Danske Tursejlere blad 1 2020

Page 1

#01 I 2020

SPIRITUSSEJLADS - VI TA’R DEBATTEN > 26

FOKUS PÅ OPLEVELSER PÅ VANDET > 04

DU DANSKE LAND OG VAND - STEVNS > 29

> LÆS OGSÅ MILJØBEVIDST PÅ VANDET I GENERALFORSAMLING I NY GRØNNERE BENZIN PÅ VEJ TIL DANSKERNE


SKIPPEREN HAR ORDET

Plads til os alle

V

i sejlere er sluppet nådigt gennem denne vinter. Ingen decemberstorme har hærget vores havne og vinterpladser, og ingen sne og is har besværliggjort de rutinemæssige besøg ved båden. Til gengæld har vi fået vores andel af regn, så vi kan vel håbe på, at det har dryppet af til den forestående sejlersæson.

Det er såmænd ikke fordi vinterperioden har været helt uden interesse for fritidssejlerne. Medierne har været flittige til at delagtiggøre os i, hvorledes de farvande, som ellers traditionelt har været tilgængelige for fritidssejlads, nu er i fare for at skrumpe gevaldigt. Planerne for de kystnære havvindmølleparker er ikke parkeret, og de truer nu med at lægge hindringer i vejen for sejlerne. Det samme gør flere broprojekter, som forvandler de nuværende klapbroer til faste broer uden mulighed for fri gennemsejling.

Snart summer slibemaskinerne på havnepladserne. Der svinges med malerpensler, og polergrejet kommer i aktion. Det er klargøringstid og tid til at tænke på miljøet. Du kan læse mere om bundmaling og klargøring i dette nummer. Så får miljøet også lige en tanke, når du går i gang. Sæsonen står for døren, og som altid skal vi huske, at sikkerheden kommer først. På havnen og på havet.

FORMAND FOR DANSKE TURSEJLERE

I DANSKE TURSEJLERE ER VI GLADE FOR AT SÅ MANGE AF VORES MEDLEMMER DELTAGER AKTIVT I KÅRINGEN AF ÅRETS HAVN Det er en bekymrende udvikling som Danske Tursejlere sammen med andre maritime organisationer forsøger at modvirke. Der findes alternativer, som ikke bremser fritidssejlere og kystturismen i at udfolde sig. Endnu engang uddelte Danske Tursejlere prisen til Årets Havn. Denne gang havde vores medlemmer stemt Marstal Havn ind på førstepladsen. I Danske Tursejlere er vi glade for, at så mange af vores medlemmer deltager aktivt i kåringen af Årets Havn, for dermed sender vi et signal til lystbådehavnene i Danmark om, hvilken service, hvilke faciliteter og hvilken atmosfære, vi sætter pris på i havnene.

SEKRETARIATET

Danske Tursejlere, Vesterhavnen 5, 5800 Nyborg info@dansketursejlere.dk – www.dansketursejlere.dk

DANSKE TURSEJLERE ER TILSLUTTET Dansk Erhverv, Nordisk Bådråd, Søsportens Sikkerhedsråd, Søfartsstyrrelsens Uddannelsesudvalg, Friluftsrådet, Blå Flag Jury, European Boating Association (EBA), Sikker Havn

Mandag – torsdag 9:00-15:00 Fredag 10:00-13:00

TLF. 70 21 42 42 Spørgsmål vedrørende DT, forsikring, adresseændringer, medlemskab, kontingent, udeblevet medlemsblad skal rettes til sekretariatet.

FORMAND

Henning Visholm Jensen Nysøgård 113, 4230 Skælskør Tlf: 20 16 27 30 henning@dansketursejlere.dk

FORRETNINGSFØRER

Leif Nielsen Mariehønevænget 8 5260 Odense S Tlf. 40 16 30 09 leif@dansketursejlere.dk


Indhold > 11

Fokus på oplevelser ved vandet Et døgn på Venø Ny benzin kan udfordre bådmotorer Sådan håndterer du bundmaling Praktiske tips om brug af bundmaling Miljøbevidst på vandet Årets pletskud - 2019 Sommertogt 2020 - Børnetur i Limfjorden Sommertogt 2020 - Sjælland rundt Forsikringstjek før sæsonstart

> 24

Speedbådsbekendtgørelsen granskes stadig Det maritime miljø er vores signatur Rundt om Marstal Frikendt for spiritussejlads med promille på 2,07 Det siger sejlerne om reglerne Du danske land - Stevns Visens Skib på 20 års jubilæumsturné Generalforsamling Verdens største bådmesse vokser Dansk islæt på Boot

> 29

Er der plads til fritidssejlere i fremtidens Danmark? Sommertogt 2020 - Alssund og Flensborg Fjord Grøn omstilling og blå oplevelser Årets vindere Sommertogt 2020 - Børnetur i Øresund Sådan skifter du propellen på påhængsmotoren Sønderjysk søfart i verdensklasse Sikkerheden i lystbådehavne styrkes Smålandsfarvandet under overfladen Stop op og tag et kig ned Medlemsservice

TURSEJLEREN

Udgives af Danske Tursejlere ISSN: 1603-3329. Oplag: 15.000 stk Ansv. i henh. til Presseloven: Leif Nielsen

REDAKTION

Redaktør: Frank Flemming Pedersen Søndermarksvej 64, 4200 Slagelse redaktionen@dansketursejlere.dk Tlf: 20 44 12 39

ANNONCESALG

Danske Tursejlere v/ Jens Greisen Vesterhavnen 5, 5800 Nyborg Tlf.: 20 40 69 47 jensgreisen@mail.dk

TILRETTELÆGGELSE OG LAYOUT FFP Kommunikation www.ffpkom.dk Tlf: 20 44 12 39 PE Offset A/S

TRYK

PE offset A/S Udgivelsesdato for næste nummer Nr. 02/20 – Juni 2020

Indlæg, artikler og billeder i Tursejleren afspejler ikke nødvendigvis Danske Tursejleres holdning.

FORSIDEN

Sommertogt ved Dyvig Foto: Frank Flemming Pedersen

04 06 08 10 11 12 14 15 16 18 19 23 24 26 28 29 34 34 36 37 38 40 42 43 44 46 50 52 54 56 58

Besøg os på: dansketursejlere.dk


FOKUS PÅ

OPLEVELSER VED VANDET DANSKE TURSEJLERE SØSÆTTER STORT ANLAGT PROJEKT, DER SKAL OPLYSE OG INSPIRERE TIL DE MANGE ENESTÅENDE NATUR- OG KULTUROPLEVELSER, PÅ VANDET OG LANGS VORES KYSTER. TEKST: Frank Flemming Pedersen I FOTO: Colourbox, m.fl.

S

tadig flere folk søger mod vores kyster og mod vandet for at dyrke deres fritidsinteresser. Eller for at nyde disse rekreative områder og de oplevelser, der hører med til at færdes i naturen. Til trods for dette så er informationerne om, hvad vi som aktive brugere kan se og opleve, når vi færdes på vandet og langs vores kyster, ikke særlig systematiske og ligger spredt ud på mange medier. Det ønsker et nyt projekt, som Danske Tursejlere står bag, at lave om på ved at skabe en helt ny formidling af natur- og kulturoplevelser i de kystnære områder. - I dag er der meget fokus på formidling af oplevelser på land. Til sammenligning er der meget lidt formidling om-

04

FOKUS PÅ OPLEVELSER VED VANDET I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020

kring havet, når man tager Danmarks store kystlinje, og hvor mange mennesker, der dyrker et aktivt fritidsliv ved og på vandet, i betragtning. Vi ved fra vores medlemmer, der flittigt benytter vores Turbøjer og fra andre brugere af havmiljøet, at de ønsker mere information om f.eks. dyreliv, historie, kulturen og naturen i de områder, hvor de færdes. Det er disse ønsker og behov, vi med vores projekt vil komme i møde, forklarer forretningsfører i Danske Tursejlere, Leif Nielsen.

ÉN INDGANG TIL VIDEN

Leif Nielsen forklarer, at én af nyskabelserne i projektet er at samle de relevante oplysninger på et sted. Det sker ved at etablere en hjemmeside, hvor oplysningerne lægges ind efter nogle temaer, som på en brugervenlig måde giver

overblik over mulige aktiviteter og informationer i givne områder. - Formålet med projektet er blandt andet at opfordre folk til at bruge naturen aktivt. Det gør vi ved at give inspiration til, hvordan man kan få mere ud af at være i naturen. Og ved at stille informationer om naturen og de oplevelsesmæssige værdier, der findes her, til rådighed for brugerne. Vi vil med andre ord give brugerne et andet perspektiv på naturen, der også indebærer, at vi alle bliver bedre til at udvise naturhensyn. Vi tror på, at mere viden om naturen og kulturen i vores smukke landskaber, vil skabe nye fællesskaber, der kan


Der er mere information om f.eks. dyreliv, historie, kulturen og naturen på vej til mange brugere af havmiljøet.

tage vare på de værdier, vi har her, lyder det fra Leif Nielsen.

AMBITIØST OG BREDT ANLAGT

De sociale medier hvor folk færdes hjemmevant, skal inddrages i formidlingen. Her skal der deles videoer, droneoptagelser som viser naturen i fugleperspektiv, undervandsoptagelser, der viser livet i vandet fra fiskeperspektiv, oplevelser fra vandreture, kajakture, billeder af flora og fauna hen over årstiderne. - Vi kan også anvende de sociale medier til at dele events, som foregår i forskellige egne af landet. Disse events kan f.eks. være nogle lokale organisationer arrangerer, som en DN fugletur. Men også arrangementer, vi selv står for som f.eks. en affaldsindsamling i en bugt/ kyststrækning, turbøje-ræs eller konkurrencer, siger Leif Nielsen. Projektet henvender sig til en meget bred målgruppe, som alle har det til fælles, at de færdes i eller omkring vandet. Det betyder også, at det er en mangfoldighed af viden, der skal deles. Ambi-

tiøst? Ja! Men det ser forretningsføreren fra Danske Tursejlere som en ekstra motivation til at få projektet godt i mål. - Når vi har defineret målgruppen som ”fritidsbrugere af havet”, så forstår vi alle, der bruger havet, herunder for eksempel: tur- og fritidssejlere, roere, kajakker, kanoer, dykkere, SUP’ere, søspejdere mv. Men vi har også vandrere og motionister, der ønsker at udforske kysten. Vores information kan således være relevant for mange hundrede tusinde brugere. Det ansporer os til at gøre det godt og grundigt, nikker Leif Nielsen.

I ET NYT PERSPEKTIV

Oplevelse af naturen fra havsiden med tilhørende formidling og turforslag findes ikke i dag. Så på den måde vil projektet give de mange brugere et nyt perspektiv på naturen og kulturen i de kystnære områder. Og på baggrund af den nye viden brugerne får, er der skabt grundlag for mange nye og unikke oplevelser.

omkringliggende natur og kultur, som tager udgangspunkt i udvalgte fjorde, øer og kystområder. Det skal være nemmere at få inspiration til at besøge områder, der hidtil ikke har været beskrevet som deciderede besøgsmål. Oplev et unikt stykke natur og kultur ved at tage snorkeludstyret på, hop i en kajak eller på SUP. Læg til i din båd og tag en overnatning ved turbøjerne. Kombiner oplevelsen i og på vand med omkringliggende udflugter i naturområder eller til spændende kulturpunkter. Studer dyrelivet fra vandsiden, lyder opfordringen fra forretningsfører i Danske Tursejlere, Leif Nielsen. Projektet løber over de næste tre år og vil inddrage en række interessenter men med Danske Tursejlere som projektansvarlig. Projektet er støttet økonomisk af udlodningsmidler fra Friluftsrådet. Samtidig søges der pt efter yderligere finansiering. ■

- Vi tilbyder et nyt perspektiv på den

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020 I FOKUS PÅ OPLEVELSER VED VANDET

05


ET DØGN PÅ VENØ TEKST: Frank Flemming Pedersen I FOTO: Lydens By, Flickr

D

et lufter lidt denne dag, hvor vi sejler i den vestlige del af Limfjorden. Vi er på vej mod syd fra Nykøbing Mors, og da vi runder Kås Hoved, aner vi vores destination forude. ”Venø i sigte”, råber skipper muntert og holder kursen mod vestsiden af den lille ø, hvor havnen da også anduves i fin stil. Vi har ikke travlt, for tiden er vor egen. Vi bliver her et døgns tid.

PÅ LIMFJORDSØEN VENØ ER SMÅT GODT OG PÅ EN SÆRLIG MÅDE, ER DET TEMMELIG STORT. 06

ET DØGN PÅ VENØ I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020

Det er snart 100 år siden at Venø Havn blev anlagt som fiskerihavn. Den tid, hvor erhvervsfiskeriet battede noget, er forbi, og i dag er det fritidssejlere og enkelte fritidsfiskere, der indtager havnebassinet. Ja, og så ligger den klejne gamle venøfærge, Venøsund, her. Færgen drives og vedligeholdes af Venøsund Færgelaug, og de har en lille udstilling om Danmarks ældste bilfærge, der stadig er i drift, i en fiskehytte tæt ved hjørnepladsen, hvor færgen ligger.

OP OG NED PÅ ØEN

Venø er lille og hyggelig. Det nordligste punkt er Bradser Odde. Det er samtidig også øens østligste punkt. Længst mod syd ligger Venø Odde, mens det vestligste punkt er Rønknæ. Øens sydligste halvdel er lavtliggende, mens den nordlige halvdel


er mere højtliggende med den 26,8 m høje Forstov Bakke som øens højeste punkt. Færgen, der betjener øens beboere og gæster, sejler fra den sydlige spids, og er blot 2-3 minutter om turen til fastlandet. På disse kanter er vestenvinden dominerende, og den sætter da også sine spor på træerne langs den vestvendte kyst, der alle har formet sig efter vinden. Fra vores havn – altså lystbådehavnen – kan vi rigtig nyde øens natur. Badestrandene i nærheden har allerede et godt tag i vandglade børn og voksne.

NATUREN ER STOR

Selvom meget er småt på Venø, så er naturen i hvert fald storslået. Og varieret. Skov og strand med stejle skrænter. Skov, hede og bølgende marker afløser hinanden, og giver ly til et rigt dyreliv. Idyllen tager de græssende får og kreaturer sig af, mens de stolte og lidt forvirrede fasaner farer rundt i krat og i hegn. Helt mod nord ligger vildtfuglereservatet Nørskov Vig, hvor der er adgangsforbud i fuglenes yngletid. Uden for fredningsperioden kan man gå langs stranden til Bradser Odde, hvor de spættede sæler ofte soler sig.

PÅ VANDRETUR

Vi tager øen i besigtigelse. På med vandreskoene og afsted mod Venø by og kirken. Vi fortsætter mod nord, til vi når efterskolen. Her drejer vi mod højre mod vandet. Langs stranden går det et par km. til den offentlige strand mod syd. Her drejer vi ind mod øen igen og fortsætter af Sønderskovvej, drejer ned mod Firbjergsande og følger herefter strandkanten tilbage til havnen.

GALLERI KLUK

Småt er godt på Venø, og Galleri Kluk lever fint op til mottoet. Det klejne Galleri Kluk på Venø Havn er med sine blot 2 meter x 1,5 meter Danmarks næstmindste af slagsen, så vi behøver ikke sætte hele dagen af til besøget. Galleriet er opkaldt efter skurets tidligere ejer, der brugte det som et lille fristed, når trangen til en bajer meldte sig. Alt hvad man hørte inde fra skuret var: “kluk, kluk, kluk, kluk”.

de så skal Venøbøffen være så populær, at halvandet tons af de tynde skiver kød, sættes til livs på kroen på en sæson. ■

VENØ KIRKE

Vel er den ikke Peters kirken i Rom. Ej heller Notre Dame i Paris. Venø Kirke er Venøs helt egen lille store attraktion. Den er Danmarks mindste kirke, og i det godt 40 m2 store kirkerum kan 50 ikke alt for store kirkegængere overvære den kirkelige handling. Den fine hvide kirke er fra 1500-tallet og meget populær ved konfirmationer og bryllupper. Kirken er velbesøgt, og det forudseende menighedsråd har hængt højtalere op uden for kirken, så kirkegængere, der ikke har kunnet få plads i selve kirken, kan følge med fra kirkegården. Kig ind, der er meget smukt.

LIDT TIL MAVSEN

Nu skal det heller ikke gå op i smuk natur alt sammen. Uden mad og drikke og så videre, må vi i gang med at smage på de lokale specialiteter. Vi søger mod Venø Kro, som gerne serverer rulleål (Google eventuelt opskriften, hvis du vil give dig i kast med denne egnsret) og Venøbøf. Hvor mange ål, der ruller over på tallerknerne her på kroen ved vi ikke, men efter sigen-

> FAKTA OM VENØ Venø er en ø beliggende i Limfjorden nord for Struer. Den er cirka 7,5 km lang og 1,5 km bred på det bredeste sted og har et areal på 6,46 km². Farvandene omkring øen er opkaldt efter den – mod vest findes Venø Sund og mod øst Venø Bugt. Det nordligste punkt er Bradser Odde, der også er øens østligste punkt. Længst mod syd ligger Venø Odde, mens det vestligste punkt er Rønknæ. Øens sydligste halvdel er lavtliggende, mens den nordlige halvdel er mere højtliggende med den 26,8 m høje Forstov Bakke som øens højeste punkt. Kilde: Wikipedia

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020 I ET DØGN PÅ VENØ

07


NY BENZIN KAN

UDFORDRE BÅDMOTORER

FRA ÅRSSKIFTET HAR EN NY OG GRØNNERE TYPE BENZIN VÆRET PÅ MARKEDET, MEN DEN KAN GIVE PROBLEMER FOR NOGLE BÅDMOTORER. TEKST OG FOTO: Frank Flemming Pedersen

BÅDMOTOREN HAR UDFORDRINGER

Med indførelsen af den nye E10-standard på oktan 95 er det gamle E5 mærke på tankpistolerne blevet erstattet med et E10 mærke. Det har du måske allerede lagt mærke til, når bilen skal tankes op. Og mens konsekvenserne ved benzinskiftet for den danske bilpark er til at overskue, så stiller sagen sig straks anderledes, når vi taler om bådmotorerne. Alle benzinbiler, der er produceret efter 1. januar 2011, er godkendt til at kunne køre på E10-benzin. Men biler, der er produceret før, kan få problemer. For bådmotorernes vedkommende, er det en anden og mere kompliceret sag.

