01.2011 - Tursejleren

Page 1

Nr. 1 / 2011

tursejleren

g krin

i ors n f r ve jle y e t s i e 8 or dst n side e s b n r e rd rks lde o a o j h m f ’en dan i lim r gps u pü t

side

side

6

4

1


TURSEJLEREN Udgives af Danske Tursejlere ISSN : 1603-3329 - Oplag: 9.000 stk Ansv. i henh. til Presseloven: Leif Nielsen

FORMAND Poul Erik Jakobsen Kærvej 17, 4270 Høng Tlf: 24 85 50 20 · Fax: 58 85 35 40 poulerik@tursejleren.dk

Sekretariatet Danske Tursejlere Odensevej 197 A 5600 Fåborg info@tursejleren.dk www.tursejleren.dk

Spørgsmål vedrørende DT, forsikring, adresseændringer, medlemskab, kontingent, udeblevet medlemsblad skal rettes til sekretariatet.

ANNONCESALG Burchardt Reklamebureau Ndr. Ringgade 74, 4200 Slagelse Tlf: 58 37 05 50 · info@burchardt.as www.burchardt.as

TRYK PE offset A/S Udgivelsesdato for næste nummer Nr. 02/11 - 12. maj 2011

TILRETTELÆGGELSE OG LAYOUT FFP Kommunikation · www.ffpkom.dk Tlf: 20 44 12 39 Burchardt Reklamebureau

REDAKTION Redaktør: Frank Flemming Pedersen Søndermarksvej 64, 4200 Slagelse redaktionen@tursejleren.dk Tlf: 20 44 12 39 Sekretariatets åbningstider: Alle hverdage kl. 10.00-13.00 Torsdage kl. 17.00-19.00 Tlf. 70 21 42 42

Forretningsfører Leif Nielsen Mariehønevænget 8 5260 Odense S Tlf. 40 16 30 09 leif@tursejleren.dk DANSKE TURSEJLERE Tilsluttet Søsportens Sikkerhedsråd Søfartsstyrrelsens Fritidsbådsudvalg Søfartsstyrrelsens Uddannelsesudvalg Friluftsrådet samt Komiteen Blå Flag European Boating Association (EBA)

skipperen har ordet ”Vi ses”. En almindelig dagligdags hilsen, som vi alle benytter os af, og som udtrykker både et løfte og forventning om et godt gensyn. ”Vi ses”. Vendingen har det sidste års tid fået en anden betydning i Danske Tursejlere. Stadig flere i sejlermiljøet lægger mærke til Danske Tursejlere. Man bemærker, at vi er aktive inden for sikkerhed til søs og omkring miljøet i vores farvande. Man taler om vores flotte medlemsblad, om vores kurser og om de stadigt voksende kvalitetstilbud til medlemmerne. Danske Tursejlere ”ses” og får respekt. Den medvind, vi oplever i øjeblikket, har vi benyttet til at skabe vores helt eget forsikringsprodukt, der er 100 % målrettet til tur- og fritidssejlerne. I samarbejde med Søassurancen Ærø kan vi nu tilbyde vores medlemmer, hvad vi anser for at være Danmarks bedste Sejlerforsikring. Sejlerforsikring ANSVAR og Sejlerforsikring KASKO er skræddersyet til os og vores behov. Prisen er konkurrencedygtig og dækning i top. Vi har valgt samarbejdet med Søassurancen Ærø, fordi man her har en anerkendt og dybtgående ekspertise i maritime forsikringer. Og så har selskabet en tilpas størrelse, så beslutningerne kan tages hurtigt og effektivt. Det vil uden tvivl komme alle vores medlemmer til gode. Også vores medlemsklubber oplever, at ”vi ses” mere. I februar har vi inviteret alle klubbernes bestyrelser til konference i Nyborg, hvor der er udsigt til en spændende dag med masser af inspiration til det daglige arbejde i klubberne. Vi sætter fokus på temaer, som har stor betydning for livet i havnen og i sejlermiljøet. Og vi ser på, hvordan bestyrelserne – sammen med Danske Tursejlere – kan påvirke udviklingen til gavn for fritidssejlerne. ”Vi ses” også til forårets bådudstillinger. Danske Tursejlere er på plads på Fredericia Boatshow fra den 25.-27. februar og den 3.-6. marts samt på Både i Bella fra den 11.-13. marts og den 17.-20. marts. Kommer du forbi, så kig ind. Vi har masser af konkurrencer til dig og børnene og selvfølgelig en række fordelagtige tilbud på udstyr til tursejleren. Specielt glæder vi os til endnu engang at kåre Årets Havn i Fredericia søndag den 27. februar kl. 12.30. ”Vi ses”. Poul Erik Jakobsen, formand for Danske Tursejlere

2

s k i p p e r e n h a r ord et


Bedst til prisen – året ru ndt

0 21 42 42, så s vil du

kretaria t på ørger vi for rest en.

vide m

eRe?

Du kan få mege t mere a le du få t vide o r, når du m, hvilk tegner ind på w e forde en Sejle ww.sejl r forsikrin e rforsikr os på te g. Kig ing. dk lefon 70 eller ko 21 42 4 ntakte 2.

indhold

stid

4

n · www .burchar

Åbning

Mandag er: til freda g kl. 1 amt tor 0.00-13 sdag .00 kl. 17.00 -19.00

6

Sejlerforsikr

FFP Kom munikat io

Odense tursejlere v 5600 Fa ej 197A aborg Tlf +45 Fax +45 70 21 42 42 6 info@tu 2 60 24 51 rsejlere n.dk www.se jl www.tu erforsikring.dk rsejlere n.dk

dt.as

danske

ing

19

8 indhold 3 gps tracker – gps’en holder snor i tyven 4 Indkaldelse til Generalforsamling 2011 5 Vi kalder det Danmarks bedste sejlerforsikring 6 Turen går friskt gennem Limfjordens vande 8 fra hals til mors 9 På ø-hop i Göteborgs skærgård 12 køb båden med fornuften 14 tjek båden før du køber 15 Tursejlerne klar til forårets bådudstillinger 19 spørg eksperterne 20 tag på kursus 22 tursejlershoppen 23 RØD eller GRØN på bådpladsen 25 stor medlemskonkurrence 26 søkrammarked 28 MEDLEMSSERVICE 30 lokale Tursejlertræf 2011 30 Nye klubber i farvandet 30 kortnyt 31 Brun sæbe mod bundmaling 32 Sejlerforsikring på internettet 33 Et vartegn i ishavet 36

indhold

3


GPS Tracker: GPS’en holder snor i tyven Den skjulte GPS vil sladre om den nøjagtige position, og sørge for at du får tilsendt en sms eller mail, hvis grejet flyttes. På din computer kan du følge dine ejendele, hvis tyvene flytter dem. Tekst / frank flemming pedersen

L

ommy Blue giver dig omgående besked, hvis ubudne gæster render med båden eller dens motor. Og så kan den hjælpe med at finde tyv og tyvekoster. Med en tredobling af tyveri af både og påhængsmotorer på nogle få år, er der god grund til at holde et ekstra øje med de maritime ejendele. Har du ikke selv mulighed for at kigge til din båd dagligt, så kan du nu få hjælp af en lille elektronisk boks. Lommy Blue hedder ”sladrehanken”, som årligt afslører mange tyverier af og fra både landet over. Placér den skjult i båden eller i påhængsmotoren så giver den dig øjeblikkelig besked, hvis de fjernes.

4

SMS om tyveri

Den lille Lommy Blue boks består af en GPS modtager, der kan udregne sin præcise position helt ned til 5 meter. I Lommy Blue er der også en sender, som med jævne mellemrum – som du selv kan bestemme – sender informationer om positionen til en computerserver. Hvis tyvene er på færde og stjæler din båd eller motor, hvor du har anbragt din Lommy Blue, så vil du automatisk få sendt en sms til din mobiltelefon eller en mail til din computer. Så ved du, at der er ubudne gæster på spil.

g p s t r acker


Følg med på computeren

– Du kan altid se, hvor din Lommy Blue er ved at logge på din personlige side på www.skyeye.dk. Her finder du oplysninger om, hvor din Lommy Blue er lige nu, men også om hvor den har været. Bliver den stjålet, så kan du kontakte politiet og fortælle dem, hvilken rute den har bevæget sig af, og hvor den befinder sig. Politiet kan så spore din ejendel og forhåbentlig også anholde tyvene, forklarer Torben Jørgensen fra firmaet Care4all, som er producent af Lommy Blue. Også i udlandet

Lommy Blue er så nøjagtig, at den opgiver positionen på postadresse-niveau. Faktisk har politiet kunnet følge udstyret til nedlagte landejendomme, hvor gerningsmænd havde tyvekoster samlet. – Går turen til udlandet så holder Lommy Blue også et vågent øje med dine ting. Det koster ikke ekstra, siger Torben Jørgensen. Ud over anskaffelsesprisen så betaler man en pris, der varierer efter hvor mange positions-opdateringer, man vil have sendt. Ønsker man 1 position i timen, koster det 50 øre pr. dag. Med 6 positioner i timen, som er standard, koster det 1 kr. pr. dag. Og vil man have tilsendt 60 positioner i timen, er prisen 1,50 kr. pr. dag. Lommy Blue kan købes til en yderst fordelagtig pris gennem Danske Tursejlere.

Fa k ta o m

D a n s k e tu r s e j l e r e Lommy B l u e Danske Tursejlere har fået designet en specialudgave af Lommy Blue med cover i DT’s blå farve. Køb den til specialpris i Tursejlershoppen. Danske Tursejlere Lommy Blue er designet, udviklet og produceret i Danmark. n

Længde og bredde er ca. som et Dankort. Længde = 88 mm Bredde = 57 mm Højde = 14 mm

n

Vægt = 66 g

n

GPS antenne indbygget

n

GSM antenne indbygget

n

Strømforsyning 10-60Vdc indbygget

n

900mAh batteri indbygget

n

Pris: Uden stænktæt boks: kr. 1.695,Med stænktæt boks: kr. 1.995,-

Indkaldelse til Generalforsamling 2011 Danske Tursejlere indkalder til ordinær generalforsamling

Lørdag den 30. april i Nyborg (Læs mere om tidspunkt og sted på hjemmesiden senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse)

Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Opgørelse af det antal stemmer der er tilstede ved generalforsamlingen 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 6. Fremlæggelse af det kommende års budget 7. Fastlæggelse af kontingent

8. Behandling af indkomne forslag 9. Valg af formand (kun i lige år) 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 11. Valg af 1. og 2. suppleant 12. Valg af 2 kritiske revisorer samt 1 suppleant 13. Godkendelse af ekstern revision 14. Eventuelt

Husk tilmelding til generalforsamlingen til sekretariatet senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. generalforsam li n g 2011

5


Tekst / frank flemming pedersen

Vi kalder det

D a n marks be dst e s e jl erfo rsikring Dit eget ankenævn

Det nye forsikringstilbud, som Danske Tursejlere nu tilbyder sine medlemmer, kalder formand Poul Erik Jakobsen ”Danmarks bedste sejlerforsikring”, fordi det er målrettet til tur- og fritidssejlerne. Læs her hvad en Sejlerforsikring kan betyde for dig.

S

ejlerforsikring ANSVAR og Sejlerforsikring KASKO dækker blandt andet:

Geografisk område

Hvad enten du vælger at sejle helt op til 61 grad nordlig bredde i Norge eller på vandvejene i EU, så er du dækket af Sejlerforsikring. Det giver sikkerhed, hvis turen sejler væk fra de hjemlige farvande.

Med en Sejlerforsikring får du mulighed for at klage til et ankenævn, hvor du har indflydelse på afgørelsen. Danske Tursejlere har udpeget nogle af foreningens medlemmer til ankenævnet, som således repræsenterer dig ved eventuelle tvister og klager. Derved får du tilgodeset dine synspunkter af ligesindede, der har forstand på tur- og fritidssejlernes hverdag. Med en Sejlerforsikring KASKO får du desuden disse fordele: Fast præmie trods skader

Prisen på din Sejlerforsikring KASKO stiger ikke, selv om du får en skade. Det vil sige, at du altid kender størrelsen på din forsikringspræmie, som holder det samme billige niveau.

