01.2013 - Tursejleren

Page 1

Nr. 1 / 2013

tursejleren

0 ide 1

1 side re s e m l ge sej g r 25 o u side t d ? u e t o ø r s de 4 Ta g ask f k e min – d d si ø e å l p n g r gift nge gen i f n k a i i V le, are æ p j s ilds jeg 1 n n e Ka Ud

5


forsiden Motiv fra Vænern: Flåviken på Værmlandsnæs. Foto: Søren Dyrskjøt TURSEJLEREN Udgives af Danske Tursejlere ISSN : 1603-3329 – Oplag: 9.000 stk Ansv. i henh. til Presseloven: Leif Nielsen

FORMAND Poul Erik Jakobsen Kærvej 17, 4270 Høng Tlf: 24 85 50 20 · Fax: 58 85 35 40 poulerik@tursejleren.dk

Sekretariatet Danske Tursejlere Odensevej 197 A 5600 Fåborg info@tursejleren.dk www.tursejleren.dk

Spørgsmål vedrørende DT, forsikring, adresseændringer, medlemskab, kontingent, udeblevet medlemsblad skal rettes til sekretariatet.

ANNONCESALG Danske Tursejlere Leif Nielsen Mariehønevænget 8 5260 Odense S Tlf. 40 16 30 09 leif@tursejleren.dk

TRYK PE offset A/S Udgivelsesdato for næste nummer Nr. 02/13 – Maj 2013

TILRETTELÆGGELSE OG LAYOUT FFP Kommunikation · www.ffpkom.dk Tlf: 20 44 12 39 Burchardt Reklamebureau

REDAKTION Redaktør: Frank Flemming Pedersen Søndermarksvej 64, 4200 Slagelse redaktionen@tursejleren.dk Tlf: 20 44 12 39 Sekretariatets åbningstider: Alle hverdage kl. 10.00-13.00 Torsdage tillige kl. 17.00-19.00 Tlf. 70 21 42 42

Forretningsfører Leif Nielsen Mariehønevænget 8 5260 Odense S Tlf. 40 16 30 09 leif@tursejleren.dk DANSKE TURSEJLERE Tilsluttet Søsportens Sikkerhedsråd Søfartsstyrrelsens Uddannelsesudvalg Friluftsrådet Blå Flag Jury European Boating Association (EBA)

SKipperen har ordet

indhold 8 20

Jul eg aven

d e r ska l byt t e s Har trøjen, du fik i julegave, ikke den rigtige farve? Så kan den byttes. Er sejlerskoene, der lå under juletræet, for store? Så kan de byttes. Sådan er det også med den julegave, sejlerne i Danmark fik af Folketingets flertal denne jul. En forhøjelse af afgiften på kaskoforsikringer på ikke mindre end 34 % en gave, som vi på ingen måde har ønsket os. Og den har klart en helt forkert størrelse. Den julegave skal byttes til noget brugbart.

4

Danske Tursejlere var med midt i det stormvejr, som afgiftsforslaget rejste før jul. Vi deltog loyalt i den politiske proces, som vi på ingen måde kan sige noget positivt om. Vi er faktisk forundret over, hvor lidt saglige argumenter og dialog har påvirket beslutningen. Vi tror dog fortsat på, at fornuften og rationalet styrer Danmark, så derfor fortsætter vi med at presse på for at få ordentlige og fair forhold til at dyrke vores sejlerinteresse. Noget godt er der kommet ud af processen. Dialogen mellem de maritime organisationer er styrket, så fremover vil vi se flere fælles initiativer, som vil gavne også tur- og fritidssejlerne.

10

Indhold 3 Uden ildsjæle ingen glød 4 Kom til tursejlertræf i 2013 6 Carolineren i kirken 8 Carolineren ved kajen 9 Vikingerne – de første tursejlere 10 Vikingespor i Danmark 12 Og vi har en vinder... 14 Stor fotokonkurrence 14 Tag ud og gem: Gør båden klar til den nye sæson 15 Bundmaling af båden 15 Rens dine fendere – de bliver som nye 16 Genskab bådens glans – slib gelcoaten 17 Tjek dine bådbatterier 18 Bliv testsejler i projekt sikker kurs 19 Slaget om afgiften 20 Danske Tursejlere på boatshow 2013 22 Kan jeg spare afgift på min kasko? 25 Varmeblæser starter brand 28 Generalforsamling 2013 28 Kort nyt 29 Medlemsservice 30 Søkrammarked 31 Verdens største flaskeskib 32 n

n

n

n

Vi ved nu også, at vi skal være flere om at stå vagt ved de rettigheder, vi har. Og at vi skal kunne mobilisere flere medlemmer (politikerne kan her læse: stemmer) for at få ørenlyd. DT efterlyser derfor ildsjæle, der brænder for tur- og fritidssejlads og som vil være med til at løfte opgaven med at fremme vores synspunkter i lokalområdet. Som kan være vores stemme på havnen, i foreningen eller overfor lokalpolitikerne. Derfor appellerer vi til jer alle: slut op om os. Tag del i vores bestræbelser på at skabe fairplay for sejlermiljøet. Meld jer ind – få dine sejlervenner til at melde sig ind – vær med i vores fællesskab. Poul Erik Jakobsen, formand for Danske Tursejlere

2

Besøg os på: www.tursejleren.dk

s k i p p e r e n h a r ord et

ind h ol d

3


Tekst / frank flemming pedersen

Det gode klubliv

Hvordan skaber man en god bådklub med et aktivt klubliv, hvor medlemmerne trives, og lysten til at gøre en indsats for fællesskabet driver værket? Tursejleren vil i en række artikler hen over året give et par svar på spørgsmålene. Det gør vi ved at besøge og snakke med nogle af vores medlemsklubber, som har gode erfaringer at byde ind med. Du er også velkommen til at komme med dine erfaringer. Skriv til tursejleren@tursejleren.dk og lad andre få glæde af dine ideer og tanker.

Ude n il d s jæl e i n gen g lø d Gennem 25 år har det været fællesskabet og viljen til at ville hinanden, der har drevet Nordhammer Bådelaug fremad. Formand Mogens Sloth Nielsen (th.), kasserer Erik Kongebo og havnefoged Ole Iversholt (tv.) fremhæver naturen omkring Nordhammer lystbådehavn som et af de store aktiver. Og så selvfølgelig den venlige atmosfære i havnen.

de mest basale fornødenheder, og dermed var tanken om Nordhammer Bådelaug født. Med stor velvilje fra kommunen og fra Skov- og naturstyrelsen og andre myndigheder, blev arbejdet med havneanlægget startet. Det var i 1988.

Ildsjælene i Nordhammer lystbådehavn har etableret den idylliske havn med egne midler og arbejdskraft. Den gejst smitter af på klublivet.

12

sømil syd for Hundested i østerløbet mellem Orø og Hornsherred finder vi Nordhammer lystbådehavn i et meget smukt, naturskønt område. Tæt ved har den lille trækfærge til Orø sit anløbssted, og længere mod sydvest ligger Holbæk. Vi er ved Isefjordens østlige del, og det er her Nordhammer Bådelaug har hjemsted. Bådelauget fejrer i år 25 års jubilæum, og så kan medlemmer og bestyrelse se tilbage på en tid præget mere af udvikling med omtanke end af emsig forandring.

– Vi har gennem alle årene selv finansieret vores aktiviteter, selv udført arbejdet, selv båret ansvaret og selv høstet frugterne af vores indsats. Og noget af det, vi har høstet, er netop bevidstheden om, hvad vi kan udrette, når vi er sammen om det. Samt selvfølgelig et fantastisk fællesskab og kendskab til hinanden. De personlige erfaringer og bekendtskaber, man får undervejs, er jo langtidsholdbare, supplerer Erik og Ole.

været med fra starten for 25 år siden. Mogens, der har lidt færre år i sin ”logbog”, har været med de sidste 10 år og er i sin første formandsperiode. På bordet foran os ligger flere bugnende billedalbum, hvis indhold dokumenterer, at sejlerlivet er muntert og meget socialt.

Der har været nok at tage fat på for de flittige bådfolk. Området er grundt, så der har skullet graves en del ud til havnebassin, anlægges mole, broer, slæbested, klubhus, forsamlingslokaler, mastehus, og hvad der sømmer sig for et ordentligt bådelaug.

– Vi hviler godt i os selv uden at være os selv nok, byder Mogens ind med. – Vi har et stærkt fællesskab med plads til alle og brug for alle. Sådan har det altid været.

– Vi har nydt godt af de mange forskellige kompetencer, vores medlemmer har, smiler Erik, mens han og Ole dykker ned i de nostalgiske billeder og lader minderne flyde over.

Selvgjort i 25 år

Tursejleren er på besøg i klubhuset for at få en snak med formand Mogens Sloth Nielsen, kasserer Erik Kongebo og havnefoged Ole Iversholt om, hvordan man holder en bådklub levende og attraktiv. Erik og Ole har

4

For der var engang, hvor området ved Hammer Bakke blot var engjord, og det lave vand kun gav plads til nogle joller på svaj. Men de sejlglade ildsjæle så for sig, at der var mulighed for at etablere en lille havn med

U d e n i l d s j æ l e i n g e n gl ød

jekter på bedding. Og en hel del vedligeholdelse, påpeger de tre omkring bordet. Men der møder altid mindst 25-30 personer op – unge som ældre – til arbejdsdagene. Men også uden for sæsonen er der noget at mødes om i lauget. Hver mandag åbnes dørene til klubhuset, hvor 10-12 medlemmer møder op og får en snak om de mange fælles interesser – i reglen jagt, fiskeri og sejlads, selvfølgelig. – Bådelauget er en del af livet her, en del af lokalsamfundet. Fællesskabet rækker længere end til havneudløbet. Det er også vores styrke, fortæller Mogens. Småt er godt

Nordhammer lystbådehavn har 80 bådpladser og er med i frihavnsordningen. I forvejen er det som gæst i den absolut billige ende at ligge i havnen. Fjordsejlads er også blevet mere populært, så alt i alt betyder det, at en del gæstesejlere gør stop i den smukke havn. Og de er meget velkomne. – Sejlerne, der kommer her, kommer ikke på grund af underholdningen men for naturen og for roens skyld. De basale faciliteter er i orden. Proviant skal man dog længere væk for at købe. Men den unikke natur, den har du lige uden for båden, påpeger havnefoged Ole.

