Asukaslehti Elina 1/2019

Page 1

A K S E L I K I I N T E I S T Ö PA LV E L U J E N J A T U R U N I S Ä N N Ö I N T I K E S K U K S E N A S U K A S L E H T I

1/2019

TEEMA

TALOYHTIÖN TALOUS

1


TEEMA

OSAKAS MAKSAA Monelle suomalaiselle koti on elämän suurin sijoitus. Miten pidämme omaisuuden arvoa yllä?

SIVUT 4-6

SISÄLTÖ 1/2019 Tilinpäätössanastoa

Huoneistotietojärjestelmään siirtyminen Kirjanpitäjä

Usein kysyttyjä kysymyksiä tilinpäätöksestä ja taloyhtiön taloudesta.

Mikä on huoneistotietojärjestelmä?

Huoneistotietojärjestelmän avulla asuntokaupassa voidaan ottaa käyttöön digitaaliset toimintatavat, mikä nopeuttaa ja helpottaa asuntokaupan tekemistä. Myös asunnon käyttäminen usean eri lainan vakuutena helpottuu.

Mitä taloyhtiön pitää tehdä?

Lajittele jätteet oikein Ota jätteidenlajitteluopas talteen.

Huoneistotietojärjestelmän käyttöönotto ei aiheuta välittömiä toim piteitä osakehuoneiston omistajalle. Yksittäinen osakas toimii kute nenkin siihen saakka, kunnes taloyhtiö on tehnyt osakeluettelon s Omistusoikeuden osoitus perustuu edelleen paperiseen osakekirja ja osakas voi käyttää osakeoikeuksia esim. yhtiökokouksessa kute tähänkin asti. Osakekirja voi olla edelleen lainan vakuutena tai mu säilytyksessä pankissa.

Varissuon koulu

Ennen 1.1.2019 perustettujen asunto-osakeyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa ylläpito huoneistotietojärjestelmään 1.5.2019 ja 31.12.2022 välisenä aikana. Siirron jälkeen taloyhtiön velvoite ylläpitää osakeluetteloa ja selvittää omistajavaihdostilanteita päättyy. Nämä tiedot taloyhtiö saa jatkossa suoraan huoneistotietojärjestelmästä maksutta.

Osakeluettelon siirron jälkeen osakas voi hakea omistuksen rekist Varissuon tempaistiin tiä sekäkoulussa mitätöidä paperisen osakekirjansa Maanmittauslaitokses Osakkaan on haettava omistuksen rekisteröintiä ja paperisen osa koulukiusaamista vastaan. kirjan mitätöintiä kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun taloyhtiö

Maanmittauslaitos toteuttaa osakeluettelon siirtoa varten palvelun, joka otetaan käyttöön 1.5.2019. Taloyhtiöt, joilla ei ole käytössään isännöintijärjestelmää tai jotka muutoin ovat pienehköjä, voivat tässä vaiheessa liittyä huoneistotietojärjestelmään. Usein isännöitsijällä on käytössään isännöintijärjestelmä, jossa osakeluettelon tietoja ylläpidetään. Näiden taloyhtiöiden osalta on järkevää aloittaa osakeluetteloiden siirrot siinä vaiheessa, kun

1) osakeluettelon tiedot voidaan siirtää koneellisesti isännöintijärjestelmästä huoneistotietojärjestelmään; sekä

Kevättalkoot

siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään. Osakas vo valtuuttaa pankin hakemaan rekisteröintiä puolestaan.

Pakollista omistuksen rekisteröinti ja osakekirjan mitätöinti on osa luettelon siirron jälkeen ensimmäisen omistajavaihdoksen yhteyd

Kun osakeluettelon ylläpito siirtyy Maanmittauslaitokselle, saadaa osakkeen omistajien yhteystiedot taloyhtiötä sekä osakeluetteloa varten väestötietojärjestelmästä. Mikäli osakas haluaa myöhemm vaiheessa ilmoittaa osakeluetteloon väestötietojärjestelmästä poi van yhteystiedon tai sähköpostiosoitteen taloyhtiön käyttöön, ne ilmoittaa Maanmittauslaitokselle.

Sähköistä menoa

Näin järjestätte mukavat kevättalkoot.

2) tietopalvelu huoneistotietojärjestelmästä isännöintijärjestelmään voidaan ottaa käyttöön.

Kun omistajuus perustuu sähköiseen omistajamerkintään, osakka

ei ole enää tarvetta säilyttääKataraispaperista osakekirjaa eikä tästä mah Sähköauto tuli Turun sesti aiheutuvia kustannuksia enää ole. Samalla poistuu riski pape osakekirjan tuhoutumisesta tai häviämisestä. tentielle.

Käytännössä tämä edellyttää toimenpiteitä sekä Maanmittauslaitokselta että isännöintijärjestelmätoimittajilta. Tietopalvelurajapinnat isännöintijärjestelmille ovat käyttöön otettavissa vuoden 2019 loppupuolella.

Osakeluettelon siirto tehdään kaupparekisteristä saatavien valtuuksien perusteella. Kaupparekisteritiedot on tärkeää pitää ajan tasalla, jotta sähköinen asiointioikeus on oikeilla tahoilla. Siirron voi tehdä suoraan kaupparekisteristä saadun asiointivaltuuden perusteella sekä isännöitsi-

SIVU 10

Lisätietoja mm. osakeluettelon siirrosta: http://www.osakehuoneistorekisteri.fi

SIVU 14

Päivä asiakaspalvelussa

Tietoa huoneiston omistajalle: https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot

Paperiset osakekirjat historiaan

Omistuksen rekisteröinti on pakollista silloin, kun osakehuoneisto vaihtaa omistajaa ensimmäisen kerran.

Asiakaspalvelu ratkaisee arjen ongelmia.

1/2019

Mitä osakkaan pitää tehdä?

SIVU 13

SIVUT 8-9

Akseli Kiinteistöpalvelujen ja Turun Isännöintikeskuksen tiedotelehti asukkaille

Isännöitsijäntodistukseen pitää merkitä tieto yhtiön ja osakeryhm kuulumisesta huoneistotietojärjestelmään.

SIVU 12

SIVU 7

SIVU 11

Kirjanpitäjä on osa isännöinjä että hallituksen puheenjohtaja. Taloyhtiön hallituksen pitää hyv siirto. Siirrosta on ilmoitettava osakkaille samalla tavalla kuin kuts nin tiimiä. yhtiökokoukseen toimitetaan.

Huoneistotietojärjestelmä on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä järjestelmä, joka otettiin käyttöön vuoden 2019 alusta. Huoneistotietojärjestelmään kootaan aluksi tiedot kaikista osakehuoneistoista. Osakehuoneistot voivat asuntojen ohella olla esimerkiksi autotalleja. Kun tiedot osakehuoneistoista on viety huoneistotietojärjestelmään, voidaan osakehuoneistoille tehdä sähköisiä omistus- ja panttausmerkintöjä.

Osakehuoneistolla on s omistajamerkintä. Osak enää tarvetta säilyttää osakekirjaa. Samalla po riski sen tuhoutumisest häviämisestä.

Sähköinen huoneistotietorekisteri tulee.

Sen jälkeen, kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelon, osakas voi rekisteröidä omistuksensa kahdella tavalla.

1.5.2019 alkaen Taloyhtiö siirtää osakeluettelon huoneistotietojärjestelmään. Taloyhtiön on tehtävä siirto viimeistään 31.12.2022.

OSAKEKIRJA Lorem ipsum dolor sit ametLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutLoremrem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobo ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut

Lorem ipsum dolor sit ametLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut

Lorem ipsum dolor sit ametLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutLorem ips

SIVU 15

Osakas voi omatoimisesti hakea omistuksensa rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta. Omistuksen rekisteröinti on tehtävä 10 vuoden kuluessa siitä, kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelon.

Julkaisija Akseli Kiinteistöpalvelut Oy ja Turun Isännöintikeskus Oy Painos 13 000 kpl Päätoimittaja Riikka Kyläheiko Tekstit Laura Rantanen ja Riikka Kyläheiko Kuvat Riikka Kyläheiko ja 123rf Ulkoasu/taitto Statiivi Oy Paino Grano Oy


Taloyhtiö on kuin yhteiskunta pienoiskoossa. Erilaiset ihmiset päätyvät elämään yhdessä samaan taloon. He maksavat vastikkeita vähän kuin veroja. Niillä sitten katetaan yhdessä yhteisön kuluja. Jos jonkun kohdalla putki paukahtaa, osallistuu koko yhteisö kulujen kattamiseen. Toki jotkut kulut kuuluvat taloyhtiön vastuulle ja jotkut osakkaan vastuulle. Viime kädessä osakkaat maksavat kuitenkin myös taloyhtiön kulut. Siksi on jokaisen etu toimia esimerkiksi niin, että taloyhtiötä hoidetaan pitkäjänteisesti, energiaa kulutetaan säästeliäästi ja jätteet lajitellaan oikein. Tämän asukaslehti Elinan teemana on taloyhtiön talous. Tarkoituksemme on näin kevään yhtiökokousajan aluksi avata, miten taloyhtiön talous toimii. Mistä tulot tulevat ja mihin ne menevät? Mitä yksittäinen osakas tai asukas voi tehdä taloyhtiön talouden hyväksi? Asukaslehtemme tarkoitus on tiedottaa ajankohtaisista asioista. Sen tarkoitus on myös tuoda toimintaamme ja työntekijöitämme tutummaksi asiakkaillemme. Lehden pääjutussa taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Harry Serlo vertasi taloyhtiötä suureen perheeseen. Me käytämme sitä nimitystä usein konsernistamme, johon kuuluu emoyhtiö Akseli Kiinteistöpalvelut, tytäryhtiö Turun Isännöintikeskus ja sisaryritys Varissuon Lämpö. Viime vuonna perheemme kasvoi, kun Akseli Kiinteistöpalvelut osti kaarinalaisen Kiinteistöhuolto A Vilenin. Se fuusioitiin osaksi Akselia vuodenvaihteessa ja perheemme kasvoi muutamalla uudella työntekijällä. Samalla toimintamme laajeni enemmän Kaarinan suuntaan, jossa meillä oli jo entuudestaan jonkin verran asiakkaita sekä kiinteistöhuollolla että isännöinnillä. Toivotamme tervetulleeksi asiakkaiksemme sekä entiset Kiinteistöhuolto A Vilenin asiakkaat että muutkin uudet asiakkaat.

Kimmo Salo

Teemu Halenius

toimitusjohtaja Turun Isännöintikeskus Oy

toimitusjohtaja Akseli Kiinteistöpalvelut Oy

Kiinteistöhuolto A Vilenistä tuli osa Akselia Akseli Kiinteistöpalvelut Oy osti Kiinteistöhuolto A Vilen Oy:n kesäkuussa 2018 ja yhtiö yhdistettiin Akseli Kiinteistöpalveluihin 1.1.2019 alkaen. Kiinteistöhuolto A Vilenin nimi ei ole enää käytössä. Kiinteistöhuolto A Vilenin kiinteistönhoitajat ja siivoojat jatkavat Akseli Kiinteistöpalveluissa.

Akselin toimitusjohtaja Teemu Halenius ja Ari Vilén paiskasivat kättä kaupantekotilaisuudessa.

Entisen Kiinteistöhuolto A Vilenin asiakkaita palvelee nyt Akseli Kiinteistöpalveluiden asiakaspalvelu, johon voi olla yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla, nettilomakkeilla, nettisivujen chatilla tai käymällä paikan päällä Akselin asiakaspalvelussa. Entisen Kiinteistöhuolto A Vilenin asiakaskiinteistöjen palveluesimiehenä toimii Joni Laakso.

3


TEEMA

Mistä osakas maksaa, kun hän maksaa asuntonsa vastikkeita? Miten asunnon omistaja pystyy vaikuttamaan vastikkeen suuruuteen? Teksti LAURA RANTANEN Kuvat RIIKKA KYLÄHEIKO ja 123rf

4

Kuva 123RF

OSAKAS MAKSAA

O

letko joskus raastanut hiuksia päästäsi miettiessäsi asunnon ostamisen riskejä? Miten voisit olla ennen ostopäätöstä aivan varma siitä, että taloyhtiö on hoitanut kiinteistöä viisaasti? Tehtävä ei ole helppo. Mitä järkeviin asuntokauppoihin tulee, on taloyhtiön hallitus avainasemassa siinä, odottaako ostajaa tulevaisuudessa ikävä taloudellinen yllätys liian pitkälle venytettyjen remonttien muodossa. Etenkin velaksi asunnon ostavan on hyvä miettiä riittääkö maksukyky, kun kiinteistön remontit alkavat. Taloyhtiön remontteja voi siirtää melko pitkään, jos taloyhtiön hallitus haluaa niitä lykätä. Jos kaikki hallituksen jäsenet eivät pidä korjauksia tarpeellisena, on niitä vaikea saada edistettyä. ”Asunto-osakeyhtiö on kuin suuri perhe”, sanoo Harry Serlo, turkulaisen asunto-osakeyhtiö Käsityömestarin hallituksen puheenjohtaja. Kaikki yhtiön jäsenet maksavat yhdessä kiinteistön kuluja omistamiensa asuinneliöiden mukaan. ”90% taloyhtiöiden asukkaista ei tiedä, mitä niiden hallituksessa tapahtuu”, heittää Serlo. ”Jokaisen asunnon omistajan ja vuokralaisen kuitenkin pitäisi olla siitä kiinnostunut.” Yleisesti ottaen asuntojen omistajat maksavat kaikki taloyhtiön kustannukset parvekeremonteista ja lämmityksestä yhtiökokouk-


sen saludoihin ja viinereihin. On tärkeää olla päättämässä, mihin ja miten yhteisiä rahoja käytetään.

