Tursejleren 2/2022

Page 1

#02 I 2022

ÅRETS HAVN I NYE KLÆDER > 50

BLÅ OPLEVELSER:

KOM LET I GANG MED SNORKLING > 14

HAVVINDMØLLER:

MEDVIND ELLER MODVIND? > 34

> LÆS OGSÅ UNG SEJLER MED PÅ TALL SHIP I SNAPSEURTER NU I SEJLSIKKERT-APP MED NYE FEATURES


SKIPPEREN HAR ORDET

Har du sat kursen for ferien?

S

å varer det ikke længe, før vi igen stævner ud af hjemhavnen mod nye destinationer. Nogle af os har sommerens feriesejlads på plads. Andre kan godt lide at have flere muligheder i luften for så at beslutte sig, når vejr, vind og den rigtige ide flugter.

Hvis du stadig går og suger inspiration om spændende feriemål til dig, så er der efterhånden mange gode kilder at øse af. Ikke mindst de mange nye apps, som du kan bruge på din smartphone eller tablet er populære. Og nyttige. Det gælder ikke mindst Danske Tursejleres egen ”Blå Oplevelser”, der netop er lanceret. Her finder du frem til unikke blå oplevelser via et overskueligt kort. På kortet er også alle de danske turbøjer markeret med symboler, som dermed giver dig info om bøjernes placering samt de omkringliggende aktivitetsmuligheder, som du kender det fra blaaoplevelse.dk.

sejlernes mulighed for fri adgang til sejladsområderne. For der bør være plads til os alle i den grønne omstilling – også dem, der nyder naturen i det blå. Og dem er der mange af. Danske Tursejlere sender i år et Sommertogt af sted mod Østersøen, de nordtyske- og polske kyster samt Bornholm. Her kombineres fællesskabet med muligheden for også at være på egen hånd, når lysten er til det. Vi ville gerne sende flere Sommertogter afsted, så flere af vores medlemmer kan få fornøjelsen og oplevelsen. Derfor skal vi have flere entusiastiske førerhunde på banen, som kan arrangere og guide deltagerne på Sommertogterne. Det er måske noget for dig? Vel mødt på havnen og på havet. På gensyn. FORMAND FOR DANSKE TURSEJLERE

I STEDET FOR AT ANLÆGGE FLERE GENERENDE HAVVINDMØLLEPARKER VED VORES KYSTER, SÅ BØR DANSK, GRØN INGENIØRKUNST KUNNE FINDE PÅ LØSNINGER, DER IKKE PÅVIRKER NATUREN NEGATIVT OG SEJLERNES MULIGHED FOR FRI ADGANG TIL SEJLADSOMRÅDERNE. Ja, de nye tider kalder på nye og moderne løsninger. Det gælder også inden for vindmølleområdet, hvor Danske Tursejlere opfordrer politikere, myndigheder og erhverv til at finde den innovative hat frem. I stedet for at anlægge flere generende havvindmølleparker ved vores kyster, så bør dansk, grøn ingeniørkunst kunne finde på løsninger, der ikke påvirker naturen negativt og

SEKRETARIATET

Danske Tursejlere, Vesterhavnen 5, 5800 Nyborg info@dansketursejlere.dk – www.dansketursejlere.dk

DANSKE TURSEJLERE ER TILSLUTTET

Dansk Industri (Skib & Båd), Nordisk Bådråd, Søsportens Sikkerhedsråd, Søfartsstyrrelsens Uddannelsesudvalg, Friluftsrådet, Blå Flag Jury, European Boating Association (EBA), Sikker Havn

Mandag – torsdag 9:00-15:00 Fredag 10:00-13:00

TLF. 70 21 42 42 Spørgsmål vedrørende DT, forsikring, adresseændringer, medlemskab, kontingent, udeblevet medlemsblad skal rettes til sekretariatet.

FORMAND

Henning Visholm Jensen Nysøgård 113, 4230 Skælskør Tlf: 20 16 27 30 henning@dansketursejlere.dk

FORRETNINGSFØRER

Leif Nielsen Mariehønevænget 8 5260 Odense S Tlf. 40 16 30 09 leif@dansketursejlere.dk


Indhold > 04

> 29

> 46

Kongeskibet Dannebrog runder 90 år

04

Turbøjerne er klar til ny sæson

06

Sara stævner ud som trainee på Tall Ships Race

10

Den klinkbyggede båd er nu verdensarv

12

Den klinkbyggede båd: Traditionen lever endnu

13

Lær at snorkeldykke

14

Tag med på undervandsstien

16

Find din Turbøje på SejlSikkert Alarm-appen

18

En sommerhilsen fra førerhundene

21

Hver en sejltur er et eventyr

22

Søassurancen Danmark øger fokus på søsikkerhed

24

Veloverstået generalforsamling

25

Snapseurter fra maj til september

26

På gensyn i det sydfynske

29

Vindmøller i med- og modvind

34

Kan du bruge havnens redningsudstyr?

36

Kunst på havnen: Der Butt im Griff

38

Ny bestyrelse på plads i Friluftsrådet

39

Lystbådehavn på Prøvestenen på bedding

46

Når bøjerne er på afveje

49

Årets Havn: Konkurrencen i nye klæder

50

Sejlerens - guiden til den gode sejlerferie

51

Blå Oplevelser på app

53

Hotline til Båddoktoren

54

Nat i Naturen – oplevelser i mørket med Danske Tursejlere

TURSEJLEREN

ANNONCESALG

TRYK

REDAKTION

TILRETTELÆGGELSE OG LAYOUT

FORSIDEN

Udgives af Danske Tursejlere ISSN: 1603-3329. Oplag: 15.000 stk Ansv. i henh. til Presseloven: Leif Nielsen

Redaktør: Frank Flemming Pedersen Søndermarksvej 64, 4200 Slagelse redaktionen@dansketursejlere.dk Tlf: 20 44 12 39

Danske Tursejlere v/ Jens Greisen Vesterhavnen 5, 5800 Nyborg Tlf.: 20 40 69 47 jensgreisen@mail.dk FFP Kommunikation www.ffpkom.dk Tlf: 20 44 12 39 PE Offset A/S - Marcel van Diemen

PE offset A/S Udgivelsesdato for næste nummer Nr. 03/22 – 18. august 2022

Horsens Lystbådehavn Foto: Leif Nielsen

56

Indlæg, artikler og billeder i Tursejleren afspejler ikke nødvendigvis Danske Tursejleres holdning. Ønsker du ikke at modtage Tursejleren, kan du kontakte sekretariatet på tlf. 70 21 42 42.

Du kan læse Tursejleren på vores hjemmeside ved at scanne QR-koden.


KONGESKIBET

TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Frank Flemming Pedersen, M/S Museet for Søfart

JUBILÆET MARKERES MED EN STOR UDSTILLING PÅ SØFARTSMUSEET I HELSINGØR, DER TAGER OS MED PÅ EN REJSE GENNEM 9 ÅRTIER.

4

KONGESKIBET DANNEBROG RUNDER 90 ÅR I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022

S

DANNEBROG

lot, residens, personligt hjem, skoleskib og et symbol på kongemagten. Alle aspekter er samlet i og ombord på det nu 90-årige Kongeskib Dannebrog, som har tjent Christian 10., Frederik 9. og Dronning Margrethe II. Det stolte skib har været vidt omkring i sit virke og besøgt hovedparten af havnene i Danmark, Grønland og Færøerne. Men også fjerne destinationer som Middelhavet, Caribien og på USA’s østkyst har haft Dannebrog på visit. På sin vis er

RUNDER 90 ÅR

Kongeskibet et flydende slot, der bringer den kongelige familie ud i Danmark, hvor monarken møder sit folk. Kongeskibet binder hele riget sammen og er rammen om den kongelige families liv til søs.

DANNEBROG NR. 2

Kongeskibet Dannebrog blev bygget på Orlogsværftet i København som afløser for det forrige kongeskib, hjuldamperen Dannebrog, som var fra 1879 og var kongeskib indtil 1931. Kongeskibet har dermed heddet Dannebrog siden 1912, men det er altså to forskellige skibe, der har delt navnet.


Det nuværende Dannebrog er tegnet af N. K. Nielsen og blev søsat i 1931. Skibet er navngivet af Dronning Alexandrine. Ud over at fungere som officiel og privat residens for den kongelige familie er Dannebrog også et uddannelsessted for værnepligtige og officerselever. Gennem tiden har Kongeskibet Dannebrog sejlet mere end 800.000 sømil og uddannet cirka 3.300 værnepligtige. Og de har alle fået en grundig og traditionsbestemt uddannelse, hvilket Tursejlerens udsendte selv kunne konstatere ved besøget i 2019, hvor orlogskaptajn Sten Bilde Jensen tog imod og fortalte, at: "Dannebrog er orlogsskib fra skorstenen og frem til stævnen. Fra skorstenen og agterud er skibet et flydende slot med alle de opgaver og forpligtigelser, der følger i kølvandet. Dannebrog er Kongehuset residens, hvor der også udspiller sig ceremonielle aktiviteter. Som besætning giver det en ekstra dimension i forhold til at udvise respekt og agtpågivende adfærd. Og evnen til at kunne holde fokus på opgaven, når man det ene øjeblik optræder som røgdykker og det andet som tjener ved et kongeligt selskab".

Dronning Margrethe åbner udstillingen.

ET KIG I GEMAKKERNE

Særudstillingen på M/S Museet for Søfart er en rejse med Kongeskibet gennem ni årtier, hvor vi møder tre monarker med kærlighed til havet. Vi får et indblik i skibets funktion som residens for dronningen, som et personligt hjem og skoleskib og som symbol på kongemagten. Udstillingen viser blandt andet modeller af kongeskibe gennem tiden, Kronprinsen og Prins Joachims matrostøj fra 1970’erne og akvareller, som Dronningen har malet om bord. Fotografier fra kongefamiliens private fotoalbum giver indblik i Dronningens barndom, hvor sommerdagene om bord også levnede tid til udklædningslege og anden sjov. Udstillingen er åben indtil den 21. august 2022, og den er lavet i samarbejde med Kongehuset og De Danske Kongers Kronologiske Samling. ■

Danske Tursejleres Leif Nielsen på interviewbesøg på det smukke kongeskib.

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022 I KONGESKIBET DANNEBROG RUNDER 90 ÅR

5


TURBØJERNE ER KLAR TIL NY SÆSON

> FIND DIN TURBØJE Læs mere og find bøjernes positioner på: • dansketursejlere.dk/turboejer • Appen ”Blå Oplevelser” • Appen ”Tursejler”

TEKST OG FOTO: Sune Abelgren Olsen

EN GOD START PÅ UNIKKE OPLEVELSER FOR SVAJ

Det er bestemt ikke alle sejlere, der er trygge ved at overnatte for svaj med eget anker – særligt ikke, hvis man er ny på vandet. Men her giver bøjerne mulighed for at prøve den unikke oplevelse i trygge rammer – inden man måske fatter mod til at prøve en nat for svaj med eget grej, siger Henning Jensen.

Hovmester Lone Stein og skipper Henning Jensen på Turbøjeudlægning.

P

LASK! sagde det højlydt, da det tunge ringanker blev sluppet fra bådens kran og sank mod bunden af Isefjorden. Lige i hælene på ankeret fulgte den kraftige kæde med den velkendte gule bøje for enden. Vi er ombord på det gode skib M/S Lone Stein på det årlige forårstogt, hvor der lægges Turbøjer ud i de danske farvande. For skipper og formand for Danske Tursejlere, Henning Jensen, er det ren rutine - en opgave der skal udføres. Men man kan ikke undgå at bemærke, som han der bevæger sig målrettet rundt på dækket, en smule stolthed over sit arbejde. Og stoltheden er berettiget – for hvert år lægger Henning og hustruen Lone hele 150 stk. gule Turbøjer ud i de danske farvande. Andre 150 bøjer lægges ud af lokale sejlklubber. Dette arbejde koordineres af Dansk Sejlunion.

I ”SNE OG SLUD” MÅ BØJER UD

Opgaven er derfor ikke en lille én af slagsen. For ikke nok med at bøjerne skal lægges ud - så skal de også ind igen - det vil sige hele to ture om året! Og det er ikke altid, at der er solskin ombord fra en skyfri himmel, og at Kong Neptun viser sig fra sin venlige side. Nej tværtimod foregår arbejdet ofte i megen vind og høj sø. Men

6

TURBØJERNE ER KLAR TIL NY SÆSON I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022

med rutinen på plads og arbejdsopgaverne nøje fordelt mellem skipper og hustru går det hele nu altid glat. Opgaven består i at besigtige bøje, kæde og anker, således at alt er i tiptop stand, og klar til endnu en sæson. For hvert år besøger hundredvis af glade tur- og fritidssejlere bøjerne og nyder en frokostpause eller en overnatning i de særligt smukke omgivelser, som Turbøjernes placering alle byder på.

En dag ved en Turbøje indbyder til meget andet end blot daseri på dækket. Projekt Blå Oplevelser (BLOP) giver inspiration til et væld af spændende aktiviteter, som du kan dyrke under dit ophold ved bøjerne. Find inspiration i de øvrige artikler om BLOP her i bladet eller på www. blaaoplevelser.dk. Du kan også downloade den nye app ”Blå Oplevelser”, hvor du ovenikøbet nemt kan finde frem til bøjerne på kortet i appen.

BØJERNE ER I VANDET – GOD SÆSON!

Henning og Lone afsluttende deres forårstogt i midten af april med succes. Så nu er de 150 bøjer endnu en gang klar til at få besøg og sprede glæde blandt de danske tur- og fritidssejlere.


yr til båden! t s d u f a lg a v d u Stort .dk www.hjertmans 40% rabat

495,-

4595,-

8013-4X (840,-)

7910-280 (6095,-)

Gummibåd 280

Længde 280 cm, bredde 155 cm, vægt 38 kg.

7OC oppustelig redningsveste, 100N. Rød, sort og grå.

Automatisk oppustelig redningsvest med en suveræn pasform. Størrelse: 30-110 kg.

Søkort over Sverige indgår Værdi 1175,-

725,-

4350,-

5632-57 (1450,-)

Stationær VHF Cobra HH350 Vandtæt. Internationale kanaler.

1880,-

5360-7001 (6590,-)

Raymarine Axiom 7” plotter

5627-6042 (2720,-)

Seapilot søkort over Sverige indgår til denne plotter. Køb et Dansk søkort 1295,- (art.nr 5363-205)

Garmin echoMAP Plus 42cv Plotter uden sensor, skærm: 4,3’’.

Alle tilbud og meget mere kan købes i vores butik i Kolding!

395,-

3495,-

5024-5 (535,-)

7998-200 (4350,-)

Komfortsæde Sailcroft Air

En sammenklappelig pude, stilbar i flere trin, som er meget komfortabel at sidde på. Marineblå. Mål: 100x45x8 cm.

Quick varmvandsvarmer

Vandvarmer i rustfrit stål. Er nemme at installere på vandrette eller lodrette overflader. 20 liter. Mål: 500x300x316 mm. Vægt: 8,1 kg

Hjertmans Dansk Marineudstyr Industrivej 1, 6000 Kolding tlf. 7552 7533 mail: salg@danskmarineudstyr.dk

Se flere kampagnevarer

Bestil på: www.hjertmans.dk • order@hjertmans.se • tlf. +46 60 64 17 00 Kampagnen gælder t.o.m. 30.6 2022. Vi tager forbehold for udsolgte varer.


Sejl til slottet

VORDINGBORG SLOT

TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Frank Flemming Pedersen, Danmarks Borgcenter

D

er står det så i al sin prægtighed. Lidt alene – blot med resterne af en ringmur ved sin side. Men engang var det en del af kongens største borg. Et magtsymbol, der skulle tjene til skræk og advarsel for fjender, der kunne true Danmark og kongens magt. Her har kongerne Valdemar den Store, Valdemar Sejr og Valdemar Atterdag regeret. Vi er i Vordingborg på Danmarks Borgcenter, der ligger ganske tæt på lystbådehavnen. En lille spadseretur på 5-600 meter, og så kan man suse tilbage i tiden til dengang, Danmark og den danske kongemagt var i konflikt med naboerne mod syd.

NI TÅRNE

Kong Valdemar den Store etablerede borganlægget her ved Storstrømmen omkring år 1160, og det blev udvidet flere gange i det følgende århundrede. Særligt under Valdemar Atterdag (1320-1375) forandredes anlægget, så det i slutningen af 1300-tallet formodentlig fremstod med 9 fæstningstårne og 12 halvtårne forbun-

8

SEJL TIL SLOTTET-VORDINGBORG SLOT I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022

GULDGÅSEN PÅ SLOTSTÅRNET VAR KONG VALDEMAR ATTERDAGS HÅNLIGE SVAR TIL TYSKE HANSESTÆDERS KRIGSERKLÆRING. HAN VAR NEMLIG IKKE MERE BANGE FOR DEM END FOR 77 SKRÆPPENDE GÆS, SAGDE HAN. det af næsten 800 meter fæstningsmur i 8 meters højde. Det var på alle måder et imponerende byggeri, der må have aftvunget respekt hos venner og fjender. Under Valdemar den Store blev Vordingborg centrum for den udfarende politik, som han og ærkebiskop Absalon førte i Østersøområdet. Kongen opholdte sig på slottet, når flåderne samledes i Fanefjord eller i vigen nedenfor slottet inden et togt f.eks. mod ærkemodstanderne fra den nordlige Østersøkyst: Venderne. En kampagne, der kulminerede i 1169 med Arkonas fald og afbrændingen af en stor træfigur af den hedenske gud Svantevit samt Rügens erobring.

FORFALDET

Med tiden mister Vordingborg Slot sin militære betydning og bliver aldrig ombygget til at kunne modstå eller forsvare sig mod senere kriges brug af belejringskanoner. Under Anden Karl Gustav-krig i 1658-60 er det endelig slut med borgen. Garnisonen på borgen var trukket København, da svenskernes ankom, og den svenske hær kunne således uden kamp

indtage borgen. Efter krigen var borgen så ødelagt, at den blev revet ned.