Kontakt din bådreparatør eller et serviceværksted, hvis du er i tvivl om din motor har det godt med E10, lyder et godt råd fra Michael Egmose.

P

ethanol.

r. 1. januar øges mængden af bioethanol i oktan 95-benzinen, som du tanker på landets benzintanke. Derved er den tidligere benzintype E5 nu erstattet af en ny E10-version, der indeholder 10 % bio-

Ifølge brancheorganisationen Drivkraft Danmark skulle det få den betydning, at det vil mindske den årlige CO2-udledning med 200.000 tons. Det er godt nyt for miljøet, men kan være dårligt nyt for nogle af de bådejere, der hidtil har anvendt E5 benzinen i deres motorer. For det er nemlig ikke alle motorer, der har godt af at anven-

08

NY BENZIN KAN UDFORDRE BÅDMOTORER I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020

de benzin med et bioethanol indhold på 10 %. Motorer, der er fremstillet før 2011, kan få problemer med det nye brændstof.

KONDENSVAND OPHOBES

- Bioethanol tiltrækker kondens fra luften. Når du øger andelen af bioethanol i brændstoffet, vil mængden af kondensvand også øges. Der vil altså ske en større ophobning af kondensvand i tanken, når man anvender E10-benzin, og det kan skade motoren og give andre gener som rustdannelse, skade på filtre, slanger, karburatorer og indsprøjtningssystemer, forklarer Michael Egmose, der er indehaver af Egmose Marine Center i Kerteminde.

- Får man ved et uheld tanket E10 til sin gamle motor, så vil man ikke opleve et totalt sammenbrud. Men forbrændingen vil være dårligere, og motorens performance vil være påvirket negativt. På længere sigt vil anvendelsen af E10 betyde større slid og mere vedligeholdelse af motoren. Man kan dog forebygge skader på gummipakninger, benzinslanger, karburator, indsprøjtningssystem og plasttanke ved at tilsætte additiv i benzinen. Der findes flere mærker på markedet, som alle er udviklet til at imødegå de gener, som ethanolen påfører ældre motorer, siger Michael Egmose. Der findes ingen oversigt over hvilke benzinmotorer til både, der kan anvende E10. Derfor bør man kontakte sin bådreparatør eller et serviceværksted for at forhøre sig, lyder det fra Michael Egmose fra Egmose Marine Center i Kerteminde. ■


COPENHAGENBOATSHOW.DK

FREDAG & LØRDAG KL. 10-18 SØNDAG KL. 10-17

GRATIS

ENTRÈ

COPENHAGEN

2020

BOAT SHOW

3.000

GRATIS P-PL ADSER

på Ishøj Havn 28.-30. august 2020

Her kan du i helt unikke og spændende rammer se alt, hvad der skal til, hvis du vil have sjove oplevelser på vandet. Fra de helt små til de rigtig store, om det er med sejl eller motor, robåd, kajak eller surf. Tempo Huset er fyldt med udstyr, og på landarealerne finder du både på trailer samt mulighed for at få slukket tørst og sult. Problemfri parkering på masser af gratis P-pladser - tæt på motorvej og offentlige transportmidler. Følg vejen lige til Ishøj Havn. Sæt GPS’en til Søhesten 9. Vel mødt!

ARRANGØR T

P

E

O

S I

N

C

E

1

9

8

9

Søhesten 9 · Ishøj Havn · DK-2635 Ishøj · Telefon +45 4373 7395 · www.copenhagenboatshow.dk · Følg os på Facebook


BUNDMALING SÅDAN HÅNDTERER DU:

LOVLIG OG FORSVARLIG BRUG AF BUNDMALING ER GODT FOR MILJØET OG DIN PENGEPUNG FOR OVERTRÆDELSE KAN NEMLIG STRAFFES. TEKST: Frank Flemming Pedersen I FOTO: Frank Flemming Pedersen, Colourbox

F

orår og fuglefløjt indvarsler den forestående sejlsæson, og det betyder, at der atter kommer masser af liv og aktivitet i havnene og på bådpladserne. Der skal klargøres til den nye sæson, og mange sejlere vil give deres båd en overhaling for begroning. Så dukker spørgsmålet om lovlig anvendelse af bundmaling uvægerligt op. Men det er efterhånden ganske enkelt at hitte rede i hvilken biocidholdig bundmaling, der må anvendes for at forhindre begroning af f.eks. alger og rurer, idet kun de godkendte malinger vil være tilgængelige på markedet. Og der må kun sælges og bruges bundmaling, der er godkendt af Miljøstyrelsen.

TJEK ETIKETTEN

Alle godkendte produkter har Miljøstyrelsens registreringsnummer på etiketten, og desuden kan de findes i Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase. For korrekt brug følges anvisningerne på etiketten. Her står, hvordan midlet skal bruges og i hvilke mængder, samt hvilke forholdsregler man bør tage ved brug af midlet. Det er meget forståeligt, at sejlerne ønsker at båden er beskyttet mod begroning. En ubeskyttet skibsbund vil i løbet af få uger blive dækket af en blanding af forskellige organismer. Det påvirker blandt andet farten og brændstofforbruget; men begroningen kan også bevirke dårligere manøvreevne eller tilstoppet kølevandsindtaget. Og så kan vi være ude i et alvorligt sikkerhedsproblem. Biocidholdig bundmaling kan om ikke helt forhindre begroningen så i hvert fald reducere den. Men det har en pris, og den betaler miljøet.

10

<FOOTERHÅNDTERER SÅDAN VARIABLE>DU:I BUNDMALING DANSKE TURSEJLERE NR. TURSEJLERE 01 2020 NR. 01 2020 I DANSKE

MILJØET PÅVIRKES

De fleste bundmalinger er tilsat kemikalier - biocider. Desværre er mange biocider ikke kun giftige over for den uønskede begroning men også over for plante- og dyrelivet i havet. Det gælder også kobber, der er det mest brugte aktivstof til fritidsbåde i Danmark. Forkert brug af bundmaling og bundmalingrester kan føre til en unødvendig udledning af biocider til miljøet. Derfor skal man som sejler tage sig i agt, når forårsklargøringen byder på omgang med bundmaling. Faktisk har myndighederne mulighed for at straffe personer, der udfører miljøbelastende aktiviteter i strid med etiket og bestemmelser i bundmalingsbekendtgørelsen. Vil du granske reglerne om bundmaling nærmere, så kan du se mere på Miljø- og Fødevarestyrelsens hjemmeside. ■


PRAKTISKE TIPS OM BRUG AF BUNDMALING Når båden skal forårsklargøres, skal du tænke på miljøet. Det gøres f.eks. ved at følge nogle få enkle råd.

• Har du malet din båd med bundmaling med biocider (f.eks. kobber), så undgå at vaske eller skrubbe bunden, så længe båden er i vandet.

• Brug ikke kemikalier eller vådslibning til at fjerne bundmaling. • Sandblæsning/-svirpning skal altid anmeldes til kommunen. Dette bør du gøre i god tid forud for behandlingen. Så kan kom-

• Når du afvasker bunden om efteråret, sørg da for at opsamle ma-

munen rådgive om eller eventuelt stille krav til, hvordan du skal

lingsflager og begroning. Det er her den største mængde kobber

udføre sandblæsningen og hvordan du skal håndtere afrenset

findes. Læg eventuelt en presenning under båden, så materialet

materiale og sand efterfølgende. Det anbefales, at du ”pakker

bliver lettere at opsamle. Fej det sammen og aflever det i havnens miljøcontainer.

båden ind” i et telt for at undgå, at støvet spredes. • Også beddinger og vinterpladser har vist sig at være meget for-

• Ved forårsklargøring bør du opsamle alt afskrab af maling og sli-

urenede med biocider fra bundmalinger. Her kan du som sejler

bestøv. Brug kun afrensningsudstyr (vakuumskrabejern, slibe-

hjælpe til med at begrænse forureningen, når du fjerner den

maskiner, gelcoathøvl, mv.), der er koblet til en støvsuger.

gamle bundmaling.

• Du bør kun fjerne og slibe bundmaling med havnens udstyr, eller udstyr og metoder, der er godkendt af havnebestyrelsen efter havnefogedens anvisninger.

DANSKE TURSEJLERE DANSKE NR. TURSEJLERE 01 2020 I SÅDAN NR. 01HÅNDTERER 2020 I <FOOTER DU: BUNDMALING VARIABLE>

11


MILJØBEVIDST PÅ VANDET KLIMA- OG MILJØSNAKKEN ER OVER OS, OG ALLE VIL GERNE GØRE EN POSITIV FORSKEL FOR FREMTIDIGE GENERATIONER. OGSÅ FRITIDSSEJLERNE KAN MED FÅ OG ENKLE MIDLER GØRE EN STOR INDSATS FOR AT HOLDE VORES HAVMILJØ I GOD FORM. TEKST: Sabina Fobian I FOTO: Colourbox At hjælpe klimaet handler bl.a. om at bruge mindre energi, færre materialer, og så skal vi genbruge det, vi allerede har produceret. Hjemme i husholdningen kan vi spare på elektricitet og sørge for at bruge naturenergi. Vi kan sortere affald og mindske forbrug af plastik og andre skadelige materialer. Men også i båden kan små ændringer i vanerne gøre en stor

12

<FOOTER VARIABLE> 12 MILJØBEVIDST PÅ VANDETNR.I01DANSKE 2020 TURSEJLERE NR. 01 2020 I DANSKE TURSEJLERE

forskel. Kigger vi f.eks. på vores CO2 udledning, kan vi faktisk gøre en hel del:  Sejler du for motor, så hold farten der, hvor motoren har sin optimale yde evne. Ikke noget med at presse motoren til at gå hurtigere, bare fordi den kan.  Sluk for motoren, når den ikke bruges. Undgå tomgang.


 Invester i en 4 takts motor. 2 takts mo torer har vist sig at smide hele 30% af brændstoffet ud i naturen.  Fordel vægten i båden ligeligt, så der er mindst mulig krængning og dermed vandmodstand, som motoren skal arbejde imod.  Planlæg din tur, så du kommer så direkte til din destination som muligt.  Brug havnens el, når det er muligt og undgå at bruge din generator.  Brug kun dunke, der er godkendt til opbevaring af brændstof. Alt, du kan gøre for at optimere bådens ydeevne og mindske dit brændstofforbrug, er guld værd set med klimaøjne.

DEN BLÅ HYLDE

Det gamle udtryk har alle sejlere vist hørt, og det skal vi væk fra at benytte. Det hentyder nemlig til at det, der lægges på ’den blå hylde’, smides over bord og forsvinder. Men vi ved nu, at det ikke forsvinder. På verdensplan dør havdyr og fugle i hundredetusindevis, fordi de enten indtager eller fanges i vores plastik. Mikroplast fra karklude, fleecetrøjer, solcreme og større stykker plastik fra emballage, flasker etc. er et problem. Fiskenet, der efterlades eller

tabes, såkaldte spøgelsesnet, er også oftest lavet af plastmaterialer. De udleder mikroplast til omgivelserne hundrede af år efter, at det er blevet efterladt. Som sejler kan du hjælpe naturen på følgende måder:

havnen. Der er ikke meget plads til at tømme den i de indre danske farvande, da man skal være mellem 2 og 12 sømil fra land, afhængig af din båd. Du kan finde reglerne for tømning af søtoiletter og holdingtanke på www.sejlsport.dk.

 Undgå at tage emballage med på van det, pak proviant i stofnet, trækasser, glas o.lign. Brug en genopfyldelig drikkeflaske.  Køb bestik (ikke engangsplastik), der kan genbruges i båden.  Pas på dit affald, så det ikke ryger over bord. Det skal selvfølgelig sorte res i havnen.  Det er god stil at samle affald op, du møder på din vej – også selvom det ikke er dit.  Indfang og rapporter spøgelsesnet til Fiskeri Moniterings Centret (FMC).  Indrapporter olieudslip til bered skabsstyrelsen.  Brug miljøvenlig bundmaling uden biocider.

VÆR DET GODE EKSEMPEL

Et andet problem er vores holdingtank. Vores toiletaffald er meget skadeligt for økosystemer, dyreliv og mennesker. Sørg derfor for at tømme tanken på forsvarlig vis og efter forskrifterne i

Heldigvis bliver flere og flere af os bevidste om de udfordringer, vi står overfor, og mange har allerede implementeret flere grønne vaner i deres hverdag. Men fortæl gerne om det. Fortæl sejlervennerne på havnen, hvad du gør for at mindske din påvirkning på miljøet. Hjælp dem med gode råd og vejledning, så de kan følge trop. Vis dem, hvordan du respekterer naturen, dyrelivet og dine med-sejlere. Det er de små ringe i vandet, der spreder sig, og det er de små skridt, der i sidste ende gør en stor forskel. Er det ikke kun fair, at vi gør hvad vi kan for at sikre, at fremtidige sejlere får samme mulighed for at nyde naturen og få fantastiske oplevelser på vandet, som vi selv har haft? Download vores brochure om marint affald på www.dansketursejlere.dk ■

BLIV KLAR TIL SÆSONEN

ALT TIL DIN BÅD

DE BEDSTE RÅD. DE BEDSTE PRODUKTER. DET DU SKAL BRUGE, TIL AT MALE BÅDEN.


ÅRETS

FOTO

2019

ÅRETS PLETSKUD 2019

1. LARS HOUGAARD

2. KLAUS HANSEN

3. CAMILLA MØRKHØJ

TEKST: Frank Flemming Pedersen Atter engang har der været gang i kameraerne hos de danske lystsejlere. Tursejleren er blevet ”tæppebombet” med snapshots fra et rekordstort antal amatørfotografer, der har foreviget skønne øjeblikke fra livet til søs og i havnene. Det har været svært for dommerpanelet at udpege de bedste billeder fra dette overflødighedshorn. For rigtig mange fotos sad lige i øjet.

1. LARS HOUGAARD

Men en afgørelse er truffet. Tre fotografer, der har fået blænde og lukketid samt motiv til at passe bedst sammen, var med i det endelige opløb. Valget faldt på et foto, taget af Lars Hougaard, som vinder den flotte præmie i form af en kikkert. Vi siger tillykke til Lars Hougaard, der på målstregen slog Klaus Hansen og Camilla Mørkhøj med en halv blænde.

3. CAMILLA MØRKHØJ

14

ÅRETS PLETSKUD 2019 I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020

Lars forklarer om billedet: “Leonora på 6 år er klar til afgang om bord på MS Miss Drejer fra Lynæs.”

2. KLAUS HANSEN

Klaus Hansen forklarer om billedet: ”Mormor og pigerne på slæb en varm sommerdag.”

Camilla forklarer om billedet: ”Saltomortaler øves for svaj i Slien i en smuk vig.”

FOTOKONKURRENCE 2020

Vi er klar til endnu en fotokonkurrence. Er du? Vi er igen i år klar til at modtage jeres sejlerbilleder. Og endnu engang er der en fin præmie på højkant. Tag der-

for kameraet med på årets sejlture og tag nogle dejlige billeder og send dem til Tursejleren. Send op til 5 billeder i jpg-format. Størrelsen på billedet SKAL være på mindst1 MB. Husk at skrive kort om, hvad der sker på billederne og hvor og hvornår, de er taget. Klik løs gennem sæsonen. Lad kameraet tale og send resultatet til sd@ dansketursejlere.dk. Husk at skrive dit navn, adresse og telefonnummer. ■


SOMMERTOGT 2020 MED DANSKE TURSEJLERE

BØRNETUR I LIMFJORDEN LIMFJORDEN

BØRNETUR I LIMFJORDEN

Kom med på børnetogt i Limfjordens beskyttede vand, hvor der er masser af oplevelser og korte afstande mellem havnene. På turen vil der være fokus på hygge og gode oplevelser for både store og små. Der skal bades, spises is og fanges krabber.

OM TUREN

10 dage fra Aalborg til Vi mødes den 15. juli Ejerslev. i Aa Løgstør. Fur/Livø. Gl lborg. yngøre. Afslutning 23. juli i Ej er Ret til ændringer forb slev. eholdes.

Kom med på Limfjordsmuseet i Løgstør, nyd Fjordparken i Aalborg og tag med ud for at finde fossiler i molerskrænterne på Fur og Mors.

PRAKTISK • • • • •

Førerhunde: Thilde og Hans Ebdrup. Antal deltagende både: max. 10. Turen varer 10 dage. Sejlbåde og motorbåde kan deltage. Turen er gratis, men deltagerne betaler egne udgifter til havne, brændstof, forplejning og entreer. • Sejltiden mellem havnene er tilrettelagt, så der er god tid til attraktionerne. • Det er en betingelse for at deltage, at børn eller børnebørn sejler med. • Følg med på www.dansketursejlere.dk og Facebook. • Ret til ændringer forbeholdes.

TILMELDING

Du kan allerede nu forhåndstilmelde dig til turen (ikke bindende) til Danske Tursejleres sekretariat på tlf. 7021 4242.

MERE AT VIDE? Du kan løbende læse mere om sommertogterne på vores hjemmeside www.dansketursejlere.dk. Du er også velkommen til at ringe til sekretariatet for yderligere information på tlf. 70214242.


