Asukaslehti Elina kevät/2023

Page 1

ASUMISEN ILMASTOVAIKUTUKSET

KEVÄT/2023 TURUN ISÄNNÖINTIKESKUKSEN ASUKASLEHTI
TEEMA

Asumisen ilmastovaikutukset

4-7

Tähdet kertovat asumisen laadusta. As Oy Sompaketo on hakenut RTS-ympäristöluokitusta yhtiön LVIS-peruskorjaushankkeeseen.

SISÄLTÖ KEVÄT /2023

Rotat vallanneet pihapiirit

On tärkeää estää rottien leviäminen ja vähentää populaatio.

Huoneistotietojärjestelmä

Biojäteonpakattavaennenjäteastiaanlaittamista.Tämäkoskeemyös jäteastioita,jotkaonvarustettusuojapussilla.Kompostoriinlaitettavaa biojätettäeitarvitsepakata.Pakattubiojäteeikesällähoukuttele kärpäsiäjaampiaisia,talvellakääretaassuojaajätettäjäätymästä kiinniastiaan.Pakkaaminenehkäiseelisäksihajuhaittoja. Suosittelemmepakkaamaanbiojätteenpaperipussiintai sanomalehdestätaiteltuunpussiin,muttamyösmaatuvatbiojätepussit käyvät.Pakkaamiseeneisaakäyttäämuovisiapusseja.

Biojätteenpakkaaminen

Biojätepussisanomalehdestä

Avaasanomalehtikeskeltäjataita alareunastan.10cmleveätaite.

Mutta miten toimia?

Biojätteen pakkaaminen

Käännälehtitoisinpäin.

Työnnätaitetutreunatsisäkkäin jalukitsereunatoisentaitteenalle.

Askartele sanomalehdestä biojätteile tarkoitettu jätepussi.

Tämän vuoden loppuun mennessä kaikki osakekirjat on siirretty sähköiseen järjestelmään.

Turun Isännöintikeskuksen uudet kasvot

Haastattelussa isännöitsijäharjoittelija Jussi Saha.

Taitalehtikolmeenosaan reunoistasisäänpäin. Käännälehtiympärijataita pussiksityöntämälläalareuna yläreunantaitteenalle. Biojätepussionkäyttövalmis!

5

Kuinka säästää energiaa itse?

Muutamalla toimenpiteellä saa aikaan isoja säästöjä energiankulutuksessa.

Uudet asukassivut

Sähköiset palvelut käytössä 24/7.

As Oy Petreliuksenpuistossa pistetään monta asiaa kerralla kuntoon

1 2
3
4
TEEMA KEVÄT/2023
Turun
Julkaisija Turun Isännöintikeskus Oy Painos 10 900 kpl Päätoimittaja Mari Pirilä Tekstit Laura Rantanen ja Mari Pirilä Kuvat Mari Pirilä, kansi: Tapani Uusikylä, 123RF Ulkoasu/taitto Statiivi Oy Paino Grano Oy
Isännöintikeskuksen tiedotelehti asukkaille
8 9 10-11 12-13
14
15
16-19

Elämää säästöliekillä

Monessa kotitaloudessa eletään nyt säästöliekillä. Hintojen nousu, energiakriisi ja muut ostovoimaamme vaikuttajat tekijät ovat saaneet monet kotitaloudet pohtimaan valintojaan tarkemmin.

Ennen huoleton kauppareissu on saattanut muuttua maitolitran hintavertailuun. Kotona kuljemme huoneesta toiseen sammuttamassa valoja, ja teinien pitkät suihkuhetket ovat muuttuneet minuutin pikasuihkuiksi. Olemme pakotettuja tekemään erilaisia muutoksia arjen askareissamme säästääksemme energiaa ja muita asumiseen liittyviä kuluja.

Mutta onko tilanne pelkästään negatiivinen? Vieläkö jaksamme löytää tästä uudesta kriisistä positiivisia asioita ja vaikutuksia?

No aivan varmasti! Aina on se kolikon toinen (valoisampi) puoli. Sillä säästämällä rahaa säästää myös ympäristöä.

Valinnoilla, joita teemme, on isot vaikutukset ilmastoon. Suomalaisen hiilijalanjäljestä noin 2/3 kertyy asumisesta, liikkumisesta ja ruoasta. Jokaisessa kodissa voimme säästää lähes 10 % asumistottumuksia muuttamalla, mutta kuitenkaan mistään luopumatta. Pienentämällä elinkustannuksia ja tekemällä huolellisempia valintoja säästämme rahan lisäksi myös luonnonvaroja ja pienennämme hiilijalanjälkeämme.

Ja ei pelkästään yksittäisen kuluttajan valinnoilla ole vaikutusta vaan myös energiatehokkaan uudis- ja korjausrakentamisen positiiviset ilmastovaikutukset ovat merkittävät.

Tässä lehdessä käsittelemme ympäristötekoja sekä asukkaan että taloyhtiön kannalta. Tuomme myös esille uusien asukassivujemme ja sähköisten palveluiden helppoutta asukkaille. Sähköiset palvelut tuottavat vähemmän jätettä ja myös näillä on positiiviset vaikutukset ympäristöömme.

Ilmastoasioissa pienillä yksittäisillä teoilla on suuretkin vaikutukset. Rakentakaamme siis yhdessä parempaa ja valoisampaa tulevaisuutta!

M ARI P IRILÄ päätoimittaja
Jokaisessa kodissa voimme säästää lähes
10 % asumistottumuksia muuttamalla, mutta kuitenkaan mistään luopumatta.
Kuva: Jenni Virta 3

Hyvin hoidettujen taloyhtiöiden on helpompi saada myös paremmilla lainaehdoilla lainaa energiaremontteihin rahoituslaitoksilta.

Tähdet kertovat rakentamisen laadusta

TEEMA
4
Pitkän linjan energia-asiantuntija  Petri Jaarto on työskennellyt pitkään kestävän kehityksen mukaisen rakentamisen edistämisen parissa.

Moni taloyhtiö on energiaremontin tarpeessa. Turun Sompaketo on ensimmäinen asunto-osakeyhtiö, joka hakee saneeraukseen ympäristöluokitusta.

Tiedätkö, mikä yhdistää Hämeenlinnan naisvankilaa, helsinkiläistä Hopealaakson päiväkotia ja Keravanjoen monitoimitaloa Keravalla?

Viiden pisteen, ei vaan sanotaan tällä kertaa viiden tähden vihje: ympäristövastuullisuus liittyy asiaan. Tässä samalla kun vielä mietit, niin voit katsoa tämän jutun kuvituksena olevaa kuvaa turkulaisista asuinkerrostaloista. Asunto-osakeyhtiö Sompaketo se siinä!

Kuvasta voit löytää kolmen kerrostalon ryhmän. Talot sijaitsevat luonnonläheisessä ympäristössä Ispoisten alueella Turun itäpuolella. Ne ovat neljän tähden vihje.

Tätä et ehkä osannut odottaa: Tähdet itsessään ovat kolmen tähden vihje. Kyllä, tähdet. Mihin ihmeeseen tämä oikein liittyy?

Koska kuulet koko asiasta todennäköisesti nyt ensimmäistä kertaa, niin hypätään jo oikeaan vastaukseen: Hämeenlinnan naisvankilaa, päiväkoteja, kouluja ja turkulaisia 60-luvulla rakennettuja kerrostaloja yhdistävä asia on RTS-ympäristöluokitus.

Direktiivi, joka haluaa säästää energiaa

Moni on törmännyt mediassa juttuihin EU:n uudesta energiatehokkuusdirektiivistä. Keskustelu aiheen ympärillä on ollut toisiaan melko värikästäkin, kaava on tuttu kaikista vastaavista aiemmista uudistuksista. Kuka muistaa vielä keskustelut “paskalaiksikin” kutsutusta jätevesilaista, jonka kanssa soudettiin ja huovattiin vuosikaudet?

Lakiuudistuksen tavoitteena oli estää vesistöjen saastuminen ja suojella lähiluontoa jätevesien puhdistamisella. Se laki oli peräisin Suomen eduskunnasta, ihan alkujaan ympä-

ristöministeriöstä.