GÅSEN PÅ TAGET

Kong Valdemar Atterdag modtog i 1367 krigserklæringer fra 77 tyske hansestæder. Men det gik ham ikke meget på. Tværtimod, kan man sige. Han lod sætte en guldgås på toppen af det nybyggede forsvarstårn som en hån mod hanseaterne. Han var nemlig ikke mere bange for dem end for 77 skræppende gæs, sagde han. Gåsetårnet, der er et markant pejlemærke og et ikon, der måske er mere kendt,


end historien om selve kongernes slot i Vordingborg, står prægtigt og vidner om en svunden tid. Tårnet er 650 år gammelt men i fin stand. Det kan undre, at tårnet består, når nu alle andre spor af slottet er forgangen.

centrum flyttede fra Vordingborg til Københavnsområdet, var der ingen interesse i at bevare bygninger og kultur for eftertiden. Men Gåsetårnet blev brugt som fængsel, og derfor blev lige netop den del af borgen vedligeholdt.

Men hvorfor det, når nu resten af Vordingborg slot er næsten væk? Da magtens

MUSEUM FOR NUTIDEN

Men fortiden lever i ruinerne på højde-

draget over Storstrømmen. I et nybygget underjordisk udstillingshus - Danmarks Borgcenter - vækkes Valdemarernes historie til live ved hjælp af moderne teknologi og kunstneriske installationer. Her får publikum en stemningsfuld oplevelse fra en fjern fortid, hvor Danmark vogtede nidkært over sine interesser i Østersøen. ■

Gåsen knejser højt over borgen, mens historien vækkes til live i der nybyggede udstillingsrum.

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022 I SEJL TIL SLOTTET-VORDINGBORG SLOT

9


SARA ENGELBÆK SÆTTER DE STORE SEJL I SIT LIV, NÅR HUN I JULI DELTAGER I TALL SHIPS RACES FRA ESBJERG TIL HARLINGEN I HOLLAND.

SARA STÆVNER UD SOM TRAINEE

PÅ TALL SHIPS RACES TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Frank Flemming Pedersen, Colourbox

D

a Sara Engelbæk hørte om muligheden for at komme med Tall Ships Races fra Esbjerg til Harlingen i Holland som trainee, var hun klar over, at dette måtte hun prøve. Udsigten til at sejle med de store ikoniske sejlskibe og give sig i kast med hverdagens dont og det sociale samvær ombord trak så meget i hende, at hun straks satte himmel og jord i bevægelse for at kunne påmønstre ved afrejsen fra Esbjerg i juli. - Jeg kunne bare mærke, at den oplevelse måtte jeg have på mit sejler-cv, nikker en ivrig Sara Engelbæk, da vi møder hende i Nyborg. Her ligger hendes båd, en Balaton 21, som hun har ordnet lidt på i vinterens løb. Inden længe skal den i vandet igen, og så starter en ny sæson med oplevelser og udfordringer.

ERFAREN SEJLER

Sara Engelbæk sætter de store sejl til sommer, hvor turen går med Tall Ships Race til Holland.

Sejlerlivet er på ingen måde nyt for Sara, der har sejlet i Nyborg Sejlforening siden hun var 11 år. Søvejen er gået fra optimistjollen til en tomands feva-jolle, hvor hun har deltaget i en del kapsejladser. Si-

den har hun prøvet kræfter med laserjollesejlads, og nu er kursen altså sat mod de helt store skibe. - Jeg har en kæmpeinteresse for sejlads og søger nogle oplevelser, der kan give mig mere erfaring med større sejladser og sejlskibe. Jeg ser deltagelsen i Tall Ships Races som trainee som en mulighed for at få flere færdigheder og mere viden om sømandskabet. Altså noget jeg kan tage med mig videre, når jeg er på vandet. Det er jo sådan lidt ”skoleskibsagtigt”, pointerer Sara.

FOR LIVET

Der er ingen tvivl om, at hun som trainee på turen fra Esbjerg til Harlingen får en oplevelse for livet. Disciplin og motivation er vigtige egenskaber, der skal praktiseres. Belønningen er masser af samhørighed med andre unge, med skibet og med havet. Ikke mindst fællesskabet ombord ser Sara frem til. - Jeg glæder mig til at få nogle relationer til andre unge, der interesserer sig for sejlads. Det er en fantastisk mulighed, siger Sara. Den 9. juli påmønstrer over 120 unge mellem 15 og 25 år deres skibe i Esbjerg, og de ankommer til Harlingen den 14. juli. Du kan følge Saras tur på Danske Tursejleres sociale medier. Og så har hun lovet at dele sine erfaringer fra den spændende tur i Tursejlerens august-nummer. ■

10

SARA STÆVNER UD SOM TRAINEE PÅ TALL SHIP RACE I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022


Er du klar til en ny sæson med Havmiljøvogterne? Om lidt skal bådene i vandet, sejlene skal rigges, og GPS’en skal plottes. Og måske skal du have fyldt op i beholdningen af poser til at holde kyster og have rene? Dem kan du allerede nu bestille i vores app.

Som Havmiljøvogter er du med til at sikre et rent hav og rene strande i hele Danmark. Siden 2006 har vi rapporteret oliespild og samlet affald ind ved kysten. Vores 29.000 frivillige Havmiljøvogtere kan gratis få udleveret poser til opsamling af skrald i en lang række lystbådehavne – men man kan også bestille poser direkte i Havmiljøvogter-app’en. Download Havmiljøvogter-app’en til din telefon med det samme. Så har du altid dit elektroniske Havmiljøvogterkort i lommen og kan hurtigt og nemt få udleveret poser og sække. Med app’en kan du registrere, hvor meget skrald du har samlet gennem sæsonen, og dermed hvilken forskel du har gjort for havmiljøet. Og så kan du nemt bestille flere poser, vimpler og andre relevante materialer fra Havmiljøvogter og få det leveret direkte til din dør. Find app’en i App Store og Google Play. Jo flere, der har app’en, jo bedre kan vi hjælpe hinanden og Søværnet med at holde de danske strande og kyster rene.

H e r k a n du også blive medle m

Scan QR koden og download app’en

Havmiljøvogterkampagnen ledes af Søværnskommandoen, der har ansvar for farvandsovervågning, søredning, sikkerhed og havmiljø i hele Danmark.


DEN KLINKBYGGEDE BÅD

ER NU VERDENSARV UNESCO HAR TILFØJET DEN SÆRLIGE NORDISKE BÅDTYPE, SOM OGSÅ VIKINGESKIBET TILHØRER, PÅ SIN VERDENSARVSLISTE. TRADITIONEN LEVER – ENDNU. TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Lillebælt Smakkelaug

er at bygge efter de gamle traditioner. Men der foregår nybygning af klinkbyggede fartøjer omend i begrænset omfang. Dertil kommer en hel del renoveringsarbejde af gamle både.

V

ikingerne har brugt den. Fiskerne ligeså. Den har været anvendt til at fragte varer og personer mellem landsdelene. I mere end 1000 år har den klinkbyggede båd været en livsbetingelse for danskerne. Nu er båden, hvis navn hentyder til måden, hvorpå bordene – altså plankerne - er sat sammen, kommet på Unescos liste over verdens kulturarv. Og få – om nogen – bådtype har været med til at til at forme Danmark, som en søfartsnation, som netop den klinkbyggede båd. Små klinkbyggede robåde har forbundet lokale kystsamfund på tværs af fjorde, sunde og bælter. Og de lidt større både har gjort turen ud over havene for at handle varer og hjembringe nye skikke og ideer. Vikingerne er draget på erobrings- og handelstogter i de lange, slanke klinkbyggede skibe. Og kystfiskerne har røgtet deres garn, fanget deres marsvin og opretholdt livet, takket være disse både.

TILPASSET BRUGEN

Historisk har bådtypen varieret i form og størrelse, som altid har været tilpasset det farvand den er blevet brugt i, formålet med båden og de materialer, der har været til rådighed. Derfor findes den klinkbyggede båd i et utal af udformninger. Men fælles for dem alle er konstruktionen, hvor skrogets vandrette planker overlapper hinanden. I tiden før vikingetiden, blev plankerne sat sammen - klinket sammen - med jernnagler. Senere anvendtes også kobbernagler og rustfri bræddebolte.

MEST TIL FRITIDSFORMÅL

I dag bygges der ikke mange af den særlige bådtype til brugsformål. Nu er det mest fritidsbrugere, museer, smakke- og jollelaug og andre frivillige foreninger, der holder traditionen i live. Det er også småt med bådebyggere, der mestrer den særlige kunst det

12

DEN KLINKBYGGEDE BÅD ER NU VERDENSARV I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022

FÆLLESNORDISK INDSATS

Danmark har været medansøger på en fællesnordisk ansøgning om optagelse på UNESCO's liste over menneskehedens levende kulturarv. I Danmark står Han Herred Havbåde, Træskibs Sammenslutningen, Vikingeskibsmuseet i Roskilde sammen med lokale træbådsmiljøer bag det store arbejde, der nu er mundet ud i, at den klinkbyggede båd er sat på UNESCO verdenskulturarv. ■

> FAKTA OM KLINKBYGGEDE BÅDE • Den klinkbyggede båd er en speciel nordisk bådtype. Bådtypen har varieret i form og størrelse. Den er blevet tilpasset lokale forhold som det farvand, den er blevet brugt i, om den har været til fragt, fiskeri, passagerfart eller langfart, hvor mange den har været bygget til, samt hvilke materialer, der har været til rådighed. • Klinkbygning beskriver konstruktionen af bådens skrog – eller skallen, om man vil. Ved klinkbygning overlapper de vandrette planker hinanden. • Der foregår fortsat nybygning af klinkbyggede fartøjer i Danmark, men i meget begrænset omfang. Ganske få bådeværfter bygger klinkbyggede fartøjer til erhverv. Enkelte museer og private bådebyggerier bygger klinkbyggede joller til privat brug eller som formidling af de maritime håndværk.


De frivillige ved Lillebælt museum holder stadig de gamle bådebyggertraditioner i live.

SELVOM EFTERSPØRGSLEN EFTER DE KLINKBYGGEDE BÅDE IKKE ER VOLDSOM, SÅ HOLDES HÅNDVÆRKET STADIG VEDLIGE.

DEN KLINKBYGGEDE BÅD:

TRADITIONEN LEVER ENDNU TEKST OG FOTO: Frank Flemming Pedersen

B

ådebygger Chris Domino Larsen har siden 2012 drevet eget bådebygger firma med lokalitet ved Lillebælt-Værftet i Middelfart. For ham er den klinkbyggede båd indbegrebet af stolt bådebyggertradition, som man skal værne om. For der er ikke mange fagfolk tilbage, der kan videreføre håndværket og alle dets finesser. Derfor håber han også på, at Unescos anerkendelse af den klinkbyggede båd som verdens kulturarv, vil føre øget opmærksomhed med sig.

måske også giver et fingerpeg om, hvorfor efterspørgslen efter bådtypen er sakket agterud.

- Vi må bare erkende, at den klinkbyggede båd ikke fylder meget i vores ordrebøger. Der er noget vedligehold og reparationsarbejde, men nybyggede både er det småt med. Og det er virkelig ærgerligt af flere grunde, siger Chris Domino Larsen fra Middelfart Skibs- & bådebyggeri.

er en uløselig del af den danske kystkultur. Den har været brugt til fiskeri, fragt, passagerfart, og hvad der ellers har været af opgaver i lokalområdet. Desuden har båden været tilpasset det farvand, hvor den skulle virke.

SMUKKE LINJER

Til sig selv har han lige bygget en slæbejolle. En smuk, strømlinet jolle, der er et prægtigt eksempel på hvad håndværkstraditionen kan frembringe. Men som

- Jeg har vel brugt omkring 200 timer på at bygge båden. Dertil skal lægges materialeudgifter, så prisen på en klinkbygget båd kommer da derop af. Men man får altså en båd, der har gode sejlegenskaber, er smuk og har en historie, forklarer Chris Larsen. Den klinkbyggede båd er en samlende betegnelse for en lang række bådetyper, som

man byggede både på i Limfjorden, var forskellig fra den, man anvendte i Lillebælt. I dag er der ikke en central vidensbank over byggetraditionerne nationalt. Den viden findes kun hos de folk, der i dag bygger og renoverer – professionelt eller på fritidsbasis. Traditionerne lever videre på ganske få værfter i Danmark, på museer og i særlige maritime miljøer, som her i Middelfart. - Den klinkbyggede båd har på mange måder defineret Danmark som søfartsnation. Måske kan Unescos anerkendelse tilføre både opmærksomhed og interesse, så det er muligt at holde ikke blot bådene sejlende, men også træskibsbygningstraditionerne vedlige, nikker Chris Larsen. ■

HOLDE VEDLIGE

Netop fordi den klinkbyggede båd har haft mange funktioner, opereret i mange forskellige lokalmiljøer og udført i forskellige materialer, så findes der også en stor variation inden for det byggetekniske. Måden,

Chris D. Larsen (th.) og lærling Jonas Hvelplund ved jollen, det har taget omkring 200 timer at bygge.

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022 I TRADITIONEN LEVER ENDNU

13


LÆR AT SNORKELDYKKE LÆS ARTIKLEN OG FØLG SØREN LARSENS RÅD. TAG SÅ SNORKEL, MASKE OG SVØMMEFØDDER PÅ OG SE VERDEN PÅ EN NY MÅDE.

L

ivet under havoverfladen er både spændende og fascinerende og meget varieret. Det er faktisk ikke svært at få den oplevelse med på sejlturen. Med få enkle midler – en snorkel, maske og et par svømmefødder så er du i gang. Her er en introduktion til at bruge snorkel. Det er ikke svært. Alle kan snorkeldykke. Er du nybegynder, så er det en god ide at også at bruge en dykkerdragt, for den bærer én oppe. Når du bliver øvet, kan du bruge blybælter og dykke ned under vandet. Men i starten er det fint at ligge i overfladen.

TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Søren Larsen

Når du starter, er det en god ide at lægge sig ned på knæ på det lave vand. Så har du ro og stabilitet til at tage dykkerbrillen på. Så kan du øve teknikken med at bruge snorkel og maske.

1. PÅ MED BRILLEN

1 14

LÆR AT SNORKELDYKKE I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022

Når du tager dykkerbrillen på, så er det vigtigt, at den sidder ind til huden hele vejen rundt. Der må helst ikke sidde hår imellem. Og når man tager hætten på dykkerdragten op, så skal masken sidde ind til huden og ikke uden på dragten. Det er en fordel at have en dykkermakker, så man kigger og hjælper hinanden, for det kan godt være lidt svært at se på én selv.


2 2. SNORKLEN I MUNDEN OG ØV UNDER VANDET

Så tager man snorklen i munden og øver med snorklen under vandet. Sæt hænderne på bunden for at få en god stabilitet. På den måde bruger du snorkel uden at få vand i den.

3

3. SVØMMEFØDDER FOR FREMDRIFT

Når du har øvet det et stykke tid med hænderne på bunden, så glider du fremad med armene ned langs siden. Du bruger svømmefødderne til at komme fremad. Armene ligger ned langs siden.

4. FÅ EN BLÅ OPLEVELSE

Alle kan finde ud af at snorkeldykke. Det sværeste er at få øje på dyrene. En fladfisk ligner sandbund. En tangnål står og ligner tang. Og en ulk ligner en sten på bunden. Så brug øjnene. Snorkeldykning er sjovt og nemt. ■

Blå Oplevelser er støttet af:

4 DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022 I LÆR AT SNORKELDYKKE

15


TAG MED PÅ

Scan QR-koden og se filmen om undervandsstien i Lillebælt

UNDERVANDSSTIEN

UNDERVANDSSTIEN LILLEBÆLT ER ÉN AF DANMARKS MANGE FINE UNDERVANDSSTIER, HVOR SNORKELDYKNING KAN PRAKTISERES PÅ EN SIKKER OG TRYG MÅDE. HAVBIOLOG OG PROJEKTLEDER I BLÅ OPLEVELSER SØREN LARSEN TAGER DIG MED PÅ TUREN. TEKST: Sabina Fobian og Frank Flemming Pedersen FOTO: Søren Larsen

L

angs de danske kyster er der de senere år anlagt mange snorkel- eller undervandsstier, som dels er en god træningsbane for nybegyndere, men som også giver et fint indblik i livet under havoverfladen. Stierne er kendetegnet ved, at de ligger ud i et afgrænset område på lavt vand. Mange har informationstavler på land eller undervejs på turen under vandet, så man kan orientere sig om de lokale dyre- og plantearter, der trives på stien. Sammensætningen af netop dyr og planter kan variere utroligt meget alt efter havbundens beskaffenhed. Stenbund har sine arter og sandbund andre. Desuden spiller vandets saltholdighed også ind, ligesom vind og strømforhold gør sig gældende. Derfor kan to undervandsstier byde på meget forskellige undervandsoplevelser. En af de populære undervandsstier ligger tæt på Kongebrogården ud for Grimmermosehuset ved Middelfart. Den er perfekt til både begyndere og mere øvede snorkeldykkere. Vandet bliver ikke mere end et par meter dybt, og stien ligger så langt inde under land, at du slipper for den kraftige strøm, der ellers kendetegner Lillebælt.

16

TAG MED PÅ UNDERVANDSSTIEN I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022

INFO UNDERVEJS

Langs med snorkelstien, som er ca. 50 m lang, er der placeret otte informationsskilte, som fortæller om livet under overfladen netop her. Skiltene viser dig også i hvilken retning, du skal svømme for at komme hen til næste oplevelse. Du vil på turen under vandet lære at træne dine øjne i at gå på opdagelse i marsvinenes og sælernes spisekammer. Informationskiltene vil fortælle dig, hvad du skal kigge efter for at få øje på bl.a. ulken, tangnålen, fladfisken og den sorte kutling. Du starter med at svømme hen til den gule bøje, der markerer undervandsstiens begyndelse. Her bliver du mødt af en sæl – dog ikke en ægte en af slagsen men en figur. På havbunden ser du en lang række skilte med spændende naturinfo. De fortæller om de dyr og planter, du skal holde øje med på stien. Det er med ikke at have travlt, når du snorkler på undervandsstien. For er du opmærksom og bruger øjnene godt, vil du lægge mærke til langt flere dyr og spændende detaljer. Tangnålen f.eks. er godt camoufleret i ålegræsset.


