Page 1

KAKO UVIJEK ŽIVJETI U BOŽJEMU DUHU 8 savjeta sv. Leopolda Bogdana Mandića

VERBUM


KAKO UVIJEK ŽIVJETI U BOŽJEMU DUHU 8 savjeta sv. Leopolda Bogdana Mandića

VERBUM


„Bog nas nikada ne napušta. Ponekad se samo skriva, ali nas i dalje podupire svojom milošću.”


1. Naš Gospodin čvrsto nam je obećao da će biti širokogrudan u svojoj providnosti kada se budemo trudili vršiti svoje dužnosti s njegovom milošću. Potrudimo se dakle da budemo djelotvorni vjernici; potom će nadoći Providnost.


2. Kada čovjek koji ima vjeru živi prema evanđelju i, usprkos svojoj krhkosti, nastoji se pokoravati Gospodnjim zakonima, poput Krista jeca i pati u brigama i bolima ljudskoga života. Tada se prikazuje i prinosi Bogu Ocu kao prihvaćena i draga žrtva.


3. Pođite na pričest. Idite na pričest s vjerom… Nije to otrov, nego lijek koji može izliječiti svaku bolest. Svjetlo je misli, snaga u slabostima, utjeha i ublaženje u svim mukama; zalog je buduće slave.


Nakladnik: VERBUM d.o.o. Trumbićeva obala 12, 21000 Split tel.: 021 340 260, fax.: 021 340 270 E-mail: verbum@verbum.hr www.verbum.hr Urednik: mr. sc. Petar Balta Izvršna urednica: Katarina Gugić Lektura: Anđa Jakovljević Fotografije: Shutterstock i StockSnap.io Za nakladnika: dr. sc. Miro Radalj Tisak: PRINTERA GRUPA d.o.o. Tiskano u lipnju 2017.


Sveti Leopold Bogdan Mandić bio je jednostavan redovnik koji je gotovo cijeli život proveo u ispovjedaonici, a bio je poznat i po svojim mudrim i nadahnutim duhovnim poukama. U knjižici Kako uvijek živjeti u Božjemu duhu pronaći ćete duboke i jednostavne savjete toga velikog duhovnika i savjetnika duša o tomu kako uvijek možemo živjeti u duhu Božjemu nasljedujući Krista u svakodnevici.

ISBN 978-953-235-553-6

VERBUM 12 kn

www.verbum.hr

Kako uvijek živjeti u Božjem duhu  

Sveti Leopold Bogdan Mandić bio je jednostavan redovnik koji je gotovo cijeli život proveo u ispovjedaonici, a bio je poznat i po svojim mud...

Kako uvijek živjeti u Božjem duhu  

Sveti Leopold Bogdan Mandić bio je jednostavan redovnik koji je gotovo cijeli život proveo u ispovjedaonici, a bio je poznat i po svojim mud...

Advertisement