Page 1

H辿t magazine voor de beheerder NOVEMBER 2012 - 12de jaargang nr.72 - verschijnt 5 keer per jaar in januari - MAART - APRIL - juni - SEPTEMBER - november

afgiftekantoor: 2099 ANTWERPEN X足足足 - toelating: P2A6244

VOLVO FH/DAF XF BINNENKORT

OP ONZE WEGEN draai dit magazine om en ontdek VAN MANAGEMENT


2

NOVEMBER 2012


08

­­­VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Christophe Duckers

Automotive Media Centre Z.1. Researchpark 20 1731 Zellik tel 02 467 61 60 - fax 02 467 61 62 info@transportmedia.be www.transportmanagement.be chief executive officer Philippe Quatennens managing director Christophe Duckers

ReDACTIE redactiedirecteur Christophe Duckers christophe.duckers@transportmedia.be eindredactie Kristof Winckelmans kristof.winckelmans@transportmedia.be­­ medewerkers Bert Verbeke, Frédéric Willems, Philip De Paepe, Grégory Livis, Guillaume Maris, Tom Mondelaers Joris Delporte, Tom Dewolf, Erik Roosens vertaling Kate Janssen, Isabelle Vandiest fotografie André Matthijssens, Alexander von Buxhoeveden, Georges De Coster

SALES & MARKETING project manager Juan Berruezo tel 02 467 61 60 - GSM 0478 75 40 44 juan.berruezo@transportmedia.be project executive Ludo Vranken tel 02 467 61 60 - GSM 0497 45 37 70 ludo.vranken@transportmedia.be marketing Frédéric Willems frederic.willems@transportmedia.be­­ Abonnementen tel 02 467 61 61 fax 02 467 61 62

PRODUCTIE

04 spotlight Vijftig bedrijfsleiders namen deel aan onze jaarlijkse enquête, die afgenomen werd in samenwerking met Trends Top. Donkere wolken aan de hemel… 08 DOSSIER KOELTRANSPORT Het koeltransport weerspiegelt perfect ons economisch model van het mateloze verbruik. Enkel en alleen met een buitengewone regelgeving zorgt ervoor dat de consument verse producten op zijn bord vindt.

12. Het koeltransport vervoert niet enkel voedingsproducten, zoals Isotopes Services International uitlegt.

14. Hesbaye Frost verzendt dagelijks een duizendtal paletten en maakt ons bewust van de eisen van de laders.

16 BEST OF TRANSPORT We maken kennis met Marc Morioux, Managing Director van DPD Belgium, winnaar van Best Innovation of the Year met zijn programma Total Zero. 18 TRUCK TOPICS De laatste nieuwtjes uit de sector 22 TRUCK TEST De nieuwe FH zal binnenkort een echte besteller opvolgen, welke verkocht werd op 650.000 exemplaren. Om ditzelfde aantal als zijn voorganger te behalen, haalt de FH enkele mooie exclusiviteiten binnen…

redefining communication

Wanneer u dit magazine omdraait, ontdekt u VAN Management U vindt er o.a. volgende onderwerpen:

34 TRUCK TEST Volume of laadvermogen ? Wij doortrokken de heuvelachtige rand van Dusseldorf met de Antos. 35. De DAF XF 105 ATe (Advanced Transport Efficiency) bleek de meest efficiënte te zijn op onze testbaar, met een gemiddeld verbruik onder 28 liter / 100km. 38. De Fuso Canter Eco Hybrid, een hybride voertuig dat economie en milieu-overwegingen met elkaar verzoent.

• Een magische formule voor de TCO ? • De nieuwe familie Transit • Een gesprek met Sacha Paasche, Head of Development van Mercedes-Benz Vans • De perspectieven van Nissan op de markt voor lichte bedrijfswagens • De nieuwigheden van Mercedes getest : versnellingsbak 7 van Sprinter, de Vito E-CELL en de Citan

38

40 TYRE RESEARCH Ontdek de meest goed bewaarde plek van de Franse fabrieksector: het Centrum van Michelin Technologie van Ladoux. 22

26 TRUCK TEST Hoewel de structuur in de cabine hetzelfde is gebleven, stelt de nieuwe DAF XF een vernieuwde look en interieur voor, met eveneens een nieuwe carrosserie en een nieuwe krachtbron. 28 FLASH-BACK IAA Editie 2012 van de grote Duitse hoogmis was een schot in de roos, een festival vol nieuwigheden dat wij voor u samenvatten…

vormgeving Peter Meyskens, Bart De Meuter www.activeonline.be

16

26

32. Een vrachtwagen die lange afstanden aflegt gebruikt ongeveer 20% van zijn energie door de luchtweerstand. Fabrikanten hebben daarom nieuwe prototypes ontwikkeld met een betere aerodynamica. NOVEMBER 2012

3


1u51’ voor een traject van 50 km Of u nu met een personenwagen of vrachtwagen rijdt, tegen 2030 tuffen we tijdens de spitsuren allemaal tegen gemiddeld 27 km/u (tegenover 38 km/u vandaag). Dat betekent dat we 1u51’ onderweg zijn om een traject van 50 km af te leggen! Een rampscenario uit een (slechte) Amerikaanse blockbuster , zegt u? Helemaal niet, dit is gewoon een van de conclusies van een studie van het Federaal Planbureau omtrent de ‘Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030’. Een verhelderende studie met enkele opzienbarende resultaten, die we u niet willen onthouden. Zo zou het aantal ton-km voor het vervoer van goederen in ons land tegen 2030 met 68% toenemen, met +94% internationale en +52% nationale transporten. Reden genoeg om massaal voor een andere vervoerswijze te kiezen, niet in het minst omdat de verzadiging van onze wegen handenvol geld kost? Niet echt: in 2030 zullen vrachtwagens nog steeds goed zijn voor 66% van het totale aantal ton-km op Belgisch grondgebied (tegenover 70% in 2008), terwijl het marktaandeel van bestelwagens (die in deze studie afzonderlijk worden behandeld) van 10 naar 11% klimt. De toename van ‘groene’ vervoersmodi in eigen land blijft bovendien relatief gering (van 8 naar 9% voor het spoor en van 13 naar 15% voor de binnenvaart).

“In 2030 zullen vrachtwagens nog steeds goed zijn voor 66% van het totale aantal ton-km op Belgisch grondgebied, tegenover 70% in 2008.” De impact van deze ontwikkelingen op het milieu is uiteraard niet te verwaarlozen. Vermits het goederenvervoer over de weg verantwoordelijk is voor 97% van de totale uitstoot van broeikasgassen, zal deze uitstoot verder blijven toenemen met een verwachte stijging van 20%. Dankzij de strengere Euronormen en de verbeterde energie-efficiëntie zal de uitstoot van lokale vervuilende stoffen (fijn stof, stikstofoxiden,…) daarentegen tegen 2030 drastisch dalen: -75% voor CO, -77% voor NOx en -80% voor fijn stof. Volgens het Planbureau is er geen pasklare oplossing om onze verkeersproblemen en de voortschrijdende milieuverontreiniging te beteugelen. We moeten daarentegen inzetten op een combinatie van maatregelen – fiscale maatregelen (onder meer de kilometerheffing) die een modale verschuiving in de hand werken, evenals nieuwe technologische ontwikkelingen, maatregelen i.v.m. ruimtelijke ordening en arbeidstijd – waarbij het Planbureau erop wijst dat het belangrijk is “om vóór de invoering van transportbeleidsmaatregelen diepgaandere stu-dies te verrichten naar elk van de mogelijke oplossingen”. Christophe Duckers Redactiedirecteur christophe.duckers@transportmedia.be 4

NOVEMBER 2012

Naar een traditie die vandaag de dag al goed ingeburgerd is, hebben we in samenwerking met Trends Top onze jaarlijkse enquête binnen de sector gevoerd. De bedoeling van deze enquête bestaat erin op de hoogte te blijven van de evolutie binnen de transportsector. Zo hebben een vijftigtal bedrijfsleiders ons laten weten hoe ze zich voelen. De toon is nogal somber. Door Tommy Browaeys, adjunct-uitgever Trends Top.

De rode draad doorheen onze enquête: de aanhoudende economische crisis, met als logisch gevolg overcapaciteit binnen de sector en – derhalve - verkoopprijzen die nog meer onder druk staan. Bovendien wordt men geconfronteerd met de concurrentie van ondernemingen die in de lageloonlanden gevestigd zijn. Tal van factoren leiden ertoe dat de personen die we ondervraagd hebben, nogal pessimistisch zijn: het aantal bedrijfsleiders die een daling van hun activiteiten verwachten in 2013, is bijna verviervoudigd ten opzichte van de aantallen uit onze vorige enquêtes (17% in 2012 tegenover 4% in 2011 en 5% in 2010). Is de rentabiliteit verhoogd? Er zijn minder ondernemingen die verlies boeken en meer ondernemingen waarvan de rentabiliteit 4% overschrijdt: dit is althans wat de ondervraagde ondernemingen beweren. We hebben dit even in onze gegevensbank – de Top 30.000 – gecontroleerd: het percen-tage ondernemingen die het boekjaar 2011 met verlies afgesloten hebben, is hetzelfde als dat uit 2010, hetzij 30%. We stellen vast dat meer dan één onderneming op tien (12%) met een negatief eigen vermogen werkt.

“De rode draad doorheen onze enquête: de aanhoudende economische crisis, met als logisch gevolg overcapaciteit binnen de sector en – derhalve - verkoopprijzen die nog meer onder druk staan.”


SPOTLIGHT

ECONOMIE

Exclusieve enquête Trends Top/TRANSPORTMEDIA

54% van de werkgevers zijn gelukkig Hoewel de rentabiliteit daadwerkelijk verhoogd is in 2011, geloven slechts weinigen dat dit gaat blijven duren. Het aantal optimisten werd immers gehalveerd en het aantal pessimisten verdubbeld. Slechts 25% van de ondervraagden denkt dat de resultaten voor 2012 beter zullen zijn, terwijl dit percentage vorig jaar nog 46% bedroeg. 34% van de ondervraagden vreest dat de resultaten voor 2012 minder goed zullen zijn, terwijl dit percentage een jaar voordien 15% bedroeg. Uiteraard is de rentabiliteit afhankelijk van een bepaald aantal factoren, waarvan de belangrijkste de personeelskosten en de brandstofprijzen zijn. Hier tekent zich duidelijk een probleem af. Volgens zeven ondernemingen op tien is dit aan onze loonkost te wijten, terwijl dit aantal vorig jaar slechts iets meer dan vijf op tien bedroeg. En ze hebben gelijk! In één jaar tijd is de gemiddelde kostprijs van een werknemer uit de sector van 49.052 naar 50.551 euro gestegen, hetzij een stijging met 3,1%. Hiertegenover staat dat beduidend minder ondernemingen zich zorgen lijken te maken over de brandstofprijzen: 19% van de ondervraagde ondernemingen, terwijl dit percentage bij onze vorige enquête 33% bedroeg. Nochtans blijven deze brandstofprijzen alsmaar stijgen. Gevolg: de bedrijfslasten worden steeds zwaarder. Een pijnlijk tekort aan liquiditeit Om deze negatieve trend een halt toe te roepen, zijn de ondernemingen hoofdzakelijk op drie fronten actief. Eerst en vooral, komt het erop aan overtollige kosten te beperken. In dit verband heeft TNT Express het over een “strikte beheersing van NOVEMBER 2012

5


SPOTLIGHT

ECONOMIE

de kosten”. Een tweede piste is de reorganisatie. Rhenus Logistics is er bijvoorbeeld in geslaagd de indirecte kosten met 10% te reduceren. Andere optie: automatisering. In 2011 heeft DHL Freight de oude scanners vervangen door nieuwe die de gegevens die in het systeem ingezameld worden, onmiddellijk integreren. Dit zorgt voor een betere dienstverlening en minder fouten bij het sorteren. Hoewel deze maatregelen ongetwijfeld resultaat opleveren, volstaan ze niet om de kloof te dichten tussen de kostprijzen die de hoogte inschieten, en de verkoopprijzen die dalen. Idealiter zou men de grootste bedrijfskosten geheel of gedeeltelijk aan de klant moeten doorrekenen. Helaas is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan. Nauwelijks 6% van deze ondernemingen kunnen deze kosten rechtstreeks doorrekenen. Dit is bijna de helft van vorig jaar, toen dit percentage nog 10% bedroeg. Er werd een gelijkaardige vaststelling gedaan wat de brandstofprijzen betreft. Het aantal ondernemingen die deze stijging niet onmiddellijk kunnen doorrekenen, is immers haast verdubbeld.

2010 nog 20% bedroeg. Uiteraard leidt dit tot liquiditeitsproblemen. 30% van de ondervraagde ondernemingen beweren dat ze hier “zwaar onder lijden”, terwijl dit percentage in 2010 slechts 24% bedroeg. 24% van de ondernemingen gaan aanwerven Het aantal ondernemingen die geïnvesteerd hebben of het van plan zijn, neemt toe. Dit geldt zowel voor kleine (22% tegenover 17%) als voor grote (23% tegenover 16%) investeringen. Dit is positief, maar we mogen ons geen illusies maken. 2010 was het slechtste van de laatste vijf jaar, met 1,1 miljard aan investeringen

Globaal gezien is het aantal ondernemingen die erin geslaagd zijn hun tarieven te verhogen, aan het dalen: 62% tegenover 75% in onze vorige editie. Als men hier niet in slaagt, komt dit hard aan op het einde van het boekjaar. Zo meent Norbert Dentressangle Welkenraedt (dat in maart 2011 maatschappij TDG Mond opgekocht heeft) dat de verliezen van het boekjaar gedeeltelijk te wijten zijn aan “verkoopprijzen die onder het marktgemiddelde liggen”.

“Hoewel de rentabiliteit daadwerkelijk verhoogd is in 2011, geloven slechts weinigen dat dit gaat blijven duren.” En de ondernemingen die er wel in geslaagd zijn, hebben vrede moeten nemen met stijgingen die bescheidener waren dan in 2010. De meeste stijgingen blijven beperkt tot maximum 5%. Dit is bijna 8 keer op 10 het geval. Hierboven stelt men een achteruitgang of een status quo vast in de categorie van 10% tot 20%. Erger nog: één onderneming op tien heeft haar transportprijzen moeten verlagen. Dit was ook min of meer het geval in 2010. Het verschil daarentegen betreft de omvang van de toegestane reducties. Tweederde ervan overschrijden 5% niet, terwijl in 2010 vijf verminderingen op tien dit percentage overschreden. Rekening houdend met al wat voorafgaat, is het logisch dat het aantal ondernemingen die met geen enkele achterstallige betaling geconfronteerd werden, met de helft gedaald is. Slechts 9% ervan heeft helemaal niet met onbetaalde facturen te kampen gehad, terwijl dit percentage in 6

NOVEMBER 2012

Bedrijfsleiders en cabotage In onze enquête hebben we de bedrijfsleiders ook over cabotage uitgehoord. Eén ding staat vast: dit onderwerp baart hen zorgen. Zo lijden bijna 30% van de ondervraagde bedrijfsleiders onder de negatieve gevolgen van onwettige cabotage. Meer dan de helft onder hen is ervan overtuigd dat deze praktijk toeneemt. Bovendien gaat meer dan de helft niet akkoord met Europa, dat het percentage cabotage in ons land op 6% schat. Volgens de bedrijfsleiders uit onze peiling ligt dit percentage hoger. Maar hoeveel hoger? Het gemiddelde dat in de antwoorden vermeld wordt, bedraagt 16,6%, hetzij bijna drie keer meer dan het percentage dat door Europa geschat wordt…


SPOTLIGHT

ECONOMIE

voor de ondernemingen uit onze steekproef (tegenover 1,3 miljard in 2011). Het gaat dus beter, maar we zitten nog steeds diep onder het niveau van vóór de crisis: 1,7 miljard in 2008. Wat de werkgelegenheid betreft, bevat de tabel evenmin heuglijk nieuws. Het aantal ondernemingen die van plan zijn hun aantal personeelsleden te verhogen, is drie keer kleiner geworden: 24% tegenover 76% een jaar voordien. Toch betekent dit niet dat ze mensen gaan ontslaan. Ze proberen zich eerder sterk te houden en nemen een afwachtende houding aan. Maar als de werkgelegenheid daalt, zou deze daling wel eens hard kunnen aankomen: in acht van de tien gevallen zou ze 5% overschrijden. Er zijn immers weinig lichte dalingen en het contrast met de intenties van vorig jaar is vrij schril. De ondernemingen die gaan aanwerven, blijven op hun hoede hoewel men een daling in de categorie van 5% en een stijging in de categorie van 10% vaststelt.

