02.2013 - Tursejleren

Page 1

Nr. 2 / 2013

tursejleren

side

8

15 ern n side ä t v d nn e n r u n 27 ø k side s e d s n r de nip fjo å & e p s s i s tip 29 lad 4 j side e d e i f s s d træ r bor e l m j r o rse e u d t 1 ts kvin åre


forsiden Bergs sluser Fotograf: Niclas Albinsson TURSEJLEREN Udgives af Danske Tursejlere ISSN : 1603-3329 – Oplag: 9.000 stk Ansv. i henh. til Presseloven: Leif Nielsen

FORMAND Poul Erik Jakobsen Kærvej 17, 4270 Høng Tlf: 24 85 50 20 poulerik@tursejleren.dk

Sekretariatet Danske Tursejlere Odensevej 197 A 5600 Fåborg info@tursejleren.dk www.tursejleren.dk

Spørgsmål vedrørende DT, forsikring, adresseændringer, medlemskab, kontingent, udeblevet medlemsblad skal rettes til sekretariatet.

ANNONCESALG Danske Tursejlere Leif Nielsen Mariehønevænget 8 5260 Odense S Tlf. 40 16 30 09 leif@tursejleren.dk

TRYK PE offset A/S Udgivelsesdato for næste nummer Nr. 03/13 – August 2013

TILRETTELÆGGELSE OG LAYOUT FFP Kommunikation · www.ffpkom.dk Tlf: 20 44 12 39 Burchardt Reklamebureau

REDAKTION Redaktør: Frank Flemming Pedersen Søndermarksvej 64, 4200 Slagelse redaktionen@tursejleren.dk Tlf: 20 44 12 39 Sekretariatets åbningstider: Alle hverdage kl. 10.00-13.00 Torsdage tillige kl. 17.00-19.00 Tlf. 70 21 42 42 · Fax 62 60 24 51

Forretningsfører Leif Nielsen Mariehønevænget 8 5260 Odense S Tlf. 40 16 30 09 leif@tursejleren.dk DANSKE TURSEJLERE Tilsluttet Søsportens Sikkerhedsråd Søfartsstyrrelsens Uddannelsesudvalg Friluftsrådet Blå Flag Jury European Boating Association (EBA)

SKipperen har ordet

I nds i g t og ud syn

Det har været et temmelig langt tilløb til foråret i år. Vinterhiet har varet længere, end de fleste sejlere bryder sig om. Men nu er solen og varmen brudt igennem, og der er igen sejlere på havnen som rigger til og gør klar. Mange sejlere har brugt vintermånederne til at tænke lidt på deres forsikringsforhold. I DT frygtede vi, at mange ville flytte deres forsikringer til udlandet, da Folketinget forhøjede statsafgiften på kaskoforsikring. Men det er forbavsende få, der har valgt denne model. I stedet har mange valgt at nedsætte kaskosummen, så den er mere realistisk i forhold til bådens værdi. På den måde har de kunnet holde skindet på næsen. Men ”kaskosagen” gav os alle en indikation af, at sejlerne er i myndighedernes søgelys som beskatningsobjekt, og i DT er vi meget opmærksomme på, at den sidste jagt på sejlernes skillinger nok ikke er sat ind. I DT er vi optaget af, hvordan myndighederne forvalter vores fælles ejendom – havet. Og hvordan vi som sejlere og naturelskere får adgang til vandet og de smukke, kystnære områder. Derfor ser vi også bekymret til, når havbrug, muslinge- og tangfarme i stigende grad lægger beslag på hav- og fjordområder. DT arbejder på at få mere indsigt i og indflydelse på beslutningsprocessen, når tilladelser til etablering af disse anlæg skal behandles af myndighederne. Det gør vi for at varetage sejlernes tarv i denne sag, hvor der er mange magtfulde og indflydelsesrige interessenter på spil. DT ønsker at øge samarbejdet med vores medlemsklubber. Det kunne f.eks. være om kursusaktiviteter, foredragsaftener, besøgsaktiviteter, tekniske aftener, tursejlertræf og meget mere. Derfor har vi udpeget lokale repræsentanter, der efter sommerferien vil tage kontakt til klubberne for at drøfte muligheder og lufte ideer. Poul Erik Jakobsen, formand for Danske Tursejlere

2

s k i p p e r e n h a r ord et


indhold 15 4

20

28 TA G UD

O

Besøg os på: www.tursejleren.dk

indhold

G

GEM

SKipperen har ordet 2 indhold 3 Kvinder om bord: Mestrer alle kvinder pælestik? 4 sejl på Trollhättankanalen 6 Sejlads på den skønne Vänern 8 EBA rydder op i bådens rejsepapirer 10 Muslingefarme truer det frie farvand 12 Isefjorden rundt: Et overblik 14 Isefjorden rundt: Fra Rørvig til Holbæk og til Hundested 15 kort nyt 19 Sejlermiljø i solskinsbyen Skælskør 20 Juelsminde havn er mere end ét besøg værd 22 Hallo, kan du høre mig? 24 Danske tursejlere på Boatshow 2013 i Fredericia 26 Tips & nips 27 Lindholm: Adgang forbudt for sejlere 28 Generalforsamling 2013 29 vi ses til Tursejlertræf 2013 29 MEDLEMSSERVICE 30 søkrammarked 31 Opskrifter til båden: nemt båd-brød 32

3


Tekst & FOTO / Signe Storr

K vinde r om bord:

M e s t r e r alle kvinder pælestik? Jeg bor på en båd, og jeg skal sejle verden rundt - eller jeg skal i hvert fald sejle rundt i noget af verden - men jeg betragter ikke mig selv som sejler. Jeg har ingen interesse i motoren, sejlene, navigationsudstyret etc., jeg har problemer, hver gang jeg skal binde noget fast, jeg er angst, når jeg bliver sat til at styre båden rundt i en havn, og jeg synes ofte, det er ret kedeligt at sejle– især på længere stræk. Af samme årsag bliver jeg tit intimideret, når jeg møder kvinder, der har sejlet i mange år. Hvad mon de tænker om mig?

ved ikke, om båden ville føles mere som min, hvis jeg kunne gå amok i blåstribede puder til cockpittet. Hvad bidrager jeg med?

Men hvad bidrager jeg egentlig med? Udover at holde vagt på længere stræk og udføre kommandoer, når vi lægger til kaj og for anker.

Er det min båd?

Min mand, Henrik, havde båden, inden han mødte mig, og selvom han siger, at det er vores båd, så tror jeg, vi begge ved, at det mest er hans båd. Jeg ved ikke, om det havde været anderledes, hvis vi havde købt båden sammen, men det er mit indtryk, at selvom ægtepar sammen har købt deres båd, så er det mest hans ansvar – mest hans båd. Måske er det også lidt svært at gøre båden til min, når jeg ikke bidrager med en uforbeholden interesse for, hvorvidt vi skal have nye sejl, og hvem der skal levere dem. Samtidig kan jeg dog få at vide, når jeg har et eller andet ubetydeligt ønske om at pynte båden med nye flotte puder til cockpittet, at nu kan man jo ikke, og man skal huske på, og er det nu smart, og det er jo ikke særlig praktisk. Det kan være ret irriterende, men jeg

4

Henrik og Signe sejler på Capibara, en Allegro 30 fra 1988. I sommeren 2012 sejlede de fra Marseille i Sydfrankring til London, hvor de har boet hele vinteren. Se mere på www.capibara.dk

K v i n d e r om b o r d : M e s t r e r a l l e k v i n d e r p æ l estik?


Kvinder har meget til fælles, hvad angår tursejlads, mener Signe Storra

En tursejlende mand har sagt til mig, at han synes, at kvinder bidrager med en masse, når det handler om tursejlads, og at dette sjældent hverken bliver italesat eller værdsat. Han var sikker på, at de fleste mænd, hvis de ikke havde deres hustruer med, blot ville sejle fra havn til havn i en ungkarle-båd uden at vide hvorfor, og uden at se meget andet end marinaerne og primært leve af dåsemad. Måske bidrager jeg (og andre kvinder) netop med alt det hyggelige og alle oplevelserne omkring båden? Jeg har spurgt Henrik, om han tror, at han blot ville have være et patetisk ulykkeligt tilfælde, der ville sejle rundt på må og få, hvis jeg ikke var med. Han har svaret ja, men jeg er ikke sikker på, at jeg er den rette til at spørge! Mestrer alle kvinder pælestik?

Jeg har de sidste par år talt med mange kvinder om tursejlads, og ligegyldigt hvor erfarne de er, så er det gået op for mig, at langt de fleste har samme holdning til tursejlads som jeg. Det er dog mit indtryk, at kvinder generelt holder sig lidt tilbage fra at tale med andre kvinder både i egen havn og i de havne, de sejler til, fordi de tror, at andre kvinder er meget bedre sejlere og derfor ikke vil tale med en novice. Men hvorfor er det, at vi tror, at alle andre kvinder er vilde med marinetoiletter og ikke at have varmt vand på båden, at de presser båden til det yderste, når de har vagten, og de elsker at lave mad i en 25 graders krængning, at de øver sig på pælestik og andre knob for at kunne mestre dem til perfektion, at de gerne styrer båden ind og ud af havn og overhovedet ikke er bange for at ramme de andre? Jeg er selvfølgelig godt klar over, at der er undtagelser i forhold til det, jeg skriver, og jeg har også mødt et par kvinder, hvor det er på deres initiativ, at de sejler tursejlads. Men mon ikke også de er til at tale med? Så opfordringen til alle kvinder inden sommerens tursejladser må derfor være ikke at føle sig intimideret af andre kvinder men blot tale til hinanden, da vi helt sikkert har mere tilfældes end øjet ser – og det er uanset, om der er tale om sejlbåde, motorbåde, store som små.

K vinder om bo rd : M estrer alle kvi n de r p æ l e s t i k ?

5


Tekst & foto / Søren Dyrskjøt

sejl på

T r o l l h ä ttankanal en t i l V ä n e rn Kanalsejlads er mere end blot transport fra A til B. Der er masser af action, attraktioner og ægte sejlerliv, mens tiden går sin stille gang på kanalen.