Milloin pamahtaa? Kiinnostus taloyhtiön taloutta kohtaan herää osakkailla usein siinä vaiheessa, kun esimerkiksi vastikkeiden korotus alkaa uhata heidän omaa pankkitiliään. Serlon johtamassa taloyhtiössä asuu paljon iäkkäitä osakkaita, joiden omaisuus on kiinni asunnossa. He ovat hankkineet aikoinaan asunnon paitsi sijoitukseksi myös kodiksi, jossa he ovat ajatelleet viettää koko elämänsä. ”Iso remontti voi tuplata vastikkeen, eikä ihmisellä ole enää varaa pitää asuntoaan. Iso remontti voi olla pakollinen hyvästä syystä, mutta se voi johtua myös taloyhtiön huonosta hoidosta, jos remontteja ei ole suunniteltu riittävän pitkälle tulevaisuuteen.” Kiinteistöliiton mukaan kerrostalo maksetaan 50 vuoden aikana toiseen kertaan kiinteistön hoitokuluina. Serlo rinnastaa taloyhtiön tietokoneeseen: ”Moni ihminen sanoo, että pelkään tietokoneeni kovalevyn pamahtavan. Ainahan ne pamahtavat. Oikea kysymys olisi, milloin se pamahtaa? On turha kysyä, pitääkö putkiremontit tehdä. Pitää miettiä, milloin ne tehdään ja miten remontti rahoitetaan.” ”Taloyhtiön hallituksen jäsenen pitäisi olla

aidosti kiinnostunut kokonaisuudesta eikä vain omasta edustaan. Muuten pelaa Mustaa Pekkaa toiselle osakkaalle. Taloyhtiön hallituksen tehtävä on vaalia taloyhtiön etua, ei jonkun yksittäisen osakkaan etua”, Serlo painottaa. Serlo on miettinyt millä asuntojen omistajat saisi kiinnostumaan enemmän taloyhtiön asioista. Taloyhtiön hallitus ei tunnetusti ole paikka, jonne pääsystä käytäisiin useinkaan kovaa kamppailua yhteisön sisällä. ”Aikaisemmin kaikki osallistuivat lainojen kustannuksiin ja tuloja rahastoitiin. Se voisi yhä olla oikeudenmukainen tapa kerätä varoja tuleviin menoihin. Uudemmat kohteet ovat Turussa lähtökohtaisesti sijoituskohteita, se vaikuttaa myös taloyhtiön toimintaan”, Serlo miettii. ”Taloyhtiöön sijoittavat omistajat eivät välttämättä ole kovin sitoutuneet taloon pitkällä aikavälillä. He saattavat pitää asuntoa talossa sinä aikana, kun lainanlyhennyksiä ei tarvitse maksaa, mutta myyvät pois ennen kuin omistamisen hintalappu nousee.”

Jyvitetty sähkölasku Jokaisen asukkaan, oli sitten vuokralla tai omistaja, pitäisi Serlon mielestä olla sen verran kiinnostunut yhteisistä asioista, että havainnoisi asumisympäristöä. ”Jokaisen tehtävä on ilmoittaa muille, jos näkee jotain, johon on puututtava.”

”Jos ei ole kokouksissa paikalla on velvollisuus ottaa selvää siitä, mitä on tapahtunut. Näin ei aina tapahdu, vaan mennään piiloon sen taakse, ettei ollut paikalla, eikä tiedä.” Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen talousja veroasiantuntija Juho Järvinen on osana työtään kiertänyt ympäri Suomea puhumassa viisaasta kiinteistön hoidosta ja taloudenpidosta. ”Pahin tilanne on se, ettei osakas tiedä yhtään, miten taloyhtiötä hoidetaan tai miten kulut syntyvät. Hän ei seuraa yhtiön asioita ja odottaa vaan, että laskut tulevat kotiin”, Järvinen harmittelee. Järvinen avaa tietokoneensa ruudulle palluran, joka on viipaloitu erikokoisiin palasiin kuin ruisleipä. Viime vuoden asunto-osakeyhtiön kiinteistönhoitokulujen kustannusrakenne koostui taloyhtiöissä useista menoeristä, joista kaksi lohkoa erottuu muista selkeästi suurempina. Keskimäärin lämmityskustannukset muodostivat viime vuonna 22,7 % asunto-osakeyhtiön hoitokuluista ja korjauskustannukset 22,2 %. ”Osakasta kiinnostaa yleensä eniten mitä hän joutuu maksamaan kokonaisuudessaan, eikä se miten menot jakautuvat. Kulut syntyvät monesta asiasta, joista moneen osakas pystyy vaikuttamaan”, Järvinen sanoo. Lämmönkulutus lisääntyy viisi prosenttia jokaista ylimääräistä lämpöastetta kohden.

Usein fillariteline puhuttaa enemmän kuin 700 tonnin putkiremontti.

5


Asuntojen tiivistykseen on syytä kiinnittää erityistä huolta, sillä se lisää energiatehokkuutta. Yllättävää energiankulutusta syntyy myös, jos jossain asunnossa on teknisiä ongelmia. ”Joissain asunto-osakeyhtiöissä veden- ja sähkönkulutusta on saatu laskuun, kun taloyhtiön kokouksissa on alettu seurata kulutusta huoneistokohtaisesti ja laskuttaa kulutuksen mukaan. Siinä tulee näkyväksi, jos joku kuluttaa reilusti muita enemmän”, Järvinen vinkkaa. On kaikille osakkaille reilua, että vedestä ja sähköstä maksetaan oman käytön mukaan. Ekologisemmat lämmitysratkaisut ja energiaremontit vähentävät paitsi laskun suuruutta, myös säästävät ympäristöä. ”Lämmitys on isoin kuluerä ja taloyhtiö pääsee pitkälle, jos seuraa lämmityskulujen kehitystä ainakin kuukausitasolla. Hallituksen kannattaa reagoida nopeasti, jos muutoksia kulutuksessa ilmenee. Veden kulutusta olisi hyvä seurata samalla tasolla,” Järvinen sanoo.

Omaisuus kiinni asunnossa Järvisen mukaan taloyhtiön hallituksen tulee suunnitella tulevia korjauksia vähintään kymmenen, mieluummin 20 vuotta eteenpäin. Suunnitelmallisuus vähentää niitä ikäviä tilanteita, joissa pankkiin marssitaan hakemaan korjauslainaa vasta, kun putki on jo räjähtänyt. Taloyhtiöön kuuluminen ei rajoitu omaan huoneistoon. Autotonkin maksaa taloyhtiön autotallin korjauksesta ja parvekkeettoman yksiön omistaja maksaa osuutensa yhtiön parvekkeiden lasituksesta. Myös käyttökustannukset jaetaan kaikkien osakkaiden kesken, eikä autotallipaikasta perittävä vuokra useinkaan kata todellisia kuluja. Autopaikan kustannuksiin osallistuvat kaikki taloyhtiön asukkaat. Taloyhtiön menot syntyvät monesta eri lähteestä, mutta tulot tulevat vain osakkailta tai vuokralaisilta. ”Monelle oma koti on elämän suurin sijoitus. Jos ihminen sijoittaa osakkeisiin, hän yleensä seuraa niiden kehitystä. Silti asuntoon omaisuutensa sijoittanut ihminen ei välttämättä käy yhtiökokouksissa tai ole mukana

Kiinteistöliiton Juho Järvinen tuntee taloyhtiöiden johdon arjen, sillä hän on kiertänyt ympäri Suomea kouluttamassa taloyhtiöiden hallituksia.

pitämässä yllä sijoituksen arvoa,” Järvinen sanoo. Hänen mielestään asunnon omistajan on hyvä uskaltaa kysellä tyhmiäkin kysymyksiä, jos hänestä tuntuu, ettei hän ymmärrä jotain tai haluaa lisää tietoa. ”Osakkaan kaikki vaikutusmahdollisuudet taloyhtiön asioihin tulevat yhtiökokouksen kautta. Jos asunnon omistaja ei osallistu niihin, hän antaa muille osakkaille täyden vallan päättää itseensä ja omaisuuteensa kohdistuvista asioista,” Järvinen sanoo. ”Osakkaalle yhtiökokous on se paikka, jossa hän voi esittää kysymyksiä. Taloyhtiön hallitus tuo yhtiökokoukseen oman esityksensä, joten parhaiten yhtiön asioihin pääsee vaikuttamaan taloyhtiön hallituksessa.”

Tunne vastuusi Myös taloyhtiön hallitusten jäsenten on hyvä kouluttaa itseään ja hankkia jatkuvasti päivitystä osaamiseensa. Erilaiset kilpailutukset eivät esimerkiksi ole läpihuutojuttuja. Harry Serlolla oli aiheesta omakohtainen kokemus kerrottavanaan. ”Isot kokonaisuudet ovat vaikeita hahmottaa, joten yleisesti ottaen yhtiökokouksissa ihmiset tykkäävät puhua pienistä ja konkreettisista asioista. Jostain fillaritelineestä tai koripallokorista on kaikilla mielipiteitä ja siitä jaksetaan puhua vaikka kuinka pitkään, mutta samalla 700 tonnin putkiremonttipäätös menee läpi kaikessa hiljaisuudessa.” ”Kun taloyhtiön hallituksessa on noin iso valta, niin pitää tuntea myös vastuu. Jos hallituksen kokoukset ovatkin sitä, että juodaan kolme kertaa vuodessa pullakahvit, niin et sinä sitä vastuuta kuitenkaan pakoon pääse.” Jotkut taloyhtiöt ovat keksineet tuoda toimintaansa lähemmäs asuntojen omistajia avaamalla esimerkiksi yhtiökokouskutsun yhteydessä mahdollisimman helposti ymmärrettävästi asioita, joista kokouksessa ollaan päättämässä. Innostusta taloyhtiön päätöksentekoon osallistumiseen voi hakea niinkin läheltä kuin omasta lompakosta. Kukkaroa kurittavat päätökset eivät ainakaan harmita niin paljon jälkeenpäin, jos on itse ollut mukana niitä miettimässä ja tekemässä.

Milloin asumisneuvoja voi auttaa? Teksti & kuva RIIKKA KYLÄHEIKO

Mitä tehdä, kun maksamattomat vastikkeet ja muut laskut alkavat kerääntyä? Mitä tehdä, kun elämänhallinta pettää esimerkiksi terveysongelmien tai päihteiden vuoksi? Mitä tehdä, kun riidat repivät taloyhtiötä? Tällöin voi ottaa yhteyttä Akseli Kiinteistöpalveluiden asumisneuvojaan Maura Tiuraniemeen, joka auttaa monenlaisissa asumiseen liittyvissä haasteissa. Kysyimme, milloin asumisneuvoja voi auttaa. ”Kun kokee tarvitsevansa apua, muttei tiedä, mistä sitä olisi saatavilla. Asumisneuvoja voi esimerkiksi ohjata olemaan yhteydessä oikeisiin tahoihin tai tekemään hakemuksia. Asumisneuvoja ei ole sosiaalityöntekijä eikä siksi pysty tekemään esimerkiksi tukipäätöksiä, mutta voi auttaa eteenpäin. Päätarkoitus on auttaa asiakasta selviämään haasteista ennen kuin ongelmat kärjistyvät esimerkiksi häätöön asti”, Tiuraniemi kertoo. Aina asumisneuvojaan ei oteta yhteyttä, vaikka tarvetta olisi. Tiuraniemi kertoo, että avun pyytäminen yleensä ottaen on vaikeaa ja joskus saatetaan esimerkiksi pelätä ikäviä seurauksia. Hän haluaakin madaltaa kynnystä yhteydenottoon ja muistuttaa, että asumisneuvojan palvelu on maksutonta ja luottamuksellista. Akseli Kiinteistöpalveluilla on ollut asumisneuvontaa vuodesta 2002 alkaen, mutta Tiuraniemi aloitti toimessa kesällä 2018. Hän on taustaltaan sosionomi ja aiemmin työskennellyt esimerkiksi maahanmuuttajien työllisyysasioiden parissa Varissuolla. ”Olen alkujaan lähtenyt sosiaalialalle, koska halusin auttaa ihmisiä. On palkitsevaa, kun joku pääsee elämässä eteenpäin ja ongelmat ratkeavat”, Tiuraniemi kertoo taustastaan.

ASUMISNEUVOJA ON TAVATTAVISSA AJANVARAUKSELLA SEURAAVASTI: MA, TI JA TO KLO 8-16 Akseli Kiinteistöpalveluiden Varissuon toimistolla (Karvataskunkatu 1) KE AAMUPÄIVÄLLÄ Akselin Lausteen toimistolla (Kirjurinkatu 3) ja ILTAPÄIVÄLLÄ A-killassa (Pääskyvuorenrinne 1) Asumisneuvonta on Akseli Kiinteistöpalveluiden, Turun hyvinvointitoimialan ja TVT Asunnot Oy:n yhteinen palvelu, jota voivat käyttää turkulaiset. TVT:n asiakkaita palvelevat TVT:n omat asumisneuvojat.

6


TEEMA

N O Ä K I M E K I T S A V S U T I O RAH A? M L E K S A L

PITÄÄKÖ VAUVASTA MAKSAA VESIMAKSUA?

