Ansgarmagasinet 2013

Page 1

m aga s i ne T

Livet på studenthjemmet

2013

Årg. 28

teknologi på høgskolen • Studieturene • Kapellkonsertene • CREW

Ansgar i 100 – feiret tre dager til ende magasinet 2013

1


Ansgarskolen i hundre med rekordmange søkere i jubileumsåret! Ansgarskolen er 100 år i 2013! Jubilanten ble behørig markert med festmiddag, åpen lørdag, festgudstjeneste og jubileumskonsert i Kilden konsert og teaterhus siste helg i mai. Ekstra gledelig er det at jubileumsåret krones med rekordmange søkere både til Ansgar Teologiske Høgskole og Ansgar Bibelskole. Særlig hyggelig er det med flere søkere til ”pastorstudiet”/Bachelor i praktisk teologi enn på mange år. Også studieprogrammene i musikkteknologi og psykologi er svært populære. Enda bedre er det på bibelskolen som totalt har nærmere 200 søkere til sine linjer. NYTT! Lyd, lys og scene

NYTT! Studenthjem

Bibelskolen kommer med et helt nytt tilbud fra høsten 2013: LYD, LYS og SCENE. Alle linjene på bibelskolen er bygget opp rundt tre ulike undervisningsmoduler. Mens to av modulene er felles uansett hvilken linje som velges, er den tredje undervisningsmodulen avhengig av linjevalg. Nytt fra høsten 2013 er altså at elevene kan velge LYD, LYS og SCENE. Ansgarskolen har som mål å utvikle den enkelte students evner og trosliv uansett hvilket yrke som velges etterpå. På ny og på ny vil de unge senere i livet stå overfor ulike utfordringer, hvor de må avveie dilemmaer og vurdere følgene for eget liv og tro. Ansgarskolen har som mål å tilby utdanning som gir redskapene til å møte disse utfordringene på en informert og reflektert måte med ståsted i et kristent verdigrunnlag.

Hele dette skoleåret har undertegnede hatt orkesterplass til byggingen av nytt studenthjem på Ansgarskolens campus. Det nye bygget blir utrolig flott med en nesten vedlikeholdsfri fasade med royalkledning og skiferstein. Leilighetene med fire studenter/elever i hver med felles kjøkken og oppholdsrom og utsikt utover sjøen, vil skape et skolemiljø som gjør godt både for ånd, sjel og legeme. Vi vet at det betyr mye for våre studenter og elever å bo på skolens campus, noe som gjør at de også får med seg miljøet og aktivitetene på ettermiddags- og kveldstid. Kostnadsrammen for de 40 første boenhetene er satt til kr 31,5 millioner. Husbanken har gitt lånetilsagn på kr. 24,4 millioner. Behovet for egenkapital er dermed 7,1 millioner. Vi håper at private gaver langt på vei vil gi oss det vi trenger i egenkapital. Herved er utfordringen gitt!

NYTT! Bachelor i kultur- og samfunnspsykologi Høgskolens studieprogram i psykologi tilbys fra høsten 2013 i ny utgave med et særskilt fokus på kultur- og samfunnspsykologi andre og tredje år. Studiene i psykologi er høgskolens mest populære studieprogram.

Forskningsresultater Også i 2012 var Ansgar Teologiske Høgskole blant de lærestedene i Norge som hadde størst forskningsaktivitet. Det er bare tre universiteter og tre høgskoler som forsker mer per faglig ansatt enn det ATH gjør. ATH har de siste årene utviklet seg til en betydelig og viktig forskningsinstitusjon!

Harald Nygaard Rektor

2

magasinet 2013

Usikker til høsten? Dersom du fortsatt ikke har bestemt deg for hva du skal gjøre til høsten, synes jeg du i dag skal bestemme deg for Ansgarskolen neste skoleår! Vi vil gjøre vårt beste for at det studiet du velger skal bli så interessant, utviklende og utfordrende som mulig. Med sine ca 300 studenter er campusen oversiktlig, og det er lett å finne seg til rette og få nye venner. Ansgarskolens flotte skoleanlegg ligger i vakre omgivelser og er en campus med høy trivselsfaktor, med moderne undervisningslokaler, kantine og bibliotek, flere musikkrom og øvingsrom, nytt treningsstudio med mer. For mer informasjon om studiene ved Ansgar Teologiske Høgskole og de ulike linjene på Ansgar Bibelskole, oppfordrer vi deg til å bruke våre nettsider www.ansgarskolen.no.


Musikkteknologi

4

Livet på studenthjemmet

6

Studieturene

8

10 Dagers korturné

10

Ansgar i 100 – tre dagers jubileumsfeiring 12

10

Kapellkonsertene

16

Klimaseminar

18

10 dagers korturné med Ansgar Gospel Choir byr på mange fine stunder.

Stream = Små bildeglimt fra livet på skolen.

magasineT UTgiver: Ansgarskolen, Fredrik Fransonsvei 4, 4635 Kristiansand. Telefon: 38 10 65 00 Fax: 38 10 65 99 E-post: post@ansgarskolen.no Hjemmeside: www.ansgarskolen.no Bankkonto: 3000.19.17087 Redaktør: Thomas Vårlid E-post: vaarlid@ansgarskolen.no Skribenter: Skribenter: Harald Nygaard, Dina Valberg, Kristin Tande, Marie Lovise Ve, Lovise Molund, Ingeborg Breistein, Hannah Sætrang, Hildegunn M. T. Schuff og Anne H. Balsnes Fotografer: Lovise Molund, Hildegunn M. T. Schuff og Thomas Vårlid Design: Morten Ravnbø Sætren [www.ravnbo.com] Trykk: Birkeland trykkeri AS Opplag: 5000 Bladet distribueres gratis.

