Page 1

XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE XIV XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

1

“Unha gandería de precisión para as novas demandas”

FACULTADE DE VETERINARIA DE LUGO

8 e 9 de novembro de 2018


2

XIV XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

XOVES 8 DE NOVEMBRO 10:00 h

Entrega da documentación

10:15 h

Inauguración Darío Campos Conde Presidente da Deputación Provincial de Lugo Germán Santamarina Pernas Decano da Facultade de Veterinaria de Lugo Noelia García Santoalla Presidenta de Seragro SCG

11:00 h

Tratamento intelixente da auga: claves do éxito María Somolinos Lobera Veterinaria especialista en Bromatoloxía, Sanidade e Tecnoloxía dos Alimentos

Tecnoloxía, verdades e mentiras Albino Iglesias Varela Servizo de Alimentación de Seragro SCG Patrocina: Wisium

A xestión máis específica Patricia Gómez Presa Servizo de Xestión Técnico-Económica de Seragro SCG Patrocina: Adial

14:30 h Xantar, por xentileza de SERAGRO 16:00 h

Patrocina: Boehringer

Patrocina: Karizoo

FACULTADE DE VETERINARIA DE LUGO

11:45 h 12:15 h

8 e 9 de novembro de 2018

Pausa do café, por xentileza de SERAGRO

Resistencia a antibióticos: a maior epidemia do noso século Bruno González-Zorn Profesor titular da UCM

16:45 h

Poden as novas tecnoloxías axudar a mellorar o manexo nas explotacións? Pode a tecnoloxía axudar a mellorar os índices en reprodución? Federico Romero Yuste Servizo de Reprodución de Seragro SCG

Mesa redonda: os xurros en Galicia, uso actual e condicionantes no futuro Patrocina: Syngenta-Camponovo Boas prácticas no manexo do xurro adaptadas ao noso clima e solo. É necesario inxectar? Juan Castro Insua Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo

Patrocina: Ceva Datos de podoloxía segundo as tecnoloxías Víctor Fuentes Veiga Servizo de Podoloxía de Seragro SCG

XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

A Política Agraria Común e a condicionalidade: situación actual e perspectivas Juan Álvarez de la Puente Dirección Xeral de Agricultura e Desenvolvemento Rural da CE

Patrocina: Zoetis

“Unha gandería de precisión para as novas demandas”

A utilización das tecnoloxías no muxido José Luis Míguez Vázquez Servizo de Calidade do Leite de Seragro SCG Patrocina: Calier

Na mesa redonda tamén participará un representante da Xunta de Galicia

19:00 h

Encontro gandeiro: Novas tecnoloxías e ferramentas para a dixitalización da produción agrícola Patrocina: Pioneer

VENRES 9 DE NOVEMBRO FACULTADE DE VETERINARIA DE LUGO

8 e 9 de novembro de 2018

11:00 h

16:15 h

Impacto das coxeiras na economía e no benestar animal en gando vacún leiteiro Francisco Javier Blanco Murcia Facultade de Veterinaria da UCM

Tres estratexias distintas para a produción de leite A Jersey, unha opción diferente Ricardo Gómez Rodríguez Outeiro SC Patrocina: Fatro-Sergave Unha vida dedicada á frisona Santiago García Souto Finca La Asunción

Patrocina: Laboratorios Ovejero

Patrocina: Bayer

11:45 h 12:15 h

Pausa do café, por xentileza de XESGA

Sistema ProCROSS: estabilidade, eficiencia e rendibilidade Jesús Perfecto Fernández Pérez

Nutrición e socialización: aspectos claves da recría para unha lactación máis produtiva Iván Ansia Vázquez Veterinario. Asistente de investigación da Univerdade de Illinois (EE. UU.) Patrocina: Progando

Gandería de Pazos SCG Patrocina: Elanco

18:30 h 13:00 h

Eficiencia como resposta aos retos económicos nos establos leiteiros Carlos Á. Hernández Mariscal Xerente de Control de Produción da Asociación Holstein de México

Clausura e brinde do leite Déborah García Bello Química e divulgadora científica

Patrocina: Hipra

ASISTENCIA LIBRE E GRATUÍTA 14:00 h 15:30 h

Xantar, por xentileza de XESGA De que morren as vacas? O valor da vaca morta Javier Jesús Camba Méndez Licenciado en Veterinaria pola USC. Perito en sinistros pecuarios Patrocina: MSD


4

XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

5

ÍNDICE Tratamento intelixente da auga: claves do éxito

Novas tecnoloxías para mellorar o manexo reprodutivo

8

12 Entrevista a Bruno GonzálezZorn sobre as resistencias aos antibióticos

A xestión máis específica

34 Nutrición e socialización: aspectos claves da recría para unha lactación máis produtiva

62

40 Eficiencia como resposta aos retos económicos nos establos leiteiros

70

A utilización das tecnoloxías no muxido

Datos de podoloxía segundo as tecnoloxías

16

22

Boas prácticas no manexo do xurro de vacún de leite adaptadas ás condicións edafoclimáticas da Europa atlántica

A Política Agraria Común e a condicionalidade: situación actual e perspectivas

De que morren as vacas? O valor da vaca morta

A Jersey, unha opción diferente

44

78

52

84

Tecnoloxías, verdades e mentiras

26 Impacto das coxeiras na economía e no benestar animal en gando vacún leiteiro

56


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

7

SAÚDO DE SERAGRO

En Seragro estamos encantados de darvos a benvida á décimo sexta edición das Xornadas Técnicas de Vacún de Leite, organizadas coa idea de achegarvos novidades técnicas de mans de expertos que están ao día e tamén de aprender das experiencias doutros gandeiros e técnicos que están emprendendo cambios no manexo e no enfoque produtivo das explotacións. Sabemos que este é un sector complexo e esixente: por unha banda, hai que cumprir con requirimentos normativos, condicionalidade e coidado do medio ambiente e, ao tempo, manter a eficiencia e a rendibilidade das nosas explotacións; pola outra, temos retos de futuro, como utilizar as novas ferramentas tecnolóxicas ou participar da sensibilidade ambiental do noso espazo social. Esperamos atender todas as vosas inquedanzas nesta edición un ano máis, no que contamos coa vosa participación e co voso interese. Grazas a todos os asistentes e aos colaboradores, sen os cales esta iniciativa non sería posible. Noelia García Santoalla Presidenta de Seragro SCG

Edita: Seragro, S. Coop. Galega Deseño, maquetación e impresión: TRANSMEDIA Comunicación & Prensa Depósito Legal: LU 193-2011


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

8

María Somolinos Lobera Veterinaria especialista en Bromatología, Sanidad y Tecnología de los Alimentos. Product Manager en OX-CTA SL

TRATAMIENTO INTELIGENTE DEL AGUA: CLAVES DEL ÉXITO BIOSEGURIDAD INTELIGENTE La gestión del agua se engloba dentro del concepto global de bioseguridad. Se entiende por bioseguridad el conjunto de barreras físicas, químicas, así como pautas de manejo implantadas en una explotación ganadera para impedir la entrada, difusión y salida de agentes patógenos que pongan en peligro la salud de los animales o la calidad microbiológica de la leche. Por tanto, la bioseguridad es una combinación de actitudes, rutinas, comunicación, sentido común, etc. que nos va a permitir trabajar en el ámbito de la PREVENCIÓN.

Plantear de forma inteligente la gestión de la bioseguridad es importante para conseguir tres objetivos clave: • Controlar los agentes infecto-contagiosos que afectan gravemente la salud de los animales. • Controlar los patógenos de riesgo para la Salud Pública. • Controlar los microorganismos que afectan a los parámetros productivos. Este aspecto resulta fundamental para garantizar un retorno de la inversión (ROI) óptimo, lo que conducirá a una máxima rentabilidad de la explotación ganadera. Debe recordarse que SIEMPRE resulta más económico “prevenir que curar”.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede deducir que la bioseguridad es importante porque permite optimizar los costes de producción y, además, contribuye a garantizar el Bienestar Animal y la Seguridad Alimentaria. Pero para que la bioseguridad contribuya de forma satisfactoria en la rentabilidad de la explotación es fundamental gestionarla de forma INTELIGENTE. La bioseguridad inteligente consiste en adaptar este conjunto de buenas prácticas a las necesidades y a los requerimientos específicos de cada explotación ganadera. Así se obtendrán unos resultados óptimos, invirtiendo en materia de bioseguridad solo los recursos realmente necesarios.


Rumenil 34 mg/ml XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

Suspensión oral para bovinos

EN

SIÓN E

N

DE SUS P

LECHE

Oxiclozanida

Aprobado en el uso en vacuno de leche

9


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

10

de microorganismos a través del agua de bebida es muy elevado. Cuando la calidad del agua de una explotación ganadera no está controlada, esta puede ser vehículo de transmisión de una gran variedad de microorganismos: bacterias, virus, parásitos, algas, protozoos, etc.

Las opciones que se han posicionado como principales alternativas a la utilización de los productos clorados tradicionales son el dióxido de cloro y el peróxido de hidrógeno estabilizado

Por tanto, no se puede trabajar de forma inteligente con un protocolo básico común. Lo ideal es adaptar los protocolos de trabajo a la situación particular de cada una de las explotaciones. En el ámbito de la gestión del agua, es necesario trabajar con personal especializado, que ejecute una inspección o diagnóstico previo con objeto de evaluar de forma eficaz e inteligente la calidad inicial del agua y las posibilidades técnicas de implantación de equipos y productos específicos para su tratamiento. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL AGUA? El agua forma parte del concepto global de alimentación y en condiciones normales se estima que los animales consumen el doble de agua que de alimento sólido. En los animales productores de leche, la importancia del agua es máxima, ya que no se debe olvidar que es el componente mayoritario de la leche. Cuando la temperatura ambiental es de 15-20 ºC, una vaca en producción necesita al menos 3 l de agua para producir 1 kg de leche. Si la temperatura ambiental es mayor de 20 ºC, es necesario incrementar todavía más la ingesta de agua. Teniendo en cuenta las grandes cantidades de agua que ingieren diariamente los animales productores de leche, resulta fácil imaginar que si la calidad del agua no es aceptable, el riesgo de transmisión

TRATAMIENTO DEL AGUA: PUNTOS CRÍTICOS Con el fin de controlar la calidad del agua, se debe prestar atención a tres puntos críticos fundamentales: 1. El origen: en este sentido hay que tener en cuenta que el agua puede llegar ya contaminada desde su origen. Incluso cuando se hace una analítica y esta revela que la calidad del agua en el origen es aceptable, se recomienda implantar un sistema de tratamiento del agua, ya que, en un momento dado, la calidad del agua de origen puede empeorar. 2. Los puntos finales, especialmente los bebederos, donde existe el riesgo de contagio horizontal entre animales: a este respecto es necesario recordar que si un animal es portador de un agente microbiano, al beber, puede contaminar el agua del bebedero con dicho microorganismos. Si el agua del bebedero no está tratada con un sistema que garantice un residual constante de producto biocida en todo momento, cuando un animal sano vaya a beber agua puede contraer dicho microorganismo. 3. El biofilm: se define como una comunidad de microorganismos que crecen embebidos en una matriz de exopolisacáridos y adheridos a una superficie. El biofilm constituye uno de los principales factores de riesgo en materia de calidad microbiológica del agua, ya que esta capa de materia orgánica que recubre el interior de los elementos del sistema de distribución de agua (depósitos, tuberías, etc.) contiene una alta carga de microorganismos. Además, se ha demostrado que los microorganismos que se desarrollan en él pueden ser más resistentes a los desinfectantes químicos que los microorganismos de vida libre. Por tanto, para realizar una gestión eficaz e inteligente del agua, se debe tener en cuenta no solamente la carga microbiana que el agua puede traer desde su origen, sino también el riesgo que presenta la posible existencia de biofilm en la instalación. Así, con el objeto de instaurar un tratamiento inteligente de higienización del agua, se debe asegurar que la sistemática de trabajo implantada es capaz de eliminar la contaminación microbiana que el agua contiene desde su origen, y además, en un primer momento eliminar el biofilm existente, y a largo plazo evitar que este vuelva a formarse, y todo ello garantizando siempre un residual de producto biocida constante en los bebederos y otros puntos finales del sistema de distribución de agua. TRATAMIENTO DEL AGUA: METODOLOGÍA En la actualidad existen múltiples métodos de tratamiento del agua, pero no todos ellos son capaces de lograr los hitos descritos anteriormente. Recientemente se ha publicado el Real Decreto 902/2018, que modifica gran parte del Real Decreto 140/2003 sobre aguas de con-

Imágenes que muestran la sección transversal de tuberías que contienen biofilm sumo. A raíz de este cambio, en dicho texto legislativo se indica que las sustancias utilizadas para el tratamiento de agua de consumo humano y animal deberán cumplir lo establecido en el Reglamento 528/2012, que es el comúnmente denominado Reglamento Europeo de Biocidas (BPR). Por tanto, solo podrán utilizarse aquellos productos biocidas que se encuentran notificados ante el Ministerio de Sanidad como productos para el tratamiento de agua de consumo y que se han incluido en el Registro Oficial de Biocidas europeo. A este respecto, las empresas comercializadoras de productos biocidas deberán aportar la documentación acreditativa correspondiente. De forma general, se ha demostrado en numerosas ocasiones que el cloro y sus derivados no eliminan el biofilm del interior de las tuberías y otros elementos del sistema de distribución de agua. Incluso a dosis altas de cloro, el biofilm protege a las bacterias de la acción de este tipo de biocidas. Además, la eficacia biocida del cloro depende enormemente de los factores físico-químicos del agua, tales como el pH y la temperatura. El cloro se evapora a temperaturas superiores a 25 ºC, puede ocasionar alteración de los materiales por corrosión, altera las propiedades organolépticas del agua (sabor y olor) y se ha demostrado que es capaz de generar subproductos tóxicos (trihalometanos, cloraminas, cloritos, cloratos, etc.). Debido a estos inconvenientes, en la actualidad existe una importante tendencia hacia la utilización de métodos alternativos al cloro para la higienización del agua. A este respecto, se han estudiado métodos como las radiaciones UV y el ozono. Sin embargo, este tipo de tratamientos no son capaces de dejar un residual de materia activa en el agua que garantice su higienización hasta el punto final y el control del contagio horizontal en bebederos. Por otro lado, este tipo de tratamientos tampoco garantizan la eliminación del biofilm, además de que los equipos necesarios para su implantación pueden resultar altamente costosos. Por ello, en el ámbito de la higienización del agua, las opciones que se han posicionado como principales alternativas a la utilización de los productos clorados tradicionales son el dióxido de cloro y el peróxido de hidrógeno estabilizado. En general, el dióxido de cloro se asume que presenta un mayor efecto biocida que el hipoclorito sódico y su eficacia no es tan dependiente del pH y la temperatura del agua. No obstante, debe tenerse en cuenta que el dióxido de cloro es una materia química difícil de estabilizar. Por ello, lo ideal sería generarlo in situ en la explotación. No obstante, los equipos necesarios para realizar dicha generación


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

11

in situ son altamente costosos y deben estar supervisados por personal cualificado que asuma los riesgos en materia de prevención de riesgos laborales que conlleva su manipulación. También puede comprarse como un producto líquido ya estabilizado, pero en este caso su vida útil es limitada. Además, hay que tener en cuenta que sigue siendo un producto clorado, por lo que resulta complicado que garantice un residual de biocida constante en los bebederos de manera uniforme y además, su utilización puede generar subproductos tóxicos. Por su parte, el peróxido de hidrógeno presenta una alta eficacia biocida y además es capaz de eliminar el biofilm existente y evitar que este vuelva a formarse. En este sentido cabe señalar que no todos los productos en base a peróxido de hidrógeno son iguales, ya que la estabilización de esta materia prima es un factor diferenciador de gran importancia. Se recomienda el uso de productos registrados que estén estabilizados sin utilizar metales pesados. Cuando un producto con base de peróxido de hidrógeno se encuentra perfectamente estabilizado presenta una gran eficacia independiente de los parámetros físico-químicos del agua. Además, este tipo de productos son 100 % biodegradables, no corrosivos y no alteran las propiedades organolépticas del agua.

Equipo de tratamiento del agua básico instalado en una explotación ganadera En cuanto al sistema de dosificación, existen equipos muy sencillos y otros muy avanzados tecnológicamente. En cualquier caso, lo importante es utilizar un sistema económicamente viable que se adecúe a las necesidades concretas de cada instalación. Por ello, para optimizar el sistema de dosificación y regularlo de forma adecuada resulta muy recomendable contar con la colaboración de personal especializado en la materia. Además, resulta importante establecer un método de autocontrol fiable, económico y sencillo, como por ejemplo las tiras reactivas colorimétricas.

A la hora de plantearse la viabilidad económica de la solución global propuesta en materia de tratamiento del agua es importante valorar tanto los gastos fijos iniciales (sistema de dosificación) como los gastos continuos (producto biocida). En este sentido, lo recomendable es calcular el consumo anual de agua de la explotación y estimar cuánto dinero costará tratarla. De esta manera se evidenciará que el tratamiento inteligente del agua no es gasto, sino una inversión que resulta esencial para garantizar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas a corto, medio y largo plazo.


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

12

Federico Romero Yuste Veterinario do Servizo de Reprodución de Seragro SCG

NOVAS TECNOLOXÍAS PARA MELLORAR O MANEXO REPRODUTIVO A eficiencia reprodutiva do vacún leiteiro é un dos aspectos críticos que lle afectan á rendibilidade das explotacións. Un dos factores que máis lle afectan a esta eficiencia reprodutiva é a taxa de detección de celos, a cal, na maior parte das explotacións, se basea principalmente na inspección visual da monta das vacas e xovencas. As porcentaxes de detección de

celo están, na maioría das explotacións, moi por debaixo do nivel óptimo, pero é posible mellorar estes índices co uso de tecnoloxías que permiten monitorizar o comportamento dos animais. Poderiamos resumir as claves do éxito do control reprodutivo nos seguintes puntos: • Inseminar o antes posible logo do período de espera voluntario.

• Inseminar no momento apropiado en relación ao celo e á ovulación. • Empregar a técnica de inseminación adecuada. • Identificar animais non xestantes o antes posible logo da inseminación. • Ter unha estratexia agresiva de reinseminación de animais diagnosticados baleiros.


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

13

T R ATA M I E N TO

SRB

[florfenicol

+

meloxicam]

Tratamiento combinado de florfenicol y meloxicam indicado frente a la enfermedad respiratoria bovina. Con una inyección se consigue un tratamiento de al menos 72 horas. Eficaz, seguro y cómodo (dosificación fácil de calcular, buena jeringabilidad, envase resistente a caídas). Zeleris 400 mg/ml + 5 mg/ml solución inyectable para bovinos. COMPOSICIÓN: Cada ml contiene 400 mg de florfenicol, 5 mg de meloxicam. INDICACIONES : Para el tratamiento terapéutico de la enfermedad respiratoria bovina asociada con la pirexia debida a la Mannheimia Haemolytica, Pasteurella multocida e Histophilus somni susceptibles al florfenicol.DOSIS: Uso subcutáneo. Una sola inyección subcutánea a una dosis de 1 ml/10 kg peso corporal. TIEMPOS DE ESPERA: Carne : 56 días. Leche : No usar en animales lactantes.CONTRAINDICACIONES : No utilizar en toros adultos destinados a la cría. No usar en animales que sufran insuficiencia hepática, cardiaca o renal y trastornos hemorrágicos, o cuando exista evidencia de lesiones ulcerogénicas gastrointestinales. No utilizar en caso de hipersensibilidad a los principios activos o a los excipientes. RESTRICCIONES RESPECTO A SU DISPENSACIÓN Y USO : Use sólo bajo prescripción veterinaria. TAMAÑO DEL ENVASE : Viales con caja de carton de 50,100 y 250 ml. NÚMERO DE REGISTRO : EU/2/17/210/001–003.

SMART & RESPONSIBLE INNOVATION IN ANTIBIOTICS


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

14 Nos últimos anos, a tecnoloxía foi quen de axudar a mellorar os índices reprodutivos, sobre todo en: 1. Mellorar a precocidade e a seguridade do diagnóstico de xestación. Se ben a exploración manual segue sendo moi útil, a maior portabilidade e a mellora das prestacións que ofrecen actualmente os ecógrafos permiten baixar algo os días nos que podemos comprobar o estado de xestación, así como comprobar a súa viabilidade e detectar xestacións xemelares. A ecografía permite, ademais, afinar nos programas de sincronización de celos, debido a unha maior exactitude da exploración ovárica.

Cadro 1. Relación entre detección de celo e taxa de preñez VACAS

% DETECC. CELOS

% CONCEPCIÓN

TAXA PREÑEZ

100

50

50

25

100

80

50

40

100

100

50

50

Así mesmo, os test de proxesterona tamén teñen a súa aplicación, pero menos práctica e apenas utilizada no campo. Outro método utilizado con este fin é a detección de glicoproteínas producidas polas células trofoblásticas embrionarias. Noutras partes do mundo emprégase en explotacións moi grandes, xa que precisa dunha infraestrutura laboratorial hoxe impensable na nosa comunidade.

Dende o punto de vista reprodutivo, asemella interesante a implantación de sistemas electrónicos para a detección de celos, sen esquecer a observación e o emprego dos tratamentos de sincronización da inseminación a tempo fixo

Quixemos comprobar dende Seragro que porcentaxe de animais eran confirmados xestantes a exploración logo de ser inseminados e non mostrar ou non ser detectados en celo entre 27 e 38 días despois, coa finalidade de testar a eficacia na detección de celos postinseminación. Os diagnósticos foron realizados entre decembro de 2017 e maio de 2018, evitando o problema maior da detección de celos nos meses máis calorosos. En total diagnosticáronse preñadas 1.064 vacas (o 63 %) e negativas, 618 (o 37 %). Se consideramos normal un 20 % de vacas anovulares (realmente paradas) dentro das negativas, temos un 30 % de animais ciclando que non foron detectados en celo. 2. Sincronización de celo e inseminación a tempo fixo. Os estudos da fisioloxía ovárica permitiron mellorar as taxas de preñez destes tratamentos hormonais. Hoxe son amplamente empregados no campo con resultados aceptables. Entre os máis empregados están: • OVSINCH • Dobre OVSINCH e variacións • Dispositivos intravaxinais de proxesterona • Combinacións dos anteriores De calquera xeito, o maior ou o menor uso destes tratamentos vai ligado ao éxito na detección de celos. 3. Sistemas de detección de celos. Se temos en conta que a detección de celo está comunmente aceptada como o principal problema reprodutivo nas ex-

plotacións de vacún leiteiro, deberiamos poñer o foco de atención neste aspecto para mellorar as taxas de preñez do establo. Os medios máis empregados para este fin son: • Visual: o máis frecuente, baseado na observación da monta • Parches de tinta e xiz • Videocámaras • Medición de proxesterona • Sistemas electrónicos de medición de actividade, ruminación, produción de leite etc. As vacas de leite actuais son auténticas máquinas transformadoras de alimentos en leite. Estes altos niveis de produción fan que tanto a duración como a expresión dos celos se vexan comprometidas. Existe unha relación directa entre nivel de produción e tempo e intensidade de manifestación do celo. Igualmente, as condicións de estrés, o tipo de aloxamento, a condición corporal etc. van condicionar o éxito nas taxas de detección. Por outra banda, hai que ter en conta que a maioría das vacas (máis do 65 %) amosan os celos pola noite. A día de hoxe, a detección visual, axudada por sistemas electrónicos que parametrizan o comportamento individual dos animais e reforzada cando sexa necesario con sistemas de sincronización da inseminación a tempo fixo, ofrécennos a mellor ferramenta para facer fronte ao desafío de acadar mellores taxas de preñez debido ao incremento nas taxas de detección de celo. A relación entre detección de celo e taxas de preñez está ben definida no cadro de arriba, onde podemos apreciar como con fertilidades similares, pero mellorando as taxas de detección de celo, acadamos diferenzas significativas nas taxas de preñez. Con relación aos sistemas electrónicos de detección de celo, fixemos unha comparativa dos principais índices reprodutivos coa finalidade de comprobar se realmente melloran nas explotacións que os empregan con respecto ás que non.


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

15

Cadro 2. Comparativa de índices reprodutivos con ou sen utilización de sistemas electrónicos de detección de celos DETECCIÓN CELOS

FERTILIDADE

TAXA PREÑEZ

PARTO-1.ª IA

INTERVALO P-P

SEN

60,82

33,6

20,44

79,5

412

CON

76,5

35,9

27,46

77,5

396

Ao ter informatizados os datos no noso programa GESGANDO, onde a día de hoxe e dende hai xa máis de 14 anos están rexistrados todos os datos das explotacións en control reprodutivo con técnicos de Seragro, puidemos facer esta comparativa con certa facilidade. Cómpre destacar que tan só 22 explotacións, cun total de 2.872 vacas, utilizan sistemas de detección electrónicos, e algo máis de 400, non. Os resultados quedan resumidos no cadro de arriba. Se ben a propaganda dos diferentes sistemas de detección nos falan de porcentaxes de detección de celos superiores ao 90 %, nós non vimos tal, aínda que algunha das explotacións pasa do 80 %. Pero si temos claro que estes sistemas supoñen unha grande axuda para mellorar as taxas de preñez.

A detección de celo está comunmente aceptada como o principal problema reprodutivo nas explotacións de vacún leiteiro

ción de celo e inseminación a tempo fixo cos custos de manexo e gasto hormonal que implican. Así, nas granxas con sistemas de detección tan só se inseminan con tratamentos de sincronización o 21 %, mentres que no resto se duplica esta cifra, incrementándose ata o 42 % as inseminacións sincronizadas. CONCLUSIÓNS En resumo, dende o punto de vista reprodutivo, asemella interesante a implantación de sistemas electrónicos para a detección de celos, sen esquecer a observación e o emprego dos tratamentos de sincronización da inseminación a tempo fixo. Toda axuda para mellorar as taxas de preñez é fundamental para diminuír os días abertos e rebaixar os días en leite.

Por outra banda, rexistramos a diferenza de emprego dos sistemas de sincroniza-

Easi-Scan Go

Oscar Silvosa. Responsable Zona Noroeste Telf: 665 399 563 Email: oscar@humeco.net Visítenos en Humeco.net

Imago


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

16

Víctor Fuentes Veiga Técnico do Servizo de Podoloxía de Seragro SCG

DATOS DE PODOLOXÍA SEGUNDO AS TECNOLOXÍAS O Servizo de Podoloxía de Seragro S. Coop. Galega conta na actualidade con 20 técnicos distribuídos por zonas de traballo en toda a comunidade autónoma. Desde os inicios, ademais da importancia do recorte funcional en revisións periódicas programadas segundo a necesidade de cada explotación e da atención das urxencias, puxemos especial interese na recollida de datos técnicos co fin de analizar cales son as patoloxías podais que máis afectan ás granxas galegas e cales son os mellores tratamentos e accións preventivas que se deben recomendar nas explotacións. A partir de 2010 comezamos o deseño da ferramenta informática GESGANDO, na que recollemos diariamente todo o traballo realizado de xeito individualizado por pata para poder identi-

ficar así os problemas de cada animal e granxa en particular, ou os dos diferentes tipos de manexo ao analizar un conxunto de explotacións. Desta análise de conxunto nace esta charla, na que imos analizar como o uso de novas tecnoloxías, que permiten automatizar tarefas rutineiras das explotacións, afectan ou non aos problemas podais. Analizaremos granxas con robot de muxido, con robot arrimador de comida e, por último, con sistema de limpeza de patios automatizada. En teoría, cada sistema ten unha serie de melloras que permitirán reducir o número de incidencias; por exemplo, a lóxica lévanos a pensar que un presebe sen comida fará que as vacas estean máis tempo de pé, incremen-

tando as probabilidades de sufrir algún tipo de coxeira. Ademais, unha menor proximidade da ración provocará que a vaca someta as extremidades anteriores a unha presión maior ao necesitar estirarse para alcanzar a comida, o que non favorece a saúde do pezuño, a escasa limpeza nos patios pode levar a aparición de patoloxías contaxiosas como a dermatite, xa que a bacteria prolifera en ambientes de sucidade, humidade e pouco osíxeno. Ademais, a acción química do xurro dexenera a superficie do pezuño facéndoa máis propensa a coxeiras. A experiencia do noso traballo lévanos a dicir que as lesións máis frecuentes son: • Úlcera: inflamación do corion debido a unha excesiva presión no casco. Ademais dunhas


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

17


18

XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

Gráfico 1

Gráfico 2

boas condicións de descanso, estar nun programa de recorte funcional consegue evitar unha elevada porcentaxe de incidencias. • Úlcera necrótica: é a consecuencia dunha ou varias lesións que non curaron de xeito apropiado. • Dermatite: trátase dunha patoloxía de carácter infeccioso, que infecta a pel na zona dixital e interdixital. Esta lesión é especialmente dolorosa e provoca que o animal adopte un mal aplomo ao andar. • Panadizo: inflamación da coroa causando unha fisura interdixital, producida por unha dermatite ou penetración dun corpo estraño na zona interdixital. Maniféstase a través dunha coxeira repentina que procesa unha grande inflamación e dor na vaca. • Separación ou enfermidade de liña branca: é a desintegración da unión fibrosa entre a sola e a parede do casco, provoca unha separación a través da cal se facilita a entrada de pedras, xurro, material das camas, restos de comida... que creará unha infección, a cal irá separando o casco.