Pitääkö vesimaksua maksaa vauvasta? Jos taloyhtiöllä ei ole huoneistokohtaista vedenkulutuksen mittausta ja se kerää henkilöperusteista vesimaksua, maksetaan sitä kaikista talossa kirjoilla olevista vauvasta vaariin. Myös vauva kuluttaa vettä esimerkiksi peseytymiseen, vaatteiden ja tuttipullojen pesuun. Lapsen syntymästä tulee ilmoittaa isännöintiin, Turun Isännöintikeskuksella on tähän nettilomake.

Miksi taloyhtiössäni on korkeampi vesimaksu kuin naapuritalossa? Mikäli taloyhtiössä ei ole huoneistokohtaista vedenkulutuksen mittausta, niin yhtiökokous voi päättää vesimaksun suuruuden itse. Osakkailta perittävä vesimaksu kannattaa kuitenkin laskea taloyhtiön todellisesta kulutuksesta. Vesimaksussa tulee huomioida veden lisäksi myös sen lämmittäminen.

Minulle soitti sähkönmyyjä, joka tarjosi selvästi taloyhtiöni maksamaa sähköä edullisempaa sähköä. Miten tämä on mahdollista? Sähkönhintaan lisätään itse sähköenergian myynnin lisäksi myös sähkön siirtohinta. Ainoastaan sähköenergian hinnan voi kilpailuttaa, joten tarjouksissa näkyy usein vain osa todellisista sähkökuluista. Taloyhtiöiden on kuitenkin hyvä kilpailuttaa sähkösopimukset ajoittain. Turun Isännöintikeskus tulee tänä keväänä ehdottamaan sähkön kilpailuttamista kaikille asiakastaloyhtiöilleen.

Mitä taloyhtiön tilinpäätökseen sisältyy? Tilinpäätökseen sisältyy toimintakertomus, tuloksen muodostumista kuvaava tuloslaskelma, yhtiön taloudellista asemaa kuvaava tase, kerättyjen vastikkeiden ja menojen erotusta kuvaava vastikerahoituslaskelma sekä edellisten liite- ja vertailutietoja. Tilinpäätöksen allekirjoittaa taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä tilinpäätöksestä ja taloyhtiön taloudesta. Mitä yhtiövastikkeeseen sisältyy? Yhtiövastike = hoitovastike + rahoitus- eli pääomavastike. Hoitovastiketta maksavat kaikki osakkaat ja sillä katetaan yhtiön hoito- ja ylläpitokuluja. Rahoitus- eli pääomavastiketta peritään niiltä osakkailta, joiden osakkeisiin kohdistuu yhtiön pitkäaikaisia lainoja esimerkiksi saneeraushankkeista. Pääomavastikkeella katetaan näiden lainojen hoitomenoja eli lyhennyksiä ja korkoja.

Miten yhtiövastike eroaa vuokrasta? Vastike on yhtiöjärjestykseen perustuva osakkeenomistajien maksu, jolla katetaan taloyhtiön kulut. Vastikkeen suuruudesta päätetään yhtiökokouksessa. Vuokra puolestaan on vuokranantajan ja vuokralaisen välinen sopimus korvauksesta kyseisen tilan käytöstä. Vuokranantaja voi vuokransuuruutta määritellessään huomioida vastikkeen lisäksi myös muita hänelle koituvia kuluja, kuten asuntolainaa tai asunnon kulumista.

Tarkoittaako tilikauden tulos taloyhtiön pankkitilin saldoa? Ei. Taloyhtiön tarkoitus ei ole tehdä voittoa vaan hallita kiinteistöä. Taloyhtiöt pyrkivät

siksi alle 30 euron verotettavaan tuloon, jolloin taloyhtiö ei maksa voitosta veroa. Kirjanpito- ja asunto-osakeyhtiölainsäädäntö mahdollistaa taloyhtiölle erilaisia tuloksentasauskeinoja, kuten käyttöomaisuuden poistot, rahastoinnit ja asuintalovarauksen. Taloyhtiön pankkitilin saldo löytyy taseesta otsakkeen ”Rahat ja pankkisaamiset” alta.

Mitä tarkoittaa rahastointi? Rahastointi tarkoittaa osakkaan yhtiöön tekemää pääomasijoitusta. Tavallisimpia ovat lainanlyhennysrahasto ja rakennusrahasto. Kun osakas maksaa huoneistokohtaisen lainaosuutensa kokonaisuudessaan, voidaan se rahastoida lainanlyhennysrahastoon. Tällöin sitä ei katsota taloyhtiön tuloksi eikä se siten lisää veronalaista tuloa. Tuleviin saneeraushankkeisiin voidaan varautua etukäteen keräämällä esimerkiksi erillistä korjausvastiketta, joka voidaan rahastoida esim. rakennus- tai perusparannusrahastoon. Rahastoinnit vaativat aina yhtiökokouksen päätöksen.

Mitä tarkoittavat kulutusperusteiset vastikkeet tilinpäätöksen tuloissa? Ne ovat taloyhtiön keräämiä kulutukseen perustuvia maksuja, kuten esimerkiksi vesi- ja sähkömaksut. Käyttökorvaukset ovat puolestaan käyttöön perustuvia, kuten sauna- ja pesutupamaksut. Taloyhtiöllä voi olla myös vuokratuloja esimerkiksi yhtiön omistamasta asunnosta tai liiketilasta tai autopaikoista.

Mikä on vastikerahoituslaskelma? Siinä lasketaan taloyhtiön kerättyjen tuottojen (erityisesti vastikkeet) ja kulujen erotus. Kaikista vastikelajeista, kuten hoito- ja pääomavastikkeista, tehdään omat vastikerahoituslaskelmat. Laskelmilla varmistetaan, että kullakin vastikkeella katetaan vain niitä menoja, joita varten sitä on kerätty. Vastikerahoituslaskelmasta näkyy myös aiempien tilikausien yli- tai alijäämä.

7


AJANKOHTAISTA

Kodin jätteiden lajittelu

OIKEALLA LAJITTELULLA SÄÄSTÖJÄ Lisää lajitteluohjeita

www.lsjh.fi/ abc

KIINTEISTÖN KERÄYSASTIAAN POLTTOKELPOINEN JÄTE

BIOJÄTE

Päivittäiset kierrätyskelvottomat jätteet, kuten • likaiset muovi- ja kartonkipakkaukset • ruokajäte ja kasvien osat, ellei biojätettä kerätä erikseen • hygieniatuotteet, kuten vaipat ja terveyssiteet • kissanhiekka ja lemmikkien kuivikkeet • siivousjätteet, kuten pölynimurin pussit • muoviesineet, kuten ämpärit ja lelut • astiat, toimistotarvikkeet, pehmolelut ym. tavarat • vaatteet ja kengät • kukkamulta

• ruoantähteet

Käytetään kaukolämmön ja sähkön tuotantoon.

Käytetään biokaasun ja lannoitteiden valmistukseen.

• hedelmien ja vihannesten kuoret Nykyään jätteistä suurin osa voidaan hyödyntää energiana tai • kahvin- ja teenporot suodatinpapereineen • talouspaperit ja lautasliinat materiaalina. Lajittelu on siksi tärkeää, jotta jätteet voitaisiin • pilaantuneet elintarvikkeet • kalanruodot ja pienet luut hyödyntää mahdollisimman hyvin.• kasvinosat Väärät jätteet väärässä paija kuihtuneet kukat (ei multaa) Pakkaa maatuvaan kääreeseen, Lisää kuten kassa voivat pilata koko lajitteluerän. Virheellinen sanomalehteen tai biohajoavaan pussiin.lajittelu tielajitteluohjeita

Kodin jätteiden lajittelu Kodin jätteiden lajittel KIINTEISTÖN KERÄYSASTIAAN Kodin jätteiden lajittelu KIINTEISTÖN KERÄYSASTIAAN KiinteistönKERÄYSASTIAAN, keräysastiaan:RINKI-EKOPISTEESEEN KIINTEISTÖNKERÄYSASTIAAN TAI KIERRÄTYSPISTEESEEN KIINTEISTÖN Ellei käytössä ole kompostoria tai www.lsjh.fi/ biojäteastiaa, lajittele polttokelpoiseen jätteeseen. abc

Lisää lajitteluohjeita

www.lsjh.fi/ abc

POLTTOKELPOINEN JÄTE

BIOJÄTE

Päivittäiset kierrätyskelvottomat jätteet, kuten • likaiset muovi- ja kartonkipakkaukset • ruokajäte ja kasvien osat, ellei biojätettä kerätä erikseen huuhdellut säilyketölkit ja •• hygieniatuotteet, kuten vaipat ja terveyssiteet Päivittäiset kierrätyskelvottomat jätteet, kuten metallipurkit kissanhiekka jaja lemmikkien kuivikkeet •• likaiset muovikartonkipakkaukset pantittomat juomatölkit ••• ruokajäte siivousjätteet, kuten pölynimurin pussit ja kasvien osat, alumiinivuoat, -foliotämpärit ja -kannet •• ellei muoviesineet, ja lelut biojätettäkuten kerätä erikseen metallikannet, -korkit -sulkimet astiat, toimistotarvikkeet, •• hygieniatuotteet, kutenjavaipat ja terveyssiteet vanhat kattilat paistinpannut pehmolelut ym. tavarat •• kissanhiekka ja ja lemmikkien kuivikkeet aterimet,jasakset, ruuvit, naulat pussit vaatteet kengät ••• siivousjätteet, kuten pölynimurin ym. pienet metalliesineet kukkamulta •• muoviesineet, kuten ämpärit ja lelut • astiat, tyhjät,toimistotarvikkeet, paineettomat aerosolitölkit •Käytetään kaukolämmön ja sähkön tuotantoon. • pehmolelut tyhjät maalipurkit ym. tavarat

• ruoantähteet • hedelmien ja vihannesten kuoret KARTONKIPAKKAUKSET • Päivittäiset kahvin- ja teenporot suodatinpapereineen kierrätyskelvottomat jätteet, kuten • •talouspaperit ja lautasliinat likaiset muovija kartonkipakkaukset • sanoma- ja elintarvikkeet aikakauslehdet • maito- ja mehutölkit • •ruoantähteet pilaantuneet ruokajäte ja kasvien osat, • ellei mainosposti ja esitteet • kartonkiset elintarvikepakkaukset • hedelmien kalanruodot pienet luut jajavihannesten kuoret biojätettä kerätä erikseen • hygieniatuotteet, kirjekuoret • •kahvinkasvinosat ja kuihtuneet kukat (ei multaa) ja teenporot suodatinpapereineen kuten vaipat ja terveyssiteet • muro-, keksi- ja makeispaketit • kissanhiekka kopio- ja piirustuspaperi • paperipussit ja -kassit •Pakkaa jajalautasliinat •talouspaperit lemmikkien kuten kuivikkeet maatuvaan kääreeseen, • siivousjätteet, tuote- ja puhelinluettelot • pizzalaatikot ja munakennot •sanomalehteen elintarvikkeet •pilaantuneet pölynimurin pussit tai kuten biohajoavaan pussiin. • muoviesineet, pehmeäkantiset kirjat ja kirjat, • WC- ja talouspaperirullien hylsyt • •kalanruodot ja pienet luut kuten ämpärit ja lelut käytössä ole kompostoria joista onjapoistettu • juomien ym. monipakkauskääreet •Ellei kuihtuneet kukattai (ei multaa) •kasvinosat astiat, toimistotarvikkeet, biojäteastiaa, lajittele polttokelpoiseen jätteeseen. kovat kannet • pahvilaatikot pehmolelut ym.kääreeseen, tavarat Pakkaa maatuvaan kuten Käytetään biokaasun ja lannoitteiden valmistukseen. • vaatteet ja kengät sanomalehteen tai biohajoavaan pussiin. Huuhtele ja valuta •Käytetään kukkamulta kuivaksi. Litistä ja Ellei käytössä ole kompostoria tai sanomalehtipakkaa sisäkkäin. Käytetään kaukolämmön ja sähkön tuotantoon. biojäteastiaa, lajittele polttokelpoiseen jätteeseen. paperin

METALLI POLTTOKELPOINEN JÄTE LASIPAKKAUKSET Ainoastaan pakkauslasia • lasipurkit ja -pullot Poista korkit ja kannet, huuhtele likaiset pakkaukset. Lajittele kaikki muut lasit, kuten rikkinäiset astiat ja ikkunalasi polttokelpoiseen jätteeseen.

POLTTOKELPOINEN JÄTE PAPERI BIOJÄTE

jittelu KIINTEISTÖN KERÄYSASTIAAN, RINKI-EKOPISTEESEEN TAI KIERRÄTYSPISTEESEEN Lisää •Käytetään vaatteet ja kengät •uusien kukkamulta lajitteluohjeita

Käytetään uuden metallituot-kaukolämmön www.lsjh.fi/ Käytetään ja sähkön tuotantoon. pakkauslasin teiden valmistukseen. abc valmistukseen.

BI • • • • • • •

ru h k ta p k k

Pak san

Elle bio

Käy

Käytetään valmistukseen. Käytetään biokaasun ja lannoitteiden valmistukseen. hylsykartongin valmistukseen.

