Page 1

LIB2018 cover.indd 1

5/06/18 09:52

www.link2logistics.eu EEN UITGAVE VAN

DE PROFESSIONELE JAARGIDS VOOR DE LOGISTIEK

Het magazine voor de logistieke dienstverlener JUNI 2018

13E JAARGANG NR 46

BAY 1

BAY 2

BAY 3

VERSCHIJNT 4 KEER PER JAAR: APRIL - JUNI - SEPTEMBER EN DECEMBER - AFGIFTEKANTOOR : 2099 ANTWERPEN X - TOELATING: P914874

BA Y4

BAY 5

VIP

PATRICK HOLLENFELTZ (ECDC): “SLECHTS EEN KLIK VERWIJDERD VAN CHINA”

CASE STUDY

CARGLASS: “EÉN LICHAAM, JOUW LEVEN”

HANDLING

PANORAMA VAN DE NIEUWIGHEDEN

ns Beleltrtrtraans

LOGISTICS IN BELGIUM 2018

6 BAY

DRAAI OM EN ONTDEK


JUNI 2018

Inhoud

www.link2logistics.eu

SPOTLIGHT Blockchain, de volgende revolutie in de logistiek?

14 4

Pro-Contra “Blockchain zal een fundamentele omwenteling veroorzaken in de logistiek”

6

Panorama Crossborder e-commerce geeft Brusselse hub van DHL vleugels

10 VIP Patrick Hollenfeltz (ECDC Logistics): “Slechts een klik verwijderd van China”

16 Case study -

HR-Project of the Year: “Eén lichaam, jouw leven”(p.16) ODTH en ShopWeDo zetten samenwerking op in e-fulfilment (p.18)

21 Ports & Business

colofon verantwoordelijke uitgever

managing director

Redactie

redactiedirecteur hoofdredacteur eindredactie redactieassistente medewerkers

fotografie

Sales & Marketing project manager marketing

Vormgeving

L2LM 46 NL.indd 3

Nedcargo combineert retail en binnenvaart in Willebroek

Christophe Duckers TRANSPORTMEDIA Half Daghmael 1 K, 3020 Herent - tel 016/22 11 31 info@transportmedia.be - www.link2logistics.eu Christophe Duckers Christophe Duckers - christophe.duckers@transportmedia.be Philippe Van Dooren - info@transportmedia.be Yannick Haesevoets - yannick.haesevoets@transportmedia.be Christel Cluyten – christel.cluyten@transportmedia.be Claude Yvens, Michel Buckinx, Jean-Louis Vandevoorde, Hendrik De Spiegelaere, Koen Heinen, Jean-Michel Lodez, Tom Mondelaers, Erik Roosens, Timothy Vermeir, Pieter Jan Ghysens Erik Duckers

23 Handling Veel nieuws onder de zon

28 Facts & Figures Havens klimmen steeds hoger

Kristiaan Goossens - tel 016 22 11 31 - GSM 0499 81 91 20 kristiaan.goossens@transportmedia.be Frédéric Willems - frederic.willems@transportmedia.be Effective Media bvba - www.effectivemedia.be

5/06/18 11:53


Pro/Contra

Blockchain zal een fundamentele omwenteling veroorzaken in de logistiek PRO

CONTRA

Steve Degosserie

Michiel Valee

CEO block0

Founder Dockflow

“Think outside the block”

“Mindset first, technology second”

Bij ‘block0’zijn we er van overtuigd dat een logistieke revolutie reeds is ingezet en dat blockchain hiervoor het bindende element wordt. We staan namelijk aan de vooravond van een ‘peer-to-peer’ economie. Iedereen wordt ondernemer en fabriceert en verzendt de producten en diensten wereldwijd met een klik, er wordt betaald in digitaal geld en drones leveren de producten tot onze voordeur. De fysieke logistieke stromen – geautomatiseerd door robots – nemen toe in proporties en bedienen tot hiertoe ondenkbare plaatsen.

Blockchain bestaat ondertussen meer dan 10 jaar. De impact van blockchaintechnologie (zoals die vandaag bestaat) op de logistiek en op schakels in de supply chain is echter nog zeer beperkt. Bedrijven experimenteren – terecht – met deze nieuwe technologie en tasten de mogelijkheden af, maar de revolutie blijft voorlopig uit.

Die logistieke revolutie tussen 7 miljard spelers die elkaar niet kennen, is slechts mogelijk mits één fundamentele voorwaarde: vertrouwen. Dat vertrouwen is vandaag mogelijk met blockchain. Blockchain is een gedecentraliseerd informatiesysteem, gecodeerd en beveiligd, dat 24/7 functioneert en een onmiddellijke afhandeling voorstelt met lagere kosten en een traceerbaarheid binnen de logistieke keten op elk moment en bovendien de mogelijkheid gecontroleerd en uitgelezen te worden door de autoriteiten en kwaliteitsinspecteur. Met een niet te vervalsen digitale rekening voor de logistieke transacties staat blockchain echter nog in de kinderschoenen. Gedragen door (IoT) sensoren en ‘smart-contracts’ bieden de nieuwe toepassingen een beter gecontroleerde logistieke keten, minder duur, beter beveiligd, transparanter en flexibeler. Wees er klaar voor!

De beloften die gemaakt worden rond de technologie zijn nochtans niet min: volledige ketenintegratie, geautomatiseerde processen, track & trace van goederen en meer transparantie. In een wereld met foutgevoelige en veelal manuele logistiek, klinkt dit toch als muziek in de oren? Waar het echter misloopt, is de invalshoek. Bij blockchain binnen logistiek wordt er vaak vanuit een ‘constructioneel’ denkkader gedacht: men denkt aan databases, consensus algoritmen en interfaces. Alsof het management van een e-commerce bedrijf over wifi, IP-adressen en protocollen zou praten. Niet dus. Om de beloofde waarde te realiseren, moet men beginnen bij het functionele aspect: hoe willen we samenwerken? Vandaag ontbreekt een gemeenschappelijke taal en visie rond ketenintegratie, iets waar technologie inspiratie voor kan bieden, maar niet de totaaloplossing kan zijn. Deze uitdagingen moeten eerst worden overwonnen vooraleer de blockchain technologie de logistieke wereld revolutionair kan veranderen.

4

L2LM 46 NL.indd 4

5/06/18 11:53


Edito

Groei Belgische luchthavens net onder Europees gemiddelde

I

n 2017 lagen de prestaties van de Belgische vrachtluchthavens iets onder het Europese gemiddelde. Liège Airport zag haar verkeer met 8,5 % toenemen tegenover 2016 en situeert zich zo pal in het gemiddelde. Brussels Airport ging met 8,2 % vooruit. Oostende profiteert echter niet echt mee van de wereldwijde conjunctuur. Deze luchthaven, die voor de crisis van 2008 bijna 110.000 ton per jaar verzette, blijft achter. En dan is er nog de luchthaven van Antwerpen, waar vrachtvervoer een marginaal gegeven is. Toch realiseerde ze in de eerste twee maanden van 2018 47% van de omzet van heel 2017. Claude Yvens

EVOLUTIE VRACHTVERKEER IN DE BELGISCHE LUCHTHAVENS - 2017

Luik Brussel Brugge-Oostende Antwerpen

Verkeer 2017

Evolutie 2016 > 2017

(ton)

(in %)

716893 535634 23368 2200

+ 8,5 + 8,2 + 5,1 + 0,9

Europees gemiddelde

+ 8,5

Evolutie 2016 > 2017

evolutie 10 9 8 7 6 5 4

5

Informeren en aanzetten tot nadenken

B

elgië verliest een deel van zijn pluimen op logistiek vlak. Het is een boodschap die we de laatste tijd wel vaker horen. Toch is enige nuance op zijn plaats. De logistieke sector verandert immers snel: zo worden er minder Europese distributiecentra gebouwd. Dat is niet alleen in België het geval. Anderzijds blijven de meeste bestaande centra wel uitbreiden. Om te breken met het pessimisme dat tegenwoordig de boventoon voert, heeft Link2Logistics Management voor het eerst vijftig logistieke ‘hotspots’ van België opgelijst. Daarbij hebben we de bestaande activiteiten geanalyseerd en gekwantificeerd en het ontwikkelingspotentieel van elke regio in kaart gebracht. Daaruit blijkt duidelijk dat logistiek een cruciale activiteit is en blijft. Ze genereert nog steeds 7% van het bbp en is dus niet te verwaarlozen. We laten ook verscheidene experts aan het woord die allesbehalve somber gestemd zijn, maar net de voordelen van ons land op logistiek vlak in de verf zetten. Een van die voordelen is ons vermogen om meerwaarde te creëren. Een van die experts, Kris Neyens van het VIL, toont zich kritisch over de inspanningen om centra voor e-commerce fulfilment naar ons land te lokken. Zij creëren namelijk weinig toegevoegde waarde. Die mening deelt ook de Nederlandse professor emeritus Economie Bernard van Praag. De werkomstandigheden in de Nederlandse e-commercebedrijven zijn vaak erbarmelijk. Hij roept zelfs op tot een verbod op nachtwerk in de fulfilment centers die leveringen op de volgende dag mogelijk maken. Een interessant standpunt, waarover u meer leest in de rubriek ‘Outbox’. Ook andere artikels in dit magazine geven stof tot nadenken: hoe Carglass de onderscheiding voor HR-project van het Jaar heeft gewonnen door de fysieke werkomstandigheden te verbeteren met een ‘bottom up’-benadering; hoe Nedcargo erin slaagt om de binnenvaart in te zetten voor de logistiek van de retailsector; of hoe ODTH en ShopWeDo – twee ondernemingen van een verschillende grootte maar met complementaire activiteiten – een partnerschap aangingen. En natuurlijk mogen we ook de sector van het handlingmateriaal niet vergeten. Heel wat nieuwigheden komen vandaag of in de nabije toekomst op de markt. Wij geven een zo exhaustief mogelijk overzicht. Informeren en aanzetten tot nadenken zijn twee belangrijke taken van een magazine. En dat is precies wat dit nummer van Link2Logistics Management doet. Ik wens u dan ook veel leesplezier.

3 2 1

ton

0 0

L2LM 46 NL.indd 5

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

Philippe Van Dooren, Hoofdredacteur. (info@transportmedia.be)

5/06/18 11:53


Panorama DHL EXPRESS

Crossborder e-commerce geeft Brusselse hub vleugels

D

e vroegere hub van DHL Express, naast het luchthavengebouw van Brussel Nationaal, is na 33 jaar verhuisd naar een nieuwe en grotere locatie in de luchtvrachtzone Brucargo. De verhuis is mede ingegeven door de forse groei van de volumes voor de e-commerce. De expresvervoerder profiteert van de zeer snelle opkomst van de Europese en intercontinentale ‘crossborder’ webhandel. De nieuwe hub verviervoudigt de capaciteit van DHL Express in Brussel. Philippe Van Dooren

Binnen DHL Express is e-commerce overduidelijk het snelst groeiende marktsegment. Vijf jaar geleden vertegenwoordigden de pakjes van online bestellingen nog geen 10% van het vervoerde volume. Nu is dat 20 à 25%. Door de groei van crossborder e-commerce zal dat aandeel snel nog groter worden. Volgens Ken Allen, de CEO van DHL Express, zijn we nog maar aan het begin. “De komende vijf jaar zal ‘crossborder’ exploderen. Potentieel gaan we een revolutie van de handel kennen. Een kmo die er vroeger

minstens vijf jaar over deed om internationaal actief te zijn, kan dat nu binnen enkele weken”.

in Brussel is er bijvoorbeeld geen verschil in behandeling”, zegt Danny Van Himste, managing director van DHL Express BeLux.

De groei van de internationale webhandel speelt in het voordeel van spelers zoals DHL Express. “Wij zijn in België nog maar weinig op de ‘domestic’ markt actief, waar we niet kunnen opboksen tegen de marktleider. Maar in de internationale markt kunnen we veel beter mee profiteren van de groei, omdat wij focussen op ‘premium’ B2C, dat een gelijkaardige dienstverlening vraagt als die voor de B2B-pakjes. Hier op de hub

De nieuwe hub van 36.500m², een investering van 140 miljoen euro, kan op volle capaciteit tot 42.000 pakjes per uur verwerken. Door de uitbreiding zijn 200 nieuwe jobs gecreëerd. Er werken vandaag reeds 1.200 mensen op de hub, op een totaal van bijna 5.000 DHL-medewerkers in België. In 2008 verhuisde DHL Express zijn Europese Hub van Zaventem naar Leipzig.