Sommerferiens hovedpræmie var at nå Vänern. Men sidegevinsten – i form af sejlturen på den 44 sømil lange Trollhättankanal – havde nær overskygget den. For kanalsejlads er en både hyggelig, sjov og lidt krævende tursejlerdisciplin. Tag med på turen fra Gøteborg til Vänersborg og læs, hvordan det kan gøres. Sejladsen starter i Gøteborgfjorden, hvor der er flere muligheder for at gå i havn og bese storbyen Gøteborg. Vælg en af havnene ude i skærgården, f.eks. Bratten på Styrsö, og tag ”Elvsnappen” ind til fastlandet, og videre med sporvognen ind til byen. Eller vælg den meget dyre Lilla Bommens Hamn, hvor der er gangbro over til det store indkøbstorv Norstan med mulighed for indkøb af fødevarer. Her ligger det svenske svar på Harald Nyborg, nemlig Clas Ohlson, en fornøjelse at gå på opdagelse i. Billige spisesteder mangler ikke i storbyen.

kan være lidt modstrøm 1-2 kn. Ved Kungälv kan man passende tage et ophold for at se den gamle Bohusfæstning anlagt af kong Håkon Magnusson i 1308. Det er en af nordens største ruiner, og den er under stadig restaurering. Overnatning kan fint finde sted i den lille havn i Kungälv tæt på fæstningen. Vær ikke nervøs, der er vand nok til både med en dybgang på 185 cm. Efter passagen af Kungälv bliver landskabet mere turistvenligt med fjelde, marker med kreaturer og skove samt flere mindre byer tæt ud til elven. Der er ikke mulighed for at overnatte langs bredderne, da der er en del kommerciel trafik af ret store coastere. Vær derfor forberedt på at storskibstrafikkken, de flotte gamle rutebåde og en del broer skal passeres. Det giver dog ingen problemer. Man kalder blot op på VHF kanal 9, og en meget venlig svensker beder jer om at komme ”frem til broen, da öpner jeg för dig”.

I Götaelven

Herfra går turen så ind på Göta älv, hvor de første sømil er ret kedelige med industri på begge bredder. Der

6

Trollhättankanalen, der er ca. 44 mil lang, kan gennemsejles på et døgn, men tag en overnatning ved Lilla

s e j l p å t r o l l h ä t ta n k a n a l e n t i l v änern


Fakta om Götaelv og Trollhättankanalen Trollhättankanal er 82 km – ca. 44 sømil – lang. Deraf er de 10 km udgravet og sprængt kanal, resten naturligt sejlbar på Göta älv. På strækningen passeres 12 broer og 6 sluser. Niveauforskellen er i alt 44 m, og den udlignes via sluser: en ved Lilla Edet (niveauforskel på 6 m), fire sluser ved Trollhättan (total niveauforskel på ca. 32 m) og en ved Brinkebergskulle (niveauforskel på 6 m). Max dimensioner for både som går gennem kanalen er: Længde: 88 meter. Bredde: 13,20 meter. n Mastehøjde: 27 meter. n Dybde: 5,40 meter. n n

Edet, der er kendt for sit toiletpapir. Der er en lille gratis havn uden særlig faciliteter med udsigt til slusen. Her er så den første at de 6 store sluser passeret. En lille spadseretur op til det nyrenoverede Strömsslot, som for bare få år tilbage var nærmest en ruin, er umagen værd. Gode indkøbsmuligheder 5 minutters gang fra havnen. Trollhättan

Læs mere på www.sjofartsverket.se/pages/2187/ trollhattekanal2010.pdf www.vastsverige.com/sv/ visittrollhattanvanersborg/

Næste delstræk kan, efter passage af Trollhättans 4 sluser og Brinkebergskulles Slusen i Karls Grav, fint gå til Vänersborg, som byder på en meget fin gæstehavn og masser af indkøbsoplevelser. Ikke mindst det store ICA byder sig til. Men inden da, så gør endelig ophold i Trollhättan. Overnatning ved de gamle sluser kan anbefales. Man ligger gratis, dog uden strøm og vand. Ved Åkerssjö skal du besøge det gamle kanalmuseum og opleve hele historien om sluserne tilbage fra 1800 tallet og til i dag og historien om kanalen tværs gennem Sverige. Saab museet kan også anbefales. Fortsæt sejladsen på elven forbi den første af de store sluser, så kommer du ind til en perle af et overnatningssted. Her er det normalt, at brudepar kommer ned for at blive fotograferet. Hver dag i sommermånederne åbnes sluserne, og det er en oplevelse af se vandet fosse ned over klippegrunden. Tag opstilling på vejbroen over faldene i god tid. Turen fra Gøteborg til Vänern nærmer sig sin afslutning. Destinationen Vänersborg er sidste etape. Ved ankomst til Vänersborg kan anbefales den flotte gæstehavn med byen tæt på med spise- og handlemuligheder. Man kan også tage en cykeltur ud til de særprægede landskabsformationer Halleberg ca. 8 km fra havnen. En helt fantastisk natur tilbyder sig. Halleberg anses af nogle som værende Valhalla, stedet hvor den nordiske mytologis Odin havde sin bolig i Asgård.

s ej l på trol lh ättan kan alen ti l vän er n

7


Tekst & foto / søren dyrskjøt

Tursejleren i Sverige:

S ej l a d s på d en s k øn n e Vän ern Lokker Sveriges mange kanaler og storslåede søer til en ferietur, så kunne turen sagtens gå til Sveriges største sø, Vänern, hvor naturen er enestående og sejleroplevelsen unik blandt de mere end 22.000 øer.

Hvad ønsker du af din sejlerferie, når du svømmer hen i dagdrømmeriernes verden? Skærgård med gode ankerpladser, skønne byer med et utal af oplevelser, frit vand til ”langturssejlads på kryds”, øer, hvor du kan ligge for svaj, fugleliv og lystfiskerfangst i den store klasse? Så er Sverige generelt et oplagt rejsemål, og helt speciel er Vänern. Sveriges største sø er rig på ovenstående oplevelser, så her kan du få dine drømme realiseret. Tursejleren har taget turen til sejlerparadiset ved Vänern og bringer her vores bud på, hvad der er at opleve på den skønne del af Vänern, som Dalbosjön udgør. Vi starter i Vänersborg og sætter kursen mod nord. Dalbosjön – så smukt som det findes

Vores udgangspunkt er Vänersborg i bunden af Dalbosjön, som udgør den vestlige del af selve Vänern. Vi stævner ud mod vores første destination, som er et af de skønneste pletter på turen: Dalbergsån. Man sejler nærmest ind ad en å (pas lige på ænderne), og pludselig åbenbarer der sig en træbro langs åen. Her ligger man lige midt i guds fri natur med gode muligheder for van-

8

dreture i skov med blåbærplukning og besigtigelse af helleristninger (følg skiltet fra campingpladsen). Der er en lille udstedsbutik, og på den nærliggende campingplads er der vaskemaskine. Her bør man blive et par dage og nyde freden og roen, for der er ikke overrendt af gæstebåde. Så er vi klar til næste delstræk nemlig en tur ind at ligge for svaj ved Köpmannebro ved Dalslandskanalens start. Et smut ind i Dalslandskanalen er noget man ikke må spare sig for. Kanalen består af en perlerække af søer og fjorde som bindes sammen af 12 km kanaler. Søsystemets totallængde er ca. 250 km og strækker sig fra Vänern til Värmland og ind i Norge. Ved Köpmannebro skal en jernbanebro passeres, hvorefter der er adgang til en stor sø med mange muligheder for ankerligning. Vil man op til den næste sø, skal en sluse passeres, og det kan fint lade sig gøre med 18 m høj mast. Herfra kan man sejle videre til næste sluse i gummibåd og gå langs endnu en sø helt til den store attraktion, som akvædukten ved Håverud er. Akvædukten blev færdigbygget i 1868 og er en kombination af en vejbro, jernbanebro og en akvædukt. Fra Köpmannebro kan man besøge Sunnanå Havn, som benyttes meget af småbådsfiskere, inden man sejler gennem en dejlig skærgård med gode ankermulighe-

s e j l a d s p å d e n s k ø n n e v ä nern


Fakta om Vänern

der ved Tösse. Her er det også med at prøve at slappe af et par dage og nyde en tursejlads i gummibåden med et besøg i lilleputsamfundet Tösse. Åmål i nord

Nu er man så ved at nå det nordligste på turen i Dalbosjön. Her ligger den fantastiske, skønne by Åmål med et rigt forretnings- og restaurantliv. Husk at besøge den flotte kirke, som kan skimtes fra havnen. Her er rige muligheder for lange cykelture. Tag f.eks. ud til den skønne folkepark, hvor der bl.a. fejres kæmpe Midsommeraften (altid fredagen tæt på vores St. Hans aften). Hvis man har tid og lyst, kan man jo sejle en tur ind til Säffle ad den smalle elv og tage en overligger ved den gamle sluse (ingen faciliteter, men kun en kort spadseretur ind til byen med gode indkøbsmuligheder). Ellers er det bare om at kommer over i skærgården langs Värmlandsnäs og finde en god ankerplads, f.eks. Flåviken med lave flade klipper klar til en grillaften. Her er god læ for moderate vestenvinde. Her slutter udturen med en ankerligger i skærgården i Kållandsö, idet man drejer bagbord ind ved Naverns Fyr. Herfra går turen så tilbage til Vänersborg. Og vil du ikke gå hele vejen i et stræk, kan en overnatning i den ultralille havn Sörsö i læ af Gälle Udde anbefales.

Vänern er Sveriges største sø og den tredjestørste sø i Europa. Den ligger i Västergötland, Dalsland og Värmland. Man kan næppe se fra kyst til kyst. Søen består af 2 søer Dalbosjön og Värmlandssjöen adskilt af et delvis undersøisk rev. Den gennemsnitlige dybde er 27 m. Der er adgang fra søen til Dalslandskanalen, Säffle Byälv, Götakanalen og Götaelven. Vänerskærgården er med sine 22.000 øer, holme og skær et værdsat fritidsområde for naturelskere, fuglekiggere, vandrere, lystfiskere og selvfølgelig sejlere af alle slags. Større byer langs søen: Vänersborg ved indsejlingen fra Trollhättan kanalen, Åmål og Säffle i nordenden af Dalbosjön, Karlstad og Kristinehamn i nordenden af Värmlandssjöen, Mariestad tæt ved Götakanalens indløb og Lidköping i sydenden af Värmlandssjön. Fra syd strækker halvøen Kållandsö sig ud i søen med slottet Läckö og lilleputbygden Spiken med lidt handel, søboder, røgede fisk og skønt spisested. Kålland kan gennemsejles via en enestående, velafmærket skærgård mellem de to søer. Fra nord strækker sig en anden halvø - Värmlandsnäs - sig ligeledes ud mellem søerne og danner længst mod syd en spændende sejlbar skærgård. Ved Köpmannebro ligger indsejlingen til den utrolig lange Dalslandskanalen, som giver adgang for sejlads med motorbåde og sejlbåde med meget lav mast helt ind i Norge, hvor det er muligt at få transporteret sin båd på lastbil over til begyndelse af Oslofjorden. Ved Säffle er der ligeledes mulighed for lidt kanalsejlads nordpå i Värmland.

s ej lads på den skø n n e vän ern

9


Tekst / leif nielsen

Skal lystbåde, som ligger i Kroatien, betale importmoms efter landets indtræden i EU?