KIINTEISTÖN KERÄYSASTIAAN, RINKI-EKOPISTEESE KARTONKIPAKKAUKSET METALLI LASIPAKKAUKSET PAPERI KIINTEISTÖN KERÄYSASTIAAN, RINKI-EKOPISTEESEEN TAI KIERRÄTYSPISTEESEEN • huuhdellut säilyketölkit ja Ainoastaan pakkauslasia •METALLI sanoma- ja aikakauslehdet •LASIPAKKAUKSET maito- ja mehutölkit P BIOJÄTE metallipurkit (Yhteystiedot takakannessa) VIEDÄÄN ITSE VASTAANOTTOPAIKKOIHIN • lasipurkit ja -pullot • mainosposti ja esitteet • kartonkiset elintarvikepakkaukset MUOVIPAKKAUKSET METALLI

LASIPAKKAUKSET SÄHKÖLAITTEET

• pantittomat juomatölkit •• ruoantähteet Poista korkit ja kannet, huuhtele alumiinivuoat, -foliot ja -kannet elintarvikkeiden muovisetkuoret ••• hedelmien ja vihannesten likaiset pakkaukset. metallikannet, -korkit ja ja -sulkimet huuhdellut säilyketölkit Ainoastaan pakkauslasia pakkaukset, kuten jogurttipurkit, ••• kahvinja teenporot suodatinpapereineen vanhat kattilat ja leikkele-, paistinpannut metallipurkit Lajittele kaikki • lasipurkit jamuut -pullot leviterasiat sekä juusto• talouspaperit ja lautasliinat aterimet, sakset, ruuvit, naulat • pantittomat juomatölkit ja valmisruokapakkaukset lasit, kuten rikkinäiset Kuluttajalaitteet maksutta • pilaantuneet elintarvikkeet ym. pienet metalliesineet Poista ja kannet, huuhtele •• alumiinivuoat, -foliot ja -kannet pesuaine-, shampooastiat jakorkit ikkunalasi sähkölaitteiden vastaanottoihin •• kalanruodot ja pienetaerosolitölkit luut likaiset pakkaukset. tyhjät, paineettomat saippuapakkaukset • metallikannet, -korkit ja -sulkimet polttokelpoiseen • kylmälaitteet, hellat, pesukoneet ••• kasvinosat ja kuihtuneet kukat (ei multaa) tyhjät maalipurkit muovipullot, -kanisterit ja -purkit – • vanhat kattilat ja paistinpannut jätteeseen. Lajittele kaikki stereot, muut ATK-laitteet • televisiot, mieluiten litistettyinä Pakkaa maatuvaan kääreeseen, • aterimet, sakset, ruuvit, naulatkuten lasit, kuten rikkinäiset kuten • pienelektroniikka, Käytetään • ym. muovikassit, -pussit ja -kääreetpussiin. sanomalehteen tai biohajoavaan pienet metalliesineet puhelimet, parranajokoneet astiat ja ikkunalasi uusien Käytetään uuden styroksipakkaukset •• tyhjät, paineettomat aerosolitölkit ja sähkövatkaimet metallituotpolttokelpoiseen pakkauslasin Ellei käytössä ole kompostoria tai •Eityhjät maalipurkit • valaisimet, loisteputket, LED- ja teiden valmistukseen. biojäteastiaa, lajittele polttokelpoiseen jätteeseen. jätteeseen. PVC-muovia. energiansäästölamput valmistukseen. Käytetään Käytetään biokaasun ja lannoitteiden valmistukseen. Lajittele rikkinäiset Materiaalit menevät kierrätykseen uusien Käytetään uuden muoviesineet ja ja turvalliseen käsittelyyn. metallituotpakkauslasin likaiset muoviteiden valmistukseen. pakkaukset valmistukseen. polttokelpoiseen jätteeseen.

•• kirjekuoret PAPERI huuhdellut säilyketölkit ja • kopioja piirustuspaperi metallipurkit tuoteja puhelinluettelot ••SUURET sanomaja aikakauslehdet ESINEET pantittomat juomatölkit

pehmeäkantiset kirjatja ja-kannet kirjat, •• mainosposti ja esitteet alumiinivuoat, -foliot joista on poistettu ••Vie kirjekuoret metallikannet, -korkit ja -sulkimet erikseen lajiteltuina kovat kannet ••jätekeskuksiin kopiopiirustuspaperi tai vanhatjakattilat jalajitteluasemille paistinpannut •••tuotejametalliesineet puhelinluettelot suuret aterimet, sakset, ruuvit, naulat ym. pienet metalliesineet •Käytetään kirjat ja kirjat, •pehmeäkantiset patjat ja huonekalut onpaineettomat poistettu ••joista tyhjät, aerosolitölkit wc-istuimet ja lavuaarit sanomalehti• kovat tyhjätkannet maalipurkit paperin Maksut ja lajitteluohjeet: valmistukseen. www.lsjh.fi tai puh. 0200 47470 Käytetään Käytetään uusien Kierrätyskeskukset ottavat vastaan sanomalehtimetallituotkäyttökelpoisia huonekaluja. paperin teiden valmistukseen. valmistukseen. Materiaalit menevät kierrätykseen ja energiaksi.

•Ainoastaan muro-, keksija makeispaketit KARTONKIPAKKAUKSET pakkauslasia

•• paperipussit ja -kassit lasipurkit ja -pullot pizzalaatikot ja munakennot • maitoja mehutölkit jaelintarvikepakkaukset kannet, huuhtele WC- korkit ja talouspaperirullien hylsyt •Poista kartonkiset pakkaukset. juomien ym.lajiteltuina monipakkauskääreet •likaiset muro-, keksija makeispaketit Vie erikseen pahvilaatikot •Lajittele paperipussit jatai-kassit jätekeskuksiin lajitteluasemille kaikki muut •lasit, ja munakennot • pizzalaatikot puhdas, pintakäsitelty ja kutenjarikkinäiset Huuhtele valuta painekyllästetty •kuivaksi. WCja talouspaperirullien hylsyt astiat ja ikkunalasi Litistä ja puu • juomien polttokelpoinen jäte •pakkaa ym. monipakkauskääreet sisäkkäin. polttokelpoiseen • pahvilaatikot ikkunalasi •jätteeseen. Käytetään • kipsilevy hylsykartongin Huuhtele ja valuta • tiili- ja betonijäte valmistukseen. kuivaksi. KäytetäänLitistä uudenja • maa-ainekset pakkaa sisäkkäin. pakkauslasin • bitumikattohuopa valmistukseen. Käytetään • loppujäte (ent. kaatopaikkajäte) hylsykartongin • asbestijäte pakattuna ja merkittynä

RAKENNUSJÄTTEET

• • • • • •

Kä sa pa va

valmistukseen.

Maksut ja lajitteluohjeet: takakannessa) VIEDÄÄN ITSE VASTAANOTTOPAIKKOIHIN (Yhteystiedot OPISTEESEEN TAI KIERRÄTYSPISTEESEEN MUOVIPAKKAUKSET www.lsjh.fi tai puh. 0200 47470 Materiaalit menevät pääosin VIEDÄÄN ITSE VASTAANOTT • Käytetään elintarvikkeiden muoviset MUOVIPAKKAUKSET kierrätykseen ja energiaksi. SÄHKÖLAITTEET SUURET ESINEET RAKENNUSJÄTTEET pakkaukset, kuten jogurttipurkit, KARTONKIPAKKAUKSET T PAPERI uusiomuovituotteiden (Yhteystiedot takakannessa) VIEDÄÄN ITSE VASTAANOTTOPAIKKOIHIN leviterasiat sekä juustovalmistuksessa jaleikkele-, energiana. MUOVIPAKKAUKSET • elintarvikkeiden muoviset

e

Kokeilualueella testattiin tekstiilin keräystä

SÄHKÖLAITTEET RAKENNUSJÄTTEET POISTOTEKSTIILIT

valmisruokapakkaukset Kuluttajalaitteet maksutta Vie erikseen lajiteltuina Vie erikseen lajiteltuina •jasanomaja aikakauslehdet • maito- ja mehutölkit pakkaukset, kuten jogurttipurkit, • pesuaine-, shampooja sähkölaitteiden vastaanottoihin jätekeskuksiin tai lajitteluasemille jätekeskuksiin tai lajitteluasemille mainosposti ja muoviset esitteet • kartonkiset elintarvikepakkaukset leviterasiat sekä leikkele-, juusto• •elintarvikkeiden saippuapakkaukset • •kylmälaitteet, pesukoneet • jasuuret metalliesineet • puhdas, pintakäsitelty ja valmisruokapakkaukset •pakkaukset, kirjekuoretkuten jogurttipurkit, muro-, keksi-hellat, ja makeispaketit Kuluttajalaitteet maksutta tai Sinisiä poistotekstiilin keräysastioita ilmestyi muutamien kiinteistöjen jätepisteisiin • leviterasiat muovipullot,sekä -kanisterit ja -purkit – painekyllästetty puu • •televisiot, stereot, ATK-laitteet patjat ja huonekalut leikkele-, juusto•• pesuaine-, shampoo- ja •mieluiten kopio- jalitistettyinä piirustuspaperi paperipussit ja -kassit sähkölaitteiden vastaanottoihin • polttokelpoinen jäte ja valmisruokapakkaukset lähikulmille kesällä 2017 Varissuolla, Pääskyvuoressa ja Lausteella. Lounais-Suomen • •pienelektroniikka, kuten • saippuapakkaukset wc-istuimet ja lavuaarit • tuoteja puhelinluettelot pizzalaatikot ja munakennot Kuluttajalaitteet maksutta Vie erikseen lajiteltuina Vie erikseen lajiteltuina • kylmälaitteet, hellat, pesukoneet muovikassit, -pussit jaja-kääreet parranajokoneet • ikkunalasi tai lajitteluasemille •• •pesuaine-, shampoo•jätekeskuksiin muovipullot, -kanisterit ja -purkitmittaisen – sähkölaitteiden vastaanottoihin tai lajitteluasemille jätekeskuksiin pehmeäkantiset kirjat ja kirjat, •puhelimet, WC- jaJätehuolto talouspaperirullien hylsyt (LSJH) järjesti asuinalueilla reilun vuoden poistotekstiilien keräys-mak• televisiot, stereot, ATK-laitteet Maksut ja lajitteluohjeet: • saippuapakkaukset styroksipakkaukset Vastaanotetaan kotitalouksilta ja sähkövatkaimet mieluiten litistettyinä • kipsilevy Omaan kompostoriin tai47470 Vie vaarallisen jätteen vastaanottoon. joista on poistettu • •kylmälaitteet, hellat, pesukoneet suuret metalliesineet •• puhdas, pintakäsitelty ja juomien ym. monipakkauskääreet tai puh. 0200 pienelektroniikka, kuten kokeilun, jonka saatiin•••www.lsjh.fi tärkeää tietoa kokemuksia keräystapojen eroista, jätekeskuksissa useimmilla valaisimet, loisteputket, LED-avulla ja •Eimuovipullot, -kanisterit -purkit muovikassit, -pussitja ja -kääreet • sutta tiilija betonijäte erikseen lajiteltuna jätekeskuksiin kovat kannet painekyllästetty puu jakotien Kotitalouksilta maksuttaja50 kiloon– tai litraan saakka PVC-muovia. •• •televisiot, stereot, ATK-laitteet patjat ja huonekalut puhelimet, parranajokoneet pahvilaatikot lajitteluasemilla. energiansäästölamput mieluiten litistettyinä Kierrätyskeskukset ottavat vastaan tai lajitteluasemille • styroksipakkaukset maa-ainekset poistotekstiilin koostumuksesta sekä asukkaiden tiedontarpeesta ja lajittelumotivaatiosta. • polttokelpoinen jäte • maalit, lakat, liimat, liuottimet ja sähkövatkaimet • pienelektroniikka, kuten • wc-istuimet ja lavuaarit Lajittele rikkinäiset Käyttökelvottomat, kuivat vaatteet ja käyttökelpoisia huonekaluja. • muovikassit, -pussit ja -kääreet Huuhtele ja valuta kierrätykseen • risut ja oksat bitumikattohuopa puhelimet, parranajokoneet • kodintekstiilit, ikkunalasi Materiaalit menevät • öljyt, öljyiset valaisimet, loisteputket, LED- ja ja jätteet, autojen nesteet kutenhaluttiin Ei PVC-muovia. Maksut ja lajitteluohjeet: Käytetään kuivaksi. Litistä ja Vain osalle asukkaista jaettiin kotiin tietoa keräyksestä, koska kokeilun aikana •muoviesineet styroksipakkaukset • lehdet ja haravointijäte ja sähkövatkaimet ja turvalliseen käsittelyyn. loppujäte (ent. kaatopaikkajäte) energiansäästölamput • kipsilevy Materiaalit menevät kierrätykseen • kemikaalit, likaiset muovi- joilla varoitusmerkki • takit, housut, hameet ja paidat www.lsjh.fi tai puh. 0200 47470 sanomalehtisisäkkäin. Lajittele rikkinäiset puhdas hiekoitushiekka • pakkaa valaisimet, loisteputket, LED- ja ja•energiaksi. asbestijäte pakattuna ja merkittynä tutkia myös neuvonnan vaikutusta lajittelun onnistumiseen. Kokeilu oli osa valtakunnal•Materiaalit ja betonijäte •PVC-muovia. akut ja paristot pakkaukset Ei menevät paperin •tiililakanat, pyyhkeetkierrätykseen ja pöytäliinat muoviesineet ja energiansäästölamput Käytetään Kierrätyskeskukset ottavat vastaan (myös niitä myyviin liikkeisiin) polttokel• Pihasiivousjätettä ei saa laittaa ja maa-ainekset turvalliseen käsittelyyn. Kovalmistukseen. lista Telaketju -hankkeiden työtä, jossa tekstiilien kierrätystä edistetään Suomessa. Maksut ja lajitteluohjeet: likaiset muoviLajittele rikkinäiset hylsykartongin käyttökelpoisia huonekaluja. poiseen • lääkkeet ja elohopeakuumemittarit kodin jäteastioihin ylipainon ja Ei mattoja,tai matonkuteita, kenkiä, •www.lsjh.fi bitumikattohuopa Materiaalit menevät kierrätykseen puh. lajittelua0200 47470 pakkaukset muoviesineet ja keilun päätyttyä poistotekstiilin vastaanotto jatkuu LSJH:n jätekeskuksissa jätteeseen. (myös apteekkeihin) rikkoutumisvaaran vuoksi. Hiekka alusvaatteita, sukkia, javalmistukseen. turvalliseen käsittelyyn. • laukkuja, loppujätevöitä, (ent.ja kaatopaikkajäte) Materiaalit menevät kierrätykseen polttokellikaiset muoviMateriaalit menevät pääosin märkä puutarhajäte haittaavat peittoja, pehmusteita tai • kertakäyttöiset kaasupullot semilla. Lounais-Suomen Jätehuolto kiittää Akseli Kiinteistöpalveluja yhteistyöstä sekä jaja energiaksi. • tyynyjä, asbestijäte pakattuna ja merkittynä poiseen pakkaukset Käytetään kierrätykseen energiaksi. käsittelylaitosten toimintaa. pehmoleluja.jaLajittele nämä jätteet (muut myyjille) jätteeseen. polttokeluusiomuovituotteiden tutkimukseen osallistuneita asukkaita aktiivisuudesta! Maksut ja lajitteluohjeet: polttokelpoiseen jätteeseen. • räjähteet, aseet ja ammukset; poiseen valmistuksessa ja energiana. Maksut ja lajitteluohjeet: www.lsjh.fi tai puh. 0200 47470 Käytetään ota yhteyttä poliisiin Pakkaa muovipussiin tai jätesäkkiin. jätteeseen. www.lsjh.fi tai puh. 0200 47470

