Timrå IK´s Hållbarhetsperspektiv (2023)

Page 1

MERÄNBARA ENISHOCKEYKLUBB

TIMRÅ IK´S HÅLLBARHETSPERSPEKTIV

TIMRAIK.SE

VARFÖRENRAPPORT?

Som idrottsförening och numera etablerat ishockeylag i SHL, Sveriges högsta ishockeyliga, är det viktigt att vi förstår att vi är en förebild för många unga i samhället. Våra supportrar och samarbetspartners förväntar sig att vi tar medvetna val i organisationen som ger bra förutsättningar för våra barn som är vår framtid.

Genom vår hållbarhetsrapport kan vi på ett konkret sätt berätta vad vi gör bra idag, men också vad vi kan förbättra och vilka mål vi vill nå. Vi vet att vi har många utmaningar framöver och arbetar ständigt med att utvecklas och förbättra oss. Vi tar oss an det arbetet med ödmjukhet men också en stark vilja och framtidstro.

Författare: Malin Vikström och Linda Olovsson • Grafisk design: Niklas Edin • Utgivare: Timrå IK • Tryck: Accidens

Nu,intesen

Vi gör ett aktivt val att lyfta fram våra hållbarhetsfrågor nu vilket gör att vi har en bra bas att utgå ifrån i vårt fortsatta hållbarhetsarbete. Frågeställningarna är så viktiga att vi inte vill vänta utan vi tar ett tydligt steg nu och lyfter fram våra utmaningar och styrkor för att kunna ta rätt beslut framöver.

Redan nu ser vi positiva effekter av våra initiativ, där en sak vi är väldigt stolta över är att vi som ishockeyklubb blev vinnare av Årets Hållbarhets- och Mångfaldspris i Guldstegen 2023 samt att vi under Teamsters

PLAY:s första fyra månader hade över 1300 deltagartillfällen. Det bevisar att det finns ett behov av att vi tillsammans med våra partners

VÅRAVÄRDEORD

Trygghet

Att gemensamt skapa trygga och trivsamma miljöer anser vi är grundläggande för att föreningen ska uppnå en familjär miljö där utrymme för gemenskap och glädje finns.

Utveckling

tar ett ansvar i de här frågorna. Vi är bara i början av vårt arbete men ser redan nu att små saker gör stor skillnad och ger resultat, vilket gör det ännu viktigare att vi prioriterar det här arbetet framöver. Detta gör att vi bättre kan planera vårt arbete och våra fokusområden samt låta våra värdeord genomsyra alla beslut vi tar i verksamheten.

Om tio år ska vi kunna se tillbaka på arbetet vi gör idag och stå stolta över de val vi gjort och att vi satsat på att arbeta långsiktigt med viktiga och grundläggande samhällsfrågor. Det är anledningen till att Timrå IK arbetar med flera insatser relaterade till olika samhällsutmaningar och Agenda 2030.

Ansvar

När en trygg miljö skapas finns det utrymme för individuell utveckling på och utanför isen. Utveckling är kärnan för att föreningen ska fortsätta växa över tid inom alla områden.

Att skapa en trygg och utvecklande miljö där alla ser sin möjlighet att påverka och utveckla sin roll, sitt lag och sin klubb. Vi tar ansvar för våra handlingar och ger varandra möjlighet att ta eget ansvar.

Vision

Genom brett engagemang, sportsliga upplevelser och god ekonomi ska Timrå IK vara hela Medelpads förening. Timrå IK ska ta ansvar och stötta i den sociala fostran, vilket i vårt fall innebär att vi ser till hela individen och inte bara till ishockeyspelaren, ledaren, arbetaren eller supportern. Vi vill ge individen sociala verktyg som man kan bära med sig vidare i livet.

För Timrå IK är det viktigt att våra barn, ungdomar och vuxna är inkluderande och visar en god karaktär som möjliggör att man kan utvecklas. Vi vill stötta alla i klubben att uppträda med respekt, ha en positiv attityd, vara en bra kompis och vara medveten om att man representerar Timrå IK även utanför

ishallen. Vi vill bidra i utvecklingen av att ta eget ansvar för att skapa en trygg spelaroch arbetsmiljö för samtliga som är verksamma inom Timrå IK.

Timrå IK vill aktivt skapa möjligheter för en ökad social hållbarhet, alla barns rätt till fysisk aktivitet samt en hållbar framtid. Det görs både genom ishockey och genom andra viktiga samhällsengagemang och hållbarhetsinsatser. Som elithockeyklubb i Sverige är vi förebilder, både på och utanför planen och det ger oss ett ansvar som vi vill vårda genom att synliggöra vikten av fysisk aktivitet, god hälsa, utbildning och gemenskap.

171 600 88 2600

I SKRIDSKOSKOLAN

Skridskoskolans utveckling fortsätter och antalet inskriva barn har ökat även säsongen 22/23. Nu har vi hela 171 aktiva barn i Skridskoskolan.

Timrå IK sysselsätter ungefär 600 personer genom ideellt arbete under säsongen.

Under säsongen 22/23 hade vi sammanlagt 88 aktiva flickor och damer i skridskoskolan, flicklaget och damlaget.

Genom Teamsters initiativ träffar vi ca 2600 barn och unga varje år.

BARN IDEELLT ARBETANDE FLICKOR & DAMER I HOCKEYN KONTAKTER BLAND UNGA

TEAMSTERN JENNIEHJORTH

Varför valde du att engagera dig i Teamsters?