Skattefri gave! Gi en gave til Ansgar Teologiske Høgskole og få skattefritak for beløpet. Dette kommer inn under gaver til vitenskaplig forskning. Ordningen er uavhengig om du i tillegg gir til frivillige organisasjoner. Både privatpersoner og foretak kan benytte seg av ordningen. - Alle privatpersoner og foretak kan gi inntil 10.000,- med skattefritak uavhengig av inntekt. - Privatpersoner kan i tillegg gi inntil 10 % av personinntekt, for foretak er det 10% av overskudd, og få skattefritak for hele beløpet. - Du kan gi et fast beløp ved avtalegiro eller enkeltbeløp. Kontonr: 3000 19 17044. Merk gaven med ”skattefri gave” og ditt fødselsnummer. Ønsker du å gi fast til skolen, ta kontakt med oss på 38 10 65 00.

Søknadsinformasjon Ansgar Bibelskole Søknadsfrist 1. mars. Søknader mottas fortløpende så lenge det er ledige plasser. Se www.ansgarbibelskole.no.

Ansgar Teologiske Høgskole Ordinær søknadsfrist 15. april. Se www.ansgarhogskole.no/ soknad for å søke.

Følg oss på facebook! Sjekk: /ansgarskolen (bibelskolen) /ansgarhogskole magasinet 2013

3


Musikkteknologi

på høgskolen D

ette året har det skjedd mye moro på musikkteknologifronten på Høgskolen. For det første har det kommet et nytt bachelorløp, der man kan starte med musikk årstudium og fortsette med to år fordypning i musikkteknologi. For det andre har vi hatt en overhaling av studioet på skolen og det er nå et av de mest moderne studio i landet. Dette er en bransje som er i stadig utvikling og her på Ansgar settes elevenes musikalske talenter i sentrum og gjennom musikkteknologi i undervisning får man mulighet til å kunne bearbeide både egen og andres musikk. I år har det vært en økning av elever på musikk grunnfag, og vi har for første gang

4

magasinet 2013

vært en andreårsklasse i musikkteknologi. Her på skolen bruker vi musikkprogrammet Logic og alle musikkelevene, musikk på Bibelskolen i tillegg, får opplæring i dette på vår flotte Mac-lab, der det er iMac-er til alle. I år på 2.året har vi fått muligheten til å lage våre egne låter, og vi har fått grundig opplæring i studio slik at vi har hatt mulighet til å spille inn disse, som en del av undervisningen. Vi har hatt et fokus på oppmikking av de fleste instrumenter, noe som er sentralt i en studiosession. Vi lærer at hvis vi skal ha et bra resultat, må vi gjøre en god jobb i forkant. En av de store opplevelsene for oss i år var da vi fikk fire menn fra symfoniorkesteret til oss i studio. Da fikk vi noe å bryne oss

på, men det var utrolig lærerikt og kjempegøy å få muligheten til å ha innspilte strykere på egen låt. Alt i alt er dette et bachelorløp som anbefales til studenter som for det første har lyst å studere musikk og få god oppfølging både når det gjelder instrument og musikkteknologiske prestasjoner. For det andre er Ansgar en skole der du ikke blir en i mengden. Du blir sett og har større mulighet til å bidra i felleskapet. Et pluss er jo også at man kan bo på studenthjemmet rett ved siden av skolen og dermed ha tilgang til studio, mac-lab og øvingsrom til 22 på kvelden. Lovise Molund


CREW Ansgar Gospel Choir er kjent for mye lyd, høy energi og reiser over lange avstander mens de er på turne. Men før konsertene kan starte er det en del praktisk arbeid som må gjøres. Dette utføres av korets stolte og trofaste Crew. AGC-crewet består av viljesterke entusiaster som er villige til å gjøre en innsats for opplevelsen AGC ønsker å formidle. Crewets arbeid består av alt fra tunge løft, rigging av utstyr og scene, til stemnings-spredning før og etter konsert.

En AGC-scene er ikke bare bare å rigge til, det er mye kabler som skal legges, høyttalere som skal heves, og anlegg som skal forberedes før koret og bandet kan komme i gang med lydprøver og ikke minst konserter. Dette gjør crewet før hver konsert, og samtidig som det blir et ensformig arbeid blir det likevel forskjell fra gang til gang på grunn av forskjellige lokale forhold. Trapper, gjørme, snø, vær og vind er kun bagateller for AGC-crewet, «there’s always a way». Innenfor crewet er det forskjellige type stillinger, som f.eks. stage-tech, lighttech, close-up-engineer o.l. Men selv om folk har faste oppgaver, hjelper likevel alle

til med alt slik at riggingen går effektivt. Det skal også nevnes at tross liten plass og kronglete veier er alltid koret der for å gi en hjelpende hånd om det trengs. Både kor og crew er der for hverandre, en for alle, alle for en. Etter hver konsert kan koret puste ut og sette seg ned med noe godt å drikke eller knaske på, mens crewet må fortsette arbeidet. Alt som ble rigget opp må også rigges ned, og da har stillingene glidd litt bort. Alle hjelper til med alt – alt skal ned og AGC skal igjen ut på hjul. Kristin Tande

Når vi er inne på crew må det nevnes at fra høsten av startes det opp en ny spennende bibelskolelinje; Lyd, lys og scene. En av oppgavene til elevene på den nye linja er å være crew på alle korets turneer, samt å ha ansvaret for slike ting også i skolehverdagen på morgensamlinger og konserter. De får opplæring både på lyd, lys og rigg, i tillegg til å være med på musikklassens studietur til New Orleans. magasinet 2013

5


KRIK Hver mandag kl. 20.00 har KRIK-klassen ansvar for å sette opp lokallagstreninger for hele Ansgar. Stedet er gymsalen i Hånes Frikirke og vi har to timer på oss til å svette mest mulig med mye forskjellig lek og moro. Her kan du være med på alt i fra rockeringbasketball til skiskyting og rare stafetter! Hver gang har vi også en liten andaktspause der elevene blir utfordret til å dele noe med resten av gjengen. Så ”gear up” og kom i frikirka, så snakkes vi på KRIK! Marie Lovise Ve