Unha vez marcadas aquelas incidencias máis frecuentes e destacables, que son e que as provocan, analizaremos un a un os tres sistemas automatizados con datos almacenados polo Servizo de Podoloxía de Seragro durante o ano 2017.

a úlcera, seguida da separación e da dermatite dixital), o que quere dicir que por cada 10 vacas que entraron no poldro durante 2017, aproximadamente 4 patas tiñan unha lesión de media.

O primeiro sistema que imos analizar é o sistema automático de muxido. No gráfico 1 represéntanse as incidencias acontecidas durante 2017 en 20 granxas do servizo, todas elas co robot de muxido como elemento común pero con sistemas de manexo moi diferentes entre si.

Non obstante, no conxunto as diferenzas son moi acusadas, xa que a porcentaxe de incidencias chega a un 66,86 % na granxa máis problemática e redúcese a un 14,29 % na mellor, e a única causa dese diferencial encontrámola ao analizar as características particulares do manexo de cada granxa.

No que a saúde podal se refire, a redución de desprazamentos e tempos de espera favorecerá unha boa saúde do pezuño, pero as grandes diferenzas que podemos visualizar no gráfico lévanos a pensar que a mera instalación da máquina non é suficiente para obter resultados neste eido.

A granxa cunha elevada incidencia de patoloxías ten 2 cabinas de muxido, con 90 vacas en muxidura de media e 90 cubículos de goma, e as dimensións dos patios son de 4 metros o dianteiro e dos metros o traseiro. No tocante a rutinas de manexo, a limpeza de patios faise 4 veces ao día e non existe rutina de baños de pezuños.

A media de incidencias totais nas 20 granxas analizadas é dun 42,35 % (as tres lesións máis frecuentes neste primeiro grupo de granxas son

Así mesmo, a granxa cun 14,29 % de incidencias posúe unha cabina de muxido para 70 vacas de leite, con 70 cubículos de recheo (o


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

19

Gráfico 3

material da cama é area) e as dimensións dos patios son de 5,5 metros o patio dianteiro e 4,5 metros o traseiro. Neste caso, a explotación realiza a limpeza cada 6 horas, pero os baños podais fanse por rutina cada 10 días (gráfico 1). O segundo sistema para analizar é o robot de arrimado automático, representado no gráfico

2. Neste caso analízanse 16 granxas do servizo e, pese a que o grao de incidencias medio, un 55,18 %, é superior que no caso anterior. Isto é debido a que a desviación da media entre granxas tamén é moi superior, tendo en conta que a granxa máis problemática presenta un 118,82 % de incidencias, o que quere dicir que por cada 10 vacas revisadas 12 patas presen-

taban algunha patoloxía, mentres que a mellor granxa do grupo só tivo un 14,02 %. Ao igual que no grupo anterior, se buscamos o motivo que nos leva a esta alta variabilidade nos resultados a resposta seguen sendo as diferenzas no manexo.


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

20 Táboa 1 %

Vacas coxas

Incidencias

Der. dixital

Der. interdixital

Subgrupo 1

42,77 %

66,21 %

9,45 %

4,15 %

Subgrupo 2

25,88 %

33,81 %

3,35 %

0,58 %

Redución

-16,89 %

- 32,41 %

- 6,10 %

- 3,57 %

O que realmente marca a diferenza na saúde dos pezuños das vacas é o correcto manexo das rutinas e das instalacións

Gráfico 4

Por unha banda, a granxa número 14 conta con 125 vacas en produción, 137 cornadizas e 130 cubículos de recheo (o material empregado na cama é mestura de carbonato e serraduras); en canto ás rutinas podais a limpeza de patios realízase 4 veces ao día e os baños 1 vez á semana. Na outra man está o caso da granxa 02, que consegue eses resultados con 135 vacas en muxido, 144 cornadizas e 144 cubículos de recheo (o material da cama é area), realizando a limpeza dos patios cada 3,5 horas aproximadamente (7 veces ao día) e facendo os baños de pezuños cada 15 días. O último grupo desta análise é o que representa a frecuencia de limpeza nos patios ben con arrobadeira programada automaticamente ou cunha estrita rutina. Neste caso estudamos os resultados de 30 granxas divididas en dous subgrupos. O grupo número 1, representado polas granxas da 01 á 15, son explotacións cunha característica común no que a limpeza se refire e é que pasan a arrobadeira 4 veces ou menos ao día; por outro lado, o grupo número 2, representado polo rango de granxas 16-30, pasa a arrobadeira 5 ou máis veces ao día. A análise gráfica de ambos os dous grupos en conxunto permítenos distinguir de xeito automático cal é o grupo cunha menor incidencia de patoloxías cun só golpe de vista.

O feito de establecer unha rutina de limpeza de patios máis frecuente, que provoque un decaemento das condicións de lixo e humidade nestes, leva como consecuencia unha redución de case 17 puntos porcentuais na media de incidencias presentadas polo subgrupo 2 no pasado ano (gráfico 3). Unhas boas condicións de hixiene serán favorables para mitigar calquera tipo de patoloxía podal, especialmente aquelas de tipo infecto-contaxiosas como son a dermatite dixital e interdixital. Como mostra, na táboa 1 represéntase en porcentaxe a diferenza entre o subgrupo 1 e 2 en canto á presenza de vacas coxas no establo, á incidencia de todas as patoloxías en conxunto e da dermatite dixital e interdixital en particular (táboa 1). Unha vez máis analizamos as diferenzas entre a granxa con mellores resultados e aquela que sufriu unha maior porcentaxe de lesións. Neste caso a granxa 04, pertencente ao subgrupo 1, conta con 50 vacas en muxido e camas de goma. En canto ás tarefas que afectan á saúde podal, non existe unha rutina de baños e a limpeza de patios realízase tres veces ao día. Todo isto ten como consecuencia unha incidencia de patoloxías dun 122,22 %. Non obstante, a granxa 18, situada no subgrupo 2, moxe 295 vacas, que ten aloxadas en cubículos

de recheo (o material da cama é area) e divididas en 2 lotes, un primeiro de 176 animais, onde a limpeza de patios se realiza 6 veces ao día, e un segundo lote de 119 vacas, onde a limpeza é cada 6 horas (4 veces ao día); ademais, os baños realízanse de xeito rutineiro todas as semanas. Isto provocou que en 2017 só tivese unha porcentaxe de incidencias dun 14,02 % (gráfico 4). Unha vez analizados os tres grupos de tecnoloxías por separado, onde as diferenzas de manexo entre granxas son elevadas, podemos afirmar que o que realmente marca a diferenza na saúde dos pezuños das vacas é o correcto manexo das rutinas e instalacións e, aínda que a posta en funcionamento de sistemas automáticos para tarefas diarias pode axudar neste campo, sen un traballo ben feito en canto a limpeza, baños, tempos de espera e desprazamentos dos animais non conseguiremos diminuír as lesións no noso establo. O gráfico 4 é o resultado de escoller en cada un dos grupos aquelas granxas que posúen un manexo excepcional, de aí que os resultados sexan tan uniformes e se consigan baixas incidencias de lesións e, por tanto, mellores resultados en todos os ámbitos da explotación. Isto lévanos a pensar que a única clave dun bo resultado é un traballo ben feito.


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

22

José Luís Míguez Vázquez Veterinario do Servizo de Calidade do Leite de Seragro SCG

A UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS NO MUXIDO Nos últimos anos, os avances tecnolóxicos e a democratización das tecnoloxías dixitais de proximidade afectaron a todos os ámbitos, tanto na produción económica coma no eido persoal. Hoxe xeramos e compartimos tantos datos que xa se coñece como “Big Data” a análise inmediata dunha gran cantidade de datos para estruturalos e procesalos en tempo real e atopar información, patróns recorrentes e novas correlacións que axuden a progresar nun determinado campo do coñecemento. A produción de leite e o muxido en particular foron incorporando avances tecnolóxicos que melloraron, por un lado, a propia

física do muxido (no aspecto da dinámica de fluídos) e, por outro, utilizaron a información xerada polos propios fluxos de leite para unha finalidade: evitar sobremuxidos. Se ben o proceso de mellora tecnolóxica permitiu muxir máis vacas e máis leite en menos tempo, dende os comezos do muxido mecánico ata a actual irrupción dos robots de muxido nas granxas hai dous feitos que permanecen constantes: por unha banda, a tetoeira segue a ser a única parte da instalación de muxido que contacta coa vaca e, pola outra, o feito de que esta exerce de notario e levanta acta sobre todo o proceso cada vez que a fisioloxía do muxido

non se respecta. E xa que o sobremuxido é inherente ao muxido, faino mediante o empeoramento da condición de tetos (maior grao de hiperqueratose) cada vez que o tempo de contacto entre teto e tetoeira excede do necesario para un muxido rápido, continuo e ininterrompido. A integridade anatómica e funcional do esfínter do teto segue a ser a principal defensa da vaca contra novas infeccións intramamarias. O National Mastitis Council (NMC) e o Teat Club International establecen unha relación directa entre a degradación de tetos con calosidade en graos 3 e


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

23

COMPROMETIDOS CO SECTOR LACTEO


24

XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

4 e a incidencia de mastite clínica, e que a primeira correlación con esta hiperqueratose é a duración do período de baixo fluxo de leite ao final do muxido (fluxo de leite menor a 1 l/minuto). Do entendemento e da observación da física do muxido nas instalacións máis antigas puidemos ver que a mala condición de tetos non só obedecía a unha mala preparación das vacas para converter leite glandular en leite cisternal e reducir o sobremuxido. As testaxes dinámicas (rexistros de baleiro preto do teto realizados durante o muxido das vacas) en moitos circuítos de muxido resultaban en flutuacións de baleiro moi por riba dos 10 kPa (quilopascais) e o leite chegaba interrompidamente e formando tapóns á unidade final. Adaptar solucións sinxelas e moi económicas como aumentar a pendente descendente da condución, corrixir os baleiros de traballo, substituír antigos reguladores de peso, muxir con menos unidades e, por suposto, estimular correctamente as vacas non só acurtaba drasticamente o tempo de muxido, senón que diminuía a incidencia de mamite clínica e melloraba o reconto de células somáticas. As melloras na capacidade de evacuación dos colectores e na instalación de retiradores automáticos da unidade de muxido foron paralelas a un grande aumento dos fluxos de leite tanto polo progreso xenético coma polas melloras na produción. Os posibles deseños dos medidores de fluxo dos retiradores automáticos como elemento inconstante da unidade de muxido no percorrido do tubo longo de leite entre colector e a condución de leite (ou entre o colector e o medidor volumétrico para as instalacións con medidores volumétricos) non só puideron afectar ao diferencial de baleiro entre o baleiro de traballo e o baleiro en punta de teto no muxido; decidir sobre o final do muxido pasou a ser un aspecto moi importante respecto á saúde do ubre e a eficiencia do muxido. A acción dos retiradores automáticos é consistente, non o pensan á hora de retirar a unidade de muxido (P. Ruegg). A retirada da unidade de muxido por debaixo dos 200 ml/minuto prolonga o tempo total de muxido, sobremoxe cuarteiróns xa baleiros, aparecen edemas asociados ao aplanamento lateral do teto e aumenta a calosidade (hiperqueratose). Existe unha estreita relación entre a hiperqueratose e o estrés aplicado pola tetoeira, a duración e frecuencia do muxido, os baixos fluxos de retirada e sobremuxido final, a duración do período de baixo fluxo ao remate do muxido e o sobremuxido ao principio do muxido pola falta de apoio cisternal do teto ao recibir a unidade derivada dunha mala preparación. En canto ao feito de que “un retirador automático executa unha orde respecto a un fluxo de leite”, tanto para a súa programación coma para a satisfacción que recibirá o gandeiro sobre a súa acción, haberá que ter en conta a cantidade de leite residual tras a retirada da unidade, a condición de tetos, a rutina de muxido e a calidade de preparación dos tetos, o nivel de baleiro dinámico en punta de teto, o grao de muxibilidade do rabaño e a muxibilidade asociada ao equipo de muxido. Respecto

A integridade do esfínter do teto segue a ser a principal defensa contra novas infeccións intramamarias a este último punto, pode haber diferenzas entre unidades de muxido que repercutan no resultado da función dos retiradores, porque afectan á muxibilidade derivada do equipo pola propia física da dinámica de fluídos e achacables ao mantemento como os seguintes: elementos de goma fóra de uso, polución dos sensores, bloqueos no orificio de toma de aire dos colectores, aliñados incorrectos da unidade de muxido co ubre, irregularidades no fluxo de leite en tubos longos de leite “demasiado longos” ou con presenza de memorias elásticas, tirabuzóns e aliñados incorrectos. De novo, o feito de que un retirador automático executa unha orde respecto a un fluxo de leite fai que o seu éxito estea irremediablemente asociado ao éxito da rutina de muxido en lograr un correcto apoio de tetos derivado do paso de leite glandular a cisternal ao inicio do muxido. A programación dun “tempo mínimo de muxido mentres o cal non se retira a unidade” moi dilatado pode dar lugar a un sobremuxido final moi manifesto e á vez enmascarar o sobremuxido inicial. A programación dun “tempo mínimo de muxido mentres o cal non se retira a unidade” de poucos segundos, necesitaría do compromiso dun óptimo apoio de tetos con altos fluxos de leite ao inicio do muxido. Isto redundará na redución do tempo de muxido, na existencia dun curto período de baixo fluxo ao final do muxido e na preservación da condición de tetos. En non poucas ocasións acontece que ante caídas de produción derivadas de cambios de ración, niveis de enerxía insuficientes, épocas de estrés térmico etc. non se consegue un apoio cisternal de tetos no principio do muxido, coa retirada da unidade a baixo fluxo no comezo do muxido. A recolocación ou a posta de unidades en modo manual de retirada inicia o camiño cara ao sobremuxido. A correcta programación dos retiradores, independentemente do fabricante, debe ser particular para cada explotación, froito das observacións e das medicións que se recollen durante o muxido, e revisarase ante calquera cambio que

aconteza, ben sexa no nivel de produción, na rutina de muxido, no baleiro de traballo ou nas propias unidades de muxido. O rexistro informatizado dos datos de muxido que recollen os medidores electrónicos asociados aos retiradores automáticos da unidade de muxido bríndanos a oportunidade de avaliar tanto a rutina de muxido coma os tempos deste e confrontar estes datos coa condición de tetos e cos índices de mamite clínica. Desta maneira chégase a entender o significado de manter unha constancia na rutina deste proceso e da importancia dos procedementos de preparación para desencadear unha baixada do leite respectando a fisioloxía do muxido. O crecemento das explotacións e, consecuentemente, o muxido de máis cantidade de vacas demandou métodos para a detección e para o rexistro da mastite. O desenvolvemento dun método automático para a detección de leite anormal (e, polo tanto, de vacas candidatas a un tratamento) debería descartar unha razoable proporción de leite anormal sen descartar unha gran cantidade de leite normal. Arredor das dúas últimas décadas o debate que estivo presente en diversos foros internacionais foi o de que combinación de datos é válida (datos obxectivos como a condutividade e o reconto de células somáticas e presenza de grumos como dato subxectivo) para monitorizar o status de infección de ubre nunha vaca. No limiar da enfermidade, a relación entre o reconto celular por riba ou por baixo das 200.000 células/ml e a presenza de axentes patóxenos non é estreita e habería que ter en conta un nivel de incerteza para a precisión no diagnóstico de vaca sa ou enferma (R. Ortega). As rutinas de muxido que cursan co despunte dos primeiros chorros de leite son máis eficientes na detección temperá da mastite e, así mesmo, os sensores automáticos non monitorizarían este leite (G. Mein). Un test máis obxectivo descartaría o primeiro leite de cara a unha definición máis próxima ao estado clínico, baseada na presenza de grumos maiores de 2


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

25

mm persistentes tras os primeiros despuntes en tres muxidos consecutivos (ISSO 20966:2007 Automatic milking installations-requirements and testing; Annex C, Methods of evaluating detection systems for milk deemed as abnormal due to the presence of blood or to changes in homogeneity). Con todo, os excelentes rexistros que ofrecen na actualidade os sistemas de detección automática son dunha grande axuda para incorporar na toma de decisións en granxa, xunto cos novos coñecementos no campo da microbioloxía, do bioma do ubre e no perfil de células somáticas, no contexto actual de redución da utilización de antibióticos e secado selectivo.

diaria fronte aos clásicos tres forzados non só beneficiará na saúde do ubre ás vacas máis produtoras previndo colonizacións bacterianas ascendentes, senón que tamén permitirá distanciar os permisos de muxido nas vacas menos produtoras mentres accedan ao robot para acadar un correcto apoio na cisterna do teto. Á súa vez, seleccionar vacas cun axeitado sistema mamario e unha correcta implantación de cuarteiróns e tetos, así como a axeitada conformación de estes últimos, mellorará tanto a localización como os fluxos de leite e a prevención de edemas na parede do teto por falta de selado do teto coa tetoeira durante o muxido.

Rematando a presente década, o impacto das tecnoloxías no muxido está protagonizado pola implantación do muxido automático nas explotacións. O feito de substituír o clásico colector polo muxido independente de cuarteiróns pode corrixir tanto a incidencia do sobremuxido ao final do muxido coma o asociado á falta de muxibilidade polas chamadas sanidades imperfectas (mellórase o muxido mecánico de tetos excéntricos, ubres con diverso grao de edema, fallos asociados á rotura de ligamentos suspensores etc.). Corríxense tamén as ralentizacións de fluxo debidas ás flutuacións de baleiro que poden afectar á unidade de muxido, tanto as debidas ao esvarón dunha tetoeira como as achacables ao mantemento da unidade.

A pesar de que a transición entre os sistemas de muxido convencionais e o robot non está orfa de xuízos e valoracións, sendo obxectivos e unha vez superada a transición, o robot non só rexistra moitos menos rexeitamentos na súa utilización “voluntaria” por parte das vacas fronte ao xa tradicional arrimado para todo o rabaño na maior parte das salas, senón que na propia filosofía da utilización voluntaria radica a optimización das coñecidas 5 liberdades (Farm Animal Welfare Council, FAWC, 1979, Reino Unido).

así nun instrumento de traballo a disposición do gandeiro para optimizar a súa eficiencia. Anteporse a un “estado clínico” no que a normalidade non é ausencia de información pode facernos cambiar o punto de vista. O verdadeiro valor engadido do muxido voluntario está en que nos ofrece unha cativa gran Big Data na explotación e que “aínda por riba, moxe”. BIBLIOGRAFÍA Data Driven Dairy Decisions For Farmers (www. 4D4F.eu). European Union Funding for Research and Innovation. Horizon 2020: -Standard Operating Procedures. 2017 -Dairy Sensor Research Report. 2016 -Industry Innovations Report. 2016 Annual report for researches on research priorities on the use of sensor technologies to improve productivity and sustainability on dairy farms. 2018

Optimizar o confort implica optimizar o acceso, a visualización e o propio manexo do robot evitando sobremuxidos, o cal repercutirá tanto na aceptación coma na propia produción. Isto está avalado tamén polo feito de que nos días previos a un diagnóstico os rexistros referentes á produción de leite, ao tempo diario de ruminación, á actividade, á eficiencias do muxido… existen porque a frecuencia de acceso ao robot e, por tanto, de muxido non está significativamente afectada. O robot de muxido convértese

A prevención do sobremuxido ao inicio do muxido é labor do gandeiro, cunha axeitada política de permisos no muxido robotizado. Non pensar en ciclos de 24 horas segundo os niveis de produción individual e acadar entre dous e tres muxidos voluntarios de media

r ie o qu ñ al de cu Or a e e d bl la ta Sa ap e Ad o d tip

Sencillos Pasos para un

Dipping y Flushing automático

ADF automatiza una parte crucial de la rutina de ordeño, sacándole más partido al personal, protegiendo a la vaca de enfermedades, y ahorrando tiempo. 1

2

3

4

5

Ubres protegidas y pezoneras desinfectadas

en cualquier momento Para mas detalles

Comienza el

Fin del ordeño

El desinfectante

El pezón esta

Comienza el

proceso de

Se inicia el proceso,

se aplica en la

desinfectado

proceso de

ordeño

sincronizado con la

ubre con un angulo

y protegido

lavado

La unidad de ordeño,

retirada automática,

optimo utilizando

Justo cuando termina

Después de la

recién desinfectada

el desinfectante

la tecnologia de

el ordeño, el pezón

retirada cada

fax (+34) 902 010 602

está preparada para

se transporta a un

doble inyección.

está completamente

pezonera es

el siguiente ordeño.

distribuidor y se

cubierto del

cuidadosamente

email jose-ramon.sanchez@diversey.com

envía a los inyectores

desinfectante.

desinfectada, lavada

individuales.

y soplada.

llamada (+34) 629 097 798

visitar www.ADFmilking.com Vacas sanas, beneficio saludable


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

26

Albino Iglesias Varela Veterinario do Servizo de Alimentación de Seragro SCG

TECNOLOXÍA, VERDADES E MENTIRAS A evolución das ganderías de vacún de leite en Galicia foi vertixinosa. A dimensión, os rendementos e a profesionalización sitúan as nosas explotacións nun alto nivel. E todo ese proceso veu acompañado dunha tecnificación que, a miúdo, sen darnos conta, está presente nas granxas para simplificar tarefas, achegarnos información valiosísima ou

suplir unha man de obra escasa ou, ás veces, sinxelamente inexistente. Non hai tanto tempo, tomar a decisión de saír cortar a herba tratábase máis dun xogo de azar que dunha reflexión sustentada en datos. Poñer o ollo no que facía o veciño, aquel que atinaba, era, en moitos casos, o máis acertado. Hoxe

esvaramos o dedo sobre a pantalla do noso teléfono e temos ao noso alcance a información detallada das evidencias que mandan media ducia de satélites analizadas e transmitidas a modo de previsión meteorolóxica en tempo real e que con lixeiras limitacións acertan a curto e medio prazo. A información está aí dispoñible, na palma da man.


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

27

JUNTOS VAMOS MÁS LEJOS

www.wisium.pt INVIVONSA Portugal, S.A. • Zona Industrial de Murtede • 3060-372 Murtede - Cantanhede • Portugal

Tel +351 231 209 900 • Email: geral@pt.wisium.com


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

28

As medias, en xeral, son enganosas e analizar multitude de datos disgregándoos permite observar as desviacións, que son as que mellor definen as situacións problemáticas

Toda a información que se pode rexistrar nunha sala de muxido con identificación ou no robot de muxido de 100 vacas durante 100 anos, se a almacenásemos en papel ocuparía unha habitación e, con todo, cabe nun chip do tamaño dunha lentella. E a análise desa información pode facerse de forma instantánea. Durante anos, a valiosísima información que nos deu o Control Leiteiro (producións, calidades…) axudábanos a tomar decisións. Hoxe, en moitos casos, dispoñemos desa información a diario na pantalla do noso teléfono. As salas rexistran as producións, ofrécennos información da desviación desta con respecto á habitual, ao rabaño, ás súas calidades, alteracións do leite que poidan servir como indicador de enfermidade… Algúns robots rexistran o peso dos animais que moxen e, por tanto, a súa evolución para evidenciar a severidade da perda de condición corporal nos pospartos ou a excesiva ganancia nas colas, e con iso tomar decisións de

Gráfico 1. Rexistro das curvas de lactación

racionamento ou de descarte. Podemos visualizar de forma gráfica a produción acumulada dun animal concreto, a súa curva de lactación, e cotexalas co grupo, coas súas compañeiras e co seu rendemento na lactación anterior, por exemplo, e todo este caudal de información serviranos para xestionar cun criterio técnico, menos subxectivo, o rabaño. Cando valoramos, por exemplo, se unha ración está rendendo ou non, necesitamos tomar puntos de referencia. Habitualmente fixámonos na media de produción que, cotexada cos días en leite, se os coñecemos, nos chega para sacar conclusións. Se dispoñemos de datos, podemos recorrer a saber dos picos e, segundo estes sexan bos ou malos, valorar como está funcionando o noso presebe, por exemplo. Todo iso podemos observalo cun clic, é máis, os datos poden indicarnos como son os picos para, facilmente, distinguir os das primíparas do resto e, se o peso destas no rabaño

é importante, indicarnos se estamos tendo un problema coa nosa recría ou cos pospartos. Tamén podemos saber con facilidade como e cando pican os animais e comprobar como a media pode amosar uns días que marcan a máxima produción individual por animal, pero como os hai que o fan de forma rapidísima, e outros non e axudarnos isto a saber se o noso preparto está funcionando ou non. Se temos dúas vacas, unha en 60 litros e outra en 10, a nosa media é de 35… As medias, en xeral, son enganosas e analizar multitude de datos disgregándoos permite observar as desviacións, que son as que mellor definen as situacións problemáticas. Unha das decisións máis difíciles de tomar nunha explotación é a de que animais descartar, cando e como. É unha decisión tan complicada e na que inflúen tantos factores que non existe unha regra aplicable a todas as granxas e a todos os animais, pero si é certo que dispor de toda a información posible de


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE cada animal axudaranos a tomar decisións acertadas. Ver non só o momento de lactación presente dun animal, senón poder contemplar a súa lactación dende o principio, cos seus altibaixos, os seus problemas e, incluso, o que ocorreu nas súas lactacións anteriores, axudaranos a decidir. Do mesmo xeito, poder comparar as curvas de lactación das primíparas presentes pode suxerirnos que, quizais, o sacrificio dalgunha sexa necesario se non queremos empobrecer o noso rabaño, porque do total de substitucións que se moxen nunha explotación sempre hai individuos que son peores que o resto e descartalos para futuras lactacións será un acerto en moitos casos. Nunha recente visita que fixemos técnicos de Seragro SCG a explotacións mexicanas de tamaños considerables, puidemos comprobar como a xestión da información era un piar fundamental do traballo diario. Cando o rabaño medra, a información procesada convértese nunha necesidade para o seu control. Nesas explotacións, a revisión posparto realizábase de forma rutineira, pero apoiada nos rexistros de produción. Revisábanse aqueles animais frescos, cuxa produción non se incrementara nunha determinada porcentaxe respecto do día anterior. O reporte extráese a diario e permite focalizar o problema. Non é necesario muxir 5.000 vacas para xestionar así a información, e vémolo xa a diario nas nosas explota-

29 cións, nas que as alarmas que lanzan as salas de muxido e os robots nos axudan na xestión diaria.

