__MAIN_TEXT__

Page 1


Ravnopravno  u lancu vrednosti Katalog proizvoda članica UPŽ Srbije

Beograd, 2019.

1


2 2


RAVNOPRAVNO U LANCU VREDNOSTI

Udruženje poslovnih žena Srbije u septembru 2018. godine počelo je sa realizacijom projekta „Ravnopravno u lancu vrednosti“. Projekat je podržala ambasada Kraljevine Holandije, a institucionalnu podršku projektu pruža Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost. Zvaničnom početku projekta prethodila je konferencija „Ravnopravno u lancu vrednosti“, održana u junu 2018. godine, koju je otvorila prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade RS i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, i Nj.E. Henk van den Dol, ambasador Kraljevine Holandije u Srbiji. Učesnici konferencije su, pored preduzetnica i kompanija članica Saveta stranih investitora (FIC) i Američke privredne komore u Srbiji (AmCham), bili i predstavnici javnog sektora, međunarodnih organizacija i donatora, kao i predstavnici nevladinih organizacija. U okviru konferencije održan je panel „Iskustva u pozitivnoj diskriminaciji – strategije za unapređenje ekonomskog položaja žena unutar kompanija i u lokalnoj zajednici“. Predstavnici kompanija koje već sprovode određene rodno senzitivne strategije i osnažuju žene kako u svojim kompanijama tako i u lokalnoj zajednici, predstavile su svoja dosadašnja iskustva. O principima osnaživanja žena govorila je predstavnica Agencije Ujedinjenih nacija za žene (UN Women), dok je predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije, dr Sanja Popović Pantić, govorila o potrebi saradnje i povezivanju korporativnog sektora sa

sektorom malih preduzeća, posebno ženskim biznisima, koji su trenutno veoma udaljeni, iako je u obostranom interesu da budu deo jednog privrednog eko-sistema. Konkretno povezivanje je nastavljeno nakon panela, na B2B sastancima, a svi učesnici su imali prilike da se direktno upoznaju sa proizvodima i uslugama preduzetnica, članica Udruženja poslovnih žena Srbije, na izložbi i prezentacijama koje su upriličene u okviru konferencije. Cilj projekta „Ravnopravno u lancu vrednosti“ je promocija uključivanja malih i mikro kompanija u lanac vrednosti velikih korporacija, kako bi se njihovo samozapošljavanje učinilo održivim i na taj način osnažili ekonomski kapaciteti žena u Srbiji. Uključivanje žena u lanac vrednosti je jedan od principa Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), preciznije peti: ,,Razvijati kompaniju, lanac snabdevanja i marketing na način koji osnažuje žene“. Ovaj princip se pre svega odnosi na ,,Proširenje poslovne saradnje kompanija u vlasništvu žena, uključujući mala preduzeća i preduzetnice“. Kompanijama koje pruže najbolje primere za uključivanje u lance vrednosti, Udruženje poslovnih žena Srbije dodeljuje specijalno priznanje „Rodno najsenzitivnija kompanija“, a u okviru najveće manifestacije za promociju ženskog preduzetništva u Srbiji „Cvet uspeha za ženu zmaja“.

3

3


Iz pozdravnog govora na konferenciji „Ravnopravno u lancu vrednosti“ održanoj 5. juna 2018.

Podrška ženskom preduzetništvu i ekonomskom osnaživanju žena jedan je od strateških ciljeva države i Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, na čijem sam čelu.

ŽENE SU PREPOZNATE I TREBA SVE VIŠE DA BUDU POKRETAČI PRIVREDNOG RAZVOJA JEDNOG DRUŠTVA Na to nam sve više ukazuju brojna nacionalna, regionalna i globalna istraživanja i analize kredibilnih institucija, kao što su Svetska banka i Evropska banka za obnovu i razvoj. Veće uključivanje žena u privredu i biznis znači ne samo bolji biznis, već i sveobuhvatniji i brži privredni razvoj i rast BDP-a i održivi društveni razvoj. Uključivanje žena u ekonomski život i razvoj zemlje nije, dakle, samo pitanje društvene odgovornosti nego i naš zajednički ekonomski interes i zahteva stvaranje zakonskih uslova kako bi se položaj preduzetnica popravio, ali i veliki angažman i posvećenost njihovoj realizaciji. Zato su žene, nažalost, i dalje često neiskorišćeni ekonomski potencijal našeg društva, i to želimo zajedničkim snagama da promenimo. Od osnivanja Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Srbija je za poslednje četiri godine postigla vrlo dobre rezultate kada je rodna ravnopravnost u pitanju.

4 4

Posebno sam ponosna na uvođenje rodno odgovornog budžetiranja čime je Srbija na globalnom nivou, u UN trening centru u Njujorku, izabrana kao primer dobre prakse koji se izučava od strane svih onih koji žele da se bave unapređenjem rodne ravnopravnosti.

Pored toga, Srbija se strateški opredelila za uvođenje principa rodne ravnopravnosti u sve javne politike, planove i programe, donošenjem Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost čije sprovođenje koordiniramo, što je ključ za unapređenje položaja žena u svim oblastima društvenog života, pa i u oblasti ekonomskog osnaživanja žena i ženskog preduzetništva. Srbija je i jedina zemlja van Evropske unije koja je izradila Indeks rodne ravnopravnosti. Time smo jasno pokazali našu spremnost da štitimo i unapređujemo rodnu ravnopravnost kroz usvajanje evropskih vrednosti i standarda na putu ka zajednici evropskih naroda. Da je ekonomsko osnaživanje žena naš nepokolebljivi cilj govori i činjenica da smo sredstva iz pretpristupnih fondova Evropske unije, u iznosu od trista hiljada evra, opredelili upravo za projekte koji doprinose razvoju ženskog preduzetništva i podršci ekonomskom jačanju žena. Ali, borba za rodnu ravnopravnost i stvaranje društva jednakih šansi za sve građanke i građane jeste pitanje svih nas, i samo zajednički, udruženi možemo da ostvarimo postavljene ciljeve.