MentorgruppeNE Som ung elev og student møter man mange utfordringer og prosesser – og noen av dem er det kanskje godt å kunne dele med andre. Det er dette mentorgruppene er til for. Et knippe elever treffes jevnlig for å snakke om livet, om troen, om tvilen, om spørsmål, om opplevelser og gleder. For gjennom å dele av eget liv og erfaring, og å lytte til andres, kan man også lære. Mentor-gruppene gir elevene noen som følger dem litt tettere – de lytter til hverandre, deler med hverandre, lærer av hverandre, heier på hverandre, støtter hverandre, ler med hverandre, og trøster hverandre. Og etter endt studie har disse mindre fellesskapene virkelig gjort opplevelsen på Ansgarskolen til «mer enn skole» for mange. Dina Valberg

Det nye studenthjemmet Det nye studenthjemmet står herved klart til å innta nye studenter, og det er mange som gleder seg til å flytte inn i dette flotte bygget. Byggeprosessen har vært lang, men det har vært gøy å se utviklingen fra det var en skråning med skog, til at det nå står et stort, nytt bygg bak det gamle studenthjemmet. Det nye bygget består av 36 hybler som er samlet fire og fire, i tillegg til fire enkelthybler. Det nye bygget har både parkeringsplasser, takterrasse og heis, og ikke minst en fenomenal utsikt. Ansgarskolen håper at dette nye bygget kan være med å trekke flere studenter til skolen, og håper selvfølgelig at studentene kommer til å trives der. Det er allerede et rekordhøyt søkertall, og vi håper det blir flere.

Livet på studenthjemmet Ansgarkvelder Miljøet blant studentene blir ytterligere styrket på jevnlige Ansgarkvelder. Her arrangerer miljøarbeidere og det valgte studenthjemsstyret et mangfold av ulike aktiviteter og temakvelder. Vi snakker alt i fra fotball eller vaffel-kveld, til lovsangskvelder, spillkvelder, kostymeparty, rollebryllup, ball m.m. Dette er kvelder hvor man virkelig blir bedre kjent med hverandre – og kanskje oppdager man også nye sider ved seg selv…

treningsstudio Dette året var det nyåpning for treningsstudioet på Ansgarskolen. Nå kan alle, til og med de som ikke går idrettslinja, få litt trening inn i hverdagen! Med spinningsykler, tredemøller, vekter, musikkanlegg, TV og mye mer finnes det noe for enhver smak og muskel. Bare husk å tøye ut for å unngå gangsperre dagen etterpå! Marie Lovise Ve

6

magasinet 2013


Lovise Molund

KRIK

5

om livet på studenthjemmet

Det nye studenthjemmet

Thomas Vårlid

Mentorgrupper

Dina Valberg

Hanne Emilie (elev på disippelskapslinja på Bibelskolen) – Det er veldig gøy, og jeg stortrives på studenthjemmet! Det er sosialt og jeg liker at alle vennene mine bor på samme plass som meg. Jeg bor på 8-er og der har jeg valget mellom å være sammen med andre eller trekke meg tilbake på rommet. Jeg liker også at det bor en blanding av både bibelskoleelever og høgskolestudenter her, det skaper et mer variert miljø. Linn Elise (elev på musikklinja på Bibelskolen) – Jeg trives godt på studenthjemmet på Ansgar! Til tross for manglende oppvaskmaskin går det egentlig ganske greit, for vi har jo en flott sofa! På treer kan du enten se på Hotel Cæsar sammen med dine ”samboere”, fly rundt til alle de andre treerne/åtterne og leke, lokke en haug med folk til din egen stue ved å tilby godteri, eller ha chilletid på rommet med dataen din. Siden jeg har bodd på treer et år nå, kan jeg jo si at treer er best i hele verden. Bo her! Andreas (elev på KRIK-linja på Bibelskolen) – Jeg bor på 8-er og synes det er en veldig grei plass å bo. Jeg har bodd på internat før og det kunne ofte bli litt ensomt, men her skjer det jo noe hele tiden og du har valget mellom å bli med eller å roe ned på rommet. Det er også digg å kunne lage min egen mat og ha tilgang til kjøkken. Synes også det er gøy å kunne bli kjent med flere enn bare de som går på bibelskolen, i og med at det også er høgskolestudenter her.

Ansgarkvelder Treningsrommet

Håvard (Studerer KRLE på Høgskolen) – Jeg synes det er veldig gøy å bo på studenthjemmet. Jeg er veldig glad i romkameratene mine og vi trives her på 3-ern vår. Jeg studerer på høgskolen, og gjennom studenthjemmet har jeg mulighet til å treffe litt folk i en ellers hektisk studiehverdag. Jeg digger også beliggenheten og utsikten, og at det ligger så nærme skolen for da kan man stå opp sent. Jeg liker også at det er bibelskoleelever her, for de lager litt mer liv! Charlotte (studerer psykologi på Høgskolen) – Jeg trives veldig godt, veldig grei plassering og pris. Det er sosialt og veldig kjekt med mye folk. Jeg studerer psykologi og trengte derfor litt ekstra stillhet til å lese, og bor dermed på 1-er. Det er også veldig greit med eget kjøkken. På grunn av studenthjemmet får jeg den sosiale bibelskole-følelsen, selv om jeg har et hardt studie. Lovise Molund

