__MAIN_TEXT__

Page 1

M AGA S I NE T

2015

ÅRG. 29

NY REKTOR • RENOVERING • STUDIETURER • 20-ÅRSKONSERT • TOPPIDRETT

REKTORBYTTE:

KONG HARALD ABDISERER

Hva mener vi med Mer

enn skole? MAGASINET 2015

1


ANSGARSKOLEN – ET SIKKERT VALG! Jeg synes du allerede i dag skal bestemme deg for Ansgarskolen neste skoleår! Under samme tak finner du Ansgar Teologiske Høgskole og Ansgar Bibelskole. Bibelskolen har fire linjer: Disippelskap, Lyd, lys & scene, Idrett og Musikk pluss et andreårstilbud i teamlinja. På høyskolen tilbyr vi flere studieprogram i musikk, psykologi og teologi – på bachelor og masternivå. Ett studieprogram er helt nytt til høsten – Bachelor i musikk og helse – en spennende studieretning! Ansgar Teologiske Høgskole er en akkreditert høyskole, kjent for høy kvalitet både på undervisning og forskning. Med bachelorløp i blant annet musikkteknologi, kultur- og samfunnspsykologi, teologi og mastergrad i praktisk teologi, tilbys yrkesrelevante og kompetansegivende utdanninger. På Ansgarskolen vil vi gjøre vårt beste for at det studiet du velger skal bli så interessant, utviklende og utfordrende som mulig. Med sine 350 studenter er campusen oversiktlig, og det er lett å finne seg til rette og få nye venner. Ansgarskolens studenthjem er et botilbud for deg som ønsker å bo på skolens campus og få med deg mest mulig av ”livet” utenfor skoletid. Skolens campus ligger i vakre omgivelser og er kjent for høy trivselsfaktor, har moderne undervisningslokaler, ny kantine og nytt bibliotek, lesesal, musikkrom, øvingsrom og strender på alle kanter! Du kan synge i Ansgar Gospel Choir, som er inspirert av gospel fra sørstatene i USA og kanskje landets beste kor innenfor sin sjanger. Hvert år reiser koret til New Orleans for å hente ny inspirasjon og oppleve gospelmusikk i sitt rette miljø. For mer informasjon om studieprogrammene ved Ansgar Teologiske Høgskole og de ulike linjene på Ansgar Bibelskole, oppfordrer vi deg til å bruke våre nettsider www.ansgarskolen.no.

Harald Nygaard Rektor

2

MAGASINET 2015


REKTORBYTTE 4 MER ENN SKOLE

6

STUDIETURENE 8 TOPPIDRETT VED ANSGARSKOLEN

10

JUBILEUMSKONSERTEN 12

17

10-DAGERS OG PLATEINSPILLING

14

STUDENTPASTOR ANNE-MAY

16

TIDSSKRIFT FOR LEDELSE &TEOLOGI 18 MATNYTTIG MASTER

20

Høy stemning når Team A:SM er i aksjon!

Stream = Små bildeglimt fra livet på skolen.

MAGASINET UTGIVER: Ansgarskolen, Fredrik Fransonsvei 4, 4635 Kristiansand. TELEFON: 38 10 65 00 FAX: 38 10 65 99 E-POST: post@ansgarskolen.no HJEMMESIDE: www.ansgarskolen.no BANKKONTO: 3000.19.17087 REDAKTØR: Thomas Vårlid E-POST: vaarlid@ansgarskolen.no REDAKSJONEN: Thomas Vårlid, Hildegunn Schuff, Katrine Torvik, Espen Johansen, Siv-Elin Skoglund, Eirik Vikse, Nicole Syvertsen, Ingrid Fosså, Iselin Råmunddal og Maren Songe Kittelsen. FOTO FORSIDE: Thomas Johannessen Vårlid DESIGN: Morten Ravnbø Sætren [www.ravnbo.com] TRYKK: Synkron Media OPPLAG: 5000 Bladet distribueres gratis.

SKATTEFRI GAVE! Gi en gave til Ansgar Høgskole og få skattefritak for beløpet. Dette kommer inn under gaver til vitenskaplig forskning. Ordningen er uavhengig om du i tillegg gir til frivillige organisasjoner. Både privatpersoner og foretak kan benytte seg av ordningen. – Alle privatpersoner og foretak kan gi inntil 16.800,med skattefritak uavhengig av inntekt. – Privatpersoner kan i tillegg gi inntil 10 % av personinntekt, for foretak er det 10% av overskudd, og få skattefritak for hele beløpet. – Du kan gi et fast beløp ved avtalegiro eller enkeltbeløp. Kontonr: 3000 19 17044. Merk gaven med ”skattefri gave” og ditt fødselsnummer. Ønsker du å gi fast til skolen, ta kontakt med oss på 38 10 65 00 eller post@ansgarskolen.no

Søknadsinformasjon Ansgar Bibelskole Søknader mottas fortløpende så lenge det er ledige plasser. Se www. ansgarbibelskole.no.

Ansgar Teologiske Høgskole Ordinær søknadsfrist 15. april. Restetorg fra 19. juli. Se www.ansgarhogskole.no/ ny-soker

Følg oss på facebook! Sjekk: /ansgarskolen (bibelskolen) /ansgarhogskole MAGASINET 2015

3


KONG HARALD ABDISERER Etter åtte år som rektor er det en takknemlig Harald Nygaard som går videre til nye utfordringer. Nå skal han forske på eksistensielle spørsmål.