A informatización dos sistemas e o rexistro e a análise dos datos son unha parte da tecnificación, que se foi coando nas explotacións xunto coa robotización

Rumex Aqua

A informatización dos sistemas e o rexistro e a análise dos datos son unha parte da tecnificación, que se foi coando nas explotacións xunto coa robotización. Robotizar é automatizar accións mediante o uso de robots, e estes son sinxelamente máquinas capaces de realizar operacións antes reservadas ás persoas. Cando nos preguntamos por que se dispara a implantación de robots nas explotacións, sempre, entre outras, xorde esa resposta: suplir as persoas para minimizar o problema da man de obra. Gañar en calidade de vida é o outro grande argumento; para poder prescindir de man de obra contratada ou poder aumentar o rendemento da explotación sen necesidade de incrementala é sempre unha das respostas. Un argumento en contra de encomendarlles ás máquinas o desempeño de funcións sensibles nunha granxa é precisamente que o “ollo clínico” de alguén acostumado a traballar cos animais pode revelar cousas que a máquina non ve. Así sucede, por exemplo, durante o muxido, momento no que, nas instalacións clásicas, o gandeiro entra en contacto máis íntimo e frecuente coa vaca; sucede o mesmo noutras tarefas, como a alimentación das xatas, que, realizada de maneira rutineira, dúas ou tres veces ao día,

Abrir con

Eficaz frente a diarreas en rumiantes causadas por: • Coccidios y criptosporidios • Bacterias como Escherichia coli y Salmonella spp. ¿Qué es Rumex Aqua? Rumex Aqua es una combinación de fitoquímicos (extractos de plantas ricos en alcaloides).

Dosificación 2 ml Rumex Aqua/ L de leche reconstituida 1 L Rumex Aqua/1000 L de agua 1 Kg Rumex*/Tn en pienso

*forma sólida con ácido butírico esterificado

La innovación en salud y nutrición animal


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

30

Un argumento en contra de encomendarlles ás máquinas o desempeño de funcións sensibles nunha granxa é precisamente que o “ollo clínico” de alguén acostumado a traballar cos animais pode revelar cousas que a máquina non ve

lle permite ao gandeiro observar o comportamento individual de cada animal, o seu estado de ánimo, a súa vivacidade, a súa forma de consumir… AS AMAMANTADORAS A priori, as amamantadoras poden parecer un sistema arriscado ao que confiarlle o futuro da explotación, porque se lle supón un maior risco de transmisión de enfermidades, se se presentan, e unha resposta máis tardía antes estas. De novo, adaptarse á máquina e aprender unha nova forma de manexar é necesario para evitar a catástrofe. Superpoboación, falta de hixiene, falta de mantemento e limpeza nas gomas, mala programación do dispositivo e un longo etcétera poden facer fracasar un dispositivo que pode achegar grandes vantaxes se se manexa ben e que pode optimizar de maneira importante a man de obra. Regular con exactitude os progresivos incrementos de leite, aumentar o número de tomas, aproveitar a información que hoxe ofrecen os equipos para anticiparse á enfermidade antes que un ollo experto son algúns dos logros que poden acompañar o robot. O diagnóstico precoz da enfermidade é crucial e a observación visual non é suficiente. Hai evidencias de que o descenso do número de rexeitamentos por parte da amamantadora, é dicir, de ocasións en que o animal entra a comer e a máquina non lle dispensa alimento, é un dos mellores índices de predición de enfermidade nas xatas pequenas… De novo, a máquina supera o ollo humano. Do mesmo modo, parece que a velocidade de amamantamento tamén pode usarse como indicador de saúde.

O ROBOT DE MUXIDO Pero se hai un robot que deu un puñazo sobre a mesa da gandería estes últimos anos foi o robot de muxido e, con el, o cambio na forma de alimentar. Polo momento, creo sinceramente que aínda estamos descubrindo o camiño e, aínda que as grandes verdades en canto á alimentación das vacas seguen en pé, o certo é que debemos ver cunha nova perspectiva algunhas consideracións do manexo dos animais e deixar de lado algún dos principios que eran válidos para a ración total mesturada no presebe. Deféndense basicamente dous modelos no manexo dos animais arredor do robot. Nun modelo fórzaselle á vaca a circular necesariamente nunha dirección se quere acceder ao presebe dende a zona de descanso, con ou sen o paso polo robot, mediante o uso de portas sen retorno (circulación forzada), e noutro non, deixándolle que circule libremente cara ao presebe ou a zona de descanso (circulación libre). Do mesmo modo que cada día descubrimos que cousas que tiñamos por non certas ou, polo menos, non tan certas como pensabamos, as verdades absolutas arredor dos robots non existen. Teño oído dicir con absoluta seguridade que o futuro do robot de muxido pasa polos tráficos forzados que eliminen a alimentación na tolva e escoitei dicir todo o contrario. Teño visto funcionar o robot subministrando fariña en vez de penso pelletizado, e teño visto gandeiros felices con 28 litros de media no seu robot. Este maio pasado, xunto cun gandeiro, fomos a Palencia comprar vacas, moi boas vacas, dunha excelente explotación con ca-

tro robots de muxido en funcionamento, unha media de produción excepcional e, para a miña sorpresa, sen penso no robot, é dicir, non todo é como parece, como sempre foi, a alimentación non é só un penso ben deseñado, e unha boa alimentación non só radica nunha ración ben axustada, aínda que un e mais a outra sexan importantes. Un dos obxectivos asociados á implantación do robot é aumentar a frecuencia do muxido. Alcanzar medias de tres ou máis muxidos sen incrementar a man de obra, como xa dixemos, é un dos argumentos máis esgrimidos para xustificar a súa instalación, e, para iso, temos que conseguir que a vaca asista ao robot. Naqueles casos nos que o animal o ten que facer de forma voluntaria, erros na alimentación poden desincentivar a asistencia, pero outros moitos factores inflúen. A densidade de animais parece determinante por razóns obvias e a súa velocidade do muxido condicionará, ou non, a taxa de ocupación do robot. O momento de lactación parece ter influencia tamén. A explicación parece estar, entre outras cousas, en que as necesidades de animais coa lactación avanzada e a súa produción en declive son menores e quedan en maior medida satisfeitas coa ración mesturada do presebe. A saúde é determinante, vacas enfermas non acudirán a muxirse, do mesmo modo que non o farán a comer, e a saúde podal é, se cabe, máis importante que no método clásico, xa que os movementos son, na maioría dos casos, máis numerosos. A vaca vai ao robot comer, non vai muxirse. Ao aumentar a frecuencia de muxido, en teoría, a presión do leite no ubre non actúa como incentivo para que a vaca vaia ao muxido; ten que querer ir porque desexe o concentrado. É por iso que a formulación do que se lle subministre na máquina debe


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

31

Gráfico 2. Diferentes racións en robot

Se hai un robot que deu un puñazo sobre a mesa da gandería estes últimos anos foi o robot de muxido e, con el, o cambio na forma de alimentar

facerse pensando na súa palatabilidade, de aí o uso de aromas de eficacia máis ou menos discutida e, ademais, debemos escapar daqueles ingredientes que a diminúan ou lle afecten á durabilidade dun grao que ten que comportarse en tolva con exquisitez, cun tamaño agradable para a vaca, con poucos finos que a incomoden. A boa noticia é que ás vacas gústalles o penso e, salvo erros de fabricación, que ás veces ocorren, ou algunha materia que entre cunha calidade non desexada ou algún erro na granulación, os granulados que se dispensan funcionan.

ter en conta que, aínda dispensando moitos quilos de penso en robot, animais con alta produción alcanzarán consumos elevados de materia seca, dos que o que tome do presebe suporá o 70 % ou máis do total do que inxira. Pero naqueles casos nos que o consumo sexa escaso ten que ser suficiente para equilibrar co dispensado polo robot para que a nivel dixestivo funcione, por exemplo, ao principio de lactación, onde pode fixarse incremento de subministración diaria independentemente da produción e sen saber, obviamente, cal é o seu consumo en presebe.

A ración mesturada no presebe segue sendo a base do que come a vaca. Temos que

As recomendacións xenéricas asumidas pola maioría son non esaxerar a concen-

tración nin a densidade enerxética da ración mesturada para que as necesidades non queden plenamente satisfeitas na maioría de animais e así acudan con ganas ao robot. Pero a realidade é que encontramos racións con perfiles diferentes, con maior e menor concentración, funcionando por igual, o que suxire que non sempre a tan necesaria asistencia ao robot se potenciará ou fracasará exclusivamente concentrando ou desconcentrando o carro ou modificando o grao subministrado no robot.


32

XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

A vaca vai ao robot comer, non vai muxirse. Ao aumentar a frecuencia de muxido, en teoría, a presión do leite no ubre non actúa como incentivo para que a vaca vaia ao muxido, ten que querer ir porque desexe o concentrado

Un caso real e presente: nunha explotación X, na que a asistencia ao robot fracasa, expresándose nunha frecuencia de muxido baixa e un número de atrasos desmedido, chegaron a usarse nas tres unidades de muxido das que dispón dous pensos distintos (formulacións dispares, fabricantes diferentes) simultaneamente con resultado similar, e ata tres racións con concentracións e perfiles enerxéticos moi dispares, dúas solapándose no tempo, cando unha das racións parecía surtir efecto fixo unha soa das unidades. Isto pode suxerir que a mellora nos parámetros poida terse debido a outras modificacións realizadas na unidade en canto a parámetros de muxido, permisos de asistencia etc. A estas alturas, creo que todos temos claro, ou deberiamos telo, o importante que resulta para a vaca, e máis aínda para unha primípara, a súa “primeira vez”. A primeira vez que entran á sala, os animais poden provocar un rexeitamento que os deixe marcados incluso de por vida. Imaxinemos arrincar unha explotación con gran número de animais en moitas unidades simultaneamente; temos 24 horas para pasar polo menos dúas veces a todos os animais pola máquina, para elas, un caixón extraño, ruidoso, cheo de reflexos, olores, contrastes incertos… O penso será o de menos. Para nós, un traballo desesperante que, aínda con man de obra suficiente, cando levemos 20 horas ininterrompidas metendo vacas e non albisquemos o final, farémolo de mala gana e sendo, como mínimo, pouco pacientes con elas, convertendo o seu primeiro contacto co robot nalgo traumático que non as animará a volver voluntariamente. A planificación da posta en marcha do robot é importantísima. Permitirlles ás vacas durante un tempo

o acceso ao robot para comer, coa sala de muxido aínda en funcionamento é, se é posible, unha práctica moi recomendable, pero chegado o momento a paciencia será necesaria. A miúdo por intereses comerciais, outras veces pola incapacidade de pararse a mirar, saber que mirar ou querer ver, o fracaso na asistencia ao robot achácaselle á alimentación; e haberá ocasións en que si e outras en que non. Algunhas situacións, como as descritas, soluciónaas o tempo: a habituación dos animais, o seu paso polo robot nunha lactación anterior, de modo que todos os animais, salvo as primíparas, xa teñan pasado por un secado tras o seu muxido en robot, a variación dos días nun lote ou a súa densidade etc. A xerarquización nos rabaños é determinante neste tipo de instalacións e maniféstase dunha forma diferente a como o fai nas salas clásicas. Os conflitos entre animais no contorno das unidades poden agravarse se non existe unha boa planificación destas zonas no referente aos espazos ou á colocación doutras estruturas, como bebedeiros ou cepillos, e pode significar o rexeitamento por parte dalgúns animais a aproximarse á máquina. O tamaño dos lotes modifica as interaccións entre animais, que serán determinantes á hora de estimular o acceso ao alimento das dominadas. Un número insuficiente de camas, condición indesexable en calquera explotación, quizais teña maior repercusión nun sistema baseado no movemento dos animais de forma voluntaria cara ao seu alimento, e un largo etcétera de condicionantes, algún aínda por descubrir.

Non debemos esquecer que a eficiencia alimentaria non pode vir dada exclusivamente por subir ou baixar a cantidade de concentrado administrado a un animal segundo o seu nivel produtivo, e non podemos caer no erro de considerar un sistema baseado en soster ou aumentar a cantidade de penso para manter as producións como o sistema de alimentación máis eficiente. Isto non pode facernos esquecer que a eficiencia tamén radica na vaca. Queremos vacas eficientes, é máis, se cabe, nun sistema no que o número de animais cos que traballar está limitado e no que o tempo de ocupación do mesmo vale o seu peso en ouro. Unha mala produtora éo con robot ou sen el, por moito que o seu consumo de concentrado sexa menor que o dunha produtora maior. E, por último, temos que ter en conta que, en xeral, o custo de alimentación aumenta por varios motivos: quizais a maior consumo de concentrado, aínda se se incrementa a produción, os quilos por litro de leite non o fagan; unha parte importante do concentrado aumenta o seu prezo ao tratarse dun produto granulado e, por último, a posibilidade de traballar con materias primas acúrtase. O ROBOT DE ARRIMADO Se falamos de estandarizar procedementos operacionais, hai un robot presente xa en moitas explotacións que reflicte nitidamente o significado da expresión “o robot de arrimado”. De todos é coñecida a necesidade de implementar unha rutina de arrimado frecuente de comida: aumenta o consumo e, por ende, a produción; pode solucionar problemas de posparto en situacións de cornadiza insuficiente; favorece o acceso á comida de animais dominados; minimiza o estrés; mellora a saúde podal ao diminuír os “paseos” de cornadiza en cornadiza na busca de comida e un longo etcétera. Quizais sexa na ración de secas onde os efectos sexan máis notables, aínda que menos evidentes, sendo ademais a ración que, polas súas propias características, máis necesite ser arrimada. Non obstante, aínda con apeiros deseñados para esa función, é necesario dedicarlle tempo e estar presente na explotación para facelo; e coa frecuencia debida é, en ocasións, complicado ou sinxelamente imposible (racións húmidas moi pesadas, instalacións nas que o arrimado resulta difícil, explotacións nas que nos momentos de máis necesidade de arrimado non hai ninguén para facelo, á noite, por exemplo…). Neste sentido, o robot non entende de horarios, pode ser programado para aumentar a súa frecuencia de arrimado a medida que a cantidade de comida diminúe segundo sexa o tipo de ración. Debemos ser conscientes da importancia enorme que ten o arrimado frecuente de comida coa máxima de que “a vaca coma


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

33

O robot de arrimado non entende de horarios, pode ser programado para aumentar a súa frecuencia de arrimado a medida que a cantidade de comida diminúe segundo sexa o tipo de ración

como queira, cando queira e onde queira”. O labor de arrimado é básico. Cada explotación ten as súas características e pode ocorrer que nalgunhas (por ter suficiente man de obra ou unha ferramenta non autónoma, pero cómoda, destinada ao arrimado; instalacións que faciliten o arrimado polo seu deseño ou cunha superficie que favoreza o escorregamento no presebe; un carro propio que permita dispensar a comida de tarde, de modo que naquelas horas nas que non hai operarios na granxa o volume de

comida dispoñible é alto; unha conciencia clara da importancia do arrimado no terceiro muxido que facilita un primero arrimado moi temperán e un último tarde…) a incorporación dun arrimador autónomo diminúa a carga de traballo, pero non reporte beneficio claro nos rendementos. Do mesmo modo, parece inxustificable que explotacións de dimensións con dificultades para contar con toda a man de obra que sería necesaria para estes labores comprometan os seus rendementos

por non acometer o investimento que supón un robot de arrimado. “Unha máquina pode facer o traballo de 50 homes, ningunha máquina pode facer o traballo dun home extraordinario”. O home extraordinario debe ser o que tome a decisión de incorporar a máquina á granxa e sacarlle partido.


34

XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

Patricia Gómez Presa Técnica do Servizo de Xestión Técnico-Económica de Seragro SCG

A XESTIÓN MÁIS ESPECÍFICA Esta charla non pretende facer dogma nin establecer datos medios de referencia. O propósito é mostrar datos de casos particulares que nos ilustren sobre como lle pode afectar á xestión das granxas de vacún de leite o uso de novas tecnoloxías.

As tecnoloxías dixitais non son mellores que os sistemas tradicionais, senón que son novas ferramentas que nos simplifican o arduo camiño que debemos percorrer para obter conclusións da situación na que se atopa a nosa empresa.

automático, poden devolvernos índices que a día de hoxe, con información individualizada de cada vaca ou cada parcela de cultivo, nos permiten analizar a eficiencia e a rendibilidade, xa non de cada centro de custo senón de cada unha das partes que os compoñen.

Os datos forman parte das explotacións de vacún leiteiro desde que o primeiro animal entrou no establo, polo que neste sentido non podemos falar de que a toma de datos e o seu estudo sexa algo innovador... Con todo, a forma na que obtemos, almacenamos, tratamos e analizamos estes datos con ferramentas dixitais si é innovadora e marca a diferenza dunha xestión máis específica e eficiente.

Hoxe en día son moi numerosos os sistemas xa implantados, e infinitas as posibilidades que nos ofrecen, se facemos un bo aproveitamento destes. Como en todos os aspectos das explotacións, o correcto manexo dos datos tamén é fundamental.

Pouco a pouco, ao longo desta charla coral, os meus compañeiros foron detallando as partes máis importantes que lle afectan a cada un dos seus servizos e como o uso de novas tecnoloxías, sen dúbida, facilita un mellor manexo nas explotacións. O certo é que se contan por milleiros a cantidade de datos que podemos recoller nunha explotación, xa que son moitas as partes susceptibles de ser analizadas e o traballo do servizo de xestión é

Simples follas de cálculo ou programas máis evolucionados que relacionen bases de datos recollidos, ben de xeito tradicional (á man) ou


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

35

Nosotros le ayudaremos a evitar las paradas en pits. El ciclo de vida de un animal es un como un viaje con muchas paradas y arranques inesperados en el camino. Piense en Arm & Hammer Animal Nutrition como su equipo de mecánicos, para ayudarle con el asesoramiento adecuado y los productos adecuados en el momento adecuado. Antes, durante y después de la transición, le ayudaremos a navegar para que se mantenga enfocado en su Animales Primero. Productividad Siempre. Póngase en contacto con su nutricionista, veterinario o representante de Arm & Hammer Animal Nutrition o solicite combustible en el sitio web AHanimalnutrition.com.

Telf. 972.54.67.58 www.adial.es

© 2016 Church & Dwight Co., Inc. ARM & HAMMER™ y ARM & HAMMER logos son marcas de Church & Dwight Co., Inc. AHD09161636PS


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

36 conseguir relacionar cada unha destas partes para ver o resultado do conxunto completo. Por unha banda, temos a produción, sen dúbida unha das partes máis importantes, xa que o leite representa o maior ingreso dunha explotación. Ao longo dos anos, o control leiteiro e, máis recentemente, as salas de muxido informatizadas e os robots de muxido ofrécennos os datos de produción de cada un dos animais da granxa. Os planning de reprodución e os programas informáticos específicos son capaces de analizar os datos que día a día obtemos no apartado de reprodución. Estacións automáticas de alimentación, o rexistro de consumos ou o uso do carro unifeed permítenos recoller información que nos axuda a analizar o custo da alimentación tanto mercada como a producida na granxa, especialmente importante xa que a alimentación total é un dos gastos máis representativos nunha explotación de vacún de leite. Por último, pero non menos importante, o rexistro de enfermidades permitiranos analizar a saúde dos animais que compoñen o noso establo.

concepto moi moderno dito deste xeito, pero que non deixan de ser os cartos que nos deixa cada vaca unha vez que ao que ingresa lle restamos o que come. Este índice podemos analizalo en conxunto ou de xeito individual. O conxunto axúdanos a medirnos con outras explotacións e o individual é unha ferramenta máis que lexítima para saber cales son as vacas que nos fan gañar cartos e cales son aquelas que só nos ocasionan perdas. A partir deste dato tamén seremos capaces de marcar cal é a produción por debaixo da cal un animal presente na granxa non paga a comida, o que quere dicir que só lle quedan dous camiños: secar ou desvelle, especialmente naqueles casos nos que hai escaseza de espazo ou comida, ou das dúas cousas.

Un par de parágrafos atrás falabamos de índices técnico-económicos que nos permiten darlles explicación a fortalezas e debilidades das nosas empresas e estes índices construímolos a través de todos eses datos que mencionamos agora.

Algo que se debe destacar neste tipo de análises é que podemos facerlles modificacións ao noso antollo, podemos analizar a marxe sobre alimentación en función do ingreso total ou só do ingreso de leite. Tamén podemos utilizar só a alimentación mercada ou a total, incluso podemos varialo completamente e ver cal é a marxe de cada unha das vacas en produción sobre o gasto total da explotación. Unha vez que os datos están correctamente recollidos e contabilizados, as posibilidades son infinitas e increméntanse a medida que ampliamos o nivel de detalle da información almacenada.

Un dos máis representativos, dada a importancia do gasto que analiza, é o IOFC (Income Over Feed Costs). Sen dúbida, trátase dun

Outra das referencias que se deben ter en conta é o punto de equilibrio, ese valor no que as perdas comezan a converterse en beneficios.

Evidentemente, isto sen unha rigorosa contabilización dos custos é imposible de calcular fielmente, de aí a importancia de facer xestión empresarial nas explotacións. Cando falamos de marxe sobre custo total, o que prima é conseguir diluír os custos fixos (aqueles que non dependen do volume de produción) e acadar uns custos variables asumibles, de tal xeito que canto máis produzamos, máis diluímos os gastos que son independentes da produción sen incrementar demasiado os custos que si dependen do volume producido (como son a alimentación ou os consumibles) e así acadar un maior beneficio por litro de leite entregado. Polo tanto, a dixitalización de datos técnicos xunto cos económicos permitirannos establecer patróns que nos leven a simular situacións futuras proveitosas para o resultado, ou negativas que deberemos corrixir para evitar perdas. Xa que logo, o tratamento dos datos cos novos programas informáticos busca non só analizar a situación pasada, senón estudar os posibles escenarios futuros aos que se enfrontarán as explotacións. Un dos mellores exemplos de aproveitamento dos datos pasados é a simulación de investimentos en diferentes escenarios futuros, para así saber en que condicións resulta rendible sobre o papel unha nova adquisición de activo. En primeiro lugar, a clave dun bo investimento está na súa necesidade e, en segundo lugar, no exhaustivo estudo de todas as posibilidades futuras, especialmente daqueles escena-

SOMOS EL INSTRUMENTO IDEAL Y EL LUGAR FIABLE AL QUE ACUDIR EN BUSCA DE SOLUCIONES PARA GENERAR VALOR EN SUS PROCESOS EMPRESARIALES

I+D+I y asistencia técnica.

Formación a medida.

Análisis de alimentos.

Consultoría, desarrollo de productos, puesta a punto de tecnología, optimización de procesos y rendimientos, diseño de nuevas líneas de producción, diseño y seguimiento de protocolos de autocontrol

Contenidos diseñados a medida de cada cliente impartidos en la modalidad presencial, on line o mixta. Posibilidad de organizar prácticas en nuestras instalaciones.

Fisicoquímico y microbiológico: composición, detección de microorganismos. Propiedades físicas: viscosidad, dureza, estabilidad, color. Sensorial: panel experto de catadores, panel de consumidores y preparación de paneles internos.

Más información en www.aplta.es info@aplta.es (+34) 600 942 343 Estamos en Montirón, 152. 27002 Lugo.


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

37

Táboa 1 Granxa 1 Investimento

Granxa 2

Granxa 3

Granxa 4

Granxa 5

Investimento sala de Investimento robot Investimento robot Investimento robot Investimento robot muxido 8x2 informade muxido, nodriza e de muxido arrimador de muxido tizada arrimador 145.000,00 €

98.000,00 €

189.028,40 €

16.500,00 €

71.900,00 €

Vacas en muxido

71

66

96

114

94

Produción media

34

33

33

33

33

Amortización anual

14.500,00 €

9.800,00 €

18.902,84 €

1.650,00 €

7.190,00 €

Custo da amort. [€/t leite]

16,46 €

12,26 €

16,15 €

1,19 €

6,41 €

Ingreso [€/t leite]

408,80 €

432,66 €

373,04 €

402,78 €

417,11 €

Litros necesarios para amortizar

35.470

22.651

50.672

4.097

17.238

Litros entregados

881.066

799.580

1.170.266

1.382.395

1.121.792

Litros necesarios vaca/día

1,37

0,94

1,45

0,10

0,50

rios que presenten tempos máis complicados para a explotación. Facer rendible un investimento acometido con cabeza vai depender sempre do manexo e isto é algo que debemos ter en conta; unha análise de situacións no papel dará por sentado que o traballo está a realizarse de xeito correcto. Cando analizamos

unha conxuntura deste tipo asumimos que os erros de base serán eliminados e por moi ben que pinten as hipóteses realizadas sobre un investimento, ben sexa en automatización de procesos rutineiros ou non, sen traballo e sen esforzo non será exitosa. Decidir en que investir vai depender, e moito, das circunstancias particulares de cada

granxa e hai realidades de todo tipo: dende granxas limitadas en persoal e sen opcións de acceder a el ata granxas onde a man de obra é o piar central e conseguen bos resultados mediante traballadores contratados. Dito isto, a automatización de certos procesos de rutina é sempre unha opción máis no tapete, pero debemos ter en conta que non elimina o factor humano das granxas, moito

¿Cómo puedo mejorar la ingesta y mantener los alimentos más frescos?

REVESTIMIENTO IGUALADOR Nuestra respuesta Imagine su explotación, está hecha de hormigón, ¿verdad? La mayoría está fabricada en hormigón, muy poroso. Absorbe líquidos y gérmenes como una esponja. Con una capa de MS Revestimiento Igualador, el comedero y otras áreas de su explotación serán de fácil limpieza y estarán protegidas contra el desgaste. Además se obtiene una mayor ingesta de alimento más fresco, así, menor comida desechada. Todos estos beneficios hacen rentable la aplicación de MS Revestimiento Igualador.

¿Quieres más información o atención personalizada? Visita www.schippersweb.com ó llámenos al 93 181 64 33


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

38 máis necesario se cabe cando automatizamos algunha das tarefas. Agora mostramos algúns exemplos reais de investimentos en máquinas que automatizan tarefas de rutina nas granxas ou a súa toma de datos e, dados os custos actuais das explotacións propietarias, cantos litros se destinan anualmente a amortizar as devanditas máquinas (táboa 1). Pero non só é o investimento o que fai variar os gastos na explotación e unha pregunta lexítima por parte de calquera gandeiro sería que custo ten, ademais do propio investimento, a automatización dun proceso rutineiro como pode ser, por exemplo, o muxido. Durante o ano 2017 a media de gasto en consumibles de hixiene de muxido no grupo de xestión non automatizado de Seragro foi de 3.097,65 € (cun rango dende 1.202,82 € ata 6.139,02 €), mentres que a media dese mesmo gasto en granxas co muxido robotizado foi de 1.809,80 € (entre 964,12 € e 3.596,90 €). Así mesmo, o gasto medio en mantemento e reparación das instalacións de muxido e almacenamento do leite no grupo con sala de muxido foi de 3.096,82 € [nun rango de 564,98 € a 8.793,52 €] e no grupo automatizado falamos dun gasto medio de 6.853,95 € (dende 2.906,10 € ata 9.256,32 €)1 . Na táboa 2 móstrase un resumo dos custos mencionados anteriormente e o peso que estes teñen no volume de leite entregado pola granxa. Ademais do custo en consumibles e reparacións, outro dos temas máis falados, en relación a gastos anuais e robotización, é o consumo de enerxía. A media anual do gasto en electricidade do grupo robotizado en 2017 foi de 9.684,25 € (entre 8.406,57 € e 11.626,30 €), sendo a media do resto do grupo 5.879,42 € (nun rango de 1.629,02 € e 12.682,92€) [táboa 3]. Para mostrar unha visión global do custo que supón producir un litro de leite nunha explotación robotizada e non quedarnos só cunha idea das partidas máis controvertidas, como son os mantementos, consumibles as amortizacións, imos ver o conxunto e as porcentaxes do que sería o balance medio do grupo automatizado. Se analizamos os ingresos, non atopamos ningunha sorpresa ao ver que a venda de leite é a que máis peso ten, cun 80 % aproximadamente. En canto aos gastos, a alimentación é a maior partida, xa que supón un 55,46 % do total do gasto, mentres que no resto do grupo representa un 59,14 %. Este dato pode resultar contraditorio, xa que a alimentación, ben por vaca ou por tonelada de leite entregado, é máis cara no grupo con robot de muxido, pero a diferente distribución do gasto fai que de media o peso da alimentación total (mercada e forraxes propias) se dilúa.

