Tursejleren 2/23

Page 1

Danske Tursejlere Medle m s magasin HISTORISK FUSION: FRITIDSSEJLERNE STYRKES > 09 TAG MED PÅ ET SOMMERTOGT > 16 #02 I 2023 LÆS OGSÅ: SAMARBEJDE MED SVENSKA KRYSSARKLUBBEN I SKRU OG BOR RABAT PÅ TURBØJER I SVERIGE > 06

SKIPPEREN HAR ORDET

Klar, parat, stævn ud.

Klar, parat, stævn ud. Det er endelig tid at komme på vandet igen og lægge planer for de næste sejlereventyr.

Nu er alle Turbøjerne lagt ud og klar til at tage imod de danske og udenlandske sejlere, der gerne vil fange et stille øjeblik på sejlturen. Vi kan kun sige: prøv det. Det er alle tiders oplevelse. Og når vi snakker om oplevelser, så kig ind på blaaoplevelser.dk – eller på appen - og lad dig føre med af de flotte film, de smukke fotos og de informative beskrivelser til nye spændende oplevelser.

Inden vi får set os om, så stævner vores sommertogter ud med højt humør og store forventninger. I år er der planlagt hele fire af slagsen i de indre danske farvande. Som noget nyt er et af togterne dedikeret singler, der ønsker at finde en gast eller en båd at dyrke fritidslivet på vandet med.

Der er de senere år kommet mange nye sejlere på vandet og i vores medlemsskare. Det er glædeligt. Danske Tursejlere har trimmet organisationen, så vi er klar til møde de nye medlemmer og deres krav til medlemsservice- og tilbud.

Det har blandt andet bevirket, at vi fra 1. juni i år fusioner med Danmarks Fritidssejler Union. Derved får vi endnu flere kræfter, vi kan sætte ind på at byde rigtig pænt velkommen til de nye sejlere, og tilpasse vores tilbud, så vi sikrer, at vi fastholder dem i interessen.

I forbindelse med den nyligt afholdte generalforsamling måtte vi sige farvel til gode kræfter i bestyrelsen og pænt goddag til nye. Det er altid vemodigt at skulle sige farvel til gode folk som Dorte Lemming og Christian Larsen. Men vi trøster os ved, at nye ansigter står klar til at føre arven videre og bidrage til at udvikle vores kære forening til nye højder.

SEKRETARIATET

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med et formandskab bestående af Henning Jensen, Søren Juul Nerenst og Leif Nielsen og med sidstnævnte som formand.

Som mange har bemærket, er Danske Tursejlere i ekstraordinær rivende udvikling i disse tider. Det kan lade sig gøre fordi vi har engagerede medlemmer, et stærkt fundament i sekretariatet og en særdeles kompetent bestyrelse til at sætte kursen. Det er meget svært at være andet end pavestolt af vores forening.

Vi ønsker alle vores medlemmer en god sæson.

DANSKE TURSEJLERE ER TILSLUTTET

Dansk Industri (Skib & Båd), Nordisk Bådråd, Søsportens Sikkerhedsråd, Søfartsstyrrelsens Uddannelsesudvalg, Friluftsrådet, Blå Flag Jury, European Boating Association (EBA), Sikker Havn

Danske Tursejlere, Vesterhavnen 5, 5800 Nyborg info@dansketursejlere.dk – www.dansketursejlere.dk

Mandag – torsdag 9:00-15:00

Fredag 10:00-13:00

TLF. 70 21 42 42

Spørgsmål vedrørende DT, forsikring, adresseændringer, medlemskab, kontingent, udeblevet medlemsblad skal rettes til sekretariatet.

FORMAND

Leif Nielsen

Mariehønevænget 8

5260 Odense S

Tlf. 40 16 30 09

leif@dansketursejlere.dk

SERKETARIATSCHEF

Sune Abelgren Olsen

Tlf. 51 43 86 36

sune@dansketursejlere.dk

Indhold

Blå Oplevelser ved Gabet Odense Fjord

Stor interesse for den svenske skærgård

Kursus på vej: skærgårdssejlads

Fritidssejlerne står stærkt efter stor fusion

Få rabat på dine sejl hos LeanSails

Skru og bor

Singlesejlere søger fællesskabet på havet

Tag med på et Sommertogt

Socialt ansvar sikrer Fultons virke

Sømandskab sætter kursen for udsatte unge

Spændende gæster i danske farvande

Et gensyn med Boat Show

Vagtskifte hos Danske Tursejlere

Generalforsamling 2023

Kultur og natur i Aarhus bugt

Bådelaug får flere med ombord

Navipair: når noget skal repareres

Find inspiration til sejlerferien på Havneguide.dk Nytækning

TURSEJLEREN

Udgives af Danske Tursejlere

ISSN: 1603-3329. Oplag: 15.000 stk

Ansv. i henh. til Presseloven:

Leif Nielsen

REDAKTION

Redaktør: Frank Flemming Pedersen

Søndermarksvej 64, 4200 Slagelse redaktionen@dansketursejlere.dk

ANNONCESALG

Danske Tursejlere

v/ Jens Greisen

Vesterhavnen 5, 5800 Nyborg

Tlf.: 20 40 69 47 jensgreisen@mail.dk

Tursejlere i kappestrid

Andre kapsejladser for tursejlere

Værd at vide - når du skal benytte turbøjerne

Tag børnene med til Limfjorden

Forsikringstjek før sæsonstart

TILRETTELÆGGELSE OG LAYOUT

FFP Kommunikation www.ffpkom.dk

Tlf: 20 44 12 39

PE Offset A/S - Marcel van Diemen

TRYK

PE Offset A/S Udgivelsesdato for næste nummer Nr. 03/23 – 18. august 2023

FORSIDEN Foto: Sune Abelgren Olsen

Indlæg, artikler og billeder i Tursejleren afspejler ikke nødvendigvis Danske Tursejleres holdning. Ønsker du ikke at modtage Tursejleren, kan du kontakte sekretariatet på tlf. 70 21 42 42.

Du kan læse Tursejleren på vores hjemmeside ved at scanne QR-koden.

sydlandsk stemning
Dageløkke Havn
sikkerhed Fotokonkurrence
og
i
Helhjertet
2023
et
Medlemsservice 04 06 07 09 10 12 15 16 20 21 22 25 26 28 29 34 36 38 40 42 44 46 47 49 50 53 53 54 59
34 > 06 > 22
Copenhagen Boat Show 2023 Jagtslottet er blot
stenkast fra havnen
>

GABET ODENSE FJORD

TEKST: Frank Flemming Pedersen, Sabina Fobian

FOTO: VisitOdense, Flickr/NTNU, Søren Larsen

Der er masser af Blå Oplevelser ved Gabet i den yderste del af Odense Fjord. Området er let tilgængeligt, for der ligger Turbøjer her ved Enebærodde. Det er nemt at ankre op, og så er det på med snorkel og maske ud i det blå.

TIL VANDS – FISK OG FARVER

Når du snorkeldykker, kan du se de små dyr, der sidder med en ”hånd” op i vandet. En ketsjer, hvor de sier vandet for smådyr. Så stenene på det lave vand er helt levende med masser af liv på dem.

På lidt dybere vand er der større sten smækfyldt med liv. Der er

brødkrummesvampe – små mikroskopiske dyr. Længere nede på stenen sidder der tangplanter. Og her er store søanemoner med farver, når de folder sig ud under vandet. Når du tager dem op af vandet, folder de sig helt sammen.

KIG UNDER STENENE

Hvis du løfter en stor sten ude på det lave vand, så er der masser af fisk, der gemmer sig – f.eks. ålekvabber og tangspræl. Ålekvabben er ligesom trykket flad ovenfra og nedefter. Tangsprællen er trykket lidt mere fra siden og lidt mere høj. Og så har den ni sorte prikker ned langs rygfinnen. Begge er meget almindelig her ved Gabet.

Der er også nogle flotte fjordskrubber herude på sandbun den mellem stenene. Og mange forskellige muslinger her ved Gabet. Den, der er mest synlig for os, er blåmuslingen. Den sidder på sten på det lave vand. Hjertemuslingen er sværere at få øje på. Den er nedgravet 2-3 cm i sandbunden. Den har kun et ånderør, der stikker op, hvor den kan suge mad og ilt ned til muslingen, der er godt beskyttet nede i bunden.

TIL LANDS – ENEBÆRODDE RUNDT

Enebærodde er den kaskelot-formede halvø, der strækker sig ud fra Oden se Fjords nordvestligste hjørne.

INDSEJLINGEN TIL ODENSE FJORD GEMMER PÅ EN PERLERÆKKE AF NATUROPLEVELSER TIL VANDS, TIL LANDS OG I LUFTEN.
4 BLÅ OPLEVELSER VED GABET I ODENSE FJORD I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023
BLÅ OPLEVELSER VED
Fyns Hoved er stor natur Sønillike viser sig frem

Spidsen af Enebærodde, ved fyret, markerer grænsen mellem Kattegat i nord og Odense Fjord i syd. Fra fyret er der kun et par hundrede meter over til den anden side af fjorden til Lodshuse. Biler skal parkeres ved Enebærodde Strand og Halshusene. Herfra går vejen ud langs en smal tange, før halvøen åbner sig og bliver større. Når du er på Enebærodde skal du holde dig til stierne, men ellers må du gerne færdes på stranden. Det er for at beskytte den enestående natur. På din tur kommer du både gennem områder med skov og hede, hvor de enebærkrat, der har givet halvøen dens navn, vokser. Også lyng blomstrer her, og det gør sensommer-turen ekstra smuk.

ET RIGT DYRELIV

På Enebærodde kan du møde græssende kvæg helt nede i strandkanten. De går frit rundt og sørger for naturplejen, så du skal huske at respektere dem og holde afstand. Du kan også være heldig at se nogle af de mange hugorme, der trives her. På solrige dage ligger de og varmer sig på stier og strand, så nyd dem på afstand.

På Enebæroddes ydre del mod Kattegat finder du de lækre sandstrande og en fantastisk udsigt til Samsø, Hindsholmhalvøen og Fyns Hoved, og på den indre del er der udsigt til Odense Fjord. Denne del af fjorden er fredet, og her kan du opleve rigtig mange vadefugle, der finder føde ved de lavvandede områder.

I LUFTEN – HAVØRNEN I FJORDEN

Odense Fjord er et af efterhånden mange områder i Danmark, hvor havørnen kan ses regelmæssigt. Den yngler på øen Leammer, og med lidt held kan du opleve den flere steder ved fjorden. F.eks. på Enebærodde.

I disse år sker der en genindvandring af den prægtige fugl. Generelt foretrækker havørnen fjorde og kyster, hvor der er mange rastende vandfugle. Vandfugle, som f.eks. blishøns, er en af havørnens mange fødeemner, men også andre svømmefugle er på menuen. Men dens primære fødekilde er fisk. Når den fanger fisk, udser den først fiskene fra luften, hvorefter den dykker ned og tager dem med sine store klør.

Havørnen kan ses i fjorden året rundt, hvor den kendes på sin enorme størrelse, rolige svæven og et tydeligt gult krogformet næb, nogle gange med mørk spids. ■

Tangspræl Havsvampe Korshavn Enebærodde
DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023 I BLÅ OPLEVELSER VED GABET I ODENSE FJORD 5
Ålekvabbe

i Sverige

STOR INTERESSE FOR DEN SVENSKE SKÆRGÅRD

KRYSSARKLUBBEN

DANSKE

I NYT SAMARBEJDE, DER BLANDT BETYDER, AT DET BLIVER BILLIGERE AT BENYTTE DE SVENSKE TURBØJER.

TEKST: Sabina Fobian

FOTO: Sabina Fobian, Svenska Kryssarklubben

Svenska Kryssarklubben og Danske Tursejlere har netop givet hinanden håndslag på, at det skal være nemmere og billigere at benytte hinandens Turbøjer. Helt konkret betyder det for medlemmerne af Danske Tursejlere, at man nu kan få 50% rabat på medlemskabet af Kryssarklubben. Det samme gælder omvendt for Kryssarklubbens medlemmer. Og dermed er der åbnet for fri afbenyttelse af de eftertragtede turbøjer.

- Den svenske skærgård byder på helt unikke oplevelser, som ovenikøbet er indenfor rækkevidde for de fleste danske fritidssejlere. Vi vil med særdeles kyndig assistance fra vores nye venner glæde os til at inspirere vores medlemmer endnu mere til at sejle på oplevelse, både på vestsiden og østsiden i det svenske, siger Sune Abelgren Olsen, sekretariatschef i Danske Tursejlere.

SAMME FORMÅL

Var du på Boat Show i Fredericia, bemærkede du måske, at Danske Tursejlere havde besøg af de svenske venner fra Svenska Kryssarklubben. Her havde Danske Tursejleres medlemmer og andre interesserede mulighed for at stille spørgsmål til Kryssarklubben om bl.a. sejlads i skærgården. Invitationen til Kryssarklubben

var første led i et godt fremtidigt samarbejde. Sune Abelgren Olsen fortæller:

- Begge vores organisationer har stort set samme formål, nemlig at sprede glæden ved livet på vandet og skabe de bedste mulige forhold for fritidssejlerne. Så det er indlysende, at vi kan få stor gavn af at samarbejde til glæde for medlemmerne i begge organisationer.

GODE MEDLEMSFORDELE

Dermed kan Danske Tursejleres medlemmer nyde godt af gode medlemsfordele i vores svenske søsterorganisation, hvor det nok primært er adgangen til de mange smukt beliggende turbøjer i den svenske skærgård, som vægter højt.

Samarbejde med Svenska Kryssarklubben åbner for helt nye muligheder for sejleroplevelser i det svenske, siger sekretariatschef Sune Abelgren Olsen (th.), der her er foreviget med generalsekretær i Svenska Kryssarklubben, Fredrik Norén.

Interessen for at sejle i den svenske skærgård er stor. Så foruden medlemsrabatterne, så vil der også i fremtiden blive skrevet endnu flere spændende artikler om skærgården til Tursejleren i samarbejde med ”specialisterne” i Kryssarklubben. ■

SÅDAN FÅR DU RABAT PÅ DIT MEDLEMSKAB AF KRYSSARKLUBBEN

Du kan læse mere om samarbejdet med Kryssarklubben på www.dansketursejlere.dk/krydserklubben.

Du får din rabat på medlemskabet af Kryssarklubben ved at gå ind på www. sxk.se og angive dit medlemsnummer af Danske Tursejlere, når du melder dig ind.

6 STOR INTERESSE FOR DEN SVENSKE SKÆRGÅRD I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023
SVENSKA OG TURSEJLERE
vedophold bøjer
50% rabat på

KURSUS PÅ VEJ: SKÆRGÅRDSSEJLADS

DEN SVENSKE SKÆRGÅRD ER STÆRKT VANEDANNENDE! DET VIL DE FLESTE, SOM HAR SEJLET I DEN SMUKKE NATUR BLANDT SKÆR OG SKOVE, KUNNE SKRIVE UNDER PÅ.

Men ikke alle har endnu sat kursen mod de svenske kyster –selvom mange unægteligt taler om det. Det gælder ikke kun for nyere sejlere, men også for erfarne, hvor tanken om at krydse et større farvand eller zigzag-sejlads mellem ”farlige” skær indgyder til en vis tilbageholdenhed. Men har man først prøvet det, vil man ofte vende tilbage til hjemhavnen med lidt ekstra rank ryg og med tanken i baghovedet: ”Det var da slet ikke så svært”.

Eksklusive sejlerkurser

- med udgangspunkt fra ekso�ske des�na�oner i Middelhavet, Azorerne og Caribien.

Dansk funderet professionel sejlerskole med indkvartering og sejlads i fuldt udstyret Beneteau Oceanis 55’. I undervisningen anvendes Raymarine plo�er, Doppler Radar, AIS transponder og flere andre tekniske naviga�onshjælpemidler.

For de nostalgiske undervises også i Astronomisk naviga�on med sekstant. 12 sovepladser – heraf 4 kahy�er med dobbeltseng. 3 toilet m. bad.

Sejlerkurser med beståelsesgaran�, der alle gennemføres �l søs og med forberedelse og repe��on e�er hjemkomst online via Teams.

· Duelighedsbevis

· Duelighed i Motorpasning

KURSER I 2023

Og netop den tanke er hele udgangspunktet for en række kurser om skærgårdssejlads, som Danske Tursejlere vil afholde i løbet af 2023. Her vil den erfarne skærgårdssejler, og ny suppleant i Danske Tursejleres bestyrelse, Nicolas Munk-Rechnitzer, tage interesserede i hånden og gennemgå de klassiske emner, som knytter sig til skærgårdssejlads herunder fortøjning ved klipper, navigation mellem skær og meget andet.

Har din klub interesse i at få besøg af Nicolas til et foredrag for jeres medlemmer og øvrige interesserede i løbet af året, så kontakt Danske Tursejleres sekretariat på info@dansketursejlere.dk. Mere info om foredraget findes på www.dansketursejlere.dk. ■

· Astronomisk Naviga�on

· Yachtskipper af 1. og 3. grad

· Hårdtvejrssejlads

· Sejltrim og bådhåndtering + Havnemanøvre

· Kultursejladser

Ring eller email �l S�g Døssing eller Hans Tørsleff +45 2564 6460 +45 5376 6238

S�g@Sail2Learn.dk - Hans@Sail2Learn.dk

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023 I KURSUS OM SKÆRGÅRDSSEJLADS PÅ VEJ 7
Nicolas Munk-Rechnitzer,
En sejlads for både tur-og kapsejlere FYN CUP Palby 138sømil 2 - 4 juni 2023 HÅBER AT SE DIG TIL ÅRETS PALBY FYN CUP 64sømil NYT – NYT - NYT I år kan du udover den fulde tur på 138 sømil rundt om Fyn også vælge at tilmelde dig en kortere bane på 64 sømil.
Palby Fyn Cup arrangereres af
i samarbejde med

FRITIDSSEJLERNE STÅR

STÆRKT EFTER STOR FUSION

FLERE ATTRAKTIVE TILBUD TIL MEDLEMMERNE OG EN STÆRKERE FORHANDLINGSPOSITION OVERFOR MARITIME AKTØRER BLIVER RESULTATET AF FUSIONEN MELLEM DANSKE TURSEJLERE OG DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION.

