Danske Tursejlere blad 4 2019

Page 1

TURSEJLEREN #04 | 2019

LUNDEBORG ER ALTID EN HYMNE VÆRD > 04

FÆLLESSKABET ER DNA'ET

MERE SJOV OG SPAS TIL SEJLERBØRNENE > 10

> LÆS OGSÅ NYT FRA DEN INTERNATIONALE SCENE | JUTLANDIA – EN LEGENDE FYLDER 85 ÅR | ET DØGN PÅ NEKSELØ

> 24


SKIPPEREN HAR ORDET

Meget mere af det gode sejlerliv

D

et var så det. Det var den sæson, og så venter vi bare på, den nye skal begynde til foråret. Sådan er der måske nogle sejlere, der tænker. Men de næste måneder kunne jo også gå med at tænke på, hvordan båden skal klargøres, og om der er tiltrængte fornyelser indeneller udenbords, som skal introduceres, inden foråret melder sig. Måske er det også tid til at søge inspiration til næste års sejlerferie, og her vil vi da foreslå, at du kaster et blik på vores hjemmeside under emnet ”Du danske land og vand”. Her er masser af turforslag til både nye og rutinerede sejlere. De steder, der er beskrevet i ”Du danske land og vand”, er steder, hvor rigtig mange sejlere kommer, og som de sætter pris på. Og sådan skal det gerne blive ved med at være. Desværre ser vi ind i en fremtid, hvor den frie adgang til smukke og attraktive sejladsområder kan blive begrænset, hvis kun kommercielle interesser får indflydelse på, hvordan havet i og omkring Danmark skal udnyttes/benyttes. Danske Tursejlere er sammen med andre sejlerorganisationer enige om en opfordring til dialog med myndighederne om at bevare den frie adgang til havet. Også vores børn skulle gerne kunne nyde et rekreativt fritidsliv til søs.

mennesker. Og det var skønt at se, hvordan de også tog glæden ved sejlerfællesskabet til sig. På den baggrund er det naturligt for Danske Tursejlere at følge ideen om aktiviteter for børnene helt til døres. Sjov, leg, fællesskab og sikkerhed på vandet og på land er nogle af de ting, som Danske Tursejlere vil lægge vægt på i sine kommende aktiviteter. Hvordan det konkret skal udmønte sig, er vi gået i tænkeboks om og vender tilbage med i den nye sæson. Men én ting er sikkert. Der bliver meget mere af det gode sejlerliv at se frem til. 

Henning Jensen FORMAND FOR DANSKE TURSEJLERE

Netop børnene har en stor plads hos Danske Tursejlere. Det var en fornøjelse at sende et Sommertogt afsted i år, hvor aktiviteterne var lagt tilrette for de unge

SEKRETARIATET

Danske Tursejlere, Vesterhavnen 5, 5800 Nyborg info@dansketursejlere.dk – www.dansketursejlere.dk

DANSKE TURSEJLERE ER TILSLUTTET

Dansk Erhverv, Nordisk Bådråd, Søsportens Sikkerhedsråd, Søfartsstyrrelsens Uddannelsesudvalg, Friluftsrådet, Blå Flag Jury, European Boating Association (EBA), Sikker Havn

Mandag – torsdag 9:00-15:00 Fredag 10:00-13:00

Tlf. 70 21 42 42

Spørgsmål vedrørende DT, forsikring, adresseændringer, medlemskab, kontingent, udeblevet medlemsblad skal rettes til sekretariatet.

FORMAND

Henning Visholm Jensen Nysøgård 113, 4230 Skælskør Tlf: 20 16 27 30 henning@dansketursejlere.dk

FORRETNINGSFØRER

Leif Nielsen Mariehønevænget 8 5260 Odense S Tlf. 40 16 30 09 leif@dansketursejlere.dk


Indhold > 10

> 22

> 24

Lundeborg er altid en hymne værd

04

Gammel skade dækket af forsikringen

06

Besøg Flyvestation Aalborg med Danske Tursejlere

07

Sejlbare farvande på skrump

08

Mere sjov og spas til sejlerbørnene

10

Turbøjerne er et åndehul i hverdagen

12

Gratis Turbøjer i Norden

16

Jutlandia – en legende fylder 85 år

18

B00T 2020 klar til at overraske

20

Et døgn på Nekselø

22

Fællesskabet er DNA'et i Kolding Bådelaug

24

Nyt fra den internationale scene

26

Hamburg Boat Show

27

God sæson for SejlSikkert Alarm

28

Speedbådsbekendtgørelsen granskes

29

Fra krigsmaskine til sejlsportscenter

30

Søkrammarkedet

31

Vintertid er kursustid!

31

I DETTE NUMMER: Et døgn på Nekselø > 22

TURSEJLEREN

Udgives af Danske Tursejlere ISSN: 1603-3329. Oplag: 15.000 stk Ansv. i henh. til Presseloven: Leif Nielsen

REDAKTION

Redaktør: Frank Flemming Pedersen Søndermarksvej 64, 4200 Slagelse redaktionen@dansketursejlere.dk Tlf: 20 44 12 39

ANNONCESALG

Danske Tursejlere v/ Jens Greisen Vesterhavnen 5, 5800 Nyborg Tlf.: 20 40 69 47 jensgreisen@mail.dk

TILRETTELÆGGELSE OG LAYOUT FFP Kommunikation www.ffpkom.dk Tlf: 20 44 12 39 Jannerup a/s

TRYK

PE offset A/S Udgivelsesdato for næste nummer Nr. 01/20 – Februar 2020

Indlæg, artikler og billeder i Tursejleren afspejler ikke nødvendigvis Danske Tursejleres holdning.

FORSIDEN

Sejlerbørn på Sommertogt 2019 Forsidefoto: Sabina Fobian Besøg os på: dansketursejlere.dk


LUNDEBORG ER ALTID EN HYMNE VÆRD HER I DEN ØSTFYNSKE HAVN ER DER LÆ FOR VIND OG VEJR. MEN TIDERNE HAR ALLIGEVEL RUSKET GODT I DET LILLE SAMFUND VED STOREBÆLTSKYSTEN.

TEKST Frank Flemming Pedersen | FOTO Frank Flemming Pedersen, Colourbox

S

mukt med smukt på. Det må være konklusionen en sejler drager efter at have ligget i den dejlige havn i nogle interessante dage. For Lundeborg er meget mere end stedet, som Ove Bagers hymne har udødeliggjort. I Lundeborg er der alt det, som tursejleren kan ønske, når båden ligger stille, og livet skal nydes. Her er skov og strand. Her er havn og vand. Men

04

der er også en fin historie knyttet til havnen, som handler om en driftig godsejer med store ambitioner for Lundeborgs fremtid. Allerede når man nærmer sig sommeridyllen ved Storebælt, kan man mærke de positive forventninger stige. Stemninger bygger sig op i takt med, at tonerne af den landskendte hymne om havnen og dens lutrende egenskaber for krop og

LUNDEBORG ER ALTID EN HYMNE VÆRD | DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2019

sjæl lyder for det indre øre. Allerede her i havnehullet, hvor vi kigger hen på et par fiskekuttere i havnebassinet om styrbord, mærker vi stedets særpræg.

HER ER FISKERPIGE, HER ER FISKERMAND

Kombinationen af fiskerihavn og lystbådehavn skaber et maritimt miljø, som er godt for gæstende sejlere al den stund, at mange af


Damestenen er efter sigende kastet efter et kirkespir på Fyn.

de originale og autentiske erhverv, der hører havet til, ofte ikke er eksisterende i moderne marinaer. Sejlerne strækker da også hals, når fiskerne/søfolkene anløber havnen med deres fangst. ”Har de fanget noget?” Man ser spørgsmålene malet i alle ansigterne.

NYT OG GAMMELT

Tag nu ikke fejl. Godt nok er Lundeborg Havn er en dejlig plet. Og godt nok har den også vundet berømmelse for sin idyl. Men det nostalgiske omdømme er absolut ikke ensbetydende med, at havnen er gået i dvale og klynger sig til fortiden. I Lundeborg Havn har man helt igennem moderne faciliteter til at servicere gæsterne ved de 90 bådpladser. Der er legeplads til børnene, og der er et nyt og meget spektakulært område med grill og fine opholdsog spisepladser i den sydlige havn. Ved den lange anløbsplads ligger et større tysk træskib, som på sin vis trækker tråde tilbage i tiden, til dengang Lundeborg Havn var udskibningssted for korn. Det samme gør det nyrenoverede hvide pakhus med det røde bindingsværk, som blev anlagt i 1863. Det år hvor Lundeborg Havn blev etableret.

STORE VISIONER

Lundeborg blev bygget i 1863 af Niels Frederik Bernhard Sehested, godsejer på Broholm, der ligger nogle kilometer vest for Lundeborg. Havnen skulle fungere som ladeplads for udskibning af Broholms kornprodukter. Men visionerne stoppede ikke her. Godsejeren ansatte hollændere og tyskere til at anlægge plantager i området. Og da de lokale ikke kunne forstå, hvad de sagde, kom en del af Lundeborg til at hedde Momleby. Om det er en skrøne, eller om det har noget på sig, må vi hellere undersøge nærmere ved lejlighed. Men Sehested så for sig en rigtig købstad, hvor folk kunne etablere

sig og arbejde i stedet for at emigrere til Amerika. Der blev derfor bygget kornpakhus, farveri, fisketørreri, eddikefabrik, kro, hospital og boliger. Indbyggertallet steg, men da jernbanen mellem Nyborg og Svendborg i 1897 fik station i Hesselager, blev det Lundeborgs nedgangstid.

