Tursejleren 1/2022

Page 1

#01 I 2022

OVERLEVER DU,

HVIS UHELDET ER UDE? > 34

KALØ VIG: SEJL TIL SLOTTET > 56

DANSKE TURSEJLERE:

ANSÆTTER PROJEKTCHEF > 27

> LÆS OGSÅ FLERE BLÅ OPLEVELSE I 2022 I ET PAR DØGN I LANGØR HAVN I SOMMERTOGT 2022


SKIPPEREN HAR ORDET

Hvor går turen hen i år?

T

ør vi tro på en sommer som i ”gamle dage”? Som dengang vi ubekymrede stod ud og lagde til, hvor lysten og vejret bar os hen. Hvor vi var sammen i sejlerfællesskabet uden snærende bånd. Vi håber og tror, at vi får en sæson, hvor vi igen mødes på havet og på havnen, og kan trykke hinanden på næven og slå en sludder af.

Men hvor skal vi hen? Danmark, selvfølgelig. Vores smukke land med de dejlige kyster og fjorde er et sikkert valg. Naturen og seværdighederne ligger lige for, så når båden er godt fortøjet i havnen, så kan eventyret på land fortsætte. Danske Tursejleres Blå Oplevelser kan give både tips og inspiration til turen rundt i landet. På hjemmesiden er der meget nyttig viden at hente for hele sejlerfamilien, der måske heller ikke er bleg for at prøve kræfter med andre friluftsaktiviteter end sejleriet.

DANSKE TURSEJLERES BLÅ OPLEVELSER KAN GIVE BÅDE TIPS OG INSPIRATION TIL TUREN RUNDT I LANDET

Har du lyst til at prøve kræfter med en kapsejlads i adstadigt tempo, så skulle du kigge mod Fyn. Her kan du vælge mellem hele to traditionsrige kapsejladser rundt om Fyn, som har en særlig klasse for tursejlere. Det er selvfølgelig turen, der tæller og ikke så meget resultatet. Og turen er smuk. Hos Danske Tursejlere påmønstrer der nu en fuldbefaren gast. Vi er glade for at kunne byde Sune Abelgren Olsen velkommen som projekt- og udviklingschef. Sune skal sammen med bestyrelse og sekretariat sikre, at vi også fremover er en attraktiv organisation for sejlere i alle generationer. Velkommen til alle til en ny og spændende sejlersæson.

FORMAND FOR DANSKE TURSEJLERE

Men også vores nabofarvande er inden for rækkevidde, når sommerens ferie skal planlægges. Den svenske skærgård langs vestkysten er unik og meget tilgængelig. Her er i hvert fald noget for alle, der sætter pris på natur og historie. Østersøens farvande lokker mange til. Har du lyst til at udforske denne del af vores nærområde, så kan du tage med Danske Tursejlere på Sommertogt til Tyskland, Polen og Bornholm. Men vær hurtig med din tilmelding, der plejer at være rift om pladserne.

SEKRETARIATET

Danske Tursejlere, Vesterhavnen 5, 5800 Nyborg info@dansketursejlere.dk – www.dansketursejlere.dk

DANSKE TURSEJLERE ER TILSLUTTET Dansk Erhverv, Nordisk Bådråd, Søsportens Sikkerhedsråd, Søfartsstyrrelsens Uddannelsesudvalg, Friluftsrådet, Blå Flag Jury, European Boating Association (EBA), Sikker Havn

Mandag – torsdag 9:00-15:00 Fredag 10:00-13:00

TLF. 70 21 42 42 Spørgsmål vedrørende DT, forsikring, adresseændringer, medlemskab, kontingent, udeblevet medlemsblad skal rettes til sekretariatet.

FORMAND

Henning Visholm Jensen Nysøgård 113, 4230 Skælskør Tlf: 20 16 27 30 henning@dansketursejlere.dk

FORRETNINGSFØRER

Leif Nielsen Mariehønevænget 8 5260 Odense S Tlf. 40 16 30 09 leif@dansketursejlere.dk


Indhold > 29

Et par døgn i Langør Havn I vikingernes kølvand Min yndlingskryddersnaps Haps, haps, lav en kryddersnaps Årets sejlerfoto 2021 er fundet Rundt om Fyn 2022: Kapsejlads er også for tursejlere Tursejler i kapsejlads: Det er turen, der tæller Til kamp mod bådens 4 værste fjender Mange flere Blå Oplevelser Sommertogt 2022 Mads Christensen spidder sejlerne kærligt Se eller gense Mads Christensen i 2022 Årets Havn i nyt format Marina Minde er Årets Havn 2021 Rundt om Marina Minde Danske Tursejlere ansætter projektchef Foredrag med Danske Tursejlere: Tag roret og udlev drømmen På Øhop i Gøteborgs skærgård Sådan overlever du, hvis uheldet sker Sådan passer du på miljøet Fem skelsættende historier fra Bågø Danske Toursejlere byder Touren velkommen Sejl til Tour de France i Nyborg På sikker grund i skærgården Sejlerturisme for millioner Stort uforløst potentiale i den sejlende turisme Har du noget på hjertet? Flere sejleroplevelser med Sejlerens Havfruen Elle byder sejlere velkommen Sæt logomærker på din båd Hotline til Båddoktoren Generalforsamling 2022 Lær at give din oppustelige redningsvest et servicetjek Sejl til slottet Kalø Slotsruin Medlemsservice

> 50

> 56

TURSEJLEREN

ANNONCESALG

TRYK

REDAKTION

TILRETTELÆGGELSE OG LAYOUT

FORSIDEN

Udgives af Danske Tursejlere ISSN: 1603-3329. Oplag: 15.000 stk Ansv. i henh. til Presseloven: Leif Nielsen

Redaktør: Frank Flemming Pedersen Søndermarksvej 64, 4200 Slagelse redaktionen@dansketursejlere.dk Tlf: 20 44 12 39

Danske Tursejlere v/ Jens Greisen Vesterhavnen 5, 5800 Nyborg Tlf.: 20 40 69 47 jensgreisen@mail.dk FFP Kommunikation www.ffpkom.dk Tlf: 20 44 12 39 PE Offset A/S - Marcel van Diemen

PE offset A/S Udgivelsesdato for næste nummer Nr. 02/22 – 25. maj 2022

04 06 08 09 11 12 13 14 16 19 20 21 22 23 24 27 28 29 34 36 38 41 41 42 44 46 47 49 50 51 53 55 55 56 58

Indlæg, artikler og billeder i Tursejleren afspejler ikke nødvendigvis Danske Tursejleres holdning.

Søredningskursus i Esbjerg Foto: Leif Nielsen Besøg os på: dansketursejlere.dk


Et par døgn i LANGØR HAVN TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: VisitSamsø/Jeanette Philipsen

A

llerede på turen ind i den fredede Stavns Fjord kan man mærke forandringen. Naturen er så smuk. Havet er blankt og de få både, der er på vandet, tager den med absolut ro. Man bør gøre det samme, for indsejlingen til Langør Havn, som er målet, kan være udfordrende på grund af sandrevene. Men hold godt øje med bøjerne og søkortet så går det selvfølgelig som planlagt. Langør Havn anløbes af ca. 3.500 gæstesejlere om året. Dermed er det også indikeret, at det ikke er Samsøs mest overrendte havn. Men det passer rigtig godt, hvis opholdet handler om ro, og om at nyde de naturoplevelser egnen byder på.

CENTRAL PLACERING

HYGGELIG STEMNING

Området ved Langør Havn er idyllisk, når vejr og vind arbejder fint sammen og indbyder til gå- og cykelture. Afstandene er små, og har man god tid og en voksen madpakke med, så kan man virkelig få set meget på sit korte ophold. Start f.eks. med en gåtur til Lilleøre Skanse, hvor du kan se de velbevarede skansevolde.

Vi befinder os på Samsøs østside i den nordlige del af øen, hvor Samsø snævrer ind og er smallest. På modsatte kyst ligger Mårup Vig. Langør er en naturhavn, der er brugt siden vikingetiden, hvor Kanhavekanalen forbandt fjorden og vigen. I dag holder lokale bundgarnsfiskere til i havnen, så der er en speciel autentisk stemning, som mange lystsejlerne holder af. Og trods sin lidenhed har havnen de faciliteter, der skal til for at få et dejligt ophold.

4

ET PAR DØGN I LANGØR HAVN I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022

Historisk har Langør Havn haft en central placering. Under Englandskrigene fra 1801-14 blev Stavns Fjord et knudepunkt på grund af sin strategiske beliggenhed mellem Jylland og Sjælland. Kanonbevæbnede skanser blev opført på både Lilleøre, Kyholm og nordspidsen af Besser Rev blandt andet for at beskytte Langør Havn, som var havn og hjemsted for kanonbåde. Skanserne er velbevarede, og der er en smuk udsigt herfra ud over både landskab og bugten. Øen Kyholm, der ligger lidt nord for bugten, blev i årene fra 1830 og frem anvendt som karantænestation for søfolk, der var mistænk for at bringe kolerasmitte.

PÅ GÅBEN

Harmonien ved Stauns Fjord kan om vinteren forvandles til en kamp mod storme og snefygning. Og så kan vejen til Nordby Kirke til fods eller med hestevogn være en barsk omgang. Det syntes i hvert fald de godt 80 indbyggere ved Langør i begyndel-


Tag cyklen og oplev den samsøske idyl. Heden er særlig smuk i august og september. Langør Kirke er Samsøs mindste. Lilleøre Skanse er velbevaret.

se af 1900-tallet, hvorfor de samlede penge ind til opførelsen af deres egen kirke. De fik Kirkeministeriets godkendelse og økonomiske støtte og annekskirken i Langør blev bygget og indviet den 13. september 1925. Kirken kostede 26.000 kr. at opføre. Langør Kirke er Samsøs yngste og mindste kirke og uden megen pomp og pragt. Men den enkle og intime nærhed gør den meget yndet som bryllups- og dåbskirke.

OG PÅ CYKLEN

Hop på cyklen og tag den 10 km korte tur fra Langør Havn ad Langørevej til Havvejen. Derfra drejes mod syd til Kanhavekanalen, sving mod NNØ ad Kanhave til du når Langørevej igen, så er der kun et lille nøk tilbage til havnen. På turen kan du opleve:

HEDEN

Nordby Hede ligger mellem Mårup Skov og Stavns Fjord på Nordøen. Heden er et fredet naturområde, og man skal derfor følge instrukserne for færdsel på sådanne steder. Men smuk er den og ikke mindst, når lyngen blomstrer i august/september måned, en ekstra oplevelse værd.

GRUSGRAVEN

Grusgraven i Trekanten, nord for Kanhavekanalen, er om-

kranset af skov og kan ikke ses fra de omgivende veje. Ved Grusgraven finder du ’månelignende’ grusbjerge og naturskønne områder med spændende søer skabt af tidligere grusgrave. Gør holdt på parkeringspladsen ved Havvejen, hvorfra du kan gå ad grusvej til Grusgraven.

KANHAVEKANALEN

Kanalen er 500 m lang og 11-14 m bred og er et vigtigt bygningsværk fra vikingetiden. Den er anlagt i 726 og gennemskærer Samsø fra Stavns Fjord i øst til Mårup Vig i vest. Kanalen var konstrueret til skibstypen snekke, som er et lille og let langskib, der mest var i brug som krigsskib. Man kan på stedet se en model af denne skibstype. Kanhavekanalen har fungeret som smutvej for vikingeflåden, der kunne forkorte sejltiden fra øst til vest med nogle timer. Tilbage i havnen kan roen falde på. Måske morgendagen byder på en interessant dyreoplevelse? Det er ikke ualmindeligt at se sæler på Samsø. De hygger sig i store flokke på stenrev, og populationen tæller vel omkring 500-600 sæler. I Stavns Fjord er der gode muligheder for at se disse flotte dyr. Om foråret ses ofte en flok sæler nær kysten på Lilleør. Når det er lavvande, hviler sælerne på et stenrev, der kan ses fra stranden. Husk at tage en kikkert med. ■

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022 I ET PAR DØGN I LANGØR HAVN

5


I VIKINGERNES KØLVAND KANHAVEKANALEN VAR EN SMUTVEJ, NÅR VIKINGERNE SKULLE FORSVARE DERES TERRITORIUM.

TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: VisitSamsø/Dima Slastushevskyi og Jeanette Philipsen

Den fine skibsmodel ved Stavns Fjord giver et glimt af vikingetiden.

N

år man sejler ind i Stavns Fjord, følger man automatisk med i vikingernes kølvand. Fjorden, som ligger på Samsøes østkyst, udgjorde i vikingetiden en naturhavn og en base, hvorfra en flåde af vikingeskibe kunne kontrollere skibsfarten gennem både Store- og Lillebælt.

Det er også her ved Samsøs smalleste sted, vi finder Kanhavekanalen, som er anlagt i år 726 – altså lige på tærsklen til vikingetiden. Kanalen forbinder Stavns Fjord i øst og Mårup Vig i vest og fungerede både som smutvej og som havneanlæg for datidens fartøjer. Således har kanalen været et strategisk anlæg, der har sat vikingerne i stand til dels at forsvare deres positioner og dels angribe uvelkomne indtrængende i de indre danske farvande.

En 500 meter lang fordybning i landskabet viser, hvor Kanhavekanalen har været gravet. Og netop ved at forbinde havet både øst og vest for Samsø har vikingerne kunnet forkorte transporttiden mellem Stavns Fjord og Mårup Vig med et par timer.

Kanalens sider har, i hvert fald til dels, været beklædt af træplanker fastholdt af pæle. Man har dateret meget af træet fra kanalen til år 726, som også er overgangen til vikingetid.

LÆNGSLENS BUGT

I den oldnordiske digtning nævnes Munarvágr – længslens bugt – som havn på Samsø. Det kunne meget vel være Stavns Fjord. Der er mange tegn på, at Samsø har spillet en betydelig rolle vikingetidens krigsflåde. Det ses blandt andet af de mange stednavne på Samsø, hvori ordet ”snekke” indgår. Snekke er en betegnelse for vikingetidens krigsskib, der var et let ro- og sejlskib. Arkæologiske udgravninger har dog også vist, at hverdagen har været ganske fredelig for vikingetidens beboere på Samsø. I dag ses et bredt, græsbeklædt bælte tværs over øen fra Mårup Vig i vest til Stavns Fjord i vest. I dette bælte er opført en vikingeskibsmodel. Projekt Danmarks Oldtid i Landskabet har fået kreeret en model af et vikingeskib, så man med fantasiens hjælp kan forestille sig, hvordan vikingerne har sejlet gennem kanalen for over 1000 år siden. ■

6

I VIKINGERNES KØLVAND I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022


BÅDSÆSON 2022 LOADING...

ALT HVAD DU BEHØVER AF BÅDUTSTYR FRA ÉN OG SAMME ADRESSE

WATSKI.DK

FRI FRAGT OVER 750,-

|

HURTIG LEVERING

|

WATSKI.DK - BÅDUDSTYR PÅ NETTET

30 DAGES RETURRET


MIN YNDLINGSKRYDDERSNAPS TEKST: Elise Søby FOTO OG GRAFIK: Leif Nielsen, BellewithanE

H

istorien og oplevelsen omkring drammen samt udfaldet af essensen har stor betydning. For mit eget vedkommende er oplevelsen ved at finde blomster, planter, rødder og nødder en oplevelse i sig selv, og derfor er oplevelsen, når man efterfølgende nyder drammen, også de tanker, der kommer omkring, hvorledes essensen er blevet til.

SAMLER IND

Vi har mange skønne steder at samle planter o.l. her i Danmark, og i særdeleshed når man sejler rundt i de danske farvande med masser af øer, hvor man kan plukke planter til at sætte på snaps. Med udgangspunkt fra Kerteminde Havn giver en cykeltur mange muligheder for indsamling af planter til kryddersnaps, ligesom en tur til Romsø en sensommerdag, hvor valnøddetræerne har sat nødder, er et must. Her er ingen eller meget lidt forurening. Det er selvfølgelig vigtigt, at det man samler, ikke er giftige planter, og at man ikke samler på forurenede steder med meget trafik.

DEN RØDE SNAPS

En af mine yndlingsdramme er nok lavet på perikon. Den står på marker og i grøftekanter. Perikon skal samles i sommermånederne, og det er vigtigt, at det kun er blomsterknopperne, der bliver brugt. Perikon er en ca. 60 cm. plante med gule blomster. Det er let at kende perikon fra andre gule mark- og grøftekantblomster, for når man tager en blomsterknop og nuller den mellem fingrene, bliver fingrene lilla. Når man hælder snaps på de gule blomsterknopper, bliver snapsen flot rød.

8

MIN YNDLINGSKRYDDERSNAPS I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022

PILLEARBEJDE

For år tilbage, medens der endnu, som nogen måske kan huske, var naturistlejr på Vejrø, havde vi en skøn formiddag, hvor vi gik en rask tur syd for havnen, inden vi skulle videre mod Karrebæksminde. På marken var der mange planter med perikon, som vi blev fristet til at plukke for at tage med til snaps. Da vi kom ud fra havnen, var der blik stille, hvorfor det var oplagt at slå tiden ihjel med at få nippet knopperne fra planterne. Det er nemlig vigtigt, at knopperne nippes af ved bægerbladene, så det grønne ikke kommer med. Så det er et lige så stort arbejde, som at pille fjordrejer. Nå, men inden vi nåede Karrebæksminde, var der samlet en god tændstikæske fuld af knopper, som så blev dækket med ½ flaske neutral alkohol (Svendborg Klar).

SMAGEN AF SOMMERENS TOGTER

Næste dag stod en stiv vestenkuling lige ind i sejlløbet i Karrebæksminde, og der var enighed om, at vi nok blev der et par dage. Næste dag begyndte skipper at få havnekuller, men da der var udsigt til frisk stegte ål fra Fiskehuset på Enø og nylavet perikondram, blev der ro om bord. Vi var et par både, der var blæst inde, så det blev en hyggelig eftermiddag. Og det var vist nok en at de bedste og mest velsmagende dramme, vi fik den sommer. Og sådan har mange af drammene en historie, som bliver husket, når vi sidder og smager. Og på en kold vinterdag, så kommer sommerens togter i erindring og smagen af sommer. ■ Elise Søby er overdommer i konkurrencen om den bedst kryddersnaps med tilhørende historie.


KONKURRENCE!

HAPS, HAPS LAV EN KRYDDERSNAPS

DER ER FINE PRÆMIER PÅ HØJKANT, NÅR DANSKE TURSEJELRE INDBYDER JER TIL AT VÆRE MED I EN NY SPÆNDENDE KONKURRENCE OM AT LEVERE DEN BEDSTE KRYDDERSNAP OG FORTÆLLINGEN OM DEN. tilsvarende ”bryggeproces”, hvorefter det kompetente dommerpanel vil smage på varerne og udpege en vinder.