REDEKASSER OG VRAG

På stien er der lagt en række finurligt formede sten med huller. Det er redekasser, der skal gøre det attraktivt for fiskene at yngle og lægge deres æg og på den måde skabe mere liv i Lillebælt. Kig forsigtigt ind i hulerne og se, om du kan finde nogle af beboerne. Undervejs møder du helt sikkert også både søstjerner og krabber, som du roligt kan undersøge nærmere. Søstjerner har hundredvis af tynde ben med sugefødder på undersiden, som ved hjælp af en koordineret indsats sørger for at søstjernen kan bevæge sig rundt. Søstjernens mave befinder sig lige i midten af de mange ben på undersiden, og er faktisk også munden på dyret, der godt kan lide at spise blåmuslinger og ådsler. Undervandsstien byder også på et lille vrag af en træjolle, som er ret spændende at undersøge nærmere. Når du svømmer langs vraget, så læg mærke til detaljerne og ikke mindst, hvordan dyr og planter langsomt overtager det. ■

Søstjerner, rødspætter og krabber er blot nogle af de spændende havdyr, du kan se på din snorkeltur.

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022 I TAG MED PÅ UNDERVANDSSTIEN

17


FIND DIN TURBØJE PÅ SEJLSIKKERT ALARM-APPEN DU FINDER NEMT OG HURTIGT VEJ TIL TURBØJERNE MED NY FUNKTION PÅ DEN POPULÆRE APP FRA SEJLSIKKERT. TEKST OG GRAFIK: SejlSikkert, Frank Flemming Pedersen

V

ejret er godt, luften er varm og vandet lunt. Det er tid til at finde en turbøje, tage en dukkert og få lidt frokost inden sejlturen går videre. Et par klik på SejlSikkert Alarm-appen viser dig turbøjerne i nærheden, og så er det bare med at sætte kursen derefter. Den populære app fra SejlSikkert er blevet udbygget med netop den funktion, at du kan finde en turbøje i din nærhed. Og den funktion skal nok blive brugt flittigt i den kommende tid, for det er ganske enkelt at få informationerne frem på appen.

NÆRMESTE INFORMATION

Under menupunktet 'Nærmeste information' kan du finde en liste med over 300 turbøjer i Danmark, og på kortet kan du se turbøjernes placering. Omkring 150 af turbøjerne er sat ud af Danske Tursejlere, mens de resterende kommer fra Dansk Sejlunion. Her kan du ligge fortøjet og slippe for at kaste anker. Nyd frokosten, tag en svømmetur, nyd naturen eller tag en overnatning. Det står dig frit for. Turbøjerne er meget eftertragtede, og særligt i de meget besøgte sejladsområder kan der være mange både om buddet. Derfor kan det også være rart at have en app, der hurtigt kan vise vej til turbøjerne i området, så der er lidt at vælge mellem.

MERE I VENTE

SejlSikkert Alarm-appen er nok mest kendt for at øge dine chancer for at få hurtig hjælp, hvis du kommer i nød. Men der er også mange andre funktioner i appen, som du kan have gavn af på turen. I øjeblikket arbejdes der på endnu en udvidelse af appen, som vil komme til at indeholde informationer om natur- og kulturoplevelser ved vores kyster. Tilføjelsen af dette oplevelsesunivers sker i samarbejde med Danske Tursejleres projekt Blå Oplevelser, som formidler de spændende historier og oplevelser.

FÅ INFORMATION OM DE NÆRMESTE HAVNE

Det er også i appens menu under 'Nærmeste information', du kan finde listen med omkring 300 lystbådehavne i Danmark. Du kan eksempelvis søge på havnene i en radius af 20 sømil og få vist et link til havnens visning i Havneguiden, så du kan se hvilke services, der findes i havnen. Det gør det nemt for dig at planlægge hjemmefra, hvilke havne I vil besøge. Eller at tage en spontan beslutning om at gå i havn, mens I er på vandet. Du kan se havnene både på en liste og på et Danmarkskort, og du kan også se de relevante VHF-kanaler i dit område.

DEL DIN TUR MED OP TIL FEM PERSONER

I gruppefunktion i ”Track alene” kan du sammen med fem andre personer danne en lukket gruppe, så I kan følge hinandens færden på vandet og hjælpe, hvis én kommer i nød. Det kan være, at I er en gruppe af både, som har aftalt at mødes i en bestemt havn sidst på dagen, og så kan I se i appen, om de andre er ved at være fremme. Du kan også bruge funktionen til at holde øje med familien, hvis de fx

18

FIND DIN TURBØJE PÅ SEJLSIKKERT ALARM-APPEN I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022


Find nærmeste Turbøje er blot én af mange nyttige funktio-

tager en tur på SUP, mens du slapper af på båden eller på land. Funktionen er også anvendelig, hvis du fx ikke er så erfaren og gerne vil følges på en strækning med dine venners både. Så kan I danne en gruppe og følge hinanden, og du får tryghed ved at vide, at de er i nærheden og kan træde til, hvis du får brug for hjælp.

ner i den populære app fra SejlSikkert

FØRST OG FREMMEST TIL NØDHJÆLP

- Appen er først og fremmest god at have i en nødsituation, fordi beredskabet får din position med det samme og undgår at spilde tid på eftersøgning, og fordi den selv kan slå alarm til dine pårørende ganske kort tid efter, du ikke reagerer på din tidsplan. Men appen kan også gøre det lettere at planlægge sejlturen hjemmefra og hjælpe dig, hvis du fx undervejs beslutter at tage en spontan afstikker og skal finde en havn med specifikke faciliteter, siger Sten Emborg, specialkonsulent i Søsportens Sikkerhedsråd.

> FAKTA OM SEJLSIKKERT ALARM Søsportens Sikkerhedsråd, TrygFonden og Orient’s Fond står bag SejlSikkert Alarm-appen som en del af SejlSikkert-indsatsen, der skal øge sikkerhedskulturen blandt fritidssejlere og fritidsfiskere. Læs mere på sejlsikkert.dk.

BØR NYDES MED OMTANKE

Du kan slå alarm via appen med et enkelt klik på mobilen, og redningsmandskabet kan automatisk se din position. Dermed kan de hurtigt sende hjælpen af sted, og de kan søge mere præcist efter dig. ■

Ualmindelig smagfuld - ualmindelig dansk INVITER DR. NIELSEN’S BITTER MED TIL BORDS Dansk kvalitet og en unik blanding af 8 forskellige urter har i årtier gjort Dr. Nielsen’s Bitter til en kærkommen gæst på alverdens borde - både ude og hjemme. Læs historien om den populære bitter på www.drnielsensbitter.dk. DRNIELSENSBITTEREN SOMMERHILSEN

FRA FØRERHUNDENE TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Colourbox,

Tourismuszentrale Rügen, Stiftung Deutsches Meeresmuseum, m.fl

SOMMERENS TOGT TIL ØSTERSØOMRÅDET BYDER PÅ TYSKE, POLSKE OG DANSKE OPLEVELSER

D

anske Tursejleres traditionsrige Sommertogt drager mod Østersøens kyster den 18. juli. Der er lagt i kakkelovnen til en 3 ugers tid med masser af tid til at studere de lokale seværdigheder og attraktioner. Sommertogt-førerhunde, Sonja Berg og Per Ravn og Dorthe og Erik Lemming, har lagt et spændende program, hvor der både er plads til socialt samvær og til alenetid, hvis man er til det. Alle håber de på en rolig sejlads, og pointerer, at der ikke sejles, hvis det lufter mere end 8 sekundmeter. I denne sommerhilsen fra førerhundene kan du se, hvad der venter deltagerne på togtet, som allerede er booket helt op.

STRALSUND OG PORTEN TIL RÜGEN

”Porten til Rügen”, som Stralsund kaldes, har en imponerende historisk bykerne, som står næsten som i middelalderen. På Stralsund Museum, som ligger i det tidligere dominikanerkloster St. Katharinen, får man historien om livet i byen og dens forvandling fra fiskerlandsby til mægtig Hansestad. Ved Alte Markt ligger det smukke gamle rådhus, hvor udelivet på fortovsrestauranterne leves. Der er marked på torvet, hvor de lokale handlende har boder med fødevarer, tøj og håndværk. På øen i Stralsunds havn ligger museet OZEANEUM, som byder på en spænden-

de undervandsrejse gennem Østersøen, Nordsøen og Atlanterhavet til Polarhavet. Inden døre oplever vi verdens største udstilling om hvaler med modeller af disse havets kæmper i original størrelse. Europas største Østersø-udstilling og i alt 50 akvarier med havets mange dyr er noget, der optager både voksne og børn.

POLEN OG SWINOUJSCIE

Swinoujscie har lidt under 50.000 indbyggere og er som så mange andre Østersøbyer kendt som kurby med masser af wellness- og spabade. Byens berømte fyrtårn kan byde på en flot udsigt, når de 308 trin og 65 højdemeter er overstået. Et andet karakteristisk fyrtårn passerer man ved indsejlingen til Swinoujscie. Dette fyrtårn er forklædt som vindmølle og står på bølgebryderen. Der er en fin spadseretur derud, og særlig hen under aften er stemningen fin. Promenad, som løber parallelt med stranden, byder på masser af forskellige restauranter og cafeer, hvor man kan betragte menneskestrømmen, der går forbi. Der findes tre velbevarede fæstninger fra det 19. århundrede i Swinoujscie, som virker som museer. Her kan man få et rigtig godt indblik i, hvordan krige og konflikter i tidens løb har påvirket byen, området – ja hele Europa faktisk.

KOLOBRZEG

ristiske, 26 m. høje Kolobrzeg-fyrtårn ved mundingen af floden Parseta. Marinaen ligger i gå afstand til den gamle historiske bykerne, hvor hovedattraktionerne ligger. Kolobrzeg er fra gammel tid kendt på grund af sin produktion af salt. Senere kendt som en attraktiv kurby, hvor gæsterne gav byen tilnavnet ”Østersøens perle”. Kolobrzegs domkirke er et imponerende bygningsværk. Lagt i ruiner i 1945 men nu genopbygget med flotte farvede vinduesmosaikker. Lige ved siden af kirken ligger rådhuset, som i sin oprindelige stand – og i fineste Hansetradition - skulle fremvise byens rigdom og ambitioner. På pladsen ved rådhuset lokkes med god mad og kolde øl fra fortovscafeerne.

ØSTERSØEN ÆGTE PERLE

Efter adskillige dage i det nordtyske og nordpolske sluttes af på Bornholm, hvor der venter endnu en perlerække af gode oplevelser, lover førerhundene. ■

> FØRERHUNDENS VIGTIGSTE EGENSKABER ER, AT DU: • har overblik • er idérig • kan lide at organisere • er socialt anlagt • kan samle deltagerne • sætter hygge og fællesskab højt

Fra lang afstand kan man se det karakte-

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022 I EN SOMMERHILSEN FRA FØRERHUNDENE

21


Sune Abelgren Olsen og danske Tursejlere har sat kursen mod udvikling af nye spændende medlemstilbud.

HVER EN SEJLTUR ER ET

EVENTYR

DER ER ALTID NOGET AT OPLEVE PÅ SEJLTUREN – ALENE ELLER SAMMEN MED ANDRE, OG DERFOR BØR FLERE TAGE DEL I DEN GIVENDE FRITIDSINTERESSE PÅ VANDET, MENER SUNE ABELGREN OLSEN, DER ER NYTILTRÅDT PROJEKT- OG UDVIKLINGSCHEF HOS DANSKE TURSEJLERE. TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Privat, Frank Flemming Pedersen

S

une Abelgren Olsen er i det rette element, når han sejler ud på Isefjorden fra havnen på Orø, hvilket han ofte gør. Om det er en weekendtur eller en enkelt overnatning ved en Turbøje, der er i sigte, giver ham den samme følelse af, at et nyt eventyr venter. Og eventyret står altid på spring: ved det næste sømærke, om den næste pynt, i den næste havn.

22

HVER EN SEJLTUR ER ET EVENTYR I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022

- Alene det at være på vandet giver mig en følelse af frihed, og den kommer til mig straks jeg forlader havnehullet. Sådan tror jeg, at mange oplever fritidssejladsen. Det er en verden, hvor du kan sætte din kurs og træffe dine valg efter lyst og temperament, nikker Sune Abelgren Olsen.

TILBUD TIL ALLE

Netop friheden til at træffe egne valg kan meget vel blive et af omdrejningspunk-

terne i Danske Tursejleres fremtidige service og tilbud til sine medlemmer, vurderer projekt- og udviklingschefen på baggrund af de pejlemærker, som bestyrelsen sigter efter. De senere års tilgang af nye sejlere har også smittet positivt af på medlemstallet i Danske Tursejlere, og det forpligter. - Vi bemærker, at særligt flere yngre sejlere og sejlerfamilier har meldt sig under vores stander. Danske Tursejlere favner sejlere i alle generationer, og derfor skal der være attraktive aktiviteter og tilbud til alle. Der vil naturligt blive stillet nye og andre krav til vores service og til vores medlemstilbud fra de nye medlemmer, konstaterer Sune Abelgren Olsen.

SOLO ELLER SAMMEN

- Et særligt træk, vi skal have for øje, er den yngre generations prioritering af fritidssejladsen. Ofte har den moderne unge familie nok at se til med arbejde, børn og andre interesser. Sejladsen er ikke nødvendigvis hele livet for dem. Nogle gange vil de gerne være med i sejlerfællesskabet, andre gange passer det bedre at sejle solo og bare nyde isolationen som kontrast til en hektisk hverdag. Friheden – og særligt valgfriheden – betyder meget, siger Sune Abelgren Olsen. Derfor skal Danske Tursejlere være bevidst om at udvikle medlemstilbud, der er lette at gå til, og som er fleksible i forhold til f.eks. socialt samvær og graden af forpligtigelse. Og som ikke mindst indeholder stor oplevelsesværdi.

SOMMERTOGTER SOM EKSEMPEL

Sune Abelgren Olsen nævner de populæ-


Turbøjerne og Sommertogterne er eksempler på tilbud, der giver mulighed for at vælge fællesskabet fra og til.

re Sommertogter, som eksempel på et sådant tilbud. Togterne er en aktivitet, som forener lysten til at sejle sammen, være sammen og samtidig vælge samværet med andre fra, når det passer bedre.

TURBØJER SOM EKSEMPEL

Et andet medlemstilbud, der har succes, er Turbøjerne, som netop tilbyder en pause i sejladsen og en ekstra oplevelse med på vejen. Her kan man ligge alene, eller – hvis lysten er mere til det - arrangere ophold sammen med andre sejlere.

BLÅ OPLEVELSER SOM EKSEMPEL

- Et projekt, som Danske Tursejlere netop er i gang med, og som vi stiller store forventninger til, er Blå Oplevelser, som vil gøre de kystnære natur- og kulturoplevelser endnu mere synlige og tilgængelige for sejlerne. Mange af de aktiviteter og oplevelser, projektet fokuserer på, vil kunne dyrkes individuelt eller i fællesskabet,

men det vigtige er, at man har friheden til at vælge, siger Sune Abelgren Olsen.

STIMULERER LYSTEN TIL SEJLADS

- Et andet aspekt, som man i Danske Tursejlere altid har haft i fokus, er sikkerheden til søs. Hvis vi skal have flere på vandet, herunder også flere børnefamilier, så skal vi fortsat bidrage til at nedbryde nogle forestillinger og barrierer, som kan være med til at holde disse målgrupper fra at hoppe ombord i båden. Det er ikke farligt at sejle – heller ikke med børn, når man sejler sikkert. Så vi og andre maritime organisationer skal fortsætte opgaven med at italesætte sikkerhedsaspektet, og tilbyde uddannelse og instruktioner i søsikkerhed på en ukompliceret måde, understreger projekt- og udviklingschefen.

ET EVENTYR FOR ALLE

Der er et særligt fællesskab blandt sejlere. Man hilser på vandet, og nikker til

hinanden på havnen. Slår en sludder af eller giver en hjælpende hånd med. Fællesskabet i bådklubberne kan noget. Det er her man lærer og lever med den fælles interesse for sejlads. Derfor ser Sune Abelgren Olsen også klubberne som et vigtigt omdrejningspunkt for at få flere til at dyrke fritidssejladsen. - Jeg elsker at sejle men undres over, at der ikke er flere på vandet, når det er så skønt, lærerigt og eventyrligt. Det kan synes som en stor mundfuld at komme i gang med sejleriet. For langt fra alle er født ind i en sejlerfamilie eller har venner, der kan tage dig med i hånden. Men søger man det frie fællesskab i klubberne, vil man finde ud af, at venlige og erfarne medsejlere nærmest står i kø for at lære fra sig. Der ligger derfor et stort potentiale i at udvikle aktiviteter, som kan stimulere og fastholde sejlinteressen, og hvor de individuelle ønsker og fællesskabet er i balance, lyder det fra Sune Abelgren Olsen. ■

> FAKTA OM SUNE ABELGREN OLSEN Sune Abelgren Olsen er 38 år og har blandt andet en kandidatuddannelse fra Copenhagen Business School inden for udvikling af socialøkonomiske virksomheder. Han har været i musik- og i turistbranchen, før han blev chefkonsulent for SejlSikkert, som er en del af Søsportens Sikkerhedsråd under Søfartsstyrelsen. Fascinationen af livet på vandet startede som barn med fiskeri og surfing. Senere kom en motorbåd til, og de seneste seks år har han været sejlbådssejler.