Táboa 2 Granxa 1

Granxa 2

Granxa 3

Granxa 4

N.º de cabinas

2

1

1

2

Litros entregados ano

881.266

803.028

852.102

1.170.266

Custo consumibles

964,12 €

1.029,55 €

1.016,83 €

3.596,90 €

Custo reparacións e mantemento

2.906,10 €

8.391,96 €

6.861,41 €

9.256,32 €

Custo total (€/tm de leite)

4,39 €

11,73 €

9,25 €

10,98 €

Táboa 3 Robot de muxido

Sala de muxido

Concepto

€/tm de leite

€/vaca

%

€/tm de leite

Total venda leite

318,44 €

3.969,82 €

77,78 %

318,72 €

Total venda animais

20,60 €

256,75 €

5,03 %

25,13 €

289,48 €

6,63 %

Total subvencións

37,05 €

461,91 €

9,05 %

27,26 €

314,03 €

7,19 %

Total ingresos excep.

10,08 €

125,65 €

2,46 %

5,93 €

68,38 €

1,57 %

Diferenza inventario

23,23 €

289,54 €

5,67 %

1,97 €

22,65 €

0,52 %

Total ingresos

409,39 €

5.103,68 €

Total alimentación

151,71 €

1.891,25 €

38,66 %

132,44 €

Recría externa

0,00 €

0,00 €

0,00 %

0,00 €

Total forraxes

65,93 €

821,96 €

16,80 %

68,99 €

794,92 € 20,26 %

Total sanidade

18,50 €

230,66 €

4,71 %

17,44 €

200,90 €

5,12 %

Total servizos profesionais

13,26 €

165,31 €

3,38 %

11,73 €

135,18 €

3,44 %

Total subministracións

12,25 €

152,71 €

3,12 %

6,56 €

75,54 €

1,92 %

Total reparacións

11,95 €

148,94 €

3,04 %

8,27 €

95,27 €

2,43 %

Material camas

8,72 €

108,70 €

2,22 %

6,10 €

70,31 €

1,79 %

Total outros gastos

9,36 €

116,64 €

2,38 %

4,74 €

54,61 €

1,39 %

Total soldos

37,63 €

469,07 €

9,59 %

51,45 €

592,78 € 15,11 %

Total seguros

5,33 €

66,46 €

1,36 %

7,57 €

87,21 €

Total gastos

334,63 €

4.171,70 €

315,29 €

3.632,59 €

Total amortizacións

57,82 €

720,87 €

25,33 €

291,78 €

Gasto total

392,46 €

4.892,58 €

Resultado

16,93 €

211,10 €

A segunda partida máis destacable serían as amortizacións, cun 14,73 %, sendo un 7,44 % na media do grupo de xestión. Para completar o podio os soldos e salarios representan un 9,59 %, fronte ó 15,11 % do gasto medio de 2017 no grupo de xestión non automatizado.

€/vaca

%

3.672,15 € 84,09 %

379,00 € 4.366,68 €

14,73%

1.525,87 € 38,88 % 0,00 €

0,00 %

2,22 %

7,44 %

340,61 € 3.924,37 € 38,39 €

442,31 €

En definitiva, os custos dunha granxa robotizada e outra que non o está distan tanto como os gastos en calquera granxa, dada a condición particular de cada unha, conte ou non con procesos automáticos. Como exemplo desta afirmación, na táboa 4 móstrase a diferenza entre dúas


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE Táboa 4 Concepto

% Granxa 1 % Granxa 2

Total venda leite

79,35 %

80,67 %

Total venda animais

8,75 %

7,23 %

Total subvencións Total ingresos excep. Diferenza inventario

9,55 %

9,56 %

0,28 %

2,34 %

2,07 %

0,19 %

Total alimentación

36,17 %

24,96 %

Recría externa

0,00 %

0,00 %

Total forraxes

25,01 %

20,94 %

Totalsanidade

3,60 %

3,78 %

Total servizos profesionais

3,61 %

5,19%

Total subministracións

2,06 %

3,03 %

Total reparacións

1,89 %

3,62 %

Material camas

0,92 %

2,39 %

Total outros gastos

0,48 %

0,20 %

Total soldos

15,41%

27,26 %

Total seguros

1,49 %

3,01 %

9,36 %

5,61 %

Total ingresos

Total gastos Total amortizacións

Gasto total

FERTILIZANTES

granxas cun volume de cabezas en muxido similar, ambas as dúas sen ningún tipo de automatización en procesos rutineiros e cun resultado positivo no pasado exercicio 2017. Aínda con estes puntos de encontro, atopamos grandes diferenzas na repartición do seu balance. En todas as partidas mencionadas na táboa anterior podemos ver porcentaxes tan afastadas coma na análise dos dous grupos analizados na táboa 3. Como corolario podemos dicir, sen medo a errar, que canto máis ampla sexa a nosa base de datos, máis fundamento terán as decisións que tomemos a partir deles e, tendo en conta que a súa recollida e o seu tratamento é unha das partes máis ardua, todo aquel sistema que nos facilite o traballo será benvido (táboa 4).

39

que dalgunha maneira se fai, se cabe, máis esixente. Por isto queda patente que a importancia do manexo nas explotacións de vacún de leite se estende a todos os ámbitos, dende os propios animais ata a xestión da empresa. A media de vacas en muxido do grupo de xestión técnico-económica de Seragro é de 97 animais, e o grupo de granxas con robot de muxido media 74 animais en produción.

1

NOTA DA AUTORA Os datos mostrados foron extraídos dos custos do grupo de xestión do exercicio 2017, do Servizo de Xestión Técnico-Económica de Seragro SCG.

En canto á parte de automatización dos procesos rutineiros que se nos presentan en calquera granxa día a día, dende o punto de vista económico supón un importante incremento da partida de amortizacións e “compromete” a liquidez da granxa, tanto como calquera investimento que realicemos na nosa empresa. Será responsabilidade de cada un determinar se a necesidade é tal e valorar o proveito que nos vai ofrecer. Todo aquel tempo que unha máquina dedica a facer algo do que se encargaba a man de obra, libera a esta para a realización de outras tarefas. Con todo, debemos ter presente que a necesidade do traballo humano na granxa non desaparece, incluso poderiamos dicir

SUMINISTROS


40

XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

Bruno González Zorn Bruno González-Zorn Director da Unidade De Resistencia a Profesor titular da UCM Antibióticos da UCM

“EN MOI POUCO TEMPO CONSEGUIMOS ÉXITOS MOI IMPORTANTES EN RELACIÓN Á REDUCIÓN DO USO DE ANTIBIÓTICOS” O doutor Bruno González-Zorn é profesor de Sanidade Animal da Universidade Complutense de Madrid (UCM) e profesor adxunto de Biotecnoloxía da Universidade de Estudos para o Desenvolvemento de Ghana. Despois do seu posdoutoramento no Instituto Pasteur de París, volveu a España cun contrato Ramón y Cajal e, na actualidade, lidera un grupo que traballa en microbioloxía molecular e ecoloxía da resistencia antimicrobiana no Centro de Vixilancia Sanitaria Veterinaria (Visavet) da UCM. Forma parte de numerosos comités sobre resistencia aos antibióticos en institucións nacionais e internacionais e é presidente do Grupo de Microbioloxía Molecular da Sociedade Española de Microbioloxía. A continuación, reproducimos unha entrevista publicada no número 4 da revista Vaca Pinta sobre as súas investigacións arredor

das resistencias antimicrobianas, así como do papel dos veterinarios na saúde humana e da concienciación que existe no noso país no referente á redución no uso de antibióticos. Que traballos estades a realizar no Centro de Vixilancia de Resistencias Antimicrobianas da UCM? A resistencia a antibióticos é un problema maior hoxe en día e, polo tanto, hai moitas institucións interesadas en reducir, sobre todo, a cantidade de antibióticos que utilizamos, tanto en medicamento humano como veterinario. No meu grupo de investigación o que facemos é colaborar con moitas institucións para axudarlles a reducir a cantidade de resistencia antibiótica que temos no mundo e, á vez, tamén facemos investigación con bacterias. Temos bacterias resistentes en hospitais, en granxas, no medio ambiente, en alimentos…, polo que precisamos entender cal é o fluxo de

bacterias e de xenes de resistencia a antibióticos entre distintos sistemas. Como veterinario, cal cres que é o papel que deben xogar os profesionais nesta loita contra as AMR? Os antibióticos son prescritos practicamente a partes iguais por veterinarios e por médicos. Así pois, os veterinarios temos un papel esencial para preservar a eficacia dos antibióticos para medicamento humano e para saúde pública, logo é esencial que teñamos unha boa formación e que, en colaboración cos nosos colegas médicos, sexamos capaces de utilizar dunha forma máis eficiente os antibióticos co fin de minimizar a cantidade de bacterias resistentes que se xeran no mundo. Como de concienciados ves os veterinarios neste senso? En España houbo unha evolución moi importante na actitude que temos os veterinarios e,


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

Durante o período seco, o ubre ten un risco 10 veces superior de sufrir infeccións intramamarias que durante a lactación1. As mastites xeradas no período seco maniféstanse tras o parto e súmanse ás infeccións propias do inicio da lactación, que son especialmente importantes durante as primeiras semanas. En consecuencia, nos primeiros momentos tras o parto a probabilidade de padecer un proceso de mastite é sempre considerable e xera cuantiosas perdas. Estudos recentes estimaron que cada episodio de mastite supón de media un custo non inferior a 357 €/vaca2. Por tanto, non é estraño que o Panel Internacional de Expertos en Calidade de Leite3 elaborase un Documento de Consenso no que se recomenda o uso de seladores internos de tetos, en TODAS as vacas e en TODAS as explotacións leiteiras. O obxectivo é diminuír as infeccións sucedidas durante o secado e ,con iso, os seus elevados custos. A elección correcta dun selador de tetos é agora máis sinxela coa introdución de UBROSEAL® de Boehringer Ingelheim, líder mundial na saúde do ubre. UBROSEAL® posúe un sistema Flexicap® mellorado que facilita a súa aplicación sen riscos para o teto, ademais de poñer á disposición dos usuarios o máis completo servizo técnico que puidesen esperar. Polo tanto, síntete seguro e non dubides en recomendar UBROSEAL® como selador interno intramamario na protección rutineira das explotacións gandeiras dos teus clientes.

Para cada vaca. En cada secado. Ubroseal® Vacas en Secado 2,6 g suspensión intramamaria para bovino. Composición: Cada jeringa intramamaria de 4 g contiene: Subnitrato de bismuto, pesado 2,6 g. Indicaciones: Prevención de nuevas infecciones intramamarias durante el período de secado. En las vacas que se considera que están libres de mastitis subclínica, el medicamento veterinario puede usarse solo en el manejo de la vaca seca y control de la mastitis. Especies de destino: Bovino (vacas lecheras en el secado). Posología: Sólo por vía intramamaria. Introducir el contenido de una jeringa del medicamento veterinario en cada cuarterón de la ubre inmediatamente después del último ordeño de la lactancia (en el momento del secado). Contraindicaciones: No usar en vacas en lactación. No usar el medicamento veterinario solo en vacas con mastitis subclínica en el momento del secado. No usar en vacas con mastitis clínica en el momento del secado. No usar en casos conocidos de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. Tiempos de espera: Carne: 0 días. Leche: 0 horas. Presentación: Caja con 20 jeringas y 20 toallitas limpiadoras. Cubo con 120 jeringas y 120 toallitas limpiadoras. Reg. nº: 3628 ESP. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Titular: Univet Ltd. Representante Local: Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U. Bibliografía: 1. Crispie et al., 2004. Ir. Vet. J. 57, 412-418. 2. Rollins et al., 2015. Prev. Vet. Med.122, 257-264. 3. Andrew Bradley, QMMSand University of Nottingham, UK; Sarne De Vliegher Ghent University, Belgium; Michael Farre SEGES, Denmark; Luis Miguel JimenezServet, Spain; Thomas Peters, MBFG Wunstorf, Germany; Ellen Schmitt-van de Leemput, Vetformance, Villaines la Juhel, France; Tine van Werven, Utrecht University, The Netherlands. Date of Preparation: Oct 2017

41


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

42 en xeral, todos os profesionais da saúde, en relación aos antibióticos. Hai dez anos non había unha conciencia moi grande neste tema, mais, dende hai un tempo, todos os estamentos sanitarios estamos xa moi sensibilizados ao respecto. Para iso foi moi importante o Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos da Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios, que lanzou un proxecto en 2014 cuxa primeira fase vai acabar agora, en 2018, e logo empezará un período novo. O feito é que neste tempo se lograron uns fitos máis que notables, os cales nos permiten afirmar que, aínda que tardamos moito en estar concienciados, en moi pouco tempo conseguimos éxitos moi importantes en relación á redución do uso de antibióticos. Podes falarnos dalgúns destes éxitos? Si. O máis destacable que conseguimos en medicamento veterinario é que reducimos en porcino un 82 % a cantidade de colistina que utlizamos; iso é un triunfo a nivel mundial único. De feito, hai moitas axencias internacionais que nos solicitan estes datos, que queren saber como se fixo isto en España porque queren emulalo. Hai cinco anos era imposible pensar que puidésemos reducir tanto a utilización de colistina e iso é un gran logro do Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos. Que prácticas recomendarías para controlar o uso de antibióticos? En xeral, en España hai unha cultura de utilización de antibióticos relativamente alta. Empregáronse moi ben, foron máxicos na segunda metade do século pasado, pero agora estamos nun período no que se melloraron

moito as técnicas de manexo, hai novas vacinas e existen novas moléculas que axudan a manter o status sanitario dos animais dunha forma moi elevada. Pese a isto, asemella que seguimos utilizando os antibióticos do xeito en que o faciamos nos anos 80 e 90. Debemos formar os nosos compañeiros para que se dean conta de que probablemente non faga falta utilizar os antibióticos como hai 30 anos, posto que temos novas ferramentas que nos permiten controlar a cantidade e a calidade dos antibióticos empregados. Existe algún tipo de estratexia para educar os veterinarios? Si. Dentro das medidas que se poden tomar para axudar os profesionais a prescribir mellor os antibióticos está a formación. No Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos da Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios inclúense moitos cursos que parten tanto da axencia como das distintas comunidades autónomas, e que buscan formarnos para que saibamos que realmente podemos facer outras cousas en lugar de prescribir cefalosporinas de terceira e cuarta xeración e fluoroquinolonas, as cales deberiamos reducir. Como de concienciados ves os profesionais españois en comparación cos doutros países? Precisamente, unha das maiores vantaxes que temos en España é que o nivel científico dos profesionais é moi alto. Noutros países (por exemplo, de América Latina ou do leste de Europa) temos dificultades á hora de difundir a mensaxe da importancia dos antibióticos na saúde pública, pero aquí, grazas aos profesionais que

temos, que son moi bos, realmente en porcino custou pouco e estou convencido de que vai custar tamén relativamente pouco nestes próximos anos, é dicir, que podemos estar orgullosos dos veterinarios que temos en España. Cales serán as próximas accións a realizar? A Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios está a organizar o plan para os seguintes anos. Un dos obxectivos que se marcou nun principio foi, como comentei antes, a redución da colistina en porcino, e iso xa se cumpriu; agora, como ese programa tivo tanto éxito, a idea é reducir, optimizar, a utilización dos antibióticos seguindo fórmulas similares non só no sector porcino, como xa se fixo, senón estendéndoo a outros sectores, e un deles será o do gando leiteiro. Cales son os principais retos aos que se enfrontará o gando bovino? En gando bovino leiteiro o problema principal non é que se utilicen moitos antibióticos, cuantitativamente falando, pero si temos un problema importante no tipo de antibióticos que utilizamos. Empréganse, principalmente, as fluoroquinolonas e as cefalosporinas de terceira e cuarta xeración, e eses antibióticos en saúde pública son moi importantes, xa que son os que nos van facer falta nos hospitais para curar as nosas propias enfermidades. Entón, eu creo que sobre todo nas cefalosporinas de terceira e cuarta xeración e nas fluoroquinolonas é onde debemos poñer todo o noso esforzo para reducir a cantidade que utilizamos en bovino leiteiro.

• FABRICACIÓN PERSONALIZADA DE PENSOS DE VACÚN • ASESORAMENTO TÉCNICO: NUTRICIONAL REPRODUCTIVO BENESTAR ANIMAL • FORRAXES • SEMENTES • VENTA DE FERTILIZANTES • FITOSANITARIOS REPARADA S/N – 15129 VIMIANZO (A CORUÑA) Telf. 981 72 46 00 – 981 71 92 56 - administracion@agrosoneira.com


DYNASTY

PETTY

GTPI 2841

RUBICON x ROBUST x PLANET

El padre de la siguiente generación. Familia Delicious Líder en Grasa y Proteína. Alto MN$ = 980

Altos índices. Excelente en tipo, ubre y patas Parto fácil NOMBRE COMPLETO /

St Gen Flagship PETTY 840003132352499 CÓDIGO NAAB / 551HO03589 FECHA DE NACIMIENTO / 08.03.2017

NOMBRE COMPLETO /

Mr Rubicon DYNASTY NÚMERO DE REGISTRO / 840M003132198398 CÓDIGO NAAB / 551HO03418 FECHA DE NACIMIENTO / 10.09.2015

LECHE GRASA PROTEÍNA MÉRITO NETO $

NÚMERO DE REGISTRO /

1673 108 / 0.16% 70 / 0.07% 980

VIDA PRODUCTIVA C. SOMÁTICAS FERTILIDAD HIJAS FACILIDAD PARTO

5.6 2.82 2.2 7.2%

LECHE GRASA PROTEÍNA MÉRITO NETO $

821 77 / 0.17% 55 / 0.11% 836

VIDA PRODUCTIVA C. SOMÁTICAS FERTILIDAD HIJAS FACILIDAD PARTO

TIPO

TIPO

-1

0

1

TIPO 1.58 UBRE 1.60 PATAS 1.28 CAPACIDAD CORPORAL 0.02 CARÁCTER LECHERO 1.28 ESTATURA 0.82 FORTALEZA 0.37 PROFUNDIDAD CORPORAL 0.13 ANGULOSIDAD 1.40 ÁNGULO DE GRUPA -0.30 ANCHURA DE GRUPA 1.25 PATAS VISTA LATERAL 0.62 PATAS VISTA POSTERIOR 1.67 ÁNGULO PODAL 0.74 PATAS Y PEZUÑAS 1.29 INSERCIÓN ANTERIOR 1.50 ALTURA UBRE POSTERIOR 2.50 ANCHURA UBRE POSTERIOR 2.30 LIGAMENTO SUSPENSOR 1.32 PROFUNDIDAD DE UBRE 0.89 COLOC. PEZONES ANTER. 1.17 COLOC. PEZONES POSTER. 1.10 LONGITUD DE PEZONES -1.07

DISTRIBUIDORES:

RASGOS DE SALUD

PRODUCCIÓN

RASGOS RASGOSDE DESALUD SALUD

PRODUCCIÓN

GTPI 2811

FLAGSHIP x RUBICON x BOB

2

DELEGACIÓN STA. COMBA Avda. Brasil, 49 - 15840 Santa Comba (A Coruña) Tel.: 981 88 09 72

DELEGACIÓN CARBALLO Av. de Finisterre, 77 - 15102 Carballo (A Coruña) Tel.: 981 70 14 44

DELEGACIÓN TEIXEIRO Avda. Lugo, 40 - 15310

DELEGACIÓN COSPEITO Pol. ind. Muimenta, Parc. I4 - 27377 Cospeito (Lugo) Tel.: 982 52 81 14

Tel.: 981 78 94 93

-1

0

TIPO 2.92 UBRE 2.63 PATAS 2.49 CAPACIDAD CORPORAL 0.82 CARÁCTER LECHERO 1.57 ESTATURA 2.25 FORTALEZA 0.89 PROFUNDIDAD CORPORAL 0.75 ANGULOSIDAD 1.39 ÁNGULO DE GRUPA -0.85 ANCHURA DE GRUPA 1.51 PATAS VISTA LATERAL -1.96 PATAS VISTA POSTERIOR 2.52 ÁNGULO PODAL 3.03 PATAS Y PEZUÑAS 2.74 INSERCIÓN ANTERIOR 3.22 ALTURA UBRE POSTERIOR 3.54 ANCHURA UBRE POSTERIOR 3.26 LIGAMENTO SUSPENSOR 2.18 PROFUNDIDAD DE UBRE 2.48 COLOC. PEZONES ANTER. 2.42 COLOC. PEZONES POSTER. 2.76 LONGITUD DE PEZONES -0.10

IMPORTADOR:

689 23 30 30 distrigen@distrigen.es

1

5.6 2.79 3.0 5.2% 2


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

44

Juan Castro Insua Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo

BOAS PRÁCTICAS NO MANEXO DO XURRO DE VACÚN DE LEITE ADAPTADAS ÁS CONDICIÓNS EDAFOCLIMÁTICAS DA EUROPA ATLÁNTICA As emisións de amoníaco (NH3) producidas na gandería constitúen unha perda económica para o gandeiro, un dano ao medio ambiente pola acidificación dos solos e das augas e un dano importante para a sáude humana.

de Teitos Nacionais de Emisión), establecen os límites de emisión nacionais. No último inventario, remitido en marzo de 2018, o estado español recoñecía que superaba en 139 kt de NH3 o límite de 353 kt acordado para o ano 2020.

O amoníaco na atmosfera é un precursor de varios gases de efecto invernadoiro e de material particulado (PM2.5) que produce danos no sistema respiratorio. O Protocolo de Gotemburgo e a Directiva (UE) 2016/2284, relativa á redución das emisións nacionais de determinados contaminantes atmosféricos (Directiva

O nitróxeno (N) excrétase en forma de urea en mamíferos. A conversión de urea ou ácido úrico en amoníaco require a encima ureasa, que se excreta nas feces animais, polo que é conveniente a separación de ouriños e feces, cousa que normalmente ocorre no pastoreo, polo que hai menos emisións que dentro do establo, onde se mesturan.

A descomposición das formas complexas de nitróxeno orgánico nas feces ocorre máis lentamente (en meses ou anos). En ambos os casos, o nitróxeno convértese en amonio (NH 4+ ) en condicións de pH acedo ou neutro ou en amoníaco (NH 3) a niveis de pH máis altos. Máis da metade do contido de nitróxeno do esterco pode ser volatilizado en forma de amoníaco. No Estado español o 96 % das emisións de amoníaco proceden do sector agrario.


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

45


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

46

Desta porcentaxe, as emisións totais do vacún de leite (establo, fosa e aplicación ao solo) representan aproximadamente o 8 % das emisións totais do Estado.

Figura 1. Emisións de NH3 no Estado español: proxección para o ano 2020

Se nos fixamos exclusivamente nas emisións producidas na aplicación do xurro e os estercos ao solo por todas as especies gandeiras, estas representarían o 28 % do total de emisións nacionais, das cales o 4 % corresponderían ao vacún de leite. Segundo as proxeccións do Goberno, no ano 2020 o gando porcino será o que contribúa en maior medida ás emisións de amoníaco, co 28 % do total, seguido polos fertilizantes químicos nitroxenados e as aves (carne e ovos), co 22 % e o 9 %, respectivamente, e en cuarto lugar, o vacún de leite, co 8 %. As emisións de amoníaco prodúcense en varias etapas diferentes da produción gandeira. Estas perdas varían significativamente entre granxas debido a: • manexo do gando (horas de pastoreo ou fóra do establo) • alimentación do gando (tipo de ración, contido proteico, dixestibilidade…) • rendemento leiteiro • manexo no establo (n.º de veces que se pasa a arrobadiera ao día, ventilación forzada, temperatura interior, material utilizado nas camas etc.) • almacenamento na fosa: formación natural de costra, cubrición, dilución con augas de choiva e/ou limpeza… • modo de aplicación á terra: • Prato e incorporación con arado, grade de discos, cultivadores… •Tempo transcorrido desde a aplicación co prato • Datos meteorolóxicos desde que se aplica (choiva, humidade relativa e temperatura do aire, velocidade do vento, radiación solar…) • Mangueiras arrastradas • Inxección superficial • Inxección profunda Na táboa 1 descríbense algunhas das prácticas máis aconsellables, recollidas na literatura.

Táboa 1. Boas prácticas para a redución das emisións de amoníaco nas granxas de vacún de leite Factor de redución

Boas prácticas: xustificación

Custo

MANEXO DO GANDO Aumento do tempo de pastoreo

XXXXX

No pasto os ouriños infíltranse rapidamente na terra, evitando o contacto co aire. Non se adoitan mesturar os ouriños coa bosta (que é onde se atopa a enzima ureasa).

€€€

ALIMENTACIÓN

Diminución da proteína na ración

XXXX

No establo: o exceso de proteína na ración elimínase nos ouriños en forma de urea, aumentando as emisións. No pasto: convén non fertilizar con moito nitróxeno e su€€€ plementar con alimentos ricos en hidratos de carbono. O contido de urea en leite é un magnífico indicador do equilibrio ou non da ración. ESTABLO

Tipo de cama: serraduras, palla, casca de piñeiro

X?

A palla e as serraduras absorben os ouriños e reteñen mellor o nitróxeno.

Aumentar os pases de arrobadeira de limpeza

X?

A maior limpeza, menor concentración de NH3.

Auga pulverizada

X?

Baixa a temperatura do establo e dilúe a concentracion de NH3.

FOSA-XURRO Non remexer a fosa e coller o xurro por debaixo da costra, pero non no fondo

X?

Xurro con menor MS, máis diluído, que será mais fácil de infiltrar.

É recomendable, sobre todo para botar por enriba das pradeiras, para que infiltre mellor e non faga costra.

No Estado español o 96 % das emisións de amoníaco proceden do sector agrario. Desta porcentaxe, as emisións totais do vacún de leite representan aproximadamente o 8 % das emisións

Xurro diluído

XX?

Deixar formar costra na fosa

XX?

A costra evita o contacto do xurro coa atmosfera, diminuíndo as perdas de NH3. O material das camas, como as serraduras, a palla, a casca de piñeiro etc., son os máis recomendables.

Aproveitar o último lavado dos circuítos e do tanque de leite para limpar a sala de espera

X?

Reduce as perdas de NH3 por ter este líquido de limpeza un pH acedo.

Plantar árbores e sebes preto da fosa de xurro

X?

Reduce a velocidade do vento e, polo tanto, a evaporación do NH3 (tamén reducirá os malos cheiros).

É recomendable que teña unha relación 1:1 xurro/auga (equivale a unha porcentase de MS do 6 %, aproximadamente).