TEKST: Frank Flemming Pedersen

FOTO:

- Tiden er inde til at sætte nye fælles mål til gavn for de danske fritidssejlere. Der er vigtige opgaver at tage fat på, og det gør vi nu under én stander - nemlig Danske Tursejleres.

Sådan sammenfatter bestyrelsesmedlem i Danske Tursejlere, Leif Nielsen, holdningen i bestyrelserne i Danmarks Fritidssejler Union og Danske Tursejlere, hvis generalforsamlinger netop har besluttet at lade de to organisationer fusionere med virkning fra 1. juni 2023. Dermed er en årelang flirt endt i et stærkt forhold, der skal munde ud i flere attraktive tilbud til de nu 16.500 medlemmer, effektivisering af driften og ikke mindst at kunne tale med mere gennemslagskraft overfor politikere, myndigheder og de mange kommercielle samarbejdspartnere og leverandører.

DEN LANGE FLIRT

Allerede i 2011 blev der for første gang indledt en dialog mellem Danmarks Fritidssejler Union og Danske Tursejlere med henblik på at afsøge mulighederne for en eventuel fusion. Dialogen førte ikke til konkret handling og organisationerne skiltes igen i fred og fordragelighed. Siden da, er der løbet meget vand under broen, og branchen samt organisationerne står i dag et helt andet sted.

Blandt andet er der kommet flere og flere yngre sejlere, ofte med børn, på vandet. Og det er både tiltrængt og glædeligt.

- Det er en af vores fornemste opgaver lige nu at sætte kræfterne ind på at byde rigtig pænt velkommen til de nye sejlere, og tilpasse vores tilbud, så vi sikrer, at vi fastholder dem i interessen.

Samtidig skal vi værne om de erfarne sejlere, som har formet det maritime fællesskab, vi værdsætter så højt i dag. Vi skal tale deres sag og agere politisk bolværk mod et fortsat stigende pres på mulighederne for frit at dyrke de maritime fritidsinteresser, siger Leif Nielsen.

SAMME KURS

Det synspunkt er Bent Hansen fra Danmarks Fritidssejler Union helt enig i og tilføjer: - Disse opgaver løfter vi som brancheaktører bedst ved at ”ro” i samme retning. Herved kan vi tale med større politisk stemme og være mere effektive ved at kombinere ressourcerne med henblik på bl.a. at lave spændende visionære projekter til gavn for fritidssejlerne – nye som erfarne.

Fusionen mellem Danske Tursejlere og Danmarks Fritidssejlerunion omfatter ikke DFU Kompetence Center, som videreføres i nyt regi med navnet Fritidssejlernes Kompetencecenter og med Bent Hansen som formand og kompetencechef. ■

Danske Tursejlere / Colourbox
DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023 I FRITIDSSEJLERNE STÅR STÆRKT EFTER STOR FUSION 9
Bent Hansen fra Danmarks Fritidssejler Union (tv.) og Danske Tursejleres Leif Nielsen giver håndslag på en god fremtid for fritidssejlerne.

FÅ RABAT PÅ DINE SEJL HOS LEANSAILS

DANSKE TURSEJLERE I NYT SAMARBEJDE MED SPRITNYT

SEJLMÆRKE GIVER OP TIL

15 % I RABAT.

TEKST: Sabina Fobian

FOTO: Danske Tursejlere, LeanSails

center er, at produktet er understøttet af det anerkendte OneSails i Helsingør, som udfører design og service på eget sejlloft. Dermed bliver sejlet kvalitetstjekket af udlærte sejlmagere inden levering.

- Vi er overordentligt glade for at kunne indgå dette samarbejde med en anerkendt dansk sejlproducent. Og vi er sikre på, at medlemmerne vil tage godt imod dette tilbud og lignende af slagsen i fremtiden, siger Sune Abelgren Olsen.

15 % RABAT TIL MEDLEMMERNE

Som et særligt introtilbud får alle Danske Tursejleres medlemmer 15% i rabat på sejl fra LeanSails i perioden 1. april til 1. juni 2023. Derefter vil der være en permanent rabat for medlemmerne på 10%.

Det er vist ikke gået nogens næse forbi, at Danske Tursejlere har ekstra meget vind i sejlene for tiden – og der er ingen tegn på, at vinden skulle flove lige foreløbigt. Den stærke strøm af gode nyheder fortsætter nemlig, og denne gang drejer det sig om endnu et samarbejde, som kommer foreningens medlemmer til gode.

- Der er godt nyt til Danske Tursejleres snart 16.500 medlemmer. Vi har i et stykke tid arbejdet benhårdt på at lave flere samarbejder med spændende partnere, hvor vores medlemmer kan få rabat på grej, bådservice, oplevelser og meget mere, lyder det fra sekretariatschef i Danske Tursejlere, Sune Abelgren Olsen.

Første skud på stammen i denne retning er et samarbejde med et spritnyt sejlmærke i Danmark, nemlig LeanSails. LeanSails udspringer af det anerkendte OneSails i Helsingør og er et nyt prisvenligt

alternativ særligt målrettet tursejlere med både op til omkring 38 fod.

- Lean er en filosofi udviklet til at optimere produktion og skabe et fremstillingsforløb, der sker så gnidningsfrit som muligt. På den måde kan man reducere spild i forløbet og skabe et produkt med større værdi for kunden - enten bedre eller i de fleste tilfælde billigere, udtaler Mads Christensen fra LeanSails.

DIGITAL PROCEDURE

Ved LeanSails foregår designfasen digitalt. Det vil sige, at du selv måler op til dine produkter, og derefter benytter hjemmesiden til at afgive din ordre. Der er masser af hjælp at hente på hjemmesiden til opmålingsproceduren, men du kan også få en opmåler ud til din båd mod betaling i Syd- og Sønderjylland, Fyn samt det meste af Sjælland. LeanSails vil med tiden udvide dette serviceområde.

Forskellen fra andre digitale sejlprodu-

Du får din rabat ved at gå ind på www. leansails.dk/dansketursejlere. Her oplyser du dit medlemsnummer af Danske Tursejlere, når du afgiver din bestilling. Herefter vil du modtage et tilbud på dine sejl fratrukket rabatten.

Du kan også tilgå hjemmesiden via QR-koden her, som du kan scanne med dit kamera på mobilen. ■

FOREDRAG OM TRIM

AF SEJL TIL TURSEJLADS

Næste led i samarbejdet mellem Danske Tursejlere og LeanSails bliver en række foredrag, hvor Mads Christensen fra LeanSails til efteråret kommer ud i sejlklubber og holder spændende foredrag om trim af sejl til tursejlads. Har din klub interesse i at få besøg af Mads, så ret gerne henvendelse til Danske Tursejleres sekretariat på info@dansketursejlere.dk.

10 FÅ RABAT PÅ DINE SEJL HOS LEANSAILS I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023

895,-

4589-1

595,-

8013-4X

7OC oppustelig redningsveste

Fås i rød, sort eller grå. Automatisk oppustelig redningsvest med en suveræn pasform. Størrelse: 30-110 kg.

Snappy Teak Nu rengøringssæt

Rengør og giver teak den gyldne farve tilbage. Sættet indeholder 2 flasker + 2 børster, idet man ikke bør bruge begge væsker med samme børste. 2x950 ml.

Y-10 rengøringsmiddel Fjerner misfarvning ved vandlinjen. 500 ml.

145,-

7843-100

Bio-Protect 2 dieseltilsætning Effektivt middel mod dieselbakterier. 100 ml til 500 l diesel.

4577-10

Harken spilhåndtag Carbo OneTouch

I komposit og aluminium, og udstyret med en lang udløser-knap, der enkelt udløser håndtaget fra skødespillet, med en hånd.

995,-

4780-12

El konveteringssæt Seaflo. Til konvertering af manuelt toilet til toilet med elektrisk spulning og tømning. Passer de fleste porcelænstoiletter.

Garmin ECHOMAP UHD

92sv med giver

GT54 UHD-TM

Garmin ECHOMAP ultra

GT54 UHD-TM

122sv med giver GT54 UHD-TM

Kombinationsplottere med med tydelige refleksfri touchscreen. Supplerende knapbetjening har alle de værktøjer, du har brug for til vellykket fiskeri. Der medfølger alt i én-transducer til CHIRP traditionel og Ultra HD ClearVü og SideVü scanningsekkolod.

Besøg vores butik i Kolding!

Hjertmans Dansk Marineudstyr Industrivej 1, 6000 Kolding tlf. 7552 7533 mail: kolding@hjertmans.dk

Stort udvalg af udstyr til båden! www.hjertmans.dk Bestil på: www.hjertmans.dk • order@hjertmans.se • tlf. +46 60 64 17 00 Vi tager forbehold for udsolgte varer. Følg os på Facebook! 72cv
med giver GT24 UHD-TM
345,-
4577-10 145,-
5627-6095
5627-6077 4295,7 tomme (72cv)
5995,9 tomme (92sv)
Kombinationsplottere med transducerskærm som kan aflæses i sollys og har en hurtig kobling med hurtig frigivelse, let at montere på din båd og hurtigt at tilslutte. Forberedt til ekkolod med ultra-HD scanningsteknologi samt traditionel CHIRP-ekkolod. 5627-6011
tomme (102sv) 5627-6013
8495,10
10995,12 tomme (122sv)
102sv med giver

SKRU OG BOR

De fleste bådejere står på et tidspunkt og skal bore eller skrue i deres båd – enten fordi der skal monteres udstyr eller ved reparationer. Vi bringer her en generel guide til hvordan du håndterer de mest almindelige skrueopgaver.

HVILKET MATERIALE ER SKRUEN LAVET AF ?

A2 eller A4 er en betegnelse for hvilken kvalitet stålskruen er lavet af. A4 skruer har et højere indhold af molybdæn end A2 og er derfor mere modstandsdygtige overfor syreangreb eller angreb fra saltvand. A4 betegnes også i daglig tale som syrefast rustfrit stål, og det er det, der anbefales til brug på både i saltvand.

BORTYPER

Glasfiber er et hårdt materiale, og det slider på borene. Man kan anvende almindelige HSS metalbor, men sørg for løbende at slibe boret, så det er helt skarpt. Skal

du bore større huller, er det en god ide at anvende et ”trapbor” eller deciderede hulbor. Skal du bore i rustfrit stå og bore mange huller, findes der specielle bor til dette. Du kan også anvende HSS metalbor, men du skal forvente, at boret slides væsentlig hurtigere, når det skal bearbejde det rustfri stål. Det er en god ide, hvis du skal bore større huller at bore for med et mindre bor.

BORE I GLASFIBER

TIL SELVSKÆRENDE SKRUE

Når man skal bore hul til en selvskærende skrue, så start med et mindre bor og sæt gerne et stykke malertape på, hvor du skal bore, det forhindrer boret i at skride. Det sidste bor, du anvender, skal være lidt større end kernediameteren på skruen, du skal bruge. Kernediameteren måles med et skydelære og alt afhængig af tykkelsen på glasfiberen, vælger du et bor, der er lidt større end den. Hvis du mærker, at skruen

for lille bor, og der er risiko for at skruen knækker, eller at du maser så meget med det, at du ødelægger kærven.

Glasfiber har en tendens til at krakelere i gelcoaten (det yderste hvide lag), når der bores eller skrues i det. Det er derfor en god ide, at man tager en skarp undersænker og reifer hullet, før man skruer skruen i, da det vil nedbringe risikoen for revnedannelser.

GENNEMGÅENDE SKRUER – JA TAK

Hvis du på nogen måde har mulighed for at komme til på bagsiden af glasfiberen, er det altid en god ide at anvende en gennemgående skrue med møtrik og meget gerne med en kraftig skærmskive på bagsiden til at støtte. Denne løsning er altid bedre end selvskærende skruer og bør altid anvendes til f.eks. søgelænder, beslag, hængsler og andet, der optager stor belastning. Skærmskiven er en større og ofte kraftigere skive, der flytter belastningen

12 SKRU OG BOR I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023
TEKST OG FOTO: Småbådsnyt Skruetyper fra venstre: selvskærende undersænket, teakskrue og med panhoved. Gevindskruer linsehoved, cylinderhoved unbrako, undersænket, panhoved, sekskant og bræddebolt. Skærmskive, spændeskive, fjederskive, møtrik almindelig og selvlåsende. Den hårde gelcoat kræver absolut skarpe bor for sat sikre det bedste resultat og undgå at glasfiberen krakelerer

ud til siderne og sikrer at glasfiberen ikke revner. For at sikre at konstruktionen ikke ryster løs, er det også en god ide at anvende en låsemøtrik, møtrikssikring eller evt. en almindelig møtrik med fjederskive.

FLOT FINISH ER OGSÅ GOD SIKKERHED

Uanset om du har en blankpoleret lystbåd, en jolle eller en jernkutter, er det ikke alene pænere, men også ret praktisk at skruelængder passer til det emne, der fastgøres. Intet er mere irriterende end at tovværk, fiskeliner eller bukseben hænger fast, for slet ikke at tale om risikoen for, at rive fingrene på gevindresterne af en skrue. Arbejder du med synlige møtrikker, kan man anvende en pyntemøtrik, der har en pæn afrundet form.

SPECIELT FOR SØGELÆNDER

Mange kan nikke genkendende til at skruerne til søgelænderet løsner sig, og har man en ældre båd, er det måske blevet forsøgt flere gange at gå op i skruestørrelse for at sikre, at det kan skrues fast. Den bedste løsning er uden tvivl at forsøge at få en gennemgående maskinskrue sat i, men ofte er det umuligt at få en møtrik op under rælingen. Man kan i stedet for lave

nogle små inspektionshuller i siden af rælingen, og det er set før, at man derefter kan montere nogle passende LED-lamper i hullerne, når gelænderet er sat fast.

HVIS NOGET SKAL LØSNES IGEN

Arbejder du med montage af udstyr, re-

paration af påhængsmotor eller tilsvarende, hvor det skal være muligt at adskille emnerne igen, er det en fantastisk ide at påføre gevindet møtrikssikring eller saltvandsbestandigt fedt, da det holder saltet ude af konstruktionen og gør, at det kan løsnes igen. ■

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023 I SKRU OG BOR 13
Bornholm – et sejlerpa radis!
alle de unikke havne på www.bornholm.info/sejlerferie eller scan QR- koden her Bornholms Regionskommune _bred.indd 1 08-07-2015 13:37:12 Bornholm_2020.indd 1 28-10-2019 11:58:20
Bådens skrueopgaver kan være mange – sørg for et dækkende sortiment af skruer, bolte, skiver og møtrikker.
Se

Din sikkerhedspartner

rescueME MOB1

Verdens mindste

AIS MOB

Kr. 3.095,-

rescueME PLB3

Verdens første PLB med AIS MOB og Return Link

Service (RLS)

Kr. 5.395,-

rescueME PLB1

Verdens mindste PLB

Kr. 3.295,- inkl. kodning og registering hos Søfartsstyrelsen!

Gør din smartphone til en satellitkommunikator.

Kr. 3.295,-

OLAS Guardian

Trådløs dødmandskontakt

Kr. 2.495,-

Forhandles

i alle førende marine butikker
info@scanmarine.dk tel.: 8194 9820
BIVY STICK med SOS funktion
VI PROGRAMMERER OG REGISTERER EFTER DANSK LOVGIVNING!
NYHED!!

TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Colourbox

BLOT

FORDI MAN ER SINGLE, BEHØVER MAN IKKE AT VÆRE AFSKÅRET FRA AT DYRKE SIN PASSION FOR

e er derude. Singlemænd og Singlekvinder, der ønsker nogen at sejle med. Det ved Lisbeth Rejsenhus, for hun er kvinden bag Sejlerdating.dk, hvor sejlere netop har mulighed for at møde andre singler med lyst til oplevelser på vandet og i privatlivet.

- At sejle er jo en tidskrævende interesse. For mange af os er det en livsstil, som skaber en masse værdi i vores liv. Så er man single med passion for vandet, så giver det stor mening at finde sin partner i sejlermiljøet, siger Lisbeth Rejsenhus, der i 2021 åbnede for Sejlerdating.dk.

Portalen har over 1.600 medlemmer, og interessen for at være en del af dette mødested er stigende. Potentialet er da også stort, idet man anslår, at der er 20.000 sejlersinglere i Danmark.

I ALLE ALDRE

Der kan være mange årsager til, at man er singlesejler. Måske har man endnu ikke mødt den rigtige partner. Eller måske er forholdet forlist. Andre står alene tilbage efter ægtefællens bortgang. Men fælles er savnet af et sejlende bekendtskab og længslen efter at stå ud på vandet sammen.

- Det er ikke kun mænd, der ønsker at finde det gode match. Rigtig mange kvinder sejler også selv, og vil gerne prøve andet end solosejlads. Man kan måske finde sit match på Sejlerdating.dk, der er for alle, som elsker livet på havet - uanset om man er til sejlbåd, motorbåd, surf, SUP eller dykning, lyder det fra Lisbeth Rejsenhus.

SOMMERTOGT FOR SINGLER

Også Danske Tursejlere har rettet blikket mod de mange, der savner en sejlermakker at dele oplevelser med. I år lanceres et Sommertogt for singler, der arrangeres i samarbejde med sejlerdating.dk, som hjælper med at få matchet op, så skipper og gaster så vidt muligt er nogenlunde jævnaldrende.

- Vi har en del medlemmer, der er singler, og som har stor glæde ved sejlerlivet. Også blandet disse medlemmer er der mange, der gerne vil have én at dele den fælles interesse for vandet med. Vi har derfor sat årets Sommertogt for singler i søen for at etablere et fællesskab for de gode oplevelser på vandet. Hovedformålet er at gøre det muligt for sejlere at finde en gast eller for en gast at finde en båd. Hvordan relationerne så ellers udvikler sig undervejs, er en privat sag, siger Krestine Frandsen fra Danske Tursejleres sekretariat.

TAG MED PÅ SOMMERTOGT FOR SINGLER

Det er Søren Julegaard fra Vallensbæk, der er førerhund på Sommertogtet for singler. Turen starter i Vallensbæk, går sydover og slutter 10 dage senere i Nyord. Også han understreger, at Sommertogtet sætter kurs mod sejleroplevelser og samvær.