magasinet 2013

7


Studieturene: Colombia >> I april satte Krik- og Disippelklassen kursen mot Sør-Amerikanske strøk og landet i Colombia. Vi hadde store forventninger, og opplevelsene ble mange! Vårt første stoppested var kystbyen Baranquilla hvor vi besøkte fire ulike menigheter, hadde opplegg for verdens nydeligste barn på forskjellige skoler og fikk oppleve den særegne kystkulturen i rundt 40 varmegrader. Stikkord var salt mango, flamencodansing, badekarstemperatur i det Karibiske Hav, sykkeltaxi, en utrolig colombiansk gjestfrihet, vannflasker på poser, solbrenthet og bitende papegøyer, for å nevne noe! Videre tok vi fly inn til den vakre hovedstaden Bogota, hvor vi fikk de sterkeste opplevelsene. Å se mennesker i så stor nød gjorde virkelig inntrykk. Vi besøkte flere rehabiliteringssentre, bla. Jakobs Hus, hvor barn ned til 7 år fikk rehabilitering i forbindelse med rusproblemer. Trass i de tragiske fortidene deres, hadde barna så utrolig stor glede, og var så takknemlige for å få lov til å være der. Det satte ting i perspektiv, og det var ikke fritt

for at vi felte et par tårer i løpet av turen! Å stå på en topp, omkranset av Andesfjellene, mens stjernene skinte og lynet blinket i horisonten gav oss en utrolig følelse av en mektig Gud! Allikevel var det nok kjærlighetsbrigaden som ble den sterkeste opplevelsen for de fleste av oss, et arrangement hvor rusmisbrukere og hjemløse fikk tilbud om en dusj, nye klær, mat og forbønn. Å se mennesker på sitt mest sårbare, og høre livshistoriene deres gjorde oss nesten motløse. Vi så alle eiendeler samlet i en bag, kropper som ikke hadde fått vasket seg på

et år, bukser så skitne at de stod av seg selv, knivstikk og åpne sår, og forferdelige skjebner. Men trass i alt det mørke, så vi lys. Der alt syntes håpløst gav Gud håp og framtid. I ettertid kjenner vi nok mest på stor takknemlighet for det vi fikk være med å oppleve, spor som har satt seg og minner for livet! Ingeborg Breistein

New Orleans >> Onsdag 16. januar, reiste en trøtt, men også svært spent musikkgjeng på tur til New Orleans. Forventningene var mange, og linjeleder for musikk John Yngvar Syvertsen hadde snakket masse om hva vi kunne forvente oss å oppleve der nede. Likevel var møtet med den sorte gospel- og kirkekulturen i New Orleans en opplevelse det er vanskelig å beskrive til noen som ikke har vært der selv. Programmet var nokså fullspekket til tider, og på det

8

magasinet 1 /12

meste var vi innom 4 gudstjenester og sang en søndag! Vi ble tatt godt i mot av samtlige kirker vi besøkte, og menneskene viste en gjestfrihet vi sent kommer til å glemme. For eksempel, hadde vi ”breakfast-prayer” med The Arc Singers, et lokalt kor. Da var det først gudstjeneste, før vi flyttet oss over til nabobygget og spiste en skikkelig amerikansk og sunn(…) frokost! I tillegg til å besøke kirker, fikk vi oppleve alt fra live-jazz på restaurant, en dagstur til Mississippi og Mexico Gulfen,

til kjente Bourbon Street’s nattliv. Alt dette var med på å gi oss et inntrykk av en by full av kontraster, flotte mennesker og en veldig spennende kultur! Et par måneder, og noen slitne stemmebånd senere, kan vi takke både hverandre og menneskene vi møtte i New Orleans for en tur som har satt spor på mange måter! Hannah Sætrang


London >> I høst dro alle elever som ville fra Musikkteknologi på høgskolen, 1. og 2. år, på tur til London. Etter høstens eksamensuke var det ikke feil å sette seg på et fly for å ta en velfortjent opplevelses-langhelg i en by som London. Turen var fylt med guida Beatles-tour, konsert med Herbie Hancock, jogging i Hyde park, guida tur på Wembley stadium, besøk i profesjonelt studio, musikal, London by night, shopping i Oxford street, Camden marked og besøk på Hillsong London. Det ble fire dager proppet med program fra morgen til kveld, og det var absolutt verdt det. De tingene som gjorde

mest inntrykk var nok besøket på Hillsong og besøket i studioet til Mats Hauge, som er gitarist, låtskriver og profesjonell produsent. Dette var selvfølgelig noe som var interessant for oss musikkteknologistudenter. Alt i alt var det en veldig fin tur og alle var flere opplevelser rikere. Lovise Molund

thailand & kina >>

Studentene i interkulturell forståelse tilbrakte hele april måned på studietur i Thailand og Kina. Den første halvdelen av turen ble tilbrakt i Thailand og grenseområdene til Burma. I Bangkok møtte vi fattigdom i slummen og rikdom på et eliteuniversitet på en og samme dag. Kontrastene er enorme. Det gir håp å treffe mennesker som jobber i slummen dag etter dag for å gi mennesker muligheter for et bedre liv og et møte med evangeliet.

enda større inntrykk å besøke en karenlandsby i fjellene. Her var vi med ut på åkeren, og deltok i tresking og matlaging. Natta ble tilbrakt på bambusmatter på gulvet i hjem i landsbyen. Og natta ble kort, siden landsbyboerne står opp i 4-tida… Det ble også en tur over grensa til Myanmar (Burma), og flere dager på besøk hos karenflyktninger fra Myanmar i flyktningleiren Mae La. Her drives det en bibelskole som gir utdanning, glede og fellesskap i en ellers vanskelig situasjon.

Landsbybesøk og flyktningleir

Midtens rike

og kulturelt sentrum som fortsatt har andre spilleregler enn resten av Kina, en arv fra tiden som britisk koloni. Inne i Kina besøkte studentene Xi’an, en historisk viktig by ved enden av Silkeveien, og hovedstaden Beijing. Her ventet en lang rekke historiske og kulturelle severdigheter, forelesninger på ulike universiteter og mye god mat – spist med pinner, selvfølgelig. Mest av alt lærte studentene om kulturen og samfunnet gjennom møter med studenter, bibelskoleelever og andre kinesiske medmennesker.