Måske er det lige dig, der har den gode opskrift på en dejlig kryddersnaps. Og du har nok også en fin historie om, hvor du finder de bær, frugter eller urter, som giver en raffineret smag til din drik.

Vinderen er den, der kan levere den bedste fortælling og det bedste produkt. Konkurrencen løber årets ud.

Del den med Danske Tursejleres medlemmer her i Tursejleren, og vær med i årets nye, store konkurrence om at levere den bedste kryddersnaps med tilhørende historie.

> SÅDAN GØR DU FOR AT VÆRE MED

Et ekspertpanel fra Danske Tursejlere med overdommer Elise Søby i spidsen vil bedømme historierne og opskrifter og indstille de 3 bedste til afprøvning.

• Send os din bedste opskrift på en kryddersnaps. • Fortæl hvor du har fundet krydderurterne • Fortæl en særlig historie, der knytter sig til snapsen eller indsamlingen af ingredienserne

Krydderurtesnapse-eksperten Elise Søby vil derefter sætte gang i en

MARITIM WEEKEND FAABORG HAVN

Har din båd ligget i vandet hele vinteren?

Hør nærmere om mulighederne ved vores havneleder Alex Hansen tlf. 21 69 15 67 amba@assens-marina.dk www.assens-marina.dk Vi kan også tilbyde vinteropbevaring på land eller i bådhotel.

En weekend på havnen for hele familien med bådsalg, maritimt marked, sejlads, mad, musik og fede oplevelser. Gør et godt køb eller et fint fund...!

...se mere på

BRUGERUDVALGET FAABORG HAVN

WWW.MARITIMWEEKEND.DK

Westerhavet

Assens Marina tilbyder løft af alle bådtyper op til 27 ton, alle nødvendige faciliteter, samt et bådstativ imens båden gøres sommerklar.

Lørdag 28. maj 10-16 Søndag 29. maj 10-15

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022 I KRYDDERURTESNAPSE-KONKURRENCE

9


BÅDSALG

VI GØR DET ENKELT FOR DIG Du kontakter os for en GRATIS salgsvurdering - ærlig professionel rådgivning i forbindelse med en besigtigelse: KA -

Hvad forventes af salgstid Hvilken salgspris er den rigtige Kan noget evt. “optimeres” Hvilket slutresultat kan du forvente

MPA

GNE PÅ S SPA A R 2, 5% LÆR

Du modtager en salgsopstilling inkl. en formidlingsaftale og din båd sælges. Dansk Sejl & Motor: - 10 år som bådformidler i Brøndby Havn - Professionel markedsføring og hjemmeside - Facebook, instagram - Bemandet salgskontor i Brøndby Havn - Salgspladser i vand, på land og indendørs - En af markedets bedste “salgsvinduer” - Egen klargøring og værksted - Finansieringsmuligheder for køber

SOLGT ELLER GRATIS Ring for en uforpligtende snak omkring hvordan vi kan hjælpe dig bedst.

Tel.: 77 340 828 eller info@dansksejlogmotor.dk

“Brøndby Havn” - Brøndby Havnevej 19 2650 Hvidovre Tel. 77 340 828 - Mail: info@dansksejlogmotor.ek - www.dansksejlogmotor.dk


ÅRETS

FOTO

2021

ÅRETS SEJLERFOTO 2021 ER FUNDET

3. FRANK LENANDER

1. MATHIAS HAUGE

IGEN I ÅR VAR DER NÆSTEN DØDT LØB MELLEM KANDIDATERNE TIL ÅRETS SEJLERFOTO.

2. LONE ANDKJÆR NIELSEN

> FOTOKONKURRENCE 2022

TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Mathias Hauge, Lone Andkjær Nielsen og Frank Lenander

K

lik. Klik. Klik. Det bedste ”sejlerøjeblik” er i kassen og sendt til Danske Tursejlere. Nu skal vinderen så bare kåres, hvilket ikke har været en let tjans for dommerpanelet. Rigtig mange sejlere har igen i år været flittig med kameraet og fanget de skønne motiver fra årets sejlerferie. Motiver som stort set alle ville kunne smykke sig med den attraktive titel. Men som altid har dommerne voteret og fundet billedet, som nu er udpeget som Årets sejlerfoto 2021.

KRITERIER

Dommerne har haft følgende kriterier at gå ud fra ved bedømmelsen: billedet skal være sejlerrelevant, afspejle livet ombord eller i havnen og udstråle en glæde ved at sejle.

Vi er klar til at modtage jeres billeder fra årets sejlerferier. Der er en fin præmie på højkant. Knips løs hen over sæsonen og send os jeres dejligste billeder. Billedet

OG VINDEREN ER

Vinderen er fundet, og det blev Mathias Hauge, som om billedet forklarer: Det er taget på en 10 dages sejltur med ti andre unge rundt omkring i landet.

BEGRUNDELSE FOR UDVÆLGELSE

skal være sejlerrelevant, afspejle livet ombord eller i havnen og udstråle en glæde ved at sejle. Send gerne op til 5 billeder i jpg-format. Størrelsen på billedet SKAL være på mindst 1 MB. Husk at skrive kort om, hvad der sker på billederne, og hvor og hvornår,

Billedet viser noget så sjældent som natsejlads. Det fanger stemningen perfekt; den rolige ensomhed nattevagten oplever på dæk pakket ind i sovepose og varmt tøj. Billedets lidt grumsede effekt bidrager til nattestemningen, og den lysende bro fungerer som en fantastisk baggrund og fuldender kompositionen. Igen er det dejligt, at unge mennesker repræsenteres i fotokonkurrencen.

de er taget. Send dine pletskud til

På de næste pladser, og kun bølgeskvulp efter vinderen, finder vi billederne fra Lone Andkjær Nielsen og Frank Lenander. ■

Vigtigt: Du skal sende dine skud til

info@dansketursejlere.dk. Husk at skrive dit navn, adresse og telefonnummer. Konkurrencen løber året ud, men send bare nu og resten af sæsonen. Danske Tursejlere forbeholder sig retten til at anvende de indsendte billeder. Vinderen offentliggøres i 1. nummer af Tursejleren 2023.

info@dansketursejlere.dk, mærket ”Fotokonkurrence”

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022 I ÅRETS SEJLERFOTO 2022 ER FUNDET

11


Rundt om Fyn 2022:

KAPSEJLADS ER OGSÅ FOR TURSEJLERE

DE TRADITIONSRIGE KAPSEJLADSER RUNDT OM FYN ER IKKE BLOT FOR TOPTUNEDE RACEBÅDE OG VINDERFOKUSEREDE KAPSEJLERE. TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Frank Flemming Pedersen m.fl.

D

e har lynende travlt, men de tager den med ro. Alle vil de gerne rundt om Fyn, men turen er vigtigere end tiden. De traditionsrige kapsejladser, Classic Fyn Rundt og Palby Fyn Cup forbinder man mest med benhård konkurrencesejlads. En maraton kapsejlads, der appellerer til en toptunet båd og en besætning, der holder sig i gang hele vejen på skarpe kommandoer, kaffe og adrenalin. Men der er også de andre. Tursejlerne. Der også gerne vil rundt om øen. Og som også gerne vil lave en god præstation. Men som også vil have oplevelsen af at sejle og opleve undervejs. Netop derfor er der en særlig klasse for disse sejlere, når de ikoniske sejladser rundt om Fyn skydes i gang.

MANGE DELTAGERE

De to store kapsejladser – Classic Fyn Rundt, der udgår fra Kerteminde og Palby Cup, der sendes afsted fra Bogense - har i en del år efterhånden haft en særlig klasse for tursejlere. Og der er faktisk en pæn søgning til netop denne klasse. - Ved sidste Classic Fyn Rundt sendte vi ca. 120 både afsted. Heraf var de 30 tursejlere. Vi vurderer, at denne gruppe er voksende, lyder det fra Hans Jørgen Ellekilde fra Kerteminde Sejlklub, der arrangerer kapsejladsen.

12

KAPSEJLADS ER OGSÅ FOR TURSEJLERE I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022

De samme toner slår Poul Erik Nielsen fra Bogense Sejlklub an. - Vi kunne mønstre i alt 300 både med 40 både tilmeldt i tursejlerklassen. Vi har mange tursejlere, som kommer igen år efter år, og det sætter vi pris på, siger han.

EN BROGET FLOK

Kapsejladsen for tursejlere gælder ikke om at komme først. 1. præmien findes ved lodtrækning, så første båd over stregen er ikke nødvendigvis vinderen. Det betyder dog ikke, at konkurrencemomentet er helt ude af billedet. - De fleste sejlere finder en konkurrence undervejs. Nærmer der sig en båd bagfra, så kæmpes der om at holde positionerne. Det er en venskabelig dyst mellem ligesindede, siger Poul Erik Nielsen. Begge de to arrangører er enige om, at man ikke bare kan skære alle tursejlere over en kam. Tursejlerne fylder hele spektret fra de unge uprøvede til de rutinerede veteraner. Men fælles for dem er, at sejleroplevelser og sejlermiljøet trækker mere end fart og tempo. ■


TURSEJLER I KAPSEJLADS:

DET ER TUREN, DER TÆLLER

EN FLOT NAT, EN DEJLIG MORGENSTUND, DUFTEN AF FRISKLAVET KAFFE OG EN BÅD, DER SEJLER GODT ER DET, DET HANDLER OM, SIGER BJARNE UBERG, DER ER VETERAN I KAPSEJLADSEN OMKRING FYN. TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Bjarne Uberg

FORMELLE REGLER

Der er få formelle regler, der skal overholdes i tursejlerkategorien. Alle sejler selvfølgelig efter søvejsreglerne. Og der er en tidsgrænse, der skal overholdes for at være med i ”præmieræset”. Og mens det for Palby Fyn Cup gælder, at båden principielt skal holdes i gang hele tiden (det er dog tilladt at sætte folk i land, hvis de er syge eller lignende), så gælder det for Classic Fyn Rundt, at der må lægges til i havn undervejs. Blot skal man huske at tage tidsgrænsen med i betragtning. Sejladsbestemmelserne og tilmelding til de to kapsejladser kan ses på manage2sail.com og palbyfyncup.dk.

> FAKTA OM KAPSEJLADSERNE Palby Fyn Cup afholdes fra 20. maj - 22. maj 2022. Turen er på

Op mod 30 gange har Bjarne Uberg været med i kapsejladsen Fyn Rundt. Også i år deltager han i tursejlerklassen, som han har gjort de sidste mange gange. For Bjarne og besætningen handler det ikke om at komme først, men om at få det bedste ud af båden, turen og samværet. - I år deltager jeg med den ene af mine svigersønner, en nevø og en rigtig god bekendt, som er rutineret sejler. Sammen udgør vi en enhed af garvede sejlere og uprøvede entusiaster. Det skal nok blive en god tur, smiler Bjarne Uberg.

GOD PRÆSTATION

Han har været rundt om den smukke ø et utal af gange – måske op mod 30 gange. Han har sejlet i forskellige bådtyper, der alle var egnet til kapsejlads, og det nød han. Dengang. Med tiden er fokus flyttet til mere adstadig sejlads, hvor oplevelsen er i fokus.

135 sømil rundt omkring Fyn med start og mål i Bogense. Alle kan deltage. Se mere på palbyfyncup.dk Classic Fyn Rundt sejles fra 27. maj - 29. maj 2022 med start og mål i Kerteminde. Fyn Rundt er Danmarks ældste kapsejlads. Alle kan deltage. Se mere på fynrundt.dk Der findes mange andre turvenlige kapsejladser – kontakt de lokale sejlklubber for mere information.

- Vi sejler i en Concorde 38, der har den komfort, vi sætter pris på i dag. Men den har også gode sejlegenskaber, hvorfor vi sætter stor ære i at få det maksimale ud af båden. Når vi er nået i mål og synes, at båd og besætning har ydet en fin præstation – så har vi vundet en sejr, lyder det opmuntrende fra sejleren fra Assens. Når Classic Fyn Rundt starter den 20. maj, så er Bjarne Uberg og hans besætning klar og parat. Der er sat vand over til kaffe og en god kapsejlads på tursejlermanér. ■

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022 I KAPSEJLADS ER OGSÅ FOR TURSEJLERE

13


TIL KAMP

MOD BÅDENS 4 VÆRSTE

FJENDER

SOL, SALT, FUGT OG STILSTAND ER BÅDENS VÆRSTE FJENDER, SOM DU SKAL HOLDE SKARPT FOKUS PÅ – NU OG GENNEM HELE SÆSONEN.

TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Walsted Bådeværft, Leif Nielsen, Colourbox, Leif Nielsen m.fl.

Skyld/spul grundigt og brug bådvoks, der beskytter mod solens UV-stråler.

S

nart står du igen og skal have båden i vandet. Der er sådan set nok at lave, når det kommer til klargøring af båden, men der skal også tænkes på forebyggelse og - ikke mindst – vedligeholdelse hen over sæsonen.

Allerede her i foråret kan du blæse til kamp mod bådens værste fjender. Sol, salt, fugt og stilstand kan hver især gøre sæsonopstarten til en frustrerende oplevelse. Og til sammen kan de skabe problemer for hele sæsonen. Sammen med Walsted Bådeværft giver vi dig disse råd og tips, som du kan tage til dig, når du alligevel har værktøjskassen fremme her i foråret.

1 SOL

Solen nedbryder alle overflader. • Forsøg at beskytte sarte flader bedst muligt. Canvas er godt! • Har du brugt polermidler, så kan du påføre overfladen bådvoks, hvorved du undgår at overfladen falmer og samtidig beskytte mod UV-skader fra solens stråler.

2 SALT

Salt, der kommer sammen med bølgerne, er ok. Det renser og glæder sejleren. Men saltrester, der sidder tilbage holder på

14

TIL KAMP MOD BÅDENS 4 VÆRSTE FJENDER I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022


fugt, starter nedbrydning af næsten alt materiale. Skyl derfor saltet tilbage i havet hurtigst muligt. • Bådens sejl bør skylles med ferskvand og tørres grundigt inden de pakkes for vinteren. Alt canvas bør ferskes af i rent koldt vand. • Ruder skal ikke børstes men vaskes med bløde klude. Når ruderne er tørre, skal de smøres ind i lugtfri petroleum eller lampeolie med en blød klud (aldrig papir, det ridser). Når det har siddet og trængt ind i ruden i ca. 1-2 timer, skal der pudses efter med en tør, ren, blød klud. Det giver smidige gennemsigtige ruder. Brug aldrig sulfo på plastruder. Det udtørrer dem, og de bliver klistrede.

Skyld sejlene og al canvas i ferskvand.

3 FUGT

Fugt, der ikke ventileres bort, er til skade for alle overflader. Pak aldrig dele ind i plastik i længere perioder! Det holder emnet i konstant vandbad og nedbryder overflader. Ventilation er kodeordet. Åbn op, hvor det er muligt året rundt. • Rul genuaen ud en gang om ugen og lad den tørre. Ellers bliver den grøn af mug og alger. • Tjek også regulatoren på gasflasken og beskyt den mod fugt. Er den irret så skift den.

4 STILSTAND

Mange dele på en båd går ikke i stykker af slid. De står i stykker. De sætter sig fast og tærer sammen. • Pakninger i pumper tørrer ud og mister evnen til at pakke. • Søventiler står åbne året rundt, og er ikke til at lukke, når det er nødvendigt. Bevæg dem alle én gang om måneden. Så ved du også, hvor de er, når det gælder. • Start motoren og aktivér ”frem” og ”bak” en gang om ugen. • Skyl toilettanken mindst 2 gange i sæsonen med rigeligt rent vand. • Sørg for at der ikke står vand i skrueakslens pakdåse vinteren over, hvis den er vandsmurt. Bedst er det at sprøjte kølervæske ind, når båden er på land. Stillestående vand skaber tæringer.

Start motoren jævnligt og hold pakninger vedlige. Husk at ”motionere” søventilerne.

Der er findes mange råd og gode ideer. Hver mand og kvinde har sine. Men husk at holde fokus på de fire hovedfjender sol, salt, fugt og stilstand. ■

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022 I TIL KAMP MOD BÅDENS 4 VÆRSTE FJENDER

15


MANGE FLERE

TJEK WWW.BLAAOPLEVELSER.DK TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Frank Flemming Pedersen, Søren Larsen m.fl.

DET KAN GODT BETALE SIG LØBENDE AT KIGGE IND PÅ BLÅ OPLEVELSERS HJEMMESIDE, FOR DER KOMMER HELE TIDEN NYE OPLEVELSER TIL.

E

16

MANGE FLERE BLÅ OPLEVELSER I ÅR I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022

n bid ad gangen bliver de Blå Oplevelser i Danmark kortlagt og beskrevet. Og en brik ad gangen tager puslespillet form, så det til sidst danner et fint billede af, hvad man som aktiv i naturen kan få med på turen i form af natur- og kulturoplevelser.


Alle brikkerne skal først være på plads i 2023, men der vil hele tiden komme nyheder på hjemmesiden og inspiration til ture i forskellige geografiske områder i Danmark. Blå Oplevelsers formidlingsteam indsamlede i 2021 en masse lokal historie og skød hundredvis af billeder og film, som denne vinter og dette forår bearbejdes og lægges, ligeså snart materialet er klar.

DANMARK RUNDT

Når sejlersæsonen for alvor går i gang og feriemånederne står for døren, så vil ca. en tredjedel af de 43 geografiske områder være formidlet på www.blaaoplevelser. dk. Og to tredjedele af lokationerne vil være klar til tage mod videbegærlige besøgene på hjemmesiden ultimo 2022. På Det blå Oplevelseskort på hjemmesiden kan man følge med i, hvilke geografiske områder der er beskrevet. Det lille lyseblå hjertebølge-ikon vil skifte til mørkeblåt, når de spændende oplevelser og aktiviteter bliver lagt på siderne.

GØR-DET-SELV-OPLEVELSER

Der gemmer sig en spændende verden lige under havoverfladen, hvor fladfisk, tangnål, ulk og søstjerner og mange andre arter trives. Men hvor også de små vanddyr som rejer, krabber og vandmænd lever. Og har man øjnene med sig, så åbner der sig en interessant verden.

kan få mere ud af din tur i naturen. F.eks. har vi forberedt en film, der giver dig instruktioner i, hvordan du kommer i gang med snorkling. Og hvor de gode snorkelsteder er. Det er en aktivitet, som du kan kaste dig ud i snart sagt alle steder ved vores kyster. Og når du har snorkelmasken og svømmefødderne på, så viser vi dig også, hvad du kan se under vandoverfladen, og hvordan du får øje på havdyrene, der er så gode til at kamuflere sig.

