Page 1

za laku noć

VERBUM


za laku noć

VERBUM


Naslov izvornika: Bedtime Bible Stories Copyright © Scandinavia Publishing House, 2017. © Copyright za hrvatsko izdanje: Verbum, Split, 2018. Ilustracije: Fabiano Fiorin Tekst: Vanessa Carroll Dizajn korice: Svetlana Uscumlic

Sva prava pridržana. Nijedan se dio ove knjige ne smije umnožavati, fotokopirati, reproducirati ni prenositi u bilo kakvu obliku (elektronički, mehanički i sl.) bez prethodne pisane suglasnosti nakladnika. Glavni urednik: mr. sc. Petar Balta Izvršna urednica: Katarina Gugić Prijevod: Ivana Krencer, prof. Lektura: Nikša Babić, prof. Za nakladnika: dr. sc. Miro Radalj Nakladnik: VERBUM d.o.o. Tel.: 021/340-260, fax.: 021/340-270 E-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr Tiskano u kolovozu 2018. Tiskano u Kini. CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Sveučilišne knjižnice u Splitu pod brojem 170207083. ISBN 978-953-235-593-2


Sadržaj Dječak čiji su se snovi ostvarili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Bog izabire kraljevića za svojega slugu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Neustrašivi pastir i njegova praćka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Plaha djevojka postala je odvažna kraljica. . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Bog spašava Daniela od lavova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Milosrdni Bog i njegov mrzovoljni prorok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Rasipni sin i dobri otac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Kroz krov do Isusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Pohlepni Zakej počinje dijeliti s drugima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 Isus vraća djevojčicu u život . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127


Dječak čiji su se snovi ostvarili Knjiga Postanka 37 i 39–45


Josip je bio najmlađi u svojoj obitelji. Njegov otac, Jakov, odnosio se prema njemu drugačije nego prema njegovoj starijoj braći, darivao ga je i poklanjao mu posebnu pažnju. Josipova su braća bila silno ljubomorna jer su znala da je Josip očev miljenik.

6


Kada je Josip bio još vrlo mlad, Bog mu je poslao dva sna. Sanjao je da će mu se jednoga dana cijela njegova obitelj klanjati kao što se ljudi klanjaju moćnim vladarima. Kada je svojoj braći ispričao taj san, oni su rekli: „Zar ti doista misliš da ćeš vladati nad nama?“ i još su ga više zamrzili.

7


8


Jednoga dana, dok su braća čuvala stada, otac pošalje Josipa k njima. Kada su ga braća vidjela kako dolazi, rekoše: „Hajdemo se riješiti ovoga sanjara jednom zauvijek!“ Bacili su ga u suhi bunar i krenuli dalje. No tada spaziše skupinu trgovaca kako im se približava i odluče prodati Josipa u roblje.

9


Josip je tako stigao u Egipat, a ondje ga je kupio moćni čovjek po imenu Potifar. Bog je bio s Josipom, i Potifar je primijetio da je Josip uspješan u svemu što mu se povjeri. Budući da je Josip uvijek davao sve od sebe i bio vrlo marljiv, Potifar ga je postavio za upravitelja nad svim svojim imanjem. 10


Međutim, kada je Potifarova žena lažno optužila Josipa rekavši da je učinio nešto veoma zlo, Potifar je bacio Josipa u tamnicu.

11


Dvije godine kasnije egipatski je kralj, faraon, usnuo neobičan i zastrašujuć san, koji nije razumio. Jedan od njegovih slugu rekao je tada faraonu da je u tamnici jedan rob koji zna tumačiti snove. Josipa su odmah doveli u kraljevsku palaču. Bog je još jednom dao Josipu mudrost i on protumači faraonov san.

12


„U snu ste vidjeli sedam debelih krava i sedam punih klasova“, reče Josip. „To znači da će sljedećih sedam godina u Egiptu biti obilje hrane. Onda je došlo sedam mršavih krava i sedam suhih klasova, što znači da će nakon toga uslijediti sedam godina gladi.“ Josip je savjetovao faraonu da skuplja hranu tijekom sedam dobrih godina, kako bi imali što jesti kada dođu loše godine.

13


Faraonu se toliko svidjela ta ideja da je zadužio Josipa da skuplja hranu tijekom sedam godina obilja. Nakon nekog vremena, kada je zavladala glad, mnogo je ljudi počelo pristizati u Egipat da kupe hranu, a među njima i desetorica Josipove starije braće. Nisu prepoznali Josipa i poklonili su mu se, baš kao što je Josip vidio u snu još dok je bio dječak.