PROF. DR ZORANA MIHAJLOVIĆ POTPREDSEDNICA VLADE RS, MINISTARKA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE I PREDSEDNICA KOORDINACIONOG TELA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

Zato smo, zajedno sa Udruženjem poslovnih žena, a uz podršku Američke privredne komore i Saveta stranih investitora, kao i podršku ambasade Kraljevine Holandije, pokrenuli projekat „Ravnopravno u lancu vrednosti“ sa ciljem da omogućimo uključivanje malih ženskih preduzeća u lanac nabavki velikih kompanija. Na taj način želimo da im omogućimo da se njihov neprocenjiv doprinos prepozna i da ih ojačamo kako bi postale sastavni deo proizvodnog lanca snabdevanja i integralni deo našeg održivog ekonomskog razvoja. Ponosna sam i što ćemo ove godine, prvi put, u okviru manifestacije „Cvet uspeha za ženu zmaja“ uručiti nagradu rodno najsenzitivnijoj kompaniji. Kompanije koje u svom poslovanju primenjuju strategiju društveno odgovornog poslovanja, koje se vode principima rodne ravnopravnosti, pravedno postupajući prema svim za-

poslenima, poštujući i uvažavajući ljudska prava i nediskriminaciju, koje u svom radu promovišu obrazovanje, obuke i stručno usavršavanje žena, rade na obezbeđenju zdravlja, bezbednosti i ravnopravnosti svih radnica i radnika, javno zagovaraju ravnopravnost i uključuju ženske firme u lance snabdevanja, svojim primerom doprineće da se u Srbiji stvori nova, rodno osetljiva klima. Društvo, po sebi, nije skup pojedinaca, nego zajednica ravnopravnih. Zbog toga rodna ravnopravnost mora postati ne samo princip po kome se kreiraju sve javne politike, već i više od toga – mora postati neraskidivi deo života svakog građanina i građanke naše zemlje. I zato smo danas svi ovde okupljeni oko tog zajedničkog cilja, da ga zajednički i ostvarimo. 5

5


današnje prisustvo na konferenciji i poslovnim susretima pokazuje da je ideja o približavanju korporativnog i preduzetničkog sveta potreba i jednih i drugih.

AGENCIJA UJEDINJENIH NACIJA ZA ŽENE – UN WOMEN JE DEFINISALA SEDAM PRINCIPA OSNAŽIVANJA ŽENA, A U OKVIRU PETOG PRINCIPA SE PORUČUJE DA ŽENE TREBA UKLJUČITI U LANAC VREDNOSTI I TAKO IM OLAKŠATI PRISTUP TRŽIŠTU. Od toga smo i pošli kada smo pre dve godine pokrenuli primenu ovog principa u Srbiji. Naše dosadašnje iskustvo pokazuje da, iako udaljeni, korporativni i preduzetnički sektor žele saradnju, ali da nedostaje adekvatan okvir.

DR SANJA POPOVIĆ PANTIĆ

Iz pozdravnog govora na konferenciji „Ravnopravno u lancu vrednosti“ održanoj 5. juna 2018. godine Poštovana potpredsednice Vlade Republike Srbije i predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, vaše ekselencije, dragi privrednici, Veliko mi je zadovoljstvo što smo uz podršku Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i partnerskih udruženja Američke privredne komore i Saveta stranih investitora, uspeli da vas okupimo u ovom broju. Vaše 6 6

Uključivanje žena u lanac vrednosti velikih kompanija znači saradnju sa malim ženskim preduzećima, koja uglavnom nemaju kapacitet da postanu njihov regularni dobavljač zbog skupih sertifikata, zahteva za velikim količinama, dugačkim rokovima naplate isporučenog i slično. Zbog toga mala preduzeća, među kojima žene preovlađuju kao vlasnice, ostaju izopštena iz saradnje pa tako, umesto da imamo jedan eko-sistem, zapravo dozvoljavamo sebi luksuz da ova dva sektora koegzistiraju bez uspostavljenih međusobnih veza. Korporacije iznose opravdani argument da nabavke podležu strogim procedurama i pravilima kojima sigurno barataju dok mala preduzeća, takođe opravdano, iznose argument da do velikih ne mogu da dopru i da se osećaju često ugroženim. A u suštini, postoji veoma argumentovan interes za saradnjom koji se zasniva na principima održive ekonomije. Abraham Maslov je rekao : „Ili ćeš koračati napred u razvoj, ili češ koračati nazad u sigurnost“. Dakle, prožimanjem dva sektora dobija se novi kvalitet i korača se napred. Održivo poslovanje donosi novi kvalitet, a saradnja velikih i malih preduzeća kroz koncept društveno odgovornog poslovanja je upravo to – novi kvalitet i win win za sve. Želim nam svima puno uspeha, kako na današnjim poslovnim susretima, tako i u budućoj saradnji koja nas tek očekuje.


PROIZVODI I USLUGE ČLANICA UPŽ SRBIJE 7

7


ACT2B

063/393-590 tatjana.mamula@gmail.com www.tatjana-mamula.com. I www.act2b.rs

8

Vlasnica agencije ACT2B Tatjana Mamula Nikolić ima preko 20 godina iskustva u istraživanju tržišta i javnog mnjenja, marketingu, menadžmentu i konsaltingu. Od 2013. aktivna je u oblasti koučinga i treninga, a od 2015. pokrenula je firmu ACT2B. U radu sa klijentima, pojedincima i timovima primenjuje koučing principe i metode iskustvenog učenja. Od 2018. Tatjana je profesionalni sertifikovani kouč pri International Coaching Federation. Od 2018. godine u okviru ACT2B razvijen je program BOOST YOUR BUSINESS namenjen preduzetnicima,

vlasnicima i menadžerima koji su otvoreni za promene u cilju poboljšanja svojih poslovnih rezultata i povećanja uspešnosti na tržištu, a koji uz tehniku MASTERMIND predstavlja podršku u definisanju i sprovođenju ciljeva, unapređenju liderskih i komunikacionih veština, strateškog planiranja i razmišljanja kao i efikasnijeg upravljanja firmom. „Život je veliko slikarsko platno. Stavi na njega što više boja“ moto je agencije ACT2B.