6

L2LM 46 NL.indd 6

5/06/18 11:53


7

De nieuwe hub van DHL Express in Brussel is een van de vijf grootste van het bedrijf in de wereld.

Dat zorgde toen voor veel commotie. Maar vandaag verwerkt de Brusselse hub een groter volume dan voor de verhuis. Hij verbindt de Belgische en andere Europese markten niet alleen met 18 intra-Europese bestemmingen, maar ook met enkele belangrijke intercontinentale bestemmingen in Amerika (Cincinnati), het Midden-Oosten (Bahrein) en Afrika (Lagos). De hub behandelt 43 directe vluchten per dag. Daarnaast verzorgt DHL 6 4 rechtstreekse wegverbindingen met alle belangrijkste Europese bestemmingen.

L2LM 46 NL.indd 7

INTERNATIONALE ÉN TRANSITHUB De hub, een van de vijf grootste van DHL in de wereld, is zowel een internationale hub als een transithub: enerzijds behandelt hij importzendingen met bestemming België en aantal omringende regio’s alsook exportzendingen naar (vooral) heel Europa; anderzijds is hij ook een belangrijke transithub. Ongeveer 50 à 60% van de pakjes worden via België naar hun eindbestemming doorverzonden.

veiligheid en beveiliging het neusje van de zalm. De overgang van ‘landside’ naar ‘airside’ wordt bijvoorbeeld verzorgd door 26 geautomatiseerde poorten die geen menselijke tussenkomst meer vereisen. Het duur slechts 1 minuut om een container via de ‘airlock’ van de ene naar de andere kant te brengen. Het systeem is speciaal voor DHL ontwikkeld.

De nieuwe installaties, die beantwoorden aan de TAPA ‘A’-normen, zijn op vlak van

5/06/18 11:53


Panorama

De installatie beantwoorden aan de TAPA ‘A’ veiligheidsstandaarden.

Het gebouw telt 70 docks om vrachtwagens en vans snel te laden. Daarnaast zijn er 300 ‘posities’ om documenten en kleine zendingen te laden.

Op volle capaciteit kunnen de twee automatische sorteersystemen van de hub tot 42.000 pakjes per uur verwerken.

Tijdens het sorteren wordt elk pakje automatisch gewogen, gemeten, gescand en op veiligheidsrisco’s gecontroleerd.

Het Security Hub control Center volgt alle operaties in real time. Het zorgt niet alleen voor de beveiliging, maar grijpt ook in bij technische problemen.

De overgang van ‘landside’ naar ‘airside’ wordt verzorgd door 26 geautomatiseerde ‘airlocks’ die geen menselijke tussenkomst meer vereisen

8

L2LM 46 NL.indd 8

5/06/18 11:53

Annonce.


Havenlogistiek ten voordele van het transport Een groot gedeelte van de Brusselse bevoorrading gebeurt via de Haven, zowel voor voedingswaren als voor bouwmaterialen, landbouw-, olie- en metaalproducten. Dat bewijzen de cijfers van het goede-

selse havendomein). Niet minder dan 4.000

vermeden, kwam er 100.000 ton minder CO2

rentransport via de waterweg in Brussel. In

paletten werden via de waterweg vervoerd

terecht in de atmosfeer en werd meer dan 25

2017 werd circa 7 miljoen ton goederen via

waardoor het aantal vrachtwagens in en

miljoen euro aan externe kosten bespaard.

de waterweg vervoerd in de hoofdstad. Met

rond Brussel sterk werd verminderd. Deze

Een mooi voorbeeld van de steeds inno-

meer dan 30.000 TEU (twenty-foot equivalent

transportmodus helpt het aantal leveringen

vatievere en creatievere logistieke mogelijkhe-

unit) is er nog nooit zo veel containertransport

per vrachtwagen in de stad te beperken, om

den die de Haven van Brussel te bieden heeft

geweest in het Brusselse havengebied.

de verkeerscongestie en de luchtvervuiling te

voor bouwwerven. Dat alles met als doel het

beperken.

welzijn in de stad te verhogen.

De Haven van Brussel heeft ook tot doel om nieuwe trafieksoorten te ontwikkelen.

Verder moet u weten dat er in 2017

Daarom werkt de Haven aan een netwerk

meer dan 500.000 ton werfgrond van wer wer-

van overslagplatformen langs het kanaal.

ven gelegen langs de waterweg per schip

Knauf lanceerde een afleveringsproject van paletten bestemd voor de Brusselse

Meer informatie: lvandenbroeck@port.brussels

naar Vlaanderen en Nederland werd uitgevoerd om ze te recycleren.

bouwwerven (waaronder de werf Canal

Dankzij de waterwegtrafiek in 2017

Wharf, gelegen aan de rand van het Brus-

werden meer dan 650.000 vrachtwagens

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

www.port.brussels Annonce.indd 1 L2LM 46 NL.indd 9

17/05/18 10:16 5/06/18 11:53


VIP – Interview ECDC LOGISTICS

“SLECHTS EEN KLIK VERWIJDERD VAN CHINA” E

CDC Logistics, dat in 2016 opgericht werd in Visé, verhuisde onlangs naar Liege Logistics, vlakbij de luchthaven van Luik. Het bedrijf koestert immers grote ambities. Het is specialist in logistiek voor de e-commerce spelers en heeft sterke banden met China. Zijn vernieuwende benadering van de sector werd bekroond met de ‘Logistics Project of the Year 2018’ prijs. Een interview met zijn CEO, Patrick Hollenfeltz. Jean-Michel Lodez

Hoe is het ECDC Logistics avontuur van start gegaan? Peter Vandereet en ikzelf werkten voor Logistics in Wallonia. We moesten Wallonië ‘verkopen’ aan China, dat de ogen vooral gericht had op Duitsland en Groot-Brittannië toen we over Europa spraken. De statistieken geven ook aan dat 80% van de Chinezen die willen investeren, dat in Duitsland doen. Maar van die 80% gaan 8 op 10 binnen de twee jaar failliet omwille van de taalbarrière en het gebrek aan flexibiliteit van de Duitsers. Geheel in lijn met die trend had de Chinese specialist in online verkoop van prêt-à-porter, Sheln, plannen om in Duitsland te investeren. Wij hebben die mensen ontmoet en hen ervan overtuigd om hun blikken niet op dat land te richten. De week erop zaten ze al in België. Hoe is dat eerste contact op Belgische bodem verlopen? Liege Airport heeft hen al snel kunnen overuigen en ze voelden de vastberadenheid van hun verschillende Waalse gesprekspartners om ‘ervoor te gaan’. Anderzijds heeft de

“De ‘Logistics Project of the Year 2018’ award schenkt ECDC Logistics dubbele voldoening”, aldus Patrick Hollenfelz, CEO van ECDC Logistics.

overheid de nodige flexibiliteit aan de dag gelegd om hun visa snel in orde te brengen, daar waar Duitsland een visum geweigerd had voor de CEO van Sheln, Liansen Tan. De Chinezen hebben dat als een heel positief signaal ervaren wat onze bereidheid betreft om dingen op gang te brengen en na verloop van tijd tot echte resultaten te komen. Na wat papierwerk heeft de machine zich vlot in beweging gezet en hebben ze afgezien van het idee om in Duitsland te investeren. Te meer omdat wij inmiddels persoonlijke banden aangeknoopt hadden met de Chinezen. Naarmate we ons steeds sterker gingen inzetten om dit dossier tot een goed einde te

brengen, begonnen we ons af te vragen of we het avontuur niet samen zouden wagen. Daaruit is het bedrijf EC Hub ontstaan in 2015, onder impuls van Peter Vandereet, Liansen Tan en mezelf. Een structuur die volledig in het teken staat van Sheln? Juist. Je moet het zien als een soort van intercontinentaal platform tussen de kolossale opslagplaats van het bedrijf in China en dit vooruitgeschoven punt in het hartje van Europa. EC Hub werd vooral opgericht om de retours te beheren en de klantervaring van Sheln te verbeteren. In plaats van een online

10

L2LM 46 NL.indd 10

5/06/18 11:53


11

Omtrent de Brexit De voornaamste landen waar zich eindklanten bevinden van de e-commercesites waarvoor ECDC Logistics werkt, zijn Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Groot-Brittannië. “Onze ligging in Luik is perfect om met die landen te handelen. Sedert de aankondiging van de Brexit nemen heel wat Chinese bedrijven die in Groot-Brittannië gevestigd zijn, contact met ons op om van ons te horen welke oplossingen we aanbieden in Europa. Want na de Brexit is het zo dat indien een Chinees zijn goederen naar het VK stuurt en ze daar inklaart, hij ze opnieuw zal moeten inklaren in een ander Europees land ... We bestuderen dus samen met hen oplossingen inzake gesplitste goederenstromen, waarbij alles wat voor het VK bestemd is, rechtstreeks naar daar gaat, en alles wat de rest van Europa betreft, via Liege Airport aankomt om over de eindklanten verdeeld te worden.”

besteld product dat niet voldoet, terug te sturen naar China, bezorgt de klant het ons terug. Het wordt gecontroleerd en indien het nog verkocht kan worden, volgt terugbetaling binnen twee dagen. Dit betekent niet alleen dat de klant niet langer de kosten van terugzending naar China hoeft voor te schieten, maar ook dat zijn terugbetaling vijfmaal sneller verloopt. Wat zijn vertrouwensrelatie met deze Chinese website alleen maar ten goede komt. Wijzelf houden de teruggekeerde goederen in voorraad. Wanneer ze door een andere Europese klant besteld worden, kunnen we ze rechtstreeks vanuit Luik in één dag leveren. Ook daar wordt de klantrelatie alleen maar beter van.

OOK INKLARING Wat heeft u ertoe aangezet om een versnelling hoger te willen schakelen? De ervaring werkte, maar we ontdekten al snel dat we onze diensten ook konden uitbreiden naar andere klanten. Te meer omdat we elke dag vragen binnenkregen van andere Chinese bedrijven. Vandaar dat we ECDC Logistics gecreëerd hebben om onze logistieke lijnen open te stellen voor andere

L2LM 46 NL.indd 11

klanten en het niveau van de geleverde diensten nog op te krikken. EC Hub bekommerde zich niet om de inklaring van de goederen en beperkte zich tot één enkele distributielijn. Met ECDC zijn we zowel douaneagent als distributiemakelaar in zeker zin. We hebben distributiecontracten met grote namen als DHL, UPS, GLS, bpost, PostNL... Wat ons in staat stelt om drie soorten producten aan te bieden aan onze klanten: expreszendingen binnen de 24 uur per vliegtuig, goedkopere zendingen binnen 2 tot 4 dagen over de weg en zendingen per post, waar het accent op de prijs ligt. Met prestaties die het verschil maken met de concurrenten? Onze tussenkomst begint bij aankomst van de goederen in Europa. We bekommeren ons om de lossing van het vliegtuig, we staan in voor de inklaring van de goederen en organiseren de distributie in B2B, B2C en Fulfillment By Amazon. Het sleutelcijfer voor de ChineesEuropese markt is 5 dagen. Welnu, wij doen het in 3 tot 4 dagen door deels met Chinees personeel te werken, waardoor rechtstreekse interactie met de Chinese systemen van onze klanten mogelijk wordt. We werken dus nauw met hen samen om hun voorraden te beheren. Wilt u deze ervaring nog verder uitbouwen? Er opent zich een nieuw luik dat de uitvoer naar China betreft. Het gaat vooral om melkpoeder, babyartikelen in het algemeen en cosmeticaproducten. De Chinese middenklasse is verzot op dat soort producten. Het is de

bedoeling om van Liege Airport een soort van draaischijf te maken voor producten afkomstig uit alle uithoeken van de wereld, daar de douaneformaliteiten te vervullen en ze naar China te verzenden. Dat is wat deels onze verhuis van Visé naar Liege Logistics verklaart. Het feit dat een luchtvaartmaatschappij als AirBridgeCargo haar lijnen van Amsterdam naar Liege Airport verplaatst heeft, is ook een troef die we uitspelen. Net zoals de aanwezigheid van ASL Airlines Belgium. Hoe meer vluchten, hoe meer kansen. De volgende stap wordt de bouw van onze eigen infrastructuur op 20.000 m2 dichtbij de luchthaven en de ontwikkeling van partnerships met grote Chinees-Europese operatoren.