H

arald Nygaard takker av som rektor på Ansgarskolen 1. september 2015. Da har han vært rektor siden 2007, i to fireårsperioder – som er så lenge man kan sitte i åremålsstillingen.

– Hva har vært høydepunktene i din tid som rektor? – Å, det er mange. Først og fremst må jeg si at jeg har fått jobbe med en fantastisk stab, med utrolig dyktige folk både på bibelskolen, høgskolen og i Ansgar drift og eiendom. Det har sånn sett vært en svært takknemlig periode å være rektor. Jeg opplever det som et veldig generøst arbeidsmiljø hvor vi får fram det beste i hverandre, til elevenes og studentenes beste. Så det har vært det største høydepunktet i seg selv, understreker Harald.

Høydepunkter i kø – Ellers var jubileumsfeiringen i forfjor en kjempefest, der vi fikk markere skolens hundreårige historie og den stillingen den har i samfunnet og i Kristen-Norge i dag. At høgskolen ble akkreditert i 2011 var også en viktig milepæl. Jeg har jo bakgrunn fra høgskolen, og synes det har vært stort å få være rektor for bibelskolen. Jeg har enorm respekt for arbeidet som legges ned der, og tror at et bibelskoleår her kan være avgjørende for mange unge mennesker. Når jeg treffer tidligere studenter som snakker om Ansgarskolen med stjerner i øynene, er det ofte bibelskoleelever. Det sitter i hele livet. – Dessuten, fortsetter rektoren, – har det vært flott å se framveksten av den store forskningsaktiviteten vi nå har ved høgskolen. Stadig flere ansatte er blitt forskere, og det skrives mye, så det gir gjenlyd utover i det akademiske landskapet. Det er jeg stolt av som rektor. 4

MAGASINET 2015

Målene nådd Da Harald inntok rektorstolen i 2007, hadde han mange mål og drømmer for skolen. – Det handlet mye om å styrke høgskolen så den ble akkreditert, å rekruttere flere bibelskoleelever, og å bygge ut campus og studenthjem så stadig flere kunne få plass her. I dag sitter han på en campus preget av nybygg og stadig bedre fasiliteter, som leder for en akkreditert og faglig styrket høgskole, og en av landets større bibelskoler. – Vi har nådd de målene vi har satt oss, konkluderer han.

Spent på fortsettelsen Harald kjenner påtroppende rektor Ingunn Folkestad Breistein godt, og gir henne de beste skussmål: – Det er et kjempegodt valg. Hun kjenner skolens historie, og er en dyktig akademiker godt forankret i den kristne troen. Det er også på høy tid – og helt naturlig – at vi får en kvinnelig rektor. Selv skal Harald Nygaard i gang med forskning. – Jeg skal begynne på en PhD, og det blir noe nytt for meg. Jeg ser fram til det, og er samtidig spent. Jeg grugleder meg, som barna ville si. I tråd med Nygaards faglige interesser vil forskningsprosjektet befinne seg i skjæringspunktet mellom teologi, psykologi og filosofi, og ta for seg eksistensielle perspektiver.

Lærerikt – Hva gleder du deg til når du nå slutter som rektor – og hva vil du savne?

– Jeg har fungert som leder omtrent

hele mitt liv, som pastor og i forskjellige lederstillinger her på skolen. Så når jeg nå skal over i en arbeidssituasjon med betydelig mindre ansvar, gleder jeg meg – mest fordi jeg kjenner at dette blir noe nytt. Samtidig vil jeg savne områder som personalansvaret, fordi det gir mye glede å få ha den nære kontakten hvor jeg også får innblikk i de ansattes liv. Det er en stor ære, rett og slett. Det er veldig lærerikt og har gitt meg mye i min rektortid. Jeg har også hatt stor glede av kontakten med studentene, selv om det er lenge siden jeg har møtt dem i klasserommet, sier Harald. Og det er tydelig når rektor går gjennom skolens kantine at en rekke studenter og elever er på fornavn med ham. Og selv om kong Harald gir fra seg «tronen», blir han fortsatt i Ansgarmiljøet framover – nå med nye utfordringer og oppgaver. TEKST: HILDEGUNN SCHUFF FOTO: THOMAS VAARLID


INGUNN FOLKESTAD BREISTEIN:

VÅR NYE REKTOR! Ingunn Folkestad Breistein (52) er tilsatt som den første kvinnelige rektoren ved Ansgar høgskole og Ansgar bibelskole. - Hun var den best kvalifiserte kandidaten og vi er svært glade for at det ble henne, sier styreleder Erling Hellum.

D

en nye rektoren tiltrer 1. januar 2016, og kommer da fra stillingen som instituttleder ved Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder, hvor hun har vært ansatt siden 2011. Ingunn Folkestad Breistein har en fortid på Ansgarskolen både som student og lærer, så vi kan på mange måter si at hun «kommer hjem». Hun er utdannet teolog fra Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) og fra Det teologiske Menighetsfakultet (cand. theol i 1992, dr. theol i 2004). Ingunn har også studert i Tyskland (Ewersbach og Marburg) og i USA (Chicago). Hun er ordinert i Misjonsforbundet, hvor hun jobbet som pastor i tre år før hun begynte å undervise ved Ansgarskolen. Ingunn er også svært aktiv i samfunnslivet. Hun har hatt en rekke styreverv innen teologi og kirkeliv i tillegg til at hun er over gjennomsnittet samfunnsengasjert.

institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. Ansgarskolen trenger å være i dialog med samfunnet rundt seg, og undervisningen må være i dialog både med den kristne tro og med samtiden. Jeg ønsker å videreføre det gode arbeidet som allerede gjøres på skolen sammen med dyktige kollegaer. Ansgarskolen er for mange en ennå uoppdaget perle, både når det gjelder sitt innhold og sin vakre beliggenhet på Hånes.

