Suomalaiset osaavat kierrättää vaatteet: UFF:lle lahjoitetuille vaatteille korkea uudelleenkäyttööas

Page 1

Tiedote 12.02.2020

Suomalaiset osaavat kierrättää vaatteet: UFF:lle lahjoitetuille vaatteille korkea uudelleenkäyttööaste Vuonna 2019 suomalaiset lahjoittivat käytettyjä vaatteita UFF:n vaatekeräykseen yli 15 miljoonaa kiloa. Kaikki ehjät ja puhtaat vaatteet, jotka voisi antaa ystävälle, voi myös lahjoittaa uudelleenkäyttöön UFF:n kautta. Kerätyille vaatteille saavutettiin korkea, noin 95 % uudelleenkäyttöaste. UFF:n vaatekeräys palvelee kautta Suomen 281 kunnan alueella, yli 1500 keräyspisteessä, tavoittaen noin 5,4 miljoonaa suomalaista. Vuoden 2019 aikana suomalaiset lahjoittivat UFF:n vaatekeräykseen kaikkiaan 15 120 087 kiloa vaatteita. Keskimääräinen asukaskohtainen vaatekierrätysmäärä oli 2,8 kiloa. Vaatekeräyksen toimintatapa on suomalaisille vakiintunut ja tuttu. UFF saavutti lahjoituksille korkean uudelleenkäyttöasteen: valtaosa, 88,3 %, vaatteista soveltui uudelleenkäyttöön sellaisenaan vähittäis- ja tukkumyynnin kautta. Osa, 6,5 %, ei soveltunut enää vaatteena käytettäväksi, mutta voitiin ohjata materiaalina hyödynnettäväksi. Loput, 5,2 %, ei soveltunut lainkaan uudelleenkäyttöön vaan ohjattiin energiapolttoon. UFF:n vaatelajittelussa noudatetaan jätelainsäädännössä asetettua etusijajärjestystä ympäristöhyötyn maksimoimiseksi. Lahjoitetut tekstiilit ensisijaisesti uudelleenkäytetään sellaisenaan, toissijaisesti materiaalina ja viimesijassa energiana. Etusijajärjestystä noudattamalla UFF:n vaatekeräyspalvelussa kertyvä hukka ja jäte minimoidaan. UFF:n vaatekeräysmäärästä suuri osa ohjataan uudelleenkäyttöön tukkumyynnin kautta. Tukkuasiakkaita organisaatiolla on paitsi Suomessa, myös esimerkiksi Baltian maissa, Venäjällä ja Afrikassa. Vuonna 2019 lahjoitusten valtaosa, 83,6 % uudelleenkäytettiin tukkumyynnin kautta. UFF:n omien myymälöiden kautta lahjoituksista uudelleenkäytettiin 4,7 %. Materiaalina hyödynnettäväksi, esimerkiksi rakennusteollisuudelle räteiksi myytiin 6,5 % ja loput 5,2 % ohjattiin energiapolttoon jätteenpolttolaitoksella Suomessa. Tuotto sekä tukku- että vähittäismyynnistä ohjataan ilmasto- ja globaalikehitystyöhön. Afrikassa UFF tukee paikallista varainhankintaa opetus- ja sosiaalisektorin kehitysyhteistyön hyväksi toimittamalla asiakkaiden toivomusten mukaisesti lajiteltuja uudelleenkäyttöön sopivia, käytettyjä vaatteita. Käytetyt vaatteet mahdollistavat vaatteiden saatavuuden kehitysmaissa myös kaikkein vähävaraisimmille. Lisäksi käytetyt vaatteet luovat työpaikkoja kaupan alalla ja tekstiilien kunnossapidon ja korjauksen parissa. UFF toteuttaa yleishyödyllisiä tehtäviä tekemällä ilmastotyötä vaatekeräyksen muodossa sekä tukemalla globaalikehityshankkeita. Vuoden 2019 aikana säätiö tuki 33 koulutus-, ympäristöja yhteisönkehityshanketta Afrikassa ja Intiassa noin 2,7 miljoonalla eurolla. Lisätietoja paikkakuntakohtaisista keräysmääristä: Maija Makkonen, viestinnän asiantuntija, maija.makkonen@uff.fi, 050 541 7959 U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr (UFF) on yleishyödyllinen organisaatio, joka toimii ilmaston ja globaalikehityksen hyväksi työllistäen noin 300 henkilöä. Säätiön yleishyödyllisen toiminnan perustana on vaatekierrätys. Vaatteet lajitellaan käytettäväksi uudelleen samaan tarkoitukseen, johon ne on alun perin suunniteltu ja myydään joko omissa varainhankintamyymälöissä tai tukkuerissä. Vaatemyynnin tuotolla ylläpidetään kotimaan ilmastotyötä ja rahoitetaan vuosittain noin 30 globaalikehitystyöhanketta Afrikassa ja Aasiassa.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.