Liber september 2016

Page 1

LIBER

ATOMKRAFT, SOVJET OG STRÅLING Læs om Maja og Simone i Tjernobyl på s. 8

___________________________________

LANDSSTÆVNE ‘16 Læs LSU’s guide på s. 12

___________________________________

MØD KANDIDATERNE TIL LANDSSTÆVNET FRA S. 22 HVEM STEMMER DU PÅ? Liber, september 2016


LANDSSTÆVNE ‘16 - ÅRETS STØRSTE OPLEVELSE Er du klar til årets fest i Randers? Årets største og absolut fedeste VU-arrangement løber af stablen, når Venstres Ungdoms Landsstævne bliver afholdt i Randers d. 16.-18. september.

17.-19. september i

Randers!

Her får du muligheden for at sætte retningen for Venstres Ungdom det kommende år rent politisk, men weekenden står så absolut ikke kun på politik. Både fredag og lørdag aften bliver der festet til den store guldmedalje. Så få finpudset dine dansemoves, g jort scorereplikkerne klar og glæd dig til en fantastisk weekend i Randers d. 16.18. september, når Landsstævnet løber af stablen.

- Christian Brøns, formand for Landsstævneudvalget

2


WEBREDAKTØRENS 10 LINJER

IND H O L D S FO RT E GN E LS E

ILandsstævne-Liber er ude! I kan her læse om dette års kandidater, som er præsenteret sidst i bladet. Derudover har vi i denne udgave eksempler på forskellige karriereveje, som tre tidligere VU’ere har gået efter deres aktive tid i Venstres Ungdom. Også har vi i denne udgave en interessant reportage af to VU’ere, som har været i Tjernobyl. Så god læsning - vi ses til Landsstævnet!

Webredaktørens 10 linjer

3

Formanden har ordet

3

SocialMedia - siden sidst

4

Maja og Simone i Tjernobyl

8

Helene Rasmussen Webredaktør

LANDSSTÆVNETILLÆG LSU’s guide til Landsstævnet

12

Hvad laver de “gamle” VU’ere i dag?

16

Mit første landsstævne

20

Mød kandidaterne

22

Drop EU forhandlinger med Tyrkiet

29

Lindkær har ordet: 2025 er

30

en god begyndelse

FORMANDEN HAR ORDET Kære VU’er Sommerferien er slut, og den politiske sæson er i gang igen. Efteråret bliver den store svendestykke for vores regering, som skal holde sammen på de borgerlige partier, som har krav, der stritter i hver sin retning. Det skal dog ikke være en undskyldning for Venstre, som skal levere markante skattesænkninger for danskerne. Så vores opfordring til Venstre er meget klar. Hvis ikke vi kan levere markante skattelettelser, må vi tage et valg om Danmarks fremtid.

som måske skal danne rammen for VU’s kommende politiske ståsted. Selvom det ikke er et fundamentalt opgør med vores nuværende politik, vil det alligevel medføre en række markante ændringer. Jeg glæder mig til at diskutere kernen i vores ideologi og håber på at se en masse indlæg på landsstævnet.

Liberale hilsener Chris Preuss Landsformand for Venstres Ungdom

Årets højdepunkt for en VU’er nærmer sig også – nemlig vores landsstævne. Landstævnet er en weekend fyldt med politisk debat, personvalg og fest. I år skal vi debattere et nyt principprogram,

3


#SocialMedia

- SIDEN SIDST

Kampen på de sociale medier er altid en fest. Derfor har vi i Webredaktionen udvalgt de bedste, sjoveste og skarpeste tweets på den politiske scene siden sidst! Kunne du tænke dig at komme med i næste opslag? Så tweet løs!

4


5


MAJA OG SIMONE I TJERNOBYL Atomkraft, Sovjet og stråling Et landskab, der ligner Mordor fra Ringenes Herre, hvor elge med otte øjne går rundt, og selvlysende fugle flyver mellem golde træer. Det er, hvad de fleste af vores bekendte tænker om landskabet ved Tjernobylkraftværket.

- Maja Kristine Lorentzen, journaliststuderende og VU’er i Århus

6


LÆS REPORTAGEN PÅ NÆSTE SIDE! 7


Maja og Simone i Tjernobyl Atomkraft, Sovjet og stråling Af Maja Kristine Lorentzen. Foto: Simone Basse Et landskab, der ligner Mordor fra Ringenes Herre, hvor elge med otte øjne går rundt, og selvlysende fugle flyver mellem golde træer. Det er, hvad de fleste af vores bekendte tænker om landskabet ved Tjernobylkraftværket. Simone og jeg fik den idé, at vi ville se det med egne øjne. Igennem et halvt års tid havde vi delt interessen for energipolitik og især atomkraft. Vi bookede en 2-dags tur til 30 km og 10 km zonerne, der omgiver det berygtede kraftværk. Turen levede op til alle forventninger. Udstyret med en geigertæller har vi set verdens største spøgelsesby, Pripyat, gået i et køletårn og stået 400 m fra reaktor 4, der eksploderede for 30 år siden. Men hvor farligt er det at være ved Tjernobylkraftværket? Er vi blevet selvlysende? Kommer vores børn til at få 8 øjne hver? Og ligner landskabet virkelig Mordor? Ulykken og dens følger Natten til den 26. april 1986 skete katastrofen på Tjernobylkraftværket. Reaktor 4 sprang i luften og sendte radioaktiv stråling ud i luften, som spredte sig over hele Europa. En væsentlig årsag er, at kraftværket var bygget fuldstændig uansvarligt. Sovjetunionen havde sparet, hvor der spares kunne. Det var et spørgsmål om tid, før en ulykke ville ske.

Endvidere skriver WHO, at 4000 muligvis kan dø som følge af ulykken. Høje mængder af radioaktiv stråling kan skærpe risikoen for at få kræft. Det er dog svært at pege på en direkte årsag til kræft, og om kræft hos dem faktisk har sin rod i strålingen.

100 bananer på 2 dage Alle bliver konstant udsat for naturlig baggrundsstråling. Vi får omkring 2 mSv/år fra naturlig baggrundsstråling, Lunefulde sovjet og alt under 100 mSv er harmløst, Kun få kilometer fra kraftværket er ifølge World Nuclear Association. byen Pripyat, der i 1986 var fuld af Risikoen ved en bestemt mængde liv. Der gik over et døgn, før Sovjeaf stråling skal ses i forhold til, hvor tunionen evakuerede beboerne, som længe man er udsat. Jeg kan berolige i mellemtiden blev udsat for eksjer: Vi er ikke selvlysende, og vores treme mængder radioaktiv stråling. børn har ikke større risiko for at få I alle Sovjetunionens offentlige byg8 øjne, end jeres har. Efter 2 dage ninger fandtes gasmasker i det tilfæl- ved Tjernobyl fik Simone og jeg 0,01 de, at USA sendte en atombombe mSv. Det svarer til at have spist 100 i deres retning. Da den egentlige bananer over 2 dage. atomkatastrofe indtraf, valgte Sovjetunionen, at gasmaskerne ikke skulle bruges. De ville ikke skabe panik. Beboerne måtte intet tage med sig. De fik at vide, de ville komme tilbage, når byen var renset for radioaktivitet. Det viste sig at være lettere sagt end gjort. 3 dage blev til , 2 uger, 1 måned, 3 måneder… Til sidst fik de at vide, de aldrig kunne vende hjem igen.

