04.2006 - Tursejleren

Page 1

/S r /PWFNCFS

5VSTFKMFSFO %BONBSLT 5VSTFKMFSGPSFOJOH

XXX UVSTFKMFSFO EL

)NDHOLD 3KIPPEREN HAR ORDET

.EKROLOG 2~DIGER "RANDT

$4 ADRESSER OG KOLOFON

4URSEJLADS +ANAL DU -IDI

6INTERKLAR BkD Pk LAND 2ENSNING AF BkDTANKE %FTERRETNINGER FOR TURSEJLERE

6ELKOMMEN Pk HJEMMESIDEN

-EDLEMSSERVICE 4URSEJLERSHOPPEN 3PžRG REDAKTIONEN

-OTORDOKTOREN +ONKURRENCE OM $4 AKTIVITETER

3žKRAM MARKEDET

46 ANTENNE TIL LYSTBkDE

46 ANTENNE TIL BkDE

7XUVHMOHUHQ LQGG

.YE BkDE OG NYT TIL BkDE

SIDE

%N GEVINST FOR LIVET

.R .OVEMBER SIDE


!" # $% %# &''$ () $ &% *+ ," &'"&%- &( "$'",%$" ," &'"&%-

!. / * 0 1 2

$ 0 0

+ $ -, &(*# 3+ &%$ 4 "&-$ ," &'"&%-$"

-!55$( ',%-$ $6 17 8 '.9:;7 '4*$% 7XUVHMOHUHQ LQGG

! % 8 $($ ,% :7

977 <=7 8 $($ !> :7 977 <== 8 &% $"%$ ? @@@


3KIPPEREN HAR ORDET 7JOUFST TPOFO TUÇS GPS E SFO 3VOEU PN J MBOEFUT IBWOF FS EFS USBWMIFE NFE BU GÇ CÇEFOF QÇ MBOE .FO GPS FO EFM FS T TPOFO JLLF TMVU FOEOV %FS LBO TUBEJH W SF NBOHF HPEF EBHF IWPS EFS LBO TFKMFT .FO IVTL BU UKFLLF NFE EJU GPSTJL SJOHTTFMTLBC PN CFUJOHFMTFSOF GPS WJOUFSTFKMBET ªSFUT TFKMT TPO IBS CVEU QÇ UZQJTL EBOTL TPNNFSWFKS m HPEU PH EÇSMJHU WÇEU PH U SU J FO OPHFOMVOEF K WOU BGNÇMU CMBOEJOH %PH IFMEJHWJT QMB DFSFU TÇEBO BU EFS J GFSJFOT I KT TPO O SNFTU WBS IFEF C MHF / TUF TFKMT TPO %BONBSLT 5VSTFKMFSGPSFOJOHT IPWFECFTUZSFMTF FS JLLF HÇFU J WJOUFSIJ NFO FS J GVME HBOH NFE BU UJMSFUUFM HHF O TUF T TPOT BLUJWJUFUFS %FS FS GPSFM CJH QMBOMBHU LBOBMTLJQ QFSLVSTFS QJHFTFKMBETFS NW / SNFSF PN UJE PH TUFE J O TUF OVNNFS BG CMBEFU 5JEFO TÇ VE UJM BU W SF M CFU GSB EF UVSTFKMFSUS G WJ IJE UJM IBS BSSBOHFSFU SVOEU PN J MBOEFU %FSGPS HÇS WJ OV OZF WFKF GPS BU TLBCF TBNMFOEF NFEMFNTBLUJWJUFUFS * CMJWFS EFS FU TUPSU UVSTFKMFSUS G IWPS BMMF TFKM CMJ WFS TBU 5S GGFU FS IFOMBHU UJM

2~DIGER ER D D 3YGDOM ER HVER MANDS HERRE SIGES DER /G DEN BLEV OGSk 2~DIGERS "RANDTS -ANDAG D OKTOBER OPGAV HAN SIN KAMP MOD DEN LIVSTRUENDE SYGDOM DER GENNEM MERE END ET kR HAVDE TAGET Sk HkRDT Pk HAM (AN BLEV kR ) BESTYRELSEN HAR VI MED BE KYMRING FULGT HVORDAN HAN SYGNEDE HEN FOR TIL SIDST KUN AT V RE EN SKYGGE AF SIG SELV -EN I HELE SYGDOMSFORL BET

,FSUFNJOEF J IKFSUFU BG %BO NBSL IWPS .PUPSCÇELMVCCFO "NBOEB TBNNFO NFE %5 WJM TUÇ GPS BSSBOHFNFOUFUU %FU FS FS QMBOMBHU GSB GSFEBH EFO KVOJ UJM T OEBH EFO KVOJ PH NFE NVMJHIFE GPS IKFNTFKMBET J GPSCJOEFMTF NFE (SVOEMPWT EBH EFO KVOJ 6OEFS US GGFEF CMJWFS EFS TBU GPLVT QÇ NJMK PH T TJL LFSIFE PH TFMWG MHFMJH LBNNF SBUTMJHU TBNW S 'PS EF TPN HFSOF WJM EFMUBHF J US GGFU PH JLLF LBO LPNNF TFKMFOEF WJM EFS W SF NVMJHIFE GPS PWFS OBUOJOH QÇ WBOESFSIKFN FMMFS DBNQJOHQMBET 4Ç T U BMMFSFEF OV LSZET J LBMFOEFSFO * O TUF OVNNFS BG 5VSTFKMFSFO WJM EFU FOEFMJHF QSPHSBN GPSFMJHHF 7J FS PHTÇ J HBOH NFE BU QMBOM HHF FU QBS WJOUFSBSSBO HFNFOUFS %B EF J TLSJWFOEF TUVOE JLLF FS GBMEFU IFMU QÇ QMBET WJM EFU CMJWF CFLFOEU HKPSU QÇ IKFNNFTJEFO NFE IFOTZO UJM UJETQVOLU TBNU UJM NFMEJOH %V IBS PHTÇ NVMJHIFE GPS BU W SF NFE UJM BU QS HF %5 T VEWJLMJOH 'PSU M IWBE EV WFOUFS BG BLUJWJUFUFS GSB PT J GSFNUJEFO #MBOEU JOETFOEFS OFT GPSTMBH CMJWFS EFS USVLLFU MPE PN OPHMF GJOF QS NJFS %FU LBO EV M TF NFSF PN BO EFU TUFE J CMBEFU

K MPEDE 2~DIGER EN BRAV KAMP FOR AT BESTRIDE DE BOR GERLIGE OMBUD HAN HAVDE Pk TAGET SIG FOR $ANMARKS 4URSEJ LERFORENING $4 (AN VAR MEDSTIFTER AF $4 FOR KNAPT kR SIDEN $ET VAR ME GET NATURLIGT FOR 2~DIGER OG HANS KONE %LSE VAR INKARNEREDE TURSEJLERE (VERT ENESTE kR TOG DE Pk FERIE I DERES MOTORBkD (ELST SYDPk TIL 4YSKLAND SOM VAR 2~DIGERS F DELAND &RA STARTEN STOD HAN FOR DE POPUL RE TURSEJLERTR F SOM $4 ARRANGEREDE RUNDT OM I

%5 PH &#" &GUFSÇSFU FS TBU JOE PH EFS NFE PHTÇ N EFBLUJWJUFUFO J EF PSHBOJTBUJPOFS IWPS %5 FS SFQS TFOUFSFU %FU FS CM B &VSPQFBO #PBUJOH "TTPDJBUJ PO &#" )FS EJTLVUFSFEF WJ CM B NVMJHIFEFSOF GPS BU WJ J %BONBSL LBO VETUFEF FU *$$ DFSUJGJLBU *OUFSOBUJPOBM $FSUJ GJDBUF PG $PNQFUFODF &U *$$ DFSUJGJLBU FS FU CFWJT J MJHIFE NFE WPSFT L SFLPSU IWPSQÇ BMMF LPNQFUFODFS FS QÇ USZLU EVFMJHIFET ZBDIUTLJQ QFS LBOBMTLJQQFSCFWJT P T W PH TPN FS HZMEJHU J IFMF &6

QÇ GPSTFOEFMTFO BG CMBEFU CF TMVUUFEF WJ PT BU TLJGUF GSB 1PTU%BONBSL UJM FO BOEFO EJTUSJCVU S .FO EFTW SSF MF WFEF GJSNBFU JLLF PQ UJM TJOF M GUFS &O TUPS EFM BG NFEMFNT LSFETFO FOUFO JLLF GJL FMMFS GJL CFTLBEJHF CMBEF %FU IBS SFKTU JSSJUBUJPO IPT EF CFS SUF NFEMFNNFS %FU FS WJ LFEF BG PH EFU LBO WJ OBUVSMJHWJT JLLF UBHF QÇ PT 4FMW PN EFU FS FO EZSFSF M TOJOH IBS WJ EFSGPS OV WBMHU BU HÇ UJMCBHF UJM 1PTU %BONBSL

XXX UVSTFKMFSFO EL )KFNNFTJEFO IBS GÇFU FO EFM /PSCÇU OZF BLUJWJUFUFS PH WJ WJM TUBEJH 7J IBS T HU PN NFEMFNTLBC J CFTUS CF IPT QÇ BU VEWJLMF /PSEJTL #ÇUSÇE /PSCÇU %FU EFO UJM FO MJWMJH PH BLUJW TJEF FS FO ÇS HBNNFM QBSB UJM HBWO GPS BMMF WPSFT NFEMFN QMZPSHBOJTBUJPO GPS TFKMFSTBN NFS %FU LBO * PHTÇ M TF PN NFOTMVUOJOHFS J EF OPSEJTLF BOEFU TUFE J CMBEFU MBOEF IWPS *TMBOE TPN EFU TJETUF CMFW PQUBHFU J #ÇVETUJMMJOH #ÇESÇEFU SFQS TFOUFSFS GMFSF 'PSÇSFUT JOEFOE ST CÇEVETUJM FOE CÇEFKFSF GPSEFMU MJOH GJOEFS EFOOF HBOH TUFE PWFS EF GFN OPSEJTLF MBOEF J 'SFEFSJDJB 5JMNFMEJOHFO UJM /PSECÇU FS FU WJHUJHU GPSVN EFO IBS W SFU FO L NQFTVD GPS TBNPSEOJOH BG CÇETBHFS DFT GPS BSSBOH SFSOF PH VE JOEFO GPS /PSEFO #MBOEU BO TUJMMJOHFO T UUFS BMMFSFEF OV ESF OÇS EFS H MEFS IBWNJMK FU VETUJMMFSSFLPSE %FU CFUZEFS %5 CMFW JLLF PQUBHFU EFOOF TBNUJEJH BU WJ EFOOF HBOH HBOH NFO WJ GJL EPH PCTFS JLLF LBO TUJMMF NFE WPSFT T E WBU STUBUVT %FU CFUZEFS BU WJ WBOMJHF TUBOE .FO WJ HBSBO IBS UBMF NFO JLLF TUFNNFSFU UFSFS GPS BU WJ FS EFS NFE BL UJWJUFUFS GPS NFEMFNNFS .FEMFNTCMBEFU %B QPSUPTU UUFO CMFW BGTLBG OF GFU SBNUF EFU %5 IÇSEU QÇ )BSUWJH LPOPNJFO 'PS BU TQBSF QFOHF 3BTNVTTFO GPSNBOE

LANDET (AN DELTOG AKTIVT Pk $4´S STAND UNDER BkDUDSTIL LINGERNE Pk 3J LLAND HVOR HAN OGSk VAR FORENINGENS FOR SIKRINGSKONSULENT &OR SIN INDSATS BLEV HAN FOR TJENT UDN VNT TIL DET F RSTE RESMEDLEM I $4 Pk FORkRETS GENERALFORSAMLING 6ORES DYBESTE MEDF LELSE GkR TIL 2~DIGERS EFTERLADTE RET V RE HANS MINDE (ARTVIG 2ASMUSSEN FORMAND

NDRING AF VEDT GTER 0k FORkRETS GENERALFORSAM LING BLEV DET VEDTAGET AT L GGE $4´S +LUB bT FOR ENKELT MEDLEMMER IND UNDER $AN MARKS 4URSEJLERFORENING FRA JANUAR $ET GIVER DERFOR ANLEDNING TIL ET PAR MINDRE TEKNISKE NDRINGER AF VEDT GTERNE SOM VIL BLIVE LAGT UD Pk HJEMMESIDEN INDEN DEN JANUAR

.R .OVEMBER

7XUVHMOHUHQ LQGG


5JMTMVUUFU 3 SPORTENS 3IKKERHED 3 FARTSSTYRRELSENS &RITIDSBkDSUDVALG 3 FARTSSTYRRELSENS 5DDANNELSESUDVALG &RILUFTSRkDET SAMT +OMITEEN "Lk &LAG %UROPEAN "OAT !SSOCIATION %"!

'PSSFUOJOHTVEWBMHFU &ORMAND (ARTVIG 2ASMUSSEN &RIBERTSVEJ +ERTEMINDE 4LF À &AX À % MAIL FORMANDEN TURSEJLEREN DK . STFORMAND -OGENS (ANSEN 3KOVHAVEN !GEDRUP 4LF À % MAIL MOGENS TURSEJLEREN DK +ASSERER *UDITH $ITLEVSEN - DDEBROVEJ 3OLBJERG 4LF À % MAIL KASSEREN TURSEJLEREN DK

.FEJF VEWBMHFU 0OUL %RIK *AKOBSEN À 4LF À % MAIL POULERIK TURSEJLEREN DK (ARLY &OGED À 4LF À % MAIL REDAKTIONEN TURSEJLEREN DK

WSJHF IPWFECFTUZSFMTF 2OBERT 3TOLTZE ,Y VEJ (ADERSLEV 4LF 6ILLY *OHANSEN %LMEVANG 2OSKILDE 4LF À % MAIL VILLY TURSEJLEREN DK 0OUL %RIK *AKOBSEN + RVEJ ( NG 4LF À &AX À % MAIL POULERIK TURSEJLEREN DK (ANNE +RISTENSEN (OLGER $RACHMANNS !LLm %SBJERG 4LF FAX À % MAIL HANNE TURSEJLEREN DK

#FTUZSFMTFTNFEMFNNFS ,MVC ­U 3TIG & RSTIG 6ILDTBANEPARKEN ( )SH J 4LF

'PSTJLSJOHTPSEOJOHFO *YLLAND " RGE .YGAARD 6IVALDISVEJ !ALBORG 36 4LF À &AX À % MAIL B NYGAARD FRITID TELE DK &YN (ARTVIG 2ASMUSSEN &RIBERTSVEJ +ERTEMINDE 4LF À &AX À % MAIL HARTVIG TURSEJLEREN DK 6ESTSJ LLAND OG ,OLLAND &ALSTER 0OUL %RIK *AKOBSEN + RVEJ ( NG 4LF &AX % MAIL POULERIK TURSEJLEREN DK VRIGE 3J LLAND OG + BENHAVN 2~DIGER "RANDT 2 DOVREVEJ TH 2 DOVRE 4LF À &AX À % MAIL BRANDT TURSEJLEREN DK

4FLSFUBSJBUFUT ÇCOJOHTUJEFS PH BESFTTF 3EKRETARIATET ER kBENT FOR ALLE SP RGSMkL VEDR $4 UDEBLEVET MEDLEMS BLAD OG FORSIKRINGSORDNINGEN !LLE HVERDAGE KL DESUDEN TORSDAG KL /"3 3EKRETARIATET HOLDER LUKKET MELLEM JUL OG NYTkR !DR $ANMARKS 4URSEJLERFORENING /DENSEVEJ ! &kBORG 4LF À &AX À % MAIL FORSIKRING TURSEJLEREN DK OG BENTE TURSEJLEREN DK (53+ AT OPLYSE MEDLEMSNUMMER

5VSTFKMFSFO 5DGIVES AF $ANMARKS 4URSEJLERFORENING )33. /PLAG STK 2EDAKTION *OURNALIST REDAKT R (ARLY &OGED $* !NSV I HENH TIL 0RESSELOVEN !SGkRD &REDERIKSSUND 4LF À &AX % MAIL REDAKTIONEN TURSEJLEREN DK !NNONCESALG 4OVE "ORG 6IOLVEJ (ELSING R 4LF À % MAIL T BORG STOFANET DK 3ATS OG TRYK 0% OFFSET ! 3 6ARDE WWW PEOFFSET DK 5DGIVELSESDATO FOR N STE NUMMER .R MEDIO FEBRUAR $EADLINE N STE NUMMER 3IDSTE FRIST DEADLINE FOR INDLEVERING AF REDAKTIONELT STOF OG ANNONCER TIL 4URSEJLEREN NR ER MANDAG DEN JANUAR &ORSIDEFOTO %NDNU EN SEJLS SON ER SLUT $ER ER HEKTISK AKTIVITET RUNDT OM I HAVNENE MED AT G RE BkDENE KLAR TIL ET HALVT kRS VINTERHI (ER I &REDERIKS SUND ,YSTBkDEHAVN , S I VRIGT ARTIKLEN OM VINTERKLARG RING Pk SIDE

'ENGIVELSE EFTERTRYK AF ARTIKLER OG ILLUSTRA TIONER I 4URSEJLEREN Mk KUN SKE EFTER SKRIFTLIG TILLADELSE FRA REDAKTIONEN OG DA MED TYDELIG KILDEANGIVELSE

r )"35-: . --&3 " 4 r

5VSTFKMFSFO OS %BONBSLT 5VSTFKMFSGPSFOJOH %5

2EDAKTIONEN FORBEHOLDER SIG RET TIL AT FOR KORTE OG REDIGERE INDL G I BLADET

. E PT PHTÇ QÇ XXX UVSTFKMFSFO EL PH XXX EBONBSLTUVSTFKMFSGPSFOJOH EL

aC 7XUVHMOHUHQ LQGG


r )"35-: . --&3 " 4 r

#FT H %BONBSLT TU STUF ClEVETUJMMJOH

7FMLPNNFO PNCPSE Ql lSFUT ClEVETUJMMJOH N GZMEU NFE BMU EFU OZFTUF JOEFOGPS 4FKMClEF NPUPSClEF NPUPSTFKMFSF KPMMFS HVNNJClEF LBOPFS LBKBLLFS N W TBNU BMU EFU TQ OEFOEF VETUZS PH UJMCFI S &OUSF 7PLTOF LS # SO LS 'BNJMJFCJMMFU UP WPLTOF PH UP C SO LS (SBUJT QBSLFSJOH 'l NFSF JOGP Ql XXX CPBUTIPX EL

aCOJOHTUJEFS GFC LM ] GFC LM ] NBSUT LM ] NBSUT LM 7XUVHMOHUHQ LQGG


4U R S E J L A D S

%N GEVINST FOR LIVET

HSBEFST WBSNF WBOEFU FS TPN FU TUVFHVMW PH QMBUBO USย FSOF EBOOFS FO TLZHHFGVME LBUFESBM PWFS $BOBM EV .JEJ

4URSEJLERENS UDSENDTE TABTE HJERTERNE TIL #ANAL DU -IDI "ULDRENDE SLUSEVAND REJSE I SLOWMOTION FRANSK IDYL FREMRAGENDE MAD OG VIN I DET UENDELIGE 6ORES ยงUDSENDTEยฆ HAVDE VUNDET EN UGES KANALFERIE I VORES KONKURRENCE FOR LOKALREDAKTย RER !F +JELD #HRISTIANSEN &OTO %RLING :IMMER *OEUJM UBMMFU WBS Tย WFKFO GSB EFO GSBOTLF BUMBOUFSIBWT LZTU UJM MBOEFUT NJEEFMIBWT LZTU MBOH PH GBSMJH NFO JLLF UJM BU LPNNF VEFO PN )BW CVOEFO J (JCSBMUBSTUSย EFU FS PWFSTร FU NFE TLJCTWSBH 4ร EBO WBS EFU JOEUJM EFO GSBOTLF JOHFOJย S 1JFSSF 1BVM EF 3JRVFU m PH BSCFKEFSF NFE TLPWMF m TLBCUF FU GPSUSZM MFOEF TNVLU PH BMEFMFT VGBS MJHU BMUFSOBUJW $BOBM EV .JEJ TPN TBNNFO NFE (BSPO OF GMPEFO GPSCJOEFS 'SBOLSJHT .JEEFMIBWT PH "UMBOULZTUFS v$BOBM EV .JEJ FS LVO GBSMJH GPS EJO MFWFSj FSLMย SFS WPSFT JOTUSVLUย S NFE FO NVO UFS IFOUZEOJOH UJM PNSร EFUT QSBHUGVMEF WJOF EB IBO UKFLLFS PT VE Qร EFO NPUPSCร E EFS J FO VHF TLBM Wย SF WPSU GMZEFOEF IKFN Qร EFO CFSย NUF LBOBM

SLUSEANLย G 5JEMJHFSF Qร ร SFU IBWEF LMVC CMBEFU v1PVMT 7JH /ZUj EFS VE

.BHFMJHU Cย OLFU VOEFS QBSB TPMMFO Qร Cร EFOT TPMEย L 7BO EFU FS GMBEU TPN FU TUVFHVMW GBSUWJOEFO Sย LLFS MJHF UJM BU IPMEF TWFEQFSMFSOF Wย L J EF HSBEFST WBSNF NFOT WJ CFSVTFS PT J MZTFU EFU TZEGSBO TLF LVMUVSMBOETLBCT Tย ENF GZMEUF JEZM m PH FU FOLFMU HMBT Sย EWJO ,BOBMFO WJSLFS TPN FO UJET NBTLJOF 6EF J MBOETLBCFU TFS WJ HMJNU BG NPUPSWFKF NFE IFLUJTLF GSBOTLNย OE PH WJO "ERUSELSEN "ETUBEJHU m NBY PUUF LJMPNF Cย OEFS EFS IBS USBWMU NFE BU UFS J UJNFO m Uย GGFS WJ BG TUFE Iย TUF 7J EFSJNPE FS QMVETFMJH LPNNFU UJM BU Iย SF UJM LBOBM NFOOFTLFOF 3FKTFOEF J TMPX NPUJPO /PHMF BG EF NBOHF GMPEQSBNNF EFS CMPU TMร S FU "kDEN SKAL SEJLES QBS GPSUย KOJOHTQMย LLF J LBOBM CSFEEFO PH IPMEFS VHFMBOHF .BOHF TMVTFBOMย H IBS GMFSF 4MVTFNFTUSFOF BSCFKEFS GSB QBVTFS FS ร SFWJT PN TUSย L TMVTFLBNSF J SBQ )FS FS EFU JL OJ NPSHFO UJM TZW BGUFO NFE OJOHFO NFMMFN EF UP IBWF /V LF NFOJOHFO BU USPTTFHBTUFO QBVTF GSB LM TOFHMFS WPSFT UJMWย SFMTF TJH BG Qร TMVTFLBKFO TLBM USย LLF BG %FSFT SZUNF CFTUFNNFS SZU TUFE MJHF TPN EFSFT TUFE NFE EFO UVOHF Cร E J GPS NFO Qร IFMF LBOBMFO 4PN 'PSBO PT TOPS .JEJ TJH Uย KOJOHFO (BTUFO TLBM CMPU SFHFM Gย MHFT EF USF GJSF Cร EF LJMPNFUFS PNLSBOTFU BG FO IPMEF EF TMย LLF GPSUย KOJOHFS EFS FS QMBET UJM J FO TMVTF BE MJHF Tร MBOH BMMร BG TLZHHFGVMEF J Iร OEFO NFOT Cร EFO TFKMFT GSB TMVTF UJM TMVTF PH CMJWFS QMBUBOUSย FS 0GUF EBOOFS HSF JOE J Oย TUF TMVTFLBNNFS Oย TUFO TUSBLT MVLLFU JOE OFOF FO HSย O UVOOFM TPN WJ