Dækning hele året rundt – i vandet og på land

Ligger din båd i en A-havn, behøver du ikke tænke på at have trukket båden på land inden en bestemt dato. Du er også frit stillet med hensyn til at sætte båden tidligt i vandet, hvis du vil have mest muligt ud af sæsonen. Det er ikke så sjældent endda, at en kraftig storm tager fat i både, der er på land f.eks. ved vinteropbevaring. Der kan ske omfattende skader på båden og på bådstativet, hvis de vælter. Men er dit bådstativ velholdt, og har du Sejlerforsikring KASKO, så har du dit på det tørre. Din Sejlerforsikring KASKO vil dæk­ke skaderne. Den dækker også, hvis der går ild i din båd. Person- og tingskade

En skæv sø. Hårdt vejr. Uopmærksomhed. Eller sort uheld. Der skal ikke meget til, før det kan gå galt for skipper og besætning. Eller for materiel og udstyr. Sejlerforsikring ANSVAR dækker personskade op til 20 mio. kr. og tingskade med indtil 5 mio. kr. Nyt for gammelt

I langt de fleste tilfælde vil du få erstattet skader på udstyr eller stjålne genstande med et beløb, der svarer til prisen for en tilsvarende ny. Det vil sige, at der ikke sker en forringelse af værdien af udstyret/genstanden, selv om du måske har brugt det i mange år. 6

Sejlerforsikring KASKO sikrere dig, hvis vandet langsomt trænger ind i din båd gennem utætte slanger og søventiler.

Defekte søventiler og slanger

De fleste forsikringer dækker pludseligt opstået skade på søventiler og/eller slanger. Som den eneste forsikring i Danmark dækker Sejlerforsikring KASKO, hvis der sker skade som følge af langsom indtrængning af vand. Mange skader i forbindelse med søventiler og slanger sker, fordi ventilerne er tæret og slangerne møre. Den almindelige ælde kan bevirke, at vandet i begyndelsen siver fra de slidte steder. Efterhånden pibler vandet ind, og er man så taget på ferie eller ikke har båden under opsyn i et stykke tid, så kan vandmasserne altså have s e j l e r fo r s i k ring


Fa k ta Forsikringsbetingelserne kan du læse i sin helhed på Sejlerforsikring.dk. Sejlerforsikring fås både som ANSVAR og KASKO. Som medlem af Danske Tursejlere får du Sejlerforsikring ANSVAR gratis med i dit kontingent. Hvis du vil vide mere om Sejlerforsikring, og de fordele du får ved at forsikre din båd bedst muligt, så klik på www.sejlerforsikring.dk. Eller ring til Danske Tursejleres sekretariat på telefon 70 21 42 42.

Rabat

d GPS tRackeR

med GP

S

tRacke åd R Har du e, talleret en godkendt GPS insta Tracker i din lleret en åd båd, så e og godken r du rabat på din præmie får du ra på Sejlerfordt GPS Tr bat på di en sik acker i di er rin g KASK SKO. n præm n O. ie på Se elvfølge jlerforlig

teGn fa lienS øvRiGe foRSikRinG milienS eR Gennem øvRiGe danS ke tuRS uRSejleRe lvælge foRSik ejleRe RinGeR Ge

Vi kan og em å tilbyde familiens øvrige så tilbyde forsikringe r fa gennem miliens anske Tursejlere. Danske øvrige fo Tursejle rsikringe re. r ml dine forsikringer og få etSarigtigt fo krin bud via godtrsitilger og få re samarbejdspartnere. vore sam et rigtig arbejdsp t godt til artnere. Vær go orsikret – det betaler dt forsikr et – det Øn sig. er du til betaler tilbud på dine øvrigeskforsikringe bur,d på sig. udfylder di ne øvrige fo u blot svarkuponen på vores du blot rsikringe svarkupo hjem es r, nen på ar e www.sejl ide ww erforsikrimng.dk vores w.sejle rforsikr ing.dk Eller du kapå nis ringe til vort sekretariat n ringe til vort telefon sekretar 70resten. 21 42 42, så sørger vi for 21 42 42 iat på , så sørg er vi for resten.

meRe?

nn

Sejlerforsikring Sejlerforsikr ing

vil du

Bedst til prisen – året rundBt edst til prisen – året ru ndt

vide m

eRe?

Du kan få hvilke meget mere at vide megetfordeom, mere at le du få vide om r, når du år du tegner en Sejlerforsik ring. , hvilke Kiger tegn ind fordeen Sejle ww w.sejlerforsikring.på w.kontakte sejlerfo rforsikr dk eller os på rsi ing. Kig n 70 21 42 42. telefon 70 21 kring. dk eller kontakte 42 42.

dt.as ion · www .burchar

tider

munikat

Åbnings

: Mandag til freda redag Sa kl.m10.00-13.0 t torsdag 0 g kl. 10.00-13 .00 g kl. 17.00-19.0 0 kl. 17.0019.00

FFP Kom

5600 Fa aborg g Tlf +4 21 42 42 Fax 5 70 21 42 42 +45 62 6 60 24 51 info @tursejle 0 24 51 eren.dk ww ren.dk w.se orsikring.d k w. jlerforsikring.dk ww tursejle eren.dk ren.dk

FFP Kommunikation · www.burchardt.as

dan ursejlere Odenske tursejlere sevej 19 97A 7A

Sejlerforsikring Sejlerforsikri

ng

forvoldt store skader. En Sejlerforsikring KASKO dækker de skader, som sker som følge af den langsomme indtrængning af vand. Udgifter dækkes hvis ferien må afbrydes

Desværre kan drømmeferien blive afbrudt af kedelige uheld eller skader på båd, materiel eller personer. I den forbindelse kan der være nogle udgifter til hotelophold og personhjemtransport. Sejlerforsikring KASKO dæk­ ker udgifter til dette med op til 20.000 kr. Vragfjernelse

Et helt nyt dækningsomårde i Sejlerforsikring er også vragfjernelse. Er uheldet ude og din båd synker bliver denne fjernet af Sejlerforsikring, hvis myndighederne kræver dette. Absolut en ekstra tryghed! Ekstra fin rabat på overnatning

Det sydfynske øhav er en yndet rejsedestination for sejlere i hele Danmark. Sejlerforsikring KASKO giver dig op til 5 gratis overnatninger i Ærøs dejlige lystbådehavne.

s ej lerforsikr i n g

7


2

Tekst / inga og finn pajbjerg og frank flemming pedersen

3 4

12

13

5 6 7 8

14 16 9

15

1

10

E

t strejftogt gennem Limfjorden vil bringe dig på en 92 sømil – 170 km - lang tur forbi 43 havne og under 6 broer. Du skal huske at tage dig i agt for de 9 færger, der krydser fjorden, hvis navn formodes at komme af ”lim”, der i gamle dage betød ”kalk”. Naturen er mange steder unik, hvilket de 7 øer i Limfjorden også vidner om. I det hele taget er der masser af oplevelser i vente langs den 1.000 km kystlinje, der omkranser den 1468 kvadratkilometer store fjord. Den gennemsnitlige dybde er 4,3 m., og du finder det dybeste sted i Oddesund, hvor fjordbunden ligger 28 m. under overfladen.

11

Turen går friskt gennem Limfjordens vande u kan roligt stævne ud i Limfjorden med for­ventningerne spændt til bristepunktet. Du vil ikke blive skuffet. Man har så meget af det gode at byde på fra Hals til Thyborøn, uanset om du søger autentiske miljøer eller sagn om steder og sjæle. Limfjordens bagland er et skatkammer, som bare venter på, at du tager for dig af oplevelserne, af seværdighederne og af de mange egnsretter, der frister. Om du er voksen eller barn så kan I glædes ved Limfjorden.

D

En personlig guide

Muslinger i hvidvin

Sådan gør du

Det skal du bruge 1 kg friske muslinger 1 lille løg 2 fed hvidløg ½ chilipeber ½ fl. hvidvin 4 spsk frisk persille Laurbærblade Salt og peber

• Skyl muslingerne og skrub dem om nødvendigt med en børste. Smid åbne muslinger væk. • Pil løg og hvidløg og hak dem groft. Flæk chilien på langs. Skyl kernerne ud, snit resten ganske fint. • Kom vin, løg, hvidløg, chili og laurbærblade i en meget stor gryde. Lad det koge op, krydr med persille, salt og peber. • I med muslingerne, på med låget og vent ca. 10 minutter. Muslingerne har nu åbnet sig. Alle lukkede muslinger smides væk, og resten skal på bordet med det samme. • Server med brød eller pommes frites.

8 8

Der er selvsagt mange måder at gøre turen på – alt efter temperament og interesser. Hver især vil vi fremhæve vores favoritrute og – steder. Inga og Finn Pajbjerg har sejlet på Limfjorden i 30 år. De har deres favoritter, som de her deler med Tursejlerens læsere. Vi starter i øst og bevæger os mod vest. Vi går i havn undervejs gennem fjorden og gør den sidste del af rejsen til Thyborøn i næste nummer.

t u r e n g å r f r i s k t g e nne m l i mf j o r d e n s vande


Fra Hals til Mors 1

2

Hals og Egense

Sundby 3

Hvis I sejler til Sundby Hvorup Sejlklub (Merg elgraven), så møder der jer en lill e perle. Godt gemt af vejen for nysgerrige blikke er den det perfekte sted at samle tankerne og lægge nye planer. Grøn, frodig me d fre d og ro. I kan sagtens cykle til Nr. Sundby. Aalborg

r også ls og Egense sejle Færgen mellem Ha gnet ro. hurlumhej og velsi

mellem

havn, I kommer øst, er den første Når I kommer fra ense eller lade vælge at besøge Eg til Hals. I kan også det. et, hvis vejret er til ankeret gå i Vejdyb og ro. For få år vælger I også fred Vælger I Egense, så enlig strand, så t en dejlig børnev lag an an m fik en sid vandet. Der e kan slappe af ved nd hu nd va ed m familier erne køkken og ubhus med topmod er et fantastisk kl stue på 1. sal kan rhold. I den store meget fine badefo den modsatte over havet eller i ten sig ud lge væ man en. retning mod fjord på havnen får rgen til Hals. Her fæ ed m r tu en Tag stauranter og en hurlumhej, gode re man stemning og er der marked, and. Om onsdagen velassorteret købm gade fra havnen og hele den centrale og det betyder, at søg også Hals t besat af boder. Be tæ er en by i op langt man kan se ke kanoner, hvor ris sto hi de ed m Skanse mle motorer og byen. Er du til ga ud over fjorden og Stefansen, og se klen ud til Steffen traktorer, så tag cy mling. hans fantastiske sa

Vestre Bådelaug og Sej lklubben Limfjorden deler det store havnebassin. He r er altid noget at se på . Enten på fjorden eller i ha vnen. Er I til stegt flæsk med persillesovs, så er restau ranten i Vestre Bådelau g både god og billig. Der er ikke langt til Aalborg centrum, hv or byens butikker og restauran ter – bl.a. i Jomfru An e Gade – frister. Prøv eventu elt at slå et smut for bi Duus Vinkælder i den histor iske bygning ikke lan gt fra den flotte nyrenoverede ha vnefront. I Aalborg Ny Marina er der god plads med fin e forhold for gæstesejlere. Med den lille Egholmfærge ka n I tage en tur til øen, hvor kro en byder på lækker lan gti dsstegt oksekød. En specialite t. Nibe

En afstikker til Nibe er en god ide, for det er en smuk og spændende sejlads. Ha vnen er dejlig, og folk er meget imødekommende. Og skulle I trænge til en lok al øl, så har Nibe Br yghus åben t for publikum.

er af liv og stemning.

