Tursejleren 3/21

Page 1

#03 I 2021

BLÅ OPLEVELSER GODT FRA START > 18

KOMMUNE OPSIGER BÅDPLADSER > 04

VELKOMMEN I KLUBBENT > 08

> LÆS OGSÅ HAVNENS NYTTEHAVER I SÅ TYVENE KOMME SEJLENDE I SIN BÅD I MADS CHRISTENSEN FOREDRAG


SKIPPEREN HAR ORDET

Vi holder af oplevelser ved vandet

V

i nærmer os heldigvis normale tilstande herhjemme. Usikkerheden om forholdene uden for landets grænser har givet fået mange til at vælge de hjemlige himmelstrøgs herligheder fremfor udsigten til begrænsninger i udfoldelsesmulighederne på fjernere destinationer. Efter aktiviteten på vandet og i havnene at dømme så lader det til, at interessen for fritidssejlads holder ved. Det glæder vi os over i Danske Tursejlere. Vi har også i år budt mange nye medlemmer velkommen, og det samme har bådklubberne rundt om i landet. I den anledning har SejlSikkert lanceret en kampagne med det gode budskab: Velkommen i klubben. Formålet er at gør det lettere for nye medlemmer at træde ind over dørtærsklen til klubben og blive en aktiv del af fællesskabet. Og at sætte fokus på at klubben er et godt sted at lære om sikker sejlads for nye sejlere.

Og apropos oplevelser, så fik vi sat vores projekt Blå Oplevelser godt i søen i juni måned. Ikke mindre end 800 gæster var mødt op på havnen i Nyborg for at se borgmesteren klippe det blå bånd over og overvære de mange flotte opvisninger, som lokale vandsportsklubber udførte i havnebassinet. I de næste år kan du følge Blå Oplevelser, som vil give dig ny inspiration og viden om nye aktiviteter og oplevelser ved vores kyster og i vores fjorde. Så fik vi også vores Sommertogt afsted igen. Sidste år stod i aflysningernes tegn, men i år kom togtet fint rundt i de østjyske fjorde. Humøret var højt, stemningen god og også her stod oplevelserne i kø. Det tegner godt for næste års Sommertogter.

FORMAND FOR DANSKE TURSEJLERE

FORMÅLET ER AT GØRE DET LETTERE FOR NYE MEDLEMMER AT TRÆDE IND OVER DØRTÆRSKLEN TIL KLUBBEN Vi søger oplevelser og unikke stunder, når vi holder ferie. Derfor er der også rift om vores Turbøjer, som er godt besøgt. Vi har fået mange fine og sjove billeder fra medlemmer, der har benyttet sig af muligheden for en dukkert, en frokost eller bare et frikvarter fra sejladsen ved Turbøjerne. De oplevelser, man som sejler kan få her, er også specielle, for man er så tæt på den smukke natur, vi omgiver os med.

SEKRETARIATET

Danske Tursejlere, Vesterhavnen 5, 5800 Nyborg info@dansketursejlere.dk – www.dansketursejlere.dk

DANSKE TURSEJLERE ER TILSLUTTET Dansk Erhverv, Nordisk Bådråd, Søsportens Sikkerhedsråd, Søfartsstyrrelsens Uddannelsesudvalg, Friluftsrådet, Blå Flag Jury, European Boating Association (EBA), Sikker Havn

Mandag – torsdag 9:00-15:00 Fredag 10:00-13:00

TLF. 70 21 42 42 Spørgsmål vedrørende DT, forsikring, adresseændringer, medlemskab, kontingent, udeblevet medlemsblad skal rettes til sekretariatet.

FORMAND

Henning Visholm Jensen Nysøgård 113, 4230 Skælskør Tlf: 20 16 27 30 henning@dansketursejlere.dk

FORRETNINGSFØRER

Leif Nielsen Mariehønevænget 8 5260 Odense S Tlf. 40 16 30 09 leif@dansketursejlere.dk


Indhold > 18

> 27

> 30

Kommuner opsiger bådpladser

04

Kampen om bådpladserne

06

Opsigelse af bådpladser ikke en tendens

07

Sejl Sikkert-Velkommen i klubben

08

Velkommen i SMG

10

Bølgerne går højt på Silkeborgsøerne

12

Med kurs mod smukke fjorde

14

Solosejler på sommertogt

16

Blå Oplevelser flot fra start

18

Fjordsafari - en lokal Blå Oplevelse

20

Havplanen lukker ikke for kystnære vindmøller

23

Båddoktoren

24

Mads Christensen foredrag

27

Du danske land og vand-Tejn og Nordbornholm

29

Liv under vandet giver liv på havnen

34

Mad på line i Grønsund

35

Ildsjæle dyrker havhave i Skovshoved Havn

36

Dyrk og spis men gør det sikkert

37

Grillede tangpakker med torsk og muslingefyld

37

Copenhagen Boat Show

38

Opdag de Blå Oplevelser på hjemmesiden

41

Visen har vinger

42

Så sin stjålne båd komme sejlende

45

Amalienborg i hjertet af København

46

Skærpet kontrol med bådtyverier

48

Gør livet surt for tyven

50

Diverse

51

TURSEJLEREN

ANNONCESALG

TRYK

REDAKTION

TILRETTELÆGGELSE OG LAYOUT

FORSIDEN

Udgives af Danske Tursejlere ISSN: 1603-3329. Oplag: 15.000 stk Ansv. i henh. til Presseloven: Leif Nielsen

Redaktør: Frank Flemming Pedersen Søndermarksvej 64, 4200 Slagelse redaktionen@dansketursejlere.dk Tlf: 20 44 12 39

Danske Tursejlere v/ Jens Greisen Vesterhavnen 5, 5800 Nyborg Tlf.: 20 40 69 47 jensgreisen@mail.dk FFP Kommunikation www.ffpkom.dk Tlf: 20 44 12 39 PE Offset A/S - Marcel van Diemen

PE offset A/S Udgivelsesdato for næste nummer Nr. 04/21 – November 2021

Blå Oplevelser Åbningsfest i Nyborg Foto: Frank Fl. Pedersen

Indlæg, artikler og billeder i Tursejleren afspejler ikke nødvendigvis Danske Tursejleres holdning.

Besøg os på: dansketursejlere.dk


KOMMUNEN OPSIGER BÅDPLADSER ÆGTEPARRET HYRLOV MÅ PÅ JAGT EFTER NY BÅDPLADS, FOR FREMOVER VIL KUN BÅDEJERE MED BOPÆL I SVENDBORG KOMMUNE FÅ ADGANG TIL DE KOMMUNALE BÅDPLADSER. TEKST OG FOTO: Frank Flemming Pedersen

D

et var ikke lige den besked fra kommunen, som Marianne og Steen Hyrlov havde forventet at få i det tidlige forår 2021. Svendborg Kommune kunne nemlig meddelelse dem pr. brev, at deres bådplads i Rantzausminde Havn gennem mere end 25 år var opsagt, og at den fra 2022 ikke længere stod til rådighed for dem. Et nyt havneregulativ var vedtaget for de kommunale havne i Svendborg Kommune, og heraf fremgår det, at det fremover vil være kommunens egne borgere, som har ret til at leje en fast bådeplads. Og al den stund at Marianne og Steen Hyrlov er bosat i Odense, så var tiden i Rantzausminde Havn altså ved at rinde ud.

OPRIGTIG KED AF DET

Vi møder Steen Hyrlov midt i juni. Sejlsæsonen er ikke begyndt for Odenseægteparret, men de indledende forberedelser er startet. Steen Hyrlov hælder kaffen fra termokanden op i kopperne, kigger ud over havnen, husker tilba-

Udenbys borgere er udelukket fra de kommunale havnepladser i Svendborg Kommune.

4

KOMMUNEN OPSIGER BÅDPLADSER I DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021

ge på dagen hvor de læste den famøse meddelelse. Han siger: - Vi havde på ingen måde nogen anelse om, hvad der var under opsejling. Der havde ikke været noget snak i havnen eller nogen forhåndsinformation. Vi blev simpelthen rystede og oprigtig kede af det, for vi er meget glade for at ligge i Rantzausminde. Det er en dejlig havn med et dejligt miljø. Vi er medlemmer af sejlklubben og har været det i hele perioden, så vi føler os som en del af denne havn.

ER DET LOVLIGT?

Den første tanke, der slog ned i Hyrlovs var, om den handling fra kommunens side i det hele taget var lovlig.

- Vi gik i den tro, at når vi havde betalt indskud og det årligt opkrævende lejebeløb, så var alt i orden al den stund, at der i det gamle havnereglement stod, at "lejemålet fornys hvert år ved rettidig indbetalt pladsleje", påpeger Steen Hyrlov.

ROKERE RUNDT

Beslutningen om at udelukke udenbys borgere fra de kommunale havnepladser er truffet i kommunens Teknik- og Erhvervsudvalg, hvor Flemming Madsen er formand. Han har ikke kommentarer til Tursejleren, da vi kontakter ham, men til Fyns Amts Avis siger han, at der er hjeml til opsigelserne i havnenes ordensreglement, hvoraf det fremgår, at tildeling af bådepladser sker én gang årligt.


Den udlægning af reglementet er Steen Hyrlov helt uenig i. - Bestemmelsen om pladserne tildeles en gang årligt handler om, at man skal kunne rokere rundt på folk, hvis havnen skal laves om eller lignende. Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt man får en plads men udelukkende et spørgsmål om, hvilke pæle man det år skal ligge imellem, siger han. Flemming Madsen siger endvidere til avisen: - Vi har en meget lange liste af vores egne borgere, der har svært ved at komme til. En kommunal havn bør primært være til vores egne borgere, og det er så også det, vi gør op med nu. Selvfølgelig er det ærgerligt for dem, det går ud over, men de har jo lov til at søge ind i en privat havn.

FLERE BÅDEJERE RAMT

Marianne og Steen Hyrlov står ikke alene med deres problem. Ifølge Fyns Amts Avis har de reviderede regler den konsekvens, at 15 nuværende bådejere, som kommer uden for kommunegrænsen, men har plads i en af de kommunale havne, er blevet opsagt og skal finde sig et andet sted at være. Siden sagen om bådpladserne i Svendborg startede er opsigelsesdatoen forlænget til tre år, hvorfor Marianne og Steen Hyrlov og de øvrige 15 udenbys bådejere, har fået lidt mere respit til at forlade havnen, der for deres vedkommende skal rømmes senest med udgangen af 2023. Det glæder selvfølgelig det odenseanske ægtepar, der dog havde håbet på at opsigelsen helt var blevet annulleret.

Vi havde på ingen måde nogen anelse om, hvad der var under opsejling, da vi fik vores opsigelse.

- Vi havde da regnet med, at vi skulle foretage den sidste afmønstring fra Rantzausminde Havn, når den tid kom. Men nu indretter vi os efter den nye virkelighed. Vi har søgt ny bådplads i et par Sydfynske havne, så må vi se, hvordan det spænder af, nikker Steen Hyrlov optimistisk. ■ DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021 I KOMMUNEN OPSIGER BÅDPLADSER

5


KAMPEN OM BÅDPLADSERNE UDVID KAPACITETEN OG STRYG GEVINSTEN I FORM AT TILFREDSE BORGERE, ET RIGT FORENINGSLIV OG FLERE TURISTER, MENER DANSKE TURSEJLERE. TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Frank Flemming Pedersen, Colourbox

M

ed flere bådejere i kølvandet på Coronakrisen er der blevet enorm efterspørgsel efter havnepladserne. Dem er der helt klart ikke for mange af og da slet ikke i de populære sejladsområder som f.eks. Det sydfynske øhav. Det har i nogle havne ført til skærpede krav til, hvem der kan leje bådpladser. Og andre steder til en restriktiv håndhævelse af gældende regler. Omfanget af disse stramninger og opsigelser står ikke helt klart. Men noget

tyder på, at det ikke er særlig udbredt. Men regler er regler, og de kan om nødvendigt blive bragt i spil efter ordlyden. Eller tilpasset en ny situation i havnen.

VÆR PÅ FORKANT

- Der er god grund til, at sejlerne sætter sig grundigt ind i, hvilke vilkår de har erhvervet deres bådplads på. Samt – selvfølgelig- at søge indflydelse på fremtidige ændringer i f.eks. havneregulativer og ordensreglementer. Det gælder om at være lidt på forkant med situationen. Her er der flere veje at gå, påpeger

KUN FOR BORGERE I KOMMUNEN

forretningsfører i Danske Tursejlere, Leif Nielsen. - Hvis der ikke allerede er etableret brugerråd eller lignende fora, hvor sejlerne er repræsenteret, så er det en god ide at starte et. Et brugerråd bør have høringsret i forbindelse med ændringer i forhold, der angår vilkårene for f.eks. leje af bådplads. I det hele taget er det vigtigt at skabe mulighed for reel dialog med havnen ejere, lyder det fra Leif Nielsen. Hvis sejlerne i tide bliver bekendt med hvilke fremtidsplaner, der er for havnen, er det også muligt at fremkomme med positive, konstruktive ændringsforslag. På den måde kan man undgå de kedelige konfrontatoriske situationer, man har set udspille sig i visse havne. Og som alle faktisk taber på.

DEN MINDELIGE VEJ

Et brugerråd kan være med til at sikre rettighederne i havnen, siger Leif Nielsen.

6

KAMPEN OM BÅDPLADSERNE I DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021

- I stedet for at smide loyale lejere på porten med kort varsel, kunne man sagtens forestille sig andre modeller, som var mere mindelige og som kunne vinde bredere forståelse. F.eks. kunne man indføre en passus om, at ændringer i lejevilkårene kun gjaldt fremadrettet. Det ville da løse en del problemer, fastslår Leif Nielsen. ■


OPSIGELSE AF BÅDPLADSER

IKKE EN TENDENS I FORENINGEN AF LYSTBÅDEHAVNE I DANMARK SER MAN IKKE SKÆRPELSEN AF ADGANG TIL KOMMUNALE BÅDPLADSER SOM UDBREDT. TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: FLID ne har opsagt havnepladser, som sejlere har haft i mange år. Man ser det derfor heller ikke som en tendens, der er ved at brede sig i de kommunale havne. Men FLID påpeger, at en del havne tydeligt har formuleret, hvem der kan få adgang til havnepladserne, og at folkeregisteradresse i nogle havne er et kriterium. - FLID har den holdning, at der over tid kan være grund til at tilpasse kapaciteten til konjunkturerne, og skulle det betyde omlægning af regeladministrationen, så vil det være fair at give bådejerne en rimelig frist fx 2-3 år til at tilpasse sig de ændrede tider, siger Jesper C. Højenvang. ■ Der kan være grund til at omlægge reglerne i havnene i forhold til kapaciteten og konjunkturerne, siger direktør i FLID, Jesper Højenvang.

- Det er ikke noget nyt, at havne har en politik om vilkår for at erhverve en bådplads. Nogle har også vilkår, som ligner det, der nu er indført i Svendborg Kommune. Men den voldsomme efterspørgsel efter bådpladser de sidste to år, har nok fået nogle havne til at administrere mere konsekvent efter reglementets ordlyd, mener Jesper C. Højenvang, der er direktør i Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID). De sidste års store boom på bådmarkedet har naturligt afstedkommet et pres på de eksisterende bådpladser i landets lystbådehavne. Efter i en længere årrække at have haft tilstrækkelig kapacitet til at udfylde behovet, er der lige nu et gab mellem udbud og efterspørgsel. Det er på den baggrund, man skal se den øgede fokus fra havnenes side på kriterierne for at erhverve en af de eftertragtede bådpladser.