Lenger nord i Thailand fikk vi ri på elefanter og besøke tigere, men det gjorde nok

I Hong Kong var det lokale Misjonsforbundet vertskap. Storbyen er et økonomisk

Tekst & foto: Hildegunn M. T. Schuff magasinet 2013

9


Livet på

turné

Alle de tre linjene på bibelskolen: Musikk, Krik og Disippelskap, danner Ansgar Gospel Choir, med eget komp og Crew, og etter et halvt års øving og noen småkonserter var vi endelig klare for årets høydepunkt, nemlig tidagersturneen! Hele gjengen ble forent i en buss, humpende rundt på kryss og tvers i vårt vakre land i 10 dager.

Nysgjerrig på dagsplanen for det gode liv på turné? Her kommer en liten oversikt fra de ti dagene, forsøkt oppsummert i en setning:

var vi med på tverrkirkelig kafé hvor vi kan nevne kaffebar, standupshow, intimkonsert og kakekos som en del av programmet.

Dag 1: Vi var klare for å besøke Filadelfiakirken Holmestrand, og var litt smånervøse i og med at det var turens første konsert, men til fullsatt sal fikk vi stående applaus etterpå, og var ganske så fornøyde med kvelden.

Dag 4: Videre gikk turen til Tønsberg og vi fikk kjenne på internatlivet på Gjennestad VGS, hvor KRIKerne jublet for turens første økt i en gymsal, etterfulgt av en rå konsert, kveldskos og småprat med skolens elever, god stemning!

Dag 2: Vel framme i verdens navle, altså Porsgrunn by, fikk vi mulighet for litt shopping (til stor jubel for alle jentene), før Syver hadde korseminar for Herøya Gospelkor som var med oss og sang på kveldens konsert, og med det fulgte deilig tacoservering og turens første (iskalde!) dusj.

Dag 5: Etter en kjapp morgentur innom den vakre hovedstaden (nevner klassisk operatakbilde), inntok vi nok en internatskole, nemlig Tomb VGS som også var en landbruksskole og nøt det gode liv på landet, før vi frimodig gikk rundt og banka på elevenes dører for å invitere dem med på konsert, og det ble en suksess, Gud er god!

Dag 3: Vi befant oss midt i Telemark og kjente på innlandskulda, men fikk en varm velkomst fra Notodden Misjonskirke hvor salen nok en gang var fullsatt for tredje kvelden på rad (#denfølelsen), og etterpå 10

magasinet 2013

Dag 6: På dette tidspunktet satt hele gjengen med slitne stemmebånd og tygget pastiller, og vi var derfor veldig takknemlige for en herlig fridag i Oslo(kaffebarer,


Turneen gikk i år til Østlandet, og konsertplanen så slik ut: 8.mars: Holmestrand Pinsemenighet 9. mars: Herøy kirke 10. mars: Notodden misjonskirke 11. mars: Gjennestad VGS, Stokke 12. mars: Tomb VGS 15.mars: Stjørdal Misjonskirke 16.mars: Dombås 17. mars: Røde mølle, Fredrikstad

shopping og storbylivet), før jentene skyndte seg tilbake til Notodden Misjonskirke for å stelle i stand til Herrenes Aften, hvor oppgaven var å dulle med de kjære guttene våre (kan nevne massasje, hjemmelaget pizza, underholdning, forbønn og kyss på kinnet). Dag 7: Turneens lengste tur (8 timer i buss) gikk til Stjørdal, utenfor Trondheim, og etter en laaang tur var vi jentene veldig klare for Damenes Aften, som godgutta hadde stelt i stand for oss med en treretters middag, fantastisk dans, sang, og bare overkropper, før vi ble skjemt bort på forskjellige poster, tusen takk gutta! Dag 8: Sola strålte og himmelen var blå, og vi var så heldige at vi fikk en fridag til å være turister i vakre Trondheim by, hvor vi storkoste oss, etterfulgt av en KRIK-økt, hvor vi tok oss helt ut i en fotballkamp, for så å rushe videre til kveldens konsert til fullsatt sal og god stemning.

Dombås, og vi pustet inn frisk luft og speidet etter moskus før vi gjorde oss klare for lydprøve og konsert i en liten, vakker trekirke, og var litt vemodige fordi turen snart var over. Dag 10: En sliten gjeng forlot nord til fordel for plankebyen Fredrikstad og forberedte oss for konsert på Røde Mølle, et nedlagt teater med kul backstage, og eget sminkerom (til stor begeistring for jentene), før et teppe falt ned foran scenen og vi gav alt på turneens aller siste konsert (utrolig vemodig!), og rusha videre for å rekke båten over fjorden før vi kjørte til den beste byen av dem alle; nemlig Kristiansand. Tusen takk for en fantastisk tur! Ingeborg F. Breistein (Krik)

PS! Vil du se flere bilder fra turneen? Gå inn på Instagram og søk på hashtaggen: #tidagers13. Garantert et bredt og herlig innhold av hvordan turneen var.

Dag 9: Turen gikk videre til fjellbygda

magasinet 2013

11


Ansgar i 100 – feiret tre dager til ende Det strålte av Sørlandet da Ansgarskolens hundreårsdag ble behørig feiret den siste helga i mai. Og skolen strålte om kapp med sola, med bunadkledde ansatte, syngende elever, egen bokutgivelse, konserter med fullt trøkk, seminarer, festgudstjeneste – og i alt over 2000 bursdagsgjester. Fredag 24. mai ankom den ene fornemme gjesten etter den andre Ansgarskolen i solskinnet – representanter fra lokale og nasjonale myndigheter, fra andre høgskoler og bibelskoler, og selvfølgelig fra Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG. En hel bukett av damene blant de Ansgar-

12

magasinet 2013

ansatte stilte i bunad denne festdagen.

