02.2011 - Tursejleren

Page 1

Nr. 2 / 2011

tursejleren

ru n y f sic s 21 a side cl e 4 c e t sid ren e r d 22 u k side an v t on f k r ift nde vĂŚr r e k u d s e op Baa els r v d o e e t s st Opl Wa l

ndt

1

side

9


TURSEJLEREN Udgives af Danske Tursejlere ISSN : 1603-3329 - Oplag: 9.000 stk Ansv. i henh. til Presseloven: Leif Nielsen

FORMAND Poul Erik Jakobsen Kærvej 17, 4270 Høng Tlf: 24 85 50 20 · Fax: 58 85 35 40 poulerik@tursejleren.dk

Sekretariatet Danske Tursejlere Odensevej 197 A 5600 Fåborg info@tursejleren.dk www.tursejleren.dk

Spørgsmål vedrørende DT, forsikring, adresseændringer, medlemskab, kontingent, udeblevet medlemsblad skal rettes til sekretariatet.

ANNONCESALG Burchardt Reklamebureau Ndr. Ringgade 74, 4200 Slagelse Tlf: 58 37 05 50 · info@burchardt.as www.burchardt.as

TRYK PE offset A/S Udgivelsesdato for næste nummer Nr. 03/11 - 25. august 2011

TILRETTELÆGGELSE OG LAYOUT FFP Kommunikation · www.ffpkom.dk Tlf: 20 44 12 39 Burchardt Reklamebureau

REDAKTION Redaktør: Frank Flemming Pedersen Søndermarksvej 64, 4200 Slagelse redaktionen@tursejleren.dk Tlf: 20 44 12 39 Sekretariatets åbningstider: Alle hverdage kl. 10.00-13.00 Torsdage kl. 17.00-19.00 Tlf. 70 21 42 42

Forretningsfører Leif Nielsen Mariehønevænget 8 5260 Odense S Tlf. 40 16 30 09 leif@tursejleren.dk DANSKE TURSEJLERE Tilsluttet Søsportens Sikkerhedsråd Søfartsstyrrelsens Fritidsbådsudvalg Søfartsstyrrelsens Uddannelsesudvalg Friluftsrådet samt Komiteen Blå Flag European Boating Association (EBA)

skipperen har ordet Snart stikker vi alle sammen af sted igen. Ud med sejl eller motor for at være alene, møde mennesker. Være i naturen, lære af kulturen. Men husk også at lære af historien, som jo dystert dokumenterer, at der hvert år sker uheld til søs, der har dødelig udgang. Vi må og skal have 100% fokus på sikkerheden, når vi er i og omkring båden. Hvorfor ikke vise at Danske Tursejlere går forrest? Den holdning er jeg sikker på, at man deler i vores mange medlemsklubber, hvor der også arbejdes seriøst med sikkerhed, når vi sejler, og når vi opholder os i havnen. Det fik vi alle et tydelig bevis på, da Danske Tursejlere i februar måned Gruk om vejret holdt konference for medlemsklubberne i Nyborg. Konferencen satte flere emner Når solen smiler – smil igen, på dagsordenen, hvor der samlede sig det er jo dog en gammel ven! stor opmærksomhed om oplægget om det og græder himlen – græd ej, men juridiske ansvar for bestyrelsesmedlemmer, vær glad du ej er trist som den! samt om hvordan vi påvirker udviklingen i vore lystbådehavne? Klubkonferencen har Piet Hein fået ros fra deltagerne, der gerne vil have flere lignende arrangementer. Det arbejde har bestyrelsen i Danske Tursejlere taget på sig, og vi vil hen over sommeren søge kontakt til klubberne, så vi sammen kan udvikle vinterens arrangementer. Sommeren er snart over os, og det er badegæster, speedbåde og vandscootere også. De sidste har gennem årene været en kilde til bekymring for mange sejlere og vandelskere. Naturstyrelsen har sendt et oplæg om forholdene omkring vandscootere i høring. Danske Tursejlere foreslår, at vandscootere sidestilles med speedbåde, hvad angår kompetencekrav, og hvor de må sejle. Vores holdning er, at der skal være plads til alle, der bruger den sunde fornuft. Hav en god sæson, sæt DT’s stander under bagbord saling, pas på hinanden og nyd den altid gode sommer. Poul Erik Jakobsen, formand for Danske Tursejlere

2

s k i p p e r e n h a r ord et


indhold 4

10

22

17 indhold 3 Oplevelser under vandet 4 Skal vi Reparere eller kassere? 6 Flotte besøgstal på bådmesserne 8 kortnyt 9 Klubkonference i dialogens og debattens tegn 10 Turen går friskt gennem Limfjordens vande – del 2 12 Succes for Sejlerforsikring 16 Pas på dieselpest når du tanker 17 Spørg eksperterne – nu på nettet 18 Generalforsamling 19 tag på kursus 20 tursejlershop 21 vindere af forårets medlemskonkurrence 21 stor opskriftskonkurrence 21 Bådebyggere med sans for sjælen 22 Ny vicepræsident i EBA 24 søkrammarked 26 MEDLEMSSERVICE 28 lokale Tursejlertræf 2011 28 Nye klubber i farvandet 29 årets havn 2010: Det er Dyvig, der du´r 32

indhold

3


Tekst / frank flemming pedersen

Tag med på en tur under overfladen

O plevelse r u n der vande t Landskabet under vandet i Danmark er smukt og byder på et særdeles varieret plante- og dyreliv.

D

anmark gemmer på unikke dykkeroplevelser på grund af det særegne plante- og dyreliv, der trives, hvor det salte og ferske vand mødes. Mange dyrearter er i familie med de eksotiske af slagsen, som vi kender fra berømte snorkle- og dykkersteder i udlandet, fortæller havbiolog Søren Larsen.

afsløres kun af et par øjne, der holdes fri af sandet. Hver bundtype i Danmark har sine egne dyr og planter, der er tilpasset forholdene. Og det kan skifte med ganske få meters mellemrum. Derfor er der også så meget at se på i undervandsdanmark, beretter Søren Larsen med entusiasme.

Du behøver ikke tage til Det røde Hav eller til de varme thailandske have for at få en undervandsoplevelse af de store. Danmark kan sagtens være med, når det gælder naturoplevelser under vandet. For havbiologen, naturformidleren og tv-manden Søren Larsen er dette univers mindst lige så interessant som noget andet. Søren arbejder i det våde element og er særdeles fortrolig med søpindsvin, læbefisk, tangnål, og hvad skabningerne her ellers hedder. Bælterne er unikke

– Hvis vi går i vandet i det nordlige Storebælt, vil vi opleve et fantastisk farvespil i sukker- og palmetangplanterne. Vi kan møde muslingebanker og søstjerner, der bevæger sig over havbunden. Alle iklædt deres egen farve spændende fra mørklilla og mørkeblå til rødbrun og orange. Små glasklare roskilderejer gør rejehop og tager flugten. De nedgravede rødspætter

4

Rødspætte i flot kamuflagedragt.

o p l e v e l s e r u n d e r va nd et


Fisken buskhoved lever i lerhuler. Busken på dens hoved ved man ikke hvad bruges til, men flot ser den ud.

Lillebælt og Storebælt er berømt for disse vekslende forhold, idet stenrev, sandbund, mudderbund, ålegræseng og tangskov afløser hinanden. Bælthavet er unikt for her mødes saltvand – fra Nordsøen – med det ferske vand fra Østersøen. Samtidig er Bælterne meget dybe, hvilket er forårsaget af istidens kæmpestore gletsjeres rejse gennem området. Tilsammen giver de specielle vand-, bund- og strømforhold dykkere en enestående mulighed for at studere små og store havdyr. Danske hvaler

De danske have byder faktisk også på meget store dyr som klumpfisk og hajer. Mange sejlere har f.eks. observeret hvaler i form af marsvin på endog meget tæt hold, når de følger båden i leg. Og der er mange af dem. Ikke mindre end 5.000 marsvin er der talt fra Storebæltsbroen og op mod Fyns Hoved. Også ved Fredericia havn kan man se store flokke af marsvin på ivrig jagt efter stimer af tobis og andre småfisk. Der skal dagligt fortæres mellem 3 og 5 kilo fisk af disse småhvaler, så arbejdsdagen er lang.

Nøgensneglen har ikke noget hus, men klarer sig ved at den enten er giftig eller har farver der signalerer giftigt dyr.

Fakta om Søren Larsen Søren har eget firma, der laver naturformidling og populære tv udsendelser – bl.a. i samarbejde med TV2 Fyn – om livet under vandet. Søren Larsen er uddannet havbiolog, har orlov fra stilling på Syddansk Universitetscenter og bor i Kerteminde. Søren har i en årrække været formidlingschef på Fjord og Bæltcentret i Kerteminde. Søren har dykket i mange år og har stor erfaring med at formidle naturoplevelser til både børn og voksne.

– Havlandskabet er mest dramatisk i Bælterne. Når vi kommer længere mod nord eller syd, vil vi opleve en mere harmonisk og bakket havbund, som vi kender det fra det åbne danske landskab. Dog gemmer der sig også overraskelser her. F.eks. er der i det sydlige Lillebælt stejle lerskrænter med en mangfoldighed af pudsigt liv såsom svampe, slangestjerner, savgylte, konksnegle og eremitkrebs. Og er man på jagt efter eksklusivt dyreliv, så er der i Limfjorden ved Årøsund gode muligheder for at se hummer. Vandmiljøet på de kanter er forbedret så meget, at hummeren er vendt tilbage i et antal, som de gamle fiskere på egnen ikke kan huske, hvornår de har set sidst. Der er nok at kigge på, så tag dykkermasken på og se hvilken verden der åbner sig under vandet, opfordrer havbiologen og dykkerentusiasten Søren Larsen.

opl evelser un der van det

5


Tekst / frank flemming pedersen

S k al vi Re pare re e l ler k asse re ? Preben (tv.) og Peter Jensen fra Skjern Elektro har renoveret mange startere og reddet dem fra skrothandleren.

M

ed lidt fingersnilde og omtanke kan defekte motordele og instrumenter få nyt liv, spare dig penge og bevare bådens originale udseende. Hele tre ting mange bådejere sætter pris på. Foråret afslører en del fejl og mangler på båden. Og en hel del forglemmelser og fortrængninger også. Som nu f.eks. denne her med ”starteren”. Egentlig begyndte det, da sæsonen sidste år gik på hæld. Motorens starter havde drillet en del og ville ikke rigtig arbejde. Hverken under trusler eller med små diskrete slag kunne den formås til at gøre, hvad den skulle: sparke liv i motoren. Og så lige pludselig alligevel sprang motoren i gang uden påviselig grund. Det fænomen optrådte nogle gange. Da vi fik båden på land i efteråret, gjorde jeg et par notater om mine oplevelser med starteren og glemte så alt om problemet. Indtil nu altså. For sejlerlivet trækker igen, og jeg stiller mig spørgsmålet, som tusindvis af sejlere landet over har stået med: ”Skal jeg kassere eller reparere?”.