EB A rydder op i b å d en s re j se pap i re r European Boating Association har på sit forårsmøde på initiativ fra Danske Tursejlere vedtaget at kigge på hvilke papirer, der skal medbringes på rejser uden for landets grænser.

Det er svært at skabe sig et overblik over hvilke papirer og dokumenter, der skal medbringes, når sejlturen går ud over landets grænser. For det er nødvendigvis ikke de samme papirer, der er obligatorisk dokumentation fra land til land. I Danske Tursejleres sekretariat får vi mange henvendelser fra medlemmer, der ønsker at tage turen til flere europæiske lande, og som ønsker at vide, hvilken og hvor mange attester, certifikater, beviser, erklæringer og diplomer, de skal kunne fremvise over for de udenlandske myndigheder. På europæisk plan findes der i dag ikke noget centralt register, hvor man kan få dette overblik. Derfor har Danske Tursejlere på det netop afholdte møde i European Boating Association (EBA) foreslået, at området bliver kulegravet, så sejlernes organisationer kan rådgive deres medlemmer ud fra opdaterede oplysninger. Forslaget faldt i god jord hos forsamlingen. Der satte Danske Tursejlere til at være tovholder på projektet. Mere for miljøet

EBA havde på mødet fokus på sikkerhed og miljø med punkter som: besejling ved havvindmølleparker, indenlandske vandveje i Europa, bundmaling og havmiljø, bortskaffelse af udtjente lystbåde.

10

På sidste møde blev der nedsat en ny arbejdsgruppe, der skal se på bortskaffelse af udtjente glasfiberbåde. Dette problem vil eskalere i de kommende år, hvor mange ældre lystbåde er tjenlige til skrotning. Danske Tursejlere er også aktiv deltager i denne arbejdsgruppe, som forventer, at kunne komme med en anbefaling ultimo 2014. Importmoms i Kroatien

EU kommissionen har foreslået, at der indføres et årligt syn for alle trailere. Heldigvis har en række lande meddelt kommissionen, at sådanne spørgsmål er nationale anliggender, og det forventes nu med stor sandsynlighed, at trailere med en egenvægt på op til 750 kg fritages for dette nye krav. Ligeledes arbejdes der intenst på, at grænsen skal sættes ved trailere med en egenvægt på over 3.500 kg. Vi afventer den endelige beslutning. Ved indførelse af en lystbåd fra et ikke EU land til et EU land har man skullet betale importtold. I forbindelse med Kroatiens indtræden i EU, opstår der derfor et nyt spørgsmål om momsbetaling af lystbåde, som ligger i Kroatien. Hvad de endelige konditioner bliver, ved vi ikke endnu, men de der har en båd liggende i Kroatien, vil også blive omfattet af denne afgiftsbetaling.

e b a ry d d e r o p i b å d e n s r e j s e papirer


sejlerfolke

Udstyr til købes på w

www.apmarine.dk

ine.dk OP TIL

999,-

PRISER FR

Få 100 kr. i rabat ved køb for over 500 kr. på www.apmarine.dk

Brug rabatkoden: TS100RABAT Gælder t.o.m. d. 30/6 og kan ikke kombineres med andre rabatkoder.

t

ww.apmar

A

SPAR OPTIL 500,-

Livingbike foldecykel

Indvendige gear, 20” hjul, stål- eller aluminiumsstel, aluminiums hjulkrans, forbremse og en god blød saddel med affjedring. Med bagagebæger, reflekser og ringeklokke. Styrhøjde: 100/108 cm. Sædehøjde: 64/79 cm.

Gear

Stel

Farve

Før

NU

1 gear

Stål

Sort, hvid, grå eller rød

1.199,-

999,-

1 gear

Aluminium

Sort, hvid, grå eller rød

1.499,-

1.199,-

3 gear

Stål

Sort, hvid, grå eller rød

1.999,-

1.699,-

3 gear

Aluminium

Sort, hvid, grå eller rød

2.499,-

1.999,-

Livingbike 368

Livingbike foldebar el-cykel

3.999, SPAR 1.000,-

4.999, SPAR 500,-

Flot foldebar el-cykel med kompakt 36V Li-Poly batteri. Når batteriet er fuldt opladet kan du cykle ca. 30 km. Batteriet kan oplades direkte på cyklen. Cyklen er både let og meget rubust, og så kan du holde farten hele turen, om det er i modvind eller op af bakke. Den er perfekt til bådfolket, campisterne eller hvis du skal på ferie, og gerne vil have cyklen med. Normalpris 4.999,-

Med batte

ri

Let men robust, foldebar el-cykel med 3 gear. På et fuldt opladet batteri kan du cykle ca. 30 km (det afhænger dog af terræn og vindforhold). Batteriet er nemt at af- og påmontere, og det kan oplades separat, så du kan lade den op i løbet af natten eller arbejdsdagen. Batteriet kan også oplades direkte på cyklen. Normalpris 5.499,-

Med INDV

ENDIGT bat

ODENSE • SVENDBORG • Tlf. 70 22 72 90 • www.apmarine.dk

teri og gear

!

11

Tilbuddene gælder til og med d. 30. juni 2013 eller så længe lager haves. Priserne er inkl. 25% moms. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer.


Tekst & foto / frank flemming pedersen

Musl in ge farm e t ru e r

det f rie fa rva n d Stadig flere muslinge- og tangfarme lægger beslag på kystnære områder og kan gøre den frie sejlads til et ikke ufarligt forhindringsløb mellem grundt vand, produktionsliner og ankerbøjer.

Det er blevet meget populært at dyrke muslinger i Danmark. Den største produktion foregår i Limfjorden, men de kommercielle produktionsanlæg breder sig til andre fjorde – særligt i den østlige del af Danmark. Det har man bemærket i Horsens fjord, hvor Hjarnø Bådelaug hører til. Bådelauget er foruroliget over, hvordan det sejlbare farvand bliver stadig mindre i takt med, at private muslingefarme og havbrug udvides. – Ud for og omkring Hjarnø ligger der i øjeblikket 4 muslingefarme, 2 tangfarme og 4 havbrug. Så vil man sejle rundt om Hjarnø, skal man efterhånden tage en pæn omvej, holde klar af bøjeankre og liner fra anlæggene og de umærkede sten under Hjarnøkysten. En besværlig og frem for alt risikabel tur, som snart kun kan gøres af sejlere med et godt lokalkendskab, siger Jens Andersen og Jørgen Overgaard fra Hjarnø Bådelaug. Vil brede sig

Muslinge- og tangproduktion er det nye mantra i vandmiljødebatten herhjemme. Myndighederne har udstedt omkring 50 licenser til dyrkning af muslinger, og flere ansøgninger er undervejs. Tangproduktionen er beskeden, men der forskes i området som spås en gylden fremtid. Muslinger og tang menes at kunne reducere skadevirkningerne fra næringsstoffer udledt i vandmiljøet, samtidig med at de høstede produkter

12

kan anvendes til menneske- og dyreføde. Tang kan endvidere anvendes til biobrændstof til vores biler samt forarbejdes til svinefoder. – Problemet er hér, siger forretningsfører i Danske Tursejlere Leif Nielsen, at muslinge- og tangfarmene skal ligge tæt på kysten for at kunne gå i lag med de skadelige næringsstoffer. Og kystnære anlæg vil være til gene for en masse mennesker og for naturen. Ydermere udgør de en reel fare for søsikkerheden i de smalle, indre danske farvande. Derfor har Danske Tursejlere også taget sagen op i Friluftsrådet. Tydeligt lovgrundlag

Danske Tursejlere ønsker, at der skal være et mere tydeligt lovgrundlag for, hvorledes produktionsanlæg etableres. I fremtiden vil vi ikke blot se flere havbrug, muslinge- og tangfarme men formodentlig også bølgeenergianlæg mv. Danske Tursejlere mener også, at flere aktører og interesseorganisationer skal involveres i beslutningsprocessen, når tilladelserne bliver givet. – Fra et sejlersynspunkt ser vi en række problemer i disse anlæg tæt ved kysten. Sikkerhedsmæssigt udgør de en risiko, hvis ikke afmærkninger er korrekte og passagen mellem anlæg er tilstrækkelig. Selv om producenten skal indberette placeringen og udbredelsen af

mu s l i n g e fa r me t r u e r d e t f r i e fa rva nd


anlæggene til myndighederne, så opdaterer sejlerne ikke deres søkort på ugentlig basis. Ydermere er det en hindring for den frie sejlads, når akvakulturanlæggene placeres i fjorde og tæt trafikerede sejlområder. De beslaglagte arealer og de ankerliner, der fastholder anlæggene, hæmmer sejladsen og er med til at presse trafikken sammen på den i forvejen trange plads, påpeger Leif Nielsen. Tæt på naturen

Også æstetisk vil naturoplevelsen fremover være udfordret, mener man i DT. Produktionsområderne markeres af bøjer og andre flydende genstande, som kan ses fra land, hvilket har afstedkommet flere klager fra beboere med havudsigt og fra sommerhusområder. Svaret har været at flytte de mest skæmmende anlæg til mere menneskeøde egne. Men da det samtidig er de områder, som naturelskende sejlere færdes i og ankrer op ved, så er der en konflikt om retten til de naturskønne områder. – Det må være muligt at bringe de forskellige parter i en saglig dialog med hinanden. Lovgrundlaget skal være klart, kontrolmyndigheden og sanktionsmulighederne skal ligge fast, og så må aktørerne på banen i en åben dialog om, hvilke interesser der er i spil. Af hensyn til naturen og adgangen til naturen, siger Leif Nielsen fra Danske Tursejlere.

