Revista do Craega 39

Page 1

REVISTA do

CRAEGA

N.º 39 > Verán 2016

Ágora Verde,

as feiras eco do Craega percorren Galicia > Almorzos do Craega

> A capital lucense

> A produción eco

> Premios Bio para

> Xornada do Craega no

> Galletas Daveiga,

coa prensa galega nas catro provincias

galega, presente en Compostela Eco, Salimat e Alimentaria

Centro de Formación e Experimentación do Baixo Miño

acollerá en setembro o Congreso da SEAE

La Aldea Biomarket e La Fertilidad de la Tierra Produto do Ano Cantábrico Excelente


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.