Energiatehokkuusdirektiivistä puolestaan on päätetty kaikkien jäsenmaiden osalta Euroopan unionissa. Siinä rakennuksilta vaaditaan parempaa energiatehokkuutta lisäämällä kiinteistöjen peruskorjauksia. Näin voidaan vähentää rakennusten energiankulutusta ja hillitä ilmastonmuutosta.

EU:n alueella rakennusten osuus energiankulutuksesta on laskelmien mukaan noin 40 prosenttia ja ilmastopäästöistä 36 prosenttia. Kiinteistöjen energiankulutusta vähentämällä säästetään sekä ympäristöä että kustannuksia.

Venäjän sodasta johtunut energian hinnan nousu viime syksynä herätti yhä useamman suomalaisen pohtimaan kotinsa energiatehokkuutta ja mahdollisuuksia sähkön säästämisessä. Energiaremontteihin ryhdyttiin ja ilmalämpöpumput tekivät kauppansa.

Tukea energiaremontteihin

Vähävaraisille kotitalouksille on tulossa tukitoimia energiaremontteihin. Jo nyt on olemassa tahoja, joista voi hakea tukea tai rahoitusta asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin.

Ympäristöministeriön tulosohjaamalta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:ltä voi hakea energia-avustuksia korjaushankkeisiin, jotka parantavat asuntojen energiatehokkuutta.

Avustukset on suunnattu niin omakotitaloille, taloyhtiöille kuin ARA-yhteisöille eli esimerkiksi asumisosakeyhtiöille. Tälle vuodelle ARAn energia-avustuksiin on varattu 70 miljoonan euron määräraha.

- Hyvin hoidettujen taloyhtiöiden on hel-

pompi saada myös paremmilla lainaehdoilla lainaa energiaremontteihin rahoituslaitoksilta, kertoo pitkän linjan energia-asiantuntija  Petri Jaarto. Hän on työskennellyt pitkään kestävän kehityksen mukaisen rakentamisen edistämisen parissa.

Jaarto on nähnyt Suomessa asenteiden kestävää rakentamista kohtaan muuttuneen. Rakentamisen ympäristövaikutukset ovat alkaneet kiinnostaa myös taloudellisten vaikutusten kautta. Vastuullisella toiminnalla kasvatetaan paitsi luotettavuutta rahoittajien suuntaan laina-asioissa, myös asuntojen jälleenmyyntiarvoa.

- Nykyään nähdään, että rakennuksella on muutakin arvoa kuin sijainti, Jaarto sanoo. Hän työskentelee itse tällä hetkellä Rakennustiedossa tuotepäällikkönä RTS-ympäristöluokituksen asiantuntijana ja kehittää luokitusta yhdessä alan kumppaneiden kanssa.

Kyllä! Juuri se luokitus, joka yhdistää niin Hämeenlinnan naisvankilaa kuin turkulaista asunto-osakeyhtiö Sompaketoa. Käydäänkin tässä välissä tapaamassa Jan-Erik Wahlbergia, joka on asunto-osakeyhtiö Sompakedon hallituksen puheenjohtaja. Annetaan Jaarton sen jälkeen kertoa lisää RTS-ympäristöluokituksen taloudellisista hyödyistä.

Sompaketo edelläkävijänä

Jan-Erik Wahlberg käyskentelee itse kohteessa, eli johtamansa asunto-osakeyhtiön pihamaalla. Hän myöntää heti kättelyssä, että nyt oli jo korkea aika ryhtyä LVIS-peruskorjaukseen ja lämpösaneeraukseen.

LVIS-peruskorjaus tunnetaan tuttavallisemmin nimellä putkiremontti. Sompakedon ta-

5
TEKSTI LAURA RANTANEN KUVAT MARKKU SAVILA JA MARI PIRILÄ

pauksessa puhutaan linjasaneerauksesta, eli kaikki vesi- ja viemärijohdot uusitaan. Lisäksi korjataan lämmitysjärjestelmät.

- Putkiremontti jos mikä olisi ollut tärkeä tehdä jo aiemmin, mutta se on jäänyt muiden kiireellisempien korjausten jalkoihin. Olisi ehkä kannattanut aloittaa aikaisemmin, mutta nämä ovat taloyhtiöissä priorisointikysymyksiä. Katto oli pakko korjata ensin, kun asuntoihin tuli vettä, Wahlberg sanoo.

Monenlaista remonttia rakennuksissa on jo tehtykin sitten 1960-luvun. Kattoremontin lisäksi on esimerkiksi vaihdettu ikkunat ja parvekkeiden ovet ja on tehty julkisivuremontti.

- LVIS-remontti alkaa huhti-toukokuussa eikä hetkeäkään liian aikaisin, sillä meillä putket jo vuotavat. Pyrimme siihen, että kattolaina saadaan maksettua pois ennen kuin tulee ensimmäinen maksuerä linjasaneeraukseen liittyen. Sitten ei tarvitse nostaa vastikkeita, Wahlberg kertoo.

Putkiremontteihin yhdistetään usein sellainenkin hankaluus, että asukkaiden on muutettava remontin ajaksi väliaikaisesti pois. Sekin vaihe on tulossa, mutta ei heti alkuun.

- Työjärjestys tulee olemaan se, että ensin revitään auki asvalttipihat ja korjataan kaikki viemärit ja salaojat. Sen jälkeen varsinainen LVIS-remontti alkaa asbestin purulla. Se vaihe, kun työskennellään asunnoissa ja meidän asukkaiden pitää muuttaa välillä pois tulee luultavasti olemaan maksimissaan 12 viikkoa, Wahlberg sanoo.

Hän on luottavainen aikatauluissa pysymisen ja laadukkaan työn jäljen suhteen, sillä Sompaketo hakee ensimmäisenä asunto-osakeyhtiönä Suomessa RTS-ympäristöluokitusta peruskorjaukselle.

- Tässä on nyt niin monta valvovaa silmää. Ja kun mukana on sellainen ajattelutapa, jota RTS-edustaa, niin projektia valvotaan tarkasti työvaihe työvaiheelta projektin suunnitelmista alkaen, Wahlberg sanoo.

Ulkopuoliset valvojat eli auditoijat ovat Rakennustietosäätiö RTS:n valtuuttamia asiantuntijoita, joilla on oikeus auditoida hankkeita. He eivät voi toimia samassa hankkeessa muissa rooleissa kuin ulkopuolisina valvojina.

Idean isä

Ajatus RTS-ympäristöluokituksen hakemisesta Sompakedon korjaushankkeelle tuli kohteen isännöitsijältä, Turun Isännöintikeskuksen Markku Savilalta.

Turun Isännöintikeskukselle vastuullisuus ja ympäristövaikutusten arviointi ovat tärkeitä, ja hankkeiden toteuttamista ympäristövastuullisella tavalla tuetaan.

- Minusta ympäristöluokitus kannattaa hankkia siksi, että se turvaa kalliissa peruskorjauksessa asukkaita. Luokituksen saamiseksi remontin pitää täyttää tietty kriteeristö

ja se varmistaa, että työ tehdään laadukkaasti ja ympäristöasiat sekä sisäilma-asiat huomioidaan, Savila kertoo.

RTS-ympäristöluokitusjärjestelmä pohjautuu eurooppalaisiin standardeihin, mutta se on kehitetty Suomen oloihin ja siinä huomioidaan suomalaiset olosuhteet ja lainsäädäntö.

Luokituksen arvosana esitetään projektin päätteeksi tähtiluokituksella, joka perustuu hankkeen saamaan pistemäärään sen täyttämien kriteerien perusteella. Osa kriteereistä on pakollisia ja niitä seurataan vuosittain.

- Tähtiluokitusta haetaan yhdestä viiteen. Yksikin on hyvä asia, mutta emme ole vielä projektin tässä vaiheessa lyöneet lukkoon kuinka monta tähteä tavoittelemme, Savila sanoo.

Hän lisää, että jokainen hanke pitäisi aina toteuttaa niin vastuullisesti, kuin mihin RTS-luokitus tekemistä ohjaa, mutta tässä vastuullisuus ja laadukkuus varmistetaan sertifikaatilla.

Energian

ja

ympäristön ja sisäilman kannalta vastuullinen rakentaminen kiinnostaa enemmän ja enemmän.