DE TO SKRIBENTER

I dag er Pripyat overladt til Moder Naturs nåde og ligner alt andet end Mordor. Der er grønt, smukt og et rigt dyreliv - og dyrene er ikke selvlysende. Den gennemsnitlige stråling i Pripyat er på 1,07 mSv, men enkelte steder er strålingen højere.

I hospitalet ligger en karklud. Den er efterladt af brandmændene, som fik WHO’s rapport melder, at 50 er enorme mængder af stråling, da de døde som direkte følge – arbejdere, slukkede ilden efter eksplosionen. der i tiden under og efter ulykken Stikker man sin geigertæller hen til var udsat for store mængder af kluden, begynder den at hyle som radioaktiv stråling i længere tid. en brandalarm. I dag, 30 år efter, har 8

kluden en stråling på over 50,0 mSv. Til sammenligning er strålingen ved reaktor 4 nu cirka 4,16 mSv..

Maja Kristine Lorentzen

Journaliststuderende, praktikant hos Familie Journal og VU’er i Århus

Simone Basse

Fotograf, revisor hos Deloitte og VU’er i Århus


Foto: Simone Basse

FAKTA OM TJERNOBYL Mængden af radioaktiv stråling, man får ved som turist at besøge Tjernobylzonerne én dag, svarer ifølge Chernobol-Tour til: - Mængden naturlig stråling, man vil få ved at være to dage i en stor by som London eller New York. • Mængden naturlig stråling, du vil få ved at være 1 time ombord på et jetfly Derudover er mængden: • 160 gange mindre end ved et enkelt røntgenfotografi af brystet

• 3600 gange mindre end en skanning i en CT-skanner 9


LANDSSTÆVNE

‘16 Foto: Casper Schrankemüller

10


LANDSSTÆVNE-

TILLÆG

Mød kandiaterne og se tilbageblik på #VULS15 11


LANDSSTÆVNE ‘16 ER DU KLAR TIL ÅRETS STØRSTE VU WEEKEND? Foto: Mikkel Swartz

Af Cecilie Brøns medlem af Landsstævneudvalget

har været med til at samle et stærkt hold.

LSU står for landsstævneudvalg, der sørger for at arrangere årets største begivenhed nemlig Landsstævnet. Landsstævnet foregår over en weekend, der samler fest og politik i en udsøgt kombination. Forud for hele weekenden lægger der et stort stykke arbejde, som LSU står for.

Dit LSU består af: Christian Brøns – formand for LSU Marie Tofte – næstformand for LSU Frederik Stoorgaard Simonsen – kassemester Nikolaj Gjøde – ansvarlig for fundraising Kristian Lausten – ansvarlig for lokation Kenneth Møller Andersen – ansvarlig for underholdning Malene Schultz Vandborg Jensen – praktisk ansvarlig Mads Høyer Hansen – ansvarlig for markedsføring Cecilie Brøns Christensen – ansvarlig for crew Nikolaj Møller Jensen – ansvarlig for crew

Under LSU er der en del ansvarsområder, som sikrer, at der bliver taget vare på diverse opgaver. Alt fra lokation til bespisning og fundraising. Det er de mindste detaljer, som skal på plads inden en weekend med 500 deltagende VU’ere kan gå i gang. Det hele startede tilbage i januar, hvor landsstyrelsen bakkede op omkring VU Midtjyllands indstilling af LSU med Landsstævne-placering i Randers. Herefter gik LSU i gang med at uddele ansvarsområder og opgaver. Ved roret sidder tidligere forretningsudvalgsmedlem, Christian Brøns, der er formand for LSU. Han 12

til at hjælpe omkring Landsstævnet. Arbejdsopgaverne er derfor ikke centreret om blot én lokalforening eller LSU, men over en hel region. Dette gør arbejdsbyrden mere overskuelig og sikrer, at der ved dette års landsstævne kan faciliteres plads til alle aktive VU’ere, som ønsker at deltage. Årets crew kommer således fra mange forskellige lokalforeninger. Crewet står for at hjælpe til under hele weekenden med diverse praktiske opgaver i form af rengøring, klargøring til gallafest og salg af snacks osv.

Nogle af de overvejelser, LSU gør sig inden Landsstævnet, omhandler f.eks. mængden af indkøb. Hvor mange øl skal der være købt ind? Hvilke snacks skal snackboden sælge? Det hele skal hænge sammen økonomisk, men vigtigst af Siden januar er der løbende blevet alt er LSU til for medlemmernes afholdt møder, hvor LSU har fået til- skyld. Derfor arrangerede LSU rettelagt alt, så alle VU’ere kan få det også en workshop tidligere på fedeste oplevelse til #VULS16. året, hvor medlemmer fra hele landet havde mulighed for at præge De mange lokalforeninger i VU Midt- Landsstævnet. Her blev der ideudjylland gør, at der er en bred skare


Foto: Casper Schrankemüller

vekslet i grupper, som LSU senere har benyttet sig meget af. Landstævneudvalget glæder sig til at byde dig velkommen til årets landsstævne, og vi har derfor samlet nogle udpluk fra programmet, som du ikke må gå glip af: - Hvis du er ny deltager ved landsstævnet, kan du med fordel møde op til ”introduktion til Landsstævnet”, som foregår fredag aften. Her vil nye deltagende få et indblik i, hvad der kommer til at ske igennem weekenden, så det hele bliver overskueligt. - Den politiske behandling. Her har medlemmerne mulighed for at fastlægge VU’s politik, og i hvilken retning VU skal gå. Du får muligheden for at komme på talerstolen, hvor både nye og mere garvede talere er velkomne. - Gallamiddagen er et af weekendens højdepunkter. Drengene finder deres stiveste puds frem, og

Foto: Casper Schrankemüller

pigerne klæder sig på i de fineste kjoler. Der vil her blive serveret en tre-retters menu. Når bespisningen er ovre, vil et live band sørge for at sætte gang i festen, som fortsætter til den lyse morgen. Vi i LSU har gjort alt, hvad vi kan, for at dette års landsstævne bliver årets fedeste weekend, så vi håber, at I glæder jer lige så meget som os. 13


Foto: Casper Schrankem端ller Foto: Casper Schrankem端ller

Foto: Mikkel Swartz

Foto: Casper Schrankem端ller

足 VI SES I RANDERS! 14


Foto: Casper Schrankemüller

Foto: Casper Schrankemüller

Foto: Casper Schrankemüller

Foto: Casper Schrankemüller

Foto: Casper Schrankemüller

15


Foto: Casper Schrankemüller

LANDSSTÆVNE ‘16 HVAD LAVER DE “GAMLE” VU’ERE I DAG?

