Svenska Civildatalogerna AB

Svenska Civildatalogerna AB

Kiruna, Sweden

Svenska Civildatalogerna AB är ett dataföretag inom den grafiska branschen.

Inom koncernen finns det flertalet underavdelningar och produkter, däribland Kiruna Annonsblad, kiruna.cc, Krauz & Co Reklambyrå, Gotlands Annonsblad, gotland.cc, Luleå Annonsblad och lulea.cc.

www.norrbotten.com