I Aalborg er der mange steder med mass

På havnefro nten står på havnefronten i Nibe billedh ugger Thor vald Odgaa skulptur Fjor rd dkonen og tager mod de sejlende gæ ster. fra hal s til m o rs

9


4

Løgstør

r er livlig Havnen i Løgstø g. si en rd fjo m nten. Helt Her åbner Li tliv på havnefro ns ku af r se as n og glad med m m man enten ka n VII´s kanal, so de n ia , ist åd rb Kr tu er unik museets en sejlads med på ve le op e r le en el nk cykle ad e øjeblik på bæ er. Nyd et still i takt pe am tr Grevinde Dann r lad foden le el s hu s en nt Der ved kanalbetje på disse egne. som stortrives n, ke ik t er us ee m us zz til ja gstør. M man anløber Lø ng ga er hv t, r tivitete på sker noge r masser af ak ha og t nd ve ad psejlads fantastisk ud tør, den store ka gs Lø i så og er t byen programmet. De der dømt fest i t” starter. Så er nd Ru en rd fjo ”Lim og på havnen. VII’s Kanal Frederik den v vidundere jyllands sy at sejle – et af Nord ge været ved

r der alle da i midten af Udfordringer ha de større var af én og , nker på Limfjorden i de store sandba me sikkert forb m ko at 61 t 18 lle og -ta 1800 m 1856 gersborg. Melle Ag og r tø 4 gs 4, n Lø kraft de mellem jdere med hånd be ar e sk ty 0 n, 40 le na udgravede n VII´s kanal. Ka dybe Frederik de ks en ra st ev km lange og 3 m selv, bl af majestæten t ie dv in skibe ev 0 bl 00 der mod 3. es i 1899 af op ed er ss pa og e succes ens andr blev for egen kraft, m de jle se e st fle tningen, der årligt. De r endda af besæ le el e ud st e, st gravede trukket af he Da man i 1901 n. le na ka s ng la gik på trækstier de, blev kanalen de sandede grun em nn ge de en jlr en se vde da udtjent es i 1913. Den ha ed kk lu n de og g dag vidner overflødi af i Lendrup. I et kk lu ev bl og ørkunst sin funktion en store ingeni og rt fa sø ns de t. kanalen om forti e i gang i område r at holde hjulen fo ts sa ur nd jlt si jd se et be og ar er til en guid r stadig og indbyd Eller en unik Men kanalen leve revinde Danner. G ts ee us sm rd fantastisk med Limfjo m byder på en so e, rn tie ks gåtur langs træ fjorden. udsigt over Lim

Mon skoven på Livø er forhekset? De sære træformationer får fantasien i gang. 5

Livø

Den bilfri ø byder på en lillebitte, hyggelig havn og en ”troldeskov” med træer i former, der lader fantasien løbe løbsk. Tag ungerne med og se om I kan komme gennem den hule eg.

Natur tur på Livø

Livø har en af de smukkeste af Danmarks nu sjældne blandingsskove bestående hovedsageligt af ege- og hasselskov. Men også elm, bævreasp, røn, hyld og ask er iblandet skoven. Man mener, at denne type skov var dominerende i Danmark fra stenalderen og op til ca. 1300-tallet, hvor bøgen blev den mest almindelige træart. Egeskoven slipper meget sollys ned til skovbunden, som derfor er præget af grønne og frodige vedbend og kaprifolieranker. Hvis man tager nord for skoven, så oplever man rester af en hede, som tidligere dækkede et 5 gange så stort areal, der nu er tilplantet med nåleskov. Heden har en fin bevoksning af enebær og rummer alle lynghedens karak­ teristiske dværgbuske: Hedelyng, revling, tyttebær, blåbær. Heden går mod nord over i tætte enebærkrat på kystskrænten. Små kilder vælder frem på skrænten og føder en rig vådbundsflora.

En gåtur, sejltur eller en cykeltur langs Frederik den VII´s kanal i Løgstør er en fantastisk naturoplevelse.

10

Kilde: www.naturturist.dk

f r a h a l s t i l m ors


6

Fur

I bør cykle en tur rundt på denne unikke ø, der er præget af sit moler og mange forsteninger, som I kan studere nærmere på Molermuseet. Sidste weekend i juni er der Glødehovedmotortræf, og det er festligt, hvis I kan lide lyden af gamle motorer. Også Fur Bryghus er et besøg værd, hvis sulten og tørsten overmander jer.

Sleipner – de hurtige hestekræfter

Overfarten fra fastlandet til Fur sker fra Branden, som ligger på nordsiden af Salling. Der sejles med færgen ”Sleipner-Fur”, som har plads til ca. 30 personbiler. Overfarten tager 3-4 minutter.

Læg til i havnen i Ny

købing Mors, så er

7

Byggeår: 1996. Byggested: Morsø Værft A/S., Danmark. Antal passagerer: 148 Antal køretøjer: 30 personbiler Længde: 45 m Bredde: 13,06 m Dybde: 2,60 m Sleipner hører til i nordisk mytologi. Det er Odins sorte hingst, og den er den hurtigste af alle heste. Sleipner har 8 ben, og den kan løbe stærkt som vinden og bevæge sig lige godt i luften som på jorden. Ifølge Gylfaginning blev Sleipner født af Loke, der forvandlede sig til en hoppe for at lokke jættehingsten Svadilfare væk fra sit arbejde med at bygge muren omkring Asgård. Slejpner siges at kunne springe over Hels gærde, hvad ingen andre heste kunne præstere.

en

e svært at få tid

en så er det ikk

rn eller voks Om man er ba r og Mors. til at gå på Fu

du tæt på det hele.

Mors – øen bag havet Nykøbing Mors

Her kan man finde en god plads i den gamle færgehavn. Klubhu set er åbent for gæ ste sejlere, og under halvtaget ka n du grille din mad. Me n der er havne nok at væ lge mellem på Mors. Øe n bag havet, som de lokale kalder Limfjordens stø rste ø. Nykøbing, Siller slev, Ejerslev, Tissin ghuse og Sundby byder all e på charmerende ophold. Og øen er spække t med store muligh ed er for oplevelser, uanset hv or du ligger i havn. Nykøbing Havn lig ger lige i centru m og i gåafstand til et væld af aktiviteter, som no k kan pirre sanserne hos en stor eller lille sejler fam ilie: Skaldyrsfestival på havnen, markedsda ge, gå­ gadebal, skaldyrsja zz, spillemandsm usik og koncerter. I år med bl.a. Alberte Windin g, Rock Nalle, Tamra Rosane s og På Slaget 12. De t er nemt at finde en listig krog til en læskedrik i en so lfyldt gårdhave bag husen es facader. Lige så nemt er det, at cykle ud til Jes perhus Blomsterpar k, hvor både børn og voks ne vil kunne nyde de n fine park, dyrene og aktiv iteterne. Tag også et kig på for tiden og lær noget om livet på Mors. Dueholm Kloster har været museum i byen siden 1901, og i år er der bl.a. en ny Middelalderudstillin g. Er du til hånd væ rk og design, så viser Da nsk Støberimuseum , hv ad egnen har præsteret gennem de sidste 15 0 år. Hvis der bor en lil le detektiv i din mave, så tag ud og op klar et mord på Højriis Slot. Her vrim ler det nemlig med mystik og m ordgåder, som slottets gæster kan være med til at løse. En uhyggelig op levelse.

fra hal s til m o rs

11


tekst / Allan Madsen, Egå Motorbåds Klub.

P å ø -hop i G öteborgs s k ærgå r d

Afstandene er små i Göteborgs skærgård, og man kan opleve en masse på kort tid. Specielt er naturen og havnemiljøerne uforglemmelige.

Afstandene er små i skærgården, og de levende havnemiljøer, hyggelige byer og skøn natur, gør turen rig på oplevelser.

V

i har efterhånden været i den vestsvenske skærgård mange gange, men har ikke rigtigt tidligere haft blik for de mange spændende øer i Göteborgs skærgård. En hel del læsning i løbet af det tidlige forår 2010 i bl.a. havneguiden ”Skanör-Strömstad, ”Din guide till Västkustens öar”, ”Gäst-och naturhamner” fik os til at beslutte, at området skulle være mål for årets sommerferiesejlads. Denne beretning starter den 10. juli i Hönö Klåva, hvor vi anbefaler en gåtur til udkigstårnet, hvorfra der er en storslået udsigt til bl.a. Vinga. Øen alleryderst mod vest i Göteborgs skærgård, hvor Evert Taube voksede op. Afstandene er små i Göteborgs skærgård. Eksempelvis er der kun tre sømil fra Hönö Klåva til havnen på naboøen Öckerö. Vores motor nåede knap at blive rigtigt varm, inden vi fortøjede i gæstehavnen, hvor der er udlagt to flydebroer med plads til 40 både. Ud over det attraktive havnemiljø er der også et par interessante kirker på øen.

12

Kurs mod nord

Vi forlod Öckerö i svag nordvestlig vind og sejlede på vores vej mod Marstrand forbi Björkö, Hälsö, Källö-Knippla, Hyppeln og Rörö. Efter tre kvarters sejlads var vi fremme ved den smalle, men velafmærkede Albrektssundskanal. Et øjeblik efter kunne vi se Marstrands største attraktion, Carlstenfæstningen, på toppen af Marstrandsön. Marstrand kan f.eks. byde på en ca. 1 km. lang havnepromenade, et utroligt attraktivt bymiljø med brostensbelagte gader og mange arkitektonisk spændende bygninger og en smuk travetur på klipperne langs vandet øen rundt. Traveturen tager ca. 1 time. Bortset fra en enkelt dag med blæst og regn havde vejret i de første otte dage af vores ferie været præget af relativ svag vind fra vestlige retninger, en hel del sol og temperaturer på behagelige 25-28 grader. Et kortvarigt tordenvejr ledsaget af kraftige regnbyger og megen vind natten mellem d. 12. og 13. juli varslede tilsyneladende om et skifte i vejret. Det var med andre ord tid til at

p å ø - h o p i g ö t e b o r g s s k æ r gå rd


Udsigt over Björkö Havn og de ti øer, der udgør Öckerö kommune.

fordybe sig i de medbragte romaner. Omslaget i vejret varede heldigvis kort, og da vi onsdag nåede Åstol, var vejret igen til korte bukser og t-shirt.

sommermånederne bidrog betragteligt til den samlede omsætning. En natur tur på Källö-Knipplas

Den lille skærgårdsø Åstol, et par sømil nord for Marstrand, med de tætliggende hvide huse, hvoraf de yderste næsten er placeret på klippekanten mod havet, har en lille dagligvareforretning og et enkelt spisested ”Åstol Rökeri”. Røgeriet har et lokkende menukort, og så godt som hver aften i sæsonen er der levende musik på stedet. Lyt til vejret

Kl. 09.30 og kl. 17.30 udsendes der på VHF-radioen en detaljeret tredøgnsprognose for kystvejret på strækningen Hallands Väderö til Nordkoster. VHFkanalen, der skal bruges, er afhængig af, hvor på kysten man befinder sig. I området Nidingen til Måseskär, hvor vi befandt os, benyttes kanal 24 (Göteborg) og kanal 81 (Tjörn). Vi afsejlede fra Åstol, vendte stævnen mod syd og efter en time på havet, anløb vi Källö-Knippla i Göteborgs nordlige skærgård. På Källö-Knippla er fiskeriet et uddøende erhverv. Stort set hele havnen fungerer i dag som lystbådehavn med ikke mindre end 130 pladser. Inderhavnen er ganske rolig at ligge i under alle vindforhold. Som på de andre øer i Göteborgs skærgård er be­ byggelsen, der ”klatrer” tæt op af bjergsiderne, også på Källö-Knippla centreret omkring havnen. Øens eneste dagligvareforretning er også beliggende her. Forretningen, der iflg. de lokale, vi snakkede med, ville være lukningstruet, hvis ikke bådfolket i

p å ø-hop i göt ebo rg s skæ rg ård

For enden af Tranbärsvägen umiddelbart efter skolen, udgår der en vandresti til Källö-Knipplas nordlige del. Stien snor sig igennem et klippefyldt hedelignende landskab med lyng, forskellige buske og lave fyrretræer. Vi oplevede undervejs ad stien spændende klippeformationer, flotte udsigter til naboøerne Hyppeln og Rörö og kunne i det fjerne tillige se Carlstenfæstningen i Marstrand og Pater Noster Fyr. Den 17. juli var det tid til at stævne ud mod havnen på Björkö, hvor der i den nordlige del er udlagt en flydebro med y-bomme med ca. 40 gæstepladser. Her ligger også restaurant ”Seaside” med bl.a. servering på en terrasse, der ligger direkte ud til det smalle sund mellem Hälsö og Björkö. På Björkö kan man også komme højt til vejrs på klipperne. Tæt på havnen viser et skilt til et udkigspunkt. Stien derop er temmelig stejl; men udsigten fra toppen til de ti øer, der udgør Öckerö Kommune, er absolut anstrengelserne værd. Sommerferiesejlads i Göteborgs skærgård kan sammenfattes med få ord: hyggelige bebyggelser med snoede smalle gader, attraktive levende havnemiljøer, fantastiske udsigter, naturoplevelser i rigt mål og korte afstande mellem øerne. Allan Madsen sejler i en Nimbus 280 Coupé. Du kan læse denne turberetning i sin helhed på www.dansketursejlere.dk

13


Køb båden med fornuften H

ar jeg råd til en båd? Skal jeg købe ny eller brugt? Skal jeg lade mig friste af det private tilbud i Tursejlerens ”Søkrammarked”? Eller skal jeg hellere gå til en autoriseret forhandler? Foråret vækker ofte den slumrende drøm om en ny båd til live. Med de mange bådudstillinger på trapperne vil en del mennesker givetvis benytte lejligheden til at kigge sig om efter båden, der kan få drømmen til at gå i opfyldelse. Men spørgsmålene kan være mange, når man står overfor at skulle købe båd, og ikke selv har den store rutine med sådanne foretagender. Det har man derimod hos Søfinans, hvor salgschef Søren Walbech og hans to kolleger, dagligt rådgiver og låner penge til folk, der gerne vil have fod på eget dæk. Hans første råd er enkelt og simpelt: ”Båden skal købes med fornuften”. – Uanset hvilken type båd man vil købe, og uanset om man vil købe privat eller hos en forhandler, så skal der være råd til det. Der skal være plads i budgettet til køb, drift og vedligeholdelse, siger Søren Walbech. For at bådkøbet ikke skal kuldsejle, kigger Søfinans altid på budgettet sammen med deres potentielle kunder. Det er vigtigt – for finansfolkene men sandelig også for kunden – at få et overblik over, hvilke midler der er til rådighed, og hvordan den økonomiske hverdag ser ud, når et eventuelt lån skal afdrages.