Nicolai Svejgaard

Nicolai Svejgaard Poulsen er født i Gjøl i Nordjylland, har boet i Århus og bor nu i København. Han er cand.scient.pol fra Københavns Universitet og arbejder som politisk chef i Dansk IT. Han har været flygtninge- og integrationsordfører og udenrigs- og sikkerhedspolitisk ordfører i VU, og så var han VU’s kandidat til Europa-Parlamentsvalget 2014. - Hvad laver man som politisk chef? Jeg er lobbyist - og for at gøre sit lobby-arbejde ordentligt skal man kunne omsætte en organisations ønsker til politisk form, som passer til så stor en del af det politiske spektrum som muligt. Formulere det på hver sin måde til eksempelvis Venstre, SF og (gisp) Alternativet, så det passer ind i deres verdensforståelse og ønsker. Man skal kunne tænke politisk - og kreativt og man skal have en skarp pen. Det sidste kan man slide sig fra, men det første kan slet ikke undværes, når man skal udøve politisk interessevaretagelse - Du har tidligere været politisk assistent på Christiansborg for Michael Aastrup – hvad var dine opgaver der, og hvad har det givet dig? For at få det kedelige af vejen først: 16

Ja, jeg lavede kaffe og hentede post, selvom jeg heldigvis ofte kunne gøre det i selskab med Mads Lange! Derudover skrev jeg læserbreve og klummer for Michael og var politisk sparringspartner for ham - og var med til at lave et politisk oplæg og fulgte flere forhandlingsløb. Jeg fik kendskab til de rigtige netværk og personer, som jeg stadig gør brug af. Michael var en rigtig god chef, og jeg kan anbefale alle, der regner med at skulle arbejde meget med politik at søge ind til Venstre på Borgen - eksempelvis til Michael. Så kan det også være, jeg ringer en dag for at høre, om der er noget fortroligt at fortælle! - Hvis du skal sige noget om det sociale i VU, hvad tager du så med derfra? Man får venskaber for livet på tværs af politiske skel, og særligt

hvis man er åben, umiddelbar og bare nogenlunde troværdig. Så man bør gøre sig den tjeneste at knytte bånd til andre partier end sit eget. Og hvem ved, hvor de gode venner befinder sig om 15-20 år? - Hvilket Landsstævne i VU husker du bedst? Det første landsstævne er altid noget særligt. For mig var det i 2012. Det var kendetegnet ved, at en person forrettede sin nødtørft i elevatoren på gymnasiet - to gange! Og jeg var dum nok til at holde lørdagsfesten kørende helt til søndag formiddag med en samling tvivlsomme personager. Vi var meget højlydte og meget trælse. Det er i øvrigt noget, jeg har gjort en del gange siden. Det er vel nærmest en fast tradition. Måske bliver den gentaget i år.


Fotto: Casper Schrankemüller

- Hvad laver man som præst? På den ene side er det meget enkelt at svare på: Som præst har man til opgave at forkynde evangeliet om Guds søn, Jesus Kristus, og forvalte sakramenterne - altså holde dåb og nadver - i den menighed, man er kaldet til. På den anden side er det altså temmelig vanskeligt at svare på, hvad en præst laver. For selv om en præst er en embedsmand med nogle formelt afgrænsede opgaver, må han også være et medmenneske i sin menighed og på sit sted for at kunne løse opgaven. - Hvordan går man fra at være politisk aktiv til at være præst? Det var ikke så svært. VU’eren og præsten er én og samme mand, og jeg har villet være præst ligeså længe, som jeg har vidst, at jeg ville være politisk velorienteret og tage mit ansvar som borger i Danmark alvorligt - og der er ikke nogen modsætning mellem præstegerningen og det at have en politisk holdning. Også præster er jo borgere

og i deres gode ret til at gøre deres røst gældende hvad angår samfundsindretningen. Jeg kan selv næppe lade være og vil heller ikke forsøge.

være utilfreds. - Hvilke kompetencer tager du med fra VU? Mange! Som VU’er får man eksempelvis praktisk erfaring med ledelse, og man lærer at udtrykke sig mundtligt - Hvordan hænger adskillelse af med tydelighed og gennemslagskraft. kirke og stat sammen med at Begge dele bruger jeg hver dag som være præst? valgmenighedspræst – og i andre Det kan man sagtens gå ind for sammenhænge. som præst – og man kan få meget lyst til det, når en kirkeminister - Hvilket Landsstævne i VU husker som Manu Sareen blander sig du bedst? uhørt egenrådigt i kirkens indre Helt klart Landsstævnet i 2012, som anliggender og gør teologiske Viborg, Randers og Aarhus afholdt spørgsmål til politiske kioskbassammen på Viborg Gymnasium, og kere. Personligt har jeg dog altid hvor jeg havde fornøjelsen af at sidde holdt meget af vores folkekirkelige i LSU. De par døgn, Landsstævnet ordning. Den sikrer forkyndelses- stod på, nåede vi næsten ikke at frihed, har et sundt fundament deltage selv, og vi holdt os vågne med i det decentrale menighedsCULT i mængder, som gjorde gradvis demokrati og er udtryk for en fin afvænning nødvendig bagefter – men balancering af hensynene i Grun- det gav minder for livet, og til alle dlovens §4 og 67 - og når man senere landsstævner jeg følt en skæg har en kløgtig kirkeminister som blanding af stolthed over engang selv Bertel Haarder, der har føling med at have holdt Landsstævne og dyb det kirkelige landskab og går frem solidaritet med de VU’ere, som dét år med skønsomhed, er det svært at har æren og ansvaret.

LANDSSTÆVNE ‘16 HVAD LAVER DE “GAMLE” VU’ERE I DAG?

Isak Krab Koed

Isak Krab Koed er 26 år og født i Viborg, men bor nu i Århus. Han er B.sc. i statskundskab, bachelor i teologi og er valgmenighedspræst for Mellerup Valgmenighed ved Randers Fjord Han er tidligere for17 mand for VU Viborg, udenrigs- og sikkerhedspolitisk ordfører og webredaktør i VU.


Foto: Casper Schrankemüller

LANDSSTÆVNE ‘16 HVAD LAVER DE “GAMLE” VU’ERE I DAG?

Claus Horsted

Claus Horsted er 38 år og fra Billund, men han bor nu i Vissenbjerg på Fyn. Han er tidligere landsformand for VU fra 2003-2005, har tidligere været kampagnechef for Venstre i næsten 10 år. Nu er han seniorrådgiver i Radius Kommunikation, og så er han gift med Dorthe, som han mødte på Kombi Kursus i VU. - Du var landsformand for VU i 00’erne under Fogh, hvordan var det? Det var på en og samme tid både en fantastisk og udfordrende tid. Jeg blev for alvor aktiv i VU i sidste del af halvfemserne – og min første valgkamp var i 1998, hvor Uffe Ellemann tabte til Nyrup på målstregen. Det valgnederlag definerede Venstre og VU i årene derefter. Jeg blev næstformand for VU fire måneder før folketingsvalget i 2001. Det var en fantastisk oplevelse af være en aktiv del af den valgkamp. Der var en vanvittig positiv energi omkring Venstre og VU fra mange sider. Det antal VU’ere og nye medlemmer, som vi kunne mobilisere til debatter og events, var helt fantastiske. Men i de år flyttede Venstre sig også politisk og retorisk på en række politiske områder. Og det er klart, at det udfordrede os i VU. I midten af 00’erne handlede meget 18

af den politiske debat i Danmark om velfærd og om hvem, der brugte flest penge og ansatte flest offentlige ansatte. Det udfordrede naturligvis VU. Men det ændrer ikke ved, at den meget positive energi, der var omkring Venstre i starten af 00’erne, var positivt for VU. - Hvilke kompetencer har du taget med dig fra VU? Jeg har tage rigtig mange kompetencer med mig fra VU. Det drejer sig både om faglige og sociale kompetencer. Når man er aktiv i VU bliver man kastet direkte ud i mange store og spændende opgaver. Man sidder med budget og personaleansvar, selvom man ikke har særlige forudsætninger for det. Det lærer man rigtig meget af. Og det er kommet mig til gavn mange gange siden.