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

Factor de redución

Boas prácticas: xustificación

47

Custo

APLICACIÓN AO SOLO Enterrado inmediato con arado

XXXXX

O enterrado evita o contacto do xurro coa atmosfera. Necesítase outro tractorista para poder ir enterrando detrás.

€€

Enterrado inmediato con grade de discos

XXXXX

Evita rapidamente o contacto coa atmosfera. Necesítase outro tractorista para poder ir enterrando detrás.

Enterrado antes de 4 horas

XXXX

Menos labor: pódese facer sen necesitar outro tractorista para poder ir enterrando detrás.

Enterrado antes de 12 horas

XXX

Menos labor: pódese facer sen necesitar outro tractorista para poder ir enterrando detrás.

Enterrado antes de 24 horas

XXX

Menos labor: pódese facer sen necesitar outro tractorista para poder ir enterrando detrás.

Inxección superficial <5 cm

XXXXX

Tubos (mangueiras) arrastradas

XXX

O rendemento do traballo é intermedio, sobre todo pola menor velocidade que coa aspersión.

€€€

Zapato e tubos arrastrados

XXX

Evita que o xurro contacte coas follas.

€€€

Plantar árbores e sebes nas lindes das parcelas

X?

Reduce a velocidade do vento e, polo tanto, a evaporación do NH3 (tamén reducirá os malos cheiros).

O rendemento do traballo é menor (ancho de traballo máis reducido que a aspersión e hai que circular a €€€€€ menos velocidade).

Aumente el valor de su purín.

El estabilizador de Nitrógeno más eficiente para purines

Pide tu descuento en

www.basfcontigo.com/promoVizura

Un xeito de reducir as emisións de amoníaco é enterrar o xurro inmediatamente con grade de discos despois de aplicalo en abano con prato de choque


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

48

Factor de redución

Boas prácticas: xustificación

Custo

METEOROLOXÍA

Factores a ter en conta para a aplicación do xurro son a temperatura, o vento, a humidade relativa e a radiación solar, sendo o momento recomendado para fertilizar a primavera ou o outono e, a ser posible, á tardiña

Temperatura

XX?

Procurar botar o xurro á tardiña, xa que pola noite baixan as temperaturas, aumenta a humidade relativa e non hai radiación solar.

Humidade relativa

XX?

Procurar botar o xurro á tardiña, xa que pola noite aumenta a humidade relativa.

Velocidade do vento

XX?

Procurar botar o xurro cando non hai moito vento e, en xeral, á tardiña, xa que adoita baixar a velocidade.

Evitar aplicar o xurro na terra cando o sol está alto

X?

Procurar botar o xurro á tardiña, xa que a radiación solar é máis baixa.

Choiva despois da aplicación

XXX?

Elevada materia orgánica do solo (MO)

X?

Manter unha boa estrutura do solo, evitando a compactación

XX

Botar o xurro cando se espera ou xa chove miudiño ou orballa. SOLO O ión NH4+ queda retido no complexo

orgánico-húmico formado pola MO en combinación coa arxila. Fertilizado orgánico. Pradeiras de longa duración. Mínimo laboreo. Cultivo de cobertoira no inverno. Razas de gando de pouco peso no pastoreo. Non pastorear cando o solo está brando. Non circular con maquinaria cando o terreo estea brando.

FACTOR DE REDUCIÓN: X “pouco efecto”; XXXXX “moito efecto” CUSTO: € aforro; € gasto “? “ : é necesario investigar e parametrizar para as condicións locais (non existen datos en España) Na táboa 2 calcúlanse e divídense as emisións que se producen nas distintas etapas de manexo do xurro das explotacións de vacún de leite do norte de España, aplicando a 2006 IPCC Guidelines e a 2016 EMEP/EEA Guidebook, en función dos datos recollidos no informe do proxecto INIA RTA, reflectindo a situción actual (A) e como se reducirían as emisións aplicando unha serie escollida de boas prácticas agrarias (B). Segundo os datos calculados na táboa 2, as emisións poderíanse reducir máis dun 50 % empregando as seguintes melloras: 1. Dobrar o tempo de pastoreo ata acadar unha media de 9,6 horas ao día. 2. Procurar formar costra na fosa de xurro (empregando camas de serraduras, palla etc.) ou botando o material enriba da fosa de xurro (no caso de que non se producira de forma natural). 3. Enterrar o xurro inmediatamente con grade de discos despois de aplicalo en abano con prato de choque. A maior parte da volatilización do amoníaco ocorre nas primeiras 8-24 horas despois da aplicación no campo, polo tanto, a incorporación debe ocorrer dentro das primeiras horas (o mesmo efecto de redución pódese obter sen enterrar, se se aplica o xurro con boas condicións meteorolóxicas como se describe na figura 2, páxina seguinte).

Táboa 2

SITUACIÓN DE REFERENCIA (A)

APLICANDO MELLORES TÉCNICAS (B)

NH3 x 1.000 kg/ano

NH3 x 1.000 kg/ano

Pastoreo (% do tempo)

20 %

1.143

40 %

2.287

Emisións no establo

-

9.148

-

6.861

Formación natural de costra na fosa

Non

7.318

Si

2.195

Aplicación con prato

Sen enterrar

16.100

Enterrado inmediato con grade de discos

2.777

TOTAL

33.709

TOTAL

14.120

Importancia das condicións meteorolóxicas no momento da aplicación do xurro A meteoroloxía pode influír tanto ou máis nas perdas de amoníaco que a maquinaria utilizada para aplicalo no solo. Así, por exemplo, se se aplica o xurro en abano con prato, no momento no que orballa e se mantén unha choiva fina, que

alcance un mínimo de 5 mm e repartida nas primeiras 24 horas, pódese alcanzar unha redución das emisións similar á inxección e moi superior á aplicación coas cisternas que levan os implementos, coma os zapatos e as mangueiras arrastradas.


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

49

umenta el rendimiento de los cultivos

% óptimo

Poco pulverulento

70 60 50 40 30 20 10 0

Fácil de esparcir

Bacterias celulolíticas Bacterias nitrificantes

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5 pH del suelo

Gran pureza y reactividad

z ca e efi ent m % e t 0 10 endienl pH ep de ind

N mineralizado Kg/Ha

pH agua = 6,4 - MO= 2,2% 100 80 60 40 20 0

68

Testigo

87

92

CalciTrade CalciTrade 97% 54/33

Eficacia de los elementos fertilizantes en función del pH pH agua Nitrógeno pH 7 pH 6,5 pH 6 pH 5,5 pH 5

Fósforo

Potasio

100% 80% 52% 48% 34%

100% 100% 100% 77% 52%

100% 95% 89% 77% 43%

CalciTrade 97%

CalciTrade 54/33


50

XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

Figura 2. Repartición das emisións de NH3 do vacún de leite en España nas distintas etapas de produción para a situación de referencia, extrapolando os datos recollidos no Informe do Proxecto INIA RTA 201 (A), e repartición das emisións utilizando as mellores prácticas adaptadas ás condicións edafoclimáticas do norte de España (B) A – Sistema actual (datos Informe Proxecto INIA RTA201-0065-C05) 2013-2016 B – Sistema incorporando boas prácticas (duplicando tempo de pastoreo, formación de costra na fosa e incorporación inmediata do xurro con grade de discos)

Outros factores a ter en conta son a temperatura, o vento, a humidade relativa e a radiación solar, sendo o momento recomendado para fertilizar a primavera ou o outono e, a ser posible, á tardiña (cando baixa e desaparece pola noite a radiación solar, aumenta a humidade relativa e adoita diminuír a velocidade do vento). En xeral, o clima atlántico é moito máis axeitado para o aproveitamento do xurro que o mediterráneo, debido á existencia dun período favorable máis extenso en canto a temperatura, humidade relativa e días de orballo (babuña, chuvisca, orbayu, murmia, sirimiri etc.), así como menos días de xeada e neve, que permiten un período de crecemento vexetativo dos cultivos máis amplo e, polo tanto, un período máis longo para poder botar o xurro. Por outra banda, as temperaturas e a radiación do sol no verán non son tan altas, o que diminúe as emisións e proporciona un mellor benestar animal. Na figura 3 compáranse as reducións estimadas de amoníaco, utilizando o implemento das mangueiras arrastradas con diversas combinacións de medidas de manexo e condicións meteorolóxicas, onde se poden ver mellores resultados e máis económicos para as granxas de leite. CONCLUSIÓNS A conservación do nitróxeno amoniacal do xurro ten beneficios non só ambientais e para a saúde das persoas, senón tamén económicos. A implementación de prácticas convencionais, como o enterrado do xurro con grade de discos ás poucas horas despois de aplicalo co método tradicional do prato de choque ou coincidindo coas previsións meteorolóxicas favorables, coma o orballo; procurar a formación de costra na fosa

Figura 3. Estimación da redución de emisións de NH3 con algunhas boas prácticas, combinadas ou non, con boas condicións meteorolóxicas, sobre a situación de referencia ou actual

etc. poden reducir en máis da metade as emisións actuais estimadas nos cómputos anuais oficiais. O aforro económico na compra de fertilizantes químicos nitroxenados pode chegar ata 53 euros por vaca e ano (máis de 45 millóns de euros/ano para o conxunto das explotacións de vacún de leite españolas). Estas boas prácticas poden ser máis eficientes que utilizar apeiros, como a inxección ou as mangueiras arrastradas e sen apenas custo económico. O aumento do tempo de pastoreo é a mellor forma de reducir as emisións de amoníaco, sempre e cando existise a posibilidade de ampliar a superficie de pradeiras e prados polas explotacións. Os datos remitidos por España no inventario de emisións do ano 2018 non teñen en

conta o tempo de pastoreo e consideran que o gando permanece estabulado o cen por cen do tempo. Utilizando os datos do Informe publicado no Proxecto INIA RTA201 redúcense as emisións en 7,8 kt (19 %). Por último, convén lembrar a importancia de dimensionar correctamente as fosas de xurro para non ter que baleiralas para que non reborden, senón só cando se necesita para fertilizar os cultivos. Ter que botar o xurro no inverno, aínda que se enterre, significa perder a metade do nitróxeno do xurro e, polo tanto, logo ter que mercalo para fertilizar na primavera, co que practicamente se duplican as emisións de NH3 xunto coas emisións de óxido nitroso, aproximadamente dez veces máis prexudicial que o metano para o quecemento global.


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

51


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

52

Juan Álvarez de la Puente Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea (CE)

LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN Y LA CONDICIONALIDAD: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS Desde su creación en la década de los sesenta, la política agrícola común (PAC) ha garantizado un nivel elevado de seguridad alimentaria y calidad de los alimentos en Europa. Esta política europea se ha modificado en numerosas ocasiones para adaptarse a los nuevos retos del sector, así como a las expectativas cambiantes de los ciudadanos europeos. Aunque sigue siendo una política concebida para apoyar a los agricultores europeos y garantizar la seguridad alimentaria de Europa, la actual PAC supone mucho más que eso. Europa necesita un sector agrícola resistente, sostenible y competitivo a fin de garantizar la

producción de alimentos inocuos, de alta calidad y asequibles para sus ciudadanos y, al mismo tiempo, Europa necesita un sólido tejido económico y social en las zonas rurales. La PAC contribuye ampliamente a la consecución de estos objetivos. La futura PAC se concentra en nueve objetivos redefinidos que reflejan sus pilares: económico, medioambiental y social. En el futuro la PAC seguirá velando por el acceso a unos alimentos de alta calidad y un fuerte apoyo al modelo europeo de agricultura, único en el mundo. Además, reforzará la protección del medio ambiente y la ate-

nuación del cambio climático, a la vez que facilitará la transición hacia un sector agrícola más sostenible y el desarrollo de unas zonas rurales dinámicas. Para el periodo 2021-2027 la Comisión Europea propone un ambicioso presupuesto con un total de 365 000 millones de euros para la agricultura, lo que significa que la PAC representa cerca de un tercio del presupuesto total de la UE. Este hecho indica que su importancia estratégica se mantiene en el presupuesto europeo. El presupuesto de la PAC se dividirá entre sus dos “pilares” tradicionales: ayuda directa a los


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

53

Creciendo juntos En CortevaTM Agriscience trabajamos a su lado cada día para obtener lo mejor de la tierra. Las mejores semillas marca Pioneer, los productos más avanzados para defender su cultivo frente a plagas, enfermedades y malas hierbas y la tecnología digital de última generación al servicio de la gestión de su explotación, son las herramientas que nos ayudan. Una gama completa de productos y servicios integrados que nuestros técnicos ponen a su disposición cada día para seguir creciendo juntos.

Visítenos en corteva.es Ctra. Sevilla-Cazalla (C-433), Km 4, 6 | 41309 La Rinconada | Spain Tel: +34 954 298 300 | Fax: +34 954298340 ® TM SM , , Son marcas comerciales o de servicio de Dow AgroSciences, DuPont o Pioneer y de sus compañias filiales o de sus respectivos propietarios. ©2018 CortevaTM Agriscience.

10/18 Anuncio corporativo Corteva.indd 2

22/10/18 13:52


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

54

agricultores y medidas de mercado, por un lado, y desarrollo rural, por otro. Un importe adicional de 10 000 millones de euros estará disponible para el programa de investigación de la UE Horizonte Europa con objeto de dar apoyo específico a la investigación y la innovación en la alimentación, la agricultura, el desarrollo rural y la bioeconomía.

El presupuesto de la PAC se dividirá entre sus dos “pilares” tradicionales: ayuda directa a los agricultores y medidas de mercado, por un lado, y desarrollo rural, por otro

Por lo que se refiere a su manera de funcionar, la futura PAC supondrá una importante simplificación y modernización, aportando un sustancial valor añadido para los agricultores y para la sociedad en general. La PAC insistirá menos en el cumplimiento y las normas, y más en los resultados y en el rendimiento. El enfoque único del pasado será sustituido por un sistema más flexible, con más libertad para que los Estados miembros de la UE decidan la mejor forma de alcanzar los objetivos comunes y, al mismo tiempo, responder a las necesidades específicas de sus agricultores y comunidades rurales. La nueva PAC fomentará el mayor uso de las tecnologías modernas e innovaciones en el mundo rural, y les dará apoyo. Esta mayor ambición, sobre todo en relación con el medio ambiente y el clima, se complementará con una serie de controles y salvaguardas para garantizar que tanto los agricultores como los Estados miembros cumplan sus obligaciones. Los agricultores ya desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, la protección del medio ambiente

y la preservación de los paisajes y la biodiversidad. La nueva PAC mantiene su compromiso de elevar el nivel de ambición en cuanto al medio ambiente y la acción por el clima. Además de estar obligados a respetar unos requisitos obligatorios ambiciosos a través de la condicionalidad, los agricultores tendrán la posibilidad de contribuir más y de recibir ayuda adicional mediante diversos regímenes voluntarios. Desde 2005 la condicionalidad vincula recibir la ayuda de la PAC al cumplimiento por parte de los agricultores de una serie de normas básicas relativas al medio ambiente, el cambio climático, la salud pública, la salud animal, la sanidad vegetal y el bienestar animal. La condicionalidad tiene como objetivo contribuir al desarrollo de una agricultura sostenible por medio de una mayor concienciación de los agricultores sobre la necesidad de respetar las normas básicas. También pretende contribuir a hacer que la PAC responda en mayor medida a las expectativas de la sociedad gracias a una mejor coherencia de esta política con los objetivos en materia de medio ambiente, sanidad y bienestar animal. En la nueva PAC la condicionalidad formará parte integrante de su arquitectura medioambiental; lo hará siendo la base de referencia para compromisos medioambientales y climáticos más ambiciosos, y se aplicará, como actualmente, con carácter general en toda la Unión Europea.

Produtos zoosanitarios, fitosanitarios, sementes, alimentación animal e aditivos Distribuidor para a provincia de Lugo de: BAYER | B. BRAUN | CALIER | ELANCO | DIVASA | MASSO | ZOETIS VETALIS CRYSTALIX | VETOQUINOL | NESTLÉ PET CARE | NOREL NATURE SEMILLAS PIONEER | SOPRAL IBÉRICA | TRIXIE | KIKI | KEMIN | SETNA | PROTE-N

Estrada Vegadeo-Pontevedra km 89 | A Campiña 27192 Lugo TEL. 982 215 046 | FAX 982 214 662 | ogalco@ogalco.es


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

De acuerdo con los objetivos medioambientales y climáticos más ambiciosos de la nueva PAC, la condicionalidad se refuerza con nuevos requisitos que tienen que cumplir los agricultores. Entre las nuevas obligaciones cabe citar las siguientes: conservar los suelos ricos en carbono protegiendo los humedales y las turberas, utilizar una herramienta de gestión de los nutrientes para mejorar la calidad del agua y reducir los niveles de amoníaco y de óxido nitroso, así como aplicar la rotación de cultivos en lugar de la diversificación de estos.

La condicionalidad se refuerza con nuevos requisitos que tienen que cumplir los agricultores

Por otro lado, en 2005 se creó el sistema de asesoramiento de las explotaciones como complemento de la condicionalidad y con el fin de ayudar a los agricultores a ajustarse

We add performance to your business

55

a las exigencias de una agricultura moderna y de elevada calidad. La nueva PAC propone la novedad de integrar a estos asesores dentro el sistema de conocimientos e innovación agrícolas (SCIA). Los servicios de asesoramiento a las explotaciones deben ayudar a los agricultores y a otros beneficiarios de la ayuda de la PAC a ser más conscientes, por un lado, de la relación entre la gestión de la explotación y la gestión de la tierra y, por otro, de determinadas normas, requisitos e información, incluidos los relacionados con el medio ambiente y el clima. La nueva PAC incluirá en la lista de los servicios de asesoramiento además de las obligaciones contempladas en la condicionalidad, las iniciativas para combatir la resistencia a los antimicrobianos y la gestión de riesgos, entre otros.

Achegamos rendibilidade ao teu negocio

Única Sinerxia Amplio Espectro Non Irritante Solución Acuosa

Seguro e Eficaz Inxección Intramuscular Inxección Intravenosa lenta (Bovino)

ALBIOTIC Solución intramamaria para vacas lecheras – COMPOSICION: Una jeringa de 10ml contiene lincomicina (como lincominica clorhidrato) 330 mg y Neomicina (como neomicina sulfato) 100 mg – INDICACIONES: Para el tratamiento de la mastitis en vacas lecheras. El producto es efectivo frente especies de Staphylococos (cepas productoras y no-productoras de penicilinasas) incluyendo Staphylococcus aureus, especies de estreptocos incluyendo Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae y Streptococcus uberis, y bacterias coliformes incluyendo Eschericia coli. – CONTRAINDICACIONES: Ninguna – ADVERTENCIAS ESPECIALES PARA CADA ESPECIE DE DESTINO: Ninguna – Precauciones especiales de uso: Precauciones especiales para su uso en animales: Ninguna. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Evitar el contacto con la solución. Lavarse las manos después del uso. En caso de contacto con la piel y/o los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante. – REACCIONES ADVERSAS: Ninguna conocida. – TIEMPO DE ESPERA: Leche 84 horas. Carne: 3 días - Nº Registro: 1281 ESP. PHARMASIN 200 mg/ml Solución inyectable para bovino, ovino, caprino y porcino – COMPOSICION: Cada ml contiene: Sustancia Activa: Tilosina 200.000 UI, Excipientes: Alcohol bencílico (E1519) 40 mg – INDICA-CIONES: Infecciones causadas por microorganismos susceptibles a la tilosina. Bovino (adulto): Tratamiento de infecciones respiratorias, metritis causadas por microorganismos Gram positivos, mastitis causada por Streptococcus spp., Staphylococcus spp. y necrobacilosis interdigital, es decir, panadizo o pododermatitis séptica. Bovino (Terneros): Tratamiento de infecciones respiratorias y necrobacilosis. Porcino: Tratamiento de la neumonía enzoótica, la enteritis hemorrágica, la erisipela y la inflamación uterina. Tratamiento de la artritis causada por Mycoplasma y Staphylococcusspp. Ovino y caprino: Tratamiento de infecciones respiratorias, metritis causada por microorganismos Gram positivos, mastitis causada por microorganismos Grampositivos o Mycoplasma spp – CONTRAINDICACIONES: No usar en caballos. La inyección intramuscular puede ser mortal en pollos y pavos. No usar en casos de hipersensibilidad a la tilosina, otros macrólidos o a algún excipientePrecauciones especiales de uso. Precauciones especiales para su uso en animales: Debido a la posible variabilidad (temporal, geográfica) de la susceptibilidad de la bacteria a la tilosina, se recomienda la recogida de muestras bacteriológicas y la realización de pruebas de sensibilidad. La utilización del medicamento veterinario de un modo diferente al indicado en la ficha técnica, puede aumentar la prevalencia de bacterias resistentes a la tilosina y disminuir la eficacia del tratamiento con otros antibióticos macrólidos a causa de una posible resistencia cruzada. Se deben tener en cuenta las políticas antimicrobianas regionales, nacionales y oficiales al utilizar el medicamento veterinario. Los datos de eficacia no respaldan el uso de la tilosina para el tratamiento de la mastitis bovina causada por Mycoplasma spp. La enteritis hemorrágica que se produce por Brachyspira hyodysenteriae se debe tratar con precaución debido a la elevada tasa de resistencia in vitro en cepas europeas. Se deben utilizar diferentes zonas para cada inyección cuando han de administrarse de manera repetida. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Se deben tomar precauciones para evitar una posible autoinyección. En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente. En caso de contacto accidental con la piel, lave la zona afectada concienzudamente con jabón y agua. En caso de contacto accidental con los ojos, enjuáguelos con abundante agua limpia. Lávese las manos después del uso. La tilosina puede producir irritación. Macrólidos como la tilosina también pueden causar hipersensibilidad (alergia) después de su inyección, inhalación, ingesta o contacto con la piel o los ojos. La hipersensibilidad a la tilosina puede dar lugar a una reacción cruzada con otros macró lidos y viceversa. Las reacciones alérgicas a estas sustancias pueden ser graves y, por lo tanto, debe evitarse el contacto directo. No utilice el medicamento veterinario si es alérgico a alguno de sus componentes. Si desarrolla síntomas después de la exposición al medicamento veterinario, como erupción cutánea, acuda a su médico y muéstrele esta advertencia. Síntomas tales como hinchazón de la cara, los labios y los ojos o dificultad para respirar se consideran graves y requieren asistencia médica urgente – REACCIONES ADVERSAS (frecuencia y gravedad) Pueden aparecer manchas en el lugar de inyección y persistir durante un máximo de 21 días después de la administración. En casos muy poco frecuentes se han observado las siguientes reacciones adversas: hinchazón/inflamación en el lugar de inyección, hinchazón vaginal en vacuno, edema de la mucosa rectal, protuberancia anal parcial («en forma de capullo de rosa»), eritema y prurito en porcino, choque anafiláctico y muerte – TIEMPOS DE ESPERA: Bovino: Carne:28 días. Leche: 108 horas Ovino y caprino: Carne: 42 días Leche: 108 horas Porcino: Carne: 14 días - Nº Registro: 2783 ESP.


56

XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

Francisco Javier Blanco Murcia Jefe del Servicio de Rumiantes del Hospital Clínico Veterinario Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid

IMPACTO DE LAS COJERAS EN LA ECONOMÍA Y EN EL BIENESTAR ANIMAL EN GANADO VACUNO LECHERO REPERCUSIÓN ECONÓMICA DE LOS PROBLEMAS PODALES Después de la mastitis y de los problemas de fertilidad, las enfermedades de la pezuña son uno de los más importantes problemas de salud en vacas de leche, debido a la alta incidencia, a la severidad y a la duración de los problemas podales. Es una de las causas más importantes del deterioro del bienestar animal en vacuno lechero. Los efectos económicos más importantes de las alteraciones podales son: • Descenso de la producción lechera

• I ncremento de la tasa de eliminación precoz • Aumento del intervalo entre partos • Costes veterinarios extras • Aumento del trabajo del ganadero en aplicación de tratamientos Una parte considerable de estos costes económicos se debe a los problemas podales subclínicos. Se denominan enfermedades subclínicas aquellas que no presentan signos clínicos específicos, suelen ser enfermedades podales en fase inicial. Lo importante de estos procesos es el diagnostico precoz, para establecer tratamiento y disminuir las

pérdidas. Además, la mayoría de estas enfermedades tiene buen pronóstico en fases iniciales y muy malo cuando se hacen crónicas. Es importante conocer los diferentes efectos sobre la economía de las explotaciones producidos por las distintas enfermedades podales y su presentación clínica o subclínica. Las cojeras son los procesos patológicos endémicos más importantes presentes en Europa en términos de bienestar animal y pérdidas económicas. Existen dis-


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

57


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

58 tintos estudios que tratan de cuantificar su impacto económico. Algunos, como en el ejemplo que sigue, calculan el coste por enfermedad. Costes de las principales lesiones • Úlcera de suela £ 518,73 • Enfermedad de la línea blanca £ 300,05 • Dermatitis digital £ 75,57 • Dermatitis interdigital £ 154,31 En el cálculo del coste de las cojeras, el 82 % se debe a la reducción de la fertilidad, a la producción lechera y a otros factores distintos al propio tratamiento médico o del podólogo, que es la impresión más frecuente por parte del productor.

(b)

(a)

(c)

(d)

(a) El tatamiento de las dermatitis interdigitales ocasiona el 8 % del coste; (b) Las lesiones de la dermatitis digital supone el 5 % del coste total; (c) Úlceras (4 % del coste); (d) La enfermedad línea blanca supone el 12 y el 16 % de costes para caso leve y severo, respectivamente INFLUENCIA DE LA ENFERMEDAD Y PORCENTAJE DEL COSTE DE TRATAMIENTO El aumento de la severidad de la cojera ocasiona mayores pérdidas: 1. Reducción de la producción de leche 2. Reducción del rendimiento reproductivo

Las cojeras son los procesos patológicos endémicos más importantes presentes en Europa en términos de bienestar animal y pérdidas económicas

Por tanto, en los distintos estudios, la evaluación de los costes tiene en cuenta multitud de factores: • Terapéutica aplicada • Detección de cojeras • Control y prevención • Pérdidas de leche en producción y descarte • Disminución de la fertilidad • Muerte de animales • Eliminación de animales a matadero de forma precoz • Relaciones con otras enfermedades • Cojeras crónicas • Reducción del bienestar animal En animales afectados por enfermedad de la línea blanca o úlcera de suela, los tratamientos precoces darán resultados óptimos con costes menores que en animales que, como el de la imagen superior, tienen muy mal pronóstico y un impacto económico muy importante sobre la explotación.

