01.2012 - Tursejleren

Page 1

Nr. 1 / 2012

DA N

tursejleren TUR E SK

S EJ L E R

19 9 2 – 2

E

01 2

ÆF TR S UM Æ S Ø L E I N B JU GER N RT I S O ST 26 L TØ I T ide 8 side s G E R TA ELS NDE Y e 20 E d N i J s R FO T E F UR S E R S G R O S VÆ L E M S K D I T I O N N E MED TR A BÅD

side

12

side

1

24


forsiden Veteranskibet M/S Helge i Svendborgsund. Foto: John Sommer, VisitDenmark TURSEJLEREN Udgives af Danske Tursejlere ISSN : 1603-3329 – Oplag: 9.000 stk Ansv. i henh. til Presseloven: Leif Nielsen

FORMAND Poul Erik Jakobsen Kærvej 17, 4270 Høng Tlf: 24 85 50 20 · Fax: 58 85 35 40 poulerik@tursejleren.dk

Sekretariatet Danske Tursejlere Odensevej 197 A 5600 Fåborg info@tursejleren.dk www.tursejleren.dk

Spørgsmål vedrørende DT, forsikring, adresseændringer, medlemskab, kontingent, udeblevet medlemsblad skal rettes til sekretariatet.

ANNONCESALG Danske Tursejlere Leif Nielsen Mariehønevænget 8 5260 Odense S Tlf. 40 16 30 09 leif@tursejleren.dk

TRYK PE offset A/S Udgivelsesdato for næste nummer Nr. 02/12 – 16. maj 2012

TILRETTELÆGGELSE OG LAYOUT FFP Kommunikation · www.ffpkom.dk Tlf: 20 44 12 39 Burchardt Reklamebureau

REDAKTION Redaktør: Frank Flemming Pedersen Søndermarksvej 64, 4200 Slagelse redaktionen@tursejleren.dk Tlf: 20 44 12 39 Sekretariatets åbningstider: Alle hverdage kl. 10.00-13.00 Torsdage tillige kl. 17.00-19.00 Tlf. 70 21 42 42

Forretningsfører Leif Nielsen Mariehønevænget 8 5260 Odense S Tlf. 40 16 30 09 leif@tursejleren.dk DANSKE TURSEJLERE Tilsluttet Søsportens Sikkerhedsråd Søfartsstyrrelsens Fritidsbådsudvalg Søfartsstyrrelsens Uddannelsesudvalg Friluftsrådet samt Komiteen Blå Flag European Boating Association (EBA)

skipperen har orde t Plads for alle der vil fællesskabet og fritidslivet med respekt for, at andre også gerne vil nyde deres interesse. Dette må være essensen af den nye bekendtgørelse for sejlads med vandscootere, der slår fast, at vandscooterne skal holde sig i en zone på minimum 300 meter fra kysten. Det er også forbudt at sejle i alle vildtreservater og fredede arealer. Bekendtgørelsen har fundet en fornuftig balance mellem mennesker, maskiner og miljø, hvilket vi i Danske Tursejlere er tilfredse med. Men vi er ærgerlige over, at arbejdet ikke gøres færdigt ved at kræve, at alle fritidsfartøjer skal have en lovpligtig ansvarsforsikring. Et uheld kan få store menneskelige og økonomiske konsekvenser, hvis eventuelle tilskadekommende ikke er sikret en fair kompensation. Paradoksalt nok skal en lille Chihuahua-hund forsikres, for selv sådant et lille myr, kan forårsage store ulykker. I Danmark kan vi alle – med eller uden viden og forudsætninger – sejle en op til 15 meter lang båd uden nogen form for forsikring. Vores påstand er, at båden kan volde større skade og ulykke end hunden. Danske Tursejlere mener, at Folketinget må samles om at gøre ansvarsforsikringen lovpligtig for alle lyst- og fritidsfartøjer. Behovet er der, og argumenterne er der. Et stort tillykke

Danske Tursejlere fylder 20 år. Perioden fra stiftelsen i 1992 og til nu er strøget afsted. Selv om vores organisation er ung, har vi alligevel formået at etablere os som Danmarks største organisation, der holder 100 % fokus på tur- og fritidssejlernes interesser. Det er også vores mission fremover. Året igennem markeres jubilæet ved små og større begivenheder. Den største markering vil finde sted på vores Tursejlertræf den 1.-3. juni i Nyborg. Gå ikke glip af en god lejlighed til at være sammen med andre ligesindede, der gerne vil nyde et aktivt fritidsliv med perspektiv. Poul Erik Jakobsen, formand for Danske Tursejlere

2

s k i p p e r e n h a r orde t


indhold 4 Foto: John Sommer, VisitDenmark

Besøg os på: www.tursejleren.dk

ind hold

24

12 7

indhold 3 NYTÅRSTORSKEN BLÆSTE VÆK I GILLELEJE 4 Nye regler for Vandscootere 7 TIL KAMP MOD bådens værste fjender 8 Forsikringen reddeDE ferien 10 Danske Tursejleres JubilæumsTRÆF 12 Kanalsejlads i Danmark 14 Kanalen kan give Vestjylland et løft 16 KORT NYT 17 Danske Tursejlere 1992-2012 18 MØD DANSKE TURSEJLERE PÅ ÅRETS BÅDMESSER 19 MEDLEMSKURSER 20 Tag til Tøsingernes ø 24 Tradition OG fornyelse i foreningsliveT 26 GENERALFORSAMLING 2012 27 Søkrammarked 28 MEDLEMSSERVICE 30 Tursejleren anbefaler: KYLLINGERULLER FOR FULDE SEJL 31 Opskriftskonkurrence 31 Den historiske havn I Berlin 32

3


Tekst / frank flemming pedersen

MED ANDRES ØJNE:

N yt å r s t o r s k en bl æ s te væk i Gilleleje

Decemberstormene havde nær forhindret den traditionsrige nytårstorsk i at lande på festbordet på årets sidste dag. I Gilleleje var garnkutterne alene om at bringe torsken i land.

D

et var i sidste time at blæsten lagde sig over de danske farvande. Havde den holdt ved, måtte fiskeglade danskere ty til andre middagsvariationer, for torskefiskerne i de indre farvande har holdt sig i havn i store dele af december måned. – Ingen fiskere på havet, ingen fisk på bordet. Sådan er det bare, siger en slukøret lokalformand for Danmarks Fiskeriforening, Jan Nordahl Petersen fra Gilleleje. Han fortæller videre, at kutterne i Gilleleje blot kunne præstere en fiskedag mellem jul og nytår og 8 i alt i december. – Faktisk er der kun en båd, der har leveret torsk til auktionen. Der har været noget garnfiskeri men ikke meget trawl. Bådene har ikke kunnet komme på havet på grund af vejret. Det er skidt, når man tænker på, at vinterfiskeriet egentlig har storsæson lige nu, siger han ærgerligt.

4

N y t å r s t o r s k e n b l æ s t e v æ k i G i l l el ej e


Autentisk miljø

Havnen i Gilleleje er Nordsjællands største fiskerihavn. 35 erhvervsfiskere, 12 trawlere og 3 garnbåde kan man mønstre. Havnen er privat, så alle er interesseret i, at der er en god balance mellem erhverv, turisme og fritidssejlere. Alle ønsker en levende havn – erhvervsfiskerne, turismen og fritidssejlerne er vigtige økonomiske aktører på denne bane. Havnen er også kendt af mange tursejlere som de mange muligheders havn. Alt efter vejr, vind og temperament, kan man stikke kursen ud næsten hele kompasset rundt. Finde nye destinationer eller blive i det nordsjællandske og vælge mellem alle de seværdigheder og oplevelser, der bydes på på disse kanter. Gilleleje havn i sig selv er også fascinerende med den rette blanding af autentisk fiskermiljø, maritime erhverv og lystsejlerstemning. Med fiskernes øjne

– Vi trives godt i hinandens selskab – lystsejlerne og fiskerne. Både i og på havnen og ude på havet. I havnen er der heller ikke rivalisering mellem de to grupper. Fiskerne tager på havet om aftenen og kommer hjem om morgenen, hvor det i store træk er lige omvendt med fritidssejlerne. I de 50 år jeg har fisket, har der blot været ganske få episoder, hvor erhverv og fritid er gået skævt af hinanden, fortæller Jan Nordahl. Men der er andre på havet, som han gerne så tage mere hensyn til erhvervet. – For trollingfiskerne – og de skal ikke alle skæres over en kam – kniber det ofte med at holde afstand til vores garn og redskaber. Kendskabet til markeringer og regler for trollingfiskeriet lader noget tilbage at ønske – desværre, siger han. Ved trollingfiskeri trækkes en række fiskeliner efter en båd, der langsomt sejler fremad. Afstanden til faststående fiskeredskaber – som garn og net – skal være mindst 75 meter, og det gælder for både trollingredskabet og båden. Fisk er godt

Også andre steder på havnen er fritidssejlerne i høj kurs. Det ved fiskehandler Thomas Hansen fra Fiskehuset på Gilleleje havn alt om. Han betjener mangen en sejler, når sæsonen er i gang. Også på denne dag er der godt humør. Han kan fremvise flere pæne eksemplarer af Gadus morhua, som er det latinske navn for nytårs-

spisen. Og der er pæn efterspørgsel efter den store fisk med det faste hvide kød. – Der er stadig mange, der holder traditionerne i hævd. Torsk hænger sammen med nytåret på samme måde som dronningens tale og rådhusklokkerne. Det er ikke til at undvære. Andre fiskearter er også blevet populære ved højtiderne – ikke mindst tunen er efterspurgt. Fiskehandleren har masser af lovord til fritidssejlerne, som kommer i en lind strøm i sæsonen. 7.000 gæster havnen i Nordsjælland, og mange skal forbi Fiskehuset og proviantere. – Blandt fritidssejlerne er fisk en eftertragtet spise. Lidt sol fra oven og snart er der fisk på grillerne, siger Thomas Hansen. Pæne hummere

Når torsken svigter, så sættes liden til jomfruhummeren. Fangsterne har været pæne i efteråret, og her i december er det meget fint. Bundtemperaturen er gunstig. Det milde efterår og den næsten forårslune december har bevirket, at bundtemperaturen på hummerpladserne er næsten optimale. Ude i Europa har man også plottet den smukke nordsjællandske fiskerihavn ind på lystavlen. Eller rettere på internettet. Fiskeriauktionen i Gilleleje er nemlig på internettet, så opkøbere fra hele Europa følger med. Jomfruhummere og andre af bådenes fangster sælges til Spanien, Holland og Frankrig. Faktisk sendes de til kunderne over hele Europa.