Bådkonsulenten på banen

– tHvis vores kunde har kig på en brugt båd af lidt ældre årgang, så vil vores bådkonsulent besigtige båden og vurdere dens stand og værdi i forhold til købsprisen. På

14

Henning Damm Johansen, Rikke Petz og Søren Walbech vil være på plads på Fredericia Boat Show for at rådgive om bådfinansiering.

den måde får kunden en slags ”tilstandsrapport”, og vi får et fingerpeg om, hvor meget økonomisk sikkerhed, der er i båden. Desuden hjælper vi kunden med at undersøge bådens ejerforhold, og om der er gammel gæld i båden, forklarer Søren Walbech. Når køb og salg sker mellem privatpersoner, er der grund til at være ekstra påpasselig, for man nyder ikke den samme forbrugerbeskyttelse, som hvis handlen sker med en bådforhandler. Forhandleren er f.eks. forpligtet til at sikre dig mod skjult gæld. Det gælder også for både, forhandleren sælger i kommission. Og ved privat køb er det stort set umuligt, at få en handel til at gå tilbage eller få erstatning for skjulte fejl. – Disse forhold bør smitte af på prisen, når man køber privat, mener Søren Walbech. Køb i udlandet

De lavere priser på brugte både i udlandet frister også folk til at købe der. Søren Walbech mener, at det er en vurdering fra sag til sag, om det er en profitabel ide eller ej. Der kan være rejseudgifter i forbindelse med besigtigelsen, transportudgifter og besværligheder med at skaffe gyldig dokumentation for bådens ejerforhold, hvilket er nødvendigt for at få båden optaget i Skibsregistret. – Et bådkøb er meget ofte en stor økonomisk satsning på et marked med mange fristelser. Men man bør lade fornuften råde og alliere sig med nogen, man har tillid til, og som har ekspertise på området. Det gælder på det bådtekniske og på det økonomiske område, siger salgschefen fra Søfinans.

k ø b b å d e n m e d fo r n uften


Tj e k b å de n før d u k ø b e r Professionel hjælp

Der er mange fristelser og faldgrupper, når du køber – især brugt – båd. Det er en stor hjælp at få en professionel med på banen. Få evt. båden synet og vurderet af en bådkonsulent. Du skal altid tjekke bådens stand, før du betaler. Køber du privat, er du dækket af købelovens almindelige regler. Køber du hos en bådforhandler, er du bedre beskyttet, for her gælder købelovens reklamationsret på to år. Gæld i skibsregisteret

Alle både på mere end 5 bruttoregistertons kan registreres i Skibsregisteret, når de belånes. Mindre både kan være optaget i registeret, hvis banken eller anden långiver kræver det. I så fald står det i bådens papirer. Skibsregisteret fungerer som tinglysningskontor for låntagning i skibe og lystfartøjer, og når et fartøj er registreret her, kan der ikke optages lån i det udenom registeret. Skibsregisteret: Søfartsstyrelsen, www.skibsregister.dma.dk”. Gæld i Personbogen

Alle andre lån i både skal være registreret i ”Bil- og Personbogen”. Her vil lån i mindre fartøjer som f.eks. speedbåde være opført under ejerens navn. Registeret er tilgængeligt for alle, og når du henvender dig, skal du have sælgerens CPR-nummer og eventuelle firma- CVRnummer for at få oplysningerne. Personbogen: Bil-og Personbogen kontaktes hos Retten i Århus, tlf. 86 12 91 45. Skjult gæld

Den største risiko for skjult gæld findes ved både, der har været firmaejede. Her behøver gælden nemlig ikke være knyttet til en person, og så kan den ikke efterspores i Personbogen. Din bådforhandler har pligt til at sikre dig mod skjult gæld. Denne forpligtelse gælder også for både, som forhandleren sælger i kommission. Det er strafbart at sælge en båd med skjult gæld, og det straffes som svindel. Køb i udlandet

Du kan uden videre købe båd i andre EU-lande, for der skal ikke betales told af købet. Husk af få dokumentation på, at der er betalt moms i EU. Og husk at du ikke har den samme forbrugerbeskyttelse som i Danmark. Det kan være særdeles svært at få rettet fejl og mangler når først, du har taget båden hjem.

tj ek båden før du kø ber

15


Bella Center Copenhagen

Bella Center Copenhagen

Besøg årets store bådudstilling Nu er der ikke længe til årets store bådoplevelse, hvor Bella Center igen fyldes med alle bådnyheder - lige fra yachts til joller. Både for dig, som er til hestekræfter og for dig, som er til vind i sejlene. Naturligvis vil der også være massevis af bådgear, aktiviteter og gode tilbud.

a

ell B i e åd

B

Åbningstider Alle dage kl. 10.00 - 18.00.

Rejsetilbud Få DSB- eller Storebæltsrabat på transporten. Læs mere på www.baadeibella.dk

www.baadeibella.dk

fritid med frihed

16


Rabatbillet til årets bådoplevelse i Bella Center Danske Tursejlere giver dig rabat på entreen til årets store bådoplevelse. Klip rabatbilletterne ud og aflever dem ved indgangen til Både i Bella 2011. Rigtig god fornøjelse.

Bella Center Copenhagen

www.baadeibella.dk

Bella Center Copenhagen

Både

a

i Bell

Velkommen på vores stand

11. - 13. & 17. - 20. marts 2011

HAL H

fritid med frihed

Denne rabatbillet giver i udfyldt stand 1 person adgang for kr. 65,-. Normalpris kr. 90,-

Bella Center Copenhagen

fritid med frihed www.baadeibella.dk Bella Center Copenhagen

Både

a

i Bell

Velkommen på vores stand

11. - 13. & 17. - 20. marts 2011

HAL H

fritid med frihed fritid med frihed www.baadeibella.dk

Denne rabatbillet giver i udfyldt stand 1 person adgang for kr. 65,-. Normalpris kr. 90,17


11. - 13. & 17. - 20. marts 2011

www.baadeibella.dk Både, gear og lir

Nyt til lystfiskeren

DSB- og Storebælts-rabat

Sted

Nu er det tid til årets store bådoplevelse, hvor Bella Center igen fyldes med alle bådnyhederne - lige fra yachts til joller. Både for dig, som er til hestekræfter og for dig, som er til vind i sejlene.

På afsnittet for lystfiskeri kan du opleve de nyeste trollingbåde, teste alverdens fiskeudstyr, finde gode tilbud og nyde fluegrejets mange detaljer.

Køb en DSB Eventbillet på forhånd og undgå kø ved hjemrejsen. DSB giver fra 20% rabat på din togrejse, når du kommer uden for hovedstadsområdet.

Bella Center Center Boulevard 2300 København S

Masser af aktiviteter

Rejser du over Storebælt - både ud og hjem - får du 20% rabat på entrébilletten til Både i Bella samt 40% rabat på hjemtursbilletten.

Naturligvis vil der også være massevis af lækkert bådgear, aktiviteter og gode tilbud.

Både i Bella er fyldt med underholdning og aktiviteter for hele familien.

Kort sagt kan du finde alt, hvad du drømmer om på årets store bådudstilling.

Læs mere om aktiviteter og konkurrencer på www.baadeibella.dk

Læs mere om rejsetilbud på www.baadeibella.dk

Åbningstider 11. - 13. & 17. - 20. marts 2011 Alle dage kl. 10.00 - 18.00

Entré Voksne Børn (4-12 år) Rabatbillet

Kr. 90,Kr. 45.Kr. 65,-

Navn:

Adresse:

Postnr./By/Land:

11. - 13. & 17. - 20. marts 2011

Tel.:

E-mail:

www.baadeibella.dk

Både, gear og lir

Nyt til lystfiskeren

DSB- og Storebælts-rabat

Sted

Nu er det tid til årets store bådoplevelse, hvor Bella Center igen fyldes med alle bådnyhederne - lige fra yachts til joller. Både for dig, som er til hestekræfter og for dig, som er til vind i sejlene.

På afsnittet for lystfiskeri kan du opleve de nyeste trollingbåde, teste alverdens fiskeudstyr, finde gode tilbud og nyde fluegrejets mange detaljer.

Køb en DSB Eventbillet på forhånd og undgå kø ved hjemrejsen. DSB giver fra 20% rabat på din togrejse, når du kommer uden for hovedstadsområdet.

Bella Center Center Boulevard 2300 København S

Masser af aktiviteter

Rejser du over Storebælt - både ud og hjem - får du 20% rabat på entrébilletten til Både i Bella samt 40% rabat på hjemtursbilletten.

Naturligvis vil der også være massevis af lækkert bådgear, aktiviteter og gode tilbud.

Både i Bella er fyldt med underholdning og aktiviteter for hele familien.

Kort sagt kan du finde alt, hvad du drømmer om på årets store bådudstilling.

Læs mere om aktiviteter og konkurrencer på www.baadeibella.dk

Læs mere om rejsetilbud på www.baadeibella.dk Navn:

Adresse:

Postnr./By/Land:

11. - 13. & 17. - 20. marts 2011 18 www.baadeibella.dk

Tel.:

E-mail:

Åbningstider 11. - 13. & 17. - 20. marts 2011 Alle dage kl. 10.00 - 18.00

Entré Voksne Børn (4-12 år) Rabatbillet

Kr. 90,Kr. 45.Kr. 65,-


Der vil være mange fristelser for fritidssejlerne på forårets bådudstillinger, hvor også Danske Tursejlere er med. DT lover masser af nyheder og spændende konkurrencer.

T u rs e j l e r n e k l a r t il f or å r e ts

bådudstillinger F

lere spændende nyheder vil præge Danske Tursejleres stand på de to store bådmesser i Fredericia og Bella Centret. Og så skal vi have kåret Årets Havn 2010. Foråret lægger op til to store bådudstillinger i Bella Centret og i Fredericia. Danske Tursejlere er med på begge bådmesser, så vi kan møde flest muligt af vore medlemmer. Vi har mange nyheder på programmet i år. Ikke mindst glæder vi os til at fortælle om vor nye forsikringsaftale med Søassurancen Ærø, og om hvilke fordele denne indebærer. Vi vil også gerne præsentere vor nye GPS-tracker – Sky/Eye – som er en effektiv mulighed for at finde båden eller motoren, hvis ubudne gæster har været på besøg. Velkommen ombord

Det er også på den første af forårets udstillinger, vi kårer Årets Havn 2010. Blandt alle de forslag, som vores medlemmer har sendt ind, finder vi havnen, der i 2010 har været mest populær hos Tursejlerne. Der er ca. 350 havne i Danmark, så konkurrencen er stor. Vinderhavnen får overrakt Danske Tursejleres pris af den kendte tv-mand og sejler, Preben Heide, som optakt til hans foredrag om ” Limfjorden set fra søsiden”. Vi ser frem til at møde nuværende og kommende medlemmer og få en snak om, hvordan vi kan gøre et ”Fritidsliv med perspektiv” endnu bedre. Tag bare børnene med, der er nemlig også noget for dem.