Festskrift og folketoner Gjestene fikk bli med på boklansering av festskriftet Forankring og fornyelse. Boka er utgitt i anledning hundreårsjubileet, og presenterer skolens historie og en rekke


forskningsartikler som speiler det faglige arbeidet som skjer ved høgskolen. Boka var rykende fersk fra trykkeriet, og hadde ankommet skolen fra forlaget samme morgen. I tillegg til en presentasjon av skolehistorien fikk de frammøtte smakebiter fra fersk Ansgarforskning innenfor bibelvitenskap og praktisk teologi, økoteologi og filosofi, kirke- og misjonshistorie, interkulturelle studier, psykologi og musikk. I Ansgarkapellet fikk gjestene så oppleve en finstemt konsert med folke- og verdensmusikerne Annbjørg Lien og Bjørn Ole Rasch. Lien og Rasch har også tidligere opptrådt i kapellet, som de har beskrevet som ”et smykke i byen” og en helt unik konsertarena. Det er tydelig at kapellet og

konsertene der gjør inntrykk på folk. – Det er så flott at Ansgarskolen bruker jubileet som en anledning til å gi noe til oss som besøker dere, sa Anne Mari Schiager Topland, som representerte Bibelskolen i Grimstad på festen. Under fredagens festmiddag gratulerte en rekke talere fra Misjonsforbundet, lokalmiljøet og det akademiske, kirkelige og politiske liv ”den spreke hundreåringen” med anerkjennende ord. Styreleder Erling Hellum mente at skolen er inne i en glanstid, med stor aktivitet, utvikling og utbygging, og rekordmange studenter ventet fra høsten av.

Godt besøkt åpen dag Lørdagen var det åpen dag på Ansgarsko-

len, med en rekke foredrag, hoppeslott for barna, åpen kantine og jubileumsutstilling. Per Arne Dahl holdt åpningsforedraget om håp for en fullsatt aula. Også resten av dagen var det folksomt på skolen. Noen tok seg tid til å få faglige innspill på seminarer om menighetsutvikling, økoteologi og inkludering, noen koste seg i hoppeslottene og solskinnet ute, andre så seg rundt i kapell, kantine og bibliotek. Om kvelden var det hagefest i smeigevær, preget av gjensynsglede for mange tidligere elevkull.

- Vi er overveldet og rørt over responsen. På absolutt alle arrangementer kom det mer folk enn vi turte å håpe på, sier Thomas J. Vårlid, Ansgarskolens markedsleder, som gleder seg over engasjementet rundt skolen.

magasinet 2013

13


Fylte Kilden med lovsang Søndag 26. mai ble det for første gang holdt en offentlig gudstjeneste i Kilden, Kristiansands storslåtte kulturelle storstue. Og det var festgudstjenesten for Ansgarskolen! Misjonsmenighetene i byen og andre gjester fylte konsertsalen, og det runget av lovsangen. Etter en engasjert tale av Siri Iversen ble gudstjenesten avsluttet med at barna kom inn med ballonger og sang ”Hurra for deg” for skolen. De hadde ellers sitt eget barnemøte med Viggo Klausen og barne-TV-Silje – selv tidligere Ansgarstudent – i kjent driv. 14

magasinet 2013

Men ennå var festen ikke over. Faktisk gjensto høydepunktet for mange: En heidundrende konsert med Ansgar Mass Choir, et kor satt sammen av en rekke årganger av Ansgarkoret, ledet av gjester fra New Orleans og Ansgarskolens egen ”Brother John” Yngvar Syvertsen. Musikklinjeleder Syver, som allerede hadde ledet årets Ansgar Gospel Choir under releasekonsert på fredagen, fikk oppfylt sin drøm om gospelfest for full sal i Kilden, med sine venner fra New Orleans med Tyronne Foster i spissen. – Konserten var magisk. Gud er god, oppsummerte Syver da han takket for

konserten på facebook sent søndag kveld.

Takknemlighet Rektor Harald Nygaard var storfornøyd med jubileumsfeiringen. – Dette var noen flotte dager, der entusiastiske ansatte har stått skulder ved skulder og gjennomført arrangementene både på skolen og i Kilden på en forbilledlig måte. Vi har virkelig fått vist fram Ansgarskolen på den aller beste måte for befolkningen i Kristiansand by, tidligere og nåværende studenter og elever, Ansgarvenner, offisielle representanter og andre besøkende i løpet av helga,


Skolens historie i korte drag: 1913

Det Norske Misjonsforbund etablerer sin Misjonsskole, for ”å gi gudkaldte unge menn og kvinner den beste anledning at komme ut i arbeidet for Guds rikes utbredelse både hjemme og på misjonsmarken.” Det første kullet har 7 elever. Både kvinner og menn har vært velkomne som elever gjennom hele skolens historie.

Misjonsskolen 1913-53

Misjonsskolens glanstid begynte på 1930-tallet, med flere store kull. Skolestyrer John Christensen ledet misjonsskolen helt til 1947. I tillegg til kristendomsfagene sto både psykologi, allmenn historie og misjonshistorie, geografi, praktisk menighetsarbeid, sang og musikk og praktisk skrivning på timeplanen. Dagens fagområder ved Ansgarskolen har altså alle røtter i misjonsskoletiden.

Opptur og nedtur 1947-53

Et stort kull går på Ansgarskolen 1947-49. Så kom det nesten ingen søkere, og skolestyrer Marino Torjussen ga kun kortere bibelkurs en periode. En av årsakene var den store forsoningsstriden som skolens første rektor, Christensen, ble dratt inn i på denne tiden.

Ingen skoledrift 1953-59

I 1953 døde Torjussen, og det sies at misjonsskolen døde med ham. Det var ”skolefri” i Misjonsforbundet fram til 1959.

Ansgar Bibel- og ungdomsskole 1959

Skipsreder Torrey Mosvold fra Kristiansand engasjerte seg for å få skolen i gang igjen. Han sendte Ingulf Diesen til USA for å ta teologisk utdannelse. Diesen kom hjem til Norge for å lede den nye Ansgar Bibel- og Ungdomsskole i 1959. Den startet opp med tolv elever i Faunveien i Oslo.

