CVET USPEHA ZA ŽENU ZMAJA 2021 - publikacija

Page 11


ŽENE PODSTIČU ODRŽIVI RAZVOJ Obeležavanje petnaeste i jubilarne godine dodeljivanja naše nagrade “Cvet uspeha za ženu zmaja” dešava se u trenutku kada želimo da verujemo da je iza nas najteži period od kada traje globalna pandemija. Iako je pred nama i dalje neizvesnost, preduzetnice Srbije su, kao i uvek do sada, u kriznim situacijama pokazale vitalnost i optimizam. Istraživanje koje smo sproveli ove godine, pokazalo je da je 25% preduzetnica već vratilo nivo poslovanja na nivo pre pandemije, 25% planira da to učini u narednih šest meseci, a 6% je poslovalo bolje nego pre pandemije.


Polovina preduzetnica u Srbiji je u protekloj godini slabo koristila internet, a 30% planira da poveća ulaganje u internet prodaju u narednom periodu, što govori da mnogi nisu mogli tako brzo da se preorijentišu na online alate, ali da to nije toliko negativno uticalo na njihovo poslovanje pošto većina planira da se oporavi u nerednih 6-12 meseci, dok se 25% već vratilo na nivo pre pandemije. Oko 20% planira da zaposli nove radnike, a samo jedna firma na 117 anketiranih razmatra da se zatvori, zbog negativnih efekata krize. Malo je reći da je za ove rezultate potrebno zmajsko srce i snaga, ali verujem da je lanac kriza kroz koje smo kao društvo prolazili poslednjih 30 godina doprineo većoj otpornosti na izazove svake vrste. Međutim, podaci govore da za održivost u biznisu ni to nije dovoljno i da je inovativnost ono čemu su najuspešniji pribegavali da bi prevazišli prepreke. „Think green“ (mislite „zeleno“) je jedna od najčešćih krilatica savremenog doba, a jedan od načina da se to sprovede u praksi je digitalizacija. Digitalne tehnologije otvorile su mogućnost ulaska u preduzetništvo ženama, posebno mlađe generacije, koje obavljaju svoje poslovne aktivnosti u celosti u digitalnom okruženju i na digitalnim platformama, uključujući se na taj način u sve brojniju globalnu poslovnu zajednicu tzv. digitalnih preduzetnika. Digitalno preduzetništvo ne zahteva značajna finansijska sredstva što omogućava ulazak u ovaj vid preduzetništva i onim društvenim grupama koje su na izvestan način marginalizovane na tržištu rada, kao što su nezaposlene žene i muškarci ili neke druge grupe koje ne mogu da pokrenu biznis u oflajn sferi. Udruženje poslovnih žena Srbije je ove godine posebno radilo sa marginalizovanim ženama na tržištu rada, obučavajući ih za nova zanimanja u digitalnom svetu, dajući svoj doprinos održivom razvoju, zelenim tehnologijama ali i socijalnoj inkluziji, jer se zalažemo za društvo jednakih mogućnosti. Danas se traže liderke i lideri održivog razvoja, oni koji doprinose ostvarivanju milenijumskih ciljeva koji se odnose na obnovljive izvore energije (sedmi cilj), dobro zdravlje (treći cilj), čistu vodu (šesti cilj), održive gradove i zajednice (jedanaesti cilj), ali i oni koji se odnose na društvo jednakih mogućnosti uključujući rodnu ravnopravnost

DR SANJA POPOVIĆ PANTIĆ PREDSEDNICA UDRUŽENJA POSLOVNIH ŽENA SRBIJE, AUTORKA PROJEKTA „CVET USPEHA ZA ŽENU ZMAJA”

(peti cilj) i smanjenje nejednakosti. U vreme pandemije pomenuti ciljevi su bili posebno istaknuti dok inovativnost kao deveti cilj održivog razvoja prožima sve ostale. Naše ovogodišnje kandidatkinje su kroz svoje primere pokazale da su žene definitivno pokretačka snaga u realizaciji ciljeva održivog razvoja. One su virtuozi u pretvaranju izazova u šanse, a pojedine su dostigle i nivo podviga koje ćemo i posebno nagraditi. Spoj nauke i preduzetništva, kreiranje novih proizvoda, prilagođavanje pandemiji kroz podizanje kvaliteta usluga, istrajnost u održavanju pozicije među najboljima u branši u svim uslovima, a zatim i povećana briga o najugroženijima, kao što su deca i pojedine kategorije žena, invalidi i ostale ranjive grupe, vrednosti su koje ćemo podeliti sa vama na ovogodišnjoj manifestaciji. Odlučivanjem o tome koje ćemo principe podržati danas, odlučujemo o onome gde ćemo biti u budućnosti. Ciljevi održivog razvoja nisu floskule, svesno ili ne, živimo ih svakodnevno a neki od nas ih uspešno realizuju. Nagrađujući njih, doprinosimo opstanku svih nas. Verujem da će u nagrađenim primerima, mnogi pronaći i inspiraciju za sopstvene promene i napredovanje i time učiniti ovaj svet boljim mestom.

3


Utisci članica UPŽ Srbije

o znaČaju UDRUŽIVANJA

„Biti u isto vreme žena, majka, oftalmolog, hirurg i preduzetnik sukcesivne su uloge koje bi teško bilo uspešno objediniti da nisam imala ogromnu pomoć Udruženja poslovnih žena Srbije. Kroz brojne projekte podrške i mentoringa naučila sam da uspešno vodim firmu. Proces umrežavanja žena i firmi najrazličitijih profila u okviru UPŽ Srbije dao mi je šansu da se povežem sa vlasnicama firmi čije delatnosti su direktno ili indirektno pomagale i pomažu rast i razvoj Centra za lasersku hirurgiju oka Perfect Vision, te implementiram savremene principe poslovanja, čime smo postali prepoznatljivi i konkurentniji na tržištu. Biti u skupu tako velikog broja eminentnih žena preduzetnica lično doživljavam kao veliku čast, a nagradu “Cvet uspeha za ženu zmaja” kao veliki podsticaj da istrajem na putu moje vizije. “ Dr Branka Ivošević, Centar za lasersku hirurgiju oka „Perfect Vision” „Članstvo u Udruženju poslovnih žena Srbije dalo je novi polet i elan mojoj preduzetničkoj karijeri. Tu sam osetila da pripadam društvu sličnih žena, koje su se, kao i ja, kroz svoj poslovni put suočavale sa istim izazovima, rešavale slične probleme i stekle iskustva koja su spremne da podele. Aktivnim učešćem u edukacijama UPŽ Srbije, otvorila su mi se nova vrata i nove perspektive mog biznisa. Porastao je moj kapacitet kao lidera. Jedinstvena nagrada “Cvet uspeha za ženu zmaja” donela mi je veliku radost, ali i lepu priliku za promociju u medijima. Tako sam dobila mogućnost da dam svoj doprinos afirmaciji ženskog preduzetništva, kao resursa koji ima još mnogo prostora za razvoj u Srbiji.“ Ljiljana Matković, „EKO TIM” ,,Kad me neko pita o UPŽ i nagradi “Žena zmaj”, ne mogu a da sa osmehom ne kažem: “Od kada sam postala članica Udruženja pre skoro 10 godina i osetila taj duh, energiju, polet i podršku, i prvi put gledala dodelu nagrade ‘Cvet uspeha za ženu zmaja’, želja da budem deo Udruženja, ali i prepoznata, nagrađena, u meni je samo rasla. Nije to bila samo želja, to je bio san, vizija. Da me podrže koleginice iz Udruženja, da moju prijavu pročitaju uvažene poslovne žene iz komisije, da me nagrade... Ima li većeg priznanja? Ponosna sam vlasnica nagrade “Cvet uspeha za ženu zmaja” i zato preporučujem svim preduzetnicama da slede svoj san. A Udruženje je tu da nas prati u osnivanju, razvoju, rastu. Da nam bude rame, oslonac i vetar u leđa kada nije lako.” 4

Marija Trifunović, ,,Instrumenti MB ”

14. DO

„CVET USP 2


ODELA NAGRADE

PEHA ZA ŽENU ZMAJA“ 2020. godine

143 ŽENE

DO sada doBILE PRESTIŽNO PRIZNANJE „CVET USPEHA ZA ŽENU ZMAJA“

5


15 kompanija

u Srbiji do sada dobilo priznanje „Rodno najsenzitivnija kompanija“

6


,,Udruženje poslovnih žena Srbije mi je dalo vetar u leđa da planski ostvarim zamišljene ciljeve i zadatke koje sam postavila pred sobom. Imala sam jasnu viziju razvoja svoje ustanove, a UPŽ mi je dalo samo potvrdu da sam na pravom putu. Dobila sam stručnu pomoć u vidu edukacija i seminara kao i podršku i razmenu iskustava od strane drugih članica koje se suočavaju sa sličnim ili istim problemima kao i ja. Veoma je važno pronaći sklad i ravnotežu između porodice i posla. Jedino dobra organizacija i jasni ciljevi dovode do sklada između profesionalnog angažovanja i privatnog života. Na kraju dana ipak je najbitnije da, pored toga što smo uspešne poslovne žene, budemo ostvarene, zadovoljne i srećne na ličnom planu. “ Nada Mašić, PU „Dečija kuća – Ljubav, vera i nada“ ,,Kroz Udruženje upoznala sam divne preduzetnice sa kojima sam uspostavila poslovnu saradnju. Inspirisala me je snaga tih žena koje uspešno vode svoje biznise, njihovi počeci i kako su i nakon kriza uspele da opstanu. Kao članica, imam priliku da prenesem svoje znanje i pomognem drugim preduzetnicama. Pandemija COVID-19 je trenutno najveći izazov u poslovanju preduzetnica, a Udruženje je upravo kanal preko koga možemo da utičemo na donošenje zakonske regulative. Ono je prepoznalo značaj digitalizacije u preduzetništvu kroz radionice digitalne transformacije gde smo stekle nova inovativna znanja. “ Marija Slavković, „MS FINANCE & ACCOUNTING“ „Uspešna i vidljiva karijera ne može se izgraditi bez strateških alijansi. A najbolje mesto koje pruža dragocene prilike, pouzdanu podršku i stvara čvrste poslovne mreže, jeste Udruženje poslovnih žena Srbije. Kroz kontinuiranu promociju preduzetnica osetite svu snagu ženske solidarnosti i tada sebe jedino možete da upitate zašto niste i ranije postali deo takve dobronamerne dimenzije. Nagradu za eko inovativnost sa konkursa „Cvet uspeha 2020“ istakla sam sa ponosom na vidljivom mestu. Možda nisam bila dovoljno svesna značaja takvog priznanja, ali niz pozitivnih dešavanja koja su usledila učvrstila su moj doživljaj o vrednosti Udruženja. Zato, usudite se i sebi otvorite nove perspektive uz članice UPŽ Srbije, da nas bude u još većem broju, da zajednički slavimo ne samo naše poslovne već i životne uspehe! “ Vesna Baur , „Basna“ 7


