Page 1

Ajdovščina ostaja središče vrhunskih gradbenih znanj 5

Špela in pinela

Pazite na svojo varnost in premoženje! 6

2

glasilo Občine Ajdovščina ajdovske. novice@ajdovscina.si Št. 31 • 15. april 2014, 6500 izvodov, brezplačen izvod

Nekdanji Gobi je oživel

Vabimo vas na

5

Bojan Kodelja je podjetnik meseca aprila

slavnostno sejo ob prazniku občine Ajdovščina v ponedeljek, 5. maja 2014 ob 18. uri, v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini.

9

Športno društvo bodybuilding & fitness

Vabljeni v Šmarje – na odprtje turistične točke, pa tudi na Šmarenski praznik

Petek, 18. aprila 2014 ob 19. uri, Dvorana prve slovenske vlade Ajdovščina Že tradicionalni županov sprejem za najuspešnejše občanke in občane letos dobiva novo vsebino, to bo namreč imenitna priložnost za podelitev prvih listin odličnosti najboljšim vinom iz letošnjega občinskega vinskega ocenjevanja. Prve listine odličnosti bo domačim vinogradnikom izročila Vinska kraljica Slovenije, Špela Štokelj. Vabljeni!

3

Pevsko - gledališka predstav Raziskovalno središče Potpuri soperetnih melodij UNG v Ajdovščini pomembno novo opremo

Govornika: župan Občine Ajdovščina Marjan Poljšak minister za obrambo Roman Jakič Kulturni program bodo oblikovali Moški pevski zbor Napev Batuje pod vodstvom Matjaža Remca interpreti iz KUD Javorov Hudič Dobrodošli, vabi vas Občina Ajdovščina!

20

Sprejem za najuspešnejše občanke in občane in podelitev listin odličnosti najboljšim vinom iz občinskega ocenjevanja

Vaško jedro na Cesti

5

Kmečka tržnica v Ajdovščini Sobota, 10. maj Trg 1. slovenske vlade info: TIC Ajdovščina 053659140

3

Lepe velikonočne praznike vam želimo! 6

Čestitamo vam ob praznikih – 27. aprilu, dnevu opora proti okupatorju, 1. maju, prazniku dela, 5. maju, prazniku občine Ajdovščina.


2

Občina

Št. 31 • 15. april 2014

Popravek navedb, zapisanih v uvodniku časopisa Latnik z dne 28.03.2014 Urednik časopisa v marčevski številki časopisa Latnik v svojem uvodniku z naslovom »Kapitulacija, leta 2013« v predzadnjem odstavku komentira in navaja podatke o uspešnosti Občine Ajdovščina, vezane na črpanje evropskih sredstev. Navedbe in ocene so zavajajoče ter izkrivljajo dejansko sliko. V uvodniku podano mnenje je bilo s strani urednika podano že na seji odbora za gospodarstvo ter na 36. redni seji občinskega sveta 19. in 20. marca 2014. Takrat je bilo pojasnjeno kako se evropska sredstva pridobivajo in knjižijo na različne prihodkovne konte. Evropska sredstva se v občinski proračun stekajo na dva načina in sicer preko nacionalnih organov upravljanja, to sta najpogosteje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Drugi način pa je na način plačil iz tujine, najpogosteje s strani teh-

ničnih sekretariatov posameznih evropskih programov, oziroma tujih vodilnih partnerjev posameznih projektov. Izhajajoče iz slednjega se knjigovodsko evropska sredstva knjižijo na dva konta in sicer konto 78 – prejeta sredstva iz evropske unije (v letu 2013 je občina pridobila 24.750 eur, tako kot ugotavlja urednik časopisa Latnik) ter na konto 741 – prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije (teh je bilo v letu 2013 za 578.363,16 eur). Skupaj je Občina Ajdovščina iz sredstev proračuna EU pridobila 603.113,16 eur. Podatki o pridobljenih sredstvih iz proračuna EU primorskih občin v letu 2011 in 2012 so na voljo med odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 38. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina. Janez FURLAN

V Velikih Žabljah poteka temeljita prenova kanalizacije

Odkar je do Vrtovč urejena cesta skozi Tevče, se je promet skozi Žablje precej umiril. Dodatno pa ga bo še lep čas umirjalo gradbišče, ki se po etapah seli po vsej vasi. V Velikih Žabljah namreč prenavljajo fekalno kanalizacijo, kar je v tako tipično gostem primorskem naselju precej zahteven projekt. Gradnja kanalizacije je približno na četrtini, investicijo vodi Občina Ajdovščina, dela pa izvaja podjetje Stopar iz Lokavca, z najugodnejšo

Ozadja in politične manipulacije Mitje Tripkovića (Odgovor na njegov uvodnik v Latniku št. 149 z dne 28.3.2014) Najprej želim volivkam in volivcem osvetliti politična ozadja oziroma interese Mitje Tripkovića. Vsi, ki ga malo bolj poznamo, smo prepričani, da v političnem predvolilnem boju ne tvega svojega denarja, ampak ga dobiva od drugih. Poglejmo to na primeru volitev za župana 2010, ko je bil Tripković glavni organizator volilne kampanje meni nasprotnega kandidata, tudi glede financ. Njihove dejavnosti so pokazale, da so vložili 8 do 10 krat več denarja, kot sem sam vložil. Na Ajdovskem je bil zbran le manjši del tega: od povezanih občinskih organizacij strank in list ter drugih podpornikov iz različnih razlogov, takih, ki so se bali vpliva Tripkovića in njegove maščevalnosti do takih, ki so od podpore izvolitvi drugega župana pričakovali neke koristi. Večina denarja za volilno kampanjo pa je prišla »iz Ljubljane« od domačih ter tujih političnih oziroma politično-interesnih povezav, za katere sem jaz politično moteč in si zelo prizadevajo, da bi me onemogočili. Razlog je vsem znana moja politika boja proti plenjenju in sesuvanju slovenskega gospodarstva ter države, za kar obtožujem slovenske kolaborantske lobije in mreže tujih interesov, ki so zainteresirani za mojo izločitev. Tuj denar se predvsem na prikrite načine posreduje za boj proti meni. Tudi v prihodnje bo v politični propagandi proti meni Tripković uporabljal predvsem slovenski in tuj denar »iz Ljubljane«. Najhujša politična manipulacija Tripkovića proti meni je v tem, da mi na način namigovanj poskuša pripisati posledice gospodarske krize na Ajdovskem: propadla podjetja, brezposelnost, izseljevanje mladih. On sam pripada politični povezavi, ki je sokriva za krizo in tudi za posledice krize pri nas na ajdovskem. Že večkrat sem ga pozval, naj v zvezi s tem navede, kaj so se on in njegovi

trudili in česa jaz nisem storil, kar bi lahko! Ne da odgovora, ker bi bil zanj bremenilen. Druga manipulacija je očitanje neuspešnosti pri pridobivanju evropskih sredstev, za kar naj bi bilo krivo tudi moje nasprotovanje političnemu sistemu EU, ki je tako kot slovenski, hlapčevski do imperializma mrež svetovnega kapitalizma in kapitala. Za svoje utemeljevanje v uvodnik postavi lažno številko, kar je opisano v zgornjem popravku direktorja Občinske uprave Občine Ajdovščina. Običajno Tripković natolcuje, da je za pridobivanje evropskih sredstev pomembno politično botrstvo, oziroma kimanje Evropski uniji. Posebej sem se zanimal pri bližnjih ustanovah, ki so uspešno pridobila velika sredstva EU ali ima politično botrstvo vpliv. Povedali so: vpliva samo strokovna kvaliteta in upravičenost vloge za sredstva EU. Občinska uprava Občine Ajdovščina je strokovno dobra in zato uspešna tudi pri pridobivanje sredstev EU za investicije Občine Ajdovščina. Kot običajno, na poziv Tripković ne navede primera, ko bi lahko dobili neka sredstva EU, pa jih po naši krivdi nismo. Namesto tega postreže z njegovo splošno demagoško propagando, obtožbami in diskvalifikacijami. Moje nestrinjanje z EU je le eno od sredstev Tripkovića za napade name. Tretja manipulacija je, ko Tripković ob prikazovanju, kako nismo izpolnili namere o izgradnji Razvojnega centra, napovedani v kampanji 2010, meni podtika, da sem in smo neuspešni glede razvoja visoke tehnologije – moje »paradne discipline«. 2011 je udarila gospodarska kriza in tedaj odločujoči vladajoči so, kljub najboljši utemeljitvi našega projekta, možna sredstva raje usmerili v razvojne projekte v njihovih volilnih okrožjih. V Ljubljani se pač odloča bolj politično. Tako nismo mogli graditi Razvojnega centra.

Toda kdor natančneje pogleda sceno razvoja tehnologije pri nas ugotovi, da je, moja in koalicijska občinska politika podpore razvojnim projektom ter visoki tehnologiji v preteklih mandatih in tudi v tem mandatu dala uspehe. Ti uspehi blažijo našo sedanjo krizo ter povečujejo naše možnosti za razvoj v prihodnosti. Ker smo podprli prihod dela dejavnosti Univerze v Novi Gorici v Ajdovščino, se je sedaj v Ajdovščini lahko zgodila njihova velika investicija v opremo, in s tem preboj z raziskavami ter razvojem na področju fizike in materialov tudi v sodelovanju s tehnološkimi podjetji. Ker smo predvsem logistično-strokovno podprli InPrime se je v Ajdovščini zgodila izgradnja razvojnega centra InPrime. In potem smo podprli prihod in širjenje razvojne dejavnosti visoke tehnologije v njem. Največji uspeh v tem razvojnem centru je prihod ter delovanje Centra odličnosti za biotehnologijo, instrumentacijo in procesno kontrolo COBIK, iz katerega se že razvijajo podjetja visoke tehnologije. Pa tudi drugim podjetjem visoke tehnologije na ajdovskem smo vedno pomagali po svoji moči in možnostih. Tudi za to področje pozovem Tripkovića, naj navede, v katerem primeru nismo naredili, kar bi lahko in ne poda primera! Pred leti je na podelitvi priznanja enemu od teh podjetij novinarka vprašala njihovega predstavnika, zakaj so prišli v Ajdovščino. Odgovoril je:...tudi zaradi kooperativnosti občine. To je to, to smo mi, to bomo tudi jutri, brez Tripkovića in njegove demagogije ter manipulacij. Župan Marjan Poljšak

ponudbo iz javnega razpisa. Zgradilo bo 2461 metrov kanalizacijskih vodov za odpadne vode na območju naselja Velike Žablje. Pogodbena vrednost del je nekaj manj kot 400.000 evrov. Takoj po zaključku teh del se bo pričela gradnja predvidoma 120 hišnih kanalizacijskih priključkov, ki je sestavni del slabih 950 tisoč evrov vrednega projekta. Krajani, ki jim zakonodaja nalaga obvezen hišni priključek na javno kanalizacijsko omrežje, pa tako lahko

uveljavljajo enotno subvencionirano ceno. Skupni prispevek krajanov je ocenjen na okoli 55 tisoč evrov, preostalo vrednost celotnega projekta pa bo kril občinski proračun. Vloge za sklenitev pogodb za gradnjo hišnih priključkov se zbirajo na Občini Ajdovščina, krajani so seznanjeni in pogodbe se že aktivno sklepajo. Skleniti pa jih bo mogoče vse dotlej, dokler bodo po Žabljah rohneli stroji. Postopek za izvedbo izgradnje hišnih priključkov vodi Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, v teku je izbor izvajalca del. Podjetje pa bo izkoristilo priložnost in hkrati obnovilo še vodovodno omrežje po vasi, vrednost del ocenjujejo na okoli 60.000 evrov. Zaključek del v Velikih Žabljah je predviden za september 2015, mesec dni kasneje pa naj bi bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje za prenovljen kanalizacijski sistem.

Obvestilo občinskega redarstva S pomladjo se prometna situacija spreminja. Na cestah je veliko kmetovalcev z delovnimi stroji, pa tudi motoristov v lovu za novimi doživetji. Predvsem pa velja še posebna pozornost pri vožnji skozi naselja in po mestnih ulicah, kjer lahko naletite na razposajeno mladež. Pazite na lasno varnost in varnost drugih udeležencev v prometu! Občinsko redarstvo opozarja vse voznike na previdno vožnjo. Imejte razumevanje do kmetovalcev, ki jim delovni načrt odreja narava. Večja pozornost naj bo namenjena tudi motoristom, kolesarjem, v zadnjem času pa se ob cestah pojavlja tudi vedno več tekačev. Velja pa opozoriti tudi te udeležence v prometu – upoštevajte prometna pravila, predvsem kolesarji in tekači pa poskrbite, da boste v prometu dovolj vidni. S pomladjo se razigrajo tudi otroci, ob igri jim zmanjka časa za previdnost, zato ne bo odveč dvojna mera pazljivosti pri vožnji skozi naselja. Pazite na svoje premoženje! Občanke in občane pa želimo še posebej opozoriti na »tujce v stiski«, ki jim zmanjka goriva ali imajo avto v okvari. Premislite, preden boste priskočili na pomoč. V zadnjem času se namreč tudi na območju naše občine pojavljajo tujci z namišljenimi težavami, ki izkoristijo dobrosrčnost ljudi ter na precej vsiljiv način poskušajo prodajati pretežno lažne artikle brez vrednosti. Ponovno pa so se pojavile tudi težave s prodajo izrabljenih vozil tujcem, ki nato to vozilo neprimerno razgradijo kar na terenu ter prav tam tudi pustijo vse, česar ne morejo prodati. Opozarjamo vas, da z razstavljanjem avtomobila v domači garaži kršite zakonodajo! Komunalno stanovanjska družba pa opaža, da ostanek takšne »razgradnje« večkrat konča v zabojniku ekološkega otoka, kamor seveda ne sodi. KSD je poostrila nadzor eko otokov, prav z namenom iskanja storilcev tovrstnih dejanj, ki jih nato čaka postopek pred ustreznim organom. Dogajanje okoli ekoloških otokov pa bo poostreno kontrolirala tudi občinska redarska služba. Želimo vam varno in prijetno pomlad!


Praznično

Št. 31 • 15. april 2014

Upanje in prijateljstvo

Vabimo vas na

slavnostno sejo ob prazniku občine Ajdovščina

Voščilo župana Marjana Poljšaka ob 5. maju, prazniku občine Ajdovščina.

Občanke in občani, čestitam vam ob Dnevu upora proti okupatorju in ob Prazniku dela. Posebej vam čestitam ob našem Občinskem prazniku v spomin na ustanovitev Narodne vlade Slovenije 5. maja 1945, prve v naši nekdanji narodni in socialistični republiki. Smo daleč od delavstvu in delu prijaznih družbenih razmer, ki smo jih imeli v socialistični Sloveniji: če nisi dobil dobre zaposlitve, si dobil vsaj slabšo; če nisi imel dobre plače, si imel vsaj slabšo; če nisi dobil dobrega stanovanja, si dobil vsaj slabše. Praktično vsi mladi ljudje so imeli vsaj minimalne pogoje za osnovanje družin, ob pomoči staršev pa so tudi

večinoma začeli graditi hiše in jih izgradili. Stanje se je v lažno samostojni Sloveniji, ob propagandi o blagostanju, postopno do danes izredno poslabšalo: mnogi ne dobijo niti slabih služb in tako niti slabih plač ter zato mnogi mladi ne morejo kupiti ali najeti stanovanja, kaj šele, da bi gradili hiše. Sloveniji in slovenskemu narodu vladajo družbeno politične mreže ter lobiji, ki kolaborirajo z največjimi svetovnimi imperialističnimi silami kapitala in kapitalizma. Njihova politika je zadolževanje in sesuvanje slovenskega gospodarstva, pa tudi povečevanje brezposelnosti, nižanje plač ter socialnih prejemkov in s tem povečevanje revščine, vse zato, da izgubimo lastništvo nad podjetji, bankami, nazadnje še nad zemljo, vodo in drugimi naravnimi bogastvi ter domovi. To je napad kapitalističnih imperialistov in njihovih slovenskih kolaborantov za zasužnjevanje ter izkoriščanje Slovencev in slovenskega naroda. Napadeni niso samo socialni odnosi, napadena je materialna osnova za obstoj družin, torej za obstoj slovenskega naroda. Seveda slovenski kolaboranti ob plačani medijski podpori na vse mogoče načine prikrivajo svoja in tujih mrež sovražna dejanja. Zato ši-

3

rimo zavest o resničnih nasprotjih in ozadjih ter upanje, da čim prej dozori volja večine do političnega upora za zrušenje sedanjega izkoriščevalskega kapitalizma in za vzpostavitev pravičnejšega družbenega reda. Dokler pa v Sloveniji, vsaj v minimalni meri, ponovno ne uresničimo parole »Delu čast in oblast«, se moramo občani ter politika ajdovske občine, kolikor moremo in zmoremo, na občinskem nivoju truditi za solidarnost, blažitev socialnih nasprotij, predvsem pa za spodbude podjetnikom ter inovatorjem, da osnujejo nova podjetja in razvijejo izpopolnjene ali nove izdelke ter tehnologije, kar bo dalo nova delovna mesta in plače sedaj brezposelnim. Do vseh, ki so v večjih ali velikih stiskah, moramo biti še bolj prijazni, da prispevamo k njihovi zavesti o naši medsebojni solidarnosti in upanju na lepšo prihodnost. Naj njim in nam vsem skupni boj za obstoj obogati zavest o solidarnosti skupnosti, duševno ravnovesje in duhovno moč. Tako uporniško ojačani korakajmo v prihodnost! Veselimo se naše odločnosti za boj za preživetje in za boljši jutri ter obstoj slovenskega naroda! Župan Marjan Poljšak

Na Cesti urejajo vaško jedro

v ponedeljek, 5. maja 2014 ob 18. uri, v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini.

Govornika: župan Občine Ajdovščina Marjan Poljšak minister za obrambo Roman Jakič Kulturni program bodo oblikovali Moški pevski zbor Napev Batuje pod vodstvom Matjaža Remca interpreti iz KUD Javorov Hudič

Dobrodošli, vabi vas Občina Ajdovščina!

Sprejem za najuspešnejše občanke in občane in podelitev listin odličnosti najboljšim vinom iz občinskega ocenjevanja V petek, 18. aprila 2014, ob 19. uri, bo v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini potekal sprejem, na katerega župan Občine Ajdovščina povabi vse, ki so v zadnjem letu dni dosegali vidnejše uspehe. Že tradicionalni sprejem pa letos prvič dobiva novo vsebino, to bo namreč imenitna priložnost za podelitev prvih listin odličnosti najboljšim vinom iz letošnjega občinskega vinskega ocenjevanja. Prve listine odličnosti bo domačim vinogradnikom izročila Vinska kraljica Slovenije, Špela Štokelj. Letošnja bera uspešnih je izredno bogata, prav tako so pestre tudi dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo. Njihovi uspehi so vidni najmanj na državnem nivoju, veliko Ajdovk in Ajdovcev stoji ob boku mednarodni konkurenci, imamo tudi svetovne prvake. Nekateri uspehi so natančno izmerljivi, drugi s seboj nosijo pomembna poslanstva – inovativnost, dobrodelnost, ustvarjalnost. Vsak po svoje prispeva k prepoznavnosti naših krajev, predvsem pa spodbujajo sokrajane k aktivnejšemu življenju. Občina Ajdovščina je ponosna na uspehe svojih občank in občanov, s skupnim javnim sprejemom želi počastiti njihove uspehe, se jim zahvaliti za njihov prispevek k bolj pozitivnemu ozračju v družbi. Družbi najuspešnejših pa se letos pridružujejo tudi vinarji in vinogradniki. Prvič bodo podeljene listine odličnosti desetim izbranim vinom v petih kategorijah, iz občinskega ocenjevanja vin. Eno od teh vin pa bo dobilo še naziv protokolarno vino Občine Ajdovščina 2014, ostala pa bodo dobila priložnost promoviranja na občinskih prireditvah. Vabimo vas, da spoznate naše uspešne občanke in občane ter ob kozarčku najboljšega iz domačega podeželja nazdravite z njimi!

SINDIKAT PRIMORJE, KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SINDIKAT MLINOTEST, SINDIKAT KMETIJSTVA IN ŽIVILSKE INDUSTRIJE ZSSS VSTAJNIŠKA SKUPINA AJDOVŠČINA OBČINA AJDOVŠČINA VAS VABIMO NA

Lanskega septembra je bil izpolnjen bistveni pogoj za izvedbo projekta Ureditev vaškega jedra Cesta – brezplačno je bilo pridobljeno zemljišče, potrebno za naložbo. S sprejemom investicijskega programa na seji občinskega sveta Ajdovščina v marcu pa se projekt lahko začne izvajati. Želja po urejanju središča vasi Cesta ima že dolgo brado. Zato je veselje krajevne skupnosti veliko. Potrebno zemljišče, ki je bilo v lasti države, je že dobilo novega lastnika – Občino Ajdovščina, ki bo tudi investitor v urejanje vaškega jedra. Na območju ob obstoječem otroškem igrišču in balinišču v središču vasi Cesta bo zrasel večnamenski objekt – Dom krajanov Cesta – z ustrezno zunanjo ureditvijo in parkiriščem. V okviru zunanjega urejanja bo urejeno in ograjeno otroško igrišče, bližnje odprto balinišče bo dobilo streho, vaško jedro pa e-točko. Urejenih bo za 357 m2 notranjih

površin in 614,60 m2 pokritih površin, ki ne bodo v celoti zaprte. Krajani bodo tako pridobili pokrit prostor za izvajanje športno-rekreativnih aktivnosti, za aktivno preživljanje prostega časa, za druženje, prireditve in srečanja. V nadstropju pa bo urejena tudi sejna soba za potrebe krajevne skupnosti ali drugih sestankov. Na Cesti deluje veliko različnih aktivnih skupin in društev, tako na kulturnem, kot na športnem področju. Sredi vasi je doma tudi prvi materinski dom v naših krajih, ki je skozi leta delovanja razvil družabne delavnice in pedagoške programe, obiskujejo jih otroci in mladi od vsepovsod. Večnamenski prostor za različna druženja in športne aktivnosti pa bo dobrodošel tudi za organizacijo mnogih kulturnih in družabnih prireditev. Za sedaj je finančno zagotovljena izvedba prve faze projekta – izgradnja doma krajanov s parkiriščem. Sredstva so rezervirana v občinskem

proračunu, v letu 2014 je za ta dela namenjenih 232.165 evrov, v letu 2015 pa še 294.320,80 evrov. Za ureditev otroškega igrišča, pokritje balinišča in vzpostavitev e-točke pa bo potrebno denar še zagotoviti. Občina Ajdovščina je namreč ob načrtovanju projekta računala na finančno pomoč iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, vendar pa je bil s sprejetjem državne strategije za razvoj podeželja ukinjen ukrep Obnova in razvoj vasi, od koder bi lahko črpali sredstva. Prav tako trenutno ni odprtih drugih državnih ali evropskih razpisov za pomoč tovrstnim projektom. Za zaključek celotne ureditve vaškega jedra Cesta bo potrebno pridobiti še 83 tisoč evrov. Dokumentacija za izgradnjo doma krajanov na Cesti je zbrana, gradbeno dovoljenje pridobljeno. Pričela se bodo dela na terenu, nov večnamenski objekt v središču vasi bo zaživel spomladi 2015.

POSTAVITEV MLAJA IN KRESOVANJE NA PREDVEČER PRAZNIKA DELA ob 18.00

POSTAVITEV MLAJA krožišče sredi Ajdovščine ob 20.00

KRESOVANJE

grajski vrt Ajdovščina NAGOVORI PREDSTAVNIKOV ORGANIZATORJEV GLASBA IN PESEM KRAŠKIH OVČARJEV

DELU ČAST IN OBLAST!


4

Podjetno

Št. 31 • 15. april 2014

Center za mikroskopijo in spektroskopijo v Raziskovalnem središču UNG v Ajdovščini

V ajdovskem raziskovalnem središču Univerze v Novi Gorici so 27. marca slovesno svojemu namenu predali vrhunsko opremo v Centru za mikroskopijo in spektroskopijo. Nova oprema je zanimiva za širšo znanstveno javnost, Univerza v Novi Gorici si z novim centrom utrjuje mednarodno vlogo na področju raziskav sodobnih materialov. Dobrih 4,5 milijona evrov potrebnih sredstev je Univerzi v Novi Gorici uspelo pridobili iz dveh evropskih virov – projekt Citius v okviru programa Čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013, projekt Sungreen v okviru Evropskega 7. okvirnega programa RegPot. »Poleg raziskovalnih prednosti za naše raziskovalce in druge uporabnike, se mi zdi posebej pomembno to, da smo opremo pridobili zato, ker imamo vrhunske znanstvenike, ki so konkurenčni v evropskem prostoru,« je uvodoma poudaril rektor Univerze, dr. Danilo Zavrtanik, ki meni

še, da je mogoče tam, kjer je dovolj znanja in zdrave pameti, izpeljat marsikateri projekt. Najpomembnejši kosi nove opreme so najsodobnejši laserski svetlobni vir s pripadajočimi detektorji in dva vrhunska elektronska mikroskopa. V posebej za ta namen prirejenih laboratorijih je mogoče z atomsko natančnostjo preiskovati strukturne, kemijske in elektronske lastnosti organskih, anorganskih in bioloških snovi. Tako imenovana »velika znanstvena infrastruktura« je zanimiva za širšo znanstveno javnost, elektronska mikroskopa pa še en korak

v prizadevanju Univerze v Novi Gorici za vzpostavitev koherentnega centra za raziskave materialov. V centru so že opravljali tudi raziskave za lokalno industrijo. Dr. Gvido Bratina še poudari, da je Univerza zmeraj zagovarjala stališče, da so samo vrhunski znanstveniki lahko uspešni profesorji: »Pomembno je izpostavit, da so te pridobitve pomembne tudi za pedagoški proces, naši študentje že na dodiplomskem nivoju sodelujejo pri eksperimentih v tovrstnih laboratorijih. Prav gotovo bo to imelo še dodaten čar in privlačnost za študij na Univerzi v Novi Gorici.« Univerza bo tudi v bodoče osredotočena na tri osrednja področja znanosti: o okolju, materiali in biomedicina. Dogodka sta se poleg župana Občine Ajdovščina Marjana Poljšaka med drugim udeležila tudi predstavnik Agencije za raziskovalno dejavnost RS dr. Primož Prislovšek in državna sekretarka Tatjana Rener. sh

Obisk ameriških strokovnjakov na Univerzi v Novi Gorici in Pipistrelu

13. in 14. marca 2014 smo na Univerzi v Novi Gorici gostili prof. dr. Mark D. Maughmer (Pennsylvania State University) in prof. dr. Luigi Martinelli (Princeton University), svetovno znana strokovnjaka s področja aerodinamike ter načrtovanja in razvoja letalskih komponent. Profesor Maughmer je najbolj poznan po razvoju vertikalnih struktur na koncih kril jadralnih letal (t.i. winglet), ki so bistveno izboljšala njihove letalne lastnosti, profesor Martinelli pa se osredotoča na optimizacijo aerodinamskih površin s pomočjo naprednih numeričnih metod v dinamiki fluidov in prenosom le-teh v industrijo. V četrtek, 13. marca, sta gosta v dopoldanskem času obiskala podjetje Pipistrel, nato pa sta imela predavanji v prostorih Univerze v Novi Go-

rici v Ajdovščini. V petek, 14. marca ob 10. uri sta v dvorcu Lanthieri v Vipavi kot člana komisije za oceno zagovora sodelovala na predstavitvi doktorske disertacije z naslovom “Optimization of aerodynamic surfaces using pressure based functionals” doktorskega študenta fizike na Univerzi v Novi Gorici Mateja Andrejašiča. Matej Andrejašič je disertacijo pod mentorskim vodstvom prof. dr. Gregorja Vebleta pripravil v okviru svojega raziskovalnega dela v podjetju Pipistrel d.o.o., Ajdovščina, ki je vodilni svetovni proizvajalec ultralahkih motorno-jadralnih letal ter jadralnih letal s pomožnim motorjem. Raziskave, opravljene v okviru disertacije Mateja Andrejašiča, predstavljajo zgledno povezavo med akademsko in poslovno sfero in praktičen prenos najnovejših raziskovalnih dognanj na tržišče. Sodelovanje med Univerzo v Novi Gorici in Pipistrel d.o.o., Ajdovščina poteka tudi pri usposabljanju dodiplomskih študentov fizike Fakultete za aplikativno naravoslovje ter pri raziskavah burje in drugih atmosferskih pojavov v Vipavski dolini v povezavi s Centrom za raziskave atmosfere. Andreja Leban

Ajdovski gradbeniki so razvili inovativne fasadne elemente

Ajdovščina je bila dolga leta v širšem prostoru poznana kot središče vrhunskih gradbenih znanj. Konec meseca marca so domači gradbeni strokovnjaki dokazali, da je to znanje še vedno lahko osnova napredka. Predstavili so nove fasadne elemente z vgrajeno toplotno izolacijo, ki so pritegnili pozornost strokovne javnosti in prepričali prve kupce. Mlada razvojno naravnana podjetja, ki jih je Razvojna agencija ROD povezala v podjetniško mrežo SIMEGA, so uspešno zaključila svoj pilotni projekt in že razvijajo nove izdelke. Podjetniško sodelovanje pospešuje razvoj Čezmejna podjetniška mreža SIMEGA – Inovativni materiali in tehnologije v gradbeništvu deluje v okviru strateškega projekta iCON, ki je sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013 iz sredstev Evrop-

skega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Razvojna agencija ROD, vodilni partner strateškega projekta iCON, je v skladu z namenom in cilji tega projekta podprla razvojno delo v malih podjetjih in jih spodbudila k čezmejnemu podjetniškemu sodelovanju in povezovanju. Pred enim letom je tako nastala podjetniška mreža SIMEGA, ki z raziskovanjem sodobnih materialov in uporabo najsodobnejših tehnologij razvija inovativne gradbene izdelke in druge izdelke iz gradbenih materialov. V čezmejno podjetniško mrežo so se povezala podjetja Sustinno d.o.o, ki razvija nove gradbene izdelke in je vodilni partner mreže SIMEGA, projektantsko podjetje Acma d.o.o., podjetje Structum d.o.o., ki se ukvarja z razvojem trajnostnega gradbeništva, podjetje za trženje materialov in tehnologij v gradbeništvu Bandelli d.o.o. in italijansko gradbeno podjetje Frandoli group s.r.l. Podjetja so dobro izkoristila prednosti povezovanja. V okviru prvega skupnega projekta so ustvarila izdelek, ki presega prvotna pričakovanja. Inovativni fasadni elementi velikih dimenzij Za razvoj novega koncepta fasa-

dnih oblog so se odločili gradbeni strokovnjaki, ki dobro poznajo lastnosti sodobnega kompozitnega materiala, sestavljenega iz specialnega betona z eno ali več plastmi tekstilne mreže, in hkrati obvladajo tehnologije njegove vgradnje. Prav ta material, poljudno ga imenujejo tekstilni beton, je bil zaradi svojih značilnosti osnova razvoja novih fasadnih plošč z vgrajeno toplotno izolacijo. Od prve zamisli, da bi z nanosom tekstilnega betona na toplotno izolacijo ustvarili novo, zelo trdno in dovolj togo fasadno ploščo, je bilo potrebno veliko razvojnega dela in preizkusov. Gradbeni inženir Matej Peljhan iz podjetja Sustinno že nekaj let raziskuje tekstilni beton, pa tudi prosojni beton in je med drugim izdelal tudi unikatne prosojne betonske kocke, ki ob novem letu krasijo Šturski park v Ajdovščini. Njegovo zamisel o novih fasadnih ploščah je prvi podprl arhitekt in izkušen gradbeni strokovnjak Boštjan Furlan iz podjetja Acma. Skupaj sta oblikovala koncept novega izdelka. Podjetje Structum je opravilo raziskave lastnosti betonskih mešanic in razvilo ustrezne betonske mešanice za nov fasadni element. Preostala dva takratna člana mreže SIMEGA, Bandelli d.o.o. in Frandoli group s.r.l., sta sodelovala s svojimi izkušnjami in poslovnimi povezavami na nabavnem trgu. Rezultat skupnega razvoja so inovativni fasadni elementi za oblogo stavb CASTRA facade, ki omogočajo odlično izolacijo, arhitektom in projektantom pa nudijo veliko novih možnosti izvedbe fasadnih površin in natančno izvedbo detajlov okrog fasadnih od-

prtin. Pomembno prednost predstavlja velikost plošč, saj z novo tehnologijo lahko odslej izdelujejo plošče dolžine nad 4 m. Fasadni elementi so odlična rešitev tudi za energetsko obnovo starejših stavb, investitorjem pa zagotavljajo hitrejšo gradnjo in ekonomsko učinkovitost. V okviru strateškega projekta iCON in ob podpori Razvojne agencije ROD je podjetniška mreža SIMEGA izvedla tudi vsa potrebna testiranja novega proizvoda (mehanski test, ciklični vremenski test in test odziva na ogenj) ter opravila postopke za pridobitev ustrezne klasifikacije odziva na ogenj in CE certifikata kontrole proizvodnje. V začetku marca 2014 je že stekla proizvodnja novih fasadnih elementov. Prve serijsko izdelane plošče z vgrajeno toplotno izolacijo so vgradili na nov prizidek vrtca Ribnik v Ajdovščini, iz novih plošč pa bo zgrajen tudi fasadni ovoj nove osnovne šole, ki jo gradijo v Ajdovščini. Odmevna predstavitev projekta Razvojna agencija ROD je 20. marca v Ajdovščini organizirala predstavitev delovanja čezmejne podjetniške mreže SIMEGA . Člani mreže so predstavili svoj pilotni projekt, možnosti uporabe novih fasadnih plošč pa sta na zelo kreativen način predstavila ugledna predavatelja: arhitekt in izredni profesor Univerze v Mariboru mag. Aleš Prinčič iz Vidma ter arhitekta in docentka na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo Mojca Gregorski. Predstavitve so se udeležili številni arhitekti, projektanti in sodelavci oddelkov za investicije primorskih občin. Velike pozornosti pa je bila predstavitev de-

ležna tudi v slovenskih medijih. SIMEGA se širi in razvija nove izdelke V začetku leta 2014 sta se v čezmejno podjetniško mrežo SIMEGA vključila tudi podjetje Timtec d.o.o. iz Ceste pri Ajdovščini in italijanska zadruga Cooperativa Precasa Coop.Soc.a.r.l. Skupaj z njihovimi znanji je mreža razvila nov projekt proizvodnje začasnih in trajnih modulnih nagrobnikov, med katerimi bodo tudi sodobni nagrobniki iz litega kamna. Zanimivost tega projekta je, da so bila specialistična znanja gradbenih strokovnjakov prvič uporabljena za razvoj izdelkov zunaj gradbene industrije. Dve novi liniji sodobnih nagrobnikov, ki so jih poimenovali ALBA in SKALAS, so člani mreže konec marca predstavili na mednarodnem sejmu pogrebnih storitev in pokopališke opreme TANEXPO v Bologni. Tanja Krapež


