Page 1

13 SAVJETA SV. ANTUNA ZA KRŠĆANSKI ŽIVOT

VERBUM


13 SAVJETA SV. ANTUNA ZA KRŠĆANSKI ŽIVOT

VERBUM


1. Kao što ptica ima dva krila, tako duša ima vjeru i nadu. Vjera se i nada odnose na nevidljive stvari, a iz vidljivih dižu se prema nevidljivima. No oni koji vjeruju samo riječju i koji svoju nadu stavljaju samo u sebe, svoje stvari i čovjeka, požudno teže za zemaljskim stvarima, na njima se zaustavljaju i samo u njima uživaju.


2. U pokori su, kao u badema, tri dijela: gorka kora, čvrsta ljuska i slatko sjeme. Gorka kora označuje gorčinu pokore, čvrsta ljuska ustrajnost, a slatko sjeme nadu u oproštenje.


3. Kao što je na rukama deset prstiju, tako ima deset vrsta šibanja, to jest trapljenja što ga moramo primjenjivati: odricanje od vlastite volje, uzdržavanje od jela i pića, stroga šutnja, bdjenje u molitvi, plač zbog grijeha, čitanje svetih knjiga, fizički rad, velikodušno sudjelovanje u pomaganju bližnjemu, skromno odijevanje, preziranje sebe. S tih deset prstiju moramo prihvatiti bič i udarati se nemilosrdno jer ćemo u dan kazne koja će slomiti kosti, to jest našu oholost, postići milosrđe.


Nakladnik: VERBUM d.o.o. Trumbićeva obala 12, 21000 Split tel.: 021 340 260, fax.: 021 340 270 E-mail: verbum@verbum.hr www.verbum.hr Urednik: mr. sc. Petar Balta Izvršna urednica: Katarina Gugić Lektura: Anđa Jakovljević Fotografije: Shutterstock i StockSnap.io Za nakladnika: dr. sc. Miro Radalj Tisak: PRINTERA GRUPA d.o.o. Tiskano u lipnju 2017.


Sveti Antun Padovanski, tijekom mnogih stoljeća omiljeni svetac Crkve, u ovoj nam dragocjenoj knjižici obogaćenoj prekrasnim fotografijama daje jednostavne i duboke savjete kako živjeti vjeru u svakodnevnomu životu tako da uvijek ostanemo u Božjoj blizini, na samu izvoru životne radosti.

ISBN 978-953-235-555-0

VERBUM 12 kn

www.verbum.hr

13 savjeta sv. Antuna za kršćanski život  

Sveti Antun Padovanski, tijekom mnogih stoljeća omiljeni svetac Crkve, u ovoj nam dragocjenoj knjižici obogaćenoj prekrasnim fotografijama d...

13 savjeta sv. Antuna za kršćanski život  

Sveti Antun Padovanski, tijekom mnogih stoljeća omiljeni svetac Crkve, u ovoj nam dragocjenoj knjižici obogaćenoj prekrasnim fotografijama d...

Advertisement