Page 1

AÑO XIII 2020

... E para comer, LUGO

Lugo, mucho por descubrir

TOURIST · GASTRONOMIC GUIDE OF THE PROVINCE OF LUGO · THE XIIITH

GUÍA TURÍSTICO · GASTRONÓMICA DE LA PROVINCIA DE LUGO · AÑO XIII


EDITA:

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo r/ Ramón Montenegro, 15, entreplanta 27002 Lugo Tfno.: 982 226 912 Fax: 982 244 256 Email: comunicacion@apehl.org Delegación Zona Sur

r/ Zapaterías s/n Torreón do Cárcere Vello 27400 Monforte de Lemos Tfno.: 982 412 050 E-mail: delegacionzonasur@apehl.org

PRODUCE:

Transmedia Comunicación & Prensa www.transmedia.es Equipo: José Manuel Gegúndez, Manuel Darriba, Rodrigo Díaz, Marcos Sánchez, Begoña Gómez Rielo, Raquel Anido Fuentes, Alexandra Cabaleiro Carro, Sabela Díaz, Gemma Martínez, Silvia Gayoso, María Melle Goyanes Fotografía: Rodrigo Díaz, Raquel Anido Traducción al inglés: Blanca Paz Gutiérrez Archivo fotográfico: Ana Sobrino, Armadores de Burela, Asociación de Avicultores da Raza Galiña de Mos (Avimós), Asociación de Criadores de Gando Porcino Celta (Asoporcel), Asociación de Criadores da Raza Ovella Galega (Asovega), Ayuntamientos de Alfoz, Baleira, Barreiros, Burela, Carballedo, Chantada, Cervo, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Foz, Guitiriz, Láncara, Lourenzá, Lugo, Meira, Monforte de Lemos, As Nogais, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Ribadeo, Ribas de Sil, Riotorto, Quiroga, Sarria, Sober, Trabada, O Vicedo, Viveiro y Xove, Banda de Gaitas Zuncurrundullo, Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega), CRDOP Arzúa-Ulloa, CRDOP Ribeira Sacra, CRDOP San Simón da Costa, CRIXP Castaña de Galicia, CRIXP Pataca de Galicia, CRIXP Ternera Gallega, Deputación Provincial de Lugo, Federación das Razas Autóctonas de Galicia (Boaga), Federico García, Miguel Blanco, Miguel Vila Pernas, Queixería Marqués de Cernadas, Ramón Fábregas Valcarce (Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste Ibérico, Facultad de Geografía e Historia de la USC), Rocío Garrido (blog La cocina de mi abuelo), Santiago R. Gavín, Xesús do Breogán, Xesús Ponte, Turgalicia, Resurrection Fest Depósito legal: LU-78707-07


Índice

6

ticos 8 Servicios turís 15 Introducción ior inter ariña: costa e 30 Al norte, A M a ci in ov pr la e d llanura verde 42 Terra Chá, la go montaña de Lu 50 Explorando la a ci in ov pr a la ancés atravies 62 El Camino Fr jes a is a p oy , tierra de vin 74 Ribeira Sacra Lugo 80 Alrededor de uenas tapas b y a ur lt cu , al: historia 88 Lugo, la capit o g u pas de L 89 Concurso de ta emos L e d te or f on pas de M 90 Concurso de ta ta el u V a L en , Lugo 95 …E para comer ostelería 129 Directorio de h o g a ti n a S aminos de Mapa de los C

www.eparacomerlugo.es


CÓMO MOVERSE… En bus https://www.bus.gal/es En tren 982 320 320 www.renfe.es En avión Aeropuerto de Lavacolla (Santiago de Compostela) Aeropuerto de Alvedro (A Coruña) 913 211 000 www.aena.es En coche (a Lugo capital desde las principales ciudades gallegas) • Desde Santiago de Compostela > 110 km (1 hora y 15 m aprox.): N-634 y A-6 o bien AP-9, AP-6, N-540 y N-547 • Desde A Coruña > 98 km (1 h aprox.): AP-9 y A-6 • Desde Vigo > 219 km (2 h aprox.): AP-9 y A-6 • Desde Pontevedra > 192 km (1 h y 50 m aprox.): AP-9 y A-6 • Desde Ourense > 95,4 km (1 h e 15 m aprox.): N-525 y N-540 • Desde Ferrol > 115 km (1 hora y 10 m aprox.): AP-9 y A-6 PARA PLANIFICAR BIEN EL VIAJE… https://www.turismo.gal/inicio http://turismo.deputacionlugo.gal/ http://lugo.gal/gl/lugo-destino-turistico www.ribeirasacra.org https://amarinalucense.gal/es/


INTRODUCCIÓN Tienes entre tus manos una nueva edición de la guía turísticogastronómica …E para comer, Lugo. Ya la número trece de una colección que nació con el objetivo de mostrar al mundo los lugares con más encanto de la provincia y la gastronomía típica de los 67 ayuntamientos que la conforman. En esta ocasión hemos sido nosotros los que hemos estado en cada uno de estos puntos y ahora queremos compartir contigo nuestro álbum de recuerdos, sensaciones e imágenes. Podrás disfrutar del mar, de la montaña, de sus ríos, de sus playas… y también de su historia, de su patrimonio monumental y cultural y conocer mucho más sobre su gastronomía. Un conjunto de experiencias que no te dejarán de sorprender. Viajamos desde el mar Cantábrico hasta la Ribeira Sacra. Pisamos la arena blanca y fina de playas espectaculares como la famosa de As Catedrais, Lóngara, Llas, Xilloi o Covas. Paseamos junto a los cursos de ríos como el Miño, el Sil, el Ulla, el Neira y el Eo. Disfrutamos de entornos naturales, bosques autóctonos y áreas recreativas en los que sentir la

8

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo


tranquilidad de la naturaleza y poder relajar nuestra mente, y conocimos la bonita Ribeira Sacra, los cañones del Sil y los bancales sorprendentes donde se cultiva el vino con su denominación de origen. Un paraíso natural salpicado de multitud de muestras de patrimonio histórico y cultural en el que se refleja todo el pasado lucense. El gran emblema de esta tierra es la Muralla de Lugo, bimilenaria y declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en el año 2000, pero también nos encontramos con castros y petroglifos de la prehistoria, castillos y fortalezas medievales y variedad de edificios religiosos de diferentes estilos, como la Real Abadía de Samos o las catedrales de Lugo y de Mondoñedo, ambas Patrimonio de la Humanidad. De su historia religiosa también proviene la unión de esta provincia con la peregrinación a Santiago de Compostela. Está atravesada por seis rutas jacobeas y, en esta ocasión, nos hemos decantado por recorrer la más concurrida: el Camino Francés.

Sacra, Alrededor de Lugo y Lugo ciudad. De todas ellas y de muchos de sus rincones podrás gozar si continúas leyendo estas páginas y además… ¡contamos con una novedad! Podrás vivir nuestra experiencia a través de los códigos QR que te dejamos en algunas de nuestras fotografías. Escanéalos y siéntete en los lugares de los que te hablamos. Esperamos que disfrutes de una nueva vivencia con la lectura de esta guía.

Dividimos nuestro viaje en siete zonas geográficas: A Mariña, Terra Chá, Montaña, Camiño Francés, Ribeira

... E para comer, Lugo

9


INTRODUCIÓN Tes entre as túas mans unha nova edición da guía turísticogastronómica …E para comer, Lugo. Xa o número trece dunha colección que naceu co obxectivo de mostrarlle ao mundo os lugares con máis encanto da provincia e a gastronomía típica dos 67 concellos que a conforman. Nesta ocasión fomos nós os que estivemos en cada un destes puntos e agora queremos compartir contigo o noso álbum de recordos, sensacións e imaxes. Poderás gozar do mar, da montaña, dos seus ríos, das súas praias… e tamén da súa historia, do seu patrimonio monumental e cultural e coñecer moito máis sobre a súa gastronomía. Un conxunto de experiencias que non te deixarán de sorprender. Viaxamos desde o mar Cantábrico ata a Ribeira Sacra. Pisamos a area branca e fina de praias espectaculares como a famosa das Catedrais, Lóngara, Llas, Xilloi ou Covas. Paseamos xunto aos cursos de ríos como o Miño, o Sil, o Ulla, o Neira e o Eo. Gozamos de contornas

10

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo


naturais, bosques autóctonos e áreas recreativas nos que sentir a tranquilidade da natureza e poder relaxar a nosa mente, e coñecemos a bonita Ribeira Sacra, os canóns do Sil e os bancais sorprendentes onde se cultiva o viño coa súa denominación de orixe. Un paraíso natural salpicado de multitude de mostras de patrimonio histórico e cultural no que se reflicte todo o pasado lucense. O grande emblema desta terra é a Muralla de Lugo, bimilenaria e declarada pola Unesco Patrimonio da Humanidade no ano 2000, pero tamén nos atopamos con castros e petróglifos da prehistoria, castelos e fortalezas medievais e variedade de edificios relixiosos de diferentes estilos, como a Real Abadía de Samos ou as catedrais de Lugo e de Mondoñedo, ambas Patrimonio da Humanidade. Da súa historia relixiosa tamén provén a unión desta provincia coa peregrinación a Santiago de Compostela. Está atravesada por seis rutas xacobeas e, nesta ocasión, decantámonos por percorrer a máis concorrida: o Camiño Francés. Dividimos a nosa viaxe en sete zonas xeográficas: A Mariña, Terra Chá, Montaña, Camiño Francés, Ribeira Sacra, Ao redor de Lugo e Lugo cidade. De todas elas e de moitos dos seus recunchos poderás gozar se continúas lendo estas páxinas e ademais… contamos cunha novidade!

12

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo

Poderás vivir a nosa experiencia a través dos códigos QR que che deixamos nalgunhas das nosas fotografías. Escanéaos e síntete nos lugares dos que che falamos. Esperamos que goces dunha nova vivencia coa lectura desta guía.


INTRODUCTI0N You have among your hands a new edition of the touristgastronomic guide …E para comer, Lugo. It is already the 13th guide of a collection that was born with the aim of showing the world the most beautiful places of the province and the typical gastronomy of the 67 councils that Lugo is composed of.

of the Miño, Sil, Ulla, Neira and Eo rivers. We enjoyed natural landscapes, native forests, and recreational areas where one can feel the calmness of nature and being able of relaxing our mind. We also knew the beautiful Ribeira Sacra, the Sil Canyons and the awesome terraces where the wine with certificate of origin is grown.

You will be able to enjoy the sea, the mountains, the rivers, the beaches and also its history, its monumental and cultural heritage and know its gastronomy more deeply. In short, a combination of experiences that will leave you open-mouthed.

A great natural paradise with numerous samples of historic and cultural heritage where all the past of Lugo is revealed. The great symbol of this place is the Wall of Lugo, bi-millenary and declared as World Heritage Site by the Unesco in 2000. But we also found forts, and petro glyphs from prehistory times, castles and medieval fortresses and a variety of religious buildings of different styles, as for example, the Royal Abbey of Samos or the Cathedrals of Lugo and Mondoñedo. From its religious history, the link of this province with the pilgrimage to Saint James’ Way comes too. Lugo is crossed by six Jacobean routes and, on this occasion, we have decided to go across the most crowded one: the French Way.

We travelled from the Cantabrian Sea to the Ribeira Sacra. We walked on the soft white sand of spectacular beaches such as, the famous As Catedrais, Lóngara, Llas, Xilloi or Covas’. We had a walk near the banks

Our trip is divided into seven geographical areas: A Mariña, Terra Chá, Montaña, The French Way, Ribeira Sacra, surroundings of Lugo and Lugo city. You will enjoy its multiple corners if you continue reading...We have news!

On this occasion, we have been the ones who have been in every single place and now we want to share with you our album of memories, sensations and images.

... E para comer, Lugo

13


You will be able to live our experience through QR codes that are left in some of our pictures. Scan them and feel as if you were in the places we are talking about. We hope you will enjoy a new experience with the reading of this guide.

14

AsociaciĂłn Provincial de Empresarios de HostelerĂ­a e Turismo de Lugo


Al norte, A Mariña: costa e interior Delimitada por los ríos Sor y Eo, que separan la comarca de las tierras de A Coruña y Asturias, y por la sierra de O Xistral al sur, A Mariña cuenta con más de 100 km de costa en los que el mar esculpe espacios naturales que nos han encantado. Tiene más de 80 playas, acantilados impresionantes y lugares recónditos en los que evadirse del mundo por un instante. Hacia el interior, sus montañas y valles permiten disfrutar del mar y de la montaña en muy poco tiempo.

Playa de San Román ... E para comer, Lugo

15


Al norte, A Mariña: costa e interior

Casa indiana

Fuciño do Porco

El paseo hasta Fuciño do Porco está de moda y, tras escuchar maravillas de él, le dedicamos una mañana. ¡No nos defraudó! Antes de llegar a su entrada, le sacamos una foto desde lejos, luego en el paseo nos lo pasamos genial. En O Vicedo también visitamos varias playas que nos encantaron, como la de San Román, Abrela o Xilloi, y luego nos fuimos a comer a Ourol, localidad en la que nos llamaron la atención sus casas indianas. 16

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo


r Viveiro, tras cruza el puente de A Misericordia

Casco antiguo de Viveiro

... E para comer, Lugo

17


Al norte, A Mariña: costa e interior pueblo que nos encantó un , iro ive V en es ch no Dormimos varias ne tres núcleos ente y su zona vieja. Tie bi am su , tas vis sus por , estos Celeiro, V iveiro y Covas tre en dos cia en er dif ión de poblac de Misericordia. La playa A de te en pu el por últimos unidos e hay dos nita. Nos comentaron qu bo y mu es én bi tam vas Co nta y a os volver: la Semana Sa íam dr po e qu las en as fech on do celebran el Resurrecti an cu , lio ju de mes l de principios dcore, portantes de música har im s má es al tiv fes los Fest, uno de ernacional. metal y punk a nivel int

Playa de Morás

Pozo da ferida En Xove nos quedamos con sus playas y con la cascada Pozo da Ferida, con la que nos encontramos durante una minirruta de senderismo tranquila. 18

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo


Pozo da Onza tó mucho fue la O tra cascada que nos gus en O Valadouro. llamada Pozo da Onza, useo Provincial del En Cervo visitamos el M idad de San Cibrao, Mar, ubicado en la local tístico de Sargadelos. y el conjunto histórico-ar ica por el Paseo de los Llegamos hasta la fábr os de recuerdo una de Enamorados y nos trajim sus cerámicas. ela, paseamos Acabamos la tarde en Bur ntiño, A Marosa y por las playas de O Ca puerto pesquero y O Portelo, conocimos su . cenamos Bonito de Burela ¡Rico, rico!

Paseo de los Enamorados

... E para comer, Lugo

19


Al norte, A Mariña: costa e interior

Museo Provincial del Mar Puerto de Burela

Bonito de Burela

20

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo


cimos: onio histórico cono Del mejor patrim Pedro tro de Ouro, de as C de lo til cas - el . ariscal, en Alfoz M O a el C de Pardo glo Mondoñedo, del si - la catedral de . de la Humanidad io on im tr Pa I, II X Majestuosa. artiño, del siglo M an S de a ic íl - la bas la más antigua de VI y considerada España, en Foz. un zas nos tomamos Para reponer fuer Rapadoira, que A de a ay pl la helado en de gente. estaba abarrotada

Castillo de Castro de Ouro

... E para comer, Lugo

21


Al norte, A Mariña: costa e interior

Catedral de Mondoñedo

Playa de A Rapadoira

22

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo

Interior de la basílica de San Martiño


De Lourenzá nos quedamos con el monasterio benedictino de San Salvador, la iglesia de Santa María y con su producto típico: la faba. Otra comida que nos encantó fue la enfariñada de Trabada. En esta localidad, también nos acercamos al área recreativa de A Choza, en A Ría de Abres, con un observatorio de aves y un embarcadero.

urenzá Fabas de Lo

Iglesia de Santa María ... E para comer, Lugo

23


Al norte, A Mariña: costa e interior

A Choza

Enfariñada 24

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo


iendo el cia el sur y sigu a h , da a b ra T d Desde os a la localida m a eg ll o, E o rí curso del va de En plena Reser . a ov en nt Po A de ón, o-Terras de Bur -E os sc O a fer ios la B ada bici por la llam en ta ru a un hicimos ta los Hornos de as h l ri car ro fer ruta del celencia de este ex or p o ol b m sí V ilaudriz, ayuntamiento. a en explotación miner la e qu on ar nt que Nos co el siglo XIX y en gar lu vo tu esta zona ovocó la esta actividad pr de o res og pr el minero hasta el en tr l de a ch puesta en mar tramo Ahora todo este o. de a ib R de puerto esta a disfrutar de ar p do ita il b a h se ha re ruta turística.