– Hvilket «supplement» er Ansgar Teologiske Høgskole i Universitetsog høgskolesektoren? – ATH har en viktig rolle i og med at skolen utdanner pastorer og menighetsarbeidere til Misjonsforbundet og andre deler av kristen-Norge. En viktig del av skolens virksomhet er at det utdannes studenter innenfor fagfelt som psykologi, musikk og interkulturelle studier. Studenter som har vært ved ATH lærer å integrere det kristne verdisyn inn i sine ulike utdanninger, noe som forhåpentligvis vil prege dem når de kommer ut i yrkeslivet.

Vi tok en kort prat med henne.

– Hvorfor ville du ha denne jobben? – Jeg håper og tror at jeg kan bruke min erfaring til å videreutvikle Ansgarskolen slik at institusjonen er rustet for viktige oppgaver fremover. Jeg ønsker å fronte skolen utad, og ser frem til samarbeid med andre kirkesamfunn og utdannings-

– Så gleder jeg meg også til å være rektor for en av Norges største bibelskoler, Ansgar bibelskole. Om få måneder skrives det et helt nytt kapittel i Ansgarskolens historie. TEKST AV THOMAS J. VÅRLID

MAGASINET 2015

5


”Ansgarskolen – mer enn skole” er en setning vi ofte bruker når vi skal fortelle om skolen. Mer enn skole kan bety så mangt og er avhengig av hver enkelt person, men det vi ofte legger i det er at du som student på Ansgarskolen får så mye mer enn bare undervisning. Lærere og forelesere ved både bibelskolen og høgskolen legger det lille ekstra i undervisningen og sitt personlige engasjement i hver enkelt student. I tillegg har vi mange fine fasiliteter rundt skolens område, ansgarkvelder med mye sosialt innhold og morgensamlinger med bønn, lovsang og andakt. Dette er noen av tingene som gjør at vi velger å kalle Ansgarskolen for mer enn skole. TEKST OG FOTO: ESPEN JOHANSEN

mer –

STUDENTHJEMMET FORNYES

D

ette skoleåret har det skjedd store ting på 8er-bygget på studenthjemmet vårt. Bygget som har stått her siden slutten av 1980-tallet har fått seg et etterlengtet strøk med maling, nytt gulvbelegg med mer. I tillegg har alle de 5 felleskjøkkenene tilknyttet 8er-bygget blitt bygd ut og oppgradert til et stort og moderne kjøkken. Nå fremstår enda mer av studenthjemmet vårt som moderne og klart for enda flere nye beboere de neste årene.

Vaktmesterne på Ansgar Det er 2 karer på Ansgarskolen som skal ha mye av æren for både oppussingen av studenthjemmet og for vedlikehold rundt på området vårt. Driftsleder Terje Simonstad og vaktmester Karstein Voie legger ned ufattelig mange timer, også på dugnad

for at området rundt Ansgarskolen skal fremstå som det vakre området det virkelig er. Terje og Karstein har et brennende engasjement for Ansgarskolen, ikke bare fordi skolen er deres arbeidsplass men også fordi Ansgarskolen har en stor plass i hjertet deres og det kommer tydelig frem i arbeidet de utfører. Vi har tatt en liten prat med dem.

TERJE – Hva betyr Ansgarskolen for deg? – Den betyr mye! Ansgarskolen er mer enn en jobb for meg, det er også en tjeneste. Jeg trives svært godt fordi jeg har varierte arbeidsoppgaver, trivelige kollegaer og ikke minst pga. de utrolig hyggelige studentene våre.

– Hvorfor vil du anbefale Ansgarskolen?

Terje Simonstad.

6

MAGASINET 2015

– Jeg har selv vært student her og vet hva et år på bibelskolen betyr sosialt, men ikke minst for å bli personlig bedre kjent med Jesus.

KARSTEIN – Hva tenker du når vi sier ”mer enn skole”? – Hva jeg tenker? Det er så mye, men en av tingene må være at studenter har anledning til å delta aktivt i lokale menigheter som er i oppstartsfasen og på denne måten kan få finne sine gaver og talenter.

– Hvorfor vil du anbefale Ansgarskolen? – Først av alt må jo det så klart være på grunn av de dyktige vaktmesterne som jobber der. Utenom det så er det et ufattelig godt miljø blant ansatte og ikke minst mellom ansatte og studenter. Også ligger jo skolen på et utrolig vakkert sted.

Karstein Voie.


r enn skole! LOVSANG OG TILBEDELSE

P

å Ansgarskolen er ikke en dag på skolen kun en dag med undervisning for Bibelskolen og Høgskolen. Hver dag har vi morgensamling, som alle fra bibelskolen deltar på, og som er åpen for alle ansatte og studenter ved høgskolen. Et daglig avbrudd i undervisningen med en frisk innpust av lovsang, tilbedelse og andakt gir dagen et positivt preg. Vi har også hatt flere Ansgarkvelder med bønn og lovsang i Kapellet og Ansgar Kristlige Studentlag har hatt samlinger som har bært preg av både bønn, lovsang og enkle andakter. Dette er en del av det vi kaller for ”mer enn skole”.