“Nauwelijks 6% van deze ondernemingen kunnen de gestegen kosten rechtstreeks doorrekenen aan hun klanten. Dit is bijna de helft van vorig jaar.” Laten we, ten slotte, een blik werpen op de algemene gemoedstoestand van onze transporteurs. Eerste vaststelling: ze blijken iets bezorgder en minder optimistisch te zijn dan vorig jaar. Het aantal gelukkige werkgevers (met een score van 6 tot 10) is exact hetzelfde als vorig jaar: 54,72%. Het aantal sceptici is met de helft gedaald en de meeste onder hen behoren nu tot de pessimisten, terwijl het percentage ontevreden bedrijfsleiders (met een score van 0 tot 4) van 32 naar 38% gestegen is. Er zijn immers tal van bezorgdheden: naast de klassieke personeelskosten, de files en de ‘acute reglementitis’ binnen de sector, wijst ons panel ons op de concurrentie van de Oost-Europese landen, maar ook op die van onze Noorderburen, aan wie het verwijt dat ze “onredelijke prijzen” toepassen. Bovendien stellen we twee nieuwe klachten vast: de houding van de banken en de koppigheid van de vakbonden. Volgens ons panel strijden de vakbonden zoals in de jaren ’60, zonder voldoende rekening te houden met de werkelijke situatie op de markt. Een explosieve situatie? Dat zullen de komende maanden uitwijzen…

NOVEMBER 2012

7


FOCUS

COLD TRANSPORT

Koeltransport

Keep Cool

Als er één activiteit is die ons economisch model – de consumptiemaatschappij – perfect weerspiegelt, is het wel de sector van het koeltransport. De Westerse consument wil voornamelijk verse producten op zijn bord, ook al komen ze van heinde en verre. Daarbij is het principe van de koudeketen ‘heilig’ en mag men de milieuproblematiek niet uit het oog verliezen. Bovendien dient men rekening te houden met een veelvoud aan wetten en regels. Keep it cool! Guillaume Maris

Misschien eerst even het geheugen opfrissen. Het wetgevend kader is gebaseerd op het ATP-verdrag. Dit verdrag regelt het internationaal transport van bederfelijke waren en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer. Dit akkoord werd op 1 september 1970 ondertekend te Genève. Het trad in werking op 21 november 1976 (ondertussen zijn al 47 landen toegetreden – zie kader). Naar schatting is het vervoer van bederfelijke waren in West-Europa goed voor zo’n 5 à 7% van het totale volume. In Europa zouden er zo’n 450.000 à 500.000 koelvoertuigen in omloop zijn. Hierbij gaat het zowel om grote als kleine bestelwagens (tot 3,5 ton), vrachtwagens en getrokken materieel. Deze niche vertegenwoordigt 10 à 15% van het totale getrokken voertuigenpark in Europa. Geen overbodige luxe als je weet dat er in Europa jaarlijks ca. 350 miljoen ton bederfelijke waren onder geleide temperatuur wordt

8

NOVEMBER 2012

vervoerd. En de consumptie van diepgevroren voedingswaren zit nog altijd in de lift… Beperkingen Het gekoeld vervoer – bij uitbreiding de gekoelde logistiek – wordt met een aantal beperkingen geconfronteerd. In eerste instantie is er het aspect van de snelheid. Van zodra de verse goederen de productie-eenheid verlaten, moeten ze zo snel mogelijk geleverd worden bij het verkooppunt. Meestal is dit dezelfde dag of de dag erna. En dan is er de factor ‘hygiëne’. De waren moeten absoluut op de juiste temperatuur vervoerd worden, waarbij de normen uiterst streng zijn (- 18° voor diepgevroren producten of + 2° voor gehakt bijvoorbeeld). Enerzijds is er de vrees dat de goederen bederven, anderzijds is er de aansprakelijkheid van de vervoerder als er iets fout loopt. Als de goederen in twee of meerdere fasen worden vervoerd, wordt het werk er zeker niet makkelijker op. Bovendien hebben sommige producten een uiterst korte houdbaarheid en vereist de houdbaarheidsdatum een zeer stipte levering. Natuurlijk is er ook een ecologisch aspect. Hierbij hebben we het over de gebruikte koelmiddelen en het type koelgroep (hier komen we later op terug). Ten slotte zijn er nog de beperkingen op het vlak van verpakking. Deze dient niet alleen om de goederen te beschermen, maar is uiteraard ook een marketingtool. Dit vergt de nodige aandacht tijdens het vervoer.


3 Voor de vervoerder komt het er voornamelijk op neer de koudeketen niet te verstoren.

De juiste temperatuur Bij het koeltransport is het ondertussen duidelijk dat de temperatuur in de laadruimte permanent op het gepaste niveau moet blijven. En dit is een technisch verhaal. Het voertuig in kwestie moet uitgerust zijn met een toestel dat in staat is ‘om de omgevingstemperatuur te meten, die te registreren en de gegevens ervan bij te houden met het oog op een controle van de temperatuur waaraan bevroren voedingsmiddelen voor menselijke consumptie moeten voldoen’. Deze passage komt rechtstreeks uit het reglement. Dit toestel moet worden gecontroleerd in overeenstemming met de norm EN 13486 (periodieke controle van temperatuurregistratietoestellen voor het vervoer, de opslag en de distributie van gekoelde, bevroren en diepgevroren levensmiddelen en roomijs). De controle moet worden uitgevoerd door een erkend organisme. De gegevens moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde ATP-instanties. Het toestel moet bovendien voldoen aan de EN 12830-norm (temperatuurregistratietoestellen voor het vervoer, de opslag en de distributie van gekoelde, bevroren en diepgevroren levensmiddelen en roomijs – tests, werking, geschiktheid). Er bestaan diverse toepassingen om de binnentemperatuur te meten. In eerste instantie zijn er de oplossingen die door de fabrikanten van getrokken materieel worden voorgesteld. Zo is er de fonkelnieuwe TX1 van Krone Telematics (zie kader). Verder zijn er de toestellen die door de gespecialiseerde fabrikanten, gespecialiseerd in on-board telematica, worden aangeboden. Ten slotte zijn er nog de producten die door de producenten van koelgroepen vermarkt worden. Temperatuurcontrole moet in eerste instantie instaan voor de correcte bewaring van de voedingswaren. Het kan echter ook nuttig zijn om de verantwoordelijkheid aan te duiden in geval van problemen. De transporteur kan met andere woorden de gegevens van de temperatuursregistratie aanwenden om aan te tonen dat het transport zelf volgens de regels van de kunst is verlopen. Het koeltransport is zonder meer een uitdagende niche.

FOCUS

COLD TRANSPORT

Enkele nieuwigheden Tijdens de IAA werden tal van innovaties gelanceerd. Een overzicht… • Krone Telematics: het TX1-temperatuurregistratiesysteem. Temperatuursensoren versturen informatie naar de telematica-unit, die deze info op zijn beurt naar de server van Krone doorstuurt. Dit toestel is ATP-gecertificeerd en vervangt de conventionele registratietoestellen. • Carrier Transicold: het label ‘Cool bij Carrier’ is gebaseerd op 4 pijlers: Coolnovation voor een optimale werking van de koudeketen, Econovation voor de vermindering van de kosten, Greenovation voor ecologische innovatie en Service die garant staat voor het optimaal functioneren van de koudeketen. Carrier stelde tevens een prototype van een koelgroep voor, waarbij gebruik wordt gemaakt van kooldioxide als natuurlijk koelmiddel. • Frigoblock: een koelsysteem voor ecocombi’s, gebaseerd op elektrische aandrijving. • Burg Silvergreen: deze nieuwe speler uit Duitsland ontwierp een nieuwe koeloplegger, de Reefer SR03. Dit voertuig komt o.a. met geïntegreerd chassis en een geluiddempend profiel voor de vloer in overeenstemming met de PIEK-normen. • S chmitz Cargobull: bij de S.KO.Cool zien we een dubbele laadvloer (66 paletten). De Duitse opleggerbouwer ontwierp een eigen koelgroep om minder afhankelijk te zijn van de toeleveranciers. Deze koelgroep zal overigens worden uitgerust met een totaal nieuw temperatuurregistratietoestel. • T hermo King: een volledig elektrische koelgroep met polyvalente voeding die de energie absorbeert, omzet en conditioneert. • V an Eck: een oplegger met polyvalente dubbeldekvloer (52 europaletten), een Eckspress Cool voor luchtvracht en een megakoeloplegger met rollenbanen. ögel: nieuwe vestigingen voor het onderhoud van de koel• K groep. Het Kögel-netwerk telt voortaan 740 erkende werkplaatsen in Europa. iesling: een systeem (onder de naam Cool Slide) voor een • K snelle onderverdeling van de gekoelde laadruimte.

NOVEMBER 2012

9


FOCUS

COLD TRANSPORT

Koelgroepen worden alsmaar milieuvriendelijker.

Dankzij deze technologie is er geen sprake meer van mechanische overbrengingen, wat bij de traditionele snaaraangedreven units wel nog het geval is. E-Drive zet motorvermogen om in elektriciteit met behulp van een generator.

Ook de koelgroepen zelf zijn ondertussen gigantisch geëvolueerd. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de koelmiddelen (milieuvriendelijker), de geluidsniveaus (zachter) en de werking, die ook een pak milieubewuster is geworden. Enkele voorbeelden om één en nader te verduidelijken. Bij Thermo King zien we het gepatenteerde Cryotech. Hierbij wordt vloeibare kooldioxide (CO2), afkomstig uit gerecycleerd afval, als koelmiddel gebruikt. Het levert een betrouwbaar, efficiënt en uiterst stil resultaat op dat bovendien nog eens bijzonder milieuvriendelijk is. Het maximale geluidsniveau ligt volgens Thermo King 90% lager dan bij een klassieke koelgroep. Er wordt met andere woorden minder geluid geproduceerd dan het lawaai afkomstig van een kantooromgeving. Het voldoet dan ook perfect aan de uit Nederland afkomstige PIEK-normen, waarbij maximaal 60 dB(A) mag worden geproduceerd tijdens nachtelijke leveringen in stadscentra. We zien ook meer en meer elektrische koelgroepen die de kop opsteken. Tijdens de afgelopen IAA-beurs in Hannover presenteerde Carrier Transicold zijn nieuwe Vector 1950 met E-Drive technologie. Wat is ATP eigenlijk? Het ATP-verdrag dateert van 1970 en regelt het vervoer van bederfelijke waren. Het internationale verdrag is momenteel door 47 landen geratificeerd. Het ATP-reglement is zonder de minste twijfel uitgegroeid tot de Europese (en zelfs mondiale) norm. Kort gezegd: •

10

Definieert dit reglement de controleprocedures voor het berekenen van de K-coëfficiënt in laadruimtes. Het houdt tevens een definitie in van de procedures om het vermogen van de gebruikte koelgroepen vast te leggen;

NOVEMBER 2012

Ocharme 20 cm Innovaties zijn steeds gericht op een hoger rendement, met aandacht voor de milieuproblematiek. Een voorstel van de belangenvereniging Transfrigoroute International gaat in dezelfde richting. Deze organisatie pleit voor een uitbreiding van de toegestane lengte van opleggers met 20 cm. Volgens Transfrigoroute International zou dit ‘aanzienlijke’ voordelen opleveren voor de volksgezondheid en het milieu. De groepering haalt hierbij een voorbeeld aan: “Bij de huidige toegestane lengte van een oplegger (16,5 m) is het niet altijd mogelijk om voldoende luchtcirculatie te genereren in het geval dat het voertuig geladen is met de gebruikelijke 33 paletten. Een lengte van 16,7 m zou daarom beter beantwoorden aan de wettelijke vereisten op het vlak van de voedselveiligheid dankzij de verbeterde luchtcirculatie. Langere voertuigen zouden ook het gebruik van efficiëntere, meer zuinige en stillere koeluitrusting mogelijk maken. Ze zouden bovendien milieuvriendelijker zijn”. Hierbij is het wel interessant om aan te geven dat deze mening niet wordt gedeeld door de Belgische tak van Transfrigoroute (geïntegreerd binnen de werking van Febetra). De Belgische organisatie ziet weinig graten in een uitbreiding van de afmetingen, en wel omwille van twee redenen. Ten eerste zouden alleen de fabrikanten volop kunnen profiteren van een dergelijke maatregel omdat het huidige voertuigenpark niet meer zou voldoen. De waarde van deze vloot zou bovendien smelten als sneeuw voor de zon omdat verladers er zouden op staan dat hun goederen zouden vervoerd worden met de nieuwe en langere voertuigen. Een dossier om in de gaten te houden dus… Rekening houdend met al deze elementen – en dan hebben we het nog niet eens over andere richtlijnen en normen (waaronder HACCP) – is het wel duidelijk dat het koeltransport geen simpele nichemarkt is. Het is werk voor echte specialisten, wat op zich ook wel wat voordelen oplevert: de vereiste know-how maakt het voor ‘amateurs’ onmogelijk om zich op deze markt te begeven en deze niche garandeert een aanvaardbare rendabiliteit. Rekening houdend met de huidige conjunctuur, moet je dit met een korrel zout nemen. Wat dan weer een heel ander debat is! •

Kent het de afgifte van testrapporten toe waarin de metingen van de erkende controle-instanties worden beschreven;

Zorgt dit reglement voor een indeling van de verschillende uitrustingen in functie van hun prestaties (IN of IR voor de isolatie van de laadruimten, en klasse A, B of C in functie van het vermogen van een koelgroep om een bepaalde temperatuur binnen de laadruimte te handhaven onder bepaalde vastgelegde normen;

Staat dit reglement al dan niet het transport toe van verschillende types van bederfelijke waarden (gekoeld of diepgevroren) in functie van bovenvermelde prestaties.


