Page 1

498 Ft / 1,66 Eur

www.ujk on yvpiac.hu

XXII. é vf ., 2012. június

Új Könyvpiac · Olvasók és könyvbarátok lapja

Termann mint figura: egy halottam Interjú Térey Jánossal lapunk 6. oldalán


Tartalom

4 A hónap tárcája Noszlopi Botond: Sziromhajtás 6 A Café Autodafé vendégei Térey János író, költõvel Bán Magda beszélget 8 Apám elfelejtett jelszó, anyám emlékeztetõ Vass Tibor költõvel Szabó Tibor Benjámin beszélget 9 Füzi László: Édes hazám(?) Kortárs közéleti versek 11 Bombitz Attila: Hajnaltól hajnalig Sándor Iván: Az éjszaka mélyén.1914 12 Szabó Gábor: Mag hó alatt Spiró György: Magtár 15 Derûs, ironikus háttérzaj végig Bozsik Péter íróval Onagy Zoltán beszélget 16 Bedecs László: A táltos és a boszorkány Szeghalmi Lõrincz: Levelek az árnyékvilágból 17 Tarján Tamás: Aki írja Albert Pál: Alkalmak 2. 18 Ezt a könyvet csak olvasni lehet Tóth Erzsébet költõvel Nagy Zsuka beszélget 20 Onagy Zoltán: Mukk megy az utcán Körmendi Ferenc: Júniusi hétköznap 21 Miklya Luzsányi Mónika: Egy svájci úrilány a kommunista Magyarországon Sz. Kiss Mária: Reni 22 Kiadók ajánlják 26 Nem vitrin vagyunk, ahol le lehet rakni egy raktárkészletet Starcz Ákossal, a Bookline vezérigazgatójával Lafferton Kálmán beszélget 28 Kovács Lajos: Jelenidõnk a Volt- és Leszvilágok felõl Nyulász Péter: Helka; Gombos Péter: Vándorok; Lakatos István: Dobozváros 30 A fantázia szerepe egyre nagyobb lesz Prágai Tamás íróval Kinter Aliz beszélget 32 Koncz Tamás: Buddha az eltûnt idõ nyomában Hanif Kureishi: A kültelki Buddha 34 Luzsicza István: Aranykortól válságokon át Muraközy László: Államok kora 35 Tornai Szabolcs: Kínai kínok Beszélgetés Jung Changgel 36 Tandori Dezsõ: Kétarcú Kandindszkij 37 Nagy öröm ez nekem, dumálónak Török Andrással a Budapest Könyvrõl Csapody Kinga beszélget 38 Szirtes Borbála: Álom fekete-fehérben Erik Morgenstein: Éjszakai Cirkusz 40 Szirtes Borbála: Könnyed mûvelõdéstörténeti félórák álmos kedd estékre Ötven növény, amely megváltoztatta a történelmet 40 Kiss Enikõ Hajna: Majd hívlak! Pléh Csaba: A társalgás pszichológiája 41 Tornai Szabolcs: Kulcs a kulcshoz Pressing Lajos: Az égig érõ fa I. Az élet vize II. 42 A hallott élettörténetek nem akarnak megíródni Vekerdy Tamás pszichológussal, íróval Csapody Kinga beszélget 43 Ünnepi Könyvhét – 2012 ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS

3


A hónap tárcája

Sziromhajtás Szereposztás Virág – másodéves joghallgató Zs. – kovácsoltvas izomzatú és öntörvényû H. – grafikát készít, fõleg autókról és épületekrõl G. – irogat T. – színész szeretne lenni B. – az érettségire készül Virág és B. a prelúdiumnál tartanak csókolózásból. A többiek különbözõ edényalkalmatosságokon dobolnak. Éjfél, szeánsz-hangulat, belvárosi lakás. Jócskán fogyott már a borból, és a füstbõl is kivehetõ az illat, amit parlagégetéskor árasztanak a mezõk. B. türelme fogytán, ezért egy mellékes szobába tereli Virágot. A többieket teljesen kiizzasztotta a dobolás, már levetették a pólóikat. H. teljes önkívületben van, G. igyekszik eltalálni a ritmust, T. mindig új ütemet próbálgat, ZS-n látható, hogy fõként önnön izomdinamikai látványa köti le. Félóra telik így el, amikor, mintegy varázsszóra, leállnak. A tekintetek egymásra szegezõdnek, majd a falka egy testként mozdul a kis szoba irányába. B. az alsógatyáját próbálja visszarángatni

Noszlopi Botond 1983-ban született Csíkszeredában. Budapesten, a PPKE Jogés Államtudományi Karán végzett, jelenleg bölcsésztanulmányokat folytat. Az Elõretolt Helyõrség alkotócsoport tagja. Legutóbbi kötete A szórakoztatás mesterfoka Elõretolt Helyõrség Kolozsvár, 2012

magára, de ZS. kiemeli az ágyból, és a sarokba helyezi a fiút. H., G. és T. rátapadnak Virág érzékeny pontjaira, nyelvüket táncoltatják. Hat kéz árnya villózik a kifehéredõ bõrön, ZS. az ágyfejvéghez kerül, és fordított csókot nyom Virág ajkára. Virág passzív, mindenki más nagyon aktív. B. próbál feltápászkodni a sarokból, aztán lemondóan visszahuppan. H. óvatlanul Virág ölére csusszan. Kerek, fiatal fara hullámzik, a többiek áhítattal figyelik a mozgást. Végül lefordul. Virág kipirosodik, de már G. takarja, Zs. és T. a melleit szívják. G. teljesen kisajátítaná Virágot, ezért öt perc után Zs. arrébb taszítja és helyet cserélnek. Zs.-nek viszont nem sikerül, ezért T. a segítségére siet, a férfibecsületet mentendõ. Virág sírva nevet a produkción. Mindenki kifullad. Hajnal. A buszmegállóban állnak némán, a földre bámulnak. Egy felszáll, hárman elindulnak a túloldalra. Pár év múlva Virág és B. összeházasodnak. Szirom még nincsen ötéves, de már kacérkodik a férfiakkal. A rajzaira mindig dicséretet kap az óvodában. A gyermeknapi ünnepségen csengõ hangon, átéléssel szaval. A fiúk félve csodálják, tudván, hogy egy elhibázott szó vagy mozdulat, és biztos kézzel teríti õket a földre. A minap meglátogattak Virággal. A kedvemben akart járni és apának szólított. A többiektõl tudom, hogy minden férfit így szólít. 4

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS


Új Könyvpiac · Olvasók és könyvbarátok lapja · ÚKP · Olvasók és könyvbarátok lapja· Új Könyvpiac

Üdvözlet az Olvasónak!

Az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülésének tagja Következõ számunk (katalógus) megjelenik: 2012. július 2. lapzárta: 2012. június 15.

Ez mindenkinek megvan: Két ovis beszélget. -De nekünk toalett kacsánk is van!

Felelõs kiadó Lafferton Kálmán Fõszerkesztõ Pécsi Györgyi Felelõs szerkesztõ Szabó Tibor Benjámin

-De mi meg nem kakilunk a perem alá... Most a lényeget értsük ki a párbeszédbõl. Aki nem fogyasztója a terméknek (második ovis), az is pontosan tudja, mi az, mire való. Része a közös tudásnak. Ez az ismerethalmaz generál egy szintén közös (általános) igényt arra a valamire, amit a termék nyújt. A tudás és az igény szinte teljes egészében lefedi a társadalmat. Maga a termék, persze, nem. A közösség tagjai döntenek, hogy az igény kielégítése ér-e számukra annyit, amennyibe a vécétisztító kerül.

Fõmunkatárs Bombitz Attila Szerkesztõbizottság Kányádi Sándor Tandori Dezsõ Tõzsér Árpád

És ez a közös ismeret nem tájékozódásból, nem a fogyasztó aktivitásából ered. Kvázi magától szivárog belénk. Információs környezetnek hívják, infrastruktúráját a tömegmédia adja. Azok a termékek (és a hozzá kapcsolódó igények), amelyek ebben az infrastruktúrában áramlanak – láthatóak, tudunk a létezésükrõl: léteznek. A mai fogyasztó a szokásait meghatározó szinte minden ismeretét és igényét ebbõl a szisztémából szerzi (nem, kapja). Nota

Szerkesztõségi titkár Nemec Andrea

bene a kulturális igényei is innen indulnak. Egy csatorna létezik. És akkor az egyszerû felismerés, könyvpiacilag. Az állami mecenatúra elsõdleges feladata

Kiadja: Lafferton és Tsa Kft. Szerkesztõség: 1043 Budapest, Bocskai utca u. 26. Tel.: 210-9933, 210-9934 Fax: 210-9935 E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu www.ujkonyvpiac.hu Terjesztik: könyvkereskedések, könyvtárak, hírlapárusok, illetve elõfizethetõ a szerkesztõségben

nem az, hogy kifizesse a könyves projektekbe beruházni nem tudó, nem is akaró kiadók helyett a nyomdaszámlát, a szerzõi honoráriumot. Nem is az, hogy használaton kívüli raktárakból (kiadói lerakat) felvásárolja, és egy másik (szintén alig használt) lerakatba (közkönyvtár) közvetítse a könyveket. Mert az állami mecenatúra elsõdleges feladata az, hogy segítsen a terméknek fogyasztóhoz jutni. Ezt úgy tudja leghatékonyabban végrehajtani, ha a könyvek marketingelését, reklámozását (a közös tudásba beépülését) segíti a rábízott közforintok okos elköltésével. Vagyis nem dotál, nem felvásárol, hanem a valós piaci eseményt (vásárlást) segít generálni. Erre most nincs pénz, nem fér bele. A közösbõl érdemes támogatni. Felületeket, perceket venni a tényleg használt, az emberekhez tényleg eljutó médiumokban, és oda bevinni a mûveket, a szerzõket, az irodalom üzeneteit. Hogy a kulturális ter-

Nyomás: Pauker Nyomda Felelõs vezetõ: Vértes Gábor igazgató HU ISSN 1215-5551

mékekrõl az ismeret (meg az ennek nyomán kialakuló igény) ugyanúgy beerezõdjön a mindennapjainkba, mint a tamponok papírapplikátora, vagy a mosópor intelligens molekulája. És ettõl még nem fog mindenki Gyõrffyt, Kollárt vagy Pollághot olvasni, persze. De nem baj, nem is kell mindenkinek.

A lapban megjelent írások nem föltétlenül egyeznek a szerkesztôség véleményével. Az írások tartalmáért a szerzõk vállalják a felelõsséget. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelõsséget nem vállal.

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS

felelõs szerkesztõ

5


Térey János író, költõvel Bán Magda beszélget

A Café Autodafé vendégei Mintha elérkeztél volna a pályádon arra a pontra, hogy az elsõ

negyvenes-ötvenes-hatvanas évek présében – jogos védekezésbõl –

összegzés, sõt szembenézés nehéz munkájára sort keríts. Tavaly

kialakított rigid magatartásminták? Né

novemberben jelent meg elsõ versesköteted, a Szétszóratás átdol-

hány költõnõ kolleginámat roppant érzékenyen érintette az írás. Azt

gozott formában. Ebben az évben elõször több, mint két évtized

hiszem, igen finoman fogalmazok, ha azt mondom, itt nem kevesebb

esszéi és portréinak kötete, a Teremtés vagy sem látott napvilágot

történt, mint az, hogy õk kétségbe vonták a véleménynyilvánítás sza-

áprilisban, a Könyvhétre pedig Termann hagyatéka címû novellás -

badságát. Szegény költészet, amelyet olvasni „kell”, ráadásul csakis

könyved kerül az olvasókhoz. Valóban valamilyen összegzésnek ér -

a megadott módon! Szegény kultúra, amelyik érinthetetlen szent tehe-

zed mindezt, vagy húsz év tapasztalataival korrekciónak is?

neket legeltet a hímes mezején! Sapienti sat. Nem tagadom, néhány

A novellák esetében nem az összegzés gesztusa érdekelt – ahhoz

teremtési kudarcról, elvetélt kreatúráról is beszélek ebben a könyvben

még korán van –, hanem egy történet. Termann, mint figura: egy ha-

– „Egyszer meg kéne írni a magyar irodalom kudarcainak történetét”,

lottam, akinek a sorsával el kell számolnom. Belelapoztam az elsõ ki-

vallja a briliáns értekezõ Márton László –, de Nemes Nagy Ágnes sú-

adásba, és rájöttem, hogy nem szeretem a túlfeszített mondatait, de

lyos mûve semmiképpen sem tartozik ezek közé.

nagyon kedvelem a színeit. Ismeretes Ottlik tézise az író nyersanya-

E portrék sorozatából egy szubjektív magyar költészeti kalauz bizo-

gáról. Ha kapkodunk vele, könnyû elrontani. Megírtam újra – szándé-

nyosan összeáll, de nem törekedtem sem teljességre, sem tanáros

kom szerint pontosabban, mint elsõ nekifutásra.

pedantériára, naná. Mindenesetre mindvégig otthonos szellemi kör-

Összegyûjtött esszéid és portréid egy karakteres szellemi önéletrajz

nyezetrõl szóltam, ezt hangsúlyozom.

képét rajzolják ki. Miért ez a címe, hogy Teremtés vagy sem , holott

Az esszékötet az Avagy a megrendülés cikluscím alatt Szomory De -

egy valóságos belsõ világ alakulásáról, választásokról és vonzal -

zsõhöz vezetõ utadat rajzolja meg. A novelláskötet Termann Dezsõ -

makról szól? Apropó, muszáj megkérdeznem, milyen volt újraolvas ni, újragondolni ezeket az írásokat?

jének van-e ehhez valami köze? Akkor már Kosztolányihoz és az õ 1910. szeptember tizedikei Esti

Amikor elõkerült, majd fokozatosan kiürült ez a húsz éven át vastago-

Kornéljához jóval több köze van. Persze, a Szomory-póz nagyon im-

dó dosszié, és már magán a könyvön gondolkodtam, látható volt,

ponált húszévesen, hátranyalt haj és fekete öltöny, így jártam magam

hogy majdnem mindegyik íráson tovább fogok dolgozni, már egy el-

is a várost. No, nem a Párizsban nyafogó nélkülözõ tetszett elsõsor-

képzelt ív és szerkezet jegyében. Jórészt olyan alkotókról írtam, akik-

ban (bár a báját érzékeltem), hanem a Hermelin beérkezett szerzõje,

nek a mûve valamiképpen világszerû, Csokonaitól a Depeche Mode-

az iskoláktól független alkotó, Budapest krónikása és a nõfaló stílmû-

ig. Természetesen nem vagyok irodalomtudós. Pontos meghatározás

vész, akinek nem mellesleg a Vígszínház teljes, bõ ezerfõs nézõterét

szerint az esszé voltaképpen értekezõ líra. Némelyik írás nyúlfarknyi,

is sikerült megtöltenie. Nem csupán léha vígjátékkal.

mint a kortárs magyar költészet Calibánjáról, Peer Krisztiánról szóló

A te írói gondolkodásodnak valóban egyik fontos jellemzõje, hogy

darab. Némelyik átfogó, például a Szomory-dolgozatom vagy a Poós

nem az irodalomtörténeti, mûvészettörténeti és kultúrtörténeti beso -

Zoltán markáns, eddig kevés elemzõi figyelmet kapott költészetérõl

rolás az irányadó, hanem a mûvek, legyen az a Depeche Mode

szóló.

vagy Paul Verlaine rád gyakorolt hatása. A másik fontos elved a bel -

Az írások hangneme mindenkor nagyon személyes, ezért olykor pro-

terjesség és az úgynevezett magánérdeklõdésre apelláló mûvek el -

vokatív, de sohasem támadó – ha támadható is. Lásd a Nemes Nagy-

utasítása. Jól látom?

írásom körüli fölzúdulást. Alakja még túl közel van hozzánk. Azonban

Így van, nem a mûvész napi árfolyama érdekel – kevesen fogják tudni

NNÁ nélkül nem lett volna teljes a saját galériám. Ha írok róla – még-

húsz év múlva, ki vezette a piaci listákat –, hanem a mû magnetikus,

pedig idõrendben utolsóként, nem fölkérésre, hanem már a leendõ

elbûvölõ vagy fölháborító mivolta, a hatás, amelyet rám gyakorol. Az

könyv tudatában – evidens, hogy fontosnak tartom, mi több: tisztelem

általam „háztartási költészetnek” hívott trend érdekes, nõttön növekvõ

õt. Hogy ez a nagy költõnõ férfias karakter, nem én jelentem ki elõ-

vonulat a mai magyar lírában: mintha valaki nyomtatásba küldené a

ször. Nem mondtam evvel semmi újat. Írásaiban gyakran tematizálja

többnyire kínrímekkel versbe szedett blogját.

nemi identitását, sõt híres ifjúkori nyolcsorosának beszélõje elutasítja

Olvastam régi interjúkban, hogy a próza, különösen a regény nem

az anyaságot mint (számára ijesztõ) szerepet. Miért ne tehetnénk szó-

a te mûfajod. Aztán az ötödik megjel ent könyved 1997-ben mégis -

vá tehát mindezeket mi, utódok is? S miért kéne ugyanúgy beszél-

csak egy novellafüzér lett, a Termann hagyományai. Hogy alakult

nünk, a hozsanna fárasztó, tömjénes, olykor pontatlan jelzõivel, mint

ez benne d?

az iskolában? Miért ne vizsgálhatná meg valaki a közeljövõben, vajon

Voltak és vannak is regényírói ambícióim. Huszonévesen jelenkori há-

elevenek-e még az újholdas költészeti hagyomány trópusai a ma szü-

borús regényt írtam Café Autodafé címmel, Németh Gábor közölte

letõ versekben, s vajon termékenyítõleg hatnak-e mai szerzõinkre a

örömmel a részleteit az akkori idõk nagyszerû Magyar Naplójában.

6

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS


No ennek az alakjai vándoroltak egészen Termann hagyatékába. Már aki túlélte közülük a számos megpróbáltatást, párnacsatákat és egyéb ütközeteket. Szerencsére regényt írni nemcsak prózában lehet, tanú rá Byron és Puskin, de évek óta a Paulus és a Protokoll is. A tizenöt éves novelláskönyv idén Termann hagyatéka címmel jele nik meg. Ízlelgetve a címváltozást, a „hagyományai” az talán a hát teret, az eredetet jelenthette, a „hagyatéka” meg a lezárt múltat. Ezt a kötetet Nagy Atilla Kristóf emlékének ajánlod. Atillával hét éven át ismertük egymást. Idõnként napi telefonkapcsolatban. Apró nüansz, de életem elsõ sörére õ hívott meg az Astoria sörözõben (akkor már elmúltam húszéves, látnivaló, késõn érõ típus vagyok). Irodalmi sihederként kerültem oda, Kukorelly Endre hívott el és vezetett be a szomszédos kávéházban mûködõ Örley Körbe. Fontos irodalmi bázis volt, 1991-ben kicsit talán már túl a fénykorán. És egyszer csak, egy tavaszi estén letelepedett mellém ez a mokány, bõrkabátos, élénk, rokonszenves fiatalember. Nagyon fiatal, annak kell mondanom, akkor õ huszonnyolc éves volt, én húsz. Csibészmosoly, progresszív rock, nõk és Nietzsche. Õ mutatta meg, kik azok az üvegoszlop mögött, akik tényleg nagy írók vagy azok lesznek; ki az, aki nem tud írni, csak befurakodott ide; ki az, akivel majd vigyáznom kell stb. Úgy volt, úgy lett. Életes, egyenes, gyakran kockáztató ember volt, élte a rock and rollt kemény házibulikon és koncertpódiumokon, nem hétköznapi lendülettel, kalandvággyal és vitatható gesztusokkal. Kicsit mint az ifjú Robert De Niro, mármint a fizimiskája. Persze, sok ellenlábast szerzett magának a karakánságával. Más könnyen elsunnyogja a dolgokat vagy színlelt vaksággal elgyalogol mellettük. Õ nem. Emlékszem, utolsó könyvbemutatóját a kiscelli romtemplomban tartotta, vonósnégyes kísérettel. Megadta a módját.

sokadjára. Másoknak viszont ugyancsak áll a zászló, páran vezetõk

Nem tudni, mit keresett akkor Biatorbágyon, a balesete napján. Moto-

itt és ott. Utóbbi könyveim a középréteg csiszolt parkettjeit járták kö-

rozás közben elgázolta egy autó, ennyi tény. A kiérkezõ helyszínelõk-

rül, oldal-, sõt felülnézetbõl, azaz igencsak másféle hozadékkal, mint

nek annyit mondott: az õ hibája. Két héten keresztül géppel lélegez-

az ifjú Termann kadét története. Ha pedig „Varsó” hívószó alatt a gaz-

tették. Halálát szokatlanul nehéz volt tudomásul venni, meglehet, volt

dasági-társadalmi depressziót értjük, az, úgy tûnik, nem csupán tör-

tapasztalatom a gyászban, de nem ilyesféle, baráti (azóta lett). Mint-

ténelmi tapasztalat, hanem a tévéhíradóban látható nap mint nap. Te-

ha csak átmeneti, mulandó tréfa volna a távolléte. Lement falura és

gyem hozzá, a lengyel gazdaság manapság dübörög.

ott pörgeti zavartalanul az életét, kuncogva rajtunk, akik hiányoljuk õt

Tervezel-e még prózát írni?

a Moszkva téri óra alól meg az óbudai kocsmaasztal mellõl. Egész a

Ami eszembe jut, kilencven százalékban versben jut eszembe. Mit te-

ravatalig szó szerint így gondoltam.

hetünk?

Debrecen nosztalgiával színezett színhelyei, a szülõk tragédiája, ha láluk, a pesti élet alulnézetbõl, hónapos szobák, ivászatok és kopla -

Azt mondtad legutóbb, hogy rengeteg a munkád. Színház? Film? Netán mûfordítás?

lások, irodalmi barátságok, fullasztó horvátországi nyaralás, kilátás -

Régóta töröm a fejem egy színdarabon, amelyikben a hely és idõ

talanság és végül a varsói vízió, ami nem csupán a kábítószer hatá -

szerepe – nálam elõször – teljesen közömbös, és a szereplõk között

sa, hanem a közép-európaiságnak is szimbóluma, ha jól értem. Sö -

alig szerepel férfi. Majd meglátjuk, mi lesz, abszurd mese vagy

tét és nyomasztó életérzés. Úgy sejtem, ma is hasonlóképpen gon -

science fiction, ezek még csak az elsõ taktusok.

dolod. Sõt, Varsó aktuálisabb tán, mint másfél évtizede.

Ami konkrétum, bár csak hónapok múlva lesz kézzelfogható: Eszenyi

Vegyük észre, az ábrázolás tája az, ami néha sötét. A kötet maga egyáltalán nem az, a film noiros rögzítés dacára sem, hisz jól mon-

Enikõ két fordításra kért föl nemrég. Végül: folytatod-e alkotásaid újraolvasását és újraszerkesztését?

dod, kihallani ebbõl a könyvbõl a felemás nosztalgia hangját is.

Koncepciózusan és katonásan biztosan nem. De szeretem, ha rend

Amúgy pedig dehogy gondolom ugyanazt a világról, mint húszéve-

van körülöttem. Egy új verseskönyvem befejezés elõtt áll. De ha már új-

sen. Minden jócskán megváltozott, a figyelmem nézõpontja, a karak-

raolvasás, hamarosan huszonéves kori Verlaine-fordításom van soron,

terek és a közös tájaink is. Ha nemzedékemre gondolok, egyik írótár-

a Szaturnuszi költemények. S ha lesz egyszer, öregen, gyûjteményes

sam nemrég lett öngyilkos, egy másik most kapott agyvérzést, negy-

kötetem, az 1998-as Térerõ verseit alighanem végigböngészem majd:

venévesen. A többiek háromnegyede mostanában vált el, van, aki

nem kell-e némelyik felületen egy-egy kilazult szöget újra beütni.

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS

7


Vass Tibor költõvel Szabó Tibor Benjámin beszélget

Apám elfelejtett jelszó, anyám emlékeztetõ Tavaly megjelent Semmi szín alant címû köteted a rusztikus posztmodern gyöngyszeme. Kacsák, kutyák, gyerekek. Hernádkaki természetrajz, a mélyülõ-sekélyedõ nyelvi játék, mesterdarabok, nevetés, élet, élet, élet. Az idei Könyvhétre elõkészített Mennyi semenni címû új verseskönyvben a nyelvi spirál kunkorodik tovább, mélyebbre is, beleerezõdve a papírba. A kötet nevetése viszont vérfagyasztó. Nem ránevet a halálra, de nevet tõle, vihog, nem tudom, megrendítõ. Mi kell ahhoz, hogy ilyen rövid idõ alatt ennyire átkódolódjon egy személyes versvilág? Új kódról talán nincs szó; mélyülésrõl, mélyrepülésekrõl annál inkább. S talán „csak” egy gyökeres változás az életrõl, a halálról való gondolkodásban, hozzáállásban. Bár saját korom, bölcsességem hozta volna… Ehelyett brutális gyilkosság és öngyilkosság lépett a képbe, egy tiltott, titkolt, golyóálló mellényeket, vastag páncélokat átütni képes lõfegyverrel: apám elmezavara üt be, aki úgy dönt, hogy meggyilkolja anyámat, majd magával is végez, s mindezt úgy rendezi, hogy én nyithassak, én találjak rájuk. S bámuljam, ahogy VASS TIBOR · FOTÓ: VASS TIBOR

szeretett, szaggatott testeiken dolgoznak az ügyeletes helyszínelõk. Megadni a kín életre valóbb módját, nem sokkal a boldogan ünnepelt ötvenedik házassági évfordulójukat követõen: részükrõl lehetne? Nagyon szoros, szeretetteljes, napi kapcsolatban álltam velük, nap mint nap ügyeletben álltunk egymásnak. Tragédia és tragédia között is mennyi, de mennyi különbség lehet. Ha egy autóbaleset helyszínére késõbb kikíváncsiskodhat az ember, talál pár zsebre dugható

ismerhetõ rugóra járt. A látható (hallható, szagolható, stb.) világot

szilánkot az árokban, a hivatali romtakarítás után. Itt átadják a tere-

szedte szét alkatrészekre, az elemekbõl pedig összerakott valami

pet, mosni kell szülõvért, kaparni szövetet. Nem kárpitokról: valaha

egész mást, ami kicsit kancsal, kicsit szatirikus és nagyon vicces,

volt élõ anyagokról beszélek, amelyekbõl az én szöveteim lettek.

miközben mégis arról az eredeti világról mondott el lényeges dol-

Járni hónapokig rendõrségre, újabb és újabb vizsgálatok eredmé-

gokat. Mintha a Darth Vaderes Legóból direkt vécés nénit, például.

nyeit, boncolások fotódokumentációit vizslatni. Ezekrõl ún. normális

És nagyon biztos kézzel. A mostani könyvet olvasva volt egy olyan

körülmények között sose tudhat emberfia. Apám halotti anyakönyvi

sejtésem, hogy itt a vers tekeri már a költõt, sodorja, csapódik feje

kivonatába azt írják: özvegy; anyám marad házas. Több mint egy

falnak, kopog a lépcsõfokokon, mint Micimackóé. Sejtés, hogy köl-

évig képtelen vagyok írni bármit is; holmijaik égetése közben úgy tö-

tõ szétesik, miközben a líra összeáll. Hogyan tudtad kontrollálni a

röm el a bokám, hogy negyedév gipsz jön, és hosszas rehabilitáció.

versek megéltségét, elválasztani a mûvek alanyát a szöveget le-

Nézni bõven adódik alkalom kifelé a fejembõl, mielõtt Mennyi

jegyzõ magadtól?

semenni címen, 2011 tavaszán, bátorságot véve a megszólaláshoz,

Darth Vedernél, ha nincs egy százas, hiába könyörög a vécés néni-

nekiállok a gyászmunkának.

nek, hogy engedje be. A legós legott ott fog belecsurgatni a fény-

Az eddigi Vass-kötetek lírája egy jól felismerhetõ, de soha nem ki8

kardja hüvelyébe, ahol senki se látja. Meg ugye sírni is ott fog. Ha ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS


Füzi László Micimackó hasonlóképp megszorul, a mézes bödön közel. Mindenbõl lehet kiút. Tekerhet ugyan a vers, de hosszú távon engem ugyan nem. Csapkodhatja versfejét a falnak, kopogtathatja lépcsõfokokon: ha nem én vagyok fal, a lépcsõfok, úrrá lenne raj-

Édes hazám(?)

tam. A százas akarok lenni vagy a vécés

Igen, édes hazám, akár úgy is, ahogyan Orbán Ottó

néni?, versírás közben inkább összerakni

mondta („Elegem van belõled, édes hazám / abból,

magam. Kellett az az egy év megszólalni

hogy a magad hozta törvényeken lépdelsz át

nem tudás, és kellett a másik, amikor szó-

lazán…”), vagy úgy, ahogy Kemény István írta Bú-

hoz tudtam jutni, és kell most ez, amikor egy

csúlevél címû versében: „Édes hazám, szerettelek /

„részeredményrõl”, a Mennyi semennirõl itt,

úgy tettél te is, mint aki szeret…” . S édes hazám(?),

így tudok szólni. Most talán már van pár

ahogy Határ Gyõzõ jelezte a Viszolygás címû vers-

százas a zsebemben.

ben: „megundorodom tõled hazám”, vagy ahogy

A kötet két utolsó mondata: „Hozzáérsz.

Parti Nagy Lajos utal a haza hiányára: „Mentem ha-

Vége.” Vége van? Túl lettél, fellélegzel?

za, s a haza hol van?” (Szívlapát).

Most már. A megnyílás, az ébredés évei jönnek? Új Zrinyiász, efféle, élet megint?

Az antinómiák tehát, ahogyan az életünkben is, úgy a költészetben is adottak. Másképpen mondom:

Vége a kötet készítésének lett, s túl csak

az életünket uraló antinómiák a költészet számára is

ezen vagyok; kiadhattam a kezembõl, fellé-

adottak, s ha más nem, akkor a Bárány Tibor által

legeznem ebbõl lehetséges. A gyászmunká-

összeállított Édes hazám címû antológia bizonyítja,

ból is bõven van még hátra.

hogy a magyar költészet élt az elé kerülõ kihívások-

A Mennyi semenni olyan „természetes halál-

kal, s a közéleti vagy éppen a politikai mondandó te-

könyv”, amely minden eddiginél erõteljeseb-

rületén is megteremtette a maga elvárható sokréte-

ben szólhat az élet szeretetérõl (is). Anyám

gûségét. S bár azt nem mondanám, amit Bárány Tibor, a kötet összeállítója mond, hogy

nagyon szeretett élni, fiainak, unokáinak.

„majd negyedszázaddal a rendszerváltás után Magyarországon újra divatba jött a közéleti

Apám is, de végül nem tudott. Elmehetett

költészet”, viszont megkerülhetetlen tényként állítható az, hogy a magyar költészet a rend-

volna egymaga; az is szomorújáték, önma-

szerváltás folyamatában, s azt követõen is hordozott és hordoz közéleti tartalmakat, így ez a

gában.

vonulata önmagában is vizsgálható. Ennek a közéleti vonulatnak a tudatosításáért feltehetõ-

Az, hogy elvitte, elvette anyámat, és az, ami-

en ez a kötet teszi a legtöbbet, a kötet külön erényeként a recenzens megerõsítheti Bárány

lyen irgalmatlanul tette, feldolgozhatatlan.