Jag har alltid, ända sen jag var barn arbetat för att alla ska få vara med. För mig är barn och unga en hjärtefråga och att vara en del i att ge dem en stabil plattform och öppna upp möjligheter för barnen gjorde att det kändes självklart för mig att vara en del av Teamsters. Det är så härligt att möta barnen och få möjlighet att påverka dem, se dem och bekräfta dom och visa att allt är möjligt. Barn är fortfarande formbara och jag tycker att vi vuxna har ett ansvar att ta hand om varandras barn.

Vad är din roll i Teamsters?

Jag är verksamhetsansvarig och det innebär att jag ska driva verksamheten framåt i det dagliga arbetet men också på lång sikt, att lägga strategier och skapa möjligheter

för Teamsters att verka och utvecklas. Det inkluderar även att etablera Teamsters ännu starkare externt men också internt. Vi kan inte göra för mycket när det gäller att fånga upp barnen i de här frågorna, de är vår och världens framtid. Att investera tidigt i åldern kommer göra skillnad på lång sikt. Tack vare Timrå IK:s starka varumärke i regionen får Teamsters verksamhet tillgång till ett stort kontaktnät som också ger oss möjlighet att träffa barn och unga på. Det är viktigt för barn och unga att hitta vuxna personer med sunda värderingar att ta rygg på, att vi fångar upp dom i tid och lyfter viktiga frågor som ger dem bra förutsättningar och stärker dem som individer

Varför behövs Teamsters?

Samhället förändras och ser annorlunda ut idag än vad det gjorde när jag var ung och genom kraft och kunskap är vi ett starkare team, då är vi Teamsters. Behovet av att bekräfta, inspirera, uppmuntra och lyssna på unga är större än någonsin och Teamsters vill verka som en resurs för andra att arbeta med den här målgruppen där man kanske själv inte räcker till eller där man behöver en röst som vågar och kan lyfta dessa saker. Ett fint kvitto är att barn och unga faktiskt sluter upp kring våra aktiviteter och sammanhang där vi finns

och syns. Jag tycker att det visar på att man vill tillhöra någonting och där Teamsters blir en neutral plats där alla får vara med och där alla passar in.

Vad kan Teamsters göra för skillnad?

Vi träffar så pass många barn och unga och förhoppningsvis ger vi dem hopp och bekräftar dem så att de vågar ta steget, att fortsätta vara en bra kompis och våga prova på något nytt. Saknar man en vuxen förebild i sitt liv så kan det göra väldigt mycket för en enskild individ, att visa att det finns något positivt att sträva efter. Min förhoppning är att vi ska kunna möta barn och unga året runt oavsett säsong eller lov, att den kapaciteten finns i verksamheten men också att vi kan få fler barn i rörelse kopplat till rörelseglädje samt bygga broar mellan fler föreningar och skolor. Att se att Anton Lander café utvecklats till att bli den självklara och varma mötesplats som det är idag är jag väldigt stolt över. Fler barn och unga hittar till oss och vi arbetar varje dag för att dem känna sig välkomna, inkluderade och bli bemött med respekt och värme. Framför allt tror jag att Teamsters kan inbringa hopp om framtiden för de unga, att de bli hörda och sedda och har någon att prata med.

TIMRÅIK´SHISTORISKA DELMÅL ISOCIALHÅLLBARHET

1928

1966

1969

1990

1996

2008

2009

2015

2016

2019

2020

2021

1928 Wifstavarvs IK bildas som är grunden till Timrå IK.

Skridskoskolan för barn startades.

Första damlaget bildades som tyvärr fick läggas ner något år senare.

Lokalt tvåårigt hockeygymnasium för killar startades.

Hockeygymnasiet för killar utökades till tre år och blev uppgraderat till NIU.

Ny satsning på damlaget som var aktivt mellan -08 och -16

Timrå IK startar samarbete med Lekterapin på Sundsvalls Sjukhus

Byggnation av Anton Lander café

Uppstart av Teamsters.

Teamstersfonden instiftades.

Teamstersfonden bidrar till ökad rörelseglädje inom andra sporter än ishockey.

Invigning av nya Anton Lander café.

2021

2021

2021

2022

2023

Teamstersgolfen spelas för första gången.

Timrå IK startar trygghetsvandringar i Timrå kommun tillsammans med andra föreningar.

Etablerat damlag tillsammans med Sundsvalls hockey.

Hockeygymnasium för tjejer startas.

Gratismatchen utvecklas med Teamsters som matchvärd och lokala föreningar på plats.

Start av Teamsters PLAY. 2023

Teamsters utmärks till Årets hållbarhetshjälte i Region Västernorrland. 2023

2023

2023

2023

2023

Uppstart av samarbete med RFSL Västernorrland.

Lokalt samarbete med Kovland Ishockeyförening genom lokalt hockeygymnasium.

Timrå IK etablerar en egen damsektion och anställer sportchef för damverksamheten.

Vinnare av Årets Hållbarhets- och Mångfaldspris i Guldstegen.

KlubbchefenochTeamstern

JohanSundberg

Varför är Teamsters arbete viktigt för Timrå IK som klubb?

Först och främst är det viktigt att alla i vår förening och organisation har en gemensam syn på och gemensamma värderingar kring dessa frågor. Det tror jag är en viktig förutsättning för att vi alla ska dra åt samma håll. Att få vara del av Teamsters med allt det innebär med viktiga och betydelsefulla initiativ för samhället i allmänhet, och ungdomar i synnerhet fyller självklart också en viktig och gemensamhetsskapande funktion för alla oss som verkar i och kring klubben. Sist men inte minst är jag också övertygad om att Teamsters gör vår klubb attraktivare och intressantare för såväl hockeyspelare som personal, ideella krafter, supportrar och partners.