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023 I SINGLESEJLERE SØGER FÆLLESSKABET PÅ HAVET 15
- Togtet her er tænkt som et fællesskab for sejlere, der gerne vil have andre sejlere med ombord. For der er mange, som søger det særlige kammeratskab, et sejlermiljø kan tilbyde. Det skulle også gerne give sejlerne mulighed for at danne et netværk og knytte nogle gode bekendtskaber omkring fritidsinteressen på vandet, siger Søren Julegaard. ■ LERLIVET SAMMEN MED ANDRE.
SEJ-
SINGLESEJLERE SØGER FÆLLESSKABET PÅ HAVET
D

Fællesskabet er i fokus på Sommertogterne

STORE OG SMÅ, PAR OG SINGLER KAN I ÅR KOMME PÅ

SOMMERTOGT MED DANSKE TURSEJLERE, DER SENDER FIRE TOGTER AFSTED MOD NYE EVENTYR.

TEKST: Frank Flemming Pedersen, Sabina Fobian

FOTO: Sune Abelgren Olsen, Colourbox, Visitsamsø m.fl.

MARITIM WEEKEND FAABORG HAVN 2023

En weekend på havnen for hele familien med bådsalg og maritimt marked. Gør et godt køb eller et fint fund...!

TAG MED PÅ ET SOMMERTOGT

Der venter nye eventyr på vandet for deltagerne i Danske Tursejleres årlige Sommertogter. Vores førerhunde har lagt nogle alsidige ture med spændende aktiviteter, som vil give turen et ekstra pift. I år tilgodeser et børnetogt særligt de helt unge gaster, som vil få 10 dages fantastiske oplevelser i og ved Storebælt. Og som noget helt nyt introducerer vi et Sommertogt for singler, der har lyst til at sejle med andre og stifte nye bekendtskaber med nye sejlere eller partnere. Der er altid rift om pladserne, så du skal være vaks ved havelågen med din tilmelding til Danske Tursejleres sekretariat på tlf. 7021 4242. ”Først til Mølle”-princippet gælder.

GENERELT OM SOMMERTOGTERNE

Det er gratis at deltage for medlemmer af Danske Tursejlere. Togterne er for både sejl- og motorbåde. Alle uanset erfaringsniveau kan deltage. Alle deltagere afholder selv egne udgifter til proviant, brændstof og havnepenge. Der kan max. deltage 12 både pr. togt. Førerhundene vil være behjælpelige med praktisk information og vejledning under hele turen.

Vi ønsker alle en god tur og håber, at I vil dele jeres oplevelser med os f.eks. på Facebook. ■

Lørdag 10. juni klokken 10-16

Nyt dansk bådbelysningsbrand VerdensÊmåskeÊførsteÊbådbelysningÊiÊkulfiber

Lysdæmper,ÊUSBlader,ÊblankÊkulfiberÊ ogÊmatsort,Ê2wÊled.

899,-

En del af havnemiljøet i Faaborg indrettes til et eventområde, hvor I kan finde gode, maritime loppefund og se på jeres næste skib.

• Salg af nye og brugte både

• Maritimt marked

• Kajakklubber og roklub

Maritime outdooraktiviteter

Åbent skib på træskibet Haabet

Øhavsmuseet

• Aktiviteter i Øhavscenteret

• Fridykkere og flaskedykkere

• Snak med søredningstjenesten

• Maritime butikker og restauranter

VIL DU SÆLGE DIN BÅD?

Du har mulighed for at sælge din båd i forbindelse med Maritim weekend.

Sejl til Faaborg, læg din båd ved den anviste kaj - det er gratis - ingen havnepenge 2 døgn - lørdag og søndag og vær klar til at vise din båd til mulige købere. Ring til Faaborg Havn på 7253 0260.

...se mere her

BRUGERRÅDET

FAABORG HAVN

WWW.MARITIMWEEKEND.DK

Lysdæmper,ÊUSBlader,Êmessing,Ê2wÊ led.

699,-

A�ryder,ÊkromÊogÊ matsort,Ê1,5wÊG4Êled.

649,-

DetÊskalÊværeÊmuligtÊatÊfåÊlækkertÊdanskÊdesignÊ�lÊgodeÊpriser.Ê VoresÊprodukterÊkanÊkunÊkøbesÊpåÊvoresÊhjemmeside,ÊsåÊingenÊ fordyrendeÊgrossistled.

ViÊgiverÊ10%Ê�lÊalleÊtursejlerkunderÊiÊmajÊ2023

749,Rabatkode:Êtursejler

SeÊheleÊvoresÊsor�mentÊpåÊwww.njordlig.com

16 TAG MED PÅ ET SOMMERTOGT I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023
Lysdæmper,Êusb -lader, krom og mundblæst glas, 2x1,5wÊG4Êled. rubys.dk

SOMMERTOGT: BØRNETUR VED STOREBÆLT - 10 DAGE.

Mødested den 29. juni i Kerteminde.

Denne tur står i børnenes og børnebørnenes tegn. På turen i Storebælt skal der fanges krabber og hygges i havnene. Der skal svømmes, spises is og laves livretter på grillen. Der er sammensat et varieret og spændende program, som både børn og voksne kan gå på eventyr i. Oplev blandt andet: Fjord og Bælt, Nyborg Danehof middelalderfestival, sjov sejlads for store og små, traktortur med Hængemulen, ponyridning, Danmarks Busmuseum og Stigsnæs kystbatteri. Turen gøres, så alle får god tid til at nyde samværet og aktiviteterne. Har du selv forslag til aktiviteter, så byd ind undervejs.

Førerhunde: Lone Stein og Henning Jensen.

SOMMERTOGT: SAMSØ RUNDT – 10 DAGE

Mødested den 1. juli i Ebeltoft.

Oplev nogle af Danmarks smukkeste øer sammen med andre eventyrlystne sejlere. Der er masser at se på og masser at opleve. Både på havet og i havnen og ikke mindst på de spændende ture. Turen starter i Ebeltoft og går rundt om Samsø, men inkluderer også besøg på Endelave og Tunø, og på alle tre øer venter fine og varierede oplevelser. Der er nok at vælge mellem undervejs –f.eks. Fregatten Jylland i Ebeltoft, glasmuseum, byliv og havneliv. Vandreture og cykelture. Samsø Labyrinten og falkemuseum. Vilde kaniner og lægeurtehave på Endelave. Fællesskabet er i fokus men deltag i aktiviteter efter behov.

Førerhunde: Ida og Benjamin Jørgensen samt Linda og Niels Ole Jensen

SOMMERTOGT: SJÆLLAND RUNDT PÅ INDERSIDEN – 14 DAGE

Mødested 2. juli i Nykøbing Sjælland.

Denne tur, der står i fællesskabets tegn, tager dig rundt på indersiden af Sjælland langs Isefjordens og Roskilde Fjords smukke kyster. De to fjorde har meget at byde på. Og nogle meget fine, autentiske havne. Afstandene er ikke så store, så der er fin tid til sightseeing og samvær. Togtet starter i Nykøbing Sjælland, og 14 dage senere er der afslutningsfest i Frederiksværk Havn. Undervejs er der lagt op til et rigt og varieret program med natur og kultur, by og land at gå på opdagelse i. Samt sociale aktiviteter som f.eks. fællesspisninger og udflugter, som I kan deltage i efter behov.

Førerhunde: Kaj Værens og Poul Svane.

SOMMERTOGT: FOR SINGLER - 10 DAGE

Mødested 23. juni i Vallensbæk.

Socialt samvær? Eventyr med ligesindede singler ud i det blå? Få nye gaster på vandet? Lyder det som noget for dig, så meld dig til dette togt, hvor vi gør det muligt at finde en båd eller en gast. Togtet starter med en hyggelig Skt. Hans Aften og handler om fællesskab og eventyrlige naturoplevelser - og skulle kærligheden indfinde sig, er det bare et ekstra plus, men ikke togtets hovedformål. Der bliver rig mulighed for at få tid på vandet og knytte bånd med de andre deltagere. Sommertogtet arrangeres i samarbejde med sejlerdating.dk, som hjælper med at få matchet op, så skipper og gaster så vidt muligt er nogenlunde jævnaldrende.

Førerhund: Søren Julegaard.

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023 I TAG MED PÅ ET SOMMERTOGT 17

- DEN FYSISKE ENHED DER KAN GIVE SEJLERE OG DERES FAMILIER SIKKERHED TIL SØS

• Zeaeye er en fysisk enhed, der kan alarmere den danske redningstjeneste via sin dedikerede SOS knap. Denne funktion foretager et opkald og gør dig i stand til at kommunikere direkte med JRCC. Samtidigt sender enheden automatisk bådens position via den indbyggede GPS. Enheden har en kraftig antenne og bruger bl.a. LTE-M1 teknologi, som har bedre rækkevidde end en normal mobiltelefon, og kan benyttes overalt i verden.

• Zeaeye er et simpelt sikkerhedssystem, der nemt kan bruges af alle ombord på båden og kræver hverken:

• at du har et VHF radiokursus

• har kendskab til koordinater på et søkort

• kan huske dit login i appen på mobilen, for at kunne alarmere og kommunikere med redningstjenesten.

• Enheden kan melde SOS i forbindelse med en livstruende situation, eller sætte dig i kontakt med redningstjenesten for koordinering af søassistance til bugsering eller motorstop ved hjælp af en ”Soft Call” knap.

• Du kan selv, eller sammen med familien og vennerne på land, se bådens aktuelle placering samt følge din aktuelle sejlrute via den tilhørende Zeaeye App. På appen registrerer man sin båd og opretter sig som bruger. Dine sejlture bliver derefter gemt i en logbog og kan følges live eller genses sammen med de mennesker, du vælger at dele det med.

• Zeaeye har også udviklet et LifeBand (mand-overbord) armbånd, der sammen med enheden automatisk igangsætter SOS funktionen, hvis en person falder over bord. Hvis dette sker, giver armbåndet besked til enheden om at aktivere alarmsignalet efterfulgt af en opringning til redningstjenesten med beskeden om en mand-over-bord situation. LifeBand sælges separat og med 20% rabat som medlem af Danske Tursejlere. Du kan købe LifeBand fra juni 2023.

• Ydermere fungerer Zeaeye som en tyverialarm, der sammen med Danske Tursejlere og Søassurancen Danmark yder 15% rabat på kaskoforsikringen i forbindelse med at kunne reducere risikoen for tyveri. Enheden kan udsende et alarmsignal samt advare brugeren om at båden flytter sig. Der kan også kobles en bevægelsessensor til enheden, således at brugeren bliver advaret, hvis nogen går ombord i båden. Bevægelsessensor sælges separat og med 20% rabat som medlem af Danske Tursejlere.

• Som kaskoforsikringskunde gennem Danske Tursejlere kan du også direkte oprette en skadesanmeldelse gennem Zeaeye appen og sende de præcise logdata for den pågældende tur, hvor skaden på skibet opstod. Funktionen er tilgængelig fra juni 2023.

ZEAEYE - SIMPEL SØSIKKERHED TIL BÅDEN

SÆRLIGT FOR DANSKE TURSEJLERE OG SØASSURANCEN DANMARK

• Zeaeye har lavet en samarbejdsaftale med Søassurancen Danmark, der bl.a. betyder, at medlemmer af Danske Tursejlere netop nu kan få en Zeaeye enhed ganske gratis. Normalpris 1500,-.

• Ydermere får medlemmer, der har kaskoforsikret deres båd 20% rabat på det månedlige abonnement, der medfølger, samt 15% rabat årligt på selve kaskoforsikringen.

* Er du medlem af Danske Tursejlere og ønsker en gratis Zeaeye med abonnement til 99,- kr om måneden: Kontakt Danske Tursejlere i dag.

* Eller opgrader til Sejlerforsikring Kasko og få en gratis Zeaeye med abonnement til 79,- kr samt rabat på forsikringen.

ZEAEYE - SIKKER PÅ VANDET OG PÅ LAND 01.

ZEAEYE viser et tydeligt positionstrack, som kan følges i realtid på computer, smartphone og tablet. Din familie eller vennerne på land kan hele tiden se, hvor du er på vandet.

Du får automatisk en logbog over alle dine sejlads-er, så dine ture bliver tilgængelige for dig, og andre du har lyst at dele dem med.

ZEAEYE - MAND OVER BORD-ALARM 03.

ZEAEYE kan udbygges med LifeBand - den intelligente Man-Over-Board alarm.

LifeBand registrerer farlige situationer og aktiverer automatisk S.O.S for alle besætningsmedlemmer, der bærer LifeBand.

ZEAEYE – DEN DIREKTE KONTAKT 02.

I en nødsituation er du med ZEAEYE ombord hurtigt i kontakt med JRCC (Søværnets redningstjenste). Bådens position bliver automatisk synlig for den vagthavende tjeneste, så hjælpen nemt og præcist kan nå frem.

Med ZEAEYE kan du tale med myndighederne og få livredningshjælp. Eller blive guidet videre til nærmeste søredningsstation i forbindelse med en bugsering.

ZEAEYE – SIKRER DINE VÆRDIER 04.

ZEAEYE fungerer også som tyverialarm. Enheden giver en høj alarmlyd, hvis båden eller alarmen flytter sig utilsigtet. Samtidigt advarer den dig på din mobiltelefon.

SOCIALT ANSVAR SIKRER FULTONS VIRKE

- Takket være et engageret Ambassadørkorps og frivillige ildsjæle har opbakningen til Fultons drift og virke fået god vind i sejlene. Den økonomiske støtte, der kommer fra private virksomheder og fonde, er helt vital for at vi i Fulton Fonden kan opfylde formålene i vores vedtægter, siger tidligere økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen, der siden 2021 har været formand for Fulton Fonden.

Det er Nationalmuseet, der ejer skonnerten Fulton, men det er Fulton Fonden, der afholder alle omkostninger i forbindelse med skibets drift og vedligehold. Og det

er en bekostelig affære, der ikke alene kan dækkes af skibets egne indtægter.

UDSATTE UNGE MED FREMTID

- Det er dyrt at holde sådan en ”gammel dame” sejlende, siger Bendt Bendtsen. Han fortsætter: - Men vi har etableret et Ambassadørkorps bestående af virksomheder, der deler de samme værdier, som vi arbejder ud fra. Og som gerne vil tage et socialt ansvar for de udsatte unge, så de kan finde en vej til en fremtid med et mål. Sammen med støtte fra forskellige fonde er disse bidrag med til at opretholde Fulton af Marstals drift og virke.

Bendt Bendtsen var i sin tid bl.a. økonomi- og erhvervsminister og som sådan også minister for søfarten. Herigennem har han også opbygget et stort netværk inden for branchen – et netværk der i dag bliver aktiveret i den gode sags tjeneste.

FLERE OMBORD

- Der er meget positiv opmærksomhed omkring Fulton. Dels forstår man vigtigheden af at bevare skonnerten som en markant og aktiv del af vores maritime kulturarv. Og dels er der stor anerkendelse af vores sociale arbejde med de unge mennesker. Sidste år sejlede Fulton 10.000 sømil i de danske farvande. Der blev lavet 5.000 portioner havregrød ombord. Begge størrelser vil vi gerne have øget, for behovet er der. ■

Fondens vedtægter siger, at fonden skal:

• Sejle med unge, med særligt fokus på kulturelt og socialpædagogisk ungdomsarbejde

• Varetage og sikre driften af skonnerten Fulton af Marstal, i samarbejde med Nationalmuseet

• Udbrede kendskabet til den maritime kulturarv og fremme forståelsen for søfartens vilkår før og nu

VIRKSOMHEDER OG FONDE BAKKER OP
SEJLENDE KULTURARV OG UDSATTE UNGE EN FREMTID MED PERSPEKTIV.
PRIVATE
OM FULTON FONDENS ARBEJDE FOR AT SIKRE BÅDE DEN
TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Fulton Fonden FAKTA OM FULTON FONDENS FORMÅL
20 SOCIALT ANSVAR SIKRER FULTONS VIRKE I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023
Formand for Fulton fonden, Bendt Bendtsen (th.) og chefskipper Jacob Jensen for fulde sejl i en god sags tjeneste.

OMBORD PÅ SKONNERTEN FULTON ER TRYGHED, SELVVÆRD OG

SØMANDSKAB SÆTTER KURSEN FOR UDSATTE UNGE

Her er ingen kæft, trit og retningen. Ej heller straf og skyld. I stedet er der et miljø, hvor ansvar og et forpligtende fællesskab er motivationen for forandring. Vi taler om livet ombord på skonnerten Fulton, og det arbejde staben omkring det hæderkronede skib gør for at give udsatte unge en ny kurs i deres tilværelse.

Det var nok ikke som lejrskoleskib, ejerne af ’Fulton af Marstal’ så hovedfunktionen, da skonnerten blev søsat i 1915. Dengang var lasten klipfisk fra Newfoundland, der blev sejlet til Middelhavet. Og besætningen var garvede søfolk. Nu om dage er matroserne unge mennesker, der under kyndig vejledning af fuldbefarne besætningsmedlem-

Og til at sætte kursen mod en selvforsørgende fremtid.

FØLGER MED TIDEN

Fulton er fulgt med tiden og de forandringer, som samfundet har gennemgået siden 1915. Det afspejler sig også i Fultons virke med de unge. Chefskipper Jakob Jensen forklarer:

- Samfundet forandrer sig. Mennesker forandrer sig. Og Fulton har forandret sig, så vi i dag er et sted, hvor vi kan ruste unge mennesker, som har haft en ustruktureret opvækst, til ny erkendelse og til en ny fremtid.

Paradoksalt nok er det nogle af de gamle sømandsdyder, der er i fokus, når de unge skal betræde den nye vej. For netop sømandskabet bærer på nogle værdier, som er vigtige, når de unges selvværd og selvtillid skal opbygges. Det handler meget om det praktiske arbejde ombord på skibet.

FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB

- Sidemandsoplæring er en hjørnesten i vores arbejde med de unge. Her lærer de ved at se og eftergøre tingene. Og det løfter dem menneskeligt, når de oplever at kunne

noget, der er vigtigt for dem selv og for andre, pointerer Jakob Jensen.

Og gøremål er der nok af på skonnerten. Der skal sættes sejl, gøres sejl fast, kvejles tovværk, splejses, vedligeholdes, males, laves mad og vaskes op. Dagen går hurtigt og spændende, når der skal samarbejdes om opgaverne.