... E para comer, Lugo

25


Al norte, A Mariña: costa e interior corrimos todas sus playas re a, ios ec pr es iros re La costa de Bar adas a longa. Hicimos varias par ea Ar ta has a ieir gu An desde lujo. y pasamos una tarde de os etr óm kil o och sus de lo largo y su famosa playa de As o de ba Ri tá es iros re Pegadito a Bar a! Catedrais, ¡una maravill adenses recorriendo las calles rib o ter en día un os am ed Nos qu to la isla Pancha o su puer o, nl Ri o com es gar lu o y visitand guro ;) deportivo. Volveremos, se

26

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo

Isla Pancha


Puerto de R ibadeo

Playa de As Catedrais

Playa de Lรณngara ... E para comer, Lugo

27


40£

28

TO THE NORTH, A MARIÑA: COAST AND INTERIOR Delimited by the Sor and Eo rivers, which separate Coruña and Asturias, and to the mountains of O Xistral at the south, A Mariña has more than 100 km of coastline where the sea sculpts natural spaces that are amazing. It has more than 80 beaches, awesome hills and remote places to be lost from the world just for a moment. Towards the interior, its mountains and valleys allow us to enjoy the sea and the mountains in a short period of time. The walk to Fuciño de Porco is in fashion, and after hearing wonders about it, we spent the whole morning there. It did not disappoint us! Before arriving to the entrance, we took a photo from far away; then in the

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo

walk, we really had fun. In O Vicedo, we also visited several beaches that were extremely beautiful, such as, San Román, Abrela o Xilloi beaches and after that, we went to have lunch to Ourol, a place where the Indian houses caught our attention. We slept several nights in Viveiro, a city that we really loved for its views, its atmosphere and its old area. It has three different settled areas that are: Celeiro, Viveiro and Covas. The two last ones are linked by the A Misericordia Bridge. The Covas beach is also amazing. We were told that there are two dates to be back there: at Easter holidays and at the beginning of the month of July, when the “Resurrection Fest” is celebrated, one of

the most important festivals of hardcore, metal and punk music at an international level. In Xove, we should highlight its beaches and the Pozo Da Ferida waterfall, where we find a hiking mini-route. Another waterfall that really attracted us too much was the so-called Pozo da Onza’s in O Valadouro. In Cervo, we visited the Provincial Museum of the Sea, located in San Ciprián, and the Historic-Artistic site of Sargadelos. Then, we arrived in the factory of Sargadelos throughout the Paseo dos Namorados and we bought ceramic as a souvenir. We finished the evening in Burela: we walked around O Cantiño, A Marosa and O Portelo beaches; we saw its


fishing port and finally we had dinner Burela Tuna. So delicious! Regarding its historic heritage, we must mention: - Castro do Ouro Castle, of Pedro de Cela O Mariscal, in Alfoz. - The Mondoñedo Cathedral, of the XIII century, which is majestic. - San Martiño Basilica, of the VI century and it is considered the most antique of Spain, in Foz. To recharge batteries, we had an ice-cream in A Rapadoira beach, which was really crowdy. As regards Lourenzá, we should highlight the San Salvador Benidictine monastery, the Santa María church and its typical product: the “faba” (beans). Another food that

we really loved was the “enfariñada” of Trabada. In this region, we also approached to A Choza recreational area, in Abres estuary, with a bird observatory and a quay. The coast along Barreiros is astonishing; we went across all its beaches from Anguieira’s to Arealonga’s. We stopped several times along its eight km and we had really fun. Close to Barreiros one can find Ribadeo and its famous beach known as As Catedrais. It was really breathtaking! We spent a whole day going through the streets of Ribadeo, visiting places like Rinlo, Pancha Island or its marina. We will return, for sure!

... E para comer, Lugo

29


Terra Chá, la llanura verde de la provincia Entre la franja norte de la provincia y el corazón de Lugo, se enmarca una extensa planicie conocida como Terra Chá, que está rodeada por los relieves montañosos de A Cova da Serpe, A Loba, A Carpa, O Xistral, el cordal de Neda y la sierra de Meira. En su interior se mezclan ríos, humedales, lagunas y diversidad de espacios naturales con reliquias de su patrimonio histórico y cultural.

Muíño do Rañego 30

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo


ca es do de esta comar la ob p ás m lo , b El pue ientos hosteleros m ci le b ta es de do . V ilalba, carga o por sus calles os ll vi a ar m e nt bie os es la tiendas y un am más emblemátic tos en um on m a Uno de los , ahora convertid de a ndr A los de torre medieval bonita mo. Es también is tur de dor a la en par ía o la plaza de ar M a nt a S de la iglesia pleno centro. Constitución, en

Quesos San Simón da Costa

Iglesia de Santa María

Dos joyas gastronómicas están ligadas a Vilalba, el queso con denominación de origen protegida San Simón da Costa, hecho con leche de vaca y ahumado con madera de abedul, y el capón, muy típico en las comidas navideñas.

... E para comer, Lugo

31


Terra Chá, la llanura verde de la provincia

De Cospeito nos quedamos con su laguna, muy cerca de su capital, A Feira do Monte. Cuenta con varios observatorios de aves y un centro de interpretación de su flora y fauna.

32

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo

En la hora de la comida degustamos pollo asado y unos huevos con patatas, que estaban de vicio. ¡Qué sabor y qué yema! Eran productos de la raza Galiña de Mos, una raza autóctona con origen en la parroquia de San Xiao de Mos y que cuentan con cada vez más fama en la comunidad gallega y fuera de ella.


El mismo día que visitamos esta laguna, nos fuimos hasta el castro de Viladonga, en Castro de Rei, una de las reliquias arqueológicas más importantes de toda Galicia. En su centro de interpretación pudimos saber que data de los siglos III y IV.

Castro de Viladonga

... E para comer, Lugo

33


Terra Chá, la llanura verde de la provincia

rural y uno de los Toda esta zona es muy la ganadería. A lo sectores más fuertes es cas de leche de raza largo del viaje vimos va iones de maíz para frisona, grandes plantac ovejas y corderos su alimentación y también llega: la Ovella de otra raza autóctona ga Galega.

34

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo


timo Riotorto, este Ăşl y a iz tor Pas A Todo entre edan herrera. AĂşn qu Ăłn ci di a tr n zo a gr con onal como el ma ci di a tr io ic of te muestras de es . de Ferreiravella

Ferreiravella

... E para comer, Lugo

35


Terra Chá, la llanura verde de la provincia

Muy cerca de Vilalba, hacia el nordeste, está Abadín, conocido como la puerta de la Terra Chá. Es interesante su iglesia de Santa María y su producto estrella son los grelos. Hacia el noroeste en el mapa se ubica Muras, un pueblo pequeñito inmerso en plena sierra de O Xistral. En esta misma zona está Xermade, donde conocimos el funcionamiento de un parque eólico, el de Sotavento. ¡Visita recomendada y diferente!

adín Santa María de Ab

36

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo


Muras

Parque Eรณlico Experimental de Sotavento ... E para comer, Lugo

37


Terra Chá, la llanura verde de la provincia

Río Momán, en Xermade ca de V ilalba y muy cer Hacia el sur de iz, mañana en Guitir a un os am pas o, Lug curativas y fuentes uas ag sus por a famos Valdovín, Santo de las o m co es medicinal del lle. En el centro Domingo o Lagoste ia de os la bonita igles am ntr co en lo eb pu os telle y nos llevam os ag L de n oá X San tortas de maíz, sus de a un do er de recu quisita. porque estaba ex

38

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo


Laguna de Riocaldo

la Terminamos ese dĂ­a en laguna de Riocaldo, en agua Begonte. Estaba llena de entes. y con muchas aves difer

... E para comer, Lugo

39


40£

TERRA CHÁ, THE GREEN PLAIN OF THE PROVINCE Between the north part of the province and the heart of Lugo, a large flatland known as Terra Chá is framed. It is surrounded by the mountainous relief of A Cova da Serpe, A Loba, A Carpa, O Xistral, the range of Neda and the mountains of Meira. Inside, rivers, wetlands and a diversity of natural spaces with relics of its historic and cultural heritage are combined. The most crowded village of this region is Villalba, full of restaurants, shops and a magnificent atmosphere in its streets. One of the most important monuments is the Andrade medieval tower, which was turned into a

40

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo

national parador. It is also advisable to see the beautiful Santa María church or the Constitución square, in the city centre. Two gastronomic jewels are linked to Villalba: the cheese with protected certificate of origin, San Simón da Costa, made of cow milk and smoked with birch wood, and the capon that is very famous at Christmas dinner. In Cospeito, we must highlight its small lake, very close to its capital: Feira do Monte. It has several bird observatories and an Interpretation Centre of its flora and fauna. The same day we visited the small lake, we went to the Viladonga

Fort, in Castro de Rei, one of the most important archaeological relics of all Galicia. In its interpretation centre, we could learn that they date from the III and IV centuries. At lunch time, we tasted roasted chicken and some eggs with chips. They were delicious! What a taste and what a yolk! They were products of a breed of hens of Mos, an autochthonous breed originated in the parish of San Xiao de Mos and little by little they are becoming more famous in Galicia and outside it. All this area is very rural and one of the most important sectors here is the livestock.


Along our trip, we saw dairy cows of a breed called “frisona”, huge plantations of corn for the feeding of the cows and also for the sheep and lambs of another autochthonous Galician breed: the Galician sheep. Everything between A Pastoriza and Riotorto. This last one has a great smith tradition. There are still samples of this traditional trade such as the “mazo de Ferreiravella”. Near Villalba, towards the north-east, we find Abadín, which is known as the door of the Terra Chá. It is interesting to see the Santa María church and its main product is the green turnip.

To the north-west Muras is found, a small village framed in the middle of the O Xistral mountains. In this same area we also found Xermade, where we learnt about the working of a wind farm called Sotavento’s. A mustgo visit! Towards the south of Villalba of very close to Lugo, we spent a morning in Guitiriz, which is famous for its healing waters and medicinal springs such as: Valdovín, Santo Domingo or Lagostelle’s. In the centre of the village, we found the beautiful San Xoán de Lagostelle church and we bought a corn bread as a souvenir. It was delicious!

We finished that day in the small lake of Riocaldo, in Begonte. It was full of water and had the visit of many different birds.

... E para comer, Lugo

41


Explorando la montaña de Lugo Los paisajes montañosos de A Fonsagrada y Os Ancares impresionan por su belleza y espectacularidad. La tranquilidad invadió nuestra visita a esta zona y fuimos encontrándonos con verdaderas sorpresas como sus bosques frondosos, sus cumbres, sus valles y las reliquias de su patrimonio etnográfico: hórreos, pallozas, puentes…

42

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo


Torre de Doncos

Viajar a la montaña de Lugo es adentrarse en el corazón de la naturaleza y descubrir espacios impresionantes. De camino a la famosa aldea de O Piornedo, en Cervantes, pasamos por las localidades de Baralla, Becerreá y As Nogais, donde nos encontramos con la torre de Doncos y con resquicios de nieve de días anteriores. La comarca de Os Ancares nos dejó en la memoria momentos tan bonitos como estos. ... E para comer, Lugo

43


Explorando la montaña de Lugo , llegamos a la Abandonamos O Piornedo d de Castilla y León y frontera con la comunida os por la capitalidad de de vuelta al hotel pasam eblecito de gran belleza pu un , na ar Su de ia av N bre el río Navia y el que presiden el puente so Altamira. castillo de los condes de poco a poco para Fuimos parando el coche todos los paisajes observar e inmortalizar gustando durante el de montaña que nos iban camino.

44

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo


RĂ­o Navia ... E para comer, Lugo

45


Explorando la montaña de Lugo

A Cortevella es nos e Os Ancar d a on z la Toda ás la se quedó atr o n o er p , tó encan a. Patrimonio d a r g a ons F A ente comarca de o y sorprend ic f á r og tn e natural, vimos los En Baleira . ía om on tr gas Eo y Neira, íos r los e d nacimientos y la cascada a ll e v te or C el área de A reira. Pozo da Fer

Pozo da Ferreira 46

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo


grada HĂłrreo en A Fonsa la Llegamos a A Fonsagrada a hora de la comida y quedamos nos impresionados con el cocido que el comimos. Dimos un paseo por a pueblo y por la tarde llegamos Negueira de MuĂąiz, el municipio menos poblado de toda Galicia.

Lo mĂĄs rico del cocido, el butelo ... E para comer, Lugo

47


Explorando la montaña de Lugo

o de la provincia De vuelta al centr Piquín Eo en Ribeira de o rí el os am uz cr ición a, tierra de trans eir M a os am eg y ll Chá. nse y la Terra ce lu ña ta on m la entre poco en el área Nos relajamos un luego nos fuimos y na Pe da to recreativa Por un talidad, nos dimos pi ca su de o ntr al ce de plaza principal, su os m ci no co y paseo el monasterio de tá es e nd do , za le gran bel Meira. Santa María de

Río Eo

Santa María de Meira

Porto da Pena 48

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo


a

40£

EXPLORING THE MOUNTAIN OF LUGO The mountain landscapes of A Fonsagrada and Os Ancares impress us for its beauty and spectacularity. The peace invaded our visit to this area and we found real surprises like for example its leafy forests, its tops, its valleys and the relics of its ethnographic heritage: raised granaries, bridges, pallozas (it is a traditional dwelling of the Serra dos Ancares of northwest Spain). To travel to the mountains of Lugo means to penetrate into the heart of nature and to discover awesome places. To the way to the famous village of O Piornedo, in Cervantes, we go through Baralla, Becerreá and As Nogais, where we find the Doncos tower and rests of snow from previous days. The region of Os Ancares left us unforgettable moments like the

ones described before. We abandon O Piornedo to arrive to the frontier with the autonomous community of Castilla León and going back to the hotel through Navia de Suarna, a small village of great beauty with a bridge over the Navia River and the castle of the counts of Altamira. We stopped the car in several times to observe and immortalise all the mountain landscapes we were enjoying during the way. The whole area of Os Ancares was amazing, but A Fonsagrada was algo good; with a natural, ethnographic heritage and a delicious gastronomy. In Baleira, we saw the spring of the Eo and Neira Rivers, A Cortevella area and the Pozo da Ferreira waterfall. Then, we arrived in A

Fonsagrada at lunch time and we remained shocked by the stew we ate. We had a walk around the village and in the afternoon we arrived in Negueira de Muñiz, the least populated area of the whole Galicia. Back to the centre of the province, we went through the Eo River in Ribeira de Piquín and we arrived in Meira, a transition place between the mountains of Lugo and Terra Chá. Then, we rested a little in the Porto da Pena recreational area and after that, we went to the centre; we had a walk and knew its main square, of great beauty, where the Santa María de Meira monastery can be found.

... E para comer, Lugo

49


Iglesia de Santa María a Real

El Camino Francés atraviesa la provincia Es considerada como la principal ruta de peregrinación a Santiago de Compostela y cruza Lugo desde la aldea de O Cebreiro, en Pedrafita do Cebreiro, hasta el municipio de Palas de Rei. Además de esta, pisan tierras de Lugo otras cinco rutas jacobeas: dos más oficiales, el Camino Primitivo y el Camino Norte, y tres alternativas, como el Camino Sur, el Camino Norte Interior y el Camino del Mar.

50

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo


Nuestro recorrido por las localidades que bordean el Camino Francés comenzó en O Cebreiro, un pueblo con mucho encanto por el que recorrimos sus calles, conocimos su iglesia románica de Santa María a Real, del siglo IX, y probamos su producto estrella: el queso de O Cebreiro, con denominación de origen. A su lado en el mapa, está Folgoso do Courel. Además de sus paisajes de montaña, nos quedamos con lo exquisitas que estaban las castañas que nos encontramos.

... E para comer, Lugo

51


El Camino Francés atraviesa la provincia amos por Triacastela, De camino a Sarria, pas largo de nuestra ruta, Samos y O Incio. A lo reliquias ligadas a fuimos encontrándonos con ta zona. Así vimos la historia religiosa de es Triacastela, o el la iglesia de Santiago, en n, en Samos, ambas monasterio de San Xuliá para la gran mayoría paradas imprescindibles de los peregrinos.

Iglesia de Santiago, en Triacastela 52

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo

Cueva de Eirós


Dos visitas más que hicim os: - la cueva de Eirós, en Triacastela, de importan te valor arqueológico. En ella se descubrieron las primer as manifestaciones de arte rupestre paleolítico del nor oeste peninsular.

Presa de Vilasouto

- la presa de V ilasouto, en O Incio. Se construyó en 1969 con la intención de solucio nar los problemas de ab astecimiento de agua de buena parte de la comarca de Lemos .

Monasterio de San Xulián, en Samos ... E para comer, Lugo

53


El Camino Francés atraviesa la provincia

a de este tramo es La localidad más poblad mos para comer un Sarria, donde aprovecha a raza autóctona cocido de Porco Celta, un edó un gran gallega de la que nos qu recuerdo. la localidad fuimos Desde nuestra llegada a de peregrinos, reconociendo su afluencia durante el día. nos cruzamos con muchos , llegamos a Caminamos por sus calles to, conocimos las la plaza del Ayuntamien y Santa Marina y iglesias de San Salvador la Magdalena. también el monasterio de

54

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo


Torre do Batallón Uno de los símbolos de Sarria es la llamada torre do Batallón, testigo de lo que un día fue una fortaleza de origen medieval que defendía el Camino de Santiago y toda la comarca.

Rúa Maior

... E para comer, Lugo

55


El Camino Francés atraviesa la provincia amos tomarín, pero pas Por e fu o tin des Nuestro siguiente vimos el Paradela, donde y o m ra Pá O de la antes por amente, a causa cis re P . ar es el B capital embalse de los años 50, la en a, es pr ta es l construcción de argen derecho de m al dó la as tr del de Portomarín se ver los vestigios en ed pu se n aú a es bajo. Miño y hoy en dí vel del embalse ni el do an cu uo pueblo antig

56

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo

Portomarín


Finalizamos es te día en Mon terroso, donde es recomendab le acercarse a las iglesias románicas de Novelúa y de San Lourenzo Pedraza, así co de mo al cruceiro de Ligonde.