SOMMERTOGT 2020 MED DANSKE TURSEJLERE

SJÆLLAND RUNDT SMUKKE SJÆLLAND OG EN BID AF SVERIGE

Turen starter i Korsør og går derefter til Sejerø, hvor vi vil se øens særprægede natur. Gennem den smalle passage ved Sjællands Odde sejles til Hundested. Herfra sejles til den svenske kyst til Mölle, hvor Kullen med den fantastiske udsigt bestiges. Vi håber, at kunne overvære den svenske midsommerfest d.19.6. Inden turen går ned gennem Øresund, lægger vi til i Helsingør for at besøge Kronborg. “Med Kronborg til styrbord” sejles til Ven, hvor vi skal se resterne af Thyge Brahes observatorium. I København kan vi nyde byens seværdigheder og især Nyhavn i 3 dage.

OM TUREN

20 dage fra Korsør til

Omø. Korsør, Sejerø, Hunde sted, Mølle, Helsingør, Ven, Købe nhavn, Rødvig, Klintholm, Vordingbor g, Omø . Der sejles max. 35 N m pr sejldag. Afrejse 14. juni 2020 . Afslutning 6. juli 2020 på Omø. Ret til ændringer forb eholdes.

Videre gennem Øresund lægges til i Rødvig, hvorefter turen går til Klintholm. Vi skal her se Møns Klint. Herefter vender vi skuden mod vest til Vordingborg og Gåsetårnet for, hvis vejr og vind har tilladt det, at afslutte på Omø den 6. juli.

• Førerhunde: Inga og Per Dröscher. • Antal deltagende både: Max 18. • Turen er gratis, men deltagerne betaler egne udgifter til havne, brændstof, forplejning og entreer. • Turen varer 22 dage - alt efter vejr og vind • Sejllængden er max 35 Nm (på sejldage). Der er 2 overnatninger i de fleste havne. • Der er dagligt skippermøde. • Ret til ændringer forbeholdes.

TILMELDING

Du kan allerede nu forhåndstilmelde dig til turen (ikke bindende) til Danske Tursejleres sekretariat på tlf. 7021 4242. MERE AT VIDE? Du kan løbende læse mere om sommertogterne på vores hjemmeside www.dansketursejlere.dk. Du er også velkommen til at ringe til sekretariatet for yderligere information på tlf. 70214242. 16

<FOOTER VARIABLE> I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020

Foto: Flickr, Esther Westerveld

PRAKTISK


159,-

2,5 l for 469,-

0,75 l

5990

Bundmaling, kobberoxidbaseret 30-700 30-701 30-702

Sort, 0,75 l Sort, 2,5 l Blå, 0,75 l

Blå, 2,5 l Rød, 0,75 l Rød, 2,5 l

Fortynder nr. 2

30-703 30-704 30-705

500 ml 30-620

Du finder alt til bådens vedligehold her

2-ko m po n e n t Fra

169,Epoxyprimer 1l 2,5 l

30-618 30-619

39

90 stk

Zinkanode 0,2 kg 25-276 0,5 kg 25-277 1 kg 25-278 2 kg 25-279

39,90 64,90 125,179,-

MAN-FRE 8-20

H øjgla n s

229,-

119,-

2 x 500 ml 30-628

Hvid, 0,75 l 30-501

Letvægts Epoxyspartel

169,399,-

Mod korrosio n Fra

2-ko m po n e n t

Kraftig pu m pe

Alkydmaling

e La n gvarig be skyttels

319,-

44

25-9744

30-563

Lænsepumpe med indbygget niveauvagt

LØR-SØN-HELLIGDAGE 9-18

* * * *

90

Bådvoks, cremet

AALBORG: STENBUKKEN 21 NÆSTVED: VESTERGÅRDSVEJ 28 ESBJERG: KJERSING RINGVEJ 30 ODENSE: RISINGSVEJ 61 FREDERICIA: VEJLEVEJ 100 RANDERS: NEPTUNVEJ 22 * GLOSTRUP: HERMODS ALLÉ 8 ROSKILDE: INDUSTRIVEJ 64 * HOLBÆK: FREJASVEJ 2 RØDEKRO: KOMETVEJ 6 * HORSENS: HØEGH GULDBERGS GADE 15E JAPANVEJ 18 * SLAGELSE: VAREHUSE CAFÉ DANSKE * TURSEJLERE NR. 01 2020MED VARIABLE> 17 I <FOOTER


FORSIKRINGSTJEK FØR SÆSONSTART > FAKTA Har du husket at opdatere dine bådoplys-

HVERT ÅR SKER DER MASSER AF SKADER, SOM VI SEJLERE TROR, DÆKKES AF FORSIKRINGEN. MEN SÅDAN ER DET IKKE ALTID.

ninger hos Danske Tursejlere således vi kan tilbyde dig den rigtige ansvarsforsikring? Husk også at medbringe dit forsikringsbevis på sejlturen, hvis din båd kræver den nye lovpligtige ansvarsforsikring. Vi har mange eksempler på, at medlemmer har fået bøder i forbindelse med politikontrol, hvor man har glemt at medbrin-

TEKST: Leif Nielsen I FOTO: Colourbox Der er tre hovedregler for, hvornår en given forsikring dækker en skade:  Har du en ansvarsforsikring, er du kun dækket i forhold til skader, du forvolder på tredjemand.  Har du både en ansvars- og kaskofor sikring, er din båd også beskyttet i langt de fleste tilfælde for skader, som du for volder på tredjemand samt for skader på din egen båd  Har du ingen forsikring, skal du selv kunne betale alle de skader, du får eller påfører andre. I maj 2018 besluttede Folketinget, at der skulle indføres en lovpligtig ansvarsforsikring for alle de både, hvortil der kræves et kompetencebevis (f.eks. et speedbådskørekort). Men uanset om din ansvarsforsikring er den gamle kollektive ansvarsforsikring, eller det er den nye lovpligtige ansvarsforsikring, er det stadig vores opfordring, at du skal tegne en kaskoforsikring, hvis du vil undgå problemer i forbindelse med en eventuel skade.

KASKO ER DET SIKRE

Har du som bådejer ikke en kaskoforsikring, skal du selv betale for udbedring af skaderne på din båd, som måske er påført af andre. Hvis du har en kaskoforsikring, vil dit forsikringsselskab betale for skaderne i første omgang (minus din selvrisiko) og efterfølgende søge regres mod mod-

18

FORSIKRINGSTJEK FØR SÆSONSTART I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020

ge det lovpligtige forsikringsbevis.

parten, hvorefter du ville få din selvrisiko refunderet. Hvis f.eks. din båd vælter, mens den står i stativ på land og gør skade på nabobåden, er det som hovedregel nabobådens kaskoforsikring, der dækker skaden. Hvis hændelsen sker, fordi du som ejer af skadevoldende båd har gjort en aktiv handling, som peger på, at du kan være ansvarlig for, at båden vælter, kan det være din ansvarsforsikring, der skal dække skaden. Skader, som sker på egen båd, dækkes af bådens egen kaskoforsikring.

Bliver din båd skadet som følge af brand på havnen, er det igen bådens kaskoforsikring, som dækker udbedring af skaden. Hvis brandens opståen kan henføres til en bestemt handling – f.eks. en bådejer, som på trods af havnens forbud, har en varmeblæser kørende i sin båd - kan bådejeren gøres ansvarlig. Skaden dækkes så af den skadesforvoldende båds ansvarsforsikring. Lyder det indviklet? Det er det også. Vil du sikre dig imod ikke at få skader betalt eller mod ikke selv at skulle føre en retssag mod en skadevolder, er Danske Tursejleres bedste råd, at du tegner en kaskoforsikring. ■


BÅDVOGNE SÆLGES

Køb /sal g

Et større antal brugte bådvogne sælges til priser mellem kr. 3.000,- og kr. 9.000,- afhængig af bådvognens størrelse og stand. Mængderabat kan aftales. Bådvognene er opbygget på kraftige hjulsæt fra brugte lastvogne og nærmest uforgængelige. Kontakt os gerne for aftale om besigtigelse: Havnemester Marina Minde, Claus Boisen Telefon: 2160 2112. E-Mail: marina@marinaminde.com Besigtigelse sker på adressen: Marina Toft, Toftvej 9, 6300 Gråsten.

Sailing Days 2020 3-5 april, gratis adgang 3. april: Sejlbådsfunktioner på Garmin, Fordrag af Chistian Peetz 4. april: Garmin ekkolod/fishfinder. Fordrag af Søren Vesth 4. april: Vertikal fiskeri og Garmin Panoptix. Fordrag af Kaster “Dyret” 5. april: Montering af autopilot og hydraulisk styring. www.marineto Se fuldt program på www.marinetorvet.dk

SPAR OP TIL 50% på Garmin

Marinetorvet Midtsjælland - Grønlandsgade 16 - 4690 Haslev - www.marinetorvet.dk


tid en først antaget. Søfartsstyrelsen har spurgt vores kollegaer nordpå, om man har samme udfordring i de andre skandinaviske lande. Søfartsstyrelsen har ved dette ”nabotjek” konstateret, at vores nabolande ikke har samme regler og definitioner på fritidssejlerområdet, hvorfor der på den baggrund ikke har kunnet findes et muligt alternativ.

SPEEDBÅDSBEKENDTGØRELSEN

GRANSKES STADIG

SØFARTSSTYRELSENS REVISION AF SPEEDBÅDSBEKENDTGØRELSEN ER VED AT UDVIKLE SIG TIL EN FØLJETON OG EN LANGSTRAKT EN AF SLAGSEN, MENER DANSKE TURSEJLERE.

TEKST: Frank Flemming Pedersen I FOTO: Colourbox I sidste udgave af Tursejleren kunne vi berette om den igangværende dialog med Søfartsstyrelsen om revision af speedbådsbekendtgørelsen, så det blev klart og tydeligt, for hvilke fartøjer det kræves, at føreren har et speedbådskørekort. Og for

hvilke fartøjer der skal tegnes den nye lovpligtige ansvarsforsikring. Reglerne skulle have været på plads inden sejlsæson 2020. Imidlertid melder Søfartsstyrelsen nu ud, at en revision af reglerne tager længere

UKLAR FREMTID

Derudover drøfter Søfartsstyrelsen, hvorvidt en given hastighed kan anvendes til at afgøre, om et fartøj er en speedbåd eller ej. Det burde jo ikke være raketvidenskab at indføre og kontrollere. Men altså på nuværende tidspunkt er man ikke kommet et forslag til en revision af speedbådsbekendtgørelsen nærmere. - Vi ærgrer os over den lange sagsbehandlingstid hos Søfartsstyrelsen. Det kan ikke være rigtigt, at mange fritidssejlere fortsat skal leve med en usikkerhed om, hvorvidt deres fartøj er omfattet af speedbådsbekendtgørelsen og dermed også til kravet til en ansvarsforsikring. Vi vil fortsat udfordre Søfartsstyrelsen, så vi kan opnå en acceptabel løsning, siger Leif Nielsen, Danske Tursejlere. ■

Yacht Trade Denmark

Kommissionssalg og import af lystbåde Yacht Trade Denmark er ejet og drevet af Henrik Pedersen, som har 30 års erfaring med lystbåde. Der ligger en solid teknisk viden bag Yacht Trade Denmark samt 40 års sejlererfaring i både sejl- og motorbåde. Stor erfaring med import, besigtigelser, transport og prøvesejlads er din sikkerhed, når du køber eller sælger din båd igennem os – vi arbejder seriøst og professionelt hele vejen gennem en handel. Yacht Trade Denmark’s styrke er vores viden, erfaring og ikke mindst Henrik Pedersens store passion for både. Vi finder din nye båd eller sælger din brugte overalt i Europa. Vi sørger for det hele: besigtigelse, salgsopstilling, annoncering, formidling af din båd eller søgning via vores europæiske kontakter i 8 lande, prøvesejlads, dokumenter, transport. Opgaven bliver ikke sluppet, før alt er i orden og båden er afleveret eller fremkommet på aftalte sted. Vi søger brugte sejl- og motorbåde til kommisionssalg til et stærkt købermarked i Danmark, Sverige og Tyskland, men udbyder selvfølgelig alle både blandt vore 8 samarbejdspartnere i hele Europa. Kontakt Henrik Pedersen, hvis du ønsker en bådsnak om køb eller salg af både i ind- eller udland. Vores priser er rimelige. Kontakt os og hør nærmere om hvad vi kan tilbyde.

Her får du en ”bådmand” med viden, erfaring og passion

www.yachttradedenmark.com

Tlf. Nr.: 2758 5499 · e-mail: info@yachttradedenmark.com


BĂĽdehavnsvej 15 | 9000 Aalborg Tlf.: 9816 2206 | info@nordjysk-marine.dk

www.Nordjysk-marine.dk


1GM10C 52.995,Spar 17.255,-

2YM15 43.995,Spar 14.505,-

3YM20 49.995,Spar 16.005,-

3YM30 54.995,Spar 20.505,-

WWW.YANMAR.DK

annonce tursejler yanmar.indd 1

Tilbuddet gælder fra d. 01/03-30/04-2020, eller så længe lager haves. OBS! Begrænset antal motorer. Priserne er inkl. moms Propel medfølger ikke.

04-02-2020 16:04:53


ÅRETS

HAVN

2019

DET MARITIME MILJØ ER VORES SIGNATUR Havnefoged Christian Ørndrup modtager prisen som Årets Havn 2019 af Henning Jensen, formand for Danske Tursejlere.

UDVIKLING SKAL DER TIL I VORES HAVNE, MEN DET SKAL FOREGÅ SKÅNSOMT OG MED OMTANKE, FOR VI SKAL VÆRNE OM HISTORIEN OG KULTUREN, SIGER HAVNEFOGED I MARSTAL CHRISTIAN ØRNDRUP, DER MODTOG PRISEN FOR ÅRETS HAVN 2019 TEKST: Frank Flemming Pedersen I FOTO: Leif Nielsen, Marstal Søfartsmuseum

M

Marstal Havn oser af maritim historie, og det borger for en levende stemning og masser af aktiviteter for hele familien. Og samspillet med byen og naturen er helt unikt. Det er, hvad Danske Tursejleres medlemmer har lagt vægt på i deres indstilling af Ærøhavnen til prisen som Årets Havn 2019.

Havnefoged Christian Ørndrup nikker anerkendende til den beskrivelse, for netop oplevelsen af det maritime miljø går man meget op i. Ikke kun på havnekontoret men også på bådebroerne, hvor fastliggere og gæstesejlere netop søger den stemning, som gamle skonnerter, fiskerjoller, skibsværftet, beddingen og meget mere bidrager til. - Vi skal værne om havnen og foretage moderniseringer og forandringer i et roligt tempo, hvor alle kan følge med og føle sig godt tilpas. Blandt andet derfor holder vi også fast ved et havnekontor betjent af mennesker, der kan give en personlig assistance, slå en sludder af, og som kan give svar på eventuelle spørgsmål. Vi er en familievenlig havn med gode faciliteter og fine legeområder til børnene. Alle synes at trives i Marstal Havn, lyder det fra Christian Ørndrup.

NOGET AT SE PÅ

Omkring 16.000 gæstesejlere anduver hvert år Marstal Havn. Nogle gør et kort ophold for at kigge på byen. Andre tager et længere ophold og bruger Marstal Havn som base. Det giver god mening al den stund, at det er gratis at køre med bus på Ærø, der således kan beses nemt, bekvemt og billigt.

Marstal Havn er hjemsted for en lang maritim historie, og det mærker man tydeligt, når man bevæger sig rundt i området. Mange af de tilbud og aktiviteter, der er for sejlerfamilierne, bærer også præg af den stolte søfartstradition. Kombinationen af den maritime stemning, de mange aktiviteter på havn og i by samt det naturskønne område, der omkranser havnen, er på mange områder speciel. Marstal by, havn og naturen flyder sammen i en unik balance, og søfartsmuseer, lækre strande og historiske seværdigheder er alle inden for kort afstand fra bådebroen. - Vi er sammen med museer, virksomheder og institutioner med i et maritimt netværk, hvor vi inspirerer hinanden til initiativer, der blandt andet kan gøre det mere attraktivt at besøge Marstal. Det samarbejde tror jeg også smitter positivt af på vores havn, og er til glæde for vores gæster, siger havnefogeden.

ÅRETS HAVN GØR SYNLIG

Christian Ørndrup er meget glad for den anerkendelse, som prisen for Årets Havn 2019 er et udtryk for. Et skulderklap for indsatsen og for at holde en god kurs. Men han tænker også, at prisen er med til at gøre Marstal Havn endnu mere attraktiv og få en endnu mere fremtrædende plads i sejlerfolkets bevidsthed. Og det er da ikke så ringe endda. Kåringen fandt sted i Vingsted Centret i forbindelse med Foreningen af Lystbådehavne i Danmarks efterårsseminar d. 27. november. Sammen med Danske Tursejleres våbenskjold fulgte der også en check på 5.000 dejlige danske kroner. ■

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020 I DET MARITIME MILJØ ER VORES SIGNATUR

23


ÅRETS

HAVN

2019

RUNDT OM MARSTAL

INGEN DANSK KØBSTAD HAR HAFT SÅ STOR BETYDNING FOR DANSK SØFART SOM NETOP MARSTAL. DET AFSLØRES TYDELIGT, NÅR MAN MAN TAGER PÅ RUNDTUR I OG UDENFOR BYEN PÅ ØSTÆRØ. TEKST: Frank Flemming Pedersen I FOTO: Frank Flemming Pedersen, Marstal Søfartsmuseum

O

Oprindeligt var det fiskeriet, der betød noget i Marstal. Den naturlige havn var arnestedet for byens betydning inden for fiskeri og søfart, der virkelig tog fart efter 1880. Her kom der rigtig gang i skibsbyggeriet, og de stolte tremastede skonnerter og barkentiner satte deres præg på byen. Til forskel fra tidligere skibstyper kunne disse store skibe sejle året rundt, hvilket åbnede døren til nye markeder i Vestindien og Sydamerika og senere til New Foundland. I denne periode var der over 300 hjemhørende skibe i Marstal – flere end noget andet sted uden for København. I dag er den del af historien slut. Marstal har næsten ingen hjemhørende skibe. Men byen har ikke sluppet sit tag i og tilknytning til det maritime erhverv. Og det kan man nemt overbevise sig selv om, når man tager på tur rundt i den smukke gamle by.

