Page 1

/Sr/PWFNCFS

5VSTFKMFSFO %BONBSLT5VSTFKMFSGPSFOJOH

XXXUVSTFKMFSFOEL

)NDHOLD 3KIPPEREN HARORDET.EKROLOG 2~DIGER"RANDT$4 ADRESSER OGKOLOFON4URSEJLADS +ANALDU-IDI6INTERKLAR BkDPkLAND 2ENSNINGAF BkDTANKE %FTERRETNINGER FORTURSEJLERE6ELKOMMENPk HJEMMESIDEN-EDLEMSSERVICE 4URSEJLERSHOPPEN 3PžRG REDAKTIONEN-OTORDOKTOREN +ONKURRENCEOM $4 AKTIVITETER 3žKRAM MARKEDET46 ANTENNETIL LYSTBkDE

 46 ANTENNETILBkDE

7XUVHMOHUHQLQGG

.YEBkDEOG NYTTILBkDE

SIDE

%NGEVINSTFORLIVET

.R.OVEMBER SIDE
!" # $%%# &''$ ()$ &% *+,"&'"&%- &( "$'",%$" ,"&'"&%-                    

    

       !.   /  * 0   1  2 

  $  0       0     

 

            

+ $ -, &(*# 3+ &%$ 4"&-$ ,"&'"&%-$"  -!55$(',%-$$617 8'.9:;7 '4*$% 7XUVHMOHUHQLQGG

!%8$($,%:7

977 <=7 8$($!>:7 977 <== 8 &%$"%$? @@@   


3KIPPERENHARORDET 7JOUFSTŽTPOFOTUÇSGPSE‘SFO 3VOEU PN J MBOEFUT IBWOF FS EFSUSBWMIFENFEBUGÇCÇEFOF QÇ MBOE .FO GPS FO EFM FS TŽTPOFOJLLFTMVUFOEOV%FS LBO TUBEJH WŽSF NBOHF HPEF EBHF IWPSEFSLBOTFKMFT.FO IVTLBUUKFLLFNFEEJUGPSTJL SJOHTTFMTLBCPNCFUJOHFMTFSOF GPSWJOUFSTFKMBET ªSFUTTFKMTŽTPOIBSCVEUQÇ UZQJTL EBOTL TPNNFSWFKS m HPEUPHEÇSMJHU WÇEUPHU‘SUJ FO OPHFOMVOEF KŽWOU BGNÇMU CMBOEJOH %PH IFMEJHWJT QMB DFSFU TÇEBO BU EFS J GFSJFOT I‘KTŽTPO OŽSNFTU WBS IFEF C‘MHF /ŽTUFTFKMTŽTPO %BONBSLT 5VSTFKMFSGPSFOJOHT IPWFECFTUZSFMTF FS JLLF HÇFU J WJOUFSIJ NFO FS J GVME HBOH NFE BU UJMSFUUFMŽHHF OŽTUF TŽTPOT BLUJWJUFUFS %FS FS GPSFM‘CJH QMBOMBHU LBOBMTLJQ QFSLVSTFS QJHFTFKMBETFS NW /ŽSNFSFPNUJEPHTUFEJOŽ TUFOVNNFSBGCMBEFU 5JEFOTÇVEUJMBUWŽSFM‘CFU GSB EF UVSTFKMFSUSŽG WJ IJE UJM IBS BSSBOHFSFU SVOEU PN J MBOEFU %FSGPS HÇS WJ OV OZF WFKF GPS BU TLBCF TBNMFOEF NFEMFNTBLUJWJUFUFS  * CMJWFS EFS FU TUPSU UVSTFKMFSUSŽG IWPSBMMFTFKMCMJ WFS TBU 5SŽGGFU FS IFOMBHU UJM

2~DIGERERDžD 3YGDOM ER HVER MANDS HERRE SIGES DER /G DEN BLEV OGSk 2~DIGERS "RANDTS -ANDAG D OKTOBEROPGAVHANSINKAMP MOD DEN LIVSTRUENDE SYGDOM DER GENNEM MERE END ET kR HAVDE TAGET Sk HkRDT Pk HAM (ANBLEVkR )BESTYRELSENHARVIMEDBE KYMRING FULGT HVORDAN HAN SYGNEDE HEN FOR TIL SIDST KUN AT VRE EN SKYGGE AF SIG SELV -EN I HELE SYGDOMSFORLžBET

,FSUFNJOEF J IKFSUFU BG %BO NBSL IWPS.PUPSCÇELMVCCFO "NBOEBTBNNFONFE%5WJM TUÇGPSBSSBOHFNFOUFUU%FUFS FS QMBOMBHU GSB GSFEBH EFO KVOJ UJM T‘OEBH EFO KVOJ PH NFENVMJHIFEGPSIKFNTFKMBET J GPSCJOEFMTF NFE (SVOEMPWT EBHEFOKVOJ 6OEFS USŽGGFEF CMJWFS EFS TBU GPLVT QÇ NJMK‘ PH T‘TJL LFSIFEPHTFMWG‘MHFMJHLBNNF SBUTMJHU TBNWŽS 'PS EF TPN HFSOF WJM EFMUBHF J USŽGGFU PH JLLF LBO LPNNF TFKMFOEF WJM EFS WŽSF NVMJHIFE GPS PWFS OBUOJOH QÇ WBOESFSIKFN FMMFS DBNQJOHQMBET4ÇTŽUBMMFSFEF OVLSZETJLBMFOEFSFO*OŽTUF OVNNFSBG5VSTFKMFSFOWJMEFU FOEFMJHFQSPHSBNGPSFMJHHF 7J FS PHTÇ J HBOH NFE BU QMBOMŽHHF FU QBS WJOUFSBSSBO HFNFOUFS %B EF J TLSJWFOEF TUVOE JLLF FS GBMEFU IFMU QÇ QMBET WJM EFU CMJWF CFLFOEU HKPSU QÇ IKFNNFTJEFO NFE IFOTZO UJM UJETQVOLU TBNU UJM NFMEJOH %V IBS PHTÇ NVMJHIFE GPS BUWŽSFNFEUJMBUQSŽHF%5T VEWJLMJOH 'PSUŽM IWBE EV WFOUFS BG BLUJWJUFUFS GSB PT J GSFNUJEFO #MBOEU JOETFOEFS OFT GPSTMBH CMJWFS EFS USVLLFU MPE PN OPHMF GJOF QSŽNJFS %FULBOEVMŽTFNFSFPNBO EFUTUFEJCMBEFU

KMPEDE 2~DIGER EN BRAV KAMP FOR AT BESTRIDE DE BOR GERLIGEOMBUD HANHAVDEPk TAGETSIGFOR$ANMARKS4URSEJ LERFORENING$4 (ANVARMEDSTIFTERAF$4FOR KNAPTkRSIDEN$ETVARME GET NATURLIGT FOR 2~DIGER OG HANSKONE%LSEVARINKARNEREDE TURSEJLERE(VERTENESTEkRTOG DE Pk FERIE I DERES MOTORBkD (ELST SYDPk TIL 4YSKLAND SOM VAR2~DIGERSFžDELAND &RASTARTENSTODHANFORDE POPULRE TURSEJLERTRF SOM $4 ARRANGEREDE RUNDT OM I

%5PH&#" &GUFSÇSFU FS TBU JOE PH EFS NFE PHTÇ N‘EFBLUJWJUFUFO J EF PSHBOJTBUJPOFS IWPS %5 FS SFQSŽTFOUFSFU %FU FS CMB &VSPQFBO #PBUJOH "TTPDJBUJ PO &#" )FSEJTLVUFSFEFWJ CMB NVMJHIFEFSOF GPS BU WJ J %BONBSLLBOVETUFEFFU*$$ DFSUJGJLBU *OUFSOBUJPOBM$FSUJ GJDBUFPG$PNQFUFODF &U*$$DFSUJGJLBUFSFUCFWJT J MJHIFE NFE WPSFT L‘SFLPSU IWPSQÇBMMFLPNQFUFODFSFSQÇ USZLU EVFMJHIFET ZBDIUTLJQ QFS LBOBMTLJQQFSCFWJT PTW PH TPNFSHZMEJHUJIFMF&6

QÇGPSTFOEFMTFOBGCMBEFU CF TMVUUFEF WJ PT BU TLJGUF GSB 1PTU%BONBSL UJM FO BOEFO EJTUSJCVU‘S .FO EFTWŽSSF MF WFEF GJSNBFU JLLF PQ UJM TJOF M‘GUFS&OTUPSEFMBGNFEMFNT LSFETFO FOUFO JLLF GJL FMMFS GJL CFTLBEJHF CMBEF %FU IBS SFKTU JSSJUBUJPO IPT EF CFS‘SUF NFEMFNNFS%FUFSWJLFEFBG PHEFULBOWJOBUVSMJHWJTJLLF UBHFQÇPT4FMWPNEFUFSFO EZSFSF M‘TOJOH IBS WJ EFSGPS OVWBMHUBUHÇUJMCBHFUJM1PTU %BONBSL

XXXUVSTFKMFSFOEL )KFNNFTJEFO IBS GÇFU FO EFM /PSCÇU OZFBLUJWJUFUFS PHWJWJMTUBEJH 7JIBST‘HUPNNFEMFNTLBCJ CFTUSŽCF IPT QÇ BU VEWJLMF /PSEJTL#ÇUSÇE /PSCÇU %FU EFO UJM FO MJWMJH PH BLUJW TJEF FS FO ÇS HBNNFM QBSB UJMHBWOGPSBMMFWPSFTNFEMFN QMZPSHBOJTBUJPOGPSTFKMFSTBN NFS%FULBO*PHTÇMŽTFPN NFOTMVUOJOHFS J EF OPSEJTLF BOEFUTUFEJCMBEFU MBOEF IWPS *TMBOE TPN EFU TJETUF CMFW PQUBHFU J #ÇVETUJMMJOH #ÇESÇEFU SFQSŽTFOUFSFS GMFSF 'PSÇSFUT JOEFOE‘ST CÇEVETUJM FOE CÇEFKFSF GPSEFMU MJOH GJOEFS EFOOF HBOH TUFE PWFSEFGFNOPSEJTLFMBOEF J 'SFEFSJDJB 5JMNFMEJOHFO UJM /PSECÇUFSFUWJHUJHUGPSVN EFO IBS WŽSFU FO LŽNQFTVD GPS TBNPSEOJOH BG CÇETBHFS DFT GPS BSSBOH‘SFSOF PH VE JOEFO GPS /PSEFO #MBOEU BO TUJMMJOHFO TŽUUFS BMMFSFEF OV ESFOÇSEFSHŽMEFSIBWNJMK‘FU VETUJMMFSSFLPSE %FU CFUZEFS %5 CMFW JLLF PQUBHFU EFOOF TBNUJEJH BU WJ EFOOF HBOH HBOH NFO WJ GJL EPH PCTFS JLLFLBOTUJMMFNFEWPSFTTŽE WBU‘STUBUVT %FU CFUZEFS BU WJ WBOMJHF TUBOE .FO WJ HBSBO IBSUBMFNFOJLLFTUFNNFSFU UFSFSGPS BUWJFSEFSNFEBL UJWJUFUFSGPS NFEMFNNFS .FEMFNTCMBEFU %B QPSUPTU‘UUFO CMFW BGTLBG OF GFU SBNUFEFU%5IÇSEUQÇ‘ )BSUWJH LPOPNJFO'PSBUTQBSFQFOHF 3BTNVTTFO GPSNBOE

LANDET (AN DELTOG AKTIVT Pk $4´S STAND UNDER BkDUDSTIL LINGERNE Pk 3JLLAND HVOR HANOGSkVARFORENINGENSFOR SIKRINGSKONSULENT &ORSININDSATSBLEVHANFOR TJENT UDNVNT TIL DET FžRSTE RESMEDLEMI$4PkFORkRETS GENERALFORSAMLING 6ORES DYBESTE MEDFžLELSE GkRTIL2~DIGERSEFTERLADTE RETVREHANSMINDE (ARTVIG2ASMUSSEN FORMAND

NDRINGAF VEDTGTER 0k FORkRETS GENERALFORSAM LING BLEV DET VEDTAGET AT LGGE$4´S+LUBbTFORENKELT MEDLEMMER IND UNDER $AN MARKS 4URSEJLERFORENING FRA JANUAR $ET GIVER DERFOR ANLEDNING TIL ET PAR MINDRETEKNISKENDRINGERAF VEDTGTERNE SOM VIL BLIVE LAGT UD Pk HJEMMESIDEN INDENDENJANUAR

.R.OVEMBER

7XUVHMOHUHQLQGG


5JMTMVUUFU 3žSPORTENS3IKKERHED 3žFARTSSTYRRELSENS&RITIDSBkDSUDVALG 3žFARTSSTYRRELSENS5DDANNELSESUDVALG &RILUFTSRkDETSAMT+OMITEEN"Lk&LAG %UROPEAN"OAT!SSOCIATION%"!

'PSSFUOJOHTVEWBMHFU &ORMAND (ARTVIG2ASMUSSEN &RIBERTSVEJ +ERTEMINDE 4LFÀ&AXÀ% MAILFORMANDEN TURSEJLERENDK .STFORMAND -OGENS(ANSEN 3KOVHAVEN !GEDRUP 4LFÀ% MAILMOGENS TURSEJLERENDK +ASSERER *UDITH$ITLEVSEN -žDDEBROVEJ 3OLBJERG 4LFÀ% MAILKASSEREN TURSEJLERENDK

.FEJFVEWBMHFU 0OUL%RIK*AKOBSENÀ4LFÀ% MAILPOULERIK TURSEJLERENDK (ARLY&OGEDÀ4LFÀ% MAILREDAKTIONEN TURSEJLERENDK

‹WSJHFIPWFECFTUZSFMTF 2OBERT3TOLTZE ,YžVEJ (ADERSLEV 4LF 6ILLY*OHANSEN %LMEVANG 2OSKILDE 4LFÀ% MAILVILLY TURSEJLERENDK 0OUL%RIK*AKOBSEN +RVEJ (žNG 4LFÀ&AXÀ% MAILPOULERIK TURSEJLERENDK (ANNE+RISTENSEN (OLGER$RACHMANNS!LLm %SBJERG 4LFFAXÀ% MAILHANNE TURSEJLERENDK

#FTUZSFMTFTNFEMFNNFS,MVC­U 3TIG&žRSTIG 6ILDTBANEPARKEN( )SHžJ 4LF

'PSTJLSJOHTPSEOJOHFO *YLLAND "žRGE.YGAARD 6IVALDISVEJ !ALBORG36 4LFÀ&AXÀ% MAILBNYGAARD FRITIDTELEDK &YN (ARTVIG2ASMUSSEN &RIBERTSVEJ +ERTEMINDE 4LFÀ&AXÀ% MAILHARTVIG TURSEJLERENDK 6ESTSJLLANDOG,OLLAND&ALSTER 0OUL%RIK*AKOBSEN +RVEJ (žNG 4LF&AX % MAILPOULERIK TURSEJLERENDK ŽVRIGE3JLLANDOG+žBENHAVN 2~DIGER"RANDT 2žDOVREVEJ TH 2žDOVRE 4LFÀ&AXÀ% MAILBRANDT TURSEJLERENDK

4FLSFUBSJBUFUTÇCOJOHTUJEFSPHBESFTTF 3EKRETARIATETERkBENTFORALLESPžRGSMkLVEDR$4 UDEBLEVETMEDLEMS BLADOGFORSIKRINGSORDNINGEN !LLEHVERDAGEKL DESUDENTORSDAGKL /"33EKRETARIATETHOLDERLUKKETMELLEMJULOGNYTkR !DR$ANMARKS4URSEJLERFORENING /DENSEVEJ! &kBORG 4LFÀ&AXÀ% MAILFORSIKRING TURSEJLERENDK OGBENTE TURSEJLERENDK (53+ ATOPLYSEMEDLEMSNUMMER

5VSTFKMFSFO 5DGIVESAF$ANMARKS4URSEJLERFORENING )33. /PLAGSTK 2EDAKTION *OURNALISTREDAKTžR(ARLY&OGED$* !NSVIHENHTIL0RESSELOVEN !SGkRD &REDERIKSSUND 4LFÀ&AX % MAILREDAKTIONEN TURSEJLERENDK !NNONCESALG 4OVE"ORG 6IOLVEJ (ELSINGžR 4LFÀ% MAILTBORG STOFANETDK 3ATSOGTRYK 0%OFFSET!3 6ARDEWWWPEOFFSETDK 5DGIVELSESDATOFORNSTENUMMER .R MEDIOFEBRUAR $EADLINENSTENUMMER 3IDSTEFRISTDEADLINE FORINDLEVERINGAFREDAKTIONELTSTOFOGANNONCER TIL4URSEJLERENNRERMANDAGDENJANUAR &ORSIDEFOTO%NDNUENSEJLSSONERSLUT$ERERHEKTISKAKTIVITETRUNDTOM IHAVNENEMEDATGžREBkDENEKLARTILETHALVTkRSVINTERHI(ERI&REDERIKS SUND,YSTBkDEHAVN,SIžVRIGTARTIKLENOMVINTERKLARGžRINGPkSIDE

'ENGIVELSE EFTERTRYK AFARTIKLEROGILLUSTRA TIONERI4URSEJLERENMkKUNSKEEFTERSKRIFTLIG TILLADELSEFRAREDAKTIONENOGDAMEDTYDELIG KILDEANGIVELSE

r)"35-:.--&3"4r

5VSTFKMFSFOOS %BONBSLT5VSTFKMFSGPSFOJOH %5

2EDAKTIONENFORBEHOLDERSIGRETTILATFOR KORTEOGREDIGEREINDLGIBLADET

.‘EPTPHTÇQÇXXXUVSTFKMFSFOEL PHXXXEBONBSLTUVSTFKMFSGPSFOJOHEL

aC 7XUVHMOHUHQLQGG
r)"35-:.--&3"4r

#FT–H%BONBSLTTU–STUFClEVETUJMMJOH

7FMLPNNFOPNCPSEQllSFUTClEVETUJMMJOH NGZMEUNFEBMUEFUOZFTUFJOEFOGPS4FKMClEF NPUPSClEF NPUPSTFKMFSF KPMMFS HVNNJClEF LBOPFS LBKBLLFSNWTBNUBMUEFUTQ•OEFOEFVETUZSPHUJMCFI–S &OUSF7PLTOF LS#–SO LS'BNJMJFCJMMFUUPWPLTOFPHUPC–SO LS(SBUJTQBSLFSJOH 'lNFSFJOGPQlXXXCPBUTIPXEL

aCOJOHTUJEFSGFCLM]GFCLM]NBSUTLM]NBSUTLM 7XUVHMOHUHQLQGG
4U R S E J L A D S 

%NGEVINSTFORLIVET

HSBEFSTWBSNF WBOEFUFS TPNFUTUVFHVMW PHQMBUBO USยŽFSOFEBOOFSFOTLZHHFGVME LBUFESBMPWFS$BOBMEV.JEJ

4URSEJLERENSUDSENDTETABTEHJERTERNETIL#ANALDU-IDI "ULDRENDESLUSEVAND REJSEISLOWMOTION FRANSKIDYL FREMRAGENDE MADOGVINIDETUENDELIGE6ORESยงUDSENDTEยฆHAVDEVUNDETEN UGESKANALFERIEIVORESKONKURRENCEFORLOKALREDAKTยžRER !F+JELD#HRISTIANSEN &OTO%RLING:IMMER *OEUJM UBMMFU WBS Tย‘WFKFO GSB EFO GSBOTLF BUMBOUFSIBWT LZTU UJM MBOEFUT NJEEFMIBWT LZTU MBOH PH GBSMJH NFO JLLF UJM BU LPNNF VEFO PN )BW CVOEFO J (JCSBMUBSTUSยŽEFU FS PWFSTร‡FUNFETLJCTWSBH 4ร‡EBO WBS EFU JOEUJM EFO GSBOTLFJOHFOJย‘S1JFSSF1BVMEF 3JRVFU m PH BSCFKEFSF NFETLPWMFmTLBCUFFUGPSUSZM MFOEF TNVLU PH BMEFMFT VGBS MJHUBMUFSOBUJW$BOBMEV.JEJ TPN TBNNFO NFE (BSPO OFGMPEFO GPSCJOEFS 'SBOLSJHT .JEEFMIBWTPH"UMBOULZTUFS v$BOBM EV .JEJ FS LVO GBSMJH GPS EJO MFWFSj FSLMยŽSFS WPSFTJOTUSVLUย‘SNFEFONVO UFS IFOUZEOJOH UJM PNSร‡EFUT QSBHUGVMEFWJOF EBIBOUKFLLFS PTVEQร‡EFONPUPSCร‡E EFSJ FOVHFTLBMWยŽSFWPSUGMZEFOEF IKFNQร‡EFOCFSย‘NUFLBOBM

SLUSEANLยG 5JEMJHFSF Qร‡ ร‡SFU IBWEF LMVC CMBEFUv1PVMT7JH/ZUj EFSVE 

.BHFMJHUCยŽOLFUVOEFSQBSB TPMMFOQร‡Cร‡EFOTTPMEยŽL7BO EFU FS GMBEU TPN FU TUVFHVMW GBSUWJOEFO SยŽLLFS MJHF UJM BU IPMEF TWFEQFSMFSOF WยŽL J EF HSBEFST WBSNF NFOT WJ CFSVTFSPTJMZTFU EFUTZEGSBO TLF LVMUVSMBOETLBCT Tย‘ENF GZMEUFJEZMmPHFUFOLFMUHMBT Sย‘EWJO ,BOBMFOWJSLFSTPNFOUJET NBTLJOF6EFJMBOETLBCFUTFS WJ HMJNU BG NPUPSWFKF NFE IFLUJTLF GSBOTLNยŽOE PH WJO "ERUSELSEN "ETUBEJHUmNBYPUUFLJMPNF Cย‘OEFS EFSIBSUSBWMUNFEBU UFSJUJNFOmUย‘GGFSWJBGTUFE Iย‘TUF7JEFSJNPEFSQMVETFMJH LPNNFU UJM BU Iย‘SF UJM LBOBM NFOOFTLFOF3FKTFOEFJTMPX NPUJPO /PHMF BG EF NBOHF GMPEQSBNNF EFS CMPU TMร‡S FU "kDENSKALSEJLES QBSGPSUย‘KOJOHTQMย‘LLFJLBOBM CSFEEFO PH IPMEFS VHFMBOHF .BOHF TMVTFBOMยŽH IBS GMFSF 4MVTFNFTUSFOF BSCFKEFS GSB QBVTFS FS ร‡SFWJT PN TUSยŽL TMVTFLBNSFJSBQ)FSFSEFUJL OJNPSHFOUJMTZWBGUFONFE OJOHFONFMMFNEFUPIBWF/V LFNFOJOHFO BUUSPTTFHBTUFO QBVTFGSB LM TOFHMFS WPSFT UJMWยŽSFMTF TJH BG Qร‡TMVTFLBKFOTLBMUSยŽLLFBG %FSFTSZUNFCFTUFNNFSSZU TUFEMJHFTPNEFSFT TUFENFEEFOUVOHFCร‡EJGPS NFO Qร‡ IFMF LBOBMFO 4PN 'PSBOPTTOPS.JEJTJH Uย‘KOJOHFO (BTUFO TLBM CMPU SFHFMGย‘MHFTEFUSFGJSFCร‡EF LJMPNFUFS PNLSBOTFU BG FO IPMEFEFTMยŽLLFGPSUย‘KOJOHFS EFSFSQMBETUJMJFOTMVTF BE MJHFTร‡MBOHBMMรŠBGTLZHHFGVMEF J Iร‡OEFO NFOT Cร‡EFO TFKMFT GSB TMVTF UJM TMVTF PH CMJWFS QMBUBOUSยŽFS 0GUF EBOOFS HSF JOEJOยŽTUFTMVTFLBNNFS OยŽTUFOTUSBLTMVLLFUJOE OFOF FO HSย‘O UVOOFM TPN WJ