LIEGE AIRPORT, EEN TROEF Hoe kijkt u tegen de evolutie van Liege Airport aan ten opzichte van uw sector? De eerste keer dat we naar het douanekantoor geweest zijn om ons project voor te stellen, was niemand vertrouwd met de e-commerce markt. We kregen documenten voorgelegd omtrent de general cargo en ‘old school’ logistiek die daarrond draait. We hebben toen uitgelegd dat deze douaneprocessen niet afgestemd waren op ons voorstel. De douane is op dat ogenblik zo slim geweest om die onaangepastheid van het systeem te vatten en heeft ons uitgenodigd om samen werk te maken van nieuwe douaneprocedures. Dit heeft zo goed gewerkt dat we nu niet meer hoeven onder te doen voor zwaargewichten als Amsterdam, Frankfurt of Parijs. Integendeel. Indien de Chinese klanten

Dubbele voldoening Als winnaar van de ‘Logistics Project of the Year 2018’ prijs voor het intercontinentaal fulfillment platform dat het bedrijf uitbouwde, steekt ECDC Logistics zijn tevredenheid niet onder stoelen of banken. Het kleine team zag in die prijs in de eerste plaats een beloning voor de geleverde inspanningen. “Mijn grootste voldoening is dat ik omringd ben door mensen die van aanpakken weten. We zijn vanaf het begin begonnen in een startup geest die we willen behouden. In plaats van een hiërarchische structuur, houden we er een ‘vlakke’ manier van werken op na. Ons geluk is ook dat we mensen gevonden hebben waarvan de culturele diversiteit het bedrijf verrijkt. Onze werknemers hebben de Belgische, Chinese, Russische, Italiaanse en Spaanse nationaliteit. Een tweede punt van voldoening is dat we niet alleen erkenning genieten als pionier, maar ook dat we ons niet van continent vergist hebben. Wat een niche was toen we pas begonnen, is immers uitgegroeid tot een te volgen trend.

5/06/18 11:53


VIP – Interview

ECDC Logistics in een notendop - ECDC Logistics handelt elke week 250 ton luchtvracht af, naast 15 spoorcontainers en 10 zeecontainers. En de trend gaat in stijgende lijn.

© SPW-DPVNI

- Wat diensten aangaat, biedt ECDC Logistics inklaring, handling, sortering en verdeling aan. Het bedrijf staat ook in voor retourzendingen, interne consolidatie en uitvoer naar China. - ECDC Logistics telt 12 werknemers. 5 ervan werken in het magazijn. De 7 anderen houden zich bezig met inklaring, dispatching en management van de onderneming.

De 3 “off” vragen Voor wie heeft u de grootste bewondering in de economische wereld of daarbuiten? “Ik heb veel bewondering voor Tesla-baas Elon Musk. Ik las deze ochtend een artikel van de voorzitster van Tesla, die vertelde dat wanneer hij met een idee komt, je vooral niet moet zeggen dat het onuitvoerbaar is. Bij ECDC Logistics hanteren we dezelfde zienswijze.” Welke zin of slogan vat uw onderneming het best samen? “Er is een Chinees spreekwoord dat zegt: ‘Bestaan is volhouden’. Op verschillende tijdstippen in onze carrière hadden we de moed kunnen opgeven. Maar we hebben onszelf steeds voorgehouden dat we ons doel zouden bereiken door vol te houden, door gewoon verder te gaan. En niemand kan ons tot nu toe ongelijk geven.“ Welke sportman of –vrouw bewondert u het meest? “Ik verwijs graag naar de Oostenrijker Felix Baumgartner. Met zijn sprong door de geluidsbarrière vanop een hoogte van bijna 40 km nam hij in 2012 heel veel risico’s om iets waanzinnigs te bereiken. Hij heeft gedurfd.”

Het beheer van de retourzendingen bij Liege Logistics laat toe de klantervaring van de Chinese e-commerce platformen in Europa te verbeteren.

nu naar Luik komen, dan is dat ook omdat we maatoplossingen voor e-commerce kunnen aanbieden en omdat we blijk geven van een flexibiliteit die je elders niet meteen aantreft. Wat in het begin een handicap was, is nu een sterkte geworden omdat de douanefaciliteiten en flexibele handelingen deel uitmaken van de troeven die ons in staat stellen om het onderscheid te maken. Dit alles is mogelijk, denk ik, omdat Liege Airport 20 jaar geleden uit de express cargo ontstaan is. En die ontwikkeling is nog lang niet ten einde. Hoe ziet u cross-border e-commerce in de komende jaren evolueren? Dit segment vertegenwoordigt nu 10% van het totale volume en die tendens blijft groeien. De wereld verandert heel snel en ik ga ervan uit dat de grote historische operatoren zich absoluut moeten aanpassen en steeds meer rekening dienen te houden met e-commerce. En ook al proberen ze zich aan te passen, toch verwondert het mij dat ze niet meer geanticipeerd hebben op die nieuwe markt. Ik denk dat veel van die operatoren de eerste wagon reeds gemist hebben… Wanneer we de manier van werken van de Chinese operatoren

- “Waar we best trots op zijn”, zo verklaart Patrick Hollenfeltz, “is dat we met luchtvracht gestart zijn vóór onze uitbreiding tot de zee- en spoorcontainers. En we hebben als eerste bedrijf een containertrein vanuit China tot het hart van Europa, in Wallonië, gebracht. Volvo heeft dat ook gedaan en heeft daar veel rond gecommuniceerd, maar wij hadden het wel twee maanden eerder gedaan...”

PUB_PRE

vergelijken met die van de Europeanen en zelfs de Amerikanen, dan is de kloof duidelijk merkbaar. Inzake technologieën en logistieke prestaties hebben we nog een grote weg af te leggen. Maar dit gezegd zijnde, zien we steeds meer nieuwe, kleine operatoren opduiken met interessante ideeën en toepassingen die de logheid omzeilen van de systemen die in het verleden gebruikte werden. Dit is een teken dat er verandering op til is.

12

L2LM 46 NL.indd 12

5/06/18 11:53


What grants are available in Wallonia ?

© CBR

© SPW-DPVNI

© SPW-DPVNI

How to integrate inland shipping into your logistic chain ?

Wallonia, inland port of Europe - The film ! https://www.youtube.com/user/DPVNIWallonie Service public de Wallonie Direction générale ”Mobilité et Voies hydrauliques” Département de la Stratégie de la Mobilité

DPVNI

2018 © SPW - DVPNI

Inland waterways and intermodality in Wallonia : THE economical and eco-friendly logistic choice

Direction de la Promotion des Voies Navigables et de l’Intermodalité

PUB_PRESSE_TRANSPORT_V4_202x130_FR-AN_2018_04_03-DEF_IMPRESSION.indd 1

Rue Forgeur 2 • B-4000 Liège Tél. : +32 (0)4 220 87 50 Fax : +32 (0)4 220 87 60 dpvni@spw.wallonie.be http://voies-hydrauliques.wallonie.be

Contact us ! 3/04/2018 12:38:54

Ook BEWIMA schonk ons het vertrouwen! Klant: Dimitri Bohez Oppervlakte: 10.000 m² Plaats: Beveren-Leie Architect: Luc De Meulemeester WIJ BOUWEN WIND- EN WATERDICHT: EIGEN aluminiumschrijnwerkerij, EIGEN grondwerken, EIGEN dakdichting, ...

L2LM 46 NL.indd 13

wwww.willynaessens.be

5/06/18 11:53


Spotlight BLOCKCHAIN

DE VOLGENDE

REVOLUTIE IN DE LOGISTIEK?

B

lockchain is een van de meest gebruikte woorden wanneer men over de logistiek van de toekomst spreekt. Weinig woorden zijn ook meer gehypet als dat. Iedereen doet er gewichtig over, maar weinigen weten echt waarover het gaat. We ondernemen een poging tot uitleg en trachten inzicht te krijgen in mogelijke toepassingen. Voorlopig zijn ze schaars. Philippe Van Dooren

Blockchain is eigenlijk een beetje zoals het internet. U weet ongeveer wat het is, u gebruikt het intensief… maar ik daag u uit om uit te leggen hoe werkt en in elkaar zit. Tijdens een recent symposium georganiseerd door Volvo Trucks Belgium gaf Thomas Marckx, mede-oprichter van TheLedger. be – een adviseur en bouwer van blockchain-oplossingen – een vrij begrijpbare definitie. “Blockchain is eigenlijk een beetje als een ‘grootboek’ waarin transacties worden bijgehouden. Dat gebeurt geautomatiseerd, via een vooraf overeengekomen contract.

Een blockchain (een ketting van blokken) is dus een systeem dat gebruikt wordt om de gegevens over die transacties gegevens vast te leggen”, legde hij uit. Jan Merckx, die voor VIL het project ‘Blockchain in supply chains’ leidt, vergelijkt het met een digitaal ‘logboek’ waarin gegevens zoals transacties op een veilige manier worden geregistreerd. “Maar in plaats dat dat logboek door mensen of instanties wordt bijgehouden, gebeurt dat via een digitale ketting. In principe kan dat veiliger en efficiënter verlopen”, zegt hij.

14

L2LM 46 NL.indd 14

5/06/18 11:53


15

“Blockchain is eigenlijk een beetje als een grootboek waarin transacties worden bijgehouden.”

Logistiek is een keten van transacties. De supply chains worden echter steeds complexer en vaak zijn er spelers bij betrokken die elkaar nauwelijks of niet kennen. Op een veilige manier transacties kunnen uitvoeren, opvolgen en registreren is dan ook een noodzaak geworden. Bij elke stap in de keten worden gegevens gegenereerd. In een blockchain worden die geëncrypteerd en geregistreerd, waarbij de registratie de volgende stap mogelijk maakt. Als de ene partij een transactie registreert (het lossen van een container, bijvoorbeeld), start automatisch de volgende transactie (de financiële afwikkeling). Meestal wordt erop gewezen dat met bockchain er geen derde partij – zoals een notaris, een bank of overheid – nodig is om de transacties bij te houden en te controleren. Dat doen de bedrijven in de keten zelf. Na signatuur worden de gegevens over de transactie geëncrypteerd en kan de volgende starten. Die verschillende blokken worden in de cloud bijgehouden. Wel is het zo dat die gegevens ergens moeten gestockeerd worden. Er is geen derde partij meer nodig die de verschillende partijen moeten vertrouwen… maar iemand moet de gegevens wel ergens bijhouden. Dat gebeurt via softwareplatforms. Oracle en IBM hebben al dergelijke diensten opgestart, en ook Amazon wil zich op die markt werpen. Amazon Web Services (AWS) heeft onlangs een eigen ‘blockchain-as-a-service’ (BaaS) onthuld.

WEINIG INTERESSE Enkele grote bedrijven maken zich dus klaar om blockchain-diensten aan te bieden. Maar voorlopig zullen ze niet al te veel werk hebben. Hun investeringen zullen pas op de langere termijn renderen. Gartner, een consultancybureau gespecialiseerd in geavanceerde technologie, heeft bedrijven wereldwijd gepeild naar hun intenties inzake blockchain. Het resultaat van de

L2LM 46 NL.indd 15

enquête is ontnuchterend. Nog geen 1% van de bedrijven maakt er nu al gebruik van. Slechts 8% overwegen om de technologie op vrij korte termijn in te voeren. Nog eens 14% is dat op middellange of lange termijn van plan. En maar liefst 77% van die bedrijven zegt helemaal niet geïnteresseerd te zijn of geen enkele toepassing te plannen. Dat blijkt ook uit een rapport van ING over innovatie in de logistiek. “Blockchaininitiatieven in de sector Transport en Logistiek beperken zich vooralsnog vooral tot verkenningen naar de mogelijkheden van de technologie. Concrete toepassingen voor de sector zijn tot op heden in aantal beperkt en op initiatief van de grote bedrijven. Dit kan komen door de complexiteit van de achterliggende technologie”, kan men lezen.