24

RUNDT OM MARSTAL I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020

MARSTAL MARITIME MUSEUM

Ikke langt fra lystbådehavnen ligger et af Danmarks fine museer, der har specialiseret sig i at fortælle historien om vores søfart. I de fire bygninger, som Marstal Maritime Museum råder over, er mere end 200 skibsmodeller og mere end 130 flaskeskibe udstillet. Marstals søfolk har gennem tiderne bragt alskens eksotiske effekter med hjem fra deres lange rejser. Det får man også et par fine smagsprøver på. Man kan også få et meget fint indtryk af livet i det gamle Marstal via udstillingens gamle klædedragter, husgeråd, porcelæn og malerier. Der er også tænkt på børnene, som blandt andet kan mærke, hvordan det er at sejle som skipper i styrehuset på coasteren DORA. Eller at være kaptajn på legeskibet i gården.

ERIKSENS PLADS

Ikke langt fra museet ligger Eriksens plads godt i læ bag Marstals store kampestensmole. Her på de opfyldte havnearealer er der anlagt skibsbygningspladser


ÅRETS

HAVN

2019

med rødder tilbage til dansk sejlskibsfarts guldalder. Mere end et dusin træskibsværfter har søsat skibe fra denne plads gennem årene. Marstal Søfartsmuseum er rykket ind på Eriksens Værft, hvor der i åbningstiden er adgang til værftshal og til motorskur, hvor motorer, bl.a. glødehovedmotorer, bliver startet op. Også her er der noget at opleve for børnene og deres familier. På visse dage er der mulighed for jollesejlads og andet sjov. Har du entrébillet til Søfartsmuseet, så er der gratisadgang til Eriksens Værft. Ved kajen i Marstal ligger den flotte skonnert Bonavista, som et restaureringsprojekt skal føre tilbage til sin oprindelige skikkelse anno 1914. Bonavista er en af Marstalflådens talrige New Foundlandsfarere, der fragtede klipfisk ud af Newfoundland til lande som Spanien, Grækenland, Italien og især Portugal.

smukke skibe sig ud. Kirkens ældste – orlogsskibet Kronprins Ønske – er fra 1778, mens det største – endnu en orlogsmand - Christian IX (oprindeligt Ærøe) måler 250 cm i højden og 321 cm i længden. De øvrige 5 skibe er modeller af handelsskibe. Det nyeste kirkeskib i Marstal Kirke er carolineren Hanne Hansen. Også i kirkens blå bænke er der symboler på havet og evigheden, mens den røde farve på alter og prædikestol minder om Jesu blod og kjortel og er samtidig kærlighedens farve. Altertavlen er malet af marine- og grønlandsmaler Carl Rasmussen i 1881 og forestiller Jesus, der stiller stormen på Genesaret Sø. Malerierne ved indgangen til kirkerummet er malet af den lokale kunster Rita Lund, der har

galleri i samme gade som Marstal Maritime Museum. Galleriet besøger vi på vej tilbage til lystbådehavnen.

BADEHUSENE PÅ ERIKS HALE

En lille rask cykel- eller vandretur fra lystbådehavnen ligger de flotte og farverige badehuse. Ude på Eriks Hale nydes livet ved de dejlige badestrande. Her er udsigt og udsyn til de unikke og ualmindelig fint vedligeholdte badehuse, som – for nogles vedkommende – har stået der i snart 100 år. Og sådan vil de nok fremstå i mange, mange år endnu, for klausulerne er skrappe: Ingen udbygninger, ingen tilbygninger og ingen installation af el eller vand. Alt skal forblive, som det var. ■

Det er også her vi finder et andet stykke dansk søfartshistorie – nemlig coasteren Samka. M/S Samka er bygget på H. C. Christensens Stålskibsværft i Marstal i 1956, som en af en serie på 20 såkaldte Carolinere, som værftet byggede i 1950’erne. Carolinerne er et levende monument over en tid, hvor den danske handelsflådes småskibe var livsnerven i transporten mellem landsdelene. Den markerer også et goddag til motorskibet og et farvel til de gamle sejlførende fragtskibe.

MARSTAL KIRKE

Fra havnen går vi op i byen. Vi skal op til kirken, som også er fuld af symboler på byens og menighedens stærke bånd til havet. Ikke mindst de 7 kirkeskibe, der hænger dekorativt i kirkerummet, fortæller historien om havets betydning og søfartens udvikling. Imponerende tager disse

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020 I RUNDT OM MARSTAL

25


VI TA’R DEBATTEN:

FRIKENDT FOR SPIRITUSSEJLADS

MED PROMILLE PÅ 2,07

SKAL VI HAVE FASTE PROMILLEGRÆNSER LIGESOM PÅ LANDEVEJENE, ELLER ER DE NUVÆRENDE REGLER GODE NOK? TEKST: Frank Flemming Pedersen I FOTO: Leif Nielsen, Colourbox m.fl. Hvis du kan føre fartøjet på betryggende vis, er det ifølge loven OK at have en bøhmand på. Det viser en sag for november 2019, hvor en sejler kom for retten for at have sejlet på Silkeborgsøerne med en promille på 2,07. Den pågældende sejler blev frifundet for spiritussejlads, da dommeren ikke fandt, at han havde lavet fejl omkring håndtering af fartøjet, og at det derfor ikke kunne påvises, at han ikke kunne føre sit fartøj på ”betryggende” vis! Netop denne sag rammer ned i en diskussion, der har stået på i årevis blandt sejlere. Bør reglerne for sejlads med spiritus indenbords strammes op, så de ligner dem vi kender fra landevejen? Eller er de gode nok, som de er?

BETRYGGENDE VIS

Reglerne for spiritus sejlads er egentlig klare nok. For fartøjer - herunder vandscootere hvortil der stilles uddannelseskrav til føreren eller den eventuelle styrmand er promillegrænsen 0,5. Dette gælder ved:  Fartøjer med en længde på 15 meter eller derover (kræver Y3)  Speedbåde (kræver speedbådsbevis)  Vandscootere (kræver vandscooter bevis) For sejlads med fartøjer, hvortil der ikke kræves et uddannelsesbevis gælder det, at du skal kunne føre dit fartøj på fuldt betryggende vis – altså ingen fast promillegrænse.

RESTRIKTIVT

- Disse regler er faktisk mere restriktive end reglerne med en fast promillegrænse, da man kan blive dømt for spiritussejlads i en sejlbåd eller en langsomt sejlende motorbåd, hvis man er årsag til en ulykkelig hændelse, og promillen blot er 0,1, fortæller forretningsfører Leif Nielsen fra Danske Tursejlere. Reglerne gælder også for mindre fartøjer som f.eks. kanoer, kajakker og robåde, hvis man er påvirket af alkohol eller andre rusmidler og bliver involveret i et uheld. Ligeledes gælder reglerne ved ankring, fordi man skal kunne sikre, at fartøjer ligger forsvarligt, lanterner er tændt osv. Kort og godt skal du kunne udføre dine normale sikkerhedsopgaver på fuldt betryggende vis.

LILLE FART - STOR SKADE

Hos Midtjyllands Politi fortæller politiassistent Morten Kjær Andersen: - Vi må jo tage til efterretning, at der skal en sejlerfejl til, før det er muligt at straffe en spirituspåvirket sejler i en ikke-certifikatkrævende båd. Men efter min mening er det en gammeldags lovgivning på området. Det er vanskeligt at forstå, at man må sejle i en motordrevet båd på op til 15 meter på søen og være spirituspåvirket. Sådan en stor båd kan forårsage stor skade, selvom den ikke sejler hurtigt. På landjorden er det muligt at straffe en ung fyr, der kører spirituspåvirket på et el-løbehjul. Det hænger ikke rigtigt sammen, slutter Morten Kjær Andersen.

26

SPIRITUS OG SEJLADS I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020


JUSTERING NØDVENDIGT

- Som udgangspunkt fungerer de nuværende regler for spiritussejlads tilfredsstillende. Men vi erkender også, at det måske er påkrævet med justeringer/tilføjelser til loven, da det vil være de færreste personer, hvor motorikken ikke er ”angrebet” ved en promille på over 2,0. Alt andet lige vil man vurdere og reagere langsommere i en kritisk situation, siger Leif Nielsen.

TIL GENGÆLD EN BØDE

Tilbage til sejleren fra Silkeborgsøerne. Han blev jo så frikendt for spiritussejlads. Men til gengæld blev han idømt en bøde på 1.000 kr. for ikke at have udstyret sin båd med den krævede registrering til sejlads på Silkeborgsøerne. Og så fik han – ifølge Midtjyllands Avis – følgende formaning med fra dommeren ved domsafsigelsen. - Du leger med ilden. Havde der været det mindste at udsætte på din sejlads, havde resultatet i dag været et andet end frifindelse. ■

Politiassistent Bjarne Nielsen i aktion ved en spirituskontrol i Lillebælt (arkivfoto: Leif Nielsen).

Sejl og k alecher Cruising Racingsejl Bompresenninger Sprayhoods

Kalecher Hynder

Bøjler, beslag Reparationer vask

Hesselly 8, Industri N 2 · DK-6000 Kolding · Tlf. +45 76321200 Fax. +45 76321201 · info@schultz-kalecher.dk · www.schultz-kalecher.dk


DET SIGER SEJLERNE OM REGLERNE VI HAR HØRT OS LIDT FOR BLANDT VORES MEDLEMMER, OM HVORDAN DE STILLER SIG TIL DE NUVÆRENDE REGLER.

Jeg er fortaler for en fast promillegrænse uanset, hvilken båd eller bådtype man sejler. Jeg har dog ikke taget stilling til, hvilken grænse en fast promille skal lægges fast på. Udgangspunktet må være, at det er farligt at sejle med spiritus i blodet. Dømmekraften er ikke den samme, og reaktionsevnen er nedsat. Det vil også være lettere at administrere en lov med fast promillegrænse idet politiet ikke skal til at skelne mellem om en båd er en speedbåd eller ej. En problematik selv sejlere har svært ved at vurdere. Allan Rasmussen Formand, Nyborg Småbådsklub

Der skal stilles nye ensartede krav til en generel promillegrænse for alle fritidsfartøjer i Danmark, hvad enten det er sejlbåde, motorbåde, kajakker eller robåde. Promillegrænsen skal omfatte alle former for sejlads uden undtagelse. Hele sejlerfolket må stå sammen om en holdningsændring om, at det er ’no-go’ at sejle med en promille over 0,5. Vi bør også indføre tydelig mærkning af alle fritidsfartøjer, så det er muligt at anmelde ’spritsejlads’ til myndighederne. Johan Kjartansson Medlem af Sønderborg Sejl- og Motorbådsklub

Når det kommer til selve sejlads og alkoholindtag, så bør der indføres en fast promillegrænse uanset bådtype. Som reglerne for fritidssejlere er nu – bortset fra speedbåde og lignende – så er det op til den enkelte sejler at vurdere, om han/hun er i stand til at føre båden. Det er nok ikke det rigtige og sikreste kriterie at lægge til grund. Jeg er sikker på, at en fast promillegrænse uanset bådtype vil have en gavnlig virkning på sikkerheden til søs al den stund, at ingen kan være i tvivl om, hvor grænsen går. Bent W. Frandsen Medlem af Kignæs Bådelaug

Efter den nye lov fra 2019 kræves der føreruddannelse og lovpligtig ansvarsforsikring til næsten alle motorbåde, selvom nogle måske har en max fart på under 10 knob, og dermed er de underlagt den faste promillegrænse på 0,5. Promillen er sjældent et problem på åbent hav, men ved havnemanøvre, kan det med en nok så lille promille være svært at vurdere strøm, vind, fart og afstande og reagere hurtigt nok. Jørgen Nielsen Formand, Vejle Motorbådklub

De nuværende regler er gode nok og mere restriktive end regler med en fast promillegrænse, da du kan blive anklaget for spiritussejlads blot med en promille på 0,2, hvis du bliver involveret i et uheld. Jeg tror, at de fleste sejlere er seriøse og fornuftige og godt kan vurdere, hvornår grænsen er nået. Selvfølgelig skal vi ikke sejle med sprit i blodet. Men hvorfor skal vi lovgive om noget, som ikke er et reelt problem, og som myndighederne ikke har ressourcer til at kontrollere? Peter Martinussen Medlem af Kerteminde Sejlklub

28

DET SIGER SEJLERNE OM REGLERNE I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020


Bøgeskov havn

Rødvig Lystbådehavn Lund havn

STEVNS KLINT

– EN OPLEVELSE I VERDENSKLASSE TEKST: Frank Flemming Pedersen

D

en hvide kalkstensklint er en sikker landkending. Den viser med al tydelighed, at vi er på rette sted og på rette kurs. Den 18 kilometer lange, stejle Stevns Klint giver et tydeligt fingerpeg om, hvad der er i vente, når vi om få øjeblikke går ind i en af de smukke og idylliske havne, der er på disse kanter. Fra Fakse i syd til nord for Stevns strækker sig et landskab, der er præget af sit geologiske ophav: kalken. Naturen

er det store trækplaster på Stevns, og hvorfor ikke bevæge sig ud i den, når nu man er på et så egenartet sted. Stevns Klint er den dominerende attraktion. Den består af kridt og kalk, og i selve Klinten kan man se et tyndt lerlag ”Fiskeleret”, som markerer, hvornår de store dinosaurer - og halvdelen af jordens dyrearter - uddøde for 66 millioner år siden. Stevns Klint er optaget på UNESCO’s liste over verdensarv, og det er ganske forståeligt. Klinten er imponerende fra søsiden, og den er absolut

også et nærmere bekendtskab værd på gå-ben. Den gode offentlige bus forbinder de mange attraktioner og museer. Og er vejret til det, kan man snildt komme frem og tilbage på de orange udlejningscykler, der er opstillet forskellige steder i området. Giv dig tid og giv naturen plads til at gøre sit indtryk på dig. En sejlerferie med ophold på Stevns er en oplevelse i verdensklasse. Det er nok værd at bruge et par dage på. ■

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020 I STEVNS KLINT – EN OPLEVELSE I VERDENSKLASSE

29


STEVNS KLINT

– EN OPLEVELSE I VERDENSKLASSE

1

4

2

3

5

TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Frank Flemming Pedersen, VisitStevns, Dorthe Færch, Peer Nørgaard, Tage Klee, Thomas IX, Johnny Balslev

P

å disse kanter er Stevns Klint en kæmpeattraktion – en verdenskulturarv, der trækker turister til fra hele kloden. Men blot 1012 km nord for de hvide kridtklinter ligger en anden perle lidt undseeligt hen. Bøgeskov Havn er trods sin beskedne kapacitet og ditto faciliteter en naturhavn i ordets bedste og mest oprindelige betydning. Den lille fiskeri- og lystbådehavn ligger smukt med udsigt til svenske Falsterbo mod øst, Køge Bugt mod nord og altså lige nord for den vældige Stevns Klint. Når man anduver havnen, kigger man ind på den imponerende Gjorslev Bøgeskov og Traktørstedet. I havnebassinet ligger fiskerbåde, joller og mindre fritidsbåde, og de bidrager vældig fint til den afslappede maritime atmosfære. Børnene er i fuld sving på legepladsens gynger, og på stranden er der dømt af-

slapning i sommersolen. Gæsterne bader og nyder den smukke udsigt.

hvilket bl.a. dokumenteres på Koldkrigsmuseum Stevnsfortet.

Vi ankom til Bøgeskov Havn ud på aftenen vel vidende, at der ved indsejlingen skulle udvises omhu. Havnens hjemmeside giver anvisninger om at følge båker linjen og dreje til bagbord midt i havneindløbet. Således gjort var der ingen problemer. Beliggenheden mod øst giver en smuk solopgang og dermed også en glad start på dagen, der skal bruges på udflugter til de unikke seværdigheder på egnen.

Der er nok at tage fat på. Lige over for havnen ligger Gjorslev Bøgeskov, der hører under Gjorslev Gods. Inde i Bøgeskoven ligger Møllesøen, som er ivrigt besøgt af andefugle, svaner og fiskehejrer. Man kan kigge på dyrelivet fra et fugletårn på den sydlige bred af søen. I skoven er også 55 gravhøje, hvoraf den længste, Fruehøj, er 51 m lang.

DET SVÆRE VALG

Netop denne del af Stevns er et overflødighedshorn af sublime attraktioner. Geologien er alene et kæmpe trækplaster med de kridt hvide klinter, hvor man kan gå på fossiljagt. Eller bare stå og benoves over naturens storhed og havets grådige gnaven af landskabet. Men også historien har slået et kæmpe vingeslag hen over egnen,

1) Lokalt dyreliv 2) Stevns Klint 3) Vindomsust træ 4) Klinten og Østersøen 5) Stevns Fyr

30

STEVNS KLINT – EN OPLEVELSE I VERDENSKLASSE I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020

Med sine 600 år på bagen er Gjorslev Slot Danmarks eneste beboede middelalderslot. Det er bygget af limsten fra Stevns Klint og af munkesten. Det korsformede hus er Danmarks største middelalderbygning. I korsets midte er et 28 m højt tårn. Byggematerialet var kridtsten med bælter af mursten. Fra 1679-1743 var gården i kongehusets besiddelse, og en del af bindingsværks-staldbygningerne


6

10

7

11

8

9

blev opført i denne periode. Den nordlige sidefløj i borggården er opført 1638 og sydfløjen 1843. Der er fri adgang til dele af den store slotspark, mens slottet kun i begrænset omfang åbner dørene for besøgende.