SMAG PÅ NATUREN

Du vil også få nogle gode tips til, hvilke planter og urter, der er velegnet til at spise eller anvende i en god kryddersnaps. Vores formidlingsteam har nogle gode film på vej til dig om emnet.

> FAKTA BLÅ OPLEVELSER Oplevelser og aktiviteter i udvalgte områder i Danmark beskrives på en interaktiv hjemmeside, der også vil fungere som et forum for deling af natur- og kulturoplevelser relateret til projektet. Hvert af de mange områder beskrives med fokus på: • Den unikke natur i området (f.eks. et fuglereservat, stenrev, vådområder) • Hvilke dyrearter man kan opleve (f.eks. fisk, sæler, marsvin, havfugle) • Hvilke tangarter, man kan se (f.eks. sukkertang, ålegræsenge) • Hvilke kulturoplevelser, der måtte være i nærheden (f.eks. resterne af en stenalderboplads på lavt vand) • Sværhedsgrad af aktiviteten/ruten

Og har du smag for kano- og kajaksejlads eller en god vandretur, så vil vi forsyne dig med nogle fine ruter på udvalgte steder, hvor du virkelig kan få en god Blå Oplevelse.

• Hvad man skal være opmærksom på?

Hvis du jævnligt tjekker på www.blåoplevelser.dk og holder godt øje med de sociale medier, så finder du helt sikkert inspiration til din næste tur i naturen. ■

I løbet af foråret vil du på www.blåoplevelser.dk kunne se små film, der viser dig, hvordan du

Blå Oplevelser er støttet af:

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022 I MANGE FLERE BLÅ OPLEVELSER I ÅR

17


SOMMERTOGT 2022 MED DANSKE TURSEJLERE TYSKLAND-POLEN-BORNHOLM OPLEV SEJLERFÆLLESSKABET PÅ EN HELT UNIK MÅDE

Uanset hvilken bådtype eller tempo du foretrækker, er der plads til dig og din familie på turen, som til sommer går til udvalgte destinationer i Østersøen. Et fælles sommertogt er en fantastisk måde at komme lidt længere væk i familiens flydende hjem og samtidig opleve trygheden i fællesskabet med andre sejlere. Drømmer I om at opleve nye havne og kulturer via vandvejen? Har I lyst til at gøre turen sammen med andre men måske også til bare at være jer selv af og til? Så er det nu, I skal slå til. På Danske Tursejleres sommertogt følges I nemlig med andre i det omfang, I har lyst.

OM TUREN 21 dage i alt

7 dage på Bornholm. Femø-Stubbekøbing -KlintholmNeuenhof-StralsundWolgast-Swinoujsci eKolobrzeg-Nexø-Ham merhavn Mulighed for fælles hjemsejlads. Ret til ænd ringer forbeholdes.

EN KORT OG EN LANG RUTE

Vores sommertogt-førerhunde, Sonja Berg og Per Ravn og Dorthe og Erik Lemming, er i færd med at lægge sidste hånd på planlægningen af årets Sommertogt, som går til tyske Rügen via Polen til Bornholm. Flere informationer kommer i næste nummer af Tursejleren. Der er indlagt hviledage, så der er god tid til at se på attraktionerne de forskellige steder.

PRIS OG PRAKTISK

De enkelte deltagere afholder selv deres egne udgifter til proviant, brændstof og havnepenge. Det er gratis at deltage på Sommertogtet. Danske Tursejlere vil være vært for et par fælles gratis grillaftener i løbet af turen, og vores guider vil være behjælpelige med praktisk information og vejledning.

PRAKTISK

• Antal deltagende både max.12 • Turen er gratis, men deltagerne afholder selv udgifter til havnepenge • I kan tilmelde jer turen fra den 20. april til Danske Tursejleres sekretariat tlf. 7021 4242. ”Først til Mølle”-princippet gælder. MERE AT VIDE? Du kan løbende læse mere om sommertogterne på vores hjemmeside www.dansketursejlere.dk. Du er også velkommen til at ringe til sekretariatet for yderligere information på tlf. 70214242.


yr til båden! t s d u f a lg a v d u Stort .dk www.hjertmans 40% rabat

495,-

4595,-

8013-4X (840,-)

Gummibåd 280

7910-280 (6095,-)

Længde 280cm, bredde 155cm, vægt 38 kg.

7OC oppustelig redningsveste, 100N. Rød, sort og grå.

Automatisk oppustelig redningsvest med en suveræn pasform. Størrelse: 30 -110 kg.

Søkort over Sverige indgår Værdi 1175,-

795,-

4595,-

5632-57 (1525,-)

Bærbar VHF Cobra HH350

Raymarine Axiom 7” plotter

Vandtæt. Internationale kanaler.

Seapilot søkort over Sverige indgår til denne plotter. Køb et Dansk søkort 1295,- (art.nr 5363-205)

395,-

75,-

5024-5 (535,-)

6372-1206 (110,-)

Komfortsæde Sailcroft Air

En sammenklappelig pude, stilbar i flere trin, som er meget komfortabel at sidde på. Marineblå. Mål 100x45x8cm.

1995,-

5360-7001 (6935,-)

Fortøjning Vinga Stretch 12mm x 6m, 75,- (110,-) 14mm x 6m, 105,- (140,-)

115,-

6372-12 (180,-)

Fortøjning Vingafleex 12mm x 8m, 115,- (180,-) 14mm x 8m, 155,- (245,-)

5627-6042 (2520,-)

Garmin echoMAP Plus 42cv Plotter uden sensor, skærm: 4,3’’’.

2395,-

5874-396 (3055,-)

Sejlbådsstævnplatform med stige

Rustfri med 3 trin i hardwoodtræ.

Se flere kampagnevarer

Bestil på: www.hjertmans.dk • order@hjertmans.se • tlf. +46 60 64 17 00

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022 I SOMMERTOGT 2022 19 Kampagnen gælder t.o.m. 31.5 2022. Vi tager forbehold for udsolgte varer.


Der er lattergaranti, når Mads Blærerøv fanger sejlerfolket på kornet.

MADS CHRISTENSEN SPIDDER SEJLERNE KÆRLIGT

PÅ FIRE FOREDRAGSAFTNER RUNDT OM I LANDET FIK EN ”MADS BLÆRERØV” I TOPFORM LATTEREN TIL AT RULLE OG SALEN TIL AT GYNGE. TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Sabina Fobian

D

e taktfaste bifald strømmede fra publikum op mod foredragsholder Mads Christensen, da han var på Danske Tursejleres landsdækkende roadshow. Den farverige, ordjonglør viste sig at være et sandt trækplaster, for han trak fulde huse i både Slagelse, Nyborg, Horsens og Skørping. Og alle steder var det talstærke publikum ganske fornøjeligt underholdt af en sprudlende Mads Christensen i topform.

VÆRD AT VENTE PÅ

Det var også en tilfreds og lettet forretningsfører fra Danske Tursejlere, der efter de fire foredragsaftner, kunne gøre status. - Efter at Corona gentagne gange har sat en stopper for festlighederne, lykkedes det endelig at gennemføre dette medlemsarrangement. Lige godt 1000 glade sejlere og publikummer så en entertainer, der virkelig forstod at underholde. Og ja, der blev lavet en del sjov med sejlerfolket, som fik holdt et spejl op foran sig. Men alle syntes faktisk, at Mads Christensen havde fanget sejlerne på kornet, siger Leif Nielsen.

MORSOMME OBSERVATIONER

Titlen på foredraget var ”Sejlerpigernes udfordringer”, og her henvises til nogle af de situationer, hvor kvinden ombord skal holde hovedet koldt og mandens ego varmt på én og samme tid. Men hurtigsnakkeren Mads kom også ind på mange andre situationer fra det maritime liv. Publikum holdt sig på maven af grin, da Mads med sit livlige kropssprog imiterede forskellige sejler-typer. Ingen gik fri – om man var til sejlbåde, motorbåde, ung, gammel, mand, kvinde – ja, så blev man udsat for Mads’ ultraskarpe og hylende morsomme observationer. En vis portion selvironi var også en del af ”Mads Blærerøvs” opskrift, da han 20

MADS CHRISTENSEN SPIDDER SEJLERNE KÆRLIGT I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022

tog publikum med på sin egen komiske rejse for at få fingre i drømmebåden.

RUNGSTED LATTE

Roadshowet kulminerede med et stående bifald til Mads, der af Leif Nielsen blev begavet med styrbord/bagbord sokker samt ingredienserne til en ’Rungsted Latte’ efter endt show. Tak til Mads for nogle fantastiske aftener, der udover at træne mavemusklerne også gjorde os klogere, og tak til alle, der lagde vejen forbi. ■


SE ELLER GENSE MADS CHRISTENSEN I 2022

NYE FOREDRAG MED NYE POINTER OG OBSERVATIONER FRA SEJLERNE LIV ER UNDER PLANLÆGNING OG VIL KOMME RUNDT TIL NYE BYER. Fik du ikke set Mads Christensen på Danske Tursejleres roadshow i 2021, så er du gået glip af et kæmpegrin. Mere end 1000 publikummer overværede de 4 foredrag, som blev holdt i Slagelse, Nyborg, Horsens og Skørping. Men fortvivl ikke. Du får nemlig chancen for at møde den fortælleglade entertainer i 2022.

Få et billigt grin med Mads Christensen, der kommer på tourné med Danske Tursejlere i 2022.

- Vi taler i øjeblikket med Mads Christensen om en ny turné i dette år. Hvor mange og hvilke datoer vi får lagt os fast på, er ikke besluttet endnu. Men ét ligger fast. Mads Christensen kommer til at optræde i andre byer end sidste år. Der har været mange henvendelser fra medlemmer, der gerne så at vi gentog succesen. Nogle havde lejlighed til at se Mads sidste år. Andre får det i år. Vi lægger nu forestillingerne i andre byer, så flere har mulighed for at opleve det festfyrværkeri, som en aften med Mads Christen er. Vi melder tid og sted ud i Tursejleren og på de sociale medier, når alt er på plads, siger forretningsfører fra Danske Tursejlere, Leif Nielsen.

Pas på helbredet og miljøet når du arbejder med bundmaling De fleste bundmalinger inde­ holder giftstoffer (biocider), der kan give kraftige allergiske reaktioner ved direkte kontakt.

Giftstofferne er også et alvorligt problem for vandmiljøet i dan­ ske farvande. De negative kon­ sekvenser ses bl.a. hos snegle og marsvin.

Tips til at beskytte dig selv:

Tips til at beskytte miljøet:

1. Undgå hudkontakt med maling og malingsrester

1. Følg malingens instruktioner for påføring og vedligeholdelse

2. Brug handsker, som malingen ikke kan trænge gennem

2. Brug en slibemaskine med sug, når du sliber

3. Genbrug ikke handsker og dragter med malingspletter

3. Dæk af under båden, så slibe­ støv og flager ikke spredes

Se flere tips og fakta om bundmaling her: mst.dk/bundmaling

Husk! F lager af bundm aling, b rugte handsk er, og afva slibestøv sket beg ro er kem ikalieaff ning ald.


ÅRETS HAVN I NYT FORMAT DEN POPULÆRE KONKURRENCE OM ÅRETS HAVN FÅR NYE KONKURRENCEVILKÅR, SOM KAN VÆRE MED TIL AT STYRKE HAVNENES SERVICE OG UDVIKLING. TEKST OG FOTO: Frank Flemming Pedersen

D

er er altid spænding ved Foreningen af Lystbådehavne I Danmarks efterårsseminar, når det afsløres, hvilken havn, der er skal kåres som Årets Havn. De mange fremmødte repræsentanter for de danske lystbådehavne følger intenst med, når kuverten med navnet på vinderhavnen åbnes.

Sådan er det. Og sådan bliver det også fremover. Men den prestigefulde konkurrence vil fra i år komme til at udfolde sig lidt anderledes end tidligere. - Vi kører nu på 15. år med konkurrencen, og vi må bare sige, at såvel vores medlemmer som lystbådehavnene har taget den til sig. Stadig flere af vores medlemmer giver deres besyv med og stemmer på havnen, de har haft den bedste oplevelse i på årets sejlads. Og lystbådehavnene har blikket rettet mod den prestige og markedsføringsværdi, der ligger i at være kåret som årets havn. Den opmærksomhed er vi selvfølgelig glade for, men nu synes vi, at tiden er inde til at give konkurrencen en ny dimension,

22

ÅRETS HAVN I NYT FORMAT I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022

forklarer forretningsfører i Danske Tursejlere, Leif Nielsen.

HISTORIEN BAG

Siden 2008 har Danske Tursejlere kåret Årets Havn, og intentionen fra starten har været at skabe en uhøjtidelig konkurrence, hvor medlemmer af Danske Tursejlere kan afgive en stemme på den havn, de synes har gjort sig fortjent til at modtage titlen som Årets Havn. Medlemmerne skal besvare en række relevante spørgsmål om en havns faciliteter, serviceniveau og eventuelt komme med bemærkninger til deres valg. Gennem de seneste år er antal afgivne stemmer vokset pænt, ligesom der er skabt mere konkurrence havnene imellem om at løbe med den eftertragtede titel, der ud over den fine titel også har udløst en præmiecheck på 5.000 kr., som kan anvendes af havnen efter eget valg. Det beløb vil fremover blive hævet til 10.000 kr.

VOKSEVÆRK KRÆVER FORNYELSE

- På grund af den stigende interesse ændrer vi nu på konkurrencen, således

at flere sejlere i Danmark kan deltage i konkurrencen. Det sker blandt andet ved et samarbejde med Bådmagasinet og Min Båd, som vil indgår i markedsføring af konkurrencen. Desuden får vi i samarbejde med Foreningen af Lystbådehavne I Danmark formuleret konkurrencens spørgsmål, så lystbådehavnene kan anvende inputtene til at videreudvikle service og faciliteter, siger Leif Nielsen

OG VINDEREN ER …

Som sidste skridt i fornyelsen vil Danske Tursejlere i samarbejde med FLID, Bådmagasinet og Min båd revurdere konkurrencevilkårene – altså hvem der kan deltage, hvordan vinderne blandt sejlerne og blandt havnene findes. Traditionen tro vil den lystbådehavn, der løber med titlen som Årets Havn blive kåre på FLIDs efterårsseminar. - Vi håber det nye format, der offentliggøres i foråret, vil øge interessen og seriøsiteten i konkurrence. Og at vi også får mere gennemsigtighed i regler og kriterier og for selve kåring af vinderne i konkurrencen, forklarer Leif Nielsen. ■


ÅRETS

HAVN

2021

MARINA MINDE

ER ÅRETS HAVN 2021 Fjord tæt ved indsejlingen til Egernsund og Gråsten. Der er livlig aktivitet på havnen, og der udvikles konstant på at forbedre serviceniveauet. Der er mulighed for kajak- og cykelleje samt en lille butik med de mest nødvendige levnedsmidler samt et større sortiment i fiskegrej.

STØTTER UNGDOMSARBEJDET ET HØJT SERVICENIVEAU OG MASSER AF GODE FACILITETER FOR SEJLERNE VAR NOGET, SOM DANSKE TURSEJLERES MEDLEMMER FREMHÆVEDE VED MARINA MINDE I DERES VALG AF ÅRETS HAVN 2021. TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Marine Minde

M

arina Minde er et godt eksempel på, hvordan et højt serviceniveau kan gøre selv en lille havn levende og attraktiv. Og i kombination med en masse tilbud om aktivitet og naturskøn beliggenhed, så har vi også opskriften på en vinder af Danske Tursejleres pris som Årets Havns 2021. Det er 14. gang Danske Tursejlere kårer Årets Havn ved en afstemning blandt sine 13.000 medlemmer. I år havde 2.316 afgivet deres stemme, som var fordelt på 268 havne.

Hans Lindum Møller modtog på vegne af Marina Minde prisen og de medfølgende 5.000 kr. med glæde og stolthed. - I Marina Minde har vi et øje på sejlerfamilierne, der ønsker en god oplevelse her i grænselandet. Farvandet er jo oplagt for dem, der sætter pris på en rolig sejlads med muligheder for mange forskellige oplevelser på vandet og i land. Og her ligger Marine Minde jo godt og centralt placeret. Vi har fokus på et børnevenligt miljø, som også betyder, at børnene i denne sæson kan tage en helt ny legeplads i brug. Også de mange forskellige nationaliteter, som havnen gæstes af, er spændende for mange sejlere, fortæller Hans Lindum Mølle.

I SMUKKE OMGIVELSER

Marina Minde ligger smukt i Flensborg

- Vi er naturligvis taknemmelige for kåringen som Årets havn 2021, hvilket er en anerkendelse af det store arbejde, som vi gør for vores sejlere. Samtidig understreger kommentarerne, at service er noget mange sætter stor pris på, sagde Hans Lindum Møller fra Marina Minde ved prisoverrækkelsen. Herefter donerede Hans Lindum Møller checken på 5.000 kr. til ungdomsarbejdet i Gråsten Sejlklub, som en stolt formand Jan Petersen tog med hjem. - Det er fremtidens sejlere, vi taler om. Vi støtter gerne ungdomsarbejdet, så de unge mennesker i en tidlig alder dels bliver fortrolige med det våde element. Og dels lærer glæden ved at færdes på vandet. Vi tror, at alle sejlere glædes over at se, når de unge stævner ud på vandet, siger Hans Lindum Møller. ■

Marina Minde ligger godt og centralt for en ekspedition i Flensborg Fjord og omegn.

ATTRAKTIV PRIS

Kåringen af Årets Havn fandt sted på FLID’s (Foreningen af Lystbådehavne I Danmark) havnemesse, der fandt sted i Vingstedcentret i november 2021 med deltagelse af knap 500 repræsentanter fra de danske lystbådehavne og marinaer.

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022 I ÅRETS HAVN - MARINA MINDE

23


ÅRETS

HAVN

2021

Rundt MARINA om MINDE ÅRETS HAVN 2021 BLEV MARINA MINDE PÅ SMUKKE ALS, HVOR HISTORIE OG TRADITIONER LEVER I BEDSTE VELGÅENDE.

Den flotte Broager Kirke spillede

en vigtig rolle i 1864-krigen.

TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Frank Flemming Pedersen, VisitSønderborg, Colourbox

G

odt inde i Flensborg Fjord runder man Brunsnæs og kan nu at sætte kursen mod nord. I det klare vejr anes tvillingespirret på Broager Kirke mod nordøst. Ligeså rager skorstenen på Cathrinesminde Teglværk markant op og viser dermed, at man er på rette vej mod Marina Minde, som af Danske Tursejleres medlemmer i 2021 blev kåret som Årets Havn.