En del af livet

Et kig på Nordhammer Bådelaugs aktivitetskalender afslører da også, at der er flittigt bud efter de frivillige hænder hen over sæsonen. For der er stadig mange pro-

Ud en il d sj æl e ingen gl ød

– Mange nyder roen og skønheden på samme måde, som vi selv gør. Vi ønsker ikke forandring, og i øvrigt er der en klausul på vores fysiske rammer for netop at

5


d u b l i t e s s e M Spændende

til sejlerfolket

Sejlersæson 2013 byder vi velkommen med Boatshow i Fredericia d. 22-24/2 + 1-3/3. Vi vil være at finde på stand 3302 med VANDvittige gode tilbud til sejlerfolket. Husk vores webshop har altid åbent!

Foldecykel

Raymarine a65 mfd med EU kort

Vælg mellem almindelige foldecykler og el-foldecykler. Vælg mellem flere farver. Normalpris op til 5.495,Isefjorden er et dejligt sejlerfarvand, der giver mange muligheder for at opleve bugter og fjorde med de smukkeste udsigter.

værne om det dejlige miljø. Vi har 80 bådpladser og er 110 medlemmer. Det er loftet, og det har vi det fint med, forklarer Mogens. Generationen der blev væk

Alligevel tænker formanden tanker om nye medlemmer. Også i Nordhammer Bådelaug – som i mange andre bådklubber landet over – er gennemsnitsalderen på den modne side. Generationsskiftet er udeblevet, da sejlerne mellem 35-50 år åbenbart er blevet helt væk. Det er mange år siden, at bådelaguet i Isefjorden

solgte deres optimistjoller og lagde ungdomsarbejdet på hylden. Det har ikke været efterspurgt siden. Men der er lys forude. Flere yngre har meldt sig under standeren og tager del i de mange aktiviteter og det sociale samvær på lige fod med de ”gamle”. Og også blandt de yngre sejlere er der gnist og lyst til at gøre en indsats. – Nordhammer Bådelaug er grundlagt af ildsjæle. Lauget er båret videre af ildsjæle. Og det er også ildsjælene, der skal tegne fremtiden. Uden dem ingen glød, siger de tre repræsentanter for den jubilerende bådklub.

Kom til Tursejlertræf i 2013 I år holder Danske Tursejlere lokale træf rundt om i landet, hvor du kan møde andre sejlere i festlige rammer. Der er også et træf i nærheden af dig.

Danske Tursejlere afholder lokale tursejlertræf i 2013, og følgende steder er valgt som værter for træffene:

• 7.-9. juni 2013 Dyvig • 14.-16. juni 2013 Karrebæksminde

Der planlægges et til to træf yderligere, bl.a. til eftersommeren ved Limfjorden.

Alle steder vil træffet starter fredag eftermiddag og slutte søndag formiddag. Arrangørerne arbejder ihærdigt med at sammensætte de spændende og alsidige aktiviteter, hvor det hyggelige samvær er i centrum. Hold øje med de endelige programmer på vores hjemmeside www.dansketursejlere.dk. Gå ikke glip af denne unikke mulighed for at møde andre tur- og fritidssejlere i festlige rammer. Du kan allerede nu tilmelde dig et eller flere af træffene ved at kontakte sekretariatet på telefon 70 21 42 42 eller sende en mail til info@tursejleren.dk.

lg

Stort udva i cykler

699,-

PRISER FR

A

SPAR 700,OP TIL

Touch betjent navigator med super lysstærk LED Teknologi - sollys synlig optisk sammensmeltet display. Hurtig dual-core processor plus en kraftfuld grafik processor. Leveres med Eu chart. Normalpris 7.495,-

5.999, SPAR 1.496,-

Automatisk vest 150n

En fuldautomatisk oppustelig redningsvest der har et kompakt og slankt design. • 150 N opdrift med 33 gram CO2 patron • 600 denier stof materiale • Velcro lukning for nem genpakning • Neopren i nakken • United Moulder udløser mekanisme • Lynlåslomme • CE godkendt Normalpris 549,-

399,-

pel Meget sim e brugerflad

SPAR 150,-

Jotun NonStop Low Cu Bundmaling - selvpolerende

599,-

Effektivt selvpolerende bundmaling som giver en glat og begroningsfri bund. Meget god dækevne. • Fart: Op til 35 knob • Rækkeevne: 10 m2 pr. liter • Overmalingstør v/23°: 8 timer • Søsætningstør v/ 23°: Efter 12 timer og inden 3 måneder • Kan males på gl. bundmaling: Hårde og selvpolerende bundmalinger • Fortynner/rengøring: Nr. 7 Normalpris 1.099,-

2,5 L

SPAR 500,-

Igen i år ha r vi JO bundmalin TUN g til

SUPERPR

IS

WAECO CR 50 CoolMatic køleskab – Rustfrit stål

Danfoss BD35F kompressor m/integreret elektronik. • 48 liter køl, heraf 5 liter *** seperat fryserum • Driftsspænding: 12/24 V DC • Effektbehov: Ca. 40 W • ndbygningsmål: 380 x 534 x 447 mm (BxHxD uden dør). Normalpris 5.995,-

4.495, SPAR 1.500,5.995, SPAR 500,Parsun f5bms

5 HK Parsun påhængsmotor med kort ben. Ideel til mindre både eller som hjælpemotor til den store båd. En god bådmotor, der trods sine gode egenskaber, stadig er en letvægtsmodel. Normalpris 6.495,-

Udstyr til sejlerfolket ODENSE • SVENDBORG • Tlf. 6395 5500 • www.apmarine.dk Tilbuddene gælder til og med fredag d. 15/5 2013. Priserne er inkl. 25% moms. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer.

6

U d e n i l d s j æ l e i n g e n g l ø d / K o m t i l Tur s e j l e rt r æ f i 2 0 1 3

7


Tekst / frank flemming pedersen

Tekst / frank flemming pedersen

Hanne Hansen blev ophængt 1988 ved Marstal Kirkes 250-års jubilæum, bygget af skibstømrer Henning Terkelsen og skænket af maritime foreninger i Marstal.

Caroline re n ve d kaje n Carolinerne M/S SAMKA er et levende monument over en tid, hvor den danske handelsflådes småskibe var livsnerven i transporten mellem landsdelene. Den markerer også et goddag til motorskibet og et farvel til de gamle sejlførende fragtskibe.

E

t lidt langt stenkast fra Marstal Kirke og den 105 cm lange og 187 cm høje model af Hanne Hansen ligger den ægte vare fortøjet ved havnens kaj. Og her vil man finde en af forklaringerne på, hvorfor netop carolineren Hanne Hansen hænger som dekoration i byens smukke kirke.

Ca r o l in er en i ki r k en De danske kirkeskibe er eminent håndværk og flotte dekorationer i kirkerummet, men de for­ tæller også historien om danskernes liv på og ved havet.

E

t lidt langt stenkast fra havnen i Marstal ligger den smukke kirke, som sagtens kan runderes på en aftentur i byens små, hyggelige gader. Er kirken åben, benytter mange sejlere sig af lejligheden og stikker hovedet inden for. Her bliver de mødt af ikke mindre end 7 kirkeskibe, der hænger dekorativt i kirkerummet.

mindst 75 kirker hedder det ophængte kirkeskib, ”Håbet”. Men også navnet ”Danmark” er meget populært.

Imponerende tager de sig ud. Kirkens ældste – orlogsskibet Kronprinsns Ønske – er fra 1778, mens det største – endnu en orlogsmand – Christian IX (oprindeligt Ærøe) måler 250 cm i højden og 321 cm i længden. De øvrige 5 skibe er modeller af handelsskibe.

Men hvorfor skibet som symbol i det hele taget er kommet ind i kirken, er temmelig uklart for historikerne. Man antager, at nogle er givet af en kreds af søfolk, fiskere eller honoratiores til udsmykning af kirkerummet som standsgave. Andre skibe er skænket som gave til minde om enkeltpersoner eller begivenheder. Det farlige liv til søs har også fået nogle personer – i taknemmelighed over at være kommet godt fra en lang rejse eller et forlis – til at skænke kirken et skib.

Mindegaver og taknemmelighed

Carolineren Hanne Hansen

Traditionen med kirkeskibe kendes også uden for Danmark, hvor de første kirkeskibe har været ophængt i kystbyerne. Derfra har skikken bredt sig til kirker inde i landet. At traditionen er stærk, ses af de ca. 1.300 skibsmodeller, der er ophængt i landets kirker. Det ældste skib hænger i Ho kirke i Vestjylland, hvor det har hængt siden 1710. Den mest populære skibsmodel er Fregatten Jylland, som hænger i over 30 kirker. I

Det nyeste kirkeskib i Marstal Kirke er carolineren Hanne Hansen. Det vidner om en tid, da de små coastere bandt Danmark sammen. Før de store broer, jernbanen og lastbilerne gjorde befragtning på de indre danske søvej urentabel. Carolinernes tilknytningen til Marstal er åbenbar. De fleste er nemlig bygget i Marstal i 1950’erne. Hanne Hansen var nummer 2o i rækken.