WEINIG TOEPASSINGEN De studie citeert Maersk, die met IBM een joint venture is gestart met als doel vrachtvervoer realtime te monitoren en de digitale communicatie tussen ketenpartijen te verbeteren door middel van blockchaintechnologie. “Goederen en scheepsinformatie, van fabrikant tot logistiek dienstverlener, worden via een blockchainplatform verwerkt en vervolgens via een digitaal dashboard inzichtelijk gemaakt”, klinkt het. Volgens het ING-rapport is Koopman Logistics een bedrijf dat blockchain succesvol heeft weten toe te passen. “Het bedrijf is in staat om de logistieke processen van het vervoer en opslag van nieuwe en gebruikte auto’s te digitaliseren. Denk daarbij aan de vrachtbrief, douaneprocessen, facturatie en betalingen”. Het ING-rapport analyseert de kans dat zes grote innovaties – waaronder blockchain - binnen de drie jaar gevolgen heeft voor bedrijven, alsook hun impact. Waarschijnlijk door het beperkte aantal concrete toepassingen in de logistiek worden de kansen van blockchain eerder gering ingeschat door de logistiekers en transporteurs die aan de enquête deelnamen. Toch wordt de potentiële impact erkend. “Onze visie wijkt af van de enquêteresultaten. Wij denken eveneens dat blockchain belangrijk is, maar dat de praktische toepassing daarvan in de sector veel sneller zal gaan dan dat nu uit de enquête blijkt. Digitalisering en uniforme

data-uitwisseling leiden tot optimalisatie van het logistieke proces. Hiermee is blockchaintechnologie van grote toegevoegde waarde voor de sector”, stellen de onderzoekers van ING.

IMPACT OP BUSINESSMODEL De vraag is echter of die technologie nodig is om die meerwaarde te creëren. Mogelijk “Digitalisering en uniforme data-uitwisseling leiden tot optimalisatie van het logistieke proces. Hiermee is blockchaintechnologie van grote toegevoegde waarde voor de sector”, stellen de onderzoekers van ING.

kunnen bestaande state-of-the-art track & trace oplossingen de supply chains evengoed transparant maken, zonder dat de bedrijven radicale ingrepen moeten doen in hun structuur of organisatie. Want dat is ook iets wat Gartner vaststelt: bedrijven vrezen dat de adoptie van blockchain zodanig ingrijpende gevolgen kan hebben, dat hun businessmodel en hun operationele organisatie omgegooid moeten worden. Daarnaast vereist blockchain mensen met totaal andere vaardigheden dan de traditionele informatici. Die terughoudendheid zal naar alle waarschijnlijkheid eerst verdwijnen in sectoren waar een veilige supply chain hoge prioriteit heeft, zoals de voeding, de chemie en de ‘life science’-sector. Deze hebben meer dan andere beveiligd dataverkeer nodig in de supply chain. Daarom focust het lopende project van VIL over blockchain in de supply chains op die sectoren. Negen bedrijven nemen er aan deel: Atlas Copco, BCTN, bpost, Colruyt, H.Essers, Gosselin Group, Lineas, Molenbergnatie en Randstad. Pas eind 2019 weten we of zij de toekomstmogelijkheden van blockchain hoog genoeg inschatten.

“Blockchain-initiatieven in de sector transport en logistiek beperken zich vooralsnog hoofdzakelijk tot verkenningen naar de mogelijkheden van de technologie.”

5/06/18 11:53


Case study HR PROJECT OF THE YEAR 2018

EÉN LICHAAM, JOUW LEVEN “

Eén Lichaam, Jouw Leven” is een welzijnstraject binnen Carglass Distribution dat een bewustwording rond ergonomie, gezondheid en welzijn beoogt. Het opmerkelijke aan dat programma is dat het bottom-up gegroeid is vanuit een concrete vraag van de medewerkers. De resultaten zijn er. Niet alleen heerst een positieve mindset binnen het bedrijf, maar er is ook een positieve trend in de verzuim- en ongevalencijfers. Carglass Distribution werd hiervoor bekroond met een award van ‘HR Project of the Year 2018’. Philippe Van Dooren

Naar de toekomst toe onderzoekt Carglass Distribution de mogelijkheden van het inzetten van slimme robotpakken.

“Binnen de logistieke poot van Carglass Distribution zijn er op het vlak van veiligheid de afgelopen jaren meerdere verbeterprojecten uitgerold, waarbij de primaire focus op het -bestendigen van de basisveiligheidsvoorzieningen lag. Daarna kwam de focus meer op het verminderen en beheersen van de werkgerelateerde risico’s te liggen, onder ander via de bewustmakingscampagne ‘Be Safe, We Care’. Maar ondanks al deze inspanningen - die objectief gezien de veiligheid in onze magazijnen fel hebben

verbeterd, - heerste er bij een groot deel van de werknemers een eerder negatieve mindset”, stelt Tim Berx, directeur supply chain van Carglass Distribution. “Veilig werken werd nog te veel gezien als een opgave in plaats van een evidentie. Ook werd de geboekte vooruitgang overstemd door gezondheidsklachten bij verschillende werknemers”.

SAMENHANG WAS MOEILIJK TE ZIEN “Carglass wil de beste werkgever zijn waar onze werknemers ooit zullen werken. De

16

L2LM 46 NL.indd 16

5/06/18 11:54


17

“Het aantal ongevallen en het aantal dagen werkverlet dat daardoor wordt veroorzaakt, is duidelijk in dalende lijn”

personeelsdienst levert dan ook al jaren inspanningen op gebied van opleidingen, gezonde voeding, sport, enzovoort. Deze diverse projecten werden door de werknemers gewaardeerd, maar via de tweejaarlijkse personeelstevredenheidsenquête konden we vaststellen dat ze vaak de samenhang nog moeilijk konden zien. Ook stelden we vast dat de vraag om het fysieke welzijn in de magazijnen te verbeteren groot was”, zegt hij. Deze vraag werd gestaafd door de verzuimcijfers: het (langdurig) ziekteverzuim nam jaar na jaar toe, vooral bij de oudere medewerkers binnen Carglass Distributie. In 2015 vatte het management van Carglass het plan op om de vijf bestaande magazijnen in Hasselt en Genk te verhuizen naar een gloednieuwe locatie in Bilzen. Alle afdelingen komen in de loop van 2018 terug samen onder hetzelfde dak. “Dat was een unieke opportuniteit om onze droom te realiseren om ‘de beste werkplek ooit’ te worden voor onze werknemers. Dit streven wordt echter bemoeilijkt door het feit dat autobeglazing steeds complexer en groter wordt: de lasten worden dus zwaarder en zwaarder. Het is dan ook een uitdaging om ervoor te zorgen dat de medewerkers graag en langer bij Carglass Distribution aan de slag blijven”, stelt Berx vast.

Tim Berx, directeur supply chain van Carglass Distribution (achteraan rechts), en zijn team namen de award voor het ‘HR Project of the Year’ in ontvangst.

Deze initiatieven vormen de basis van een geïntegreerd welzijnsbeleid dat verder gaat dan de rug en de basisprincipes van de veiligheid. “We trekken de kaart van gezondheid ook door tot op de werkvloer. Sterker nog, het gezondheidsbeleid zal het globale welzijnsbeleid volop faciliteren. Hiervoor vielen we terug op het programma “Eén Rug, Jouw Leven” dat we omvormden tot een integraal gezondheidsprogramma “Eén Lichaam, Jouw Leven”. Ook hebben we het bestaand rugpreventieprogramma uitgebreid omdat sommige werknemers ook klagen over de schouders en de polsen. Daarnaast zet een duidelijke communicatie het nieuwe welzijnsbeleid kracht bij”, vertelt Berx.

CONCRETE RESULTATEN GEÏNTEGREERDE AANPAK Diverse diensten werkten nauw samen om het nieuwe project op te zetten: de preventiedienst, de personeelsdienst en het warehouse support team dat de trainingen en opleidingen verzorgt. Zij creëerden in eerste instantie een ergonomisch referentiekader om voor elke job de correcte rug hygiëne te promoten op een positieve en ludieke manier. Dat resulteerde onder andere in een film - “Eén Rug, Jouw Leven” - met een aantal ‘best practices’. Een jaar later werd de klemtoon verlegd naar de veiligheid. Toen werd gekozen voor een theaterstuk.

L2LM 46 NL.indd 17

“Dankzij ‘Eén Lichaam, Jouw Leven’ zijn we erin geslaagd om een negatief klimaat rond werkbelasting op een dynamische bottom-up manier om te buigen naar een positieve mindset rond welzijn, gezondheid en veerkracht. Tastbare resultaten van die gestegen medewerkerstevredenheid zien we onder andere in de gouden score die we - als eerste bedrijf in België - behaald hebben voor ‘Investors in people’. Daarnaast zijn we er opnieuw in geslaagd om in de top 10 te eindigen van “Great places to work”, legt hij uit.

“Ook de directe KPI’s rond arbeidsongevallen tonen een mooie evolutie aan: het aantal ongevallen en het aantal dagen werkverlet dat daardoor wordt veroorzaakt is duidelijk in dalende lijn, wat de werksfeer ten goede komt. Dit heeft ook een rechtstreeks financieel terugverdieneffect. We hebben ten opzichte van 2015 maar liefst 271 dagen werkverlet minder, waarnaast we een verlaging van het ziekteverzuim bij onze arbeiders optekenen van 2%. Dit komt overeen met een besparing van 150.000 euro aan directe en indirecte (vervangings)kosten”, zegt Berx niet zonder enige fierheid.

EXOSKELETTEN Volgens hem is de lancering in 2017 van “Eén Lichaam, Jouw Leven” slechts een begin. “We pakken dit jaar uit met een gloednieuw ‘state of the art’ nieuwbouwmagazijn in Bilzen met de meest optimale en comfortabele werkomstandigheden. Zo wordt bijvoorbeeld side picking omgevormd naar de minder belastende frontpick-methode. Naar de toekomst toe onderzoeken we ook de mogelijkheden van het inzetten van slimme robotpakken (exoskeletten). Daarom zijn wij mee gestapt in een uniek onderzoeksproject van Brubotics, de studiegroep van de VUB rond menselijke robotica: ExoOO”, zegt Berx tot slot.

5/06/18 11:54


Case study ODTH EN SHOPWEDO

SAMEN IN E-FULFILMENT S

inds een paar maanden werken logistieke dienstverlener ODTH en e-fulfilmentbedrijf ShopWeDo werken samen in het aanbieden van logistieke diensten voor de e-commerce. Vanuit hun respectievelijke sterktes gaan ze samen de markt op om nieuwe klanten aan te trekken. Ook willen ze expertise en knowhow uitwisselen. Philippe Van Dooren

Op het eerste zich lijkt deze samenwerking verrassend. ODTH First Class Logistics bestaat al bijna veertig jaar en is een uit de kluiten bedrijf, terwijl ShopWeDo als startup amper vier jaar op de teller heeft. Het eerste is gericht op de grote B2B-logistieke stromen en het tweede op de afhandeling van B2C e-commerce bestellingen. Toch zit er een logica in. “Onze klanten zijn in de B2B-sector actief. Wij leveren hen hoofdzakelijk conventionele logistieke diensten. Maar ook in die sector groeit e-commerce, zodat we steeds vaker de vraag krijgen om ook fulfilmentdiensten

aan te bieden. Die expertise hebben we echter niet in huis. ShopWeDo, die in B2Cfulfilment actief is, heeft die wel”, zegt Veroniek De Mulder, sinds enkele maanden CEO van ODTH. Het bedrijf, in 1989 opgericht door Jos De Wael, is actief in opslag en distributie vanuit vijf vestigen in Willebroek, Rumst en Mechelen. Het bedrijf beschikt over 160.000 m² en stelt ruim tweehonderd mensen tewerk. ShopWeDo, daarentegen, is een klein maar snelgroeiend e-fulfilment bedrijf gevestigd in de zone Mechelen-Zuid. Het biedt Belgische webwinkels diensten aan

voor opslag, picking en verpakken. “We hebben zowel kleine starters webshops als grotere webshops als klant. We hebben nu 74 klanten, al moet ik zeggen dat de tien grootste 80% van onze activiteit genereert. Wij groeien snel, onder andere omdat wij bestellingen tot 22.00 uur kunnen verwerken”, zegt Kenny Van Paesschen, de CEO van ShopWeDo. Door die groei breidde het bedrijf vorig jaar zijn installatie uit tot zo’n 4.000 m². Om meer grotere webshops te kunnen aantrekken is echter meer ruimte nodig. Wat voor een jong bedrijf moeilijk te financieren is. “Mechelen is een ideale locatie voor fulfilment. Wij willen daar dan ook blijven. Maar als er in de regio beschikbare magazijnen zijn, zijn ze zeer duur”, zegt Van Paesschen. Het gebrek aan ruimte blijkt een rem op de groei te zijn. “Wij geraken geregeld zeer ver in tenders voor grotere projecten, maar ze op het laatst mislukken ze omdat we over onvoldoende ruimte beschikken. ODTH heeft daarentegen bij tenders het voordeel van de beschikbare ruimte, maar het mist de knowhow. Dankzij de samenwerking krijgen we de opportuniteit om op hun site flexibel verder door te groeien en kunnen ze steunen op onze technologie”, legt hij uit.