HJWFT BG 1PVMT 7JH #ร EFMBVH WFE /ย TUWFE WVOEFU FO VHFT LBOBM GFSJF FU TUFE J &VSPQB HFOOFN FO MPEUSย LOJOH IFS J v5VSTFKMFSFOj %FSGPS TUร S WJ EFO TFQ UFNCFS J 1PSU $BTTBGJร SFT WFE .JEEFMIBWFU PH PWFSCFWJTFS IVSUJHU JOTUSVLUย SFO GSB $SPXO #MVF -JOF PN BU FO TNVMF LBOBM JLLF FS OPHFU BU TOBLLF PN GPS HBSWFEF EBOTLF TBMU WBOETTFKMFSF %B WJ IBS Gร FU IBN vTNJEU EF J MBOEj PH QSPWJBOUFO UJM GPSFMย CJH UP EBHF FS CSBHU PN

CPSE FS WJ PNTJEFS LMBS UJM BU TUย WOF VE BG $SPXO #MVF -JOFT MJMMF IBWO PH CFHJWF PT LBOBMFO TPMFO PH WJOFO J WPME 'PSBO PT MJHHFS TFLT SFFMMF TFKMEBHF NBTTFS BG NBMFSJ TLF NJEEFMBMEF CZFS GSFNSBH FOEF NFO CJMMJHF SFTUBVSBOUFS m PH TMVTFBOMย H NFE PQ UJM TFLT TMVTFLBNSF J SBQ .ร MFU FS $BTUFMOBVEBSZ EZCU JOEF J 4ZEGSBOLSJH

4URSEJLEREN

7XUVHMOHUHQ LQGG


TFKMFS JHFOOFN /PHMF TUFEFS FS EFS MBWU UJM MPGUFU BOESF TUF EFS I KU TPN J FO LBUFESBM

.EMME SLUSER *OEUJM WJEFSF FS MBOETLBCFU GMBEU 5VSFO CFHZOEFS J VELBO UFO BG $BNBSHVF m FU TVNQ PH FOHMBOETLBC IWPS GSBOTLF DPXCPZT BWMFS EFSFT CFS NUF IWJEF IFTUF PH TPSUF LBNQUZSF 4QBOJFO NFE EFUT UZSFG HUOJO HFS FS MJHF QÇ EFO BOEFO TJEF BG 1ZSFO FSOF TPN WJ UJM UJEFS TLJNUFS J EFU GKFSOF 7J IBS JLLF ÊO CFLZNSJOH -JWFUT TQ OEJOH FS SFEVDFSFU UJM IWBE EFS NPO EVLLFS PQ CBH EFO O TUF LSVNOJOH J LBOBMFO PH m GPS BU W SF SMJH m N EFU NFE EFO G STUF BG EFU TLS LJOEKBHFOEF BOUBM TMVTFS TPN TLBM I WF PT PQ GSB MBWMBOEFU &GUFS EFO G STUF TMVTF J 1PS UJSBHOFT FS WJ FOJHF PN BU TMVTFSOF FS IBSNM TF m IWJT NBO IBS MJEU LPOEJ PH GPSTUÇS BU NBO WSFSF QS DJTU NFE FO NPUPSCÇE ,POEJFO FS O E WFOEJH GPS USPTTF HBTUFO EFS T UUFT J MBOE G S IWFS TMVTF %FU FS G STUF HBOH VOEFS UFHOFEF IBS GÇFU LPOFO UJM BU IPQQF PH EBOTF GSB NPSHFO UJM BGUFO VEFO WS WM 4LJQQFSFOT FWOFS UJM BU VEOZUUF PQTLVE SPS PH TLSVFWBOE FS BGH SFOEF GPS BU NBOETLBCFU FS MJHF TÇ HPEF WFOOFS FGUFS TPN G S TMV

3k MEGET KOSTER DET &O VHF QÇ $BOBM EV .JEJ J FO $SVTBEFS NFE GJSF QFSTPOFS LPTUFS SVOEU SFHOFU LS NFE BMU FMMFS LS QS QFSTPO %FU FS BMUTÇ JLLF EZSFSF FOE TÇ NBOHF BOESF GFSJFS 6E PWFS LS J CÇEMFKF TPN WJ GJL GPS SFU FS EFS EFSNFE TÇ PHTÇ CFUBMU GPS EJFTFM UJM CÇEFO CÇEGPS TJLSJOH CFTLZUUFU QBSLFSJOH USBOTQPSU BG CJMFO GSB TUBSU UJM TMVUIBWO PH SFOH SJOH BG CÇEFO WFE BGMFWFSJOH * UPUBMQSJTFO FS PHTÇ NFE SFHOFU VEHJGUFS UJM CS OETUPG PWFSOBUOJOH PH NÇMUJEFS QÇ CJMSFKTFO UJM PH GSB 4ZEGSBO LSJH %FS FS LN IWFS WFK 0HTÇ L C BG QSPWJBOU JOLM S EWJO QÇ TFKMUVSFO PH USF HBOHF NJEEBH QÇ SFTUBV

SBOU FS NFESFHOFU &O CFUZ EFMJH QPTU NBO TLBM W SF PQ N SLTPN QÇ FS EJFTFMPMJF UJM CÇEFO $SPXO #MVF -JOF CFSFHOFS TJH LS QS NPUPS UJNF 7J CSVHUF NPUPSFO J UJNFS PH LPN BG NFE LS GPS EJFTFM %FU LBO H SFT GPS NJOESF FLTFNQFMWJT WFE BU MFKF FO NJOESF PH CJMMJ HFSF CÇE PH WFE TFMW BU H SF CÇEFO SFO WFE BGMFWFSJOHFO .FO NFE UBOLF QÇ EF LJMPNFUFS NPUPSWFK WJ IBWEF GPSBO PT PSLFEF WJ JLLF G STU BU H SF CÇEFO SFO $SPXO #MVF -JOF MFKFS CÇEF VE NBOHF TUFEFS J &VSPQB * %BONBSL SFQS TFOUFSFT GJS NBFU BG 4VO8BZ #PY )PSOTMFU UMG XXX TVO XBZ EL

TFO "MUTÇ JOUFU QSPCMFN GPS M UZEFMJHWJT BG NBOETLBCFS VEFO TFSOF BG EFUUF CMBE OPHFO TPN IFMTU FSGBSJOH %F FS IFMU JHFOOFN MBOELSBCCFS EFS CMPU IBS WBMHU BU L CF FO ,ANDKRABBER "MMJHFWFM FS EFS ESBNB J IWFS DIBSUFSGFSJF J CÇE QÇ $BOBM EV FOFTUF TMVTF NFE CÇEF EFS .JEJ TPN FO BGWFLTMJOH GSB QMVETFMJH MJHHFS QÇ UW ST J TMV EFO T EWBOMJHF UVS UJM .BM TFQPSUFO FMMFS QÇ BOEFO NÇEF MPSDB FMMFS 5FOFSJGF $IBSUFSCÇET TFMTLBCFSOF SF LPNNFS VE BG LPOUSPM 'PS GMFSUBMMFU BG EF NBOHF DIBS LMBNFSFS NFE BU EFU JLLF FS UFSCÇEF TPN VEH S EFU NFTUF O EWFOEJHU NFE GPSLVOETLB BG USBGJLLFO QÇ LBOBMFO TFKMFT CFS GPS BU TFKMF QÇ .JEJ %FS LBO EB IFMMFS JLLF TLF OPHFU BMWPSMJHU #ÇEFOF FS O SNFTU QBLLFU JOE J GFOEFSF PH EFS FS BMESJH M OHFSF FOE FU QBS NFUFS JOE UJM EFO GSFMTFOEF LBOBMCSFE .FO NBOHF BG EFN EFS QKB TLFS SVOEU QÇ .JEJ WJMMF VEM TF QBOJL J FO IWJMLFO TPN IFMTU EBOTL IBWO "ETLJMMJHF HBOHF NÇ WJ MBWF GFCFSSFEOJOHFS OÇS FO BG EFN VEFO WBSTFM ESFKFS JOE GPSBO PT QÇ FU MJHF TUZLLF LBOBM %FSFT GPSU KOJOHFS FS FO ZOL PH JLLF TÇ GÇ GÇS BMESJH M SU BU FU TLJC EFS ESFKFS UJM CBHCPSE J G STUF PNHBOH TLSJ EFS FU Q OU TUZLLF UJM TUZSCPSE NFE BHUFSTLJCFU

3LUSERNE BESTEMMER &S NBO UJMTUS LLFMJH POE TLBCTGVME TFS NBO CMPU MBOE LSBCCFSOF TPN FO EFM BG

VOEFS IPMEOJOHFO * #F[JFST I TUFEF FO UZTL GBNJMJF EFS IBWEF MFKFU FO NPUPSCÇE QÇ DB GPE LMBQTBMWFS GSB EFU NFTUF BG IBWOFO EB EFU FOEFMJH MZL LFEFT BU GÇ TLVEFO LMBQQFU UJM LBK %B IBWEF EF QS WFU VEFO IFME J GJSF UJNFS 4FMW PN TMVTFSOF J TJH TFMW FS IBSNM TF LBO EF G SF UJM TUSFTT .BO SJTJ LFSFS BU NBO JLLF GÇS BGMF WFSFU CÇEFO UJM UJEFO IWJT NBO JLLF QMBOM HHFS UVSFO NFHFU PNIZHHFMJHU %FU FS TMVTFSOFT BOUBM PH ÇCOJOHT UJEFS IFS IPMEFT TJFTUB EFS CFTUFNNFS IWPS MBOHU NBO OÇS QÇ FO EBH m JLLF BGTUBO EFOF 0H EFU FS GPSCVEU m PH VNVMJHU m BU TFKMF PN OBUUFO )WFSU TMVTFLBNNFS WBSFS NJOVUUFS PH NBOHF TMVTFBOM H IBS GMFSF LBNSF 0H TPN O WOU %FS FS TMVTFBOM H NFM MFN 1PSU $BTTBGJÍSFT PH $BT UFMOBVEBSZ 7PSFT UVS FS CFSFHOFU UJM BU WBSF GSB M SEBH LMPLLFO UJM FGUFSG MHFOEF M SEBH LMPL LFO OJ %FU HJWFS TFLT EBHFT SFFM TFKMUJE PH FO NFHFU TUSBN UJETQMBO * QMBOFO IBS WJ MJHF OFUPQ LVOOFU BGT UUF FO IBMW EBH UJM BU TF FO CFS NU LPSTSJE EFSCPSH J $BSDBTPOOF .FO EB FO EFGFLU TMVTFQPSU UWJO HFS PT UJM BU MJHHF TUJMMF FO IBMW EBH NÇ LPSTSJEEFSCPS HFO ESPQQFT

4Ç I KF FS TMVTFW HHFOF .R .OVEMBER

7XUVHMOHUHQ LQGG


&ULD GAS VED MANžVRER

"ETLJMMJHF TUFEFS G‘SFT LBOBMFO PWFS EZCF GMPEEBMF

"ULDRENDE VAND %FU HPEF SÇE FS EFSGPS BU NBO MFKFS CÇEFO J EBHF 4Ç CMJWFS EFS PHTÇ UJE UJM BU MJHHF TUJMMF IWJT WFKSFU CMJWFS GPS TVSU 7J NÇ IPMEF QÇ TFMW PN EFU UPSEOFS QMBTLSFHOFS PH TUPSNFS EF TJETUF UP USF EBHF IWPS BMMF CMJWFS HFOOFNCM‘EUF PQ UJM GMFSF HBOHF * TMVTFSOF TLBM CÇEFO NBO‘WSFSFT GSB TUZSFTUBOEFO QÇ TPMEŽLLFU GPS BU IBWF EFU GPSO‘EOF PWFSCMJL .BOHF TMVTFS MJHHFS NFE LVO NFUFST NFMMFNSVN /ÇS NBO G‘STU FS HFOOFNCM‘EU LBO NBO BMUTÇ MJHF TÇ HPEU CMJWF J EFU GSJ m PH VOEHÇ BU TUZSFIVT TBMPOFO IWPS EFS PHTÇ FS SBU PH NBTLJOTUZSFQVMU TKBTLFT UJM BG EFU WÇEF U‘K .FO BMU EFU I‘SFS UJM TNÇ UJOHTBGEFMJOHFO GPS TMVTFSOF FS G‘STU PH GSFNNFTU FO JNQPOF

$ET ER NEMT AT SLUSE %FS FS JOHFO HSVOE UJM BU WŽSF OFSW‘T GPS EF NBOHF TMVTFS QÇ $BOBM EV .JEJ &GUFS EFO G‘S TUF IBS NBO MŽSU UFLOJLLFO 4MVTFNFTUFSFO ÇCOFS MVLLFS GPS TMVTFQPSUFOF PH TUZSFS WBOEFU NFO UBHFS NFHFU TKŽMEFOU JNPE FO USPTTF /ÇS NBO TMVTFT PQ TŽUUFS NBO FO HBTU J MBOE G‘S TMVTFO UJM BU UBHF JNPE USPTTFSOF PQQF QÇ TMVTFLBKFO &OEWJEFSF TLBM EFS IFMTU WŽSF FO HBTU WFE IFOIPMETWJT GPS PH BHUFSUSPT

SFOEF PQMFWFMTF *TŽS GMFSUSJO TMVTFSOF .BO CMJWFS TUVN BG CFUBHFMTF OÇS NBO TUÇS QÇ EŽL LFU BG CÇEFO J CVOEFO BG GJSF USJOTMVTFO J $BTUFMOBVEBSZ PH TMVTFNFTUFSFO ÇCOFS EFO ‘WFS TUF QPSU TÇ FOPSNF WBOENBT TFS NFE WPMETPN LSBGU LPN NFS CVMESFOEF IFMF WFKFO OFE UJM FO 4FMW PN WBOEFU HVSHMFS PH TZEFS PNLSJOH CÇEFO FS EFU GVMELPNNFO VGBSMJHU .FO NBO G‘MFS TJH NFHFU MJMMF

-ADTEMPLER $BOBM EV .FEJ FS QÇ '/ T MJTUF PWFS NFOOFTLFTLBCUF WJEVO EFSF EFS TLBM CFWBSFT .FE EFOT PWBMF TMVTFS WFKCSPFS EFS FS MJHF TÇ HBNMF TPN LBOBMFO WBOEGPSTZOJOH GSB CKFSHFOF PH WPWFEF I‘KCSPFS EFS G‘SFS LBOBMFO IFO PWFS EZCF GMPEEB MF FS EFO HFOJBM J BM TJO FOLFM

.JEUTLJCT FS EFS FO TUPS PH NBHFMJH TUZSFIVTTBMPO PH FU TUPSU WFMVETUZSFU QBOUSZ NFE CÇEF CBHFPWO PH NJLSPPWO .BO PQIPMEFS TJH NFTU QÇ EFU NFHFU TUPSF TPMEŽL NFE QBSBTPM PH FLTUSB TUZSFTUBOE * NBTLJOSVNNFU MFWFSFS FO EJFTFMNPUPS CÇEF TUS‘N PH WBSNU WBOE PH DB IFTUF UJM TLSVFO %FO I‘KFTU UJM MBEUF GBSU QÇ LN U QÇ GMPEFS PH LBOBMFS SFHOFT GBSU

IFE %F TUJFS TPN HFOFSBUJPOFS BG QSBNESBHFSF PH IFTUFTQBOE IBS USBNQFU NFOT EF IBS USVL LFU EF UVOHUMBTUFEF QSBNNF GJOEFT TUBEJH %FU TBNNF HŽM EFS EF NBOHF TNÇ CZFS TPN PQTUPE IWPS QSBNESBHFSOF PH TLJQQFSOF L‘CUF TJH MPHJ PH FU WBSNU NÇMUJE /V FS EFU WPS UJET LBOBMGPML m UVSJTUFS PSJHJOBMFS PH QFOTJPOJTUFS EFS OZEFS EFSFT PUJVN TPN TLBG GFS EF NBOHF TNÇ NBEUFNQMFS MBOHT .JEJ CS‘E QÇ CPSEFU 7J HÇS J MBOE J MF 4PNBJM 7FE FU CPSE IFMU OFE UJM LBOBMFO OZEFS WJ HSJMMTUFHU BOEFCSZTU NBSJOFSFU J IPOOJOH LSZE EFSVSUFS SÇTUFHUF LBSUPGMFS PH ŽCMFLPNQPU NFE QBTTFOEF NŽOHEFS S‘EWJO 7J FS GJSF QFSTPOFS EFS CMJWFS NŽUUF GPS LS NFE EFU IFMF 7FE TJEFO BG NBEFO FS TUF

PH BGTUBOEF J LJMPNFUFS PQ OÇT WFE PNESFKOJOHFS .PUPSFOT TU‘SSFMTF FS J VO EFSLBOUFO UJM EFO TUPSF PH UVOHF CÇE 4LBM NBO WJSLF MJH TNJEF SVOEU NFE EFO J IBWOF PH TMVTFS TLBM NBO PQ QÇ GVMEF PNESFKOJOHFS

EFUT BUUSBLUJPO FO UBN HÇT EFS HÇS SVOEU PH UJHHFS CMBOEU HŽTUFSOF (ÇS EFU JLLF IVSUJHU OPL TUJLLFS EFO J FO UÇSFQFS TFOEF LMBHFTBOH 4Ç GÇS EFO TJO WJMKF 4PN BMMF HŽT J WFSEFO

&ATTIGMANDSKOST /ŽTUF NPSHFO GÇS WJ MŽLSF DSPJTTBOUFS IPT NBEBN J L‘C NBOET QSBNNFO IWPS IVO TŽMHFS BMMF NVMJHF BG FHOFOT MŽLLFSJFS JOEUJM EFS FS QFOHF OPL UJM BU GPSUTŽUUF SFKTFO GSB "UMBOUFO UJM .JEEFMIBWFU %FU OŽTUF QBS EBHF TWŽMHFS WJ J IFOEFT GFEF BOEFQPTUFK PH IJNNFMTLF DBNFNCFSU * $BS DBTTPOF GBMEFS WJ GPS TUFEFUT WFSEFOTCFS‘NUF GBUUJHNBOET HSZEFSFU $BTTPVMFU %FOOF IJNNFSJHTNVOEGVME CFTUÇS BG SFTUFS BG NFEJTUFSQ‘MTF BOE PH GMŽTL PH BOESF HPEF TBHFS

TF UJM BU IBMF IKFN QÇ USPTTFO OÇS CÇEFO IŽWFT 6OEFS OFE TMVTOJOH TPN LBO H‘SFT NFE MJEU NJOESF NBOE TLBC FS EFU BGH‘SFOEF BU EFS TUJLLFT VE QÇ USPTTFSOF VOEFS OFETUJHOJOHFO &MMFST SJTJLFSFS NBO BU CÇEFO QMVETFMJH IŽO HFS J TJOF GPSU‘KOJOHFS %FSGPS C‘S USPTTFSOF BMESJH H‘SFT GBTU QÇ LMBNQFSOF *LLF BMMF G‘SFSF J DIBSUFS CÇEFOF IBS FSGBSJOH PH EFU LBO TLBCF LBPT J TMVTFSOF

4URSEJLEREN

7XUVHMOHUHQ LQGG


,UKSUSBkDE &O UVS J MFKFU CÇE QÇ $BOBM EV .JEJ FS MVLTVTGFSJF #Ç EFOF SVNNFS BMMF NPEFSOF CFLWFNNFMJHIFEFS PH EF FS MJHF TÇ WFMVETUZSFEF TPN FO GFSJFCPMJH J MBOE &O TUBC BG UFLOJLFSF T S HFS GPS BU $SPXO #MVF -JOFT CÇEF FS J UPQGPSN (ÇS OPHFU J TUZLLFS VOEFSWFKT FS FO NF LBOJLFS QÇ QMFUUFO JOEFO GPS FO UJNF %FU PQMFWFEF WJ EB EFS M LLFEF TUPSF N OHEFS

WBOE GSB TU WOS SFU 7PSFT CÇE WBS BG UZQFO $SVTBEFS %FO FS QÇ GPE PH JOE SFUUFU UJM USF QBS EFS IWFS IBS EFSFT LBCJOF NFE UP L KFS CBEFW SFMTF NFE UPJ MFU IÇOEWBTL PH CSVTFS , KFU K IÇOELM EFS PH BMMF BOESF GPSO EFOIFEFS FS PN CPSE .BO TLBM LVO IBWF MJEU U K PH TPMCSJMMFS NFE

MF TUFEFS MPLLFS WJOC OEFSOF NFE TLJMUF LBOBMGBSFSOF UJM BU JOEM HHF FO WJOQBVTF .BO IPQQFS CBSF J MBOE NFE FO UPN EVOL PH GZMEFS PQ *OTUSVLU SFO IPT $SPXO #MVF -JOF IBS SFU $BOBM EV .JEJ FS FO GBSMJH DPDLUBJM 7J IBS EPH CÇEF MJWFU PH MFWF SFO J CFIPME .JOEFSOF FS EFU WBOTLFMJHFSF BU TUZSF %F GPS G SFS PT VTUBOETFMJHU UJMCBHF UJM LBOBMFO IWPS TPMFOT TUSÇMFS I OHFS TPN CM OEFOEF HBS $EN STORE GEVINST %FO GJOEFS WJ NJEU J -BOHVF EJOFS NFMMFN TLZHHFSOF J QMB EPD WJOEJTUSJLUFU )WFS FO QMFU UBOUS FSOFT HS OOF LBUFESBM .ÇTLF FS $BOBM EV .JEJ FS CFQMBOUFU NFE WJO .JEJ FS G STU PH TJETU FO WJOSVUF "M WPSU MJWT TU STUF HFWJOTU

VEFO IPMECBSIFETEBUP WFM MBHSFU J FO MBHF BG IWJEF C OOFS PH LPHU J NJOETU GFN UJNFS /ZEFMTFO VOEFS TQJTOJOHFO BGM TFT FGUFSIÇOEFO BG FO CFUPO BHUJH GPSOFNNFMTF J NBWFO 1Ç FO LPME WJOUFSEBH J %BONBSL WJMMF NBO ESJLLF M PH CS O EFWJO UJM FU TÇEBOU IFSSFNÇMUJE /V CMJWFS EFU S EWJO J TUPSF N OHEFS GPS BU IPMEF NBWFO J HBOH