Cruceiro de Ligonde ... E para comer, Lugo

57


El Camino Francés atraviesa la provincia

Castillo de Pambre o o tramo del Camin tim úl l de or ed ed Alr ovincia, pasamos por Francés por la pr e y Palas de Rei. D a ll U de as nt A , Taboada n los es nos quedamos co estas tres localidad en el a, saltos de agua ar ác M de es nt re tor es, isajes espectacular pa n ea cr e qu a ll río U bre, ejemplo de la m Pa de lo til cas y con el . medieval de Galicia arquitectura militar -Ulloa, na el queso Arzúa zo ta es de o ic típ Es origen. con denominación de

Torrentes de Mácara

Queso Arzúa-Ulloa 58

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo


e

40£

THE FRENCH WAY GOES THROUGH THE PROVINCE It is considered as the main pilgrimage route to Saint James and goes through Lugo from the O Cebreiro village, in Pedrafita do Cebreiro, to the council of Palas de Rei. Apart from this, other five Jacobean routes pass along Lugo: two official ones (the Primitive Way and the North Way); other three alternative routes (The South Way, the Interior North Way and the Sea Way). Our journey, through the localities that border the French Way, started in O Cebreiro, a beautiful village where we went across its streets; we knew its Santa María a Real Romanesque church, from the IX century and we tasted its main

product: O Cebreiro cheese, with a certificate of origin. Next to it in the map, we can find Folgoso do Courel. Apart from its mountain landscape, we still remember the delicious chestnuts we found. On the way to Sarria, we went through Triacastela, Samos and O Incio. Along our route, we found relics linked to the religious history of this area. Therefore, we saw the Santiago church, in Triacastela, or the San Xulián monastery in Samos; both of them are indispensable stops for the great majority of the pilgrims. We also stopped in two different places: Firstly, the Eirós cave, in Triacastela,

with a great archaeological value. There, the first appearances of the Palaeolithic cave paintings of the North-West of Spain were discovered. Secondly, the Vilasouto dam, in O Incio. It was built in 1969 with the aim of solving the water supply in the region of Lemos. The most populated locality of this region is Sarria, where we took the opportunity to eat “Porco Celta” (pork stew), an autochthonous Galician breed that we still remember. From our arrival to the locality, we recognised a large number of pilgrims during the day. We walked ... E para comer, Lugo

59


40£

The French Way goes through the province

through its streets, arrived to the main square, knew the San Salvador and Santa Marina churches and the Magdalena monastery too. One of the symbols of Sarria is the so-called Batallón Tower, which used to be a fortress of a medieval origin that defended the Saint James’ Way and the whole region. Our next destiny was Portomarín, but before this, we stopped in O Páramo and Paradela, where we saw the Belesar reservoir. Precisely, because of the construction of this dam, in the 50s, the capital of Portomarín was moved to the right border of the Miño River and nowadays we can

60

still see the remains of the ancient people. We finished this day in Monterroso, where it is advisable to see the Romanesque Novelúa and San Lourenzo de Pedraza churches, just like the Ligonde stone cross. Around the last section of the French Way along the province, we went through Taboada, Antas de Ulla and Palas de Rei. From these three localities, we must highlight Mácara torrents, small waterfalls in the Ulla River that create awesome landscapes, and the Pambre castle, an example of the medieval and military architecture of Galicia.

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo


Ribeira Sacra, tierra de vino y paisajes El río Sil, frontera con la provincia de Ourense, y el Miño, más al suroeste de la provincia, dejan a su paso la belleza de los bancales en donde se cultiva el vino con denominación de origen Ribeira Sacra.

Riberas de San Fiz 62

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo


Hicimos una ruta en catamarán, como el que se ve en la foto, por el río Miño desde el embalse de Os Peares, entre Ourense y Lugo, hasta el de Belesar, en Chantada.

Conocimos las riberas de San Fiz y nos recomendaron recargar fuerzas con las galletas Mariñeiras de Daveiga, una marca chantadina que ya es reconocida en toda la provincia y fuera de ella. ¡Estaban riquísimas!

... E para comer, Lugo

63


Ribeira Sacra, tierra de vino y paisajes

Iglesia de San Martiño da Cova

Playa fluvial de A C ova

64

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo


Cabo do Mundo

De camino a Monforte de Lemos cruzamos O Saviñao y nos encontramos con tres lugares apasionantes: este meandro del río Miño llamado Cabo do Mundo; la playa de A Cova, donde aprovechamos para comer, y la iglesia de San Martiño da Cova, en una aldea muy bonita y con unas vistas maravillosas.

... E para comer, Lugo

65


Ribeira Sacra, tierra de vino y paisajes capital de la Monforte de Lemos es la nos quedan Ribeira Sacra y de ella eciosa la plaza grandes recuerdos. Es pr Nosa Señora que protagoniza el colegio como ”El a Antiga, edificio conocido corrimos el paseo Escorial de Galicia”. Re subimos a la a orillas del río Cabe y lle de Lemos, cumbre que preside el va arquitectónico donde visitamos el conjunto formado por de San V icente do Pino, el pazo de los la torre del Homenaje, nasterio, actual Condes de Lemos y el mo parador de turismo.

66

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo

El Escorial de Galicia


Torre en San Vicente do Pi no

e Vista desde la torr

... E para comer, Lugo

67


Ribeira Sacra, tierra de vino y paisajes

pilla forte, están la ca on M de ca cer Muy Fiz de Rubián, en an S de o om H e del Ecc alvador asterio de San S Bóveda, y el mon gran ntón, espacios de Pa de a ir re er F de valor patrimonial. e olvidar del vino qu No nos podemos nuestras ompañar una de tomamos para ac nde ante de Sober, do ur ta res un en cenas en la uva cultivada e qu on ar m ir nf nos co era el secreto. la Ribeira Sacra

68

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo

Capilla del Ecce Homo de San Fiz de Rubián


Monasterio de San Salvador de Ferreira de Pantรณn

... E para comer, Lugo

69


Ribeira Sacra, tierra de vino y paisajes

Bancales de la Ribeira Sacra ia mos nuestra estanc También aprovecha a para hacer la en la Ribeira Sacr Cubela, en Ribas A de lar cu cir ta ru el túnel de de Sil. Fuimos a ver do por los romanos Montefurado, excava so del río Sil en para desviar el cur acercamos hasta busca de oro, y nos a más típicas de A edr pi de gas de bo las Pobra do Brollón.

El vino con denominación de origen Ribeira Sacra se cultiva en estos bancales sobre las laderas de las montañas, una técnica artesanal que dibuja en la naturaleza paisajes espectaculares.

70

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo


Ribeira Sacra, tierra de vino y paisajes

Montefurado, en Quiroga

Bodegas en VilachĂĄ de Salvadur 72

AsociaciĂłn Provincial de Empresarios de HostelerĂ­a e Turismo de Lugo

De ruta


40£

RIBEIRA SACRA, A PLACE OF WINE AND LANDSCAPES The Sil River, frontier with the province of Ourense, and the Miño River, at the south west of the province, forms beautiful terraces where the wine with certificate of origin Ribeira Sacra is cultivated. We made a route in catamaran, as you can see in the photo, throughout the Miño river from the Os Peares reservoir, between Ourense and Lugo, to Belesar’s, in Chantada. We saw the banks of San Fiz and we were recommended to taste the biscuits Marineras de Daveiga to recharge batteries. This is a brand from Chantada that is very famous in the whole province and outside it. They were delicious! Towards Monforte de Lemos, we passed through O Saviñao and we found three amazing places: a meander of the Miño River called Cabo do Mundo;

A Cova beach, where we had lunch, and the San Martiño da Cova beach, in a beautiful village and with magnificent views. Monforte de Lemos is the capital of the Ribeira Sacra and we still have good memories. The Nosa Señora A Antiga School has an amazing square; a building known as “The Escorial” of Galicia. We passed through the walk at the banks of the Cabe river and we climbed to the top of the Lemos Valley, where we visited the architectural ensemble of San Vicente do Pino, formed by the Homage Tower, Condes de Lemos Country House and the monastery, which has turned today into a Parador. Very close to Monforte, we can find the Ecce Homo de San Fiz de Rubián chapel, in Bóveda, and the San Salvador de Ferreira

de Pantón monastery, places of a great patrimonial value. We cannot forget the wine that we drank to accompany one of our diners in a restaurant in Sober. We were told that the cultivated grape was the secret. We made the most of our stay in a Ribeira Sacra by doing the circular route of A Cubela, in Ribas de Sil. We went to see the Montefurado tunnel, excavated by the Romans to alter the course of the Sil River in search of gold. Then, we approached to the most typical stone wine cellars of A Pobra do Brollón. The wine with certificate of origin Ribeira Sacra is cultivated in these terraces over the hillsides of the mountains, a traditional technique that makes nature breathtaking. ... E para comer, Lugo

73


Alrededor de Lugo Conectar lo urbano con lo rural nunca ha sido tan fácil. Desde la ciudad de Lugo nos desplazamos durante dos días a diversos lugares que lo rodean. Vimos patrimonio, naturaleza y volvimos a comer de maravilla. La gastronomía en esta zona no deja espacio para dudas ni quejas.

74

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo

Insuas del Miño


San Paio de Narla

por os una ruta im ic h ías d Uno de los mos iño, atravesa M l e d las il y las or a autóctona lor f e d tos bosques reple o, en uas del Miñ ins las a ita ! llegamos área tan bon é u ¡Q i. e R y Outeiro de o en Rábade d a as o er d Comimos cor Friol. Allí ta as h o in m ca az y continuamos torre de Mir la n a b a er la, nos esp Paio de Nar n a S e d a z la fortale áfico. museo etnogr n e a d ti er v con

... E para comer, Lugo

75


Alrededor de Lugo

Ferreira de Pallares

76

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo

O tro de los días nos acercamos a Guntín para conocer el mon asterio de Fer reira de Pallar del siglo IX, y es, nos compramos u n os Mougán, su pr pimientos de oducto más típic o. Luego, de cam ino a Láncara , conocimos el de Adai, en O pazo Corgo, y pasa mos muy cerca campos llenos de de vacas de r aza Rubia Ga llega.


e useo V ivo M l e n e ia la mañana oción Agrar m o c o L la Terminamos y de en 2019, el Campo d a o ar d c a n r á g L te In do en toria , inaugura ) la ic más la his v u o c M o p ( na. n u conocer de esta zo os os d im a d u as p p te e n d a don adera de los n a g y ia agrar

Pazo de Adai

Muvicla ... E para comer, Lugo

77


Alrededor de Lugo vuelta a la capital, Durante la tarde, y de , donde merece la pasamos por Castroverde iglesia de V ilabade, pena acercarse hasta la popularmente como la de estilo gótico y conocida ”, y por Pol. Aquí nos ”catedral de Castroverde otro de los ríos de dimos un paseo y conocimos a. la provincia, el Azúmar

Catedral de Castroverde 78

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo


40£

AROUND LUGO To join the rural with the urban has never been an easy task. From the city of Lugo, we move to different places for two days. We saw heritage, nature and ate wonderfully again. The gastronomy in this area leaves no room for doubts or complaints. One of the days, we made a route through the banks of the Miño River, we crossed forests full of autochthonous flora and we arrived to the “insuas” (little islands) of the Miño River, in Outeiro de Rei. What a wonderful place! We ate roasted lamb in Rábade and we went towards Friol, where we could see the Miraz Tower and the San Paio de Narla Fortress, which was turned into an ethnographic museum.

Another day, we moved to Guntín to know the Ferreira de Pallares monastery, from the IX century and we bought its most typical product: Mougan peppers. Then, on the way to Láncara, we found the Adai Country House, in O Corgo, and we got closer to fields full of a typical breed of Galician cows called “Rubia Galega”. We finished the morning in the “Museo Vivo e Integrado del Campo y de la Locomoción Agraria” (Muvicla), opened in 2019, where we could learn a little more about the agrarian and livestock history of the ancestors of this area. During the evening and on the way back to the city of Lugo, we stopped in Castro-

verde, where the Vilabade church is worth seeing, with a Gothic style and recognised as the Cathedral of Castroverde and by Pol. Here, we had a walk and we knew another river of the province: Azúmara’s.

... E para comer, Lugo

79


Lugo, la capital: historia, cultura y buenas tapas Su gran protagonista es la Muralla milenaria, declarada Patrimonio de la Humanidad en 2000 por la Unesco. Desde que atraviesas una de sus puertas hacia el centro de la ciudad, el ambiente de sus calles no te deja indiferente, vas encontrando muestras de su patrimonio cultural y sus establecimientos hosteleros sorprenden con sus famosas tapas.

Desde el adarve de la Muralla 80

AsociaciĂłn Provincial de Empresarios de HostelerĂ­a e Turismo de Lugo


Lugo KM 100 Comeza O CamiĂąo


Lugo, la capital: historia, cultura y buenas tapas

Torre de A Mosquera, en la Muralla

82

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo

Catedral de Lugo

adarve de nó en Lugo. Subimos al mi ter ia inc ov pr la por os Nuestro viaje y agradable paseo y vim mu un de mos uta fr dis , la Muralla romana pájaro, desde lo alto. la ciudad casi a vista de Patrimonio catedral de Santa María, la con te en fr de mos cisco y el Nos encontra el convento de San Fran con én bi tam o eg lu d, de la Humanida zona centro de la ciudad ta es a tod e qu d da ver Museo Provincial. La nos enamoró.


Plaza Mayor

ayor, presidida Llegamos a la plaza M iento, por el edificio del Ayuntam y luego conocimos Campo Castelo hasta la plaza cambiamos de direcciĂłn empedradas de de O Campo. Las calles n la experiencia toda esta zona embellece a de vinos y y aquĂ­ conocimos la cultur ocida esta ciudad. tapas por la que es con

Museo Provincial

... E para comer, Lugo

83


Lugo, la capital: historia, cultura y buenas tapas

Plaza de O Campo

Son emblemáticas la Rúa Nova, la Rúa da Cruz y el barrio de A Tinería. Nos tomamos unos vinos, nos nos regalaron un buen tapeo y fuimos a comer unas raciones que nos dieron la vida.

84

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo


conocer la naturaleza a os m ca di de la de La tar sobre todo los entornos que rodea la ciudad, tivas ato, con ĂĄreas recrea de los rĂ­os MiĂąo y R tivas. verdaderamente atrac

... E para comer, Lugo

85


Lugo, la capital: historia, cultura y buenas tapas Otro de los días conocimos el parque Rosalía de Castro y los vestigios de las antiguas y termas romanas, también mu interesantes.

Puente romano

puente romano Hacia la noche nos acercamos a conocer el una madrugada sobre el Miño y sacamos una foto. Tras desbordado. tremendamente lluviosa el río pasaba casi

Paseo por el río Rato

86

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo


40£

LUGO, THE CAPITAL. HISTORY, CULTURE AND GOOD “TAPAS” Its great protagonist is the millenary Wall, which was declared a World Heritage Site in 2000 by the UNESCO. From the moment you go through one of its doors to the centre of the city, the atmosphere of its streets does not leave you indifferent. You come across with samples of its cultural heritage and its restaurants and bars surprise you with its famous “tapas”. Our trip along the province ended in Lugo. We went up to the Roman Wall; we enjoyed a nice walk and saw the city from the top. We found the Santa Maria

Cathedral; then the San Francisco monastery and the Provincial Museum. The truth is that all this part of the city was amazing. We arrived in the main square, dominated by the town hall. We knew Campo Castelo and then we changed direction to O Campo square. The stone streets of this area embellish the experience and we also knew the wine and “tapas” culture by which this area is famous. We must mention the Nova and Da Cruz streets and the neighbourhood of a Tinería. We had some wine with some “tapas” and then we had some portions that delighted our palate.

In the afternoon, we saw all the nature that surrounds the city, mainly, the surroundings of the Miño and Rato Rivers, with really attractive recreational areas. Another day, we knew the Rosalía de Castro Park and the interesting remains of the ancient roman baths too. At the end of the afternoon, we got closer to the roman bridge above the Miño River and took a photo; after a rainy dawn, the river was almost overflown.

... E para comer, Lugo

87


XV CONCURSO DE TAPAS DE LUGO

XV

GANADOR

PRIMER PREMIO JURADO TÉCNICO

SEGUNDO PREMIO JURADO TÉCNICO

O alto do Fiouco EL BONI PARRILLADA Rúa Portugal, 57 982 216 417

Ravioli PAPRICA Rúa Nóreas, 10 982 255 824

Rib de Duroc RESTAURANTE CAMPOS Rúa Nova, 2-4 982 229 743

TERCER PREMIO JURADO TÉCNICO

MEJOR MARIDAJE CON ESTRELLA GALICIA

MEJOR MARIDAJE CON VINO D.O. RIBEIRA SACRA

Polbo afumado á grella MESÓN PULPERÍA O CASTELO Rúa Nova, 23 982 253 098

Rabo de boi, redución de Mencía e arroz salvaxe O CINCUENTA E SEIS Ronda das Fontiñas, 56 982 229 129

CONCURSO DE TAPAS DE LUGO

Anguía, foie e mazá ARROCERÍA OS CACHIVACHES Campos Novos, 26 982 220 099 88

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo

X


XI

XI CUME TAPAS DE MONFORTE DE LEMOS

Cume Tapas Monforte de Lemos

1.º PREMIO

2.º PREMIO

3.º PREMIO

Minibocadillo de churrasco GARDEN MONFORTE Avda. de Galicia, 13

Entraña de tenreira con cogomelos e airbag de pataca TAPERÍA BRANCELLAO Rúa Catedral, 39 627 085 373

Dúo de vieiras mornas con mariñada de tomate rosa e crocante de xamón ibérico O GRELO Campo da Virxe, s/n 982 404 701

PREMIO TAPA TRADICIONAL

Papeina de pequeno ABADÍA SAN SIMÓN Finca Acea, s/n - Ribasaltas 982 418 279

PREMIO TAPA CREATIVA Y PREMIO MEJOR MARIDAJE CON VINO DE LA RIBEIRA SACRA

Entraña de tenreira con cogomelos e airbag de pataca TAPERÍA BRANCELLAO Rúa Cardeal, 39 627 085 373

PREMIO ESPECIAL COMPAÑEROS

Dúo de vieiras mornas con mariñada de tomate rosa e crocante de xamón ibérico O GRELO Campo da Virxe, s/n 982 404 701 ... E para comer, Lugo

89


… E para comer, Lugo recorrió España con La Vuelta Como ya es tradición, este verano la Apehl dio a conocer algunos de los tesoros más deliciosos de nuestra provincia por todo el país de la mano de La Vuelta Ciclista a España 2019. El puesto propio de …E para comer, Lugo estuvo presente en todas las salidas de etapas este año para que los asistentes pudiesen saborear nuestra gastronomía e informarse sobre nuestras opciones turísticas gracias a la degustación de productos facilitados de manera altruista por los diversos consejos reguladores y asociaciones de productores gallegos y a la distri-

bución gratuita de ejemplares de esta guía turístico-gastronómica. Además, por segundo año consecutivo, la Asociación de Cociñeiros da Mariña participó en varias de las etapas cocinando productos típicos en directo. Con esta iniciativa, por la que la Apehl lleva apostando ocho años, se consiguen presentar ante el mundo algunos de los mayores atractivos de los 67 ayuntamientos lucenses.