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022 I HVER EN SEJLTUR ER ET EVENTYR

23


SØASSURANCEN DANMARK ØGER FOKUS PÅ

SØSIKKERHED

MED INTRODUKTIONEN AF GPS-TRACKEREN ZEAEYE ØGES TRYGHEDEN BÅDE FOR SEJLERNE OG FOR FAMILIE OG VENNER PÅ LAND, LYDER DET FRA SØASSURANCEN DANMARKS HOVEDSÆDE PÅ ÆRØ. TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Søassurancen Danmark, m.fl.

- Vi har valgt at supplere vores ordinære vagtsystem med et tilbud om en installeret GPS-enhed i båden, som er med til at øge sikkerheden til søs og trygheden på land, siger direktør Peter Lund fra Søassurancen Danmark. Baggrunden for, at Søassurancen nu sætter ekstra opmærksomhed på søsikkerheden, skal findes i de mange nødopkald, som man har modtaget på Søassurancens vagttelefon i de senere år. De fleste opkald handler om forholdsvis uskyldige episoder, som Søassurancen håndterer rutinemæssigt. Men der er kommet flere opkald ind, som kræver en anderledes professionel og hurtig indsats fra f.eks. søredningstjenesterne.

takt med Søværnets redningstjeneste, som på deres skærme kan se bådens position. På den måde kan vagthavende hurtigt og præcist få hjælpen frem. Men med ZeaEye ombord kan man også tale med myndighederne og få livredningshjælp. Eller blive guidet videre til nærmeste søredningsstation i forbindelse med en bugsering, siger han.

HJÆLP TIL SELVHJÆLP

TRYGHED PÅ LAND

- Vi får meldt en del skader som stammer fra netop grundstødning og havnemanøvrer. Mange af de skader kan undgås med en ZeaEye-alarm. Kan vi reducere skaderne, kan vi også holde forsikringspræmien stabil. Og sejlerne undgår, at båden skal tilbringe sæsonen på værft i stedet for på vandet, understreger Peter Lund.

Den anden vigtige funktion er muligheden for positionstrack af båden. Her kan familien eller vennerne på land i realtid følge båden på en computer, smartphone og tablet. Skulle man være forsinket eller opholdt på turen, så kan de pårørende finde tryghed ved at se, hvor båden aktuelt befinder sig.

Hos Søassurancen Danmark ser man også ZeaEye som en håndsrækning til sejlere, der hellere vil sejle end have deres båd til reparation. ZeaEye er nemlig udstyret med en alarm, der går i gang, hvis båden er ved at gå på grund eller har for høj fart ved havnemanøvre.

HURTIG INDSATS

- I Søassurancen Danmark har vi vurderet, at vi måtte kunne tilbyde vores kunder en hurtig og effektiv måde at komme i kontakt med de relevante myndigheder og tjenester, hvis uheldet eller ulykken er ude. Vi ved, at en hurtig og korrekt indsats kan være forskel mellem liv og død på havet, pointerer Peter Lund. Derfor er Søassurancen Danmark gået i samarbejde med det danske firma ZeaEye og lancerer i dette forår GPS-trackeren ”ZeaEye”, som man tilbyder alle kaskokunder kvit og frit. Afdelingschef ved Søassurancen Danmark, Jacob Lund, fremhæver særligt to funktioner ved ZeaEye, der er med til at gøre sejladsen mere sikker og samtidig øge trygheden på land.

TRACKER OG KOMMUNIKATION

- En vigtig egenskab er kommunikationen til land. Opstår der en nødsituation, så er man med ZeaEye installeret i hurtig kon-

24

SØASSURANCEN HAR FOKUS PÅ SØSIKKERHED I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022

ZeaEye giver en præcis kommunikation med redningstjenesterne.


HOLDER TYVEN VÆK

ZeaEye fungerer også som tyverialarm. Enheden giver en høj alarmlyd på selve enheden og notificerer samtidigt om muligt tyveri på mobiltelefonen

Søassurancen Danmarks Jacob og Peter Lund med ZeaEye, der lanceres netop nu.

- Igen må vi sige, at selv om Søassurancen udbetaler erstatning, så får bådejeren altså ikke sin båd tilbage. Og alle de ærgrelser og frustrationer, der følger med i kølvandet på et tyveri, de vil stadigvæk huskes. Så det gælder om at forebygge tyverierne bedst muligt, lyder det fra Søassurancen Danmark. ■

VELOVERSTÅET GENERALFORSAMLING

Danske Tursejleres bestyrelse (fra venstre: Palle Søby, Dorthe Lemming, Claus Boisen, Søren Juul Nerenst, Karsten Kristiansen og formand Henning Jensen. Christian Larsen var fraværende.

OMKRING 50 FORVENTNINGSFULDE MEDLEMMER VAR MØDT TIL DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING, SOM DENNE GANG VAR HENLAGT TIL DE SKØNNE LOKALER I HORSENS SEJLKLUB. forslag om uændret kontingent. Dette forslag blev vedtaget med applaus.

TEKST OG FOTO: Leif Nielsen

I

nden generalforsamlingen kunne medlemmerne møde en oplagt Svend Åge Olesen, som er en del af instruktørkorpset i Sejlsikkert. Her kunne man få en god snak om sikkerhedsudstyr til søs, ligesom Svend Åge også gav opskriften på, hvorledes man tjekker sin oppustelige redningsvest. Et godt indslag som mange benyttede sig af. Formand Henning Jensen bød herefter de fremmødte velkommen og gav efterfølgende ordet til en yderst veloplagt Carl Gerstrøm, der blev valgt til dirigent. Bestyrelsens skriftlige beretning har

været tilgængelig på Danske Tursejleres hjemmeside, men formanden supplerede denne med et kort mundtlig resume. Beretningen blev godkendt, hvorefter Leif Nielsen præsenterede årsregnskabet for 2021, som ligeledes har været tilgængeligt på Danske Tursejleres hjemmeside. Årsregnskabet blev godkendt uden bemærkninger, idet der dog var flere af de fremmødte, der roste Danske Tursejlere for et flot sejlermagasin og som samtidig gav udtryk for, at man håber, at dette kvalitetsniveau fortsætter mange år endnu. Der var ikke indsendt forslag til generalforsamlingen ud over bestyrelsens eget

På valg til bestyrelsen var: Palle Søby, Dorthe Lemming, Karsten Kristiansen og Claus Boisen, der alle var villige til genvalg. Da der ikke var indstillet andre kandidater, kunne dirigenten konstatere, at der var fredsvalg, og at de indstillede var genvalgt. Som 1. suppleant blev Hans Ebdrup genvalgt og Jesper Højenvang blev genvalgt som 2. suppleant. Ligeledes blev de interne revisorer Ib Rasmussen og Eivind Skaalum genvalgt. Under eventuelt blev statsafgiften på lystbådeforsikring kort debatteret. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen, og generalforsamlingen udbragte det obligatoriske leve for Danske Tursejlere. Herefter var der skafning. ■

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022 I VELOVERSTÅET GENERALFORSAMLING

25


SNAPSEURTER

FRA MAJ TIL SEPTEMBER

LEDER DU EFTER URTER OG BÆR, SOM KAN GIVE DIN SNAPS EKSTRA SMAG OG KULØR, SÅ ER HER LIDT AT GÅ EFTER.

TEKST: Elise Søby FOTO: Leif Nielsen m.fl.

F

orårets komme og sommerens varme har sat gang i naturen, hvor farverne igen er begyndt at komme frem. Det samme er de velduftende og velsmagende ingredienser til din hjemmelavede kryddersnaps.

Hver måned har sine nye ”up comings”, som du med held kan indsamle, lægge i en smagsneutral alkohol og derefter nyde efter behov. Nogle urter, planter og bær

skal trække i væsken i længere tid end andre. Nogle er såmænd drikkeklar med det samme. I de eksempler, vi bringer her, er tiden, hvor ingredienserne skal trække, altid vejledende. Prøv dig frem til du finder den smag og styrke i snapsen, der passer dig. Det er også noget af det, som gør denne hobby interessant. Husk Danske Tursejleres kryddersnapsekonkurrence, hvor den bedste opskrift og specielt den historie og gode oplevelse, der

gemmer sig bag netop denne opskrift bliver præmieret. Vi håber, du har får lidt inspiration til at gå på jagt efter krydderurter og bær og har fået lyst til at lave din egen personlige opskrift. Husk også kun at tage de bær, rødder, blomster og planter, som du kender og langt fra sprøjtede arealer. Vil du vide mere om hvilke ingredienser, der giver et ekstra pift til din snaps, så kig f.eks. på Havenyt.dk

Overdommer i Danske Tursejleres kryddersnapsekonkurrence Elise Søby er selv flittig snapseentusiast.

26

SNAPSEURTER FRA MAJ TIL SEPTEMBER I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022


Hyldeblomst

Perikon

Gul snerre.

Illustration: AJC1

Illustration: Jan Kops

Illustration: Carl Axel Magnus Lindman

HYLDEBLOMST – DEN GULE SNAPS

PERIKON – DEN RØDE KRYDDERSNAPS

GUL SNERRE – FRA GRØN TIL BRUN

Malurt

Timian

Revling

Illustration: Carl Axel Magnus Lindman

Illustration: Kilom691

Illustration: Georg Sturm

MALURT – KRASSE SAGER I GLASSET

TIMIANBJESK

BÆRERNE BLÅBÆR, REVLING OG BROMBÆR

Hylden blomstrer i juni og juli. Den er let at kende med sine hvide blomsterskærme. Blomsterduften er markant og meget behagelig. Brug en 6-8 blomsterskærme til en portion af den liflige drik. Voksesteder: Hylden voksen næsten overalt. Den gror bedst på frodig, eventuelt noget fugtig jord, men kan også vokse på kalkholdig sandjord

Malurt er en besk og bitter krydderurt. Og netop de egenskaber gør den i manges øjne til den ultimative snapseurt. Vi bruger dog en strandmalurt, der kan plukkes nær stranden og ikke er så kras i smagen som malurten. Voksesteder: Malurt vokser i næringsrig, gruset bund ved tangvolde og opskyllede tangbælter.

Man bruger den prikbladede perikon, som kendes på de to længderibber på stænglen og på de små lyse punkter på bladene. Voksesteder: Planten findes vildtvoksende overalt i Danmark på overdrev, tørre enge, strandoverdrev samt i vejkanter, lysåbne skove og krat.

Du skal bruge den vilde timian. Man bruger blade og blomster. Voksesteder: Du finder den typisk i grøftekanter i sandede områder eller på strandenge.

Gul snerre finder man mange steder midt på sommeren. Den dufter sødligt af honning, som tiltrækker mange insekter og mange urtesamlere. Dens folkelige navn er Jomfru Marias sengehalm. Det fortælles, at den blev brugt af Jomfru Maria til Jesus barselsleje. Voksesteder: Den er almindelig på overdrev, bakkeskrænter, langs vejkanter, på sandede strandenge og i klitter.

Vilde bær gør sig godt sammen med den neutrale sprit. Voksesteder: Blåbær f.eks. samler du i skoven eller på heden. Revling eller sortbær samles på lyngarealer. Brombær finder du typisk i skovbryn og krat på frugtbar lerbund, og hvor der er lys – f. eks. i egeskove og skovlysninger. DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022 I SNAPSEURTER FRA MAJ TIL SEPTEMBER

27


KONKURRENCE!

HAPS, HAPS LAV EN KRYDDERSNAPS

SEND OS DIN BEDSTE OPSKRIFT OG FORTÆL HISTORIEN OM, HVORDAN DU FINDER DE ÆDLE INGREDIENSER OG LAVER DEN LIFLIGE KRYDDERSNAPS. SÅ ER DU MED I DANSKE TURSEJLERES SPÆNDENDE KONKURRENCE, HVOR DER ER FINE PRÆMIER PÅ HØJKANT.

M

åske er det lige dig, der har den gode opskrift på en dejlig kryddersnaps. Og du har nok også en fin historie om, hvor du finder de bær, frugter eller urter, som giver en raffineret smag til din drik. Del historien, opskriften og meget gerne billeder af fremstillingsprocessen og kryddersnapsen med Danske Tursejleres medlemmer her i Tursejleren og vær med i årets nye, store konkurrence om at levere den bedste kryddersnaps med tilhørende historie. Vi vil selvfølgelig gerne have lov at bringe såvel opskrift som billeder i Tursejleren.

og det kompetente ekspertpanel smage på varerne og udpege en vinder. Vinderen er den, der kan levere den bedste fortælling og det bedste produkt. Konkurrencen løber årets ud.

> SÅDAN GØR DU FOR AT VÆRE MED • Send os din bedste opskrift på en kryddersnaps. • Fortæl en særlig historie, der knytter sig til snapsen eller indsamlingen af ingredienserne. • Send gerne billeder med af snapsen og ingredienserne. • Send materialet til info@dansketursejlere.dk mærket ”Krydder-

Et ekspertpanel fra Danske Tursejlere med overdommer Elise Søby i spidsen vil bedømme historierne og opskrifter og indstille de 5 bedste til finalen. Vi vil kontakte de 5 finalister for en smagsprøve og ud fra det vil krydderurtesnapse-eksperten Elise Søby

urtesnaps”. • Ekspertpanelet vil udpege 5 finalister og kontakte dem for en smagsprøve.

Friske råvare og kolde drikke ombord Med et Isotherm køleskab, er du sikret friske råvarer og kolde drikke til din sejltur, og er altid klar til at lave en lækker frokost ombord. Vi har et bredt sortiment af køleskabe fra Isotherm til alle størrelser både.

CRUISE Classic 49

28

KONKURRENCE! HAPS, HAPS LAV EN KRYDDERSNAPS I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022

CRUISE Classic 65

Læs mere på www.webasto.dk


Svendborg

Skarø

Drejø Hjortø

PÅ GENSYN I DET SYDFYNSKE

Marstal

TEKST: Frank Flemming Pedersen

”På gensyn i det sydfynske”. Det er en sætning, som mange sejlere har sagt, når de har forladt det enestående sejladsområde, som det sydfynske øhav udgør. Øhavet, der sådan groft tegnet strækker sig fra Langeland i øst til Helnæs Bugt i vest, er en perle. I dette farvand ligger mere end 55 øer og holme strakt ud på 480 km2. Så der er sådan set nok vand at boltre sig på for sejlerne, der kommer denne vej forbi. Og det er der mange, der gør og har gjort gennem tiden. Øhavet og dets beboere har en stor og stolt maritim historie at trække på. Tilba-

ge i 1890 var lige knap 700 skibe hjemhørende i Svendborg, Faaborg, Rudkøbing, Marstal og Ærøskøbing. Det var mere end 1/3 af al sejlskibstonnage i Danmark. Læg dertil alle de erhverv, træskibsværfter, rebslagere, riggere, sejlmagere og skibsprovianteringer, der skulle til for at holde skibene i drift – ja så tegner der sig et billede af, hvor centralt havet har været for egnen og dens befolkning. I dag står der også maritimt liv malet ud over hele det blå og grønne øhav. Men skonnerterne, barkentinerne, galeaserne har alle måttet forlade scenen til fordel

for armadaen af fritidsbåde. Alle fritidssejlere har været i – eller kommer til – farvandet mellem Langeland og Helnæs Bugt. Det er selvfølgelig en påstand, men mon ikke der er noget om snakken. Man hører i hver fald ofte sejlere tage afsked med hinanden med ordene: Vi ses i det sydfynske. Vi starter vores gensyn med øhavet i skipperbyen Marstal, tager et ophold ved en Turbøje eller to undervejs og besøger Drejø, Hjortø og Skarø for at slutte af i Svendborg og der lægge nye planer for den videre færd. ■

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022 I PÅ GENSYN I DET SYDFYNSKE

29


PÅ GENSYN I DET SYDFYNSKE

1

4

2

3

5

TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Frank Flemming Pedersen, Nadja Olsen, Bjørg Kiær, Sammenslutningen af Danske småøer

E vejen.

fter fire dage i Marstal er det blevet tid til opbrud. Der er provianteret og gjort klar til en kort men meget smuk tur til Svendborg. Vi har tiden for os, og planen er at besøge øerne Drejø, Hjortø og Skarø på

På vores vej ud af lystbådehavnen i Marstal lægger vi de farverige badehuse på Eriks Hale bag os. Området har vi ofte besøgt under vores ophold. Badestranden er et trækplaster for vandhunde og badehusene, der for nogles vedkommende – har stået der i snart 100 år, udgør en idyllisk kulisse. Vi passerer værftet og husker lige på byens maritime rødder, som repræsenterer sig med skonnerten Bonavista og

coasteren Samka. Bonavista er bygget i Marstal i 1914 af skibsbygmester Ludvig Johansen, og dens søsterskib er den legendariske 'Fulton'. Bonavista er en af Marstalflådens talrige New Foundlandsfarere, der fragtede klipfisk ud af Newfoundland til lande som Spanien, Grækenland, Italien og især Portugal. M/S Samka er bygget på H. C. Christensens Stålskibsværft i Marstal i 1956, som en af en serie på 20 såkaldte Carolinere, som værftet byggede i 1950’erne. Carolinerne er et levende monument over en tid, hvor den danske handelsflådes småskibe var livsnerven i transporten mellem landsdelene. Den markerer også et goddag til motorskibet og et farvel til de gamle sejlførende fragtskibe. Vi kigger mod bagbord og kipper med

1) Marstal havn, 2) Farverigt hus på Eriks Hale, 3) Drejø, 4) Hjortø, 5) Drejø

30

PÅ GENSYN I DET SYDFYNSKE I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022

flaget for Marstal Maritime Museum, som er et af Danmarks fine museer, der har specialiseret sig i at fortælle historien om vores søfart. Museet råder over mere end 200 skibsmodeller og alskens eksotiske effekter, som Marstals søfolk gennem tiderne har bragt med hjem fra deres lange rejser. Et besøg værd for både voksne og børn.