CELOŽIVOTNO UČENJE I OTVORENOST ZA PROMENE KAO USLOVI OPSTANKA, NAPRETKA I ZADOVOLJSTVA Svi znamo staru izreku „Čovek se uči dok je živ“. Ali šta te reči, koje smo toliko puta čuli, zaista znače danas, u 21. veku u našoj zemlji, u svetu? U jeku četvrte industrijske revolucije. U okolnostima koje nam je nametnula pandemija. A pogotovo ako ste preduzetnica. Da li se držanje brzog koraka sa napretkom tehnologija i njihovom primenom u svakodnevnom životu i poslovanju podrazumeva – pogotovo ako ste preduzetnica. Da li je kontinuirano unapređenje znanja i rast na ličnom ali i profesionalnom nivou u oblastima marketinga, komuni-

kacija, menadžerskih veština, finansijama, vođenju posla, nezaobilazno – pogotovo ako ste preduzetnica. Da li smo tranzicijom iz industrijske ere u informacionu eru, nazivanu još i društvo zasnovano na znanju, sebi olakšali život ili ga usložnili – pogotovo ako ste preduzetnica. Već znamo da je odgovor na sva ova pitanja DA, a kada se svemu tome doda i činjenica da ste preduzetnica, izazov dobija potpuno novu dimenziju. Jer, preduzetnica nije samo titula, dekorativni prefiks ili odrednica kojom nas obeležava poreski sistem. Biti preduzetnica je način života, način razmišljanja i funkcionisanja, biti preduzetnica znači biti spremna na rizik, neizvesnost i brze promene a možda i najviše od svega – biti preduzetnica znači celoživotno, kontinuirano učenje. Konstantna potraga za znanjem je unutrašnji pokretač bez koga danas nije moguće napredovati u svakom smislu. To je preduslov da u toku života odgovorite na sve prepreke, izazove i nove okolnosti koje nisu u našoj kontroli. Konstantno učenje je i izmeštanje iz zone komfora – jer samo tu se može desiti rast, napredak i istinski uspeh. Ako se stalno razvijamo, naša perspektiva i preduzetnički duh nas vode dalje, šire, više. Onda smo u mogućnosti da opstanak na tržištu pretvorimo u rast, da uspeh pretvorimo u inovacije koje nas vode za još jedan stepenik ispred ostalih, i onda datu prednost koristimo da unapredimo i sredinu u kojoj radimo i živimo, kreiramo nova radna mesta, bolje uslove i više sigurnosti za zaposlene i konkretnije poslovne rezultate. Ali – pogotovo ako ste preduzetnica, sve ovo dolazi sa još jednom stranom medalje. Jer preduzetnica je samo deo onoga što žena može da bude, a to je i – supruga, majka, ćerka, unuka… Balansirati uspeh, ispunjenost i davati se ravnomerno na svim životnim poljima nikada nije bilo ovoliko važno kao danas – ali to nikada nije bilo teže.

OLIVERA POPOVIĆ POTPREDSEDNICA UDRUŽENJA POSLOVNIH ŽENA SRBIJE I KOORDINATORKA ŽENSKOG BIZNIS KLUBA

8

Zato ova tema mora da se čuje više, zato mi u Udruženju poslovnih žena Srbije imamo obavezu da takođe konstantno učimo i inoviramo svoju perspektivu da bi naše preduzetnice lakše prevazilazile izazove, da osete da nisu same na tom putu i da ne moraju da biraju – već da je moguće i neophodno da se postigne balans između privatnog i poslovnog. Zato je učenje toliko važan proces koji nikada ne treba da stane – učimo da budemo bolji za sebe, za svoju porodicu, za poslove kojima se bavimo i sve one izazove koji nas čekaju u budućnosti – pogotovo ako ste preduzetnica.


GLAVNE KATEGORIJE ZA NAGRADU „CVET USPEHA ZA ŽENU ZMAJA“ IZVOZNO ORIJENTISANA FIRMA Ovom nagradom odaje se priznanje preduzetnicama koje vode preduzeća koja posluju ili pružaju usluge na evropskom i svetskom tržištu, imaju rast profita, koja su uvela inovaciju u svoj način poslovanja, pridržavaju se principa dobre poslovne prakse, kao i koncepta društveno odgovornog poslovanja preduzeća i koja poštuju etički kodeks poslovanja.

USPEŠAN POSLOVNI MODEL Priznanje se dodeljuje preduzetnicama koje vode preduzeća čija je razvojna strategija dovela do uspešnog poslovnog modela, koja su sa uspehom prevazišla najveće izazove u poslovanju, čiji se proizvodi i usluge ističu u odnosu na ostale (inovativnost, dizajn, brend, cena i dr.), koja raspolažu značajnim ljudskim, intelektualnim, finansijskim i drugim resursima i koja uključuju žene u lanac dobavljača ili na drugi način doprinose ekonomskom osnaživanju žena.

SPECIJALNA PRIZNANJA Udruženje poslovnih žena Srbije zadržava i ove godine praksu da Specijalnim priznanjem nagradi one preduzetnice koje su ostvarile posebne rezultate po nekom od navedenih kriterijuma iz glavnih kategorija.

RODNO NAJSENZITIVNIJA KOMPANIJA Priznanje se dodeljuje velikim kompanijama koje primenjuju strategiju Društveno odgovornog poslovanja, rukovode se principima Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena, primenjuju principe rodne ravnopravnosti i pružaju najbolji model uključivanja žena u lance snabdevanja. 9


14

KANDIDATKINJA U KONKURENCIJI ZA NAGRADU

„CVET USPEHA ZA ŽENU ZMAJA“

10


„Ukoliko nešto možete da sanjate, možete to i da uradite“ (Volt Dizni)

DA BI KLIJENT BIO ZADOVOLJAN, TO MORAJU DA BUDU I ZAPOSLENI

Pre osnivanja firme radila je kao spa terapeut, kozmetičar i fizioterapeut u rehabilitaciji, ali je oduvek sanjala o svom biznisu. Interesovanje za preduzetništvo gaji još od osnovne škole. Stalno je govorila roditeljima da joj treba samo jedna soba više u kući gde bi radila ono što voli i što je ispunjava. Završila je veliki broj edukacija u struci, usavršavala se, ali je konstantno pratila i seminare vezane za preduzetništvo, tako je želja postajala sve jača. Godine 2019. pozvali su je iz Nacionalne službe za zapošljavanje i ponudili joj da se prijavi za samozapošljavanje. To je bilo to, kaže. Bez razmišljanja je pristala. Na samom početku nije imala podršku, već pre savete da je rizik dati otkaz na dobro plaćenom poslu. Ipak, verovala je u sebe. U posao je ušla sa 12.000 dinara i prvih devet meseci radila sama, ali je, i pored teških trenutaka i izazova zbog pandemije, ipak sve uspešno prevazišla, zaposlila četiri žene koje su prethodno ostale bez posla i brzo stekla poverenje klijenata. A kako kaže, da bi klijenti bili zadovoljni, pre svega to moraju da budu i zaposleni i na tome neprekidno radi. Kao prednost svoje firme ističe stručan tim visokoedukovanih devojaka, praćenje inovacija u beauty industriji, ali i visok kvalitet usluga, počev od samih uslova rada, preko ambijenta, sve do dodatnih besplatnih usluga uz svaki tretman.

KANDIDATKINJA

Vlasnica uspešne preduzetničke radnje sa pet zaposlenih žena, i tendencijom da se razvija i proširi već u mesecima koji dolaze, hrabro je zakoračila u preduzetništvo, u septembru 2019. godine, uoči pandemije. I pored toga, posao je krenuo. Glavne aktivnosti firme su usluge tretmana lica i tela, ali i edukacija mladih kozmetičara, za čiji razvoj ima velike planove.

ANA ĐORĐEVIĆ VLASNICA EDUKATIVNOG CENTRA „HELLO BEAUTY“, NOVI BEOGRAD POČETAK POSLOVANJA: 2019. DELATNOST: OSTALO OBRAZOVANJE I KOZMETIČKE USLUGE BROJ ZAPOSLENIH: 5/5 ŽENA ADRESA: BULEVAR CRVENE ARMIJE 11G, 7. SPRAT, STAN 31, 11070 BEOGRAD TELEFON: 063/76 84 346 E-MAIL: anadjordjevichb@gmail.com HTTPS://www.instagram.com/stories/highlights/17911138459400028/

Ono što je takođe odredilo ovu hrabru mladu ženu, članicu UPŽ Srbije, jeste i volonterski rad u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj ulici, kao i rad na poslovima čuvanja dece i školskog asistenta i volontera Crvenog krsta Srbije. A kao cilj na kojem planira još više da radi ističe edukovanje žena, koje u centru stiču nove veštine kako bi mogle da se samozapošljavaju, započnu svoj biznis i postanu ekonomski nezavisne. 11


„Nema odustajanja pred preprekama, one su sastavni deo svakodnevnog treninga u postizanju izvrsnosti”

UVEK POSTOJE NEKA „SREĆNA VRATA“

Pored matične kompanije u Srbiji, 2005. godine osnovana su dva preduzeća u regionu: Arhi.pro Montenegro i Arhi.pro Macedonia. Delatnost same kompanije obuhvata različite ogranke, konsultantske usluge u građevinarstvu, dizajn arhitekture i enterijera, integrisano projektovanje i izvođenje radova u visokogradnji i proizvodnju nameštaja. To je i njihova velika prednost, jer objedinjuju sve struke koje učestvuju u projektovanju i izgradnji, kao i logistiku, obezbeđujući gotov proizvod po sistemu „ključ u ruke“. Reference su brojne, Porto Montenegro, Portonovi, Muzej jugoslovenske kinoteke, BW, poslovni objekti. Kako bi ostali lideri struke na tržištu, u kompaniji postoje i prateće grupe za implementaciju novih softvera, edukaciju zaposlenih, podršku juniorima (Youth by Arhi. pro) i posebnim talentima. Lideri su u zelenoj gradnji, sa najvećim brojem sertifikovanih projekata, dobitnici više nagrada i priznanja za projektovanje, a Anja Ivana Milić velikim uspehom smatra i to što je žena arhitekta koja je ostvarila najveće promete i formate poslovanja kod nas, među onima sa sopstvenom privatnom praksom. Veruje da uvek ima nekih „srećnih vrata“ koja treba iskoristiti. „Velika pokretačka energija, kreativnost, disciplina, sistematičnost, nemiran duh željan saznanja, samopouzdanje, komunikativnost, menadžerski talenat“, kako su je svojevremeno opisali kada je 2011. godine izabrana za jednu od 10 ambasadorki ženskog preduzetništva u 12

kandidatkinjA

Suvlasnica i direktorka kompanije Arhi.pro, porodične firme osnovane pre dve decenije, jednog od lidera u oblasti arhitekture i građevinarstva u regionu, nikada se nije dvoumila čime će se baviti. Arhitektura je nešto sa čime je rasla uz majku. Neko vreme radila je kao asistent na Arhitektonskom fakultetu, bila je tehnički direktor preduzeća za projektovanje i inženjering, a onda je rešila sa suprugom da pokrene firmu, koja je već za prve dve godine rada postala kompanija kakva je i sada, kada je reč o strukturi usluga. Shvatila je da želi “da sama upravlja svojim idejama i stvara svoj format”.

ANJA IVANA MILIĆ SUVLASNICA I DIREKTORKA PREDUZEĆA „ARHI.PRO“ DOO, BEOGRAD POČETAK POSLOVANJA: 2002. DELATNOST: IZGRADNJA STAMBENIH I NESTAMBENIH ZGRADA BROJ ZAPOSLENIH: 175/ 35% žena ADRESA: CERSKA 29, 11000 BEOGRAD TELEFON: 011/ 30 89 627 E-MAIL: office@arhipro.com www arhipro.com

okviru projekta „Evropska mreža ambasadora ženskog preduzetništva“, nalazi vreme i za druge aktivnosti. Suosnivač je Ženskog arhitektonskog društva, članica UPŽ Srbije, publikovala je mnogo radova u domenu dizajna enterijera u stručnim i specijalizovanim časopisima, aktivno pomaže u radu dobrotvorne organizacije Belhospice. A svu podršku, kaže, duguje „svojim muškarcima u kući“, suprugu i sinovima, koji su se takođe uključili u rad firme.


„Ne dozvoli da te uspeh udalji od pravih vrednosti.”