Penge at spare

Jeg sender straks spørgsmålet – og problemet – videre til en fagmand, Peter Jensen, fra Skjern Elektro, der med et roligt overblik svarer:

6

– Der er selvfølgelig en grænse for, hvornår det økonomisk kan betale sig at reparere frem for at købe nyt. Tommelfingerreglen er, at jo støre et emne er, jo større sandsynlighed er der for at spare penge ved en reparation. Faktisk kan meget udstyr og mange instrumenter med fordel repareres. Om fejlen i din starter nu skyldes slidte kul, defekt relæ, defekt kontakt, dårlige ledninger eller kortslutninger, så kan det alt sammen repareres, siger Peter Jensen. Bevare originalen

Skjern Elektro er fra 1952, og Peter og Preben Jensen har drevet firmaet i mere end 25 år. De har mange sejlerkunder, der søger råd og hjælp om reparationer. Ofte får kunderne en god oplevelse, når de får prisniveauet for reparationen serveret. Men der er også andre grunde end økonomiske til at bevare originaldelene. – Mange vil bibeholde originaldelene, fordi der er glæde ved at bevare det originale udseende. Det gælder selvfølgelig især for de synlige dele på båden. De fleste instrumenter kan repareres, og det ser pænt ud, at instrumentbrættet har originale dele og ikke består af uensartede komponenter. I de fleste tilfælde er

S k a l v i R e pa r e r e e l l e r k a s s ere?


originaldelene også med til at holde værdien på båden oppe, siger Preben og Peter Jensen.

og forhøre sig hos fagmanden. Det koster trods alt ikke noget, påpeger de.

Man kan også tilføje sikkerhedsaspektet, for man bør kun skifte til dele med minimum samme standard. Bådens kvalitet, egenskaber og sikkerhed kan ændres markant, hvis en god del udskiftes med en del af ringere kvalitet.

Med snilde og sund fornuft

Smid-væk-kultur

Det er måske ikke overraskende, at fagfolk, der lever af at reparere, gerne vil bevare frem for at smide væk og købe nyt. Men Peter og Preben er helt på det rene med, at en reparation ikke altid er løsningen. Men …

Med lidt fingersnilde kan en ihærdig gør-det-selventusiast sagtens afmontere de defekte dele og sende dem til reparatøren. Og hvis du Googler ordene ”fagmand+båd+reparationer”, så får du 38.500 resultater på 0,25 sekunder. Så er der lidt at vælge blandt. Og så kan den sunde fornuft jo råde derfra. Så har du problemer med generatoren, de hydrauliske pumper, blæsermotorer, oliefyr, ankerspil, bovpropelmotor mv., så står du måske også med spørgsmålet: ”Reparere eller kassere?”.

– Mange mennesker ved ikke, at en defekt komponent kan renoveres. Når de ved det, får de et valg. Og så kan de selv vurdere, hvad de skal gøre. Vores råd er at ringe

Skal den kasseres? Fagfolkene hos Skjern Elektro siger ”nej”, for de kan blive som nye igen.

Skal vi Reparere eller kassere?

7


Tekst / frank flemming pedersen

F l ott e b esøgstal på

b ådm es se rne Der var trængsel på Danske Tursejleres stand og til de mange spændende arrangementer på scenen.

M

ere end 60.000 gæster besøgte bådmesserne i Fredericia og i Bella, hvor også Danske Tursejlere havde travlt med at servicere nye og gamle medlemmer.

Medlemmer mødes

Finanskrisen kradser stadig i bådbranchen, men det til trods så besøgte mere end 60.000 gæster bådmesserne i Fredericia og i Bella. Det må betegnes som en succes. Der blev godt nok ikke langet mange eksklusive yachter i millionklassen ”over disken”, men både blev der solgt. På udstyrssiden var interessen ganske fin, og ikke så få gæster var meget optaget af den fagre nye elektroniske verden til søs.

– Sejlerforsikring, med den gunstige dækning, har ramt plet hos sejlerfolket, og trak mange mennesker til vores stand. Så vi har fået talt med en masse sejlere og fået en hel del nye medlemmer. Danske Tursejleres stand har også ry for at være stedet, hvor gamle medlemmer møder nye medlemmer over en kop kaffe, og dette var også tilfældet i Fredericia og Bella, siger Leif Nielsen.

I det hele taget var DT standen travl på alle messedage. Mange gæster benyttede lejligheden til at komme forbi til en forsikringssnak.

Årets Havn 2010

– Det kunne vi også mærke på vores stand. På begge messer havde vi et knaldgodt tilbud med om køb af en Lommy Blue GPS Tracker, som kan spore stjålent udstyr. Købelysten var stor, fortæller forretningsfører i Danske Tursejlere Leif Nielsen.

Men der var flere tilløbsstykker på bådmesserne. På Fredericia Boat Show kårede Danske Tursejlere Årets Havn 2010, som fortjent blev Dyvig Baadelaug. Journalist Preben Heide overrakte gavecheck og Våbenskjold til en stolt formand for Dyvig Baadelaug, Willy Sahl. Over 200 tilskuere overværede kåringen. Ved Både i Bella havde Danske Tursejlere arrangeret foredrag om Vandvejen til Berlin. Christian Frederiksen og Henning Jensen samlede flere hundrede tilhørere af flere omgange til det spændende foredrag. Vinderne af konkurrencen om Årets Havn 2010

Blandt de medlemmer, der havde indsendt stemme­ kupon var der trukket lod om 2 fine cykler sponsoreret af Palby Marine. Bo Lindegaard fra Palby Marine overrakte en cykel til Erling Rasmussen fra Herning og efterfølgende modtog Wolfgang Bleeck fra Augustenborg sin cykel.

Bo Lindegaard fra Palby Marine (tv.) og formand for Danske Tursejlere Poul Erik Jakobsen (th.) overrækker den fine 1. præmie til Erling Rasmussen.

8

F l ott e b e s ø g s ta l p å b å d me s serne


kortnyt Har du husket at betale dit medlemskontingent?

Ellers er du ikke omfattet af Danske Tursejleres kollektive ansvarsforsikring !

Fald i antal omkomne fritidssejlere

De sidste 11 år er der i gennemsnit omkommet 18 fritidssejlere årligt. Derfor er det glædeligt at kunne konstatere et fald i den kedelige statistik for 2010, hvor blot 10 sejlere er omkommet. Det er selvfølgelig 10 for mange, men altså en god tendens.

På rejse i Danmarks natur

Tag familien med på opdagelse i den danske natur. Rejs fra Skagen til Bornholm – både til fods og virtuelt i naturen. www.danmarksrejsen.dk viser dig vej til 30 enestående naturperler, som er spredt ud over hele landet. Du kan læse om oplevelser i nærheden af naturperlerne og finde forslag til sjove aktiviteter, der kan foregå ude på stedet. Danmark er et skatkammer af enestående naturoplevelser, som kan interessere hele familien. Klik dig rundt på 30 steder, hvor det er oplagt at tage på ferie-, weekend- eller dagstur.

Årets Havn 2011

Hvem skal være Årets Havn 2011? Det er du med til at bestemme. I dette års sidste nummer af Tursejleren bringer vi en stemmeseddel, som du skal bruge til at stemme på din favorithavn. Vi trækker lod blandt alle indsendte forslag, og sætter 2 cykler fra Palby Marine på højkant.

Et af de organer, der har fokus på sikkerheden, er Søsportens Sikkerhedsråd, som ved årsskiftet blev integreret i Center for Søfarende og Fiskere. Danske Tursejlere er med i forretningsudvalget, og er dermed med til at præge indsatsen, der målrettes tur- og fritidssejlere. Rådets formål er, at: n Arbejde for sikkerhed for alle, der benytter de danske farvande til rekreative formål. n Koordinere medlemsorganisationernes indsats for at øge sikkerheden til søs. n Forebygge ulykker til søs. n Rådgive Søfartsstyrelsen om sikkerhed til søs. n Informere om sikkerhed til søs og om rådets aktiviteter.

AF VINDER s TEST 2011 BÅDNyT

TÆNKER DU OGSÅ PÅ SIKKERHEDEN OMBORD? Rocna giver dig den ultimative sikkerhed. Rocna har vundet en mænge test verden over – men den bedste anbefaling på ankerets effektivitet får vi fra de mange tilfredse sejlere:

Classic Fyn Rundt 2011 For tursejlere

Kerteminde Sejlklub indbyder tursejlere til at deltage i Danmarks ældste distancesejlads “Classic Fyn Rundt” 2011. Som tursejler vil du få din helt egen start i ro og fred i god tid før de mere konkurrenceorienterede deltagere. Der er selvfølgelig start på vandet, så du får den helt specielle fornemmelse af spænding, der er forbundet med en stor sejlads.

• “Ankeret graver sig simpelthen hurtigere ned, end vi nogensinde har set”. • “Fantastisk – det graver sig også ned, hvor vi aldrig tidligere har kunnet ankre”. • “Det giver os en stor sikkerhedsfølelse ombord – vi kan jo bare ankre”. Rocna er det mest kontrollerede anker i verden hvad angår; materiale, produktion, tegninger og ikke mindst en holde­ kraft, der er certificeret af RINA som SHHP – Super High Holding Performance.

ROCNA – ROCK SOLID...

Du sejler rundt om Fyn, men må gerne søge havn for natten, skifte besætning, ringe hjem og hvad der ellers er behov for. Der sejles efter søfartsreglerne. Tilmelding på www.fynrundt.dk.

k ortnyt

9


Tekst / Leif Nielsen og Frank Flemming Pedersen

K l ubkonfe re nce i d i alog ens og debattens tegn

Der var mange af Danske Tursejleres medlemsklubber til konferencen, hvor hverdagen i bådklubberne var til debat. DT varsler allerede nu med en ny konference i november.

F

in tilslutning og stor debatlyst har givet Danske Tursejlere vind i sejlene til at arrangere flere aktiviteter sammen med organisationens medlemsklubber. Det var en meget tilfreds formand for Danske Tursejlere, der sidst på eftermiddagen den 19. februar kunne holde sin afsluttende tale til deltagerne på Danske Tursejleres Klubkonference på Hotel Nyborg Strand. Poul Erik Jakobsen kunne se tilbage på en livlig dag med maritime input fra kompetente oplægsholdere. Input der manede til eftertanke og til inspiration for klubbernes og Danske Tursejleres videre arbejde.

muntre og enkle budskab om at udvise sund fornuft som bestyrelsesmedlem faldt i god jord. Direktøren for Søassurancen Ærø – Peter Lund – var på podiet for at sætte fokus på ”Klubbernes forsikringsbehov”, og det afslørede, at der nok sine steder kunne være behov for et ”serviceeftersyn” af forsikringerne. Arkitekt Dan Borgen Hasløv gav en visionært indblik i, hvordan moderne havne- og miljøplanlægning kan foregå. Et aktuelt emne der vil presse sig på rundt omkring i vore havne i de kommende år.