- Når man går ombord på Fulton, siger man JA til at være matros og til at udføre matrosopgaver. Det accepterer alle. Undervejs bliver der lavet masser af sjov, og latteren er altid lige rundt om næste pynt, lyder det fra chefskipperen.

DET RYKKER

Fultons besætning afpasser altid turen og strabadserne til besætningen. Det er læring og mestring, der er i fokus, og det sker bedst, når alle er trygge i omgivelserne. Og det virker, siger Jakob Jensen.

- Ombord på Fulton er vi et lille overskueligt samfund, der byder velkommen til udsatte unge, der vokser af at få positiv opmærksomhed for deres indsats. Det gode sømandskab er med til at sætte en ny kurs for de unge. ■

SELVTILLID DET,
LØFTER UNGE VIDERE MED ET MÅL I LIVET.
DER
TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Fulton Fonden
NR. 02 2023 I SØMANDSKAB SÆTTER KURSEN FOR UDSATTE UNGE 21
Ombord på Fulton er det forpligtende fællesskab noget, der giver selvtillid og selvværd for de unge gaster.
DANSKE TURSEJLERE

SPÆNDENDE GÆSTER

I DANSKE FARVANDE

Delfiner foran stævnen, springende tun og måske et møde med en større hval lyder som noget, kun langtursejlere oplever, når de store oceaner skal krydses. Men disse ’eksotiske’ dyr gæster faktisk regelmæssigt danske farvande.

Limfjorden har de seneste par år været tilhørssted for en mindre gruppe af delfiner af arten øresvin, der har slået sig ned i området ved Thyborøn Kanal. De kan ses fra både land og vand på næsten daglig basis. Her hvor Limfjorden møder Vesterhavet samles mange fiskearter i stor stil, og det betyder et godt og solidt spisekammer til delfinerne.

Delfinerne kommer fra en større gruppe af øresvin, der holder til i den skotske fjord, Moray Firth. Her er de tidligere blevet identificeret ved hjælp af forskeres fotos. Disse er blevet sammenlignet med danske naturfotografers fotos, og man kender derfor de enkelte individer. Og det har vist sig, at én af Limfjords-delfinerne er mor til et andet øresvin, lokalt kaldet Delle, der længe har holdt til i Svendborgsund.

I en kortere periode kunne man ligeledes opleve delfiner fra den

skotske gruppe ved Gilleleje og Hundested området. Det betød at vi på samme tid kunne opleve delfiner mindst tre steder i Danmark. Det er ganske normalt, at delfiner forlader deres oprindelige gruppe i kortere eller længere tid for at danne nye grupper eller blot for at udforske verden. Og nogle gange fører rejsen dem altså til Danmark.

IKKE

SÅ EKSOTISK ENDDA

Selvom vi har en tendens til at synes, delfiner er noget, der hører til sydlige himmelstrøg, er faktum, at der findes delfiner i alle typer farvande på hele kloden. Øresvinet kan f.eks. sagtens klare de danske havtemperaturer. Samtidig har vi en anden delfinart, hvidnæsen, der yngler i den danske del af Nordsøen, og er på jævnlige besøg i Kattegat. Men også almindelig delfin kommer på jævnlige besøg.

Igennem årene har vi desuden haft besøg af en lang række større hvalarter, som f.eks. en pukkelhval i Lillebælt, en sejhval i Mariager Fjord, en finhval i Vejle Fjord og en kaskelot ved Hornbæk. Spækhuggere passerer regelmæssigt Skagen, og i 2022 opholdt en udmattet spækhugger sig i længere tid ved Hals og Aalborg, indtil den blev klar til at fortsætte sin færd.

22 SPÆNDENDE GÆSTER I DANSKE FARVANDE I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023
TEKST: Sabina Fobian FOTO: Lars Mikkelsen, Morten Aagaard, Matilde Engell og Sabina Fobian Øresvin ved Nyborg

HOLD AFSTAND TIL DYRENE

Hvis du møder nogle spændende havdyr på din sejltur, er det vigtigt at du respekterer dem ved at holde behørig afstand. Det gælder både større dyr som delfiner, men også vores hjemmehørende marsvin og sæler. Er de nysgerrige, skal de nok komme til dig. Og det er trods alt sjovere at se dyrenes naturlige adfærd frem for at skræmme dem væk eller stresse dem på anden vis. Du kan læse Miljøstyrelsens Code of Conduct om hvordan du bedst passer på dyrene her: https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2022/sep/hvalturisme/

Hvis du ikke har egen båd, kan du komme på delfinsafari med Jyllandsakvariet i Thyborøn, og på tunsafari med Øresundsakvariet i Helsingør. Læs mere på deres respektive hjemmesider.

2

EN SPRINGENDE GIGANT

Sejler du rundt i Øresund i sensommeren og efteråret, har du en helt unik chance for at spotte et andet fantastisk dyr, der henleder tankerne til de store verdenshave. Her er den blåfinnede tun i de senere år vendt tilbage efter ca. 60 års fravær. Der er derfor ikke tale om en ny art, blot en hjemvendt art. Og hvor det normalt ikke er fisk, man ser flest af på en sejltur (da de jo som bekendt opholder sig under overfla den), er denne gigant kendt for at springe ly stigt ud ad vandet, når den jager. Den danske tun kan blive op til 3 meter lang, så sand synligheden for at du misser den majestætiske fisk i luften er ganske lille. Den blåfinnede tun er en vandrefisk og opholder sig i Danmark fra august til oktober, hvor den nyder godt at Øresunds varierede menukort.

1 3 4

I det hele taget er det en god idé at være opmærksom, når du er på vandet for udover ovennævnte dyr, er der gennem tiden spottet mange andre gæster i vores farvande, bl.a. hvalros, klumpfisk og sågar havskildpadder. Så konklusionen må være, at du som lystsejler altid skal have kikkerten og nysgerrigheden med ombord! ■

I 2023 påbegynder Syddansk Universitet et projekt omkring delfiner og spækhuggere i danske og svenske farvande – og til det skal de bruge bl.a. lystsejlernes hjælp. Kontakt derfor meget gerne hvalbiolog Magnus Wahlberg på magnus@biology.sdu.dk, hvis du observerer delfiner eller spækhuggere på din tur.

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023 I SPÆNDENDE GÆSTER I DANSKE FARVANDE 23
HJÆLP FORSKERNE 1. Øresvin ved Thyborøn, 2. Øresvin ved Thyborøn, 3. Spækhugger ved Aalborg, 4. Blåfinnet tun.

BÅDSALG VI GØR DET ENKELT FOR DIG

Du kontakter os for en GRATIS salgsvurdering - ærlig professionel rådgivning i forbindelse med en besigtigelse:

- Hvad forventes af salgstid

- Hvilken salgspris er den rigtige

- Kan noget evt. “optimeres”

- Hvilket slutresultat kan du forvente

KAMPAGNEPÅSALÆR SPAR 25%

Du modtager en salgsopstilling inkl. en formidlingsaftale og din båd sælges.

Dansk Sejl & Motor:

- 10 år som bådformidler i Brøndby Havn

- Professionel markedsføring og hjemmeside

- Facebook, instagram

- Bemandet salgskontor i Brøndby Havn

- Salgspladser i vand, på land og indendørs

- En af markedets bedste “salgsvinduer”

- Egen klargøring og værksted

- Finansieringsmuligheder for køber

SOLGT ELLER GRATIS

Ring for en uforpligtende snak omkring hvordan vi kan hjælpe dig bedst.

Tel.: 77 340 828 eller info@dansksejlogmotor.dk

“Brøndby Havn” - Brøndby Havnevej 19 2650 Hvidovre Tel. 77 340 828 - Mail: info@dansksejlogmotor.ek - www.dansksejlogmotor.dk

ET GENSYN MED BOAT SHOW

Nye og gamle medlemmer mødte talstærkt op hos Danske Tursejlere, som havde stor succes på Boatshow. Ikke mindst vores scenearrangementer tiltræk sig megen opmærksomhed.

EFTER FIRE ÅRS FRAVÆR VENDTE BOAT SHOW TILBAGE TIL FREDERICIA FOR FULDE DRØN, OG

BØD MESSE-HUNGRENDE SEJLERE INDENFOR TIL EN FLOT OG VELARRANGERET SEJLER-FEST.

Med Corona i bakspejlet kunne sejlinteresserede og branchefolk endelig mødes i Messe C over to lange weekender i februar og marts. For de flestes vedkommende var det et kært og tiltrængt gensyn – ikke mindst for Danske Tursejleres team, der fra første dag var klar til at byde velkommen på standen med masser af aktiviteter, tilbud og selvfølgelig kaffe i rigelige mængder.

Og gæsterne – de mødte talstærkt op. For at hilse på, for at få tilbud på bådforsikring, og for at blive meldt ind i vores sejlerfællesskab. Faktisk endte vi med at slå vores egen rekord i flest nye medlemmer på Boat Show! Derfor skal der lyde et kæmpe ’Tak og velkommen ombord’ til alle jer, der blev meldt ind.

DANSKE TURSEJLERE VANDT FORNEM PRIS

Vi kunne også i år byde på lidt af hvert på standen. Kugle-konkurrencen og en skattejagt efter blå oplevelser fik smilene frem

hos de fleste. I vores ’talk-hjørne’ kunne man høre om bl.a. sommertogter, single-sejlads, og så kunne man møde Mads Christensen, der også underholdt på den store scene begge weekender.

Vores søsterorganisation fra Sverige, Kryssarklubben, var et populært samlingssted for de medlemmer, der gerne ville prøve kræfter med turbøjer og sejlads i den svenske skærgård.

Sidst, men bestemt ikke mindst, blev Danske Tursejlere den stolte vinder af årets Palby-pris! Palby-prisen uddeles til foreninger eller virksomheder, der gør en positiv forskel for sejlerne, og vi var nomineret sammen med Helsingør Sejlklub og Dansk Søredningsselskab. Vi slog sidstnævnte med blot et mulehår, men i anerkendelse af det store, frivillige arbejde DSRS gør, valgte vi til prisuddelingen at videregive præmien på 10.000 kroner til dem. Tak for kampen og tak for et helt formidabelt Boat Show 2023! ■

TEKST: Sabina Fobian FOTO: Danske Tursejlere
DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023 I BOAT SHOW 2023 25

VAGTSKIFTE HOS

DANSKE TURSEJLERE

ÆNDRINGER I ORGANISATIONEN SKAL STYRKE SERVICEN FOR MEDLEMMER OG MEDLEMSKLUBBER

OG SÆTTE FLERE RESSOURCER AF TIL BESTYRELSENS SEJLERPOLITISKE OPGAVER.

TEKST: Frank Flemming Pedersen

FOTO: Danske Tursejlere

Danske Tursejlere skal bibeholde den stærke placering som et naturligt samlingspunkt for tur- og fritidssejlere i Danmark, siger Leif Nielsen, der efter 13 år som forretningsfører har overdraget roret og den daglige ledelse til sekretariatschef Sune Abelgren Olsen pr. 1. marts.

Baggrunden for vagtskiftet skyldes, at Danske Tursejleres bestyrelse, i fuld enighed med Leif Nielsen, ønsker at vise rettidigt omhu og fremtidssikre organisationens udvikling. Samtidigt har man ønsket at udvide viften af tilbud til medlemmer og medlemsklubber, samt at styrke den sejlerpolitiske indsats i de netværk, hvor Danske Tursejlere er repræsenteret. Konkret betyder det, at Sune Abelgren Olsen skal varetage den daglige ledelse som sekretariatschef. Leif Nielsen skal fremover, som en del af formandskabet i Danske Tursejleres bestyrelse, tage sig af relationerne til de mange medlemsklubber, samt arbejde med at sætte organisationens mærkesager på dagsordenen i sejlerpolitiske sammenhænge.

EN FANTASTISK REJSE

Leif Nielsen har i 13 år været en særdeles effektiv forretningsfø-

rer i Danske Tursejlere. Han har været en af de drivende kræfter i den transformation, som Danske Tursejlere i de forgangne år har gennemgået – fra næsten udelukkende fokus på gode forsikringer til nu også at lave store naturformidlingsprojekter med fondsstøtte i millionklassen, samt være et anerkendt talerør for det store fællesskab af fritidssejlerne.

Med Leif Nielsen ved roret er Danske Tursejlere blevet en særdeles synlig aktør, hvilket bl.a. har resulteret i, at organisationen i dag er kendt og anerkendt i branchen.

Gennem årene har Danske Tursejleres synlighed også resulteret i øget politisk indflydelse, hvorigennem foreningen har opnået gode resultater til gavn for medlemmerne.

Kompasset har da også i den tid været sat på medlemmernes interesser, hvor omfanget af medlemstilbud målrettet fritidssejlerens behov er øget markant. Denne fokus afspejles tydeligt i medlemstilgangen i de forgangne 13 år, hvor organisationen er vokset fra 6.500 medlemmer til 14.000 medlemmer i 2022.

26 VAGTSKIFTE HOS DANSKE TURSEJLERE I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023

FORTSÆTTER DET GODE ARBEJDE

Det store netværk Leif Nielsen i årene har opbygget, skal han fortsat pleje og være en del af. Danske Tursejlere har i dag en position, hvor der bliver lyttet i de forskellige maritime miljøer. Leif Nielsen skal fremover være med til at sørge for at denne lydhørhed vedligeholdes.

- Jeg har et godt og konstruktivt samarbejde med alle interessenter i Sejler Danmark, og det har været en kernesag for mig gennem alle årene. Jeg glæder mig til at kunne kaste endnu flere kræfter i, at Danske Tursejlere kan præge udviklingen til gavn for de danske fritidssejlere, siger Leif Nielsen.

NY TITEL - FLERE OPGAVER

Sune Abelgren Olsen, der pr. 1. marts er sekretariatschef, blev ansat som projekt- og udviklingschef i foråret 2022. Han ser frem til at tage stafetten videre og bidrage til den fortsatte udvikling af organisationen.

- Danske Tursejlere har en yderst velfungerende og professionel organisation med stor fokus på fritidssejlernes behov. Men hvis vi skal fortsætte den positive udvikling, skal der endnu flere attraktive medlemstilbud på hylderne, som også appellerer til de yngre målgrupper. Vi har allerede mange spændende nye projekter i støbeskeen, forklarer Sune Abelgren Olsen. ■

Pas på helbredet og miljøet når du arbejder med bundmaling

De fleste bundmalinger indeholder giftstoffer (biocider), der kan give kraftige allergiske reaktioner ved direkte kontakt.

Tips til at beskytte dig selv:

1. Undgå hudkontakt med maling og malingsrester

2. Brug handsker, som malingen ikke kan trænge gennem

3. Genbrug ikke handsker og dragter med malingspletter

Giftstofferne er også et alvorligt problem for vandmiljøet i danske farvande. De negative konsekvenser ses bl.a. hos snegle og marsvin.

Tips til at beskytte miljøet:

1. Følg malingens instruktioner for påføring og vedligeholdelse

2. Brug en slibemaskine med sug, når du sliber

3. Dæk af under båden, så slibestøv og flager ikke spredes

Se flere tips og fakta om bundmaling her: mst.dk/bundmaling

Husk! Flager af bundmaling, brugte handsker, slibestøv og afvasket begroning er kemikalieaffald.

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023 I VAGTSKIFTE HOS DANSKE TURSEJLERE 27
Efter 13 år som forretningsfører i Danske Tursejlere giver Leif Nielsen (th.) stafetten videre til Sune Abelgren Olsen, der bliver sekretariatschef. Leif Nielsen fortsætter som en del af formandskabet
i Danske Tursejleres bestyrelse.

GENERALFORSAMLING 2023

Juul Nerenst, Karsten Kristiansen, Palle Søby, Ebba Glückstadt og Leif Nielsen. Som suppleanter valgtes Nicolas Munk-Rechnitzer og Rasmus Laustsen.

Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen et konstituerende møde og besluttede et nyt formandskab, som ser således ud:

• Formand: Leif Nielsen

• Næstformand: Henning Jensen

• Næstformand: Søren Juul Nerenst

BESTYRELSEN – NYE ANSIGTER

OG GAMLE KENDINGE

Korsør Sejlklub lagde 1. april lokaler til den årlige generalforsamling for Danske Tursejlere. De omkring 50 fremmødte kunne med tilfredshed høre bestyrelsen og sekretariatet berette om endnu et særdeles positivt år med masser af aktiviteter for Danske Tursejlere. Bestyrelsens beretning er nu lagt på hjemmesiden, hvor alle interesserede kan få en opsummering af de væsentligste aktiviteter for det forgangne år.

Regnskabet for 2022, som bød på et overskud på 112.943 kr., blev godkendt og afslørede som vanligt, at foreningen har en særdeles sund økonomi med gode forudsætningen for også fremadrettet at lave masser af aktiviteter til glæde for de danske tursejlere.

VALG TIL BESTYRELSEN Som vedtægterne foreskriver, skulle der også vælges nye bestyrelsesmedlemmer, og også denne gang var dette en ganske fredelig fornøjelse. Til bestyrelsen i Danske Tursejlere er nu valgt:

Henning Jensen, Claus Boisen, Søren

Dermed er der er glædeligt gensyn med flere ansigter, mens foreningens mangeårige forretningsfører, Leif Nielsen, indtræder som formand i det nyetablerede formandskab. Samtidigt er der tre nye ansigter herunder Ebba Glückstadt fra Køge Sejlklub, samt suppleanterne Nicolas Munk-Rechnitzer fra Egå Sejlklub og Rasmus Laustsen fra Troense Bådelaug.

Vi skal dermed sige pænt ”på gensyn” til Dorte Lemming og Christian Larsen. Bestyrelsen takkede dem begge mange gange på generalforsamlingen for den fornemme frivillige indsats for foreningen gennem årene.

28 GENERALFORSAMLING 2023 I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023
Palle Søby, Nicolas Munk-Rechnitzer, Karsten Kristiansen, Ebba Glückstadt, Søren Juul Nerenst, Henning Jensen, Leif Nielsen og sekretariatschef Sune Abelgren Olsen. Øverst er indsat Claus Boisen (th.) og Rasmus Laustsen.