TILPASSE KAPACITETEN

- Mange havne er ved at udvide kapaciteten og flere følger efter. Der er både vilje og vej til at forbedre såvel faciliteter som kapaciteten i havnene. Men den efterspørgsel, der ses nu, er kommet som et lyn fra en klar himmel og har ikke kunnet aflæses i langtidsprognoser for tilgangen til fritidssejladsen. Og med en tidshorisont på 4-5-6- år i forhold til at få diverse tilladelser til at opgradere og udvide eksisterende havne, så står vi altså nu med en mangel på havnepladser. Og det mærkes særligt i de meget eftertragtede sejladsområder, forklarer Jesper C. Højenvang.

Attraktiv rente – op til 15 års løbetid

Attraktiv finansiering af din næste båd Læs mere på midspar.dk/baadfinans

TYDELIGE KRITERIER

I FLID har man ikke kendskab til sager, hvor kommunale hav-

20210413 96x131 +3 Bådfinans.indd 1

DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021 I OPSIGELSE AF BÅDPLADSER IKKE EN TENDENS09.04.2021 7 16.31


SEJLSIKKERT-KAMPAGNE:

VELKOMMEN I KLUBBEN

Derfor vil SejlSikkert gerne bidrage til at give klubberne nogle redskaber, som kan styrke den lokale indsats for at hjælpe nye medlemmer til en god start i klubben. Men man får også fra SejlSikkert budt nye sejlere velkommen i den store imaginære klub af sejlere, der prioriterer en sikker og tryg sejlads. Og der er behov for, at begge budskaberne bliver hørt i klubberne og blandt sejlerne, mener chefkonsulent Sune Abelgren Nielsen fra Søsportens Sikkerhedsråd. - Stadig flere vælger fritidslivet på vandet som SUP´er, surfer, sejler, roer eller på anden måde, og det er dejligt. Vi vil gerne hjælpe de lokale klubber til at byde de nye indenfor i klubberne og gøre dem til en aktiv del af det sociale fællesskab. Vi ved, at nogle mennesker viger tilbage for at søge ind i en klub og engagere sig i klublivet, og derfor er der altså et behov for at gøre det lettere at tage det første skridt ind i klubben, påpeger Sune Abelgren Nielsen.

E

N VE LUBB

N

etop nu lancerer SejlSikkert, der er udsprunget af et samarbejde mellem TrygFonden og Søsportens Sikkerhedsråd, en større kampagne, der dels skal hjælpe lokale klubber til at få og fastholde flere aktive medlemmer. Og dels skal introducere nye – og også gerne erfarne – sejlere til øget fokus på sikkerhed på vandet. Under sloganet ”Velkommen i klubben” slår SejlSikkert på det faktum, at det kan være svært som nyt medlem at træde ind over dørtærsklen og blive en aktiv del af fællesskabet i klubben med dens skrevne og uskrevne regler.

EN I

SIKKERHEDEN TIL SØS KOMMER MERE I FOKUS, NÅR DET MARITIME FRITIDSLIV DYRKES I EN KLUB.

L

MM KO

K

TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: SejlSikkert

LÆRE DE GODE VANER

Et godt klubmiljø, der tager hånd om de nye medlemmer, og hvor sikkerhed er en naturlig del af kulturen, er også et rigtig godt sted at lære om sikker sejlads for nye sejlere. Her er der nemlig mulighed for, at nye sejlere kan lære de gode vaner på vandet og i havnen af de mere rutinerede folk i klubben. Det kan være, at nogle nye sejlere oplever en barriere i forhold til at skulle tage på vandet selv. Her kan den garvede sejler hjælpe med at gennemgå sikkerhedsprocedurer, så trygheden indfinder sig. Men de nye medlemmer kan også blive introduceret til klubmiljøet på en åben og ligeværdig måde. Ved at byde nye medlemmer velkommen til et aktivt, socialt og fagligt nærende klubliv er chancen for at medlemmet forbliver engageret i klubben også meget større, mener Sune Abelgren Nielsen. - Klubaktiviteterne styrkes, flere kan være aktive, og klubkulturen bliver stærk, lyder det fra SejlSikkerts chefkonsulent.

KONTAKT TIL SEJLERNE

Set fra SejlSikkerts perspektiv så giver det god mening, at støtte klubbernes bestræbelser på at få flere medlemmer ved at udvise åbenhed og imødekommenhed. For søsikkerheden lærer man så glimrende i klubregi. Det er her, der er mulighed for at vedligeholde og udbygge de færdigheder, som man måske fik med sig fra sejlerskolen. Ved at give klubberne nogle konkrete værktøjer til at få og fastholde nye medlemmer, er der samtidig åbnet en fin kanal til kommunikation med sejlere, der ellers kunne være svære at nå, hvis ikke de var en del af en klub. - Som optakt til kampagnen har vi haft kontakt til klubber, der har stor succes med at rekruttere nye medlemmer og integrere dem i klublivet. Blandt andet har vi fundet stor inspiration i Sejl- og Motorbådsklubben Grønsunds fremgangsmåde, hvor

8

VELKOMMEN I KLUBBEN I DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021


Både søsikkerhed og klubmiljøet forbedres, når vi er velkomne i klubben, mener chefkonsulent Sune Abelgren Nielsen fra Søsportens Sikkerhedsråd.

en personlig modtagelse i klubben, en velkomstmappe og en mentorordning har været udslagsgivende. Men også andre værktøjer kan bringes i spil. Derfor vil vores annoncekampagne på de sociale medier også blive suppleret med indbydende ma-

terialer til klubhuset, som alle klubber kan bestille på sejlsikkert.dk. Materialerne kan bruges til at styrke den lokale sikkerhedskultur og samtidig give nye medlemmer en god oplevelse, forklarer Sune Abelgren Nielsen. ■

Bornholm – et sejlerparadis!

Se alle de unikke havne på www.bornholm.info/sejlerferie eller scan QR-koden her

Bornholms Regionskommune _bred.indd 1

Bornholm_2020.indd 1

DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021 I VELKOMMEN I KLUBBEN

9

08-07-2015

13:37:

28-10-2019 11:58


SEJL OG MOTORBÅDSKLUBBEN GRØNSUND HAR KNÆKKET KODEN OG SKABT ET KLUBMILJØ, DER BÅDE TILTRÆKKER OG FASTHOLDER NYE MEDLEMMER. TEKST OG FOTO:

Frank Flemming Pedersen

VELKOMMEN

I SMG

D

et første skridt ind over dørtrinnet til klubben kan være så svært, at mange potentielt nye medlemmer undlader at tage det. Og hvis de på trods af de blafrende kæmpesommerfugle i maven alligevel krydser grænsen til den nye verden, så kan oplevelsen af at føle sig uvelkommen være så stor, at de hurtigt forlader klubben igen. Sådan er det ikke i Stubbekøbing, hvor Sejl og motorbådsklubben Grønsund (SMG) har fundet opskriften på at byde nye medlemmer velkommen, så det kan mærkes. Med større åbenhed og en mentorordning, hvor garvede medlemmer tager hånd om nye medlemmer, er medlemstallet på 4 år steget fra 113 til 226. Bag denne bemærkelsesværdige fremgang gemmer der sig nogle få enkle initiativer, som kasserer Per Thomsen og bestyrelsen tog for år tilbage.

IMØDEKOMMENDE BUDSKAB

- Vi var lidt foruroliget over, at gennemsnitsalderen i foreningen steg år for år. Det var ikke svært at se, hvor det til sidst ville ende, hvis ikke vi fik nye yngre medlemmer til at melde sig under vores stander. Derfor bad vi alle, der var interesseret om at komme med input til, hvordan vi kunne vende udviklingen.

Næstformand Mads Hansen byder nye medlemmer ”Velkommen i klubben”.

10

VELKOMMEN I SMG I DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021


På den baggrund lavede bestyrelsen en handleplan, som vi er gået frem efter, fortæller Per Thomsen, der er primus motor for aktiviteten.

- Vi holder introduktionsmøder, hvor vi opfordrer nye medlemmer til at møde op med hele familien, så vi kan hilse på og orientere om alle vores aktiviteter og de fællesfaciliteter, som vi råder over. Det er også her, vi fortæller om vores mentorordning, supplerer næstformand Mads Hansen. Mentorordningen i Sejl og motorbådsklubben Grønsund betyder, at ældre, rutinerede medlemmer stiller sig til rådighed for nye medlemmer. Det kan være om nogle helt lavpratiske ting, men det kan også handle om sejltekniske spørgsmål, hvor mentoren tager med på sejlturen og vejleder om sejlads og håndtering af udstyr og grej. Mentoren er ankerpersonen for de nye medlemmer. Her er der altid råd, vejledning og støtte at hente. - Vi ved, at det første skridt er svært at tage. Men vi gør det sammen. Og det

N VE E LUBB

I dag bliver nye medlemmer mødt med åbenhed. Alle får en personlig modtagelse, en nøgle til klubhuset, en vimpel og en 28 siders velkomstmappe, som er en praktisk guide til livet i klubben.

K

HÅNDHOLDT VELKOMST

L

MM KO EN I

Det første synlige skridt klubben tog, var at udskifte skilte på klubhuset. På det gamle stod ”Privat klubhus”, hvilket man nu godt kunne se i den grad signalerede ”nye medlemmer bliv væk”. I stedet møder der nu nye medlemmer og gæster et mere venligt og åbent budskab: ”Velkommen i SMG”, fortæller Per Thomsen.

har faktisk appelleret til mange især yngre familier, der sætter pris på netop dette tilbud, pointerer Per Thomsen.

UNGE KOMMER TIL

Klubben i Stubbekøbing ligger smukt ned til Grønsund, der er et dejligt sejladsfarvand. Lystbådehavnen er et naturligt udflugtsmål for mange, hvilket har været en oplagt mulighed for sejl og motorbådsklubben til at inddrage nye aktiviteter i klubben. Noget især det yngre publikum har været tiltrukket af. - Vi ville gerne rekruttere flere yngre medlemmer, og her var Stand Up Paddling en aktivitet, der var interessant. Med kommunal støtte og gå-på-mod fik vi startet op med uddannede instruktører og behørigt grej. I dag råder vi over 14 brædder og 80-90 våddragter og en flok glade unge medlemmer, der ikke kun sørger for liv på vandet men også på havnen og i klubhuset. I dag tæller klubben 54 medlemmer under 18 år, siger Per Thomsen. Men de ”gamle” er ikke glemt i denne nye tid. De ældre, der har tid, mødes til kaffe og en ostemad hver tirsdag også dem, der ikke har båd længere. Så er der plads til lidt fenderspark og nogle løgnehistorier, som Mads Hansen udtrykker det.

UDADVENDT KLUB

Det har været vigtigt for Per Thomsen og bestyrelsen at praktisere åbenhed. Ikke kun overfor nye medlemmer men også over for lokalsamfundet, som man jo er en vigtig del af. Forskellige skoler i området kommer og benytter SUP-tilbuddet. Folkeskolen er permanent indmeldt

Større åbenhed og en mentorordning har betydet en fordobling af medlemstallet på 4 år, forklarer kasserer Per Thomsen.

som institution i klubben, så de også kan bruge faciliteterne i den daglige undervisning via de lærere, der er blevet uddannet som instruktører. Og så er SMG med i et netværk af sejlklubber, der hovedsageligt arbejder med overordnede emner som manglende eller dårlig afmærkning, broåbninger og lignende, der kræver en fælles indsats og holdning. Desuden hjælper klubberne hinanden på tværs med praktiske gøremål, når behovet opstår.

SIKKERHED I FOKUS

Når Per Thomsen og Mads Hansen kigger ud over havnen ved Grønsund er de godt klar over, at der er en risiko forbundet med fritidsinteressen på vandet. Derfor har man hele tiden fokus på sikkerheden. Og det bliver også indprentet hos nye medlemmer. Igen spiller mentorerne en vigtig rolle. Her viser den rutinerede sejler den mere uerfarne, hvordan man praktiserer sikkerhed. På den måde får de hurtigt indlært nogle gode, sunde vaner, som de kan sejle mange sømil på. - I vores velkomstmappe står mange gode råd om sikkerhed, og ved vores standerhejsning og på temaaftener hen over året orienterer vi om sikkerhedsforhold. Om vinteren holder vi kurser i godt sømandskab, som ikke så meget handler om nedskrevne love og regler men lægger hovedvægten på god og sikker opførsel på havet og i havnen. Men vores mentorer gør et virkelig godt arbejde, som er med til at få nye medlemmer til at føle sig velkommen, men som også har positive virkninger på en sikker sejlads, nikker Per Thomsen. ■

DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021 I VELKOMMEN I SMG

11


Rylen. Hjemsted. Silkeborg. Dimensioner. Længde: 19,94 m, Bredde: 3,83 m, Dybgang: 1,35 m. Tonnage. BRT: 18,4, NRT: 16,3. Kapacitet. 100 passagerer.

TEKST: Leif Nielsen

DANSKE TURSEJLERES KOMMENTAR:

BØLGERNE GÅR HØJT PÅ SILKEBORGSØERNE

O

m det er sommervarmen og/eller det forestående kommunalvalg, der får lokal politiker til at barsle med forbud for større både på Silkeborgsøerne, kan man kun gisne om. Rune Kristensen, der er byrådsmedlem i Silkeborg, mener, at der er blevet for stor trængsel på søerne, og at det er en voldsom, utryghedsskabende oplevelse at møde store både, som også sejler pænt til.

Rune Kristensen, der selv roer kajak, konstaterer i TV2 Østjylland, at bådstørrelserne over det senere årti bliver større, og at de får væsentligt flere hestekræfter. Og udover at der er kommet flere både, er der, ifølge Rune Kristensen, kommet væsentligt flere bløde trafikanter på vandet. For at komme trængslen og utrygheden til livs retter han derfor skytset mod de store både – altså både over 26 fod.

FORSLAG OM FORBUD MOD BÅDE OVER 26 FOD FORDI, DE ER UTRYGHEDSSKABENDE. 12

BØLGERNE GÅR HØJT PÅ SILKEBORGSØERNE I DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021

Danske Tursejlere påpeger, at Rune Kristensen mening er én blandt mange. Og for at få sagen i rette perspektiv skal der fakta på bordet. Og fakta er, at Rune Kristensen øjensynligt ikke har sat sig ind i fakta. På vandet gælder det, som i andre af livets forhold, at det ikke er størrelsen men gørelsen, det kommer an på. Store både laver ikke nødvendigvis større bølger end mindre både, hvis ellers der sejles korrekt, hvilket vil sige efter forholdene og

efter hastighedsgrænserne. Det her handler om godt sømandskab og om at sejle, så man ikke laver generende hækbølger. Men det handler også om, at det vand, vi alle gerne vil dyrke vores fritidsinteresse på, netop skal kunne rumme os alle. Plads til alle på vandet, som vi siger i Danske Tursejlere. Det stiller selvfølgelig nogle krav til alle dem, der færdes i farvande, hvor pladsen er begrænset. Her skal der udvises tolerance og forståelse for hinanden. Det betyder også, at de svage trafikanter tager de hensyn, de skal. Ligesom bådejerne skal. Godt sømandskab og viden om gældende regler er vi alle forpligtet til at praktisere. Sejlads på Silkeborgsøerne er underlagt hastighedsregler, hvorfor det er en myndighedsopgave at påse, at der sejles herefter. Her i et valgår vil vi også opfordre vores lokalpolitikere til ikke at gøre friluftaktiviteterne til en kampplads. Ved at begrænse vores mulighed for udfoldelse i det fri gennem bureaukratiske love, der rammer ensidigt, så fremmer man ulighed, utilfredshed og mulighed for konflikter. I stedet bør man søge ad dialogens vej at finde løsninger, som er praktiske og som har accept fra borgerne. ■


FREDAG FREDAG 3.0.00000 3 & LØRDAG & LØRDAG 3.000 RAT GRGAT ISIS KL.10-18 10-18 GRATGISGRRAATTISIS P-PP-PLALADSDERSER KL. GRATIS P-PLADSER RÈ SØNDAG TRÈ N SØNDAG T E N E È R T10-17 N10-17 EKL. KL.