Fine input

Men frem for alt var dagen forløbet i dialogens tegn. Medlemsklubberne under Danske Tursejlere fik udvekslet erfaringer, debatteret sikkerhed, forsikring, miljø og udvikling. Og havde leveret masser af konkrete forslag til yderligere at forbedre samarbejdet mellem Danske Tursejlere og medlemmerne. – Konferencen var den første af sin art i vores historie. Den var blandt andet tænkt som et forsøg på at få en dialog i gang med vores medlemsklubber om, hvordan Danske Tursejlere kan støtte det daglige arbejde i klubberne. Men konferencen var også ment som et forum for erfarings- og meningsudveksling, hvor der kom konkrete problemstillinger på bordet, vi kan gå videre med til relevante myndigheder og organer. Vores medlemsklubber kan være sikre på, at Danske Tursejlere følger sagerne til dørs, siger formand for Danske Tursejlere Poul Erik Jakobsen. Juraen og forsikringen på plads

De mange tilhørere var særdeles lydhøre under dagens indlæg. Særlig opmærksomhed skabte advokat Niels Bo Andersens gennemgang af de juridiske spidsfindigheder om ”Bestyrelsesansvar”. Advokatens

10

K l u b k o n f e r e n c e i d i a l o g e n s o g d e b at t e n s t e gn


Kommunikationen mellem klubberne, medlemmerne og Danske Tursejlere blev præsenteret af Frank Pedersen fra kommunikationsfirmaet FFP Kommunikation som på en levende måde delagtiggjorde tilhørende i sine overvejelser om, hvordan aktuel information og dialog kan være med til at udvikle foreningslivet. Konferencedeltagerne var også ”en tur på havet” personificeret ved Palle Bo Nielsen fra Farvandsvæsenet, som på informativ og betryggende vis præsenterede Farvandsvæsenets vejrsimuleringsmodeller. Konference på vej

– Konferencens to workshops var en fornøjelse at overvære, for det vrimler med ideer og virkelyst i det danske sejlermiljø. Vi kan også se på klubbernes tilbagemeldinger, at der er behov for et forum, hvor udviklingen inden for det maritime foreningsliv tages seriøst. Den opgave har Danske Tursejlere naturligt taget til sig, og vil udvide aktiviteterne med klubberne fremover. Også en ny konference er i støbeskeen og vil blive afholdt lørdag den 19. november 2011, siger Poul Erik Jakobsen.

Der blev lyttet opmærksomt til de mange faglige input på Danske Tursejleres klubkonference.

Ferieoplevelser for hele familien Oplev gågaden i Nykøbing Mors

Gå på opdagelse i de mange butikker, der pryder gågaden i Nykøbing. Der er noget for enhver smag i alle aldre. Oplev bl.a. By-night & live-koncerter 6/7 • 13/7 • 20/7 • 27/7 • 3/8

Skaldyrsfestival den 4. juni 2011

Vær med i en skøn symbiose af kultur, havneboder, fest, musik, sejlads, østers, muslinger, rejer og... Kort sagt, en hel dag med Limfjorden i centrum

Countryfestival den 24. & 25. juni 2011 Nykøbing danner rammen om Blå Fjord Festival, hvor man kan opleve hele 7 orkestre på 2 dage. God musik, god mad, godt selskab...

Nyd livet i Jesperhus Blomsterpark

MORS øen bag havet

Kom helt tæt på alverdens dyr og planter i Nordeuropas største blomsterpark. Der er oplevelser for hele familien. **** Resort - mere end ét besøg værd Fra 1/7 til 13/8 spilles solen ned kl. 21 på havnen i Nykøbing For bestilling af brochurer samt yderligere informa tion Morsø Turistbureau • Havnen 4 • 7900 Nykøbing Mors Tlf. +45 97 72 04 88 • www.visitmors.dk • mt@visitmors.d k

Klubkonferen c e i di alo g en s o g deb at t e n s t e g n

11


Tekst / inga og finn pajbjerg og frank flemming pedersen

Turen går friskt gennem Limfjordens vande 2 2

1

3

4

12

13

5 6 7 8

14

Glyngøre 8

16

I sidste nummer af Tursejleren startede vor es tur med Inga og Finn Pajbjerg gennem den smukke Lim fjord. Vi lagde til på Mors, hvor vi samlede inspiration til finalesej ladsen til Thyborøn. Du kan påmø nstre hér, hvis du vil have en frisk tur gennem Limfjordens vestlige del.

I Glyngøre venter jer stemning og atmosfære. I det lille klubhus er alle velkomne, og der er ofte musik og dans – også på ganske almindelige hverdagsaftner, for stemningen opstår spontant i Glyngøre. Petanque­ 9 15 10 banen ligger bag klubhuset, og fordi folk er så Jegindø imødekommende, så er det ikke nogen sag at få lov Jegindø er synonym med at spille med. Stedet indbyder til vandreture. Gå 11 Sjægtesejlads, der er en levende en tur langs kunstnerstien, hvor I møder et lille del af havnelivet i denne del af kunstværk hver 200 meter. Fortsæt helt ud til Limfjorden. Der sejles kapsejlads skoven, og passér den meget smukkke skovsø. Gå i de hurtige små både hver onsdag nu blot videre og I kommer ned til stranden, som aften. Øens lille museum fortæller I kan følge tilbage til havnen. om fiskeriet på øen, og er absolut et besøg værd, inden Skipperhuset på havnen invaderes for en bid og en dram. Sjægten – fjordfiskernes livsgrundlag 9

Foto: Niels E. Christensen

Sjægten menes at være bragt til Limfjorden fra det sydlige Norge. Den er et klassisk smakkerigget fartøj på mellem 14 og 22 fod, der havde sin storhedstid på fjorden fra 1840’erne og frem til 1920’erne. 1825 markerer på mange måder et vendepunkt i fiskeriet i Limfjorden. Før dette årstal havde fjorden øst for Løgstør en høj saltholdighed og et lukrativt sildefiskeri og mod vest et brakvandsindhav med fisk som helt, aborre og skalle. Men under en voldsom storm i 1825 bryder Vesterhavet gennem Aggertangen, og det salte havvand dræber bestanden af brakvandsfisk og lægger fiskeriet i ruiner. Men en ny bestand af saltvandsfisk etablerer sig i den vestlige del af fjorden, og fiskerne prøver at omstille fiskeriet, grej og metoder til de nye forhold. Introduktionen af sjægten omkring 1840 var et led i denne omstilling. Fra 1840’erne til 1920’erne havde sjægten en funda­ mental betydning for fjordens fiskere. Ofte delte 2 eller 3 familier den samme sjægt som det eneste grundlag for at erhverve føden. At miste en båd var en økonomisk katastrofe, der kunne have følger mange år frem. I 1890’erne kostede en 18 fods sjægt med sejl således 225 kroner. Til sammenligning kostede 80 førsteklasses rødspætter 2 kroner. Kilde: Hjarbæk Sjægtelaugs hjemmeside www.sjaegt.mono.net

12

f r a mor s t i l t h y bo røn


Thisted

10

Venø

er: kultur, hvad sejlerlivet også Venø indrammer fint, doser og til e. Alt sammen i rette ”gastronomi” og hygg s mindste n I opleve i Danmark rette tid. Kulturen ka r været i ha t r, hvor svært de kirke, som illustrere Venø Kro, onomien oplever du på forgangne tider. Gastr ggen får lgelig er et must. Og hy hvor Venøbøffen selvfø med en tte Havnehus sammen du i det nyligt istandsa talte Venø ag. I sine velmagtsdage kop kaffe og hjemmeb der blot 200 tilbage. 500 fastboende, nu er

12

Kan I få en plads inders t i den gamle havn, så er I i læ for al slags vejr. Klubh uset er åbent for gæste sej lere, og sikken en udsigt man har over fjorden. Byen er ikke langt væk, og gågade n er hyggelig. Der friste s med en kop rigtig chokolade i den lille kaffe- og chok oladebutik. Den nye havnefront er flot, og et besøg i restau ranten er at anbefale. Hvis tilb uddet: ”Spis hvad du kan for en pris – og drikkeva rer inkluderet” er aktue lt, så slå til og bestil bord. Eller nyd en absolut lokals pecialitet: ”Danmarks gladeste pølse”, hos Svend Bu rge rfri på havnen. Naturen er et selvstændigt kapitel i Thisted. Tag et langt kig over på den lysende Han Klit. Så ved I, hvorfor egnen er så eft ertragtet.

Der er højt til loftet i Thy

Thy er landet mellem Vesterhavet og Limfjorden, hvor lyset har særlig betydning og magt. De store åbne vidder giver så rigelig plads til vind og vejr, til den friske luft og uspolerede natur. Det særlige lys, der altid hersker i Thy, giver fornemmelse af storhed og uendelighed. Der er højt til loftet i Thy. 11

Struer

Har I lyst til at møde andre sejlere til en hy ggeaften, så er sejlklubben stede t. Der er åbent for gæ stesejlere og mange falder tit for bi. Byen ligger lige ved havnen, og dagligvarerne kan provianteres billigt. Sel v om der er lidt langt til stran den Bremdal, så er de t um agen værd at dyppe sig fra de gode badebroer og beskyttede bassiner til børnene. By ens internationale iko n B&O har en stor plads på musee t, som rummer en spæ ndende og anderledes udstillin g. I kan også slå et sm ut forbi Struer Kajakfabrik og se på de kajakker, som har vundet flest olympisk e guldmedaljer siden 1948. 12 medaljer af det ædle metal, har kajakkern e fra den internationalt anerken dte fabrik hjemført. I uge 37 kommer ”Limfjorden Rundt” forbi, og så my ldrer det med liv, boder og mu sik på havnen. Og hv is I vil se sæler, så er chancen de r på Venøs nordspids, hv is I tager med skonnerten Saga på tur.

fra mo rs til t hyborø n

Thys største by er Thisted. Købstaden er med sine 13.000 indbyggere smukt beliggende direkte ned til fjorden. Bymidten er præget af de mange gamle restaurerede bygninger, som giver en helt speciel stemning. Højt over byen skinner den smukke hvide kirke som et pejlemærke, der kan ses langvejs fra. Byens museum rummer blandt andet mindestuer for de to store berømtheder forfatteren J. P. Jacobsen og Christen Kold, som var drivkraften bag starten af højskoler og friskoler. Naturen i Thy er den store attraktion, og du kan nemt komme til den, uanset om du ønsker at opleve Vesterhavets brusen eller Limfjordens mere stille vande. Naturens mangfoldighed ligger åben for dig på de kilometer lange sandstrande, i de smukke klitlandskaber, plantager, søer, åer, fugle- og naturreservater. Og på din vej møder du egnens kreative mennesker på de utallige gallerier, der fremviser kunsthåndværk i sten, ler, keramik, oliemalerier, sølv, rav og tekstil.

13


13

Vilsund

dt havnen, rked sidst i juli får fyl Det årlige Vilsundma Og så er sundbroen, godt op. der ligger lige ved Vil I på en og rabalder. Kommer der godt med musik med læ. der gode grill-pladser almindelig dag, så er ger der Un g. æfter og guitarklan Bål på stranden, sangh , kan vin voksne med et glas rød steger skumfiduser og også opleves. 15

Lemvig

Hvis I sejler helt ind til Lemvig, så ligger byen lige ned til havnekajen, og her der gode spisesteder. Ma rin aen er hyggelig, og der er ba destrand tæt ved. En spa dseretur langs ”Planetstien” er en oplevelse, og på vej en ligger Museet for religiøs ku nst, der byder på ski ftende og meget spændende udsti llinger.