Podjetno

Št. 31 • 15. april 2014

5

Ponovni zagon betonarne na nekdanjem Gobiju

Čeprav smo ljudje večinoma narejeni tako, da splošno zadovoljstvo merimo po osebnem, pa včasih, kadar so rane prehude, enostavno ne moremo mimo družbenega dogajanja okrog nas. Zato lahko z gotovostjo trdim tudi to, da prebivalci ajdovske občine, tudi tisti, ki zadovoljnih obrazov vsak dan (še) lahko odidemo v službo, v zadnjih letih nismo mogli ostati brezbrižni ob vseh zaprtih obratih, vseh izgubljenih službah, vseh prevarah, ki so do tega pripeljale. Ko je potonil tudi ajdovski gradbeni gigant, se je zdelo, da nižje sploh ne moremo. Ni potrebno biti izjemen filozof za spoznanje, da bi vso množico odpuščenih delavcev bolj kot besede, da se takrat, ko

se zaprejo ena vrata, gotovo odprejo druga, potolažila vsaj kakšna, pošteno zaslužena zaostala, neizplačana plača. Včasih pa ne ostane drugega kot zaupati, da se bo vendarle našel nekdo, ki si bo upal odpreti ista zaprta vrata … Kdor se je v zadnjem tednu vozil po ajdovski obvoznici ob proizvodnih halah bivšega Primorja ABK (nekdanji Gobi), je na zapuščenih dvoriščih mogoče opazil več življenja, kot smo ga bili vajeni v zadnjih dveh letih. Da je v teh obratih ponovno stekla proizvodnja, pa je potrdil tudi Stojan Stopar, direktor podjetja Stopar PGM d. o. o., ki ima sedež v Lokavcu. »Od stečajnega upravitelja Primorja smo dobili v najem del

obratov bivšega Primorja ABK. V teh prostorih smo kot primarno dejavnost 'zagnali' betonarno in pričeli z izdelovanjem betonske galanterije in armiranobetonskih drogov za elektrodistribucijo. Za začetek smo zaposlili deset ljudi (vsi so nekdanji delavci istega obrata v Primorju), v prihodnje pa, če bo šlo vse po načrtih, nameravamo zaposliti še več novih delavcev, pri čemer bo seveda pomembno vlogo igral trg. Posledica dveletnega neobratovanja je namreč tudi to, da se je po stečaju Primorja trg preoblikoval, kupci pa so poiskali nove dobavitelje. To za nas v tem trenutku pomeni, da začenjamo vse tako rekoč znova.« Poleg omenjenega v betonarni trenutno proizvajajo vse vrste svežih betonov, vse vrste peskov in gramozov, betonska galanterija pa zajema cevi, robnike, kanalete, drogove itd. Več o njihovi proizvodnji si lahko preberete na njihovi spletni strani www.stopar-pgm.si. Vsak ponovni zagon ali odprtje novega podjetja je izjemnega pomena za povrnitev optimizma v našo lokalno skupnost. Zato smo lahko toliko bolj veseli, da se v nekatere obrate, ki so kar nekaj časa samevali, vrača gospodarska dejavnost. Bojana P. Kompara

Učitelji na strokovnem posvetu v Dobravljah

11. in 12. aprila je na Osnovni šoli Dobravlje potekal 14. strokovni posvet Društva podružničnih šol Slovenije. Dobravska osnovna šola, ki ima kar pet živahnih podružnic, je kolegom iz vse Slovenije svoje poslanstvo in rdečo nit svojega dela predstavila skozi delovni posvet na temo LEPOTA IN MOČ BESEDE. Ravnateljica Mirjam Kalin in organizatorki srečanja Mateja Soban in Nataša Valič, so skupaj s predsednico DUPŠ Katjo Bolko v Dobravljah sprejele 76 udeležencev srečanja. Uvodnega dogodka se je kot osrednji gost udeležil tudi predsednik šolskega sindikata Branimir Štrukelj in podprl nagovor ajdovskega župana Marjana Poljšaka, ki je podpornik ohranjanja majhnih šol tudi zaradi ohranjanja in razvoja podeželja. Občina Ajdovščina, v sodelovanju s predstavniki šole in krajevnih skupnosti, temu področju posveča po-

sebno pozornost in skrb. Pomembnost srečanja pa so s prisotnostjo na uvodnem dogodku potrdili tudi Stane Okoliš, direktor šolskega muzeja, Mariza Skvarč, predstojnica Zavoda za šolstvo OE Nova Gorica, predstavnik šolskega ministrstva in drugi. Pomen osrednje teme posveta

je v slavnostnem govoru zaokrožila Ivana Slamič, ki je spregovorila o moči besede in njenih mejah. Udeleženci so v dveh dneh podrobneje spoznali delo dveh dobravskih podružnic – Črniče in Vipavski Križ, ki sta navdušili s svojimi predstavitvami. Lokalni vodniki so jim naše kraje podrobneje predstavili. V  strokovnem delu so sodelovale domače strokovnjakinje, ki so vodile delavnice s področja interpetativnega branja (Nataša Konc Lorenzutti), Beseda v gibu (Katja Bucik) in Beseda v glasbi (Marinka Šuštar). Ob 14. strokovnem srečanju pa sta izšla tudi bilten in zbornik. Dobravska šola je vodilna po številu podružnic med slovenskimi osnovnimi šolami. Dobra organizacija in zanimive razprave na strokovnem posvetu so še ena potrditev, da je njena usmeritev pravilna, da dela dobro. O strokovnem posvetu Društva podružničnih šol Slovenije in o pomenu podružnic pripravljamo obširnejši prispevek za naslednjo številko Ajdovskih novic.

NeUspeh (1.) Tomaž Bizjak

Formula za uspeh = kdo bi vedel? Če poznate kogarkoli, ki z gotovostjo napove uspeh ali neuspeh poslovnih idej, strategij in projektov, ga prosim, napotite k nam. Tudi mi iščemo poti, da bi naše okolje spet postavili na podjetniški in industrijski zemljevid. Regionalni, slovenski, evropski? Meje so tam, kjer si jih sami postavljamo. Kljub visokim ambicijam moramo začeti postopoma in z majhnimi koraki spoznavati sodobni podjetniški svet in se vključevati v kolesje razvoja. Spoznali ga bomo iz svetle in tudi tiste bolj temne strani. Marsikaj lahko naredimo, da bo uspehov več. Opisal bom sodobni pristop, ki ga učimo na Podjetniških delavnicah; v svetu pa predstavlja že standard. Najprej osnova: podjetnik je nekdo, ki rešuje problem. Problem je lahko v tem, da je storitev predraga in rešitev, ki storitev poceni. Lahko je problem v tem, da se sladoled v poletnih mesecih v kornetu prehitro stopi. Zato oblikujemo otroški kornet s širšim zgornjim delom in luknjicami, ki utekočinjeno sladko maso spravijo v kornet in ne na otroško roko - saj so starši naročili le sladoled in ne še čiščenja obleke. Poslovna priložnost je kombinacija kupcev, rešitve in poslovnega modela – načina kako ustvarjati dobiček. V velikem odstotku najprej obstajajo izdelki ali storitve - in zanje moramo najti kupce. Izhajajmo torej iz dejstva, da imamo izdelek za katerega predvidevamo, da ga vsi potrebujejo. Nadaljujmo z otroškim kornetom. Predvidevanje = mati vseh napak. Kornet bodo kupili vsi starši, ki otroku kupijo sladoled. Kornet bo lepši in otroci si ga bodo zelo želeli. Kornet bo opravil svojo funkcijo dobro, če noben sladoled ne bo padel na tla, a zato bomo prodali nekaj manj kepic. Ker ponoven nakup sladoleda staršem predstavlja nek napor, bodo raje plačali poseben kornet za 3x višjo ceno. To se zdi dobra poslovna priložnost in odločimo se naročiti izdelavo 1000 takšnih kornetov. Ali so predvidevanja pravilna? Nekdo drug morda misli, da takega izdelka za takšno ceno ne bo nihče kupil. Ni razloga zakaj bi predvidevanja nekoga imela večjo težo od predvidevanj drugih. Pri sodobnem pristopu v podjetništvo že tu - pred naročilom ali izdelavo velikega števila izdelkov preidemo v koncept preverjanja hipotez. Najprej postavimo svojo hipotezo: »Mislim, da bodo kornet kupili vsi starši, ki bodo otroku kupili sladoled.«. Takšnih hipotez si moramo postaviti več in jih nato preveriti. Opraviti moramo “detektivsko” delo, za kar pa ankete niso dovolj. Z anketami namreč postavimo anketiranca v položaj, ko ima več časa za razmislek, išče »prave odgovore« ali pa povsem človeško, želi »biti boljši«. Tudi znanci in prijatelji nam bodo večkrat potrdili, da je naš produkt dober. Morda je to res, morda pa nam želijo le ustreči. Potrebno je posredno opazovati ljudi in poizvedovati. Mogoče bi pri sladoledu presedeli dan blizu stojnice s sladoledom in ugotavljali, če smo res prepoznali problem in imamo boljšo rešitev. Glavno pravilo pri tem je… Kupec = kralj. Kupci imajo že izoblikovane nekatere misli. Nekdaj je veljalo, da je določen avto najboljši. Seveda, ko pa sta bila na voljo le še dva manj trpežna. In še danes nekako velja, da ta proizvajalec izdeluje boljše avtomobile. Pa čeprav dajejo konkurenčni proizvajalci daljšo garancijo za svoja vozila - to pa je merilo kvalitete. Zato moramo izoblikovane misli spreminjati ter prisluhniti željam potencialnih kupcev in produkt razviti tako, da jim bo ustrezal. Le takega bodo pripravljeni kupiti. Če spet uporabimo primer korneta: prepričati starše, da ni lonček boljši, da bo otrok z velikim veseljem pojedel tudi kornet, da bo tako zaužil tudi potrebne vlaknine, da bo s tem manj onesnaženja okolja, da... Pomembna varovalka pred neuspehom poslovne ideje je v izdelavi prototipov. Z njimi lahko idejo predstavimo na tak način, da več kot le z besedami prikazujemo funkcionalnost in dodano vrednost produktov. To kar pravzaprav počnemo tudi mi z našimi aktivnostmi, da dokažemo, da so naše ideje - kljub mladosti - uspešne ideje.


6

Podeželje

Št. 31 • 15. april 2014

V Šmarjah slavnostno ob prvi turistični pridobitvi

V krajevni skupnosti Šmarje smo dolgo čakali na prve korake na področju turističnega razvoja. Z vztrajnostjo in predanostjo smo v štirih letih uspeli uresničiti prvobitno željo po turistično-informativni točki, ki obiskovalcem nudi kraj za oddih in seznanitev z našo preteklostjo in sedanjostjo. Ker je njena ureditev ogromen doprinos za naše kraje, jo bomo slavnostno predali namenu v nedeljo, 27. 4. 2014, ob 16. uri. Nič kaj zgodovinsko se ne sliši dokončanje turistično-informativne točke v nekem kraju, pa vendar za prebivalce krajevne skupnosti Šmarje pomeni ogromen doprinos in obenem naš ponos. Končno imamo tudi v naših krajih prostor, kjer se lahko naključni obiskovalec zave, da ti kraji, ki bi jih nekateri označili kar »Bogu za hrbtom«, skrivajo marsikatero zanimivost, ki jo je vredno obiskati. Od kipa Matije Vertovca, ki ga je izdelal kipar Mirsad Begić, pa

do prave Grofove kleti, edinstvene gradnje vasi na naših tleh, spomeniško zaščitenega jedra Šmarij s simpatičnimi »gasami«, do doprsnega kipa Elvisa Presleya, pa najboljšega ovčjega sira in domačega meda, da o vinu sploh ne govorimo. Bolj kot se korak izgubi po labirintu vaških ulic, več skrivnosti vam bodo odkrile in bolj boste spoznavali kraje, ki so deželi Kranjski dali moža takšne veličine kot je bil duhovnik in najpomembnejši strokovni pisec 19. stoletja na naših tleh Matija Vertovec. Njegova bogata dediščina pomeni obenem velik dar, hkrati pa tudi odgovornost. Te se izjemno zavedamo članice in člani Turističnega društva Vinoreja Šmarje in Turističnega društva Vrtovče, ki vseskozi stremimo k razvoju naših domačij, posejanih med Vipavske griče. Ureditev turistično-informativno točke je bila ena prvih želja ob ustanovitvi naših društev, zato smo zanjo še toliko bolj hvaležni občini Ajdo-

vščina, ki je s pomočjo finančnih sredstev programa LEADER lokalne akcijske skupine občin Ajdovščina, Vipava in Komen poskrbela, da smo dobili dve leseni mizi s klopmi, dve informativni tabli z zemljevidom in opisom zanimivosti ter zeleni kotiček, kjer bomo ob otvoritvi slavnostno posadili potomke prav posebne trte-vrtovke. Še posebej smo ponosni, da nam bo pri sajenju vrtovk pomagala slovenska vinska kraljica Špela Štokelj, pobliže pa bomo lahko spoznali tudi modrosti Matije Vertovca. Ob vsem tem pa se nam bodo seveda predstavili tudi domači ponudniki, ki sestavljajo pisano druščino pridelovalcev sadja, zelenjave, medu, sira, domačih sadnih sokov in predvsem vina. Spoznajte naše kraje tudi vi in se nam pridružite v nedeljo, 27. 4. 2014, ob 16. uri na otvoritvi turistično-informativne točke ob glavni cesti skozi vas. Dogodek bo obenem povabilo v pisani maj, ko v Šmarjah tradicionalno pripravljamo praznik Med šmarenskimi griči, ki se bo začel 10. maja na Vrtovčah z briškoljado, nadaljeval 24. maja z otvoritvijo razstave 4. Ekstempore med šmarenskimi griči in vinsko degustacijo ter dosegel vrhunec 25. maja s petim pohodom Čez Školj in Tibot in popoldanskimi kmečkimi igrami. V Šmarjah pa se bo dogajanje nadaljevalo tudi preko poletja, zato nikar ne zamudite ene od priložnosti, da nas obiščete.

Globalna akcija urbanih sprehodov Jane‘s Walk letos, po vsem svetu, poteka 3. in 4. maja, oziroma do 11. maja 2014, z namenom širši javnosti predstaviti pomen prijaznosti mest za pešačenje. Akciji se v letošnjem letu pridružujemo tudi v Arhitekturnem društvu Forum. Vabimo vas, da se udeležite vodenega sprehoda po Ajdovščini, z naslovom »Imamo v Ajdovščini mestno alejo in mestno središče?«, ki bo v petek, 9. maja

Zadnji petek v marcu si je za svojega izbrala Vinska kraljica Slovenije, Špela Štokelj in na domačem Posestvu Štokelj priredila sprejem. Osrednja zgodba prireditve je bila predstavitev kraljičinega vina. Špela ni dosti razmišljala, pinela je osrednji pridelek na domačem vinogradniškem posestvu, je domača sorta, hkrati pa tudi ena od najbolj prepoznavnih in zanimivih vipavskih vin.

ima tanko kožico in začne hitro gniti. Pazit je treba, sploh pri izbiri leg. Na Planini so idealno zračne, zemlja je skromna lapornata. Mi imamo vse posajeno na terasah pod Ostrim vrhom, kjer so noči hladnejše, kar pozitivno vpliva na aromatiko.« Hkrati pa je vino pinela drugačno, da ohrani nežne arome je treba potrgati ravno prav zrelo grozdje in »biti dosleden v kleti, da ohraniš tisto osnovno značilnost sorte,« pravi Špela.

»To je zanimivo naključje - ne samo, da se rimava po imenu, zdi se mi, da se s pinelo tudi drugače dobro razumeva. Ker mi je všeč kot vino, je preprosto, avtohtono, naše domače. Ima zelo nežno sadno aromo, na okusu pa navduši s svežino. Na našem posestvu jo tudi zmeraj pridelujemo kot svežo, tako da ohranjamo njene sortne značilnosti. Zato mi je pinela všeč, zato sem jo tudi izbrala,« Špela opiše svojo pinelo. Posestvo Štokelj je bilo eno prvih na Vipavskem, ki je začelo tržiti stekleničeno vino iz te domače sorte. Vinograde so začeli saditi pred 15 leti, do pred kratkim so imeli tudi enega najstarejših, star je bil preko 60 let. Preveč trt je manjkalo, vsa dela so opravljali ročno, zato so ga opustili, vendar so s cepiči iz tega vinograda nasadili nove. Pinela je zahtevna za pridelavo, pravi Špela: »Rabi vetrovne lege in lapornata tla. Najhujša je vlaga, ki lahko pride tik pred trgatvijo. Grozdje

Tata Damjan je nad pinelo še vedno navdušen, na trgu pa je precejšnje zanimanje, tako da na posestvu razmišljajo o širitvi vinogradov pinele, ki jo imajo že sedaj zasajene skoraj 50%.Špela še poudari, da ob vinu vedno predstavi tudi posebnosti pinele, ki pomenijo dodano vrednost. Posebnost Špeline pinele pa je tudi etiketa na steklenici, izpeljana iz blagovne znamke Posestva Štokelj. Oblikovala sta jo Toni Kancilja in Špela Drašlar, ki zadnja tri leta skrbita tudi za vizualno podobo posestva. Skrbniki licence Vinska kraljica iz Pomurskega sejma so bili navdušeni in prvič v zgodovini izbora vinski kraljici dovolili, da na steklenici izbranega kraljičinega vina uporabi svojo lastno etiketo. Kraljico pripeljali konji Le da jih je bilo nekoliko več, kot običajno. Sprva je bila vse skupaj družinska šala, ki pa je dala misliti – prav na dan Špeline prireditve je na posestvo prišel nov traktor. In Vinska kraljica Slovenije se je pred goste ponosno pripeljala z novo in pomembno pridobitvijo na kmetiji. Vesela je bila predvsem svojih Planincev, Občino Ajdovščino je na sprejemu zastopal podžupan Igor Česnik, Pomurski sejem pa izvršna direktorica Mateja Jaklič in vodja projekta Vino Slovenija Gornja Radgona Andrej Slogovič. V imenu domačih vinogradnikov in o pineli je govoril Matjaž Lemut iz vinske kleti Tilia. Med gosti so bili tudi predstavniki sponzorjev in stroke.

mp

Imamo v Ajdovščini mestno alejo in mestno središče? 2014 ob 17.30. Dobili se bomo pred Fontano v Ajdovščini, sprehod pa nadaljevali po Cesti 5. Maja, proti zaključku mestne aleje pri Srednji šoli Vena Pilona. Od tam se bomo odpravili po Ulici Quiliano in Vilharjevi ulici, mimo sotočja Lokavščka in Hublja, na Lavričev trg. S trga se bomo sprehodili po Prešernovi ulici ter po Goriški cesti prišli nazaj na zbirno mesto. Sprehod bo vodila arhitektki Ana Vidrih. Urbani sprehodi Jane’s Walk so približno uro in pol dolgi vodeni sprehodi po mestnih četrtih, ki ozaveščajo o pomenu pešačenja po vsakdanjih opravkih, in poudarjajo učinek, ki ga imajo lahko pešci na urejanje mestnega prostora. Sprehodi odpirajo priložnost za pogovor o težavah, s katerimi se stanoval-

Vinska kraljica Špela izbrala kraljico vipavskih vin pinelo

ci dnevno soočajo, ter omogočajo oblikovanje pobud, kako soseske narediti privlačnejše in prijetnejše za življenje. Na sprehodu bomo skupaj raziskovali značilnosti prostora, njegove prednosti in pomanjkljivosti. Z opazovanjem ureditev, prilagojenosti za potrebe otrok in starejših, pretočnosti ter varnosti prostora, bomo poskušali postati kritični opazovalci podrobnosti in oblikovati različne predloge za izboljšanje stanja. Pogovorili se bomo o njegovi preteklosti in se zazrli v njegovo prihodnost. Več informacij o tem, kaj urbani sprehodi so, ter v katerih slovenskih krajih bodo še potekali, najdete na internetni strani ipop.si/urbani-sprehodi-janes-walk.

TIC Ajdovščina v maju prehaja na poletni urnik Obveščamo vas, da Turistično informacijski center Ajdovščina 5. maja 2014 prehaja na poletni urnik. V naši pisarni, v pritličju Mladinskega centra in hotela Ajdovščina, nas lahko obiščete od ponedeljka do petka med 10. in 18. uro, ob sobotah pa med 8. in 12. uro. Pri nas so vam na voljo informativne turistični zloženke o Ajdovščini in Vipavski dolini, naši turistični destinaciji Smaragdna pot in turistični ponudbi Slovenije. Obiščite nas tudi, če želite svojim gostom, obiskovalcem Vipavske doline, pripraviti organizirano vodenje po številnih naravnih in kulturnih znamenitostih naše doline. Pri nas se lahko včlanite v Planinsko društvo Ajdovščina ali podaljšate članarino oziroma se prijavite na planinski izlet. Še posebej vabljeni turistični ponudniki naše občine (vinogradniki, turistične kmetije, ponudniki nastanitev ali drugih storitev, ki so zanimive za popotnike) – vašo ponudbo lahko brezplačno objavimo na spletni strani www. tic-ajdovscina.si in na spletnih portalih www.smaragdna-pot.com ter www.slovenia.info. Brezplačno objavimo tudi informacije o dogodkih in prireditvah v Vipavski dolini, pokličite nas na 05 365 91 40 ali nam pišete na tic.ajdovscina@siol.net. Dobrodošli!

sh


Podeželje

Št. 31 • 15. april 2014

Pogovorni večeri v Faladurju – z dr. Bogatajem in dr. Koloinijem o vinski trgovini na Vipavskem skozi čas

Degustacijsko razstavni prostor podeželskih produktov Faladur ob mladinskem hotelu v Palah poživlja družabni utrip Ajdovščine z zanimivimi novimi dogodki. V petek, 28. marca, je tam potekal zanimiv pogovorni večer – etnolog dr. Janez Bogataj in zgodovinar dr. Borut Kolini sta z Matjažem Lemutom iz znane domače vinske kleti Tilia iz Potoč klepetala o vinski trgovini skozi čas – od Matije Vertovca naprej. Pomembnemu rojaku je bila posvečena priložnostna razstava. Ob klepetu so bila na pokušini vina starih vipavskih sort, o

katerih je prvi pisal prav Vertovec in ki se jih še najde po vipavskih hramih – poljšakica, pergulin, klarnica … Matjaž Lemut je etnologa in zgodovinarja uvodoma izzval z razmišljanjem, kako je preteklost vplivala na današnjo podobo časa? Zakaj, na primer, so primorska posestva tako razdrobljena v primerjavi s štajerskimi? Predvsem so na to vplivale deželne meje in različna pravila znotraj posamezne dežele. Na Štajerskem so se velike posesti obdržale zaradi močno ukoreninjene tradicije viničarstva, ki mu zelo dolgo niti oblast ni mogla do živega. Vipavski kmet se je relativno hitro osamosvojil, vendar je zemljiška odveza po letu 1848 prinesla le pravno izenačenje z zemljiškim posestnikom, poudari dr. Koloini. Dejansko je bil kapital v rokah gospode, ki je krojila trg. Kljub temu pa so Vipavci imeli nekaj prednosti pred ostalimi deli Slove-

Dota za prihodnje rodove

Dediščina nam je dana, je naša dota, ki jo je vredno negovati prav zaradi te dodane vrednosti. Pomembno je, da vemo, kdo smo, od kod prihajamo, zato, da lahko gremo po začrtani poti naprej. Če želimo, da so ideje za prihodnost naše, nam pisane na kožo, potem morajo stati na temeljih nam lastne preteklosti. Na vseh področjih našega življenja. V prostorih Mladinskega centra Ajdovščina je v okviru Vertovčevega leta konec marca potekal javni sestanek, pogovor, na temo potenciala

dediščine za razvoj. Namen sestanka in povabila, ki še vedno velja, je združiti in povezati različne zgodbe iz področja dediščine na način, da bodo služile svojemu današnjemu namenu – bodisi ciljem društvenih dejavnosti, bodisi gospodarstvu tako v smislu ustvarjanja novih produktov, kot ohranjanja tradicionalnih navad in tudi vrednot. Etnologinja Jasna Fakin Bajec, ki se še posebej posveča prav opolnomočenju dediščine za razvoj, je predstavila pomen ohranjanja tradicije za prihodnost. Poleg konkre-

Organizatorji Vertovčevega leta bomo skupaj z etnologinjo Jasno Fakin Bajec in v sodelovanju z Mladinskim hotelom centrom Ajdovščina skozi letošnje Vertovčevo leto priredili več dogodkov, namenjenih pridobivanju novih izkušenj, srečevanju za nove skupne dogovore, ogledu dobrih praks. O vsem vas bomo sproti obveščali, tudi preko spletne strani Vertovčevo leto. Vabljeni, da se nam pridružite – aktivno, z idejami ali produkti, ali pa zgolj kot obiskovalec naših dogodkov, nakupovalec domačih produktov. Prvi dogodek načrtujemo za zadnjo soboto v mesecu maju, računajte na to!

nije. Odprta so jim bila vrata v širni mediteranski svet in imeli so dobre učitelje – imeli so znanje. Prvi učitelj domačih in slovenskih vinogradnikov je bil Matija Vertovec, »ki je bil zelo izobražen za svoje čase in je bil pripravljen znanje deliti med sosedi, prijatelji, vinogradniki« je poudaril dr. Koloini. Nekaj desetletij kasneje je na Slapu zrasla prva slovenska kmetijska šola, ki je svoj sloves dobrega poučevanja obdržala vse do danes, ko velja za dobro prakso v evropskem prostoru. Zanimive so tudi zgodbe o zadružništvu, ki se je, še posebej na Vipavskem, razcvetelo v prvih desetletjih 19. stoletja. »Zadruge so odigrale izjemno vlogo v poglabljanju, dvigovanju in prenašanju znanja,« meni dr. Bogataj in dodaja, da je bilo izobraževanje odlično organizirano, neprimerno bolje, kot danes. Vsakovrstno znanje se je širilo preko delavnic in tečajev, vendar pa se je nekje »nit utrgala«, doda. Zgodba se je prekinila in namesto preizkušeno dobrih idej naših prednikov vse preradi posegamo po tujih zgledih. Dr. Bogataj je pohvalil idejo o Vertovčevem letu, o oživljanju pomena dela Matije Vertovca, ker so njegovi nasveti in nauki še vedno aktualni. Vipavska dolina ima velike potenciale v razvoju turizma in podeželja – privlačne zgodbe, odlično vino, so-

tnih produktov, storitev in zgodb, ki so pomemben prodajni artikel, ohranjanje in/ali nadgrajevanje tradicionalnih navad bistveno vpliva tudi na kulturno, socialno, duhovno področje našega življenja. Za to pa je pomembna primerna in pravilna interpretacija dediščine, še bolj pa povezovanje, mreženje – interdisciplinarno, medsektorsko, medgeneracijsko in vsa druga sodelovanja, ki med različnimi deležniki spodbujajo inovativen in konkurenčen razvoj. Lahko bi nas več sedelo za mizo, manjkali so prav predstavniki javnih institucij in gospodarstva, ki bi jih morale tovrstne teme prav zaradi narave njihovega dela najbolj zanimati. Prisotni pa smo bili predstavniki večine najpomembnejših društev v Vipavski dolini, ki se ukvarjamo z interpretacijo dediščine. Pa lokalni turistični vodniki, Maja iz znane turistične kmetije v Črničah, Branka iz Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo – pravzaprav obetavna ekipa za začetek. Obljubili smo si sodelovanje in pomoč eden drugemu, saj bomo le tako lahko gradili velike in privlačne zgodbe, ki bodo dolini prinesle kakšno novo delovno mesto, kakšen nujno potreben soud več, pa tudi novih doživetij. Želja je, da Vipavska dolina vnovič postane »Raj dežele Kranjske«, kot je slovela v času življenja Matije Vertovca. S skupnimi močmi, prepletom različnih izkušenj, mladostno energijo, vztrajnostjo, trdim delom in predvsem preseganjem individualizma nam lahko uspe. mjs

7

Faladur vabi in obvešča Trgovina Faladur na ajdovski tržnici bo od 25. aprila naprej ob četrtkih, petkih in sobotah odprta do 23. ure zvečer, takšen urnik bo veljal skozi celo poletje, večeri pa bodo popestreni z degustacijami lokalnih produktov. Poletni mestni sprehodi v večernem hladu bodo tako še prijetnejši – vabljeni na obisk! Mali festival novih polnitev 9. maja vas Faladur, v sodelovanju z Barom Hiša mladih, vabi na Mali festival novih polnitev. Predstavilo se bo 15 vinarjev in gostinec, večer bo popestril koncert skupine Balkan Boys. Vstopnina 3 evre, kavcija za kozarec 2 evra, cena decilitra vina 1 evro. »V maju gremo na Vipavsko« in festival Okusi Vipavske 11. in 12. maja bo na dvorcu Zemono potekal festival Okusi Vipavske, tudi Faladur bo tam. Obenem pa za prvi festivalski dan, nedeljo, pripravlja dodatno ponudbo avtobusnega prevoza iz Ljubljane ter krajših ali daljših izletov in pokušin pri ponudnikih Vipavske doline. Več informacij najdete na spletni strani Faladurja. Faladur na obisku je nova ponudba Faladurja – obisk ene izmed vipavskih kmetij, degustacija izdelkov in prevoz, 8 prostih mest, cena – 20 evrov. Prvič se Faladur odpravlja na obisk 19. maja. Informacije: www.faladur.si, 040 232 987, 051 247 035, info@faladur.si naravna - vzdržno pridelana hrana, privlačne prireditve, kot je na primer Vertovčev pohod – vse to bi lahko zadržalo mimo vozeče se popotnike. Še posebej velik pomen pripisuje krajevno lokalni kulinariki in drugim posebnostim. Preseči bi morali delitve in Vipavsko dolino povezati v en prostor ter iz nje narediti trženjsko znamko ter izkoristiti, kar nam ponujajo narava in bogate zgodbe iz preteklosti, nam svetuje priznani etnolog. V en prostor je bila Vipavska dolina tega večera povezana preko različnih vin, Matej Lavrenčič iz Faladurja je obredel celotno Vipavsko dolino, da

je našel tako pester nabor domačih, že skoraj pozabljenih vinskih sort. Tradicionalni so bili tudi prigrizki – polenta z ocvirki, frtala in gluhi štruklji. Večer torej, namenjen ljubiteljem dobre kulinarike in vina, dobrih zgodb in prijetnega druženja, ki so si lahko ogledali tudi priložnostno razstavo o Matiji Vertovcu. Tovrstna doživetja postajajo stalna praksa Faladurja, vabljeni! Več informacij poiščite na spletnih  ali  facebook  straneh Faladurja, ali pa obiščite trgovinico z domačimi pridelki Faladur, v stolpu na ajdovski tržnici.

Vabimo vas na tradicionalni, že osmi festival Okusi Vipavske, ki bo potekal 11. in 12. maja 2014 na dvorcu Zemono, v osrčju Vipavske doline. Na festivalu se bodo ob najboljših domačih vinarjih predstavljali gostje iz sosednjih dežel, letos bodo to vinarji in gostinci iz Hrvaške Istre in Kvarnerja. Naša dežela že stoletja slovi po tradicionalnih žlahtnih pridelkih. Rodovitna zemlja in milo podnebje, ki ga sem in tja prepiha značilna burja, nudita ugodne pogoje za rast, domači kmetje pa to s pridom izkoriščajo. Njihovi očetje so imeli dobre učitelje, saj je v teh krajih Matija Vertovec napisal Vinorejo, ki velja za prvo strokovno delo na področju vinogradništva pri nas. Nekaj desetletij kasneje pa je na Slapu zaživela prva slovenska kmetijska šola. Današnji rod pomembne izkušnje svojih očetov plemeniti z novim znanjem. Še naprej obdeluje na Vipavske griče položene vinograde, sadovnjake in polja, zložena ob reki Vipavi, ki se leno vije skozi dolino. Z vsem spoštovanjem do tradicije ustvarjajo vedno nove omamne okuse – največ in najboljši bodo zbrani prav na festivalu Okusi Vipavske. Letošnji festival bo s svojo prisotnostjo požlahtnila, Špela Štokelj,

„Na desni pod tvojimi nogami se ti

sh

odpre struga Ipavske, vertu enako obdelane in smejoče doline doli do Gorice, zavoljo nje žlahtnih pridelkov in drage kapljice imenovana večkrat od zunanjih „Raj dežele Kranjske.“ (Matija Vertovec, 1820) Vinska kraljica Slovenije. Špela je doma iz ene najuglednejših domačih vinskih hiš, Posestva Štokelj. Predstavila se bo s svojim, Kraljičinim vinom – pinelo iz domače kleti. Ob bok mnogim znanim in preizkušenim vinarjem se bodo postavili študentje. Na pokušini bodo namreč tudi vina Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo, ki ima svoj sedež v Vipavi. Festival bo obiskovalcem ponudil nova znanja in izkušnje, ki jih bodo lahko pridobivali na delavnicah. Bogata pa bo tudi ponudba kulinarike odličnih slovenskih gostiln, na čelu z restavracijo v dvorcu Zemono, ki sodi v vodilno in vrhunsko slovensko kulinarično ponudbo. Še več okusov pa vam bo ponudila narava: očarljivi razgledi z vrta dvorca Zemono segajo po vsej Vipavski dolini, ki bo ravno v času festivala zadišala po prvih vipavskih češnjah. Dobrodošli!