FREDAG & LØRDAG KL. 10-18 SØNDAG KL. 10-17

FREDAG & LØRDAG KL. 10-18 SØNDAG KL. 10-17

COPENHAGEN COPENHAGEN 2020 COPENHAGEN

2020 2020

BOAT SHOW SHOW BOATBOAT SHOW påIshøj IshøjHavn Havn på på Ishøj Havn 28.-30. august2020 2020 28.-30. 28.-30. august 2020august på Ishøj Havn 03.-05. september 2021

Herkan kandudui helt i heltunikke unikkeogog spændende rammer alt, hvad der skal Her spændende rammer sese alt, hvad der skal Her kan du i helt unikke og spændende rammer se alt, hvad der skal til,hvis hvisduduvilvilhave havesjove sjoveoplevelser oplevelser vandet. Fra helt små til, påpå vandet. Fra dede helt små tiltil dede til, hvis du vil have sjove oplevelser på vandet. Fra de helt små til de rigtigstore, store,om omdet deterermed medsejl sejleller ellermotor, motor, robåd, kajak eller surf. rigtig robåd, kajak eller surf. rigtig store, om det er med sejl eller motor, robåd, kajak eller surf. Her kan du Tempo i helt unikke og spændende rammer se alt, hvad der skal til, hvis finder Huset ererfyldt udstyr, ogog påpålandarealerne dudu Tempo Huset fyldtmed med udstyr, landarealerne finder Tempo Husetdu ervilfyldt udstyr, og på påvandet. landarealerne finder du havemed sjove oplevelser Fra de helt små til de rigtig store, om både tørst ogog sult. bådepåpåtrailer trailersamt samtmulighed mulighedforforatatfåfåslukket slukket tørst sult. både på trailer samt mulighed at fårobåd, slukket tørst sult. det er med sejl ellerfor motor, kajak ellerog surf. Problemfri parkering påpå masser af gratis P-pladser - tæt påpå motorparkering masser gratis P-pladser - på tæt motorTempo Huset er fyldtafmed udstyr, og på finder du både Problemfri parkering på Problemfri masser gratis P-pladser -landarealerne tæt påaf motorvejogogoffentlige offentlige transportmidler. trailer samtvej mulighed for at få transportmidler. slukket tørst og sult. vej og offentlige transportmidler. Problemfri parkering på masser aftil gratis P-pladser - tæt på motorvej og Følg Ishøj Havn. tiltil Søhesten 1. 1. Følgvejen vejen ligetil Ishøj Havn.Sæt GPS’en Søhesten Følg vejenoffentlige lige til Ishøj Havn. Sæt lige GPS’en til Søhesten 1.SætGPS’en transportmidler. Vel Velmødt! mødt! mødt! Følg vejen lige tilVel Ishøj Havn. Sæt GPS’en til Søhesten 1.

ARRANGØR T T

P

E

P

E

T

O

E

O

P

S I

S I

N

C

E

1

9

8

9

N

S C

I EN

1

C

9

E

8

ARRANGØR ARRANGØR

Vel mødt!

O

9

1

9

8

9

9 9· Ishøj Havn · DK-2635 Ishøj Søhesten · Ishøj Havn · DK-2635 Ishøj Søhesten 9 · Ishøj Havn ·Søhesten DK-2635 Ishøj Tel +45 4373 7395 · www.copenhagenboatshow.dk Søhesten 9 • Ishøj Havn • DK-2635 Ishøj Tel +45 4373 7395 · www.copenhagenboatshow.dk Tel +45 4373 7395 · www.copenhagenboatshow.dk


Med kurs mod

SMUKKE FJORDE

TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Kjeld Bruun, m.fl.

ÅRETS SOMMERTOGT ER VEL OVERSTÅET MED FULDOPLEVELSER OG EN GEDIGEN OVERRASKELSE TIL 22 DELTAGERE.

- Der skal være tid og plads til det hele på sådan et sommertogt. Tid til samvær med de andre deltagere og tid til at gå på opdagelse på egen hånd. Og der skal være plads til, at ideer og positive initiativer kan udfolde sig. Ud fra de tilkendegivelser vi har fået, så er den kabale gået fint op til alles tilfredshed, siger Kjeld Bruun, der sammen med hustruen Jeanie, har været førerhunde på Danske Tursejleres Sommertogt 2021.

den planlagte byvandring, hvor også et besøg i den smukke domkirke var på programmet. Og efter en god gang fællesspisning, var der ellers kaldt til afgang mod Kolding.

Med start i domkirkebyen Haderslev var der lagt op til en tur rundt i de nordligere beliggende fjorde, et ø-hop til Endelave og afslutning i Bogense. I alt 14 dage med et varieret program, der blandt andet bød på lokalt bryg, byvandring, museumsbesøg, traktorrundtur og fællesspisning. Som en ekstra bonus-oplevelse havde Kjeld Bruun også en gedigen overraskelse i ærmet, som skulle offentliggøres, når den lille flotille nåede Endelave. Men mere om det senere.

FLOT FRA START

Haderslev by er dejlig og rummer mange flotte, gamle historiske kvarterer, som deltagerne selv kunne tage i øjesyn på

14

MED KURS MOD SMUKKE FJORDE I DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021

Her trækker Koldinghus helt automatisk både opmærksomhed og masser af gæster til. Også sommertogtets deltagere var på visit og kunne bese det over 750 år gamle slot, som gennem


århundreder var et af landets vigtigste kongeslotte, der er imponerende flot restaureret.

varder udflugt til Hjarnø, og en bustur ind til Horsens, hvor Industrimuseet absolut varet besøg værd.

- Vi havde hemmeligholdt planerne, for det skulle være en ekstra overraskelse på turen, fortæller Kjeld Bruun. Han fortsætter: Hvad vi ikke vidste var, at hele øen var blevet adviseret på Facebook. Men vores deltagere fik da overraskelsen med. Og i øvrigt en rundfart i traktor og et besøg hos det lokale bryghus. Afslutningen i Bogense efter 14 dages intensivt togt i det syd- og østjyske var selvfølgelig sat i fællesskabets navn. Hver især havde sine minder og oplevelser med hjem. Men også en masse indtryk, som er fælles gods.

I Vejle Fjord var destinationen Brejning Havn og den smukke natur, som området er så rig på. Også her var der en fin udflugt – denne gang til området ved Kellers Minde, hvor en af turdeltagerne fortalte om de Kellerske anstalter.

LIVLIGE JUELSMINDE

Mange sejlere søger til Juelsminde på grund af det livlige miljø, der hersker i og omkring havnen. Det fik deltagere da også med. Men måske nok så mindeværdigt var besøget på det lille havnemuseum, hvor den store attraktion bl.a. er skibssimulatoren. Her hopper man ind i et lille styrehus med et virtuelt skibsmiljø og afprøver sine maritime evner under vidt forskellige forhold.

STOR ØVELSE

På Endelave havde Kjeld Bruun arrangeret det således, at Flyvevåbnets redningshelikopter kom til øen og afholdt en redningsøvelse. Det blev et kæmpe tilløbsstykke for Endelaves beboere, turister og selvfølgelig også for sommertogtets deltagere.

- Man kan ikke koge oplevelserne fra et sådant togt ned til en enkelt sætning, men vi har mødt en utrolig stor gæstfrihed i havnene, vi har besøgt. Og vi har fået foredrag og inspiration fra togtets deltagere, som gerne bød ind med viden og initiativer. Jeg er sikker på, at vi i fællesskab har bidraget til at gøre turen spændende og interessant for alle, siger Kjeld Bruun. ■

Sejlturen til Horsens måtte afkortes på grund af sommerblæsten, der ikke helt spillede med efter planerne. Men Snaptun er også en god substituthavn. Herfra

DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021 I MED KURS MOD SMUKKE FJORDE

15


SOLOSEJLER PÅ SOMMERTOGTET

FÆLLESSKABET BETYDER MEGET FOR INGRID BØEG-JENSEN, DER TOG TUREN RUNDT I DE ØSTJYSKE FJORDE ALENE I SIN LM 27.

TEKST OG FOTO:

Frank Flemming Pedersen

Solosejler Ingrid Bøeg-Jensen rundede de 78 år på Sommertogtet.

K

aptajn, rorgænger, gast, hovmester. Det er mange gøremål ombord på lystbåden, når den skal manøvreres rundt på Sommertogtet. 78-årige Ingrid Bøeg-Jensen klarer det hele selv. Hun er nemlig taget på togtet alene ombord i sin LM 27. Det er dog ikke noget, der volder Ingrid problemer, for siden 2013 har hun fortrinsvis været solosejler.

hun er absolut fuldbefaren. Fra hjemhavnen i Vejle er kursen også gennem tiderne sat til mange danske destinationer, men også udlandet har fået besøg.

- Da min mand døde i 2013, stod jeg med en vigtig beslutning om vores båd. Skulle jeg sælge den eller beholde den? En stor del af vores omgangskreds var i sejlermiljøet, så at sælge båden var også lidt som at blive afskåret fra den del af mit liv. Så jeg besluttede at beholde båden, og fik masser af hjælp og støtte fra sejlervennerne, fortæller Ingrid.

Nu om stunder går turene mest til havne nær Vejle. Ofte sejler hun alene, men har dog af og til gaster med som godt selskab.

I IND- OG UDLAND

Hun har sejlet siden 1997 og taget alle behørige sejlerkurser og uddannelser, så

- Min mand og jeg har da sejlet Gøtakanalen – eller ”skilsmissekanalen” - som svenskerne kalder den. Vi kom igennem den uden problemer og med både skibet og ægteskabet intakt, siger Ingrid med et stor smil.

- Det sociale omkring sejladsen betyder da meget. Derfor er jeg også meget glad for at være med på Sommertogtet. Det er nogle dejlige mennesker at være sammen med, og de kan da også lige hjælpe med at sætte gps´en, hvis den driller. Ingrid fyldte 78 år på Sommertogtet. ■

Friske råvare og kolde drikke ombord Med et Isotherm køleskab, er du sikret friske råvarer og kolde drikke til din sejltur, og er altid klar til at lave en lækker frokost ombord. Vi har et bredt sortiment af køleskabe fra Isotherm til alle størrelser både.

CRUISE Classic 49

CRUISE Classic 65

Læs mere på www.webasto.dk


En plads i Udbyhøj – en plads midt i natur og fællesskab Tag en tur til Udbyhøj Havn og oplev Naturpark Randers Fjord. Nyd, at du både har kort til hav, sandbanker hvor sælerne hygger, øer, fugleområder og fjordens skønhed. Ja du kan sejle helt ind til storbyen Randers. Vores havn i Udbyhøj emmer af fællesskab og hygge, og byder på Danmarks reneste badevand. Stranden er blandt de lækreste.

VED HAVNEN FINDER DU BL.A. Sauna til vinterbadere, madpakkehus, legeplads og faciliteterne er selvfølgelig i orden lige fra el- og vandstandere til tømning af toiletter samt eget tankanlæg. Her er også plads til autocampere. Vi har meget kort afstand til is og pandekager, gode måltider og drikkevarer. Her er masser af muligheder for aktiviteter i naturen og udlån af grej til fiskeri og cykling samt udlejning af joller, kajak og sup-board. Vi tror på, at det skal være lækkert, hyggeligt og i orden.

Mød os på www.udbyhøjlystbaadehavn.randers.dk


OP MOD 800 GÆSTER VAR PÅ HAVNEN I NYBORG FOR AT VÆRE MED I PROJEKT BLÅ OPLEVELSERS OFFICIELLE ÅBNING. TEKST OG FOTO:

Frank Flemming Pedersen

F FLOT FRA START

ine taler, flot fremmøde og fantastisk vejr. Alle forudsætninger for en forrygende start på projekt Blå Oplevelser var i den grad opfyldt denne lørdag midt i juni, hvor Danske Tursejlere havde inviteret til åbningsfest på Vesterhavnen i Nyborg.

Børn og voksne morede sig skønt på havnen, hvor de kunne komme i nærkontakt med småfisk, krabber og vandmænd i det store rørebassin. Eller de kunne nyde en bådsafari på Nyborg Fjord, hvor kyndige formidlere fortalte om naturen på, i og ved vandet og alle de oplevelser, fjorden kunne præstere. Og i det fantastiske sommervejr, hvor temperaturen sneg sig op sidst i tyverne, blev der sat store mængder af gratis is og flaskevand til livs. - Vi kunne ikke have fået bedre forudsætninger for en skøn åbningsfest, om vi så selv havde bestemt vilkårene. Omkring 800 mennesker i alle aldre havde lagt vejen forbi for at se nærmere på Blå Oplevelser, og det er vi så glade for, siger forretningsfører i Danske Tursejlere, Leif Nielsen.

BLÅ BÅND

Nyborgs borgmester Kenneth Muhs holdt den officielle åbningstale, hvor han pointerede, at når åbningen fandt sted i Nyborg, så var det en cadeau til Nyborgs maritime historie.

18

BLÅ OPLEVELSER FLOT FRA START I DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021


- Men også til den fantastiske natur, vi omgiver os med. Og som vi i dag har mulighed for at få en smagsprøve på selv. Der er med andre ord lagt op til en dag, hvor vi sammen kan være aktive og få en ekstra god BLÅ OPLEVELSE med hjem, sagde borgmesteren. Derefter klippede Kenneth Muhs det Blå Bånd over og erklærede Blå Oplevelser for sat i gang.

OPVISNINGER I HAVNEN

Også Frans Bach fra Nordea-fonden, der yder projektet økonomisk støtte, tog or-

erfaringer og gode historier kan vi alle få glæde og gavn af de mange, mange oplevelser, vi møder i naturen, sagde Frans Bach.

det og glædede sig særligt over, at Danske Tursejlere, som er kendt som organisation for tur- og fritidssejlere, med dette projekt rakte ud til andre brugere af vores dejlige blå element end blot sejlerne. Ved at dele

Så var der ellers givet grønt lys til at gå ombord i de Blå Oplevelser. Flere af Nyborgs foreninger, som også er brugere af det blå element, gav eksempler på deres færdigheder i havnebassinet. Og TV2 Vejret var forbi for at lave et indslag til aftenens vejrudsendelse. Tilbuddet om en guidet sejltur i Nyborg Fjord var et tilløbsstykke og gav mange en mulighed for at se naturen fra en helt ny vinkel.

og have yderligere liv. Det arbejder vi målrettet på. Men allerede nu kan interesserede få inspiration til deres tur i de danske kystnære områder ved at kigge på vores hjemmeside blaaoplevelser.dk, siger Leif Nielsen. ■

- Vi er glade for den opbakning og de mange positive tilkendegivelser, vi fik hen over dagen. Vi har fået den bedste tænkelige start på projektet, som nu skal foldes ud

DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021 I BLÅ OPLEVELSER FLOT FRA START

19


FJORDSAFARI – EN LOKAL TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Frank Flemming Pedersen,

F

Sabina Fobian

or mange af deltagerne i åbningsfesten bød dagen på en ekstraordinær Blå Oplevelse. Fire både afgik nemlig i pendulfart fra flydebroen i Nyborg Havn på en 45minutters fjordsafari. Her var der gratis adgang for alle, der måtte have lyst til at se og opleve fjorden på tæt hold og få en historie med hjem om det spændende dyreliv, fjorden er så rig på. Det var i sandhed en ægte Blå Oplevelse, som dem man også fremover kan finde på hjemmesiden blaaoplevelser.dk.