DREJØ

Vi har sluppet Ærø og har sat kursen mod Drejø, hvor vi vil gøre et stop. Udtrykket "øen midt i verden" dukker gerne op i forbindelse med Drejø, hvilket skyldes, at øen ligger med lige stor afstand til Ærø, Fyn og Tåsinge. Drejøs nye havn er pænt besøgt i højsæsonen, og de 40 gæstepladser er hurtigt belagt, særligt hvis man ankommer sidst på dagen. Men der er gode og attraktive ankerpladser uden


6

10

7

11

8

9

for havnen. Her ved middagstid, hvor vi anduver, er der plads. Og der er godt liv på havnen og mangen en frokost indtages ved de fine bordebænkesæt. Livet leves i de danske havne. Vi har nappet et par klemmer undervejs og er nu mere optaget af at indtage øen på vores cykler. Drejø er en aflang, øst-vestvendt dobbeltø forbundet med et drag, kaldet Drejet. På den østlige og største del ligger Drejø By med smukke bindingsværkshuse, selvom det meste af byen nedbrændte 1942. Mange fund fra stenalderen tyder på, at Drejø var beboet allerede for ca. 8.000 år siden. I dag er der blot omkring 70 øboere, som holder gang i det lille samfund. Vi er på cyklerne, og vores første stop er øens kirke, der rummer et par interessante historier.

Det var 13 bønder, der byggede Drejø Kirke i 1535 – altså året før den officielle reformation i Danmark. Derved blev Drejø Kirke den første protestantiske kirkebygning i Danmark og i verden faktisk. Overleveringen fortæller, at Drejøboerne på den tid sejlede i kirke i Ærøskøbing. Det var i den forbindelse, at et dåbsselskab druknede på vej til kirke, hvilket var årsagen til, at de 13 bønder besluttede at bygge deres egen kirke. Mange steder i Danmark ligger landsbykirken helt centralt i byen, men ikke på Drejø. Her er den placeret lidt afsides syd for Drejø By. Denne placering skyldes – fortælles det – at, da man var klar til at bygge kirken på en fremtrædende og synlig plads i øens lille, stråtækte by, blev alt byggematerialet over natten

12

flyttet ned til et mosehul. Tilbage igen blev det båret. Men det samme skete natten efter og natten efter igen, indtil en af gårdmændene havde drømt, at der nede ved mosen var begravet et sort kors. Det var samme gårdmand, der ville blive nabo til kirken oppe i byen, og som ikke var synderlig begejstret ved tanken om en kirkegård som nabo. Derfor ligger kirken nu nede i et hul. Vi er nået det yderste, vestlige punkt, hvor den smukke udsigt nydes, mens digesvalerne akrobatisk boltrer sig langs de stejle lerskænter. Netop det fine ler, var baggrunden for etableringen af et teglværk sidst i 1800-tallet. Eneste spor af denne produktion er nu nogle mursten på stranden. På vores vej hertil passerede vi Drejet, det smalleste sted på Drejø, hvor vi fra vejen kan observere fugleli-

6) Hjortø, 7) Skarø, 8) Hjortø, 9) Drejø, 10) Hjortø, 11) Drejø, 12) Drejø DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022 I PÅ GENSYN I DET SYDFYNSKE

31


13

17

14

18

15

16

vet på strandengene. Man kan også få et godt fuglekig fra udsigtstårnet ved Nørresø, som er resultatet af et naturgenopretningsprojekt, som har hævet vandstanden på et 19 ha stort område. Det initiativ nyder dyrelivet rigtig godt af – og det gør naturelskere selvfølgelig også. Dagen går på hæld. Roen sænker sig over havnen. En ny dag og nye oplevelser venter.

HJORTØ

Indrømmet! Hjortø er ikke den store turistmagnet. Men derfor kan man godt få nogle dejlige timer på den lille ø, der dækker et areal på 0,90 km² og i 2019 havde 7 faste beboere. Der er ingen butikker og ingen spisesteder, så det er allerede nu mere end antydet, at man kommer til Hjortø for roens og naturens skyld. En vandretur på øen er

interessant. Og måske møder man den sjældne klokkefrø eller havørnen og de mange gæs. Man ser vand, hvorhen man kigger, for man er aldrig mere end nogle få hundrede meter fra vandkanten. Vi starter vandreturen ved havnen og følger vejen op til byen, hvor vi holder til højre forbi det lille mejeri. Her i Hjortø by lå oprindeligt fire gårde. Den ene blev delt i to omkring år 1800, og det er disse fem slægtsgårde, der ejer landbrugsjorden på øen. I 1917 hærgede en brand og to at gårdene flyttedes efterfølgende længere ud på øen. På vej ud af byen passerer vi skolen, som ophørte i halvfjerdserne, da øen fik færgeforbindelse til Svendborg. Lige efter skolen er vi på vej op i højderne. Vi er nået øens højeste punkt, hvor vi kan se vand til alle sider. Fra dette udsigtspunkt 5 m over havet, kan vi se

19

Skarø, Fyn og Tåsinge og mod syd Ærø, der har lagt beslag på hele horisonten. Vi fortsætter og tager et sving til venstre mod møllen og er snart ved stranden. Herfra er det et fint kig til Skarø, som vi forlod for ikke så længe siden. Ved Gråstene går vi gennem leddet på marken. Vi tager os i agt for kvæget, der går og græsser fredeligt, og fortsætter til vi kommer ud af byen ved forsamlingshuset. Den fine lille tur slutter vi af på det lille museum på havnen, hvor der vanker is.

SKARØ

Vi er i båden igen, for vi har sat næsen op efter et frokostophold ved Danske Tursejleres Turbøjer ved Skarø. Og ganske rigtig finder vi Turbøjer og udvælger os én at fortøje ved. Det var nu ikke fordi turen på Hjortø gjorde os svedige, men en forfriskende dukkert inden frokosten er altså for fristende.

13) Drejø, 14) Carolineren M/S Sanka, 15) Ankomst til Svendborg, 16) Drejø, 17) Marstal Søfartsmuseum, 18) Skarø, 19) Skarø

32

PÅ GENSYN I DET SYDFYNSKE I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022


20

24

21

22

23

Mens vi tørrer og gør måltidet parat kigger vi ind på den flade ø. Lige knap 2 km² og ca. 30 indbyggere kan Skarø præstere. Skov må man kikke langt efter. Faktisk helt tilbage til 1700-tallet, hvor de sidste træer måtte lade livet, da Østerhoved blev opdyrket. Også her er der fyldt pænt op i havnen. Færgen Højestene, der 4-5 gange dagligt pendulerer mellem Svendborg, Skarø og Drejø, sætter i en lind strøm endagsgæster af på det populære udflugtsmål. Øen er da også kendt for gode spisesteder med ø-specialiteter, gourmet-is og Love In musikfestival, og det er da noget der trækker folk til fra nær og fjern. Men naturen er også et stort aktiv for øen. En vandretur øen rundt bringer de ihærdige ud til Skarø Odde, hvor vadefuglene yngler. Derfor ingen adgang fra 1. marts til 15. juli. Også mod syd på Kalveodde er der fugleliv, og mere end

50 arter er set omkring Skarø. Mod vest lå tidligere Kreuers Bro, som var stedet, hvor de afdøde Skarøboere sejlede ud på deres sidste jordiske rejse til Drejø, hvor de kunne begraves. Først omkring år 1900 fik øen eget kapel, så kirkegængerne ikke var nødsaget til at tage turen til Drejø for at høre præstens ord. Kommer man til Skarø i begyndelsen af juli, så kan man glæde sig over Love In musikfestivalen, som de senere år har spredt glade toner over øen.

SVENDBORG

Vi pakker beskøjterne væk, bryder op og sætter kursen mod Svendborg, hvor vi vil slå os ned et par dage. Vi har været på disse kanter før, og det er altid alle mand på dæk, når vi tager turen ind i Svendborgsund. Der kan være endog meget trafik på disse kanter, så en vis årvågenhed er passende. Men der bliver da tid til at kaste misundelige blikke op

25

mod de pragtfulde villaer, der blomstrer på begge sider af sundet. Svendborgsundbroen dukker op, og snart synges der traditionen tro med på Sebastians ”Du er ikke alene”, som en hyldest til de mange lystsejlere, der boltrer sig i dette farvand. Snart nærmer vi os den populære lystbådehavn ved Jessens Mole og bliver mødt af en af havnens RIB-både, der guider os på rette plads i havnebassinet. En velkomst og en service som vi sætter pris på. Det er blevet tid til at puste ud. Svendborg er en livlig by med masser af seværdigheder, shoppingmuligheder og andre oplevelser. Vi tager en dyb indånding, og glæder os til at tage fat på denne del at turen også. Denne gang nåede vi det, vi havde sat os for. Men om vi fik set det hele eller det meste, ved vi ikke. Måske vi har noget til gode. Men så må vi jo vende tilbage. ■

20) Skarø, 21) Hjortø, 22) Skarø, 23) Hjortø, 24) Modtagelse i Svendborg Havn, 25) Drejø DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022 I PÅ GENSYN I DET SYDFYNSKE

33


OMSTILLING TIL GRØN ENERGI BØR FOKUSERE MERE PÅ INNOVATION END PÅ ETABLING AF NYE KYSTNÆRE VINDMØLLEPARKER.

DET MENER DANSKE TURSEJLERE

VINDMØLLER I MED- OG MODVIND

TEKST: Leif Nielsen FOTO OG GRAFIK: Danske Tursejlere, Colourbox

K

rige og kriser puster nyt liv i kystnære vindmølleprojekter. Danmarks afhængighed af fossile brændsler og samhandlen med ikke venligtsindede lande har accelereret behovet for at omstille energiforsyningen til vedvarende energi. Og lad det være sagt med det samme: den strategi bakker Danske Tursejlere 100 % op om. Men vejen til mere grøn energi bør ikke gå over etablering af nye kystnære vindmøller, der måske løser ét problem men samtidig skaber flere andre, der på sigt kan blive meget kostbare for os alle. Derfor er det også foruroligende set fra fritidssejlernes perspektiv, at man blandt andet fra politisk side nu forsøger at puste liv i projekter med kystnære havvindmøller – projekter som man ellers havde skrinlagt. Etableringen af disse vindmølleparker vil have en negativ effekt på fritidssejleres adgang til sejladsområder. Det samme gælder selvfølgelig for andre grupper - fiskere, kano- og kajakroere m.m. - der bruger vores kystnære farvande.

34

VINDMØLLER I MED- OG MODVIND I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022

Et eksempel er vindmølleparken, der var planlagt etableret ved Omø Syd ved Smålandsfarvandet. Det projekt, var taget af tegnebrættet ud fra miljøhensyn, men er nu på vej til at genopstå grundet forsyningssituationen.

FRI ADGANG TIL SEJLADSOMRÅDERNE

Men hvad er problemet med de kystnære

vindmøller for fritidssejlerne? De indre danske farvande er fantastiske naturområder, som tiltrækker mange fritidssejlere - både danske og udenlandske. Undersøgelser fra VisitDenmark fortæller, at sejlere bruger 900 kr. i døgnet – hvilket er godt for nationaløkonomien. Samtidig kan vi se, at interessen for friluftslivet er steget eksplosiv de sidste par år. I sejlerkredse


kan vi konstatere en fremgang på henved 20 %. Der skal være plads til og adgang for os alle på havet. Derfor er der problemer i relation til at bygge flere vindmølleparker ved vores kyster. Også ved Omø.

LUKKER FOR GENNEMSEJLING

Området syd for Omø, hvor planer om at etablere en havvindmøllepark er taget frem igen, gennemsejles hver sommer efter vores oplysninger af mellem 50.000-60.000 fritidsfartøjer. Og Omø Stålgrunde, hvor parken skal ligge, er en vigtig sejlkorridor til og fra Smålandsfarvandet. Fritidssejlerne kan godt sejle gennem området, når parken er opført, men vi må udtrykke bekymring for gennemsejlingen af vindmølleparker generelt og på sigt. Vi kan se, at der i dag er en lang række restriktioner for gennemsejling af en vindmøllepark i Tyskland og i Belgien er det helt forbudt. Det kan man frygte vil komme hertil.

OMSTILLING KALDER PÅ INNOVATION

Som sagt, så bakker Danske Tursejlere fuldt og helt op om, at vi skal gennemføre en omstilling til vedvarende energi, og frigøre os fra de fossile energikilder. Vi

Helårsmarina med 460 pladser til husbåde, sejl- og motorbåde, katamaraner, trimaraner, speedbåde og joller. 7 meter bred slip. Multihal ”Valhalla”, havneshop, grillpladser, legeplads, cykel- og kajakudlejning, badebro, badestrand, tankstation med GTL-brændstof, Restaurant Værftet, 4 dobbelte ladestandere til el biler.

FORTØJE - FORNØJE - FORDØJE Værftet Restaurant & Bar, hvor du spiser dig glad på terrassen eller i restauranten. A la carte eller selskaber. Selskabslokaler med plads til op til 100 gæster.

støtter udbygning af vindenergi, men det er samtidig vores opfattelse, at man skal tænke sig godt om, hvor man placerer vindmøllerne. Så vidt vi er orienteret, har Tyskland f.eks. 90 havvindmølleparker i Nordsøen på tegnebrættet. Altså på et sted, hvor der ikke normalt er fritidssejlere. Og skal vi endelig tænke i vindmølleparker i det indre danske farvande, er det vores varmeste anbefaling, at man skal udbygge de allerede eksisterende parker med flere vindmøller med større turbiner, der kan være med til at producere den grønne energi, vi alle gerne vil have. De havvindmølleparker vi allerede har, har vi lært at leve med. Men lad os udbygge dem. Det vil også være i tråd med den grønne danske profil og et symbol på innovation og omstilling. Danmark har længe været et foregangsland inden for innovative grønne løsninger og har en anerkendt grøn profil af den årsag. Danske Tursejlere mener, at det er disse kompetencer, der skal bringes i spil i omstillingen. ■

Vinteropbevaring i 7.500 m2 haller eller i det fri, 30 tons søjlekran, skånsom transport mellem kran og opbevaring med 30 tons hydraulisk ABItrailer. Motor- og bådservice, tankstation med GTL-brændstof. Helårsmarina med 135 pladser til husbåde, sejl- og motorbåde, fiskefartøjer, speedbåde og joller.

Marina Minde P/S, Marinavej 4, 6320 Egernsund, www.marinaminde.com, marina@marinaminde.com, 2160 2112 Vi driver virksomhed med lystbådehavn, vinteropbevaring og bådservice i Marina Minde, Egernsund og Marina Toft, Gråsten, ved et af landets smukkeste farvande, Flensborg Fjord. Med udpræget service og engagement betjener vi et voksende internationalt og dansk publikum.

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022 I VINDMØLLER I MED- OG MODVIND

35


KAN DU BRUGE HAVNENS REDNINGSUDSTYR?

SÅDAN SPØRGER FORENINGEN AF LYSTBÅDEHAVNE I DANMARK (FLID) I EN NY KAMPAGNE, DER SÆTTER FOKUS PÅ, AT ALLE DER BRUGER HAVNEN, SKAL KUNNE GRIBE IND, HVIS UHELDET ER UDE. Korrekt brug af havnens redningsudstyr kan redde liv, pointerer FLID i deres kampagne.

TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Foreningen af Lystbådehavne I Danmark

S

nart går det løs i de danske lystbådehavne. Sejlere fra ind- og udland, vandsportsentusiaster og de mange gæster flokkes omkring havnene, og alle de herligheder og fristelser de byder på. Men af og til rystes den hyggelige stemning af meningsløse drukneulykker og et alt for stort antal ”nær-ved-ulykker”. Havnen kan være et farligt sted at opholde sig, men ikke alle uheld og ulykker i havnen behøver at udvikle sig fatalt. Hvis vi, der bruger havnene, forstår at gribe korrekt ind ved en ulykke, så kan den også få en positiv udgang.

hurtig indsats er afgørende, hvis uheldet er ude, siger Jesper Højenvang, direktør for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID).

Det sætter Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) fokus på i en ny kampagne, der skal få havnenes brugere og gæster i tale med film, plakater og ideer til redningsøvelser for at udbrede kendskabet til brugen af havnens redningsudstyr.

FLID håber, at mange vil benytte arrangementer i havnen til at øve sig i brug af redningsudstyret, evt. som en del af en havnefestival, begivenheder, eller som en del af en dag med venner eller familie. ■

DET GODE BUDSKAB

> FAKTA OM SIKKER HAVN

Med det gode budskab - ”Kan du bruge havnens redningsudstyr?” - viser en instruktionsfilm, hvordan man kan blive klogere på, at en redningskrans, en løs stige eller en redningshage kan redde liv og hjælpe en bevidstløs person op af vandet.

HAVNEN BLIVER SIKRERE

De danske lystbådehavne har redningsudstyr, og lige nu er 30 pct. af de danske lystbådehavne i gang med at sætte mere redningsudstyr op og blive Sikker Havn certificerede. Det vil sige, at de sætter sikkerheden i system og lærer brugerne, hvordan redningsudstyret anvendes.

Kampagnen er en del af projekt Sikker Havn, som har til formål at højne sikkerheden i de danske lystbådehavne. Målet er, at få flest mulige lystbådehavne til at udstyre deres havne med det nødvendige redningsudstyr, tilbyde havnene vejledning i forhold til red-

- Det er vigtigt, at vi alle kan være med til at yde livsvigtig hjælp, hvis nogen er faldet i vandet, eller ligger livløs i havnen. Start med at se filmen om brug af redningsudstyret, og øv jer i fællesskab i at bruge det. Sikkerhed er noget vi skal tale om, mødes om og være sammen om. Det er en vigtig opgave, for vi ved, at en

36

KAN DU BRUGE HAVNENS REDNINGSUDSTYR I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022

ningsudstyret, samt lære havnenes brugere og gæster, hvordan redningsudstyret anvendes. Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) står bag projektet, der gennemføres med støtte fra TrygFonden. Danske Tursejlere er med i Sejl Sikkerts styregruppe.