Vilken skillnad ser du att Teamsters bidrar med till samhället?

Redan före detta jobb var aktuellt för min del, hade jag hört talas om trygghetsvandringarna och Teamsters PLAY.

Två av många enastående initiativ som Teamsters tagit initiativ till. Att bidra till att öka tryggheten i samhället inte minst för ungdomar och att främja alla barns rätt till fysisk aktivitet genom gratis rörelseaktiviteter är utmärkta exempel på Teamsters arbete, initiativ och bidrag till samhället.

Vad i Teamsters arbete inspirerar dig som ny klubbchef?

Alla vi vuxna i samhället är förebilder för våra barn och ungdomar. Som en stor förening på en liten ort är vårt ansvar men också våra möjligheter än viktigare och större. Kan något vara mer inspirerande och viktigare än att gemensamt få vara förebild för dagens unga och visa hur man är en bra kompis och medmänniska, en Teamster?!

Sedan ser jag mycket fram emot att få vara del av den framtida utvecklingen av Teamsters. Jag är övertygad om att även om vi gjort och gör mycket bra, har vi mycket kvar att göra.

Hur ser du på Teamsters framåt?

Jag tror att vi är många som upplever att dagens samhälle på många sätt är kallare och hårdare än tidigare. Den typ av socialt hållbarhetsarbete som Teamsters står för blir på många sätt en motkraft till denna utveckling och visar att tillsammans är vi många både människor, företag och organisationer som faktiskt bryr oss och vill förändra riktningen på den utvecklingen. Något som Teamsters verkligen gör genom att se till att bra saker händer i samhället. Just detta, att det faktiskt händer är också något jag vill framhålla. Det är lätt att det mest blir fina ord och mycket snack.

I Teamsters fall visar alla insatser som gjorts och görs på en handlingskraft som jag är stolt över att vara en del av framöver. Jag är övertygad om att Teamsters betydelse både för föreningen och samhället runt oss bara kommer öka över tid.

FOLKHÄLSA

Folkhälsa och hållbarhet går hand i hand. Därför arbetar vi både utifrån den senaste datan kring folkhälsan i Sverige och utifrån de globala målen.

Folkhälsomyndigheten klargjorde 2023 att ojämlikheter i hälsa är en av våra största utmaningar. Fler barn och vuxna lever med en relativt sett låg ekonomisk standard, ekonomiskt utsatta grupper drabbades värre av covid-19-pandemin och förutsättningarna för goda levnadsvanor varierar dramatiskt beroende på bland annat socioekonomisk status. Arbetar vi fortsatt med dagens takt kommer det nationella folkhälsomålet om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation till år 2048 inte att nås. Det krävs

därför krafttag kring områden såsom barn och ungas psykiska hälsa, goda levnadsvanor och minskad ojämlikhet i hälsa.

Blickar vi mot det regionala och lokala folkhälsoläget klargör Region Västernorrlands folkhälsorapport från 2021 att befolkningen i regionen har en högre andel övervikt och fetma

än genomsnittet i Sverige. Timrå kommun har näst högst andel övervikt och fetma i Västernorrland med 60 % av befolkningen jämfört med riket som ligger på 51%.

Den fysiska aktiviteten hos befolkningen i Västernorrland var även bland de lägsta i landet och stillasittandet var bland de högsta i hela Sverige. Även här genomsyras siffrorna av ojämlikheter i hälsa.

DENSMARTASTEINVESTERINGENVIKANGÖRA!

Nobelpristagaren James Heckmans modell för ROI är tydlig. Investeringar i våra barn och unga leder till minskade kostnader i framtiden. Vi vet även att en av de viktigaste faktorerna för att få en bra uppväxt är en meningsfull fritid. Arbetet med alla barns rätt till fysisk aktivitet, en meningsfull och trygg fritid samt social hållbarhet har därför inte bara betydelse för nuet. Det har en stor betydelse för framtiden. Investerar vi i våra barn och unga nu, minskar vi risker för psykisk ohälsa, fysisk ohälsa, utanförskap, våld och andra viktiga samhällsutmaningar vi möter idag. Inte nog med det, i Sverige är barnkonventionen lag. Det betyder att vi har en skyldighet att arbeta för bland annat alla barns lika rättigheter och alla barns rätt till hälsa.

GODA LEVNADSVANOR

Våra levnadsvanor har stor påverkan på vår hälsa. Exempelvis påverkar tillräcklig fysisk aktivitet vår fysiska och mentala hälsa i positiv riktning medan alkohol, tobak och droger har en negativ inverkan på vår hälsa.

Enligt Generation Pep är det dock endast 2 av 10 barn och ungdomar i Sverige som når upp till de dagliga rekommendationerna kring fysisk aktivitet och endast 3% av våra barn och ungdomar lever hälsosamt enligt myndigheternas riktlinjer kring fysisk aktivitet och kost. Det är även tydligt att stillasittandet har ökat i samband med ökad skärmtid och drygt 25% av alla tonåringar i Sverige har en skärmtid på fem timmar eller mer. Den fysiska aktiviteten i barn- och ungdomsåren har även påverkan på vår hälsa ända in i vuxenlivet. Det hoppfulla i forskningen är att all rörelse räknas och gör skillnad! En kort rörelsepaus under skol- eller arbetsdagen kan därför vara riktigt värdefull för din hälsa.

IDROTTSRÖRELSENOCHFÖRENINGSLIVET

En viktig del i arbetet mot en god och jämlik hälsa i Sverige är idrottsrörelsen och föreningslivet. Dessa sammanhang innebär ofta en social gemenskap, glädje samt en meningsfull och aktiv fritid. Dock är det tydligt att idrotten och föreningslivet inte är tillgängligt för alla.