8

Pomlad

Št. 31 • 15. april 2014

»Iz tvojih jagodic, o draga trtica, se zlate kapljice vina cede, in vino, narbolj sloveči sad tvojega telesa, oživlja berača pred pragom in kralja pred njega pretežko krono …« (Matija Vertovec) Vinarji s Planine nad Ajdovščino vas vabimo na

17. Velikonočni pohod na Malo goro

druženje s pinelo,

ponedeljek, 21. aprila na Planini. PROGRAM: ob 15:00 maša v cerkvi sv. Petra in Pavla (zaselek Koboli) ob 16:00 do 21:00 druženja s pinelo (stara šola) Ljubitelje avtohtone vipavske vinske sorte pinela bo nagovorila Špela Štokelj, vinska kraljica Slovenije. G. Žarko Gorup nam bo predstavil življenje in delo Matije Vertovca. ob 17:00 predvajanje filma o Matiju Vertovcu (farna cerkev na Planini) ob 17:30 kulinarična delavnica (na kmetiji Vinogradništvo in vinarstvo Pipan Planina 62) Prosimo vas, da se za udeležbo na delavnici prijavite na tel. 041-483-777 (Damjan) Za kulturno popestritev programa bo poskrbel oktet Simon Gregorčič iz Kobarida. LEPO VABLJENI

Planinska sekcija Kamnje organizira letos že sedemnajsti Velikonočni pohod na Malo goro. Tradicionalni pohod, s katerim ohranjamo spomin na košnjo na tej planoti, bo kot vsako leto, tudi letos potekal na Velikonočni ponedeljek, tokrat 21. aprila. V sekciji Kamnje stremimo k temu, da bi čim več pohodnikov pričelo z

Diši po pomladi Anja Korenč, www.visual-dish.com

Narava se je že začela prebujati. Vse okrog nas cveti. Pomladno sonce in lahkotnejša oblačila nam dajo več energije od zimske turobnosti in težkih plaščev. Čeprav nas je večina svojo garderobno omaro že preuredila za pomladno-poletni čas, lahko letos naredimo korak več in prenesemo nekaj pozitivnosti še v ostale prostore našega doma. Na vidno mesto postavimo uporaben in ročno izdelan barvni dodatek, zrak in svojo kožo pa zaobjemimo z vonjem sivke.

Troštovo oljčno olje ponovno z zlato oljčno vejico

V gledališču v Kopru so v četrtek, 3. aprila, podelili priznanja pridelovalcem najboljšega oljčnega olja. Tekmovanje Zlata oljčna vejica 2014 letos praznuje že 20. obletnico. Ena od zlatih oljčnih vejic pa bo krasila tudi aktualno letino Troštovega oljčnega olja iz Ajdovščine. Ocenjevanje prireja Društvo olj-

Povabilo na koncert

karjev Slovenske Istre, v sodelovanju s KGZS-KSS Koper in Inštitutom za sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo. Izmed 75 vzorcev je mednarodna komisija izbrala deset najboljših olj. Med dobitniki zlate oljčne vejice 2014 je tudi Troštovo oljčno olje, pridelano na kmetiji Bojanc v Plačah (Mojca in Iztok pa sta sicer iz Ajdovščine). Domače oljčno olje bo skupaj z drugimi izbranci na pokušini na Festivalu zlate oljčne vejice 12. in 13. aprila v Izoli, 19. aprila v Portorožu ter 17. in 18. maja v Kopru. Čestitamo Mojci in Iztoku za vrhunski izdelek!

keramični podstavek za milo, Jon Hatfull, www.jonhatfull.co.uk, cena za kos 15€

Šesta razstava ročnih del v Lokavcu Foto: Stane Lokar

Star običaj vipavskih vasi je, da na Velikonočni ponedeljek obiščemo prijatelje, »žlahto« ali znance. Temu obisku pravimo, da gremo v Emavs. Na ta dan popoldne se je na vaških plesih zbralo veliko ljudi, mladih po srcu, ki so po postnem času zopet zapeli in zaplesali. Da bi se ta običaj ohranil, organiziramo vipavski folkloristi, že vrsto let tradicionalni koncert, na katerega povabimo zanimive goste. Otroška folklorna skupina Powštrčki iz Šturij nas bo spomnila kako so se nekoč majhni pastirčki igrali na paši in peli pesmice, gostujoča folklorna skupina iz Trnovca pri Varaždinu nam bo prikazala običaje v plesu in pesmi iz Međimurja, orkester mladih harmonikarjev se bo prvič predstavil s šopkom poskočnih melodij, mešani pevski zbor Duri s Cola nam bo s pesmijo obogatil večer. Tudi mi domačini smo pripravili nekaj novega za ta devetnajsti koncert, zapeli in zaplesali bomo, da bo res lepo. Pripravljamo torej, lep in zanimiv program, zato vas vabimo, da se nam pridružite na Velikonočni ponedeljek, ob 19. uri popoldne, v Domu kulture v Vipavi. Vipavski folkloristi

vzponom na Malo goro prav v vasi Kamnje. Pohodniki si bodo lahko v prostorih šole ogledali stalno razstavo »Mala gora, nekoč in danes«, kjer je na ogled postavljeno orodje, ki so ga nekoč uporabljali kosci pri svojem opravilu. Fotografije tega orodja pa si bodo lahko ogledali tudi pohodniki, ki se bodo na Malo goro povzpeli po »Poti koscev in grabljic«. Pohod se bo pri koči na Mali gori zaključil ob 11. uri s kratkim kulturnim programom. Sledilo bo druženje ob tradicionalni polenti zabeljeni s košenino in kislim mlekom. Vabljeni vsi ljubitelji narave in dobre družbe!

naravno in ročno izdelano mazilo ter milo s sivko, Vila Lavanda, bas.13@hotmail.com, mazilo 8€, milo 4€ V kolikor tudi sami ponujate izdelek, ki bi bil zanimiv za objavo v kateri izmed prihodnjih številk, nam pišite na: ajdovske.novice@ajdovscina.si

Dnevi odprtih vrat Kmetije Kobal v Budanjah »Vesele smo, da nam uspeva vsako leto izdelati in na ogled postavit naše delo. Čas, ki nam ni naklonjen in brezglavo drvi, pa nas ne more odvrniti od naših večerov druženja in ustvarjanja. Naša druženja bogatijo medsebojne odnose, pokramljamo o tegobah, se poveselimo ob lepih trenutkih, izmenjamo ideje in nasvete. Tako nastajajo čudoviti izdelki, ki bi jih bilo škoda zapreti v skrinje. Pred nami je velikonočni čas, ko vsaka gospodinja še posebej skrbno polepša svoj dom. Vedno bolj cenjen je ročno izvezen ali kvačkan prt, pa s čipko obogaten prtiček na košari polni dobrot. Zavese ali posteljnina, kvačkana ali s čipko, ki v dom prinese domačnost in toplino.« Tako nas je za uvod na prireditvi ob odprtju razstave pozdravila članica skupine Ročna dela lokavških žena. Razstava je polna lepih izdelkov, od majhnega, iz čipke narejenega nakita, do velikih prtov in posteljnine. Veliko ur je bilo namenjenih

za vse izdelke, zato je prav vsak kos dragocen. Šopki iz papirja, copatki, kvačkane figurice, prtički, klobučki, gobelin in fotografije, ki prikazujejo , kako je delo ob zimskih večerih potekalo. Ob sredah zvečer so pridno vrtele igle, kvačke, kleklje: Mojca Pergar, Lidija Kovač, Amedeja Kompara, Ingrid Lokar, Ivica Batič, Marta Černigoj, Marija Lokar, Sonja Batagelj, Rožica Troha, Zdenka Trošt, Marjeta Lokar in Nevenka Vidmar. Za popestritev sta letos poskrbela Viktor Slokar s svojimi lesenimi in kovinskimi izdelki in Vida Posega z miniaturnimi okraski za vse priložnosti. Preden so si obiskovalci vse to ogledali, so se nasmejali šaljivemu skeču, ki so ga odigrali člani in prisluhnili petju članic Dramsko pevske skupine Zarja. Večer se je nadaljeval v prijetnem druženju, občudovanju izdelkov in kulinaričnih dobrotah članic. Nevenka Vidmar

Kmetija Kobal iz Budanj vabi na dneve odprtih vrat. V tednu od 13. do 19. aprila boste pri Kobalovih dobrodošli na pokušini odprtih in ustekleničenih vin, steklenice iz zaloge pa bodo prodajali po akcijskih cenah. V tednu pred veliko nočjo, med 13. in 19. aprilom, vas vinogradniška kmetija Kobal iz Budanj vabi na dneve odprtih vrat. Pričakujejo vas vsak dan med 13. in 19. uro, izven tega časa pa boste dobrodošli po vnaprejšnjem dogovoru. Na pokušini bodo odprta in ustekleničena vina bogatega asortimaja, ki na ocenjevanjih redno prejemajo visoke ocene. Steklenice iz zaloge pa bodo na prodaj po akcijskih cenah. K velikonočnim dobrotam sodi tudi dobro vino, obiščite kmetijo Kobal. Informacije: 041-70 80 92


Podjetno

Št. 31 • 15. april 2014

9

Čistilnica, pralnica, bar in sladoledni vrt

Eden od znanilcev pomladi v Ajdovščini je tudi sladoledni vrt Bambola, letos smo komaj čakali, da se odpre. Prav tam smo klepetali z Bojanom Kodeljo, ki ga je ustvaril, danes pa je aktivni penzionist, ki se, v spremstvu vnukov sicer, še vedno vmešava v obe poslovni dejavnosti, po novem pa oddaja tudi turistični apartma. Zanimivo je namreč, da se je Bojan gostinstva lotil kot varovalke ob grožnji po propadu njegove osnovne dejavnosti – kemične čistilnice in pralnice. Čiščenje in pranje je preživelo, gostinstvo zaživelo in oživlja vsako pomlad znova, apartma pa je najprimernejša rešitev za stanovanjce nad barom. Strojnik po izobrazbi je bil zaposlen po različnih podjetjih, prav nazadnje v Batujah, kjer je opravljal dela tržnika. Stalne službene poti so po 15 letih postale moteče, iskal je kaj bolj umirjenega. Ideja o čistilnici je prišla po naključju, bila pa je dovolj zanimiva, da je Bojan Kodelja začel resno razmišljati o tej dejavnosti in iskati informacije. Na kolege iz branže ni mogel računati, kljub vsesplošni popularnosti obrtništva niso želeli deliti svojih izkušenj s potencialno »konkurenco«. Je pa našel dobrega mojstra v Trstu, ki je tudi prodajal opremo za čistilnice. Za pol leta je šel k njemu v »uk«: »Sem se izredno dosti pri tem človeku navadu, dosti mi je pomagal. Tam smo kupili tudi prve stroje.« Zagonsko investicijo je pomagala pokriti nonina italijanska penzija. Še eden, ki je začel v garaži »Delavnico smo dobesedno naredili v garaži,« pove Bojan. Čistilnico so odprli konec osemdesetih, najprej sta oba z ženo Ireno delala kot »pavšalista«. Tako sta uvedla posel, preverila tržišče. Analize o možnostih uspeha, ki so mu jih po prijateljski liniji izdelali študentje, so namreč pokazale le 15% možnosti, med drugim tudi zato, ker je ponudba že bila, poleg tega je takratna čistilnica Bajc imela prostore v središču mesta … Začetki so bili trdi: »Prišla sva iz službe, Irena je skuhala, sedla sva k mizi, in pole, ko je zazvonilo, al pa ko sva vidla človeka, ki je šel mimo hiše, sva se gledala, kdo bo vstal od krožnika, da ga bo šel postreč …« Po kakšni dveh letih, ko je posel do neke mere stekel, je padla odločitev: Bojan je pustil službo, se vrgel v posel in takoj začel razmišljati o novih možnostih, ki bi dvignile tisti procent uspešnosti. Takoj so zaposlili dekle, kmalu nato še eno. Kemičnemu čiščenju so kmalu dodali tudi novo dejavnost – pranje. Ob tem pa sta lastnika mestne čistilnice opustila posel zaradi upokojitve. Posel kemične čistilnice in

predvsem pralnice Kodelja je zacvetel. Čiščenje in pranje je pretežno moški posel Od 220 današnjih čistilnic jih je okoli 80% v upravljanju moških, mi Bojan Kodelja postreže s podatkom, potem, ko še kar drezam vanj, kako da se je lotil tako »ženskega« posla. (Branko pa ob tem pomenljivo omeni peke.) Zagotovi mi tudi, da zna odlično zlikati moške hlače ali srajco: »Zmerej sem zagovarjal stališče, da moram znat sam naredit stvar, ki jo počnem.« Nato pa pojasni, da pri dejavnosti čistilnice »en strojnik dejansko pride bolj prav«, sicer je odvisna od servisa. V pralnici imajo 30 kilogramske pralne stroje, velike sušilne komore, ravne površine likajo z valji, oblačila z lutkami in paro. Pravzaprav delavka ročno zlika le rob moških klasičnih hlač … Trendi se spreminjajo … Podjetje se je počasi razvijalo, za hišo so dogradili delavnico, se preselili … Po osamosvojitvi so iz vipavske vojašnice sami prišli vprašat, če bi prali za njih, to je bil dober posel, kakšnih sedem let so sodelovali. Pralo se je za hotele, samske domove, gostilne … Odprli so poslovalnico v Vipavi, iskali so prostor, celo za nakup, za poslovalnico v Novi Gorici. V najboljših časih so bile poleg zakoncev Kodelja v čistilnici zaposlene še štiri, pet dodatnih delavk. Leta 1998 pa se je pojavil problem, Bojan ga primerja s trgovci, v času pojava supermarketov: »… pri nas pa so se pojavili veliki pralničarji, ki so z dampinškimi cenami uničevali majhne pralnice … tako smo mi zgubili vse, kar smo imeli dobrih poslov: vojska, samski domovi, hotel …« Spremenile pa so se tudi navade – le še 5% žensk nosi krila, plaščev skorajda ne nosimo več, gostilniške prte izpodrivajo papirnati pogrinjki … Spreminjajo se materiali - spogledamo se in ugotovimo, da smo vsi trije oblečeni v pralna oblačila, ki niti likanja ne potrebujejo. V čistilnico največkrat nosimo bunde s kakšnimi nadležnimi madeži, ki jih ne moremo sami odpraviti. Bojan opozori, da je velika napaka poskušati madež najprej odpraviti s pranjem doma, nato pa izdelek odnesti v kemično čiščenje. Postopek je namreč obraten – najprej je na vrsti kemično čiščenje, ki razgradi vse mastne, beljakovinske in druge madeže, šele potem se pere z vodo. Nehal pa se je spraševati, zakaj se gospodinje v večji meri ne poslužujejo možnosti pranja in likanja v pralnici – prihranile bi pri denarju, predvsem pa pri času. To, da mu konkurenca ni sosednja čistilnica, pač pa gospodinja,

mu je povedal uspešen Nemec. Našel je torej način, da je »likanje srajce zanjo ugodnejše, kot če bi likala sama«, pa vendar smo očitno ajdovske gospodinje ohranile tistega tradicionalnega slovensko-cankarjanskega duha, češ, »svoje rjuhe bom pa že sama oprala«. Podobno je z nekaterimi domačimi ustanovami, ki pranje v lastni hiši argumentirajo z ohranjenim delovnim mestom, kljub temu, da je to trikrat dražji način za opravljeno storitev, ali pa pranje celo dodatno nalagajo že tako preobremenjenim delavcem. Prvi pod EU eko-drobnogledom Kemično čiščenje je bilo ena prvih dejavnosti, ki je zapadla pod obvezni monitoring, ki ga v čistilnici Kodelja redno opravljajo že 10 let. Zaradi nove zakonodaje v letu 2007 so morale vse kemične čistilnice zamenjati stroje z ekološko ustreznejšimi. Od 500 čistilničarjev jih je novo zakonodajo preživela polovica, do danes se jih je ohranilo še kakšnih 220. Bojan Kodelja poudari, da je kemično čiščenje ekološko popolnoma nesporno. Medij, ki ga uporabljajo, je perkloretilen. Sodobna tehnologija, visoki standardi in organizirani servisi zagotavljajo vsestransko okoljsko zaščito. Vsem pretečim grožnjam navkljub se je Bojan Kodelja trudil obdržati posel nad vodo, uspel je nazaj pridobiti nekatere pomembne stalne stranke, hkrati pa iskal rešitev – ni hotel siliti v isti branži naprej, iskal je dejavnost, ki bi bila neodvisna. Zimski 012 in poletna Bambola Bojan Kodelja je gostinstvo in gostince poslovno poznal, hkrati pa se je pokazala priložnost z barom 012, ki ga je takratni lastnik zaprl in opustil, ker za objekt ni imel pridobljenega uporabnega dovoljenja. Najprej se je Bojan z Andijem Slokarjem dogovoril za najem spodnjega dela objekta, v naslednjega pol leta uredil vse papirje za pridobitev uporabnega dovoljenja, ter 12. 12. 1998 ponovno odprl bar 012. Že prva poletna sezona je pokazala, da brez letnega vrta ne bo preživetja. » Konec poletja sem začel mrzlično iskat, kje bi lahko naredili vrt. Celo k Makselnu sem šel vprašat …, « se Bojan spominja, kaj vse je bil pri-

pravljen storiti za košček prostora pod soncem … Za današnji prostor je moral najprej najti lastnika in ga nato prepričati, da je zemljišče na elitni lokaciji sredi mesta res njegovo. Z Mlinotestom se je dogovoril za odkup in Sladoledni vrt Bambola, s ponudbo vrhunskih sladoledov domačega podjetja Incom, je že prvo sezono prav neverjetno zaživel. V tistih časih so skupaj z Incomom nastajale ideje o franšiznih sladolednih vrtovih po Sloveniji, ki bi jih vpeljevala domača ekipa Bambole, vendar je ideja zamrla, ker je Incom »prehitro rasel, je ušel«, se zaveda Bojan. Sladoledar pa še danes zagotavlja vrtu proizvode vrhunske kakovosti, doslej se ni izneveril. Bojan pravi, da se je tistega prvega uspešnega poletja kar ustrašil, da bo mogoče obveljala tista, kar hitro pride, hitro mine … Zato se je z ekipo zelo trudil ohraniti nivo. Obiskovalce je vabil tudi z družabnimi koncerti, ki bi jih bilo še več … to pa se že dotika problematike dovoljenega časa obratovanja lokalov in prireditev, znotraj katere se krešejo mnenja podjetnikov in stanovalcev ter obiskovalcev/občanov in lokalne politike. »Izredno so me napeljevali, da bi sladoledni vrt zaprl, tako da bi funkcioniral tudi pozimi, pa se mi ni zdelo niti pametno, niti smotrno. Pravim, da je neko zadevo boljše za nekaj časa odmislit, pozabit, in dejansko – vsakokrat ko odpiraš, si odprl na novo,« razmišlja podjetnik. Tako vsako pomlad, ko pripravlja vrt za goste, posluša prijazne pripombe mimoidočih, češ, zdej pa bo vreme, ko se Bambola odpira. Danes Bojan Kodelja poseduje obstoječi sladoledni vrt, ki se širi še na drugi del, ob objekt, v katerem je uredil tudi dostojne sanitarije. Razmišljal je tudi o odkupu nekdanjega balinišča zadaj za lekarno, z zanimivo idejo o ureditvi letnega vrta za neke vrste otroški vrtec, pravzaprav kratko varstvo – za mamice z opravki, ki bi otroka medtem lahko pustile tu v varstvu. V celoti pa je odkupljena tudi stavba, v kateri je bar 012 – gostinski del se že nekaj časa razteza tudi v drugem nadstropju. V tretjem nadstropju stavbe pa je prav na novo urejen turistični apart-

ma, ki ima svoj lastni vhod. Po posvetu z računovodskimi mojstri se je Bojan odločil, da ga oddaja kot fizična oseba. Poskusno ga je pričel tržiti preko portala booking.com, odziv je neverjetno dober, apartma je za to poletje praktično že zaseden. Ekipa je dodana vrednost pri poslu »Moram rečt, da imamo srečo s personalom. Personal je jedro ... ti lahko imaš idejo, ma če nimaš v ozadju zaposlenih, ki bi jo podprli, je neizvedljiva,« se zaveda Bojan Kodelja. V čistilnici so najboljših deset let zaposlovali štiri delavke, potem so počasi prešli na tri, danes delajo z eno, ki obvlada vse postopke dela. V sladolednem vrtu in baru sta še dve redno zaposleni delavki, poleti pa priskoči na pomoč krepka ekipa študentk. »Me jezi, da država, skupnost, ne zna porihtat odnosa do študentov,« se jezi Bojan Kodelja, ki meni, da bi od 35% dajatev, ki jih obrtniki odvajajo na račun študentskega dela, lahko študentom plačevali neko pokojninsko dobo, jim zagotovili neko socialno varnost. Njegova ekipa se lahko zanese nanj, plače in honorarji so redni, podjetje pa je lani odplačalo zadnji kredit. Svoje podjetje je Bojan Kodelja uspešno odpeljal mimo mnogih ovir in preprek do danes, ko je utečeno in brez večjih težav daje delo kar nekaj ljudem. Nič ni tako pomembno, kot družina Bojan Kodelja ohranja kondicijo z redno športno aktivnostjo – že 25 let dvakrat tedensko s prijatelji trenira odbojko, rekreativno pa tudi kolesari – njegova priljubljena športna aktivnost zadnje čase pa je tudi potiskanje otroškega vozička. »Zame je največji uspeh, da sem vzgojil dva otroka brez večjih problemov v poštena in pridna državljana in da sta mi dala tri vnuke,« poudarja Bojan Kodelja. »Nič drugega ni tako pomembno, kot to,« meni in doda, da ko človek pride v eno fazo svojega življenja, zna drugače ceniti vrednote. Iz delovne je Bojan prestopil v upokojensko fazo. Popolnoma brez posla verjetno ne bo šlo, čeprav bi mu privoščili, da bi se lahko v celoti posvetil pravim sadovom svojega življenja – družini in vnukom. Branko Lavrenčič in Sanda Hain

Urejanje prostora V času evforije okoli nepremičninskega davka se je na območju naše občine ponovno pokazala problematika vplivnega območja plazu Slano blato. Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Slano Blato v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 23/2004) je z razlogom precej na široko definiral to območje – tako zaradi sanacije, kot zaradi morebitnih hitrih intervencijskih del, ki se jih je mogoče na ta način lotiti brez pridobljenega gradbenega dovoljenja. Vendar pa so lastniki zemljišč na vplivnem območju precej omejeni, njihova lastnina pa izgublja na vrednosti. Za spremembo vplivnega območja plazu mora Vlada RS sprejeti sklep o pripravi državnega prostorskega načrta z novim vplivnim območjem, ki bo nadomestil odlok. To je dolgotrajen postopek, ki ga vodi država. Občine v teh postopkih nimajo bistvenega vpliva, pripravljavcu pa so dolžne pripraviti vse potrebne podatke iz svojih pristojnosti. Zaradi sprejetja nove zakonodaje Občina Ajdovščina in občani lahko v primeru državnega prostorskega načrta za vplivno območje plazu Slano Blato sodelujejo le v postopku seznanitve občin z osnutkom. Javne razgrnitve in javne obravnave želijo spodbujati aktivno udeležbo državljanov Državljanke in državljani imajo podobno možnost vplivanja na postopke urejanja prostora v primerih državnih prostorskih načrtov, kot občine. Sodelovanje javnosti v svojem 19., 25. In 33. Členu določa Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor. Na javnih razgrnitvah in javnih obravnavah ima javnost možnost in priložnost podati svoja mnenja, pripombe in predloge. Pripravljavec predloga se je dolžan opredeliti prav do vsakega mnenja občana, ki se nanaša na obravnavano študijo, kasneje pa na osnutek prostorske ureditve. Medtem, ko Občine v državnih prostorskih načrtih preverjajo predvsem, če le-ti sledijo njihovim načrtom in smernicam, so občanke in občani lahko veliko bolj konkretni. Poleg tega lahko dajejo predloge tudi izven zakonsko predpisanega postopka, čeprav jih stalna delovna skupina ni dolžna upoštevati. Medtem ko Občine ne morejo samovoljno izvajati aktivnosti, ki jih zakon ne predpisuje. Občina Ajdovščina o javnih razgrnitvah in javnih razpravah, vezanih na območje naše občine, redno obvešča preko občinske spletne strani www.ajdovscina.si in preko medijev. Občanke in občani pa ste vabljeni, da se jih v kar največji meri udeležujete ter aktivno sodelujete. Tako si boste povečali možnost, da bodo vaši predlogi upoštevani. Doslej v zvezi s pripravo državnega prostorskega načrta, ki bi opredeljevalo vplivno območje plazu Slano blato, še ni bilo javne razgrnitve. Takoj ko bo napovedana, pa bomo o njej obveščali preko spletne strani in preko medijev.


10

Kultura

Št. 31 • 15. april 2014

Uspeh mladih trobilcev glasbene šole Ajdovščina

Tako kot vsako leto, je tudi letos potekalo , najprej v februarju regijsko, v marcu pa še državno tekmovanje mladih slovenskih glasbenikovTEMSIG 2014. Letos so se učenci nižjih glasbenih šol, dijaki Konservatorijev za glasbo, ter študenti akademij in drugih glasbenih inštitucij pomirili v disciplinah: trobenta, rog, pozavna, tuba, evfonij, tolkala, harmonika, tamburica, kitarski duo, klavirski duo, komorne skupine z godali in klavirjem ter jazz-solo. Pogoj za uvrstitev na državno tekmovanje v nižjih kategorijah je osvojeno zlato priznanje na regijskem tekmovanju. To je uspelo učencema Danijelu Krapežu in Aneju Babiču. Regijsko tekmovanje je bilo 14. februarja 2014 na Glasbeni šoli Nova Gorica. Danijel Krapež, doma iz Vrhpolja, je učenec 3. razreda baritona. Danijel je tekmoval v 1. b kategoriji, kjer so tekmovali tekmovalci rojeni leta 2001 in 2002, sam pa je rojen leta 2003. Čeprav najmlajši v 1.b. kategoriji, se je enakovredno kosal z ostalimi in prejel zlato priznanje ter se uvrstil na državno tekmovanje v Koper. Danijel je 20. marca še enkrat v svojem tekmovalnem nastopu pokazal znanje in pripravljenost, ter tako osvojil srebrno plaketo. Pozavnist Anej Babič prihaja iz Lokavca. Je učenec 5. razreda pozavne. Na regijskem tekmovanju je nastopil v 1.c. kategoriji, kjer so tekmovali učenci rojeni leta 1999 in 2000. Anej je kot edini tekmovalec v tej kategoriji osvojil zlato priznanje, ki ga je

popeljalo na nadaljnje državno tekmovanje. Državno tekmovanje je letos potekalo na Primorskem, tako bo še naslednji dve leti. Anej Babič se je 19. marca na Glasbeni šoli v Kopru ponovno predstavil s svojo pozavno in tekmovalnim programom, dosegel še višje število točk kot na regijskem tekmovanju, ter osvojil zlato plaketo in 3.nagrado. Učenca Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina je na regijskem tekmovanju na klavirju spremljala prof. Ana Knez, na državnem pa prof. Darja Brcar. S svojo igro in podporo sta prispevali delež k odličnemu uspehu. Seveda pa se je še prav posebno veselil uspeha Danijela in Aneja njun učitelj. Andrej Kobal, akademski glasbenik in profesor trobente ju je s svojo strokovnostjo, predanostjo in vztrajnostjo vodil preko vsake posamezne ure, nastopov, uspehov in porazov, ju navduševal in spodbujal ter pripravil za prav poseben nastop-tekmovanje. Da je Andrej Kobal res predan poučevanju in trobenti dodatno potrjuje uspeh njegovega učenca iz Komna, ki je v 1.c. kategoriji , disciplina trobenta , na državnem tekmovanju osvojil najvišje število točk-100. Aneju In Danijelu čestitamo in jima želimo še veliko uspehov in veselja pri igranju na njuna instrumenta. Njunemu učitelju prof. Andreju Kobalu pa še veliko vztrajnosti pri poučevanju ter razred nadarjenih mladih trobilcev.

Igrali smo se italijanščino

igrali italijanščino. V skupino je prihajala »mama od Elen«, tako so jo sprva poimenovali. Kasneje, so jo klicali signiora Melita. Preko igre, z glasbo in plesom, je otroke motivirala, da so kar hitro ponavljali italijanske besede. Nekateri so sproščeno in samozavestno takoj ponovili prav vse, drugi so bolj poslušali in opazovali. Vsi pa so se veselili pesmic, še posebno tiste o Krokodilu. Zaključili smo z italijanščino, ki nam je razširila obzorja in morda katerega izmed otrok navdušila za učenje tujega jezika. Vsako znanje pride prav, če ne danes pa jutri. Hvala gospa Melita, da ste se igrali z nami!

Pamet je boljša kot žamet, pravi star slovenski pregovor in tega se v lokavškem vrtcu še kako zavedamo. Vključeni smo v slovenski projekt Etika in vrednote in zaključili smo prvi modul Znanje in modrost. Poleg rednega programa, ki se izvaja v vrtcu, so se otroci, ob torkih s profesorico gospo Melito Mislej

R.J.

B.D.

Marko Ferjančič- zmagovalec na pevskem tekmovanju v Italiji

Med 28. in 30 marcem 2014 je v malem srednjeveškem mestu Torrita di Siena potekalo VIII. mednarodno pevsko tekmovanje ‚Giulio Neri‘.V predtekmovanju se je predstavilo 86 pevcev iz 15 držav. Med njimi tudi Slovenec Marko Ferjančič doma iz Budanj. Tekmovanje ni bilo razdeljeno na starostne kategorije, ampak so se v njem pomirili pevci brez starostne omejitve. Marko, učenec petja na Glasbeni šoli Vinka Vodopivca v Ajdovščini, iz razreda prof. Jerice Rudolf, je svoje delo v predtekmovanju odlično opravil, in se uvrstil v družbo 35 pevcev, ki so napredovali v polfinale tekmovanja.

Čudovita sončna sobota in pomladno lepa Toskana, so Marku dodali še dodatno energijo, da je suvereno opravil z nastopom v polfinalu in pozno zvečer izvedel, da ga v nedeljo čaka finalni nastop. Tekmovanju so lahko v vseh dneh prisluhnili tudi zunanji poslušalci, finalni nastop pa je bil zasnovan v formi koncerta. V finalu je nastopilo 20 pevcev. Pozno popoldne je na odru starega gledališča Degli Oscuri ponovno zapel Marko Ferjančič in končno sodbo prepustil žiriji. Žirijo so sestavljali strokovnjaki iz različnih sfer glasbenega sveta: Riccardo Zanellato-basist, Guido

Barbieri-glasbeni kritik pri časopisu La Repubblica, Nemi Bertagidocentka petja na Konservatoriju v Parmi, Angelo Gabrielli-glasbeni agent, ter predsednik žirije dirigent Roland Böer. Prav maestro Böer je podal utemeljitev žirije za odločitev o zmagovalcu. Po mnenju žirije prvo nagrado prejme pevec z odlično tehnično pripravljenostjo, izborom ustreznega programa glede na karakter in zrelost glasu , pevcu z izdelano interpretacijo in sproščeno ter suvereno odersko prezenco. In ta pevec, zmagovalec VIII. mednarodnega pevskega tekmovanja‘ Giulio Neri‘ 2014, je postal Slovenec, bas baritonist Marko Ferjančič. V letošnjem šolskem letu je Marko v svoji kategoriji slavil tudi na mednarodnem pevskem tekmovanju »Lazar Jovanovič« v Beogradu. Župan Marjan Poljšak bo Marku osebno čestital na sprejemu za naše najuspešnejše občanke in občane, ki ga prireja v znak zahvale za vse njihove uspehe. Sprejem bo potekal v petek, 18. aprila ob 19. uri v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini in je odprt za javnost. Odlični mladi pevec bo na sprejemu tudi zapel. Vabljeni! Sh

Pantalonov festival 2014

V sredo, 9. aprila 2014, je v Mladinskem centru in hotelu v Ajdovščini potekal 3. Pantalonov festival – srečanje osnovnošolskih lutkarjev. Festival organizirata OŠ Šturje Ajdovščina in Hiša mladih, z njim želijo spodbuditi lutkovno ustvarjanje na osnovnih šolah na severnem Primorskem. Letos so se srečanja udeležile tri skupine. Ob 8.30 so nastopili člani lutkovnega krožka OŠ Šturje Ajdovščina.

Učenci 1. in 2. razreda so pod vodstvom mentoric Suzane Gorup in Renate Lemut odigrali Bučo Debelučo. To je zgodba o buči, ki je bila pretežka, da bi jo kmet in kmetica lahko odpeljala z njive. Buča Debeluča pa je bila dovolj velika in prijazna, da je med zimo varovala živali pred mrazom ter snegom. Spomladi so živali bučo zapustile, buča je počila, a ostalo je seme, ki bo gotovo vzkalilo … Učenci so igrali z lutkami na palicah, imenitne so bile tudi buče.