KRIDT OG FLINT

Vi vælger at tage bussen, der holder lige ved Bøgeskov Havn. På en 40 minutters tid fragter den os til Rødvig, hvor vi stiger af på havnen. Lystbådehavnen og fiskerihavnen ligger side om side, og der er altid noget at se på. Rødvig er Sjællands 2. største fiskerihavn, hvilket også giver masser af liv, charme og miljø til lystbådehavnen. Og nu vi er i den maritime stemning, så kigger vi lige ind i Rødvig Skibsmotormuseum på Havnevej. Her kan teknikglade mænd, kvinder, piger og drenge se museets samling af 300 skibs- og bådmotorer, helt tilbage fra 1903. Her er også modelskibe, blæselamper, taljeblokke fra sejlskibe og meget mere.

Tilbage ved havnens østlige ende, kan vi kigge ud over den imponerende kyststrækning, hvor kridtklinterne mod nord lyser hvidt i formiddagssolen. Her står den kridhvide flinteovn som en markant landkending og et vartegn for den smukke fiskerby her ved Østersøen. Det var skipper Rasmus Larsen, der så de store muligheder for at gøre en god forretning af de naturlige råstoffer, som den flintrige egn bød på. Han sejlede i 1860´erne glas fra Holmegård Glasværk til Aluminia i hovedstaden, og der så han, hvordan brændt flint fra Frankrig, blev anvendt til fajancens lyse glasur. I 1870 begyndte han at brænde flint til Aluminias fajanceglasur i den nyopførte ovn på Rødvig havn. Rødvig Flintovn er en 3,5 m høj kvadratisk bygning med en 5 m høj skorsten muret ovenpå, og fra sin placering på havnemolen kunne fiskerne let losse flintestenene i nærheden af ovnen og udskibe det færdige produkt – flintemel. Ovnen i Rødvig blev brugt indtil 1910,

12

hvor Aluminia i København fik sin egen ovn. I dag er det en kopi af den gamle flinteovn, der står ved havnen.

DEN KOLDE KRIG PÅ STEVNSFORTET

Fra dette punkt på havnen er der en rask 40 minutters vandretur ad trampestien langs kysten til endnu en kulturperle: Koldkrigsmuseet Stevnsfortet. På vejen passerer vi Boesdal Kalkbrud, som indstillede produktionen af det hvide råstof i 1978. Den karakteristiske pyramide blev bygget i 1967 som lagerhal. Her opbevarede man den færdige, bearbejdede, knuste og tørrede kalk. Bygningen har form efter den kegle, som kalken dannede, når den blev væltet ned i bygningen igennem en lem i taget. På kanten af bruddet står ruinerne af to højovne fra 1930´erne. Ovnene blev brugt til at brænde kalk til mørtel og hvidtekalk. Fra Boesdal er der adgang til stranden ved klinten og til udsigtspunktet Korsnæb.

6) Stevnslandskabet 7) Højerup Kirke på kanten 8) Et godt fiskevand 9) Farvespil i Klinten 10) Bøgeskov Havn fra Traktørstedet 11) Udsigt fra Højerup Kirke 12) Kirken fra luften DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020 I STEVNS KLINT – EN OPLEVELSE I VERDENSKLASSE

31


13

18

16

14

19

15

17

Snart er vi fremme ved Stevnsfortet. Museet er et levende levn fra en tid, hvor ufreden kom fra øst. Dybt inde i Stevns Klint blev der under den kolde krig udgravet over 1,5 km gange og rum, som skulle huse den tophemmelige farvandsovervågning af Øresund og Østersøen. Gennem den kolde krig var Fortet bemandet døgnet rundt. I dag er Fortet museum, og der er rundvisning dagligt i de underjordiske mandskabsrum, magasiner og kommandocentraler. Fra landevejen tæt ved museet hopper vi bekvemt på bussen igen og kører tilbage til Bøgeskov Havn, hvor rejsestøvet lige vaskes af i de blå bølger. Aftenen har vi sat af til at studere de lokale kulinariske specialiteter lidt nærmere på Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov.

PÅ DE ORANGE CYKLER

Næste morgen står solen op lige uden for båden. Vi spiser morgenmaden i stilhed og nyder roen, der præger netop dette sted.

Vi har planer for dagen så op på hesten, som man siger. Vi har ikke kunnet undgå at bemærke cyklisterne på de kække orange gangere, der suser rundt på Stevns. De smarte orangefarvede cykler udlejes via en app fra mobiltelefonen fra 9 forskellige steder langs Stevns Klint. Blandt andet fra ”vores” traktørsted. Cyklerne skal bringe os til endnu et par af de store attraktioner, egnen er så rig på. Vi er ikke helt færdige med kridtet,

> FAKTA Cyklerne er at finde 9 forskellige steder langs Stevns Klint: Rødvig Havn, Rødvig Kro & Badehotel, Rødvig Ferieby, Konference & Hotel Klinten, Traktørstedet Højeruplund, Koldkrigsmuseum Stevnsfortet, Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov, Horisonten, Stevns Fyrcenter

13) Stevnslandskabet 14) Klinten fra vandet 15) Det smukke kirkerum 16) Stevns Fyr 17) Flinteovnen i Rødvig 18) Til udsigtspunktet 19) Højerup Gl. Kirke 20) Højerup Gl. Kirke

32

STEVNS KLINT – EN OPLEVELSE I VERDENSKLASSE I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020

20

som jo dominerer området. Dagens mål er den ikoniske Højerup Kirke, der ligger dramatisk på klinten blot 14 km fra vores havn. På vejen tager vi en afstikker til Holtug Kridtbrud, der ligger helt ud til kanten af Stevns Klint ved landsbyen Holtug. Man har udvundet kridt og kalk på stedet indtil 1972, og naturen bærer selvfølgelig præg af tidligere tiders medfart. Det 5,5 ha. store kridtlandskab fremtræder i dag som et imponerende hul i klintekysten. Der er ikke mere spor af industribygninger. Til gengæld er hele området forvandlet til et naturområde med sjældne plantearter og spændende dyr. Her kan man sagtens vandre rundt i lang tid, for naturen er fantastisk.

PÅ KLINTEN

Vi er på cyklerne igen, og nu gælder det hovedattraktionen på vores ophold. Der er 10 km. til Højerup, hvor vi på skrænten finder den gamle Højerup Kirke. Kirken


21

26

24

22

27

23

25

ligger på den 30 m høje klint, som naturen har gnavet så meget af, at kirkens kor i 1928 styrtede i havet. I 1600-tallet var der gået så meget af klinten og af kirkegården, at kisteender og skeletter stak ud af klinten. Det var en uundgåelig skæbne, der ramte kirken, for siden den blev bygget omkring år 1250, havde klintekanten nærmet sig ubønhørligt. Ifølge lokale sagn rykkede kirken hver julenat et hanefjed ind i land, men det var altså ikke nok til at redde den. I 1910 opgav man at bruge kirken, og i 1928 skete det fatale klinteskred ved Højerup. I dag står kirken på den yderste klintekant, og hvor koret oprindeligt var, er etableret en udsigtsterrasse, der giver et fantastisk udsyn over klint og hav.

FRISK FISK

Er man til friskfanget fisk, så er man kommet til det rette sted, når man besøger Stevns. Lystfiskere i stort tal valfarter til de mange spændende fiskepladser, der

strækker sig langs kysten. Særligt er fiskeriet under klinterne attraktivt, da tobiserne gerne trækker forbi det dybe vand her. Og i kølvandet følger så havørrederne, der ser tobiserne som en lækkerbisken.

HØJT TIL VEJRS

Fra Højerup Gamle Kirke er der en trampesti langs klinten de godt 2 km til Stevns Fyr. En frisk lille gå-tur, der giver et pragtfuldt vue ud over Østersøen. Vi tager de orange lyn ad landevejen og er snart fremme. Man er kommet godt til vejrs, når man går på Stevns Klint. 41 meter over havet for nu at være præcis, her hvor Stevns Fyr rejser sig yderligere 27 meter op i luften. Fyret er fra 1878, men det høje, hvide fyr er nummer to i rækken af lyskilder på den flotte hvide Klint. Det gamle fyr blev bygget i 1816-18, og var på det tidspunkt et af de mest moderne fyr i hele Europa. Arkitekten bag dette lille mesterværk, Poul de Løwenørn, der også står bag Tunø Fyr, Sprogø Fyr og Christiansø Fyr, valgte at opføre fyret som en lille

28

halvrund bygning på gavlen af fyrmesters embedsbolig. Bygningen er opført i kalksten fra Klinten, og netop fordi fyret også tjente som sømærke, skulle det altid holdes hvidkalket. Der er adgang til begge fyr, som nu er fredet. I Fyrmesterboligen er der udstilling om de to fyrs historie og om naturen og kulturen langs Stevns Klint. Det nye fyr er stadig i drift og udsender ét langt blink hvert 25. sekund. Dagen lakker mod enden, så vi hopper endnu engang på de to-hjulede godt og vel fyldt op med indtryk fra dagens oplevelser. Tilbage i havnen venter der os en velfortjent dukkert i det friske vand og en lige så fortjent kølig drik på båden. Vi glædes endnu engang over Danmark. Vi fik ikke set det hele på vores tur denne gang. Ej heller det meste. Måske ikke engang det væsentlige. Men så må vi jo tilbage. ■

21) Bøgeskov Havn 22) Gjorslev Slot 23) Bøgeskov Havn 24) Bøgeskov Havn 24) Bøgeskov Havn 25) Stejl trappe til vandet 26) Imponerende klinteparti 27) Koldkrigsmuseet 28) Fiskeri i solopgangen DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020 I STEVNS KLINT – EN OPLEVELSE I VERDENSKLASSE

33


VISENS SKIB PÅ 20 ÅRS JUBILÆUMSTURNÉ 30 HAVNE FÅR DENNE SOMMER BESØG AF VISENS SKIB, DER DRAGER PÅ SOMMERTOGT NR. 20 I ÅR. Så kan du igen i år opleve nærvær, hygge og stemning på havnen, når Visens Skib lægger til, tager instrumenterne frem og slår tonen an. Det er i år 20 år siden, at Visens Skib startede sine sommertogter, og igen i år er der lagt op til muntert og finurligt samvær til tonerne af gode dan-

ske sange og tekster. Sammen med Visens Skib kommer man i god stemning. Visens Skib er organiseret som en frivillig forening, der har til formål at fremme kærligheden til og brugen af vores fælles danske og folkelige vise- og sangskat.

Hold øje med Danske Tursejleres hjemmeside, hvor vi senere offentliggør turneprogrammet. Du vil også kunne læse mere i næste nummer af Tursejleren.

GENERALFORSAMLING 2020 Danske Tursejlere indkalder til generalforsamling lørdag den 28. marts 2020 kl. 11.00. Generalforsamlingen afholdes i lokalerne Korsør Sejlklub, Restaurant Lystbådehavnen, Sylowsvej 10, 4220 Korsør. Efter generalforsamlingen er Danske Tursejlere vært ved en let frokost.

8. Behandling af indkomne forslag 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 10. Valg af 1. og 2. suppleant 11. Valg af 2 kritiske revisorer samt 1 suppleant 12. Godkendelse af ekstern revision 13. Eventuelt

Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af to stemmetællere 3. Opgørelse af det antal stemmer der er tilstede ved generalforsamlingen 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 6. Fremlæggelse af det kommende års budget 7. Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på vedtægternes § 10 stk. 4, hvorefter forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen afholdes – i dette tilfælde den 14. februar 2020. Endvidere henleder bestyrelsen opmærksomheden på vedtægternes § 10 stk. 11, hvoraf det fremgår, at indstilling til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være motiveret og indsendt til DT’s sekretari-

34

VISENS SKIB - GENERALFORSAMLING I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020

at senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse – i dette tilfælde senest den 14. februar 2020. Sluttelig henleder bestyrelsen på vedtægternes § 10 stk. 7, hvoraf det fremgår, at tilmelding til generalforsamlingen skal ske til sekretariatet senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse – dvs. senest onsdag den 18. marts 2020. Sekretariatets adresse er: Danske Tursejlere, Vesterhavnen 5, 5800 Nyborg – telefon 7021 4242 eller mailinfo@dansketursejlere.dk

Vel mødt til generalforsamling Danske Tursejlere


NANNI N3.21

DKK 45.900,-

KOMPLETTE BOVPROPEL-PAKKER:

• • • • • •

NANNI N4.50

DKK 75.800,NANNI N4.65

DKK 91.900,-

Størrelse 35 kgf 55 kgf

NANNI T4.230

80 kgf

DKK 181.700,-

95 kgf 125 kgf

Kampagnepris Komplet pakke:

9.995,10.998,11.998,16.150,24.495,-

TIL BU

D

Bovpropel Tunnelrør Sikring Stik Trykpanel sikringsholder

Se også mulighed for joystick eller fjernbetjening til styring:

www.westdiesel.dk/webshop

Priser er angivet i DKK og er inkl. moms Tilbud gælder så længe lager haves og senest til 31/5-20. Find dine Nanni Diesel reservedele og kvalitetsolie fra Motul på: www.westdiesel.dk/webshop Tlf: 75 12 70 44 - salg@westdiesel.dk


VERDENS STØRSTE BÅDMESSE VOKSER

I JANUAR 2020 ÅBNEDE “BOOT DÜSSELDORF” FOR 51. GANG, OG INTERESSEN BLANDT PUBLIKUM ER IKKE BLEVET MINDRE MED ÅRENE. TEKST: Leif Nielsen I FOTO: Leif Nielsen, Boot Düsseldorf

M

an kan ikke andet end imponeres, når man besøger Boot Düsseldorf. Tallene taler deres eget tydelige sprog. Bådmessen er enorm. Med et udstillingsareal på 105.000 m2 fordelt på 17 haller, er der 1.973 udstillere, der besøges af mere end 250.000 gæster, hvoraf de 50.000 kommer fra udlandet. Det er verdens største bådmesse, og det kræver tålmodighed at komme gennem det enorme areal.

på udviklingen af fritidsbåde. Der ses helt tydeligt en voksende bevægelse fra diesel/ benzin motorer i retning af elektriske motorer eller hybrid-løsninger. Ligeledes er begrebet ”Vand-Leg” i vækst. Udbuddet af udstyr til windsurfing, kitesurfing og dykning er også stærkt voksende. Antallet af udstillere i disse kategorier er vokset markant, så det virker som om,

Danske Tursejlere besøgte Boot og kunne konstatere, at interessen i forhold til tidligere år absolut ikke var stagneret. Tværtimod var det næsten umuligt at komme frem i flere af de haller, der udstillede småbåde, udstyr, dykning samt chartersejlads. I hallerne med store sejl- og motorbåde var der lidt mere luft.

HVOR ER VI PÅ VEJ HEN?

Udover de mange nyheder for sejlbådsog motorbåds entusiaster ser vi en trend, hvor den ”grønne bølge” også smitter af

36

BOOT 2020 I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020

Stor, større, størst, Princess Yacht.

at folk vil lege mere og mere og forurene mindre. Boot i Düsseldorf bliver helt sikkert fremtidens udstilling for bådfolket, og vil sikkert også tiltrække mange danske sejlere. Ikke mindst efter det nu er offentliggjort, at Hansaboot har afsluttet for sidste gang. Og så ligger Düsseldorf kun 5 timer væk med toget fra Flensborg. ■


DANSK ISLÆT PÅ BOOT

ADSKILLIGE DANSKE FIRMAER HAVDE FUNDET VEJ TIL BOOT, OG DE LEVEREDE EN FLOT PRÆSENTATION AF DERES PRODUKTER.

> FAKTA OM BOOT Årets fem European Yacht of the Year vindere: Årets Family Cruiser: Beneteau Oceanis 30.1 Årets Performance Cruiser: X 4.0 Årets Innovation Award: Club Swan 36 Årets Luxury Cruiser: Amel 60 Årets Regatta Yacht: Dehler 30 OD

udstillet. Her fandt vi bl.a. Princess Yachts fra England, hvor Peter Winther fra Princess Danmark gav en rundvisning. Blandt udstillerne havde også adskillige danske firmaer fundet vej til Düsseldorf. Enten med egen stand eller som en del af det firma, de repræsenterer i Danmark. På X-Yachts stand stod publikum i lang kø for at aflægge et besøg. Igennem mere end 30 år har X-Yachts været repræsenteret på Boot i Düsseldorf. I begyndelsen var opsætning og nedtagning hurtigt overstået, for man tog de både med, man havde til rådighed på det givne tidspunkt. Men meget har udviklet sig siden, fortæller Tine Palmer Franch.

viet en ny stor udstillingshal på havnen i Åbenrå. Henrik var vældigt fornøjet med den store interesse for de både, som han har forhandlingen af i Danmark. Han gav udtryk for stor tilfredshed med udviklingen i bådsalget i Danmark, hvor efterspørgslen efter mindre og mellemstore motorbåde var steget markant. Han så dog gerne en lige så stor interesse for sejlbåde. Hos Tempo Bådsalg i Ishøj melder man også om fremgang for bådsalget i Danmark. Tempo var repræsenteret på følgende stande: Lagoon Catameran, Saga Boats, Jeanneau motor- og sejlbåde, Prestige luksus motorbåde og Windy Boats.

- Hele planlægningen af Boot skal forberedes mange måneder i forvejen. Standen skal bestilles, bådmodellerne skal vælges og standopbygningen skal planlægges ned til den mindste detalje. For slet ikke at tale om det faste crew på 6 mand, der bruger mere end 8 dage på at bygge den 650 m2 store stand op, siger hun.