NOVEMBER 2012

11


FOCUS

COLD TRANSPORT

Anne Marie Vandevordt, Fleet Manager (Isotopes Services International)

“Onze bijdrage aan de professionalisering van de sector”

Toen Serge Goossens, de huidige afgevaardigd bestuurder van Isotopes Services International een dertigtal jaar geleden als zelfstandig chauffeur zijn eigen transportfirma oprichtte, ging hij meteen op zoek naar een sector om zich in te specialiseren en zo zijn klanten meerwaarde te bieden. De keuze viel op het transport van radioactieve producten, destijds een weinig bekende sector die hij mee professionaliseerde alvorens uit te breiden naar het vervoer van medische producten onder gecontroleerde temperatuur. Frédéric Willems – frederic.willems@transportmedia.be

“De evoluties in de sector van de medische producten zijn overvloedig en volgend elkaar snel op,” zegt Anne Marie Vandevordt, die sinds een vijftiental jaar vlootverantwoordelijke is. “Ons dienstenaanbod volgt de trends en we hebben dus ook logistieke diensten ontwikkeld. Momenteel bieden we een distributiedienst aan in België en Luxemburg, regelmatige transporten naar de belangrijkste Europese markten alsook specifieke missies zoals luchttransport waarvoor we met SDV een kantoor delen op Brucargo (Zaventem). Dit luchttransport vertegenwoordigt ongeveer 10% van onze activiteiten.” De logistieke diensten, zoals het voorbereiden van bestellingen vertrekkende van volledige loten, worden gepresteerd op de zetel van de onderneming, in een depot van om en bij de 1.300 m² verdeeld over drie temperatuurzones. “We stellen 80 mensen te werk, waaronder een vijftigtal chauffeurs,” vervolgt de wagenparkbeheerder. Het wagenpark van Isotopes Services International telt ongeveer 45 voertuigen, stuk voor stuk van het merk Mercedes-Benz, waaronder een tiental bakwagens Atego en Actros die uitgerust zijn met een koelgroep, alsook een trekker met oplegger. “In België werken we ook met een aantal onderaannemers die streng geselecteerd worden en waarmee we een langetermijnovereenkomst sluiten. We onderwerpen ze regelmatig aan audits, om er zeker van te zijn dat ze diensten leveren die beantwoorden 12

NOVEMBER 2012

aan dezelfde standaarden als de onze. We beschikken ook over een netwerk van partners in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, die distributieopdrachten uitvoeren die we hen toevertrouwen.” Voertuigen op maat De overige voertuigen zijn lichte bedrijfsvoertuigen, vooral MercedesBenz Sprinter, in verschillende configuraties (bestelwagen of chassis-cabine, met rijbewijs B of C) en enkele Vito’s. Voorheen had het bedrijf kleinere bestelwagens maar die toonden zich weinig flexibel en werden na verloop van tijd dan ook vervangen door grotere voertuigen. “Omdat de producten die we vervoeren onderworpen zijn aan heel wat reglementeringen, kopen we bij de concessiehouder basisvoertuigen die we dan gaandeweg aanpassen tot ze beantwoorden aan onze noden. Enkele bestelwagens zijn zo


FOCUS

uitgerust met een laadschot in lood tussen de cabine en de laadruimte, zodat onze chauffeurs in perfecte veiligheid kunnen werken. In sommige gevallen kan de dikte van de loden wand oplopen tot 10 mm. Elke chauffeur beschikt over een ADR-kit die bestaat uit een masker, een zaklamp, bevestigingshaken, handschoenen, plastic zakken en alle nodige goedkeuringen (ADR-certificaat Klasse C). Voor de veiligheid van de goederen die we vervoeren rusten we de zij- en achterdeuren van onze voertuigen uit met alarmschakelaars. “We denken ook aan het comfort van onze chauffeurs. We verwachten immers veel van hen, aangezien ze onze klanten moeten bedienen voor de ochtendfiles en dus voor dag en dauw moeten vertrekken op onze zetel. Elk voertuig is dan ook uitgerust met comfortzetels en airconditioning. Bij de vrachtwagens voorzien we ook een extra opstaptrede.” Wat de meer klassieke uitrusting betreft, kunnen we de versterkte vooras noemen op onze voertuigen en een dubbel ophangingssysteem, dat de slijtage van de banden helpt verminderen. Elke bestuurder heeft ook een nationale tankkaart, aangezien Isotopes International Services om veiligheidsredenen geen pomp mag installeren op zijn terreinen. Onboard modules Drie jaar geleden besliste Isotopes Services International om het telematicasysteem van zijn voertuigen te vernieuwen en koos daarbij voor de on-board modules van Transics.“Het systeem dat ons voorgesteld werd was makkelijk combineerbaar met onze bestaande software, met name de opvolging en beheersing van de temperatuur, en het liet ons toe om redelijk ver te gaan in de administratieve vereenvoudiging, zowel op het vlak van facturatie (beheersing van de wachttijden) als het personeel (loonberekening).” De gegevens die door de onboard-module verzameld werden, worden ook gebruikt voor de planning en opvolging van de technische interventies van het voertuig. “Gezien onze specifieke opdrachten is het voor ons niet mogelijk om het voertuig ‘s ochtends Isotopes Services International in cijfers (BRON Trends TOP) : Jaar 2011 2010 2009 Zakencijfer 11.077.855 € 10.454.067 € 9.512.914 € Cashflow 919.778 € 685.606 € 560.663 € Winst 567.122 € 255.635 € 181.608 € Eigen Fondsen 1.497.898 € 930.776 € 800.141 € Personeel* 79,50 ETP 84,50 ETP 83,50 ETP

COLD TRANSPORT

Anne Marie Vervordt volgt haar vloot én haar chauffeurs op via het telematicasysteem van Transics.

bij de garage binnen te brengen en een vervangvoertuig te gebruiken om de ronde af te werken,” vertelt Anne Marie Vandevordt. “Als een voertuig geïmmobiliseerd wordt, moet dat op het meest opportune moment gebeuren.” De verzekerings- en toelatingsgegevens, alsook de technische controles worden eveneens opgevolgd via de telematica. De voertuigen en de verschillende uitrustingen worden gefinancierd met contracten voor financiële leasing. Voor de lichte bedrijfsvoertuigen loopt de financiering over een periode van 36 maanden, waarna het voertuig dat vaak al 360.000 kilometer op de teller heeft, aangekocht wordt als het nog in goede staat is. “Onze nieuwe trekkers plannen we te gebruiken tot hij een kilometerstand heeft van een miljoen kilometer, waarbij de de impact bestuderen van deze verlenging van de levensduur op de total cost of ownership van het voertuig.” “In de meeste gevallen hebben de producten die we transporteren een korte levensduur. Hoe korter die levensduur, hoe hoger de waarde van de producten. Just-in-time is dus meer dan een werkwijze voor ons, het is een must! Het is ondenkbaar om gespecialiseerde dokters en hun patiënten te laten wachten in het ziekenhuis,” besluit de wagenparkbeheerder. “Alle onderdelen van onze voertuigen worden dan ook gedekt door een onderhoudscontract, van het voertuig zelf tot de koelgroep (via Thermoking) maar ook de banden en de laadklep. Het zijn kostelijke contracten maar dat is de prijs van een kwaliteitsservice.” In de toekomst wil het Mechelse bedrijf zijn vloot aanpassen aan de huidige milieuverwachtingen. Het gebruik van alternatieve brandstoffen moet eerst onderworpen worden aan studies en specifieke goedkeuringen om de veiligheid van de transporten te garanderen.

*full time equivalent

NOVEMBER 2012

13


FOCUS

COLD TRANSPORT

Gesprek met Danny Leburton, logistiek directeur bij Hesbaye Frost

Koeltransport: verlader aan het woord Hesbaye Frost, gelegen in de buurt van Waremme, verzendt dagelijks zo’n duizend palletten naar klanten of andere vestigingen van de groep (ca. vijftien sites in Europa). Logistiek directeur Danny Leburton, wordt dan ook met een flink aantal uitdagingen geconfronteerd. De belangrijkste voor hem persoonlijk is een evenwicht te zoeken tussen de ecologische verantwoordelijkheden van het bedrijf enerzijds en de specifieke vereisten van diepgevroren producten anderzijds. Frédéric Willems – frederic.willems@transportmedia.be

Het bedrijf dat in 1985 werd opgericht, is in handen van de groepen Ardo en Crops. De onderneming is gespecialiseerd in de verwerking van groenten en het bereiden van kant-en-klare diepgevroren maaltijden. Oorspronkelijk werd de site gebruikt voor het inmaken van groenten. Na verschillende financiële katers werd het bedrijf overgenomen en werden de activiteiten toegespitst op de productie van diepgevroren groenten. Terwijl het volume in 1987 nog op 10.000 ton lag, worden er vandaag zo’n 100.000 ton goederen verwerkt. Hesbaye Frost maakt gebruik van een oppervlakte van 33.000 vierkante meter aan gekoelde opslagruimte, waarin 55.000 ton goederen worden opgeslagen (45.000 kisten en 20.000 palletten). “Aanvankelijk waren onze activiteiten vooral seizoensgebonden in functie van de verschillende oogstperiodes”, vertelt Danny Leburton. “Voor onze personeelsbezetting werkten we dus met tijdelijke contracten, maar jaar na jaar werd het moeilijker om onze beste werkkrachten te behouden. We werden min of meer verplicht om andere markten aan te boren, zodat we de periodes van tijdelijke werkloosheid tot een minimum konden beperken. Het was ook de beste manier om onze trouwe en ervaren werknemers langer aan ons te binden. We zijn nog altijd zeer actief in de verwerking van groenten (85% van ons totale productievolume), maar we richten ons ook op de bereiding van kant en klare maaltijden op basis van deegwaren of rijst. Deze bijkomende activiteit is bijzonder handig om kalmere periodes op te vangen. Op onze site werken we momenteel met 260 voltijdse werknemers. Het klantenbestand van Hesbaye Frost bestaat o.a. uit andere bedrijven binnen dezelfde groep en diverse nationale distributieketens. Danny Leburton: “Bij de opstart van onze activiteiten hebben we ons onmiddellijk gericht op het hogere segment. We focussen ons ook op nichemarkten zoals de 14

NOVEMBER 2012

fabrikanten van babyvoeding, de huis aan huis distributie en biovoeding, dat reeds 8% van onze activiteiten vertegenwoordigd. We maken optimaal gebruik van de uiterst vruchtbare grond in onze buurt. Deze troef helpt ons bij de ontwikkeling van een strategie die gebaseerd is op kwaliteit van onze producten. Om die reden zullen we dan ook nooit een prijzenoorlog aangaan.” Van het veld naar de fabriek… In nauwe samenwerking met de landbouwkundigen van Hesbaye Frost en plaatselijke landbouwers, wordt de kwaliteit van de oogsten geoptimaliseerd. De landbouwers, die zo dicht mogelijk bij de diepvriesinstallaties werken, weten zich verzekerd van een vast inkomen. Erwtjes bijvoorbeeld, worden 150 minuten na de oogst diepgevroren. Danny Leburton: “Wij beschikken niet over eigen vrachtwagens, want dat is onze core business niet. We zorgen evenmin voor toegevoegde waarde. We doen beroep op plaatselijke bedrijven die tijdens de oogstperiodes permanent (7 op 7 en 24 op 24) ter beschikking staan om de gevulde groentencontainers naar de fabriek te brengen. Na het reinigen van de containers gaan ze onmiddellijk terug naar het veld.” De containers zijn eigendom van Hesbaye Frost, dat er op toeziet dat ze oordeelkundig gereinigd worden in overstemming met de kwaliteitsnormen binnen de onderneming. ...En van de fabriek naar het borD Voor het transport van afgewerkte en half afgewerkte producten werkt Hesbaye Frost al geruime tijd samen met verschillende transportbedrijven. “We zijn veeleisend voor onze vervoerders”, vertrouwt de logistiek directeur ons toe. “Ze moeten zich allemaal akkoord verklaren met onze procedures, en ons verwittigen als er een koelgroep in panne valt. Op die manier kunnen we de gepaste maatregelen nemen om de houdbaarheid van onze producten te vrijwaren.” Als de vrachtwagens op de laadkade aankomen, wordt de temperatuur van de laadruimte en van de producten opgemeten en geregistreerd. “In functie van onze kwaliteits- en Wat met de hoge brandstofprijzen? “We zijn er ons van bewust dat de wegvervoerders onder immense druk staan. Daarom hebben we een transparant systeem uitgedokterd om de stijging van de petroleumprijzen te compenseren. Bij de jaarlijkse bespreking van onze contracten, maken we gebruik van een referentie-index. Deze wordt gekoppeld aan een maandelijkse barometer. Als deze aangeeft dat de dieselprijs meer dan 3% hoger ligt dan de referentie-index, mogen onze vervoerders hun prijs met 1% verhogen.”


FOCUS

COLD TRANSPORT

“Sommige onderaannemers zijn al actief bij ons van bij het begin. Daaruit mag je toch besluiten dat we een betrouwbare opdrachtgever zijn.”

Warmtekrachtkoppelingsunit van afval en hernieuwbare energie “We zijn betrokken in een project van warmtekrachtkoppeling, gevestigd op 300 meter van de fabriek. Binnen enkele maanden zal het gas dat vrijkomt uit de verbranding van ons afval gebruikt worden om elektriciteit te produceren. Deze productie zal zo’n 17% van onze elektriciteitsbehoefte dekken. Op het dak van ons nieuw magazijn komen zonnepanelen (behalve op het koelgedeelte), en de warmte die van onze koelgroepen afkomstig is, zal aangewend worden voor de verwarming van onze gebouwen. We zijn ook de mogelijkheden van windenergie aan het bekijken.”

voedselveiligheidsprocedures, voeren we eveneens spontane en onaangekondigde controles uit. De temperatuur wordt in dit geval over het gehele traject, zelfs tot bij de klant, opgemeten. Elk traject wordt geëvalueerd op basis van verschillende parameters, zoals de netheid van de vrachtwagen, de geur in de laadruimte en andere criteria. Al deze gegevens worden in een database opgeslagen en verwerkt. Uiteindelijk biedt dit systeem ons de mogelijkheid om een score van de verschillende transporten op te maken. Als de score voor een bepaald transport onvoldoende blijkt te zijn, wordt de vervoerder in kwestie hiervan op de hoogte gebracht en aangezocht om de nodige maatregelen te treffen. Als het resultaat echter ruim onvoldoende is, wordt de samenwerking zelfs tijdelijk opgeschort tot het probleem van de baan is.” “Onze transporten worden bepaald door onze laadcapaciteit. Onze transporteurs, en de vrachtwagens die ons door de klanten ter beschikking worden gesteld, moeten rekening houden met bepaalde tijdsvensters. We zijn momenteel bezig met de bouw van een nieuw magazijn, dat ruimte zal bieden aan 32.000 palletten. We zullen van deze uitbreiding gebruik maken om de verschillende procedures op punt te zetten. Van zodra het systeem operationeel zal zijn, zullen vervoerders die geen tijdsblok gereserveerd hebben, hun beurt moeten afwachten.”

naar kwaliteit, willen wij altijd iets verder gaan dan de wettelijke normen. Zo is de temperatuur in onze koelruimte -22° in de plaats van -18°. Deze filosofie proberen we dan ook door te drukken bij onze vervoerders.” “Het vervoer van diepgevroren producten gaat gepaard met tal van verplichtingen. Mocht het aan dezelfde prijs kunnen, zouden wij de voorkeur geven aan andere transportmodi, maar dit is niet altijd mogelijk. We maakten reeds gebruik van maritieme verbindingen over de korte afstand naar Denemarken, maar de kostprijs ligt 10 tot 15% hoger dan het transport over de weg. We denken erover na om binnenkort gebruik te maken van een rechtstreekse lijn tussen onze fabrieken in Bilbao en Denemarken, en overwegen hiervoor gebruik te maken van het vervoer via de binnenvaart of via het spoor om op die manier te ontsnappen aan de overbelasting van het autowegennet.”