HJWFT BG 1PVMT 7JH #ร‡EFMBVH WFE/ยŽTUWFE WVOEFUFOVHFT LBOBMGFSJF FU TUFE J &VSPQB HFOOFN FO MPEUSยŽLOJOH IFS J v5VSTFKMFSFOj %FSGPS TUร‡S WJ EFO TFQ UFNCFSJ1PSU$BTTBGJรSFTWFE .JEEFMIBWFU PH PWFSCFWJTFS IVSUJHUJOTUSVLUย‘SFOGSB$SPXO #MVF -JOF PN BU FO TNVMF LBOBMJLLFFSOPHFUBUTOBLLF PN GPS HBSWFEF EBOTLF TBMU WBOETTFKMFSF %B WJ IBS Gร‡FU IBN vTNJEU EF J MBOEj PH QSPWJBOUFO UJM GPSFMย‘CJHUPEBHFFSCSBHUPN

CPSE FS WJ PNTJEFS LMBS UJM BU TUยŽWOF VE BG $SPXO #MVF -JOFT MJMMF IBWO PH CFHJWF PT LBOBMFO TPMFOPHWJOFOJWPME 'PSBO PT MJHHFS TFLT SFFMMF TFKMEBHF NBTTFS BG NBMFSJ TLF NJEEFMBMEF CZFS GSFNSBH FOEF NFO CJMMJHF SFTUBVSBOUFS mPHTMVTFBOMยŽHNFEPQUJM TFLT TMVTFLBNSF J SBQ .ร‡MFU FS $BTUFMOBVEBSZ EZCU JOEF J 4ZEGSBOLSJH

4URSEJLEREN

7XUVHMOHUHQLQGG
TFKMFS JHFOOFN /PHMF TUFEFS FSEFSMBWUUJMMPGUFU BOESFTUF EFSI‘KUTPNJFOLBUFESBM

.EMMESLUSER *OEUJM WJEFSF FS MBOETLBCFU GMBEU5VSFOCFHZOEFSJVELBO UFO BG $BNBSHVF m FU TVNQ PHFOHMBOETLBC IWPSGSBOTLF DPXCPZT BWMFS EFSFT CFS‘NUF IWJEFIFTUFPHTPSUFLBNQUZSF 4QBOJFONFEEFUTUZSFGŽHUOJO HFS FS MJHF QÇ EFO BOEFO TJEF BG1ZSFOŽFSOF TPNWJUJMUJEFS TLJNUFSJEFUGKFSOF 7J IBS JLLF ÊO CFLZNSJOH -JWFUT TQŽOEJOH FS SFEVDFSFU UJM IWBE EFS NPO EVLLFS PQ CBH EFO OŽTUF LSVNOJOH J LBOBMFO PH m GPS BU WŽSF ŽSMJHmN‘EFUNFEEFOG‘STUF BG EFU TLSŽLJOEKBHFOEF BOUBM TMVTFS TPN TLBM IŽWF PT PQ GSBMBWMBOEFU &GUFSEFOG‘STUFTMVTFJ1PS UJSBHOFT FS WJ FOJHF PN BU TMVTFSOF FS IBSNM‘TF m IWJT NBOIBSMJEULPOEJPHGPSTUÇS BUNBO‘WSFSFQSŽDJTUNFEFO NPUPSCÇE ,POEJFO FS O‘E WFOEJH GPS USPTTFHBTUFO EFS TŽUUFT J MBOE G‘S IWFS TMVTF %FU FS G‘STUF HBOH VOEFS UFHOFEF IBS GÇFU LPOFO UJM BU IPQQFPHEBOTFGSBNPSHFOUJM BGUFO VEFO WS‘WM 4LJQQFSFOT FWOFS UJM BU VEOZUUF PQTLVE SPSPHTLSVFWBOEFSBGH‘SFOEF GPS BU NBOETLBCFU FS MJHF TÇ HPEFWFOOFSFGUFSTPNG‘STMV

3kMEGETKOSTERDET &OVHFQÇ$BOBMEV.JEJJFO $SVTBEFS NFE GJSF QFSTPOFS LPTUFS SVOEU SFHOFU LS NFE BMU FMMFS LS QS QFSTPO %FU FS BMUTÇ JLLF EZSFSF FOE TÇ NBOHF BOESF GFSJFS 6E PWFS LS J CÇEMFKF TPN WJ GJL GPSŽSFU FSEFSEFSNFETÇPHTÇCFUBMU GPS EJFTFM UJM CÇEFO CÇEGPS TJLSJOH CFTLZUUFU QBSLFSJOH USBOTQPSU BG CJMFO GSB TUBSU UJM TMVUIBWO PH SFOH‘SJOH BG CÇEFOWFEBGMFWFSJOH *UPUBMQSJTFOFSPHTÇNFE SFHOFUVEHJGUFSUJMCSŽOETUPG PWFSOBUOJOH PH NÇMUJEFS QÇ CJMSFKTFO UJM PH GSB 4ZEGSBO LSJH %FS FS LN IWFS WFK 0HTÇ L‘C BG QSPWJBOU JOLM S‘EWJO QÇ TFKMUVSFO PH USFHBOHFNJEEBHQÇSFTUBV

 SBOU FS NFESFHOFU &O CFUZ EFMJHQPTU NBOTLBMWŽSFPQ NŽSLTPN QÇ FS EJFTFMPMJF UJM CÇEFO $SPXO #MVF -JOF CFSFHOFSTJHLSQSNPUPS UJNF7JCSVHUFNPUPSFOJ UJNFSPHLPNBGNFE LSGPSEJFTFM%FULBOH‘SFT GPSNJOESF FLTFNQFMWJTWFE BU MFKF FO NJOESF PH CJMMJ HFSFCÇEPHWFETFMWBUH‘SF CÇEFO SFO WFE BGMFWFSJOHFO .FONFEUBOLFQÇEF LJMPNFUFSNPUPSWFK WJIBWEF GPSBOPT PSLFEFWJJLLFG‘STU BUH‘SFCÇEFOSFO $SPXO#MVF-JOFMFKFSCÇEF VENBOHFTUFEFSJ&VSPQB* %BONBSL SFQSŽTFOUFSFT GJS NBFU BG 4VO8BZ #PY  )PSOTMFU UMG XXXTVOXBZEL

TFO"MUTÇJOUFUQSPCMFNGPSMŽ UZEFMJHWJTBGNBOETLBCFSVEFO TFSOFBGEFUUFCMBE OPHFO TPN IFMTU FSGBSJOH %F FS IFMU JHFOOFN MBOELSBCCFS EFSCMPUIBSWBMHUBUL‘CFFO ,ANDKRABBER "MMJHFWFM FS EFS ESBNB J IWFS DIBSUFSGFSJFJCÇEQÇ$BOBMEV FOFTUF TMVTF NFE CÇEF EFS .JEJ TPN FO BGWFLTMJOH GSB QMVETFMJHMJHHFSQÇUWŽSTJTMV EFO TŽEWBOMJHF UVS UJM .BM TFQPSUFOFMMFSQÇBOEFONÇEF MPSDBFMMFS5FOFSJGF $IBSUFSCÇETTFMTLBCFSOFSF LPNNFS VE BG LPOUSPM 'PS GMFSUBMMFU BG EF NBOHF DIBS LMBNFSFS NFE BU EFU JLLF FS UFSCÇEF TPNVEH‘SEFUNFTUF O‘EWFOEJHU NFE GPSLVOETLB BGUSBGJLLFOQÇLBOBMFO TFKMFT CFS GPS BU TFKMF QÇ .JEJ %FS LBO EB IFMMFS JLLF TLF OPHFU BMWPSMJHU #ÇEFOF FS OŽSNFTU QBLLFU JOE J GFOEFSF PH EFS FS BMESJH MŽOHFSF FOE FU QBS NFUFS JOE UJM EFO GSFMTFOEF LBOBMCSFE .FONBOHFBGEFN EFSQKB TLFSSVOEUQÇ.JEJ WJMMFVEM‘ TFQBOJLJFOIWJMLFOTPNIFMTU EBOTL IBWO"ETLJMMJHF HBOHF NÇWJMBWFGFCFSSFEOJOHFS OÇS FO BG EFN VEFO WBSTFM ESFKFS JOEGPSBOPTQÇFUMJHFTUZLLF LBOBM %FSFT GPSU‘KOJOHFS FS FOZOL PHJLLFTÇGÇGÇSBMESJH MŽSU BU FU TLJC EFS ESFKFS UJM CBHCPSE JG‘STUFPNHBOHTLSJ EFSFUQŽOUTUZLLFUJMTUZSCPSE NFEBHUFSTLJCFU

3LUSERNEBESTEMMER &S NBO UJMTUSŽLLFMJH POE TLBCTGVME TFSNBOCMPUMBOE LSBCCFSOF TPN FO EFM BGVOEFS IPMEOJOHFO *#F[JFST I‘TUFEFFO UZTLGBNJMJF EFSIBWEFMFKFU FONPUPSCÇE QÇDBGPE LMBQTBMWFSGSBEFU NFTUFBGIBWOFO EBEFUFOEFMJHMZL LFEFTBUGÇTLVEFO LMBQQFUUJMLBK%B IBWEFEFQS‘WFUVEFO IFMEJGJSFUJNFS 4FMWPNTMVTFSOFJTJH TFMWFSIBSNM‘TF LBOEF G‘SFUJMTUSFTT.BOSJTJ LFSFS BUNBOJLLFGÇSBGMF WFSFUCÇEFOUJMUJEFO IWJT NBOJLLFQMBOMŽHHFSUVSFO NFHFUPNIZHHFMJHU%FUFS TMVTFSOFTBOUBMPHÇCOJOHT UJEFS IFSIPMEFTTJFTUB EFS CFTUFNNFS IWPSMBOHUNBO OÇSQÇFOEBHmJLLFBGTUBO EFOF0HEFUFSGPSCVEUmPH VNVMJHUmBUTFKMFPNOBUUFO )WFSUTMVTFLBNNFSWBSFS NJOVUUFS PHNBOHFTMVTFBOMŽH IBSGMFSFLBNSF0HTPNOŽWOU %FS FS TMVTFBOMŽH NFM MFN 1PSU $BTTBGJÍSFT PH $BT UFMOBVEBSZ 7PSFTUVSFSCFSFHOFUUJMBU WBSF GSB M‘SEBH LMPLLFO UJMFGUFSG‘MHFOEFM‘SEBHLMPL LFO OJ %FU HJWFS TFLT EBHFT SFFMTFKMUJEPHFONFHFUTUSBN UJETQMBO * QMBOFO IBS WJ MJHF OFUPQLVOOFUBGTŽUUFFOIBMW EBHUJMBUTFFOCFS‘NULPSTSJE EFSCPSH J $BSDBTPOOF .FO EB FO EFGFLU TMVTFQPSU UWJO HFS PT UJM BU MJHHF TUJMMF FO IBMW EBH NÇ LPSTSJEEFSCPS HFOESPQQFT

4ÇI‘KFFSTMVTFWŽHHFOF .R.OVEMBER

7XUVHMOHUHQLQGG


&ULDGASVEDMANÂ&#x17E;VRER

"ETLJMMJHFTUFEFSGÂ&#x2018;SFT LBOBMFOPWFSEZCFGMPEEBMF

"ULDRENDEVAND %FU HPEF SÃ&#x2021;E FS EFSGPS BU NBOMFKFSCÃ&#x2021;EFOJEBHF4Ã&#x2021; CMJWFSEFSPHTÃ&#x2021;UJEUJMBUMJHHF TUJMMF IWJT WFKSFU CMJWFS GPS TVSU7JNÃ&#x2021;IPMEFQÃ&#x2021; TFMWPN EFU UPSEOFS QMBTLSFHOFS PH TUPSNFS EF TJETUF UPUSF EBHF IWPSBMMFCMJWFSHFOOFNCMÂ&#x2018;EUF PQ UJM GMFSF HBOHF * TMVTFSOF TLBM CÃ&#x2021;EFO NBOÂ&#x2018;WSFSFT GSB TUZSFTUBOEFOQÃ&#x2021;TPMEÂ&#x17D;LLFUGPS BUIBWFEFUGPSOÂ&#x2018;EOFPWFSCMJL .BOHF TMVTFS MJHHFS NFE LVO NFUFST NFMMFNSVN /Ã&#x2021;S NBOGÂ&#x2018;STUFSHFOOFNCMÂ&#x2018;EU LBO NBO BMUTÃ&#x2021; MJHF TÃ&#x2021; HPEU CMJWF J EFUGSJmPHVOEHÃ&#x2021; BUTUZSFIVT TBMPOFO IWPS EFS PHTÃ&#x2021; FS SBU PHNBTLJOTUZSFQVMU TKBTLFTUJM BGEFUWÃ&#x2021;EFUÂ&#x2018;K .FO BMU EFU IÂ&#x2018;SFS UJM TNÃ&#x2021; UJOHTBGEFMJOHFO GPSTMVTFSOFFS GÂ&#x2018;STU PH GSFNNFTU FO JNQPOF

$ETERNEMTATSLUSE %FSFSJOHFOHSVOEUJMBUWÂ&#x17D;SF OFSWÂ&#x2018;TGPSEFNBOHFTMVTFSQÃ&#x2021; $BOBMEV.JEJ&GUFSEFOGÂ&#x2018;S TUF IBS NBO MÂ&#x17D;SU UFLOJLLFO 4MVTFNFTUFSFO Ã&#x2021;COFSMVLLFS GPS TMVTFQPSUFOF PH TUZSFS WBOEFU NFO UBHFS NFHFU TKÂ&#x17D;MEFOUJNPEFOUSPTTF/Ã&#x2021;S NBO TMVTFT PQ TÂ&#x17D;UUFS NBO FO HBTU J MBOE GÂ&#x2018;S TMVTFO UJM BU UBHF JNPE USPTTFSOF PQQF QÃ&#x2021;TMVTFLBKFO&OEWJEFSFTLBM EFS IFMTU WÂ&#x17D;SF FO HBTU WFE IFOIPMETWJTGPSPHBHUFSUSPTSFOEF PQMFWFMTF *TÂ&#x17D;S GMFSUSJO TMVTFSOF .BO CMJWFS TUVN BG CFUBHFMTF OÃ&#x2021;SNBOTUÃ&#x2021;SQÃ&#x2021;EÂ&#x17D;L LFUBGCÃ&#x2021;EFOJCVOEFOBGGJSF USJOTMVTFO J $BTUFMOBVEBSZ PH TMVTFNFTUFSFOÃ&#x2021;COFSEFOÂ&#x2018;WFS TUF QPSU TÃ&#x2021; FOPSNF WBOENBT TFS NFE WPMETPN LSBGU LPN NFS CVMESFOEF IFMF WFKFO OFE UJM FO 4FMW PN WBOEFU HVSHMFS PH TZEFS PNLSJOH CÃ&#x2021;EFO FS EFUGVMELPNNFOVGBSMJHU.FO NBOGÂ&#x2018;MFSTJHNFHFUMJMMF

-ADTEMPLER $BOBMEV.FEJFSQÃ&#x2021;'/TMJTUF PWFS NFOOFTLFTLBCUF WJEVO EFSF EFS TLBM CFWBSFT .FE EFOTPWBMFTMVTFS WFKCSPFS EFS FSMJHFTÃ&#x2021;HBNMFTPNLBOBMFO WBOEGPSTZOJOH GSB CKFSHFOF PHWPWFEFIÂ&#x2018;KCSPFS EFSGÂ&#x2018;SFS LBOBMFOIFOPWFSEZCFGMPEEB MF FSEFOHFOJBMJBMTJOFOLFM

.JEUTLJCT FS EFS FO TUPS PH NBHFMJH TUZSFIVTTBMPO PH FU TUPSU WFMVETUZSFUQBOUSZNFE CÃ&#x2021;EFCBHFPWOPHNJLSPPWO .BO PQIPMEFS TJH NFTU QÃ&#x2021; EFUNFHFUTUPSFTPMEÂ&#x17D;LNFE QBSBTPMPHFLTUSBTUZSFTUBOE * NBTLJOSVNNFU MFWFSFS FO EJFTFMNPUPS CÃ&#x2021;EF TUSÂ&#x2018;N PH WBSNU WBOE PH DB IFTUF UJM TLSVFO %FO IÂ&#x2018;KFTU UJM MBEUF GBSU QÃ&#x2021; LNU QÃ&#x2021; GMPEFSPHLBOBMFSSFHOFTGBSU

IFE%FTUJFS TPNHFOFSBUJPOFS BGQSBNESBHFSFPHIFTUFTQBOE IBSUSBNQFU NFOTEFIBSUSVL LFU EF UVOHUMBTUFEF QSBNNF GJOEFTTUBEJH%FUTBNNFHÂ&#x17D;M EFS EF NBOHF TNÃ&#x2021; CZFS TPN PQTUPE IWPSQSBNESBHFSOFPH TLJQQFSOF LÂ&#x2018;CUF TJH MPHJ PH FU WBSNU NÃ&#x2021;MUJE /V FS EFU WPS UJET LBOBMGPML m UVSJTUFS PSJHJOBMFS PH QFOTJPOJTUFS EFS OZEFSEFSFTPUJVN TPNTLBG GFSEFNBOHFTNÃ&#x2021;NBEUFNQMFS MBOHT.JEJCSÂ&#x2018;EQÃ&#x2021;CPSEFU 7JHÃ&#x2021;SJMBOEJMF4PNBJM7FE FU CPSE IFMU OFE UJM LBOBMFO OZEFS WJ HSJMMTUFHU BOEFCSZTU NBSJOFSFU J IPOOJOH LSZE EFSVSUFS SÃ&#x2021;TUFHUF LBSUPGMFS PH Â&#x17D;CMFLPNQPU NFE QBTTFOEF NÂ&#x17D;OHEFS SÂ&#x2018;EWJO 7J FS GJSF QFSTPOFS EFSCMJWFSNÂ&#x17D;UUFGPS LSNFEEFUIFMF 7FE TJEFO BG NBEFO FS TUF

 PHBGTUBOEFJLJMPNFUFS PQ OÃ&#x2021;T WFE PNESFKOJOHFS .PUPSFOT TUÂ&#x2018;SSFMTF FS J VO EFSLBOUFO UJM EFO TUPSF PH UVOHF CÃ&#x2021;E 4LBM NBO WJSLF MJH TNJEF SVOEU NFE EFO J IBWOFPHTMVTFS TLBMNBOPQ QÃ&#x2021;GVMEFPNESFKOJOHFS

EFUT BUUSBLUJPO FO UBN HÃ&#x2021;T EFSHÃ&#x2021;SSVOEUPHUJHHFSCMBOEU HÂ&#x17D;TUFSOF(Ã&#x2021;SEFUJLLFIVSUJHU OPL TUJLLFSEFOJFOUÃ&#x2021;SFQFS TFOEFLMBHFTBOH4Ã&#x2021;GÃ&#x2021;SEFOTJO WJMKF4PNBMMFHÂ&#x17D;TJWFSEFO

&ATTIGMANDSKOST /Â&#x17D;TUF NPSHFO GÃ&#x2021;S WJ MÂ&#x17D;LSF DSPJTTBOUFSIPTNBEBNJLÂ&#x2018;C NBOETQSBNNFO IWPS IVO TÂ&#x17D;MHFS BMMF NVMJHF BG FHOFOT MÂ&#x17D;LLFSJFS JOEUJM EFS FS QFOHF OPL UJM BU GPSUTÂ&#x17D;UUF SFKTFO GSB "UMBOUFO UJM .JEEFMIBWFU %FU OÂ&#x17D;TUF QBS EBHF TWÂ&#x17D;MHFS WJ J IFOEFT GFEF BOEFQPTUFK PH IJNNFMTLF DBNFNCFSU * $BS DBTTPOF GBMEFS WJ GPS TUFEFUT WFSEFOTCFSÂ&#x2018;NUF GBUUJHNBOET HSZEFSFU $BTTPVMFU %FOOF IJNNFSJHTNVOEGVME CFTUÃ&#x2021;S BG SFTUFS BG NFEJTUFSQÂ&#x2018;MTF BOE PH GMÂ&#x17D;TL PH BOESF HPEF TBHFS

 TFUJMBUIBMFIKFNQÃ&#x2021;USPTTFO OÃ&#x2021;SCÃ&#x2021;EFOIÂ&#x17D;WFT 6OEFSOFETMVTOJOH TPNLBO HÂ&#x2018;SFTNFEMJEUNJOESFNBOE TLBC FSEFUBGHÂ&#x2018;SFOEF BUEFS TUJLLFTVEQÃ&#x2021;USPTTFSOFVOEFS OFETUJHOJOHFO&MMFSTSJTJLFSFS NBO BUCÃ&#x2021;EFOQMVETFMJHIÂ&#x17D;O HFSJTJOFGPSUÂ&#x2018;KOJOHFS%FSGPS CÂ&#x2018;SUSPTTFSOFBMESJHHÂ&#x2018;SFTGBTU QÃ&#x2021;LMBNQFSOF *LLFBMMFGÂ&#x2018;SFSFJDIBSUFS CÃ&#x2021;EFOFIBSFSGBSJOH PHEFU LBOTLBCFLBPTJTMVTFSOF

4URSEJLEREN

7XUVHMOHUHQLQGG
,UKSUSBkDE &O UVS J MFKFU CÇE QÇ $BOBM EV .JEJ FS MVLTVTGFSJF #Ç EFOF SVNNFS BMMF NPEFSOF CFLWFNNFMJHIFEFS PH EF FS MJHF TÇ WFMVETUZSFEF TPN FO GFSJFCPMJHJMBOE &O TUBC BG UFLOJLFSF T‘S HFSGPS BU$SPXO#MVF-JOFT CÇEFFSJUPQGPSN(ÇSOPHFU JTUZLLFSVOEFSWFKT FSFONF LBOJLFSQÇQMFUUFOJOEFOGPS FOUJNF%FUPQMFWFEFWJ EB EFS MŽLLFEF TUPSF NŽOHEFS

 WBOE GSB TUŽWOS‘SFU 7PSFT CÇE WBS BG UZQFO $SVTBEFS %FO FS QÇ GPE PH JOE SFUUFU UJM USF QBS EFS IWFS IBS EFSFT LBCJOF NFE UP L‘KFS CBEFWŽSFMTF NFE UPJ MFU IÇOEWBTLPHCSVTFS ,‘KFU‘K IÇOELMŽEFS PH BMMFBOESFGPSO‘EFOIFEFSFS PNCPSE.BOTLBMLVOIBWF MJEUU‘KPHTPMCSJMMFSNFE 

MF TUFEFS MPLLFS WJOC‘OEFSOF NFE TLJMUF LBOBMGBSFSOF UJM BU JOEMŽHHF FO WJOQBVTF .BO IPQQFS CBSF J MBOE NFE FO UPNEVOLPHGZMEFSPQ *OTUSVLU‘SFO IPT $SPXO #MVF -JOF IBS SFU $BOBM EV .JEJ FS FO GBSMJH DPDLUBJM 7J IBS EPH CÇEF MJWFU PH MFWF SFOJCFIPME.JOEFSOFFSEFU WBOTLFMJHFSF BU TUZSF %F GPS G‘SFS PT VTUBOETFMJHU UJMCBHF UJMLBOBMFO IWPSTPMFOTTUSÇMFS IŽOHFS TPN CMŽOEFOEF HBS $ENSTOREGEVINST %FO GJOEFS WJ NJEU J -BOHVF EJOFSNFMMFNTLZHHFSOFJQMB EPDWJOEJTUSJLUFU)WFSFOQMFU UBOUSŽFSOFTHS‘OOFLBUFESBM .ÇTLF FS $BOBM EV .JEJ FSCFQMBOUFUNFEWJO.JEJFS G‘STU PH TJETU FO WJOSVUF "M WPSUMJWTTU‘STUFHFWJOTU

VEFO IPMECBSIFETEBUP WFM MBHSFUJFOMBHFBGIWJEFC‘OOFS PH LPHU J NJOETU GFN UJNFS /ZEFMTFO VOEFS TQJTOJOHFO BGM‘TFTFGUFSIÇOEFOBGFOCFUPO BHUJHGPSOFNNFMTFJNBWFO1Ç FO LPME WJOUFSEBH J %BONBSL WJMMF NBO ESJLLF ‘M PH CSŽO EFWJOUJMFUTÇEBOUIFSSFNÇMUJE /V CMJWFS EFU S‘EWJO J TUPSF NŽOHEFS GPS BU IPMEF NBWFO JHBOH