LUNDEBORG I VIGØR

Sommerdage i Lundeborg Havn er både stille og livligt. Der er levende musik i ”Smøgen”, der er spisesteder, havnefest, og en stor kapsejlads har udgangspunkt her ved Storebælt. Pakhuset lægger også lokaler til mange forskellige arrangementer blandt andet med kunsthåndværk, smykker, billedkunst og antikviteter. Stemningen er i top.

Momleby er lutter idyl.

Vi hopper på cyklerne, for inden for kort afstand kan vi se nogle af de lokale attraktioner. Et par kilometer nord for Lundeborg ligger Danmarks største sten. Damestenen eller Hesselagerstenen – eller som Fynboerne kalder den: Dammestenen – skulle efter sigende være kastet efter et kirkespir på Fyn af en madamme på Nordlangeland. Andre siger, at stenen er en vandreblok fra istiden, og at den stammer fra Sverige. På vejen til Damestenen kigger vi ind forbi Hesselager Kirke, der gennem tiderne har gennemgået mange om- og tilbygninger. Derfor fremstår kirken med en blanding af flere stilarter, romansk, gotisk og renæssance. Det er faktisk sjovt at se så mange stilarter udført på én bygning. Hjemturen går over skov og strand ned til havn og vand. Og til Lundeborg, hvor alt ser ud som stod tiden stille. Det ved vi nu, at den ikke gør. Heller ikke på dette pragtfulde sted, som man nok kunne skrive en sang om. 

Lundeborg Havn er stemningsfuld.


GAMMEL SKADE DÆKKET AF FORSIKRINGEN

FAMILIEN GRØNKJÆR FIK SKADE PÅ SKRUEAKSLERNE DÆKKET HALVANDET ÅR EFTER, UHELDET OG STENREVET HAVDE RAMT DEM. TEKST OG FOTO Frank Flemming Pedersen

S

ejlerferien 2016 er én af den slags, der vil blive husket i familien Grønkjær. Måske mest på grund af det dårlige vejr og så det famøse stenrev ved Mariager Fjord. For det var netop stenrevet, der kom i vejen for propellerne på deres Fairline 33 Targa. Og så måtte ferieplanerne laves om for sejlerne fra Doverodde Havn. Bataljen står tydeligt i Flemming Grønkjærs hukommelse. – Vi var i juli-august stille og roligt på vej sydover, da vi ud for Mariager Fjord gik på et lille stenrev på 3 m vand med det resultat, at bådens fire propeller blev ødelagt. Vi sejlede stille og roligt til Hobro, hvor vi kunne reparerer båden. Jeg er smed og har demonteret propellerne hver vinter, så jeg er inde i rutinen. Vi fik båden op på en rampe, så jeg kunne stå bag båden – godt nok i ca.

120 cm vand – og afmontere de defekte propeller og sætte de nye på. Efter endt reparation tog vi nordpå til Aalborg, hvor vi blev i fem dage på grund af dårligt vejr. Da vejrudsigten stadig tegnede skidt, satte vi kurs mod Doverodde og indstillede sejladsen den sommer, husker Flemming Grønkjær lidt ærgerlig.

AKSLERNE ITU

Allerede i september 2016 kom båden op af vandet, og på grund af havnerenovering kom den ikke i vandet i 2017. Familien Grønkjær havde købt sig en Albin 25, som de havde med på trailer til Mosel. Her fik thyboerne til gengæld den perfekte sejlerferie, som året forinden var gået i vasken. Et par uger på floderne i 20 til 34 graders varme. Lækkert. – I december 2017 ville jeg så til at efterse og vedligeholde vores Fairli-

ne, som jeg plejer at gøre hver vinter. Jeg har et maskinværksted med en hal, hvor bådene står sikkert og godt. For en sikkerheds skyld kontrollerede jeg begge skrueaksler og fandt ud af, at de var skæve begge to. Jeg kontaktede derfor Søassurancen Danmark, da jeg mente, at skaden på akslerne var sket i forbindelse med grundstødningen på revet ved Mariager Fjord. Og selv om der nu var gået 1½ år siden episoden, så ville Søassurancen forhåbentlig anerkende den skade også, siger Flemming Grønkjær.

INGEN KVALER

Hos forsikringsselskabet havde man ingen kvaler med at se Flemming Grønkjærs problem. Efter de sædvanlige procedurer med dokumentation for skaden, tilbud på reparation mm. udbetaltes erstatningen, så familien Grønkjær igen kunne komme i vandet og sejle trygt videre med Fairline 33 Targa’en. – Det var en helt igennem positiv oplevelse på en lidt kedelig baggrund. Men vi blev behandlet godt. Også selv om det var helt efter forsikringens vilkår og dækning. 1½ år er trods alt lang tid at skulle gå tilbage, og der kunne være løbet meget vand i stranden på den tid. Jeg synes faktisk, at den service var værd at kvittere for. Så denne sommer har jeg lagt vejen forbi Søassurancen Danmarks kontor i Marstal med et par øller fra Thy til personalets store begejstring. Lidt lokalpatriot er man vel, griner Flemming Grønkjær. 

Flemming Grønkjær nyder de sidste oktoberdage på båden i Doverodde Havn. Han kvitterede for god service hos Søassurancen Danmark med et par lokale produkter.

06

GAMMEL SKADE DÆKKET AF FORSIKRINGEN | DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2019


BESØG

FLYVESTATION AALBORG

MED DANSKE TURSEJLERE TEKST Sabina Fobian

V

ed du, hvad der sker, hvis du kommer i havsnød? Skulle uheldet være ude, mens du er på vandet, sættes et effektivt redningsberedskab i værk. Det ender ofte med at én af Danmarks redningshelikoptere går i luften for at yde assistance til havs.

Nu får du muligheden for at komme helt tæt på redningshelikopteren og det beredskab, der står klar 24 timer i døgnet hele året rundt. Vi er i fuld gang med at arrangere en rundvisning på Flyvestation Aalborg, og

som medlem af Danske Tursejlere kan du komme med. På rundvisningen får du et kig bag kulisserne på ét af Danmarks nødberedskaber og ind i dagligdagen til de mennesker, der er uddannet til at få dig sikkert hjem fra havet, hvis du nogensinde skulle få brug for det. I næste nummer af Tursejleren er vi klar med et program og detaljer om tilmelding til arrangementet, som er planlagt til d. 11. marts 2020. Du kan også følge med på vores hjemmeside og Facebook. 

Min passion begynder her. FOLLOW THE CALL.

For yderligere information: Intermess ApS – Rådhusvej 2 – 2920 Charlottenlund Tlf. 45 50 56 55 – Fax 45 50 50 27 messe@intermess.dk

www.intermess.dk

boo2002_SE_200x131+3_DK.indd 1

10.10.19 08:26

07


SEJLBARE FARVANDE PÅ SKRUMP DER SKAL MERE FOKUS PÅ DEN FRI ADGANG TIL DE INDRE DANSKE FARVANDE OG SEJLADSSIKKERHEDEN I EN TID, HVOR HAVVINDMØLLER, HAVBRUG OG OFFENTLIGE ANLÆG VINDER FREM, MENER DANSKE TURSEJLERE. TEKST Leif Nielsen | GRAFIK Frank Flemming Pedersen

I

kølvandet på etableringen af havvindmølleparker, havbrug og offentlige anlæg følger restriktioner for rekreativ udfoldelse i de indre danske farvande. Det går ud over fritidssejlerne, kajaksejlere, roere, dykkere, fiskere og surfere og andre, der nyder at dyrke deres fritidsaktiviteter på havet, som får deres muligheder for udfoldelse indskrænket voldsomt. Dertil kommer, at farvandsafmærkningen reduceres, og sine steder er decideret mangelfuld, hvilket udgør en

08

stor sikkerhedsrisiko for bl.a. fritidssejlerne. Netop den begrænsede adgang og sikkerhedsaspektet har vi i Danske Tursejlere sat øget opmærksomhed på sammen med Dansk Sejlunion (DS) og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID). Vi har hver især i vores dialoger med myndighederne og via pressen løbende påpeget de negative konsekvenser, som restriktionerne har for fritidslivet til søs. Men vi føler, at tiden er inde til at gå sammen om initiati-

SEJLBARE FARVANDE PÅ SKRUMP | DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2019

ver, der kan få større gennemslagskraft hos politikere og myndigheder. Vi har derfor sammen nedsat et ”Havforum Udvalg”, som vil fokusere på de udfordringer, som bl.a. havvindmøller, havbrug og offentlige anlæg, skaber for et aktivt og rekreativt fritidsliv på havet.