- Hvordan har det været at arbejde for Venstre og Venstres Landsorganisation i mange år? Det har været et kæmpe privilegium. I de ni år, frem til marts i år, hvor jeg sad i Venstres Landsorganisation som kampagnechef, og de sidste år også stedfortræder for partisekretæren, har jeg fået lov at arbejde med Venstre, VU, kampagne og politik hver eneste dag. Alt det jeg har brændt for siden jeg meldte mig ind i VU tilbage i 1997. Jeg har haft mange kæmpe store oplevelser og været en del af mange store politiske begivenheder, kampagner og udspil. Det har været en anden måde at bruge sin erfaring fra VU på end mange andre formænd, der er gået den politiske vej. Men for mig har det været det rigtige at øve indflydelse den vej rundt.


- Hvilket politikområde er du mest uenig med VU i? Der kan sikkert være mange ting. Men uden at kende VU’s aktuelle synspunkt på området så vil jeg tro, at det er i forbindelse med legalisering af hash og øvrige legaliserede stoffer. Jeg mener ikke, vi bør legalisere hash i nogen form. I min VU formandstid deltog jeg på vegne af VU i Cannabisrådet, der arbejdede for at legalisere hash. Det ville jeg nok ikke gøre i dag. Men når det er sagt, så er det super godt, at VU til stadighed udfordrer Venstre og Venstres politik. - Hvad er dit bedste råd til VU’eren, der skal til sit første landsstævne i år? Nyd det! Personvalg fylder meget på VU’s Landsstævner, og det skal det også. Det er en helt naturlig del af Landsstævnerne. Men det skal man hurtigt nok blive involveret i. Så mit bedste råd er til nye deltagere, at de skal tage det helt afslappet og nyde det. Tag det hele ind. Vær ikke bange for at gå på talerstolen og deltage i de politiske debatter. Det lærer man rigtig meget af. Og om du har været medlem af VU i 2 måneder eller 4 år, betyder i den

sammenhæng ingenting. Ens første Det er et meget svært spørgsmål. Jeg Landsstævne glemmer man aldrig. har deltaget i 12 VU Landsstævner – hvoraf jeg har stillet op til et eller - Ungdomspolitik er mere end andet på de seks af dem og været bare politik og kampagner, så dirigent på de tre. De har alle været hvis du skal sige noget om det helt fantastiske på hver sin måde. Mit sociale både i VU, men også første Landsstævne og Landsstævnet tværpolitisk, har du så taget hvor jeg blev valgt som landsformand noget med derfra? betyder selvfølgelig rigtig meget. Men Det må man sige. Jeg har taget Landsstævnet i Vojens i 2001 står dog rigtig mange sociale relationer som noget helt specielt. Opbakningen med fra VU – men også fra til Venstre og VU var stor, der var kort samarbejdet med de øvrige tid til folketingsvalget. Personvalgene ungdomspolitiske organisationer. faldt sådan ud at der blev valgt en forHer 11 år efter, jeg stoppede mand (Torsten Schack) og en næstsom landsformand er mere eller formand (undertegnede) fra hver sin mindre alle mine nærmeste fløj. Så stemningen var rigtig god, også venner fra min VU tid. Det fælless- til aftenfesten. Så hvis jeg skal vælge et, kab man oplever i de år holder så tror jeg, det bliver det. ved i mange år. Og efterhånden som tiden går, så oplever man mange af livets store begivenheder sammen. Jeg er på 11. år gift med Dorthe, som jeg mødte til et kombi kursus i VU og som også brugte meget tid på VU dengang. Så på alle måder har VU betydet meget for mig, også socialt og privat. - Hvilket landsstævne i VU husker du bedst – og hvorfor? 19


MIT FØRSTE LANDSSTÆVNE

MØD TILDE FRA ØSTFYN

Som flere af de “gamle” VU’ere peger på, så er det første Landsstævne altid noget særligt. For selvom en hel weekend med 500 mennesker, man ikke kender, kan lyde en smule skræmmende, så kan du være helt rolig - du vil ikke fortryde det, ja faktisk kommer langt de fleste igen. Tilde Nielsen blev medlem af VU i april 2015 og sidste års Landsstævne i Odense var hendes første. Hun er 18 år, går i 2. g på Niels Brock Elitegymnasium og bestyrelsesmedlem i VU Østfyn. Tilde fortæller om sit første Landsstævne og giver sine bedste råd med, hvis du skal til dit første Landsstævne i år. - Hvordan kom du med til dit første Landsstævne sidste år?

Det var næstformanden i min lokalforening i Østfyn, Emilie Karner, som tog fat i mig. Hun syntes, jeg skulle med, fordi det var en virkelig fed oplevelse, så jeg takkede ja og købte billetten allerede den dag, de blev sat til salg.

- Hvad syntes du så om Landsstævnet sidste år? Jeg synes, det var vildt fedt. Det var en kæmpe stor oplevelse - ja altså, bare stemningen i sig selv var helt fantastisk.

- Hvad syntes du om fordelingen mellem politik og fest på Landsstævnet? Det var rart, at der ikke var så Det var rart, at der var nogen, meget politik om fredagen, for der tog sig lidt af mig, for det kan det var min opfattelse, at mange godt virke lidt overvældende at var ret trætte, og jeg havde skulle til sådan et arrangement, været i skole hele dagen, så det hvis man ikke kender særlig var fint, at der var mulighed mange. Heldigvis kommer man for at være social om fredagen. dog lynhurtigt til at lære en Til gengæld var det fedt, at vi masse mennesker at kende. næsten bruge hele lørdagen på 20

politik og personvalgene. Og så selvfølgelig var det lækkert, at der var en ordentlig fest lørdag aften. Så overordnet set synes jeg, at der var en afbalanceret og god fordeling mellem politik og fest i løbet af weekenden. - Hvad var det bedste ved Landsstævnet? Der er jeg lidt i tvivl, om den mon skal gå til gallafesten om lørdagen eller til resolutionsbehandlingen. Det må være gallafesten. Det var det bedste ved weekenden. Jeg sad sammen med min lokalforening, Østfyn, til gallafesten, og så er jeg ret sikker på, at resten af Fyn


DANIEL JON FRAAI

også sad der, men jeg var ret ny, så dengang var der mange, jeg ikke kendte så godt, men som jeg nu har lært meget bedre at kende. - Hvordan er det at gå fra at have deltagt i Landsstævnet sidste år til i år at skulle have ansvar for nogle nye medlemmer, der selv har deres første Landsstævne? Det bliver helt sikkert noget andet, men jeg synes, det er meget fedt, for sidste år var det hele nyt og spændende, og det var mig, der skulle passes på, men nu har jeg mulighed for at passe på nogle og være den, der skal guide. Jeg blev passet rigtig godt på sidste år, og der var hele tiden nogle, man kunne gå til, hvis man fx var blevet væk fra sin forening eller ikke lige vidste, hvad man skulle, så jeg følte i hvert fald ikke, at jeg at jeg var alene på

AUGUST STENGAARD

noget tidspunkt. - Hvis du skal give ét råd til alle de nye medlemmer, der skal til deres første Landsstævne i år, hvad skal det så være? Man skal primært bare nyde det og have det sjovt, og så skal man slet ikke være så bange for, at man ikke kender nogen. Alle er helt vildt åbne og helt vildt glade, så man lærer folk at kende lynhurtigt.

op at være bannerfører for både om kvindekvoter og uddannelse. Det første skal vi slet ikke have noget af, det sidste skal vi have en masse af. Det går så hurtigt, så lige pludselig står man med et stykke VU-politik i hånden, som er ens eget.