8

C a r o l i n e r e n I K IRKEN

Langs kajen – lige ved færgelejet – ligger den flotte blå og hvide caroliner M/S SAMKA med den rød/hvide skorsten og det karakteristiske styrehus i træ. I dag er der blot to sødygtige skibe af denne type tilbage i Danmark. Til gengæld er de tidstypiske for de skibe, der udvikledes efter 2. verdenskrig, og som gav den danske handelsflåde en nye æra. Carolinerne udvikledes i 1950´erne i Marstal, hvor også 20 af de i alt 23 skibe blev bygget. Alle på H. C. Christensens Stålskibsværft. Den første caroliner søsattes i 1951. Bestilt af skipperen Albert Hansen Petersen og døbt af hans kone Caroline Petersen. Navnet blev Caroline, og det gav samtidig navn til hele serien. I dag vil man kalde carolinerne for coastere, men den betegnelse for skibe i kystfart slog først igennem omkring 1960. Marstalhjælpen støtter

Krigsårene i 1940’erne var hård ved den danske små-

Ca rol ineren v ed ka j en

skibsflåde, hvor mange forliste grundet minesprængning. Materialeknaphed og manglende finansiering bevirkede en nedslidning af den øvrige flåde. Kun ganske få nye både så dagens lys – en tilstand som varede til godt efter krigens afslutning. Vendepunktet kom blandt andet via amerikansk økonomisk bistand, den såkaldte Marshallhjælp, som kunne yde gunstige lån til om- og nybygning af skibe. Mange af midlerne gik til ombygning af marstalske skibe, og de første 7 carolinere finansieredes også ad denne vej. Ikke underligt at Marshallhjælpen blandt folk blev kaldt for Marstalhjælpen. På kajen og i kirken

Carolinerne har betydet meget for opblomstringen af den danske coasterflåde generelt og for Marstal i særdeleshed. De 20 carolinere, H. C. Christensens Stålskibsværft byggede, har givet arbejde til folk på land og til havs. M/S SAMKA er i dag ejet af ”Museumsforeningen til bevarelse af M/S SAMKA”, der driver skibet som et sejlende museum blandt andet for at fortælle historien om handelsflådens overgang fra sejl til motor. At carolineren er et ikon i Marstal og i maritime kredse, er der ingen tvivl om. Derfor har M/S SAMKA og Hanne Hansen også deres fortjente plads ved kajen og i kirken.

9


Tekst / frank flemming pedersen Foto / Werner Karrasch, Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Vi k i n ger n e – d e f ør s t e tu r sejl er e

H

arald Hårfager, Leif den Lykkelige og Svend Tveskæg er navne på vikinger, som har fået det til at gyse i mangen en landsby og klostre i store dele af Nordeuropa. Men vikingerne var andet end vilde horder. De var dygtige landbrugere og deres handelstalent og evnen til at sejle over store afstande aftvang også respekt.

Måle solens vinkel

En af de ældste beretninger om en lang sejlads i vikingetiden er beretningen om vikingernes angreb på og plyndring af munkeklosteret på den lille østengelske ø Lindisfarne. Det var i 793. Plyndringen blev antagelig udført af vikinger, der sejlede fra Ribe, som ligger næsten ret øst for Lindisfarne.

Det var ved hjælp at astronomisk navigation, at vikingen Naððoð kunne fortælle om opdagelsen af Island. I midten af 800-tallet sejlede han fra Norge mod Færøerne men blev slået ud af kurs på grund af dårligt vejr. Han kom til et nyt land, hvor han ikke fandt mennesker. Han ventede til efteråret med at returnere til Færøerne, antagelig fordi han ved efterårsjævndøgn kunne måle solens vinkel mellem lodret og vandret og derved bestemme det ny lands breddegrad. Tilbage på Færøerne fortalte han om det nye land, hvorefter vikingerne Garðar, først og derefter Floki sejlede til det land, Naððoð havde fundet. Det var Floki, som kaldte landet for Island.

Navigation ved brug af instrumenter

Først i Amerika

Det er nærliggende, at antage, at vikingetidens navigatør kunne måle vinklen til solen som et middel til at følge en forudbestemt kurs: lige mod vest, eller lige mod øst - langs en breddegrad - fra Ribe til Lindisfarne. I de gamle Islandske Håndskrifter (sagaer) findes flere oplysninger om lange sejladser, som kun kunne udføres, hvis vikingetidens navigatør havde kendskab til, og kunne beregne den breddegrad, skibet befandt sig på.

Bjarni Herjofsson var også kommet på afveje i dårligt vejr på en sejlads mellem Norge og Grønland. Han så land længst mod vest, måske Labrador, men gik ikke i land. Da han igen så solen, kunne han bestemme sin position og sejlede til Herjolsnæs i det sydlige Grønland.

I Håndskrifterne står der en navigationsvejledning, hvis man ville sejle til Færøerne. Skibet skulle i så fald sejle ud fra byen Stad og sejle lige mod vest. Turen til Grønland kunne tilsvarende starte fra Hnü på Norges vestkyst – i dag Hernar lidt nord for Bergen. Ellers går beretningen på, at der sejles mod vest til ”Hvarf” i Grønland. Undervejs ser man på afstand Shetlandsøerne (Hjaltland), og derefter kan man se den halve højde af fjeldene på Færøerne i kimingen, indtil man syd for Island kan få fangst af hval og fugl. Vikingerne kunne ved hjælp af kendskabet til solens gang navigere over lange stræk uden sikker landkending.

Nogle kilder antyder, at vikingerne også havde en slags ”magnetisk retningsviser” – altså et kompas. Måske har det dårlige vejr forhindret Bjarni Herjofsson i at foretage observationer og korrektioner til kompasvisningen. Forskellen i misvisningen mellem Norge og Grønlands østkyst var i vikingetid ca. 35° og uden at kunne beregne misvisningen undervejs ved observation af solen, gik sejladsen altså langt syd om Grønland. De vidste meget mere om navigation i vikingetid, end vi går og tror. Det var således breddegradsejladsen, der bragte dem fra ”den gamle verden” til ”den ny verden”.

Artiklen er baseret på korte uddrag fra Jørgen J. Buschs bog: Viking sailing and navigation, som kan købes på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

10

V i k i n g e r n e – d e f ø r s t e t u r s e jl ere

V ikingerne – d e f ørste tursej l ere

11


Tekst / frank flemming pedersen Foto / Visit Sydvestsjælland

Vi k i n g e sp o r i Danmark

Vikingeskibsmuseet i Roskilde Museet viser resterne af vikingernes handels- og krigsskibe. I vikingeskibshallen ses de fem vikingeskibe fra Skuldelev og der vises skiftende særudstillinger. I Museumshavnen ligger museets store samling af traditionelle nordiske træbåde og rekonstruerede vikingeskibe. Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12, 4000 Roskilde www.vikingeskibsmuseet.dk

E

r du vild med vikinger, så er der stadig rigtig mange steder i Danmark, hvor du kan følge i deres fodspor. Vikingerne er in på mange måder. Talrige museer viser flotte smykker og våben, mens andre også byder på livsstil på ægte vikingemaner. Vikingemarkederne har også et talstærkt publikum, der nyder de mange delikatesser og aktiviteter for voksne og børn, som arrangørerne disker op med. Vi har samlet et lille udpluk af de mange vikingespor, der er i landet. Skulle du på din sejlerferie komme i nærheden, så er de alle et besøg værd uanset, om man er voksen eller barn.

Sagnlandet Lejre Vikingemuseet Ladby

Ringborgene

Museer

I vikingetiden blev de mægtigste mænd begravet i vikingeskibe. På museet i Ladby på Fyn er der et fint eksempel på, hvordan denne rejse til dødsriget har foregået. Den afdøde vikingefyrste er klædt på i de fineste klæder, og med på rejsen har han haft både hunde og heste. Se det selv på Vikingemuseet Ladby Vikingevej 123, Ladby, 5300 Kerteminde www.vikingemuseetladby.dk

De mest markante danske ringborge er Aggersborg ved Aggersund, Fyrkat ved Hobro og Trelleborg ved Slagelse. Selv om der er forsket meget i ringborgene, ved man ikke meget konkret om, hvad de er brugt til. Men der gisnes en del: Krigerborge, kaserner, fæstningsværker? Måske. Men der har også udspillet sig meget dagligliv på borgene. Et liv som mange steder gengives til ære for de besøgende.

Vikingemuseet

Ribe vikingecenter

Lige midt i Aarhus ligger Vikingemuseet, der fortæller om det allertidligste Aarhus og de mange spor fra vikingetiden. Vikingemuseet Skt. Clemens Torv 6, 8000 Århus C Læs mere på www.moesmus.dk/da/udstillinger/vikingemuseet

Ribe Vikingecenter ligger 2 km syd for Ribe og byder på nye oplevelser hver dag. På Ribe Vikingecenter møder du bl.a. vikingetidens håndværkere i arbejde. Oplev vikingernes huse og smag på deres madretter. Prøv langbueskydning, brødbagning og masser af sjove lege og andre vikingeaktiviteter for børn og voksne. Ribe Vikingecenter Lustrupvej 4, Lustrupholm, 6760 Ribe www.ribevikingecenter.dk

Moesgård Museum Flere af ringborgene har skiftende aktiviteter hen over året. På Trelleborg ved Slagelse, der er den største synlige ringborg, har man genopført et langhus og en vikingelandsby. Her finder du også det store årlige vikingemarked med deltagere fra hele Europa. Arbejdende værksteder, handelsboder, optrin dagen igennem f.eks. dukketeater, slavemarked, kampshow og trælleofring. Vikingeborgen Trelleborg Trelleborg Allé 4, Hejninge, 4200 Slagelse www.vestmuseum.dk/trelleborg

12

Flotte udstillinger om vikingetiden med runesten og ­vikingehuse. På Moesgård Strand afholdes hvert år den sidste weekend i juli måned en mægtigt vikingetræf med deltagere fra ind- og udland. Så er der opvisning i våbenbrug, ridning, kunsthåndværk, dagligvarer, mad m.m., så det dufter og lyder som i Harald Blåtands tid. Masser af boder med varer. Det er farverigt og spændende at gå rundt og se på de forskellige varer, som man kan lugte, smage og købe. Man føler sig hensat til en anden tid. I august er der Vikingesmedetræf, når vikingesmede fra hele Norden sætter hinanden stævne på Moesgård Museum. Læs mere på www.moesmus.dk

V i k i n g e s p o r i D a n ma rk

Sagnlandet Lejre er et spændende udflugtsmål for hele familien, hvor I kan se 10.000 års Danmarkshistorie bragt til live. Huse og miljøer fra bl.a. stenalder, jernalder og vikingetid. Arbejdende værksteder og gamle husdyrracer. Smuk natur med bakker, skove, søer og enge. Sagnlandet Lejre Slangealleen 2, 4320 Lejre www.sagnlandet.dk

Museet Ribes Vikinger Museet Ribes Vikinger er et museum for vikingetid og middelalder. Her kan man opleve vikingetidens og middelalderens Ribe, som ellers ligger gemt under Ribes gader. Museet rummer tusindvis af fund samt en rekonstruktion af en markedsplads i fuld størrelse, hvor man kan se, lugte og føle, hvordan dagligdagen var i Ribe år 800. Museet Ribes Vikinger Odins Plads, 6760 Ribe www.ribesvikinger.dk.