Ansgarskolen på Vettakollen 1966-88

I 1966 flyttet Ansgarskolen til et større bygg på Vettakollen i Oslo. Bibelskolen fortsatte, og det ble etablert et teologisk seminar, som etter hvert ble til en fireårig utdannelse. På 1980-tallet ble Ansgar Teologiske Seminar videreutviklet faglig under rektor Sveinung Lorentsen. Ansgarskolen fikk utvidet formålsparagraf som slo fast at skolen skal utdanne for menighet og misjon, skole og samfunn.

Ansgarskolen i Kristiansand fra 1988

I 1988 flyttet Ansgarskolen lenger enn noen gang – helt til Hånes i Kristiansand. Det var omdiskutert, men i ettertid ser man at flyttingen ga skolen et løft. Med på flyttelasset fikk skolen status som en regional kristen skole for Sørlandet. Over 100 studenter startet på Ansgarskolen i 1988, og studenttallene har fortsatt å øke til nærmere 300 studenter i dag.

2011

Den faglige utviklingen gjennom mange år ble kronet med anerkjennelse da Ansgarskolen ble en akkreditert høgskole i 2011.

2013

Ansgarskolen består i jubileumsåret av to skoler, Ansgar Bibelskole og Ansgar Teologiske Høgskole, med felles campus. I dag preges skolen av lesende psykologistudenter, ivrige pastorspirer, syngende og muntre bibelskoleelever og produktive forskere – blant annet. Mye er endret, men grunnlaget for skolen ligger fast: Evangeliet, tilliten til Bibelen, og målet om å utruste unge mennesker til tjeneste i sin tid.

sa Nygaard etter festhelga. Da sømmet det seg at avslutningen i Kilden på søndagen først og fremst ble en reise i takknemlighet og lovsang til Gud. Og det siste, mektige ”amen”-refrenget under gospelkonserten satte et verdig punktum for en fest Ansgarskolen trolig aldri har opplevd maken til. Det lover godt for de neste hundre år. Tekst: Hildegunn M. T. Schuff Foto: Lovise Molund

magasinet 2013

15


KApellkonsertene I forbindelse med jubileumsåret har våren bydd på spennende opplevelser i skolens kapell. Og da snakker vi ikke kun om fargespill gjennom kunstneren Kjell Nupens glassmalerier, men også om musikk. Våren har vært spekket med musikalske opplevelser av et variert spekter av utøvere. Alt ifra spellemannsnominert folkemusikk ved Annbjørg Lien og Bjørn Ole Rasch, til kjente og kjære salmer ved Gunnstein Draugedalen, til akustiske viser ved Kim André Rysstad. Sigvart Dagsland gjestet oss for andre gang, og Rebekka samt G-bless underholdt oss med herlig soul og hip-pop. De seks Kapellkonsertene har ført oss til steder som eksotiske Thailand, samt minnet oss på hjemlig hverdagsmagi, og enkel tro. Musikk som dette, i en kombinasjon av kapellets spesielle atmosfære, setter virkelig farge på tilværelsen. Et fargespill vi vil fortsette med i nye Kapellkonserter i tiden som kommer utover høsten! Dina Valberg

16

magasinet 2013


Ansgarmagasinet www.birkeland-trykkeri.no

o PANTONE 281C

GULL

Østre Strandgt.46 Postboks 27, 4661 Kristiansand Tlf: 38 12 55 80

HVA R E TRENG

DU?

KONTORTRYKKSAKER | MESSEMATERIELL

BROSJYRER ROLLUP H ydr|o T|eBØKER ca| cDIGITALPRINT o Les mer på www.birkelandtrykkeri.no

Håneskrysset 4635 Kristiansand Tlf: 87marked@birkelandtrykkeri.no 77 Telefon 38 37 28 0104 00 | E-post

KRISTIANSAND 38 12 58 00 - VIGELAND 38 25 83 00

www.facebook.com/birkelandtrykkeri

www.lykkeringene.no

Åpent 21. juni - 4. august 2013

Rimelig og familievennlig hotell nær Dyreparken! Fredrik Fransonsvei 4, 4635 Kristiansand | Tlf. 38 10 64 00 | www.ansgarsommerhotell.no magasinet 2013

17


Alvor og håp på fullsatt

klimaseminar

På klimaseminar på Ansgarskolen i mars oppfordret en biskop, en miljøaktivist og en misjonsmann til å ta klimakrisen på alvor. – Kirken kan gi folk håp og handlekraft, sa Svein Tveitdal Tirsdag 19. mars var det store auditoriet på Ansgarskolen fullt da biskop Stein Reinertsen åpnet klimaseminaret. Bibelskoleelever, høgskolestudenter og besøkende fikk høre ham sitere en liten gutt som hadde spurt: - Mamma, hvorfor skal de ødelegge jorden akkurat nå som jeg skal vokse opp? Biskop Stein Reinertsen oppsummerte hvorfor miljøvern angår kristne: - Skaperverket har en stor egenverdi fordi det er skapt av Gud. Gud har satt oss til å forvalte det. Vi som kristne har et spesielt ansvar for de svakeste i samfunnet, de som klimakrisen går først ut over. Og rikdommen vi har forplikter oss enda sterkere til å bidra til å ta vare på skaperverket, sa Reinertsen.

18

magasinet 2013

Utfordring til de frikirkelige Ansgarskolen samarbeidet med Den norske kirkes Nord/Sør-Informasjon om denne temadagen. António Barbosa da Silva, Bjørn Øyvind Fjeld og Hildegunn Schuff presenterte det økoteologiske arbeidet som gjøres på skolen. – Vi i vår evangelikale vekkelsestradisjon har blitt beskyldt for å fokusere for sterkt på frelsen og det hinsidige, og latt skaperverket seile sin egen sjø. Det har ofte vært berettiget. Vi trenger en dypere og bredere teologi som tar innover seg at vi også har et ansvar for naturen og alt levende, sa Bjørn Øyvind Fjeld.