OM SKRIBENTEN

- Hvad glæder du dig selv mest til i år? Den var faktisk svær. Jeg glæder mig selvfølgelig rigtig meget til gallafesten i år, men jeg glæder mig også meget til resolutionsbehandlingen. Lidt en blanding af både politik og fest. Sidste år var jeg ikke på talerstolen - det turde jeg slet ikke, men i år har jeg tre resolutioner, som jeg selv skal

Tilde Nielsen 2.g’er på Niels Brock Elitegymnasum Medlem af VU siden april 2015 Bestyrelsesmedlem i VU Østfyn 21


LANDSSTÆVNE 2016: MØD KANDIDATERNE Mit navn er Chris Holst Preuss, jeg er 24 år gammel og læser til lærer på Zahles seminar i København. Herudover sidder jeg i Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget i Venstre og bl.a. Forretningsudvalget og Styrelsen hos Dansk Ungdoms Fællesråd. Til landsstævnet i Randers genopstiller jeg som landsformand. Det seneste år har jeg stået i spidsen for Venstres Ungdom. Som det første fastsatte jeg en ambition om at være mere end 3000 medlemmer i 2015. Den ambition lykkedes, og vi fastholdte tronen som Danmarks største ungdomsparti og blev større, end vi har været, siden Poul Nyrup var statsminister. Det seneste år har været præget af, at Venstre vandt regeringsmagten i juni 2015. Jeg havde en klar ambition om, at vi skulle stå vagt om de liberale værdier og være kritiske over for Venstre, hvis de glemte dem. Vi har både råbt højt, når Venstre har foreslået mere overvågning og højere bundskat. Men vi har også rost Venstre og bakket dem op, når de f.eks. har indført prøvekørekort til 17-årige og turde skære ned på kulturen. Det synes jeg i al beskedenhed er lykkedes godt. Fremadrettet er der 3 ting, vi skal have fokus på og gøre endnu bedre. Kommunalvalget Om bare et år og tre måneder skal alle VU’ere på gaden og kæmpe for at få deres egen kandidat i byrådet. Hvis det skal lykkes, skal vi tidligt i processen have trænet vores kandidater og lokalforeninger, så de kan levere en professionel og gennemført kampagne. Derfor skal vi udnytte de over 35 kandidater vi i dag har valgt som ressource til den nye generation. Skolevalget Jeg havde fornøjelsen af at stå i spidsen for Skolevalget 2015, hvor Venstre vandt med 27,4% af vælgerne og blev det suverænt største parti. Siden da er Venstre kommet i regering, og konkurrencen bliver endnu hårdere. Derfor er det ikke nok, at vi denne gang har en debattør til samtlige debatter. Vi skal også have et stærkt set up, som sikrer, at det bliver let for de unge at melde sig ind under vores faner. Forsat politikudvikling

Det seneste år har vi både skrevet et udkast til et nyt principprogram, valgt mærkesager, vi fokuserer på i medierne, når muligheden opstår, og presset Venstre på flere centrale områder. Det næste år skal vi forsat lægge et markant pres på Venstre for at holde dem på den liberale sti, men også i højere grad politikudvikle forslag, der kan indgå direkte ind i regeringsarbejdet og på den måde blive en liberal idefabrik for Venstre. Jeg håber på din fortsatte opbakning til Landsstævnet.

22

CHRIS HOLST PREUSS

Kandidat til landsformand for Venstres Ungdom OM:

Chris er 24 år, kommer oprindeligt fra Gråsten, men bor nu i København, og læser til lærer.


LANDSSTÆVNE 2016: MØD KANDIDATERNE Mit navn er Jakob Sabroe, og jeg stiller op til posten som næstformand for Venstres Ungdom. Jeg er 20 år gammel, bosat i Aarhus, og til daglig studerer jeg erhvervsøkonomi på Aarhus Universitet. Gennem de seneste to år har jeg siddet i forretningsudvalget og været en del af landsstyrelsesformandskabet. I den tid har VU haft medlemsvækst og vundet både skolevalget og regeringsmagten. I Landsstyrelsen har vi også mærket til foreningsvæksten; Der er i dag så mange lokale repræsentanter, at vi dårligt kan afvikle møderne på sekretariatet! Gårsdagens succes må dog ikke blive en undskyldning for at hvile på laurbærerne – vi er nødt til at udvikle os og søge muligheder for forbedring. Skolevalg - succesen skal gentages Efter nytår skal der atter afholdes skolevalg på landets folkeskoler. Sidste skolevalg endte med storsejr til blå blok, og Venstre blev det markant største parti. Vi skal dog ikke tro, at de røde igen vil lade os løbe med sejren, eller at de øvrige borgerlige partier ikke vil gå efter vores vælgere. Der bliver kamp til stregen, og vi skal have de bedste debattører, den bedste kampagne og være det bedst repræsenterede parti til debatterne, hvis vi skal gentage succesen. VU som det indflydelsessøgende liberale ungdomsparti Venstre har regeringsmagten, og vi skal gå målrettet efter at præge dem med liberale dagsordener. I et gennemreguleret land med verdens højeste skatter bør der være nok at tage fat på. Vi skal følge det smalle spor mellem pragmatisme og idealisme og være fornuftens stemme – bolig-job-ordninger og flerkoneri skal andre nok kæmpe for…

JAKOB SABROE

Kandidat til næstformand for Venstres Ungdom OM: Jakob er 20 år og bor til daglig i Århus, hvor han studerer erhvervsøkonomi.

Bedre generationsskifter Hvert år blomstrer nye stærke VU-foreninger op i det danske land. Det er jo fantastisk glædeligt, men historien har også vist, at en alt for stor del af disse foreninger mister pusten og få år senere atter kan leve et stille liv. Hvis VU skal fortsætte væksten, ligger der et kæmpe potentiale i at fastholde succesen i disse fremadstormende foreninger. Det kræver, at vi i bedre tid får spottet, hvilke foreninger der står over for generationsskifter og hjælper dem trygt gennem processen. Hvis du vil vide mere om mig og mine mærkesager, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig. Jeg håber på din tillid til landsstævnet i Randers.