%F CFS NUF WJMEF IFTUF J $BNBSRVF

/ WJ O E EFU CBSF &O VOEFSMJH TPNNFS -BOHF TPMGZMEUF EBHF 1 O CMJE WJOE BMUJE QÇ MÇSJOHFO + WOF SPMJHF TUS L IFO PWFS TPMHMJUSFOEF TNÇC MHFS m FO VFOEFMJH EBTFO J EF EFKMJHF EBHF /Ç GJL EV TÇ TFKMFU OPHFU J ÇS / 7J O E EFU CBSF %FU FS EFU TWBS NBO GÇS OÇS NBO TQ SHFS OTGÊSOF

"MU WBS CFSFEU PH MBHU UJM SFUUF GPS EF MBOHF LSZETCFO NFO m UKB EFS HJL BMUTÇ TPNNFS J EFU IFMF PH NBO MÇ ÇCFOCBSU CMPU PH GM E SVOEU J TPMWBSNFO *OHFO IJETJHF M C *OHFO WPMETPNNF MBOHUVSF *OHFO FWFOUZSMJHF SFLPSEFS 7J O E EFU CBSF m PH WBS EFU JLLF FO WJEVOEFSMJH 4PNNFS )FOUFU GSB v5ÇHFIPSOFUj OS GSB PLUPCFS m NFEMFNTCMBE GPS /ZCPSH 4FKMGPSFOJOH

s¬"ESIGTIGELSE

3 &INANS¬S S TTER¬DINE¬DR MME

s¬)NGEN¬SKJULTE ¬ OMKOSTNINGER s¬&ORSIKRING

3TOREGADE¬ ¬q¬ ¬!ABENRAA¬¬q¬¬4ELEFON¬ ¬ ¬ ¬ ¬¬q¬¬&AX¬ ¬ ¬ ¬ ¬¬q¬¬SOElNANS SYDBANK DK¬¬q¬¬SOElNANS DK

.R .OVEMBER

7XUVHMOHUHQ LQGG


<] Z [ M R T M Z \ Q X [ 6INTERKLAR BkD Pk LAND

CBHF QÇ EFO 4Ç FS EFU CFETU BU GPSUZOEF UBOLFOT HBNMF JOE IPME NFE GSJTL EJFTFM UJM GPS ÇSFU #FO[JOUBOLF TLBM WŽSF UPNNF QÇ CÇEQMBETFO BG IFO TZO UJM CSBOEGBSFO

4FKMFOF %FO OFEFSTUF EFM BG TFKMFOF LBO WŽSF GZMEU NFE TBMU 4‘SH GPS BU EFU CMJWFS TLZM MFU WŽL PH TFKMFOF FS U‘SSF OÇS EF QBLLFT WŽL %V LBO TFMWG‘MHFMJH PHTÇ LPOUBLUF FU BG EF GJSNBFS EFS IBS TQFDJBMJ TFSFU TJH J WBTL BG TFKM

HFOOFNWÇE 4Ç FS EFU MFUUFTU BU 4‘WFOUJMFS -VL BMMF T‘WFOUJ MFS PH IÂŽME FO TMBU OFE J TMBO TLSVCCF SFOU HFS N W ªCFO EFSQÇ WFOUJMFSOF .PUPS %FO TLBM L‘SFT WBSN JHFO PH MBE GSPTUWÂŽTLFO M‘CF NFE GFSTLWBOE TPN L‘MJOH VE 4UÇS EFS FO SFTU J FWU MPN /ÇS NPUPSFO FS WBSN FGUFS NFS J TMBOHFSOF FS EFU GJOU NJOVUUFS MVLLFS EV GPS WBOEFU IÂŽMEFS FO MJUFS GSPTU #BUUFSJFS %F IBS JLLF TLBEF WÂŽTLF J WBOEGJMUFSFU PH TUPQ BG BU TUÇ PN CPSE J WJOUFSTÂŽ QFS NPUPSFO OÇS VETU‘EOJO TPOFO .FO TÇ TLBM EF PQMBEFT HFO TFOEFS CMÇ GSPTUWÂŽTLF VE IWFS FMMFS IWFS BOEFO NÇOFE 'SPTUWÂŽTLF FS HJGUJH PH C‘S J M‘CFU BG WJOUFSFO &U OZPQ PQTBNMFT .FOT NPUPSFO FS MBEFU CBUUFSJ UÇMFS HSB WBSN C‘S NPUPSPMJFO QVN EFST GSPTU NFOT FU BGMBEFU LBO QFT PQ PH OZ PMJF IÂŽMEFT QÇ GSPTUTQSÂŽOHFT WFE HSBEFST /Z PMJF WJSLFS LPOTFSWFSFOEF GSPTU )PME J ‘WSJHU CBUUFSJFSOF NFOT EFO HBNMF LBO JOEF GSJ GPS TOBWT TÇ EFS JLLF J IPMEF UÂŽSFOEF TUPGGFS %V LBO GVHUJHU WFKS PQTUÇS LSZCFTUS‘N PHTÇ IÂŽMEF FO TOBQT GSPTUWÂŽ NFMMFN QPMFSOF %FU HJWFS FO vMBOHTPN LPSUTMVUOJOHj TLF J QVNQF PH TMBOHFS

6OEFSWBOETTLSPHFU 6OEFS WBOEMJOJFO C‘S EFS USZLTQVMFT FMMFS TLSVCCFT TOBSFTU NVMJHU FGUFS BU CÇEFO FS LPNNFU QÇ MBOE NFOT CVOENBMJOH PH CFHSPOJOH TUBEJH FS CM‘E PH

#SŽOETUPGUBOLF /PHMF CSV HFS BU GZMEF EJFTFMUBOLFO IFMU PQ GPS TÇ LPNNFS EFS JLLF LPOEFOTGVHU QÇ UBOLFOT JOEFS TJEF "OESF MBEFS UBOLFO TUÇ NFE EFO SFTU EJFTFM EFS FS UJM

/ÇS EFOOF VEHBWF BG 5VSTFK MFSFO OÇS GSFN UJM KFS NFEJP OPWFNCFS IBS EF GMFTUF BG KFS GÇFU CÇEFO QÇ MBOE %FN EFS JLLF IBS C‘S UKFLLF NFE TJU GPSTJLSJOHTTFMTLBC IWBE EFS EŽLLFS CÇEFO QÇ WBOEFU J WJOUFSIBMWÇSFU 5JM EFN EFS IBS CÇEFO QÇ MBOE CSJOHFS WJ IFS FO UKFLMJTUF GPS WJOUFSLMBS H‘SJOH

#SBOETMVLLFSF #SBOETMVL OJOHTBQQBSBUFS FS QÇCVEU J EF GMFTUF UVSCÇEF .FO IÇOEFO QÇ IKFSUFU )WPSOÇS IBS EV TJETUF BGQS‘WFU EJOF CSBOE TMVLLFSF #FOZU DIBODFO UJM

BU BGQS‘WF EFN OÇS CÇEFO FS QÇ MBOE VOEFS LPOUSPMMFSFEF GPSIPME %FU FS SBSU BU WJEF IWPSEBO EF GVOHFSFS IWJT EV TLVMMF GÇ CSVH GPS EFN 3FEOJOHTWFTUF )BS EV OP HFOTJOEF BGQS‘WFU EJOF SFE OJOHTWFTUF -PWFO TJHFS BU EFS TLBM WŽSF HPELFOEUF SFEOJOHT WFTUF UJM IWFS QFSTPO PN CPSE VOEFS TFKMBETFO 6BOTFU IWJMLF UZQF WFTU EV IBS C‘S EF PQCF WBSFT U‘SU J WJOUFSIBMWÇSFU 7FE GBTUTUPGWFTUF m UKFL PN EF FS CFHZOEU BU N‘SOF "VUPNB UJTL PQQVTUFMJHF WFTUF C‘S NBO BGQS‘WF IWFSU BOEFU ÇS 5BH DIBODFO OV (Ç J TW‘NNFIBM MFO PH IPQ J WBOEFU TÇ EV WFE IWPSEBO WFTUFO SFBHFSFS OÇS EFO QVTUFT PQ %FU FS FO TFMWG‘MHF BU NBO LVO L‘CFS SFEOJOHTWFTUF TPN GPSIBOEMF SFO LBO T‘SHF GPS BU EF CMJWFS FGUFSTFU NFE KŽWOF NFMMFNSVN &O HPELFOEU SFEOJOHTWFTU FS EFO CJMMJHTUF MJWTGPSTJLSJOH PN CPSE 0WFOTUÇFOEF FS vMBWFUj NFE JOTQJSBUJPO GSB u(‘TFOu m NFEMFNTCMBE GPS CÇELMVCCFS J -JNGKPSEFO PNLSJOH "BMCPSH

2ENSNING AF VAND OG HOLDINGTANKE *OEIPMEFU BG FO ESJLLFWBOET UBOL TPN JLLF IBS WŽSFU SFO TFU J NBOHF ÇS LBO WŽSF FO JMEFTNBHFOEF PH TVOEIFETGBS MJH DPDLUBJM BG CBLUFSJFS TMJN PH CVOETMBN %FU FS LMBSU BU UBOLFOF TLBM TUÇ UPNNF J WJOUFSTŽTPOFO .FO JOEFO EF U‘NNFT FS EFU FO HPE JEF BU H‘SF EFN SFOF &O UBOL J FO CÇE LBO WŽSF MBWFU BG GPSTLFMMJHF NBUFSJBMFS TÇ TPN HMBTGJCFS PH TUÇM m FMMFS WŽSF TU‘CU JOE J TLSPHFU 0H EFU FS JLLF BMMF UBOLF EFS IBS NBOEFIVMMFS TÇ NBO LBO GÇ BEHBOH UJM BU U‘NNF TMBN NFO VE BG EFN .FO GŽMMFT GPS NBUFSJBMFSOF FS BU NVH PH CBLUFSJFS TŽUUFS TJH JOEWFOEJH J UBOLFOF TPN TVOEIFETGBSMJHU TMJN 'FSTLWBOEFU LBO IPMEFT SFOU J LPSU UJE NFE GY #JP 5BCMFU

SFHOF NFE BU EV TLBM TLZMMF PH EF TLBM SFOTFT NJOETU ÊO FGUFS NFE GMFSF IPME SFOU WBOE HBOH PN ÇSFU m BGIŽOHJHU BG JOEFO EV U‘NNFS UBOLFO IFMU CSVHFO UFS .FO FO MBOHUJETIPMECBS GPS WJOUFSFO * CFHHF TZTUFNFS FS EFS PS M‘TOJOH FS BU CVOETMBNNFO HBOJTL NBTTF EFS HŽSFS PH SFOTFT PQ .BOHF UBOLTZTUF 6ARMTVANDSBEHOLDEREN VEWJLMFS TWPWMCSJOUF TPN JLLF NFS IBS JOETVHOJOH DN .FO EV NÇ JLLF HMFNNF MVHUFS HPEU %FU HÇS FLTUSB PWFS UBOLCVOEFO PH EFU LBO WBSNUWBOETCFIPMEFSFO %FO IVSUJHU OÇS CÇEFO PQIPMEFS EFSGPS WŽSF WBOTLFMJHU BU GÇ LBO PHTÇ WŽSF FO TBOE CBLUF TJH J BMHFIPMEJHU TBMUWBOE PH EV TMBNNFO VE BG EFN SJFCPNCF GPS OÇS EFO CSVHFT EFSGPS CSVHFS EFU UJM TLZMOJOH )WJT JLLF EFS FS FU NBO LPOTUBOU FS EFO EFU JEFFMMF %V IBS USF NVMJHIFEFS GPS BU EFIVM J UBOLFO FMMFS EV IBS NJMK‘ UJM VEWJLMJOH BG CBLUF IPMEF MVHUFO QÇ BGTUBOE 4‘SH NVMJHIFE GPS BU MBWF FU TÇEBOU SJFS 5JMTŽU vNJOVT LBMLj WFE GPS BU CÇOE PH TMBOHFS TMVUUFS NÇ EV J HBOH NFE BU TLZMMF QÇGZMEOJOH PH MBE EFU TUÇ UŽU UJMTŽU MJEU UPJMFU EFPEP UBOLFO JHFOOFN m GMFSF HBOHF OPHMF E‘HO JOEFO EV UBQQFS SBOU IWFS HBOH EFS TLZMMFT VE JOEUJM EFU WBOE EFS LPNNFS EFU BG /ÇS CFIPMEFSFO FS m PH WJHUJHTU U‘N UBOLFOF TÇ VE BG IBOFO FS IFM SFOU m PH BGLBMLFU FS EFS FO NFHFU MJMMF PGUF TPN NVMJHU % W T NJOETU TBOETZOMJHIFE GPS BU EFS VE IWFS EBH .FO PHTÇ EJTTF LMBSU UBOLF TLBM H‘SFT SJHUJHU HPEU /ÇS EV IBS U‘NU UBOLFO G‘S WJLMFT CBLUFSJFS J EFO SFOU IWFSU ÇS QÇ TBNNF NÇEF TUF HBOH IŽMEFS EV FO LSBGUJH TPN WBOEUBOLFOF /ÇS EFU ,MPSJO PQM‘TOJOH J PH GZMEFS 3PILDEVANDSTANKE IFMU PQ UJM UPQQFO NFE SFOU %F PQTBNMFS FOUFO TÇLBMEU FS HKPSU GPS WJOUFSFO LBO EV WBOE %FU TLBM OPL UBHF MJWFU vHSÇUj BGM‘CTWBOE GSB QBOUSZ LPNNF OPHFU NBSJOF XD SFOT BG CBLUFSJFSOF -BE EFU TUÇ FU WBTLF PH CSVTFLBCJOFS FMMFS PH L‘MFSWŽTLF J TLÇMFO PH E‘HOT UJE JOEFO EV UBQQFS vTPSUj TQJMEFWBOE GSB UPJMFUUFS QVNQF EFU OFE J UBOLFO 4Ç FS EFU BG JHFO ,MPSJO FS OPHFU 'ŽMMFT GPS CFHHF TZTUFNFS FS UBOLFO CFTLZUUFU NPE GSPTU PH JMEFTNBHFOEF TUBET TÇ EV LBO BU EF LBO WŽSF JMEFMVHUFOEF EFTJOGJDFSFU

4URSEJLEREN

7XUVHMOHUHQ LQGG


WWW TURSEJLEREN DK

-EDLEMSKAB

$ET (AVBLk -ARKED

I $ANMARKS 4URSEJLERFORENING

4 MHFT "MU J US MBWFU QÇ NPEFSOF TOFELFSJNBTLJOFS 3BCBU UJM NFEMFNNFS BG %BO NBSLT 5VSTFKMFS 'PSFOJOH " ; 4OFELFSJFU .PMFWFK &TCKFSH 5MG XXX B [ TOFELFSJFU EL B [!B [ TOFELFSJFU EL

`jghZg ^ H³cYZgWdg\ Q 6[iZc " LZZ`ZcY " J\Z `jghZg Q ¼E^\Z`jghZg» " a²g"Vi"hZ_aZ Q ;adYh`^eeZg`jghjh Q 9jZa^\]ZYh`jghZg Q NVX]ih`^eeZg ( d\ & Q HVbi VcYgZ bVg^i^bZ `jghZg NVX]ihZ_aZgh`daZc k$Idb ?dchhdc HjcY\VYZ ', +)%% H³cYZgWdg\ Ia[# ,) )) '- '+ lll#nVX]ihZ_ahZgh`daZc#Y`

+LUBMEDLEMSKAB (VIS DIN KLUB BESLUTTER SIG FOR MED LEMSKAB AF $4 DET V RE SIG Pk EN GENERALFORSAMLING ELLER GEN NEM EN BESTYRELSESBESLUTNING BETALER KLUBBEN I ALT KR I kRLIG KONTINGENT $ET ENKELTE MEDLEM AF KLUBBEN BETALER Sk KUN KR I kRLIG KONTINGENT TIL $4 6I HAR FAKTISK KLUBBER SOM NYDER GODT AF DENNE ORDNING FOR DERES MEDLEMMER %NKELTMEDLEMMER 3OM ENKELTMEDLEM BETALER DU KR I kRLIG KONTINGENT OG Sk HAR OGSk DU ALLE MEDLEMSFOR DELENE $ETTE TILBUD G LDER S RLIGT FOR DE FRITIDSSEJLERE HVIS KLUB IKKE ER MEDLEM AF $4

W_afrqchjcpqimjcl Q >ciZgch^kZ bVg^i^bZ

!LLE FRITIDSSEJLERE KAN BLIVE MEDLEM AF $4 $ET KAN SKE Pk TO MkDER 'ENNEM DIN KLUBS MEDLEMSKAB ELLER SOM ENKELTMEDLEM

BZYaZb V[ 7gVcX]Z[dgZc^c\Zc V[ eg^kViZ hZ_aZgh`daZg

) NDMELDELSES

OG TILBUDSBLANKET .AVN #PR NR !DRESSE

'*3&53"$&

0OSTNR

"Y

4LF

% MAIL

) HVILKEN HAVN LIGGER DIN BkD .AVNET Pk DIN KLUB

7FSEFOT NFTU SPCVTUF PH FGGFLUJWF CSBOETJLSJOH UJM CM B MZTUCÌEF

*EG NSKER MEDLEMSKAB OG ANSVARSFORSIKRING *EG ER MEDLEM I $4 EVT MEDL NR

*EG NSKER TILBUD Pk BkDKASKOFORSIKRING

%BOJB #SBOE .JMK UFLOJL

5MG GBY XXX GJSFUSBDF EL

"kDFABRIKAT

*EG HAR MINDST DUELIGHEDSBEVIS JA NEJ

"kDL NGDE

M FOD

"YGGEkR

4OPFART I KNOB

, CFOIBWOT 4FKMFSTLPMF , HF #VHU 4FKMFSTLPMF q .FEMFN BG q %ZOBNJTL PH BLUJW JOEM SJOH #SBODIFGPSFOJOHFO q - S BU TFKMF GPS QSJWBUF q - S BU OBWJHFSF TFKMFSTLPMFS ,POUPS ,ZTUWFKFO 37 á 4600 , HF 5MG. 20 29 15 10

XXX.TFKMFSTLPMF.EL

&ORSIKRINGSSUM KR "YGGEMATERIALE 'LASFIBER STkL TR ANDET "kDTYPE -AST OG SEJL

-OTORBkD

!NDET

)NDENBORDS MOTOR FAST SKRUE )NDENBORDS MOTOR UDENBORDS DREV : DREV 0kH NGSMOTOR +LIP INDMELDELSES OG TILBUDSBLANKETTEN UD OG SEND DEN TIL $ANMARKS 4URSEJLERFORENINGS 3EKRETARIATET /DENSEVEJ ! &AABORG 4LF À &AX À BENTE TURSEJLEREN DK

.R .OVEMBER

7XUVHMOHUHQ LQGG


%FTERRETNINGER FOR TURSEJLERE 3 FARTSSTYRELSEN BLIVER ELEKTRONISK

NFE TMBQ CJMMJHU J GPSIPME UJM GJLBUFU PH EFSGPS LFOEFS MPW 3PCJOTPO $SVTPF EFS NÇUUF HJWOJOHFO WFOUF J ÇS %FU WBS FO TMBHT QS WFCBM MPO NFE WPSFT G STUF UVS .FO O TUF ÇS OÇS QPMJUJLSFETFO CMJ 3EJLKLUB HJ LPER WFS TU SSF TÇ GÇS WJ KP O TUFO POLITI MED KONTROL (JMMFMFKF 4FKMLMVC IBS NFE TJO WBOELBOU GSB , CFOIBWO UJM CFTUZSFMTFT WFMTJHOFMTF IFO 3PTLJMEF 'KPSE PH TÇ CMJWFS WFOEU TJH UJM QPMJUJFU PH UJMCVEU EFS KP WJSLFMJH NFHFU WBOE BU EFU BU MÇOF PSEFOTNBHUFO FO IPMEF KF NFE TJHFS )FOSJL BG LMVCCFOT HVNNJCÇEF NFE 1JIM GSB )JMMFS E 1PMJUJ UJM BWJ G SFS .FOJOHFO FS BU QPMJ TFO # EFUBLTUFO GPS JLLF BU UJFU EFSNFE GÇS NVMJHIFE GPS IBWF QBQJSFSOF J PSEFO PQHJ BU LPOUSPMMFSF PN G SFSF BG WFT UJM BU W SF LS TQFFECÇEF OV PHTÇ FS J CFTJE EFMTF BG EFU PCMJHBUPSJTLF (JEMMEV RNET SAT TQFFECÇETCFWJT TPN CMFW JOE IND MOD S SYNDERE G SU J TLSJWFS 'SFEF %FU LOJCFS HFWBMEJHU NFE VE SJLTCPSH "NUT "WJT EFO EBOOFMTF PH TJLLFSIFE CMBOEU TFQUFNCFS EF EBOTLF MZTUTFKMFSF LBO NBO (VNNJCÇEFO IBWEF EB W M TF QÇ )KFNNFW SOFUT IKFN SFU J BLUJPO J FO XFFLFOE IWPS NFTJEF XXX IKW EL G SFSF BG TQFFECÇEF CMFW * GPSCJOEFMTF NFE FU WJEFSF LPOUSPMMFSFU %FS CMFW EPH VEEBOOFMTFTLVSTVT GPS QPMJUJ LVO HJWFU NVOEUMJHF BEWBSTMFS GPML PN CPSE QÇ IKFNNF UJM EF G SFSF TPN JLLF IBWEF W SOTGBSU KFU v.BO j CMFW EF GPSO EOF QBQJSFS NFE TJH GBSU KFS LPOUSPMMFSFU QÇ FMMFS J PSEFO ,MVCCÇEFO CMJ T FO J M CFU BG FO QFSJPEF QÇ WFS G SU BG FU NFOJHU NFEMFN EBHF ,VSTFU GBOEU TUFE QSJ BG TFKMLMVCCFO TPN FS CFNZO N SU J QPMJUJLSFETFOF PNLSJOH EJHFU BG 4 GBSUTTUZSFMTFO UJM BU 'ZO NFE FOLFMUF BGTUJLLFSF UJM VOEFSWJTF UJM TQFFECÇET DFSUJ BOESF EFMF BG MBOEFU