Jørgen Overgaard og Jens Andersen fra Hja rnø Bådelaug har noteret på søkort et, hvor havbrug, mu slingefarme og tanganlæg er placeret i Horsens Fjord.

muslingefarme tru er det fri e farvan d

13


Tekst / frank flemming pedersen

HUNDESTED

NYKØBING SJÆLLAND

JÆGERSPRIS BUGT

LAMME FJORD

ORØ

I s e fjo rden rundt: HOLBÆK FJORD

Et o ver b li k Isefjorden er ideel som rejsemål, og 7-14 dage kan man sagtens bruge på at gøre turen rundt i den ca. 450 km2 store fjord. 35 km er der omtrent fra bunden af Tempelkrogen i syd, over Inderbredning og Yderbredning til udløbet i Kattegat ved Hundested i nord. Vejrliget er næsten altid sejlervenligt, men vestenvinden kan bide fra sig og få søerne til at rejse sig. Isefjorden er begunstiget af en række indskæringer i den smukke kystlinje, og i disse fjorde og vige kan du næsten altid finde læ. Sikker sejlads

Selve sejladsen på Fjorden og i fjordarmene udgør ikke noget problem for sejlere, der har opdaterede søkort (nr. 116) og retvisende instrumenter og bruger den sunde fornuft. På de lavvandede områder skal man selvfølgelig respektere afmærkningerne. Roskilde Fjords udløb ved Kulhuse kan byde på stærk strøm og en del skibstrafik. Hold dig godt fri af Jægerspris Bugt og skydefeltet. Al sejlads, ankring og fiskeri er forbudt, når Forsvaret holder skydeøvelser. Området er markeret på søkortet. Kom rundt og oplev

Har du lyst til at blive sejlet rundt i Isefjorden, så tag f.eks. med tur- og fiskebåden M/S Emma, der sejler ud fra Holbæk eller tag på togt med Galeasen Hjalm i 2, 3, 4 eller flere dage. Her oplever du den særlige atmosfære, der kun findes ved at sejle med et unikt gammelt træskib. Flere steder kan du leje havkajakker, hvis du vil se mere af Isefjorden fra lavt leje. Og som noget nyt kan du fra Holbæk leje moderne motorbåde, som kan sejles af alle. Bådene har plads til 6 sovende gæster og havneafgiften er betalt. Ellers lej en cykel og udvid horisonten ved at trampe dig vej gennem landskabet. Den

14

HOLBÆK

smukke og 275 km lange Fjordsti rundt om Roskilde Fjord og Isefjorden følger gamle mark- og skovveje nær fjordene. Her kommer du helt tæt på flora og fuana. Tjek med turistbureauerne, som er klar med gode ideer og mere information om, hvordan du kommer bedst til oplevelserne. Naturen byder sig til

Isefjorden betyder på gammel dansk Marsvinefjorden, da ”ise” er et gammelt ord for marsvin. Marsvin og sæler kan ses i fjorden, som også giver liv til ørred, fladfisk, multe, makreller, rejer og andre havdyr, der ofte lander på frokosttallerkenen på områdets restauranter. Adskillige fuglearter trives i og ved Isefjorden og kan betragtes i fuglereservaterne og fra fugletårne. Skovene er yndede udflugtsmål, og kan for sejlere let nås til fods eller på cykel fra havnene. Det gode agerland leverer nogle af Danmarks bedste råvarer, og et utal af gårdbutikker sælger ud af egne og egnens produkter. Kunsten og kulturen på turen

Det særlige lys og den særegne natur, der kendetegner området ved Isefjorden, har gennem generationer tiltrukket kunstnere og andre kreative sjæle. Derfor er de lokale gallerier og atelier værd at lægge vejen forbi. Men også gode velrenommerede museer og kunstsamlinger er åbne for det videbegærlige publikum. Isefjorden for børn

Vand og børn hører sammen, og fjorden har mange dejlige sandstrande, hvor vandhunde kan boltre sig eller slappe af. Desuden er der i mange havne aktiviteter og sommerforlystelser for børn, ligesom forskellige forlystelsesparker har masser af sjov at byde børnene på.

i s e f j o r d e n r u n d t: e t o v e rbl ik


TA G

Tekst / frank flemming pedersen

UD

I s e fjorde n r undt

O

G

Fra Rørv i g t i l H o l bæ k og t il H un d e s t ed

Rørvig

Vi vælger turen rundt i Isefjorden mod uret fra vest mod øst. Første stop er Rørvig. På vejen ind til Rørvig passerer vi Skansehagebugten, hvor en del opankrede både duver roligt. Navnet kommer af de skanser, som blev opført i begyndelsen af 1800 til forsvar mod englænderne. Rørvig er en lille, flot gammel by med en levende havn, der byder på spændende Blå Flag-aktiviteter og krabbefiskeri for børn. Her er der fiskerestaurant og røgeri – så snup en sild i farten. Mange sammenligner Rørvig med Skagen på grund af de mange kendte ansigter, der kommer i sommerlandet og på grund af det livlige liv. Sommerland med vandland og flot natur. Rørvig Strand blev kåret til Danmarks bedste strand i 2012. Tag cyklerne og kør nordover gennem skovplantagerne til de fineste strande mod Kattegat. Nykøbing Sjælland

Havnen ligger 1 km fra bymidten, hvor gågaden om sommeren lokker med caféer, spisesteder, optræden og gode indkøb, hvilket drager mange af områdets sommerturister. Lidt syd for byen ligger Anneberg-samlingen, som er en imponerende udstilling af dansk og international glaskunst. Mere end 2000 glas fra oldtiden til nutiden. Samlingen er Nordeuropas største private samling. Området er smukt beliggende og byder på afslapning og fine gåture. I Nykøbing Sjælland ligger også et af Sjællands mest spektakulære museer: Psykiatrisk museum, som viser de omgivelser, som sindslidende gennem 100 år har levet, spist, sovet og arbejdet i. Fugleentusiaster kan tage en gå- eller cykeltur til fug-

GEM

lereservatet ved Hovvig. En sti fører gennem vådområdet, hvor man fra et tårn kan observere fugle. Kongsøre og Sandskredet

Turen til Lammefjorden er en naturskøn strækning. Undervejs passerer vi Kongsøre, hvor Søværnets Frømandskorps holder til. Lejrpladsen i Kongsøre Skov hører til Danmarks flotteste. Sandskredet er et dejligt udflugtsmål med flotte bøgetræer, hvis store kroner spejler sig i fjorden. Man kan ankre op ud for Sandskredet og ro ind til badebroen, som er strengt forbeholdt de badende. Her findes borde, bænke, grillpladser og toilet.

Tag cyklen eller tag benene på nakken Kattegat øst - Nykøbing Sj. - Sandflugtsplantagen Længde 16 km - ruten er skiltet Turen byder på stor naturvariation: klitter, hede, fyrreplantage og betagende udsigt over strand og vandet ved Kattegat. Du kan finde rav, hvis vinden og heldet er med dig. Rørvig - Korshage - fredet kysthede Længde 11 km - ruten er skiltet Ved Isefjordens udmunding i Kattegat ligger Korshage, som er et fredet stykke kysthede. Her ses forår og efterår mange, mange trækfugle på vej nord – eller sydpå. Besøg evt. Korshage i august, når lyngen blomstrer.

isef jorden ru n dt fra rø rvi g ti l ho lbæ k o g t i l h u n d e s t e d

D T NR . 2 , 2 0 1 3


Lammefjorden

Vi kan ikke gå i havn i Lammefjorden, så turen gør vi for naturens skyld. Der er udsigt til det flade landbrugsland, som frembringer fødevarer i topklasse. Produkterne fra Lammefjorden bruges flittigt i lokalområdet og på Danmarks fineste spisesteder. Det blide landskab har inspireret mange kunstnere – og gør det stadig. Man skal ikke snyde sig for en tur til Malergården, der var rammen om familien Swanes kunstneriske virke. Orø

Vel ude af Lammefjorden fortsætter vi mod syd, og snart passeres fyret kaldet Marsmanden. Vanddybden er her øst for fyret 17 meter, mens den på den vestlige side blot er få meter. I Orø havn er der 110 havnepladser og fra den lille hyggelige havn, er der ca. 2 kilometer til øens største by, Bybjerg, hvor der er indkøbsmuligheder og en tankstation. Der hersker en særlig ø-stemning på Orø, og der er masser af kunst og kunsthåndværkere på øen. Stegte ål er en specialitet på kroen. Men du kan også nyde kaffen og gå på oplevelse i Marliese’s Gårdcafés lokale delikatesser. Har du lyst til at se eksotiske dyr, så sig goddag til strudse, vaskebjørne, lamaer, dådyr, krokodiller og andre dyr på Orøstrand Naturen indbyder til vandreture. Der er anlagt mange trampestier på hele øen. Her kan du studere Orøs mange ynglende strand- og vadefugle. De 14 km sti er markeret med pæle, og flere steder findes der pæle med informationstavler, der fortæller om naturen.

D T NR . 2 , 20 13

Prøv f.eks. Tur 1: går fra havnen i Brønde, forbi vindmøllerne og Naturskolen Orø Strand til Orø Camping. Tur 2: går fra Orø Camping omkring Børrehoved og Salvig til Næsbyvej. Tur 3: går fra Næsby gennem sommerhusområdet langs kysten omkring Næsset til Næsby og Gl. Snave Færgested.

Bognæs for svaj

Lige ved indsejlingen til Holbæk Fjord ligger Bognæs på Tuse Næs, som er et yndet udflugtsmål. Her går skoven helt ned til fjorden, hvor der er en fin badestrand, bålpladser og plads til at røre sig. Teltslagning er tilladt i hele skoven. Hver sommer sættes der en badebro op, som du kan lægge båden til. Skoven indbyder til en vandretur, og i den nordøstlige del findes en aflang bautasten – Alterstenen, som er omgæret af mange historier, men hvis baggrund ikke er kendt. Den østvendte kyst er udsat for vind og vejr, og der er et pudsigt miljø af fyrretræer helt ned til vandkanten. Hørby

Vi søger længere inde i Holbæk Fjord på sydsiden af Tuse Næs, hvor den lille havn i Hørby er smukt beliggende. Her kan du købe friskfanget fisk fra en fiskerbåd og i øvrigt tage på cykel- og vandreture herfra. Der bor mange kreative kunstnere på Tuse Næs, som du kan

i sef j o r d e n r u n dt f r a r ø rv i g t i l h o l b æ k o g t i l h u n d ested


TA G

UD

O

besøge. Færgekroen, dannede i 1956 ramme om filmen af samme navn med Dirch Passer, Kjeld Petersen og Ove Sprogøe i hovedrollerne. Fra havnen er der fin udsigt til Holbæk by 1 sømil væk. Der er flere gode ankersteder inde i bunden af Holbæk Fjord. Holbæk

Holbæk Fjord byder på flere havnemuligheder. Et ophold i havnene i selve Holbæk giver adgang til byens mange indkøbs- og shoppingtilbud, caféerne og de gode restauranter, som gerne tilbereder og serverer nogle af egnens fineste råvarer. Byen har en række museer og attraktioner. Prøv f.eks. den 3 stjernede attraktion Andelslandsbyen Nyvang, som er et kulturhistorisk museum, der levendegør andelsbevægelsen og livet på landet i gammel tid. Man kan både se, høre, lugte og smage sig frem. Der foregår dagligt aktiviteter i langt de fleste af Andelslandsbyen Nyvangs bygninger. Eller hvad med lidt forkælelse? Byens søbad ”Venedig” byder på en frisk dukkert fra de røde bygninger. Og i det nærliggende Hamam kan du få tyrkisk bad og dejlig afslapning og massage i et ca. 42 grader varmt marmorrum. Der er dampbad, 2 kar med koldt og varmt kildevand, sauna samt svalerum. Udsigt over Isefjorden, swimmingpool, spapool, sauna og massage får man på Holbæk Fjord Camping og Wellness i byens østlige ende. Du kan også lægge din båd i Holbæk Marina, som ligger naturskønt i mere rolige omgivelser ved Dragerup Vig. Havnen er forbundet med stisystem (Isefjordstien),

