Vacaza - Culinary & creative escapes

Page 9

Bas Zweers volgt zijn hart, elke dag weer en doet waarvan hij denkt dat goed is. Hij is jong en jaagt zijn dromen na.

Tsjiek, tsjiek, secchio klinkt het tussen de groene bladeren. Overal hoor je het geklik van scharen en af en toe roept een plukker secchio, emmer, wat betekent dat die vol met druiventrossen zit en geleegd moet worden. Het is oogsttijd, de ‘vendemmia’ die de locale bevolking betoverd. Zo ook Bas Zweers (35) en zijn vrouw Jorina Karsten (35) die vier jaar geleden in Italië in de regio Le Marche een boerenhuisje met een kleine wijngaard kochten.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.