KULTUR OG NATUR

I AARHUS BUGT

Aarhus Bugt afgrænses af Kalø Vig mod nord, Sletterhage og Helgenæs i øst, Samsø og Tunø i syd og den østjyske kyst omkring Norsminde mod sydvest og . Bugten strækker sig i alt over et areal på ca. 610 km² og består af et ret fladt bassin, der tiltager i dybde fra vest mod øst fra 14 til 18 m. Sådan lyder de kolde facts. Men zoomer vi ind på området, så åbenbares nogle af de dejlige oplevelser, man kan få i den danske natur.

Selve sejladsområdet er for så vidt uproblematisk og ikke vidtstrakt. Både til søs og i land er der masser af oplevelser, hvor vi kan nyde naturens variationer og genopfriske historiske øjeblikke, som har sat sig spor helt ind i vores dage.

Vi starter turen i Norsminde, som er et lille fiskerleje, der ligger smukt og lidt ensomt med fjord mod vest og Århus Bugtens allersydligste grænse mod øst. Der er altid noget at opleve på disse kanter. Egnen er et lille tilløbsstykke for naturelskere fra nær og fjern.

Videre går det mod storbyen Aarhus, som også har sine natur- og kulturperler at smykke sig med. Turen finder sin afslutning i Kalø Vig, hvor Mols Bjerge ligger smukt og frister til vandreture. Det unikke landskab har så meget at byde på. Men det har oplevelserne på og under vandet også. Det er sådan set bare med at lukke sanserne op og sætte fantasien fri og gå ombord i det store udvalg.

Har du fået mod på at dykke ned i de Blå Oplevelser i Aarhus Bugt, så kig ind på www.blaaoplevelser.dk og find inspiration til din næste tur.

Oplevelser og aktiviteter i udvalgte områder i Danmark beskrives på en interaktiv hjemmeside, der også vil fungere som et forum for deling af natur- og kulturoplevelser relateret til projektet. Hvert af de mange områder beskrives med fokus på den unikke natur og kultur, dyre- og planteliv, aktiviteter og oplevelser. Blå Oplevelser er støttet økonomisk af Nordea-fonden, Friluftsrådet og Danske Tursejlere.

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023 I NATUR OG KULTUR I AARHUS BUGT 29
FAKTA OM BLÅ OPLEVELSER Knebelbro Havn Skødshoved Marselisborg Lystbådehavn Egå Marina Aarhus Lystbådehavn Kaløvig Bådehavn TEKST: Frank Flemming Pedersen Kongsgaarde

NATUR OG KULTUR I AARHUS BUGT

Aarhus bugt bugner af Blå Oplevelser. Over og under vandet er der noget at se på og få forstand af. Naturen på land, som den tager sig ud i de skønne Mols Bjerge, er unik og kan opleves på en fodtur gennem terrænet.

Men også fra søsiden er Aarhus Bugt betagende. Kystskoven strækker sig langs store områder af kysten syd for Århus, og mod øst hæver Mols Bjerges store morænebakker sig højt i landskabet.

Fuglelivet trives i lagunerne og de mange områder med flad strandeng, og både marsvin og sæler boltrer sig i det afvekslende farvand. Marsvin kan regelmæssigt ses i Århus Havn, og bugten har ofte været genstand for delfinbesøg.

Men der er mere i vente. Læs med og tag med Blå Oplevelser rundt i det betagende område ved Aarhus Bugt.

EN VILD KYSTNATUR

Området ved Århus bugt er et af vores mest naturskønne. Vige og halvøer bugter og kringler sig med masser af laguner og læsteder, der indbyder til nærmere udforskning. I disse vige ligger flere turbøjer, du kan tage ophold ved, og så er der ellers masser af store og små lystbådehavne. Du kan derfor nemt bruge flere dage i området, hvis du vil have det hele med. Mulighederne for en tur i kajak, kano eller på SUP board er uendelige.

UNDER VANDET

Er du mere til en undervandsoplevelse, udfolder der sig massevis af liv her. Ved Aarhus Ø er der anlagt et kunstigt stenrev, der måler 30 gange 80 meter og op

til 8 meter i højden, og som skal tiltrække fisk, sæler og marsvin. Her kan man betragte det forunderlige undervandsliv, hvor dyr og planter trives.

Langs kysten af Mols er mulighederne mange. De store sten langs kysten er begroet af forskellig, farvestrålende tang, bl.a. savtang, blæretang og strengetang. Mellem sten og tang vrimler det med især havkarusser, men du kan også møde stimer af tobis, torskeyngel, makrel og sild. Og så er der både almindelig og stor tangnål, der camouflerer sig godt.

Hvor bunden skråner ned og bliver dybere, skal du også holde øje med forskellige fladfisk. Torskefisken fjæsing findes også på sandbunden - det er en rigtig flot fisk, der på trods af sin giftighed, er ret så spændende at møde – så længe du holder fingrene fra

30 NATUR OG KULTUR I AARHUS BUGT I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023
den. TEKST: Frank Flemming Pedersen, Karsten Kristiansen
1 2
3
FOTO: VisitOdder, VisitAarhus-Roar Paaske, Colourbox, Nicolas Weldingh, Ali Bergen, Dennis Borup Jakobsen 4 1) Norsminde, 2) Norsminde Kro, 3) Spisetid ved Norsminde, 4) Ballehage strand

SYD

Starter du sejlturen i Aarhus Bugt i den sydlige del, er Norsminde lystbådehavn og indgangen til fjorden et besøg værd. Indsejlingen til Norsminde gennem den smalle afmærkede strømrende er en helt speciel oplevelse, som bare skal opleves – og sker bedst ved højvande med ringe strøm.

Fra Hou syd for Norsminde og til Århus ligger sandstrandene som perler på en snor, og kysten er præget af tæt, grøn kystskov med store bøgetræer. Har du gummibåd med og kan tage i land, er her masser af utroligt smukke gåture i skoven med udsigt over havet, f.eks. ved Moesgård Strand med afmærket sti gennem skoven til et besøg på det fantastiske Moesgård Museum, Marselisborg Dyrehave og Slot og ved den smukke ”Uendelige Bro” lige syd for Marselisborg Marina.

I Århus Havn er der, udover de mange lokkende tilbud i Århus by, mange tilbud til den besøgende. Havnebadet, havbanen og de mange gode spisesteder tiltrækker et mangfoldigt publikum. Mod syd kan du ligge i Marselisborg Lystbådehavn og mod nord i Århus Lystbådehavn.

En helt ny bydel ”Århus Ø” med ny (og stadig omdiskuteret) arkitektur er i løbet af de seneste 10 år opstået mellem de to lystbådehavne. Kysten nord for Århus byder på flere lækre strande, inden du først når Egå Marina og efterfølgende Kaløvig Bådelaug. Dette er Århus-bugtens to store marinaer med alle faciliteter.

MARSVINENE BOLTRER SIG

Marsvinene ses ofte i Århusbugten. De kommer gerne ind i Djurslands mange vige. Den lille hval kommer ganske tæt på havnene, og det er ikke ualmindeligt

at se dem inde i Århus Havn – forår og sommer sammen med stimer af sild og makrel.

Man siger egentlig at marsvin er sky og holder sig fra både, men de seneste årtier er der kommet flere og flere beretninger om marsvin, der følger både og rider på bovbølgen ligesom delfiner i udlandet. Det er derfor meget sandsynligt, at du møder marsvin på en sejltur rundt i bugten. Husk altid at holde ca. 100 meters afstand til marsvinene og lad dem komme til dig.

TAG KAJAKKEN RUNDT

Er du til kajaksejlads, så er Aarhus Bugten også et lille smørhul. Laguner, vige og halvøer er spændende at udforske, og de mange sandstrande indbyder til et frokoststop med badetur. Og på vejen kommer du forbi en masse charmerende havne og endda en slotsruin.

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023 I NATUR OG KULTUR I AARHUS BUGT 31
FRA
5 8 6 9 7
5) Den uendelige bro, 6) Norsminde Havn, 7) Kajakker i Aarhus Bugt, 8) Vandresti med udsigt, 9) Den uendelige bro

I bunden af Kalø Vig ligger nogle lavvandede laguner og Mågeøen, som er et godt sted at spejde efter fugle. Følle strand er en dejlig strand, der også er oplagt til at gøre ophold ved. Her i området møder du også tæt kystskov, og så passerer du Kalø Slotsruin, der blev opført sammen med resten af slottet i 1313 og fungerede som forsvarsborg. Tag eventuelt turen ind til Nappedam Lystbådehavn, der ligger naturskønt omgivet af Kalø-skovene i bunden af Århus-bugten.

Du anbefales at følge den afmærkede indsejling øst om Rønsten-revet udenfor Nappedam. Stedkendte og mindre fartøjer kan også fint benytte den dybe, men uafmærkede rende, som passerer lige forbi Kalø Slotsruin. Rønsten-revet med den gigantiske Rønsten beskytter lagunen indenfor, som også opsøges af rigtigt mange wind- og kitesurfere.

Nappedam er også ideel for udforsk-

ning af Kalø Slotsruin og de omliggende skove (du kan gratis låne cykler på havnen – og en visit til den lokale fiskehandler med eget røgeri i Egens lige øst for havnen er nærmest et ”must”).

TAG ET KIG PÅ KULTURARVEN

Kalø Slotsruin er et velbesøgt sted af både sejlere, kajakker, vandrere og mange flere. Ruinens placering lige ved vandkanten for enden af en halvanden kilometer lang dæmning – og med vand på tre sider – gør ruinen til et smukt og oplagt udflugtsmål fra vandsiden. Ved turbøjerne omkring ruinen ligger du beskyttet i al slags vejr med direkte udsigt til ruinen.

Hvert år besøger omkring 150.000 den over 700 år gamle ruin, hvis historie rummer både dramatik, forfald og nye muligheder. I 1313 havde kongen, Erik Menved, nedkæmpet et oprør fra jyske bønder, der var utilfredse med kongens mange krige og de store skatter, der blev

inddrevet for at finansiere disse. For at holde eventuelle oprørere i ave og kontrollere og beskatte lokalområderne, opførtes fire såkaldte tvangsborge i Jylland, og Kalø var en af dem.

Fra ruinen er der en enestående udsigt over hele Kalø Vig og naturen her ved Mols Bjerge. Du har blandt andet mulighed for at nyde landskabet og naturen fra tårnets top. Der er bygget en trappe, der leder besøgende op til panoramaudsigten i toppen af tårnet. Herfra overskuer du, ligesom i middelalderen, hele bugten ind mod Århus og hele det omliggende og meget smukke landskab. Der er planlagt at opføre et formidlingscenter for både Kalø Slotsruin og Nationalpark Mols Bjerge ved Kalø.

VIDERE LANGS ØSTSIDEN AF MOLS

På Mols-siden syd for Nappedam kan du vælge at tage ind i Knebel Vig og besøge havnen her eller ligge ved de fine turbøjer. Giv dig god tid – alt for mange

10 13 11 14 12
32 NATUR OG KULTUR I AARHUS BUGT I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023
10) Panoramaudsigt over Aarhus Bugt, 11) Kalø Slotsruin, 12) Havneidyl, 13) Aarhus Lystbådehavn, 14) Mols Bjerge

snyder sig selv for den fine oplevelse af indsejlingen gennem den afmærkede og indtil 14 m dybe rende til Knebel Vig, hvor du kan ligge beskyttet for alle vinde ved turbøjerne med 1. klasses udsigt til Mols Bjerge. Men husk at navigere nøjagtigt – sejl ”udefra og ind” med skorstenene fra Studstrupværket agterude, da der ligger store sten nord for indsejlingen og sandbanker mod syd.

Store strandenge findes i området ved Øhoved og Skødshoved. Den lille marina ved Skødshoved på østsiden af Mols er også et besøg værd, hvis båden ikke stikker for dybt. På strandengene trives en lang række vade- og andefugle, der raster og søger føde.

Videre mod syd ind i Begtrup Vig mellem Skødshoved og Helgenæs passerer du de flotte klinter langs Skødshoveds sydvest-side. Det er især inderst i vigen ved Rønnen, at du skal holde øje med et spændende fugleliv. Sælen er også en hyppig gæst i

området. Ankerbøjerne i Begtrup Vig og den lille havn Kongsgårde ved vigens sydside indbyder til oplevelse af området.

BETAGENDE UDSIGTER

Vest for Kongsgårde ligger også store fuglerige strandenge – mange gang med store flokke af rastende gæs. Det smukke og historiske område ved ”Draget” – den smalle forbindelse mellem Mols og Helgenæs – og de nærliggende ”Olaf Ryes Skanser” er tætliggende udflugtsmål fra enten turbøjerne i bunden af vigen eller Kongsgårde havn. Strandengene omkring Vængesø, hvor du måske kan være heldig at høre den gråstrubede lappedykkers grisehyl i ynglesæsonen, ligger også lige øst for Kongsgårde.

Turen i Aarhus Bugt afsluttes med Helgenæs – ”Næsen af Mols”- som fra søsiden ses viden om. Det kuperede morænelandskab har fra Sletterhage Fyr på sydspidsen gode stier, som bare venter på at blive udforsket. Herfra er der beta-

gende udsigt mod nordspidsen af Samsø, hvor det bakkede landskab fortsætter i Nordby Bakker og mod øst til Hjelm. I klart vejr kan Sjællands Odde også skimtes i horisonten i kølvandslinjen fra Mols Linjens store katamaranfærger, som ved Helgenæs passerer helt tæt på kysten.

Ved sydspidsen af Helgenæs når havet i en dyb rende en dybde på op til 61 m, og lidt længere mod syd og Samsø/Tunø ligger den flade Mejlflak med kun ½ m dybde. Sletterhage Fyr er 16 m højt og bygget i 1894, og langs kysten samler der sig også rigtigt mange lystfiskere i jagten på både havørred og fladfisk.

Her slutter vores rundtur i Aarhus-bugten, og fra Helgenæs ligger havet åbent for enten en tur videre til Samsø og Tunø mod syd eller på en tur til Ebeltoft Vig. Der er Blå Oplevelser i farvandet på disse kanter. Vi fik set noget. Ikke alt. Måske ikke engang det vigtigste – men så vender vi meget gerne tilbage. ■

19 16 15 17 20 18
DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023 I NATUR OG KULTUR I AARHUS BUGT 33
15) Den uendelige bro, 16) Kajak ved Norsminde, 17) Nappedam Lystbådehavn, 18) Båd for anker, 19) Aarhus Bugt i blåt, 20) Sletterhage Fyr

BÅDELAUG FÅR FLERE MED OMBORD

Bådelauget Kerteminde – et bådefællesskab i højt humør

ERFARINGER FRA BÅDELAUGET KERTEMINDE VISER, AT FLERE KOMMER PÅ VANDET I ET SEJLERFÆLLESSKAB. OG AT IDEEN OM AT GØRE DET LETTERE AT FÅ ADGANG TIL OPLEVELSER PÅ VANDET ER BÆREDYGTIG, HVIS AMBITIONER OG INTENSIONER TILSÆTTES DEN RETTE REALISME.

TEKST: Frank Flemming Pedersen

FOTO: Martin Wiedemann, Bådelauget Kerteminde

Da Bådelauget Kerteminde blev startet i 2020, var det med ambitioner om at bringe mennesker sammen om naturoplevelser til søs og bruge sejladsen til at udvikle godt sømandskab og kammeratskab på tværs af alder og køn. Og lauget lagde også flot fra land.

- Vi startede med at købe Rasmine - en Duet 25, og siden overtog vi et par Hurley 18’ere, hvoraf den ene nåede at blive brugt to sæsoner. Vores medlemsforening voksede hurtigt til 8-10 personer, men midt i coronaperioden så skrumpede den ind igen, fortæller en af stifterne af Bådelauget Kerteminde, Martin Wiedemann.

FLERE PÅ VANDET

Når man gerne ville have flere til at deltage i aktiviteterne på vandet, så skyldtes det ifølge Martin Wiedemann, at alt for mange aktiviteter er alders- og kønsopdelt. I Bådelaug Kerteminde var piger og drenge velkomne fra 13 års alderen. Det samme gjaldt for alle, der gerne ville dyrke sejlerfællesskabet.

- Der er nogle, der ikke magter at have sin egen båd mere, men sagtens magter at sejle med andre og gerne vil dele deres erfaringer. Andre igen kan være nysgerrig på – men har ingen viden om – sejlerlivet. Og så er der dem, der ikke har lyst til at sejle så meget alene, og derfor søger andre sejlere. Intensionen var, at vores bådelaug var for alle disse mennesker, lyder der fra Martin Wiedemann.

DE KLASSISKE BÅDE

Bag erhvervelsen af bådene i laugets spæde start, lå også intensionen om at bevare de klassiske både og give dem en renæssance og et nyt liv i regi af Bådelauget Kerteminde. Men det skulle vise sig, at den proces trak alvorligt på ressourcerne.

- Vi begik den fejl lidt for hurtigt at udvide med mere end den første båd. Vi købte endda en Drabant 22 for at restaurere den og knoklede på i lang tid, inden vi erkendte, at vi ikke havde tiden til en egentlig restaurering og endte med at forære den væk, erindrer Martin Wiedemann.

OPLEVELSER I DET BLÅ

På trods af Coronasituationen så sejlede lauget i sin egen lille boble i en tid. Kerteminde Bugt og turene om Romsø bød ofte på de naturoplevelser, som lauget var stiftet for. Og der blev jublet ombord, hver gang der var marsvin eller sæler i farvandet.

Mange unge fik også også en tur på vandet for at afprøve denne form for fritidsaktivitet. Bådelaugets medlemmer inviterede unge med ud i bådene, og de kvitterer ved at være lærevillige og stolte, når færdighederne skulle læres.

- Vi havde et fællesskab, hvor flere fik mulighed for at sejle og for at få stærke sejlerkompetencer. Man uddannede flere skippere undervejs, som derefter var godkendt til at tage en båd selv eller arrangere ture med de andre, konstaterer Martin Wiedemann.

34 BÅDELAUG FÅR FLERE MED OMBORD I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023

BÅDELAUGET GENFØDES I FAABORG

Men man havde slået for stort et brød op. Intension og ambitioner kunne ikke nå sammen, og man besluttede at afhænde alt på nær Duetten Rasmine. Men lysten og viljen til at ville sejlerfællesskabet har ikke forladt ildsjælene. I sin knap 3 årige levetid høstede kræfterne bag Kerteminde Bådelaug gode og vigtige erfaringer, som nu kommer et nyt bådelaug til gode. Man starter op i det små og giver det tid til at vokse, for at medlemsskaren skal konsolideres.