14

Doverodde

dpladser e frihavn med ca. 100 bå Doverodde Havn er en lill rhistoriske t naturskønne og kultu beliggende smukt i de d til Limfjorden. interessante område ne oplevelses­ ården er opbygget et Omkring Købmandsg siloen er raktion i området. Fra center, som en unik att . Hyggelig t bl.a. ned over havnen der en storslået udsig snak med naturligt kommer i havn, hvor man helt de mange ved e, når man sidder lokale- og gæstesejler verodde . Ved indsejlingen til Do borde og bænke på kajen krænter. de gamle stenalderkysts lægger man mærke til gruppe af øvrigt landets største Doverodde rummer i trum for cen Købmandsgård er gravhøje. Doverodde både bliver hvor man som turist en masse aktiviteter, er det på i sving - som man f.eks. godt underholdt og er så er det i. Og apropos vikinger vikingemarkedet i jun ingeskib med Thor, som er et vik muligt at få en sejltur bygget af lokale folk.

Lemvig fra gammel tid til nutid

Et stenkast fra havnen finder du Lemvig Museum og dermed også adgangen til en del af Lemvigegnens kulturhistorie. Museets mange store og små rum byder på hver sin fortælling om livet på egnen i stort og småt. Du kan stifte bekendtskab med så forskellige scenarier som Henning Gantriis Danmarksberømte tegneserie ”Livets gang i Lidenlund”, og velstående kvægbønder og fattige hedehusmænd, livet på Vestkysten med strandinger og rednings­ væsen, digteren Thøger Larsen, Niels Bjerre, billedhuggeren Torvald Westergaard og kunstnerliv på Bovbjerg. Oplev Lemvigegnens historie fra gammel tid til ny tid

14 14

f r a mor s t i l t h y borøn


16

Thyborøn

e noget orønvejr”, så er der ikk Når det er rigtig ”Thyb på havnen n. Bade i havet, hygge bedre sted at sejle he er og går. mm på bådene, der ko med alle sejlerne, kigge en naturlig man møde her. Fisk er Alle nationaliteter kan og varieret, og udbuddet er stort spise på disse kanter, Fiskedag i r for restauranterne. og det samme gælde ykke, og sst øb e af august er et till Thyborøn i begyndels e bekendte. her møder man mang

Tørfisk – gør det

selv

Her er en lokal speciali tet, som du kan støde på, hvis du færdes i Thyborøn-o mrådet. Tørfisk. De hæ ng er fra tørresnore i haverne og selvfølgelig hos fiskeha nd ler en. Det er ikke svært at lav e sine egne tørfisk, så du skal ikke holde dig tilbage. Her er en måde at gøre det på. • Køb et passende an tal rødspætter eller isin g. Rens dem og salt dem og lad dem ligge natten over. • Næste dag hænges de til tørre f.eks. på tør resnoren. Hæng dem gerne højt for at undgå fluerne, og således at personer på afveje ikke render hovederne ind i dem. • Vær nu tålmodig – gerne 2-3 uger for så bliver de bedst. • Tag fiskene ned og sp is med stor fornøjelse. F.eks. således: • Fiskene koges i let saltet vand 8-10 minu tter, og så serveres de med nye kartofler og persillesov s.

fra mo rs til t hyborø n

Flotte fisk og sære snegle

i Thyborøn

e element, så besøg Har du lyst til mere af det våd fornemt udvalg af de JyllandsAkvariet, hvor du kan se et en og Limfjorden. Og forskellige fisk, der lever i Nordsø i De Røde Barakker, hvis sulten skulle plage, så kig forb dsøen og Thyborøn som ligger blot 300 m fra Nor du se på brugskunst i Kanal. Ved samme lejlighed kan forretningen Mælkebøtten. smut forbi Danmarks Nu du er derude vest på, så slå et oreret med millioner måske mest utrolige hus, der er dek elt mands livsværk, af skaller. Sneglehuset er en enk murværk og møbler og overalt, både ude og inde, er t af muslingeskaller og dækket af sindrige mønstre, skab ramme om Danmarks sneglehuse. Sneglehuset er også keskibe. Sneglene er største udstilling af snegle og flas Flaskeskibene, hvis fra Danmark og resten af verden. ertruffen, stammer håndværksmæssige kvalitet er uov fra perioden 1935 til 1965.

15


Tekst / frank flemming pedersen

S u cces f or S ejlerfo rsikring M

ed mere end 1.000 tegnede forsikringer har Danske Tursejleres Sejlerforsikring allerede markeret sig som sejlernes egen forsikring. Alle medlemmer af Danske Tursejlere har stiftet bekendtskab med Sejlerforsikring, og mange andre sejlere fik lejligheden til det på forårets to bådmesser i Fredericia og Bella Centret. Alle vegne er forsikringen blevet overordentlig godt modtaget. Så godt at forretningsfører Leif Nielsen fra Danske Tursejlere ikke tøver et øjeblik med at erklære sejlernes skræddersyede forsikring ”Sejlerforsikring” for en absolut succes. Tursejleren træffer Leif Nielsen og sekretær Bente Hansen på organisationens sekretariat på en travl hverdag for at høre lidt om den første tid med Sejlerforsikring.

Telefonstorm

– Vi havde en god mavefornemmelse, da vi sammen med Søassurancen Ærø i januar søsatte Sejlerforsikring. Der var ingen tvivl om, at vi kunne tilbyde sejlerne den bedste forsikringsdækning til en yderst konkurrencedygtig pris. Men at vi kom ud i en så kraftig storm, havde vi ikke regnet med, fortæller Leif Nielsen. Den storm han hentyder til, var telefonstormen fra de mange interesserede sejlere. Leif og Bente var konstant på telefonen, som ved optaget blev viderestillet til Søassurancen Ærø, hvor der sad 5 medarbejdere parat til også at besvare opkald om den nye forsikringsaftale. Op mod 400 indringninger på de dage, hvor det var mest hektisk, husker Leif Nielsen og Bente Hansen, som roser medlemmerne for deres store tålmodighed.

Lanceringen af Sejlerforsikring har afstedkommet en telefonstorm på sekretariatet, hvor Bente Hansen og Leif Nielsen har travlt med at betjene nye og gamle medlemmer.

– Vore medlemmer har taget rigtigt godt imod Sejlerforsikring. Specielt de nye sejladsområder, vragfjernelse, skader som følge af defekte søventiler samt rejseafbrydelse er modtaget som meget positive dækninger. At de gratis overnatninger i havnene på Ærø også er et hit, kan naturligvis ikke overraske de sejlere, der allerede har prøvet at gæste Ærø fra søsiden, fortæller Leif Nielsen. Der kommer dagligt accept på forsikringstilbud, så det travle sekretariat når ikke at hvile på laurbærene. Vidste du at n

Sejlerforsikring ANSVAR dækker personskade op til 20 mio. kr. og tingskade med indtil 5 mio. kr.

Attraktive tilbud

n

– Langt de fleste medlemmer er meget positive overfor den nye forsikringsaftale, da vi kan tilbyde nogle yderst fordelagtige præmier på langt de fleste bådtyper. Rigtig mange accepterer vore tilbud med det samme, fortæller Bente Hansen.

Sejlerforsikring KASKO i langt de fleste tilfælde dækker skader på udstyr eller stjålne genstande med et beløb, der svarer til prisen for en tilsvarende ny.

n

Prisen på din Sejlerforsikring KASKO ikke stiger, selv om du får en skade. Det vil sige, at du altid kender størrelsen på din forsikringspræmie, som holder det samme billige niveau.

n

Sejlerforsikring KASKO, som den eneste forsikring i Danmark, dækker, hvis der sker skade som følge af langsom indtrængning af vand fra søventiler og slanger.

Siden lanceringen har sekretariatet udarbejdet over 2.200 tilbud og fået over 1.000 accepter. Der er tegnet nye kaskoforsikringer på både, hvor forsikringssummen svinger fra 25.000 kr. til over 2 mio. kr.

16

S u cces fo r S ejlerfo rs i k r i n g


Pas p å d ie s e l p e s t når du ta n k e r F

ra den 1. juli tilsætter benzinselskaberne biodiesel i al diesel, der tankes på benzinstationer. Biodieslen øger risiko for dieselpest i bådmotorer.

Sådan kan du forebygge dieselpest: n Sørg

Fra 1. juli 2011 blander de danske olieselskaber 7% biodiesel i al diesel til vejtransport. Der er ikke biodiesel i den diesel, du tanker på havnen, og som er beregnet til bådmotorer. Men tanker du på en benzinstation via dunke, så skal du være opmærksom på, at diesel tilsat biodiesel øger risikoen for såkaldt dieselpest. Det betyder, at kommer der vand i tanken, kan der dannes kager af bakterier og affaldsstoffer. Det kan i værste fald tilstoppe brændstoffiltrene og forårsage motorstop. Biodiesel fremstilles af planteolie og fedt fra slagteri­ affald. Begge typer produceres blandt andet i Danmark. Biodieslen overholder bilfabrikanternes krav og EU’s kriterier for bæredygtighed. Ved at benytte den nye biodiesel reduceres CO2 udslippet i Danmark med mindst 200.000 ton om året.

for at brændstofdækslet er tæt, så der ikke trænger vand ind i tanken. n Afskærm eventuelt med en paraply, hvis det er nødvendigt at tanke i regnvejr. n Tank ikke ”gammel” diesel, som har været opbevaret længe i eksempelvis dunke eller tønder. n Tøm bådens tank inden overvintring. n Tjek tanken for kondensvand inden ibrugtagning. n Dræn tanken og kontroller filtre med jævne mellemrum. n Anvend altid rene dunke, når der tankes fra dunke. Læs mere på www.eof.dk

Brandsikring FIRETRACE til motorrum, oliefyr m.m. Dania Brand & Miljøteknik Tlf. +45 5616 9100 www.firetrace.dk

Pas på diesel pest n år du tan ker

17


spørg eksperterne MOTORDOKTOREN ALAN CHRISTIANSEN Spørg Allan om hvordan du tackler problemer med motoren eller andre mekaniske dele på båden. Du kan ringe til Alan på tlf. 60 87 77 91 mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 eller sende en mail til info@tursejleren.dk.

BÅDKONSULENTEN CARSTEN LUND Carsten giver svar på spørgsmål i forbindelse med bådkøb. Send dit spørgsmål til info@ tursejleren.dk. Carsten kan hjælpe med syns- og vurderingsarbejdet, når du køber båd. For DT’s medlemmer koster det 525,- kr i timen + moms + kørsel. Carsten Lund kan kontaktes på tlf. 40 57 27 27 eller ved at sende en mail til ship.consult@mail.dk.

Ny brevkasse El om bord Spørg Tursejleren om El om bord. Vi har indgået aftale med Kyster Marine ved Jens Kyster, som samtidig er aktiv sejler og formand for Bogense Sejlklub. Så har du spørgsmål om elektronikken ombord, radar, søkortplotter, VHF radio etc., er du velkommen til at skrive til info@tursejleren.dk.

Tinas Tips & Tricks Sejlerlivet er rigt på praktiske opgaver og udfordringer, der tit kræver et godt råd. Har du et godt råd, et tips eller et tricks så send det til tina@tursejleren.dk. Måske er det lige det tips, dine sejlerkolleger venter på. For en ordens skyld gør vi lige opmærksom på, at det er på eget ansvar at følge rådene.