En la evolución de las cojeras, los costes derivados del tratamiento son proporcionalmente menores y disminuye la terapéutica asociada al porcentaje de coste total. En otro ejemplo de un estudio realizado en Holanda se calcula el coste de los problemas podales y se aplica por vaca presente en la explotación: • Pérdidas por descenso de producción de leche, €/kg • Pérdidas por el intervalo entre partos aumentado, €/día • Pérdidas por eliminación precoz de anima les, €/vaca • Costes veterinarios, €/visita • Visitas veterinarias, €/año • Aplicacióndetratamientosporelganadero, €/caso • Coste por hora del ganadero, €/hora • Coste por tratamientos, €/caso “El coste total de las enfermedades de las pezuñas es de 3.392 € para una granja con 77 vacas y una producción de 305 días de 8.218 kg de leche. El coste promedio es de 44 € por vaca en la granja por año”. “Las pérdidas por disminución de producción de leche son de 1.122 €, mayor proporción (%) de los costes totales”. En estudios realizados y publicados en España se realiza una diferenciación entre lesiones


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE moderadas y lesiones severas, así como entre costes directos e indirectos. En este último caso el coste se establece mediante el concepto “coste total de las lesiones podales por vaca presente y año €/vaca/año %”. Coste medio por vaca presente y año correspondiente a lesiones leves-moderadas: 65,8 € 1. Costes directos 34,6 € (52,5 %) C. podólogo 9,7 € (14,8 %) C. tratamiento 16,0 € (24,4 %) C. mano de obra extra 4,0 € (6,2 %) C. leche descartada 4,8 € (7,3 %) 2. Costes indirectos 31,2 C. pérdida de producción C. deterioro de fertilidad C. desecho prematuro

(€ 47,5%) 13,1 € (20,0 %) 4,0 € (6,1 %) 14,0 € (21,4 %)

Coste medio por vaca correspondiente a las lesiones severas: 335,6 € 1. Costes indirectos: 152,0 € (45,3 %) C. pérdida de producción 65,7 € (19, 6 %) C. deterioro de fertilidad 18,4 € (5,5 %) C. desecho prematuro 67,9 € (20,2 %) 2. Costes directos: 183,6 vaca/año % Podólogo 29,7 € Tratamiento 42,0 € Mano de obra extra 24,7 € Leche descartada 87,3 €

€ 54,7 % C. €/ (8,8 %) (12,5 %) (7,4 %) (26,0 %)

Effect of claw disorders on milk production, fertility, and longevity, and their economic impact in Spanish Holstein cows, N. Charfeddine* and M. A. Pérez-Cabal†1

59

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS Amory, J. R., Z. E. Barker, J. L. Wright, S. A. Mason, R. W. Blowey, and L. E. Green. 2008. Associations between sole ulcer, white line disease and digital dermatitis and the milk yield of 1824 dairy cows on 30 dairy cow farms in England and Wales from February 2003-November 2004. Prev. Vet. Med. 83:381–391 Barkema, H. W., J. D. Westrik, K. A. S. van Keulen,, Y. H. Schukken, and A. Brand. 1994. The effects of lameness on reproductive performance, milk production and culling in Dutch dairy farms. Prev. Vet. Med. 20:249–259 Bell, N. J., M. J. Bell, T. G. Knowles, H. R. Whay, D. J. Main, and A. J. F. Webster. 2009. The development, implementation and testing of a lameness control programme based on HACCP principles and designed for heifers on dairy farms. Vet. J. 180:178–188

Lesiones leves-moderadas

Bicalho, R. C., V. S. Machado, and L. S. Caixeta. 2009. Lameness in dairy cattle: A debilitating disease or a disease of debilitated cattle? A cross-sectional study of lameness prevalence and thickness of the digital cushion. J. Dairy Sci. 92:3175–3184. Bicalho, R. C., F. Vokey, H. N. Erb, and C. L. Guard. 2007. Visual locomotion scoring in the first seventy days in milk: Impact on pregnancy and survival. J. Dairy Sci. 90:4586–4591 Booth, C. J., L. D. Warnick, Y. T. Grohn, D. O. Maizon, C. L. Guard, and D. Janssen. 2004. Effect of lameness on culling in dairy cows. J. Dairy Sci. 87:4115–4122

Lesiones severas


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

60 Bruijnis, M. R. N., H. Hogeveen, and E. N. Stassen. 2010. Assessing economic consequences of foot disorders in dairy cattle using a dynamic stochastic simulation model J. Dairy Sci. 93:2419–2432. Buch, L. H., A. C. Sorensen, J. Lassen, P. Berg, J. A. Erikson, J. H. Jakobsen, and M. K. Sorensen. 2011. Hygiene-related and feedrelated hoof diseases show different patterns of genetic correlations to clinical mastitis and female fertility. J. Dairy Sci. 94:1540–1551. Cha, E., J. A. Hertl, D. Bar, and Y. T. Gröhn. 2010. The cost of different types of lameness in dairy cows calculated by dynamic programming. Prev. Vet. Med. 97:1–8. Charfeddine, N., and M. A. Pérez-Cabal. 2014a. Claw health data recording in Spanish dairy cattle. ICAR, Berlin, Germany. Accessed Dec. 28, 2015. http://www.icar.org/wp-content/uploads/2015/09/ Charfeddine.pdf. Charfeddine, N., and M. A. Pérez-Cabal. 2014b. Pesos económicos para actualizar el ICO. Frisona Española, 204:36–39. Accessed Mar. 9, 2016. http://www.revistafrisona. com/Portals/0/articulos/n204/Pesos%20econ%C3%B3micos%20ICO.pdf Chirinos, Z., M. J. Carabaño, and D. Hernandez. 2007. Genetic evaluation of length of productive life in the Spanish Holstein-Friesian population. Model validation and genetic parameters estimation. Livest. Prod. Sci. 106:120–131. Clarkson, M. J., D. Y. Downham, W. B. Faull, J. W. Hughes, F. J. Manson, J. B. Merritt, R. D. Murray,

W. B. Russell, J. E. Sutherst, and W. R. Ward. 1996. Incidence and prevalence of lameness in dairy cattle. Vet. Rec. 138:563–567. Collick, D. W., W. R. Ward, and H. Dobson. 1989. Associations between types of lameness and fertility. Vet. Rec. 125:103–106. Cook, N. B. 2003. Prevalence of lameness among dairy cattle in Wisconsin as a function of housing type and stall surface. J. Am. Vet. Med. Assoc. 223:1324–1328. Cramer, G., K. D. Lissemore, C. L. Guard, K. E. Leslie, and D. F. Kelton. 2008. Herd- and cow-level prevalence of foot lesions in Ontario dairy cattle. J. Dairy Sci. 91:3888–3895. Cramer, G., K. D. Lissemore, C. L. Guard, K. E. Leslie, and D. F. Kelton. 2009. The association between foot lesions and culling risk in Ontario Holstein cows. J. Dairy Sci. 92:2572–2579. De Vries, M., and R. Veerkamp. 2000. Energy balance of dairy cattle in relation to milk production variables and fertility. J. Dairy Sci. 83:62–69. Dobson, H., and R. F. Smith. 2000. What is stress and how does it affect reproduction? Anim. Reprod. Sci. 60–61:743–762. Döpfer, D., A. Koopmans, F. A. Meijer, I. Szakáll, Y. H. Schukken, W. Klee, R. B. Bosma, J. L. Cornelisse, A. J. A. M. van Asten, and A. A. H. M. ter Huurne. 1997. Histological and bacteriological evaluation of digital dermatitis in cattle, with special reference to spirochaetes and Campylobacter faecalis. Vet. Rec. 140:620–623.

Esslemont, R. J., and M. A. Kossaibati. 2002. DAISY Research Report No. 5: The costs of poor fertility and disease in UK dairy herds— Trends in DAISY herds over 10 seasons. Intervet UK Ltd., Milton Keynes, United Kingdom. Fourichon, C., H. Seegers, and X. Malher. 2000. Effect of disease on reproduction in the dairy cow: A meta-analysis. Theriogenology 53:1729–1759. Garbarino, E. J., J. A. Hernandez, J. K. Hearer, C. A. Risco, and W. W. Thatcher. 2004. Effect of lameness on ovarian activity in postpartum Holstein cows. J. Dairy Sci. 87:4123–4131. Green, L. E., J. Borkert, G. Monti, and N. Tadich. 2010. Associations between lesion-specific lameness and the milk yield of 1635 dairy cows from seven herds in the Xth region of Chile and implications for the management of dairy cows worldwide. Anim. Welf. 19:419–427. Green, L. E., V. J. Hedges, Y. H. Schukken, R. W. Blowey, and A. J. Packington. 2002. The impact of clinical lameness on the milk yield of dairy cows. J. Dairy Sci. 85:2250–2256. Green, L. E., J. N. Huxley, C. Banks, and M. J. Green. 2014. Temporal associations between low body condition, lameness and milk yield in a UK dairy herd. Prev. Vet. Med. 113:63–71. Hernandez, J., J. K. Shearer, and D. W. Webb. 2001. Effect of lameness on the calving-to- conception interval in dairy cows. J. Am. Vet. Med. Assoc. 218:1611–1614.

Fotografías: José María Sanmiguel y Fco. Javier Blanco.

Delvotest® El análisis en el que puede confiar Los análisis precisos y fiables para analizar la leche se encuentran en el centro del sector lácteo. La gama de análisis de residuos de antibióticos Delvotest® de DSM puede usarse de forma fácil en cada fase de la cadena de suministro: en las explotaciones lácteas, en las centrales lecheras y en los laboratorios de control de la leche.

ofrecemos asistencia técnica experta a través de nuestros distribuidores locales, respaldados por una red de ventas global. Independientemente de la fase y escala de su explotación láctea, tenemos el análisis en el que puede confiar. www.dsm.com/food | info.food@dsm.com | www.delvotest.com

Llevamos 40 años siendo líderes en análisis de residuos de antibióticos y nuestra innovación y desarrollo de nuevos análisis es continuo. También


TU COMPAÑERO 360º EN EL MANEJO DE LAS MASTITIS

Tolfedine ® CS

Forcyl 160 mg/ml solución inyectable para bovino. 2319 ESP. VETOQUINOL ESPECIALIDADES VETERINARIAS, S.A. Composición: Un ml contiene Marbofloxacino 160 mg. Indicaciones: Bovino: Tratamiento terapéutico de infecciones respiratorias causadas por cepas sensibles de Pasteurella multocida y Mannheimia haemolytica. Vacas en lactación: Tratamiento de mastitis aguda causada por cepas sensibles de Escherichia coli. Contraindicaciones: No usar en animales con hipersensibilidad conocida a las fluoroquinolonas o a algún excipiente. No usar en caso de que el patógeno involucrado sea resistente a otras fluoroquinolonas (resistencias cruzadas). Precauciones especiales para su uso en animales: Cuando se use este medicamento veterinario se deben tener en cuenta las políticas oficiales y locales sobre el uso de antimicrobianos. El uso de fluoroquinolonas debe reservarse para el tratamiento de casos clínicos que hayan respondido pobremente, o se espera que respondan pobremente, a otras clases de antimicrobianos. Siempre que sea posible, sólo debe usarse el medicamento veterinario basándose en un test de sensibilidad. El uso del medicamento veterinario en condiciones distintas a las recomendadas en la Ficha Técnica puede incrementar la prevalencia de bacterias resistentes a las fluoroquinolonas y disminuir la eficacia del tratamiento con otras quinolonas debido a la potencial resistencia cruzada. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Las personas con hipersensibilidad conocida a las (fluoro)

VETOQUINOL.ES

quinolonas deben evitar el uso de este medicamento veterinario. En caso de contacto con la piel o los ojos, lávese con abundante agua. Se debe tener cuidado para evitar la autoinyección accidental. La autoinyección accidental puede producir irritación leve. En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta o el prospecto. Lávese las manos después de su uso. Tiempo de espera: Leche 48 horas, Carne 5 días. Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario. TOLFEDINE CS. 1261 ESP. VETOQUINOL ESPECIALIDADES VETERINARIAS, S.A. Composición: cada ml contiene ácido tolfenámico 40,0 mg. Indicaciones de uso: Bóvidos: Control de la inflamación aguda asociada a enfermedades respiratorias y coadyuvante en el tratamiento de la mamitis aguda. Síndromes inflamatorios y dolorosos, fundamentalmente afecciones osteo-articulares y tratamientos post-quirúrgicos. Cerdos: Coadyuvante en el tratamiento del síndrome Metritis, Mamitis y Agalaxia. Precauciones especiales para su uso en animales: Se recomienda la administración de TOLFEDINE CS en los músculos del cuello, dado que éstos presentan una mayor tolerancia local. No superar los 20 ml por punto de inyección. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Tiempo de espera: BOVIDOS: Carne: Inyección IM.: 11 días. Inyección IV.: 7 días. Leche: 0 días CERDOS: Carne: 3 días. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración exclusiva por el veterinario (en caso de administración intravenosa) o bajo su supervisión y control. Tylucyl 200 mg/ml solución inyectable para bovino y cerdos. 3422 ESP. VETOQUINOL ESPECIALIDADES VETERINARIAS, S.A. Composición: 1 ml contiene Tilosina 200.000 UI (equivalente aproximadamente a 200 mg). Indicaciones: Bovino (adulto): Tratamiento de infecciones respiratorias, metritis causadas por microorganismos Gram positivos, mastitis causada por Streptococcus spp., Staphylococcus spp. o Mycoplasma y necrobacilosis interdigital, es decir, panadizo o afecciones podales. Bovino (Terneros): Tratamiento de infecciones respiratorias y necrobacilosis. Porcino (Cerdos) (más de 25 kg): Neumonía enzoótica, enteritis hemorrágica, erisipelas y metritis. Artritis causada por Mycoplasma spp y Staphylococcus spp. Para más información sobre la disentería porcina ver sección Precauciones especiales de uso. Contraindicaciones: No usar en caballos. La inyección intramuscular puede ser mortal en pollos y pavos. No usar en animales con hipersensibilidad conocida a la tilosina, a otros macrólidos o a algunos de los excipientes. Precauciones especiales de uso en animales: Debido a la posible variabilidad (temporal, geográfica) de la susceptibilidad de la bacteria a la tilosina, se recomienda la recogida de muestras bacteriológicas y la realización de pruebas de sensibilidad. Cuando se use este medicamento veterinario se deben tener en cuenta las políticas oficiales y locales sobre el uso de antimicrobianos. El uso del medicamento veterinario en condiciones distintas a las recomendadas en la Ficha Técnica puede incrementar la prevalencia de bacterias resistentes a la tilosina y disminuir la eficacia del tratamiento con otros antibióticos macrólidos debido a la potencial resistencia cruzada. Se ha demostrado una alta tasa de resistencia in vitro en cepas europeas de Brachyspira hyodysenteriae lo que implica que el medicamento veterinario no será suficientemente eficaz contra disentería porcina. Se aconseja utilizar diferentes zonas para cada inyección cuando han de administrarse inyecciones repetidas. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Deberá tenerse el debido cuidado para evitar una autoinyección accidental. En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o etiqueta. En caso de contacto accidental con la piel, lávese con abundante agua y jabón. En caso de contacto accidental con los ojos, lávese los ojos con abundante agua corriente limpia. Lávese las manos después del uso. La tilosina puede causar irritación. Los macrólidos, como la tilosina, pueden provocar también hipersensibilidad (alergia) después de su inyección, inhalación, ingestión o contacto con piel u ojos. La hipersensibilidad puede comportar reacciones cruzadas con otros macrólidos y viceversa. Las reacciones alérgicas a estas sustancias pueden ser ocasionalmente graves y, por tanto, debe evitarse el contacto directo. No manipular el medicamento si es alérgico a los ingredientes del mismo. Si desarrolla síntomas tras la exposición, como una erupción, buscar asistencia médica y mostrar al médico la etiqueta o el prospecto. La inflamación de la cara, labios y ojos o dificultad respiratoria son signos más graves que requieren atención médica urgente. Tiempo de espera: Bovino: Carne 28 días, Leche 108 horas. Porcino: Carne 14 días. Administración bajo control o supervisión del veterinario. Administración exclusiva por el veterinario en caso de emplear la vía intravenosa. Para una información completa consultar https://cimavet.aemps.es/cimavet

GA512-1

Permacyl 236,3 mg/ml polvo y disolvente para suspensión inyectable para bovino; 3250 ESP. VETOQUINOL ESPECIALIDADES VETERINARIAS, S.A.. Composición: Penetamato iohidrato 9452 mg (equivalente a 7299 mg de penetamato)Equivalente a 10.000.000 UI de penetamato iohidrato. Vial disolvente conteniendo 36 ml.Volumen total de la suspensión reconstituida 40 ml. Autorización de puesta en el mercado: Divasa-Farmavic, S.A Indicaciones: Tratamiento de la mastitis en vacas en lactación causada por Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactie, Sterptococcus agalactiae y Staphylococcus aureus (no productores de beta-lactamasas) sensibles a penicilina. Contraindicaciones: No usar en animales con hipersensibilidad conocida a las penicilinas, cefalosporinas y/o a alguno de los excipientes. No administrar por vía intravenosa. No usar en lagomorfos ni roedores como cobayas, hamsters o gerbos. No administrar en animales con enfermedad renal incluyendo anuria u oliguria. Advertencias especiales para cada especie de destino El tratamiento debe realizarse durante la lactancia. Precauciones especiales de uso: Este medicamento veterinario no contiene ningún conservante antimicrobiano. Precauciones especiales para su uso en animales. El uso de penetamato iohidrato para el tratamiento de mastitis debe acompañarse de medidas higiénicas que prevengan la reinfección. Donde la información epidemiológica local (a nivel regional, de granja), indique una posible susceptibilidad reducida de las cepas pertinentes de las especies bacterianas involucradas en la mastitis, el uso del medicamento veterinario debe basarse en pruebas de susceptibilidad de las bacterias aisladas de animales enfermos. El medicamento veterinario no es eficaz contra microorganismos productores de beta-lactamasas. Deben tenerse en cuenta las políticas antimicrobianas nacionales y regionales oficiales cuando se utiliza el medicamento veterinario. El uso del medicamento veterinario en condiciones distintas a las recomendadas en el RCP puede aumentar la prevalencia de bacterias resistentes a la bencilpenicilina y puede disminuir la eficacia del tratamiento con otros antimicrobianos betalactámicos, debido a la posibilidad de resistencia cruzada. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales Las penicilinas y las cefalosporinas pueden causar hipersensibilidad (alergia) después de la inyección, inhalación, ingesta o contacto con la piel. La hipersensibilidad a las penicilinas puede conducir a reacciones cruzadas a las cefalosporinas y viceversa. De forma ocasional, las reacciones alérgicas a estas sustancias pueden ser muy graves. No manipular este medicamento veterinario si conoce que es sensible, o si ha sido ha sido advertido de no trabajar con estas preparaciones. Manipule este medicamento veterinario con mucho cuidado para evitar la exposición. Use guantes cuando manipule el medicamento veterinario para evitar la sensibilización por contacto. En caso de autoinyección accidental o si se desarrollan síntomas después de la exposición, como una erupción en la piel, se debe consultar a un médico, mostrándole el prospecto o la etiqueta. La hinchazón de la cara, labios u ojos o dificultad para respirar son síntomas más graves y requieren atención médica urgente. Lávese las manos después de su uso. Tiempo de espera: leche 60 horas, carne 4 días. Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.Administración bajo control o supervisión del veterinario


62

XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

Iván Ansia Vázquez Enxeñeiro agrónomo. Asistente de investigación da Universidade de Illinois (EE. UU.)

NUTRICIÓN E SOCIALIZACIÓN: ASPECTOS CLAVES DA RECRÍA PARA UNHA LACTACIÓN MÁIS PRODUTIVA Unha e outra vez recórdasenos que a demanda de lácteos e carne para alimentar unha poboación mundial que medra exponencialmente se incrementará consecuentemente (FAO, 2018). Con todo, ninguén nos asegura que a produción de leite sexa rendible nun futuro no cal teremos que competir (producindo leite e comprando recursos para tal fin) con países emerxentes e no cal as restricións de cara á protección do medio ambiente terán máis peso (Britt et al., 2018). Polo tanto, tentar aumentar a produción de leite por animal sen incrementar os custos directos de alimentación sempre debe ser

o noso obxectivo. Recentes publicacións suxiren que o acabado de nacer pode ser “programado” maternalmente, así como despois de nacer, para cambiar o desenvolvemento de determinados procesos metabólicos. En primates, Hinde e Capitanio (2010) foron capaces de demostrar que a composición e a produción do leite materno lle afectaban ao comportamento da descendencia. Tamén en humanos, a achega de nutrientes en certos períodos do crecemento poden exercer cambios permanentes no metabolismo (Fall, 2011). En gando de leite, diversos aspectos de como e canto alimentamos as xa-

tas dende o nacemento ata a desteta, tamen teñen repercusións na vida produtiva adulta (Soberon & Van Amburgh, 2013). Co propósito de explotar este aparente efecto a longo prazo, imos explorar dous aspectos do manexo da recría durante a fase de lactación: a maximización da inxestión de alimento durante as primeiras 8 semanas de vida e a chamada “facilitación social” a través da cría en parellas ou grupos dende os primeiros días de vida. Análises conxuntas de diversos estudos (metaanálises) concluíron que o incremento de nutrientes a través do leite e o


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

a n és

63

a r et r

p os

C

PRO GANDO Subministros Agrarios Nutrición animal

Fábrica:

Pol. Ind. de Muimenta, P-7. 27377 Cospeito Lugo Tfno. 982-52.81.56

Oficinas:

Pol. Ind. de Sabón, P-7A. 15142 Arteixo A Coruña Tfno. 981-63.30.00

www.progando.es


64

XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

Figura 1. Relación entre a ganancia de peso media diaria antes da desteta (GMD) e a produción de leite na primeira lactación1

Adaptado de Soberon e Van Amburgh, 2 014, “The effect of nutrient intake form milk or milk replacer of preweaned dairy calves on lactation milk yield as adults: a meta-analysis of current data”. Journal of Animal Sciences 91:706-712 ” e Gelsinger et al., 2 016 “A meta-analysis of the effects of preweaned calf nutrition and growth on first-lactation performance. Journal of Dairy Sciences 99:62 06-62 14”

1

Figura 2

penso e a ganancia de peso medio diario (GMD) antes dos 56 días de vida aumentan a produción na primeira lactación entre 450 e 1.300 kg (Chester-Jones et al., 2017; Gelsinger et al., 2016; Soberon et al., 2012). Aparentemente, esta resposta en produción a longo prazo está fortemente relacionada coa inxestión de proteína. Esta inxestión de nutrientes durante a lactación incrementa a proliferación de tecido celular mamario, o cal podería explicar este aumento na produción (Brown et al., 2005). A pesar de que esta teoría non parece explicar

completamente este fenómeno (Bach, 2012) e que, obviamente, outros factores acontecidos na vida do animal influirán sobre a primeira lactación, o certo é que a súa repercusión será notable economicamente (Davis Rincker et al., 2011). Ao igual que este efecto sobre a produción de leite, o efecto sobre o tecido celular mamario só repercute segundo o crecemento antes da desteta, polo que se demostra que as becerras son máis sensibles ao réxime alimenticio antes desta, e semella que ese beneficio non se pode recuperar en idades máis avan-

zadas. En termos de GMD, por cada 100 g de incremento de peso, as xovencas producen 138,5 kg máis de leite, 6,1 kg de graxa e 4,7 kg de proteína durante a primeira lactación, sempre e cando superen un crecemento medio de 0,5 kg/día (Gelsinger et al., 2016). Ademais, xatas dentro dun plan intensificado de alimentación predesteta alcanzan o primeiro parto a unha idade máis temperá que aquelas alimentadas tradicionalmente (Meyer et al., 2006; Raeth-Knight et al., 2009). Visto en termos de alimento inxerido, por cada aumento de 1 kg de materia seca inxerida á desteta, a produción aumenta 286,7 kg na primeira lactación. Para lograr estes crecementos, durante a última década numerosos investigadores centráronse en estudar os efectos de alimentar grandes cantidades de leite. Xatas ás que se lles ofrece acceso a grandes volumes de leite son capaces de dobrar a inxestión de nutrientes e gañar máis peso (~1 kg/día) con respecto a animais alimentados de maneira tradicional (~0,45 kg/día). Xatas que teñen libre acceso ás súas nais consomen aproximadamente 6 kg/día na primeira semana e 12 kg/día na novena. Unha das claves desta inxestión é que son alimentadas en pequenas cantidades (de 8 a 12 veces ao día) [Passillé et al., 2008]. Non obstante, as xatas son tamén capaces de beber esas cantidades incluso en dúas tomas, chegando a consumir entre 1012 litros ao día con 4 semanas de vida (2 % do seu peso vivo en materia seca de leite) [Moallem et al., 2010]. Por outra banda, o consumo de penso á desteta tamén xoga un papel importante na futura produción de leite. A maior consumo de alimento sólido (penso e forraxe) á desteta, maior será a produción de leite na primeira lactación (Heinrichs & Heinrichs, 2011). Non obstante, o consumo de penso é practicamente inexistente ata a terceira semana e, por riba, a maior consumo de leite, menor será o consumo de sólidos (Gelsinger et al., 2016). Polo tanto, unha estratexia que parece que cumpriría con ambos os obxectivos (alta inxestión de leite e de penso) sería a denominada técnica do step-down (baixada ou baixada gradual). Esta nova metodoloxía consiste en ofrecer leite a unha dose do 20 % do peso vivo ata os 30 días de vida, para despois reducila ata o 10 % e mantela así ata a desteta (figura 2). A redución da dispoñibilidade de nutrientes mais o incremento da capacidade do tracto dixestivo causado polas altas inxestións de leite derivan nunha alta inxestión de alimento sólido cara ao final da etapa de lactación. Os resultados preliminares indican que a inxestión total de materia seca é maior e que se conseguen maiores ganancias de peso vivo sen incrementar a ocorrencia de diarrea (Khan et al., 2007).


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE Outra eficiente medida para incrementar a ganancia de peso e a inxestión de alimento durante o período de lactancia é a pronta socialización das xatas. Numerosos estudos na última década demostraron que a separación materna e o illamento social doutros individuos nas primeiras etapas de vida afectan negativamente o desenvolvemento cerebral e o seu comportamento (Bales et al., 2018). Aumento de ansiedade, resposta esaxerada a estresores do sistema nervioso, falta de instinto maternal, maior comportamento violento, deficiente recoñecemento doutros individuos, hiperactividade e alteracións das funcións cognitivas son algúns dos efectos a longo prazo asociados coa separación maternal e o illamento (Costa et al., 2016). Xatas recentemente nadas, se se lles dá a oportunidade, comezan a interaccionar entre elas aos dous días de vida. A pesar de que só pasan sobre un 2 % do seu tempo ocupadas en contacto social activo, mostran unha alta motivación para conseguilo (Holm et al., 2002). Xatas criadas en grupo mostran preferencia por un individuo coñecido que por un que non coñecen, o que demostra que son capaces de formar conexións sociais a idades temperás (Færevik et al., 2006) e que son mantidas no futuro (Raussi et al., 2010). Tamén se descubriu que xatas criadas en grupo teñen menos medo e son máis dominantes cando son mesturadas en grandes grupos a idades máis avanzadas (Bøe & Færevik, 2003). Ademais, cando están en presenza de compañeiras, xatas criadas en grupo mostran menos signos de estrés ante o illamento e durante o período da desteta (De Paula et al., 2010; Færevik et al., 2006). Xatas criadas individualmente tamén son máis remisas a probar novos alimentos en comparación con xatas criadas en grupos (Costa et al., 2014), o cal, de persistir na vida adulta, presentarían unha clara vantaxe á hora de manter altas inxestións de alimento durante cambios de forraxes, ingredientes ou mesmo cambios de racións. Pero non só se ven afectados o comportamento e as emocións, senón que o illamento social lle afecta incluso á súa aprendizaxe. Xatas criadas individuamente fixeron máis erros en test de aprendizaxe que xatas criadas en grupo ou en parella e cústalles máis tempo recoñecer e habituarse a novos obxectos (Gaillard et al., 2014). Estes resultados indican unha maior plasticidade e desenvolvemento cerebral en animais criados en parellas ou grupos, o cal, unha vez máis, se se mantén no tempo, pode presentar unha ferramenta para crear animais máis “adaptables” e que respondan con menor estrés ás rutinas de traballo dunha granxa (cambios de grupo, cambios de ración, rutinas veterinarias etc.). Estes efectos positivos tamen se ven reflectidos nos parámetros propiamente produtivos, pois xatas criadas en grupos ou en parellas mostran, en xeral, un maior aumento de peso e un maior consumo de materia seca.

65

Xatas dentro dun plan intensificado de alimentación predesteta alcanzan o primeiro parto a unha idade máis temperá que aquelas alimentadas tradicionalmente

Referentes en xenómica O. Probas Conafe

TOP 10 XENÓMIC

TIPO

PRODUCIÓN NOME

KG L.