VAARALLINEN JÄTE

SÄHKÖLAITTEET

(Yhteystiedot takakannessa) STAANOTTOPAIKKOIHIN Käsitellään vaarallisten jätteiden Käytetään käsittelylaitoksissa. 8uusiomuovituotteiden

VAARALLINEN JÄTE SUURET ESINEET

valmistuksessa ja energiana.

RAKENNUSJÄTTEET

SUURET ESINEET PIHASIIVOUSJÄTTEET

uusiomuovituotteiden Käytetään viherrakentamisessa valmistuksessa ja energiana. ja energiana.

PIHASIIVOUSJÄTTEET

Materiaalit menevät pääosin Toimitetaan lajittelun kautta uusiokierrätykseen ja energiaksi. käyttöön, kierrätykseen ja energiaksi.

POISTOTEKSTIILIT

S

Vi jä • • •

M w

Ki kä

M ja


vikkeet n pussit lelut

• pilaantuneet elintarvikkeet • kalanruodot ja pienet luut • kasvinosat ja kuihtuneet kukat (ei multaa) Pakkaa maatuvaan kääreeseen, kuten sanomalehteen tai biohajoavaan pussiin.

• pilaantuneet elintarvikkeet • kalanruodot ja pienet luut • kasvinosat ja kuihtuneet kukat (ei multaa) Pakkaa maatuvaan kääreeseen, kuten sanomalehteen tai biohajoavaan pussiin.

Ellei käytössä ole kompostoria tai Ellei käytössä ole kompostoria tai biojäteastiaa, lajittele polttokelpoiseen jätteeseen. biojäteastiaa, lajittele polttokelpoiseen jätteeseen.

Kodin jätteiden lajittelu

Lisää lajitteluohjeita

Käytetään biokaasun ja lannoitteiden valmistukseen. n tuotantoon. Käytetään biokaasun ja lannoitteiden valmistukseen.

www.lsjh.fi/ abc

Ä YMPÄRISTÖLLE JA TALOYHTIÖLLE

KIINTEISTÖN KERÄYSASTIAAN TAI KIERRÄTYSPISTEESEEN ÄYSASTIAAN, RINKI-EKOPISTEESEEN PISTEESEEN TAI KIERRÄTYSPISTEESEEN

et

kit

POLTTOKELPOINEN JÄTE PAPERI LASIPAKKAUKSET KARTONKIPAKKAUKSET PAPERI

BIOJÄTE KARTONKIPAKKAUKSET

Päivittäisetpakkauslasia kierrätyskelvottomat jätteet, kuten • sanoma- ja aikakauslehdet Ainoastaan • •sanomaja aikakauslehdet • maito- ja mehutölkit likaiset muovija kartonkipakkaukset • lasipurkit ja -pullot • mainosposti ja esitteet • •mainosposti esitteetosat, • kartonkiset elintarvikepakkaukset ruokajäte jajakasvien • kirjekuoret •Poista kirjekuoret • muro-, keksi- ja makeispaketit ja kannet, elleikorkit biojätettä kerätähuuhtele erikseen • kopio- ja piirustuspaperi pakkaukset. •likaiset kopioja piirustuspaperi • ja -kassit • hygieniatuotteet, kuten vaipat ja terveyssiteet• paperipussit tuote- ja puhelinluettelot • •tuoteja puhelinluettelot • pizzalaatikot ja munakennot kissanhiekka ja lemmikkien kuivikkeet • pehmeäkantiset kirjat ja kirjat, Lajittele kaikki muut • •pehmeäkantiset kirjat pölynimurin ja kirjat, • WCtalouspaperirullien hylsyt siivousjätteet, kuten pussit joistajaon poistettu lasit, kuten onrikkinäiset poistettu • juomien ym. monipakkauskääreet kovat kannet •joista muoviesineet, kuten ämpärit ja lelut astiat ja ikkunalasi kovat kannet • pahvilaatikot • astiat, toimistotarvikkeet, polttokelpoiseen pehmolelut ym. tavarat jätteeseen. Huuhtele Käytetäänja valuta • vaatteet ja kengät Käytetään kuivaksi. Litistä ja sanomalehti• kukkamulta sanomalehtipakkaa paperin sisäkkäin.

•• ruoantähteet maito- ja mehutölkit •• hedelmien jaelintarvikepakkaukset vihannesten kuoret kartonkiset •• kahvinteenporot suodatinpapereineen muro-, ja keksija makeispaketit •• talouspaperit lautasliinat paperipussit ja -kassit •• pilaantuneet pizzalaatikotelintarvikkeet ja munakennot •• kalanruodot ja pienet luut hylsyt WC- ja talouspaperirullien •• kasvinosat ja kuihtuneet kukat (ei multaa) juomien ym. monipakkauskääreet • pahvilaatikot Pakkaa maatuvaan kääreeseen, kuten sanomalehteen tai biohajoavaan pussiin. Huuhtele ja valuta

tää myös lisäkustannuksia taloyhtiölle, sillä lajittelematon sekajäte on taloyhtiölle kaikista kalleinta. Huomaathan myös, että jätteitä ei saa koskaan jättää jäteastioiden viereen, sillä niiden kuivaksi. Litistä Ellei käytössä olejakompostoria tai pakkaa sisäkkäin. biojäteastiaa, lajittele polttokelpoiseen jätteeseen. poiskuljetuksesta tulee lisälasku. Käytetään uuden

paperin Käytetään kaukolämmön ja sähkön tuotantoon. Käytetään valmistukseen. pakkauslasin valmistukseen. valmistukseen. hylsykartongin valmistukseen.

Käytetäänbiokaasun ja lannoitteiden valmistukseen. Käytetään hylsykartongin valmistukseen.

KIINTEISTÖN KERÄYSASTIAAN, RINKI-EKOPISTEESEEN TAI KIERRÄTYSPISTEESEEN VIEDÄÄN ITSE VASTAANOTTOPAIKKOIHIN T (Yhteystiedot takakannessa) (Yhteystiedot takakannessa) TAANOTTOPAIKKOIHIN

Viedään itse vastaanottopaikkoihin:

-

t–

METALLI

LASIPAKKAUKSET

PAPERI

• huuhdellut säilyketölkit ja SÄHKÖLAITTEET metallipurkit ESINEET SUURET

Ainoastaan pakkauslasia SUURET ESINEET RAKENNUSJÄTTEET • lasipurkit ja -pullot

• sanoma- ja aikakauslehdet RAKENNUSJÄTTEET • mainosposti ja esitteet

metallituotja turvalliseen käsittelyyn. teiden Materiaalit menevät kierrätykseen valmistukseen. ja energiaksi.

Vie erikseen Poista korkit lajiteltuina ja kannet, huuhtele Vie erikseen lajiteltuina jätekeskuksiin tai lajitteluasemille likaiset pakkaukset. jätekeskuksiin tai lajitteluasemille • suuret metalliesineet •Lajittele puhdas, pintakäsitelty ja kaikki muut • patjat ja huonekalut painekyllästetty puu lasit, kuten rikkinäiset • wc-istuimet ja lavuaarit •astiat polttokelpoinen ja ikkunalasi jäte Maksut ja lajitteluohjeet: •polttokelpoiseen ikkunalasi www.lsjh.fi •jätteeseen. kipsilevy tai puh. 0200 47470 •Kierrätyskeskukset tiili- ja betonijäte ottavat vastaan •käyttökelpoisia maa-ainekset huonekaluja. Käytetään uuden •pakkauslasin bitumikattohuopa Materiaalit menevät kierrätykseen •valmistukseen. loppujäte (ent. kaatopaikkajäte) ja energiaksi. • asbestijäte pakattuna ja merkittynä

• pantittomat juomatölkit Kuluttajalaitteet maksutta • alumiinivuoat, -foliot ja -kannet Vie erikseen lajiteltuina sähkölaitteiden vastaanottoihin • metallikannet, ja -sulkimet jätekeskuksiin tai -korkit lajitteluasemille • kylmälaitteet, hellat, pesukoneet vanhatmetalliesineet kattilat ja paistinpannut •• suuret • televisiot, stereot, ATK-laitteet aterimet, sakset, ruuvit, naulat •• patjat ja huonekalut • pienelektroniikka, kuten ym. pienet metalliesineet • puhelimet, wc-istuimet ja lavuaarit parranajokoneet • tyhjät, paineettomat aerosolitölkit ja sähkövatkaimet Maksut lajitteluohjeet: • tyhjätjamaalipurkit •www.lsjh.fi valaisimet,tai loisteputket, LED- ja puh. 0200 47470 energiansäästölamput Käytetään Kierrätyskeskukset ottavat vastaan uusien Materiaalit menevät kierrätykseen käyttökelpoisia huonekaluja.

Maksut ja lajitteluohjeet: www.lsjh.fi tai puh. 0200 47470

MUOVIPAKKAUKSET

• elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, kuten jogurttipurkit, leviterasiat sekä leikkele-, juustoja valmisruokapakkaukset • pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset oon. • Omaan muovipullot, -kanisterit kompostoriin tai ja -purkit – n tai litraan saakka mieluiten litistettyinä erikseen lajiteltuna jätekeskuksiin • tai muovikassit, -pussit ja -kääreet lajitteluasemille steet • •styroksipakkaukset risut ja oksat i • lehdet ja haravointijäte Ei PVC-muovia. • puhdas hiekoitushiekka Lajittele rikkinäiset Pihasiivousjätettä ei saa laittaa arit muoviesineet ja kodin jäteastioihin ylipainon ja likaiset muovirikkoutumisvaaran vuoksi. Hiekka pakkaukset ja märkä puutarhajäte haittaavat polttokelkäsittelylaitosten toimintaa. poiseen jätteeseen. Maksut ja lajitteluohjeet: www.lsjh.fi tai puh. 0200 47470

E

PIHASIIVOUSJÄTTEET

Käytetään Käytetään viherrakentamisessa uusiomuovituotteiden ja energiana. ja energiana. valmistuksessa

KARTONKIPAKKAUKSET

• kirjekuoret Vie erikseen lajiteltuina • kopio- ja piirustuspaperi jätekeskuksiin tai lajitteluasemille • tuote- ja puhelinluettelot • puhdas, pintakäsitelty ja • painekyllästetty pehmeäkantiset puu kirjat ja kirjat, joista on poistettu • polttokelpoinen jäte kovat kannet • ikkunalasi • kipsilevy •Käytetään tiili- ja betonijäte •sanomalehtimaa-ainekset •paperin bitumikattohuopa •valmistukseen. loppujäte (ent. kaatopaikkajäte) • asbestijäte pakattuna ja merkittynä

• • • • • • • •

maito- ja mehutölkit kartonkiset elintarvikepakkaukset muro-, keksi- ja makeispaketit paperipussit ja -kassit pizzalaatikot ja munakennot WC- ja talouspaperirullien hylsyt juomien ym. monipakkauskääreet pahvilaatikot

Huuhtele ja valuta kuivaksi. Litistä ja pakkaa sisäkkäin. Käytetään hylsykartongin valmistukseen.

Maksut ja lajitteluohjeet: www.lsjh.fi tai puh. 0200 47470

Materiaalit menevät pääosin

Materiaalit menevät pääosin kierrätykseen ja energiaksi.