&S EV J UWJWM WFE L C BG CSVHU CÇE m LPOUBLU %BOCPBU TPN %FO PLUPCFS UPH 4 GBSUT JLLF UPMFSFSFS BU NFEMFNNFS TUZSFMTFO EFU G STUF TLSJEU NPE OF PWFSUS EFS MPWHJWOJOHFO FO FMFLUSPOJTL LVOEH SFMTF BG TUZSFMTFOT SFHMFS %FU CFUZEFS 2ADIOMEDICAL IKKE BU WJTTF GPSTLSJGUFS LVOEH GRATIS FOR LYSTSEJLERE SFT BMFOF QÇ 4 GBSUTTUZSFMTFOT %FU CFSFUUFS %BOTL 4FKMVOJPO J IKFNNFTJEF m XXX TPGBSUT TJU NFEMFNTCMBE OS GSB J ÇS TUZSFMTFO EL TX %FS TUÇS CM B BU IWJT NBO GÇS &MFLUSPOJTL LVOEH SFMTF FS CSVH GPS M HFBTTJTUBODF UJM T T FU MFE J EF EJHJUBMJTFSJOHTJOJ LBO NBO LBMEF 3BEJPNFEJDBM UJBUJWFS TPN 4UZSFMTFO IBS J QÇ 7)' PWFS -ZOHCZ 3BEJP W SLTBU TPN PQG MHOJOH QÇ SF PH CMJWF TUJMMFU PN UJM &TCKFSH HFSJOHFOT IBOEMJOHTQMBO v%BO $FOUSBMTZHFIVT %FU FS FO IFMU NBSL TPN &VSPQBT G SFOEF T HSBUJT UKFOFTUF GPS FSIWFSWT GBSUTOBUJPOj USBGJLLFO .FO FS EV GSJUJET )WJT EV WJM WJEF NFSF PN TFKMFS CMJWFS TBNUBMFO HPEU TBHFO LBO EV LPOUBLUF GVME OPL TUJMMFU HSBUJT PN .FO N HUJH 7JWJ +PIBOTFO QÇ UMG LPNNFS EFS TFOFSF FO GBLUVSB FMMFS WKP!ENB EL GPS M HFSÇEFU WJM EFO CMJWF TFOEU WJEFSF UJM GSJUJETTFKMFSFO #FTUJMMFS EV J TUFEFU FO TBN $ANBOAT ADVARER MOD UBMF UJM FHFO M HF FMMFS WBHUM IKKE #% M RKEDE BkDE (FOOFN EF TFOFTUF USF ÇS IBS HFO TLBM EV CFUBMF BMNJOEFMJH 4 TQPSUFOT #SBODIFGPSFOJOH PQLBMETHFCZS UJM -ZOCZ 3BEJP %BOCPBU GMFSF HBOHF BEWBSFU 4 GBSUTTUZSFMTFO FS PQN SL TJOF NFEMFNNFS NPE VMPWMJHU TPN QÇ EF GFKMBHUJHF PQMZTOJO JNQPSUFSFEF CÇEF m BMUTÇ VEFO HFS J GPSCJOEFMTF NFE 3BEJP $& N SLOJOH &OEOV FO HBOH NFEJDBM PH EF WJM CMJWF SFUUFU J BEWBSFS %BOCPBU J TJO TFOF G STULPNNFOEF SFWJTJPO TUÇS TUF VEHJWFMTF v%BOCPBU /ZUj EFS J 4FKMFS #MBEFU NFEMFNNFSOF #SVHUF CÇEF GSB MBOE 3TRANDEDE Pk EFS v'SJHJWFT QÇ NBSLFEFUj DE DANSK FGUFS KVOJ TLBM W SF v#ÇEFO J CSBOE PH TUSBOEFU QÇ $& N SLFEF TLSJWFS %BO FO EF u MZEFS TPN FU HPEU CPBU CM B .FE v'SJHJWFUj PQM H UJM FU FWFOUZS TLSJWFS NFOFT EFU UJETQVOLU IWPS 3JU[BVT #VSFBV J FO NFEEF CÇEFO QS TFOUFSFT QÇ &6 T MFMTF EFO .FO EFU CMFW QÇ &6 T NBSLFE NFE IFO M SEBH UJM NJOESF FWFOUZSMJH CJML QÇ GPSNJEMJOH FMMFS CSVH WJSLFMJHIFE GPS FU QBS TFKMFSF -PWHJWOJOH H MEFS GPS "--& EFS USBTLFEF SVOEU QÇ FO GBSU KFS CFSFHOFU UJM TQPSUT PH )KFMN TZE GPS (SFOBB PH WFO GSJUJETGPSNÇM NFMMFN PH UFEF QÇ VOET UOJOH NFUFST M OHEF %FSFT TFKMCÇE TUSBOEFEF "EWBSTMFO GBMEFS JHFO GPSEJ IWPSFGUFS TFKMFSOF HJL FGUFS FO TBH PN FU TU SSF QBSUJ CSVH IK MQ QÇ FO v.FO EFO FS UF CÇEF UJM 3VOHTUFE )BWO J VCFCPFU TÇ EF LPN UJM BU HÇ OV IBS GVOEFU TJO SFUT IFMF WFKFO SVOEUj TBHEF EFO MJHF BGH SFMTF NFE C EFS GPS WBHUIBWFOEF IPT QPMJUJFU J VMPWMJH NBSLFETG SJOH #ÇEF (SFOBB UJM 3JU[BV OF EVLLFEF PQ GPSTLFMMJHF :EFSNFSF CS E TFKMCÇEFO J TUFEFS J MBOEFU WJB FO LSFBUJW CSBOE %B EF UP TFKMFSF EPH QFSTPO J 4 OEFSKZMMBOE TPN JLLF WBS J GBSF NFO CMPU TUSBO EPH HJL GSJ GPS TUSBG * EFO EFEF LVOOF EFS JLLF CMJWF UBMF GPSCJOEFMTF TLSJWFS %BOCPBU PN FO T SFEOJOHTBLUJPO &O v%V TPN GPSCSVHFS SJTJLFSFS QSJWBU NBOE J &CFMUPGU WJMMF 5S U BG IBWOFQFOHF UBH QÇ DBNQJOHFSJF 1FS 1FEFSTFO IBS TFOEU SFEBL BU NJTUF BMU PH T MHFS FS IKFN M SEBH m NPE CFUBMJOH m IFOUF UJPOFO EFUUF CJMMFEF BG FU PQTMBH PN IBWOFQFOHF J .ÇSVQ QÇ 4BNT PH TLSJ GBMEFO UJM G OHTFM J JOEUJM ÇSj EF VIFMEJHF TFKMFSF TPN EFS WFS v)WJT NBO FS US U BG IBWOFQFOHF TÇ LBO NBO UBHF QÇ DBNQJOHGFSJFj

4URSEJLEREN

7XUVHMOHUHQ LQGG


BG EF LPOUSPMMFSFEF CÇEF CMFW UJM C‘EFTBHFS %F GMFTUF BG C‘EFSOF CMFW HJWFU GPSEJ MZTU TFKMFSOF IBWEF GPS NFHFU GBSU QÇ CÇEFO GPSEJ EF TMFU JLLF IBWF FU DFSUJGJLBU UJM TQFFECÇ EFO FMMFS GPSEJ EF JLLF IBWEF SFEOJOHTWFTUF PN CPSE +FH GPSTUÇS TMFU JLLF FO CÇE FKFS EFS IBS CSVHU GMFSF NJMMJP OFS LSPOFS QÇ FU TLJC NFO IBS TQBSFU SFEOJOHTWFTUFOF WŽL %FU HJWFS JLLF OPHFO NFOJOH TJHFS .PSUFO #SBOECPSH UJM XXX IKW EL )BO WBS GBSU‘KT G‘SFS QÇ v.BO‘j PH FS J ‘WSJHU TFMW BOTBU IPT QPMJUJFU

"kDEN EKSPLODEREDE &O T‘OEBHTUVS FOEUF CSBU GPS GJSF QFSTPOFS J ÊSOF EB EFSFT CÇE QMVETFMJH FLTQMPEFSFEF J 4LPWTIPWFE )BWO OPSE GPS ,‘CFOIBWO TLSJWFS 3JU[BV 5P LWJOEFS CMFW GPSCSÂŽOEU PH JOEMBHU QÇ TZHFIVTF NFOT EF UP NÂŽOE PN CPSE TMBQ NFE MJEU TWJUTFU IÇS %F GJSF IBWEF WÂŽSFU JOEF J IBWOFO PH UBOLF PQ GPS BU IB WF CSÂŽOETUPG OPL UJM FO UVS UJM )WFO 1Ç WFK VE BG IBWOFO FLTQMPEFSFEF CÇEFO QMVETFMJH PH BMMF GJSF TQSBOH J WBOEFU *G‘MHF QPMJUJFUT PQMZTOJOHFS WBS EF GJSF NFHFU DIPLFSFEF %FO FOF NBOE LVOOF JLLF TW‘NNF ªSTBHFO UJM FLTQMP TJPOFO FS JLLF PQMZTU

4URSEJLADS Pk SVENSK BESžG I SAMME HAVN (FOOFN ÇS IBS EFU TWFO TLF ŽHUFQBS $MBFT PH .BSHPU &LFMVOE CFT‘HU EFSFT GBWP SJUIBWO 7FECŽL J %BONBSL HBOHF PH EFU CMFW CFI‘ SJHU GFKSFU EB EF BOM‘C IBWOFO J XFFLFOEFO TLSFW 'SFEF SJLTCPSH "NUT "WJT EFO #FT‘HFOF FS LMBSU EPLVNFO UFSFEF HFOOFN EFSFT MPHCPH %FO WJTFS BU CFT‘HFOF TBN NFOMBHU FS CMFWFU UJM EBHF PH PWFSOBUOJOHFS ˆHUF QBSSFU IBO PH IVO ÇS CPS WFE -BOETLSPOB * EFSFT NPUPSCÇE UBHFS EF FO UJNF PH NJOVUUFS PN UVSFO PWFS 4VOEFU 5JEMJHFSF IBS EF IBGU G‘STU 4LPWTIPWFE PH TFOFSF 3VOHTUFE TPN CBTF GPS EFSFT CFT‘H J %BONBSL .FO EB EF CFT‘HUF 7FECŽL GBMEU EF GPS

'UIDES TIL ALLE NORSKE HAVNE OG ANKERPLADSER 7FM FS TFKMTŽTPOFO PWFSTUÇFU GPS J ÇS NFO GPS NBOHF FS QMBOMŽHOJOHFO BG OŽTUF ÇST UVSTFKMBETFS BMMFSFEF TUBSUFU )FS FS FU QBS UJQ PN IKŽMQ UJM QMBOMŽHOJOHFO %FU OPS TLF v#ÇUNBHBTJOFUj IBS VE HJWFU FU EJHFSU WŽSL PWFS v/PS TLF HKFTUF IBWOFS j %FU PNGBUUFS IBWOF GSB )BMEFO UJM ,JSLFOFT PH TWFOTLF IBWOF GSB 4US‘NTUBE UJM .BSTUSBOE %FU JOEFIPM EFS GPUPT BG IBWOFOF PH FO NBTTF SFMFWBOUF PQMZTOJOHFS PN EFN TPN GY QSJTFS GPS HŽTUFOEF CÇEF PH NVMJHIFEFS

IBWOFO 5JM BWJTFO GPSUŽMMFS QBSSFU BU EF BMUJE IBS USJWFEFT HPEU QÇ EFO EBOTLF TJEF BG 4VOEFU 7FE 7FECŽL TŽUUFS EF CM B QSJT QÇ EFO EFKMJHF CBEFTUSBOE TNVL OBUVS PH EFU BU EF FS UŽU QÇ FO NBTTF TQŽOEFOEF TFWŽSEJHIFEFS %FSFT NPUPSCÇE FS FO NFUFS MBOH 8JOHB .BSJO GSB PH ŽHUFQBSSFU IBS IBGU EFO GSB OŽTUFO OZ

GPS BU IBOEMF #PHFO IBS FU TVQQMFNFOU v/PSTLF VUIBW OFSj PWFS OBUVSIBWOF GSB 4QPOWJLB J ‹TUGPME UJM 'JOO LSPLFO J 5SPNT )FS GJOEFS NBO IBWOFOFT QPTJUJPOFS PH TLJUTFS NFE QSBLUJTLF PQMZT OJOHFS %V GJOEFS PQMZTOJO HFSOF PN BMMF EJTTF IBWOFOF GSJU UJMHŽOHFMJHU QÇ XXX HKF TUFIBWOFS OP NFO EV LBO PHTÇ L‘CF FO QBQJSVEHBWF BG C‘HFSOF WJB IKFNNFTJEFO GPS UJM TBNNFO O LS )WJT EV JLLF IBS OPL J EFN FS EFS PHTÇ FO OZ VEHBWF BG v)BWOFHVJEFOj TPN VEHJWFT

BG v4FJMNBHBTOJFUj %FO GJO EFT J UP CJOE m )BWOFHVJ EFO PH TPN CFTLSJWFS UJM TBNNFO vHKFTUF PH VUIBWOFSj m GSB ,PTUFS UJM -JOEFTOFT %FS FS CM B MVGU GPUPT BG IWFS FOLFMU IBWO PH NBTTFS BG UJQT BG JOUFSFTTF GPS FO UVSTFKMFS 0HTÇ EFOOF HVJEF LBO EV TF QÇ JOUFSOFU UFU XXX IBWOFHVJEFO OP NFE CBTJTPQMZTOJOHFS 7JM EV WJEF NFSF TLBM EV CFUBMF GPS BU GÇ MPW UJM BU MPHHF EJH JOE %V LBO EPH PHTÇ L‘CF QBQJS VEHBWFO BG HVJEFO GPS O LS QMVT GSBHU

/VERLEVEDE Pk Rk FUGLE

TJHUFU GPS TQSJUTFKMBET TLSJWFS 'SFEFSJLTCPSH "NUT "WJT E PLUPCFS ,MPLLFO EFO BGUFO GJL QPMJUJFU FO BONFMEFM TF PN BU EFS MÇ FO HSVOETU‘EU NPUPSTFKMFS NFE LOŽLLFU NBTU DB FO IBMW T‘NJM OPSE GPS ,SPOQSJOT 'SFEFSJLT #SP J 'SFEFSJLTTVOE .FE BTTJ TUBODF GSB 'BMDL LPN QPMJUJFU PN CPSE J TFKMCÇEFO PH GBOEU EFO CFSVTFEF NBOE 7FE FO TFOFSF SFLPOTUSVLUJPO BG IBOT TFKMBET GBOEU QPMJUJFU VE BG BU NBOEFO G‘STU IBWEF UPSQF EFSFU 4ZELBKFO LSBGUJHU J 'SF EFSJLTTVOE JOEFO IBO TBUUF LVSTFO OPSEQÇ NPE CSPFO "U EFO JLLF WBS ÇCFO QÇ EFUUF UJETQVOLU UPH CFSVTFSFO TJH JLLF BG )BO TFKMFEF VOEFS CSPFO PH LOŽLLFEF EFSWFE NBTUFO VEFO BU CSPWBHUFO PQEBHFEF EFU

5SF NFYJDBOTLF GJTLFSF FS TJL LFSU J IBWO FGUFS HFOOFN OJ NÇOFEFS BU IBWF ESFWFU PN LSJOH QÇ IBWFU J FO MJMMF CÇE TLSFW &LTUSB #MBEF NFE 3FV UFST TPN LJMEF )BKGJTLFSOF GPSMPE EFSFT IKFN QÇ .FYJDPT LZTU J OP WFNCFS PH EFSFT LVO PUUF NFUFS MBOHF CÇE CMFW CMŽTU T‘NJM VE BG LVST %FSFT GBNJMJFS IBWEF PQHJWFU IÇCFU PN BU TF NŽOEFOF JHFO NFO 3žFARTSSTYRELSEN EF PWFSMFWFEF QÇ VUSPMJH WJT ADVARER OM BRANDFARE 7J TQJTUF SÇ GJTL PH T‘GVHMF I MOTORBkDE 4UZSFMTFO IBS NPEUBHFU FO BE TPN MBOEFEF QÇ CÇEFO GPS WBSTFM GSB 4UPSCSJUBOOJFO PN LMBSFEF FO BG EF USF NŽOE J SJTJLP GPS CSBOE PN CPSE J CÇEFO m +FTVT 7JEBOBFO NPUPSCÇEF BG NŽSLFU 4FBMJOF %FU ESFKFS TJH PN NPEFMMFSOF &ULD SEJLER Pk GRUND $ ' ' ' ' )FMJLPQUFSF PH CÇEF HFOOFN ' ' 4 4 4 4 T‘HUF ‹SFTVOE QÇ LSZET PH 4 4 4 4 PH 5 UWŽST J HÇS GPS BU MFEF FGUFS 5 5 5 5 #ÇEFOF FO TWFOTL TFKMFS IWJT GBNJMJF FS CZHHFU J 4UPSCSJUBOOJFO J IBWEF NFMEU IBN TBWOFU .FO QFSJPEFO TJETU QÇ EBHFO LVOOF FGUFST‘H 1Ç HSVOE BG GFKMNPOUFSJOH BG OJOHFO BGCMŽTFT EB EFO FO TJLSJOHTLBTTF LBO EFS TLF ÇSJHF HBW MZE GSB TJH )BOT CÇE PWFSPQIFEOJOH BG EF FLUSJTLF HJL QÇ HSVOE VE GPS -PNNB JOTUBMMBUJPOFS OÇS CPWQSPQFM OPSE GPS .BMN‘ PH IFS TUPE MFO BOWFOEFT %FU BOCFGBMFT QPMJUJFU LMBS GPS BU UBHF FO FKFSF BG CÇEFOF BU LPOUBLUF BMLPIPMUFTU %FO WJTUF TJH BU GPSIBOEMFSFO PH GÇ EF FMFLUSJ WŽSF QPTJUJW TLSFW 3JU[BV EFO TLF TBNMJOHFS FGUFSTFU /ŽS NFSF PQMZTOJOHFS IPT &MMFO 0ETCKFSH QÇ UMG &ULD SEJLER Pk FMMFS F NBJM FTP!ENB EL KATASTROFEKURS %FS FS JOHFO PNUBMF BG BE &O ÇSJH TFKMFS GSB 0WFS WBSTMFO QÇ 4FBMJOFT IKFNNF %SÇCZ 4USBOE J *TFGKPSEFO TJEF *G‘MHF EFO FS EFS IFMMFS CMFW T‘OEBH BGUFO BOIPMEU BG JOHFO GPSIBOEMFS J %BONBSL QPMJUJFU J 'SFEFSJLTTVOE PH

3PRITSEJLER I SžRETTEN * 5VSTFKMFSFO OS LVOOF WJ CFSFUUF PN FO ÇSJH TLJCT G‘SFS GSB .JEEFMGBSU TPN CMFW GSJGVOEFU GPS TQSJUTFK MBET QÇ USPET BG FO QSPNJMMF QÇ %FO GBOEU TUFE QÇ ,PMEJOH 'KPSE KVMJ J GKPS FGUFS TLJQQFSFO IBWEF WŽSFU QÇ ESVL J GMFSF EBHF )BO WBS BOTWBSMJH QÇ FO TFKMBET NFE QBTTBHFSFS PN CPSE 4LJQ QFSFO WBS TÇ GVME BU FU CFTŽU OJOHTNFEMFN JLLF LVOOF LPNNVOJLFSF NFE IBN PH VOEFSWFKT UJM QPMJUJTUBUJPOFO GBMEU IBO J T‘WO J QPMJUJCJMFO .R .OVEMBER

7XUVHMOHUHQ LQGG


EFIBWOF PN EFSFT IPMEOJOHFS PH NFOJOHFS PN GPSVSFOJOH CFL NQFMTF PH #MÇ 'MBH HFOF SFMU 6OEFST HFMTFO FS FO EFM BG QSPKFLUFU #BMUJD 4FB#SFF[F FU TBNBSCFKEF UJM GPSFCZHHFM TF BG GPSVSFOJOH CMBOEU MBOEF PNLSJOH TUFST FO %FMUBHFSOF J VOEFST HFMTFO IBWEF UJMLOZUOJOH UJM TFKMLMVC CFS J %BONBSL IWPSWFE EFS FS TBOETZOMJHIFE GPS BU EF IBS NFSF GPLVT QÇ NJMK FU FOE FO OPSNBM HFOOFNTOJUTTFKMFS FMMFS CSVHFS BG IBWFU 4WBSQSPDFO UFO WBS IWJMLFU PQHJWFT UJM BU W SF FU BDDFQUBCFMU OJWFBV 1Ç USPET BG PWFOTUÇFOEF HJWFS VOEFST HFMTFO FU CJMMFEF BG IPMEOJOHFO UJM EF VOEFST HUF FNOFS CMBOEU FO HSVQQF EFS CFOZUUFS PH JOUFSFTTFSFS TJH GPS IBWFU PH LZTUFO