- Tällä hetkellä meillä on Suomessa 400 hanketta eri vaiheissa kohti luokitusta. Osa on suunnitteluvaiheessa ja osaa rakennetaan jo, Jaarto sanoo.

Kohteet ovat hyvin monipuolisia maauimalasta asuinkerrostalojen ja pientalojen kautta sairaaloihin ja kouluihin.

veden

tehokkaampi käyttö

- Meillä on jo luokitusjärjestelmä uudisrakennuksille ja peruskorjauksille, ja tulemme julkaisemaan kriteeristön myös olemassa oleville rakennuksille. Niihin ei ehkä olla juuri nyt tekemässä jotain, mutta voidaan katsoa millä tasolla ollaan nyt.

tuottaa asukkaille ja taloyhtiölle jatkuvia säästöjä arjessa, mutta taloudellista säästöä syntyy jo rakennus- ja remonttivaiheessa.

- Näen lisäarvoa siinä, että ulkopuolinen taho valvoo projektin etenemistä ja tuloksia. Pankkien lainapäätöksiä helpottaa, kun vastuullisuus on dokumentoitu ja mitattavissa selkeästi. Luokituksella on myös vaikutusta asuntojen jälleenmyyntiarvoon, Savila sanoo.

Taloudellinen hyöty

Samaa sanoo myös Petri Jaarto. Asukkaiden kannalta näkyvä hyöty syntyy siitä, että asuntojen jälleenmyyntiarvo paranee selkeästi, kun rakentaminen ja remontit on tehty ajatuksella.

- Rahoituslaitosten näkökulmasta kyse on riskien hallinnasta. Se voi olla vähän kaukainen asia asunnon omistajalle, mutta asunnon omistajaa kiinnostaa se, että kaikki on tehty hyvin ja asunnon jälleenmyyntiarvo on hyvä. Koti on monelle suomalaiselle isoin sijoitus, Jaarto kertoo.

Jos pienemmänkin hankinnan kohdalla miettii kuinka vastuullisesti se on tuotettu ja millaisista raaka-aineista tehty, niin asunnon kohdalla sitä vasta kannattaakin miettiä.

Energian ja veden tehokkaampi käyttö tuottaa asukkaille ja taloyhtiölle jatkuvia säästöjä arjessa, mutta taloudellista säästöä syntyy jo rakennus- ja remonttivaiheessa.

- Luokitusten yksi hyvä puoli on se, että selkeitä kustannussäästöjä on saavutettavissa jo sillä, että asiat tehdään tehokkaammin ja kustannustehokkaammin, Jaarto sanoo.

Hän kertoo, että Suomessa tullaan monia muita maita perässä rakentamisen ympäristövaikutusten ajattelussa, mutta kestävä ja

Luokitus on koko ajan paremmin tunnettu. Esimerkiksi Turun kaupunki on ottamassa RTS-ympäristöluokituksen käyttöön kaupungin oman rakentamisen työkaluksi niin uudisrakentamiseen kuin peruskorjauskohteisiin.

- Aikaisemmin ympäristöluokitusta on käytetty paljon julkisella puolella ja ohjaamaan etenkin uudisrakennushankkeita. Sompaketo on ensimmäinen asunto-osakeyhtiö, jossa luokitus on käytössä saneeraukselle, Jaarto kertoo.

Lumipallo-efekti

Se tiedostetaan Sompakedolla hyvin. Jan-Erik Wahlberg kokee asunto-osakeyhtiön olevan tienraivaajia Turun seudulla.

- Näitä sertifikaatteja on monen näköisiä. RTS-ympäristöluokitus, joka on tulossa meille, on sieltä tehokkaammasta päästä. Kun tämä homma kunnolla lähtee lentoon, niin että kaikki tajuavat sen arvon, niin se on iso asia, Wahlberg miettii.

Hän näkee ympäristöluokituksen ja sertifikaatin arvokkaina myös urakoitsijoille. Kun urakoitsija noudattaa hyvää rakennustapaa ja kaikki luokituksen tavoitteet toteutuvat, niin sillä on vaikutusta myös urakoitsijan maineelle ja arvolle.

Wahlberg kertoo, että kun pisteytys on tehty ja tähdet saatu aikoo taloyhtiö merkitä selkeästi sertifikaatin ja urakoitsijan nimen näkyviin “joka paikkaan.”

- Luulen, että tästä saattaa tulla lumipalloefekti. Olen ihan varma, että kun remontti on ohi ja tähdet on saatu, niin joistain taloyhtiöstä tulee puheluita, että miten meni ja kannattiko. Paras myyjä on aina kuitenkin tyytyväinen asiakas.

6 TEEMA
7
As Oy Sompakedon puheenjohtaja Jan-Erik Wahlberg uskoo, että Sompakedon RTS-tähtiluokitus aiheuttaa lumipallo-efektin.

Rotta (Rattus Norvegicus)

Rotta on kooltaan kotihiirtä tai metsähiirtä selvästi suurempi. Rotalla on suomuinen paksu häntä. Hännän pituus voi olla jopa 100 % ruumiin pituudesta. Rotan turkki on selkäpuolelta ruskea ja vatsapuolelta vaaleanharmaa. Rotat ovat pieniä nisäkkäitä, jotka ovat yleisiä kaikkialla maailmassa. Vaikka ne voivat olla hyödyllisiä ekosysteemeille, niillä on myös haittoja, erityisesti ihmisten ja kotieläinten terveydelle.

Huolellinen kierrättäminen pitää myös ei-toivotut vieraat loitolla!

Viime aikoina taloyhtiöiden pihamailla on vilahdellut ei-toivottuja vieraita, eli rottia. Rotat ovat jo yleinen ongelma monilla asuinalueilla. Koronavuosina kotona vietetty aika ja tätä myötä lisääntyneet kotitalousjätteet, erityisesti ruokajätteet, ovat kasvattaneet rottakantaa ennätysmäisesti. Ja vaikka koronakriisi onkin jo ohi, rotista ei olla valitettavasti päästy eroon. Myös uudisrakentaminen houkuttelee rottia paikalle.

Rotta on tuholainen, joka saattaa aiheuttaa merkittäviä rakenteellisia tuhoja myös kiinteistöissä. Ne pureskelevat ja repivät erilaisia materiaaleja, kuten putkia, sähköjohtoja ja rakennustarvikkeita. Rotat pystyvät hampaillaan jyrsimään pehmeitä metalleja tai jopa betonia! Rottien aiheuttamat vahingot saattavat pahimmissa tapauksissa johtaa tulipaloihin tai vesivahinkoihin.

Ja vaikka rotta on arka eläin, saattaa se tulla myös sisätiloihin. Nämä tuholaiset levittävät tauteja, kuten salmonellaa ja E-coli-bakteeria sekä ihmisiin että kotieläimiin.

On siis erittäin tärkeää estää rottien leviäminen ja vähentää niiden populaatiota. Tähän on olemassa useita hyviä keinoja.

Kierrättäminen

Rotat saavat elantonsa suurissa määrin ihmisten hankkimista, kasvattamista ja varastoimista elintarvikkeista. Siksi jätepisteet ovat rottien yleisin ruuan lähde.

On siis tärkeä huomioida tämä kierrättämisessä. Usein sullomme ruokajätteet muovipussissa

polttokelpoisen jätteen sekaan tai pahimmassa tapauksessa huuhdomme ruoantähteet lavuaarin tai wc-pöntön kautta viemäriin. Vanhoilla asuinalueilla on vielä käytössä sekaviemäröintijärjestelmiä, joka tarkoittaa sitä, että sadevesiviemäreiden kautta rotat kulkevat viemärijärjestelmiin. Ja näihin viemäreihin päättyy juuri ne kiinteistöjen jätevesistä tulevat rottia paikalle houkuttelevat ruoantähteet.

Ruokajätteelle on olemassa omat jyrsijäsuojatut kompostorit. Näillä estämme rottien pääsyn jäteastiaan. On myös tärkeää huolehtia, että jäteastian kansi on kiinni ja se tulee sijoittaa niin, että eläinten pääsy on estetty. Mikäli jäteastiat ovat aina täynnä, tulee tyhjennysväliä lyhentää.