“Eind september nemen we een automatische verpakkingslijn in gebruik, die onze ver werkingscapaciteit per persoon zal verdriedubbelen.” ODTH en ShopWeDo sloten hun alliantie in maart.

18

L2LM 46 NL.indd 18

5/06/18 11:54


19

SAMEN NAAR DE MARKT “Beide bedrijven zijn dus erg complementair, zodat een samenwerking veel zin heeft. Dankzij het bundelen van onze expertises kunnen samen naar de markt gaan om nieuwe projecten binnen te halen. ShopWeDo heeft immers de knowhow en veel technologische expertise in huis, wat een voordeel is om onze B2Bklanten fulfilmentdiensten aan te bieden”, zegt Veroniek De Mulder. Ze benadrukt wel dat het om een operationele samenwerking gaat. ODTH heeft geen participatie genomen in ShopWeDo. Voorlopig zijn er nog niet in geslaagd om een van die grote projecten binnen te halen. “Dat betekent niet dat deze samenwerking niets heeft opgeleverd. Dankzij ODTH kunnen we een betere dienstverlening bieden aan klanten die hun goederen per containers invoeren (zie kader). Ook hebben we onze B2B-activiteiten kunnen opdrijven. In de ODTH City Hub, een gebouw van 10.000 m² in Mechelen Zuid, naast ons fulfilment-center, hebben we een gedeelte van onze B2B-activiteiten ondergebracht, die geen ‘late cut-off’ nodig hebben. Niet alle klanten vragen dat bestellingen ’s avonds tot 22.00 uur verwerkt worden om ’s anderendaags geleverd te worden. In veel gevallen is een levering op twee of drie dagen voldoende. Het zijn echter twee verschillende manieren van picken. Daarom is het efficiënter beide flows apart te houden”, legt Van Paesschen uit. Voorlopig gebruikt ShopWeDo 1.000 m² van ODTH City Hub. Die activiteiten onderscheiden zich door het gebruikte personeel. Voor de uitvoering van het e-fulfilment doen de partners een beroep op Werkans, een maatschappelijk project. Magazijniers die verder van de arbeidsmarkt staan, worden er opgeleid om nadien te kunnen doorstromen naar een klassieke werkomgeving.

AUTOMATISCH VERPAKKEN Inmiddels blijft ShopWeDo investeren in groei. “Eind september nemen we een automatische verpakkingslijn in gebruik, die

L2LM 46 NL.indd 19

Dankzij de samenwerking kunnen containers voor ShopWeDo in Willebroek gelost worden. Daar worden ze gestript en worden de producten gesorteerd en gepalletiseerd voor ze naar Mechelen vertrekken.

onze verwerkingscapaciteit per persoon zal verdriedubbelen. Het verpakken is arbeidsintensief. Vandaag zitten we aan 30 à 40 pakjes per uur per persoon. Met die machine zullen we naar verwachting aan 120 à 140 pakjes per uur per persoon geraken. In de toekomst zouden graag ook pakketten volautomatisch willen verpakken. Daarbij worden bij het picken de goederen bij het picken volumetrisch gescand en berekent een software welke doos gebruikt moeten worden en of er extra producten in de doos kunnen . In dat scenario zouden we in totaal 250 pakjes per uur per persoon kunnen halen. Met hetzelfde personeel”, legt Van Paesschen uit.

Hij zou ook in robotisering willen investeren, maar daar de drempels zijn hoog. “Een Autostore installatie, zoals die van Active Ants die door bpost is overgenomen, zouden we kunnen overwegen. Maar je hebt grote volumes nodig en niet alle producten passen erin. Dierenvoeding of grotere items moeten nog steeds op een andere manier behandeld worden. Wij hebben zo uiteenlopende klanten en producten, dat dit voorlopig geen oplossing in. Daarom investeren wij liever eerst in die automatische verpakkingslijn”.

Zeecontainers (bijna) rechtstreeks naar Mechelen Wekelijks krijgt ShopWeDo gemiddeld twee containers van klanten binnen, die hun producten in het Verre-Oosten kopen. Vandaag komen ze in Antwerpen of Rotterdam toe en worden ze over de weg naar Mechelen vervoerd. “Dankzij de samenwerking met ODTH kunnen klanten de rederijen vragen om hun containers aan de binnenvaartterminal van Hutchison Ports Belgium in Willebroek te boeken. Daar kunnen ze met een stacker opgepikt worden om in het aanpalende warehouse van ODTH neer te zetten. Daar wordt de container gestript, worden de goederen gesorteerd en op pallet gezet. Die kunnen dan per vrachtwagen tot ons fulfilment-center gebracht worden. De afstand over de weg is veel korter, wat de kosten drukt. Desgevallend kan ook tussenstockage in Willebroek worden georganiseerd”, zegt Kenny Van Paesschen. Een van de grotere klanten van ShopWeDo, Rodania, maakt al gebruik van deze mogelijkheid. “Wij ontzorgen hen. Zij hebben een pak minder werk, omdat ShopWeDo en ODTH alles administratief regelen, ook op douanegebied”, zegt hij. “Hiermee voorbereiden we ons op de grotere projecten”.

5/06/18 11:54


DEELNEMEN IS SIMPEL:

I C T- E N LOGISTIEK.

NL

V A K B E U R S V O O R I C T-T O E P A S S I N G E N E N –DIENSTEN IN DE LOGISTIEKE KETEN

ICT & LOGISTIEK 2018 CONNECTED LOGISTICS Kom twee dagen lang in contact met o.a. directie, algemeen management, logistiek-, supply chain-, warehouse-, transport-

#IC T lo g i s t ie k

en ict managers die op zoek zijn naar de nieuwste IT-producten, -oplossingen en -diensten. Doe mee en deel uw kennis, best

IC T-L o g i s t ie k

practices en innovatieve toepassingen op ICT & Logistiek 2018.

K IJ K VOOR M E E R I N FOR M ATI E OP I C T- E N - L O G I S T I E K . N L / D E E L N E M E N

7 EN 8 NOVEMBER JAARBEURS UTRECHT

I C T- E N - L O G I S T I E K . N L

L2LM 46JAA NL.indd 20 Advertentie oude stijl_202x267_NL_v2.indd 1 131302 ICTLOG

5/06/18 11:54 16-05-18 16:46


5-18 16:46

Ports & Business

21

NEDCARGO IN WILLEBROEK

HOE OOK DE RETAILDISTRIBUTIE DE BINNENVAART KAN INZETTEN D

e Nederlandse multimodale dienstverlener Nedcargo heeft sinds vorig jaar een watergebonden distributiecentrum op het bedrijvenpark De Hulst in Willebroek. Daar worden voornamelijk dranken ingevoerd, opgeslagen en klaargemaakt voor distributie. Het DC beschikt over een eigen containerterminal, ‘Wilferium’ genaamd. Frank Van Steyvoort, directeur Nedcargo België, legt uit hoe hij de retaildistributie met de binnenvaart wil aanpakken. Koen Heinen Frank Van Steyvoort, directeur Nedcargo België, bij het nieuwe DC in Willebroek.

Kan u kort uitleggen hoe Nedcargo België ontstaan is? Nedcargo België is ontstaan in 2015 uit de overname van Eurobrokers, met vestigingen in Zellik en Relegem – door de Van Uden Holding (die medio 2016 van naam veranderd in Nedcargo). Na die overname rees de vraag wat er met de locaties in Relegem en Zellik moest gebeuren. Na een uitgebreide studie zijn we terecht gekomen op De Hulst in Willebroek. Een van de parameters was de mogelijkheid voor de integratie van logistieke opslag en distributie met watergebonden activiteiten, zowel voor import als voor uitvoer van goederen die hier gestockeerd staan. Dat zijn voornamelijk dranken. We voeren ze in uit nieuwe wereldlanden zoals Chili, Zuid-Afrika, Australië, enz. Anderzijds kunnen we ook exportcontainers aantrekken van bedrijven uit de omgeving.

L2LM 46 NL.indd 21

Is de containerterminal reeds operationeel? De terminal is in ontwikkeling. De ondergrond moet nog verhard worden en er komt een stackingzone. In het derde kwartaal van 2018 moet alles klaar zijn. Het is de bedoeling zoveel mogelijk via het water te vervoeren. Zeker wat het inbound gedeelte betreft. Voor outbound zijn we nog aan het bekijken of er mogelijkheden zijn om met groepage bepaalde vrachten naar het zuiden van Brussel te brengen en van daaruit met een kleinere shuttle voor de last mile richting afleverpunten. Dat is het plan op termijn. Ik denk dan aan 2019-2020 met de werken aan de Brusselse ring. Er zijn een aantal mogelijkheden om ten zuiden van Brussel optimalisaties te realiseren. Een groot deel van de volumes gaat die richting uit en kan op die manier gedistribueerd worden.

“Het is redelijk uniek dat je lokale opslag en distributie volledig kan integreren met de watergebonden activiteiten”.

Bedoeling is de containerterminal ook open te stellen voor derde partijen uit de omgeving, zoals Decathlon, Federal Mogul, enz. De capaciteit zal zo’n 10.000 containers per jaar bedragen. Het magazijn wordt binnenkort uitgebreid van 30.000 naar 40.000 m² of 60.000 europalletplaatsen. We hebben de mogelijkheid om tot 100.000 m² uit te breiden. Op de volgende 20.000 m² hebben we een optie,

5/06/18 11:54


“De betrouwbaarheid van levering heeft een prijs die belangrijker is dan de kost van binnenvaart of spoor”

op de laatste 40.000 m² nog niet. Maar met 60.000 m² zitten we al behoorlijk ruim. De vrije hoogte is 12,25 meter. Dat is ook behoorlijk. Hoe ziet jullie distributieketen eruit? We ontvangen heel wat producten van nieuwe wereldlanden in containers via de haven van Antwerpen. Spirits en champagnes uit Italië en Frankrijk komen meestal via het spoor of in combinatie met wegvervoer. De distributie verloopt naar een vrij groot pallet van afleverpunten: de drie grote retailers in België (Carrefour, Colruyt en Delhaize), wholesalers, of rechtstreeks naar centrales van de drie grote klanten. Los van retail hebben we ook een aantal drankenhandels, speciaalzaken en gaan we zelfs tot op het niveau van het individuele restaurant, brasserie en winkelpunt. Je kan een totale wagenlading van 33 paletten hebben, maar een levering van vijf of zes individuele kartons kan ook. We hebben een eigen transportvloot met eigen mensen op de payroll. Dranken is een segment in de distributie waar toch enige specialisatie nodig is. Anderzijds was dat ook de reden voor het overnamebod door Van Uden. Eurobrokers en Van Uden hadden dezelfde soort klanten à la Bacardi, Pernod-Ricard enz., in zoverre dat voor een deel van die klanten de distributie voor de hele Benelux nu vanuit Willebroek wordt uitgevoerd. Dat levert synergiën en voorraadoptimalisatie op. Van hieruit vertrekt een shuttle naar Nieuwegein voor fijnmazige distributie of naar Waddinxveen, Haaften of Zoetermeer voor de grotere palletzendingen. Daar worden ze op de juiste routing geplaatst. In die dc’s hebben we geen wateraansluiting zoals in Willebroek. Het ‘Wilferium’ (samentrekking van Willebroek en ‘transferium’) wordt in de toekomst de onmiddellijke link tussen het DC en watergebonden activiteiten. Dit is redelijk uniek omdat je de lokale opslag en distributie volledig kan integreren met