Kada je shvatila da sa 35 godina neće moći da se zaposli u hemijsko-prehrambenoj struci za koju se školovala i da je pitanje da li će uopšte naći posao koji bi mogla da radi, a da istovremeno bude majka, supruga i pre svega zadovoljna žena, Dragana Đorđević je rešila da uđe u preduzetništvo. Odluku da započne beauty biznis donela je tek nakon što su sazreli svi uslovi. Sve troje dece bilo je u dobu kada su značajan deo vremena provodili unutar školskog sistema, detaljno je proučila moguće izazove koje nosi preduzetništvo i pažljivo prošla kroz proces izbora lokala. Pre ulaska u prostor napravila je istraživanje potencijalne lokacije i tek „kada su se sve kockice sklopile“ ušla je u projekat. Počela je sa jednim salonom za pružanje frizerskokozmetičkih usluga i troje zaposlenih, a sada ima dva salona i sedam zaposlenih. Sve su žene, vredne, nasmejane i posvećene klijentima. Od samog starta postavila je cilj da najkasnije za pet godina otvori i drugi salon. Analizirajući promet i profit, shvatila je da bavljenje ovim poslom ima punog smisla ukoliko se fiksni troškovi (knjigovodstvena agencija, doprinosi, nabavka materijala) pokrivaju iz prometa koji dolazi iz barem dva salona. I na sreću, bila je u prilici da otvori drugi salon, svega dve godine nakon prvog. Za šest godina poslovanja firma je napredovala, zaposleni su se usavršavali i nadograđivali svoja znanja i veštine, što je njen cilj: da se zaposleni razvijaju konstantno, kroz timski duh i atmosferu i postepeno preuzimaju dodatne odgovornosti. Uspešna preduzetnica koja širi obim poslovanja, osim povećanja broja objekata, i kroz promet i broj zaposlenih,

KANDIDATKINJA

VREDNI, NASMEJANI I POSVEĆENI KLIJENTIMA

DRAGANA ĐORĐEVIĆ VLASNICA SALONA LEPOTE „SOFIJA BEAUTY“, BEOGRAD POČETAK POSLOVANJA: 2015. DELATNOST: DELATNOST FRIZERSKIH I KOZMETIČKIH SALONA BROJ ZAPOSLENIH: 7/7 ŽENA ADRESA: CEROVA 2, 11030 BEOGRAD, ČUKARICA TELEFON: 069/22 00 161 E-MAIL: sofija.beauty@gmail.com

zadovoljna finansijskom istorijom firme bez dugovanja i blokade, kaže da je ipak najponosnija na harmoničan porodični život, što je ostvarena kao supruga i pre svega kao majka. Društveno odgovorno poslujući, saloni sarađuju i sa Crvenim krstom, pružajući besplatne usluge sugrađanima kojima su frizersko-kozmetičke usluge neophodne, ali nisu u mogućnosti da ih sebi obezbede.

13


„Znanje je moć” (Fransis Bejkon)

Nije neobično u današnje vreme biti žena u nauci, niti žena u preduzetništvu. Kada se, međutim, od ove dve po sebi zahtevne profesije napravi sinergija, i još pomnoži sa tri, koliko je suvlasnica kompanije HerbElixa, to daje sasvim nesvakidašnju priču. Dr Ivana Beara, dr Marija Lesjak i dr Nataša Simin, doktori biohemijskih nauka, profesori na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, rešile su na svoj način činjenicu da naučna istraživanja nekada ostanu, kako kažu „mrtvo slovo na papiru“. Baveći se više od 15 godina istraživanjima u oblasti lekovitog bilja, došle su na ideju da razviju proizvode na bazi etarskih ulja, koji mogu pomoći u lečenju različitih zdravstvenih poremećaja i bolesti i koji su postali osnov njihovog biznisa. Shvatile su da imaju više mogućnosti da realizuju svoja naučna istraživanja i rezultate ako proizvode na njima zasnovane pokušaju da plasiraju kroz sopstvenu kompaniju. Tako je nastao njihov prvi inovativni prirodni biljni preparat HerbELICO®, dijetetski suplement koji efikasno suzbija infekciju Heliko bakterijom, nema neželjene efekte uobičajene za antibiotsku terapiju, niti može da se razvije rezistencija, kao na antibiotike. Kažu da je tajna uspeha ovog preparata, za čiji razvoj je bilo potrebno sedam godina opsežnih naučnih istraživanja, kombinacija tri etarska ulja tačno definisanog hemijskog sastava. Suplement se uslužno proizvodi u pogonu kompanije iz Novog Sada, gde su instalirane i mašine HerbElixa za kapsulaciju. Pokazujući i izuzetan preduzetnički duh u plasmanu proizvoda, iako im preduzetništvo nije osnovna struka, kombinujući digitalne i konvencionalne načine prodaje, intenzivno rade na pronalaženju novih kanala distribucije u regionu, ali i Evropi. Sklopile su ugovore u Srbiji i Severnoj Makedoniji, preparat je danas dostupan u gotovo svim našim apotekama, dok su sa kompanijama iz Poljske, Švajcarske, Crne Gore, Irana u toku pregovori o poslovnoj saradnji. 14

KANDIDATKINJA

NAUČNA DOSTIGNUĆA PRETOČENA U SOPSTVENI BIZNIS

IVANA BEARA MARIJA LESJAK NATAŠA SIMIN SUVLASNICE PREDUZEĆA „HERBELIXA“ DOO, BEOGRAD POČETAK POSLOVANJA: 2018. DELATNOST: RAZVOJ, PROIZVODNJA I PRODAJA DIJETETSKIH SUPLEMENATA BROJ ZAPOSLENIH: 4/3 ŽENE ADRESA: NARODNIH HEROJA 27 III/9, 11070 BEOGRAD – NOVI BEOGRAD TELEFON: 065/399 60 94 E-MAIL: info@herbelixa.com www.herbelixa.com

Jedan od najvećih izazova bio je prikupljanje finansijskih sredstava. Kroz učešće u različitim programima za podršku preduzetnicima i startapima uspele su da od početne ideje izgrade poslovni model, kupe potrebne mašine, organizuju proizvodnju i verifikuju efikasnost svog prvog proizvoda. Podnele su internacionalnu patentnu prijavu koja je još uvek u procesu odobravanja, žigom su u Srbiji zaštićeni ime proizvoda i kompanije, a podnet je zahtev i za EU zaštitu žiga. I tu se ne zaustavljaju, jer su u planu i drugi proizvodi i njihov razvoj.


„Uspeh postižu oni koji sami traže prilike, a ukoliko ih ne nađu, sami ih stvaraju“ (Bernard Šo)

„Kvalitetom do uspeha!“ – ključna je ideja koja od samog početka do danas vodi Jadranku Jevtović na njenom poslovnom putu. Ostvarivši se kao majka, podstaknuta i motivisana svojom porodicom, osetila je želju da se dokaže i na poslovnom planu. Zato je, uz podsticaj i podršku supruga i dece, 2008. godine hrabro zakoračila u svet biznisa. Osnovala je preduzeće za proizvodnju hleba, peciva i kolača sa simboličnim imenom „Artos“, na grčkom hleb – pšenični, ali i duhovni, koji daje život svetu. Ogromna ulaganja u izgradnju objekta, nabavku najsavremenijih mašina i u stručno osoblje bili su veliki rizik na samom startu, bez izvesnosti kada je reč o sigurnim klijentima. Međutim, na dugi rok to je bio jedini ispravan put za dobar plasman, stvaranje i očuvanje pozicije na tržištu. Težak period za firmu je, kao i svima, i ovaj trenutno, u vreme borbe sa pandemijom, ali uspevaju da izađu na kraj sa nedaćama, a brigu o zaposlenima pretpostavljaju svakom profitu. Svoje proizvode, inovativne na tržištu u kraju u kojem posluju, savremenog dizajna i ambalaže, sa pristupačnim cenama, plasiraju u gotovo svim objektima opštine Kosjerić i u susednim gradovima. Firma posluje u skladu sa standardima kvaliteta propisanim u Evropi, poseduje sertifikat HACCP. Veliko zadovoljstvo Jadranka nalazi u svom poslu, a korene svega nosi iz najranijih dana. „Bez rada nema pravog zadovoljstva. To sam nasledila od svojih roditelja, posebno od majke, domaćice i izvršioca najtežih poslova vezanih za obradu zemljišta i proizvodnju hrane. Što je preteklo to se prodavalo i poklanjalo...“ Dobitnica je pet opštinskih nagrada, republičke nagrade za kvalitet „Kapetan Miša Anastasijević“, nagrade „Beli

KANDIDATKINJA

PREDUZETNIČKI DUH KOJI NE POZNAJE GRANICE

JADRANKA JEVTOVIĆ VLASNICA I DIREKTORKA PREDUZEĆA „ARTOS“ DOO, KOSJERIĆ POČETAK POSLOVANJA: 2008. DELATNOST: PROIZVODNJA HLEBA, SVEŽEG PECIVA I KOLAČA BROJ ZAPOSLENIH: 26/12 ŽENA ADRESA: NIKOLE TESLE BB, 31260 KOSJERIĆ TELEFON: 031/37 82 997 E-MAIL: pekara.artos@gmail.com

anđeo“, povelje „Dunavski kapetan“ na Dunavskom biznis forumu, sertifikata „Lider podunavskog regiona“, i drugih. Kako za nju kažu „njen preduzetnički duh ne poznaje i ne priznaje granice. Što naumi to i ostvari. Za nju ne postoje prepreke, ali postoji snažna volja da se one prevaziđu“. Izuzetan poslodavac, kako je vide zaposleni, nesebično se zalaže i na humanitarnom planu i na polju unapređenja vaspitno-obrazovnog rada osnovne škole u Kosjeriću, o čemu svedoče brojne donacije.

15


„Biti uspešan, ne znači zaraditi velike pare, već razumeti prolaznost života, prihvatiti prolazne stvari koje su neminovne.“

HRABROST DA SE PONOVO KRENE

Još kao devojčica pomagala je roditeljima koji su se bavili trgovinom pilićima. Pijaca, gde je prodavala piliće „učila ju je poslu, ljudima i tome da svet posmatra drugim očima“. Završila je poljoprivredni fakultet i još za vreme studija predložila roditeljima da pokrenu klanicu za piliće. Posao se širio, snabdevala je sve vrtiće, institucije, vojsku, kliničke centre, bolnice, ministarstva i tako dugi niz godina. Sve je radila bez pomoći fondova, snalazila se i prilagođavala opštoj situaciji. U međuvremenu otvarala je i zatvarala maloprodaje, restorane, držala farme, a jedno vreme bavila se izvozom u Kinu. Poslovi su i rasli i padali, bilo je i njenih grešaka, ali je svaki put ustajala sa iskustvom više. Međutim, 2018. počinje sve veći pad, i lični i poslovni, oseća umor od „muškog“ posla koji je „hendlovala“, provodeći dane u klanici, bilo je i do 80 zaposlenih. Pad je, kaže, neminovan ako „prestaneš da hraniš zver“, misleći pri tome na biznis koji stalno traži nadogradnju, rast. A onda doživljava i ogromnu ličnu tragediju, u saobraćajnoj nesreći izgubila je jedanaestogodišnju ćerku. I pored najtežih trenutaka, u jednom momentu ipak shvata da je njenom sinu potrebna njena snaga. Tako je nedavno nastala La Grupacija, koja obuhvata nekoliko različitih delatnosti. U spomen prerano preminule ćerke, kojoj je tepala Lala, svi poslovi koje je pokrenula u nazivu imaju skraćenicu La: La Medic, centar za preventivnu medicinu i negu žena, La Mokosh, brend ženske unikatne garderobe sa elementima veza, pletenja i šivenja, za koji angažuje dvadesetak žena iz unutrašnjosti, kao 16

KANDIDATKINJA

Bavljenje sopstvenim biznisom za Katarinu Tasković oduvek je bio način života. Put ove hrabre žene, koja je imala i velike uspone, ali i padove i ponovo se dizala, specifičan je.

KATARINA TASKOVIĆ VLASNICA I DIREKTORKA PREDUZEĆA „KOKO DUĆAN“ DOO, PANČEVO POČETAK POSLOVANJA: 2019. DELATNOST: RESTORANI i POKRETNI UGOSTITELJSKI OBJEKTI BROJ ZAPOSLENIH: 34/33 ŽENE ADRESA: MILOŠA OBRENOVIĆA 12, 26000 PANČEVO TELEFON: 013/37 72 30 E-MAIL: pileciducan@gmail.com www.pileciducan.rs

i mlade dizajnerke, nekadašnje Pileće dućane brendira kao La Chicken House i La mama. Sve to je stavila pod okrilje I Miss La (Katarina Tasković), sa željom da pokrene društvenu platformu za pomoć, motivaciju i podršku ljudima da započnu svoje životne i poslovne priče. Posebno naglašava da sve ovo nije sama napravila, iza nje je njen dugogodišnji tim, pojačan mladim snagama, koji joj veruje i podržava njenu priču. Jer, biti preduzetnica za nju je jedina opcija, koliko god da je teško. Živeti svoju viziju i imati hrabrosti za to.


„Najbolji ljudi za biznis su žene.“ (citat, nepoznati autor)

Producent i urednik emisija iz oblasti privrede, korporativnih i posebnih filmova, privredni novinar, na početku karijere radijski novinar i reporter, PR menadžer, direktor marketinga, autor više od 700 TV emisija „Investicije“ do sada, kultnih emisija na Trećem kanalu RTS koje su se bavile privredom i ekonomijom, brojnih serijala o evropskim projektima i preduzetništvu; i sama preduzetnica već 16 godina, vlasnica agencije za marketing i konsalting – sve ovo i mnogo nepomenutog Lidija Marko, diplomirani filolog, smestila je u svoj profesionalni portfolio. Od Radio Beograda, Trećeg kanala RTS, preko YU INFO kanala, do sopstvene produkcije TV formata i filmova, mediji su uvek bili i ostali njena centralna sfera interesovanja. Iako spada u onaj ne tako mali procenat žena koje su u privatni biznis ušle iz nužde, uvek je mislila da ne bi mogla da bude preduzetnica zbog neizvesnosti koju preduzetništvo nosi i odgovornosti prema porodici. Danas, posle 16 godina, veruje da je to najlepši način poslovanja, gde mnogo toga zavisi od samog preduzetnika. To što je mogla da organizuje da posao uvek bude obavljen u roku, ali nikad nauštrb vremena koje je provodila sa kćerkom, danas diplomiranim psihologom, za nju je dragoceno i nezamenljivo. I mada je bilo teških trenutaka, firma je konstantno napredovala. Iz njene produkcije izašlo je do sada mnoštvo različitih formata pretežno privrednog sadržaja. Uspehom smatra što ima dugogodišnje klijente i saradnike, a pre svega to što je kao žena-preduzetnica uspela da izvede svoje dete na put. Članica UPŽ Srbije, koja je

KANDIDATKINJA

RADITI ONO ŠTO NAJBOLJE ZNAŠ

LIDIJA MARKO VLASNICA TV PRODUKCIJE „ATLANTIS“, ZEMUN POČETAK POSLOVANJA: 2005. DELATNOST: TV PRODUKCIJA, MARKETING I KONSALTING BROJ ZAPOSLENIH: 1/1 ŽENA ADRESA: GARIBALDIJEVA 22, 11080 ZEMUN TELEFON: 060/42 00 498 E-MAIL: zalidiju@gmail.com

tokom godina napravila brojne zapise i filmove o preduzetnicama i ženama zmajevima, dajući veliki doprinos promociji ženskog preduzetništva u medijima, kaže da je od njih mnogo naučila i stekla nove prijateljice. Brzina, fleksibilnost i vedar duh odlikuju njen način rada, a najveću radost pričinjava joj to što i dalje obožava svoj posao.

17


“Verujem da stalnim učenjem i ulaganjem u sopstveno znanje postajemo bolji menadžeri, mentori i prijatelji.”

Iz korporativnog sektora Manuela Stamatović hrabro je prešla u preduzetništvo. Preduzetnica impresivne biografije, rođena i školovala se u Švajcarskoj, studirala je biznis i marketing u Parizu, tokom gotovo dvodecenijske karijere u multinacionalnim korporacijama, bankama i avijaciji postala je ekspert za biznis planiranje, marketing, brend menadžment i korporativne komunikacije, ali tek kada je uplivala u preduzetničke vode, shvatila je da je tokom cele svoje korporativne karijere, zapravo, bila preduzetnica: kao direktorka marketinga često je gradila organizaciju od nule, uspostavljala procese, pravila timove, postavljala i razvijala brendove, naravno uz podršku i pomoć sistema, koju u preduzetništvu ipak nema. Ključni trenutak za promenu bio je kada je shvatila da je rad u velikim sistemima više ne ispunjava, pa je rešila da svoje znanje ‘uposli’ pomažući manjim kompanijama. Sektor malih i srednjih preduzeća napreduje, ali vlasnici biznisa često ne znaju kome da se obrate za savet i pomoć u daljem razvoju. Kako kaže, ova činjenica, kao i mogućnost da se i dalje bavi onim što voli i zna da radi, bili su „dobitna kombinacija za početak preduzetničke avanture“. Pomažući firmama da kreiraju, postave i implementiraju svoje biznise, kao i strategije marketinga, brendinga, korporativnih komunikacija ili upravljanja iskustvom klijenata (Customer Experience Management), njena firma za svaki projekat kreira agilne timove eksperata tačno prema potrebi određenog klijenta. Klijent dobija uslugu po svojoj meri, prilagođenu sopstvenim potrebama, željama i poslovanju. Nema ’šablonskih usluga’, jer svaka firma je jedinstvena. Otuda i ime Puzzle Consulting – klijent sam formira svoju ’slagalicu’ (puzzle) usluga. Jedan od 18

KANDIDATKINJA

„SLAGALICA“ USLUGA PO MERI SVAKOG KLIJENTA POJEDINAČNO

MANUELA STAMATOVIĆ VLASNICA AGENCIJE „PUZZLE CONSULTING“, BEOGRAD POČETAK POSLOVANJA: 2018. DELATNOST: KONSALTING U MARKETINGU I KOMUNIKACIJAMA BROJ ZAPOSLENIH: 2/2 ŽENE ADRESA: RADIVOJA KORAĆA 9, 11000 BEOGRAD TELEFON: 069/10 61 411 E-MAIL: mypuzzle@puzzle-consulting.com www.puzzle-consulting.com

iskoraka u poslovanju bilo je uvođenje programa edukacija Puzzle Consulting Education, a često organizuje i besplatne obuke i webinare, naročito za ženska poslovna udruženja, poput onih na temu digitalnog marketinga. Članica UPŽ Srbije, predavač u Mokrogorskoj školi menadžmenta, na listi konsultanata EBRD i mentorka, kaže da bi se bez podrške porodice teško usudila da osnuje svoju firmu i napusti sigurnost posla u velikoj kompaniji, što je čini zahvalnom i srećnom.


„Profit se ne meri samo novcem.“

DRUŽENJE I RAZMENA ISKUSTVA SU NEZAMENLJIVI

Devedesete, međutim, donose sa sobom novo breme i nedaće. Muž je bio mobilisan, ona ostaje sama sa dvoje male dece i platom koja nije bila dovoljna za egzistenciju porodice. Iz ekonomskih razloga, rešava da uđe u preduzetništvo, a logično je bilo da to bude tekstilna struka. Od krojačke radnje, preko trgovinske, komisiona, trgovinsko-ugostiteljske, do ugostiteljstva i konsaltinga, 30 godina traje njeno preduzetničko putovanje. I butik, koji je radio 25 godina, i kafe, koji danas obeležava 18 godina postojanja, nose naziv „In“. Ponosna je što to ime obeležava njen preduzetnički rad i što je danas u gradu znaju kao „Snežu In“.

KANDIDATKINJA

Energična i uspešna, pokretač mnogih akcija, velika podrška preduzetnicama u svojoj lokalnoj zajednici i šire, ponosna što njihovi biznisi rastu, a time i njihov grad, žena koja zna kako da podstakne, motiviše, inspiriše, Snežana Perić nikada se nije „oslanjala“ samo na jedan posao. Po obrazovanju diplomirani tekstilni inženjer, radila je kao profesor stručnih predmeta u Hemijsko-tekstilnoj školi u Loznici.

SNEŽANA PERIĆ VLASNICA UGOSTITELJSKE RADNJE I KONSALTINGA „IN“, LOZNICA POČETAK POSLOVANJA:1991. DELATNOST: USLUGE PRIPREMANJA I POSLUŽIVANJA PIĆA I KONSALTING USLUGE BROJ ZAPOSLENIH: 2/1 ŽENA ADRESA: VOJVODE MIŠIĆA 1, 15000 LOZNICA TELEFON: 015/87 52 86 E-MAIL: inloznica@gmail.com

Za njenu veliku energiju ovo ipak nije bilo dovoljno. Već pet godina je direktorka Turističke organizacije grada Loznice. Kaže da se ni na jednom od svojih poslova ne oseća „kao da je na poslu“, uživa u svakome od njih. Inicijator mnogih akcija, organizator manifestacija koje su Loznicu dodatno istakle na mapi važnih turističkih destinacija, posebno naglašava potrebu da se stari zanati i tradicija sačuvaju od zaborava. Autor je sada već čuvenog festivala „LilaLo“.

rima, osnuje Udruženje poslovnih žena „Kreativna vizija“ Loznica, po modelu UPŽ Srbije, čija je članica. U početku su okupljali samo preduzetnice, a sada su tu žene i svih drugih profesija. Poručuje zato mladim preduzetnicama da nema sve na Guglu, za posao je važno i druženje i razmena iskustava.

Želju za druženjem, komunikacijom i umrežavanjem osetila je već na samom početku i krenula sa uključivanjem u udruženja. Pre deset godina rešila je da u svom gradu, gde žene već dugo zauzimaju važne pozicije u privrednom i ekonomskom, javnom, kulturnom i drugim sekto-

I mada njena deca neće nastaviti biznis kojim se bavi, ponosna je što su našli neka svoja, nova „in“ zanimanja, smatrajući da je najbitnije pratiti svoje želje, obrazovati se neprekidno, formalno i neformalno, ići napred i ne dozvoliti da ostanemo zarobljeni u vremenu.

https://www.facebook.com/cafeinlo/

19


“Ključ uspeha je u istrajnosti, upornosti, radu, požrtvovanju, spremnosti ka stalnim inovacijama, stalnom sticanju znanja i neizmernoj ljubavi prema poslu.”

PREDUZETNICE SU ŽENE KOJE MENJAJU SVET

Posle završenog Pedagoškog fakulteta i dva mastera, od kojih jedan u oblasti logopedije, Stanislava Rokvić radila je nekoliko godina u školi kao učiteljica a onda je, shvativši da u njenom mestu ima potrebe i prostora za ovakvu delatnost, otvorila centar za učenje. Ideja da započne sopstveni biznis javila se još dok je bila na studijama, ali je sačekala da se stvore povoljni uslovi za otvaranje preduzetničke radnje – dovoljno radnog iskustva, potencijalnih klijenata, vlastiti lokal. Kroz aktivnosti koje se u Centru organizuju, koje su namenjene deci redovnog, inkluzivnog i specijalnog obrazovanja, kao i njihovim roditeljima, deca dodatno razvijaju koncentraciju, pažnju, stvaralačke sposobnosti i uče se strpljenju i toleranciji. Centar pruža usluge logopeda, defektologa, pedagoga, posebno je usmeren ka pružanju podrške deci sa smetnjama u razvoju i ženama, kroz cikluse psiholoških i relaks radionica. Pored vlasnice, u rad Centra uključeno je još 11 žena, najčešće angažovanih po ugovoru. Razvojna strategija podrazumevala je da se istovremeno osnuje i udruženje, Centar za razvoj i unapređenje obrazovanja Poletarac, preko kojeg se aktivno učestvuje u konkursima, kako bi se korisnicima usluga pružilo što više besplatnih sadržaja vezanih za edukaciju, kreativnih radionica za decu, radionica za žene, besplatnih logopedskih i defektoloških pregleda koji su sufinansirani ili finansirani od strane lo20

KANDIDATKINJA

U prostoru opremljenom edukativnim igračkama, najsavremenijom literaturom, didaktičkim materijalom, sa baštom kao učionicom na otvorenom, na 200 kvadrata smestio se Edukativni centar Poletarac – centar za rad, učenje i razvoj stvaralačkih sposobnosti dece i odraslih.

STANISLAVA ROKVIĆ VLASNICA EDUKATIVNOG CENTRA „POLETARAC“, BAČKA PALANKA POČETAK POSLOVANJA: 2017. DELATNOST: OSTALO OBRAZOVANJE BROJ ZAPOSLENIH: 1/1 ŽENA ADRESA: TRG BRATSTVA JEDINSTVA 17, 21400 BAČKA PALANKA TELEFON: 062/84 41 788 E-MAIL: edupoletarac@gmail.com https://www.facebook.com/profile. php?id=100015639397187

kalne samouprave, organizacija i institucija. U zajedničkoj saradnji sa stručnjacima iz Centra, osmišljen je praktikum za decu sa smetnjama u razvoju koja su uključena u redovno školstvo, koji je besplatno podeljen. Podrška porodice ohrabrila je Stanislavu na preduzetničkom putu, a najvećim uspehom u poslu smatra priznanja i reči hvale roditelja dece koja su u Centru uspela da prevaziđu neki problem.


-

„Želje otvaraju mogućnosti.“

ČUVANJE STARIH ZANATA

Za njom je veliki broj nagrada na takmičenjima, ogromno iskustvo u organizovanju i učešće u mnogim manifestacijama starih zanata u zemlji i inostranstvu, na izložbama, revijama. Ove godine dobila je i sertifikat Otvorene šake Ministarstva privrede, kojim se podstiče očuvanje starih i umetničkih zanata. Kako kaže, veoma je zadovoljna proteklom godinom: tri projekta, dobra prodaja, puno nagrada i dobra osnova za dalji napredak. Vredno radeći na popularizaciji tradicionalnih zanata i čuvanju nematerijalne kulturne baštine, želja joj je da učini modele rađene na razboju „in“ proizvodima. Kroz modne revije na kojoj žene nose modele koje su same osmislile, od njenih ručno tkanih materijala, kroz radionice i obuke na kojima učestvuju i devojke sa umetničkih fakulteta, na putu je da to i ostvari. Po profesiji pravnica, radila je u Okružnom sudu, a onda i u Gradskoj turističkoj organizaciji Kragujevac. Kada je ostala bez posla, okrenula se svojoj ljubavi, tkanju, i sa majkom osnovala tkačku radionicu koju su, međutim, zbog neiskustva u preduzetništvu, morale da zatvore. Nastavila je rad predstavljajući se na sajmovima i manifestacijama. U međuvremenu se uključila u mnoge edukacije kako bi se osnažila i 2020. godine osnovala je novu tkačku radionicu. Teži da stvori prepoznatljiv brend Etno stil Gorjanac, a njeni proizvodi, tkanine, ručno tkana ponča, šalovi, ogrtači nalaze put do mnogih: uspešnih žena, ali i studentkinja i žena svih starosnih doba, naših ljudi u dijaspori, KUD, etno restorana, turističkih organizacija.

KANDIDATKINJA

Već petnaest godina Suzana Gorjanac bavi se ručnim tkanjem i promocijom starih zanata i jedna je od poslednjih tkačkih radionica u Kragujevcu.

SUZANA GORJANAC VLASNICA TKAČKE RADIONICE „ETNO STIL GORJANAC“, KRAGUJEVAC POČETAK POSLOVANJA: 2020. DELATNOST: PROIZVODNJA TKANINA, PONČA, ŠALOVA, OGRTAČA BROJ ZAPOSLENIH: 1/1 ŽENA ADRESA: DUŠANA BOKANA 4, 34000 KRAGUJEVAC TELEFON: 034/38 73 65 I 034/33 21 09 E-MAIL: suzagorjanac@gmail.com

Svojim najvećim dostignućima smatra manifestaciju Đurin etno dan, koju je ove godine organizovala u kući Đure Jakšića u Kragujevcu, uz podsticajna sredstva grada, koja je okupila imena iz sveta umetnosti, književnosti, najkvalitetnije rukotvorce u zemlji i inostranstvu, ali i samostalnu reviju Etno dame Kragujevca, održanu 2017. godine. Uz veliku podršku medija koju ima, sva dešavanja koja organizuje privuku uvek veliki broj posetilaca. 21


„Fokus – istrajnost i vera u sebe.“

Firma „Real Red Raspberry” bavi se preradom maline u premijum, organske i zdrave proizvode, voćne namaze bez dodatog šećera. Tatjana Avramov, suvlasnica i direktorka, do pre pet godina imala je sasvim drugačije profesionalne preokupacije. Diplomirani psiholog master, svojevremeno dobitnica nagrade za završene studije sa prosekom iznad 9.50, doktorand i koautor naučnih radova, bavila se humanitarnim radom u okviru NURDOR-a, radila kao član Opštinskog veća opštine Bečej na projektima i uvođenju novih usluga socijalne zaštite. Ali, kako kaže, „preduzetništvo nije svestan izbor, ili vas obuzme ili ne“, zato je pre pet godina osnovala firmu. Ideja za biznis nastala je slučajno, iz neuspelog posla porodice sa uzgojem malina. Vrlo brzo se iskristalisalo da će se proizvoditi premijum proizvodi i ova odluka ih je usmerila gotovo isključivo ka izvozu. Pri kreiranju i unapređenju proizvoda sarađuje sa institutima i firmama koje se profesionalno bave time i na raspolaganju imaju najbolje tehnologe, opremu i resurse.

KANDIDATKINJA

OD DOKTORSKIH STUDIJA DO PREMIJUM BRENDA

TATJANA AVRAMOV SUVLASNICA I DIREKTORKA PRIVREDNOG DRUŠTVA „REAL RED RASPBERRY“ DOO, BEČEJ POČETAK POSLOVANJA: 2017. DELATNOST: PRERADA VOĆA BROJ ZAPOSLENIH: 1/1 ŽENA ADRESA: ZMAJ JOVINA 134, 21220 BEČEJ TELEFON: 064/44 37 619 E-MAIL: tatjana@justrealred.com www.justrealred.com

Pre dve godine firma je ušla u dva investiciona ciklusa i dokapitalizacije, pa se i vlasnička struktura izmenila. Imali su sreću da nađu partnere sa istom vizijom razvoja i menadžmenta firme. Od strane USAID-a izabrani su među 10 najboljih firmi koje se bave hranom u Srbiji, a jedan od njihovih proizvoda ušao je među pet najboljih iz Srbije i poslat u Brisel na najprestižnije testiranje u oblasti hrane u EU, Superior Taste Award. Firma je profitabilna i svake godine beleži rast. Procentualno, blizu 90% poslovanja firme odnosi se na izvoz. Na domaćem tržištu „Real Red Raspberry” nalazi se u svim većim trgovinskim lancima, a izvozi u Sloveniju, Crnu Goru, 22

Češku, Rusiju, USA, Saudijsku Arabiju, Irak. Na svetskom tržištu, u državama u kojima posluju, sarađuju sa distributerima koji rade sa velikim svetskim lancima. Firma radi u Bačkom Gradištu, izrazito ruralnoj sredini. Trudeći se da društveno odgovorno posluju, zapošljavaju uglavnom žene, Rome, migrante, samohrane majke, a imaju i sistem podrške, stipendije koje isplaćuju za decu zaposlenih.


“Misli – Energija – Dela.”

Suvlasnica TV Galaksija 32 iz Čačka, Vanja Nikolić kaže da joj najteže pada kada treba konkretno da odgovori čime se bavi. Farmaceut po profesiji, zaposlena već dve decenije u Apotekarskoj ustanovi Čačak, istovremeno ima suvlasništvo i aktivna je u porodičnoj TV kompaniji, autor je serijala „Sa Vanjom u planine“ koji se emituje na Balkan Trip televiziji, a takođe i prezenter na kanalu Agro TV, u formatu Agrokaravan. Promovišući planinarstvo i zdrav život u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj, snimila je više od 50 epizoda. Ipak, kako kaže, televizija kao porodični posao, u koji je zaplovila još u studentskim danima, njena je prva ljubav i inspiracija. Mnogo živih emisija, intervjua i proizvedenog programa imala je i pored stalnog posla. Kada je osnivač i prvi direktor TV Galaksija 32, njen otac Mišula Petrović, iznenada preminuo na radnom zadatku 2013. godine, suočila se sa teškim trenucima. Našla se u poziciji da odlučuje i preuzme ulogu vođe u delikatnoj situaciji, u vreme tranzicije sa analognog na digitalni sistem emitovanja. Ipak, uspešno su održali kompaniju, uspeli da pronađu posao za sve zaposlene, kojih je danas šesnaest. Realizuju informativni, obrazovni, školski, program za privredu i poljoprivredu, kulturni, zabavni i sportski program. Pored toga bave se i produkcijom za velike televizijske kuće i kablovske operatere, dele regionalni informativni kanal BTV, a partneri su i Agro TV i Balkan Trip-u. Prvi su počeli u zapadnoj Srbiji sa emitovanjem televizijskog programa, prvi umrežili 24 srpske lokalne televizije u sistem Srpska TV mreža i prvi su pokazali inovativnost i realizovali direktan prenos preko interneta Dragačevskog sabora trubača. Pored digitalizacije, brzog prilagođavanja na zahteve

KANDIDATKINJA

U SVETU TV PRODUKCIJE, PLANINA I FARMACIJE

VANJA NIKOLIĆ SUVLASNICA PREDUZEĆA TV GALAKSIJA 32 DOO, ČAČAK POČETAK POSLOVANJA: 1993. DELATNOST: EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG PROGRAMA BROJ ZAPOSLENIH: 16/10 ŽENA ADRESA: ŽELEZNIČKA BB, 32000 ČAČAK TELEFON: 032/32 47 88 I 032/32 03 13 E-MAIL: rtv_galaksija32@yahoo.com www.rtvgalaksija.rs

tržišta i inovativnosti u poslovanju, za njih je ipak važno i negovanje retro izgleda u programskoj opredeljenosti. TV program gledaju u najvećoj meri seniori i to ih je opredelilo da više pažnje poklanjaju navikama gledalaca starijih od 50 godina. U šaljivom tonu savetuje mladim preduzetnicama da nikada ne odustaju, rano ustaju, budu svoje i originalne, slušaju savete iskusnih, ali sprovode svoje ideje – a to je svakako i recept njenog uspeha.

23


„Pedagogija je umetnost motivisanja!“ (Godi Keler)

Mnogo toga je postigla Vesna Stanimirović od kada je 2011. godine osnovala DKC „Stonogica“ koji je 2015. prerastao u predškolsku ustanovu. Sve je krenulo od snova i želje da otvori vrtić po meri deteta, koji će mu biti „produžena porodica“, ali i od 236 odbijenice za posao, koje je kao najbolji student čak dve škole, visoke strukovne i učiteljskog fakulteta, uspela da „sakupi“ za 13 godina. Uz podršku porodice, supruga, roditelja i prijatelja, od početnih 150.000 dinara dobijenih preko NSZ, ustanova je počela da raste. Najteži trenutak bio je izgraditi prostor. Put težak i trnovit, u početku nije bilo ni za temelje, ali od početnih 50 kvadrata, vrtić se proširio i postao dvostruko veći, sa šest zaposlenih. Na mestu bašte obrasle paradajzom, nikao je temelj nečega što danas zovu „najlepšim mestom za odrastanje“. Letnja učionica u dvorištu vrtića, Vesnina je ideja pod nazivom „Nemaju sve učionice četiri zida“. Za nju kažu da su inovacije njeno srednje ime. Često preko noći smisli nešto novo. Autor je i realizator seminara kroz koji je do sada obučila više od 200 vaspitača i stručnih saradnika, koautor je, idejni pokretač i stvaralac prve knjige brojalica u svetu čiji su autori deca predškolskog uzrasta. Zahvaljujući toj knjizi, danas se na RTV1 Novi Sad emituju muzičke emisije kroz dečiji edukativni program. Kruna njenog rada je TV emisija „Brojalica“ koja je veoma popularna kod dece i roditelja. Idejni tvorac mnogih rekvizita, didaktičkog materijala i sredstava koje osmišljava i ručno izrađuje, razvoj ustanove sprovodi kroz primenu programa „Godine uzleta“. Deci bez roditeljskog staranja i samohranih roditelja omogućen je besplatan boravak ili boravak sa cenom umanjenom do 50%, iako subvencije grada još nemaju. Mogućnost boravka dece u dve smene, u različitim vremen24

KANDIDATKINJA

ENERGIJA I INOVATIVNOST KAO „SREDNJE IME“

VESNA STANIMIROVIĆ VLASNICA PREDŠKOLSKE USTANOVE „STONOGICA“, SREMSKA MITROVICA POČETAK POSLOVANJA: 2011. DELATNOST: PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE BROJ ZAPOSLENIH: 6/6 ŽENA ADRESA: TICANOVA 16, 22000 SREMSKA MITROVICA TELEFON: 022/63 13 77 I 060/50 35 401 E-MAIL: vesnastanimirovic356@gmail.com www.predskolskaustanovastonogica.rs

skim intervalima, pruža dodatnu sigurnost roditeljima. Za samo pet godina ustanova je dobila preko 500 nagrada, domaćih i međunarodnih, više od svih predškolskih ustanova u Srbiji. Dobitnici su pre svega deca, za likovno i literarno stvaralaštvo, ali i Vesna za kreativnost, stvaralaštvo, inovacije, ekološke aktivnosti, filantropiju, a 2019. godine dobila je Svetosavsku povelju. Do sada je organizovala i realizovala preko 100 humanitarnih akcija. Često kaže „Sreća je u davanju“ a pored materijalnog, daje i mnogo vremena, razgovora, podrške, zagrljaja...


ČLANOVI KOMISIJE POČASNA PREDSEDNICA KOMISIJE

POČASNA PREDSEDNICA KOMISIJE

Anđelka Atanasković Ministarka privrede Republike Srbije

Potpredsednica Vlade Srbije, ministarka rudarstva i energetike i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost

KOMISIJA

KOMISIJA

Prof. Dr Zorana Mihajlović

„CVET USPEHA ZA ŽENU ZMAJA“

„RODNO NAJSENZITIVNIJA KOMPANIJA“

Katarina Obradović Jovanović

Gordana Gavrilović

Pomoćnica ministra za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo, Ministarstvo privrede

Savetnica potpredsednice Vlade i predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost

Aleksandra Miladinović

Biljana Dakić Đorđević

Principal Manager EBRD Advice for Small Business, Serbia

Izvršna direktorka Trag fondacije

Brankica Janković Dragijana Radonjić Petrović

Savetnica i osnivač konsultantske kompanije MD SOLUTION

Olivera Popović

Potpredsednica Udruženja poslovnih žena Srbije

Dr Sanja Popović Pantić

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti

Mateo Kolanđeli

Regionalni direktor za Zapadni Balkan, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

Milana Rikanović Direktorka UN Women Srbija

Predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije

Mirjana Dončić Beaton

Izvršna direktorka CANSEE Kanadsko-srpskog poslovnog udruženja

Dr Sanja Popović Pantić Predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije

25


PROF. DR ZORANA MIHAJLOVIĆ POTPREDSEDNICA VLADE SRBIJE, MINISTARKA RUDARSTVA I ENERGETIKE I PREDSEDNICA KOORDINACIONOG TELA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

REČ POČASNE PREDSEDNICE KOMISIJE ZA IZBOR RODNO NAJSENZITIVNIJE KOMPANIJE

Poštovane i drage preduzetnice i članice Udruženja poslovnih žena Srbije, Srećna sam i ponosna što smo, uprkos još jednoj izazovnoj i teškoj godini za sve, uspeli da se i ove godine okupimo i uručimo priznanja najboljima. Drago mi je da će tradicionalno, četvrtu godinu za redom, biti uručene i nagrade za rodno najsenzitivniju kompaniju, te da su naši napori da rodnu perspektivu uključimo u sve sfere života, uključujući i poslovno okruženje, urodili plodom. Kompanije koje u svom poslovanju primenjuju strategiju društveno odgovornog poslovanja, koje se vode principima rodne ravnopravnosti, pravedno postupajući prema 26

svim zaposlenima, poštujući i uvažavajući ljudska prava i nediskriminaciju, koje u svom radu promovišu obrazovanje, obuke i stručno usavršavanje žena, rade na obezbeđenju zdravlja, bezbednosti i ravnopravnosti svih radnica i radnika, javno zagovaraju ravnopravnost i uključuju ženske firme u lance snabdevanja, svakako da svojim primerom doprinose da se u Srbiji stvara nova, rodno osetljiva, klima. Srbija je u prethodnih sedam godina od formiranja Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost uradila mnogo na poboljšanju položaja žena u društvu. Unapređen je


normativni i strateški okvir, uspostavljeni nacionalni, pokrajinski i lokalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost, uvedeno rodno odgovorno budžetiranje, institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje osnaženo, uveden Indeks rodne ravnopravnosti, započet proces rodnog urodnjavanja javnih politika i dr. Uspostavljanjem nove, rodno odgovorne Vlade, Republika Srbija je jasno pokazala svoju spremnost da nastavi da unapređuje rodnu ravnopravnost, usvajajući nekoliko važnih strateških dokumenata koja uređuju ovu oblast (Zakon o rodnoj ravnopravnosti, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, Strategija za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici, nova Strategija za rodnu ravnopravnost i dr.) kao i sprovodeći različite programe i aktivnosti koji za cilj imaju unapređenje položaja žena u političkom, ekonomskom i društvenom životu naše zemlje. Ekonomsko osnaživanje žena i njihovo veće uključivanje u ekonomski život zemlje nije samo pitanje društvene odgovornosti već našeg privrednog razvoja. Samo društvo u kojem i žene, kao i muškarci imaju jednake mogućnosti i uslove da se razvijaju, rade i žive može da ide napred. Za Srbiju je 2021. godina veoma važna i kada je reč o energetici, jer je ovo godina u kojoj Srbija, i zakonodavno i strateški i investiciono, ulazi u proces energetske tranzicije, u kojoj se već nalaze i Evropa i svet. Energetska tranzicija jeste neminovan proces, ali on predstavlja i priliku za razvoj, za nove investicije, nova radna mesta i tehnološki napredak. Verujem da Zelena agenda može i treba da dugoročno bude i naš model rasta, u kojem ćemo pomiriti interes za energetskom bezbednošću i kvalitetom života koji donosi zdrava životna sredina. Žene su na globalnom nivou prepoznate kao snažni nosioci promena u tranziciji ka održivim rešenjima u energetici, klimatskim promenama i zaštiti životne sredine. I tu vidim šansu i za vas preduzetnice – u okretanju ka održivoj, cirkularnoj ekonomiji i većem korišćenju obnovljivih izvora energije. Uverena sam da će ovogodišnji laureati biti primer i ostalim kompanijama i pojedincima da u svom radu primenjuju rodno odgovorne principe, kao i da ćemo nastaviti da uspešno sarađujemo u stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za sve žene koje žele da uđu u svet biznisa. Drage preduzetnice, sigurna sam da samo ako smo zajedno, solidarne i podrška jedna drugoj, možemo da idemo napred, krčeći put generacijama devojaka i žena koje dolaze i stvarajući na taj način društvo u kojem svaka građanka i građanin imaju jednake šanse da ostvare svoje potencijale. 27


ANĐELKA ATANASKOVIĆ MINISTARKA PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE

REČ POČASNE PREDSEDNICE KOMISIJE ZA IZBOR NAJBOLJIH PREDUZETNICA „CVET USPEHA ZA ŽENU ZMAJA”

Žensko preduzetništvo je veliki resurs koji svakog dana dobija sve značajnije mesto. Zahvaljujući društvenom napretku i modernizaciji, savremenim tehnologijama i digitalizaciji, emancipaciji i obrazovanju koje je dostupno za sve, naše žene su uspele da zauzmu svoje mesto. Iako su uvek bile hrabre, i kroz istoriju izvojevale brojne kako lične tako i društvene pobede, žene su danas podigle lestvicu i zahvaljujući upornom radu i trudu dokazale da za obavljanje poslova nije važno kog ste pola, već kakve profesionalne kompetence posedujete, znanje i veštine. Afirmacija ženskog preduzetništva, a samim tim i unapređenje položaja žena, posebno je u fokusu resora kojim rukovodim. Po dolasku na čelo srpske privrede, 28

inicirala sam program koji je namenjen upravo damama koje žele da se otisnu u preduzetničke vode. Ministarstvo privrede je prepoznalo kapacitet ženskog preduzetništva kao važan faktor razvoja srpske ekonomije, i obezbedilo 100 miliona dinara za Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene i mlade, kako bismo ih podržali u prvoj, ujedno i najrizičnijoj godini bavljenja poslom. Raduje me podatak da je interesovanje za ovaj pilot projekat bilo veliko i da je do dana zatvaranja javnog poziva podneto 126 zahteva, što je potvrda da je naša zemlja bogata vrednim, ambicioznim i hrabrim ženama.


Tokom obilaska gradova i opština širom Srbije, radi uspostavljanja dijaloga sa privrednicima i sagledavanja ekonomske situacije u našoj zemlji, upoznala sam mnogo dama koje uspešno vode svoje firme. Sve one bave se različitim segmentima privrede, posebne su na svoj način, ali zajedno su dokaz da se upornim radom i zalaganjem može postići željeni ishod. Zadatak svih nas je da ohrabrimo one dame koje razmišljaju da pokrenu sopstveni biznis, da im damo vetar u leđa i motivišemo ličnim primerom. Velika je čast što sam dobila poziv Udruženja poslovnih žena Srbije da budem počasna predsednica komisije za

dodelu priznanja „Cvet uspeha za ženu zmaja 2021“. Dodela nagrada „Cvet uspeha za ženu zmaja“ samo je još jedan način da se naši poslovni zmajevi dodatno motivišu i ohrabre. Zadovoljstvo je videti toliko hrabrih žena koje su se uhvatile u koštac sa izazovima i otisnule se u preduzetničke vode. Čestitam ovogodišnjim dobitnicama priznanja, kao i Udruženju poslovnih žena na tradicionalno uspešno organizovanoj manifestaciji uz poruku da će Ministarstvo privrede i dalje pružati podršku ženskom preduzetništvu i da ćemo nastaviti sa promocijom, uklanjanjem prepreka i podrškom svim privrednicima, posebno ženama. 29


ČLANovi KOMISIJE

KATARINA OBRADOVIĆ JOVANOVIĆ POMOĆNICA MINISTRA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVO, MINISTARSTVO PRIVREDE

Katarina Obradović Jovanović je rođena 1974. godine u Beogradu. Završila je Mašinski fakultet Beogradskog univerziteta, smer industrijsko inženjerstvo. Prvo radno iskustvo stekla je na Ekonomskom institutu, nakon čega je karijeru nastavila u oblasti razvoja preduzetništva. Poslednjih 15 godina je na rukovodećim pozicijama u sektoru za mala i srednja preduzeća, gde je radila na pripremi planskih dokumenata u ovoj oblasti kao i koncipiranju i sprovođenju većeg broja različitih programa i mera podrške. Konstantno se usavršavala u oblasti podrške preduzetništvu i učestvovala je na više stručnih obuka i studijskih poseta u zemljama EU, SAD i Japanu. Predstavnik je Republike Srbije u različitim međunarodnim radnim telima, projektima i inicijativama u oblasti preduzetništva i konkurentnosti i koordinator za sprovođenje Akta o malim preduzećima Evropske unije u Republici Srbiji. U oblasti evropskih integracija, predsednik je pregovaračke grupe za poglavlje 20 koje se odnosi na industrijsku politiku i mala i srednja preduzeća i obavlja funkciju visokog službenika za programe pomoći Ministarstva privrede u okviru sistema upravljanja IPA sredstvima EU. Tečno govori engleski i služi se francuskim jezikom. Udata je i majka je dvoje dece.