1. SPOT - NOKKEN

Første spot på fjordturen var Nokken, som er et egnet sted for begyndere-snorklere. På stedet samles mange fisk ved det lune udløbsvand fra den nærliggende fabrik. Er man heldig, kan man også se marsvin, der kommer helt ind i havnen.

2. SPOT – HOLCKENHAVN DÆMNINGEN

Her ved den lokale fritidshavn er et rigtigt godt fuglested, hvor man kan se mange forskellige kystfugle. Man kan f.eks. lægge til ved nogle af turbøjerne her og observere dyrelivet med en kikkert. I kajak kan

20

1

FJORDSAFARI – EN LOKAL BLÅ OPLEVELSE I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2021

man komme helt ind til den lille havn. Svaner yngler inde i sivene og på den lille strandtange yngler forskellige måger og edderfugle. I området er der også masser af fiskehejrer og forskellige ænder, og i efteråret samler stærene sig over fjorden til en slags ’mini sort sol’.

svaj. Inde i den lavvandede lagune er der rigtig mange forskellige vadefugle, der går og finder føde i det lave vand. Havterner flyver over vandet og ’scanner’ overfladen for småfisk. Når de så har låst sig fast på et bytte, styrtdykker de lige ned i vandet og fanger fisken.

3. SPOT - SLIPSHAVN

5. SPOT - INDERHAVNEN

Slipshavn er en af Nyborgs mest naturskønne områder. Her på halvøen lever et mylder af spændende hav- og kystfugle. Inde på land ligger der en sø, hvor rigtigt mange fugle holder til hele året rundt. Afhængig af sæsonen kan man opleve grågås, klyde, pibeand, gravand og meget mere i søen. Og herude langs kysten er det edderfugle, toppet skallesluger og havterner, der ofte ses. Langs vandet kan man opleve strandskaden, der går med næbbet begravet i sand og leder efter muslinger. Ved det lille fyr og kanonen er resterne af en skanse, der blev bygget i 1657 som base for danske orlogsfartøjer. I 1916 blev der oprettet en station for flyvebåde og undervandsbåde.

Inderhavnen er ret interessant i sig selv. Det er nemlig fantastisk flot at dykke under de store bygninger, der står på pæle i vandet. Pælene er overbegroet med søpunge i røde og orange nuancer. Havnen er også et populært fiskested. Afhængig af sæsonen kommer der nemlig kæmpestore stimer af f.eks. sild og makrel ind. De springer ofte og får vandet til at syde og boble. ■

5

4. SPOT – LANGS GOLFBANEN

Her ligger nogle af Danske Tursejleres Turbøjer. Det er et skønt sted at ligge for

2

3

4


Bådehavnsvej 15 | 9000 Aalborg Tlf.: 9816 2206 | info@nordjysk-marine.dk

WWW.NORDJYSK-MARINE.DK

Garmin 92SV UHD ECHOMAP Inkl. transducer GT54-TM og kort over Danmark

Garmin 1222XSV Plus GPSMAP Inkl. kort over Nord Europa

Garmin hydraulisk autopilot m. 1,2 l. eller 2 l. pumpe

Garmin sejlbådpilot pilot trykstang Op til 40 fod båd

9.395 kr

15.495 kr

14.995 kr

23.000 kr

Victron blue power lader BLT12V 30AMP

Vandvarmer 20 l.

Vandvarmer 30 l.

Oliesuger 6,5 l.

2.049 kr

2.650 kr

2.995 kr

598 kr

Teak Perfekt 1&2

299 kr

ALT I NMEA KABLER TIL GODE PRISER

Køjeunderlag 200 x 200 cm.

599 kr

KIG FORBI VORES BUTIK I AALBORG ELLER BESØG VORES WEBSHOP


FULD KRAFT FREM MED Banner OM BORD! bannerbatterien.com

Banner marine batterier garanterer en stabil strømforsyning uanset hvor du er på søen. Robust, vedligeholdelsesfrit, stærkt og sikkert – uanset om det er en sejlbåd eller motorbåd.


TEKST: Flemming Caspersen, Havforum ILLUSTRATION: Frank Flemming Pedersen

HAVPLANEN LUKKER IKKE FOR

KYSTNÆRE VINDMØLLER DANSKE TURSEJLERE VIL GØRE INDSIGELSER, DA HAVPLANEN STADIG GØR DET MULIGT, AT DANMARKS MEST URØRTE NATUR BLIVER PLASTRET TIL MED TEKNISKE INSTALLATIONER.

D

anmarks første Havplan er kommet ud i høring, der betyder, at berørte parter kan kommentere og stille forslag til ændringer i planen. Netop derfor blev der i juni måned afholdt møde i Friluftsrådet, hvor rådets medlemsorganisationer blev klædt på, så de er i stand til at afgive kvalificerede høringssvar på havplansforslaget. Og det er netop, hvad Danske Tursejlere har tænkt sig at gøre.

For uagtet, at Danske Tursejlere kan tilslutte sig, at der udarbejdes en samlet, overordnet plan for udnyttelse af havområdet, så må vi samtidig konstatere, at havplanforslaget medtager arealreservationer til vedvarende energi for samtlige kystnære havvindmølleprojekter. Hvilket betyder, at der fortsat er risiko for, at Danmarks mest urørte natur bliver plastret til med tekniske installationer.

KYSTNÆRE HAVVINDMØLLEPROJEKTER

I forhold til arealanvendelse for den enkelte havvindmølle er der naturligvis ikke tale om særlig mange kvadratmeter (argument i havplansforslaget). Den visuelle effekt af den enkelte mølle er derimod enorm for en havvindmølle på ca. 200 meter. Ødelæggelserne bliver bestemt ikke mindre af planlagte op til 70-80 havvindmøller i en kystnær havvindmøllepark. Danske Tursejlere vil derfor i forbindelse med den forestående høringsproces genfremsætte vore indsigelser mod de kystnære havvindmølleprojekter. Søfartsstyrelsen bekræftede på mødet, at høringssvar vil blive bragt i fuld længde. Det vil sige, at vi slipper for Energistyrelsens høringsresuméer, hvor høringsforslag og –argumenter tidligere er forsvundet i processen.

NATURBESKYTTELSE PÅ HAVET

Miljøministeriet har sat sine tydelige spor i havplanen med nye forslag til nye beskyttede havstrategiområder og nye fuglebeskyttelsesområder. Det kan vi i Danske Tursejlere også bifalde, da det indtil nu ser ud til at være den eneste måde at beskytte Danmarks og dermed nogle af Europas bedste rekreative lystsejladsfarvande. Forslaget til nye fuglebeskyttelsesområder omfatter et områder SØ for Bornholm, Smålandsfarvandet, Sejrøbugten, farvandet syd for Als, store dele af Kattegat fra Djursland til Læsø samt den nordligste del af vort havområde mod Norge. Sameksistens i fuglebeskyttelsesområder med endnu ikke godkendte havvindmøllerprojekter ser endog svært ud, udtaler miljøminister Lea Wermelin og energi-, forsynings- og klimaminister Dan Jørgensen i en fælles udmelding. Danske Tursejlere mener, at beskyttelse af vore indre danske farvande og dermed den blå natur skal skærpes yderligere. Der er behov for en lovgivning, der muliggør oprettelse af naturnationalparker i indre danske, kystnære farvande. Danske Tursejlere har således opfordret miljøminister Lea Wermelin til at udpege det Syddanske Øhav til naturnationalpark.

AFTALE OM KOMMUNAL VETORET

Hovedparten af folketingets partier har indgået en aftale om justering af åben-dør-ordningen for nye projekter. Kommunerne vil få vetoret (mod tidligere kun indsigelsesret) for projekter i en afstand 0-15 kilometer fra kysten. Fremtidige projekter vil kun kunne gennemføres, hvis der kan opnås kommunal opbakning hertil fra samtlige berørte kommuner. ■

DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021 I HAVPLANEN LUKKER IKKE FOR KYSTNÆRE VINDMØLLER

23


HOTLINE TIL BÅDDOKTOREN

PROBLEMER MED MOTOREN? PROBLEMER MED TEKNIKKEN? PROBLEMER MED BÅDEN I DET HELE TAGET? SKRIV TIL DANSKE TURSEJLERES BÅDDOKTOR OG FÅ SVARENE.

Hej Båddoktor Min far har lige købt en Myra 21 med en Volvo Penta MD2B saltvandskølet dieselmotor. Båden er sejlet fra Korsør og til Falsled uden problemer. Men på en kort tur forleden stoppede vi motoren, og da vi ville genstartede den, ville den ikke trække, når den blev sat i gear. I frigear kan den uden problemer tage fuld gas, men så snart den sættes i gear, dør den. Vi har tjekket, at akslen til skruen drejes, så der sidder ikke noget i skruen. Vi har skiftet brændstoffilter, og sælger hævder, at der lige er skiftet brændstofpumpe. På motoren sidder en koldstartsknap, som jeg har forstået, giver lidt ekstra diesel, hvis man manuelt holder knappen nede. Når man sætter i gear, kan motoren trække skruen - dog ved meget lave omdrejninger, selv om der gives fuld gas. Ud fra ovenstående er vores egen kon-

> SEND SPØRGSMÅLET PÅ MAIL Send dit spørgsmål til info@dansketursejlere.dk mrkt. ”Båddoktoren”, så forelægger vi det for Båddoktoren på Egmose Marinecenter, som svarer professionelt tilbage så hurtigt som muligt. Danske Tursejlere forbeholder sig naturligvis ret til at offentliggøre gode spørgsmål og svar, men vi vil som udgangspunkt lade spørgeren være anonym.

24

BÅDDOKTOREN I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2021

klusion, at den mangler brændstof. Men hvorfor kan vi ikke regne ud? Med venlig sejlerhilsen AS

SVAR FRA BÅDDOKTOREN

Hej AS Vi er helt enige om, at det skyldes brændstof. Jeg tænker det både kan være luft, tilstopning eller den elektriske fødepumpe, som ikke fungerer, som den skal. Jeg ved ikke, om det er fødepumpen, som du mener, ser ny ud. Eller om det er højtrykspumpen? Vi oplever ofte, at fødepumpen bliver defekt. Ellers skal I være sikre på, at systemet er udluftet godt og ikke trækker falsk luft. Samt at der ikke er noget pest eller andre tilstopninger. Alternativt ville jeg tage fat i en fagmand og bede ham fejlsøge på installationen. Med sejlerhilsner Båddoktoren


IG VI

Ring og hør nærmere om Vi tilbyder løft af alle bådtyper op til 27 ton. Alle nød- mulighederne ved vores havneleder Alex Hansen vendige faciliteter, mastetlf. 21 69 15 67 eller mail kran/hus, højtryksrensere, slibemaskiner og bådstativ. amba@assens-marina.dk www.assens-marina.dk Mulighed for bådhotel. Se vores bådhåndtering på hjemmesiden http://www. assens-marina.dk/marina-faciliteter/baadhaandtering/ Der er også mulighed for en fast plads i marinaen.

ANG

Skal din båd vinteropbevares på Assens Marina? ORE T O M R E LD O H ● ● ● ● ● ●

R

Autoelektro - Diesel Bil- og bådvarmer Elektriske maskiner El- og luftværktøj El-motorer og gear Diverse pumper

BØR NYDES MED OMTANKE

www.skjern-elektro.dk

Ualmindelig smagfuld - ualmindelig dansk INVITER DR. NIELSEN’S BITTER MED TIL BORDS Dansk kvalitet og en unik blanding af 8 forskellige urter har i årtier gjort Dr. Nielsen’s Bitter til en kærkommen gæst på alverdens borde - både ude og hjemme. Læs historien om den populære bitter på www.drnielsensbitter.dk. DRNIELSENSBITTER


BLIV SEJLSIKKERTAMBASSADØR N VE E

K

LUBB

Læs mere på sejlsikkert.dk eller skriv til info@soesport.dk

L

MM KO

EN I

- og vær blandt de 450 frivillige, som er med til at gøre en forskel for sikkerheden i den lokale klub.


DET ER NEMT. DET ER HURTIGT. DET ER SIKKERT.

KØB ET GODT GRIN

KØB DIN BILLETT E ER HER 100,- KR INKLU

I WEBSHOPPEN

SIV 1 FOR FRISK I PAUSEN NING

SÅDAN GØR DU

D

anske Tursejlere har arrangeret i alt fire underholdende foredrag med Mads Christensen i henholdsvis Slagelse, Nyborg, Horsens samt Skørping. Så der skulle være god mulighed for, at sejlere i hele Danmark kan deltage i arrangementerne sammen med familien, vennerne eller sejlklubben. Billetterne til Mads Christensen kan du købe på vores nye og populære webshop.

1

Gå på www.dansketursejlere.dk og vælg ’Shop’ for at få billetter til arrangementerne. Vælg dato og sted og det antal billetter, du ønsker.

2

Du betaler enten med kort eller MobilePay. Når købet er gennemført, får du billetterne på mail. Billetterne kan du printe eller gemme på din telefon og fremvise ved indgangen til foredraget. Det er både nemt og hurtigt – og så er du og dine klar til et godt grin.

Har du spørgsmål til vores webshop er du velkommen til at ringe til sekretariatet på 70214242. Prisen for arrangementet er kr. 100,- pr. person og inkluderer en forfriskning i pausen.

”SEJLERPIGERNES UDFORDRINGER”

KOM TIL EN MUNTER FOREDRAGSAFTEN MED MADS CHRISTENSEN 01.11.2021:

Kom til et underholdende foredrag med Mads Christensen om sejlerpigernes udfordringer! Mange kender ham som ’Blærerøven’, men faktisk er Mads en garvet sejler, ligesom han er tidligere ambassadør for Havnens Dag. Han ved derfor, hvad han taler om, når han tager pulsen på sejlerpigernes udfordringer, når der for eksempel skal fortøjes. Det er nemlig ikke altid nemt at være gift med en sejlermand. Man bliver tvunget ud i prøvende situationer, hvor man skal holde hovedet koldt og mandens ego varmt på én og samme tid. Man skal følge bådens bevægelser og samtidig holde tungen lige i munden. Ja, det kræver sin kvinde. Velkommen til livet som sejlerpige!

PRIS 100,- KR. INCL. 1 FORFRISKNING I PAUSEN

Wilcon Konferencegaard Lorupvej 44 4200 Slagelse 02.11.2021: Scandic Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

> KØB BILLETTER

03.11.2021:

Alle aftener starter kl. 19.00 og

Nyborg Strand

slutter kl. ca. 22.00. Der serveres en

Østerøvej 2

dejlig forfriskning i pausen.

5800 Nyborg

Deltagergebyret er kr. 100,-.

04.11.2021:

Tilmelding sker til sekretariatet på tele-

Comwell Rebild Bakker

fon 7021 4242 eller på mail til info@dan-

Rebildvej 36

sketursejlere.dk.

9520 Skørping

Billetter kan også købes i vores webshop.


Se og blive set med em-trak AIS transponder.

Få den nyeste generation AIS-Transponder med SRT-AIStm ombord for bedste ydelse og sikkerhed! Du kan få en model, der dækker netop dit behov, hvad enten du navigerer på tablet, pc eller kortplotter så har em-trak en model til dig. Med indbygget intelligente tilslutningsmuligheder, integreret nyeste generation GPS (og GALILEO) samt det unikke FLEXI-FIX™ -beslags system, for sikker og enkel installation, det kunne ikke være lettere. Vælg de ultimative em-trak AIS og få: Bedste ydelse (2W CSTDMA eller 5W SOTDMA)! Enkelt opsætning! Med el. uden antenne-splitter! Med el. uden Wi-Fi & Bluetooth! Mest for pengene!