Exempelvis är idrotten särskilt betydelsefull i bostadsområden med hög arbetslöshet och låga inkomster. Trots det är idrottandet lägst där och skillnaderna är väldigt stora. Mindre än vart fjärde barn idrottar i bostadsområden där invånarna har svag ekonomi medan mer än hälften av barnen i välbärgade bostadsområden idrottar. Det råder även skillnader mellan flickor och pojkar där 42,4 % av pojkarna men bara 36,7 % av flickorna är aktiva i föreningsidrotten.

Vad barn lyfter som viktigast för att få fler barn att röra på sig enligt BRIS: Involvera barn i frågor som rör fysisk aktivitet! Lyssna på deras förslag och inkludera barn i planering av fritid och skolidrott.

Lyssna på deras förslag och inkludera barn i planering av fritid och skolidrott.

En mer inkluderande idrott: Möjlighet för alla att vara med oavsett ekonomiska förutsättningar och minskad elitsatsning inom idrotten.

Bygg för lek och rörelse: stimulera till rörelse genom aktivitetsparker, lekmiljöer och fritidsgårdar som organiserar fysisk aktivitet.

Mer engagemang från föräldrar –vuxna behöver bjuda in till aktiviteter, vara närvarande och begränsa sin egen skärmtid Mer schemalagd idrott i skolan.

SCA, Europas största privata skogsägare, har kunder över hela världen - men koncernens hjärta ligger i Norrland. Vår skog och verksamhet är förlagd till norra Sverige och bolaget har en mycket lång historia i Västernorrland, bland annat genom vår verksamhet på Östrands industriplats i Timrå.

På samma sätt som det är självklart att sträva efter maximal hållbarhet i våra industrier och skogar så är det naturligt att ta ansvar för social hållbarhet och utveckling i de lokalsamhällen där vi är verksamma.

SCA har länge varit engagerade i Timrå IK då vi ser att föreningen bidrar med så mycket glädje i bygden och erbjuder en meningsfull fritid för barn och unga. Det breddade samhällsansvar föreningen tagit genom Teamsters-projektet och arbetet med tjej- och damhockey är någonting som är väldigt positivt för det långsiktiga hållbarhetsarbetet och det har vi varit angelägna att stötta.

Det är också en avgörande faktor till att SCA fördjupar sitt engagemang i föreningen och publiken från och med säsongen 2023/24 då elitlagets matcher kommer spelas i SCA Arena.

ANDERSEDHOLM HÅLLBARHETS-OCH KOMMUNIKATIONSDIREKTÖR SCA

DEGLOBALAMÅLEN

MÅL3 GODHÄLSAOCHVÄLBEFINNANDE MÅL4 GOD UTBILDNING

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Timrå IK arbetar gentemot detta målområde bland annat genom Teamsters, där exempelvis alla barns rätt till rörelse främjas genom initiativ som Teamsters PLAY och Skridskoskolan. Timrå IK har även ett samarbete med Vertikal Utveckling för att internt och externt kunna belysa och hantera beroendeproblematik.

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

För att arbeta gentemot målområde 4 genomför Timrå IK och Teamsters bland annat skolbesök med workshops i värdegrundsarbete, hälsa och ANDTS-frågor. Inom ramen för Teamsters har även initiativet Kunskap är coolt startats som syftar till att främja lärande och läslust.

MÅL5 JÄMSTÄLLDHET

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Inom Timrå IK har jämställdhetsarbetet bland annat inneburit en satsning på dam- och flickhockey. År 2022 startades exempelvis vårt hockeygymnasium för tjejer och i år går klubben in i en damsatsning i egen regi. På bara två år har även antalet anställda kvinnor inom Timrå IK ökat med 135%.

MÅL8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.

Timrå IK arbetar dagligen med målområdet på flera olika vis. Ett exempel på insats är samarbetet med T.O.R Partner som stöttar våra idrottare till bättre förutsättningar i sitt arbetsliv. En annan viktig insats är samarbetet med Vertikal Utveckling där all personal utbildas kring frågor om beroendeproblematik.

MÅL10 MINSKAD OJÄMLIKHET

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

Vi jobbar för minskad ojämlikhet och ökad jämlikhet genom flera olika initiativ. Vår Teamsterfond möjliggör bland annat för barn med behov av ekonomiskt stöd att få exempelvis en medlemsavgift finansierad. Inom Teamsters PLAY verkar vi även för att alla barn oavsett förutsättningar ska kunna delta på sina villkor.

MÅL16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande

Inom Timrå IK jobbar vi med värdegrundsarbete såväl internt som externt för att skapa en inkluderande och icke-diskriminerande miljö tillsammans.

TEAMSTERS

Timrå IK är en stor verksamhet i en liten ort och därför är det ännu viktigare att vi tar ansvar och sätter ett bra exempel kring hållbarhetsfrågorna. Ett brett engagemang är en viktig del i Timrå IK:s vision och genom Teamsters ska vi vara en ansvarstagande aktör och förebild i samhället. Vi ska samverka och arbeta med skolor, föreningar, näringsliv, organisationer och kommuner i regionen.

Grundstommen i Teamsters är social hållbarhet och alla barns rätt till fysisk aktivitet. Att vara en Teamster är att vara en bra kompis, någon som ser och hjälper andra och själv blir sedd. Teamsters genomsyrar hela föreningen från skridskoskolan till A-lag och ska vara motorn i aktiviteter som främjar arbetet kring social hållbarhet och fler barn i rörelse. Teamsters lokaler erbjuder barn och ungdomar en drog- och alkoholfri miljö dit alla är välkomna oavsett om man spelar ishockey eller inte. Där finns det alltid en vuxen att prata med och en plats att gå till om man behöver det.