- Vi starter nu op forfra med base fra Faaborg, så der vil man kunne finde os fremover. Fra Faaborg er der unikke turmuligheder både meget korte og lidt længere og spændende udfordrende farvand at navigere og besejle. Hurley’erne er solgt, og Duetten Rasmine er netop nu under klargøring inden udflagningen til Faaborg. Vi er i dag et delebådsfællsskab af fire og vil gerne have flere med ombord i Bådelauget Sydfyn. En andel koster ca. 4-5.000 kr. plus andelen i driften af båden, og alle kan være med. Også bare som gæst for at finde ud af, om det er noget for en, siger Martin Wiedemann. ■

Det behøver ikke være besværligt at være sejler!

I Danske Tursejlere arbejder vi for at få flere på vandet og hylder derfor initiativer, der netop giver flere mulighed for at opleve et maritimt fritidsliv med perspektiv.

I en række artikler sætter vi derfor nu fokus på inspirerende initiativer, der gør det lettere at blive og være sejler.

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023 I BÅDELAUG FÅR FLERE MED OMBORD 35
VI SEJLER SAMMEN Bådelaugets første båd Rasmine - en Duet 25 – i fin stil og med forskellige besætninger. Fælles om de gode sejleroplevelser.

Som sejler står man ikke så sjældent i en situation, hvor man har brug for et godt råd, en hjælpende hånd eller et værksted, der kan træde til, når båden eller udstyret ikke vil makke ret. Og står man i en fremmed havn, så kan det være vanskeligt at få fat i lige netop den ekspertise, der er brug for. Her kommer Navipair til undsætning. På appen kan man søge en reparatør i området, der har registreret sig på appen, og man kan forespørge om pris og tidshorisont for assistancen. Kort sagt forbinder Navipair problem og løsning med hinanden uanset hvor i landet, du befinder dig.

RÆKKER UD TIL EKSPERTISEN

Ideen til appen fik Thomas Keller Carstensen, da han skulle sejle en båd fra Sydeuropa til Danmark. Problemer med radaren gjorde, at han var nødsaget til at få foretaget en reparation. Og det var noget af en opgave, der faktisk afdækkede behovet for en platform, hvor man som sejler kan få overblik over ”hjælpere” i det område, hvor man aktuelt befinder sig.

- En reparation, man ikke selv kan udføre, rejser en række spørgsmål: Hvor får jeg det lavet? Har de ekspertisen til det?

MED DEN NYE APP NAVIPAIR FÅR DU LET KONTAKT MED EN HJÆLPENDE HÅND TIL REPARATIONEN AF BÅDEN ELLER UDSTYRET.

TEKST: Frank Flemming Pedersen

FOTO: Navipair

allerede har 2.000 brugere, heraf ca. 1.000 i Danmark.

FRA SEJLER TIL SEJLER TIL HANDYMAN

En af de funktioner, som mange sejlere er glade for, er ”Opgavelisten”, som holder styr på alt, hvad der skal repareres eller vedligeholdes på båden. Og så selvfølgelig muligheden for at søge efter hjælpere, der vil give en hånd med ved mere almindelige opgaver som f.eks. bundmalingen.

Hvornår kan reparationen udføres? Hvad skal det koste? Ja, fortsæt selv, siger Thomas Keller Carstensen. Klaus Østergaard supplerer: - Her rækker Navipair ud til personer og værksteder, der kan og vil foretage reparationen. I appen er det muligt at finde reparatører og kommunikere med dem, allerede inden man ankommer til den næste havn eller marina.

De to er stiftere af firmaet bag Navipair, der lancerede appen i maj 2022 og som

Navipair er gratis, og bliver hele tiden opdateret og udbygget med funktioner, der gør det nemmere at være sejler. I maj måned lanceres en funktion, hvor man som bådejer også kan finde andre bådejere, og altså ikke kun reparatører, og kommunikere med dem.

- Om sejlerne bruger det til at finde hjælp til en lille opgave, eller om de bare har lyst til at spørge en anden sejler, om der er plads i f.eks. Ballen Havn, er sådan set underordnet. Men det kan være med til at skabe en værdi for de danske tursejlere og bidrage til et endnu stærkere sejlerfællesskab, siger Thomas Keller Carstensen og Klaus Østergaard. ■

Thomas Keller Carstensen

og

36 NAVIPAIR - NÅR NOGET SKAL REPARERES I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023
Med Navipair finder du let en hjælpende hånd (th.) Klaus Østergaard er hovedkræfterne bag den nye app, der forbinder problem og løsning med hinanden.

Årets havn er din gateway til Det Østjyske Øhav

Årets havn, Juelsminde, er det oplagte udgangspunkt for en ferie i Det Østjyske Øhav.

Med mange øer og havne spredt ud over et forholdsvist lille område er Det Østjyske Øhav et ægte paradis for lystsejlere.

Bliv en del af det levende øsamfund på bilfri Tunø, gå i de vilde kaniners fodspor på naturskønne Endelave, kom tæt på vikingetiden på fredfyldte Hjarnø, og lad dig mætte af madoplevelser på idylliske Alrø.

Scan og læs mere om

Det Østjyske Øhav

Årets Havn, Juelsminde Tunø Endelave

FIND INSPIRATION TIL SEJLERFERIEN PÅ HAVNEGUIDE.DK

TEKST OG FOTO: Foreningen af Lystbådehavne I Danmark

IForeningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) lægger man vægt på gode beskrivelser, billeder og – allervigtigst – brugervenlighed og gode søgemuligheder på alt det, sejlerne leder efter, når de skal i havn. FLIDs mål er, at Havneguide.dk er tip top opdateret, når sejlsæsonen snart går i gang.

Hvor finder man havne med legeplads, tankanlæg eller cykeludlejning? På sejlerportalen Havneguide.dk er der inspiration at hente, når turen skal planlægges eller næste havn besøges. Det er en komplet guide med gode søgemuligheder på alt det, man leder efter, når man skal i havn.

DET STORE OVERBLIK

Man finder en oversigt over alle lystbådehavne og marinaer i Danmark. Havnene er præsenteret med faciliteter, priser og havneplaner, kombineret med et hav af nyttige oplysninger og tips til særlige lokale oplevelser, seværdigheder og spisesteder. Og man kan også søge efter havne, der matcher dybden på ens fartøj. Dybderne stammer fra de officielle havneplaner.

Med en perlerække af lystbådehavne ved kysterne er der aldrig langt til nye oplevelser eller næste havn.

NYE FUNKTIONER I 2023

I år vises de havne, der sælger GTL brændstof (alternativ til diesel). Det er også muligt at søge efter havne, hvor det er muligt at benytte en sauna. Endelig er det blevet endnu lettere at betale havnepenge online med få klik. I de havne, hvor det er en mulighed, naturligvis.

HAVNEGUIDE SOM APP

Det bliver snart endnu lettere at navigere i Danmarks største havneportal. Havneguide.dk bliver i 2023 til en app. Med få klik kan sejlerne let hente informationer om havne i nærheden og alle de andre kendte oplysninger om service og oplevelser i næste havn. ■

Havneguide på tysk: www.havneguide.dk/de

Havneguide på engelsk: www.havneguide.dk/en

Scan QR-koden og gå direkte ind på siden.

Man kan også tilgå Havneguide via Danske Tursejleres app ”Blå Oplevelser”, som findes på www.dansketursejlere.dk eller via QR koden her:

38 FIND INSPIRATION TIL SEJLERFERIEN PÅ HAVNEGUIDE.DK I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023
FAKTA

OVERVEJER DU AT SÆLGE DIN BÅD?

KONTAKT BÅDAGENT DANMARK FOR EN EFFEKTIV SALGSOPLEVELSE

En god bådhandel kommer ikke af sig selv!

Hos Bådagent Danmark får du en professionel og realistisk vurdering af din båd, hvilket resulterer i en god og effektiv salgsproces. Vi beskæftiger os udelukkende med at formidle både, vi har i kommission.

Dette betyder at vi fokuserer 100% på salget af din båd. Vi ligger længst fremme hvad angår fokuseret markedsføring, international annoncering og det at guide køberes internetsøgning til de både, vi repræsenterer.

Bådagent dækker hele Norden samt de baltiske lande og Nordtyskland gennem et netværk af erfarne bådmæglere.

Ring til en af dine danske mæglere for en uforpligtende snak og en gratis besigtigelse og vurdering af din båd.

”Jeg modtog en ualmindelig høj service fra Bådagent. Jeg giver mine højeste anbefalinger!”

Petur

”Dygtig og professionelle. Tak for godt samarbejde med salg af min båd.”

Kalle J

KONTAKT OS FOR ET UFORPLIGTENDE MØDE.

Vi kommer i alle havne i hele Danmark og Nord Tyskland, og søger kontinuerligt gode bådemner som en del af Bådagents internationale netværk. Skandinavien og Europa er vores markedsplads.

Danmark Øst

Michael Staufeldt

michael@baadagent.dk

+45 21 48 88 80

Danmark - Fyn

Erik Møller-Madsen erik@baadagent.dk +45 21 64 52 14

Danmark Vest

Lars Legarth

lars@baadagent.dk

+45 40 54 87 22

www.baadagent.dk Båtagent Sverige Båtagent Finland Bådagent Danmark
MEDLEM AF

NYTÆKNING OG SYDLANDSK STEMNING I DAGELØKKE HAVN

LYSTBÅDEHAVNEN

PÅ LANGELANDS VESTKYST HAR FÅET EN ANSIGTSLØFTNING AF DE HELT STORE.

Når solen den 1. maj står op over Dageløkke Havn på Langeland, så vil den knapt tro sine egne øjne. For havnen, der i mange år har været nedslidt og set meget træt ud, har fået en ansigtsløftning. Og en gevaldig en af slagsen. Og sejlere, der før har besøgt havnen her på Vestlangeland, vil tro, at de har kigget helt forkert på søkortet. Synet, der møder dem, minder nemlig i den grad om scener fra Middelhavet.

Så stor er den transformation, som Dageløkke Havn har undergået det sidst ca. 1½ års tid. Det er direktør Kim Loudrup, der sammen med fem partnere, har erhvervet havnen. De har brugt meget tid, mange kræfter og et tocifret millionbeløb på at få totalrenoveret den bedagede havn, så den nu fremstår som en unik perle på kysten ved et af Danmarks mest populære ferieområder for sejlere.

SÅ MULIGHEDERNE

Det var et opløftende øjeblik for Kim Loudrup, da han i 2021 så Dageløkke Havn. I den slidte, forsømte havn med en hullet mole og en 14.000 kvadratmeter stor grund så han muligheden for at skabe et sted for lystsejlere, der gerne vil have en ekstraordinær oplevelse med hjem fra sejlerferien. Et ophold, hvor der var ad-

40 NYTÆKNING OG SYDLANDSK STEMNING I DAGELØKKE HAVN I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023
TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Kim Loudrup I det rette lys fremstår den nyrenoverede Dageløkke Havn i sydlandsk stemning.

gang til en masse aktiviteter, højt til loftet, skøn natur, god mad og vine og musikarrangementer. Med andre ord en havn, der var levende og kunne levere gode minder for eftertiden.

BÆREDYGTIG

- Vi har tænkt, at opholdet i Dageløkke Havn skal være en totaloplevelse. At sejlerne kan lægge til og give sig hen til det, der giver mening og værdi for dem. Her er en fantastik badestrand, hvor de kan surfe, stå på SUP, sejle kajak, kitesurfe eller, hvad de lyster af vandsport. Vi etablerer et beskyttet og sikkert havpoolområde, sauna og grillpladser. Og så bliver der underholdning og noget til ganen og maven, nikker en entusiastisk Kim Loudrup.

I dag fremstår Dageløkke Havn med et helt nyt udtryk. De træbeklædte bygninger falder fint sammen med naturen. Det er bæredygtige løsninger, der præger havnen. Al strøm til bygninger og el-standerne på broerne leveres af vindmøller, og træværket er certificeret. Bistro- og cafeområdet har indendørs siddepladser samt en stor udendørs terrasse mod vandet. Det gamle pakhus er forvandlet til selskabs- og eventlokale, som kan danne rammen om fester og musikarrangementer.

NYE TIDER OG SKIKKE

Og mens solen går sin gang over himlen på Langeland, så går udviklingen også videre. Det ved man også i lokalsamfundet, som jo konstaterer, at nye tider er gået i land på den smukke kyst.

- Dageløkke Borger- og Bådelaug ser på fra sidelinjen, og vi ser, at havnen har fået et stort løft og en kærkommen renovering. Det er positivt for området. Men det bliver jo aldrig som i gamle dage med fiskerbåde og mange joller i havnen. Det bliver en helt ny type havn, og det skal vi jo lige vende os til, siger Ole Albertsen, der er formand for Dageløkke Borger og Bådelaug.

LANGELAND LEVER

Langeland er en attraktiv feriedestination. Kreative mennesker med gå-på-mod er flyttet til, og der er masser af tilbud fra gårdbutikker og kunsthåndværkere. Naturen er et kapitel for sig. Her er vilde heste, sorte egern, klinter, skove, moser, nor og fuglereservater. Der er nok at se på.

Efter en kort cykeltur fra Dageløkke Havn kommer man til Tranekær slot, der er en af Danmarks ældste middelalderborge. Her finder man også det historiske område "Medicinhaverne" med mere end 450 forskellige planter, der enten har betydning for nutidig medicin eller har været brugt i den tidligere folkelige medicin.

BELIGGENHED, BELIGGENHED, BELIGGENHED

- Vores havn ligger på Langelands vestkyst. Vi har direkte kig over til Fyn og Lundeborg. Lidt mod syd har vi Thurø, Tåsinge og hele det Sydfynske Øhav. Det er et sejlermekka, og vi glæder os til at byde sejlerne indenfor. Vi har indrettet havnen, så alle har mulighed for at udfolde og hygge sig og få et lille eventyr med hjem. Og så kan man opleve Danmarks smukkeste solnedgang. Det er vel det, en god ferie handler om, lyder det fra en travl Kim Loudrup. ■

ANSIGTSLØFTET I HØJDEPUNKTER

• Uddybning af havn og indsejling

• Broer mod øst hæves

• Etablering af udeserveringsområder

• Nordmole: ophøjede afvisere udskiftes

• Renovering af bygninger på land, beklædes med træ

• Etablering af ny og tidssvarende el-infrastruktur samt ladestandere

• Nye toiletter, nye tage, ny kloak

• Ny stensætning og bro på vestmolen

• Østbroen udskiftes

• Etablering af Cafe, vin og tapasbar

• 1. maj 2023 havnen åbner for sejlere og gæster

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023 I NYTÆKNING OG SYDLANDSK STEMNING I DAGELØKKE HAVN 41
Der er ofret et 2-cifret millionbeløb på at opgradere havnen på Langelands vestkyst. Bl.a. med bæredygtig træbeklædning og vindmøllestrøm.

HELHJERTET SIKKERHED

Line Willum Petersen er 43 år og bor på Bogø, syd for Sjælland. Hun er både fritidssejler, tursejler og langturssejler. Men det er ikke kun i fritiden, at sejladsen fylder, for Line driver til daglig også Sejlerhjerte - en sejlerskole for kvinder. Og så er hun instruktør for SejlSikkert, hvor hun tager ud og holder foredrag om sikkerhed til søs. For Line handler det om at give de gode oplevelser, som sejladsen giver hende, videre til andre.

Hun elsker at undervise, og når hun deler ud af sine erfaringer, håber hun at det kan inspirere og give mod på masser af eventyr på vandet. Hendes sejlerskole er kun for kvinder, fordi hun gerne vil se flere kvinder, som er aktive, ligeværdige deltagere og skippere: – Der er brug for at give kvinderne deres eget rum, hvor de kan finde et fællesskab med andre sejlende kvinder, spejle sig i hinanden og blive hinandens forbilleder, siger hun.

SIKKERHED GIVER TRYGHED

Som SejlSikkert-instruktør er Line også selv et forbillede, der er med til at sætte sikkerhed på dagsordenen rundt omkring på havne og i klubber. Og spørger man, hvorfor sikkerhed til søs er vigtigt for hende, så handler det om at skabe tryghed, der giver ro til at nyde turen: – Sejlads er altid svært at planlægge og kontrollere 100%. Der kan

hurtigt ske uforudsete hændelser og ændringer af planen. Derfor skal jeg vide, at jeg har flere muligheder for at handle og forhindre at det bliver farligt. Sikkerhed er faktisk noget, jeg er kommet til at lægge større og større vægt på. Måske kom det med erfaringen og den efterhånden større og større indsigt i, hvad der kan gå galt. Måske bare fordi jeg er blevet forælder, lyder det fra Line.

SEJLADS ER ET HÅNDVÆRK, MAN SKAL ØVE SIG PÅ

Uanset om man har mange års erfaring, eller er helt ny sejler i sin første båd, så kan trygheden ved at have forberedt sig gøre turen sjovere. Ifølge Line kommer man langt med sund fornuft og respekt for vand, vejret og uforudsete hændelser: – God planlægning af turen er nødvendig, og overvejelser om vejr, besætning, udstyr, turens varighed og eventuelt nødhavne er gode at gøre sig, uanset om man er ny eller erfaren sejler. For mig er sejlads i høj grad et håndværk man skal øve sig på, vokse med, og som man aldrig bliver færdiguddannet i - og det er fedt, for så er der jo stof til at blive klogere hele livet, både i sejlerteori og praksis, orienterer Line.

Der er kommet særligt mange nye sejlere til de seneste par år, da mange benyttede den ekstra tid i kølvandet af corona til at kaste sig ud i livet som bådejere. Og det

er vigtigt, at de mange nye sejlere får de gode vaner med fra start, for selvom det ifølge Line ikke er svært at sejle, så skal man lige sætte sig ind i hvad man har med at gøre: – Corona-nedlukningerne gjorde meget godt for sejlads og for friluftsliv i det hele taget. Det var tiltrængt med nyt liv på havnene, og dejligt at mange fik lyst til at lære at sejle. Jeg er selvfølgelig stor fortaler for, at man sætter sig for at få en grundviden, inden man sejler ud, f.eks. med et duelighedsbevis, for jeg vil så gerne have, at de nye sejlere får gode oplevelser, og undgår at blive skræmt væk af dårlige oplevelser og nedbrud, siger Line.