DE LA VUELTA LOS PRODUCTOS IGP Grelos de Galicia

ra

Vino de la DO Ribeira Sac

IGP Mel de Galicia

IGP Ternera Gallega Rubia Gallega (Acruga) loa Queso de la DOP Arzúa-Ul Queso de la DOP Cebreiro Queso de la DOP Queso

Tetilla

ón Queso de la DOP San Sim Aceite de Quiroga IGP Pataca de Galicia IGP Castaña de Galicia 90

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo

IGP Fabas de Lourenzá

IGP Pemento de Mougán Bonito de Burela (ABSA) Galletas Daveiga Pan de Lugo (Afapan)

oporcel) da Costa Porco Celta (As Ovella Galega (Asovega) Galiña de Mos (Avimos) Leche Galega 100 %


... E para comer, Lugo

91


92

AsociaciĂłn Provincial de Empresarios de HostelerĂ­a e Turismo de Lugo


... E para comer, Lugo

93


Gracias a todos nuestros colaboradores

CRDOP San Simón da Costa IGP Mel de Galicia

IGP Ternera Gallega

Aceite de Quiroga

IGP Pemento de Mougán

Acruga (Rubia Gallega)

IGP Pataca de Galicia

Armadores de Burela (ABSA) Leche Galega 100 %

CRDOP Arzúa-Ulloa

IGP Castaña de Galicia

Galletas Daveiga

CRDOP Cebreiro

IGP Fabas de Lourenzá

Afapan (Pan de Lugo)

CRDOP Queso Tetilla

IGP Grelos de Galicia

Asoporcel (Porco Celta)

Los 67 ayuntamientos de la provincia

94

Asovega (Ovella Galega)

CRDO Ribeira Sacra

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo

Avimos (Galiña de Mos)

A todos,grazas moitas


ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA E TURISMO DE LUGO

Directorio

HOTELES | PENSIONES | BALNEARIOS | SPA CASAS DE TURISMO RURAL | APARTAMENTOS HELADERÍAS | COCTELERÍAS | CÁMPINGS PUBS | RESTAURANTES | CAFÉS CONCIERTO DISCOTECAS | CAFÉS BARES | CAFETERÍAS

95


96

Abadín, Alfoz, Antas de Ulla, Baleira, Baralla, Barreiros, Becerreá

NIZA Restaurante-Cafetería ESTRADA XERAL, 13. 27730 ABADÍN Tlf.: 982508032 vifer69@gmail.com

LA NARANJA Restaurante-Café Bar CARBALLIDO, S/N. 27776 ALFOZ Tlf.: 982558555 lanaranja27776@hotmail.es

VAL Hotel*-Restaurante AVDA. DE LUGO, 99. 27570 ANTAS DE ULLA Tlf.: 982379393 hotelval@yahoo.es

PORTA SANTA Albergue AVDA. DOUTOR ESCOBAR, 9. O CÁDAVO. 27130 BALEIRA Tlf.: 679828540 info@albergueportasanta.es

A MARRONDA Café Bar AVDA. DE LUGO, 6. O CÁDAVO. 27130 BALEIRA Tlf.: 982354108

BODEGÓN FINO Café Bar

Directorio

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA E TURISMO DE LUGO

ELIGIO Pensión-Café Bar

AVDA. DOUTOR ESCOBAR, 12. O CÁDAVO. CAMPO DA FEIRA, 2. O CÁDAVO. 27130 BALEIRA 27130 BALEIRA Tlf.: 982354127 Tlf.: 982354009 bodegonfino@gmail.com

CASA MIRANDA Café Bar A LASTRA, 18. 27133 BALEIRA Tlf.: 982164997

MESÓN BORTELÓN Café Bar A FONTANEIRA, 15. 27133 BALEIRA Tlf.: 982174413 juliobortelon@gmail.com

PUNTO DE ENCUENTRO Café Bar AVDA. DE LUGO, 5. O CÁDAVO. 27130 BALEIRA Tlf.: 982355281 dianarp804@gmail.com

MONEDA Hotel*-Restaurante AVDA. DE BARALLA, 46. O CÁDAVO. 27130 BALEIRA Tlf.: 982354001 info@hotelmoneda.com www.hotelmoneda.com

NEIREO Restaurante-Café Bar AVDA. DE BARALLA, S/N. O CÁDAVO. 27130 BALEIRA Tlf.: 982355248 carmenbaleira@gmail.com

LA TERRAZA Café Bar RÚA EVARISTO CORREA CALDERÓN, 30. 27680 BARALLA Tlf.: 982363110

FONTE DA SAÚDE 2 Restaurante-Café Bar CONDOMIÑA, 12. 27680 BARALLA Tlf.: 982363662 pension1eligio@yahoo.es

LOZANO Café Bar CARBALLO BLANCO, 44. CELEIRO DE MARIÑAOS. 27798 BARREIROS Tlf.: 982144279

PIPO'S Café Bar SAN PEDRO DE BENQUERENCIA. 27792 BARREIROS Tlf.: 982124584ajluis.e.telefonica.net

PLAYA DE LAS CATEDRALES Hotel** ESTRADA PRAIA DE REINANTE, 7. 27794 BARREIROS Tlf.: 982134012 frios@hotelplayadelascatedrales.com www.hotelplayadelascatedrales.com

O ASADOR Restaurante CRUZ DO LOBO, 4. 27790 BARREIROS Tlf.: 982124403 restauranteasador@hotmail.com

YENKA Restaurante ESTRADA DA PRAIA. REINANTE. 27794 BARREIROS Tlf.: 982134102 davidvior@hotmail.compepiceleiro@ gmail.com

A RIBEIRA Restaurante-Café Bar PRAIA DE BENQUERENCIA. SAN PEDRO DE BENQUERENCIA. 27792 BARREIROS Tlf.: 982124452 restaurantearibeira@hotmail.com

LA BARRICA DE LORGI Restaurante-Café Bar ESTRADA DA COSTA, 26. SAN PEDRO DE BENQUERENCIA. 27792 BARREIROS Tlf.: 652482208 labarrica26@gmail.com

STOP Café Bar GÓMEZ GIMÉNEZ, 12. 27640 BECERREÁ Tlf.: 699823856 carmenlopezfernandez1969@gmail.com

O NOSO BAR Cafetería CARLOS III, 3. 27640 BECERREÁ Tlf.: 982360900

HERBÓN Pensión** GÓMEZ GIMÉNEZ, 8. 27640 BECERREÁ Tlf.: 982360134 moncho@pensionhostalherbon.com www.pensionhostalherbon.com

RIVERA Pensión**-Restaurante ESTRADA XERAL, KM 456. 27640 BECERREÁ Tlf.: 982360185


Habitaciones dobles e individuales Baño completo, TV, teléfono Calefacción central Restaurante-cafetería Especialistas en cocido

Avda. de Baralla, 46 27130. O Cádavo-Baleira (Lugo). Tels.: 982 354 001/ 982 355 205 www.hotelmoneda.com


98

Becerreá, Begonte, Bóveda, Burela, Carballedo, Castro de Rei

LOUREIROS Restaurante RÚA ANCARES, S/N. 27640 BECERREÁ Tlf.: 982303078

BOAVISTA Restaurante EULOGIO ROSÓN, 23. 27640 BECERREÁ Tlf.: 982360853 hboavista@hotmail.com

PONTE MIRAZ Café Bar AVDA. DE GALICIA, 19. 27373 BEGONTE Tlf.: 982396203 jiglesias57@gmail.com

CEREIXO Cafetería HERMANOS SOUTO MONTENEGRO, 7. 27373 BEGONTE Tlf.: 982396157 inescereijo@hotmail.com

CASA PICHÍN Restaurante ESTRADA RÁBADE-VILALBA. 27375 BEGONTE Tlf.: 982390061

GALICIA Restaurante N-VI, KM 529. BAAMONDE. 27371 BEGONTE Tlf.: 982398085 restaurantegalicia@yahoo.es www.restaurantegaliciacorral.com

CASA VARELA Restaurante-Café Bar BALTAR,18. DAMIL. 27375 BEGONTE Tlf.: 982390346 vareladamil@gmail.com

PAZ Y ANA Restaurante-Café Bar SANTO ESTEVO DE URIZ, S/N. 27372 BEGONTE Tlf.: 982390504 restpazyana@yahoo.es

ARUME Restaurante AVDA. DE GALICIA, 4. RUBIÁN. 27350 BÓVEDA Tlf.: 982426550 contacta@hotel-arume.com www.hotel-arume.com

PACO Restaurante RÚA NOVA, 1. RUBIÁN. 27350 BÓVEDA Tlf.: 982424052

Directorio ESTACIÓN Café Bar ESTACIÓN, S/N. 27880 BURELA Tlf.: 982585886

O RAIO Café Bar AVDA. ARCADIO PARDIÑAS, 199. 27880 BURELA Tlf.: 982582334

O TRASTE Café Bar TRAVESÍA DO PORTO, 5. 27880 BURELA Tlf.: 982575068

VISTA ALEGRE Café Bar AVDA. ARCADIO PARDIÑAS, S/N. 27880 BURELA Tlf.: 982581612 miguelvistaalegre@hotmail.com

LA DULCE MOLIENDA Café Bar-Pastelería AVDA. ARCADIO PARDIÑAS, 97. 27880 BURELA Tlf.: 982888894 xuxorey@hotmail.com

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA E TURISMO DE LUGO

MESÓN DA PEDRA Restaurante RÚA LAMESTRA, 22. 27880 BURELA Tlf.: 982585845

PIZZBUR Restaurante AVDA. ARCADIO PARDIÑAS, 161. 27880 BURELA Tlf.: 982585858

TAPERÍA AS REDES Restaurante ROSALÍA DE CASTRO, 69. 27880 BURELA Tlf.: 676331177 ruaangel@hotmail.com

A' LONXA Restaurante-Café Bar RÚA DO BERBE, EDIF. NOVO LONXA. 27880 BURELA Tlf.: 982581157 restaurantealonxa@hotmail.com www.alonxa.es

CASA MIRANDA Restaurante-Café Bar PORTO DE BURELA, S/N. 27880 BURELA Tlf.: 982585629

MESÓN DO POETA Restaurante-Café Bar AVDA. ARCADIO PARDIÑAS, 162. 27880 BURELA Tlf.: 982581453 opoeta@mundo-r.com

CERVECERÍA KIKO Restaurante-Cervecería AVDA. DA MARIÑA. 27780 BURELA Tlf.: 982585680

BERRELLO Café Bar AVDA. DE OURENSE, 17. A BARRELA. 27520 CARBALLEDO Tlf.: 982466184

RUTA DO AZÚMARA Café Bar EMILIO SINDE NIETO, 65. 27250 CASTRO DE REI Tlf.: 982314229 vivilumendez@hotmail.com

VALIÑO Café Bar PRAZA IRMÁNS FERNÁNDEZ QUINTANA, 10. CASTRO DE RIBEIRAS DE LEA. 27260 CASTRO DE REI Tlf.: 982310068


Bar Argentino Para desayunar o tomar unos vinos con pinchos y buenas tapas... s!

no ¡Visíta

C/ Curros Enríquez, 13 27880 Burela - Lugo


100

Castro de Rei, Castroverde, Cervantes, Cervo, Chantada

OS PINOS Restaurante LUDRIO, S/N. 27271 CASTRO DE REI Tlf.: 686638184 mari_vilalba@hotmail.com

RÍO LEA Restaurante AVDA. TERRA CHÁ, S/N. CASTRO DE RIBEIRAS DE LEA. 27260 CASTRO DE REI Tlf.: 982310657 restauranteriolea@gmail.com

SINDE Restaurante-Café Bar AVDA. TERRA CHÁ, S/N. CASTRO DE RIBEIRAS DE LEA. 27268 CASTRO DE REI Tlf.: 982310396

SUSO Restaurante-Café Bar PRAZA DE GALICIA, 7. CASTRO DE RIBEIRAS DE LEA. 27260 CASTRO DE REI Tlf.: 982310037 info@restaurantesuso.com

ROMA Café Bar ROSALÍA DE CASTRO, 61. 27120 CASTROVERDE Tlf.: 982311227 rocilhg@gmail.com

PEREIRA II Cafetería PRAZA DO CONCELLO. 27120 CASTROVERDE Tlf.: 982312352 chafarillas@hotmail.com

PEREIRA III Restaurante RÚA DA FEIRA, 4. 27120 CASTROVERDE Tlf.: 982313211 chafarillas@hotmail.com

O CAMIÑO Restaurante-Café Bar ROSALÍA DE CASTRO, 81. 27120 CASTROVERDE Tlf.: 982312155

LONGARELA Turismo Rural OS VILARES, 2. MONTECUBEIRO. 27128 CASTROVERDE Tlf.: 982311206 info@longarelacr.com

PAZO DE VILABADE Turismo Rural VILABADE, 13. 27122 CASTROVERDE Tlf.: 982312063 pazovilabade@telefonica.net www.elpazo.com

Directorio

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA E TURISMO DE LUGO

PIORNEDO Hotel* PIORNEDO, S/N. 27664 CERVANTES Tlf.: 982161587 info@hotelpiornedo.com www.hotelpiornedo.com

BODEGÓN A COSECHA Café Bar RÚA DO COBO, 9. SAN CIBRAO. 27890 CERVO Tlf.: 982595244

BRUNOS Café Bar

PANADEIRAS Pub RÚA ADUANA, 36. SAN CIBRAO. 27890 CERVO Tlf.: 692101894 pubpanadeiras@gmail.com

RÍO DE ORO Restaurante AVDA. DA CORUÑA, 14. ESPIÑEIRIDO. 27891 CERVO Tlf.: 982557999 rtsriodeoro@gmail.com

CAFÉ DAS ARTES Café Bar

RÚA DO TORNO (EDIF. BEIRA MAR). SAN AVDA. DE OURENSE, 6. CIBRAO. 27500 CHANTADA 27850 CERVO Tlf.: 982441550 Tlf.: 982594251 brunos@hotmail.es

O CASTELO Hotel**-Restaurante AVDA.DO CANTÁBRICO, S/N. 27888 CERVO Tlf.: 982594402 attcliente@hotelocastelo.com www.hotelocastelo.com

BUENAVISTA Pensión**-Café Bar PRAIA DO TORNO. SAN CIBRAO. 27850 CERVO Tlf.: 982594086 hostalbuenavista1959@hotmail.com

CENTRO Café Bar LEONARDO RODRÍGUEZ, 10. 27500 CHANTADA Tlf.: 982881792

MAR & BELLOTA Café Bar RÚA LEONARDO RODRÍGUEZ, 18. 27500 CHANTADA Tlf.: 982440762 neiravazquez@hotmail.com

MEIGO Café Bar RÚA DA PAZ, 10. 27500 CHANTADA Tlf.: 982881624 alijo75@terra.com

SANTA ANA Cafetería PRAZA SANTA ANA, 18. 27500 CHANTADA Tlf.: 982441240 monica.mr@hotmail.com

LAS DELICIAS Hotel**-Restaurante BASÁN GRANDE, 6. BASÁN. 27500 CHANTADA Tlf.: 982441004 lasdeliciaschantada@hotmail.com

MOGAY Hotel*-Restaurante RÚA ANTONIO LORENZANA, 3. 27500 CHANTADA Tlf.: 982440847 hotelmogay@mogay.com www.mogay.com

YOEL Pensión*-Café Bar RÚA RAMON Y CAJAL, 16. 27500 CHANTADA Tlf.: 982440294


ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA E TURISMO DE LUGO

DAYDOS Restaurante

PLAYA Restaurante

AVDA. MONFORTE-MARÍN, 25. ESTRADA XERAL, 30. GOMEÁN. 27500 CHANTADA 27164 O CORGO Tlf.: 982462166 Tlf.: 982302114 restaurantedaydoschantada@gmail.com

OS PENDELLOS PULPERÍA Restaurante CAMPO DA FEIRA VELLO. 27500 CHANTADA Tlf.: 637829633 ospendellos@gmail.com

CASA DO PORTOMEÑE Turismo Rural SURRIBAS, 4. ADÁ. 27511 CHANTADA Tlf.: 691481795

PRADOS Hotel* N-VI, KM 482. VEIGA DE ANZÓS. 27163 O CORGO Tlf.: 982302119 luissuarna@gmail.com

LAJOSA Restaurante N-VI, KM 12. LAXOSA. 27163 O CORGO Tlf.: 982300136

RECUNCHO DO CHAMOSO Restaurante PRAIA FLUVIAL. ABUÍN-CHAMOSO. 27163 O CORGO Tlf.: 982179269

RÍO NEIRA Restaurante A PONTE DE NEIRA. 27163 O CORGO Tlf.: 982543001

ALVARIÑO Café Bar PRAZA MAIOR, 9. 27377 COSPEITO Tlf.: 982508017

PANADERÍA PIZZERÍA ROZAS Café Bar RÚA VALVERDE, 28. FEIRA DO MONTE. 27377 COSPEITO Tlf.: 982520088 moca251003@yahoo.es www.rozas.gal

Directorio

ASADOR O CABUXO Restaurante PARQUE EMP. MUIMENTA, PI-11. MUIMENTA. 27377 COSPEITO Tlf.: 982528134 info@asadorcabuxo.com

CASA BEIRAMIÑO Turismo Rural ESCANAVADA, 58. XUSTÁS. 27377 COSPEITO Tlf.: 982504743 xilrouco@hotmail.com

A TABERNA DA PÍNTEGA Café Bar FROXÁN, 5. 27325 FOLGOSO DO COUREL Tlf.: 639825622 tabernadapintega@gmail.com

O MIRADOR Pensión**-Café Bar RÚA NOVA, 2. 27325 FOLGOSO DO COUREL Tlf.: 982433064

ANDURIÑA Restaurante-Café Bar SAN XOÁN, 10. SEOANE. 27324 FOLGOSO DO COUREL Tlf.: 982433066

Chantada, O Corgo, Cospeito, Folgoso do Courel, A Fonsagrada

CASA GUILLERMO Café Bar SANTO ANDRÉ DE LOGARES. 27112 A FONSAGRADA Tlf.: 982184028

CASA VILLAR Café Bar PARADAVELLA, 9. 27135 A FONSAGRADA Tlf.: 982354053 paradaveya@hotmail.com

CATRO VENTOS Café Bar BARBEITOS, 5. 27113 A FONSAGRADA Tlf.: 982340151 analy21@hotmail.com

LÚA Café Bar ROSALÍA DE CASTRO, 16. 27100 A FONSAGRADA Tlf.: 982340302 lua1985@hotmail.es