%FCFS‘NUFWJMEFIFTUFJ$BNBSRVF

/Ž WJO‘EEFUCBSF &OVOEFSMJHTPNNFS -BOHFTPMGZMEUFEBHF 1ŽO CMJEWJOEBMUJEQÇ MÇSJOHFO +ŽWOF SPMJHFTUSŽLIFOPWFS TPMHMJUSFOEFTNÇC‘MHFS mFOVFOEFMJHEBTFOJEF EFKMJHFEBHF /Ç GJLEVTÇTFKMFUOPHFUJÇS /Ž7JO‘EEFUCBSF %FUFSEFUTWBSNBOGÇS OÇS NBOTQ‘SHFSOTGÊSOF

"MUWBSCFSFEUPHMBHUUJMSFUUF GPSEFMBOHFLSZETCFO NFOmUKB EFSHJLBMUTÇ TPNNFSJEFUIFMF PHNBO MÇÇCFOCBSUCMPUPHGM‘ESVOEU JTPMWBSNFO*OHFOIJETJHFM‘C *OHFOWPMETPNNFMBOHUVSF *OHFOFWFOUZSMJHFSFLPSEFS 7JO‘EEFUCBSFmPHWBSEFU JLLFFOWJEVOEFSMJH4PNNFS )FOUFUGSBv5ÇHFIPSOFUj OSGSBPLUPCFSmNFEMFNTCMBE GPS/ZCPSH4FKMGPSFOJOH

s¬"ESIGTIGELSE

3’&INANS¬S’STTER¬DINE¬DR’MME

s¬)NGEN¬SKJULTE ¬ OMKOSTNINGER s¬&ORSIKRING

3TOREGADE¬¬q¬¬!ABENRAA¬¬q¬¬4ELEFON¬¬¬¬¬¬q¬¬&AX¬¬¬¬¬¬q¬¬SOElNANS SYDBANKDK¬¬q¬¬SOElNANSDK

.R.OVEMBER

7XUVHMOHUHQLQGG


<] Z [ M R T M Z \ Q X [ 6INTERKLARBkDPkLAND

CBHFQÃ&#x2021;EFO4Ã&#x2021;FSEFUCFETUBU GPSUZOEF UBOLFOT HBNMF JOE IPME NFE GSJTL EJFTFM UJM GPS Ã&#x2021;SFU #FO[JOUBOLF TLBM WÂ&#x17D;SF UPNNFQÃ&#x2021;CÃ&#x2021;EQMBETFOBGIFO TZOUJMCSBOEGBSFO

4FKMFOF%FOOFEFSTUFEFMBG TFKMFOF LBO WÂ&#x17D;SF GZMEU NFE TBMU4Â&#x2018;SHGPSBUEFUCMJWFSTLZM MFU WÂ&#x17D;L PH TFKMFOF FS UÂ&#x2018;SSF OÃ&#x2021;S EF QBLLFT WÂ&#x17D;L %V LBO TFMWGÂ&#x2018;MHFMJH PHTÃ&#x2021; LPOUBLUF FU BGEFGJSNBFS EFSIBSTQFDJBMJ TFSFUTJHJWBTLBGTFKM

HFOOFNWÃ&#x2021;E4Ã&#x2021;FSEFUMFUUFTUBU 4Â&#x2018;WFOUJMFS-VLBMMFTÂ&#x2018;WFOUJ MFSPHIÂ&#x17D;MEFOTMBUOFEJTMBO TLSVCCFSFOU HFSNWªCFOEFSQÃ&#x2021;WFOUJMFSOF .PUPS%FOTLBMLÂ&#x2018;SFTWBSN JHFOPHMBEGSPTUWÂ&#x17D;TLFOMÂ&#x2018;CF NFE GFSTLWBOE TPN LÂ&#x2018;MJOH VE4UÃ&#x2021;SEFSFOSFTUJFWUMPN /Ã&#x2021;S NPUPSFO FS WBSN FGUFS NFSJTMBOHFSOF FSEFUGJOU NJOVUUFS MVLLFS EV GPS WBOEFU IÂ&#x17D;MEFS FO MJUFS GSPTU #BUUFSJFS%FIBSJLLFTLBEF WÂ&#x17D;TLF J WBOEGJMUFSFU PH TUPQ BGBUTUÃ&#x2021;PNCPSEJWJOUFSTÂ&#x17D; QFS NPUPSFO OÃ&#x2021;S VETUÂ&#x2018;EOJO TPOFO.FOTÃ&#x2021;TLBMEFPQMBEFT HFOTFOEFSCMÃ&#x2021;GSPTUWÂ&#x17D;TLFVE IWFS FMMFS IWFS BOEFO NÃ&#x2021;OFE 'SPTUWÂ&#x17D;TLF FS HJGUJH PH CÂ&#x2018;S J MÂ&#x2018;CFU BG WJOUFSFO &U OZPQ PQTBNMFT .FOT NPUPSFO FS MBEFU CBUUFSJ UÃ&#x2021;MFS HSB WBSN CÂ&#x2018;S NPUPSPMJFO QVN EFSTGSPTU NFOTFUBGMBEFULBO QFT PQ PH OZ PMJF IÂ&#x17D;MEFT QÃ&#x2021; GSPTUTQSÂ&#x17D;OHFTWFEHSBEFST /ZPMJFWJSLFSLPOTFSWFSFOEF GSPTU)PMEJÂ&#x2018;WSJHUCBUUFSJFSOF NFOT EFO HBNMF LBO JOEF GSJ GPS TOBWT TÃ&#x2021; EFS JLLF J IPMEFUÂ&#x17D;SFOEFTUPGGFS%VLBO GVHUJHUWFKSPQTUÃ&#x2021;SLSZCFTUSÂ&#x2018;N PHTÃ&#x2021;IÂ&#x17D;MEFFOTOBQTGSPTUWÂ&#x17D; NFMMFN QPMFSOF %FU HJWFS FO vMBOHTPNLPSUTMVUOJOHj TLFJQVNQFPHTMBOHFS

6OEFSWBOETTLSPHFU6OEFS WBOEMJOJFOCÂ&#x2018;SEFSUSZLTQVMFT FMMFS TLSVCCFT TOBSFTU NVMJHU FGUFS BU CÃ&#x2021;EFO FS LPNNFU QÃ&#x2021; MBOE NFOT CVOENBMJOH PH CFHSPOJOH TUBEJH FS CMÂ&#x2018;E PH

#SÂ&#x17D;OETUPGUBOLF/PHMFCSV HFS BU GZMEF EJFTFMUBOLFO IFMU PQ GPS TÃ&#x2021; LPNNFS EFS JLLF LPOEFOTGVHUQÃ&#x2021;UBOLFOTJOEFS TJEF "OESF MBEFS UBOLFO TUÃ&#x2021; NFEEFOSFTUEJFTFM EFSFSUJM

/Ã&#x2021;S EFOOF VEHBWF BG 5VSTFK MFSFO OÃ&#x2021;S GSFN UJM KFS NFEJP OPWFNCFS IBSEFGMFTUFBGKFS GÃ&#x2021;FU CÃ&#x2021;EFO QÃ&#x2021; MBOE %FN EFS JLLF IBS CÂ&#x2018;S UKFLLF NFE TJU GPSTJLSJOHTTFMTLBC IWBE EFS EÂ&#x17D;LLFS CÃ&#x2021;EFO QÃ&#x2021; WBOEFU J WJOUFSIBMWÃ&#x2021;SFU 5JM EFN EFS IBSCÃ&#x2021;EFOQÃ&#x2021;MBOE CSJOHFSWJ IFSFOUKFLMJTUFGPSWJOUFSLMBS HÂ&#x2018;SJOH

 #SBOETMVLLFSF #SBOETMVL OJOHTBQQBSBUFSFSQÃ&#x2021;CVEUJEF GMFTUF UVSCÃ&#x2021;EF .FO IÃ&#x2021;OEFO QÃ&#x2021; IKFSUFU )WPSOÃ&#x2021;S IBS EV TJETUF BGQSÂ&#x2018;WFU EJOF CSBOE TMVLLFSF #FOZU DIBODFO UJM

BUBGQSÂ&#x2018;WFEFN OÃ&#x2021;SCÃ&#x2021;EFOFS QÃ&#x2021; MBOE VOEFS LPOUSPMMFSFEF GPSIPME %FU FS SBSU BU WJEF IWPSEBO EF GVOHFSFS IWJT EV TLVMMFGÃ&#x2021;CSVHGPSEFN 3FEOJOHTWFTUF)BSEVOP HFOTJOEF BGQSÂ&#x2018;WFU EJOF SFE OJOHTWFTUF -PWFOTJHFS BUEFS TLBMWÂ&#x17D;SFHPELFOEUFSFEOJOHT WFTUF UJM IWFS QFSTPO PN CPSE VOEFSTFKMBETFO6BOTFUIWJMLF UZQFWFTUEVIBS CÂ&#x2018;SEFPQCF WBSFTUÂ&#x2018;SUJWJOUFSIBMWÃ&#x2021;SFU7FE GBTUTUPGWFTUF m UKFL PN EF FS CFHZOEU BU NÂ&#x2018;SOF "VUPNB UJTLPQQVTUFMJHFWFTUFCÂ&#x2018;SNBO BGQSÂ&#x2018;WF IWFSU BOEFU Ã&#x2021;S 5BH DIBODFOOV(Ã&#x2021;JTWÂ&#x2018;NNFIBM MFO PH IPQ J WBOEFU TÃ&#x2021; EV WFE IWPSEBO WFTUFO SFBHFSFS OÃ&#x2021;S EFO QVTUFT PQ %FU FS FO TFMWGÂ&#x2018;MHF BU NBO LVO LÂ&#x2018;CFS SFEOJOHTWFTUF TPN GPSIBOEMF SFOLBOTÂ&#x2018;SHFGPS BUEFCMJWFS FGUFSTFUNFEKÂ&#x17D;WOFNFMMFNSVN &O HPELFOEU SFEOJOHTWFTU FS EFO CJMMJHTUF MJWTGPSTJLSJOH PN CPSE 0WFOTUÃ&#x2021;FOEF FS vMBWFUj NFE JOTQJSBUJPO GSB u(Â&#x2018;TFOu m NFEMFNTCMBEGPSCÃ&#x2021;ELMVCCFSJ -JNGKPSEFOPNLSJOH"BMCPSH

2ENSNINGAFVAND OGHOLDINGTANKE *OEIPMEFU BG FO ESJLLFWBOET UBOL TPNJLLFIBSWÂ&#x17D;SFUSFO TFU J NBOHF Ã&#x2021;S LBO WÂ&#x17D;SF FO JMEFTNBHFOEFPHTVOEIFETGBS MJH DPDLUBJM BG CBLUFSJFS TMJN PH CVOETMBN %FU FS LMBSU BU UBOLFOF TLBM TUÃ&#x2021; UPNNF J WJOUFSTÂ&#x17D;TPOFO .FO JOEFO EF UÂ&#x2018;NNFT FS EFU FO HPE JEF BU HÂ&#x2018;SFEFNSFOF &OUBOLJFOCÃ&#x2021;ELBOWÂ&#x17D;SF MBWFU BG GPSTLFMMJHF NBUFSJBMFS TÃ&#x2021;TPNHMBTGJCFSPHTUÃ&#x2021;MmFMMFS WÂ&#x17D;SF TUÂ&#x2018;CU JOE J TLSPHFU 0H EFUFSJLLFBMMFUBOLF EFSIBS NBOEFIVMMFS TÃ&#x2021; NBO LBO GÃ&#x2021; BEHBOH UJM BU UÂ&#x2018;NNF TMBN NFO VE BG EFN .FO GÂ&#x17D;MMFT GPSNBUFSJBMFSOFFS BUNVHPH CBLUFSJFSTÂ&#x17D;UUFSTJHJOEWFOEJH JUBOLFOFTPNTVOEIFETGBSMJHU TMJN 'FSTLWBOEFULBOIPMEFTSFOU J LPSU UJE NFE GY #JP5BCMFU 

SFHOF NFE BU EV TLBM TLZMMF PH EF TLBM SFOTFT NJOETU Ã&#x160;O FGUFSNFEGMFSFIPMESFOUWBOE HBOH PN Ã&#x2021;SFU m BGIÂ&#x17D;OHJHU BG JOEFOEVUÂ&#x2018;NNFSUBOLFOIFMU CSVHFO UFS .FO FO MBOHUJETIPMECBS GPSWJOUFSFO * CFHHF TZTUFNFS FS EFS PS MÂ&#x2018;TOJOH FS BU CVOETMBNNFO HBOJTL NBTTF EFS HÂ&#x17D;SFS PH SFOTFT PQ .BOHF UBOLTZTUF 6ARMTVANDSBEHOLDEREN VEWJLMFSTWPWMCSJOUF TPNJLLF NFSIBSJOETVHOJOHDN .FO EV NÃ&#x2021; JLLF HMFNNF MVHUFS HPEU %FU HÃ&#x2021;S FLTUSB PWFS UBOLCVOEFO PH EFU LBO WBSNUWBOETCFIPMEFSFO %FO IVSUJHU OÃ&#x2021;S CÃ&#x2021;EFO PQIPMEFS EFSGPS WÂ&#x17D;SF WBOTLFMJHU BU GÃ&#x2021; LBOPHTÃ&#x2021;WÂ&#x17D;SFFOTBOECBLUF TJHJBMHFIPMEJHUTBMUWBOEPHEV TMBNNFOVEBGEFN SJFCPNCF GPSOÃ&#x2021;SEFOCSVHFT EFSGPSCSVHFSEFUUJMTLZMOJOH )WJT JLLF EFS FS FU NBO LPOTUBOU FS EFO EFU JEFFMMF %VIBSUSFNVMJHIFEFSGPSBU EFIVM J UBOLFO FMMFS EV IBS NJMKÂ&#x2018; UJM VEWJLMJOH BG CBLUF IPMEFMVHUFOQÃ&#x2021;BGTUBOE4Â&#x2018;SH NVMJHIFEGPSBUMBWFFUTÃ&#x2021;EBOU SJFS5JMTÂ&#x17D;U vNJOVT LBMLj WFE GPSBUCÃ&#x2021;OEPHTMBOHFSTMVUUFS NÃ&#x2021; EV J HBOH NFE BU TLZMMF QÃ&#x2021;GZMEOJOH PH MBE EFU TUÃ&#x2021; UÂ&#x17D;U UJMTÂ&#x17D;U MJEU UPJMFUEFPEP UBOLFOJHFOOFNmGMFSFHBOHF OPHMF EÂ&#x2018;HO JOEFO EV UBQQFS SBOUIWFSHBOHEFSTLZMMFTVE JOEUJM EFU WBOE EFS LPNNFS EFU BG /Ã&#x2021;S CFIPMEFSFO FS mPH WJHUJHTU UÂ&#x2018;NUBOLFOFTÃ&#x2021; VEBGIBOFO FSIFMSFOUmPH BGLBMLFU FS EFS FO NFHFU MJMMF PGUFTPNNVMJHU%WTNJOETU TBOETZOMJHIFE GPS BU EFS VE IWFSEBH.FOPHTÃ&#x2021;EJTTF LMBSU UBOLF TLBM HÂ&#x2018;SFT SJHUJHU HPEU /Ã&#x2021;SEVIBSUÂ&#x2018;NUUBOLFOGÂ&#x2018;S WJLMFTCBLUFSJFSJEFO SFOUIWFSUÃ&#x2021;SQÃ&#x2021;TBNNFNÃ&#x2021;EF TUFHBOHIÂ&#x17D;MEFSEVFOLSBGUJH TPN WBOEUBOLFOF /Ã&#x2021;S EFU ,MPSJOPQMÂ&#x2018;TOJOH J PH GZMEFS 3PILDEVANDSTANKE IFMU PQ UJM UPQQFO NFE SFOU %F PQTBNMFS FOUFO TÃ&#x2021;LBMEU FS HKPSU GPS WJOUFSFO LBO EV WBOE %FU TLBM OPL UBHF MJWFU vHSÃ&#x2021;Uj BGMÂ&#x2018;CTWBOE GSB QBOUSZ LPNNFOPHFUNBSJOFXDSFOT BG CBLUFSJFSOF -BE EFU TUÃ&#x2021; FU WBTLF PH CSVTFLBCJOFS FMMFS PH LÂ&#x2018;MFSWÂ&#x17D;TLF J TLÃ&#x2021;MFO PH EÂ&#x2018;HOT UJE JOEFO EV UBQQFS vTPSUjTQJMEFWBOEGSBUPJMFUUFS QVNQFEFUOFEJUBOLFO4Ã&#x2021;FS EFU BG JHFO ,MPSJO FS OPHFU 'Â&#x17D;MMFT GPS CFHHF TZTUFNFS FS UBOLFOCFTLZUUFUNPEGSPTUPH JMEFTNBHFOEFTUBET TÃ&#x2021;EVLBO BU EF LBO WÂ&#x17D;SF JMEFMVHUFOEF EFTJOGJDFSFU

4URSEJLEREN

7XUVHMOHUHQLQGG
WWWTURSEJLERENDK

-EDLEMSKAB

$ET (AVBLk -ARKED

I$ANMARKS4URSEJLERFORENING

4ŽMHFT "MUJUSŽMBWFUQÇNPEFSOF TOFELFSJNBTLJOFS3BCBU UJMNFEMFNNFSBG%BO NBSLT5VSTFKMFS'PSFOJOH ";4OFELFSJFU .PMFWFK &TCKFSH 5MG XXXB[TOFELFSJFUEL B[!B[TOFELFSJFUEL

 `jghZg^H³cYZgWdg\ Q6[iZc"LZZ`ZcY"J\Z`jghZg Q¼E^\Z`jghZg»"a²g"Vi"hZ_aZ Q;adYh`^eeZg`jghjh Q9jZa^\]ZYh`jghZg QNVX]ih`^eeZg(d\& QHVbiVcYgZbVg^i^bZ`jghZg NVX]ihZ_aZgh`daZck$Idb?dchhdc HjcY\VYZ',™+)%%H³cYZgWdg\ Ia[#,)))'-'+ lll#nVX]ihZ_ahZgh`daZc#Y`

+LUBMEDLEMSKAB (VIS DIN KLUB BESLUTTER SIG FOR MED LEMSKABAF$4 DETVRESIGPkENGENERALFORSAMLINGELLERGEN NEMENBESTYRELSESBESLUTNING BETALERKLUBBENIALTKR I kRLIGKONTINGENT$ETENKELTEMEDLEMAFKLUBBENBETALERSkKUN KR I kRLIG KONTINGENT TIL $4 6I HAR FAKTISK KLUBBER SOMNYDERGODTAFDENNEORDNINGFORDERESMEDLEMMER %NKELTMEDLEMMER 3OM ENKELTMEDLEM BETALER DU KR IkRLIGKONTINGENT OGSkHAROGSkDUALLEMEDLEMSFOR DELENE$ETTETILBUDGLDERSRLIGTFORDEFRITIDSSEJLERE HVIS KLUBIKKEERMEDLEMAF$4

W_afrqchjcpqimjcl Q>ciZgch^kZbVg^i^bZ

!LLE FRITIDSSEJLERE KAN BLIVE MEDLEM AF $4 $ET KAN SKE Pk TO MkDER'ENNEMDINKLUBSMEDLEMSKABELLERSOMENKELTMEDLEM

BZYaZbV[7gVcX]Z[dgZc^c\Zc V[eg^kViZhZ_aZgh`daZg

) NDMELDELSES

OGTILBUDSBLANKET .AVN #PRNR !DRESSE

'*3&53"$&

0OSTNR

"Y

4LF

% MAIL

)HVILKENHAVNLIGGERDINBkD .AVNETPkDINKLUB

7FSEFOTNFTUSPCVTUF PHFGGFLUJWFCSBOETJLSJOH UJMCMB MZTUCÌEF

*EGžNSKERMEDLEMSKABOGANSVARSFORSIKRING *EGERMEDLEMI$4EVTMEDLNR

*EGžNSKERTILBUDPkBkDKASKOFORSIKRING

%BOJB#SBOE .JMK“UFLOJL

5MG  GBY  XXXGJSFUSBDFEL

"kDFABRIKAT

*EGHARMINDSTDUELIGHEDSBEVISJA NEJ

"kDLNGDE

MFOD

"YGGEkR

4OPFARTIKNOB

,‡CFOIBWOT4FKMFSTLPMF ,‡HF#VHU4FKMFSTLPMF q .FEMFNBG q %ZOBNJTL PHBLUJWJOEM†SJOH #SBODIFGPSFOJOHFO q -†SBUTFKMF GPSQSJWBUF q -†SBUOBWJHFSF TFKMFSTLPMFS ,POUPS ,ZTUWFKFO 37 á 4600,‡HF 5MG. 20 29 15 10

XXX.TFKMFSTLPMF.EL

&ORSIKRINGSSUMKR "YGGEMATERIALE'LASFIBER STkL TR ANDET "kDTYPE -ASTOGSEJL

-OTORBkD

!NDET

)NDENBORDSMOTORFASTSKRUE )NDENBORDSMOTORUDENBORDSDREV: DREV 0kHNGSMOTOR +LIPINDMELDELSES OGTILBUDSBLANKETTENUDOGSENDDENTIL $ANMARKS4URSEJLERFORENINGS3EKRETARIATET /DENSEVEJ! &AABORG 4LFÀ&AXÀBENTE TURSEJLERENDK

.R.OVEMBER

7XUVHMOHUHQLQGG


%FTERRETNINGERFORTURSEJLERE 3žFARTSSTYRELSEN BLIVERELEKTRONISK

ƒ

NFE TMBQ CJMMJHU J GPSIPME UJM GJLBUFU PH EFSGPS LFOEFS MPW 3PCJOTPO $SVTPF EFS NÇUUF HJWOJOHFO WFOUFJÇS %FU WBS FO TMBHT QS‘WFCBM MPONFEWPSFTG‘STUFUVS.FO OŽTUFÇS OÇSQPMJUJLSFETFOCMJ 3EJLKLUBHJLPER WFSTU‘SSF TÇGÇSWJKPOŽTUFO POLITIMEDKONTROL (JMMFMFKF4FKMLMVCIBS NFETJO WBOELBOU GSB ,‘CFOIBWO UJM CFTUZSFMTFT WFMTJHOFMTF IFO 3PTLJMEF 'KPSE PH TÇ CMJWFS WFOEUTJHUJMQPMJUJFUPHUJMCVEU EFS KP WJSLFMJH NFHFU WBOE BU EFU BU MÇOF PSEFOTNBHUFO FO IPMEF ‘KF NFE TJHFS )FOSJL BG LMVCCFOT HVNNJCÇEF NFE 1JIMGSB)JMMFS‘E1PMJUJUJMBWJ G‘SFS .FOJOHFO FS BU QPMJ TFO #‘EFUBLTUFO GPS JLLF BU UJFU EFSNFE GÇS NVMJHIFE GPS IBWF QBQJSFSOF J PSEFO PQHJ BU LPOUSPMMFSF PN G‘SFSF BG WFTUJMBUWŽSFLS TQFFECÇEFOVPHTÇFSJCFTJE EFMTF BG EFU PCMJHBUPSJTLF (JEMMEVRNETSAT TQFFECÇETCFWJT TPNCMFWJOE INDMODSž SYNDERE G‘SU J  TLSJWFS 'SFEF %FU LOJCFS HFWBMEJHU NFE VE SJLTCPSH "NUT "WJT EFO EBOOFMTF PH TJLLFSIFE CMBOEU TFQUFNCFS EFEBOTLFMZTUTFKMFSF LBONBO (VNNJCÇEFOIBWEFEBWŽ MŽTFQÇ)KFNNFWŽSOFUTIKFN SFUJBLUJPOJFOXFFLFOE IWPS NFTJEFXXXIKWEL G‘SFSF BG TQFFECÇEF CMFW *GPSCJOEFMTFNFEFUWJEFSF LPOUSPMMFSFU %FS CMFW EPH VEEBOOFMTFTLVSTVT GPS QPMJUJ LVOHJWFUNVOEUMJHFBEWBSTMFS GPML PN CPSE QÇ IKFNNF UJM EF G‘SFSF TPN JLLF IBWEF WŽSOTGBSU‘KFU v.BO‘j CMFW EF GPSO‘EOF QBQJSFS NFE TJH GBSU‘KFS LPOUSPMMFSFU QÇ FMMFS J PSEFO ,MVCCÇEFO CMJ T‘FO J M‘CFU BG FO QFSJPEF QÇ WFS G‘SU BG FU NFOJHU NFEMFN EBHF,VSTFUGBOEUTUFEQSJ BGTFKMLMVCCFO TPNFSCFNZO NŽSUJQPMJUJLSFETFOFPNLSJOH EJHFU BG 4‘GBSUTTUZSFMTFO UJM BU 'ZONFEFOLFMUFBGTUJLLFSFUJM VOEFSWJTF UJM TQFFECÇETDFSUJ BOESFEFMFBGMBOEFU