FÅ RABAT PÅ DIN FORSIKRING MED ZEAEYE-TRACKER Søassurancen Danmark og ZEAEYE kan nu tilbyde en ZEAEYEtracker gratis. Du får det nødvendige abonnement med 20% rabat! Normalprisen er 99 kr. om måneden. Som kunde i Søassurancen Danmark får du abonnementet til 79 kr. Når du har installeret din ZEAEYE, får du også rabat på din forsikring. Tilbuddet gælder alle vores kaskokunder.

01.

ZEAEYE - FAKTA OM FUNKTIONER Starter og slukker automatisk. Avanceret E-sim antenne der virker i hele verden. 100 % vandtæt, varme og stødsikker med IP68. Kraftigt batteri der holder hele sejlsæsonen. Får strømopladning gennem indbygget solpanel. Kan nemt oplades med trådløs oplader. Passer til alle typer både Let at installere – det tager mindre end 30 sek. - uden brug af skruer eller boremaskine.

ZEAEYE - SIKKER PÅ VANDET OG PÅ LAND ZEAEYE viser et tydeligt positionstrack, som kan følges i realtid på computer, smartphone og tablet. Din familie eller vennerne på land kan hele tiden se, hvor du er på vandet.

02.

ZEAEYE - MAND OVER BORD-ALARM ZEAEYE kan udbygges med LifeBand - den intelligente Man-Over-Board alarm.

03.

04.

ZEAEYE – DEN DIREKTE KONTAKT

KONTAKT OS Søassurancen Danmark Skolegade 1, 5960 Marstal Telefon: 62 53 10 72 mail@soassurancen.dk mail@lystbaade.com

I en nødsituation er du med ZEAEYE ombord hurtigt i kontakt med redningstjenester og myndigheder.

www.soassurancen.dk www.lystbaade.com

ZEAEYE – SIKRER DINE VÆRDIER

Zeaeye Aps Kongelysvej 14, 2820 Gentofte

ZEAEYE fungerer også som tyverialarm. Enheden giver en høj alarmlyd, hvis båden eller alarmen flytter sig utilsigtet. Du advares samtidigt på din mobiltelefon.

Telefon: 71 96 90 86 support@zeaeye.com www.zeaeye.com


KUNST PÅ HAVNEN:

DER BUTT IM GRIFF GÜNTHER GRASS BRONZESKULPTUR ER EN PÅMINDELSE OM, AT GRÅDIGHED FØRER TIL FORFALD.

TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Arne List, Flickr

P

å Sønder Havnegade i Sønderborg står skulpturen med det kryptiske navn: Der Butt im Griff. Den viser en arm, hvis hånd holder om en flynder. Med sine 2,30 m i højden og 450 kilos vægt er Der Butt im Griff til at få øje på og ikke til at komme uden om. Den må beskues, betragtes og bedømmes.

Günter Grass har i sin roman Der Butt fra 1977 anvendt flyndermotivet som symbol på livserfaring og visdom. Men skulpturen har også en reference til Brødrene Grimms eventyr om Konen i muddergrøften. Konen i muddergrøften handler som bekendt om en kone, der er så grådig, at hun ender med at miste alt. Hendes mand, fiskeren, fanger en dag en talende flynder, der viser sig at være en fortryllet prins. Fiskeren lader fangsten svømme væk; men konen er godt vred over, at han ikke bad om at få et ønske opfyldt til gengæld. Tøvende trasker fiskeren ned til havet og fremsiger de berømte ord:

38

DER BUTT IM GRIFF I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022


"FLYNDER LILLE, FLYNDER GOD, STIG OP TIL MIG AF HAVETS FLOD, FOR MIN HUSTRU ISABIL VIL MEGET MERE, END JEG VIL." Flynderen kom også op og spurgte: "Hvad vil hun da?" "Min kone siger, at da jeg dog nu har skænket dig livet, skulle jeg også bede dig om noget. Hun er så ked af at bo i muddergrøften og ville så gerne have en lille hytte." - "Gå du kun hjem," sagde flynderen, "hun sidder allerede i hytten." Og som bekendt stiller konen sig ikke tilfreds, men har til stadighed flere ønsker, der skal opfyldes. Lige indtil den dag hvor hun vil være Vorherre. Fiskeren anråber flynderen, der igen dukker op af havet og siger:

NY BESTYRELSE PÅ PLADS I FRILUFTSRÅDET DANSKE TURSEJLERES FORRETNINGSFØRER, LEIF NIELSEN, GENVALGT FOR EN NY 2-ÅRIG PERIODE.

"Hvad er der nu i vejen?" spurgte flynderen. "Hun vil være Vorherre," sagde fiskeren. "Gå hjem," sagde flynderen. "Hun sidder igen i muddergrøften." Konen i muddergrøften er den lærerige historie om, at hovmod står for fald, og at det kan gå så gruelig galt, hvis man ikke nogle gange er tilfreds med det, man har. Butt im Griff blev afsløret 29. juli 2004 af kronprinseparret, som var på visit i Sønderborg med Kongeskibet Dannebrog. Historien lyder, at daværende borgmester A.P. Hansen købte skulpturen - uden at have taget byrådet i ed. Men det lykkedes at rejse de små kr. 750.000, som statuen kostede, ved at sælge “billetter” til middagen med kronprinseparret. ■

Leif Nielsen (yderst tv.) er valgt til en nye 2-årig periode og sikrer det blå fritidsliv en aktiv stemme i Friluftsrådets bestyrelse.

D

et blå fritidsliv er sikret en markant stemme i Friluftsrådets bestyrelse de næste år. Der var nemlig genvalg til forretningsfører, Leif Nielsen fra Danske Tursejlere ved det netop overståede bestyrelsesvalg, hvor Annesofie Bjerre fra Det Danske Spejderkorps blev valgt som ny formand.

Leif Nielsen, var indstillet af Danske Tursejlere og Dansk Sejlunion, får følgeskab af Flemming Torp, der repræsenterer en række ungdomsorganisationer og Kirsten Skovsby, Danmarks Jægerforbund. Herudover blev Thomas Bach fra DIF, Lone Sand fra DGI og Stefan Stürup fra Dansk Ornitologisk Forening nyvalgt til bestyrelsen.

> FAKTA OM KUNSTNEREN Günter Grass er født 16. oktober 1927 i Fristaden Danzig nu Gdansk, Polen og død 13. april 2015 i Lübeck. Han var

Generalforsamlingen udtrykte generelt tilfredshed med Friluftsrådets indsats, men ønskede samtidig også mere fokus på det blå friluftsliv samt muligheden for i større grad at inddrage børn og unge i friluftslivets muligheder.

en tysk nobelprisvindende forfatter, grafiker og billedhugger. Günter Grass er blevet tildelt en lang række af priser for både sine romaner, digte og skulpturer, hvoraf den mest bemærkelsesværdige er nobelprisen i litteratur i 1999.

- Jeg er glad for, at generalforsamlingen netop ønsker større fokus på det blå friluftsliv, siger Leif Nielsen, som netop havde fokus på dette tema i sit oplæg herunder også fortsat fokus på Danmarks Havplan, og som han indtil videre opfatter som en ommer. ■

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022 I NY BESTYRELSE PÅ PLADS I FRILUFTSRÅDET

39


SEJL TIL

KØB DEN FAVORABLE TOUR-PAKKE TIL 100 KR. I TURSHOPPEN OG SEJL TIL NYBORG DEN 2. JULI 2022.

D

anske Tursejlere inviterer alle vores medlemmer til at deltage i denne event og opleve Touren helt tæt på. På selve dagen vil Nyborg emme af liv og stemning, og de mange mennesker vil være med til at gøre dagen til noget helt særligt. Kom og vær med.

FANTASTISK TILBUD

> TOUR-PAKKENS PRIS ER 100,- KR. OG OMFATTER FØLGENDE • Overnatning i Nyborg Marina (2. juli – 3. juli). Kom i god tid.

Vi har sammensat et rigtigt godt tilbud til dig, så du kan opleve touren på nærmeste hold. Du køber en Tour-pakke på Danske Tursejleres web-shop, som indeholder en fantastisk buket af gode tilbud, herunder overnatning i Nyborg Marina fra den 2. juli til den 3. juli, masser af gaver samt naturligvis en forfriskning på terrassen ved Danske Tursejlere.

• En forfriskning på terrassen ved Danske Tursejleres sekretariat • Spillekort • Keyhanger og nøglering med flydesnor • Håndbog for letmatroser til de yngre sejlere • Tursejlerkogebogen til kabysfolket • ”Skipperpakke” fra SejlSikkert med bl.a.: • Sejladsvejledningen,

TILMELDING

• VHF-klistermærket

Kig ind på www.dansketursejlere.dk og klik på ”Shop”. Her i Tursejlershoppen finder du Tour-pakken, som blot koster 100 kr.

DT TOUR-PAK

VÆRDI CKAE 500,- KR. .

• FLIDs Havnekort • Den populære ”Skipperkasket”. • Gratis ”lynkursus” i serviceringen af redningsveste

BEMÆRK

• Indkøbsnet

Kom i god tid da der ikke kan reserveres havneplads for fritidsfartøjer i Nyborg Marina.

Værdi ca. 500,- kr.

“DAGLIGDAGEN HANDLER OM SERVICE OG GODT HÅNDVÆRK” Horsens Yachtværft ApS udfører:

- Reparationer - Vedligehold - Renoveringer - Ombygninger

... på alt fra lystbåde til små erhvervsfartøjer!

Følg os på facebook: Horsens Yachtværft

Horsens Yachtværft ApS Gammel Havn 3 DK - 8700 Horsens 40

XXXXXXXXXXXXXX I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022

T + 45 25 57 87 81 M info@horsensvaerft.dk W www.horsensvaerft.dk


VELKOMMEN I KLUBBE - blandt os, der er forberedt til en ny sæson på vandet Har du krydset redningsvesten af to-do-listen? Følg vores tjekliste og iklæd dig selv og dine gaster en redningsklar vest - det tager kun få minutter. Scan QR-koden med dit kamera i mobilen eller læs mere på sejlsikkert.dk


Et par døgn på

AGERSØ

DEN KLEJNE Ø I STOREBÆLT HAR MANGE SMÅ OG STORE NATUROPLEVELSER AT BYDE PÅ, SÅ ET PAR DAGE HER FORSVINDER HURTIGT. TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Frank Flemming Pedersen,

Daniel Villadsen, Bo Mertz m.fl.

T

ag et stop i Storebælt. Det kunne f.eks. være på Agersø, som er den største af øerne på disse kanter. Nu er størrelse jo relativt, så en mere præcis angivelse vil være, at øen er lige knap 7 km² og bebos af knapt 200 personer. Så det er et lille samfund, der absolut er et besøg værd, hvilket i øvrigt stadig flere tursejlere også har fundet ud af. Kommer I fra syd, så er fyret på Agersø et godt pejlemærke. Helleholm Fyr er opført i 1846 for at lede skibene sikkert gennem Omøsund. Det er et 12 meter højt vinkelfyr. Når man sejler op mod fyret, så leder det hvide lys os over frit vand, mens det grønne viser for meget styrbords side og det røde for meget til bagbord. Så sørg for at holde kurs mod det hvide lys. I øvrigt så er området ved Helleholm Fyr en udflugt på cykel eller gåben værd. Der er knyttet spændende sagn og fortællinger til området. På stranden på vestsiden af Egholm ligger en knaldrød grovkornet blok 3 x 2,4 x 2 m stor. Stenen er ifølge sagnet kastet dertil af en hedensk kæmpe fra Østfyn. Få hundrede meter nord for Helleholm Fyr står en bautasten 2 m høj. Den er muligvis rejst af fremmede vikinger.

AUTENTISK MILJØ

Agersø Lystbådehavn er en lille fin havn, der i 2012 blev kåret som Årets Havn af Danske Tursejleres medlemmer. Blandt andet på grund af det autentiske miljø, hvor fiskekuttere, bådværft, færgehavn og lystbådehavn har fundet sammen. Der er godt 100 gæstepladser til rådighed, og servicen og faciliteterne for sejlerne er fuldt på højde med, hvad moderne sejlerfamilier efterspørger. På legepladsen tumler børnene, hvis de da ikke er i gang med at fange krabber eller fiske lidt i havnen, mens de voksne slår en sludder af eller ny-

42

ET PAR DØGN PÅ AGERSØ I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022


Møllen på Agersø er et vartegn og pejlemærke for sejlerne. Kirkens smukke interiør. Den rustikke provianteringsbutik. Havnen emmer af maritimt miljø.

der udsigten ud over Agersø Sund. Og for vandhundene er der særligt på vestsiden af øen særdeles børnevenlige badestrande.

PÅ TUR

Øens lidenhed giver anledning til udflugter. Agersø by er karakteristisk ved de mange smalle, snoede stræder og de mange stengærder bygget af sten fra de omliggende marker. Byen ligger nær havnen og forbindes med denne af den smukke, fredede Strandallé beplantet af elm og lind. Fra gadekæret fører 6 veje til alle dele af øen og en mangfoldighed af oplevelser og seværdigheder med særegne historier.

KIRKEN ER ÅBEN

Agersø kirke er altid åben for besøgene fra solopgang til solnedgang. Langhuset er et smukt og enkelt rum med et flot lysindfald, der oplyser de fine og klare kalkmalerier. I forbindelse med at kirken blev restaureret i 1983/84 blev døbefonden opsat. Den er udført af billedhuggeren Gunnar Hansen, og færdiggjort af Ole Christensen fra Bornholm.

MØLLEN

Når man lægger til i Agersø havn, har man længe haft øens mølle i sigte. Den knejser nemlig flot på bakken oven for havnen. I

1986 fik Foreningen af Danske Møllevenner overdraget møllen af bagermestren på Agersø. Kvit og frit. Eneste betingelse var, at han resten af sine dage måtte få en bænk at sidde på ved møllen med udsigt over havnen. Oprindelig er den bygget i 1892 og fungerer i dag som museum. Møllen kører, hvis vejret tillader det, ved festlige lejligheder som bl.a. omfatter den Danske Mølledag, 3. søndag i juni, samt til “Kapsejladsen” – havnefesten - i juli.

AGERSØ VÆRFT

Den karakteristiske røde bygning på havnen rummer Agersø værft. Etableret af Rasmus Christian Rasmussen i 1899 og med speciale i fiskefartøjer op til 36 meter. Værftets størrelse men specielt dets oprindelige beliggenhed 200 meter fra vandet længere nede ad Strandallé-bakken, udgjorde nogle udfordringer. De nybyggede skibe skulle glides til havnen på såkaldte ”fedtelapper”. Man har i en del år nu arbejdet på at renovere det gamle træskibsværft, så det i dag fremstår med værftsbygning og renoveret bedding, så beddingen i dag kan tage skibe op til 50 tons.

BATTERIET 1808

Mod syd finder vi Agersø Skanse, som sammen med tilsvarende batterier på Omø og Stigsnæs i 1008 blev anlagt under Englandskrigen (1807-1814). Danmark blev to gange under krigen

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022 I ET PAR DØGN PÅ AGERSØ

43


Den tøndeformede sauna er ren wellness. Værftets røde bygning viser vej.

overfaldet af den engelske flåde, og begge gange blev den danske flåde beslaglagt og ødelagt. Til forsvar af Sjælland blev der anlagt en række batterier/skanser langs kysterne. Et af disse batterier blev etableret på Agersø. Befæstningsanlægget på Agersø blev anlagt for at forsvare indløbet til Omøsund.

DYRELIVET TRIVES

Tag kikkerten med på turen rundt på øen. Det kan betale sig, for der er masser af dyre- og fugleliv. Agersøs moser, strande og enge er ideelle ynglepladser for strand- og vadefugle. På Helholm i syd og Egholm i nord yngler Danmarks største måge: svartbagen samt kolonier af stormmåger, sølvmåger, terner og edderfugle. Langs kysten lever strandskader, digesvaler og stor præstekrave, desuden findes kobbersnepper, rødben, skarv, ryle og mange flere arter. Agersø ligger godt for at følge havørne, musvåger, fjeldvåger, spurvehøge og glenter på træk. På landjorden trives harer, fasaner og en bestand af råvildt.

LIDT TIL KRYDDERSNAPSEN

En tur rundt på Agersø vil altid være med flot udsyn til Agersø Sund eller Storebælt. Landbrugslandet, afløses af skov og enge, hvilket også giver grobund for en meget varieret fauna. Langs vejene, på strandene og i kanten af bevoksningen ses f.eks. strandkål, strandnellike, havtorn, porse, malurt, vilde brombær, prikbladet perikum, slåen og mange vilde blomster. Et glimrende sted at sanke ingredienser til kryddersnapsen. ■

Bornholm – et sejlerparadis!

Se alle de unikke havne på www.bornholm.info/sejlerferie eller scan QR-koden her

Bornholms Regionskommune _bred.indd 1

44 ET PAR DØGN PÅ AGERSØ DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022 Bornholm_2020.indd 1

I

08-07-2015

13:37:12

28-10-2019 11:58:2


VÆLG KVALITET TIL DIN BÅD It’s all about passion!

WATSKI.DK

FRI FRAGT OVER 750,-

|

HURTIG LEVERING |

30 DAGES RETURRET

| TELEFON, CHAT & E-MAIL SUPPORT

WATSKI.DK - BÅDUDSTYR PÅ NETTET


LYSTBÅDEHAVN MED 1.500 BÅDPLADSER KAN BLIVE EN REALITET I 2025, HVIS DET GÅR EFTERPLANERNE, SIGER FORMAND FOR NYSTIFTEDE SEJLKLUB PRØVESTENEN, MICHAEL TOPPENBERG.