Største og mest alsidige program! Uovertruffen GPS-modtagelse!

Forhandles i alle førende marine butikker info@scanmarine.dk

tel.: 8194 9820


Sandvig Allinge Tejn

Gudhjem

TEJN OG NORDBORNHOLM I SILDENS VOLD TEKST: Frank Flemming Pedersen

K

ært barn har mange navne, hvilket også gælder for Klippeøen, Solskinsøen og Østersøens Perle. Det er selvfølgelig Bornholm, vi taler om. Har man én gang været på Solskinsøen, så har man også fået en evig passion med hjem. For øen er unik på mange måder, og man kan på sine ture rundt i naturen få oplevelser med på vejen, der ikke fås andre steder i Danmark. Historien har også sat sine spor på Klippeøen. Borge og kirker er skudt op på velvalgte steder. Den strategiske beliggenhed i Østersø har tiltrukket sig opmærksom fra mange magthavere, der ville have kontrol med territorier og handelsruter. Og sådan har det måske været siden de første men-

nesker kom til Bornholm lige efter den sidste istid for 10.000 år siden. Isen har efterladt vandreblokke, skurestriber og rundklipper. Mens menneskene har efterladt sig spor i form af helleristninger. I dag bebos øen af godt 40.000 borgere, men i sommermånederne stiger dette antal markant. Turismen betyder meget for ø-samfundet. Mens øens hovedstad Rønne ligger på øens vestside, så finder vi de store turistbyer oppe på Nordøen, hvor de på en strækning af godt 30 km. ligger som østersøperler på en snor. I den vestlige ende ligger Tejn Havn, som er et godt udgangspunkt for en nærmere udforskning af denne del af Bornholm, som vi her fokuserer på.

Der er flere – også fantasifulde – forklaringer på, hvorfra byen har sit navn. En af dem lyder på, at når byens fiskere skulle finde ind til Tejn, stod fiskerkonerne nede ved kysten og svingede med en lampe som tegn til fiskerne, at her skulle de sejle ind. Lyder det plausibelt? Så skulle flere danske kystbyer måske også hedde Tejn? For mange vestdanskere kan turen til Klippeøen, Solskinsøen og Østersøens Perle virke lang og med en uvant sejlads over åbent vand. Men mange veje fører til øen. Tag derfor den I er trygge ved. Og tag så den sunde fornuft, de opdaterede søkort og instrumenter med som gast, så venter der en særlig oplevelse, når I kommer frem. ■

DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021 I TEJN OG NORDVESTBORNHOLM

29


TEJN OG NORDVESTBORNHOLM – I SILDENS VOLD

1

4

2

3

5

TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Frank flemming Pedersen, Destination Bornholm, VisitDenmark.

L

ad det være sagt med det samme, så der ikke er nogen tvivl: vi sejler gerne efter et stykke rugbrød med røget sild og tilhørende passende garniture. Og vi sejler gerne langt. Men at påstå, at vi sejlede til Bornholm alene for at sætte tænderne i den velkendte egnsret, er nok lige at stramme den. Der var også andre grunde til at tage turen mod øst over Østersøen. Som andre sejlere, der har været på farten i nogle år, har også vi udviklet nogle vaner og traditioner, som vi – efterhånden som årene er gået – ikke rigtig kan huske, hvornår de er kommet på repertoiret eller, hvorfor vi trofast udfører dem. Men det er sikkert som amen i kirken at mindst en fra besætningen bryder ud i Sebastians fine sang: Du er ikke alene, når vi sejler under Svendborgsund Broen. Og med lige så stor sikkerhed lyder det, når vi passerer Store-

bæltsbroen med udsigt til Sprogø: Skide godt, Egon.

MØD ØST

Og så er der det med den røgede sild. Lige knapt er vi nået ud af havnehullet, før snakken falder på den dejlige spise. Og om der mon er chance for at lande en af de gyldne fisk på rugbrødsmaden. Netop fordi sildemaden næsten er en besættelse, har vi sat tænderne i mangen slags rundt om i Danmark. Dog ikke på Bornholm. Men det skulle der så gøres noget ved. Da sommerferien var langstrakt, var der ikke langt fra tanke til handling. Ruten er lagt, og vi sejler stille og roligt langs den svenske sydkyst for en uges tid senere at lægge til i Tejn Havn. Bevidst har vi valgt denne havn som base for vores ekskursioner i det nære område. Vi vil ikke sprede vores interesser for meget ud men udforske seværdighederne lige

1) ”Vejviser”, 2)Hammershus, 3) Egnsret, 4) Fra Hammershus, 5) Gudhjem

30

TEJN OG NORDVESTBORNHOLM I DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021

i dette hjørne af Bornholm. Tejn Havn har god plads, når ikke lige der afholdes Trollingmaster Bornholm. Hvert forår samles hundredvis af trollingbåde i den nordbornholmske havn, der således bugner af både i de 4 dage konkurrencen om at fange laks løber. Her kan de sammen med lystsejlerne drage fordel af supermarked, specialforretninger, spisesteder og alle de faciliteter, der skal til for at gøre et ophold nemt, bekvemt og behageligt.

NÅR PLANLÆGNINGEN KIKSER

Nu var det jo ikke for sildens skyld, vi tager til Solskinsøen. Men vi kan da ikke skjule skuffelsen over at opdage, at der ikke er et røgeri i Tejn. Vi havde nok en naiv forestilling om, at der i alle havne på øen lå en af disse prægtige og ikoniske bygninger, der sender dejlige røgskyer ud af skorstenene. Og i vores research har vi da også fået øje på den karakteristiske profil af et røgeri ved Tejn Havn. Men desværre har virke-


6

10

7

11

8

9

ligheden overhalet den romantiske verden for længe siden: røgeriet er nedlagt og bygningerne omdannet til kro. Det kaldes udvikling, og det er sket på hele Bornholm.

ALLINGE-SANDVIG

Morgenstund har guld i mund – og særligt på disse kanter, hvor solen og vejret er med os. Cyklerne er pumpet, og alt er klart. Ambitionen for dagen er at besøge Hammershus og på vejen til og fra at snuse Bornholms atmosfære ind. Turen bringer os til Allinge, hvor der hvert år i juni afholdes Folkemøde, hvor der dyrkes demokratiske samtaler, der mindsker afstanden mellem borger og beslutningstager. Vi passerer hurtigt den lille hyggelige havn og endnu hurtigere og i tavshed røgeriet. Første stop er Lille Madsebakke, der ligger lidt vest for landevejen. Her ligger Danmarks største og flotteste helleristningsområde. På den blankpolerede klippeflade er ristet mere end 11 skibe, 3 buede linjer, der måske også er skibe, 5 solkors og 4

fodtegn samt en større mængde skålgruber, som er runde fordybninger indhugget i klippen. Det er en kendt sag, at man i bronzealderen viste stor interesse for solen som et livgivende og guddommeligt fænomen. Så det er ganske sikkert helt bevidst, at mange af helleristningerne er orienteret i forhold til solens gang og positioner på bestemte dage i året. Og det har helt sikkert også en symbolsk betydning, at helleristeren for 2800 år siden afbillede de mange skibe i klippestenen.

HAMMERKNUDEN

Der er fart på cyklerne, og snart når vi udflugtsmålet Hammerknuden, som er betegnelsen for den store rundklippe på nordspidsen af Bornholm. Her er en skovog lyngklædt natur, og det er et yndet sted for vandrere, der kan udfolde sig på korte eller længere ture i området – blandt andet til Hammeren Fyr, Salomons Kapel og Opalsøen.

12

Vi har sat cyklerne ved Hammerodde Fyr for at tage en tur rundt. Fyret hører i dag under Søværnet og fungerer både som fyr og som udkigsstation i forhold til skibsfarten. Her er en mageløs udsigt over vandet. Vi følger kystlinjen, og en lille km. mod syd ligger ruinen Salomons kapel, som blev bygget i det 13. århundrede i forbindelse med de mange sildefiskere, som kom og skulle have velsignet deres fangst. Stenspiralen ved vandet er menneskeskabt i nyere tid, af turister som har besøgt kapellet. Nordvest for kapellet lå Salomons kilde, hvis vand, man mente, var helbredende. Der ligger endnu et fyr i nærheden. Ørnebjerget på Hammeren rager 82 meter op over havet, og i 1872 byggedes det 21 meter høje granittårn, som udgør Hammeren Fyr. I tilknytning til fyret ligger fyrmesterboligen, og tæt ved ligger bygningerne, der tjente som bolig for fyrassistenterne. Fyret blev nedlagt i 1900 og hører i dag under Naturstyrelsen Bornholm, og der er gratis adgang for publikum i sommerperioden.

6) Allinge Havn, 7) Drager ved Hammershus, 8) Salomons kapel, 9) Olsker Rundkirke, 10) Fra Hammershus, 11) Olsker Rundkirke, 12) Hammershus i belysning DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021 I TEJN OG NORDVESTBORNHOLM

31


13

17

14

18

15

16

Har du gode ben, så er det værd at tage turen op ad trapperne og nyde den mest vidunderlige udsigt fra toppen. I klart vejr kan du se både til Christiansø og til Sverige. Madpakken pakkes ud og nydes i disse prægtige omgivelser.

HAMMERSHUS

”Det er en udpræget K3”, ville en ejendomsmægler nok sig om Bornholms suverænt største turistattraktion. Men uanset hvad tilstandsrapporten siger, så mangler der i hvert fald ikke beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed. Borgen er nok populær i dag, men Hammershus var og blev magthavernes borg og derfor hadet af datidens bornholmere. Det var på Hammershus, de forhadte skatter skulle afleveres. Og det var her lovovertrædere blev dømt og straffet af et brutalt middelalderligt retsvæsen. Vi starter vores besøg på Hammershus Besøgscenter for at få et historisk overblik og en forfriskning, inden borgen tages nærmere i øjesyn.

Hammershus historie er også historien om striden mellem kongemagten, kirken og købmændene. Hammershus blev opført som ærkebiskoppens borg på Bornholm – formentlig i 1290´erne. Borgen blev flere gange i 1300-tallet erobret af kongens tropper men hver gang givet tilbage til ærkebiskoppen. Da Valdemar Atterdag i 1362 overlod Hammershus til ærkebiskoppen forpligtede biskoppen sig til at give Hammershus tilbage, når kongen ønskede det. 150 år senere gjorde kong Christian den 2 krav på borgen, men da han blev afsat året efter, fik hans efterfølger Frederik den 1. hjælp fra Lübecks flåde til at erobre København og Malmø. Den manøvre bragte Frederik i gæld til Lybækkerne, som i 1525 fik Bornholm i pant for 50 år. Men også broderfolket fra Sverige har haft fast ophold på Hammershus. Det skete i foråret 1658. Men allerede inden jul samme år havde bornholmerne taget

19

sagen i egen hånd, gjort oprør og kunne se svenskerne på Hammershus marchere i fangenskab. Siden har Hammershus og Bornholm tilhørt Danmark. I 1743 mister Hammershus totalt sin betydning, og der indgås en aftale om slottets nedbrydning, hvor også almindelige bornholmere hentede byggematerialer på fæstningsværket. Fra det firkantede Manteltårn fjernede man f.eks. på ét år 50.000 munkesten og 6.000 teglsten! En halv time på jernhesten og Tejn Havn dukker op igen. Turen hjem er blandt andet gået langs kyststien fra Allinge, og her langs vandet tager alting sig lysere og lettere ud. Vi gør et ophold undervejs. Sætter cyklerne og går ned til stranden for at kigge nærmere på Æggehønen, som er en kæmpe granitsten. Rundt om kæmpen ligger flere mindre sten, så hele tableauet minder om en høne, der ligger på æg. Og vi taler altså om en seriøs sten. Æggehønen måler 6 x 5 m og er 3 m høj, og den

13) Hammerodde, 14) Gudhjem, 15) Gudhjem, 16) Gudhjem Havn, 17) Gudhjem oppefra, 18) Opalsøen, 19) Cykler ved Hammershus

32

TEJN OG NORDVESTBORNHOLM I DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021


20

24

21

22

23

vejer knap 130 tons. Den måler 18 m i omkreds. Ifølge sagnet skulle Æggehønen være kastet af troldkællingen Kjestena mod Skt. Ols Kirke, men hun ramte altså ikke. Vi er trætte, tilfredse og tørstige, så øllen, der er indkøbt i Tejns mikrobryggeri ”Penyllan”, kommer meget vel tilpas. Aftenen på båden foregår i tankefuld stilhed, mens solen takker af for dagen.

OLSKER OG HELLIGDOMSKLIPPERNE

Atter en dejlig morgen. Og atter på den tohjulede, som skal føre os til Olsker og Sankt Ols Kirke. Det koster en 10´er at komme ind, men man får også noget for skillingen. Olsker Rundkirke - Sankt Ols Kirke- anses med sine 28 meter for den højeste og mest elegante af de fire bornholmske rundkirker. Den er opført omkring år 1150 og ombygget og forstærket adskillige gange, al den stund kirken var en fæstning mod hedenskab og indtrængende fjender.

Den imponerede og lysende hvide kirke er bygget af kampesten fra marken og ikke af granit. Som de andre rundkirker har Olsker tre etager. På tredje etage har kirken spor efter store åbninger og flere skydeskår. Det tyder på, at kirken har spillet en rolle som tilflugtsborg i ufredstider. Den øverste del af muren på Olsker Rundkirke har tydeligt været en del af det brystværn, der omgav kirkens oprindeligt flade tag. Indtrængende fjender blev hold effektivt i skak af den sindrigt udformede trappe, der førte til de overliggende etager. Tæt på kysten ved Helligdomsklipperne ligger Bornholms Kunstmuseum, som vi aflægger et besøg. Museet har en af de smukkeste beliggenheder, noget museum har i hele Kongeriget. Her er moderne bornholmsk kunst og kunsthåndværk samlet i 400 m2 prisbelønnet arkitektur. Fra museet går vi de par hundrede meter til Helligdomsklipperne, som er en samling spektakulære klipper, som vind og vejr har formet til dramatiske formati-

25

oner. Helligdomsklipperne er 22 m høje og tager sig bedst ud fra søsiden. Men her, hvor vi står på landjorden, er oplevelsen immervæk også storslået.

GUDHJEM

Panikken har efterhånden bredt sig i den to personer store besætning, som er på randen af mytteri. Efter et hastigt ø-råd besluttes det imidlertid at foretage en forflytning af båd og besætning til en sikker havn: Gudhjem. Sidst på eftermiddagen anduver vi den smukke by, og ser vores redningsstation tæt på havnen. Røgeriet. Eftersom vi allerede telefonisk har sikret os et bord i restauranten, er pulsen i ro, og vi lægger elegant til på vores bådplads. Aftensolen over Gudhjem er nu ikke at kimse ad. I det hele taget er Sol over Gudhjem værd at rejse efter. Desværre fik vi ikke set det hele denne gang. Ej heller det meste. Måske ikke engang det væsentligste. Men så må vi jo vende tilbage. ■

20) Bornholms Kunstmuseum, 21) Gudhjem oppefra, 22) Udsigt mod Hammerknuden, 23) Helligdomsklipperne, 24) Imponerende Hammershus, 25) Hammerodde Fyr DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021 I TEJN OG NORDVESTBORNHOLM

33


LIV UNDER VANDET

GIVER LIV PÅ HAVNEN TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Frank Flemming Pedersen, Daniel Taylor, DTU Aqua

MAD OG MILJØ OG MASSER AF FÆLLESSKAB FORENES I DYRKNING AF HAVETS AFGRØDER.