Het magazijn van Nedcargo in Willebroek telt 60.000 palletplaatsen.

de watergebonden activiteiten, zowel inbound als outbound. Zijn er ook trafieken met de binnenvaart vanuit Nederland naar België? Voorlopig niet. Distributie vanuit Nederland in de Benelux wordt momenteel rechtstreeks gedaan per vrachtwagen. Maar dat kan in de toekomst, als de klanten daar interesse voor hebben. We hebben vandaag al een zeer regelmatige bargetrafiek van Alphen aan den Rijn naar de havens van Rotterdam en Antwerpen. Er is behoorlijk wat export van Heineken vanaf het Alpherium van Nedcargo richting de grote havens. Het is mogelijk om die trafiek door te trekken naar Willebroek. Vanuit Antwerpen naar Willebroek is het ongeveer 1,5 uur varen. Wat we hier doen is vergelijkbaar met Nederland. Nederland heeft voornamelijk de Heineken-export als backbone, terwijl wij hier vooral zien wat we voor bestaande klanten kunnen doen en we ook naar import kijken. Er zijn heel wat klanten geïnteresseerd in cross-docking van containers in Willebroek, om ze dan in tweede instantie

verder naar andere vestigingen dieper in Europa te verdelen via water, spoor of weg. Nedcargo in Nederland heeft eveneens dranken- en voedingsklanten zoals Albert Heijn of Jumbo. Min of meer hetzelfde concept. Alleen is het distributielandschap in Nederland net iets meer gefragmenteerd. Welk voordeel biedt het gebruik van de binnenvaart en welke kostprijs staat daar tegenover? De binnenvaart ter ontlasting van de wegen is een interessante piste, want we verwachten niet dat de congestie op de wegen gaat verminderen. De binnenvaart heeft natuurlijk ook zijn kost, maar ze is duurzaam. De mental shift bestaat er voornamelijk in om op een andere manier naar distributie te kijken. Als je dat met open vizier doet, moet dat mogelijk zijn. Voor sommige goederen worden de levertijdverwachtingen stilaan onderuitgehaald. Goederen geraken niet meer op een bepaald uur op een bepaald punt. De betrouwbaarheid van levering heeft een prijs die belangrijker is dan de kost van binnenvaart of spoor.

22

L2LM 46 NL.indd 22

5/06/18 11:54


HANDLING

23

GOEDERENBEHANDELING

VEEL NIEUWS ONDER DE ZON A

ls een kind in een snoepwinkel, zo kijken magazijnverantwoordelijken en logistieke directeurs naar alle nieuwe toestellen die met de regelmaat van de klok op de markt komen. De jongste tijd waren de nieuwigheden talrijk en er zijn nog meer op komst. Hieronder vindt u een overzicht van deze nieuwigheden inzake material handling. Dat maakten wij op basis van informatie die ons is toegestuurd door de merken zelf of door de Belgische importeurs. Timothy Vermeir

ELEKTRISCHE HEFTRUCKS TOYOTA MATERIAL HANDLING: TRAIGO 80 ELEKTRISCHE HEFTRUCK VOOR ZWARE TOEPASSINGEN Toyota Material Handling presenteerde tijdens de CeMAT-beurs in Hannover de gloednieuwe Toyota Traigo 80 heftruck van 6 tot 8 ton, een zware truck van 80 volt met contragewicht. De motoren zijn voldoende krachtig om de Traigo 80 een sterk klimvermogen en hoge rijsnelheid te bieden. De nieuwe 80-volt modellen beschikken over elektrische stuurbekrachtiging voor een lager energieverbruik en laten de klant de accutechnologie kiezen die het best is afgestemd op zijn behoeften.

STILL: DE NIEUWE RX 20 ELEKTRISCHE HEFTRUCK De nieuwste generatie van de meestverkochte elektrische heftruck van Still werd in januari van dit jaar gelanceerd en is beschikbaar in verschillende uitvoeringen met een capaciteit van 1.400 tot 2.000 kilogram. De toestellen van de RX 20-reeks worden aangedreven door li-ion-batterijen. Het is ook mogelijk te kiezen voor de inbouw van een dubbele batterijcapaciteit. Dankzij de intelligente bedieningseenheid (Still Easy Control) zijn alle veiligheids- en performancefuncties bovendien gemakkelijk te overzien. De bijzonder slanke mast en het extra groot raam maakt een vrije blik naar alle kanten en naar boven mogelijk.

zijlader, bestaat zowel in een elektrische versie, maar wie wil kan hem ook verkrijgen aangedreven door een diesel- of LPG-motor. Door de compacte afmetingen van 1,5 op 1,5 meter is de CB een van de meest universeel inzetbare toestellen van Combilift. De Combilift CB wordt in ons land ingevoerd door Mabo Lifting.

Combilift CB40E

THERMISCHE HEFTRUCKS CESAB: NIEUWE M300H

Toyota Traigo 80

Still RX 20

HANGCHA: ELEKTRISCHE VORKHEFTRUCK 16T

COMBILIFT: ELEKTRISCHE CB TOT 4 TON

JVD Trading Company zal vanaf september 2018 de nieuwe Hangcha elektrische vorkheftruck 16 T ter beschikking stellen van haar klanten in BelgiĂŤ. Meer informatie over het nieuwe model wordt nog verwacht.

Combilift breidt het full elektro gamma uit waarbij de reeks van de elektrische CB’s nu ook beschikbaar wordt met een capaciteit tot 4 ton en hefhoogte tot 15 meter. De CB, een combinatie van heftruck en

L2LM 46 NL.indd 23

Cesab komt in september van dit jaar met een nieuwe hydrostaat, de Cesab M300H. Meer informatie volgt, al konden bezoekers aan CeMAT dit jaar het nieuwe toestel al ontdekken via een virtual reality ervaring. De toestellen van Cesab worden in ons land ingevoerd door Joris Van Dijck.

Cesab M300H

5/06/18 11:54


Handling MAGAZIJNTOESTELLEN HANGCHA: NIEUWE DIESEL VORKHEFTRUCKS EN EEN 4X4 VOOR ALLE TERREIN Naast de elektrische Hangcha-toestellen, worden er die jaar ook enkele nieuwe thermische modellen verwacht. Zo komt er een nieuwe alle-terrein 4x4 heftruck. Daarnaast brengt het merk in de loop van dit jaar ook een reeks diesel vorkheftrucks, 12T-14T-16T . Alle toestellen van Hangcha worden in ons land ingevoerd en verdeeld door JVD Trading Company.

HANGCHA: TRANSPALLET MET GELBATTERIJ In de loop van dit jaar verwachten we de nieuwe transpallet met gelbatterij zonder onderhoud, de Hangcha CBD15-A.

Hangcha CBD15-A Crown ESR NextGen

FLEXI: AC-SMALLEGANGENTRUCKS Hangcha R120-160

CLARK: S-SERIE VORKHEFTRUCKS MET DIESEL OF LPG De S-Series vorkheftrucks van Clark worden aangedreven door een diesel- of LPGmotor. De krachtige toestellen bieden een uitstekende versnelling en kracht. De Clark S-reeks biedt volgens de fabrikant een lage total cost of ownership, efficiënte motoren en optimaal zwaartepunt. De toestellen zijn uitgerust met een interactief controlepaneel. De S-reeks is beschikbaar in vier capaciteiten: 2.000, 2.500, 3.000 en 3.500 kilogram. In de dieselversie is er keuze tussen een 2.3 en een 2.5 liter motor. Clark-toestellen worden ingevoerd en verdeeld door Deceuninck Hendrik.

Clark S-Series

Deceunink Hendrik BVBA is invoerder geworden van de Flexi AC Truck Range smallegangentrucks. De reeks bestaat uit een aantal modellen met verschillende breedtes (de smalste heeft een chassis van 1 meter), hoogtes (tot 13,5 meter) en capaciteiten tot 2,5 ton. De AC-technologie zorgt voor een hogere snelheid en een lager verbruik. De Flexi AC HiLOAD (foto) is een heavy duty smallegangtruck specifiek voor industriële klanten.

CROWN: NIEUWE ESR-REEKS REACHTRUCKS In de loop van het jaar 2018 zal Crown een nieuwe serie van de ESR-reachtrucks lanceren. Tijdens LogiMAT in Stuttgart kregen bezoekers al een glimp te zien van deze nieuwe, innovatieve toestellen. De ESR-toestellen zijn uitgetust met de Xpress Lower-functie, waardoor de vork dubbel zo snel kan dalen, en dat in combinatie met de Regen Lowertechnologie die energie van de dalende last terug in de batterij voedt. De nieuwe reachtrucks zullen lasten tot maar liefst 13 meter hoog kunnen tillen met een capaciteit tot 2 ton. Crown belooft een aantal innovaties die de toestellen extra robuust, ergonomisch en comfortabel zullen maken. De ESR zal ook ‘Lithium-Ion-ready’ zijn.

MITSUBISHI: ORDERPICKER VELIA ES

Flexi HiLoad

Mitsubishi ontwierp de nieuwe VELiA ES een ultracompacte truck met tal van slimme, tijdsbesparende uitrusting die zorgen voor een hogere snelheid, een hoger gebruiksgemak en verbeterde effi ciëntie van de operator. De complexe algoritmes van het Sensitive Drive System (SDS) steunt op real-world datamodellen om continu en intuïtief het gedrag van de truck aan te passen aan de noden van de bestuurder en de toepassing van het moment. De VELiA ES is ook uitgerust met het Maxius stuurwiel van de nieuwste generatie. Het stuur omvat alle functies die de operator nodig heeft en beschermt hem tegen klassieke duim- en polsblessures.

24

L2LM 46 NL.indd 24

5/06/18 11:54


25

De Mitsubishi VeLIA ES wordt in ons land ingevoerd door De Ronde & Drubbel.

werden een compacte C-variant en een stapelaar met initiaalheffing, de ECV 10i (tot 1.200 kg), gepresenteerd. De ECV-serie wordt verder gekenmerkt door een hoge stabiliteit dankzij de 4-wiel ophanging. De compacte afmetingen weerspiegelen zich onder meer in de geringe gangpadbreedte, van slechts 2.219 mm, en een draaicirkel van 1.450 mm. Voor de C-variant zijn de waarden zelfs nĂłg lager: respectievelijk 2.100 mm en 1.337 mm. Afhankelijk van het voertuig levert de accu tot 120 Ah.

Mitsubishi Velia

AISLE-MASTER SMALLEGANGENHEFTRUCK: NU OOK TOT 3 TON Het gamma van de Aisle-Master wordt uitgebreid met capaciteiten van 2,5 ton en 3 ton. Omdat deze heftruck in gangen vanaf 1,6 meter kan werken, kunnen rekken dichter bij elkaar geplaatst worden en kan er zo een opslagoptimalisatie tot 50% gerealiseerd worden, en dat zonder in te boeten aan snelheid en flexibiliteit. De bediening van de Aisle-Master loopt gelijk met een conventionele heftruck wat de drempel om over te stappen verkleint. De toestellen worden in ons land verdeeld door Mabo Lifting.

STILL: SMALLEGANGENHEFTRUCK MX-X De MX-X smallegangenheftruck van Still, voorgesteld in november vorig jaar, heeft een hefhoogte van 18 meter en hefvermogen van 1.500 kilogram. Hij biedt de operator een maximaal bedieningscomfort in de ruime en flexibel configureerbare cabine met intuĂŻtieve bedieningselementen. De MX-X haalt rijsnelheden tot 14 km/u. Terwijl de optionele Actieve Laststabilisatie (ALS) het op- en uitslagproces merkbaar versnelt (tot 5 % korter), maakt het zwenkvorkmechanisme nog kortere pickingafstanden mogelijk. Dankzij het volledig gelaste hulphefsysteem scoort de MX-X met maximale stabiliteit gedurende zijn hele levensduur.