Fiskeskipper Leif Petersen (lille billede) landede torsk dagen før nytårsaften og reddede dermed menuen for mange mennesker. Jan Nordahl: Lystsejlere og fiskere trives godt i hinandens selskab i Gilleleje havn.

Nytårstorsken blæ ste væk i G illeleje

5


Mød

‘s eksperter på:

Både i Bella - Stand B4-008 opfriskning

Trænger dit fribord til en så tag en snak med Carl fra Mirka 4” Elite 4M kortplotter

Mirka Marine finishing kit

Messepris

1.999,Hør om de nye Lowrance

Messepris

299,-

3G & 4G radarer

nyeste ladeteknologi

tyven

Hør om den , hør hvad Jan fra Ctek kan gøre for din strøm ombord

Lad ikke stikke af med din båd Tracker og Kom forbi og få en

demo

alarmsæt

M200 • 15 Amp. lader

5.999,-

1.499,-

Messepris

Messepris

Spar 450,-

Spar 1.500,-

Gør din båd elektrisk

Dobbelt så effektiv som andre selvpolerende bundmalinger!

Nonstop VK 2,5 L

Messepris

Ombyg dit manuelle spil til el Slut med tunge sejl -med Andersen el går håndteringen

som en leg

Messerabat

899,-

Mød folkene fra Jotun og få råd og vejledning om bundmaling og meget mere

÷15%

Mød Troels og hør om

dieselpest og om hvordan det kureres

Anti diesel pest Compact På dæk

Compact Under dæk

129,-

2+1 SE

Fuel water remover

99,-

Bo Lindegaard viser vores nye seje

sejlertøj fra Gill

Vores specialist er på plads til at om bovpropeller

vejlede

Bovpropel sæt incl. trykpanel og rør Op til 36 fod, 5,8 HK - 60 kg tryk

Messepris

9.999,Spar 3.000,-

Messetilbuddene gælder t.o.m 31.3 2012 eller så længe lager haves Kan også fås 6 hos din lokale bådudstyrsspecialist

Hent vores nye katalog


Tekst / frank flemming pedersen

DET MEN ER DT

Nye r egler for Va n d s c oo ter e Det bliver nemmere at være vandscootersejler i Danmark, men badegæster kan stadig slappe af langs Danmarks strande.

D

er bliver nu mere plads til at boltre sig med sin vandscooter, blot man holder sig til nogle få klare regler. En ny bekendtgørelse fra Naturstyrelsen, giver nu vandscootersejlere flere muligheder for at sejle, men sikrer samtidig, at kysterne – og dermed de badende – er beskyttede. Vandscooterne skal nemlig holde sig i en zone på minimum 300 meter fra kysten, og transporten ud til 300 meter zonen skal foregå vinkelret på kysten med en hastighed på maksimalt fem knob. Hvis vandscooteren søsættes fra en havn, skal man følge sejløbet ud til de 300 meter fra kysten. Det er også forbudt at sejle i alle Natura 2000 områder, vildreservater, fredede arealer på sø- og fisketerritoriet.

Få forsikringen i orden

Hvis politiet mener, at der er lokale forhold, som taler herfor, så kan de lave regler for, at vandscootersejlads skal foregå længere end 300 meter fra kysten.

Hen ved 12.000 danskere sejler vandscooter, og ifølge reglerne fra Søfartsstyrelsen kræver det et speedbådskørekort, før man selv må sejle vandscooteren.

– Vi er godt tilfredse med, at den nye bekendtgørelse slår fast, at der er plads til alle, der vil nyde fritidslivet på og ved vandet. Ligeledes er vi glade for, at der lokalt kan sættes særlige regler op, hvis forholdene taler for det. Det tilgodeser mennesker, maskiner og miljø. Vi havde i vores høringssvar til myndighederne slået til lyd for, at sejlads med speedbåde og vandscootere omfattes af en lovpligtig ansvarsforsikring. Dette er dog ikke blevet et lovkrav, hvorfor en påsejling af en badegæst eller en dykker med legemsbeskadigelse til følge kan få katastrofale økonomiske konsekvenser for føreren af fartøjet. Og for den tilskadekomne, siger formand for danske Tursejlere Poul Erik Jakobsen.

DT sætte r til foråre informati t en onskamp agne i gang om de nye re gler for vandsco otersejla ds.

Go’ tur

Vandscpoå din oter

Vis hensy n så er der plads til alle § Vær opm

ærksom på de badend Hold øje e med andre både Husk red ningsvest en Sejl altid vinkelret fra og til Ha’ det sjo land vt men hu sk mindst 30 0 m til kys altid ten § Signal er din ku rs til and § Hold re både i altid god god tid afstand til ankerligg ere § § § §

FTLF/DOC A LANGTU RSEJLER NE

7


Tekst / LARS BRÆSTRUP, WALSTED BAADEVÆRFT & frank flemming pedersen

Snart skal du have fat i værktøjskassen igen. Med et par gode råd fra Lars Bræstrup, Walsteds Baadeværft, kan du lægge vægt på forebyggelse frem for helbredelse.

TIL KAMP MOD:

bå d en s vær s te f j en d e r S

nart står du igen og skal have båden i vandet, og så er det tid at tænke vedligeholdelse og forebyggelse. Sol, salt, fugt og stilstand er bådens værste fjender, som du skal holde skarpt fokus på. Sammen med driftsleder Lars Bræstrup fra Walsted Baadeværft bringer Tursej-

8

leren disse råd og tips, som du kan tage til dig, når du alligevel har værktøjskassen fremme. Der findes mange råd og gode ideer. Hver mand og kvinde har sine. Men husk at holde fokus på de fire hovedfjender sol, salt, fugt og stilstand.

T I L K A MP MO D BÅ D ENS V Æ RSTE F JEND ER


Sol

Fugt

Solen nedbryder alle overflader. • Forsøg at beskytte sarte flader bedst muligt. Canvas er godt! • Har du brugt polermidler, så kan du påføre overfladen bådvoks. Du undgår at overfladen falmer og samtidig beskytter du båden mod solens skadelige UV-stråler.

Fugt, der ikke ventileres bort, er til skade for alle overflader. Pak aldrig dele ind i plastik i længere perioder! Det holder emnet i konstant vandbad og nedbryder overflader. Ventilation er kodeordet. Åbn op hvor det muligt året rundt.

Salt

Salt, der kommer sammen med bølgerne, er ok. De renser og glæder sejleren. Men saltrester, der sidder tilbage, holder på fugt og starter nedbrydning af næsten alt materiale. Skyl derfor saltet tilbage i havet hurtigst muligt. • Bådens sejl bør skylles med fersk vand og tørres grundigt inden de pakkes for vinteren. Alt canvas bør ferskes af i rent koldt vand. • Ruder skal ikke børstes men vaskes med bløde klude. Når de er tørre, skal ruderne smøres ind i lugtfri petroleum eller lampeolie med en blød klud (aldrig papir, det ridser). Når det har siddet og trængt ind i ruden i ca. 1-2 timer, skal der pudses efter med en tør, ren, blød klud. Det giver smidige gennemsigtige ruder. Brug aldrig sulfo på plastruder. Det udtørrer dem, og de bliver klistrede.

TIL KAMP MOD BÅ DENS VÆ RSTE FJENDER

• Rul genua’en ud en gang om ugen og lad den tørre. Ellers bliver den grøn af mug og alger. • Tjek også regulatoren på gasflasken og beskyt den mod fugt. Er den irret så skift den. Stilstand

Mange dele på en båd går ikke i stykker af slid. De står i stykker. De sætter sig fast og tærer sammen. • Pakninger i pumper tørrer ud og mister evnen til at pakke. • Søventiler står åbne året rundt, og er ikke til at lukke, når det er nødvendigt. Bevæg dem alle én gang om måneden. Så ved du også, hvor de er, når det gælder. • Start motoren og aktivér ”frem” og ”bak” en gang om ugen. • Skyl toilettanken mindst 2 gange i sæsonen med rigeligt rent vand. • Sørg for at der ikke står vand i skrueakslens pakdåse vinteren over, hvis den er vandsmurt. Bedst er det at sprøjte kølervæske ind, når båden er på land. Stillestående vand skaber tæringer.

9


Tekst / frank flemming pedersen

Aksel Jespersen tjekker, om reparationen på familiens båd er OK efter mødet med stenen i Storebælt.

F o r sik r ingen re ddeDE fer i en 55° 39,790 N – 11° 05,561 E Disse koordinater VIL Annemette og Aksel Jespersen fra Løve sent glemme. for det var her, deres sommerferie i 2011 var ved at slutte – faktisk før den var begyndt.

M

andag den 4. juli 2011 står ægteparret Jespersen fra Løve mellem Slagelse og Kalundborg ud fra deres hjemhavn i Reersø. Foran dem ligger 3 ugers sejlerferie og en tresindstyve sømil til Hundested, hvor familien skal mødes med sejlervennerne. Men da deres LM 30 skal passere Asnæs, rammer motorsejleren pludselig en sten med 7 knob. Aksel tumler om i cockpittet, og pludselig er alt forvirring. Dog er det klart for Løvesejlerne, at det står slemt til med kølen, og de søger havn i Gisseløre ved Kalundborg.

– Vi kontaktede Søassurancen Ærø for at få at vide, hvordan vi skulle forholde os. Og her kunne man fortælle, at en taksator ville komme og vurdere skader, som evt. skulle repareres på et værft. Alt dette blev ordnet hurtigt og meget professionelt, forklarer Aksel Jespersen.

Sejlersommerferien havde vi skudt en hvid pil efter. Men det skulle gå anderledes, husker Annemette Jespersen. Kontant erstatning

Mens båden blev repareret på værftet, kunne familien alligevel begynde at lægge alternative ferieplaner. Jespersens har nemlig tegnet SejlerforsikringKASKO med tillæg, hvor de er de berettiget til refusion af udgifter i forbindelse med ferieafbrydelse. – Vi valgte at få udbetalt et kontant erstatningsbeløb i stedet for at få en erstatningsbåd. Nu var den planlagte sejlerferie alligevel ikke til at gennemføre i sin helhed og så passede det os bedst at lægge nye planer. Pengene gik til lidt storbyferie og et dejligt ophold i Jylland, siger et tilfreds sejlerpar, og sender Sejlerforsikring en venlig tanke.