G

GEM

og der er 3-4 kms afstand til Holbæk by. Har du golfkøllerne med så slå et slag eller to på den nærliggende golfbane på Kirsbærholmen. Bramsnæs Bugt og Inderbredning

Her i den snævre ende af Inderbredning ned mod Munkholmbroen og Tempelkrogen er der enestående ankermuligheder, hvor du kan slappe af og nyde den pragtfulde natur. Der er observeret sæler i området, og fra Munkholmbroen prøver lystfiskerne deres held. Mange steder går skoven helt ned til vandet, og der trives et rigt dyreliv. Særligt smukt tilbyder Bramsnæs Vig sig, og en halv dag for svaj her bør man unde sig selv. Landskabet heromkring kaldes da også for DejligTroldbykællingen En trold fra Tuse Næs ville ødelægge Kirke Hyllinge Kirke, for han var træt af at høre på kirkeklokkerne. Han tog en stor sten og kylede den mod kirken. Der var dog slet ikke kraft nok i kastet, for stenen landede på Kyndeløse mark, hvor den står i dag som bautasten. Stenen vender sig, når den lugter nybagt brød. Hvorfor den har fået navnet Troldbykællingen, ved vi ikke noget om. Længere oppe ad kysten kan man gå ind i Vellerup Vig og prøve sine evner som lystfisker, for vigen er kendt for sit ørredfiskeri. Der er dybt vand, skov på sydsiden og ren idyl.

isef jorden ru n dt fra rø rvi g ti l ho lbæ k o g t i l h u n d e s t e d

D T NR . 2 , 2 0 1 3


Danske Tursejlere siger tak for inspiration, gode tips og lån af foto til: Øyvind Kristoffersen, Erik Petersen, Erik Larsen, Finn Johannessen, Nis Olsen, Merete Ettrup, Poul Pilegaard, Jan Christensen, Anneberg, Andelslandsbyen Nyvang og Claus Westergaard fra Visit Holbæk heden, og er en del af ”De sjællandske alper”, som omfatter en række lange skrænter med en højde på 40-50 meter. Hammer Bakke

I Østerløbet mellem Orø og Hornsherred finder vi Nordhammer lystbådehavn i et naturskønt område. Tæt ved har den lille trækfærge til Orø sit anløbssted. Her er det først og fremmest naturen der trækker, og proviant skal enten medbringes eller købes et pænt stykke vej fra havnen. Halvøen er karakteristisk med stejle tilgroede klinter, en stenet strand og en 18 m høj pynt – Hammeren. Kulhuse, Lynæs og Hundested

Vi sætter nu kursen mod nord og sejler gennem Yderbredning til de tre havne Kulhuse, Lynæs og Hundested. Turen fra Kundbyhuse til Kulhus er præget af udsigten til de lave marker inde på Hornsherred. Jægersprisbugten, som vi har til styrbord, holder vi godt fri af, da Forsvaret har oprettet skydefelt. Kulhuse

Havnen er lille, hyggelig og et godt udgangspunkt for en cykeltur til Nordskoven, som ligger på den nordøstlige spids af Hornsherred og grænser lige op til Kulhuse. Her står de tre ege: Snoegen, Storkeegen og Kongeegen, der er Danmarks ældste træer. De er hhv. ca. 600, ca. 800 og ca. 1500 år gamle. Lynæs

Vi passerer indsejlingen til Roskilde Fjord går mod Lynæs, der har en stor, moderne og velfungerende havn

D T NR . 2 , 20 13

med et roligt miljø. På havnen er en kro, en marinebutik og et bådværft, og der er en købmand i nærheden. Den børnevenlige strand er velbesøgt, og ligeså er grill-områderne. Trænger man til lidt oplevelser, så er der bus og togforbindelse f.eks. til Frederiksværk, hvor Krudtværksmuseet er et besøg værd for voksne og børn, Hundested

Porten til Isefjorden eller Kattegat alt efter hvilken vej man skal. Her er der byliv og havneliv. På havnen findes et væld af butikker, restauranter og aktiviteter, der nok skal holde én beskæftiget. Kunsthåndværkere har gallerier, atelier og udstillinger på havnen, hvor man kan gå på opdagelse. Restauranterne serverer lækriteter af mange slags – gerne fisk - og byder også på øl fra den lokale brygmester. Hen over sæsonen er der mange og varierede arrangementer i byen og på havnen – f.eks. en sandskulpturfestival, loppemarked, havnefest, International Friendship Regatta, musikfestival og meget mere. En oplevelse, du ikke må sejle væk fra, er en gåtur ud til grønlandsfareren Knud Rasmussens hus, hvorfra der er en fantastisk udsigt over Kattegat. I godt vejr ligger udsigten til Hesselø helt frit. Vil du se lidt mere af Hundesteds omegn, så tag din cykel. Og har du ikke en sådan, kan du låne en på turistkontoret, på Hundested Havn eller Lynæs Købmandsgård og cykle ud i sommerlandet ved hjælp af et rutekort.

i sef j o r d e n r u n dt f r a r ø rv i g t i l h o l b æ k o g t i l h u n d ested


kort nyt

Gør din båd elektrisk Ombyg dit manuelle spil til el!

Nordhammer Bådelaug

Slut med tunge sejl

Nordhammer Bådelaug kunne fejre 25 års jubilæum lørdag den 6. april 2013. Bådelaugets klubhus var fyldt til bristepunktet med glade gæster og Villy Johansen fra DT’s bestyrelse overrakte DT’s våbenskjold til klubben.

-med Andersen el går håndteringen

som en leg

F.eks til eksisterende spil 28ST 12V 2+1 SE under dæk

15.570,-

Compact på dæk

Personlig betjening i Ærøskøbing

Ærøskøbing Havn nedlægger automatsystemet efter et ønske fra gæstesejlerne. Fra i år vil en rigtig levende havneassistent sørge for, at de sejlende gæster får en personlig og venlig betjening på havnen. – Dermed genindføres den charme og hygge, som tidligere var en selvfølge, når sejlerne anløb en havn i ferien, fortæller Torben Lunnemann Frederiksen, der er havnefoged i Marstal og Ærøskøbing havne Morgen og aften kan man betale for gæsteplads, el og vand på havnekontoret, og havneassistenten vil gå sin runde på alle kajer og broer for at vejlede gæster og for at modtage betaling fra de sejlere, som ønsker denne form for betaling. I baderum og vaskerierne skal der betales i møntbokse. Men havneassistenten vil have rigeligt med 10-kroner med rundt, så alle kan komme i bad og vaske deres tøj. Så i Ærøskøbings havn kan man nu nyde solen, sommeren og få en snak med havnefogeden.

Compact under dæk

2+1 SE

ELITE 7M

Kortplotter med widescreen Enkel navigation til sejlbåde & motorbåde

4.999,-

NYHED

OS22 sejlersæt 3 DotTM materialet giver en fantastisk vandtæt, vindtæt og åndbar beskyttelse. Jakke Buks Jakke

2.899,-

NYHED

Optimisme i bådbranchen

Floor Marine har netop indviet nyt domicil og bådudstilling i Risskov. Firmaet er eneforhandler af de populære Bavaria både og har de seneste år været initiativtager til de flydende bådudstillinger i Egå Marina. I 2013 afholdes denne udstilling i Dragør i dagene 16.-17. august.

Buks

1.999,Vind lækkert Gill sejlersæt Tilmeld dig vores nyhedsmail og vær med i konkurrencen!

www.palby.dk/gill

k ort nyt Nærmeste forhandler henvises på: 75 88 13 02

.dk


Tekst / frank flemming pedersen

Det gode klubliv

Hvordan skaber man en god bådklub med et aktivt klubliv, hvor medlemmerne trives, og lysten til at gøre en indsats for fællesskabet driver værket? Tursejleren vil i en række artikler hen over året give et par svar på spørgsmålene. Det gør vi ved at besøge og snakke med nogle af vores medlemsklubber, som har gode erfaringer at byde ind med. Du kan dele dine erfaringer og ideer med andre. Skriv til redaktionen@tursejleren.dk.

Sejlermiljø i solskinsbyen Skælskør Ungdom og rutine fra byens to bådklubber mødes i fælles glæde over det gode sejlerliv.

På medlemstur til Agersø: Fuldbefarne sejlere i gang med den mere sociale del af sejlerlivet.

Èn by og to sejlklubber. Det kunne være opskriften på en fejde og rivalisering mellem to foreninger, der ville kapre opmærksomhed og medlemmer på hverandres bekostning. Det er dog langt fra tilfældet i Skælskør, hvor solen skinner – ikke blot på borgere og gæster – men også på sejlklubbernes medlemmer. For hér er samarbejde blevet vejen frem til en win-win-situation, som det hedder på nydansk. Midt gennem Skælskør løber fjorden og på den nordlige side ligger traditionsklubben, Skælskør AmatørSejlklub, der med snart 100 år på bagen, har et godt tag i sejlerne, som gerne krydrer sejlertilværelsens hyggestunder med en god kapsejlads. Men det er også klubben, der med en stærkt voksende ungdomsafdeling, sørger for at opdrage og uddanne de kommende generationer til at tumle og tøjle bådene i det våde element. På den sydlige side – i inderhavnen – har Skælskør Bådelaug slået sig ned. Her muntrer de mere bedage-

20

de sejlere sig. Her er fart og tempo i bådene og pæne kapsejladsplaceringer ikke nødvendigvis det vigtigste samtaleemne blandt medlemmerne. Til gengæld sætter man meget pris på samværet, arrangementerne og de fortællinger, alle kender og elsker at høre igen – og igen.

Henning Jensen fra Skælskør Bådelaug flankeres af Claus Møller Christensen (tv) og Lars Ellegaard. Alle er enige om at samarbejdet klubberne imellem styrker hele det maritime liv i solskinsbyen.

s e j l e r mi l j ø i s o l s k i n s b y e n s kæl skør


I lære som sejlere. Alle dimensioner af sejlerlivet skal læres. Også det med frokosten.