IÇOEI WFMTF BG MPWHJWOJOH PWFSWÇHOJOH LSBW UJM LPOTUSVL UJPO NFE EPCCFMUTLSPH LP v&O HPE OBUVSPQMFWFMTF j m )WJT * TPN T TQSUTGPML J KFSFT OPNJTLF TBOLUJPOFS C EFS PH TÇEBO MZEFS UFNBFU GPS O TUF LMVC FMMFS GPSFOJOH LBO CZEF HFU JOUFSOBUJPOBMU TBNBSCFKEF BOT HOJOH PN QFOHF GSB UJQT QÇ EFU LBO * T HF PN UJM FS O EWFOEJHU J SFEVDFSJOHFO NJEMFSOF TPN BENJOJTUSF TLVE GSB UJQTNJEMFSOF %FS FS BG PMJFGPSVSFOJOHFO SFT BG 'SJMVGUTSÇEFU 5FNBFU BOT HOJOHTGSJTU USF HBOHF PN r #VOENBMJOH TQJMEFWBOE PH HÇS VE QÇ BU IBS EV * FO HPE ÇSFU PH %V PMJFTQJME GSB MZTUCÇEF WVSEF JEF TPN LBO HJWF EJH PH BO LBO IFOUF FU BOT HOJOHTTLF SFT TPN NJOESF NJMK N TTJHF ESF PQMFWFMTFS J EF GSJ /BUVS NB QÇ XXX GSJMVGUTSBBEFU EL QSPCMFNFS * MZTUCÇEFIBWOF PQMFWFMTFS FS KP PHTÇ PQMF VOEFS 5JQT -PUUP FMMFS SJOHF GKFSOFT CVOENBMJOH J NJOESF WFMTFS QÇ GKPSEFOF PH IBWFU FGUFS EFU QÇ UMG HSBE NFE TU WTVHFS UPJMFU TQJMEFWBOE BGMFWFSFT J MJMMF VETUS LOJOH PH PMJFTQJME CMJ WFS J I K HSBE VOEHÇFU 7FTUSF -BOETSFU J ,PMEJOH IBS CFTMVUUFU BU TBHFO TLBM TFO .Y VERDENSREKORD FOR r * VOEFST HFMTFO WVSEFSFT BU EFT SFUVS UJM 3FUUFO J ,PMEJOH SEJLBkDE OVER !TLANTEN EFS FS NFSF GPLVT QÇ NJMK NFE CFTLFE PN BU EFO TLBM %FO MFHFOEBSJTLF TLJQQFS #SV CFTLZUUFMTF J EBH FOE GPS ÇS CFIBOEMFT TPN FO T SFUTTBH OP 1FZSPO PH IBOT NBOE TJEFO CMBOEU MZTUTFKMFSF %FU CFUZEFS BU CZSFUTEPNNF TUPSF CFT UOJOH IBS TBU OZ r %FS WVSEFSFT BU #MÇ 'MBH SFO TLBM IBWF UP TBHLZOEJHF SFLPSE PWFS "UMBOUFO GSB /FX IBS CFUZEOJOH GPS WBMH BG MZTU NFE TPN M HEPNNFSF 'SB :PSL UJM &OHMBOE NFE EFSFT CÇEFIBWO PH #MÇ 'MBH MZTUCÇ KVMJ J ÇS IBS 'PMLFUJOHFU WFEUB NFUFS MBOHF NBYJ LBUBNB EFIBWOF HFOFSFMU IBS FO I K HFU GBTUF QSPNJMMFHS OTFS SBO v0SBOHF **j %B CÇEFO )PWFELPOLMVTJPOFS NJMK QSPGJM PH TUBOEBSE HJL PWFS NÇMMJOJFO EFO KVMJ r 4QJMEFWBOE LFNJLBMJFEFQP r (FOFSFMU WVSEFSFT BU PSE IBWEF EFO UJMCBHFMBHU EFO UFS CVOENBMJOH VEMFEOJOH GSB OJOHFO NFE #MÇ 'MBHT NJMK 4YSK PROMILLEGR NSE T NJM MBOHF EJTUBODF QÇ MBOECSVH PH PWFSGJTLOJOH WVS N SLOJOH IBS FO FGGFLU J NJM OGSk G LDENDE FOR EH UN N PH T EFSFT IPWFETBHFMJHU BU VEH SF K CFTLZUUFMTFO ANKERLIGGERE 4LSJWFS 5ÇHFIPSOFU J "MMF FS GPSNFOUMJH LMBS PWFS %FU WBS OJ UJNFS IVSUJHFSF FOE NPEFSBU NJMK QÇWJSLOJOHFS BG OS GPS PLUPCFS BU EFS GSB KVMJ J ÇS FS QSPNJM 4UFWF 'PTTFUT SFLPSE J v1MBZ IBW PH LZTUNJMK FU MFHS OTFS WFE TFKMBET J %BO 4UBUJPOj GSB (FOOFN r 0MJFGPSVSFOJOH WVS NBSL 5ZTLMBOE IBS M OHF IBGU TOJUTGBSUFO GPS v0SBOHF **j EFSFT BU FO QSPNJMMFHS OTF QÇ OVM 0H WBS LO .FO BMMFSFEF EFU LPNNF QBT QÇ GPS NPETBU %BONBSL G STUF E HO BG TFKMBETFO TBUUF IPWFETB H MEFS QSPNJMMFHS OTFO PHTÇ EF OZ WFSEFOTSFLPSE JEFU EF HFMJHU GSB &OR DE MEDLEMMER GPS CÇEF EFS MJHHFS GPS BOLFS TFKMFEF T NJM QÇ UJNFS UBOL DER ENDNU IKKE HAR FkET #FHSVOEFMTFO FS BU IWJT WFK FUNÇM PH FO HFOOFNTOJUTGBSU TLJCF SFU H S BU CÇEFO NÇ GPSMBEF QÇ LOPC FOUFO OVERFLYTTET DERES KASKOFORSIKRING TJO BOLFSQMBET TÇ TLBM EFS QÇ W SF ESV TLJQQFS PH CF 5NDERS GELSE $ANSKE HSVOE TIL MATCH PRIS HOS VORES NYE FORSIK N SL vPHj NBOETLBC UJM BU SEJLERE OG "Lk &LAG BG RINGSPARTNER 4REKRONER ER SIDSTE TFKMF CÇEFO J TJLLFSIFE )VTL #MÇ 'MBH J %BONBSL IBS MBWFU VMZL J WSJHU PHTÇ BU CSVHF BOLFS FO NJOESF QBOFMVOEFST HFM LFS FRIST FOR OVERFLYTNING DEN LVHMF J 5ZTLMBOE FMMFST WBOLFS TF TLSJWFS v5ÇHFIPSOFUj NFE FMMFS DECEMBER EFS C EF )PMMBOE IBS MJH MFNTCMBE GPS /ZCPSH 4FKMGPS GPST U OFOEF SFHMFS TLSJWFS v( TFOj FOJOH OJOH UBOL m NFEMFNTCMBE GPS FO S LLF 6OEFST HFMTFO GBOEU TUFE OJOH %FU TFKMLMVCCFS J -JNGKPSETPNSÇ CMBOEU GPML NFE FMMFS VEFO WVSEFSFT IFSBG EFU UJMLOZUOJOH UJM #MÇ 'MBH MZTUCÇ BU CFESF

!NS GNING OM TIPSMIDLER

(53+

4URSEJLEREN

7XUVHMOHUHQ LQGG


6ELKOMMEN OM BORD I WWW TURSEJLEREN DK %FTER EN LANG OG TIL TIDER VANSKELIG F DSEL ER DER NU KOMMET ET FLOT OG FUNKTIONSDYGTIGT BARN UD AF BESV RET $ET HEDDER WWW TURSEJLEREN $4´S AKTIVE ELEKTRONISKE MEDLEMSBLAD 4BNNFO NFE QBQJSCMBEFU v5VSTFKMFSFOj FS IKFNNFTJEFO %5 T BOTJHU VE BE UJM PH EFO FS TBNUJEJH FO EJSFLUF PH IVSUJH GPSCJOEFMTFTMJOJF UJM NFEMFN NFSOF 7PSFT TFOFTUF PQH SFMTF WJTFS BU QDU BG EFN OV IBS BEHBOH UJM JOUFSOFUUFU PH EFOOF BOEFM WPLTFS TU U %FSGPS FS IKFNNFTJEFO GSFN UJEFOT LPNNVOJLBUJPOTGPSN .FEMFNTCMBEFU v5VSTFKMFSFOj WJM EPH GPST UUF TPN IJEUJM J GPSNFOUMJH NBOHF ÇS %FU LBO KP VEUSZLLF UJOH TPN EFO FMFL USPOJTLF LPMMFHB JLLF LBO 0H TÇ LBO QBQJSFU HFOCSVHFT 1Ç IKFNNFTJEFO FS EFS FS OV GMFSF BLUJWF OZIFEFS TPN EV LBO OZEF HPEU BG %FN LBO EV TF PNUBMU J EFU G MHFOEF

.YHEDER %V LBO GY HÇ JOE PH TF IWJT EFS TLFS OPHFU EFS IBS CFUZE OJOH GPS WPSFT NFEMFNNFS VOEFS LOBQQFO v/ZIFEFSj QÇ ÇCOJOHTTJEFO %V LBO OV PH TÇ M TF SFGFSBUFS GSB CFTUZ SFMTFT PH VEWBMHTN EFS FMMFS HFOFSBMGPSTBNMJOHFS TÇ EV M CFOEF LBO G MHF NFE J IWBE EJOF GPMLFWBMHUF SFQS TFOUBO UFS H S GPS EJH

JOE PH GÇ JOTQJSBUJPO GSB BOESF UVSTFKMFSFT FSGBSJOHFS 7J FS J HBOH NFE BU PQCZHHF FO UVS CBOL NFE CFSFUOJOHFS PN UVS TFKMBETFS J %BONBSL /PSEFO PH SFTUFO BG &VSPQB %FS FS BMMFSFEF MBHU CFSFUOJOHFS VE QÇ TJEFO PH BOUBMMFU HFT IFMF UJEFO %FOOF UVSCBOL NPE UBHFS OFNMJH PHTÇ HFSOF EJO CFSFUOJOH GSB ÇSFUT UVSTFKMBET (Ç CBSF JOE PH TF IWPSEBO EFU GVOHFSFS

BG LMVCCFSOF IBS PHTÇ IKFNNFTJEFS TPN EV LBO LMJLLF EJH WJEFSF UJM

4URSEJLER SHOPPEN

)FS WJM EV M CFOEF GJOEF GPSEFMBHUJHF UJMCVE GPS %5 T NFEMFNNFS PN CM B VETUZS UJM CÇEFO

3 KRAMMARKEDET %F HSBUJT vL C TBMH PH CZUUFj BOOPODFS GSB NFEMFNNFSOF TPN WJ CSJOHFS J 5VSTFKMFSFO FS OV PHTÇ MBHU VE QÇ IKFNNF TJEFO .FO IWPS NFEMFNTCMB EFU LVO CMJWFS BKPVSG SU IWFS NÇOFE CMJWFS IKFNNFTJEFO PQEBUFSFU GPSUM CFOEF 4Ç FS EFS TU SSF DIBODFS GPS BU EJO BOOPODF CMJWFS TFU PH BU EFO IVSUJHFSF H S OZUUF (Ç JOE QÇ LOBQQFO u4 LSBNNBSLFEFUu PH GÇ ZEFSMJHFSF PQMZTOJOHFS

$4 KLUBBER

%5 FS FO QBSBQMZPSHBOJTBUJPO GPS T TQPSUTLMVCCFS PH WJ IBS OV NFEMFNTLMVCCFS %F FS PSEOFU BMGBCFUJTL PH HFOOFN EFOOF LOBQ LBO EV LPNNF J LPOUBLU NFE EFO BOTWBSMJHF 4URBERETNINGER 6OEFS EFOOF LOBQ LBO EV HÇ GPS EF FOLFMUF LMVCCFS &O EFM

-EDLEMS SERVICE

+ONTAKTER

%FO TFSWJDF %5 UJMCZEFS NFE MFNNFSOF VEWJEFT LPOTUBOU )FS LBO EV HÇ JOE PH TF IWJMLF UJMCVE QÇ TFSWJDF WJ LBO UJMCZEF OFUPQ OV

(FOOFN IKFNNFTJEFO LBO EV PHTÇ LPNNF J LPOUBLU NFE %5 T TFLSFUBSJBU CFTUZSFMTFT NFEMFNNFSOF PH 5VSTFKMFSFOT SFEBLUJPO

+URSUSAKTIVITETER

%FS FS NBOHF GMFSF HPEFS QÇ EFO OZG EUF IKFNNFTJEF .FO HÇ TFMW JOE PH UKFL QÇ XXX UVSTFKMFSFO EL &O BLUJW IKFN NFTJEF EFS FS VOEFS LPOTUBOU VEWJLMJOH GPS BU UJMHPEFTF NFEMFNNFSOFT JOUFSFTTFS PH LPNNVOJLBUJPOTCFIPW %FS GPS IBS EV GPSTMBH UJM GPS &ORSIKRING )FS WJM EV M CFOEF CMJWF PSJ CFESJOHFS FMMFS VEWJEFMTFS BG FOUFSFU PN IWBE EFS TLFS QÇ TJEFO TFOE FO F NBJM UJM GPSTJLSJOHTPNSÇEFU PH IFS SFEBLUJPOFO!UVSTFKMFSFO EL LBO EV LPNNF J EJSFLUF LPO UBLU NFE %5 T SFQS TFOUBOUFS 7FMLPNNFO PN CPSE J XXX UVSTFKMFSFO EL SFE

J GPSTJLSJOHTPSEOJOHFO

%5 BSSBOHFSFS GPSTLFMMJHF LVS TFS GPS NFEMFNNFSOF %FN LBO EV GJOEF O SNFSF PQMZTOJOHFS PN VOEFS EFOOF LOBQ %FU LBO GY W SF 43$ LVSTFS FMMFS TFKMFSLVSTVT GPS TLJQQFSLPOFS

.R .OVEMBER

7XUVHMOHUHQ LQGG


-EDLEMS SERVICE

5ӅSҕȪKMȪSҙIΝҁȪ͸

CMPU PQMZTFS BU NBO FS NFEMFN BG 4 "TTJTUBODF J %BONBSL %FS FS GMFSF PQMZTOJOHFS BU IFOUF PN 4 "TTJTUBODF QÇ UED 7 %WWMWXERGI /ÇS EV UJMNFMEFS EJH 4 "T EL MZOHCZSBEJP %V LBO PHTÇ TJTUBODF CFUBMFS EV OPSNBM GÇ PQMZTOJOHFS QÇ UMG QSJTFO LS GSBUSVLLFU FMMFS MZOHCZSBEJP!UED EL NFEMFNTSBCBUUFO QÇ * BMU LS "CPOOFNFOUFU QÇ 4 "TTJTUBODF H MEFS ÊU ÇS GSFN GSB JLSBGUUS EFMTFTEBUPFO PH GPSOZT BVUPNBUJTL "CPO 8VEGO+YEVH OFNFOUFU LBO PQTJHFT NFE FO JMRHIV FoHIR NÇOFET WBSTFM )WFSU ÇS TUK MFT EFS DB .PUUPFU GPS 4 "TTJTUBODF GSJUJETCÇEF IFS J MBOEFU )WJT FS v4FSWJDF QÇ IBWFU USZHIFE EV WJM GPSIJOESF BU EJO CÇE PN CPSEj PH EFOOF UKFOFTUF CMJWFS UBM QÇ EFOOF LFEFMJHF LBO CFETU TBNNFOMJHOFT NFE TUBUJTUJL C S EV JOWFTUFSF J FU 'BMDL BCPOOFNFOU UJM T T FO T SMJH UZWFSJTJLSJOH TQP 4 "TTJTUBODF FS FO QBLLFM T SJOHTNPEVMFU v5SBDL(VBSEj /ÇS EFU BLUJWFSFT LBO CÇEFO OJOH TPN CM B JOEFIPMEFS ,PPSEJOFSJOH BG TM CFBTTJ TQPSFT PH G MHFT %FU LBO EV TUBODF NFMEFPSEOJOH PN TFKM M TF NFSF PN QÇ XXX HVBSE QMBOFS FGUFSMZTOJOH BG TUKÇMOF TZTUFNT EL (FOOFN %5 GÇS NFEMFN CÇEF QSBLUJTLF PQMZTOJOHFS PN IBWOF PH CVUJLLFS TBNU NFSOF SBCBU QÇ TQP WFKSUKFOFTUF GSB %.* GPS MPLBM SJOHTNPEVMFU %FU LPTUFS J VETBMH LS PH EV TQBSFS PNSÇEFU EV FS J %V LBO KP JLLF SFHOF NFE BMUTÇ LS %FSVEPWFS TLBM BU EFS FS E LOJOH QÇ NPCJM EV CFUBMF LS ÇSMJHU J UFMFGPOOFUUFU PWFSBMU UJM T T BCPOOFNFOU JOLMVTJW NPNT 3JOH QÇ UMG FMMFS EFSGPS GÇS EV PHTÇ NJOVU UFST GSJ UBMFUJE WJB 7)' UJM F NBJM UJM JOGP!HVBSETZTUFNT %BONBSL PWFS BMMF TLBOEJOB PH GÇ ZEFSMJHFSF PQMZTOJOHFS WJTLF LZTUSBEJPTUBUJPOFS .FE %4$ GÇS EV QDU SBCBU QÇ 7EPK EJ W OSVX TFMWWBMHUF TBNUBMFS 4FKMT TPOFO FS TMVU PH WJ LBO 4 "TTJTUBODF FS JLLF LVO OPUFSF PT FU Q OU TBMH BG GPS IK MQ J %BONBSL -ZOHCZ T LPSU UJM NFEMFNNFSOF &SGB 3BEJP IBS OFNMJH JOEHÇFU FO SJOHFSOF GSB EF TFOFTUF ÇS IBS HFOTJEJHIFETBGUBMF NFE OPSTL HJWFU PT BOMFEOJOH UJM BU H SF PH TWFOTL LZTUSBEJP TÇ NBO PQN SLTPN QÇ BU EFU WJM W S GÇS TBNNF TFSWJDF J BMMF USF FO SJHUJH HPE UJOH BU CFTUJMMF EF TLBOEJOBWJTLF MBOEF OÇS NBO BLUVFMMF LPSU IKFN J FU LPSSFLU

'EQTMRKTEW )WJT EV WJM DBNQFSF QÇ MBOE KPSEFO LBO %5 VETUFEF FU DBNQJOHQBT UJM EJH 7J IBS CSVH GPS G MHFOEF PQMZTOJO HFS *OEFIBWFST GPSOBWO FGUFS OBWO BESFTTF QPTUOVNNFS TBNU G ETFMTEBUP PH TUFE QBTOVNNFS PH OBUJPOBMJUFU TBNU VETUFEFMTFTEBUP &OEF MJH IBS WJ CSVH GPS EJU NFE MFNTOVNNFS J %5 %V LBO *,,& BOWFOEF EFU OVNNFS EFS FS USZLU WFE EJO BESFT

TF QÇ CMBEFU %V TLBM PHTÇ BOHJWF PN EV TLBM UJM 4WF SJHF )WJT EV TLBM EFU TLBM EFS MBWFT FU UJMM HTQBT $BN QJOHQBTTFU LPTUFS LS PH UJMM HTQBTTFU LS )FOWFOEFMTF %BONBSLT 5VSTFKMFSGPSFOJOH 0EFOTFWFK " 'BBCPSH

BOUBM UZQFS JOEFO T TPOFO SJH UJHU HÇS J HBOH J ÇS ,PS UFOF FS TUBEJHW L GSB v/BV UJTDIF 7FSÕGGFOUMJDIVOHFOj /7 ,POUBLU NFEMFN BG IPWFE CFTUZSFMTFO .PHFOT )BOTFO PH GÇ FO O SNFSF PSJFOUFSJOH QÇ UMG FMMFS QÇ NPHFOT!UVSTFKMFSFO EL )VTL BU PQMZTF NFEMFNTOVNNFS

CFTMBH UJM CFIPMEFS Q DMJQT OZMPOCJOEFSF CFTLZUUFMTF UJM EFUFLUPS PH LPNQMFU NPOUF SJOHTWFKMFEOJOH .FE NPNT PH GPSTFOEFMTF LPTUFS EFU %5 NFEMFNNFSOF LS / SNFSF PQMZTOJOHFS QÇ XXX GJSFUSBDF EL QPGB!GJSF USBDF EL FMMFS UMG

2]X XMPFYH To FVERHWPYORMRK 'JSFUSBDF FU FGGFLUJWU PH HPEU BVUPNBUJTL CSBOETMVLOJOHT VETUZS UJM CÇEF FS CMFWFU FOEOV CFESF %FU FS OV VETUZ SFU NFE FO OZU TMVLOJOHTNJE EFM UJM BGM TOJOH GPS EFU GPS CVEUF )BMPO %FU OZF NJEEFM IFEEFS /PWFD PH EFU FS VEWJLMFU BG . J 64" PH EFU BOWFOEFT QÇ TBNNF NÇEF J 'JSFUSBDF TPN GY $0 PH "#$ QVMWFS %FU IBS JOHFO EF M HHFOEF FGGFLU QÇ IWFSLFO FMFLUSPOJL TPN TUBSUFS PH HF OFSBUPS 4UPGGFU FGUFSMBEFS IFM MFS JOHFO GPSN GPS SFTUQSP EVLU GPSEJ W TLFO HÇS PWFS UJM HBTGPSN PH GPSEBNQFS VEFO BU FGUFSMBEF OPHFU %FS FS TQFDJFMMF UJMCVE UJM NFEMFNNFS BG %BONBSLT 5VS TFKMFSGPSFOJOH 'JSFUSBDF BVUP NBUJTL CSBOETMVLOJOHTBOM H NFE LH "#$ EFS E LLFS PQ UJM UP LVCJLNFUFS SVN LPTUFS OV LS %FU FGUFSMBEFS OPSNBMU FU TZOEJHU HSJTFSJ FGUFS BU IBWF TMVLLFU FO CSBOE %FS GPS W MHFS EF GMFTUF LVOEFS EFU TBNNF TZTUFN NFO NFE UP LJMP /07&$ J TUFEFU GPS "#$ %FU FS MJEU EZSFSF NFE EFU FS FO LPNQMFU QBLLF NFE NFUFS EFUFLUPSTMBOHF

4FKMLMVC TVDDFTTFO GSB J GKPS PH BGIPMEFS LVSTVT UJM 43$ DFSUJGJLBU %FU GJOEFS TUFE PWFS TFLT POTEBHTBGUFOFS NFE TUBSU EFO KBOVBS "MMF VBOTFU NFEMFNTLBC LBO EFMUBHF %FS FS GMFSF PQMZTOJOHFS QÇ XXX UVSTFKMFSFO EL VOEFS LOBQQFO v,VSTVTBLUJWJUFUFSj OTLFS EV BU EFMUBHF J LVSTFU FMMFS O SNFSF PQMZTOJOHFS PN EFU /YVWIV XMP LBO EV IFOWFOEF EJH UJM 76' GIVXMJMOEX )PMC L 5VSTFKMFSLMVC HFOUB &SJL 1FUFSTFO UMG HFS TBNNFO NFE )PMC L F NBJM USFT!BMMFSVQ OFU EL

:IPOP HX QIH XYVWINPIVPSKS )WJT EV FS HMBE GPS %5 C S EV PHTÇ SFLMBNFSF GPS WPSFT GPSFOJOH %FU LBO EV PH EJO CFT UOJOH H SF WFE BU L CF LBTLFUUFS DBQT PH QPMPUS KFS NFE %5{T MPHP 1PMPUS KFSOF LPTUFS LBTLFUUFSOF GÇT GPS PH TUBOEFS WJNQMFS GPS LS %FS WJM CMJWF FU T SMJHU NFTTFUJMCVE GPS IFMF T UUFU J FO C SFQPTF NFE %5 LMJTUFS N SLF %FTVEFO LBO L CFT CSP EFSFEF %5 MPHPFS UJM LBTLFU UFS KBLLFS FMMFS CMVTFS GPS LS QS TUL "MMF QSJTFS FS NFE NPNT NFO VEFO GPSTFOEFMTF / SNFSF PQMZTOJOHFS IPT TFLSFUBSJBUFU QÇ UMG FMMFS CFOUF!UVSTFKMFSFO EL %BONBSLT 5VSTFKMFSGPSFOJOH 0EFOTFWFK B 'BB CPSH

&oHGIVXMJMOEX %5 VETUFEFS CÇEDFSUJGJLBUFS UJM WPSFT NFEMFNNFS PH EF SFT CÇEF %B BSCFKEFU NFE VETUFEFMTFO TLFS WFE GSJWJMMJH JOETBUT PH J GSJUJEFO NÇ EV IFOWFOEF EJH UJM PT TLSJGUMJHU PH CFEF PN BU GÇ UJMTFOEU EFU O EWFOEJHF NBUFSJBMF TPN EV TLBM VEGZMEF )FOWFOEFMTF )BSUWJH 3BT NVTTFO 'SJCFSUTWFK ,FSUFNJOEF GPSNBOEFO!UVSTFKMFSFO EL