Druga skupina lutkarjev je prišla z OŠ Dobravlje, podružnične šole Črniče. Učenci 5. razreda so pod vodstvom mentorice Tjaše Vidmar Kenda uprizorili igrico z naslovom Morska dogodivščina. Ker so v Pale kar prihajali in prihajali gledalci, so mladi lutkarji predstavo odigrali trikrat zapored. Vsakokrat so navdušili z zgodbo o živalih, ki jih na morju ugrabijo gusarji, a se jim uspe rešiti. Učenci so sami napisali besedilo, izdelali lutke in sceno, zaigrali in zapeli. Ob 11.30 so nastopili osmošolci z OŠ Šturje Ajdovščina. Odigrali so Klemenčičevega Fausta, zgodbo o profesorju, ki je svojo dušo prodal hudiču, in premetenem Gašperčku, ki je na videz neumen, a je dovolj pazljiv, da se izogne nevarnostim. Igrali so z lutkami, ki so jih izdelali učitelji na šoli: gospod Erik Černigoj je napravil ogrodje, gospa Petra Ušaj jih je oblekla, gospod Bojan Bole je oblikoval glave in sceno. Mentorica mladih lutkarjev je Silvana Mislej. Ksenija Černigoj

Počitniški program v času prvomajskih počitnic Od ponedeljka, 28.4.2014 do srede 30.4.2014 od 8.00. – 15.00 ure. Za otroke stare od 5. do 15. let. V prostorih Karitas Vipavske dekanije v Ajdovščini. Igrali se bomo socialne in družabne igre, šli na sprehod, telovadili, izdelovali različne izdelke, urili ročne spretnosti, pekli in še marsikaj zanimivega Lahko pa tudi poskrbeli za

kakšno šolsko nalogo, nedokončan projekt. Poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo v času varstva. Vaš prispevek 4 € / otroka na dan. V primeru denarne stiske v družini ali večjega števila otrok, po dogovoru. Prijave so mogoče najkasneje do ponedeljka, 22.4.2014. Prijave oddajte v nabiralnik Karitas vipavske dekanije, na naslov

Dom Karitas Cesta, Cesta 98, 5270 Ajdovščina, podatke pošljete po elektronski pošti, prijavnice potem prinesete na program v času počitnic. Dodatne info: 041 762 029, pnc.karitas@gmail.com (Tatjana)


Kultura

Št. 31 • 15. april 2014

Potohodčeva pipa V Pilonovi galeriji je od torka, 15. aprila 2014 na ogled razstava velikih platen Bogdana Borčića. Eden izmed še živečih Pilonovih tesnih prijateljev (prav s posredovanjem ajdovskega Parižana se je Borčić izpopolnjeval v znamenitem pariškem ateljeju Johnnya G. Friedlaenderja), Prešernov nagrajenec za življenjsko delo v letu 2005, že več kot tri desetletja živi v Slovenj Gradcu. Bogdan Borčić se je ajdovski publiki predstavil že večkrat - prvič je v galeriji (ob boku Božidarju Jakcu, Tonetu Kralju, Francetu Miheliču in drugih) nastopil na skupinski razstavi NOB v podobi grafike leta 1974, v drugem letu delovanja galerije. Njegova prva samostojna razstava slik in grafik se je v galeriji zgodila leta 1987, sledila ji je samostojna slikarska razstava v letu 2000, razstava serije grafik Preproste reči leta 2005 ter štiri leta pozneje razstava Vrata (skupaj z Metko Kavčič). Tako v zbirki Pilonovih prijateljev galerija hrani kar nekaj njegovih del, med drugim tudi barvno akvatinto Horizontalna tendenca/odtis za Pilona iz leta 1998. Seznam njegovih samostojnih ter skupinskih razstav je skozi več kot petdesetletno umetniško ustvarjalnost dosegel zavidljivo število; v lanskem letu se je predstavil tudi v ljubljanskem Cankarjevem domu na večji osebni razstavi, poimenovani Sprehodi. Bogdan Borčić je bil rojen 26. septembra 1926 v Ljubljani, staršema, ki sta se ljubiteljsko ukvarjala z umetnostjo, v dom, ki je bil poln umetniških del in knjig. Med vojno je obiskoval slikarsko šolo Mateja Sternena ter risarsko šolo Franceta Goršeta v Ljubljani, še ne osemnajstleten pa je bil zaradi sodelovanja v odporniškem gibanju interniran v koncentracijsko taborišče v Dachau, od koder se je po letu dni vrnil. V povojnih letih, med 1946 in 1951, je študiral slikarstvo na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost (pri profesorjih F. Miheliču, G. A. Kosu, B. Jakcu, R. Debenjaku, N. Pirnatu in S. Pengovu), nato pa tam nadaljeval podiplomski študij slikarstva pri profesorju Gabrijelu Stupici. Svoje umetniško znanje je izpopolnjeval na potovanjih po Benetkah, Amsterdamu in konec 50. let v Parizu, kjer je, skupaj z Janezom Bernikom, delal v Friedlaenderjevem ateljeju ustvarjanje v prestolnici umetnosti je močno vplivalo na potek njegove nadaljnje umetniške poti. Najprej kot profesor slikarstva, nato pa še kot profesor grafike je od leta 1969 poučeval na ljubljanski Akademiji, kot gostujoči profesor pa je leta 1979 predaval tudi na grafičnemu oddelku likovne akademije v belgijskem Monsu. S slikarstvom se je intenzivneje ukvarjal v petdesetih in šestdesetih letih, nakar se je za desetletje

11

Knjižnica Pilonove galerije Ajdovščina odpira svoja vrata

posvetil izključno grafiki – s slednjo, ki je bila v njegovem ustvarjanju že od mladostnih let naprej vseskozi prisotna, se je tudi najbolj odločno zapisal v slovenski umetniški prostor. Za svoje delo je prejel številne mednarodne in domače nagrade, njegova dela hranijo v svojih zbirkah muzeji po svetu (med drugim dunajska Albertina, zbirke v Parizu, Nürnbergu, Beogradu, Zagrebu, Krakovu, Kaliszu in Lodžu na Poljskem, Luxemburgu, Couvinu v Belgiji, Miamiju, Tokiu in Pasadeni), doma pa si jih lahko ogledamo v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki, kjer je urejen Grafični kabinet Bogdana Borčića ter v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu, kjer so njegova slikarska dela zajeta v stalno postavitev. Skupaj s slikarjem je dr. Irene Mislej za svojo zadnjo razstavo kot kustosinja Pilonove galerije izbrala šest velikih slik in dve manjši, vse na temo najnovejšega »preprostega« predmeta, ki ga je mojster rešil iz spomina«: pipo. Njihov koncept je zgoščen v sliki z naslovom ceci n'est pas la pipe de Magritte, čeprav se ne navsezadnje vse dogaja okrog same Borčićeve pipe (ta bo na razstavi tudi vidna), ki je »označila njegov prehod v odraslost in ga je spremljala dolgo časa«. Pipe položene na mizah – te, ki so obrnjene à la Braque ter obarvane v zamolklih tonih kažejo slikarjevo globoko spoštovanje francoske tradicije – ali lebdeče v zraku na barvno in teksturno bogatih ozadjih ter naslikane »v najboljši maniri njegovih prvih slik iz poznih 80. let«, so last Borčićevih prijateljev ali pa poosebljajo spomin nanje ter na dogodke, ki so zaznamovali njegovo življenje. Tako kot naslikane mize niso le posnetki dejanskih miz, tudi pipe presegajo pomen vsakdanje, izgubljene ali najdene stvari, ki so nastopale kot motivi njegove grafične serije iz leta 2005 (serija Preproste reči, ki je bila prvič predstavljena prav v Pilonovi galeriji), ampak predstavljajo simboliko predmeta, »najdenega« v slikarjevem lastnem spominu. Pipa, protagonistka njegovega najnovejšega slikarstva, postane »simbol prehoda iz otroštva v odraslost, ko vstopa mlad fant v svet moškosti skozi obred kajenja - prispodoba neke

vrste iniciacije - podobno, kot so v vsaki kulturi zaznavali ta pomemben korak v življenju. Ne gre le za spomin na lastno, najbrž že dolgo neobstoječo pipo, gre za idejo o pipi sami, ki v moškem svetu postaja zunanji znak odraslosti, a tudi preudarnosti, premišljenosti in hkrati elegance«, je še zapisala dr. Mislejeva. V izbor razstavljenega sta kustosinja in umetnik dodala še dvoje vrat, spomin na njegovi dve osebni samostojni razstavi v Pilonovi galeriji v preteklih letih, ki sta domačemu občinstvu približali najžlahtnejšo slovensko umetnost. Kustosinja zaključi svojo razpravo s citatom španskega pesnika Antonia Machada (v prevodu Aleša Bergerja), ki se metaforično navezuje na mojstrovo samosvojo hojo po prepleteni poti umetnosti in življenja: Potohodec, tvoja sled / je edina tvoja pot; /potohodec, ni poti, /vsak korak napravi pot. / Pot napravi vsak korak, / in če se ozreš nazaj, / vidiš stezo, ki nikdar /je ne boš prehodil. / Potohodec, ni poti, / samó brazde so na morju. Dvojezični katalog s spremnim besedilom kustosinje razstave ter zgoščeno Borčićevo biografijo Maje Furlan, ki ga je ob dogodku izdala Pilonova galerija, se je pridružil vrsti razstavnih publikacij o umetniku – njegov plodni opus je bil med drugim že zajet tudi v tri obsežne monografije, posvečene grafiki, slikarstvu ter skicam in risbam. Že v tem mesecu sta tako dve galeriji ponovno v Borčićevem duhu; v galeriji gradu Bogenšperk so namreč 11. aprila odprli razstavo Bogdan Borčić, Iz zakladnice slovenske grafike – z njo odpirajo vrata Valvasorjevim grafičnim dnevom, s katerimi bodo po 325. letih znova oživeli Valvasorjevo bakroreznico in tiskarno. Tokratni likovni dogodek v Pilonovi galeriji bo zaradi umetnikovega zdravstvenega stanja potekal brez odprtja, galerija pa bo med samim trajanjem razstave Bogdan Borčić, slike - ta bo na ogled do 18. maja - povabila na srečanje s slikarjem. Razstavo bo spremljala tudi likovna delavnica v sodelovanju z dijaki SŠ Veno Pilon Ajdovščina. tc

V Pilonovi galeriji se je oglasil zbiratelj in ljubitelj umetnosti, ki želi odkupiti katalog Veno Pilon, retrospektivna razstava, ki ga je Moderna galerija v Ljubljani izdala ob umetnikovi veliki retrospektivi v letu 2002. Če želi kdo omenjeno publikacijo prodati, prosimo, da se oglasi v galeriji.

Pilonova galerija od letošnjega aprila ponuja javnosti dostop do svoje bogate knjižnice, ki skupaj s katalogi in zgibankami, knjigami, časopisi in revijami presega 6000 enot. Pilonova galerija Ajdovščina se ponaša z bogato knjižnico, v kateri so tudi redkosti, ki jih težko najdemo v splošnih knjižnicah na Goriškem ali drugje po Sloveniji. Knjižnično gradivo izhaja že iz predzgodovine same galerije, torej iz zapuščine Vena Pilona, sestavljajo ga publikacije iz časa med obema vojnama ter obdobja po drugi svetovni vojni. Knjižnica se širi vse od svoje ustanovitve naprej: že štiri desetletja se na njenih policah sistematično zbirajo publikacije, ki orisujejo goriško (in primorsko) umetnost 20. stoletja. Ob njih so zamejske in italijanske tiskane izdaje, ki se navezujejo na naš kulturni krog, med njimi so sodobne monografije o tržaških umetnikih iz Fondazione CRTrieste ter številni katalogi, ki jih je galerija preko razstavnih projektov in izmenjav pridobila iz galerij in muzejev v Italiji. Znaten del knjižnice pa predstavljajo dela iz starejše in sodobne slovenske umetnosti (na primer Špelca Čopič, Slovensko slikarstvo iz leta

1966 ter knjige v zbirki Ars Sloveniae (MK Ljubljana, 1967-1972); Gotsko kiparstvo, arhitektura in stensko slikarstvo, Baročno kiparstvo in arhitektura ter Romanska umetnost), evropske zgodovine umetnosti (med drugimi Bernard S. Myers in Trewin Copplestone,The History of Art, Dorset Press New York, 1990 ter pregledi umetnostno zgodovinskih obdobij zbirke Taschen) ter lokalne zgodovine. Na naših knjižnih policah je več kot 20 raznovrstnih strokovnih revij s področja kulture in umetnosti nekatere izmed njih še prejemamo -, brskamo pa lahko tudi po ‚starem tisku‘, kot smo poimenovali publikacije, izdane pred in v prvem desetletju po 2. svetovni vojni (na primer France Stele, Slovenski slikarji iz leta 1949 ter Likovni svet iz 1951). Na vpogled so tudi štiri knjige prestižne izdaje prvega celovitega prevoda Valvazorjeve Slave Vojvodine Kranjske. Vabimo študente umetnostnih in kulturoloških smeri, dijake in šolarje, seveda pa tudi ljubitelje umetnosti, v knjižnico Pilonove galerije! Knjige si je moč izposoditi na dom od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro, izven urnika pa po predhodni telefonski najavi. tc

Vabljeni na koncert Dekliškega pevskega zbora Plejade V soboto, 10.5.2014 ob 19. uri bo v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini koncert ob 10. obletnici Dekliškega pevskega zbora Plejade. Vstop prost. Lepo vabljeni.

Jakopičevo priznanje 2014 Azadu Karimu

Azad Karim je dobitnik Jakopičevega priznanja za leto 2014, najpomembnejše nagrade na področju likovno–vizualne umetnosti v Sloveniji! Čestitamo dom Jakopičeva nagrada je najpomembnejša nagrada na področju likovno–vizualne umetnosti v Sloveniji, katere namen je podelitev priznanj za izjemne umetniške dosežke na likovno-vizualnem področju. Jakopičevo nagrado za leto 2014 je prejel Jože Barši, Jakopičevo priznanje pa je poleg Nike Autor prejel tudi domači umetnik Azad Karim. Azad Karim se je rodil v Arbilu v

Kurdistanu v Iraku. Likovno se je izobraževal v Bagdadu in na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1980 diplomiral iz slikarstva in leta 1983 končal tudi podiplomski študij grafike. V slovenskem kulturnem prostoru je s svojimi deli dejavno prisoten že več kot 30 let. Živi in ustvarja v Ajdovščini. Nagrajeni umetnik bo v petek, 18. aprila 2014, gost na sprejemu za najuspešnejše občanke in občane, kjer bo njegovo delo in priznanje podrobneje predstavljeno. Dogodek je odprt za javnost, vabljeni!


12

Kultura

Št. 31 • 15. april 2014

150 Let Lavričeve knjižnice in 18. srečanje potujočih knjižnic na Vipavskem V četrtek, 17. aprila 2014 mineva natanko 150 let od prve »besede« v novoustanovljeni ajdovski Čitalnici (oziroma Čitavnici), ki šteje za predhodnico današnje Lavričeve knjižnice Ajdovščina. Ustanovitelj Čitalnice, enajste po vrsti na slovenskih tleh, je bil pravnik dr. Karel Lavrič, po katerem je knjižnica tudi poimenovana. Obletnico bo knjižnica v Ajdovščini zaznamovala 16. maja, ko bo v Vipavski dolini gostila tudi 18. Srečanje in festival slovenskih potujočih knjižnic. Šestdeseta leta 19. stoletja so bila v znamenju prebujenega narodnega duha Slovencev: V čas narodnega vrenja, umeščanja slovenskega jezika v javno rabo in taborov segajo tudi korenine naše knjižnice, tako v Ajdovščini kot v Vipavi. Tako se je društvo Leseverein, v katerem so dotlej uporabljali nemški jezik, na pobudo znanega narodnega buditelja dr. Karla Lavriča z znamenitim preobratom in s sklepom občnega zbora v decembru 1863 preimenovalo v Čitalnico. Potem ko je cesarsko-kraljevo namestništvo v Trstu potrdilo ustanovitev in pravila, so Čitalnico slovesno odprli 17. aprila 1864 s »prvo besedo« (družabna prireditev s poučnim ali zabavnim programom oziroma kulturno-zabavno srečanje). S kratkim zamikom so v februarju 1864 v Vipavi na podoben način preimenovali dotedanjo »Kazino« v »narodno čitavnico v Ipavi«, ki so jo odprli 14. avgusta 1864. Slovesnost je trajala kar dva dni. Podroben zapis o tem bo prinesel zbornik, ki se pripravlja za tisk, in ki bo zajel izvore javnega knjižničarstva na območju današnjih občin Ajdovščina in Vipava. Lavričeva knjižnica bo 150-letnico zaznamovala z več dogodki skozi celo leto. Najprej smo to storili na Dan kulture 8. februarja. ko smo

Lavriča in Čitalnico postavili ob bok Matiji Vrtovcu, prav tako zaslužnemu za rast in javno rabo slovenske besede. Praznovanje smo prilagodili nekaterim dogodkom, ki bodo s tem bogatejši, obletnica pa bo tako še pridobila na pomenu. Omenili smo že zbornik, ki bo zajel zgodovinski presek in razvoj od leta 1864 do danes ter prelomne letnice. Poročal bo o delovanju posameznih knjižnic na gornjem Vipavskem, o oblikah delovanja in združevanju v današnjo sodobno Lavričevo knjižnico, ki kot območna splošno-izobraževalna knjižnica skrbi za knjižničarsko dejavnost v občinah soustanoviteljicah s skupno 25 tisoč prebivalci. Pričal bo, kako je knjižnica rasla skozi čas in delovala na različnih lokacijah, kakšni so bili – kot eni najstarejših na Slovenskem – začetki potujočega knjižničarstva. Zbornik prinaša podatke o obsegu nabave in rasti izposoje, o številu prireditev in kulturnih dogodkov in o tem, kaj ponuja uporabnikom in različnim starostnim skupinam sodobna knjižnica. Seveda spregovori tudi o ljudeh, ki so knjižnico soustvarjali in zabeleži misli tistih, ki jo redno uporabljajo. Zbornik bomo prvič predstavili ob 150-letnici v Ajdovščini, ki bo v petek, 16. maja letos na dvorišču knjižnice. Po načrtu bomo slovesnost začeli ob 18.00 uri, v programu bomo spregovorili o času in vzdušju, ki je botrovalo ustanovitvi ajdovske Čitalnice 17. aprila 1864 – računamo na sodelovanje domačih gledaliških, glasbenih in drugih ustvarjalcev. Na dogodek že zdaj vabimo staro in mlado, saj ga knjižnica – pač v skladu z njenim poslanstvom – pripravlja predvsem za svoje uporabnike. Istega dne, 16. maja, knjižnica v Ajdovščini pripravlja tudi 18. Srečanje in festival potujočih knjižnic

Slovenije – organizacijo nam je ob jubileju zaupala Sekcija potujočih knjižnic pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS). Obsegal bo strokovno posvetovanje (tematika on-line povezave na bibliobusih), ki bo v Domu krajanov s pričetkom ob 13. uri, in festival potujočih knjižnic. Ta je namenjen širši javnosti, ki se jim bo na Lavričevem trgu (ta bo zaprt za promet) predstavilo vseh 13 slovenskih vozil, predvidoma bodo sodelovali tudi kolegi iz Hrvaške. K oblikovanju dobrega vzdušja smo povabili različne skupine naših uporabnikov: vrtce, šole, dijake, upokojence, varstvene ustanove in seveda vse ostale uporabnike. Zgodbo o »potujočih knjigah« bodo prav za ta namen obudili učenci OŠ Otlica. Zbor »busov« bo prava paša za oči, zato ga ne kaže zamuditi in si jih ogledati v živo, tudi dogajanje bo bogato. Bibliobusi bodo prenočili v Ajdovščini in se v soboto dopoldne v koloni odpeljali v Vipavo, kjer se bodo znova ob vzporednem kulturnem dogajanju »postavili na ogled«. Festival se bo v Vipavi tudi uradno zaključil. Dodajmo, da bomo 150-letnico v Vipavi zaznamovali v sklopu vipavskega občinskega praznika 26. junija z otvoritvijo razstave o koreninah knjižničarstva (manj raziskane) na območju občine Vipava, ki jo pripravljamo skupaj s Pokrajinskim arhivom iz Nove Gorice. V knjižnici nameravamo letos začeti načrt dostave knjige na dom osebam, ki takšno oskrbo potrebujejo. Pripravljamo tudi manjše posodobitve logotipa in spremljajočih gradiv, v pripravi je nova spletna stran. Upamo, da bomo izpeljali še nekaj tehnoloških in drugih posodobitev – če bo za to dovolj sredstev, seveda.

Stoletnica prve svetovne vojne

Društvo Most, Univerza za tretje življenjsko obdobje je počastila 100 letnico pričetka prve svetovne vojne. Zelo uspešna prireditev je bila v petek 28. marca v Domu krajanov v Vipavskem Križu Projekt z naslovom Prva svetovna vojna v besedi in kamnu so pripravili krožek ustvarjalnega pisanja, kamnoseški krožek Manče in zgodovinski krožek. Razstava je bila na ogled do 4. aprila 2014. Davnega leta 1914 je bil v Sarajevu ubit Avstrijski prestolonaslednik Ferdinand, nakar je Avstro-Ogrska napovedala vojno Srbiji. Kasneje so v to svetovno morijo vstopile države kar tri četrtine svetovnega človeštva. Vojna ni zaobšla niti naših krajev. Že takoj ob začetku so bili mobilizirani vsi fantje in možje med 17 in 42 letom starosti. Veliko tega se je dogajalo tudi v Ajdovščini in okolici. Na prireditvi je v izredno bogatem

prispevku te dogodke opisala Zdenka Žigon. Drobec iz tega prispevka je informacija, da je bil verjetno prva vojaška žrtev Prve svetovne vojne prav Slovenec, ko je zaradi nesporazuma en stražar ubil drugega stražarja. V priložnostni brošuri so, poleg opisa dogajanj med to vojno na našem širšem področju, tudi dela v verzu in prozi članov in članic krožka ustvarjalnega pisanja ter slike skulptur od kamnitega topa do granat, vojaškega čevlja in vrste podob v reliefu. Zgodovinski krožek je razstavo obogatil z originalnimi predmeti iz tega obdobja, ki so jih našli v družinskih arhivih in pri prijateljih, ki raziskujejo Soško fronto. Na zelo dobro obiskani prireditvi, vodila jo je Ivana Slamič, so nastopili tudi mladi glasbeniki – vnuki članov MOSTa. Branko Lavrenčič

Dobrodelna prodajna razstava pirhov v Lični hiši

Artur Lipovž

Aleksandri Ambrožič v slovo

Aleksandra je bila ena naših najzvestejših bralk in obiskovalk. V knjižnico ni hodila samo po knjige, ampak željna znanja in novih spoznanj kot je bila, je bila reden gost na naših literarnih večerih, predstavitvah knjig in drugih dogodkih. Z velikim veseljem se je ustavila tudi po končani prireditvi in poklepetala z gosti in obiskovalci. Čeprav jo je bolezen v zadnjih letih prikrajšala za obisk daljnih svetov, ji je bližina knjižnice bila nekakšno

okno v svet. Njeno veselje, ko smo ob knjižnici zgradili klančino, je bilo nepopisno, saj je takrat že težje hodila in urejen dostop ji je omogočal, da se je z vozičkom pripeljala prav do knjižnih polic in do našega prireditvenega prostora. Z veseljem se je aktivno udeleževala naših študijskih bralnih krožkov in srečanj in z nami delila kar je novega prebrala in slišala in videla na radijskih in televizijskih programih in na spletu. Hvaležna je bila, da smo naše za-

ključne ekskurzije pripravili tako, da si je tudi ona lahko ogledala vse zanimivosti in znamenitosti in mi smo se ob tem učili strpnosti in pomoči drug drugemu. Bila je zraven, ko smo v knjižnici sredi devetdesetih let ustanavljali študijske krožke in Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Spodbujala nas je v začetni negotovosti, ko nismo vedeli kako in kaj, in skupaj z nami iskala možne rešitve. Vedno je bila polna optimizma in vedrine, s svojim svetlim zgledom nas je nehote prisilila, da smo se zamislili nad našim vsakodnevnim tarnanjem in stokanjem. Bila je čudovita poslušalka, svetovalka in prijetna sogovornica. Hvaležna sem ji, da so se zadnjih dvajset let najine poti tolikokrat prepletale, hvaležna za njene nasvete, ki so me marsikdaj rešili iz zagate, in za njen optimizem in voljo do življenja in osvajanja novih znanj, s katerim je obdajala vse okrog sebe. Zdenka Žigon

KUID Lična hiša in Škofijska Karitas Koper vabita na prodajno razstavo pirhov v galeriji Lična hiša na Prešernovi 7a v Ajdovščini. Pirhe so v dobrodelne namene prispevali priznani umetniki, ki so v zadnjih desetih letih razstavljali v Lični hiši. Izkupiček od prodaje pirhov bo Karitas namenila pomoči DRUŽINAM V STISKI. Z nakupom pirha, bomo prispevali kamenček v mozaik potreb, saj je na področju Koprske škofije, torej celotne Primorske, več kot 3000 družin, ki prejemajo pomoč Karitas v hrani in tudi pri plačilu nujnih položnic. Med prejemniki pomoči prevladujejo družine, ki se soočajo z brezposelnostjo, nizkimi dohodki, nekatere tudi z boleznijo in drugimi težavami. Pirhe so prispevali: Aleksandra Ambrožič POC – keramika, Azad Karim – slikar, Ajda Metlikovič – te-

kstilna oblikovalka, Boštjan Debelak – arhitekt, David Ličen – oblikovalec, Ivan Skubin – keramik, Janja Polanc POC – keramika, Janko Orač – slikar, Katja Sarkič – tekstilna oblikovalka, Lilijana Ipavec POC – keramika, Matej Metlikovič – slikar, Matej Kunaver – zdravnik, slikar, Marta Jakopič Kunaver – slikarka, Metka Češnovar POC – keramika, Miha Hančič – ilustrator, Miroslava Hrovatin in društvo POC – keramika, Nadja Lešnjak POC – keramika, Nataša Žižmond POC – keramika, Peter Škerl – ilustrator, Polona Kunaver Ličen – oblikovalka, Silva Karim – keramika, Vesna Bratina POC – keramika, Vid Sark – oblikovalec, Zdenka Gorjan – slikarka, Anamarija Štunf – slikarka. Razstava bo v Lični hiši odprta do 26. aprila 2014.


Kultura

Št. 31 • 15. april 2014

13

Glasbena šola vsako leto uspešnejša MPZ OŠ Danila Lokarja z zlatom iz Zagorja ganizatorji, smo ajdovski glasbeniki sodelovali tudi na tem tekmovanju. Oba naša udeleženca sta se odlično odrezala: Anej Babič, pozavnist , je prejel zlato plaketo in 3. nagrado, Danijel Krapež v disciplini evfonij pa srebrno plaketo. Obema je bil mentor profesor Andrej Kobal, klavirsko spremljavo pa je odigrala Darja Brcar. Vse bolj pa so naši učenci dejavni tudi na mednarodnih tekmovanjih, kjer prav tako posegajo po najvišjih uvrstitvah. Tako so 1. nagrade prejeli: violončelista Samo Fučka in Rahela Ipavec, oba iz razreda profesorice Tine Rejc ( Treviso, Italija), ter Marko Ferjančič iz pevskega razreda profesorice Jerice Rudolf (Torrita di Siena, Italija). Violončelistka Polona Soban je v Trevisu prejela priznanje za udeležbo v najvišji kategoriji. V Štanjelu poteka mednarodno tekmovanje SVIREL, kjer sta dve naši tekmovalki že prejeli zlato (Ema Černe) in srebrno (Aneta Gregorič) priznanje v disciplini kitara. Aneta Gregorič je v Beogradu prejela tudi 3. nagrado na tekmovanju GAF. Tekmovanje SVIREL še poteka, tako da upamo na še nekaj dobrih uvrstitev, pripravljamo pa se tudi na tekmovanje pianistov v Italiji, pihalcev v Požarevcu in Beogradu ( Srbija) in na zelo zahtevno tekmovanje violončelistov v Lieznu v Avstriji. Pomlad je na naši šoli vesela, pestra in dolgčas nam gotovo ni. Veseli smo, da so naši otroci delavni, odgovorni in vztrajni, posebno pa nas veseli, da je njihovo trdo delo nagrajeno s tako lepimi uspehi. Z njimi se jih od srca veselimo tudi njihovi mentorji. Bernarda Paškvan

Razpis za vpis v 2014/2015 Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina vabi k vpisu otrok v naslednje programe glasbenega izobraževanja: • Predšolska glasbena vzgoja: otroci rojeni v letu 2009 (program traja 1 leto) • Glasbena pripravnica: otroci, rojeni v letu 2008 - 1. razred osnovne šole (program traja 1 leto) • Program glasba- instrument in nauk o glasbi: otroci, rojeni v letih 2005, 2006 in 2007 • Program plesne pripravnice: otroci, rojeni v letih 2006, 2007, 2008, 2009 (program traja 3 leta) • Program glasba- petje: priporočljiva starost: dekleta 17 let, fantje 18 let Nadstandardni program: • Nauk o glasbi • Solfeggio za kandidate za srednjo glasbeno šolo Sprejemne preizkuse opravljajo tisti, ki se vpisujejo na instrument ali v program petja. V programe Predšolske glasbene vzgoje, Glasbene pripravnice in Plesne pripravnice vpisujemo brez sprejemnih preizkusov. Vpis, oziroma prijava k sprejemnemu preizkusu, bo potekal v prostorih glasbene šole in sicer: • v sredo, 14. 5. 2014 od 18.00 do 20.00 ure • v četrtek, 15. 5. 2014 od 18.00 do 20.00 ure • v petek, 16. 5. 2014 od 10.00 do 12.00 ure

Čestitamo mladim pevkam in pevcem Mladinskega pevskega zbora OŠ Danila Lokarja ter dirigentki Petri Habjanič za osvojeno zlato priznanje na bienalnem državnem tekmovanju otroških in mladinskih pevskih zborov, na 24. reviji Zagorje

ob Savi. Mladinski zbor ajdovske osnovne šole se je v prvih aprilskih dneh udeležil 24. revije Zagorje ob Savi, državnega tekmovanja otroških in mladinskih pevskih zborov ter z odliko odpel svoj program. Prislužil

Mladi so navdušili V nedeljo, 23. marca, ob 17.00, so v Dvorani 1. slovenske vlade mladi in otroci iz Velikih Žabelj, Planine in Šmarij pod vodstvom župnika Saše Mugerlija izvedli prireditev ob materinskem dnevu z naslovom Mama je ena sama. Za režijo je poskrbela Tanja.Več kot enourni program sta spretno povezovala Natalja in Patrik, besedilo zanju pa je napisala Jerneja. Celotno prireditev je spremljala glasba: na novo ustanovljen medžupnijski mladinski pevski zbor Luč, bend, solisti Sabina, Vlasta, Lea in mladi kitaristi. Vodili so jih Jolanda, Franc in Sašo. Pesmi z narodno-zabavno glasbo so izvajali Kevin, Tine, Simon in Ana. Pevci so pripravili vse obiskovalce k spontanemu sodelovanju. Otroci s Planine so pod mentorstvom Julijane peli in deklamirali pesmi o dveh mamah, ki ju imamo, o Mariji in o naši zemeljski mami. Zapeli so tudi otroci iz Šmarij. Pesmi o mami so recitirale Meta, Katja in Andreja iz Velikih Žabelj pod mentorstvom Pavline. Prireditev so popestrili plesalci skupine Funky rockerz,Tim in Elin

sta dokazala, kako sta spretna pri oblikovanju podob iz napihnjenih balonov, otroci so glasbo spremljali z lončki, pa še dva zanimiva videa so vključili v program in nekaj skečev. Da je prireditev potekala tehnično brezhibno, je poskrbel Igor s svojo ekipo, za sceno in celotno podobo pa Sara, Natalja in Igor. Mladi so nas spomnili, da je 25. marec praznik Gospodovega oznanjenja, da je takrat Marija, Božja mati, privolila v materinstvo in rodila našega Odrešenika, zato je ta dan praznik vseh mater. Skozi celotno

prireditev je vela prisrčna ljubezen do mam, prisrčna zahvala mamam. Ob koncu so mamam podarili simbolično darilce, ki so ga mladi izdelali iz papirja in vse obiskovalce so pogostili s čajem in piškoti, ki so jih spekli sami. Mladi iz Velikih Žabelj, Planine in Šmarij so se prvič spoprijeli s tako obsežnim projektom, a uspelo jim je medgeneracijsko povezati vse tri župnije in se na zanimiv, zabaven in izviren način predstaviti širši javnosti. Nabito polno dvorano obiskovalcev so navdušili! Pavlina Bizjak

Društvo podeželskih žena in krajevna skupnost Predmeja počastili dekleta, žene in matere.

POZOR:

O datumu sprejemnih preizkusov boste obveščeni v torek, 20. maja 2014 s poimensko objavo na oglasni deski v šoli, zato se morate sami pozanimati, kdaj bo vaš otrok opravljal sprejemni preizkus!!! O rezultatih sprejemnih preizkusov pa bomo obveščali po pošti, do 11. junija 2014. Za vse informacije smo vam na voljo na telefonu 368 01 21 in na elektronskem naslovu info@gsajdovscina.net.

si je kar 86,3 točke, kar je več kot zadostovalo za zlato odličje. To je veliko priznanje za novo zborovodkinjo Petro Habjanič, ki je na čelo uveljavljenega zbora stopila z letošnjim šolskim letom. Priznanja pa se je veselila tudi Marinka Šuštar, dolgoletna zborovodkinja šolskega zbora, ki je pravzaprav postavila temelje za vse uspehe. Gospa Marinka je na tekmovanju v Zagorju za naše pevce navijala “v živo”. Na reviji se je v dveh dneh predstavilo preko 1400 mladih pevcev iz izbranih najboljših slovenskih otroških, mladinskih, dekliških in mešanih mladinskih zborov. Vsak zbor je moral v svoj program obvezno uvrstiti izvedbo ljudske pesmi v izvirni obliki ali obdelavi ter izvedbo umetne skladbe slovenskega avtorja. Komisija je imela težko delo, naše pevke in pevci pa so svojega opravili z odliko. Čestitke za zlato!