STUDENTHJEM MED FULL PAKKE

U

tsikt utover vakre Topdalsfjorden, lange strandlinjer, to egne volleyballbaner, treningsstudio og en nært liggende fotballbane. Dette er noen av stikkordene som beskriver Ansgarskolens studenthjem. Med hybler og leiligheter av forskjellige størrelser og plass til 140 beboere, fylles årlig studenthjemmet av glade og spente studenter. I løpet av et år betyr det å bo på studenthjemmet enormt for fellesskapet på skolen, man blir kjent med hverandre på en helt annen måte. Det sosiale hvor man samles til en fellesmiddag eller spillkvelder på en 3er, eller i tv-stua på 8er-bygget og ser film sammen gir et sterkt samhold. MAGASINET 2015

7


STUDIETURENE: KRIK I BELIZE K

RIK-klassen var dette året på tur til Belize. Et lite idyllisk land sør-øst for Mexico. Første halvdel av turen bodde vi på Belize Base Camp i Belmopan. Der fikk vi lov å være med på noe av arbeidet som drives der med bl.a. matutdeling og KRIKøkter. Vi ble kjent med både misjonærene som jobbet på Campen og med de lokale ungene. I Belmopan fikk vi også sett Mayaruinene, prøvd zip-lining og cavetubing. Neste halvdel var på turistøya Caye Caulker. Her ble det bedre muligheter til forskjellige vannaktiviteter som SUP, vindsurfing, padling, snorkling, dykking, vannscooter og flyboard. Etter 10 dager i Belize var vi en tur innom Miami. Der fikk vi sett Miami beach, NBA kamp, og ikke minst hoppet i fallskjerm. Takk for en helt rå tur! EIRIK VIKSE

Intressante og eksotiske småkryp langs veien.

KRIK-sjef Grethe Fredvik med assistent på vei til fallskjermhopping.

Bading med haier er ikke hverdagskost.

TEAMLINJEN I CHICAGO N

Storbyen Chicago i all sin nattlige prakt.

att til søndag 19. oktober reiste en meget trøtt, men spent gjeng til Kjevik. Målet var Jesus People USA i Chicago. Det var ikke bare Team A:SM som var på tur, men også Team Ansgar, det andre teamet på Ansgar, pluss lærer Katrine og Børre. Børre har tidligere bodd på JPUSA, og det var utrolig gøy å ha ham med på turen. Jesus People USA er et stort bokollektiv med kristne som bor sammen. De hold er til i et gammelt hotell i Chicago, og driver shelter for hjemløse, har plateselskap, kunstnerstudio, og en helt nyåpnet kafé. Kaféen ble etter kort tid et samlingpunkt for gruppen vår, ettersom den hadde internett. Vi ble meget godt tatt i mot på JPUSA, og gjennom hele oppholdet vårt der opplevde vi hjertevarme og omsorg fra

beboerne der. Kollektivet fungerte som en stor familie, med felles måltider og felles ansvar for alt av vasking. Det var utrolig inspirerende å se hvordan de levde sammen og alt de gjorde for samfunnet rundt seg. I løpet av turen fikk vi oppleve utrolig mye. Vi besøkte Willow Creek Community Church, vi fikk se Nik Wallenda gå på line mellom to skyskrapere, og sette ny verdensrekord da han gjorde det i blinde, vi fikk besøke Lake Front, JPUSAs takleggerfirma, hvor vi også fikk kaste øks hos bilmekanikeren Spike, vi gikk tur ned til Lake Michigan, og prøvde halloweenkostymer, musikkteamet fikk besøke studio, og selvfølgelig ble det shopping, henging på kafe og i stua, og mye annet gøy! MAREN SONGE KITTILSEN

8


THAILANDKINA-TUR

On top of the world. Bogotá, Colombia.

DISIPPEL I COLOMBIA I

løpet av dette skoleåret har disippelklassen reist på to team-turer i Norge og en tur til Colombia. Disippelklassen har til sammen reist på team til fire forskjellige menigheter. Dette er nok noen av de ukene fra året som vi kommer til å huske best. Vi har i løpet av disse turene blitt enda bedre kjent med hverandre og med oss selv. Det har vært utrolig lærerikt, spennende og veldig givende å få muligheten til å se hvordan en menighet drives, og det å ta del i en pastors oppgaver. Vi har blitt utfordret, og har vokst mye på det! Etter disse team-turene sitter vi igjen med mange gode minner, opplevelser og erfaringer. I februar reiste vi til Colombia, en tur vi aldri kommer til å glemme. Vi hadde to nydelige uker hvor vi fikk se mye av Misjonsforbundets arbeid i Colombia. Også på denne turen var det nok av

utfordringer, noe som vi har lært mye av og vokst mye på. Vi prøvde oss på taler, andakter, drama, dans og sang. Vi fikk også prøvd å evangelisere i en park, og det ble utrolig mye leking med alle barna vi møtte. Vi besøkte flere menigheter og skoler, rehabiliteringssenter for barn og vi var med på kjærlighetsbrigade, hvor flere mennesker fra gaten kom for å få gratis dusj, klær, mat, osv. og for å høre om Jesus. Det var sterkt å se hvordan arbeidet i Colombia virkelig forandrer menneskers liv, og vi føler oss så heldige som har fått lov til å være en del av det! Vi er glade for å ha fått muligheten til å være med på så mye fint og betydningsfullt. Vi er også utrolig takknemlige for at vi har fått muligheten til å spre det vi har fått videre, både av fysisk arbeid, penger, tid og mye kjærlighet, godhet og omsorg. Dette har virkelig vært en opplevelse for livet! NICOLE SYVERTSEN