Mød os på udstillingerne

Fredericia Boat Show 2011 fra den 25. – 27. februar og fra den 3. – 6. marts. Du finder Danske Tursejleres stand i hal E lige ved siden af den store scene, hvor der bl.a. holdes disse foredrag n

Mikkel Beha Erichsen – ”At sejle med børn” Preben Heide – ”Limfjorden set fra søsiden” n Peter Tanev – ”Sejlervejret” n Mads Christensen – ”Blærerøv til søs” n Bent Lyman – ”Danmarks dejligste øer” n

Herudover er Danske Tursejlere også på scenen, hvor vi skal kåre Årets Havn 2010. Det sker søndag den 27. februar kl. 12.30, hvor vinderen fra 2009 havnefoged Poul Erik Nielsen fra Bogense Havn fortæller om det arbejde, der skal gøres for, at vi sejlere finder havnen attraktiv. Vi skal også høre, hvad det betød for Bogense Havn at vinde prisen i 2009. Vinderen 2010 kåres af Preben Heide som oplæg til Prebens foredrag om ”Limfjorden set fra søsiden”. Vi tror det bliver en meget inspirerende søndag på den store scene. Både i Bella med underteksten ”Fritid med frihed” holdes fra fredag den 11. til søndag den 13. marts og igen fra torsdag den 17. til søndag den 20. marts. Alle dage fra kl. 10.00 til kl. 18.00. Du finder Danske Tursejlere ved gennemgangen mellem hal B og hal H – stort set hvor vi var placeret sidste år.

t ursejl erne klar ti l fo råret s bådud s t i l l i n g e r

19


spørg eksperterne MOTORDOKTOREN ALAN CHRISTIANSEN Alan Christiansen er Tursejlerens faste motordoktor, som man kan skrive eller ringe til, hvis man vil have gode råd om, hvordan man tackler problemer med motoren eller andre mekaniske dele på båden. Siden Alan blev udlært som mekaniker i 1984, har han stået på hovedet i en motor, - som sejlende maskinmester og skibssmed. Hvis du har spørgsmål, du gerne vil have svar på, så send en mail til redaktionen@tursejleren.dk. Du kan også ringe til Alan på 60 87 77 91 mellem kl. 18.00 og kl. 20.00.

I en sejlbåd med mekanisk gearkasse er det muligt at bremse propellen ved at sætte motoren i bakgear, når båden går for sejl. De nye hydrauliske gearkasser, for eksempel Volvo HS25A, giver en rolig gang, men de kan ikke standse propellen, når motoren er slukket, og båden går for sejl. En fast propel vil derfor altid snurre rundt på en sejlbåd med hydraulisk gearkasse. Enten fordi den bliver drejet af motoren, eller fordi vandstrømmen trækker den rundt. For at undgå propelstøj kan man udskifte den faste propel med en foldepropel. Det er nødvendigt at vælge en størrelse og stigning på foldepropellen, så motorens maksimale omdrejningstal kommer til at ligge på det rette niveau. For eksempel anbefaler Volvo at en D2-75 diesel motor skal have et maksimalt omdrejningstal på 3.000 o/min. Hvis foldepropellen er mindre effektiv end en fast trebladet propel, så skal den have en større diameter end den trebladede propel. Men så kommer spørgsmålet, om der er plads til en foldepropel i den rette størrelse. Hvad er grænsen for, hvor tæt propelkanten må være på underkanten af buen mellem bådens skrog og ror? Mit spørgsmål er affødt af, at jeg på min Hallberg Rassy 382 overvejer at udskifte den faste trebladede propel 17x16 - som præcis tillader Volvo Penta D2-75 motoren at opnå de anbefalede 3.000 o/min - med en foldepropel. Volvo har foreslået en firebladet 21x14 foldepropel, Gori

foreslår en trebladet 20x15, og Flexofold foreslår en trebladet 20x14. Er der nogen fordele eller ulemper ved en firebladet foldepropel i forhold til en trebladet foldepropel? Det ville være rart at få belyst. Med venlig hilsen Richardt Vork, 5500 Middelfart s var

Hej Richard Du skal have ros for at sætte dig godt ind i tingene. Jeg kender godt problemet med hydrauliske gear på sejlbåde, og som du selv skriver er en foldepropel en god løsning. For at undgå propelstøj vil jeg holde mig så tæt på originalpropellens diameter som muligt. For ikke at komme for tæt på skroget vil jeg personligt holde minimum 150 mm afstand mellem blad og skrog samt vælge trebladet 20x15. Nu ved jeg ikke hvor meget plads, der er mellem aksel og skroget på en HR 382. Og om du skal vælge en treeller firebladet foldepropel, er helt op til dig. Men til normal båd- og motorstørrelse samt fritidssejlads ser jeg ikke grund til at vælge firebladet. Venlig Hilsen Alan

BÅDKONSULENTEN CARSTEN LUND Risikoen for at tabe penge på bådkøb er stor, så overvejer du at købe ny båd, er det måske en rigtig god ide at kontakte en bådkonsulent. DT har lavet en aftale med en professionel bådkonsulent, Carsten Lund fra Beder i Jylland. Carsten Lund kan tilbyde at bistå ved bådkøb ved at gennemgå skibet fra mast til køl og derefter udarbejde en syns- og vurderingsattest ud fra et visuelt fagligt synspunkt. Hvis DT’s medlemmer ønsker at få Carsten Lund til at besigtige en båd, koster det 489,- kr + moms + kørsel. Han kommer gerne over hele landet og er på Sjælland ca. en gang om ugen. Carsten Lund kan kontaktes på 40 57 27 27 eller ved at sende en mail til ship.consult@mail.dk.

20

Derudover er han også en del af vores ekspert-brevkasse, og hvis du har spørgsmål, der muligvis også kunne interesse andre, skal du bare maile dem til redaktionen@tursejleren.dk.


Tinas Tips & Tricks Sejlerlivet er rigt på praktiske opgaver og udfordringer. Ofte opstår der situationer, hvor man kan komme til kort og savner en livline eller at kunne spørge publikum til råds. Det råder Tursejlerens Tina Meier nu bod på ved at bringe spændende og gode Tips & Tricks, der kan gøre hverdagen lettere for sejlerne. Har du et godt råd, et tips eller et tricks så send det til tina@tursejleren.dk. Måske er det lige det tips, dine sejlerkolleger venter på. For en ordens skyld gør vi lige opmærksom på, at det er på eget ansvar at følge rådene.

Udstødningssnavs

Det Gule Lag

Udstødningssnavs har alle både i mere eller mindre grad omkring udstødningsrøret. Man kan vælge at bruge en masse knofedt på at få det væk. Eller at bruge en meget let måde:

Det gule lag der er på mange bådes ydersider, når de tages op, er et kendt problem. Hvordan det fjernes er vel også kendt af de fleste – men alligevel?

Købe Swarfega håndrens. Det bruges bl.a., når man har snavset olie på hænderne. Bruges uden vand. Tag lidt på en svamp og gnid det på de steder, der har udstødningssnavs. Det fjerner uden besvær snavset. Vask efter med rent vand. Det er også godt at bruge til pletter på tøj.

Simrad HH33 Flydedygtig håndholdt VHF/GPS Marine Radio

Køb Oxalsyre, bland lidt af det op med vand, find vaskebørsten frem og vask båden med blandingen. Efter et øjeblik sker trylleriet – det gule lag forsvinder. Så er der kun tilbage at skylle båden af, og fribordet er igen flot og rent.

SonicHub™ Marine Audio Server Nyd din musik fra Apple iPod, iPhone, iTouch, USB flash drive(MP3), samt indbygget global AM/FM radio og SubWoofer linje udgang.

Bliv klar til foråret...

B&G Zeus Sailing Navigation System med 8” og 12” farveskærm. Kan integreres med B&G H3000 instrumenter. Navico GmbH Office DK, Baldersbuen 53, DK-2640 Hedehusene Tlf. +45 4344 4900 I samarbejde med Palby og Skaaning Marine

s pørg ekspertern e

Lowrance Mark & Elite serie med 5” TFT farveskærm eller 5” LCD sort/hvid skærm.

Kom og se alle de spændende nyheder fra B&G, Simrad og Lowrance på: Fredericia Boat Show (stand A 1300) Både i Bella (stand B4-011)

www.simrad-yachting.dk

21


tag på kursus Kan a ls k i p p er be v is ( CEV N I C e rt i f icat e of com p e t e n c e) Formål: At gøre deltagerne fortrolige med reglerne for sejlads på de indre europæiske vandveje og indlære disse regler med henblik på aflæggelse af teoretisk prøve i disse. Forudsætning: Du skal min. have ”Duelighedsbevis i sejlads” Undervisere: Hartvig Rasmussen og Keld Baardesø som begge har mange års sejlererfaring samt har undervist i Kanalskipperbevis gennem de sidste mange år. Undervisningen omfatter følgende elementer: n Gennemgang af regelsæt bag CEVNI kravene n Vandvejenes færdselstavler og deres betydning n Kanalsejlads og vigepligt på kanalerne n Slusning og lanterneføring Kurset afholdes på følgende steder: n Den 12.03.2011 i Præstø (Præstø Bådejer Klub) n Den 13.03.2011 i Kolding (Kolding og Omegns Strand­jægerforening) n Den 26.03.2011 i Struer (Struer Sejlklub) Vi starter kl. 10.00 og slutter kl. 16.00. Der serveres passende forplejning i løbet af kurset. Pris: Kurset koster kr. 650,00 pr. deltager, der dækker udgift til undervisning, kursusmaterialer, prøvegebyr, udstedelse af certifikat samt forplejning i dagens løb.

22

Tilmelding til alle kurser sker til sekretariatet på telefon 70 21 42 42 senest 3 uger før kursets afvikling.

Kur s us i Piges ejlads Formål: At gøre deltagerne fortrolige med hvordan båden sejles og reagerer i forskellige situationer. Forudsætning: Du skal have et elementært kendskab til sejlads. Undervisere: Stig Førsting i Ishøj og Kaare Black i Kolding. Begge undervisere har mange års erfaring i tursejlads. Undervisningen omfatter følgende elementer: n Gennemgang af båden og dens udstyr n Sejlads med motor og med sejl n Hvordan lægger vi fra, og hvordan lægger vi til? n Hvad skal vi tjekke, inden vi sejler ud af havnen? n Hvad gør vi i en kritisk situation? n Mand over bord manøvre n Gennemgang af bådens sikkerhedsudstyr n Hvordan ”læser” vi vind og strøm? Kurset afholdes på følgende steder: n Lørdag den 18.06.2011 og søndag den 19.06.2011 i Ishøj (Søhesten – Ishøj Havn) n Lørdag den 18.06.2011 og søndag den 19.06.2011 i Kolding (Kolding Sejlklub) Begge dage starter vi kl. 09.00 og slutter kl. 17.00. Der serveres passende forplejning om bord i løbet af kurset. Pris: Kurset koster kr. 1.500,00 pr. deltager, som omfatter udgift til forplejning, leje af båd, forsikring samt undervisningen. Max. 4 deltagere pr. hold. Husk du skal medbringe din egen redningsvest.

ta g p å k ursus


tursejlershop

Kontakt sekretariatet på telefon 70 21 42 42 eller på mail: info@tursejleren.dk Husk at oplyse medlemsnummer

SALG AF SØKORT

Husk nødvendigheden af at have opdaterede søkort ombord i din båd. Husk at ”papirkortene” ledsages af en CD-rom, som du kan installere på din computer. Kortene er stadigvæk fra ”Nautische Veröffentlichungen” - NV. Vandvejen til Berlin

En spændende rejsebeskrivelse for dig der gerne vil gøre turen til den tyske hovedstad til vands. Rejsebeskrivelsen er også god læsning, selv om du ikke har aktuelle planer i den retning. Bestilles i DT’s sekretariat. Pris: 90.00 kr. Campingpas

Hvis du camperer, kan DT udstede et campingpas til dig. Vi har brug for følgende oplysninger: Indehavers fornavn, efternavn, adresse, postnr., samt fødselsdato og fødested, pasnummer, udstedelsesdato og sted, nationalitet, og endelig dit medlemsnr. i DT. Skal du til Sverige har du også brug for et tillægspas. Selve passet koster kr. 125,- og tillægspasset koster kr. 35,-. Bådcertifikat

DT udsteder bådcertifikater til vores medlemmer og deres både. Du kan rekvirere en bestillingsblanket på www. tursejleren.dk eller via sekretariatet. Ved indsendelse skal du huske pasfoto af ejer samt kopi af slutseddel for bådhandlen. Certifikatet koster kr. 200,Velklædt med tursejlerlogo

Hvis du er glad for DT, bør du også reklamere for vores organisation. Det kan du og din besætning gøre ved at købe vore flotte nye poloer i lækker kvalitet med broderet logo på venstre ærme. Herrepoloer fås i klar blå i størrelserne L-XL-2XL til kr. 140,- damepoloer fås i ceriserød i størrelserne S-M-L-XL til kr. 140,GPS Tracker – Danske Tursejlere Lommy Blue

Danske Tursejlere Lommy Blue er designet, udviklet og produceret i Danmark. Et stærkt tilbud som holder øje med dine ejendele døgnet rundt. Har du monteret en Lommy Blue i din båd, får du rabat på din Sejlerforsikring KASKO. Lommy Blue kan spare dig for ærgelser og for penge. Pris uden stænktæt boks: 1695,- kr, med stænktæt boks: 1995,- kr. Længde og bredde er ca. som et dankort. (Længde = 88 mm, Bredde = 57 mm, Højde = 14 mm, Vægt = 66 g). GPS antenne indbygget, GSM antenne indbygget, Strømforsyning 10-60Vdc indbygget, 900mAh batteri indbygget.