UD AF PLANEN

Tilsammen repræsenterer de 3 organisationer mere end 70.000 sejlerfamilier og ca. 300 lystbådehavne i Danmark, og vi er af den opfattelse, at den stemme, vi taler


med, vil der blive lyttet til blandt beslutningstagerne. Og der skal lyttes, for indtil nu er det hovedsageligt erhvervsinteresser og økonomisk vækst, der har været taget hensyn til, når der skulle lægges planer for anvendelsen af indre farvande. Således er det rekreative fritidsliv til havs slet ikke nævnt i de udkast, der foreløbig er udarbejdet i forbindelse med Havplanen, der skal forelægges EU i 2021. Vi er bekymret for, om fritidssejlerne sammen med kano- og kajakroere, surfere, dykkere mm skal klemmes ud af planen og ud af deres foretrukne havområder.

EN GRØN OG GOD BESLUTNING

Også etableringen af de planlagte kystnære vindmølleparker – aktuelt vindmølleparkerne ved Lillebælt Syd mellem Helnæs og Als - vil få negativ og indskrænkende be-

tydning for den rekreative adgang til de indre danske farvande. Men den vil også udgøre en potentiel risiko for ulykker i forbindelse med sejlads i disse områder, der skønsmæssigt hvert år passeres af minimum 20.000 lystfartøjer. Det kan give sig udslag i, at færre danske fritidssejlere samt færre udenlandske gæstesejlere vil lægge kursen forbi disse områder. Vi støtter naturligvis vindkraft og en udfasning af fossile energikilder. Det er udelukkende vindmølleparkernes fysiske placering, som er problematisk i relation til fri adgang til de indre danske farvande og sejladssikkerhed. Og når nu teknologien faktisk muliggør, at vi kan flytte vindmølleparkerne langt ud på havet til mindre gene for alle inkl. fritidssejlerne, er det ikke optimalt at fastholde planerne om at etablere vindmølleparker i de indre danske farvande.

MØRKELAGTE ANLÆG

En opgørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet viser, at der i 2017-18 eksisterede 19 havbrug i de indre danske farvande. Alle kystnært anlagt ved attraktive rekreative områder, der benyttes af fritidsfolket. Disse havanlæg får også det frie sejlområde til at svinde ind. Ydermere udgør havbrugene en stor sikkerhedsrisiko for fritidssejlerne, da afmærkningen af anlæggene ofte er ikke eksisterende eller mangelfulde. Gennem Havforum Udvalget vil vi føre dialogen til tops med myndighederne, og i Danske Tursejlere vil vi sikre, at fritidssejlernes interesser bliver varetaget bedst muligt, så vi fremadrettet kan sikre den frie adgang til de indre danske farvande for alle fritidssejlere. 


KAN I FANGE MIG!

MERE SJOV OG SPAS TIL SEJLERBØRNENE

- VI SKAL HAVE FLERE SJOVE OG OPLYSENDE AKTIVITETER FOR BØRN DET GØR SEJLTUREN SJ MELLEM 4 OG 12 ÅR. OVERE FOR BØRENE OG SEJLERLIVET RIGERE FO SIGER FORRETNINGSFØ R DE VOKSNE, RER LEIF NIELSEN FRA DANSKE TURSEJLERE.

10

MERE SJOV OG SPAS TIL SEJLERBØRNENE | DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2019


TEKST Frank Flemming Pedersen | FOTO Lone Stein

D

er var grin. Der var leg. Og der var masser af fart på børnene, som var med forældre og bedsteforældre på dette års Sommertogt i Storebælt. Nye venskaber blev knyttet, og nye færdigheder som gaster blev også lært. De unge søfolk nød at være med på turen, der bød på masser af aktiviteter rettet mod den forhåbentlig nye generation af sejlere. Den positive modtagelse af sommerens sejlads for børn har fået Danske Tursejlere til at gå i tænkeboksen, og det skal der nok komme noget spændende ud af, lover forretningsfører Leif Nielsen. – Sommertogtet i børnehøjde har vist os, at der er mange forældre og bedsteforældre, som ser frem til sommersejladsen med børn og børnebørnene. Men vi hører også, at der ofte mangler noget, som kan optage og interessere de unge på turen og i havnene. På sommertogtet for børn havde vores førerhunde sat

og rhed på vandet sskab og sikke Sjov, leg, fælle nene. ør rb jle se r fo r tivitete lancerer nye ak

børnene i centrum for turen, der skulle foregå på deres præmisser. Det vil sige en masse leg, besøg på spændende museer, ponyridning, traktorkørsel, småfester ved grillen osv. osv. De tilbagemeldinger vi har fået, siger os, at vi må i tænkeboks for at arrangere flere oplevelser for vores sejlerbørn, siger Leif Nielsen.

GLÆDEN VED AT SEJLE

Vand og børn hører unægtelig sammen. Alle, der har sejlet med børn og unge ved, at udsigten til en badetur, når båden er i havn, højner moralen ombord. Og vandet er en dejlig tumleplads for vores sejlerbørn, når sikkerheden er i orden, og kendskabet til vandets luner er på plads. – Glæden ved at sejle kan læres fra barnsben, og sker det på en god og legende facon, så kan det udvikle sig til en livslang glæde og interesse. Vi tror på at en kombination af ansvarlig leg og sjove aktiviteter, vil tænde passionen for sejlerlivet i

de unge. Desuden har vi en enestående mulighed for at lære børnene om sikkerhed til søs og på land. Og hvad man i ungdommen nemmer, man ej i alderdommen glemmer, forklarer Leif Nielsen med et smil. Sjov, leg, fællesskab og sikkerhed på vandet og på land er nogle af de ting, som Danske Tursejlere vil lægge vægt på i sine kommende aktiviteter. Men ellers er forretningsføreren ret åben overfor de aktiviteter, som børnene og de unge skal ”udsættes for.”

UDSPIL I 2020

– Hen over de næste måneder vil vi kigge nærmere på de tilbagemeldinger, vi har fået fra deltagerne fra Sommertogt for børn. Og så vil vi tage kontakt til nogle af vores medlemsklubber, der har gode erfaringer med børne- og ungeaktiviteter. Vi samler alle de gode ideer, og så barsler vi i 2020 med mere sjov og spas for de unge sejlere, siger forretningsfører Leif Nielsen. 

rsejlere

s når Danske Tu

på land er i foku

DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2019 | MERE SJOV OG SPAS TIL SEJLERBØRNENE

11


Naturen er stille og smuk, og man kan virkelig koble af. Derfor er Turbøjerne så skønne at besøge, fortæller ægteparret Janne og Jesper Hyldager.

TURBØJERNE ER ET ÅNDEHUL I HVERDAGEN DA JESPER OG JANNE KASTEDE SIG UD I SEJLERLIVET, BLEV TURBØJERNE HURTIGT ET FRIRUM, HVOR DE KUNNE FÅ RO OG NYDE NATUREN LANGT FRA HVERDAGENS MANGE GØREMÅL.

J

esper og Janne Hyldager byder Danske Tursejlere velkommen ombord på deres nyindkøbte Viknes 1030 på en rolig efterårsdag i Nyborg Marina. Her er masser af plads på agterdækket til en snak om én af ægteparrets yndlingsaktiviteter: at ligge for svaj ved en turbøje. Ægteparret har i mange år succesfuldt drevet en virksomhed, og tyve års knokleri har nu tilladt Jesper og Janne en smule mere fritid,

12

TEKST Sabina Fobian | FOTO Sabina Fobian og Janne Hyldager som bliver brugt på vandet. Til stor glæde for deres voksne døtre og deres lille barnebarn.

SYDFYNS TURBØJER FRISTER

der ellers ikke er tilgængelige. Turbøjerne giver en unik mulighed for at opholde sig på de steder, så man virkelig kan nyde omgivelserne, siger Jesper.

– At opleve Danmark fra vand-siden giver et helt andet perspektiv, og i en båd kan man jo besøge områder,

Deres yndlingsbøjer er dem, der ligger ved Revkrogen ved Avernakø. Der er masser af plads, og man ligger godt i læ. Naturen er stille og smuk, og man kan virkelig koble af, fortæller ægteparret. Faktisk foretrækker de at ligge ved turbøjerne frem for en lystbådehavn. De forstår ikke helt det ræs, der ofte

Jesper og Janne har altid elsket naturen. Derfor blev de hurtigt afhængige af roen ved turbøjerne. Herfra har de nydt at se dyrelivet udfolde sig naturligt uden påvirkning fra menneskelige aktiviteter.

TURBØJERNE ER ET ÅNDEHUL I HVERDAGEN | DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2019


er i sommerperioden, for at få de bedste havnepladser.

for at se på marsvin, fremfor at få en god plads i havnen, siger Janne.

– I højsæsonen kan det være tæt på umuligt at komme ind i nogle havne. Vi har flere gange prøvet at

ET SKØNT ALTERNATIV

Vi vil hellere nyde sejlturen, mærke friheden og have tid til at stoppe for at se på marsvin, fremfor at få en god plads i havnen ligge i kø f.eks. ved Lyø. I stedet for at ligge tre både udenpå hinanden, kunne man jo benytte en turbøje. Vi vil hellere nyde sejlturen, mærke friheden og have tid til at stoppe

Ægteparret har haft mange ophold ved flere forskellige turbøjer. De føler, at det er mere trygt at lægge til ved en turbøje fremfor at ligge for eget anker. Især når de overnatter, giver det ro at vide, at turbøjen er stabil og sikker at ligge ved. Spørger man Janne og Jesper om de har nogle gode råd at give videre til andre sejlere, deler de gerne deres egne erfaringer. – Læg dig på den rigtige side i forhold til vinden. Når vi overnatter, er vi hægtet til bøjen foran, det har vi bedst erfaring med. Og så er det en fordel, hvis man har en gummibåd. Så har man muligheden for

at komme ind til land og få endnu flere naturoplevelser. Vær nysgerrig. Gå på opdagelse og find nye områder og turbøjer at ligge ved, siger de to fynske sejlere inden de resolut rejser sig for at hjælpe en udenlandsk sejlbåd ind på pladsen ved siden af deres Viknes. Bagefter konkluderer Jesper: – Det er også en vigtig ting, vi har lært som nybegyndere. Sejlere er utroligt dygtige til at hjælpe hinanden. Og det er jo charmen ved havnen. Fællesskabet og det, at der virkelig kan være gang i den. Det kan vi nu også godt li’, nikker Jesper og Janne samstemmende. På www.dansketursejlere.dk kan du finde et oversigtskort over turbøjerne og nyttige informationer. 