MUSIKK I NEW ORLEANS I

januar reiste musikk og lyd, lys og scene til New Orleans. I to uker fikk vi sett og opplevd svarte kirker, gospel og kulturen i NOLA. Det var en lærerik, slitsom, inspirerende og ikke minst en utrolig gøy tur. Vi sang i de ulike kirkene, og fikk også høre mange andre gospelkor! Utrolig inspirerende. Det var utrolig flott å se hvor stor

gjestfrihet de har der nede. Siste kvelden ble det mye vått tøy, etter at mange havnet i bassenget hvor vi bodde. Syver var blant dem som havnet i bassenget, selvfølgelig... Dette er en tur vi kommer til å huske resten av livet! Mange gode minner. ISELIN RÅMUNDDAL

I

mars dro studentene i Interkulturell forståelse på en opplevelsesrik studietur til Thailand og Kina. Her er noen høydepunkter: 1. Overnatting i en flyktningleir i Thailand på grensa til Burma/Myanmar. Det bodde over 50 000 burmesiske flyktninger der og det var veldig spennende å få lov til å undervise dem og høre deres historier. Inspirerende å møte mennesker som har vært gjennom så mye tøft og fortsatt holder fast på håpet og troa på Jesus. 2. Fjellandsby nord i Thailand. Etter 4 timers kjøretur bakpå en pickup kom vi fram til en øde fjellandsby. Der var vi sammen med innbyggerne og lærte hvordan de dyrker jorda, lager mat og klær. På kvelden samla landsbyboerne seg og vi hadde møte med dem. Det var sang, dans og vår kjære Ingrid delte noen ord med dem. Vi fikk overnatte der i en bambushytte før vi kjørte tilbake. Interessant å se hvordan mennesker lever på en helt annen måte enn oss og samtidig finner en mening med tilværelsen. 3. Den kinesiske mur. Det var veldig gøy å se det fantastiske byggverket og å få lov til å gå på muren. Vi koste oss i hverandres selskap og med den vakre utsikten! Vi er veldig fornøyd med turen og anbefaler studenter på Interkulturelle studier å delta.

TEKST: HILDE GUNDERSEN, STINE SUNDNES, CAROLINE NORHEIM ROSTEN, THOMAS SKRIBROK OG CHRISTOPHER ANDÅS.

MAGASINET MAGASINET 20152015

9 9


TOPPIDRETT VED ANSGARSKOLEN I KRIK-klassen finnes idrettsutøvere på alle nivåer. Du har de som presterer best i sin idrett når de sitter i sofaen og får en Playstation-kontroll i hånden (bl.a. undertegnede), de som driver med idrett for å holde seg i form, også har du de som faktisk satser på en idrett. Som har talent og som har gjort noe med det.

I

denne kategorien er Mai Brit Berge og John Olav Steinsland. Ansgarskolens sprekeste kjærestepar. Mai Brit deltok nylig i Nordisk juniormesterskap i tresteg og kom på 3. plass. John Olav Steinsland kom i vinter på 38. plass i senior NM i skiskyting og skal også delta i NM i motbakkeløp i sommer. Likevel har begge valgt å prioritere et år på bibelskole ved siden av idretten. – På KRIK-linja på Ansgar bibelskole får vi et veldig variert utvalg av idretter og aktiviteter. Dette gir meg bedre treningsutbytte, og treningsprogrammet blir lagt opp ut ifra hva som står på klassens timeplan hver uke, sier John Olav. Mai Brit påpeker sammenhengen mellom ånd, sjel og kropp, og sier at hun får masse oppmuntring på skolen – og dermed mer motivasjon og bedre utbytte av treningen. Begge er nøye med prioriteringene sine, og setter Jesus foran idretten. – Før kom skiskytingen foran alt. Hvor god jeg var som idrettsutøver gjenspeilet hvor bra menneske jeg var. Det var veldig slitsomt, særlig når resultatene uteble. Etter hvert, og aller tydeligst i år, har Jesus betydd mer for meg enn idretten. Og uansett hvordan et renn går så har jeg min identitet i Ham, sier John Olav. I tillegg til å utvikle seg som utøvere dette året har også forholdet nådd nye høyder. I løpet av bibelskolen har de forlovet seg, og sier at det sannsynligvis ikke ville skjedd så tidlig dersom de ikke hadde gått i klasse med hverandre. På diverse turer har de blitt bedre kjent med hverandre, på godt og vondt legger Mai Brit til, og de følte seg nå trygge på å ta forholdet et skritt videre. Hvis du satser på en idrett, har lyst til å ta kjæresteforholdet ditt videre, eller bare synes KRIK-linja ved Ansgar bibelskole høres gøy ut, så anbefales den av Mai Brit og John Olav.

TEKST: EIRIK VIKSE FOTO: PRIVAT

10

MAGASINET 2015


Et fornøyd idrettspar som konkurrerer med Ansgar på brystet.

NY BOK!