Interessen for at leje en båd i de danske farvande er fortsat stor, og en af de danske udlejere JIM Søferie fra Kerteminde var igen i år repræsenteret med udlejning af firmaets 10 Hallberg Rassy sejlbåde.

Da årets priser skulle uddeles, blev X40 da også kåret som ”European Yacht of the 2020”. Når man besøger X-Yachtstanden, bliver man faktisk lidt stolt af at være dansker!

- Interessen fra de tyske kunder er stor, og vi har stort set en fyldt ordrebog for sæsonen 2020. Samtidig uddelte vi 45 % flere brochurer i år sammenlignet med sidste år, fortæller Inge og Jørgen fra JIM Søferie.

POSITIV UDVIKLING I DANMARK

MEGA STORE ØJNE

Hos Norske Maxum fandt vi Henrik Reese, hvor Reese Marin netop har ind-

Udstillingen omfattede ni Princes både fra 40” og op til 84”. Peter Winther gav en detaljeret gennemgang af en Princess Y 78, som efterlod os med store øjne og respekt for det utroligt flotte både-

Danske Tursejlere besøgte også en af de helt store stande i hal 6, hvor Mega Yachts var

Hos Tempo Bådsalg kunne man melde om fremgang for bådsalget i Danmark.

X40 fra X-yacht i Haderslev blev kåret som ”European Yacht of the 2020”

byggerarbejde. Fire separate køjer med eget badeværelse til otte voksne. Hertil kommer egen kabine til en to mands besætning. Alle nye projekter starter med en mock up fremstillet i træ og målfast i forhold til den endelige model, så man kan vurdere alle detaljer inden den egentlige båd produkter. Peter Winther fortalte også, at ordrebogen hos værftet i Plymouth er sikret langt ind i 2021, så de godt 3.000 Princess-medarbejdere kan gå en sikker tid i møde. Måske man skulle begynde at spille Lotto!

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020 I BOOT 2020

37


ER DER PLADS TIL FRITIDSSEJLERE

I FREMTIDENS DANMARK? DANSKE TURSEJLERE KÆMPER FOR RETTEN TIL AT KUNNE SEJLE I DE INDRE DANSKE FARVANDE.

TEKST: Leif Nielsen I FOTO: Colourbox

I

flere år har debatten om fri adgang til de indre danske farvande primært drejet sig om vindmølleparker og havproduktionsanlæg. Men nu melder der sig en ny forhindring på banen. Banedanmark ønsker at flere broer, der i dag kan åbnes for gennemsejling, skal svejses fast, således det ikke er muligt at passere det pågældende farvand med en sejlbåd eller en motorbåd med overbygning. Udfordringen er højaktuel ved Guldborgsund, hvor der i dag er en jernbanebro ved Nykøbing F., som benyttes af togtrafikken til Rødby. I forbindelse med Femern projektet forventes det, at antallet af tog, der skal passere Guldborgsund, vil stige markant. Derfor ser Banedanmark og Sund og Bælt gerne, at broen svejses fast. I den vedtagne anlægslov er der beskrevet en klapbro, som kan åbnes, men det er klart, at en markant stigning i antallet af passerende tog kombineret med broåbninger for gennemsejling, vil skabe konflikter.

ANDRE LØSNINGER

Danske Tursejlere kan naturligvis anbefale alternative løsninger lige fra en tunnel, en

38

FRI ADGANG TIL HAVET I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020

højbro eller en ”aquadukt”, som vi kender det fra andre europæiske lande. En sådan løsning kunne samtidig blive en turistattraktion. I samarbejde med Dansk Sejlunion og FLID har Danske Tursejlere 100 % fokus på udfordringen og alle organisationer, herunder også de lokale sejlklubber ved Guldborgsund, kommer jævnligt med input i debatten. I denne debat har Danske Tursejlere også påpeget, at det ikke kun er et spørgsmål om, at fritidssejlerne skal kunne sejle igennem Guldborgsund. Dette område hører til i kategorien af de skønneste steder i Danmark, og derfor vil en permanent lukning af gennemsejling i området også få en afsmittende effekt på økonomien i de erhverv, der har kystturismen som fokusområde.

LIMFJORDEN I SØGELYSET

Senest har Banedanmark meldt ud, at der fremadrettet også kan blive tale om en permanent lukning af Limfjordsbroen for gennemsejling. Dette ønske kommer i forbindelse med en elektrificering af banenettet i Nordjylland. Det vil betyde, at hvis man skal hele vejen udenom Skagens Gren

for at komme fra Limfjord vest til Limfjord Øst, så skal der lægges mange sømil ekstra til turen. Samtidig vil sikkerhedsniveauet for fritidssejlerne blive markant forringet, hvis man skal en tur igennem det normalt mere barske Vesterhav end den idylliske Limfjord.


> FAKTA Guldborgsundbroen og Limfjordbroen er truet af lukning for gennemsejling. For Limfjordsejladsen betyder det en lang og risikofyldt omvej for sejlere til den vestlige Limfjord. Ved København byder Lynetteholm på udfordringer for mindre fartøjer i Københavns Havn.

RISIKABELT HAVNELØB

Man fristes næsten til at spørge sig selv: Bliver der overhovedet plads til fritidssejlere i fremtidens Danmark? Er det den infrastruktur, vi ønsker os? Hvis ikke er det på tide, at alle fritidssejlere støtter op omkring sejlerorganisationernes kamp mod disse tiltag. ■

BØR NYDES MED OMTANKE

I København er der p.t. stor debat om den ny projekterede Lynetteholm. Dette gigantiske projekt vil på det nuværende projektgrundlag betyde, at Lynetten Lystbådehavn bliver nedlagt, og der er ikke projekteret nye havne ind i planen. Derudover bliver Lynetteløbet nedlagt, hvorefter al trafik skal igennem havneløbet ved krydstogtsskibsterminalen

med store og risikable udfordringer for alle mindre fartøjer, herunder havkajakker, robåde, fritidssejlere etc. By og Havn har måske glemt, at det hedder ”Københavns Havn”, og en havn skal jo have liv – ellers er det ikke en havn. Godt nok er det projekt planlagt til at pågå over de næste 30-40 år, men hvis ikke der bliver råbt ”vagt i gevær” til rette tid, kan løbet nemt være kørt.

Ualmindelig smagfuld - ualmindelig dansk INVITER DR. NIELSEN’S BITTER MED TIL BORDS Dansk kvalitet og en unik blanding af 8 forskellige urter har i årtier gjort Dr. Nielsen’s Bitter til en kærkommen gæst på alverdens borde - både ude og hjemme.

DRNIELSENSBITTER

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020 I FRI ADGANG TIL HAVET

39


SOMMERTOGT 2020 MED DANSKE TURSEJLERE

ALSSUND & FLENSBORG FLENS BORG FJORD SOMMERTOGT - ALSSUND OG FLENSBORG FJORD

Mulighederne ligger åbne, når vi skal udforske det sydligste Danmark. Alle kan bidrage med gode ideer til sociale og kulturelle oplevelser. Vi starter i Aabenraa i nord og besøger det maleriske Dyvig med vel nok Danmarks smalleste indsejling. Videre til Augustenborg Fjord og by og ned igennem det smukke Alssund til Sønderborg. Vi sejler ind gennem Egernsund Broen til Gråsten med mulighed for besøg på Gråsten Slot. Er der stemning for det, besøger vi Okseøerne i Flensborg Fjord for en skattejagt og Glücksburg med det gamle slot. Vi besøger Flensborg med spændende oplevelser.

OM TUREN

14 dage fra Aabenraa til Vi mødes den 12. juli Flensborg. i Aabenraa. Dyvig. Augustenbo Sønderborg. Egernsun rg. d/Gr Glücksburg og Flensb åsten. org. Afslutning sent den 25. juli i Sønderborg . Ret til ændringer forb eholdes.

Turen rundt skal gøres, så både børn og voksne får rigelig tid til at nyde samværet og de lokale muligheder for både sjov og afslapning. Turen afsluttes i Sønderborg. Sejlbåde og motorbåde kan deltage.

PRAKTISK

• Førerhunde: Jette og Ivan Nørup Vestergaard. • Antal deltagende både: max. 12. • Turen er gratis, men deltagerne betaler egne udgifter til havne, brændstof, forplejning og entreer. • Turen varer 14 dage. • Sejlstrækningerne er mellem 5 og 20 SM, og turen er tilrettelagt, så der er god tid til attraktionerne. • Medbring gerne et instrument eller anden underholdning. • Følg med på www.dansketursejlere.dk og Facebook. • Ret til ændringer forbeholdes.

TILMELDING

Du kan allerede nu forhåndstilmelde dig til turen (ikke bindende) til Danske Tursejleres sekretariat på tlf. 7021 4242. MERE AT VIDE? Du kan løbende læse mere om sommertogterne på vores hjemmeside www.dansketursejlere.dk. Du er også velkommen til at ringe til sekretariatet for yderligere information på tlf. 70214242.


OLAS Guardian Trådløs dødmandskontakt og alarmsystem

OLAS MOB alarmsystem angiver position, kurs og afstand til en MOB hændelse på din smartphone eller tablet med GPS. App’en er gratis og fås både til IOS og Android. Trådløs Guardian dødmandskontakt og alarmsystem til nødstop af motor, der fungerer inden for 2 sekunder efter, at brugeren er faldet over bord. Guardian sporer op til 15 OLAS-sendere og dækker fartøjer op til ca. 50ft. OLAS-appen tillader avanceret opsætning og kan fungere som en ekstern alarm. OLAS er skalerbar og tillader omkostningseffektiv integration på flere skibe. OLAS som armbånd OLAS 4 pak OLAS nødlys OLAS Guardian

Kr. 595,Kr. 1.895,Kr. 1.095,Kr. 2.395,-

Elektronisk Nødblus. Rødt nødblus som ligner en flammer og kan ses op til 5 sm væk. SOS funktion. Odeo Flare OF-DF. 4 x AA batteri

Kr.

Ocean Signal SIG-EDF1.

895,-

Kr. 1.095,-

ROKK Trådløs FORÅRS-KAMPAGNE!

Verdens mindste nødsendere fra Ocean Signal er kendt for sin funtionalitet og lange batterilevetid. Alle priser er inkl. obligatorisk kodning og registering! MOB1 Kr. 2.695,EPIRB1 Kr. 4.395,PLB1 ROKK-Active og Edge vandtætte trådløse Qi-opladere fra ScanStrut! Kr. 2.795,Lader og holder din telefon sikkert på plads under selv hård sejlads. 995,ROKK Active Flush-Mount Kr. 1495,- NU Kr. ROKK Edge Justerbar Kr. 1775,- NU Kr. 1.195,Himunication producerer VHF udstyr til maritimt brug. Vandtætte, “float & flash”, 1/5 w bærebar med ATIS. inkl. lader og strop. Kr. 1.095,HM-130 HM-360 m. DSC Kr. 1.995,-

Forhandles i alle førende marine butikker info@scanmarine.dk

tel.: 8194 9820


GRØN OMSTILLING

OG BLÅ OPLEVELSER VINDMØLLEPARKER SPÆRRER UNØDIGT FOR DEN REKREATIVE FRITIDSSEJLADS.

TEKST: Flemming Caspersen, Havforum Udvalget I FOTOMONTAGE: Frank Flemming Pedersen

F

or fritidssejlerne er det vigtigt at den frie og sikre sejlads i den blå natur i indre danske farvande bevares. Derfor har fritidssejlerne naturligt fokus på de udfordringer, som mange projekter i den blå natur skaber for et attraktivt og rekreativt fritidsliv i indre danske farvande med planlægning af kystnære havvindmølleparker, havbrug og offentlige anlæg. Særlig opmærksomhed får planerne for udbygning af de kystnære havvindmølleparker.

Den 29. juni 2018 indgik hovedparten af Folketingets partier en aftale om et nyt energiforlig. I forlængelsen af forliget reserverede staten stort set alle havområder inden for Danmarks territoriale grænse. Formålet var bl.a. at sikre udviklingen af havvind på danske hænder samt med et tydeligt ønske om at placere havvind langt fra vores kyster. Og ikke mindst for at imødekomme mange borgeres ønske om at bevare vores attraktive kystområders unikke kombination af blå og grøn natur. Lad os sammen holde fast i, at havvind alene hører til langt ude på havet.

STATUS PÅ HAVVIND

Hvordan er det gået siden indgåelsen af energiforliget? Samtlige partier i Folketinget er enige om, at staten sender 3 store hav-

vindmølleparker i udbud frem mod 2030. THOR havvindmøllepark på 800 - 1000 MW placeres i Nordsøen/Vesterhavet NW for Nissum Fjord, minimum 20 km fra kysten. Placeringen af de øvrige 2 store havvindmølleparker er endnu ikke besluttet. Energistyrelsen har den 3. februar 2020 godkendt Vattenfalls detailprojekt for den 600 MV store havvindmøllepark (statsligt udbud) ved Krigers Flak 13 km øst for Møns Klint. Der er klagefrist den 2. marts 2020, hvorefter anlægsarbejdet forventes at kunne påbegyndes af Vattenfall. Placeringen af de øvrige havvindmølleparker - projekterede som parker i drift - er generelt meget mere problematiske i forhold til fritidssejlads og rekreative aktiviteter. Havvindmølleparkerne er stort set alle anbragt eller planlagte i kystnære indre danske farvande. Det har Danske Tursejlere og Havforum Udvalget stort fokus på med et stort ønske om at sikre fri og sikker sejlads.

PRIVATE PROJEKTER LANGS KYSTEN

Efter indgåelse af energiforliget i 2018 kan Danske Tursejlere desværre konstatere, at adskillige kystnære havvindmølleprojekter har set dagens lys uden hensyntagen til vores blå natur med tilhørende rekreative aktiviteter. Der er tale om projekter efter åben-dør-princippet og således private

virksomheders projekter, hvor virksomhederne indhenter forundersøgelsestilladelser for et havområde, som de ret beset får stillet til rådighed, hvis projektet efter ideoplæg, projektbeskrivelse og høringsprocesser i den sidste ende kan meddeles etableringstilladelse fra Energistyrelsens side. Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2018 med hjemvisning (annullering) af de kystnære havvindmølleprojekter Vesterhav Nord og Vesterhav Syd sendte havvindprojekterne i fornyet offentlig høring med krav om en konkret beskrivelse af projekterne med hensyn til vindmøllernes størrelse, ydelse og placering. Resultatet af den fornyede høringsproces har foreløbig ført til, at bygherren Vattenfall ønsker at placere vindmøllerne på linje nord-syd i en maksimal afstand på 10 kilometer fra kysten. Energistyrelsen har endnu ikke meddelt accept af det fornyede projekt. Energiklagenævnets afgørelse betyder også, at de problematiske og kystnære havvindmølleprojekter Jammerland Bugt, Omø Syd, Mejl Flak og Lillebælt Syd skal gå om og sendes i fornyet høring. Der foreligger ingen kendt tidsplan for disse ”ommere”, lige som det ikke er afklaret om tidligere afgivne høringssvar automatisk medtages i den nye høringsproces. ■

Grøn Etablerede havvindmølleparker (i drift) - Statslige udbud Rød Etablerede havvindmølleparker (i drift) - Åben-dør-princip (private) Gul Aktuelle havvindmølleparker (i drift) - Statslige udbud Blå Aktuelle havvindmølleparker (i drift) - Åben-dør-princip (private)

42

GRØN OMSTILLING OG BLÅ OPLEVELSER I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020


Vindere Årets Havn 2019 Mikael Jensen Store Fuglede

Henriette Hansen Kerteminde

ÅRETS

HAVN

2019

Vinder Årets Foto 2019

ÅRETS

FOTO

2019

Lars Hougaard Nærum

HUSK AT OPDATERE DINE BÅDOPLYSNINGER Folketinget besluttede i maj 2018, at der skal tegnes en ny lovpligtig ansvarsforsikring for fartøjer under 15 meter, hvortil der kræves et kompetencebevis – f.eks. et speedbåds-kørekort. Bliver du stoppet af politiet uden den rigtige forsikring, er bøden p.t. kr. 1.500,-. Derfor er det nødvendigt, at Danske Tursejlere har de rigtige oplysninger om din båd, så vi er sikre på, at din ansvarsdækning er korrekt.

Sådan opdaterer du bådoplysningerne

Gå til www.dansketursejlere.dk og tryk på ”rediger dine medlemsoplysninger”. LOGIN med dit medlemsnummer og dit postnummer og opdater dine bådoplysninger.

Eller kontakt sekretariatet på telefon 7021 4242 eller info@dansketursejlere.dk.

Ansvarssummer Personskade Tingskade

Kollektiv gruppe ordning 27,5 mio. kr. (Culpa ansvar) (Selvrisiko = 1.000,- kr.) 13.750 mio. kr. (Culpa ansvar) (Selvrisiko = 1.000,- kr.)

Objektiv individuel ordning 27.5 mio. kr. (Objektivt ansvar) (Selvrisiko = 5.000,- kr.) 13.750 mio. kr. (Culpa ansvar) (Selvrisiko = 5.000,- kr.)


SOMMERTOGT 2020 MED DANSKE TURSEJLERE

BØRNETUR I ØRESUND BØRNETUR I ØRESUND

På dette børnetogt sejler vi den smukke tur langs den nordsjællandske kyst og ind i Øresund. Vi starter i Hundested, hvor vi skal opleve den årlige Sandskulptur Festival. Dernæst går turen mod Gilleleje, hvor vi skal ud og finde det gamle fyr. I Helsingør venter der en dejlig livlig havn med hoppepude for børnene, og så skal vi både se og røre ved fisk på Øresundsakvariet. Efter Helsingør går turen til den svenske ø, Hven, hvor der vil blive arrangeret en tur rundt på øen, inden børnetogtets sidste etape til Taarbæk Havn, hvor vi skal besøge Pjerrot på Bakken.