Roskapussia ei tule missään tapauksessa jättää jäteastian ulkopuolelle, sillä mikään ei ole houkuttelevampaa kuin esille jätetty valmis ateria.

Siisteys

Rotat etsivät itselleen ravinnon lisäksi myös suojaa. Tätä tarjoaa epäsiisti ja rojuinen piha taikka terassi. Asuinalue, pihaympäristö ja taloyhtiön

jätekatokset tulisi pysyä siistinä ja on huolehdittava siitä, että maahan ei päädy ylimääräistä ruoan jätettä tai muita roskia. Tuuhea kasvusto tarjoavat rotille oivallista turvapaikkaa. Siksi nurmikko ja pensaat on hyvä leikata säännöllisesti.

Tuholaistorjunta

Rottien torjunta on luvanvaraista ja siksi se kannattaa jättää ammattilaisten käsiin. Rotat tulee aina hävittää loukuttamalla, sillä tähän tuholaiseen eivät hiirille tarkoitetut myrkyt tehoa! Hyviä vinkkejä ja neuvoja tähän tarjoavat isännöitsijät. Rottien torjunta on jokaisen kiinteistön omistajan ja taloyhtiön vastuulla.

Ennaltaehkäisy on edullisempaa!

Ennaltaehkäisy on huomattavasti vaivattomampaa ja edullisempaa kuin asuinalueen jo vallanneiden jyrsijöiden hävittäminen. Mitä aiemmin tuholaisten torjunta tehdään, sitä vähemmän ne aiheuttavat vahinkoa.

TEEMA
TEKSTI MARI PIRILÄ KUVA 123RF 8

Biojätteen pakkaaminen

Biojätteen pakkaaminen

Biojäte on pakattava ennen jäteastiaan laittamista. Tämä koskee myös jäteastioita, jotka on varustettu suojapussilla. Kompostoriin laitettavaa biojätettä ei tarvitse pakata. Pakattu biojäte ei kesällä houkuttele kärpäsiä ja ampiaisia, talvella kääre taas suojaa jätettä jäätymästä kiinni astiaan. Pakkaaminen ehkäisee lisäksi hajuhaittoja.

Biojätteen pakkaaminen

leviämisen:

Suosittelemme pakkaamaan biojätteen paperipussiin tai sanomalehdestä taiteltuun pussiin, mutta myös maatuvat biojätepussit käyvät. Pakkaamiseen ei saa käyttää muovisia pusseja.

Biojäte on pakattava ennen jäteastiaan laittamista. Tämä koskee myös jäteastioita, jotka on varustettu suojapussilla. Kompostoriin laitettavaa biojätettä ei tarvitse pakata. Pakattu biojäte ei kesällä houkuttele kärpäsiä ja ampiaisia, talvella kääre taas suojaa jätettä jäätymästä kiinni astiaan. Pakkaaminen ehkäisee lisäksi hajuhaittoja.

Biojätepussi sanomalehdestä

Suosittelemme pakkaamaan biojätteen paperipussiin tai sanomalehdestä taiteltuun pussiin, mutta myös maatuvat biojätepussit käyvät. Pakkaamiseen ei saa käyttää muovisia pusseja.

Biojätepussi sanomalehdestä

Avaa sanomalehti keskeltä ja taita alareunasta n. 10 cm leveä taite.

Avaa sanomalehti keskeltä ja taita alareunasta n. 10 cm leveä taite.

• Biojäte tulee pakata maatuvaan kääreeseen. Biojätteen jatkokäsittelyn kannalta paras tapa pakata biojäte on tehdä sanomalehdestä pussi tai käyttää paperista pussia. Biojätteen pakkaaminen suojaa keräysastiaa likaantumiselta ja tätä kautta estää hajuhaittoja varsinkin kesällä.

• Jokainen asukas voi itse vaikuttaa rottaongelmaan huolehtimalla siitä, että kaikki roskat tulee laitettua niille tarkoitettuihin astioihin.

Taita lehti kolmeen osaan reunoista sisäänpäin.

1 2 4 3 5

1 2 4 3 5

Käännä lehti toisinpäin.

Käännä lehti toisinpäin.

• Ruokajätteelle tarkoitetun kompostorin tulee olla jyrsijäsuojattu. Tässä lainaus jätehuoltomääräyksistä: 17 § Kompostointi ”Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon eläinten pääsy on estetty.”

• ”Roskajuoksu” eli plogging on hyödyllinen harrastus kevääseen – kunto kohenee ja luonto kiittää. Ylös, ulos ja lenkille, roskapussi taskussa!

Taita lehti kolmeen osaan reunoista sisäänpäin.

Työnnä taitetut reunat sisäkkäin ja lukitse reuna toisen taitteen alle.

Työnnä taitetut reunat sisäkkäin ja lukitse reuna toisen taitteen alle.

Käännä lehti ympäri ja taita pussiksi työntämällä alareuna yläreunan taitteen alle.

Biojätepussi on käyttövalmis!

Käännä lehti ympäri ja taita pussiksi työntämällä alareuna yläreunan taitteen alle.

Biojätepussi on käyttövalmis!

Tässä Lounais-Suomen Jätehuollon neuvonnan muistutus siitä, miten estämme rottien
AJANKOHTAISTA
9

BIOJÄTTEET KIERTOON!

Biojäte on maatuvaa keittiöjätettä, jota syntyy päivittäin ruoanlaiton ja aterioinnin yhteydessä. Lajittelemalla biojätteet pidät ravinteet kierrossa ja osallistut uusiutuvan, kotimaisen energian tuotantoon.

Biojätteen käsittelymaksu on alhaisempi kuin polttokelpoisen jätteen. Sen lajittelu mahdollistaa lisäksi polttokelpoisen jätteen astian tyhjentämisen harvemmin, jopa 12 viikon välein. Tarkalla lajittelulla voit siis säästää paitsi ympäristöä, myös jätekuluja!

Vinkit biojätteen lajitteluun

• Säilytä biojätepussia ilmavasti esimerkiksi reiällisessä astiassa, josta kosteus pääsee haihtumaan. Umpinaisessa astiassa jäte alkaa helposti muhimaan.

• Laita pussin pohjalle tyhjä munakenno tai talouspaperia imemään kosteutta.

• Valuta nesteet (esimerkiksi liemet) viemäriin.

• Anna jätteen jäähtyä ja kuivahtaa ennen pussiin laittamista.

• Vie biojätepussi keräysastiaan säännöllisesti.

AJANKOHTAISTA
10
“1 KG BIOJÄTETTÄ = 100 H VIRTAA PUHELIMELLE!”

Kuinka säästää energiaa itse!

Lämmitys

• Tuuleta nopealla ristivedolla, älä jätä ikkunoita auki koko päiväksi.

• Huolehdi, että ikkunoiden ja ovien eristeet ovat kunnossa

• Säädä lattialämmitykseen sopiva käyttöaika sekä oikea lämpötila, sillä lattianlämmitys aiheuttaa helposti turhaa energiakulutusta.

• Kodin lämpötila tulisi olla 20–22 °C, makuuhuoneissa lämpötila voi olla alempikin, 18–20 °C.

Keittiö

• Jääkaapin oikea keskilämpötila on 5 °C ja pakastimen -18 °C.

• Asteen kylmempi laite lisää kulutusta noin 5 %!

• Sijoita eniten käytetyt elintarvikkeet etualalle. Jääkaapin jatkuva avaaminen tai täynnä oleva kaappi voivat nostaa kulutusta jopa 50 %!

• Sulata jääkaappi ja pakastin säännöllisesti, sillä kertynyt jää lisää energian kulutusta.

• Vanhat kylmälaitteet ovat energiasyöppöjä. Mikäli päivität laitteesi uuteen, osta juuri omiin tarpeisiisi sopivan kokoinen laite ja tutustu myös laitteiden energiamerkintöihin.

• Käynnistä tiskikone vasta kun se on täynnä.

• Astioita ei kannata huuhdella ennen koneeseen laittoa, poista vain turhat ruoanjätteet.

Valaistus ja viihdelaitteet

• Sammuta aina valot, kun poistut huoneesta.

• Nyt on korkea aika vaihtaa hehkulamput ledilamppuihin!