En kur mod rur

Vi kender alle til problemet med masser af rur på skruen når vi tager båden på land om efteråret. Mange har forsøgt med forskellige kemikalier og saltsyre m.v. Alt sammen noget, der ikke er helt ufarligt i anvendelse og heller ikke godt for miljøet. Tursejleren har hørt et godt husråd på havnen og iler med at give det videre. Smør skruen ind i et godt lag silikonefedt – af typen Molykote 33, som er produceret af firmaet Dow Corning. Fedtet er mere eller mindre vandfast, idet det er udviklet til permanent smøring af langsomt roterende mekanik. Efter sigende skulle skruerne være fri for rur, når båden kom på land om efteråret.

18

Rengøring af hynder (Nappa/ Kunstlæder)

Tørres af med en fugtig klud påført opvaskemiddel. Særlig snavs kan fjernes ved brug af Maxi3 eller et andet alkalisk rengøringsmiddel.

Vores eksper tpanel holder flytted ag og vil fremover optræde på vores hjemm eside:

www.tursejl

eren.dk Fra tid til and en vil vi brin ge det kyndige panels gode råd, tips og tr icks videre i Tursejleren

Opbevaring af solbriller

Man tager nogle klemmer og limer den ene side på en flade, hvor man vil have sine solbriller opbevaret. Så kan man åbne klemmen og sætte sine solbriller fast.

s p ø r g e k s p erterne


g e neralfor s amli n g Den ny bestyrelse (fv.): Villy Johansen, Poul Erik Jakobsen (formand), Skipper Gormsen, Erik Holm Johansen, Tina Meier og Stig Førsting. På billedet mangler Henning Jensen.

Danske Tursejlere afholdt ordinær generalforsamling den 30. april 2011 på Hotel Nyborg Strand.

Formandens beretning og årsregnskabet for 2010 Rabat med tRackeR Bestyrelsen havde fore­ blev godkendt medGPS applaus. Har du installeret godkendt GPS Tracker slået uændret kontingentenfor 2012, hvilket blevi din posi­ båd, så får du rabat på din præmie på Sejlerforerbåde, tivt modtaget af de fremmødte medlemmer. Efter sikring KASKO. orbåde og generalforsamlingen sammensættes bestyrelsen af ringen er og selvfølgelig Poul Erik Jakobsen (formand), Erik Holm Johansen, teGn familienS øvRiGe foRSikRinGeR Gennem Villy Tina Meier, Skipper Gormsen, Henning Jensen, danSke tuRSejleRe Johansen og Stig Førsting. Som suppleanter valgtes Vi kan også tilbyde familiens øvrige forsikringer n du tilvælge Michael Rongsted og Christian Frederiksen. gennem Danske Tursejlere.

hov.

Vær godt forsikret – det betaler sig. Ønsker du tilbud på dine øvrige forsikringer, udfylder du blot svarkuponen på vores hjemmeside www.sejlerforsikring.dk

løb. s båden har

kes i hele

løb. s båden har

ærværk, hvis

ORE T O M R E LD O os på telefon 70 21 42 42. H

R

VI

Har du installeret en godkendt GPShvilke Tracker i din Du kan få meget mere at vide om, fordebåd, så får du rabat på din præmie på Sejlerforle du får, når du tegner en Sejlerforsikring. Kig sikring KASKO. ind på www.sejlerforsikring. dk eller kontakte teGn familienS øvRiGe foRSikRinGeR Gennem danSke dansketuRSejleRe tursejlere

● ● ● ● ● ●

Autoelektro - Diesel Bil- og bådvarmer Elektriske maskiner El- og luftværktøj El-motorer og gear Diverse pumper

Odensevej Vi kan også197A tilbyde familiens øvrige forsikringer 5600 Faaborg gennem Danske Tursejlere. Tlf +45 70 21 42 42 Fax +45 62 60 24 51 Saml dine forsikringer og få et rigtigt godt tilinfo@tursejleren.dk bud via vore samarbejdspartnere. www.sejlerforsikring.dk www.tursejleren.dk Vær godt forsikret – det betaler sig. Åbningstider: Ønsker du tilbud på dine øvrige forsikringer, Mandag til fredag kl. 10.00-13.00 udfylder du blot svarkuponen på vores Samt torsdag kl. 17.00-19.00 hjemmeside www.sejlerforsikring.dk

www.skjern-elektro.dk

Eller du kan ringe til vort sekretariat på telefon 70 21 42 42, så sørger vi for resten. generalforsam li n g vil du vide meRe?

FFP Kommunikation · www.burchardt.as

l1

Rabat med GPS tRackeR vil du vide meRe?

IG

Eller du kan ringe til vort sekretariat på telefon 70 21 42 42, så sørger vi for resten.

ærværk, hvis

nl du tilvælge 3 hov. kes i hele

Bedst til prisen – året rundt

ANG

kes i hele

erbåde, orbåde og l2 ringen er og selvfølgelig ersoner

Sejlerforsikring

Saml dine forsikringer og få et rigtigt godt tilbud via vore samarbejdspartnere.

l1

Sejlerforsikring Sejlerforsikring Bedst til prisen – året rundt 19


tag på kursus K u r s u s i P i ge s e j l ads Formål: At gøre deltagerne fortrolige med hvordan båden sejles og reagerer i forskellige situationer. Forudsætning: Du skal have et elementært kendskab til sejlads. Undervisere: Stig Førsting i Ishøj og Kaare Black i Kolding. Begge undervisere har mange års erfaring i tursejlads. Undervisningen omfatter følgende elementer: n Gennemgang af båden og dens udstyr n Sejlads med motor og med sejl n Hvordan lægger vi fra, og hvordan lægger vi til? n Hvad skal vi tjekke, inden vi sejler ud af havnen? n Hvad gør vi i en kritisk situation? n Mand over bord manøvre n Gennemgang af bådens sikkerhedsudstyr n Hvordan ”læser” vi vind og strøm?

Tilmelding til kurset sker

Kurset afholdes på følgende steder: n Lørdag den 04.06.2011 og søndag den 05.06.2011 i Ishøj (Søhesten – Ishøj Havn) n Lørdag den 18.06.2011 og søndag den 19.06.2011 i Kolding (Kolding Sejlklub)

til sekretariat et på telefon 70 21 42 42 senest 3 uger før kursets afvikling.

Begge dage starter vi kl. 09.00 og slutter kl. 17.00. Der serveres passende forplejning om bord i løbet af kurset.

Pris: Kurset koster kr. 1.500,00 pr. deltager, som omfatter udgift til forplejning, leje af båd, forsikring samt undervisningen. Max. 4 deltagere pr. hold. Husk du skal medbringe din egen redningsvest.

Simrads NS serie vokser a touch simpler NSE

NSO

NSS

Sport

Feature-pakket, multifunktionsskærm NSS Sport  3 modeller: NSS7, NSS8 og NSS12, med indbygget GPS antenne  NSS7 og NSS8 har indbygget BSM1 ekkolod modul som standard  Touchscreen - TOUCH SENSIBLE TM teknologi  Drejeknap til hurtig betjening, fx zooming på søkort  Inklusiv Navionics Silver elektroniske søkort  Netværkskompatibel  Både pris- og pladseffektiv - leveringsklar i maj 2011 Navico GmbH Office DK, Østre Allé 6, 9530 Støvring Tlf. 4344 4900 Læs mere på www.simrad-yachting.dk TursejlerAnnonce_180x134_26-04-2011.indd 1

20

26-04-2011 17:27:45

ta g p å k ursus


tursejlershop

Kontakt sekretariatet på telefon 70 21 42 42 eller på mail: info@tursejleren.dk Husk at oplyse medlemsnummer

SALG AF SØKORT

Husk nødvendigheden af at have opdaterede søkort ombord i din båd. Husk at ”papirkortene” ledsages af en CD-rom, som du kan installere på din computer. Kortene er stadigvæk fra ”Nautische Veröffentlichungen” - NV. GPS Tracker – Danske Tursejlere Lommy Blue

Danske Tursejlere Lommy Blue er designet, udviklet og produceret i Danmark. Et stærkt tilbud som holder øje med dine ejendele døgnet rundt. Har du monteret en Lommy Blue i din båd, får du rabat på din Sejlerforsikring KASKO. Lommy Blue kan spare dig for ærgelser og for penge. Pris uden stænktæt boks: 1695,- kr, med stænktæt boks: 1995,- kr. Længde og bredde er ca. som et dankort. (Længde = 88 mm, Bredde = 57 mm, Højde = 14 mm, Vægt = 66 g). GPS antenne indbygget, GSM antenne indbygget, Strømforsyning 10-60Vdc indbygget, 900mAh batteri indbygget.

Vindere

af forårets medlemskonkurrence I Tursejleren nummer 1 præsenterede vi forårets store medlemskonkurrence, hvor alle der modtog tilbud på Sejlerforsikring KASKO i løbet af januar kvartal 2011 automatisk deltog i lodtrækningen om fine gevinster. Følgende vindere er udtrukket: 1. Præmie: Quicksilver gummibåd incl. elektrisk påhængsmotor Bent Moss, Juelsminde 2. Præmie: GPS tracker/tyverialarm Sky/Eye Ove Larsen, København K 3. Præmie: GPS tracker/tyverialarm Sky/Eye Svend Erik Poulsen, Hirtshals Bent Moss vandt en Quicksilver gummibåd incl. elektrisk påhængsmotor

Vinderne har fået direkte besked.

Stor

opskriftskonkurrence Indsend din bedste opskrift på lækker sejlermad og deltag i lodtrækningen om en attraktiv Coop grill sponsoreret af Palby Marine. Din opskrift på lækker sejlermad kan være en varm ret tilberedt i kabyssen, på grillen eller over åben ild eller en lækker frokostret eller et godt stykke smørrebrød. Det kan også være en spændende ret, hvor sejlerbørnene har deltaget i kokkeriet.

Indsend dine opskriftsforsl ag til info@tursejle ren.dk og vedlæg gern e et billede af det færdige re sultat. Du ka n også indsende din opskrift og billede pr brev til vores sekretariat på adressen Danske Turs ejlere Odensevej 19 7A, 5600 Fåborg .

Alle forslag vil blive bedømt af vort faglige opskriftspanel, og Danske Tursejlere forbeholder sig ret til at anvende de indsendte opskrifter senere.

21


Tekst / frank flemming pedersen

B å debygge re m e d s a n s for sj æl e n W

alsted Baadeværft på Thurø lægger lige dele respekt for kundens ønsker, håndværket og bådens sjæl i arbejdet. Sådan har det været siden starten i 1949. Midt i det maritime sydfynske smørhul – hvis man kan udtrykke det sådan – ligger Walsted Baadeværft, og det har det gjort siden Aage Walsted i en alder af 27 år grundlagde værftet i årene efter 2. verdenskrig. Med to ansatte og et repertoire bestående af Juniorbåde og joller som fundament udvidede Walsted efterhånden sortimentet til også at omfatte Drager og 5 meter. Siden er det gået slag i slag og et kig på konstruktionslisten viser, at Thurøværftet har bygget flere hundrede både og foretaget et hav af renoveringer og reparationer. Fokus ligger i disse år hovedsageligt på servicering og reparationer på alle typer både. Alt fra huller i skroget, grundstødningsskader, brækkede master og selvfølgelig vedligeholdesesopgaver i forbindelse med slidtage samt forsikringsskader er opgaver, der fylder godt i ordrebogen. Store og rigtig mange mindre både bliver serviceret af Walsted. Fra toldkrydser og smuglerskib til flugtbåd. Lars Brædstrup og kollegerne på Walsted Baadeværft lærer mange skibe og deres skæbne at kende.