Sejl og k alecher Cruising Racingsejl Bompresenninger Sprayhoods

Kalecher Hynder

Bøjler, beslag Reparationer vask

Hesselly 8, Industri N 2 · DK-6000 Kolding · Tlf. +45 76321200 Fax. +45 76321201 · info@schultz-kalecher.dk · www.schultz-kalecher.dk

13


N Y B Å D T I L DE N KOM M E N DE S E J L S Æ S ON 2 0 2 0

Besøg Tempo Bådsalg på verdens største bådudstilling

Düsseldorf 18. - 26. januar 2020 hvor vi fremviser!

Søhesten 9 • Ishøj Havn • DK-2635 Ishøj • Tel +45 4373 7395 • www.tempobaadsalg.dkINDSPARK FRA EN LÆSER

F O T O S ø re n D yr sk jø

DT

t

GRATIS TURBØJER I NORDEN

sidste nummer af TursejleInspireret af artiklen i det jeg ges – ikke misbruges", har ren: "Turbøjerne skal bru med jer. lyst til at dele et par tanker jerne, når det passer til den Jeg bruger selv DS- og DT-bø vfølgelig rigtigt, at "Alle har rute, jeg sejler. Og det er sel til oplevelse", og at "Havet er ret til at få denne ekstra e det ikke alle vegne. Denn for os alle”. Men sådan er rskæ e nsk sve jeg sejlet i den sommer har min kone og tis anden holdning til et gra t hel gård. Her har man en ophold ved Turbøjerne . en lille naturhavn, hvor der I sommer sejlede vi ind til fra denne bøje, lå en svensk var en bøje. I kort afstand ved vi begyndte at lægge til sejler for eget anker. Da vi de med arme og ben, at turbøjen, råbte han fægten opst Tri . nde svi vi skulle for ikke måtte ligge der, og at levelse. l de blå bøjer i Sverige, ska Skal man ligge ved en af et ssarklubben. Medlemskab man være medlem af Kry

16

GRATIS TURBØJER I NORDEN | DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2019

eris man vil ligge ved turbøj koster pr. år 450,- SEK. Hv s ni. Dertil kommer, hvi du ne koster det 100,- SEK ove r rden, et opkrævningsgeby ikke bor i Sverige men i No . (ca. 475,- Dkr.). på 130,- SEK. I alt 680 SEK gmig, der er en smule mu Det kan da ikke kun være skævt, at vi som nabolande gen over dette. Det er da d er muligt, det er forsøgt me handler så forskelligt. Det nasom vi Men hvorfor har en dialog med svenskerne. de at forholde os til turboer ikke den samme må bøjerne på? re medlem af en sejlerDet burde være nok at væ ben, Dansk Sejlunion organisation (Kryssarklub for at benytte bøjerne eller Danske Tursejlere) n at det absolut skal i Danmark og Sverige, ude være rart, hvis der var koste ekstra. Det kunne og Sverige.  ensartede regler i Danmark Med venlig hilsen, Kurt Offersen

DT


DANSKE TURSEJLERES KOMMENTAR Tak for din henvendelse, Kurt. I Danske Tursejlere er vi glade for den opbakning til vores Turbøjer, som vi har fået fra sejlere. Vi ved, at det er meget eftertragtet at benytte dette tilbud, hvor roen kan falde på, og vi kan få et lille afbræk på sejlturen. Vi er også meget glade for, at vi kan gøre denne ekstra oplevelse gratis for sejlere i Danmark. Det kan vi jo blandt andet fordi, vi har fået en økonomisk håndsrækning fra Friluftsrådet, som så til gengæld har betinget sig, at tilbuddet er åbent for alle sejlere. Det gælder danske såvel som udenlandske sejlere.

DT

I Danske Tursejlere er vi ikke bekendt med, under hvilke vilkår bøjerne i udlandet er udlagt. Ej heller hvilke betingelser, man som sejler skal opfylde for at kunne benytte dem. Som dansk sejlerorganisation har vi ikke indflydelse til at ændre på tingenes tilstand, men vi vil tage en snak med vores udenlandske søsterorganisationer med det gode råd, at gøre ophold ved bøjerne lettere tilgængelig for de sejlende udenlandske gæster. Fri og gratis ophold ved Turbøjerne er alt andet lige også noget, der vil stimulere turistsejladsen.  Med venlig hilsen Leif Nielsen, Forretningsfører, Danske Tursejlere.

Yacht Trade Denmark

Kommissionssalg og import af lystbåde Yacht Trade Denmark er ejet og drevet af Henrik Pedersen, som har 30 års erfaring med lystbåde. Der ligger en solid teknisk viden bag Yacht Trade Denmark samt 40 års sejlererfaring i både sejl- og motorbåde. Stor erfaring med import, besigtigelser, transport og prøvesejlads er din sikkerhed, når du køber eller sælger din båd igennem os – vi arbejder seriøst og professionelt hele vejen gennem en handel. Yacht Trade Denmark’s styrke er vores viden, erfaring og ikke mindst Henrik Pedersens store passion for både. Vi finder din nye båd eller sælger din brugte overalt i Europa. Vi sørger for det hele: besigtigelse, salgsopstilling, annoncering, formidling af din båd eller søgning via vores europæiske kontakter i 8 lande, prøvesejlads, dokumenter, transport. Opgaven bliver ikke sluppet, før alt er i orden og båden er afleveret eller fremkommet på aftalte sted. Vi søger brugte sejl- og motorbåde til kommisionssalg til et stærkt købermarked i Danmark, Sverige og Tyskland, men udbyder selvfølgelig alle både blandt vore 8 samarbejdspartnere i hele Europa. Kontakt Henrik Pedersen, hvis du ønsker en bådsnak om køb eller salg af både i ind- eller udland. Vores priser er rimelige. Kontakt os og hør nærmere om hvad vi kan tilbyde.

Her får du en ”bådmand” med viden, erfaring og passion

www.yachttradedenmark.com

Tlf. Nr.: 2758 5499 · e-mail: info@yachttradedenmark.com

17


JUTLANDIA EN LEGENDE FYLDER 85 ÅR

HOSPITALSSKIBET NÅEDE AT FULDFØRE 3 OPHOLD I KOREA OG LAGDE DERMED GRUNDEN TIL EN AF DE STØRSTE DANSKE MARITIME FORTÆLLINGER.

TEKST Frank Flemming Pedersen | FOTO M/S Museet for Søfart

D

et var i nitten niogfyrre eller cirka deromkring. Tonerne flyder let og melodisk ud af radioens højtaler. Kim Larsens stemme og den inciterende melodi har hurtigt gjort sin virkning: foden vipper i takt til musikken, og snart smånynner vi også med på hittet om skibet Jutlandia, der var hjemvendt fra krigen i Korea. Det er i år 85 år siden fartøjet blev søsat og gik i østasiatisk fart mellem København og Bangkok. Siden skulle Jutlandias berømmelse vokse til legendariske højder takket være sin humanitære rolle i Korea-krigen i 1950'erne. Jutlandia blev bygget for Østasiatisk Kompagni på Nakskov Skibsværft i 1934 som last- og passagerskib til østen. Som sådan gennemførte Jutlandia 14 rejser, og var i april 1940 i dok på Nakskov Værft, da Tyskland besatte Danmark under 2. verdenskrig. Her blev det oplagt i Nakskov havn, og flyttedes senere ud i Nakskov Fjord ved Slotø. Ved kriges afslutning blev Jutlandia og to andre skibe fra Østasiatisk Kompagni – Falstria og Java – udsat for

18

Jutlandia var i 1951 formentlig landets mest moderne hospital med flere meget avancerede operationsstuer og særdeles dygtige læger og sygeplejersker om bord.

allieret luftangreb med en del skader til følge.

DANMARKS BIDRAG

Efter krigen kom Jutlandia atter i aktiv tjeneste og sejlede mellem Europa og USA's østkyst samt et enkelt togt til Sydamerika. I oktober 1950 ankom Jutlandia til Nakskov for at blive ombygget til hospitalsskib. En legende skulle nu fødes. Korea-krigen rasede på dette tidspunkt i Østasien, og Danmark modtog forespørgsler fra FN om

JUTLANDIA – EN LEGENDE FYLDER 85 ÅR | DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2019

muligheden for et dansk bidrag til den amerikansk ledede FN-aktion i Korea. Den 18. august 1950 meddelte regeringen FN, at Danmark ville stille hospitalsskibet Jutlandia til rådighed for FN som et fuldt udrustet hospitalsskib. Det var Dansk Røde Kors der skulle stå for organiseringen og driften af hospitalsskibet.