AMC Cara Dušana 212, 11080 Beograd-Zemun 011/ 219 7636 office@amcafrodita.rs I www.amcafrodita.rs AMC-Afrodite Mode Collection je privatna porodična modna kuća, osnovana 1989. godine. Osnovna delatnost kompanije je proizvodnja i prodaja ženske konfekcije vrhunskog kvaliteta i dizajna, namenjena svim potrebama savremene moderne i poslovne žene. Firma stalno ulaže u inovativne tehnologije proizvodnje i ljudske resurse, a posebno se ponosi društveno odgovornim poslovanjem, za šta je bila više puta nagrađivana. Firma ima

veliki broj zaposlenih, dva proizvodna pogona, 13 maloprodajnih objekata i razgranatu veleprodajnu mrežu u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Godišnja proizvodnja AMC-a je preko 80.000 odevnih predmeta, raspoređenih u dve sezone - Proleće/Leto i Jesen/Zima, gde svaka sezona ima preko 15 outfita. Iza svake autorske kolekcije, za čiji uspeh je kompanija bila više puta nagrađivana,stoji kreativan tim koji AMC dami pruža osećaj zadovoljstva, samopouzdanje i jasan vizuelni identitet.

9


ART IVAL DOO

Autoput 20a, 11283 Beograd - Zemun 011/ 260 83 00 info@artival.rs I www.premiercokolada.rs fb: @premiercokolada ig: @premiercokolada

10

Art Ival je porodična firma, osnovana 1992. godine. Svoje dugogodišnje iskustvo baziramo na znanju starih majstora, koji su od početka rada postavili osnove za proizvodnju čokoladnih proizvoda premium kvaliteta, koji za nas predstavljaju ne samo delatnost, već i veliko zadovoljstvo.

Tajna izvrsnosti naših proizvoda krije se i u ručnoj izradi i predanom radu tima majstora. Pod robnom markom “Premier”, pored čokolade, nalazi se veliki broj čokoladnih dražeja, pralina, sladoleda, napravljenih od najfinije čokolade, namenjenih čak i najprobirljivijim ljubiteljima čokolade.


BEAUTY IMAGINI Antifašističke borbe 17/V/36, Novi Beograd 069/ 222 0231 centar@beautyimagini.com I info@integralifeclub.com I www.beautyimagini.com Integra Life Club by Beauty Imagini d.o.o. je holistički internacionalni edukativni centar iz Beograda koji u svom radu ima fokus na podizanju svesti o kvalitetnom i zdravom življenju, zbog čega se aktivno javno zalaže za promenu životnih navika i zdravije profesionalno okruženje: • Usluge (masaže, antistres, detox terapije, beauty programi za kožu lica i tela); • Edukacija – Metodologija Beauty Imagini i baza Visoke

medicinske škole za fizioterapeute i kozmetologe; • Konsalting za SPA&wellness (kompletna postavka SPA&wellness u hotelima, zasebnim centrima, banjama); • Organizacija seminara – team building sa različitim temama (strategija, razvoj, komunikacija, javni nastup, prodaja, uz obavezan deo antistres programa) * posebne pogodnosti za kompanije sa kojima imamo sklopljene ugovore o poslovnoj saradnji

11


BEL MEDIC

Koste Jovanovića 87 , 11000 Beograd, Srbija 011/ 309 1000 doctor@belmedic.com I www.belmedic.rs

12

Opšta bolnica Bel Medic je prva privatna bolnica u Srbiji, koju su davne 1995. godine osnovali supružnici dr Jasmina Knežević, pedijatar-pulmolog, i Milan Knežević, filmski reditelj. Bel Medic je iz male ordinacije, koja je brojala samo troje zaposlenih, izrastao u prvu privatnu bolnicu u Srbiji, akreditovanu prema najvišim evropskim standardima kvaliteta (ISQua), koja u luksuzno opremlje-

nom prostoru na više od 3.000 metara kvadratnih poseduje najmoderniju medicinsku opremu i kompletan bolnički sistem. Za 24 godine postojanja, više od 300.000 pacijenata nam je ukazalo poverenje. Svakoga dana, 24 sata dnevno, veliki broj eminentnih doktora, stalno zaposlenih i konsultanata, vrhunskih stručnjaka u svim medicinskim specijalnostima, posvećen je lečenju dece i odraslih.


BLUMEN GROUP office@blumengroup.rs I www.blumengroup.rs Blumen group d.o.o. je jedna od prvih agencija za tržišno pozicioniranje proizvoda i kompanija, razvoj proizvoda i usluga, marketing i odnose s javnošću na ovim prostorima. Iako smo tokom više od dve decenije uspešnog rada dobili sva najznačajnija međunarodna i nacionalna priznanja, najponosniji smo na rezultate koje, u saradnji sa nama, ostvaruju naši klijenti (kako velike kompanije, tako i preduzetnici i početnici u biznisu): stalni rast u prihodima, besprekornu reputaciju uvek za korak ispred

konkurencije, inovacije u poslovanju i osvajanju i drugih tržišta. Saradnja sa nama širokog je dijapazona - od bitnih pojedinačnih aktivnosti (lansiranje proizvoda i usluga, organizacija posebnih događaja, odnosi sa kupcima, programi lojalnosti, digitalne komunikacije...) do kontinuirane saradnje na polju unapređenja poslovanja i efektivnog korišćenja resursa – pogotovo ljudskih - kroz treninge, mentoring i coaching timova i vođa timova. Radujemo se da postanemo deo i vaših uspeha!

13


CPA SOLUTION DOO

Španskih boraca 22d, 3. sprat 10, 11070 Novi Beograd 011/ 313 13 28 danijela@cpakonsalting.com I www.cpasolution.rs

14

Kompanija CPA Solution je osnovana 2014. godine, sa idejom da se biznisima obezbedi podrška u poslovanju od momenta njihovog osnivanja. Tu smo da pružimo usluge u finansijskom i pravnom savetovanju, a zbog potreba praćenja tržišnih trendova, od pre tri godine i usluge digitalnog marketinga, koji je postao važna os-

nova svakog uspešnog biznisa. Do današnjeg dana smo radili na mnogim projektima koji uključuju podršku u različitim sferama poslovanja i sa ponosom možemo da kažemo da smo napredovali. Firma danas ima šest stalno zaposlenih i više od 10 saradnika koje angažujemo na različitim projektima.