• Viihdelaitteiden valmiustila käyttää myös energiaa, joten laitteet kannattaa sammuttaa käytön päätyttyä.

Kylpyhuone ja sauna

Muutamalla pienellä toimenpiteellä jokainen asukas voi vaikuttaa merkittävästi energiankulutukseen, ja näin saada aikaan säästöjä. Säästöjä kukkarolle sekä luonnolle! Kaikesta energiakulutuksesta kolmasosa muodostuu kotitalouksien hiilijalanjäljestä. Kotona energiaa kuluu eniten kodin ja käyttöveden lämmittämiseen sekä valaistukseen ja kodinkoneiden käyttöön. Suurin säästö tulee huonetilojen lämpötilan vähentämisestä, oli lämmitysmuoto mikä tahansa. Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella säästää 5 % lämmitysenergiaa!

• Vajaat pyykkikoneelliset kuluttavat turhaa energiaa. On tärkeää myös valita oikea pesuohjelma, sillä vähemmän likaiset vaatteet voi pestä lyhyemmällä ohjelmalla, jolloin energiaa kuluu vähemmän.

• Sähkönkulutus nousee kaksinkertaiseksi, kun pesuohjelman lämpötilaa nostetaan.

• Jokaisen vaatteen kohdalla kannattaa pohtia onko se oikeasti likainen vai riittäisikö pelkkä tuuletus?

• Kuivausrumpua käytettäessä kannattaa muistaa, että silityskuiva - ohjelma kuluttaa 30 % vähemmän sähköä kuin kaappikuivaus.

• Kiuasta ei kannata pitää kuumana turhaa. Saunan lämmitys vie yli 50 % saunomiseen kuluvasta sähköstä.

• Energiatehokkain saunan lämpötila on 70–80 °C.

• Suosi pikasuihkuja!

AJANKOHTAISTA
11

Turun Isännöintikeskuksen järjestelmäuudistus ja uudet asukassivut – taas yksi askel lähemmäs paperitonta isännöintiä

Turun Isännöintikeskus käynnisti vuonna 2020 laajan liiketoiminnan kehityshankkeen. Kattavan projektin tavoitteena oli vastata asiakkaiden tarpeisiin, eli uudenaikaistaa sekä asukkaiden sähköisiä palveluja, että myös tehostaa Turun Isännöintikeskuksen sisäisiä toimintatapoja ja työvälineitä.

”Hanke käynnistettiin analysoimalla liiketoiminnan nykytila. Lopputulemana syntyi suunnitelma liiketoiminnan ja järjestelmien kehitystarpeista. Kiinteistön toiminnanohjausjärjestelmän ja asukassivujen uudistuksen toteutusvaihe käynnistettiin järjestelmätoimittajan kanssa keväällä 2022 ja saatetaan päätökseen syksyn 2023 aikana.” kertoo uudistusta luotsannut projektipäällikkö Shabila Rautiainen

Käyttöönotetun uuden kiinteistöjen toiminnanohjausjärjestelmän avulla asumisen ja kiinteistön palvelut tuodaan helpommin saavutettavaksi. Myös tiedotus sekä viestintä asukkaiden ja isännöintitoimiston välillä nopeutuu ja helpottuu.

Asukkaille järjestelmäuudistus näkyy lähinnä jo aiemmin päivitetyillä laskujen viitetiedoilla sekä nyt uudistettuina asukassivuina.

Asukassivujen palvelut kaikkien asukkaiden käytössä

Asukassivut on kaikille Turun Isännöintikeskuksen asiakkaille suunnattu sähköinen asiointikanava ja tietopankki. Asukassivujen kautta voi hoitaa valtaosan asioinnista. Sivujen kautta on mahdollista seurata vastikkeiden ja muiden maksujen tilannetta sekä tehdä muutostyöilmoituksia, ja seurata koko prosessin etenemistä.

”Maailma digitalisoituu kovaa vauhtia, ja myös isännöintialan on pysyttävä muutoksessa mukana. Isännöintialan on kyettävä tarjoamaan läpinäkyvää 24/7-palvelua, joka toteutuu Turun Isännöintikeskuksessa uudistuksen jälkeen uusittuina sähköisinä palveluina. Enää ei olla riippuvaisia toimiston aukioloajoista, vaan asiointi voi tapahtua verkon välityksellä paikasta ja ajasta riippumatta.” iloitsee Rautiainen.

Uusilta asukassivuilta löytyy kattavasti

yleisiä tietoja taloyhtiöstä. Osakkaat pääsevät sivuilta näkemään taloyhtiön tärkeitä dokumentteja, kuten yhtiökokouspöytäkirjoja sekä asumista koskevia tiedotteita.

Sivuja julkaistaan vaiheittain

Taloyhtiöiden uusia asukassivuja on julkaistu vaiheittain. Taloyhtiön oma isännöitsijä on tiedottanut niitä yhtiöitä, joiden uudet asukassivut on otettu käyttöön. Syksyyn mennessä kaikki Turun Isännöintikeskuksen yhtiöt ovat uusien asukassivujen piirissä. Kesän jälkeen on myös luvassa asukkaille lisää koulutusta asukassivujen käyttöönotosta. Turun Isännöintikeskuksen www-sivuilta on löydettävissä ohjeistuksia siitä, miten uudet sivut toimivat.

Miten rekisteröityä?

Uusille asukassivuille tulee ensimmäisellä kerralla rekisteröityä. Tämä tapahtuu vahvalla tunnistautumisella, eli ensisijaisesti verkkopankkitunnuksilla. Vahvaa tunnistautumista edellytetään siksi, että jatkossa osakkaalla on mahdollista nähdä omistamansa huoneiston maksutietoja.

”Tämä on järjestelmätoimittajan toimesta rakennettu tietoturvalliseksi sivustoksi. Vahvalla tunnistautumisella varmistetaan, että omat tiedot eivät pääty väärälle taholle” vahvistaa projektipäällikkö Rautiainen.

Kun vahva tunnistautuminen on tehty, pääsee sivulle kirjautumaan tunnuksilla, jotka luodaan rekisteröitymisen yhteydessä. Mikäli verkkopankkitunnuksia ei ole käytössä, voi rekisteröityä toimistotunnistautumisella. Tämä edellyttää, että Turun Isännöintikeskuksen järjestelmästä löytyy asukkaan sosiaaliturvatunnus kokonaisuudessaan. Tämä selviää soittamalla asiakaspalveluun.

Asukassivut ovat lisäpalvelu. Taloyhtiötä koskevat tärkeät tiedotteet jaetaan jatkossakin ilmoitustaululle tai postilaatikoihin, mutta tavoitteena on,

että tiedottaminen siirtyy tulevaisuudessa täysin sähköiseksi asukassivujen kautta.

Uudet www-sivut

Turun Isännöintikeskus on päivittänyt myös www-sivunsa. Sivuilta löytyvät kattavasti yleisempiä asumiseen liittyviä lomakkeita, ajankohtaisia asioiden palsta sekä hyvään asumiseen liittyviä ohjeita. Lisää verkossa osoitteessa www.turunisannointikeskus.fi.

Turun Isännöintikeskuksen löytää myös somesta.

HYVÄ TIETÄÄ 12
TEKSTI MARI PIRILÄ KUVA 123RF

Uudet

ASUKASSIVUT

Asukassivut on tarkoitettu sekä taloyhtiöiden asukkaille että osakkaille. Sivuilta löytyy esimerkiksi yleistä tietoa taloyhtiöstä, dokumentteja, tiedotteita, yhteystietoja sekä henkilökohtaisia osiota.

Asukkaan ja asiakaspalvelun välinen viestintä hoituu vaivattomasti asukassivujen kautta.

Koska asukassivujen sisältö päivittyy tiheään tahtiin, on välillä hyvä muistaa tyhjentää selaimen välimuisti. Välimuistin tyhjentäminen parantaa turvallisuutta ja auttaa monesti teknisissä pulmissa.