4URSEJLEREN

7XUVHMOHUHQ LQGG


&

4Q SH

CÇEFO FU OZU OBWO 7J IBS JNJEMFSUJE I SU BU EFS FS PWFS 3&%",5*0/&/ USP GPSCVOEFU NFE BU OESF FO CÇET OBWO %FS TLVMMF EPH Q 6LMBS 1MFYJHMBT GJOEFT OPHMF vSJUVBMFSj TPN )BS * FU HPEU SÇE UJM FU VLMBSU NBO TLBM G MHF OÇS NBO 1MFYJHMBT WJOEVF J NJU TQSBZ USPET BMU OESFS OBWOFU QÇ IPPE TLSJWFS 8JOOJF CÇEFO ,FOEFS * OPHFU UJM EFU FMMFS LBO * IFOWJTF UJM OPHFO 47"3 &OEOV FO HBOH NÇ JO EFS WFE OPHFU PN EFU UFSOFUUFU IPMEF GPS 7J GBOEU 1Ç GPSIÇOE NBOHF UBL FU BNFSJLBOTL NJEEFM TPN ,SJTUJOB 'MFNNJOH -FUI IBS BGQS WFU GPS &LTUSBCMBEFU PH WBSNU BO 47"3 3FEBLUJPOFO IBS G S CFGBMFS UJM SFOTOJOH BG 1MFYJ I SU QÇTUBOEFO PN PWFSUSP HMBT .JEMFU IFEEFS 1MFYVT WFE OBWOFTLJGU NFO EFU FS 1MBTUJD $MFBOFS H BG EFU TOBSU OPHMF ÇS TJEFO TJETU 7J LPTUFS LS .JEMFU CSVHFT IBS EPH BMESJH I SU BU EFS UJM BU SFOH SF PH QPMFSF FMMFS TLVMMF W SF SJUVBMFS TPN LBO CFTLZUUFMTF BG LMBSU FMMFS GBS T UUF FO FWFOUVFM PWFSUSP VE WFU QMBTU QMFYJ %V LBO GÇ BG TQJMMFU (FOOFN UJEFSOF IBS PQMZTU O SNFSF QÇ JNQPSU EFS W SFU GPSTLFMMJHF GPSNFS SFOT IKFNNFTJEF XXX TIPQ GPS PWFSUSP J FSIWFSWTGMÇEFO IBSETPGU EL UMG .BO NBUUF GY JLLF GM KUF PN CPSE m EFU HBW EÇSMJHU WFKS Q #ÇEOBWOF PH PWFSUSP .FO GSJUJETTFKMBETFO FS KP BG 7J IBS MJHF L CU FO CSVHU OZFSF EBUP 7J TZOFT JLLF BU TFKMCÇE PH WJM TÇ HFSOF HJWF PWFSUSP PN CM B CÇEOBWOF

I SFS IKFNNF J SVNBMEFSFO %FSGPS m LBME CÇEFO IWBE * WJM 4LBM * QÇ UVS * VEMBOEFU TJHFS EF JOUFSOBUJPOBMF SFHMFS BU GBSU KFUT OBWO PH IKFNTUFE TLBM W SF MFU M TFMJH MJHFTPN EFS TLBM BOWFOEFT MBUJOTL BM GBCFU PH NJOETU DN I KF CPHTUBWFS .FO IWJT * LBO WFOUF NFE BU HJWF KFSFT OZFS IWFSWFEF CÇE FU OBWO JOEUJM GFCSVBSOVNNFSFU BG 5VSTFK MFSFO VELPNNFS IWPS WJ CSJO HFS FO BSUJLFM PN OBWOHJWOJO HFOT WBOTLFMJHF LVOTU .FO IWJT OPHFO BG M TFSOF TLVMMF IBWF I SU PN SJUVBMFS J GPSCJO EFMTF NFE OBWOFTLJGU m TFOE SFEBLUJPOFO FU QBS PSE PN EFU 5JEMJHFSF WBS EFU QPQV M SU BU HJWF CÇEFO FU LWJO EFOBWO .ÇTLF PQLBMEU FGUFS LPOF FMMFS EBUUFS FMMFS m IWJT IVO WBS TUPSTQPOTPS m FGUFS TWJHFSNPS .BOHF CFUSBHUFS TUBEJH CÇEFO TPN W SFOEF BG IVOL O %FU FS EFS FO NBTTF HSVOEF UJM ­O BG EFN IFEEFS

v)VO TLJGUFS OBWO OÇS CÇEFO TLJGUFS FKFS j

1SJTFO FS LS QS EFM UBHFS

SF IWPSEBO CFUKFOFT NPUPSFO .BOE PWFSCPSENBO SF TBNU CK SHOJOH BG PWFSCPSEGBMEFO 4ÇEBO CSVHFT O EBOLFS /BWJ HBUJPO TÇEBO GJOEFS EV J IBWO 4 N SLFS WFE IBWOF )BW OFNBO WSF WFE Q MF PH MBOH TLJCT USPTTF J MBOE EBH J UFPSJMPLBMF "GM TOJOH BG (14 7)' PQLBME O ETJH

OBMFU CSBOECFL N QFMTF PH BGQS W 0)'%2 OJOH BG TMVLOJOHT VETUZS 1Ç WBOEFU L R AT SEJLE "MMF QS WFS BU BkDEN NBO WSFSF CÇEFO BMFOF PH VEFO IK MQ GSB EF WSJHF / SNFSF PQMZTOJOHFS J O TUF OVNNFS BG 5VSTFKMFSFO

%5 T LPOFLVSTFS IBS WJTU TJH BU W SF FO WFMCFT HU TVDDFT *EFFO NFE LVSTFU FS BU TLVMMF EFS TLF vTLJQQFSFOj OPHFU TLBM LPOFO TFMW LVOOF TFKMF CÇEFO J IBWO %FSGPS MBWFS WJ FOEOV FU LVSTVT J TBNBSCFKEF NFE , CFOIBWOT 4FKMFSTLPMF PH :BDIUTFKMFSTLPMFO J 4 O EFSCPSH

4Q SH

1SPHSBNNFU EBH QÇ WBO EFU *OUSPEVLUJPO PH HFO OFNHBOH BG CÇEFO WFE IK MQ BG DIFDLMJTUF %FTVEFO .B O WSFSJOH BG CÇEFO QÇ ÇCFOU WBOE GPS NPUPS TFKMTZTUFNFS IWPSEBO GÇT EF OFE .PUPSM

BU EV UBHFS LPOUBLU NFE FO BVU 'PSE SFQBSBU S *OTUBMMBUJPO BG UVSCPMBEFS . W I +FH IBS JOTUBMMFSFU FO DM 'PSE + SHFO + SHFOTFO TFSJFO QÇ IL ,BO 7JOUFSLPOTFSWFSJOH KFH VEFO QSPCMFNFS NPOUFSF FO UVSCPMBEFS QÇ EFO FMMFS FS +FH IBS FO IL QÇI OHTNP EFS UJOH NBO TLBM UBHF I KEF UPS NPOUFSFU QÇ FO 3ZET GPS m BMEFS TMJUBHF )WJT KB FS '$ )WJT NPUPS PH CÇE TLBM EFS TÇ CFTUFNUF LSJUFSJFS EFS TUÇ VEF J WJOUFS IWBE TLBM KFH TÇ TLBM PQGZMEFT . SLF QÇ UVS T SHF GPS BU H SF NIU WJOUFS CPMBEFSFO QMBDFSJOH FMMFS MJHO LPOTFSWFSJOH BG NPUPS 1Ç GPSIÇOE UBL GPS TWBSFU FOEF )FOSJL )FJO )JMTFO )FOOJOH NFEM OS 47"3 4LZM EFU IFMF NPUPS 47"3 +B EFS FS NBOHF UJOH VEWFOEJH CÇE PH FWU USBJ EFS TLBM UBHFT I KEF GPS WFE FU MFS NFE GFSTLWBOE 4N S FWU JOEHSFC TPN EFU CFTLSFWOF NPUPS PH CÇE JOE J BVUP FMMFS #M B TMJUBHFO 4Ç KFH GPSFTMÇS NBSJOFWPLT .PUPSFO ' STU

PRWRUGRNWRUHQ

UJMT UUF CFO[JOFO FU TUBCJMJ TFSJOHTNJEEFM G FLT v j TÇ NBO FS GSJ GPS BU U NNF UBOLFO PH ES OF CFO[JOTZTUF NFU 'PS BU TLZMMF BGMFKSJOHFS BG CM B TBMU VE TLBM NPUP SFO PQTUBSUFT J FU TUPSU LBS NFE GFSTLWBOE HFSOF UJMTBU MJEU FNVMHFSFOEF PMJF /ÇS EFO FS WBSN TQS KUFT LPOTFS WFSJOHTPMJF TPN GÇT QÇ TQSBZ EÇTF J LBSCVSBUPSFO VOEFS IVSUJH UPNHBOH %FSFGUFS UB HFT NPUPSFO PQ BG LBSSFU PH EFO U SOFT JLLF TUBSUFT TÇ EFU TJETUF WBOE LPNNFS VE %F CFW HFMJHF EFMF TN SFT TN SFOJQMFSOF TLBM IBWF vFU TLVEj NBSJOFGFEU PH HFBS LBTTFPMJFO TLJGUFT %F O WOUF

Q )WJMLFU GMBH +FH IBS TDBOOFU EFUUF CJMMFEF JOE GSB 1PMJUJLFO GPS FU TUZLLF UJE TJEFO ,BO * GPSU MMF NJH IWJMLFU GMBH EFU FS TQ SHFS "S OF 4LBV * 5BBTUSVQ 47"3 3FEBLUJPOFO IBS GPSF MBHU TQ SHTNÇMFU UJM FO FSGBSFO TFKMFS HFOOFN NFSF FOE ÇS m LPNNBOE SLBQUBKO ,KFME 4 EFSMVOE .JU H U FS BU EFU FS FU GMBH GSB EFU M OHTU IFEFO HBOHOF IBWOFQPMJUJ J , CFO IBWO TJHFS IBO

NJEMFS LBO L CFT IPT NBSJOF GPSIBOEMFSFO &S EFS UBMF PN FO JOETQS KUOJOHTNPUPS TÇ IBS EFO FO JOECZHHFU LPOTFSWF SJOHTGVOLUJPO - T JOTUSVLUJ POTCPHFO PH EFU H MEFS J WSJHU HFOFSFMU )VTL NPUP SFO TLBM PQCFWBSFT J MPESFU TUJMMJOH PH HFSOF J FU GSPTU GSJU MPLBMF (PE BSCFKETMZTU OTLFS EV BU WJEF NFSF PN NPUPSFO LBO KFH BOCFGBMF BU EV HÇS QÇ OFUUFU PH G FLT VO EFS G MHFOEF IFOUFS HPEF SÇE XXX VOJTBGF EL VOEFS NPUP SFS NPUPSQMFKF PH XXX 8&# 4"*-034 EL CSFWLBTTF NP UPSCÇEF . W I + SHFO + SHFOTFO .R .OVEMBER

7XUVHMOHUHQ LQGG


626

FOR NYT KONCEPT TIL MEDLEMSAKTIVITETER

5JEFO TZOFT BU W SF M CFU GSB EF UVSTFKMFSUS G EFS TJEFO TUBSUFO BG %BONBSLT 5VSTFK MFSGPSFOJOH %5 IBS W SFU IPMEU GMFSF TUFEFS J MBOEFU %FSGPS BSCFKEFS %5 T CFTUZ SFMTF QÇ I KUSZL GPS BU TLBCF TBNMFOEF NFEMFNTBLUJWJUF UFS %V LBO PHTÇ W SF NFE UJM BU QS HF GSFNUJEFO * TUFEFU GPS EF NBOHF MPLB MF US G WJM %5 IPMEF ÊU TUPSU MBOETE LLFOEF US G IWPS EFS T UUFT GPLVT QÇ T TJL LFSIFE PH NJMK PQMFWFMTFS PH TBNW S %FU LBO TBN NFOGBUUFT VOEFS CPHTUBWFSOF 404 m TJLLFSIFE PQMFWFMTFS PH TBNW S %FU G STUF US G FS QMBOMBHU BU GJOEF TUFE NJEU J %BO NBSL O SNFSF CFUFHOFU ,FS

UFNJOEF J TBNBSCFKEF NFE .PUPSCÇETLMVCCFO "NNBO EB %FU TLFS J EBHFOF GSFEBH EFO KVOJ UJM T OEBH EFO KVOJ m NFE NVMJHIFE GPS IKFNTFKMBET J GPSCJOEFMTF NFE IKFNTFKMBET (SVOEMPWT EBH EFO KVOJ .FEMFN NFSOF EFS JLLF LPNNFS TFKMFOEF IBS NVMJHIFE GPS JOELWBSUFSJOH QÇ WBOESF IKFN FMMFS DBNQJOHQMBET %FS FS OFETBU FO S LLF VEWBMH EFS TLBM UBHF TJH BG EF GPSTLFMMJHF EFMF BG BSSBO HFNFOUFU %FU WJM WJ TLSJWF NFSF PN J O TUF VEHBWF BG 5VSTFKMFSFO PH QÇ IKFNNF TJEFO 0HTÇ QÇ %5 T TUBOE VOEFS CÇEVETUJMMJOHFO J 'SF EFSJDJB WJM EFS CMJWF PQMZTU PN 5VSTFKMFSUS G

+ONKURRENCE (VILKE AKTIVITETER FORVENTER DU DIG AF $4 I FREMTIDEN 4JEFO %BONBSLT 5VSTFKMFS GPSFOJOH CMFW TUJGUFU GPS LOBQU ÇS TJEFO IBS EFU W SFU FO GPSFOJOH J LPOTUBOU VEWJLMJOH 0H TÇEBO TLBM %5 PHTÇ GPSU T UUF NFE J GSFNUJEFO 'SB TUBSUFO IBS WJ W SFU TZOMJHF QÇ TBNUMJHF CÇEVETUJMMJOHFS J MBOEFU %FS IBS WJ IBGU EFO EJSFLUF LPOUBLU NFE NFE MFNNFSOF PH IFOUFU NFHFO JOTQJSBUJPO GSB EFN .FO EFU FS KP JLLF BMMF BG WPSFT NFEMFNNFS TPN UB HFS QÇ CÇEVETUJMMJOHFS PH EF TLBM OBUVSMJHWJT PHTÇ IBWF BOEFO JOEGMZEFMTF FOE EFO EF IBS QÇ HFOFSBMGPSTBNMJOHFS OF %FU LBO EV GY GÇ HFOOFN EFOOF LPOLVSSFODF NFE MFNTCMBEFU %FO IFEEFS LPSU PH HPEU )WJMLF BLUJWJUFUFS

WFOUFS EV BG %5 J GSFNUJEFO %FS FS GSJU TMBH GPS GPSTMBH *LLF LVO OÇS EFU ESFKFS TJH PN T W SUT BLUJWJUFUFS NFO PHTÇ BLUJWJUFUFS VEFOGPS TFKM T TPOFO %JOF GPSTMBH TLBM W SF SFEBLUJPOFO J I OEF TFOFTU NBOEBH EFO KBOV BS QS NJF #SBOETMVLOJOHT BOM H UJM CÇEFO /PWFD GSB 'JSFUSBDF UJM FO W SEJ BG PWFS LS 4F PNUBMFO VOEFS v5VTFKMFSTIPQQFOj QS NJF 754 EJHJUBM NPE UBHFS BOUFOOFS 7 SEJ LS 4F PNUBMFO BOEFU TUFE J CMBEFU TJEF 5S TUFQS NJFS Y FLTFN QMBSFS BG CPHFO v4 GPSLMBS JOHFS m %FO .BSJUJNF 0Q TMBHTCPHj

"LANDT DE INDKOMNE FORSLAG TR KKER VI LOD OM EN R KKE FINE GEVINSTER

PR MIEN A`[bZ IªZ[hbkdZ

4R STEPR MIEN

PR MIEN

I£<EHAB7H?D=;H # :[d CWh_j_c[ EfibW]iXe]

¯SʚT ͔ӅMFHǑWȺ

3 FORKLARINGER $EN -ARITIME /PSLAGSBOG %F GMFTUF HBNMF CFTLSJWFOEF NBSJUJNF VEUSZL GSB TÇWFM MZTU TPN FSIWFSWTTFKMBETFO FS WFE BU HÇ J HMFNNFCPHFO 4BNUJEJH W MUFS OZF VEUSZL JOE PWFS PT GSB SVNBMEFSFOT FMFLUSPOJTLF OBWJHBUJPO NFUF PSPMPHJ PH LPNNVOJLBUJPO 6EUSZL TPN OVUJEFOT MZTUTFKMF SF IBS TW SU WFE BU G MHF NFE J 4FMW PN EF FS FO O EWFOEJH

EFM BG FO MZTUTFKMFST UJMW SFMTF M SFS NBO EFN JLLF QÇ EF GPS TLFMMJHF TFKMFSLVSTFS .BOHF T SMJHU ZOHSF TFKMFSF TLBN NFS TJH PWFS JLLF BU LFOEF EF NFTU FMFNFOU SF VEUSZL 'PS EFN FS EFS OV IK MQ BU IFOUF J EFUUF JNQPOFSFOEF OZU PQTMBHTW SL TPN FS FO EFM BG MBOEFUT T GBSUTUSBEJUJPOFS ,PNNBOE SLBQUBKO ,KFME

4 EFSMVOE EFS IBS FO NFSF FOE ÇST NBSJUJN LBSSJFSF CBH TJH J IFOIPMETWJT 4 W SOFU PH TPN MZTUTFKMFS IBS HFOOFN EFO TBNMFU GMFSF FOE H OHTF NBSJUJNF GBHVEUSZL PH GÇFU EFN VEHJWFU /PHMF BG EFN HÇS IFMU UJMCBHF UJM WJLJO HFUJEFO .FO EF CSVHFT TUBEJH TBNNFO NFE BMMF EF OZFTUF FMFLUSPOJTLF VEUSZL

v4 GPSLMBSJOHFS %FO .BSJ UJNF 0QTMBHTCPHj FS EFSGPS EFO PQMBHUF KVMFHBWF UJM BMMF NFE IBOH UJM T FO ,BO L CFT HFOOFN 5VSTFKMFSTIPQQFO GPS LS JOLM GPSTFOEFMTF 'Ç UJMCVE QÇ LMVC FMMFS LMBT TFT U 4LSJW UJM 'PHFET 'PSMBH "THÇSE 'SFEFSJLT TVOE FMMFS QÇ JOGP!IBSMZGPHFE DPN

4URSEJLEREN

7XUVHMOHUHQ LQGG


.9(%$%2

OM BÍDE OG TILBEH R

%T HAV AF NYHEDER Pk "OAT 3HOW I +OLDING %F GMZEFOEF CÇEVETUJMMJO HFS QMFKFS JLLF BU W SF TUF EFU IWPS EF TUPSF OZIFEFS J CÇEF CMJWFS QS TFOUFSFU .FO ÇSFUT CÇEVETUJMMJOH WJTUF PWFSSBTLFOEF NBOHF OZIFEFS TÇWFM J NPUPS TPN J TFKMCÇEF PH VETUJMMJOHFO NÇ CFUSBHUFT TPN FO TVDDFT &U FOLFMU NJOVT WFE VETUJMMJO HFO WBS EPH EF LBPUJTLF GPS

.BD(SFHPS FS WFSEFOT NFTU TPMHUF TFKMCÇE NFE GMFSF FOE TUZLLFS %FO QSPEV DFSFT J TPMSJHF $BMJGPSOJ FO PH PQHJWFT UJM BU W SF 4FKM CÇE NPUPSCÇE PH DBNQJOH WPHO J ÊU LPODFQU %FU IBS OV GÇFU GPSIBOEMFS J %BONBSL %FU FS )PSTFOT .BSJOF TPN LBO LPOUBLUFT QÇ XXX IPS TFOTNBSJOF EL TF PHTÇ XXX NBDHSFHPS DPN

IPME PNLSJOH QBSLFSJOH BG CJMFS "OUBMMFU BG CFT HFOEF LBO IFMU TJLLFSU GPSCFESFT IWJT NBO CSJOHFS Q GPSIPM EFOF J PSEFO ( S TPN BOESF TUFEFS m MFK FO NBSL PH JOE T U FO HSBUJT QFOEVMCVT UJM PH GSB VETUJMMJOHFO )FS QÇ TJEFO LBO EV M TF PN OPHMF BG OZIFEFSOF J ,PMEJOH

FU vNVTLFMCVOEU NFE GBNJMJ FU LLFj m )BOL $MBTTJD J ,PMEJOH - TF NFSF PN EFOOF TK MEOF EBOTLF CÇEQSFNJFSF QÇ XXX XBMTUFE EL

IFE GPS BU W SF NFE J EFTJHOFU BUUFS J QSPEVLUJPO J %BONBSL %FU FS 5VDP 7 SGU J 'BBCPSH BG CÇEFO TPN IBS L CU SFUUJHIFEFS UJM %VGPVS :BDIU IBWEF %L QSF TU CFGPSNF PH OBWOFU 'PSF NJFSF QÇ UP LBNQBHOFNP M CJH QSPEVDFSFT $PSPOFU EFMMFS m %VGPVS -VYVSZ %$ J FO TUBOEBSEVEHBWF - T &EJUJPO PH 3BDJOH &EJUJPO NFSF QÇ XXX UVDP EL %FU GPSU MMFT EFS PN QÇ XXX TFKMFSMJW EL PH XXX EVGPVS )VOUFS CÇE BUUFS J %BONBSL %F BNFSJLBOTLF )VOUFS CÇEF ZBDIUT DPN EFS FS LFOEU TPN QSJTCJMMJHF &MBO WBS ÊO BG GMFSF EBOTLF UVSCÇEF NFE HPEF TFKMFHFO QSFNJFSFS J ,PMEJOH .PEFMMFO TLBCFS FS OV BUUFS SFQS TFO FS BGM TFSFO GPS &MBO W SGUFUT UFSFU QÇ EFU EBOTLF NBSLFE NFTU TPMHUF NPEFM m &MBO %FU TLFS HFOOFN GJSNBFU .BS *NQPSU SFO J %BONBSL #ÇE %BONBSL J )PSTFOT XXX LPNNJTT SFO PQMZTFS HFSOF XFTUNBS EL PH XXX IVOUFS O SNFSF PN QÇ XXX CBBE NBSJOF DPN LPN EL EV LBO PHTÇ HÇ JOE ,SPOCPSH .BSJOF J )FMTJOH S QÇ XXX FMBOCPBUT DPN IBS OV GPSVEFO OPSTLF 7JLOFT *OUFS $PNCJ FS FO OZ .PUPSCÇEF PHTÇ JNQPSUFO BG OPSTL NPUPSCÇE EFS CM B FS EF TWFOTLF TFKMCÇEF GSB .BMÕ JEFFM UJM GJTLFSJ PH XFFLFOE PH .BYJ :BDIUT - T PN EFN UVSF %FU PQMZTFS JNQPSU SFO QÇ XXX LSPOCPSHNBSJOF EL #ÇELPNNJTT SFO HFSOF O S NFSF PN QÇ XXX CBBELPN 1PMBSJT &MFDUSPOJDT " 4 CPS EL TF PHTÇ QÇ XXX JOUFSUSB OV QÇ , SIPMU J "BMCPSH %V LBO M TF NFSF PN GJSNBFU EJOH OP XXX QPMBSJT BT EL %F IBS FO $POUFTU $4 EFU TJETUF TLVE MBOH S LLF GPSIBOEMJOHFS BG QÇ TUBNNFO BG TFKMCÇEF GSB EFU LFOEUF PH WFMSFOPNFSFEF FMFL IPMMBOETLF W SGU BG TBNNF USPOJLQSPEVLUFS #MBOEU OZIF OBWO CMFW QS TFOUFSFU BG TJO EFSOF IBS 1PMBSJT CM B FU OZU OZF EBOTLF JNQPSU S ,BJ /JFM WJOEJOTUSVNFOU GSB 5BDLUJDL TFO )BO PQMZTFS HFSOF O S UJM IVSUJHUHÇFOEF CÇEF m 5IF NFSF QÇ XXX BONBSJOF EL PH .JDSPOFU 1PXFS #PBU 8JOE EV LBO PHTÇ TF CÇEFO QÇ 5SBOTNJUUFS XXX DPOUFTUZBDIUT DPN 8BUTLJ IBS NBSLFETG SU FO BV )BSNPOZ m EFU FS OBWOFU QÇ UPNBUJTL PQQVTUFMJH IFTUFTLP GSBOTL TFKMCÇEF J TU SSFMTFS C KF -JGF4BWFS CFSFHOFU UJM GPE EFS OV PHTÇ IBS GÇFU BMMF CÇEF QSJT LS PH GPSIBOEMFS J %BONBSL %FU FS FO FMFLUSPQPMFSFU SVTUGSJ IPM )BSNPOZ :BDIUT TPN PQMZ EFS UJM EFN EFS LPTUFS LS TFS O SNFSF QÇ XFC BESFTTFO - T O SNFSF QÇ XXX XBU TLJ DPN XXX IBSNPOZZBDIUT EL