ONDE LUIS Café Bar AVDA. GALICIA, 17. 27100 A FONSAGRADA Tlf.: 982340460

101

MANOLO Pensión*-Restaurante BURÓN, 35. 27100 A FONSAGRADA Tlf.: 982340408 pension-casamanolo@hotmail.com www.pension-casamanolo.es

CAMARÓN Pub RÚA ROIS DE LA PEÑA, 8. 27100 A FONSAGRADA Tlf.: 649164423

COTA 960 Pub ROIS DE LA PEÑA, 6. 27100 A FONSAGRADA ivanperezfdz@yahoo.es

DOMO Pub RÚA PENELA, 20. 27100 A FONSAGRADA Tlf.: 659445637 tania_domos@hotmail.com

TÁNDEM Pub AVDA. DE GALICIA, 8. 27100 A FONSAGRADA Tlf.: 618784772 adri_fernandez_@hotmail.com


102

Directorio

A Fonsagrada, Foz, Friol

O PIÑEIRAL Restaurante ESTRADA LUGO, KM 3,9. 27100 A FONSAGRADA Tlf.: 982340350 restaurante.pineiral@yahoo.es

A ROXOA Restaurante-Café Bar A TUMBIADOIRA, 1. LAMAS. 27117 A FONSAGRADA Tlf.: 982180262

CANTÁBRICO Restaurante-Café Bar AVDA. GALICIA, 9. 27100 A FONSAGRADA Tlf.: 982340135

O CALDEIRA Restaurante-Café Bar BURÓN, 24. 27100 A FONSAGRADA Tlf.: 982340541 caldeirafonsagrada@hotmail.com

O VENTORRILLO Turismo Rural O VENTORRILLO. A VEIGA DE LOGARES. 27112 A FONSAGRADA Tlf.: 678551717 oventorrillo@hotmail.com

A FUNCIONAL Café Bar PRAZA CONDE FONTAO, S/N. 27780 FOZ Tlf.: 982141638

ACUARIO Café Bar TRAPERO PARDO, 4. 27780 FOZ Tlf.: 982141895 clubacuario@gmail.com

LEGENS Pub RÚA REGO DE FOZ, 11. 27780 FOZ Tlf.: 618722703

O PASEO Café Bar PASEO COLÓN, 13. 27780 FOZ

OCÉANO Pub RÚA REGO DE FOZ, 11. 27780 FOZ Tlf.: 618722703

PANIFICADORA DEL EO Café Bar PASEO COLÓN, 11. 27880 FOZ Tlf.: 982132930

CAFETERIA IES FOZ Cafetería RÚA CASTELAO, S/N. 27780 FOZ

ISLA NOVA Hotel* RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, 7. 27780 FOZ Tlf.: 982133606 informacion@islanovahotel.es www.islanovahotel.es

OCA PLAYA DE FOZ & SPA Hotel**** AVDA. CANTÁBRICO, 17. 27780 FOZ Tlf.: 982650060 direccion.foz@ocahotels.es www.ocahotels.es

LEYTÓN Hotel**-Restaurante AVDA. DA MARIÑA, 6. 27780 FOZ Tlf.: 982140800 informacion@hotelleyton.es www.hotelleyton.es

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA E TURISMO DE LUGO

O LAR Restaurante PRAZA CONDE FONTAO, 5. 27780 FOZ Tlf.: 982140433

XOÍÑA Restaurante CORREDOIRA, 5. 27780 FOZ Tlf.: 982140944

CASA DAMIÁN Restaurante-Café Bar PASEO COLÓN, 5. 27780 FOZ Tlf.: 982132450 oburelosl@hotmail.com

LA QUINTA FOZ Restaurante-Café Bar PASEO COLÓN, 1. 27780 FOZ Tlf.: 982140165

XOYMA Restaurante-Café Bar AVDA. DA MARIÑA, 48. 27780 FOZ Tlf.: 982140085 angelesxoyma1@hotmail.com www.xoyma.com

FRIOL Café Bar RÍO NARLA, S/N. 27220 FRIOL Tlf.: 982375007

JULIO Café Bar AVDA. DE SANTIAGO, 31. 27220 FRIOL Tlf.: 982375059

MESÓN A PLAYA Café Bar AVDA. DE SANTIAGO, 122. 27220 FRIOL Tlf.: 982375144 mesonaplaya@hotmail.com

O ZAPATEIRO Café Bar COTÁ. 27299 FRIOL Tlf.: 982375264

CASA BENIGNO Pensión*-Café Bar RAMÓN Y CAJAL, 15. 27220 FRIOL Tlf.: 982375028 casa_benigno@hotmail.com


104

Guitiriz, Guntín, Láncara, Lourenzá, Lugo

AVENIDA Café Bar AVDA. DA CORUÑA, 16. 27300 GUITIRIZ Tlf.: 982370033

KORREO Café Bar RÚA DEPUTACIÓN, 8. 27300 GUITIRIZ Tlf.: 982372140 andreskorreo@gmail.com

LOSADA Café Bar PONTE VELLA, 3. 27300 GUITIRIZ Tlf.: 686808012 linapereira70@hotmail.com

XOLDRA Café Bar RÚA DO CONCELLO, 25. 27300 GUITIRIZ Tlf.: 982370356 xoldraguitiriz@gmail.com

PASTELERÍA NIMBOS Cafeteria-Pastelería RÚA DA DEPUTACIÓN, 7. 27300 GUITIRIZ Tlf.: 982370440 pastelerianimbos@yahoo.es

LA CASILLA Hostal-Restaurante RÚA DA AMIZADE, 19. 27300 GUITIRIZ Tlf.: 982370188 hostal@lacasilla.es www.lacasilla.es

MESÓN DA CABRA Hotel* MESÓN DA CABRA, 13. 27305 GUITIRIZ Tlf.: 982373102 mesondacabra@gmail.com www.mesondacabra.com

SOA Pub RÚA DO CONCELLO, 2. 27300 GUITIRIZ Tlf.: 982370603 pedrofreire81@hotmail.com

CAFESTORE Restaurante-Café Bar AUTOVÍA A6, KM. 538. 27309 GUITIRIZ Tlf.: 649875231 jsaa@gruposyv.com

CASA GAIBOR Restaurante-Café Bar RÚA DO MERCADO, 10. 27300 GUITIRIZ Tlf.: 982370156 casagaibor1950@gmail.com

Directorio COMBA Restaurante-café Bar RÚA DO RÍO, 19. PARGA. 27380 GUITIRIZ Tlf.: 982373134 carmentorrescancelo@gmail.com

MERENDERO Restaurante-Café Bar MERENDERO, S/N. OS VILARES. 27307 GUITIRIZ Tlf.: 982370471 merendero@live.com

PARRILLADA CASA PEPE Restaurante-Café Bar AVDA. DA CORUÑA, 66. 27300 GUITIRIZ Tlf.: 982370105

CASA FIDALGO Restaurante-Café Bar ESTRADA XERAL, 4. 27211 GUNTÍN Tlf.: 982320010 casafidalgo@gmail.com

MESÓN DE PALLARES Restaurante-Café Bar ESTRADA SANTIAGO, 13. 27211 GUNTÍN Tlf.: 982320146

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA E TURISMO DE LUGO

O BRASEIRO Restaurante-Café Bar SANTA EULALIA DE LOUSADA, 17. 27185 GUNTÍN Tlf.: 982208235 obraseiro2010@live.com

XEITOSO Café Bar BENIGNO QUIROGA, 20. A POBRA DE SAN XIAO. 27360 LÁNCARA Tlf.: 982543447

CASA GRANDE DE LÁNCARA Restaurante LÁNCARA, 59. 27367 LÁNCARA Tlf.: 982167454

CANTÓN Café Bar PRAZA CONDE SANTO, S/N. 27760 LOURENZÁ Tlf.: 982121564 cafebarcanton@gmail.com

GALAXIA Café Bar AVDA. DO VAL, 8 . 27760 LOURENZÁ Tlf.: 982121661

LA UNIÓN Pensión**-Restaurante AVDA. DO VAL, 25. 27760 LOURENZÁ Tlf.: 982121028 hostallaunion@hotmail.es

O FORNO DE TOVAR Restaurante PACIO, 1. SANTO TOMÉ. 27751 LOURENZÁ Tlf.: 619652545 jorge5h@hotmail.com

O PIPOTE Restaurante AVDA. DO VAL, 10. 27760 LOURENZÁ Tlf.: 982121302 moises0862@yahoo.es

APARTAMENTOS CATASOL Apartamentos RÚA SAN ROQUE, 73-75. ENTLO. 27002 LUGO Tlf.: 982201365 info@vilares.com

3 PÉS Café Bar RÚA NOVA, 17. 27001 LUGO Tlf.: 667469663 133vinos@gmail.com


De lunes a viernes, menĂş 9 euros con churrasco Carnes y pescados, cocinados con recetas tradicionales Carne a la piedra por encargo Local habilitado para 90 personas Terraza

O Merendero, s/n, Os Vilares-Guitiriz 982 370 471- 982 370 662


106

Directorio

Lugo

A ADEGA Café Bar PRAZA DO CAMPO, 4. 27001 LUGO Tlf.: 982231837

A CALZADA Café Bar CALZADA DA PONTE, 156. 27004 LUGO Tlf.: 982223132 rgomez_ccm@hotmail.com

A FONTE Café Bar FONTE DOS RANCHOS, 42. 27004 LUGO Tlf.: 982263865

A FOUCE Café Bar RÚA BISPO DOUTOR BALANZÁ, 1. 27002 LUGO Tlf.: 657919517

ABRENTE Café Bar CARRIL DAS FLORES, 36. 27002 LUGO Tlf.: 982815341 info@abrentelugo.com

ALASKA Café Bar RÚA SAN PEDRO, 17. 27001 LUGO Tlf.: 982227963

AMAYA Café Bar RÚA PINTOR LÓPEZ GUNTÍN, 5. 27004 LUGO Tlf.: 603762014

ARGALLO Café Bar RONDA DAS MERCEDES, 43. 27002 LUGO Tlf.: 982227827

BALFER Café Bar RÚA DO FRANCO, 41. 27003 LUGO delfinabalboafernandez@gmail.com

BASKET Café Bar RÚA DOUTOR FLEMING, 1. 27002 LUGO Tlf.: 982227084 jcorralv@hotmail.com

BOAVISTA A NOSA MURALLA Café Bar RÚA RÍO ULLA, 24. 27004 LUGO Tlf.: 647816176

BODEGA DE PEDRO Café Bar AVDA. DE MAGOI, 102. 27002 LUGO Tlf.: 982251988 drp126@hotmail.com

BODEGA SAN VICENTE Café Bar RÚA NOVA, 6. 27001 LUGO Tlf.: 982253318

CAFÉ DO POUSADOIRO Café Bar RÚA PASCUAL VEIGA, 6. 27002 LUGO Tlf.: 982240064

CAFETERÍA LUCUS AUGUSTI Café Bar AVDA. RODRÍGUEZ MOURELO, S/N. 27002 LUGO

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA E TURISMO DE LUGO

CARLOS Café Bar RÚA DA INDUSTRIA, 77. 27003 LUGO Tlf.: 982209986 josecarlosarias@hotmail.es

CASA DA AUGA Café Bar RÚA DO MIÑO, 30. 27001 LUGO info@pazodeorban.es

CASA PEDRO Café Bar TEIXEIRO, 20. 27289 LUGO Tlf.: 982303326 mabelavazquez@hotmail.com

CHUCHÉ Café Bar PRAZA DO CAMPO CASTELO, 32. 27001 LUGO Tlf.: 982230308 jevt66@gmail.com

COSTA BRAVA Café Bar PRAZA DO CAMPO, 9. 27001 LUGO Tlf.: 982228738

DOLMENS Café Bar RÚA DO DOLMEN, 4-6. 27003 LUGO Tlf.: 982218118

DOTMAS BAR Café Bar RÚA SAN ISIDRO LABRADOR, 33. 27003 LUGO Tlf.: 982217502 javyserenvazquez@gmail.com

EL RIBA Café Bar PRAZA DO CAMPO, 12. 27001 LUGO Tlf.: 646836410 ElRiba2010@gmail.com

EL SANTUARIO Café Bar PRAZA DO CAMPO, 8. 27001 LUGO Tlf.: 982254822

ELISEO Café Bar RÚA PINTOR VILLAMIL, 16. 27004 LUGO Tlf.: 982246876


ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA E TURISMO DE LUGO

FINISTERRE Café Bar RÚA POETA NORIEGA VARELA, 56. 27004 LUGO Tlf.: 982230359

KARLOS Café Bar RÚA RÍO NARLA, 40. 27003 LUGO Tlf.: 982215296

KARRUSEL Café Bar RÚA DA CRUZ, 14. 27001 LUGO marcoskarrusel@gmail.com

KIQUE Café Bar RONDA DAS FONTIÑAS, 114. 27002 LUGO Tlf.: 982243804 quique.savedra@yahoo.es

LA COSECHERA Café Bar RÚA IRMÁNS VILAR PONTE, 1. 27002 LUGO Tlf.: 982243457 clanmori@hotmail.com

LA COSECHERA GALLERY Café Bar PRAZA SANTO DOMINGO, 3. 27001 LUGO Tlf.: 665945513 clanmori@hotmail.com

LA FUNDACIÓN Café Bar PRAZA MAIOR, 15. 27001 LUGO Tlf.: 982873548 mikifundacion-velvet@hotmail.com

LA MISIÓN Café Bar RÚA DO MIÑO, 34. 27001 LUGO Tlf.: 650373607 luis.ianus@yahoo.es

LA PESETA Café Bar RÚA LAVERCA, 13. 27003 LUGO Tlf.: 982216806

LAGAR Café Bar RÚA DA MILAGROSA, 38. 27003 LUGO Tlf.: 982216841 monyklopez@hotmail.com

Directorio

LAS CINCO VIGAS Café Bar RÚA DA CRUZ, 5. 27001 LUGO Tlf.: 982220090 arelorlugo@gmail.com

LEGENS CAFÉ Café Bar RÚA BISPO BASULTO, 8. 27001 LUGO Tlf.: 679957103 roi.gonzalez@wanadoo.es

LUNA Café Bar RÚA MAR CANTÁBRICO, 38. 27004 LUGO Tlf.: 982218584

MÁS TAPAS Café Bar AVDA. DE MAGOI, 51. 27002 LUGO

MESÓN BOAVISTA Café Bar AVDA. DAS AMÉRICAS, 82. 27004 LUGO Tlf.: 982327692 atusalud2018@gmail.com

Lugo

MESÓN EL CASTILLO Café Bar PRAZA DO CAMPO CASTELO, 14. 27001 LUGO Tlf.: 661048245 josearmesto@live.com

MESÓN LA CODORNIZ Café Bar RÚA PRIMAVERA, 25. 27002 LUGO Tlf.: 982231801

MESÓN MÓNICA Café Bar NADELA, 9. 27160 LUGO Tlf.: 606087420

MONTERREY Café Bar RÚA ALFONSO X EL SABIO, 17. 27002 LUGO

O CAMIÑO Café Bar PRAZA DO CAMPO CASTELO, 6. 27001 LUGO soila00927@gmail.com

O CASTOR Café Bar RÚA DA CRUZ, 16 . 27001 LUGO Tlf.: 982244866 brayanmirva@hotmail.com

O CHUCO Café Bar RÚA FERMÍN RIVERA, 31. 27004 LUGO Tlf.: 982221024

O CRUCE Café Bar CALZADA DAS GÁNDARAS, 375. 27003 LUGO Tlf.: 982221034

O LAR THE QUESTION Café Bar RÚA ROF CARBALLO, 2. 27001 LUGO Tlf.: 626285751 yesosancares@mundo-r.com

O MERCADO STREET FOOD Café Bar RÚA QUIROGA BALLESTEROS, 6. 27001 LUGO Tlf.: 982227614 omercadolucus@yahoo.es

107


108

Directorio

Lugo

OUSÁ Café Bar RONDA DA MURALLA, 117. 27002 LUGO panaderiaousa@yahoo.es

OXFORD Café Bar RÚA ARMÓRICA, 39. 27002 LUGO

PARADA 33 Café Bar PRAZA DO CAMPO CASTELO, 33. 27001 LUGO Tlf.: 680129055 parada33lugo@gmail.com

PLAZA Café Bar RÚA QUIROGA BALLESTEROS, 1. 27001 LUGO davmoso@hotmail.com

TABERNA DANIEL Café Bar RÚA BISPO BASULTO, 4. 27001 LUGO Tlf.: 982221118 drp400@yahoo.es

TABERNA DOS PEÑA Café Bar RÚA ORTEGA Y GASSET, 1. 27002 LUGO Tlf.: 650198305 jacoborpe@yahoo.es

TABERNA PAJÓN Café Bar RÚA DO CARMEN, 17. 27004 LUGO Tlf.: 982228527

TIEMPOS MODERNOS POOL BAR Café Bar AVDA. DE MADRID, 51. 27002 LUGO Tlf.: 982818358 samuel@agpool.com

VAL DO NEIRA Café Bar RONDA DAS FONTIÑAS, 254. 27002 LUGO Tlf.: 982226263

VENTORRO 2 Café Bar POLÍGONO SAGRADO CORAZÓN, 1. 27003 LUGO pizgalugo_@hotmail.com

VINOS Y MÁS Café Bar AVDA. DAS AMÉRICAS, 72. 27004 LUGO Tlf.: 982819557 miguelrodie@hotmail.com

FIORDILATTE Café Bar-Heladería RÚA BISPO AGUIRRE, 11. 27002 LUGO Tlf.: 982244718 heladeria@fiordilatte.es

EL BONI PARRILLADA Café Bar-Parrillada RÚA PORTUGAL, 57. 27004 LUGO Tlf.: 982216417 joseluispardobaamonde@gmail.com

O MIÑO THERAPY Café Bar-Vermutería RÚA DO MIÑO, 24. 27001 LUGO

CLAVICÉMBALO Café Concierto RÚA DOS PAXARIÑOS, 23. 27002 LUGO Tlf.: 982243270 club@clavicembalo.com www.clavicembalo.com

