalazimo u Božjoj prisutnosti. Razmišljajući o osobama i nakanama za koje posebno želimo moliti zatražimo od Boga da blagoslovi nas i sve naše voljene. S pouzdanjem izrecimo svoje nakane Bogu. Izmolit ćemo uvodnu molitvu i zatim početi razmatrati biblijski tekst od toga dana. Polagano i smireno ponavljat ćemo Božje riječi dopuštajući im da natope našu nutrinu, sve što je u nama suho i neplodno, tjeskobno i plašljivo. Pokušajmo otvoriti svoje 8


srce kako bismo čuli Gospodina koji nam govori o onome što nas muči. Posebno obratimo pozornost na misli i osjećaje koji se neočekivano pojave tijekom molitve… Poziva li nas Bog na nešto vezano uz naše nakane? Na koncu svoje molitve provedimo nekoliko trenutaka u tišini prisjećajući se teme dana. Zaključit ćemo molitvom Očenaša, Zdravo, Marijo, Slava Ocu te zaključnom molitvom.

Uvodna molitva (moli se svakoga dana) Nebeski Oče, u svojoj velikoj ljubavi budi uz nas u ovomu svetom trenutku. Tvoja nam je utjeha potrebna u ovomu nemiru koji osjećamo zbog spoznaje da biti čovjekom znači izgubiti one koje voliš. Pomozi nam nositi se s boli i gubitkom koje osjećamo i molimo te da obnoviš našu vjeru u budući život. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvojemu, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

9


HOSANA – OMILJENE MOLITVE I POBOŽNOSTI ZA SVAKOGA Novi izdavački niz HOSANA donosi popularne duhovne knjižice za najširu publiku, s kvalitetno priređenim omiljenim pobožnostima i molitvama. Svaka od knjižica lijepo je grafički opremljena i tiskana u kolor tisku na sjajnom papiru visoke kvalitete. Izdanja biblioteke HOSANA dostupna su u knjižarama Verbum, web knjižari www.verbum.hr i svim boljim vjerskim knjižarama po popularnim cijenama.

15

minuta s Isusom

Isuse, uzdam se u tebe

Pobožnost Duhu Svetomu

Pred Presvetim, u svakoj prilici i na svakom mjestu

Pobožnost milosrdnomu Isusu Krunica i zazivi Božjemu milosrđu

Devetnice, krunice, litanije, molitve, darovi

Pobožnost Bezgrješnomu Srcu Marijinu

Pobožnost Srcu Isusovu

Pobožnost sv. Antunu

Pet prvih subota • Molitve • Krunice • Litanije

Veliko obećanje devet prvih petaka, molitve

Devetnica, trodnevnica, litanije, molitve, krunica


Molitve sv. Brigite 15 molitava • 7 molitava

Devetnice sv. Padre Piju

Pobožnost sv. Judi Tadeju Devetnica, litanije, molitve, krunica

15 četvrtaka sv. Rite

Pobožnost sv. Josipu Devetnica Tridesetodnevna pobožnost Žalosti i radosti sv. Josipa

Pobožnost sv. Benediktu Medaljica sv. Benedikta Molitva za zaštitu od zloga Devetnica, litanije, molitve

Tri Zdravomarije Ključ za odlazak u Raj

Devetnica Gospi koja razvezuje čvorove Omiljena pobožnost pape Franje

Za duše u čistilištu Devetnice, krunice Molitve za pokojne


Pobožnost Gospi od Brze Pomoći

Isuse, misli ti!

Pobožnost Djetetu Isusu

Čudesna molitva u svim poteškoćama i potrebama

Devetnice, krunica, litanije, molitve

Pobožnost sv. Tereziji od Djeteta Isusa

Pobožnost predragocjenoj krvi Kristovoj

Pobožnost Presvetomu oltarskom sakramentu

Devetnice, litanije, krunica, molitve

Devetnica, krunice, litanije, molitve

Devetnica, litanije, krunica, razmatranja

Devetnica u vrijeme tjeskobe

Devetnica u vrijeme depresije

Devetnica • Litanije • Molitve

Pobožnost Presvetomu oltarskom sakramentu Devetnica, litanije, krunica, razmatranja

Majka Terezija

Isus je moje Sve u Svemu Devetnica i molitva “svetici iz Calcutte”


U vrijeme oplakivanja voljene osobe nijedna riječ, nijedan pogled i nijedna gesta utjehe ne mogu doprijeti do dubine naše boli. To je vrijeme kada svoj obamrli i iscrpljeni duh trebamo natapati iz jedinoga Izvora, od Onoga koji je život sam. U ovoj biblijskoj devetnici nalaze se molitve i svetopisamski tekstovi pogodni za razmatranje u tomu teškom razdoblju koji nam mogu pomoći da obnovimo svoju vjeru i pouzdanje da ćemo jednoga dana ponovno biti zajedno sa svojim voljenima. “Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.” Iv 3,16

ISBN 978-953-235-461-4

9 kn

www.verbum.hr

Devetnica u vrijeme kada oplakujemo voljenu osobu  

U ovoj biblijskoj devetnici nalaze se molitve i svetopisamski tekstovi pogodni za razmatranje u tomu teškom razdoblju koji nam mogu pomoći d...

Advertisement