Tibor megjegyzését, ez a könyv valóban kísérlet különbözõ nézõpontok egymás mellé állítá-

Sosem túl levés lesz, sosem fellélegzés.

sára. Más kérdés, mi történne, ha az összeállító nem a szövegekre figyelt volna, hanem a

Másféle megnyílás lehet, másfelé ébredés

szerzõk publicisztikai vagy éppen politikai állásfoglalására. Feltehetõen idézhetné a kötetbe

jöhet.

szerkesztõi bravúr árán bekerült, az ÉS-ben mindössze egy hónappal ezelõtt megjelent Deli-

„Apám elfelejtett jelszó, anyám emlékeztetõ.

kát címû Markó Béla-verset: „Ha most a sok kezdõbetûbõl / a neveket kicsomagolnám, / haj-

Apám vírusból, anyám virtusból irt

ba kapnának azon nyomban / Delikát-ország papír-romján”. Mindez azonban nem megkér-

fészekrakkó programot.

dõjelezi, hanem inkább aláhúzza a szerkesztõ esztétikai bátorságát, azt, hogy a mûvekhez

Jó lenne velük lengyelbe költözni.

kötõdve képes volt túllépni politikai elõítéleteken és politikai állásfoglalásokon. Annak eldön-

A költözés jó, ha felér egy leégéssel.

tése, hogy egyik vagy másik szerzõ politikai állásfoglalása (ha egyáltalán tett ilyet), s az

Megszabadul limtõl apám, lomtól anyám.

adott vers milyen kapcsolatban áll egymással, a szerzõ – lírai hõs – mû összefüggéseit

Egymástól szabadulnak meg.

elemzõ majdani monográfusok feladata lesz majd.

Nincs köztük kötõjel, vagy köztük minden az.”

A szerkesztõ, Bárány Tibor, ahogy szerkesztõi jegyzetében írja, a versek párbeszédére

Halotti pompa. Ha ez lesz a Vass-életmû-

törekedett, ciklusokat épített fel, a ciklusokon belül pedig a motívumok vagy a közvetlen uta-

bõl, ami marad (érted, úgy ) – mit gondolsz

lások révén megmutatkozó kapcsolódásokat mutatja meg. Antológiát bírálni vélt vagy valós

majd? Megérint? Vagy már nem érdekel?

hiányai nem szabad, hiszen egyetlen antológia sem törekedhet a teljességre, ennek tudatá-

Az életmû a remélt folytatás jegyében vizs-

ban jegyzem meg, hogy Baka István egyik utolsó versének (Üzenet Új-Huligániából) záró

gálódhat tovább; a halálmû egy (elsõ?) ré-

soraihoz („országnak ország még hazának árnyék / itt rég nem halni itt túlélni kell”) lett volna

szét írhattam meg.

kapcsolható Buda Ferenc Túlélés címû verse: „Túlélés leépülés a túlélést szolgáló / végletes

Élhetõ irodalmat akartam képezni, olvashatót

leépülés…” Bárány Tibor az egyes ciklusokon belül hatalmas szöveghálót hozott létre élõk

és értékállót. A Mennyi semenni nem a szü-

és holtak mûveibõl, alighanem gazdagabbat annál, mint amire bárki is gondolhatott volna.

leim emlékkönyve. Úgy az övék, hogy üze-

A szövegháló alapjául szolgáló versek megteremtõi között ott vannak a magyar költészet el-

nik: túl kell élni.

múlt huszonöt évének halottai, Orbán Ottó, Bella István, Nagy Gáspár, Határ Gyõzõ, Faludy

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS

9


György, Lászlóffy Aladár, Petri György, Eörsi István, Baka István, s ott vannak természetesen az élõk, a jelentõs számú verssel szereplõ Csoóri Sándor, és a szintén nagyszámú verssel szereplõ Gergely Ágnes, Takács Zsuzsa, Csordás Gábor, Kovács András Ferenc, Kemény István, s a számomra ebben az összefüggésben meglepetéseket is tartogató Erdõs Virág. Lehet, hogy a történeti megközelítésnek is meg lett volna a maga hozadéka, ám a szövegháló gazdagsága meggyõzõ, ráadásul egyetlen nézõpontot sem emel uralkodó szerepbe. Ha eltekintenék a szöveghálótól, s egyegy verset szeretnék kiemelni, akkor Márton László Bowen monológja, sötétben, Háy János Tiborc-repp, Zalán Tibor Kívül, Kovács András Ferenc Saltus Hungaricus, Kemény István Búcsúlevél, Térey János Magyar közöny és Markó Béla Delikát címû versét emelném ki, s „örömmel” konstatálom, hogy a magyar költészet legújabb jelenségeként megjelent a válságot üdvözlõ vers is. (Vörös István: A válság üdvözlése, 2008). Miután Markó Béla többször említett versének egyik, a kezdõbetûkbõl ki nem csomagolt nevû szereplõ vagyok, hadd jegyezzem meg, a szerkesztõ öröme ez, hogy több olyan vers, így Buda Ferenc, Gyõri László, Kovács András Ferenc és Vári Attila verse szerepel ebben az antológiában, amelynek elsõ olvasója lehettem. Hiányolom viszont Kányádi Sándornak a majdhogynem húsz éve a Holmiban megjelent verseit, s a közéleti Tandori bemutatását. Még egy megjegyzést kell tennem. Ennek az írásnak a bevezetõjében, Bárány Tiborral vitatkozva azt mondtam, nem vagyok biztos abban, hogy Magyarországon valóban divatba jött a közéleti, más, egyértelmûbb kifejezéssel élve, a politikai költészet. Nem, mert nem érzem ennek a költészetnek, pontosabban a magyar költészet közéleti vonulatának sem érzem a társadalmi jelenlétét, ahogy szinte egyetlen társadalmi jelenségnek sem érzem a társadalomban való jelenlétét. Nem az irodalmat kárhoztatom azért, mert nincs jelen a társadalomban, hiszen az irodalom azért nincs jelen a társadalomban, mert a társadalom nem hozta létre azt a teret, ahol az irodalom jelen lehetne, a társadalom pedig azért nem hozta létre azt a teret, amelyikben az irodalom jelen lehetne, mert… Ennek kapcsán Domokos Mátyásnak a Forrás 2002-ben megjelent hiány-lexikonába írt sorait szoktam idézni: „… az engem epekeserû válaszra ingerlõ kérdésre, ami a társadalmi élet(em)et uraló hiány(ok)ra vonatkozik, a magam részérõl, ha õszinte akarok lenni (s miért ne lennék õszinte), csak egyetlen, de általános szócikkel tudok válaszolni, s ez lexikontömörséggel így hangzik: nekem maga a társadalom hiányzik; a jól mûködõ s különféle funkcióit normálisan ellátó organizmus…”. A mûködõ társadalom hiányát megélve mondtam azt a közéleti költészet társadalmi jelenlétérõl, amit mondtam. Optimista végkicsengést adna ennek az írásnak, ha azt mondanám, hogy ez az antológia nemcsak önmagát teremtette meg, hanem a közéleti versek értelmezésének terét is. Ezt nyilvánvalóan nem mondhatom, a verseket, legyenek azok számomra ismertek vagy ismeretlenek, mégis érdeklõdéssel olvastam. Mintha valamiféle hiány mégiscsak felszámolódott volna ezzel a kötettel. (Édes hazám. Kortárs közéleti versek. Összeállította Bárány Tibor. Magvetõ Kiadó, 2012, 384 oldal, 3200 Ft) 10

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS


Bombitz Attila

Hajnaltól hajnalig Az éjszaka mélyén 1914 az elsõ olyan mû Sándor Iván

kezményei, sõt egy egész századot átívelõ következmé-

regényei között, amely témáját, problémakörét az elsõ

nyei lesznek e kapcsolatoknak, nem sejtheti. A háborús

világháború idõszakából veszi. A régmúlt felidézésének

eseményeket felülíró és azokat keretezõ metaelbeszélés

különös jelentõségét azonban nem csupán a magyar

tartalmazza napjaink nézõpontjából azt a bonyolult ösz-

irodalomban e kevéssé artikulált történeti horizont bizto-

szefüggésrendszert, ami valójában a véletlen találkozá-

sítja, hanem az az elbeszélõi eljárás is, amely több né-

sokban, a frontvonalak egyszerû mozgásának következ-

zõpontból, több nyelvi regiszterben követi a valós és re-

ménye.

génybeli fiktív eseményeket. A regénycselekmény törté-

Sándor Iván Az éjszaka mélyén 1914 Kalligram Kiadó 2012, 184 oldal, 2800 Ft

neti egyszerisége relativizált kontextusban általános

németországi kiállításon egy-egy fényképrõl néz a rég-

szinten a háború mibenlétét példázza. Öt, egymással

múltból a jelen szemébe Kiss Ádám. „Annak a két fotó-

szövevényes kapcsolódásokat tartalmazó rész alkotja

nak rendkívül érdekes a története. A két meghívott fotó-

a régmúltat ábrázoló (belsõ) regényt, amely természeté-

mûvész bocsátotta rendelkezésünkre, és õk maguk sem

bõl fakadóan kulminálódik a ma játszódó, felvezetõ (kül-

tudták korábban, hogy mindkettõjük családi képgyûjte-

sõ) regényrészben. A háború mint téma, a háború mint

ményében kétségtelenül ugyanannak a huszárnak a fo-

irodalmi-mûvészi és tudományos projekt az indító ok, az

tója szerepel.” Az egymásba fonódás, az egymásra ha-

alkalom arra, hogy a regény felvezetõjében szereplõ-

tás, az állandó összekapcsolódás jellegzetesen Sándor

regényíró a régmúltból más médiumok és azonos médi-

Iván-i metaforája alakul itt regénymesévé.

ák által megidézhetõvé tegyen egy az éjszaka mélyé-

S hogy mi ebben az általános érvényû? Kafka,

ben megbúvó életet. Egy magyar huszárét, aki tudtán

Proust, Rilke azon emblematikus gondolatai, amelyek

kívül köt és tart össze egymástól távoli, idegen sorstör-

nélkül a modernitásról vallott nézeteink nem léteznének,

téneteket.

a regényben szinte rejtjelezve olvadnak ki a háború

A regény elsõ hajnalán a Tiszában holttest sodródik.

okozta fagyos idõtlenségbõl. A különbözõ helyszínek el-

De csak Kiss Ádám látja, vizionálja. A holttestek késõbb

térõ származású és más-más társadalmi rangot betöltõ

szó szerint megindulnak Európa térképének összes fo-

figurái egy érthetetlen és értelmezhetetlen mechaniz-

lyóján. A regény utolsó hajnalán egy figyelmeztetõ lövés

mus alkotó- és mûködtetõ részeiként tûnnek fel. Szinte

dördül el. „Tudta, hogy a következõt a tarkójába kapja”.

egy közös platformot alkot, amely leginkább a reflektá-

Kiss Ádám, a regény fõszereplõje – everyone,

latlansággal jellemezhetõ. Vagyis hogy mindenki vakon

jedermann, bárki, akárki – talán már a maga végzetét

végzi a kötelességét, álljon bár a frontok ezen vagy

látta az egykori holttestben?

azon az oldalán. A regény, mint történelmi regény esze-

Kiss Ádám épp hogy leérettségizett, s épp hogy él-

rint nem ítél és ítélkezik, nem osztja ki az áldozat és a

vezni kezdi jutalmát, a franciaországi egy hónapot, ami-

tettes, a felettes és az alattvaló szerepeit, hanem egy-

kor kitör a Nagy Háború. A francia hadseregbe soroz-

azon pokoli bugyorban, a háború embertelenítõ hatásel-

zák, hogy elkerülje a hirtelen ellenséggé lett idegenek-

vében összegzi mind az események pillanatnyi, mind

kel szembeni attrocitásokat. A francia-német frontvona-

késõbbi konzekvenciáit.

lon csodával határos módon eredethelyszínének csapa-

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS

Sok évtizeddel késõbb, egy a háborúról szóló mai

Az események gyorsan peregnek, a helyszínek

tai közé vegyül, hogy innen aztán Lemberg, utána pe-

szinte ritmikusan váltakoznak, a szereplõk hol feltûnnek,

dig majd az olasz frontvonal következzen. Hosszú kál-

hol eltûnnek; a regény egésze filmszerû mozgásban

vária után kerül haza – de nem a békébe, hanem az

van. Ugyancsak egyfajta sûrítõ vágástechnika osztja a

újabb békétlenség örvényébe. Kiss Ádám számtalan

regény szövegét rövid részekre és a részeket további

kalandot él meg hányattatásai során, de az minden

rövid fejezetekre; a körmondatok és a szikár, rövid mon-

esetben egy-egy újabb bõrlehántás a fõszereplõ eg-

datok pedig különös váltakozásban vannak egymással.

zisztenciájáról, emberi mivoltáról. A túlélésért, az élet-

Az az illúzió keletkezik bennünk, hogy a nyugati, a keleti

ben maradásért folyó létharc nem hagy, nem hagyhat

vagy a déli fronton – függetlenül az idõ lineárisától vagy

érzelmi, lelki nyomokat benne, mert sodródása nem is-

akár a frontvonalak térbeli mozgásától – párhuzamos

mer kapaszkodókat, csak pillanatnyi helyzeteket, futó

történetek játszódnak, a cselekvõ ágensek pedig mesz-

barátságokat, testi fellángolásokat. Hogy mégis követ-

sze nem rendelkeznek sorsuk változtathatósága felett. 11


Szabó Gábor

Mag hó alatt Magtár címen jelent meg Spiró György 2004 és 2012 között írt cik-

mutatott mûvek mindegyikében annak a társadalmi problémahal-

keinek és tanulmányainak gyûjteménye, hol

maznak a megjelenését ünnepli, amely a jelen

máshol, nomen est omen, mint a Magvetõnél.

olvasója számára aktuálissá teheti az adott al-

A címválasztás persze aligha szándékolt kiadói

kotást. Még a gyengének ítélt Jókai-, Móra-, Ke-

hommage, sokkal inkább utal a kötet tárhely-

mény- vagy Bródy- (stb.) mûvek esetében is az

szerûségére, amelyben egymás mellé halmo-

esztétikai fogyatékosságokat feledtetõ értékként

zódnak a különbözõ témájú, kidolgozottságú,

figyelmeztet társadalomképük aktualitására,

eltérõ befogadói rétegeket célzó alkalmi és ke-

hogy aztán maliciózusan állapíthassa meg –

vésbé alkalmi jellegû írások. A Magtár ugyanak-

mint az egyik Móra-cikk végén –, hogy elvégre

kor nem csak a tárcaszerû szösszenetek, kar-

„az élet nyolcvan év elteltével is ugyanaz”.

colatok, laudációk, emlékezések, esszék, tanul-

Spiró – Althusser szellemében – láthatóan nem

mányok vegyes mûfajiságú írásainak gyûjtõhe-

tudja elgondolni a mûalkotást annak sajátos

lye, de magába sûríti a kelet-európai – és kivált-

esztétikai létmódjában anélkül, hogy ne venné

képpen a magyar – történelmi idõ rettenetét is.

elsõdlegesen figyelembe az ideológiához fûzõ-

Mert bármirõl is írjon Spiró, szövegei végül

dõ kivételezett viszonyát, azaz közvetlen és el-

mégis elkerülhetetlenül torkollnak a kelet-euró-

kerülhetetlen ideológiai meghatározottságát és

pai múlt által felhalmozott társadalmi sérelmek és mentális disszonanciák rögzítéséhez, a jelen kisszerû politikai játszmáinak szarkasztikus ostorozásához. Ha valami közöset kellene találni ezekben a témájukban széttar-

hatását. Amennyire reduktív idõnként a korrupció, a politikai pitiánerségek, a feudális társadalomszerkezetre épülõ személyközi kapcsolódások aktualitásának értelmezõi vezérfonalként történõ használata,

tó, minõségükben egyenetlen írások közt, akkor az minden bizony-

annyira színesek a személyes élményekre, visszaemlékezésekre

nyal a társadalom, a gondolkodás és a személyes viszonyok szerke-

épülõ, anekdotákkal, szarkasztikusan találó kiszólásokkal bõven tar-

zetét átitató bornírt térségi ideológia jelenlétének kritikai megfogal-

kított írások. Ezekben a szövegekben a megszólalás tulajdonképpe-

mazása lehetne. Spiró finoman szólva sem bizakodó, az írásaiból ki-

ni oka – legyen az kiállítás megnyitó, fordításelmélet, köszöntés, bár-

rajzolódó történelemszemlélet mintha A Nyugat alkonyának és A tö-

mi – a személyes hangoltság, a szemtanú és kortárs szemüvegén

megek lázadásának vízióját egyesítené midõn a társadalmi bomlás,

keresztül intim és szinte közös üggyé oldódik, miközben mégis egy

a szellemi pusztulás, az elhibázott döntések és annak megannyi kö-

korszak mentalitástörténetének általános érvényû példázatává képes

vetkezményének jeleit diagnosztizálja mindenütt.

válni.

Gyakran érezni – különösen a kevéssé kidolgozott, tárcaszerû

Így lesznek az írások szereplõi – Major Tamás, Fodor Géza,

írások esetében –, hogy a téma tulajdonképpen puszta ürügy vala-

MGP, Kontra György, Ferge Zsuzsa és a többiek – „a mi agresszíven

mely aktuális társadalmi probléma példázatos megjelenítésére, de

reménytelen világunk” (Krúdy Gyula: A vörös postakocsi), „kicsinyes

legalábbis alkalom a jelen lehangoló közéleti állapotainak modellálá-

és perspektívátlan korunk” tanúi, akik túlélni és élni próbáltak „eb-

sára. Mindez legélesebben a harmadik fejezetbe tagolt írások kap-

ben a nyomorult és elsatnyult országban” (Az igazság és a nagy-

csán érzékelhetõ, amelyek amúgy is a kötet számomra legproble-

ság).

matikusabb darabjai közé tartoznak, egész egyszerûen azért, mert

Azt hiszem, a kötet igazi súlyát az utolsó öt fejezet élvezetes,

képtelen vagyok eldönteni, kinek szólnak ezek a 19–20. századi író-

okos, társadalom- és történetfilozófiai áttekintései adják. Identitáspo-

kat, alkotásokat bemutató karcolatszerûségek. Irodalmi elemzésnek

litika, kisebbségi lét, antiszemitizmus, nacionalizmus, a nemzetálla-

többnyire laposak és közhelyesek, szerzõi portrékként kidolgozatla-

mok mûködtethetõségének kérdései mint a többé-kevésbé épelméjû

nok, ráadásul néha bántóan rövidre zártak. Az Esti Kornél néhány

létezés keretfeltételi kerülnek ezekben szóba, kijelölve tulajdonkép-

soros jellemzését többször is el kellett olvasnom, hogy megbizonyo-

pen azokat az (elméleti) mezõket, amelyek a Magtár írásainak szem-

sodjak, valóban jól látok-e: Spiró szerint a mû ugyanis pusztán „jól

pontrendszerét és értékpreferenciáit meghatározzák. És nagyjából

fogyasztható fecsegés”, „polgári öntetszelgés, könnyû pénzkereset”,

világossá teszik azt is, hogy Spiró esszékötetének nem is annyira

és ez, valljuk be, meglehetõsen kínos összegzése Kosztolányi pici-

rejtett középpontjában a történelem uralhatatlannak tûnõ erõi által

két talán rétegzettebb alkotásának.

végzetesen roncsolt, „megnémítva és lehavazva” kínlódó egziszten-

A többi karcolat összefüggésében nézve persze – ha védhetõvé nem is, de legalább – érthetõvé válik Spiró rosszallása, hiszen a be12

cia esélyeinek latolgatása áll. Spiró György: Magtár. Magvetõ Kiadó, 2012, 452 oldal, 2990 Ft ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS


Markó Béla költõvel Elek Tibor beszélget

A haiku szédületében A haiku-formát is éppúgy belaktad és a saját versbeszédedhez igazítottad az elmúlt évek során, mint korábban a szonett-formát: a 2010-es Út a hegyek közt 99 haikuja után, itt az új kötet (Boldog Sziszüphosz ) 129 haikuja. A mûfaj külföldi és korábbi magyar nagymesterei közül volt-e valaki, akire jobban odafigyeltél a saját verseid megírása elõtt és/vagy közben? Már a hetvenes években, egyetemi hallgatóként a kezembe kerültek Macuo Basó haikui, akkor egyébként eléggé foglalkoztattak minket a keleti kultúrák. Igaz, néhány társamtól eltérõen én nem vetettem bele szenvedélyesen magamat sem a japán, sem a kínai filozófiába, irodalomba vagy mûvészetbe, de azért idõrõl idõre azután is belelapoztam például ezekbe a haikukba, próbáltam közelebb kerülni hozzájuk, ami nekem, bevallom, elég nehéz volt. Éreztem, hogy van vaMARKÓ BÉLA · FOTÓ: CSAPODY KINGA

lami titkuk, a természeti megfigyelés hamvasságán innen és túl, de tulajdonképpen csak néhány évvel ezelõtt döbbentem rá, hogy nem a formát kell megtanulni, az egyáltalán nem nehéz, hanem a szemléletünket kell megváltoztatni. Persze, olvastam idõközben más haiku-költõket is, Fodor Ákost például kiváló költõnek tartom, de érdekes módon õ számomra brutálisan elvont és európai a japánokhoz képest. A Nobel-díjas Tranströmer haikuit csak mostanában láttam, de õ is mintha inkább európai verseket írna.

A Boldog Sziszüphosz kötetcímet azért tartom fontosnak, mert a

Melyik a zártabb forma, de úgy is kérdezhetem, melyik forma ad

címadó haiku arról szól, hogy hézag van a mítoszban, ugyanis

nagyobb szabadságot számodra, a szonett vagy a haiku?

Sziszüphosz minden bizonnyal már régen rájött, hogy a kõ újból

Azt hiszem, csak annyiban hasonlít a kettõ, hogy zárt formák, beha-

meg újból vissza fog gurulni, de az istenek megfeledkeztek arról,

tároltak, nem én döntöm el, hogy mikor érnek véget, és ilyen szem-

hogy amíg a hegy tetejérõl jön visszafelé ismét feltolni a követ, ad-

pontból tényleg hihetetlen szabadság-érzetet jelent, ha ki tudom ját-

dig van egy szusszanásnyi szabadsága. Igen, az új kötet újrakez-

szani ezt a bezártságot, és magamat tudom adni. Végül is ez a bioló-

dés, nem folytatás, de idegesítõen ugyanaz is, mint az elõzõ. Maga

giai létezésünknek, a véges emberi életnek is az analógiája. De vala-

a természeti körforgás is a sziszifuszi reményt és reménytelenséget

mit szeretnék tisztázni: nekem a haiku nem egy kisebb szonett. A

példázza.

szonett még kellõképpen hosszú versszöveg ahhoz, hogy megfelel-

Szerinted hogyan kell egy haikukötetet olvasni? Egy-egy verset

jen annak az esztétikai közhelynek, miszerint a mûalkotás valamiféle

egymástól függetlenül, meditációs objektumként kezelve, vissza-

világegész, vagy legalábbis eltakarja elõlünk a világ többi részét.

visszatérve hozzá, vagy egymással láncolatos és/vagy tematikus

A haiku viszont, én úgy látom, egy apró ablak, egy rés, egy nyílás

összefüggésben lévõ versfüzérként, egyvégtében?

befelé, egy lehetõség, hogy bepillantsunk egy másik világba. Ezért

Nagyjából a megírás idõrendjét követik ezek a haikuk, de a cikluso-

nem is értettem sokáig ezt a mûfajt, mert nem jöttem rá, hogy valami

kon belül sokat dolgoztam a szerkesztésen, ide-oda rakosgattam a

olyasmi, bocsánattal legyen mondva, mint a hipnózisban az a csillo-

verseket. Egyébként számomra egy verseskönyv fölépítése rendkí-

gó tárgy, amit mereven kell nézni állítólag, hogy bódulatba essen va-

vül izgalmas munka, valamiféle alkotás ez is. Ebben, gondolom, már

laki. De a szédület valójában belül van. Vagy mint azok a mostaná-

benne is van a kérdésedre a válasz, vagyis szándékom szerint

ban divatos háromdimenziós képek, amelyeket ismeretterjesztõ folyó-

egyetlen hosszú versként, versfüzérként is lehet olvasni ezt a köny-

iratokban itt-ott közölnek, de amíg rá nem kattan az ember, csak két

vet, de akkor ez már nem haiku-gyûjtemény, hanem valami más.

dimenziót lát. Persze, a rossz haikura hiába próbálunk rákattanni.

Viszont külön-külön is kell nézegetni, forgatni az ilyen szövegeket,

Az új kötet a 2011 januárja és decembere között írott haikuidat tartalmazza, és éppúgy, mint az elõzõ haikukötet, négy ciklusba ren -

mert végül is mindegyik máshová vezethet. Azt hiszem, a haiku legfontosabb tanulsága, hogy el kell felej-

dezetten, a természet örökös megújulása, az évszakok körforgása

tenünk azt a fajta olvasást, amely a csattanót, a poént keresteti

szerint, tavasztól-tavaszig húzza meg a haiku-kört. Az új kötet is -

velünk a szövegben. Ismétlem a befejezés bennünk van, nem a

métlés, folytatás vagy sziszifuszi újrakezdés?

versben.

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS

13


BOZSIK PÉTER · FOTÓ: CSAPODY KINGA

Bozsik Péter íróval Onagy Zoltán beszélget

Derûs, ironikus háttérzaj végig Az attentátor címû regényedet (2005) meglehetõs értetlenséggel

egyikkel – nem titok, a Noran 2004 Kft.-vel – szerzõdésem is volt.

fogadta a kritika, minthogy a kritika azonnal tágra nyitja a szemét,

Ám a tulajdonosváltás vagy bekebelezés után visszautasította,

ha a sablonkulcs nem illeszkedik a zárba. Végül a PÍ-kör (Pofo -

személyesen a nagy Matyi Dezsõ. Miután a pert is megnyertem,

nok és Ízlések) abban maradt magával, hogy „piszok érdekes re -

akkor sem adták ki, sõt, a szerzõdésben megígért honort sem fi-

gény, csak ne kérje senki, hogy meg kellj en magyarázni.” Mit

zették ki. Mindegy. Ilyenkor gyanút fogok, nem valami titkos cenzú-

tudtál megfontolni ebbõl?

ra mûködik-e itten? De az is lehet, hogy ez a szocializmusból öröMit lehet ebbõl? Semmit. Egy

költ fóbiám. Félreértés ne essék: számon nincs száz panasz, ezek

kollégám azt tanácsolta, hogy

tények. Az ikerregény könnyednek tûnik, ugyanakkor nem biztos,

mivel ez egy nagyon nagy mun-

hogy olyannyira az. Mindenesetre én nagy élvezettel írtam. Na,

kával járó és bonyolult regény,

most e helyett jelent meg ez a novelláskötet.

ezért írjak utána valami egyszerût, könnyedet. Ekkor írtam meg

m é g i s ú g y é r e z t e m n é h a , k ü l ö n ö s e n a z e l s õ h a r m a d , a Rákszem

a Vándorszakácsot, amely egy

történeteiben, minth a a hetvenes évek végérvényesen elveszett

hányattatott sorsú ikerregény

nemzedékét hallanám, Hajnóczyt, Császár Istvánt, talán Ból ya

lett a Weissbrunni levelekkel

Pétert. A világ nem változott vagy a kapcsolódási pontok nem

együtt. Hogy könnyedebb-e, azt

csúsztak szét eléggé?

nem tudom. Azt viszont igen,

A fölsoroltak közül Császár Istvánt ismertem a legkevésbé. De Haj-

hogy részben a gazdasági vál-

nóczy, persze, ott van, muzsikál a háttérben, nem csak a Rákszem

ság hatására a kiadók nem merték vállalni, annak ellenére, hogy 14

Á l o m b ó l , á l o m s z e r û v í z i ó b ó l A p á l i n k a d i c s é r e t é b e n sincs hiány,

ciklusban, hanem az Állati mesékben, és különösen az Út ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS


Csingágóba címû elbeszélésben. Bólya Péterre viszont elég korán ráuntam, bár valamikor a kamaszkorom végén olvastam. A hármas narráció néhol rábonyolít a nyelvre. Nyilván igényli a szerzõ, hogy minél távolabb lépjen a megfestendõ alanytól, de a kedves olvasónak is vannak igényei, különösen úgy, hogy a kötet a klasszikusnál is klasszikusabb kisnovellákkal zárul. Hoz annyit a hármas egység (Balványi, Karácsonyi és az egyes szám elsõ személy), amennyit visz? Én így érzem hitelesnek. Nem bonyolultabb, mint az Esti Kornél. Eggyel több narrátor-alteregó vagy kevesebb, nem mindegy? És ha a drága olvasónak ez a könyv a legelsõ, amit a kezébe vett, akkor magára essen. Végül is: óhatatlanul párbeszédben vagyunk az egész magyar (és nem csak magyar) irodalommal. Amúgy pedig derûs, ironikus háttérzaj végig, sztori k, anekdoták, halál és alkohol, de nem dobják fel az olvasót. Kedvencem ebbõl a kötetbõl a J e l e n t é s a k ó r h á z á b ó l – a z í r ó s o h a n e m v o l t f é l e l me és soha nem érzett fájdalmai a kötet centrumába helyezve. Ez volt a cél? Tolnai Ottó mondta egyszer, Palicson sétálgattunk, nem értem, hogy a magyar írók (a magyarországiakra gondolt), miért rettegnek olyan nagyon az anekdotától. Pedig az anekdota, és itt fölnézett a kék égre, MINDEN. Ránk pedig, akik a Vajdaságban írt magyar irodalommal (-ban) kezdtük, mindannyiunkra Tolnai köpönyegének árnyéka vetül. Meg az Új Symposioné – ezt lehet tagadni, de nem érdemes. Van, aki hûsöl alatta, van, aki vacog. A Jelentés a Kór Házából kivételesen alanyi próza. Ez velem, saját egyszeri és sokáig nagyszerûnek gondolt testemmel történt meg. A cél, amennyiben az irodalomnak van célja, az végsõ soron az élet egyediségének grabancon ragadása, hogy ama csecsemõ halála értelmet nyerjen, ne legyen azonos egy barom halálával. A pálinkalexikonod (a sörszótár nemkülönben) parádés. Szá momra azt bizonyítja, a vidék – „határon innen és túl” – részletei ben is hasonlóan mûködött. A bodzapálinkához – a palócok föld jén borzangnak hívták borzasztó szageffektjeinek köszönhetõen –, unokaként napokon át szemeztük a hazahordott bodzatányé rok ezreit. Ha látod néha szülõfaludat és vidékét, azt látod, hogy hasonlóan tûnt el belõle a múlt minden meghatározó íze, mint például a Palócföldrõl? Hát nagyanyám kemencéjének és az abban sült, kácsazsírral megkent, tenyérnyi cipónak az illata már csak (nyelv)emlék. De apám még fõz pálinkát, és azért az kisüsti esszencia: egy csöpp örökkévalóság, a múlt íze, ahogy tetszik. Aki járt ott és kóstolta, tudja. Amúgy meg, persze, megy minden szét. Az újgazdagok új ízléstelensége, a politika, a nemtörõdömség és igénytelenség rombol, ahogy máshol is. El lehet képzelni, egy majd tízezres nagyközségnek – ez Csantavér – 1, azaz egy képviselete van a szabadkai képviselõ testületben. Kevesebb, mint egy kisebb szabadkai utca felének. És még saját számlaszáma sincs. A borzang jó szó, de a bodzacefre illata nekem szent, távolról sem borzalmas. És ezzel a kijelentésemmel, nem vitatom, azonosultam alteregóim egyikével, ami tudvalevõ, ön- és közveszélyes. Vállalom a kockázatot. ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS


Bedecs László

A táltos és a boszorkány Azt tudjuk, hogy az orvosok és a természetgyógyászok régi ellenté-

míg az orvostudomány kudarcot vall: a regény végén az orvos leg-

te napjainkban valamelyest oldódik, azaz egyre több természetes

kedvesebb betege is meghal: a rontáson nem tud segíteni semmi-

gyógymód kap helyet a hagyományos orvoslás kelléktárában. De

lyen tudomány, semmilyen gyógyszer, semmilyen orvos. A termé-

vajon milyen volt a viszony a 19. század elsõ felében? Elképzelhetõ

szetfeletti és túlvilági erõk itt még le tudják gyõzni õt, több a halott

volt-e, hogy egy kórházi orvos javasasszonyoktól, a gyógynövények

a könyvben, mint az élõ. Aztán kiderül: az orvosunk is hat ujjal

ismerõitõl, boszorkánynak kikiáltott emberektõl szerezzen informáci-

született…

ókat egy-egy betegség leküzdéséhez? Egyáltalán: szóba állt-e a tudomány embere a természeti titkok tudóival? A regény a maga fiktív világában konkrét választ keres ezekre