Foto: Jerneja Samec

Pomlad je v glasbenem svetu čas, ko se vrstijo nastopi, koncerti in tekmovanja. Na njih mladi glasbeniki predstavijo javnosti, koliko so v preteklih mesecih z vztrajnim vadenjem instrumenta napredovali tako v spretnosti obvladanja tehnike kot v zrelosti pri umetniškem poustvarjanju. To je čas velike psihične obremenitve za mlade izvajalce, saj je za glasbenika značilna prav enkratnost, neponovljivost njegove izvedbe pred publiko. Prav občudovanja vredno je, kako suvereno celo najmlajši obvladajo oder! Najpomembnejše državno tekmovanje mladih slovenskih glasbenikov- TEMSIG- se je letos odvijalo v primorski regiji, na glasbenih šolah Idrije, Tolmina, Nove Gorice, Ilirske Bistrice, Kopra, Postojne. Ajdovska glasbena šola edina ni mogla sodelovati pri tej organizaciji, ker žal ne premore dvorane za take nastope! Tako smo še enkrat zaradi neprimernih prostorov ostali izven aktualnega glasbenega dogajanja, kar je velika škoda za lokalno okolje. Kot vodja organizacijskega odbora in predsednica Zveze primorskih glasbenih šol sem se namreč udeležila vseh treh zaključnih koncertov prvonagrajenih tekmovalcev (njihova starost je bila od 8 do 22 let!) in doživela pravo glasbeno poslastico! Izvedbe teh najboljših mladih glasbenikov so tehnično brezhibne, poleg tega pa iz njih vejeta tolikšna mladostna energija in strast, da se lahko brez zadržkov postavijo ob bok odraslim, že uveljavljenim glasbenikom. Takšen koncert v našem kraju bi zagotovo navdušil vsakogar, ki bi mu prisluhnil. Kljub temu, da nismo bili med or-

Prireditev je bila kot vedno lepo pripravljena. V dvorani krajevne skupnosti so se tokrat zbrale predvsem ženske. Predsednik krajevne skupnosti Božo Vidic je poudaril, da

so na Gori ženske vedno spoštovale ta praznik in ga tudi času primerno praznovale. Kulturni program je povezala Zvonka Blažko. Medse so povabile Dramsko- pevsko skupi-

no Zarja, ki je nasmejala občinstvo z šaljivo igro, pevski del pa je zapel venček narodnih pesmi. Predmejske pevke so tokrat pripravile pesmi o mamah. Alojzija Bratina je prebrala nekaj svojih novih pesmi, ki bodo kmalu izšle, kot je obljubila. Mladi harmonikar Aljaž Prem pa je z svojim igranjem dvignil na noge staro in mlado. Vse pohvale vredno, za Predmejo, da se Društvo podeželskih žena in KS Predmeja vedno potrudijo, da se v vasi vedno nekaj dogaja. Pravkar se pripravlja razstava čipk ob počastitvi 130 let čipkarske šole na Predmeji. Razstava bo na ogled v prostorih krajevne skupnosti. Nevenka Vidmar


14

Šolsko

Št. 31 • 15. april 2014

OŠ Danila Lokarja in njena skrb za okolje

»Z roko v roki za lepši svet.« To je naslov Comenius projekta, v katerega je osnovna šola Danila Lokarja iz Ajdovščine vključena že drugič. Tokratni projekt je več partnerski, kar pomeni, da skupaj sodeluje devet držav: poleg Slovenije še Nemčija, Italija, Velika Britanija, Španija, Poljska, Madžarska, Bolgarija in Turčija. Glavna tema je SKRB ZA OKOLJE. Nosilci projekta spodbujamo učitelje in učence, da raziskujejo okoljske probleme in iščejo rešitve, ki jih preizkušajo v praksi. Vsaka država mora izvajati določene naloge in o njih poročati na skupnih srečanjih. Prvo skupno srečanje je bilo oktobra lani na Poljskem. Udeležili smo se ga le učitelji. Določili smo smernice, kako bo projekt potekal. Januarja so predstavniki šol že potovali v Bristol v Veliki Britaniji, kjer je bilo drugo srečanje. Od 10. – 14. 3. 2014 pa je bila na vrsti OŠ Danila Lokarja. Gostili smo 40 ljudi: od tega 20 učiteljev in 20 učencev. Goste smo že v ponedeljek zvečer povabili v šolo, kjer jih je pričakalo prvo presenečenje: iz vsake države smo spekli tipično sladico. Ob tej priložnosti smo postavili tudi razstavo, na kateri smo prikazali, kaj vse se lahko naredi iz odpadnih materialov. Gostje so občudovali likovne izdelke, preproste otroške igre, celo večerne obleke iz vreč za smeti. V torek je bila na šoli »uradna dobrodošlica«. Mažoretke so goste pričakale pred šolo in jih pospremile v stavbo. Skupaj z otroškim pevskim zborom iz Lokavca, slavnostnim pozdravom gospoda ravnatelja in učencev ambasadorjev (to so učenci, ki sodelujejo v projektu in so bili v Bristolu) se je zaključila kratka prireditev. Gospod ravnatelj jim je nato razkazal šolo in jim predstavil šolski sistem v Sloveniji. Sledile so predstavitve projektnih nalog: vsa-

Skavtsko zimovanje Vsako leto se skavti odpravljamo na zimovanja. Vedno smo bili v kakšni koči, a letos, ker je zima prej odšla, smo kar odkorakali v pomladne dni. Iz Ajdovščine smo najprej odšli proti Planini, tam smo se dobro okrepčali in naredili prvo-

ka država je morala izvesti poizkus o onesnaženosti zraka v domačem kraju in predstaviti svoje ugotovitve. Sledilo je kosilo »0 km«, kar pomeni, da so bile vse sestavine doma pridelane. Kosilo so skupaj z mentorico pripravili učenci kuharskega krožka. V popoldanskem času je sledil ogled mesta Ajdovščine, ki se je zaključil v Dvorani prve slovenske vlade s prireditvijo, na kateri so se predstavili posamezniki in skupine šole ter lokalne skupnosti. Po prireditvi so povabljeni v preddverju poizkusili tipične slovenske jedi. Sreda je bila namenjena ogledu Slovenije. Udeleženci partnerskih držav so najprej občudovali lepote Postojnske jame in Vivarija, popoldan pa še Ljubljano. Dan so zaključili v hotelu Golf club z odlično izpeljano »Pizza party«. Slavyjan, 16-letni učenec iz Bolgarije, je povedal: »Obiskali smo glavno mesto Slovenije – Ljubljano. Lepa je! Gostitelji se z nami zelo trudijo.« V četrtek smo z delom nadaljevali na šoli. Dopoldan smo jih naučili himno, ki je bila napisana v ta namen. Nato so se gostujoči učenci pridružili ajdovskim šolarjem pri pouku, učitelji pa smo na sestanku preverili, kako projekt poteka, določili naloge za v prihodnje in se zmenili, kaj je potrebno pripraviti do prihodnjega gostovanja, ki bo konec maja v Španiji. Sledila je EKO LIKOVNA delavnica, na kateri so učitelji in učenci v narodno mešanih skupinah spoznali, kako lahko iz odpadnih materialov izdelaš matrico in jo odtisneš. Po zanimivem uvodu so morali uskladiti ideje in oblikovati piktogram – slikopis, ki bo razkril temo, v povezavi s skrbjo za okolje. Gostje so se prvič srečali s takim načinom dela in bili navdušeni. Med delavnico je zbrane obiskala tudi RTV Slovenija in učiteljica Imogen Roberts iz Velike

vrsten bivak. Ponoči dvomim, da bi kdo trdil, da je zima zares odšla, saj so imeli nekateri oblečeno vse kar so imeli s sabo in povrh še dve spalki. Kljub temu smo preživeli in nadaljevali svojo pot do Branika. Med pohodniškim vikendom pa nas je spremljala zgodba mladega fantiča, ki je zaradi letalske nesreče obtičal v

Britanije je povedala: »Vzljubili smo Slovenijo. Prečudovito je. Slovenski gostitelji so zelo dvignili standard projekta. Uživamo!« Posnetek si lahko ogledate na portalu RTV SLO. Popoldan smo ustregli želji obiskovalcev in jih odpeljali na ogled smetišča v Dolgi Poljani. Z zanimanjem so prisluhnili, kako smetišče deluje. Ob zaključku smo učitelje in učence razdelili na dva dela. Gostujoči učenci so se v športnem parku Pale pridružili ajdovskim vrstnikom na raznih športnih dejavnostih: lokostrelstvu, balinanju, plesu, nogometu, košarki, rokometu. Za večerjo, pijačo in sladice so poskrbeli starši ambasadorjev. Učitelji so bili povabljeni na Goče, kjer so si ogledali vas, klet, v kateri je bila degustacija vin ob svečah, in okušali domačo primorsko hrano na Cejkotovi domačiji. Ob zvokih ansambla Nanos so ugotavljali, da bi bilo lepo obisk v Sloveniji podaljšati še za kakšen dan. Gostje so odšli navdušeni in prepričani smo, da si bodo zapomnili, kje je Ajdovščina in kakšna je Slovenija. Nobeden od njih je ne bo zamenjal več za Slovaško, kot se je to zgodilo na začetku projekta. Saša Kravos Iskrena zahvala učiteljicam v projektu Anuši Blažko, Marjetici Stopar, Emelini Vidrih in pomočnici Kristini Valič. HVALA vsem učiteljicam v oddelkih podaljšanega bivanja, učiteljem Petru Avbarju, Katji Leban, Nataši Rupnik, Petri Habjanič, Petri Terbižan Slejko, Aniti Gaberšček, Tini Vižintin, Kseniji Benko, Katarini Dolgan, Alenki Fakin, Nidji Tomažič, Zalki Bolčina, Aleksandru Lapajnetu, učencem Tini Bolko, Juliji Štrancar, Mihu Grmeku Seražinu, MPZ-ju, OPZ iz Lokavca in

Orientacijska tekma

V nedeljo, 16. 3. 2014, smo na OŠ Dobravlje ponovno organizirali orientacijsko tekmo. Štela je za zadnjo v zimski ligi. Čudovito spomladansko vreme je zvabilo v naravo številne tekmovalce iz Slovenije in tudi iz zamejstva. Poleg treh različnih prog je posebnost naših tekem še družinska, na katero se prijavi vsako leto več družin. Pretečejo ali sprehodijo se po terenu med Dobravljami, Potočami in Kamnjami. Mnogi se vsako leto vračajo, nekateri pa se v tem športu preizkusijo prvič. Otrokom je v največje zadovoljstvo iskanje kontrolnih točk. Prisotnost na točkah dokažejo z elektronskim čipom, ki ga dajo v elektronski čitalec. Največ naših tekmovalcev se je preizkusilo na krajši progi, kjer je tretje mesto zasedla sedmošolka Andreja Peršič. Ivana Mužina je dosegla četrto mesto, ki jo letos kar pogosto spremlja. Ta tekmovalka je v skupni razvrstitvi vseh tekem zimske lige

drugi v državi. Na srednji progi je bil najhitrejši Žan Ravnikar iz Orientacijskega kluba Komenda,drugi Matic Blaž iz istega kluba, tretji pa Mark Bogataj iz Cerknega. Na tej progi so se pomerili tudi orientacisti, ki so že zapustili osnovnošolske klopi. Naš najboljši, Dejan Škvarč, je zasedel šesto mesto. Najdaljša in najzahtevnejša proga je bila dolga približno 5 km Tu je bila tretja ženska predstavnica, Ajda Flašker iz Komende, na drugo mesto se je uvrstil Aljaž Pavšič iz Orientacijskega kluba Azimut iz Cerknega, zmagovalec pa Nejc Zorman, tudi iz OK Komenda. Med družinami je bila najhitrejša družina Rodman, na drugem mestu družina Kavčič, tretja pa družina Zabukovec. Verjamemo, da bomo tudi naslednje leto dobro izpeljali orientacijski tek, zato vas že sedaj vabimo, da se ga udeležite. mk

OPZ »Višaji«, dramski skupini, ki uprizorila odlomek iz Harryja Potterja in šolski skupini ljudskih plesov »Pouštrčki«. Hvala obema hišnikoma in kuharicama!

Lipica open

NAJLEPŠA HVALA moškemu pevskemu zboru Srečko Kosovel, folklorni skupini upokojencev iz Vipave, vodički Janji Jazbar, Klavdiju Blažku, gospe Marjani Remijaš in njeni ekipi v hotelu Golf club, balinarskemu društvu, Lokostrelskemu klubu iz Budanj, učiteljici plesa Eleni Mikuž, gospodu Igorju Madonu, gospe in gospodu Mesesnel na Cejkotovi domačiji, Hiši Mladih ter Pilonovi in Lokarjevi galeriji. Prav POSEBNA ZAHVALA gre družinam naših ambasadorjev: Pie Stibilj, Hane Vovk, Žana Rupnika, Nine Kovšca, Sebastjana Mitrića, Gabrijele Kobal in Matica Kravosa. Družine so poskrbele za pogostitev v Dvorani prve slovenske vlade in učencev v Palah. Ves čas so nam stale ob strani! HVALA, IZJEMNI STE!

gozdu in se boril za preživetje. Tako kot je on imel različne težave, so voditelji poskrbeli da smo jih imeli tudi mi. Morali smo vključiti vse naše čute, možgane in dobro komunikacijo, da smo opravili naloge. Skavti smo vztrajni in smo opravili vse naloge. Zaslužili smo si spanec v najlepšem bivaku kar smo ga imeli do sedaj. Bilo je zabavno in poučno. Sedaj vemo, da če zliješ v kotel radensko, mehurčki niso zaradi vrenja in voda ni segreta. Pa tudi radenska in čajne vrečke niso dobro difuzne. Lara Štefančič

Vsako leto, v začetku marca, Lipica in okoliški kraji pripravijo vseevropsko orientacijsko tekmovanje, imenovano Lipica Open. Tudi letos smo se orientacisti OŠ Dobravlje, sekcija PD Ajdovščina, udeležili dveh tekem, v soboto 8. in v nedeljo 9. marca 2014. Tja se nas je odpravilo 14 tekmovalcev, od izkušenih do začetnikov. Vreme nam je bilo naklonjeno, lepo, sončno, pomladno. Teren je kraški, s številnimi naravnimi elementi. Tekmovanje je zato zahtevno, pa tudi sama postavitev kontrolnih točk ni enostavna, saj se tu zberejo tekmovalci iz vse Evrope. Konkurenca je res velika. Najbolje so se izkazali tekmovalci začetniki,

saj sta Aleks Pahor in Sara Fučka prejela medaljo za osvojeno drugo in tretje mesto. Tekme štejejo za SOL, to je Slovenska orientacijska liga, kjer morajo biti tekmovalci kategorizirani, oz. tekmujejo v svoji starostni skupini. Tekmovalcem je plačilo startnine omogočilo PD Ajdovščina, za kar smo jim hvaležni, saj brez finančne podpore na tekmovanje ne bi mogli. Mnogim je to bogata izkušnja in trening na zahtevnem terenu, pa tudi paša za oči, ko vidijo ekipe tujih držav v orientacijskih dresih in stojnice z rekviziti in dresi za ta šport. mk


Mladi

Št. 31 • 15. april 2014

Teden mode 2014 - trendologija Pomladni čas je v MC Hiša mladih že po tradiciji namenjen modi in modnemu ustvarjanju in tako bo tudi letos, saj napovedujemo že četrti MC Teden mode, ki bo potekal med 12. in 17. majem 2014, seveda v Mladinskem centru Hiša mladih. Teden, ki bo poln najrazličnejših aktivnosti s področja mode bo v letošnjem letu malce osvežen in tako še privlačnejši za obisk. MC Teden mode je vsako leto eden izmed vrhuncev dogajanja v Mladinskem centru Hiša mladih Ajdovščina in je hkrati tudi prvi večji dogodek, ki se je leta 2010 zgodil v novi stavbi mladinskega centra. Ker se je že ta-

krat med obiskovalci lepo prijel in bil deležen velikega odziva, s tradicijo nadaljujemo tudi letos, ko bo dogajanje potekalo med 12. in 17. majem. Z dogodkom želimo predvsem promovirati svet mode, kot svet, ki nudi nešteto možnosti kreativnega ustvarjanja, obenem pa želimo mladim iz naše regije, ki se s ukvarjajo z ustvarjanjem v modi in ki jih še zdaleč ni malo, omogočiti predstavitev svojega dela širši javnosti. Ves program vam bomo izdali že prav v kratkem, namignemo pa lahko, da bo rahlo spremenjen ali bolje rečeno osvežen. Tako se v program vrača Vintage piknik, novost je tudi

Obvestila MC Hiša mladih

PechaKucha večer, ki se bo zgodil v četrtek, 15. maja, Modna poizkuševalnica bo seveda na sporedu tudi tokrat, sprememba pa je na področju modnih revij, ki bo v letošnjem letu potekale le v soboto in ne več tudi v petek, kot je bilo to v navadi prejšnja leta. Seveda pa v programu ostajajo modne ustvarjalne delavnice, art market, otvoritev modne razstave v Galeriji Hiša mladih in še marsikaj se bo našlo. Obiščite nas in se modno navdahnite preden se začne pravo poletje!

Mladi v skupnosti brez ovir

Občina Ajdovščina se je v letu 2013 vključila v projekt »Mladi v skupnosti brez ovir«, katerega nosilec je Občina Opatija, Mladinski svet Občine Opatija. Poleg naše občine sta partnerja v projektu še Občina Crikvenica – Mladinski svet Občine Crikvenica in Občina Kidričevo iz Slovenije. V projektu sodelujejo predstavniki mladih, občinskih uprav in občinski

svetniki. Cilj projekta je izboljšati položaj mladih v njihovih sredinah, vključiti mlade v javno življenje, predvsem v procese odločanja na nivoju lokalnih skupnosti. Prvi modul, ki je v mesecu novembru 2013 potekal v Crikvenici, je nosil naslov »Proračun za mlade«. Namen delavnic je bil mladim posredovati informacije kako nastaja proračun, nabor predlogov in idej

kako izdelati in prikazati podatke zajete v proračunu na način, da bi bil proračun za mlade razumljiv in zanimiv. Simuliran je bil tudi postopek priprave mladinskih projektov, ki bi dobili svoje mesto v proračunu. Sredi marca pa je v Ajdovščini potekal 2. modul projekta »Predstavljanje interesov mladih ter priprava kampanje«. V delavnicah so mladi predstavili najbolj pereče probleme iz posameznih lokalnih okolij in predlagali rešitve. Mentorji so udeležencem podali informacije in jih vodili skozi posamezne korake, ki jih zahteva priprava uspešne kampanje. Končni cilj celotnega projekta, v okviru katerega sta predvidena še dva modula je, da bi mladi izdelali projekt, ki bi ga uspešno predstavili širši javnosti in ki bi dobil podporo tudi lokalne politike.

Priložnosti za zaposlovanje mladih »Si mlad in iščeš delo? Potem si na pravem mestu. Ponujamo ti vse informacije o zaposlovanju, ki jih potrebuješ ob vstopu na trg dela.« tako piše na spletni strani Zavoda za zaposlovanje, na strani za mlade. Nabor področij, na katerih zavod lahko pomaga, je pester, spletna stran pa pregledna, z dovolj široko ponudbo zgoščenih informacij, tako za tiste, ki ste na začetku svoje poti, kot tiste, ki potrebujete nasvet, informacije ali pomoč. Pobrskajte! Z ukrepi aktivne politike zaposlovanja pa pomaga tudi Vlada RS, ki je konec januarja sprejela program Jamstvo za mlade za spodbujanje zaposlovanja in krepitev zaposljivosti mladih. ''S sprejetjem Jamstva za mlade Slovenija jamči, da bo vsaki mladi osebi v starosti od 15 do 29 let ponujena zaposlitev (tudi s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajša oblika institucionalnega ali praktičnega usposabljanja, v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje.'' (Vir: MDDSZEM). Na strani zavoda za zaposlovanje tako najdemo tudi nekaj ukrepov pospeševanja zaposlovanja mladih. Nekateri izmed njih so del programa Jamstva za mlade, ki so namenjeni tako iskalcem zaposlitve, kot tudi delodajalcem. Za učinkovito iskanje službe pa vse to ni

dovolj. Zaposlitev si moramo najprej resnično želeti in jo nato, tudi s pomočjo ponujenih ukrepov, intenzivno iskati preko različnih kanalov. Poleg spremljanja prostih delovnih mest, tudi ustno sprašujemo znance in prijatelje, (čim več ljudi naj ve, da iščemo službo), pošiljamo ponudbe delodajalcem, ali jh obiščemo. Zelo pomembno je, da si pridobimo tudi kakšne delovne izkušnje, vendar kje, če nimamo zaposlitve? Ena od rešitev je sodelovanje v mladinskih in drugih organizacijah, društvih, kjer si lahko pridobimo kompetence, ki nam pomagajo pri boljši zaposljivosti. Tudi Mladinski svet Ajdovščina je ena takih organizacij, ki se nenehno trudi pomagati mladim na vseh področjih, velik poudarek pa daje prav izobraževnju in zaposlovanju mladih. Zato smo v mesecu marcu organizirali ZAPOSLITVENI SEJEM, kjer so mladi lahko obiskali stojnice nekaterih zaposlovalcev in zavodov, prejeli informacije o svojih zaposlitvenih možnostih ter spoznali pestro ponudbo izvajalcev vse bolj priznanega neformalnega izobraževanja. Z nami so bili Zavod za zaposlovanje Ajdovščina, Eures, Aiesec, Primorski tehnološki park Vrtojba, Ljudska univerza, Nefiks, Stubelj d.o.o. in COBIK center odličnosti ter revija Replika. V sklopu dogodka je potekala tudi OKROGLA MIZA, kjer smo z gosti spregovorili o različnih možnostih iskanja zaposlitve ter drugih

15

priložnostih, ki jih mladi lahko izkoristite med študijem in po njem. V razpravi so poudarili pomen pridobivanja različnih znanj in izkušenj, predstavili so možnosti opravljanja delovne prakse in pripravništva ter zaposlovanja v tujini. Še posebej so poudarili razvoj inovativnih podjetniških idej in zaposlovanje v lastnih družbah. “Mladim svetujem, naj svoje podjetniške ideje uresničijo v svojem podjetju in tako ustvarijo delovno mesto sebi in tudi drugim. Programov podpore je veliko. Številne lahko brezplačno koristijo v Primorskem tehnološkem parku,” je poudarila direktorica te ustanove Tanja Kožuh. Obiskovalci zaposlitvenega sejma so bili zadovoljni z aktualnostjo predstavljenih podjetij ter nad samo predstavitvijo in idejo zaposlitvenega sejma. Enotni so si bili pri mnenju, da je bilo kljub veliki brezposelnosti premalo obiskovalcev, saj moramo mladi ostati aktivni tako pri iskanju zaposlitve kot iskanju informacij, kako do zaposlitve priti. Zato še enkrat vabim mlade, da izkoristite vsako priložnost, ki se vam ponuja, da pridobite dodatno izobrazbo, izkušnje, informacije in neformalna znanja, saj so to vaše kompetence, ki vam bodo pri iskanju službe prišle zelo prav. Mladinski svet Ajdovščina

April / Maj 2014 - Sprostitvene urice za najmlajše V mesecu aprilu in maju se nam v MC Hiša mladih pridružite pri Sprostitvenih uricah za najmlajše. Potekajo vsak četrtek, ob 16.30h pod vodstvom Kluba Šport-ani. Primerno za otroke od 3. do 6. let. Vabljeni. Sreda, 16. April / Četrtek 17. april 2014 / 15 - 17h - Velikonočne delavnice za najmlajše Bližajo se velikonočni prazniki in kot vsako leto smo tudi tokrat v MC Hiša mladih pripravili ustvarjalne delavnice, namenjene tematiki Velike noči. S svojimi najmlajšimi nas obiščite v sredo 16. aprila ali pa v četrtek 17. aprila 2014, med 15h in 17h. Vabljeni. Petek, 18. april 2014 - Galerija Hiša mladih: Sašo Dominko V Galeriji Hiša mladih Ajdovščina radi poskrbimo za to, da dobijo svoj prostor za razstavo tudi umetniki, ki morda niso najbolj prepoznavni, ki so samouki in ki za seboj nimajo še mnogo razstavnih projektov. Imajo pa obilo volje in energije za ustvarjat ter iščejo svoj način izražanja skozi umetnost. Eden izmed takšnih je tudi Sašo Dominko, katerega dela bodo pri nas na ogled od 18. aprila 2014 dalje. Vabljeni. Sobota, 10. maj 2014 - Delavnica za ženske: Dekoriranje izbrane sobe z arhitektko Andrejko L. Kofol Delavnica Do spomladansko osvežene sobe v enem dnevu je zasnovana tako, da v kratkem času pridobite veščine, vodenje in potrebne korake, po katerih boste vedno znova lahko vplivale na dobro počutje v vašem domu. 6 urna delavnica je zasnovana je skupinsko, z maksimalno 6 udeleženkami. Na delavnici boš potrebovala fotografije sobe in vsake posamezne stene sobe (v digitalni obliki), ki ste jo izbrale za osvežitev, ter skico tlorisa in sten z osnovnimi merami (digitalno ali na papirju). Vsa potrebna navodila dobite ob prijavi. Cena delavnice znaša 78 EUR. Obvezna je prijava na e-pošto: andrejka@annabella.si.

Program v Baru Hiše mladih Koncert: NINA PUŠLAR Petek, 18. aprila, od 22.00 h dalje V Bar Hiša mladih nas čaka odličen koncertni večer - Nina Pušlar nadaljuje s svojimi POMLADNIMI koncerti in se po letu dni vrača v Ajdovščino! Vstopnina: 5€ v predprodaji / 8€ na dan koncerta. Bar Hiša mladih, v sodelovanju s Klubom ajdovskih študentov, ponuja subvencionirane karte za člane KAŠ-a, in sicer v predprodaji po 2€, na dan dogodka pa po 5€! Impro večer: DŽENNY Sobota, 19. aprila 2014, od 21.00 h dalje Dženny Improteam je skupina mladih, ki svojo domišljijo sproščajo z ustvarjanjem zabavnih gledaliških prizorov. Na prvem večeru nekje lanskega leta so nasmejali Ajdovščino do solz. Jim bo uspelo tudi tokrat?! Vstopnine ni, tako da vsekakor vabljeni! KAŠ Koncert: S.A.R.S. Petek, 25. aprila 2014, od 22.00 h dalje Sveže amputirana roka Satrianija ali krajše S.A.R.S. je band, ki prihaja iz Beograda in je bil ustanovljen pred slabimi osmimi leti. Glasba skupine S.A.R.S. je svojevrstna kombinacija pop, rock, reggae, hip-hop in blues glasbe, ki se odlično prepleta z elementi tradicionalne srbske folk glasbe. Organizator dogodka: Klub ajdovskih študentov, v sodelovanju z Bar Hiša mladih. Vstopnina: 2€ za člane KAŠ, 5€ za nečlane Več o dogodkih na: https://www.facebook.com/bar.hisamladih

Baw baw festival kratkega filma 2014

Tudi letošnje leto ni minilo brez filmskih vsebin v MC Hiša mladih Ajdovščina. Nadaljevali smo s tradicijo organizacije BAW BAW Festivala, ki pa letos ni bil žanrsko opredeljen kot prejšnja leta, ko je bil posvečen horror tematiki. Tokrat je

bil žanrsko zelo širok, saj smo sprejemali kratke filme vseh tematik. V tekmovalnem delu festivala je slavil film Vsaka kaplja šteje, avtorja Marka Kramarja, za kar mu v imenu MC Hiša mladih tudi iskreno čestitamo.


16

Dediščina

Št. 31 • 15. april 2014

DROBCI PRETEKLOSTI FOTO ZA DANES IN JUTRI

Zlati in diamantni pari 2014

DUŠAN KREČIČ

V Franciscejskem katastru iz leta 1822 so geodeti posebej izrisali stavbne - pozidane parcele v vaseh in zaselkih. V k.o. Šmarje tudi za danes zaselek Jakulini. Na izrisu zaselka, že takrat za župnika in domačine Jakulini, za geodete pa Vortauz, je seveda vrisan tudi tloris rojstne hiše g. Matije Vertovca (parc. št. 200, z dvorišči, parc. št. 199 in 201, saj je bil ta v tej rojen l. 1784, že skoraj štirideset let pred tem). Takrat hiša gotovo ni bila taka, kot jo vidimo danes. Primerjava dobro ohranjene in še danes mogočne stavbe s katastrom le dokazuje, da se stavba v zadnjih dveh stoletjih po površini (tlorisu) praktično ni spreminjala dograjevala ali rušila (razen na vzhodni strani). Časom in možnostim primerno se je spreminjal predvsem njen zunanji izgled. To dokazujejo v kamnite preklade vrat, vrat v hlev, ohranjene preklade »prtona« na dvorišče (parc. Št. 201), vklesane letnice 1849, 1854 … Trem v eno združenim v 17., 18. Stoletju (?) iz kamna zgrajenim in delno pritličnim stavbam (dvema s kletjo), so v 19. stoletju vgrajevali kamnite erte, podboje, križe …

Društvo upokojencev Ajdovščina je tudi letos svojim članom, ki letos praznujejo zlato ali diamantno poroko, pripravilo slavnostno srečanje v Vipavskem hramu. Kar štirje pari so praznovali 60 let, dvanajst parov pa 50 skupnih let. Zgodbe, ki so se spletale v mladih letih teh deklet in fantov, so odraz časa v katerem so živeli. Družabno življenje so zaznamovali plesi, ki jih ni manjkalo ter prevozna sredstva kot so vlak, avtobus ali kolo. Niso bila sicer najbolj udobna, a tudi niso predstavljali nobene ovire. Niti za fanta, ki je dvakrat na teden prekolesaril pot iz Ajdovščine do Idrije, da je obiskal svoje dekle. Večina parov je začela tako rekoč iz nič. Z mnogimi odrekanji so si zgradili domove, ustvarili družine, dočakali vnuke, ki jim sedaj na starost lepšajo življenje. Prireditev je potekala v prijetnem vzdušju, zapele so ŽPZ Večernica, za popestritev so poskrbeli Vitezi Gašperja Lombergerja, zgodbe slavljencev so prebrali članici Zarje. Gospa Lidija Terčelj pa je v svojem in moževem imenu voščila vsem

zbranim slavljencem: »Tudi midva sva današnja slavljenca v pričakovanju najinega maja, ko sva pred 60. leti sklenila zakon v šturski cerkvi. Dočakati katerikoli jubilej je darilo, zakoncem pa dokaz njune vztrajne ljubezni in strpnosti v sprejemanju drug drugega, tudi tedaj, ko je skoraj nemogoče in je med njima zrasel zid. Takrat je nujno trezno presojati, premagati samoljubje in izreči: Oprosti, rada te imam! Začniva znova. Po tem vse oživi in napravi rodovitne vse človeške puščave. Družinska skupnost je vendar vrednota s tradicijo in kvas za vso družbo, je jamstvo prave odločitve za življenje v dvoje in temelj varnosti prihodnjim generacijam. Danes naju preveva hvaležnost Bogu in ponos, da sva tako blizu temu visokemu jubileju najine skupne poti. Ni modro, da bi sedaj naštevala preživete travme, brezizhodne predore in neuresničene želje, tega bi bilo za celo dramo. V srcu in spominu nosiva prenekatera lepa doživetja v medsebojni predanosti, ki še vedno bogati najine odnose. Za naju

je najpomembnejše, da sva tukaj oba, čeravno brez spremstva sinov ali vnukov, žal. Sama sva, vendar ni nihče sam, ker imava drug drugega za družbo, v pomoč in zadoščenje dani besedi obljube in zvestobe pred 60. leti. Smiselno se je ozirati naprej v neznana jutra z željo in prošnjo, da bi si bila tudi v času nemoči opora in ne breme. Vsakemu zakonskemu paru, od srca čestitava za vztrajno skupno pot, za vse uresničene želje in za vse duhovne dobrine, ki so osrečevale vajino družino. V morebitno bolečo praznino, ki je vaju težila, pa polagam najino razumevajoče sočutje. Kličeva vama, nadaljujte pogumno naprej in vsak nov dan prinese naj zadoščenje za vložene napore in veselje, da se bodo sinovi in vnuki lahko greli ob toplini vajinih src.« S temi besedami je gospa Lidija voščila vsem parom in se zahvalila tudi DU Ajdovščina za lepo pripravljeno praznovanje. Zahvaljujemo se te lepe besede in čestitamo vsem zlatim in diamantnim parom. Nevenka Vidmar

40 let Pr’ Zmagi – bar Štrukelj v Selu

V knjigi je priloga tudi vojaški zemljevid zgornje vipavske doline iz leta 1811 z vrisanimi kraji Šmarje, Planina, Š. Vid (Podnanos), Vipava, Log, kraji življenja in dela g. Vrtovca. Vrisane so seveda tudi poti med njimi, poti, ki jih je g. Vrtovec gotovo neštetokrat prehodil ali se po njih vozil. ZBIRALCI VABLJENI v Ajdovščino ob 20–letnici društva na: Veliko RAZSTAVO zbiralcev v DOMU KRAJANOV – odprtje petek 25.4. ob 20 uri! Ogled bo možen do 11. 5. 2014 od 19.00 do 21.00, ali po dogovoru. Izdana bo spominska ovojnica s priložnostnim poštnim žigom in osebno znamko 40. mednarodno srečanje - SEJEM v avli Dvorane prve slovenske vlade v soboto 26. Aprila 2014 s pričetkom ob 8 uri. Na sejmu boste lahko kupovali, prodajali, menjali ali zgolj občudovali zanimive poštne znamke, stara pisma, denar, značke, medalje, stare razglednice, telefonske kartice in drugo. Izdan bo Zbornik Društva o 20. letih dela v besedi, številkah in fotografijah. Informacije: tel.:041/601 205 in el.-naslov: ales.brecelj1@siol.net Vabimo vas na redna tedenska srečanja, ki so vsak petek ob 20. uri, ter mesečna - vsako tretjo nedeljo ob 9 uri na Gregorčičevi ulici 20.

8. marec je bil za Zmago Štrukelj iz Sela prav poseben dan, pa ne zato, ker je bil na ta dan praznik žena, ampak zato, ker je ravno na ta dan praznovala 40 let, kar je za »šankom«. Zmaga in Herman sta se spoznala pri svojih rosnih letih, se zaljubila in poročila ter do leta 1965 živela v Malovšah. Leto kasneje se jima je rodil prvi otrok, sin Tomi. Okrog leta 1970 sta v Selu kupila zemljo, na kateri sta zgradila svoj skupni dom in se vanj vselila leta 1973. Sklenila sta, da se podata v gostinske vode in 8. marca, leta 1974, otvorila Bar Štrukelj ali po domače pr’ Zmagi. Dve leti kasneje se je družina povečala z novim članom, s sinom Borutom. Zmago je ponovno obiskala

štorklja in povila je deklico Mojco. Tako, družina je bila popolna. Herman je bil odločen, da svojo gostilniško dejavnost poveča s prizidkom. Leta 1981 je bila otvoritev. Leta so tekla in gostje so radi zahajali v vaško gostilno. Ni bilo nedelje, ko se ne bi igralo briškule ali balinalo na vrtu. Zmaga je svoje goste razveseljevala z najboljšim kapučinom v Vipavski dolini in z njeno dobro voljo. Tudi besed ji nikoli ni zmanjkalo, in še danes je tako. Življenje pač ne prizanaša, leta 2001 je Herman zbolel in nas februarja 2002 zavedno zapustil. Istega leta je Zmaga šla v pokoj. Gostilna se je za leto dni zaprla, vendar Zmagin neustavljivi duh po druženju z njenimi stalnimi gosti je poskrbel, da prav

nobena usta niso bila žejna. Otroci so se odločili, da bodo nadaljevali tradicijo svojih staršev, in tako je Borut začel s prenovo gostinskega lokala. Prenovil ga je v celoti. Otvoritev je bila 2003 in »šank« je prevzela Mojca. Mojca je hotela imeti več kot samo gostilno, in tako je leta 2006 odprla še disko. To so bili zlati časi. Letos mineva 11 let, odkar je za šankom » ta mlada«. Vendar Zmaga še vedno vsakodnevno priskoči na pomoč in ob nedeljah postreže svoje kvartopirce. Veseli smo, da Bar Štrukelj praznuje 40 let svojega delovanja. Njeni otroci z družinami ji želijo vse najlepše in jo imajo radi zato, ker si to tudi zasluži.