V ikingespor i D a nma rk

13


COBB grillen er sponsoreret af Palby Marine. Redaktionen har modtaget rigtig mange spændende opskrifter, og vi har prøvesmagt de fleste med det resultat, at redaktionen nu er på kur! Blandt de indkomne opskrifter har vi trukket lod, og den heldige vinder af COBB grillen blev: Poul Sørensen, Revninge Bygade 75, 5300 Kerteminde. Har du lyst til at smage Pouls lækre Kyllingeruller for fulde sejl med ­bådkartofler, så kan du finde opskriften på vores hjemmeside.

Gør både n klar t il de n nye sæs on UD

Ved indgangen til 2012 udskrev Tursejleren en opskrift­ konkurrence, og vi havde en dejlig COBB grill som præmie til lodtrækning blandt de indkomne opskrifter.

Tekst & Foto / frank flemming pedersen & Trine Søe, Sejlnet.dk

O

Bundmaling af båden

Vær med i vores konkurrence og vind 2 flotte redningsveste fra AP Marine

E

Lad kameraet tale og send resultatet til soerend@tursejleren.dk, brug Dropbox eller send en cd til Tursejlerens fotokonkurrence, Skovdalsvej 3, 8963 Auning. Konkurrencen løber året ud men hvorfor vente? Send dine foto allerede nu og bliv ved hen over året. Husk at skrive hvem der har taget billedet, og hvad det forestiller. Danske Tursejlere forbeholder sig retten til at anvende de indsendte billeder løbende. Vinderen offentliggøres i 1. nummer af Tursejleren 2014.

GEM

t klargøringsprojekt som næsten alle bådejere er fælles om at have, er at skulle bundmale båden. Temperatur spiller en vigtig rolle, når båden skal bundmales. Det må ikke være for koldt eller for fugtigt i luften, da malingen ellers ikke vil tørre. Hvis du er i tvivl, så spørg din forhandler eller se efter på bøtten med maling, der står oftest betingelserne for brug af malingen.

til din lokale forhandler, han må nemlig ikke sælge bundmaling, der overstiger de værdier, der er fastsat af miljøministeriet. Påfør bundmalingen jævnt for mindre friktion gennem vandet. Det giver båden højere sejlhastighed og bedre brændstoføkonomi. Husk at bruge afdækningstape i vandlinjen. Det er ganske umuligt at male en lige linje i frihånd.

Fjern gammel bundmaling

Hvis ikke din båd blev vasket, da du tog den op i efteråret, så gør det nu. En højtryksspuler fjerner let alger, rurer, skaller og snavs. Afrensning og slibning af bunden er vigtigt for at få et godt og tilfredsstillende resultat. Hvis du blot maler oven på den gamle maling, så bliver bunden uens, og malingen begynder at skalle af eller måske slet ikke binde. Du kan med fordel slibe og fjerne gammel bundmaling med en slibemaskine påført en specialstøvsuger. De fleste lystbådehavne har en sådan maskine, du kan låne eller leje for billige penge. Vær omhyggelig i afslibningen og prøv at slibe en så ensartet og glat flade som muligt. Hvilken bundmaling skal jeg vælge?

Af hensyn til vandmiljøet er der en række krav til bundmaling. Det handler om de såkaldte biocider, der er skadelige for vandlevende planter og dyr, men som også forhindrer din båd i at blive tilgroet af alger, skaller og rurer. Begroning på båden nedsætter sejlhastigheden og øger forbruget af brændstof og kan nedsætte manøvredygtigheden. Du kan købe bundmaling uden biocider. Den bliver dog mest brugt til joller under 200 kilo og til både, der kun sejler i ferskvand. Bundmaling med biocider er stadig det bedste til din båd. Gå trygt

Fotoet er taget af Tursejlerens fotokyndige Søren Dyrskjøt og vandt en fotokonkurrence i 2008. Søren Dyrskjødt er en af de kompetente dommere i Tursejlerens fotokonkurrence.

14

G

Når bådfolket begynder at pusle i havnen, så ved vi at foråret nærmer sig. For med foråret begynder også klargøring af båden til den nye sæson. Sammen med Trine Søe fra Sejlnet.dk har Tursejleren taget forskud på forårsklargøringens glæder, og på de næste sider får du nogle gode tips til, hvordan du kommer flot i vandet.

Stor fotokonkurrence Et billede siger mere end 1.000 ord. Det ved vi. Hvis du kan tage billedet, der fortæller den gode historie om sejlerlivet, så belønner Danske Tursejlere dig med 2 redningsveste fra AP Marine. Motivet bestemmer du selv, bare det er sejlerrelevant. Om det er havnehygge, børn, børnebørn eller oldebørn, fart og tempo, romantik, natur, kultur, sommertur, klubliv, træskib, badesjov, alvorsstund, morgenstund. Alt har interesse og du må sende op til 5 billeder i JPEG-format.

TA G

OG VI HAR EN VINDER...

Poul Sørensen (tv.) er den dygtige vinder, der her får overrakt den dejlige Cobb grill af DT’s forretningsfører Leif Nielsen

O g v i h a r e n v i n d e r . . . / S t o r f o t o k o n k u r rence

Bund ma l ing a f bå d en

DT NR . 1, 2013


TA G

Genskab bådens glans – slib gelcoaten

F

Der findes flere produkter på markedet. Uanset om du vælger de dyre eller billige mærker, så er fremgangsmåden ens. Påfør fenderrenseproduktet med en ren klud eller blød børste for at fjerne dybe mærker og urenheder. Vask og gnub fenderens overflade til den er ren og skyl efter med ferskvand. Tør efter med en ren klud.

B

Nogle producenter anbefaler, at man efterbehandler med et plejeprodukt, der skulle give fenderen en smudsafvisende film, og derved sikre en ren fender i længere tid. Alternativ kan man jo blot gentage behandlingen ved hver sæsonstart eller efter behov.

Slibeprocessen startes

endere sikrer din båd mod ridser og skader, når båden gnider sig op ad kajen eller andre både i havnen. Desværre bliver fendere med tiden lettere triste at kigge på – de har sorte skrammer eller pletter efter olie, vejr og vind.

Hurtig og effektivt rens

Du kan bruge acetone, det er yderst effektivt og billigt. Men med tiden vil det tære og ødelægge dine fendere, hvis kvaliteten af gummien ikke er god. Forsøg dig eventuelt frem på et lille stykke af fenderen først. Brug en blød klud til at påføre acetonen. Holde øje med om acetonen æder det øverste glatte lag af fenderen. Er det tilfældet, så stop behandlingen med acetonen og brug fenderrens i stedet for. Vær opmærksom på, at acetone skal omgås med forsigtighed. Brug derfor værnemidler.

Trine Søe efterbehandler fenderen med et plejeprodukt.

UD

Rens dine fendere – de bliver som nye

O

G

GEM

ådens gelcoat bliver medtaget af sol, forurening og slidtage, og den taber glans og farve. Men problemet er til at løse, når du bruger et poleringssæt og lidt flid. Du skal bruge: abralonpuder i korn 2000 og 4000, polerskive, en vandforstøvningsflaske, vand, slibemaskine, mikrofiberklude, poleringsmiddel og voks. Når det er på plads, kaster du dig ud i projektet.

Er båden meget beskidt, skal den først vaskes. Sæt en abralonpude korn 2000 på slibemaskinen og arbejd dig opad i kornstørrelse til korn 4000 for at få det pæneste resultat. Påfør slibeskiven rigelig med vand fra forstøvningsflasken. Spar ikke på vandet, da det er klart nemmere at slibe, når abralonpuden er mættet med vand. Start fra fribordets øverste punkt og arbejd dig nedefter. Brug rolige bevægelser. Maskinen gør arbejdet for dig, så der er ingen grund til at presse specielt hårdt mod gelcoaten. Brug en mikrofiberklud

Husk at fugte slibeskiven med rigeligt vand inden du sliber.

Når et stykke er slebet færdigt, aftørres det med en lidt fugtig mikrofiberklud, der opsamler støv, fedt og sliberester. Mikrofiberkluden letter arbejdet, da man ikke skal tørre over flere gange.

Polering og voks for et mere skinnende resultat

Gentag nu slibeprocessen med korn 4000. Igen rigelig vand på slibepuden. Slib oppefra og nedefter i rolige bevægelser. Aftør atter med en mikrofiberklud.