23


LANDSSTÆVNE 2016: MØD KANDIDATERNE Landsstævnet nærmer sig med hastige skridt - og jeg glæder mig til, at vi ses i Randers. For 3. år i træk stiller jeg op til VU’s forretningsudvalg - i år som formand for Landsstyrelsen. Det gør jeg med stor erfaring fra de seneste to års FU arbejde, det seneste år som Landskasserer. Som kasserer har jeg i samarbejde med Landsstyrelsen fået ryddet op i økonomien, lavet en langsigtet plan og lavet nødvendige investeringer for VU. Det erhverv har jeg sat stor pris på, og jeg vil fortsat følge økonomien tæt! I fjor valgte Landsstyrelsen mig som formand for VU’s Kommunal- og Regionsvalgudvalg, et hverv som jeg brænder meget for og med baggrund som kommunalpolitiker, er valgdagen d. 21. november 2017 den største begivenhed næste år. VU skal vinde det valg. For fremtiden skal vi stole mere på hinanden i Landsstyrelsen statusser skal i højere grad være til orientering, så Landsstyrelses tid ikke spildes. For der skal prioriteres, hvis der skal findes tid til forandring i Landsstyrelsen. Der skal være mere tid til debat og snak om VU’s retning samt de ting, der aktuelle for lokalforeningerne. Såfremt du/din forenings LS-repræsentant vælger mig som formand for landsstyrelsen vil jeg arbejde for: - Mere organisatorisk uddannelse af vores medlemmer, større kendskab mellem lokalforeningerne og sekretariatet, stor prioritering af Kommunalog Regionsrådsvalget i 2017, en fortsat stram økonomisk linje i VU og dlere Landsstyrelsesmøder uden for København Jeg håber på din opbakning, og jeg glæder mig til, at vi ses til kandidatpræsentationer eller i Randers!

KRISTIAN NØRGAARD Landsstyrelsesformandskandidat

Jeg har valgt at stille op til VU’s forretningsudvalg fordi jeg tror på at jeg kan være med til at styrke vores landsstyrelse. Jeg har været medlem af Venstres Ungdom i fem år og har i den tid fået lov til at opleve flere sider af vores ungdomsparti. Både lokalt som bestyrelsesmedlem i VU Odense og Landsstyrelsesrepræsentant for VU Sydfyn og på landsplan som fritvalgt i Politisk Udvalg, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsordfører og Skatte og Finansordfører. Som ordfører har jeg øget medlemmernes interesse for den økonomiske politik som har resulteret i at jeg har besøgt et utal af lokalforeninger og holdt over 100 oplæg. Som næstformand for landsstyrelsen vil jeg arbejde for at der i vores daglige arbejde kommer mere fokus på at der skal være kortere i mellem de beslutninger som vi tager i landsstyrelsen og de lokalforeninger og medlemmer som de påvirker. Landsstyrelsen skal gå forrest i at sikre en stabil medlemsfremgang, men det er også landsstyrelsens opgave at sikre tilbud som kan skabe værdi for det enkelte medlem. Dette er kun muligt hvis vi intensiverer vores erfaringsudveksling og bliver bedre til at stikke en finger i jorden ude hos lokalforeningerne, så vi kan tilbyde bedre og mere passende tilbud fra landsorganisationen.

TOBIAS BAADSGAARD

Landsstyrelsesnæstformandskandidat 24


LANDSSTÆVNE 2016: MØD KANDIDATERNE Til landsstævnet i Randers genopstiller jeg som formand for politisk udvalg. Det har været et hektisk første år på posten, men der er rigeligt at lave endnu. Jeg har siddet i politisk udvalg siden 2014, og det er uden tvivl det udvalg, mit hjerte banker for! Et stærkt udvalg: Politisk udvalg løfter en række afgørende opgaver for organisationen. I løbet af det sidste år har politisk udvalg afholdt hundredevis af oplæg, repræsenteret VU i debatter og kommunikeret VU’s politik igennem hyppige læserbreve i landets aviser. Samtidig har vi haft ressourcerne til ekstraordinære tiltag som kampagnevideoen om peberspray, der skabte opmærksomhed om en af VU’s vigtigste mærkesager og var en ny kampagneform for VU. Det nye principprogram: Et af vores største projekter det sidste år har været udarbejdelsen af et nyt principprogram. Linjen ”det politiske topmøde”, arrangeret af PU på forårskurset, har lagt fundamentet til en nødvendig justering af VU’s politik på adskillige områder. Det nye principprogram er indstillet til landsstævnet, og jeg håber på en god diskussion! Et kampklart ungdomsparti Det næste år bliver udfordrende for Venstres Ungdom. Vi skal igennem et skolevalg, og vi skal formå fortsat at sætte en klar politisk retning, der skaber en klar liberal kant til vores moderparti. Politisk Udvalg er idéfabrikken, der skaber ny politik for Venstres Ungdom, sparrer løbende med såvel formand som kampagneudvalg og uddanner vores medlemmer til at vinde debatterne i klasselokalet, frokostpausen og fredagsbaren. Jeg håber på din opbakning til at fortsætte min ledelse af Politisk Udvalg

SIMON LINDKÆR Kandidat til formand for Politisk Udvalg

Mit navn er Julie Pauch Nymark og jeg vil meget gerne være VU’s næste formand for kursusudvalget! Jeg har været medlem af VU siden 2011 og har siden da været igennem stort set alle led af vores dejlige organisation. Og nu vil jeg gerne påtage mig hvad der i min optik er den vigtigste opgave i VU, nemlig at stå i spidsen for vores kursussektor. VU’s kursusudvalg og det at planlægge er intet nyt for mig, jeg har i løbet af min VU tid haft to år i kursusudvalget, været aktivitetsansvarlig samt stået i spidsen for VU’s deltagelse på Folkemødet 2016. En organisation som VU har brug for store og velorganiserede kurser, så vi kan dygtiggøre alle vores medlemmer. Jeg vil i det kommende år udvide kursusudvalget og have øget fokus på at alle medlemmer, nye som gamle får viden og kompetencer med hjem fra vores kurser. Jeg håber meget at i vil vise mig tillid og støtte op om mit kandidatur og mine ideer til september og give mig lov til at skabe nogle fede kurser og arrangementer for jer det næste år!

JULIE NYMARK Kandidat til formand for Kursusudvalget 25


LANDSSTÆVNE 2016: MØD KANDIDATERNE På Landsstævnet stiller jeg op til Forretningsudvalget for at gøre en forskel for Venstres Ungdom. I mine år i vores organisation har jeg arbejdet som Lokalforeningsformand, hvor jeg opbyggede en stærk og aktiv forening fra bunden, som Regionsformand, hvor jeg udførte en større strukturændring der sikrede videreudviklingen af VU Nordsjælland og som Uddannelsesordfører, hvor jeg har haft fornøjelsen af at besøge langt størstedelen af vores foreninger mindst én gang. Mit arbejde i Venstres Ungdom har været præget af stor diversitet, hvilket har givet mig en bred vifte af erfaringer og kompetencer – De kompetencer og min utrættelige arbejdsiver agter jeg nu at tage med mig i Forretningsudvalget som formand for vores Aktivitets- og Kampagneudvalg. De sidste år har VU’s kampagneindsats i perioder været rigtig god, men den har desværre manglet stabilitet og det ekstra gear, som jeg tror på, at VU har i sig på kampagnefronten. Jeg stiller op med store visioner og ambitioner for AKU og vil arbejde benhårdt for at styrke VU’s kampagnesektor. Konkret vil jeg: - Lave ambitiøse contentplaner, der skal sikre et konstant flow af varieret og gennemarbejdet indhold til blandt andet vores Facebook-side. - Brede AKU’s arbejde ud i hele organisationen – Ved at give lokalforeningerne flere redskaber til bedre og lettere selv at kunne udføre grafisk arbejde, understøttet af AKU. - Styrke samarbejdet mellem AKU, PU, Landsformanden og Webredaktionenfor at strømline vores politiske kommunikation.