3BO$SBGU FS PHTÇ FU OZU N SLF QÇ EFU EBOTLF NBSLFE %FU FS JUBMJFOTLF NPUPSCÇEF UJM WBOE TQPSU GJTLFSJ PH GFSJF %F IBS FO T SMJH MVGUTN SFOEF TLSPH CVOE *NQPSU SFO XXX IECB BEVETUZS EL PQMZTFS O SNFSF #BWBSJBT OZF 7JTJPO TFSJF CMFW 4F PHTÇ NPEFMMFSOF QÇ XXX 4BMPOB m EFU FS OBWOFU QÇ TFKM CÇEF EFS QSPEVDFSFT J ,SPB QS TFOUFSFU NFE NPEFMMFSOF SBODSBGU DPN UJFO %F CZHHFT J TU SSFMTFSOF PH TPN FO WFSEFOTQSF NJFSF BG EFO EBOTLF JNQPSU S $PCSFZ FS FU QPMTL QSPEVLU PH GPE PH EF PQHJ 'MPPS .BSJOF $FOUFS %FU FS TPN OV FS EVLLFU PQ QÇ EFU WFT UJM BU W SF WFMJOESFUUFEF IVSUJHF PH MVLTVSJ TF E LTB EBOTLF NBSLFE * ,PMEJOH CMFW PH WFMTFKMFOEF v1FSGPSNBODF MPOCÇEF GSB EFU UZTLF W SGU WJTU $PCSFZ 4$ IWPS CPH $SVJTFSTj %F IBS OV PHTÇ GÇFU .FSF JOGPSNBUJPO XXX GMPPS TUBWFSOF TUÇS GPS TQPSUTDSVJTFS EBOTL JNQPSU S .BO LBO M TF EL PH XXX CBWBSJB ZBDIUCBV %FO EBOTLF JNQPSU S %BOBV PN CÇEFOF QÇ XXX TBMPOB EL UJDP PQMZTFS O SNFSF PN FMMFS QÇ XXX BECPBUT IS DPN QSPHSBNNFU QÇ XXX EBOBV 8BMMTUFET #BBEFW SGU " 4 CF UJDP EL FMMFS XXX DPCSFZ QM $PSPOFU MFHFOEFO EFS CMFW I WFS JOHFO O SNFSF QS 4BNNF JNQPSU S WJTUF PHTÇ QSPEVDFSFU J NPUPS TFOUBUJPO GPS GPML NFE LFOE FO BOEFO QPMTL CÇE 7JWB CÇEF PQ UJM GPE CMFW 7FS TLBC UJM CÇEFCZHHFSJ J UPQ m FO GPET LBCJOFCÇE 1Ç EFOT NFTU QMBHJFSFEF CÇE FS LMBTTF 7 SGUFU QS TFOUFSFEF CFHHF CÇEF IBS LVOEFO NVMJH OV FGUFS NBOHF ÇS J N MQPTFO

/ZU NBSJOFDFOUFS J /PSETK M MBOE ,JN WPO EFS 3FDLF IBS NBOHF ÇST FSGBSJOH J CÇECSBO DIFO IBS OV WBMHU BU TUBSUF TJU FHFU GJSNB m 5FNQP/PSE J ,WJTUHÇSE )FS FS EFS TBU GP LPVT QÇ USBJMFSCÇEF GSB ,FUOFS 0VUEPPS J TBNBSCFKEF NFE 5FNQP #ÇEF J *TI K 7FUVT EJFTFM NPUPSFS PQ UJM IL LBO OV PHTÇ L CFT NFE TFKMESFW GSB ;' )VUI / SNF SF PQMZTOJOHFS IPT JNQPSU SFO XXX WFUVT EL

.R .OVEMBER

7XUVHMOHUHQ LQGG


-EDLEMMERNES SžKRAMMARKED 4ˆ-(&4 GMPU WFMIPMEU NBIPHOJ ZBDIU .ÅMFS LWN PSH TUBOE NFE OZ "4.0 JOECZHHFU FMNPUPS Y ") OZF CBUUFSJFS -ZEM‘T TFKMFS PQ UJM LO T‘NJM QÇ PQMBEOJOH /Z (PSJ GPMEFQSPQFM 1SJT N NPUPS LS 6 NPUPS LS )FOW "OEFST +FTTFO UMG 4F BSUJLMFO BOEFU TUFE J 5VSTFKMFSFO

&MFLUSPOJTL T‘LPSU $ NBQ PWFS 4KŽMMBOE OS FMMFS &HPO 4‘SFO TFO UMG +VQJUFS ÇSH CZHHFOS Y IL 'PSE 4FBMJPO /ZSFOPWFSFU TUZSFIVT &LLPMPE BVUPQJMPU SBEBS FWU QMPUUFS MBC UPQ 1SJT LS )FOW #FOEU - /JTTFO UMG COJTTFO!NBJM UFMF EL .‘O NPUPSTFKMFS 7FMIPMEU N SVMMFNBTU PH SVMMFGPL 'FSTL WBOETL‘MFU DZM #VLI IL NPUPS (BSNJO LPSUQM BVUPQJMPU "HUFSLBIZU TBMPO UPJMFU N IÇOEWBTL DPDLQJU QBOUSZ N OZ HBTPWO 1SJT LS )FOW 6GGF 4WFOOJOHTFO UMG

4‘HÇFOEF MPETTL‘KUF $PMJO "SDIFSUFHO Y Y N TFKM CBMMBTU U CMZ HBTPWO HBTL‘M 5 PWO SBEJBUPSFS CBE PH UPJMFU IL :BONBS PSJH SJH TFKM PH BQUFSJOH GSB #ÇEFO LBO CSVHFT TPN CP CÇE 1SJT LS )FOW (VOOBS "MCFST UMG #BWBSJB TÂŽMHFT /ZQSJT JOLM BMU VETUZS PWFS /V (FSOF CZUUF NFE MJMMF TFKM CÇE #ÇEFO FS IFMU TPN OZ )FOW 1PVM /JFMTFO UMG .BTDPU u NPUPSTFKMFS ÇSH TÂŽSEFMFT WFMIPMEU .FE ), 7PMWP EJFTFM 4ÂŽMHFT GPS LS )FOW "SOF 4DINJEU UMG & NBJM BGM!NBJM EL 'FKML‘C TÂŽMHFT .PUPS ,VCPUB EJFTFM % IL ªSHBOH 6EFO PQIÂŽOH HFOFSBUPS PH JLLF NBSJ OFTFSFU 1SJT LS )FOW 4‘SFO (VOEUPGU UMG /PSETIJQ QÂŽO PH WFM IPMEU ÇSH N IL EJFTFMNPUPS &MWTUS‘N TUPSTFKM SVMMFHFOVB OZFSF IZOEFS TFMWTUZSFS MPSUQMPU UFS N N 4LBM TFT 'BTU QSJT LS )FOW #FOU $ISJTUFOTFOTFO UMG & NBJM LPTLP TP!TUPGBOFU EL )PVEJOJ MVHF Y NN *OECZHOJOH Y LS BGIFOUFU )FOW 5IPNBT ,KÂŽS UMG & NBJM TOFSMF !QSJWBU EL #PSETUBUJW J FMPYFSFU BMVNJOJVN UJM NPOUFSJOH J TLPU ,BO IÂŽWFT TÂŽOLFT TBNU ESFKF 7JOLMFU VEHBWF /ZQSJT LS 4ÂŽMHFT GPS LS )FOW /JFMT )KVMFS UMG & NBJM OIK!XFCTQFFE EL 7FMIPMEU TUÇMNPUPSCÇE 4VD DFT 4LBM TFT .FHFU VETUZS PH GPSOZFMTF 1SJT LS )FOW ,SJTUJBO 5IPNTFO UMG QMVUUP!TUPGBOFU EL

$BSUFS %JOHCBU c UPO ÇSH .PUPS 1FUUFS EJFTFM IL %SFKFQSPQFM /ZFSF NBTU UPQTUZLLF HFBS QSPQFM EJFTFMUBOL PH TQJM 1SJT LS #FMJHHFOEF ªSIVT )BWO )FOW 1PVM 'JCÂŽL -BVSTFO UMG QPGJMB!TUPGBOFU EL .VTUP U‘SESBHU TPN OZ TUS NFE TU‘WMFS TUS QSJT LS 0QUJ NJTUKPMMF OZ NBTU TFKM QSJT LS )FOW (JUUF /JFMTFO UMG

/ZU TUPSTFKM NFE HFOOFNHÇFOEF TFKMQJOEF Ç HM UJM /BWFS 1SJT LS /PSNBOO ,SJTUFOTFO UMG 'PMEFQSPQFM Y WFOTUSFESF KFU QBTTFS UJM NN BLTFM 1SJT LS )FOW #‘SHF 3BTNVTTFO UMG CPHN!SBTNVTTFO NBJM EL

$PDLQJUIZOEFS PSH UJM -. m TBNNFOLMBQQFMJHF OŽTUFO TPN OZF 1SJT LS .JDIBM 1FEFSTFO UMG -. NPUPSTFKMFS NFE CÇEWPHO - C E N .PUPS IL #VLI #ÇEFO LBO TFT FGUFS BGUBMF )PSTU ,VIMNFZ UMG -. TFKM 4UPS HFOVB GPSMJH VOEFSMJH QSJT LS (FOVB N SFC PH LS OZU -. LS )FOW 'SBO[ & ,FI SFO UMG

‹SOWJL 8& 4FKMFU UJNFS -ŽLLFS LBCJOF TPN DBNQJOHWPHO TUPSU BHUFSEŽL "MU J VETUZS 1SJT LS .FE OZ #SFOEFSVQUSBJMFS LS )FOW +PIO $ISJTUFOTFO UMG KPIOFD!QD EL 1SPQFM 5 5 7N OPUG N .‘O NPUPSTFKMFS 7FMIPMEU NFE SVMMFNBTU PH SVMMFGPL 'FSTLWBOET L‘MFU DZM #VLI NPUPS QÇ IL (14 LPSUQMPUUFS BVUPQJMPU BHUFSLBIZU TBMPO UPJMFU N IÇOEWBTL DPDLQJU QBOUSZ 1SJT LS 6GGF 4WFOOJOHTFO UMG

0SLBO TUPSNGPL Y CSVHU HBOHF QSJT LS )BOT 3FGTHBBSE UMG IBOT S!KFMMJOHOFU EL #SVHU 7PMWP 1FOUB NPUPS . " ,BO CSVHFT UJM SFTFSWFEFMF 1SJT LS 'SJUT #KFSSF UMG CMBEFU GPMEFQSPQFM 5FJHO CSJEHF , . ' BLTFMNPEFM Y -) 'JTLFS UMG -BOH‘ WFMIPMEU PH WFMTFK MFOEF )ÇOE PQMBHU HMBTGJCFS QÇ WŽSGU 7FMFHOFU UJM GJTLFSJ #VLI IL EJFTFM Y M EJFTFMUBOLF L‘KFS J LBIZU TUJLL‘KF J TUZSFIVT UPJMFU 1SJT LS )FOW +‘SHFO # -BSTFO UMG

7PMWP 1FOUB 5.% CÇENPUPS IL ÇS HBNNFM DB ESJGUTUJNFS T ESFW 4PN OZ )BS WŽSFU JOTUBMMFSFU J UPOT 9 TFKMCÇE 1SJT LS JOLM CMBEFU 'MFY 0 'PME QSPQFM )FOW &SJL #MJDIGFME UMG JOGP!CMJDIGFME EL Y TDBUSB $7" FOIFU CÇEBL TFM N USZLMFKF NFHFU MJEU CSVHU LS Y TLSVF 7 Y UJM NN BLTFM Y OZ PNCZUUFS TUBSUFS QBTTFS UJM 7PMWP .% LS )FOW &SJL 4WFOE )BOTFO UMG

#MVF $IBSU FMFLSPOJTLF T‘LPSU KVOJ ,PSU OS TŽMHFT UJM IBMW QSJT LS *NSBZ $IBSUT T‘LPSU OS $ " $ " $ $ $ $ $ $ $ : $ $ $ $ TŽMHFT UJM IBMW QSJT LS +BO 7JOTUSVQ UMG LKHSBOEDSV!IPUNBJM DPN 4V[VLJ %5 M TPN OZ LVO L‘SU UJNFS TŽMHFT NFE NPUPSUSPMMZ PH M‘GUF TUSPQ GPS LS 1PVM ,SJTUFOTFO UMG à TLFQPVM!NBJM EL (VNNJCÇE 2VJDLTJMWFS 'BTU CVOE NFE UBLUT )POEB IL J à O TUBOE .PUPS OŽTUFO OZ 4ŽMHFT TBNMFU GPS LS -BST *WBSTTPO UMG MBSTJWBSTTPO!EBEMOFU EL #JBODB TŽSEFMFT WFMTFKMFOEF TFKMCÇE N 7PMWP IL GPMEFQSPQFM OZFSF TFKM NFHFU VETUZS SBUTUZSJOH CÇETUBUJW 1SJT LS +PIT )BOTFO UMG KI!TVOEFWFE EL .BSY )PMJEBZ ÇSH IL 71 EJFTFM .FHFU VETUZS /Z UPUBMCVOECF IBOEMJOH 7JOUFSTUBUJW ,BO MFWFSFT TFKMLMBS QSJNP BQSJM 1SJT LS )FOW )PMHFS "TNOVTTFO UMG IPBO!TUPGBOFU EL 4ŽSEFMFT WFMIPMEU -. ÇSHBOH TFKMOS NFE IL 71 NPUPS #FMJH HFOEF ,BSSFCŽLTNJOEF 1SJT LS 0WF )‘KSVQ UMG IPFKSVQ!TUPGBOFU EL TUL SFEVLUJPOTHFBS )VSUI DB )#7 3 OZF MFKFS NPO UFSFU PH HFBSFU FS PL 4ŽMHFT GPS LS )FOW UMG /ZU UPQTUZLLF N QBLOJOH UJM 7PMWP 1FOUB . # " CSVHU UJNFS /ZQSJT TŽMHFT GPS LS )FOW ,FOU 4‘SFOTFO UMG

4UPSTFKM N HFOOFNHÇFOEF TFKMQJOEF VOEFSMJH & NÇM 1 NÇM 1SJT LS )ÇOEIPMEU (14 (BSNJO ŽMESF NPEFM LS )FOW $MBVT 1SBOH UMG

(FOFSBUPS EFTNJ L‘MFWBOET QVNQF +BCTLP GFSTLWBOETQVNQF TUBSUNPUPS DB IL 3JOH PH HJW FU CVE )FOW 7JLUPS 4LPW )BOTFO UMG BWBODF!WJQ DZCFSDJUZ EL -BVSJO IBWLSZETFS N L‘KFS 6USPMJH WFMIPMEU /Z NPUPS UJNFS /ZF TFKM SVMMFGZS MFY 7JOEN‘MMF WJOESPS .FHFU VETUZS 1SJT LS )FOW 1FUFS (VMECSBOETFO UMG

,PNQMFU SJH UJM "MCJO 1ŽOF TFKM LPN TFMW PH BGNPOUFS TL‘EFTLJOOFS TBNU PQNÇMJOH BG QMBDFSJOH 1SJT LS )FOW 6GGF )‘HI UMG BSC UMG

'BOEBOHP .BSL ** FO FKFS WFMTFKMFOEF GBN TFKMCÇE 5FBLEÂŽL CMZL‘M IL 7PMWP 1 GPMEFQSPQFM L‘KFS 1SJT LS )FOW )BOT #BTTF UMG .PUPSKBHU MÂŽSL QÇ FH CZHHFU )FFC‘M ªS‘TVOE 4FKM N OZ IL DZM -FZM .JUTVCJTIJ PMJFGZS M SVTUGSJ WBOEUBOL M EJFTFMUBOL 1SJT )‘KFTUF CVE PWFS LS -FJG #FSH UMG

.ZSB ÇSH .PUPS 1FSLJOT N IL #PSH 8BSOFS HFBS 4UPSU DPDLQJU IZESBVMJTLF USJNGMBQT 3FGMFY WBSNFPWO LPNQBT FLLPMPE WIG 1SJT LS )FOW 5PSCFO +BDPCTFO UMG

/PSETIJQ ÇSH .PUPS 7PMWP 1FOUB IL WFMIPMEU WFMTFKMFOEF PH NFHFU HPEU VETUZSFU UJM MBOHUVSTFKMBET 3FLWJSFS VETUZSTMJTUF 4FKM 1SJT LS )FOW -JMMJBO )BOTFO 5MG LFJL!NBJM EL

4VQFSDPPMFS NFE "$% GVOLUJPO m WFMFHOFU UJM HPEU JTPMFSFU L‘MFCPLT #ÇEGBSWFUKFSOTZO UPNNFS m WPMU PH WPMU )FOW $BSM /JTTFO UMG BRVBNBUJD!BRVBNBUJD EL

#BOOFS NPUPSCÇE NFE IL NPUPS "HUFSLBIZU QBOUSZ PH UPJ MFU ,‘MFTLBC (14 OBWJHBUPS MPH FLLP MPE 7)' 1SJT LS 5PN 1FEFSTFO UMG

.BYJ :EFSTU WFMIPMEU NFE FO 7PMWP 1FOUB UZQF GFSTLWBOETL‘MFU 1SJT LS )FOW 0MF #PSVQ UMG CPSVQ SJOHF!NBJM EL GPS CJMMFEFS PH ZEFSMJHFSF JOGPSNBUJPOFS PN CÇEFO

)VSMFZ OZSFOPWFSFU IWJE UPQSJH N TFKM GFSTLWBOE UPJMFU L‘MFCPLT LPNQBT MPH FLLPMPE N GJTIGJOEFS TFMW TUZSFS 7)' (14 LPNQMFU TFKMLMBS -BOHL‘MFU LS #FOOZ +FOTFO UMG

.BTU PH CPN TUKÇMFU JOHFO GPSTJLSJOH %FSGPS TŽMHFT LPNQMFU GFKMGSJ HSFK JOLM TFKM UJM 1PDB /ZQSJT LS 1SJT )FOW ,OVE 1PVMTFO 5MG

(BSNJO N FLTUFSO BOU #MVF $IBSU T‘LPSU $% JOLM "$ 1$ &VSP BEBQ UFS %BOTL NBOVBM 1SJT LS )FOW # 4DIVMFS UMG

)BWESVQ MJFCIBWFSCÇE /Z NPUPS 7 1 5 "MU J VETUZS #ÇEFO GSFNTUÇS TPN OZ %FO TLBM TFT 1SJT LS )FOW 4‘SFO 4BMCP 5MG TBMCP!NBJM EL

LWN KVOJPSCÇE OS /Z SFTUBVSFSFU NFE OZU EŽL PH SVG /Z NBTU PH CPN SVTUGSJ SJH 1SJT LS )FOW &KHJM /JFMTFO UMG TZDFOUFS!VSED EL 'BNJMJFTFKMCÇE 8FTUFSMZ -POHCPX GPE 4UPS SVNNFMJH NFHFO TUVWFQMBET TUPSU DPDLQJU N 71 (BSNJO LPSUQMPUUFS NFE LPSU FLLPMPE 7)' "VUPIFMN T‘UPJMFU 1SJT LS 5IPSTUFO (BOETBHFS UMG HBOETBHFS!QD EL

GPET TFKMCÇE TŽMHFT GPS LS &S VETUZSFU NFE IL 7JSF NPUPS %FTVEFO 7)' MPH FLLPMPE PH (14 TPN FS GPSCVOEFU NFE TFMWTUZSFS HBTCMVT )FOW 1FEFS .‘MMFS 5MG Q N !QPTU UFMF EL (BSNJO QMPUUFS ,S NFE LPSU PWFS %BONBSL TUL OZF GPMEFDZLMFS B LS )FOW 7BHO -BEFGPHFE 5MG

4URSEJLEREN

7XUVHMOHUHQ LQGG


#ÇEWPHO T MHFT UJM CSVH WFE TUS TFKMCÇE GPE PQ UJM UPOT )FOW )FOOJOH -BSTFO 5MG -ZO T 'SFEFSJLTTVOEKPMMF GZS QÇ FH Y Y N LH L M #FSNVEBSJH N GJOF TFKM L KFS .BIPHOJ LBIZU IL 1) NPUPS 0SFHPOQJOF NBTU &WU CZUUF 1SJT LS )FOW 4 SFO 7JOE UMG WJOE!TZEGZOTNBJM EL /JNCVT $PVQF VETUJMMJOHTCÇE 71 5".% 1 IL EJFTFM 6ETUZS WBSNF EFGSPTUFS WBSNU WBOE TFQUJLUBOL HBTPWO GBSWFQMPUUFS $% BGTQJMMFS 7)' QSPKFLU S JNQVMTMBEFS N N 1SJT LS )FOW + SHFO .BIMFSU UMG HJOGJTI!NBJM EL 7%0 T LPSUQMPUUFS T I N JOEC BOUFOOF JOLM OZU $ NBQOU %L 7 4WFSJHF 1SJT LS )FOW &SJL *CTFO 5MG 0SH WBOEL MFU VETU EOJOHT NBOJGPME 1FSLJOT ) . LS 'M KFU USZLWBOETQVNQF W M N m LS )FOW %JFUFS +FOTFO UMG