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA E TURISMO DE LUGO

ALONDRA Cafetería RÚA LAVERCA,1. 27003 LUGO Tlf.: 982216686

ANDIÓN Cafetería RÚA ANGELO COLOCCI, 32. 27003 LUGO Tlf.: 982212715 rufinogarcia@telefonica.net

AS LANDRAS Cafetería RÚA CÁNOVAS DEL CASTILLO, 2. 27002 LUGO Tlf.: 982816778

BRISAS Cafetería RÚA BISPO AGUIRRE, 10. 27001 LUGO Tlf.: 982229643 josevazquez38@hotmail.com

BRISAY Cafetería AVDA. DA CORUÑA, 257. 27003 LUGO Tlf.: 982801174 viviclireff@hotmail.com

DIVECA Cafetería RÚA BOLAÑO RIVADENEIRA, 2. 27001 LUGO Tlf.: 982224030 recreativosveca@gmail.com

DON MAC Cafetería RÚA MARINA ESPAÑOLA, 14. 27002 LUGO Tlf.: 982243703 donmacjcf@hotmail.com

EL CONSULADO Cafetería RÚA ÁNGEL LÓPEZ, 10 BAJO. 27002 LUGO elconsuladolugo@gmail.com

EL PRADOS Cafetería FONTE DOS RANCHOS, 10. 27004 LUGO Tlf.: 982803109

LA IGUANA Cafetería ESTRADA DA GRANXA, 25. 27002 LUGO Tlf.: 982814822 laiguanabruno@gmail.com


110

Directorio

Lugo

LOS SOPORTALES Cafetería PRAZA MAIOR, 4. 27001 LUGO Tlf.: 982253519 soportales4@gmail.com

MILLENIUM Cafetería RÚA DA CRUZ, 18. 27001 LUGO Tlf.: 982253055 ruadacruz18@gmail.com

NEVADA Cafetería PRAZA DO CAMPO CASTELO, 30. 27001 LUGO Tlf.: 982227159

PAPÉAME Cafetería SAN XOSÉ, 95. 27003 LUGO Tlf.: 982240459

ROSALÍA DE CASTRO Cafetería RÚA PURO CORA, S/N. 27002 LUGO Tlf.: 982236786 info@terrasdelugo.net

SAN MARCOS Cafetería RÚA SAN MARCOS, 1. 27001 LUGO Tlf.: 982228501

LA INTERNACIONAL Cafetería-Cervecería RÚA AVELINO POUSA ANTELO, 2. 27002 LUGO Tlf.: 982871958 cervecerialainternacional@yahoo.es

HOSTEL CROSS Hostel RÚA DA CRUZ, 14. 27001 LUGO marcoskarrusel@gmail.com

HOSTEL O MIÑO Hostel RÚA DO MIÑO, 24. 27001 LUGO Tlf.: 698131157 hostelomino@gmail.com

HOTEL DARÍO Hotel* RÚA DO FRANCO, 12-14. 27003 LUGO Tlf.: 982203483 info@hoteldario.es www.hoteldario.es

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA E TURISMO DE LUGO

METROPOL Hotel* RÚA MIGUEL DE CERVANTES, 58. 27003 LUGO Tlf.: 982813597 hotelmetropol@carrishoteles.com

CEAO EXPRESS Hotel** RÚA DOS CANTEIROS, S/N. O CEAO. 27003 LUGO Tlf.: 982209999 hotelceaoexpress@mundo-r.com

LOS OLMOS Hotel** N-VI, KM 505. 27296 LUGO Tlf.: 982200032 hotellosolmos@infonegocio.com www.hotellosolmos.com

PUERTA SAN PEDRO Hotel*** RÚA RÍO NEIRA, 29. 27002 LUGO Tlf.: 982222381 info@exepuertadesanpedro.com www.exepuertadesanpedro.com

EUROSTARS GRAN HOTEL LUGO Hotel**** AVDA. RAMÓN FERREIRO, S/N. 27002 LUGO Tlf.: 982224152 reservas@eurostarsgranhotellugo.com www.eurostarshotels.com

MÉNDEZ NÚÑEZ Hotel**** RÚA DA RAÍÑA, 1. 27001 LUGO Tlf.: 982230711 hotel@hotelmendeznunez.com www.hotelmendeznunez.com

PAZO DE ORBÁN E SANGRO Hotel**** TRAVESÍA DO MIÑO, 6. 27001 LUGO Tlf.: 982240217 info@pazodeorban.es

TORRE DE NÚÑEZ Hotel****-Restaurante N-VI, KM 496. CONTURIZ. 27160 LUGO Tlf.: 982304393 hotel@hoteltorredenunez.com www.torredenunez.com

CIUDAD DE LUGO Hotel***-Apartamentos CARRIL DAS HORTAS, 29. 27002 LUGO Tlf.: 982284707 hotel@ciudaddelugo.com www.ciudaddelugo.com

BALNEARIO DE LUGO Hotel***-Balneario BARRIO DA PONTE, S/N. 27004 LUGO Tlf.: 982221228 balneario@balneariodelugo.com www.balneariodelugo.com

FISTERRA Pensión- Restaurante AVDA. DA CORUÑA, 223. 27003 LUGO Tlf.: 982801355

CELA Pensión* RONDA DA MURALLA, 176. 27002 LUGO Tlf.: 982252405 portasantiago@mundo-r.com

ALBA Pensión** PRAZA DO CAMPO CASTELO, 31. 27001 LUGO Tlf.: 982226056

SAN ROQUE Pensión*** PRAZA MÁRTIRES DE CARRAL, 11. 27002 LUGO Tlf.: 982222700 hostalsanroque@gmail.com

BRÍOS Pensión***-Cafetería RÚA PINTOR LAXEIRO, 6. 27002 LUGO Tlf.: 982241408 brioscom@yahoo.es www.hostalbrios.com


ÂĄVisĂ­tenos! Estamos junto a la Muralla, a 50 metros de la catedral Ronda Muralla, 176 (Recatelo) LUGO Tlf.: 982 25 24 05 restauranteportasantiago@gmail.com


112

Directorio

Lugo

ANAGRAMA Pub RÚA FERNANDO DE CASAS NOVOA, 5. 27001 LUGO

BAMBUDHA Pub RÚA DOS CLÉRIGOS, 29. 27001 LUGO Tlf.: 982254014

CHEMANEL Pub RÚA SAN ROQUE, 153. 27002 LUGO matise33@gmail.com

COOK Pub PRAZA DE AUGAS FÉRREAS, 7. 27002 LUGO Tlf.: 982227272 suso.cook@gmail.com www.tevienes.es

DOMUS MAGNA Pub RÚA RAFAEL DE VEGA, 8. 27003 LUGO yagosenra@gmail.com

DVORAK 2.0 Pub RÚA BISPO BASULTO, 10. 27001 LUGO Tlf.: 982100220

EGGO Pub

ONDA NIGHT CLUB Pub RÚA DA CATEDRAL, 10. 27001 LUGO ondanightclub@gmail.com

OUTES Pulpería

PRAZA FERNANDO DE CASAS NOVOA, 5. RÚA SERRA DE OUTES, 86. 27001 LUGO 27292 LUGO Tlf.: 982217076

EL GANDUL Pub TRAVESÍA DO MIÑO, 1. 27001 LUGO Tlf.: 629833826 juangandul@gmail.com

LA FONTANA Pub RÚA DO MIÑO, 7. 27001 LUGO Tlf.: 982244115

MEDIEVO Pub RÚA DA CATEDRAL, 14. 27001 LUGO Tlf.: 982242021 pacoiglesiascabanas@gmail.com www.medievo.es

A LAXA Restaurante RÚA EDUARDO PONDAL, 20. 27004 LUGO Tlf.: 982216536

CANEDO Restaurante ESTRADA VELLA DE SANTIAGO, 23. 27004 LUGO Tlf.: 982221111 canedobraseria@hotmail.es

LA OCA Restaurante AVDA. RAMÓN FERREIRO, 21. 27002 LUGO Tlf.: 982224412

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA E TURISMO DE LUGO

LA PEPITA BURGER BAR Restaurante RÚA BISPO AGUIRRE, 9. 27002 LUGO Tlf.: 982257007 lapepitalugo@gmail.com www.lapepitaburgerbar.com

MAZO DE SANTA COMBA Restaurante RÍO CHAMOSO, S/N. SANTA COMBA. 27161 LUGO Tlf.: 982304577

MESÓN COLÓN Restaurante NADELA, 38. 27160 LUGO Tlf.: 982304541 mesoncolon@hotmail.es

MESÓN DE ALBERTO Restaurante RÚA DA CRUZ, 4. 27001 LUGO Tlf.: 982228310 restaurante@mesondealberto.com www.mesondealberto.com

MESÓN DE JULIO Restaurante CUÍÑA, 14. 27294 LUGO Tlf.: 982254303

NADELA Restaurante NADELA, 50. 27160 LUGO Tlf.: 982305915 info@nadela.es www.nadela.es

O CINCUENTA E SEIS Restaurante RONDA DAS FONTIÑAS, 56. 27002 LUGO Tlf.: 982229129 ocincuentaeseis@gmail.com

O PICATO Restaurante ESTRADA SANTIAGO, S/N. 27210 LUGO Tlf.: 982150285

O XUGO Restaurante RÚA GARCÍA PORTELA, 15-17. 27002 LUGO Tlf.: 982801394

PAPRICA Restaurante RÚA DAS NÓREAS, 10. 27001 LUGO Tlf.: 982255824 restaurantepaprica@gmail.com www.paprica.es


114

Directorio

Lugo

PICCOLO Restaurante RONDA DAS FONTIÑAS, 83. 27002 LUGO Tlf.: 982231696 piccolo-93@hotmail.com www.piccolo-lugo.com

PORTA SANTIAGO Restaurante RONDA DA MURALLA, 176. 27002 LUGO Tlf.: 982252405 portasantiago@mundo-r.com

TELEPIZZA Restaurante RÚA PENA DO REI, 4. 27002 LUGO Tlf.: 982252515 oscarpizzalugo@mundo-r.com www.telepizza.com TERRAS DO MIÑO Restaurante PASEO DO RATO. 27169 LUGO Tlf.: 982304560 terrasdelugo@hotmail.com

A LAREIRA Restaurante-Café Bar RÚA MALLORCA, 1. 27003 LUGO Tlf.: 982214810

A NOSA TERRA Restaurante-Café Bar RÚA NOVA, 8. 27001 LUGO Tlf.: 982229235 restauranteanosaterra@gmail.com

ANDA Restaurante-Café Bar RÚA DA CRUZ, 7. 27001 LUGO Tlf.: 982819399 andarestaurantebar@gmail.com

ANICETO Restaurante-Café Bar ESTRADA DE SANTIAGO, 177. 27004 LUGO Tlf.: 982250607

ANTAS Restaurante-Café Bar RÚA DO MIÑO, 3. 27001 LUGO Tlf.: 982220923 restauranteantas@hotmail.com www.antasdeulla.com

ARROCERÍA OS CACHIVACHES Restaurante-Café Bar RÚA CAMPOS NOVOS, 26. 27002 LUGO Tlf.: 982220099 armando@oscachivaches.com www.oscachivaches.com

AS BRASAS Restaurante-Café Bar CALZADA DAS GÁNDARAS, 382. 27003 LUGO Tlf.: 982223664 sanandres2017@gmail.com

BULLÓ XANTAR Restaurante-Café Bar RÚA DA CRUZ, 8. 27001 LUGO Tlf.: 982241956 infobulloxantar@gmail.com

CAMPOS Restaurante-Café Bar RÚA NOVA, 2-4. 27001 LUGO Tlf.: 982229743 info@restaurantecampos.es www.restaurantecampos.com CASA MARCOS Restaurante-Café Bar SAN EUFRASIO, 163. 27003 LUGO Tlf.: 982221078 alcasamarcos@gmail.com

CASA MARÍA Restaurante-Café Bar AVDA. DE MADRID, 307. 27002 LUGO Tlf.: 982223528 restaurantecasamaria@yahoo.es

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA E TURISMO DE LUGO

CASA PACO Restaurante-Café Bar AVDA. DE MADRID, 312. 27002 LUGO Tlf.: 982231039 reservas@casapacorestaurante.com www.casapacorestaurante.com

CASA RIVAS Restaurante-Café Bar RONDA DA MURALLA,177. 27002 LUGO Tlf.: 982222124

DARÍO Restaurante-Café Bar AVDA. DA CORUÑA, 298. 27003 LUGO Tlf.: 982214751 restaurante@hoteldario.es www.hoteldario.es EDURI Restaurante-Café Bar RÚA SAN MARCOS, 23. 27001 LUGO Tlf.: 982252920 labarradelugo@hotmail.com

FONSAGRADA Restaurante-Café Bar RÚA RÍO CHAMOSO, 2. 27002 LUGO Tlf.: 982246562

LA CANTINA Restaurante-Café Bar RÚA SAN PEDRO, 42. 27001 LUGO acasetadabarra@hotmail.com

LA ROTONDA Restaurante-Café Bar AVDA. DA CORUÑA, 435-A. 27003 LUGO Tlf.: 982204057

LOS ROBLES Restaurante-Café Bar AS SAAMASAS, S/N. 27004 LUGO Tlf.: 636146750 terrasdelugo@hotmail.com

MANUEL MANUEL Restaurante-Café Bar RÚA MONTEFARO, 19. 27291 LUGO Tlf.: 982213019 info@restaurantemanuelmanuel.es

MESÓN DA RÚA Restaurante-Café Bar RÚA NOVA, 13. 27001 LUGO Tlf.: 982229515


ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA E TURISMO DE LUGO

Comedor para 50 personas

Cerramos todos los domingos excepto los del mes de octubre

Directorio

115


116

Directorio

Lugo, Meira, Mondoñedo

MESÓN DO SUSO Restaurante-Café Bar SAN MARTIÑO DE OMBREIRO, S/N. 27299 LUGO Tlf.: 982212160

OS PAISANOS Restaurante-Café Bar RÚA RAMÓN MONTENEGRO, 22. 27002 LUGO Tlf.: 982251560

MESÓN LA MOSQUERA Restaurante-Café Bar

OS TILOS Restaurante-Café Bar

RONDA DA MURALLA, 4. 27002 LUGO Tlf.: 982062792

RÚA BISPO AGUIRRE, 15. 27002 LUGO Tlf.: 982242758

MIRAZ Restaurante-Café Bar RÚA NOVA, 125. 27001 LUGO Tlf.: 982242864 cafebarmiraz@gmail.com

O CASTELO Restaurante-Café Bar RÚA NOVA, 23. 27001 LUGO Tlf.: 982253098 xurxofi@hotmail.com

O FIGÓN Restaurante-Café Bar PRAZA DO CAMPO CASTELO, 47. 27001 LUGO Tlf.: 982253072 oscarlarmesto@yahoo.es

PARRILLADA A CAMPIÑA Restaurante-Café Bar A CAMPIÑA, 76. MUXA. 27192 LUGO Tlf.: 982303015 olgagarcia.lua.og@gmail.com

PARRILLADA SANTA COMBA Restaurante-Café Bar SANTA COMBA, S/N. 27161 LUGO Tlf.: 982304062

PETISCO Restaurante-Café Bar RÚA NOVA, 3. 27001 LUGO Tlf.: 982226904 cerveceriapetisco@hotmail.com

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA E TURISMO DE LUGO

PIZZERÍA BOCALINO Restaurante-Café Bar PRAZA DO REI, 6. 27002 LUGO Tlf.: 982284729 info@pizzeriabocalino.es www.pizzeriabocalino.es

PULPERÍA PARRILLADA MANOLO DE MARCE

Restaurante-Café Bar PRAZA SOIDADE-CARRIL DO CARBOEIRO, 1. 27001 LUGO Tlf.: 982105859 pulperiamanolodemarce@gmail.com

TABERNA DE MARCOS Restaurante-Café Bar RÚA DA MILAGROSA, 64. 27003 LUGO Tlf.: 982216683 tabernademarcos.sl@gmail.com

TERMINAL Restaurante-Café Bar RÚA MERCADORÍAS, 216. O CEAO. 27290 LUGO Tlf.: 982209246 cafebarterminal@hotmail.es

TÍA JULIA Restaurante-Café Bar ALFONSO X EL SABIO, 31. 27002 LUGO Tlf.: 683706553 restaurantetiajulia@gmail.com

TOSAR Restaurante-Café Bar RÚA DO MIÑO, 8. 27001 LUGO Tlf.: 982245441 restaurantetosar@hotmail.es

CANELA BAKERY COFFEE Restaurante-Cafetería PRAZA MAIOR, 6-7. 27001 LUGO Tlf.: 982106604 canela@canelabc.com www.canelabc.com

ESPAÑA

Restaurante-Cafetería RÚA DO TEATRO, 10. 27001 LUGO Tlf.: 982226016 info@restauranteespana.es www.restespana.com

A CASETA DA BARRA Restaurante-Pulpería RÚA MONTERO RÍOS, 28. 27002 LUGO Tlf.: 982808439 acasetadabarra@hotmail.com

IL FARABUTTO Restaurante-Trattoria & Pizzería RÚA FERMÍN RIVERA, S/N. 27004 LUGO Tlf.: 982090819

En Vinissi Sala de Catas RÚA DO MIÑO, 27. 27001 LUGO Tlf.: 620727005 vinissigalicia@gmail.com www.vinissi.es

CASA DE BAIXO Turismo Rural CASTRO ALFONSÍN, 7. SANTIAGO DE SAA. 27188 LUGO Tlf.: 982208213 reservas@casadebaixo.com www.casadebaixo.com MESÓN O POZO Restaurante AVDA. XERAL, 39. 27240 MEIRA Tlf.: 982330408

CASA CAZOLEIRO Turismo Rural GRAÑANOVA, 5. 27240 MEIRA Tlf.: 982330331 info@casacazoleiro.com www.casacazoleiro.com

BODEGÓN A CATEDRAL Café Bar PRAZA DA CATEDRAL, S/N. 27740 MONDOÑEDO Tlf.: 650439691


ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA E TURISMO DE LUGO

CASTRO Café Bar AVDA. AS SAN LUCAS, 24. 27740 MONDOÑEDO Tlf.: 663860173 manefernandezdiaz@gmail.com