&SEVJUWJWMWFEL‘CBGCSVHU CÇE m LPOUBLU %BOCPBU TPN %FO PLUPCFS UPH 4‘GBSUT JLLFUPMFSFSFS BUNFEMFNNFS TUZSFMTFOEFUG‘STUFTLSJEUNPE OFPWFSUSŽEFSMPWHJWOJOHFO FOFMFLUSPOJTLLVOEH‘SFMTFBG TUZSFMTFOT SFHMFS %FU CFUZEFS 2ADIOMEDICALIKKE BU WJTTF GPSTLSJGUFS LVOEH‘ GRATISFORLYSTSEJLERE SFT BMFOF QÇ 4‘GBSUTTUZSFMTFOT %FUCFSFUUFS%BOTL4FKMVOJPOJ IKFNNFTJEF m XXXTPGBSUT TJUNFEMFNTCMBEOSGSBJÇS TUZSFMTFOELTX %FSTUÇSCMB BUIWJTNBOGÇS &MFLUSPOJTL LVOEH‘SFMTF FS CSVHGPSMŽHFBTTJTUBODFUJMT‘T FU MFE J EF EJHJUBMJTFSJOHTJOJ LBONBOLBMEF3BEJPNFEJDBM UJBUJWFS TPN 4UZSFMTFO IBS J QÇ 7)' PWFS -ZOHCZ 3BEJP WŽSLTBUTPNPQG‘MHOJOHQÇSF PH CMJWF TUJMMFU PN UJM &TCKFSH HFSJOHFOTIBOEMJOHTQMBOv%BO $FOUSBMTZHFIVT%FUFSFOIFMU NBSLTPN&VSPQBTG‘SFOEFT‘ HSBUJT UKFOFTUF GPS FSIWFSWT GBSUTOBUJPOj USBGJLLFO .FO FS EV GSJUJET )WJT EV WJM WJEF NFSF PN TFKMFS CMJWFS TBNUBMFO HPEU TBHFO LBOEVLPOUBLUFGVME OPL TUJMMFU HSBUJT PN .FO NŽHUJH 7JWJ +PIBOTFO QÇ UMG LPNNFSEFSTFOFSFFOGBLUVSB FMMFSWKP!ENBEL GPS MŽHFSÇEFU WJM EFO CMJWF TFOEU WJEFSF UJM GSJUJETTFKMFSFO #FTUJMMFS EV J TUFEFU FO TBN $ANBOATADVARERMOD UBMFUJMFHFOMŽHFFMMFSWBHUMŽ IKKE#% MRKEDEBkDE (FOOFNEFTFOFTUFUSFÇSIBS HFO TLBMEVCFUBMFBMNJOEFMJH 4‘TQPSUFOT #SBODIFGPSFOJOH PQLBMETHFCZSUJM-ZOCZ3BEJP %BOCPBU GMFSF HBOHF BEWBSFU 4‘GBSUTTUZSFMTFO FS PQNŽSL TJOFNFEMFNNFSNPEVMPWMJHU TPNQÇEFGFKMBHUJHFPQMZTOJO JNQPSUFSFEFCÇEFmBMUTÇVEFO HFS J GPSCJOEFMTF NFE 3BEJP $&NŽSLOJOH&OEOVFOHBOH NFEJDBM PHEFWJMCMJWFSFUUFUJ BEWBSFS %BOCPBU J TJO TFOF G‘STULPNNFOEF SFWJTJPO TUÇS TUFVEHJWFMTF v%BOCPBU/ZUj EFSJ4FKMFS#MBEFU NFEMFNNFSOF #SVHUF CÇEF GSB MBOE 3TRANDEDEPk EFS v'SJHJWFT QÇ NBSLFEFUj žDEDANSKž FGUFSKVOJ TLBMWŽSF v#ÇEFOJCSBOEPHTUSBOEFUQÇ $&NŽSLFEF TLSJWFS %BO FO ‘EF ‘u MZEFS TPN FU HPEU CPBU CMB .FE v'SJHJWFUj PQMŽH UJM FU FWFOUZS TLSJWFS NFOFT EFU UJETQVOLU IWPS 3JU[BVT #VSFBV J FO NFEEF CÇEFO QSŽTFOUFSFT QÇ &6T MFMTF EFO .FO EFU CMFW QÇ &6T NBSLFE NFE IFO M‘SEBH UJM NJOESF FWFOUZSMJH CJML QÇ GPSNJEMJOH FMMFS CSVH WJSLFMJHIFE GPS FU QBS TFKMFSF -PWHJWOJOH HŽMEFS GPS "--& EFS USBTLFEF SVOEU QÇ ‘FO GBSU‘KFSCFSFHOFUUJMTQPSUTPH )KFMNTZEGPS(SFOBBPHWFO GSJUJETGPSNÇM NFMMFN  PH UFEFQÇVOETŽUOJOH NFUFSTMŽOHEF %FSFT TFKMCÇE TUSBOEFEF "EWBSTMFOGBMEFSJHFO GPSEJ IWPSFGUFS TFKMFSOF HJL FGUFS FOTBHPNFUTU‘SSFQBSUJCSVH IKŽMQ QÇ ‘FO v.FO EFO FS UF CÇEF UJM 3VOHTUFE )BWO J VCFCPFU TÇ EF LPN UJM BU HÇ OV IBS GVOEFU TJO SFUT IFMF WFKFO SVOEUj TBHEF EFO MJHF BGH‘SFMTF NFE C‘EFS GPS WBHUIBWFOEF IPT QPMJUJFU J VMPWMJH NBSLFETG‘SJOH #ÇEF (SFOBBUJM3JU[BV OF EVLLFEF PQ GPSTLFMMJHF :EFSNFSF CS‘E TFKMCÇEFO J TUFEFSJ MBOEFU WJB FO LSFBUJW CSBOE %B EF UP TFKMFSF EPH QFSTPO J 4‘OEFSKZMMBOE TPN JLLFWBSJGBSF NFOCMPUTUSBO EPH HJL GSJ GPS TUSBG * EFO EFEF LVOOFEFSJLLFCMJWFUBMF GPSCJOEFMTF TLSJWFS %BOCPBU PN FO T‘SFEOJOHTBLUJPO &O v%V TPN GPSCSVHFS SJTJLFSFS QSJWBU NBOE J &CFMUPGU WJMMF 5SŽUBGIBWOFQFOHFUBHQÇDBNQJOHFSJF1FS1FEFSTFOIBSTFOEUSFEBL BUNJTUFBMU PHTŽMHFSFSIKFN M‘SEBHmNPECFUBMJOHmIFOUF UJPOFOEFUUFCJMMFEFBGFUPQTMBHPNIBWOFQFOHFJ.ÇSVQQÇ4BNT‘PHTLSJ GBMEFOUJMGŽOHTFMJJOEUJMÇSj EF VIFMEJHF TFKMFSF TPN EFS WFSv)WJTNBOFSUSŽUBGIBWOFQFOHF TÇLBONBOUBHFQÇDBNQJOHGFSJFj 

4URSEJLEREN

7XUVHMOHUHQLQGG
BGEFLPOUSPMMFSFEFCÃ&#x2021;EF CMFWUJMCÂ&#x2018;EFTBHFS%FGMFTUFBG CÂ&#x2018;EFSOFCMFWHJWFU GPSEJMZTU TFKMFSOF IBWEF GPS NFHFU GBSU QÃ&#x2021; CÃ&#x2021;EFO GPSEJ EF TMFU JLLF IBWF FU DFSUJGJLBU UJM TQFFECÃ&#x2021; EFO FMMFSGPSEJEFJLLFIBWEF SFEOJOHTWFTUFPNCPSE +FHGPSTUÃ&#x2021;STMFUJLLFFOCÃ&#x2021;E FKFS EFSIBSCSVHUGMFSFNJMMJP OFSLSPOFSQÃ&#x2021;FUTLJC NFOIBS TQBSFU SFEOJOHTWFTUFOF WÂ&#x17D;L %FUHJWFSJLLFOPHFONFOJOH TJHFS .PSUFO #SBOECPSH UJM XXXIKWEL)BOWBSGBSUÂ&#x2018;KT GÂ&#x2018;SFSQÃ&#x2021;v.BOÂ&#x2018;jPHFSJÂ&#x2018;WSJHU TFMWBOTBUIPTQPMJUJFU

"kDENEKSPLODEREDE &O TÂ&#x2018;OEBHTUVS FOEUF CSBU GPS GJSFQFSTPOFSJÃ&#x160;SOF EBEFSFT CÃ&#x2021;E QMVETFMJH FLTQMPEFSFEF J 4LPWTIPWFE )BWO OPSE GPS ,Â&#x2018;CFOIBWO TLSJWFS3JU[BV5P LWJOEFS CMFW GPSCSÂ&#x17D;OEU PH JOEMBHU QÃ&#x2021; TZHFIVTF NFOT EF UP NÂ&#x17D;OE PN CPSE TMBQ NFE MJEUTWJUTFUIÃ&#x2021;S %F GJSF IBWEF WÂ&#x17D;SFU JOEF J IBWOFOPHUBOLFPQGPSBUIB WF CSÂ&#x17D;OETUPG OPL UJM FO UVS UJM)WFO1Ã&#x2021;WFKVEBGIBWOFO FLTQMPEFSFEFCÃ&#x2021;EFOQMVETFMJH PH BMMF GJSF TQSBOH J WBOEFU *GÂ&#x2018;MHF QPMJUJFUT PQMZTOJOHFS WBS EF GJSF NFHFU DIPLFSFEF %FO FOF NBOE LVOOF JLLF TWÂ&#x2018;NNF ªSTBHFO UJM FLTQMP TJPOFOFSJLLFPQMZTU

4URSEJLADSPkSVENSK BESÂ&#x17E;GISAMMEHAVN (FOOFN Ã&#x2021;S IBS EFU TWFO TLFÂ&#x17D;HUFQBS $MBFTPH.BSHPU &LFMVOE CFTÂ&#x2018;HU EFSFT GBWP SJUIBWO 7FECÂ&#x17D;L J %BONBSL HBOHF PHEFUCMFWCFIÂ&#x2018; SJHUGFKSFU EBEFBOMÂ&#x2018;CIBWOFO J XFFLFOEFO TLSFW 'SFEF SJLTCPSH"NUT"WJTEFO #FTÂ&#x2018;HFOF FS LMBSU EPLVNFO UFSFEF HFOOFN EFSFT MPHCPH %FO WJTFS BU CFTÂ&#x2018;HFOF TBN NFOMBHUFSCMFWFUUJMEBHF PH PWFSOBUOJOHFS Â&#x2C6;HUF QBSSFU IBO PH IVO Ã&#x2021;S CPS WFE -BOETLSPOB * EFSFT NPUPSCÃ&#x2021;E UBHFS EF FO UJNF PHNJOVUUFSPNUVSFOPWFS 4VOEFU 5JEMJHFSF IBS EF IBGU GÂ&#x2018;STU 4LPWTIPWFE PH TFOFSF 3VOHTUFE TPN CBTF GPS EFSFT CFTÂ&#x2018;HJ%BONBSL.FOEBEF CFTÂ&#x2018;HUF 7FECÂ&#x17D;L GBMEU EF GPS

'UIDESTILALLENORSKEHAVNEOGANKERPLADSER 7FM FS TFKMTÂ&#x17D;TPOFO PWFSTUÃ&#x2021;FU GPS J Ã&#x2021;S NFO GPS NBOHF FS QMBOMÂ&#x17D;HOJOHFO BG OÂ&#x17D;TUF Ã&#x2021;ST UVSTFKMBETFS BMMFSFEF TUBSUFU )FS FS FU QBS UJQ PN IKÂ&#x17D;MQ UJM QMBOMÂ&#x17D;HOJOHFO %FU OPS TLF v#Ã&#x2021;UNBHBTJOFUj IBS VE HJWFUFUEJHFSUWÂ&#x17D;SLPWFSv/PS TLF HKFTUFIBWOFS j %FU PNGBUUFS IBWOF GSB )BMEFO UJM ,JSLFOFT PH TWFOTLFIBWOFGSB4USÂ&#x2018;NTUBE UJM .BSTUSBOE %FU JOEFIPM EFS GPUPT BG IBWOFOF PH FO NBTTF SFMFWBOUF PQMZTOJOHFS PN EFN TPN GY QSJTFS GPS HÂ&#x17D;TUFOEFCÃ&#x2021;EFPHNVMJHIFEFS

IBWOFO 5JM BWJTFO GPSUÂ&#x17D;MMFS QBSSFU BUEFBMUJEIBSUSJWFEFT HPEU QÃ&#x2021; EFO EBOTLF TJEF BG 4VOEFU 7FE 7FECÂ&#x17D;L TÂ&#x17D;UUFS EF CMB QSJT QÃ&#x2021; EFO EFKMJHF CBEFTUSBOE TNVL OBUVS PH EFU BUEFFSUÂ&#x17D;UQÃ&#x2021;FONBTTF TQÂ&#x17D;OEFOEFTFWÂ&#x17D;SEJHIFEFS %FSFTNPUPSCÃ&#x2021;EFSFO NFUFS MBOH 8JOHB .BSJO GSB  PH Â&#x17D;HUFQBSSFU IBS IBGU EFOGSBOÂ&#x17D;TUFOOZ

GPS BU IBOEMF #PHFO IBS FU TVQQMFNFOUv/PSTLFVUIBW OFSjPWFSOBUVSIBWOFGSB 4QPOWJLB J Â&#x2039;TUGPME UJM 'JOO LSPLFO J 5SPNT )FS GJOEFS NBO IBWOFOFT QPTJUJPOFS PH TLJUTFS NFE QSBLUJTLF PQMZT OJOHFS %V GJOEFS PQMZTOJO HFSOF PN BMMF EJTTF IBWOFOF GSJUUJMHÂ&#x17D;OHFMJHUQÃ&#x2021;XXXHKF TUFIBWOFSOP NFO EV LBO PHTÃ&#x2021;LÂ&#x2018;CFFOQBQJSVEHBWFBG CÂ&#x2018;HFSOFWJBIKFNNFTJEFOGPS UJMTBNNFOOLS )WJTEVJLLFIBSOPLJEFN FSEFSPHTÃ&#x2021;FOOZVEHBWFBG v)BWOFHVJEFOjTPNVEHJWFT

BGv4FJMNBHBTOJFUj%FOGJO EFT J UP CJOE m )BWOFHVJ EFO PH  TPN CFTLSJWFS UJM TBNNFO vHKFTUF PH VUIBWOFSj m GSB ,PTUFS UJM -JOEFTOFT%FSFSCMBMVGU GPUPTBGIWFSFOLFMUIBWOPH NBTTFS BG UJQT BG JOUFSFTTF GPS FO UVSTFKMFS 0HTÃ&#x2021; EFOOF HVJEFLBOEVTFQÃ&#x2021;JOUFSOFU UFU XXXIBWOFHVJEFOOP NFECBTJTPQMZTOJOHFS7JMEV WJEFNFSFTLBMEVCFUBMFGPS BUGÃ&#x2021;MPWUJMBUMPHHFEJHJOE %VLBOEPHPHTÃ&#x2021;LÂ&#x2018;CFQBQJS VEHBWFO BG HVJEFO GPS OLSQMVTGSBHU

/VERLEVEDEPkRkFUGLE

TJHUFU GPS TQSJUTFKMBET TLSJWFS 'SFEFSJLTCPSH"NUT"WJTE PLUPCFS ,MPLLFO EFO BGUFOGJLQPMJUJFUFOBONFMEFM TFPN BUEFSMÃ&#x2021;FOHSVOETUÂ&#x2018;EU NPUPSTFKMFS NFE LOÂ&#x17D;LLFU NBTU DB FO IBMW TÂ&#x2018;NJM OPSE GPS ,SPOQSJOT 'SFEFSJLT #SP J 'SFEFSJLTTVOE .FE BTTJ TUBODF GSB 'BMDL LPN QPMJUJFU PNCPSEJTFKMCÃ&#x2021;EFOPHGBOEU EFO CFSVTFEF NBOE 7FE FO TFOFSFSFLPOTUSVLUJPOBGIBOT TFKMBETGBOEUQPMJUJFUVEBG BU NBOEFO GÂ&#x2018;STU IBWEF UPSQF EFSFU 4ZELBKFO LSBGUJHU J 'SF EFSJLTTVOE JOEFO IBO TBUUF LVSTFO OPSEQÃ&#x2021; NPE CSPFO "UEFOJLLFWBSÃ&#x2021;CFOQÃ&#x2021;EFUUF UJETQVOLU UPH CFSVTFSFO TJH JLLF BG )BO TFKMFEF VOEFS CSPFO PH LOÂ&#x17D;LLFEF EFSWFE NBTUFO  VEFO BU CSPWBHUFO PQEBHFEFEFU

5SFNFYJDBOTLFGJTLFSFFSTJL LFSU J IBWO FGUFS HFOOFN OJ NÃ&#x2021;OFEFS BU IBWF ESFWFU PN LSJOH QÃ&#x2021; IBWFU J FO MJMMF CÃ&#x2021;E TLSFW &LTUSB #MBEF NFE 3FV UFSTTPNLJMEF )BKGJTLFSOF GPSMPE EFSFT IKFN QÃ&#x2021; .FYJDPT LZTU J OP WFNCFS PH EFSFT LVO PUUF NFUFS MBOHF CÃ&#x2021;E CMFW CMÂ&#x17D;TU TÂ&#x2018;NJMVEBGLVST%FSFT GBNJMJFS IBWEF PQHJWFU IÃ&#x2021;CFU PNBUTFNÂ&#x17D;OEFOFJHFO NFO 3Â&#x17E;FARTSSTYRELSEN EFPWFSMFWFEFQÃ&#x2021;VUSPMJHWJT ADVAREROMBRANDFARE 7JTQJTUFSÃ&#x2021;GJTLPHTÂ&#x2018;GVHMF IMOTORBkDE 4UZSFMTFOIBSNPEUBHFUFOBE TPN MBOEFEF QÃ&#x2021; CÃ&#x2021;EFO GPS WBSTFM GSB 4UPSCSJUBOOJFO PN LMBSFEF FO BG EF USF NÂ&#x17D;OE J SJTJLP GPS CSBOE PN CPSE J CÃ&#x2021;EFOm+FTVT7JEBOBFO NPUPSCÃ&#x2021;EFBGNÂ&#x17D;SLFU4FBMJOF %FUESFKFSTJHPNNPEFMMFSOF &ULDSEJLERPkGRUND $ ' ' ' ' )FMJLPQUFSFPHCÃ&#x2021;EFHFOOFN ' ' 4 4 4 4 TÂ&#x2018;HUF Â&#x2039;SFTVOE QÃ&#x2021; LSZET PH 4 4 4 4 PH 5 UWÂ&#x17D;ST J HÃ&#x2021;S GPS BU MFEF FGUFS 5 5 5 5 #Ã&#x2021;EFOF FO TWFOTL TFKMFS IWJT GBNJMJF FS CZHHFU J 4UPSCSJUBOOJFO J IBWEFNFMEUIBNTBWOFU.FO QFSJPEFO TJETUQÃ&#x2021;EBHFOLVOOFFGUFSTÂ&#x2018;H 1Ã&#x2021;HSVOEBGGFKMNPOUFSJOHBG OJOHFO BGCMÂ&#x17D;TFT EB EFO FO TJLSJOHTLBTTF LBO EFS TLF Ã&#x2021;SJHFHBWMZEGSBTJH)BOTCÃ&#x2021;E PWFSPQIFEOJOH BG EF FLUSJTLF HJL QÃ&#x2021; HSVOE VE GPS -PNNB JOTUBMMBUJPOFS OÃ&#x2021;S CPWQSPQFM OPSEGPS.BMNÂ&#x2018; PHIFSTUPE MFO BOWFOEFT %FU BOCFGBMFT QPMJUJFU LMBS GPS BU UBHF FO FKFSF BG CÃ&#x2021;EFOF BU LPOUBLUF BMLPIPMUFTU %FO WJTUF TJH BU GPSIBOEMFSFOPHGÃ&#x2021;EFFMFLUSJ WÂ&#x17D;SFQPTJUJW TLSFW3JU[BVEFO TLF TBNMJOHFS FGUFSTFU /Â&#x17D;S NFSF PQMZTOJOHFS IPT &MMFO 0ETCKFSH QÃ&#x2021; UMG  &ULDSEJLERPk FMMFSFNBJMFTP!ENBEL KATASTROFEKURS %FS FS JOHFO PNUBMF BG BE &O Ã&#x2021;SJH TFKMFS GSB 0WFS WBSTMFO QÃ&#x2021; 4FBMJOFT IKFNNF %SÃ&#x2021;CZ 4USBOE J *TFGKPSEFO TJEF *GÂ&#x2018;MHF EFO FS EFS IFMMFS CMFWTÂ&#x2018;OEBHBGUFOBOIPMEUBG JOHFOGPSIBOEMFSJ%BONBSL QPMJUJFU J 'SFEFSJLTTVOE PH

3PRITSEJLERISÂ&#x17E;RETTEN * 5VSTFKMFSFO OS LVOOF WJ CFSFUUF PN FO Ã&#x2021;SJH TLJCT GÂ&#x2018;SFS GSB .JEEFMGBSU TPN CMFW GSJGVOEFU GPS TQSJUTFK MBET QÃ&#x2021; USPET BG FO QSPNJMMF QÃ&#x2021;  %FO GBOEU TUFE QÃ&#x2021; ,PMEJOH 'KPSE KVMJ J GKPS FGUFS TLJQQFSFO IBWEF WÂ&#x17D;SFU QÃ&#x2021;ESVLJGMFSFEBHF)BOWBS BOTWBSMJH QÃ&#x2021; FO TFKMBET NFE QBTTBHFSFSPNCPSE4LJQ QFSFOWBSTÃ&#x2021;GVME BUFUCFTÂ&#x17D;U OJOHTNFEMFN JLLF LVOOF LPNNVOJLFSF NFE IBN PH VOEFSWFKT UJM QPMJUJTUBUJPOFO GBMEUIBOJTÂ&#x2018;WOJQPMJUJCJMFO .R.OVEMBER 

7XUVHMOHUHQLQGG
EFIBWOFPNEFSFTIPMEOJOHFS PH NFOJOHFS PN GPSVSFOJOH CFLŽNQFMTFPH#MÇ'MBHHFOF SFMU 6OEFST‘HFMTFO FS FO EFM BG QSPKFLUFU #BMUJD 4FB#SFF[F FUTBNBSCFKEFUJMGPSFCZHHFM TF BG GPSVSFOJOH CMBOEU MBOEF PNLSJOH‹TUFST‘FO %FMUBHFSOF J VOEFST‘HFMTFO IBWEFUJMLOZUOJOHUJMTFKMLMVC CFS J %BONBSL IWPSWFE EFS FSTBOETZOMJHIFEGPS BUEFIBS NFSFGPLVTQÇNJMK‘FUFOEFO OPSNBMHFOOFNTOJUTTFKMFSFMMFS CSVHFS BG IBWFU 4WBSQSPDFO UFOWBS IWJMLFUPQHJWFTUJM BUWŽSFFUBDDFQUBCFMUOJWFBV 1ÇUSPETBGPWFOTUÇFOEFHJWFS VOEFST‘HFMTFO FU CJMMFEF BG IPMEOJOHFO UJM EF VOEFST‘HUF FNOFS CMBOEU FO HSVQQF EFS CFOZUUFSPHJOUFSFTTFSFSTJHGPS IBWFUPHLZTUFO