TEAMSTERS INITIATIV

Timrå IK har ett stort ansvar och det är viktigt att förvalta det ansvaret på ett genuint och hållbart sätt. Genom olika delar i vår organisation skapar vi förutsättningar för ett välmående och inkluderande samhälle.

KUNSKAPÄRCOOLT

Teamsters ser kunskap och lärande som en viktig pusselbit genom hela livet och tror på att kunskapsutbyte bidrar till positiv utveckling. Därför har Teamsters skapat initiativet Kunskap är coolt med syfte att uppmuntra till livslångt lärande samt skapa trygga och lärorika miljöer. Kärnan i det här initiativet har varit Anton Lander café där vi bland annat skapat en läshörna i samverkan med Timrå Bibliotek och vi erbjuder även gratis läxhjälp två eftermiddagar i veckan.

ANTONLANDERCAFÉ

Anton Lander café är hjärtat i Teamsters verksamhet. Det öppnades 2015 i SCA Arena och renoverades 2021 med en nysatsning mot barn och unga med syfte att vara en plats för alla oavsett om man spelar ishockey eller bara vill umgås.Renoveringen gav en inbjudande och varm miljö där vi ständigt arbetar för att alla ska känna sig välkomna samt att bli en trygg plats för barn och unga att gå till efter skoltid och under hemmamatcher.

Här är alla välkomna in i en drog- och alkoholfri miljö där det alltid finns en vuxen att prata med och något näringsrikt att köpa i caféet för att fylla på energin. För de ungdomar som flyttat till Timrå för att gå hockeygymnasiet är det en plats att träffa nya vänner på och där deras föräldrar kan vara trygg i att veta om att även om barnen bor på en annan ort så har de vuxna förebilder runt omkring dem, gratis mellanmål innan träningar och en lugn miljö att vistas i.

TEAMSTERSMORSORNA

I Anton Lander café arbetar det ideella kvinnor som tar hand om verksamheten när det är öppet. Vi kallar dem för ”Teamstersmorsorna” för att de skapar en trygg och varm stämning i caféet och är väldigt måna om ungdomarna. De finns alltid till hands för ungdomarna ifall de behöver en vuxen person att prata med och Teamstersmorsorna har skapat en stark gemenskap mellan sig som gjort att många av dem har blivit bra vänner även privat. På nationaldagen 2023 fick Teamstersmorsorna även pris som årets Timråhjälte, vilket är ett pris som röstas fram av medborgarna varje år.

KÄRLEKSVÄGGEN#JUSTLOVENOHATE

I slutet av säsongen 22/23 skapades en kärleksvägg i Anton Lander café som en motreaktion på det hot och hat som förekom i hockeysverige. I Timrå IK vill vi sprida kärlek, inte hat. Väggen blev otroligt populär och smyckades med hundratals kärleksfulla ord till spelare, ledare, supportrar med mera. Både barn och vuxna samlades caféet för att sprida kärleksfulla ord. Tillsammans kan vi skapa en hockeykultur baserat på kärlek.

VÄRDEGRUNDS-&TRYGGHETSARBETE

En av Timrå IK:s och Teamsters viktigaste grundpelare är det värdegrundsarbete som bedrivs, såväl inom föreningen som ute i samhället. Värdeorden trygghet, ansvar och utveckling beskriver vårt mål med att skapa och upprätthålla en trygg, trivsam och utvecklande miljö med respektfulla möten mellan människor. Genom våra värdeord och vårt ständiga värdegrundsarbete ser vi till att ta ansvar och stötta den sociala fostran för såväl personal, spelare och ledare inom föreningen som barn, unga och vuxna ute i samhället. Vi vill helt enkelt stötta människor att uppträda med respekt, ha en positiv attityd och vara en bra kompis.

För att genomföra ett verkansfullt värdegrundsarbete som sträcker sig längre än till våra egna medarbetare samverkar vi dels med partners som Vertikal Utveckling, Tobaksfri Duo och 100% Drugfree Clean, dels med skolor och andra samhällsaktörer. Exempelvis genomför vi workshops med samtliga lag inom Timrå IK för att etablera och upprätthålla en bra värdegrund, såväl på som utanför isen. Vi genomför även skolbesök där vi arbetar med värdegrundsarbete och inspirerar barn och unga till att uppträda respektfullt, positivt och kamratligt.

100% DRUGFREE CLEAN

Clean är konceptet riktat till ungdomar 13–18 år som finns på plats vid större såväl som mindre evenemang för att erbjuda ett alkohol- och drogfritt sammanhang. Där festen finns, finns även Clean för att skapa en trygg och rolig plats för våra ungdomar. Konceptet premierar ungdomar som under festkvällarna kan visa upp sin nykterhet genom att blåsa grönt under två tillfällen. Först i början av kvällen för att registrera sig samt i slutet för att påvisa sin nykterhet.

Samarbetet mellan Teamsters och Clean har bland annat inneburit att deltagare som blåser grönt fått matchbiljetter som belöning. Totalt har ca 350 värdebevis till Timrå IK:s

hemmamatcher deltas ut. Tillsammans har vi även funnits på event som Natt i Backen och Cleans betydelsefulla kläder har även kunnat köpas i vår shop. Tillsammans visar vi att nykterhet är coolt och att det belönas.

TRYGGHETSVANDRINGAR

År 2021 startade Timrå IK tillsammans med Timrå kommun upp trygghetsvandringar i Timrå kommun som ett samarbete mellan kommunen och föreningslivet via Timrå IK. Vuxna människor vandrar mellan olika områden på kvällarna med målsättning att öka tryggheten i närområdet, inte minst för ungdomar.