– Vi har bådebyggere og snedkere ansat, og vi har eget smede- og montørværksted, der tager sig af motorreparationer, tekniske installationer samt fremstilling af individuelle beslag til dæk og rig. Så vi udfører alt inden for faget, uanset om projekterne er store eller små, fortæller driftsleder Lars Bræstrup fra Walsted Baadeværft. Servicecenter for Skandinavien

Også i den store verden har man fået øje på Walsted Baadeværft, som har en aftale med Grand Banks Yachts om at være serviceværft for Skandinavien. De Malaysisk byggede Grand Banks Yachts transporteres til Thurø, hvor det danske værft foretager eventuelle ombygninger, som kunderne ønsker, klargør dem og i øvrigt servicerer dem løbende. Kunden og kemien

At yde kunderne en god og professionel service er selvfølgelig vigtig for alle, der driver virksomhed. For et bådeværft er det særdeles vigtigt, at man forstår sig på kundens ønsker og drømme. For nogle mennesker har båden blot en brugsværdi. For andre er båden som et levende væsen – en livsledsager. – En båd har jo sjæl, som Lars Brædstrup udtrykker det. – Uanset om vi er i gang med en nybygning, renovering eller en reparation, gælder det om at lytte til kunden og forstå, hvad kunden vil have. Sammen finder vi løsningen. De allerfleste af vores kunder vil gerne være med i den proces og faktisk vil en del også gerne være med til at udføre arbejdet. Det er der også mulighed for hos Walsted.

Thurø er kult

Walsteds produktion af egne både begrænser sig til ”Thurø 33”, som havde sin storhedsperiode i 1970´erne og 1980´erne, men nu er gået ud af produktion. Men stadig kommer der ”Thurø 33ere” forbi og får en overhaling. Faktisk har båden fået kultstatus i sejlerkredse. I sommerens løb bliver der afholdt træf for bådtypen, og det skal nok trække et par nostalgiske følelser frem hos folkene på Walsted Baadeværft.

22

B å d e b y g g e r e me d s a n s fo r s j æl en


Både med sjæl og historie Walsted Baadeværft har gennem årerne restaureret og ombygget klassiske både fra hele verden, og nogle af de både vender tilbage til værftet for igen at blive renoveret. Således også det tyske skib fra 1870, som Walsted renoverede for år tilbage. Oprindeligt bygget som toldkrydser og senere anvendt som smuglerbåd. I sandhed et skib der har set verden fra begge sider. 8. november 1938 satte skibet kurs mod Sverige med sine tyske ejere, som dermed med nød og næppe undgik rædslerne under Krystalnatten den 9. november 1938. Alle både har en sjæl og en historie.

Driftsleder Lars Brædstrup på den nybyggede bådebro, som giver kunderne en let adgang til værftet med de stolte håndværkstraditioner.

B ådebyggere m ed sa n s fo r sjæ len

23


Tekst / leif nielsen og frank flemming pedersen

Ny vice pr æ s id e n t i EBA European Boating Association samlet om at koordinere europæiske sejleremner.

y Vicepræsident i European Boating Association men stadig samme europæiske forvirring om den farvede diesels skæbne.

N

med afgiften for lastbiler på autobanerne. Heldigvis – mener Danske Tursejlere – er dette emne dog kun til diskussion p.t.

European Boating Association (EBA) holdt forårsmøde den 8.- 10. april i Palma på Mallorca, hvor Danske Tursejlere var repræsenteret ved formand Poul Erik Jakobsen og Leif Nielsen. Det er anden gang at Palma, og de spanske sejlerorganisationer er vært for EBA, der på mødet fik ny vice præsident, idet Guy Toye fra England ønskede at stoppe grundet alder. Guy har været specialisten og drivkraften omkring arbejdet med de europæiske indre vandveje, så det var vigtigt, at få en kompetent efterfølger. Danske Tursejlere havde indstillet Dieter Haendel fra Tyskland, som efterfølgende også blev valgt.

I Tyskland er der udført forsøg med automatisk vask af bådens bund maskinelt og via dykkere. I Danmark vil der blive lavet forsøg med ultraslydsrengøring af bunden. Tursejleren omtaler disse forsøg, når der er relevant nyt.

Dieter Haendel er også formand for arbejdsgruppen om havnesikkerhed, hvor også DTs Poul Erik Jakobsen er med. Dieter Haendel bemyndigede Danske Tursejleres Leif Nielsen til at søge samarbejde med Friluftsrådets Internationale Blå Flag og forsøge at koordinere en europæisk indsats. Tåget dieseldiskussion

Et yndet diskussionspunkt var igen den farvede diesel. Der hersker fortsat nogen forvirring og ikke en ensartet logisk holdning mellem de enkelte lande, der er repræsenteret i EBA. Anstødsstenen er, at de europæiske lande har forskellige afgiftssatser på den farvede diesel, hvilket giver varierede – og uklare – regler for, om fritidssejlerne må udføre den farvede diesel. I Frankring overvejer man at lukke 200 km kanaler. I Tyskland overvejer myndighederne at indføre en afgift for benyttelse af de indre tyske vandvejer i lighed

24

Lystbådehavne Sydvestsjælland har nogle af Danmarks flotteste lystbådehavne, hvor Korsør, en moderne marina med 450 pladser, ligger smukt ved Storebæltsbroen. Skælskørområdet har en række lystbådehavne, alle med charmerende havnemiljø. Øerne Agersø og Omø har begge hyggelige lystbådehavne og er oplagte stoppesteder på en fredfyldt ferie. I sæsonen har Korsør og Skælskør flere arrangementer i forbindelse med kapsejladser. Blandt andet sommerens store fest i Korsør, hvor stribevis af oplevelser med maritimt islæt præger byen. Svinger man fra landevejen mellem Næstved og Skælskør, ender vejen i det gamle fiskerleje, Bisserup, i dag et blandet samfund, der består af de oprindelige fiskerfamilier og tilflytterne. Agersø er et roligt og uspoleret øsamfund med en spændende natur. Omø er stedet, hvor du selv bestemmer tempoet, hvor den skønneste natur venter lige uden for døren?

Mad med udsigt

Det er altid dejligt at nyde sin mad, imens man kigger på havet. Sydvestsjælland har en del restauranter og caféer med udsigt til havn, hav og horisont f.eks. Agersø Kro, Hos Morfar på Omø, Lodskroen og Fiskebaren i Bisserup, Solsikken i Skælskør, restaurant Lystbådehavnen og Café Bæltstedet samt Fiskehuset v/Broen i Korsør.

n y v i c e p r æ s i d e n t i EB A


Med Mini-C kan du foretage dig følgende: EGC

E-mail

Distress

Skyfile C

GPS

Tracking

Locpoint

Tyverisikring Danmarks billigste web-shop WWW.SIRIUS-AALBORG.DK 25


søkrammarked Både sælges: 2721611: Luna 26 motorbåd årgang 1977. Ny 42hk Solé motor, aksel, propel og instrumenter. GPSA, Ekkolod, VHF, kompas. Nyt toilet, ny kaleche. Bådvogn mm. Kr. 198.000, F. Henriksen, Skjern Tlf. 97 36 22 06 E-mail: ma-fh@privat.dk 2731611: Bianca 28 årg. 1978. Velholdt og søstærk sejlbåd med meget udstyr, og en god sejlgarderobe samt 8 hk driftsikker indenbords dieselmotor. God indretning m/5 sovepladser, søtoilet, håndvask, gasapparat m/2 blus. Meget udstyr, kortplotter, log, ekkolod, selvstyrer, kompas m.m. Båden henstår på Brejning havn for besigtigelse og er klargjort til søsætning. Pris kr. 85.0000, Bent Nissen, 7080 Børkop Tlf. 24 25 72 53 E-mail: b.nissen@gsaf.dk 2681411: Myra 21 motorsnekke. God og velsejlende motorbåd fra 1974, med nyere ferskvandskølet 20 hk Bukh diesel fra 2002. Meget søstærk og velegnet til lystfiskeri og tursejlads. Stort cockpit, kahyt med 2-3 køjer og søtoilet. Sælges billigt m. forsk. udstyr pga. bortrejse. Beliggende ved Amerikakaj i Sdr. Frihavn, København. Pris kr. 50.000.  Lars Halkjær Tlf. 35 38 93 34 E-mail: larshalkjaer@mail.tele.dk 2691411: LM 27 årg. 77 med ny 38 hk Beta/ kubota motor ny skrue - aksel - centaflex kobling - nye bronze gennemføringer samt ventiler kr. 189.000,00.  Klaus Hansen, Vordingborg Tlf. 61 22 19 47 E-mail: khh@post.tele.dk 2571311: 31 fods Sejlkutter, årg. 1913. Meget velsejlende sejlbåd med smukke linjer. L 9,25 m, B 2,35 m, D 1,5 m. Fyr på eg, mahognicockpit og kahyt, 7 hk Vire benzin indenbords motor. I 1979 blev skroget belagt med glasfiber, på Nyborg Bådeværft. Udstyr: El lænsepumpe, ekkolod, log, kompas, storsejl, forsejl, bomtelt, samt ældre bådvogn. En båd der med få midler kan bringes i fin stand igen. Står i Struer. Pris kr. 20.000.  A. Christensen, Holstebro Tlf.20 97 68 78 E-mail: ac@pc.dk 2581311: Drago 22 Fiesta- Targa 2008, 3,0L, 135 HK in/out. Meget udstyr, som ny. Få timer + Boogi trailer. 2008 kr. 348.000.- Nu kr. 288.000, M. Andersen, Kolding Tlf. 24 83 23 56 E-mail: abclassic@stofanet.dk 2591311: Marex 24 Suncab. Meget fin stand (billeder kan tilsendes ved at oplyse