NÅR TROEN SETTER SPOR Jens-Petter Jørgensen, mangeårig lærer ved Ansgar Teologiske Høgskole, er aktuell med den nye boka “Når troen setter spor”. Boka handler om troshistorie, som Jens-Petter har jobbet med sammen med Ansgarstudenter i mer enn 15 år. – Ansgarskolen var først ute med å integrere arbeidet med troshistorie i teologiutdanningen, understreker Jens-Petter Jørgensen. Det vitner om en vilje til å utruste mennesker til tjeneste på en helhetlig måte – både med faglig kunnskap og i forhold til eget liv og erfaring.

boka Når troen setter spor. – Det var utfordrende å samle alt dette stoffet, men vi har med vilje laget en ganske kort bok for å gjøre dette tilgjengelig for mange. Det er ingen tung fagbok, forteller Jens-Petter. – Boka kan brukes av studenter eller i cellegrupper, og også alene. Men jeg har erfart at det har størst effekt hvis man deler troshistorien sin i en gruppe.

Dele troen

Jørgensen ble selv kjent med troshistorietilnærmingen ved Fuller Theological Seminary i USA på 1980-tallet. Det ble viktig for ham selv å jobbe med hvordan livserfaringer og troshistorie hadde satt spor gjennom livet, så han ville gi det videre – og tok med det med seg hjem til Norge. Daværende rektor på Ansgarskolen, Lars Råmunddal, inviterte ham til å undervise teologistudentene i dette.

Boka har som mål å skape en bevegelse der kristne i mindre fellesskap forteller sin troshistorie og får økt frimodighet til å fortelle andre om hva troen på Jesus betyr i deres liv. – Jeg ønsker med dette å bidra til at folk kan dele liv og troshistorie med hverandre, og på den måten forstå hverandre og seg selv bedre, sier Jens-Petter. – Det er også en hjelp i forhold til å kommunisere troen utad. Tradisjonelt har det handlet mye om å dele vitnesbyrd om hvor fælt det var før og hvor flott alt er blitt etter en møtte Jesus – men det er jo ikke hele sannheten, sier Jens-Petter Jørgensen. – Troshistorien kan hjelpe oss å reflektere over hvordan Gud har vært med i gode og onde dager, og det kan gi et ærligere og kanskje også sterkere vitnesbyrd.

Summen av mange erfaringer

Troshistorie i teologistudiet

Nå har Jens-Petter undervist, lyttet og delt med studenter under årlige undervisningsuker på Ansgarskolen siden 1990-tallet. Etter hvert har han også jobbet med troshistorie på bibelskoler, i menigheter og på retreater. Det er disse erfaringene han nå har sammenfattet i

Og Jens-Petter Jørgensen kommer tilbake til Ansgarskolen i januar for å jobbe med troshistoriene til en ny gruppe studenter. Studerer du teologi ved Ansgar Høgskole er en av modulene ”troshistorie”. TEKST: HILDEGUNN MARIE T. SCHUFF

MAGASINET 2015

11


JUBILEUMSKONSERT MED ANSGAR GOSPEL CHOIR - 20 ÅR

HIMMELSK FEST I KILDEN En lørdagskveld i juni ble konsertsalen i Kilden i Kristiansand til rene kirkerommet. Ansgar Gospel Choir feirer 20-årsjubileum i 2015. Dette ble feiret med en mass choir-konsert i Kilden konserthus 6. juni, der alle som har sunget i koret gjennom årene var invitert til å synge med. Rundt 150 sangere ble med, av yngre og eldre årgang.

Intens lovsang Dirigent John Yngvar Syvertsen (48), mest kjent som Syver, har dirigert koret siden 1995. Hans interesse for afroamerikansk gospel førte ham i 1999 til New Orleans. Der gjorde han stor suksess med Ansgar Gospel Choir, og ble utnevnt til æresborger av byens borgermester. Gjennom disse 20 årene har Syver dirigert over 1000 sangere i Ansgar Gospel Choir, og tatt mange av dem med på studieturer til New Orleans. Nå hadde han også invitert gospeldirigent Tyronne Foster og fem andre musikere og sangere fra New Orleans til Kilden denne junikvelden. Og i en over to timer lang intens lovsangsøkt fikk full sal oppleve et lite stykke New Orleans her i Norge. Midt i rytmer, korklang, dansende føtter og vrengt godlyd fra Hammondorgelet var det ingen tvil: Dette var total praise til Jesus.

- Kanon! Før konserten understreket Syver for koret at de skulle gi alt, men også at dette først og fremst var tilbedelse, at kvelden handlet om å løfte opp Jesu navn, i den friheten han gir. I den nesten elektriske stemningen før koret skulle på scenen, fikk vi noen ord med noen av sangerne. – Dette blir kanon! sa Håvard Varhaug, som hadde funnet sammen med noen klassekamerater fra sitt bibelskoleår i 2011/12. – Vi kommer ikke helt opp på de høye tonene, men Syver sier det ikke gjør noe. Eller, han sier at vi kommer opp nå på konserten, gliste Håvard. – Så dette blir bare gøy! Fred Guttormsen, av årgang 2008/09, var også forventningsfull. – Dette blir tidenes happening i Kristiansands storstue, smilte han på vei mot scenen.