IÇOEIŽWFMTF BG MPWHJWOJOH PWFSWÇHOJOH LSBWUJMLPOTUSVL UJPO NFE EPCCFMUTLSPH ‘LP v&OHPEOBUVSPQMFWFMTFjm )WJT*TPNT‘TQSUTGPMLJKFSFT OPNJTLFTBOLUJPOFS C‘EFS PH TÇEBOMZEFSUFNBFUGPSOŽTUF LMVCFMMFSGPSFOJOHLBOCZEF ‘HFUJOUFSOBUJPOBMUTBNBSCFKEF BOT‘HOJOHPNQFOHFGSBUJQT QÇ EFU LBO * T‘HF PN UJM FS O‘EWFOEJHU J SFEVDFSJOHFO NJEMFSOF TPN BENJOJTUSF TLVEGSBUJQTNJEMFSOF%FSFS BGPMJFGPSVSFOJOHFO SFT BG 'SJMVGUTSÇEFU 5FNBFU BOT‘HOJOHTGSJTUUSFHBOHFPN r #VOENBMJOH TQJMEFWBOE PH HÇSVEQÇ BUIBSEV*FOHPE ÇSFU  PH %V PMJFTQJME GSB MZTUCÇEF WVSEF JEF TPNLBOHJWFEJHPHBO LBOIFOUFFUBOT‘HOJOHTTLF SFTTPNNJOESFNJMK‘NŽTTJHF ESFPQMFWFMTFSJEFGSJ /BUVS NBQÇXXXGSJMVGUTSBBEFUEL QSPCMFNFS * MZTUCÇEFIBWOF PQMFWFMTFS FS KP PHTÇ PQMF VOEFS5JQT-PUUP FMMFS SJOHF GKFSOFT CVOENBMJOH J NJOESF WFMTFSQÇGKPSEFOFPHIBWFU FGUFSEFUQÇUMG HSBE NFE TU‘WTVHFS UPJMFU TQJMEFWBOE BGMFWFSFT J MJMMF VETUSŽLOJOH PH PMJFTQJME CMJ WFSJI‘KHSBEVOEHÇFU 7FTUSF -BOETSFU J ,PMEJOH IBSCFTMVUUFU BUTBHFOTLBMTFO .YVERDENSREKORDFOR r *VOEFST‘HFMTFOWVSEFSFT BU EFT SFUVS UJM 3FUUFO J ,PMEJOH SEJLBkDEOVER!TLANTEN EFS FS NFSF GPLVT QÇ NJMK‘ NFE CFTLFE PN BU EFO TLBM %FOMFHFOEBSJTLFTLJQQFS#SV CFTLZUUFMTFJEBHFOEGPSÇS CFIBOEMFT TPN FO T‘SFUTTBH OP 1FZSPO PH IBOT NBOE TJEFOCMBOEUMZTUTFKMFSF %FUCFUZEFS BUCZSFUTEPNNF TUPSF CFTŽUOJOH IBS TBU OZ r %FS WVSEFSFT BU #MÇ 'MBH SFO TLBM IBWF UP TBHLZOEJHF SFLPSEPWFS"UMBOUFOGSB/FX IBSCFUZEOJOHGPSWBMHBGMZTU NFETPNMŽHEPNNFSF'SB :PSL UJM &OHMBOE NFE EFSFT CÇEFIBWO PH #MÇ 'MBH MZTUCÇ KVMJJÇSIBS'PMLFUJOHFUWFEUB NFUFSMBOHFNBYJLBUBNB EFIBWOF HFOFSFMU IBS FO I‘K HFUGBTUFQSPNJMMFHSŽOTFS SBO v0SBOHF **j %B CÇEFO )PWFELPOLMVTJPOFS NJMK‘QSPGJMPHTUBOEBSE HJLPWFSNÇMMJOJFOEFOKVMJ r 4QJMEFWBOE LFNJLBMJFEFQP r (FOFSFMU WVSEFSFT BU PSE IBWEF EFO UJMCBHFMBHU EFO UFS CVOENBMJOH VEMFEOJOHGSB OJOHFO NFE #MÇ 'MBHT NJMK‘ 4YSKPROMILLEGRNSE T‘NJMMBOHFEJTUBODFQÇ MBOECSVHPHPWFSGJTLOJOHWVS NŽSLOJOHIBSFOFGGFLUJNJM OGSkGLDENDEFOR EH  UN  N PH T EFSFTIPWFETBHFMJHUBUVEH‘SF K‘CFTLZUUFMTFO ANKERLIGGERE 4LSJWFS5ÇHFIPSOFUJ "MMF FS GPSNFOUMJH LMBS PWFS %FUWBSOJUJNFSIVSUJHFSFFOE NPEFSBUNJMK‘QÇWJSLOJOHFSBG OSGPSPLUPCFS BU EFS GSB KVMJ J ÇS FS QSPNJM 4UFWF 'PTTFUT SFLPSE J v1MBZ IBWPHLZTUNJMK‘FU MFHSŽOTFS WFE TFKMBET J %BO 4UBUJPOj GSB (FOOFN r 0MJFGPSVSFOJOHWVS NBSL5ZTLMBOEIBSMŽOHFIBGU TOJUTGBSUFO GPS v0SBOHF **j EFSFTBU FOQSPNJMMFHSŽOTFQÇOVM0H WBS LO .FO BMMFSFEF EFU LPNNF QBTQÇGPSNPETBU%BONBSL G‘STUF E‘HO BG TFKMBETFO TBUUF IPWFETB HŽMEFS QSPNJMMFHSŽOTFO PHTÇ EFOZWFSEFOTSFLPSE JEFUEF HFMJHUGSB &ORDEMEDLEMMER GPSCÇEF EFSMJHHFSGPSBOLFS TFKMFEFT‘NJMQÇUJNFS UBOL DERENDNUIKKEHARFkET #FHSVOEFMTFOFS BUIWJTWFK FUNÇM PHFOHFOOFNTOJUTGBSU TLJCF SFU H‘S BU CÇEFO NÇ GPSMBEF QÇLOPC FOUFO OVERFLYTTETDERESKASKOFORSIKRING TJO BOLFSQMBET TÇ TLBM EFS QÇ WŽSF ŽESV TLJQQFS PH CF 5NDERSžGELSE$ANSKE HSVOE TILMATCH PRISHOSVORESNYEFORSIK NŽSL vPHj NBOETLBC UJM BU SEJLEREOG"Lk&LAG BG RINGSPARTNER 4REKRONER ERSIDSTE TFKMFCÇEFOJTJLLFSIFE)VTL #MÇ'MBHJ%BONBSLIBSMBWFU VMZL J ‘WSJHU PHTÇ BU CSVHF BOLFS FO NJOESF QBOFMVOEFST‘HFM LFS FRISTFOROVERFLYTNINGDEN LVHMFJ5ZTLMBOE FMMFSTWBOLFS TF TLSJWFSv5ÇHFIPSOFUjNFE FMMFS DECEMBER EFS C‘EF )PMMBOE IBS MJH MFNTCMBE GPS /ZCPSH 4FKMGPS GPSTŽU OFOEFSFHMFS TLSJWFSv(‘TFOj FOJOH OJOHUBOL m NFEMFNTCMBE GPS FO SŽLLF 6OEFST‘HFMTFO GBOEU TUFE OJOH%FU TFKMLMVCCFS J -JNGKPSETPNSÇ CMBOEU GPML NFE FMMFS VEFO WVSEFSFTIFSBG EFU UJMLOZUOJOHUJM#MÇ'MBHMZTUCÇ BUCFESF

!NSžGNINGOMTIPSMIDLER

(53+

                

4URSEJLEREN

7XUVHMOHUHQLQGG
6ELKOMMENOMBORD IWWWTURSEJLERENDK %FTERENLANGOGTILTIDERVANSKELIGFžDSEL ERDERNUKOMMET ETFLOTOGFUNKTIONSDYGTIGTBARNUDAFBESVRET$ETHEDDER WWWTURSEJLEREN $4´SAKTIVEELEKTRONISKEMEDLEMSBLAD 4BNNFO NFE QBQJSCMBEFU v5VSTFKMFSFOj FS IKFNNFTJEFO %5TBOTJHUVEBEUJM PHEFOFS TBNUJEJH FO EJSFLUF PH IVSUJH GPSCJOEFMTFTMJOJF UJM NFEMFN NFSOF 7PSFT TFOFTUF PQH‘ SFMTF WJTFS BU QDU BG EFN OV IBS BEHBOH UJM JOUFSOFUUFU PH EFOOF BOEFM WPLTFS TU‘U %FSGPS FS IKFNNFTJEFO GSFN UJEFOT LPNNVOJLBUJPOTGPSN .FEMFNTCMBEFU v5VSTFKMFSFOj WJM EPH GPSTŽUUF TPN IJEUJM J GPSNFOUMJH NBOHF ÇS %FU LBO KPVEUSZLLFUJOH TPNEFOFMFL USPOJTLFLPMMFHBJLLFLBO0H TÇLBOQBQJSFUHFOCSVHFT 1Ç IKFNNFTJEFO FS EFS FS OV GMFSF BLUJWF OZIFEFS TPN EVLBOOZEFHPEUBG%FNLBO EVTFPNUBMUJEFUG‘MHFOEF

.YHEDER %V LBO GY HÇ JOE PH TF IWJT EFSTLFSOPHFU EFSIBSCFUZE OJOH GPS WPSFT NFEMFNNFS VOEFSLOBQQFOv/ZIFEFSjQÇ ÇCOJOHTTJEFO %V LBO OV PH TÇ MŽTF SFGFSBUFS GSB CFTUZ SFMTFT PH VEWBMHTN‘EFS FMMFS HFOFSBMGPSTBNMJOHFS TÇEVM‘ CFOEF LBO G‘MHF NFE J IWBE EJOF GPMLFWBMHUF SFQSŽTFOUBO UFSH‘SGPSEJH

JOEPHGÇJOTQJSBUJPOGSBBOESF UVSTFKMFSFT FSGBSJOHFS 7J FS J HBOH NFE BU PQCZHHF FO UVS CBOLNFECFSFUOJOHFSPNUVS TFKMBETFS J %BONBSL /PSEFO PH SFTUFO BG &VSPQB %FS FS BMMFSFEFMBHUCFSFUOJOHFSVE QÇTJEFO PHBOUBMMFU‘HFTIFMF UJEFO %FOOF UVSCBOL NPE UBHFS OFNMJH PHTÇ HFSOF EJO CFSFUOJOH GSB ÇSFUT UVSTFKMBET (Ç CBSF JOE PH TF IWPSEBO EFUGVOHFSFS

BG LMVCCFSOF IBS PHTÇ IKFNNFTJEFS TPNEVLBOLMJLLF EJHWJEFSFUJM

4URSEJLER SHOPPEN   

)FSWJMEV M‘CFOEFGJOEF GPSEFMBHUJHF UJMCVEGPS%5T NFEMFNNFS PNCMBVETUZS UJMCÇEFO

3žKRAMMARKEDET %FHSBUJTvL‘C TBMHPHCZUUFj BOOPODFS GSB NFEMFNNFSOF TPN WJ CSJOHFS J 5VSTFKMFSFO FSOVPHTÇMBHUVEQÇIKFNNF TJEFO.FOIWPSNFEMFNTCMB EFU LVO CMJWFS BKPVSG‘SU IWFS NÇOFE CMJWFSIKFNNFTJEFO PQEBUFSFU GPSUM‘CFOEF 4Ç FS EFS TU‘SSF DIBODFS GPS BU EJO BOOPODF CMJWFS TFU PH BU EFO IVSUJHFSFH‘SOZUUF(ÇJOEQÇ LOBQQFO u4‘LSBNNBSLFEFUu PHGÇZEFSMJHFSFPQMZTOJOHFS

$4 KLUBBER

%5FSFOQBSBQMZPSHBOJTBUJPO GPST‘TQPSUTLMVCCFS PHWJIBS OVNFEMFNTLMVCCFS%FFS PSEOFU BMGBCFUJTL PH HFOOFN EFOOF LOBQ LBO EV LPNNF JLPOUBLUNFEEFOBOTWBSMJHF 4URBERETNINGER 6OEFSEFOOFLOBQLBOEVHÇ GPSEFFOLFMUFLMVCCFS&OEFM

-EDLEMS SERVICE

+ONTAKTER

%FOTFSWJDF%5UJMCZEFSNFE MFNNFSOF VEWJEFT LPOTUBOU )FS LBO EV HÇ JOE PH TF IWJMLFUJMCVEQÇTFSWJDF WJLBO UJMCZEFOFUPQOV

(FOOFNIKFNNFTJEFOLBOEV PHTÇ LPNNF J LPOUBLU NFE %5T TFLSFUBSJBU CFTUZSFMTFT NFEMFNNFSOFPH5VSTFKMFSFOT SFEBLUJPO

+URSUSAKTIVITETER

%FS FS NBOHF GMFSF HPEFS QÇ EFOOZG‘EUFIKFNNFTJEF.FO HÇ TFMW JOE PH UKFL QÇ XXX UVSTFKMFSFOEL&OBLUJWIKFN NFTJEFEFSFSVOEFSLPOTUBOU VEWJLMJOH GPS BU UJMHPEFTF NFEMFNNFSOFT JOUFSFTTFS PH LPNNVOJLBUJPOTCFIPW %FS GPS IBS EV GPSTMBH UJM GPS &ORSIKRING )FS WJM EV M‘CFOEF CMJWF PSJ CFESJOHFS FMMFS VEWJEFMTFS BG FOUFSFU PN IWBE EFS TLFS QÇ TJEFO TFOE FO FNBJM UJM GPSTJLSJOHTPNSÇEFU PH IFS SFEBLUJPOFO!UVSTFKMFSFOEL LBOEVLPNNFJEJSFLUFLPO UBLUNFE%5TSFQSŽTFOUBOUFS 7FMLPNNFOPNCPSEJXXX UVSTFKMFSFOEL SFE

JGPSTJLSJOHTPSEOJOHFO

%5BSSBOHFSFSGPSTLFMMJHFLVS TFSGPSNFEMFNNFSOF%FNLBO EVGJOEFOŽSNFSFPQMZTOJOHFS PN VOEFS EFOOF LOBQ %FU LBO GY WŽSF 43$LVSTFS FMMFS TFKMFSLVSTVTGPSTLJQQFSLPOFS

         

     .R.OVEMBER

7XUVHMOHUHQLQGG


-EDLEMS SERVICE

5ӅSҕȪKMȪSҙIΝҁȪ͸

CMPUPQMZTFS BUNBOFSNFEMFN BG4‘"TTJTUBODFJ%BONBSL  %FS FS GMFSF PQMZTOJOHFS BU IFOUFPN4‘"TTJTUBODFQÇUED 7Ÿ%WWMWXERGI /ÇS EV UJMNFMEFS EJH 4‘"T ELMZOHCZSBEJP %V LBO PHTÇ TJTUBODF CFUBMFS EV OPSNBM GÇPQMZTOJOHFSQÇUMG QSJTFO  LS GSBUSVLLFU FMMFSMZOHCZSBEJP!UEDEL NFEMFNTSBCBUUFO QÇ * BMU  LS "CPOOFNFOUFU QÇ 4‘"TTJTUBODF HŽMEFS ÊU ÇS GSFNGSBJLSBGUUSŽEFMTFTEBUPFO PH GPSOZT BVUPNBUJTL "CPO 8VEGO+YEVH OFNFOUFU LBO PQTJHFT NFE FO JMRHIVFoHIR NÇOFETWBSTFM )WFSU ÇS TUKŽMFT EFS DB .PUUPFU GPS 4‘"TTJTUBODF GSJUJETCÇEF IFS J MBOEFU )WJT FS v4FSWJDF QÇ IBWFU USZHIFE EV WJM GPSIJOESF BU EJO CÇE PN CPSEj PH EFOOF UKFOFTUF CMJWFS UBM QÇ EFOOF LFEFMJHF LBO CFETU TBNNFOMJHOFT NFE TUBUJTUJL C‘S EV JOWFTUFSF J FU 'BMDLBCPOOFNFOU UJM T‘T FO TŽSMJH UZWFSJTJLSJOH TQP 4‘"TTJTUBODF FS FO QBLLFM‘T SJOHTNPEVMFU v5SBDL(VBSEj /ÇS EFU BLUJWFSFT LBO CÇEFO OJOH TPNCMBJOEFIPMEFS ,PPSEJOFSJOH BG TMŽCFBTTJ TQPSFT PH G‘MHFT %FU LBO EV TUBODF NFMEFPSEOJOHPNTFKM MŽTFNFSFPNQÇXXXHVBSE QMBOFS FGUFSMZTOJOH BG TUKÇMOF TZTUFNTEL (FOOFN %5 GÇS NFEMFN CÇEF QSBLUJTLF PQMZTOJOHFS PN IBWOF PH CVUJLLFS TBNU NFSOF  SBCBU QÇ TQP WFKSUKFOFTUFGSB%.*GPSMPLBM SJOHTNPEVMFU %FU LPTUFS J VETBMHLSPHEVTQBSFS PNSÇEFU EVFSJ %V LBO KP JLLF SFHOF NFE BMUTÇ LS %FSVEPWFS TLBM BU EFS FS EŽLOJOH QÇ NPCJM EV CFUBMF LS ÇSMJHU J UFMFGPOOFUUFU PWFSBMU UJM T‘T BCPOOFNFOUJOLMVTJWNPNT 3JOHQÇUMGFMMFS EFSGPS GÇS EV PHTÇ NJOVU UFST GSJ UBMFUJE WJB 7)' UJM FNBJM UJM JOGP!HVBSETZTUFNT %BONBSL PWFS BMMF TLBOEJOB PHGÇZEFSMJHFSFPQMZTOJOHFS WJTLF LZTUSBEJPTUBUJPOFS .FE %4$ GÇS EV QDU SBCBU QÇ 7EPKEJWŸOSVX TFMWWBMHUFTBNUBMFS 4FKMTŽTPOFOFSTMVU PHWJLBO 4‘"TTJTUBODF FS JLLF LVO OPUFSF PT FU QŽOU TBMH BG GPSIKŽMQJ%BONBSL-ZOHCZ T‘LPSUUJMNFEMFNNFSOF&SGB 3BEJP IBS OFNMJH JOEHÇFU FO SJOHFSOFGSBEFTFOFTUFÇSIBS HFOTJEJHIFETBGUBMF NFE OPSTL HJWFU PT BOMFEOJOH UJM BU H‘SF PH TWFOTL LZTUSBEJP TÇ NBO PQNŽSLTPNQÇ BUEFUWJMWŽS GÇS TBNNF TFSWJDF J BMMF USF FOSJHUJHHPEUJOHBUCFTUJMMFEF TLBOEJOBWJTLFMBOEF OÇSNBO BLUVFMMFLPSUIKFNJFULPSSFLU

'EQTMRKTEW )WJTEVWJMDBNQFSFQÇMBOE KPSEFO LBO %5 VETUFEF FU DBNQJOHQBT UJM EJH 7J IBS CSVH GPS G‘MHFOEF PQMZTOJO HFS*OEFIBWFSTGPSOBWO FGUFS OBWO BESFTTF QPTUOVNNFS TBNU G‘ETFMTEBUP PH TUFE QBTOVNNFS PH OBUJPOBMJUFU TBNU VETUFEFMTFTEBUP &OEF MJH IBS WJ CSVH GPS EJU NFE MFNTOVNNFS J %5 %V LBO *,,& BOWFOEF EFU OVNNFS EFS FS USZLU WFE EJO BESFTTF QÇ CMBEFU %V TLBM PHTÇ BOHJWF PN EV TLBM UJM 4WF SJHF )WJT EV TLBM EFU TLBM EFSMBWFTFUUJMMŽHTQBT$BN QJOHQBTTFU LPTUFS LS PH UJMMŽHTQBTTFULS )FOWFOEFMTF%BONBSLT 5VSTFKMFSGPSFOJOH 0EFOTFWFK " 'BBCPSH

BOUBMUZQFS JOEFOTŽTPOFOSJH UJHUHÇSJHBOHJÇS,PS UFOF FS TUBEJHWŽL GSB v/BV UJTDIF 7FSÕGGFOUMJDIVOHFOj /7 ,POUBLU NFEMFN BG IPWFE CFTUZSFMTFO .PHFOT )BOTFO PHGÇFOOŽSNFSFPSJFOUFSJOH QÇ UMG  FMMFS QÇ NPHFOT!UVSTFKMFSFOEL)VTL BUPQMZTFNFEMFNTOVNNFS

CFTMBH UJM CFIPMEFS QDMJQT OZMPOCJOEFSF CFTLZUUFMTF UJM EFUFLUPS PH LPNQMFU NPOUF SJOHTWFKMFEOJOH .FE NPNT PHGPSTFOEFMTFLPTUFSEFU%5 NFEMFNNFSOFLS /ŽSNFSF PQMZTOJOHFS QÇ XXXGJSFUSBDFEL QPGB!GJSF USBDFELFMMFSUMG

2]XXMPFYHTo FVERHWPYORMRK 'JSFUSBDF FU FGGFLUJWU PH HPEU BVUPNBUJTL CSBOETMVLOJOHT VETUZS UJM CÇEF FS CMFWFU FOEOVCFESF%FUFSOVVETUZ SFUNFEFOOZUTMVLOJOHTNJE EFM UJM BGM‘TOJOH GPS EFU GPS CVEUF)BMPO%FUOZFNJEEFM IFEEFS/PWFD PHEFUFS VEWJLMFUBG.J64" PHEFU BOWFOEFT QÇ TBNNF NÇEF J 'JSFUSBDFTPNGY$0PH"#$ QVMWFS %FU IBS JOHFO ‘EF MŽHHFOEF FGGFLU QÇ IWFSLFO FMFLUSPOJL TPNTUBSUFSPHHF OFSBUPS4UPGGFUFGUFSMBEFSIFM MFS JOHFO GPSN GPS SFTUQSP EVLU GPSEJWŽTLFOHÇSPWFSUJM HBTGPSN PH GPSEBNQFS VEFO BUFGUFSMBEFOPHFU %FS FS TQFDJFMMF UJMCVE UJM NFEMFNNFSBG%BONBSLT5VS TFKMFSGPSFOJOH 'JSFUSBDF BVUP NBUJTL CSBOETMVLOJOHTBOMŽH NFELH"#$ EFSEŽLLFSPQ UJM UP LVCJLNFUFS SVN LPTUFS OV LS %FU FGUFSMBEFS OPSNBMUFUTZOEJHUHSJTFSJFGUFS BUIBWFTMVLLFUFOCSBOE%FS GPS WŽMHFS EF GMFTUF LVOEFS EFU TBNNF TZTUFN NFO NFE UPLJMP/07&$JTUFEFU GPS "#$ %FU FS MJEU EZSFSF NFEEFUFSFOLPNQMFUQBLLF NFE NFUFS EFUFLUPSTMBOHF 

4FKMLMVC TVDDFTTFO GSB J GKPS PH BGIPMEFS LVSTVT UJM 43$ DFSUJGJLBU%FUGJOEFSTUFEPWFS TFLTPOTEBHTBGUFOFSNFETUBSU EFO KBOVBS "MMF VBOTFU NFEMFNTLBC LBOEFMUBHF%FS FSGMFSFPQMZTOJOHFSQÇXXX UVSTFKMFSFOELVOEFSLOBQQFO v,VSTVTBLUJWJUFUFSj ‹OTLFS EV BU EFMUBHF J LVSTFU FMMFS OŽSNFSFPQMZTOJOHFSPNEFU /YVWIVXMP LBOEVIFOWFOEFEJHUJM 76'GIVXMJMOEX )PMCŽL 5VSTFKMFSLMVC HFOUB &SJL1FUFSTFO UMG HFS TBNNFO NFE )PMCŽL FNBJMUSFT!BMMFSVQOFUEL