CRYSTAL DERMA DOO Krušedolska 11, 11000 Beograd 011/ 240 08 12 crystalderma@crystalderma.rs I www.crystalderma.rs Crystal Derma d.o.o. je osnovana početkom 2006. godine u Beogradu i bavi se proizvodnjom kvalitetnih, bezbednih i efikasnih dermokozmetičkih proizvoda. Naši principi su: • Proizvodnja kvalitetnih, bezbednih i efikasnih kozmetičkih, odnosno dermokozmetičkih proizvoda ispitanih u akreditovanim domaćim i stranim laboratorijama • Korišćenje proverenih i kvalitetnih sirovina poznatih svetskih proizvođača • Kontinuirana proizvodnja manjih serija koja prati dinamiku tržišta

• Stručno usavršavanje kadra • Pružanje stručnih informacija o proizvodima • Praćenje najnovijih svetskih dostignuća i trendova u oblasti kozmetologije i poštovanje važeće evropske regulative • Konstantno održavanje i unapređenje kvaliteta Proizvodi, napravljeni u našoj sopstvenoj razvojnoj laboratoriji, prodaju se na čitavoj teritoriji Srbije i u većini zemalja u regionu.

15


DECODE STUDIO

Stevana Milovanova 2/20, 21000 Novi Sad 064/ 190 94 15 office@decodestudio.org I slavica@ decodestudio.org www.decodestudio.org

16

Projektni biro Decode studio čini tim mladih arhitektica koji se već 10 godina bavi arhitektonskim projektovanjem i dizajnom enterijera. Do sada je uspešno realizovao preko 300 projekata, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Decode studio se u svojoj praksi specijalizovao za izradu projekata HORECA sektora i izradu franšiznih enterijera za domaće i strane investitore.


DEČIJA KUĆA LJUBAV, VERA I NADA Kneza Danila 45, 11000 Beograd I 011/ 334 11 30; 060/ 628 69 44 Kosovska 29 D, 21000 Novi Sad I 064/ 644 688 1 office@decijakuca.rs I www.decijakuca.rs

U PU Dečija kuća Ljubav, vera i nada primenjuje se Montesori pedagoška metoda koja uvažava dečije interesovanje i odnosi se prema detetu kao individui. Grupe su mešovite, jer mlađa deca uče od starije, a starija utvrđuju znanje pomažući mlađima. Svako dete uspostavlja vlastiti tempo rada, otkrivajući nove sadržaje, ili utvrđujući ono što je već naučilo. Navike, veštine i znanja koje dete usvoji u Montesori okruženju, pomoći će mu da radi efikasnije, zapaža pažljivije, da se

koncentriše efektivnije i da se lakše snađe u novim situacijama. Takvo dete će sa šest godina na svet gledati “sa više boja”, sa više praktičnog iskustva i velikom željom za učenjem i istraživanjem. “Stogodišnja tradicija je naša osnova, vrhunski kvalitet je naše polazište, a srećno dete je naš cilj.” Otvoreni smo za primenu ovog modela vaspitno-obrazovnog rada u okviru In house projekta.

17


DESSERT

Radionice za izradu torti i kolača „Dessert“ Ljubićska 5, 32000 Čačak; 032/ 311 300 Predstavništvo u Beogradu “Dessert” Prote Mateje 22, 11 000 Beograd; 011/ 2431 324 dessert@eunet.rs I www.dessertcacak.rs

18

Dessert je osnovan 1990. u Čačku, kao prva radionica za izradu torti i kolača na ovim prostorima. Zorica Selaković, osnivač firme Dessert, imala je dovoljno hrabrosti da započne biznis u vreme kada je ova delatnost bila gotovo nepostojeća. I ne samo to, uspela je da, ostavši zbog porodičnih razloga bez svega što je stvorila, ponovo ni iz čega postavi proizvodnju na noge, ovoga puta uz pomoć ćerki. Firma postaje jedna od najeminentnijih, snabdevač velikih trgovinskih lanaca, studentskog centra, pa i dvora.

Danas Dessert ima modernu proizvodnju sa savremenim mašinama i pratećom opremom, maloprodajne objekte u Čačku i Beogradu. Poslovanje je prošireno na ketering (kanapei i švedski sto za prijeme, proslave firmi, koktele...). Uporedo sa usavršavanjem uvode se novi ukusi i savremena dekoracija, ali se i dalje teži očuvanju tradicije i kvaliteta. “Tradicija je naša nostalgičnost za mirisima i ukusima iz kuhinja naših baka i majki”, reči su vlasnice Dessert-a.


EKO TIM Ulica 29. novembra 8, 15300 Loznica 015/ 876 533; 063/ 887 89 09 ekotimloznica@gmail.com I www.ekotim.org Od 1993. već 26 godina “Eko tim“ d.o.o. pruža usluge sanitarne zaštite i zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, uspešno razvijajući i usavršavajući sistem kontrole štetočina i kombinujući naučna saznanja o štetočinama sa individualnim željama i potrebama svakog korisnika usluga. Preduzeće se bavi uslugama kontrole štetočina u javnoj higijeni i poljoprivredi i proizvodnjom biocidnih preparata i pruža sledeće usluge: • Deratizacija

• Fumigacija

• Dezinsekcija • Dezinfekcija

• Suzbijanje korova • Proizvodnja biocidnih preparata.

Naša vizija je zdravo i ekološki bezbedno životno okruženje i veća primena bioloških metoda kontrole štetočina u budućnosti. Iskustvo, znanje i veštine naših zaposlenih, uz njihovu kontinuiranu edukaciju, garancija su uspešnog rešavanja svih vrsta problema izazvanih pojavom štetočina. Sigurnost, pouzdanost, tačnost i kvalitet usluge, uz očuvanje čovekove okoline, bili su i biće osnova naše poslovne politike.

19


ELIPSA

Radnički bataljon 22, 36000 Kraljevo 036/ 373 765 elipsa@elipsa.rs I www.elipsa.rs Nastala 1987. godine kao porodična firma, okupljajući oko sebe tim kreativnih ljudi, Konfekcija Elipsa postala je brend posvećen modernoj, poslovnoj i uspešnoj ženi. Vrhunski kvalitet i dizajn pružaju osećaj samopouzdanja svakoj dami u svakoj prilici. Sa tri proizvodna pogona u Kraljevu, Vrnjačkoj Banji i 20

Beogradu i velikim brojem zaposlenih, Konfekcija Elipsa plasira svoje proizvode u gotovo 20 sopstvenih objekata, kao i kroz mrežu distributera u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Pored savremenih pogona, smeštenih na više od 4.000 kvadratnih metara, Elipsa poseduje i najsavremeniju opremu i okuplja tim izuzetnih stručnjaka.