LYSTBÅDEHAVN PÅ

PRØVESTENEN PÅ BEDDING TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Frank Flemming Pedersen, By & Havn

F

ra toppen af volden ved Prøvestenen i København står Michael Toppenberg og Majbritt Cederberg og kigger ud over det flade græsareal, der ligger ud mod Øresund. Her fra højden er der et glimrende udsyn til Amager Strandpark, haveforeningerne, bådeklubberne og naturligvis det attraktive sejladsfarvand mellem Sverige og Danmark. Det er i dette skønne naturområde Sejlklubben

Prøvestenen – hvor Michael Toppenberg er formand og Majbritt Cederberg bestyrelsesmedlem - gerne ser lystbådehavnen anlagt i løbet af de næste 3-4 år. Visionerne er klar, planerne lagt og arkitektens streger er slået. Nu forestår den politiske beslutning på Københavns Rådhus og myndighedernes grønne lys til projektet.

FREMSTRAKT HÅND

- Vi er optimister og mener også, vi har noget at have det i, siger Michael Toppenberg, og uddyber: Vi kontaktede i foråret 2021 til Københavns Kommune og bad den om at undersøge muligheden for, at man kunne tage det ubenyttede område her på øen i brug som lystbådehavn med det resultat, at Økonomiforvaltningen har bedt By & Havn, der ejer området, om at undersøge mulighederne for en åbning af lystbådehavnen. Det tager vi som en fremstrakt hånd til projektet.

MODERNE HAVN

Michael Toppenberg og Majbritt Cederberg fra nystiftede Sejlklubben Prøvestenen foran havnebassinet, der om nogle år gerne skulle give plads til 1.500 både.

46

LYSTBÅDEHAVN PÅ PRØVESTENEN PÅ BEDDING I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022

- Efter vores planer så skal der være plads til ca. 1.500 både i havnen, som Sejlklubben Prøvestenen skal drive. Vi forestiller os, at lystbådehavnen skal være tilpasset tidens standarder og indgå i den helhed af rekreative aktiviteter, som området ved Prøvestenen kan rumme. Vi taler om høj grad af bæredygtighed med ladestandere til eldrevne både og grønne løsninger i forhold til servicefaciliteterne. Men lystbådehavnen skal også indgå som en naturlig del at de mangfoldige aktiviteter, der kan finde sted herude – ikke mindst de maritime, pointerer Majbritt Cederberg.


MERE END EN SEJLKLUB

For lystbådehavnen og sejlklubben er ikke den eneste nyskabelse, som visionerne for området omhandler. De senere års store interesse for alle former for vandsport har også fået en række vandsportsaktører til at udarbejde en perspektivplan - Det Blå København – for et sammenhængende rekreativt maritimsportsområde, der strækker sig fra Nordhavnen til Amager Strandpark og altså medinddrager Prøvestenen Syd. Her vil man kunne afprøve nye spændende organisationsformer til fælles gode for alle brugere og maritime vandsportsudøvere. - Med andre ord vil området herude byde på et miljø, hvor mange fritidsinteresser kan mødes og berige hinanden, siger Michael Toppenberg.

PRES PÅ HAVNENE

Sejlere i Københavnsområdet kan altså nu se frem til en ny lystbådehavn med plads til 1.500 både. Behovet er der, for der er lange ventelister i stort set alle lystbådehavne fra Gilleleje til Hundige. Ikke mindre end 6.000 personer var i sommeren 2021 skrevet op til en havneplads i en af de 34 havne på den nævnte kyststrækning. Og behovet for flere bådpladser er formodentlig stigende med de mange byggeprojekter, der er i gang og som berører lystbådehavnenes kapacitet.

EN ATTRAKTION

Folkene bag Sejlklubben Prøvestenen er ikke et sekund i tvivl om, at en nyanlagt lystbådehavn her ud mod Øresund ikke kun vil aflaste de øvrige lystbådehavne. Den nye havn vil være en attraktion i sig selv. Områdets forvandling til en grøn kuperet ø, der tilbyder shelterophold, vandsport og andre rekreative aktiviteter vil blive en gevinst for alle – også dem der ikke sejler. Scenarier med cafemiljø langs kanalen, en restaurant og let adgang fra den nærliggende metro vil givet blive taget godt imod af mange forskellige brugere. Og gæstesejlere vil finde beliggenheden perfekt i forhold til at besøge landets hovedstad og dens mange seværdigheder. Afstanden til Rådhuspladsen er blot 3 km. eller en kort tur med metroen. Fra toppen af volden ved Prøvestenen i København kan Michael Toppenberg og Majbritt Cederberg i dag kigge ud på et areal, hvor havnebassinerne faktisk er opført. Det blev de tilbage i 2008 netop med henblik på etablering af en lystbådehavn. Planen blev dengang skrinlagt på grund af finanskrisen. Men nu håber Michael Toppenberg og Majbritt Cederberg, resten af Sejlklubben Prøvestenen og de 333 medlemmer, der allerede har meldt sig ind i tiltro til projektets realisering, at 2025 bliver året, hvor fritidsbådene igen kan lægge til i en grøn og spændende havn. ■

> FAKTA OM PRØVESTENEN Prøvestenen Syd blev etableret ved jordopfyld samtidig med etableringen af Amager Strandpark. Her var der planer om at etablere en stor lystbådehavn. Planerne blev imidlertid skrinlagt, som følge af finanskrisen. En støjvold mellem industriområdet og Prøvestenen Syd blev etableret og siden er arealet anvendt til forskellige formål af By & Havn, som ejer arealet.

Prøvestenen Syd er en stort rekreativt område, der kan huse mange varierende friluftsaktiviteter.

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022 I LYSTBÅDEHAVN PÅ PRØVESTENEN PÅ BEDDING

47


STÅ SIKKERT TIL SØS. MED STØRRE SEJLERGLÆDE. Watergames udvikler og udgiver selv kursusbøger, der tager dig sikkert gennem hele Søfartsstyrelsens pensum til Duelighedsbeviset og Yachtskipper 3, og er uundværlige opslagsbøger om bord efter endt kursus. Duelighedsbeviset kun kr. 349,Yachtskipper 3 kun kr. 499,Køb den på watergames.dk/webshop eller i din bådudstyrsbutik.

Vi er bedømt 4,9 ud af 5

Bedst anmeldte sejlerskole på Facebook & Trustpilot.

HAR DU ENDNU IKKE DIT BEVIS? Tjek vores kursuskalender på watergames.dk/kurser


NÅR

BØJERNE

ER PÅ AFVEJE HVEM HAR EGENTLIG ANSVARET FOR, AT FARVANDSAFMÆRKNINGER ER PLACERET KORREKT? OG HVEM HAR ANSVARET, HVIS EN SEJLER GÅR PÅ GRUND, FORDI DEN IKKE ER?

Man bør holde passende afstand til bøjerne

TEKST: Leif Nielsen FOTO: Qwesy WikiCommons

for de kan være kommet ud af kurs.

S

om sejler stoler man på farvandsafmærkningerne, som består af flydende og fast afmærkning (bøjer, fyr og sejladsbåker mv.). De er vandvejenes vejskilte, og som sådan skal de både være retvisende og respekteres. Men når du går på grund, fx fordi en bøje har flyttet sig og endnu ikke er kommet tilbage på den korrekte placering, hvem bærer så egentlig ansvaret? Lige nøjagtig den problematik har flere af vores medlemmer kontaktet os om. Og i Danske Tursejlere har vi kendskab til flere steder, hvor bøjerne er ”kommet ud af kurs”, og hvor de ansvarlige endnu ikke har fået disse bøjer tilbage på den korrekte placering.

KOMMER AN PÅ

Bøjerne udlægges og serviceres af forskellige interessenter alt afhængig af, om det er hovedfarvand, gennemsejlingsfarvand eller indsejling til fx en havn. Derfor vil man opleve, at både Søfartsstyrelsen, kommunerne samt private aktører kan være involveret i dette vigtige arbejde. Søfartsstyrelsen er myndighed ved al afmærkning i farvandene, og styrelsen giver tilladelse til afmærkning på en række vilkår omkring etablering, ændringer, vedligeholdelse og nedlæggelse jf. afmærkningsbekendtgørelsen.

Danske Tursejlere har spurgt hos Søfartsstyrelsen, som opfordrer til, at man altid melder unøjagtigheder til Søfartsstyrelsen, som herefter vil kontakte de afmærkningsejere, der har ansvaret for de pågældende bøjer. Det er ejeren af afmærkningen, der har ansvaret for, at den er på plads og i orden. Ligeledes er det ejerens ansvar at melde eventuelle fejl og mangler til Søfartsstyrelsen, således at der kan udsendes advarsel til de sejlende om dette. Den sejlende har ansvar for at holde sine søkort opdateret og forud for hver sejlads at tjekke, om der er relevante meddelelser i Efterretninger for Søfarende eller i navigationsadvarsler.

FLYDENDE AFMÆRKNING

Det er ifølge styrelsen ligeledes vigtigt, at den sejlende ikke alene baserer navigationen på flydende afmærkning, fordi bøjer jo netop er udsat for vejr og vind og dermed kan være i risiko for at flytte sig, hvis ikke ankeret holder. En bøje er en hjælp til navigationen, og den skal benyttes i forhold til det samlede afmærkningsbillede og fartøjets navigationsudstyr om bord. Når man benytter bøjer i sin sejlads, bør man ligeledes holde en passende afstand til disse og dermed en sikkerhedsafstand til de grunde og rendekanter, som bøjerne markerer.

KASKOEN DÆKKER

Hos Danske Tursejleres samarbejdspartner om lystbådeforsikring nikker direktør Peter

Lund genkendende til udfordringen. For der sker faktisk jævnligt grundstødninger som følge af fejlplacerede farvandsafmærkninger. Peter Lund giver dog samtidigt udtryk for, at hvis man har tegnet en kaskoforsikring for sit fritidsfartøj, vil denne dække de påførte skader. Hvorvidt forsikringsselskabet efterfølgende vil forsøge at søge regres mod dem, der ikke har sikret en korrekt placering af en farvandsafmærkning, er dog noget mere tvivlsom.

TIL LOMMERNE

Men har man kun tegnet en ansvarsforsikring for sit fritidsfartøj, er der ingen forsikring, der dækker. Så må man altså selv betale for skaderne på fartøjet med mindre, man er parat til at anlægge en civil retssag mod de ansvarlige for farvandsafmærkningens placering. Men det er en udfordring, hvor det er meget op ad bakke. Rådet fra Danske Tursejlere lyder derfor: møder man en farvandsafmærkning, som ikke umiddelbart befinder sig, som den er vist på søkortet, skal man være yderst påpasselig. Brug det gode sømandskab og den gode fornuft. Og har man sin kaskoforsikring i orden, så er man også økonomisk sikret, hvis man for sent opdager, at farvandsafmærkningen er ude af kurs. ■

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022 I NÅR BØJERNE ER PÅ AFVEJE

49


ÅRETS

HAVN

2022

ÅRETS HAVN:

KONKURRENCEN I NYE KLÆDER TEKST: Sune Abelgren Olsen FOTO: Colourbox

S

iden 2008 har Danske Tursejlere hædret de danske havne gennem den prestigefyldte konkurrence ”Årets Havn”. Med konkurrencen er det ønsket at give lidt ekstra velfortjent fokus til havne, som gennem årene har imponeret i særlig høj grad. Efter 14 år med konkurrencen i stort set uændret form er det, som varslet i forrige udgaven af Tursejleren, tid til at give konkurrencen en ny dimension.

- Vi har bl.a. et ønske om at udbrede konkurrencen og motivere endnu flere sejlere til aktivt at deltage i udvælgelsen af årets havn, forklarer Sune Abelgren Olsen, projekt- og udviklingschef i Danske Tursejlere.

VELRENOMMEREDE MEDIER

Derfor har Danske Tursejlere, som supplement til det eksisterende gode samarbejde med Foreningen for Lystbådehavne i Danmark (FLID), allieret sig med Dansk Sejlunion, Bådmagasinet og Min Båd. De to velrenommerede medier vil dermed bidrage endnu mere aktivt til udbredelsen af konkurrencen blandt det sejlende folk.

50

ÅRETS HAVN-KONKURRENCEN I NYE KLÆDER I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022

PLADS TIL ALLE

- Med den nye særpris er der i konkurrencen også plads til f.eks. den lille afsidesliggende ø-havn med primitive forhold, som måske ikke får tusindvis af besøgende hen over sæsonen, og som derfor måske ikke ville få så mange stemmer. Men sådanne havne kan sagtens rumme helt unikke oplevelser, der fortjener at blive set, siger Sune Abelgren Olsen.

Med det nye konkurrenceformat er der forsat stærkt fokus på at involvere de danske sejlere i konkurrencen. Men den endelige afgørelse af årets vinder i beg-

> SÅDAN UDVÆLGES ÅRETS HAVN 2022 – NYE KONKURRENCEBETINGELSE

BLANDT BESVARE DE INDSENDTE LSER TRÆ OM 5 OPP KKER VI LOD REDNING USTELIGE SVESTE DIT EGET PÅFØRT NAVN.

Danske Tursejlere ønsker at styrke konkurrencens gennemsigtighed og troværdighed ved at give konkurrencebetingelserne et serviceeftersyn: • Fremover kan alle sejlere i hele Danmark stemme – uanset om man er medlem af Danske Tursejlere eller ej. • Der indføres en jury bestående af repræsentanter fra bl.a. Danske Tursejlere, FLID, Dansk Sejlunion, Bådmagasinet og Min Båd. • Juryen udpeger ÅRETS HAVN blandt de 5 havne, som har opnået flest stemmer i den indledende afstemning. • Derudover udvælger juryen ”ÅRETS SKULDERKLAP”, som er en ny pris, der uddeles til en havn, som ikke er nået i top 5 under afstemningen, men som alligevel har fortjent et skulderklap. Juryens valg sker på baggrund af de kommentarer, som du har påført stemmesedlen • Præmier: Årets Havn: 10.000 kr. Årets Skulderklap: 5.000 kr.


ge kategorier hviler fremover på juryens skuldre. Deltagerne opfordres desuden til ikke at stemme ureflekteret på egen havn men i stedet at forsøge at genkalde samtlige af sæsonens havnebesøg på den indre filmrulle. - De fleste af os kan med en længselsfuld følelse se tilbage på særligt mindeværdige stunder i en havn, hvor alting gik op i en højere enhed, og opholdet blev et af de uforglemmelige af slagsen. Det er de følelser, vi ønsker at vækker til live, og som vi vil opfordre deltagerne til at lade være begrundelsen for at deres stemme falder på netop den havn, fortæller Sune Abelgren Olsen.

brugbar feedback fra de besøgende. Derfor indføres et sæt af kriterier, som deltagerne skal tage stilling til, inden de afgiver deres stemme. Kriterierne, som man kan vælge mellem, er bl.a. faciliteternes standard, personalets serviceniveau, gode indkøbsmuligheder, osv. - På den måde får vi et bedre indblik i, hvilke forhold sejlerne vægter højest i forbindelse med et besøg i en havn. Og den

viden får havnene naturligvis stillet til rådighed gennem FLID efter konkurrencen. Samtidig inspirerer vi deltagerne til at lade deres stemme falde på baggrund af nogle velovervejede kriterier, pointerer Sune Abelgren Olsen. Afstemningen åbner 1. juni og løber indtil 30. september. Dernæst udvælger juryen en vinder, som vanen tro kåres på FLIDs Havnemesse i november. ■

Det er muligt at vinde de ærefulde titler flere gange, hvis deltagerne og juryen vel at mærke mener, at den pågældende havn har gjort sig fortjent til det.

BRUGBAR VIDEN TIL HAVNENE

Med det nye konkurrenceformat ønsker Danske Tursejlere også i højere grad at kunne give alle de nominerede havne

De nye afstemningsregler sikrer, at både store og små havne har mulighed for at blive kåret til Årets Havn.

SEJLERENS - GUIDEN TIL DEN GODE SEJLERFERIE

TAG MAGASINET ”SEJLERENS” MED I BÅDEN OG FÅ INSPIRATION TIL SPÆNDENDE FERIEOPLEVELSER. TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Sejlerens

N

æste gang du kommer i havnen så snup et eksemplar af magasinet ”Sejlerens” med hjem eller ned i båden. Det er et digert værk, for Magasinet er spækket med informationer og fakta, som både kan være til inspiration før sejlerferien, men som også kan være nyttig at have ved hånden undervejs. På 148 sider i flot og overskueligt layout får du serveret inspirerende artikler om spændende oplevelsesmuligheder i de danske farvande, det gode sejlerliv, godt sømandskab, turbøjer og ankerpladser og lystbådehavne. Alt sammen samlet et sted.

Det flotte magasin er blevet til i et helt nyt samarbejde mellem havnemagasinet ”Sejlerens”, Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) og Danske Tursejlere og sætter udelukkende fokus på feriesejlads i de danske farvande og oplevelser i og ved de danske lystbådehavne.

aktiviteter, som kan gøre ferien mindeværdig. Danske Tursejlere ønsker alle en god sejlerferie med masser af spændende oplevelser for hele familien. Med Sejlerens ombord er man godt på vej.

NOGET FOR DE FLESTE

Der er ikke kun tænkt på de voksne sejlere. De helt unge gaster kan også blive underholdt med lidt nyttige og sjove opgaver. Så føles sejlturen måske heller ikke så lang, når de kan samle lidt sømandskab og sejlkundskab op undervejs. Også de Blå Oplevelser, som sejlerne kan komme i nærheden af på turen rundt i Danmark, er nævnt. Her kan man gå ombord i de mange tilbud, som naturen og kulturen ved de danske kyster viser frem. Og man kan finde inspiration til en masse

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022 I SEJLEREENS - GUIDEN TIL DEN GODE SEJLERFERIE

51


sjov på vandet Alt til sjovAlt på til vandet

Alt til sjov på vandet COPENHAGENBOATSHOW.DK COPENHAGENBOATSHOW.DK

ENTRE KR. 60

TORSDAG VIP-DAG KL. 12-20 FREDAG & LØRDAG KL. 10-18

Køb billetten Online

KR. 80

Køb billetten ved Indgangen Børn op til 15 år har gratis adgang med en voksen

SØNDAG KL. 10-17

FREDAG FREDAG & LØRDAG & LØRDAG KL. 10-18KL. 10-18ATIS GRATIS GR SØNDAG È R SØNDAG T N E È R T N E KL. 10-17KL. 10-17 på Ishøj Havn

2022

00 3.000 3G.0 RATIS

GRATIS P-PL ADSER

P-PL ADSER

Torsdag d. 25. - Søndag d. 28. august 2022

COPENHAGEN 2020 COPENHAGEN

2020

BOAT SHOW BOAT SHOW Her kan du i helt unikke og spændende rammer se alt, hvad der skal til, hvis du vil have sjove oplevelser på vandet. Fra de helt små til de rigtig store, om det er med sejl eller motor, robåd, kajak eller surf. Tempo Huset er fyldt med udstyr, og på landarealerne finder du både på trailer samt mulighed for at få slukket tørst og sult.