Društva

Št. 31 • 15. april 2014

Gasilska zveza Ajdovščina skozi leto 2013

V soboto, 22. marca, smo se zbrali v gasilskem domu v Selu na rednem občnem zboru Gasilske zveze Ajdovščina. Udeležili so se ga predstavniki vseh društev naše občine, pa tudi gostje regije, sosednje občine Vipave in poveljnik CZ Ajdovščina g. Igor Benko. V preteklo leto smo vstopili vedoč, da so pred nami volitve organov Gasilske zveze Ajdovščina in s tem tudi novi izzivi in veliko dela. Veliko je bilo storjenega tudi v preteklem mandatu, tako da smo se z nastopom novih funkcij zavedali, da moramo to delo samo še nadgraditi in nadaljevati. Leto smo začeli s kongresom Gasilske zveze Slovenija, ki je potekal v mesecu maju, v Kopru. Sodelovali smo tako na kongresu, kot v popoldanski veličastni paradi. Kongres je potekal v lepem vzdušju, saj so nas prišli pozdravit v Koper vsi najvišji predstavniki vlade Republike Slovenije. Gasilska zveza Slovenije je tako dobila novo vodstvo in sicer g. Jakšo kot predsednika in g. Petka kot poveljnika. Oba kandidata je tudi naša zveza podprla, tako da smo zadovoljni z novim vodstvom Gasilske zveze Slovenija. V minulem letu smo na nivoju zveze izpeljali občinsko gasilsko tekmovanje za vse kategorije, ki je potekalo v Palah v Ajdovščini. Sodelovala so vsa društva, razen PGD Šmarje, zaradi opravičenih razlogov. Tekmovanje in organizacija tekmovanja je bila izpeljana na dobrem nivoju in ekipe, ki so dosegle dobre rezultate, so se uvrstile na regijsko tekmovanje v Novi Gorici. Na državno tekmovanje so se tako iz naše zveze uvrstile članice iz PGD Ajdovščina, tako da jim lahko res čestitam za ves izkazan trud in vztrajnost. Tudi na državnem tekmovanju verjamem, da bodo dekleta dobro zastopala našo zvezo in dosegla dober rezultat. V športnem parku Batuje smo v mesecu septembru izpeljali občinsko tekmovanje v orientacijskem teku za mladino. Sodelovali so predstavniki iz PGD Col in PGD Selo. Zmagovalne ekipe so se uvrstile na regijsko tekmovanje v Dolenjo Trebušo, kjer je ekipa priprav-

nikov iz PGD Col osvojila 1. mesto in se tako uvrstila na državno tekmovanje, ki je potekalo v Sv. Juriju ob Ščavnici in tam dosegla zelo dobro 12. mesto. Tudi njim vse čestitke. Organizirali smo tudi kviz za mladino v začetku novembra na Colu, kjer so prav tako sodelovali otroci iz PGD Col in PGD Selo. Regijsko tekmovanje je nato potekalo v Dornbergu, od koder so se pionirji iz PGD Selo uvrstili na državno tekmovanje, ki je potekalo v Kidričevem in osvojili 33. mesto. Vsa zahvala gre mentorjem in staršem, ki nam svoje otroke zaupajo . Le tako, da lahko svoje znanje in izkušnje delimo z otroci, bomo v svoje vrste dobili nov in svež kader, ki je nujno potreben za razvoj gasilstva in naše humanitarne dejavnosti nasploh. Naše poslanstvo pa je gašenje in reševanje. Društva so največkrat izvozila na intervencijo požarov v naravi in sicer 27 - krat v naši občini in sodelovali smo tudi pri večjem požaru na pobočju Trstelja. Večji požar naravnega okolja smo imeli tudi pri nas, nad Budanjami. Tokrat je bila pozvana na pomoč sosednja občina Vipava. S skupnimi močmi smo požar pogasili, zaustavili morebitno širjenje na pobočje Kovka in preprečili večjo materialno škodo. Medsebojno sodelovanje se je pokazalo kot zelo učinkovito in uspešno, saj ogenj ne pozna meja, gasilci pa smo si kot bratje, vsi za enega eden za vse. Hvala vsem kolegom iz Gasilske zveze Vipava. Po požaru smo skupaj z vsemi službami iz občine, ki pokrivajo to področje opravili analizo požara, po kateri smo odpravili nekatere pomanjkljivosti, ki smo jih imeli ob vodenju večjih intervencij. Šestkrat smo gasili dimniški požar, petkrat stanovanjsko gospodarski objekt, petkrat požar na prometnih sredstvih, devetkrat črpali vodo, trikrat posredovali ob močni burji na področju Gore in enkrat odstranjevali preveliko količino snega s strehe. Društva so sodelovala tudi pri postavitvi obeležja Vstali Primorski na Križni Gori prav tako pa so sodelovala v svojih

krajih z drugimi društvi in na ta način pripomogla pr izpeljavi večjih prireditev. Operativci so se v skladu s programom izobraževali in usposabljali na Igu, opravljali zdravniške preglede in se tudi drugače izobraževali na področju gasilstva. V jesenskih mesecih smo naše veterane odpeljali na izlet v vojaški muzej v Pivko in ogled gasilske enote v Postojni. Zveza pa je organizirala tudi posvet članic naše regije, katerega se je udeležilo preko sedemdeset žena in deklet. Navdušene so bile nad našimi znamenitostmi, zaključile pa so v Vrtovčevemu hramu v Šmarjah. Iz prejšnjega mandata smo zaključili s tečajem strojnika in tečajem za nižjega gasilskega častnika, ter osnovnim tečajem, ki ga je izvajalo PGD Ajdovščina. Z gasilsko reševalnim centrom Ajdovščina je sodelovanje dobro, da ne rečem odlično, saj edino medsebojno sodelovanje prinaša rezultate. Občina Ajdovščina prav tako dobro sodeluje z GZ Ajdovščina in zaenkrat razume in prisluhne našim potrebam, seveda pa je, kot povsod, vse odvisno od financ. Zaenkrat bomo tudi znotraj zveze vse načrtovane plane izpolnili v okviru finančnih sredstev , ki jih dobimo za svoje delovanje. V letošnjem letu bomo na nivoju zveze izpeljali regijski orientacijski tek, več poudarka pa bo treba nameniti tudi sodelovanju s sosednjimi zvezami in občinami. S sosednjo občino Vipava in njihovim poveljnikom zveze g. Sebastjanom Čukom smo že v dogovorih, da skupaj izpeljemo enodnevno usposabljanje s sodelovanjem vseh sedmih gasilskih društev obeh zvez. Poveljnik CZ Ajdovščina g. Igor Benko nam je podrobneje predstavil program Holistic. GZ Ajdovščina bo aktivno sodelovala pri tem programu, ki je namenjen nadzoru večjih požarov v naravi. Vsaka novost v gasilstvu nam predstavlja določen izziv, mladi fantje v naših vrstah so »lačni« znanja in usposabljanj na tem področju. Pozdravil nas je tudi g. Marjan Stres, predsednik severno Primorske regije. Minulo leto smo kot zveza opravili veliko dobrega dela, skupaj pa moramo stremeti k temu, da bomo ne glede na dan in uro vedno pripravljeni pomagati našim občanom pri odpravljanju posledic nesreče, ko jih le ta doleti. Z gasilskim pozdravom » Na pomoč« poveljnik GZ Ajdovščina Polanc Kristjan

17

Občni zbor Društva upokojencev Ajdovščina 2014

Društvo, ki šteje 1352 članov, je skozi celo leto aktivno na vseh področjih , ki jih pokriva. Skrb za svoje člane je na prvem mestu, saj zajema generacijo v tretjem življenjskem obdobju. Člani imajo na voljo raznovrstne dejavnosti in prav vsak si lahko izbere zase primerno, da zapolni svoj prosti čas. Na letošnjem srečanju, ki je potekalo v Dvorani prve slovenske vlade, so se člani lahko prepričali, da društvo deluje dobro, ohranja vse utečene dejavnosti in si prizadeva utreti pot novim. Za kulturno popestritev sta poskrbeli »Večernica« in »Zarja«. Občni zbor je potekal v sproščenem vzdušju in tudi udeležba je bila solidna. Na področju kulture deluje ŽPZ Večernica, ki bo letos praznovala 20. let delovanja, Dramsko pevska skupina Zarja, ki z svojimi nastopi popestri mnoga srečanja, fotografska sekcija, ki je uspešna in posega po prvih mestih tudi na državni ravni. V športu, ki zajema balinanje, pikado, rekreacijo, vadbo v bazenu, kolesarjenje in pohodništvo je vključenih veliko članov. V balinanju in pikadu dosegajo ekipno in posamezno dobre rezultate. Uspešno je bil organiziran »Majski turnir«. Izleti in letovanja ne dosegajo obiska iz pred nekaj let, a so solidno zasedeni. V hotelu Delfin se novo vodstvo trudi, da bi bilo gostom kar se da prijetno. Prvič je bilo organizirano letovanje v Fojnici v Bosni, kjer se nahaja zdravilišče predvsem za revmatična obolenja, udeležilo se ga je 97 članov iz

različnih društev. Projekt »Starejši za starejše« se nadaljuje. Sodeluje trideset aktivnih prostovoljcev, ki so opravili 658 obiskov ljudi starih nad 69 let. Mesečno se srečujejo in izobražujejo na predavanjih, ki so organizirana, da se lažje posvečajo starejšim občanom. Ob tej priliki so tri poverjenice dobile priznanje za dolgoletno, nesebično delo v društvu: DANILA ČERNIGOJ, MILICA JEJČIČ in MAGDA RIJAVEC. Čestitke ! Organizacija Srečanje zlatih in diamantnih parov, je tradicionalna in vsako leto požanje vse pohvale. Sodelovanje z OŠ Šturje se nadaljuje in zasluži pohvalo in zahvalo. Večina zastavljenih ciljev je bilo v 2013 letu doseženih, načrti za leto 2014 se že realizirajo in z veseljem in odgovornostjo pričakujemo novih prostorov v težko pričakovani skupni zgradbi na Ajdovskem placu. Prav s to novo pridobitvijo se bodo odprle nove možnosti za projekte, ki so že dolgo želja društva, a niso zaživeli:»Hiša sadežev družbe«, »Dan dobrih srečanj« čitalnica, kuharski tečaji, srečanja dramskih in pevskih skupin, razširitev fotografskega krožka … Da so aktivnosti v društvu tako bogate in kvalitetne, gre zahvala predsednici društva Metki Marušič, ki se nesebično razdaja, in skupini članov, ki jo podpira in ji pri tem pomaga. Uspešno in bogato leto Društvu upokojencev Ajdovščina. Nevenka Vidmar

Srečanje občanov občine Ajdovščina, starih 80 in več let Območno združenje Rdečega križa Ajdovščina je 5. aprila na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina organiziralo srečanje občanov občine Ajdovščina, starih 80 in več let. Starostniki so dokazali, da takšna srečanja še kako potrebujejo in si jih želijo, saj se jih je povabilu odzvalo kar 130. Uvodoma sta jih pozdravila predsednica RK Vera Kodrič in podžupan

občine Ajdovščina Drago Vidrih. Sledil je prisrčen zabavni in kulturni program, ki so ga pripravili učenci Glasbene šole Vinka Vodopivca in Osnovne šole Danila Lokarja. Sobotno dopoldne je starostnikom polepšal otroški pevski zbor, ki ga vodi učiteljica Petra Habjanič. Plesalci folklorne skupine »Povštrčki«, na katere znanje prenašata učiteljici Ksenija Benko in Tina Vižintin, so jim pokazali, da tudi oni vedo, kako se je včasih plesalo. Otroci iz krožka »Ker nam ni vseeno – podmladek RK« pa so skozi dramsko igrico »Križem Mojca« spregovorili o pomenu solidarnosti in medsebojne pomoči. Za glasbeno popestritev so

poskrbeli harmonikaš Luka Leskovic in kitaristi, učenci Glasbene šole Vinka Vodopivca, ki pravi glasbeni mojstri postajajo pod mentorstvom Matjaža Remca in Ante Radnića. Upamo, da bo srečanje udeležencem ostalo v lepem spominu. Še posebno g. Jožefu Mikušu, ki je prav ta dan praznoval 80. rojstni dan. Predsednica Vera Kodrič mu je ob tej priložnosti čestitala in izročila skromen spominček. Prav tako je podarila nageljne najstarejšim udeležencem, g. Antonu Štrancarju, g. Borisu Čermelju in ge. Mariji Kandus, ki štejejo 92 let. Da so se udeleženci na srečanju lepo počutili, so pripomogli številni:

Predsednica Vera Kodrič s slavljencem Jožefom Mikušem in najstarejšimi udeleženci, Antonom Štrancarjem, Borisom Čermeljem in Marijo Kandus, ki štejejo 92 let. Srednja šola Veno Pilon je odstopila svoje prostore, Zavod za šport Ajdovščina je posodil stole, Občina Ajdovščina je prispevala protokolarno vino, prostovoljci pa so pomagali pri

sami izvedbi. Vsem iskrena hvala! Ob slovesu smo se z udeleženci dogovorili, da se prihodnje leto ponovno srečamo. Irena Žgavc


18

Šport

Št. 31 • 15. april 2014

Šolsko državno prvenstvo v smučarskih skokih

V Planici je v četrtek, 13. marca, potekalo državno prvenstvo v smučarskih skokih za osnovne šole. Tekmovanja se je udeležilo kar 180 učencev, od prvega do četrtega razreda iz cele Slovenije, in sicer 131 dečkov in 49 deklic. Osnovno šolo Otlica so na prvenstvu zastopali trije dečki ter ena deklica. Vsi so člani SK POK (Predmeja, Otlica, Kovk). Njihov trener Mitja Velikonja jih je kljub nenavadni zimi brez snega dobro pripravil na tekmovanje. Izvajali so predvsem kondicijske treninge v telovadnici OŠ Otlica. Kljub nenaklonjenosti vremena so se naši mladi športniki odlično odrezali. Doma so izvedli tri treninge na snegu, enkrat pa so se na trening odpeljali na smučišče Javornik, en trening so izvedli v Bohinju,

za kar se SK Bohinju zahvaljujemo za gostovanje. Na pozitivne rezultate prav gotovo vpliva tudi povezanost mladih skakalcev, ki si stojijo ob strani ter se podpirajo v ključnih trenutkih, tako na treningih kot na tekmah. Poleg mladih tekmovalcev je v klubu čutiti močno podporo in pomoč sponzorjev, članov, predsednika, trenerja in družine, staršev in starih staršev otrok, ter ostalih posameznikov. Spremljajo jih na treningih in tekmah. Tudi tokrat ni bilo drugače, saj so jim stali ob strani, tudi na njim tako pomembni tekmi. Z glasnim navijanjem so jih spodbujali ob skakalnici. Ob doskočišču je mlade skakalce pozdravljal velik pisan transparent, katerega sta skrbno pripravila stara starša zmagovalca. V kategoriji deklice 1. in 2. razred

je ELA KRAPEŽ zasedla 11. mesto v konkurenci 22 tekmovalk. V kategoriji dečki 1. razred je TEO KRIVEC zasedel 1. mesto, v konkurenci 37 tekmovalcev in tako postal šolski državni prvak. V kategoriji dečki 1. razred je JAKA LEBAN zasedel 11. mesto, v konkurenci 37 tekmovalcev. V kategoriji dečki 2. razred je MARKO POLANC zasedel 28. mesto, v konkurenci 36 tekmovalcev. Vsi tekmovalci so prejeli praktične nagrade in diplome. Zmagovalec Teo je prejel medaljo, pokal ter čelado. Skakalnemu klubu je priskakal skakalne smuči. Svoji šoli (50 učencem) je omogočil brezplačen prevoz ter ogled skokov v Planici, katerega organizira SZS v pokroviteljstvu zavarovalnice Triglav. Ob povratku domov so klub ter starši v čast zmagovalca in ostalih pogumnih tekmovalcev pripravil svečan sprejem. V okrepčevalnici Angora so jih bogato pogostili in predvajali fotografije ter posnetke s tekmovanja. Tudi na torto niso pozabili. Kljub napornem dnevu so se mladi skakalci skupaj s svojimi najbližjimi pozabavali pozno v večer. Ker se zimska sezona bliža koncu, bodo mladi tekmovalci imeli kratek premor, da si odpočijejo saj se že nestrpno veselijo novih treningov ter tekmovanj v poletni sezoni. Mamice

Tekme v „sušnem“ obdobju

Strokovni svet Košarkarske zveze Slovenije se je odločil, da bo za novo košarkarsko sezono pripravil korenito spremembo tekmovanj v vseh starostnih kategorijah. Zaradi tega bodo tekmovanja, sicer obogatena z novo kategorijo U9 (tudi vsa ostala tekmovanja so se preimenovala v U11 – prej U10 oz. najmlajši pionirji, U13 – prej U12 oz. mlajši pionirji, U15 – prej U14 oz. pionirji, U17 – prej U16 oz. kadeti in U19 – prej U18 oz. mladinci ter seveda članske kategorije, ki pa ostajajo nespremenjene), vsa začela šele jeseni, za najmlajše celo šele z januarjem. Prav zaradi tega je nastalo „sušno obdobje“ kar se tekem tiče. Edine uradne tekme čakajo mlajše ajdovske košarkarje v maju, ko se bodo tako U15, kot tudi U17 pomerili v kvalifikacijah, ki vodijo v 1. slovensko košarkarsko

ligo, katerih začetek je predviden v septembru. Prav zato v Košarkarskem klubu Ajdovščina v tem obdobju poteka precej različnih projektov, s katerimi bodo trenerji poskušali zapolniti igralski post. Fantje iz ekipe U17 bodo tako v naslednjih mesecih odigrali kar nekaj prijateljskih tekem. Ekipi U15 bodo Ajdovci zadostno število igralnih minut zagotovili tako, da bodo fantje igrali v mednarodni ligi Alpe-Adria, v kateri nastopajo slovenske, italijanske in hrvaške ekipe. Nekaj fantov iz te ekipe se bo konec meseca aprila odpravilo celo do Beograda, kjer bodo nastopili na turnirju, ki ga organizira Crvena Zvezda. Igralci iz kategorije U13 se v ponedeljek, 14.4. odpravljajo na celotedenski turnir v avstrijsko prestolnico Dunaj. U11 so tisti, ki so za-

»Kdu smo mi? Adc!«

»Kdu smo mi? ADC!« so lahko s ponosom glasno kričali ADC tekmovalci v Lignanu. Leto je naokrog in Plesni klub ADC se je ponovno izkazal na mednarodnem tekmovanju 32‘ Friuli Venezia Giulia World dance trophy. Lahko bi se reklo, da so že stari znanci tekmovanja, saj ga obiskujejo že vrsto let. Ustanoviteljici Alice Stojko Saliu ter Elena Mikuž, ki sta postavili vizijo, da njune plesalce ne vodijo in motivirajo le rezultati, temveč ljubezen do plesa, se lahko pohvalita, saj dosegajo odlične rezultate. Svojim plesalcem želita dati nova znanja iz najboljših rok, srčnost, timski duh in veselje do plesa. Alice pravi,da v verjame v njih in da na ajdovskih tleh rastejo dobri plesalci, ki kljub majhnosti konkurirajo ostalim plesalcem iz cele Slovenije. Najmlajši pionirji so na 32. plesnem tekmovanju v Lignanu, v kategoriji Formation mini urban, s točko »Neverland« pod vodstvom Kaje Besednjak, osvojili 5. mesto. Nekoliko razočarani nad razvrstitvijo, vendar nikakor ne nad svojim nastopom.

»Tako pač je, nikoli ne veš kako te bodo sodili sodniki,« pravi Kaja, ki si sodniške odločitve ne žene preveč k srcu. Njihov cilj, da otroci odplešejo kot najbolje znajo in pri tem uživajo, je bil dosežen, zato je zmaga, čeprav brez pokala, njihova. Poleg pionirjev so istega dne tekmovali tudi mladinci. V kategoriji Formation youth urban, pod vodstvom trenerja Aleša Trdina, so s točko »Who you are«, čisto presenetili s svojim energičnim nastopom ter osvojili odlično 2. mesto. »Ko vidiš svoje plesalce, ko tako žarijo na odru, dajo res vse od sebe in živijo svoj trenutek na odru, potem ni dvoma za stopničke,« trdi ekipa ADC. Visoka merila pa so postavili ADC člani in opozorili na prihod ajdovskih plesalcev, ki so s svojim močnim ter samozavestnim nastopom v kategoriji Formation youth urban, s točko »It‘s about to go down«, ravno tako pod vodstvom Aleša Trdina, osvojili odlično 1.mesto. Čestitamo ADC za te rezultate in držimo pesti za naslednje mednarodno tekmovanje ki vas čaka.

7. kriterij po ulicah Ajdovščine

dnji končali s tekmovanjem, tako da sedaj uživajo v zasluženem počitku, se bodo pa tudi za njih v maju začele prijateljske tekme. Seveda pa je stalno poskrbljeno tudi za najmlajše člane kluba, to so fantje od 1. do 4. razreda osnovne šole. Ajdovski košarkarski klub za njih, enkrat mesečno, organizira turnir, ki so ga v čast sponzorju dogodka poimenovali Pokal Leone. V tem internem tekmovanju so zastopane vse šole, na katerih potekajo košarkarski krožki. Pokal Leone je razdeljen v dve starostni kategoriji (1. in 2. razred ter 3. in 4. razred), v vsaki kategoriji nastopa po 6 ekip. Tako se vsakič v telovadnici zbere okrog 120 fantov oz. deklet, ki imajo tako možnost pridobivati potrebne igralne izkušnje, ki jim v bodoče, v uradnih tekmovanjih še kako prav pridejo, zadovoljni pa so tudi starši, ki lahko tako redno spremljajo napredek svojih otrok. Skratka, kljub temu, da trenutno uradnih tekem skoraj da ni, so pri KK Ajdovščina vsi zelo aktivni na vseh frontah in se trudijo, da igralcem zagotovijo čim boljše pogoje za njihov napredek. Počitka ni, dela se na polno! KK Ajdovščina

3 na 3 Košarkarski turnir »3 na 3« bo potekal v soboto, 10. maja, ob 17.30 na centralnem šolskem igrišču pred Občino Ajdovščina (Cesta 5. Maja). Posamezna ekipa lahko šteje 5 članov, vpisnina je 15 evrov. Najboljši prejmejo nagrade – prva nagrada bo denarna, v višini 80 % prijavnin, druga in tretja nagrada pa bosta praktični. Več informacij poiščite na facebook profilu Športnega društva Gajbice, ki je organizator tekmovanja, ali pokličite na 040-544-428.

Kolesarski klub Castra Ajdovščina bo v soboto, 3. maja, organiziral 7. kriterij po ulicah Ajdovščine v okviru tekmovanja za kriterij slovenskih mest. Atraktivne dirke se bodo pričele ob 15. uri. Kolesarji bodo nastopali v več kategorijah, tekmovanje se bo pričelo z mlajšimi. Vozili bodo 1200 metrov dolge kroge po Goriški, delu Župančičeve, Gregorčičeve, preko Lavričevega trga, skozi Prešernovo ulico, nato nazaj na cilj na Goriški cesti. Tekmovanje poteka po predpisih Tehničnega pravilnika KZS in UCI ter določilih razpisa. Rezultati bodo razglašeni 30 minut po končani dirki. Prvi trije v posamezni kategoriji bodo prejeli pokale. V času tekmovanja bo na trasi popolna zapora ceste. Tekmovalci bodo vozili na lastno odgovornost, za nujno medicinsko pomoč bo poskrbljeno, a organizator ne bo odgovarjal za nastalo škodo, ki si jo povzročijo tekmovalci med seboj ali proti tretji osebi. Prijave: Do 30. 4. 2014 na naslov: Kolesarski klub Castra Ajdovščina, Župančičeva 8, 5270 Ajdovščina, e-mail: uros.medvedec@ gmail.com, GSM: 041 377 446

Športno društvo bodybuilding & fitness Ajdovščina se predstavi! V začetku leta 2014 je bilo ustanovljeno ŠD bodybuilding&fitness Ajdovščina. Ustanovitelji so David Koren, Urban Koren in Boštjan Čebron. David in Boštjan sta večkratna državna in svetovna prvaka v svojih kategorijah fitnesu in bodybuildingu in imata več letne izkušnje na področju fitnesa, zdravega prehranjevanja, priprave tekmovalcev. Urban nastopa v juniorskih kategorijah in že posega po visokih uvrstitvah, je pa tudi študent o prehranskem svetovanju. Namen društva je predvsem v popularizaciji fitnesa tako med tekmovalci, ki jih je Vipavski dolini vsako leto več, kot tudi med rekreativci. Vsi se zavedamo, da je v sodobnem svetu veliko bolezni prav posledica ne gibanja in ne zdravega načina prehranjevanja. Zato poleg vadb,

ki potekajo v naravi, mi svetujemo tudi treninge z utežmi, ki imajo veliko pozitivnih učinkov na telo, kot so hitrejša presnova, hitrejše izgubljanje maščobnih oblog, zniževanje visokega krvnega tlaka in slabega holesterola, boljše splošno počutje in sproščanje hormonov sreče. Seveda pa ne smemo tudi pozabiti na čim bolj zdravo prehranjevanje, se pravi pusto meso, čim manj predelanih ogljikovi hidrati, zdrave maščobe, zelenjava in sadje. Društvo ima v prihodnosti v načrtu tudi organizacijo mednarodnih fitnes tekmovanj. Svetujejo pa tudi glede treningov in jedilnikov za hujšanje in pridobivanje mišične mase ali pa samo za splošno dobro počutje. Več info na 051 385 435 ali fitness.drustvo@gmail.com. David Koren


Šport

Št. 31 • 15. april 2014

Majski tek 2014

Prireditev bo potekala pred Športnim centrom Ajdovščina. Prijave in vpisi potekajo od 8. ure dalje . Ob 9. uri pričnemo z nastopi mlajših kategorij na razdaljah od 300m do 2000m. V nadaljevanju bo na programu tek članov s pričetkom ob 11. uri. Proga poteka po poljski poti mimo ranča »Dobre volje« proti naselju Lokavec. Nadaljuje se skozi zaselka Brith in Paljk ter  se nato vrne  na prvotno cesto do gostišča Alba . Tekače nato čaka vzpon mimo zaselka Čohi in Gorenje, od tu naprej pa spust do izvira Hublja. Zadnji del trase poteka po gozdni poti v zaselek Grivče po cesti IV. prekomorske mimo vrtca Ob Hublju, čez Lavričev trg, po Gregorčičevi cesti na ulico Quiliano in ponovno v cilj pred Športnim centrom. Osvežitev in regeneracija Po končanem teku se pred razglasitvijo rezultatov lahko osvežite v po-

kritem bazenu športnega centra Ajdovščina. Zato poleg tekaške in druge opreme ne pozabite na kopalke!! Otroški park Rado-Živa (dodatna aktivnost za otroke v času prireditve) V času prireditve bo odprt otroški park Rado-Živa, kjer bodo poleg igral na voljo še proga z avtomobilčki ter napihljiva igrala. Praktične nagrade za prvih 50 prijav V letošnjem letu ne bomo obdarili zgolj najhitrejših tekačev. Dodatna darila imamo tudi za najhitrejše pri prijavah. Preko spletne prijave bomo namreč prvim petdesetim vpisanim tako pri članskih kot mladinskih kategorijah zagotovili dodatno praktično darilo ob vpisu. Namestitev Udeležencem teka, ki boste prišli od nekoliko oddaljenih krajev nudimo možnost namestitve v avto-

ČUDEŽNO ZDRAVILO FOTO GIBANJE BRANKO.LAVRENCIC@SIOL.NET BRANKO

Vzdržljivost, moč in hitrost

O koristnosti fizične aktivnosti za zdravje je bilo napisanega že veliko. Strokovnjaki ugotavljajo, da je telesna ne-aktivnost na četrtem mestu med faktorji tveganja za predčasno smrt (za kajenjem, alkoholom in slabo prehrano). Nekatere države so že naredile korak naprej. Zdravniki raje kot tablete ali poleg tablet predpisujejo tudi obvezna navodila za telesno vadbo. Dober primer take prakse je Finska. Premalo gibanja zmanjša kapaciteto srca in pljuč, zmanjša se mišična masa in pričnemo se pogrezati v spiralo vse večje zamaščenosti. Koliko telesne aktivnosti pa je dovolj? Odvisno od tega kaj želimo doseči. Želimo preprečiti nastanek osteoporoze? Želimo izboljšati aerobno kapaciteto in preteči maraton? Želimo biti močnejši, izgubiti čim več podkožne maščobe, samo razbremeniti misli, premagati stres, izboljšati splošno počutje? V nobenem primeru to ni 5 minut 3 x tedensko. In tudi ni 60 minut 1 x tedensko. Prav tako ne govorimo o urah in urah dnevne vadbe, ne govorimo o super-intenzivni vadbi z utežmi, o dolgotrajnem vsakodnevnem kolesarjenju, teku ipd., razen, če so cilji tekmovalne narave. Govorimo pa o večkrat tedenski 30 do 60 minut trajajoči telesni aktivnosti, dovolj intenzivni, da požene srce, pospeši dihanje, zahteva nekaj naprezanja in tako telo opomni, da še

ni čas, da bi lahko pričelo zmanjševati funkcionalne sposobnosti, da še ni čas, da se telo iz čudovite naprave za gibanje začne spreminjati v žalostno tihožitje. Današnji članek namenjam trem med seboj povezanim elementom, ki nam telesno aktivnost omogočajo. Če se odpravimo na malo daljši sprehod potrebujemo vsaj nekaj vzdržljivosti. Takoj ko naša pot krene v klanec se nam poveča potreba po moči naših mišic. Rezultat naše aktivnosti seveda ni enak, če določeno pot opravimo v eni uri ali pospešimo korak. In tu pride do izraza naša hitrost. Ob tem ne moremo in smemo zanemariti gibljivosti (gibčnosti) in koordinacije. Vzdržljivost je sposobnost dalj časa opravljati telesne aktivnosti. Definiramo jo tudi kot odpornost proti utrujenosti. Od česa je vzdržljivost odvisna? Ob kakršnemkoli gibanju naše mišice opravljajo delo za kar potrebujejo energijo. Energijo proizvajamo s procesi izgorevanja »goriva« in kisika. Gorivo je seveda naša hrana in zaloge v telesu (maščobe), ki jih telo spreminja v glukozo, za kisik pa so zadolžena pljuča. Vzdržljivost tako lahko imenujemo tudi sposobnost telesa, da daljše obdobje zadovoljivo oskrbuje naše mišice z glukozo in kisikom. V prvi fazi koristimo zaloge v krvi in jetrih, kasneje pa prične telo uporabljati maščobe, ki jih predeluje nazaj v

NATEČAJ ZA PROMOCIJO ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA Prireditev Majski tek 2014 bo tudi letos 17. maja 2014 gostila veliko število tekačev, športnih navdušencev, spremljevalcev ter navijačev. V želji promocije zdravega življenjskega sloga ter medsebojnega sodelovanja vabimo vse ponudnike športnih artiklov ter ponudnike artiklov zdravega načina k promociji svojih izdelkov. Organizator prireditve Zavod za šport Ajdovščina zagotavlja promotorjem brezplačen prostor na kraju dogodka. Kot promotor lahko nastopi pravna oseba z športnimi izdelki ali drugimi izdelki za promocijo zdravega načina življenja. Zbiranje prijav Prijave zbiramo do ponedeljka 12. maja na e-naslov  primoz. sulic@zs-ajdovscina.si  ali info@ zs-ajdovscina.si. Dodatne informacije 05-364-47-21 (22) kampu ter mladinskem hotelu, ki se nahajata v bližini tekaške prireditve. Tako si lahko že dan prej ogledate progo in se pripravite na tek. Vabljeni na obisk v Vipavsko dolino že dan pred prireditvijo

ogljikove hidrate oziroma v glukozo. Ob povečani porabi se poveča utrip srca in pospeši dihanje. Dokler postopek poteka v tako imenovanem aerobnem območju, je naše telo sposobno premagovati napore brez večje utrujenosti. Teoretično postopki v aerobnem področju potekajo brez kopičenja odpadnih snovi (laktoze). Praktično pa ne. Zato se nam ostanki izgorevanja kopičijo v mišicah in od tu tudi utrujenost oziroma boleče mišice. Stvar se dodatno zaostri, če napore povečujemo in naše telo ni več sposobno dovajati dovolj kisika. Preidemo v anaerobno področje. Tu se srčni utrip poveča, postanemo zadihani in kmalu se moramo ustaviti. Kako izboljšati našo vzdržljivost? Edini recept je redna in dalj časa trajajoča aktivnost. Tu ne govorimo o dnevih. Vzdržljivost pridobivamo v več mesecev trajajoči redni aktivnosti, ki naj traja vsaj pol ure dnevno ali eno uro na primer trikrat tedensko. Aktivnost naj bo tako intenzivna, da se še lahko normalno pogovarjamo. To je tudi dovolj zanesljivo merilo za področje aerobne obremenitve oziroma aktivnosti, ki največ pripomore k naši vitalnosti, zdravju in »kurjenju« maščob. Zgrešeno je razmišljanje, da bomo lahko nekaj naredili hitro. Morda vsake toliko tekli nekaj kilometrov na vso moč. To zanesljivo ne bo prispevek k izboljšanju vzdržljivosti. Prej bo bližnjica za poškodbe. Moč naših mišic predstavlja sposobnost mišice ali skupin mišic premagovati bremena (napore). Poznamo nekaj oblik moči mišic. Dinamična moč opravlja delo ob gibu to je krčenju mišic. Na primer dviganje bremena. Statična moč

19

Andrej in Tanja v pripravah na DOS DOS je ena najtežjih ultramaratonskih dirk na svetu, saj je zelo hribovita z nešteto klanci. Na to ekstremno preizkušnjo se bo že šestič odpravil tudi ajdovski kolesar Andrej Zaman. Tretjič v paru s Tanjo Kavčič iz Solkana, s katero sta na preteklih dveh preizkušnjah zmagala v kategoriji mešanih parov, lani pa celo postavila rekord v povprečni hitrosti v svoji kategoriji, s čimer sta postala konkurenčna mnogim moškim parom. Dirka okoli Slovenije se bo letos odvijala od 8. do 11. maja. Trasa bo najdaljša doslej, dolga preko 1232 km in začinjena z dodatnimi klanci po Krasu. V kategoriji mešanih dvo-

jic so za zdaj prijavljeni trije pari, tudi en avstrijski. »Obeta se hud boj s slovensko dvojico,« pravi Andrej, ki avstrijskih tekmovalcev ne pozna. S Tanjo upata na dober rezultat, saj so priprave kakovostne. Ne napovedujeta sicer zmage, vendar pa upata na izboljšanje lanskega časa in povprečja, kar bo zagotovo vplivalo tudi na končno uvrstitev. To pa ne bo edina majska ekstremna preizkušnja, saj se Andrej Zaman že 25. Maja odpravlja na 2200 km dolg brevet v Italijo. Spremljajte njegove kolesarske dogodivščine na facebooko, Andrej pa redno piše tudi blog.