ENCO BOOK Danila Bojovića 19A, 11000 Beograd, Srbija 011/ 397 94 49 info@encobook.co.rs I www.encobook.co.rs ENCO BOOK je izdavačka kuća koju čini mali stručni tim koji više od 20 godina kreira slikovnice i knjige za decu. Cilj nam je da naše knjige deci budu zanimljive, da uz njih lako, kroz igru i zabavu, stiču nova znanja i da im one budu dobar drug u odrastanju. Naše knjige su kreativne, neobične i drugačije, prepoznaćete ih po neobičnim oblicima, poklon bojicama, kutijama u kojima se čuvaju, ”čarobnim flomasterima”.

Izdanja namenjena najmlađima, od osam meseci do tri godine, rezultat su saradnje ENCO BOOK-a i belgijske izdavačke kuće LE BALLON, koja traje preko 20 godina. Sve slikovnice za najmlađe štampane su na ekološkom papiru, materijali korišćeni u izradi ovih slikovnica su testirani, što potvrđuje oznaka C na svakoj knjizi. ENCO BOOK je dobitnik mnogih nagrada u kategoriji izdavaštva za decu, poput Dobre igračke i Dositejevog pera.

21


EUROTRANSLATE

Vrtlarska 35b, 11080 Beograd - Zemun 011/ 3149 617 info@eurotranslate.rs I www.eurotranslate.rs I www.medicinskiprevodi.rs

22

EUROTRANSLATE je prevodilačka agencija sa 12 godina uspešnih prevodilačkih projekata iza sebe i istom tolikom ljubavlju prema jeziku, o čemu svedoče naši brojni, verni i zadovoljni klijenti. Pružamo usluge prevođenja i lekture u različitim oblastima, sa svih značajnih svetskih jezika na južnoslovenske jezike i obrnuto, kao i niz drugih lingvističkih i konsultantskih usluga. Bilo da je reč o reklami za energetsko piće, lokalizaciji novog softverskog

paketa ili prevodu uputstva za inkubator za bebe, uvek smo angažovani sa podjednakom predanošću. Od 2015. godine ponosni smo na postojanje posebnog odeljenja za medicinske prevode koje vodi doktor medicine. U ovom odeljenju je posebno angažovan tim prevodilaca koji su u isto vreme lekari opšte prakse, specijalisti interne medicine, anesteziologije, radiologije, ginekologije, plastične hirurgije, neurologije, kliničke farmakologije i imunologije.


GRAFOLIK Vojvode Stepe 375, 11221 Beograd, Srbija 011/ 246 38 55 ; 011/ 397 05 67 ; 011/ 249 27 52 stamparija@grafolik.rs I www.grafolik.rs Od svog osnivanja 1990. godine, Kuća štampe Grafolik prošla je put od malog preduzeća za pružanje usluga štampe, do firme sa širokim spektrom usluga iz domena grafičke industrije i zaokruženim proizvodnim procesom u sopstvenom pogonu, konkurentne i na domaćem i na inostranom tržištu. Gotovo tri decenije predanog rada u grafičkoj industriji predstavljaju našu garanciju da smo u stanju da zadovoljimo sve zahteve klijenata u oblasti ofset i digitalne štampe i da ostvarimo trajnu i uspešnu

saradnju na polju grafičkog dizajna i pripreme. Naš tim svakom poslu pristupa sa podjednakom pažnjom, nastojeći da se neprekidno i svakodnevno usavršava u struci. Naše usluge su: •Brendiranje •Grafički dizajn •Ofset štampa •Digitalna štampa

•UV štampa •Gedžeti •Pakovanje •Organizacija konferencija

23


HAPPY HONEY

Gavrila Principa 43, 11000 Beograd 060/ 0241 888 office@happyhoney.rs I www.happyhoney.rs

24

Happy Honey je nastao sa ciljem da se ljubiteljima dobre hrane ponudi 100% prirodan med, bez veštačkih dodataka. Zdrav slatkiš dolazi u obliku hladno presovanog sirovog meda, dostupan je u pet različitih ukusa: kakao, đumbir, malina, šljiva i kajsija, koji mu daju novu dimenziju. Happy Honey d.o.o. je proglašen za dobitnika nagrade koje dodeljuju Privredna komora Srbije i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija „Najbolje iz

Srbije” za 2017. godinu u kategoriji „Najbolje uvođenje startup preduzeća”. Kao mali doprinos podizanju svesti o značaju pčela, Happy Honey je, u saradnji sa Nova Iskra dizajn inkubatorom, otvorio prvi urbani pčelinjak u centru Beograda, u ulici Gavrila Principa 43. Danas smo vodeći brend u svojoj kategoriji u Srbiji, sa dogovorenim izvoznim poslovima za tržišta Norveške, Nemačke, SAD, Švajcarske, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore.


KONDOR-TIS Beogradsko naselje bb, 14204 Divčibare Kondor tis turistička agencija Loznica 015/ 87 83 90, Beograd 011/ 34 46 530 Heba Divčibare 014/ 35 77 502 office@hebadivcibare.rs I www.kondor-tis.rs I www.hebadivcibare.rs Kondor-tis d.o.o. Loznica, pored usluga letovanja, zimovanja i organizacije turističkih putovanja, gostima nudi oazu mira i čistog planinskog vazduha u svom hotelu Heba na Divčibarama. Hotel Heba udaljen je 800m od centra Divčibara, sa kapacitetom od 31 sobe: dvokrevetne, trokrevetne, četvorokrevetne i dve family sobe. Objekat ima parking sa video nadzorom, recepciju, loby bar, banket salu, mo-

deran restoran sa prelepim pogledom na prirodu. Spoj modernog i prirode, ljubaznost, hrana bazirana na domaćim proizvodima, ambijent zelenih površina sa poljima narcisa, mnoštvo pešačkih staza i vidikovaca probudiće u vama želju da se ovde ponovo vratite. Sinonim za beskrajno uživanje, podjednako i leti i zimi - mi smo tamo gde ćete i vi poželeti da budete.

25


INSTRUMENTI MB

Nehruova 51 a, sprat 1, lokal 86, 11070 Novi Beograd 011/ 412 1314; 060/ 492 77 81; 060/ 492 77 80 komercijala@instrumentimb.rs I office@instrumentimb.rs I www.instrumentimb.rs

26

Instrumenti MB d.o.o. iz Beograda se već deceniju bave trgovinom merne i laboratorijske opreme, etaloniranjem i servisiranjem. Zastupamo veliki broj inostranih firmi koje su ili proizvođači ili distributeri opreme. Na samom početku uspostavili smo saradnju samo sa nekoliko inostranih firmi, da bi se tokom godina saradnja sa dobavljačima proširila i dala nam mogućnost da na tržištu ponudimo širok asortiman opreme.