REKISTERÖITYMINEN

Taloyhtiön asukassivuille rekisteröidytään osoitteessa

https://tikoy-asukassivut.etampuuri.fi

Vahva tunnistautuminen

Asukassivuille tulee rekisteröityä, kun niitä käyttää ensimmäistä kertaa. Rekisteröityminen tapahtuu ensisijaisesti verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Vahva tunnistautuminen edellyttää, että Turun Isännöintikeskuksen järjestelmistä löytyy asukkaan henkilötunnus kokonaisuudessaan. Tämän voi tarkistaa soittamalla asiakaspalveluun (02 6517 2150) . Käyttäjätunnus asukassivuille on henkilökohtainen sähköpostiosoite. Rekisteröityminen täytyy vielä vahvistaa omaan sähköpostiin tulevan linkin kautta. Vahvistuslinkki on voimassa 24 h. Rekisteröitymisen jälkeen asukassivuille pääsee kirjautumaan omilla tunnuksilla, jotka luodaan rekisteröitymisen yhteydessä.

Salasana

Salasanan pitää olla vähintään kuusi merkkiä pitkä. Lisäksi salasanassa tulee olla vähintään yksi erikoismerkki, yksi numero (0-9) ja yksi iso kirjan (A-Z).

Toimistotunnistauminen Mikäli järjestelmistä ei löydy asiakkaan henkilötunnusta, tulee tunnistautuminen tehdä toimistotunnistautumisen kautta. Toimistotunnistautuminen edellyttää henkilökohtaista käyntiä asiakaspalvelupisteessämme. Mukaan tarvitaan joko henkilökortti, ajokortti tai passi. Vasta tämän jälkeen voi rekisteröityä asukassivuille.

ASETUKSET

Asukassivujen oikeasta yläkulmasta löytyy asetukset, jota kautta pääsee tarkistamaan ja tarvittaessa muokkaamaan omia yhteystietoja. Asetusten kautta voi käydä tilaamassa tiedotteista selainilmoituksia. Valitettavasti Applen iOS-käyttöjärjestelmä ei tue ilmoitustoimintoa.

ASUKASSIVUJEN SISÄLTÖ

KIINTEISTÖN TIEDOT

Tästä osiosta löytyy kaikki taloyhtiötä koskevat perustiedot ja palvelut, kuten esittelyn yleisestä tiloista, pelastussuunnitelman sekä kiinteistön muut yleiset tiedot.

TIEDOTTEET

Tiedotteista löytyy taloyhtiökohtaiset tiedotteet, kuten asukastiedotteet sekä taloyhtiötä koskevat yleiset tiedotteet.

VIESTIT

Viestit -osion kautta voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluun. Viesteihin voi tarvittaessa lisätä myös liitteitä.

TALOUSHALLINTO

Taloushallinto-osion sisältö näkyy ainoastaan hallituksen jäsenille. Taloushallinnon kautta pääsee seuraamaan tarkemmin taloyhtiön kirjanpitoa.

YHTEYSTIEDOT

Yhteystiedot-osiossa näkee isännöitsijän ja kirjanpitäjän sekä huoltoyhtiön yhteystiedot ja päivystysnumeron. Lisäksi yhteystiedoissa on lueteltuna taloyhtiön hallituksen jäsenet.

DOKUMENTIT

Dokumenttiosion sisältö riippuu roolista taloyhtiössä. Dokumenteista löytyy yleisiä kiinteistöä koskevia dokumentteja, sekä kokouspöytäkirjoja.

OMA TALOUS

Oma talous- osiosta voi tarkistaa omien vastikkeiden saldo- ja maksutietoja sekä sopimustietoja. Lisäksi osiosta löytyy myös erillislaskuja, kuten sauna ja pyykkitupalaskut. Tiedot päivittyvät asukassivuille pienellä viiveellä.

MUUTOSTYÖT

Muutostyöilmoitusten kautta osakkaiden on mahdollista lähettää muutostöiden lupahakemuksia sekä seurata lupaprosessin etenemistä.

HUOM. Akseli Kiinteistöhuollon asiakkailla näkyy lisäksi "Vikailmoitukset huoltoyhtiölle" -osio, sekä kiinteistöautomaation asiakkailla näkyy "Kiinteistön kulutukset" -osio.

13

Huoneistotietojärjestelmä

Suomessa otettiin vuonna 2019 käyttöön valtakunnallinen sähköinen rekisteri –huoneistotietojärjestelmä. Huoneistotietojärjestelmä on valtakunnallinen tietovarasto taloyhtiöiden perustiedoista, osakehuoneistoista, niiden omistajista ja panttauksista sekä rajoituksista. Tietoa tarvitsevat toiminnassaan muun muassa taloyhtiöt, osakkeenomistajat, viranomaiset ja yritykset.

Tähän sähköiseen rekisteriin, eli huoneistotietojärjestelmään siirtyvät Suomen noin 90 000 taloyhtiötä ja 1,5 miljoonaa osakehuoneistoa. Huoneistotietojärjestelmästä säädetään laissa, joka tuli voimaan 1.1.2019.

Siirtoon on loppuvuosi aikaa

Jokaisen taloyhtiön osakeluettelotiedot tulee siirtää Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä.

Jatkossa osakeluettelon ylläpidosta ja omistajakirjausten tekemisestä vastaa Maanmittauslaitos. Eli jatkossa uuden omistajan rekisteröintiä ei voi enää tehdä isännöintiyrityksessä.

Uusi sähköinen rekisteri helpottaa esimerkiksi asuntokauppaa ja isännöintiä. Samalla se poistaa osakkeenomistajilta huolen osakekirjan häviämisestä. Kun osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään, taloyhtiön ei enää tarvitse huolehtia sen ylläpidosta.

Sähköinen korvaa paperisen osakekirjan

Tulevaisuudessa sähköinen omistajamerkintä korvaa paperisen osakekirjan. Tämän lisäksi osakeluetteloiden tietojen siirto huoneistotietojärjestelmään auttaa kehittämään uusia palveluita. Jatkossa kaikkien on mahdollista saada taloyhtiötä koskevaa tietoa yhdestä paikasta ja

tietoja voidaan välittää eri järjestelmien välillä koneluettavassa muodossa. Siirto on kaksivaiheinen.

Paperittomuuteen siirrytään kaksivaiheisesti

Vaihe 1

Ensin isännöintiyritys huolehtii taloyhtiön osakeluetteloiden siirrot yhtiökohtaisesti. Tämä ei aiheuta toimenpiteitä osakkeenomistajalle.

Vaihe 2

Kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään, jokaisen osakkeenomistajan tulee hakea osakehuoneistonsa omistuksen rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta. Samassa yhteydessä Maanmittauslaitos mitätöi paperisen osakekirjan. Mitätöinti tarkoittaa sitä, että paperinen osakekirja muutetaan sähköiseksi omistajamerkinnäksi.

Osakkaalla on 10 vuotta aikaa muuttaa paperinen osakekirjansa sähköiseen omistajamerkintään, sen jälkeen kun taloyhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään ja Maanmittauslaitoksen ylläpitoon. Mikäli omistuksen rekisteröinnin ja osakekirjan jättää mitätöinnin jättää tekemättä 10 vuoden määräajassa, osakas menettää lain mukaan väliaikaisesti osallistumisoikeuden yhtiökokoukseen.

Jos osakkeenomistaja myy osakkeet ennen kuin 10 vuotta on kulunut, on ostajan hoidettava osakekirjan mitätöinti jo omistuksen rekisteröinnin yhteydessä.

Mikäli osakekirja on pankissa lainan vakuutena, myös pankki voi hakea omistuksen rekisteröintiä osakkeenomistajan puolesta. Tästä kannatta keskustella oman pankin yhteyshenkilön kanssa.

Oma isännöitsijä tiedottaa osakkaita erikseen, kun taloyhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään, ja antaa vielä tarkemmat ohjeet, miten osakkaiden tulee toimia.

Yhteystiedot ajan tasalle

Osakeluettelon siirron yhteydessä taloyhtiön pitää lain mukaan ilmoittaa osakkaiden yhteystiedot ja syntymäajat Maanmittauslaitokselle.

Taloyhtiö saa jatkossa osakkaiden yhteystiedot esimerkiksi yhtiökokouskutsun toimittamiseksi Maanmittauslaitokselta. Tämän takia on erittäin tärkeää, että osakas ilmoittaa mahdolliset yhteystietojensa muutokset myös Maanmittauslaitokselle.