Brandsikring FIRETRACE til motorrum, oliefyr m.m. Dania Brand & Miljøteknik Tlf. +45 5616 9100 www.firetrace.dk

tursejl ershop

23


Kom og mød

‘s eksperter på Fredericia Boat Show - Stand A1300 & Både i Bella - Stand B4-009

Mød Søren Buhl fra Horsens Yachtværft, hør om fribordsmaling & Osmose behandling

O

nyeste ladeteknologi

Hør om den , mød Jan fra Ctek og hør hvad vi kan gøre for din strøm ombord Messetilbud

Intropris

UTSTANDING

1.999,-

899,-

Nyhed

VK

25 amp. lader til forbrugsbatteri Mini lader til start batteri 8 trins ladekurve Normal pris 2.499,-

Nonstop VK bundmaling 2 1/2 ltr Selvpolerende Op til 45 knob

redningsflåder

Fuel water remover Bliv forårsklar -fjern kondensvand fra dit brændstof og forebyg dieselpest

Vores service chef Martyn er klar til at fortælle og veste om

P

BRAND

dieselpest

Mød Troels, hør om og om hvordan det kureres

Messetilbud 2 stk.

129,-

999,-

iceret

Hør vores ekspert Peter “Lowrance” fortælle om og det nye super MP3 anlæg

SonicHub Broadband raderen -revolutionerende i al sin enkelthed

Grand ocean redningsvest rød eller blå Normal pris 599,Waypoint redningsflåde F.eks. 4 pers. i taske Normal pris 8.599,Serviceeftersyn fra 1.500,-

Messetilbud ELITE 5 kombi

4.799,-

rtif er ce

& e servic r cente

Messetilbud Incl. 1. service Fra

8.599,-

Bo Lindegaard viser vores nye seje

sejlertøj fra Gill

Messetilbud ELITE 5M kortplotter

3.999,-

ELITE 5 kombi 5” SolarMAX 256 farver TFT skærm 480 x 480 pixel Incl. 83/200 kHz transducer

AIS - automatisk identifikations system

Vores specialist, Ole er på plads til at om bovpropeller

Få demonstreret

vejlede

Messetilbud

4.999,-

P

BRAND

AIS Transponder Class B Amec Camino-101 AIS 2 bånds parallel sender/modtager GPS signal fra kortplotter el. egen antenne

Messetilbud

12.999,-

Bovpropel 60 kg. 5.8 HK til 36 fod Incl. rør, betjening, sikring & sikringsholder

Messetilbuddene gælder t.o.m 31.3 2011 eller så længe lager haves 24 Kan også fås hos din lokale bådudstyrsbutik

Hent vores nye katalog


H va d

mene

r du ?

RØ D eller GRØN på bådpladsen Hvad viser dit skilt, når du er ude at sejle?

Kurt Færch Madsen og familien var i sommers på tre ugers sejlerferie, hvor de blandt andet sejlede meget i de danske farvande. Kurt har sendt os følgende betragtninger om tilgængeligheden som gæst i havnene.

I

juli var der som normalt mange både på vandet. Der var trængsel i de fleste havne allerede ved 14-tiden. I stort set alle de havne vi anløb, kunne vi konstatere, at der var ledige pladser natten over. Og det på trods af at skiltene, på de tomme pladser, viste rødt. Det er frustrerende at se ledige ”røde” pladser i havnen, når man natten over har ligget i lag uden på hinanden på ubekvemme steder i havnen. Ligeledes sejlede mange ud igen på trods af disse ”ledige” pladser.

Flere alternativer

Den eneste ulempe, der er ved permanent at have sit skilt på grøn, er, at man skal huske at vende skiltet, når man sejler på dagstur. Glemmer man at vende skiltet til rød, er det selvfølgelig ærgerligt, hvis der ligger en gæst på pladsen, når man vender hjem. Jeg har prøvet det, men skaden var ikke så stor, da man som lokal ofte har midlertidige alternativer i sin havn. Mister indtægterne fra gæstesejlere

Udgangspunkt RØDT

Selvfølgelig kan man glemme at vende sit skilt til grøn, men jeg stillede mig selv spørgsmålet: ”Hvorfor har alle som udgangspunkt skiltene vendt på rød”? Jeg kan ikke finde nogen fornuftig forklaring på, at man som udgangspunkt har stillet sit skilt på rød. Derfor har jeg i år permanent vendt mit skilt til grøn, dog med påtegningen ”fri til søndag kl. 14”. Det er gjort af følgende grunde: n Når du ligger på din plads, har det ingen betydning, hvad skiltet viser. Det kan altså godt vise grønt. n Sejler du ofte på weekendtur og vender tilbage om søndagen, kan skiltet permanent vise grønt med en påtegning om, hvornår du vender tilbage. n Sejler du ud med henblik på at vende tilbage inden natten, skal du huske at vende skiltet til rød. n På et grønt skilt kan man altid skrive, at pladsen er fri til et givent tidspunkt.

r ød el ler grø n på bådpladsen

Det er altså den omvendte verden. Glemmer du at vende til grøn, går det ud over gæstesejlerne, og din havn mister indtægter fra disse. Glemmer du at vende til rød, skal du finde et alternativ. Til gengæld har du gjort en gæst glad og skaffet din havn og dermed dig en indtægt. Lad mig hermed opfordre til debat i alle havne om emnet, så vi kan få vendt alle de røde skilte til grøn.

Har du kommentarer, så send dem til os på redaktionen@tursejleren.dk. Du kan finde alle seriøse kommentarer på vores hjemmeside www.tursejleren.dk under punktet ”RØD eller Grøn”

25


Vær med i danske Tursejleres store

medlemskonkurrence Du kan nu være med i vores store medlemskonkurrence, hvor der er flotte og værdifulde præmier på højkant. Alle medlemmer, der beder om tilbud på Sejlerforsikring KASKO i løbet af januar kvartal 2011, deltager automatisk i konkurrencen. Du kan enten bede om et tilbud ved at n

ringe til sekretariatet på tlf. 70 21 42 42 udfylde blanketten på www.sejlerforsikring.dk n udfylde og indsende blanketten i pjecen Sejlerforsikring n udfylde og indsende blanketten i pjecen Velkommen ombord n Kontakte os på én af bådudstillingerne i Fredericia eller i Bella Centret n

Blandt de medlemmer, der beder om tilbud på Sejlerforsikring KASKO i løbet af januar kvartal 2011, trækker vi lod om følgende flotte gevinster: 1. Præmie Quicksilver gummibåd med 400 watt elektrisk påhængsmotor (værdi kr. 5.985,-) 2. Præmie GPS tracker / tyverialarm Sky/Eye (værdi kr. 1.695,-) 3. Præmie GPS tracker / tyverialarm Sky/Eye (værdi kr. 1.695,-) Præmierne er sponsoreret af: AP Motorcenter – Care4All – Danske Tursejlere – Søassurancen Ærø

Lystbådehavne

dk

.

ww w

fyn-ma d r o r

. ine

n

Sydvestsjælland har nogle af Danmarks flotteste lystbådehavne, hvor Korsør, en moderne marina med 450 pladser, ligger smukt ved Storebæltsbroen. Skælskørområdet har en række lystbådehavne, alle med charmerende havnemiljø. Øerne Agersø og Omø har begge hyggelige lystbådehavne og er oplagte stoppesteder på en fredfyldt ferie. I sæsonen har Korsør og Skælskør flere arrangementer i forbindelse med kapsejladser. Blandt andet sommerens store fest i Korsør, hvor stribevis af oplevelser med maritimt islæt præger byen.

NORDFYN MARINE Telefon 64 85 20 34 . Mobil 40 20 70 34 . Telefax 64 85 20 38 www.nordfyn-marine.dk . E-mail: michael@nordfyn-marine.dk

26

Svinger man fra landevejen mellem Næstved og Skælskør, ender vejen i det gamle fiskerleje, Bisserup, i dag et blandet samfund, der består af de oprindelige fiskerfamilier og tilflytterne. Agersø er et roligt og uspoleret øsamfund med en spændende natur. Omø er stedet, hvor du selv bestemmer tempoet, hvor den skønneste natur venter lige uden for døren?

Mad med udsigt

Det er altid dejligt at nyde sin mad, imens man kigger på havet. Sydvestsjælland har en del restauranter og caféer med udsigt til havn, hav og horisont f.eks. Agersø Kro, Hos Morfar på Omø, Lodskroen og Fiskebaren i Bisserup, Solsikken i Skælskør, restaurant Lystbådehavnen og Café Bæltstedet samt Fiskehuset v/Broen i Korsør.

s t e m p å å r e t s h av n 2 0 1 1


Danmarks billigste web-shop WWW.SIRIUS-AALBORG.DK 27


søkrammarked B åd e s æ lg e s :

1973910: LM27, årg. 1979, m/nyrenoveret 20hk Bukh diesel, ferskvandskølet. Ny sommer og vinterkaleche årg. 2008. Båden er udstyret med en ekstra køl, som giver båden ekstra gode sejlegenskaber. En flot og velsejlende familiebåd, som skal ses. Pris kr. 215.000, Carl Chr. Hansen Tlf. 62 65 11 58 / Mobil 20 44 00 11 E-mail: cc.hedegaard@gmail.com 1602310: Granada Bonita 767 sælges, fantastisk velholdt og velsejlende båd, med 5 køjepladser. Tegnet af Niels Jeppesen. Båden er en af de sidste 3 der er bygget. Bemærk er fra 1997, flot også under dæk, alt træværk er nylakeret, mange sejl, alle i god stand og været hos sejlmager 2010, motormekaniker tjekket 2009 Yanmar 1GM (9hk diesel) Z drev, foldeprobel. Er velegnet både til familie og kapsejlads. Ekkolod, log, to batterier, porcelænstoilet m.m. Forårs klargjort, ligger tiptop søsat og klar til sejlads fra Kalkbrænderihavnen i København. Se bådnyt test. Pris: før 178.500,nu 168.500, Jan R. Larsen E-mail: jlarsen6@csc.com Mobil 29 23 63 43

2220211: Jupiter 33 årg.74 2 Stk. Volvo Penta a. HK.106 Udstyr: GPS, ekkolod, oliefyr, radar, selvstyrer, VHF, trykvand, tyverialarm, komfur vogn mm. Priside kr. 360.000,-

28

 Anders Petersen, Odense Tlf. 21 43 15 45 E-mail: lola@mail.dk

2174910: 23 fods Norsk Snekke. Masser af udstyr. Perfekt familiebåd. God ståhøjde. Ny hæl og skrue. Pris kr. 85.000, Karsten Knudsen, Odense Tlf. 26 21 64 09 E-mail: mo@fynskemedier.dk