Supplerer hinanden

– Det er nok en tilfældighed, om man som sejler havner i den ene eller den anden sejlklub. Vi skilter ikke med forskellighederne, for når det kommer til stykket, er det sejlerlivet, der er i fokus i begge klubber, siger Claus Møller Christensen, juniorleder i Skælskør Amatør-Sejlklub. Heino B. Høgh fra Skælskør Bådelaug er helt enig. Hans siger: - Byen og oplandet er ikke så stort, at der er plads til to sejlklubber, der bekriger hinanden. Begge byens klubber har et fundament til fælles: nemlig oplevelser på og ved vandet. Derudover har vi så interesser, som vi dyrker i eget regi. Men vi supplerer hinanden, og vi samarbejder i det daglige og ved større stævner og arrangementer. Sejlermiljøet fremmes

Det samarbejde skal udbygges fremover, fortæller Henning Jensen fra Skælskør Bådelaug og Lars Ellegaard fra Skælskør Amatør-Sejlklub. Flere ideer er i støbeskeen, for det gælder om af få sat solskinsbyen på sejlernes søkort. Et fælles mål er at få de klubløse sejlere ind i folden, og få dem til at engagere sig i klublivet. Tanken er, at jo flere organiserede sejlere der er, jo større mulighed har klubberne for at udvikle sig og øge medlemsservicen.

For de unge og de rutinerede

Skælskør Amatør-Sejlklub starter i denne sæson et Søstjernehold for de 5-8 årige, hvor børnene gennem leg og alvor lærer trygheden og glæden ved vandet. Som en naturlig konsekvens af det succesfulde ungdomsarbejde, har man også konkrete ønsker og planer om af få etableret et juniorklubhus. Skælskør Bådelaug ønsker et bredere samarbejde med alle aktører, om at skabe mere aktivitet og oplevelser – også for gæstesejlere – på havnen og i byen. – Uanset om vi er unge og ferske sejlere, eller om vi er modne og rutinerede, så har vi brug for et godt miljø at dyrke vores fritidsinteresse i. Vi synes, at den fælles kurs vi har fundet i Skælskørs to sejlklubber, er med til at gavne begge klubber. Men også byen vinder ved at have to engagerede og udadvendte klubber, der er med til at markedsføre solskinsbyen og dens gode sejlerliv, konkluderer de fire sejlere.

– Vi vil fremover se et større samarbejde om oplevelser og aktiviteter fra vores to klubber. Vi har myndighedernes bevågenhed og byens opmærksomhed, og vi vil fra i sommer skabe overblik for gæstesejlere ved ankomst over indkøbsmuligheder og de mange spændende kunstværksteder i byen, påpeger Lars Ellegaard og Henning Jensen.

sej lermilj ø i so lski n sbyen skæ lskør

2 12 1


tekst / frank flemming pedersen

Årets Hav n 2012

Juelsminde havn er mere end ét besøg værd Den østjyske havn løb med både præmie og hæder, da danske Tursejlere kårede Årets Havn 2012 ved Boatshow i Fredericia.

Danske Tursejleres (DT) medlemmer har talt. Juelsminde Havn er kåret som den lystbådehavn, som DTs medlemmer bedst kunne lide at være i i sæsonen 2012. Det blev slået fast, da foreningen foran et talstærkt publikum ved Boatshow 2013 overrakte diplom og en check på 5.000 kr., som synlige beviser på anerkendelsen fra sejlerne. Formand for DT, Poul Erik Jakobsen, motiverede valget af Juelsminde Havn med, at havnen lå helt i front med servicen til sejlerne. El og vand på broerne, ordentlige bade- og toiletforhold, trådløst internet, mulighed for benzin og diesel, gode indkøbsmuligheder og ikke mindst et hjælpsomt og serviceminded personale. Leve op til

– Det er rart, at få anerkendelse for det arbejde, der udføres i og omkring havnen. Vi har sat over-

liggeren højt, når det gælder service og faciliteter, og glæden er derfor ekstra stor, når et kyndigt sejlpublikum sætter pris – i bogstaveligste forstand – på indsatsen, siger havnefoged Carsten Clausen fra Juelsminde Havn & Marina. Juelsminde Havn har i mange år været et foretrukket sted for lystsejlere fra ind- og udland. Faktisk var der på et tidspunkt så meget run på, at havnens bestyrelse lavede en langsigtet plan for at kunne styre udviklingen bedre. Og der blev sat en ny målsætning, som bl.a. sagde, at havnen inden for en årrække skulle være blandt de 10 bedste i Danmark. Ambitøst? Ja, men med god grund, viser det sig. – Vi har investeret og udvidet, så vi nu råder over fire havneanlæg, en ny bad-og toiletbygning i den nye marina, to nye legepladser til børnene, tømningsanlæg til olie og wc-tank, grillpladser, nye bænksæt over hele havnen. Og i foråret 2008 blev der lavet en ny ”krabbebro” til børnene i den gamle fiskerihavn, fortæller Carsten Clausen. Liv i havnen

Havnefoged Carsten Clausen er parat til at modtage flere tilfredse gæstesejlere i 2013.

22

Juelsminde Havn er en livlig familiehavn, hvor der er gjort meget ud af at hele familien kan muntre sig med aktiviteter. Sandstranden trækker selvfølgelig i bør-

j u e l s m i n d e h av n e r me r e e n d é t b e s ø g v ærd


Det summer af liv og den dejlige stemning sætter både børn og voksne pris på.

nene og andre vandhunde. Grillpladser og en rygeovn står til rådighed, og man kan forsyne sig så rigeligt i de dejlige specialbutikker på havnen. Vil man have mere by- og handelsliv, så ligger Juelsminde by blot få hundrede meter fra havnen. – Det er vigtigt, at alle føler, at der er noget at tage sig til. Og at sejlermiljøet bliver suppleret med mangfoldige aktiviteter, som f.eks. jazz, revy, vinfestival og meget mere. Adgangen er let, idet gæstepladserne kan bookes via Marina Booking, siger havnefogeden. Aktiv ferie

Juelsminde er også et godt udgangspunkt for en ferie – kort eller lang - hvor man kan bruge sig selv. Talrige cykel- og vandreruter udspringer fra den østjyske by. Spænd f.eks. vandrestøvlerne på og tag kystruten til Snaptun. Samtlige 22 km. er fulde af unikke naturoplevelser. Tag bussen tilbage, når fødderne er trætte. Eller leg en havkajak og se det hele fra søsiden. Med 10.000 gæstesejlere, der kigger inden for årligt, så er Juelsminde sat på søkortet hos de fleste. Også mange tyske, hollandske og svenske sejlere er tiltrukket af den charmerende havn og by. Børnene er også glade for opholdet. Og mon ikke udsigten til en tur i Legoland, der nemt kan klares fra Juelsminde, er et godt lokkemiddel?

juel sminde havn er m ere en d ét besø g v æ r d

23


Tekst & FOTO / Frank Flemming Pedersen

o l l Ha ka n du hø r e m i g ? Dårlig forbindelse og manglende dækning er nogle af de udfordringer sejlerne står med, når de bruger mobilen og internettet på vandet. Og det kan være svært at finde det rigtige mobilabonnement, der har den rigtige dækning og den rigtige pris.

Vi vil gerne være online og i konstant kontakt med omverdenen. Sådan er det på landjorden. Men det gælder også for sejlerne, der vil tjekke mail, læse nyheder og holde øje med vejrudsigten, når de er på havet og i havnen. Det er dog ikke helt let at gennemskue, hvordan priser og abonnementer er skruet sammen, når det kommer til mobiltelefoni og internetforbindelse. Det ved man hos det århusianske firma Bredbåndsmatch. dk, der rådgiver om mobil- og internetløsninger. Afklar behovet

De allerfleste vælger mobilt bredbånd, hvor man får forbindelse til internettet via et lille usb-modem i sin pc eller et sim-kort i sin tablet/smartphone. Med teknikken installeret er man parat til at gå på internettet, når man har købt sig et abonnement. Og her er det, man kan blive usikker, for markedet for mobilt bredbånd er stort og abonnementerne mangfoldige og svære at gennemskue. – Du skal gøre dig klart, hvad du vil bruge din internetforbindelse til. Skal du blot kigge mail og vejrudsigter, så kan du klare dig med et billigere abonnement, end hvis du også vil se film og hente musik fra internettet. Prisen på abonnementet er afhængig af to forhold: hastighed og forbruget af data. Hastigheden fortæller,

24

hvor hurtigt du kan sende og modtage data. Forbruget fortæller, hvor stor en mængde data du kan hente via din internetforbindelse, forklarer Jakob Pedersen og Laust Stoltze fra Bredbåndsmatch.dk. Tommelfingerregel nr. 1 – om hastighed

Hastigheden for dataoverførslen angives i Mbit/s (Megabit pr. sekund). Abonnementerne til mobilt bredbånd er opdelt i forskellige hastigheder og priser. Jo højere hastighed på forbindelsen jo flere anvendelsesmuligheder har du også med internettet, hvilket du så selvfølgelig også betaler mere for. Her er en lille vejledende guide for hastighed og anvendelse: n Op til 25 Mbit/s - er velegnet til at downloade meget store filer, se film live, afholde videokonferencer, downloade musik, hører musik live, Skype (internettelefoni) og al den websurfing, du har brug for. n Op til 15 Mbit/s - er velegnet, hvis du er meget aktiv på internettet. Downloader musik, hører musik live. Hastigheden klarer alle typer af filer – også live film og Skype. n Op til 3 Mbit/s - er fint til det meste arbejde på internettet, Skype, websurfing, sende billeder mv. n Op til 2 Mbit/s – du kan tjekke din kalender, sende og modtage mails uden vedhæftede filer.

h a l l o k a n d u h ø r e mig?


Tommelfingerregel nr. 2 – om dataforbrug

Du bruger altid data, når du er på internettet. Når du kigger på vejrudsigter, Facebook, tjekker mail eller ser nyhederne, så er der et dataforbrug, som du betaler for via dit abonnement. Dit dataforbrug varierer efter, hvad du foretager dig på internettet. F.eks. så bruger du ikke meget data på at tjekke mail, bruge Facebook, kigge på hjemmesider, bruge netbank. Men skal du hente film, store billeder, musik, store filer, se film live, høre radio, spille onlinespil, så stiger dit dataforbrug markant, siger eksperterne fra Bredbåndsmatch.dk. De anbefaler et abonnement, der er rettet mod dette forbrug: n

1-2 GB: Til dig der er online 3-5 timer pr. uge og ikke henter store filer eller streamer musik og film n 10 GB: Til dig der er meget online, 2 timer om dagen og henter lidt video samt musik her og der. n 20 GB: Til dig der bruger mobilt bredbånd som primært internet og er online dagligt i flere timer. n 30 GB: Til dig der spiller online og henter film, musik og videochatter og gerne på samme tid. Dækning til lands og til vands

Et er at få den rigtige hastighed afstemt med det rigtige forbrug, noget helt andet er at få den rigtige dækning på sit internet og på sin mobil. Alt for mange gange er vi ude for, at vores samtale bliver afbrudt eller forstummer, og vi febrilsk står og siger: ”Hallo, hallo. Kan du høre mig?” Og det selv når vi er på landjorden. På vandet ser situationen mere grel ud, for her er dækningen af mobil/datasignalerne ikke særlig gode. Eksperterne fra Bredbåndsmatch.dk siger:

h al lo kan du hø re m i g ?