HOSPITALSSKIBET

Jutlandia var ude over sin første ungdom men stadig et elegant skib med smukke saloner, mahogni,


På Jutlandia behandledes i alt 5.000 militære patienter og mere end 6.000 civile deriblandt mange børn.

lysekroner og maritime billeder på væggene. De to femcylindrede dieselmotorer fra B&W ydede 7.850 HK, og satte skibet i stand til at skyde en fart på 15 knob. Det var et ældre fragtskib, der skulle bringes op til nutidens krav til hospitalsskibe. En opgave, man ikke havde erfaring med i Danmark, hvorfor indretningen af helt almindelige hospitaler, var den største inspirationskilde. På Jutlandia blev der

plads til ca. 300 patienter – det blev under hospitalsskibets tjeneste i Korea senere øget til ca. 360. Til sammenligning kunne de amerikanske hospitalsskibe rumme ca. 800 patienter. Da Jutlandia afsejlede fra København i 1951, var det formentlig landets mest moderne hospital med flere meget avancerede operationsstuer og særdeles dygtige læger og sygeplejersker om bord. På skibet behandledes i alt 5000 militære patienter og mere end 6000 civile deriblandt mange børn.

HJEMVENDT FRA JAGT

Da Jutlandia endelig var hjemme i Danmark igen den 16. oktober 1953, havde det fuldført tre togter til Korea. Det første fra januar til september 1951. Det andet fra november 1951 til juli 1952. På disse

to ophold var hospitalsskibet stationeret langt fra fronten i Pusan havn i det sydlige Korea. Det tredje togt varede fra september 1952 til oktober 1953, og her lå skibet i Inchonbugten, tæt på fronten. Mellem togterne sejlede Jutlandia som sygetransportskib til Europa, hvor det medbragte patienter af mange nationaliteter, der blev sat af i deres respektive hjemlande. Efter tre rejser til Korea returnerede Jutlandia til København i oktober 1953, og blev ført tilbage til sin oprindelige skikkelse og genindsat i ØK's tjeneste. I 1965 blev det ophugget i Bilbao, Spanien.  KILDER: www.skibsmuseum-nakskov.dk www.dsr.dk www.snesejler.dk www.navalhistory.dk

Jutlandia under flyangreb i 1945.

DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2019 | JUTLANDIA – EN LEGENDE FYLDER 85 ÅR

19


B00T 2020 KLAR TIL

AT OVERRASKE NÅR VERDENS STØRSTE BÅDUDSTILLING SLÅR DØRENE OP I DÜSSELDORF I JANUAR 2020, ER DET MED FLERE OVERRASKELSER TIL DET SEJLGLADE PUBLIKUM. TEKST Frank Flemming Pedersen | FOTO Boot Düsseldorf

D

en 18. til 26. januar 2020 åbner Boot Düssel­ dorf dørene for de besøgende til verdens største bådmesse. Arrangørerne lover flere oplevelser og nyheder på årets messe, der tager en hel ny messehal i brug. Desuden får messen en ny udformning, så de mange forskellige brancheområder og produkter præsenterer sig bedst muligt for de op mod 250.000, der gæster messen i januar.

udbuddet af “superboats“ i hal 5 være stedet at starte shoppingen. Her samles alt det luksuriøse, hurtige, innovative og elegante.

I den nye hal 1 præsenteres de mellemstore motorbåde med indenbordsmotorer fra 30 til ca. 60 fod (10 til 20 m). Disse yachter – som især er populære blandt familier – giver masser af sjove sejleroplevelser kombineret med hygge og følelsen af at tilbringe ferien i sit eget hjems hyggelige atmosfære, lyder det fra arrangørerne.

I hal 9, 10 og 11 vil der være et kæmpe udbud af RIBs, dinghies, tilbehør, indenbordsmotorer og udstyr. Nyhederne på området vil være RIBs (inflatable rigid boats), og de mindre dinghies (bordingbåde). Og vil man fortabe sig i tilbehør, indenbordsmotorer og andet, så vil hallerne 9 og 10 samt en del af hal 11, være målet. Derudover er der et hav af workshops og foredrag, opvisninger og events til at krydre besøget med.

KOM GODT I GANG

I hal 3 kan nybegyndere inden for sejlsporten orientere sig og får svar på alle spørgsmål fra eksperter, der står parate med råd og støtte forud for den første tur med båden. Har man – godt med – penge på lommen, så vil

20

B00T 2020 KLAR TIL AT OVERRASKE | DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2019

Sjov og skæg på “THE WAVE“ og i “Flatwaterpool“ er overskriften ved et besøg i hal 8. Her mødes vandsports­ entusiaster til surfing, kiting og SUP boarding med store og små stjerner fra den internationale scene.

Verdens største bådudstilling må betegnes som et absolut ”Hot Spot” for bådfolket. Men sæt tid – rigeligt med tid – af for udstillingen er stor. Ganske stor. 


Et lys i mørket tekrøm i syl tE tdøR .sulbdøN ksinortkelE ne rengil mos sulbdøn 5 lit po ses nak go remmafl .noitknuf SOS .kæv ms eralF oedO irettab AA x 4 .FD-FO

-,599 .rK

Elektronisk Nødblus. Rødt nødblus som ligner en flammer og kan ses op til 5 sm væk. SOS funktion. Odeo Flare OF-DF. 4 x AA batteri

Kr. 995,-

Ocean Signal langiS naecO SIG-EDF1. Kr. .1FDE-GIS

-,599 .rK

995,-

Silva outdoor producerer lys og lamper udover kompasser til maritimt brug.

Kr. 105,SV-TOPO. 20 lum. lommelygte, batteri. SV-TOPO-X. 20 lum. 2 farve, batteri. Kr. 160,SV-SPOTTER. 300 lum. 2 farve, batteri. Kr. 325,SV-SPOTTER-RC. 300 lum. genopladelig. Kr. 475,SV-SEEKER-RC. 700 lum. genopladelig. Kr. 625,SV-EXPLORE. Pandelampe 350 lum. 3 farve, batteri.

Kr. 495,-

SV-EXPOLORE-X. 350 lum. 3 farve, genopladelig. lit rytsdu FHV rerecudorp noitKr. acinu695,miH w 5/1 ,”hsafl & taofl“ ,ettætdnaV .gurb tmitiram .ports go redal .lkni .SITA dem raberæb -,590.1 .rK 031-MH -,599.1 .rK CSD .m 063-MH

repmal go syl rerecudorp roodtuo avliS .gurb tmitiram lit ressapmok revodu

-,501 .rK -,061 .rK -,523 .rK -,574 .rK -,526 .rK

.irettab ,etgylemmol .mul 02 .OPOT-VS .irettab ,evraf 2 .mul 02 .X-OPOT-VS .irettab ,evraf 2 .mul 003 .RETTOPS-VS .giledalponeg .mul 003 .CR-RETTOPS-VS .giledalponeg .mul 007 .CR-REKEES-VS .irettab ,evraf 3 .mul 053 epmalednaP .EROLPXE-VS -,5Himunication 94 .rK producerer VHF udstyr til maritimt .giledbrug. alponVandtætte, eg ,evraf 3 “float .mul 0&53flash”, .X-ER1/5 OLwOPXE-VS bærebar med ATIS. inkl. lader og strop. -,596 .rK Kr. 1.095,HM-130 HM-360 m. DSC Kr. 1.995,-

OLAS er et smart økonomisk MOB alarmsystem, som angiver position, kurs og afstand til en MOB hændelse repå landin giSsmartphone naecO arf ereller ednetablet sdøn emed tsdniGPS. m snedreV App’ e n er gratis og fås både til IOS og Android. ellA .ditevelirettab egnal go tetilanoitnuf nis rof tdnek

etsysmrnødsendere ala BOM ksfra imoOcean nokø tSignal rams teerre SALO Verdens,m mindste BO Mfuntionalitet ne lit dnatsfaog golange sruk batterilevetid. ,noitisop revigAlle na mos kendt for sin SPinkl. G deobligatorisk m telbat rellekodning enohptrog amregistering! s nid åp eslednæh priser .er .diordnA go SOI lit edåb såf go sitarg re ne’ppA !gniarmbånd retsiger go gnindoKr. k ksirotagil595,bo .lkni re resirp MOB1 Kr. 2.695,OLAS som -,596.2 Kr. .rK 1.895,- 1BOM .rK 3.695,-dnåbmra mos SALO OLAS 4 pak EPIRB1 -,595 Kr. -,596.3 Kr. .rK 1.095,- 1BRIPE PLB1 -,598.1 Kr. .rK 2.795,kap 4 SALO OLAS nødlys ,597.2 .rK 1BLP -,590.1 .rK Forhandles syldøin alle SALOførende marine -butikker rekkitub enirinfo@scanmarine.dk am ednerøf ellatel.: i s8194 eldn9820 ahroF


ET DØGN PÅ NEKSELØ TEKST Frank Flemming Pedersen | FOTO VisitVestsjælland, Colourbox

D 22

et har blæst en del, og nogle kedelige gråblå skyer har hængt truende på himlen hele dagen. Vi har ikke mærket meget til det berømte ”Storebæltsklima”, der skulle præge denne del af Danmark, og som er kendetegnet ved meget mindre nedbør og flere solskinstimer end i det øvrige kongerige. Vejrudsigten lover dog snarlig bedring, hvorfor vi beslutter at gøre et afbræk på vores rute.