De verschillende transporteurs die voor Hesbaye Frost aan de slag zijn, moeten jaarlijks een nieuwe prijsofferte indienen. Toch wordt de voorkeur gegeven aan een samenwerking op lange termijn, o.a. omdat de vaste vervoerders vertrouwd zijn met de bestaande procedures. Danny Leburton: “Sommige onderaannemers zijn al actief bij ons van bij het begin. Daaruit mag je toch besluiten dat we een betrouwbare opdrachtgever zijn. In ons permanent streven NOVEMBER 2012

15


Marc Morioux, Managing Director DPD Belgium

“Onze dienstverlening verfijnen om mee te groeien met de e-commerce” DPD Belgium, winnaar van de prijs voor “Best Innovation” tijdens de voorbije “Best of Transport”, is niet blijven rusten op de lauweren die het behaalde met zijn “Total Zero” initiatief rond de compensatie van zijn CO2-uitstoot. Het Belgische filiaal van de Europese reus in pakjesvervoer, filiaal van de Franse groep GeoPost, streeft naar een verdere verbetering van zijn dienstverlening zodat het nog beter kan beantwoorden aan de specifieke eisen van online verkoopplatformen. Frédéric Willems – frederic.willems@transportmedia.be “Toen ik twaalf jaar geleden bij DPD begon, werkten hier ongeveer veertig personen en een honderdtal chauffeurs”, vertelt Marc Morioux, Managing Director, die achter hem de trofee voor “Best Innovation” op zijn bureau heeft staan. “Vandaag zijn dat er meer dan 500: zo’n 230 voltijds equivalenten in onze depots en centrale vestiging, en dan nog eens 300 chauffeurs. We hebben vier depots in België: Aalter, Courcelles, Flémalle en Mechelen, met een totale oppervlakte van bijna 30.000 vierkante meter. De modernste depots zijn kleiner, omdat maar 50% van de voertuigen het depot binnenrijden.” DPD Belgium beschikt, via zijn onderaannemers, over een vloot van 300 bestelwagens die dagelijks professionele klanten en particulieren aandoen. “De keuze om onze leveringen toe te vertrouwen aan onderaannemers is historisch gegroeid, wij hebben altijd al op die manier gewerkt. Maar ook al hebben wij zelf geen voertuigen, we moedigen onze systeempartners wel aan om gebruik te maken van alternatieve energie. Elektrische bedrijfsvoertuigen zijn momenteel helaas nog niet rendabel, maar indien de constructeurs zich hier verder op toeleggen, wordt het ongetwijfeld dé brandstof van de toekomst. Sinds twee jaar gebruiken we een 12-tal voertuigen die op CNG rijden (Compressed Natural Gas), maar het netwerk van 16

NOVEMBER 2012

benzinestations waar gas kan worden getankt, is te beperkt om dit initiatief uit te breiden op grote schaal. Omdat de autonomie van de voertuigen op CNG lager is dan die van de versies met verbrandingsmotoren, zouden er over het hele land verspreid een 30 tot 40 stations moeten zijn zodat onze onderaannemers nog meer voor die brandstof zouden kiezen. Voor deze testfase bieden we hen al een financiële stimulans, en de constructeur, MercedesBenz, heeft de voertuigen op CNG aangeboden aan quasi dezelfde prijs als de dieselversies”. Van B2B naar B2C “Oorspronkelijk werkten we alleen in het segment Business to Business”, gaat de Managing Director verder. “Daarna zijn we ook leveringen gaan doen bij particulieren. Het is een segment dat sterk groeit, omdat het profiteert van de explosie van de online handel, en dat terwijl België nochtans achterop hinkt op dat gebied ten opzichte van de belangrijkste ons omringende markten. In Nederland en in het Verenigd Koninkrijk heeft de online verkoop al de mijlpaal overschreden van 10% van het bnp, terwijl die in België nog onder de 5% ligt. De vooruitzichten zijn dus bemoedigend, en wij willen onze dienstverlening nog verder verfijnen om zo goed mogelijk in te spelen op die nieuwe vraag. Vandaag hebben wij het land onderverdeeld in 300 zones, met een voertuig per zone voor alle


VIP BEST OF TRANSPORT

DPD (BELgium) in cijfers (BRON Trends TOP) : Jaar 2011 2010 2009 Zakencijfer 65.223.309 € 57.357.186 € 53.273.858 € Cashflow 1.237.947 € 15.840.234 € 118.998.273 € Winst - 365.943 € 14.607.534 € 118.128.330 € Eigen Fondsen 66.832.050 € 67.197.993 € 68.590.458 € Personeel* 190 FTE 173,50 FTE 170,40 FTE *full time equivalent

leveringen, zowel voor professionelen als voor particulieren. Het aantal zones, en dus ook het aantal voertuigen, stijgt met het aantal leverpunten.” Tegelijk met de ontwikkeling van de online verkoopplatforms, worden professionele klanten immers gemengde klanten, waardoor het aantal leverpunten sterk toeneemt. “Ik denk bijvoorbeeld aan de speelgoedketen Fun. Dat is een historische B2B klant, die sinds de opening van zijn online winkel is geëvolueerd naar een gemengd profiel”. Om op die trend in te spelen, zal DPD Belgium al zijn dienstverleners in de toekomst uitrusten met nieuwe mobiele terminals om de pakjes te scannen. “Naast traceerbaarheidsfuncties, die ook al op onze huidige mobiele terminals zitten, zullen onze nieuwe terminals ook een toepassing voor routeplanning hebben, zodat de meest voordelige weg kan worden bepaald op basis van de leveradressen van de pakjes in het voertuig. Onze onderaannemers zullen, net als onze klanten, voordeel halen uit dit nieuwe systeem.”

De wil om de ecologische voetafdruk van de groep te verkleinen via een compensatie van de CO2-uitstoot zonder dat de klant hiervoor moet betalen, resulteerde uit een engagement van de DPD-groep op Europees niveau. “Wij hebben eerst de CO2-uitstoot van elk van onze activiteiten gemeten, voordat we kozen voor de aankoop van certificaten om onze uitstoot te neutraliseren. Dat programma gebruiken we voor al onze grootste markten, zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, … en sinds 1 juli dit jaar ook voor België. Alle grote aanbestedingen hebben een hoofdstuk over het milieu. We hebben ervoor gekozen onze klanten niet te laten opdraaien voor wat wij beschouwen als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, en hiermee hebben we een concurrentievoordeel gecreëerd dat soms een groot verschil maakt …”. Een internationaal bedrijf als Nespresso, dat zelf een programma heeft ontwikkeld om zijn individuele aluminium cups te recupereren en te recycleren, appreciëren dit “Total Zero” concept omdat het volledig aansluit bij de waarden die het merk verdedigt. “De prijs-kwaliteitverhouding van onze prestaties blijf echter de doorslaggevende factor”, besluit Marc Morioux. “Het heeft geen zin “groener” te worden als je niet in de eerste plaats de beste keuze vormt voor een mogelijke klant ...”

Meer leveringen, minder CO2 “Leveringen bij particulieren vragen om een andere organisatie dan leveringen aan bedrijven, die meestal openingsuren tussen 8 en 18 uur hebben”, gaat Marc Morioux verder. “Daarom hebben wij op niveau van de groep het “Predict”-concept ontwikkeld, dat bedoeld is om het tijdstip waarop wij zullen langskomen bij particulieren nauwkeuriger af te bakenen. In het Verenigd Koninkrijk krijgen onze particuliere klanten een mail waarin staat dat onze bezorger zal langskomen tussen dit en dat uur. In België werken we met een venster van drie tot vier uur, dat we proberen te verkleinen. Het is immers ondenkbaar dat we particulieren zouden verplichten om een hele dag thuis te blijven wanneer ze een pakje verwachten”.

“Sinds twee jaar gebruikt DPD een 12-tal voertuigen die op CNG rijden, maar het netwerk van benzinestations waar gas kan worden getankt, is te beperkt om dit initiatief uit te breiden op grote schaal.” “Met het Total Zero-programma compenseert DPD zijn volledige CO2-uitstoot op zijn 5 belangrijkste markten.” NOVEMBER 2012

17


TRANSPORT NEWS

de laatste nieuwtjes... De Dijcker gooit de handdoek De Dijcker uit Vlierzele heeft de boeken neergelegd. Het bedrijf, dat nog 80 personen tewerkstelde, zocht vergeefs naar een overnemer, maar die werd nooit gevonden. De Dijcker is er wel in geslaagd om, via herstructureringen, het afstoten van bepaalde takken en akkoorden met DDS en Logistiek Platform Puurs, een oplossing te vinden voor 170 andere werknemers. 85 % van het rijdend materieel heeft inmiddels een nieuwe eigenaar gevonden.

Ninatrans neemt nationale activiteiten van Verhulst over

Ninatrans (Bierbeek), heeft sinds 1 oktober de nationale activiteiten van Vervoer Verhulst (Tienen) overgenomen. “Met deze overname versterkt Ninatrans zijn transportactiviteiten in België en krijgen we er een team van ervaren medewerkers bij”, aldus de directie van Ninatrans. Vervoer Verhulst is een jong bedrijf – het werd gesticht in 2003 in Oud-Heverlee en verhuisde twee jaar later naar een nieuwe uitvalsbasis in Tienen – en is actief in nationaal en expresstransport en het internationale vervoer. Het heeft ook een vergunning voor ADR- en uitzonderlijk transport. De vloot bestaat uit een twintigtal trekkers en een dertigtal opleggers.

Groep Joosen verhuist naar Antwerpse haven De nieuwe kantoren komen op een 2,5 hectaren groot terrein dat al door Group Joosen in gebruik is voor het stockeren van containers en het uitvoeren van kleine herstellingen. Het terrein is bovendien omheind en voorzien van camerabewaking. Het transportbedrijf mikt om te beginnen op een betere operationele planning van de 60 eigen voertuigen die dagelijks ongeveer 140 ritten uitvoeren. Dit moet uitmonden in een lagere operationele kost en een grotere tijdswinst op de terminals door het op- en afzetten van volle en lege containers.

Be-Trans slorpt Routa en Van Laer op Met deze overname versterkt Be-Trans zich met 30.000 m² aan infrastructuur in de haven van Antwerpen, en een dertigtal voertuigen. Van Laer en Routa verkeerden al een tijdje in zwaar water door een aanzienlijke vermindering van de activiteiten.

Norbert Dentressangle neemt activiteiten van Nova Natie gedeeltelijk over De Franse logistieke groep Norbert Dentressangle heeft een deel van de activiteiten van de Antwerpse havengroep Nova Natie overgenomen. Het gaat om de takken freight forwarding en logistiek, de koellogistiek incluis. 250 mensen veranderen zo van werkgever en vervoegen Dentressangle.

18

NOVEMBER 2012

n ge a r 3 v an... a Sergey Rybchak Exhibition Director Comtrans Transport Management: Comtrans 2013 profileert zich als het grootste bedrijfsvoertuigensalon in Europa. Kan u daar wat meer over vertellen ? Sergey Rybchak: De editie 2011 was een absolute recordeditie: voor het eerst hebben we toen drie hallen van het Crocus Exhibition Center van Moskou gevuld. Voor de editie van volgend jaar, die zal doorgaan van 10 tot 14 september, zullen we allicht nog beter doen: 400 exposanten hebben al toegezegd, en we hopen zo’n 25.000 bezoekers te lokken. Om hen in de allerbeste omstandigheden te ontvangen, zullen we ook van drie naar vijf beurshallen evolueren. We verwachten opnieuw tal van wereldpremières, zowel van lokale spelers als Kamaz en Gaz Group, maar ook van internationale bedrijven. Transport Management: De Russische markt zit in volle expansie, met een gemiddelde groei van 7,5 %. Gaat het in alle segmenten zo goed? Sergey Rybchak: Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar, laten de lichte bedrijfsvoertuigen en de bakwagens de grootste groei optekenen, met een progressie van om en bij de 10%. Het segment van de vrachtwagens gaat daarentegen achteruit, met een terugval van ongeveer 5 %. De situatie is echter niet te vergelijken met die in de EU, want je kan moeilijk stellen dat Rusland een economische crisis doormaakt… Transport Management: Sinds 1 september legt de Russische overheid een recyclagetaks op voor alle invoerders. Welke invloed heeft deze taks, die toch niet min is voor de bedrijfsvoertuigen? Sergey Rybchak: Veel Europese constructeurs beschikken al over een productiesite in ons land, en omzeilen zo de nieuwe taks. Er zijn ook veel voertuigen ingevoerd net voor 1 september, die de volgende maanden op de baan zullen komen. Als de markt zo blijft groeien, zal die taks niet veel invloed hebben op de verkoopscijfers, denk ik.


Scania sluit vestigingen in Brugge en Mechelen Scania heeft de intentie om de economische activiteiten van de vestigingen Scania Brugge en Scania Mechelen te verplaatsen naar respectievelijk de werkplaatsen Scania Torhout en Neder-OverHeembeek. Synchroon met de werkzaamheden zullen ook alle betrokken medewerkers meeverhuizen naar de nieuwe locaties.

Nieuw wetsvoorstel voor de Ecotaxe

Frédéric Cuvelier, Frans minister voor Transport, heeft een vereenvoudiging van de vrachtwagentaks aangekondigd. Het wetsvoorstel zou nog dit jaar gestemd worden. Het nieuwe systeem omvat een ‘majoration forfaitaire obligatoire’, een vaste kost die per regio vastgelegd wordt. Dit nieuwe systeem omzeilt commerciële onderhandelingen met de verladers.

PEOPLE Paul Perriniaux

Paul Perriniaux werd benoemd tot Managing Director voor Michelin in de Benelux. Paul Perriniaux heeft meer dan 15 jaar ervaring binnen de groep, meer bepaald binnen de sales & marketingafdelingen van Groot-Brittannië, Ierland, Japan en Korea /// Olivier Mozer werd recent benoemd tot bestuurder van Mozer Belux. /// Laurent Strauch-Hausser Olivier Mozer wordt dan weer de nieuwe Managing Director van Bosch Benelux. Hij zal instaan voor de optimalisatie van de synergieën tussen verschillende filialen. De Bosch-groep telt ongeveer 1.800 mensen in België en realiseert een zakencijfer van meer dan 800 miljoen euro. /// François Bertreau, voorzitter van het directiecomité van Norbert Dentressangle, heeft zijn ontslag gegeven. Hij wordt opgevolgd door Hervé Montjotin, die sinds 2005 aan het hoofd stond van de transportafdeling van het bedrijf. /// Alfredo Altavilla is niet langer de CEO van Iveco, maar wordt de COO voor de EMEA-regio. De nieuwe CEO heet Andreas Klauser, die overkomt van Case IH Agricultural

Industrie-sectionaalpoorten met docklevellers en dockshelters

Alles uit één hand: logistieke oplossingen van Hörmann

PEO

PLE

Waar het op een vlot werkverloop aankomt zijn intelligente oplossingen gevraagd. Die krijgt u van Hörmann en wél compleet uit één hand: docklevellers, dockshelters, voorzetsluizen, flexibele snelloop-deuren en industriepoorten, perfect op elkaar afgestemd en voor iedere situatie het passende systeem.

Ons serviceteam is steeds bereikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week

Deuren voor woning en industrie

Officiële partner van de KBVB

Voor meer info:

www.hormann.be

NOVEMBER 2012 19 Tel.: 078 150 083 • Fax: 078 151 683 • info@hormann.be

20/12


Corneel Geerts investeert 1 miljoen euro in nieuwe voertuigen Corneel Geerts Transportgroup (Wijnegem) heeft onlangs 20 nieuwe opleggers en 10 Scania Euro 5-trekkers besteld. De opleggers zullen voornamelijk ingezet worden voor het ”RoRo”-verkeer richting Spanje, Groot-Brittannië en Scandinavië. Ze worden uitgerust met een track & trace-systeem waardoor ze via satelliet gevolgd kunnen worden, zelfs wanneer ze losgekoppeld worden van de trekker op de ferry. Voor klanten uit de pharmaceutische of de cosmeticasector werden sommige opleggers voorzien van een extra veiligheidsstructuur achter de schuifzeilen om ladingdiefstal te voorkomen. Corneel Geerts blijft overigens trouw aan zijn gebruikelijke leveranciers: Van Hool voor het getrokken materieel en Scania Wijnegem voor de trekkers.

MAN test ecocombi tussen logistieke centra van Dachau en Salzgitter MAN’s ecocombi bestaat uit een drieassig truckchassis met afzetsysteem, een dolly (d.w.z. een aanhangwagen met opleggerkoppeling) en een conventionele oplegger. De 440 pk sterke MAN TGX is uitgerust met alle veiligheidssystemen die momenteel beschikbaar zijn. Naast ABS, ESP (Electronic Stability Program) en adaptieve cruisecontrol zijn LaneGuard en CDC (Continuous Damping Control) in de truck aanwezig.

EU wil biobrandstoffen van de tweede generatie stimuleren

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel gedaan om het gebruik van biobrandstoffen op basis van planten te limiteren. De Commissie wil het gebruik van deze brandstoffen beperken tot 5 % tegen 2020. Waarom deze maatregel? Om het gebruik van biobrandstoffen van de tweede generatie, met name de brandstoffen die voortkomen uit afvalstoffen, te stimuleren. Het objectief is om 10 % hernieuwbare energie te gebruiken in de transportsector tegen 2020.

20

NOVEMBER 2012


Volvo Trucks lanceert « Fuel Advice» op de nieuwe FH De nieuwe service “Fuel Advice” van Volvo Trucks helpt transportbedrijven bij het verlagen van hun brandstofkosten. De service bestaat uit drie modules: Fuel Coaching, Fuel Management Toolbox en Fuel Management Support. Voor dit systeem is het nodig dat het transportbedrijf ook een deskundige voor zuinig rijden aanstelt die alle contacten met de adviseur van Volvo afhandelt. Fuel Advice is beschikbaar op de nieuwe FH-serie. Voor eerdere modellen met Dynafleet komt de service begin volgend jaar beschikbaar.

Schmitz Cargobull start joint-venture met Dongfeng Schmitz Cargobull, de grootste Europese trailerbouwer, heeft een jointventure ondertekend met de Chinese Dongfeng Motor Group. Het gaat om een samenwerking op vlak van trailerbouw voor de Chinese markt. Er wordt een productiesite van 40.000 m³ gebouwd in Wuhan, met een jaarlijkse capaciteit van 40.000 voertuigen. De investering bedraagt zo’n 100 miljoen euro, verspreid over de komende 5 jaar.