Maanmittauslaitoksen palvelu on maksuton

Turun Isännöintikeskus ei peri taloyhtiöiltä maksua osakeluettelon siirrosta. Ja siirron jälkeenkin taloyhtiö saa Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmästä tietoja hallinnoinnin hoitamista varten maksutta.

Mutta huomioitavaa on, että Maanmittauslaitos perii osakkeenomistajalta rekisteröintimaksun huoneistotietojärjestelmään tehtävistä merkinnöistä. Maksu peritään mm. omistuksen, panttauksen tai rajoituksen rekisteröinnistä. Sen jälkeen, kun osakehuoneistolla on sähköinen omistajamerkintä, osakkeenomistaja saa oman omistuksensa tiedot maksutta Maanmittauslaitokselta.

Ohjelmistotoimittajat, jotka vastaavat järjestelmien välisestä integraatiosta, veloittavat jatkossa järjestelmän ylläpidosta ja tämä kustannus joudutaan veloittamaan taloyhtiöiltä. Uudet taloyhtiöt ovat olleet järjestelmän piirissä jo vuoden 2019 alusta lähtien.

TIETÄÄ
HYVÄ
14
TEKSTI MARI PIRILÄ KUVAT 123RF, MARI PIRILÄ
– osakeluettelot siirretään sähköiseen järjestelmään tämän vuoden loppuun mennessä

Maaliskuun alussa Turun Isännöintikeskuksessa aloitti isännöitsijäharjoittelijana 28-vuotias Jussi Saha. Jussi on aiemmin toiminut sekä myyntitehtävissä että urheilutoimittajana.

”Tein urheilutoimittajan töitä muutaman vuoden, ja jossain vaiheessa huomasin työn olevan ehkä pelkkä harrastus, ja mielekkyys työhön katosi, vaikkakin urheilu ja sen seuraaminen onkin aina lähellä sydäntä. Aloin miettimään, että mikä olisi seuraava askel ja mikä työ tarjoaisi monipuolisuutta ja mielekkyyttä. Näin vastaan tuli isännöintiala”, kertoo Saha.

Tarkemman pohdinnan jälkeen Jussi Saha päätti hakea Turun Isännöintikeskuksen isännöitsijäharjoittelijan paikkaa. Isännöintialan tarjoama monipuolisuus, asiakaslähtöisyys ja erilaisuus tarjosi juuri sitä, mitä hän työltään haluaa.

Saha kouluttautuu työn ohella oppisopimuksella isännöitsijäksi Turun Aikuiskoulutuskeskuksessa. Koulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta. Ennen työn alkua on laadittu työnantajan, oppilaitoksen sekä opiskelijan toimesta työtehtäväkartoitus. Työpaikkaohjaaja on harjoittelijan tukena ja yhdessä he työnantajan kanssa arvioivat työpaikalla tapahtuvaa ammattitaidon kehitystä.

”Lähikoulutuspäivä on kerran kuukaudessa, jossa käydään aina lävitse sen ajan teema. Esimerkiksi nyt toukokuussa on tarkoituksena katsoa isännöitsijän asemaa ja tehtäviä, sekä isännöinnin toimintaympäristöä ja sopimusasioita. Lähikoulutuspäivien tarkoituksena on siis antaa lisätietoa työtehtävistä. Itse oppiminen ja työn sisäistäminen tapahtuu työpaikalla”, kertoo Saha innostuneena.

Isännöinnin ammattitutkinto on arvostettu ammatillinen koulutus, joka sisältää myös oppimista omissa työtehtävissä. Alalla on paljon asioita, joita oppii vain tekemällä ja kokemusta kerryttämällä. Ainoastaan lakikysymykset ovat sellaisia, joita on itse opiskeltava lukemalla.

Tällä hetkellä Jussi toimii apuna päävastuullisille isännöitsijöille, mutta tarkoituksen on siirtää hänelle opintojen edetessä myös ensimmäisiä omia isännöintikohteita. Jussin läsnäolo onkin saanut jo paljon kiitosta kevään kiireiden keskellä painiskelevien isännöitsijöiden keskuudessa.

”Tähän asti työ on jo tarjonnut kaikkea sitä mitä kuvittelinkin. Hakemani työn monipuolisuus on todellakin toteutunut”, hän naurahtaa.

Turun Isännöintikeskuksessa on tänä keväänä aloittanut työnsä myös kolme uutta kirjanpitäjää: Kirsi Kivilaakso-Halinen, Ritva Etsalo sekä Noora Frilander.

Uusina isännöitsijöinä huhtikuussa aloittivat IAT Mikko Mattila ja Minna Rakkolainen

AJANKOHTAISTA
Turun Isännöintikeskuksen uudet kasvot – ”Oppisopimuksella isännöitsijäksi”
15
28-vuotias Jussi Saha on aiemmin toiminut sekä myyntitehtävissä että urheilutoimittajana.

”Jottai tarttis

– näin todettiin Petreliuksenpuiston hallituksessa

MINUN TALOYHTIÖNI
16

tarttis tehrä”

hallituksessa erään syysmyrskyn jälkeen

17
As Oy Petreliuksenpuiston hallituksen kokouksessa on aina huumori läsnä, vaikka pöydällä onkin tärkeä asioita käsiteltävänä. Pöydän ääressä vas. Aarne Tienari, Lasse Lehto, yhtiön isännöitsijä Kimmo Salo, Toni Aalto, Kristian Johansson sekä Rami Jokinen. Hallituksen jäsen Kirsi Ehrlund osallistuu kokoukseen Teamsin kautta. TEKSTI MARI PIRILÄ KUVAT MARI PIRILÄ, TAPANI UUSIKYLÄ

As Oy Petreliuksenpuiston suurhanke

Vuonna 2018 As Oy Petreliuksenpuistossa suoritettiin kuntotutkimus, jonka tuloksia osattiin jo hieman aavistaa. Muutama vuosi ennen tutkimuksen tilausta, kovassa syysmyrkyssä huomattiin, että muutaman talon rakenteista tuli sadevesi sisälle. Eli tutkimustulos oli kaikille selkeä ja turkulaisittain muotoiltuna: ”jottain tarttis tehrä”. Projekti oli aloitettava ennen suurempia vahinkoja.

Onneksi myös taloyhtiön osakkaat ymmärsivät edessä olevat korjaustarpeet.

Näin alkoi julkisivuremontin suunnittelu. Mutta koska vuonna 2017 oli käynnistetty suuri linjasaneeraus, piti seuraavan remontin aloitusta hieman lykätä.

Kun vuonna 2019 linjasaneeraus saatiin kunnialla maaliin, alettiin laatimaan suunnitelmia julkisivun kuntoon laittamisesta. Sitten tuli korona, joka hieman hidasti hanketta. Suunnitelmat pistettiin hautumaan. Vahinkoja estettiin paikkakorjauksilla, mutta jatkuvasti oli pelko, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Virallinen päätös hankkeen toteutussuunnittelun aloittamisesta tehtiin syysyhtiökokouksessa 2021 ja toteutuksesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa joulukuussa 2022.

Nyt, huhtikuussa 2023 ollaan siinä tilanteessa, että ensimmäisten rakennustelineiden pystytys on alkanut. Urakkasopimuksen mukaan remontti on valmis kokonaisuudessaan vasta maaliskuussa 2024, sillä isossa taloyhtiössä 8-kerroksisia asuintaloja on yhteensä kuusi.

Julkisivuhanke käsittää pääpiirteissään päätyjulkisivujen purkutyöt, lämmöneristyksen ja laattaverhoilun, kiinteistöjen parvekesivujen julkisivujen korjauksen ja maalauksen sekä parvekkeiden huoltomaalauksen.