TOBAKSFRI DUO

Tobaksfri Duo är ett tobaksförebyggande program. Metoden innebär att en ungdom och en vuxen bildar en duo där de båda skriver på ett gemensamt kontrakt där de lovar varandra att vara tobaksfria och tillsammans följer upp och stöttar varandra. Timrå kommun har sedan 2012 arbetat med Tobaksfri Duo tillsammans med Region Västernorrland.

Timrå IK och Teamsters har aktivt arbetat med Tobaksfri Duo sedan starten genom att sponsra de ungdomar som hållit sig tobaksfria med säsongskort. Vi ställer också upp med en Tobaksfri ambassadör från A-laget Herr som också kommer på besök till skolan för en intervju.

“Det är bra att jag gör det här för sitter jag mest på en stol och spelar Fortnite annars”

Pojke i årskurs 5

“Men det här är ju helt fantastiskt! Gör ni det här varje vecka? Helt gratis?”

Vårdnadshavare till deltagare

ALLABARNSRÄTTTILL FYSISKAKTIVITET

TEAMSTERS PLAY

Teamsters PLAY är ett initiativ inom Teamsters verksamhet med syfte att skapa en trygg, meningsfull och fysisk fritid för barn och unga. Detta eftersom vi arbetar för alla barns rätt till fysisk aktivitet samt för att alla barn ska få en trygg gemenskap och förutsättningar till en god och jämlik hälsa.

Teamsters PLAY erbjuder därför gratis fritidsaktiviteter för barn och unga i årskurs 4–6 och det krävs varken anmälan eller medlemskap. Gemensamt utför vi roliga rörelseaktiviteter av olika slag där deltagarna själva är med och skapar innehållet. Här får du helt enkelt möjligheten att prova på olika typer av aktiviteter, samtidigt som du får tillhöra en trygg gemenskap.

GENERATION PEP

Teamsters är en del av folkrörelsen

Generation Pep och står bakom deras vision. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

Generation Pep arbetar utifrån visionen att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

SKRIDSKOSKOLAN

Skridskoskolan är en mycket viktig del i Timrå IK, dels för att få barn i rörelse men även för att fostra Timrå IK:s nästkommande generationer. Genom Teamsters skapar vi de bästa förutsättningarna för barn att upptäcka sporten ishockey. Exempelvis är det kostnadsfritt att delta i skridskoskolan och genom våra gemensamma partners har vi resurserna för att investera i både material och ledare. Med hjälp av en av Timrå IK:s huvudpartners, Bauer, har skridskoskolan tilldelats utrustning som kan tillhandahållas och lånas ut till barn som vill prova på ishockey.

Efter stort visat intresse bland unga barn har vår skridskoskola vuxit sig starkare och större. Vi har fler kullar än någonsin. Intresset för damhockey växer sig även allt större med många flickor som vill spela ishockey. Intresset är så stort att vi har fristående ispass med enbart flickor, vilket vi ser positivt för damhockeyns utveckling.

PLAY PLAY

JÄMLIKHET,JÄMSTÄLLDHET OCHINKLUDERING

TEAMSTERSFONDEN

Fonden instiftades år 2019 och är skapad för att kunna ge föreningar, organisationer, människor och projekt av olika slag i samhället en extra hjälp och ett ekonomiskt tillskott. Den är även till för att utveckla Teamsters och återinvestera i bland annat föreläsningar, material och aktiviteter som går i linje med verksamhetens mål och har redan nu kunnat bidra till flera olika aktiviteter. Fondens inkomster har bestått av överskottet från Teamstersgolfen samt prispengar från Region Västernorrland där Teamsters utsågs till Årets Hållbarhetshjälte 2022.

UNDER SÄSONGEN 22/23 BIDROG

TEAMSTERSFONDEN BLAND ANNAT TILL:

Framtidsgalan: Fonden bidrog med en check på 5 000 kr till Framtidsgalan. Galan syftar till att främja och lyfta ämnet “en drogfri värld” och verkar för att stärka barn och unga i tron på sig själva. Vid denna årliga upplysningskväll får glädje och allvar gå hand i hand för att stärka våra gemensamma krafter och vårt gemensamma ansvar i samhället.

Timrå Golfklubbs barn- och ungdomssatsning: Fonden köpte in golfutrustning som barn och ungdomar får låna gratis på Timrå Golfklubb.

NIMBUS 2022: Teamstersfonden bidrog med 5000 kr till eventet NIMBUS 2022 i Sundsvall. Eventet erbjöd rörelseglädje med Harry Potter-tema i en inkluderande samt alkohol- och drogfri miljö.

Utrustning för spontant idrottande

i Tynderö: Teamsters bidrog med hockeyklubbor, puckar och hockeymål till Tynderö Bygdegård med syfte att främja spontant idrottande i Timrå kommun.

LEKTERAPIN

Lekterapin på Sundsvalls sjukhus är till för alla barn och ungdomar och deras närstående som vårdas vid Sundsvalls sjukhus. För Timrå IK är det väldigt viktigt att vara delaktig i det och vi besöker Lekterapins två stora träffar per år tillsammans med

andra föreningar i regionen. En träff är innan jul där vi anordnar julpyssel och julklappsutdelning och en träff på våren då Lekterapin har sin stora dag. Vi är stolta över vårt samarbete med dem och tillhandahåller även en matchloge för barn och familjer från Lekterapin där de kan få en paus från sin vardag och kolla på hockey.