Ali lahko izboljšamo zdravje srca? Vabljeni na pogovorni večer z dr. Dorjanom Marušičem, potekal bo v četrtek, 17. aprila 2014 ob 19. uri v Baru Hiše mladih v Palah. Dorjan Marušič, dr.med.spec.int.med. - zdravnik internist, je bil od aprila 2010 do februarja 2012 minister za zdravje. Ukvarja se z zdravljenjem srčno-žilnih bolnikov na štirih lokacijah, sodeluje s Koronarnim klubom Slovenske Istre in Krasa, piše za spletne strani o varni vadbi. Projekt kardio fitnes klub - dr. Marušič in Triatlon klub Ajdovščina sta našla sinergije: kako povečati število navdušencev za aerobne aktivnosti, izobraževanja, vadbeni programi ( hoja, tek, plavanje, kolesarjenje ... ) za preventivo srčno-žilnih bolezni, izboljšanje aero kondicije … Organizator dogodka: Triatlon klub Ajdovščina

premaguje napor z napeto mišico – držanje bremena v zraku. Maksimalna moč je seveda največja moč, ki jo mišica ali skupina mišic lahko proizvede. Hitra ali eksplozivna moč je sposobnost mišice, da v čim krajšem času razvije čim večjo silo. Do izraza pride pri skokih, metu diska, hitrih šprintih, nogometu,… Rekreativni športniki od pohodnikov do planincev, tekačev ali kolesarjev seveda tudi potrebujemo močne mišice. Vendar je tu važna naša vzdržljivostna moč. Kako pridobiti in povečevati to obliko moči. Napačno je razmišljanje, da potrebujemo tekači ali planinci samo močne mišice nog. Zelo pomembne so na primer hrbtne in trebušne mišice, ki nas držijo pokonci, mišice vratu itd. Zato je ob vadbi za vzdržljivost potrebno izvajati tudi vaje za moč. Pri teku so to vaje tekaška abecede, ki sem jih v teh sestavkih že podrobno opisal. Potem so tu počepi in sklece. Trebušne mišice krepimo s«trebušnjaki« – leže na hrbtu dvigujemo noge in trup. Hrbtne mišice krepimo z obratno vajo pri kateri ležimo na trebuhu in dvigamo zgornji del trupa ter ob tem držimo roke sklenjene na glavi ali vratu. Vaj je seveda še cela vrsta in zelo veliko jih lahko delamo doma ali v naravi. Če želimo jih lahko obogatimo z dodatnim bremenom. Pomembno je, da ne pretiravamo. Hitrost za večino ljudi ni tako pomembna kot je vzdržljivost in moč. Pomembneje je, da smo sposobni preteči 5 km kot to v kolikem času bomo zmogli to razdaljo. Vendar z redno aktivnostjo se pojavi želja po preizkusu sposobnosti in kar veliko ljudi vseh starosti se udeležuje množičnih prireditev. Ko nekdo prvič

preteče 10 km v dobri uri se pojavi želja tekmovati vsaj s samim seboj. Ali sem sposoben to razdaljo preteči v manj kot eni uri, morda v 55 minutah. Tu nastopi potreba po vajah za izboljšanje hitrosti kot so intervalni teki, tempo teki in teki navkreber. Seveda niso vsi načini primerni za vsakogar in lahko naredimo več škode kot koristi. Zelo dobrodošel je posvet z izkušenim tekačem ali trenerjem. Intervalni tek je tek z zelo hitrimi fazami in vmesnimi počitki. Na primer 100 m hitrega teka in 50 m hoje (ali 200/100…). Bistvo je, da bo naše srce reagiralo na spremembo obremenitve. Ob hitrem intervalu se bo utrip hitro povečal ter se nato ob počasnem delu zopet umiril. Na ta način srce in organizem navajamo na večje obremenite in sposobnost razvijanja večjih hitrosti. Tempo tek je tek, ki je že nad mejo udobja. Dihanje je pospešeno in pogovor otežen. Pri teh vajah pa se nikakor ne pozabite predhodno dobro ogreti z vajami za ogrevanje ter z hojo in tekom, po vajah za hitrost pa še posebno pozornost namenite izteku, umirjanju pulza in vajam za raztezanje. Omenil sem gibljivost in koordinacijo. Ali se še lahko se s prsti dotaknete tal tako, da imate nogi skupaj in seveda ravna kolena? Morda to lahko naredite celo z dlanjo? Ali lahko sklenete roki na hrbtu tako, da eno roko potisnete preko rame? Lahko to naredite tudi z drugo roko? Potem ste še gibčni. Če ne – pričnite vaditi.


20

Narava in družba

Št. 31 • 15. april 2014

Lokalno – sezonsko – kakovostno

LUA na konferenci Andragoškega centra Slovenije

dipl. dietetičarka Petra Kravos

Stopnja samooskrbe s hrano se v Sloveniji iz leta v leto zmanjšuje. Podatki Statističnega urada za leto 2011 tako pričajo predvsem o nizki stopnji samooskrbe z zelenjavo (37 odstotkov) in krompirjem (63 odstotkov), medtem ko je ta pri mesu in jajcih v povprečju več kot 80 odstotna. Osnovne šole v Sloveniji porabijo letno 80 mio evrov za nakup živil za malice. Zakaj ne bi čim več teh sredstev porabili za nakup pridelkov in izdelkov z bližnjih kmetij in tako prispevali k ohranjanju narave in lokalne kmetijske pridelave? Potrebna je le dobra volja na obeh straneh, da bi našim otrokom nudili res zdrave malice. Pomembno je, da se na vseh ravneh trudimo povečevati samooskrbo, saj pogoje v Sloveniji imamo, pridelovalce pa tudi. Ključno vlogo pri spodbujanju lokalne pridelave imamo zagotovo potrošniki sami, ki se moramo začeti zavedati, da je lokalna hrana veliko bolj zdrava ter da s kupovanjem le-te prispevamo k ohranjanju domačih delovnih mest in slovenskega podeželja. Raziskave so sicer pokazale, da se nakupovalni in prehranjevalni trendi v Sloveniji spreminjajo, vendar večina slovenskih kupcev še vedno najprej pogleda na ceno proizvoda ali izdelka, podatek o njegovem izvoru pa kar malo zanemarijo. Katere so najpomembnejše prednosti lokalno pridelane hrane? 1. Boljši okus in aroma ter višja biološka in hranilna vrednost Uvoženo sadje in zelenjava se obira in pobira, ko še ni dozorelo, nato pa do prodajnih polic prepotuje več tisoč kilometrov. Proces zorenja poteka umetno kar med prevozom in skladiščenjem v zaprtih transportnih zabojnikih. Pri tem je običajno še obdelano s kemikalijami, ki preprečujejo zorenje ali na koncu na policah ali skladiščih tudi s pospeševalci zorenja. Lokalni pridelki pa so pobrani in obrani v času zrelosti zgolj v dnevu ali dveh pred prodajo in v hitrem času dostavljeni do prodajnih polic. Zaradi primerne dozorelosti ima hrana lokalnega izvora višjo biološko vrednost, zaradi krajše poti od pridelovalca do potrošnika pa imajo taka živila tudi višjo hranilno vrednost. Hranilna vrednost plodu namreč začne padati, ko je plod odrezan od svojega vira hrane in vode ter mora zaradi tega začeti uporabljati lastne zaloge. Raziskave so pokazale, da se z daljšanjem verige od pridelovalca do potrošnika drastično zmanjša vsebnost vitamina C, prav tako se zmanjšajo tudi vrednosti vitaminov A, B in E. Številne države hrano tudi obsevajo, da jo razkužijo ali preprečijo kaljenje (česen, čebula), pri čemer se izgubljajo hranljive in tvorijo strupene snovi. 2. Vsebuje manj pesticidov Prednost lokalne hrane je tudi v tem, da vsebuje manj zdravju škodljivih snovi kot uvoženi pridelki, ki so dodatno obdelani z različnimi kemičnimi sredstvi, ki ohranjajo njihovo kakovost in svežino. Slovenska zelenjava je podvržena celo strožjim pravilom pridelave kot zelenjava iz EU, zato ustreza tudi nekoliko višjim standardom kakovosti. Ena izmed poglavitnih prednosti slovenske pridelave (ki se je mnogi ne zavedajo) je, da v Sloveniji skoraj vse pridelke vzgojimo v zemlji. Če se vam to zdi samoumevno, ste v zmoti, saj večina zelenjave v globalni trgovini prihaja iz rastlinjakov, kjer rastlina nima možnosti, da se poveže z zemljo, sama izbere in predela svoja hranila, začuti sonce in veter ter zraste v naravnem ritmu. Kaj pa eko živila, ki so uvožena? Verjetno se vsak izmed nas vpraša, kaj lahko pričakujemo od belušev, ki morajo do nas pripotovati iz Južne Amerike. Že letalski prevoz zagotovo traja nekaj dni, nato morajo vse skupaj prevažati do veletrgovcev, od tam pa do prodajnih mest. Stroški prevoza in hladilnic zagotovo daleč presegajo stroške pridelave, kakovost takšnega živila pa iz dneva v dan kopni. Kaj pri tem pomeni dejstvo, da ima eko zelenjava za tretjino več vitaminov, če jih že na poti izgubi večji del? V kolikšni meri bo naše zdravje zares podprl paradižnik, ki ga še zelenega obirajo, ali korenček, ki so ga tako močno gnojili (četudi z organskimi gnojili), da je ves voden ter že po nekaj dneh gumijast in plesniv? Res je, da smo pri eko sadju in zelenjavi varni pred ostanki pesticidov, ki so pri ostalih izdelkih prisotni, vendar pa je tudi res, da so masovni načini pridelave eko vrtnin močno načeli njihovo kakovost. Lokalna živila rastejo v enakem okolju kot mi, zato tudi morajo razviti varovalne snovi, s katerimi shajajo z enakimi težavami, ki smo jim izpostavljeni tudi mi. Kaj o naših težavah vesta kitajski česen ali danski krompir? Zato bodo naše zdravje vedno najbolj podpirala živila, ki so nam tudi ozemeljsko najbližja.

Konec meseca marca je v Ljubljani potekala zaključna konferenca projekta Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014. Na konferenci je bilo predstavljeno triletno raziskovalno delo strokovnih delavcev Andragoškega centra Slovenije in manjše skupine praktikov iz izbranih institucij izobraževanja odraslih v Sloveniji. Ljudsko univerzo Ajdovščina je v vlogi praktika zastopala Alenka Magajne. V okviru raziskovalnega dela je skupina izobraževalcev odraslih prenavljala izobraževalne programe za dvig ravni pismenosti odraslih. Najprej so identificirali pomanjkljivosti vsebin obstoječih programov,

Vsako leto več je med nami otrok, ki jim ni dano videti modrine neba nad morjem. Ne poznajo svobode belega galeba. Zaradi omejenih sredstev bi počitnice preživeli doma, prepuščeni sami sebi in ulici, prikrajšani za počitniške dogodivščine s prijatelji ... Skupaj lahko poskrbimo, da bi bilo takih otrok čim manj! Po svojih močeh prispevajmo za njihovo letovanje in sončne morske spomine, ki jih bodo v sebi nosili vse življenje! V Medobčinskem društvu prijate-

ljev mladine Ajdovščina želimo ob pričetku letošnje dobrodelne akcije POMEŽIK SONCU povabiti k sodelovanju kar največ podpornikov in s tem omogočiti brezplačno letovanje na morju kar največjemu številu otrok, katerim starši zaradi socialnih in finančnih stisk v družinah, počitnic ne bi mogli omogočiti. S pridružitvijo pobudi ZPM Slovenije želimo tako tudi letos zagotoviti dovolj sredstev, da bi omogočili čim večjemu številu otrok brezplačno letovanje.

Eva Mermolja

Vabimo vas, da z naklonjenostjo sprejmete naše vabilo in prispevate po svojih močeh, saj šteje čisto vsak, tudi najmanjši, prispevek! Vaš cenjeni prispevek lahko nakažete na transakcijski račun SI56 0475 1000 1446 563, sklic SI12 0000000000019 in namen Pomežik soncu. Na voljo so vam tudi delno izpolnjeni UPN obrazci za nakazilo, ki ste jih morda že prejeli v poštni nabiralnik, med potekom akcije pa bodo na voljo tudi na plačilnih okencih bank in hranilnic. Skupaj z vami lahko omogočimo počitnice vsem otrokom! Najlepša hvala! MDPM Ajdovščina

Teden vseživljenjskega učenja na MDPM Ajdovščina

Vabilo na brezplačno predavanje o trženju

Kratko predavanje bo izvajal marketinški strokovnjak Lisac & Lisac. Govoril bo o prodajnih prebojih za večjo prodajo in dobičku novih in starih podjetij. Predavanje bo v petek 9. maja ob 17.00 uri v prostorih Območno obrtne – podjetniške zbornice Ajdovščina. Dogodek organizira Mladinski svet Ajdovščina, Skupina za razvoj podjetništva. Predavanje je del sklopa Podjetniških delavnic in je namenjeno širjenju znanja o podjetništvu kot tudi samega podjetništva. Za udeležbo se prosim prijavite do 6. maja. Pošljite nam Vaše ime in priimek na e-naslov: podjetnistvo@msa.si LEPO VABLJENI!

nato oblikovali prenovljene vsebine programov in opredelili nivo znanja, ki ga morajo udeleženci doseči po končanem programu. Prenovljene vsebine so nato preverili v praksi in jih strnili v lično izdelane priročnike, ki so lahko pripomoček tako mentorjem programov dvigovanja ravni pismenosti, kakor tudi udeležencem programov. Obenem pa so lahko tudi v pomoč svetovalcem, ki usmerjajo udeležence v omenjene programe. Na konferenci je bila predstavljena tudi serija izobraževalnih filmov in učnih gradiv za odrasle in strokovne delavce, nastalih v okviru projekta. Posneli so 4 filme, namenjene predstavitvi ključnih kompetenc Spora-

zumevanje v maternem jeziku, Samoiniciativnost in podjetnost, Matematična kompetenca in kompetenca v znanosti in tehnologiji ter Učenje učenja. Pri slednjem filmu je bil glavna filmska zvezda ajdovec Simon Vidmar. V filmu zelo samozavestno in vzpodbudno prikaže svojo učno pot. Po stečaju Lipe je ostal brezposeln. Na Ljudski univerzi Ajdovščina smo mu svetovali naj se vključi v izobraževalni program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe. Zelo hitro se je učil in vse ga je zanimalo. V filmu je Simon predstavil kako se je ponovno vrnil k učenju po 20-letnem premoru. Zelo samozavestno je predstavil svojo zgodbo, kako se je začel učiti in kaj ga je k temu spodbudilo. Njegovo navdušenje za učenje je nalezljivo in je spodbuda tudi za ostale. Izobraževanje odraslih namreč poteka v sproščenem in kreativnem delovnem okolju. Marsikdo pridobi poleg novih znanj tudi socialne spretnosti, nove stike, pa tudi samozavest za vključitev na nova delovna področja. Film o našem Simonu si lahko ogledate na spletni strani http:// mm.acs.si/pismenost/2012/, ostale tri filme pa na http://mm.acs.si/pismenost/2013/. Vabljeni k ogledu.

Ob letošnjem Tednu vseživljenjskega učenja na MDPM Ajdovščina pripravljamo pester program, na katerega vas vljudno vabimo. Pridružite se nam na naslednjih prireditvah, ki bodo potekale v MC Hiša mladih v Ajdovščini: 6. maj 2014 od 19:00 – 21:00: Predstavitev ŠK Nazaj k naravi »Kaj je ponovna povezava v člove-

ški naravi?« Izkušena naravna zdraviteljica Vidijana Vrenjak bo pomen predstavila tako, da bo lahko vsakdo začutil in razumel. 7. maj 2014 od 19:00 – 21:00: Predstavitev ŠK Learn greek - Naučimo se grško: EVS prostovoljec Aleksandar Blaževski nas bo v mini tečaju naučil nekaj osnovnih fraz in povabil k sodelovanju v študijskem krožku. 9. maj 2014 od 19:00 – 21:00: »Zaplešimo pajduško oro in sirtaki«. Na plesni delavnici za odrasle nas bo EVS prostovoljec Aleksandar Blaževski popeljal v svet makedonskih in grških plesnih korakov. 10. maj 2014 od 10:00 – 13:00: »Zaplešimo pajduško oro in sirtaki«: Na plesni delavnici bo EVS prostovoljec Aleksandar Blaževski otroke naučil plesati makedonski in

grški ples. V zainteresiranih šolah in krajevnih skupnostih bodo v organizaciji MDPM Ajdovščina in pod vodstvom Aleksandra potekale še turistična delavnica »Destinacija: Makedonija«, kulinarična delavnica »Okusna Makedonija« in plesna delavnica »Zaplešimo pajduško oro in sirtaki« Za vse informacije in prijave smo vam na voljo na MDPM Ajdovščina, Cesta IV. Prekomorske 61a, Ajdovščina, na telefonu 05 368 91 40 ali 041 490 360 in po e-pošti info@mdpm-ajdovscina.si. Prisrčno vabljeni! MDPM Ajdovščina


Narava in družba

Št. 31 • 15. april 2014

ŽIVI SVET PRED DOMAČIM PRAGOM

Jacques Cartier – vrtnica z dvema imenoma

FOTO

rasi ali v družbi drugih grmovnic in trajnic na cvetlični gredi. Zaradi svoje goste in pokončne rasti je zelo primerna za žive meje. Če jo boste kombinirali z 'Jacques Cartier White', boste dobili belo-rožnato cvetočo in omamno dišečo živo mejo, ki bo privlačila poglede in nosove od pomladi do jeseni.

IRENA KODELE KRAŠNA

Kako je tej roži, ptici, žabi … ime? Vprašanje 'Kako je tej rožici ime?' je znano vsem, ki so kdaj peljali otroka na cvetoči travnik. Marsikdo bi si želel otroku poznavalsko naštevati, tako kot je Kosobrin Mojci: »Tole, vidiš, je češmin, to je arnika, to je pa materina dušica …« Imena rastlin in živali pa ne zanimajo samo otrok. Ko smo prvič spoznali, da ima vsaka rastlinska in živalska vrsta svoje ime in da lahko s pomočjo njenega imena izvemo vse o tej vrsti, nam ni več dovolj le njihovo opazovanje. Imena hočemo poznati. Tu pa se vsakemu prej ali slej zatakne in zato so razni priročniki o rastlinah, pticah, metuljih itd. med zelo prodajanimi knjigami. A s priročnikom v rokah težava največkrat še ni rešena. Poljudni priročniki obravnavajo le omejeno število vrst in velika verjetnost je, da tiste, ki jo iščemo, ni med njimi. Naključno prelistavanje in primerjanje fotografij ali risb je zamudno, in ko končno najdemo najbolj podobno, nas nemalokrat čaka hladen tuš – opomba, da vrste ni v Sloveniji. Kaj sedaj? Večina tu odneha, najbolj vztrajni pa posežejo po strokovnih priročnikih, ki jih imenujemo tudi določevalni ključi. Kdor je skušal določiti rastlino ob pomoči Male flore Slovenije, ve, da to ni tako enostavno. Potrebnega je kar veliko predznanja, da znamo ločiti med nadr aslo in podraslo plodnico, dvomočnimi in četveromočnimi prašniki, suličastimi in kopjastimi listi, puhasto in polsteno dlakavostjo … in ko se prebijemo do imena rastline, še vedno ne vemo, ali je ta prava, saj nimamo na voljo nobene risbe ali fotografije. Ta pripomoček je za strokovnjake sicer odličen, za laike in učitelje s kopico učencev na naravoslovnem dnevu pa neuporaben. V zadnjih letih je v okviru različnih projektov nastalo kar nekaj določevalnih ključev, ki so namenjeni ljubiteljem narave, dostopni pa so kot aplikacije za računalnike, tablične računalnike, dlančnike in mobilne telefone, lahko pa se jih tudi natisne na papir. V slovenščini jih je preko sedemdeset, dostop do nekaterih najbolj zanimivih za širšo javnost pa je preko spletne strani www. siit.eu v zavihku 'Seznam določevalnih ključev'. Ljubitelje ptic bo verjetno najbolj zanimal Ključ za določanje pogostih vrtnih ptic. Z njim si boste pomagali pri določanju ptic, ki pojejo ali kako drugače proizvajajo zvok (npr. tolčejo s kljunom ob deblo). Ključ ne zajema vseh vrst, ki gnezdijo v Sloveniji, temveč 46 najpogostejših gnezdilk vrtov in mestnih parkov. To je prvi tovrstni pripomoček, ki vam poleg fotografij ptic nudi še posnetke njihovega oglašanja. Če imate na vrtu mlako in bi radi vedeli, katere žabe se zadržujejo ob njej, boste to najlažje ugotovili z vodnikom Katera dvoživka je to? Z njim boste prepoznali naše žabe, pupke, močerade in druge dvoživke ter njihove ličinke, ki jim po domače rečemo paglavci. Če ste žabo slišali regljati, boste s tem vodnikom zlahka ugotovili za katero vrsto gre. Lahko pa najprej prisluhnete posnetkom oglašanja žab in ko boste naslednjič na sprehodu zaslišali regljanje, boste prepoznali vrsto, tudi če je ne boste videli. Vsem ljubiteljem narave, ki bi radi odkrivali zanimivi svet lišajev, je namenjen Ključ za določanje epifitskih lišajev Slovenije. Z njegovo pomočjo se boste naučili prepoznavati preko 200 naših najpogostejših vrst lišajev. Ker pa so lišaji organizmi, katerim se le redko posvečamo in nam je njihova telesna zgradba precej nepoznana, bomo za pravilno določitev lišajev potrebovali nekaj spretnosti in precej potrpežljivosti.

Jacques Cartier je bil slavni francoski raziskovalec, ki je v 16. stoletju iskal »dežele polne zlata in drugega bogastva« ter zahodno pot do Azije. Našel ni ničesar od tega, je pa na svojih potovanjih odkrival takrat še nepoznano ozemlje, ki ga je poimenoval Kanada. Njemu v čast sta leta 1868 francoska žlahtnitelja Robert in Moreau poimenovala vrtnico, za katero še danes marsikateri ljubitelj rož meni, da je ena najboljših zgodovinskih sort vrtnic. Okrogli, temno rdeči popki se razprejo v svetlo rožnat cvet, ki spominja po obliki, barvi in vonju na cvetove damaščank. Cvetovi merijo v premeru manj kot deset centimetrov, a so tako polni cvetnih lističev, da vsakemu vzbudijo pozornost. Lep cvet se ponaša tudi z močnim vonjem, zato je to vrtnica, ki vsekakor ne sme manjkati v zbirki dišečih vrtnih rastlin. 'Jacques Cartier' zraste nekaj čez meter v višino, lahko pa tudi več, če se ga ne obrezuje. Oblikuje gost pokončen grm z velikimi, svetlo zelenimi listi, ki obraščajo stebla prav do cvetov. Te vrtnice se ne obrezuje na

kratko, kot hibridne čajevke, ampak se odstranjuje le poškodovane poganjke in starejše veje. Z odstranjevanjem starejših, več let cvetočih vej vrtnico vzpodbudimo k tvorbi novih poganjkov, ki bodo bogatejše cveteli. Ker je 'Jacques Cartier' na bolezni odporna in nezahtevna vrtnica, je primerna izbira za začetnike. Prenese naše najhujše zime, zato jo brez skrbi lahko posadite tudi na Gori. Lepo se bo znašla v vsaki situaciji, pa naj bo posajena v posodo na te-

Verjetno vas zanima, zakaj sem nad določevalnimi ključi tako navdušena. Vsi ti določevalni ključi so narejeni tako, da nam na vsakem koraku dajejo dve možnosti, med katerima se moramo odločiti. Če hočemo izbrati pravo možnost, moramo žival oziroma rastlino natančno opazovati. Prav v tem vidim neprecenljivo vrednost določevalnih ključev. Ne pomagajo nam samo izvedeti imena rastline ali živali, ampak nas naučijo organizme natančno opazovati. Opazovanje narave pa je prvi korak k spoznavanju pestrosti življenja, ki nas obdaja, in k njegovem varovanju. »Brez rastljinja bi ne bile mogle živali obstati, brez živali in rastljinja pa tudi človek ne živeti,« je napisal Matija Vertovec v Kmetijski kemiji leta 1847. Kljub tehnološkemu napredku zadnjih stoletij to še vedno velja! v okolici vašega doma ali šole in poskušajte jih določiti s pomočjo določevalnih ključev!

Opazujte ptice, dvoživke ali rastline, ki živijo v okolici vašega doma ali šole in poskušajte jih določiti s pomočjo določevalnih ključev!

Pred par leti so člani Ameriškega društva ljubiteljev vrtnic ugotovili, da je vrtnica, ki jo poznamo pod imenom 'Jacques Cartier', v resnici 'Marchesa Boccella', ki jo je leta 1842 vzgojil ljubiteljski francoski žlahtnitelj Jean Desprez. Nekateri strokovnjaki trdijo, da sta to različni vrtnici in da naj bi 'Jacques Cartier' bil višji in bolj cvetoč kot 'Marchesa Boccella', drugi trdijo nasprotno. Mogoče gre res za isto vrtnico v Ameriki, ne pa tudi v Evropi. Odgovor na to vprašanje bodo dale šele genetske raziskave, a do takrat bo ta vrtnica imela dve imeni. 'Jacquies Cartier' ter preko 300 drugih sort zgodovinskih in modernih sort vrtnic lahko kupite v spletni trgovini www.vrtnicekodele.si ali pri Ireni Kodele Krašna v Budanjah (tel. 040 560 955).

Državno tekmovanje iz fizike za Stefanova priznanja na OŠ Šturje

Kaj pa ljubitelji rastlin? Če vas zanimajo rastline z eteričnimi olji, boste veseli določevalnega ključa Aromatične rastline Krasa. Izbirate pa lahko tudi med številnimi ključi za prepoznavanje lesnatih, travniških ali alpskih rastlin.

Aprilski naravoslovni izziv

21

V sobot, 5. aprila 2014, je na Osnovni šoli Šturje v Ajdovščini potekalo državno tekmovanje iz fizike za Stefanova priznanja. Gostili smo 32 najboljših učencev in učenk iz osmega in devetega razreda iz zahodne Slovenije. Tekmovanje je bilo sestavljeno iz dveh sklopov. Učenci so reševali teoretične naloge, nato pa je sledil še eksperimentalni sklop tekmovanja. Tekmovanje je na državni

ravni zelo zahtevno, saj od učencev pričakujejo veliko teoretičnega znanja ter spretnosti in kreativnosti pri reševanju eksperimentalnega dela. Pokazati pa morajo tudi veliko mero vztrajnosti, saj tekmovanje traja tri ure. Projekt Uporaba obnovljivih virov energije Ob tej priložnosti smo tekmovalcem in njihovim mentorjem pred-

stavili projekt o uporabi obnovljivih virov energije. Raziskovali smo električna vozila in sončne elektrarne. Na šoli poskušamo spodbujati rabo obnovljivih virov, predvsem energijo sonca. Na pročelje šole smo namestili sončno elektrarno, ki nam bo služila predvsem za prikaz delovanja. V naslednjem šolskem letu bomo učenci pod mentorstvom Erika Černigoja spremljali njeno delovanje in izračunali oceno izkoristka in smotrnosti postavitve večje elektrarne na streho šole. Predstavili pa smo tudi šolski prototip električnega vozila, ki smo ga načrtovali in izdelali s pomočjo Davida Jamška iz Šentjerneja. Gre za edinstven in unikaten izdelek – električni avtomobil je namenjen osnovnošolcem, da bodo spoznavali lastnosti električnih vozil in vozili avtomobil na električni pogon. Celoten projekt bomo javnosti predstavili v naslednjih mesecih. Erik Černigoj


22

Podjetno

Št. 31 • 15. april 2014

Ekosubvencije in ekokrediti Nepovratne finančne spodbude in ugodno kreditiranje občanom in pravnim osebam za različne okoljske naložbe tudi letos Na podlagi letošnje objave javnih pozivov za dodeljevanje nepovratnih sredstev Ekosklada povzemamo, da je v letu 2014 razpisanih skupaj 21,5 milijonov evrov nepovratnih sredstev, od tega 21 milijonov evrov za nove naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na stanovanjskih stavbah in 0,5 milijona evrov za električna vozila, ki manj obremenjujejo okolje. V letošnjem letu so se, v primerjavi z lanskim javnim pozivom, nekoliko spremenile tehnične zahteve pri vgradnji kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso. Z namenom spodbujanja energijsko učinkovite obnove starejših stanovanjskih stavb bodo višje spodbude za ta ukrep, nepovratne finančne spodbude za gradnjo novih stanovanjskih stavb pa bodo na voljo samo za tiste stavbe, ki bodo grajene v pasivnem oziroma skoraj nič energijskem standardu. Poleg tega bodo v primerjavi z lanskim javnim pozivom nižje spodbude za vgradnjo centralnega sistema prezračevanja ali lokalnih naprav za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka z rekuperacijo, pa tudi na nakup stanovanja v tri in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem oz. skoraj nič energijskem razredu. Nepovratne finančne spodbude za nakup okolju prijaznih vozil ostajajo nespremenjene. Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov bo odprt do 30.4.2014, za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in zasebnike pa do 30.6.2014. Vsi javni

pozivi za dodeljevanje nepovratnih sredstev bodo odprti do navedenih datumov oziroma do objave zaključka in objavljeni v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Eko sklada, kjer je na voljo tudi dokumentacija za prijavo. Tudi letos gre poudariti, da naložbe občanov, za katere želijo pridobiti nepovratna sredstva, pred oddajo vloge ne smejo biti izvedena. Dodatna ugodnost, ki jo Eko sklad ponuja investitorjem občanom je možnost najema ugodnega kredita ob hkratni pridobitvi nepovratnih sredstev za naložbe občanov, ki lahko združujejo enega ali več različnih ukrepov, ki jih Eko sklad sofinancira. Pri tem velja, da višina nepovratne finančne spodbude in kredita skupaj praviloma ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe. Več informacij o razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev in o kreditih lahko dobite na spletni strani Eko sklada: http://www.ekosklad.si oz. na njihovi tel.št.: 01/ 241 48 20, občani pa se za brezplačno energetsko svetovanje lahko obrnete tudi na svetovalne pisarne, združene v svetovalno mrežo ENSVET: http://gcs. gi-zrmk.si oz. na njihovi brezplačni tel. št.: 080 1669. Agencija GOLEA tudi letos izvaja delavnice v primorskih občinah, kjer lahko pridobite natančnejše informacije o javnih razpisih Eko sklada ter ostalih aktualnih razpisih za pridobitev nepovratnih spodbud za naložbe v obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije. Vljudno vabljeni na delavnico, ki jo bomo v sodelovanju z občino Ajdovščina, organizirali 14.5.2014 ob 20. uri na Obrtni zbornici v Ajdovščini.

Aktualni javni razpisi, pozivi in javna povabila (na dan 7.4.2014) (pripravlja Razvojna agencija ROD; E: ra.rod@siol.net) Razpisovalec

Slovenski podjetniški sklad

Slovenski podjetniški sklad

Slovenski podjetniški sklad

Naziv razpisa P2A - Subvencije za zagon podjetij

P1 2014 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Delovni preizkus za mlade

Zavod RS za zaposlovanje

http://www.podjetniskisklad. si/78/2014/p2a---subvencijeza-zagon-inovativnih-podjetij. html

22.4.2014 in 20.5.2014

15.4.2014 in 15.5.2014

http://www.podjetniskisklad. si/80/2014/p1-tip-2014--garancije-sklada-za-bancnekredite-za-tehnoloskoinovativne-projekte.html http://www.podjetniskisklad. si/79/2014/p1-2014--garancije-sklada-za-bancnekredite-s-subvencijo-obrestnemere.html http://www.ess.gov.si/ delodajalci/financne_ spodbude/razpisi/ razpisi?aid=808

do 1. 9. 2014 do 13. ure

Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013

delodajalci

do porabe sredstev oz. najpozneje do 1.7.2014

Zavod RS za zaposlovanje

Zaposli me plus

delodajalci

30. 6. 2014 oz. do porabe sredstev

Zavod RS za zaposlovanje

Zaposli me

delodajalci

29. 8. 2014 oz. do porabe sredstev

Eko Sklad j.s.

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 50PO13

okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov; občine

do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30.6.2014

http://www.ekosklad.si/

občani

do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30.4.2014

http://www.ekosklad.si/

občani

do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31.12.2014

http://www.ekosklad.si/

občani

do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31.12.2014

http://www.ekosklad.si/

občani

do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31.12.2014

http://www.ekosklad.si/

čebelarji

od 2.4. do 31.8.2014 oz. do porabe sredstev/zaprtje bo objavljeno na spletni strani MKO

Eko Sklad j.s.

Eko Sklad j.s.

Eko Sklad j.s.

Eko Sklad j.s. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

SID Banka (Slovenska izvozna in razvojna banka d.d.)