Still ECV

COMBILIFT: MOBIELE PORTAALKRANEN Combilift brengt een nieuwe mobiele portaalkranen uit, de Mobile Gantry, met capaciteiten van 5 tot 50 ton. De Combi MG wordt gebruikt als flexibeler alternatief voor de standaard portaalkaan. Deze is zowel binnen als buiten inzetbaar, zelfs ook op een terrein verhard met steenslag. Dit verhoogt de inzetbaarheid en de rentabiliteit. Verkrijgbaar in diesel, LPG en elektrische uitvoering wordt de MG vandaag ingezet in diverse toepassingen zoals staalcoils, kabelhaspels, betonelementen, spanten... De Combilift Mobile Gantry wordt in ons land verdeeld door Mabo Lifting.

Aisle Master

MOFFETT: NIEUWE MEENEEMHEFTRUCKS M8 NX EN M5 NX

Still MX-X

STILL: NIEUWE ECV-REEKS STAPELAARS Tijdens CeMAT 2018 lanceerde STILL een compleet nieuwe serie stapelaars. De nieuwe range ECV meeloopstapelaars telt in totaal drie modellen. Naast de basisuitvoering, de ECV 10 (maximale capaciteit: 1.000 kg),

L2LM 46 NL.indd 25

Combilift Mobile Gantry

Met de nieuwe M8 NX zet Moffett een krachtig toestel op de markt met een groot hefvermogen tot 3,5 ton. De M5 NX beschikt over een capaciteit van 2,5 ton. De toestellen kunnen snel en veilig zware lasten verplaatsen en dit op elk type terrein. Moffett zorgde voor een verbeterde veiligheid en comfort, een betere performance en een gemakkelijker onderhoud. Bovendien zijn de nieuwe toestellen uitgerust met de groundstart: het is niet langer nodig om in het toestel te zitten wanneer u het toestel van of aan de vrachtwagen haakt, een druk

5/06/18 11:54


Organisatie :

De eerste logistiek tentoonstelling

in LOUVEXPO van La Louvière

Info : www.logisticsdays.be

INVITATION INVITATION INVITATION

PRO ONLY

La journée de l’emploi La journée de l’emploi logistique Lalogistique journée de l’emploi logistique | 2016,2016, &18 Novembre 18 Novembre Le à La Louvière Le PACO à 2016, La Louvière 18PACO Novembre Le PACO à La Louvière

19 20 06

Tentoonstelling : Logistics Days

20 | 06

Venez rencontrer plus de 40plus entreprises wallonnes qui recrutent Venez rencontrer de 40 entreprises wallonnes recrutent des employés Venez rencontrer plusqui dedes 40 employés entreprises wallonnes qui recrutent des employés en logistique, transport et supply chain. en logistique, transport et supply chain. Rue Arthur Delaby, 7 – 7100 La Louvière en logistique, transport et supply chain. 10h – 18h

Job Day, premier enpremier Wallonie, aux personnes enen recherche CeleJob Day, le en s’adresse Wallonie, s’adresse aux personnes en recherche Ce Job Day, le premier Wallonie, s’adresse aux personnes en recherche Dag van deCe logistiek werkgelegenheid

d’emploi, ouvrier, chauffeur employé QUALIFIE ayantchauffeur une ayant expérience d’emploi, ouvrier, et/ou chauffeur et/ou employé QUALIFIE une expérience d’emploi, ouvrier, et/ou employé QUALIFIE ayant une expérience endéans les 2 ans dans secteur desecteur la logistique, aux étudiants face aux choix endéans les 2 le ans dans le de la logistique, aux étudiants face aux choix aux étudiants face aux choix endéans les 2 ans dans le secteur de la logistique, de leur future carrière professionnelle et de au leur monde demonde la formation continue. continue. de leur future carrière professionnelle et au de la formation future carrière professionnelle et au monde de la formation continue. Organisatie van PACO

Partners :

LA JOURNÉELADEJOURNÉE LA LOGISTIQUE EST ORGANISÉE PAR : DE LA LOGISTIQUE ESTLAORGANISÉE PARLA: LOGISTIQUE EST ORGANISÉE PAR : JOURNÉE DE

LogisticsinWallonia connect m oves h a re

RENDEZ-VOUS LE 18 NOVEMBRE SUR LE SITESUR DU PACO RENDEZ-VOUS LE 18 NOVEMBRE LE SITE DU PACO RENDEZ-VOUS LE 18 NOVEMBRE SUR LE SITE DU PACO L2LM 46 NL.indd 26 Logistics_Days_NL_Link2Logistics Management_A4.indd 1

5/06/18 11:54 Rue Mercure 1 - 7110 1 la-louvière Rue Mercure 7110 la louvière Rue Mercure 1 - 7110 la louvière 9/05/18 10:09


HANDLING

op de knop aan de zijkant van de Moffett is voldoende. Beide toestellen kunnen uitgerust worden met een automatische 4-weg optie. Mabo Lifting importeert en verdeelt de toestellen van Moffett in ons land.

VITATION

27

JUNGHEINRICH: ETV 216I REACHTRUCK

LINDE: NIEUWE PALLETTRUCK MT12

De ETV 216i is een reachtruck met standaard een geïntegreerde lithium-ion batterij die ladingen tot 1600 kg kan stapelen tot op een hefhoogte van 10,7 meter. Het compacte ontwerp van deze truck resulteert in een maximale behendigheid in het magazijn. Vergeleken met conventionele loodzuur batterijen garanderen de geïntegreerde lithium-ion batterijen een langere levensduur, een onderhoudsvrije werking en betere prestaties.

In april stelde Linde de elektrische pallettruck MT 12 voor, met een maximale capaciteit van 1,2 ton. Met zijn extreem compacte dimensies is de MT 12 ideaal geschikt voor werk in beperkte ruimtes. De 0.65 kw AC-motor zorgt ervoor dat elke manoeuvre met gemak kan uitgevoerd worden. De litium-ion batterij zorgt ervoor dat de pallettruck drie uur lang kan werken alvorens hij moet worden opgeladen. De MT12 beschikt over verschillende veiligheidsuitrustingen, zoals een elektromagnetische rem, en een laag gemonteerde arm die zorgt voor een veilige afstand tussen pallettruck en operator.

Moffett M8NX

MABO ENGINEERING & AUTOMATION: AUTOMATISCHE MABO PALLETMOVER Mabo Engineering & Automation zorgt voor een naar eigen zeggen revolutionair product in de AGV-wereld: de Mabo Palletmover. Deze is een volledig geautomatiseerde stapelaar die over een nieuw en compact design beschikt. Bovendien is hij volledig aanpasbaar aan de noden van de klant. De Mabo AGV Master die bij het toestel zit, maakt het mogelijk zelf aanpassingen te doen aan de route, opdrachten door te geven of aan te passen, analyses te maken over de logistieke flow...

tique a Louvière

nt des employés

ère

Jungheinrich ETV216i

JUNGHEINRICH: NIEUWE EJE 114/116/118/120 In maart van dit jaar stelde Jungheinrich de elektrische pallettruck EJE 114/116/118/120 voor, met een capaciteit van respectievelijk 1.400 tot 2.000 kilogram. Dankzij de erg korte voorbouwmaat (L2) van slechts 494 mm (korte versie) kan de EJE op erg kleine ruimte manoeuvreren. Daarbij komt nog de innovatieve rijmotor met draaistroomtechniek. Batterijen met een capaciteit tot 375 Ah in combinatie met een uitstekende energiehuishouding garanderen lange toepassingen. De onderaan opgehangen, lange dissel, vol met innovaties, zorgt voor veilige werkomstandigheden.

en recherche e expérience nts face aux choix tion continue. : Mabo Palletmover Jungheinrich EJE116

Linde MT12

Linde c-matic

LINDE C-MATIC: AUTONOME KAR Met de C-Matic betreedt Linde de markt van de autonome gestuurde karren (automated guided cart of AGC). Het toestel manoeuvreert zich zelfstandig doorheen het magazijn over een vooraf geïnstalleerde magnetische tape. Met een capaciteit van maximum 650 kilogram haalt het een snelheid van 3 km/u. Dankzij de ingebouwde veiligheidslaserscanner met een radius van 3 meter en een breedte van 270° detecteert het mogelijke objecten of voetgangers. De C-Matic is uitgerust met een batterij waarmee hij maar liefst 16 uur lang kan blijven rijden. De gelbatterijen worden opgeladen op acht uur tijd via een 230V-stopcontact.

ACO

05/18 10:09

L2LM 46 NL.indd 27

5/06/18 11:54


Facts & Figures

MINIRANGE DUINKERKE-ROTTERDAM

HAVENS KLIMMEN STEEDS HOGER

Zeebrugge 4,1 15

Duinkerke

37,1

5,1 16,4

1,2 3,2

15,4

Oostende

50,4

1,3

1,4

1,3

1,3

24,6

2,4 0,1

V

5,3

3,6

32,5

oor bijna alle grote zeehavens in de ‘minirange’ Duinkerke-Rotterdam was 2017 een jaar van groei, met dank aan de opnieuw aantrekkende wereldeconomie, al is de haussebeweging al langer aan de gang.

21,1 Jean-Louis Vandevoorde

Rotterdam, Antwerpen en Gent konden in 2017 uitpakken met een nieuw record. Duinkerke en Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen) gingen er op vooruit ten opzichte van 2016. Alleen Zeebrugge noteerde nog een lichte krimp. Samen waren die zes havens goed voor een maritieme overslag van 845,2 miljoen ton. Dat is het vierde record op rij. Tegenover 2008, het laatste jaar voor de jongste crisis, vertegenwoordigt dat cijfer een toename met 75 miljoen ton (+10%). Tegenover 2000 is zelfs sprake van een stijging met liefst 262 miljoen ton (+45%).

Gent

en – vooral – van conventioneel stukgoed zal North Sea Port een aardig woordje meespreken. In de roro-trafiek halen Zeebrugge en Duinkerke stevig voordeel uit hun geografische positie ten opzichte van de Britse Eilanden.

Antwerpen Duinkerke Gent Oostende

AANDEEL HAVENS IN HOOFDTRAFIEKEN

Rotterdam Zeebrugge Zeeland Seaports

(in procent)

VLOEIBARE BULK

DROGE BULK 0,9

1,3

6,8

4,4

Rotterdam blijft het speelveld in volume overheersen, maar Antwerpen ging er verhoudingsgewijs sneller op vooruit dan zijn grote buur. Met het samengaan van Gent en Zeeland Seaports is de derde plaats in de pikorde vanaf dit jaar voor North Sea Port weggelegd. De kloof met de twee koplopers blijft echter meer dan aanzienlijk.

16,3 1,6 1,7 14,0

67,8

67,8

Rotterdam en Antwerpen blijven dominant in het containergebeuren en in vloeibare bulk. Maar in de behandeling van droge bulk 28

L2LM 46 NL.indd 28

8,1

23,2

TOTAAL:

316,0 miljoen ton

TOTAAL:

150,9 miljoen ton

5/06/18 11:54


17,2

EVOLUTIE MARITIEME TRAFIEK 2000-2017

29

(Gecumuleerd totaal in miljoen ton) 845,2

850 800

467,4

45,8

30,,5

699,6

700

776,7

776,7

819,2

822,2

760,6 684,2

670,0 642,6

650 600

778,9

770,5 749,4

750

794,0

582,7

570,7

584,7

603,2

550 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5,1 1,4

AANDEEL HAVENS IN GEZAMENLIJKE TRAFIEK

Rotterdam

1,3

(in procent)

2000

7,6 0,9

31,1

14,0

10,3

6,1

Zeeland Seaports

2017

4,3

4,4

4,3

22,5

26,5

7,8 4,1

55,3

6,0

55,3

3,8

5,1 10,3 73,2

223,7

MARITIEME OVERSLAG 2017 (miljoen ton)

12,2

Vloeibare bulk

123,0

Droge bulk Containers Conventioneel/breakbulk

Antwerpen

CONTAINERS 0,3

Roro

CONVENTIONEEL/BREAKBULK

RORO 2,1

5,4

7,9 25,0

23,4 33,7

43,1 50,0

25,7

4,4

21,2

3,8 11,8

3,7 37,3

1,1

TOTAAL:

L2LM 46 NL.indd 29

285,2 miljoen ton

TOTAAL:

285,2 miljoen ton

TOTAAL:

285,2 miljoen ton

5/06/18 11:54


News Edialux start bouw nieuw distributiecentrum in Bornem

Montea lanceert Airbnb voor magazijnen Vastgoedgroep Montea investeert in Stockspots, een Nederlandse startup die een platform lanceerde… die vaak door de Nederlandse vakpers als een ‘Airbnb voor de logistieke sector’ wordt genoemd. In Nederland telt Stockspots acht maanden na de introductie een 500tal geregistreerde opslagplaatsen. In ons land start Montea een exclusief partnership met de Nederlandse startup. De logistieke vatgoedspecialist maakt zich sterk tegen dit najaar honderd magazijnen met beschikbare ruimte in het aanbod te hebben.