O PORRIÑO Café Bar CONCEPCIÓN, 1. 27740 MONDOÑEDO Tlf.: 676787300 manolodorincon@outlook.es

O RINCÓN DE MONDOÑEDO

Café Bar BISPO SARMIENTO, 1. 27740 MONDOÑEDO Tlf.: 982507011 manolodorincon@outlook.es

MONTERO Hotel*-Restaurante AVDA. ELADIO LORENZO, 7. 27740 MONDOÑEDO Tlf.: 982521751 info@hrmontero.com www.hrmontero.com PADORNELO Pensión**-Restaurante AVDA. BUENOS AIRES, 1. 27740 MONDOÑEDO Tlf.: 982521892 hr_padornelo@hotmail.com

Directorio

A VOLTIÑA Restaurante-Café Bar

CERVECERÍA MULLIGAN'S Café Bar

PEDRIDO, S/N. 27740 MONDOÑEDO Tlf.: 982521903 info@acasademanas.com

ESTRADA OURENSE, 54-56 . 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 982410437 jalvarez@husesolar.com

A CASA DE MAÑAS Turismo Rural CALVELA, 1. VILAMOR. 27752 MONDOÑEDO Tlf.: 619916341 reservas@acasademanas.com www.acasademanas.com

MOLINOS DE ANTERO Apartamentos RÚA MALVARÓN, S/N. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 676573563 info@pazomolinosdeantero.com

ADEGA DO CARLOS Café Bar RÚA CARDENAL, 47 (GALERÍAS CAPITOL). 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 982410576 carlosadega31@gmail.com

BREOGÁN Café Bar AVDA. DE GALICIA, 16. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 982401920

CHOKOLAT Café Bar PRAZA DE ESPAÑA, 1. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 618565240 emi_nerea@hotmail.es

DAVINCI Café Bar RÚA CARDENAL, 19. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 677826659

EL CANTÓN DE BAILÉN Café Bar PRAZA DOUTOR GOYANES, 9. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 667676973

MC Café Bar RÚA SAN PEDRO, 37. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 982241824 marta-lugo@hotmail.es

Mondoñedo, Monforte de Lemos

MON COME Y SUEÑA Café Bar RÚA ROBERTO BAAMONDE, 30. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 982401437 hostalmon@gmail.com

O CRUCEIRO Café Bar RÚA OURENSE, 1. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 982400171

PRA Café Bar RÚA DUQUESA DE ALBA, 21. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 982402203 barpra@yahoo.es

TAPERÍA BRANCELLAO Café Bar RÚA CATEDRAL, 39. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 627085373 brancellao1114@hotmail.com

AWA MONFORTE Café Concierto AVDA. DE GALICIA, 17. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 626491190 awamonforte@gmail.com

TAL Y CUAL Cafetería RÚA REBOREDO, 2. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 982410066 pubtalycual@gmail.com

HOTEL CASA REBOIRO Hotel** BERGAZOS, 4. RIBASALTAS. 27410 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 982400617 info@casareboiro.com www.casareboiro.com

PUENTE ROMANO Hotel** PASEO DO MALECÓN, S/N. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 982403551 info@hpuenteromano.com www.hpuenteromano.com

HOTEL RIBEIRA SACRA Hotel*** RÚA DO CONDE, 17. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 982411706 info@hotelribeirasacra.es www.hotelribeirasacra.es CARDENAL Hotel**** RÚA HUERTAS, 36. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 982090564 direccion@hotelcardenal.es www.restaurantecardenal.es

117


118

Directorio

Monforte de Lemos, Monterroso

PARADOR DE TURISMO DE MONFORTE Hotel**** PRAZA LUIS DE GÓNGORA Y ARGOTE. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 982418484 monforte@parador.es www.parador.es

TERRA GALEGA Hotel*-Restaurante ESTRADA DE CHANTADA, S/N. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 982405090 www.hotelterragalega.com

CAIMÁN Pub DUQUESA DE ALBA, 8. 27400 MONFORTE DE LEMOS seiscientospekados@hotmail.com

GARDEN MONFORTE Restaurante AVDA. DE GALICIA, 13. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 604054704 info@gardenmonforte.com

LA FÁBRICA Restaurante ESCULTOR FRANCISCO MOURE, 35. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 982401777 anacocinillas@hotmail.com

LA MAJA Restaurante CHANTADA, 1-3. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 982884284 alejandrogironellsoria@gmail.com

LA POLAR Restaurante RÚA CARDENAL, 13. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 982400001

O GRELO Restaurante CAMPO DA VIRXE, S/N. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 982404701 ogrelo@resgrelo.com

TERRA VIP Restaurante A COMPAÑÍA, 44. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 982009012 skorpyo_17@hotmail.com

TRESPÉS Restaurante RÚA ANTONIO MÉNDEZ CASAL, 1. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 661434336 trespes@trespes.gal

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA E TURISMO DE LUGO

BRASERÍA CASA REBOIRO Restaurante-Brasería BERGAZOS, 4. RIBASALTAS. 27410 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 661712301 braseriacasareboiro@gmail.com www.braseriacasareboiro.com

ABADÍA SAN SIMÓN Restaurante-Café Bar FINCA ACEA, S/N. RIBASALTAS. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 982418279 cgmeccb@gmail.com

CASA CARBALLO Restaurante-Café Bar HERMANOS DA PEÑA, S/N. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 982403904 restaurantecasacarballo@hotmail.com

DON MANUEL Restaurante-Café Bar RÚA CARUD, 105. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 982403633 donmanuelsl@hotmail.com

LIENZO Restaurante-Café Bar RÚA CARDENAL, 20. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 982410153

MESÓN J.M. Restaurante-Café Bar RÚA COMPAÑIA, 41. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 982400926

TAPERÍA CENTRO DO VIÑO Restaurante-Café Bar RÚA COMERCIO, 6. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 982410934

CARDENAL Restaurante-Cafetería RÚA CARDENAL, 24. 27400 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 982410510 blvazquez@bluewin.ch

OS TRANCOS Turismo-Ocio A NOGUEIRA, S/N. SEOANE. 27590 MONFORTE DE LEMOS Tlf.: 630426038 hipica@ostrancos.es www.ostrancos.es

GOLETA Café Bar AVDA. DE LUGO, 53. 27560 MONTERROSO Tlf.: 982377415

OS TRASNOS Café Bar SAN ANTONIO, 17. 27560 MONTERROSO Tlf.: 982378005 dosiespana@yahoo.es

PIZZERÍA BAHÍA Café Bar BENIGNO VÁZQUEZ, 20. 27560 MONTERROSO Tlf.: 982377477 pizzeriabahia@hotmail.com www.pizzeriabahia.net

UNIÓN Café Bar PRAZA CONSELLEIRO FDEZ., 22. 27560 MONTERROSO Tlf.: 619477281

LA CLAVE Café Bar-Vinoteca BENIGNO VÁZQUEZ,19. 27560 MONTERROSO Tlf.: 982377854 vinoteca.cerveceria.laclave@gmail.com

RÍO ULLA Hotel** AVDA. DE LUGO, 142. 27560 MONTERROSO Tlf.: 982371750 reserva@hrumonterroso.com www.hrumonterroso.com


ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA E TURISMO DE LUGO

Hípica Os Trancos

Clases, paseos, rutas y mucho más 630 42 60 38 / 663 06 93 46 hipica@ostrancos.es | www.ostrancos.es

Directorio

119


120

Monterroso, Navia de Suarna, As Nogais, Palas de Rei, Pantón, Paradela, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro

ARXIZ Pensión*-Restaurante AVDA. DE LUGO 133. 27560 MONTERROSO Tlf.: 982377301

CASA CAÑOTO Restaurante AVDA. DE LUGO, 97. 27560 MONTERROSO Tlf.: 982377343

ASADOR CARACACHO Restaurante-Café Bar SATREXAS, 1. 27560 MONTERROSO Tlf.: 982378026 soargiz@gmail.com

CASA DO CAMPO Turismo Rural SAN MIGUEL DE PENAS, 3. 27560 MONTERROSO Tlf.: 982371731 casadocampo@hotmail.es www.casadocampo.agatur.org

AARAU Restaurante-Café Bar AVDA. DOS ANCARES, 53. MUIMENTA. 27650 NAVIA DE SUARNA Tlf.: 982365084

VILLACOL Pensión**-Restaurante ESTRADA XERAL. 27675 AS NOGAIS Tlf.: 982151106 rest.villacol@hotmail.com

CASA DOMINGO Albergue PONTE CAMPAÑA MATO. 27204 PALAS DE REI Tlf.: 630728864 info@alberguecasadomingo.com www.alberguecasadomingo.com

CASTRO Albergue-Restaurante

AVDA. OURENSE, 24. 27200 PALAS DE REI Tlf.: 609080655 alberguecastro@yahoo.es www.alberguecastro.com O FOGAR DO CAMIÑANTE Café Bar CASA NOVA, 5. O MATO. 27204 PALAS DE REI Tlf.: 633426224 anamarilopsan097@gmail.com

O RINCÓN Café Bar AVDA. COMPOSTELA, 90. 27200 PALAS DE REI Tlf.: 680297768 jesusamejuto@gmail.com

Directorio PARDELLAS Café Bar AVDA. DE LUGO, 46. 27200 PALAS DE REI Tlf.: 982374084 pardellaspalas@hotmail.com

XANIÑO Café Bar RÚA EDUARDO SEIJAS, 2. 27200 PALAS DE REI Tlf.: 982882155 jesusamejuto@gmail.com

XUVENTUDE Café Bar AVDA. DE OURENSE, 8. 27200 PALAS DE REI Tlf.: 982380093 anavazquezvilela@gmail.com

MAITE Pensión* AVDA. COMPOSTELA, 90. 27200 PALAS DE REI Tlf.: 982380177 jesusamejuto@gmail.com

LA CABAÑA Pensión***-Restaurante

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA E TURISMO DE LUGO

A FORXA Restaurante TRAVESÍA DA IGREXA, 2. 27200 PALAS DE REI Tlf.: 982380340 doloresvg.mesonaforxa@gmail.com

A PARADA DAS BESTAS Turismo Rural PIDRE, 27. 27207 PALAS DE REI Tlf.: 982183614 info@aparadadasbestas.com www.aparadadasbestas.com

CAMPO REDONDO Restaurante MAÑENTE, 120A, A ESTRADA. 27430 PANTÓN Tlf.: 982456543 soniavrg@yahoo.es

RECTORAL DE CASTILLÓN Turismo Rural SANTIAGO DE CASTILLÓN, 37. 27438 PANTÓN Tlf.: 982455415 rectoraldecastillon@rectoraldecastillon.com www.rectoraldecastillon.com

RUXEDOIRA Pub

PAI XOÁN CONDE, S/N. RÚA DA VEIGA, 8. 27200 PALAS DE REI 27611 PARADELA Tlf.: 982380750 Tlf.: 982541089 complejolacabana@complejolacabana.com www.complejolacabana.com

RÍO LOYO Restaurante SAN JUAN DE LOYO, S/N. 27611 PARADELA Tlf.: 982545051 restauranterioloyo@gmail.com

O DESCANSO Restaurante-Café Bar A PARROCHA, 2. AS CORTES. 27611 PARADELA Tlf.: 982166778

CASA ZAPATEIRO Café Bar AVDA. PADRE ANTONIO, 1. BRETOÑA. 27286 A PASTORIZA Tlf.: 982349103 rociogasalla@gmail.com

MONTERREDONDO Pensión* PARAXES, 26. 27246 A PASTORIZA Tlf.: 982330217 monterredondo@hotmail.com

LA RUTA Café Bar AVDA. DE CASTILLA, 24. 27670 PEDRAFITA DO CEBREIRO Tlf.: 982367117


ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA E TURISMO DE LUGO

REBOLLAL Cafetería AVDA. DE CASTILLA, 22. 27670 PEDRAFITA DO CEBREIRO Tlf.: 982367115

CASA GARCÍA Restaurante CAMIÑO DA FEIRA, 2. 27670 PEDRAFITA DO CEBREIRO Tlf.: 982367021

PAZOS Restaurante AVDA. DE CASTILLA, 1. 27670 PEDRAFITA DO CEBREIRO Tlf.: 982367085

MESÓN O TEAR Restaurante-Café Bar HOSPITAL DA CONDESA, 14. 27670 PEDRAFITA DO CEBREIRO Tlf.: 982367183 ricoespin@hotmail.com

VENTA CELTA Turismo Rural O CEBREIRO. 27670 PEDRAFITA DO CEBREIRO Tlf.: 982367137 ventacelta@hotmail.com

LA VIEJA TABERNA Café Bar AVDA. DE GALICIA, 48. 27330 A POBRA DO BROLLÓN Tlf.: 687245221

A SALANOVA - O FORNO Turismo Rural SALCEDO, 3. 27338 A POBRA DO BROLLÓN Tlf.: 982430501 salcedorural@yahoo.es www.turismoruralensalcedo.net

ALDEA RURAL O BUSTO Turismo Rural O BUSTO. SAA. 27336 A POBRA DO BROLLÓN Tlf.: 646958027 aldearuralobusto@gmail.com

ESQUINA Café Bar AVDA. GENERALÍSIMO, 14. 27720 A PONTENOVA Tlf.: 982342060

PUENTE Café Bar ESTRADA XERAL, 41. 27720 A PONTENOVA Tlf.: 982342215

Directorio

SAN BRIZ Hotel**-Restaurante SAN BRIZ, S/N. 27720 A PONTENOVA Tlf.: 982342389 hotel@hotelsanbriz.com www.hotelsanbriz.com

RONY BAR Pub XERAL, 10. 27720 A PONTENOVA Tlf.: 637838545 serafin.ron.pontenova@gmail.com

CASA DO FIDALGO Turismo Rural O MACHUCO, 1. BOGO. 27722 A PONTENOVA Tlf.: 982338045 contacto@casadofidalgo.es www.casadofidalgo.es

ADEGA DE CABANAS CABANAS, 1. SAN FIZ DE ROZAS. 27187 PORTOMARÍN Tlf.: 697422304 sandrarod_975@hotmail.com www.adegadecabanas.com

EL CAMINANTE Albergue RÚA SANCHEZ CARRO, 7. 27170 PORTOMARÍN Tlf.: 982545176 pension_elcaminante@hotmail.com

Pedrafita do Cebreiro, A Pobra do Brollón, A Pontenova, Portomarín, Quiroga

CASA CRUZ Albergue-Café Bar BENIGNO QUIROGA, 16. 27170 PORTOMARÍN Tlf.: 982545140 info@casacruzportomarin.com

ESPAÑA Café Bar RÚA COMPOSTELA, 9. 27170 PORTOMARÍN Tlf.: 982545020

O PELEGRÍN Café Bar RÚA BENIGNO QUIROGA. 27170 PORTOMARÍN Tlf.: 982545776 pension_elcaminante@hotmail.com

ARENAS Pensión**-Restaurante PRAZA CONDE FENOSA, 5. 27170 PORTOMARÍN Tlf.: 982545386 info@pensionarenas.com www.pensionarenas.com

GONZAR Pensión-Café Bar RÚA DO PEREGRINO, 24. 27170 PORTOMARÍN Tlf.: 982545275 mabelgv64@gmail.com

121

MESÓN DO LOYO Restaurante-Café Bar LOYO, S/N. 27611 PORTOMARÍN Tlf.: 982545012 mesondoloyo@hotmail.com

O MIRADOR Restaurante-Café Bar RÚA PEREGRINO (EDIF. MIRADOR). 27170 PORTOMARÍN Tlf.: 982545323 rubensoengasla@yahoo.es

CHAPAKUÑA Café Bar RÍO LOR, S/N. 27320 QUIROGA Tlf.: 982428630

VAL DE QUIROGA Café Bar N-VI, KM 489. 27320 QUIROGA Tlf.: 982428580 valdequiroga@telefonica.net

RÍO LOR Pensión**-Restaurante CONCEADO FREIJEIRO. 27320 QUIROGA Tlf.: 982428109


122

Directorio

Quiroga, Rábade, Ribadeo

LAR DE TORRENOVAES Restaurante ARROYO, S/N. 27320 QUIROGA Tlf.: 982428623

PARRILLADA CASA TORRES Restaurante RÚA PEREIRO, 8. 27320 QUIROGA Tlf.: 982428935 tinotorresr@hotmail.com

O ROXO VIVO Restaurante- Café Bar RÚA PEREIRO, 8. 27320 QUIROGA Tlf.: 982435023

FERRERÍA RUGANDO Turismo Rural RUGANDO. 27320 QUIROGA Tlf.: 982199940 informacion@rugando.com www.rugando.com CRUZ Café Bar MÚSICO CRISANTO, 20. 27370 RÁBADE Tlf.: 982390024

COTO REAL Hotel****-Restaurante N-VI, KM 516, 4. 27367 RÁBADE Tlf.: 982390012 info@cotoreal.com/ reservas@cotoreal.com www.cotoreal.com ASADOR COTO REAL Restaurante-Café Bar N-VI, KM 516, 4. 27367 RÁBADE Tlf.: 982390012 info@cotoreal.com www.cotoreal.com

PARADISO Café Bar ALFREDO DEAÑO, 5. 27700 RIBADEO Tlf.: 637246554

REGUEIRO Café Bar AVDA.GALICIA, 13. 27700 RIBADEO Tlf.: 982130450

TALLER Café Bar RÚA RAMÓN GONZÁLEZ, 20-22. 27700 RIBADEO Tlf.: 982128187 garciasoniafernandez@gmail.com

MEDIANTE Hotel* PRAZA DE ESPAÑA, 16. 27700 RIBADEO Tlf.: 982130453 mediante@ribadeo.com www.hotelmediante.com MI NORTE Hotel** N-634, KM. 559. A DEVESA. 27796 RIBADEO Tlf.: 982123034 info@hotelminorte.com www.hotelminorte.com

CASONA DE LAZÚRTEGUI Hotel*** JULIO LAZÚRTEGUI, 26-28. 27700 RIBADEO Tlf.: 982120097 info@lacasonaribadeo.com