Når slibearbejdet er færdigt, er båden klar til at blive poleret med en polish, som der er mange glimrende fabrikater af på markedet. Læs på emballagen om eventuelle særlige forhold, du skal tage dig i agt for under påføringen. Polishen skaber en smudsafvisende overflade på gelcoaten, og uden den vil slibearbejdet være forgæves efter blot en sæson i vandet. Påfør polishen i rigelige mængder ovenpå den nyslebne gelcoat. Brug en blød klud til at fordele polishen henover fribordet. Når polercremen er tør, poler da overfladen med håndkraft eller med en polermaskine. Efterfølgende skulle båden gerne fremstå med en skinnede og flunklende gelcoat. Ønsker du et ekstra flot resultat, så giv fribordet en gang voks. Igen er der flere fabrikater at vælge mellem, og husk at læse vejledningen på emballagen. Påfør slibemaskinens polerpude et tyndt lag flydende voks og start oppefra og arbejd dig nedefter på fribordet. Voksen skal tørre 5-10 minutter, hvorefter det overskydende voks kan fjernes. Efterfølgende har båden en smudsafvisende overflade, og din båd fremstår blank og lækker.

DT NR . 1 , 20 13

R e n s d i n e f e n d e r e – d e b l i v e r s o m nye

Genska b bå d ens gl a ns – sl ib gel coaten

DT NR . 1, 2013


Tekst / Leif Nielsen

Tjek dine bådbatterier

I

nden du sætter båden i vandet, så tjek dine bådbatterier. Der kan i vinterens løb være sket skader på batteriet, som det er bedre at opdage nu end senere. Følg disse råd og du vil forlænge levetiden på dine batterier.

Er der synlige skader?

Det første du skal kontrollere er, om batteriet er i god stand – se efter om der er synlige skader på batteriet. Synlige skader kan være batterisyre, der er sivet ud, batteripoler der er oxideret. Selve plastikrammen på batteriet kan være revnet, hvis batteriet har været udsat for frost i løbet af vinteren. Test batteriet

Hvis alt ser godt ud, er næste skridt, at teste om batteriet er fuldt opladet. Brug en batteritester, den giver hurtigt svar på om batteriet er opladet eller ej, og om det er på tide at erstatte batteriet med et nyt. Skal batteriet genoplades, kan du normalt gøre dette uden problemer. Men har batteriet været afladet længe - så kan batteriet have taget permanent skade.

Eftersyn og pleje

Et batteri, der har overlevet vinteren, bør efterses inden det skal yde i den kommende sejlsæson. Nogle gode tips til at opretholde batteriets ydeevne er at rengøre og smøre batteripolerne ind i syrefrit fedt for at beskytte dem mod oxidering. Er det muligt at åbne batteriet, bør du kontrollere væskeniveauet, og om nødvendigt påfylde med destilleret vand. Brug kun destilleret vand til batterierne – almindeligt postevand vil ødelægge dine batterier. Det anbefales at oplade batteriet, før det sættes tilbage i båden – og nu burde du være klar til sejlsæson.

Bliv testsejler i projekt

Sikke r kurs Vær med til at samle erfaringer om brugen af digitale søkort og gør dermed søsikkerheden bedre

G

eodatastyrelsen (tidligere Kort & Matrikelstyrelsen) sætter i samarbejde med Søsportens Sikkerhedsråd og Danmarks fritidssejlerorganisationer et nyt pilotprojekt i søen i 2013, der skal kortlægge brugen af digitale søkort og søkortplottere. Baggrunden for projektet er, at fritidssejlerne gennem mange år har anvendt det stigende udvalg af søkortplottere med privatfremstillet elektroniske søkort som støtte til navigationen på sejlturen. Problemet er imidlertid, at udstyret og kortene ikke er godkendt af Søfartsstyrelsen som primæranvendelse til sønavigation, hvorfor sejlere ikke alene kan basere deres sejlads på den type navigation. Søsikkerheden på spil

Kort- og Matrikelstyrelsen har i markedsundersøgelser påvist, at fritidssejlerne generelt anvender elektroniske søkort og plottere til et sådant formål. 57 % har tillid til, at søkortplotteren kan erstatte papirsøkortet

til trods for at 61 % ikke havde opdateret søkortplotteren de sidste 1 – 2 år og 30 % ikke havde opdateret søkortplotteren de sidste 3 år, siger markedsundersøgelsen fra 2009. Men søkortplottere i kombination med søkortdata, der ikke holdes ajour, vurderes af Kort- og Matrikelstyrelsen og Søfartsstyrelsen som værende en øget risiko for søsikkerheden. Og derfor kræver situationen overvejelser om, hvad der kan gøres. Det er her, du har mulighed for at være med til at dele dine erfaringer. Vi har brug for din hjælp

Geodatastyrelsen, Søsportens Sikkerhedsråd og Danmarks fritidssejlerorganisationer søger cirka 200 frivillige sejlentusiaster, der alle ejer en fritidsbåd, har en iPad 2 eller nyere version med 3G/GSM og har bestået Duelighedsprøven for fritidssejlere. Disse sejlere skal være med til at skaffe erfaringer med anvendelsen af officielle digitale søkortdata som primært navigationsgrundlag. Som testsejler får du æren af at deltage i et projekt, som set i internationalt perspektiv, er det første af sin slags målrettet fritidssejlads. Sejladsen skydes i gang den 1. maj og varer til den 29. september – vil du være med? Projektet kommer til at dække de indre danske farvande og den svenske vestkyst. Sjöfartsverket i Sverige og Geodatastyrelsen leverer de fornødne digitale søkortdata, som skal anvendes og opdateres på iPad´en. Navigationssoftwaren bliver en specialtilpasset udgave for projektet. Sejlklubberne har i slutningen af januar modtaget en e-mail fra Geodatastyrelsen med invitation til at deltage i ét af to informationsmøder – et i Roskilde onsdag den 20. februar på hotel Comwell og et i forbindelse med bådmessen i Fredericia lørdag den 23. februar. Følg med på www.dansketursejlere.dk for flere informationer.

Testprojektet omfatter det gule areal.

18

Bl iv testsej l er i proj ekt sikker kurs

19


Tekst & foto / Leif Nielsen

Sl a g e t om A f g iften

DECEMBER 2012

2

SØNDAG

Forhøjelse af afgiften på lystbådeforsikring har taget meget tid og fyldt meget is ­ ejlerorganisationerne. Desværre tabte vi slaget til en regering, der ikke var ­modtagelige for hårde fakta og saglige argumenter. Her kan du følge slagets gang set med Danske Tursejleres øjne.

Fredag den 16. november 2012 modtog Danske Tursejlere en mail fra Skatteministeriet med Lovforslag L81 – Lovforslag om sanering i FREDAG erhvervsstøtte. Lovforslaget på 132 sider er sendt til høring i sejler­ organisationer og i den maritime branche. Vores frist for at indgive et høringssvar er sat til blot 4 dage senere: tirsdag den 20. november 2012. Ved gennemlæsning af lovforslaget gik det op for os, at regeringen (godt gemt af vejen i lovforslaget) foreslog den hidtidige afgift på 1 % af forsikringssummen for kaskoforsikring af lystfartøjer hævet til 1,34 % – altså en markant stigning på 34 %. Begrundelsen for forhøjelsen var at tilvejebringe et provenu på 30 mio. kr. årligt til at finansiere udgifterne til driften af de maritime radiobaserede nød-, il- og sikkerhedstjenester i Danmark (= det TDC-ejede Lyngby Radio). Vi drøftede situationen med de andre sejlerorganisationer, hvor nogle havde opdaget denne ”snigende lovgivning”, mens andre blev totalt overrasket, da de ikke havde læst lovforslaget. NOVEMBER 2012

16

Tirsdag den 20. november 2012 udarbejdede Danske Tursejlere et ­høringssvar, hvor vi tog kraftig afstand fra den foreslåede af­­gifts­for­ TIRSDAG højelse. Vi påpegede det urimelige i afgiften generelt og fremførte, at afgiften efter vor opfattelse kun ville rammer de fornuftige bådejere, der af egen fri vilje har tegnet en kaskoforsikring for deres båd. Endvidere påpegede vi det urimelige i, at denne lille gruppe sejlere alene skulle finansiere udgifterne til driften af Lyngby Radio. Samme dag udsendte vi en pressemeddelelse, hvori vi gjorde rede for vores synspunkter. Herefter fulgte en debat, der fyldte meget på sejlerorganisationernes hjemmesider godt suppleret af flere bådmagasiner. Men den store debat i den traditionelle presse udeblev desværre. NOVEMBER 2012

20

20

Torsdag den 6. december 2012 modtog vi ministerens svar. Han bagatelliserede afgiftsstigningen og gav samtidig udtryk for, at der TORSDAG ikke var tale om en brugerbetaling af Lyngby Radio, men at der var tale om en ren afgift til statskassen. Samme dag havde Folketingets skatteudvalg kaldt skatteministeren i åbent samråd. Danske Tursejlere deltog naturligvis i samrådet. Skatteminister Holger K. Nielsen negligerede alle indsigelser og gav udtryk for, at debatten ”var kørt af sporet”, og at sejlerne måtte se afgiftsforhøjelsen som en nødvendighed, da regeringen skulle have penge i kassen.

Onsdag den 21. november 2012 sendte Danske Tursejlere et brev til Folketingets skatteudvalg, hvor vi påpegede, at lovforslaget byggeONSDAG de på meget forkerte faktuelle oplysninger om, hvem der anvender de maritime nødtjenester. Folketingets skatteudvalg videresendte vores henvendelse til Skatteministeren, som svarede tilbage den 6. december 2012. I svaret bagatelliserede Skatteministeren den økonomiske effekt for den enkelte sejler. Ministeren havde absolut ingen forståelse for vores øvrige argumenter imod afgiftsforhøjelsen.