FRA MEDSEJLER TIL SKIPPER

For Line selv har det især været skridtet fra at være "medsejler" til at være skipper, der har rykket og øget hendes kompetencer som sejler helt vildt: – Jeg er vokset op med at sejle sejlbåd og havde selvfølgelig en masse ubevidst viden og kunnen, men

42 HELHJERTET SIKKERHED I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023
TEKST OG FOTO: SejlSikkert Line Willum Petersen vil gerne have flere kvinder som aktive og ligeværdige sejlere.

det var først, da jeg købte min egen båd og begyndte at sejle solo, at læringskurven for alvor blev stejl. Pludselig var der kun mig til at vurdere og klare det hele, træffe beslutninger om sejlføring, vigepligter, ankring og så videre. Skipperansvaret er mit, men nu nyder jeg virkelig også friheden i at kunne selv, nikker Line.

Selvom Line er en erfaren skipper med tjek på tingene, så kan hun også godt huske, hvordan det var at være ny, og det er noget hun altid forsøger at huske andre sejlere på: – Alle de seje sejlere inde på broen har også været nye engang. Vi har alle sammen lavet dumme og pinlige fejl (og gør det stadig indimellem!), men det er det, man lærer af og vokser af. Efterhånden bliver man bedre til at forudse situationer, og hvis man kan tænke fremad og tage sig af det, før det udvikler sig, så bliver situationen meget lettere at klare. Men det er ikke noget, man kan læse sig til, rutinen kommer kun af øvelse. Men derfor kan man jo godt være fornuftig, forberede sig og sørge for at udstyret er i orden, siger hun.

BOOK ET GRATIS FOREDRAG

Line har 30 SejlSikkert-kollegaer fordelt i hele Danmark, der ligesom hende tager rundt og holder foredrag om sikkerhed til søs. Foredragene er gratis at booke, og der er fire hovedemner at vælge mellem: Nødkommunikation, Redningsveste og påklædning, Sikkerhed for fritidsfiskere og Manden ombord igen. Foredragene vil som regel være en blanding af teori og praktiske demonstrationer, og der er mulighed for at tilpasse indholdet, så der er noget for både garvede og nye sejlere. Hvis du kender en sejlklub, der kunne have lyst til at få besøg af en SejlSikkert-instruktør, så kan du booke ved at skrive til info@soesport.dk eller læse mere på www.sejlsikkert.dk.

Du kan også læse mere om Lines sejlerskole for kvinder på www.sejlerhjerte.dk ■

Spring ud i det, opfordrer Line Willum Petersen: ”Alle de seje sejlere inde på broen har også været nye engang”.

LÆG TIL I LIMFJORDEN

Her venter dit næste sejler-eventyr

Limfjorden er stor og imponerende, den er smuk og skøn - og helt perfekt til skønne ferieoplevelser fra vandsiden!

Elsker I naturen og kan I lide at være aktive i ferien, så er Limfjordslandet et helt perfekt udgangspunkt for en mindeværdig ferie.

Find oplevelser til dit næste sejler-eventyr med QR-koden

Planlæg, hvor du skal lægge til her:

www.destinationlimfjorden.dk/maritime-oplevelser

Skal du male fribord, dæk, cockpit, kahyt eller lign?

Vi leverer bådbranchens højeste kvalitet af malinger.

Med enestående flydeegenskaber ag glans, kan du gøre det selv - med pensel, rulle eller sprøjte.

��HF Industri & Marine Aps

Danmarksstørsteudvalgafproduktertil marine-ogkompositindustrien.

Vi tilbyder førsteklasses rådgivning og vejledning i alle vores produkter. info@hfmar ine.dk • Tlf: 62 20 13 12 www.h fmarine.dk

> FOTOKONKURRENCE 2023

Knips, knips, knips. Knipser du årets bedste sejlerfoto og sender til os, så er du med i konkurrencen, hvor der er en fin præmie på højkant. Billedet, der vinder konkurrencen, skal være sejlerrelevant, afspejle livet ombord eller i havnen og udstråle en glæde ved at sejle. Send dine bedste skud hen over sæsonen, så vi får afspejlet variationerne i årets gang.

Du kan sende op til 5 billeder i jpg-format. Størrelsen på billedet SKAL være på mindst 1 MB. Husk at skrive kort om, hvad der sker på billederne og hvor og hvornår, de er taget. Send dine pletskud til info@dansketursejlere.dk - mærket ”Fotokonkurrence”. Husk at skrive dit navn, adresse og telefonnummer.

Konkurrencen løber året ud. Danske Tursejlere forbeholder sig retten til at anvende de indsendte billeder. Vinderen offentliggøres i 1. nummer af Tursejleren 2024.

Wunderland præsenterer

Twisted Forest - a human imagination game

Få en anderledes oplevelse i skoven på Samsø

Sted Samsø - Skoven ved Ballebjerg

Dato 3. - 20. maj 2023

Alder For voksne og unge fra 11 år

Billetter på wunderland.dk

IND OG VIND
SEND

TURSEJLERE I KAPPESTRID D

er er præmier til alle, der deltager i kapsejladsen Sjælland Rundt På Indersiden. Uanset om man deltager efter de traditionelle kapsejladsregler eller i Cruisingklassen for sejlbåde, der vil tage det lidt mere roligt, så er der præmier i farvandet. Men for alle deltagere gælder, at den største præmie er oplevelsen ved at være med i den traditionsrige sejlads i Isefjorden og Roskilde Fjord.

Nogenlunde således udtrykker Casper Andersen ideen bag sejladsen, der finder sted i naturskønne områder i de to fjorde. Han repræsenterer Orø Bådelaug, i arrangørgruppen for SRPI, som sejles i weekenden op til Sankt Hans. Nogle sejler med stort fokus på konkurrenceelementet i kapsejladsen. Andre med blikket fast rettet på sejladsen og samværet. Men fælles for alle er, at de får en unik oplevelse med hjem. Og det handler sejlads jo også om.

FLERE TURSEJLERE

- Vi har set en stigende interesse fra tursejlere, der meget gerne vil prøve kræfter med en sejlads med et vist konkurrenceelement. Om det så er en uhøjtidelig dyst med sejlervenner fra andre havne eller en, hvor det gælder om at lave en god præstation

i sig selv, er underordnet. Vi har traditionelt omkring 120-130 både tilmeldt, og ud af dem er ca. halvdelen tilmeldt Cruisingklassen – altså tursejlere, fortæller Casper Andersen.

DE NI STARTSTEDER

Sjælland Rundt På Indersiden har noget utraditionelt hele ni startsteder, som så også er målsteder. Alle sejler på den måde den samme bane, og man minimerer de dyrebare fridage, der skal bruges på transport til og fra sejladsen. Det glæder selvfølgelig mange af deltagerne fra området ved Fjordlandet.

- Vi vil gerne have så mange som muligt på vandet, så de kan tage del i det fællesskab, vi oplever i weekenden op til Sankt Hans. Derfor prøver vi også at gøre det så nemt og sikkert at deltage, som overhovedet muligt. Vi sejler jo kystnært. Der er max. 3-4 sømil til land, hvilket øger trygheden hos en del tursejlere. Og så har man altså mulighed for at opleve Fjordlandets storslåede natur på en lang sommeraften, pointerer ildsjælen fra Orø.

GANG

I GRILLEN

Godt sømandskab skal jo anerkendes, og det er der rig lejlighed til lørdag aften, hvor bådene lægger til i havnene. Her er der gang

46 TURSEJLERE I KAPPESTRID I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023
TURSEJLERBÅDE
TIL KAPSEJLADSEN SJÆLLAND
PÅ INDERSIDEN, HVOR OPLEVELSEN ER DEN STORE PRÆMIE.
OP MOD 60
VENTES
RUNDT
TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Sjælland Rundt På Indersiden Vind i sejlene tiltaler også mange tursejlere

Socialt samvær i særklasse er en af gevinsterne

ANDRE KAPSEJLADSER FOR TURSEJLERE

STADIG FLERE SMÅ OG STORE KAPSEJLADSER HAR TURSEJLADS PÅ PROGRAMMET. HER ER ET PAR AF

DE STØRRE OG TRADITIONSRIGE SEJLADSER MEN FIND FLERE VED AT KONTAKTE DE LOKALE SEJLKLUBBER.

PALBY FYN CUP AFHOLDES

FRA 2. - 4. JUNI 2023.

Palby Fyn Cup er som udgangspunkt en distancesejlads på 138 sømil rundt omkring Fyn med start og mål ud for Bogense. Der kan i år alternativt vælges at deltage på en kortere bane, som vil være ca. 65 sømil. Alle kan deltage. Sejladsbestemmelserne og tilmelding til kapsejladser kan ses på palbyfyncup.dk.

CLASSIC FYN RUNDT SEJLES

FRA 9. – 11. JUNI 2023

Kapsejladsen har start og mål i Kerteminde. Fyn Rundt er Danmarks ældste kapsejlads. Alle kan deltage. Sejladsbestemmelserne og tilmelding til kapsejladsen kan ses på manage2sail. com.

i grillene, og snart breder der sig og god og festlig stemning tilsat musikindslag og masser af historier. Her bliver der delt erfaringer og ideer og nok også en god portion røverhistorier. Men sådan er sejlads jo også.

- Sjælland Rundt På Indersiden er en kapsejlads, hvor deltagerne selv vælger, hvor meget de vil konkurrere. Jeg er ikke i tvivl om, at alle drager hjem med en fornemmelse af at have vundet. I hvert fald en rigtig god oplevelse, lyder det fra Casper Andersen.

Du kan læse mere om Sjælland Rundt På Indersiden deres hjemmeside: www.srpi.dk ■

SJÆLLAND RUNDT AFHOLDES

FRA 10. - 18. JUNI 2023.

Den traditionsrige Sjælland Rundt arrangeres af Helsingør Sejlklub og indbefatter med sine ca. 230 sømil alt, hvad der hører sig til ved distancesejlads. Kapsejlere og tursejlere i crusingklassen er sikret spændende natsejlads, smukke morgener, vind i håret og en sejleroplevelse for livet. Som tursejler kan man vinde præmier på den udfordrende distancesejlads som crusingdeltager. Se mere på sjaellandrundt.dk.

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023 I ANDRE KAPSEJLADSER FOR TURSEJLERE 47
… og alvor På Sjælland Rundt På Indersiden er der plads til sjov …

Er du klar til en ny sæson med Havmiljøvogterne?

Om lidt skal bådene i vandet, sejlene skal rigges, og GPS’en skal plottes. Og måske skal du have fyldt op i beholdningen af poser til at holde kyster og have rene? Dem kan du allerede nu bestille i vores app.

Som Havmiljøvogter er du med til at sikre et rent hav og rene strande i hele Danmark. Siden 2006 har vi rapporteret oliespild og samlet affald ind ved kysten. Vores næsten 30.000 frivillige Havmiljøvogtere kan gratis få udleveret poser til opsamling af skrald i en lang række lystbådehavne – men man kan også bestille poser direkte i Havmiljøvogter-app’en.

Download Havmiljøvogter-app’en til din telefon med det samme. Så har du altid dit elektroniske Havmiljøvogterkort i lommen og kan hurtigt og nemt få udleveret poser og sække.

Med app’en kan du registrere, hvor meget skrald du har samlet gennem sæsonen, og dermed hvilken forskel du har gjort for havmiljøet. Og så kan du nemt bestille flere poser, vimpler og andre relevante materialer fra Havmiljøvogter og få det leveret direkte til din dør.

Find app’en i App Store og Google Play. Jo flere, der har app’en, jo bedre kan vi hjælpe hinanden og Søværnet med at holde de danske strande og kyster rene.

Scan QR koden og download app’en

Er du ikke allerede medlem, Bliv Havmiljøvogter

Havmiljøvogterne er Søværnets indsats for rene have og kyster. Siden 2006
Søværnets
olie og samlet affald på
strande og vande. Med mere end 29.000 frivillige er initiativet den første og største fællesindsats til bekæmpelsen af affald i havet og langs kysten. Indsatsen ledes af Søværnskommandoen, der har ansvar for farvandsovervågning,
har
Havmiljøvogtere spottet
danske
søredning, sikkerhed og havmiljø i hele Danmark.
Her kan du ogsåmedlemblive

VÆRD AT VIDE - NÅR DU SKAL BENYTTE TURBØJERNE

HVOR STOR EN BÅD MÅ BENYTTE TURBØJERNE?

Turbøjen er normalt sikker for både op til 15 ton i fint vejr.

HVOR STORT ER TURBØJENS ANKER?

Ankeret er en P-ring på ca. 100 kg, som graver sig ned i havbunden.

HVOR LANG ER KÆDEN MELLEM ANKER OG TURBØJEN?

Det er en 13 mm sort stålkæde på ca. 10 meter, der forbinder P-ringen og turbøjen

HVAD ER VANDDYBDEN, HVOR TURBØJERNE LIGGER?

Turbøjerne ligger normalt ved en vanddybde på 2,5 – 3,0 meter

HVORFOR LIGGER TURBØJERNE IKKE

VED EN STØRRE VANDDYBDE?

Fordi turbøjerne kun er beregnet for mindre skibe med en lav dybgang

MÅ TURBØJERNE BENYTTES VED PÅLANDSVIND?

Det anbefales kun at benytte turbøjer ved fralandsvind af hensyn til risikoen for grundberøring

HVOR LANG EN FORTØJNING ANBEFALES NÅR TURBØJEN BENYTTES?

Afhængig af bådens størrelse og vejret anbefales en fortøjning på 4 – 8 meter

KAN MAN BENYTTE TURBØJERNE I BLÆSEVEJR?

Det anbefales ikke at benytte turbøjerne ved blæst eller kraftige dønninger/bølger

HVAD SKAL MAN IAGTTAGE INDEN EN TURBØJE BENYTTES?

Hør altid lokal vejrudsigt, vær opmærksom på vinddrejninger eller ekstremt lavvande

SKAL MAN BRUGE ANKERALARM I BÅDENS GPS-INSTRUMENT?

Det kan absolut anbefales at bruge GPS-ankeralarm – specielt ved overnatning ved en turbøje

MÅ VI LIGGE FLERE VED SAMME TURBØJE?

Ja det er tilladt, hvis den samlede belastning ikke overstiger 15 ton

HVORDAN FORTØJER MAN FLERE VED DEN SAMME TURBØJE?

Den først ankomne båd beslutter, om man skal fortøje stævn til hæk eller langskibs

SKAL MAN FORTØJE VED NEDERSTE RING PÅ TURBØJEN

ELLER I DEN ØVERSTE RING?

Producenten af turbøjerne anbefaler at fortøje ved den nederste ring, men da det er en gennemgående jernstang, finder vi det fuldt forsvarligt at fortøje ved den øverste ring i stille vejr.

HVOR LÆNGE MÅ MAN LIGGE VED EN TURBØJE?

Benyttes en turbøje, skal denne frigives til et andet fartøj efter højst 24 timer

ER DET KUN MEDLEMMER AF DANSKE TURSEJLERE, DER MÅ BENYTTE TURBØJERNE?

Der er i alt 300 turbøjer. Den ene halvdel står der "DT" på og tilhører Danske Tursejlere. Den anden halvdel tilhører Dansk Sejlunion. Er du medlem af enten Danske Tursejlere eller Dansk Sejlunion må du ligger ved alle bøjer. Er du ikke medlem nogen af stederne må du dog stadig gerne ligge ved Danske Tursejleres bøjer, men ikke ved Dansk Sejlunions bøjer.

HVAD HVIS DER SKER EN SKADE PÅ MIN BÅD, NÅR JEG BENYTTER EN TURBØJE?

Benyttelse af en bøje sker på eget ansvar. Enhver skade på båd eller besætning, der måtte ske under benyttelse af bøjen, er Danske Tursejlere, Dansk Sejlunion og den tilsynsførende klub uvedkommende.

Se desuden mere om vores turbøjer på www.dansketursejlere.dk ■

TURBØJER

Turbøjerne er i vandet – god sæson

De ligger derude og venter på dig, Turbøjerne. Brug dem og få en ekstra fin oplevelse med på sejlturen.

Også i år har Bøjeskibet M/S Lone Stein af Skælskør været på togt i de danske farvande med en stort parti Turbøjer. Ikke mindre end 300 af slagsen har du som medlem af Danske Tursejlere mulighed for at benytte. Alle bøjerne ligger kystnært i naturskønne områder med forholdsvis godt læ. Så det er attraktive steder at gøre et ophold, lade roen falde på, tage en dukkert eller pakke frokostkurven ud og få en ekstra naturoplevelse med fra sejlturen. Vælger du at ligge ved Turbøjen natten over, så er hele nattehimlen åben for udforskning i trygge rammer.

Du kan let finde den næste oplevelse ved en turbøje. Find din bøjes position på:

• dansketursejlere.dk/turboejer

• Appen ”Blå Oplevelser”

• Appen ”Tursejler”

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023 I DET SKAL DU VIDE OM TURBØJERNE 49

LIMFJORDEN Tag børnene med til

TEKST: Destination Limfjorden

FOTO: Destination Limfjorden, Destination Himmerland og Mette Johansen

At sejle med børn og børnebørn er en ekstra oplevelse. Og man konstaterer hurtigt, at hvis de unge gaster har det godt, ja så har resten af besætningen det også. Selve sejlturen kan være skøn – også for børnene. Men afstandene mellem havnene, skal nok ikke være for store. Her er Limfjorden ideel, når man vil give sig selv og børnene en god sejlerferie. For også på land er der noget at tage sig til for store og små. Her er spændende natur, sjove oplevelser, lærerige attraktioner og højt til loftet.

HAVNEHOP OG OPLEVELSER

Tag blandt andet til en af Skandinaviens største vandparker i Glyngøre. Vandparken ligger ca. 50 meter fra Glyngøres kyst, hvor I finder alt fra rutsjebane, hoppepude, trampolin, klatrevæg og balanceredskaber, som kan udfordre selv den mest drevne linedanser. Omkring Glyngøre havn kan I også gå på jagt efter krabber og rejer, hvor Glyngøre Kulturstation har masser af grej til jagten. Og nå ja, så er det også byen, hvor Jonas Vingegaard er bosiddende, så I må også prøve nogle af områdets gode cykelture - måske bliver en af jer den næste Tour vinder!