– 3, Telia, TDC og Telenor er de eneste, der udbyder internet på deres eget netværk. Andre udbydere lejer sig ind på deres netværk. På disse 4 udbyderes hjemmesider kan man på et dækningskort se, hvor godt udbyderens løsninger dækker rundt om i Danmark. Men det er lidt svært at gennemskue dækningen på havet. Men generelt er der god dækning tæt ved kysten, undtaget er dog langs Vestkysten, hvor der kan være områder med problemer. Kommer du 5-10 kilometer væk fra land, vil du formentlig opleve dårlig dækning de fleste steder. På grund af de sorte dækningspletter på land- og vandkortet, er mobil/internetforbindelsen stadig ikke 100% pålidelig som kommunikationsmiddel, når du er til søs. At sætte sin lid til mobiltelefonen i forbindelse med en nødsituation, er særdeles dristigt – for ikke at sige uforsvarligt. Stadig flere havne kommer med på WiFi-bølgen og tilbyder gratis internet. Der kan man så spare lidt på sit eget dataforbrug. Internet på rejsen

Det er selvfølgelig fristende af tage sine internetvaner med på turen til udlandet. Men giv agt! Det kan blive en dyr fornøjelse, hvis du bruger dit danske abonnement. Du betaler pr. Mb, du forbruger. I EU lande beløber det sig til 6,50 kr. pr. Mb. Der er en minimal udgift, hvis du blot tjekker din mail. Et kig på DMIs hjemmeside koster 60 ører, mens 3 minutters video med sømandsviser på Youtube koster dig 70 kr. Hallo, det er dyrt.

Jakob Pedersen (tv) og Laust Stoltze fra Bredbåndsmatch.dk i Aarhus overvåger bredbånd og mobiltelefoni og rådgiver i billige løsninger.

25


Tekst / Leif nielsen

Danske tursejlere på

i F r e d er i ci a Knap 30.000 besøgende havde fundet vej til udstillingen i Fredericia. Stemningen på bådudstillingen i Fredericia har altid været speciel, og i år var ingen undtagelse. Lige fra dørene åbnedes fredag den 22. februar, og til de lukkede igen søndag den 3. marts, var publikum begejstrede, og udstillerne yderst tilfredse med den interesse, der var vist os. Danske Tursejleres stand var (som altid) flot besøgt, og mange fik en god sejlersnak eller en god forsikringssnak over en kop kaffe. Kåring af Årets Havn er jo blevet en tilbagevendende begivenhed, og efter at en veloplagt Peter Tanev havde fortalt om sejlervejret, var det formanden for Danske Tursejlere Poul Erik Jakobsens tur til at kalde havnefoged Carsten Clausen fra Juelsminde Lystbådehavn på scenen for at modtage den velfortjente hyldest. Havnen er nemlig af DTs medlemmer kåret som Årets Havn 2012.

I forbindelse med kåringen af Årets Havn på Boatshow 2013 i Fredericia, kårede vi vinderne af 2 lækre foldecykler, som var sponsoreret af Palby Marine. Vinderne blev: n Ole Normann Andersen, Esbjerg. n Flemming Post, Guderup. På billedet ses de glade vindere sammen med Christina Rosenkvist fra Palby Marine. I lighed med tidligere år var der også en børnetegnekonkurrence, hvor vinderne blev: n Rasmus Mortensen, Odense (en redningsvest). n Laura Mosegaard Hansen (en bamse). n Karoline Dal, Fredericia (en bamse). Den store Krydsordskonkurrence havde over 500 deltagere, og vinder af en tyverialarm blev: n Hans Ulrik Holst, Skælskør.

26

b o at s h o w 2 0 1 3 i f r e d ericia


Tips

Også i år blev den store bådmesse BOOT 2013 afviklet over en uge i Düsseldorf. Tursejleren har samlet en række gode, uundværlige og ønskværdige nyheder, som nok kan friste til sæsonens sejladser.

& n ips

Vil du udskifte din gamle benzin- eller dieselmotor, er her måske løsningen på dit problem med valg af motortype. Den smarte og enkle elmotor forhandles af www.piltronik.com, hvor du kan læse meget mere om installation, drift og ikke mindst pris.

Denne flotte klap-sammen-cykel kan fås både med og uden elmotor og i forskellige farver. Stellet er i aluminium, og elmotoren forsynes fra et 24 volt Litium ion, 5,5 ah batteri. Vægten er angivet til 17,8 kg. Se nærmere om dette lille vidunder på www.mobiky.com og her set til 1.595 euro.

Denne helt fantastiske bådshage er enhver forgasts drøm. Gasten behøver ikke i fremtiden at springe i land. Tænk bare på, hvor langt ned der er til en flydebro. Med denne bådshage i hånden er det nemt at trække linen gennem et øje og tilbage til båden. Set på www.svb.de til 139 euro.

Så kom den: familie-COBB-Supreme - til det helt store måltid, dobbelt rund ”Cobble Stone” til opvarmning, 80 % mere kapacitet. Set på messen til 249 euro. COBB-Premier fås nu også som gasgrill.

Verdensnyhed! LotusGrill. Så kom alternativet til den kendte COBB-grill, som kan benyttes ombord. Fås i mange farver fra 149 euro. Se mere på www.lotusgrill.de

Vi har efterhånden alle vænnet os til at have rødvin på BiB, da det er nemt og bekvemt at have ombord, og altid klar til et glas i utide. Der fås mange forskellige indpakninger til posen i papkartonen. Men disse er særlig smarte. Set hos www.spuernasen-box.de til 39 euro. Fås i farverne hvid, sort og rød.

t ips og nips

27


Tekst / Frank Flemming Pedersen foto / silas boye nissen

Li ndh o lm:

Ad g a ng for b udt f or s ej l er e Indrømmet. Vejret var ikke helt optimalt for en sejltur gennem den meget smukke og måske lidt drilske Bøgestrøm. Gråvejrsskyer lukkede totalt himlen og slap hverken lys eller varme igennem i denne del af Smålandshavet, hvor det lavvandede, snævre og bugtede farvand kaldet Bøgestrømmen forbinder Fakse Bugt med Ulvsund. Vinden var til den friske side, og det stod klart, at regnen - trods vejrudsigtens meldinger om det modsatte – snart ville lægge sig over området. Vi havde netop passeret Dronning Alexandrines bro med kurs østover, da en af de utrolige naturoplevelser, sejlerlivet er så rig på, udspiller sig lige foran os. Vinden løjer helt af. Et par sømil forude åbner skyerne sig og lader en enkelt skarp solstråle skære ned gennem det gråmelerede. Strålen skinner lige ned på en grøn øs krid-

28

hvide bygninger med høje skorstene. Lindholm lyser sejlerne i møde, men der er ikke noget at komme efter, for der er adgang forbudt for sejlere og anden offentlighed. Siden 1926 har Lindholm huset Statens Veterinære Forsøgsstation. Øen er kun på 6 hektar men er en meget vigtig brik i indsatsen for at undgå, at danske husdyr smittes af virussygdomme. På Lindholm, der i dag drives af Danmarks Tekniske Universitet, forskes der bl.a. i mund- og klovsyge og svinepest. Så der er måske ikke så meget at sige til, at de ca. 80 medarbejdere, der kun kan komme på arbejde med den lokale færge, er isoleret fra omverdenen. Lindholm er et lille grønt og hvidt fixpunkt i det blå Smålandshav, som du må se – men ikke røre.

l i n d h o l m: a d g a n g f o r b u d t f o r s e jl ere


Ge n er alf o r s am li n g 2 013 Danske Tursejlere afholdt den årlige generalforsamling lørdag den 13. april 2013 i Strib Bådeklubs klubhus med flot udsigt til begge Lillebæltsbroerne. Formanden Poul Erik Jakobsen aflagde bestyrelsens beretning for 2012, hvor Danske Tursejlere havde oplevet en markant positiv udvikling på en lang række punkter. Der var kommet flere medlemmer ”om bord”, indtegning af kaskoforsikringer havde udviklet sig langt bedre end forventet, kursusaktiviteterne var forøget markant samtidig med, at Danske Tursejlere var blevet mere synlige på en lang række områder. Forretningsfører Leif Nielsen gennemgik regnskabet for 2012 og budgettet for 2013. Regnskabet for 2012 udviser et tilfredsstillende resultat på niveau med budgettet for 2012 og en pæn fremgang i forhold til året før. Generalforsamlingen godkendte med stor tilfredshed bestyrelsens beretning, årsregnskab og budget. Bestyrelsen havde efter flere år med uændret kontingent foreslået en mindre stigning, hvilket blev godkendt. Stigningen på 20 kr. gælder fra 1. januar 2014. Efter flere år i bestyrelsen ønskede Villy Johansen og Skipper Gormsen ikke genvalg. Til bestyrelsen nyvalgtes Søren Dyrskjøt og Søren Juul Nerenst Efter generalforsamlingen sammensattes bestyrelsen således: Poul Erik Jakobsen (formand), Erik Holm Johansen (næstformand), Henning Jensen, Søren Dyrskjøt, Tina Meier, Søren Juul Nerenst og Stig Førsting.

vi ses t i l

Tursejlertræf 2013 Danske Tursejlere afholder lokale træf for sine medlemmer i 2013, og følgende havne er udpeget som arrangører: • Den 7. - 9. juni 2013 arrangerer Kalundborg Sejlklub tursejlertræf i klubhuset ved Gisseløre Lystbådehavn. • Den 7. - 9. juni 2013 arrangerer Dyvig Bådelaug tursejlertræf i klubhuset ved Dyvig. • Den 14. - 15. juni 2013 arrangerer Næstved Sejlklub tursejlertræf i klubhuset i Karrebæksminde inderhavn. • Den 23. - 25. august 2013 arrangerer Nibe Sejlklub tursejlertræf i Nibe ved Limfjorden. Programmerne kan ses på www.dansketursejlere.dk, og de har et til fælles. Glade og feststemte tursejlere der holder fællesspisning fredag aften og stor festmiddag lørdag aften, hvor der også bliver plads til en sving-om. Du kan tilmelde dig nu. Henvend dig til sekretariatet på telefon 70 21 42 42 eller send en mail til info@tursejleren.dk. Da der ikke er lige meget plads på alle træffene, sker tilmeldingen efter ”først til mølle” princippet.