:IPOPžHXQIH XYVWINPIVPSKS )WJT EV FS HMBE GPS %5 C‘S EV PHTÇ SFLMBNFSF GPS WPSFT GPSFOJOH %FU LBO EV PH EJO CFTŽUOJOH H‘SF WFE BU L‘CF LBTLFUUFS DBQT PHQPMPUS‘KFS NFE %5{T MPHP 1PMPUS‘KFSOF LPTUFS  LBTLFUUFSOF GÇT GPSPHTUBOEFSWJNQMFSGPS LS %FS WJM CMJWF FU TŽSMJHU NFTTFUJMCVE GPS IFMF TŽUUFU J FO CŽSFQPTF NFE %5 LMJTUFS NŽSLF %FTVEFO LBO L‘CFT CSP EFSFEF %5MPHPFS UJM LBTLFU UFS KBLLFS FMMFS CMVTFS GPS LS QS TUL "MMF QSJTFS FS NFE NPNTNFOVEFOGPSTFOEFMTF /ŽSNFSF PQMZTOJOHFS IPT TFLSFUBSJBUFU QÇ UMG   FMMFS CFOUF!UVSTFKMFSFOEL %BONBSLT 5VSTFKMFSGPSFOJOH 0EFOTFWFK B  'BB CPSH

&oHGIVXMJMOEX %5 VETUFEFS CÇEDFSUJGJLBUFS UJM WPSFT NFEMFNNFS PH EF SFT CÇEF %B BSCFKEFU NFE VETUFEFMTFO TLFS WFE GSJWJMMJH JOETBUT PH J GSJUJEFO NÇ EV IFOWFOEF EJH UJM PT TLSJGUMJHU PHCFEFPNBUGÇUJMTFOEUEFU O‘EWFOEJHF NBUFSJBMF TPN EVTLBMVEGZMEF )FOWFOEFMTF)BSUWJH3BT NVTTFO 'SJCFSUTWFK ,FSUFNJOEF GPSNBOEFO!UVSTFKMFSFOEL

4URSEJLEREN

7XUVHMOHUHQLQGG
&

4Q“SH

CÇEFO FU OZU OBWO 7J IBS JNJEMFSUJEI‘SU BUEFSFSPWFS 3&%",5*0/&/ USP GPSCVOEFU NFE BU ŽOESF FOCÇETOBWO%FSTLVMMFEPH Q6LMBS1MFYJHMBT GJOEFT OPHMF vSJUVBMFSj TPN )BS*FUHPEUSÇEUJMFUVLMBSU NBO TLBM G‘MHF OÇS NBO 1MFYJHMBT WJOEVF J NJU TQSBZ USPET BMU ŽOESFS OBWOFU QÇ IPPE TLSJWFS8JOOJF CÇEFO,FOEFS*OPHFUUJMEFU FMMFSLBO*IFOWJTFUJMOPHFO 47"3&OEOVFOHBOHNÇJO EFSWFEOPHFUPNEFU UFSOFUUFU IPMEF GPS 7J GBOEU 1ÇGPSIÇOENBOHFUBL FU BNFSJLBOTL NJEEFM TPN ,SJTUJOB 'MFNNJOH -FUI IBS BGQS‘WFU GPS&LTUSBCMBEFUPHWBSNUBO 47"3 3FEBLUJPOFO IBS G‘S CFGBMFS UJM SFOTOJOH BG 1MFYJ I‘SU QÇTUBOEFO PN PWFSUSP HMBT .JEMFU IFEEFS 1MFYVT WFE OBWOFTLJGU NFO EFU FS 1MBTUJD $MFBOFS H BG EFU TOBSUOPHMFÇSTJEFOTJETU7J LPTUFSLS.JEMFUCSVHFT IBS EPH BMESJH I‘SU BU EFS UJM BU SFOH‘SF PH QPMFSF FMMFS TLVMMFWŽSFSJUVBMFS TPNLBO CFTLZUUFMTF BG LMBSU FMMFS GBS TŽUUFFOFWFOUVFMPWFSUSPVE WFU QMBTU QMFYJ %V LBO GÇ BGTQJMMFU(FOOFNUJEFSOFIBS PQMZTU OŽSNFSF QÇ JNQPSU‘ EFS WŽSFU GPSTLFMMJHF GPSNFS SFOT IKFNNFTJEF XXXTIPQ GPS PWFSUSP J FSIWFSWTGMÇEFO IBSETPGUELUMG .BONBUUFGYJLLFGM‘KUFPN CPSE m EFU HBW EÇSMJHU WFKS Q#ÇEOBWOFPHPWFSUSP .FO GSJUJETTFKMBETFO FS KP BG 7J IBS MJHF L‘CU FO CSVHU OZFSF EBUP7J TZOFT JLLF BU TFKMCÇE PH WJM TÇ HFSOF HJWF PWFSUSP PN CMB CÇEOBWOF 

I‘SFS IKFNNF J SVNBMEFSFO %FSGPS m LBME CÇEFO IWBE * WJM 4LBM * QÇ UVS * VEMBOEFU TJHFSEFJOUFSOBUJPOBMFSFHMFS BUGBSU‘KFUTOBWOPHIKFNTUFE TLBMWŽSFMFUMŽTFMJH MJHFTPN EFSTLBMBOWFOEFTMBUJOTLBM GBCFU PH NJOETU DN I‘KF CPHTUBWFS .FO IWJT * LBO WFOUFNFEBUHJWFKFSFTOZFS IWFSWFEF CÇE FU OBWO JOEUJM GFCSVBSOVNNFSFU BG 5VSTFK MFSFOVELPNNFS IWPSWJCSJO HFSFOBSUJLFMPNOBWOHJWOJO HFOT WBOTLFMJHF LVOTU .FO IWJT OPHFO BG MŽTFSOF TLVMMF IBWFI‘SUPNSJUVBMFSJGPSCJO EFMTF NFE OBWOFTLJGU m TFOE SFEBLUJPOFO FU QBS PSE PN EFU 5JEMJHFSF WBS EFU QPQV MŽSU BU HJWF CÇEFO FU LWJO EFOBWO.ÇTLFPQLBMEUFGUFS LPOF FMMFS EBUUFS FMMFS m IWJT IVO WBS TUPSTQPOTPS m FGUFS TWJHFSNPS .BOHF CFUSBHUFS TUBEJHCÇEFOTPNWŽSFOEFBG IVOL‘O%FUFSEFSFONBTTF HSVOEFUJM­OBGEFNIFEEFS

v)VOTLJGUFSOBWO OÇSCÇEFO TLJGUFSFKFSj

1SJTFO FS LS  QS EFM UBHFS

SF IWPSEBOCFUKFOFTNPUPSFO .BOEPWFSCPSENBO‘SFTBNU CKŽSHOJOHBGPWFSCPSEGBMEFO 4ÇEBOCSVHFTO‘EBOLFS/BWJ HBUJPO TÇEBOGJOEFSEVJIBWO 4‘NŽSLFS WFE IBWOF )BW OFNBO‘WSFWFEQŽMFPHMBOH TLJCT USPTTF J MBOE EBH J UFPSJMPLBMF "GMŽTOJOH BG (14 7)' PQLBME O‘ETJH

OBMFU CSBOECFLŽN QFMTFPHBGQS‘W 0)'%2 OJOH BG TMVLOJOHT VETUZS1ÇWBOEFU LRATSEJLE "MMFQS‘WFSBU BkDEN NBO‘WSFSFCÇEFO BMFOFPHVEFOIKŽMQ GSBEF‘WSJHF /ŽSNFSF PQMZTOJOHFS J OŽTUFOVNNFSBG5VSTFKMFSFO

%5T LPOFLVSTFS IBS WJTU TJH BU WŽSF FO WFMCFT‘HU TVDDFT *EFFONFELVSTFUFS BUTLVMMF EFS TLF vTLJQQFSFOj OPHFU TLBM LPOFO TFMW LVOOF TFKMF CÇEFOJIBWO%FSGPSMBWFSWJ FOEOVFULVSTVTJTBNBSCFKEF NFE ,‘CFOIBWOT 4FKMFSTLPMF PH :BDIUTFKMFSTLPMFO J 4‘O EFSCPSH

4Q“SH

1SPHSBNNFU EBH QÇ WBO EFU *OUSPEVLUJPO PH HFO OFNHBOHBGCÇEFOWFEIKŽMQ BG DIFDLMJTUF %FTVEFO .B O‘WSFSJOHBGCÇEFOQÇÇCFOU WBOE GPS NPUPS TFKMTZTUFNFS IWPSEBOGÇTEFOFE .PUPSMŽ

BU EV UBHFS LPOUBLU NFE FO BVU'PSESFQBSBU‘S *OTUBMMBUJPOBGUVSCPMBEFS .WI +FHIBSJOTUBMMFSFUFODM'PSE +‘SHFO+‘SHFOTFO TFSJFO QÇ IL ,BO 7JOUFSLPOTFSWFSJOH KFH VEFO QSPCMFNFS NPOUFSF FOUVSCPMBEFSQÇEFO FMMFSFS +FHIBSFOILQÇIŽOHTNP EFSUJOH NBOTLBMUBHFI‘KEF UPS NPOUFSFUQÇFO3ZET GPSmBMEFS TMJUBHF )WJTKB FS '$ )WJT NPUPS PH CÇE TLBM EFS TÇ CFTUFNUF LSJUFSJFS EFS TUÇVEFJWJOUFS IWBETLBMKFHTÇ TLBM PQGZMEFT .ŽSLF QÇ UVS T‘SHFGPSBUH‘SFNIUWJOUFS CPMBEFSFO QMBDFSJOHFMMFSMJHO LPOTFSWFSJOHBGNPUPS 1ÇGPSIÇOEUBLGPSTWBSFU FOEF )FOSJL)FJO )JMTFO)FOOJOH NFEMOS 47"3 4LZM EFU IFMF NPUPS 47"3+B EFSFSNBOHFUJOH VEWFOEJH CÇE PH FWU USBJ EFSTLBMUBHFTI‘KEFGPSWFEFU MFS NFEGFSTLWBOE4N‘SFWU JOEHSFC TPN EFU CFTLSFWOF NPUPSPHCÇEJOEJBVUPFMMFS #MB TMJUBHFO 4Ç KFH GPSFTMÇS NBSJOFWPLT .PUPSFO '‘STU

PRWRUGRNWRUHQ

UJMTŽUUF CFO[JOFO FU TUBCJMJ TFSJOHTNJEEFM GFLT v j TÇ NBO FS GSJ GPS BU U‘NNF UBOLFOPHESŽOFCFO[JOTZTUF NFU 'PS BU TLZMMF BGMFKSJOHFS BG CMB TBMU VE TLBM NPUP SFO PQTUBSUFT J FU TUPSU LBS NFE GFSTLWBOE HFSOF UJMTBU MJEU FNVMHFSFOEF PMJF /ÇS EFO FS WBSN TQS‘KUFT LPOTFS WFSJOHTPMJF TPNGÇTQÇTQSBZ EÇTF  J LBSCVSBUPSFO VOEFS IVSUJHUPNHBOH%FSFGUFSUB HFT NPUPSFO PQ BG LBSSFU PH EFO U‘SOFT JLLF TUBSUFT TÇ EFU TJETUF WBOE LPNNFS VE %F CFWŽHFMJHF EFMF TN‘ SFT TN‘SFOJQMFSOF TLBM IBWF vFUTLVEjNBSJOFGFEU PHHFBS LBTTFPMJFOTLJGUFT%FOŽWOUF

Q)WJMLFUGMBH +FH IBS TDBOOFU EFUUF CJMMFEF JOEGSB1PMJUJLFOGPSFUTUZLLF UJETJEFO,BO*GPSUŽMMFNJH IWJMLFUGMBHEFUFS TQ‘SHFS"S OF4LBV*5BBTUSVQ 47"33FEBLUJPOFOIBSGPSF MBHUTQ‘SHTNÇMFUUJMFOFSGBSFO TFKMFSHFOOFNNFSFFOEÇS m LPNNBOE‘SLBQUBKO ,KFME 4‘EFSMVOE.JUHŽUFS BUEFU FSFUGMBHGSBEFUMŽOHTUIFEFO HBOHOF IBWOFQPMJUJ J ,‘CFO IBWO TJHFSIBO

NJEMFSLBOL‘CFTIPTNBSJOF GPSIBOEMFSFO &S EFS UBMF PN FOJOETQS‘KUOJOHTNPUPS TÇIBS EFO FO JOECZHHFU LPOTFSWF SJOHTGVOLUJPO -ŽT JOTUSVLUJ POTCPHFO PH EFU HŽMEFS J ‘WSJHU HFOFSFMU )VTL NPUP SFO TLBM PQCFWBSFT J MPESFU TUJMMJOH PH HFSOF J FU GSPTU GSJU MPLBMF (PE BSCFKETMZTU ‹OTLFS EV BU WJEF NFSF PN NPUPSFO LBO KFH BOCFGBMF BU EVHÇSQÇOFUUFUPHGFLTVO EFSG‘MHFOEFIFOUFSHPEFSÇE XXXVOJTBGFELVOEFSNPUP SFSNPUPSQMFKFPHXXX8&# 4"*-034EL CSFWLBTTFNP UPSCÇEF .WI +‘SHFO+‘SHFOTFO .R.OVEMBER

7XUVHMOHUHQLQGG


626

FORNYTKONCEPT TILMEDLEMSAKTIVITETER

5JEFO TZOFT BU WŽSF M‘CFU GSBEFUVSTFKMFSUSŽG EFSTJEFO TUBSUFOBG%BONBSLT5VSTFK MFSGPSFOJOH %5 IBS WŽSFU IPMEU GMFSF TUFEFS J MBOEFU %FSGPS BSCFKEFS %5T CFTUZ SFMTFQÇI‘KUSZLGPSBUTLBCF TBNMFOEF NFEMFNTBLUJWJUF UFS %V LBO PHTÇ WŽSF NFE UJMBUQSŽHFGSFNUJEFO *TUFEFUGPSEFNBOHFMPLB MFUSŽGWJM%5IPMEFÊUTUPSU MBOETEŽLLFOEF USŽG IWPS EFS TŽUUFT GPLVT QÇ T‘TJL LFSIFE PH NJMK‘ PQMFWFMTFS PH TBNWŽS %FU LBO TBN NFOGBUUFTVOEFSCPHTUBWFSOF 404 m TJLLFSIFE PQMFWFMTFS PHTBNWŽS %FUG‘STUFUSŽGFSQMBOMBHU BU GJOEF TUFE NJEU J %BO NBSLOŽSNFSFCFUFHOFU,FS

UFNJOEF J TBNBSCFKEF NFE .PUPSCÇETLMVCCFO"NNBO EB%FUTLFSJEBHFOFGSFEBH EFO KVOJ UJM T‘OEBH EFO KVOJ m NFE NVMJHIFE GPS IKFNTFKMBET J GPSCJOEFMTF NFEIKFNTFKMBET(SVOEMPWT EBH EFO KVOJ .FEMFN NFSOF EFS JLLF LPNNFS TFKMFOEF IBS NVMJHIFE GPS JOELWBSUFSJOH QÇ WBOESF IKFNFMMFSDBNQJOHQMBET %FS FS OFETBU FO SŽLLF VEWBMH EFS TLBM UBHF TJH BG EF GPSTLFMMJHF EFMF BG BSSBO HFNFOUFU %FU WJM WJ TLSJWF NFSF PN J OŽTUF VEHBWF BG 5VSTFKMFSFO PH QÇ IKFNNF TJEFO 0HTÇ QÇ %5T TUBOE VOEFSCÇEVETUJMMJOHFOJ'SF EFSJDJB WJM EFS CMJWF PQMZTU PN5VSTFKMFSUSŽG

+ONKURRENCE (VILKEAKTIVITETERFORVENTERDU DIGAF$4IFREMTIDEN 4JEFO %BONBSLT 5VSTFKMFS GPSFOJOHCMFWTUJGUFUGPSLOBQU ÇSTJEFO IBSEFUWŽSFUFO GPSFOJOHJLPOTUBOUVEWJLMJOH 0HTÇEBOTLBM%5PHTÇGPSU TŽUUF NFE J GSFNUJEFO 'SB TUBSUFO IBS WJ WŽSFU TZOMJHF QÇ TBNUMJHF CÇEVETUJMMJOHFS J MBOEFU %FS IBS WJ IBGU EFO EJSFLUF LPOUBLU NFE NFE MFNNFSOF PH IFOUFU NFHFO JOTQJSBUJPOGSBEFN .FO EFU FS KP JLLF BMMF BG WPSFT NFEMFNNFS TPN UB HFS QÇ CÇEVETUJMMJOHFS PH EF TLBM OBUVSMJHWJT PHTÇ IBWF BOEFOJOEGMZEFMTFFOEEFO EF IBS QÇ HFOFSBMGPSTBNMJOHFS OF%FULBOEVGYGÇHFOOFN EFOOF LPOLVSSFODF NFE MFNTCMBEFU%FOIFEEFSLPSU PH HPEU )WJMLF BLUJWJUFUFS

WFOUFSEVBG%5JGSFNUJEFO %FSFSGSJUTMBHGPSGPSTMBH *LLF LVO OÇS EFU ESFKFS TJH PN T‘WŽSUT BLUJWJUFUFS NFO PHTÇBLUJWJUFUFSVEFOGPSTFKM TŽTPOFO %JOF GPSTMBH TLBM WŽSF SFEBLUJPOFO J IŽOEF TFOFTUNBOEBHEFOKBOV BS QSŽNJF #SBOETMVLOJOHT BOMŽHUJMCÇEFO/PWFD GSB'JSFUSBDFUJMFOWŽSEJBG PWFS LS 4F PNUBMFO VOEFSv5VTFKMFSTIPQQFOj QSŽNJF754EJHJUBMNPE UBHFS BOUFOOFS 7ŽSEJ LS 4F PNUBMFO BOEFU TUFE J CMBEFU TJEF 5S‘TUFQSŽNJFSYFLTFN QMBSFS BG CPHFO v4‘GPSLMBS JOHFS m %FO .BSJUJNF 0Q TMBHTCPHj

"LANDTDE INDKOMNEFORSLAG TRKKERVILODOM ENRKKEFINE GEVINSTERPRMIEN A`[bZIªZ[hbkdZ4RžSTEPRMIEN

PRMIEN

I£<EHAB7H?D=;H #:[dCWh_j_c[EfibW]iXe]

¯SʚT͔ӅMFHǑWȺ

3žFORKLARINGER $EN-ARITIME/PSLAGSBOG %F GMFTUF HBNMF CFTLSJWFOEF NBSJUJNF VEUSZL GSB TÇWFM MZTU TPN FSIWFSWTTFKMBETFO FS WFE BU HÇ J HMFNNFCPHFO 4BNUJEJH WŽMUFS OZF VEUSZL JOE PWFS PT GSB SVNBMEFSFOT FMFLUSPOJTLFOBWJHBUJPO NFUF PSPMPHJ PH LPNNVOJLBUJPO 6EUSZLTPNOVUJEFOTMZTUTFKMF SFIBSTWŽSUWFEBUG‘MHFNFE J4FMWPNEFFSFOO‘EWFOEJH 

EFMBGFOMZTUTFKMFSTUJMWŽSFMTF MŽSFSNBOEFNJLLFQÇEFGPS TLFMMJHF TFKMFSLVSTFS .BOHF TŽSMJHU ZOHSF TFKMFSF TLBN NFS TJH PWFS JLLF BU LFOEF EF NFTU FMFNFOUŽSF VEUSZL 'PS EFN FS EFS OV IKŽMQ BU IFOUFJEFUUFJNQPOFSFOEFOZU PQTMBHTWŽSL TPNFSFOEFMBG MBOEFUTT‘GBSUTUSBEJUJPOFS ,PNNBOE‘SLBQUBKO ,KFME

4‘EFSMVOE EFS IBS FO NFSF FOE ÇST NBSJUJN LBSSJFSF CBHTJHJIFOIPMETWJT4‘WŽSOFU PH TPN MZTUTFKMFS IBS HFOOFN EFO TBNMFU GMFSF FOE HŽOHTF NBSJUJNF GBHVEUSZL PHGÇFUEFNVEHJWFU/PHMFBG EFNHÇSIFMUUJMCBHFUJMWJLJO HFUJEFO.FOEFCSVHFTTUBEJH TBNNFO NFE BMMF EF OZFTUF FMFLUSPOJTLFVEUSZL

v4‘GPSLMBSJOHFS%FO.BSJ UJNF 0QTMBHTCPHj FS EFSGPS EFO PQMBHUF KVMFHBWF UJM BMMF NFEIBOHUJMT‘FO,BOL‘CFT HFOOFN 5VSTFKMFSTIPQQFO GPS LSJOLMGPSTFOEFMTF 'ÇUJMCVEQÇLMVCFMMFSLMBT TFTŽU4LSJWUJM'PHFET'PSMBH "THÇSE  'SFEFSJLT TVOEFMMFSQÇJOGP!IBSMZGPHFE DPN

4URSEJLEREN

7XUVHMOHUHQLQGG
.9(%$%2

OMBÍDEOGTILBEH’R

%THAVAFNYHEDERPk "OAT3HOWI+OLDING %F GMZEFOEF CÇEVETUJMMJO HFS QMFKFS JLLF BU WŽSF TUF EFU IWPS EF TUPSF OZIFEFS J CÇEF CMJWFS QSŽTFOUFSFU .FO ÇSFUT CÇEVETUJMMJOH WJTUF PWFSSBTLFOEF NBOHF OZIFEFS TÇWFMJNPUPSTPNJ TFKMCÇEF PH VETUJMMJOHFO NÇ CFUSBHUFT TPN FO TVDDFT &U FOLFMU NJOVT WFE VETUJMMJO HFOWBSEPHEFLBPUJTLFGPS

.BD(SFHPSFSWFSEFOTNFTU TPMHUF TFKMCÇE NFE GMFSF FOE TUZLLFS %FO QSPEV DFSFT J TPMSJHF $BMJGPSOJFO PH PQHJWFT UJM BU WŽSF 4FKM CÇE NPUPSCÇE PH DBNQJOH WPHOJÊULPODFQU%FUIBSOV GÇFU GPSIBOEMFS J %BONBSL %FU FS )PSTFOT .BSJOF TPN LBO LPOUBLUFT QÇ XXXIPS TFOTNBSJOFELTFPHTÇXXX NBDHSFHPSDPN

IPME PNLSJOH QBSLFSJOH BG CJMFS "OUBMMFU BG CFT‘HFOEF LBO IFMU TJLLFSU GPSCFESFT IWJT NBO CSJOHFS QGPSIPM EFOFJPSEFO(‘STPNBOESF TUFEFSmMFKFONBSLPHJOE TŽU FO HSBUJT QFOEVMCVT UJM PH GSB VETUJMMJOHFO )FS QÇ TJEFOLBOEVMŽTFPNOPHMF BGOZIFEFSOFJ,PMEJOH