På værft i Kerteminde

LM 30´eren blev afrigget og kørt til Kerteminde, da der ingen reparationsmuligheder var i Kalundborgområdet. Skadeslisten vidner da også om, at det var en af de mere ”seriøse” grundstødninger. Ballastkølen havde skader, og det samme havde kahytsbord og diverse slanger og rørforbindelser. Motoren var hoppet af fundamentet, nedgangsskottet ødelagt og støbeflanger gået løs. Bare for nu at nævne lidt fra listen. – Vi var selvfølgelig meget ærgerlige over det skete, men priste os lykkelige for, at der kun var materielle skader.

10

Og selvfølgelig skulle der sejles i Annemette og Aksel Jespersen sommerferie. Med Hjejlen på Silkeborgsøerne i det jyske søhøjland.

Medlemsservice

Ved at tegne en SejlerforsikringKASKO med tillæg gennem Danske Tursejlere, kan man få dækket bl.a. udgifter til et erstatningsfartøj eller lignende op til kr. 20.000, mens ens lystbåd bliver repareret.

F O R S I K R I N G E N RE D D E D E F ERIEN


Mød os på Bella stand B4-008D Simrad NSE familien Multifunktions-system

& se alle nyheder fra 

Broadband Nu endnu bedre

Triton

radaren

B&G Performance for Everyone

HDS 2 Lowrance HDS generation 2 High definition system

Korsvej 3 DK-6000 Kolding Tlf. +45 7588 1311 www.palbymarine.dk

Navico GmbH Office DK, Baldersbuen 53, DK-2640 Hedehusene Tlf. +45 4344 4900 11 www.simrad-yachting.com


Tekst / LEIF NIELSEN

Danske Tursejleres Ju b il æum s TR Æ F 1. –3 . j u ni 2 01 2 JU

B I L ÆU M

N

KE

LE

RE

12

1992

20

DA

S

TURSE

J

I 2012 er det 20 år siden Danske Tursejlere blev stiftet og det skal markeres med et stort jubilæumsstævne i Nyborg i dagene 1.– 3. juni 2012.

Nyborgs gamle inderhavn bliver udgangspunktet for Danske Tursejleres store træf, der i år vil stå i jubilæets tegn.

N

yborg kommune har reserveret hele den gamle inderhavn til os, så vi for første gang i vores ”træfhistorie” får mulighed for, at alle DT både kan ligge samlet. Dette giver en unik mulighed for et helt specielt socialt samvær, som vi alle vil sætte pris på. Vores store festtelt bliver opstillet lige ud til havnebassinet, hvilket også er med til at understrege den maritime atmosfære, vi alle holder så meget af. Gå ikke glip af denne unikke mulighed for at møde andre tur- og fritidssejlere i festlige rammer. Reserver datoen allerede nu eller endnu bedre – tilmeld dig. Vi glæder os til at se dig til jubilæumstræffet.

12

D anske t u r sejle r es j u b i l æum stræf


Jubilæumsprogram Fredag den 1. juni 2012

Søndag den 3. juni 2012

Ankomst i løbet af dagen. 12.00 Bureauet åbner for registrering 16.00 DT standeren hejses af Nyborgs borgmester Erik Christensen 16.15 Åbningshøjtidelighed i festteltet, hvor Nyborg Sangforening underholder 18.00 Fællesspisning Samtidig er Kulturnatten i Nyborg i gang med masser af underholdning

08.30 Gratis fælles morgenmad i festteltet 10.00 DT-standeren stryges. Vi siger tak for denne gang.

Lørdag den 2. juni 2012

09.30 Vi mødes til stort havneshow med forskellige konkurrencer. 1. Kan du gå på vandet? Prøv en Water Ball. 2. Ballon Race. 3. Gå planken ud med prominente personer 4. Ro konkurrence Alle konkurrencer afvikles tilskuervenligt i det inderste havnebassin, og der udloddes fine præmier. 12.00 Frokostjazz i festteltet, hvor der serveres 3 håndmadder til alle deltagerne. Godsejerens ny Jazzband underholder. 14.00 Mulighed for diverse udflugter, Nyborg Slot, Kommune kemi, Rundvisning på Slottets Voldanlæg mmm. 18.30 Vi mødes til velkomstdrink i festteltet 19.00 Festaften i teltet. Traditionen tro er DT vært ved en spændende 3 retters jubilæumsmenu. Festlig musik og underholdning ved Duet’n og Mejse. ??.?? Tak for i aften.

Vi er i kontakt med TV2-vejret samt Søværnet med mulighed for besøg af marinefartøj. (Ret til ændringer i programmet forbeholdes.) Praktiske oplysninger

Prisen for at deltage i arrangementet er kr. 250,00 for voksne. Børn under 16 år er gratis. Maks. 2 voksne og 2 børn pr. båd. Tager du gæster med ombord, som ikke er medlemmer af Danske Tursejlere, er deltagergebyret for disse kr. 350,00. Prisen omfatter velkomstdrink og underholdning fredag, frokostjazz med håndmadder lørdag, arrangerede udflugter og stor 3 retters festmenu med musik og underholdning lørdag og fælles morgenbord om søndagen. Du kan tilmelde dig på kuponen her i bladet, på vores hjemmeside www.dansketursejlere.dk, på Bådmessen i Bella eller ring til sekretariatet på telefon 7021 4242.

Lørdagsunderholdning med Duet’n og Mejse.

Ring til sekretariatet på telefon 7021 4242 og meld dig til eller brug nedenstående kupon, som du sender til Danske Tursejlere, Odensevej 197A, 5600 Fåborg senest fredag den 18. maj 2012. Følgende tilmeldes til Danske Tursejleres træf i NYBORG den 1.-3. juni 2012:

Navn: Adr.:

Postnr & by :

Tlf.:

Mobil:

Medlemsnr:

Bådstr.:

VHF kaldesignal:

Antal voksne:

Antal børn:

D anske tursejleres ju bi læ u m stræ f

Antal gæster:

13


Tekst / Frank flemming pedersen

Ka n a l s e jl ads i Danma r k En kanal mellem Ringkøbing Fjord og Limfjorden vil sætte gang i den vestjyske turisme og beskæftigelse og samtidig give unikke rekreative oplevelser til sejlere og andre friluftsfolk, hvis projektet kan afbalancere hensynet til natur, miljø og erhverv, mener idemanden bag projektet Peter Jensen fra Skjern.

E

gentlig er ideen såre enkel. Anlæg en sejlbar kanal mellem de mange fjorde, søer og åer der er mellem Ringkøbing og Lemvig ved Limfjorden, og du vil stå med en enestående vandvej, der vil kunne tiltrække tusindvis af turister, skabe masser af arbejdspladser og give Vestjylland en fyrtårnsattraktion af dimensioner. Og står det til Peter Jensen fra Skjern, så blev ideen realiseret med opbakning fra de berørte kommuner, erhvervs-, natur- og miljøinteresser. Indre søveje

– Det vil blive en oplevelse, som ikke kun lystsejlere kan få glæde af. Adgangen til det åbne bagland i Vestjylland vil tiltrække mange med interesse for friluftslivet og

naturen. For vi har en smuk natur på strækningen fra Ringkøbing til Lemvig, og den skal vi værne om, hvilket netop er en af projektets pointer, siger Peter Jensen. Lystsejladsen langs den jyske vestkyst kan slet ikke måle sig med den tilsvarende i andre dele af Danmark. Dertil er Vesterhavet for stor en udfordring, for nu ikke at sige forhindring, til at fritidssejlerne kan boltre sig frit. Peter Jensen har ofte på egen krop og sjæl mærket, hvad det vil sige at besejle havet, som langt fra altid tager sig spejlblankt og indbydende ud. Sikkerheden i fokus

– Man skal altid tænke meget på sikkerheden, når man

En sejlbar kanal mellem Ringkøbing Fjord og Limfjorden vil åbne landet i Vestjylland og skabe enestående oplevelser for sejlere og andre naturelskere, mener manden bag kanal­ ideen Peter Jensen, Skjern.

14

K a n a l s e j l a d s i D a nma rk


sejler. Men på vores egn skal vi være ekstra påpasselige. Det stiller krav til sejlkundskaber, materiel og motivation, når vi sejler ud på havet. Med en indenlands kanal vil sejlerne få mulighed for at sejle under rolige og trygge forhold, påpeger Peter Jensen. Udfordringer til planlægning

Det er nu ikke noget helt enkelt projekt, som Peter Jensen har sat sig i hovedet. Selv om de naturlige vandveje fra syd til nord kan forbindes, så skal der graves ud, anlægges tunneler og sluser. Specielt i den nordlige del af den påtænkte kanal – op mod Lemvig – udgør de store højdeforskelle en udfordring. – Der er da masser af opgaver og udfordringer at løse på vejen til den færdige kanal. På naturområdet vil den gå gennem dyrkede marker, fredede områder, lavvandede fjorde og søer. Her skal de mange naturinteresser selvfølgelig sikres. På anlægssiden skal der også arbejdes kreativt med sluser, hævesluser og andre løsninger, der kan transportere skibene sikkert over kanalens op til 30 meters højdeforskelle, forklarer Peter Jensen.

udfordringer er blot små sten på vejen. Større udfordringer venter, når talen falder på økonomien. For hvem skal betale for anlægsudgifterne, som Peter Jensen anslår til at ligge mellem 1 og 1,5 mia. kr? – Det er talte om et projekt med store muligheder for vores landsdel. Ja højst sandsynligt for Danmark som helhed når vi inddrager aspekter som image, turisme og beskæftigelse. Der er mange interesser involveret, og derfor også mange potentielle investorer, mener sejl­entusiasten fra Skjern. Men en af de største udfordringer er måske at få de mange interesser til at mødes i et samarbejde, hvor alle parter bliver hørt og tilgodeset. Ikke mindst skal naturen, dyre- og plantelivet, miljøet og den menneskelige aktivitet finde en passende måde at eksistere side om side. Kan disse interesser gå hånd i hånd i Danmark? Det er spørgsmålet på vejen mod kanalsejladsen.