26

mail på GUL og GRATIS- hvor der også kan læses en nærmere beskrivelse af båden.  LP Jensen, Tjæreborg Tlf. 26 44 76 50 E-mail: balsbyvej@hotmail.com 2601311: MAXI 84 årg.1979 nr. 347 Volvo Penta MDA7A 15 HK, m. ferskvandskøling, Furlex rulleforsta, genua årg. 2009, storsejl årg ? spilerbom, Garmin kortplotter 292, ekkolod/log, VHF m. DSC, teak i cockpit, Lagun cockpitbord, sprayhood og kaleche årg. 2009, windbreak, extra nedgangsluger m. plexiglas og net, stævnstige, 220V landstrøm, radio, trykvand, oliefyr, toilet m. holdingtank, kølebox m. kompresser, batterilader,3 batterier, galvaniseret, bådstativ, div. Redningskrans, tovværk, fender,ildslukker, anker m.m. båden står på land for salg. Pris kr. 130.000, JH Nielsen Tlf. 86436186 E-mail: jorgkirs@elromail.dk 2541211: Banner 28 motorbåd m.ac.årg.75.85hk Ford diesel ferskvandskølet meget velholdt og velsejlende. Alt i udstyr pris kr. 165.000.  K. Jørgensen, Rødovre Tlf. 44 91 94 75 E-mail: birgitogkent@hotmail.com 2521111: Westkap 20 fod i glasfiber. 20 HK indenbordsmotor Bukh diesel. To sovepladser. Der medfølger GPS, VHF, log-lod. Specielbygget bådvogn med følger. Pris: 65.000 kr.  A. Olsen, Vordingborg Tlf. 30 27 57 61 E-mail: gitteolsen4@gmail.com 2531111: NORDSHIP 35DS/2000. Sejlbåd m/dæksalon. Utrolig velholdt. Nyd udsigten 360 gr. rundt fra sofaen. Volvo MD/2040, 3bl.foldepropel, alt udstyr. Mindre båd tages i bytte. Pris 1.150.000,00.  Benny Schuler Tlf. 51 92 88 75 E-mail: benny@bedo.dk 2501011: LM26 motorsejler årg.82 sme 24hk Buch diesel årg.2000 sejlbådsdrev ny membran apt med forkahyt, rulleforsejl, GPS, VHF, ovn, kølebox, nyt toilet, nye pumper, stativ pressenning, redningsflåde, 2 foldecykler masser af udstyr. Båden står i Horsens pris 210.000 kr.  K. Nielsen Tlf. 21740155 E-mail: Knudnielsendanmark@yahoo.dk 2470911: Meget velsejlende og sødygtig båd. Let at håndtere. Alle fald er ført til cockpit. En Furlex Rullegenua 2004. Ny kaleche, sprayhood og lazyjack 2009 samt forluge Vetus 2009. GPS Navman Tracker 5500. Flag. Anker. Bådshage.

Fendere. Fortøjninger. Redningskrans. 220v el stik. 2 styk batterier. Kompas. Toilet 2006. Brandslukker. Vinterstativ. Yanmar 13hk diesel motor fra 1986. Selvstyrer Raymarine ST1000+. Origo komfur (sprit). VHF radio. Autoradio med cd-afspiller.  F. Vestergaaard, Hvide Sande Tlf. 21 49 73 12 E-mail: finnbv@mail.dk 2480911: Passat 26 sejlbåd. Meget velholdt sejlbåd til familie- eller senior-sejlads, årgang 1980. 8 HK Yanmar diesel indenbords. Alt i sejl og udstyr, 4 køjer, køkken, toilet, nyt sprayhood, gps, vinterstativ. Pris 87.000 kr.  A. Nielsen, Fredrikshavn Tlf. 20 46 33 08 2420811: SVEA KRYDSER årg.1976. L11,04xB2,44D1,5m. 5 køjer, Nanni 21hk, kørt ca.50 timer. Båden gennemrenoveret over de sidste 12år. Mylarstorsejl, rullegenua, lazy-jack. Smuk og klassisk Laurinskærgårdskrydser. Vinterpris kr. 282.000, G. Krohn, Rungsted Kyst Tlf. 45 76 72 20 E-mail: innovamed@mail.dk 2430811: Parant 25 motorsejler med finnekøl,VP. 23 hk,5 sovepladser pantry dinette arangement, rullegenua, lazypack med gennemgående sejlpinde stort cocpit gps, selvstyrer, og meget andet udstyr, sejler rigtigt godt, men er ingen racerbåd, men sikker og stabil i al slags vejr. Kr. 105.000,- (normalpris kr. 150.000,-). Ligger i Kastrup havn.  H. Juhl, Føllenslev Tlf. 32 58 30 24 E-mail: henning@juhl.us 2440811: RAMIN 785 byggeår 1987 søsat 1988 5-6 sovepladser - lækker teaktræsaptering - GPS - Ekkolod - VHF - Kompas - & redningsveste - 2 ankre - blyankertov - fendere+div.fortøjninger flammefri kogeplader - 77 HK YANMAR dieselm/turbo. Særdeles i pæn stand 275.000 kr.  B. Huscher, Skælskør Tlf. 58 19 29 46 / Mobil 24 24 09 46 E-mail: huscher@mail.dk 2380711: Beneteau 411, årg 2000, 3kahytter, 2 toiletter & brus, 56hkYanmar ferskvandskølet, 3bladet skrue, selvstyrer, bovpropel & ankerspil betjent fra cocpit, , sprayhood & bimini, rullesejl & spiler, varme, varmt vand, køle/frys, landstrøm & solpanel, ligger på lejet plads i Christianshavns kanal. Pris 795.000  Henrik If, Vedbæk Tlf. 40 19 21 29 E-mail: henrikif@gmail.com 2340611: Bavaria 30. 1986.Sælges grundet ejers alder. 250.000 kr. Volvo Penta 2002 18

s ø k r ammarked


hk. ferskvandskølet. Sælges med alt tilbehør. Oversigt rekvireres her:  J. Hermansen, Greve Tlf. 26 22 90 72 E-mail: cb.2@live.dk. 2350611: Speedbåd Global International Powerboats 14 fod fra 96 med en 50hk Mercuy af ældre dato med el start med trailer u.plade, sejler rigtig godt pæn og velholdt pris 27.000 kr.  F. Pedersen, Hasselager Tlf. 22974501 E-mail: frank.pedersen7@gmail.com 2330511: Uttern 690, årgang 81 med Volvo Penta 140 hk indenbordsmotor, sælges for kr. 78.000. Soveplads til 5 pers. og masser af udstyr, bådplads betalt for 2011 samt masser af ekstraudstyr. Ring for mere info og besigtigelse.  Klaus Thastum, Kolding Tlf. 23 81 10 51 E-mail: thastum@stofanet.dk 1973910: LM27, årg. 1979, m/nyrenoveret 20hk Bukh diesel, ferskvandskølet. Ny sommer og vinterkaleche årg. 2008. Båden er udstyret med en ekstra køl, som giver båden ekstra gode sejlegenskaber. En flot og velsejlende familiebåd, som skal ses. Pris kr. 215.000, Carl Chr. Hansen Tlf. 62 65 11 58 / Mobil: 20 44 00 11 E-mail: cc.hedegaard@gmail.com

Bådudstyr sæ lg es: 2701411: Byg din egen glasfiberjolle. Bådform kan afhentes gratis. Klinkbygget. Størrelse: 420 cm lang, 165 cm bred.  Karl Erik Nielsen, Horsens Tlf. 29 12 33 09 E-mail: lene-karlerik@hotmail.com 2621311: Rustfrie ståltanke (facontanke) 1 stk vandtank: største mål,L192cm, B64cm, H30cm, ca,150l 1 stk dieseltank: største mål, L105cm, B70cm, H37cm, ca130 ltr 1stk dieseltank, største mål L33cm, B64cm, H40cm, 70 ltr. Pris pr stk.1250 kr.  O. Olsen, Struer Tlf. 40 79 29 61 E-mail: oline@adr.dk 2641311: Rod-Kick, passer til bla. Granada 31. Sælges for 1.000 kr. Er i meget god stand.  H. Werchmeister, Odense Tlf. 40 80 84 00 E-mail: hew@post10.tele.dk

2651311: Bådstativ, så godt som nyt, sælges for 6.500 kr. Passer til 35 fods sejlbåd. Meget god stand.  H. Werchmeister, Odense Tlf. 40 80 84 00 E-mail: hew@post10.tele.dk 2661311: Rullestorsejl brugt. Forlig 13,25 underlig 4,45 1500 kr. Fok brugt. Forlig 12,4o underlig 4,1o 1500 kr. Rullestorsejl nyt. Forlig 13,25 underlig 4,45 3000 kr. 2-bladet ALCO sejldrevspropel- 1612 L 1500 kr.  E. Schmidt, Skælskør Tlf. 21 22 89 92 E-mail: stka@stofanet.dk 2671311: Philips kortplotter S/H stor skærm + Philips GPS mark 3 sælges samlet 1000 kr.  E. Schmidt, Skælskør Tlf. 21 22 89 92 E-mail: stka@stofanet.dk 2551211: Bom kr. 500, JohnMast lgd. 3,40 m.  Freddy, Bogø By Tlf. 22 37 43 52 E-mail: lacourmidtgaard@privat.dk 2511011: Spilerstage ø 75 mm længde 325cm. incl. dæksbeslag 1800 kr. Genua mailar forlig 11,20 m. underlig 5,60 m. 1500 kr.  P. Brøndum, Svendborg Tlf. 62 20 85 45 E-mail: per.broendum@mail.dk 2450811: Furono Radar model 1721 mark 2 årg. 1999 kr. 8.000 Volvo Penta Drev DP som dele kr. 4.500.  Frank Petersen, Herning Tlf. 97118408 / 20208408 E-mail: nordstar@live.dk 2460811: Knagerat af træ sælges. Diameter 60 cm. Har standard konus for hydraulisk ratpumpe. Rattet er helt nyt (fejlkøb), og prisen er 1000 kr.  H. Jacobsen, Valby Tlf. 30 51 40 81 E-mail: viktoriahans@gmail.com 2390711: GPS Garmin 128 Velfungerende GPS med monterings-bøjle vejledning og ny antenne sælges for 1000,- kr.  Børge Rasmussen Tlf. 65 38 11 02 E-mail: bogm@rasmussen.mail.dk

Dansk Sejlunion 2009. Sælges samlet for kr. 1200,-.  Børge Rasmussen Tlf. 65 38 11 02 E-mail: bogm@rasmussen.mail.dk 2741611: Redningsflåde: Viking RescYou redningsflåde 6 UKSL i container m/ tilhørende rustfrit stativ. Prof. udgave, der ikke er genmonteret efter servicebesøg hos Viking. Ca. 7 år gl. Nypris ca. 18.000 kr. sælges for 7.995 kr. inkl. stativ.  Leif Nielsen, Odense Tlf. 40 16 30 09 E-mail: leifnielsen@tdcadsl.dk 2761611: Brenderup Håndtrailer. Brenderup håndtrailer m/ruller og stævnstøtte og luftnæsehjul. Nyttelast ca. 300 kg. Nypris ca. 3.000 kr. Sælges for 1.450 kr. Ser ud som ny.  Leif Nielsen, Odense Tlf. 40 16 30 09 E-mail: leifnielsen@tdcadsl.dk

Søges: 2561211: Papirsøkort - Norge. Vi vil meget gerne købe - evt. låne - norske papirsøkort (søsportskort)dækkende Kristiansand til Bergen (kort D, E, G, H, J, K og L) som supplement til vores elektroniske kort.  Kirsten og Freddy Tlf. 22 37 43 52 E-mail: lacourmidtgaard@privat.dk 2490911: Varmeovn til flydende gas søges. Gerne af mrk. trumatic model E 4000 eller en ældre model af samme mrk helst med 2 varmeafgange.bundmaling 3-5 ltr søges til en langsomgående båd, af farven sort eller rød.  K. Nielsen, Tisvildeleje Tlf. 30554576 E-mail: keni@live.dk 2711511: Købes luge ca. 50 x 60 cm til erstatning for skylight på LM 27. Også gerne et par skødespil eller 3 til LM 27.  S. Hulthins, Faaborg Tlf. 20 70 33 93 E-mail: hultins@stofanet.dk

2410711: Ældre storsejl og genua fra en Mamba 29 sælges. Mål på storsejl: underlig = 3.15. forlig = 11,77. Mål på genua: underlig = 6,80. Forlig = 10,64. Målene er fra målerbrev udstedt af

Se annoncern e med foto på www.tursejl eren.dk

Som medlem af Danske Tursejlere kan du få en gratis annonce under ”MEDLEMMERNES SØKRAMMARKED” i Tursejleren og på foreningens hjemmeside - www.tursejleren.dk SÅDAN GØR DU: Gå ind på www.tursejleren.dk under knappen SØKRAMMARKEDET og klik på ”Tilmeld din annonce”.

s økram marked

27


- e.

rt

n. r

MEDLEMSSERVICE medlemSSkab

lokale Tursejlertræf 2011

Navn: Adresse: Postnr.:

By:

CPR-nr.:

Telefon nr.:

E mail: I hvilken havn ligger din båd: Bådfabrikat:

Traditionen tro holder Danske Tursejlere lokale træf for sine medlemmer i 2011. Her kan du se, hvor vi holder træffene i år.