Design en brandstofbesparing, hand in hand? Sinds kort kunnen de laterale panelen van het Finse Vepro op trailers gebruikt worden als bescherming voor fietsers. Ze werden gemonteerd op een vloot van 90 opleggers en vervolgens getest door het Scania Transport Laboratorium. Gemiddelde zakte het brandstofverbruik met zo’n 6 procent. De panelen zijn beschikbaar voor tal van vrachtwagen- en opleggertypes. De distributie in ons land is in handen van Matro , met thuisbasis in Herentals.

Kögel verlengt zijn Euro Trailer met 1,3 meter De Duitse trailerfabrikant Kögel lanceert een nieuwe versie van zijn Euro Trailer. Opvallend is dat die zowat 1,3 meter extra op de meetstok zet, goed voor een totale lengte van 14,9 m. Hierdoor vergroot het laadvolume met 8,5 m³. De Euro Trailer wordt momenteel al getest bij het bedrijf Spedition Ansorge. Het grootste voordeel van het voertuig, dat samen met de trekker 17,8 meter lang is, is dat het ingezet kan worden op alle wegen van de Duitse Bundesländer die deelnemen aan de LZV-proeven (daar waar de LZV’s zelf zich slechts op een aantal vooraf bepaalde trajecten mogen begeven).

Integratie netwerken Renault Trucks en Volvo Trucks in een stroomversnelling De netwerken van Renault Trucks en Volvo Trucks worden op Europees niveau volledig hertekend. Vanaf januari zal dat leiden tot een grotere integratie. In Nederland komt dat neer op een fusie van de beide netwerken. In België blijven die echter gescheiden. Op invoerderniveau, zal een nieuwe gemeenschappelijke managementstructuur ontstaan, met aan het hoofd Peter Himpe, Vice President van Volvo Trucks Benelux. Alle details over deze uitgebreide reorganisatie zullen publiek gemaakt worden tijdens de jaarlijkse persconferentie van Volvo Trucks Benelux in januari.

Federale Politie

LEVERINGEN

De Federale Politie heeft zopas 9 Iveco Eurocargo-vrachtwagens in gebruik genomen. De Iveco-vloot van de politie telt vandaag 34 voertuigen, waaronder 27 Eurocargo’s. /// Euro Trafic beschikt over een vloot van een honderdtal voertuigen van verschillende merken, en heeft sinds kort zijn eerste voertuig van Renault Trucks in ontvangst genomen: een bakwagen Euro Tafic Renault Midlum 270.18 Heavy. /// FP Trans (Hamme) nam een Renault Magnum Route 66 in gebruik. Het voertuig is bestemd voor Kevin Perremans die het voertuig zal besturen in opdracht van het bedrijf van zijn broer, Franky. /// Umicore koos voor de Renault Midlum als brandweerwagen, zowel op zijn site in Olen als op de site in Hoboken.

NOVEMBER 2012

21


TRUCK TEST

I-Torque, I-Shift, I-See,…

Volvo lanceert de FH 2.0 Geen simpele opgave om in de voetsporen te treden van een icoon uit de transportwereld. Een icoon, waarvan er de afgelopen 20 jaar maar liefst 650.000 exemplaren van de band zijn gerold! Om deze uitdaging aan te gaan, heeft Volvo op verschillende paarden gewed: de nieuwe Volvo FH heeft op het vlak van comfort, verbruik, veiligheid en rijgedrag een grondige upgrade gekregen. De Zweedse constructeur gooit er terloops nog een aantal primeurs tegenaan: onafhankelijke voorwielophanging, elektronische handrem, directe stuurinrichting, versnellingsbak met dubbele koppeling of ook nog een diagnose vanop afstand. De FH 2.0 is er duidelijk klaar voor! Christophe Duckers - christophe.duckers@transportmedia.be

Het moet meteen duidelijk zijn voor iedereen. We hebben het niet meer over een grondige facelift van de vorige versie, maar wel degelijk over een compleet vernieuwde cabine. Deze wordt het vlaggenschip waarmee Volvo het komende decennium zijn ambities voor het langeafstandsvervoer kracht wil bijzetten. De productie van de nieuwe FH wordt in de herfst van 2013 opgestart. Tot en met het in voege treden van de Euro 6-norm, zal zowel de bestaande (enkel in Euro 5) als de nieuwe FH (in Euro 5 en Euro 6) te koop worden aangeboden. Met behoud van het FH-DNA Design. Onze felicitaties voor het designteam van de Scandinavische truckbouwer. Ze zijn er enerzijds in geslaagd om een compleet nieuwe look aan de nieuwe FH te geven, maar anderzijds werden 22

NOVEMBER 2012

de lijnen met zijn voorganger niet volledig doorgeknipt. De zogenaamde A-stijlen zijn weliswaar helemaal rechtgetrokken (met alle voordelen vandien voor de binnenruimte, zie verder), maar de dynamiek en aerodynamica van zijn voorganger werd toch behouden dankzij de dakrondingen. Het design is uiteraard niet toevallig gekozen, en zeker niet omwille van uitsluitend esthetische redenen. De behuizing van de spiegels werd verhoogd en dankzij ultradunne spiegelarmen aan de cabine bevestigd. Dit zorgt voor een aanzienlijke verhoging van het directe zicht (+25%) en dus ook voor een verhoogde verkeersveiligheid. Hetzelfde geldt overigens voor het raamoppervlak, dat met 8% omhoog ging. De nieuwe cabine wordt gekenmerkt door een gigantische zwarte snoet die vlak onder de voorruit begint en tot aan de onderste schokdempers doorloopt. Het geeft een totaal andere identiteit aan de FH. Toch een puntje van kritiek: in de huidige configuratie is er geen plaats voorzien voor de naam van het transportbedrijf, tenzij je deze kwijt wil op de zonneklep. Cabine. Momenteel zijn er drie versies beschikbaar: een slaapcabine, een Globetrotter en een Globetrotter XL. De vloer van de cabine is 9 cm hoger, maar toch is er geen enkele variante beschikbaar met een compleet vlakke vloer. Gerekend vanaf de motortunnel is de Globetrotter XL 211 cm hoog. Dankzij de hertekening van de voorkant, nam het volume van de cabine met zo’n 1 m³ toe, terwijl de opbergruimte met 300 liter de hoogte ingaat. Tijdens de voorstelling van de nieuwe truck stelden we vast dat de ronding van de opbergruimte aan de passagierszijde behoorlijk werd uitgebreid, maar wel ten nadele van de beenruimte van de passagier. Dit zal één


TRUCK TEST Het dashboard getuigt van een uitmuntende kwaliteit en verzorgde ergonomie.

minder belangrijke info zowel links als rechts van het stuur terug te vinden is. Dit zorgt ervoor dat de chauffeur zijn focus steeds op de weg kan houden. Een pak functies, waaronder de navigatie en de telefoon, kunnen bovendien via het stuur bediend worden.

Volvo is er enerzijds in geslaagd om een compleet nieuwe look aan de nieuwe FH te geven, maar anderzijds werden de lijnen met zijn voorganger niet volledig doorgeknipt.

De minder belangrijke bedieningsknoppen werden links en rechts geplaatst, zodat alleen de belangrijkste knoppen in het zichtveld van de chauffeur zitten. De handrem werkt voortaan elektronisch en kan bediend worden via een knop op het dashboard.

Tot 10% minder verbruik Aandrijflijn. De motoren die in de nieuwe FH zullen gebruikt worden, komen in twee verschillende stappen op de markt. Om te beginnen wordt de eerste Euro 6 van Volvo gelanceerd in de lente van volgend jaar. De D13-motor met 460 pk is gebaseerd op de Euro 5-versie (ook beschikbaar op de nieuwe FH). Het is een zescilinder in lijn, uitgerust met pompverstuivers, SCR-uitlaatgasbehandeling, uitlaatgasrecirculatie (EGR) en partikelfilter. In een tweede fase komt Volvo Trucks in de herfst van 2013 met een totaal vernieuwde aandrijflijn op de proppen, de I-Torque genaamd. Het wordt een combinatie van de D13 Euro 6-motor (maximumkoppel van 2.800 Nm) en de nieuwe versie van de geautomatiseerde I-Shift versnellingsbak met dubbele koppeling. Meteen een wereldpremière in de trucksector – Fuso deed onlangs hetzelfde met de Canter – die talrijke troeven met zich meebrengt: dankzij het systeem met dubbele koppeling is er geen onderbreking in het koppel, zelfs niet tijdens het schakelen. “Het gevolg is dat de motor kan werken

van onze aandachtspunten worden tijdens onze eerste testrit. Het verslag hiervan vindt u in onze volgende uitgave. De chauffeur zal alvast niet kunnen klagen over het comfort. In vergelijking met zijn voorganger kan de chauffeurstoel van de nieuwe FH zo’n 4 cm verder naar achter geschoven worden. De hellingsgraad van het verstelbare stuur nam met 20% toe en de nieuwe cabine is 815 mm breder. Op veiligheidsvlak verdient het schuifdak een speciale vermelding. De afmetingen werden gevoelig vergroot waardoor het makkelijk in aanmerking komt als nooduitgang. Goed gezien! Dashboard. Volvo Trucks heeft kordaat komaf gemaakt met het verleden. Het resultaat is verbluffend en komt overeen met de steile ambities van het Scandinavische paradepaard. De gebruikte materialen getuigen van een goede kwaliteit, op de ergonomie valt niets aan te merken en de leesbaarheid van de verschillende wijzerplaten is perfect. Het design is kenmerkend voor het Zweedse vakmanschap (en dan heb ik het niet over Ikea!). De voornaamste displays zijn netjes verzameld in het centrale gedeelte, terwijl de

De FH16 staat pal De lancering van de nieuwe generatie Volvo-trucks betekent allerminst het einde van de FH16. Onder de vleugels van de nieuwe FH, gaat de productie van de krachtigste truck op de markt onverminderd door. Om de FH16 te onderscheiden van de ‘ordinaire’ FH, zal o.a. gebruik gemaakt worden van een chromen radiatorgrille (i.p.v. zwart). Zo kan de FH16 zonder enige moeite zijn statuut van ‘koning van de weg’ behouden. De beschikbare vermogens blijven even verbluffend: 750 pk en 3.550 Nm aan maximum koppel. NOVEMBER 2012

23


3

TRUCK TEST

De buitenspiegels zijn op de cabine gemonteerd met ultrafijne spiegelarmen: niet alleen mooi, maar vooral bevorderlijk voor het zichtveld van de chauffeur.

binnen een smal, geoptimaliseerd bereik, en daardoor sneller accelereert en uitzonderlijke rijeigenschappen biedt. En daarnaast wordt minder geluid geproduceerd en gaat het brandstofverbruik naar beneden,” zegt Astrid Drewsen, productmanager voor I-Torque. En het gaat nog verder: “Het lijkt alsof je met twee versnellingsbakken rijdt. Wanneer je wegrijdt in een bepaalde versnelling op de ene versnellingsbak, staat de volgende al klaar om over te nemen. Het feitelijke schakelen gaat razendsnel en vindt plaats zonder onderbreking van het geleverde vermogen”. Volgens Volvo zou dit een brandstofbesparing van 4% moeten opleveren. Bij gebruik van I-See, nog zo’n innovatie op de FH, kan deze besparing zelfs oplopen tot 10%. Maar wat is die I-See? Het is een technologie die gekoppeld is aan de geautomatiseerde I-Shift versnellingsbak. Het registreert de gegevens van het profiel van een heuvel op het moment dat de vrachtwagen er voor het eerst over rijdt. De volgende keer dat de truck dezelfde route neemt, bedient I-See het gaspedaal, de versnellingen en de remmen om ervoor te zorgen dat de truck zo zuinig mogelijk rijdt. Deze technologie mag niet verward worden met een snelheidsregelaar, waarmee de Actros is uitgerust bijvoorbeeld. Een snelheidsregelaar gaat af op de topografische gegevens van de GPS. Uiteindelijk komen beide systemen op hetzelfde principe neer: het rijgedrag bijsturen om zo zuinig mogelijk te rijden. Net zoals de I-Torque, zal ook de I-See niet standaard op de nieuwe FH worden gemonteerd. Voetjes op de grond…

De Volvo FH wordt de eerste truck die kan beschikken over een versnellingsbak met dubbele koppeling.

Rijgedrag. Het klinkt een beetje raar om over het rijgedrag te praten terwijl we het voertuig nog niet eens getest hebben. We moeten ons m.a.w. baseren op de voorgestelde nieuwe technische innovaties. Met deze in het achterhoofd is het absoluut niet denkbeeldig om er van uit te gaan dat het comfort, de wegligging en de stabiliteit top zullen zijn. De FH is bijvoorbeeld de eerste truck met onafhankelijke voorwielophanging in combinatie met directe stuurinrichting. Dit is nooit eerder vertoond, behalve dan bij personenwagens. Onafhankelijke voorwielophanging gaat heel comfortabel om met oneffenheden in het wegdek omdat de bewegingen van het ene wiel geen invloed hebben op het andere. De stabilisatorstang werd vooraan op het chassis gemonteerd, waardoor de schokbestendigheid van het chassis verder is toegenomen. Dankzij al deze innovaties, maakt Volvo zich sterk dat de stabiliteit en wegligging met 50% zal toenemen. Het maakt ons nog ongeduldiger om zelf plaats te nemen achter het stuur!

Big Brother is … helping you Voor de fleet manager is het belangrijk dat de voertuigen optimaal inzetbaar zijn. Om hieraan tegemoet te komen, kan Volvo Trucks de toestand van de voertuigen (remmen, transmissie, batterijen,…) van op afstand controleren. Hoezo? Dankzij een GSMverbinding staat het voertuig in verbinding met de werkplaats en wordt alle nuttige info doorgeseind. Op die manier kan het onderhoud van het voertuig perfect getimed worden en kunnen onvoorziene pannes sneller voorkomen worden. 24

NOVEMBER 2012

S

S


*

**

* Tijdelijk aanbod: Gratis onderhoud (gebaseerd op het geprogrammeerd onderhoud schema van Iveco) voor een periode van 3 jaar of 60.000 km eerste limiet bereikt tellend. Raadpleeg uw dealer!

temporaire : entretien gratuit (gebaseerd (basé sur leop schéma d’entretien programmé d’Iveco) pour une période de 3 ans ou 60.000 km, au premier des deux termes atteint. Consultez votre revendeur ! **Offre Tijdelijk aanbod: Gratis onderhoud het geprogrammeerd NEW DAILY BRENGT DE SUPERHELD IN JOU TOT onderhoud LEVEN ! schema van Iveco) voor een periode van 3 jaar of 60.000 km eerste limiet bereikt tellend. Raadpleeg uw dealer! Krachtig, met de nieuwe 205 pk motor

FAIT SORTIR LE SUPERHÉROS QUI EST EN VOUS NEW DAILY BRENGT IN JOU TOT LEVEN ! ! Milieuvriendelijk, met DE EuroSUPERHELD 5 en EEV motoren over het hele gamma Comfortabel, pneumatische en een cabine rekening houdend met uw behoeften. Puissant, met avecmet le nouveau moteur 205 CV. Krachtig, de nieuwe 205 pk wielophangingen motor

www.iveco.com

Ecologique, avec les moteurs Euro 5 motoren et EEV sur toute gamme. Milieuvriendelijk, met Euro 5 en EEV over hetlahele gamma Confortable, avec suspensions pneumatiquesen et een une cabine cabinerekening tenant compte demet vosuw besoins. Comfortabel, met des pneumatische wielophangingen houdend behoeften.

www.iveco.com

S0112500Q Iveco New Daily Flyer 3jaar 200x280 BEL NL v2.indd 1

6/08/12 17:29

3ans 200x280 BEL FR S0112500Q Iveco New Daily Flyer 3jaar NL v2.indd 1

17:28 6/08/12 17:29


TRUCK TEST

Nieuwe DAF XF

Beproefd recept, fantastisch resultaat

De ond langer (

26

NOVEMBER 2012


TRUCK TEST

“De grootste investering uit de geschiedenis van DAF!”: met deze woorden opende DAF-voorzitter Harrie Schippers de voorstelling van de nieuwe XF. De structuur van de cabine ziet er min of meer identiek uit. De verjongingskuur is dus niet zo verstrekkend als bij de Volvo FH, maar toch zijn de Nederlandse ingenieurs erin geslaagd hun vlaggenschip flink te hertekenen: een totaal nieuwe look, een nieuw interieur, een nieuw chassis en een nieuwe aandrijflijn. Christophe Duckers - christophe.duckers@transportmedia.be

12,6 kubieke meter Een geoefend oog zal kunnen zien dat de zijramen voortaan uit één stuk bestaan, wat uiteraard bevorderlijk is voor de verkeersveiligheid. Ook de spiegelbehuizing werd aangepakt om het zichtveld van de chauffeur te verbeteren: tussen de grote spiegel en de breedhoekspiegel werd een opening voorzien en beide spiegels staan ook verder t.o.v. de cabine. Om aan de Euro 6-norm te voldoen, was het nodig om meer ruimte vrij te maken voor de motorkoeling. Toch slaagden de ingenieurs erin om de invloed op de vloerhoogte binnen de perken te houden. De vloerhoogte bedraagt 1,47 m of 3 cm hoger dan de voorganger. Drie opstaptreden die trapsgewijs boven elkaar staan zorgen voor een makkelijke toegang tot de cabine: met zijn 12,6 m³ is de Super Space Cab zonder meer de ruimste cabine op de markt.