På havnen er opført et passagerly til at skærme færgens passagerer og øens besøgende for regn og rusk. Huset er åbent for offentligheden og benyttes af øens beboere til sammenkomster, til kultur- og naturformidling og som udgangspunkt for de mange guidede ture rundt på øen. Her på Nekselø vil man gerne fællesskabet. Det er på tide at finde køjerne og se, hvad morgendagen bringer.

Vi befinder os i Storebælt. Nærmere syd for Sjællands Odde. Her i Nekselø Bugt ud for Havnsø finder vi den fire km lange og en km brede, fredede ø – Nekselø. På den 2,2 kvadratkilometer lille ø bor vel en snes mennesker, som har en fantastisk og enestående natur lige uden for døren. Selvom Nekselø Havn både er lille og kun kan byde gæsterne toilet og vand, og derfor fordrer et nøjsomt gemyt, så viser naturen sig gavmild med blandt andet en dejlig børnevenlig strand.

SOM FORVANDLET

ET DØGN PÅ NEKSELØ | DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2019

DMI har ramt plet, for vejrudsigten holder stik, og ”Storebæltsklimaet” slår igennem for fuld kraft fra morgenstunden. Med morgenmaden indenbords, madpakker og drikkelse i rygsækkene begiver vi os ud for at se nærmere på Nekseløs natur og seværdigheder. Der er to trampestier, som fører os øen rundt, og som snor sig adræt gennem det varierede landskab. Turen på øens nordside er præget af runde, bløde bakker med


Kirken på Nekselø er lille. Bygget til 50 mennesker i 1931. De forblæste træer er smukke og dramatiske. Stejle skrænter og en fantastisk udsigt over området.

kig til Sømosens spredte vandhuller. Mod vest møder vi stejle skrænter, der stiger op fra den stenede kyst. Her er naturen præget af vinden, der ubønhørligt kan stå ind fra havet og forme landskabet, træerne og buskene. Fra disse kanter, og særligt fra Elmebjerg, der ligger 41 m over havet, er der en fantastisk udsigt bl.a. til Bjergene på Odsherred. Vi sætter os og får en forfriskning, mens vi funderer på, om vi får den sjældne klokkefrø at se eller at høre. Nekselø er kendt for sine klokkefrøer, der er blandt de mest truede dyrearter i Nordeuropa. På en flot, lun sommeraften kan man høre en dyb syngende lyd over søerne, som er så karakteristisk for den lille springpadde, der som voksen måler 37 til 56 mm. Det specielle klima på Nekselø giver optimale betingelser for plantelivet. Kendere vil kunne opleve rosenkatost, hjortefod, svalerod, agerkornhvede, bakke-soløje og merian.

MOD SYD

På turen på sydsiden af Nekselø kommer vi forbi den lille, hvide kirke, der blev indviet i 1931. Dengang boede der omkring 50 mennesker på Nekselø. Naturligt nok var der stor opbakning til kirkebyggeriet, for man var henvist til Føllenslev Kirke på Sjælland, når de kirkelige handlinger som gudstjeneste og begravelser

skulle følges. Som det meste på Nekselø er også kirken meget spartansk. En enkelt, rektangulær bygning med firkantede vinduer, et lille kor mod øst og et portalfremspring med en klokkekvist mod vest. Som den står der i sommersolen – hvidmalet og med røde tagsten – så bliver det næsten ikke mere dansk. I dag må skolegangen følges på Sjælland. Øen havde tidligere en skole, som var i brug indtil 1973, hvor den måtte lukke, da der kun var en elev.

TROLDE I SKOVEN

Mod syd flader Nekselø ud og bliver helt flad. Det er også her vi finder en stor fuglekoloni, og hvor der er fundet spor efter en boplads fra stenalderen. Vi er på vej langs kysten mod havnen igen. De dejlige sandstrande lyser os i møde. Vi følger stien gennem Troldeskoven det sidste stykke. Troldeskoven er ikke det fjerneste uhyggelig, og dem der er bedre vant med træer på deres hjemegn, vil nok heller ikke opdage, at det er en skov, de har været gennem. Tilbage i havnen igen, når vi lige at se færgen til Sjælland stikke afsted med sin last af dagsgæster. Om 20 minutter er de i Havnsø, mens vi har nogle timer endnu på den smukke ø i Storebælt. 

DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2019 | ET DØGN PÅ NEKSELØ

23


FÆLLESSKABET ER DNA'ET I KOLDING BÅDELAUG KOLDING BÅDELAUG RUNDEDE I ÅR DE FYRRE ÅR, OG HER SER MAN BÅDE BEGEJSTRET OG BEKYMRET PÅ FREMTIDEN VED KOLDING FJORD.

KOLDIN

G BÅDE

LAUG

TEKST OG FOTO Frank Flemming Pedersen

K

olding havn og marinaen må være et sandt Eldorado for sejlere og vandentusiaster. Det er nemlig ikke klubtilbud, det skorter på. Kolding Sejlklub, Kolding Motorbådsklub, Kolding Bådelaug, Kolding Fritidssejlere, windsurfere og kajaksejlere og nok et par tilbud mere, står til rådighed for dem, der gerne vil nyde fritidslivet i og på vandet. Alene i de gamle gule træhuse på marinaen, der i sin tid fungerede som eksportstalde, har flere af disse foreninger til huse. Her finder vi også Kolding Bådelaug, som i år netop har rundet et 40-års jubilæum. I bådelauget mener man ikke, at de mange klubber konkurrerer om medlemmerne. Tværtimod har alle forskellige profiler og målgrupper, hvorfor samarbejdet er mere på dagsordenen end kampen om medlemmerne. – Vi har en sejlklub, der er meget orienteret mod konkurrencesejlads. De har en stor ungdomsafdeling og gør en stor indsats på den front. Vi er nabo til motorbådsklubben, der dyrker deres interesser. Selv er vi opstået for 40 år siden med et ønske om at dyrke fællesskabet og hjælpsomheden, og vi er alle mere tursejlere, siger formand for Kolding Bådelaug Claus Munch Andersen. Han suppleres

24

af bestyrelsesmedlem Tommy Berg Jensen: – Selv om det sociale samvær er i fokus, så holder vi da fast i onsdagssejladserne, hvor konkurrenceelementet får fuld gas. Efterfølgende er der fællesspisning, hvor alle vores medlemmer bliver trakteret med god dansk mad lavet af kogekyndige medlemmer. Det er et stort tilløbsstykke.

LIGGER I DNA'ET

Fra starten havde bådelauget helst set, at medlemstallet lå omkring de 100. Man mente, at dette tal var optimalt i forhold til at få kammeratskabet og klubbens sociale liv til at udfolde sig. Men sådan skulle det ikke være. I dag har klubben 330 medlemmer. – Vores klub kan sagtens rumme 330 medlemmer, kan vi se nu. De idealer, vi opstillede fra starten, trives og udvikles. Fællesskabsånden ligger i vores DNA. Det er vores profil, hvilket appellerer til nogle sejlere, mens andre hellere vil gå andre veje. På den måde kommer vi ikke til konkurrere om medlemmerne foreningerne imellem, og konflikterne udebliver da også. For os er medlemmernes involvering altafgørende. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at vi har oprettet en frivillighedsbørs, hvor de enkel-

FÆLLESSKABET ER DNAET I KOLDING BÅDELAUG | DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2019

te medlemmer melder ind, hvilke opgaver man kan/vil hjælpe med. Klubben har altid bygget på at medlemmerne selv skal være aktive og hjælpe med til at drive klubben, siger Claus Munch Andersen.

SAMARBEJDE OM AKTIVITETER

De mange klubber, der boltrer sig ved og på vandet, har da også et fint samarbejde f.eks. i forbindelse med Vild med Vand-aktiviteterne. Men i det daglige har alle rigeligt at gøre med egne aktiviteter.


I Kolding Bådelaug slår formand Claus Munch Andersen (t.h.) og bestyrelsesmedlem Tommy Jensen dørene op til et dejligt sejlerfællesskab. Bag de gule træhuse bygges nu erhverv og boliger, der giver nye udfordringer i marinaen.

– Vi har vores årlige Pinsetur, som samler 20-25 både. Vi har kortere turer – f.eks. til Strib – som også har pæn tilslutning. Og så en weekendtur, som vi kalder ”hyggerace” til Aarø. Her er der mulighed for at få konkurrencegenet luftet, siger Tommy Berg Jensen.

40 ÅR MERE

40-års jubilæum blev det så til i år. Og de to bestyrelsesmedlemmer er da heller ikke i tvivl om, at 40 år mere venter. Men der skal lægges noget arbejde i at bevare miljøet i og måske særligt omkring bådelauget, for at fremtiden er sikret. Der sker nemlig noget ved havnefronten i Kolding. Byens visioner

er store og handler om at få udbygget marinaen på fjordens sydside for derved at få samlet alle vandsportsaktiviteterne her. Så skal der anlægges boliger i tilknytning til marinaen – et arbejde der allerede er i gang. Marina City – som området er navngivet – vil rumme et nyt og tiltrækkende bolig- og havnemiljø samt Danmarks mest attraktive marina og den største udenfor hovedstadsområdet med 1.000 bådpladser. Sådan lyder det fra bystyret.