Vi ses ude i landet og i Randers til september!

SEAN CRAWFORD Kandidat til formand for aktivitets- og kampagneudvalget

Jeg har været medlem af Venstres Ungdom siden januar 2011, og har siden haft min daglige gang i VU København. Her har jeg både været formand og kasserer, og derigennem stået for at opbygge foreningens store egenkapital. I det seneste år som formand for VU København har vi afholdt nogle af de største lokale arrangementer, og vi har flere gange markeret os nationalt i VU. Sideløbende med min formandspost har jeg været økonomidirektør i en lille turistvirksomhed, men starter nu på erhvervsøkonomi og erhvervsjura på CBS. De ting sammenholdt gør, at jeg er klar til en ny udfordring; at blive landskasserer for Venstres Ungdom. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg sørge for at hver en sten bliver vendt, således at vi får mest muligt ud af vores økonomi. Dette er nødvendigt for at der, også fremadrettet, er penge til, at vi eksempelvis stadig kan holde de fedeste kurser. Derudover sikrer en stærk økonomi også, at vi er omstillingsparate til enhver situation. Økonomien er grundstenene både i landsorganisationen og lokalforeningerne, og derfor vil jeg også meget gerne hjælpe din lokalforening med at lægge budget og søge økonomisk støtte. Jeg håber meget på Landsstævnets og Landsstyrelsens opbakning til at blive Venstres Ungdoms næste landskasserer.

26

CHRISTIAN STÆRMOSE

Kandidat til Landskasserer


LANDSSTÆVNE 2016: MØD KANDIDATERNE Mit navn er Kristian Lausten Madsen, og jeg genopstiller til VU’s forretningsudvalg med henblik på at blive formand for Internationalt Udvalg. Jeg er 22 år gammel og kommer fra Randers, hvor jeg også var lokalforeningsformand fra 2013 til 2015. Fra 2014 til 2015 var jeg næstformand for udviklingsudvalget, hvor jeg ved siden af arbejdet i VU Randers fik udviklet en masse stærke lokalforeninger i det midtjyske. Det resulterede i at jeg sidste år var initiativtager til regionsforeningen VU Midtjylland som den dag i dag er VU’s største regionssamarbejde og nu står for at afholde landsstævnet i min hjemby Assentoft ved Randers. Jeg er bosiddende i Aarhus, og når ikke har travlt med VU-aktiviteter studerer jeg erhvervsøkonomi og erhvervsret – HA(jur) – på Aarhus Universitet. Hvorfor stiller jeg op? I det seneste år har jeg siddet i forretningsudvalget og været Internationalt Ansvarlig. I året der er gået – og årene før – har VU’s internationale engagement nået nye højder. Vi er repræsenteret i Ungdommens Nordiske Råd, European Liberal Youth, International Federation of Liberal Youth, vi har flere internationale partnerskaber og laver spændende udviklingsarbejde i den tredje verden. Sidst men ikke mindst arrangerer vi hvert år flere studieture til spændende destinationer verden over. Jeg ønsker at stille mig i spidsen for at VU’s stigende internationale engagement forankres bredere i organisationen. Dette sikres med kontinuitet og ved en genetablering af Internationalt Udvalg.

KRISTIAN LAUSTEN Kandidat til formand for internationalt udvalg

Jeg håber på jeres opbakning til at fortsætte udviklingen af VU’s internationale arbejde! Jeg stiller op til Forretningsudvalget fordi jeg tror på, at jeg kan gøre en forskel for vores medlemmer og vores lokalforeninger. Det kan jeg gøre, fordi jeg har tre års erfaring som lokalforeningsformand og fordi jeg igennem min tid i VU Nordjylland, har været med til at udvikle de nordjyske lokalforeninger. Derudover tror jeg at jeg gennem arbejdet i forretningsudvalget kan være med til at sikre et VU der hele tiden tænker lokalforeningernes side ind i beslutningerne. Jeg stiller op til posten som fritvalgt i forretningsudvalget, hvor jeg vil være lokalforeningernes livline. Jeg vil være opsøgende, for jeg ved fra min erfaring som lokalforeningsformand, at det er svært at stå alene og selv skulle tage initiativ hver gang. Derfor tror jeg, at jeg kan hjælpe med at gøre vejen mellem landsorganisationen og lokalforeningerne kortere. Det er utroligt vigtigt at der aldrig kommer til at stå en lokal ildsjæl, der ikke får den nødvendige støtte for at udfolde sit potentiale. Det er super vigtigt at vi har samarbejdet i landsorganisationen, men vi bliver hele tiden nødt til at huske at den kun er et middel på vejen mod målet, som er at have endnu bedre og endnu mere velkørende lokalforeninger. Derfor vil jeg gøre alt hvad jeg kan for at de tiltag der tages på nationalt plan, hele tiden vurderes udfra hvor godt de hjælper de lokale foreninger.

LASSE DAMTOFT Kandidat til frivalgt i forretningsudvalget 27


LANDSSTÆVNE 2016: MØD KANDIDATERNE Mit navn er Morten Lond, jeg er 25 år og stiller op til forretningsudvalget som fritvalgt FU’er. Siden april 2009 har jeg, med en mindre ”pause” i 2011, været medlem af VU. Først som menigt medlem til formand i VU Holbæk, så kasserer i VU Århus, Skatte- og finansordfører, næstformand i VU Århus og så til sidst formand i selv samme forening, som blev kåret til den mest aktive VU forening i landet. Det har givet mig et særdeles godt indblik i, hvad der bevæger sig både i de større, men også i de mindre foreninger. Ambition 1 Jeg vil proaktivt gøre mit for, at lokalforeningerne kan få den hjælp, de har brug for. Som lokalforeningsformand for VU Holbæk følte jeg mig mange gange i tvivl om mine egne evner og bange for først at stille visse spørgsmål, efter jeg allerede var blevet formand. Det blev i sidste ende en tung byrde. Et FU, der forstår jeres tvivl, problemer og spørgsmål, det er en af mine ambitioner. Ambition 2 Derudover vil jeg gerne stille mig ansvarlig for at føre en ”gammel” idé ud i livet: Velkomstdage i de store universitetsbyer. Hvor mindre lokalforeningers medlemmer, der overvejer at studere i de større byer, får en varm velkomst og introduktion til de store foreningers aktiviteter og medlemmer ved sociale introduktioner på samme dag i hele landet. Jeg håber på jeres støtte til landsstævnet!