SÄHKÖLAITTEET

SUURET ESINEET

PIHASIIVOUSJÄTTEET POISTOTEKSTIILIT

POISTOTEKSTIILIT Vie erikseen lajiteltuina

kierrätykseen ja ITSE energiaksi. VIEDÄÄN VASTAANOTTOPAIKKOIHIN (Yhteystiedot takakannessa)

Kuluttajalaitteet maksutta sähkölaitteiden vastaanottoihin •Omaan kylmälaitteet, hellat,tai pesukoneet kompostoriin Vastaanotetaan kotitalouksilta mak•erikseen televisiot, stereot, ATK-laitteet lajiteltuna jätekeskuksiin sutta jätekeskuksissa ja useimmilla •lajitteluasemilla. pienelektroniikka, tai lajitteluasemille kuten parranajokoneet • puhelimet, risut ja oksat Käyttökelvottomat, kuivat vaatteet ja sähkövatkaimet • jalehdet ja haravointijäte kodintekstiilit, kuten •• valaisimet, loisteputket, LED- ja puhdas hiekoitushiekka • takit, housut, hameet ja paidat energiansäästölamput •Pihasiivousjätettä lakanat, pyyhkeeteijasaa pöytäliinat laittaa Materiaalit menevätylipainon kierrätykseen kodin jäteastioihin ja Ei mattoja, matonkuteita, jarikkoutumisvaaran turvalliseen käsittelyyn. vuoksi.kenkiä, Hiekka laukkuja, vöitä, alusvaatteita, sukkia, ja märkä puutarhajäte haittaavat tyynyjä, peittoja, pehmusteita käsittelylaitosten toimintaa. tai pehmoleluja. Lajittele nämä jätteet Maksut ja lajitteluohjeet: polttokelpoiseen jätteeseen. www.lsjh.fi tai puh. 0200 47470 Pakkaa muovipussiin tai jätesäkkiin. Käytetään viherrakentamisessa Toimitetaan lajittelun kautta uusioja energiana. käyttöön, kierrätykseen ja energiaksi.

Pienempi kuorma huomiselle. VAARALLINEN JÄTE kuorma huomiselle. Helmikuu 2019

RAKENNUSJÄTTEET

Vie erikseen lajiteltuina jätekeskuksiin tai lajitteluasemille jätekeskuksiin tai lajitteluasemille • suuret metalliesineet • puhdas, pintakäsitelty ja Vastaanotetaan kotitalouksilta makpainekyllästetty puu sutta jätekeskuksissa • patjat ja huonekalutja useimmilla lajitteluasemilla. • polttokelpoinen jäte • wc-istuimet ja lavuaarit Käyttökelvottomat, kuivat vaatteet ja • ikkunalasi Maksut ja lajitteluohjeet: kodintekstiilit, kuten • kipsilevy tai puh. 0200 •www.lsjh.fi takit, housut, hameet ja47470 paidat • tiili- ja betonijäte •Kierrätyskeskukset lakanat, pyyhkeetottavat ja pöytäliinat vastaan • maa-ainekset käyttökelpoisia huonekaluja. • bitumikattohuopa Ei mattoja, matonkuteita, kenkiä, • loppujäte (ent. kaatopaikkajäte) Materiaalit menevät kierrätykseen laukkuja, vöitä, alusvaatteita, sukkia, Akseli Kiinteistöpalvelujen Varissuon keräyspiste ja energiaksi. • asbestijäte pakattuna ja merkittynä tyynyjä, peittoja, pehmusteita tai toimii Lounais-Suomen Jätehuollon virallisena vaapehmoleluja. Lajittele nämä jätteet Maksut ja lajitteluohjeet: polttokelpoiseen jätteeseen. rallisten jätteiden sekä sähkölaitteiden www.lsjh.fi tai puh.vastaanot0200 47470 Pakkaa muovipussiin tai jätesäkkiin.

Akselin vaarallisten jätteiden keräyspiste

topisteenä. Kotitalouksien Materiaalit vaarallisia jätteitä (max menevät pääosin Toimitetaan lajittelun kautta uusiokierrätykseen ja energiaksi. vas50 kg/50 litraa) ja kotitalouksien sähkölaitteita käyttöön, kierrätykseen ja energiaksi. taanotetaan Akselin keräyspisteessä maksutta kaikilta Lounais-Suomen Jätehuollon piiriin kuuluvien kuntien asukkailta.

Helmikuu 2019 jätteiden Muiden kuin vaarallisten tai sähkölaitteiden PIHASIIVOUSJÄTTEET POISTOTEKSTIILIT osalta keräyspiste palvelee Akselin asiakkaina ole-

Vie vaarallisen jätteen vastaanottoon. Kotitalouksilta maksutta 50 kiloon tai litraan saakka • maalit, lakat, liimat, liuottimet • öljyt, öljyiset jätteet, autojen nesteet • kemikaalit, joilla varoitusmerkki • akut ja paristot (myös niitä myyviin liikkeisiin) • lääkkeet ja elohopeakuumemittarit (myös apteekkeihin) • kertakäyttöiset kaasupullot (muut myyjille) • räjähteet, aseet ja ammukset; ota yhteyttä poliisiin

Vastaanotetaan kotitalouksilta makOmaan kompostoriin tai via kiinteistöjä, joiden asukkaat toimittaa keräsuttavoivat jätekeskuksissa ja useimmilla erikseen lajiteltuna jätekeskuksiin yspisteeseen romutavaraa. lajitteluasemilla. Vastaanotettavaa romua tai lajitteluasemille Käyttökelvottomat, kuivat vaatteet ja • risut ja oksat ovat mm. rikkinäiset huonekalut tai muu kodintekstiilit, kuten rikkinäi• lehdet ja haravointijäte nen tavara. Huom! Rakennusjätettä ei vastaanoteta. • takit, housut, hameet ja paidat • puhdas hiekoitushiekka • lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat Keräyspiste sijaitsee osoitteessa Karvataskunkatu 3 Pihasiivousjätettä ei saa laittaa kodin jäteastioihin ja ja on avoinna Ei mattoja, matonkuteita, kenkiä, (portinylipainon takana) normaaleina työpäivirikkoutumisvaaran vuoksi. Hiekka laukkuja, vöitä, alusvaatteita, sukkia, nä ma-to haittaavat klo 7.30-16.00 ja petyynyjä, klo 7.30-15.00. Muina ja märkä puutarhajäte peittoja, pehmusteitaaitai käsittelylaitosten toimintaa. pehmoleluja. Lajittele nämä jätteet koina romujen jättäminen Akselin keräyspisteeseen polttokelpoiseen jätteeseen. Maksut ja tai lajitteluohjeet: sen läheisyyteen on ympäristölain nojalla ehdotPakkaa muovipussiin tai jätesäkkiin. www.lsjh.fi tai puh. 0200 47470

Käsitellään vaarallisten jätteiden käsittelylaitoksissa.

Käytetään viherrakentamisessa ja energiana.

tomasti kielletty.

Kuvat: Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Toimitetaan lajittelun kautta uusiokäyttöön, kierrätykseen ja energiaksi.

9

Pienempi kuorma huomiselle.

Helmikuu 2019


AJANKOHTAISTA

Näin järjestätte mukavat kevättalkoot Tekst & kuva: RIIKKA KYLÄHEIKO

ONNISTUNEI D TALKOIDEN EN MUISTILISTA

T

aloyhtiön kevättalkoot ovat varma merkki lähestyvästä kesästä. Talkoissa herätetään piha henkiin pitkän talven jälkeen ja samalla tutustutaan naapureihin. Talkoissa voidaan esimerkiksi siistiä kukkapenkkejä ja istuttaa uusia kasveja, siivota varastoja tai vaikka maalata aitaa. Joku taloyhtiö saattaa innostua toteuttamaan jopa taloyhtiön oman ryytimaan. Taloyhtiöiden talkoissa hoidetaan porukalla kiinteistöhuoltosopimuksiin kuulumattomia töitä ja siten voidaan saada säästöjä taloyhtiölle. Tärkeintä talkoissa on kuitenkin yhteisöllinen tekeminen. Talkoissa kaupunkilainenkin pääsee hetkeksi laittamaan kädet multaan ja nauttimaan heräävästä luonnosta. Omia istutuksia voi sitten seurata pitkin kesää.

Turvallisuus ennen kaikkea Talkoita suunniteltaessa käydään läpi, mitä talkoissa on tarkoitus tehdä. Tehtävät työt eivät saa olla erityisosaamista vaativia eivätkä vaarallisia. Suunnitelmat on hyvä pysäyttää viimeistään siinä vaiheessa, kun keskusteluun tulevat moottorisahat. As Oy Kaarinan Kultasirkun viime kevättalkoissa leikattiin pensaita oikein urakalla. Taloyhtiö tilasi talkoisiinsa myös Akseli Kiinteistöpalveluiden puutarhurin suorittamaan vaativimmat työt. Samalla puutarhuria pystyi nykäisemään hihasta, jos oli epävarma, mikä oksa oli tarkoitus leikata.

10

K

ello lähestyy puolta kahdeksaa maanantaiaamulla, kun Akseli Kiinteistöpalveluiden Varissuon toimistolla sytytetään valot, avataan verhot ja käynnistetään tietokoneet. Puoli kahdeksalta ulko-oven vieressä olevaan kulkulupaan syttyy vihreä valo. Ovi on auki asiakkaille. Muutaman minuutin kuluttua on jo täysi hulina päällä. Kiinteistönhoitajat parveilevat kuittaamassa päivän aikana tarvitsemiaan taloyhtiöiden avaimia. Ne tuodaan aina yöksi kassakaappiin, josta yksikään avain ei lähde ilman kuittausta.

Varissuon asiakaspalvelun kiinteistösihteerit pysähtyivät hetkeksi kuvaan arkisen hulinan keskellä.

Tiedo ttakaa talkois päiv ä o ta n v ar m is tunut. heti, kun tiedott ees s a Ker to myös , s a aiota mitä ta kaa an tehd lkoisä. Va r m istakaa tar v it ta keet ty öhan sk v at tar v ikoista m Talko aalis ojä maaliin tteitä ei s aa la uteihin. it taa no sekajä rmuuten ttee se en s Tar v it ta e täy tt y y liian , koska e s s a ka n nnattaa opeasti. tolav a. tilata s iir Muis tak koolais aa v ar ata tar joiluja ille. K a talhv ikup rell ä on po m asioista ukav a jutell a sen äätaloy hti muuten ön kin.

Vaikka kuinka hyvin suunniteltaisiin, niin aina voi sattua ja tapahtua. Taloyhtiön kannattaakin huolehtia talkoovakuutuksesta. ”Monilla isännöimistäni taloyhtiöistä on jatkuvasti voimassa oleva talkoovakuutus. Se olisi huoleton valinta kaikille”, sanoo Turun Isännöintikeskuksen isännöitsijä Jyri Päläs.

Talkootarvikkeet kuntoon Kannattaa varmistaa, että taloyhtiöltä löytyy tarvittavat talkoovälineet. Akseli Kiinteistöpalveluiden asiakkaat voivat tiedustella talkoovälineitä myös huoltoyhtiöltään. Talkootarvikkeita löytyy työhanskoista kottikärryihin ja haravista oksasaksiin. Tarvikkeita on rajallinen määrä, joten kannattaa olla yhteydessä ajoissa. Akselin kautta voi tilata myös vaikkapa roskalavan, multaa, kuoriketta, hiekkalaatikon hiekkaa, nurmikon siemeniä tai lannoitetta. Talkootarjoilut kuuluvat pihatalkoisiin. Talkoiden jälkeen on mukava jutella taloyhtiön asioista vaikka kahvikupposen äärellä ja samalla tarjoilut ovat pieni kiitos osallistujille. Ei kannata silti unohtaa myöskään perinteistä ääneen lausuttua kiitosta talkoolaisille.

ASIAKAS ARJEN S


KUKA KUKIN ON

Viikonlopun aikana on tullut kasa sähköpostia, jota kiinteistösihteeri Kaisa käy läpi. Samalla hän palvelee aamun ensimmäisiä asiakkaita. Joku käy tilaamassa uuden kotiavaimen ja toinen keskustelemassa pattereiden ilmauksesta. Osa asiakaspalvelun viidestä työntekijästä tulee vasta myöhemmin, koska päivästä on tulossa pitkä. Maanantaisin asiakaspalvelu on poikkeuksellisesti auki viiteen asti. Asiakaspalvelun esimies Anniina saapuu paikalle ja ottaa haltuunsa sähköpostit ja nettisivujen chatin, jotka ovat hänen vastuullaan sinä päivänä. Samaan aikaan asiakaspalvelun sivuhuoneissa kiinteistösihteeri Taru vastailee puhelinvaihteeseen ja kiinteistösihteeri Heidi kirjoittaa laskuja yöllä tehdyistä ovenavauksista. Akseli Kiinteistöpalveluilla ja Turun Isännöintikeskuksella on osittain yhteinen asia-

kaspalvelu. Puhelin kertoo vastaajalle, onko soittajalla asiaa kiinteistönhuoltoon vai isännöintiin. Puhelin soikin tasaiseen tahtiin. Joku kysyy autopaikoista ja toinen muuttoilmoituksista. Jossain epäillään vesivahinkoa. Se laitetaan selvitykseen välittömästi. Tilanteet ovat asiakaspalvelulle arkea, mutta yksittäiselle asiakkaalle poikkeustilanteita. Siksi jokainen tilanne yritetään saada hoidettua mahdollisimman nopeasti. Vähän ennen neljää asiakaspalvelu täyttyy taas avaimia palauttavista kiinteistönhoitajista, mutta sen jälkeen asiakaspalvelu alkaa jo rauhoittua. Asiakkaita piipahtaa enää harvakseltaan. Kiinteistösihteerit laittavat viimeisiä töitä kasaan ja valmistelevat asiakaspalvelua seuraavaa päivää varten. Viideltä kiinteistösihteeri Teija lukitsee oven, mutta kaikki on jo valmiina seuraavan aamun uusia tilanteita varten.