2210211: Albin Nova 33 1987 nr.360. Særdeles velholdt og udstyret. Bl.a. ny kortplotter lod, log, vind, autopilot. Yanmar 2GM 18HK.m.foldepropel. Vinteropbevaret i bådhus. Struer. Kr. 385.000, Jon Colstrup, Vildbjerg Tlf. 40 10 50 17 E-mail: jon@colstrup.dk 2195110: Draco 2300 DC årg. 1989 Norsk kvalitetsbåd velholdt med dejlig stort cockpit, kahyt med separat toiletrum og gode sovepladser. Kompas, log, kortplotter Garmin 520s (2007), CD afspiller, varmeanlæg, vinterstativ og flere presenninger medfølger. Volvo Penta V8 med 225 HK, ferskvandskølet og med ekstra duoprop. Diverse anker, tovværk og fendere medfølger. Ny vinterpris kr. 159.900, Michael Gotfredsen, Kolding Tlf. 24 23 24 76 E-mail: fam.godtfredsen@privat.dk

2185010: LM23 motorsejler årg. 1973. 14 hk Volvo diesel fra 91. Med rig og 2 sejl. GPS og ældre VHF radio. I pæn stand, skal ses. Pris kr. 84.000,Hjemhavn i Dyreborg.  Henning K. Jørgensen, Dyreborg Tlf. 65 90 83 50 / Mobil 20 58 28 41 E-mail: henningkjorgensen@mail.tele.dk

2164710: Flot og velholdt blå 35’Jeanneau Sun Odyssey 2004. Alt i udstyr, teakdæk, bovpropel, el ankerspil, gennaker. En ejer og altid vinteropbevaret i hal. Båden er hjemmehørende i Kerteminde og sælges forårsklar kr. 795.000, Knud Andreasen Tlf. 20 12 46 80 E-mail: ka@sika-design.com 2154710: 21 fods Ejvind-jolle (1972) med næsten ny Volvo Penta 20 d (2005) GPS autopilot, eccolod , kompas, velholdt. 2 køjer, toilet. Kr. 80.000,(båden står i Vejle).  Aksel Lund Petersen Tlf. 29 64 01 32 E-mail: aksel@endelave.com 2144710: Bianca 28 årg. 1978. Velsejlende Sejlbåd med meget udstyr og en god sejlgarderobe samt 8 HK indenbords dieselmotor. God indretning m/5 soveplader, toilet, håndvask, gasapparat m/2 blus. Pris kr. 85.000, Bent Nissen, Børkop Tlf. 24 25 72 53 E-mail: b.nissen@gsaf.dk 2134710: Saga 27 årg. 1978 velholdt. 20 hk Bukh motor renoveret 2005. Nye hynder – GPS m.m. Vinterstativ medfølger.  Asbjørn Jensen, Tranekær Tlf. 51 16 75 38 E-mail: moster-asbjoern@mail.dk

s ø k r ammarked


2064610: Albin Viggen 24 fods sejlbåd 4 sovepladser, wc, ferskv.tank, pantry med vask, Garmin GPS,VHF, autopilot, ekkolod, ældre men velfungerende sejl, nyere Mariner påhængsmotor 6 HK med ekstern tank, badestige, ny Vinddeks, nye elinstallationer 220 V landstrøm m/sikringer og hpfi-relæ, nye cockpithynder, pæn og velholdt. Kr. 29.000, Carsten Møller, Marstal Tlf. 61 39 27 09 E-mail: carsten@friborgmoeller.dk 2074610: Marex 24 Suncab. Fin og god båd. Total renoveret og eftergået indv.+udv. Ombygget indv. (mange fine detaljer). Pris: kr. 107.000,PS: Se mere på GUL og GRATIS.  Leif Peter Jensen, Tjæreborg Tlf. 26 44 76 50 E-mail: Balsbyvej@hotmail.com 2054510: Ryds 535 med meget udstyr, har kun sejlet ca.18 timer, motoren er en Susuki 50 hk. Der er en hel ny trailer med bremser fra Brenderup med. Stået indenfor altid.  Ebbe Bøhrk, Svendborg Tlf. 62 20 84 87 E-mail: boehrk@kabelmail.dk

instrumentering, ny dækmaling badestige, bundmalet.  Mogens Recke Tlf. 21 66 49 19 E-mail j.m.recke@adr.dk B å duds tyr s ælges : 2230211: I Frederikssund Lystbådehavn Bådplads til leje for sommeren 2011 Bred plads. B.6,7xL20m Kr. 13.000,- for sommeren Lejen skal godkendes af A.M.B.A Frederikssund Lystbådehavn  Erling Sørensen, Frederikssund Tlf. +45 20 47 71 52 E-mail: erling_sorensen@post.tele.dk 2104610: Color GPS Chart Plotter Standard Horizon CP175C med både engelsk og tysk manual sælges billigt:1.000 kr. Med C-map NT+ 2007 Eastern Denmark.  Erik Kobbelgaard, Juelsminde Tlf. 28 43 53 03 E-mail: erik.kobbelgaard@hotmail.com 2094610: 2 stk. foldecykler sælges samlet, 6 gear inkl. 2 stk. nye poser, er pæne og velholdte. kr. 2.000, H. Wittrup, Allingåbro Tlf. 40 63 33 66 E-mail: fiskerhuset@dlgmail.dk 2084610: Sort, lækker, spritny Havnekaleche til Four Winns, Vista 248 Sælges grundet fejlkøb. Ny Pris: 5.900 kr. Sælges for 4.500 kr.  Jesper Pedersen, Silkeborg Tlf. 40 15 59 46 E-mail: jp-invest@mail.dk

2044310: Luna 26 årg. 80, høj rig og rulleforsejl, 38 Hk OM636, Gps, fishfinder, VHF, nyt wc, kaleche, bovpropel, selvstyre, trykvand V/K, bådstativ osv. pris kr. 185.000, Jan Larsen, Faaborg Tlf. 61 40 67 46 E-mail: ellerhvad@ofir.dk 2250311: Coronet 21 årgang 1965 ca.Lille fin familie båd med charme. 3.0-135hk Mercruiser Alpha one drev. 2 batterier, lænsepumpe, brandslukker, Eagels ekkofishfinder, silva kompas, nyt

2034310: Brenderup gangbro til bådtrailer, har kun været monteret og brugt 1 gang. Sælges for kr. 1.000, Peter Jensen, Holstebro Tlf. 97 41 06 07 E-mail: pjls@mail.dk 2014310: 4 hampefendere ubrugte, perfekt til træbåd. Længde 35 cm diameter 11 cm. Se billeder. Samlet pris kr. 1.000, Kim Madsen, København Tlf. 51 29 03 06 E-mail kim@madsen-holmen.dk

2260311: Motorlås til påhængsmotor, kan ses i Palby Marine katalog side 446 varenr. 53.0980 kun brugt i 2.5 md. som ny kr. 300, Poul-Erik Lægs, Ebeltoft Tlf. 86 34 46 72, E-mail: laegs@kylinemail.dk 2270311: Oliesuger 6 liter, kan ses i Palby Marinekatalog side 239 varenr. 20.1740 Pris kr. 400, Poul-Erik Lægs, Ebeltoft Tlf. 86 34 46 72 E-mail:laegs@skylinemail.dk 2280311: Lys kaleche til Nimbus 31 ultima kun brugt 1 sommer sælges kr. 6.000, Mogens Recke Tlf: 21 66 49 19 E-mail: j.m.recke@adr.dk

k øb es : 2114610: Jeg søger en Yanmar diesel motor 1GM10 også gerne en som reservedele.  Ole Zaar Lassen, Karby Tlf. 97 76 10 45 E-mail: zaar@karby.dk

s øges : 2240211: Jeg søger et firma der kan sætte nyt batteri i min Simrat GPS og evt. opgradere den. Hvis der er nogle der har c- map kort er jeg køber.  Hans Jørgen Hagensen, Skærbæk Tlf. 29 40 34 70 E-mail: fuglev7@get2net.dk 2124710: Er der nogen der kender til hvor eller om det er muligt at købe dele (reservedele) til LM-23 motorsejler. Jeg vil gerne have bygget en luge i taget på kahytten. PS. Jeg har set lugerne på LM 24.  Poul Jensen, Lyngby Tlf. 45 93 03 08 E-mail: ingpo@webspeed.dk

Som medlem af Danske Tursejlere kan du få en gratis annonce under ”MEDLEMMERNES SØKRAMMARKED” i Tursejleren og på foreningens hjemmeside - www.tursejleren.dk SÅDAN GØR DU: Gå ind på www.tursejleren.dk under knappen SØKRAMMARKEDET og klik på ”Tilmeld din annonce”.

s økram marked

29


- e.

rt

n. r

MEDLEMSSERVICE medlemSSkab

lokale Tursejlertræf 2011

Navn: Adresse: Postnr.:

By:

CPR-nr.:

Telefon nr.:

E mail: I hvilken havn ligger din båd: Bådfabrikat:

Traditionen tro holder Danske Tursejlere lokale træf for sine medlemmer i 2011. Her kan du se, hvor vi holder træffene i år.

Bådstørrelse:

Navnet på din klub: n Jeg ønsker medlemskab inkl. Sejlerforsikring ANSVAR

20. – 22. maj Reersø Havn

n Jeg er allerede medlem af DT. Mit medlemsnummer. er:

n Jeg ønsker tilbud på Sejlerforsikring KASKO Antal års sejlererfaring:

Arrangør: Reersø Bådeklub og Musholmbugtens Bådeklub Kontaktperson: Bolette Trier Nissen (telefon 42 20 26 41)

n Jeg har duelighedsbevis eller Yachtskipper 3 Antal års sejlererfaring:

27. – 29. maj Ishøj Havn

n Jeg ønsker bladmedlemskab

tilbud PÅ Sejlerforsikring kaSko fartøjets art (sæt kryds)

n Jolle (åben jolle med max 40 HK) n Motorbåd med påhængsmotor n Motorbåd med Z drev Ønskes Z drev medforsikret ?

n ja

n nej

n Motorbåd med fast skrueaksel n Motorsejler n Sejlbåd

Arrangør: Ishøj Havn/Sydkystens Sejlklub. Kontaktperson: Stig Førsting (telefon 20 24 04 97) 3. – 5. juni Faaborg Marina

Arrangør: Faaborg Sejlklub og Faaborg Bådejerforening Kontaktperson: Carl Chr. Hansen (telefon 62 65 11 58 eller 20 44 00 11)

oplysninger om fartøjet Model:

Årgang:

Materiale:

Bådens længde i meter:

Motorfabrikat:

Årgang:

Antal HK:

Bådens max fart i knob:

Fartøjets værdi: Særligt tilvalg for trailerbåde Ønskes Sejlerforsikring TRAILER modul 1 ? n ja n nej Ønskes Sejlerforsikring TRAILER modul 2 ? n ja n nej Ønskes Sejlerforsikring TRAILER modul 3 ? n ja n nej Har du tyverialarm med automatisk opkald?

12. – 14. august Struer Sejlklub

Arrangør: DT i Nordjylland Kontaktperson: Finn Pajbjerg (telefon 40 51 10 72) De endelige programmer vil bliver offentliggjort på www.tursejleren.dk, så snart de foreligger. Du kan tilmelde dig allerede nu til info@tursejleren. dk eller til én af kontaktpersonerne. Tilmeldingen sker efter ”først til mølle” princippet.

n ja n nej Riv tilbudsblanketten af og send den til Danske Tursejlere eller ring på telefon 70 21 42 42 for straks tilbud. Alle fritidssejlere kan blive medlem af DT. Det kan ske på to måder: Gennem din klubs medlemskab eller som enkeltmedlem. Klubmedlemskab: Hvis din bådklub er medlem af Danske Tursejlere, så betaler du kun kr. 315,- i årligt kontingent, som dækker ansvarsforsikring og alle medlemsfordele. Vi har faktisk 150 klubber, som nyder godt af denne ordning for deres medlemmer. Enkeltmedlemmer: Som enkeltmedlem betaler du kr. 365,- i årligt kontingent. Også her får du ansvarsforsikring og alle medlemsfordele. Dette tilbud gælder særligt for de fritidssejlere, hvis klub ikke er medlem af DT. Bladmedlemskab: kr. 200,-.