KG G.

KG P.

IPP

ICU

IXT

Xuño 2018 AIS

TRAZOS FUNCION

RCS

LONX.

D.A.

GICO

FAC. PARTO

1.º CLUN 2.º RISK 3.º DONSIMON 4.º FLORIN 5.º SALVAT RED ######

6.º ######### 7.º EXTEN

8.º PRINCI P RED 9.º SHARAD O

10.º SUPERMARI

#.###

##

##

#,##

#,##

#,##

#,##

###

###

###

#.###


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

66

Táboa 1. Investigacións publicadas sobre os efectos da cría en grupo ou en parellas1

Adaptado de Costa et al., 2 016: “Effects of group housing of dairy calves on behavior, cognition, performance, and health”. Journal of Dairy Science 99:2 453–2 467.

1

Comparacións

Parámetro

Efecto da socialización

Diferenza individual vs. parella/grupo

Referencia

Individual vs. grupo (3 animais)

Ganancia de peso

1.32 vs. 1.39 kg/día

Andrighetto et al., 1999

Individual vs. grupo (6 animais)

Inxestión de alimento sólido

330 vs. 399 g/día

Babu et al., 2004

Ganancia de peso

355 vs. 433 g/día

Inxestión de alimento sólido

=

Ganancia de peso

=

Peso vivo

69.9 vs. 72.6 kg

Inxestión de alimento sólido

1.15 vs. 1.25 kg/día

Ganancia de peso

=

Inxestión de alimento sólido

=

Ganancia de peso

760 vs. 890 g/día

Inxestión de alimento sólido

1.26 vs. 2.20 kg/día

Ganancia de peso

=

Concentrate intake

Ganancia de peso

=

Hänninen et al., 2005

Ganancia de peso

=

Inxestión de alimento sólido

0.99 vs. 1.12 kg/día

Hepola et al., 2006 Hepola et al., 2006

Ganancia de peso

850 vs. 990 g/día

Concentrate intake

530 vs. 840 g/día

Ganancia de peso

=

Inxestión de alimento sólido

=

Ganancia de peso

=

Inxestión de alimento sólido

Inxestión de alimento sólido

=

Peso vivo

60.5 vs. 64.5 kg

Ganancia de peso

520 vs. 574 g/día

Inxestión de alimento sólido

1.02 vs. 1.54 kg/día

Peso vivo

=

Inxestión de alimento sólido

=

Ganancia de peso

Inxestión de alimento sólido

=

Ganancia de peso

1.38 vs. 1.42 kg/día

Peso vivo

249 vs. 255 kg

Inxestión de alimento sólido

480 vs. 890 kg

Whalin et al., 2018

Peso vivo

=

Inxestión de alimento sólido

62 vs. 170 g/día

Miller-Cushon et al., 2016

Ganancia de peso

590 vs. 630 g/día

Pempek et al., 2016

Inxestión de alimento sólido

=

Individual vs. grupo (6 animais)

Individual vs. grupo (3 ou 4 animais)

Individual vs. parellas

Individual vs. parellas

Individual vs. parellas Individual vs. parellas Individual vs. grupo (4 animais)

Individual vs. parellas

2 Individual vs. parellas

Individual vs. grupo (3 animais) Individual vs. grupo (3 animais) Individual vs. grupo (3 animais) Individual vs. grupo (5 animais) Individual vs. grupo (6 animais) Individual vs. grupo (4 animais)

Individual vs. parellas Individual vs. parellas Individual vs. parellas

Babu et al., 2009 Babu et al., 2009

Bernal-Rigoli et al., 2012 Bernal-Rigoli et al., 2012 Bernal-Rigoli et al., 2012

Chua et al., 2002 Chua et al., 2002

59 vs. 93 g/dia

Costa et al., 2015a Costa et al., 2015a De Paula Vieira et al., 2010 De Paula Vieira et al., 2010

Jensen et al., 2015 Jensen et al., 2015 Pempek et al., 2013 Pempek et al., 2013

2.11 vs. 3.28 kg/d

Phillips, 2004 Phillips, 2004 Richard et al., 1988 Richard et al., 1988 Tapki, 2007 Tapki, 2007 Terré et al., 2006 Terré et al., 2006

818 vs. 912 g/día

Warnick et al., 1977 Warnick et al., 1977 Xiccato et al, 2002 Xiccato et al.., 2002


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

68

Xatas criadas en grupo teñen menos medo e son máis dominantes cando son mesturadas en grandes grupos a idades máis avanzadas

Aínda que os motivos non son claramente coñecidos, o “facilitamento” ou a aprendizaxe social, que funciona a través do estímulo visual de ver outros individuos alimentándose, a maior plasticidade de comportamento ou o mero feito de satisfacer os requirimentos de confort poderían estar de maneira exclusiva ou combinada detrás deste fenómeno. Todas estas deficiencias en comportamento social e dificultade de adaptación e aprendizaxe afectaranlles á súa futura vida produtiva, pois estes animais enfrontaranse a un ambiente dinámico e repleta dos desafíos propios do día a día dunha explotación leiteira. A pesar de que evitar a propagación de enfermidades contaxiosas foi unha das principais razóns polas que o método de cría individual foi amplamente implementado, a diarrea vírica e as enfermidades respiratorias non parecen estar consistentemente relacionadas coa cría en pequenos grupos ou parellas (Mandel et al., 2016). Se o manexo da sanidade e as condicións ambientais son adecuados, a cría en parellas ou en pequenos grupos resultará exitosa. Non obstante, existirán algúns desafíos que deberemos afrontar á hora de adoptar esta estratexia, como a succión cruzada entre animais e o comportamento agresivo. Ofertar altas cantidades de leite (~20 % do peso vivo), alimentar con teto en lugar de facelo en caldeiro e poñer a disposición tetos accesibles durante todo o día parecen reducir a incidencia deste comportamento. Así mesmo, ofrecer altas cantidades de leite e, polo menos, un teto por animal á hora de alimentar, e incluso colocar barreiras entre os tetos, tamén son medidas para combater a agresión e a competencia entre animais (Costa et al., 2016).

VERSARIO ANI

, 1998-2018

Adoptar novas técnicas de manexo sempre resulta complicado, especialmente cando implican a recría. Coñecer os motivos que hai detrás e os beneficios que nos poden achegar axudarannos a tomar o “risco” de buscar eses futuros litros de leite “extra”.

Vinte anos ao teu servizo

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA Bach, A. (2012). Ruminant Nutrition Symposium: Optimizing Performance of the Offspring: nourishing and managing the dam and postnatal calf for optimal lactation, reproduction, and immunity. Journal Of Animal Science, 90(6), 1835– 1845.

Descontos especiais do 1 de setembro ao 30 de novembro *Consulta coa túa Africor ou co teu distribuidor

Bøe, K. E., & Færevik, G. (2003). Grouping and social preferences in calves, heifers and cows. Applied Animal Behaviour Science, 80(3), 175–190.

Fontao - Esperante - 27210 LUGO Tfno.: 982 284 391 / Fax: 982 284 626 www.xeneticafontao.com

vacapinta005_xeneticaFontao_paxina 164.indd 164

Bales, K. L., Witczak, L. R., Simmons, T. C., Savidge, L. E., Rothwell, E. S., Rogers, F. D., … Arias del Razo, R. (2018). Social Touch During Development: Long-Term Effects on Brain and Behavior. Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

12/08/2018 14:36


ALMACENES J. SANJURJO, S.L. ESPERON – CERCEDA – A CORUÑA TLF: 981-685157 FAX: 981-688096 info@almacenessanjurjo.com

www.almacenessanjurjo.com

Contigo de principio…

…a fin.

HERBICIDA DE PRE Y POST EMERGENCIA DEL MAIZ

SIN Tecnología NEXUR ®

CON Tecnología NEXUR ®

Mayor rendimiento gracias a un mejor aprovechamiento y eficiencia de la urea

NEXUR® con Tecnología LIMUS® •Mejor protección de la urea para una óptima nutrición nitrogenada •Mejora de las condiciones ambientales •Mejor gestión de la Fertilización •Mejora en el almacenaje y transporte

LA SOLUCIÓN Nº1 PARA JUNCIA


70

XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

Carlos Á. Hernández Mariscal Gerente de Control de Producción de la Asociación Holstein de México

EFICIENCIA COMO RESPUESTA A LOS RETOS ECONÓMICOS EN LOS ESTABLOS LECHEROS En México las ganaderías intensivas de leche se localizan en su mayoría en una franja central (señalada en color rojo), que comprende desde los estados del centro de la República Mexicana hasta los que colindan con EE. UU.

En su mayoría, estas ganaderías fueron establecidas por españoles, que a su vez también se agruparon para comercializar su leche, dando origen a dos de las principales plantas procesadoras de leche: Lala en el norte del país y Alpura en el centro.

El origen de los establos y la cercanía con los Estados Unidos han desarrollado una muy particular forma de operar las explotaciones, basada en la administración al estilo de sus fundadores españoles, combinada con la adopción de la tecnología punta que se importa de América del Norte.


® UBAC

XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

Vacuna de subunidades frente a la mast tis clínica causada por Strep. uberis

TOMA EL CONTROL DEL STREP. UBERIS www.mastitisvaccination.com

UBAC®, emulsión inyectable para bovino. COMPOSICIÓN POR DOSIS: Ácido lipoteicoico (LTA) procedente del Componente de Adhesión del Biofilm (BAC) de Streptococcus uberis, cepa 5616 ≥ 1 UPR. Montanide ISA 907,1mg. Monofosforil lípido A (MPLA). INDICACIONES: Para la inmunización activa de vacas y novillas sanas con el fin de reducir la incidencia de infecciones clínicas intramamarias causadas por Streptococcus uberis, reducir el recuento de células somáticas en muestras de leche de cuarterones positivos de Streptococcus uberis y reducir las pérdidas de producción de leche causadas por las infecciones intramamarias por Streptococcus uberis. VIA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular. Dejar que la vacuna alcance una temperatura entre +15 °C y +25 °C antes de su administración. Agitar antes de usar. POSOLOGÍA: Administrar una dosis (2 ml) mediante inyección intramuscular profunda en los músculos del cuello de acuerdo con el siguiente programa de vacunación. Primera dosis aproximadamente 60 días antes de la fecha de parto prevista. Segunda dosis al menos 21 días antes de la fecha de parto prevista. Debe administrarse una tercera dosis unos 15 días después del parto. El programa de inmunización completo debe repetirse en cada gestación. EFECTOS SECUNDARIOS Y CONTRAINDICACIONES: La inflamación local de más de 5 cm de diámetro en el lugar de inyección es una reacción muy frecuente después de la administración de la vacuna. Esta inflamación desaparecerá o su tamaño se reducirá notablemente en el plazo de 17 días después de la vacunación. No obstante, en algunos HIPRA casos la inflamación puede durar hasta 4 semanas. Se puede producir un aumento transitorio de la temperatura rectal (aumento medio de 1 ºC Avda. La Selva, 135 pero puede aumentar hasta 2 ºC en animales individuales) muy frecuentemente en las 24 horas posteriores a la inyección. TIEMPO DE ESPERA: Cero días. PRECAUCIONES ESPECIALES: Vacunar únicamente animales sanos. Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia. Conservar y 17170 Amer (Girona) transportar refrigerado (entre 2 ºC y 8 ºC) y protegido de la luz. No congelar. Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. Su inyección España accidental/autoinyección puede provocar dolor agudo e inflamación, en particular si se inyecta en una articulación o en un dedo, y en casos excepcionales podría provocar la pérdida del dedo afectado si no se proporciona atención médica urgente. En caso de inyectarse accidentalmente con este medicamento veterinario consulte urgentemente con un médico, incluso si solo se ha inyectado una cantidad muy pequeña, y lleve el prospecto consigo. Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, diríjase de nuevo a un facultativo. PRESENTACIÓN: Caja Tel. (34) 972 43 06 60 de cartón con 20 viales de vidrio de 1 dosis (2 ml). Caja de cartón con 1 vial de PET de 5 dosis (10 ml). Caja de cartón con 1 vial de PET de 25 hipra@hipra.com dosis (50 ml). Caja de cartón con 1 vial de PET de 50 dosis (100 ml). NÚM. DE REGISTRO, TITULAR: LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 17170- AMER (Girona) España Tel +34 972 430660. EU/2/18/227/001-004. Prescripción veterinaria. Use los medicamentos responsablewww.hipra.com mente.

71


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

72

Con la globalización de la economía, México ha dependido en los últimos años del mercado mundial de los granos para la importación de los insumos necesarios para la alimentación del ganado. En un principio, la situación económica de los establos se vio afectada por el incremento en el precio de los granos, debido al aumento en su demanda, causada a su vez por el crecimiento en el poder adquisitivo de algunos países (China y algunas repúblicas de la extinta Unión Soviética), que demandaban un mayor consumo de alimentos. Posteriormente, el precio de los granos disminuyó a nivel global. Sin embargo, en México no se pudo aprovechar dicho movimiento, ya que el peso ha sufrido un deslizamiento a la baja frente al dólar, debido a la incertidumbre que han causado las políticas económicas de la nueva Administración de los Estados Unidos. Este aumento local en el precio de los granos utilizados para la alimentación del ganado ha ocasionado que los establos lecheros en México se encuentren en una situación económica complicada, sobre todo si se tiene en cuenta que el precio de la leche en el país también se determina indirectamente por su precio global, ya que, al no ser autosuficientes en la producción de leche para el consumo, se ha tenido que recurrir a su importación, que compite en el mercado con la leche producida en el país.

Además, como una medida para aumentar los recursos económicos de la Administración pública, el Gobierno de México no solo retiró los subsidios a los combustibles y a la energía eléctrica, sino que además incrementó los impuestos a dichos recursos.

Es por esto que se ha hecho imprescindible volver a evaluar la operación de las explotaciones lecheras, para volverlas más eficientes y para que sean de nuevo un buen negocio para sus propietarios.

Outro xeito de parir A forma mais f cil e segura de axudar ao parto de vacas e novillas Consulta co teu veterinario


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

73

% COSTE SIN ADMINISTRACIÓN Alimentación

71,25 %

Mano de obra

8,03 %

Medicinas

5,00 %

Semen y materiales para inseminación

2,15 %

Energía eléctrica

2,54 %

Combustibles y lubricantes

2,75 %

Mantenimiento de instalaciones

0,84 %

Mantenimiento de equipo

2,26 %

Materiales sala de ordeño

2,92 %

Compra y reposición de equipo

0,11 %

Coste de recolección de leche

3,38 %

Otros costes de operación

3,54 %

Costes de reposición de ganado

-4,77 %

Coste de ventas

100%

El primer paso necesario es conocer con exactitud la situación económica del establo, para lo cual se requiere un eficiente sistema de costeo del litro de leche producido. Esto nos permitirá conocer los rubros que más impactan en la economía de los establos, así como el punto de equilibrio de la producción de leche así como para realizar diferentes manejos, como son los cambios de corral de las vacas dependiendo de su nivel de producción, el secado de vacas por baja producción, eliminación de animales improductivos, etc. Mediante el registro de los gastos del establo se tendrá información suficiente para: a) Determinar el coste de producción del litro de leche. b) Identificar el punto de equilibrio de producción de leche. c) Determinar el momento óptimo para llevar a cabo diferentes prácticas, como podría ser el nivel de producción de leche para secar una vaca. d) Identificar los rubros o las áreas en las que se debe poner atención para reducir el coste de litro de leche.

Con la globalización de la economía, México ha dependido en los últimos años del mercado mundial de los granos


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

74

DETERMINACIÓN DEL COSTE DE PRODUCCIÓN DEL LITRO DE LECHE Ejemplo de resultados mensuales de un establo Litros producidos en el mes = 1.659,213 Litros vendidos en el mes = 1.620,370 Precio de venta del litro = $7,00 (0,315 €) N.º de vacas en ordeño (promedio) = 1.565 Gastos del mes = $11.222.094,00 (504.363,78 €) Días del mes = 31 Coste de la operación

Determinación del punto de equilibrio para desechar una vaca: Para poder determinarlo es necesario conocer: a) el coste diario de una vaca en ordeño: = coste de alimentación + costes variables de ordeño (mano de obra, sellador, etc.) b) el precio de venta del litro de leche.

Punto de equilibrio Es el punto en que los ingresos son iguales a los egresos. Es el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costes y se expresa en valores, unidades o porcentajes. Al aumentar el nivel de ingresos, se obtiene utilidad y al bajarlo se produce pérdida. Sirve para determinar el volumen de producción de leche mínimo necesario que se debe tener para que la empresa ni pierda ni gane. Para la determinación del punto de equilibrio para el secado de una vaca se necesita conocer: a) el coste diario de una vaca en ordeño = coste de alimentación + costes variables de ordeño (mano de obra, sellador, etc.) b) el coste diario de una vaca seca: = coste de alimentación de una vaca seca c) el precio de venta del litro de leche.

Identificar los rubros o las áreas en las que se debe poner atención para reducir el coste de litro de leche Debido a que la alimentación representa el rubro más importante en la economía de los establos, es necesario evaluar frecuentemente la eficiencia en el sistema de alimentación de estos. Para esto deberá evaluarse la eficiencia alimenticia con base en el coste que representa cada litro producido, es decir, el porcentaje que representa la alimentación en el coste final del litro de leche. Evaluar el coste de alimentación del establo en donde se deben incluir TODAS las etapas: • vacas en ordeño, vacas secas y animales para reemplazo • determinar el ingreso sobre el coste de alimentación (IOFC).

Coste real de operación

Toltrazurilo 50 mg/ml ORDEÑO SUAVE, RÁPIDO Y COMPLETO

Suspensión oral para la

prevención y control de coccidiosis en OVINO, PORCINO y BOVINO

Cenzuril 50 mg/ml Suspensión oral para lechones, terneros y corderos -COMPOSICIÓN:Cada ml contiene: Toltrazurilo 50 mg, Excipientes, c.s. ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES:Lechones: Para la prevención de los signos clínicos de coccidiosis en lechones neonatos en granjas con un historial confirmado de coccidiosis causada por Isospora suis. Terneros: Para la prevención de los signos clínicos de coccidiosis y reducción de la diseminación de coccidios, en terneras estabuladas de reposición de vacas productoras de leche para consumo humano (vacas lecheras), en granjas con un historial confirmado de coccidiosis causada por Eimeria bovis o Eimeria zuerni. Corderos: Para la prevención de los signos clínicos de coccidiosis y reducción de la diseminación de coccidios en corderos, en granjas con un historial confirmado de coccidiosis causada por Eimeria crandallis y Eimeria ovinoidalis. CONTRAINDICACIONES, REACCIONES ADVERSAS:Ver SPC del medicamento. POSOLOGÍA:La suspensión oral lista para su uso debe agitarse antes de su uso. Lechones: Tratamiento del animal individual. Dosis oral única de 20 mg de toltrazurilo/kg p.v., (0,4 ml de suspensión oral por kg p.v.). Esta dosis debe administrarse en una sola vez entre los días 3 y 5 de vida. Terneros:Dosis única de 15 mg de toltrazurilo por kg p.v., (3,0 ml de suspensión oral por 10 kg p.v.). Corderos:Dosis única de 20 mg de toltrazurilo por kg p.v., (0,4 ml de suspensión oral por kg p.v.). Ver instrucciones completas en el SPC del medicamento. TIEMPO DE ESPERA: Lechones: Carne: 77 días. Terneros: Carne: 63 días. Su uso no está autorizado en animales en lactación cuya leche se utiliza para consumo humano. Corderos: Carne: 42 días. Su uso no está autorizado en ovinos en lactación cuya leche se utiliza para consumo humano. Formatos:Frasco de 100 ml, 250 ml, 1 l y 5 l. Representante del Titular:CENAVISA S.L. Nº Autorización:3606 ESP Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

SISTEMAS

ORDEÑO

I

SISTEMAS

HIGIENE Y DESINFECCIÓN

DE

I

SISTEMAS DE CUIDADO DE PEZUÑAS I SISTEMAS

DE

CONTROL

Y

MONITORIZACIÓN

DE FRÍO I ACCESORIOS Y REPUESTOS DE GRANJA I AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN

C. dels Boters, 4 • Pol. Ind. Mas Ferrer • 43205 REUS (SPAIN) • tel. 34 977 757 273 • Fax 34 977 751 398

cenavisa.com

BouMatic.com


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

75

Para lograr hacer más eficiente el programa de alimentación, se puede recurrir a tres estrategias principales señaladas por los nutrólogos, que no requieren una inversión para llevarlas a cabo, pero sí un esfuerzo mayor en el cuidado que deben tener los trabajadores del establo al realizar sus labores:

• porcentaje aceptado de alimento rechazado en vacas en lactancia = 2-5 % porcentaje propuesto de alimento rechazado: 1. Reducir el porcentaje de alimento sobrante de los corrales de producción. 2. Volver a implementar dietas diferentes para etapas de lactancia diferentes. 3. Aumentar el porcentaje de inclusión de forrajes en la dieta. Deberá volver a determinarse el IOFC después de cada cambio para ver si las estrategias han dado el resultado esperado. 1. Reducir el porcentaje de alimento sobrante de los corrales de producción

• altas productoras = 2-4 % • medias y bajas = 2-3 % Prácticas de manejo necesarias para poder implementar la reducción del 1 % de alimento rechazado • Determinar correcta y ordenadamente la materia seca de los ingredientes, sobre todo de los forrajes de la dieta • Manejo exacto del número de animales por corral para poder determinar la cantidad de alimento a ofrecer • Control y registro tanto del alimento ofrecido como del rechazado

Efecto en la reducción de 1 % en el sobrante de alimento en vacas de ordeño


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

76

2. Volver a implementar dietas diferentes para etapas de lactancia diferentes Implicaciones: • Aumento de trabajo al requerir la elaboración de diferentes dietas. • Supervisión más rigurosa para estar seguros de que cada animal recibe el alimento que le corresponde. • Evaluación más rigurosa tanto de la condición corporal de las vacas como de la producción de leche. • Los beneficios dependerán de los ingredientes disponibles en cada región. 3. Aumentar el porcentaje de inclusión de forrajes en la dieta • La producción eficiente de forrajes tiene el objetivo de disminuir costes de producción y elevar utilidades mediante el reemplazo de grano por forrajes de alta calidad. • Solo es necesario volver a ver los recursos ya existentes en la explotación (como sucede en todas las situaciones de crisis). • Requiere tiempo para implementar mejores prácticas de manejo para obtener forraje tanto de la calidad deseada como en cantidades adecuadas.

Se recomienda volver a determinar el IOFC después de cada cambio para ver si las estrategias han dado el resultado esperado

COMPARACIÓN ENTRE DIFERENTES DIETAS PARA ALTAS PRODUCTORAS EN LAS QUE SE AUMENTA LA RELACIÓN FORRAJE: CONCENTRADO CONFORME AUMENTA LA CALIDAD DE LOS FORRAJES

ALTAS PRODUCTORAS DIETAS ACTUALES

DIETAS PROPUESTA

Ingrediente

$/KG

KG/ANIMAL

$ TOTAL

KG/ANIMAL

$ TOTAL

Rastrojo de maíz

0,045 €

0,00

0,00 €

0,25

0,01 €

Silo de alfalfa 50 % de MS

0,085 €

2,93

0,25 €

8,00

0,68 €

Concentrado Altas

0,299 €

14,00

4,18 €

12,25

3,66 €

Sílo de maíz 32 % MS

0,049 €

21,63

1,07 €

26,00

1,29 €

Triticale

0,043 €

6,40

0,27 €

0,00

0,00 €

Melaza

0,129 €

1,00

0,13 €

1,00

0,13 €

TOTAL

45,96

5,90 .€

47,50

5,77

LITROS PROMEDIO - €/LITRO

35,00

0,17 €

35,00

0,16 €


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

77

ACTUAL Porcentaje de ahorro de dieta

PROPUESTA -2,29 %

Ingreso sobre coste de alimentación

10,75 €

10,75 €

Relación forraje: concentrado

46:54:00

52:48:00

Diferencia en precio contra dieta actual vaca/día

0,00 €

-0,14 €

Vacas altas productoras en el establo

1.000

1.000

Diferencia en $ por día

0,00 €

-135,67 €

Diferencia en $ por mes

0,00 €

-4.124,49 €

Diferencia en $ por año

Deberán evaluarse constantemente las prácticas de manejo con el fin de implementar las mejoras necesarias que nos permitan tener un negocio exitoso

-49.521,07 €

Sin embargo, ninguna estrategia que se implemente en el establo tendrá éxito si no va acompañada de un eficiente manejo de personal. El personal que trabaja en el establo debe saber perfectamente: 1. Qué debe hacer 2. Cuándo debe hacerlo 3. Cómo debe hacerlo 4. Por qué debe hacerlo 5. De qué manera se medirá la eficiencia de su trabajo. Para poder responderle a cada empleado todas las interrogantes anteriores, se necesita haber trabajado previamente en: • definición de rutinas para cada una de las áreas (ordeño, inseminación, alimentación, etc.) • elaboración de protocolos para las actividades que así lo requieran (tratamientos médicos, programas de sincronización de la ovulación, etc.) • establecimiento de los horarios para cada una de las actividades. Esto servirá tanto para utilizar más eficientemente el tiempo de los trabajadores, como para incomodar lo menos posible a los animales • definición de objetivos para cada una de las áreas • elaboración de las formas de registro de actividades y resultados • conformación de los equipos de trabajo • capacitación al personal que lo requiera. Con esto se estará desarrollando una sistematización de la explotación, lo que a su vez permitirá: • Trabajar de forma más organizada. • Evaluar más eficientemente los resultados de cada área. • Tomar decisiones más oportunamente. • Reducir costes derivados de trabajos mal realizados. • Establecer un programa de mejora continua. En conclusión, no se debe esperar a estar en una situación de crisis para hacer más eficiente el manejo del establo; por tanto, deberán evaluarse constantemente las prácticas de manejo con el fin de implementar las mejoras necesarias que nos permitan tener un negocio exitoso.

PRUEBA EL NUEVO STARANE PRADERAS


78

XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

Javier Camba Méndez Licenciado en Veterinaria por la USC Perito en siniestros pecuarios

Animal muerto tras un proceso crónico: mal estado de carnes, deshidratado y sin timpanización

¿DE QUÉ SE MUEREN LAS VACAS? EL VALOR DE LA VACA MUERTA CONSIDERACIONES PREVIAS El presente trabajo pretende hacer tomar conciencia del valor de un recurso del que disponemos en todas las explotaciones y del que estamos haciendo un escaso uso. Ese recurso está en el interior de la vaca muerta. Esa res que ya ha finalizado su vida productiva, a veces antes de lo esperado, aún puede aportar algo más a la explotación en el último momento y antes de marchar de forma definitiva. Mediante la realización de la necropsia, lo que puede aportar esa vaca tiene un valor incalculable: INFORMACIÓN. El estudio se ha realizado sobre una población de 600 animales a los que se les realiza la necropsia por no estar claras las circunstancias

de la muerte. Todos los animales a los que se hace referencia son bovinos de más de 17 meses de edad, en su mayoría hembras. Los animales que constituyen el estudio son reses muertas en diferentes circunstancias. En algunos casos se trata de animales que aparecen muertos de forma súbita sin haber presentado signos de patología previos; veremos que no en todos los casos esta “muerte súbita” lo es, y en otros, aunque el desenlace es súbito, la patología que lo provoca no lo es en absoluto, sino que se trata de un desenlace súbito en un proceso crónico. Así mismo, observaremos que la muerte súbita tiene diversas causas y no todos los anima-

les que aparecen muertos inesperadamente fallecen por el mismo proceso. Conoceremos la enorme variedad de procesos que se pueden presentar con un curso crónico cuya sintomatología externa es muy similar y que, dados los escasos apoyos diagnósticos de los que disponemos, difícilmente podremos diagnosticar certeramente sin la realización de una necropsia posterior. Esto no significa que el tratamiento establecido por el clínico en su caso no haya sido el correcto, puesto que también los mismos tratamientos cubren varias patologías, sino que a pesar de haberse establecido un tratamiento adecuado, la gravedad de la patología en curso, o lo avanzado de su evolución, hacían imposible la curación.