6

16 SØNDAG

NOVEMBER 2012

21

Onsdag den 28. november havde sejlerorganisationerne foretræde for Folketingets skatteudvalg. Igen var det nedslående at konstatere, ONSDAG at det eneste regeringsparti, der var repræsenteret, var de radikales skatteudvalgsmedlem. Resten af regeringens skatteudvalgsmedlemmer glimrede ved deres fravær. NOVEMBER 2012

28

S l a g e t o m a f gif ten

Boat Show Fredericia Stand A-1300

DECEMBER 2012

DECEMBER 2012

Skatteminister Holger K. Nielsen fejede alle saglige argumenter af bordet, da han var i Folketingets samråd om afgiftsforhøjelsen på kaskoforsikring.

Søndag den 2. december 2012 skrev Danske Tursejlere igen til Folketingets skatteudvalg og understregede endnu engang de mange faktuelle fejl, som skatteministeren begrundede lovforslaget med.

DECEMBER 2012

19 ONSDAG

Søndag den 16. december 2012 skrev Danske Tursejlere igen til folketingets skatteudvalg, der atter videresendte vor forespørgsel til skatteministeren. Retursvaret kom tirsdag den 18. december 2012 med et absolut nedslående svar!

Onsdag den 19. december 2012 var lovforslag L81, som altså omfattede afgiftsforhøjelsen, til 3. behandling i Folketinget og blev vedtaget med regeringens og Enhedslistens stemmer. En sort dag for alle lystsejlere.

Efterspillet

Efterfølgende har Danske Tursejlere taget initiativ til, at sejlerorganisationerne har startet en underskriftsindsamling. Har du i øvrigt afgivet din stemme på­ www.dansketursejlere.dk? De danske sejlerorganisationer har aftalt at holde en tæt dialog og vurdere mulighederne for eventuel omlægning af statsafgiften, Og så vil vi selvfølgelig fastholde oppositionspartierne omkring deres gode holdninger i denne sag.

Sl a get om a f gif ten

Få vejledning om, hvordan du servicerer dine skødespil

÷15%

Messerabat på alle Andersen spil

Hør om den nyeste ladeteknologi & om hvad Jan fra Ctek kan gøre for din strøm ombord

Trænger dit fribord til opfriskning så tag en snak med Mirka

Før Efter

Smag lækkerier tilberedt på den nye ovale Cobb Supreme grill

1.899,-

Mød Peter Lang OL bronzevinder og se medaljen! 21


Tekst / Leif Nielsen

D an s k e Tu r s ej lere på B o atSho w 20 13 Mød Peter Tanev og besøg Danske Tursejlere på BoatShow 2013 i Fredericia

D

anske Tursejlere deltager i årets største indendørs bådmesse i messehallerne i Fredericia. Udstillingen er åben i perioden 22.-24. februar og igen i perioden 1.-3. marts 2013. Alle dage er åbningstiden kl. 10.0017.00. Du finder Danske Tursejlere på stand E-4102 i hal 4 lige ved siden af den store scene. Med dette nummer af Tursejleren har du modtaget 2 rabatbilletter, som du kan benytte. Du er velkommen til at besøge os og få en god snak over en kop kaffe. Vi er parate med gode råd om dit medlemskab, gode tilbud på forsikring, tyverialarm til din båd og meget andet fra vores tursejlershop. Tag din gamle DT-stander med og byt den til en fin ny på vores stand.

Peter Tanev underholder ved kåringen af Årets Havn.

Herudover modtager den vindende havn en gavecheck på kr. 5.000,00 til udstyr til havnen.

Hvem bliver årets havn 2012

Det er nu 5. gang Danske Tursejlere kårer Årets Havn. Tidligere har følgende havne fået titlen: Reersø, Bogense, Dyvig og Agersø. Det er medlemmerne, der suverænt bestemmer, hvem der skal kåres som Årets Havn og afstemningen sluttede den 31. januar 2012. Vinderen kåres på bådmessen i Fredericia lørdag den 23. februar 2013 kl. 13.00 på den store scene. Ligeledes offentliggøres vinderne af de 2 minicykler, der er trukket lod om blandt de medlemmer, der har afgivet stemme. Minicyklerne er sponsoreret af Palby Marine.

22

Få sejlervejret med Peter Tanev

Men inden kåringen af Årets Havn ”varmer” vi op med et fantastisk foredrag om sejlervejret. Det er lykkedes at få den kendte vejrmand fra TV2 – Peter Tanev – til at komme og fortælle om sejlervejret, og om hvad du som sejler kan gøre omkring sejladsplanlægning, inden du står til søs. Så vel mødt ved den store scene lørdag den 23. februar 2013 kl. 13.00. Vi glæder os til at se jer i Fredericia.

D a n s k e T u r s e j l e r e p å b o at s h o w 2 0 1 3

23


Tekst / LEif Nielsen

Søsikkerhedspakke - Et sikkert medlemstilbud Bestil Søsikkerhedspakken på www.dansketursejlere.dk

Svaret kan være både ja og nej. Det afhænger af, hvilke valg du træffer, og hvilken risiko du ønsker at tage. Statsafgiften beregnes som 1,34 % af forsikringssummen, og det får ­mange tanker til at løbe gennem lystbådeejerne.

Danske Tursejlere og Falck tilbyder medlemmer af DT en særdeles fordelagtig abonnementspris på den store Søsikkerhedspakke til lystbåde.

Skal jeg nedsætte min forsikringssum?

Mange fristes til at nedsætte forsikringssummen for at spare lidt på afgiftsbeløbet. Du skal blot huske på, at du bør fastsætte forsikringssummen, så den svarer til bådens handelsværdi. Hverken mere eller mindre. Sætter man forsikringssummen for lavt, risikerer man at være underforsikret, og det er ikke heldigt i tilfælde af en eventuel skadessituation. Ligeledes skal du heller ikke overforsikre, for så betaler du for meget i statsafgift og opnår heller ikke en stor skadesudbetaling ved et eventuelt uheld. Så fastsæt forsikringssummen, så den svarer til bådens reelle handelsværdi.

Pakken indeholder: • 2 kg pulverslukker • 1 brandtæppe i etui • 3 alu varmetæpper • 1 nødsignalsæt i beholder (2 røde raketter, 2 røde håndblus og 1 hvidt håndblus) • 1 årligt førstehjælps- eller brandkursus • Ombytningsret på slukker og brandtæppe via den lokale Falck-station • Nyt nødsignalsæt fremsendes automatisk til dig hvert 3. år. Har du brugt nogle af dine nødsignaler, kan du supplere op ved at kontakte Falck Kundeservice

Skal jeg opsige min kaskoforsikring?

Hvis din økonomi tillader, at du selv betaler eventuelle skader, så er det en overvejelse værd at spare kaskoforsikringen. Ligeså hvis økonomien kan bære et eventuelt totalforlis. Men det kan vise sig at være en risikabel disposition. I øvrigt vil dit pengeinstitut altid kræve en kaskoforsikring, hvis der er lån i båden. Skal jeg forsikre i et udenlandsk forsikringsselskab?

Normalpris 729,- kr. årligt

Det er fuldt legalt at tegne forsikring i udlandet, men alle forsikringsselskaber i EU eller EØS lande skal opkræve statsafgiften og viderebetale denne til den danske stat. Hvis du tegner forsikring i et ikke EU/EØS land, er du selv pligtig til at henvende sig til Skat og indbetale den årlige statsafgift. Undlader du dette, kan du

Tursejlerspris 624,- kr. årligt Extratilbud til Danske Tursejlere Køb Søsikkerhedspakken inden den 31. marts og betal kun det første år. Herefter koster pakken 624,- kr. årligt.

Alle priser er 2013 priser.

24

blive dømt til både at betale den ikke erlagte statsafgift samt en betragtelig bøde. Hvad hvis jeg afgiver en ejerandel af båden til en udlænding?

En af de modeller, der diskuteres på internettet i øjeblikket, går ud på at flytte båden ejermæssigt til udlandet, og afgive en ejerandel på 3 % til en udlænding. Båden er herefter hjemhørende i et andet land, og kaskoafgiften skal så ikke betales i Danmark. Hvis man gør det rigtigt, kan det måske være en lovlig løsning. Men det er langt fra sikkert. SKAT i Danmark vurderer dog i øjeblikket, at disse modeller ikke undtager båden for statsafgift. Men denne vurdering er indtil videre ikke forsøgt prøvet ved en dansk domstol. Men der er meget store faldgruber i fremgangsmåden. Båden skal være registreret i et udenlandsk bådregister, og båden er hermed underlagt udenlandsk lov og retspraksis. Din medejer skal tegne forsikringen, og det er din medejer, der i tilfælde af en skade, får udbetalt skadeserstatningen. Du skal derfor have stor tillid til den person, du indgår aftalen med. Ligeledes kan en eventuel udenlandsk medejers kreditorer, (hvis han kommer i økonomisk uføre), gøre udlæg i din båd. I værste fald kan båden konfiskeres. Og så venter der dig måske en lang og dyr retssag, inden du er eneejer af båden igen. Ifølge søloven skal båden også føre nationalitetsflag fra det land, som båden er registreret i.

395,- kr.

Bestil Søsikkerhedspakken på www.dansketursejlere.dk

Sejlerforsikring.dk

Kan jeg spare afgift p å min kasko?

Sekretariatet · Odensevej 197 A · 5600 Fåborg Tel: +45 7021 4242 · info@tursejleren.dk www.tursejleren.dk · www.sejlerforsikring.dk

Danske Danske tursejlere tursejlere har har spurgt spurgt Skat, Skat, som som svarer  svarer::

Ad. 3. Forsikringsselskaber i såvel Danmark som andre EU-lande er omfattet af afgiftspligten efter loven, hvis de tegner kaskoforsikringer af lystfartøjer hjemhørende i Danmark. Der henvises til besvarelserne af spørgsmål 16 og 24 – L81. Skatteministeriet vurderer, at en konstruktion som den der beskrives i artiklen, ikke bringer ­kaskoforsikringer af lystfartøjer ud af afgiftspligten efter loven.

Ka n j eg spa re a f gif t på min ka sko?