30

Nye k l u b b e r i farvan de t Endnu 1 klub har meldt sig under standeren hos Danske Tursejlere: Nr. 2360000 Sj. Odde Bådelaug, Østre Havnevej 28 A, 4583 Sjællands Odde Formand Peter Licht, telefon 56 28 76 27 Kasserer Helle Sørensen telefon 59 32 78 18

me d l e ms s e rv ice


kortnyt Pakning af medlemskuverter

Sejlerforsikring sikkert i havn

I weekenden den 7. - 9. januar 2011 var bestyrelsen for Danske Tursejlere samlet for som sædvanlig at pakke 8.600 kuverter til vore medlemmer. Opgaven, der er afviklet gennem mange år, bliver stadig større og større i takt med, at Danske Tursejlere får flere medlemmer. I år blev der fyldt 80 gule plasticbakker med kuverter til Post Danmark. De færdigpakkede kuverter vejede ca. 850 kg, så både volumen og vægt var i top. ”Pakkeholdet” klarede den store indsats med godt humør.

Ved årsskiftet underskrev DT’s formand Poul Erik Jakobsen og direktør Peter Lund fra Søassurancen Ærø den nye forsikringsaftale. Ved denne anledning havde en af DT’s ildsjæle Bente Tjørnfelt ”bagt” DT’s flotte logo i dejlig kransekage.

Søsportens Sikkerhedsråd

Søsportens Sikkerhedsråd under Søfartsstyrelsen har fået ny daglig leder. Han hedder Sten Emborg og er selv aktiv sejler. Sten Emborg er ligeledes medlem af bestyrelsen for Sejlklubben København og Bagsværd Roklub. Søfartsstyrelsen har omorganiseret, så sekre­ tariatet for Søsportens Sikkerhedsråd er blevet tilknyttet en ”fritidssejlerklynge” i Søfartsstyrelsen med følgende opgaver: • Udstedelse af fritidssejlerbeviser • Tilrettelæggelse af Yachtskippereksamener • Vejledning vedrørende CE-mærkning • Sekretariatet for Søsportens Sikkerhedsråd

Rettelse

Vi skynder os lige at præcisere, at det var Haderslev Sejlforening, der sidste år fejrede 75 års jubilæum. Vi fik skrevet noget andet, da vi omtalte begivenheden i sidste nummer.

Gæstepladser i svenske marinaer

I Tursejleren nummer 3 i 2010 omtalte vi, at flere af vore medlemmer havde haft ubehagelige oplevelser i svenske lystbådehavne. Danske Tursejlere skrev til Svenska Krydserklubben SXK – og fortalte om dette stigende problem. Vor henvendelse har resulteret i, at vore svenske søsterorganisationer har taget initiativ til et møde i februar 2011, hvor vi skal drøfte problemstillingen. Vi vender tilbage, når der er nyt i sagen. Ny service til DT’s medlemsklubber

Mange af vore medlemsklubber arrangerer forskellige aktiviteter i vintersæsonen. Desværre er det ikke alle disse vinterarrangementer, der kommunikeres godt nok ud med deraf svigtende besøg som konsekvens. Derfor tilbyder Danske Tursejlere nu, at vore medlems­ klubbers arrangementer kan annonceres på DT’s hjemmeside. Klubben skal blot maile klubbens opslag til info@tursejleren.dk, hvorefter vi vil sørge for, at informationen kommer på hjemmesiden. k ortnyt

31


Tekst / frank flemming pedersen

Forma n de n s eksper i m e n tar i u m

Brun sæbe mod bundmaling Et mindre, halvvidenskabeligt eksperiment hos formand Poul Erik Jakobsen viser tydeligt, at bundmaling kan fjernes med den effektive og billige brun sæbe.

D

anske Tursejleres formand, Poul Erik Jakobsen, har sat sig for at afprøve det gode gamle trick med brun sæbe i kampen mod den gamle udtjente bundmaling. Og det har faktisk været en succes. Der er mange myter i omløb om vidundermidler, der med et minimum af sved og tårer kan fjerne bundmaling, og gøre forårsklargøringen af båden legende let. For hvem vil ikke gerne slippe for det masende, svedige og beskidte arbejde, der ligger i at få skrabet den genstridige maling af skroget? Knofedt er godt; men er der ikke et middel, der er bedre?

Poul Erik Jakobsen, der er formand for Danske Tur­ sejlere, satte sig i vinters for at undersøge om en af de mere sejlivede myter, nu også holder vand. Eller om det er et udslag af magelige sejleres ønsketænkning. Kan man fjerne bundmaling ved hjælp af brun sæbe? Og går det så også som en leg, som myten antyder? Effektiv ”marinering”

Udstyret med en bøtte brun sæbe og endnu et hemmeligt våben – en rulle Vita Wrap husholdningsfilm – gik Poul

32

Erik til sagen. Et passende stykke skrog – 1/2 m2 – blev udvalgt og påført et ca. 1/2 cm tykt lag af den brune masse. Derpå blev dette stykke skib så pakket ind i den klare husholdningsfilm. Efter 14 dage blev filmen fjernet og skrabearbejdet kunne begynde. Og resultatet imponerede formanden, som beretter: – Med en ganske almindelig spartel kunne jeg skrabe malingen af uden problemer. De gamle malingrester, der var fugtige af den brune sæbe, rullede sig sammen og samledes på spartlen, hvilket gjorde arbejdet støvfrit og meget mindre beskidt. Malingresterne var lige til at samle sammen og køre på genbrugscentralen. Vita Wrap i lange baner

Der findes kemiske produkter på markedet, som er udviklet til at fjerne bundmaling med. Men kigger man på økonomien i det, så er der ingen tvivl om, at brun sæbe og husholdningsfilm ligger i den billige ende. Du behøver ikke købe 250 ruller Vita Wrap i det lokale supermarked. I dit byggemarked sælges filmen i store ruller, og her kan du også få spande med den forløsende brune sæbe i økonomistørrelse.

b r u n s æ b e mo d b u n d mal ing


Sejlerforsikring

på internettet

D

u kan nu få et tilbud på din bådforsikring døgnet rundt og året rundt. Sejlerforsikring.dk er døgn­ åbent og klar til at betjene dig, når det passer dig.

siger Leif Nielsen, som er forretningsfører i Danske Tursejlere. På højtryk

I dag er det såre naturligt at gå i banken efter kl. 20.00. Netbank har gjort det meget lettere at være bankkunde, for nu kan alle gøre deres bankforretninger, når der er tid, fred og ro. Sådan er det også med din Sejlerforsikring. Danske Tursejlere har søsat en hjemmeside, hvor du kan fordybe dig i forsikringsbetingelser og vilkår, når du har tiden til det. Du kan få svar på de mest almindelige spørgsmål om Sejlerforsikring, og du kan få tilsendt et tilbud på en forsikring, der er skræddersyet til lige netop dine behov. Sejlerforsikring.dk er en moderne måde at informere på. – Vores nye hjemmeside skal ikke afløse den personlige service og kontakt mellem Danske Tursejlere og medlemmerne. Men den er et godt supplement til den information, som vi giver om vores forsikringsprodukt,

Han fortsætter: – Vi kender det alle sammen. Telefon­ stemmen der siger: ”Alle vores medarbejdere er optaget. Du er nummer 9 i køen”. Det er frustrerende, må vi også indrømme. Men siden vi sendte vores informationsbrev ud om det nye forsikringssamarbejde, har vi haft rødglødende telefoner. Mere end 200 henvendelser dagligt, viste vores optælling sidst i januar. Og selv om vi i øjeblikket er 5 ekstra personer ved telefonerne, så har der desværre været ventetid i røret. Her er www.sejlerforsikring.dk en godt supplement til den personlige betjening. Man kan få alle de relevante oplysninger på siden, og så er der døgnåbent. Det betyder at alle, der søger viden om ansvars- og kaskoforsikring til båden, kan gøre det i ro og fred, når tiden er til det. Du kan også udfylde din skadesanmeldelse på hjemmesiden. Det fremmer ekspeditionstiden.

På den nye hjemmeside finder du information om • Hvorfor vælge Sejlerforsikring • Forsikringsbetingelser for Sejlerforsikring ANSVAR • Forsikringsbetingelser for Sejlerforsikring KASKO • Svar på de mest stillede spørgsmål • Information om Søassurancen Ærø • Indmeldelsesformular til Danske Tursejlere • Formular til brug for et tilbud på Sejlerforsikring KASKO • Skadesanmeldelse, hvis uheldet er ude

Sejlerforsikring.dk har åbent døgnet rundt. Tjek dine forsikringer og udfyld din skadesanmeldelse i fred og ro på internettet.

s ej lerforsikr i n g på i n tern ettet

33


AP Marine er på:

Boatshow i Fredericia Dronning Margrethe Hallen 25. - 27. februar og 4. - 6. marts 2011

Både i Bella

11. - 13. og 17. - 20. marts 2011 e Vi er eor nsolminkan

r e n o p u k t a b a R s e t n e h kan afikken I but

Alle var ven er på r u k i s e g læg es an afsend k g o r e g la -2 dage. i løbet af 1

Kom og se mange flere spændende tilbud på messerne Fuldautomatisk oppustelig redningsvest

JOTUN BUNDMALING 2,5 liter

150N 2 farve

Messepris Normalpris 599,-

399,Messepris Normalpris 799,-

599,-

Udstyr til sejlerfolket

ODENSE · SVENDBORG · Tlf. 6395 5500 · www.apmotorcenter.dk 34


store sejleroplevelser på land 2011

Gå ombord på alle de nye både og dyk ned i alt det nye udstyr, der gør sejlturen endnu bedre. Mød flere end 150 spændende udstillere på årets store Boat Show i Fredericia, der byder på masser af inspiration og oplevelser for hele familien.

besøg årets boat show i fredericia

Glæd dig til at opleve Mikkel Beha Erichsen, Jesper Bank og Peter Tanev – og til at høre Mads Christensen fortælle, hvad der sker, når blærerøven står til søs. Se hele programmet på www.boatshow.dk.

www.boatshow.dk

Åbningstider: torsdag/fredage 13.00 -18.00 og lørdage/søndage 10.00 -18.00 5 entré: Voksne kr. 80,-. børn 4-14 år kr. 40,- · familiebillet (2 voksne + børn) kr. 200,- · gratis parkering lige uden3 for døren.


UMM Magasinpost 46610

Et vartegn i ishavet D

et smukke fyrtårn på Sprogø giver den rejsende et trygt blink med på turen. Også om vinteren.

Vist har det været vinter i år. Med masser af sne, frost og istapper i meterlange stænger. Kulderekorder og snekaos. Knitrende rimfrost, bundfrosne søer og tilisede vande. Vinter som i de gode gamle dage. Og dog alligevel ikke helt. For i gamle dage regerede Kong Frost. Han kunne gøre vinteren hård og streng at komme igennem. Med frost og kulde lukkede han Sund og Bælter, og satte menneskene på store prøvelser. Når isen var en ufremkommelig forhindring for datidens skibe, måtte man ty til isbådstransporterne. Isbådene var store klinkbyggede robåde udstyret med meder og sejl. Alt efter isforholdene blev de trukket, skubbet eller sejlet over Bæltet af den hårdføre besætning. Nødherberget på Sprogø

Var vinteren så hård, at overfartens normale funktioner ophørte, så blev der erklæret isbådstransport. Fra 1850 til 1893 skete dette 17 gange. Nogle år bød på isbådstransport i 2-3 måneder, og krævede sit af både mandskab og materiel. I 1858 var der 11 både og 1 jolle på hver side af Bæltet samt 1 båd og 1 jolle på Sprogø. Hver båd havde en besætning på fire mand og en bådfører, og en tur tværs over Bæltet kunne tage en 4-6 timer. Ved ugunstige forhold kunne turen tage flere døgn. Så måtte besætning og passagerer søge nødherberg på Sprogø. Omtrent halvvejs ude i Storebælt har de hårdtarbejdende besætninger og de småfrysende passagerer kunnet skimte fyrtårnet på Sprogø gennem rimtågen. Selve øen har lignet en kæmpe isskruning, der er skudt op fra overfladen. Fyrtårnet har været et vartegn i det kolde ishav. Det har givet tryghed og vished for, at rejsen var på rette kurs. Læs selv mere på kalmus.dk og korsoer-historie.dk