Vi befinder os i Grænselandet, som har været skueplads for adskillige historiske begivenheder, der har sat sit præg på området. Der er mange kulturminder i Grænselandet, der vidner om disse begivenheder. I dag ånder alt imidlertid fred og fordragelighed. Der er mere, der forener, end adskiller. Marina Minde ligger lige ud til Flensborg Fjord blot 10 sømil fra Sønderborg og Flensborg. Og går turen over land er der kun 20 km fra den dansk-tyske grænse. Havnen har fået sit navn efter det gamle teglværk, der lå på grunden i sin tid, og som var en af

24

RUNDT OM ÅRETS HAVN 2021 I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022

i alt 76 teglværker i området. Fra bådebroerne i havnen er der en skøn udsigt over Flensborg Fjord, og man kan let følge med i den livlige trafik af fritidsbåde, der nyder sejladsen på fjorden. Havnens og ikke mindst den børnevenlige badestrands fortræffeligheder til trods så er der også meget andet at opleve i området ved Egernsund. Når båden har fundet sin plads ved broen, og eventyrlysten tager over så spring på cyklerne eller på bussen. Inden for ½ times afstand af Marina Minde venter der besøg på lokaliteter, der giver spændende historier fra Grænselandet.

BROAGER KIRKE

Det tager 20 minutters tid på cykel at nå til Broager Kirke. Den flotte, hvide kirke med de smukke kalkmalerier er opført i munkesten omkring år 1209. Det senromanske brede tårn er fra omkring 1300, mens de to gotiske spir er fra omkring 1400. Som i mange gamle kirker havde kvinderne egen indgang. I Broager Kirke er denne muret til igen. Hovedindgangen er i dag under tårnet.


Gråsten Slot var Dronning Ingrid yndlingsslot. Marina Minde er udgangspunktet for turen i omegnen. Marina Minde har en flot og central beliggenhed. Dybbøl Mølle og kanonerne ved skansen.

Kirken er blevet ændret adskillige gange. Sidst i 1990'erne gennemgik kalkmalerierne en gennemgribende rensning, og farverne i kirken blev ændret, så kirken nu fremstår i lyse toner. Kirkens tvillingetårne hævdes at have haft betydning under preussernes bombardement af Dybbøl-stillingen i foråret 1864. Man posterede en udkigspost på en gangbro mellem spirene, hvorfra soldaten kunne se granatnedslagene i forhold til Dybbøl Mølle og derefter korrigere kanonernes sigte herefter. Fra krigen 1864 hviler der på kirkegården 73 danske og 200 tyske soldater. Til minde om de danske soldater er rejst en sleben granitobelisk med indskriften: Minde over 73 danske krigere faldne ved Dybbøl i kampen for fædrelandet 1864.

CATHRINESMINDE TEGLVÆRK

Meget mere end 20 minutter på cykel tager det heller ikke at komme til Cathrinesminde Teglværk, som er et museum, der fortæller om den teglindustri, der prægede egnen ved Flensborg Fjord gennem mere end 200 år, og som Marina Mindes fortid også var en del af. Her kan man se og få fortalt historien om, hvordan processen med at forarbejde ler til teglsten foregår. Man kan se de smukke tørrelader med røde tage eller komme helt tæt på teglværksma-

skineriet og ringovnen, hvor leret blev brændt til sten. Tag et kig ind i de genskabte arbejderboliger, der fortæller om livet i det lille teglværkssamfund. Det er ganske interessant. Cathrinesminde Teglværk er oprettet i 1732, hvor der var stor efterspørgsel efter teglsten i København, som var brændt i 1728. Teglværket fik en moderne ringovn i 1892 og brændte tegl indtil 1968.

DYBBØLS SKANSER

Hop på bussen, der går ved landevejen. På under 1 time kan du være på et af Danmarks mest berømte historiske monumenter. Året var1864, og det år blev tusinder af danske og tyske soldater dræbt, og Danmark mistede 1/3 af sit rige og 2/5 af befolkningen. Krigen i 1864 har givet et sår i den danske selvforståelse, som har været mange, mange år og generationer om at hele. Historiecenter Dybbøl Banke er et af de fineste steder at starte historietimen. Centret er oprettet på Dybbøl Banke og ligger midt i skanserækken på Dybbøl. Centret formidler historien om Kampene ved Dybbøl og krigen i 1864 gennem lysbilleder og film. Der er rekonstrueret et stykke skanse, en løbegrav og to soldaterbarakker. Her får man et fantastisk indblik i det blodige slag i 1864.

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022 I RUNDT OM ÅRETS HAVN 2021

25


Vagtskifte i Gråsten. Vagten udgår fra Det Gule Palæ. Slaget er i gang ved Dybbøl skanse. Cathrinesminde Teglværk – flot museum.

Der er i øvrigt en pragtfuld udsigt over hele området, hvor det historiske drama udspillede sig. Således også ud over Vemmingbund, der ligger ved Broagerlands østkyst, hvorfra preusserne beskød de danske stillinger ved Dybbøl.

GRÅSTEN SLOT

Næsten i Marina Mindes baghave blot 20 minutters cykeltur og så står man ved Gråsten Slot. Det første slot blev opført i midten af 1500-tallet men nedbrændte. Det nuværende Gråsten Slot stammer fra 1759, hvor en ny sydfløj blev opført og fra 1842, hvor midterbygningen blev bygget.

på disse kanter, og skrev historien om Den lille pige med svovlstikkerne netop her. Når slottet er beboet af kongefamilien, er der hver dag vagtafløsning af den Kongelige Livgarde. Vagten udgår fra Det Gule Palæ, Ahlefeldtvej 5, hvor garderne stiller op ca. kl. 11.30. Herfra marcheres der gennem Gråsten til slottet, hvor vagtafløsningen sker kl. 12.00. Det er et stort tilløbsstykke, der samler børn og voksne fra ind- og udland. ■

BØR NYDES MED OMTANKE

I 1935 blev brugsretten til slottet overdraget til daværende Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid. Slottet var i mange år kongehusets sommerresidens og daværende Dronning Ingrids yndlingsslot, idet hun følte stor tilknytning til grænselandet. Hun havde også en stor interesse for blomster og var personligt inde over planlægningen af blomsterhaven ved Gråsten Slot frem til sin død i år 2000. Også nationalskjalden H. C. Andersen kom

Ualmindelig smagfuld - ualmindelig dansk INVITER DR. NIELSEN’S BITTER MED TIL BORDS Dansk kvalitet og en unik blanding af 8 forskellige urter har i årtier gjort Dr. Nielsen’s Bitter til en kærkommen gæst på alverdens borde - både ude og hjemme. Læs historien om den populære bitter på www.drnielsensbitter.dk. DRNIELSENSBITTER


Sune Abelgren Olsen er ny i staben hos Danske Tursejlere.

DANSKE TURSEJLERE ANSÆTTER PROJEKTCHEF MED ANSÆTTELSEN AF SUNE ABELGREN OLSEN HOLDER VI KURSEN MOD FORTSAT VÆKST, SIGER DANSKE TURSEJLERES FORRETNINGSFØRER LEIF NIELSEN. TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Privat - Danske Tursejlere har oplevet en markant tilgang af nye medlemmer gennem de seneste år, og den vækst ønsker vi at fastholde. Derfor har vi styrket vores stab med en erfaren og særdeles kompetent medarbejder, der kan stå i spidsen for udviklingen, siger Leif Nielsen, der er forretningsfører i Danske Tursejlere.

ERFARING MED DEN MARITIME VERDEN

1. april 2022 tiltræder Sune Abelgren Olsen som projekt- og udviklingschef i Danske Tursejlere med domicil i Nyborg. Han er 38 år og har blandt andet en uddannelse fra Copenhagen Business School inden for ledelse af innovationsprocesser. Han kommer fra en stilling som chefkonsulent for Sejl Sikkert, som er en del af Søsportens Sikkerhedsråd under Søfartsstyrelsen. Han har desuden tidligere haft stillinger indenfor kommunikation og turisme. Sune Abelgren Olsen kommer således til Danske Tursejlere med masser af organisatorisk erfaring, et stort netværk og kendskab til den maritime verden.

SPÆNDENDE UDVIKLING

- Med en medlemstilvækst på et par tusind over de senere år, hvor også flere unge sejlerfamilier er kommet til, er der behov for, at vi udvider viften af tilbud til vores medlemmer. Vi ønsker at være en attraktiv organisation for sejlere i alle generationer, hvorfor vi i de kommende år vil søsætte flere projekter med nye tilbud. Desuden er vi optaget af at forebygge sikkerheden for sejlerne, så de kan færdes trygt på vandet. Disse udviklingsopgaver vil være i gode hænder hos Sune, siger Leif Nielsen. - Jeg glæder mig meget til at komme ombord hos Danske Tursejlere og bidrage til udviklingen af de mange spændende projekter, som organisationen har i støbeskeen, siger Sune Abelgren Olsen. - Jeg tilbringer det meste af min fritid på vandet ombord på min sejlbåd, på surfbrættet eller med en fiskestang i hånden. Så derfor er det et privilegie at få mulighed for at arbejde med udvikling af spændende projekter og ”blå” aktiviteter til glæde og gavn for Danske Tursejleres medlemmer, tilføjer Sune. ■

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022 I DANSKE TURSEJLERE ANSÆTTER PROJEKTCHEF

27


Klaus Mørch med et motiverende foredrag.

VI SKAL TURDE SÆTTE KURSEN MOD UKENDTE DESTINATIONER - NÆRE SOM FJERNE, ER BUDSKABET FRA FOREDRAGSHOLDER KLAUS MØRCH. TEKST OG FOTO: Frank Flemming Pedersen

D

er var pænt besøgt i Det røde Pakhus i Skælskør, da jordomsejler og tidligere kapsejler Klaus Mørch gæstede byen med sit foredrag ”Tag roret og udlev drømmen”. Danske Tursejlere havde indbudt sine medlemmer til arrangementet, hvis budskab ganske enkelt var at udleve drømmen om at opdage og opleve. Gennem små 3 timer fik vi historien om hans og hustruen jordomsejling, der varede fra juli 2016 og sluttede 4½ år senere i august 2020. I tale, film og billeder blev vi ført gennem ruten, som Klaus Mørch i starten beskrev som: ”Sejl sydpå indtil smørret

FOREDRAG MED DANSKE TURSEJLERE:

TAG RORET OG UDLEV DRØMMEN smelter. Drej så skarpt til højre og hold stik vest til du ikke har flere penge”. Og sådan kunne historien så slutte, men ikke denne aften for med sit gode fortællehumør tog Klaus Mørch os med til fantastiske naturoplevelser, snorkelture i krystalklart vand, fascinerende møder med majestætiske hvaler.

FOR SVAJ

Som tursejler, der gør det i de indre danske farvande og i nærområderne, var der gode pointer at hente. Ikke mindst de gode råd om opankring og oplevelsen ved at ligge for svaj. De herligheder behøver man jo ikke tage til Bermuda for at

få del i, når der ligger fine Turbøjer ved Bågø. Så på den måde bidrog foredraget om jordomsejlingen også til at sætte sejladsen i vores hjemlige farvande i relief. Sejlerlivet har perspektiv. Så hvis man skruer ned for bekymringerne og forbereder sig godt, så åbner der sig helt nye muligheder og oplevelser langs de danske kyster og i nærområderne. - Det er ofte vanerne, der styrer vores liv og forhindrer os i at udleve det, vi i virkeligheden drømmer om. Selv vil jeg hellere dø med minderne end med drømmene, lød det gå-på-modige budskab fra foredragsholderen. ■

Friske råvare og kolde drikke ombord Med et Isotherm køleskab, er du sikret friske råvarer og kolde drikke til din sejltur, og er altid klar til at lave en lækker frokost ombord. Vi har et bredt sortiment af køleskabe fra Isotherm til alle størrelser både.

CRUISE Classic 49

CRUISE Classic 65

Læs mere på www.webasto.dk


Marstrand

Björkö

PÅ ØHOP I GØTEBORGS SKÆRGÅRD

Styrsö Donsö

Vrångö

TEKST: Frank Flemming Pedersen

D

en svenske Skagerrakkyst er som skabt til sejlerferien. Er man til storslået natur, så er det her på den langstrakte kyst mellem Göteborg og grænsen til Norge, man skal slå sine folder. Det varierede kystlandskab med sine mange øer, fjorde, næs og vige kalder på eventyr. Og de utallige små kystbyer med de maleriske småhuse i mange farver og de idylliske havne gør sejladsen til ren nydelse. Klipperne er en fast bestanddel på turen. Alle vegne er de i synsfeltet og kan for en ny sejler fra Danmark virke farefulde. Ingen vil i karambolage med den hårde granit. Men med en ordentlig forberedelse og

det rigtige udstyr og materiel til skærgårdssejlads er man godt stillet. Som sejler i den Gøteborgske skærgård deler man farvandet med mange, mange andre sejlere, for destinationen er populær. De store turistmagneter, som f.eks. Marstrand, besøges af tusindvis af sejlere og andet godtfolk i sæsonen. Her er byliv og glade dage. På nogle af de mange småøer finder man også turister omend ikke i samme målestok som i Marstrand. Her er roligere forhold, hvor naturen går sin gang og svenskernes hverdag ligeså. Men det behøver ikke være trængsel og alarm, for Gøteborgs skærgård er vidtstrakt

og rummer mange finurlige og hemmelighedsfulde steder, hvor man kan søge hen, hvis man ønsker noget mere afsondret og lidt mere primitive forhold at ankre op ved. Vi har her gjort nogle mere eller mindre tilfældige nedslag i Gøteborgs skærgård, som kan virke uendelig, for der er så mange steder, der lokker og frister. Andre sejlere ville vælge at sætte fokus på andre destinationer, for alle, der har været i området, har sine favoritter. Idyllen er stor i de små maleriske havne, og livet ved og på havet byder på oplevelser for voksne og for børn. ■

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022 I <FOOTER VARIABLE>

29


PÅ ØHOP I GØTEBORGS SKÆRGÅRD

1

4

2

3

5

TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Per Pixel, Jonas Ingman, Göran Assner, Åsa Dahlgren, Therese Elgquist, Erik Nissen Johansen, Anna Hållams/Westsweden.com, Frank Flemming Pedersen

H

undredvis af øer består skærgården ved Gøteborg af, og de har stort ser alle noget at byde på uanset, hvor store eller små de er. Skærgården er indbegrebet af svensk natur i al sin pragt og maritim idyl med maleriske fiskerlejer og -havne, små strande, aftensol på granitklipper og ensomt beliggende bugter, hvor opankring er et spændende tilflugtssted.

Mange øer er bilfri, hvilket ikke er ensbetydende med, at de er trafikfri, for her benytter lokalbefolkningen sig af eldrevne golfvogne, trehjulede ladknallerter og cykler. Tempoet er behageligt, og man falder hurtigt ind i det. Afstandene er små i Göteborgs skærgård, så det er muligt at besøge mange øer, hvis temperamentet er til det. Men man kan også vælge bare at sejle, se og betragte

det for en dansk sejler unikke farvand og de store naturoplevelser, der følger med i kølvandet. Vi gør et par tilfældige nedslag i dette forjættede vand, hvor en sommerferie hurtigt får ende og hjemturen, der giver tid til at tænke efter står lige for.

VRÅNGÖ

Vrångö ligger i den sydlige del af Göteborgs skærgård. Gæstehavnen på den vestlige side af øen er populær og har plads til omkring 130 besøgende både. På anløbsbroen i læ er der borde og grillpladser. Det er også muligt at købe frisklavet krebs og andre skaldyr, og der er købmand og restaurant. Gæsterne kommer hovedsageligt til Vrångö for den smukke natur. Store dele af øen består af naturreservater, der har masser af gode vandrestier at udforske. Derudover anses øen for at have nogle af øhavets smukkeste strande.

1) Donsö, 2) På vej fra Donsö, 3) Donsö, 4) Donsö, 5) Björkö

30

PÅ ØHOP I GØTEBORGS SKÆRGÅRD I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022

MAD OG DRIKKE

Som man kan forestille sig, når man ligger så havsnært, så er der mange steder restauranter, der gør sig i fiske- og skaldyrsspecialiteter. Det udbud er både varieret og meget lækkert. Udeservering i sommersolen er en yndet attraktion, hvilket man godt forstår, når man tager udsigten over havnen og havet i betragtning.

STYRSÖ

Styrös historie er præget af smuglere, skudeskippere og ferierende bedsteborgere. Styrsö Bratten var et velbesøgt fritidsresort allerede i midten af 1800-tallet. Mange af grossistvillaerne er der stadig. På Styrsö mødes økultur og bykultur i et landskab med store variationer. På øen er der fire små lokalsamfund med forskellige karakterer. Den ældste er landsbyen med kirken fra 1752, gårde og gamle agerjord. Tang er den traditionelle fiskerby


6

10

7

11

8

9

med tætte huse og snoede smalle veje. I Halsvik satte de velfunderede skibsredere deres præg på bygningerne, og i Bratten fik de fine sommergæster. Indkøbsmulighederne er fortrinsvis på den nordlige del af øen. På Styrö er afstandene korte og der er meget at se på, mens man er undervejs. Blandt andet er der mange fine, idylliske stræder og huse. Hvis du vil se det hele lidt fra oven, så gå op til toppen af Stora Rös – Styrös højeste punkt. Herfra er der frit udsyn ud over hele skærgården, indsejlingen til Göteborg Havn og halvvejs til Danmark. Fra Stora Rös er der flere dejlige vandrestier gennem smukke løvskove. Man kan vandre på naturstierne til Brännholmsviken og Styrsö Skäret. En vej fører til Tången, som er et gammelt fiskersamfund, hvor de hvidmalede træhuse står tæt og gaderne er smalle. Fra Tången kan du vælge at gå mod Styrös vestligste punkt, Salskärs forland, som er et dejligt sted med sol og svømning.

Styrsö har flere bademuligheder med børnevenlige sandstrande. Men også fra klipper og moler bades der flittigt. Utterviksbadet ligger i nordvest. I en bugt på nordsiden af øen ligger Brattenbadet. På den sydlige side af øen er der også gode fiskepladser. Styrsö Kirke er lille og meget smuk. Det lave tårn er opført i hvidpudsede natursten. Kirkerummet har hvidmalede vægge. De tidligere loftsmalerier fra 1767 blev overkalket i 1804. Men ved den seneste restaurering havde man held med at finde en del af de oprindelige farver.

MANGFOLDIGHEDEN FLORERER

Skulle man have trang til at lufte shoppinggenet og jagte de gode unikke tilbud, så er skærgården et udmærket sted at gøre det. Langt fra alle steder er der indkøbsmuligheder. Men på de større øer – og de behøver såmænd ikke være så store endda – er der butikker med kunsthåndværk tæt på gæstehavnen, som måske kan friste.