Forventningsfull stemning før konserten

12

MAGASINET 2015

Full innlevelse Og konserten innfridde. De vanlige norske hemningene så de fleste ut til å ha lagt fra seg, og både kor, musikere og publikum ble med i samspillet med dirigentene Tyronne og Syver. Dette er en sjanger det er vanskelig å sitte stille og høre på, og det gjelder å følge med på hva dirigentene finner på underveis. Og selv etter over to timers konsert kunne flere av sangerne gjerne fortsatt å synge. Det gjaldt også to av sangerne med kanskje lengst reisevei i Norge: Hanne Beathe Olsen Solbakken fra Stokmarknes i Vesterålen og Bjørgunn Alice Tønnesland fra Oppdal i Trøndelag. De to mødrene hadde barnefri, og storkoste seg på bakerste rad. Hanne sang i Ansgar Gospel Choir fra 2007-2009, og nøt nå en husmorferie

Bandet bestod av Kjetil Høyer Jonassen,Trond Øgren Tellefsen, Morten Fossheim, Reginald Nicholas Jr, Robert L Pate Jr. og Andreas Holvik.


med gospel. – Jeg var glad jeg kunne få til å komme, for dette er bare så bra, sa hun etter konserten. – Det er så herlig mentalt, et kjempekick! Bjørgunn, som gikk på bibelskolen i 1997-99, er gravid i 5. måned og sykemeldt – men denne Ansgarkonserten ville hun ha med seg. – Gospel gir så energi! I andre sammenhenger jeg synger må jeg ofte dempe meg, men ikke her. Det er bare å gi alt. Jeg kunne jo ikke gå glipp av dette, smiler en fornøyd sopran.

himmelen, forteller de oss. Å få med seg en hvit forsamling på den måten hadde vært utenkelig i USA. Men her anerkjennes de som likeverdige, og blir møtt med respekt og jubel, sier Syver. – De setter også pris på å gå kunne gå fritt og trygt utendørs, og på vakker natur og frisk luft, så summen blir at det er himmelsk å komme hit. Syver fortalte også at det gjorde inntrykk å se hvordan det ble en helt spesiell opplevelse for noen flyktninger med

afrikansk bakgrunn å høre Tyronne med venner lede an i sangen. – Jeg tror det er en gjenkjennelse der, både kulturelt og musikalsk, og det som handler om å møte store utfordringer i samfunnet, og bare ha Gud å holde seg fast i, sier Syver. – Når vi synger sammen at Gud er vårt eneste håp, så har disse menneskene kjent det på kroppen. De viser oss noe vi for ofte tar for gitt. TEKST: HILDEGUNN M. T. SCHUFF FOTO: ESPEN JOHANSEN OG TROND FILBERG

Håpet Etter konserten er også Syver strålende fornøyd. – Det jeg synes er så gøy er at vi fikk med oss folk på å kjøre New Orleansopplegget her i Kristiansand. Og for Tyronne og gjengen er dette som å være i

STØTTE SOM

VARMER

Rektor Harald Nygaard (tv), og Thomas J. Vårlid fra Ansgarskolen overrekker blomster og Nupenbilde til ”Syver” som takk for 20 års ledelse av AGC - og han fortsetter!

Overskuddet av konserten går til SON-senteret i Kristiansand. SON – Sammen Om Nøden – tilbyr rusavhengige og andre i en utsatt situasjon alt fra sosialt samvær og ernæringsrik mat til klær, helsetjenester og fot- og hårpleie. Omsorg, nærhet og respekt er rettesnorer for innsatsen som legges ned av de frivillige der. MAGASINET 2015

13


10DAGERS OG

PLATEINSPILLING 13.mars Kragerø 14.mars Drammen 15.mars Gjerpen 16.mars Kvitsund Gymnas 18.mars Oslo 19.mars Trondheim 20.mars Stjørdal 21.mars Lillehammer 22.mars Fredrikstad

Hele Bibelskolen reiste 13. mars ut på den årlige 10-dagers turneen! Med en to etasjes buss, en trailer med utstyr + to minibusser kom vi oss av sted med både kor, lærere, de som skulle rigge, og alt utstyret. De første dagene hadde vi noen rolige bussturer, og hadde konsert i Kragerø, Drammen, Gjerpen og Kvitsund, før turen gikk videre til Oslo. Dag fire hadde vi i Kvitsund og da fikk vi endelig en etterlengtet dusj. Man blir rimelig varm og svett av å stå i kor og synge, og sove i sovepose på luftmadrass/på gulvet. Så en varm dusj gjør godt! I Oslo hadde vi en fridag vi kunne bruke som vi ville. Flere dro til byen og shoppet, noen var turister og besøkte blant annet slottet, Aker Brygge og Operaen, mens andre slappet av. På kvelden var det damenes aften! Guttene disket opp med treretters middag og underholdning. Det 14

MAGASINET 2015

jentene likte best var nok at guttene gjorde hva vi ville! Jentene kunne knipse, så kom det en gutt og gjorde akkurat som jenta ba om. Så i løpet av kvelden ble det mye massasje, dikt og sanger, bæring ut til doen, henting av tepper osv. Guttene fikk virkelig vist seg fra sin beste side denne kvelden. For noen flotte gutter vi har på Ansgar!! Dag syv på turen måtte vi grytidlig opp for å kjøre til Trondheim. Syv timer i buss ventet og vi skulle ha konsert samme kvelden i Trondheim. Mange var veldig trøtte denne turen, men noen hadde også skrekkelig mye lopper i blodet. Vi kom fram til ferdig middag, så vi spiste og koste oss før konserten. Før vi tok turen sørover igjen, hadde vi også konsert i Stjørdalen. I Stjørdalen fikk vi også høre Egil Svartdal fortelle om Tv-Inter sitt arbeid.

tross for mange slitne stemmer, og slitne kropper, var det gøy med en siste konsert! Da fikk til og med lyd, lys og scene lov til å være med å synge. Rett etter konserten var det bare å hoppe inn i bussen for å kjøre hjem. Det var godt å komme hjem til senga si igjen, etter å ha ligget på en luftmadrass i over en uke. En lang, varm og god dusj var heller ikke feil.