NABOSKABET PÅ PRØVE

– Kolding Bådelaug har medlemstilgang. Gennemsnitsalderen er faldende, hvilket tyder godt for generationsskiftet. Vi har bevaret og

udbygget klubbens sociale liv, så vi er sådan set i smult vande. Vores største bekymring ligger i de udfordringer hele gennemførelsen af Marina City, vil medføre. Særligt når boligområderne rykker så tæt på havnen. Otte hektar af fjorden skal fyldes op for at give plads til de nye visioner. Der ligger potentielle konflikter i det tætte naboskab, når bådfolket går i gang med deres gøremål i forbindelse med f.eks. vedligeholdelse. Spørgsmålet er, i hvor stor grad det nye naboskab vil komme til at spille ind på det miljø på og i havnen, vi kender i dag, siger formand Claus Munch Andersen med en lille bekymret rynke i panden. 

DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2019 | FÆLLESSKABET ER DNAET I KOLDING BÅDELAUG

25


NYT FRA DEN INTERNATIONALE SCENE EFTERÅRET OG VINTEREN ER TRADITIONEN TRO ÅRSTIDEN, HVOR DEN BLÅ PLATFORM FOR EN STUND UDSPILLES PÅ LANDJORDEN. TEKST OG FOTO Leif Nielsen

I

slutningen af september holdt Nordisk Bådråd efterårsmøde og generalforsamling i København. Der var delegerede fra Norge, Sverige, Finland og Danmark, og Københavns Sejlklub havde gæstfrit stillet mødelokaler til rådighed, så de maritime rammer var på plads.

De danske værter (Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere) havde sammensat et spændende program med indlæg om udvikling af lystbådehavne, sikkerhed i havnen, sikkerhed til søs med fokus på den nye SejlSikkert Alarm. Der var også et spændende indlæg om forurening fra bådmotorer. Dette indlæg var inspireret af nogle analyser og artikler i de norske medier, hvor der havde været fokus på bådmotoren som forureningskilde.

SAMMENLIGNER TRANSPORTFORMER

I den norske rapport fokuserede man på CO2 udledningen ved forskellige ferieformer, og der var naturligvis stor forskel på udledningen fra de forskellige kilder. Men en markant svaghed ved sådanne undersøgelser er bl.a., om tallene er sammenlignelige, og om der er en sikker fællesnævner. F.eks. er udledningen ved flyvning til en storbyferie udregnet pr. person, hvorimod udledningen fra en autocamper eller en motorbåd er pr. enhed, hvilket betyder, at udledningen faktisk er mindre end angivet, idet der normalt er flere end en person i autocamperen eller i båden.

EBAs medlemmer fik drøftet aktuelle emner som miljøproblematikker, søsikkerhed og uddannelse på mødet i franske L’ Orient.

26

NYT FRA DEN INTERNATIONALE SCENE | DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2019


Som afslutning på mødet i København besluttede de nordiske landes sejlerorganisationer at udarbejde et fælles dokument, som skal omhandle organisationernes holdninger til en række fokusområder såsom: regler for brug af sikkerhedsudstyr til søs, regler for alkohol og rusmidler, krav til uddannelse og miljøspørgsmål.

EUROPEAN BOATING ASSOCIATION

I oktober var det så tid til efterårskonferencen i European Boating Association (EBA), som denne gang blev

afviklet i L’Orient i Frankrig. Drøftelserne omfattede bl.a.: bortskaffelse af udtjente lystbåde, skipperansvar og uddannelse, undervandsstøj, årsager til ulykker med fritidsbåde samt budgetter og økonomi for driften af EBA organisationen. Men er man til det helt store brag, er det BOOT 2020 som afvikles i Düsseldorf medio januar 2020. Udstillingen blev i 2019 besøgt af omkring 250.000 besøgene, som kom tilrejsende fra 130 forskellige lande. (se omtale på side 20). 

HAMBURG BOAT SHOW HAMBORG BOAT SHOW – DET TIDLIGERE SÅ TRADITIONSRIGE HANSEBOOT – SÅ SMÅT PÅ VEJ IGEN. TEKST OG FOTO Leif Nielsen

H

amborg Boat Show slog dørene op den 23. oktober og bød atter de mange tilstrømmende gæster velkommen. Udstillingen, der har ligget delvist underdrejet et par år, omfatter nu omkring 30.000 kvm, hvor 300 udstillere viser alt indenfor udstyr, tilbehør, sejlbåde og motorbåde. Der er også blevet plads til et stort bassin, hvor SUP brættet og dykkerudstyret kan afprøves. Udstillingens største båd er en Elling 4 fra Holland. Pris 1.000.000 euro. I den anden ende af prisskalaen finder vi en lille sød og foldebar jolle. Pris fra 1.000 euro.

Desværre når udstillingen ikke fordums tiders omfang, hvor alle haller i messecentret var i brug. Og hvor rigtig mange danske sejlerentusiaster valfartede til Hamborg. I 2018, hvor udstillingen blev relanceret, var besøgstallet 26.800. Men Tursejleren kipper med flaget og ønsker alt godt for udstillingen og håber initiativtagerne også forsøger igen til næste år. Og husk – man kan altid kombinere et besøg på Hamborg Boat Show med de mange oplevelser, som Hamborg også byder på. 

PÅ VEJ IGEN

Det er Deutsche Boots und Schiff Verband, som er arrangør, og det er nu andet år, at man holder udstillingen.

DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2019 | HAMBURG BOAT SHOW

27


GOD SÆSON FOR SEJLSIKKERT ALARM HAVBRUGERNE HAR TAGET GODT MOD SEJLSIKKERT ALARM, DER I DEN KOMMENDE TID SKAL GØRES KLAR TIL SÆSONEN 2020. TEKST OG FOTO Frank Flemming Pedersen

V

i er meget tilfredse med at SejlSikkert Alarm er kommet så flot fra land i den første sæson. Ikke mindre end 11.000 brugere har nu hentet appen, og op mod 2.000 sejlplaner er oprettet. Det er fint, når vi tager i betragtning, at SejlSikkert Alarm blev lanceret 27. juni i år, siger specialkonsulent i Søsportens Sikkerhedsråd, Sten Emborg.

BAKKER OP

Alarmen, der holder styr på din sejlplan og din position, og som alarmerer, hvis noget går galt, skal i den kommende tid gennemgånogle justeringer og have rettet nogle småfejl, så den er i topform til at tage med ud i det våde element.

SejlSikkert Alarm er til dem, der bruger mobilen som livline til land. Appen er en let og enkelt måde at sikre tryghed for familie og venner i land, idet den kan alarmere søredningsmyndighederne, hvis noget skulle gå galt under sejlturen. SejlSikkert Alarm fås både til iOs og til Android. 

– Vi skylder vores brugere en tak for deres engagement og for de mails, vi har fået om SejlSikker Alarm, og de kommentarer til forbedringer af appen. Det er med udgangspunkt i blandt andet disse input, vi nu foretager nogle smårettelser. Men også vores medlemsorganisationer i Søsportens Sikkerhedsråd har bakket aktivt op om dette nye sikkerhedsinitiativ, siger Sten Emborg.

DEN BEDSTE BÅDFORSIKRING TIL

SEJL- OG MOTORBÅDE Dækker ”mast på land” Ingen afskrivning på mast og rig Ingen afskrivning på sejl de første 4 år Dækning året rundt - i vandet eller på land Rabat ved tyverialarm og duelighedsbevis

Ingen selvrisiko ved brand, totalhavari eller ved indbrud Vær godt forsikret - det betaler sig

Sejlerforsikring 28

Danske Tursejlere Vesterhavnen 5 5800 Nyborg Tlf +45 7021 4242

info@dansketursejlere.dk www.dansketursejlere.dk

Danske Tursejlere samarbejder med Søassurancen Danmark


SPEEDBÅDSBEKENDTGØRELSEN

GRANSKES EN EVENTUEL NY FORMULERING AF SPEEDBÅDSBEKENDTGØRELSEN VIL KUNNE TRÆDE I KRAFT INDEN SEJLERSÆSONEN 2020 STARTER, SIGER SØFARTSSTYRELSEN. TEKST Leif Nielsen | FOTO Colourbox

S

øfartsstyrelsen er nu gået i tænkeboks om en eventuel præcisering af speedbådsbekendtgørelsen. Det sker efter at Danske Tursejlere gennem adskillige måneder har været i dialog med Søfartsstyrelsen om en præcisering af bekendtgørelsens definition af og krav til en speedbåd. Det er speedbådsbekendtgørelsen, der beskriver, hvornår der kræves et speedbådskørekort, og hvornår det ikke nødvendigt.