Hånd i hånd

Udfordringer er til for at løses, mener han. Det kan han have ret i, for ellers var der ikke mange store tanker, der var blevet omsat til virkelighed. De praktiske

K anal sej lads i Dan m ark

15


Tekst / Frank flemming pedersen

Kanalen kan give Ves tj y l l an d et løf t – I Ringkøbing-Skjern Kommune mener vi, at det vil være godt at få et helhedssyn på projektet. Det vil sige, at vi skal have et faktuelt grundlag at træffe videre beslutninger på. Der er jo mange interesser – ikke mindst naturinteresser – involveret. Derfor er vi nødt til at have konsekvenser for miljøet og de tekniske og økonomiske muligheder vurderet. Samtidig er det et projekt, som involverer 3 kommuner, der alle skal finde fælles fodslag, siger Iver Enevoldsen.

R

ingkøbing-Skjerns borgmester Iver Enevoldsen ser kanalen mellem Ringkøbing Fjord og Limfjorden som en løftestang for udvikling af turisme og beskæftigelse. Hvis projektet vel at mærke kan samle bred opbakning fra de berørte kommuner, foreninger og interesseorganisationer.

Mens man i Ringkøbing-Skjern og Holstebro Kommuner i princippet har sagt ja til at bruge penge på en forundersøgelse, så har man hidtil sagt nej i Lemvig Kommune. Kanalen, der skal forbinde Ringkøbing Fjord med Limfjorden, kan kun blive en realitet, hvis de berørte kommuner alle nikker ja til projektet.

Ringkøbing-Skjerns borgmester Iver Enevoldsen (tv.) kan se positive perspektiver i kanalen. Turismen og beskæftigelsen kan få et tiltrængt løft, hvis hensynet til natur og økonomi kan finde en balance, mener han.

– Sejlerlivet kan få et løft. Turismen kan få et løft. Og beskæftigelsen kan få et løft. Alt sammen noget, som vi trænger til i Vestjylland. Derfor ser jeg store perspektiver i at etablere en sejlbar kanal mellem Ringkøbing Fjord og Limfjorden, siger Ringkøbing-Skjern Kommunes borgmester Iver Enevoldsen om ideen, som Peter Jensen fra Skjern har fostret. – Der er masser af spændende oplevelser for alle naturog friluftsinteresserede i kanalprojektet. Og vi vil få mulighed for at udvikle vores erhverv og turisme i hele regionen. Projektet vil være et fyrtårn, som kan sætte vores egn på landkortet – nationalt og internationalt. Turister med forkærlighed for det varierede og unikke liv, der altid trives ved kanalerne, vil nu få adgang til oplevelser i enestående natur. Det vil smitte positivt af på beskæftigelsen i området, mener borgmestren. I enighed

Han er dog også helt på det rene med, at der skal flyttes på nogle holdninger til, om et så stort anlægsprojekt skal se dagens lys eller ej. Men som udgangspunkt er Iver Enevoldsen positivt stemt.

16

K analen kan give V e s t j y l l a n d e t løft


kort nyt linger, som fortsat har de egenskaber, der kendetegner en god bundmaling. Man kan altså fortsat anvende de produkter, der i øjeblikket forhandles i Danmark. Træf for King’s Cruiser 33

9.000 kuverter blev pakket

Sædvanen tro var Danske Tursejleres bestyrelse samt ledsagere samlet den første weekend i det nye år for at pakke 9.000 kuverter til alle medlemmerne. Opgaven blev som sædvanligt løst med godt humør. I år var der en ny oplysning på kontingentopkrævningen – nemlig en information om, hvilken båd vi har registreret som dækket af din ansvarsforsikring. Skulle denne oplysning ikke være korrekt, beder vi dig udfylde den medsendte svarblanket med de rigtige oplysninger og returnere den til Danske Tursejlere. Du kan også udfylde formularen på vores hjemmeside, så vi er opdateret om de faktiske forhold. Husk endelig at din ansvarsforsikring kun dækker, hvis du har betalt dit medlemskontingent. Bonavista løber af stablen i Marstal

Den stolte skonnert Bonavista løber af stabelen Pinselørdag d. 26. maj kl. 11. efter en gennemgribende restaurering på Ebbes Bådebyggeri i Marstal. Bonavista blev i år 2000 erhvervet af Kulturværdiudvalget på Ærø og overgivet til Nationalmuseet, der står for opgaven med at restaurere skonnerten som formidlingsobjekt i samarbejde med Marstal Søfartsmuseum. Nu skal Bonavista altså søsættes igen Pinselørdag 2012. I samme anledning holder TS pinseregatta i Marstal, og den nordlige del af havnen er reserveret for TS-skibe. Jollehavnen ved Ebbes Bådebyggeri lige nord for selve havneindsejlingen er forbeholdt smakkejoller o.l. mindre fartøjer i de dage. Vil du se Bonavista, så står den på Eriksens Plads, hvor museet er ved at rykke ind og overtager bygninger/skure og lille bedding bl.a. ved hjælp af A P Møller-fondsmidler. Bekendtgørelse om bundmaling forlænget

Den nuværende bekendtgørelse om bundmaling er forlænget med en 3-årig periode. Producenterne af bundmaling mere tid til at finde på nye miljøvenlige bundma-

K ORT NYT

King’s Cruiser 33 ejere inviterer til verdens første internationale træf for King’s Cruiser 33. Træffet finder sted i Assens Lystbådehavn fra fredag den 10. til søndag den 12. august 2012. Arrangørerne håber, at danske og udenlandske ejere af King’s Cruiser 33 vil mødes til erfaringsudveksling og fremvisning af deres både, så man kan se ændringer, indretning og forbedringer i bådene og få gode ideer til egen båd.

Hvervekampagne

Er dine sejlervenner medlem af Danske Tursejlere? Skal de ikke have de samme fordele, som du har? Du kan deltage i lodtrækningen om en iPad, når du anviser nye medlemmer. Du deltager med lige så mange lodder, som du har anvist nye medlemmer. Du kan bruge formularen på www.dansketursejlere.dk.

Dansk Bavaria klub fylder 10 år

I Kristihimmelfartsdagene den 17.-20. maj 2012 fejres begivenheden ved fregatten i Ebeltoft med et program spændende fra hyggeligt samvær, foredrag, museumsbesøg, grillaftner, festmiddag med musik, underholdning og dans. Siden starten har klubben vokset sig stor og stærk, og har nu 483 både tilmeldt. Klubben arrangerer hvert år udflugter, rejser, firmabesøg, værftsbesøg og træf, både lokaltræf og landstræf. Dansk Bavaria klub blev stiftet den 9. februar 2002, og den er åben for alle, som har interesse for Bavaria – sejlbåde og motorbåde – og man er velkommen uden båd eller i andet bådmærke. Klubben er medlem af Danske Tursejlere. International Friendship Race i Hundested

Dansk Vega Klub arrangerer det 23. Internationale Friendship Race 2012 i Hundested den 19. – 24. juli. Der forventes vegaer fra England, Holland, Tyskland, Sverige, Norge og Danmark. For to år siden blev stævnet afholdt i Hindeloopen, Holland med deltagelse af 56 vegaer (heraf tre fra DK). Arrangørerene håber på endnu flere deltagere i år. Mere info på www.IFR2012. dk, hvor man kan se programmet.

17


Tekst / Poul Erik Jakobsen, formand for Danske Tursejlere

JU

B I L ÆU M

N

KE

LE

RE

12

1992

20

DA

S

TURSE

J

Danske Tu r sejlere 1992-2012 I år er det 20 år siden Danmarks i dag største organisation for tur- og fritidssejlere blev stiftet. Dengang som nu gælder det om at styrke interessen for tursejlads og for at skabe optimale forhold for tursejlere, så vi kan nyde et fritidsliv med perspektiv.

Fællesskab og god stemning har altid været den røde tråd i Danske Tursejleres aktiviteter.

T

emperaturen var minus 2 grader, vinden blæste 5,7 m/s, og der var ingen nedbør på denne decemberdag i 1992. Koldt var det, og ikke mange tænkte på at sejlersæsonen blot lå nogle måneder fremme, og at gode tursejleroplevelser så småt var i sigte. Men en lille håndfuld mænd og kvinder var på denne dag optaget af at skabe gode vilkår for den stigende interesse i tursejlads og de fællesskaber til vands og til lands, som vokser ud af en fælles fritidsinteresse. Disse personer var i gang med at stifte den forening, som 20

18

år senere skulle konsolidere sig som Danmarks største organisation for tur- og fritidssejlere. Danmarks Tursejlerforening etableret

”Danmarks Tursejlerforening” blev stiftet den 23. december 1992, som en landsforening for danske tursejlere. Foreningens bomærke er 2 hvide sejl og en skrue i guld på blå baggrund indrammet af en tovværkskrans i guld. Foreningens stander er en dannebrogsstander med ovennævnte bomærke, og formålet med foreningen er at styrke interessen for

D A N S K E t u r se j l e r e 1 9 9 2 - 2 0 1 2


tursejlads og skabe gode forhold for tursejlere, uanset de bruger mast eller motor. Så kort og lakonisk kan man beskrive etableringen af Danmarks Tursejlerforening, som i 2010 skiftede navn til Danske Tursejlere. Men foreningens historie rummer så mange flere aspekter, at det vil kræve meget spalteplads, at komme bare lidt til bunds i de 20 års virke. Det vil vi også gøre i næste nummer af Tursejleren, hvor vi sætter fokus på nogle af de begivenheder, som har været med til at forme vores tursejlerorganisation.