Problemfri parkering på masser af gratis P-pladser - tæt på motorvej og offentlige transportmidler.

FølgIshøj vejen lige tilHavn Ishøj Havn. Sæt GPS’enseptember til Søhesten. 4.-6. Ishøj Havn 4.-6. september 2020 2020 Vel mødt!

ARRANGØR ARRANGØR ARRANGØR T

P

E

O

S I

N

C

E

1

SPONSORER SPONSORER SPONSOR

9

8

9

Søhesten 9 • Ishøj Havn • DK-2635 Ishøj


BLÅ OPLEVELSER PÅ APP

Gå på opdagelse i naturen med

Blå Oplevelsers nye app i hånden.

TAG ALLE DE MANGE OPLEVELSER I HÅNDEN, NÅR DU ER PÅ TUR TEKST: Sune Abelgren Olsen GRAFIK: Kristian Bonde

P

rojekt Blå Oplevelser går nu ind i sin anden sommersæson, og mens de efterhånden mange områdebeskrivelser på blaaoplevelser.dk bliver flere og flere, har Danske Tursejlere også arbejdet på nye spændende tiltag. I foråret 2022 lanceres nemlig en spritny app, som ikke overraskende får navnet "Blå Oplevelser. Med appen har du alle informationerne fra blaaoplevelser.dk lige ved hånden i et brugervenligt og lækkert mobil-format. Du kan bl.a. finde frem til unikke blå oplevelser via et overskueligt kort. På kortet er alle de danske turbøjer markeret med symboler, som dermed giver dig info om bøjernes placering samt de omkringliggende aktivitetsmuligheder. Ved et klik på symbolerne får du nemlig adgang til al den spændende information om området, som du kender det fra blaaoplevelse.dk.

I DET VÅDE ELEMENT

F.eks. kan du læse om oplevelser under vandet med dykkermaske og snorkel. Eller er du mere til et afbræk fra det våde element, kan du også lade dig forføre af de gode beskrivelser af spændende vandreture i området. Det kan også være, at du er hoppet med på Stand Up Paddle-bøl-

gen, og har et SUP-board ombord. Her giver appen også inspiration til flotte ture - ofte på lavt vand, hvor du normalt ikke kan færdes med ”moderskibet”. Du finder også informationer om de danske havne i appen. Her kan du få nyttigt praktisk viden om havnenes faciliteter, se detaljeret havnekort fra havnelodsen eller måske finde inspiration til kulturelle oplevelser i området. Informationen om havnene leveres i samarbejde med Foreningen for Lystbådehavne i Danmark via havneguide.dk.

NEM ADGANG TIL UNIKKE OPLEVELSER

- Med den nye app ønsker Danske Tursejlere at følge med tiden og give oplevelseshungrende eventyrer endnu nemmere adgang til information om de mange unikke blå oplevelser, som vores smukke land byder på, fortæller Sune Abelgren Olsen, der er projekt- og udviklingschef i Danske Tursejlere. Du finder også informationer om de danske havne i appen via havneguide.dk. Her kan du få nyttigt praktisk viden om havnenes faciliteter, se detaljerede havnekort fra havnelodsen eller måske finde inspiration til kulturelle oplevelser i området. Havneguide.dk drives af vores gode venner i Foreningen for Lystbådehavne i Danmark (FLID). ■

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022 I BLÅ OPLEVELSER PÅ APP

53


SEND DIT SPØRGSMÅL TIL INFO@DANSKETURSEJLERE.DK MRKT. ”BÅDDOKTOREN”

HOTLINE TIL BÅDDOKTOREN > SEND SPØRGSMÅLET PÅ MAIL Det bliver fremover Henrik Sonne, der

Kære Båddoktor Kan du hjælpe mig med navn og nummer på det helt rigtige oliefilter til BMC 1800 diesel og hvilken olie, du mener, er bedst at bruge til en lidt ældre motor som denne.

fra motorrummet giver gode råd og tips om dine udfordringer med sejl- eller motorbåde. Henrik er selv erfaren sej-

Med venlig hilsen TS

ler og har både været nord om Island og syd om Afrika. Han synes dog stadig, at det sydfynske ø-hav er det bedste. Send dit spørgsmål til info@dansketursejlere.dk mrkt. ”Båddoktoren”, så forelægger vi det for Båddoktoren på Egmose Marinecenter, som svarer professionelt tilbage så hurtigt som muligt. Danske Tursejlere forbeholder sig

PROBLEMER MED MOTOREN? PROBLEMER MED TEKNIKKEN? PROBLEMER MED BÅDEN I DET HELE TAGET? SKRIV TIL DANSKE TURSEJLERES BÅDDOKTOR OG FÅ SVARENE.

Kære TS For at starte med det sidste spørgsmål først: 15W-40 vil være at fortrække under sejlads i Danmark. Med hensyn til filter er denne motor leveret med flere forskellige filtermodeller, både indsatsfilter eller filter, der på skrues. Jeg vil anbefale, du besøger din lokale marine butik med det filter, du ønsker at udskifte. Så er jeg sikker på de hjælper med et tilsvarende.

naturligvis ret til at offentliggøre gode spørgsmål og svar, men vi vil som udgangspunkt lade spørgeren være anonym.

Med venlig hilsen Henrik Båddoktoren

HAR DU NOGET PÅ HJERTET?

Har du en ide til et emne, som Tursejleren skal tage op? Har du noget, du gerne vil fortælle, som kan styrke fællesskabet blandt sejlerne? Har du oplevet noget, der er væsentligt for andre sejlere? Så hold dig ikke tilbage. Skriv kort om, hvad du har på hjertet og send en mail til redaktionen@dansketursejler.dk, så kigger vi på det og vender tilbage. Husk at dit indlæg skal være relevant for andre medlemmer af Danske Tursejlere.

54

BÅDDOKTOREN I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022


MARINEBUTIK - SERVICEVÆRKSTED - VINTEROPBEVARING

Mandag - f GRATISkl. 10.00 Vinteropbevaring Lørda af din påhængsmotor, når du får udførtkl. service10.00 eftersyn på din motor.

Altid et besøg værd Vi holder Fyn sejlende


NAT I NATUREN

– OPLEVELSER I MØRKET MED DANSKE TURSEJLERE

MED EN DONATION PÅ 100.000 KR. FRA FRILUFTSRÅDET HAR DANSKE TURSEJLERE FÅET MULIGHED FOR AT STABLE ET NYT OG SPÆNDENDE PROJEKT PÅ BENENE MED ENDNU FLERE BLÅ OPLEVELSER. MEN DER ER IKKE TALE OM HELT ”NORMALE” OPLEVELSER, FOR MED DETTE PROJEKT INVITERES EVENTYRLYSTNE SEJLERE NEMLIG PÅ OPDAGELSE BÅDE PÅ OG UNDER VANDET - OM NATTEN!

TEKST: Sune Abelgren Olsen FOTO: Mathias Hauge

NATSEJLADS

Har du nogensinde set en stjernehimmel fra et kulsort skibsdæk? Hvis ja, så ved du hvorfor, at natsejlads kan være en helt ekstraordinær oplevelse. Hvis nej, så har du måske tøvet med at begive dig ud på vandet om natten på grund af usikkerheden om, hvad der venter dig i mørket. Natsejlads er omgivet af megen mystik for mange. Kan man overhovedet se noget som helst? Sejler man ikke nemt ind i noget? osv. Med dette nye projekt ønsker Danske Tursejlere at afmystificere natsejlads ved at invitere dig med ud på vandet efter mørkets frembrud. I trygge rammer ombord på en hjemmeværnskutter vil en erfaren guide formidle oplevelsen af sejlads om natten med fokus på navigation i mørke, vind og vejr og den omkringliggende natur. Formålet er at give deltagere en grundlæggende tryghed ved at være på vandet efter mørkets frembrud. For tryghed er selvsagt en afgørende forudsætning for, at man bekymringsløst kan hengive sig til at indtage de mange unikke indtryk, som en nat på vandet kan byde på. På vindstille aftener kan man f.eks. lære at lytte efter marsvin, der kommer op til overfladen for at trække vejret. Fuglelivet er faldet til ro, og store flokke af vandfugle hviler sig på vandet, mens de med hyggelige klukkende lyde sig godnat til hinanden. Derfor bliver deltagerne bevæbnet med en god lommelygte, en natkikkert og viden om, hvad de skal være opmærksomme på for at opleve dyrelivet på havet og langs kysten om natten. I samarbejde med lokale sejlklubber vil Danske Tursejlere arrangere 5 natsejladser fordelt i de forskellige landsdele, og alle kan være med – uanset sejlererfaring.

56

NAT I NATUREN I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022

Turene afholdes i efteråret 2022 og det koster 100 kr. at deltage. Billetter til arrangementerne kan købes på shop.dansketursejlere.dk

KOM MED UNDER VANDET - OM NATTEN.

Også under overfladen i de danske farvande gemmer der sig en forunderlig verden. En verden af fantastiske væsner og smukke planter, som kun de færreste danskere har set med egne øjne - endnu færre om natten! For mens de fleste mennesker går til ro og lægger sig under dynen, vågner en anden verden op til dåd. I samarbejde med en række lokale sejlklubber giver Danske Tursejlere nu eventyrlystne vandhunde mulighed for at gå på opdagelse under overfladen i trygge rammer om natten. Med fem guidede snorkelture bliver deltagerne taget med i vandet efter mørkets frembrud. Der snorkles på lavt vand, og det kræver ingen særlige færdigheder for at kunne være med. Deltagerne får stillet alt det nødvendige udstyr til rådighed herunder bl.a. våddragt, dykkermaske og lygte. Det eneste, som skal medbringes er derfor kun en smule mod - og en god portion eventyrlyst. Snorkelturene afholdes i efteråret 2022 og det koster 50 kr. at deltage. Billetter til arrangementerne kan købes på shop.dansketursejlere.dk Med de nattelige aktiviteter håber Danske Tursejlere på at inspirere danskerne til endnu flere blå oplevelser. Samtidig håber vi på at give sejlklubber landet over mod på at arrangere lignende aktiviteter i fremtiden. Læs mere på dansketursejlere.dk. ■


VISENS SKIBS SIDSTE SOMMERTOGT INTET KAN FORHINDRE OS I AT DRAGE RUNDT TIL DE DANSKE HAVNE MED VORES SANGE OG VISER EN SIDSTE GANG, LOVER SKIPPER PÅ VISENS SKIB, NIELS SKOUBY. TEKST OG FOTO: Frank Flemming Pedersen

D

et er blevet tid til, at skipper og besætning på det gode skib Visens Skib synger deres svanesang. Den sidste akkord skal slås an og den sidste tone synges. Visens Skib lægger op efter 21 somre rundt i de danske havne, hvor folk og fæ har flokkes for at høre de muntre og dygtige musikanter fremføre sange og ballader i den danske visetradition.

Siden år 2000 – kun afbrudt at Coronarestriktionerne i 2020 - har Ellinor af Ebeltoft alias Visens Skib sejlet de danske farvande tyndt med sin musikalske last bestående af dygtige amatører, semiprofessionelle eller professionelle solister. I havnene har de underholdt med sange fra den danske og folkelige vise- og sangskat. Alt sammen formidlet med humør, glimt i øje og legende lethed.

DEN ALLERSIDSTE SANG

- Visens Skib tager på sit allersidste sommertogt og giver gratis koncert på havnen i den blå time. Hverken det heftige danske sommervejr, smitte, krig eller andre ulykker forhindrer os i at gøre havnene usikre i 2022, fortæller skipper Skouby. Og sådan bliver det. Måske. For fremtiden lader sig ikke altid forudsige. Måske rammer Visens Skib en gunstig vind, og måske er bifaldene så vedvarende, at en ny sæson kommer i spil for de muntre musikanter. Visens Skib og de dygtige sangere og musikere sejler til en ny havn hver dag og giver gratis koncert fra klokken 20.00 til ca. 21.15 / 21:30. Underholdningen er gratis og kan næsten altid foregå i det fri på havnene. ■

TURNEDATOER 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7

Ebeltoft Skudehavn Tunø Havn Hou Lystbådehavn Endelave Havn Bogense Gl. Havn Juelsminde Havn Vejle Lystbådehavn Middelfart Gl. Havn Assens Marina Kalvø Havn Dyvig Bådelaug Faldsled Havn Fjællebroen Troense Havn Nyborg Havn Skælskør Havn Lohals Havn Lundeborg Havn Rudkøbing Havn Fåborg Fiskerihavn Aarø Havn Hejlsminde Havn Skærbæk Fiskerihavn Fredericia Gl. Havn Brejning Havn Snaptun Havn Norsminde Havn Kaløvig Havn Knebelbro

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022 I VISENS SKIBS SIDSTE SOMMERTOGT

57


DEN BEDSTE FORSIKRING TIL SEJL- OG MOTORBÅDE Ingen selvrisiko ved brand, totalhavari eller ved indbrud Dækning året rundt - i vandet eller på land

Ingen afskrivning på sejl de første 4 år

Danske Tursejlere Vesterhavnen 5 5800 Nyborg Tlf. 7021 4242 www.dansketursejlere.dk info@dansketursejlere.dk

Ingen afskrivning på mast og rig Dækker ”mast på land”

Danske Tursejlere samarbejder med Søassurancen Danmark

Pas på helbredet og miljøet når du arbejder med bundmaling De fleste bundmalinger inde­ holder giftstoffer (biocider), der kan give kraftige allergiske reaktioner ved direkte kontakt.

Giftstofferne er også et alvorligt problem for vandmiljøet i dan­ ske farvande. De negative kon­ sekvenser ses bl.a. hos snegle og marsvin.

Tips til at beskytte dig selv:

Tips til at beskytte miljøet:

1. Undgå hudkontakt med maling og malingsrester

1. Følg malingens instruktioner for påføring og vedligeholdelse

2. Brug handsker, som malingen ikke kan trænge gennem

2. Brug en slibemaskine med sug, når du sliber

3. Genbrug ikke handsker og dragter med malingspletter

3. Dæk af under båden, så slibe­ støv og flager ikke spredes

Se flere tips og fakta om bundmaling her: mst.dk/bundmaling

Husk! F lager af bundm aling, b rugte handsk er, og afva slibestøv sket beg ro er kem ikalieaff ning ald.


MEDLEMSSERVICE

> FOTOKONKURRENCE 2022

> Nye klubber i Farvandet Vi er klar til at modtage jeres billeder fra årets sejlerferier. Der er en fin præmie på højkant. Knips løs hen over sæsonen

Sejlklubben Prøvestenen

og send os jeres dejligste billeder. Billedet skal være sejler-

Kontaktperson

relevant, afspejle livet ombord eller i havnen og udstråle en

Telefon

glæde ved at sejle.

E-mail:

Send gerne op til 5 billeder i jpg-format. Størrelsen på bille-

Fredericia Sejlklub

det SKAL være på mindst 1 MB. Husk at skrive kort om, hvad

Kontaktperson

der sker på billederne og hvor og hvornår, de er taget. Send

Telefon

dine pletskud til info@dansketursejlere.dk. Husk at skrive

E-mail:

Michael Toppenberg 21948828 michael.toppenberg@gmail.com

Nicolai Aistrup 22424223 nap@napit.dk

dit navn, adresse og telefonnummer. Konkurrencen løber året ud, men send bare nu og resten af sæsonen. Danske Tursejlere forbeholder sig retten til at anvende de indsendte billeder. Vinderen offentliggøres i 1. nummer af Tursejleren 2023.

baadvurdering.dk

Vigtigt: Du skal sende dine skud til info@dansketursejlere.dk

Vi kører overalt...

mærket ”Fotokonkurrence”

IND SEND OG VIND

Skal du bruge en vurdering til dit forsikringsselskab, bank eller i forbindelse med en båd handel, så kontakt os og hør om dine muligheder. Ring til os allerede idag på Telefon 40 20 70 34 Eller udfyld kontakt formularen på www.baadvurdering.dk

VI

IG

ANG

10% rabat til medlemmer af Danske Tursejlere.

. reparation . ombygning. service Nybygning R E . reparation . ombygning . service Nybygning R R M OTO E . el-arbejde D vinteropbevari ng . motor . motor . el-arbejde vinteropbevaring L O GRP/composit .. forsikringsarbejde H teakdæk .teakdæk GRP/ .composit forsikringsarbejde ● ● ● ● ● ●

Autoelektro - Diesel Bil- og bådvarmer Elektriske maskiner El- og luftværktøj El-motorer og gear Diverse pumper

specialopgaver . malerarbejde

specialopgave r . malerarbejde . ombygning . service Nybygning . reparation . 5700 . motor . el-arbejde SAUGSKÆRVEJ 21, THURØ SVENDBORG vinteropbevaring +45 6220 5168 . WWW.WALSTEDS.DK . GRP/composit . forsikringsarbejde teakdæk specialopgaver . malerarbejde

SAUGSKÆRVEJ 21, THURØ . 5700 SVENDBO RG +45 6220SAUGSKÆRVEJ 5168 . 21,WWW.WALSTEDS. DK THURØ . 5700 SVENDBORG +45 6220 5168 . WWW.WALSTEDS.DK

www.skjern-elektro.dk

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2022 I MEDLEMSSERVICE

59