I DIALOG

I 2018 blev den nye lov om lovpligtig ansvarsforsikring for fartøjer, hvortil der kræves et speedbådskørekort vedtaget, og efterfølgende har definitionerne i speedbåd bekendtgørelsen givet anledning til mange diskussioner. Specielt er det bekendtgørelsens § 1 stk. 4, der giver anledning til forvirringen, idet der her er lagt et delvist skøn ind i reglerne. Søfartsstyrelsen har fulgte op på Danske Tursejleres opfordring om indkaldelse til et dialogmøde med de in-

volverede sejlerorganisationer m.v. Dialogmødet blev afholdt den 29. august 2019, og det stod klart, at det ikke kun er Danske tursejleres medlemmer, der finder, at bekendtgørelsen trænger til en mere klar formulering. Denne vurdering deles af de andre sejlerorganisationer, og Søfartsstyrelsen er nu gået i tænkeboks og har lovet en tilbagemelding senere på året således, at en eventuel ny formulering vil kunne træde i kraft, inden sejlersæsonen 2020 bliver søsat. 

> FOTOKONKURRENCE 2019 Er det dig, der tager årets bedste sejlerfoto? Nu har du muligheden for at være med i den spændende konkurrence, hvor vi kårer det bedste billede af din sejleroplevelse i 2019. Er du hurtig på aftrækkeren og rammer plet, så deltager du samtidig i konkurrencen om dejlige præmier, som er sponsoreret af Palby Marine. Tag derfor kameraet med på årets sejlture og tag nogle dejlige billeder og send dem til Tursejleren. Send op til 5 billeder i jpg-format. Størrelsen på billedet SKAL være på mindst1 MB. Husk at skrive kort om, hvad der sker på billederne og hvor og hvornår, de er taget.

SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIN BÅD Ring på telefon 40 20 70 34 (svarer altid)

Billederne bliver vurderet ud fra, om de er sejlerrelevant, afspejler livet ombord eller i havnen, udstråler en glæde ved at sejle. Konkurrencen løber året ud men hvorfor vente?

SOLGT ELLER GRATIS www.nordfyn-marine.dk

Send dine fotos allerede nu og bliv ved hen over året. Danske Tursejlere forbeholder sig retten til at anvende de indsendte billeder. Vinderen offentliggøres i 1. nummer af Tursejleren 2020. Vigtigt: Du skal sende dine skud til sd@dansketursejlere.dk eller pr. post til Danske Tursejlere, Skovdalsvej 3, 8963 Auning, påført navn, adresse og tlf. nr.

D SEN G O IND VIND

FINE PRÆM IER

DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2019 | SPEEDBÅDSBEKENDTGØRELSEN GRANSKES

29


FRA KRIGSMASKINE TIL

SEJLSPORTSCENTER VERDENSKLASSE SEJLSPORTSCENTER REJST I RUINERNE AF U-BÅDSBASE FRA 2. VERDENSKRIG. TEKST OG FOTO Leif Nielsen

U

nder 2. verdenskrig opførte tyskerne en gigantisk flådebase i den franske by L’Orient, som netop har været værtsby for efterårets møde i den europæiske bådsammenslutning (European Boating Association).

Det gigantiske anlæg blev opført fra oktober 1941 til januar 1943 og omfatter et areal på ca. 26 ha. Den tyske admiral Dönitz havde set mulighederne for, at tyske ubåde kunne rette afgørende angreb på de allieredes konvojer i Atlanterhavet fra en stor flådebase ved kysten i Bretagne. Derfor blev der opført 3 store ”betonklodser” på hver ca. 25.000 kvm. med vægge og tag, der var op til 7 meter i tykkelse og med indbyggede hulrum, så eventuelle trykbølger fra nedkastede bomber blev ledt væk, uden at bygningerne blev synderligt beskadiget. I de undersøiske haller var der plads til 25-30 ubåde alt afhængig af størrelsen. Indsejlingen til de 7 ubådsgarager var beskyttet mod torpedoangreb med nedsænkede skibsvrag.

30

FRA KRIGSMASKINE TIL SEJLSPORTSCENTER | DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2019

REJST AF ASKEN

Efter krigen overtog den franske marine flådeanlægget, og der var beskæftiget omkring 1.800 militær- og civilpersoner frem til nedlukningen i 1997. Efter nogle år uden aktivitet blev det besluttet at omdanne det gigantiske anlæg til et europæisk nautisk ekspertisecenter, hvor udvikling af sejlsporten samt komponenter til dette formål er i højsædet. Man kan næsten sige ekstremsejladsens højborg. I dag rummer centret også et stort museum, der beskriver og viser en del af det udstyr, som ligger bag nogle af de fantastiske resultater, som franske sejlere har opnået gennem årene ved deltagelse i flere ekstremsejladser som Admirals Cup, Volvo Ocean Race samt flere berømte singlehand-sejladser rundt om jorden. Den historiske ubådsbase har været flittigt brugt som autentisk kulisse i flere krigsfilm bl.a. den ikoniske ”Das Boot” og i India Jones III: Jagten på den forsvundne skat. 


Vintertid er kursustid!

> SØKRAMMARKEDET

Skal du sejle på kanaler til sommer? Eller vil du lære at bruge en VHF radio? Så kan du tage de nødvendige kurser hos Danske Tursejlere. Endelig tilmelding sker til sekretariatet på telefon 70214242 senest 3 uger før kursets start. Du modtager kursusmaterialer ca. en uge før kursusstart. Se flere informationer på www.dansketursejlere.dk

> SÆLGES

Som medlem af Danske Tursejlere kan du også tilmelde dig kurser udbudt af Dansk Sejlunion. Du kan se flere kurser på www.sejlsport.dk

6674119: Saga 27AC sælges. Motorbåd fra 1975, men gennemrenoveret i 2011: Ny Volvo Penta 40 hk. – har sejlet 800 timer, nye aluminiumsvinduer, ny mahogniaptering, nye hynder i cockpit og kahytter, ny bovpropel med mere. Kaleche 2019. Pris-idé 150.000 kr. Kontakt: Telefon Mail

Allan Kristensen 29881348 allanogmarie@gmail.com

eller Kontakt: Telefon Mail

KURSUS I KANALSKIPPERBEVIS CEVNI CERTIFICATE OF COMPETENCE Formålet med kurset er at gøre deltagerne fortrolige med reglerne for sejlads på de indre europæiske vandveje og indlære disse regler med henblik på aflæggelse af teoretisk prøve i disse.

UNDERVISNINGEN OMFATTER FØLGENDE ELEMENTER: n n

Jørgen Baungaard

n

51281671

n

baungaardj@gmail.com

n n

Gennemgang af regelsæt bag CEVNI kravene Vandvejenes færdselstavler og deres betydning Kanalsejlads Vigepligt på kanalerne Sluseteknik Lys- og lydsignaler

For at deltage i dette kursus skal deltagerne som minimum have ’Duelighedsbevis i sejlads’.

DATO OG STED:

Skælskør – d. 22. februar 2020 Kolding – d. 23. februar 2020

TID: Kl. 10:00 – 16:00 PRIS: Kr. 750,- inklusiv materialer, prøvegebyr, certifikat + forplejning Kurset gennemføres ved min. 10 deltager og max. 20 deltagere pr. kursus.

> FAKTA OM SØKRAMMARKED Medlemmer af DT kan få en annonce med under ”SØKRAMMARKED” i Tursejleren og på DT’s h ­ jemmeside – www.dansketursejlere.dk.

KURSUS I SRC-CERTIFIKAT SHORT RANGE CERTIFICATE

Pris: kr. 200,– for maks 40 ord eksklusiv dine kontaktoplysninger.

At eje eller benytte en maritime VHF radio med DSC kræver at man har bestået Søfartsstyrelsens SRC prøve. Dette kursus er forberedelsen til Søfartsstyrelsens prøve. Kurset dækker hele pensum til SRC prøven, og der afsluttes med en prøve.

Større annoncer aftales individuelt. Annoncerne på www.dansketursejlere. dk er gratis. Annoncørerne hæfter selv for ophavsret til billeder. SÅDAN GØR DU: Gå ind på www.dansketursejlere.dk under knappen SØKRAMMARKEDET og klik på ”Tilmeld din annonce”.

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage i dette kursus.

DATO OG STED:

Skælskør – d. 15.-16. februar 2020 Kolding – d. 29. februar – 1. marts 2020

TID:

Lørdag kl. 10:00 – 17:00 Søndag kl. 9:00 – 17:00, hvor der afholdes prøve i den sidste time

PRIS:

Kr. 1.250,- inklusiv materialer + forplejning. Dertil kommer prøvegebyr på ca. kr. 500,- til Søfartsstyrelsen Kurset gennemføres ved min. 8 deltager og max. 15 deltagere pr. kursus.

31


ALT I BÅDUDSTYR

GARMIN

& NMEA 2000 HUSK VI GIVER DEN MAKS GAS

BLACK FRIDAY

Garmin Quatix 5 Pris fra

2.495 kr

Garmin VHF

NMEA 2000 motor interface

Pris fra

Pris fra

2.300 kr

Garmin 84 serie Pris fra

Garmin 922 XS

8.295 kr

18.800 kr

Garmin Hydraulisk Pilot Pris fra

10.900 kr

1.450 kr

nr. 010-01739-02

Garmin Pilot Sejlbåd

21.000 kr

AIS 800

5.600 kr

nr. 010-00705-49-1

SET BEGRÆN ANTAL nr. 010-02087-00

NMEA 2000 Startkit

895 kr

nr. 315879

WWW.NORDJYSK-MARINE.DK Telefon: 98 16 22 06 • E-mail: info@nordjysk-marine.dk • Bådehavnsvej 15, 9000 Aalborg