Het interieur ziet er zeer vertrouwd uit. De cabine vertoont effectief veel gelijkenissen met het interieur van Het interieur ziet er zeer vertrouwd uit. Zo zien we het nieuwe kleurende XF105. Zo zien we bijvoorbeeld de scherm, het nieuwe multifunctionele stuur en de talrijke met chroom aftypische rondingen van het dashboard. gewerkte bedieningsknoppen. Toch zijn er talrijke veranderingen doorgevoerd. Er werd o.m. gebruikt gemaakt van totaal nieuwe stoelen met diverse regelposities. Om plaats te maken voor een hangend rempedaal, werd de positie van de pedalen gewijzigd. We zien een totaal nieuw stuurwiel met meer bedieningsknoppen. Het dashboard biedt plaats aan een nieuw kleurenscherm met uitmuntende en heldere kleurweergave. Niet meteen indrukwekkend, maar De onderste matras is beduidend toch bijzonder handig zijn de twee bekerhouders op het langer (2,20 m). De nieuwe XF is standaard uitgerust met de ‘Per- centrale gedeelte van het dashboard, en een prullenmand sonal Driver Assistent’: op het centrale display krijgt de chauffeur advies over de gewenste versnelling vlakbij de chauffeur. De onderste matras ten slotte is bijvoorbeeld, maar ook een beoordeling van zijn groter geworden en is voortaan 2,20 m lang. De nieuwe Aan de buitenkant is de XF105 rijgedrag. XF is uitgerust met een 12,9 liter Paccar MX-13 motor, die niet ingrijpend veranderd. In beantwoordt aan de Euro 6-norm (turbo met variabele profiel kan men nog steeds de contouren van zijn voorganger zien. geometrie, common rail brandstofinspuiting, SCR, EGR en Toch is het design-team van DAF erin geslaagd om de XF een totaal partikelfilter). De motor wordt aangeboden met vermogens van 410 andere persoonlijkheid te geven. De gigantische grille – die ons pk (300 kW), 460 pk (340 kW) en 540 pk (375 kW) met hoge koppels doet denken aan R-serie van Scania – wordt onderbroken door een van 2.000 tot 2.500 Nm. De automatische versnellingsbak (ZF) is imposante chromen plaat waarop het DAF-logo prijkt. Het geeft de voorzien van tal van nieuwe functies: EcoRoll met stationair toerental trekker een zeer moderne look. Deze moderne trekjes zijn overigens en Fast Shift om nog vlotter te schakelen. ook terug te vinden in de nieuwe koplampenunit. Deze kan optioneel worden uitgerust met richtinggestuurde LED-technologie. Ten slotte nog iets over het chassis dat eveneens in een totaal nieuw kleedje gestoken werd. Ook hier werden de ontwerpers met een aantal uitdagingen geconfronteerd. Zo moest er extra ruimte worden Een geoefend oog zal kunnen zien dat de vrijgemaakt, o.a. voor bijkomende koeling. Dankzij het Y-vormig profiel van het chassis werd ruimte gecreëerd voor een radiator en zijramen voortaan uit één stuk bestaan, een grotere intercooling. De extra capaciteit was noodzakelijk om wat uiteraard bevorderlijk is voor de plaats te bieden aan de diverse componenten die nodig zijn voor Euro 6. De vrijgekomen plaats maakt het ook mogelijk om brandstoftanks verkeersveiligheid. Ook de spiegelbehuizing werd tot 1.500 liter te monteren. De voorwielophanging, de achteras en aangepakt om het zichtveld van de chauffeur de ophanging ervan zijn ook al volledig nieuw ontworpen met het oog op een betere stabiliteit en verhoogd rijcomfort. We verwijzen te verbeteren. nu al naar onze volgende editie waarbij we de proef op de som zullen nemen. NOVEMBER 2012

27


Een gerestylde voorkant waarbij het MAN-logo verwerkt is in een chromen sierlijst: met deze nieuwe huisstijl voor de TG, gaat MAN Truck & Bus de markt op.

SPECIAL IAA

Terugblik IAA

En we zagen dat het fantastisch was… Al tientallen keren (we worden er echt niet jonger op) zijn we door de gigantische gangen van de IAA-beurs gewandeld, maar tijdens de afgelopen editie konden we maar tot één conclusie komen: de IAA 2012 was van uitstekende makelij! Het was een ongezien festival van innovaties. De nakende intrede van de Euro 6 zit hier natuurlijk voor een groot stuk tussen. De constructeurs hebben zich het hoofd moeten breken over de manier waarop ze hun cabines moesten aanpassen in functie van extra koelcapaciteit. De lancering van de Volvo FH en de DAF XF, die in deze uitgave nader worden toegelicht, zijn hier een mooi voorbeeld van. Hetzelfde geldt voor de Iveco Stralis, die in ons vorig nummer uitgebreid de revue passeerde. De Duitse hoogmis van het wegtransport leverde een indrukwekkend spectrum aan wereldpremières op, zoals de nieuwe Mercedes Antos (in dit magazine vindt u overigens de resultaten van een eerste testrit). Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van een aantal minder spectaculaire nieuwigheden van de afgelopen IAA. Minder spectaculair, maar zeker het vermelden waard. Christophe Duckers en Kristof Winckelmans

Fuso Canter Eco Hybrid: voor het eerst in Europa gebouwd De productie (en de verkoop) van de Fuso Canter Eco Hybrid werd bij het begin van het derde trimester in Portugal opgestart. De seriematige productie van een hybride voertuig is een primeur voor de Europese markt. Het voertuig is uitgerust met een parallelle hybride technologie, waardoor het verbruik 23% lager ligt in vergelijking met een conventionele Canter. De dieselmotor (3 liter) haalt een vermogen van 150 pk (370 Nm). Verder is er uiteraard ook de elektrische motor van 55 pk (200 Nm) die tussen de koppeling en de versnellingsbak gemonteerd is. De elektromotor haalt zijn energie uit een pakket lithium-ion batterijen met beperkt gewicht (63,5 kg) en verlengde levensduur (Fuso biedt een garantie van 5 28

NOVEMBER 2012

jaar, die zelfs tot 10 jaar kan verlengd worden). Met behulp van deze technologie mikt Fuso op een stevige boost van de verkoopcijfers. De eerste generatie van de Canter Eco Hybrid was goed voor een jaarlijkse verkoop van 300 voertuigen. Iveco: een Trakker met Stralis-saus Op de Iveco-stand was het uiteraard de Stralis, uitgeroepen tot Truck of the Year, die met de meeste aandacht ging lopen (zie artikel in onze vorige uitgave, nog steeds beschikbaar op www. transportmanagement.be). De Stralis was echter niet de enige nieuwkomer in de Iveco-familie. Ook de Trakker werd voor het eerst aan het grote publiek voorgesteld. Dit werfvoertuig van de


SPECIAL IAA

Italiaanse constructeur doet zijn intrede met een fonkelnieuw interieur, gebaseerd op dat van de Stralis. Er zijn nog altijd twee cabinevarianten beschikbaar, maar beide ondergingen een stevige gedaanteverwisseling: zo is er de Hi-Land, een korte cabine met laag dak en de Hi-Track met een langere cabine en verkrijgbaar met zowel een laag als een verhoogd dak. De verjongingskuur van de Trakker wordt voornamelijk weerspiegeld door het gebruik van nieuwe materialen die een behoorlijke kwaliteitsinjectie kregen. Voor de aandrijflijn werd voor de Cursor-motoren gekozen: ze zijn beschikbaar in een 8- en 13 liter versie met vermogens tussen 310 en 500 pk. Voor het schakelen heeft men dan weer de keuze tussen de Ecosplit handgeschakelde versnellingsbak (9 of 16 versnellingen) of de automatische transmissie met 12 of 16 versnellingen (ASTronic van ZF).

Tijdens de afgelopen editie konden we maar tot één conclusie komen: de IAA 2012 was van uitstekende makelij! Het was een ongezien festival van innovaties.

MAN Truck & Bus: Euro 6 en update van het gehele gamma In Hannover werden de nieuwe TGX/TGS in wereldpremière voorgesteld. Ze zijn makkelijk herkenbaar dankzij een restyling van de voorkant, waarbij het MAN-logo werd ingewerkt in een chromen sierlijst. De nieuwkomers zijn uitgerust met de Euro 6-technologie van MAN. Deze technologie bestaat uit een combinatie van uitlaatgasrecirculatie (EGR) en het SCR-nabehandelingssysteem, met geïntegreerde oxidatiefilter. De uitdaging van de Duitse ingenieurs

Het interieur van de Trakker, uit het werfvoertuigengamma van Iveco, onderging een behoorlijke kwaliteitsinjectie, gebaseerd op de Stralis.

NOVEMBER 2012

29


SPECIAL IAA De Fuso Canter Eco Hybrid: hij moet qua verkoop beter doen dan zijn voorganger, waarvan er jaarlijks 300 voertuigen aan de man werden gebracht.

bestond er onder meer in om het verbruik te verlagen, maar tegelijkertijd niet in te boeten aan vermogen. Ze moesten met andere woorden het verbruiksniveau van de Euro 5 en EEV-versies respecteren. De MAN TGX EfficientLine wordt het speerpunt van MAN in Euro 6-uitvoering. Het MAN Telematics-systeem maakt deel uit van de standaarduitrusting. Dankzij dit systeem is de chauffeur perfect in staat zijn brandstofverbruik onder controle te houden aan de hand van een gedetailleerde analyse van zijn rijgedrag. Naast de upgrade dat het TGX/TGS-gamma aan de buitenkant onderging, wordt bij de TGL en de TGM voornamelijk het interieur aangepakt. Het dashboard is gericht op meer efficiëntie en beleving. Het geheel ziet er een stuk fraaier uit, o.m. dankzij elementen van geborsteld aluminium en satijn verchroomde deurgrepen. Verder zien we voor het eerst de toepassing van het Lane Guard System, wat voor kort enkel voorbehouden was voor het langeafstandsvervoer. Renault Trucks: vuurwerk in 2013 “In juni zullen jullie een ware revolutie beleven. Onze nieuwe voertuigen zullen qua design en efficiëntie verrassend uit de hoek komen.” Met deze woorden kondigde Renault Trucksvoorzitter Heinz-Jürgen Löw de integrale vernieuwing van het Renault-gamma aan. Loop 2013 mogen we ons dus verwachten aan nieuwe Renault-Trucks in de segmenten ‘lange afstand’, ‘bouw’ en ‘distributie’. We nemen hem op zijn woord! Het grote vraagstuk is wat Renault van plan is met het aanbod in het vervoer over de lange afstand. Zullen zowel de Magnum als de Premium

standhouden of wordt de Magnum geofferd op het altaar van de rendabiliteit? Als dit onderwerp wordt aangesneden , houden de verantwoordelijken bij Renault de lippen stevig op elkaar. Het is duidelijk dat het bestaansrecht of de noodzaak van deze mastodont door sommigen in vraag gesteld wordt. Nochtans is de Magnum het enige voertuig binnen de AB Volvo-groep met een volledig vlakke vloer. Dit element is bijvoorbeeld niet aanwezig in de nieuwe FH… Tijdens de IAA stelde Renault overigens zijn Euro 6-gamma voor. In het zware segment zal Renault gebruik maken van twee verschillende motoren, zijnde de DTI 11 van 11 liter (380, 430 en 460 pk) en de DTI 13 van 13 liter, beschikbaar in vermogens van 440, 480 en 520 pk. De DTI 11 is uitgerust met het ‘common rail’ injectiesysteem en maakt gebruik van het SCRnabehandelingssysteem. Deze technologie vinden we ook terug in de 13 liter-versie, de DTI 13. Die is uitgerust met een elektronisch pompverstuiversysteem dat heel goed is aangepast aan motoren met deze cilinderinhoud. Voor het tussensegment heeft Renault Trucks een nieuwe motor met vier cilinders van 5 liter ontwikkeld, de DTI 5, en een nieuwe motor van zes cilinders van 8 liter, de DTI 8. Beide zijn voorzien van het EGR-systeem.

Bij Renault Trucks staat het vast dat het nieuwe gamma in juni 2013 wordt voorgesteld. Het is nog zeer de vraag of de Magnum hier deel zal van uitmaken.

Loop 2013 mogen we ons verwachten aan nieuwe Renault-Trucks in de segmenten ‘lange afstand’, ‘bouw’ en ‘distributie’.

30

NOVEMBER 2012

Onder: Scania lanceerde de 9 liter motor in Euro 6-uitvoering. Hierbij heeft de klant de keuze uit SCR (320 en 360 pk), of SCR in combinatie met EGR (250 en 280 pk).


SPECIAL IAA

Scania : SCR of SCR+EGR voor de Euro 6-motor van 9 liter De aanwezigheid van Scania ging eerder onopgemerkt voorbij. Het belangrijkste nieuws was de nieuwe 9 liter motor in Euro 6-uitvoering voor het lichte segment. Samen met de lancering van de 13 liter motor (440 en 480 pk) in 2011, is de cirkel wat dit betreft nu volledig rond. Belangrijke nieuwigheden, zoals een nieuwe of flink aangepaste cabine voor het zwaar vervoer, zijn voor volgend jaar gepland. In afwachting hiervan, lanceerde de Zweedse fabrikant een Euro 6-variant van de 9 liter-motor met vijf cilinders. Het bijzondere aan dit gamma is dat de klanten kunnen kiezen voor een uitvoering met SCR (beschikbaar in vermogens van 320 en 360 pk), of een andere uitvoering waarbij zowel SCR als EGR worden toegepast (250 en 280 pk). Diezelfde motor is overigens ook beschikbaar in twee nieuwe varianten (280 en 340 pk, Euro 6) op aardgas. Dankzij een manifest hoger koppel (respectievelijk 1.350 en 1.600 Nm), kunnen de gasmotoren in kwestie worden ingezet voor meerdere

toepassingen. Het gebruik wordt m.a.w. niet alleen beperkt tot stedelijke gebieden, maar ook voor de middellange en lange afstand. Af fabriek kan een gasreservoir gemonteerd worden met een hogere autonomie, gaande van 600 tot ca. 1.100 km.

Kögel wil doorbreken in China via Weichai Holding Group Tijdens de IAA hebben Weichai Holding Group Co. Ltd., één van China’s grootste constructeurs van bedrijfsvoertuigen, en de Duitse trailerfabrikant Kögel een intentieverklaring ondertekend. Beide bedrijven willen op lange termijn gaan samenwerken op vlak van trailerbouw. Ulrich Humbaur, eigenaar van Kögel, legt uit: “De samenwerking met Weichai is essentieel in het kader van onze groeistrategie. Kögel heeft een uitstekende reputatie in China dankzij onze innovatieve opleggers. (…) Met Weichai hebben we een ideale partner gevonden.” Weichai, dat op zijn beurt vooral gekend is voor zijn aandrijflijnen, kan via de samenwerking met Kögel zijn productgamma gevoelig uitbreiden.