OM TUREN

I alt 10 dage fra Hunde

sted til Taarbæk.

Vi mødes den 10. juli i Hundested. Gilleleje. Helsingør. Kyrkbacken/Hven. Afslutning den 20. ju li i Taarbæk. Ret til ændringer forb eholdes.

Turen rundt skal gøres, så både børn og voksne får rigeligt tid til at nyde samværet og de lokale muligheder for både sjov og afslapning. Der skal svømmes, spises is og laves livretter på grillen.

PRAKTISK

• Førerhund: Filip Lauritzen. • Antal deltagende både: max. 12. • Det er en betingelse for at deltage, at børn eller børnebørn sejler med. • Turen er gratis, men deltagerne betaler egne udgifter til havne, brændstof, forplejning og entreer. • Turen varer 10 dage. Følg med på www.dansketursejlere.dk og Facebook. • Ret til ændringer forbeholdes.

TILMELDING

Du kan allerede nu forhåndstilmelde dig til turen (ikke bindende) til Danske Tursejleres sekretariat på tlf. 7021 4242. MERE AT VIDE? Du kan løbende læse mere om sommertogterne på vores hjemmeside www.dansketursejlere.dk. Du er også velkommen til at ringe til sekretariatet for yderligere information på tlf. 70214242. 44

<FOOTER VARIABLE> I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020


BOGEN‘YACHTSKIPPER AF 3. GRAD’ ER PÅ GADEN! - Et fuldt pensum til Yachtskipper 3 Kun kr. 499,- for bogen og opgaver. Kan købes på watergames.dk/produkter

TAG EN YACHTSKIPPER 3 PÅ KUN 2 WEEKENDER Watergames er bedst anmeldte sejlerskole på Facebook & Trustpilot. Læs mere & tilmeld dig på vores hjemmeside: www.watergames.dk Watergames tilbyder: Speedbådsbevis, Duelighedsbevis, Vandscooter, Sejlads i Sejlbåd, Meteorologikursus, samt rutine og privatkursus.

Vi er bedømt 4,9 ud af 5


SÅDAN SKIFTER DU PROPELLEN

PÅ PÅHÆNGSMOTOREN TEKST: Per Kreuz I FOTO: Frank Flemming Pedersen, Per Kreuz, Colourbox

H

ar din propel en skade, er det let at udskifte til en ny. Det er vigtigt at få gjort, da en skadet propel kan skabe ubalance og skade lejerne i gearkassen eller resultere i en dårlig benzinøkonomi. Skaderne på propellen opstår ofte, hvis man er sejlet på en sten og har slået et skår af eller bøjet et blad. På de mindre motorer kan en udskiftning også komme på tale, hvis man i en længere periode har sejlet på lavt vand, og bladene er blevet slidte, hvilket ses ved at de antager en spids form.

SÅDAN GØR DU

Med en tang fjernes låsesplitten, der går

46

SKIFT DIN PROPEL I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020

igennem møtrikken. Dernæst løsnes møtrikken med et topnøglesæt. For at give modhold til propellen kan du vælge at sætte en træklods i klemme mellem et af bladene og kavitationspladen. Med møtrikken fjernet trækker du let propellen af akslen. Når du monterer den nye propel, gøres dette i omvendt rækkefølge. Giv evt. propelakslen lidt saltvandsbestandig fedt. Vær opmærksom på at låsesplitten bliver bøjet rundt, så den låser korrekt.

med normal belastning. Ønsker du at forbedre benzinøkonomien eller er træt af en uendelig lang planingsfase, så kan et skift af propel komme på tale. Er du til sjov på bølgerne med tubes eller vandski, er det næsten et must med skift af propel. Til gengæld vil den så, med den helt korrekte stigning eller størrelse, også kunne trække folk op af vandet, så let som proppen på en god årgangsvin.

UDSKIFTNING TIL ANDEN PROPELSTØRRELSE OG MATERIALE

Der er luftet mange tommelfingerregler omkring valg af propel gennem tiderne og en del af disse gennemgås også her. Men en test af båden i sit virkelige miljø kommer ingen udenom. Det er først med

På rigtig mange motorer sidder der en alu-standardpropel, som er et udmærket valg til en almindelig gennemsnitsbåd

TEST NØDVENDIG


Møtrikken låses med en split, der stikkes igennem aksel og møtrik. Mindst én af splittens ender skal bøjes rundt for at låse.

øjnene på omdrejningstælleren og gassen vredet helt ned, at du mærker forskelle på hurtig planing, topfart eller acceleration.

BÅDENS VÆGT

Ved testen bør båden være normalt lastet. Husk at overveje hvor meget brændstof, der er i båden. På de mindre både er vægtfordelingen også særdeles vigtig. Du bør overveje, om tungt ekstraudstyr som anker, ekstra batterier mm. har den rigtige placering i båden. Hvis antallet af personer er skiftende, må du lede efter et godt kompromis eller skifte propellen efter forholdene, hvilket også er relevant, hvis du den ene dag sejler hyggesejlads og den næste dag skal trække tre mand gennem vandet på tubes.

FIND DATA PÅ MOTOR OG PROPEL

Et godt udgangspunkt er altid at finde data på sin eksisterende propel. Dette er ofte stemplet ned i propellen: f.eks. 14x13, der fortæller, at der er tale om en diameter på 14” og et stigning/pitch på 13”. Diameteren på propellen er begrænset af afstanden fra akslen og op til kavitationspladen, da det er den maksimale plads, man har. Stigningen er den afstand, propellen skal ”vandre” på en omdrejning, som hvis man skruer en skrue i et stykke træ. En

propel med 13” stigning/pitch skal altså vandre 13”. Næste skridt er at finde det maksimale antal omdrejninger din motor har, da det er et godt fingerpeg, når propellen til test skal udvælges. Det maksimale antal omdrejninger er ofte beskrevet i instruktionsbogen. Ellers er det muligt at finde

disse data på nettet. Båden skal helst være forsynet med en omdrejningstæller. Har du ikke en sådan, er der god hjælp at hente hos forhandlerne, hvor erfarne folk står klar med råd og vejledning. Og som gerne hjælper dig til at finde en god propel, der bedst muligt dækker dine behov.

JUSTERING

Generelt kan man sige at, for høje omdrejninger kræver en propel med større stigning og for lave omdrejninger kræver en propel med mindre stigning.

MATERIALER

Standardpropeller er ofte udført i aluminium, men langt de fleste, der køber nyt, går efter de rustfrie modeller, da rustfrit stål er mere stift end aluminium. Derved kan man fremstille propellen i tyndere materiale, der yder mindre vandpres, og derfor er mere effektiv. Og så må man heller ikke glemme WOW-faktoren. En nypudset rustfri propel, der skinner i sollyset, er bare flottere end en slidt alu-propel. ■

Det rigtige propelvalg er vigtigt for din båds performance og benzinøkonomi.

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020 I SKIFT DIN PROPEL

47


Annonce

VINNIE OG HARRY HAR FUNDET DEN PERFEKTE BÅDPLADS MELLEM FJORD OG HAV Vinnie og Harry er fritidssejlere på 35. år, og har deres Scampi 30 liggende i Udbyhøj Lystbådehavn. Men hvorfor lige Udbyhøj? Tre af grundene er moderne faciliteter, den gode beliggenhed og den hyggelige atmosfære. Ægteparret Genee har haft båd i mere end 35 år, og det meste af tiden har båden ligget ved en af de større byer i Danmark. Dengang tilbragte de ikke meget tid på havnen. Men efter de rykkede til Udbyhøj Lystbådehavn, er stedet blevet mere end bare en parkeringsplads for båden:

Vi lærte ikke nogen godt at kende i løbet af de 20 år, vi havde båden i den anden havn, men her i Udbyhøj er der plads til alle. Der er atmosfære og alle hilser på hinanden Vinnie Genee.

Moderne faciliteter og udstyr såsom sugeanlæg til bådens holdingtank, tankanlæg med marinediesel og benzin samt strøm og vand på alle pladser er store plusser i parrets bog, men naturen har været en af de afgørende grunde for valget af Udbyhøj.

Især børnebørnene nyder godt af de mange aktiviteter, der knytter sig til naturen. Stranden har for eksempel Danmarks reneste badevand, legepladser, boldbaner og en grejbase, hvor man gratis kan låne blandt andet vandkikkerter, redningsveste, net og spande.

Sommer 2 med de s 019 må

”Ungerne nyder bare at lege ved vandet i havnen eller på stranden. Vi går ture, leger på legepladsen, samler sten og fanger krabber. De efterspørger aldrig et tivoli eller sommerland,” fortæller Harry Genee. Udbyhøj ligger i udkanten af Randers Fjord, så der er mulighed for oplevelser både på havet og i fjorden. Turen ind i fjorden giver smuk sejlads med blandt andet rørskove af siv og pramdragerstier langs kysten, kabelfærgen og den ikoniske kanalø. I bunden af fjorden ligger Randers, der byder på et rigt kulturliv og seværdigheder for både børn og voksne. Har parret lyst til at besøge andre steder i landet, ligger oplevelser på Kattegat lige om hjørnet.

Læs mere på www.udbyhøjlystbådehavn.dk


EN LITE VERSION AF DERES PRISVINDENDE BATTERILADER - STADIG EN FÆNOMENAL LADER MEN NU TIL EN YDERST GOD PRIS 2 UDGANGE

Nye forbedringer Nyt kontrol panel og app styring Ny Greenboost brænder. Mere effektiv og mere ren. Fremtidssikret via firmware opdateringer. Kan starte op ved meget lav spænding Overholder EU lovgivning Ingen asbest.

PRO CHARGE LITE 30A / 12V

1.895,-

Spartan 4,5 kW

AGM 75A kr 995,AGM 100A kr 1.395,AGM 150A kr 1.795,Lithium 100A kr 3.995,-

kr 18.195,-

kr 16.395,-

DIREKTE FRA FABRIKKEN EPIRB m. GPS Prøv Wallas tilbehørs hjælper for valg og vejledning til installation

KUN 2.699,Inkl. kodning Danmarks bedste pris

Manuelle toiletter med softclose sæde. Findes i 3 størrelser med en speciel lav model der egner sig genialt til både hvor toilettet er placeret lidt højt og gør det lidt svært for nogle at nå ned med fødderne

PRISER FRA

8.495,-

Viking Air 3 kW kr 15.495,-

kr 13.695,-

Space saver kr 1.099,Compact kr 1.099,Comfort kr 1.199,-

GX-1400E m. GPS kr 1.699,-

kr 1.448,-

Elektrisk toilet med softclose sæde til en konkurrencedygtig pris. Fåes i 3 størrelser og både i 12V og 24V Space saver kr 2.099,Compact kr 2.099,Comfort kr 2.299,-

Begge fastmonterede VHF radioer er med indbygget 66 kanals WAAS GPS antenne. Hvis du installerer i en stålbåd skal du nok tilkøbe en kr 2.699,ekstern antenne til kr 349,kr 2.399,Husk at en meget overset detalje ved VHF radioer er selve radio kvaliteten. Standard Horizon er kendt for deres sublime lydkvalitet. Desuden er de naturligvis HX-890E vandtætte og de håndholdte Den ultimative håndholdte VHF flyder også radio med GPS HX-210E og DSC Håndholdt VHF med FM radio kr 2.195,og 6 watt sendestyrke. Blinker kr 1.995,SOS ved kontakt med vand

kr 1.799,kr 1.799,kr 1.999,Laguna el toilet til saltvand- eller ferskvandsskyl. Fåes i standard eller silent model og i 12 eller 24V

GX-1850E m. GPS

Fåes også i blå

kr 1.095,-

kr 948,-

Laguna Silent kr 2.799,Laguna Standard kr 2.799,-

Tursejler-1-2020.indd 1

kr 2.599,kr 2.599,-

Laguna Silent kræver enten en ekstra flushpumpe eller magnetventil afh. af installation. Septik tanke fra Matromarine i sublim kvalitet med membran pumpe i stedet for de traditionelle macerator pumper som ikke må køre tør. Septik tank+ 47L Septik tank+ 78L

kr 2.995,kr 3.295,-

Se modeller med traditionelle macerator pumper mm på www.baadservice.dk

Lynettens Bådservice - mest for pengene

kr 899,kr 899,kr 999,-

inkl. tilbehør

Refshalevej 200 1432 - København K Tlf 3257-6106 www.baadservice.dk lynettens@baadservice.dk 07-02-2020 00:11:31


SØNDERJYSK SØFART

I VERDENSKLASSE TEKST: Frank Flemming Pedersen I FOTO: Frank Flemming Pedersen, Museum Sønderjylland

TIDERNES GUNST

Cimber II satte verdensrekord på sin jomfrurejse i 1857. Clipperen er bygget på Kalvø i Gennerbugt.

I

sejlskibenes storhedstid kunne man møde sønderjyske handelsskibe på alle verdenshave. Stod man i en af Sydamerikas, Australiens eller Kinas havnebyer i 1800-tallet, var synet af et skib fra Flensborg eller Aabenraa ikke usædvanligt. De sønderjyske kaptajner sejlede rigdomme hjem til redderne, der geninvesterede formuerne i nye skibe og værfter, der gav beskæftigelse til masser af mennesker omkring de driftige byer og deres opland. De maritime byer i det sønderjyske var begunstiget af dygtige søfolk. Øerne Rømø, Før, Ærø samt Løjt land, nordøst

Søfolkene fra Sønderjylland bragte mange effekter med hjem fra de eksotiske lande, og en god portion velstand til hele regionen også, fortæller museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen fra Museum Sønderjylland.

50

SØNDERJYSK SØFART I VERDENSKLASSE I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020

for Aabenraa, havde udviklet en egentlig søfartskultur, hvor personligheder fra området kom til at præge søfartshistorien markant. Og man var tilsmilet af tidernes gunst.

- Krigene mellem europæiske stormagter hen over 1700-tallet øgede efterspørgslen efter skibe, der sejlede under neutralt flag, og det profiterede man godt af i Slesvig og Holsten. Den tonnage, som de få søfartsbyer i hertugdømmerne kunne præstere, overgik med afstand, hvad mange af kongerigets andre maritime provinsbyer kunne fremvise. I perioder kunne Flensborg, som var den største søfartsby i det sydlige, sågar måle sig med København og fra midten af 1700-tallet var skibe fra Flensborg flittigt handlende på de dansk-vestindiske øer, hvor sukker, rom og melasse var med hjem i lasten, fortæller museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen fra Museum Sønderjylland. Den blomstrende periode fik dog en brat ende under Englandskrigene, hvor de sønderjyske redere mistede halvdelen af flåden målt i tonnage. De mange skibe blev blandt andet opbragt af englænder-


DAMPSKIBSÆRAEN

Langsomt men sikkert omstilledes søfarten fra sejlførende træskibe til moderne dampdrevne skibe, og det var en konkurrence, som de gamle skibe ikke kunne hamle op med. Omstillingen til de moderne tider gik trægt i regionen, kun Flensborg havde kapacitet til at matche tidens krav til stålskibskonstruktioner. Byens maritime betydning øges da også i perioden.

En model af driftige Aabenraa med de mange skibsværfter.

ne, og det var et nådestød til langturssejladserne, der blev indstillet. - Det var nedgangstider for handelsflåden i Flensborg, som kun ganske langsomt kom på fode igen. Derimod oplevede en anden sønderjysk by fremgang. Aabenraa havde længe været en betydende søfartsby, men fra starten af 1800-tallet får man gang i sejladsen til fjerne egne som Sydamerika og senere til Kinas kyster. Da krigen i 1864 bryder ud, er Aabenraa den dominerende søfartsby i området, forklarer museumsinspektøren.

ENTREPRENEURSHIP I AABENRAA

Sejladsen på de fjerne kyster genererer store indtægter, som sætter rederne i Aabenraa i stand til at ekspandere. Og det gør de, så det kan mærkes. Fra 1800-tallets begyndelse og til omkring 1870 skyder der værfter op ved havnen. Ikke

mindre end seks velfungerende af slagsen ligger der i 1860´erne. Den befolkningsvækst byen har oplevet i 1700-tallet fortsætter og vidner om gode trivselsforhold for mennesker og erhverv. På øen Kalvø i Gennerbugt anlægges et værft, hvor der bygges nogle af Nordeuropas største og hurtigste handelsskibe. - Værftet blev anlagt af skibsreder Jørgen Bruhn fra Aabenraa, og han sender i 1857 clipperskibet ”Cimber” ud på sin jomfrurejse fra Liverpool til San Fransisco. Den rejse gør hun på 103 dage, hvilket er 12 dage hurtigere end noget andet skib tidligere havde præsteret. Ved sin død i 1858 var han Danmarks største skibsreder, men værftet tabte hurtigt aktivitetsniveau. I løbet af og omkring 1880’erne blev de sidste store sejlskibe fra Aabenraa afhændet, siger Mikkel Leth Jespersen.

- I Aabenraa forsøgte man at komme med på bølgen. Michael Jebsen blev født i Aabenraa i en slægt af søfolk. Som 16-årig stod han til søs, og som kun 23-årig var han kaptajn og førte eget skib de næste 15 år. Michael Jebsen så tidligt, at fremtiden var dampskibenes, og han forsøgte uden held at overbevise skibsværftsejerne i Aabenraa om, at de skulle begynde at bygge dampskibe. I 1878 tog han sagen i egen hånd og begyndte selvstændig rederivirksomhed, bl.a. med købet af dampskibet Signal, der var bygget i Flensborg. I slutningen af 1890’erne havde Michael Jebsen planer om at bygge et stort stålskibsværft i Aabenraa. Men planerne faldt til jorden, da Michael Jebsen døde den 30. september 1899, siger Mikkel Leth Jespersen. De gamle søfartsbyer, Aabenraa, Sønderborg og Flensborg når aldrig samme niveau igen. Efter Genforeningen er handelssøfarten aftaget markant, men der er stadig stor aktivitet på havnene, hvad enten det drejer sig om skibsbyggeri i Flensborg, godsfragt i Aabenraa eller turistaktiviteter i Sønderborg. ■

Jørgen Bruhn var i 1859Danmarks største skibsreder.