BVD

IBR MARKER VIVA

[

[ 79

Único protocolo de hasta 12 meses de duración de la inmunidad frente a IBR y BVD en vacas adultas*

XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

PROTOCOLOS V A C U N A L E S

*Tras completar la primovacuna y primera revacuna semestral.

BOVILIS BVD, SUSPENSIÓN INYECTABLE PARA BOVINO. COMPOSICIÓN POR DOSIS: Sustancia activa: Virus de diarrea vírica bovina (BVD) tipo-1 cepa C-86, citopatógeno inactivado, que contiene 50 unidades ELISA (EU) y que induce al menos 4,6 log2 unidades VN*. Adyuvante: Aluminio3+ (como Al-fosfato y Al-hidróxido): 6-9 mg. Excipiente: Parahidroxibenzoato de metilo: 3 mg (conservante). * Valor medio de título virus neutralización obtenido en el test de potencia. INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: Bovino (vacas y novillas). Para inmunización activa de vacas y novillas a partir de los 8 meses de edad para la protección del feto frente a la infección con el virus de diarrea vírica bovina a través de la placenta. CONTRAINDICACIONES: Ninguna. PRECAUCIONES: Vacunar solamente animales sanos. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Puede utilizarse durante la gestación. Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. Período de validez después de abierto el envase primario: 10 horas. Período de validez después de mezclar con Bovilis IBR Marker Viva: 3 horas (a temperatura ambiente). TIEMPO DE ESPERA: Cero días. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Reg. Nº: 1293 ESP. Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. Ficha técnica actualizada a 26 de junio de 2017. BOVILIS IBR MARKER VIVA, LIOFILIZADO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSIÓN PARA BOVINO. COMPOSICIÓN POR DOSIS: Sustancia activa: Herpesvirus bovino vivo tipo 1(BHV-1), cepa GK/D (gE-)*: 105,7 – 107,3 DICT50**. *gE-: Glicoproteína E negativa. **DICT50: Dosis infectiva de cultivo tisular 50%. INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: Ganado bovino. Inmunización activa de ganado bovino para reducir la intensidad y duración de los síntomas respiratorios clínicos inducidos por una infección con BHV-1 y para reducir la excreción nasal del virus de campo. Establecimiento de inmunidad: Se demostró un aumento de inmunidad 4 días después de la vacunación intranasal y 14 días después de la vacunación intramuscular de animales seronegativos de 3 meses. Duración de la inmunidad: Tras la administración intranasal en terneros de 2 semanas de edad, la inmunidad se mantiene al menos hasta los 3-4 meses de edad. En presencia de anticuerpos maternales, la protección de la vacuna puede no ser completa hasta una segunda vacunación. Esta segunda vacunación debe ser administrada a los 3-4 meses de edad y dará lugar a una inmunidad protectora que se mantiene durante al menos 6 meses. Una sola vacunación intranasal o intramuscular en animales de 3 meses de edad proporciona una inmunidad protectora (reducción de síntomas clínicos y reducción de la excreción vírica), demostrada mediante el desafío 3 semanas después de la vacunación. La reducción de la excreción vírica se mantiene durante al menos 6 meses después de la vacunación con una sola dosis. La revacunación para asegurar la protección después de que haya transcurrido el periodo de protección inicial de 6 meses dará lugar a una inmunidad protectora que se mantiene durante al menos 12 meses. Información específica: No se dispone de información sobre la eficacia de la vacuna para evitar una infección latente con el virus salvaje o para evitar la re-excreción del virus salvaje en el portador. CONTRAINDICACIONES: Ninguna. PRECAUCIONES: La presencia de anticuerpos maternales puede influir sobre la eficacia de la vacunación. Por tanto, se recomienda comprobar el estado inmune de los terneros antes de que comience la vacunación. Precauciones especiales para su uso en animales: Vacunar solamente animales sanos. Tras la administración intranasal, el virus vacunal puede transmitirse a ganado bovino en contacto. El ganado bovino que sea necesario mantener totalmente libre de anticuerpos frente a BHV-1 debe ser separado de los animales vacunados por vía intranasal. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia. No se dispone de información sobre el uso de esta vacuna en toros sementales. Precauciones especiales de conservación: Liofilizado: Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. Proteger de la luz. Disolvente: Conservar a temperatura inferior a 25 °C, si se conserva independientemente del liofilizado. No congelar. TIEMPO DE ESPERA: Cero días. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Reg. Nº: 1458 ESP. Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. Ficha técnica actualizada a 27 de abril de 2017.


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

80

Animal muerto por proceso agudo, buen estado de carnes, sin deshidratación y timpanizado

Prolapso de matriz Desgarro de matriz

Gráfico 1. Principales causas de muerte

Torsión de matriz

Veremos que los signos y síntomas que presenta un cadáver rara vez son patognomónicos y que, muy al contrario, son extremadamente inespecíficos y van poco más allá de deshidratado o no, timpanizado o no, secreciones por orificios naturales o no, congestión de mucosas y conjuntivas o no, etc. Estos signos que presenta el cadáver aportan información, indudablemente, pero son de todo punto insuficientes para llegar a un diagnóstico fiable a la hora de determinar la causa de la muerte. Espero que esta cuestión nos haga tomar conciencia de la poca base que tienen afirmaciones del tipo “llevaría un golpe” o “es la tercera vaca que se me muere de lo mismo”, cuando estas afirmaciones se han hecho sin realizar ni una sola necropsia y basándose exclusivamente en que las reses aparecieron muertas de repente, o hinchadas las tres, o todas tras un parto… todas en similares circunstancias o un aspecto externo parecido. CAUSAS PRINCIPALES He encontrado 28 causas principales, dos de ellas abarcan otro grupo de procesos, de modo que en total hablaremos de 37 causas de muerte. Se agruparán del siguiente modo: 1. Vinculadas al parto: gran cantidad de animales mueren en el postparto, pero no sabemos si esa muerte está relacionada con el parto si no hacemos una necropsia. Tras separar esas vacas que han muerto en el parto o tras

este por una razón no vinculada a este, para este apartado nos quedamos con: - Desgarro de matriz: no siempre la exploración externa hace posible el hallazgo de un desgarro bajo en la matriz. - Prolapso de matriz: la estasis circulatoria que se produce en el prolapso de matriz provoca la formación de trombos. Al reintroducir la matriz, estos trombos salen al torrente circulatorio y pueden provocar la muerte. Debemos realizar la necropsia para comprobar si ha sido esta la causa de el fallecimiento o un desgarro que hubiera pasado desapercibido. - Toxemia por ternero enfisematoso: ternero que muere en el interior de la madre, se contamina y comienza a descomponerse provocando la muerte de la madre. La realización de la necropsia puede revelar la causa de la muerte de ese ternero por un proceso padecido por la madre. - Peritonitis por operación de cesárea: la peritonitis es un riesgo siempre presente en el abordaje de las cavidades, la cesárea mejor realizada también tiene un porcentaje de riesgo. - Peritonitis por distocia: aunque no haya habido un desgarro evidente, la propia distocia y la manipulación forzada pueden desencadenar una peritonitis. - Hipocalcemia: la muerte por hipocalcemia está presente en animales a partir del segundo o tercer parto. - Hemorragia: la rotura de un vaso importante en la matriz o en la vagina por la manipulación o la distocia puede provocar la muertepor hemorragia; no siempre el sangrado es visible desde el exterior.

Hemorragia abdominal espontánea

Enterotoxemia aguda

- Torsión de matriz: provoca el secuestro de gran cantidad de sangre y la muerte por shock hipovolémico. 2. Muertes de presentación súbita: en este grupo se encuentran los procesos de curso sobreagudo, entre ellas una de las muertes vinculadas con clostridium, puesto que no todas las patologías protagonizadas por este germen son de presentación súbita. También pertenecen a este grupo las causas, que, si bien su desenlace es súbito, la patología que lo provoca no lo es en absoluto. El aspecto externo post mortem es un animal timpanizado por el proceso en sí y no haber


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

81 minales crónicas. El desprendimiento del émbolo provoca la muerte por embolia pulmonar. Es otro proceso crónico de desenlace súbito.

Ahorcamiento (no todas las vacas que parecen ahorcadas lo son)

Trombo séptico en el “síndrome de vena cava caudal”

anorexia previa, anémico en algún caso, en buen estado de carnes y sin deshidratación: - Hemorragia aguda traumática o no traumática: en un número considerable de animales se produce la rotura espontánea de un gran vaso abdominal y muerte por hemorragia aguda. Desconozco si se trata de un aneurisma que rompe y si hay algún componente genético con esta muerte, pero ha llegado a no ser extraño encontrarse con estos casos. Además, pero con menor frecuencia, se presentan casos por rotura traumática de vena mamaria, no siempre hacia el exterior, muchas veces en subcutáneo. La frecuencia de las hemorragias no traumáticas casi dobla la frecuencia de la traumática. - Procesos vinculados a clostridium: (Enterotoxemia) muerte por un proceso digestivo sobreagudo que la bibliografía describe entre 4 y 12 horas. - Congestión pulmonar aguda: fallo circulatorio inespecífico en el que el animal muere de forma súbita sin otra sintomatología post mortem que un encharcamiento pulmonar.

- Ahorcamiento: debemos realizar la necropsia de los animales que aparecen supuestamente ahorcados, porque en realidad son muy pocos; un gran número de los animales que aparecen de esta forma perecieron por otra causa. - Timpanismo: debemos realizar la necropsia para verificar primero que el gas que provoca la timpanización está en la panza; muy pocos de los animales que aparecen timpanizados han muerto por un meteorismo agudo. - Shock séptico agudo: la formación de un absceso, generalmente en el hígado, que va prosperando hasta que alcanza un vaso de calibre considerable y provoca la muerte por un shock séptico agudo cuando desemboca en él. Es un proceso crónico de desenlace súbito. - Embolia pulmonar (síndrome de la vena cava caudal): muerte muy espectacular, repentina, con salida abundante de sangre por ollares en los momentos previos, está provocada por la liberación de un émbolo séptico que se desprende de un absceso en la vena cava caudal que a su vez se ha producido por acidosis ru-

3. Muertes de presentación “no tan súbita”: procesos que en ocasiones pueden parecer de curso sobreagudo, pero que a la necropsia se evidencia que ha habido una deficiente observación de la res. En otras ocasiones se observan correctamente pero no es posible revertir el proceso y finaliza en óbito en pocos días. En definitiva, son procesos de curso agudo con un desenlace fatal en cinco días aproximadamente. En este grupo se incluyen otras variedades de clostridium. Animal en buen estado de carnes, generalmente timpanizado y deshidratado o no: - Torsión de cuajar: a priori debería ser observado y diagnosticado, pero sucede a veces en animales secos donde no se espera que acontezca y fallece en el plazo aproximado de tres días y nos parece una muerte súbita que no lo es en absoluto. - Torsión e invaginación intestinal: proceso de curso similar al anterior si no es observado, cuando es diagnosticado poco se puede hacer para resolverlo. - Toxemia por mamitis sobreaguda: animales que se han secado recientemente, en los cuales, como en los casos anteriores, no se espera que suceda. En un plazo breve de tiempo la res muere. - Úlceras de cuajar y duodeno: animal que aparece muerto timpanizado a consecuencia de la peritonitis. El gas en este caso no está ni en el intestino ni en el rumen, si el sangrado de la úlcera no ha sido abundante, por tener un


82

XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

Dilatación-torsión de cuajar a la derecha

Úlcera de cuajar perforada

curso crónico, no se ha observado melena y la muerte aparece sin aparentemente haber dado señas de patología. Necesariamente ha habido cólicos y anorexia que no han sido observados. - Esteatosis: un balance energético negativo por un periodo prolongado acaba generando un engrasamiento hepático que desencadena la muerte en breve plazo de tiempo por una cetosis severa. - Otros procesos vinculados a clostridium: otros tres procesos que finalizan en muerte en la práctica totalidad de los casos, con un curso breve de tiempo entre tres y cinco días (edema maligno, carbunco sintomático y yeyunitis hemorrágica).

es muy variable, desde clavos hasta alambres de espino pasando por los más frecuentes últimamente, que son los de los esqueletos de las ruedas utilizadas en los silos. - Neumonía: proceso respiratorio que en ocasiones se manifiesta como una muerte súbita que no lo es en absoluto. Hay diferentes presentaciones en necropsia dependiendo de la duración del proceso, del tejido afectado y de los gérmenes implicados. Hay en ocasiones neumonías de tipo metastásico, es decir, procesos infecciosos con otra localización original que acaban colonizando los pulmones por vía sanguínea. Se distinguen perfectamente de las neumonías de entrada aérea por la distribución de las lesiones. - Endocarditis: proceso infeccioso secundario, procedente de un foco séptico primario que coloniza las válvulas cardiacas por vía sanguínea. Es un proceso crónico con gran deterioro de la res, que mejora únicamente durante el tratamiento antibiótico. Debe hacernos tomar conciencia de la importancia de la curación de procesos infecciosos crónicos de relativa escasa importancia como podo-dermatitis, etc. y de la necesidad de extremar la asepsia a la hora de administrar medicamentos ya sea por vía intramuscular o endovenosa. La deficiente funcionalidad progresiva de las válvulas provocará una cardiomegalia compensatoria y una taquicardia severa. Cuando los mecanismos de compensación no son suficientes se produce la claudicación de la res. - Enteritis: proceso infeccioso digestivo con afección de la funcionalidad intestinal, generando un síndrome de mala absorción, deterioro de la res y muerte normalmente en condiciones muy lamentables. Alteración de la cadena ganglionar mesentérica y de la mucosa intestinal. Para determinar la infección por paratuberculosis es necesario el examen anatomopatológico de la válvula ileocecal que presenta una lesión muy característica, para la obtención de la válvula es necesaria la realización de la necropsia. - Septicemia: muertes por procesos sépticos que pasan al torrente circulatorio provocando un cuadro de septicemia, a veces de curso crónico con un final inexcusable. - Insuficiencias renales: procesos infecciosos, degenerativos y tumorales que presentan una sintomatología de difícil detección, a veces únicamente reflejada en la micción y cuadros febriles inconstantes. Provocan un deterioro lento y paulatino de la res debido a la gran capacidad funcional del aparato excretor. Cuando se manifiesta un cuadro de insuficiencia la funcionalidad ya es escasa. Cuadro de necropsia variable en función del origen del proceso. - Insuficiencias hepáticas: cuadro clínico inespecífico (animales cansados, lentos, con

Los casos de edema maligno observados por mí se trató de animales que presentaban una inflamación aguda en área submandibular (más frecuentes) o una de las extremidades posteriores, fiebre alta, disnea severa y avance de ese cuadro caudal y ventralmente y muerte. Las lesiones post mortem: edema pútrido, necrótico y maloliente por la combinación de varios gérmenes. En el caso del carbunco sintomático: enfisema subcutáneo agudo en área escapular, fiebre alta y dolor, progreso hacia caudal y muerte. Las lesiones post mortem: aspecto de carne cocida y necrosis muscular, con presencia abundante de gas y edema hemorrágico. Por último, en la yeyunitis hemorrágica: cólico abdominal agudo, notable deshidratación, salida de heces pastosas que asemejan melena pero con tonalidad rojiza, fiebre alta y muerte, Post mortem: coágulo ocupando la luz intestinal (en realidad está en la submucosa pero no es apreciable a simple vista) e inflamación de la cadena ganglionar mesentérica. 4. Muertes por procesos de curso crónico: animales que han sido tratados y no responden al tratamiento o lo hacen únicamente mientras permanecen bajo medicación y recaen en cuanto cesa el tratamiento; normalmente, se trata de un animal no timpanizado por haber anorexia previa, deterioro físico notable, anemia en algunos casos y deshidratación. - La vaca clavada: gran cantidad de casos y con variabilidad de signos y síntomas; normalmente se presentan de forma constante los digestivos y la fiebre, pueden presentarse o no los de tipo circulatorio (pulso yugular positivo, taquicardia…) descritos por la bibliografía en función de la dirección y el daño que provoque el cuerpo extraño. Normalmente se encuentra el cuerpo extraño, que acostumbra a ser un alambre de entre unos 6 y 15 cm. El origen de ese alambre

Edema subcutáneo maligno

La vaca clavada

Endocarditis valvular

Procesos renales crónicos

Proceso tumoral en hígado


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

83 el hallazgo de contenido aspirado (ya sea barro, purín o agua) en las vías respiratorias bajas. De otro modo no es ahogamiento. - Ataque de lobos o de animales asilvestrados: mediante la necropsia de estas reses descubriremos, aunque no siempre, que normalmente el animal atacado es el más débil del grupo por alguna razón.

Metritis

Imactación de cuajar

pérdida de condición corporal…) Procesos de origen parasitario, infecciosos o degenerativos, que influirán también en el cuadro de necropsia que nos vamos a encontrar. - Procesos tumorales: he encontrado procesos tumorales en riñón, en las glándulas adrenales, en hígado y en pulmón. Cuadro inespecífico que genera insuficiencia funcional de los órganos afectados y únicamente diagnosticados en necropsia.

una lesión nerviosa tras la torsión del estómago que hace que este no recupere su funcionalidad, hasta la perforación del cuajar tras la recirculación digestiva en tramos que han quedado especialmente dañados en la dislocación, pasando lógicamente por la siempre posible peritonitis. No podremos discernir entre ellas sin la realización de la necropsia. - Peritonitis de origen inespecífico: animales que mueren con un cuadro de parada digestiva y timpanización por ijar derecho que a la necropsia presentan una peritonitis inespecífica, posiblemente por la alteración de la permeabilidad intestinal por un proceso anterior puesto que aparecen las lesiones envolviendo el paquete yeyunal. - Impactación de cuajar: parada del cuajar, a veces tras cirugía, pero no siempre, que se presenta con abundante contenido digestivo sin digerir, similar a la comida del rumen. Proceso de curso subagudo consecutiva a una mala función del nervio vago por diversas causas. - Ahogamiento por inmersión: muy escasos, determinación del ahogamiento mediante

5. Otras causas: aquí se encuadran procesos de escaso impacto cuantitativo pero que han sido observados en el presente estudio. Presentaciones diversas de la res en función de la patología subyacente. - Metritis: reses con un cuadro toxémico consecutivo a metritis que puede haber pasado desapercibida por presentarse como una piometra, es decir, se ha cerrado el cuello de la matriz y no hay expulsión maloliente al exterior. Animal deshidratado con deterioro físico notable y aturdido. - Fracaso de la operación de cuajar: tras una operación de cuajar correctamente ejecutada hay diversas complicaciones posibles: desde

CONCLUSIONES En definitiva, este estudio pretende darle a la necropsia la importancia que merece, darle a la vaca muerta el valor que tiene, en relación a la información que guarda en su interior y al mal uso que en general estamos haciendo de ella, puesto que estamos enviando a destrucción animales que guardan información muy valiosa en su interior. Esas vacas aún pueden contarnos algo del funcionamiento de nuestra explotación, del estado sanitario de nuestras reses, de determinadas acciones que realizamos que tienen consecuencias sobre los animales que manejamos… Pretendo hacer ver algo que todos sabemos pero que a veces olvidamos, que las causas de muerte de las vacas son múltiples y solo hay una manera de conocerlas: la necropsia. Incluso esa vaca, a la que realizamos la necropsia y cuya causa de muerte desconocemos, aporta información, puesto que por lo menos sabremos de qué no se ha muerto, sabremos que no se ha muerto de 30 o 40 procesos diferentes. No encontrar nada en una necropsia ya es saber algo.


84

XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

Ricardo Gómez Rodríguez Outeiro SC (Chantada, Lugo)

LA JERSEY, UNA OPCIÓN DIFERENTE HISTORIA La historia de la ganadería Outeiro está unida a la de mi familia y al lugar de Outeiro desde antes de 1700, pero no nos vamos a remontar tan atrás.

INTENSIVO A finales de la década de los ochenta se inicia el cambio al sistema intensivo y se produce una notable mejora genética, que durará hasta 2015.

A partir de 1950 empezamos a trabajar con la raza frisona e iniciamos la venta de leche a la industria, coincidiendo con el primer centro de recogida de leche Larsa en Chantada. Desde esa época hasta finales de los años ochenta, la producción de leche crece de una manera exponencial, utilizando como base de alimentación el pastoreo.

Durante todos estos años, sobre todo hasta 2009, la leche nos deja unos márgenes económicos buenos, aceptablemente buenos, y estamos muy contentos con el sistema productivo con el que trabajamos. A partir de esa fecha, y con la incipiente desaparición de las cuotas lácteas, tenemos la percepción de que el objetivo ge-

neral y común de la ganadería es producir mucha cantidad de leche, sabiendo que su consumo en España decrece un 2 % anual. Nuestra situación geográfica es un hándicap, nos encontramos en una latitud de clima casi continental, lo que limita la producción forrajera. Por todo ello, tomamos la decisión de cambiar de modelo productivo en un periodo corto de tiempo. Mientras tanto, surge la idea de crear un proyecto de transformación que le dé aún más sentido a este cambio.


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

85

ControlA el Balance EnergEtico Negativo ¡Comprueba las ventajas del Biosweet en el siguiente enlace! www.fatroiberica.es/productos/biosweet-m/

Biosweet Composición: Extracto de malta, Jarabe de glucosa/fructosa, Acetato de sodio. Componentes analíticos: Humedad* 40%, Proteína bruta 1,8 %, Fibra bruta 0 %, Aceites y grasas brutos 0 %, Cenizas brutas 1,2 %, Sodio 0,001 % *Para la determinación de la humedad se aconseja utilizar métodos adecuados como KarlFischer, destilación con xileno o en estufa al vacío. Aditivos tecnológicos: E 330, E 202. Indicaciones: administrar en situaciones en las que se necesita aportar una cantidad extra de energía al animal o promover el consumo de alimento. Situaciones de balance energético negativo (cetosis). Instrucciones de uso: Mezclar adecuadamente con los otros componentes de la ración en la siguiente proporción: Vacas de leche: 150-1.000 g / animal / día Terneros de engorde: 100-150 g / animal / día Terneros: 50 g / animal / día Presentaciones: Envases de 5, 25, 250 y 1250 Kg.

Liverfine® Composición por ml: Ácido fenoxi-2-metil-2-propiónico (como sal sódica)_100 mg. Especies de destino: Bovino, equino, caprino, porcino y perros. Indicaciones de uso: Para aquellos procesos en los que esté implicada una disfunción o alteración hepática. Posología y vía de administración: Para todas las especies de destino la posología es de 10 mg de ácido fenoxi-2-metil-2-propiónico (sal sódica) por kg de peso corporal (equivalente a 1 ml de Liverfine / 10 kg p.v.). Inyectar por vía intramuscular profunda, por vía intraperitoneal o por vía intravenosa (lentamente) Las dosis antes mencionadas pueden repetirse cada 24 horas, a criterio del veterinario. No se conocen síntomas de sobredosis. Tiempo de espera para todas las especies: 0 días en leche y en carne. Con prescripción veterinaria. Reg nº: 1918 ESP

La salud animal en manos del veterinario Fatro SpA.

Vía Emilia, 285 40064 • Ozzano Emilia • Bolonia • ITALIA

Fatro Ibérica

vet@fatroiberica.es www.fatroiberica.es


XVI XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

86

Tabla 1. Datos de las lactaciones de Outeiro SC (año 2014) Litros

% grasa

% proteína

Frisonas

14.034

3,58

3,21

Jersey

9.186

5,52

4,08

LA RAZA JERSEY En el año 2011 tenemos nuestro primer contacto con la vaca Jersey; adquirimos los primeros doce ejemplares. Al finalizar la primera lactación, nos dimos cuenta de que era nuestra vaca, porque con el modelo de pago de calidades que teníamos por parte de la industria láctea que nos recogía la leche, comprobamos que convertía mejor la materia seca en euros que las frisonas. Tanto este parámetro económico de pago de leche, como que estos animales son más rústicos y presentan menos problemas sanitarios y reproductivos, y que son más longevos, hicieron que nos decantáramos por esta raza, definitivamente. VUELTA AL PASADO, PASTOREO La vuelta al pastoreo fue una decisión difícil. El primer impacto se produjo en la nómina de la leche del mes siguiente. Con

SOGACO

el paso de los meses, compruebas que la situación económica de la granja no está peor que con el otro sistema. Así, al finalizar el primer año, una vez realizada la gestión de la explotación, los resultados son, si cabe, mejores y con menos riesgo que en intensivo; situación que hemos constatado con el paso de los años. AIRAS MONIZ Es un proyecto de dos familias que buscan, entre otras muchas cosas, elaborar un producto artesanal, saludable, sostenible y siempre pensando en que la materia prima y el producto final tienen que ser sanos y atractivos al consumidor. Todas estas premisas hacen que trabajemos sin ensilados; que evitemos casi al cien por cien el uso de hormonas reproductivas, hasta su completa eliminación; que utilicemos medicamentos alternativos y que minimicemos antibió-

www.sogaco.com

Gallega de Correctores Naya S.L.

GALMIX FERTIGAL Mejore la fertilidad de sus vacas lecheras. Un pienso complementario, a base de polifenoles, procedentes de extractos de plantas, vitaminas liposolubles (E), minerales orgánicos, y detoxificantes naturales, destinado a mejorar la fertilidad, de la vacas lecheras en producción.

• Incrementa de la actividad hormonal (FSH/LH), así como de la síntesis de progesterona. • Incrementa la producción de bilis, mejora la absorción de nutrientes, especialmente grasas y vitaminas liposolubles (A, E), y maximizando la disponibilidad de la energía, por parte del animal. • Estimula el sistema inmunológico, favoreciendo la multiplicación de los linfocitos. • Efecto antioxidante y detoxicante.

Todo son beneficios: • Mejora la fertilidad y la vitalidad del embrión, protegiéndole del ataque de los radicales libres. • Mejora el estatus inmunitario, y la protección frente algunas toxinas.

C/ Severino Cobas, 92 36214 - VIGO (PONTEVEDRA) ESPAÑA

Tel.:

986 252 111 - FAX: 986 379 637 E-Mail: oficina@sogaco.com

ticos en particular y medicamentos en general (en lo cual la Jersey nos ayuda mucho), y que aumentemos las horas de pasto en la medida de lo posible. El futuro pasa por ganadería ecológica, sostenible, respetuosa con el medio y por seguir la tendencia del consumidor, que siempre busca salud.


XIV XORNADAS TÉCNICAS DE VACÚN DE LEITE

3

centro

de

RECRIA 28

Prioridade de acceso a gandeiros da provincia 54

78

2,39 €/día con todos os costes incluidos: alimentación, transporte, control sanitario, tratamento de fertilidade, revisións veterinarias...

máis información: www.deputacionlugo.gAL TFNO.: 606 362 014 / 650 664 776

DIPUTACIÓN


Especialistas en servizos técnicos: ǩ Alimentación ǩ Calidade do leite ǩ Podoloxía ǩ Reprodución ǩ Xestión técnico-económica

seragro@seragro.es www.seragro.es

Non dubides en consultarnos!!!

Rúa Castiñeiras, nave 112-A2, Polígono Industrial Novo Milladoiro - 15895 Ames (A Coruña) Teléfono: 981 94 17 84 Fax: 981 53 67 66

Revista das XVI Xornadas Técnicas de Vacún de Leite de Seragro  
Revista das XVI Xornadas Técnicas de Vacún de Leite de Seragro