12

DONSÖ

Allerede ved indsejlingen til Donsös havn er tonen slået an for opholdet. De røde små træhuse ved bryggen og fiskerihavnen, der stadig er meget aktiv, emmer af atmosfæren, som vi finder på de svenske skærgårdsøer. Her er livligt på havneområdet, hvor også skærgårdsfærgen med jævne mellemrum afleverer fastboende og turister. De første er der blot ca. 1.500 af. De sidste betydeligt flere hen over sommersæsonen. Donsö er bilfri, men trafik er her. På havnen og særligt omkring butiksområdet kører de pudsige trehjulede ladknallerter, som vil være et velkendt syn på turen gennem det fine ørige. Det er også ved havnen livet leves. Iscafeer, restauranter og indkøbsmuligheder er et naturligt samlingspunkt på øen. For den aktive feriegæst er der masser af muligheder for udfoldelse. Kajakudlejningen er klar, hvis man skulle få lyst

6) På vej fra Donsö, 7) Marstrand, 8) Udspringstårn for vandhunde, 9) Marstrand, 10) Pater Noster fyrtårn ved Marstrand, 11) Ved Marstrand, 12) Skærgårdsudsigt DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022 I PÅ ØHOP I GØTEBORGS SKÆRGÅRD

31


13

17

14

18

15

16

til at tage en tur rundt om øen. Ellers er cyklerne altid et godt transportmiddel, hvis man vil se mere end blot havnen. Donsös har gode vandrestier på et par km hver – henholdsvis nord og syd – og starter ved Torholmen på øens sydøstlige side. Fra øens højeste bjerg, Myre Vale, er der en fantastisk udsigt over øgruppen. Langs vandrestierne er der placeret bænke, hvor du kan holde pause for en velfortjent kaffe og medbragt kanelbulla. Rundt omkring på Donsö er der fine badeområder og solvarme klipper, hvor solnydere kan solbade. Områderne på Lökholmen og Korsholme forbjerg er meget populære. På østsiden ligger det smukke Donsö fyrtårn; her er en svømmesti og dejligt klippelandskab.

VANDHUNDE

De vandglade tænkes der også på. Bademulighederne er meget fine, omend man ikke må sammenligne med sydens lidoer. Men tag en svømmetur fra badestran-

den eller fra båden. Eller et flot udspring fra badeklipperne. Mulighederne er der. Mange steder kan man også leje kajakker, og – hvis man ikke har sit eget med – leje paddleboards, hvor tiden på vandet hurtigt forsvinder på en sjov og aktiv måde.

BJÖRKÖ

Björkö er en af de større Öckerö-øer i den nordlige del af Göteborgs skærgård. Også her bliver man mødt af skærgårdsstemningen, allerede inden båden er nået ind i gæstehavnen. De rødmalede huse på havnen står i fin balance med de hvide og gule træhuse, der ligger drysset ud på klipperne ved havnebyen. Her er en god gæstehavn med restaurant, dagligvarebutik og bageri. Og et mikrobryggeri for dem, der har den interesse. BarlindBeers producerer økologisk øl i forskellige alkoholstyrker. Blandt andet øllen med det maritime navn Fyren og Båken, som holder 2,1% vol. For dem, der er til kunst og kunsthånd-

19

værk, er der mulighed for at gå på opdagelse i Galleri Silja, som drives af et kollektiv af kreative mennesker. Eller kig ind i galleriet ArtZandra, der gør sig i billedkunst og skulpturer. Også på denne smukke ø er det naturen, der kalder. Benyt derfor lejligheden til at gå på opdagelse mellem de gamle og nye bygninger. En tur til Valeberget giver en betagende udsigt fra Vinga til Marstrand. Flere vandreruter tager sit udgangspunkt tæt på havnen og byder på ture fra 1,5 til 12 km. Her er et par tips: Både beboere og turister er glade for at tage en tur forbi Timmerviken. En behagelig og let tilgængelig vandresti. Stien snor sig gennem en unik landskab med et stort variation i vegetation og fugleliv. Denne tur er omkring 6 km og tager godt en time. Bovik er en gammel fiskerby med Björkös ældste, bevarede hus. Om foråret, når den blå anemone blomstrer, kommer folk fra nær og fjern for at se den lille, smukke plan-

13) Styrsö, 14) Marstrand. 15) Skærgårdshuse, 16) Kaffe og fika, 17) Marstrand, 18) Vandreruter er der mange af, 19) Marstrand

32

PÅ ØHOP I GØTEBORGS SKÆRGÅRD I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022


20

24

21

22

23

te. Hele turen via Timmerviken og Huvudet er tæt på 10 km og tager cirka 2 timer. Hvis du vil gå direkte fra havnen til Bovik, følger du Västergårdsvägen i stedet. I et hurtigt tempo kan du gå frem og tilbage på ca. 1,5 timer.

Havnen er fyldt til bristepunktet med alle bådtyper. Også dem der koster kassen. For Marstrand er på en og samme tid både folkelig og meget mondæn, hvilket byens mange barer og eksklusive butikker, atelierer og gallerier vidner om.

VANDREFUGLE

Turen ind gennem den meget fint afmærkede Albrektssundskanal, som forbinder Marstrands havn med indenskærs-ruten til Göteborg og videre op i Hakefjorden, er et skønt stræk, hvor forventningerne til slutdestinationen bare stiger og stiger. Og der – ret forude – dukker Carlstenfæstningen på toppen af Marstrands-øen op.

Det virker ret oplagt at tage vandreskoene på, gå fra borde og nyde luften og den ofte enestående natur, som findes på øerne i skærgården. På mange af øerne er der afmærkede vandreruter, som smyger sig rundt i landskabet. Sine steder er ruterne meget kuperet og fører den ihærdige vandrer op i højderne, hvor udsigten over skærgårdsøerne er fantastisk. De allerfleste ruter kan man uden besvær følge og derved få et indblik i det, der gør Sverige til et attraktivt ferieland for de aktive.

MARSTRAND

Er du til mennesker? Mange mennesker? Altså rigtig mange mennesker? Så tag til Marstrand for her vrimler det med folk.

Marstand breder sig over to skærgårdsøer, som er forbundet med en lille færge: den bilfri Marstrandsön i vest og i øst skærgårdsøen Koön, som man kan nå i bil fra fastlandet via et par broer. Et af de største trækplastre – hvis ikke det største – er Carlstens fæstning, der blev påbegyndt af svenskerne i 1658. I 1719 erobrede Tordenskjold fæstningen med snu krigslist. Han sendte sine

25

ganske få tropper rundt i Marstrand gader, og fik den svenske garnison til at tro, at Tordenskjolds styrke var meget større. En spadseretur rundt i Marstrands stenbrolagte gader er malerisk, og man møder mange arkitektonisk spændende bygninger og fine gamle huse. En tur langs den lange havnepromenade giver også et indtryk af menneskene, der besøger byen. Og undervejs kan man lade sig friste af de mange isboder og cafeer, man møder. En pustepause fra byens turisme kan man få på de mange vandrestier i området. En vandresti på 5 km tæt ved havnen går øen rundt langs kysten. Undervejs på turen passerer man 4-5 badestrande. På den modsatte side af Marstrand by ligger Skallens fyr, hvor Skagerrak og Kattegat mødes. Desværre fik vi ikke set det hele. Ej heller det meste. Måske ikke engang det væsentligste. Men så må vi jo vende tilbage. ■

20) Ved Marstrand, 21) Ved Marstrand, 22) De karakteristiske ladknallerter, 23) Ved Marstrand, 24) Gæstehavn, 25) Styrsö Kirke DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022 I PÅ ØHOP I GØTEBORGS SKÆRGÅRD

33


SÅDAN O

HVIS UHELD DANSKE TURSEJLERES BESTYRELSE OG MEDARBEJDERE TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Leif Nielsen - Vi arbejder på at kunne udbyde et yderst realistiske søredningskursus til vores medlemmer i vinteren 2022/2023. Vi anser det for at være et vigtigt initiativ i forhold til at højne søsikkerheden og redde liv, hvis uheldet under sejlturen skulle ske, siger forretningsfører i Danske Tursejlere, Leif Nielsen. Danske Tursejleres bestyrelse og medarbejdere har netop gennemgået søredningskurset på den tidligere brandskole i Esbjerg – nu Relyon Nutec - for på egen krop at mærke, hvad det vil sige at være i rigtig havsnød. På et-dags-kurset fik de en yderst realistisk prøve på de udfordringer, der venter sejlerne, hvis uheldet er ude efter én på havet. - Fra andre sejlerorganisationer har vi hørt om kurset og om den vigtige erfaring, man får med derfra. Derfor besluttede vi os afprøve kurset med henblik på senere at udbrede det til vores medlemmer. Og jeg må sige, at kurset gav nye indsigter. Der er væsentlig forskel på, om man er ude i det ”virkelige våde element”, hvor det er nogle andre forhold, som spiller ind, eller om man f.eks. øver mand-over-bord hjemme i det kendte farvande.

TØR OG VÅD

Kurset omhandlede både en tør del og en våd del. Til den tørre del havde Danske Tursejlere allieret sig med Sejl Sikkert, som havde stillet en Sejl Sikkert instruktør til rådighed for det teoretiske program, hvori der indgik læring om en række forskellige elementer om sikkerhed. Herefter var det tid til det våde del i det store bassin, hvor Relyon Nutec havde deres avancerede udstyr i aktion. Der var således øvelser i flådevending, ophold i flåden samt hoist (hejs til helikopter). Kurset sluttede med en realistisk evakueringsøvelse, hvor bassinet blev omdannet til et ”åbent hav” med store bølger, mørke, lyn og torden, regn og meget usædvanlige forhold for en traditionel dansk fritidssejler. - Men man skal jo evakueres. Så det er jo blot at springe fra 3 meter vippen og håbe på det bedste. Efter en lille padlen rundt i det yderst oprørte hav, fandt vi da også redningsflåden, som vi kæmpede os op i, hvorefter vi blev hejst op i ”helikopteren”, som heldingvis befandt sig lige over vores redningsflåde. Realisme for alle pengene, slutter Leif Nielsen. ■

34

SÅDAN OVERLEVER DU, HVIS UHELDET SKER I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022


OVERLEVER DU,

DET SKER

TESTEDE SØREDNINGSKURSUS HOS NUTEC RELYON I ESBJERG.

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022 I SÅDAN OVERLEVER DU, HVIS UHELDET SKER

35


SÅDAN PASSER DU PÅ MILJØET GÅ TRYGT OMBORD I DISSE GODE, PRAKTISKE RÅD, NÅR DU HÅNDTERER BUNDMALING.

D

e fleste bundmalinger er tilsat kemikalier – biocider som er giftige over for den uønskede begroning men også over for plante- og dyrelivet i havet. Forkert brug af bundmaling og bundmalingrester kan føre til en unødvendig udledning af biocider til miljøet. Her har myndighederne faktisk mulighed for at straffe personer, der udfører miljøbelastende aktiviteter i strid med etiket og bestemmelser i bundmalingsbekendtgørelsen. Derfor skal man som sejler tage sig i agt, når forårsklargøringen byder på omgang med bundmaling. Miljøstyrelsen har disse anbefalinger for håndtering af bundmalingen.

PROBLEM 1: BUNDMALINGEN FALDER AF I FLAGER

Når bundmaling falder af i flager, ender der giftige malingsrester i havet, i havnen eller på land (når båden er lagt op for vinteren). Årsagen til at bundmalingen falder af, er typisk en af de følgende: • Manglende vedligeholdelse. • Malingen er påført ved forkert vejrforhold. • Der er påført en forkert maling oven på den eksisterende behandling.

LØSNING

• Følg produktets vejledning for påføring og vedligeholdelse. • Tjek med havnefogeden, hvor du må vaske og vedligeholde din båd. • Skrab gerne løs bundmaling af om efteråret, så flagerne ikke spredes i miljøet i løbet af vinteren. Brug en vakuumskraber. Læg en presenning under båden, så vildfarne malingsrester er nemme at samle sammen. • Malingsrester afleveres i havnens miljøcontainer. Vakuumskrabejern anbefales til grov afrensning ned til primer/ gelcoat. Vakuumskrabejernet er hurtigere og mere effektivt end en slibemaskine, og samtidig er spildprocenten meget lav. Efter brug af vakuumskrabejern kræves efterbehandling med slibemaskine.

36

SÅDAN PASSER DU PÅ MILJØET I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022

PROBLEM 2: BUNDMALINGEN SLIBES AF MED EN SLIBEMASKINE UDEN SUG

Der sidder gennemsnitligt 10 kg bundmaling på en båd. Det er derfor store mængder giftig bundmaling, der kan ende i miljøet og på havnens område, hvis man sliber al malingen af uden sug.

LØSNING

• Brug en slibemaskine med sug. Dette udstyr kan normalt lånes eller lejes i den lokale sejlforening eller havn. • Slibestøv afleveres i havnens miljøcontainer. Til finslibning anbefales en excentersliber, da den i forhold til en rystepudser kan anvendes på krumme flader og efterlader en pænere overflade end en rotationssliber. Slibemaskinen sættes til en professionel støvsuger beregnet til elværktøj. Husholdningsstøvsugere må IKKE anvendes, da deres sugekraft er for lav, poserne er for små, og filtreringsgraden er for lav, så malingsstøv vil passere gennem maskinen med risiko for indånding og spredning af farlige partikler. Kilde: Miljøstyrelsen


Se og blive set med em-trak AIS transponder. Til omgående levering hos din lokale forhandler

8 modeller Pris fra Kr. 4.295,-

Få den nyeste generation AIS-Transponder med SRT-AIStm ombord for bedste ydelse og sikkerhed! Du kan få en model, der dækker netop dit behov, hvad enten du navigerer på tablet, pc eller kortplotter så har em-trak en model til dig. Passer til alle AIS kompatible kortplotter både NMEA0183 og 2000. Med indbygget intelligente tilslutningsmuligheder, integreret nyeste generation GPS (og GALILEO) samt det unikke FLEXI-FIX™ -beslags system, for sikker og enkel installation, det kunne ikke være lettere. Vælg de ultimative em-trak AIS og få: Bedste ydelse (2W CSTDMA eller 5W SOTDMA)! Enkelt opsætning! Største og mest alsidige program! Med el. uden antenne-splitter! Med el. uden Wi-Fi & Bluetooth! Uovertruffen GPS-modtagelse! Mest for pengene!

Forhandles i alle førende marine butikker info@scanmarine.dk

tel.: 8194 9820


FEM SKELSÆTTENDE HISTORIER TAG MED BLÅ OPLEVELSERS SØRENS LARSEN RUNDT PÅ ØEN OG FÅ FORTALT HISTORIEN OM FEM FORTÆLLINGER, DER OGSÅ ER EN DEL AF ØENS OPLEVELSER. TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Søren Larsen, Frank Flemming Pedersen

S

FRA BÅGØ

elvfølgelig er fyret, et af landets ældste af slagsen, det første man får øje på, når man nærmer sig Bågø. Her på øen har der stået fyrtårn siden 1705, hvor det har ført skibene sikkert gennem den vigtige posthovedrute København - Hamburg, via Assens – Årøsund og Haderslev.

Bågø midt i Lillebælt er en fantastisk ø med mange naturoplevelser. Der er 5

turbøjer rundt om øen, der er godt 6 m2, så det er godt at bruge en cykel. Lige når man kommer ind på land, står der et hav af cykler, man kan leje for en billig pris. Så er det ellers op på cyklen og ud at opleve øen.

STORMFLODEN I 1872

Ved Søgaard står en stormflodsten, som også markerer den første af 5 skelsættende historier fra Bågø. I 1872 var der i november kraftig vind fra nordvest over flere dage. Det betød, at der blev presset store mængder vand ind i tragten mellem Norge og Danmark – ned gennem Skagerrak og Kattegat og ned gennem Lillebælt og ud i Østersøen. Den 13. november vendte vinden og gav kraftig vind fra øst, som pressede vandet fra Østersøen tilbage. På grund af den smalle åbning ved Lillebælt steg vandet over 3,5 meter over normal vandstand. Stormfloden delte øen i 3 mindre øer og druknede et antal kreaturer på markerne, satte husene under vand men lod menneskene uskadte.

Projektleder Søren Larsen har været på Bågø og er vendt hjem med fantastiske historier.

38

FEM SKELSÆTTENDE HISTORIER FRA BÅGØ I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022

På stenen ved Søgaard kan man se vandstanden. Der har stået vand til op midt på vinduerne på Søgård, som var én af de gårde, der blev oversvømmet. Tre fjerde-


del af øen var oversvømmet. Det var den første af de 5 skelsættende historier fra Bågø.

DEN FYREDE PRÆST

Bågø kirke er fra 1861 og placeret så Wedellsborggreven havde frit udsyn til den. Inde i kirken bemærker man de rigt ornamenterede lysekroner samt kirkeskibet »Fredericus Quartus«, der blev skænket kirken af en københavner som bod for den Baagøpige, han havde ført væk fra øen. I 1956 skete den næste skelsættende begivenhed. Her blev præsten fyret. Han var samtidig skolelærer, og han underviste udelukkende i religion på skolen. Det blev beboerne på øen trætte af. Ud over at han kun underviste i religion, så fik beboerne skældud i kirken for ikke at være kristne nok. Det blev for meget for beboerne og præsten, han blev fyret.

SKOLEN BLEV NATURCENTER

Den gamle skole, som lukkede i 1986, er lavet til naturcenter, hvor man kan se plancher om dyrelivet på øen. Man kan også leje skolen til overnatning. Bagved skolen er der til at spise madpakker. Hvis man møder nogen på øen og spørger efter madpakkested, så skal man huske at sige – fordi vi er på Fyn: ”Er der et leifie sted, man kan spis´sin ma´pak?”

Højvandssten ved Søgaard.

udbygget nogle gange siden. Men det var et skelsættende år på Bågø – 1935. Naturen byder sig til på den lille ø i Lillebælt. I vådområdet Vestermose finder mange fugle yngle- og rastepladser. Hættemåger og fiskehejren holder til i mosen, mens edderfugle og troldænder ses på det åbne vand. Forår og efterår kommer hjejler, ryler og andre vadefugle forbi. Årets rundt kommer turister og andet godtfolk til. Naturen trækker, og det gør øens små og store historier også. ■

BØNDERNE FÅR SELVEJE

Bågø var i mange år ejet af Wedellsborg Gods på Fyn. De fleste husmænd og bønder var fæstebønder og havde ikke mange rettigheder. I starten af 1800-tallet valgte de fleste godsejere at sælge ud af deres jorde, så bønderne blev selvejende. Men det skete ikke her på Bågø. Her beholdt Wedellsborg jorden. Først i 1849, da der kommer en afgørelse om, at jorden skulle være solgt fra senest i 1919, så skete der noget. I 1916 blev jorden solgt fra på Bågø.