FU vNVTLFMCVOEU NFE GBNJMJ FUŽLLFjm)BOL‘$MBTTJDJ ,PMEJOH-ŽTFNFSFPNEFOOF TKŽMEOF EBOTLF CÇEQSFNJFSF QÇXXXXBMTUFEEL

IFEGPSBUWŽSFNFEJEFTJHOFU BUUFSJQSPEVLUJPOJ%BONBSL %FU FS5VDP7ŽSGU J 'BBCPSH BGCÇEFO TPN IBS L‘CU SFUUJHIFEFS UJM %VGPVS :BDIU IBWEF %LQSF TU‘CFGPSNF PH OBWOFU 'PSF NJFSF QÇ UP LBNQBHOFNP M‘CJHQSPEVDFSFT$PSPOFU EFMMFS m %VGPVS -VYVSZ %$JFOTUBOEBSEVEHBWF-ŽT &EJUJPOPH3BDJOH&EJUJPO NFSFQÇXXXUVDPEL %FUGPSUŽMMFTEFSPNQÇXXX TFKMFSMJWEL PH XXXEVGPVS )VOUFSCÇE BUUFS J %BONBSL %FBNFSJLBOTLF)VOUFSCÇEF ZBDIUTDPN EFS FS LFOEU TPN QSJTCJMMJHF &MBOWBSÊOBGGMFSFEBOTLF UVSCÇEF NFE HPEF TFKMFHFO QSFNJFSFSJ,PMEJOH.PEFMMFO TLBCFS FS OV BUUFS SFQSŽTFO FS BGM‘TFSFO GPS &MBOWŽSGUFUT UFSFU QÇ EFU EBOTLF NBSLFE NFTUTPMHUFNPEFMm&MBO %FUTLFSHFOOFNGJSNBFU.BS *NQPSU‘SFO J %BONBSL #ÇE %BONBSL J )PSTFOT XXX LPNNJTTŽSFO PQMZTFS HFSOF XFTUNBSEL PH XXXIVOUFS OŽSNFSF PN QÇ XXXCBBE NBSJOFDPN LPNELEVLBOPHTÇHÇJOE ,SPOCPSH.BSJOFJ)FMTJOH‘S QÇXXXFMBOCPBUTDPN IBSOV GPSVEFOOPSTLF7JLOFT *OUFS $PNCJ FS FO OZ .PUPSCÇEF PHTÇJNQPSUFOBG OPSTL NPUPSCÇE EFS CMB FS EF TWFOTLF TFKMCÇEF GSB .BMÕ JEFFM UJM GJTLFSJ PH XFFLFOE PH.BYJ:BDIUT-ŽTPNEFN UVSF %FU PQMZTFS JNQPSU‘SFO QÇXXXLSPOCPSHNBSJOFEL #ÇELPNNJTTŽSFO HFSOFOŽS NFSF PN QÇ XXXCBBELPN 1PMBSJT &MFDUSPOJDT "4 CPS ELTFPHTÇQÇXXXJOUFSUSB OV QÇ ,ŽSIPMU J "BMCPSH %VLBOMŽTFNFSFPNGJSNBFU EJOHOP XXXQPMBSJTBTEL%FIBSFO $POUFTU$4 EFUTJETUFTLVE MBOH SŽLLF GPSIBOEMJOHFS BG QÇTUBNNFOBGTFKMCÇEFGSBEFU LFOEUFPHWFMSFOPNFSFEFFMFL IPMMBOETLF WŽSGU BG TBNNF USPOJLQSPEVLUFS#MBOEUOZIF OBWO CMFW QSŽTFOUFSFU BG TJO EFSOF IBS 1PMBSJT CMB FU OZU OZFEBOTLFJNQPSU‘S ,BJ/JFM WJOEJOTUSVNFOU GSB 5BDLUJDL TFO )BO PQMZTFS HFSOF OŽS UJM IVSUJHUHÇFOEF CÇEF m 5IF NFSFQÇXXXBONBSJOFEL PH .JDSPOFU 1PXFS #PBU 8JOE EV LBO PHTÇ TF CÇEFO QÇ 5SBOTNJUUFS XXXDPOUFTUZBDIUTDPN 8BUTLJIBSNBSLFETG‘SUFOBV )BSNPOZ m EFU FS OBWOFU QÇ UPNBUJTLPQQVTUFMJHIFTUFTLP GSBOTLTFKMCÇEF JTU‘SSFMTFS C‘KF -JGF4BWFS CFSFHOFU UJM GPE EFS OV PHTÇ IBS GÇFU BMMF CÇEF QSJT LS PH GPSIBOEMFSJ%BONBSL%FUFS FO FMFLUSPQPMFSFU SVTUGSJ IPM )BSNPOZ :BDIUT TPN PQMZ EFSUJMEFN EFSLPTUFSLS TFSOŽSNFSFQÇXFCBESFTTFO -ŽT OŽSNFSF QÇ XXXXBU TLJDPN XXXIBSNPOZZBDIUTEL

3BO$SBGUFSPHTÇFUOZUNŽSLF QÇEFUEBOTLFNBSLFE%FUFS JUBMJFOTLFNPUPSCÇEFUJMWBOE TQPSU GJTLFSJ PH GFSJF %F IBS FOTŽSMJHMVGUTN‘SFOEFTLSPH CVOE*NQPSU‘SFO XXXIECB BEVETUZSELPQMZTFSOŽSNFSF #BWBSJBTOZF7JTJPOTFSJFCMFW 4F PHTÇ NPEFMMFSOF QÇ XXX 4BMPOBmEFUFSOBWOFUQÇTFKM CÇEF EFS QSPEVDFSFT J ,SPB QSŽTFOUFSFU NFE NPEFMMFSOF SBODSBGUDPN UJFO %F CZHHFT J TU‘SSFMTFSOF PH TPNFOWFSEFOTQSF NJFSFBGEFOEBOTLFJNQPSU‘S $PCSFZ FS FU QPMTL QSPEVLU  PHGPE PHEFPQHJ 'MPPS .BSJOF $FOUFS %FU FS TPN OV FS EVLLFU PQ QÇ EFU WFT UJM BU WŽSF WFMJOESFUUFEF IVSUJHF PH MVLTVSJ‘TF EŽLTB EBOTLFNBSLFE*,PMEJOHCMFW PH WFMTFKMFOEF v1FSGPSNBODF MPOCÇEF GSB EFU UZTLF WŽSGU WJTU$PCSFZ4$ IWPSCPH $SVJTFSTj%FIBSOVPHTÇGÇFU .FSFJOGPSNBUJPOXXXGMPPS TUBWFSOFTUÇSGPSTQPSUTDSVJTFS EBOTLJNQPSU‘S.BOLBOMŽTF ELPHXXXCBWBSJBZBDIUCBV %FOEBOTLFJNQPSU‘S %BOBV PNCÇEFOFQÇXXXTBMPOBEL UJDP PQMZTFS OŽSNFSF PN FMMFSQÇXXXBECPBUTIS DPN QSPHSBNNFU QÇ XXXEBOBV 8BMMTUFET#BBEFWŽSGU"4CF UJDPEL FMMFS XXXDPCSFZQM $PSPOFUMFHFOEFO EFS CMFW I‘WFS JOHFO OŽSNFSF QSŽ 4BNNF JNQPSU‘S WJTUF PHTÇ QSPEVDFSFU J NPUPS TFOUBUJPO GPS GPML NFE LFOE FOBOEFOQPMTLCÇE7JWB CÇEF PQ UJM GPE CMFW 7FS TLBC UJM CÇEFCZHHFSJ J UPQ m FO GPET LBCJOFCÇE 1Ç EFOT NFTU QMBHJFSFEF CÇE FS LMBTTF 7ŽSGUFU QSŽTFOUFSFEF CFHHFCÇEFIBSLVOEFONVMJH OVFGUFSNBOHFÇSJN‘MQPTFO

/ZUNBSJOFDFOUFSJ/PSETKŽM MBOE,JNWPOEFS3FDLFIBS NBOHFÇSTFSGBSJOHJCÇECSBO DIFOIBSOVWBMHUBUTUBSUFTJU FHFU GJSNB m 5FNQP/PSE J ,WJTUHÇSE )FS FS EFS TBU GP LPVTQÇUSBJMFSCÇEFGSB,FUOFS 0VUEPPS J TBNBSCFKEF NFE 5FNQP#ÇEFJ*TI‘K 7FUVTEJFTFMNPUPSFSPQUJM IL LBO OV PHTÇ L‘CFT NFE TFKMESFWGSB;')VUI/ŽSNF SFPQMZTOJOHFSIPTJNQPSU‘SFO XXXWFUVTEL

.R.OVEMBER

7XUVHMOHUHQLQGG


-EDLEMMERNESSÂ&#x17E;KRAMMARKED 4Â&#x2C6;-(&4 GMPUWFMIPMEUNBIPHOJZBDIU .Ã&#x2026;MFSLWNPSHTUBOENFEOZ "4.0JOECZHHFUFMNPUPSY ")OZFCBUUFSJFS-ZEMÂ&#x2018;TTFKMFSPQUJM LOTÂ&#x2018;NJMQÃ&#x2021;PQMBEOJOH/Z (PSJGPMEFQSPQFM1SJTNNPUPS LS6NPUPSLS)FOW"OEFST +FTTFO UMG 4FBSUJLMFOBOEFU TUFEJ5VSTFKMFSFO

&MFLUSPOJTLTÂ&#x2018;LPSU $NBQ PWFS4KÂ&#x17D;MMBOEOSFMMFS&HPO4Â&#x2018;SFO TFO UMG +VQJUFSÃ&#x2021;SHCZHHFOS YIL'PSE4FBMJPO/ZSFOPWFSFU TUZSFIVT&LLPMPE BVUPQJMPU SBEBS FWUQMPUUFS MBCUPQ 1SJTLS )FOW#FOEU-/JTTFO UMG COJTTFO!NBJMUFMFEL .Â&#x2018;ONPUPSTFKMFS 7FMIPMEUNSVMMFNBTUPHSVMMFGPL'FSTL WBOETLÂ&#x2018;MFUDZM#VLIILNPUPS (BSNJOLPSUQM BVUPQJMPU"HUFSLBIZU TBMPO UPJMFUNIÃ&#x2021;OEWBTL DPDLQJUQBOUSZ NOZHBTPWO1SJTLS)FOW 6GGF4WFOOJOHTFO UMG 

4Â&#x2018;HÃ&#x2021;FOEFMPETTLÂ&#x2018;KUF$PMJO "SDIFSUFHO Y Y NTFKM CBMMBTU UCMZ HBTPWO HBTLÂ&#x2018;M 5 PWO SBEJBUPSFS CBEPHUPJMFUIL :BONBS PSJHSJHTFKMPHBQUFSJOHGSB #Ã&#x2021;EFOLBOCSVHFTTPNCPCÃ&#x2021;E 1SJTLS)FOW(VOOBS"MCFST UMG #BWBSJBTÂ&#x17D;MHFT /ZQSJTJOLMBMUVETUZSPWFS /V(FSOFCZUUFNFEMJMMFTFKM CÃ&#x2021;E#Ã&#x2021;EFOFSIFMUTPNOZ)FOW1PVM /JFMTFO UMG .BTDPUuNPUPSTFKMFSÃ&#x2021;SH TÂ&#x17D;SEFMFTWFMIPMEU.FE ),7PMWPEJFTFM4Â&#x17D;MHFTGPSLS )FOW"SOF4DINJEU UMG &NBJMBGM!NBJMEL 'FKMLÂ&#x2018;CTÂ&#x17D;MHFT.PUPS,VCPUB EJFTFM%ILªSHBOH 6EFOPQIÂ&#x17D;OH HFOFSBUPSPHJLLFNBSJ OFTFSFU1SJTLS)FOW4Â&#x2018;SFO (VOEUPGUUMG /PSETIJQ QÂ&#x17D;OPHWFM IPMEU Ã&#x2021;SHNILEJFTFMNPUPS &MWTUSÂ&#x2018;NTUPSTFKM SVMMFHFOVB OZFSFIZOEFS TFMWTUZSFS MPSUQMPU UFSNN4LBMTFT'BTUQSJTLS )FOW#FOU$ISJTUFOTFOTFO UMG &NBJMLPTLPTP!TUPGBOFUEL )PVEJOJMVHFYNN *OECZHOJOHYLSBGIFOUFU )FOW5IPNBT,KÂ&#x17D;S UMG& NBJMTOFSMF!QSJWBUEL #PSETUBUJWJFMPYFSFUBMVNJOJVN UJMNPOUFSJOHJTLPU,BOIÂ&#x17D;WFT TÂ&#x17D;OLFT TBNUESFKF7JOLMFUVEHBWF/ZQSJT LS4Â&#x17D;MHFTGPSLS)FOW/JFMT)KVMFS UMG&NBJMOIK!XFCTQFFEEL 7FMIPMEUTUÃ&#x2021;MNPUPSCÃ&#x2021;E4VD DFT4LBMTFT.FHFUVETUZS PHGPSOZFMTF1SJTLS)FOW ,SJTUJBO5IPNTFO UMG QMVUUP!TUPGBOFUEL

$BSUFS%JOHCBUcUPO Ã&#x2021;SH.PUPS1FUUFSEJFTFMIL %SFKFQSPQFM/ZFSFNBTU UPQTUZLLF HFBS QSPQFM EJFTFMUBOLPHTQJM1SJT LS#FMJHHFOEFªSIVT)BWO)FOW 1PVM'JCÂ&#x17D;L-BVSTFO UMG QPGJMB!TUPGBOFUEL .VTUPUÂ&#x2018;SESBHUTPNOZTUS NFETUÂ&#x2018;WMFSTUSQSJTLS0QUJ NJTUKPMMFOZNBTUTFKMQSJTLS)FOW (JUUF/JFMTFO UMG

/ZUTUPSTFKMNFEHFOOFNHÃ&#x2021;FOEF TFKMQJOEFÃ&#x2021;HMUJM/BWFS1SJT LS/PSNBOO,SJTUFOTFO UMG 'PMEFQSPQFMYWFOTUSFESF KFUQBTTFSUJMNNBLTFM1SJTLS )FOW#Â&#x2018;SHF3BTNVTTFO UMG CPHN!SBTNVTTFONBJMEL

$PDLQJUIZOEFSPSHUJM-. mTBNNFOLMBQQFMJHF OÂ&#x17D;TUFOTPNOZF 1SJTLS.JDIBM1FEFSTFO UMG -.NPUPSTFKMFSNFE CÃ&#x2021;EWPHO- C E N .PUPSIL#VLI#Ã&#x2021;EFOLBOTFTFGUFS BGUBMF)PSTU,VIMNFZ UMG -.TFKM4UPSHFOVBGPSMJH VOEFSMJH QSJTLS(FOVB NSFC PH LS OZU-.  LS)FOW'SBO[&,FI SFO UMG

Â&#x2039;SOWJL8&4FKMFUUJNFS -Â&#x17D;LLFSLBCJOF TPNDBNQJOHWPHO TUPSU BHUFSEÂ&#x17D;L"MUJVETUZS1SJTLS .FEOZ#SFOEFSVQUSBJMFSLS )FOW+PIO$ISJTUFOTFO UMG KPIOFD!QDEL 1SPQFM557NOPUGN .Â&#x2018;ONPUPSTFKMFS7FMIPMEU NFESVMMFNBTUPHSVMMFGPL'FSTLWBOET LÂ&#x2018;MFUDZM#VLINPUPSQÃ&#x2021;IL(14 LPSUQMPUUFS BVUPQJMPU BHUFSLBIZU TBMPO UPJMFUNIÃ&#x2021;OEWBTL DPDLQJU QBOUSZ 1SJTLS6GGF4WFOOJOHTFO UMG

0SLBOTUPSNGPLYCSVHU HBOHFQSJTLS)BOT3FGTHBBSE UMGIBOTS!KFMMJOHOFUEL #SVHU7PMWP1FOUBNPUPS. ",BOCSVHFTUJMSFTFSWFEFMF1SJT LS'SJUT#KFSSF UMG CMBEFUGPMEFQSPQFM5FJHO CSJEHF ,.' BLTFMNPEFMY-) 'JTLFS UMG -BOHÂ&#x2018;WFMIPMEUPHWFMTFK MFOEF)Ã&#x2021;OEPQMBHUHMBTGJCFSQÃ&#x2021;WÂ&#x17D;SGU 7FMFHOFUUJMGJTLFSJ#VLIILEJFTFM YM EJFTFMUBOLF LÂ&#x2018;KFSJLBIZU TUJLLÂ&#x2018;KF JTUZSFIVT UPJMFU1SJTLS )FOW+Â&#x2018;SHFO#-BSTFO UMG

7PMWP1FOUB5.%CÃ&#x2021;ENPUPS IL Ã&#x2021;SHBNNFM DBESJGUTUJNFS TESFW4PNOZ)BSWÂ&#x17D;SFUJOTUBMMFSFUJ UPOT9TFKMCÃ&#x2021;E1SJTLSJOLM CMBEFU'MFY0'PMEQSPQFM)FOW&SJL #MJDIGFME UMG JOGP!CMJDIGFMEEL YTDBUSB$7"FOIFUCÃ&#x2021;EBL TFMNUSZLMFKFNFHFUMJEUCSVHULS YTLSVF 7YUJMNNBLTFM YOZPNCZUUFSTUBSUFS QBTTFSUJM7PMWP .%LS)FOW&SJL4WFOE )BOTFO UMG

#MVF$IBSUFMFLSPOJTLFTÂ&#x2018;LPSU KVOJ,PSUOS  TÂ&#x17D;MHFTUJM IBMWQSJTLS*NSBZ$IBSUTTÂ&#x2018;LPSU OS$" $" $ $ $ $ $ $ $ : $ $ $ $TÂ&#x17D;MHFTUJMIBMWQSJTLS +BO7JOTUSVQ UMG LKHSBOEDSV!IPUNBJMDPN 4V[VLJ%5 MTPNOZLVO LÂ&#x2018;SUUJNFSTÂ&#x17D;MHFTNFENPUPSUSPMMZPH MÂ&#x2018;GUFTUSPQGPSLS1PVM,SJTUFOTFO UMGà TLFQPVM!NBJMEL (VNNJCÃ&#x2021;E2VJDLTJMWFS 'BTUCVOENFEUBLUT)POEBILJàO TUBOE.PUPSOÂ&#x17D;TUFOOZ4Â&#x17D;MHFTTBNMFU GPSLS-BST*WBSTTPO UMG MBSTJWBSTTPO!EBEMOFUEL #JBODBTÂ&#x17D;SEFMFT WFMTFKMFOEFTFKMCÃ&#x2021;EN7PMWPIL GPMEFQSPQFM OZFSFTFKM NFHFUVETUZS SBUTUZSJOH CÃ&#x2021;ETUBUJW1SJTLS+PIT )BOTFO UMGKI!TVOEFWFEEL .BSY)PMJEBZÃ&#x2021;SH IL71EJFTFM.FHFUVETUZS/Z UPUBMCVOECFIBOEMJOH 7JOUFSTUBUJW,BOMFWFSFTTFKMLMBS QSJNPBQSJM1SJTLS)FOW )PMHFS"TNOVTTFO UMG IPBO!TUPGBOFUEL 4Â&#x17D;SEFMFTWFMIPMEU-.Ã&#x2021;SHBOH TFKMOSNFEIL71NPUPS #FMJHHFOEF,BSSFCÂ&#x17D;LTNJOEF1SJT LS0WF)Â&#x2018;KSVQ UMG IPFKSVQ!TUPGBOFUEL TULSFEVLUJPOTHFBS)VSUIDB )#73 OZFMFKFSNPOUFSFUPH HFBSFUFSPL4Â&#x17D;MHFTGPSLS )FOWUMG /ZUUPQTUZLLFNQBLOJOHUJM 7PMWP1FOUB.#"CSVHUUJNFS /ZQSJTTÂ&#x17D;MHFTGPSLS)FOW ,FOU4Â&#x2018;SFOTFO UMG

4UPSTFKMNHFOOFNHÃ&#x2021;FOEF TFKMQJOEF VOEFSMJH&NÃ&#x2021;M 1NÃ&#x2021;M 1SJTLS)Ã&#x2021;OEIPMEU(14 (BSNJOÂ&#x17D;MESFNPEFMLS)FOW$MBVT 1SBOH UMG

(FOFSBUPS EFTNJLÂ&#x2018;MFWBOET QVNQF +BCTLPGFSTLWBOETQVNQF TUBSUNPUPSDBIL3JOHPHHJWFUCVE )FOW7JLUPS4LPW)BOTFO UMG BWBODF!WJQDZCFSDJUZEL -BVSJOIBWLSZETFS NLÂ&#x2018;KFS6USPMJHWFMIPMEU/ZNPUPS UJNFS/ZFTFKM SVMMFGZSMFY 7JOENÂ&#x2018;MMF WJOESPS.FHFU VETUZS1SJTLS)FOW1FUFS (VMECSBOETFO UMG 

,PNQMFUSJHUJM"MCJO1Â&#x17D;OF TFKMLPNTFMWPHBGNPOUFSTLÂ&#x2018;EFTLJOOFS TBNUPQNÃ&#x2021;MJOHBGQMBDFSJOH1SJT LS)FOW6GGF)Â&#x2018;HI UMG BSCUMG

'BOEBOHP.BSL** FO FKFS WFMTFKMFOEFGBNTFKMCÃ&#x2021;E5FBLEÂ&#x17D;L CMZLÂ&#x2018;M IL7PMWP1 GPMEFQSPQFM LÂ&#x2018;KFS1SJTLS)FOW)BOT#BTTF UMG .PUPSKBHUMÂ&#x17D;SLQÃ&#x2021;FH CZHHFU )FFCÂ&#x2018;MªSÂ&#x2018;TVOE4FKMN OZ ILDZM-FZM.JUTVCJTIJ PMJFGZS MSVTUGSJWBOEUBOL MEJFTFMUBOL 1SJT)Â&#x2018;KFTUFCVEPWFSLS -FJG#FSHUMG

.ZSBÃ&#x2021;SH.PUPS 1FSLJOTNIL#PSH8BSOFSHFBS4UPSU DPDLQJU IZESBVMJTLFUSJNGMBQT 3FGMFY WBSNFPWO LPNQBT FLLPMPE WIG1SJT LS)FOW5PSCFO+BDPCTFOUMG 

/PSETIJQÃ&#x2021;SH.PUPS 7PMWP1FOUBIL WFMIPMEU WFMTFKMFOEF PHNFHFUHPEUVETUZSFUUJMMBOHUVSTFKMBET 3FLWJSFSVETUZSTMJTUF4FKM1SJTLS )FOW-JMMJBO)BOTFO 5MGLFJL!NBJMEL

4VQFSDPPMFSNFE"$%GVOLUJPO mWFMFHOFUUJMHPEUJTPMFSFULÂ&#x2018;MFCPLT #Ã&#x2021;EGBSWFUKFSOTZOUPNNFSmWPMU PHWPMU)FOW$BSM/JTTFOUMG BRVBNBUJD!BRVBNBUJDEL

#BOOFSNPUPSCÃ&#x2021;ENFE ILNPUPS"HUFSLBIZU QBOUSZPHUPJ MFU,Â&#x2018;MFTLBC (14OBWJHBUPS MPH FLLP MPE 7)'1SJTLS5PN1FEFSTFO UMG

.BYJ:EFSTUWFMIPMEU NFEFO7PMWP1FOUBUZQF GFSTLWBOETLÂ&#x2018;MFU1SJTLS)FOW 0MF#PSVQUMGCPSVQ SJOHF!NBJMELGPSCJMMFEFSPHZEFSMJHFSF JOGPSNBUJPOFSPNCÃ&#x2021;EFO

)VSMFZOZSFOPWFSFUIWJE UPQSJHNTFKM GFSTLWBOE UPJMFU LÂ&#x2018;MFCPLT LPNQBT MPH FLLPMPENGJTIGJOEFS TFMW TUZSFS 7)' (14 LPNQMFUTFKMLMBS -BOHLÂ&#x2018;MFULS#FOOZ+FOTFO UMG

.BTUPHCPNTUKÃ&#x2021;MFU JOHFO GPSTJLSJOH %FSGPSTÂ&#x17D;MHFTLPNQMFUGFKMGSJ HSFK JOLMTFKM UJM1PDB/ZQSJT LS1SJT)FOW,OVE1PVMTFO5MG 

(BSNJONFLTUFSOBOU#MVF $IBSUTÂ&#x2018;LPSU$%JOLM"$1$&VSPBEBQ UFS%BOTLNBOVBM1SJTLS )FOW#4DIVMFS UMG

)BWESVQMJFCIBWFSCÃ&#x2021;E /ZNPUPS715"MUJVETUZS#Ã&#x2021;EFO GSFNTUÃ&#x2021;STPNOZ%FOTLBMTFT1SJT LS)FOW4Â&#x2018;SFO4BMCP5MG TBMCP!NBJMEL

LWNKVOJPSCÃ&#x2021;EOS/Z SFTUBVSFSFUNFEOZUEÂ&#x17D;LPHSVG/ZNBTU PHCPN SVTUGSJSJH1SJTLS )FOW&KHJM/JFMTFOUMG TZDFOUFS!VSEDEL 'BNJMJFTFKMCÃ&#x2021;E8FTUFSMZ -POHCPXGPE4UPS SVNNFMJH NFHFO TUVWFQMBET TUPSUDPDLQJU N 71 (BSNJOLPSUQMPUUFSNFELPSU FLLPMPE 7)' "VUPIFMN TÂ&#x2018;UPJMFU 1SJTLS5IPSTUFO(BOETBHFS UMGHBOETBHFS!QDEL

GPETTFKMCÃ&#x2021;ETÂ&#x17D;MHFTGPS LS&SVETUZSFUNFEIL7JSFNPUPS %FTVEFO7)' MPH FLLPMPEPH(14TPN FSGPSCVOEFUNFETFMWTUZSFSHBTCMVT )FOW1FEFS.Â&#x2018;MMFS5MG QN!QPTUUFMFEL (BSNJOQMPUUFS,S NFELPSUPWFS%BONBSLTUL OZFGPMEFDZLMFSBLS)FOW7BHO -BEFGPHFE5MG 