MØD BUBBER i BELLA OG DANSKE TURSEJLERE PÅ ÅRETS BÅDMESSER

Forsikring og fællesskab

Omdrejningspunktet i de første år af foreningens levetid var, som interesseorganisation for tursejlerne, at øve indflydelse og varetage tursejlernes interesser i toneangivende organer som Søsportens Sikkerhedsråd og andre udvalg under Søfartsstyrelsen, Friluftsrådet mv. Desuden fik Danmarks Tursejlerforening hurtigt etableret en attraktiv forsikringsordning, som appellerede til sejlerne. Og allerede i begyndelse af 1993 deltog foreningen i sin første bådudstilling – i Fredericia – hvor der blev knyttet mange gode kontakter til sejlermiljøet. Disse bådudstillinger har siden været et fast og værdsat punkt på organisationens lange aktivitetsliste. En anden tradition, der vidner om den brede og seriøse opbakning til foreningen, er de årlige tursejlertræf, som mange medlemmer fra nær og fjern sejler til for at dyrke samværet, fællesskabet og den gode stemning, der altid præger disse arrangementer. For medlemmerne

Danske Tursejlere er landsdækkende og repræsenterer i dag mere end 8.500 medlemmer og 170 sejladsklubber. Danske Tursejlere ønsker stadig at være synlige i debatten omkring de forhold, der har relation til det at være tur- og fritidssejler i Danmark uanset, om man ønsker at nyde tur- og fritidslivets glæder fra en sejlbåd eller fra en motorbåd. Derfor er det naturligt, at Danske Tursejlere blandt andet fokuserer på naturoplevelserne og de sociale fællesskaber i sejlermiljøet. Og der kommer sikkerheden til søs naturligt ind i billedet sammen med relationerne til vores internationale søsterorganisationer og arbejdet i de fora, hvor tursejlads er i fokus. Danske Tursejlere udvikler sig i takt med medlemmernes ønsker og behov til en moderne og vedkommende forening. Danske Tursejlere er med til at udvikle fordelagtige forsikringsordninger, sejladsbeskrivelser og sejlertræf rundt omkring i landet, så vi i fællesskab kan få et fritidsliv med perspektiv.

D ANSKE tursejle re 1992- 2012

Danske Tursejlere i Bella Centret

Danske Tursejlere udstiller også i år på landets første indendørs bådmesse i Bella Centret. Udstillingen er åben i perioden 24. – 26. februar og igen fra den 1. – 4. marts 2012. Alle dage fra kl. 10.00 til kl. 18.00. Som sædvanlig finder du Danske Tursejleres stand i Hal H stand 1 (H-001). På side 21 i Tursejleren finder du 2 rabatbilletter til fri afbenyttelse. Kom og se og hør på DT’s stand • Lørdag den 25. februar kl. 13.00 kårer Danske Tursejlere Årets Havn 2011 på den store scene i Hal H. BUBBER afslører hvilken havn, der er den heldige vinder og fortæller samtidig om livet som Tursejler. Kom og vær med. • Begge weekender bliver der holdt et lille foredrag, hvor en oplagt gæstetaler fortæller om sejlads på de tyske vandveje. • Er din gamle redningsvest lige til affaldscontaineren? Tag den med og aflever den på Danske Tursejleres stand. Så deltager du i lodtrækningen om 2 nye oppustelige redningsveste. • Aflever din gamle DT-stander til os og få en ny til din båd. Vi glæder os til at se dig på standen og husk, vi har altid frisk kaffe på kanden. Bådmesse i Bogense

Bogense Bådudstilling afholdes 9.–10. juni 2012 i Bogense lystbådehavn. DT er med, og vi glæder os til at møde mange af vore medlemmer. Bådud­ stillingen får besøg af søværnets uddannelsesskibe ­Svanen og Thyra. Fra medio februar kan du se mere om hvad der sker på bådmessen i Bogense på www.bogensebaadudstilling.dk.

19


Danske tursejleres M E DLE M SK URSER Du kan stadig nå at komme på kursus med DT

Du kan stadig nå at tilmelde dig et af Danske Tursejleres mange kursustilbud. Følgende kurser starter i disse uger, så klik ind på www.dansketursejlere.dk og tilmeld dig eller ring til sekretariatet på 7021 4242. Til klubben

Ønsker din klub at få afholdt et kursus i dit område, eller har I specielle ønsker/forslag til kursusaktiviteter, bedes I kontakte sekretariatet.

Kursussæsonen 2012 blev ”søsat” i Hundested

Kursus i natsejlads

Hundested Motor- og Sejlklub var værter for sæsonens første kursus i Kanalskipperbevis. Klubhuset på havnen i Hundested var fyldt med engagerede kursister, der efter en lang dag med en blanding af teori og små testopgaver nåede frem til den afsluttende eksamensopgave, hvor alle bestod.

• Den 02.03.2012 i Struer • Den 08.03.2012 i København (Holmen) • Den 23.03.2012 i Rudkøbing • Den 30.03.2012 i Vordingborg

El ombord • Den 04.04.2012 i Fåborg • Den 14.03.2012 i Hundested • Den 20.03.2012 i Skælskør

Kursus i Kanalskipperbevis • Den 24.03.2012 i Struer • Den 31.03.2012 i Kolding

Kursus i pigesejlads • Weekend i juni i Ishøj (Søhesten – Ishøj Havn) • Weekend i juni i Kolding (Kolding Sejlklub)

Radar & søkortplotter grundkursus • Den 06.03.2012 i Hundested • Den 12.03.2012 i Kolding

20

D A N S K E T U R se j l eres me d l e ms k urser


RABATBILLET TIL ÅRETS BÅDOPLEVELSE I BELLA CENTER Danske Tursejlere giver dig rabat på entreen til årets store bådoplevelse. Klip rabatbilletterne ud og aflever dem ved indgangen til Både i Bella 2012. Rigtig god fornøjelse.

RABATBILLET

Velkommen på vores stand

HAL H

24.-26. feb. + 1.- 4. marts 2012

baadeibella.dk

RABATBILLET

Velkommen på vores stand

HAL H

24.-26. feb. + 1.- 4. marts 2012 21

baadeibella.dk


24.-26. feb. + 1.- 4. marts 2012

baadeibella.dk 24.-26. feb. + 1.- 4. marts 2012

SLIP DRØMMENE LØS PÅ ÅRETS BÅDUDSTILLING!

STED

Køb en DSB Eventbillet på forhånd og undgå bilkøerne. DSB giver fra 20% rabat på din togrejse, når du kommer fra en station uden for Hovedstadsområdet.

Bella Center Center Boulevard 2300 København S

i bil over Storebælt - både ud 24.-26. feb. + 1.-Rejser 4. dumarts 2012

BÅDE, UDSTYR, FISKERI & GREJ

DET SKER PÅ BÅDE I BELLA

På Både i Bella 2012 kan du udforske de nyeste både, finde motoren, der gør sæsonen sjovere og tjekke det nyeste bådgear. Jagter du de gode deals, er der naturligvis også gode messetilbud.

• Årets Sejlsportspræstation - hvem har præsteret bedst i 2011? • Mød de forskellige myndighedsinstanser • Spændende sejlerforedrag • Sikkerhed til søs og i havn • DM i Virtuel Sejlads • Fiskeriområde med bassin samt demonstrationer af det nyeste grej og udstyr • ”Hvad gør jeres klub unik?” Udstilling af Sejlklubkonkurrence

Både i Bella byder på aktiviteter, konkurrencer, sjov og underholdning. Alt det kan du læse meget mere om på baadeibella.dk Vi ses på årets bådudstilling - stedet, hvor du kan blive som dreng igen.

DSB- OG STOREBÆLTSRABAT

og hjem - får du 20% rabat på entrébilletten til Både i Bella samt 40% rabat på hjemtursbilletten. Læs mere om rejsetilbud på:

baadeibella.dk

ÅBNINGSTIDER 24. - 26. februar + 1. - 4. marts 2012 Alle dage kl. 10.00 - 18.00

ENTRÉ Voksne Børn (4-12 år)

Kr. 90,Kr. 45,-

Udfyld nedenstående og hør mere om kommende messer og udstillinger i Bella Center E-mail:

Denne rabatbillet giver 1 person adgang for kr. 65,-. Normalpris kr. 90,-

SLIP DRØMMENE LØS PÅ ÅRETS BÅDUDSTILLING! BÅDE, UDSTYR, FISKERI & GREJ

DET SKER PÅ BÅDE I BELLA

På Både i Bella 2012 kan du udforske de nyeste både, finde motoren, der gør sæsonen sjovere og tjekke det nyeste bådgear. Jagter du de gode deals, er der naturligvis også gode messetilbud.

• Årets Sejlsportspræstation - hvem har præsteret bedst i 2011? • Mød de forskellige myndighedsinstanser • Spændende sejlerforedrag • Sikkerhed til søs og i havn • DM i Virtuel Sejlads • Fiskeriområde med bassin samt demonstrationer af det nyeste grej og udstyr • ”Hvad gør jeres klub unik?” Udstilling af Sejlklubkonkurrence

Både i Bella byder på aktiviteter, konkurrencer, sjov og underholdning. Alt det kan du læse meget mere om på baadeibella.dk Vi ses på årets bådudstilling - stedet, hvor du kan blive som dreng igen.

DSB- OG STOREBÆLTSRABAT

STED

Køb en DSB Eventbillet på forhånd og undgå bilkøerne. DSB giver fra 20% rabat på din togrejse, når du kommer fra en station uden for Hovedstadsområdet.

Bella Center Center Boulevard 2300 København S

Rejser du i bil over Storebælt - både ud og hjem - får du 20% rabat på entrébilletten til Både i Bella samt 40% rabat på hjemtursbilletten. Læs mere om rejsetilbud på:

24. - 26. februar + 1. - 4. marts 2012 Alle dage kl. 10.00 - 18.00

baadeibella.dk

ENTRÉ Voksne Børn (4-12 år)

Kr. 90,Kr. 45,-

Udfyld nedenstående og hør mere om kommende messer og udstillinger i Bella Center E-mail:

Denne rabatbillet giver 1 person adgang for kr. 65,-. Normalpris kr. 90,22

ÅBNINGSTIDER


Spændende

tilbud

til sejlerfolket

Sejlersæson 2012 skydes i gang med Boatshow i Bella Center d. 24-26. februar og d. 1-4. marts 2012 Vi vil være at finde på stand B5-007a, hvor du kan finde mange flere spændende tilbud! Alle tilbud kan ses på vores webshop fra d. 20. februar 2012 Foldecykel

AGM gelebatterier

75 agm. Normalpris 1.499,100 agm. Normalpris 1.799,-

Vælg mellem almindelige foldecykler og el-foldecykler. Vælg mellem flere farver. Normalpris op til 5.495,-

lg

Stort udva i cykler

999, 699,-

PRISER FR

Nye batteri er ti til super p l båden riser

75 AGM

A

SPAR 500,-

TIL 700, SPAR OP -

1.299, SPAR 500,-

100 AGM

Automatisk vest 150n

En fuldautomatisk oppustelig redningsvest der har et kompakt og slankt design. • 150 N opdrift med 33 gram CO2 patron • 600 denier stof materiale • Velcro lukning for nem genpakning • Neopren i nakken • United Moulder udløser mekanisme • Lynlåslomme • CE godkendt • Grand Ocean 150N. Normalpris 549,-

399,SPAR 150,-

Jotun NonStop Low Cu Bundmaling - selvpolerende

599,-

Effektivt selvpolerende bundmaling som giver en glat og begroningsfri bund. Meget god dækevne. • Fart: Op til 35 knob • Rækkeevne: 10 m2 pr. liter • Overmalingstør v/23°: 8 timer • Søsætningstør v/ 23°: Efter 12 timer og inden 3 måneder • Kan males på gl. bundmaling: Hårde og selvpolerende bundmalinger • Fortynner/rengøring: Nr. 7 Normalpris 1.099,-

2,5 L

SPERRY sejlersko

Stort udvalg i dame- og herremodeller, f.eks. som vist. Normalpris 999,-

Stort ud SPERRY sevalg i jlersko

699,-

SPAR 500,Igen i år ha r vi JO bundmalin TUN g til

SUPERPR

IS

SPAR 300,-

5.495, SPAR 100,Parsun f5bms

199,-

0,75 L

5 HK Parsun påhængsmotor med kort ben. Ideel til mindre både eller som hjælpemotor til den store båd. En god bådmotor, der trods sine gode egenskaber, stadig er en letvægtsmodel. Normalpris 6.495,-

Udstyr til sejlerfolket 23 ODENSE • SVENDBORG • Tlf. 6395 5500 • www.apmarine.dk Tilbuddene gælder til og med fredag d. 9. marts 2012. Priserne er inkl. 25% moms. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer.