MORTEN M. LOND Kandidat til fritvalgt i forretningsudvalget

Jeg har været medlem af Venstres Ungdom i snart 5 år og har i alle disse arbejdet for vores gode organisation. Jeg har været lokalforeningsformand i Horsens i 2 år og sidenhen har jeg lagt en del arbejde i VU Midtjylland. For et år siden viste landsstyrelsen mig den tillid, at vælge mig som retsordfører. Det er et hverv, som jeg er utroligt glad for. Jeg føler, at mine kompetencer er blevet udviklede, på mange forskellige planer. Organisatorisk har jeg lært, hvordan det er at drive en lokalforening og organisere frivillige i diverse valgkampe. Som følge af mit ordførerhverv har jeg udviklet mig retorisk, så jeg i dag er blevet en bedre formidler og debattør. Noget jeg benytter mig af, når jeg skal holde oplæg eller deltage i debatter på VU’s vegne. Fremover ønsker jeg at bistå lokalforeninger med mine erfaringer. Både når det kommer til almen foreningsdrift, men også når det kommer til politikudvikling. På baggrund af dette, ønsker jeg at stille op til forretningsudvalget med henblik på, at fortsat kunne lægge mine kræfter der, hvor organisationen har brug for det!

MORTEN DAM LAURSEN

Kandidat til suppleant til forretningsudvalget 28


Indlæg fra VUBlog.dk:

JAKOB KROMANN: Drop EU-forhandlinger med Tyrkiet AF JAKOB KROMANN, UDENRIGS- OG FORSVARSORDFØRER Tyrkiet har efter det mislykkede statskup for en måneds tid siden gennemgået en voldsomt stigende autokratisering. Ansatte i stort set samtlige dele af den offentlige sektor er blevet fyret, journalister og andre civile er blevet uretmæssigt anholdt, og der flirtes med tanken om indførelse af dødsstraf. Alt sammen sker det for at stramme grebet om samfundet, så præsident Erdogan kan blive den altoverskyggende leder i Tyrkiet. Det bliver stille og roligt mere aktuelt at benytte ordet ”diktator”.

kan vi ikke acceptere den vej, som Erdogan fører Tyrkiet nedad i øjeblikket. Det var netop, hvad Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup, udtalte for et par uger siden: ”Med de mange forskellige tiltag Tyrkiet har gjort, ikke mindst det seneste hvor de påtænker at indføre dødsstraf, er det lag på lag af ting, der nu krydser en rød grænse.”

for Tyrkiets afpresning. Hvis Erdogan vil have EU-medlemskab eller fri adgang til EU’s medlemlande for de tyrkiske borgere, så må han skabe et mere demokratisk tyrkisk samfund – ikke det modsatte

Som konsekvens foreslog Aastrup at afbryde forhandlingerne med Tyrkiet om EU-medlemskab og Men hvordan skal Danmark og EU visumliberalisering, som Erdogan forholde sig til denne udvikling? Vi ellers går højt op i. Kort efter blev er på mange måder afhængige af han skudt ned af udenrigsminister Tyrkiet i øjeblikket, hvad angår flygt- Kristian Jensen. ningekrise og kaos i Mellemøsten. Men Aastrup har ret. Et troværdigt Men vi bliver nødt til at stå hårdt og stabilt EU har de værdier, som fast på vores værdier om demokra- institutionen bygger på, i højsæti, personlig frihed og magtens det. Derfor gør EU og alle dets tredeling, hvis vi som samfund i medlemslande nar af sig selv, hvis Danmark og institution i EU skal de ikke nedlægger forhandlingerne kunne se os selv i øjnene. Derfor med Tyrkiet. Vi skal ikke ligge under

OM JAKOB KROMANNS BLOG: Her på bloggen kan du læse indlæg fra vores udenrigs- og forsvarsordfører, Jakob Kromann, der blandt andet skriver om aktuel dansk udenrigspolitik, men samtidig tager han også fat i emner inden for international politik, hvor Danmark ikke nødvendigvis spiller en stor rolle. Til daglig læser Jakob statskundskab på Århus Universitet. 29 29


LINDKÆR HAR ORDET:

2025: EN GOD

BEGYNDELSE For kort tid siden fremlagde Lars Løkke regeringens 2025-plan. Planen er sat sammen om en række reformer, der skal skabe et større økonomisk råderum og styrke dansk økonomi. Selvom planen langt fra går så langt som vi fra VU’s side kunne ønske os, og nogle steder oveni købet går den modsatte vej, er den alligevel værd at kæmpe for. Der er nemlig også lagt op til masser af liberal politik. Hvis man skal starte med det positive indhold i reformen, må særligt SU-omlægningen siges at være ambitiøs politik. Den månedlige nedgang er i sig selv ikke kolossal, men SU’en har længe været en hellig ko i dansk politik, og det siger noget om Venstres ambitionsniveau at den hellige ko nu slagtes. Producerer reformen resultater, der minder om de norske, er det er klart skridt på vejen mod en total omlæggelse af SU’en til lån. Ligeledes kan vi kun være tilfredse med at børnepengene skæres til, at det i højere grad vil kunne betale sig at arbejde, og at der endeligt opjusteres hvad angår politi, forsvar og deslige. Selvfølgeligt er der tidsler iblandt – vi havde nok alle helst været foruden vækst i den offentlige sektor, og så nok gerne topskatten sænket hele vejen op, frem for den de facto-indførsel af en ny mellemskat, som regeringen lægger op til. Men overordnet har vi grund til at være tilfredse og støtte op. Som ungdomsparti skal vi kritisere, når der skal kritiseres, men også bakke op når det er fortjent. Det er det i dag.

OM LINDKÆR Simon Lindkær har været formand for Politisk Udvalg siden september, hvor han blev valgt på landsstævnet på Dalum Landbrugsskole i Odense. Han startede sin tid i VU Østfyn og har siden da været udenrigsordfører og derefter uddannelsesordfører. Han er 21 år gammel og har været medlem af VU siden år 2013.

30


WEBREDAKTION Helene Colvig Rasmussen 40 16 04 28 // helene@vu.dk Christian Broholm Andersen 60 44 68 42 // broholm@vu.dk Emilie Demant 20 99 65 65 // demant@vu.dk Bidragsydere: Christian Brns, Chris Holst Preuss, Cecilie Brøns, Maja Lorentzen, Simone Basse, Nicolai Svejgaard, Isak Krab Koed, Claus Horsted, Tilde Nielsen, Jakob Sabroe, Kristian Lausten, Lasse Damtoft Nielsen, Morten Dam, Morten Lond, Christian Stærmose, Sean Crawford, Tobias Baadsgaard, Julie Nymark, Simon Lindkær, Jakob Kromann Social Media: Tobias Baadsgaard, Benjamin Elberth, Niels Thulesen Dahl, Lars Løkke Rasmussen, Chris Holst Preuss, Mike Christensen, Christina T. Kirkeby Forside: Casper Schrankenmüller ANSVAR Ansvaret for Venstres Ungdoms medlemsblad, Liber, tilfalder webredaktør Helene Colvig Rasmussen, dog jf. Nedenstående forbehold. HOLDNINGER Bladets indhold er udelukkende udtryk for skribenternes egne holdninger. Liber som blad forholder sig neutralt. KONTAKT Har du kommentarer, inputs eller forslag til Liber indhold? Skriv til webredaktøren på helene@vu.dk. 31