25


MEDLEMStilbud

Hold tyven væk

DT Mini og DT Maxi

DT Lommy Blue

DT Mini

1 krone om dagen + moms Lille, elegant og let at skjule Pris:

n n n

1.295,- kr.

Batterilevetid op til 3 år Størrelse 17 x 50 x 55 mm Vægt 55 g

DT Mini er særdeles velegnet til påhængsmotorer, både, biler, scootere, motorcykler, kufferter, fladskærms-tv, designertasker etc. Kan skjules i næsten alt.

DT Maxi Stærk og solid Pris: n n n

1.395,- kr.

Det er, hvad det koster dig at kunne finde dine stjålne genstande med et DT Findabonnement.

DT Lommy Blue er designet, udviklet og produceret i Danmark.

Du modtager automatisk en sms eller en mail, hvis din DT-enhed bevæger sig ud af den definerede zone. Når du logger dig på en computer, kan du straks se, hvor enheden befinder sig. Kontakt Dan Alert som herefter foretager den fysiske genfinding.

Årligt abonnement:

365,- kr.

+ moms

Den lille Lommy Blue, sender hele tiden præ­cise positioner, så du kan følge de stjålne effekter. Du kontakter politiet og guider dem til f. eks. din stjålne båd. Lommy Blue leveres klar til brug til online satellit sporing af din båd, påhængsmotor, bil, motor­cykel eller andre værdier som du gerne vil sikre. Lommy Blue er monteret med taletids SIM-kort klar til brug og med en ind­lagt taletid på 75 kr.

Det er det danske firma Dan Alert, som varetager overvågningen og sporingen af DT Mini og DT Maxi enhederne. Dan Alert har eget døgnbemandet vagtselskab, som kan foretage den fysiske genfinding. Firmaet samarbejder med forsikringsselskaber, politi og vagtselskaber – på tværs af grænser.

PLACER - LOG IND - S P O R

Log ind på din personlige side og se n Link til position på kort n Nuværende og tidligere positioner n Hastighed og retning

Du får 15 % rabat på din Sejlerforsikring KASKO, når du har installeret en DT Mini, DT Maxi eller en DT Lommy Blue.

Længde og bredde er ca. som et dankort. Længde = 88 mm Bredde = 57 mm Højde = 14 mm n Vægt = 66 g n GPS + GSM antenne indbygget n Strømforsyning 10-60Vdc indbygget n 900 mAh back up batteri er indbygget n

DT Find er skabt til dig, der har brug for genfinding ved tyveri. Enhederne rapporterer fast én gang i timen.

DT Maxi er særdeles velegnet til påhængsmotorer, både, lastbiler, trailere, entreprenør- og landbrugs­ maskiner etc.

26

Fakta om DT Lommy Blue

Når du anskaffer dig en DT Mini eller en DT Maxi, skal du samtidig have et abonnement for at være i kontakt med Dan Alerts online system.

Batterilevetid op til 6 år Størrelse 20 x 85 x 110 mm Vægt 150 g

Sejlerforsikring.dk

DT Lommy Blue får signaler fra op til 20 satellitter

Pris:

1.695,- kr.

Rumføler eller trædemåtte Pris:

395,- kr.

Hertil kommer et abonnement alt efter, hvor mange positioner du vil have sendt i timen. Priser fra kr. 0,50 pr. dag til kr. 1,50 pr. dag.

Sekretariatet · Odensevej 197 A · 5600 Fåborg Tel: +45 7021 4242 · info@tursejleren.dk www.tursejleren.dk · www.sejlerforsikring.dk 27


Foto / Troels Lykke

Denne indkaldelse blev offentliggjort på www.dansketursejlere.dk den 19. januar 2013

Var m e bl æs er sta rt er br a nd

GENERALFORSAMLING 2013

Defekt varmeblæser menes at være årsag til brand på en Bayliner 34 i Kerteminde.

U

middelbart før jul sidste år udbrød der brand i en Bayliner 34 i Kerteminde Marina. Under branden drev båden fra en bro til en anden og antændte flere fortøjningspæle. Heldigvis antændte den brændende båd ikke andre både. Årsagen til branden var formentlig en defekt varmeblæser i den nu totalt udbrændte Bayliner. Vær forsigtig med varmekilder

Hvis du bruger el til opvarmning i den kolde vintertid, er der grund til at være meget forsigtig, hvis du ikke er om bord. Mange sejlere bruger en varmeblæser, men det kan være meget farligt. – Hvis du vil have varme om bord, er risikoen langt mindre med en elektrisk olieradiator med ribber, siger forretningsfører i Danske Tursejlere, Leif Nielsen. – Elektriske varmekilder er en hyppig brandårsag. Ledningen bliver overvarm på grund af det store wattforbrug, og på en overvarm ledning kan isoleringen smelte. Dermed har vi hurtigt risiko for en kortslutningsskade, der kan forårsage en brand, lyder det fra DT.

28

Varm eb læ ser starter b r a n d

kort nyt Boot 2013 – Düsseldorf

Den 44. Internationale bådmesse i Düsseldorf ”Boot 2013” afvikledes i dagene den 19. januar – den 27. januar 2013. Som sædvanlig var der mange spændende nyheder lige fra masser af udstyr over store sejlbåde til de gigantiske motoryachter. Du kan læse mere om ”Boot 2013” på www.tursejleren.dk.

Danske Tursejlere indkalder til generalforsamling lørdag den 13. april 2013 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes i lokalerne Strib Bådeklubs Klubhus, Strandvejen 271, Strib, 5500 Middelfart. Efter generalforsamlingen er Danske Tursejlere vært ved en let frokost. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af to stemmetællere 3. Opgørelse af det antal stemmer der er tilstede ved generalforsamlingen 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 6. Fremlæggelse af det kommende års budget 7. Fastlæggelse af kontingent 8. Behandling af indkomne forslag 9. Valg af formand (kun i lige år) 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 11. Valg af 1. og 2. suppleant 12. Valg af 2 kritiske revisorer samt 1 suppleant 13. Godkendelse af ekstern revision 14. Eventuelt

Søfartsstyrelsen uddannelsesudvalg

Peter Lund 60 år

Direktør Peter Lund fra Søassurancen Danmark fejrede sin 60 års fødselsdag ved en reception på kontoret i Marstal fredag den 11. januar 2013. Omkring et halvt hundrede gæster havde fundet forbi og lykønskede fødselaren.

Sluttelig henleder bestyrelsen opmærksomheden på vedtægternes § 10 stk. 7, hvoraf det fremgår, at tilmelding til generalforsamlingen skal ske til sekretariatet senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse – dvs. senest onsdag den 3. april 2013. Sekretariatets adresse er Danske Tursejlere, Odensevej 197A, 5600 Fåborg – telefon 7021 4242 eller mail info@tursejleren.dk Vel mødt til generalforsamling Bestyrelsen

G e n e r a l f o r s a ml g 2Nyt 013 Kionrt

Tag på kursus med DT

Husk du kan stadig nå at tilmelde dig disse kurser. Kontakt sekretariatet på 70 21 42 42. Kanalskipperkursus 16. februar 2013 i Nyborg 23. marts 2013 i Kolding 5. maj 2013 i Ishøj Kursus i pigesejlads 8. juni 2013 i Skælskør (motorbåd) 7.–8. september 2013 i Juelsminde (sejlbåd)

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på vedtægternes § 10 stk. 4, hvorefter forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar. Endvidere henleder bestyrelsen opmærksomheden på vedtægternes § 10 stk. 11, hvoraf det fremgår, at indstilling til valg af formand og/eller bestyrelsesmedlemmer skal være motiveret og indsendt til DT’s sekretariat senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse – i dette tilfælde senest fredag den 1. marts 2013.

Søsportens Sikkerhedsråd under Søfartsstyrelsen har indkaldt de større sejlerorganisationer til en drøftelse af eventuelle revisioner af fritidssejleruddannelserne. Danske Tursejlere finder dette arbejde yderst relevant, da det er adskillige år siden, der sidst har været fokus på dette område. Og indsatserne trænger absolut til et revisionstjek. Arbejdet foregår i første halvår af 2013, og udvalgets arbejde afsluttes med en indstilling til Søfartsstyrelsen.

Natsejlads 22. februar 2013 i Vordingborg 1. marts 2013 i Struer 12. marts 2013 i Esbjerg 6. april 2013 i Korsør Dansk havnefoged hædret med tysk pris

Hafenmeister des Jahres 2012. Det er den titel, som havneopkræver Leo Clausen fra Søby Havn kan smykke sig med hele dette år. Brugerne af det tyske internetforum for sejlere (www.segeln-forum.de), har nemlig kåret Leo Clausen som Årets Havnefoged i sin årlige konkurrence. Prisen gives til den havnefoged, som www.segelnforum.des 16.000 brugere finder rarest og mest hjælpsom. Som en af segeln.forum.des medlemmer skriver i sin motivering: Han ser ud som en havnefoged, taler som en havnefoged og er utrolig rar.

Yderligere information, se: www.dansketursejlere.dk

Brandsikring

Leo fik sit flotte diplom overrakt af Jan Stargardt, repræsentant for www.segeln-forum.de, ved en lille højtidelighed i oktober i Søby bådelaugs klubhus. Tillykke til Leo Clausen fra Danske Tursejlere.