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020 I SØNDERJYSK SØFART I VERDENSKLASSE

51


SIKKERHEDEN I LYSTBÅDEHAVNE

STYRKES FORENINGEN AF LYSTBÅDEHAVNE I DANMARK (FLID) HAR MODTAGET EN DONATION PÅ 1,5 MIO. KR. AF TRYGFONDEN, DER NU SKAL BRUGES TIL AT ØGE SIKKERHEDEN I DE DANSKE LYSTBÅDEHAVNE.

TEKST OG FOTO: Frank Flemming Pedersen

L

ystbådehavnen kan være et farligt sted at opholde sig for sejlere og for gæster. Hvert år drukner 10-12 personer i en havn eller en lystbådehavn, og flere hundreder falder i det våde element. Derfor er der brug for en styrket indsats for at gøre vores havne til et mere sikkert sted at færdes, mener man i FLID. Den betragtning er TrygFonden enige i, og har derfor doneret 1,5 mio. kr. til en indsats, der skal højne sikkerheden i danske lystbådehavne. Pengene skal blandt andet bruges til hjælp til risikovurdering af havnen og vejledning i placering og brugen af sikkerhedsudstyr på havnene. Både for havnens personale men især for havnenes mange besøgende. Der venter FLID en stor og vigtig opgave den kommende tid. - Med 300 lystbådehavne i Danmark er det en stor opgave, vi har kastet os ud i. Vi mærker en stor interesse fra havnene, og TrygFondens donation gør det muligt at forberede og gennemføre en moderne og målrettet indsats for at udbrede sikkerhedsudstyr og ikke mindst kendskabet til brugen af det til flest mulige, siger Jesper Højenvang, direktør i FLID.

KONSULENTER PÅ BANEN

- Et af de store fokuspunkter, vi er ved at lægge mere detaljerede planer for, er risikovurderingen af havnene. Vi skal have defineret mere præcist, hvilke kriterier, der skal lægges til grund for en risikovurdering, og hvilke elementer der skal indgå. Risikovur-

52

SIKKERHEDEN I LYSTBÅDEHAVNE STYRKES I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020

deringen er et godt værktøj at have i hånden for havnene, når og hvis de står over for en egentlig certificeringsproces som Sikker Havn, påpeger specialkonsulent i FLID, Tom Elmer Christensen. Det indgår også i FLIDs planer, at der skal uddannes et korps af Sikker Havn-konsulenter, der kan virke som praktisk støtte for de havne, som ønsker en sikkerhedsvurdering og som eventuelt går med tanker om en certificering.

- Vi har allerede nu fået positive tilbagemeldinger om at 50 af vores medlemshavne gerne vil være testhavne for den nye rådgivningsordning. Det tager vi som et udtryk for, at sikkerhedstemaet står højt på dagsordenen i de danske lystbådehavne, siger Jesper Højenvang.

- Når lystbådehavnens ledelse gerne vil højne sikkerheden i havnen, står man også foran en række praktiske og økonomiske overvejelser, som måske er uvante. Er vores rednings- og sikkerhedsudstyr godt nok? Er vores beredskab i orden? Hvordan arbejder vi med at forbedre sikkerheden? Og hvad skal det koste? Det er den slags problemstillinger vores konsulenter vil kunne give konkrete anvisninger på, hvilket vil være en stor håndsrækning til sikkerhedsbevidste havne, siger Tom Elmer Christensen.

FLERE CERTIFICERINGER

Omkring 300 lystbådehavne vil over de næste tre år få tilbudt hjælp til en risikovurdering af havnen og et oplæg til at placere stiger, redningskranse, bådshager og brandslukkere bedst muligt. Desuden vil de få mulighed for at blive certificeret som Sikker Havn alt sammen med det formål at forebygge drukneulykker.

Direktør i FLID, Jesper Højenvang (tv.) og specialkonsulent Tom Elmer Christensen i gang med planlægningen af de næste års indsats for mere sikkerhed i de danske lystbådehavne.


DELE ERFARINGER

Også de danske erhvervshavne er med i Sikker Havn-certificeringen. Og her har Randers Havn netop fået det eftertragtede certifikat. Tom Elmer Christen fortæller: - Vi er glade for at også erhvervshavnene er med på sikkerhedsbølgen. Vi har mange værdifulde erfaringer fra certificeringen af lystbådehavnene, som vi kan overføre til erhvervshavnene. Og omvendt også. Stadig flere traditionelle erhvervshavne og byhavne indrettes til også at huse fritidssejlere. Og sikkerhedsmæssigt giver det særlige udfordringer f.eks. med større afstande mellem kaj og vandspejl. Dette – og meget andet - får vi nu mere fokus på med synergien mellem certificeringen af såvel lyst- som erhvervshavne.

MERE SYNLIGHED OM SIKKERHED

I FLID er man helt på det rene med, at alle de gode råd – og de mange relevante materialer – om sikkerhed i havnen også skal anvendes for at virke. Det kræver en solid markedsføringsindsats for at bringe de livsvigtige budskaber ud til havnene og til havnens brugere. - Når tiden er inde, vil vi gennemføre oplysningskampagner, hvor vi målretter informationerne til de mange aktører, som bruger havnen aktivt i fritiden eller som et spændende udflugtsmål. Ligeledes vil vi involvere de lokale beredskaber, som spiller en vigtig rolle, når uheldet er ude, og ulykken er sket. Så jeg forventer, at der kommer mange flere nyheder om havnesikkerheden de næstkommende år, siger Jesper Højenvang. ■

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020 I SIKKERHEDEN I LYSTBÅDEHAVNE STYRKES

53


SMÅLANDSFARVANDET

UNDER OVERFLADEN HAVET GEMMER PÅ UTROLIGE OPLEVELSER, SOM KAN VÆRE MED TIL AT GØRE SEJLTUREN EKSTRA SPÆNDENDE FOR VOKSNE OG BØRN.

TEKST: Frank Flemming Pedersen I FOTO: Søren Larsen

S

ferskt vand, i strømfyldte snævre strømme eller i fjorde og vige, så er der nye planter, nye dyr og nye oplevelser.

øren Larsen, professionel dykker, undervandsfotograf, naturformidler mm, er ikke i tvivl, når han med fast stemme siger: - Under havoverfladen er der en forunderlig og unik verden, som man som sejler bør unde sig selv at udforske, når man nu alligevel er i det våde element. Under overfladen er der et usædvanlig rigt liv, som er mangfoldig varieret alt efter lokalitet. Færdes man i salt eller

PRÆSTØ STRAND

Søren Larsen har i en årrække været med i et EU-projekt - Projekt UNDINE – hvis formål er at give dykkere, borgere og turister en guide til oplevelserne under overfladen. Og der er kommet et meget fint materiale ud af anstrengelserne. Et materiale som inspirerer til ny aktiv oplevelse af vores natur i

RONEKLIT

ULVSHALE STRAND KALVEHAVE STRAND STEGE NOR MØNS KLIT (VED FYRET)

54

SMÅLANDSFARVANDET UNDER OVERFLADEN I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020

Smålandsfarvandet. Søren Larsen har sammen med Vordingborg Kommune, naturvejledere og dykkerklubber udpeget, beskrevet og filmet 10 steder ved kysten, hvor man med dykkerudstyr eller snorkel kan få unikke naturoplevelser. Stederne er udvalgt, så der er noget for både øvende og entusiastiske begyndere.

AFVEKSLENDE OMRÅDER

- Kyststrækningen i Smålandsfarvandet giver velegnede muligheder for at dykke direkte fra stranden eller fra en opankret båd. I havet er der ofte samme bundtype over store havområder, men de snævre strømme, fjorde og vige gør, at bunden inden for et lille område afveksler med tangskov, sandbund, ålegræseng, muslingebanke, stenrev osv. Det er en stor fordel, at man som dykker inden for et lille område kan opleve meget forskelligt, siger Søren Larsen. I forbindelse med projektet er der udgivet en række film, som Søren Larsen har lavet. Og der er udgivet en folder, som beskriver lokaliteterne nærmere. Materialet er en god guide til et dyk ned i en måske ukendt verden.


Børn og vand hører naturligt sammen.

EN GUIDE TIL OPLEVELSERNE

- Filmene skal først og fremmest byde folk velkommen og øge nysgerrigheden for at se mere selv. De skal forberede folk på, hvad man især skal kikke efter på de forskellige lokaliteter. Det er nemlig sværere end man tror at få øje på fladfisk, som ligner sandbund, tangnål som ligner tang, og ulken som ligner en sten. En uøvet snorkeldykker vil svøm-

> FAKTA Se filmene her: www.dreambroker.com Læs folderen om undervandsoplevelser her: www.vordingborg.dk Se film og få lokalitetsbeskrivelser på: www.blåeventyr.dk

me hen over fiskene uden at få øje på dem og dermed gå glip af unikke oplevelser. Lyder det fra Søren Larsen. Næste gang du er på sejltur, så tag udstyr med, så du kan tage et kig under overfladen. Du behøver ikke nødven-

digvis det store dykkergrej for at få oplevelsen med. Et par dykkerbriller, svømmefødder og en snorkel så er du allerede godt i gang. Der gemmer sig en spændende og forunderlig verden, som gør sejlturen ekstra spændende – og det gælder for både børn og voksne. ■

En “folde” giver stadig størst sejlglæde.

sales@flexofold.com flexofold.dk

DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020 I SMÅLANDSFARVANDET UNDER OVERFLADEN

55


STOP OG TAG ET KIG NED

HER ER FIRE LOKALITETER I SMÅLANDSFARVANDET, HVOR BÅDE BØRN OG VOKSNE KAN DYKKE OG SNORKLE SIG TIL SPÆNDENDE NATUROPLEVELSER. TEKST: Frank Flemming Pedersen I FOTO: Søren Larsen

MØNS KLINT

Et af de flotteste steder du kan naturdykke fra i Danmark. Der venter dig en unik oplevelse ved Møns Klint. Her kan du både snorkle og dykke med flaske på et af de smukkeste steder i Danmark. De dramatiske kridtformationer fra land fortsætter ud i vandet, og du vil kunne finde fossiler fra havdyr, der døde for millioner af år siden. Ved et besøg på GeoCenter Møns Klint kan du få klintens historie og se naturen i et spændende perspektiv.

STEGE NOR

Smålandsfarvandet er ideelt, når livet under overfladen skal udforskes. De mange forskellige kystlandskaber rækker ud mod det åbne hav og giver et varieret dyre- og planteliv, som former sig efter forholdene. Mødet mellem salt- og ferskvand i snævre strømme, fjorde og vige giver et usædvanlig rigt liv, som sejlere let kan få adgang til f.eks. fra Danske Tursejleres Turbøjer, som er gode steder at starte udforskningen af livet under overfladen fra. Som professionel dykker og naturformidler har Søren Larsen et indgående kendskab til bl.a. den østlige del af Smålandsfarvandet. Han peger på disse lokaliteter som særdeles egnede, når man iført dykker- eller snorkleudstyret vil i nærkontakt med livet under overfladen.

ULVSHALE STRAND

Ulvshale strand er meget børnevenlig. Der er flotte stenrev med afvekslende områder med sand og ålegræs, mange fladfisk som pighvarrer og skrubber. Her finder du stenrev med spændende liv i hele området.

KALVEHAVE HAVN

Her er der snorkling for begyndere i børnehøjde. Ideelt for dig, der skal snorkle

56

STOP OP OG TAG ET KIG NED I DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2020

for første gang. Her er anlagt en Undervandssti på en beskyttet lokalitet i forhold til strøm, vejr og vind. Undervandsstien hjælper med at spotte fisk og dyrearter. Undervandsstien ligger øst for havnen og nord for bygningen Den gule stald

Stege Nor er en typisk kystlagune. Vandet er brakvand og mere ferskt end havet omkring Møn. Det giver helt specielle leveforhold for både salt- og ferskvandsfisk som aborre, torsk og gedde. Stedet er perfekt til snorkling og dykning både parvis og i grupper - og også velegnet til natdykning. Man ved aldrig, hvad der venter under overfladen i Stege Nor. Der er mange lystfiskere ved Noret, så tag hensyn og brug afmærkningsbøje.

> SIKKERHED FØRST - ALTID Snorkling Når du snorkler som begynder, bør du følge disse råd: lær at svømme, gå aldrig alene i vandet, læs vinden og vandet, lær stranden at kende og slip ikke børnene af syne. Du bør altid have en “dykkermakker” med, så I hele tiden holder øje med hinanden. Brug ikke bly-bælte, før du har styr på snorkling. Dykkersikkerhed Følg altid reglerne i henhold til dit dykkercertifikat. Du er selv ansvarlig for din sikkerhed. Strøm kan variere i styrke og retning. I bør være mindst to personer ved dyk. Brug overfladebøje. Pas på naturen En stor og spændende oplevelse venter dig under overfladen. Vær altid opmærksom på at naturen er sårbar og levested for de arter, du møder under din udflugt. Bevæg dig forsigtigt og undlad forstyrrelser. Nyd synet og giv dig god tid til at fordybe dig i de spændende indtryk. Kilde: Oplevelser under overfladen, Vordingborg Kommune


Svendborg Havn - en levende havn tæt på by og natur

Et flydende havnekontor, bade- og toiletfaciliteter, en havnepark med skaterbane, boldbane og en stor fælles grillplads. På “Bølgen” kan du opleve musik, dans og teater. Veteranskibet M/S Helge sejler sine passagerer rundt i det Sydfynske Ø-hav og FrederiksØ midt i havnen er indtaget af kunstnere, kreative virksomheder og Danmarks Museum for Lystsejlads! Havnen ligger tæt på centrum, hvor du finder skønne specialbutikker, kunsthåndværk, kulturelle oplevelser, sport, et varieret og levende café- og restaurantionsmiljø, samt en by der summer af sommerliv, musik og fynske smil på læben.

Velkommen til!

Svendborg Havnekontor, Jessens Mole 6 - Tel: +45 6223 3080 - www.svendborg-havn.dk

svendborg HAVN

DEN BEDSTE FORSIKRING TIL SEJL- OG MOTORBÅDE Ingen selvrisiko ved brand, totalhavari eller ved indbrud Dækning året rundt - i vandet eller på land Danske Tursejlere Vesterhavnen 5 5800 Nyborg Tlf. 7021 4242 info@dansketursejlere.dk

Ingen afskrivning på sejl de første 4 år Ingen afskrivning på mast og rig Dækker ”mast på land”

Danske Tursejlere samarbejder med Søassurancen Danmark


MEDLEMSSERVICE > Nye klubber i Farvandet Sundsøre Lystbådehavn Kontaktperson

Har din båd ligget i vandet hele vinteren?

Assens Marina tilbyder løft af alle bådtyper op til 27 ton, alle nødvendige faciliteter, samt et bådstativ imens båden gøres sommerklar.

Frank Jakobsen

Telefon

20941175

E-mail:

formand@sundsoerehavn.dk

Hør nærmere om mulighederne ved vores havneleder Alex Hansen tlf. 21 69 15 67 amba@assens-marina.dk www.assens-marina.dk Vi kan også tilbyde vinteropbevaring på land eller i bådhotel.

baadvurdering.dk Vi kører overalt... Skal du bruge en vurdering til dit forsikringsselskab, bank eller i forbindelse med en båd handel, så kontakt os og hør om dine muligheder. Ring til os allerede idag på Telefon 40 20 70 34 Eller udfyld kontakt formularen på www.baadvurdering.dk

10% rabat til medlemmer af Danske Tursejlere.

> FAKTA OM SØKRAMMARKED Medlemmer af DT kan få en annonce med under ”SØKRAMMARKED” i Tursejleren og på DT’s hjemmeside – www.dansketursejlere.dk.

Nybygning . reparation . ombygning . service vinteropbevaring . motor . el-arbejde teakdæk . GRP/composit . forsikringsarbejde specialopgaver . malerarbejde

Pris: kr. 200,– for maks 40 ord eksklusiv dine kontaktoplysninger. Større annoncer aftales individuelt. Annoncerne på www.dansketursejlere. dk er gratis. Annoncørerne hæfter selv for ophavsret til billeder. SÅDAN GØR DU: Gå ind på

SAUGSKÆRVEJ 21, THURØ . 5700 SVENDBORG +45 6220 5168 . WWW.WALSTEDS.DK

www.dansketursejlere.dk under knappen SØKRAMMARKEDET og klik på ”Tilmeld din annonce”.


MARINEBUTIK - SERVICEVÆRKSTED - VINTEROPBEVARING

Mandag - f GRATISkl. 10.00 Vinteropbevaring Lørda af din påhængsmotor, når du får udførtkl. service10.00 eftersyn på din motor.

Altid et besøg værd Vi holder Fyn sejlende


VIL DU GERNE HOLDE KONTAKTEN OVERALT?

JOIN THE CLUB

GPSMAP® 86I MARINE-HÅNDHOLDT MED SATELLITKOMMUNIKATION* KLART

MULIGHED FOR INDLÆSNING AF

3” DISPLAY BLUECHART® G3 SØKORT

STREAMER DATA FRA

INREACH®

FJERNBETJENING AF

PLOTTER OG INSTRUMENT SATELLITKOMMUNIKATION AUTOPILOT OG FUSION® AUDIO

©2020 Garmin Ltd. samt datterselskaber. *Satellitabonnement påkrævet. BEMÆRK: Nogle lande regulerer eller forbyder brugen af satellitkommunikatorer. Det er brugerens ansvar at kende og overholde alle gældende love i de jurisdiktioner, hvor denne har til hensigt at bruge enheden.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.