H

avnen bliver et stadigt mere alsidigt sted at færdes. For ikke så mange år siden var havnen forbeholdt lystbåde og fritidssejlere, men i dag er havnearealerne i lige så høj grad optaget af andre kreative og rekreative aktiviteter. Kano-, kajak- og rofolk har længe haft deres udgangspunkt her, og nu ser vi SUP´ere og windsurfere drage på vandet fra havnen.

PÅ LAND- OG VANDKORTET

Den senere tid er der så også dukket andre aktiviteter op, som mere handler om, hvad der er under vandet end over vandet. Muslinge- østers- og tangdyrkerne ses stadig oftere i og ved havnemiljøet. De maritime nyttehaver er skudt op mange steder i landet, og flere er på vej.

For mange havhavedyrkere er der både nogle sociale og klimamæssige incitamenter til at være med i at udnytte havets ressourcer på denne bæredygtige måde. Dels er der fællesskabet i foreningen, der spænder et godt socialt netværk ud, og hvor madglæden og fællesspisning kan få lov til at blomstre. Og dels er der det faktum, at netop de afgrøder, som havhaverne leverer, optager næringsstoffer fra havet, binder CO2 og giver grobund for bedre vækstbetingelser for dyr og planter.

HavHøst er en sammenslutning af maritime nyttehaver, og på deres hjemmeside er der registreret omkring 30 af disse nyttehaver, der enten ligger ved en havn eller i kystnære anlæg. HavHøst har til formål at fremme en bæredygtig dyrkning af havet blandt andet ved at fremme dyrkningen af tang, blåmuslinger og østers. Derfor understøtter HavHøst etableringen af lokale maritime nyttehaver og har fokus på undervisning i og formidling af de mange aspekter omkring dyrkning af havets ressourcer.

Muslingeliner ved Kerteminde Havn.

34

MUSLINGETEMA I DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021

Et kig på landkortet viser hurtigt, at havhaverne fordeler sig pænt ud i vores kyster i hele landet. Og mens nogle af de maritime nyttehaver har været i gang i henved 10 år og har masser af erfaring, så er andre helt grønne i faget og skal først nu til at høste den viden og erfaring, der skal til, før de kan høste de smagsfulde produkter.

De maritime nyttehaver, der ligger havnenært, bidrager også til et alsidigt liv i havnemiljøet. Mange af foreningerne holder arrangementer, hvor man kan høre om, se og smage på delikatesserne. På den måde får sejlerne også en ekstra oplevelser med på turen. ■


MAD PÅ LINE I GRØNSUND

HAVHAVERNE HAR OGSÅ FÅET TAG I STUBBEKØBINGERNE, SOM HAR STORE VISIONER FOR ANLÆGGET VED LYSTBÅDEHAVNEN. TEKST OG FOTO: Frank Flemming Pedersen

S

om de muslinger, Grønsund Havhave så tålmodigt går og venter på skal vokse sig store, vokser også visionerne og ambitionerne i den lille men flittige havhaveforening. Fra starten i 2019 og til nu er tanken om at dyrke en bæredygtig egenavl af tang og muslinger ikke blot omsat til konkret handling. Den har også grebet om sig så flere har fået øje på mulighederne og har engageret sig i projektet. Initiativtager og formand for Grønsund Havhave Mads Hansen beretter om en pæn interesse allerede inden foreningen officielt var etableret, hvor 6o personer havde meldt sig til et intromøde. Der kan gro muslinger i Grønsund. Det fik Mads Hansen ved selvsyn konstateret, da han trak pæle op i lystbådehavnen. Her voksede pæne store muslinger, der var lige til at pille af pælene og tilberede. Og som uddannet kok, så var han fanget ind i havbrugsnettet. - Vi kontaktede paraplyorganisationen HavHøst, der netop hjælper nystartede havhaver med opstart og vejledning. Vi fik tilsendt et ”starter-kit”, og så var det bare med at komme i gang med den praktiske del af dyrkningen. I 2020 fik vi tilladelsen til at dyrke de marine afgrøder, og de godt 15 medlemmer klør på med iver, siger Mads Hansen.

OPTIMERE ANLÆGGET

Der er liv i vandet. Babymuslingerne gror og de udlagte strømper, som indeholder den gode spise, fyldes godt ud. Men ting ta´r tid, og det gør muslingeproduktion også. Grønsund er ikke så saltholdig, som andre dyrkningssteder, hvorfor tiden fra larve til lækkeri på tallerkenen tager 2-3 år.

munen, som jo ejer havnen, ser meget velvilligt på projektet. Og jeg er sikker på, at når først folk får smagt de nyhøstede muslinger, som er fri for knasende sand, så bliver interessen endnu større, nikker Mads Hansen optimistisk. ■

- Det giver os tid til at lære og til at udvikle vores ideer om produktionen, siger Mads Hansen. Han fortsætter: - Vi søger midler til at etablere et fast broanlæg, hvorfra vi kan tilse muslingerne og formidle viden om de marine afgrøder. Vi skal have bygget en beskyttende palisade, som kan beskytte vores anlæg for den østenvind, der er herskende på vores kanter.

LIV I HAVNEN

Selv om der er personsammenfald med medlemmer af den lokale sejl- og motorbådsklub, som også lægger lokale til møder mv., så er Grønsund Havhave en selvstændig forening med egen bestyrelse og økonomi. Men begge foreninger er enige om, at flere forskelligartede aktiviteter gavner havnen, hvor alle får nye impulser tilført. -Jeg betragter vores maritime nyttehave som en hygge-hobby-aktivitet, som vi går til med stor alvor. Vi har stor bevågenhed og opbakning fra flere sider. Også kom-

Mads Hansen og Per Thomsen fra Grønsund Havhave håber på snarlig høst .

DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021 I MUSLINGETEMA

35


DEN NYSTARTEDE FORENING SKOVSHOVED HAVHAVE HÅBER PÅ AT KUNNE HØSTE DE FØRSTE LÆKKERIER OM 2-3 ÅRS TID.

ILDSJÆLE DYRKER HAVHAVE I SKOVSHOVED HAVN

TEKST OG FOTO: Frank Flemming Pedersen

D

er er inviteret til Åbent Hus på Skovshoved Havn, hvor den nystartede havhaveforening glad viser resultaterne af deres foreløbige anstrengelser frem for en mindre men meget interesseret forsamling fremmødte. Linen med strømperne, der indeholder de spæde muslinger, bliver trukket ind til broen og afslører en lidt blandet masse bestående af brunt fedtemøg og blåmuslinger.

- Vi er ved at lære, og vi prøver os frem til, hvordan muslingedyrkningen fungerer bedste for os. Forskellige geografiske lokaliteter giver muslingerne forskellige vækstbetingelser alt efter strøm-, salt- og næringsforholdene. Det betyder, at vi ikke nødvendigvis kan trække fuldt ud på andres erfaringer, men må gøre vores egne. Det lader til, at vi i denne del af Øresund har en del brunalger, som vi skal kæmpe med. Og ja – det giver en ret stejl læringskurve, smiler Elisabeth Kiørboe, der en af talspersonerne i Skovshoved Havhave.

MUND TIL MUND

Foreningen blev først officiel i januar i år,

36

MUSLINGETEMA I DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021

men havde forinden taget et tilløb, hvor ildsjæle havde inspireret andre ildsjæle til at være med i dette nye projekt. -Vi kommer med vidt forskellige baggrunde og intentioner men med et mål om at vise, at det kan lade sig gøre at etablere en bæredygtig egenproduktion af muslinger og tang. Og vi klør på og har stor opbakning fra blandt andet havnen. Produktionslinjerne, hvor muslingelarverne skal fæstne sig og muslingestrømperne, hvor de skal vokse sig spiseegnede, ligger ud fra en bro. Ud over at vi selvfølgelig selv passer anlægget, så får vi hjælp af den lokale dykkerklub, der gerne fører opsyn med anlægget, når de alligevel er i nærheden.

INTERESSEN ER INTAKT

Denne søndag i juni måned, hvor solen varmer dejligt over det stille Øresund, har trukket voksne og børn til havhaven. Her fortæller Knud Elverskov og Jakob Jørgensen, der er ophavsmænd til ideen om en lokal havproduktion, de videbegærlige gæster om opdrættets finesser. Vejen fra muslingelarve til spiseklar delikatesse er lang og belagt med frem- og tilbageskridt. ■

Vi klør på og har stor opbakning fra andre brugere af havnen, fortæller talsperson i Skovshoved Havhave, Elisabeth Kiørboe.


FOTO: Havhøst.dk

DYRK OG SPIS MEN GØR DET SIKKERT

D

anske Tursejlere bakker fuldt og helt op om aktiviteter, der kan få os til at dyrke en fritidsinteresse ved eller på vandet, og som kan styrke fællesskabet. Derfor synes forretningsfører Leif Nielsen også, at det er dejligt at se den stigende interesse for at dyrke muslinger og tang i og ved havnene og de kystnære områder.

- Flere aktiviteter ved vandet giver også mere opmærksomhed på, at vi skal beskytte vores naturværdier. Det finder vi i Danske Tursejlere givende. Men vi er også nødt til at sige, at alle aktiviteter, hvor vand er involveret, rummer et risikomoment. Det kan faktisk være farligt at opholde sig i, på og ved vandet. Det gælder også for dem, der er direkte med i produktionen af marine afgrøder, samt alle der kommer forbi og kigger på, siger Leif Nielsen. Leif Nielsen og Danske Tursejlere er helt med på, at lystbådehavne skal åbne op for folk, der ikke nødvendigvis er sejlere. Men når havnen bliver et trækplaster og et udflugtsmål på grund af alle de spændende aktiviteter, som netop havnen kan rumme, så opstår der uvægerligt et sikkerhedsspørgsmål. Det viser druknestatistikkerne desværre år for år.

RETTIDIGT OMHU

- Sikkerheden må vi ikke gå på kompromis med. Derfor kunne det være rettidigt omhu at havnene, der huser havhaverne, indtænker sikkerhedsudstyr og redningsprocedurer for netop denne aktivitet, siger han. En anden problematik knytter sig til de dyrkningsanlæg, der ligger kystnært. Ofte er de markeret med bøjer eller koste og er synlige i dagslys ved godt vejr. Men det er ikke altid nok til at afværge farlige situationer, hvor f.eks. sejlere kan komme i karambolage med produktionslinerne. - Vi mener at behørig og korrekt afmærkning bør høre med som en naturlig ting, når anlæggene etableres. Afmærkningerne skal være til at få øje på om natten og i ringe sigtbarhed. Og så skal anlæggene selvfølgelig være markeret på vores søkort. Men derudover så vil vi bare ønske god appetit og fornøjelse med den spændende interesse, understreger Leif Nielsen. ■

GRILLEDE TANGPAKKER

MED TORSK OG MUSLINGEFYLD TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: HavHøst

SÆT BARE TÆNDERNE I DISSE SMÅ OG SAFTIGE TANGPAKKER, SOM FORENER SMAGEN AF MUSLINGER OG FRISK TANG. DET ER EN VAN(D)VITTIG DEJLIG RET.

SÅDAN SKAL DU GØRE

TIL 20 SMÅ SNACK-PAKKER: DET SKAL DU BRUGE

Til farsen hakkes fiskekød og blåmuslinger fint. Bland de øvrige ingredienser i farsen. Fold så tangstykkerne ud på et fladt underlag og læg en spsk. fars i hver. Lav dem ikke for store, for så de bliver bare svære at håndtere.

½ kg muslinger 150 g filet af hvid fisk, fx torsk, lyssej, kulmule eller lange (spørg din fiskehandler, hvad der er i sæson) ½ rød chili 1 fed hvidløg 1 forårsløg eller 2-3 skovløg/strandløg, hvis de er i nærheden 1 spsk. revet ingefær Skal fra en økologisk lime 1 spsk. soya Hel, frisk sukkertang eller søsalat Neutral olie til pensling

Du kan enten grille tangpakkerne på et bål eller på en grill. Sæt en gryde med vand til at koge. Imens renser du muslingerne. Fjern skægtråd og smid åbne og beskadigede muslinger ud. Kom muslingerne i gryden og læg låg på. De skal ikke have mere end 3-5 minutter, de skal bare lige åbne sig, så de kan fjernes fra skallerne.

Pak farsen omhyggeligt ind som små firkantede gaver — gør tangen let fugtig, hvis ikke den kan holde sig samlet. Pensl pakkerne med neutral olie og læg dem på en grillrist over bålet eller på grillen. De færdige, når der er flotte grillstreger på pakkerne, og de virker faste. Inspiration: HavHøst.dk

DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021 I MUSLINGETEMA

37


MØD DANSKE TURSEJLERE PÅ:

COPENHAGEN BOAT SHOW NÅR BÅDUDSTILLING PÅ ISHØJ HAVN LØBER AF STABLEN I SEPTEMBER, SÅ KAN DU MØDE DANSKE TURSEJLERE I TOPFORMPARAT TIL AT SERVERE MASER AF GODE NYHEDER TIL TUR- OG FRITIDSSEJLERNE.

TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Copenhagen Boat Show

F

or første gang i umindelige tider bliver dørene til en lokal dansk bådmesse slået op på vid gab. Fra fredag den 3. til søndag den 5. september vil der nemlig atter være liv i bådudstillingerne i Danmark. Det sker når Copenhagen Boat Show efter 2 års pause slår døre op på vid gab og byder velkommen til en weekend i bådens og bådudstyrets tegn. Som trofast messedeltager er også Danske Tursejlere klar til at være med i festlighederne.

Show foregår ude i havnebassinerne og inde i den 2.500 kvm. store hal, som plejer at bugne med tilbud og stemning. Sidst, der blev afholdt messe i Ishøj, var i 2019, hvor godt 20.000 gæster kiggede inden for. Mon ikke dette besøgstal kan overgås i år? Sædvanen tro har Danske Tursejlere taget gode nyheder og tilbud med, som nok kan interessere alle tur- og fritidssejlere. Det gælder på forsikringsfronten, hvor

der er mulighed for at få en god snak om, hvordan båden sikres bedst muligt. Men også når det kommer til oplevelser på og ved vandet, er der spændende nyheder og masser af inspiration at hente. - Kommer man forbi vores stand, så står vi parat til at give ny viden og inspiration til sejlerlivet. Det kan være om vores attraktive Turbøjer, men også om alle de herlige natur- og kulturoplevelser vores kyster og fjorde bugner af, siger Leif Nielsen. ■

- Vi er på plads. Vi er oplagte. Og vi glæder os til igen at møde nye og gamle medlemmer. At deltage i en bådmesse er på mange måder som at være med til en familiefest, hvor man hilser på og får en gemytlig snak om det, der optager os for tiden. I Danske Tursejlere glæder vi os meget til igen at kunne mødes og se nye og kendte ansigter, siger forretningsfører i Danske Tursejlere, Leif Nielsen.

MASSER AF NYT

Branchen sælger både og udstyr som sjældent set. Interessen for det maritime er stor, og det vil helt sikkert også komme til at afspejle sig i mange nye produkter til båden og sejlerne. Copenhagen Boat

38

COPENHAGEN BOAT SHOW I DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021

Mange nyheder venter publikum på Copenhagen Boatshow 2021.07.28


MARINEBUTIK - SERVICEVÆRKSTED - VINTEROPBEVARING

Mandag - f GRATISkl. 10.00 Vinteropbevaring Lørda af din påhængsmotor, når du får udførtkl. service10.00 eftersyn på din motor.

