Page 1

TON 80 10-18 • p 25

ven bellen of appen met het thuisfront. Wie doet dat niet? Nou… 4 van de 100 TON-lezers. Dat blijkt uit de TON-panelpeiling over sociale contacten tijdens het werk. Op de volgende pagina’s de resultaten. En hieronder zie je hoe vaak die andere 96 procent van de TON-lezers contact met het thuisfront heeft.

Meerdere keren per dag

50

11

%

Enkele keren % per week

2 Eén keer per dag

33

%

4

%

Eén keer per week

% Vrijwel nooit

HOE VAAK Voor de meeste panelleden blijft het contact met het thuisfront niet beperkt tot één belletje per week.

HOEVEEL KEER HEB JE

(IN EEN GEMIDDELDE WERKWEEK)

CONTACT MET JE PARTNER, KINDEREN, FAMILIE?


TON 80 10-18 • p 26

BELLEN ·

78 %

69 % · APP EN/OF SMS

FACEBOOK · 10 % De meeste leden van het TON-panel willen even de stem van hun partner, kinderen of andere familie horen als ze aan het werk zijn. Dat blijkt uit het antwoord op de vraag…

INSTAGRAM · 1

5 % · FACETIME OF VERGELIJKBAAR

%

1 7 % · EEN AND

ERE MA

NIER

…OP WELKE MANIER HEB JE CONTACT MET HET THUISFRONT? ( MEERDERE AN T W O O R D E N M O G E LIJK)

ALLES

GOED? Waarover gaat het als er gebeld of geappt wordt? Vooral even vragen hoe het gaat.

WAT ZIJN JE TWEE MEEST VOORKOMENDE REDENEN VOOR CONTACT MET HET THUISFRONT? Horen hoe alles gaat · · · · · · · · · · · · · · · · · · 64% Gewoon even kletsen · · · · · · · · · · · · · · · · · 46% Afspraken maken en dingen regelen · · · · · · · 34% Laten weten dat het goed met me gaat · · · · · 32% Laten weten dat mijn planning gewijzigd is · · 20% Een andere reden · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4%

Even bellen of appen met ‘thuis’ is van belang voor veel TONpanelleden. Kijk maar naar het antwoord op de stelling:

HET CONTACT MET HET THUISFRONT IS VOOR MIJ BELANGRIJK OM HET WERK VOL TE HOUDEN. (HELEMAAL)

EENS

NEUTRAAL

ONEENS

(HELEMAAL)

WEET NIET

79

15

4

1

%

%

%

%


TON 80 10-18 • p 27

VRIENDEN Tijdens het werk wordt ook stevig gebeld, geappt of op een andere manier contact onderhouden met vrienden. TON wilde weten of de panelleden veel vrienden met hetzelfde werk hebben.

ALS JE JOUW VRIENDENKRING BEKIJKT, HOE ZOU JE DIE DAN OMSCHRIJVEN? …veel vrienden die hetzelfde soort werk doen als ik

IK HEB…

…weinig vrienden die hetzelfde soort werk doen als ik …zowel vrienden met hetzelfde werk als met ander werk

ALS JE

8 47 45

%

%

%

VRIENDSCHAPPELIJK MET ELKAAR OMGAAT OP HET WERK…

Sociale contacten heb je tijdens je werk natuurlijk niet alleen via mobieltje, smartphone of computer. Je komt collega’s en leidinggevenden ook tegen. Het heeft nogal effect als dat in een vriendelijke sfeer gebeurt. De panelleden kregen twee uitspraken voorgelegd.

KLANTEN Als het over sociale contacten tijdens het werk gaat, zijn er natuurlijk ook de klanten. Zitten daar vrienden tussen?

79 81

17 15

%

%

(HELEMAAL)

EENS

4 4

%

%

%

…maakt dat het werk extra leuk

%

…wordt het werk veel beter gedaan

(HELEMAAL)

NEUTRAAL

ONEENS

IK HEB OOK KLANTEN DIE IK ALS EEN SOORT VRIEND BESCHOUW JA

NEUTRAAL NEE WEET NIET

26 34 38 2 %

%

%

%

TON-panel  

Sociale contacten tijdens het werk

TON-panel  

Sociale contacten tijdens het werk