 4URSEJLEREN

7XUVHMOHUHQLQGG
#ÇEWPHOTŽMHFTUJMCSVHWFETUS TFKMCÇEGPEPQUJMUPOT)FOW )FOOJOH-BSTFO5MG -ZOŽT'SFEFSJLTTVOEKPMMF GZSQÇFH Y Y NLHL‘M #FSNVEBSJHNGJOFTFKML‘KFS .BIPHOJLBIZU IL1)NPUPS 0SFHPOQJOFNBTU&WUCZUUF1SJT LS)FOW4‘SFO7JOEUMG WJOE!TZEGZOTNBJMEL /JNCVT$PVQF  VETUJMMJOHTCÇE715".%1IL EJFTFM6ETUZSWBSNF EFGSPTUFS WBSNU WBOE TFQUJLUBOL HBTPWO GBSWFQMPUUFS $%BGTQJMMFS 7)' QSPKFLU‘S JNQVMTMBEFS NN1SJTLS)FOW+‘SHFO .BIMFSUUMGHJOGJTI!NBJMEL 7%0T‘LPSUQMPUUFSTINJOEC BOUFOOF JOLMOZU$NBQOU %L 74WFSJHF1SJTLS)FOW&SJL*CTFO 5MG 0SHWBOEL‘MFUVETU‘EOJOHT NBOJGPME1FSLJOT).LS 'M‘KFUUSZLWBOETQVNQFWMNm LS)FOW%JFUFS+FOTFOUMG

4‹(&4 5JMv7JLJOHjT‘HFTJOTUSVL UJPOTCPHFMLPQJUJMILDZM#.$ EJFTFM)FSVOEFSPQMZTOJOHFSPNL‘MF TZTUFN)FOW1FS(SVCF1FUFSTFO UMGQHSVCF!NBJMEL 4UZSFQVMUCÇE-JNCPNFE PSHTUPSTUZSFQVMUªSHBOH TFKMFU UJNFS.FHFUT‘EZHUJH SVNNFMJHPHTPMJE CÇE$&HPELFOEU,PNQMFUVETUZSTMJTUF 4ŽMHFT6%&/NPUPS)FOW'SJCPSHUMG KPIOGSJCPSH!NBJMEL )POEBHFOFSBUPSWUJMW BNQX1SJTLS)FOW(JUUF "OEFSTFOUMG 4VSGCSŽUNFEWPHOTŽMHFTCJMMJHU )FOW1PVM)BOTFOUMG CMBEFUGPMEFQSPQFM 7PMWP Y-)4UJMTFKMESFW1SJTLS )FOW4UBOHFSVQUMG LTUBOHFSVQ!QSJWBUEL 4UPS GMPUNPUPSCÇETŽMHFT HFSOFNJOESFTFKM NPUPSCÇEFMMFSOZFSF DBNQJOHWPHOLBOJOEHÇJIBOEFMFO 'PSI‘SOŽSNFSF)FOW+POOZ(S‘OLKŽS +FOTFOUMG )POEBUZQFILMVGUL‘MFUIFMU OZNFETLSVF/ZQSJTmOV LS,PST‘S.PUPSILGMPUNFEBLTFM TLSVFLS)FOW#FOU4‘SFOTFOUMG CFOUT!BETMIPNFEL

.PUPSTFKMFS.‘O #VLI%74.& UJNFS 'FSTLWBOETL‘MFU3VMMFTUPSPHGPSTFKM /ZUL‘MFTLBC1SJTLS )FOW)PMNHSFOUMG

'BCSJLTOZWJOEHFOFSBUPS3VUMBOE 8(JOLMTQŽOEJOHTSFHVMBUPS3VTU GSJUTUÇMNPOUFSJOHTS‘SNFEG‘MHFS1SJTJBMU LS)FOW+FT)FSNBOTFOUMG FNIFSNBOTFO!NBJMEL

)BMMCFSH3BTTZ.POTVO 7PMWP1FOUBEJFTFMNPUPS7FMIPMEU UVSCÇENFENFHFUVETUZS#PWQSPQFM BVUPQJMPU OZSFOPWFSFUDPDLQJUPHQBOUSZ 1SJTLS)FOOJOH*TLPWUMG CIJTLPW!ZBIPPEL

3BEBS'VSVOP.u4JMWFS -$%TLŽSN L8TFOEFS ON #SVHUTŽTPO4ŽMHFTNFESBEPNFTUBOH JSVTUGSJUTUÇM1SJTLS)FOW -BST&OHHBBSEUMGMBST FOHHBBSE!TLPMFLPNEL

'2!4)3!../.#%2 ͩӝPHTǪѾǪ̙KȪͥNɚJEȪ͸ &RA EN BESKEDEN START FOR FIRE kR SIDENER-EDLEMMERNES3žKRAM MARKED STžT OG ROLIGT VOKSET TIL EN POPULR PLATFORM FOR MED LEMMERNES GRATIS KžB SALG OG BYTTEANNONCER 2IGTIGT MANGE HAR FUNDET SAMMEN OM EN GOD HANDELTILBEGGEPARTERSTILFREDS STILLELSE

#JSDIXPPE4PMJECÇEUJM MŽOHFSFUVSFPHPQIPME1FSLJOTDZM IL#PWQPQFMML‘MFTLBC MWBSNW CFI.BOHFTLBCFPHTUVWFSVNL‘KFS 1SJT)FOW1BMMF+‘SHFOTFO 5MGKPOOBPHQBMMF!TUPGBOFUEL

-EN TRODS ALT ER DET IKKE ALLE $4´SMEDLEMMER DERHARADGANG TIL INTERNETTET OG DEM DER IKKE HAR DET BLIVER NATURLIGVIS IKKE GLEMT!NNONCERNEBLIVERNEMLIG OGSk LAGT UD I 4URSEJLEREN SOM DEHELETIDENERBLEVET

$ET BLIVER OGSk MULIGT AT Fk ET FOTOBRAGTSAMMENMEDANNON /GNUERDETBLEVETENDNUBEDRE CENPkHJEMMESIDEN3OMHIDTIL !NNONCERNEERNEMLIGDAGSAKTU KOSTERDETKR SOMINDBETA ELLE FORDI DE LžBENDE BLIVER LAGT LES Pk $4´S KONTO REG NR UDPkVORESHJEMMESIDE 

#JBODB'MPULMBTTJTL WFMTFKMFO EF WFMVETUZSFUIBWLSZETFSY Y N 71ILGFSTLW3VMMF GPSTFKM7JOETUSVNFOUFS MPH MPE (14 7)' NN1SJTLS-BST&OHHBBSEUMG MBSTFOHHBBSE!TLPMFLPNEL

,‹#&4 'PSQVMQJU QSŽEJLFTUPM UJM-. L‘CFT+FOT4‘OEFSHBBSE UMG (BSNJONFEJOUFSOFLTUFSO BOUFOOFL‘CFT)FOWFOEFMTF+‘SO /JFMTFO UMG TULFUSPMFVNTLPNGVSNFE CMVTJGVOLUJPOTEZHUJHTUBOE+FOT#JMMF UMG .BOHMFSJOTUBMMBUJPOTPHCSV HFSNBOVBMFSUJMHBNNFM3BZUIFPO SBEBSTBNUBMMFNBOVBMFSPHSFTFSWFEFMT MJTUF#FOU$ISJTUFOTFO UMG CDBFSP!BESEL &MFLUSPOJTLT‘LPSUUZCF$NBQ EŽLLFOEF‘TUMJHF4WFSJHFPQUJM4UPDLIPMN &KMFS%FHOFCPMHUMG EFHOFCPMJH!PTEL (BSNJO(DIBSU,‘CFOIBWO #PSOIPMN(/&4-#(/&4- -JNGKPSEFOm(/&44#/& 4-0TMP'KPSE)FOW"SOF/JFMTFO UMG 4FMWTUZSFSUJMSPSQJOE"VUPIFMN FMMFSMJHOFOEF7FSOFS UMG 5SŽKPMMFNFEÇSFSPHNPUPS FMMFSHVNNJCÇENFEGBTUCVOE L‘CFT.BLT N.BLTLS )FOW)FMMF/JFMTFOUMG IFMMFOJFMTFO!IPUNBJMDPN

#:55&4 .JOESFTFKMFMMFSNPUPSCÇE ‘OTLFTOÇSTUPS)PIOFSLOBQIBSNPOJLB LBOJOEHÇJIBOEFMFO)FOW+PIOOZ +FOTFO UMG

&SEFSOPHFOTPNLBOHJWF JOGPPN IWFNEFSLBOMBWFWJOETQFKMJ SVTUGSJUTUÇMUJMCÇEF )FOW4FNJ#SVOT HBBSE UMG +FHT‘HFSFOLSBOUJMBUIFKTF QÇIŽOHTNPUPSFOPQPHOFEGSBHVN NJCÇEFOmIBSFO-.NPUPSTFKMFS )FOW)+)BHFOTFO UMG GVHMFW!HFUOFUEL .BOVBMJOTUSVLUJPOTCPHUJMFO -FZMBOE5IPSOZDSPGUILDZMNPUPS GSB.PUPSOS)FOW"OF /PSEFOUPGUBOFOPSEFOUPGU!ZBIPPEL 5JM-.PH-.T‘HFT vLBOBMNBTUFSjUJMMÇOFMMFSMFKFJTPN NFSFO#‘SIBWFUJMTMVUOJOHGPS NPUPSMBOUFSOFTBNU7)',BOEV VOEWŽSFEJOJFONÇOFETUJE )FOW 'JOO)FSNBOTFO5MG GIFSNBOTFO!TDBODJSDVJUELL

"//0/$&#&5*/(&-4&3

/ÇS EV TLBM IBWF FO BOOPODF J CMBEFU PH QÇ IKFNNFTJEFO LBO EV WŽMHF BU VEGZMEF LVQPOFO IFS QÇ TJEFO PH TFOEF EFO QFS QPTUFMMFSGBYUJMSFEBLUJPOFO%V LBO PHTÇ TFOEF EFO WJB FNBJM FMMFS HÇ JOE QÇ XXXUVSTFKMFSFO EL PH USZLLF QÇ NFOVLOBQQFO v4‘LSBNNBSLFEj %FS LBO EV TLSJWF EJO BOOPODF JOE QÇ FO LVQPO PH BGTFOEF EFO UJM SFEBL UJPOFO ,PNNFSDJFMMF BOOPODFS WJM JLLF CMJWF PQUBHFU %FU WJM BOOPODFS VEFO NFEMFNTOVNNFS IFMMFS JL LF"OOPODFSOFFSQFSTPOMJHFPN GY FGUFSMZTOJOHFS L‘C TBMH FMMFS CZUUF BG TÇWFM CÇEF TPN HSFK PH VETUZSUJMEFN )WJT EV CFOZUUFS BOOPODFO IFS QÇ TJEFO TLBM EFO VEGZMEFT NFE MFUMŽTFMJHFCMPLCPHTUBWFS&OEFMJH FSEFUFOCFUJOHFMTF BUEVBGNFM EFS BOOPODFO NFE EFU BOOPODF OVNNFS EFS TUÇS G‘STU J BOOPO DFO OÇSEVJLLFMŽOHFSFIBSCSVH GPSEFO &OEFMJH NÇ BOOPODFO NBLTJNBMU JOEFIPMEFS PSE )WJT EFS FS GMFSF GPSCFIPMEFSSFEBLUJPOFOTJH SFUUJMBUSFEJHFSFJEFO

5DFYLDKUPONENOGSENDDENTIL4URSEJLEREN !SGkRD &REDERIKSSUND &AXELLERVIAE MAILTILREDAKTIONEN TURSEJLERENDK .AVN

-EDLEMESNR

!DRESSE 0OSTNR"Y 4LF% MAIL !NNONCETEKSTMAKSORD TIL4URSEJLERENNRSKALVREREDAKTIONENIHNDESENESTMANDAGDENJANUAR

.R.OVEMBER 

7XUVHMOHUHQLQGG
&ORALLE PRODUKTERNEGL DER ATDERENMED LEMSRABATPk VEDBESTILLINGAFVARER VIA42 6ISIO´S WEB SHOP

$IGITAL46 ANTENNE TILLYSTBkDE 3ELVOMMANERTILSžS KANMANJOGODTFžLGEMEDI HVADDERSKER HJEMMEOGIDENSTOREVERDEN'ERNEIBILLEDER46 ANTENNERTILBRUG ITURBkDEHAREKSISTERETLNGE¯MEDMEREELLERMINDREGODERESULTATER

(VILKEKANALER

%F SBEJPC‘MHFS 57TJHOBMFS OFVETFOEFTQÇIBSCFHSŽOTFU SŽLLFWJEEF PH TÇ TLBM EFS IFMTU WŽSF PQUJTL TJHU NFMMFN TFOEFSPHNPEUBHFS .FO EJHJUBMJTFSJOHFO BG57 TJHOBMFS %7#5 TPNOVJOEG‘ SFTPWFSIFMFMBOEFU IBSWFOEU PQPHOFEQÇEFU0HOBUVSMJH WJTFSEFSFOTŽSMJHBOUFOOFUJM EFUCSVH

'PSFM‘CJH FS EFU LVO %3 %3 57PH57TSFHJPOBMF TUBUJPOFS TPN VETFOEFS EJHJ UBMU IFSIKFNNF * 4WFSJHF FS EFSGFNPGGFOUMJHFLBOBMFS EFS VETFOEFTEJHJUBMU.FOTŽUUFS EV LVSTFO TZEPWFS UJM 5ZTL MBOE FSEFSFUIBWBGEJHJUBMF LBOBMFS0HEFSLPNNFSIFMF UJEFOGMFSFLBOBMFSUJM'SFNUJ EFOT57FSBMMFSFEFOVUJE

`RETSJULEGAVE )WJTEVMFEFSFGUFSFOHPEKV MFHBWFUJMCÇEFO NFTUUJMEFOT CFTŽUOJOH FS EFS OV LPN NFU FU UJMCVE UJM EFN EFS WJM WŽSFQÇC‘MHFMŽOHEFNFEEFO TUPSFWFSEFO%FUIFEEFS754 %JHJUBM 57BOUFOOF /ŽSNF SF CFUFHOFU v754 %JHJUBM 3F DFJWFS j %FO CFTUÇS BG TFMWF BOUFOOFO PH EFO EJHJ UBMF 57CPY %FO GZMEFS LVO YYDN TÇEFUFSOFNU BUGÇQMBETUJMEFOPNMŽ4FMWF BOUFOOFOFSNFHFUUZOEmEFO GZMEFSLVOYYDN)FM MFSJLLFEFOPQUBHFSQMBET "OUFOOFO FS UJM CSVH GPS GPML TPN JLLF IBS LBCFM57 NFO IVT FMMFS TUVFBOUFOOF 0H EFS LPNNFS UVSTFKMFSF PH DBNQJTUFS KP JOE J CJMMFEFU .FOLWBMJUFUFONFE754%JHJ UBM 57BOUFOOF FS MBOH CFESF FOE EFU EF BOBMPHF BOUFOOFS LBOQSŽTUFSF0HTÇIWJTEVFS MBOHUWŽLGSBTFOEFTUBUJPOFO %FSFSGMFSFGPS EFMFWFE754 %JHJUBM3F +/.4!+4 DFJWFS WWWTR VISIODK PNCPSE ŽLSTYKKE %FOFS IVSUJHPH TR VISIOBOAT MAILDK MFU TLF

0RODUKTERNE

5JMI‘KSF7543FDFJWFSBOUFOOF EFOIWJEF TBNNFONFEEFOEJHJ UBMF57CPLT5JMWFOTUSFFUUSÇEM‘TU57/FEFSTUTFOEFSNFETUS‘NGPSTZ OJOHPH‘WFSTUEFOPQMBEFMJHFUSÇEM‘TFGMBETLŽSN#FHHFEFMFTFOEFTUJM %5TNFEMFNNFSNFESBCBU

BU JOTUBMMFSF PH EFS TLBM JLLF USŽLLFTLBCMFSUJMNBTUFO "MMJHFWFM LPNNFS TJHOBMFS OF J FO LOJWTLBSQ LBCFM57 LWBMJUFU 1SJTFO FS PHTÇ UJM BU LPNNF J OŽSIFEFO BG m LSNFENPNT%FSUJMLPNNFS GPSTFOEFMTF

4ESTEN 5VSTFKMFSFO IBS BGQS‘WFU EFO OZFEJHJUBMF57BOUFOOF PHWJ FSJNQPOFSFU*GPSWFKFOWBSEFS JOTUBMMFSFUFO(MPNBYBOUFOOF J CÇEFO QÇ EFOT SBEBSC‘KMF mDB NFUFSPWFSWBOEPWFS GMBEFO %FO EJHJUBMF BOUFOOF CMFWJOTUBMMFSFUJTUZSFIVTFUWFE TJEFO BG 57BQQBSBUFU DB ÊO NFUFSPWFSWBOEPWFSGMBEFO %FU WBS TFOU QÇ TFKMTŽTP OFO TÇBOUFOOFOOÇFEFLVOBU CMJWFBGQS‘WFUPWFSGMFSFEBHF VOEFS TFKMUVSF QÇ 4UPSFCŽMU

.FO IWPS WJ FOE WBS HBW BOUFOOFO LOJWTLBSQF CJMMFEFS m BG LWBMJUFU QÇ GVME I‘KEF NFE(MPNBYBOUFOOFO7JIBS UBMUNFEBOESF TPNIBSQS‘ WFUEFOEJHJUBMFBOUFOOFBOESF TUFEFS J MBOEFU PH VOEFS GPS TLFMMJHFGPSIPME%FSFTCFE‘N NFMTFFSIFMULMBSUEFOTBNNF TPN WPSFT BU BOUFOOFO FS IFMU J UPQ PH TŽSMJHU FHOFU UJM CSVHQÇUVSTFKMBETFO %FS FS NBOHF GPSEFMF WFE EFO EJHJUBMF CPY %FTJHOFU FS LPNQBLU PH TUS‘NGPSCSVHFU MBWU %FO IBS BVUPNBUJTL PH NBOVFMLBOBMT‘HOJOH JOGSBS‘E GKFSOCFUKFOJOH  WPMUT JOE HBOHTTQŽOEJOHPHNBOHFGMFSF GVOLUJPOFS5VSTFKMFSFOTSFEBL UJPOLBOEFSGPSWBSNUBOCFGBMF EFOOZFEJHJUBMFBOUFOOF%FO TŽMHFT J ‘WSJHU UJM NFEMFNNFS BG%5NFESBCBU

*NQPSU‘SFO FS FU GJSNB J ‹M TUZLLF QÇ 4KŽMMBOE TPN IBS TQFDJBMJTFSFU TJH J JNQPSU BG FMFLUSPOJTLF QSPEVLUFS UJM MZTUTFKMFSFPHDBNQJTUFS %FUFSCMBGMBETLŽSNT u57BQQBSBUFSNFEJOECZH HFU%7% TPNLBOUJMTMVUUFTUJM CÇEFPHWPMU%FTVEFO FS EFS FO BOEFO TQŽOEFOEF UJOH &U u USÇEM‘TU57 %FU CFTUÇS BG UP EFMF &O TFOEFS NFETUS‘NGPSTZOJOHPHFOPQ MBEFMJH USÇEM‘T GMBETLŽSN %FO USÇEM‘TF 57TLŽSN LBO EV UBHF NFE EJH J IÇOEFO OFE QÇ CSPFO UJM HSJMMFO FMMFS PWFS QÇ OBCPCÇEFO TBNNFO NFEGKFSOCFUKFOJOHFO EVTLBM CMPU WŽSF PQNŽSLTPN QÇ BU EVTFMWG‘MHFMJHPHTÇTLBMIBWF FO BOUFOOF GPS BU NPEUBHF 57TJHOBMFU0HTÇIFSFS754 %JHJUBM3FDFJWFSJEFFM1SJ TFOGPSFUUSÇEM‘TU57FS LSQMVTGSBHUPNLPTUOJOHFS )FSVEPWFSFSEFS754 .BSJOF.POJUPS TPNFSTUŽOL UŽU PH EFSGPS WFMFHOFU UJM UVS TFKMBET%FOLBOCMBBOWFOEFT TPN FLTUSB T‘LPSUQMPUUFS FMMFS LPCMFU TBNNFO NFE WPMU DPNQVUFS 4PN FLTUSB LBO EV GÇ vUPVDITDSFFOj 1SJTFO GPS EFOOF IFSMJHIFE FS LS QMVTGSBHU

 4URSEJLEREN

7XUVHMOHUHQLQGG7 & % + 5 0
8WWHUQ&PHG0HU&UXLVHULQGHQERUGV 6WDQGDUGXGVW\U'HIURVWHUV¡JHODPSHEDGHSODWIRUPEDGHVWLJHRJ DQNHUEU¡QGQHGI OGHOLJWWHDNERUGSDQWU\PHG2ULJRNRPIXUN¡OHVNDERJ KnQGYDVNPHGIHUVNYDQGVSXPSH 0RWRU0HU&UXLVHU,QGHQERUGVPRWRUPHG$OSKD2QH6WHUQGULYH9 OJ PHOOHP/+.EHQ]LQHOOHU/+.GLHVHO / QJGHP%UHGGHP9 JWPHGPRWRUNJ $QEHIDOHWWUDLOHUNJWRWDOY JW

ZZZNHWQHURXWGRRUGN

3ULVIUD

7(032%c'($36 6¡KHVWHQ,VK¡M7OIZZZWHPSREDDGHGN &&&$03,1* 0$5,1($67UHNDQWHQ+HUUHVWUXS*UHYLQJH7OIZZZFFFPGN %‘*( 675$,/(5 %c'($36 )DEULNVYHM/XQGHUVNRY7OIZZZERJHVGN +(51,1*75$,/(5 %c'&(17(5 1DYHUYHM6XQGV7OIZZZKWEVXQGVGN 5,6%-(5*0$5,1( 0DULHQO\VWYHM6LONHERUJ7OIZZZULVEMHUJPDULQHGN 027252*%c'&(175(7)5('(5,.6+$91$66LQGDOOXQGYHM)UKDYQ7OIZZZPFHQWHUGN

7XUVHMOHUHQLQGG 

 

  


#

1EKEWMRTSWX -( %JWIRHIV (ERQEVOW8YVWINPIVJSVIRMRK 3HIRWIZINE*EEFSVK

/HOJ 3EJLSยSONRETFORUDE %N LANG OG TRIST VINTER LIGGER RET FORUDE -EN DU BEHยžVER IKKE AT SPILDE DEN $ET ERJOSLETIKKEFORTIDLIGTATSTARTEPLANLยG NINGENAFNยSTEkRSTURMkL$ETKANDUFX HENTE INSPIRATION TIL Pk VORES HJEMMESIDE ยฏ WWWTURSEJLERENDK UNDER KNAPPEN ยง4UR BERETNINGERยฆ (ER I BLADET Pk SIDE KAN DU BLA LยSE ATBESTYRELSENERIFULDGANGMEDEN MODERNISERINGAFDEPOPULยRETURSEJLERTRยF )DENFORBINDELSEHAR4URSEJLERENUDSKREVET ENKONKURRENCEMEDFINEGEVINSTERยง(VILKE AKTIVITETERSYNESDU$4BยžRTAGEOPยฆ -ENDUKANALLEREDENUHENTEINSPIRATION HERPkDENNESIDE&OTOSPkDENSTAMMER

7XUVHMOHUHQLQGG

FRALANDETSMESTFREMGANGSRIGESEJ LADSยฏ3JยLLANDRUNDTPkINDERSIDEN 324) SOM REDAKTIONEN DELTOG I $ENKANVIPkDETVARMESTEAN BEFALE3EJLADSENSTARTERNIFOR SKELLIGE STEDER LANGS BANER I )SEFJORDEN OG 2OSKILDE &JORD $ET ER EN SEJLADS FOR SkVEL SEJL SOM MOTORBkDE OG FOR KAPSEJLERESkVELSOMTURSEJLERE $ER ER NOGET FOR ENHVER SMAG MED MASSER AF RkHYGGE UNDER VEJS $U KAN LยSE MERE OM SEJ LADSENPkWWWSRPIDKProfile for Tursejleren

04.2006 - Tursejleren  

04.2006 - Tursejleren  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded