Metsän henki 4/2019

Page 34

METSÄNOMISTAJAN MUISTILISTA MYRSKYJEN VARALLE Ennakoi myrskyn va­ hingot vakuutuksella ja kumppaniasiakkuudella. Ole selvillä tuhotilan­ teesta. Muista turvalli­ suus. Kysy metsäasiakas­ vastaavalta. Yhdistä myrskyvahinko­ jen korjuu muihin korjuu­ töihin.

KATSO VIDEO www.youtube.com/ upmmetsa

34

METSÄN HENKI 4/19