Különös a regény nyelve is. A szerzõ (aki nem azonos a címlapon feltüntetett Szeghalmi Lõrinczel) alaposan felkészült a reformkor köznapi és orvosi nyelvébõl, kiválóan ismeri a kort: a ruhákat, az ét-

a kérdésekre: egy konkrét helyen, Ungváron és környékén játszódó

rendet, az orvosi eszközöket és azok használati módját, de legin-

eseményekrõl egy konkrét orvos, bizonyos Szeghalmi Lõrincz be-

kább a nyelvet. legalábbis úgy tûnik: nagyon-nagyon jól ismeri

szél, levelekben. A regény pedig másról sem szól, mint a tudomány

mindezt. A legfurcsább azonban az, hogy az elsõre idegennek ható,

és a néhol az õsök tapasztalataival megalapozott, néhol csak babo-

kicsit ijesztõ régies magyarság néhány oldal után ismerõssé, sõt ott-

nás tudás harcáról, amely itt hihetetlen fordulatokat, izgalmas, pergõ

honossá válik, a szelíden adagolt lábjegyzetek pedig az esetleges

történetet, véres jeleneteket és elgondolkodtató párbeszédeket hoz

megakadásokon is gyorsan átsegítenek. Bravúros szöveg ez: a ma-

magával. Borzongató, thriller-be illõ események tanúi lehetünk:

gyar nyelv elõtti tisztelgés is fontos része. Hogy csak egy ízes mon-

egy asszony békákat szül, egy férfit karóba húznak, egy másiknak a

datot idézzek, pont az eseményeket elindító részbõl: „A béka életét

nyelvét vágják ki, valamelyiküknek pedig a szemét is kiszúrják – mi-

kioltám, majd testét egy késsel felbontottam. Odabenn a mindenne-

közben farkasemberek, a lábukon patával szaladgáló zsiványok, az

mû hólyagocskák, edények s csövecskék, melyek az életnedveket

ördögi erõkkel cimboráló boszorkányok és persze kísértetek, vízi

szállították, szokott rendben találtattak”

hullák, jó és rossz szellemek tûnnek fel a normálisnak tûnõ szereplõk körül. Harmincnégy levél számol be az eseményekrõl – amiben a le-

Szeghalmi körül nagyon sokféle ember mozog, mindegyik emlékezetes, jól megformált karakter. Az orvostársakkal, a falusi emberekkel, a nemesekkel és az erdõben bujkáló rablókkal is szót ért, ha

vélformánál sokkal fontosabb az elbeszélés mindenkori jelenideje,

kell puskát ragad, ha kell bottal harcol, máskor okosan érvel és

vagyis az, hogy egy-egy részlet csak a közelmúlt eseményeirõl tud

dönt, néha pedig gyengéden szól a környezetéhez. Nagyon jól kita-

beszámolni, az elbeszélõ sem ismeri a regénybeli jövõt, õ is az olva-

lált, jól megírt hõs õ, olyasvalaki, akire nem csak egy regényt, ha-

sóval együtt halad a történetben. Ez az apró megoldás pedig még

nem akár egy sorozatot is lehetne építeni. És ez talán nem is légbõl

izgalmasabbá teszi a szöveget, és azért is aggódnunk kell, hogy a

kapott ötlet: a regény ugyanis épp az utolsó oldalakon ül le: a ko-

mindig becsületes és bátor orvos egyáltalán túléli-e a megpróbálta-

rábbi oldalakon felépített konfliktusoknak nincs igazi megoldása,

tásokat. Innen nézve pedig másodlagos, hogy maguk a levelek ki-

még a legfontosabb kérdések közül sem kapunk mindenre választ,

dolgozatlanok, nincs címzettjük, nincsenek válaszok, sõt sokszor

sõt elmarad a nagyon várt,

a megszólítás és az elköszönés is elmarad. Azaz inkább naplóbe-

szépen felvezetett nagy

jegyzésként mûködnek a levélnek szánt szövegek, és naplónak tö-

összecsapás is a „jó” és a

kéletes lenne a könyv. Nem is értem, miért döntött a szerzõ a le-

„rossz” között. Innen is sejt-

vélregény mûfaja mellett. De még egyszer mondom: ez a történet

hetõ, hogy mindennek talán

sodrásában csak alig észrevehetõ és egyáltalán nem zavaró ap-

a folytatásban, a regény kö-

róság.

vetkezõ részben kell megtör-

Sokkal fontosabb ennél a Szeghalmi személyiségének és gondolkodásának változása. A békaszüléses esetnél még kétkedõ, a

ténnie. Kíváncsian várhatjuk, így lesz-e.

javas tanácsait eleinte teljesen elutasító orvos szép lassan elhiszi, hogy az ember nem csak testbõl áll, hogy a testi betegségek sokszor lelki eredetûek és tapasztalja, hogy az emberinél nagyobb

Szeghalmi Lõrincz:

erõk is jelen vannak ezeknek a betegségeknek a kialakulásában

Levelek az árnyékvilágból

és persze a gyógyíthatóságukban is. A regény nagyon kimérten, a

Magvetõ Kiadó, 2012

vitákra nyitottan mutatja be az egymásnak feszülõ világértelmezé-

264 oldal

seket, és a fõhõsben végbenõ változást, egészen addig a pontig,

2990 Ft

16

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS


Tarján Tamás

Aki írja Ez most más tészta, mint 1997-es elõzménye, amely 2 jelölés nélkül

falai közé. Mutatóba: Jósika, Gárdonyi, Herczeg, Wass, Benjámin,

viselte a kritikaiszóra-emelkedés a szerzõ esetében sûrû,

Váci, Scott, Manzoni, Saint-Exupéry,

mindig mondanivaló-hévvel átélt hívásait, feladatait szen-

Szolzsenyicin, Eco stb. De nem adós

tesítõ Alkalmak címet. Igaz, az is évtizedeken át kelt, sült,

privilegizáltjai nevével sem. Szakma-

zamatosodott, és – a bírálói-gondolkodói életmû egyik

társi körökbõl Péterfy, Németh G. B.,

csemegéjeként – ugyancsak Wilheim András szerkesztõi

Szegedy-Maszák, Starobinski and Co.

tálalásában (417 oldal) került az olvasó asztalára. Az

A szépirodalomból: Jules Verne Gyula,

irodalmi-képzõmûvészeti-színházi vendéglátó-gourmand

Tandori, az egykoron szétforgácsolt

jelen megszólalása nagyobb tálat kért: 743 oldal rendezi

Határ, úgy általában a „Hordozható

el a szinte kivétel nélkül francia ízeket, itt-ott magyar,

Posztmodern” etc. Elfogultságokból

olasz, egyéb falatokkal.

kevesen építenek olyan racionális

Nehezebb tehát a recenzens dolga, mert a „magyar”

tárgyszerûségeket, mint csodálat és

Alkalmak kapcsán még csak-csak belekotyoghatott az

ámulat, szakértelem és argumentálás,

1935-ben született, 1956 óta Franciaországban élõ literá-

csömör és ízzéporrázás e hérosza, az

tor, mûrajongó, alkotásszemlézõ polihisztrió értékítéletei-

önmagával való, nem egypetéjû iker,

be. De mondhatunk-e bármit is, legalább némi joggal, az

akinek egyik énje még ki sem vetette a

alexandriai könyvtárra elegendõ francia opus,

magáét, a másik már az állítás ellen-

Guggenheim-múzeumokat kitevõ képzõmûvészeti kreáció, nemzeti

próbáját végzi. Fejedelmi többesét („Péterünk” = Nádas Péter, amint

és alternatív színházak szakajtónyi repertoárjára elegendõ elõadás-

a Találkozással épp egy másik Péter, Pierre Tabard fog mellé), ex-

tömeg mérlegelése-méltatásától vagy mérgeskedõ

és implicírozó szóhapaxait, mázsálóra sem könnyen felférõ mondat-

leméltatlanozásától befogadói minõségünkben fejbe kólintva? Hisz’

tonnáinak könnyûségét ki-ki élvezze tenmaga. Túlkapásait,

magunk csak a helyes frank kiejtés körvonalait tudjuk, legföllebb

tartalmiakat és alakiakat, nyilván mindenki másutt leli. „…száz

ezer franc’ szóval spékelve, s a gall határt, sajna, mindössze egy-

czinemihályok ellenében a mindenkori Bónus Tibornak tapsolnánk” –

szer léptük át.

ez Bónusnak sem jön a legjobban.

A magyar kultúra rendkívüli és meghatalmazott párizsi jószolgá-

Az írások az ezerkilencszázötvenes évek vége s a minap közt

lati diplomatájáról, s fordítva: az ottani-arrafeléi történések Magyaror-

keletkezvén, publikációs szétszóratásuk, különféle formai célzatuk

szágra-hírhozójáról, a szenvedélyes mûvészetszeretet és kiolthatat-

miatt öt évtized (francia) mûvészetének földtörténeti rétegeit mindig

lan analitikusi vitaszellem e senkihez nem fogható egyéniségérõl

módosuló, mindig egy vehemenciával rögzítik a késõ modernség,

legalább oly terjedelmes portréábrát kellene festeni, mint amilyet õ

neoavantgárd, újérzékenység – mindösszesen a 20–21. századi

keretezett korábban Határ Gyõzõrõl, az Életút-vallomástól felpapri-

poszthumanitás korából. „(helye, ha, hol)” – íme, a tipikus kérdés

kázva. Az írás (Mint Lorenzo Lotto Pesaróban) az újabb magyar

Albert Pál tollán, történetesen egy képzõmûvészrõl meditálva („Len-

pamfletesszé mintapéldája, a megsemmisítõ dicséret, a pokolba ta-

gyel volt akkor a mi Boldink, Baltazar-Boldizsar-Baltusz-Balthus?

szajtó glorifikálás mestermûve. Huszonkét oldal helyett

Francia mégis…”), a rajzolat alatt 1966–2008-as, épp nem spricce-

egynehanyszor huszonkét sorunk lévén, nem emelhetjük ki az

rezõ, hanem töményítõ dátumpárral. Ha kritikusnak lehet katedrája,

albertpáli írásfolyam monográfia-alapanyagként is érvényes nagy-

Albert Pál onnan társalog, sosem leereszkedõn, a diskurzusban a

szerû észleleteinek ezerét, s nem hozhatjuk szóba a vélhetõen

vastagját szükségképp magának kérve, Giono-, Robbe-Grillet-,

ugyanennyi szöveghelyet, amely a párizsi strázsa õrlelke, a kritikusi

Tournier-, Grotowski-, Strehler- s egyéb szemeszterekkel kápráztatón

örökláng minõsítõ lobbanásaival, (kép- és nyelvtani zavaroktól sem

vesztve szemfényt.

idegenkedõ) stiláris izzásával (olykor kormozásával) szembeni pole-

Az ívnyi elõszó (Adlocutio) befejez(het)etlensége elõre vetíti:

mikus pozícióba kergetne. A fenoménrõl szólhatunk, alkatról és kva-

az eleve rostált óriáskönyv is befejezhetetlen. Egy Morand-esszé

litásról, a kortárs magyar kritika hétköznapi különcérõl, aki úgy ma-

lapjain „Aki írja” fordulattal jelöli magát az Alkalmak narrátora. Halk,

radt olvasó-nézõ-lejegyzõ, egy-közülünk-ember rangban, hogy talár,

régies, rejtekezõ szószerkezet – egy hemzsegõ, vér-mai, kitárulkozó

díszdiploma, nagydíj hirdethetné elképesztõ horizontlátását, tudósi

könyvben.

képességeit, beteljesített programosságát. Az Alkalmak 2 bõséges teret szentel a névsornak, kiket nem(igen) olvas(ott) A. P.: kiket nem enged lehetõleg lakása könyvÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS

Albert Pál: Alkalmak 2 Kortárs Kiadó. Phoenix Könyvek 743 oldal, fûzve, 5500 Ft 17


Tóth Erzsébet költõvel Nagy Zsuka beszélget

Ezt a könyvet csak olvasni lehet Tóth Erzsébet költõi hangja nélkül szerintem nincs kortárs költé-

Másról se szólt a költészetem, nem izgatott, hogy ez most nem di-

szet. Még akkor sincs, ha az irodalmi köztudat, irodalmi kánon

vat. Nézd meg, nekem lett igazam. Haza… Ez a fogalom olyan tág

nem öleli a szerzõt.

és megfoghatatlan, hogy azt is lehetne mondani, minden költõ errõl

A második mondatodat felejtsük is el. Az ember egy szót se tudna

vall öntudatlanul is. Politikai célok kihasználására is alkalmas persze.

leírni, ha folyton azt latolgatná, hol van a kánon, és hol van õ. Cso-

Másrészt, én alig tudok mostanában nem politikai verset írni. Az Aliz

dálatos kortársaim vannak, akiknek bízom az ítéletében, és õk nem

már nem lakik itt címû kötetemben még „besúgó-vers” is van, a Spi-

hízelegnek, hanem tényeket állapítanak meg rólam. Azt is meg-

noza reggelije, de ezt sem felkérésre írtam. Az én vezérem bensõm-

mondják, ha melléfogtam. Különben ha most a Széll Kálmán téren

bõl vezérel. Akik most „vezéreznek”, hova tették a belsõ iránytûjü-

rálépsz a metró mozgólépcsõjére, hatalmas plakáton, fényképen

ket?

szembejövök veled, és azzal a rengeteg emberrel, aki utazik: „Meg-

A másik kérdésem ahhoz kapcsolódik, amit egy költõ tollából ol-

jelent Tóth Erzsébet új könyve – BÖRTÖNVERSEK – Kõrózsa.”

vastam néhány hete arról, hogy az ún. „nemzeti irodalom” fogalma

Engem az olvasó érdekel, nem a kritikus. Ez a rettenetes kor iszonyú

felesleges, hiszen ha anyanyelven íródik egy mû és az adott orszá -

nyomulást igényel. Ha ez a különös reklám – amit ezúton is köszö-

gon belül íródik, akkor az a nemzeti irodalom része, tehát nemzeti

nök a kiadómnak – valakit arra késztet, hogy megvegye a könyve-

irodalom. (Magyarországnak itt is speciális a helyzete, mert ide so-

met, már fél siker. Holott a sikernek sincs semmi köze a költészet-

roljuk a határon túli magyar területeken élõ és alkotó szerzõket is).

hez. De ez messzire vezetne.

De kérdezem én, hogy valaki nõ vagy férfi azt nemcsak – hogy is

Az utóbbi években az úgynevezett – vagyis eddig sehogy sem ne -

fogalmazzak – a nemiségének biológiai látszatai és/vagy jelenléte

vezett – politikai költészet újra elõtérbe került, noha eddig még a

adja. Ennél azért több egy nõ és egy férfi. Sokkal összetettebb,

szót sem lehetett kiejteni, vagy ha igen, akkor azt jelentette, a szer-

sokkal „cselekvõbb” jelenlét.

zõ nem korszerû, avítt, másodrangú költõ és egyébként is ciki.

Nagyon jól közelíted meg, a magyar nyelven írás persze alapfeltéte-

Most pedig azok a szépírói fórumok, amelyek az apolitikus attitûdöt

le a magyar irodalombatartozásnak, és igen, a magyarság, vagy a

választották közéleti szerepnek, jelentõs számban publikálnak szo -

nõiség sokkal több a külsõ jegyeknél. Hogyan éli meg magyarságát

ciálisan érzékeny szövegeket. Ami, persze, dicséretes, ugyanakkor

az ember? Ez a lényeges, nem az ideológia, amit ráaggatnak. Egye-

visszás is: mintha kicentrifugázták volna az eddigi elméleteiket.

dül a minõség számít, a belsõ erõ, ami vagy sugárzik a mûbõl, vagy

Igazából pedig nem ismerik el és meg az irodalom azon létezõ és

nem. Szerencsétlen megfogalmazás a „nemzeti irodalom” ugyanúgy,

élõ vonulatát, amely nemcsak néhány éve fedezte fel a szociálisan

mint a „nemzeti kormány”. Miért? Mi más lenne? Ha nem lenne olyan

érzékeny irodalmat. Nagy Gáspár, Tóth Erzsébet sincs úgy jelen,

neuralgikus pont ma az egész világon az „idegen” fogalma, az ide-

mint azt közéleti költészetük és számos prózai szövegük indokol-

genség, az idegenség jelenléte és napi küzdelmekkel teli jelenléte,

ná. A közéleti líra és diskurzus csak akkor lehet jelen, ha „nem tet-

akkor lehetne errõl beszélni úgy, hogy ne aknákon lépdeljünk. Nem

szik a rendszer”?

az a kérdés, hogy Nyirõ József milyen író. Majd eldöntik az olvasók,

Nagy Gabi, a Litera.hu felelõs szerkesztõje engem is felkért, írjak

ha megismerhetik. Akit tiltottak évtizedekig, mindig érdekesebb. Hát-

„közéleti” pályázatukra verset. Megköszöntem a figyelmet, és azt ír-

rányos helyzetû, persze, ezért pozitív diszkrimináció illetné meg.

tam neki, ha nem vették volna észre, évek óta írok ilyen verseket is,

Az érdekes az, mit mûvelnek a románok a határon. Beengedik?

és ha idõre elkészül valami, elküldöm. Nem készült el, nem tudok

Nem engedik be? Nekünk, kulturált, értékeinkre büszke magyarok-

felkérésre írni. Ha nagyon jóindulatú akarok lenni – és az akarok –,

nak igenis el kell temetnünk méltó módon a halottainkat. Nem errõl

akkor azt mondom, most divat lett „haza”-verset írni. Nem tekintem a

szólt már az Antigoné is? Aki csak a magyar nyelvet tekinti a magyar

kormány elleni merényletnek ezt, mint sokan. Mert, persze, miért

irodalom lényegének, az valamit nagyon nem tud, vagy nem akar

nem az elõzõ kormány idején lett divat alpári szövegekkel szidni a

tudni.

rendszert? A költõ mindig ellenzékben van, ez természetes, hacsak

Nos, hát, úgy tûnik, a nagy kérdések ideje ez. Mert szerintem a

nem államtitkár. Az igazi költõ szívbõl ír, nem a divatok hullámain. Én

másik nagy kérdése az irodalomnak a nõi irodalom, nõ költõ, költõ-

úgy születtem, hogy a „szabadságszerelem” már a génjeimben volt.

nõ „kategória”. Természetes, hogy egy nõ és egy férfi máshogyan

18

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS


éli a világot. Nem teljesen másképp, de azért jelentõsen. Például a te költészeted nõi finomságai, keménységei, „mindenei”, teljességei vajon miért nem képezik ezt a „nõi szakaszt”? A legnagyobb „Tóth Erzsébet-kutató”, a monográfusom is megerõsíti ezt. Ne csodálkozz, igen, már monográfusom is van. Mondhatod erre: na és?! Igen, de csak azért, mert nem tudod, milyen nagy ívû, tágas, elképesztõen sokféle fényben fürdetõ esszét írt és ír rólam Kelemen Lajos. Õ például egyelõre a nõiségemet mintha ki is iktatta volna, arra még nem jutott igazán ideje, vagy a nõiség megnyilvánulásait bevette az emberi megnyilvánulások közé. Õ úgy véli, hogy a nõ is ember, nemcsak asszonyállat, ahogy sokáig tartották. Nagyon sok pótolnivaló van itt még, csak örülök a rengeteg nõi szerzõnek, bár egy kicsit még mindig ott tartunk, hogy „Jé! Egy írónõ!”. Érdekes, az „íróférfi” megfogalmazást még nem hallottam. Barátságok, brancsok, tülekedések, nyomulások döntik el, kit vesznek be és kit nem. Úgyhogy nyugi! Mi csak írjuk, amit írnunk kell. Az Ünnepi Könyvhétre tavaly megjelent összegyûjtött verseid kötete, az Alíz már TÓTH ERZSÉBET · FOTÓ: LAFFERTON KÁLMÁN

nem lakik itt címû. Az idei könyvhétre pe dig a már régen várt Kõrózsa címû köte ted is elkészült. Igazi unikum a palettán. Tele vannak a szövegek nõiséggel, drá mával, szeretettel, keménységgel, jellemés társadalomkritikával szép szóval. Két hátrányos helyzetû nõ börtönpárbeszéde ez. Mispál Attila rendezõ színpadra is álmodta a most megjelenõ kötet verseit. És 2010-ben ezzel a zenés

got egymás után is megszólaltathattam volna, de nekem fontos volt,

színpadi játékkal ünnepelte a Csokonai Színház a költészet

hogy egyszerre szóljon. Akkor még nem tudtam, hogy ezzel magam

napját.Igazi megújulást hozott a költészetedben ez a feladat. Kö -

alatt vágom a fát, hiszen például ezeket a verseket nem lehet el-

rülbelül öt-hat éve alakult át a költõi nyelved és költõi formád. Na -

mondani. Mert még a legnagyobb színésznek is csak egy hangja

gyon fontos, hogy egy író, fõleg egy költõ meg tudjon újulni. Neked

van egyszerre. Tehát ebbõl sajnos, nem lesz felolvasás.

ez sikerült. Milyen élmények és késztetések hozadéka ez a válto -

Ezt a könyvet csak és kizárólag olvasni lehet. Úgy elképzelhetõ,

zás. Miféle új élmények és impulzusok értek a színpadi mû, a szö-

hogy megvalósuljon, amire törekedtem, hogy egyszerre két emberi

vegek és a színházi bemutató kapcsán?

megnyilvánulást éljen át az ember. Bonyolultnak tûnik, pedig nem

Ajjaj! Ha erre most igazán válaszolni lehetne! Kelemen Lajos azt írja,

az. Beszélek hozzád hangosan, te pedig közben egészen másra

nehéz tartani az iramot velem a változásokban. Szerintem minden

gondolsz. Sorolhatnám még a kommunikációs variációkat, a lényeg

érlelõdik az emberben, olyasmi is, amirõl fogalma sincs. Tehát lát-

az, hogy elbeszélünk egymás mellett, nem is tudjuk megérteni a má-

szólag hat-hét éve írom ezt a versregényt, de készülhetett bennem

sikat, mert mindig belebeszélünk a másik szövegébe, és lehet, hogy

már jóval régebben. Egyszerûen azt vettem észre, hogy az addigival

a csönd kifejezõbb lenne. Amikor Mispál Attiláék feldolgozták és

szemben most egy sorban nem egy ember szólal meg, hanem ket-

színpadra vitték a darabot, az már az õ teremtményük, variációjuk

tõ. Egyszerre. Tudom, hogy nem hiszed el, én sem hittem. Nem egy-

volt. Örülök, hogy inspirálhattam õket. De az én könyvem csak ol-

szerû tudathasadás, hanem valami annál is több. Hiszen a két han-

vasva az igazi.

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS

19


Onagy Zoltán

Mukk megy az utcán Kezdjük a kötelezõ körrel. Körmendi Ferenc (1900–1972), bármennyire ismeretlen a mai olvasó számára, világhírû magyar író. Két könyvét, a Budapesti kalandot (1932) és A boldog emberöltõt (1934) rangos francia és amerikai kiadók jelentették meg. A harmincas évek változásáig politikailag semleges. Zenei tárgyú írásait a jobboldalinak számító Magyarságba, publicisztikáját és korai irodalmi dolgozatait a Kiss József alapította polgári baloldali A Hétbe írja. Egy ideig A Hét szerkesztõje. 1932-ben robbant, a Budapesti... irodalmi világszenzáció. Három nagy angol kiadó nemzetközi regénypályázatot ír ki. A reklámnak és a hatalmas nyereménynek köszönhetõen százával dõlnek a kéziratok. Az elsõ díjat a 32 éves Körmendi Ferenc nyeri el Budapesti kaland címû regényével. A regényt huszonöt nyelvre fordítják le, ami sokkolja a korabeli irodalmi kánont. Körmendi magyarországi irodalmi szereplése rövid hét évig,

jás” pártkatonák követték el a merényletet. A másik végigkísért férfi a

1932–1939 közt tart. Banktisztviselõ. Magyarországi íróként 1938-ban

hungarista Mukk Gyula, a bombamerénylet egyik szervezõje.

jelenik meg utolsó regénye Tévedés címmel. 1939-ben Londonba

Ennyi dióhéjban. Barát Miklós és Mukk Gyula megy az utcán, teszi

emigrál, ahol a BBC munkatársa, majd Brazília érintésével 1946-ban

a dolgát. Az elsõ férfi a múltjától búcsúzik, hosszú, elemzõ beszélge-

Amerikába költözik. Az 1948-as Könyvhéten jelenik meg utolsó magya-

tésbe keveredik ismerõssel, ismeretlennel. Körmendi nem sokat foglal-

rul írt regénye Így kezdõdött címmel. Washingtonban él, az Amerika

kozik a nyelvvel, a mai értelemben vett nyelvi finomságokkal. Van egy

Hangja rádiónak dolgozik. Abból, hogy a magyarországi olvasó évtize-

története, azt meséli el pontról pontra. Mintha karcos, öreg filmet lát-

deken át nem találkozott nem hogy regényeivel, de a nevével sem, nyil-

nánk a második világháború elõtti Budapest utolsó órájából. A vásznon

ván erõsen hozzájárult az 1953-ban kiadott, Peter Julian álnéven meg-

kissé darabosan mozognak a szereplõk, különös mondatokat váltanak,

jelentetett The Seventh Trumpet címû, Magyarországon játszódó, ke-

de valahonnan mégis ismerõs minden. 1942–43-ban már leírhatók

ményen szovjetellenes regénye. A 1948-as regény közreadásáig a kriti-

olyan tézismondatok, amelyek 1939-ben (talán) nem tökéletesen egyér-

ka sikerhajszoló bestseller-gyárosnak tartotta, aki lopja a stílust, az Így

telmûek. Íme a kronológia: 1939. szeptember 1., Lengyelország megtá-

kezdõdött (mármint a magyarországi fasizmus kezdõdött így) után im-

madása, 1940. augusztus 30. II. bécsi döntés, Magyarország vissza-

perialista ügynöknek számít. Ami egészségtelen állapot író számára.

kapja Észak-Erdélyt és Székelyföldet, örömtüzek gyúlnak, 1940. au-

Érdemes volna ide másolni a Nagy Spenótból a Körmendirõl írottakat,

gusztusban Hitler megtámadja Angliát (Angliai csata), 1941. júniusban

de az sem érdektelen, ahogyan a Nyugat recenzensei bánnak vele,

a Szovjetuniót, 1941. december 7-én Pearl Harbour, az USA belép a

például a fiatalon vitriolos tollú, aztán évtizedekig irodalmi nagymogul-

háborúba, az erõviszonyok megváltoznak. Egy tézismondat a regény-

ként mûködõ Illés Endre korabeli recenzióját. Körmendi Ferenc Mary-

bõl: „A zsidókérdés ma már mellékkérdés, ma már kezd többrõl lenni

land államban halt meg. Negyven éve.

szó, az egész emberiség kérdésérõl. De a zsidókérdéssel kezdõdött.”

A Júniusi hétköznap elõször Londonban jelenik 1943-ban, magya-

Vagy: „A zsidógyûlölet mögött azonban ott a gyûlölet, az általános, a

rul. Az élmény friss, a nevezetes napot helyszíni tudósításként olvashat-

világérzés, a mindent és mindenkit érintõ, az egész világot illetõ és súj-

juk. A regény egy Népszava újságcikkel kezdõdik, valóságos esemé-

tó õs-gyûlölködés: a rombolás.”

nyeken alapul. 1939, Budapest. Szálasi Ferenc hungarista vezért ép-

A második férfi Mukk Gyula. Feszes, katonás, ellentmondást nem

pen elítéli a Kúria a hungaristák õszinte felháborodására. A helyszíni tu-

tûrõ. Mint a katonák többnyire. Megy, szemléz, irányít, kavar, ügyeske-

dósításban két férfit követünk. Két hajdani gimnáziumi osztálytársat.

dik. A jó és a gonosz harca.

Barát Gyula az egyik, akit éppen utcára tett a zsidókat érintõ B-listázás.

Ezt kapja a kedves olvasó. A jó tempójú regény mellé a budapesti

A magyar-zsidó fiatalember (egy 48-as honvédtiszt leszármazottja) ép-

villamost, az utcákat, az embereket, a kapcsolódási pontokat. Gyorsan

pen dönt kivándorlás dolgában, de az utazása elõtti napon elmegy a

kivégezhetõ regény, kedvcsináló, ezer apró párhuzamra rányitja a sze-

volt munkahelye meglátogatása után a Dohány utcai zsinagógába is.

met. Arra példának okáért, hogy amit Machiavelli elmondott a hatalom

A tények szerint: 1939. február 3-án két kézigránátot hajítanak a Do-

mûködésérõl, nehéz kiegészíteni, a hatalom természetrajza örök és vál-

hány utcai templom elõtt álló tömegre. Tizenhárom ember megsérül,

tozatlan. Arra is, hogy a kisember meg szeretné úszni, arra tesz fel

senki sem hal meg. A merénylet nagy vihart kavar. A sajtó, jó magyar

mindent, miközben a hívõk, az eszelõsök arra játszanak, hogy ne úsz-

szokás szerint, megosztott. Van, aki a szélsõjobbot látja az akció mö-

hassa meg. Fasizmus, kommunizmus, mindegy. Amint a regénynek vé-

gött, mások a kommunistákat, vagy éppen nyakatekert összeesküvés-

ge, a kedves olvasó kap két tanulmányt, hogy õ se úszhassa meg. Na,

elméleteket gyártanak a nemzetközi zsidóság újabb önigazoló manõve-

a tanulmányokat nehezebb. Olvasni is, elfelejteni is, nem hallani meg a

rérõl, ez sem idegen a 21. századtól, lásd WTC-tornyok. A tettesek né-

két tanulmány mára vonatkozó halk megjegyzéseit. (Körmendi Ferenc:

hány hét múlva rács mögé kerülnek. Hungarista, a regény szerint „kop-

Júniusi hétköznap. Napvilág Kiadó, 2012, 253 oldal, 2800 Ft)

20

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS


Miklya Luzsányi Mónika

Egy svájci úri lány a kommunista Magyarországon Sokat beszélünk mostanában a nõi szerepekrõl, azonban kevés olyan asszonysors van elõttünk, amely valóban megáll a mai asszonyok és lányok elõtt is. Olyan élet, amelyben egyformán helye van a családnak, a munkának, ahol a nõ egyenrangú partnere férjének, ám anyaként is maximálisan megállja a helyét. Ráadásul szép, okos, intelligens, mély empátiával rendelkezik, mindemellett erõs, van kiállása, akár a politikai hatalmasságokkal szemben is. Ilyen asszonyt alig találni, s ha a keresésére indulnánk, valószínûleg nem a református parókiákat céloznánk meg, hiszen a lelkészfeleségekrõl másmilyen társadalmi sztereotípiák ugranak be elsõre. Az viszont tény, hogy a sikeres férfiak mögött gyakran egy erõs asszony áll. Így volt ez dr. Gyökössy Endre esetében is, aki felekezettõl függetlenül valóban az egyik legnépszerûbb lelkésze még ma is a magyar keresztényeknek. Ezt bizonyítja az is, hogy töretlen népszerûségnek örvendenek a könyvei, pedig Bandi bácsi már tizenöt éve nincs közöttünk. A Szent Gellért Kiadó gondozásában több tucat könyve jelent meg, s majd mindegyik bestsellernek számít. Gyökössy Endre ugyanis valami olyasmit tudott, amit kevesen. Õ volt

te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az

az elsõ magyar pasztorálpszichológus: egyszerre volt református lel-

én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temes-

kipásztor, nagy mûveltségû teológus és a modern pszichológia dok-

senek el engem!” – ezt a bibliai idézetet választotta Reini az esküvõ-

tora. Baseli egyetemi évei alatt mesterének tudhatta Carl Gustav

jükre a Ruth könyvébõl.

Jungot, az analitikus pszichológia egyik atyját, és Karl Barthot is, a

Sz. Kiss Mária interjúkötetébõl – amelyet õ maga beszélgetõ

modernkori protestáns teológia egyik legnagyobb gondolkodóját.

könyvnek nevez – egy olyan erõs és okos asszony képe rajzolódik ki

Éppen ezért volt képes Gyökössy az ember személyiségét egység-

elõttünk, aki komolyan vette ennek a fogadalomnak minden szavát.

ben látni: olyan érzõ lényként vizsgálni, aki fölött nyitott az ég, s eb-

Reini, aki ideérkeztekor bár három nyelven beszélt, egy szót sem tu-

ben a fölöttesben Isten is ott lakik. Mindezek mellett gyakorló gyüle-

dott magyarul, valóban magyarrá vált az itt eltöltött évtizedek alatt.

kezeti lelkészként könnyen és jól beszélte a hétköznapi emberek

Férje oldalán vállalta mindazokat a nehézségeket, amelyeket Isten

nyelvét. Írásai olyanok, mint egy jó lelkigondozói beszélgetés: azon-

és a világ rámért itt, a Kárpát-medencében. Vállalta a társadalmi ki-

nal bevonnak a szövegbe, viszonyba kerülünk minden gondolatával,

rekesztettséget, azt, hogy hite, férje és német származása miatt

és azonnal továbbgondoljuk, alkalmazzuk a saját életünkre.

megbélyegzettnek számított, vállalta a szegénységet, a szellemi ter-

Reini és Gyökössy Endre szerelme úgy indult, mint egy romanti-

rort. Hogy kislányától kétévesen elszakították, mert a magyar ható-

kus lányregény: visszahúzódó úri lány, aki szûk családján kívül szin-

ságok nem engedték az ötvenes években, hogy elkísérje a szívbe-

te senki mással nem érintkezik, akinek egyetlen vágya, hogy zongo-

teg gyereket Svájcba, s még arra sem volt joga, hogy azután ott le-

ramûvész legyen, elmegy élete elsõ báljára, s ott megtalálja szíve

gyen saját gyermeke temetésén. Hogy el kellett temetnie egy másik

hercegét, aki azonnal meg is kéri a kezét.

fiát is, aki önkezével vetett véget az életének, mert nem akart a vö-

Ruck Reinhild, Gyökössy Endre késõbbi felesége életében való-

rös diktatúrában kitaszítottként élni. És mindezek között nem veszí-

ra vált ez az álom, de nem tartott sokáig. No, nem azért, mintha a

tette el hitét, nem keseredett el, hanem kilencven évesen is megõriz-

magyar fiú elállt volna a lánykéréstõl, hanem azért, mert ez az el-

te humorát és vidámságát. Amikor szükség volt rá, fõállású anyaként

jegyzés 1941-ben történt. A fiút katonai paranccsal hazarendelték,

gondozta otthon a gyerekeket, lelkészfeleségként végezte a gyüle-

így felgyorsultak az események, az alig húsz esztendõs Reininek

kezet körüli teendõket, majd munkát vállalt a svájci nagykövetségen,

döntenie kellett: vagy követi jövendõbelijét a fasizálódó Magyaror-

mert szükség volt a keresetére, s mindezek mellett tudós férjének

szágra, vagy véget vet a kapcsolatnak.

mindvégig szellemi partnere maradt.

Ekkor a sors mûfajt váltott, a romantikus lányregény történelmi

Szellemi partner számunkra is, pedig nem tesz mást, csak me-

kalandregénnyé alakult. A történelmi díszletek ismerõsek: háború,

sél az életérõl. De ezt olyan bölcsességgel teszi, hogy érdemes el-

zsidóüldözés, kommunista uralom, deklasszálás, forradalom, majd

gondolkodni minden szaván. Hiszen a sors újra mûfajt váltott, Reini

diktatúra újra, immár puhább formában. És ennek a svájci úri lány-

élete beszélgetéssé szelídült.

nak ilyen viszonyok között kellett megvalósítania azt a sorsképletet, amely mellett saját maga döntött. „Ahová te mégy, odamegyek, ahol ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS

Sz. Kiss Mária: Reini Harmat Kiadói Alapítvány. 212 oldal, 2012, 2500 Ft 21


Kiadók ajánlják CHUCK SPEZZANO Ha fáj az nem szerelem A sikeres kapcsolatok titka

ABA KÖNYVKIADÓ 1114 Budapest, Bartók B. út 55. • Tel./Fax: 212-2443 E-mail: info@atlanticpress.hu www.atlanticpress.hu TRUX BÉLA A templomos lovag AKKON-I Tristan von Zorn, a Templom lovagja egy tragikus szerelem emléke elõl menekül a Szentföldre. Tripolisz eleste után Akkonban véres eseményekbe sodródik, majd a rend minden tilalma ellenére újabb szerelmi dráma fõszereplõje lesz

Érezted már, hogy annyira szeretsz valakit, hogy szinte fáj? Elárulunk egy titkot: az igazi szeretet nem fájhat, csak boldogságot hozhat. A könyv megmutatja a szeretet, a megértés, az öröm és a boldogság felé vezetõ utat. Az élet 366 aranyszabályát megfogalmazva spirituális útmutatóként szolgál a hétköznapokra. Ismerd fel a törvényszerûségeket magad körül, hogy az önismereten keresztül kiteljesedett, boldog életet élhess! 2700 Ft

BOOKART KIADÓ 530154 Miercurea Ciuc str. Márton Áron 49. Romania · Tel.: 00-40-744-778407 Email: office@bookart.ro • www.bookart.ro

125x200 mm, fûzött, 685 oldal, 3499 Ft ATLANTIC PRESS KIADÓ 1114 Budapest, Bartók B. út 55. • Tel./Fax: 212-2443 E-mail: info@atlanticpress.hu www.atlanticpress.hu KÁLMÁN MARI Ecetudvar Kálmán Mari második regénye egy épp csak öntudatra ébredõ lány története, akinek meg kell küzdenie szülei mindent és mindenkit kirekesztõ zárt világával, és paranoiás anyja zsarnokságával. Kilépése a szülõi házzal való teljes szakításhoz vezet. 140x205 mm, 144 oldal, kötött védõborítóval, 2690 Ft

BIOENERGETIC KIADÓ 1121 Budapest, Svájci út 13. • Tel./fax: 394-2682 E-mail: info@bioenergetic.hu • www.bioenergetic.hu LÉNÁRT GITTA Élõ italok könyve A smoothie-t fordíthatnánk akár folyékony életenergiának is, hiszen a nyers vagy élõ italok akkora mennyiségû zöldséget és gyümölcsöt juttatnak szervezetünkbe, amelyet rágással esélyünk sem lenne magunkhoz venni. Magyarország elsõ számú nyers étel szakértõje, Lénárt Gitta bevezet e tápláló, gyógyító italok világába, receptekkel és gyakorlati tanácsokkal látva el minket, hogy elinduljunk egy egészségesebb, erõtõl kicsattanó élet felé. 2600 Ft

22

BÁRÓ RADVÁNSZKY BÉLA Régi magyar szakácskönyvek Radvánszky Béla munkája eredetileg 1893-ban jelent meg. Többek közt megismerhetjük belõle az erdélyi fejedelmi udvar fõszakácsának fõzéstudományról írt értekezését, sok száz 17. századi magyar recepttel, hal, vad, szárnyas stb. ételekrõl. A/5, 413 oldal, kötött, 3990 Ft OSIRIS KIADÓ 1053 Budapest, Egyetem tér 5. II. em. 10/A Tel.: 266-6560 • Fax: 267-0935 E-mail: kiado@osirismail.hu • www.osiriskiado.hu

. HANKISS ELEMÉR A Nincsbõl a Van felé Gondolatok az élet értelmérõl

MARKÓ BÉLA Boldog Sziszüphosz. Haikuk 2011-bõl Markó Béla haikui a természet pillanatképeinek részesévé teszik az olvasót, ugyanakkor szabad szárnyalásra késztetve annak képzelõerejét. Ezt a hatást a kötet nagyszerû illusztrációi csak fokozzák. Ill.: Részegh Botond 160x160 mm, 160 oldal, kötött, 2490 Ft HAJDÚ FARKAS-ZOLTÁN A homályban maradás ösztöne Képes regény

PERGEL ZSOLT Apácabordély A vidéki „fontos elvtárs” saját leányát küldi zárdába, hogy biztonságban legyen, amíg arisztokrata származású szerelmét eltakarítják. Azon a Magyarországon azonban az apácazárda sem az, aminek látszik, s Borbála sem lehet gyõztes, legfeljebb túlélõ. 140x205 mm, 144 oldal, kötött védõborítóval, 2690 Ft

HISTÓRIAANTIK KÖNYVKIADÓ 1077 Budapest, Almássy tér 16. • Tel.: (30) 548-0510 E-mail: info@historiaantik.hu • www.historiaantik.hu

Hajdú Farkas-Zoltán dokumentumregénye, egy tervezett regényfolyam elsõ része, sokmûfajú alkotás. A szerzõ a „képes regény” alcímmel látja el, ez annyiban igaz, hogy Vidák Zsolt festményei valóban nem csupán illusztrációi a szövegvilágnak. Ill.: Vidák Zsolt 120x212 mm, 272 oldal, kötött, 3590 Ft KÁLI ISTVÁN Bíbor Avagy Hórusz szeme A regény központi alakja egy magányosan élõ, négygyermekes egészségügyi asszisztensnõ. Élete nagy szerelmét, egy sclerozis multiplexben szenvedõ beteggel való viszonyban találja meg. Egy beteljesülõ sors keresztezõdése egy elmúló, tragikus sorséval. 120x212 mm, 384 oldal, kötött, 2890 Ft

Van-e nehezebb s nagyszerûbb kaland, mint esetlegesen csordogáló életünk értelmének keresése? Nem hiú ábránd-e, hogy megtalálhatjuk? Hankiss Elemér új könyve az évszázadok során ezekre a kérdésekre adott válaszokat tekinti át. Hankiss Elemér összegyûjtött munkái sorozat A/5, 312 oldal, flexibilis kötés, 3280 Ft PESTI KÖNYV KIADÓ 1188 Budapest, Szigeti K. u. 34/B Tel.: (70) 318-2536 E-mail: pestikonyvkiado@gmail.com www.balazstortenetei.eoldal.hu SIMON ISTVÁN Balázs történetei Egy alsó tagozatos kisfiú hétköznapi kalandjai otthon és az iskolában, sok humorral, nem csak gyerekeknek.

Ill.: Koska Zoltán 148x210 mm, 176 oldal kötött, 2199 Ft PRO PANNONIA KIADÓ 7621 Pécs, Király u. 33. Tel.: (72) 213-379 • Fax: (72) 516-866 E-mail: info@propannonia.hu • www.propannonia.hu DÉNES GIZELLA Harminc ezüst A jól ismert, népszerû írónõ 1930-as években született, 1820–1900 között játszódó, kiadatlan regénye. Középpontjában egy árvaságra jutó zsidó fiú mostoha sorsa, majd – I. Ferenc Józseftõl nemesi címet kapó – nagyvállalkozóvá válásának története áll. Pannónia Könyvek sorozat A/5, 336 oldal, fûzött, 2500 Ft

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS


Kiadók ajánlják SÁROSI ISTVÁN Veszedelmes – sms – viszonyok Az ismert drámaíró második regénye, középpontjában egy magas hõfokú, titkokkal teli szerelem és egy vele összefonódó – rágalmakkal kísért – színházigazgatói pályázat históriája áll. A könyv regénytechnikai újdonsága, hogy fõként sms-ekre épül. Pannónia Könyvek sorozat, A/5, 256 oldal, fûzött, 2500 Ft SZAK KIADÓ 2060 Bicske, Diófa u. 3. Tel.: (22) 350-209 • Fax: (22) 565-311 E-mail: info@szak.hu • www.szak.hu

TARANDUS KIADÓ 9024, Gyõr, Baross Gábor út 73. Tel./fax: (96) 410-957 E-mail: info@tarandus.hu • www.tarandus.hu GAÁL MÓZES Nehéz idõk A Nehéz idõk a török korszak hétköznapjaiba enged bepillantást a szerzõtõl megszokott mesélõkedvvel. A kötet térbeli kerete: a széthulló Magyarország, az Erdélyi Fejedelemség megszületése, a török hódoltság berendezkedése. Történelmi pillanatfelvétel a korszakról. 134x190 mm, 176 oldal, kötött, 2690 Ft GAÁL MÓZES A szeretet A regény Gaál Mózes egyetlen mûve, melyet bevallottan „serdülõ lányoknak” írt, lévén fõszereplõje egy tizenéves kislány. Megpróbáltatásai, helytállása azonban jócskán túlnõnek a szerzõi instrukción, hiszen története egy klasszikusnak nevezhetõ századeleji szolgálósors, amelyben a szemlélõdõ lélek újra és újra rácsodálkozik az élet kihívásaira. 134x190 mm, 168 oldal, kötött, 2690 Ft

MARK RUSSINOVICH A nulladik nap Izgalmas thriller a zseniális szerzõtõl az informatika világából: a nyugat ellen folytatott kiberdzsihád víziója. Ford.: Kis Balázs AK/40, 352 oldal fûzött, 3900 Ft

CSIKY GERGELY Görög-római mythologia

SZÉPHALOM KÖNYVMÛHELY 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. Tel.: (20) 533-3939 • Fax: 351-0593 E-mail: iroszak@t-online.hu www.szephalom-konyvmuhely.hu JÁMBORNÉ BALOG TÜNDE Odette vendégei Szakácskönyvféle régi és újabb történetekkel Novellafüzér Ahogy egy mozaikkép színes kockákból, úgy épül fel ez a család-, város- és hivatástörténet az egyes elbeszélésekbõl. Az elbeszélések az olvasó elé tárják a dél-alföldi táj és a szereplõkhöz tartozó világ szokásait is, nem utolsósorban az asztali örömöket: minden novella magában foglal egy hozzátartozó receptet. A/5, 240 oldal, fûzött, 2400 Ft KARÁCSONY SÁNDOR Nyugati világnézetünk felemás igában Tanulmánykötet „E könyv alapproblémája a görög-római és a keresztyén kultúra egymásba fonódása. Az ókori klasszikus értékek – a könyv alaptétele szerint – tovább élnek a keresztyén értékek mellett és pervertálják azokat. ...A keresztyén és a klasszikus értékek viaskodásából igen sokszor felemás világnézet alakul ki.” – írja a kötet utószavában dr. Kontra György. A/5, 176 oldal, színes, fûzött, 2000 Ft

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS

Csiky Gergely a 19. század, de teljes magyar literatúránk egyik legjelentõsebb drámaírója. A gazdagon illusztrált kötet a magyar mûvelõdéstörténet páratlan alkotása, benne összefoglaló képet nyújt a mitológia szereplõirõl; a kötetet bátran ajánljuk az ifjabb olvasóknak is, akik csak most ismerkednek az ókori mondakörök bámulatos világával. 134x190 mm, 328 oldal, kötött, 3790 Ft KOSZTOLÁNYI DEZSÕ Látjátok, feleim Csaknem negyven magyar íróról, költõrõl írt Kosztolányitanulmányt kap kézhez az olvasó: Balassi, Csokonai, Vörösmarty, Arany, Petõfi, Madách, Eötvös, Kemény, Jókai, Mikszáth, Gyulai Pál, Reviczky Gyula, Komjáthy Jenõ és mások. Némi túlzással azt is mondhatjuk: egy kis magyar irodalomtörténet vázát olvashatjuk a gyûjteményben. Szerk., válogatta: Réz Pál, 142x190 mm 288 oldal, kötött, 3490 Ft HEINRICH HEINE Útirajzok A romantika Európájának valós tükre a napló, melyben Heine a szellem örök jogairól elmélkedik, s a világot keresztes pókként dogmáival rabságban tartó egyház uralma és a nemesség üres dölyfje ellen lázad. Írása esztétikai hitvallás is egyben, melynek hatása lángként futott keresztül a korabeli Európán. Ford.: Benedek Marcell, 142x190 mm, 136 oldal, kötött, envelop, 2200 Ft

J. W. GOETHE Utazás Itáliában A francia forradalom elõestéjén indult útnak Goethe Itália felé, Dante hazájába, ahol végül két éven át bolyong. A mûbõl az emberélet teljes gazdagsága bontakozik ki, az ott szerzett felismerések kortalanná emelik a mûvet, üzenetei és meglátásai egy egész korszakra kiterjesztették hatásukat, mi több, mintául szolgáltak az utókornak. Ford.: Rónay György, 142x190 mm 376 oldal, kötött, envelop, 3490 Ft ABAFI LAJOS A szabadkõmûvesség története Magyarországon A kultúra megannyi területén tevékenykedõ Abafi Kazinczy-kutatásai során merült el a szabadkõmûvesség rejtelmeiben. A könyv kétszáz évnyi magyar történelem szellemi hátterének interpretálása, mely egyben a magyarországi, tágabban a kárpát-medencei szabadkõmûvességrõl szóló szakirodalom alapmûve, ugyanakkor páratlanul izgalmas olvasmány. 142x190 mm, 480 oldal, kötött, 3490 Ft SZILÁGYI SÁNDOR Erdélyország története különös tekintettel mívelõdésére I-II. kötet A magyar mûvelõdéstörténet egyik nagyszabású vállalkozása volt Szilágyi Sándor hatalmas monográfiája szülõföldjérõl, mely 1866-ban jelent meg. A mû az elsõ autentikus Erdély-történet, mely népszerûsítõ kötetnek íródott, hatásában és utóéletében Orbán Balázs korabeli munkáihoz hasonlítható. A mûvelõdéstörténeti alapmû másfélszáz év után jelenik meg új köntösben. 142x190 mm, 568 + 616 oldal kötött, 4690 Ft / kötet DANTE ALIGHIERI Pokol Baranyi Ferenc Kossuth-díjas költõ új Pokol-fordítása formailag hûséges és tartalmilag pontos magyarításban, ugyanakkor ihletett költõi szépséggel hozza közelebb a mai olvasókhoz a magasságaiban és mélységeiben páratlan dantei poézist. A Baranyi-Dante régóta várt megjelenése ünnepi eseménye a hazai könyvkiadásnak, mûfordítás-irodalomnak és dantisztikának. 125x190 mm, 280 oldal kötött, envelop, 3990 Ft

23


Kiadók ajánlják TERICUM KIADÓ 1136 Budapest, Hollán Ernõ u. 9. Tel.: 453-0927 • Fax: 240-5673 Honlap: www.tericum.hu FRANCES MAYES ÉS EDWARD MAYES Napsütötte szakácskönyv Frances Mayes férjével, Eddel ebben a könyvben több mint 150 receptet osztanak meg az olvasóval, mindazokat, amiket õk maguk is sokszor megfõztek, és amelyek legfõbb tulajdonsága a jó minõségû hozzávaló. Több, mint két évtizede nevezeték ki új otthonuknat a Cortona melletti Bramasolét, itt készítették el mindazokat az ételeket, amelyek ebben a szakácskönyvben szerepelnek. Azonban ez a könyv nem pusztán receptek gyûjteménye. Rengeteg közös élményt idéz. 203x254 mm, 224 oldal kötött, védõborítóval, 5970 Ft C. W. GORTNER Az utolsó királynõ A Medici Katalin vallomásai szerzõje új könyvében megint csak a történelem egyik érdekes és vitatott nõalakját kelti életre. Õ kasztíliai Johanna, Spanyolország tragikusra fordul. Lenyûgözõ regény egy izgalmas korról. 142x197 mm, 496 oldal kötött, védõborítóval, 3970 Ft MELISSA SENATE A szerelem konyhája Holly szerelmi csalódásában vidékre menekül olasz nagymamájához. Camilla nagyi nemcsak az olasz ételek elkészítéséhez ért, hanem a jósláshoz is. Holly élete gyökeresen megváltozik, de igazi fordulat akkor következik, amikor az olasz fõzõtanfolyamára egy tízéves kislány iratkozik be, hogy megtanuljon vacsorát fõzni az apjának, aki jóképû és hihetetlenül kökényszemû. 142x197 mm, 328 oldal kötött, védõborítóval, 3570 Ft JEFFREY EUGENIDES Házassági összeesküvés A Pulitzer-díjas szerzõ új regénye azonnal felkerült az amerikai toplisták élére, s máris 18 országban vették meg a kiadási jogokat, sõt már a filmjogokat is eladták. Az 1980-as években játszódó regény alapszálai három friss diplomás körül tekeregnek képlékeny szerelmi háromszöget alkotva. 142x197 mm, 488 oldal kötött, védõborítóval, 3970 Ft

ELEANOR MORAN Reggeli az ágyban Recept: végy egy öszszetört szívû hõsnõt, keverd össze egy nagyképû celeb séffel, gyújts alá, fõzd puhára, és kész is egy újabb nõi regény. Van benne minden, ami kell: csalódás, fõzés, a profi konyha kulisszatitkai, humor és természetesen szerelem. Egy ilyen intelligensen megírt romantikus lektûr után a desszert már nem is hiányzik! 142x197 mm, 488 oldal kötött, védõborítóval, 3970 Ft MÉRÕ LÁSZLÓ Mit gondol a golyó? Ötperces esszék Mérõ László új tárcái kicsit Örkény egyperces novelláira emlékeztetnek. A szerzõ ezúttal is olyanról ír, amit érdekesnek talál: az élet dolgairól, a gazdaságról, a lélek dolgairól, sõt politikáról is. A könyvet Miltényi Miklós szellemes rajzai illusztrálják. 124x183 mm, 224 oldal kötött, védõborítóval, 3170 Ft

Az Oxford University Press ajánlata: Az új szókincsfejlesztõ zsebszótár 3.500 szót és kifejezést tartalmaz, 180 témakör köré csoportosítja a megtanulandó szavakat. Segít benne, hogy megtanuljuk, mikor és hogyan használjuk a megtanult szót, a mellékelt kis maszk segítségével pedig magunk ellenõrizhetjük tárgyi tudásunkat. A nyelvtanulók B1 szinttõl egészen a C2 szintig használhatják, kiváló segítség a Cambridge English és az IELTS vizsgákhoz. Együtt használva az Oxford Learner's Pocket Grammar-rel és a Pocket Dictionary-vel pedig még könynyebb.

VÁLTOZÓ VILÁG MOZGALOMÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 1132 Budapest, Váci út 54. • Tel.: 786-5165 E-mail: vvma@valtozovilag.hu www.valtozovilag.hu NAGY KÁROLY Zeusz felesége Héra istennõ feljegyzései a szerelemrõl Az istenek barátságban éltek a földiekkel. Halandó döntõbíráskodott a Zeusz-Héra vitában: a szeretkezés kinek nyújtja a nagyobb gyönyört: a férfinak vagy a nõnek? Ilyenekrõl szól a csapodár Zeusz hûséges feleségének naplója. www.valtozovilag/hera.htm 140x210 mm, 280 oldal, 2890 Ft

Oxford Learner's Pocket Word Skills 3200 Ft Oxford Learner's Pocket Grammar 3035 Ft Oxford Learner's Pocket Dictionary 3690 Ft

A könyvek megvásárolhatók:

NAGY KÁROLY Szovjetösztöndíjasok voltunk 1956-ban Emlékek és dokumentumok

Librotrade Kft. 1173 Budapest, Pesti út 237. Tel: 254-0273 • Fax: 257-7472 e-mail: books@librotrade.hu www.librotrade.hu

Egyek voltunk az itthoniakkal egy nem pontosan elképzelt demokratikus kibontakozásnak a követelésében. Elfogadtuk, hogy ez csak fegyveres harccal sikerülhet a gyûlölet és a gyilkos uszítás hangja ellenére.

Famulus Könyvesbolt 1137 Budapest, Újpest rakpart 6. Tel: 349-3656 • Fax: 288-0769 e-mail: famulus@chello.hu www.famuluskonyv.hu Bookshop Kft. 1052 Budapest, Gerlóczy utca. 7. Tel: 318-8633 e-mail: info@oupbooks.hu

www.valtozovilag.hu/szovjetosztondijasok.htm 140x210 mm, 384 oldal, 2940 Ft

24

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS


40. Tokaji Írótábor 2012. augusztus 15-16-17. Eltiltva és elfelejtve A hallgatás és elhallgattatás évei a magyar irodalomban Az irodalom és a politikai hatalom viszonya a 20. században végzetesen befolyásolta az alkotói sorsokat, irodalmi pályákat, a frissen formálódó és a már lezárt életmûvek helyzetét. A szakmai szervezetek, az autonóm irodalmi orgánumok felszámolásától, az „ellenséges” vagy „reakciós szemléletû” szerzõk betiltásától, elüldözésétõl, bebörtönzésétõl a klasszikus irodalmi alkotások ideológiai alapon történõ megcenzúrázásáig, a fiatal tehetségek kontraszelektálásáig, a kortárs alkotók hamis hierarchiájának kialakításáig, késõbb a nyilvánosság, a szakmai befogadás zsilipjeinek a „tiltott, tûrt, támogatott” minõsítések jegyében történõ mozgatásáig számtalan eszköz állt a hatalom rendelkezésére, hogy létrehozza az általa teljes mértékben uralt és irányított irodalmi életet. Ez a következetes irányítás határozta meg az irodalomközvetítõ rendszerek: az oktatás, a könyvtárak, a rádiók, a filmgyártás, majd a televízió által reprezentált kánont, amely számos értéket is magában foglalt ugyan, de a különbözõ politikai idõszakokban – például 1945–49, 1950–56, 1957–61 – könyörtelenül kiiktatta a köztudatból a vele azonosulni nem képes, nem hajlandó alkotókat. Így törölték a II. világháborút követõ évtizedek magyar irodalmából pl. Bánffy Miklós, Dsida Jenõ, Hamvas Béla, Ignácz Rózsa, Kodolányi János, Kós Károly, Márai Sándor, Mécs László, Nyirõ József, Reményik Sándor, Tormay Cécile, Várkonyi Nándor, Wass Albert és más kiváló írók, irodalmárok nevét, életmûvét, könyveit. Mindezt hosszú évtizedek alatt, állami költségvetésbõl fizetett irodalmi hivatalnokok serege végezte el, munkájuk máig érvényes hatása a sok, ma is hiányos változatban közkézen forgó könyv, a különbözõ oktatási szinteken máig torz és hiányos értékrendet közvetítõ tankönyvek, a politikai tabuk alapján létrejött hamis kánonokat körömszakadtáig védõ szakemberek utóvédharca. De vajon utóvédharc-e ez? Mi magyarázza a „szocialista” kultúrpolitika megalkotta, de a posztmodern teoretikusok által is sok esetben elfogadott és igazolt értékrend azonosságait? Miként jött létre szövetségük az irodalomtörténet és -tudomány legfelsõ szintjein, a kitiltott és elfeledett irodalmi alkotók és munkáik ignorálására? A rendszerváltozás utáni könyv- és folyóirat kiadás, valamint az autonóm szellemi mûhelyeket segítõ irodalomtámogatási rendszer kikezdte ezt a nemzetközi hátországgal is bíró, szilárd és magabiztos, de végtelenül egyoldalú értékrendet. Megpróbálta a valós irodalmi értékekkel kiegészíteni az elmúlt hatvan év ideológiai alapokon beszûkített és megcsontosodott kánonját. Sikerrel jártak-e erõfeszítéseik? Mi hiányzik ahhoz, hogy kialakuljon a magyar irodalmi élet egészséges önismerete és önbecsülése? A 40. Tokaji Írótábor azért idézi meg azokat a történelmi pillanatokat, amikor a diktatúra a megtorlás, a tiltás, a korlátozás rendszerét létrehozta, ill. amikor az ízlésbeli és ideológiai eszmecserét akadályozó gyanakvás és megosztottság túléli korát, hogy felhívja a figyelmet a jelen kétarcúságára, egyszersmind ösztönözze egy elõítéletekkel teli, értékzavaros korszak örökségének felmérését és felszámolását. Tanácskozás helyszíne: A Tokaji Ferenc Gimnázium, annak kollégiuma és kertje, a tokaji Paulai Ede Színház. A táborba való jelentkezést levélben a H-3501 Miskolc, Pf / 375 vagy a tokaji.irotabor@chello.hu címre várjuk. Tájékozódhat honlapunkról is! www.tokajiirotabor.hu Érdeklõdni lehet a következõ számokon: 06-46-359-923 - 06-20-453-48-90 ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS

25


Starcz Ákossal, a Bookline vezérigazgatójával Lafferton Kálmán beszélget

Nem vitrin vagyunk, ahol le lehet rakni egy raktárkészletet 2008-ig a könyvszakmában ismeretlen volt a neved, aztán rövid

talmakat. A papír alapon jól fogyó bestsellereket e-könyv formátum-

idõ alatt mindenki megtanulta. Mielõtt a Bookline-hoz kerültél, mivel

ban lehetetlenség megszerezni, nem azért, mert a külföldi jogtulaj-

foglalkoztál?

donos nem hajlandó erre, hanem mert a magyar kiadó fél odaadni.

Nem voltam se könyves, se kereskedõ. Korábban banki területen

Úgy látom, nagyon lassú folyamat eredménye lesz, amíg a kiadók

dolgoztam. Fõként internetes banki termékek kialakításával és a

belátják, megkerülhetetlen lépés, hogy belépjenek az e-könyv piac-

hozzájuk kapcsolódó üzletágak vezetésével foglalkoztam. Ezt köve-

ba. Az e-könyv értékesítésünket, amely most is a kiadók rendelkezé-

tõen kerültem a Közép-Európai Média Zrt.-hez, jelenlegi fõtulajdono-

sére áll, addig folyamatosan fejlesztjük, korszerûsítjük.

sunkhoz, amelynek üzletfejlesztési igazgatója vagyok. Kezdetben tu-

2010-ben indítottátok el a Bookline Top 50 elnevezésû, havonta

lajdonosi képviselõként a felügyelõ bizottságot vezettem, 2008-tól

publikált sikerlistát. Beváltotta a hozzáfûzött reményeket, mennyire

azonban a cég vezérigazgatói teendõit is ellátom. Különös játéka a

vált a szakma, illetve az olvasók iránytûjévé?

sorsnak, hogy az ötletem nyomán az Inter-Európa Bank által alapított

Ezt a kiadóktól és az olvasóktól lenne érdemes elsõsorban megkér-

Legjobb internetes kereskedõ címet a bank munkatársaként én ad-

dezni; magam úgy látom, hogy „abszolút” mérce lett. Lehet vitatkoz-

tam át 2005-ben Márffy Györgynek és Dietrich Tamásnak, a Bookline

ni a lista számszaki helyességén, de olyan kiadófüggetlen „hõmérõ-

akkori tulajdonosának és vezérigazgatójának.

jévé” vált a piacnak, amit nem befolyásol se a mi, se más cég keres-

Amikor átvetted a cég irányítását, mi volt a legfontosabb megol -

kedelmi irányultsága. A kiadók ennek segítségével is mérik magu-

dandó feladat?

kat, munkájuk során ezt használják, hogy egy-egy könyv teljesítmé-

A cég stabilizálása. Egy nehéz pénzügyi helyzetben lévõ cégnek új irányt kellett szabni, mert ugyan az árbevétele folyamatosan két

nyét, vagy egymáshoz mérhetõ erõviszonyaikat felmérjék. Van visszajelzés arról, hogy mennyire használják a listát az olvasók?

számjegyû növekedést mutatott, viszont a veszteség is ugyanilyen

A forgalmunk több százalékos növekménye a sikerlistának köszön-

mértékben növekedett, legjobb esetben is stagnált. Ez egybe esett

hetõ. Nagyon fontos a szakmai elismertség, de ennél sokkal fonto-

a könyvpiac kezdõdõ hanyatlásával, az akkor induló pénzügyi vál-

sabb, hogy kereskedelmileg is hasznos. A vásárlók döntõ többsége,

ságnak elsõ hullámaival. Tehát nagyon nehéz helyzetben kezdtük

akik az oldalunkra jönnek, megnézik a sikerlistát és legtöbbször vá-

meg a reorganizációs folyamatot, amelynek elsõdleges célja az volt,

sárolnak is belõle.

hogy a Bookline nyereségesen mûködõ, saját lábán megállni képes

Egy ideje a könyv mellett mûszaki és drogériai termékek, játékok,

vállalat legyen.

ajándékok is megjelentek a Bookline kínálatában. Miért volt szük -

Keveset hallani manapság a 2010-ben a Líra és a Bookline által

ség a bõvítésre?

közösen alapított eKönyv Magyarország Kft. mûködésérõl, amely a

Ezekkel a termékekkel már akkor foglalkozott a Bookline, amikor én

digitalizált tartalmak hatékony terjesztésére jött létre. Hol tart most

odakerültem. Furcsa mód azonban nem vett róla tudomást sem a

a projekt?

kereskedelem, sem a vásárló. Amikor a Közép-Európai Média meg-

A projekt elindult, de hamarosan megakadt. Egy német technológián

vásárolta a Bookline-t, a stratégia folytatása mellett döntöttünk, mert

alapuló, szimkártyával rendelkezõ, E-lnk kijelzõvel ellátott olvasót

már akkor is látszott, hogy a könyvpiac addigi emelkedése megtor-

szerettünk volna bevezetni Magyarországon a T-Mobillal közösen,

pant. A másik mozgatórugó pedig az volt, hogy a könyves kereske-

de a technológia fejlesztése zsákutcába jutott. A német befektetõ

delem hozta ügyféladatbázist remekül tudjuk más termékek vásárlá-

társunk által kialakított hardveres és a szoftveres környezet nem volt

sa esetén is használni. Tehát csak tovább folytattuk a már megkez-

olyan minõségû, amihez szívesen adtuk volna a nevünket, ráadásul

dett munkát.

az olvasó is drága volt a piac többi e-könyv olvasójához képest.

Tavaly õsz óta a Leo Burnett nemzetközi reklámügynökség irányítja

Emiatt ezt a német szálat lezártuk és új stratégiai partnert kerestünk.

a kereskedelmi kampányaitokat, mik a tapasztalataitok, meglát-

A napokban egyeztünk meg egy cseh befektetõ társasággal, a hét-

szott a tevékenységük a karácsonyi forgalmatokon?

végén írtuk alá velük a szerzõdést. Reményeink szerint mostantól az

A Leo Burnett-tel való együttmûködésünk egy stratégiai együttmûkö-

olvasót az Amazon Kindl olvasójával összemérhetõ áron fogjuk tudni

dés kezdete. A Bookline kereskedelmi tevékenységének kiszélesíté-

kínálni, s a közösen kialakított projekt Csehországon kívül Magyaror-

se olyan összetett feladat, amelyre egy profi, nemzetközi tapasztala-

szágon és Lengyelországban is el fog terjedni.

tokkal rendelkezõ cég felkérését láttuk indokoltnak. A reklámügynök-

Látok egy olyan problémát a projekttel kapcsolatban, mely szerint a

ség tevékenysége nagyon hasznosan támogatta a karácsonyi for-

kiadók változatlanul ódzkodnak attól, hogy digitális formában is

galmunkat, ugyanakkor szlogenszerûen megfogalmazta a Shopline

átadják értékesítésre a könyveiket.

mûködésének a lényegét: azért vagyunk, hogy az embereknek le-

Ez is nagyon hátráltatja a program felfutását. Az egész piac tetszha-

gyen idejük élni. Azaz olyan online áruház kívánunk lenni, ahonnan a

lott állapotban van, nagyon nehezen adnak a kiadók digitalizált tar-

termékeket jó minõségben, gyorsan, olcsón kiszállítjuk, így a vásár-

26

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS


lóinknak marad idejük pihenésre, hogy a gyerekeikkel legyenek,

hogy nem kapjuk meg idejében a borítótervet vagy az annotációt,

vagy felkeressék a barátaikat, szüleiket, s ne az legyen a fõ szórako-

vagy nem jelennek meg az általuk megadott idõre a könyvek. Ez

zásuk, hogy bevásárlóközpontokba járnak.

azért nagy gond, mert a hírleveleinkre feliratkozott vásárlóink hiába

Milyen eredménnyel zártátok a karácsonyi forgalmat?

várják a könyvet, a hitelrontás pedig rajtunk csapódik le. De rend-

A könyvek esetében 14%-kal, az egyéb üzletágak tekintetében több

szeres problémáink vannak a beszállításokkal kapcsolatban is. Ese-

mint 25%-kal sikerült jobban a forgalmunk, mint az elõzõ évben! Ez

tünkben nem úgy mûködik a dolog, hogy egy kiadó beszállít, mond-

nagyban hozzájárult, hogy az addigi stagnáló, kicsit csökkenõ for-

juk ötezer példány könyvet, amit mi gúlába tornyozzuk egy boltban

galmunk mégiscsak a pozitív tartományba billentett 2011-ben.

és ezzel el van intézve a dolog. A könyveladás folyamatos kapcso-

Könyvforgalom tekintetében hányadik helyre soroljátok magatokat

lattartást igényel velünk, mert nem „vitrin” vagyunk, ahol le lehet rak-

a magyarországi könyvkereskedelemben?

ni egy raktárkészletet, aztán majd történik valami. A kollégáink folya-

Három és fél milliárd forint körül van a könyves árbevételünk, ezzel

matosan azon dolgoznak, hogy az egyébként irdatlan mennyiségû

gyakorlatilag a negyedikek vagyunk. Azonban azokban a címekben,

könyvet, ami a mi rendszerünkben megtalálható, azt úgy „tegye” a

ahol a mi célcsoportunk erõs, ott érdemi súlyt tudunk felmutatni, van-

vásárló elé, hogy felkeltse az érdeklõdést irántuk.

nak olyan vezetõ kiadók, akiknél az elsõ vagy második helyen állunk. A folyamatos 15–50%-os akciózások, olykor 80%-os kedvezmé nyek nem teszik tönkre az új könyvek piacát?

Az elkövetkezõ években milyen stratégiai irányba szeretnétek elmozdulni? Könyvben a növekedési irány az e-könyv. Ezen a téren nagyon erõs

Ez nekünk is problémát okoz. Ezért a túlméretezett kedvezményadá-

stratégiai pozíciót szeretnénk elfoglalni. A Shopline növekedése pe-

si politikánkat megszüntettük, s egy kisebb, 15%-os kedvezmény-

dig a könyvön túli világban van. A meglévõ üzletágainkat mind hori-

nyújtásra álltunk át. Ezen felül természetesen vannak nagyobb ked-

zontálisan, mind vertikálisan jelentõsen fejleszteni, bõvíteni kívánjuk.

vezményt biztosító, a kiadók kérésére kialakított értékesítési

A horizontális bõvítés azt jelenti, hogy további termékeket (ruházat,

promócióink is, de ebben a modellben is kisebb alapkedvezményt

sportruházat, élelmiszer, stb.) kívánunk árusítani, a vertikális fejlesz-

biztosítunk a piacnak. A megújult stratégiánk bevált, amit a pénz-

tés a vevõk még mélyebb, még szélesebb körû kiszolgálást jelenti.

ügyi eredményeink is visszaigazolnak.

Mit gondolsz a könyv jövõjérõl?

A bolti eladástól merõben eltérõ értékesítési rendszeretek milyen

Szerintem papír alapú könyv lesz és marad is. A könyvvásárlás

együttmûködést kíván meg a könyvkiadókkal?

együttmozog a gazdasági klímával, a kiskereskedelmi fogyasztás-

Sajnos még mindig nagyon kevés kiadó érti meg, hogy a hagyomá-

sal. Ha a jelenlegi gazdasági klíma megváltozik, akkor, ha nem is

nyos bolti könyveladáshoz képest a mi tevékenységünk más típusú

idén és nem is robbanásszerûen, de növekedni fog a könyveladás.

együttmûködést kíván tõlük. Napi szintû problémáink vannak azzal,

Hosszú távon optimista vagyok.

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS

27


Kovács Lajos Három Mese. Regény

Jelenidõnk a Volt- és Leszvilágok felõl Boszorkányok márpedig vannak. Továbbá könyvsikerek is. Hazaiak,

agonokban és szakállas kõbékákban, s még mindenre felelõ szójá-

és egyáltalán nem belterjes mitológiák közt megszorulva. Térben és

tékokban is, hogy egész nyári fesztiválcsodává varázsolhatnánk a tó

idõben akadálymentesen közlekednek. Be- és átjárják ezt a képte -

körüli, természetes Bábelt évente újraépülõ kastélyokkal, protokollju-

lenséget is, amit jelennek gondolunk, aztán kilépnek belõle minden

kat régen megunt modern hercegségekkel – ahogyan ezt ebben a

irányban, mert soha nincs vége semminek (hacsak a diadalnak

regényesben megteremti a közös írói-gyermeki (családi) csapongás,

nem).

kalandozás és össze-visszagabalyodás. Van benne egy kikerülhetet+++

len többlet: nem agyalta ki senki a gyûrûit, a kiképzõ kastélyiskoláit,

Az ember jön-megy, belebotlik dolgokba, elmegy mellettük. Például

az ûrbéli sosemvolt teremtményeit, (legfeljebb a varázsnaplóját: na

Balatonfüreden és nem túl széles környékén. Véletlenül majdnem

de mecsoda kölönbség!), mert itt minden tényleg megvan: kõbõl,

felül a Helka csavargõzösre, majdnem szobát kap a Helka hotelben,

vízbõl, fából és tûzbõl keletkezett õselemi erõvel. Csak vigyázni kell

apartmanházban, majdnem éjszakázik egyet a Helka Musik Club-

ezt a tüzet a régiek (névtelen regösök és romantikus mondagyûjtõk)

ban. Nem sok ez a véletlenekbõl? Ki a csoda ez a Helka? És miért

szellemében. Elavult volna Komjáthy István, meg Fáy András legen-

köt ki mellette Kelén, a vitorlás? Ez még nem mese, ez csak a való-

dakutató és -csináló mester? Hiszen fõnixmadárként belõlük éledt

ság.

újra a Helka-rege minden porcikája! Aztán következik a Szerencse.

Valamiért el is mosolyodom az elsõ kritikusokon, amikor egy ki-

A szerencsés írónak van némi

csit elfanyalodnak a békés, elsietettnek gondolt befejezésen: a se

hercegnõi felhozatala (saját, csa-

véresen, se jajpatakosan nem büntetetõ, ám sötétség-oszlató gyõz-

ládi örökség). Ha jó kedvre derül,

tes fáklyásmeneten. Nekünk éppen ettõl balatoni, sõt pannon a me-

annak bizonyos Tramini és Fur-

seklíma. A víz- és part- és erdõbirodalom ettõl olyan erõn felülien re-

mint gyökerei vannak (íróként vá-

gényes. Így ér véget egy elmúlt kor a hercegségeivel, ármányaival

sott manónak nevezi õket). To-

együtt – hogy túlélve megõrizzen nekünk mindent, ami kõben-fában-

vábbá vannak a szerencsés író

vízben (emlékezetben) erõs és erõt sugárzó maradt. A miénk volt,

életében füttyentések a valóság-

és most megint az. (Nyulász Péter: Helka. A Burok-völgy árnyai. Má-

ra: ezért Ciprián igenis titkos

sodik kiadás. Illusztrációk: Bohony Beatrix. Betûtészta Kiadó, 2011,

hercegfi, igenis éppen Tihany-

304 oldal, 2850 Ft)

ban. Sió egy ilyen közegben igenis kivénhedt tündér, Kamor

+++ A Vándorok az idõ és tér utazói – még ha megoldatlan is, de nagyon

varázsló pedig már-már shakespeare-i módon eltöri magyar varázs-

kívánatos álmaink egyike ez a vándorszerep. Gombos Péter 23. szá-

pálcáját. Amúgy pedig nincs az a fekete-fehér mesevilág, ami meg-

zadi kölyökcsapata csaknem véletlenül keveredik bele a történelem-

magyarázná, hogy a gonoszokat és a jókat miért szürkíti ilyen mo-

be, amikor (milyen ismerõsen szervezett) diktatúrában élve nemcsak

szatos-iszapos dagonyába a könyvpiac (meg sem idézett) szelleme!

a múlt kultúráját lopkodják ki maguknak az utolsó (már bezárt, sõt

(Ez most az eredetileg színesnek készült illusztrációk ismételten

halálra ítélt) könyvtárból. „Mi a nyavalyát csinálnak a 17. század-

meggyalázott színtelenségét ostorozó bosszúságom.)

ban?” meg az elsõben, meg a 19.-ben? Könyvbéli hõseiket, nem hi-

Hogy egy újjáéledõ legendával van dolgunk? Nem vitás: legen-

vatalos névadó elõdeiket keresgélik egy idõgép segítségével, hogy

dák voltak, maradtak is, de miért feledésnek indulóban fedezzük fel

szokatlan „író-olvasó találkozókon” töprengjenek el a határok eltörlé-

õket? Mint a balatonit is. Normális világban nem újjáélednének, ha-

sének felelõsségén Defoe-val, Vernével, Mark Twainnel, meg saját

nem folytonosan riognának, andalítanának, háborítanának, és ott

felnõtt kísérõjükkel… Van mit tanulniuk, hiszen egy Kedves Elnök or-

leskelõdnének az utazóra minden kilométerkõnél. Véletlen és Sze-

száglásából érkeznek, aki kizárólagos birtokosa minden tudásnak,

rencse mellé így szegõdne társnak a Biznisz (tessék szeretettel ki-

aki betilt, rombol és likvidál, harmóniaõrökkel veszi körül önmagát és

mondani, hogy ne röstelkedjen önmagában). Ám csavargõzösök,

népét, nevüket eltörölve, kódjelekkel helyettesítve. Nemzedékek

források, kõoszlopok és külsõ-belsõ tavak turistajelzései mentén

(családok) élnek egymás mellett megfélemlítve, hamis álarc mögé

(nem sorolom el az összes érvemet) elkápráztatnánk vele (itt közép-

bújva, titkos összeesküvésük is céltalan, amíg el nem veszítik az

tájon) Keletet és Nyugatot – ha volna már egy kis (ki vele!) regékre

idõgépbe ült, eltûnt gyermekeiket.

épített bizniszturizmusunk. Van nekünk egy víz- és part- és erdõbiro-

A tanítást („nem mehetünk vissza az idõben, hogy figyelmeztessük

dalmunk (Balaton és vidékének hívjuk), s ez olyan gazdag boszor-

egymást; nem változtathatjuk meg a múltat”) még a fegyelmezetlen

kákban, Nemere nevezetû vitorlázó kapitányokban és kikötõkben,

Tom Sawyereket is megértik. S az is erkölcsi evidencia, hogy bár-

28

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS


mennyire utáljuk a helyet, az idõt, mégis a miénk, oda vissza kell

ben. Harc közben pedig nincs kímélet senkinek, ezért kihalóban

menni! A megidézett vándorok sem tudnak ennél okosabbat aján-

a sárkányok, ritkulóban a törpék sorai, otthontalan földönfutók a

lani.

vízimanók. Közben ki-bekacsingat ránk a jelen idõ: „Túl sok filmet

Megtanulható-e egy fantáziaregénybõl, mi az agymosás, létez-

néztél, fiam. Itt nincs olyan, hogy összeáll a kis csapat, és sok-sok

nek-e a külsõ és belsõ ellenségek, mi a személyi kultusz és mi a tör-

izgalom árán bejut, majd kiszabadítja az elrabolt szülõket, miközben

ténelemhamisítás? Hiszen felkészületlen utazók és olvasók könnyen

szól a zene” – pedig dehogynem! A gyõzedelmes zenének szólnia

válhatnak tanme-

kell a moziban ugyanúgy, mint képregényekbe belehallgató füleink-

sék áldozatává.

ben. A mi szemünkben-fülünkben egyszerre valós és virtuális már

Gombos Péter

ez a közeg.

nem megkerüli,

Ha mégsem világos minden, íme egy segítõ írói kiszólás (éppen

hanem feszültség-

jókor): „Ember legyen a talpán, aki egyszerû fülszöveget ír ehhez

teremtõ erõvel

a történethez.”

megidézi ebben

Dobozváros mindannyiunkban épül és újraépül. Játszunk, elját-

az utazásban a

szunk vele s õ velünk… Újabb írói mankó (mint alcím): „Egy város,

múlt kulturális

amit le kell gyõznöd.” Kívül is, magadban is. A különszobában vére-

örökségeit (ke-

sen komolyan játszó Zalánok egyetlen esélye, ha még el tudnak me-

resztény európai

rülni egy fazékban, ahonnan bepottyannak az Elveszett Játékok Szo-

gyökerek, dohány-

bájába, ott meg merik álmodni Székláb (Madách?) ezermester küz-

és kávészenve-

dését és bízva bízását, s együtt meg tudnak menteni egy hiányzó

dély, kötelezõ és

csavart a világ összetartó szerkezetéhez.

ingyenes oktatá-

Ebben a mesében bizony kiszenvedjük – olvasóként is – a dia-

sért kezdett küz-

dalt, ami él, amíg meg nem hal. Miközben életrõl-halálról, lényekrõl

delem,) és kikerül-

és bábokról, teremtésrõl és múlandóságról gondolkodunk… Ez a

hetetlen veszélyeit

megtisztelt gyerekolvasónak szánt küzdés maga. (Lakatos István:

(rabszolgaság, gyermekmunka, pestis), de (bölcsen) semmit sem

Dobozváros. Egy város, amit le kell gyõznöd. Az író rajzaival. Mag-

kér számon a jövõtõl. A holnapot rábízza azokra, akiknek meg kell

vetõ Kiadó, 2011, 313 oldal, 2990 Ft)

élniük saját meghunyászkodásuk vagy lázadásuk következményeit, felelõsségét. Másképp hitelességüket veszítenék. S ez jó döntés. A saját jelenébe visszatérõ nemzedék is megéli a szülõk forradalmát. S kell-e annál nagyobb szerencse, hogy elõdök és utódok együtt akadályozhatták meg az utolsó könyvtár (könyvvár) lerombolását? „Felszabadult emberek ünnepelték a hõseiket, egymást, magukat. Mint a mesékben.” Az efféle jó mesékben. (Gombos Péter: Vándorok. Ifjúsági regény. Pont Kiadó, 2011, 146 oldal, 2980 Ft) +++ Van még egy nézõpontunk a jelenünkrõl. Abból a jelen világból, ahonnan utódaink „nem harsány jókedvvel indulnak a lassú kihalás felé. Közben a világ pedig egyre csak öregedett és pusztult.” Az éppen hogy tíz évesekhez talán ez a könyv szól a legtárgyilagosabban meg a legironikusabban is. Egy kortárs tízévesünk egyszerre éli meg saját élményeinek képtelenségeit (alsós napközi, szegénység, hajnali rajzfilmek a tévében, méregdrága sportcipõk, vegetás levesek, kislabda-dobálás tornaórán stb.), valamint kedvenc olvasmányés filmélményeik hatása alá kerülve az összezavarodott múlt-jövõ fizikai törvénytelenségeit (tószerelés, zsebre gyûrhetõ szemétdomb, vonatként közlekedõ ház, felhõcsere az égen, és épülõ Dobozváros rajtunk kívül és mégis belül, ebbõl lesz mester és tanítvány háborúja a hatalomért). A tízéves fiú, Zalán (Vörösmarty?) futása a szüleiért, a szeretetért zajlik ebben a mesébõl ki-bebukdácsolásban. Nyers és kíméletlen csatatér Dobozváros és környéke, ahol az undorító szeméttakarító patkány szövetségessé válhat az Egyes nevezetû, felfújható gumilények segítségével világhatalomra törõ tanítvánnyal szemÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS

29


PRÁGAI TAMÁS · FOTÓ: SZILÁGYI-NAGY ILDIKÓ

Prágai Tamás íróval Kinter Aliz beszélget

A fantázia szerepe egyre nagyobb lesz Az Ünnepi Könyvhét alkalmából a Móra Kiadó gondozásában

mitív nyelv. Minden szülõ tudja, hogy gyermeke sokszor mennyire

megjelenõ Vadállatok a kabátzsebben két óvodása, Csombor és

egyéni, sõt, költõi módon fejezi ki magát, egészen kicsi kortól fogva,

Inci olyan gyerekek, akik magukhoz mért érettséggel reflektálnak a

már a nyelvtanulás során. Nem tartanám helyesnek, ha valamiféle ki-

körülöttük zajló történésekre. Ön szerint a mai gyermekirodalom

gyomlált, szegényes nyelvet tennénk a gyerekek elé.

milyen képet tart fenn általában célközönségérõl? Az új kötet alap -

A gyermekirodalom gyakran távol tartja magát komoly témáktól,

ján úgy tûnik, a gyerekek olyan oldalát próbálja megvilágítani,

amelyekkel azonban a gyerekek a valóságban mindennap szem-

amelyrõl sokszor nem vesznek tudomást a felnõttek.

besülhetnek. Ön az események közé szövi például a szülõk válá-

Azt hiszem, hasznos lenne számunkra, ha – divatos szóval: holiszti-

sának, a fehér ember haszonéhségének, a kizsákmányolásnak, a

kus szemlélettel –, az együttélés szemléletében látnánk a világot.

természeti rend megbontásának kérdéseit. A mai mesék talán túl-

Nekünk, felnõtteknek el kellene fogadni, hogy a természet egészé-

ságosan is meg akarják kímélni a felnõtt világ dolgaitól a gyereke-

vel, és a szûkebb természettel: önmagunkkal és családunkkal, gye-

ket. Ön ezt hogy látja?

rekeinkkel, szüleinkkel, szomszédainkkal, sõt, rosszakaróinkkal is

Igen, ez a kérdés szorosan összefügg az elõbbivel. Apaként és ré-

egy világban élünk. Nem mindig mi tudjuk, hogy mi a helyes, és

gebben némi pedagógiai tapasztalatot is szerzõ tanárként, nevelõ-

nem mindig mi tudunk mindent legjobban. Ez nem is mindig olyan

ként is az a tapasztalatom, hogy a rossz értelemben vett didakti-

könnyû feladat elfogadni. Nem állítom, hogy mindig a gyerekek véle-

kusságot, a világ problémáinak leegyszerûsítését és felszínes tála-

ménye, igénye helyes. De észre kell vennünk, hogy a gyereknek

lását nem a gyerek igénye, hanem a felnõtt gondolkodás lomhasá-

igenis van véleménye, és méltányolandó szempontjai vannak. Ezt

ga szüli. Talán az intuíció, ez a felnõtt világunkban sokszor kikap-

mindenképpen meg szerettem volna ebben a könyvben mutatni.

csolt mûszer mûködik náluk érzékenyebben? Nem tudom. Egy

A szöveg a szereplõk megnyilatkozásainak szintjén egészen

biztos, azon dolgok legnagyobb hányadát, amelyek egy gyereknek

életközeli, nem valamiféle leegyszerûsített nyelven szólalnak meg.

egyáltalán gondot jelenthetnek, mi, felnõttek okozzuk, akár a sze-

Mit gondol arról, hogy sok kisgyermekeknek szóló könyvben meg -

mélyes gondokról, akár a világ tágabb léptékû kérdésirõl legyen

lehetõsen banálisan fogalmaznak a szerzõk, és a történet mellett a

is szó. Lehet, hogy mi nem tudunk ezzel szembenézni? Szégyell-

szöveg mint nyelvi produktum másodlagosnak tûnik.

jük magunkat? Titkolni akarjuk a gyerekeink elõl, hogy milyen le-

Van valami abban, amit mond. A nagyon racionális 18. század úgy

hetõségeket, nehézségeket, egyáltalán, milyen Földet hagyunk rá-

vélekedett, hogy a gyerek lekicsinyített felnõtt. Pedig a gyerek öntör-

juk?

vényû világ, pontosan olyan bonyolult, mint a felnõtt, csak persze

A kötetben szereplõ Titkos Városba szorulnak a mesék feledésbe

másképpen. És a nyelv, amelyet használ, nem leegyszerûsített, pri-

süllyedõ szereplõi, a képzeletbeli lények, irreálisnak tekintett gon -

30

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS


dolatok, amelyeknek legfõbb ellensége az ember. Mennyire hiány zik a felnõttek világából a fantázia? Ötletes kérdés! Lehet, hogy én a fantázia jelentését másképpen értelmezem, talán megengedhetetlenül tágan. Az én szótáramban ez a szó rokon a találékonysággal. Amit el tudunk képzelni, azt meg is tudjuk valósítani. A kreativitás, vagyis teremtõerõ magja gyakran a fantázia. Persze ahhoz, hogy ne váljon képzelgéssé, délibábkergetéssé, mûködésének irányt kell szabnunk, és ez átgondolt elmélkedést, tudatosságot igényel. Kiváltképp nagy lehet a fantázia szerepe olyan átmeneti korokban, mint a miénk. Most, hogy lassan le kell szoknunk a Föld kizsákmányolásán és a fosszilis energiahordozók elprédálásán alapuló kényelmünkrõl, a fantázia szerepe egyre nagyobb lesz. Hiszen új megoldásokat kell keresnünk életproblémáinkra. A történet alapszituációja szerint egy édesapa kezd el mesélni a kisfiának egy kitalált történetet, s a kötet alcíme: Papás mesék. Mit gondol az otthoni mesemondás szerepérõl? A mesemondás nagyon fontos szituáció egy család életében. Elmondhatatlanul jelentõs a mesélés, a mesemondás eseménye a szülõ és gyerek kapcsolatában. Jó felolvasni is, de érdemes megtanulni egy-egy mese fordulatait, és aztán kívülrõl mondani el. Mindenkinek nagyszerû élmény lesz. Mi lehet a tanulsága a meséjének? Könyvemben azt szerettem volna két család életén keresztül megmutatni, hogy a problémákra – a személyes és globális problémákra is – hogyan lehet emberi, és egyben környezettudatos választ adni.

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS


Az emberrel végül is nem történik semmi.

Díjak, elismerések Artisjus-díjak Irodalmi Nagydíj Spiró György Könnyûzeneszerzõi Életmûdíj Malek Miklós Artisjus irodalmi díj: Zalán Tibor, Papp Sándor Zsigmond, Varga Mátyás

Nem véletlen, hogy ha megkérdik tõlünk, mi újság, zavarba jövünk, és elõször rögtön azt mondjuk, semmi. Nyomot hagytunk a nincsben, mint az elsõ leütés a papíron, és ettõl az õsbûntõl megrémülve kétségbeesetten igyekszünk beteljesülni: munkahelyet keresünk és váltunk, kipróbáljuk a

Az Év kiadója – Kossuth Kiadó Az Év fõvárosi könyvesboltja – Libri Allee Könyváruház Az Év vidéki könyvesboltja – a soproni Cédrus Könyvesbolt Az Év Gyermekkönyve-díj Nyulász Péter: Helka; Lakatos István: Dobozváros Az Év Gyermekkönyv Illusztrátora Szántói Krisztián – Dóka Péter és Komjáthy István Betyárvilág címû könyvének illusztrálásáért Az Év Gyermekkönyv mûfordítója Gyõri Hanna – Beate Teresa Hanika Soha senkinek regénye fordításáért Az Év Ismeretterjesztõ Gyermekkönyve Entz Sarolta, Fekete-Horváth Erika, Jánosi-Halász Rita és Mészáros János: Fekete-fehér – Két egér kalandjai A Korunk Kulcsa – Ilia Mihály szegedi egyetemi tanár

drogokat, capuerázni és templomba járunk, vagy fontosnak tartott emberekkel ismerkedünk, hátha õk tudják, s általuk mi is megtudjuk a választ, bár a kérdést sem értettük igazán. A kültelki Buddha – Hanif Kureishi elsõ, részben önéletrajzi regénye – tiszta rálátást nyújt erre a grandiózusságában is kisszerû játszmára, minek szereplõi egymás révén próbálják megtalálni saját helyüket és feladatukat. A szín a lepusztult,’70-es évekbeli Dél-London, ahonnan a hippiket lassan kiszorítják a skinheadek és punkok, a polgári ábrándok helyébe fajgyûlölet vagy büszke munkásöntudat lép – a Birodalom pedig minden ízében ropog, ahogy a társadalmi és etnikai csoportok egyre távolabb kerülnek egymástól.

Budapest Nagydíj – Claudio Magris olasz író Stephanus-díj Dolhai Lajos teológia professzor; Barna Gábor néprajztudós

Ebben a heterogén közegben próbál érvényesülni Kureishi hõse, a félig brit, félig indiai származású Karim, aki nagyobb ba-

A Szépirodalmi Figyelõ-díja Bodor Ádám író; Gyõrffy Ákos költõ

bérokra pályázik apja, Haroon köztisztviselõi munkájánál, bár maga sem tudja, ho-

Könyvtárügyért Díj Országos Idegennyelvû Könyvtár (OIK) Brücke Berlin-díj Nádas Péter és Christina Viragh, a Párhuzamos történetek címû regényért ill. fordításáért Andersen-díj (Odense város díja) Isabel Allende chilei írónõ Lázár Ervin mesepályázat I. díjat nem osztottak; II. díj Galuska László Pál, Jeney Zoltán; III. díj Dóka Péter és Gabnai Katalin

gyan kezdjen hozzá. Helyzetét nehezíti a szülõk szakításig fajuló házassági krízise, és persze származása is – az elõítéletes Londonban nem szeretik a sötét bõrû „pakikat”, függetlenül attól, hogy valójában milyen nemzetiségrõl van szó– Karim azonban nem adja fel, modern kori Julien Sorelként törve egyre magasabbra, a képzelt fény felé. Képlékeny karakter: egyszerre mohó és távolságtartó, érzékeny és kegyetlen, kamaszperspektívájából pedig mindenki élesen, szinte már ellenszenves tárgyszerûséggel látszik; a bölcs gurut játszó apa

www.ujkonyvpiac.hu Már 3D-ben is! Keresse, olvassa, ajánlja honlapunkat!

és szenzációhajhász, sznob szeretõje, saját kisszerûségétõl szenvedõ anya, muzulmán tradíciók és az egyéni boldogulás között õrlõdõ családok. Karim szivacsként szívja magába az élményeket, nem tesz különbséget jó és rossz között, még nem tudva, hogy késõbbi színészi pályájához gyûjt tapasztalatot. Útja során megjárja a londo-


Koncz Tamás

Buddha az eltûnt idõ nyomában ni mûvészek, kocsmák és nagypolgárok világát – a szerepek és stá-

hõs tettei nagyjából átláthatóak és érthetõek, belsõ motivációi azon-

tuszok kavargó felszíntõl a romlottság mélyéig jut el anélkül, hogy

ban sokszor rejtve maradnak; így az olvasó számára is váratlanul re-

bepiszkolódna; semmihez sem kötõdik igazán, és ettõl maga is

agál, egyes szám elsõ személyû krónikája pedig nem mindig ad

megfoghatatlan alak marad, tulajdonképpen a regény végéig.

magyarázatot, ahogy a naplóbejegyzésekben sincs indoklás.

Hanif Kureishi 1990-ben jelentette meg a

Ennél is meglepõbb azonban a regénybeli

Kültelki Buddhát, s a könyv akkor meg is

idõ észrevétlen múlása: Karimot gyerek-

kapta a legjobb elsõ regénynek járó

ként ismerhetjük meg, az egy pontból tör-

Whitebread-díjat. A kötet nagy visszhangot

ténõ visszatekintés azonban elsimítja a

váltott ki, hiszen tükröt tartott nyolcvanas

változásokat. A karakter ettõl mindvégig

évektõl éppen csak búcsúzó, társadalmi-

önazonosnak, egységesnek tûnik, s csak

etnikai feszültségektõl terhes Londonnak –

egy mondatból derül ki, hogy a beszélõ

de felháborodva tiltakoztak a pakisztáni-brit

már a kötet vége felé már a negyvenhez

Kureishi-család tagjai is, akik úgy érezték,

közelít. Az illúziók, részigazságok és felöl-

hogy az író közszemlére tette belügyeiket.

tött szerepek eközben úgy szövik át a Kül-

(A szerzõ számolhatott a família haragjával: egyik hõse, a reményte-

telki Buddha hõseinek életét, hogy már maguk sem tudják megkü-

lenül szerelmes, kacska kezû Changez épp attól fél, hogy a még

lönböztetni, kik õk maguk és mi az, amibe kapaszkodnak, öregen,

amatõr színészként játszó Karim ellopja és felhasználja karakterét.)

megtévedten is reménykedve – hogy erre azt lehet mondani, idõköz-

Valószínûleg a saját élményanyag miatt is,

ben mégiscsak történt valami. Ahogy a kültelki Buddha, vagyis

a Kültelki Buddha életszerû, pergõ regény,

Karim apja, Haroon vigasztalja egyik kétségbeesett tanítványát:

és – bár maradandó irodalmi élményt nem

„Igen, igen, ez az egész dolog az élettel nagyon nehéz.”

feltétlenül nyújt – nagyon találóan mutatja be a kor viszonyait, mikor a közízlést még sokkolta a taréj és biztosítótûvel átszúrt fül, a cockney dialektus pedig szégyellnivalónak számított a „felsõbb körökben”. Karim rokonainak és barátainak többsége hitele-

Hanif Kureishi:

sen és szeretettel megrajzolt figura, akiket

A kültelki Buddha

szinte magunk elõtt látunk olvasás közben – az öreg, házsártos bol-

Fordította:

tost, Anwart, és dacos, szerethetõ lányát Jamillát vagy az utóbbihoz

Greskovits Endre

kutyahûséggel ragaszkodó Changezt. Kureishi, tapasztalatlan szer-

Scolar Kiadó, 2012

zõként ugyanakkor gyakran túl távolra engedte egymástól a történet

342 oldal, 3450 Ft

szálait. Furcsa például visszatérni Charliehoz, Karim régi barátjához, aki 150 oldal és jó pár év kihagyása után lép újra a színre. Bár a fõ-


Luzsicza István

Aranykoroktól válságokon át A pénztárcánkon megtapasztalt, és a híradásokkal felerõsített válságérzet némileg érthetõen negatív sztereotípiákat társít a közgazdaság tudománya felé, a tízmillió futballedzõ mintájára lassan a kocsmák úri közönsége is a téma avatott szakértõjévé avanzsál, s kap ismét aktualitást a klasszikus viccpoén az õskáoszt megteremtõ közgazdászokról. In medias res: a napi (átlagosan felületes) hírfogyasztók elõítéletein nem Muraközy László friss könyve fog változtatni. Ám szögezzük le gyorsan: azokra ráerõsíteni sem – mivel a kötet nem e közönségnek íródott, s más-más közegben mozogva valószerûtlen a találkozásuk. Kárára ugyan senkinek nem válhat, de a megértéshez szükséges egy-két sikerrel vett korábbi lépcsõfok: az állam és piac viszonyát, az állami szerepvállalások európai mintáit fókuszba állító, közel

miközben többek között a jövedelemegyenlõtlenségeket mérõ Gini-

négyszáz oldalnyi, ábrákkal dúsított szöveg ugyanis a szakma jelen-

mutatóval, vagy a Világbanknak az államot és szerepét mérõ WGI

kori és jövõbeli mûvelõihez szól. A tárgyilagosságról és pártatlanság-

mutatószám-rendszerével is megismerkedhetünk. Csemegézni azon-

ról szóló hátoldali ajánlás elõzetesen ugyan még gyanút kelt üldözési

ban a könyv e részében is lehet, például azon, hogy az ismertetett vi-

mániás korunk gyermekében – tudván, hogy a történelemkönyveket a

lágbanki szempontrendszer kitér a szólásszabadságra, átláthatóság-

gyõztesek írják, míg a középen álló objektivitás az erõsebb kutya elõ-

ra és a korrupció jelenlétére is, így érthetõvé válik a világgazdasági

joga –, a debreceni egyetem neves oktatójának mûve viszont

intézmények „érdeklõdése” a saját köreiken túlmutató, olykor megfog-

nem(csak) históriás-, hanem szakkönyv is, az elfogulatlanság eré-

hatatlannak tûnõ szimbolikus kérdések iránt is.

nyére pedig a szerzõ nem csupán törekszik, hanem gyakorolja is azt.

Az állam optimális nagysága az a terület, ahol a szerzõ, semle-

Mindezt természetesen a laikus érdeklõdõ mondja, a sorok között ol-

gességét szigorúan megõrizve ugyan, de határozottnak tûnõ elképze-

vasás a hozzáértõk feladata lesz, mivel azonban az uralkodó irányza-

lést képvisel, napjaink válságát és a gazdasági növekedést szem

tok háttérmûsorokban, publicisztikákban megrekedt hitvitáin túllé-

elõtt tartva. Mindezt a több ország szükséges kiadáscsökkenését ta-

pünk, efféle állásfoglalás helyett mélyre ásó tudós alaposságot ta-

karó grafikonok is alátámasztják, bár a mindenütt mást-mást jelentõ

pasztalunk.

adatok elméleti szintje mögött a konkrét területek szükséges elvoná-

A könyv elsõ harmada szaktörténelmi visszatekintés, a késõ kö-

sai, szerkezeti átalakításai már csak hely hiányában sincsenek érint-

zépkortól a rendszerváltásig, azaz a tudományág gyökereitõl a piac-

ve. A válság egyebekben – éppúgy, mint a késõbbiekben az európai

gazdaság uralkodóvá válásáig a demokratizálódott Európában,

demográfiai folyamatok elemzése és annak a jóléti államokra gyako-

Smithtõl Keynesen át Friedmanig, Hayekig (és még hosszan sorolha-

rolt hatása – csak egy szegmensét érinti az állammodellek kutatási te-

tók a nyilvánosság számára kevésbé ismert nevûek), elméleteik és

rületének, így ennek mélyebb okai és a kilábalás lehetõségei talán

azok gyakorlati alkalmazásai tükrén át. Muraközy rokonszenves körül-

egy késõbbi kötet tárgyai lesznek, a tanulságok levonásához pedig

tekintéssel vizsgálja e nézetek elõnyeit, hátrányait, bemutatva gazda-

alighanem a történelmi távlat rálátása szükséges.

sági tendenciákat, visszatérõ „aranykorokat”, a felfutó prosperálást és

Az egyéb részletek taglalása, mégiscsak irodalmi orgánum lévén,

az azt ciklikusan követõ kríziseket, kitérve olyan történelmi, kulturális,

túlmutat kompetenciáinkon és a literatúra kérdésein, így saját terüle-

politikai körülményekre és tényezõkre, amelyektõl az adott teória

tünkrõl nézve kritikai észrevételeket a szöveggondozás, ha nem is

hasznos vagy káros mivolta függ. Az állam gazdasági jelenléte és az

gyakran, de a kelleténél sûrûbben elõforduló hiányosságai okán tu-

újraelosztási szerepe szerint csoportosítja az európai mintákat, bõsé-

dunk tenni. Ennek javítása a késõbbi kiadások feladata lesz, mert

gesen merítve táblázatok statisztikai adataiból, egyebek mellett ösz-

újabb megjelenésre gyaníthatóan szükség lesz: a

szehasonlítva országok és csoporttípusok nemzeti jövedelemhez vi-

széles összefüggésrendszert értelmezõ, szerte-

szonyított idõszakonkénti összesített és alfejezetekre lebontott költ-

ágazó területeket felölelõ kötet vélhetõen fontos

ségvetési kiadásait, vagy éppen államadósságát.

olvasmánya lesz a szakmának és a képzésnek -

Ezt követõen érkezünk meg az itt és most állapotába, hiszen a

nem lenne meglepõ, ha a közgazdaságon túl más

volt szocialista országok betagozódása már rólunk (is) szól, s a fenti

szakterületek esetében is.

adatok aprólékos böngészése egyszerre mutat hasonlóságokat más-

Muraközy László: Államok kora – Az európai mo-

más európai országokkal, illetve speciális, helyi eltéréseket is tõlük,

dell. Akadémia Kiadó, 2012, 368 oldal

34

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS


JUNG CHANG · FOTÓ: MICHELA ROGERS

Tornai Szabolcs

Kínai kínok

te, mit is tett Mao. Édesanyja tíz évvel késõbb tudott kiutazni hozzá, és fél éven át szinte egyfolytában mesélte neki a család történetét – azt a sok borzalmat, amivel Jung Chang, bár sok mindenen keresztülment

A Vadhattyúk világhírû szerzõje, Jung Chang nemrég újra Budapesten

maga is, nem volt tisztában. Ezután határozta el, hogy megírja a Vad-

járt. A hatvanéves írónõvel a Közép-európai Egyetemen megrendezett

hattyúkat. Az elsõ változat még tele volt dühvel és kétségbeeséssel,

Hay Festivalon beszélgetett John Kampfner angol újságíró május 4-én.

aztán Jung Chang rájött, sokkal jobb, ha tárgyilagosan adja elõ a po-

Jung Chang – bár rettenetes emlékei ellenére töretlen derût sugároz –

koli történetet, mert akkor hitelesebben leplezheti le Mao rémuralmát.

rendkívül sötét képet festett a mai Kínáról.

Ennek ellenére vannak részek a könyvben, amelyeket rettenetesen ne-

Jung Chang a Mao-rendszer poklának nevezetes túlélõje és króni-

héz volt megírnia. Legfõképpen azt, ami az édesapjával történt. Apja

kása. Az 1991-ben megjelent Vadhattyúkat és a férjével közösen írt

hithû kommunistaként fellázadt Mao ellen, s a megtorlás brutális volt:

Mao-életrajzot, amely 2005-ben látott napvilágot, több mint negyven

a sok veréstõl, kínzástól megháborodott az elméje. Jung Chang az ol-

nyelvre fordították le, és mintegy 15 millió példányban vásárolták meg

vasóknak és a világhírnek köszönhette és köszönheti ma is, hogy

világszerte. Kína huszadik századi történelme – különösen a Mao-dik-

megtûrik – „I’m tolerated”, mint mondta. Ez azt jelenti, hogy beteheti

tatúra idõszaka – tabu. Ám Jung Chang két könyve olyannyira megtöri

ugyan a lábát szülõhazájába, és meglátogathatja édesanyját meg né-

ezt a tabut, hogy e mûvek máig be vannak tiltva Kínában. Az írónõ el-

hány barátját, de ezen túlmenõen nem utazhat Kínában. Ezzel szem-

mondta, hogy kínai fordításaik csak Hongkongban és Taiwanon kapha-

ben a fivére, aki újságíró, és szintén kivándorolt, nem térhet vissza.

tók, Kínában kalózkiadványok terjednek, s bár az interneten is hozzá-

Jung Chang másik könyvérõl elmondta, voltaképpen azért írta

juk lehet férni, arra semmi esély, hogy a közeljövõben engedélyezzék

meg, mert rá kellett jönnie, hogy még a Vadhattyúk megjelenése után

kiadásukat. „Nem tartom valószínûnek, hogy megérhetem könyveim

is keveset tudott Maóról. Férjével, Jon Halliday történésszel tizenkét

legális kínai megjelenését” – mondta az írónõ tárgyilagos nyugalom-

éven át kutatták a diktátor élettörténetét. Bejárták az egész világot, és

mal. Ám azt keserûen hangsúlyozta, hogy a cenzúra ma Kínában na-

Bush-tól Kissingeren át a dalai lámáig számos neves politikai vezetõ-

gyobb, mint az 1990-es években volt. Az írónõ elmondta azt is: nem

vel beszéltek személyesen, és persze minden fellelhetõ dokumentu-

táplál illúziókat arról, hogy a helyzet megváltozhat szülõhazájában.

mot és könyvet elolvastak Maóról. „Férjemmel tudtam – mesélte az író-

Noha a kínai társadalom bizonyos szempontból egyre liberálisabb, a

nõ –, hogy a Mao-könyvvel sok ellenséget szerzünk magunknak. Ve-

kínai vezetõk mindent megtesznek, hogy megtartsák az uralmat.

szélyes könyv. Sok fenyegetést is kaptunk. De a szüleim példája erõt

Az életszínvonal látványosan megemelkedett, s ha az ember együtt-

és példát adott, hogy nem hátrálhatunk meg, meg kell írnunk ezt a

mûködik a rendszerrel, jól lehet élni. Sokan akarnak demokráciát és

könyvet.”

nyitott társadalmat, de tenni már nem tudnak érte. Sokan olvasni, gon-

Jung Chang hangsúlyozta: Mao miatt hetvenmillió kínai halt meg.

dolkodni akarnak, és meg szeretnék ismerni a történelmet, ez remény-

Ebbõl negyvenmillióan vesztek éhen. Ha Mao nem fegyverkezésre köl-

keltõ, de nincs olyan politikus egyéniség, aki a változást elindíthatná.

tött volna, és nem exportált volna hatalmas mennyiségû élelmet a

Pénzhajhászat van, mindenki profitéhes. A pénzhajhászat az egyetlen

Szovjetuniónak a fegyverekért, akkor negyvenmillió kínai nem halt vol-

csatorna, ahol az emberek kiélhetik magukat. „Sokáig optimista vol-

na éhen – magyarázta. A férjével közösen írt könyvében is egyértel-

tam, de ma már nem vagyok az” – mondta az írónõ.

mûen Maót teszi felelõssé minden borzalomért. Mao világuralomra

Jung Chang 1952-ben született a Szecsuán tartománybeli Jibin

tört, szuperhatalmat akart csinálni Kínából. Mint az írónõ mondta, a

városában. Tizennégy éves korában rövid ideig vörösgárdista volt, ké-

mai kínai vezetõk ugyan nem törnek világuralomra, de felháborító és

sõbb parasztként, „mezítlábas” orvosként, öntõmunkásként és villany-

megbocsáthatatlan, hogy Maóból kultuszt akarnak csinálni. Senki sem

szerelõként dolgozott, mielõtt a Szecsuán Egyetem angol tanszékének

tagadja a hetvenmilló áldozatot, mégis nagy történelmi példaképnek

tanársegédje lett. Innen jutott ki Angliába a Yorki Egyetem ösztöndíja-

próbálják beállítani a diktátort. „A vezetõk cinikusak, az emberek cini-

saként 1978-ban, majd nyelvészetbõl kandidált. Ezzel õ lett az elsõ kí-

kusak, ez is a maói örökség része” – összegezte véleményét az írónõ.

nai, aki angol egyetemen szerzett doktorátust. Meglepõ volt, amikor az írónõ elmodta: mikor 1978-ban Angliába került, csak halványan sejtetÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS

S hogy min dolgozik mostanában? Ce-hszirõl, az utolsó kínai anyacsászárnéról ír könyvet, s az életrajzi mû megjelenése 2013-ban várható. 35


Tandori Dezsõ

Kétarcú Kandinszkij Ha van semleges értelmezhetõsége a címünkben használódó jelzõnek, Vaszilij Kandinszkij (1866–1944) orosz festõnek igen sok arcát kell egymásra másolnunk ahhoz, hogy ne minõsítés legyen az eredmény, hanem korrekt ismeretközlés. Orosz származás... kereskedelmi tanulmányok... két házasság s ezek szendvicsében egy nagy szerelem... festõi tanulmányok német földön... honi tájábrázolások... zárt formák... nagyszabású pedagógiai hajlamok.. robbanó szellemû újítóság (egyfelületûen azonban)... német magasiskola centrális alakjai közt... francia mûvészvilágban dicsõséges elzárkózó... szovjethatalmi funkcionáriusság... hirtelen elpályázás a forradalmi változtatás-lehetõségek eredményes megpályázása után... némi fensõbbségesség... Klee és õ, rivalizálás nélkül... Gabriele Münterrel, a nagy kolléganõszerelemmel párhuzamos mûvészi utak... modoros figuralitások és elemi szépségû város-táj-ég-víz ábrázolások... az olasz és nemzetközi futurizmus rokon „vénája”... az elsöprõ erõ és félig-mély tûnõdés... nem is sorolom. Ellentmondások. Két arc? De nem is ezer; ezer se. Emberi átszellemültségét (fura?) fõleg hagyomáynos – münteri Szerves egység

mûvei adják, Paul Klee életmunkássága (túlzott okosságok ellené-

Ha fentebb jelzett tényekhez-adatokhoz évszámokat teszünk, egyál-

re?) sokkal közelebb tud állni szívünkhöz, tematikusságával is evi-

talán nem ajkbiggyesztésünk jár e biggyesztésekkel: a Kossuth –

dens, egzisztenciális, „éteri”. Ám Kandinszkij helye vitathatatlan.

Metropol könyv, ürügyünk itt, korrekt, pontos életrajz-függeléke adó-

Oskar Schlemmer és Paul Klee halála a 40-es éveket úgy tette

dik. A szép kiállításon túl a kötet legértékesebb része. Máskülönben

gyászkorszakká a világfestészet egy jelentõs terepén, ahogy nálunk

az ismertetések, értékelések tömören, inkább nagy vonalakban ad-

1936-37-38 Kosztolányi, J. A., Karinthy Frigyes eltávozásával ered-

nak jellegképet. Az olvasó kezdheti a tájékozódást az életrajzzal,

ményezett fájó pótolhatatlanságokat. (Bocsánat a laza bemérésért.)

majd a gazdag képanyagot spékelõ, szúrópróbáknál jobb szöve-

De ha azt vesszük, hogy Monet 1840-es születésû; aztán Van Gogh

gek szerény sokaságában keresheti meg a neki tetszõ

ment el, közben; s az én 4-5 világkedvencem közül Utrillo bírta

vélekedést....vagy azt, amivel naki magának vitája lenne.

csak viszonylag sokáig, késõbb Morris Graves (Cage révén is meg-

Aki viszont alaposabban ismerkedne Kandinszkijjal, a jelentõs

ismerendõ, lecke), a nagy tragikus, kolorista felfoghatatlan orosz-

szellemi tényezõvel, keressen... ne is albumokat, de olyan (bõsé-

francia, Nicolas de Staël, s ha „orosz”, akkor az én szememben

ges, erõs! Komoly mélységû) kismonográfiát, amilyen a nagyszerû

nem a goethei Kandinszkij a csúcs, hanem a Romantikus Öngyilkos

Székely Andrásé (Gondolat Kiadó, 1979 –!!–, „Szemtõl szemben”

Mediterrán (ism. de Staël), s kit említsek még, extrát? John Marin,

sorozat). Kandinszkij megéri az odafigyelést.

Childe Hassam, Diebenkorn, micsoda „B” csapat, de az... ah,

***

Lyonel Feininger, talán a „Zsáner-Legnagyobb”, alomszerûen szín-

Ami azonban eleve szembeszökõ: az a kétarcúság, mely egyképp

úsztató, konkrét városfestõ... mondom, ha vesszük mindezt, legfõbb

jelenít tájfestészeti, lágy szigort-pontosságot, és elemien újító len-

tanulságunk és birtokunk a pluralitás tisztelete, a kiemelkedõ szél-

dületet. Absztrakt volt-e, inkább tárgyakon inneni-túli a nagy orosz

sõ-összefogó értékekkel, mint Degas, Seurat... ha ez így van, látha-

festõ? Nem érdemes eldönteni. A fogalmak is vitatottak. Gyûjtemé-

tó, érdemes az írott betû világa mellett a képek birodalmában ka-

nyes, illusztrált, de fõként lexikonosan elméleti könyvünk akad ily

landozni.

tárgyban magyarul is épp elég. A tárgyhûség a társnõ-barátné,

Számomra megváltó jegyû lett a 100-120-150 mester megisme-

Gabriele Münter nagyszerû életmûvében végig állandó. Az orosz

rése albumokból, kis-nagy katalógusokból, s ez fõleg az utóbbi 3

folklórhoz Kandinszkij egyre visszalép, a másik irányban a formákat

évben teljesedett ki. De szerény „tudományom” alapozása még a

fõleg csak sejtetõ képzõdményei kérik az elismerést. Paul Klee

60-as évek végén történt meg, s az idõ tájt még tucatszám lehetett

rangja melletti helyen kapja meg. S bár azoknak a festõknek körét

(s olcsón) antikvárvásárolni akadémiák tudásanyagát szélén

gyarapítja Kandinszkij, akik „ajtó-ablak ki-be jártak”, ha konkrét, ha

kaleidoszkópozó angol, amerikai, német francia folyóiratokat, perio-

elvont (sok angol, pl. Victor Pasmore, Patrick Heron, David

dikákat. Bécsben, Londonban, Kölnben, Koppenhágában, Zürich-

Bomberg), megannyi amerikai (pl. a nagyon nagy életmûvû óriás, a

ben, Párizsban járván el ne mulasszunk böngészni a nagy múzeu-

méltó helyén még alig álló Richard Diebenkorn), a francia Riopelle,

mok könyves Shop Szentélyeiben!

igen, a végén a mi mesterünk itt az „elvontabbnál” marad meg. Ami azonban számít: ezzel a legnagyobbak közelébe kerül. 36

Jó, ha van centrum-tárgya érdeklõdésünknek (konkrét kontra elvont stb.), de a váratlanságok a legtanulságosabbak... ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS


Török Andrással a Budapest Könyvrõl Csapody Kinga beszélget

Nagy öröm ez nekem, dumálónak Az elõszó szerint: „Ez a könyv az útikönyv, a történelemkönyv és a manapság divatos how to könyvek kevercse”. Kiknek szól? Hogy megtaláljam a könyv fókuszát, mindvégig ragaszkodtam ahhoz a fikcióhoz, hogy ez a könyv a nem itt felnõtt budapestieknek, a ma is vidéken élõknek, a határon túliaknak, a diaszpórában élõ magyaroknak szól. A szülõváros-érzést akartam átadni nekik. De, persze, ez csak játék – szól a tõsgyökeres budapestieknek is. Említi, hogy eredetileg külföldieknek írta, elõször 1989-ben, a

TÖRÖK ANDRÁS · FOTÓ: SZIGETVÁRY ZSOLT

critical guide mûfajú Budapest könyvét. Ez, a tizenegy év után újra megjelent, „gyökeresen átdolgozott” kiadás miben más, mint az elõ-

könyvet. Személyes kedvenceit, életének helyszíneit is elárulja, kü-

zõek?

lön kéri az olvasókat, hogy írjanak levelet, találkozzanak. Tényleg

Sokkal több benne a modern dolog, több a reflexió a társadalmi fo-

ennyire fontosnak tartja a visszajelzéseket?

lyamatokra. Talán kevesebb a metszõ gúny, a cikizés, több a megér-

Igen, õszintén fontosnak tartom a visszajelzéseket. A város kollektív

tés. Fáj nekem, hogy Budapestet egyre kevésbé szeretik a lakói. Ez

alkotás, a tükörképe is az. Sok száz levelet kaptam régebben, ma

a kiadás sokkal inkább egy örömszerzõ könyv. Felvidéki András gra-

meg rengeteg e-mailt. Amikor a Critical Guide-ot elkezdtem írni, já-

fikus barátom csodálatos térbeli térképei és rajzai mellett vannak

tékból úgy tettem, mintha mindent tudnék Budapestrõl. A barátaim

fényképek is. Némelyiket a kiadóm vette archívumokból, de a leg-

pedig, amint meghallották, hogy mirõl írok, haladéktalanul nekiálltak

több a nemrég indult Fortepan címû (ingyenes) portálról való. Ez-

információkkal bombázni. A játékból önbeteljesítõ jóslat lett… Az in-

úton is hadd köszönjem meg nekik.

formáció-özön ma is tart. Ráadásul új barátokat szereztem a mûem-

A könyv legutóbbi kiadása óta valamelyest elszemtelenedtem: Bu-

lékesek, a vendéglõsök, a kereskedõk, a szállodások, az urbanisták

dapest örvén általános városélvezeti tanácsokat próbálok az olvasó-

és az építészek között. Nagy dicsõség és öröm ez nekem, dumáló-

imra tukmálni. Ez a könyv „már nem az a könyv” – kicsit az értelmes

nak.

élet kalauza akar lenni. Tessék csak fellapozni például a

A kulturális (színházak, kulthelyek, könyvesboltok) és irodalmi uta-

„Simplicissimus kilenc életvezetési tanácsa és három dolog, amirõl

lások nem csak átszövik a Budapest-könyvet, hanem annyira fris-

csak álmodozik” címû fejezetet.

sek, hogy a már klasszikus és ismert kortárs szerzõkön túl, például

Török András két alteregójával, Simplicissimussal és

az elsõ kötetes Závada Péter Budapesmód címû slam számának

Complicatussal egyfajta mai Vergiliusként kalauzolja olvasóit. Miért

szövege is olvasható. Ezek is messze túlmutatnak egy útikönyvön.

volt fontos ez a játék?

Várható mindig tovább aktualizált Budapest Könyv, vagy esetleg

Remélem, nem érzi, hogy Budapest az alvilág lenne – nekem inkább

egy kulturális iránytû lesz a folytatás?

a paradicsom. Simplicissimus azért született, hogy több nézõpont-

A gyorsan változó dolgok teszik elevenné a könyvemet. Voltaképpen

ból láttathassam a világot. Complicatus mintája részben valóságos

minden évben ki kellene adni. De nehogy azt tessenek hinni, hogy

személy, egy bölcs, nyugodt ember, aki szeret engem és Budapes-

most aztán elégedett vagyok ezzel a kiadással! Meg akartam írni

tet, de az igazságot még jobban szereti. Három éve, amikor leadtam

például a Nagy Budapest Törzsasztal „együttes mindentudásának”

az átdolgozott kéziratot, a kiadóm elhívott ebédelni, és hümmögött,

élményét egy külön fejezetben, a tagok egyenkénti portréjával. Az-

hogy csaknem maradéktalanul tetszik neki a kézirat, csak a mondat

tán kellene egy Budafok és egy Kispest-fejezet. Ehhez azonban

szintû stílussal nincs egészen kibékülve. Azt remélte, ez olyan lesz,

egy-egy hónapra lakást kellene cserélni egy megfelelõ családdal,

mint Szerb Antal Budapest könyve (amit a marslakók számára írt),

hogy legyen hozzá elég személyes élményem. De leginkább hiány-

úgyhogy el kellett kezdenem egy teljesen más könyvet írni. Egyfelõl

zik a párhuzamos, rendszeresen gondozott honlap, amelyen a frissí-

bonyolultabb szerkezetû, másfelõl bekerültek mindenféle érzelme-

tések naprakészen követhetõk. És én lennék a legboldogabb, ha a

sebb szövegek is, ezek leginkább Lengyel Péter elõtti fõhajtások.

fizikai Budapest-könyv is megjelenhetne minden évben, felfrissítve.

A hatalmas tudásanyag – rengeteg helytörténeti, történelmi és

Hiszek a föld feletti (kézzel fogható) és a föld alatti (digitális) világ-

praktikus tény – mellett városi legendák, érdekességek is átszövik

ban. Ha ez a két világ összefogódzik, akkor együtt mindenre képes.

a több mint ötszáz oldalt, ezzel nagyon olvasmányossá téve a

Talán még a budapestiek érzelmeinek megfordítására is.

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS

37


Szirtes Borbála

Álom fekete-fehérben A fekete-fehér fotók mások, mint a színesek. Hogy mi-

szofisztikálódó erõ feszül egymásnak: Celiáé, aki illuzio-

ért? Elsõre talán nehéz megfogalmazni. Van bennünk

nistaként a cirkusz társulatának tagja, és (az idõközben

valamiféle sejtelem: mintha a képeken a színek háttér-

nevet választott) Marcóé, aki a Cirque des Rêves névle-

be húzódásával sokkal inkább elõ tudna tûnni a szel-

ges tulajdonosának asszisztenseként láthatatlanul hú-

lem. Talán ez az a plusz, amit minden érzékenyebb em-

zódik meg a háttérben.

ber észrevesz, amikor a dédanyáink korában készült

Erin Morgenstern: Éjszakai Cirkusz Fordította: Rakovszky Zsuzsa Libri Kiadó, 2012, 3990 Ft

portrékat csodálja: van bennük valami megmagyaráz-

mát, hisz (egészen a végkifejletig) õk maguk sem tud-

hatatlan mélység, spirituális gazdagság, amit a digitális

ják, pontosan mit is kell(ene) tenniük: csak rendre fel-

kor képei nem képesek megidézni. Ennek a misztikus

bukkanó zord mestereik (akik közül az egyik a túlvilág-

jelenségnek a géniusza ihlette meg Erin Morgensternt,

ról kísért vissza kioktatni tanítványát) szûkszavú,

méghozzá olyannyira, hogy egy egész univerzumot te-

enigmatikus instrukciói, valamint saját – egyre ponto-

remtett meg fekete-fehérben: az Éjszakai Cirkuszt.

sabb – megérzéseik segítik õket a soron következõ lé-

Könyve többféle értelemben is a dagerrotípiák képi vi-

pés megtételében. Eleinte még azt sem tudják, ki az el-

lágát idézi. A történet közvetlenül a századforduló elõtt,

lenfelük. Elsõként Marco ismeri fel vetélytársát – és

alatt és után játszódik, a klasszikus cirkusz romantikus

benne a végzetét is, hisz a bûbájos Celia már elsõ be-

fénykorában, amikor frakkos-cilinderes illuzionisták,

mutatkozása alkalmával letaglózza õt. Színre lép tehát

kackiás bajszú állatidomárok, selyemharisnyás, tütüs-

az a tényezõ, amivel általában a sátáni erõk nem szá-

szalagos artistanõk kápráztatták el a csúcsos-csíkos

molnak, és aminek állítólag elég hatalma van ahhoz,

óriássátrakba áradó, vattacukrot, perecet majszoló

hogy mindennemû varázslatot felülírjon: vagyis a szere-

nagyérdemût. Van ennek a világnak egy sajátos, a ri-

lem. Ahogy fokozatosan, párhuzamosan bontakozik ki

pacs, dobpergõs kulisszák mögött igazi varázslatot sej-

Celia és Marco misztikus párbaja és végzetes vonzal-

tetõ hangulata. A színek képletbõl való kivonásával

ma, úgy lesz egyre szürreálisabb, absztraktabb, félel-

pontosan ezt emeli ki Morgenstern, története elragadó

metesebb, izgatóbb a cirkusz, egymásnak feszülõ má-

díszletévé bontva ki a karakteres cirkusz-hangulatot.

gikus kreativitásuk, összeadódó energiájuk szimbólu-

A három kulcsfogalom, ami köré a regény épül –

ma. De csak addig fokozódik a varázs, míg meg nem

a mágia, a szerelem, és a párbaj, vagy még inkább

tudják: a küzdelem az egyikük halálával érhet véget.

duellum – egyenként is vonzó, kombinációjuk pedig

Amikor Celia konstatálja, hogy reménye elvesztésével a

egyenesen ellenállhatatlan: igazi kikapcsolódást és ab-

Cirque des Rêves is torzulni kezd, elhatározza, hogy

bahagyhatatlan éjjeli olvasást ígér. Az aktus, ami elindít-

megkísérli végrehajtani élete legnagyobb mutatványát:

ja az eseményeket, archetipikus a mitológiában és az

megóvni nemcsak kettejüket, de a fekete-fehér álomvi-

irodalomban is: okkult szerzõdés köttetik két, egymás-

lágot is…

sal vetélkedõ veterán mágus között. Fogadásuk tárgya

38

Megmérettetésük valóban kimeríti az okkult fogal-

Ennyi a mese. De vajon mitõl ennyire vonzó ez az –

tanítványaik küzdelme, akik ekkor még minderrõl mit

egyébként számos klisét felvonultató, néhány helyen el-

sem sejtenek: egyikük, a Prospero mûvésznéven futó

nagyoltan, figyelmetlenül megírt, alkalmanként zavaros

Hector Bowen (az egyik mágus) lánya, Celia csak hat-

dramaturgiájú – könyv? Pontosan azért, ami miatt töme-

éves; a rejtélyes (másik mágus) Mr. A. H. árvaházból ki-

gek áradnak az Álmok Cirkuszába: azt a hitünket erõsí-

emelt anonim jelöltje szintén kisgyermek. Az összecsa-

ti, hogy van több, mint a hétköznapi, monoton mókus-

pás színteréül különleges és egyedi színteret jelölnek ki

kerekezés. Hogy bár fekete-fehérek a kulisszák, de mö-

számukra: egy direkt erre a célra megalkotott mágikus

göttük ott ragyog az igazi mágia; hogy van titok, amely

cirkuszt, amely – ahogy a neve is utal rá: Le Cirque des

kiolvasható csillagokból vagy kártyákból; hogy létezik

Rêves, vagyis az Álmok Cirkusza – napnyugtától nap-

sorsszerû találkozás, heroikus barátság, igazi szerelem,

keltéig tart nyitva, fekete-fehér sátraiban minden képze-

ami erõsebb minden más hatalomnál; hogy lehet bárki-

letet felülmúló és beteljesítõ szórakozást ígérve a láto-

bõl különleges, kiválasztott és hõs; hogy van valami

gatóknak. Miközben azonban a hétköznapi halandók –

magasztos cél, küldetés, amiért érdemes küzdeni, élni,

nézõk és elõadók egyaránt – a kreatív káprázatban

és ha kell, meghalni. Hogy érdemes álmodni – akár fe-

vesznek részt, a díszletek mögött két, egyre növekvõ és

kete-fehérben is. ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS


Szirtes Borbála

Könnyed mûvelõdéstörténeti félórák álmos kedd estékre

Ötven növény, amely megváltoztatta a történelmet Fordította: Molnár V. Attila Kiadó Kiadó, 2012 3990 Ft

Vannak könyvek – sajnos hazánkban még elenyészõ

zonyos – találomra – kiemelt mûvelõdéstörténeti-törté-

mennyiségben –, amelyeket a tartalom ismerete nélkül

nelmi epizódokat, és – gyakorta a témához közvetve

is élvezet kézbe venni. Ilyen Bill Laws kötete is: a sely-

kapcsolódó – egyéb információkat. A mû figyelmetle-

mes, krémszínû borítón a boldog békeidõk hangulatát

nül (mondjuk ki: felszínesen) szerkesztett mivolta

idézõ, pasztellszínû, impozáns latin feliratokkal kísért

olyankor tûnik fel igazán, amikor olvasás közben ide-

botanikai ábrák sorakoznak, és ahogy végigfut a ke-

gesek leszünk. Például a Narancs címû fejezet alatt

zünk a gerincen, vászonszerû, elegáns, halványzöld

több mint két oldalt kell lapoznunk, míg a „narancs”

papírkötést simogathatunk. A fedõlap a századelõ tu-

szó felbukkan: addig a szerzõ James Cook kapitány

dományos ismeretterjesztõ irodalmának klasszikus stí-

világjáró útjáról, a szerencsétlen matrózokat sújtó skor-

lusát ígéri. Még a finom betûkkel nyomott tartalomjegy-

butról, valamint a káposzta és a citrom(!?) jótékony ha-

zék is. Ahogy azonban olvasni kezdjük a bevezetést,

tásairól karattyol. Mindez nagyon érdekes, csak hát…

pár mondat után megmutatkozik a mû valódi karakte-

ugye a narancsról szerettünk volna többet megtudni.

re: az esztétikus, remek ízléssel megalkotott külcsín,

Hasonlóan járunk, ha a Kininfa címû részhez lapozunk

és a szinte drámainak ható cím bizony közepes

– Bill Laws mindent elmesél a maláriáról és az azt ter-

belbecset takar. Mindez nem lenne talán igazán feltû-

jesztõ szúnyogok peterakási és táplálkozási szokásai-

nõ, ha nem sikerül ennyire szépre a könyv. De így az

ról, mire leírja azt, hogy „kinin”. Az indigóbokorról szóló

elvárások már az elsõ lapozás elõtt magasak – a po-

szakasz háromnegyede pedig annak festékipari ve-

puláris szakirodalom krémjére számít az ember. Per-

télytársáról, a szintén kék árnyalatot adó festõ csülleng

sze, arról egyáltalán nincs szó, hogy ne lenne érdekes

nevû növényrõl szól.

vagy olvasmányos a mû; nagyon is az a maga könynyed, szórakoztató módján. Arra az idõre – amely nagyjából megfelel pont egy

a kávéról, a kokacserjérõl, a teáról, a szójababról, a

elalvás elõtti, párnák közé fúródva, lapozgatással, egy-

mákról, a tölgyrõl, a cukornádról, a búzáról vagy kuko-

re lassuló tempójú olvasással töltött félórácskának – vi-

ricáról sok izgalmas dolog kiderül. Nem is beszélve

szont tökéletes választás. A pár oldalas fejezetek mini-

olyan, az átlagember számára valószínûleg nem közis-

mum kettõ, maximum hat oldalasak, és jó néhány, fel-

mert tényekrõl, mint hogy a fehér fûz képezi – a legha-

nõttek számára esti mese nehézségfokozatú érdekes-

tásosabb fejfájás csillapítóként – az aszpirin alapját,

séget tartalmaznak az adott növényrõl, valamint – mint

gyapot nélkül nem készülhet dinamit, az 1600-as évek

az fent is említettük – megannyi gyönyörû, színes grafi-

elején Hollandiában egyetlen tulipánhagyma áráért

kát, igényes, kifinomult, jól elhelyezett fotót, régi idõk

egy jobb fajta házat lehetett venni, vagy hogy több

izgalmas képi dokumentumait, témában odaillõ, diszk-

mint kétezerféle csilipaprika fajta létezik, melyeknek

rét reprodukciókat. Az olvasmányélmény annak ellené-

csípõsségi fokát külön mértékegységgel, az ún.

re kellemes, hogy nem egészen azt kapja az ember,

Scoville egységgel határozhatjuk meg. Külön dicséret

amire számít. A cím alapján ugyanis az ötven kiválasz-

illeti a fordítókat, Papp Máriát és Molnár V. Attilát, akik

tott növényfaj önálló és egyben egyedülálló sikertörté-

az angol eredeti igényes átültetése mellett számos ma-

netének interdiszciplináris beszámolóját várnánk, bele-

gyar kulturális vonatkozással (idézetekkel, történelmi

értve annak botanikai, illetve (jellegétõl függõen)

és kultúrtörténeti példákkal) igyekeztek a hazai olvasó-

kultúr-, gasztronómia-, ipar- és tudománytörténeti, tör-

közönség számára otthonosabbá tenni a szöveget.

ténelmi jelentõségének ecsetelését, szerepét különféle

Mindennek tükrében, azt mondhatjuk, hogy Bill

népek mitológiájában, folklórjában, vallásában, okkult

Laws kötetéhez úgy viszonyulhatunk, mint mindenhez

hitében, sõt filozófiájában és irodalmában is.

az életben, ahol az esztétikai szépség habkönnyû, a

Ehhez képest a bemutatott növények botanikai sa-

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS

A véletlenszerûség jegyében vannak természetesen jól sikerült részek is: így például (egyebek mellett)

maga módján mulattató, alkalmanként érdekes, eredeti

játosságairól szinte semmit nem tudunk meg (egy-egy

és elgondolkodtató, de alapvetõen mégis kissé zava-

szó informálja az olvasót a fajok élõhelyérõl és külsõ

ros és felszínes tartalommal párosul: idõrõl idõre szíve-

megjelenésérõl), mint ahogy pár mondatra szorítkozik

sen vehetjük kézbe – egy futó kedd esti kaland erejé-

minden egyéb vonatkozó érdekesség is, leszámítva bi-

ig. 39


Kiss Enikõ Hajna

Majd hívlak! – A társalgás pszichológiáját olvasod?

sek. A könyv nagyon sok kísérletet, vizsgá-

– Ja, holnap vizsgázom.

latot is idéz, amelyek sokak által ismert

– A társalgás pszichológiáját olvasod?

helyzetekre vonatkoznak. Például: míg a lá-

– Jól van na, 1 perc és megyek mosogatni.

nyok általában elfoglaltságra vagy sietség-

– A társalgás pszichológiáját olvasod?

re hivatkozva rázzák le a hívatlan könyvtári

– Igen, de nem adom kölcsön, még Az em-

udvarlóikat, a férfiak inkább üres ígéreteket

beri játszmákat sem hoztad vissza.

tesznek. (Majd hívlak!) Ugyanakkor a köz-

A kérdés ugyanaz, a társalgási helyzet nem.

hiedelemmel ellentétben nem mindig igaz

A válaszokból kiderül, hogy ugyanaz a kérdés

az, hogy a férfiak gyakrabban vágnak bele

az elsõ helyzetben egyszerû tudakozódás-

valaki szavába, ugyanis a nõk is hajlamo-

ként, a másodikban számonkérésként, a har-

sak lehetnek erre, ráadásul a közbeszólá-

madikban pedig egy kérdésbe bújtatott kérés-

sok nemcsak a dominanciáról szólhatnak,

ként hatott a kérdezettre. Ha pedig képzelet-

hanem az intimitásról is.

ben azt is hozzátesszük, hogy az elsõ párbe-

Külön kiemelendõ a könyv korszerûsé-

széd két pszichológia szakos egyetemista,

ge és modernsége, hiszen Pléh a mobilte-

a második egy férj és egy feleség, a harmadik

lefon, a Facebook és a Skype társalgások-

pedig két barát között zajlott le, akkor még

ból is hoz fel példákat. Az elsõ fejezetek el-

érthetõbbé válnak a nyelvi és kapcsolati hely-

méleti áttekintést és elemzési keretet ad-

zetek. Nyelv és kapcsolat. Pléh Csaba A társalgás pszichológiája címû

nak a társalgás szerkezeti meghatározóiról, a mikro-, és makroszerkezetrõl és a beszélõváltásról. Megtudhatjuk,

könyve éppen azt emeli ki, hogy minden emberi kapcsolat társal-

hogy milyen összetett dolog az, hogy ne egyszerre beszéljünk, és

gás, ami azt jelenti, hogy szüntelenül társalgunk, lévén hogí társas

ne vágjunk egymás szavába, annak ellenére, hogy ez a gyakorlat-

lények vagyunk. A beszélgetéseinket mi magunk konstruáljuk, még-

ban a legtöbb esetben nem okoz különösebb nehézséget. A könyv

pedig olyan mögöttes tényezõk és hallgatólagos szabályok alapján,

második fele már specifikusabb témákat érint. Az udvariasságról

amelyeket bár mindannyian használunk, a legtöbb esetben rejtve

szóló fejezet fõ mozzanata a homlokzat (énkép, függetlenség) és a

maradnak elõttünk. Pedig az igazság az, hogy mindannyian alkotók

kapcsolat kölcsönös védelme és a közvetett felszólítások. (Ki tudnád

vagyunk. A mai tudomány állásfoglalása szerint ugyanis a társalgás

nyitni az ablakot?) A gyermeki társalgás fejezetében a társalgás fej-

is szöveg, amit különbözõ „szövegalkotási” szabályok szerint konst-

lõdését követhetjük nyomon, ahogy a gyerekek egyre nagyobb ko-

ruálunk. Ezek a szabályok lehetnek konstruktívok (hogyan rakjunk

herenciára és relevanciára lesznek képesek. A nemi eltérések feje-

össze egy mondatot?) és regulatívok (hogyan használjuk a nyelvet

zetben bizonyára mindannyian jókat mosolygunk azon, hogy a két

az adott helyzetben megfelelõen?), magukba foglalva a beszélõk

nem jellegzetesen másképp ragadja meg az azonos nyelvi helyzete-

társas jellemzõit és a köztük lévõ társas viszonyt. A mondatok tehát

ket, és a nyelvi rendszereik is különböznek. Végül megérkezünk a

csak élettelen absztrakciók mindaddig, amíg valamilyen kontextus-

legbonyolultabb és legintenzívebb társalgási eseményekhez: a fe-

ban ki nem mondjuk, vagyis amíg meg nem valósítjuk azokat. A sza-

szültségekhez és a konfliktusokhoz. Nemcsak a hétköznapi házas-

vak is tettek tehát, csak interperszonális tettek. Aki még a beszédak-

sági és szülõ – gyerek konfliktusokra tér ki Pléh, de az organikus

tus-elméletrõl nem hallott, elsõre furcsának találhatja, hogy a szavak

eredetû társalgási zavarokra és a pszichotikus nyelvi zavarokra is.

révén is cselekszünk, de ha belegondol abba, hogy szavainkkal mi-

Bár nem feltétlenül szükséges befogadásához, hogy pszicholó-

lyen sok mindent csinálhatunk (például kérhetünk, felszólíthatunk, fe-

gusok vagy nyelvészek legyünk, azt is tudnunk kell róla, hogy ez

nyegethetünk, utasíthatunk, bókolhatunk, gratulálhatunk, stb.), már

nem egy önsegítõ vagy egy kommunikációs képességet fejlesztõ

nem is tûnik olyan furcsának ez a gondolat.

könyv. Arra azonban mindenképpen alkalmas, hogy felhívja a figyel-

Ez a könyv elsõsorban a társalgáselemzés tankönyve, és mint

münket a minket körülvevõ társalgási hálóra, és elgondolkozzunk

ilyen, nagyon gondolatébresztõ. Pléh Csaba a tõle megszokott mó-

azon, hogy ki miért társalog egy adott helyzetben úgy, ahogy. Ki mit

don ebben a könyvében is nagy elméleti felkészültségrõl tesz tanú-

mond, miért mondja, és milyen hatással van ez ránk, illetve mi mit

bizonyságot. Minden fejezet tele van ábrákkal és táblázatokkal,

mondunk, miért mondjuk, és milyen hatással van ez másokra.

a könyv oktatásban való felhasználását pedig még tovább segítik a

Pléh Csaba: A társalgás pszichológiája

terepgyakorlatok és a fejezetek végén található összefoglaló kérdé-

Libri Kiadó, 2012, 2990 Ft

40

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS


Tornai Szabolcs

Kulcs a kulcshoz Csak bámulni tudom Pressing Lajos kétkötetes, több mint hétszáz

mántszeges patkóra lovuk futásához az üveghegyen, vagy az, hogy

oldalas mûvét! A mai szellemellenes korban a legutolsó bástya el-

Az égig érõ fa Jánoskájának miért kell bivalybõrbõl készíttetnie ma-

szánt védõjeként minden tudását és érzékenységét latba vetve

gának hét pár bocskort és hét rend gúnyát, s hogy ezek miért sza-

megpróbálja megmenteni, ami elveszett. Hétszáz hosszú oldalon át

kadnak le róla, mikor felér a fa tetejére, a királykisasszonyt fogva tar-

rafináltan küzd a világ tomboló sárkányával. Nem teketóriázik, nyílt

tó sárkányhoz.

sisakkal odaáll eléje, és már mûve elején beleüvölti mind az ezer,

A mesékrõl csak a nép naiv fiai hiszik, hogy a nép naiv alkotá-

lángot okádó fejébe, hogy a mesék igenis spirituális útmutatók. Az-

sai. A mesék egy õsi és komplex tudáskódot hordoznak, amely a

tán tovább bõszíti a sárkányt azzal a megállapítással, hogy a mesék

mindenkori kódfejtõkre vár. Ha Dan Brown és a hozzá hasonlók

célja pontosan ugyanaz, mint minden igazi szellemi tanításé. Hogy

megismernék Pressing munkáját, legszívesebben letagadnák kuli-

mi ez a cél? Én is leírom, bár tudván tudom, hogy egyre keveseb-

mász bestsellereiket. Pressing pontosan tudja, hogy a sárkány fejeit

ben élnek a földön, akik megértik. E cél nem más, mint megmutatni,

hiába vágja le az ember, mert rögvest újak nõnek helyettük, ezért az

hogy hogyan kerültünk jelenlegi nyomorult állapotunkba, és hogyan

egyetlen megoldás, ha az ember megtalálja azt a rejtett forrást,

találhatunk vissza valódi természetünkhöz, legtisztább lehetõsége-

amelybõl az ereje származik. Jánoskának a táltos ló így ad útmuta-

inkhez. Hovatovább – és most igencsak hezitálok, hogy le merjem-e

tást: „Az erdõbe, kicsi gazdám. Ott van egy vaddisznó, annak a fe-

írni, de minden bátorságomat összeszedve mégis leírom, ahogy

jében egy nyúl, nyúl fejében egy iskátulya, iskátulyában kilenc lóda-

Pressing is leírta –: a buddhasághoz. Hogy a buddhaság mit jelent,

rázs. Ebben a kilenc lódarázsban van a kilencfejû sárkány ereje, ha

már nem írom le; és az sem zavar, hogy a szó olvastán vagy halla-

ezeket elpusztítjuk, annyi ereje sem lesz a sárkánynak, mint egy

tán sokan – kaján humorral – azonnal a butaságra gondolnak. A

szopós gyermeknek.” Pressing ugyanolyan fortélyosan, érzékenyen

buddhaság magyarázatához olyan tántoríthatatlannak kellene len-

és megfontoltan elemzi végig a meséket, mint ahogyan a mesék hõ-

nem, mint Pressingnek, de nem vagyok az.

sei végigjárják kacskaringós útjukat. És amikor olyan megállapításo-

Pressing összesen kilenc mesét elemez végig a lehetõ legna-

kat tesz, hogy „minden, ami a mesében történik, a saját tudatunk-

gyobb aprólékossággal. Minden részletnek és momentumnak meg-

ban megy végbe, s az összes szereplõ mi magunk vagyunk”, mert a

adja a spirituális magyarázatát. Elmondja, hogy mit jelentenek a me-

mese „az ember belsõ átalakulásáról és az önmagával folytatott küz-

sék kezdõ formulái, elsõsorban az a bizonyos „egyszer volt, hol nem

delmeirõl szól”, vagy hogy „a lehetséges tartománya, ahonnan a

volt”, s miután figyelmét semmi sem kerülte el, a záró formuláknak is

mese merít, idõtlen idõkig létezni fog, és e tárházból a varázsmese

kibontja a spirituális értelmét. Bármily hihetetlen, de az általa elem-

a legjobb lehetõségeinket emeli ki és mutatja fel”, vagy amikor elõ-

zett meséknek egyetlen mozzanatuk sincs,

rebocsátja, hogy a magyar népmesék

amelyet Pressing nyomós és többszörösen

spirituális értelméhez a buddhista ta-

megtámogatott érvekkel ne tudna spirituális

nokban találhatók meg a legjobb tám-

szempontból megmagyarázni. Minden

pontok, s amikor feltárja a Világszép

szimbolikus, illetve többszörösen is szimbo-

Nádszál kisasszony címû mese és a

likus: a király, a szegény ember, a legkiseb-

tantrikus jóga – finomtesti energiákon

bik fiú, az égig érõ fa, a táltos ló és annak

végzett – mûveletei közti rejtett kapcso-

öt vagy akár hat lába, az öreganyó vagy az

latokat, akkor a sárkány elterül, mint a

öregapó, a három aranygyapjas kos, a ke-

rongy.

rek kõ, Tündér Ilona és Tündérország, a ka-

Pressing kulcsokat ad a kulcsok-

csa- vagy kakaslábon szélsebesen forgó

hoz. A megvalósítás már az olvasó dol-

vár, Világszép Ilonka és az õ gyémántköny-

ga. Ám ehhez az kell, hogy ne legyen

nyei, a hõs kardja, a kisebbik fiú három

benõve a feje lágya, azaz – mint

aranyhajszála, a hetedik pince vakablakába

Pressing rámutat – a koronacsakrája le-

bevakolt csontkürt, a selyemrét és a virág-

gyen nyitott. Aki nem hiszi, járjon utána!

erdõ, és szinte vég nélkül lehetne még sorolni a példákat. Pressing megvilágít olyan

Pressing Lajos: Az égig érõ fa I.

jelentéktelennek tûnõ részleteket is, mint az,

Az élet vize II.

hogy Mirkó királyfinak és az öreg vitéznek

Pilis-Print Kiadó, 2009, 2011,

miért van elengedhetetlenül szüksége gyé-

327 és 410 oldal; 3200 és 3490 Ft

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS

41


Vekerdy Tamás pszichológussal, íróval Csapody Kinga beszélget

A hallott élettörténetek nem akarnak megíródni Mindenki pszichológusként ismeri elsõsorban, miközben nem az elsõ szépirodalmi mûvel jelentkezik az idei Könyvhéten. A most megjelenõ Szeretõk azonban mintha mégis egyfajta váltást jelentene a Családom történeteibõl , és az Ó, azok a hatvanas évek személyessége után. Vagy ez csak látszatra „fikciósabb” az eddigieknél, valójában nagyon is sok referencialitás kerül elõ 1957-bõl? Ez a szöveg 1960 és 1962 között íródott, azóta porosodott kéziratként. Több nekifutásban próbálták barátaim kiadatni, egyszer atyai barátom és fõnököm Török Sándor is, még a 60-as évek második felében is a Magvetõnél. Azt mondták neki: „örüljön, hogy nem jelentjük föl”. Ezek szerint õk is érzékelték az 57-es atmoszférát. Ez tehát egy régi könyv, hogy úgy mondjam, ifjúkori „rejtõzködõ” könyv, a Családom történetei jó két évtizeddel késõbbiek, az Ó, azok a hatvanas évek viszont csak néhány évvel ezután íródott, tényleg a 60-as években. Míg a Szeretõk cím mögött nem csak érzelmi fordulatokat sejt az ember a próza mégis szégyellõs marad a szexualitás terén, nem ábrázolódik a vágy, az aktus említése is jelképes. Nagyon tudatos szembenállás ez a kortárs próza „mindent megmutató, mindent megnevezõ, kimondó” irányzataival és a romantikusabb virágnyelvvel szemben? Nem tudatos szembenállás, egyáltalán – hanem akkor ez így íródott meg, „lelkizõsen”, a nagyon is testi mozzanatokra is csak áttételes az utalás; egy fiatalember elsõsorban „lélek-örvényekben” vergõdik, a testi dolgok viszonylag simán bonyolódnak. Azt hiszem, elképzelni sem tudjuk, hogy naponta hány sorssal találkozik, hányan fordulnak Önhöz tanácsért. A gyerekkel, iskolával, neveléssel kapcsolatos kérdések mögött mindig kirajzolóik egy-egy élettörténet. Ezek mennyire mozgatják meg íróként? Esetleg azért fordul a közelmúltba, hogy ezektõl el tudjon vonatkoztatni? Ezek, a hallott élettörténetek „nem akarnak” megíródni. A közelmúlt és a régmúlt sem azért jelenik meg a könyvekben, hogy ezektõl elvonatkoztassak, hanem egészen más érzelmi, indulati okokból, amelyek sodorják az ember érdeklõdését. Költõ akart lenni, regénye, kisprózái, színmûve jelent már meg – folyamatosan a gyermeklélektannal, pedagógiával, az olvasásnépszerûsítéssel foglalkozik, adná magát a feladat íróként: jó ifjúsági és/vagy gyermekkönyveket írni. Sosem kacérkodott ezzel? Nemigen. Versikéket írtam a gyerekeimnek, azt is keveset. Azt vallom Szerb Antallal, hogy bizonyos fajta jó könyvek lesznek ifjúsági olvasmánnyá. Tudom, hogy nem csak ez igaz, de én legalábbis soha nem éreztem indíttatást, hogy ifjúsági vagy gyerekkönyvet írjak.

42

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS


Ünnepi Könyvhét, 2012 Antológiák Az év esszéi 2012 (Magyar Napló) 360 old., 2500 Ft Édes hazám (Magvetõ) 384 old., 3200 Ft Figurák után kutat (Basiliscus, Zenta) 116 old., 2000 Ft Gregorina-kanyar (Concord Media Jelen – Irodalmi Jelen Könyvek, Arad) 260 old., 2500 Ft

Kántor Péter: Köztünk maradjon (Magvetõ) 120 old., 2290 Ft

Véghelyi Balázs: Terepasztal (Hungarovox) 60 old., 1000 Ft

Ferdinandy György: Pók a víz alatt (Magyar Napló) 304 old., 2500 Ft

Kiss Anna: Lepkék útján a lélek (Kortárs) 192 old., 2500 Ft

Zalán Tibor: Fáradt kadenciák (Kortárs) 68 old., 3000 Ft

Finy Petra: Madárasszony (Libri) 320 old., 2990 Ft

Kiss Jenõ: Nyíl helyett toll (Mentor, Marosvásárhely) 352 old., 2940 Ft

Magyar próza

Gärtner-Kertész Tibor: Nagyapám fegyvert rejteget (Scolar) 280 old., 2950 Ft

Kiss Judit Ágnes: Koncentrikus korok (Európa) 240 old., 2500 Ft Kovács katáng Ferenc: Ajánlott versek 2 (Pont) 136 old., 2100 Ft

Balázs F. Attila: Casanova átváltozásai (Ab-Art, Pozsony) 140 old., 1500 Ft

Gyöngykapu (Kortárs) 360 old., 3500 Ft

Kozma Tamás: Ami engem illet (Pont) 56 old., 2100 Ft

Baley Endre: Nyarak, melyek hol így, hol úgy végzõdnek (Napkút) 112 old., 1490 Ft

Körkép 2012 (Magvetõ) 380 old., 2600 Ft

Ladik Katalin legszebb versei (Ab-Art, Pozsony) 140 old., 2100 Ft

Ballai László: Szerelmi dalkeringõk (Hungarovox) 208 old., 2000 Ft

Lázár Balázs: Szívucca (Holnap) 76 old., 1900 Ft

Balogh Gyula–Bíró Gyula–Kocsis Csaba: Az utolsó párttitkár És más történetek

Szeged effekt 2 (Areión Kulturális Közhasznú Egyesület) 166 old., 1600 Ft Szegedtõl Szegedig Antológia 2012 (Bába és Társai) 320 old., 2500 Ft

Markó Béla: Boldog Sziszüphosz (Bookart, Csíkszereda) 160 old., 2490 Ft

Szép Versek 2012 (Magvetõ) 288 old., 2200 Ft

Marno János: Kairosz (Palatinus) 130 old., 2100 Ft

Szlovákliai magyar szép irodalom 2012 (Szlovákiai Magyar Írók Társasága Kiadás Dunaszerdahely) 232 old., 2900 Ft

Marton Mária: Kettõs vallomás (Hungarovox) 144 old., 1600 Ft

Balogh Robert: Hárompercesek C. E. jeligére (Noran Könyvesház) 160 old., 2300 Ft

Móra Ferenc: Himnusz a búzamezõn (Szent István Társulat) 120 old., 1600 Ft

Bán Zsófia: Amikor még csak az állatok éltek (Magvetõ) 208old., 2690Ft

Nagy Bandó András: Nagyon fájl (Szamárfül) 144 old., 2200 Ft

Baráth Katalin: A borostyán hárfa (Agave Könyvek) 320 old., 2980 Ft

Szó–kincs 2012 (Aposztróf Kiadó) 216 old., 2100 Ft Magyar vers Aczél Géza: (búcsú)galopp (Jelenkor) 72 old., 1900 Ft Áfra János: Glaukóma (József Attila Kör – Prae.hu) 80 old., 1490 Ft András Sándor: Mi vagyunk most a vandálok is (Kalligram, Pozsony) 156 old., 2300 Ft Babits Mihály versei (Sziget) 250 old., 2680 Ft Báger Gusztáv: Mégis, mégse, mégis (Írók Alapítványa – Széphalom Könyvmûhely) 144 old., 2000 Ft Baranyi Ferenc: Vad vadon (Hungarovox) 80 old., 1400 Ft Borsodi L. László: Feljegyzések a földrõl (Pallas-Akadémia, Csíkszereda) 80 old., 900 Ft Csokonai Attila: A Pilátus-park (Fekete Sas) 160 old., 1300 Ft Dobos Tas László: VII. poéma emberiség-költemény (Littera Nova) 370 old., 3500 Ft Fazekas István: Bennem csillagok égnek (Napkút) 80 old., 1290 Ft Gyõrei Zsolt: A Velemi Névtelen versei és levelesládája (Syllabux) 146 old., 2500 Ft Gyurkovics Tibor: Túlvilági extázis (Kráter Mûhely) 232 old., 3500 Ft Jánosházy György: Árnyékvitéz (Mentor, Marosvásárhely) 96 old., 2100 Ft

Péntek Imre: Hajtûkanyar (Magyar Napló) 110 old., 1500 Ft

(Concord Media Jelen – Irodalmi Jelen Könyvek, Arad) 136 old., 1400 Ft

Gerõcs Péter: Tárgyak (Scolar) 160 old., 1990 Ft Grendel Lajos: Távol a szerelem (Kalligram, Pozsony) 96 old., 2300 Ft Györe Balázs: Barátaim, akik besúgóim is voltak (Kalligram, Pozsony)192 old., 2500 Ft Gyõrffy Ákos: Haza (Magvetõ) 104 old., 2290 Ft Gyõri Zsolt: A zarándok útja avagy egy spirituális utazás története (Alterra ) 120 old., 2700 Ft Hackett, Brandon (Markovics Botond): Az ember könyve (Agave Könyvek) 320 old., 2980 Ft Hajdú Farkas-Zoltán: A homályban maradás ösztöne (Bookart, Csíkszereda) 240 old., 3590 Ft Horváth Viktor: A Kis Reccs (Jelenkor) 456 old., 3200 Ft Inkei Bence: Mirelit (L’Harmattan) 162 old., 2000 Ft

Radnai István: Tilalmak kertje (Littera Nova) 130 old., 2300 Ft

Bárdos József: Kísértetregény (Concord Media Jelen – Irodalmi Jelen Könyvek, Arad) 156 old., 1600 Ft

Simai Mihály: Valaki mindent elszeret (Hungarovox) 200 old., 2400 Ft

Barnás Ferenc: Másik halál (Kalligram, Pozsony) 304old., 2800 Ft

Simándi Ágnes: A mennybeszállás gyakorlata (Concord Media Jelen – Irodalmi Jelen Könyvek, Arad) 82 old., 1300 Ft

Bächer Iván: Idegen ország (Ab Ovo) 200 old., 3300 Ft

Jenei László: Bluebox (Bíbor) 416 old., 2940 Ft

Békés Pál: Összegyûjtött bélyegek (Palatinus) 150 old., 2500 Ft

Jókai Anna: Éhes élet (Írók Alapítványa – Széphalom Könyvmûhely) 342 old., 3500 Ft

Soós Gábor: Szép lassan (Fapadoskonyv.hu) 86 old., 1750 Ft Sopotnik Zoltán: Saját perzsa (Libri Kiadó) 200 old., 1490 Ft Szabó Palócz Attila: VERSeny(v) (Püski) 64 old., 1500 Ft

Bencsik Orsolya: Akció van! (József Attila Kör – Prae.hu – Forum, Újvidék) 150 old., 1990 Ft

Szálinger Balázs: Köztársaság (Magvetõ) 360 old., 2990 Ft

Bokodi Balázs: Szuicidrománc (Jószöveg Mûhely) 216 old., 2990 Ft

Szenti Ernõ: Idõtest (Írók Alapítványa – Széphalom Könyvmûhely) 112 old., 1800 Ft

Bozsik Péter: A pálinka dicsérete és más történetek (zEtna, Zenta) 220 old., 2000 Ft

Szilágyi Ákos: Szokatlan ügy (Palatinus) 200 old., 2500 Ft

Böszörményi Zoltán: Füst – Lénárd-novellák (Ulpius-ház) 144 old., 2999 Ft

Thiele-Csekei Enikõ: Szakítópróba / Zerreisprobe (Ab-Art, Pozsony) 80 old., 1100 Ft Tornai József: A semmi (Magyar Napló) 100 old., 2000 Ft Tóbiás Krisztián: Túliratok (Basiliscus – zEtna, Zenta) 88 old., 1600 Ft

Jász Attila: Csendes Toll élete avagy A–Z örökké valóság (Kortárs) 160 old., 2200 Ft Jávorkai Judit: Lájfsztori 2. (Alexandra) 200 old., 2699 Ft

Benkõ László: Viharlovasok (Lazi) 384 old., 2999 Ft

Bõthe Csaba: Üdv a harmadik évezredben! (Gondolat) 332 old., 3000 Ft Csontos Márta: Egográfia 3. (Littera Nova) 98 old., 1690 Ft Czigány Zoltán: Az utolsó mondat (Hungarovox) 192 old., 1900 Ft

Tóth Erzsébet: Kõrózsa (Nap) 72 old., 2625 Ft

Darvasi László: Vándorló sírok (Magvetõ) 328 old., 3490 Ft

Juhász Ferenc: A Pegazus istállói (Kossuth) 112 old., 2600 Ft

Tõzsér Árpád: Fél nóta Kalligram, Pozsony) 80 old., 2100 Ft

Dunajcsik Mátyás: Balbec Beach (Libri) 260 old., 2990 Ft

Kaiser László: Galambok és vérebek (Hungarovox) 88 old., 1400 Ft

Turcsány Péter: Tisztítótûz fényében (Kráter Mûhely) 472 old., 3800 Ft

Engel Edit: A bécsi tolmács (Noran Libro) 310 old., 3200 Ft

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS

Gerlóczy Márton: Igazolt hiányzás (Scolar) 336 old., 2950 Ft

Kálmán Mari: Ecetudvar (Atlantic Press) 144 old., 2690 Ft Katona B. Katalin: Hópelyhek a tenyeremben (Alterra ) 56 old., 1500 Ft Kerékgyártó István: Rükverc (Kalligram, Pozsony) 184 old., 2500 Ft 43


Ünnepi Könyvhét, 2012 Kiss Angéla: Dominika csak oda (Jószöveg Mûhely) 210 old., 2990 Ft Kondor Vilmos: Budapest novemberben (Agave Könyvek) 320 old., 2980 Ft Konrád György: Elutazás és hazatérés (Európa) 120 old., 3000 Ft Kósa Csaba: A kincstár összedõl (Berzsenyi Dániel Irodalmi Társaság) 176 old., 2000 Ft Körmendi Ferenc: Júniusi hétköznap (Napvilág) 180 old., 2800 Ft Kõrösi Zoltán: Az utolsó meccs (Kalligram, Pozsony) 192 old., 2700 Ft Lator László: A megmaradt világ (Európa Kiadó) 288 old., 3200 Ft Lengyel János: Mitracsek úr elfuserált életének hiteles története (Intermix, Ungvár) 172 old., 1000 Ft Lukáts János: „Ez légyen ostorod…” P. E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak (Hungarovox) 160 old., 1800 Ft Marafkó László: Dávid és Góliátok (Anonymus) 224 old., 2100 Ft Markovits Rodion: Aranyvonat (Kráter Mûhely) 338 old., 2500 Ft Márton László: M. L., a gyilkos (Kalligram, Pozsony) 192 old., 2600 Ft Miklya Anna: Esõ 256 old., 2700 Ft

(Jelenkor)

Nagy Károly: Zeusz felesége VVMA (Változó Világ Mozgalomért Közhasznú Alapítvány) 276 old., 2890 Ft Nagy Zoltán Mihály: Túl a fényeken (Intermix, Ungvár) 172 old., 1000 Ft Neubauer Pál: A jóslat (Kráter Mûhely) 384 old., 2500 Ft Németh László: A másik mester (Kráter Mûhely) 260 old., 2300 Ft Novák Valentin: Páternoszter (Pont) 128 old., 2310 Ft Onagy Zoltán: Páros játék A-val (Occident Media Kft., Arad) 300 old., 2400 Ft

Reisinger Attila: Sárvíz (Littera Nova) 110 old., 1590 Ft

Vida Gábor: A kétely meg a hiába (Magvetõ) 152 old., 2690 Ft

Török András: Budapest (Park) 540 old., 4900 Ft

Rott József: A ragaszkodás mámora (Napkút) 320 old., 2500 Ft

Magyar dráma

Sánta György: Az alku (Papirusz Book) 480 old., 2600 Ft

Kristof, Agota: Tegnap / A Szörny (Cartaphilus) 224 old., 2500 Ft

Varga Csaba: A számjelek és a számírás története (Fríg) 408 old., 3300 Ft

Serdián Miklós György: Képmutató lett a világ (Püski) 88 old., 980 Ft

Spiró György: Drámák V. (Scolar) 240 old., 3250 Ft

Séllyi Károly Gyula: Hívójele: Alfa, Bravo, Charlie (Alterra ) 276 old., 2700 Ft

Berecz János: Kádár élt… IV. (Duna International) kb. 300 old., 2995 Ft

Simon Tamás: Vérmacskavér (Könyvmolyképzõ) 224 old., 2499 Ft

Czigány Magda: Szigetmagyarság – londoni magyar sziget (Kortárs) 168 old., 3500 Ft

Singer Magdolna: Nélküled (Libri) 360 old., 2990 Ft

Deutsch Gábor: Virágzik, mint a pálma (Gabbiano) 372 old., 2300 Ft

Sipos Ferenc: Nevében él a nemzett (Noran Libro) 348 old., 3980 Ft

Szabó Magda: Régimódi történet (Európa) 528 old., 3400 Ft Szabó Róbert Csaba: Fekete Dacia (Libri) 210 old., 2990 Ft Szalóczi Dániel: Mosakodj Petike Addig Nem Nézlek Indiánnak (K.u.K.) 224 old., 2200 Ft

Bíró Judit - Csepeli György: Kis emberhatározó (Kossuth)112 old., 2980 Ft

Szántó T. Gábor: Édeshármas (L’Harmattan) 276 old., 2700 Ft

Bisztrai Márton: Hit, fegyverek, szüzek (Libri) kb. 250 old., kb. 2990 Ft

Kozma Ottó–Temesváry György– Valentyík Ferenc: A gyõzelem a fontos (Antológia) 320 old., 3200 Ft

Böjte Csaba: A család a szeretet bölcsõje (Helikon) 160 old., 3490 Ft

Kulcsár Ferenc: A pillangó szárnyverése (Madách-Posonium, Pozsony) 248 old., 2200 Ft

Brauch Magda: „Jó szóval oktasd, játszani is engedd” (Concord Media Jelen – Irodalmi Jelen Könyvek, Arad) 106 old., 1400 Ft

Küldetésben Horthy futáraként (Hungarovox) 184 old., 1800 Ft

Száraz Miklós György: Andalúziai kutyák (M-érték) 272 old., 2500 Ft Szögi Csaba: Utolsó éjszakánk Velencében (zEtna, Zenta) 88 old., 1600 Ft Szörényi László: Éljen Kun Béla! Suzy Nimfomán (Kortárs) 160 old., 2200 Ft Sz. Tóth Gyula: Tanári notesz 6. (Hungarovox) 302 old., 2200 Ft Tárnok Zoltán: Az ötödik égtáj (Kortárs) 188 old., 3000 Ft Temesi Ferenc: Bartók (Alexandra) 600 old., 3600 Ft Térey János: Termann hagyatéka (Libri) 140 old., 2490 Ft

Tóth Gábor Ákos: Édesvízi mediterrán (XXI. század Kiadó) 388 old., 3450 Ft

Pusztai Anna: Anna választása (Alexandra) 384 old., 2999 Ft Pusztai János: Öregség (Püski) 438 old., 3800 Ft

44

Ismeretterjesztés

Gion Nándor: Véres patkányírtás idomított görényekkel (Noran Libro) 600 old., 3800 Ft

Aczél Endre–Török Péter: Acélsodrony Sport 1962-1989 (Park) 500 old., 4500 Ft

Pergel Zsolt: Apácabordély (Atlantic Press) 144 old., 2690 Ft

Polgár Lea: A damaszkuszi mester (Noran Libro) 200 old., 2600 Ft

Förster Vera: Kapaszkodj… (Saxum) 200 old., 2950 Ft

Spiró György: Kerengõ (Magvetõ) 452 old., 2990 Ft

Toót-Holló Tamás: Üsse kõ (Napkút) 576 old., 4900 Ft

Péterfy Gergely: Örök völgy (Kalligram, Pozsony) 276 old., 2900 Ft

Benedek Szabolcs: Beatles-apokrif (Scolar) 232 old., 3250 Ft

Siklósi Horváth Klára: Vencel és Mór (Littera Nova) 340 old., 2790 Ft

Parti Nagy Lajos: Fülkefor és vidéke (Magvetõ) 120 old., 2490 Ft

Péter I. Zoltán–Tóth János: Ady Endre nagyváradi sajtópere és börtönnapjai (Noran Libro) 220 old., 2490 Ft

Interjú, memoár, napló, riport Agócs Máténé Csernók Margit: Minden ideköt (Antológia) 168 old., 2200 Ft

Trux Béla: A templomos lovag (Aba) 710 old., 3499 Ft Turcsányi Ervin: Megrontók és rontottak (Püski) 224 old., 2900 Ft Vadár István: Sejtszintû kötõdés (Accordia) 150 old., 2300 Ft Varga-Körtvélyes Zsuzsanna: A Radnayak (K.u.K.) 548 old., 4500 Ft Vári Attila: Súrlott Grádics (Mentor, Marosvásárhely) 360 old., 3150 Ft Vekerdy Tamás: Szeretõk (Saxum) 200 old., 2300 Ft

Csupor Dezsõ – Szendrei Kálmán: Gyógynövénytár (Medicina) 600 old., 3600 Ft Erdélyi Z. Ágnes–Hermann Irén: 33 világhírû magyar a XX. századból (Sanoma M.) 128 old., 3300 Ft Erõs Zoltán dr.: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig (Sanoma Media Budapest) 672 old., 3900 Ft Jávorszky Béla Szilárd: Sziget 1993-2012 (Kossuth) 288 old., 2990 Ft Ki kicsoda az Olimpián? Mûveltségi kártyajáték sorozat(Helikon) 100 old., 3990 Ft Kísértet járja be Európát… A kommunizmus füveskönyve (Lazi) 128 old., 1956 Ft Magyarország ritka fa- és cserjefajainak atlasza (Kossuth) 354 old., 7990 Ft Nádasdy Borbála grófnõ: Ízes élet (Méry Ratio, Somorja) 138 old., 3900 Ft Papp Rita: Szakácskönyv cukorbetegeknek (Medicina) 160 old., 1960 Ft

Hovanyecz László: Értékteremtõk 2012 (Kossuth) 200 old., 2800 Ft Izsák Norbert: A lélek titkai (Harmat Kiadói Alapítvány) 132 old., 2500 Ft

Liffa Aurél dr.: Pécstõl Isonzóig (Püski) 200 old., 4980 Ft Márai Sándor: A teljes napló 1959-60 (Helikon) 424 old., 4990 Ft Móricz Zsigmond: Naplók 2. (1926–29) (Noran Könyvesház) 808 old., 5000 Ft Palkovics György: Milliárdosok között (Duna International) 200 old., 2495 Ft Regös István: A megfagyott idõ IIV. (Duna International) 490, 380, 338, 566 old., 2495 Ft/kötet Szabó Zoltán: Amerikai jegyzetek (Kortárs) 144 old., 2000 Ft Szárszó Budapesten, 2012. február 26. (Püski) 96 old., 1980 Ft Végel László: Bûnhõdés (Noran Libro) 170 old., 2480 Ft Irodalmi esszé, publicisztika Ady Endre: A világosság lobogója alatt (Nap) 380 old., 3150 Ft Albert Gábor: Sok itt a baj, Uram! (Pont) 136 old., 2100 Ft Albert Pál: Alkalmak, 2 (Kortárs) 743 old., 5500 Ft ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS


Ünnepi Könyvhét, 2012 Ambrus Lajos: Lugas – tertium datur (Kortárs) 264 old., 3000 Ft Báthori Csaba: Ellenmérgek (Napkút) 344 old., 2990 Ft Bertha Zoltán: Erdély felé (Napkút) 304 old., 2790 Ft

Kelemen Erzsébet: Testet öltött szavak (Magyar Mûhely) 328 old., 3750 Ft Kõbányai János: A magyar–zsidó irodalom története (Múlt és Jövõ) 650 old., 7000 Ft

Hankiss Elemér: A nincsbõl a Van felé (Osiris) 312 old., 3280 Ft Hankiss Elemér: Egy ország arcai (L’Harmattan) 522 old., 4200 Ft Hermann Zoltán: Varázs/szer/tár (L’Harmattan) 268 old., 2600 Ft

Lengyel Imre Zsolt: Beszélgetés fákról (Szépmesterségek Alapítvány) 178 old., 2500 Ft

Inzelt György: Mély kútforrása a bölcsességnek (L’Harmattan) 250 old., 2600 Ft

Fûzfa Balázs: Mentés másként (Pont) 160 old., 2490 Ft

Németh Ferenc: Ady vonzáskörében (Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézet, Zenta) 192 old., 2000 Ft

Ladányi János: Leselejtezettek (L’Harmattan) 230 old., 2300 Ft

Füzi László: Kötések, szakadások (Kalligram, Pozsony) 464 old., 2700 Ft

Szerzõ – szöveg – olvasat (Madách-Posonium, Pozsony) 272 old., 2800 Ft

Gellért Kis Gábor: A lelkek piacán (Mentor, Marosvásárhely) 200 old., 2390 Ft

Tények melankóliája 256 old., 2750 Ft

Bertha Zoltán: Sorsmetszetek (Kortárs) 160 old., 2200 Ft Czakó Gábor: Beavatás (CzSimon Könyvek) 240 old., kb. 3000 Ft

Görömbei András: Irodalom, nemzet, harmadik út (Nap) 304 old., 3300 Ft Harkai Vass Éva: Szív és nõk, igen és nem (Forum, Újvidék) 160 old., 2500 Ft Kántor Lajos: Konglomerát (Kossuth) 288 old., 2600 Ft Komán János: Az emotív közlés mûvészete és tudománya (Concord Media Jelen – Irodalmi Jelen Könyvek, Arad) 160 old., 1600 Ft

(Ráció)

Letenyei László: Kulturális antropológia (Typotex) 220 old., 2900 Ft Perényi Roland: A bûn nyomában (L’Harmattan) 318 old., 3100 Ft

Ungvári Tamás: A szépség születése (Scolar) 240 old., 3750 Ft

Simon Melinda: Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon 1801–1900 (Balassi) 408 old., 5000 Ft

Veres András: Kosztolányi Adykomplexuma (Balassi) 300 old., 3200 Ft

Sz. Molnár Szilvia: Szavak visszavonulóban (Ráció) 160 old., 2800 Ft

Néprajz

Zeidler Miklós: A labdaháztól a Népstadionig (Kalligram, Pozsony) 384 old., 3500 Ft

Jung Károly: Ikerkönyvek 2. (Forum, Újvidék) 336 old., 3300 Ft

Történelem, politika

Pétër László: Kërësztapám nadrágja (Vajdasági Magyar Mûvelõdési Int., Zenta) 272 old., 3000 Ft

A nyugattalan Magyarország (L’Harmattan) 200 old., 2000 Ft

Kosztolányi Dezsõ: Látjátok, feleim (Tarandus Kft.) 324 old., 3490 Ft

Vári Fábián László: Kárpátaljai magyar népballadák és népdalok (Intermix, Ungvár) 326 old., 1500 Ft

Baráth Magdolna: Szovjet diplomáciai jelentések Magyarországról a Hruscsov-korszakban (Napvilág) 600 old., 4500 Ft

Lackfi János: Csak úszóknak! (Helikon) 496 old., 3990 Ft

Tanulmányok

Borsi-Kálmán Béla: Megközelítések II. (Lucidus) 220 old., 2400 Ft

Markó Béla: A vörös kaptár (Pont) 136 old., 2100 Ft

Baranyai B. István: Sokágú síp (Dotnet Kft.) 424 old., 950 Ft

Sárközi Mátyás: A Szfinxtõl az üres szobáig (Noran Könyvesház) 240 old., kb.1900 Ft

Egyén és közösség (Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézet, Zenta) 480 old., 3500 Ft

Spiró György: Magtár (Magvetõ) 352 old., 3490 Ft

Molnár Gábor Tamás: A (tömeg)vonzás szabályai (Ráció) 248 old., 2500 Ft

Szepes Erika: a mocskos mesterség (Hungarovox) 272 old., 2400 Ft Tõzsér Árpád: Faustus Pozsonyban (Madách-Posonium, Pozsony) 288 old., 2800 Ft Tusnády László: A boldog Dante (Hungarovox) 216 old., 1900 Ft Végh Attila: A ragyogás ideje (Helikon) 208 old., 2490 Ft Irodalomtörténet, irodalomtudomány Ady Endre: Ember az embertelenségben (Nap) 196 old., 2500 Ft Bakonyi István: Serfõzõ Simon (Antológia) 192 old., 2500 Ft Fried István: Bevezetés az összehasonlító irodalomtudományba (Lucidus) 280 old., 2800 Ft Gál Mihály: „A nemzet lelkiismeretének” (Gondolat) 2950 Ft Horváth Kornélia: Petri György költõi nyelvérõl (Ráció) 176 old., 2250 Ft ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS

Rugási Gyula: A historizmus fantomja (Jószöveg Mûhely) 224 old., 2990 Ft Tarpai Szilágyi András: Könyvecske a házasság és válás keresztyéni módjáról (Fekete Sas – KRE Puritanizmuskutató Intézet) 188 old., 950 Ft

Bozóki András: Cenzorok helyett fekvõrendõrök (L’Harmattan) 360 old., 3200 Ft Dupka György: A mi Golgotánk (Intermix, Ungvár) 356 old., 2000 Ft

Szilágyi Sándor: Erdélyország története különös tekintettel mívelõdésére I-II. (Tarandus Kft.) 568, 616 old., 4690, 4690 Ft Ungváry Krisztián–Tabajdi Gábor: Budapest a diktatúrák árnyékában (Jaffa) 250 old., 3150 Ft Vitári Zsolt: A Hitlerjugend és Délkelet-Európa (Gondolat) 400 old., 4500 Ft Filozófia, pszichológia, pedagógia Gõbel Orsolya: Csupa szépeket varázsolni (L’Harmattan) 200 old., 3500 Ft Gõbel Orsolya: Tanulni, örülni, szeretni (L’Harmattan) 110 old., 2900 Ft Popper Péter–Ranschburg Jenõ: Személyiségünk titkai (Saxum) 260 old., 2950 Ft Ranschburg Jenõ: Én és a többiek…(Saxum) 168 old., 1680 Ft Trencsényi László: Gyerekek színpadon, nézõtéren (Fapadoskonyv.hu)220 old., 2400 Ft Schmal Dániel: A kezdet nélküli kezdet (Gondolat) 302 old., 2490 Ft Vajda Mihály: Ifjúkori írások (Kalligram, Pozsony) 900 old., 3500 Ft Mûvészetek

Frank Tibor: Kettõs kivándorlás (Gondolat) 350 old., 4500 Ft

Bacsó Béla: Ön-arc-kép (Kijárat) 250 old., 2500 Ft

Gyászos idõk tündöklõ csillaga – Kratochwill Károly válogatott írásai (Méry Ratio, Somorja) 148 old., 4400 Ft

Csengery Kristóf: Soproni József (Holnap) 260 old., 2700 Ft

Társadalomtudomány

Kun Miklós: Sztálin alkonya (Unicus Mûhely) 552 old., 4998 Ft

Ferge Zsuzsa: Vágányok és vakvágányok a társadalompolitikában (L’Harmattan) 270 old., 2600 Ft

Rozsnyai Ágnes: Õsök könyve (Püski) 490 old., 5400 Ft

Álom a vár alatt – Áprily Lajos (PéterPál Könyvkiadó) 104 old., 8300 Ft

Kardos József: A Szentkorona-tan és a legitimizmus (Gondolat)250 old., 3000 Ft

Bagi Zsolt: Helyi arcok, egyetemes tekintetek (Szépmesterségek Alapítvány) 184 old., 2500 Ft

Petrák Katalin: Emberi sorsok a 20. században (Napvilág Kiadó) 316 old., 4200 Ft

Ferenczi Enikõ: Dionüszosz kultuszának nyomai a Kárpát-medence helységneveiben (Fríg) 160 old., 2200 Ft

Turcsány Péter: Hûség a szabadsághoz! (Kráter Mûhely) 624 old., 3600 Ft

Abafi Lajos: A szabadkõmûvesség története Magyarországon (Tarandus Kft.) 468 old., 3490 Ft

Paksa Rudolf: A magyar szélsõjobbold., története (Jaffa) 250 old., 2940 Ft

Lendvai, Paul: Magyarok (Kossuth) 496 old., 3800 Ft Majtényi Balázs–Majtényi György: Cigánykérdés Magyarországon, 1945–2010 (Libri) 260 old., 3990 Ft Miskolczy Ambrus: A modernitás útjain és tévútjain (Lucidus) 270 old., 2800 Ft Ormos Mária: Van-e történelem? (Kossuth) 224 old., 2490 Ft

Gyenes Kálmán: Fekete-fehér (Bába és Társai) 200 old., 5500 Ft Halász Ágnes: A szépség geometriája, a geometria szépsége (Littera Nova) 180 old., 6800 Ft Jankovics Marcell–Méry Gábor: A bakabányai Szent Miklós templom szárnyasoltárai (Méry Ratio) 116 old., 7900 Ft Lipcsey György: Szobrok (Ab-Art, Pozsony) 140 old., 2100 Ft Gyermek- és ifjúsági könyvek Arnold Szilvia – Arnold Viktória: Galambkaland (Ciceró) 80 old., 2490 Ft Balázs Ágnes: Menjünk világgá! (Móra) 24 old., 1990 Ft 45


Ünnepi Könyvhét, 2012 Barsi Ödön: A tenger meséi (Fapadoskonyv.hu) 160 old., 2540 Ft Bartos Erika: Bogyó és Babóca bábkönyv - Az elveszett nyuszi (Pozsonyi Pagony) 48 old., 2850 Ft

Maros Krisztina: Tücsök a Holdon (Manó Könyvek) 32 old., 2490 Ft Mándy Iván: A locsolókocsi (Holnap) 140 old., 2100 Ft

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. a megjelenõ új könyvek közel teljes választékát, idegen nyelvû könyveket, közismereti tankönyveket, szótárakat, kézikönyveket, kötelezõ olvasmányokat, nyelvkönyveket, tanulást, tanítást segítõ dokumentumokat, különbözõ digitális tananyagokat, pedagógiával kapcsolatos kiadványokat és sok más hasznos irodalmat kínál kedvezõ áron.

Bátky András: A kedves Pincerém (Manó Könyvek) 96 old., 1490 Ft Benina (Ortó Istvánné): Megsebzett szabadság (Könyvmolyképzõ) 344 old., 2999 Ft Berg Judit: Rumini Ferrit-szigeten (Pozsonyi Pagony) 104 old., 2990 Ft

TANKÖNYVEK · NYELVKÖNYVEK · SZÓTÁRAK CD-k, DVD-k, HANGOSKÖNYVEK SZAKKÖNYVEK LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKA

Berg Judit: Tavasz a Nádtengeren (Tavasz) (Sanoma Media Budapest) 72 old., 2690 Ft Both Gabi: A hintarabló (Lilipótvárosi kalandok) (Pozsonyi Pagony) 64 old., 2850 Ft

Mia – Lola – Nyanyi: Pacsiták (Jószöveg Mûhely) 224 old., 2990 Ft

Böszörményi Gyula: Lúzer Rádió, Budapest (Könyvmolyképzõ) 240 old., 1999 Ft

Miklya Luzsányi Mónika: Macskaút (Harmat Kiadói Alapítvány)224 old., 1500 Ft

Csécs Andrea: Süti, a víziló kalandjai (Aposztróf) 48 old., 3490 Ft

Nagy Bandó András: Százszorszép (Szamárfül) 168 old., 3000 Ft

Iskoláknak tanév végi jutalomkönyvek nagy kedvezménnyel

Nemes Nagy Ágnes: Lila fecske (Móra) 40 old., 1790 Ft

DIÁKOKNAK, TANÁROKNAK KÜLÖN KEDVEZMÉNY!

Csukás István: A nagy Hohohohorgászverseny (Könyvmolyképzõ) 64 old., 1999 Ft Csukás István: A téli tücsök meséi (Könyvmolyképzõ Kiadó) 98 old., 1999 Ft Csukás István: Pom Pom meséi 9. (Lesbõltámadó Ruhaszárítókötél) (Könyvmolyképzõ) 32 old., 1699 Ft Erdõs István: Aprótörpe indiánok (Pozsonyi Pagony) 56 old., 2650 Ft Ferencz Imre: Madárkirakat (Pallas-Akadémia, Csíkszereda) 40 old., 1100 Ft Finta Szilvia Hanna: A szív ügye (Noran Könyvesház) 144 old., 1900 Ft Gombos Edina: Elsõ naplóm (Partvonal) 96 old., 2990 Ft Gyárfás Endre: Terüljasztalkám (Móra) 32 old., 1690 Ft Hajós Erika: Illem Kata és a varázsfogkefe És más történetek (Ciceró)62 old., 2290 Ft Jeney Zoltán: Rév Fülöp (Libri Gyerekkönyvkiadó – Kolibri) 150 old., 2490 Ft Kamarás István: Keresõ-mese (Pont) 96 old., 2310 Ft

Németh István: Felhõnézõk (Forum, Újvidék) 128 old., 3300 Ft Nógrádi Gergely: Balhés Beni naplója (Gabbiano Print Nyomda és Kiadó) (hangoskönyv) dupla CD Oláh Gábor: Holnap más leszek (Ciceró) 224 old., 2490 Ft Osvát Erzsébet: Ribillió (Holnap) 64 old., 2500 Ft Péter Erika: ZabfaLók (Ab-Art, Pozsony) 40 old., 1800 Ft Polgár Jutka: A gomolyfelhõvár (Alterra) 66 old., 3100 Ft Prágai Tamás: Vadállatok a kabátzsebben (Móra) 112 old., 2490 Ft Prakter Mariann: Paprika és Rózsa (Móra) 48 old., 2990 Ft Spirit Bliss (Hujder Adrienn): A múlt árnyai (Könyvmolyképzõ) 480old., 2999 Ft Szurovecz Kitti: Borostyánkönny (Könyvmolyképzõ) 472 old., 2999 Ft Tersánszky Józsi Jenõ: Kacor Dani (Holnap) 64 old., 2500 Ft Tersánszky Józsi Jenõ: Misi Mókus kalandjai (Holnap) 164 old., 2500 Ft

Korányi Kinga: Lizzie Blue (Nap) 224 old., 2835 Ft

Vidra Gabriella: A labirintus titka (Libri Gyerekkönyvkiadó – Kolibri) 350 old., 3490 Ft

Kun Fruzsina: Formák (Libri Gyerekkönyvkiadó – Kolibri) 32 old., 990 Ft

Wass Albert: A fogfájós róka (Mentor, Marosvásárhely) 36 old., 2520 Ft

Kun Fruzsina: Arcok (Libri Gyerekkönyvkiadó – Kolibri) 32 old., 990 Ft

Weinrauch Katalin: Kunkorodó kutyahang (Intermix, Ungvár)

Majoros Nóra: 3x1 család (Móra) 64 old., 1890 Ft

46

Kódex Könyváruház és Tankönyvcentrum 1054 Budapest, Honvéd u. 5. Tel.: 06–1/428–1010 Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 10–18 óra szombaton 10-14 óra

Tekintsék meg kínálatunkat az alábbi internetes áruházban is: www.kello.hu Kedvezõ árak, széles választék, folyamatos akciók!

A Könyvtárellátó áprilisi sikerlistája Szépirodalom Sasson, Jean P.: FIAMÉRT MINDENT (Gabo) Steel, Danielle: BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! (Maecenas) Mee, Benjamin: AZ IGAZI KALAND (Cartaphilus) Havas Henrik: KÖNYÖRTELENEK -ÉLETRE ÍTÉLT GYILKOSOK (Libri) Wiggs, Susan: MA ESTE MEGTALÁLLAK (Harlequin) Coelho, Paulo: MINT AZ ÁRADÓ FOLYÓ (Athenaeum 2000) Putney, Mary Jo: EGY HAMIS HÖLGY (General Press) Moldova György: KESERÛ POHÁR III. KÖTET – A BOR (Urbis) Collins, William Wilkie: A FEHÉR RUHÁS NÕ (Lazi) Picoult, Jodi: GYERE HAZA (Athenaeum 2000) Ismeretterjesztõ Gray, Julie: A TÖKÉLETES ÖNÉLETRAJZ (Akadémiai) Ralston, Beate: A HÁZINYÚL (Alexandra) Konczné Szekeres Erika: TOJÁSBÁBOK - SZÍNES ÖTLETEK 17. (Cser) Ducret, Diane: HIRHEDT DIKTÁTOROK ASSZONYAI (Kossuth) Varga Judit: VAROTT HOLMIK - SZÍNES ÖTLETEK (Cser) Bagdy Emõke - F. Várkonyi Zsuzsa - Ranschburg Jenõ - Vekerdy Tamás: VISSZATALÁLUNK EGYMÁSHOZ? (Kulcslyuk) MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE (Novissima) Temesi Viola (fõszerk.): MAGYAR ELLENTÉTSZÓTÁR (Tinta) Megyeri Szabolcs: SÍROK GONDOZÁSA (Cser) Müller Péter: SORSRÓL ÉS ÉLETRÕL (Alexandra) Gyermek- és ifjúsági irodalom Stilton, Geronimo: AZ OLIMPIA HÕSE (Alexandra) Seifert, Jochen: TRAKTOROK, KAMIONOK, BULÓZEREK – MI MICSODA (Tessloff és Babilon) Lovas Ágnes, R.: ÜNNEPI VERSEK (Sprinter Plusz) Sohonyai Edit: KOCKACUKOR (Móra) MESÉLJ NEKEM 11. - FÁKRÓL ÉS VIRÁGOKRÓL (Manó) Berg Judit - Agócs Írisz: MASZAT A VONATON (Pozsonyi Pagony) 1000 ÉRDEKESSÉG AZ ÁLLATOKRÓL (Napraforgó) Leiner Laura: SZENT JOHANNA GIMI 6. – KETTEN (Ciceró) Berg Judit: KÉT KIS DINÓ BUDAPESTEN (Pozsonyi Pagony) Pálfy Julianna: EGY KÖLYÖKKUTYA NAPLÓJA 5. KIAD (Móra)

ÚJ KÖNYVPIAC 2012, JÚNIUS


Irodalmi ajánlatunk

Hungary – Between Democracy and Authoritarianism – Paul Lendvai – 7500 Ft A szerzõ könyvében a személyes beszélgetések, a történeti tények és kutatási eredmények felhasználásával átfogó elemzést ad a rendszerváltás óta eltelt évekrõl. Mi is történt 1990 és 2010 között Magyarországon? Hogyan és miért lett ez az ország, amelyre a hetvenesnyolcvanas években mindenki, mint a kommunista világ úttörõ reformerére, a gazdaság átalakítók példaképére és a szabadságjogok oázisára tekintett, Közép-Európa beteg embere? Hogyan és miért lett Magyarország a gazdasági élet válsággóca s egyszersmind egy erõs jobboldali radikális párt melegágya? Ezekre a kérdésekre keresi a választ ez a könyv. Closed Horizon – Peter Lantos – 4920 Ft 2032-ben járunk. Mark Chadwick a zseniális pszichiáter egy fantasztikus tudományos áttörés küszöbén áll. Az agy funkcionális képalkotását kombinálja számítógépes technológiával. Nemcsak kivetíti, hanem dekódolja is az emberi gondolkodást. Ezen felfedezésével azonnal magára vonja Robert Dufrense, egy magas rangú nemzetvédelmi tiszt figyelmét. London – Lonely Planet – 3280 Ft Keljünk útra egyenesen a város szívébe! Leírást kapunk a fontos látnivalókról, a kihagyhatatlan nevezetességekrõl, valamint tanácsokat olvashatunk arról, hogyan tegyük a városnézést feledhetetlenné. Fedezze fel a helyiek által közkedvelt városrészeket. Megtalálhatjuk a legszebb sétákat, élelmiszer-, mûvészeti boltokat, vásárlási lehetõségeket, valamint betekintést nyerhetünk az éjszakai életbe is. Kihúzható térképen tájékozódhatunk a séták útvonaláról. Diary of A Wimpy Kid: Dog Days Movie Tie-In – Jeff Kinney – 2990 Ft Jeff Kinney egy csodálatos „naplót” teremtett a tizenéveseknek. Megélhetik egy ropi életét, akivel mindig csak a baj történik, nem csak a suliban, de saját otthonában is. Az Egy ropi Naplója: Kutya egy idõ augusztus 3.-ától lesz látható az mozikban. Robert Capron, Zachary Gordon és Peyton List visszatér ebbe a komédiás filmbe, és megmutatják, milyen egész nyáron egy medencébe pihenni (persze mindenki tudja, hogy nem minden úgy fog menni, ahogy Greg Heffley eltervezi).

A kötetek megvásárolhatók:

Librotrade Kft.

Famulus Könyvesbolt

1173 Budapest, Pesti út 237. Tel.: 254-0273 • Fax. 257-7472 E-mail: books@librotrade.hu Honlap: www.librotrade.hu

1137 Budapest, Újpest rakpart 6. Tel.: 349-3656 • Fax. 288-0769 E-mail: famulus@chello.hu Honlap: www.famuluskonyv.hu


Új Könyvpiac 2012/06.  

Új Könyvpiac 2012/06.

Új Könyvpiac 2012/06.  

Új Könyvpiac 2012/06.

Advertisement