SPALVELU LAITTAA SUJUMAAN Teksti & kuvat RIIKKA KYLÄHEIKO

Asiakaspalvelun esimieheksi Anniina Karpomäki Akselin uutena asiakaspalveluesimiehenä on aloittanut 2.1.2019 Anniina Karpomäki. Hän on taustaltaan restonomi (amk) toimitilapalvelujen johtamisen koulutusohjelmasta ja viimeksi hän on toiminut finanssialalla asiakasvastaavana. Karpomäki haki Akseliin, koska häntä kiinnosti yhdistelmä käytännön asiakaspalvelua ja esimiestyötä. Hän pääsee myös hyödyntämään toimitilapalveluosaamistaan. Mutta mikä on asiakaspalvelussa palkitsevinta? ”Parasta on, kun pystyy auttamaan ja saamaan ongelmat ratkaistua niin, että asiakas saa asiansa kerralla kuntoon”, Karpomäki kertoo.

Tiesitkö, että Akseli Kiinteistöpalveluilla ja Turun Isännöintikeskuksella on asiakaspalvelupisteet Varissuolla ja Lausteella, jälkimmäisellä myös Turun keskustassa. Molemmilla yrityksillä on lisäksi myös kattava sähköinen asiointi. Monet asiat muuttoilmoituksista mittarinlukemien ilmoittamisiin voi hoitaa suoraan yritysten nettisivuilla silloin, kun itselle parhaiten sopii. Henkilökohtaista palvelua saa puhelimitse, sähköpostitse, nettisivujen chatilla ja käymällä asiakaspalvelupisteissä.

11


TEEMA

KIRJANPITÄ PITÄÄ NUM JÄRJESTYKS

Teksti & kuva RIIKKA KYLÄHEIKO

Kirjanpitäjä Elina Salonen haluaa rohkaista asiakkaita olemaan yhteydessä heti, jos jokin oman asunnon talousasia mietityttää.

K

un Turun Isännöintikeskuksen kirjanpitäjä Elina Salonen oli koululainen, oli matematiikka hänen suosikkiaineensa ja haaveissa siinsi kaupallinen ala. Salonen päätyikin Turun ammattikorkeakouluun opiskelemaan liiketaloutta. Mutta sitä ennen hän kaipasi lukion pänttäilyjen jälkeen konkreettisempaa tekemistä ja kävi ensin opiskelemassa puutarhuriksi: ”Tykkäsin luoda käsillä jotain kaunista. Ihmisille tulee kukista hyvä mieli ja samalla kukat sisältävät vahvoja viestejä kuuluessaan ihmisten elämään aina ristiäisistä hautajaisiin. Puutarha-alalla asiakaspalvelun rooli oli vahva ja siitä tykkäsin erityisesti”, Salonen kertoo. Juuri asiakaspalveluhenkisyys sai Salosen kiinnostumaan isännöintialasta, jonne hän hakeutui taloushallinnon opintojensa loppupuolella. ”Isännöintialaa esiteltiin koulussa ja ajattelin, että siinä saisi olla ihmisten kanssa tekemisissä eri tavalla kuin normaaleissa tilitoimistoissa”, Salonen taustoittaa. Hän oli oikeassa. Isännöintikeskuksen kirjanpitäjän työhön kuuluu paljon asiakaspalvelua. Taloyhtiöiden osakkaat ja asukkaat kyselevät usein esimerkiksi vastikkeista ja vesimaksuista. Salonen päätyi Turun Isännöintikeskukseen kuutisen vuotta sitten. Silloin toimi-

12

tusjohtajan puhelin pirahti, kun Salonen tiedusteli harjoittelupaikkaa opintojensa loppuvaiheessa. Salonen sai paikan ja laati opinnäytetyönään yritykselle ohjeistuksen asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksen laatimiseen. Ohjeistusta on käytetty uusien kirjanpitäjien perehdytyksessä siitä lähtien ja perehdytys onkin tarpeen: ”Kirjanpitoa voi tehdä niin monenlaisessa ympäristössä, ettei koulussa millään pystytä käymään kaikkia vaihtoehtoja läpi. Vasta työ opettaa parhaiten.” Kirjanpitopuolella myös lait uudistuvat koko ajan. Salonen kertoo, että puolen vuosikymmenen jälkeen rutiinit ovat tuttuja, mutta uutta opittavaa riittää silti aina: ”Alkuvuodesta voimaan tullut tulorekisteri esimerkiksi toi muutoksia palkanlaskentaan.”

Kirjanpitäjä on osa isännöintitiimiä Isännöinti on tiimityötä. Turun Isännöintikeskuksessa jokaista taloyhtiötä hoitaa isännöitsijän lisäksi kirjanpitäjä ja kiinteistösihteeri. Kirjanpitäjä huolehtii taloyhtiön talousasioista, kuten maksuliikenteestä, kirjanpidosta, taloyhtiön velanhoidosta ja vastikeasioista. Näin alkuvuodesta tilinpäätökset työllistävät kirjanpitäjiä erityisesti. Niiden lisäksi Salonen on haastattelupäivän aamuna jo vienyt taloyhtiöiden ostolaskuja kirjanpitoon, tehnyt sähkölaskuja osak-

kaille ja lainaosuuslaskelmia isännöitsijöille sekä vastaillut asiakkaiden kysymyksiin. Salonen hoitaa vastuutaloyhtiöidensä talouden lisäksi myös Turun Isännöintikeskuksen asiakastaloyhtiöiden omien työntekijöiden, kuten talonmiesten, palkanlaskentaa. Tai kuten Salonen kirjanpitäjän tarkkuudella itse asian ilmaisee: ”Minulla on hoidossa 27 taloyhtiötä, joissa on yhteensä 1205 asuinhuoneistoa, 23 liikehuoneistoa ja 279 autopaikkaosaketta, sekä lisäksi 13 henkilön kuukausittainen palkanmaksu”, Salonen laskee. Katosiko vastikelasku, tuliko maksettua väärällä viitenumerolla, vieläkö vuosi sitten omilleen muuttanut lapsi kummittelee vesimaksuissasi? Et ole ainoa. Asiakkaiden tavallisimmat yhteydenotot koskevat juuri vastikkeita. ”Kerran vuodessa paperisena tuleva vastikkeiden koontilasku kannattaa lukea tarkoin, vaikka käyttäisikin e-laskua. Tavallista on esimerkiksi, että asunnon henkilömäärä ja siten vesimaksu on muuttunut, mutta sitä ei ole huomattu ilmoittaa,” Salonen vinkkaa. Hän haluaa muutenkin rohkaista olemaan yhteydessä ongelmatilanteissa: ”Moni soittaa turhaan anteeksipyydellen. Me olemme täällä hoitamassa teidän omaisuuttanne ja mitä nopeammin ongelmat saadaan hoitoon, sitä parempi.”


MEIDÄN KOULUMME

ÄJÄ MEROT SESSÄ Tulorekisteri koskee myös taloyhtiöitä 1.1.2019 alkaen voimaan tullut tulorekisteri on uusi, monen eri viranomaisen yhteinen tietokanta, joka kokoaa yhteen ansio-, eläke- ja etuustiedot. Tulorekisteri koskee myös taloyhtiöitä, jotka maksavat palkkaa suoraan omille työntekijöille, kuten talonmiehille tai siivoojille. Myös hallitusten jäsenten kokouspalkkiot kirjataan tulorekisteriin. Turun Isännöintikeskus hoitaa tulorekisteri-ilmoitukset asiakkailleen automaattisesti.

Tiesitkö, että Turun Isännöintikeskuksen asiakkaana voit maksaa vastikkeet ja monet muut laskut e-laskuina tai suoramaksuina. Molemmat tilataan ja lopetetaan omasta pankista. Tarvitset vain yhden tilauksen taloyhtiötä kohden eli esimerkiksi vastike- ja saunamaksuille ei tarvitse erillistä tilausta. E-lasku tulee verkkopankkiin vähintään kaksi viikkoa ennen eräpäivää asiakkaan hyväksyttäväksi. Suoramaksuista sen sijaan tulee kustakin laskusta paperilasku tiedoksi, mutta veloitus menee tililtä automaattisesti. Sekä e-laskuista että suoramaksuista lähetetään vastikkeen koontilasku paperisena kerran vuodessa. Koontilasku on vain tiedoksi eikä sitä tule viedä maksuun.

TUTTU KIINTEISTÖNHOITAJA – yksi aikuinen lisää Teksti & kuva RIIKKA KYLÄHEIKO

Akselin palveluvastaava Jemica Mattsson ja Varissuon koulun koulunjohtaja Nana Lampi järjestivät koululla yhteistempauksen koulukiusaamista vastaan.

lasten arjessa

L

apset juoksemassa tervehtimään Akselin kiinteistönhoitajaa Varissuon koulun pihalla. Se oli näky, josta Akselin palveluvastaava Jemica Mattsson sai idean Akselin ja Varissuon koulun yhteiseen koulukiusaamisen vastaiseen tapahtumaan syksyllä. Varissuon koulu on alakoulu, jossa on noin 180 oppilasta. Tapahtuma syntyi läheisestä yhteistyöstä kiinteistönhoidosta vastaavan Akselin kanssa. Akselissa jokaisella kiinteistönhoitajalla on oma, nimetty alue hoidettavana. Kun sama kiinteistönhoitaja näkyy luomassa lumia ja vaihtamassa lamppuja, tulevat kasvot tutuiksi. ”Oma, tuttu kiinteistönhoitaja on lapsille yksi turvallinen aikuinen lisää kouluyhteisössä”, Varissuon koulun koulunjohtaja Nana Lampi tiivisti. Akselissa Turun kaupungin kiinteistöjen palveluvastaavana toimiva Mattsson alleviivaa samaa kertoessaan, että haluamme olla enemmän kuin pelkkä palveluntarjoaja, osa yhteisöä: ”Toivon, että onnistumme luomaan turvallista fiilistä niin, että se jatkuu myös sinne kotipihalle. Että Akselin takit tuovat lapsille tunteen luotettavasta aikuisesta myös siellä kotipihassa.” Yhteisöllisyys kannattelee myös erilaisuutta. ”Myös työyhteisössä ollaan erilaisia, mutta kaikkien kanssa täytyy tulla toimeen”, tiivisti Mattsson lapsille. Varissuon koululla kasvetaan luontevasti ymmärtämään erilaisuutta,

sillä noin 80 % puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea. ”Lapset oppivat pienestä pitäen ajattelemaan, että meitä on monennäköisiä”, Lampi avaa.

Kehu kaveri päivässä Tapahtumassa mietittiin pienryhmissä, mitä kukin voisi tehdä kiusaamisen ehkäisemiseksi ja rohkaistuttiin kertomaan omia esimerkkejä. Mietittiin myös, miten jokainen voisi yrittää löytää enemmän niitä kivoja asioita toisista. Kehumisen ringissä kukin keksi vuorollaan jotain mukavaa sanottavaa kaverista. Oli se sitten kaverin reilu luonne tai kiva paita, niin sanat lämmittivät varmasti kuulijaa. Korpi kertoo, että tilaisuus oli heille samalla yrittäjyyskasvatusta, sillä Varissuon koululla halutaan kertoa erilaisista ammateista. ”Haluamme luoda lapsille erilaisia polkuja, miksi voisi isona tulla”, Korpi muotoilee. Osana Akselin ja Varissuon koulun tapahtumaa järjestettiin pienet pihatalkoot, jotta koululaiset pääsivät kokeilemaan kiinteistönhoitajan työtä. Samalla taisi tulla pientä ympäristökasvatustakin: kun itse kerää roskan maasta, saattaa ensi kerralla miettiä vähän pidempään ennen kuin sellaisen sinne tipauttaa. Oikeissa töissä pidetään välillä kahvitaukoja ja niin näissä talkootöissäkin päästiin lopulta nauttimaan talkoopullista.

Kun sama kiinteistönhoitaja näkyy luomassa lumia ja vaihtamassa lamppuja, tulevat kasvot tutuiksi.

13


AJANKOHTAISTA

SÄHKÖI MEN Teksti & kuva RIIKKA KYLÄHEIKO

Sami Sanevuori ja Erika Rautiainen ovat olleet tyytyväisiä vaihtamisesta sähköautoon.