HAVNEN ETABLERES

1935 var også et skelsætte år på Bågø. Der var to fiskere, der druknede. Under forsøget på at redde nogle større både var de sejlet ud i en lille båd. På det tidspunkt var der bare en bro ud. Efter den store ulykke besluttede man at bygge en mole af sten og udbygge en havn. Havnen stod færdig i 1938, men en kraftig storm ødelagde hele havnebyggeriet. Havnen blev genopbygget, og i 1941 var der faktisk den havn, vi kan se i dag. Den er så

Der har været fyr på Bågø siden 1705.

Kirken var rammen om en skelsættende historie i 1956.

Blå Oplevelser er støttet af:

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022 I FEM SKELSÆTTENDE HISTORIER FRA BÅGØ

39


VELKOMMEN I KLUBBE - blandt os 36.000, som har downloadet SejlSikkert Alarm Download app’en og slå effektivt alarm direkte fra mobilen. App’en opgiver din position via mobilens GPS, så redningsmandskabet ved præcis hvor du er. Scan QR-koden med dit kamera i mobilen eller læs mere og download på sejlsikkert.dk


DANSKE

SEJLERE

BYDER TOUREN VELKOMMEN

KØB DEN FAVORABLE TOUR-PAKKE TIL 100 KR. I TURSHOPPEN OG SEJL TIL NYBORG DEN 2. JULI 2022.

D

anske Tursejlere inviterer alle vores medlemmer til at deltage i denne event og opleve Touren helt tæt på. På selve dagen vil Nyborg emme af liv og stemning, de og mange mennesker vil være med til at gøre dagen til noget helt særligt. Kom og vær med.

FANTASTISK TILBUD

Vi har sammensat et rigtigt godt tilbud til dig, så du kan opleve touren på nærmeste hold. Du køber en Tour-pakke på Danske Tursejleres web-shop, som indeholder en fantastisk buket af gode tilbud, herunder overnatning i Nyborg Marina fra den 2. juli til den 3. juli, masser af gaver samt naturligvis en forfriskning på terrassen ved Danske Tursejlere.

TILMELDING

Kig ind på www.dansketursejlere.dk og klik på ”Shop”. Her i Tursejlershoppen finder du Tour-pakken, som blot koster 100 kr.

> TOUR-PAKKENS PRIS ER 100,- KR. OG OMFATTER FØLGENDE • Overnatning i Nyborg Marina (2. juli – 3. juli) • En forfriskning på terrassen ved Danske Tursejleres sekretariat • Spillekort • Keyhanger og nøglering med flydesnor • Håndbog for letmatroser til de yngre sejlere • Tursejlerkogebogen til kabysfolket • ”Skipperpakke” fra SejlSikkert med bl.a.: • Sejladsvejledningen, • VHF-klistermærket

DT TOUR-PAK

VÆRDI CKAE 500,- KR. .

• FLIDs Havnekort • Den populære ”Skipperkasket”. • Gratis ”lynkursus” i serviceringen af redningsveste • Indkøbsnet Værdi ca. 500,- kr.

SEJL TIL TOUR DE FRANCE I KOM OG MÆRK CYKELFEBEREN PÅ ALLERTÆTTESTE HOLD SAMMEN MED DANSKE TURSEJLERE OG ET TALSTÆRKT PUBLIKUM.

D

en 2. juli 2022 kører verdens største cykelløb, etapeløbet Tour de France, fra Roskilde. Målstregen ligger i Nyborg, hvor tusinder af entusiaster vil tage mod det imponerende og farverige felt.

Der er på alle måder lagt op til en historisk folkefest, når pedalatleterne ruller gennem vores dejlige land. Der er tale om den største internationale sportsbegivenhed der endnu har fundet sted i Danmark. Og netop den 2. juli på tourens 2. etape er Nyborg målby, og det går helt sikkert ikke stille af.

På VisitNyborgs hjemmeside står med store bogstaver: ”Vi gør klar til et brag af en fest den 2. juli 2022 i Nyborg!”. Og det kommer helt sikkert til at passe, for byen vil være klædt i gult, der vil blive viftet med Dannebrog og heppet på de danske rytter.

NYBORG ER MEGET MERE

Der er god grund til at forlænge opholdet i Nyborg med et par dage, for der er masser at se på. Nyborg har fine seværdigheder, en historisk bykerne og et godt handelsliv. Cafeer, restauranter og god gastronomi er her også. Og så er der selvfølgelig havnefronten og det liv, der udfoldes her. ■

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022 I SEJL TIL TOUR DE FRANCE 2022

41


På sikker grund i

SKÆRGÅRDEN

FRA BOHUSLÄN TIL DEN NORSKE GRÆNSE LIGGER ET KYSTLANDSKAB MED TUSINDVIS AF SMÅ ØER, SKÆR OG FARVERIGE FISKERLEJER, DER TILTRÆKKER EN SVÆRM AF SEJLERE HVER SOMMER. TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Sune Abelgren Olsen

Abelgren Olsen og hans hustru ønskede, da de i sommeren 2021 besøgte den vestsvenske skærgård.

å en strækning på flere hundrede sømil kan man ved den svenske vestkyst - inden- og udenskærs -få en helt unik sejlerferie. Billedskønne fiskerlejer, granitklipper, der er slidt af vejret og maleriske svenske skærgårdshuse. Motorbåde med hvide hækbølger, sejlskibe med flot sejlføring og de myreflittige skærgårdsfærger, der bringer fastboende og turister til de mange småøer.

Der er mange måder at forberede turen og gennemføre den på. Her giver han sine erfaringer videre.

P

Her er virkelig noget at komme efter som sejler. Men det er uvant farvand at sejle i for danskere, der første gang har denne destination som mål. Det kræver en anden forberedelse og planlægning af turen, hvis man vil være på sikker grund fra første færd. Og det var netop, hvad Sune 42

PÅ SIKKER GRUND I SKÆRGÅRDEN I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022

FIND DE RIGTIGE STEDER FOR JER

- De gængse steder at søge viden om skærgården er i den svenske havneguide – Hamnguiden - eller ved at downloade den Svenska Krysserklubs app. Så har man et godt overblik over blandt andet havne, naturhavne, bøjer og fortøjnings-

Skærgårdskilerne er vigtige, når du vil lægge dig ved klipperne.


Selvfølgelig også helt nødvendigt, når man skal ligge uden på andre både, hvilket kan være særdeles aktuelt, hvis man vælger en overnatning i havn eller på en af de kendte pladser i højsæsonen.

PLANLÆG HJEMTUREN I GOD TID

Når ferien forløber pragtfuldt, kan man uforvarende komme til at glemme, at man også skal retur igen. Man har ofte nogle dages sejlads forude, før hjemhavnen dukker op. Det skal man tage højde for ved at undersøge, hvordan vejrudsigten arter sig i perioden for hjemsejladsen. Der er masser af gode steder at gøre ophold i skærgården.

steder. Vi var af sted i den absolutte højsæson i uge 28, 29 og 30, så de populære steder fra guidebøgerne var altid særdeles velbesøgt. Men vi ville gerne opleve den mindre besøgte del af skærgården, hvor man er mere afsondret, også fra havnenes bekvemmeligheder. Så vi brugte de to nævnte kilder til at se, hvor alle andre tager hen, og så lægge ruten uden om. Vi ønskede at lægge til ved klipperne, så vi studerede søkort og ledte efter steder, hvor dybdekurverne lå tæt, hvilket indikerer stor dybde tæt ved klipperne. Men det er selvfølgelig op til lyst og temperament.

FÆSTNING PÅ KLIPPERNE

- Når man som os ønsker at fortøje på klipperne, så har man brug for skærgårdskiler, der fæstnes i en klippesprække, hvorefter tovværket kan fastgøres til kilen. Der findes flere typer kiler. Vores erfaring er, at de vinklede beslag virkede bedst.

ANKERET

opankring for svaj. Det er betryggende at vide, at der er en GPS, der holder øje med bådens bevægelser og giver alarm, hvis der er fare på færde.

TRYGHED

- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning havde jeg medbragt en dykkermaske. Vi skulle jo alligevel i vandet og have en dukkert, når vi nåede frem til vores overnatningssted. Med dykkermasken på inspicerede jeg, om der var undersøiske klipper eller skær tæt ved båden eller andre forhindringer, som kunne gøre skade på båden og spolere opholdet. Dette ritual fandt jeg særligt tryghedsskabende ved langskibs fortøjning ved klipper på pladser, som ikke umiddelbart var gennemprøvet og veldokumenteret i guidebøgerne.

FENDERE

En af vores store oplevelser var netop at fortøje langskibs ved klipperne. Tag derfor rigeligt med fendere med på turen.

Er det skidt sejlvejr, så skal man måske begynde hjemrejsen før, man oprindeligt havde planlagt. Eller sejle en anden rute, der kræver lidt forberedelse. Det er en god ide at tage besætningen med på råd, for I skal jo formodentlig sejle sammen mange år endnu i en god stemning.

BEGYNDERFEJL

Ingen tur uden en fejl eller to. Her er en klassiker. Vi havde fortøjet ved en klippe og selve fortøjningerne gående hen over klipperne ned til båden. En nat var det blæst op som forventet, og i løbet af natten havde fortøjningerne selvfølgelig ligget og filet mod klipperne og havde nær gnavet sig selv over. Det gjorde de ikke, men det var en erfaring, vi har taget med os. Hvis man vælger at sejle lidt væk fra alfarvej i den vestsvenske skærgård, så er forberedelsen så meget mere vigtig. Men bekymringer skal man ikke lade sig begrænse af. Man skal få fakta på bordet og forholde sig til dem. ■

- Modsat hvad man skulle tro, så er der generelt mudrede/leret bundforhold i skærgården. Et godt anker, evt. to styk i tandemopsætning, kan sikre nattesøvnen. Undgå paraplyankret, da det af gode grunde oftest refereres til som blot et ”frokostanker”. Ved fortøjning til klipperne, smid da ankeret 25-30 meter bag båden, og brug så ankertovet til at styre farten ind mod klippen.

ANKERALARMEN

- En ekstra tryghed, der også kan sikre en rolig nats søvn, er at have en ankeralarm aktiveret. Ikke så meget når overnatningen sker ved klipper - men mest ved fri Skærgården er skum og idyllisk -særlig i høj solskin.

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022 I PÅ SIKKER GRUND I SKÆRGÅRDEN

43


FRITIDSSEJLERNE LÆGGER MILLIONER AF KRONER I STATSKASSEN OG HOLDER HJULENE I GANG I LOKALSAMFUNDET OG HOS TURISMEAKTØRERNE, NÅR BÅDEN OG FAMILIEN HOLDER SEJLERFERIE I DANMARK.

Havnebyerne nyder godt af sejlernes besøg

SEJLERTURISME FOR MILLIONER TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: VisitFåborg

D

et klinger af mønt, hver gang en fritidssejler lægger til i en dansk havn. Det gør havnefogeden glad. Men det gør i høj grad også de lokale butikker og turismeaktørerne fornøjede. For den sejlende familie lægger et pænt beløb i kasseapparaterne, når de ferierer i Danmark. På trods af – eller måske på grund af Coronasituationen i somrene 2020-2021 så holder antallet af overnatninger i de danske lystbådehavne sig stabilt højt på omkring en million. Tallene er fra Danmarks Statistik, som flere gange årligt får indberetninger fra de danske lystbådehavne. Det er dog ikke alle havne, der melder deres overnatninger til Danmarks Statistik, hvorfor tallet på den ene million sagtens og givet kan være større.

Turismen giver havnene indtægter til at opgradere service, faciliteter og oplevelser for gæsterne.

44

DANSKE OG UDENLANDSKE FRITIDSSEJLERE

Den sejlende ferieform er blevet populær hos danskerne, der den forgangne sæson valgte at sejle i ydersæsonen maj, juni,

MADS CHRISTENSEN SPIDDER SEJLERNE KÆRLIGT I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022

august og september. Det har så givet plads i havnene til de udenlandske feriesejlere, som også frekventerer de danske kyster og farvande. I 2021 kunne de udenlandske gæster besøge os uden snærende restriktioner, hvilket især de tyske sejlere benyttede sig af. Antallet af gæsteovernatninger for de tyske sejlere nærmede sig niveauet fra 2019. Desværre er de svenske og norske sejlere ikke i samme omfang vendt tilbage. Sammenlignet med jubelåret 2018 så savner vi faktisk halvdelen af de svenske og tre fjerdedele af de norske sejlere i særligt de nordjyske havne.

PENGE I MANGE KASSER

Sejlerturismen, og her taler vi om både danske og udenlandske fritidssejlere, bidrager i væsentlig grad økonomisk til at holde gang i forretningen lokalt. Det gælder ikke kun i forhold til lystbådehavnenes indtægter men i særdeleshed til omsætningen i lokale butikker og turistseværdighederne og attraktionerne. VisitDenmark har set på sagen, og deres seneste undersøgelse fortæller, at når en fritidssejler lægger til i havnen, så vil besætningen, der typisk tæller godt to personer, bruge 800 kr. i døgnet. Heraf vil de 200 kr. gå til havnepenge, resten – altså 600 kr. - vil gå til forbrug herunder indkøb i butikker og besøg på turistattraktioner. Til sammenligning ligger campisters døgnforbrug på 650 kr. Heraf går blot 215 kr. til forbrug. ■


Oplev Göta-kanalen til sommer!

25%

! t a b Ra Sluser, maleriske små byer og et spændende historisk sted. Göta-kanalen er Sveriges længste oplevelsesområde, 190 km langt. Som medlem af Danske Tursejlere får du 25 procent rabat i højsæsonen! Göta-kanalen har mere end tre millioner besøgende årligt. Halvdelen af strækningen, 87 kilometer, består af en håndgravet kanal, og resten af strækningen går gennem smukke søer. Det er et af Sveriges største byggeprojekter nogensinde - 190 kilometer langt og med 58 sluser. Kanalen starter i Mem ved Østersøen og går til Sjötorp ved Vänern-søen eller omvendt. Sammen med Trollhätte-kanalen forbinder Göta-kanalen Stockholm og Göteborg ad vandvejen. Nu kan du, der er medlem af Danske Tursejlere, opleve Göta-kanalen til sommer med 25 % rabat. Tillæg til Trollhätte-kanal: 1.100 SEK

Medlemmer, der booker en højsæsonbillet på Göta-kanalen, får 25 procent rabat på den almindelige fulde pris. Dette gælder både dem, der booker en delstrækning, og dem, der booker hele Göta-kanalrundrejsen. Normalt tager turen Mem til Sjötorp 6-8 dage. Billetten inkluderer 5 overnatninger, og du kan vælge mellem 21 gæstehavne. Med en højsæsonbillet kan du tjekke ind på Göta-kanalen, når du ønsker det i hele perioden 14. juni til 15. august.

Book her! https://www.gotakanal.se/ tursejleren

Book senest 1/4 Hav disse oplysninger parat: • Bådens længde • Bådens bredde • Forsikringsselskab

Gratis afbestilling! Du får pengene tilbage ved aflysning lige indtil check-in. Administrationsgebyr på SEK 300 fratrækkes.

Rabatkode: semester22

Velkommen til en rejse lige gennem Sverige


KOMMENTAR

STORT UFORLØST

POTENTIALE I DEN SEJLENDE

TURISME

S

ejlerturismen som indtægtskilde og livsgrundlag for udviklingen i Vandkantsdanmark har til en vis grad været glemt i det store billede om turismens muligheder. Mens storbyerne har lykkedes med fortællingen om cruisetogtturismens betydning, så har fritidssejlernes betydning for de mange, mange lokalsamfund ude i det ganske land, ikke på samme måde været eksponeret.

SEJLADSOMRÅDER SKAL VÆRE TILGÆNGELIGE

Vores kyster og kystnære områder har en rekreativ værdi, som også skal værdisættes og respekteres. Det betyder også, at farvandene skal være tilgængelige for sejlere, hvorfor der i fremtidig planlægning må findes en balance mellem rekreative- og erhvervsinteresser. Går det regnestykke op, så vil de danske farvande tiltrække endnu flere turister med afledt omsætning til landet.

UNFAIR OG ENSIDIGE AFGIFTER BREMSER UDVIKLINGEN

Sejlerturismen og særligt ø-turismen er blomstret op, men er ikke nået helt på niveau med tiden før Corona. Men potentialet er der, hvis sejlerinteressen vel at mærke holder sig på niveau. Derfor skal sejlerne heller ikke belastes af en unfair afgift på kaskoforsikringer, som blot er med til at øge udgifterne til at have en båd sejlende. Mon ikke det var bedre, at sejlerne lagde ”afgiftspengene” på deres tur rundt i Danmark?

FOKUS PÅ FLERE KYSTNÆRE OPLEVELSER

Naturen har en egen tiltrækningskraft. Coronaperioden har lært os, at danskerne i stigende grad søger ud i naturen for finde oplevelser. Derfor bør lokale kræfter fokusere mere på, at de oplevelser, der findes langs vores kyster og i de kystnære områder, også eksponeres mere. Initiativer, som f.eks. Danske Tursejleres projekt Blå Oplevelser – der er støttet af Nordea-fonden, Friluftsrådet og Danske Tursejlere – er med til at skabe et overblik over sådanne natur- og kulturoplevelser. Yderligere projekter er nødvendige for at flytte fokus på Vandkantsdanmark.

SEVÆRDIGHEDER OG ATTRAKTIONER

Der ligger en opgave i at få udviklet sejlerturismen bl.a. ved at fokusere mere på sejlernes rammevilkår, mener forretningsfører i Danske Tursejlere, Leif Nielsen.

TEKST: Leif Nielsen, forretningsfører i Danske Tursejlere FOTO: Frank Flemming Pedersen

MERE FOKUS PÅ SEJLERTURISMEN VIL MEDFØRE VÆKST I DEN LOKALE TURISTINDUSTRI OG EFTERSPØRGSEL EFTER KULTUR-OG NATURTILBUD. 46

STORT UFORLØST POTENTIALE I DEN SEJLENDE TURISME I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022

Danmark er ikke et billigt rejseland. Vi kan ikke konkurrere på pris med vores nabolande. Men vi kan konkurrere på, om turisterne oplever at få værdi for pengene. Det vil sige, at kvaliteten skal være i fokus. Vi ved at de sejlende turister i høj grad går efter gode og autentiske oplevelser, events og kulturtilbud, der gerne er lettilgængelige fra havnene. Derfor skal der også værnes om de autentiske miljøer, men samtidig gerne ske en nyfortolkning, så kultur, seværdigheder bliver en samlet oplevelser for de sejlende turister. ■


HAR DU NOGET PÅ HJERTET?