Du kan læse hele bestyrelsens beretning på www.dansketursejlere.dk

Brandsikring FIRETRACE til motorrum, oliefyr m.m. Dania Brand & Miljøteknik Tlf. +45 5616 9100 www.firetrace.dk Efter mange år i DTs bestyrelse ønskede Villy Johansen (tv) at stoppe arbejdet. Formand Poul Erik Jakobsen siger tak for indsatsen og overrækker Villy DTs våbenskjold. Dania Brand 01-08 1-8.indd 1

29

21/01/08 12:54:5


MEDLEMSSERVICE medlemSkab Navn:

Ny e klubber med en i fa rvandet Sejlerforsikring KASKO Klubnr. 2340000 får du desuden

• • •

• • • •

ANG

IG

• • • •

R M OTO R E D L O H ● ● ● ● ● ●

ER

Autoelektro - Diesel Bil- og bådvarmer Elektriske maskiner El- og luftværktøj El-motorer og gear Diverse pumper

www.skjern-elektro.dk

30

Postnr.:

By:

CPR-nr.:

Telefon nr.:

E mail:

Korsør Sejlklub Formand: Thomas Mantzius, Telefon 50 60 70 34 Dækning i hele EU samt Norge. Dækning året rundt - i vandet og på land. Klubnr. 6240000 Fast præmie uanset skadesforløb. Mulighed for at vælge størrelse af selvrisiko - Aarhus Jetski og Vandscooter Forening præmien beregnes efter selvrisikoens Formand: Simon Elkjær, Telefon 27 14størrelse. 37 21 Ulykkesforsikring for op til 6 personer. Nyt for gammelt i langt de fleste tilfælde. Klubnr. 5130000 Rabat ved AIS-Vagt (aftale med SOK). Marina Minde P/S Rabat ved installation af godkendt GPSFormand: Hans Lindum Møller, Telefon 40 45 58 60 Tracker. Dækning af skader forårsaget af defekte Klubnr. 6570000 søventiler og/eller slanger. Dronningborg Bådelaug Bådvogn eller stativ dækkes med indtil kr. Formand: Martin Harboe, Telefon 40 35 85 02 30.000,- ud over forsikringssummen. Jolle/gummibåd er medforsikret indtil kr. 20.000,-. Danske Tursejlere siger velkommen til endnu fire Afbrydes ferien på grund af en skade på båklubber, derudgifter har meldttilsig under vores stander. den, dækkes f.eks. hjemtransport og hotelophold med indtil kr. 20.000,-. Hurtig og professionel behandling af din skade. Egne taksatorer og døgnåben havaritelefon. Medlemmernes eget ankenævn, der drøfter evt. tvister ved skade. Op til 5 gratis overnatninger i lystbådehavnene på Ærø.

VI

• • • •

Adresse:

I hvilken havn ligger din båd: Bådfabrikat:

Bådstørrelse:

Navnet på din klub: n Jeg ønsker medlemskab inkl. Sejlerforsikring ANSVAR n Jeg er allerede medlem af DT. Mit medlemsnummer. er: n Jeg ønsker bladmedlemskab n Jeg ønsker tilbud på Sejlerforsikring KASKO Antal års sejlererfaring: n Jeg har duelighedsbevis eller Yachtskipper 3 Antal års sejlererfaring:

tilbud PÅ Sejlerforsikring kaSko fartøjets art (sæt kryds)

n Jolle (åben jolle med max 40 HK) n Motorbåd med påhængsmotor n Motorbåd med Z drev Ønskes Z drev medforsikret ?

n ja

n nej

n Motorbåd med fast skrueaksel n Motorsejler n Sejlbåd oplysninger om fartøjet Model:

Årgang:

Materiale:

Bådens længde i meter:

Motorfabrikat:

Årgang:

Antal HK:

Bådens max fart i knob:

Fartøjets værdi: Særligt tilvalg for trailerbåde Ønskes Sejlerforsikring TRAILER modul 1 ? n ja n nej Ønskes Sejlerforsikring TRAILER modul 2 ? n ja n nej Ønskes Sejlerforsikring TRAILER modul 3 ? n ja n nej Har du tyverialarm med automatisk opkald? n ja n nej Riv tilbudsblanketten af og send den til Danske Tursejlere eller ring på telefon 70 21 42 42 for straks tilbud.

Alle fritidssejlere kan blive medlem af DT. Det kan ske på to måder: Gennem din klubs medlemskab eller som enkeltmedlem. Klubmedlemskab: Hvis din bådklub er medlem af Danske Tursejlere, så betaler du kun kr. 315,- i årligt kontingent, som dækker ansvarsforsikring og alle medlemsfordele. Vi har faktisk over 170 klubber, som nyder godt af denne ordning for deres medlemmer. Enkeltmedlemmer: Som enkeltmedlem betaler du kr. 365,- i årligt kontingent. Også her får du ansvarsforsikring og alle medlemsfordele. Dette tilbud gælder særligt for de fritidssejlere, hvis klub ikke er medlem af DT. Bladmedlemskab: kr. 200,-.

m e d l e m s s e rvice


søkrammarked 4451313:

Både sælges

3711212:

4330813:

Luna 26 med ny 42 HK sole motor, årg.77. Båden er sejlklar med meget nyt udstyr. VHF, GPS, Toilet, Bådvogn m.m. En båd der skal ses. Jeg sender gerne billedmateriale. Pris 152.000 kr.  F. Henriksen, Skjern Telefon 97 36 22 06 E-mail: ma-fh@privat.dk

4280613:

Nauticat 33 motorsejler årgang 1979 glasfiber er meget velholdt. Motor 80 HK Ford diesel, kun ca.2400 sejltimer. Båden er med bovspryd med rullegenua. Båden er hydraulisk styret, koldt - og varmt vand. Udstyrsliste kan rekvireres. Båden er beliggende på Langeland. Pris: 540.000.  K. Olsen Telefon 24 80 95 30 E-mail: kjeldo@webspeed.dk

4511513:

Meget velholdt motorbåd Sea Ray Sundancer 268 årgang 1986 i god stand. Motor fra 2007 med ferskvandskøling 290 hk benzin. Kan ses med alt udstyr på Dansk Sejl og Motor www.dansksejlogmotor.dk - Båden kan prøves i Hundige havn fra april måned. Pris kr.175.000.  S. Veje, Roskilde Telefon 28 43 05 96 E-mail: annett@kjeldgaard.mail.dk

Garmin kortplotter, GPS Map 192C, incl. antenne, holder og søkort MEU021R Danmark øst og Sverige sø. Pris 2150,00  Duedahl Telefon 40 55 27 03 E-mail: Duedahl49@gmail.com

30 fods, motorbåd, med nyrenoveret motor og kølesystem. Nymonteret toilet, bovpropel, kaleche og spændingsomskifter, fra 220 v til, 12 v, med aut. opladning. Medfølger, 3 100 A batterier, VHF. radio, FM radio, GPS og et ekkolod ( FISKEFINDER ).Motoren er en 6 cyl. 103 hk. FORD diesel, med et forbrug på ca. 6-7 l. i timen, ved 8-9 knob. Pris. 120.000, kr.  W.Hass Kolding Telefon 51 76 36 20 E-mail: rexvorex@hotmail.com

Medlemmer af DT kan få en annonce med under ”SØKRAMMARKED” i Tursejleren og på DT’s h ­ jemmeside – www.tursejleren.dk. Pris: kr. 200,- for maks 40 ord eksklusiv dine ­kontaktoplysninger. Annoncerne på www.tursejleren.dk er gratis. SÅDAN GØR DU: Gå ind på www.tursejleren.dk under knappen SØKRAMMARKEDET og klik på ”Tilmeld din annonce”.

31. juli - 4. august 2013

Man sejler da til en ø! Besøg vores grønne ø Ærø og fortøj lystbåden i Marstal og Ærøskøbing havne.

Besøg vores grønne ø, Ærø og fortøj lystbåden i Marstal og Ærøskøbing havne. I skipperbyen Marstal oser det af maritim stemning. Vi byder på en stor spændende legeplads, hyggelige grill-huse og Danmarks bedste søfartsmuseum. Se på arbejdet med renovering af Nationalmuseets tre-mastede skonnert, Bonavista eller gå en tur i byens hyggelige gader der er fyldt med gode forretninger og spisesteder.

Årets jazzoplevelse i Middelfarts havne til 35 koncerter

Gratis entré

SØKRAMMARKE D

Eventyrbyen Ærøskøbing bringer dig hundrede år tilbage i tiden og havnen betragtes som èn af de bedst bevarede danske provinshavne. Gå en tur i den hyggelige by, besøg Flaske-Peters samling eller spis en god middag hos èt af de gode spisesteder. Se også resten af øen. Tag bussen og besøg èn eller flere af Ærøs mange spændende attraktioner. Vi har blandt andet verdens største solfangeranlæg og ikke mindst Danmarks smukkest beliggende golfbane ved Skjoldnæs Fyr.

Vi lover jer solskin, medvind og masser af glade ferieminder!! Velkommen til Marstal og Ærøskøbing havne! www.aeroehavne.dk

31


UMM Magasinpost 46610

Tekst / signe storr

Opskrifter til båden

N emt b å d-b r ø d

n Et

Så er der serveret. Signe Storr tryller i bådens pantry.

Det er altid en succes, når jeg bager brød om bord på båden, selvom jeg har måttet justere mig lidt til bådens gasovn, der kun varmer nedefra. Jeg må så vende brødet halvejs, hvis jeg skal undgå, at det bliver helt brændt i bunden. Bagetiden synes også at variere alt efter, hvordan ovnen har det den dag, så du bliver nok også nødt til at justere bagetiden til din ovn. Brødopskriften kan du selv variere ud fra, hvad du har af meltyper, kerner og nødder. Jeg laver altid dejen så blød, at jeg bare kan hælde det i en form, så jeg undgår at ælte brødet. Brug opskriften ved siden af som udgangspunkt for at lave dit eget favoritbrød.

Opskrif t

brev tørgær 1 tsk. sukker n 2 tsk. salt n 500 g mel (bland det, som du vil. Jeg har taget 300 g hvedemel, 100 g spe ltmel og 100 g fuldkornshvedemel) n 150 g nødder og kerner (her kan du også putte det i, du har lyst til. Jeg har 70 g græskarkerner, 30 g pinjekerne r og 50 g hakkede valnøddekerner) n 1 sps k. olie n 6 dl. lunkent vand n

Bland først de tørre ingrediense r, hvorefter olien og vandet blandes i. Lad den våde dej hæve ca. 45 minutter. Hæld deje n i en form og bag brødet i ca. 35 minutter (afh ængigt af din ovn). Jeg sætter ovnen på en høj temperatur, men ikke maksimum. Jeg vender brødet efter ca. 20-25 minutter.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.