Tekst / Frank flemming pedersen

Troense havn ligger stille hen, men snart vågner den af vinterdvalen og bliver igen en livlig ramme om sejlerlivet på Tøsingernes ø.

Tag til Tø s ing e r n es ø

Midt i sejlernes smørhul ligger øen, der bærer præg af Tøsingernes stærke maritime traditioner. Således har Niels Juul, en af Danmarks største søhelte gennem tiderne, sammen med et utal af mere anonyme, hårdtarbejdende fiskere sat et SÆREGENT PRÆG på Tåsinge.

D

et sydfynske øhav er nok et besøg værd, hvilket mange sejlere gerne skriver under på. Og turen gennem Svendborgsund er altid en oplevelse, hvad enten man nu har blikket stift rettet på vandet, eller om man interesseret beskuer naturen på land. Tøsingernes ø – sådan kaldes beboerne på Tåsinge – ligger her i smørhullet lige syd for Svendborg. Den 70 km2 store ø bebos af ca. 6.000 Tøsinger, men i sommerhalvåret svulmer dette tal betydeligt op. Tåsinge kan fremvise en lille håndfuld havne, hvor lystsejlere kan lægge til, lægge planer og lægge vejen forbi de mange attraktioner, som denne prægtige ø byder på.

24

Skipperbyen Troense og skolen

Troense ligger på den nordøstlige del af øen. De 30 fredede bindingsværkshuse fra slutningen af 1700-tallet vidner om en tid, hvor den danske skibshandel blomstrede. Byens gamle skole er blandt de 30 fredede huse, og er tilbage fra 1790 – altså 25 år før den først almene danske skolelov blev gennemført. Sømændene i Troense havde indset, hvor vigtigt det var, at deres børn lærte at læse, skrive og regne til husbehov. Troensebørnene gik i skole hver anden dag fra de var syv til 14 år. Efter kon-

TA G T I L TØSINGERNES Ø


Foto: Lars-Kristian Chrone, VisitDenmark

Tåsinge er et godt sted at studere lystsejlads. Der er indrettet museum om emnet på Valdemar Slot

hold sluttede, da de måtte flygte til Troense. Men pengene var spenderet, og den deserterede Sixtens bøn om flere fra familien i Sverige blev afslået. Fallit og uden fremtidsudsigter tog Elvira og Sixten den 20. juli på en skovtur med madkurv i Nørreskoven. Resten er historie. I Nørreskoven, hvor de elskede gik i døden, er rejst et monument, og på Landet kirkegård er Sixten Sparre og Elvira Madigan stedt til hvile. firmationen stak drengene til søs, mens pigerne blev tjenestepiger hjemme på Tåsinge, indtil de kunne blive gift og få børn. Helten fra Køge Bugt

Sæt det lange ben foran så er der kun 10 minutters gang fra Troense til en ægte dansk søhelts domicil: Valdemar Slot. Slottet havde Niels Juel fået af Kong Christian d. 5 i 1678 for at have skudt den svenske flåde sønder og sammen ved Slaget i Køge Bugt i 1677. Sejren var meget stor, og Niels Juel skulle, som traditionen bød, have prisepenge for de ødelagte og erobrede skibe. Men også den gang fattedes riget penge, så kongen overdrog i stedet Valdemar Slot samt større jordarealer til søhelten, der kom til at eje næsten hele øen. Lystsejlads gennem tiderne

Endnu et mindesmærke over unge døde er rejst i Vemmenæs. Her er det 7 britiske flyvere fra 2. verdenskrig, som mindes. Den 23. april 1944 foretog 114 RAF bombefly mineringer I Østersøen. Et af flyene blev skudt ned af en tysk natjager over Tåsinge og styrtede ned øst for øen. Alle 7 unge besætningsmedlemmer omkom og til deres ære står monumentet i Vemmenæs. På tur med Helge

Har du nu været godt rundt på Tøsingernes ø, og er fødderne blevet trætte, så prøv en sejltur! Du behøver ikke selv sætte kursen. I sommermånederne futter den gamle Sundfærge M/S Helge frem og tilbage mellem Svendborg havn og Valdemars Slot. Der er stop i Christiansminde, Vindebyøre , Troense og Grasten på Thurø. Mindesten for 7 unge britiske flyvere, der omkom i 1944.

Det er også på Valdemar Slot, vi finder Danmarks Museum for Lystsejlads, som udstiller og formidler viden om Danmarks maritime kulturarv inden for områderne sejlsport og lystsejlads. Her kan man ved selvsyn opleve omkring 40 fartøjer af forskellig art og størrelse fra joller, kajakker, robåde til sejl- og motorbåde samt et stort udvalg af maritime billeder, film og genstande. ”Ordet lystsejlads er det oprindelige ord for sejlsport og er meget dækkende som modstykke til sejlads som erhverv. I de første 50 år var det den totalt mandsdominerede kapsejlads, det drejede sig om. Senere også tursejlads og bare det at sejle af ren glæde på en fridag – og så kunne damerne også være med. Sejlbåden fik en spirende konkurrent i motorbåden fra første verdenskrig, da motorerne blev nogenlunde pålidelige”, fortæller man på museet, der i 2012 viser særudstillingen ”Nordisk Folkebåd – 70 år ung!” Stenene på Tåsinge

Historien om cirkusprinsessen og linedanser Hedvig (kunsternavn: Elvira) Madigan og den svenske adelsmand og løjtnant af det Skånska Dragonregementet Sixten Sparre sluttede på Tåsinge, hvor Sixten skød Elvira og sig selv. Parrets hemmeligholdte kærlighedsfor-

TAG TIL TØSINGERNES Ø

25


Tekst / LEIF NIELSEN & frank flemming pedersen

Tr adit ion OG f or n y els e i fo r eningsliveT Humor og alvor gik hånd i hånd på Danske Tursejleres klubkonference i Middelfart, hvor blandt andet temperaturen på dansk foreningsliv blev vurderet.

D

anmark er verdens bedste ”foreningsland”. Det synes vi nok i Danmark, men hvis vi taler om at levere frivilligt, ulønnet arbejde, så overgår både hollænderne og briterne os. Men immervæk så er hver husstand i Danmark i gennemsnit medlem af 4 foreninger. Så tilnavnet ”Foreningsdanmark” kan vel ikke være helt forkert.

fundet andre gøremål i fritiden. Det stiller foreningerne overfor forskellige udfordringer, når der skal findes en balance mellem tradition og fornyelse. Og med at udforme foreningslivet og tilbuddene så de stadig appellerer til medlemmerne, der mere og mere efterspørger autonomi og selvstændighed.

På Danske Tursejleres klubkonference for bestyrelsesmedlemmer i november kunne deltagerne høre professor ved Syddansk Universitet Bjarne Ibsen fortælle om hvordan ”Foreningsdanmark” egentlig har det. Hans indlæg, der var præget af stor humor, viste blandt andet, at foreningslivet er i live og trives godt. Men at de traditionelle fritids- og idrætsforeninger har en række udfordringer, hvis de fortsat skal tiltrække (yngre) medlemmer. Ofte er det jo personer i 60 års alderen, vi møder i klubberne.

Bestyrelsesansvaret binder

Danske Tursejleres juridiske rådgiver, advokat Niels Bo Andersen, var på podiet for at beskrive en række situationer, hvor en bestyrelse havde båret sig uheldigt ad og var blevet idømt et ansvar for deres handlinger. Med sædvanlig sans for humor, kunne advokaten glæde tilhørerne med, at der ikke kræves en lang juridisk eksamen for at sidde i en klubbestyrelse. Blot man bruger sin sunde fornuft, for ellers kan det svide. Sikkerhed og redning

Én af Bjarne Ibsens pointer var, at der faktisk mangler en generation i foreningsbilledet. De unge er ved at finde tilbage til foreningerne, mens deres forældre har

26

Søværnet er en uvurderlig brik i den danske søredning, hvilket skibsfører ved marinehjemmeværnet Mogens Grimstrup gav mange eksempler på, da han øste af sine

T r adi t i o n o g f o r n y e l s e i fo r eningslivet


Professor Bjarne Ibsen: Foreningens medlemmer vil have autonomi og selvstændighed.

mangeårige erfaringer. Han gav også tilhørerne en god indføring i, hvad en alarmeringsplan kan bruges til, og hvorledes man laver en SAR arealberegning, når der skal gennemføres en eftersøgning af for eksempel en sejler, der er faldet overbord.

GENERALFORSAMLING 2012

D

anske Tursejlere indkalder til generalforsamling lørdag den 28. april 2012 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes i Korsør Sejlklub/Restaurant Lystbådehavnen, Sylowsvej 10, 4220 Korsør.. Efter generalforsamlingen er Danske Tursejlere vært ved en let frokost.