4 (&4 5JM v7JLJOH j T HFT JOTUSVL UJPOTCPH FM LPQJ UJM IL DZM #.$ EJFTFM )FSVOEFS PQMZTOJOHFS PN L MF TZTUFN )FOW 1FS (SVCF 1FUFSTFO UMG QHSVCF!NBJM EL 4UZSFQVMUCÇE -JNCP NFE PSH TUPS TUZSFQVMU ªSHBOH TFKMFU UJNFS .FHFU T EZHUJH SVNNFMJH PH TPMJE CÇE $& HPELFOEU ,PNQMFU VETUZSTMJTUF 4 MHFT 6%&/ NPUPS )FOW 'SJCPSH UMG KPIOGSJCPSH!NBJM EL )POEB HFOFSBUPS W UJM W BNQ X 1SJT LS )FOW (JUUF "OEFSTFO UMG 4VSGCS U NFE WPHO T MHFT CJMMJHU )FOW 1PVM )BOTFO UMG CMBEFU GPMEFQSPQFM 7PMWP Y -)4 UJM TFKMESFW 1SJT LS )FOW 4UBOHFSVQ UMG L TUBOHFSVQ!QSJWBU EL 4UPS GMPU NPUPSCÇE T MHFT HFSOF NJOESF TFKM NPUPSCÇE FMMFS OZFSF DBNQJOHWPHO LBO JOEHÇ J IBOEFMFO 'PSI S O SNFSF )FOW +POOZ (S OLK S +FOTFO UMG )POEB UZQF IL MVGUL MFU IFMU OZ NFE TLSVF /ZQSJT m OV LS ,PST S .PUPS IL GMPU NFE BLTFM TLSVF LS )FOW #FOU 4 SFOTFO UMG CFOUT!BETMIPNF EL

.PUPSTFKMFS . O #VLI %7 4.& UJNFS 'FSTLWBOETL MFU 3VMMF TUPS PH GPSTFKM /ZU L MFTLBC 1SJT LS )FOW )PMNHSFO UMG

'BCSJLTOZ WJOEHFOFSBUPS 3VUMBOE 8( JOLM TQ OEJOHTSFHVMBUPS 3VTU GSJU TUÇMNPOUFSJOHTS S NFEG MHFS 1SJT J BMU LS )FOW +FT )FSNBOTFO UMG F N IFSNBOTFO!NBJM EL

)BMMCFSH 3BTTZ .POTVO 7PMWP 1FOUB EJFTFMNPUPS 7FMIPMEU UVSCÇE NFE NFHFU VETUZS #PWQSPQFM BVUPQJMPU OZSFOPWFSFU DPDLQJU PH QBOUSZ 1SJT LS )FOOJOH *TLPW UMG CIJTLPW!ZBIPP EL

3BEBS 'VSVOP . u 4JMWFS -$% TL SN L8 TFOEFS ON #SVHU T TPO 4 MHFT NFE SBEPNFTUBOH J SVTUGSJU TUÇM 1SJT LS )FOW -BST &OHHBBSE UMG MBST FOHHBBSE!TLPMFLPN EL

'2!4)3 !../.#%2 ͩӝ PHTǪ ѾǪ ̙KȪͥNɚJEȪ͸ &RA EN BESKEDEN START FOR FIRE kR SIDEN ER -EDLEMMERNES 3 KRAM MARKED ST T OG ROLIGT VOKSET TIL EN POPUL R PLATFORM FOR MED LEMMERNES GRATIS K B SALG OG BYTTEANNONCER 2IGTIGT MANGE HAR FUNDET SAMMEN OM EN GOD HANDEL TIL BEGGE PARTERS TILFREDS STILLELSE

#JSDIXPPE 4PMJE CÇE UJM M OHFSF UVSF PH PQIPME 1FSLJOT DZM IL #PWQPQFM M L MFTLBC M WBSNW CFI .BOHF TLBCF PH TUVWFSVN L KFS 1SJT )FOW 1BMMF + SHFOTFO 5MG KPOOBPHQBMMF!TUPGBOFU EL

-EN TRODS ALT ER DET IKKE ALLE $4´S MEDLEMMER DER HAR ADGANG TIL INTERNETTET OG DEM DER IKKE HAR DET BLIVER NATURLIGVIS IKKE GLEMT !NNONCERNE BLIVER NEMLIG OGSk LAGT UD I 4URSEJLEREN SOM DE HELE TIDEN ER BLEVET

$ET BLIVER OGSk MULIGT AT Fk ET FOTO BRAGT SAMMEN MED ANNON /G NU ER DET BLEVET ENDNU BEDRE CEN Pk HJEMMESIDEN 3OM HIDTIL !NNONCERNE ER NEMLIG DAGSAKTU KOSTER DET KR SOM INDBETA ELLE FORDI DE L BENDE BLIVER LAGT LES Pk $4´S KONTO REG NR UD Pk VORES HJEMMESIDE

#JBODB 'MPU LMBTTJTL WFMTFKMFO EF WFMVETUZSFU IBWLSZETFS Y Y N 71 IL GFSTLW 3VMMF GPSTFKM 7JOETUSVNFOUFS MPH MPE (14 7)' N N 1SJT LS -BST &OHHBBSE UMG MBST FOHHBBSE!TLPMFLPN EL

, #&4 'PSQVMQJU QS EJLFTUPM UJM -. L CFT +FOT 4 OEFSHBBSE UMG (BSNJO NFE JOUFSO FLTUFSO BOUFOOF L CFT )FOWFOEFMTF + SO /JFMTFO UMG TUL FUSPMFVNTLPNGVS NFE CMVT J GVOLUJPOTEZHUJH TUBOE +FOT #JMMF UMG .BOHMFS JOTUBMMBUJPOT PH CSV HFSNBOVB MFS UJM HBNNFM 3BZUIFPO SBEBS TBNU BMMF NBOVBMFS PH SFTFSWFEFMT MJTUF #FOU $ISJTUFOTFO UMG C D BFSP!BES EL &MFLUSPOJTL T LPSU UZCF $ NBQ E LLFOEF TUMJHF 4WFSJHF PQ UJM 4UPDLIPMN &KMFS %FHOFCPMH UMG EFHOFCPMJH!PT EL (BSNJO ( DIBSU , CFOIBWO #PSOIPMN (/& 4- # (/& 4- -JN GKPSEFO m (/& 44 #/& 4- 0TMP 'KPSE )FOW "SOF /JFMTFO UMG 4FMWTUZSFS UJM SPSQJOE "VUPIFMN FMMFS MJHOFOEF 7FSOFS UMG 5S KPMMF NFE ÇSFS PH NPUPS FMMFS HVNNJCÇE NFE GBTU CVOE L CFT .BLT N .BLT LS )FOW )FMMF /JFMTFO UMG IFMMFOJFMTFO !IPUNBJM DPN

#:55&4 .JOESF TFKM FMMFS NPUPSCÇE OTLFT OÇS TUPS )PIOFS LOBQIBSNPOJLB LBO JOEHÇ J IBOEFMFO )FOW +PIOOZ +FOTFO UMG

&S EFS OPHFO TPN LBO HJWF JOGP PN IWFN EFS LBO MBWF WJOETQFKM J SVTUGSJU TUÇM UJM CÇEF )FOW 4FNJ #SVOT HBBSE UMG +FH T HFS FO LSBO UJM BU IFKTF QÇI OHTNPUPSFO PQ PH OFE GSB HVN NJCÇEFO m IBS FO -. NPUPSTFKMFS )FOW ) + )BHFOTFO UMG GVHMFW !HFU OFU EL .BOVBM JOTUSVLUJPOTCPH UJM FO -FZMBOE 5IPSOZDSPGU IL DZM NPUPS GSB .PUPSOS )FOW "OF /PSEFOUPGU BOFOPSEFOUPGU!ZBIPP EL 5JM -. PH -. T HFT vLBOBMNBTUFSj UJM MÇO FMMFS MFKF J TPN NFSFO # S IBWF UJMTMVUOJOH GPS NPUPSMBOUFSOF TBNU 7)' ,BO EV VOEW SF EJO J FO NÇOFET UJE )FOW 'JOO )FSNBOTFO 5MG G IFSNBOTFO!TDBODJSDVJU ELL

"//0/$& #&5*/(&-4&3

/ÇS EV TLBM IBWF FO BOOPODF J CMBEFU PH QÇ IKFNNFTJEFO LBO EV W MHF BU VEGZMEF LVQPOFO IFS QÇ TJEFO PH TFOEF EFO QFS QPTU FMMFS GBY UJM SFEBLUJPOFO %V LBO PHTÇ TFOEF EFO WJB F NBJM FMMFS HÇ JOE QÇ XXX UVSTFKMFSFO EL PH USZLLF QÇ NFOVLOBQQFO v4 LSBNNBSLFEj %FS LBO EV TLSJWF EJO BOOPODF JOE QÇ FO LVQPO PH BGTFOEF EFO UJM SFEBL UJPOFO ,PNNFSDJFMMF BOOPODFS WJM JLLF CMJWF PQUBHFU %FU WJM BOOPODFS VEFO NFEMFNTOVNNFS IFMMFS JL LF "OOPODFSOF FS QFSTPOMJHF PN GY FGUFSMZTOJOHFS L C TBMH FMMFS CZUUF BG TÇWFM CÇEF TPN HSFK PH VETUZS UJM EFN )WJT EV CFOZUUFS BOOPODFO IFS QÇ TJEFO TLBM EFO VEGZMEFT NFE MFUM TFMJHF CMPLCPHTUBWFS &OEFMJH FS EFU FO CFUJOHFMTF BU EV BGNFM EFS BOOPODFO NFE EFU BOOPODF OVNNFS EFS TUÇS G STU J BOOPO DFO OÇS EV JLLF M OHFSF IBS CSVH GPS EFO &OEFMJH NÇ BOOPODFO NBLTJNBMU JOEFIPMEFS PSE )WJT EFS FS GMFSF GPSCFIPMEFS SFEBLUJPOFO TJH SFU UJM BU SFEJHFSF J EFO

5DFYLD KUPONEN OG SEND DEN TIL 4URSEJLEREN !SGkRD &REDERIKSSUND &AX ELLER VIA E MAIL TIL REDAKTIONEN TURSEJLEREN DK .AVN

-EDLEMESNR

!DRESSE 0OSTNR "Y 4LF % MAIL !NNONCETEKST MAKS ORD TIL 4URSEJLEREN NR SKAL V RE REDAKTIONEN I H NDE SENEST MANDAG DEN JANUAR

.R .OVEMBER

7XUVHMOHUHQ LQGG


&OR ALLE PRODUKTERNE G L DER AT DER EN MED LEMSRABAT Pk VED BESTILLING AF VARER VIA 42 6ISIO´S WEB SHOP

$IGITAL 46 ANTENNE TIL LYSTBkDE 3ELV OM MAN ER TIL S S KAN MAN JO GODT F LGE MED I HVAD DER SKER HJEMME OG I DEN STORE VERDEN 'ERNE I BILLEDER 46 ANTENNER TIL BRUG I TURBkDE HAR EKSISTERET L NGE ¯ MED MERE ELLER MINDRE GODE RESULTATER

(VILKE KANALER

%F SBEJPC MHFS 57 TJHOBMFS OF VETFOEFT QÇ IBS CFHS OTFU S LLFWJEEF PH TÇ TLBM EFS IFMTU W SF PQUJTL TJHU NFMMFN TFOEFS PH NPEUBHFS .FO EJHJUBMJTFSJOHFO BG 57 TJHOBMFS %7# 5 TPN OV JOEG SFT PWFS IFMF MBOEFU IBS WFOEU PQ PH OFE QÇ EFU 0H OBUVSMJH WJT FS EFS FO T SMJH BOUFOOF UJM EFU CSVH

'PSFM CJH FS EFU LVO %3 %3 57 PH 57 T SFHJPOBMF TUBUJPOFS TPN VETFOEFS EJHJ UBMU IFSIKFNNF * 4WFSJHF FS EFS GFN PGGFOUMJHF LBOBMFS EFS VETFOEFT EJHJUBMU .FO T UUFS EV LVSTFO TZEPWFS UJM 5ZTL MBOE FS EFS FU IBW BG EJHJUBMF LBOBMFS 0H EFS LPNNFS IFMF UJEFO GMFSF LBOBMFS UJM 'SFNUJ EFOT 57 FS BMMFSFEF OVUJE

`RETS JULEGAVE )WJT EV MFEFS FGUFS FO HPE KV MFHBWF UJM CÇEFO NFTU UJM EFOT CFT UOJOH FS EFS OV LPN NFU FU UJMCVE UJM EFN EFS WJM W SF QÇ C MHFM OHEF NFE EFO TUPSF WFSEFO %FU IFEEFS 754 %JHJUBM 57 BOUFOOF / SNF SF CFUFHOFU v754 %JHJUBM 3F DFJWFS j %FO CFTUÇS BG TFMWF BOUFOOFO PH EFO EJHJ UBMF 57 CPY %FO GZMEFS LVO Y Y DN TÇ EFU FS OFNU BU GÇ QMBET UJM EFO PN M 4FMWF BOUFOOFO FS NFHFU UZOE m EFO GZMEFS LVO Y Y DN )FM MFS JLLF EFO PQUBHFS QMBET "OUFOOFO FS UJM CSVH GPS GPML TPN JLLF IBS LBCFM 57 NFO IVT FMMFS TUVFBOUFOOF 0H EFS LPNNFS UVSTFKMFSF PH DBNQJTUFS KP JOE J CJMMFEFU .FO LWBMJUFUFO NFE 754 %JHJ UBM 57 BOUFOOF FS MBOH CFESF FOE EFU EF BOBMPHF BOUFOOFS LBO QS TUFSF 0HTÇ IWJT EV FS MBOHU W L GSB TFOEFTUBUJPOFO %FS FS GMFSF GPS EFMF WFE 754 %JHJUBM 3F +/.4!+4 DFJWFS WWW TR VISIO DK PN CPSE LSTYKKE %FO FS IVSUJH PH TR VISIOBOAT MAIL DK MFU TLF

0RODUKTERNE

5JM I KSF 754 3FDFJWFS BOUFOOF EFO IWJEF TBNNFO NFE EFO EJHJ UBMF 57 CPLT 5JM WFOTUSF FU USÇEM TU 57 /FEFSTU TFOEFS NFE TUS NGPSTZ OJOH PH WFSTU EFO PQMBEFMJHF USÇEM TF GMBETL SN #FHHF EFMF TFOEFT UJM %5 T NFEMFNNFS NFE SBCBU

BU JOTUBMMFSF PH EFS TLBM JLLF US LLFT LBCMFS UJM NBTUFO "MMJHFWFM LPNNFS TJHOBMFS OF J FO LOJWTLBSQ LBCFM 57 LWBMJUFU 1SJTFO FS PHTÇ UJM BU LPNNF J O SIFEFO BG m LS NFE NPNT %FSUJM LPNNFS GPSTFOEFMTF

4ESTEN 5VSTFKMFSFO IBS BGQS WFU EFO OZF EJHJUBMF 57 BOUFOOF PH WJ FS JNQPOFSFU * GPSWFKFO WBS EFS JOTUBMMFSFU FO (MPNBY BOUFOOF J CÇEFO QÇ EFOT SBEBSC KMF m DB NFUFS PWFS WBOEPWFS GMBEFO %FO EJHJUBMF BOUFOOF CMFW JOTUBMMFSFU J TUZSFIVTFU WFE TJEFO BG 57 BQQBSBUFU DB ÊO NFUFS PWFS WBOEPWFSGMBEFO %FU WBS TFOU QÇ TFKMT TP OFO TÇ BOUFOOFO OÇFEF LVO BU CMJWF BGQS WFU PWFS GMFSF EBHF VOEFS TFKMUVSF QÇ 4UPSFC MU

.FO IWPS WJ FOE WBS HBW BOUFOOFO LOJWTLBSQF CJMMFEFS m BG LWBMJUFU QÇ GVME I KEF NFE (MPNBY BOUFOOFO 7J IBS UBMU NFE BOESF TPN IBS QS WFU EFO EJHJUBMF BOUFOOF BOESF TUFEFS J MBOEFU PH VOEFS GPS TLFMMJHF GPSIPME %FSFT CFE N NFMTF FS IFMU LMBSU EFO TBNNF TPN WPSFT BU BOUFOOFO FS IFMU J UPQ PH T SMJHU FHOFU UJM CSVH QÇ UVSTFKMBETFO %FS FS NBOHF GPSEFMF WFE EFO EJHJUBMF CPY %FTJHOFU FS LPNQBLU PH TUS NGPSCSVHFU MBWU %FO IBS BVUPNBUJTL PH NBOVFM LBOBMT HOJOH JOGSBS E GKFSOCFUKFOJOH WPMUT JOE HBOHTTQ OEJOH PH NBOHF GMFSF GVOLUJPOFS 5VSTFKMFSFOT SFEBL UJPO LBO EFSGPS WBSNU BOCFGBMF EFO OZF EJHJUBMF BOUFOOF %FO T MHFT J WSJHU UJM NFEMFNNFS BG %5 NFE SBCBU

*NQPSU SFO FS FU GJSNB J M TUZLLF QÇ 4K MMBOE TPN IBS TQFDJBMJTFSFU TJH J JNQPSU BG FMFLUSPOJTLF QSPEVLUFS UJM MZTUTFKMFSF PH DBNQJTUFS %FU FS CM B GMBETL SNT u 57 BQQBSBUFS NFE JOECZH HFU %7% TPN LBO UJMTMVUUFT UJM CÇEF PH WPMU %FTVEFO FS EFS FO BOEFO TQ OEFOEF UJOH &U u USÇEM TU 57 %FU CFTUÇS BG UP EFMF &O TFOEFS NFE TUS NGPSTZOJOH PH FO PQ MBEFMJH USÇEM T GMBETL SN %FO USÇEM TF 57 TL SN LBO EV UBHF NFE EJH J IÇOEFO OFE QÇ CSPFO UJM HSJMMFO FMMFS PWFS QÇ OBCPCÇEFO TBNNFO NFE GKFSOCFUKFOJOHFO EV TLBM CMPU W SF PQN SLTPN QÇ BU EV TFMWG MHFMJH PHTÇ TLBM IBWF FO BOUFOOF GPS BU NPEUBHF 57 TJHOBMFU 0HTÇ IFS FS 754 %JHJUBM 3FDFJWFS JEFFM 1SJ TFO GPS FU USÇEM TU 57 FS LS QMVT GSBHUPNLPTUOJOHFS )FSVEPWFS FS EFS 754 .BSJOF .POJUPS TPN FS TU OL U U PH EFSGPS WFMFHOFU UJM UVS TFKMBET %FO LBO CM B BOWFOEFT TPN FLTUSB T LPSUQMPUUFS FMMFS LPCMFU TBNNFO NFE WPMU DPNQVUFS 4PN FLTUSB LBO EV GÇ vUPVDI TDSFFOj 1SJTFO GPS EFOOF IFSMJHIFE FS LS QMVT GSBHU

4URSEJLEREN

7XUVHMOHUHQ LQGG

7 & % + 5 0


8WWHUQ & PHG 0HU&UXLVHU LQGHQERUGV 6WDQGDUGXGVW\U 'HIURVWHU V¡JHODPSH EDGHSODWIRUP EDGHVWLJH RJ DQNHUEU¡QG QHGI OGHOLJW WHDNERUG SDQWU\ PHG 2ULJR NRPIXU N¡OHVNDE RJ KnQGYDVN PHG IHUVNYDQGVSXPSH 0RWRU 0HU&UXLVHU ,QGHQERUGV PRWRU PHG $OSKD 2QH 6WHUQGULYH 9 OJ PHOOHP / +. EHQ]LQ HOOHU / +. GLHVHO / QJGH P %UHGGH P 9 JW PHG PRWRU NJ $QEHIDOHW WUDLOHU NJ WRWDOY JW

ZZZ NHWQHU RXWGRRU GN

3ULV IUD

7(032 %c'( $36 6¡KHVWHQ ,VK¡M 7OI ZZZ WHPSR EDDGH GN && &$03,1* 0$5,1( $ 6 7UHNDQWHQ +HUUHVWUXS *UHYLQJH 7OI ZZZ FFFP GN % *( 6 75$,/(5 %c'( $36 )DEULNVYHM /XQGHUVNRY 7OI ZZZ ERJHV GN +(51,1* 75$,/(5 %c'&(17(5 1DYHUYHM 6XQGV 7OI ZZZ KWEVXQGV GN 5,6%-(5* 0$5,1( 0DULHQO\VWYHM 6LONHERUJ 7OI ZZZ ULVEMHUJPDULQH GN 02725 2* %c'&(175(7 )5('(5,.6+$91 $ 6 6LQGDOOXQGYHM )U KDYQ 7OI ZZZ P FHQWHU GN

7XUVHMOHUHQ LQGG


#

1EKEWMRTSWX -( %JWIRHIV (ERQEVOW 8YVWINPIVJSVIRMRK 3HIRWIZIN E *EEFSVK

/HOJ 3EJLSย SON RET FORUDE %N LANG OG TRIST VINTER LIGGER RET FORUDE -EN DU BEHย VER IKKE AT SPILDE DEN $ET ER JO SLET IKKE FOR TIDLIGT AT STARTE PLANLย G NINGEN AF Nย STE kRS TURMkL $ET KAN DU FX HENTE INSPIRATION TIL Pk VORES HJEMMESIDE ยฏ WWW TURSEJLEREN DK UNDER KNAPPEN ยง4UR BERETNINGERยฆ (ER I BLADET Pk SIDE KAN DU BL A Lย SE AT BESTYRELSEN ER I FULD GANG MED EN MODERNISERING AF DE POPULย RE TURSEJLERTRย F ) DEN FORBINDELSE HAR 4URSEJLEREN UDSKREVET EN KONKURRENCE MED FINE GEVINSTER ยง(VILKE AKTIVITETER SYNES DU $4 Bย R TAGE OP ยฆ -EN DU KAN ALLEREDE NU HENTE INSPIRATION HER Pk DENNE SIDE &OTOS Pk DEN STAMMER

7XUVHMOHUHQ LQGG

FRA LANDETS MEST FREMGANGSRIGE SEJ LADS ยฏ 3Jย LLAND RUNDT Pk INDERSIDEN 324) SOM REDAKTIONEN DELTOG I $EN KAN VI Pk DET VARMESTE AN BEFALE 3EJLADSEN STARTER NI FOR SKELLIGE STEDER LANGS BANER I )SEFJORDEN OG 2OSKILDE &JORD $ET ER EN SEJLADS FOR SkVEL SEJL SOM MOTORBkDE OG FOR KAPSEJLERE SkVEL SOM TURSEJLERE $ER ER NOGET FOR ENHVER SMAG MED MASSER AF RkHYGGE UNDER VEJS $U KAN Lย SE MERE OM SEJ LADSEN Pk WWW SRPI DK


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.