Kako smo od samog početka osnivanja firme nudili uslugu etaloniranja merne opreme, ove smo godine otvorili i Laboratoriju za etaloniranje merila temperature i vlage. Napravili smo korak napred, pružajući našim korisnicima mogućnost da na jednom mestu kupe opremu koju žele, kao i da dobiju Sertifikat o etaloniranju za istu.Takođe, nudimo uslugu održavanja i servisiranja sve vrste merne i laboratorijske opreme.


JASTREBAČKA PRIČA Đorđa Jovanovića 9, 11000 Beograd 063/ 203 436 jastrebacka.prica@gmail.com I www.jastrebackaprica.rs JASTREBAČKA PRIČA je porodična firma, osnovana na obroncima Malog Jastrepca sa misijom očuvanja tradicionalnog načina pripreme srpske zimnice i napitaka od organskog voća i povrća, i promocije srpske kulturne baštine u zemlji i okruženju, kroz proizvodnju i prodaju tradicionalne hrane pod srpskim brendom JASTREBAČKA PRIČA.

JASTREBAČKA PRIČA pravi proizvode od šumskih plodova: šumska jagoda, borovnica, dren, zova, kopriva, kao i od voća i povrća koje sami ručno prerađuju. S obzirom na to da učestvuju u celom procesu, od oranja, rezanja, cvetanja do ubiranja plodova, može se reći da pretenduju razvoju organske proizvodnje.

27


KOMPAS KOMERC

Đorđa Čutukovića 40, 11080 Zemun 011/ 316 40 86; 011/ 210 29 38; 011/ 219 57 70 office@kompaskomerc.co.rs I www.kompaskomerc.co.rs I www.komkom.rs

28

Kompas Komerc d.o.o. je porodična firma, osnovana 1990. godine, sa sedištem u Zemunu. Bavi se proizvodnjom, uvozom i prodajom artikala namenjenih za kancelarijsko poslovanje, kao i specijalnih i paus papira za projektne biroe, kopirnice i građevinske firme. Kompas Komerc poseduje veleprodajni i proizvodni pogon u Zemunu, na dve lokacije, sa više od 1.500 metara kvadratnih prostora, i predstavništvo u Novom Sadu.

Svi naši proizvodi izrađeni su od najkvalitetnijeg repromaterijala poznatih svetskih proizvođača, što obezbeđuje njihov visok kvalitet. Veliki broj artikala namenjenih kancelarijskom poslovanju, čiji smo direktni uvoznici, kao i ponuda tonera, ribona, svih vrsta obrazaca, i ostalog potrošnog materijala, svrstava nas u red značajnih ponuđača kancelarijskog materijala.


LUNA Baje Sekulića BB, 12000 Požarevac 012/ 220 363; 012/ 220 362 office@fashion-luna.com I www.fashion-luna.com KVALITET I UDOBNOST NA PRVOM MESTU! LUNA je nastala 1990. godine u Požarevcu. Danas, posle skoro tri decenije uspešnog poslovanja, jedan je od lidera u tekstilnoj industriji - kompanija koja je razvila stabilan poslovni sistem sa najsavremenijim tehnološki opremljenim proizvodnim pogonom, lancem sopstvenih radnji i franšizom, prisutna kako na tržištu Srbije tako i u regionu i EU. Prepoznata kao autentičan srpski brend, internacionalnog renomea, LUNA je

već dva puta odnela i pobedničko priznanje „Najbolje iz Srbije“, kao i druga brojna priznanja u zemlji i svetu. Reč je o sofisticiranoj poslovnoj eleganciji, bez strogih pravila, drugačijih krojeva, vrhunske izrade posvećene svakom detalju. LUNA kreira modele koji prate duh i ritam savremene žene, njen senzibilitet i njene potrebe. LUNA modele nose dame sigurne u sebe, svesne svojih kvaliteta, dame koje svoju ženstvenost ne kriju, već u njoj uživaju!

29


MARIJA HANDMADE

Čumićevo sokače, lokal br. 20, Beograd 060/ 09 60 24 marija.handmade@gmail.com I www.marijahandmade.com fb:marijahandmade I ig: marijahandmade

30

Umetnička radionica Marija HANDMADE u proteklih deset godina izrađuje unikatnu odeću napravljenu od prirodnih materijala tradicionalnim tehnikama ručnog rada. Inovativni koncept održivog modnog dizajna, dizajnerka Marija Ivanković Jurišić uključila je u izradu svojih kolekcija koje su prezentovane, prepoznate i nagrađene kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Nagrade koje je dizajnerka dobila u proteklih nekoliko godina su: Cvet uspeha za ženu zmaja i specijalno priznanje Evropske mreže preduzetnika. Ideja vodilja za rad ove radionice leži u tome da njihovi proizvodi žele da u ženi probude i istaknu njenu posebnost i vezu sa neprolaznim vrednostima u modi, a to su unikatnost i prirodne tkanine.


MOBILNA SESTRA Milentija Popovića 32/A, lok. 35, 11070 Novi Beograd 011/ 71 15 269; 060/ 32 64 666 ambulanta@mobilnasestra.rs I nedeljkovic.zaklina@gmail.com www.mobilnasestra.rs Ambulanta MOBILNA SESTRA je osnovana 2015. godine sa idejom da se korisnicima usluga omogući pristupačna, brza, kvalitetna zdravstvena nega i medicinska pomoć. Služba je organizovana kroz ambulantni i terenskopatronažni rad (u kući ili stanu korisnika). Smeštena je na Novom Beogradu, na atraktivnoj i lako dostupnoj lokaciji, u blizini Sava centra. Opremljena je tako da klijentima obezbedi privatnost i udobnost. Prijatna i mirna atmos-

fera utiče na stvaranje osećaja sigurnosti naših klijenata, što se oseti odmah nakon prve posete. U ambulanti je moguće previjanje rana, aplikovanje parenteralne terapije i I.V. infuzija, uzimanje krvi za laboratorijske analize i dr. Medicinska sestra po pozivu pruža usluge kućne nege: novorođenčadi i beba, starih i bolesnih, porodilja i operisanih. Ako niste u mogućnosti da dođete kod nas, MOBILNA SESTRA dolazi kod vas!