Har du en ide til et emne, som Tursejleren skal tage op? Har du noget, du gerne vil fortælle, som kan styrke fællesskabet blandt sejlerne? Har du oplevet noget, der er væsentligt for andre sejlere? Så hold dig ikke tilbage. Skriv kort om, hvad du har på hjertet og send en mail til redaktionen@dansketursejler.dk, så kigger vi på det og vender tilbage. Husk at dit indlæg skal være relevant for andre medlemmer af Danske Tursejlere.

Bornholm – et sejlerparadis!

Se alle de unikke havne på www.bornholm.info/sejlerferie eller scan QR-koden her

Bornholms Regionskommune _bred.indd 1

08-07-2015

13:37:12


STÅ SIKKERT TIL SØS. MED STØRRE SEJLERGLÆDE. Watergames udvikler og udgiver selv kursusbøger, der tager dig sikkert gennem hele Søfartsstyrelsens pensum til Duelighedsbeviset og Yachtskipper 3, og er uundværlige opslagsbøger om bord efter endt kursus. Duelighedsbeviset kun kr. 349,Yachtskipper 3 kun kr. 499,Køb den på watergames.dk/webshop eller i din bådudstyrsbutik.

Vi er bedømt 4,9 ud af 5

Bedst anmeldte sejlerskole på Facebook & Trustpilot.

HAR DU ENDNU IKKE DIT BEVIS? Tjek vores kursuskalenderen på watergames.dk/kurser


FLERE SEJLEROPLEVELSER MED SEJLERENS DET KLASSISKE MAGASIN ”SEJLERENS” UDKOMMER I EN NY UDGAVE, DER OGSÅ HAR FOKUS PÅ FERIEOPLEVELSER I DANMARK. Sejlerens vil være spækket med

TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Frank Flemming Pedersen, Colourbox

D

er er udsigt til en meget fin ferie i de danske farvande for sejlere, der gerne vil have en ekstra god oplevelse med på turen rundt til havnene. Takket være et helt nyt samarbejde mellem det klassiske havnemagasin ”Sejlerens”, Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) og Danske Tursejlere vil magasinet ikke blot være en guide til de danske havne, men også til mange, mange oplevelser som sejlerne kan få med på turen rundt i vores smukke land. I det kommende nummer, der vil ligge klar i de danske lystbådehavne, når sæsonen går i gang, er det udelukkende de danske lystbådehavne, der er i fokus. Derudover vil der være inspirerende artikler til alle sejlere om spændende oplevelsesmuligheder i de danske farvande, det gode sejlerliv, godt sømandskab, turbøjer og ankerpladser.

BRED VIFTE AF OPLEVELSER

- Vi ser ”Sejlerens” som et inspirationsmagasin til alle fritids-

inspiration til sejlerferien, lover Danske Tursejlers Leif Nielsen.

sejlere, der vil vise danske og udenlandske sejlere alle de oplevelser, havnene og farvandene byder på. Og så vil vi selvfølgelig også gerne tiltrække flere udenlandske sejlere til vores dejlige land. Derfor ønsker vi i Danske Tursejlere, at viften af spændende tilbud til alle fritidssejlere i de danske farvande bliver kommunikeret så stærkt som muligt, siger forretningsfører i Danske Tursejlere, Leif Nielsen. ”Sejlerens” vil blive distribueret til danske og nordtyske havne og vil være gratis. Og der vil være masser af brugbare informationer som inspiration til sejlerferien. - Med ”Sejlerens” i hånden kan sejlerne orientere sig om Blå Oplevelser i populære sejladsområder. Få tips og ideer til hvad man kan lave med børnene, så de får en spændende tur. Det kan f.eks. være historier om, hvor man kan fange en god fisk, og hvordan de ser ud. Og så vil vi selvfølgelig slå et slag for sikkerheden til søs, fortæller Leif Nielsen. ■

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022 I FLERE SEJLEROPLEVELSER MED SEJLERENS

49

s


HAVFRUEN ELLE BYDER SEJLERE VELKOMMEN DEN 2,5 M HØJE BRONZESKULPTUR FØJER NYE DIMENSIONER TIL DEN KLASSISKE HAVFRUEFORTÆLLING.

TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: VisitNordfyn

50

HAVFRUEN ELLE I BOGENSE HAVN I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022


Selvfølgelig skal Bogense have en skulptur af en havfrue. Og selvfølgelig skal den stå ved vandet, som vel er havfruens element. Hvad er mere selvfølgeligt for den smukke, gamle købstad Bogense end at hylde havfruen al den stund, byen også kaldes ”Havfruernes By”. Det siges nemlig, at havfruerne havde deres slot lige nord for Bogense, og at de svømmede i bybækken. Når sejlerne kommer til Bogense marina, vil de fra havnens vestmole blive hils velkommen af havfruen Elle – en skulptur på ca. 2,5 meter, støbt i bronze og med en vægt på omkring 210 kg. Her står hun lænende sig forover med sit lange, bølgende, bagudblæste hår, på bølgetoppe, der bærer hende ud på havet. Som støtte og ledsagere har hun to sæler, som er gjort af Carrara-marmor. Et prægtigt syn med en flot beliggenhed.

nske Turse Da

jle re

Det er den danske billedhugger Poul R. Weile, der har skabt den sagnomspundne figur, som blev skænket byen af Nordfyns Bank i anledning af bankens 100-års jubilæum. Oprindeligt opstillet i den gamle havn men siden flyttet til den mere prominente og passende lokalitet ved indsejlingen til havnen.

SÆT LOGOMÆRKER PÅ DIN BÅD

HAVFRUETRADITIONEN

Som hun står der, Havfruen Elle, i dynamisk positur, susende gennem bølgen med de to sæler, der støtter hendes arme, er hun en del af det maritime miljø. Men hun er også en del af den havfruefortælling, som dansk kunst har verdensberømte eksempler på. Kloden rundt kender man H. C. Andersens bedrøvelige fortælling om ”Den lille havfrue”. Og lige så kendt er billedhuggeren Edvard Eriksens skulptur ved Langelinie i København. Her tager tusindvis af turister hver år opstilling til fotografering af sig selv, hinanden og havfruen. Eriksens version bryder med den traditionelle opfattelse af, hvordan en havfrue ser ud. Normalt opfattes en havfrue som have fiskehale fra lænden og nedefter. Dog ikke hos Eriksens udgave, hvor to selvstændige halefinner går fra knæene og ned.

SELVBEVIDST HAVFRUE

Havfruen for enden af Havfruestien i Bogense har ikke fiskehale. Derimod en sælhale. Og der er intet sentimentalt, søgende eller forsagt over lige netop denne havfrue. Derimod udstråler hun en selvbevidsthed og et overskud. ”Tværtimod fremtræder hun som en selvbevidst moderne kvinde, der nok kender sit eget værd og er sig sin feminine fremtoning med de store, sylespidse bryster og den blødt svungne bagdel yderst bevidst”, som seniorforsker Anne Christiansen beskriver hende i sit portræt af kunstneren Poul R. Weile. Og netop det udtryk føjer en ny dimension til den klassiske havfruefortælling. ■

> FAKTA OM KUNSTNERE Poul Robert Weile (født 14. juni 1954 i Nyborg) er en dansk kunstner og performer, uddannet fra Det Fynske Kunstakademi 1979 - 1984 og har siden 2008 boet og arbejdet i Berlin. Med base i Berlin arbejder Poul Robert Weile mest internationalt. Talrige offentlige udsmykningsopgave. Kilde: Wikipedia

OG VIND EN SUPERLÆKKER KIKKERT.

20

22

TEKST: Frank Pedersen FOTO: Sabina Fobian Også i år er der i Tursejleren vedlagt et flot mærke med DTs logo til at sætte på din båd, hvor du kan være med til at styrke Danske Tursejleres synlighed og gennemslagskraft. Når du sætter klistermærket på din båd, hjælper du med at få udbredt et positive budskab til flere sejlere, som måske også får lyst til at bakke op om vores mærkesager. Det kan du gøre ved at placere det medfølgende ”klistermærke” med Danske Tursejleres logo et synligt sted på din båd. Danske Tursejlere arbejder for: • Fjernelse af statsafgift på lystbådeforsikringer • Fri adgang til de indre danske farvande • Fornuftig og forståelig lovgivning (f. eks. speedbådsbekendtgørelsen) • Ensartede bekendtgørelser/regler for sejlads i de forskellige politikredse • Fornuftig afmærkning i de indre danske farvande Så vil du være med til understøtte væksten i Danske Tursejlere – så har du chancen nu. Vær med til at gøre en forskel – sæt DTs logo på din båd.

VIND EN KIKKERT

Når du har sat DT mærket på din båd, kan du tage et foto af båden med mærket og sende det til info@dansketursejlere.dk med dit medlemsnummer og dit navn. Så deltager du i vores konkurrence om at vinde en dejlig kikkert. Sidste frist for indsendelse er den 1. juli 2022.

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022 I SÆT LOGOMÆRKER PÅ DIN BÅD

51


Bliv inspireret til at udforske verden uden bekymring, uanset om det er på afveje, takket være den nyeste højtydende Li-Ion-batteriteknologi og smarte nye funktioner og tilslutningsmuligheder. Fra et effektivt system for batteristyring til en praktisk opvarmningsfunktion, kan du til enhver tid få adgang til dine batteridata via app. Med denne serie, spiller du altid sikkert.

Reducerede driftsomkostninger: 3x længere levetid og 2x mere tilgængelig kapacitet for optimale Reducerede driftsomkostninger: samlede ejeromkostninger sammen3x længere levetid og 2x mere lignet med konventionelle batterier. tilgængelig kapacitet for optimale samlede ejeromkostninger sammenHurtigere genopladning: lignet med konventionelle batterier. Enestående opladning, der tillader superhurtig opladning fra enhver Hurtigere genopladning: ladetilstand. Enestående opladning, der tillader superhurtig opladning fra enhver Letvægt: ladetilstand. 70% lettere sammenlignet med konventionelle batterier. Letvægt: 70% lettere sammenlignet med konventionelle batterier.

Opvarmningsfunktion: Tåler alle klimatiske forhold, og derfor udvides anvendelsesområdet betydeligt. Opvarmningsfunktion: Tåler alle klimatiske forhold, og derfor System til batteristyring (BMS): udvides anvendelsesområdet betydeligt. For sikker drift og bedste ydeevne.

Creating Creating thethe future future – the – the Exide Exide way: way: Creating Creating thethe future future – the – the Exide Exide way: way:

System til batteristyring (BMS): Innovation Innovation Reliability Reliability Sustainability Sustainability Bluetooth-forbindelse og mobilapp: For sikker drift ogCreating bedste ydeevne. thethe future – the Exide way: Creating future – the Exide way: Alle batteriparametre er tilgængelige på et split sekund på din mobiltelefon.* Innovation Innovation Reliability Reliability Sustainability Sustainability Bluetooth-forbindelse og mobilapp: Creating Creating thethe future future – the – the Exide Exide way: way: Alle batteriparametre er tilgængelige på et split sekund på din mobiltelefon.* Innovation Innovation Reliability Reliability Sustainability Sustainability High High Performance Performance *hvor er det tilgængelig

Innovation Innovation

Reliability Reliability

*hvor er det tilgængelig

Sustainability Sustainability

High High Performance Performance

Hig

Hig


SEND DIT SPØRGSMÅL TIL INFO@DANSKETURSEJLERE.DK MRKT. ”BÅDDOKTOREN”

PROBLEMER MED MOTOREN? PROBLEMER MED TEKNIKKEN? PROBLEMER MED BÅDEN I DET HELE TAGET? SKRIV TIL DANSKE TURSEJLERES BÅDDOKTOR OG FÅ SVARENE.

HOTLINE TIL BÅDDOKTOREN Kære Båddoktor Jeg købte i juli måned 2019 en 20 hk. Hidea-påhængsmotor med el-start og manuel gas og håndstyring. Motoren kørte i 2019 kun 1 times prøvesejlads, hvor den gik fint. I 2020 startede jeg op med olieskift, gear og motor og sejlede så i alt14 timer det år, hvor den gik upåklageligt.

> SEND SPØRGSMÅLET PÅ MAIL Det bliver fremover Henrik Sonne, der fra motorrummet giver gode råd om tips om dine udfordringer med sejl- eller motorbåde. Henrik er selv erfaren sejler og har både været nord om Island og syd om Afrika. Han synes dog stadig, at det sydfynske ø-hav er det bedste.

I 2021 startede jeg igen op som foregående år helt uden problemer. Motoren stod stille hele foråret og sommeren for så at komme i vandet her i efteråret til den første fisketur. Den kørte fint i ca. 3 timer, hvorefter den pludselig ikke ville starte på el-start. Jeg fik repareret den. Sejlede upåklageligt en time. Men pludselig ville den ikke tage fuld gas, og det nærmest huggede i motoren, hver gang jeg prøvede.

Problemet er, at den går fint i tomgang og på ca. halv gas, men den vil ikke tage fuld gas og det hugger i motoren. Det virker, som om at den ikke får brændstof nok. Kan båddoktoren komme med et bud på problemet?

Med venlig hilsen BP

Send dit spørgsmål til info@dansketursejlere.dk mrkt. ”Båddoktoren”, så forelægger vi det for Båddoktoren på Egmose Marinecenter, som svarer professionelt tilbage så hurtigt som muligt. Danske Tursejlere forbeholder sig naturligvis ret til at offentliggøre gode spørgsmål og svar, men vi vil som udgangspunkt lade spørgeren være anonym.

Kære BP Det er altid træls, når man ikke, når alle de ture, man gerne vil. Fint at læse, du har været omhyggelig med at skifte olie samt filter.

at du kører på oktan 100, da oktan 95 indeholder højere % bio.

Når man henstiller motoren, er det vigtigt, at man får den tømt for benzin, konserveret motoren og får tømt benzin tanken helt. Benzin er ikke, som det var engang, og jeg vil anbefale

Med ønsket om et godt forår.

Jeg håber, at en karburator-rens kan hjælpe dig videre.

Henrik Båddoktoren

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022 I BÅDDOKTOREN

53


ALT I BÅDUDSTYR

GARMIN & NMEA 2000

ER DU KLAR TIL FORÅRET? DET ER VI! – MASSER AF GODE TILBUD PÅ NORDJYSK-MARINE.DK

WWW.NORDJYSK-MARINE.DK Telefon: 98 16 22 06 • E-mail: info@nordjysk-marine.dk • Bådehavnsvej 15, 9000 Aalborg


> GENERALFORSAMLING 2022 Danske Tursejlere indkalder til gene-

3.

ralforsamling lørdag den 2. april 2022

Opgørelse af det antal stemmer der

lingen afholdes – i dette tilfælde den 18.

er tilstede ved generalforsamlingen

februar 2022.

kl. 11.00. Generalforsamlingen afholdes

4. Bestyrelsens beretning

i lokalerne:

5.

Horsens Sejlklub, Nordøstpassagen 40, 8700 Horsens.

6.

Fremlæggelse af det reviderede

Endvidere henleder bestyrelsen op-

regnskab til godkendelse

mærksomheden på vedtægternes § 10

Fremlæggelse af det kommende års

stk. 11, hvoraf det fremgår, at indstilling

budget

til valg af bestyrelsesmedlemmer skal

Efter generalforsamlingen er Danske

7.

Fastlæggelse af kontingent

være motiveret og indsendt til DTs se-

Tursejlere vært ved en let frokost.

8. Behandling af indkomne forslag

kretariat senest 6 uger før generalfor-

9.

samlingens afholdelse – i dette tilfælde

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dagsorden ifølge vedtægterne:

10. Valg af 1. og 2. Suppleant

1.

Valg af dirigent

11. Valg af 2 kritiske revisorer samt 1

2.

Valg af to stemmetællere

suppleant

senest den 18. februar 2022. Sluttelig henleder bestyrelsen på ved-

12. Godkendelse af ekstern revision

tægternes § 10 stk. 7, hvoraf det fremgår

13. Eventuelt

at tilmelding til generalforsamlingen skal ske til sekretariatet senest 10 dage før

Bestyrelsen henleder opmærksomheden

generalforsamlingens afholdelse – dvs.

på vedtægternes § 10 stk. 4, hvorefter

senest onsdag den 23. marts 2022.

forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i

Sekretariatets adresse er:

hænde senest 6 uger før generalforsam-

Danske Tursejlere, Vesterhavnen 5, 5800 Nyborg – telefon 7021 4242 eller mail info@dansketursejlere.dk Vel mødt til generalforsamling Danske Tursejlere

REDNINGSVESTEN REDDER LIV:

LÆR AT GIVE DIN OPPUSTELIGE REDNINGSVEST ET SERVICETJEK

Når du skal til generalforsamling i Danske Tursejlere, lørdag den 2. april 2022 kl. 11.00 i Horsens Sejlklub kan du tage din oppustelige redningsvest med og få et gratis lynkursus i, hvordan du giver din oppustelige redningsvest det årlige servicetjek. Danske Tursejlere har nemlig allieret sig med en Sejl Sikkertkonsulent under Søsportens Sikkerhedsråd, som stiller ekspertise til rådighed for et servicetjek. Lynkurset tilbydes før generalforsamlingen mellem kl. 10.00 og kl. 11.00 og efter generalforsamlingen og frokosten er afsluttet ca. kl. 13.30.

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022 I GENERALFORSAMLING 2022

55


KALØ SLOTSRUIN

SEJL TIL SLOTTET

ER BLOT ET STENKAST

FRA VANDET TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Bjørn Pierri Enevoldsen m.fl.

Kaløvig og Molsegnen er et besøg værd på sejlerferien.

Den nye indvendige tårntrappe er et arkitektonisk værk i sig selv.

M

orgensolen er kommet på himlen og skinner nu dejligt ud over Egens Vig, som ligger dybt inde i Kalø Vig. Her i udkanten af Nationalpark Mols Bjerge, er landskabet præget af de forvandlinger,

som den sidste istid påførte lokaliteterne, da store istunger skubbede sten og sand foran sig. Istungerne blev til Ebeltoft- og Kalø Vig, og stenene og sandet udgør nu Mols Bjerge. Kajakkerne er her i pænt antal. Med deres næsten lydløse glid gennem vandet, har roerne gode mulighed for at se sæler i farvandet. En lille stime af de slanke fartøjer ser man ofte sætte kursen mod den absolutte attraktion i Egens Vig: Kalø Slotsruin. Op mod 150.000 gæster den over 700 år gamle ruin, hvis historie rummer både dramatik, forfald og nye muligheder.