Kort Nyt

FIRETRACE til motorrum, oliefyr m.m. Dania Brand & Miljøteknik Tlf. +45 5616 9100 www.firetrace.dk

29 Dania Brand 01-08 1-8.indd 1

21/01/08 12:54:5


MEDLEMSSERVICE

søkrammarked Bå d e sæl ges

medlemSkab Navn:

Ny e k lubber med en i fa rvandet Sejlerforsikring KASKO Klubnr. 1130000 får du desuden

• • •

• • • •

ANG

R M OTO R E D L O H ● ● ● ● ● ●

ER

Autoelektro - Diesel Bil- og bådvarmer Elektriske maskiner El- og luftværktøj El-motorer og gear Diverse pumper

www.skjern-elektro.dk

30

Postnr.:

By:

CPR-nr.:

Telefon nr.:

Nidelv 24 classic motorbåd årgang 2000 med hardtop sælges. Fabriks No NiDo 2978H900 med 48 Hk Yamaha motor. Båden har sejlet 345 timer, og er udstyret med søfilter, komfur, køleskab og div. Instrumenter + andet udstyr. Der medfølger transportabelt vinterstativ. Pris kr. 315.000, J. Bertelsen, Jels Telefon: 75 50 50 11 eller 74 56 69 07

E mail:

IG

• • • •

VI

• • • •

3344311

Adresse:

Vandski & Wakeboard Forbund Formand Rasmus Mikkel Søndergaard Dækning i hele EU samt Norge. Telefon 42 43 77 15 Dækning året rundt - i vandet og på land. Fast præmie uanset skadesforløb. Mulighed for at vælge størrelse af selvrisiko - Klubnr. 2370000 præmien beregnes Bisserup Sejlklub efter selvrisikoens størrelse. Ulykkesforsikring for op til 6 personer. Formand Jens Christian Eskjær Jensen Nyt for gammelt i langt de fleste tilfælde. Telefon 20 80 24 59 Rabat ved AIS-Vagt (aftale med SOK). Rabat ved installation af godkendt GPSKlubnr. 5200000 Tracker. Aabenraa Sejl Club Dækning af skader forårsaget af defekte Formand Peter Maindal søventiler og/eller slanger. Telefon 74 62 15 01 Bådvogn eller stativ dækkes med indtil kr. 30.000,- ud over forsikringssummen. Jolle/gummibåd er medforsikret indtil kr. Danske Tursejlere siger velkommen til endnu tre 20.000,-. klubber, der har meldt sig under vores stander. Afbrydes ferien på grund af en skade på båden, dækkes udgifter til f.eks. hjemtransport og hotelophold med indtil kr. 20.000,-. Hurtig og professionel behandling af din skade. Egne taksatorer og døgnåben havaritelefon. Medlemmernes eget ankenævn, der drøfter evt. tvister ved skade. Op til 5 gratis overnatninger i lystbådehavnene på Ærø.

I hvilken havn ligger din båd: Bådfabrikat:

4093612

Bådstørrelse:

Navnet på din klub: n Jeg ønsker medlemskab inkl. Sejlerforsikring ANSVAR n Jeg er allerede medlem af DT. Mit medlemsnummer. er:

Starlet 26 m/agterlukaf, Glasfiberbåd m/50hk Volvo Motor md22 Hurth gear. Centralvarme-Wallas dieselvarmer, Hydr. Styrtøj. Pantry, kem. Toilet, køleskab mm. Motor-gear-skruetøj. Kørt 3 sæsoner GPS garmin, ekkolod, mast på styrhustag mesanbom m. sejl. Ligger i Gråsten. Pris kr. 110.000, L. Hillaby, Esbjerg Telefon: 61 31 80 08 eller 22 57 12 91 E-mail: hillaby.leiflone1@gmail.com

n Jeg ønsker tilbud på Sejlerforsikring KASKO Antal års sejlererfaring: n Jeg har duelighedsbevis eller Yachtskipper 3 Antal års sejlererfaring:

tilbud PÅ Sejlerforsikring kaSko fartøjets art (sæt kryds)

n Jolle (åben jolle med max 40 HK) n Motorbåd med påhængsmotor n Motorbåd med Z drev Ønskes Z drev medforsikret ?

n ja

n nej

n Motorbåd med fast skrueaksel n Motorsejler

Mariah SX 18 model 2007 sælges til rimelig pris kr. 70.000,00. Glasfiber, 18 ft 7th 8 in, Motor Mercury, HK 130 hastighed 35 mhp. Beliggende pt. Holmen.  J. Andersen, København Telefon: 40 85 00 45 eller 60 72 70 85 E-mail: jyttea@email.dk

En velholdt Laurin 26 1984 tegnet af Avid Laurin fra Sverige, volvo 7 hk ferskvand. Pris kr. 80.000,Kan ses i Kastrup Broforening.  P. Magaard, Kastrup Telefon: 32 51 12 82 E-mail: magaard@comxnet.dk

4210113

4124412

n Jeg ønsker bladmedlemskab

4195012

BIANCA 27 bygge nr. 346 1974. Nyere fald i alumast -vhf radio hpfi relæ m udtræk til landstrøm nyere speciallader renoveret 10hk bukh diesel - søkortplotter -nye alu vinduer/bundventiler mm. Skal sælges nu nedsat til kr. 89.000,-.  N. Ebbesen, Frederiksberg Telefon: 40 14 19 44 E-mail: nicoeb271244@hotmail.com

4240213

Kran til at hejse påhængsmotoren op fra gummi båd. mont. på agter pulpit sammen med motoren (max 4 hk.) arm kan aftages, under sejlads.  H. Hagensen, Skærbæk Telefon: 29 40 34 70 E-mail: fuglev7@hotmail.com

Medlemmer af DT kan få en annonce med under ”SØKRAMMARKED” i Tursejleren og på DT’s h ­ jemmeside – www.tursejleren.dk. Pris: kr. 200,- for maks 40 ord eksklusiv dine k ­ ontaktoplysninger. Annoncerne på www.tursejleren.dk er gratis. SÅDAN GØR DU: Gå ind på www.tursejleren.dk under knappen SØKRAMMARKEDET og klik på ”Tilmeld din annonce”.

n Sejlbåd oplysninger om fartøjet Model:

Årgang:

Materiale:

Bådens længde i meter:

Motorfabrikat:

Årgang:

Antal HK:

Bådens max fart i knob:

Fartøjets værdi:

MEDLEMSTILBUD

Særligt tilvalg for trailerbåde Ønskes Sejlerforsikring TRAILER modul 1 ? n ja n nej Ønskes Sejlerforsikring TRAILER modul 2 ? n ja n nej Ønskes Sejlerforsikring TRAILER modul 3 ? n ja n nej Har du tyverialarm med automatisk opkald? n ja n nej Riv tilbudsblanketten af og send den til Danske Tursejlere eller ring på telefon 70 21 42 42 for straks tilbud.

Vandvejen til Berlin

Ny elegant DT-cap

Har du overvejet at tage på tur på de tyske kanaler? Vandvejen til Berlin giver dig god inspiration til og viden om sejlads på de tyske kanaler. Prisen er kun kr. 90,-.

Marineblå med b ­ roderet logo. Cap’en har justerbar rem og metalspænde bagpå, så den kan passe til alle. Prisen er kun kr. 75,Lækkert tursejlerhåndklæde

Hvad med et skønt tursejlerhåndklæde? Håndklædet har den rigtige størrelse (70 x 140 cm) og er et yderst lækkert frotte badehåndklæde, som vil klæde alle sejlere godt i baderummet. 100 % bomuld. Prisen er kun kr. 125,-.

Alle fritidssejlere kan blive medlem af DT. Det kan ske på to måder: Gennem din klubs medlemskab eller som enkeltmedlem. Klubmedlemskab: Hvis din bådklub er medlem af Danske Tursejlere, så betaler du kun kr. 315,- i årligt kontingent, som dækker ansvarsforsikring og alle medlemsfordele. Vi har faktisk over 170 klubber, som nyder godt af denne ordning for deres medlemmer. Enkeltmedlemmer: Som enkeltmedlem betaler du kr. 365,- i årligt kontingent. Også her får du ansvarsforsikring og alle medlemsfordele. Dette tilbud gælder særligt for de fritidssejlere, hvis klub ikke er medlem af DT. Bladmedlemskab: kr. 200,-.

me d l e ms s e rvice

SØKRAMMARKED

Tursejler­kogebogen

Du kan også få dejlig inspiration i Tursejlerkogebogen – HUBA og gryden. Spændende mad hvad enten det er om bord i båden eller derhjemme i køkkenet. Multikunstneren HUBA har skrevet Tursejlerkogebogen, og de mange opskrifter er krydret med spændende fortællinger fra hele det danske søterritorium. Prisen er kun kr. 145,-.

31


UMM Magasinpost 46610

Tekst / frank flemming pedersen

Verdens største flaskeskib Admiral Nelsons legendariske HMS Victory er puttet på flaske og kan ses i Londons maritime navle: Greenwich

”R

ule, Britannia! rule the waves: ”Britons never will be slaves.” Englands stolte marinetraditioner kommer vel ikke stærkere til udtryk end i den patriotiske ”Rule Britania”, og tankerne falder straks på de mange søhelte med Admiral Lord Nelson i spidsen, som har regeret over verdenshavene. Samme Nelson som i øvrigt gjorde så ondt på den danske flåde og København i Slaget på Reden i 1801. Men som også gav Napoleons flåde

en fatal bredside ved Slaget ved Trafalga, hvor Admiralen selv måtte lade livet. Nu er det Nelsons flagskib fra dette hans sidste slag kommet på flaske og opstillet uden for National Maritime Museum i Londonbydelen Greenwich. MHS Victory måler 4,7 meter i længden og 2,8 meter i bredden, hvilket er 1/30 af originalen. Her stoltserer den flot sammen med den imponerende samling af maritime seværdigheder Greenwich i øvrigt byder på.

Yinka Shonibare er kunstneren bag skibet, som med kunstnerisk frihed har valgt at udføre de mange sejl på Victory i farverige tekstiler. Men ellers fremstår det som originalen med 80 kanoner og 37 sejl. Det tog værftet i Portsmouth 6 år at bygge Nelsons HMS Victory tilbage i 1759. Hvor lang tid, det har taget kunstneren Yinka Shonibare at bygge det enorme flaskeskib, vides ikke. Ej heller hvor lang tid han var om at tømme flasken.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.