Altid et besøg værd Vi holder Fyn sejlende


NORDBORG BESØG OS PÅ VORES

HUSMESSE d. 6. & 7.NOV

HER KAN DU OGSÅ SE VORES BRUGTE BÅDE

NORDBORG 30 - 1990

NORDBORG 30 - 1994

Mads Clausensvej 2 DK-6430 Nordborg

Telefon: (+45) 74 45 14 67

E-mail: nbb@nbb.dk

NORDBORG 30 - 1985

www.nbb.dk


OPDAG DE PÅ HJEMMESIDEN

Blå Oplevelsers hjemmeside er ved at tage form. Selv om alt indhold først ventes klar i 2022, er der allerede nu masser af inspiration at hente på siden, forklarer Sabina Fobian.

TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Sabina Fobian

V

i er i fuld gang med at samle de mange Blå Oplevelser ind fra det ganske land. Selv om vi regner med at alle de områder, vi vil dække, først er beskrevet hen over 2022, kan man allerede nu få inspirerende viden på vores hjemmeside om oplevelser ved de danske kyster og fjorde, fortæller Sabina Fobian, der er med i teamet, der beskriver og formidler de mange oplevelser på www. blaaoplevelser.dk.

GÅR IKKE FORGÆVES

Teamet tøver ikke med at offentliggøre de godbidder, de samler ind hen over sommeren og i efteråret. Efterhånden som oplevelserne i et geografisk områder er beskrevet, bliver de lagt på hjemmesiden. Men der er meget, meget mere viden om vores natur at hente på hjemmesiden.

OPLEVELSER SAMLET ÉT STED

Projekt Blå Oplevelser samler mange af de væsentlige friluftsoplevelser ét sted: på blaaoplevelser.dk. Er du på jagt efter et godt fiskested, og gerne vil vide mere om egnens natur og historier. Så finder du det her. Lægger du som sejler til ved en Turbøje og vil kende mere til livet under vandoverfladen, ja – så er det også på blaaoplevelser.dk, du kan starte. Det samme gælder, hvis du vil prøve en spændende vandrer- eller kajakrute, besøge et fuglereservat eller en kulturhistorisk lokalitet. ■

> FAKTA OM BLÅ OPLEVELSER Oplevelser og aktiviteter i udvalgte områder i Danmark beskrives på en interaktiv hjemmeside, der også vil fungere som et forum for deling af natur- og kulturoplevelser relate-

- Skal man hente inspiration til et bestemt geografisk område, så kan man på Det blå Oplevelseskort se, om oplysningerne er tilgængelige. De små ikoner vil skifte farve fra lyseblåt til mørkeblåt, når området er dokumenteret i tekst, video og billeder. Men man går ikke forgæves, selv om ens yndlingsområde ikke er kommet på landkortet endnu. Der er masser af oplysende indhold og mange generelle informationer om dyr og natur samt spændende fortællinger, som kan gøre turen i det blå til en interessant aktivitet, forklarer Sabina Fobian.

ret til projektet. Hvert af de mange områder beskrives med fokus på: • Den unikke natur i området (f.eks. et fuglereservat, stenrev, vådområder) • Hvilke dyrearter man kan opleve (f.eks. fisk, sæler, marsvin, havfugle) • Hvilke tangarter, man kan se (f.eks. sukkertang, ålegræsenge)

DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021 I OPDAG DE BLÅ OPLEVELSER PÅ HJEMMESIDEN

41


Publikum på Lundeborg Havn var så klar til fællessang og vise viser.

VISEN HAR VINGER PÅ SIN 20 ÅRS JUBILÆUMSTURNÉ HAR VISENS SKIB ANLØBET 30 HAVNE OG SPILLET OG SUNGET FOR TUSINDER AF GLADE SOMMERGÆSTER. TEKST OG FOTO: Frank Flemming Pedersen

D

et var den smukkeste sommeraften i Lundeborg, og det havde 200-300 musikglade sejlere og andet godtfolk benyttet til at lægge vejen forbi den østfynske havn. Og her blev de godt underholdt af den musikalske besætning fra Visens Skib, der på deres 20 års jubilæumsturné havde fortøjet langskibs overfor det gamle pakhus. I fokus på denne aften var – som altid i øvrigt - den danske sangskat. Her forenedes den gode sangpoesi på dansk; folkelige tekster med kraft, bid og vid i. Og alt sammen fremført med engagement og holdning. Det vanlige ensemble var denne aften suppleret med musikalske venner fra alle egne af kongeriget, og det afspejlede repertoiret da også.

LIV PÅ HAVNEN

Det var 20. år, Visens Skib var til søs og alle årene har skipper Niels Skouby og Leni Petersen, der er hovedkræfter-

42

VISEN HAR VINGER I DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021

ne bag Visens Skib, været garant for at samle et fantastisk team til viseturnéerne. Dette år var ingen undtagelse. Det gik slag i slag med kendte og ukendte, gamle og nye viser i et bredt repertoire, som også faldt i publikums smag. I hvert fald var der god respons i form af fællessang og anerkendende bifald. Spilleglæden og sanglysten lyste op og gav

visen mening denne aften i Lundeborg, der jo altid er en hymne værd, husker vi. Der var liv på havnen i Lundeborg, som der har været det i alle havnene, hvor Visens Skib har været på visit med sit syngende budskab. Viser er mange ting. Den er en fortælling om livet, der kan få os til at tænke efter. Visen giver os vinger. ■


BOGEN‘YACHTSKIPPER AF 3. GRAD’ ER PÅ GADEN! - Et fuldt pensum til Yachtskipper 3 Kun kr. 499,- for bogen og opgaver. Kan købes på watergames.dk/produkter

TAG EN YACHTSKIPPER 3 PÅ KUN 2 WEEKENDER Watergames er bedst anmeldte sejlerskole på Facebook & Trustpilot. Læs mere & tilmeld dig på vores hjemmeside: www.watergames.dk Watergames tilbyder: Speedbådsbevis, Duelighedsbevis, Vandscooter, Sejlads i Sejlbåd, Meteorologikursus, samt rutine og privatkursus.

Vi er bedømt 4,9 ud af 5


BÅDSALG Bedre end nogensinde Udnyt de favorable salgspriser kombineret med vores efterårskampagne og få det bedste salg med højeste afregning Albin 25 Deluxe Aquanaut 1000 AK Askeladden 14 fod Bavaria 35 Sport Bavaria 37-2 Bavaria 31 Bayliner 265 Ciera Bayliner 2155 Bayliner 2655 Bayliner 285 Ciera Bayliner 2855 Ciera Bayliner 305 Ciera Chaparral 240 Sign. Chris Craft 25 Corsair Coaster 600DC Corsiva 590 Tender Corsiva 590 Tender Cyrtra Ambassador 38 Dacapo 9000 HT Finnmaster 6400 RC Finnmaster T7 Fletcher 17 Bravo Flipper 625DC Flipper 900 ST Finnsailer 29 Hallberg Rassy 29 Hanse 341

99.500 kr. 189.900 kr. 34.500 kr. 779.900 kr. 449.900 kr. 439.900 kr. 269.900 kr. 99.900 kr. 149.500 kr. 389.900 kr. 229.900 kr. 449.900 kr. 249.900 kr. 394.500 kr. 239.900 kr. 129.900 kr. 139.900 kr. 289.900 kr. 299.900 kr. 199.900 kr. 548.500 kr. 29.900 kr. 299.900 kr. 1.195.000 kr. 19.900 kr. 129.900 kr. 348.500 kr.

Intender 650 Jeanneau 36i Jeanneau 655 MF Jeanneau 695 MF Jeanneau 695 Marlin Jeanneau 695 MF Jeanneau 795 MF Jeanneau 795 MF Jeanneau CC 4,7 CC Jeanneau CC 5.1 CC Larson 220 Cacrio Lema Expression 555 LM 27 LM 27 Mariah 21SC Cuddy Maxum 2100 SC Monterey 248 LS Monterey 254 FSX Monterey 268 SC Neptunus 145/52 Fly Nimbus 26 - 2600 Nimbus 26 Nimbus 280 Coupe Poca 19 Poca 4 Princess 33 Princess 360

SK

I V AL

399.900 kr. 699.900 kr. 199.900 kr. 369.900 kr. 389.900 kr. 369.900 kr. 498.500 kr. 549.900 kr. 119.900 kr. 149.900 kr. 249.900 kr. 79.900 kr. 139.900 kr. 129.900 kr. 119.900 kr. 129.900 kr. 179.900 kr. 279.900 kr. 299.900 kr. 795.000 kr. 149.900 kr. 129.900 kr. 398.500 kr. 124.500 kr. 69.900 kr. 199.900 kr. 599.900 kr.

Quicksilver 470 C Quicksilver Activ 505 Regal 2250 Regal 2450 Cuddy Ryds 435 FC Ryds 485 Saga 27 SeaRay 175 Sport SeaRay 185 Sport SeaRay 195 Sport SeaRay 220 Sunsport Searay 255 Sundancer Searay 275 Sundancer Sport-Yacht 570 Stingray 180 RX Stingray 185 LS Stingray 225 CR Stålbåd 37 Uttern 6300 Uttern C56 Uttern D68 Yamarin 56SC Øenvik 500 pilot Ørnvik 420 Flamingo Ørnvik 470 Cruiser Ørnvik 510 Cruiser Ørnvik 640 Cabin

E G ÆL

S Å S G O

79.900 kr. 169.900 kr. 169.900 kr. 229.900 kr. 59.900 kr. 89.900 kr. 299.900 kr. 99.900 kr. 119.900 kr. 149.900 kr. 189.900 kr. 359.900 kr. 279.900 kr. 139.900 kr. 129.900 kr. 112.500 kr. 239.900 kr. 174.500 kr. 69.900 kr. 89.900 kr. 99.900 kr. 139.900 kr. 124.500 kr. 58.500 kr. 89.900 kr. 119.900 kr. 199.900 kr.

? N DI

EFTERÅRSKAMPAGNE 6% SALÆR - SPAR 40%

Kontakt os på 77 340 828 eller info@dansksejlogmotor.dk Så kan båden være til salg i morgen

DANSK SEJL OG MOTOR ApS - BRØNDBY HAVN - BRØNDBY HAVNEVEJ 19 - 2650 HVIDOVRE - 77 340 828 - INFO@DANSKSEJLOGMOTOR.DK - CvR 33 966245


TRODS FORSØG PÅ AT SLETTE BÅDENS IDENTITET, VAR DET TYDELIGT FOR DEN TIDLIGERE EJER, AT DEN NU VAR PÅ FORKERTE HÆNDER.

SÅ SIN STJÅLNE BÅD TEKST OG FOTO:

Frank Flemming Pedersen

O

KOMME SEJLENDE

verraskelsen var stor og forbløffelsen ikke mindre, da Morten N. (navnet er ændret, red.) i 2020 kiggede ud ad vinduet fra lejligheden ved en af Københavns havne. For her så han en båd på vej mod en af kajpladserne nedenfor lejligheden. Ikke en tilfældig båd, men den selv samme båd han i 2017 fik stjålet fra bådpladsen i Svanemølle Lystbådehavn. Nu kom så tre hærdebrede typer sejlende i båden og gjorde klar til lægge til næsten uden for hoveddøren. Godt nok havde båden andre farver og andet navn, men som tidligere ejermand så vidste han bare, hvor den hørte til. Og det var ikke hos de typer i hvert fald.

- Jeg vidste, det var min tidligere båd, for på det tidspunkt var der ikke mange af det fabrikat og mærke, der sejlede i Danmark. Jeg kunne se et par gutter gå fra borde, men de lignede ikke nogen, jeg havde lyst til at gå i dialog med. Jeg var lidt rådvild men skulle ikke nyde noget af at konfrontere dem. Så jeg ringende selvfølgelig til politiet, som møder op, men da er båden sejlet, husker Morten N.

BESLAGLAGT

Sent samme aften dukker båden imidlertid op igen, og Morten N går ned for at inspicere den for eventuelt at dokumentere, at det er hans stjålne båd. Han kan se, at båden er malet hastigt over på markante steder. Navnet er fjernet og mærkater er skrabet væk. I det hele taget er bådens synlige identitet ændret. - Om morgenen kontakter jeg både forsikringsselskab og politiet. Begge parter møder op – politiet endda sejlende og

talstærkt. Jeg fortæller om mine observationer og formodninger. Tyvene havde malet båden, givet den nyt navn og fjernet ”alt”, de mente, kunne identificere båden og knytte den til tidligere ejere. Men jeg kunne guide politiet til at finde markante spor – såsom slidmærker, reparationer og andet – hvorved ejerforholdet kunne slås fast. Og det fører til en beslaglæggelse af båden, hvorefter politiet bugserer den væk, siger Morten N.

EJERFORHOLDET FASTSLÅET

En retssag i 2021 slog ejerforholdet til båden fast. Det var Morten Ns stjålne båd, der var dukket op igen. Der blev ikke rejst tiltalte for tyveri mod nogen af de implicerede, da det ikke var sandsynligt, at det kunne godtgøres, at de var kommet til båden på en strafbar måde. Morten N. havde for længst fået erstatning for tyveriet fra hans forsikringsselskab, Søassurancen Danmark. Her var man selvfølgelig også meget tilfredse med, at båden ”var kommet op til overfladen”. Det betød nemlig, at båden nu kunne sælges, og indtægterne således være med til at dække nogle af omkostningerne i forbindelse med udbetalingen af forsikringssummen. - Vi er meget glade for Morten Ns resolutte handling. Det sikrede værdier, som kunne realiseres, men det er også et signal til eventuelle kriminelle, at der bliver holdt et vågent øje med stjålne både. Vi kvitterede selvfølgelig med en findeløn til Morten N, der jo havde været en aktiv part i opklaringen af tyveriet og genfindingen af båden, fortæller Peter Lund, der er direktør i Søassurancen Danmark. ■

Selvom det var over 2 år siden, han fik sin båd stjålet, kunne Morten N. sagtens genkende den.

DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021 I SÅ SIN BÅD KOMME SEJLENDE

45


AMALIENBORG i hjertet af København

DE FIRE STATELIGE PALÆER PÅ AMALIENBORG SLOTSPLADS ER EN FORNEM ENTRE TIL HOVEDSTADEN.

S

ejlturen ind gennem Københavns Havn er i sig selv fyrstelig, og allerede inden man nærmer sig det allerhelligste indre af Københavns Havn, så er både ansigt og stemning lagt i de rette folder. Majestætisk og historisk, er nok de rette ord. Ved indsejlingen til Københavns har vi passeret den gamle fæstning Trekroner Fort, som for 300 år siden skulle forsvare København med sine 24 kanoner. I dag er fortet et yndet udflugtsmål, og de gamle kasematbygninger indbyder da også til at lade fantasien få frit løb i retning af søslag, krudt og kugler og søhelte i røg og damp. Længere inde ved Bomløbet vender Den lille Havfrue diskret ryggen til os. Hun er travlt optaget af at posere dydigt for de mange turister, der har taget opstilling foran hende med deres mobiltelefoner og selfiestænger. Over hendes skuldre kan vi se Kastellet, som er endnu et forsvarsværk til beskyttelse af København og i øvrigt et af de bedst bevarede fæstningsanlæg i Nordeuropa. Det blev bygget som en del af Københavns volde af Christian d. 4 og fremstår i dag som en femstjernet konstruktion med bastionerne, der

46

AMALIENBORG I HJERTET AF KØBENHAVN I DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021

TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Peter Nørby, Kongernes Samling

alle bærer royale navne: Kongens, Dronningens, Grevens, Prinsessens og Prinsens Bastion.