In Bornem werd de eerste steen gelegd van het nieuw Europees distributiecentrum van Edialux, een producent van oplossingen voor gewasbescherming en ongediertebestrijding. Montea trekt het gebouw op op de voormalige site van Beherman langs de N16. Het nieuwe DC wordt dubbel zo groot als het huidige. Het wordt een gebouw op maat van 12.400 m², waarvan 960 m² voor kantoren.

Philippe Beaujean aan de slag bij de haven van Antwerpen Philippe Beaujean, tot voor kort senior commercial manager bij DP World Antwerp, is benoemd tot ‘shippers & forwarders’ manager bij het Havenbedrijf Antwerpen. Beaujean gaat voor zijn nieuwe werkgever onder andere instaan voor de relaties met de verladers en de expediteurs.

Linde zoekt de beste heftruckchauffeur van België Op zaterdag 2 juni 2018 bepaalt de 8ste editie van de Belgian LindeCup 2018 wie de beste heftruckchauffeur van België wordt. Een theorieronde, twee praktische voorrondes en een ultiem finaleparcours garanderen spanning en spektakel. De Top 3 mag ons land vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap in Duitsland, van 20 t/m 22 september.

Dematic verfijnt zijn sorteersysteem met houders Dematic lanceert de tweede generatie van zijn sorteersysteem met houders. Het systeem baseert zich op geautomatiseerde sortering van hangende items. Men kan er tegelijk opgehangen artikels, platte goederen, verpakte platte voorwerpen en dozen mee opslaan, sorteren en in de wachtrij zetten. Volgens zijn conceptontwikkelaar is dit systeem perfect geschikt om te worden gebruikt door bedrijven uit de e-commercesector, bij de behandeling van retourzendingen en fulfillment-operaties.

Secure your competitive edge with Dematic. Shorter product life cycles and the demand for more frequent deliveries of smaller order quantities requires a new approach to reduce order fulfiment costs. Given increasing competitive pressures, operating costs must be held as low as possible. Our solutions for this and many of your other challenges can be found in the modular system design and strategic management software that drives Dematic system designs. www.dematic.com

We Optimise your Supply Chain

30

L2LM 46 NL.indd 30

5/06/18 11:54


31

IFOY-Awards uitgereikt op vakbeurs CEMAT

Montea trekt twee nieuwe klanten naar Liege Airport In november kondigde Montea aan dat het 20.000 m² aan magazijnunits en bijhorende kantoren in de zone Cargo Nord / Flexport City zou ontwikkelen. De klantenwerving is inmiddels gebeurd. In fase 1 en 2 wordt ca 12.200 m² ontwikkeld, waarvan 5.200 m² reeds werd verhuurd aan Malysse-Sterima (fase 1). Fase 2 wordt verhuurd aan Easylog Solutions en ASFS, twee bedrijven die actief zijn in de luchtvracht.

B-CLOSE groeide op vijf jaar tijd met 37% De IFOY-Awards werden toegekend ter gelegenheid van de vakbeurs CEMAT in Hannover. In de categorie ‘geïntegreerde magazijnoplossingen’ ging de overwinning naar Witron. De jury was onder de indruk van een project dat gerealiseerd werd in opdracht van Migros, het detailhandelconcern in Zwitserland. De Still RX 20 werd uitgeroepen tot Heftruck van het Jaar. De jury werd onder meer overtuigd door het feit dat deze heftruck zowel op loodbatterijen als op lithium-ion batterijen kan functioneren. In de categorie ‘Magazijntrucks’ werden twee laureaten bekroond: de ECE 225-orderpicker van Jungheinrich (met het controlesysteem easyPILOT Follow (foto), die de operator volgt) en de Wegard Trail (een autonoom modulair voertuig). Jungheinrich viel nog eens in de prijzen, met name in de categorie ‘Special of the Year’. Deze award heeft het te danken aan de batterijlader SLH300 plug and play, die geschikt is voor verschillende types van batterijen

Vijf jaar geleden maakte Barloworld Handling een doorstart via een management buy-out. Zo kwam het bedrijf voor 100% in Belgische handen terecht. “Vandaag vraagt de markt dat we de klanten volledig ontzorgen. De verkoop groeit elk jaar, maar ook het aantal servicecontracten stijgt ”, zegt CEO Eric Maertens. Tijdens die vijf jaar werd ook een multibrand-strategie uitgerold, eerst met Hyster (heftrucks en magazijntrucks) en daarna met Bulmor (zijladers), Carer (elektrische heftrucks), Utilev (heftrucks) en Charlatte (industriële trekkers). “Waar andere grote spelers rechtstreeks afhankelijk zijn van de fabrikant en enkel toestellen van het eigen merk onderhouden, heeft ons bedrijf met zijn service op alle merken een unieke positie in de markt”, zegt Maertens.

INDUSTRIAL & LOGISTICS REAL ESTATE

WDP bouwt distributiecentrum Estée Lauder in hout Bouwgroep Thys heeft voor WDP de nieuwe kantoren en het distributie- en productiecentrum van Estée Lauder in Oevel (Westerlo) grotendeels in Cross Laminated Timber (CLT) opgetrokken. Voor Thys is het de eerste keer dat deze techniek wordt toegepast in een industriële omgeving. Volgens WDP heeft CLT voor het bouwproces heel wat troeven: CLT-panelen zijn groter dan normaal en zijn prefab. Het bouwproces gaat dus sneller (de ruwbouw van het project in Oevel stond er op een kleine drie weken), er worden minder fouten gemaakt en CLT is preciezer om te plaatsen dan beton of baksteen. CLT is ook lichter dan beton (een troef voor de fundering) en is vooral ecologisch veel meer verantwoord dan traditionele ruwbouwmaterialen.

L2LM 46 NL.indd 31

BORNEM TO LET WAREHOUSE: 12.690 sq m – OFFICES: 300 sq m – MULTI-PURPOSE : 600 sq m

03 203 00 60 info@knightfrank.be

5/06/18 11:54


News Brussels Airport investeert 100 miljoen euro in Brucargo In de komende drie jaar zal Brussels Airport 100 miljoen euro investeren in de ontwikkeling van ultramoderne logistieke gebouwen in de vrachtzone Brucargo. Er komt eerst een nieuwbouw van 50.000 m2 aan de Westkant van de zone, specifiek geschikt voor het afhandelen van hoogwaardige en temperatuurgevoelige goederen zoals farmaceutica. Kuehne + Nagel, Dnata en WFS zullen vanuit deze gebouwen vracht vervoeren, verpakken en tijdelijk stockeren. Brussels Airport zal ook het gebouw waarin Swissport actief is, de komende drie jaar herontwikkelen. Daarnaast zal Brinks in 2019 bijkomend een nieuwe beveiligde opslaginfrastructuur voor zeer waardevolle goederen betrekken. Ook zal Brussels Airport Company investeren in een nieuw keuringspost van ruim 2000 m2.

Atlas Copco Wilrijk breidt logistiek personeel uit Het distributiecentrum van Atlas Copco in Wilrijk groeit elk jaar met 3 à 4%. Daarom zoekt de compressorenbouwer momenteel magazijniers om het logistiek team te versterken. Om die aan te trekken legt het bedrijf de nadruk op de goede werkomstandigheden en zijn streven om werkbaar werk daadwerkelijk toe te passen. Vandaag werken een 250 tal mensen in het distributiecentrum, waarvan zo’n 30% vrouwen. Dat moeten er meer worden, zegt Atlas Copco. Het bedrijf werkt daarbij zowel met flexibele contracten, om mensen de kans te geven een eerste logistieke ervaring op te doen, als met vaste contracten voor mensen met ervaring.

Toyota Material Handling verhuist tegen eind 2018 naar Willebroek Tegen het einde van het jaar verhuist Toyota Material Handling naar een nieuw hoofdkwartier, vlak aan de ingang van het bedrijventerrein MG Park De Hulst in Willebroek. MG Real Estate zet voor Toyota Material Handling een gebouw van 3.750 m² neer met vergaderzalen, een centraal opleidingscenter, een polyvalente zaal met terras en groen dak, en een catering over het hele derde verdiep. Daarnaast komt nog voor 8.800 m² aan ateliers, showroom en warehouse.

Marc Smet en Dirk Vanhoutteghem kopen familie Gosselin uit

NIEUWBOUW • RENOVATIE • ONDERHOUD • INTERVENTIES

Eugène Bekaertlaan 55 – B-8790 Waregem T +32 (0)56 62 00 80 - info@mutec.be www.mutec.be 32

L2LM 46 NL.indd 32

Marc Smet, CEO en meerderheidsaandeelhouder van Gosselin Group, heeft de nog resterende aandelen van de familie Gosselin gekocht. Hij doet dat samen met Dirk Vanhoutteghem (rechts op de foto), die al enkele jaren extern bestuurder van de Gosselin Group is. Vanhoutteghem was tot 2011 hoofdaandeelhouder en directeur van de Molenbergnatie. Het is de ambitie van beide aandeelhouders om de expansie van de Gosselin Group te versnellen in binnen- en buitenland, en dit voor de twee divisies: Gosselin Mobility en Gosselin Logistics. Door deze samenwerking wordt tevens de continuïteit van de Gosselin Group verzekerd en bestendigd.

5/06/18 11:54


33

CEVA Logistics komt voor kwart in handen van CMA-CGM CEVA Logistics heeft begin mei 1,1 miljard euro op de Zwitserse beurs opgehaald, om de schuldenberg af te bouwen en om haar expansieplannen te versnellen. De Franse rederij CMA-CGM profiteerde van deze beursgang om zich enkele dagen voordien bij CEVA Logistics in te kopen. CMA-CGM heeft ingetekend op ‘convertibles’, die bij de beursgang in vaste aandelen werden omgezet. Zo heeft de Franse groep 25% van het kapitaal in handen. Na de beursintroductie aan 27 euro per aandeel kelderde de koers om weer snel te herstellen. Na de aankondiging van goede resultaten voor het eerste kwartaal wordt een verdere stijging verwacht.

UniCarriers heftrucks krijgen Ergologic-joystick besturing UniCarriers start met een nieuwe ergonomische besturingsfunctie voor de TX-heftruckserie. De nieuwe Ergologicjoystick wordt later optioneel leverbaar op de complete heftruckrange. Dit brengt het aantal mogelijke besturingsmogelijkheden tot vier: vingertip, kruishendel, mechanische hendels en joystick.

Logistiek Xenos-winkels verhuist naar België CASA neemt circa 110 Xenos-winkellocaties over van Blokker Holding. Na afronding van de omschakeling zullen het distributiecentrum en het hoofdkantoor van Xenos in Waalwijk (Nederland) worden gesloten. De logistieke activiteiten worden overgeheveld naar het distributiecentrum dat CASA-zusterbedrijf Domus Logistics langs de E313 in Olen opende. In dat distributiecentrum heeft Domus Logistics voldoende ruimte om de activiteiten voor de Nederlandse winkels op te vangen.

Neem vandaag nog 2 minuten tijd om geïnformeerd te blijven! Scan onderstaande QR code en vul het formulier in om onze nieuwsbrief verder te ontvangen. U kunt tevens gebruik maken van de gelegenheid om aan te geven welke tijdschriften u wil ontvangen en in welke evenementen u geïnteresseerd bent.

U kan ook surfen naar https://bit.ly/2I9QV5Y om het formulier in te vullen. Heeft u nog vragen? Stuur een mail naar info@transportmedia.be of bel ons op +32 (0)16 22 11 31

L2LM 46 NL.indd 33

5/06/18 11:54

L2lm46 nl low  
L2lm46 nl low  
Advertisement