ALEKSANDRA MILADINOVIĆ PRINCIPAL MANAGER, EBRD ADVICE FOR SMALL BUSINESS, SERBIA

Aleksandra Miladinović je od 2019. godine na poziciji menadžerke ASB Srbija (Saveti za mala preduzeća), Evropske banke za obnovu i razvoj. Od 2001. je podržano više od 1.000 domaćih preduzeća, sa ukupnim doprinosom donatora od preko 19 miliona evra. Tim koji vodi Aleksandra povezuje preduzeća sa domaćim i međunarodnim savetnicima – od malih koja teže da rastu, do većih koja prelaze na globalno tržište i daju doprinos razvoju privrede. U svim projektima, i kada je u pitanju finansiranje i savetodavna podrška, EBRD podržava principe rodne ravnopravnosti. Tako je 2012. pokrenut i program za podršku ženskom preduzetništvu. Od tada je realizovano više od 110 savetodavnih projekata sa preduzetnicama i održane su obuke iz više ključnih oblasti, kao što su digitalni marketing, aktivno rukovođenje, finansijski menadžment i najnovije – upravljanje krizom i (re) sagledavanje poslovnog modela. Pre nego što je postala menadžerka savetodavnog tima Srbija EBRD-a, Aleksandra je, kao regionalni koordinator u okviru EBRD-a, pet godina pokrivala 10 zemalja u regionu. Pre toga je, u okviru tima, punih sedam godina i sama radila na više od 300 savetodavnih projekata za MSP u Srbiji. Aleksandra je pre EBRD-a radila u avijaciji, na Aerodromu Niš. Završila je Ekonomski fakultet u Nišu, udata je i majka je dvoje dece. Advice for small businesses: www.ebrd.com/small-business-support.html Women in Business: www.ebrdwomeninbusiness

30


DRAGIJANA RADONJIĆ PETROVIĆ SAVETNICA I OSNIVAČ KONSULTANTSKE KOMPANIJE MD SOLUTION

OLIVERA POPOVIĆ

DR SANJA POPOVIĆ PANTIĆ

POTPREDSEDNICA UDRUŽENJA POSLOVNIH ŽENA SRBIJE

PREDSEDNICA UDRUŽENJA POSLOVNIH ŽENA SRBIJE

Olivera Popović je diplomirana matematičarka i još za vreme studija imala Dragijana Radonjić Petrović je svoju karije jasnu viziju da želi da se bavi, u to jeru započela 1995. godine, kao broker, u vreme, veoma inovativnim zanimanjima Beogradskom eskontnom centru. 1997. godine prelazi u M&V Investments, iz oblasti informaciono-komunikacionih gde zauzima funkciju direktora i svojim tehnologija. Polovinu radnog veka zalaganjem ovu brokersku kuću dovodi provela je u preduzeću „Informatika“ a.d., u to vreme najvećoj informatičkoj do liderske pozicije. Od 2010. do 2012. godine bila je državni kući na prostorima bivše Jugoslavije, na sekretar Ministarstva ekonomije i regio- pozicijama od programera do direktora nalnog razvoja zadužena za oblast re- Školskog centra. Od sredine devedesetih gionalnog razvoja i preduzetništva. Bila godina do 2010. godine je suosnivač i je zadužena i za koordinaciju EU IPA pro- menadžerka na poziciji direktora i zajekata i bilateralne međunarodne pomoći menika direktora firme „Power Symbol ukupne vrednosti blizu 150 miliona evra. Technology” d.o.o., vodeće kompanije u 2012. godine imenovana je za posebnog Srbiji kada je reč o IT sektoru. savetnika ministra u Ministarstvu finansiNakon penzionisanja posvetila se proja i privrede, nadležna za preduzetništvo i konkurentnost. Koordinirala je timom širenju porodične firme – Stomatološke eksperata koji su uspešno organizovali ordinacije „Dr Popović“ i sa pozicije poslednje tri emisije evroobveznica. izvršne direktorke proširuje i poImenovana je i za NAO i u toj funkciji vezuje rad eminentnih stručnjaka iz značajno je unapredila proces uspostav- oblasti stomatologije sa razvojem mediljanja sistema za decentralizovano up- cinskog turizma u Beogradu. ravljanje pretpristupnim fondovima EU. Članica je Udruženja poslovnih žena od Inicirala je donošenje nacrta Zakona o 2000. godine, a potpredsednica Udruženja rizičnom kapitalu. poslovnih žena od 2006. godine, kao 2013. godine postala je član UO i koordinatorka Ženskog biznis kluba. Udruženja poslovnih žena Srbije. Učestvovala je na velikom broju projekata Osnivač je i partner u konsultantskoj kući vezanih za ekonomsko osnaživanje žena MD Solution od 2014. godine. u Srbiji, razvoju ženskog preduzetništva, Član je Odbora direktora Messer Tehno- kreatorka je velikog broja mentorskih progas AD Beograd. Potpredsednik je Save- grama, a i sama je mentorka mladim preza ekonomista Srbije, član IO Poslovnog duzetnicama u zemlji i inostranstvu. kluba Privrednik i UKDS-a, član Uniqa Udata je, majka dva sina i baka životno osiguranje a.d.o., počasni konzul Republike Filipini u Beogradu od 15. 12. troje unučadi. 2017. godine. 2016. godine završava Master akadem- www.poslovnezene.org.rs ske studije na smeru Poslovna analitika Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. www.mdsolution.rs

Sanja Popović Pantić je diplomirana ekonomistkinja čije su oblasti interesovanja preduzetništvo, biznis konsalting, istraživanje i razvoj. Doktorsku titulu stekla je 2013. godine, odbranom disertacije na temu ženskog preduzetništva, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Takođe, bavi se i konsultantskim radom na evropskim projektima razvoja preduzetništva u Srbiji i vodeći je nacionalni konsultant za pitanja razvoja ženskog preduzetništva. Od 2015. godine je na čelu sektorske grupe za žensko preduzetništvo pri Evropskoj mreži preduzetništva koju čine predstavnici 16 evropskih zemalja. Sanja Popović Pantić je 2012. godine dobila i dve značajne nagrade za svoj rad. Nagradu „Planeta Biznis“ joj je dodelio ekonomski časopis Magazin Biznis za veliki doprinos razvoju preduzetništva u Srbiji. Dobitnica je i prestižne nagrade koju dodeljuje Međunarodna alijansa žena sa sedištem u Vašingtonu, čime se svrstala među 100 odabranih osoba (i žena i muškaraca) u celom svetu koje se svake godine nagrađuju za izuzetan doprinos ekonomskom osnaživanju žena. Autorka je nekoliko knjiga koje se bave istraživanjem ženskog preduzetništva, od kojih je najnovija „Dve decenije ženskog preduzetništva u Srbiji“ (2020). www.poslovnezene.org.rs

31


ČLANOVI KOMISIJE

GORDANA GAVRILOVIĆ

BILJANA DAKIĆ ĐORĐEVIĆ

BRANKICA JANKOVIĆ

SAVETNICA POTPREDSEDNICE VLADE I PREDSEDNICE KOORDINACIONOG TELA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

IZVRŠNA DIREKTORKA TRAG FONDACIJE

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

U Kabinetu potpredsednice Vlade Srbije i ministarke rudarstva i energetike angažovana je na poziciji savetnice za rodnu ravnopravnost.

Biljana obavlja dužnost upraviteljke Trag fondacije od novembra 2014. godine. Sa više od dvadeset godina profesionalnog iskustva u neprofitnom sektoru, razvila je ključne kompetencije u vezi sa izgradnjom strateških partnerstava, upravljanjem kompleksnim programima, kao i multisektorskom saradnjom.

Prethodno je u Kabinetu potpredsednice Vlade Srbije i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture bila angažovana od marta 2015. godine do oktobra 2020. godine, na poziciji savetnice. U toku 2014. godine radila je u Matici Srpskoj – Predstavništvu u Crnoj Gori, kao koordinatorka projekata. Od oktobra 2012. do oktobra 2013. godine bila je angažovana u Predstavništvu Privredne komore Srbije u Zagrebu, Hrvatska. Od 2008. do 2012. godine radila je u Kabinetu predsednika Republike, na poziciji stručne saradnice, gde se posebno bavila saradnjom sa zemljama u regionu i položajem Srba u okruženju. Od 2007. do 2008. godine bila je zaposlena u Kabinetu ministra bez portfelja zaduženog za Nacionalni investicioni plan, a od 2006. do 2007. u Narodnoj kancelariji predsednika Republike, na projektu „Probudimo Srbiju“.

Od 2012. do 2014. godine vodila je regionalni program dodele grantova u Balkanskom fondu za demokratiju. Kao direktorka razvoja Beogradskog fonda za političku izuzetnost, od 2004. do 2012, dala je doprinos jačanju kapaciteta lidera u političkoj i javnoj sferi, naročito se angažujući na povećanju učešća žena na mestima odlučivanja. Kao predstavnica fondacije Paks Kristi Holandija, od 2001. do 2003. je vodila program podrške lokalnim projektima u Srbiji i Crnoj Gori. Biljana je članica Saveta za društveno odgovorno poslovanje Privredne komore Srbije i UO Globalnog dogovora UN u Srbiji. Alumnistkinja je programa “Globalne ambasadorke” organizacije Vital Voices (2016). Svoje znanje i iskustvo delila je kao mentorka na “Superste” programu Erste banke (2015-2019).

Brankica Janković je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorandkinja je na Fakultetu bezbednosti u Beogradu. Obavlja funkciju Poverenice za zaštitu ravnopravnosti od 2015. na koju ju je izabrala Narodna skupština Republike Srbije. Skupština ju je ponovo izabrala na tu funkciju 2020. godine. Od 2012. do 2014. bila je državna sekretarka u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike. Istovremeno, bila je šefica Pregovaračke grupe 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, i predsednica tri Saveta Vlade Republike Srbije. Bila je šefica državne delegacije na nekoliko ministarskih konferencija i direktorka nekoliko nacionalnih projekata. U oblasti socijalne zaštite, od 2006. do 2012. godine, bila je direktorka Gerontološkog centra Beograd. Mentorka je na programu „Podeli svoje znanje“ u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji, uz podršku misije OEBS-a. Predavačica je na master studijama na predmetu Multikulturalni socijalni rad – antidiskriminacione prakse i politike, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Članica je redakcije časopisa Socijalna misao, predsednica uređivačkog odbora časopisa Aktuelnosti i zamenica glavnog i odgovornog urednika časopisa Socijalna politika. Dobitnica je nekoliko društvenih nagrada i priznanja.