INKLUDERING OCH INTEGRERING

När kriget i Ukraina bröt ut i februari 2022 var många människor tvungna att fly sina hem och flytta till platser man aldrig varit på och möta språk man inte förstod. De som flyttade till Timrå blev inbjudna till Anton Lander café på en gemensam pysseldag och hockeymatch. Timrå IK ordnade en buss till de som tackade ja från deras boende till arenan och sedan tillbaka efter matchen. Timrå IK bjöd även in flyktingar från Ukraina till Gratismatchen säsongen 22/23 då man reserverade platser till dem och bjöd på fika.

UNGTENTREPRENÖRSKAPOCHFRÄMJAUNGAS

ANSTÄLLNING,UTBILDNINGOCHPRAKTIK

Med syfte att lyfta unga entreprenörer stöttade Teamsters UF-företaget Timrå Hjärtat UF som under säsongen 22/23 sålde en egendesignad Boyce-hoodie i shopen. Teamsters har även stöttat UF-företaget Move Forward UF som genomförde ett prova-på event med sport och rörelseglädje för barn och unga samt UF-företaget Två tallar UF som tog fram en doftgran med Timrå IK:s logga.

Under säsongen 22/23 har Timrå IK tagit emot sex stycken praktikanter, både från högstadiet och universitetet. Detta är en viktig del i Timrå IK:s arbete för att vara delaktiga i att ge unga ett steg in i arbetslivet och ge dem arbetslivserfarenhet.

Timrå kommun genomförde 2023 en “Work Walk” där syftet var att få elever att upptäcka olika yrken och möjligheter kopplat till arbete i närområdet. Timrå IK var ett av de företagen som deltog för att inspirera unga till att våga ta steget in i arbetslivet och företagandet.

TEAMSTERN JEREMYBOYCE

Vad är en Teamster enligt dig?

Det är att vara en bra kompis och medmänniska. Att man stöttar varandra och att alla blir sedda och hörda. Det spelar ingen roll hur duktig man är, är man inte en bra kompis så kommer man ingenstans och man är starkare tillsammans. Att se Teamsters växa till att bli en stor del av Timrå IK:s verksamhet med personer som aktivt arbetar med det för att göra det större och bättre är häftigt att se när man varit med från början. Det är speciellt viktigt i Timrå där hockeyn betyder mycket och vi är förebilder för skolbarnen. Det är en enkel och liten sak för oss att synas men viktigt för barn och unga att vi kommer ut och pratar med dem.

Varför är Teamsters viktigt?

Oavsett vilket lag, sport eller organisation det är så har man ett viktigt samhällsansvar. För det första som människa men som sportsliga förebilder är det viktigt att vi syns på rätt sätt. När man har den här möjligheten som stort lag på en liten ort så är det väldigt viktigt att man tar vara på det och ibland har man träffat föräldrar på ICA som berättar att deras barn träffat oss på skolan och det är jättekul. Genom Teamsters får vi möjlighet att fånga upp ungdomar tidigt och arbeta med deras självkänsla och visa dem att det viktigaste är att man har kul och gör sitt bästa.

Varför engagerar du dig i Teamsters?

Det fanns aldrig något liknande när jag var ung. Jag minns hur jag såg upp till spelarna och var ofta på matcher och det är någonting jag tagit med mig. Idag kan jag kan vara en förebild för unga personer och få möjligheten att prata med de som vill någonting med sin idrott och det driver mig väldigt mycket. Jag som tioåring hade gärna haft en förebild som syntes och gett motivation så jag utgår från mina egna erfarenheter och tankar när jag träffar barn och ungdomar. Att ge lite pepp och perspektiv kan ge dem inspiration och en push i rätt riktning.

Vad är ditt starkaste minne från din tid i Teamsters?

Ett speciellt minne för mig är en gång när vi var på en lokal grundskola och vi ville prova något annat än att prata med barnen om kost och studier. Vi hade en fadderdag i stället då varje spelare hängde med en egen klass var en hel dag. Vi var med på lektioner, raster och på lunchen och det var riktigt kul! På en rast när alla hockeyspelare var utomhus så blev det fotbollsmatch, vi mot barnen och det var så jäkla roligt. Då var vi deras kompisar och inte någon som kom dit och föreläste. Lagen var alla barn mot oss och tänk dig att alla barn rusar mot dig samtidigt och vill göra mål! Det var en otroligt rolig dag som jag aldrig kommer att glömma.

GRATISMATCHEN

Varje år gör flera av Timrå IK:s partners det möjligt för oss att bjuda på gratis inträde vid en utvald hemmamatch för att alla ska få möjlighet att känna stämningen, känslorna och gemenskapen i SCA Arena. Under årets gratismatch var det inte bara hockeyn som stod i centrum. Dagen till ära var Teamsters matchvärd och vi tog tillfället i akt att bjuda in över 50 lokala idrottsföreningar och organisationer som riktar sig mot barn och ungas fysiska och psykiska mående.

Fler av dom tackade ja och i en fullsatt arena fick de fick möjlighet att ställa ut och marknadsföra sina föreningar runt om i arenan innan och under matchen, bjuda på roliga aktiviteter och tävlingar med förhoppning att locka fler medlemmar och utövare till deras sporter eller verksamheter. Utöver det genomförde

både våra yngsta hockeyspelare och Timrå Konståkningsklubb uppvisningsmatch samt uppträdande i pauserna.

Tack vare alla partners som bidrog till gratismatchen kunde vi även bjuda in och ordna förhandsbiljetter till bland annat flyktingar från Ukraina och basketlaget Blue Heroes för att ge dem möjligheten att besöka oss och bli en del av gemenskapen. Som kronan på verket blev det också en vinst på isen. Utifrån denna lyckade dag, där fokus riktas mot gemenskap, social hållbarhet och aktivitet kommer matchen nästa år att heta Teamstersmatchen.