Er I til mere fart over Limfjorden, så tag turen videre til Struer havn. Her finder I Cable Fun og endnu en flydende vandlegeplads. Her kan ungerne få brændt en masse krudt af i havnebasinnet, mens de voksne kan få et tiltrængt øjeblik ved Kurbad Limfjorden, som har udsigt til vandlegepladsen og Cable Fun. Der er også mange andre gode muligheder på Struer havn, hvor familien blandt andet kan dyste i minigolf og slutte aftenen med middag på et af spisestederne. Hvis en dag på land er tillokkende, så er Struer centrum i gåafstand fra havnen, ellers kan I også lave dagsture til Venø eller Jegindø.

50 TAG BØRNENE MED TIL LIMFJORDEN I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023
Der er fart over feltet på Cabel Fun Struer. En stille stund på Livø

FOR VANDHUNDE

Skal I derimod være tæt på gode badestrande nær havnene, så er Gyldendal havn på Salling, Rønbjerg havn og Hvalpsund Havn nogle oplagte muligheder. Hvalpsund havneområde har fået skabt et havne- og strandområde, hvor den flotte store badebro indhegner et børnevenligt badeområde. Til de ældre børn er der en trampolin på den anden side af badebroen, hvor der kan hoppes direkte i Limfjorden. Når der bliver tid til en lille pause fra badning og sandslotte, kan I smutte forbi ishuset, som har områdets bedste is.

På Hvalpsund Havn finder du også en kæmpe legeplads, og så er havnen et godt udgangspunkt til at undersøge Louns Halvøen. Louns Halvøen ligger længst mod syd ved Himmerlands vestkyst. Louns Halvøen er et 420 hektar smukt fredet naturområde, hvor der er 20 km. afmærkede stier langs kystens skrænter, ad høje bakker, dybe dale, skov, sø, hede og strand. Et imponerende stykke natur, der venter på at blive udforsket. Her kan I også lægge vejen forbi Herregården Hessel fra 1800-tallet, der om sommeren forvandles til et levende museum, hvor I kan være med til hverdagens sysler og arbejdet på gården.

AKTIV VED LIMFJORDEN

Er I til andre oplevelser på vand, er Limfjorden altså også velegnet til en tur i kajak. Der er mange steder, hvor I kan leje kajakker, SUP boards og meget mere, hvis I ikke selv lige har det med på ferien. Her kan I komme på mange flotte ture f.eks. rundt om Venø, Fur og Livø, ellers er det også en meget flot tur langs Ertebølle Hoved, hvor I kan se molerskrænterne til vands.

Limfjordslandet har masser af skøn natur langs de mange og lange kyststrækninger, så snør skoen og tag på en kort eller længere vandretur. I kan også tage en dag på cyklen ad de mange cykelstier og afmærkede ruter. Her vil Himmerlandsstien være et oplagt valg, som med sine 79 km går ad en tidligere banestrækning mellem Løgstør og Viborg. Himmerlandsstien er en natur-, gang- og cykelsti, der går gennem varierende og naturskønne landskaber, der veksler mellem bakkede morænelandskaber, heder, fjordnære engområder og store smeltevandsdale. I Limfjordsområdet er der rig mulighed for at være aktiv og for at brænde krudtet af. Så er der nok også ro, når I når til aften. ■

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023 I TAG BØRNENE MED TIL LIMFJORDEN 51
Minigolf ved Fjorden, Struer. Sillerslev Strand. Livø. Cable Fun Struer-vandpark.

FORSIKRINGSTJEK FØR SÆSONSTART

TEKST: Leif Nielsen

FOTO: Colourbox

HVORNÅR HAR DU SIDST TJEKKET

DINE FORSIKRINGSBETINGELSER?

OG HAR DU STYR PÅ FORSKELLEN

MELLEM EN ANSVARSFORSIKRING

OG EN KASKOFORSIKRING.

Der er trehovedregler for, hvornår en given forsikring dækker en skade:

• Har du en ansvarsforsikring, er du kun dækket i forhold til skader, du forvolder på tredjemand.

• Har du både en ansvars- og kaskoforsik-

ring, er din båd også beskyttet i langt de fleste tilfælde for skader, som du forvolder på tredjemand samt for skader på din egen båd.

• Har du ingen forsikring, skal du selv kunne betale alle de skader, du påfører andre eller får, med mindre en anden har været skyld i dine skader.

KASKO ER DET SIKRE

Har du som bådejer ikke en kaskoforsikring, skal du selv betale for udbedring af skaderne på din båd, som måske er påført af andre. Hvis du har en kaskoforsikring, vil dit forsikringsselskab betale for skaderne i første omgang (minus din selvrisiko,) og

COPENHAGEN BOAT SHOW 2023

efterfølgende evt. søge regres mod modparten, hvis en anden har været skyld i skaderne, hvorefter du ville få din selvrisiko refunderet.

Vil du sikre dig at få skader betalt eller ikke selv at skulle føre en retssag mod en skadevolder, er Danske Tursejleres bedste råd, at du tegner en kaskoforsikring.

Husk at dit medlemskab af Danske Tursejlere omfatter mulighed for råd og vejledning om dine forsikringer, som du naturligvis også kan tegne gennem foreningen. Kontakt sekretariatet på info@dansketursejlere.dk eller ring 70214242. ■

Datoerne for Danmarks største flydende bådudstilling er på plads. Copenhagen Boatshow, som finder sted i Ishøj, åbner torsdag den 24. august, og har åbent for publikum til og med søndag den 27. august.

Bådudstillingen har slået sig fast som et godt sted for bådentusiaster at orientere sig om nyheder og oplevelser inden for den maritime verden. Til udstillingen i august 2022 var der 15.613 besøgende gæster.

I hallen finder du masser af udstyr og tilbehør, og på landarealerne finder du både på trailere samt mulighed for at få slukket tørst og sult. Derudover vil der på bro- og flydebroer være både i vandet fra forskellige forhandlere.

Også Danske Tursejlere vil være at finde på Copenhagen Boat Show 2023, hvor vi i vanlig stil er parat til at møde medlemmer – og kommende medlemmer – til en snak om oplevelser til søs. Og mon ikke vi har et godt forsikringstilbud med også? Kig ind i vores stand. ■

52 COPENHAGEN BOATSHOW 2023 I DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023

Ualmindelig smagfuld - ualmindelig dansk

INVITER DR. NIELSEN’S BITTER MED TIL BORDS

Dansk kvalitet og en unik blanding af 8 forskellige urter har i årtier gjort

Dr. Nielsen’s Bitter til en kærkommen gæst på alverdens borde - både ude og hjemme.

Læs historien om den populære bitter på www.drnielsensbitter.dk.

FØLG DR. NIELSEN’S BITTER PÅ

BØR NYDES MED OMTANKE

JAGTSLOTTET ER BLOT ET STENKAST FRA HAVNEN

CHRISTIAN 6.S EREMITAGESLOT ER EN LILLE PERLE

I DYREHAVENS SMUKKE, GRØNNE OASE KUN 20 MINUTTERS GANG FRA TAARBÆK HAVN.

TEKST: Frank Flemming Pedersen

FOTO: Roberto Fortuna, Thomas Rahbek

Idag ligger Dyrehaven nord for København smukt og stille hen som en rekreativ oase for motionister og naturelskere. På det højeste punkt i landskabet, der er på Unescos liste over Verdensarv, knejser Eremitageslottet ensomt med et fantastisk vue ud over Dyrehaven og Øresund.

Men der har udspillet sig mere voldsomme scener i rammerne af dette prægtige barokslot. Det er opført fra 1734 til 1736 af Kong Christian 6. som jagtslot og stedet, hvor han kunne holde selskaber og taffel. Og der er ikke sparet på noget, hvad angår prompt og pragt.

PARFORCEJAGTEN DRIVER VÆRKET

Det var Christian 6. farfar, der var ophav til Dyrehaven og dermed også indirekte til Eremitageslottet. Christian d. 5 vender hjem fra Solkongen Ludvig d. 14’s Frankrig i 1670, hvor han har fået smag for parforcejagten - en jagtform, hvor ryttere og hunde jagter et dyr – en kronhjort f.eks. - igennem skoven til den segner. Parforcejagten kræver et særligt anlagt skovlandskab at udfolde sig på og stier, der skærer sig igennem skoven som en stjerne. Kongen nedlægger landsbyer, fælder træer og indhegner store skovområder til sin nye jagtskov. Parforcelandskabet er skabt, og selvom jagtformen er forbudt for mange år siden, ligger stierne stadig intakt i Dyrehaven og vidner om de kongelige jagter. Landskabet er af samme grund optaget på UNESCO’s verdensarvsliste.

”EN ERIMITAGE” - ALENE

Eremitageslottet er Christian 6.s fristed, hvor han kan puste ud under jagten og byde sine fortrolige på middag uden forstyrrende undersåtter. For tjenestefolkene er forvist til køkkenregionerne i kælderen, hvor de anretter og serverer og på et signal fra de kongelige gemakker sender et fuldt dækket bord med vin, vildt og delikatesser op til spisegæsterne. Slottet har nemlig et indbygget elevatorbord. På den måde kunne kongen spise og tale fortroligt "en eremitage", dvs. alene, uden tjeneres nærværelse. Kongehuset bruger stadig slottet til jagtfrokoster. Dog er elevatorbordet ikke i brug længere. Det blev kasseret i 1759.

54 JAGTSLOTTET ER BLOT ET STENKAST FRA HAVNEN I DANSKE TURSEJLERE NR. 03 2023

SPISESALEN

I spisesalen kan kongen og hans entourage indtage jagtmiddagen i imponerende omgivelser. For der er ikke sparet på noget i det barokke interiør. Ægte og malet marmor, stukloft med indsatte spejle og forgyldninger med ægte bladguld. Som en særlig effekt har man flere steder lagt sølv under malingen for at få en grøn olivengren til at skinne.

Gæsterne må i det hele taget have følt sig privilegerede, når de ankom til Eremitageslottet. Alt emmer af luksus, der har til formål at vise kongens ophøjethed. Trappeopgangen til førstesalen – f.eks. - er beklædt med fliser med blå jagtmotiver. Det er kostbare fliser fra fajancefabrikken i Store Kongensgade i København, som har overlevet de næsten 300 år. Dronningens kabinetter er beklædt med sarte silketapeter indkøbt i Kina. Det ene med hvidt atlask og det andet med blåt taft. Tapeterne var dekoreret med håndmalede blomster.

Eremitageslottet er omdrejningspunkt for et rigt dyreliv og rekreativt fritidsliv for mange mennesker.

MASSER AF VILDT

Dyrevildtet er her også stadig i Dyrehaven. De imponerende kronhjorte finder man mange steder i parken. Særligt i september og oktober kan man opleve store brølene hanner i den nordlige del af Dyrehaven. Parringssæsonen er nemlig i gang på dette tidspunkt, og de prægtige hanner viser sig frem, så det kan høres. Man bør holde sig på god afstand af de brunstige kronhjorte, for de kan være yderst aggressive.

Eremitageslottet kan besøges på en omvisning fra juni til august. Men Dyrehaven er åben årets rundt, og der er mange fine steder, hvor frokostkurven kan pakkes ud, og man kan lade roen falde på, mens udsigten nydes i fulde drag. Og hele herligheden ligger blot 20 minutters gang fra Taarbæk Havn. ■

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023 I JAGTSLOTTET ER BLOT ET STENKAST FRA HAVNEN 55
I spisesalen blev maden serveret uden forstyrrende tjenestefolk.
Altid et besøg værd Mandagkl. 10.00Lørdag kl. 10.00Vi holder Fyn sejlende MARINEBUTIK - SERVICEVÆRKSTED - VINTEROPBEVARING Vinteropbevaring af din påhængsmotor, når du får udført serviceeftersyn på din motor. Egmose Marine Center Marinavejen 1 · Kerteminde · Tlf. 65 32 16 95 shop.egmosemarinecenter.dk

Beta Marine

Diesel Marine Propulsion Engines & Marine Generating Sets

Since 1987 Beta Marine has developed an enviable reputation for providing quiet and smooth running marine diesel engines and generating sets to suit a wide range of applications. They are renowned for durability, longevity, reliability and deliver an excellent return on investment.

- Beta Generating Sets - Bespoke Generating Sets - Hybrid System delivering reliability and peace of mind - Seagoing Engines - Saildrives Solutions - Inland Waterway Engines Tel.: +45 7512 5422 - www.grumsen.dk

HER ER DIN GR ATIS LIVLINE

SejlSikkert Alarm er en gratis app, som fungerer som din livline til land. Du kan både lave en sejladsplan, tracke din tur og hvis du får du brug for hjælp, kan du ringe direkte til JRCC, som helt automatisk får din præcise position. Desuden finder du et kort med oversigt over både marinaer og turbøjer.

77% af vores brugere svarer, at de føler sig mere sikre, når de bruger SejlSikkert Alarm. Så hent din gratis livline i App Store eller Google Play og bliv mere sikker til søs.

Du kan også scanne koden og læse mere på vores hjemmeside.

> ÅRETS HAVN 2023

Du kommer helt sikkert rundt til en række dejlige havne i sæsonens løb. Og måske synes du også, at én af disse havne fortjener en tak og en særlig hæder for den oplevelse, den har givet dig med på din sejltur. Nu har du chancen for at få denne havn helt frem i rampelyset. Ved at deltage i Danske Tursejleres Årets Havn-konkurrence kan du nemlig være med til at afgøre, hvilken dansk lystbådehavn, der i år skal smykkes med den eftertragtede titel som Årets Havn. Samtidig deltager du også i lodtrækningen om én af de mange fine præmier. Afstemningen åbner 1. juni og løber indtil 30. september. Dernæst udvælger juryen en vinder, som vanen tro præsenteres på FLID’s Havnemesse i november.

> ÅRETS SKULDERKLAP 2023

Har du besøgt en havn, som fortjener en særligt opmærksomhed, så nominér den til Årets Skulderklap. Konkurrencen er f.eks. for den lille afsidesliggende ø-havn, som måske ikke får tusindvis af besøgende hen over sæsonen, og som derfor måske ikke ville få så mange stemmer i Årets Havn. Men sådanne havne kan sagtens rumme helt unikke oplevelser, der fortjener at blive set. Også denne konkurrence åbner 1. juni og løber indtil 30. september. Der er fine præmier på højkant.

VIHOLDER MOTORERI GANG

● Autoelektro - Diesel

● Bil- og bådvarmer

● Elektriske maskiner

● El- og luftværktøj

● El-motorer og gear

● Diverse pumper

www.skjern-elektro.dk

MEDLEMSSERVICE

> Nye klubber i Farvandet

Hou Sejlklub

Kontaktperson

Telefon

E-mail:

Fur Havneforening

Kontaktperson

Telefon

Hjemmeside:

Ringkjøbing Sejlklub

Kontaktperson

Telefon

E-mail:

baadvurdering.dk

Vi kører overalt...

Skal du bruge en vurdering til dit forsikringsselskab, bank eller i forbindelse med en båd handel, så kontakt os og hør om dine muligheder.

Ring til os allerede idag på Telefon 40 20 70 34 Eller udfyld kontakt formularen på www.baadvurdering.dk

10% rabat til medlemmer af Danske Tursejlere.

Claus Cato Mogensen 26144709 kasserer@housejlklub.dk

Kurt Kæseler 24479254 email@furhavn.dk

Hanne Grønberg Nielsen 24427206 hgn.6950@gmail.com

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2023 I MEDLEMSSERVICE 59

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

HER ER DIN GR ATIS LIVLINE

1min
pages 58-59

JAGTSLOTTET ER BLOT ET STENKAST FRA HAVNEN

2min
pages 54-57

COPENHAGEN BOAT SHOW 2023

1min
page 52

FORSIKRINGSTJEK FØR SÆSONSTART

1min
page 52

LIMFJORDEN Tag børnene med til

2min
pages 50-51

VÆRD AT VIDE - NÅR DU SKAL BENYTTE TURBØJERNE

2min
page 49

Er du klar til en ny sæson med Havmiljøvogterne?

1min
page 48

TURSEJLERE I KAPPESTRID D

2min
pages 46-47

LÆG TIL I LIMFJORDEN

1min
pages 44-45

HELHJERTET SIKKERHED

3min
pages 42-43

PÅ LANGELANDS VESTKYST HAR FÅET EN ANSIGTSLØFTNING AF DE HELT STORE.

3min
pages 40-41

OVERVEJER DU AT SÆLGE DIN BÅD?

1min
page 39

FIND INSPIRATION TIL SEJLERFERIEN PÅ HAVNEGUIDE.DK

1min
page 38

NATUR OG KULTUR I AARHUS BUGT

11min
pages 30-36

KULTUR OG NATUR I AARHUS BUGT

1min
page 29

GENERALFORSAMLING 2023

1min
page 28

VAGTSKIFTE HOS DANSKE TURSEJLERE

2min
pages 26-27

ET GENSYN MED BOAT SHOW

1min
page 25

SPÆNDENDE GÆSTER

3min
pages 22-24

SØMANDSKAB SÆTTER KURSEN FOR UDSATTE UNGE

1min
page 21

SOCIALT ANSVAR SIKRER FULTONS VIRKE

1min
pages 20-21

En del af havnemiljøet i Faaborg indrettes til et eventområde, hvor I kan finde gode, maritime loppefund og se på jeres næste skib.

5min
pages 16-19

TAG MED PÅ ET SOMMERTOGT

1min
page 16

TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Colourbox

2min
pages 15-16

SKRU OG BOR

2min
pages 12-13

FÅ RABAT PÅ DINE SEJL HOS LEANSAILS

2min
pages 10-11

FRITIDSSEJLERNE STÅR STÆRKT EFTER STOR FUSION

1min
page 9

STOR INTERESSE FOR DEN SVENSKE SKÆRGÅRD

3min
pages 6-8

GABET ODENSE FJORD

2min
pages 4-6

Klar, parat, stævn ud.

1min
page 2
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.