32


MILANA RIKANOVIĆ DIREKTORKA UN WOMEN SRBIJA

Milana Rikanović je stručnjakinja za upravljanje projektima i direktorka UN Women u Srbiji. Poseduje bogato profesionalno iskustvo u međunarodnim organizacijama na Zapadnom Balkanu, Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji gde je rukovodila kompleksnim i multisektorskim programima. Njeno zapaženo iskustvo u oblasti radnih prava, rodno zasnovane diskriminacije, rodno odgovornog upravljanja i uvođenje rodne perspektive u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji dovelo je do brojnih rezultata u oblasti rodne ravnopravnosti. Milana Rikanović rukovodi programima za rodno odgovornu energetsku tranziciju i rodnu ravnopravnost u kontekstu klimatskih promena u okviru UN Women. Aktivno se bavi podrškom ekonomskom osnaživanju žena i radi sa organizacijama koje podržavaju žene na selu i žene sa invaliditetom. Predvodila je zajedničku inicijativu UN Women i UN Global Compact o Principima osnaživanja žena sa ciljem pružanja podrške privatnom sektoru za osnaživanje žena na radnom mestu, tržištu i zajednici koja je okupila preko 80 kompanija u Srbiji.

MATEO KOLANĐELI

MIRJANA DONČIĆ BEATON

DIREKTOR EBRD-A ZA REGION

IZVRŠNA DIREKTORKA CANSEE KANADSKO-SRPSKOG POSLOVNOG UDRUŽENJA

ZAPADNOG BALKANA I ZA SRBIJU

Maja 2021. godine, Mateo Kolanđeli imenovan je za regionalnog direktora za Zapadni Balkan pri Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD), sa sedištem u Srbiji. Tokom 16 godina rada u EBRDu, Mateo je zauzimao niz rukovodećih i bankarskih pozicija u EBRD sedištu u Londonu, Ukrajini, Bugarskoj i Albaniji. Pre toga je radio u investicionom bankarstvu i konsaltingu u Londonu i Milanu. Mateo je magistrirao na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. EBRD je do sada uložila blizu 14,2 milijarde evra u Zapadni Balkan, podržavajući privatni sektor, finansijske institucije, kao i energetske i infrastrukturne projekte. Banka radi na izgradnji zelenih, inkluzivnih i digitalizovanih ekonomija u regionu.

Mirjana Dončić Beaton je već osmu godinu na mestu izvršne direktorke CANSEE Kanadsko-srpskog poslovnog udruženja, važnog partnera u promovisanju poslovnih odnosa između Kanade i regiona jugoistočne Evrope. Poslovna, akademska i administrativna ekspertiza CANSEE-a su ključ dobrog poslovanja, promocije i omogućavanja najboljih praksi u korist članova i njihovih partnera. Među njenim prethodnim imenovanjima su viši koordinator prodaje i saradnje sa stranim investitorima u ime Vlade Srbije o projektu od nacionalnog značaja – Razvoj planinskog turističkog odmarališta “Stara planina”, šefica Jedinice za međunarodne finansije pri Ministarstvu finansija Republike Srbije na poslovima pregovora, potpisivanja sa Svetskom bankom, EIB-om, EBRD-om, a od velikog značaja za nacionalne reforme javnog sistema Srbije. Od njenih drugih funkcija da pomenemo: članica Javnog servisa Vlade Kanade, Kraljevska kanadska planinska policija i četvorogodišnje iskustvo u jednoj od tri najbolje rangirane banke Kanade – T.D. Financial Group. Mirjana Dončić Beaton ima diplomu poslovne administracije Univerziteta Sajmon Frejzer iz Vankuvera, Kanada, i više od 20 godina međunarodnog iskustva u biznisu i finansijama.

33


UDRUŽENJE

POSLOVNIH ŽENA SRBIJE

Misija Udruženje poslovnih žena Srbije je najveća nacionalna organizacija žena preduzetnica. Već dvadeset dve godine UPŽ ima vodeću ulogu u organizovanju poslovnih žena i pružanju vrhunske podrške, kao i u promociji preduzetnica Srbije. Udruženje se bavi aktivnim javnim zagovaranjem u cilju poboljšanja poslovne klime i podsticanja umrežavanja na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Vizija

Udruženje poslovnih žena Srbije je snažan, prepoznatljiv i kompletan partner u dijalogu državnog i privatnog sektora, koji doprinosi socijalnom i ekonomskom razvoju, sa posebnim naglaskom na žensko preduzetništvo, kao faktorom ekonomskog rasta.

34


UPŽ U BROJKAMA

6.300

ŽENA PROŠLO KROZ RAZLIČITE EDUKACIJE ZA OTPOČINJANJE I RAZVOJ BIZNISA

15.

23

GODINE POSTOJANJA

DODELA NAGRADE

156 REALIZOVANIH PROJEKATA

10

PARTNERSKIH ORGANIZACIJA UDRUŽENJA POSLOVNIH ŽENA U SRBIJI

900

15

kompanija u Srbiji do sada dobilo priznanje „Rodno najsenzitivnija kompanija“

ČLANICA ŠIROM SRBIJE

392

MEDIJSKE OBJAVE O ČLANICAMA I RADU UPŽ U 2019. GODINI

10.225 pratilaca NA FB STRANICI UPŽ SRBIJE

219.134

PREGLEDA NA YOUTUBE KANALU UPŽ SRBIJE

143

ŽENE U SRBIJI DOBILE PRESTIŽNO PRIZNANJE „CVET USPEHA ZA ŽENU ZMAJA“

2.697

pratilaca na Instagram stranici UPŽ Srbije

www.poslovnezene.org.rs

Cvet uspeha za ženu zmaja 2021 #CvetUspeha

upzsrbije 35


UDRUŽENJE POSLOVNIH ŽENA SRBIJE

e-IBWC

POVEŽITE SE SA USPEŠNIM POSLOVNIM ŽENAMA IZ SRBIJE, EVROPE I ZEMALJA ŠIROM SVETA! Ako živite van Srbije, vlasnica ste firme ili menadžerka iz dijaspore, zbog trenutne krize ne možete da putujete, a želite da proširite mrežu poslovnih kontakata, pronađete strateške partnere i ostanete u vezi sa maticom i zemljama Zapadnog Balkana pozivamo vas da se učlanite u e-IBWC / e-INTERNATIONAL BUSINESS WOMEN CLUB / ONLINE MEĐUNARODNI KLUB POSLOVNIH ŽENA Moći ćete da razmenite iskustva sa uspešnim poslovnim ženama, promovišete svoj brend ili važan poslovni događaj putem naše mreže članica, društvenih mreža i kanala, pronađete mentorku ili sami postanete mentorka, umrežite se online sa ostalim članicama iz Srbije, regiona, Evrope i zemalja širom sveta, učestvujete na webinarima i postanete deo naše jedinstvene zajednice članica, vlasnica i menadžerki mikro, malih i srednjih preduzeća i kompanija koje međusobno sarađuju, uz nezaboravna druženja . Promo period bez plaćanja članarine traje šest meseci od dana učlanjenja

PROJEKTI UPŽ SRBIJE PODRŠKA RANJIVIM GRUPAMA ŽENA ZA UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA U KONTEKSTU POSLEDICA IZAZVANIH PANDEMIJOM KOVID-19 U periodu od juna do decembra 2020. godine, Udruženje poslovnih žena Srbije je realizovalo projekat podrške ranjivim grupama žena, finansiran od strane Fondacije za otvoreno društvo. Cilj projekta je poboljšavanje položaja (mogućnosti za zapošljavanje) samohranih majki, žena preko 45 godina starosti i Romkinja, pogođenih posledicama Kovid-19 pandemije, u opštinama Pirot i Beograd. Po sprovedenom pilot istraživanju o radnom statusu definisanih kategorija žena pre i nakon vanrednog stanja (mart-maj 2020), uvedenog zbog Kovid-19 pandemije, održane su tri radionice: „Otkrij svoj potencijal za samozapošljavanje“, „Upoznaj svoja prava o radu“ i „Unapredi veštinu komunikacije sa poslodavcem“. Završni događaj – okrugli sto, u skladu sa epidemiološkom situacijom, održan je „hibridno“, kombinacijom razgovora u studiju i onlajn uključenja. 36


UGLEDAJ SE NA MENE: inovativno preduzetništvo kao ženski odgovor na krizu Udruženje poslovnih žena Srbije je u maju 2021. godine započelo projekat „Ugledaj se na mene: inovativno preduzetništvo kao ženski odgovor na krizu“, u okviru Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva za 2021. godinu, koji je utvrdila Vlada Republike Srbije a koji se sprovodi preko Kabineta ministra zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj. Projekat traje do kraja novembra 2021. godine, a njegov cilj je da se podigne senzibilitet javnosti za problem položaja žena na tržištu rada, jača svest o značaju ženskog inovativnog preduzetništva kao mogućnosti zapošljavanja i izvora prihoda i da se ono afirmiše među postojećim i potencijalnim preduzetnicama. Projekat obuhvata aktivnosti koje promovišu članice UPŽ Srbije, predstavnice ženskog inovativnog preduzetništva: 1.Film o inovativnom ženskom preduzetništvu 2.Podkaste Biseri inovativnog ženskog preduzetništva, razgovore sa najeminentnijim članicama UPŽ Srbije, koji se emituju na You Tube kanalu UPŽSrbije i podkast platformama 3.Karavan žena zmajeva, razgovore sa članicama UPŽ Srbije iz različitih regiona, dobitnicama nagrade “Cvet uspeha za ženu zmaja”, koji se emituju na You Tube kanalu UPŽSrbije i podkast platformama 4.Publikaciju koja promoviše inovativno preduzetništvo kroz predstavljanje odabranih firmi članica UPŽ Srbije, koja uključuje vodič kroz inovativno žensko preduzetništvo.

Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za zanate Cilj projekta koji UPŽ kontinuirano sprovodi od decembra 2020. godine su bolje perspektive za sticanje prihoda kroz obuke za zanate, za Romkinje (povratnice, ali i one koje to nisu) i ugrožene žene iz lokalnih zajednica – ruralnih područja Srbije. Za 200 žena iz čitave Srbije održane su tri onlajn obuke: „Izrada veb sajtova sa osnovama programiranja“, „Osnove kozmetičkih tretmana i priprema preparata za negu lica“ i „Ketering, priprema torti, kolača i ukrasa za torte“. Sve obuke su trajale po dva meseca, nakon čega je sledio period mentoringa kao i realizacija radionica uživo, u Novom Sadu, Beogradu, Pirotu, Prokuplju i Vranjskoj Banji. Projekat podržava Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u okviru Programa „Migracije za razvoj“ (PME). Program je deo šire inicijative „Povratak u nove šanse“, nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

37
Odricanje od odgovornosti Sve informacije u publikaciji navedene su u dobroj veri i isključivo u svrhu opšteg informisanja javnosti. Udruženje poslovnih žena Srbije (u daljem tekstu Udruženje), kao izdavač, ne preuzima odgovornost, niti može garantovati za tačnost, potpunost i/ili ispravnost podataka dobijenih od strane trećih lica (uključujući ali ne ograničavajući se na članice Udruženja). Sadržaj objavljen u publikaciji podleže propisima o zaštiti prava intelektualne svojine Republike Srbije, te je svaka upotreba istog moguća samo uz ispunjenost zakonom propisanih uslova. Treća lica su odgovorna za eventualnu povredu autorskih prava i vlasništvo nad materijalom koji su nam poslala i koji je objavljen u publikaciji (fotografije, tekstovi i podaci). Udruženje ne preuzima bilo kakvu odgovornost ukoliko je sadržaj koji je objavljen na osnovu informacija i/ili dokumenata dostavljenih od strane trećih lica u publikaciji neistinit i/ili prevaran, i/ili povređuje tuđa prava, odnosno Udruženje ne odgovara za bilo kakav gubitak i/ili štetu koji mogu nastati usled objavljivanja takvog sadržaja. 48