As Oy Petreliuksenpuisto

• 6 asuinrakennusta ja 1 liikehuoneisto

• sijaistee itäisessä Turussa Petreliuksen kaupunginosassa

• asuintalot rakennettu vuosien 1969–1972 aikana

• laaja perinteisellä menetelmällä toteutettu linjasaneeraus vuosien 2017–2019 aikana, jonka yhteydessä lisättiin myös huoneistokohtaiset vesimittarit ja päivitettiin sähköpääkeskukset

• meneillä sekä julkisivusaneeraus että energiaremontti

• isännöitsijä Kimmo Salo, Turun Isännöintikeskus

Julkisivuremontti paisui myös energiaremontiksi

”Lähtökohta remontille oli, että julkisivu tulee laittaa kuntoon. Mutta monta vuotta on puhuttu, että myös maalämpö pitäisi asentaa, ja nyt kun energiahintojen myötä hanke tuli todella ajankohtaiseksi, niin otimme myös sen työn alle”, kertoo As Oy Petreliuksenpuiston hallituksen puheenjohtaja Toni Aalto Energiahankkeen osalta kilpailutus toteutettiin vuonna 2023. Hankkeeseen kuuluu maalämpöjärjestelmän lisäksi myös PILP-järjestelmän asentaminen. PILP-järjestelmä ottaa talteen kertaalleen lämmitetyn poistoilman olemassa olevien ilmanvaihtokanavien kautta huoneistoista ja taloyhtiön yhteistiloista. Talteen otettu energia sitten johdetaan asukkaiden käyttöveden lämmitykseen sekä huoneistojen ja yhtiön yhteistentilojen lämmitykseen. Järjestelmän on tutkitusti todettu myös parantavan kiinteistöjen ilmanlaatua.

Energiahanke toteutetaan samanaikaisesti julkisivuremontin kanssa.

”Ja nyt päästään irti myös ns. monopolitilanteesta, sillä kaukolämpöä ei voi kilpailuttaa mutta sähkön voi”, riemuitsee Toni Aalto. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat yhteensä n. 5,6 miljoonaa.

”Energiahankkeelle on haettu ARA-avustusta, ja mikäli sitä saadaan, niin sen määrä on noin 300 000 €”, tarkentaa As Oy Petreliuksenpuiston isännöitsijä Kimmo Salo

Laskelmien mukaan maalämpö ja sen myötä rakennettava PILP-järjestelmä toisi yhtiölle n. 120 000 € vuotuiset säästöt. Tämä siis tarkoittaisi hoitovastikkeiden alennusta, joka osakkaiden mielestä olisi kyllä ihan tervetullutta. Myös tiedossa oleva tehtyjen remonttien myötä tule-

va asuntojen arvonnousu lohduttaa nousevien kulujen keskellä.

Miten paljon projekti on sitten työllistänyt hallituslaisia?

Viime vuonna hankkeisiin liittyviä kokouksia oli 12 eli vuoden 2022 osalta kokousten määrä tuplaantui. ”Työmäärää on kasvattanut urakkakilpailutukset sekä myös retket, joita teimme pitkin Turkua. Pitihän meidän käydä katsomassa, miten muissa yhtiössä saneeraukset on toteutettu”, kertovat hallituksen jäsenet hymyillen.

Mitä vinkkejä annatte muille yhtiöille, joilla on kenties suunnitteilla vastaavanlaisia projekteja?

”Budjetissa pitää olla pelivaraa. Vaikka olisi nuori yhtiö kyseessä, niin remontteja tulee tulevaisuudessa aina. Joten remontteihin olisi hyvä varautua keräämään varoja vähän ennakkoon”, jo toista remonttia puheenjohtajan virassa toteuttava Aalto vinkkaa.

Myös hallituksen muilla konkareilla, Aarne Tienarilla ja Lasse Lehdolla, on antaa hyviä vinkkejä: ”Hosumalla ei tule hyvää. Suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa, ja hätiköityjä päätöksiä ei kannata tehdä. Nämä huomattiin jo linjasaneerauksen yhteydessä.”

”Ja kun huolella suunnittelee, niin saa aikaan myös säästöjä”, täydentää puheenjohtaja Aalto. Myös isännöitsijän roolia korostetiin. ”Ei tällaista projektia voi toteuttaa ilman osaavaa isännöitsijää. Suurin osa meistä hallituslaisista on työelämässä, joten ei näin isoa hanketta voisi oman työn ohessa hoitaa”, toteaa hallituksen jäsen Kristian Johansson

Mitä seuraavaksi?

”Kyllä se on piharemontin vuoro sitten joskus” hallituksen jäsenet toteavat yhteen ääneen. ”Ja katot täyteen aurinkopaneeleita. Mutta ei mun puheenjohtajakauden aikana”, naurahtaa Aalto.

MINUN TALOYHTIÖNI
Energiahankkeelle on haettu ARA-avustusta, ja mikäli sitä saadaan, niin sen määrä on noin 300 000 € 18
19
As Oy Petreliuksenpuiston ensimmäisten rakennustelineiden pystytys on alkanut huhtikuussa 2023

KESKUSTAN TOIMISTO

Yliopistonkatu 37 B (2. krs)

20100 TURKU

Avoinna:

ma-pe klo 9-16 (kesäaikana 1.6.-31.8. pe klo 9-15)

VARISSUON TOIMISTO

Karvataskunkatu 1

20610 TURKU

Avoinna:

ma-to klo 9-16, pe klo 9-15

Puh. (02) 6517 2150

www.turunisannointikeskus.fi

toimisto@turunisannointikeskus.fi

Kerro mielipiteesi asukaslehti Elinasta! VOITA PATA!

Kerro, mikä juttu kiinnosti eniten ja voit voittaa turkulaisen keittiövälinebrändin HEIROLin tuotepalkinnon (arvo n. 60 €). Voit halutessasi samalla myös vinkata meitä mieluisista juttuaiheista tai antaa muuta palautetta. Mielipiteesi on meille tärkeä!

LAUSTEEN TOIMISTO

Kirjurinkatu 3

20750 TURKU

Avoinna:

ma-to klo 9-12, 13-16, pe klo 9-12, 13-15

Nettilomakkeet

Turun Isännöintikeskuksen nettisivuilta löytyvät lomakkeet esimerkiksi muuttoilmoituksen ja osakkeenomistajan muutostyöilmoituksen tekemiseen tai isännöitsijäntodistuksen tilaamiseen: www.turunisannointikeskus.fi

Kyselyyn voit vastata

osoitteessa: www.turunisannointikeskus.fi/ asukaslehti-elina

Kysely on avoinna 15.8. asti, jonka jälkeen suoritetaan arvonta vastaajien kesken. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Yhteystietoja käytetään ainoastaan tähän arvontaan. Kyselyyn voi vastata myös nimettömänä, mutta silloin ei osallistu arvontaan.

Paahdettu hävikkisosekeitto

Avatessa jääkaapin ovia, kannattaa aina ottaa esille mielikuvitus ja luovuus. Sillä vaikka kaappi näyttää tyhjältä, saa sieltä useimmiten jotain kaavittua ja tehtyä ”nahistuneista jämistä” maistuvaa hävikkiruokaa. Sosekeitto on ehdottomasti paras hävikkiruoka, sillä sitä voi varioida jääkaapin sisällön mukaan, se on maistuva ja ennen kaikkea edullinen!

n. 1 g kasviksia ja juureksia (esim. porkkana, peruna, selleri, parsa- ja kukkakaali, bataatti, purjo, tomaatti)

1 sipuli

2 valkosipulin kynttä

1 l vettä

1 kasvisliemikuutio

2 dl kuohukermaa suolaa ja pippuria (tuorejuustoa jos löytyy kaapista)

• Kuori ja paloittele kasvikset ja juurekset.

• Aseta kasviskuutiot, kuorittu ja pilkottu sipuli ja valkosipuli uunipellille ja paahda 200 asteisessa uunissa n. 15–30 min.

• Keitä vesi kattilassa ja lisää kasvisliemi. Lisää kasvikset ja keitä kunnes ne ovat pehmeät. Soseuta pehmenneet kasvikset sauvasekoittimella joko suoraan kattilassa tai tehosekoittimella.

• Laita kattila takaisin liedelle ja lisää soseen joukkoon kerma. Tarkista keiton koostumus. Jos on liian soseista, lisää nestettä. Jos on liian löysää, tuorejuusto toimii hyvin suurustajana. Maista ja mausta tarvittaessa suolalla ja pippurilla.

• Lämmitä keitto kuumaksi ennen tarjoilua.

• Koristele ennen tarjoilua.

INFO
Leikkaa tämä talteen!
(2 annosta)
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.