UFF:N VAATEKERÄYS- JA MYYMÄLÄTOIMINTA PALVELEE JÄLLEEN TOTUTTUUN TAPAAN

Page 1

Tiedote 14.5.2020

UFF:N VAATEKERÄYS- JA MYYMÄLÄTOIMINTA PALVELEE JÄLLEEN TOTUTTUUN TAPAAN Suomalaiset voivat taas kierrättää vaatteita totuttuun tapaan UFF:n kautta. UFF:n vaatekeräys palvelee 281 kunnan alueella, yli 1500 keräyspisteessä, 5,4 miljoonan asukkaan kotipaikkakunnalla Suomessa. Myös UFF:n 21 myymälää palvelee kierrätysvaatteista kiinnostuneita kuluttajia. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on helpottanut ja kerättyjen vaatteiden käsittely ja toimittaminen eteenpäin myymälöihin ja tukkumyyntiin on nyt/taas mahdollista. Kuluttajat voivat jälleen lahjoittaa vaatteita UFF:n vaatekeräykseen. Keräyslaatikoiden poikkeustilanteesta kertovat tiedotteet poistuvat viikon sisällä, samalla kun astioita tyhjennetään eli kuluttajat voivat huoletta jo lahjoittaa vaatetta keräykseen. Myös kaikki UFF:n myymälät ovat avoinna ja palvelevat asiakkaita. Normaalit aukioloajat ovat voimassa maanantaista 18.5.2020 lähtien. Koronan aiheuttamat sopeutustoimet ovat vaikuttaneet säätiön varsinaiseen toimintaan, ilmasto- ja globaalikehitystyöhön. Ilmastotyö vaatekeräyksen muodossa on ollut käynnissä myös poikkeusolojen aikana, mutta globaalikehitystyölle kohdennettava rahoitus keskeytyi häiriötilanteessa. Koronan vuoksi kuluvan vuoden aikana globaalikehitystuen ennakoidaan jäävän selvästi alle aiempien vuosien tasosta. Jotta tukea ja työtä voidaan jatkaa myös tulevaisuudessa täysipainoisena, panostaa UFF vuonna 2020 vahvasti suomalaisen vaatekierrätys-ilmastopalvelutoimintojen edellytysten turvaamiseen ja varainhankinnan elvyttämiseen. Näiden myötä myös globaalikehitysyhteistyön tukeminen saadaan ennen pitkää takaisin raiteilleen. UFF tukee ja toteuttaa pitkäjänteistä kehittämistä maailman köyhimpiin kuuluvien yhteisöjen keskuudessa vahvistamalla ihmisten elämisen ja toimeentulon edellytyksiä perus- ja ammatillisen koulutuksen, terveyshankkeiden sekä toimeentulon parantamiseen liittyvien hankkeiden kautta. Kun vaatekierrätyksen viivästämisen suositus on poikkeusolojen päätyttyä purettu, voi vaatekeräyspisteiden tyhjennyksessä ilmetä ruuhkaa tai keräyslaatikot voivat olla epätavallisen täysiä. Täydestä vaatekeräysastiasta voi ilmoittaa sähköpostitse vaatekerays@uff.fi tai jättää viestin vastaajaan (09) 2764 7622. Kierrättämällä olet kiltti maapallolle! U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr Järvihaantie 12, FI - 01800 Klaukkala Puh./tel. +358 0(9) 276 4760 WWW.UFF.FI


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.