NOVEMBER 2012

31


Terugblik IAA

Wind in de zeilen

Een langeafstandsvrachtwagen verliest gemiddeld 15 tot 22 procent van zijn energie door luchtweerstand. Constructeurs hebben zich jarenlang geconcentreerd op de efficiëntie van hun motoren om het verbruik naar beneden te krijgen, maar op de IAA in Hannover werd het pas echt duidelijk: de wind is gedraaid!

Renault Trucks ontwikkelde een regelbare aerodynamische carrosserie: wanneer het voertuig op de snelweg rijdt, sluit de cabine aan op de oplegger en ondervindt de luchtstroom geen turbulentie.

De CX/03 van Renault Trucks: sterk staaltje van aerodynamica Tijdens de IAA-beurs in Hannover stelde Renault Trucks een industriële designstudie voor op basis van een langeafstandsvoertuig dat CX/03 werd gedoopt. De inzet: een betere aerodynamica voor een lager brandstofverbruik. Wanneer het voertuig sneller begint te rijden, zakt in het centrale gedeelte van de radiatorgrille een optrekbaar paneel naar beneden. Lager doet een spoiler hetzelfde om de vrije hoogte boven het wegdek te verlagen en geleiden drie aerodynamische lamellen de luchtstroom terug naar de zijkanten. De achteruitkijkspiegels werden herleid tot hun meest uitgepuurde vorm en zitten in twee geprofileerde buizen vastgeklemd. De opstaptreden, een bron van turbulentie, en de wielen van de trekker zijn bedekt om de luchtstroming te verbeteren. De aerodynamica van een vrachtwagen beperkt zich evenwel niet tot de trekker alleen. Ook de oplegger speelt een essentiële rol. Renault Trucks bedacht daarom een oplegger met een gebogen dak en de vorm van een waterdruppel, met een gestroomlijnd zijvlak dat alle wielen en alle achterspoilers omvat.

32

NOVEMBER 2012

Om de flinke turbulentie veroorzaakt door de ruimte tussen trekker en oplegger zoveel mogelijk te reduceren, ontwikkelde Renault Trucks een systeem met regelbare aerodynamische carrosserie: wanneer het voertuig op de snelweg rijdt, sluit de cabine aan op de oplegger en ondervindt de luchtstroom geen turbulentie. Bij lage snelheid wordt dit deel van de carrosserie, dat op dat ogenblik zijn nut verliest, ingetrokken zodat de vrachtwagen kan manoeuvreren. Een fraaie designstudie, zoveel is zeker. Alleen jammer dat de Franse vrachtwagenbouwer geen indicatie geeft van de verhoopte brandstofbesparing.


De golvende lijnen van de druppelvormige oplegger dragen bij tot een cx-waarde van 0,3, een waarde die in lijn ligt met een gewone personenwagen.

MAN Concept S... met een staart MAN Truck & Bus pakte op de IAA uit met een gewaagd prototype: de Concept S, zoals we die op de vorige IAA al te zien kregen, werd er immers geflankeerd door een aerodynamische oplegger van de hand van Krone.

Het gaat om een designstudie, waarmee beide Duitse constructeurs willen onderzoeken welke verbruikswinst een aerodynamische combinatie kan opleveren. En die winst is aanzienlijk: MAN en Krone spreken van een besparing in de grootorde van 25 procent. De designers hechtten bij de ontwikkeling van de Aero Trailer veel aandacht aan de overgang tussen de trekker en de oplegger, zodat er achter de cabine zo weinig mogelijk turbulentie ontstaat. Ook de golvende lijnen van de druppelvormige oplegger dragen bij tot een cx-waarde van 0,3, een waarde die in lijn ligt met die van een gewone personenwagen.

De Antos ziet zijn luchtweerstand verlaagd met een slordige 12 procent, wat het verbruik tot 3 procent doet dalen.

Mercedes Aerodynamics Truck & Trailer Meer aerodynamisch nieuws vonden we in het kamp van Mercedes, waar de nieuwste versies van de Aerodynamics Truck & Trailer hun opwachting maakten. Eind vorig jaar, naar aanleiding van de beurs Trailer in Kortrijk, presenteerde Mercedes al een eerste concept truck op basis van de Actros. In tegenstelling tot de designstudie van MAN en Krone, die de maximaal toegelaten lengte met meer dan twee meter overschrijdt, past de aerodynamische combinatie van Mercedes wel binnen de Europese wetgeving rond maximale maten en gewichten, een wetgeving die weldra aangepast zal worden voor dit soort aerodynamische opleggers. In het geval van de trekkeropleggercombinatie resulteert het gebruik van een zogeheten boat tail, zijschorten en een heuse diffusor achteraan voor een daling van de luchtweerstand met 18 procent, wat overeenkomt met een

potentiĂŤle verbruikswinst van 4,5 procent. Voor een vrachtwagen die jaarlijks 150.000 kilometer aflegt, betekent dat een besparing van meer dan 2.000 liter diesel... Naast de trekker-opleggercombinatie op basis van de Actros kreeg ook de nieuwe Antos een aerodynamische kuur. De aerodynamische bakwagen, die gebaseerd is op een traditionele box body van 13,6 meter, wordt gekruid met dezelfde ingrediĂŤnten als de oplegger die Mercedes-Benz en Schmitz Cargobull vorig jaar in Kortrijk presenteerden. De Antos ziet zo zijn luchtweerstand verlaagd met een slordige 12 procent, wat het verbruik tot 3 procent doet dalen. NOVEMBER 2012

33


TRUCK TEST

Volume of laadvermogen

Kies zelf de Antos die het best bij u past … Op het testparcours in de omgeving van Düsseldorf volgen de problemen waar een zware distributievrachtwagen bij zijn dagelijks werk mee wordt geconfronteerd elkaar op. De Antos van Mercedes-Benz trotseert ze allemaal, reageert gepast op alle eisen en onvoorziene omstandigheden en wringt zich dankzij zijn PowerShift 3 schakelautomaat uiterst vlot door het drukke stadsrandverkeer. Frédéric Willems – frederic.willems@transportmedia. be

De Antos kon tijdens de testrit in het centrum van Düsseldorf en de heuvels rondom de stad op geen enkele fout worden betrapt.

Binnen het gamma van Mercedes-Benz is de Antos bedoeld voor ophaling en distributie op regionale schaal, en bijgevolg verkrijgbaar in verschillende configuraties naargelang de taken die deze vrachtwagen moet uitvoeren. Drie bestuurderscabines en drie Euro VI-motoren (voor een totaal van dertien vermogensniveaus) kunnen worden gecombineerd zodat het voertuig beantwoordt aan de specifieke verwachtingen van elke gebruiker. Mercedes-Benz ontwikkelde ook twee specifieke configuraties voor concrete toepassingen: de Antos Loader, een trekker van minder dan 6 ton leeg die extra laadvermogen biedt, en de Antos Volumer, die dan weer een verlaagde laaddrempel heeft. De schaduw van de grote broer Naast de 13-liter motor die werd afgekeken van de Actros, kan de Antos ook worden uitgerust met de nieuwe OM470, een lichtere en kleinere

Zelfs met de krachtigste motor (428 PK) is de Antos trekker niet zwaarder dan 6.400 kg. 34

NOVEMBER 2012

11-liter motor met vermogens gaande van 326 tot 428 PK, en de OM936, een kleine zescilinder van 8 liter verkrijgbaar in vijf vermogens, van 238 tot 354 PK. Aan het stuur merk je meteen de verwantschap met de Actros: tal van instelmogelijkheden voor de stoel en het stuur, ergonomische bedieningen en de radio en navigatie zijn geïntegreerd in de bestuurderspost. Mercedes-Benz heeft er ook voor gekozen om de Antos uit te rusten met een automatische versnellingsbak, aangeboden in twee varianten: een versie met 12 versnellingen, afgekeken van de Actros, en een versie met acht versnellingen, bijzonder geschikt voor voertuigen met twee of drie assen van minder dan 26 ton. Dankzij die versnellingsbak neemt de Antos de allures aan van een grote vrachtwagen: overslaan van versnellingen en een behoud van het toerental in een optimaal bereik. Zichtbaarheid en veiligheid Chauffeurs die goederen moeten ophalen en leveren, moeten elke dag heel wat manoeuvres uitvoeren. Aan het algemene zicht vanuit de Antos werd dus bijzondere aandacht besteed. Zo bevat de rechter achteruitkijkspiegel een specifieke stand waarmee de spiegel ongeveer 10 graden naar buiten kan worden gedraaid, wat het gezichtsveld van de chauffeur vergroot. De spiegel keert terug naar zijn oorspronkelijke positie na een vastgestelde tijdsperiode, of wanneer het voertuig een snelheid van 10 km/u bereikt. De Antos kan ook worden uitgerust met alle rijhulp- en veiligheidssystemen die ook voor de Actros beschikbaar zijn. Zo is de assistent voor stabiliteitscontrole standaard gemonteerd, terwijl de afstandsregelaar, rijvakassistentie en Active Break Assist in optie verkrijgbaar zijn. Dit laatste systeem voert automatisch een noodstop uit bij de nadering van stilstaande voorwerpen. Een bandendrukcontrole, regen- en lichtsensor en een systeem dat de waakzaamheid van de bestuurder detecteert zijn eveneens verkrijgbaar.


TRUCK TEST

DAF XF 105.460 Space Cab ATe (Euro 5)

De zuinige Hollander Tijdens de meer dan waarschijnlijk laatste test van een DAF XF 105, moesten we spontaan aan één woord denken: “gierig”! Gierig in de zin van zuinig qua brandstofverbruik: in deze ATeuitvoering (Advanced Transport efficiency, integraal gericht op brandstofzuinigheid), vestigde de XF105.460 een nieuw verbruiksrecord. Hij bleef onder de lat van 28 l/100 km (27,7 l om precies te zijn). De bedrijfsleiders zullen in de wolken zijn. Er is echter ook een keerzijde van de medaille: het Nederlandse vlaggenschip is evenmin vrijgevig op het vlak van rijsensaties… De afstelling van de versnellingsbak, ‘100% economisch’, en de snelheidsbegrenzer (85 km/h) zijn hier logischerwijze niet vreemd aan. En dit is dan weer niet zo prettig voor de chauffeur. Om maar te zeggen dat het niet zo simpel is om voor iedereen goed te doen… Christophe Duckers (christophe.duckers@transportmedia.be) Foto’s: Georges Decoster

Voorgeschiedenis. De XF105 deed zijn intrede op de markt in 2005, als opvolger van de ‘95’. De opvolger zal binnenkort zelf plaats moeten ruimen voor een fonkelnieuwe XF (zie gedetailleerde voorstelling in dit magazine). In januari van 2014, samen met de invoering van Euro 6, zal de XF 105 definitief van het toneel verdwijnen. De XF105 en de XF zullen zich dus tijdelijk zij aan zij op de markt begeven, waarbij de eerste te koop zal worden aangeboden aan vervoerders die het nog bij Euro 5 willen houden. De XF zal met andere woorden voorbehouden zijn voor de (weinige) transporteurs die nu al in Euro 6 willen investeren. Gelet op de meerkost lijkt dit niet zo evident. Gamma. De XF105 is leverbaar in twee cabinevarianten: de Space

Cab en de Super Space Cab. Behalve de uitrusting, verschillen de cabines op het vlak van de binnenhoogte (boven de motortunnel). De ene is 1,75 m hoog; de andere 2,10 m. De 12,9 liter-motor (zescilinder in lijn), wordt aangeboden met vermogens van 410 tot 510 pk, waarbij de keuze gelaten wordt tussen een manueel geschakelde versnellingsbak (12 of 16 versnellingen) en de automatische AS-Tronic (die trouwens zeer goed in de markt ligt). Qua configuratie is het aanbod zeer verstrekkend. De trekkers zijn beschikbaar met 2, 3, 4 en 5 assen, en bij de vrachtwagens heeft men de keuze uit 4x2, 6x2, 6x4, 8x2 en 8x4. Het maatje van de chauffeur Testvoertuig. Ons testvoertuig is meteen ook het voertuig waarmee DAF Trucks de komende maanden de markt opgaat tot en met de invoering van de Euro 6-norm. Zoals reeds aangegeven zal de komst van Euro 6 het einde betekenen van de huidige XF105. Het accent zal dan voornamelijk op een zuinig brandstofverbruik liggen, waarbij het ‘ATe’-programma als speerpunt moet dienen. ATe (Advanced Transport efficiency) werd gelanceerd in 2011. In eerste instantie heeft deze nieuwe technologie zich vertaald in de aanpak van de Paccar MX-motor van 12,9 liter. De motor werd met name uitgerust met nieuwe zuigers, een geoptimaliseerde brandstofinjectie en een uitlaatspruitstuk met geïsoleerde behuizing. Deze ingrepen zijn goed voor een daling van het brandstofverbruik met 3%. Verder werd de snelheid ingesteld op maximaal 85 km/h (in plaats van 89 km/h). De motor wordt automatisch uitgeschakeld na 5 minuten stationair draaien. Hierdoor wordt een bijkomende winst van 2 à 3% geboekt. Met de lancering van de ATe Edition is DAF dus nog verder gegaan NOVEMBER 2012

35


TRUCK TEST

om elke druppel brandstof ten volle te benutten. Het gaat hierbij om een speciale editie waarbij, naast de reeds omschreven aanpassingen, alle onderdelen geoptimaliseerd werden om het brandstofverbruik nog meer te verminderen. Om de aerodynamica en luchtweerstand te verfijnen, werd gebruik gemaakt van side-skirts en een aangepaste dakspoiler. De volledig vernieuwde spoiler is lichter (-25 kg) en beschikt over talrijke regelstanden voor een ideale positie. En er is duidelijk over nagedacht! Aan de hand van een eenvoudige en praktische bediening aan de buitenkant van de cabine, kan de chauffeur zelf de hoogte van de spoiler instellen. Het ATe-pakket beschikt verder over banden met lage rolweerstand en adaptive cruise control. Ook de AS-Tronic versnellingsbak is voorzien van een zeer specifiek software-pakket die volledig is ingesteld op een lager brandstofverbruik. In het hoofdstuk ‘dynamisch bilan’ gaan we hier verder op in en zullen we zien dat deze technologie ook zo zijn invloed heeft op de rijsensaties. Voortbordurend op de ATe-filosofie is de XF105 uitgerust met een nieuw tandemstel SR1360T, dat op de RAI werd voorgesteld. Het belangrijkste kenmerk is niet van de minste: het tandemstel is zo maar eventjes 375 kg lichter t.o.v. zijn voorganger dankzij naafreductie. Meteen worden ook de onderhoudskosten verlaagd omdat de olie pas na 450.000 km moet ververst worden. Cabine. Steeds met een lager brandstofverbruik in het achterhoofd, was ons testvoertuig voorzien van een Space Cab, en dus niet van een Super Space Cab. Het was met andere woorden een lage cabine, uitgerust met een geoptimaliseerde dakspoiler (zoals reeds beschreven). Deze cabine snijdt met name beter door de lucht en beschikt eigenlijk over een meer gestroomlijnde body in vergelijking met zijn grotere broer. De cabine ziet er uit als een echte kubus en oogt logischerwijze 01 Het koffervolume is niet bepaald genereus. 02 DAF ontwikkelde een nieuwe dakspoiler die makkelijk kan bijgesteld worden door de chauffeur. Ideaal om de aerodynamica van het voertuig te verbeteren. 03 Ook binnen handbereik: een koelkast, die makkelijk onder de slaapbank verdwijnt.

01

03

02

In deze ATe-uitvoering (Advanced Transport efficiency, is alles integraal gericht op brandstofzuinigheid). Hierdoor vestigde de XF105.460 een nieuw verbruiksrecord. minder modern dan de nieuwkomers op de markt zoals de Mercedes Actros, de Volvo FH en de… DAF XF! Het voertuig ziet er echter alles behalve ouderwets uit en straalt een zekere charme uit. Niet in het minst dankzij zijn gigantische ‘zwarte snoet’ en de moderne look van de deuren met integratie van twee opstaptreden. Zoals reeds gemeld tijdens onze laatste test met een XF105 (zie nr. 69, XF105.510 in vrachtwagen-aanhangwagen versie), betreuren we de omvang van de buitenkoffers, die duidelijk beperkter is dan wat we bij de concurrentie gewend zijn. Aan boord. De cabine van de XF105 heeft altijd goed in de markt gelegen bij de chauffeurs. Ze haalden er al meermaals de loftrompet voor boven. Dat gebeurde recent nog bij een verkiezing, georganiseerd door het Nederlandse magazine Truck Star. De lezers, hoofdzakelijk chauffeurs, verkozen de XF105 tot ‘Truck of the Year 2012’. We hebben het wel degelijk over de cabine van de XF105 en niet over de cabine van de XF! Toch wel een mooie erkenning voor deze truck, die in de loop der jaren regelmatig werd verfijnd om nog beter tegemoet te komen aan de verwachtingen van de beroepschauffeurs.