31


MS FINANCE & ACCOUNTING

Trg Branka Radičevića 14 A, Beograd - Zemun 064/ 145 11 18 office@msfinance.rs I www.msfinance.rs

Agencija je osnovana 8. marta 2017. godine u želji da pruži pomoć i podršku vašem uspešnijem poslovanju. Bavimo se pružanjem finansijskih i administrativnih usluga. Uvek težimo da izgradimo dugoročne odnose sa 32

našim klijentima na osnovu uzajamnog poverenja. Usluge agencije su: knjigovodstvene i administrativne usluge, računovodstveno savetovanje, poresko savetovanje, poslovno savetovanje.


NOVEX Partizanska 81a, 11307 Beograd - Boleč 011/ 80 64 232; 063/ 88 66 475 office@novex.rs I www.novex.rs Porodična firma Novex d.o.o. bavi se proizvodnjom kožne galanterije već 30 godina. Sa uspehom pratimo savremene trendove u izradi proizvoda od kože, sa ciljem da zadovoljimo potrebe poslovnih ljudi, kao i onih koji vole i uživaju u vanvremenskom materijalu, kao što je prirodna koža. Vrhunski kvalitet kože, ručna izrada, moderan dizajn i funkcionalnost naših proizvoda su elementi koji određuju našu proizvodnju i koji su nam omogućili da uspešno trajemo sve ove godine.

Izrađujemo: • Kožne tašne (m/ž) • Kožne novčanike (m/ž) • Aksesoare (futrole, nesesere, priveske, vizitare) • Poslovnu galanteriju • Dopunski program od kože za ugostiteljstvo • Brendiranje proizvoda Našim kupcima savetujemo: pažljivo birajte svoje poklone, oni govore o vama.

33


NOVITAS CONSULT

Janka Veselinovića 56, 15000 Šabac 015/ 345 001 consult@novitas.co.rs I www.novitas.co.rs

34

Novitas Consult je preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, osnovano sa idejom da zaposli one koji su marginalizovani i time ih osnaži kao članove društva. Delatnost preduzeća je pakovanje, klasiranje i sortiranje voća i povrća i neprehrambenih proizvoda. Upakovani proizvodi su zaštićeni robnom markom “Fer proizvod”, kolektivnim žigom za robu i usluge preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju

i zapošljavanje OSI. Ukoliko kao kompanija niste u situaciji da zaposlite osobu s invaliditetom, što je obavezno po zakonu, možete sklopiti ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji ili kupovini sa preduzećem poput našeg. Od nas možete kupiti pakete kancelarijskog materijala, termo rolne za fiskalne kase, pakete selotejp traka, pakovano voće i povrće i sitnozrnaste proizvode (pasulj, pirinač) za maloprodaju, naše robne marke NOVITA, čime bi bila ispunjena vaša zakonska obaveza.


NUTRI BIOS Nedeljka Gvozdenovića 5, 11077 Novi Beograd PAK 192107 011/ 718 14 03; 063/ 277 062 nutribios.rs@gmail.com I www.nutribios.rs NUTRI BIOS je porodična firma koja se bavi proizvodnjom i prodajom organskih i prirodnih proizvoda po jedinstvenoj recepturi prim. dr Ljiljane Bajić Bibić. Naša misija je da ukažemo na značaj hrane u cilju očuvanja zdravlja i njen uticaj u borbi sa bolešću. Vizija naše firme je da većina populacije spozna vrednost prirodne i organske hrane. Svaki naš proizvod poseduje stručno mišljenje Instituta za bromatologiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, koji potvrđuje njegov sastav i jedinstvenu recepturu, kao

i stručno mišljenje od strane Centra za ispitivanje namirnica. Naši proizvodi: • Nutri Bios paketi - jednodnevni, dvodnevni i sedmodnevni (detoksikacija i antikancer, organski proizvodi) • Nutri Bios OBROK M (mršavljenje i metabolizam) • Nutri Bios OBROK P (proteini) • Nutri Bios OBROK I (imunitet) • Program za detoksikaciju i mršavljenje • Program za imunitet

35


SAROSSOW

Kneza Mihaila 21a, 11000 Beograd, Millennium tržni centar, 1. sprat 063/ 85 67 355 office@sarossow.com I www.sarossow.com in: @sarossow I fb: @sarossow

36

Modna kuća SAROSSOW osnovana je 2016. godine u Beogradu. Njena vlasnica, dr Slađana Starčević, imala je želju da stvori sofisticirani modni brend koji odstupa od masovnih modnih trendova i ženama omogući da dodatno istaknu sve ono lepo što nose u sebi. Fokus brenda SAROSSOW je na plasmanu unikatnih

modela sa dosta ručnog rada, i pristupačnijim „ready-towear“ kolekcijama, koje prvenstveno uključuju svečane i poslovne haljine, kombinezone i ženska odela. Pored žena u Srbiji, SAROSSOW haljine su ponele i mnoge žene iz drugih zemalja, što nas dodatno inspiriše u ostvarivanju ciljeva.


SB PROJECT Veselina Masleše 42, 11000 Beograd 064/ 285 12 91 office@sbproject.rs I www.sbproject.rs SB Project je studio iz Beograda koji nudi široki spektar usluga u domenu arhitekture - od adaptacija, rekonstrukcija, ozakonjenja, izgradnje novih i nadogradnje postojećih objekata, uređenja enterijera svih namena, do izrade projekata za postavljanje reklamnih natpisa i letnjih bašti. Bavimo se izradom kompletne projektne dokumentacije neophodne za pribavljanje građevinskih i upotrebnih dozvola, revizijom projekata

i tehničkim prijemom. SB Project osnovan je 2009. godine. Vremenom, izgradili smo reputaciju pouzdanog, kreativnog i profesionalnog studija. Naš prijateljski, lični i fleksibilni pristup omogućava nam da klijentima pružimo najbolje usluge i obezbedimo najadekvatnija rešenja, nezavisno od budžeta, tipa i veličine projekta. 37


SLOVO

Bulevar Vojvode Mišića 17 / V, Beograd 011/ 36 90 544 ; 36 90 667 slovo@slovo.co.rs I www.slovo.co.rs SLOVO d.o.o. je kuća kreativnog dizajna, sa proizvodnim i savetodavnim uslugama. Specijalisti su za vizuelnu informatiku, dizajn, projektovanje, proizvodnju i montažu elemenata vizuelnih komunikacija. Na tržištu ih izdvaja visok kvalitet proizvoda i usluga i tradicija duga 188 godina. 38