K

eltainen johto kiemurtelee lataustolpasta auton keulamerkin taakse. Vaikka on keskitalvi, niin tästä johdosta ei kulje sähköä lämmitykseen vaan virtaa koneeseen. Erika Rautiainen ja Sami Sanevuori hankkivat viime syksynä Wolksvagen Golf GTE:n, joka on ladattava hybridiauto. Siitä tuli samalla ensimmäinen sähköauto As Oy Turun Kataraistentie 1:ssä. Sähköauton latauspiste voidaan toteuttaa joko yhtiön puolesta yhtiön hallinnassa olevalle autopaikalle tai osakkeenomistajan omana muutostyönä osakashallinnassa olevalle autopaikalle. Ensimmäisessä tapauksessa tarvitaan aina yhtiökokouksen päätös, kun taas jälkimmäisessä voi riittää hallituksen päätös. Kun Rautiainen ja Sanevuori olivat hankkimassa autoa, olivat he yhteydessä Turun Isännöintikeskuksen isännöitsijä, AIT Mikko Vuoreen. Taloyhtiö järjesti sähköautotarpeesta kyselyn, jonka mukaan orastavaa kiinnostusta oli muillakin, mutta pariskunta oli ainoa sillä hetkellä latauspisteen tarvitseva. Sen takia yhtiökokous päätti, ettei yhtiö toteuta latauspisteitä. Rautiainen ja Sanevuori saivat luvan teettää sähköauton latauspisteen osakkaan omana muutostyönä.

14

”Jos tulevaisuudessa muille osakkaille tulee latauspisteen tarve, voivat he hallituksen luvalla toteuttaa vastaavan muutostyön”, kertoo Mikko Vuori. Kaikki sähköjärjestelmät eivät kestä latauspisteitä ilman muutoksia myös sähköverkkoon. Sen takia projekti yleensä aloitetaan tekemällä sähköjärjestelmän kartoitus. Turun Kataraistentie 1:n projektia helpotti, että koko parkkialue oli remontoitu viime kesänä eikä erillistä kartoitusta enää tarvittu. Rautiaisen ja Sanevuoren hybridiautolle myös riittää kevyempi latauspiste, joka ei tarvitse sähköverkkomuutoksia niin usein kuin täysin sähköautolle tarkoitettu latauspiste. Pariskunta kehuu, miten näppärästi latauspisteen hankinta eteni. Koko prosessiin meni parisen kuukautta. Yhtiökokouksen päätöksen tultua Akseli Kiinteistöpalveluiden talotekniikka laittoi latauspisteen kuntoon parissa viikossa.

Sähköauto sopii kaupunkiajoon Rautiaisen ja Sanevuoren hybridiauto käyttää polttoaineena sähkön lisäksi tarvittaessa bensiiniä. Nyt auto kertoo, että bensaa riittää vielä reiluun 100 kilometriin, vaikka

edellisestä tankkauksesta on jo yli 1 700 km. Bensayhtiöt käyvät siis kukkarolla vain harvoin. Sähkölasku sen sijaan on tulossa, sillä sähköauton lataukseen käytettävän sähkön maksaa aina osakas. Latauspiste mittaa sähkönkulutuksen, joka laskutetaan osakkaalta. Siltikin auton tankkauskustannukset jäävät selvästi bensiiniautoa pienemmäksi. Rautiainen ja Sanevuori ovat silmin nähden tyytyväisiä hybridiautoon vaihtamisesta. ”Emme enää vaihtaisi pois”, summaa Rautiainen. Sanevuori näkee kuitenkin latauspisteiden puutteen haasteena sähköautojen yleistymisessä: ”Taloyhtiöt eivät satsaa latauspisteisiin, koska asukkailla ei ole sähköautoja, ja asukkaat puolestaan eivät hanki sähköautoja, koska latauspisteitä ei ole.” Halutessaan taloyhtiö voisi varautua kiinnostukseen esimerkiksi teettämällä parkkialueen sähköverkon kartoituksen. Tällöin mahdolliset muutostarpeet olisivat jo ennakkoon tiedossa. Samoin parkkialueita remontoitaessa voidaan huomioida latauspisteiden vaatimat paksummat kaapelit, vaikkei itse latauspisteitä vielä rakennettaisikaan.


AJANKOHTAISTA

ÖISTÄ NOA Tiesitkö, että Varissuon Lämpö Oy pystytti Hesburgerin kanssa sähköautojen pikalatauspisteen Varissuon Hesburgerille (Suurpäänkatu 2) pari vuotta sitten. Latauspisteessä on kaksi latausasemaa, joista nopeammalla sähköauton lataaminen kestää noin 30 minuuttia. Latauspisteen käyttö on ilmaista. Akseli Kiinteistöpalveluiden sisaryritys Varissuon Lämpö tuottaa Varissuon taloyhtiöihin lämpöä biolämpökeskuksella. Varissuon Lämpö haluaa toiminnallaan kantaa vastuuta ympäristön tilasta ja latauspiste on jatkumoa tälle toiminnalle.

Rautiainen kertoo vasta auton tultua havainneensa, miten täydellisesti se sopii juuri kaupunkiajoon. Auton lataus heidän latauspisteessään kestää noin 5 tuntia ja yhdellä latauksella ajaa noin 50 km. Ympäri kaupunkia on myös erilaisia pikalatauspisteitä, joissa lataus sujuu jopa puolessa tunnissa. ”Sitä on alkanut kiinnittää huomiota ympäri kaupunkia oleviin latausmahdollisuuksiin esimerkiksi kauppakeskusten yhteydessä”, Sanevuori kertoo. Sähköautoilija katsoo paitsi kaupunkia, niin myös ympäristöä uudella tavalla. ”Kyllähän se tuntuu hyvältä ajaessa, ettei saastuta ympäristöä”, Rautiainen hymyilee.

Jäähyväiset paperisille osakekirjoille – sähköinen huoneistotietojärjestelmä tulee Teksti RIIKKA KYLÄHEIKO

M

uistatko sen hetken, kun sait käsiisi asuntosi historiaa havisevan osakekirjan? Kohta näistä osakekirjoista tulee historiaa, sillä osakekirjat siirtyvät sähköiseen huoneistotietojärjestelmään. Huoneistotietojärjestelmä on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä valtakunnallinen asunto-osakkeiden sähköinen omistajarekisteri, joka otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa. Huoneistotietojärjestelmään tullaan merkitsemään taloyhtiöiden osake-huoneistojen omistajat vähän samaan tapaan kuin autojen omistajat ovat ajoneuvorekisterissä. Huoneistotietojärjestelmän avulla asuntokaupassa voidaan ottaa käyttöön digitaaliset toimintatavat, mikä nopeuttaa ja helpottaa asuntokaupan tekemistä. Myös asunnon käyttäminen lainan vakuutena helpottuu. Vuoden 2019 alusta alkaen uudet taloyhtiöt perustetaan suoraan huoneistotietojärjestelmään, kun taas vanhemmat taloyhtiöt voidaan siirtää aikaisintaan toukokuussa 2019. Turun Isännöintikeskus valmistautuu aloittamaan asiakastaloyhtiöidensä siirron huoneistotietojärjestelmään vuoden 2019 aikana.

Mitä tämä tarkoittaa taloyhtiöille? Ennen vuotta 2019 perustettujen taloyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa ylläpito uuteen järjestelmään aikaisintaan toukokuussa 2019 ja viimeistään vuonna 2022. Siirto on asunto-osakeyhtiöille pakollinen ja keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille vapaaehtoinen. Päätöksen osakeluettelon siirrosta tekee taloyhtiön hallitus. Huoneistotietojärjestelmä tuo pohjatiedot Verohallinnolta, Patentti- ja rekisterihallitukselta ja Väestörekisterikeskukselta. Siirron yhteydessä taloyhtiön edustajan tulee käydä läpi kaikki tiedot, tehdä niihin tarvittavat korjaukset ja sen jälkeen hyväksyä siirto. Taloyhtiö voi tilata tämän työn isännöinniltä ja Turun Isännöintikeskus varautuu tähän. Kun osakeluettelon siirto on tehty, tulee taloyhtiön tiedottaa siitä osakkaille välit-

tömästi. Tieto tulee myös isännöitsijäntodistukseen. Osakeluettelon siirron jälkeen osakeluettelon ylläpito on Maanmittauslaitoksen vastuulla ja taloyhtiön hallinnon hoitamista varten tarvittavat tiedot saadaan suoraan huoneistotietojärjestelmästä.

Mitä tämä tarkoittaa osakkeenomistajalle? Tällä hetkellä omistusoikeuden osoitus perustuu edelleen paperiseen osakekirjaan. Osakkeenomistajat toimivat vielä kuten ennenkin, myös osakekaupoissa. Osakkeenomistajat alkavat siirtää yksittäisten huoneistojen omistuksiaan huoneistotietojärjestelmään sen jälkeen, kun taloyhtiö on rekisteröinyt taloyhtiön osakeluettelon järjestelmään. Osakeluetteloiden rekisteröinnit voidaan aloittaa aikaisintaan toukokuussa 2019 ja taloyhtiö tiedottaa osakkaita, kun rekisteröinti on tehty. Sen jälkeen osakkeenomistaja voi hakea Maanmittauslaitokselta osakeomistuksensa rekisteröintiä huoneistotietojärjestelmään. Rekisteröintiä varten osakas tarvitsee paperisen osakekirjansa, joka mitätöidään rekisteröinnin yhteydessä. Mikäli osakekirja on pankissa lainan vakuutena, voi osakkeenomistaja valtuuttaa pankin rekisteröimään sekä omistuksen että pankin panttauksen. Osakkeenomistajalla on 10 vuotta aikaa hakea osakeomistuksensa rekisteröintiä sen jälkeen, kun taloyhtiön osakeluettelo on rekisteröity järjestelmään. Omistuksen rekisteröinti on kuitenkin pakollista omistajanmuutoksen yhteydessä. Tällöin omistajanmuutos merkitään vanhalla tavalla paperiselle osakekirjalle, mutta uuden omistajan tulee rekisteröidä omistuksensa huoneistotietojärjestelmään. Kun omistajuus perustuu sähköiseen omistajamerkintään, osakkaalla ei ole enää tarvetta säilyttää paperista osakekirjaa eikä tästä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia enää ole. Samalla poistuu riski paperisen osakekirjan tuhoutumisesta tai häviämisestä. Lisätietoja aiheesta saa Maanmittauslaitoksen tiedotussivulta: www.osakehuoneistorekisteri.fi

15


INFO den korjaamista ei voida vaaran tai vahingon laajenemisen takia jättää hoidettavaksi arkena. www.akseli.fi Puh. (02) 275 2100 palvelu@akseli.fi VARISSUON TOIMISTO Karvataskunkatu 1, 20610 TURKU Ma klo 7.30-17.00 Ti-to klo 7.30–16.00 Pe klo 7.30–15.00 Kesämaanantaisin 1.6.–31.8. klo 7.30–16.00 LAUSTEEN TOIMISTO Kirjurinkatu 3, 20750 TURKU Ma-to klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00, Pe klo 9.00–12.00 ja 13.00–15.00 Vikailmoitukset Vikailmoitukset www.akseli.fi tai toimistoaikana puh. (02) 275 2143. Huoltopäivystyksen ja oven avaukset toimistoajan ulkopuolella hoitaa vartioliike, puh. (02) 275 2138. Sen kautta hoidetaan vain työt, joi-

www.turunisannointikeskus.fi Puh. (02) 6517 2150 toimisto@turunisannointikeskus.fi

Huom! Mikäli päivystyksen kautta tilattu työ osoittautuu kuuluvaksi huoneiston omistajan tai vuokralaisen vastuulle, voidaan työn tilaajalle lähettää työstä lasku (esim. huoneistossa olevan sulakkeen vaihto). Nettilomakkeet Akselin nettisivuilta löytyvät lomakkeet vikailmoitusten lisäksi esimerkiksi muuttoilmoituksen tai nimenmuutoksen tekemiseen: www.akseli.fi. Varissuon itsepalvelupesula Pesulaan ovat tervetulleita kaikki asuinpaikasta riippumatta. Pyykinpesukoneiden lisäksi pesulasta löytyy isoja matonpesukoneita. Maksu suoritetaan puhelimella. Sijainti Varissuon liikekeskuksen katutasossa Kousankadun päässä. Aukioloajat ja hinnat www.akseli.fi tai puh. (02) 275 2100.

KESKUSTAN TOIMISTO Yliopistonkatu 37 B (2. krs) 20100 TURKU Avoinna: ma-pe klo 9-16 (kesäaikana 1.6.-31.8. pe klo 9-15)

LAUSTEEN TOIMISTO Kirjurinkatu 3 20750 TURKU Avoinna: ma-to klo 9-12, 13-16, pe klo 9-12, 13-15

VARISSUON TOIMISTO Karvataskunkatu 1 20610 TURKU Avoinna: ma-to klo 8.30-16, pe klo 8.30-15

Nettilomakkeet Turun Isännöintikeskuksen nettisivuilta löytyvät lomakkeet esimerkiksi muuttoilmoituksen ja osakkeenomistajan muutostyöilmoituksen tekemiseen tai isännöitsijäntodistuksen tilaamiseen: www.turunisannointikeskus.fi

16

VARISSUON P E S U LAS SA onnistuu vaikka keväinen mattopyykki! Avoinna ma – pe klo 08.00-20.00 lauantaisin klo 08.00-20.00 ja sunnuntaisin klo 10.00-19.00

(arkipyhinä avoinna liikekeskuksen aukioloaikoina) Varissuon pesulan löydät Varissuon liikekeskuksen katutasosta, Kousankadun päästä. Pesulasta löydät tavallisia pyykinpesukoneita, matonpesukoneita, linkoja, kuivausrumpuja ja mankeleita. Rahastimet toimivat puhelimella ja käyttöohjeet löytyvät pesulasta. Lisätietoja: www.akseli.fi/palvelut. Pesulaan ovat tervetulleita kaikki asuinpaikasta riippumatta!