14


Josip se iznenadio kada ih je vidio i pretvarao se da ih ne poznaje. Kako bi saznao jesu li još uvijek zli kao prije ili su se pokajali zbog onoga što su mu učinili, rekao im je: „Ako ste pošteni ljudi, a ne uhode, dovedite ovamo i svojega najmlađeg brata.“

15


Vratili su se i doveli sa sobom mlađega brata Benjamina. Kada su mu se svi zajedno ponovno poklonili, Josip se više nije mogao suzdržati. „Ja sam vaš brat, Josip“, povikao je i zagrlio svakoga od njih. „Prodali ste me kao roba“, nastavio je Josip, „ali Bog me učinio drugim čovjekom po važnosti u kraljevstvu, odmah poslije faraona.“

16


Josip je oprostio braći sve što su mu učinili i rekao im je: „Željeli ste mi zlo, ali Bog je to okrenuo na dobro. Poslao me ovamo kako bih nam svima mogao spasiti život!“

17


Bog izabire kraljevića za svojega slugu Knjiga Izlaska 1–14


Mojsije je bio pastir koji je čuvao stada ovaca svojega tasta. Živio je u Midjanu sa svojom ženom i djecom, no rodio se i odrastao u dalekome Egiptu. Iako je potjecao iz izraelskoga naroda, odgojila ga je kći egipatskoga kralja, faraona. Kada je njezin otac zapovjedio vojnicima da ubiju sve izraelske novorođene dječake, kraljevna je spasila malenoga Mojsija i uzela ga k sebi. A sada je on, faraonov unuk, živio kao pastir u dalekome Midjanu.

20


21


Dok je Mojsije odràstao u palači živeći životom kraljevića, njegov narod, Izraelci, bili su robovi Egipćanima. Jednoga dana Mojsije je vidio kako Egipćanin tuče Izraelca i toliko se razljutio da je ubio toga Egipćanina, a tijelo mu zakopao u pijesak kako bi sakrio svoje zlodjelo.

22


Kada je faraon dočuo za to, htio je ubiti Mojsija, ali Mojsije je pobjegao i sklonio se u zemlji Midjan. Ondje je počeo raditi kao pastir i upoznao Siporu, koja mu je postala ženom.

23


Jednoga dana Mojsije ugleda grm kako gori, ali ne izgara, pa mu priđe da ga bolje promotri. Iz grma se najednom začuje glas: „Mojsije! Mojsije! Ja sam Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev.“ Mojsije sakrije lice bojeći se gledati u Boga. „Idi k faraonu u Egipat i reci mu da pusti moj narod“, reče Bog Mojsiju.

24


„Nisam baš dobar u govoru“, reče Mojsije. „Možeš li naći nekoga drugog?“ „Tvoj brat, Aron, može govoriti za tebe“, odgovori mu Bog. „Upravo je na putu prema tebi.“ Aron doista ubrzo dođe pa on i Mojsije zajedno otiđoše k faraonu i rekoše mu da oslobodi sve svoje robove.

25


Mojsije i Aron upozorili su faraona da će Bog pretvoriti svu vodu u Egiptu u krv ako ne pusti izraelske robove na slobodu. Ali faraon reče: „Ne!“ Bog je poslije na Egipat poslao još nevolja: žabe, komarce, obade, čireve, tuču i oluju, skakavce i tamu, a izginuše im i životinje. No faraon je svaki put odbio pustiti Izraelce. Na kraju je Bog poslao pošast od koje pomriješe prvorođeni sinovi u svim egipatskim obiteljima. I faraonov je sin umro. Faraon je tada shvatio da je izraelski Bog previše moćan za njega. „Odlazite!“ vikne. „Uzmite sve što imate i odlazite!“

26


27


za laku noć Svako dijete želi priču za laku noć! S ovim Pričama iz Biblije za laku noć djeca će na najbolji način završiti svoj dan i pripremiti se za svijet snova!

S biblijskim pričama posebno osmišljenima za djecu i ilustracijama koje potiču dječju maštu i srca, Priče iz Biblije za laku noć knjiga je u kojoj će vaši mališani uživati uvijek iznova, iz večeri u večer. Postat će jedna od njihovih najdražih knjiga koju će htjeti podijeliti s prijateljima.

ISBN 978-953-235-593-2

VERBUM 98 kn

www.verbum.hr

Priče iz Biblije za laku noć  

S ovim "Pričama iz Biblije za laku noć" djeca će na najbolji način završiti svoj dan i pripremiti se za svijet snova!

Priče iz Biblije za laku noć  

S ovim "Pričama iz Biblije za laku noć" djeca će na najbolji način završiti svoj dan i pripremiti se za svijet snova!

Advertisement