NATURLIG Ø

I 1313 havde kongen – Erik Menved – nedkæmpet et oprør fra jyske bønder, der var utilfredse med kongens mange krige og de store skatter, der blev inddrevet for at finansiere disse. For at holde eventuelle oprørere i ave og kontrollere og beskatte lokalområderne, opførtes fire såkaldte tvangsborge i Jylland. Foruden borgen på Kalø opførtes ”Borgvold” ved Viborg, ”Bygholm” ved Horsens og ”Ulstrup” ved Struer.

56

KALØ SLOTSRUIN ER BLOT ET STENKAST FRA VANDET I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022


Fra Kalø Slotsruin er der en fantastisk udsigt over Egens Vig og Mols.

Her på Kalø ligger borgen isoleret og beskyttet af havet på dets tre sider. Fra fastlandet er den eneste adgangsvej den næsten 500 m lange, kunstigt opbyggede vejdæmning, som oprindeligt har været adskilt fra borgen af en vindebro nær borgen. At nærme sig slottet fra søsiden har krævet et stort lokalkendskab til farvandets stenrev. Fra den strategiske placering på toppen af den naturlig ø, er der en fantastisk udsigt over Kalø Vig og Århus-bugten og det omliggende landskab. Herfra kunne man styre og beherske.

EGET SAMFUND

Alting har en ende, og det har Kalø Slots betydning i militær henseende også. Fra midten af 1500-tallet fungerer slottet mest som administrationscentrum, og herfra blev kongens skatter og afgifter inddrevet. Det var også her, den udøvende og dømmende magt var samlet. Slottet har dannet rammen om flere hundrede menneskers liv og levned, og har været et helt selvstændigt samfund. Her har været soldater, skrivere og jurister, men også smede, tømrer, kuske, murere, koge- og bagekoner, tjenere, præst og læge. Ladegården – altså avlsgården – lå øst for borgen og forsynede borgen med kød, korn og grøntsager, mælk, smør og ost. Slottet har også fungeret som fængsel. Den mest kendte fange er Gustav Vasa, som senere - i 1521 - blev svensk konge. Han blev taget til fange af kong Christian II, indtil det i 1519 lykkedes ham at flygte forklædt som en studedriver. Kalø Slotsruin har i flere omgange og gennem flere århundrede været ombygget. Af den første borg findes der kun rester tilbage under de nuværende ruiner, så de ruiner, vi ser i dag, stammer fortrinsvis fra den udbygning, som kong Valdemar Atterdag foretog.

MUNTRE SAGN

Der knytter sig nogle muntre sagn til Kalø. Et vandresagn fortæller, at der på Kalø lig-

ger begravet en stor skat, som svarer til 7 års skatteindtægter. Skatten vogtes af en stor drage ved slottet, som man sommetider kan se halen af. En anden historie fortæller, at man engang under en langvarig belejring kun havde én ko og én gris tilbage på Kalø. Koen blev da trukket til vanding ved borgens brønd utallige gange i løbet af dagen sløret med en af de mange huder fra de allerede slagtede køer, og grisen blev stukket så den hylede dagen lang. Herved troede fjenden, at der stadig var mad nok i borgen og opgav derfor sit foretagende.

ET LØFT

Også i dag er der en enestående udsigt over hele Kalø Vig og naturen her ved Mols Bjerge. Og mulighederne for at få en ekstra fin oplevelser er blevet større takket være et projekt, som MAP Architects har udviklet sammen med Realdania og Naturstyrelsen. Kalø Slotsruin har gennem projektet fået et løft, der betyder, at de besøgende blandt andet har fået mulighed for at nyde landskabet og naturen fra tårnets top. Projektet har betydet, at der er placeret en trappe, der leder den besøgende gennem tårnet fra åbning til åbning. Herved kan man nyde udsigten til havet, stranden og strandengen. Trappen er udføret, så den kan tages ned igen, uden at der efterlades varige spor. ■

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022 I KALØ SLOTSRUIN ER BLOT ET STENKAST FRA VANDET

57


Vinder: Årets Havn 2021

MEDLEMSSERVICE

ÅRETS

HAVN

2021

> Nye klubber i Farvandet Frederiksværk Motorbådsklub Kontaktperson

Kjeld Nielsen

Telefon

30554576

E-mail:

keni@live.dk

Sønder Hammer Jollelaug Kontaktperson

Michael Løvgren

Telefon

21961130

Hjemmeside:

bogholderi@nexojollehavn.dk

Tejn Sejlklub Kontaktperson

Martin Kjølby

Telefon

24822889

E-mail:

tejnsejlkub@gmail.com

I forbindelse med kåring af Årets Havn blev der trukket lod mellem de medlemmer, der havde afgivet stemme. Vinderen blev John Hyllested Blomgren fra Nyborg, som nu kan cykle derudaf på en ”foldecykel”. På fotoet ses den stolte vinder med sin nye cykel og sin glade hund.

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SEJLERFORSIKRING ANSVAR Som aktivt medlem af Danske Tursejlere er din båd omfattet af vores kollektive ansvarsforsikring tegnet gennem Søassurancen Danmark, som er coverholder at Lloyds. Du finder de opdaterede forsikringsbetingelser (2022-1,) som indstik til denne udgave af Tursejleren. Vi opfordrer dig til at gennemlæse disse betingelser og eventuelt placere dem i din båd eller sammen med dine andre forsikringspapirer. Husk også at tjekke bådoplysningerne på din opkrævning af medlemskontingent til Danske Tursejlere idet, det er denne båd, der er noteret i vores kartotek og som ansvarsforsikringen dækker. Skal disse oplysninger opdateres - hvis ny båd eller andet - kan du kontakte sekretariatet på telefon 7021 4242 eller på mail til info@ dansketursejlere.dk. Tak for hjælpen.

58

MEDLEMSSERVICE I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2022

Forsikri Almindelige

ngsbeting

forsikringsbet

elser for lystfartø tegnet for jer Sejle rforsikri Danske ng Ansv Tursejle ar re

ANSVAR SDÆKNIN lser i tilslu Der indte tning til gæld gnes ikke G ende lov om skroget er ombygge forsikringsafta anvendes fremstillet af cem de erhvervsfartø ler (Masterpo jer, ent samt til eventuelsom sådan. Søa både over husbåde, hurtiggåe lice 95011) ssur nde spec - 2022.1 meddele anden tegnet forsi ancen Danmark 20 Ton. Forsikrin ialfartøje Dan gen kring for kan bede r, vandscoo disse fartø ske Tursejler lystfa om fotod omfatter IKKE fartø tere, både rtøjet. Fors e, hvilket jer. okumenta jer, der er lystfartøj ikringen tion før registrere med fart over 45 omfatter forsikring 2 Ans et lystfartøj en§lystb en omfa § 1 Fors åd vars indtegnesikrint til anden brug knob, fartøjer, tter. Øns ikringens tilhø hvor . Ansv Tegn end lystfa rend forsi fors kes flere g arsdækn omfang rtøj eller Lloyd lystfartøjer etevia kring ingen er ’s stag Insur eren 1.1 Hvil ance forsikret subsidiæ . Fors Comikrin kontakte ke personer r i forhold S.A. 2.1 Ans ger s Danske panygsta som er Søasig er sikrede Forsikrin vars Turs forsikrin sura til at ejlere medpligt gen dæk ncen Danm a) Ansv gen dæk ker forsikring Forsikrin oplysnin arsforsikr ark A/S er ker gstager g om ingen stageren Coverhold skal være skadevol og enhv er for. Lloyd dende handdækker det ersta medlem 1.2 Geo s kontraktnu tningsans af Danske er, der efter aftal linger og grafisk omr var, mmer: UMR e Turs undl med som ejler adel b) åde forsikring de sikrede Forsikrin e. ser i egen B1703LB2 stagAnsv gen dæk uden skab af ejer rsikringe eren arsfo 100040 og uden ker hele Alle EU’s dækker eller brug for kontraktforho EU og Norg vedenrlag/ og hele året ld pådrager er af fartø betaling c) Ansv landes kom Norges indre e dog begr – med de jet. benytter sig i forsi vand arsforsikr fartøjet.begrænsning kringsper ingen kan Er der tegn petencekrav skal veje er dækket. ænset af 61 grad årso ioden ved er nævnt pkrævnin også inde Søterritor er i punkt § Er der tegn et Sejlerforsikrin overholdes. g og af det holde en iet syd for nordlig bredde. 1.3 g udvidet Obje udstedte 50 grader Ved sejla et Sejlerforsikrin med Trailerdæknin forsi d) nordligAnsv ktiv ansv kringsbev ds g Udvidet g dækkes bredar arsdækn forbi is. dei er CEVNI kana på EU’s indre Sejla ndel tillige sejla dæk ing i henh Er et af ansv ketseopmed lbevis - Cod vandveje skal ds dækkes tillige ds vrag old til og 20 til søloven fjernelse land arsforsikr søm fartøjets e European : såfremt 1.3 Sejla port nges ingen omfail fra kyste fører have sejlads og landtranstransforla i heleforet des Voie dette frem Nordaget ds og henl ttet fartø n. De enkelte erhverve port aktu s de la Navi en. af myn går af din i hele j sunk elle iggen digheder A) Fors EUdags gation Inter t de kompetenceb og værdi ikringen ne iht. gæld et, dækker forsi dog mak ieure / Euro eviser, der Norge. dækker kringen fjern ende, skre simalt hele året peanHar kræves i elsen af vne regle Cod for sejlads de respektiv75.000 kr. (for træb e for fartø a) God det r på hava jetNavi eftergatio kendt og henligge åde dog e land hæv ritidspunk sunkne fartøj evt. n on inlan udgiftern max. 30.0 n som følge en noge Henligge A-Havn tet. Ersta e ved hæv ning d Waterwaye (f.eks. dets hæv 00 kr.). n tilladt hele tning til vrag r: ning, hvis overskyd ningen. Ove n restv s) , kan ærdi ende belø dette året fjernelse b forsikring rstiger restværdi selskabet vælg udgø b) Delv r fartøjets e at over en af det is god stageren tage fartø hævede Har selsk . Henligge kendt B-havn jet fartøj de abet med n tilladt i af selskabet til hel eller delvis delt forsi selskabet perioden dækning kring s afholdte 1/4 – 15/1 c) Svaj af udgifter Vælger selskudgifter til hævning stageren, at det 1. Udenfor eplads/b til hævning ønsk en, abet ikke denne perio ådeb en, tilfald hævede Henligge at overtage hvorefter fartøjet er at overtage fartø de er henl fartøj flyde er det n tilladt i ro fortsat er fartøjet efter jet efter iggen ikke perioden nde hans hæv sam tilladt. hævning . ningen, kan 1/4 – 15/9 t alle udgi B) Fors en, bære fter til det . Udenfor Dækning forsikring ikringen r forsi hævede perioden en stageren 16. septemb dækker ikke skad fartøjs opbe kringstager alle er henligge hensyn herti af fjernelse og/e dog vælg omkostn varing og ller hæv er – 31. e e at beta n ikke tillad l i forbindel inge marts (beg eller ansvar for le fjernelse, t. se med præmningen af det sunk skade, når ge dage herunder r i forbindelse med Ved havn 2.1.1 Ans ne inkl.). iefastsæt evt. udgi fartøjet har var i forb fter til ophu at holde det telsen af fartøj er subsidiæ henligge om, hvor forstås et havnebas a) t Skad indelse ansvarsfo r gning incl. i vand vidt henl sin med med er uden rsikringe til en af evt. kask miljøafgif iggested sage b) Skad etforår rege at fartø vragfjernelse n. oforsikrin ter. et er klass beskyttende læm 1.4 Beg ssigtjettilsyn er forårsaget af,lmæ dækkes gsdæknin ificeret som ivenhede oler, der ikke ivar ikke g, hvorfor tiden t af, sødy ikke som året r som er und A-havn i at de til fartø gtigt, har være Forsikrin følge af: der er tage policemæ rundt yder gen dæk taget jet benyttede forsvarligt læns t Skadarlig besk t forsvarlig. ssig forst c) forsv ker a) Krig, et og behø fortøjning and, bør er forår ytteltse sage krigsligne ikke skade på rigt udru af,mod er og anke overdæk du rette fartø at åbne nde forho sø og oprør ket fores vind rgrejer ikke stet, selvom forsik eller ld og neut jet eller ansvar med pørgsel . Såfremt d) Skad delv b) Eksp eller borgerlige uroli rede med for skade har være tilng. ralitetskræ du er i tvivl Søassur is åbne er forårsage presenni ropriation lem t forsvarlig forvoldt jer har henl ancen Danfartø nkelser eller t af, at fartø , beslaglæ gheder. e, og fortø ikke var vidende myndigh agt igget uden mark. foranstalt direkte elleranbr jet unde ggelse, tilba om dette eders jningen af indir på fast grund for havn ninger til e) Skad c) Jord . og forsvarlig r henliggen/op geholdels fartøjet , uden at værn moderekte skælv ellerside. forårved: saget af, lægning e, eller ligne cockpitte t f) Skad disse d) Udlø andre natu ikke har t har være torpedo-at fartøjet ved afstivet. er forår,sage nde foran sning af rforstyrre været unde t forsvarlig atomener staltning e) Skad minespræhenliggen t ved og lser heru r effektiv is eller gi fra dans e t på land på nder forur frost. ngning, borg og regelmæ ke f) Skad forårsaget af kem eller radioaktive 2.2 Ans ening. erkrig, åben kyst er frem er opstået varseller kræfter. ssigt tilsyn iske, biolo med forsikrin blevet tage lovlig gennem a) Ting giske, biok og ikke har formål at gen e, t af søen dæk e eller ikke lovlig brug , der tilhø emis forvolde været , fordi søen rer forsikring ker ikke ansv e skade. Yderaf computer, IT-sy ke eller elektrom data infor befo ar for: har kunn rdring eller mation. stag stem mere dæk agne g) Terro et nå det. som af ande er, bruger eller kes der helleer herunder spre tiskeb) våbe Skad risme, n e på pass dnin r ikke for personer hvorved forstås agerer eller n grund befinder andre ombordværen Vand skader pådrg afc)vira, , en onds skilø sig i andre omb de personer inde bere politisk, uanset om de hand handling heru t softw aget o.l.,are d) etSkad ordværen deres varetægt. dereller , eller ting religiøst, nder, men comepute trækonds ler på egen opstrsys kes af de. ideologis befolknin åettem, som disse ikke begr inde fartø undeskad hånd t kode k eller jet og gen eller r trans personer er port h) Skad , med disse på softw dele af denn etnisk formål eller i forbindelse ænset til vold s ansvar pr. skib, det har til lån, e på 2.3 , truss are, auto Forselikrin eller begr med en over hard,ware leje, opbe om gssu traileeller vold mme også den personer eller obje e. eller undelse, r eller bane for andre. varing, ende danske liste organisa sanv herunder a)flere Fors kter r lse foret . tione gen med den ikrin aget med indre med tilknytning dæk r og af 1.5 Fors en eller flere hens 27,5 til / eller for hver jseforbud r mynforsi igt at påviker /elle 00 millio dighkring ikringen der optræ for religiøse edersbeg rke , begå dækker 13,750 millio ner kr. foren rege a) Når et hed pers iven forkynder der på eksisteren ringade. medmed ikke skad onsk og/eller spre fartøjet har ner kr. e. b) Udover de officielle e, tab eller b) Når de frygt indtil: skade på forsikringsankfor ansvar for fartøjet benyværet anvendt til i ting. tions ssum lister afgø ulov skad men c) Forå relse Europa. e dæki kes samt rente rsaget med ttes i erhvervsmæs lige formål. Heru Dette gæld omkostn r af ersta nder man d) Sket forsæt eller sigt øjem inger som er tningsbel 3 I tilfæ uden for glende §spee ed, unde heru med Søa øb, der er lde af skad det geog r e) Ved dbådskør ssurance dækning rafiske områpåvirkning af spiri nder udlånt eller fartøjets ekort. e n Danmark sberettig udlejet mod deltagels tus, nark f) Bevi de, som et under s accept e otika og rket ved betaling. 3.1 Skad forsikring - pådrages euforiser is eller frosti racerbådsløb sam forsikringen dæk g) Som eanmelde en. ved et ersta ker. t profession følge af, . a) ende lse er. Enhvstoff at fartøjet tningsspø el kapsejlad er skad uden brug rgsmåls har være e samt ersta b) Når s. bar moto t unde skade indtr tningskra r på grun v i forbindel æffer, skal c) Ved d af vind r slæb, medmind ansvarss stille slæb re sikrede se med kade må es til nærm slæbet var nødv erstatning søge at begræns ansvar, skal strak endigt på este havn e s anmelde spligt og 3.2 Selv grund af . erstatning dens omfang. s til Søa risiko havari, eller ssurance skravets fartøjet 1.000 kr. n størr Dan else ikke mark pr. (ved obje anerkend telefon eller ktivt hvor skro es uden get er bygg ansvar se forsi e-mail. Søa kring ssurance et af træ sbevis). n Danmark og L.O.A. Ved bådl 3.3 Utilf over 25 s samtykke redshed fod udgø ængde (L.O.A.) . og Ankenæ over 15 r selvrisiko I tilfælde Vesterhavne vnet meter aftal af 5.000 kr. info@dansken 5 • 5800 Nybor es der en håndtere en klage skal dette g • Tel: +45 tursejlere.dk individue klager ved sendes til 7021 4242 • www.danske l selvrisiko ding inde selskabet tursejlere.dk . For fartø n 4 uger s klageans Søassurancen Dan • www.sejlerfo Danske Turse . jer, varlige. Du mark som rsikring.dk jlere sama er udpeget vil få en rbejd Hvis bekræfte duerstad gennem medigSøas lse Lloy er utilfr surancen på klagen Ankenæv Danm inden 3 arbed’s Insurance Com net for Fors eds med detark pany S.A. jdsdage ikring, Øste endelige udfald, samt få en til at kan rgade 18, 3.4 Vær endelig tilba 2, 1100 Køb du også indbringe neting gemelenhavn K, klagen for Hvis der Ankenæv Tlf. 33 15 opstår ueni net for Fors 89 00 – ghed med www.ank ikring: Søassur eforsikrin ancen Dan g.dk mark kan der ved juridiske tvister anve ndes dans k retssyste m.

inge

Vesterhavne info@dansken 5 • 5800 Nybor g • Tel: +45 tursejlere.dk 7021 4242 • www.danske tursejlere.dk • www.sejlerfo

rsikring.dk

Danske Turse

jlere sama

rbejder med

Søassura

ncen Danm

ark


MARINEBUTIK - SERVICEVÆRKSTED - VINTEROPBEVARING

Mandag - f GRATISkl. 10.00 Vinteropbevaring Lørda af din påhængsmotor, når du får udførtkl. service10.00 eftersyn på din motor.

Altid et besøg værd Vi holder Fyn sejlende