36

NOVEMBER 2012


TRUCK TEST De chauffeur beschikt over een uitstekend zicht rondom. Enkel de spiegelkappen hinderen in bepaalde situaties, maar dat euvel werd bij de nieuwe XF verholpen.

Het moet gezegd, de Space Cab is echt wel een ruime cabine. De vloer is niet volledig vlak, waardoor we een binnenhoogte vaststellen van ‘slechts’ 1,75 m. Toch kan men zich voldoende en comfortabel bewegen. Ook qua opbergruimte is er geen probleem: er is voldoende opbergcapaciteit. Met name de kleine opbergvakken in de onmiddellijke omgeving van de chauffeur zijn uiterst handig. Ook de ruime koelkast ligt binnen handbereik. En dan is er nog het opklapbaar tabletje dat de chauffeur als tafeltje kan gebruiken als hij neerzit op het bed. De ruime matras ligt heel comfortabel en dankzij de gordijnen met dubbele voering kan de chauffeur zijn slaapruimte ideaal verduisteren met het oog op een verkwikkende nachtrust. DAF Trucks heeft ook oog voor de veiligheid van de chauffeur. Daarom is de XF105 uitgerust met een zogenaamde ‘Night Lock’, waarmee de cabine hermetisch kan worden afgesloten. Zo maken potentiële indringers geen kans … Om helemaal tevreden te zijn hadden we liever grotere opbergvakken in de deuren gezien en ook een blikjeshouder zou handig geweest zijn. Dit laatste zullen we overigens wel terugvinden in de nieuwe XF. We mogen zonder omwegen zeggen dat DAF Trucks het onderste uit de kan haalde om de chauffeurs te vriend te houden met dit paradepaard. 27,7 l/100 km: nieuw circuitrecord Aandrijflijn. We maakten gebruik van een zescilinder in lijn 12,9 litermotor van 460 pk (340 kW), tussen 1.500 en 1.900 tr/min. Dit vermogen groeit stilaan uit tot de norm voor het langeafstandsvervoer en is ruimschoots voldoende voor het gros van de opdrachten. De motor getuigt bovendien van een mooi koppel van 2.300 Nm bij een lang uitgestrekt regime gaande van 1.000 tot 1.410 t/min. Voor het schakelen beschikten we over de AS-Tronic, een automatische transmissie met 12 versnellingen. Zoals reeds aangegeven in het hoofdstuk ‘testvoertuig’, was de AS-Tronic voorzien van de nodige technologie om onze rit zo zuinig mogelijk te laten verlopen. Dynamisch bilan. Het is altijd uiterst aangenaam om plaats te mogen nemen achter het stuur van de XF105. Vanuit een comfortabele zithouding kan de chauffeur zijn werk doen in een leuk ingerichte werkomgeving, met ergonomische bedieningsknoppen en duidelijk leesbare informatie. Qua zichtbaarheid moeten we tot onze spijt vaststellen dat ons gezichtsveld gedeeltelijk belemmerd wordt door de spiegelbehuizing (een minpunt dat bij de nieuwe generatie werd weggewerkt). In deze ‘ATe-versie’ krijgt de chauffeur informatie over zijn rijgedrag, en dan meer in het bijzonder over het brandstofverbruik (huidig verbruik, gemiddeld verbruik tijdens de laatste vijftien minuten, verbruik sedert het vertrek, … met zelfs de mogelijkheid om zichzelf een doel qua verbruik op te leggen). Een ingreep die tegelijkertijd ludiek en motiverend is. Het geluid binnen de cabine is OK en hetzelfde geldt voor het comfort van de ophanging, behalve dan op oneffen wegen waar de putten en bulten in het wegdek toch wel goed voelbaar zijn.

DE CIJFERS Wegtype

Gem. snelheid

Gem. verbruik

Rit 1

Snelweg

83,22 km/h

22,55l/100 km

Rit 2

nationale weg

51,20 km/h

43,02l/100 km

Rit 3

snelweg

82,74 km/h

25,46l/100 km

Rit 4

ring Brussel

84,60 km/h

22,68l/100 km

Rit 5

snelweg

85,12 km/h

24,71l/100 km

74,87 km/h 27,70 l/100 km

TOTAAL

VERBRUIK • Gemiddeld verbruik: 27,70 l/100 km • Uitersten: 24,15 tot 38,86 l/100 km

PRO • Verbruik • Binnenruimte • ‘Driver minded’

+

-

Contra • AS-Tronic is eerder traag •Gedrag ophanging op oneffen wegen • Gezichtsveld vooraan

Om de nachtrust te bevorderen beschikt de chauffeur over het “Night Lock”-systeem, een staaf die het onmogelijk maakt de deuren van buitenaf te openen.

De motor straalt tegelijkertijd dynamiek en souplesse uit, ook bij een laag toerental. En dan is er nog de automatische versnellingsbak die ingesteld is op een laag brandstofverbruik. Keerzijde van de medaille is dat hiermee ook de echte rijsensatie wegvalt. Bij gebrek aan kick down, verloopt het schakelen automatisch van 2de, 4de, 6de naar 8ste versnelling. Dit zorgt ervoor dat het voertuig eerder traag op gang komt. Het is duidelijk dat de AS-tronic niet meteen een extra boost geeft aan de kracht van de motor. Bovendien is de snelheid standaard ingesteld op 85 km/h. Dit brengt meteen een brok frustratie met zich mee, want inhalen zit er niet echt in… Het is de prijs die de chauffeur betaalt, maar zijn baas des te gelukkiger maakt. De brandstofbesparing is immers substantieel. Op dit vlak schiet de ATe-technologie zijn doel zeker niet voorbij: met een gemiddeld verbruik van 27,7 liter per 100 km vestigt de DAF XF105 een nieuw record op ons gebruikelijk testtraject. De XF105 ATe is niet alleen uiterst zuinig wat het rijplezier betreft, maar ook extreem zuinig qua brandstofverbruik! NOVEMBER 2012

37


TRUCK TEST

De nieuwe Fuso Canter Eco Hybrid

“Meerprijs al na 3-4 jaar terugverdiend” Met een aangekondigd verbruik dat 23% lager ligt in vergelijking met een conventioneel voertuig met dieselmotor, verzoent de nieuwe Fuso Canter Eco Hybrid, die onlangs in Düsseldorf werd voorgesteld, volgens zijn ontwerpers naadloos de besparingsdrang van ondernemingen met de huidige ecologische verwachtingen. De hybride vrachtwagen heeft bovendien niets aan laadvermogen en degelijkheid ingeboet, twee troeven die al tal van handwerkers en andere professionals konden overtuigen. Frédéric Willems – frederic.willems@transportmedia.be

Fuso maakt er geen geheim van dat de Eco Hybrid-versie van zijn Canter een hoger prijskaartje heeft. Het merk met de drie ruiten vraagt immers een meerprijs van 8.500 € (excl. btw), die echter na drie tot vier jaar is terugverdiend, afhankelijk van het aantal kilometers dat wordt afgelegd. De Eco Hybrid-versie heeft twee motoren aan boord. De eerste is een 3-liter dieselmotor (110 kW) die voldoet aan de Euro V/EEV-normen. De tweede is een elektromotor tussen de koppeling en de versnellingsbak die een extra 40 kW vermogen levert.

negen modules. Het volledige blok, uitgerust met airconditioning, wordt in een beschermende box geplaatst (bestand tegen een zijdelingse aanrijding tegen een snelheid tot 50 km/u) aan de linkerzijde van het voertuig, tussen de assen, en weegt niet meer dan 63,5 kg. Fuso biedt een garantie van vijf jaar op de voornaamste onderdelen van de batterij, met de optie deze garantie met vijf jaar te verlengen. Wanneer het voertuig remt, wordt de aldus opgewekte energie gerecupereerd om de batterijen weer op te laden.

De gekoppelde automatische Duonic-transmissie met zes versnellingen en dubbele koppeling is uniek voor dit type voertuig. Dankzij deze transmissie wordt iedere schakeling vooraf gepland. Dat is vooral handig in de stad, waar de Fuso zich als een vis in het water voelt. Hij kan voorts gebruikt worden in steden die een lokale variant van de Londense congestion charge toepassen. Handigheidjes zoals een start-stopsysteem en de volledig elektronische start maken het ecovriendelijke plaatje compleet.

Al die systemen verhogen natuurlijk het gewicht van de vrachtwagen, maar die gewichtstoename blijft met 150 kg extra binnen de perken. De versie van 7,5 ton (bestemd voor de Europese markten) biedt een laadvermogen van 4.845 kg en is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.

De elektromotor wordt gebruikt voor het starten van het voertuig tot een snelheid van 10 km/u is bereikt en ook de dieselmotor inschakelt. Naargelang van het vereiste vermogen zet de elektromotor de conventionele motor bij hogere snelheden kracht bij. Op het multifunctionele scherm leest de chauffeur het batterijpeil af, alsook welke motor wordt gebruikt. De Fuso Canter Eco Hybrid pakt uit met een lithium-ionbatterij van de laatste generatie. De elektrische energie wordt opgeslagen in 38

NOVEMBER 2012

De Canter Eco Hybrid werd ontwikkeld in het hybridecentrum van Daimler in Japan (waar de afgelopen vijf jaar 1.200 eerstegeneratie Canter Hybrids van de band rolden) en wordt sinds het voorbije kwartaal in de Portugese fabriek van Daimler in Tramagal gebouwd. In Japan is de Canter Eco Hybrid al even verkrijgbaar en momenteel begint de verkoop ook op de Europese markten te lopen. Het onderhoud van de Canter Eco Hybrid wordt verzorgd door de netwerken van Mercedes-Benz en Fuso.


NOVEMBER 2012

39


TYRE RESEARCH

Het R&D-centrum van Michelin in Ladoux

Een goed bewaard geheim Het “Centre de Technologies Michelin” in het Franse Ladoux is voor Michelin wat Fort Knox is voor de Verenigde Staten: verboden terrein voor gewone stervelingen, en voor journalisten in het bijzonder. Maar om de lancering van het nieuwe X Line Energy-gamma wat extra cachet te geven, zetten de Fransen de deur wel even op een kier. Kristof Winckelmans – kristof.winckelmans@transportmedia.be

Het testcentrum van Michelin in Ladoux moet zowat het walhalla zijn voor iedere rechtgeaarde auto- en vrachtwagenliefhebber. Dagelijks wemelt het er van de prototypes die – zij het zwaar gecamoufleerd – voor het eerst het zonlicht zien om er onder het waakzaam oog van de Michelin-ingenieurs hun eerste testkilometers af te malen. Dat levert zowel voor de constructeurs als voor Michelin een schat aan informatie op waarmee beide partijen hun producten nog verder

Om aan te tonen dat beide innovaties wel degelijk een wezenlijke impact hebben op het weggedrag van een trekker-opleggercombinatie, rustte Michelin twee gelijkaardige vrachtwagens uit met voor twee derde afgesleten rubbers. 40

NOVEMBER 2012

kunnen verfijnen. Jaarlijks worden er in Ladoux ongeveer 1,8 miljard testkilometers verreden, netjes verdeeld over 19 verschillende pistes die alle mogelijke wegomstandigheden waarheidsgetrouw nabootsen. Voor de komst van een horde nieuwsgierige Europese journalisten werd Ladoux in de hoogste staat van paraatheid gebracht om de jarenlange ontwikkeling van het nieuwe X Line Energy-gamma in de schijnwerpers te plaatsen. En misschien nog meer om alle andere activiteiten vakkundig aan het oog te onttrekken. Nadat de lenzen van alle camera’s en ander fototrekkend materiaal op even vakkundige wijze afgeplakt waren en de identiteitskaarten gecontroleerd, kregen de aanwezige journalisten een uitgebreide rondleiding in het vermaarde R&D-centrum, waar overigens niet minder dan 3.600 manschappen aan de slag zijn. Jaarlijks investeert Michelin 592 miljoen euro in research, omgerekend net geen 3 procent van zijn totale omzet. “Als bandenproducent moeten we goed


TYRE RESEARCH

Jaarlijks investeert Michelin 592 miljoen euro in research, omgerekend net geen 3 procent van zijn totale omzet.

“ Renault Trucks nog 6% zuiniger dan beste concurrent ” www.renault-trucks.be

het onderscheid blijven maken tussen de theorie (het Europese bandenlabel, nvdr) en de dagelijkse praktijk”, aldus Damien Hallez, verantwoordelijke voor technische communicatie bij Michelin. “Natuurlijk willen we banden ontwikkelen die goede scores behalen voor het Europese bandenlabel. Maar we mogen vooral niet vergeten dat een band slechts één dag nieuw is. Voor ons wordt het pas echt boeiend om te zien hoe een band tijdens zijn levenscyclus evolueert, en hoe we zijn prestaties gedurende die cyclus op hetzelfde niveau kunnen houden.” Topje van de waterberg Het is inderdaad zo dat de meest voorkomende bandenproblemen pas opduiken in de nadagen van hun ‘loopbaan’. Het profiel slijt af, het rendement van de groeven gaat beetje bij beetje achteruit, waardoor water minder vlot wordt afgevoerd en het raakvlak tussen het rubber en de weg verkleint. Om daar een einde aan te maken, komt Michelin met een aantal innovaties op de proppen. Ten eerste worden de groeven van de band breder naarmate het loopvlak verder afslijt. Deze ‘hidden groove’, die pas in een later stadium tevoorschijn komt, zorgt ervoor dat de baanvastheid over de hele levenscyclus min of meer constant blijft. Daarnaast voorziet Michelin ook zogeheten ‘Tower Pumps’, kleine gaatjes in het loopvlak die het water als het ware opzuigen om het contact tussen band en weg te verbeteren. Om aan te tonen dat beide innovaties wel degelijk een wezenlijke impact hebben op het weggedrag van een trekker-opleggercombinatie, rustte Michelin twee gelijkaardige vrachtwagens uit met voor twee derde afgesleten rubbers. Wat dat in de praktijk oplevert, wordt overigens perfect geïllustreerd door bovenstaande foto. Terwijl de combinatie met X Line Energy-banden netjes de koord houdt bij een constante snelheid van 50 km/u, heeft de combinatie met banden van een ander, niet nader genoemd Europees premiummerk het zichtbaar moeilijk om op het rechte pad te blijven. Idem voor de remtest die we even later mochten aanschouwen: daar deed de X Multiway met Tower Pumps er gemiddeld 13 meter minder over om van 41 km/u tot stilstand te komen ten opzichte van de concurrentie, terwijl belading, bandendruk en slijtage nagenoeg identiek waren. Of hoe het onzichtbare en goed verborgen werk van het Centre de Technologies Michelin toch dag na dag zijn vruchten afwerpt...

“ Duurzaamheid en energiezuinig rijden zijn geen loze woorden voor Slabbinck.” Duurzaamheid en energiezuinig rijden zijn voor het Zedelgemse bedrijf geen loze woorden. “Een vijftal jaar geleden zijn we gestart met ons rijgedrag heel erg intens op te volgen, met aangepaste software. Dankzij ons hoogtechnologische opvolgingssysteem zijn wij erin geslaagd om van een bedrijfsgemiddelde van 43 liter per 100 kilometer te evolueren naar 34,4 liter, enkel en alleen door ons rijgedrag aan te passen. In de praktijk betekent dit een 34% lagere CO 2-uitstoot én groenere cijfers in de boekhouding. Het eerste jaar viel ons natuurlijk vooral de daling van het verbruik op, ook bij de Renault Trucks die toch al zuinig waren.”

Chris Slabbinck

Zaakvoerder Slabbinck

NOVEMBER 2012

41

TM72 NL  
TM72 NL  
Advertisement