BELIGGENHED, BELIGGENHED, BELIGGENHED

Ved Elefantløbet har vi om bagbord Holmen, som i århundreder var hovedbase for Danmarks krigsflåde. På Orlogsværftet blev der bygget skibe til Søværnet helt frem til 1972. Vi nærmer os juvelen i samlingen. Den dukker op om styrbord. Amalienborg. Smukkere entre til et royalt slot kan man ikke finde. Eller rettere: Slotsanlæg. For i virkeligheden udgøres anlægget på Amalienborg Slotsplads af fire næsten identiske palæer, der omkranser slotspladsen. Anlægget er et imponerende flot eksempel på dansk bygningskunst og absolut værdigt til at være hovedresidensen for det danske Kongehus.

NY BYDEL

Ideen om at bygge Amalienborg i en nyanlagt bydel – Frederiksstaden – blev realiseret af Frederik 5. Tanken var at skabe et nyt monumentalt kvarter med en pragtfuld ny kirke, Frederikskirken el-

ler Marmorkirken. Bydelens gader skulle mødes i en central plads, der skulle omgives af fire ens palæer bygget af private bygherrer, men efter fælles idé af hofbygmesteren Nicolai Eigtved. Disse palæer er vores dages Amalienborg. Byggeriet indledtes i 1750. Moltkes palæ blev det første, der stod færdigt i 1754. Eigtved ledede personligt indretningen, og interiøret blev det fornemste. Brockdorffs palæ stod færdigt i 1758,


NY RESIDENS Levetzaus i 1760, mens Schacks palæ blev færdiggjort i 1755. Midt på slotspladsen kom rytterstatuen af Frederik 5. til at stå. Den blev indviet efter mange års forsinkelse i 1771.

> FAKTA OM AMALIENBORG - DE FIRE PALÆER • Christian VII's Palæ, eller Moltkes Palæ – det sydvestlige palæ, er dronningens gæste- og repræsentationspalæ. • Christian VIII's Palæ, eller Levetzaus Palæ – det nordvestlige palæ, Amalienborgmuseet. • Frederik VIII's Palæ, eller Brockdorffs Palæ – det nordøstlige palæ, tidligere dronning Ingrids bolig, rummer kronprinsens bolig og er istandsat og moderniseret til brug for kronprinsparret. • Christian IX's Palæ, eller Schacks Palæ – det sydøstlige palæ, er dronningens residenspalæ.

I 1794 udbrød der brand i Christiansborg Slot, som hidtil havde været kongeslot. Kongefamilien overtog Amalienborg, som nu skulle indrettes til de nye beboere. Schacks Palæ og Moltkes Palæ blev forbundet med en elegant kolonnade, og man forhøjede alle palæernes mellembygninger mellem hovedbygning og pavilloner med en etage og nedlagde vestibulerne i alle fire palæer for at skaffe plads. Først efter Påskekrisen i 1920 blev Amalienborg kongehusets permanente residens.

i Christian 10.s arbejdsværelse, oplever Fabergékammeret og ser gallasalen, som stadig bruges af kongefamilien ved særlige lejligheder. Amalienborgmuseet har til huse i Christian VIII's Palæ på Amalienborg. ■

SE DET SELV

Vi har ikke blot muligheden for at betragte de imponerende anlæg udefra, vi kan nemlig få syn for sagn på allertætteste hold ved at besøge Amalienborgmuseet. Her kommer man på en tidsrejse gennem de seneste 150 år af monarkrets historie. Udstillingen dækker tiden for den glücksburgske kongeslægt fra 1863 til i dag og omfatter fire generationer af den glücksburgske slægt; Christian 9., Frederik 8., Christian 10. og Frederik 9. Vi får et kig ind

DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021 I AMALIENBORG I HJERTET AF KØBENHAVN

47


SKÆRPET KONTROL

MED BÅDTYVERIER

VI HAR EN MISTANKE OM AT STADIG FLERE BÅDTYVERIER ER SAT I SYSTEM, LYDER DET FRA SØASSURANCEN DANMARK, DER ØGER FOKUS PÅ ATYPISKE SAGER. TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Leif Nielsen, Colourbox

D

irektør i Søassurancen Danmark, Peter Lund, gransker papirerne, der ligger udbredt foran ham på skrivebordet. Det er skadesstatistikken for de senere år, der optager ham. Særligt i fokus for hans nærlæsning af statistikken er den stigning i antallet af bådtyverier, der har fundet sted. Og ikke mindst det forøgede antal af atypiske sager, der er indløbet til kontoret på Ærø. Det er med let rynket pande han siger: - Der sker flere bådtyverier i dag. Det er uomtvisteligt, for det fortæller vores skadesstatistik. Men den fortæller også noget andet, og det er måske mere foruroligende. Stadig flere af tyverierne sker under omstændigheder, der har et atypisk forløb. Det påkalder selvfølgelig vores opmærksomhed.

ATTRAKTIVE BÅDE

Der er nu sat professionelle folk ind i efterforskningen af de atypiske tyverisager, siger direktør i Søassurancen Danmark, Peter Lund.

48

SKÆRPET KONTROL MED BÅDTYVERIER I DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021

For Peter Lund tegner der sig et tydeligt billede. Det er de små hurtige speedbåde, der er tyvenes hovedmål. Disse bådtyper er attraktive på markedet, og derfor også for kriminelle, der kan gøre en god handel her. Det samme gør sig gældende for vandscootere, der også er et attraktivt bytte.

- Vi har en mistanke om, at en del af bådtyverierne er udført af professionelle, der kender deres metier. Der er en vis grad af system i nogle af tyverierne, som for en dels vedkommende ser arrangeret ud. Derfor har vi også skærpet opmærksomheden overfor de attraktive bådtyper, siger Peter Lund.

GODT SAMARBEJDE MED POLITIET

Også politiet tager disse tyverier mere og mere alvorligt. Søassurancen Danmark har et godt samarbejde med politiet i tyverisager, og man oplever, at ordensmagten er meget aktive i forhold til opsporing og opklaring af sagerne. Men Søassurancen tager også egne skridt til at få gransket de atypiske tyverier. - Vi har hyret professionelle folk med baggrund i efterforskning af kriminalitet til at undersøge de atypiske sager, så vi kan få en vurdering af tyverianmeldelsens validitet. Det har vi gjort for at sende et tydeligt signal om, at vi ikke passivt ser til, at nogle beriger sig på vores forsikringstageres vegne. For vi skal jo huske på, at det i sidste ende er kunderne, der betaler, når forsikringssummen skal udbetales, siger Peter Lund. ■


BÅDUDSTYR TIL ALLE DINE EVENTYR WATSKI.DK

WATSKI.DK - BÅDTILBEHØR PÅ NETTET


GØR LIVET SURT

FOR TYVEN

TEKST: Frank Flemming Pedersen, stopindbrud.dk FOTO: Colourbox

D

er er mange måder, du kan forebygge, at tyveknægte ser sig lune på din båd. Det koster kun ganske lidt i arbejde, tid og penge at besværliggøre tyvens hensigt så meget, at forehavendet opgives. Her får du nogle gode tips til, hvordan du kan gøre livet surt for tyven. Du kan læse mere på www.stopindbrud.dk, hvis du vil sikre dig yderligere.

BRUG EN LÅS

• Lås båden til fortøjningspladsen med en hærdet stålkæde og en godkendt hængelås. • Lås kahytsdøren med en forsvarlig lås også når båden forlades i kort tid. • Drej roret/rorpinden i borde, så båden ikke kan bugseres.

TYVERIALARM SKRÆMMER TYVEN

Monter en tyverialarm, og gør tyven opmærksom på at en sådan er monteret med et mærkat. Vær opmærksom på, at alarmen kan udløses, hvis båden vipper meget i havnen. Du kan nedsætte risikoen for fejlalarmer ved at bruge godkendt udstyr, der er installeret af professionelle fagfolk. Der findes tyverialarmer, som er udviklet specielt til både og som bl.a. også omfatter en startspærre, der gør det umuligt at starte motoren. Du kan med fordel anskaffe dig en alarm, som kan kommunikere med din mobil eller via fjernbetjening, så du modtager information om uønsket aktivitet på din båd direkte på mobilen.

TÆNDING

Sørg for at motoren ikke kan startes - enten via en startspærre eller ved at fjerne en vigtig motordel. Har båden en benzinmotor, kan du løsne motorens startkabel og fastgøre det med en hængelås.

50

GØR LIVET SURT FOR TYVEN I DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021

FJERN ELLER LÅS DIT VÆRDIFULDT UDSTYR INDE

bil- og radiobølger kan lokalisere din båd. Vælg desuden sporingsudstyr med høj batteritid, da det øger dine chancer for at spore din båd op til flere uger efter tyveriet.

SMÅ SPEEDBÅDE

Tyveri af motorbåde - ikke mindst hurtige speedbåde - stiger. Det skyldes ofte manglende sikring. Lås derfor altid din speedbåd fast til et stativ, en pæl eller lignende med en hærdet stålkæde eller wirelås. Ligger båden på en trailer, så husk at få installeret en ordentlig kuglelås og kædelås på hjulene af traileren. Det gør det svært for tyvene at hægte traileren på en bil og køre afsted med den. ■

Værdifuldt udstyr som redningsveste, regntøj, cykler og løst tovværk m.m. bør du altid låse inde i en kistebænk eller ligKilde: www.stopindbrud.dk nende. Tøm altid båden, når du forlader den i længere tid – også for værdier, som elektronisk udstyr, kameraer, radioer m.v.

UNDGÅ TYVERI AF DIN PÅHÆNGSMOTOR

• Små og lette påhængsmotorer bør du tage med hjem. • Monter en særlig låseanordning på større påhængsmotorer. • Gravér motorens nummer flere steder, så det ikke nemt kan slettes efter et tyveri. Notér motorens nummer og opbevar det hjemme eller på din telefon.

MÆRKNING AF DINE VÆRDIER OG BÅD

• Mærk din båd og løse genstande fx med DNA-mærkning, og gravér bådens byggenummer flere skjulte steder på båden, så nummeret ikke nemt kan slettes efter et tyveri. • Mærkning af dine ting gør det langt lettere at spore dem, samtidig har det en præventiv virkning. • Gør tyven opmærksom på, at du har mærket dine ting ved at sætte sikringsmærker på båden, som tyven kan se.

GPS-SPORING AF DIN BÅD

De fleste alarmer har en indbygget GPS-sporingsenhed, så du kan tracke din båd, hvis den er blevet stjålet. Der findes flere typer sporingsenheder. Sporingsenheder, der kun er baseret på GPS-systemer, kan kun tracke din båd inden for visse områder. Du har derfor brug for et sporingssystem med GSM- og UHF-systemer, der via mo-


VINTERTID ER KURSUSTID! Skal du sejle på kanaler til næste sommer? Eller vil du lære at bruge en VHF radio? Så kan du tage de nødvendige kurser hos Danske Tursejlere. Følg med på vores hjemmeside eller på Facebook, for nærmere informationer. • Kursus i Kanalskipperbevis CEVNI Certificate of Competence • Kursus i SRC-certifikat Short Range Certificate

OVERRUMPLENDE FIN Nybygning. reparation . ombygning. service Nybygning . reparation . ombygning . service . el-arbejde vinteropbevari ng . motor START PÅ WEBSHOPPEN . motor . el-arbejde vinteropbevaring

. GRP/composit .. forsikringsarbejde teakdæk . teakdæk GRP/ composit forsikringsarbejde Interessen for at handle i Danske Tursejleres webshop har været specialopgaver . malerarbejde stor og i særligt ét tilfælde endog MEGET stor. Åbningstilbuddet, specialopgave r . malerarbejde . ombygning . service Nybygning . reparation som lød på en Spinlock LITE til 600,- kr. inkl. moms – altså med . motor . el-arbejde SAUGSKÆRVEJ 21, THURØ 5700 SVENDBORG vinteropbevaring en rabat på 400 kr. – har fået mange til tasterne. Ikke mindre end . +45 6220 5168 WWW.WALSTEDS.DK teakdæk . GRP/composit . forsikringsarbejde ca. 600 redningsveste med eget fornavn og Danske Tursejlers specialopgaver . malerarbejde logo påtrykt er bestilt hos leverandøren, SAUGSKÆRVEJ 21, THURØ . 5700 SVENDBO RG hvilket har været overrumplende mange. +45 6220SAUGSKÆRVEJ 5168 . 21,WWW.WALSTEDS. DK THURØ . 5700 SVENDBORG Derfor har redningsvestene i flere farver +45 6220 5168 . WWW.WALSTEDS.DK været i restordre til levering i det tidlige efterår. Det beklager Danske Tursejlere selvfølgelig på egne og leverandørens vegne. Succesen er simpelthen kommet bag på os. .

> FOTOKONKURRENCE 2021

> STEM PÅ ÅRETS HAVN 2021

Vi er klar til at modtage jeres billeder fra årets sejlerferier.

Har du haft en dejlig oplevelse i havnen i løbet af året? Er der

Der er en fin præmie på højkant. Knips løs hen over sæsonen

en havn, du særligt vil fremhæve for sin beliggenhed, ser-

og send os jeres dejligste billeder. Billedet skal være sejler-

vice, miljø, stemning, børnevenlighed eller andet positivt?

relevant, afspejle livet ombord eller i havnen og udstråle en

Så vær med i Danske Tursejleres konkurrence om at kåre

glæde ved at sejle.

Årets Havn 2021.

Send gerne op til 5 billeder i jpg-format. Størrelsen på bille-

Sådan gør du

det SKAL være på mindst 1 MB. Husk at skrive kort om, hvad

Klik ind på vores hjemmeside www.dansketursejlere.dk og

der sker på billederne og hvor og hvornår, de er taget. Send

klik på linket til afstemningen ude til højre. Du deltager sam-

dine pletskud til info@dansketursejlere.dk. Husk at skrive

tidig i konkurrencen om flotte præmier.

dit navn, adresse og telefonnummer. Når du afgiver din stemme, er du samtidig med til at give Konkurrencen løber året ud,

input til vore lystbådehavne, om hvilke faciliteter du som

men send bare nu og resten af sæsonen.

bruger sætter mest pris på. På den måde kan du også være

Danske Tursejlere forbeholder sig retten til at anvende de

med til at påvirke udviklingen af de danske lystbådehavne

indsendte billeder. Vinderen offentliggøres i 1. nummer af

i fremtiden. Sidste frist for at afgive din stemme er den 31.

Tursejleren 2022.

oktober 2021.

Vigtigt: Du skal sende dine skud til info@dansketursejlere.dk mærket ”Fotokonkurrence”

IND SEND OG VIND

FIN PRÆME IER DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2021 I DIVERSE

51


DEVELOPED AND DESIGNED IN SWEDEN

• Unikt design der følger kroppens former • Udløserenheden er flyttet ned under brysterne og sidder på skrå • Gode justeringsmuligheder og blød og smidig konstruktion • Let betjent polstret velcrolukning og klikspænde • Midjebånd kan stuves gennem rygføringen • • • • •

Yderligere blød polstring ved ryggen Netfoer i ryg og nakke ProSensor inspektionsvindue sikrer at du altid kan se om vesten er klar CO2 patronsikring sikrer at patronen altid sidder fast CE EN/ISO 12402-3 godkendt redningsvest i 150N klassen

• 33g patron, 165N opdrift. For personer 40-120 kg. Bryst fra 70 cm.

OUR PROMISE

WE NEVER COMPROMISE WITH YOUR PERSONAL SAFETY


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.