UFF-tiedote 18.02.2019

Page 1

Tiedote 18.02.2019

Suomalaiset kierrättivät UFF:n kautta yli 3 kiloa vaatteita per asukas vuonna 2018 Vuonna 2018 suomalaisten vaatelahjoitukset UFF:lle olivat yli 14,5 miljoonan kiloa. Organisaatiolle lahjoitettiin keskimääräisesti yli kolme kilogrammaa vaatetta per asukas. UFF järjestämä vaatekeräys palvelee Suomessa yli 1500 keräyspisteellä. UFF:n vaatekeräysverkosto tavoittaa reilut 5,4 miljoonaa suomalaista 281 kunnan alueella. Organisaatio vastaa yli 3300 vaatekierrätyslaatikosta ympäri Suomen. Vuoden 2018 aikana suomalaiset lahjoittivat UFF:lle vaatteita 14 541 829 kg. Keskimääräinen lahjoitusmäärä vuoden aikana oli yli 3 kiloa per asukas. Organisaatio on edistänyt Suomessa kestävää ilmasto- ja globaalikehitystä yli 31 vuoden ajan. UFF toteuttaa yleishyödyllisiä tehtäviä tekemällä ilmastotyötä vaatekeräyksen muodossa, tukemalla globaalia kestävää kehitystä sekä tiedottamalla. Vuoden 2018 aikana organisaatio tuki 33 koulutus-, ympäristö- ja yhteisönkehityshanketta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Intiassa. UFF saavutti lahjoituksien tarkalla lajittelulla erittäin korkean yli 96% jälleenkäyttöasteen. Lahjoitusten valtaosa, 92%, pystytään ohjaamaan uudelleenkäyttöön sellaisenaan vähittäis- ja tukkumyynnin kautta jätelainsäädännön etusijajärjestyksen mukaisesti. Tekstiilien uudelleenkäyttö alkuperäisessä käyttötarkoituksessa säästää merkittävästi vettä sekä vähentää CO2-päästöjä ja kemikaalien käyttöä verrattuna uusien tekstiilien tuotantoon. Lisätietoja paikkakuntakohtaisista keräysmääristä: Maija Makkonen viestinnän asiantuntija 050 541 7959 maija.makkonen@uff.fi

U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf (UFF) on yleishyödyllinen organisaatio, joka toimii ilmaston ja globaalikehityksen hyväksi työllistäen yli 250 henkilöä. Organisaation yleishyödyllisen toiminnan perustana on vaatekierrätys. Vaatteet lajitellaan käytettäväksi uudelleen samaan tarkoitukseen, johon ne on alun perin suunniteltu ja myydään joko omissa varainhankintamyymälöissä tai tukkuerissä. Vaatemyynnin tuotolla ylläpidetään kotimaan kierrätyspalvelu ja rahoitetaan vuosittain noin 30 globaalikehitys-työhanketta Afrikassa ja Intiassa.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.