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 49OB13 Javni poziv 24SUB-OB14 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb Javni poziv 25SUB-OB14 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb Javni poziv 26SUB-EVOB14 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila Tehnična pomoč čebelarjem 2014 Krediti iz Posojilnega sklada za MSP - Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP 2013-2014 - Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP 2013-2014

Spirit Slovenija

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

Spirit Slovenija

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2014

Šahovski kotiček

Branko Lavrenčič

Mikro, mala in srednje velika podjetja

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije

delodajalci

Ekipa GOLEA

ba skromna, vendar smo bili edini, ki smo čistili progo okoli Ajdovskega polja ter pobrali kar 25 velikih vreč plastike, papirja in stekla. Ne more in ne sme nam biti vseeno v kakšnem okolju živimo. Pogled na grmovje ob Vipavi in Hublju je res neprijeten. Po vejah visijo ostanki vrečk in plastike. Tudi melioracijski jarki so polni odpadkov od starih gum do pločevink.

Rok za predložitev vlog

podjetje mora biti ustanovljeno v času od 1.1.2013 do 28.2.2014 in imeti vsaj 1 zaposlenega za 25.4.2014 polni delovni čas, najkasneje ob podpisu pogodbe s SPS (skupina P2A/14)

P1 TIP 2014 - Garancije Mikro, mala in srednje velika Sklada za bančne kredite za podjetja tehnološko inovativne projekte

Zavod za zaposlovanje

Čistilna akcija v Ajdovščini

Krajevna skupnost Ajdovščina je v soboto 22. marca organizirala čistilno akcijo. Namen akcije je bil očistiti naš kraj in okolico. Povabljeni ali zaprošeni smo bili vsi, ki nam ni vseeno, kako izgleda okolica v kateri živimo. Poleg posameznikov tudi podjetja, ustanove, šole in društva. Na žalost je bil odziv zelo slab. Člani Športnega društva tekači Vipavske doline smo tudi povabili naše člane k čiščenju prog po katerih tekamo. Sicer je bila tudi naša udelež-

Upravičenci

Šahovski ciklusi turnirjev ŠD Čaven se počasi bližajo koncu in zmagovalci posameznih kategorij »tečejo zadnji krog« Med člani dva kroga pred koncem vodi izjemen, nepremagljiv David Trebižan pred nepredvidljivim Vladimirjem L. Bratužem. Med mladimi prepričljivo vodi Sebastjan Bizjak, ki je vse dosedanje turnirje prepričljivo zmagal. Za drugo mesto se bije ogorčen boj med vedno boljšim Denisom Lozarjem, Eleno Koradin in Teom Stuparjem . V letošnjem letu so se naši mladi šahisti redno udeleževali turnirjev mladih, ki so potekali enkrat mesečno v Ljubljani. Kljub hudi konkuren-

gospodarske družbe, ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah (male in do porabe sredstev srednje velike), ki poslujejo vsaj 2 leti in imajo vsaj 3 zaposlene

gospodarske družbe in samostojni podjetniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah, ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu gospodarske družbe in samostojni podjetniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah podjetje mora imeti zaposlenih vsaj 5 oseb za polni delovni čas

do vključno 30.4.2014, do 13.00 ure

do vključno 7. 5. 2014, do 12.00 ure

ci so naši najboljši, med 160 šahisti iz cele Slovenije, uvrščeni v zgornji del razvrstitve. Tako je Lozar Denis na skupnem 33. mestu, Kobal Silvester na 37. mestu, Elena Koradin na 40. mestu . Na tem mestu vabimo vse ljubitelje šahovske igre, da si ogledajo šahovske dvoboje najmlajših severno

http://www.ess.gov.si/ delodajalci/financne_ spodbude/razpisi/ razpisi?aid=385 http://www.ess.gov.si/ delodajalci/financne_ spodbude/razpisi/ razpisi?aid=786 http://www.ess.gov.si/ delodajalci/financne_ spodbude/razpisi/ razpisi?aid=817

http://www.mko.gov.si/ si/javne_objave/javni_ razpisi/?tx_t3javnirazpis_ pi1%5Bshow_single%5D=1144

http://www.sid.si/ financiranje/krediti-izposojilnega-sklada-za-msp

http://www.spiritslovenia. si/razpisi/2014-03-28-Javnirazpis-za-sofinanciranjeindividualnih-nastopovpodjetij-na-mednarodnihsejmih-v-tujini http://www.spiritslovenia. si/razpisi/2014-03-28-Javnirazpis-za-sofinanciranjetrznih-raziskav-na-novih-tujihtrgih-v-letu-2014

primorske regije, ki bo 19. aprila ob 9.00 v avli Prve slovenske vlade . Dne 11. maja 2014 bo prav tako v avli Prve slovenske vlade potekal 11. tradicionalni turnir »Ajdovščina v maju«, kjer pričakujemo šahiste iz cele Slovenije. Šahisti in ljubitelji šaha, vljudno vabljeni.


Napovedujemo

Št. 31 • 15. april 2014

Koledar prireditev za APRIL 2014 torek, 15. april

ob 7:30 Dvorana prve slovenske vlade

torek, 15. april

ob 17:00 Vila Lavanda, Lokavec 202d

od torka, 15., do srede, 16. aprila

ob 18:00 Kulturni dom Vipava

od srede, 16. do četrtka, 17. aprila

od 15:00 do 17:00 MC Hiša mladih Ajdovščina

sreda, 16. april

ob 16:00 ŠC Tura na Gradišču pri Vipavi

sreda, 16. april

ob 17:00 Dom krajanov Ajdovščina

sreda, 16. april

ob 19:00 Dvorec Zemono

sreda, 16. april

ob 19:00 Dvorana prve slovenske vlade Ajdovščina

sreda, 16. april

ob 19:00 Dvorec Lanthieri Vipava

četrtek, 17. april

ob 19:00 Bar Hiša mladih Ajdovščina

petek, 18. april

ob 19:00 Dvorana prve slovenske vlade Ajdovščina

petek, 18. april

ob 22:00 Bar Hiša mladih Ajdovščina

sobota, 19. april

ob 21:00 Bar Hiša mladih Ajdovščina

ponedeljek, 21. ob 7:30 april Izhodišče v vasi Kamnje ponedeljek, 21. ob 15:00 april različne lokacije na Planini četrtek, 24. april

ob 18:00 Dvorana prve slovenske vlade Ajdovščina

od petka, 25. aprila do Lokavec 76 b nedelje, 4. maja ob 18:00 petek, 25. april Dvorana prve slovenske vlade Ajdovščina ob 20:00 petek, 25. april Dom krajanov Ajdovščina petek, 25. april

ob 22:00 Bar Hiša mladih Ajdovščina

sobota, 26. april

ob 7:30 Trg 1. slovenske vlade Ajdovščina

ob 8:00 sobota, 26. april avla Dvorane prve slovenske vlade Ajdovščina ob 10:00 sobota, 26. april Zadružni dom Col ob 11:30 sobota, 26. april Nanos ob 20:00 sobota, 26. april Dvorana prve slovenske vlade Ajdovščina ob 21:00 sobota, 26. april Bar Hiša mladih Ajdovščina ob 7:00 nedelja, 27. april odhod avtobusa z Tihe doline na Predmeji ob 11:00 nedelja, 27. april pred cerkvico sv. Martina v Žapužah ob 16:00 nedelja, 27. april Šmarje, ob glavni cesti

Regijsko srečanje mladinskih gledaliških skupin Vizije Vstopnine ni! Info: 031 711 289, volk.katarina@siol.net Predavanje Aloa Arborescens Predavanje je brezplačno! Prijave: 031 843 890, 031 526 362 Naša pomlad 2014 - Revija otroških in mladinskih pevskih zborov Info: 031 711 289, volk.katarina@siol.net Velikonočne delavnice za najmlajše Udeležba je brezplačna. Info: 041 945 392, info@mc-hisamladih.si, www. mc-hisamladih.si Vpis v šolo tenisa Brezplačni uvajalni dan! Prijave in info: kristina.kobal@gmail.com, 031 777 862 Uvodno predavanje o pomoči in izcelitvi po duhovni poti s pomočjo učenja Bruna Gröninga Vstop prost. Info: 031 58 48 98, www.bruno-groening.org Koncert učiteljev GŠ Vinka Vodopivca Vstop prost! Info: 05 368 01 20, info@gsajdovscina.net Predstava: Harry Potter in Dvorana skrivnosti Predstava je v angleškem jeziku. Vstop prost! Predavanje: Napredne tehnike rudarjenja podatkov z aplikacijami v biomedicini Info: 05 331 53 97 (Andreja Leban), andreja.leban@ ung.si Ali lahko izboljšamo zdravje srca? Pogovorni večer z dr. Dorjanom Marušičem organizira Triatlon klub Ajdovščina Sprejem za najuspešnejše občanke in občane Info: Občina Ajdovščina, 05 36 59 110 Koncert: Nina Pušlar Vstopnina v predprodaji 5 €, na dan dogodka 8 €; člani KAŠ 5 € Info: barhisamladih@gmail.com ImproLiga – Dženny Vstop prost. Velikonočni pohod na Malo goro Info: 031 507 251 (Gregor Vodopivec), www.kamnje. si, www.pd-ajdovscina.si 9. druženje s pinelo na Planini pri Ajdovščini Info: Damjan 041 483 777, pinela.info@gmail.com, www.vas-planina.si Naša pomlad - Revija otroških in mladinskih pevskih zborov Info: 031 711 289, volk.katarina@siol.net Osmica na kmetiji Černigoj - pri Lovrinčkovih Info: 040 217 192, kmetija.cernigoj@gmail.com Plesni utrinki – plesna revija Severne Primorske Info: 031 711 289, volk.katarina@siol.net Odprtje velike razstave zbiralcev Info: 041 601 205, ales.brecelj1@siol.net Koncert: S.A.R.S. Vstopnina člani KAŠ 2 €, nečlani 5 €. Info: 059 014 291, 051 654 002, 041 654 002, info@kas.si 161. Bolšja tržnica Info: Društvo zbiralcev Ajdovščina - Nova Gorica, 040 357 510 (Boris Žigon) 40. mednarodno srečanje zbiralcev Info: 041 601 205, ales.brecelj1@siol.net 10. Bubin spominski tek Info: www.trillek.si Tradicionalna spominska slovesnost na Nanosu Info: 05 366 10 71 Kinokoutr - Razredni sovražnik Vstop prost! Hawaii cocktail večer v Baru Hiša mladih Vstop prost. Pohod po Čičariji Info: 041 424 770 (Franc Filipič), 041 617 607 (Dušan Brus) Blagoslov konj Info: www.kdsvetistefan.com, 041 462 292 Otvoritev turistično-informativne točke v Šmarjah

Koledar prireditev za MAJ 2014 sobota, 3. maj sobota, 3. maj ponedeljek, 5. maj od petka, 9. do sobote, 10. maja sobota, 10. maj

ob 15:00 Pred Pizzerijo Fontana ob 20:00 Dvorana prve slovenske vlade Ajdovščina ob 18:00 Dvorana prve slovenske vlade Ajdovščina Šolsko igrišče Ajdovščina ob 8:00 Trg 1. slovenske vlade Ajdovščina

ob 10:00 sobota, 10. maj Start na Lavričevem trgu v Ajdovščini ob 19:00 sobota, 10. maj Dvorana prve slovenske vlade Ajdovščina ob 8:30 nedelja, 11. maj Izhodišče pohoda pred Dvorano na Otlici od nedelje, 11. do ponedeljka, 12. maja od ponedeljka, 12. do sobote, 17. maja torek, 13. maj

Dvorec Zemono MC Hiša mladih Ajdovščina od 17:00 do 19:00 Športni park Ribnik - Ajdovščina

sreda, 14. maj

ob 20:00 Obrtni dom Ajdovščina (Vipavska cesta 4)

petek, 16.maj

od 9:00 do 15:00 Lavričev trg Ajdovščina

petek, 16.maj

ob 18:00 Lavričeva knjižnica Ajdovščina

sobota, 17. maj

ob 7:30 Trg 1. slovenske vlade Ajdovščina

ob 9:00 sobota, 17. maj Izhodišče in cilj pred Športnim centrom Ajdovščina

Kolesarska dirka - 7. kriterij slovenskih mest Info: 041 352 607 (Klavdij), kobrasport@siol.net Kinokoutr – Šanghaj Vstop prost! Slavnostna seja ob prazniku občine Ajdovščina Info: 05 36 59 111, obcina@ajdovscina.si, www. ajdovscina.si Ajdovščina v maju: Malonogometni turnir in Turnir v košarki Info: 040 232 987, info@faladur.si Kmečka tržnica v Ajdovščini Cena najema stojnice je 6 € z DDV-jem. Info: 05 365 91 40 tic.ajdovscina@siol.net 21. rally starodobnih vozil Vipavska dolina 2014 Info: 031 857 526 (Igor Trošt), info@ starodobnavozila.si, www.starodobnavozila.si Koncert ob 10. obletnici Dekliškega pevskega zbora Plejade 7. pohod po Angelski gori Startnina 5 € (otroki mlajši od 10 let 3 €), Info: 040 238 688 (Matej Bolčina), td.okno@gmail. com, www.td-okno.si Okusi Vipavske 2014 MC Teden mode 2014 Info: 041 945 392, info@mc-hisamladih.si, www. mc-hisamladih.si Test hoje na 2 km – 2014 Info: 05 369 31 23, zdravstvena.vzgoja@zdajdovščina.si Delavnica učinkovite rabe energije z ekoSpodbudami 18. srečanje in festival potujočih knjižnic Slovenije Info: 05/3661 328, ajdovscina@ajd.sik.si, www.ajd. sik.si Slovesnost ob 150-letnici Lavričeve knjižnice Ajdovščina Info: 05/3661 328, ajdovscina@ajd.sik.si, www.ajd. sik.si 162. Bolšja tržnica Info: Društvo zbiralcev Ajdovščina - Nova Gorica, 040 357 510 (Boris Žigon) Majski tek Info: Zavod za šport Ajdovščina, 05 364 47 22, www.zs-ajdovscina.si

sobota, 17. maj

ob 9:00 Glavni trg Vipava

sobota, 17. maj

ob 17:00 Dom krajanov Ajdovščina

sobota, 17. maj

ob 21:00 Bivša Hiša mladih Ajdovščina

nedelja, 18. maj

ob 17:00 Bivša Hiša mladih Ajdovščina

nedelja, 18. maj Avtobusna postaja Ajdovščina sobota, 24. maj

ob 19:00 Stari del vasi Šmarje

ob 20:30 sobota, 24. maj Dvorana prve slovenske vlade Ajdovščina nedelja, 25. maj od petka, 30. do sobote, 31. maja

ob 8:00 Gasilski dom Šmarje ob 7:00 MC Hiša mladih Ajdovščina

STALNE ZBIRKE:

PILONOVA GALERIJA Vabljeni na ogled stalne zbirke Pilonovih likovnih del in fotografij ter gostujočih razstav. Urnik stalne zbirke del Vena Pilona: od torka do petka med 8.00 in 16.00. Urnik v času gostujočih razstav: od torka do petka med 8.00 in 17.00, nedelja od 15.00 do 18.00. Ponedeljek, sobota in prazniki zaprto. Za ogled gostujočih razstav je urejen tudi dostop za invalide. Info: 05/368 91 77, pilonova.galerija@siol. net, www.venopilon.com MUZEJ V AJDOVŠČINI Odprto: vsako soboto in nedeljo od 13.00 do 18.00 ure ZBIRKA FOSILOV Staneta Bačarja in razstava FLUVIO FRIGIDO – CASTRA – FLOVIUS – AJDOVŠČINA, s poudarkom na rimskodobni Ajdovščini, avtorice arheologinje Beatriče Žbona Trkman. Na ogled razstava arheoloških najdb, ki so bile odkrite lani jeseni, ob izkopavanjih dveh ajdovskih ulic. Avtorica - arheologinja Vesna Tratnik. Organizirane so skupine tudi izven omenjenega termina, po predhodni najavi na TIC Ajdovščina, 05/36 59 140. LIČNA HIŠA AJDOVŠČINA Naprodaj umetniški izdelki, grafike, nakit, keramika. Dobrodošli! Odprto: vsak dan med 10.00 in 13.00 ter med 16.00 in 19.00, sobota med 9.00 in 12.00 Info: 05/368 19 29, 040 839 729, info@licnahisa.com, www.licnahisa. com ETNOLOŠKA ZBIRKA DUŠANA BIZJAKA, PREDMEJA 148 Zbirka obsega vojaške predmete iz 1. in 2. sv. vojne, gospodinjske pripomočke naših dedkov in babic, na ogled je spominska Laskarjeva soba ter največja zbirka starih smuči v Sloveniji. Zbirko si lahko ogledate po predhodni najavi na tel: 05/ 36 49 303, 041 561 226. KOVAŠKI MUZEJ MIHAELA KUSSA, LOKAVEC 45 Muzej je odprt vsako soboto in nedeljo med 8.00 in 17.00 ali po predhodni najavi pri Stanislavu Černigoju na tel: 05/36 42 015. ETNOLOŠKA ZBIRKA BATIČEVA HIŠA, LOKAVEC 64

18. srečanje in festival potujočih knjižnic Slovenije Info: 05/366 13 28, ajdovscina@ajd.sik.si, www. ajd.sik.si Uvodno predavanje o pomoči in izcelitvi po duhovni poti s pomočjo učenja Bruna Gröninga Vstop prost. Info: 031 58 48 98, www.bruno-groening.org Ajdovščina v maju: Koncert Siddharta in Skalp Vstopnina 5 €. Info: 040 232 987, info@faladur.si Ajdovščina v maju: Nastop Klapa Opatija in skupina Amor Vstopnina 3 €. Info: 040 232 987, info@faladur.si Dobrča: pohod in izlet PD Ajdovščina Info: 041 891 368 (Mirko), 031 853 405 (Bogdan), www.pd-ajdovscina.si Otvoritev razstave 4. Extempore med šmarenskemi griči Info: 041 275 267 (Darko Poljšak) Dobrodelni koncert: Nina Strnad s kvintetom Vstopnina 12 €. Info: 031 551 405 (Venčko Petrič), venceslav.petric@ siol.net, yhol-drustvo@yhol-drustvo.si 5. pohod Čez Školj in Tibot Startnina 3 € Info: 041 275 267 (Darko Poljšak) Krvodajalska akcija Info: 05 366 49 30, 051 430 722 ajdovscina.ozrk@ ozrks.si

Notranjost 200 let stare hiše je skozi ves ta čas ostala nedotaknjena. Črno kuhinjo sestavljajo leseno ognjišče, ki še vedno deluje, krušna peč in napa. V nadstropju nad ognjiščem je tudi kadilnica, iz kuhinje, ki bolj spominja na večjo spahnjenico s svojim vhodom, pa se odpira kambra. Sledi še izba ali soba. Za ogled zbirke je potrebna predhodna najava: 031 489 623 (Andrejka) ali drustvo@doli.si.

OBVESTILA:

Slikarska razstava avtorja Bogdana Borčića Od torka, 15. aprila do nedelje, 18. maja Pilonova galerija Ajdovščina Kustosinja Pilonove galerije dr. Irene Mislej je pripravila razstavo Borčićevih najnovejših slik. Info: 05 368 91 77, pilonova.galerija@siol.net Slikarska razstava avtorja Saša Dominka Od petka, 18. aprila do sredine maja - MC Hiša mladih Ajdovščina Sašo Dominko je domačin iz Ajdovščine, ki za seboj še nima velikega števila razstavnih projektov, nosi pa v sebi obilo energije in volje do likovnega ustvarjanja. Info: 041 945 392, info@mc-hisamladih.si, www.mc-hisamladih.si Fotografska razstava - Mlečne ceste Do petka, 18. aprila - Mercator center Ajdovščina Fotografsko društvo Veno Pilon Ajdovščina vabi na ogled razstave Mlečne ceste fotografa Kevina Lozarja. Info: 031 613 808, fotovenopilon@gmail.com, www. fotovenopilon.si Razstava pirhov Do sobote, 26. aprila - Galerija Lična hiša Ajdovščina KUID Lična hiša in Škofijska Karitas Koper vabita na ogled prodajne razstave pirhov. Pirhe bodo v dobrodelne namene prispevali priznani umetniki, ki so v zadnjih desetih letih razstavljali v Lični hiši. Izkupiček od prodaje pirhov bo Karitas namenila pomoči družinam v stiski. Info: 05 368 19 29 Pregledna razstava učencev OŠ Otlica Do petka, 9. maja - Lokarjeva galerija Ajdovščina Pregledna razstava učencev OŠ Otlica bo na ogled do 9. maja. Info: 051 377 490 (DLUSP Ajdovščina)

Blagoslov obeležja na Kovku (961 m) V nedeljo, 30.marca 2014, je nekaj metrov pod vrhom Kovka, Budanjski župnik g. Andrej Vovk, blagoslovil nov križ. Obeležje, ki je bilo prvič postavljeno že v oktobru leta 1996, je že dodobra načel zob časa, pa tudi vandalom je bilo očitno všeč, saj so ga dvakrat oskrunili. Križ, ki ga je takrat postavil Rafael Praček iz

Budanj, in ga je v avgustu 1997 blagoslovil takratni župnik v Budanjah g. Boris Čibej, je bil postavljen iz dveh razlogov: najprej v zahvalo, pa tudi zaradi dejstva, da je bilo od Nove Gorice do Nanosa 52 označenih stez, od katerih je bila ta edina, ki na poti od lovske koče nad Budanjami pa do vrha Kovka, ni imela nobenega obeležja. Izbral je prostor čisto

23

Velika razstava zbiralcev Od sobote, 26. aprila do nedelje, 11. maja Dom krajanov Ajdovščina Ob 20–letnici društva bo v Domu krajanov potekala velika razstava zbiralcev. Ogled bo možen do 11. maja od 19:00 do 21:00 ali po dogovoru. Info: 041 601 205, ales.brecelj1@ siol.net DU AJDOVŠČINA: - sobota, 10. maj: popoldansko kopanje v Izoli - nedelja, 11. maj: enodnevni izlet na Golico - DU Trnovo-Lokve, organizira v soboto, 10. maja pohod za upokojence severnoprimorskih društev, - DU Gaberje na Dolenjske organizira v soboto, 17. maja pohod za upokojence na Trdinov vrh; Prijave za oba pohoda sprejema DU Ajdovščina. Društvo upokojencev Ajdovščina oživlja kolesarjenje in hojo: - Kolesarjenje se prične 6. maja vsak torek ob 17:00 - Hoja se prične 8. maja vsak četrtek ob 17:00 Prvo srečanje pod nakupovalnim središčem Mercator Ajdovščina. Vabljeni vsi, ne glede na članstvo v društvu pridite z vašimi družinskimi člani (031 362 839 Stojan, 041 882 366 Branko) Info: DU Ajdovščina, Metka Marušič, 05 366 13 83, 031 303 109, duajdovscina@volja. net, (uradne ure na sedežu društva, Cesta IX. Korpusa 1, Ajdovščina, ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9:00 in 11:00) PD AJDOVŠČINA: Paklenica: dvodnevni izlet in tabor PD na Hrvaškem - od sobote, 24. do nedelje, 25. maja Info: 041 891 368 (Mirko), 031 853 405 (Bogdan), www.pd-ajdovscina.si DRUŠTVO MOST – UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENSKO OBDOBJE AJDOVŠČINA Pohod po Kraškem robu – Pot narcis; sobota, 26. april 2014 ob 7:00 - odhod izpred avtobusne postaje v Ajdovščini. Pot je nezahtevna, hoje je za okrog 3 do 3,5 ur. Cena je 14 € in vključuje topel obrok. Prijave od 18. aprila do vključno srede pred odhodom oz. do zasedbe mest na avtobusu. Pohod je na lastno odgovornost! V primeru napovedi slabega vremena bo pohod preložen na 10. maj. Info: 051 231 702 (Silvester Čotar), 041 485 081 (Jožica Nusdorfer) ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB AJDOŠČINA - VIPAVA - NANOS, pri Abramu, sobota, 26. april ob 11:30 – proslava v spomin na 72. obletnico eno prvih bitk primorskih partizanov ter v počastitev ustanovitve OF Slovenije. Prijave do srede 23. aprila, cena prevoza je 10 €. - LJUBLJANA , sobota, 26. april ob 18:00; Koncert je posvečen dnevu upora proti okupatorju . Prijave do srede, 16. aprila; cena vstopnice 12 €; prevoza 12 €. - POSTOJNA, Postojnska jama, sobota, 27. april ob 8:30, proslava ob 70 obletnici požiga nemškega letalskega goriva; vstopnice na blagajni pred Postojnsko jamo 1 €. - MALA GORA (Ribnica), sobota, 10. maj ob 11:00, polaganje vencev in cvetja na kraju prvega spopada TIGR; prijave do srede, 7. maja; cena prevoza in golažem je cca 15 €. Prijave sprejemamo po telefonu 05 366 10 71. Stroške je potrebno poravnati pred odhodom! Info: 041 679 211 (Božo Novak)

Napovedi za koledar sproti pošiljajte na TIC Ajdovščina, 05/36 59 155, tic.ajdovscina@siol.net. Ostale prispevke za Ajdovske novice zbiramo do 10. dne v tekočem mesecu, na naslov ajdovske.novice@ajdovscina.si. Info: 05/36 59 155. pot vrhom te strme pešpoti, ko se pohodniku odpre pogled na ravninsko pobočje Kovka in celotno Vipavsko dolino, je pa še toliko pod vrhom, da je ob slabem vremenu in burji tu zadnje zavetje. S časom so poleg obeležja postavili še klopco ter kovinsko skrinjico z vpisno knjigo, kamor se vpisujejo pohodniki. Križ jebil obnovljen že v septembru 2013 na pobudo Rafaela Pračka in je ročno delo Marka Kobala iz Cola, pri sami izvedbi in postavitvi pa sta pomagala še Jože Tratnik in Jernej Mikuž. Pri blagoslovu obnovljenega križa so prisostvovali poleg izvajalcev in župnika g. Andreja Vovka tudi upokojeni župnik g. Boris Čibej in več krajanov Budanj, ki so se na lepo nedeljsko popoldne podali na to strmo pot, pridružili pa so se nam tudi krajani Cola in Kovka. bm


24

Zadnja plat

Št. 31 • 15. april 2014

Delo je lahko tudi užitek

Iris Batista je ime, ki se v zadnjem letu dni vedno bolj pogosto pojavlja – ob fotografijah, ali pa v zvezi z animacijo in športno vadbo. Vedno nasmejano dekle je zapisano športu, zaljubljeno v fotografijo, predvsem pa željno novih izzivov. Iris Batista je tik pred zaključkom magistrskega študija. Po ajdovski vzgojiteljski šoli, kjer je bolj kot ne pristala po naključju, je nadaljevala študij predšolske vzgoje v Kopru. Na fakulteti je naletela na odlično profesorico metodike športne vzgoje: »Takrat sem videla, kaj lahko športni pedagog doseže z otroci.« Ob študiju je izkoristila veliko možnosti dodatnega izobraževanja, ki ga je ponujala fakulteta, tako je poleg diplomirane vzgojiteljice tudi vaditeljica plavanja in učiteljica smučanja. V prihodnosti si želi še več, licenco za vaditeljico rolanja in še kaj … Že osem let sodeluje z ajdovskim Zavodom za šport, v zadnjem času

predvsem preko društva animatorjev Kluba Šport-ani. Kot plavalna učiteljica pa sodeluje tudi s Triatlon klubom Ajdovščina. Mobilni in fleksibilni animatorji Iris Batista nikoli ni razmišljala o poklicu vzgojiteljice, morebiti bo sicer nekoč imela svoj vrtec. Se pa z otroci kar naprej srečuje preko raznih tečajev, šol, animacijskih dogodkov. Strast do športa in želja po novih izzivih sta jo peljali svojo pot. Skupaj s kolegi so lani avgusta ustanovili Športno animacijski in kulturni Klub Šport-ani, ki ponuja vse vrste animacij – rojstno-dnevne zabave, skrb za otroke na porokah, piknikih, team buildinge za kolektive … v zadnjem času otrokom redno prirejajo sprostitvene urice v MC Hiši mladih, s katero tudi sicer dobro sodelujejo. Sedem animatorjev si prizadeva za kakovostno delo, na dogodek se vedno pripravijo naprej in ga profesionalno odpeljejo. Od po-

Enostavno in pregledno!

EOM = 0%

dobnih profilov se ločijo po mobilnosti – pridejo kamor stranke želijo, in po fleksibilnosti – ob osnovni dejavnosti mimogrede poskrbijo še za vrsto pomembnih malenkosti, tudi za fotografije. Iris razmišlja o profesionalni prihodnosti: »Delamo na tem, da bi ustvarili neko mrežo, tržili bi se lahko tudi preko turističnih agencij.« Pozicijo na trgu si utrjujejo preko facebooka in preko svoje spletne strani, kjer zelo redno objavljajo dogodke in fotografije, pa tudi v živo predstavljajo svoje delo s predstavitvami po različnih krajih. Fotografija - ljubezen in posel Ob vseh njenih aktivnost pa Iris verjetno najbolj pridobiva prepoznavnost na področju fotografije. Vanjo je zaljubljena od majhnega, odkar je v drugem predalu omare v spalnici svojih staršev odkrila rožnati družinski fotoaparat … Pred kakšnimi petimi leti pa jo je fotografija posrkala vase - verjetno je bila »kriva« Amerika, oziroma nekajmesečno avanturistično potovanje, ki si ga je privoščila po opravljeni diplomi, in kjer je vneto beležila vtise. Fotografiranje raziskuje sama, ogromno pa se je naučila pri znani fotografinji konj Sibil Slejko: »Ob sodelovanju z njo se je moje področje fotografije razvijalo, zato sem se kasneje odločila, da grem svojo pot. Moram pa priznat, da mi je dala dosti.« V svoje fotografije najrajši lovi zanimive trenutke, živahnost, razgibanost. Tudi žanri so pestri, od športa, živali, ulične fotografije, do mode in portretiranja: »Fotografiram vse, kar mi je izziv.« Za seboj ima že devet razstav, prav nazadnje se je samostojno priložnostno predstavila na razglasitvi naj športnikov v Dvorani prve slovenske vlade z naslovom Odpleši in odteči častni krog. Prvič je samostojno razstavljala lani. Razstava Moj štirinožni prijatelj pa namiguje še na eno področje Iris Batista. Ljubezen do psov. Njen Oli je velik in prijazen mešanec med nemškim ovčarjem in aljaškim malamutom, ki osvaja vse, še posebej pa otroke, ki hodijo mimo njihovega vrta. Tudi pasje vzgoje se je Iris lotila tako, kot je treba – je namreč pasja inštruktorica. Je pa vzgajanje psa in znanje, ki ga je pri tem pridobivala, veliko pripomoglo k njenemu razumevanju dela z otroci, saj ima vzgoja enih ali drugih veliko

stičnih točk. Najbolj pomembno je vztrajati pri svojih odločitvah. Vse je užitek in vse je delo, pravi Iris. Zaradi vseh aktivnosti si mora zelo natančno načrtovati dan, ki je razgiban, stalno se nekaj dogaja … Pravi, da bo še naprej »miksala« pisana področja svojega dela – vsaj dokler bo mami ob vsakem času imela pripravljeno kosilo (hvala mame). In še naprej raziskovala nove možnosti in priložnosti – pri delu z otroci, v povezavi s športom in fotografijo. Ima zanimiv, inovativen in očitno dovolj

privlačen pristop, predvsem pa željo po raziskovanju in kopico zanimivih idej. Še bomo slišali o Iris Batista. Sh

0 EUR pologa 0% obresti 0 EUR stroškov POPOLNOMA NOVI Dinamičen, športen in temperamenten.

že za

139 EUR

Kiina vozila imajo rekordno nizko porabo, 7-letno garancijo in maksimalnih 5 zvezdic po EURO NCAP-u.

KIA - NAJVEČ AVTA ZA VAŠ DENAR!

AVTOTRADE, D.O.O., VRHNIKA, 01-755-79-05 (prodaja), 01-755-79-00 (servis) www.avtotrade.kia.si

www.facebook.com/KIASlovenija

Kombinirane porabe goriva: 3,7 – 6,0 l/100km, emisije CO2: 109 - 145 g/km CO2. EOM = 0% velja za nakup novega vozila KIA ob sklenitvi pogodbe o finanč. leasingu preko Hypo Leasinga d.o.o. in VBS Leasinga d.o.o. Financ. zajema: obdobje financ. do 84 mes., fiksna OM 0%, EOM 0%, stroški odobritve 0 EUR. Primer: KIA pro_cee'd 1.4 CVVT LX Activ, cena 11.690 EUR (MPC 12.490 EUR - Joker »Staro za novo« 400 EUR - Joker »Iz zaloge« 400 EUR - Joker »EOM = 0% financ.«), z odplač. dobo 84 mes. in 0% pologom, obrok leasinga 139 EUR/mesec , fiksna OM 0%, stroški financ. 0 EUR, EOM 0%, skupaj za plačilo 11.690 EUR (=nabavna vrednost). Končne cene vsebujejo vse popuste in prihranke, ne vključ. barve in stroška priprave vozila. Akcija EOM 0% velja 17.10.-17.11.2013. Financ. se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Vse info. o porabi goriva in emis. CO2 na voljo v priroč. o varčni porabi goriva, na prod. mestu ali www.kia.si/emission. Pogoji garanc. na voljo v garanc. knjižici vozila, oz. pri poobl. zastopniku. Slike so simbolične. KMAG d.d., Leskoškova 2, Ljubljana.

KOLOFON: Ajdovske novice so mesečno glasilo Občine Ajdovščina. Izdajatelj je Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, www.ajdovscina.si, obcina@ajdovscina.si. Odgovorna oseba izdajatelja: župan Marjan Poljšak. Odgovorna urednica: Aleksandra Hain. Programski sodelavci uredništva: za krajevne skupnosti Mojca Božič, za družbene dejavnosti Tanja Cigoj, za državo in regijo Suzana Ž. Ferjančič, za gospodarstvo Marko Rondič. Oblikovanje: Silva Vovk Kete. Naslovnica Anja Korenč. Grafična priprava za tisk: Prograf d.o.o., Vipava. Tisk: SET Vevče. E-uredništvo: ajdovske.novice@ajdovscina.si, ajdovske.novice@siol.net, Telefon: 05/36 59 155,

Ajdovske novice, 31. številka  

Ajdovske novice so mesečno glasilo Občine Ajdovščina

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you