EO Hotel*** AMADOR FERNÁNDEZ, 5. 27700 RIBADEO Tlf.: 982128750 HotelEO@HotelEO.es www.HotelEO.es PARADOR NACIONAL DE TURISMO Hotel**** AMADOR FERNÁNDEZ, S/N. 27700 RIBADEO Tlf.: 982128825 ribadeo@parador.es www.parador.es

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA E TURISMO DE LUGO

LA VILLA Hotel***-Restaurante SAN JULIÁN, S/N. VILLAFRAMIL. 27797 RIBADEO Tlf.: 982123001 lavillaribadeo@hotmail.es www.hotelrestaurantelavilla.com VOAR Hotel***-Restaurante AVDA. RÍA DE RIBADEO, 2. 27700 RIBADEO Tlf.: 982128685 info@hotelvoar.com www.hotelvoar.com

LINARES Pensión* PRAZA DE ESPAÑA, 13. 27700 RIBADEO Tlf.: 982129633 www.pensionresidencialinares.es

O LAR DE CARMIÑA Pensión*-Restaurante A ROCHELA. A DEVESA. 27795 RIBADEO Tlf.: 982123152 olardecarmen@hotmail.com www.lardecarmiña.es RIBANZO Pub PASARÓN Y LASTRA, 12. 27700 RIBADEO Tlf.: 982120060 manoloribanzo@hotmail.com

A COFRADÍA Restaurante PRAZA CALVO SOTELO Y BUSTELO, 2. RINLO. 27715 RIBADEO Tlf.: 982123007 sandrayjone@hotmail.com CASA VILLARONTA Restaurante RÚA SAN FRANCISCO, 9. 27700 RIBADEO Tlf.: 982128609 info@casavillaronta.com

LA SOLANA Restaurante RÚA ANTONIO OTERO, 41. 27700 RIBADEO Tlf.: 982128835 J_b_m30@hotmail.com

O LAR DE MANOLO Restaurante IRMÁNS MORENO ULLOA, 8-10. 27700 RIBADEO Tlf.: 982120070 expositoteijo.angel@gmail.com

O PIANO Restaurante OS GARITOS, S/N. 27700 RIBADEO Tlf.: 982131065 erdiaz5967@hotmail.es


124

Ribadeo, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Riotorto, Samos, Sarria

SAN MIGUEL Restaurante MUELLE DE PORCILLÁN, S/N. 27700 RIBADEO Tlf.: 982129717 alcocer432@yahoo.es

A DORADA DO CANTÁBRICO Restaurante-Café Bar VIRGEN DEL CAMINO, 14. 27700 RIBADEO Tlf.: 982129608 adorada1998@hotmail.es www.adoradadocantabrico.com

A MIRANDILLA Restaurante-Café Bar AVDA. DE RIBADEO, 5. RINLO. 27715 RIBADEO Tlf.: 982123100 amirandillarestaurante@hotmail.com

COSTA VERDE Restaurante-Café Bar PRAZA DE ESPAÑA, 13. 27700 RIBADEO Tlf.: 982130305 rocioderibadeo@gmail.com

MARINERO Restaurante-Café Bar MUELLE DE PORCILLÁN. 27700 RIBADEO Tlf.: 982128504 reservas@fogardomarineiro.com www.fogardomarineiro.com

MESÓN A'RUCA Restaurante-Café Bar PORTO, 14. 27712 RIBADEO Tlf.: 982130228 mesonaruca@hotmail.es

O'TUMBÍN PONTE DOS SANTOS Restaurante-Café Bar RÚA CAMILO BARCIA, 5. 27700 RIBADEO Tlf.: 639066265 restauranteotumbin@gmail.com

EL OVIEDO Restaurante-Cafetería AMANDO PÉREZ, 5. 27700 RIBADEO Tlf.: 982128100 restaurante@eloviedo.com www.eloviedo.com CELTA Café-Bar RÚA DO SIL, 33. SAN CLODIO DE RIBAS DE SIL. 27310 RIBAS DE SIL

RIVER SIL Pub RÚA DO FERROCARRIL, 19. SAN CLODIO DE RIBAS DE SIL. 27310 RIBAS DE SIL Tlf.: 982428277

Directorio

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA E TURISMO DE LUGO

MIRADOR DE BARCIA Hotel** BARCIA, 3. 27242 RIBEIRA DE PIQUÍN Tlf.: 982333634 administracion@hotelmiradordebarcia.es

CASA HORACIO Pensión*-Restaurante CHAO DE POUSADOIRO. 27242 RIBEIRA DE PIQUÍN Tlf.: 982333651 info@casahoracio.com

NOVO AMÉRICA Café Bar JOSÉ ANTONIO, 15. 27744 RIOTORTO Tlf.: 982346452 diazlois@hotmail.com

ALBAROQUE Albergue RÚA DO SALVADOR, 1. 27620 SAMOS Tlf.: 982546123 alberguealbaroque@gmail.com

ESPAÑA Café Bar PRAZA ESPAÑA, 2. 27620 SAMOS Tlf.: 982546040 fernandezlopezsara@yahoo.es

CASA DE DÍAZ Hotel Rústico** VILACHÁ, 4. CASTRONCÁN. 27620 SAMOS Tlf.: 982547070 casadediaz@galicia.com www.casadediaz.com

A VEIGA Hotel*-Restaurante ESTRADA SARRIA-SAMOS. 27620 SAMOS Tlf.: 982546052 hotelaveiga@hotmail.com

COSTA VICTORIA Restaurante-Café Bar RÚA DO SALVADOR, 4. 27620 SAMOS Tlf.: 982546022 macutete@gmail.com

PONTENOVA Restaurante-Café Bar ESTRADA SARRIA-PEDRAFITA, KM 10. 27620 SAMOS Tlf.: 982546003 marcosdpont@gmail.com

LA CASONA DE SARRIA Albergue Turístico RÚA PORVIR, 50. 27600 SARRIA Tlf.: 982535556 info@lacasonadesarria.es

ALBERGUE PALOMA Y LEÑA Albergue-Pensión* PRADO NOVO. SAN MAMEDE DO CAMIÑO. 27600 SARRIA Tlf.: 982533248 palomaylena@gmail.com www.palomaylena.com XAROPE Café Bar PASEO DO MALECÓN, 5. 27600 SARRIA Tlf.: 982531232 toxarope@yahoo.es

FIORDILATTE Café Bar-Heladería PASEO DO MALECÓN, 10. 27600 SARRIA heladeria@fiordilatte.es

ALFONSO IX Hotel****-Restaurante RÚA DO PEREGRINO, 29. 27600 SARRIA Tlf.: 982530005 info@alfonsoix.com www.alfonsoix.com

MAR DE PLATA Hotel*-Restaurante RÚA FORMIGUEIROS, 5. 27600 SARRIA Tlf.: 982530724 reservas@hotelmardeplata.com www.hotelmardeplata.com


ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA E TURISMO DE LUGO

AQUA ROOMS SARRIA Pensión** RÚA MAIOR, 62. 27600 SARRIA Tlf.: 628454712 tormari60@gmail.com

DON PEPE Pub CALVO SOTELO (EDIFICIO TOLEIRO). 27600 SARRIA Tlf.: 982531709

PUB SEVEN Pub RÚA CALVO SOTELO, 145. 27600 SARRIA josemanuelmourelo@hotmail.com

STOP BAR Pub RÚA DIEGO PAZOS, 57. 27600 SARRIA Tlf.: 625672945 joacarlospereira@icloud.com

LITMAR Restaurante RÚA AMENEIRIZAS, 1. 27600 SARRIA Tlf.: 982530716

MESÓN ATENEO Restaurante ESTRADA XERAL, 91. OURAL. 27392 SARRIA Tlf.: 982546768

MESÓN O TAPAS Restaurante PRAZA DA CONSTITUCIÓN, 4. 27600 SARRIA Tlf.: 982533903

MESÓN ROBERTO Restaurante PASEO DO MALECÓN, 16. 27600 SARRIA Tlf.: 982534024 meson_roberto@hotmail.es

O DESCANSO Restaurante RÚA CALVO SOTELO, 223. 27600 SARRIA Tlf.: 982531188

SERVIBUS Restaurante ESTACIÓN DE AUTOBUSES, S/N. 27600 SARRIA Tlf.: 982532620

Directorio

O CHANTO Restaurante-Café Bar PARQUE DO CHANTO, S/N. 27600 SARRIA Tlf.: 686804525 luislopez60@gmail.com

CASANOVA DE RENTE Turismo Rural RENTE. BARBADELO. 27616 SARRIA Tlf.: 982187854 casaruralnovaderente@hotmail.com

PAZO TORRE DO BARRIO Turismo Rural LOUSEIRO, 9. 27619 SARRIA Tlf.: 982533727 www.pazotorredobarrio.com

O NOSO LAR Café Bar PRAZA MAIOR, 10. ESCAIRÓN. 27540 O SAVIÑAO Tlf.: 982452352

TAMANACO Café Bar ROSALÍA DE CASTRO, 5. ESCAIRÓN. 27540 O SAVIÑAO Tlf.: 982452051

Sarria, O Saviñao, Sober, Taboada

TAPERÍA AVENIDA Café Bar AVDA. BUENOS AIRES, 7. ESCAIRÓN. 27540 O SAVIÑAO Tlf.: 982452141 avenidataperia@gmail.com www.avenidarestaurante.com

OS CAMPELIÑOS Restaurante RÚA ROSALÍA DE CASTRO, 96. ESCAIRÓN. 27350 O SAVIÑAO Tlf.: 982456718 restaurante@oscampelinos.es www.oscampeliños.es CASA SANTO ESTEVO Turismo Rural RIBAS DE MIÑO, 4. SANTO ESTEVO. 27594 O SAVIÑAO Tlf.: 982452734 casasantoestevo@ribeirasacra.com www.casasantoestevo.com

POUSADA TORRE DE VILARIÑO Turismo Rural VILARIÑO, 47. FIÓN. 27548 O SAVIÑAO Tlf.: 982452260 correo@torrevilarino.com www.torrevilarino.com A CANTINA DOS MEUS AVÓS Café Bar O CAMPO, 3. BULSO. 27460 SOBER Tlf.: 627434586 acantinadosmeusavos@gmail.com www.acantinadosmeusavos.es

A CANTINA Restaurante-Café Bar DOADE, 79. 27424 SOBER Tlf.: 982198717 acantina@acantina.es

O CASTELO Restaurante-Café Bar FRANCOS, S/N. DOADE. 27424 SOBER Tlf.: 982152238 info@algueira.com

CASA GRANDE DE ROSENDE Turismo Rural ROSENDE, 80. 27466 SOBER Tlf.: 982460627 rosende@pazosdegalicia.com www.casagrandederosende.com

MARIO Café Bar INSUAS, 15. 27550 TABOADA Tlf.: 982465506 javidomario@gmail.com

SCALA Cafetería AVDA. DE LUGO, 58. 27550 TABOADA Tlf.: 982465053 scalataboada@gmail.com

125


126

Taboada, Trabada, Triacastela, O Valadouro, o Vicedo, Vilalba

SAN MARTIÑO Restaurante-Café Bar BAIUCA. SAN MARTÍN DE COUTO. 27556 TABOADA Tlf.: 679284104

URDI Restaurante-Café Bar AVIACIÓN ESPAÑOLA, 18. 27550 TABOADA Tlf.: 982465324 info@urdi.net

CASA DO ROMUALDO Turismo Rural VILAR, 6. 27596 TABOADA Tlf.: 982455010 info@casaromualdo.com www.casaromualdo.com

VILLAPOL Café Bar RÚA DO CONCELLO, 22. 27765 TRABADA Tlf.: 982135027 loureirolopez@hotmail.com

FINCA O BIZARRO Turismo Rural O BIZARRO, S/N. 27765 TRABADA Tlf.: 982135057 info@fincaobizarro.com www.fincaobizarro.com

XACOBEO Albergue-Restaurante-Café Bar RÚA CADÓRNIGA, 4. 27630 TRIACASTELA Tlf.: 982548037 info@complexoxacobeo.com www.complexoxacobeo.com

CASA DAVID Pensión-Café Bar RÚA CAMILO JOSÉ CELA, 8. 27630 TRIACASTELA Tlf.: 982548144 casadavidtria@yahoo.es

CASA OLGA Turismo Deportivo-Viviendas-Vacaciones RÚA DO CASTRO, S/N. 27630 TRIACASTELA Tlf.: 982548134 vanfervass@hotmail.com www.casaolga.net

LA PIAZZA Café Bar PLAZA DE SANTA MARÍA, 10. FERREIRA. 27770 O VALADOURO Tlf.: 666644999 cristina.carreiras.pazo@gmail.com

VILA DO VAL Hotel***-Restaurante PRAZA DE SANTA MARÍA, 2. FERREIRA. 27770 O VALADOURO Tlf.: 982571653 info@hotelviladoval.com www.hotelviladoval.es

Directorio

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA E TURISMO DE LUGO

MÉNDEZ Pub AVDA. ANDRÉS LÓPEZ PALMEIRO, 32. FERREIRA. 27770 O VALADOURO Tlf.: 982574601 info@confiteriamendez.es

SANTO DOMINGO Café Bar TRAVESIA DA MARIÑA, 76. 27860 O VICEDO Tlf.: 982590525

DON MANUEL Pensión**-Café Bar TRAVESÍA DA MARIÑA, 13. 27860 O VICEDO Tlf.: 982590355 hostaldonmanuel@hotmail.com

LUZADA Café Bar RÚA GUITIRIZ, 12. 27800 VILALBA Tlf.: 982511412

MESÓN DA PARROCHA Café Bar NETE, 11. 27811 VILALBA Tlf.: 982511752

AMERICANS Cafetería GUITIRIZ, 16. 27800 VILALBA Tlf.: 982512455 americansvilalba@gmail.com

XOLDRA VILALBA Cafetería RÚA SANTA SILVA, 16. 27800 VILALBA Tlf.: 982510058

PARADOR DE VILALBA Hotel**** VALERIANO VALDESUSO, S/N. 27800 VILALBA Tlf.: 982510011 vilalba@parador.es

HOTEL SPA ATTICA 21 VILLALBA Hotel****-Balneario RÚA DA CHARCA DO ALLIGAL, S/N. 27830 VILALBA Tlf.: 982515000 direccion.spavillalba@attica21hotels.com www.attica21hotels.com

TERRA CHÁ Pensión** Restaurante DOMINGO GOAS, 10. 27800 VILALBA Tlf.: 982511702

XUNTIÑOS Pub AVDA. TERRA CHÁ, 58. 27800 VILALBA Tlf.: 982512149

MESÓN DO CAMPO Restaurante PRAZA DE SAN JUAN, 10. 27800 VILALBA Tlf.: 982510209 www.mesondocampo.com

REVOLTA Restaurante RÚA DO CASTIÑEIRO (POL. SETE PONTES). 27800 VILALBA Tlf.: 982512046 ivan@grupoforma-t.es

LANZÓS Restaurante-Café Bar RÚA PLÁCIDO PEÑA, 27. 27800 VILALBA Tlf.: 982510277 restlanzos@hotmail.com

MONTERO Restaurante-Café Bar LA CASILLA, 12. GOIRIZ. 27840 VILALBA Tlf.: 982511252 info@restaurantemontero.com www.restaurantemontero.com


128

Directorio

Vilalba, Viveiro, Xermade, Xove

NASEIRO Restaurante-Café Bar FEIRANOVA, 3. SANTABALLA. 27830 VILALBA Tlf.: 982511114

CASA DO ROUCO Turismo Rural ROMÁN, 36. 27841 VILALBA Tlf.: 982511333

LA DÉKADA Café Bar PARQUEMAR, 13. 27850 VIVEIRO Tlf.: 982550708

MUSI BURGUER Cafetería AVDA. DE FERROL, 25. 27850 VIVEIRO Tlf.: 982561304 gutimusi@yahoo.es

PIZZBUR PLAYA Cafetería SUASBARRAS, 42. 27850 VIVEIRO Tlf.: 982550705 pizzburplaya@hotmail.es

LAS SIRENAS COMPLEJO HOTELERO Hotel*** PRAIA DE SACIDO. COVAS. 27861 VIVEIRO Tlf.: 982560200 info@resortlassirenas.com www.hotel-apartamentoslassirenas.com

O VAL DO NASEIRO Hotel**** SAN PEDRO, S/N. 27866 VIVEIRO Tlf.: 982598434 reservas@valdonaseiro.com www.valdonaseiro.com

EGO Hotel****-Restaurante PRAIA DE AREA, 1. SAN XIAO. 27863 VIVEIRO Tlf.: 982560987 info@hotelego.com www.hotelego.com

BOAVISTA Restaurante CASANOVA, 32. CELEIRO. 27863 VIVEIRO Tlf.: 982562290 nemesio_boavista@hotmail.com www.boavistahotel.com

LOUZAO Restaurante PRAIA DE AREA, 14. 27850 VIVEIRO Tlf.: 982560944 augadoce@hotellouzao.com www.hotellouzao.com

PAZO DA TRAVE Restaurante GALDO, S/N. 27869 VIVEIRO Tlf.: 60905693 pazo@pazodatrave.com www.pazodatrave.com

MILLÓN

Restaurante-Café Bar

RONCELLE, 38. 27837 VIVEIRO Tlf.: 982561191

VINOTECA AQUITANIA Restaurante-Café Bar GRANXAS, 11. 27850 VIVEIRO Tlf.: 687403761 flanagans2013@hotmail.com

FINCA AREAL Turismo Rural AREAL, 1 . 27850 VIVEIRO Tlf.: 982562236 areal1@arealrural.com www.arealrural.com

ARES Restaurante-Café Bar ROUPAR. 27835 XERMADE Tlf.: 982501028

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA E TURISMO DE LUGO

OS FAROLES Restaurante PRADA, 1. XUANCES. 27877 XOVE Tlf.: 982592564


AÑO XIII 2020

... E para comer, LUGO

Lugo, mucho por descubrir

TOURIST · GASTRONOMIC GUIDE OF THE PROVINCE OF LUGO · THE XIIITH

GUÍA TURÍSTICO · GASTRONÓMICA DE LA PROVINCIA DE LUGO · AÑO XIII

Profile for TRANSMEDIA COMUNICACIÓN

XIII Guía ...E para comer, Lugo 2020  

XIII Guía ...E para comer, Lugo 2020