Væk med vragene

Klubkonferencen rundedes fint af med en opfordring til alle lystsejlere om at få en forsikring, der dækker fjernelse af ens skib, hvis det synker eller forliser. Ordene kom fra afdelingschef Michael Skov i Farvandsvæsenet (nu Søfartsstyrelsen), som også fortalte om en række situationer med skibsvrag i de danske farvande, og hvad der var gjort for at fjerne dem. Er fartøjerne til fare for sejladsen eller miljøet, så kan myndighederne kræve dem fjernet med store økonomiske udgifter til følge. – Klubkonferencen var godt besøgt, og deltagerne fik mange gode input med hjem, til at gøre hverdagen i klubberne mere spændende og vedkommende. Vi fik også mange tilkendegivelser om, hvordan Danske Tursejlere kan styrke samarbejdet med klubberne. Den inspiration arbejder vi videre med i 2012, siger formand for DT Poul Erik Jakobsen.

Medlemsservice

Mogens Grimstrup og hans hustru Gitte har udviklet en database, som kan benyttes, hvis I skal etablere en alarmeringsplan. Programmet findes på en cd-rom. Brugen af databasen er yderst overskuelig og let at anvende. Dette værktøj kan rekvireres ved henvendelse til Danske Tursejleres sekretariat på tlf. 7021 4242. Materialet er gratis – du betaler kun 50,00 kr. for ekspedition og forsendelse.

Dagsorden ifølge vedtægterne:   1. Valg af dirigent   2. Valg af to stemmetællere   3. Opgørelse af det antal stemmer der er tilstede ved generalforsamlingen   4. Bestyrelsens beretning   5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse   6. Fremlæggelse af det kommende års budget   7. Fastlæggelse af kontingent   8. Behandling af indkomne forslag   9. Valg af formand 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 11. Valg af 1. og 2. suppleant 12. Valg af 2 kritiske revisorer samt 1 suppleant 13. Godkendelse af ekstern revision 14. Eventuelt Bestyrelsen henleder opmærksomheden på vedtægternes § 10 stk.1, hvorefter forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar. Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Endvidere henleder bestyrelsen opmærksomhed på vedtægternes § 10 stk. 11, hvoraf det fremgår, at indstilling til valg af formand og/eller bestyrelsesmedlemmer skal være motiveret og indsendt til DT’s sekretariat senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse – i dette tilfælde senest fredag den 16. marts 2012. Sluttelig henleder bestyrelsen opmærksomheden på vedtægternes § 10 stk. 7, hvoraf det fremgår, at deltagelse i generalforsamlingen skal ske til sekretariatet senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse – dvs. senest onsdag den 18. april 2012. Sekretariatets adresse er Danske Tursejlere, Odensevej 197A, 5600 Fåborg – telefon 7021 4242 eller mail info@tursejleren.dk Vel mødt til generalforsamling Bestyrelsen

Trad ition og f o rn yelse i fo reningslive t

27


søkrammarked 3464711:

Både sælges:

3510212:

Bianca 27 1971 motor Nanni Diesel 21hk 2000 rullegenua 2005 storsejl ok, oliefyr, vhf,selvstyre, cockpittelt, sprayhood, spritkomfur,tv+antende Pris kr. 85.000, K. Hovgaard, Jægerspris Telefon: 28 56 21 47 E-mail: kentogeva@mail.dk

3495211:

JOFA 565 kabinebåd 18 fod. Meget velholdt. 2 sovepladser, pantry. 75 hk Mariner årg. 2001 Fishfinder, GPS. Bådtrailer 1200 kg Pris kr. 65.000, A. Thomsen, Maribo Telefon: 20 78 29 47 E-mail: asger@asgermusik.dk

3444711:

Elvstrøm/Kjærulff Blue Dina 25. Velholdt 25 fods sejlbåd til ferie- og weekendture. Evt. delebåd. Sejl og u/b-motor i god stand. Ligger i Marselisborg, Århus. Havneplads og vinterstativ kan evt. indgå i handel. Pris kr. 52.000, M. Larsen, Højbjerg Telefon: 86 14 61 96 E-mail: m.g.larsen@stofanet.dk

3454711:

Bandholm 28, 1977 Helt opdateret/ vedligeholdt. Følgende er skiftet til nyt: Yanmar 21 hk, 3 stk. batterier, 3 bladet foldepropel, Jasco toilet, varme Eberspächer, kølekompressor, sprayhood og cockpittelt, kortplotter mv. Rullegenua, gode sejl, masser udstyr. Båden er klar til at sejle de næste mange år Klar til at blive søsat. Pris kr. 199.000, R. Sørensen, Struer Telefon: 42 25 58 59 E-mail: rene@mizzi.dk

SAGA 27 årg.-73 48 hk perkins. Udstyr:2xkøleskab, gaspantry,trykvand,varme, ekkolod m. log og temp, garmin 525 farvekortplot., ældre gp30, vhf, autoradio,220 v. landstrøm, lader, opbev.vogn, heldækkende vinter pr. o.m.a. nydelig og velholdt. Pris kr. 155.000, S. Funder, Vamdrup Telefon: 53 35 69 05 E-mail: stifu1@stofanet.dk

3394511:

LM 23 årg.1973 LM 24 rig m/rullegenua og fok. Nanni diesel 21HK monteret 2004 ferskvandskølet. Kortplotter-ekkolod. Kaleche 2008. Nyere vinduer i kahyt. Spritkomfur. Landstrømsanlæg m/ Tystorlader. Pris kr. 90.000, P. Jensen, Lyngby Telefon: 45 93 03 08 E-mail: ingpo@webspeed.dk

3354311:

30`motorbåd bygget efter et ældre Jupiterskrog. Nyrenoveret motor, kølesystem, nyt toilet bovpropel og kaleche. Medfølger, GPS, VHF, radio og spændingsomskifter med auto. oplader. Pris kr. 170.000, W. Hass, Kolding Telefon: 51 76 36 20 E-mail: rexvovrex@hotmail.com

3344311:

Nidelv 24 Classic motorbåd årgang 2000 med hardtop sælges: Fabriks No NiDo 2978H900 med 48 HK Yamaha motor. Båden har sejlet 325 timer, og er udstyret med søfilter, komfur, køleskab og div. instrumenter + andet udstyr. Der medfølger et transportabelt vinterstativ. Pris kr. 395.000, J. Bertelsen, Jels Telefon: 74 50 50 11

MARSTAL SØFARTSMUSEUM

- en maritim oplevelse i søstærke omgivelser

3132911:

Starlet26 m/agterlukaf, glasfiberbådm/50hk Volvo motor md22 Hurth gear. Centralvarme-Wallas diselvarmer, hydr. styrtøj. Pantry kem. toilet, køleskab mm. Motorgear-skruetøj. kørt 3 sæsoner GPS Garmin, ekkolod, mast på styrhustag mesanbom m.sejl. Ligger i Gråsten Pris kr. 168.000.  L. Hillaby, Esbjerg Telefon: 61 31 80 08 / 22 57 12 91 E-mail: hillaby.leiflone1@gmail.com

3364311:

Rana 15HT pæn og velholdt lille norsk tur-og kabinebåd. Godkendt af norsk Veritas. Nem at tumle. Båden er klar til at give dens nye ejer mange gode oplevelser på vandet. Overalt en meget velholdt båd, lige klar til brug. Pris kr. 35.000,Båden har hvert år været vinteropbevaret, og motoren har været til vintereftersyn hver vinter siden overtagelsen. Beskrivelse: Bådens årgang er 1988. Motorens årgang: Yamaha 40 HETOL årg. 1988. Vægt/længde/Bredde: ca. 275 kg (uden motor)/4.60m/1.90m. Max speed 36 mph. Udstyr: Kaleche, hynder, trimindikator, powertrim, vandski, 22m anker med blyline. 3 redningsveste, mobilt kompas, vandski, motor med hydrofoil.  S. Lund, Odense Telefon: 20 69 31 77 E-mail: soren1604@gmail.com

3374311:

LM 23 49000kr God stand, ekstrakøl 30 cm, rulleforstag layzy yack, fok, genua, spiller, storsejl. Volvo Penta 14hk, nye hynder m.m.  S. Gjedsted, Nyborg Telefon: 60 81 82 80 E-mail: s.gjedsted@mail.dk

Brandsikring

Overraskende Spændende Helt i særklasse

FIRETRACE til motorrum, oliefyr m.m.

For Damer & Herre - Piger & Drenge BØRN GRATIS ADGANG

3 bygninger - 1.000 m2

Prinsensgade 1, 5960 Marstal www.marmus.dk / 62532331

i særklasse t l e -h 28

værd besøg t e -

Dania Brand & Miljøteknik Tlf. +45 5616 9100 www.firetrace.dk

S Ø K R A MMA RKED Dania Brand 01-08 1-8.indd 1

21/01/08 12:54:5


3384411:

B ådud s t y r s æ l g e s :

3520212:

Rustfristål Mini Docking Boatlights til indbygning. H=108mm L=197mm D=89mm.Aldrig monteret org. emballage. Pris kr. 800, O. Bergstøl, Skødstrup Telefon: 24 68 80 15 E-mail: hber@tdc.dk

3530212:

Cheoy Lee 41 fods ketch byg. i Hong Kong 1977. Et prægtigt skib. Klassiske linjer, utraditionel indretning, fremragende sejler, god motor.6 faste sovepl., stort toilet/bad. Ring og hør nærmere evt. byt til 3238 fod. Pris kr. 525.000, F. Nabe-Nielsen, Farsø Telefon: 23 69 27 05 E-mail: fnabe@viktor.eu

3032511:

22 fods Vega glasfiberbåd fra 1989, 25hk Volvo Penta med forvarmer 1989. Ca. 50 liter dieseltank og 2 lastluger. Selvlænsende med dam. Styrhus med 2 køjer, oliefyr og FM radio. Simrad kortplotter med ekkolod. Hydraulisk styremaskine og selvhaler. Pris kr. 77.000, P. Jensen, Kalundborg Telefon 28 77 36 46

1943810:

Luna 26 motorbåd årgang 1977. Ny 42 hk Solé motor, aksel, propel og instrumenter. GPS, Ekkolod, VHF, kompas. Nyt toilet, ny kaleche. Bådvogn mm. Pris kr. 165.000, Finn Henriksen, Skjern Telefon: 97 36 22 06 E-mail: ma-fh@privat.dk

3550312:

SVEA KRYDSER, årg.1976 L.11,04,B.2,44,D.1,5m.5 køjer, Nanni 21hk.kørt ca.50 timer. Båden gennemrenoveret over de sidste 12år.Mylarst orsejl,rullegenua,lazyjack. Smuk og klassisk Laurin skærgårdskrydser. Vinterpris: kr. 282.000, G. Krohn, Rungsted Kyst Telefon: 45 76 72 20 E-mail: innovamed@mail.dk

Indenbords Yanmar 3GM30 27 HK. Ferskvandskølet til skrueaksel – altid serviceret af mekaniker – hvor motoren i øvrigt står. Motoren er OK. Pris kr. 15.800, E. Rasmussen, Herning Telefon: 40 18 84 03 E-mail: egr@kabelmail.dk

3540212:

Bådstativ 2M sælges, står som nyt. Galvaniseret/sammenklappelig. Kan bruges til både op til 8 t. og 38 fod. Prisen taler vi om.  Jens Langhoff Telefon: 22 22 81 18 E-mail: jenslanghoff@privat.dk

3404511:

Lille marine oliefyr Kabola 14 kw lige klar til vinteren med lavenergi pumpe billig i drift både fra 30 til 60 fod. Pris kr. 12.500, B. Kleemann, Kbh. Telefon: 23 42 44 80 E-mail: hr.kleemann@sol.dk

3560312:

Furuno gp7000 GPS plotter, opdateret 2011 med c-map.mw4 pris 6000, gennaker med strømpe,fl.13,90 Pris kr. 6.000,Genua fl.11.17 Pris kr. 2.000, E. Hansen, Føllenslev Telefon: 30 22 05 50 E-mail: aehansen@gmail.com

3570312:

Oliefyr. Eberspärcher Airtronic D5. 12V og komplet med alt tilbehør. Gennemgået hovedeftersyn på aut. værksted, Meget få brændtimer. Nypris kr. 15.350. Pris kr. 7.500  L. Nielsen, Odense Telefon: 40 16 30 09 E-mail: leifnielsen@tdcadsl.dk

3484811:

Sailtainer projekt for den fingersnilde ”gør det selv-m/k” Kontakt mig for billeder. En hvid på 2,45 meter brutto. En sølvfarvet demo på 65 cm. Samlet pris kr. 2.500, B. Gaardmand, Rønde Telefon: 20 72 15 05 E-mail: bo@gaardmand.com

3424711:

Stem på Årets Havn 2012 Vind fine præmier FRA PALBY MARINE

Havneplads 31 moduler – Marselisborg. Bådpladsret br. 3.10m sælges Pris kr. 20.000 under Havnens regulerede pris.  M. Larsen, Højbjerg Telefon: 86 14 61 96 E-mail: m.g.larsen@stofanet.dk

3414611:

1. stk. – Propel – Korsør – 18 x 13 – v -3 blade std. Pris kr. 800,1 Fin Spiler – 32 m2. Hvid – blå Fabrikat Carlsen sejl. Pris kr. 800, Chr. Rokkjær, Lemvig Telefon: 97 82 18 61

Se mere i næste nummer af tursejleren

Se annoncerne med foto på www.tursejleren.dk

Som medlem af Danske Tursejlere kan du få en annonce med under ”SØKRAMMARKED” i Tursejleren og på foreningens ­hjemmeside – www.tursejleren.dk. Fra Tursejleren nr. 2, 2012 vil en annonce koste kr. 200,- for maks 40 ord eksklusiv dine ­kontaktoplysninger. Annoncerne på www.tursejleren.dk vil fortsat være gratis. SÅDAN GØR DU: Gå ind på www.tursejleren.dk under knappen SØKRAMMARKEDET og klik på ”Tilmeld din annonce”.

S ØKRAMMARKED

29


N ye klu bber i farvande t

Adresse: Postnr.:

By:

CPR-nr.:

Telefon nr.:

E mail:

Klub 1270000

I hvilken havn ligger din båd: Bådfabrikat:

Bådstørrelse:

Navnet på din klub: n Jeg ønsker medlemskab inkl. Sejlerforsikring ANSVAR n Jeg er allerede medlem af DT. Mit medlemsnummer. er:

Bådelauget SydWest Formand: Torben Nielsen Telefon 51 15 87 68 Klub 7240000

n Jeg ønsker tilbud på Sejlerforsikring KASKO Antal års sejlererfaring:

Nørresundby Sejlklub Formand: Henrik G. Hansen Telefon 51 56 90 25

n Jeg har duelighedsbevis eller Yachtskipper 3 Antal års sejlererfaring:

Klub 4210000

n Jeg ønsker bladmedlemskab

tilbud PÅ Sejlerforsikring kaSko fartøjets art (sæt kryds)

n Jolle (åben jolle med max 40 HK)

Assens Tursejlerklub Formand: Allan Hansen Telefon 51 32 14 45

n Motorbåd med påhængsmotor n Motorbåd med Z drev Ønskes Z drev medforsikret ?

n ja

n nej

n Motorbåd med fast skrueaksel

Danske Tursejlere siger velkommen til endnu tre klubber, der har meldt sig under vores stander.

n Motorsejler n Sejlbåd oplysninger om fartøjet Model:

Årgang:

Materiale:

Bådens længde i meter:

Motorfabrikat:

Årgang:

Antal HK:

Bådens max fart i knob:

Fartøjets værdi:

ANG

n. r

Navn:

Særligt tilvalg for trailerbåde Ønskes Sejlerforsikring TRAILER modul 1 ? n ja n nej Ønskes Sejlerforsikring TRAILER modul 2 ? n ja n nej

IG

rt

medlemSkab

Ønskes Sejlerforsikring TRAILER modul 3 ? n ja n nej Har du tyverialarm med automatisk opkald? n ja n nej Riv tilbudsblanketten af og send den til Danske Tursejlere eller ring på telefon 70 21 42 42 for straks tilbud.

Alle fritidssejlere kan blive medlem af DT. Det kan ske på to måder: Gennem din klubs medlemskab eller som enkeltmedlem. Klubmedlemskab: Hvis din bådklub er medlem af Danske Tursejlere, så betaler du kun kr. 315,- i årligt kontingent, som dækker ansvarsforsikring og alle medlemsfordele. Vi har faktisk over 170 klubber, som nyder godt af denne ordning for deres medlemmer. Enkeltmedlemmer: Som enkeltmedlem betaler du kr. 365,- i årligt kontingent. Også her får du ansvarsforsikring og alle medlemsfordele. Dette tilbud gælder særligt for de fritidssejlere, hvis klub ikke er medlem af DT. Bladmedlemskab: kr. 200,-.

30

VI

- e.

MEDLEMSSERVICE

ORE T O M R E LD O H ● ● ● ● ● ●

R

Autoelektro - Diesel Bil- og bådvarmer Elektriske maskiner El- og luftværktøj El-motorer og gear Diverse pumper

www.skjern-elektro.dk

m e d l e m s se rvice


TURSEJLEREN ANBEFALER

Kyllingeruller for fulde sejl med bådkartofler (4 personer) Ingredienser

• • • • • • •

4 stk. kyllingebryst 8 skiver parma skinke 125 g mozzarella ost 8 Salvie blade Olivenolie Salt og peber Kartofler skåret i bådform

TILBEREDNING

Kyllingebrysterne deles på langs og bankes eventuelt lidt, så der fremkommer 8 pæne flade stykker. Der lægges en skive parma skinke på hvert stykke og tynde skiver af mozzarella. Krydder med salt og peber og rul stykkerne sammen og luk dem med et kød spyd. Rullerne steges på en pande med middelvarme i olivenolie i ca. 10-15 minutter og anbringes på et opvarmet fad med et salvieblad bukket som et sejl om en tandstikker stukket ned i kødet.

Rullerne serveres med stegte kartofler skåret i båd form og en blandet salat til. Til retten serveres en tør hvidvin. Velbekomme

opskriftskonkurrence Indsend din bedste opskrift på lækker sejlermad og deltag i lodtrækningen om en attraktiv Cobb grill sponsoreret af Palby Marine. Din opskrift på lækker sejlermad kan være en varm ret tilberedt i kabyssen, på grillen eller over åben ild eller en lækker frokostret eller et godt stykke smørrebrød. Det kan også være en spændende ret, hvor sejler­ børnene har deltaget i kokkeriet.

Indsend dine opskriftsforsl ag til info@tursejle ren.dk og vedlæg ge rne et billede af det færdig e resultat. Du kan også indsende din opskrift og billede pr . brev til vore s sekretariat på adressen Danske Turs ejlere Odensevej 19 7A 5600 Fåborg

Alle forslag vil blive bedømt af vort faglige op­ skriftspanel, og Danske Tursejlere forbeholder sig ret til at anvende de indsendte opskrifter senere.

opsk rift / opskri f tsko n ku rren c e

31


UMM Magasinpost 46610

Tekst / frank flemming pedersen

Den hi storis ke havn I Berlin

I tiden omkring år 1900 kom der dagligt 400 skibe til kaj i Berlin med alskens varer til de 2,7 mio. indbyggere. Berlin var på dette tidspunkt og frem til 1. verdenskrigs udbrud i 1914 en industriel gigant, der forbrugte enormt af råstoffer og udspyede kolossale mængder gods til hele Europa.

F

ør den anden verdenskrig havde Berlin Tysklands største indenlandshavn med flere hundrede skibe dagligt anløbende de store kajanlæg. Skibsfarten har stadig en plads i hjertet hos berlinerne. Der ligger de så på rad og række de gamle skibe, der en gang var rygraden i det tyske indenlands transportsystem. Stolte nyder disse højt specialiserede fartøjer deres otium i Berlins historiske havn, tæt på storbyens midtpunkt med bevidsthed om, at de i sin tid holdt byen forsynet med alle fornødenheder.

Via Berlins kanaler, der er anlagt i midten af 1800tallet, kunne flodbådene komme mod vest til Elben, Weser og i sidste ende Rhinen. Mod øst gik vejen gennem Oder-Havel-Kanalen til Oder op til den polske grænse og derigennem til Østersøen. I dag er en del af kanalerne fyldt op og bådene sendt på pension. Men traditionerne er ikke glemt. I den historiske havn holder et museum til, der samler og restaurerer de gamle skibe. Mere end 20 skibe råder museet over, og mange ligger til beskuelse i havnen. Det er muligt at komme om bord eller få en sejltur med flere af dem. Læs mere på: www.historischer-hafen-berlin.de


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.