Vi vill rikta ett stort tack till de deltagande föreningarna och till alla partners som möjliggjorde årets fantastiska gratismatch!

PRIDEMATCHEN

I samband med SHL:s Pride vecka och Timrå IK:s pridematch anordnades en familjedag där RFSL Västernorrland och Arenakuratorerna informerade om sina verksamheter. I Anton Lander café bjöds det på pysselbuffé och Teamsters PLAY bjöd på roliga rörelseaktiviteter i pauserna. Matchen till ära bar även spelarna särskilda regnbågströjor som sedan auktionerades ut. Överskottet från auktionen som blev hela 60 593 kr gick direkt till RFSL Västernorrland och deras viktiga arbete för HBTQI-rättigheter.

Under säsongen 22/23 har Teamstern

Annelie “Bubblan” Nordin setts i Anton Lander café med pysselhörnan Bubble Corner under familjedagar och matcher där hon bland annat startade kärleksväggen. Hon har även varit med och dragit igång Teamsters PLAY och hennes koncept 100% Drugfree Clean har varit en viktig samarbetspartner för Teamsters värdegrunds- och trygghetsarbete.

Hur skulle du beskriva arbetet med Teamsters under säsongen 22/23?

Det har hänt så otroligt många positiva saker under säsongen 22/23 och det bästa är att alla idéer jag kommit med har mottagits med så mycket entusiasm i Timrå IK och Teamsters. Det känns som att, har man bra idéer att tillföra så finns både en uppbackning och en öppenhet till att få testa dem. Jag är otroligt stolt över att få vara en del av Teamsters. Att få finnas och att få verka direkt bland våra barn och unga är vad jag brinner för mest av allt. Att dessutom göra det med Teamsters betydelsefulla värdegrunder gör mig extra stolt.

Varför är Teamsters viktigt?

Det är så många olika saker Teamsters bidrar med i samhället som är viktiga. En del som får mig att brinna lite extra mycket är det stora engagemanget för alla barn och ungas rätt till en aktiv fritid. Vi lever i ett stundtals stillasittande samhälle där skärmarna styr stora delar av våra ungas fritid. Jag säger inte att det är fel för det finns många positiva aspekter med det också, men att få in det här med rörelse som ett naturligt inslag i sin vardag är så oerhört viktigt. Det ena behöver inte förta det andra, men mixen och balansen bör finnas tänker jag och där är vi vuxna väldigt viktiga.

TEAMSTERN “BUBBLAN”

ANNELIE NORDIN

Teamsters ser och fångar upp alla barn och unga på den nivå dem befinner sig. Att bara få komma som den man är, utan krav på att prestera öppnar upp för så många fler att vilja röra på sig.

Vad är ett värdefullt minne från arbetet med Teamsters?

Ett av många värdefulla minnen är när jag fick möjligheten att sätta upp väggen #justlovenohate i Anton Lander café. Jag inbillar mig att om man printar lite vänlighet och positiva ord på ett hjärtformat papper och sätter på väggen så blir det lättare att gå ut till arenan med en vänlig inställning till laget, domarna och varandra. Alla som tar plats i Bubble Corner längst in i Anton Lander Café, ung som gammal får alltså sätta positiv pepp på denna viktiga vägg.

Har du något mer du skulle vilja berätta? Att ha fått möjligheten att från start bli en del av Teamsters PLAY är oerhört ärofyllt och något jag känner mig extra stolt över. Jag brukar vanligtvis erbjuda mina tjänster där jag tycker att det behövs lite ”Bubblighet”, så det här med att bli ”headhunted” till ett så här stort uppdrag känns såklart väldigt bra och fint. Jag ges möjlighet till att bidra med det jag står för och det jag byggt upp i mina olika projekt för barn och ungdomar genom åren. Jag har många idéer gällande hur vi ska kunna utveckla detta tillsammans ännu mer då våran start denna säsong varit både positiv och tagits emot väl.

SLUTORD

Timrå IK värnar om närområdet och alla som bor, verkar, idrottar och arbetar inom det. Som en stor verksamhet på en liten ort och i en sport med många förutfattade meningar är det vårt ansvar att visa att vårt fokus ligger lika mycket på som utanför planen.

Vi måste vara en förebild för barn och unga och vara delaktiga i att ge dem rätt förutsättningar både i grundläggande värderingar men också genom fysisk aktivitet för att ge dem en bra start i livet.

Timrå IK:s slogans är ”Mer än bara en ishockeyklubb” och det vill vi ska genomsyra allt vi gör i vår verksamhet. Men för att kunna driva verkansfulla och hållbara initiativ är det viktigt att vi arbetar tillsammans. Alla initiativ du nu har fått ta del av i denna rapport hade inte varit möjliga att genomföra utan våra partners och samarbeten med lokala verksamheter, skolor och föreningar. Därför vill vi rikta ett stort tack till alla vi arbetar tillsammans med!

När vi krokar arm med varandra blir vi starkare och kan skapa bättre förutsättningar för våra barn och unga, våra framtida vuxna!

Vill du också vara med och skapa ett bättre samhälle för våra barn och unga? Genom Teamsters initiativ kan vi göra skillnad tillsammans!

Hör av dig för att få veta mer om partnerskap och samarbete med Timrå IK och Teamsters

Jennie Hjorth - jennie.hjorth@timraik.se • 060-789 10 26

TEAMSTERSPARTNERS

TIMRAIK.SE
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.