- Vi må handle nå Svein Tveitdal fra Klimavalg 2013 understreket at klimakrisen ikke bare er noe som truer i fremtiden, men at den allerede

rammer mange i verden. Han viste fram smeltende Grønlandsis og mennesker og land som rammes av tørke, ekstremvær og stigende havnivå. – Vi trenger en snuoperasjon. Jo før vi får senket utslippene, jo mindre vanskelig blir det. Jeg tror mange fornekter hvor alvorlig dette er. Det kan kirken bidra til å trekke folk ut av, og gi håp og handlekraft, sa Tveitdal.

Misjon og klimarettferdighet Rektor ved Misjonshøgskolen, Bård Mæland, forklarte begrepet ”klimarettferdighet” og knyttet det til misjonsoppdraget. - Vi står i en økologisk gjeld til den fattige verden. Selv om det er de fattige som har forurenset minst og forbrukt minst, er det de som får føle klimaendringene mest på kroppen. De som har minst skyld, rammes hardest. Vi som driver med misjon har et kall til å være advokater for den tredje verden på dette området, sa Mæland til engasjerte tilhørere. Hildegunn Schuff


:forskningsrapport

ATH i den nasjonale forskningstoppen Det legges merke til hvor mye det forskes og skrives på Ansgar Teologiske Høgskole. Hver utdanningsinstitusjon får et visst antall poeng basert på de ansattes forskningsvirksomhet. Ansgarskolen har de siste årene bemerket seg i dette systemet som kan kalles NM i forskning. I 2011 var vi rangert som nr. 7 på forskning blant landets universiteter og høgskoler, regnet ut etter hvor mye hver faglig ansatte publiserer av forskning.

Satser på forskning og kompetanseutvikling Hvordan kan en liten institusjon som Ansgar hevde seg helt i toppen av det

nasjonale forskningsfeltet? På ATH har det vært satset målrettet på å høyne de ansattes kompetanse gjennom interne stipendiatstillinger. Det er avsatt en egen stillingsprosent til F&U-leder, det settes av midler til forskningsstimulerende virksomhet som frikjøp fra undervisning og konferansedeltakelse, det arrangeres fagdager hvor de ansatte legger frem sine prosjekter for hverandre, det gis veiledning internt og eksternt, og det oppfordres til nettverksbygging og samarbeid med andre institusjoner.

Festskriftet er fullt av Ansgarforskning. Kan kjøpes fra skolen eller portalforlag.no

musikkvitenskapelige, sosialpsykologiske og flerkulturelle tilnærminger kombineres i et prosjekt om korsang for flyktninger og asylsøkere. Andre eksempler på temaer det forskes på er døden, religion og helse, misjonshistorie, kor og helse, menighetsutvikling, musikk og ungdom, forsoning, barn og traumer, praktisk teologi, musikkteknologi, musikk i religiøse sammenhenger, og selvsagt også Bibelen. Forskningsleder Anne Balsnes

Hva forsker vi på? Både innen fagfeltene teologi, musikk, psykologi og interkulturelle studier foregår det forskning, og ikke minst drives det med tverrfaglige prosjekter, som når

En del av

ENTREPRENØR OG EIENDOMSUTVIKLER

God formgiving for din menighet eller bedrift? Kontakt Morten Ravnbø Sætren på 91 73 73 56 www.ravnbo.com www.brgruppen.no

magasinet 2013

19


B

Retur: Ansgarskolen, Fredrik Fransonsvei 4, 4635 Kristiansand S

Det store spørsmålet Pantone 130

Vi er tilstede! Ansgarskolen finnes på nett og i sosiale medier. Her finnes alle

Ett år går så fort. I denne skrivende stund er det mindre enn en måned igjen av Ansgaråret. Vi sitter igjen med så mye. Gode opplevelser, bilder fra herlige øyeblikk, minner for livet, nye venner og bekjente. Mye har skjedd på et år. Både Bibel- og Høgskoleelvene har vært bereiste, og fått med seg både Danmark, Colombia, London, Kina, Thailand, Burma og New Orleans, samt en reise i det norske eventyret som varte i 10 dager. Det har vært grilling og lovsang, surfing og konserter, filmkos og mentorgrupper, oppturer og nedturer, morgenmøter og bibellesning, kjærlighet og kiting, eksamener og kaffekopper. Ansgarskolen har dessuten rukket å bli 100 år, et nytt studenthjem er på plass, en ny linje er lagt til Bibelskolen, og et splitter nytt treningsstudio er tatt i bruk. Noen elever fortsetter, noen går videre, og andre venter spent på å begynne. Ting skjer og er i stadig forandring. Allikevel er det noe 20

magasinet 2013

som alltid står fast, og det er Gud! Selv om verden rundt oss rystes, og folk forandrer seg, så er Gud alltid den samme. Som Hans barn kan vi alltid hvile i den tryggheten, både i dag, og i den tida som ligger foran oss, heldigvis! Kanskje du er en av dem som ikke vet hvor veien går videre? Eller kanskje du sitter og leser i sitrende spenning, klar for ditt livs år på Ansgarskolen? Uansett hvor du er i livet, så har Gud en fantastisk plan for deg, og hvis du er villig, så vil Han lede deg! «For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker, jeg vil gi dere fremtid og håp!» –Jeremia 29,11 Slutten på et herlig år, betyr også en fantastisk start på et nytt! I august skal Ansgar igjen fylles med en salig blanding av nye og gamle elever, klare for en ny høst, og en ny start. Gud har allerede planlagt alt, er du med videre? Ingeborg F. Breistein (Krik)

muligheter til å få informasjon og et innblikk i livet på skolen. Vår hjemmeside:

www.ansgarskolen.no > ansgarhogskole.no > ansgarbibelskole.no

Facebook:

facebook.com/ansgarhogskole facebook.com/ansgarskolen

Bilder på Instagram:

instagram.com/ansgarskolen Legg opp bilder eller søk på: @ansgarskolen #ansgarskolen #ansgarbibelskole

Blogg:

www.ansgarbloggen.com

CM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.