Bådstørrelse:

Navnet på din klub: n Jeg ønsker medlemskab inkl. Sejlerforsikring ANSVAR

20. – 22. maj Reersø Havn

n Jeg er allerede medlem af DT. Mit medlemsnummer. er:

n Jeg ønsker tilbud på Sejlerforsikring KASKO Antal års sejlererfaring:

Arrangør: Reersø Bådeklub og Musholmbugtens Bådeklub Kontaktperson: Bolette Trier Nissen (telefon 42 20 26 41)

n Jeg har duelighedsbevis eller Yachtskipper 3 Antal års sejlererfaring:

27. – 29. maj Ishøj Havn

n Jeg ønsker bladmedlemskab

tilbud PÅ Sejlerforsikring kaSko fartøjets art (sæt kryds)

n Jolle (åben jolle med max 40 HK) n Motorbåd med påhængsmotor n Motorbåd med Z drev Ønskes Z drev medforsikret ?

n ja

n nej

n Motorbåd med fast skrueaksel n Motorsejler n Sejlbåd

Arrangør: Ishøj Havn/Sydkystens Sejlklub. Kontaktperson: Stig Førsting (telefon 20 24 04 97) 3. – 5. juni Faaborg Marina

Arrangør: Faaborg Sejlklub og Faaborg Bådejerforening Kontaktperson: Carl Chr. Hansen (telefon 62 65 11 58 eller 20 44 00 11)

oplysninger om fartøjet Model:

Årgang:

Materiale:

Bådens længde i meter:

Motorfabrikat:

Årgang:

Antal HK:

Bådens max fart i knob:

Fartøjets værdi: Særligt tilvalg for trailerbåde Ønskes Sejlerforsikring TRAILER modul 1 ? n ja n nej Ønskes Sejlerforsikring TRAILER modul 2 ? n ja n nej Ønskes Sejlerforsikring TRAILER modul 3 ? n ja n nej Har du tyverialarm med automatisk opkald?

12. – 14. august Struer Sejlklub

Arrangør: DT i Nordjylland Kontaktperson: Finn Pajbjerg (telefon 40 51 10 72) Se program for de lokale Tursejlertræf på www.tursejleren.dk. Du kan tilmelde dig alle­rede nu til info@tursejleren.dk eller til én af kontaktpersonerne. Tilmeldingen sker efter ”først til mølle” princippet.

n ja n nej Riv tilbudsblanketten af og send den til Danske Tursejlere eller ring på telefon 70 21 42 42 for straks tilbud. Alle fritidssejlere kan blive medlem af DT. Det kan ske på to måder: Gennem din klubs medlemskab eller som enkeltmedlem. Klubmedlemskab: Hvis din bådklub er medlem af Danske Tursejlere, så betaler du kun kr. 315,- i årligt kontingent, som dækker ansvarsforsikring og alle medlemsfordele. Vi har faktisk 150 klubber, som nyder godt af denne ordning for deres medlemmer. Enkeltmedlemmer: Som enkeltmedlem betaler du kr. 365,- i årligt kontingent. Også her får du ansvarsforsikring og alle medlemsfordele. Dette tilbud gælder særligt for de fritidssejlere, hvis klub ikke er medlem af DT. Bladmedlemskab: kr. 200,-.

28

Båd-stativer

Søndergade 50, 6040 Egtved Telefon 75 55 23 44 Mobil 51 76 36 20

www.hl-baadstativer.dk me d l e ms s e rv ice


Nye kl ubb er i fa rva n d et Endnu 8 klubber har meldt sig under standeren hos Danske Tursejlere Klub 7320000

Løkken Sportsdykkerklub Formand Kasper Elbak, telefon 61 40 77 28

nonStop VK

Klub 1310000

Markedets absolut bedste selvpolerende bundmaling

Greve Sejlklub Formand Jan Engel, telefon 43 90 42 12 Klub 5260000

Produceret over en effektiv formel der sikrer dig mod alle former for begroning gennem hele sæsonen. Nonstop VK har en god dækkeevne og giver glat bund.

Vejle Roklub Formand Birgit Bech Jensen, telefon 24 95 16 60 Klub 2210000

Dobbelt så effektiv som andre selvpolerende bundmalinger

Motorbådsklubben Guldborgsund Formand Bent Larsen, telefon 50 66 10 19 Klub 2420000

Tilbud

899,-

Køge Motor- & Sejlklub Formand Niels-Peter Nielsen, telefon 28 10 96 21

Spar 200,-

Gælder t.o.m 1. juni 2011

Klub 3000000

Nivå Tursejlere Formand Erik Dreyer, telefon 49 70 40 26 Klub 2530000

Masnedsund Bådlaug Vordingborg Formand Leif Pedersen, telefon 42 94 91 01 Klub 6520000

Polaris Drabant Klubben Formand Claus Ankjærø, telefon 86 25 12 80

FYN CUP

Sejladsen omkring Fyn

27 - 29 maj

2011

www.palbyfyncup.dk

Jotun nonStop VK Bundmaling

Selvpolerende

Unik effekt mod begroning

Ingen afskrabning eller slibning Op til 45 knob til alle bådtyper (på alubåde må bruges grå og hvid)

ReStSalg Tilbud

249,Blå

Rød

Mørk blå Hvid

Grå

nonStop low Cu Bundmaling 3/4 liter

Sort

Nærmeste forhandler henvises på: 75 88 13 02

medl emsservi c e

.dk 29

Maj 2011.indd 1

04/04/11 15.


AP Motorcenter sætter en ære i at du gør det rigtige valg.

KOM IND I VORES BUTIKKER

- 900 m udstilling - 20.000 reservedele på lager - Service i højsæde 2

AP MOTORCENTER I ODENSE & SVENDBORG

Have Have Have Park Park Marine Marine Marine Park

ODENSE Hollufgårdsvej 1 5260 Odense S 305500 · Fax 6395 4515 Tlf.: 6395 odense@apmotorcenter.dk

SVENDBORG Grønnemosevej 10 5700 Svendborg Tlf.: 6221 9445 · Fax. 6222 8547 svendborg@apmotorcenter.dk

www.apmotorcenter.dk


R E K AC

R T GPS HOLD TyvEN væk med Danske Tursejleres Lommy Blue Lommy Blue får signaler fra op til 20 satellitter Fakta om Danske Tursejleres

Lommy Blue Danske Tursejleres Lommy Blue er designet, udviklet og produceret i Danmark. Længde og bredde er ca. som et dankort. Længde = 88 mm Bredde = 57 mm Højde = 14 mm n Vægt = 66 g n GPS antenne indbygget n GSM antenne indbygget n Strømforsyning 10-60Vdc indbygget n 900mAh back up batteri er indbygget n Pris: Uden stænktæt boks: 1695,- kr. Med stænktæt boks: 1995,- kr. n

Den lille Lommy Blue, sender hele tiden præ­ cise positioner, så du kan følge de stjålne effekter. Du kontakter politiet og guider dem til f. eks. din stjålne båd. Lommy Blue leveres klar til brug til online satellit sporing af din båd, påhængsmotor, bil, motorcykel eller andre værdier som du gerne vil sikre. Lommy Blue er monteret med taletids SIM­ kort klar til brug og med en indlagt taletid på 75 kr. Lommy Blue fås i 2 versioner til montering på tørre eller våde steder. PLACER - LOG IND - S P O R Log ind på din personlige side og se n Link til position på kort n Nuværende og tidligere positioner n Hastighed og retning

Sejlerforsikring.dk

Hertil kommer et årligt abonnement alt efter hvor mange positioner, du vil have sendt i timen. Priser fra kr. 0,50 pr. dag til kr. 1,50 pr. dag. Du får 15 % rabat på din Sejlerforsikring KASKO, når du har installeret Lommy Blue.

Sekretariatet · Odensevej 197 A · 5600 Fåborg Tel: +45 7021 4242 · info@tursejleren.dk www.tursejleren.dk 31


UMM Magasinpost 46610

Tekst / frank flemming pedersen

å r e t s h av n 2010

Det er Dyvig der du´r D

yvig Havn løb med Danske Tursejleres efter­tragtede pris for Årets Havn i 2010. Naturhavnen, der ligger godt i læ for vind og vejrlig, er en lise for sjælen, for ro og rekreation er i centrum her. Formand for Dyvig Bådelaug, Willy Sahl, er da også stolt af den anerkendelse, havnen på Nordals nu har fået. – Havnen og miljøet er udviklet inde fra. Vi har satset på personlig betjening og høj service. Vi har en fuldtidsansat havnemester og driver en butik på havnen, som forsyner os og vores gæster med dagfriske varer og alle almindelige fornødenheder. Det synes vi er flot for en havn af vores størrelse, siger Willy Sahl. Dyvig Bådelaug tæller 150 medlemmer, og det er lige det antal bådpladser, der er til rådighed. Derudover er der 50 gæstepladser, som 6.000 både sidste år benyttede.

Det smukke Als

Dyvig Havn ligger helt mod nord på Als. Mange vælger at gå ind i havnen, inden togtet fortsætter syd- eller

østover. Også mange tyske og hollandske sejlere kaster fortøjningerne her. – Dyvig er et glimrende udgangspunkt for et besøg på det smukke Als. Bussen holder på havnen, så der er forbindelse til omverdenen. Vi har et billet­ samarbejde med Danfoss Universe, en af øens store oplevelsesattraktioner, og det nyder mange af vores gæster gavn af. De mange stisystemer fra havnen frister også til løbe- og gåture og skønne naturoplevelser, fortæller Willy Sahl. Dyvig Havn hviler i sig selv. Den lever op til tidens – og gæsternes – krav om god service og gode faciliteter. Der er et ægte, hyggeligt miljø for sejlere af mange nationaliteter. Når havnemesteren om sommeren med de lange lune aftner har fået tændt op i grillene, så lyder den hyggelige summen fra sejlerfolket, der er i gang med at udveksle historier. I Dyvig Havn er der plads til berette om de store bedrifter men også til den lille anekdote.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.