Poseduju sertifikate za uspostavljene standarde ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007

Proizvodi i usluge: • ARHITEKTONSKO OBELEŽAVANJE • Outdoor/Spoljašnje obeležavanje • Indoor/ Obeležavanje u enterijeru • PROMOTIVNO OBELEŽAVANJE • INDUSTRIJSKO OBELEŽAVANJE • Industrijski markirači • Industrijske i metalne pločice • EMAJLIRANE TABLE • OBELEŽAVANJE HOTELA


MS PRO STUDIO Husinskih rudara 45, Beograd 060/ 344 33 29; 063/ 844 33 29 olja.mspro@gmail.com I www.studiomspro.rs

STUDIO MS PRO je arhitektonski studio koji se bavi: • Projektovanjem svih vrsta objekata • Projektovanjem adaptacija, enterijera i uređenja terena • Dizajnom fototapeta i ostalih elemenata enterijera 39


TANDEM CENTAR

Bulevar oslobođenja 54, 21000 Novi Sad 063/ 888 08 20 tandem.centar@gmail.com I www.tandem-centar.com Nastavne metode u TANDEM CENTRU su moderne i neprekidno se usavršavaju u skladu sa svetskim tendencijama u oblasti podučavanja stranih jezika. Kursevi su usmereni na razvijanje sve četiri jezičke kompetencije (pričanje, slušanje, pisanje i čitanje). Sigurno ćete učiti brže i bolje sa nama! 40

U ponudi su: • Specijalizovani kursevi nemačkog jezika za firme • Osnaživanje mladih predavača za samostalni rad kroz mentorstvo i konsultacije u saradnji sa predstavništvima nemačkih firmi u Srbiji • Razvijanje online lekcija kako bi edukacija bila svima pristupačna


TWINS BRAND Nehruova 51A, lokal 96, 11070 Novi Beograd 065/ 207 41 89 office@twinsbrand.rs I www.twinsbrand.rs fb : Twins Brand I ig: twinsbrandsrbija Twins Brand je mala porodična firma u potpunosti posvećena klijentima. Bavimo se veleprodajom i maloprodajom reklamnog materijala. Pružamo usluge brendiranja na svim artiklima i na taj način imamo zaokružen proces, od ideje do realizacije i dostave poručenih proizvoda. Osnovani smo 2014. godine i naš rad smo podelili u dva segmenta. U okviru veleprodaje, kojom se bavimo od samog osnivanja firme, pružamo usluge izrade i osmišljavanja arti-

kala u svrhu promocije brenda kompanija. Kada je u pitanju maloprodaja, u našem poslovnom prostoru na Novom Beogradu pružamo na licu mesta usluge štampe sublimacionom tehnikom, zahvaljujući kojoj možemo da radimo personalizovanu štampu na velikoj količini artikala. Od samog osnivanja firme vodimo se motom u radu koji glasi: „Mi nismo tu da vam prodamo proizvod, već da ponudimo najbolje rešenje za promociju vaše firme i vas lično”.

41


ZELENA APOTEKA

Novi Sad, Futoška 89 I 021/ 422 717 Beograd, Majke Jevrosime 44 I 011/ 32 22 604 info@zelena-apoteka.com I www.prodaja.zelena-apoteka.com Z.U. Zelena apoteka Davidovac je prva i jedina apoteka u Srbiji koja ručno izrađuje originalne homeopatske lekove u skladu sa odobrenjem Ministarstva zdravlja. Homeopatski lekovi se izrađuju ručno od polaznih tinktura, po propisima Nemačke homeopatske farmakopeje.

42

U mogućnosti smo da vam ponudimo sledeće: • Bahove kapi - Rescue remedy, Kapi za nesanicu, individualne kombinacije • Schuesslerove – tkivne soli – pojedinačne i kombinacije

• Homeopatske lekove u svim potencijama • Homeopatske setove prve pomoći - sa 18 ili 36 lekova • Homeopatske setove za trudnoću i porođaj, homeopatski set za sportiste, za decu, za stomatologiju • Preparate za spoljnu upotrebu: Calendula, Arnica, Hypericum kremu, tinkturu i losion, Thuja tinkturu, Ver bascum ulje za uho.. • Kombinovane homeopatske kapi i granule – za cistitis, arthritis, klimakterijum, alergiju...


UDRUŽENJE POSLOVNIH ŽENA SRBIJE

Misija Udruženje poslovnih žena Srbije je najveća nacionalna organizacija žena preduzetnica. Već dvadeset i jednu godinu UPŽ ima vodeću ulogu u organizovanju poslovnih žena i pružanju vrhunske podrške, kao i u promociji preduzetnica Srbije. Udruženje se bavi aktivnim javnim zagovaranjem u cilju poboljšanja poslovne klime i podsticanja umrežavanja na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Vizija Udruženje poslovnih žena Srbije je snažan, prepoznatljiv i kompletan partner u dijalogu državnog i privatnog sektora, koji doprinosi socijalnom i ekonomskom razvoju, sa posebnim naglaskom na žensko preduzetništvo, kao faktorom ekonomskog rasta.

43 43


UPŽ U BROJKAMA

5.500

12.

21

GODINA POSTOJANJA

10

PARTNERSKIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJA POSLOVNIH ŽENA U SRBIJI

900

ČLANICA ŠIROM SRBIJE

124

ŽENE U SRBIJI DOBILE PRESTIŽNO PRIZNANJE „CVET USPEHA ZA ŽENU ZMAJA“

44 44

ŽENA PROŠLO KROZ RAZLIČITE EDUKACIJE ZA OTPOČINJANJE I RAZVOJ BIZNISA

DODELA NAGRADE

145

REALIZOVANIH PROJEKATA

370

MEDIJSKIH OBJAVA O ČLANICAMA I RADU UPŽ U 2018. GODINI

8.505

pratilaca na FACEBOOK stranici upz srbije

137.063

PREGLEDA NA YOUTUBE KANALU UPŽ SRBIJE

1.623 pratioca na Instagramu


Profile for Udruženje poslovnih žena Srbije

Ravnopravno u lancu vrednosti - Katalog proizvoda članica UPŽ Srbije  

Ravnopravno u lancu vrednosti - Katalog proizvoda članica UPŽ Srbije  

Profile for upzsrbije
Advertisement