Vastgoed Adviseur juni 2018

Page 30

MAKELAAR VAN DE MAAND JAAM.NL

geen woning in portefeuille en toch succesvol Het is een ongewoon gezicht, de website van JAAM.NL. Er is niet één woning in verkoop te zien. En toch gaan de zaken uitstekend, vanuit het Brabantse Drunen. “Omdat wij doen wat bijna niemand doet”, zeggen Gaby van Mil en Laurens Crielaard. Maak nader kennis met een makelaardij die 100% gespecialiseerd is in aankoopbegeleiding.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.