Tidlig morgenen etter kjørte vi videre til Lillehammer. Lang busstur denne dagen også! Men med mange gode gledesspredere og energifulle ungdom, gikk denne turen også veldig greit!

Vi sitter igjen med mange gode minner fra denne turen! Det er også utrolig flott å se hvor stor gjestfrihet menigheter rundt forbi i landet har. Vi fikk hver natt en plass å sove, vi fikk også nesten hver plass vi kom til, servert middag. Vi ble godt tatt imot alle plassene, og følte oss veldig velkommen. Det var også utrolig gøy å få besøkt så mange ulike menigheter, få sett mer av Norge, og få truffet masse folk! Vi ble også veldig godt kjent med hverandre på både godt og vondt.

Siste konserten hadde vi i Fredrikstad. Til

ISELIN RÅMUNDDAL


INSPEKTØRBYTTE Etter 7 år i sjefsstolen (inspektør) til bibelskolen starter Cato Gulaker i ny jobb ved Ansgar Teologiske Høgskole. Der skal han undervise i Ny testamentet samt forske på Johannes åpenbaring.

Terje har nå jobbet 25 år som pastor, de siste 8 årene i Arendal misjonskirke. 1.august starter han for fullt som ny inspektør ved bibelskolen.

FØLG OSS PÅ NETT!

Ansgarskolen er tilstede på flere plattformer ettersom vi ønsker å nå ut til flest mulig. Vær med og del opplevelsene sammen med oss. INSTAGRAM @ansgarbibelskole @ansgarhogskole #ansgarskolen #ansgarbibelskole #ansgarhøgskole

CD-INNSPILLING CD-innspillingen ble gjort rett etter påska. Vi hadde tre intense dager, med mye sang, mange repetisjoner, terping og litt mer terping. Selv om det var tre slitsomme dager, var det også tre utrolig gøye dager hvor vi lærte mye, det var mye sosialt, godt samhold, og vi fikk lov til å lage en utrolig bra CD! Det er gøy å se at det blir et godt resultat etter mye jobbing. CD-en ble også i år spilt inn i skolens studio. Dette var en opplevelse å få være med på! Hele klassen var med å bidra til en bra CD etterfulgt av en helt konge release-konsert i Salem.

BLOGGENE Ansgarbloggen.no Ansgarforskning.no NETTSIDENE www.ansgarhohgskole.no www.ansgarbibelskole.no

FACEBOOK www.facebook.com/ansgarhogskole www.facebook.com/ansgarskolen

Ansgar Bibelskole

Ansgar Høgskole MAGASINET 2015

15


BLI KJENT MED

STUDENTPASTOR ANNE-MAY På Ansgarskolen er vi så heldig at vi har vår egen studentpastor, Anne-May Abrahamsen. Anne-May er en livlig dame med mye energi og alltid godt humør. – Anne-May, hva er din jobb ved Ansgarskolen? – Jeg jobber som studentpastor, det innebærer blant annet at jeg har ansvar for ting som ikke har med undervisning å gjøre. Hver morgen har vi morgensamlinger, som et lite avbrekk i skoledagen. Disse morgensamlingene har jeg hovedansvaret for. I tillegg tilbyr jeg samtaler til elever og studenter ved Bibelskolen og Høgskolen. Har også ansvar for skolens mentorprogram, dette er smågrupper som elevene og studentene kan bli med i, hvor de kan ha samtaler om tro, livet sitt og andre ting de har behov for å snakke med noen få andre om.

Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen, han som har gitt navn til alt som heter far og barn i himmel og på jord. Jeg ber om at han som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre menneske med sin kraft og med sin Ånd, så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Da kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte, og bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft, og kan

Anne-May skyter inn til slutt at hun uten tvil må ha den fineste jobben ved Ansgarskolen!

gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår, ham være ære i menighe-

– Hvorfor vil du anbefale Ansgarskolen?

Efeserne 3,14-21

– Fordi det er et fantastisk sted, med gode muligheter for å lære og studere. Vi er en todelt skole, hvor du kan gå på Bibelskole og lære mer om tro, Bibelen og Jesu etterfølgelse, i tillegg til de enkelte linjevalgene KRIK, Disippel, Musikk og Lyd, lys & scene. Ønsker du å studere og ta utdanning innen fag som kristendom, musikk, pyskologi eller interkulturelle fag kan du gjøre det ved Høgskolen vår. – Skolen vår er kjent for å være en liten skole, hvor det er lett å bli kjent med elever, studenter og ansatte. Men samtidig stor nok til å ha en faglig tyngde som er til fordel for både Bibelskole og Høgskole.

– Har du et favoritt bibelvers å dele? – Favorittbønnen min står i Efeserne 3,14-21 og det vil jeg gjerne dele med dere. TEKST: ESPEN JOHANSEN

16

BØNN OM STYRKE OG INNSIKT

MAGASINET 2015

ten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og i alle evigheter! Amen.

STUDENTER OM ANNE-MAY ”Anne May ser mennesker! Hun har et stort hjerte som lengter etter å hjelpe. Hun er positiv, imøtekommende, kjærlig og hun er et stort forbilde for så mange.” Siv Elin ”Anne May er en sprudlende dame som alltid er i godt humør. Hun er personlig engasjert i studentene og har alltid et godt råd på lur. For meg er Anne May en person jeg alltid kan henvende meg til og få et godt svar uansett hva spørsmålet gjelder.” Sondre ”Anne May er min helt. Hun er definisjonen av raushet, og stråler nestekjærlighet, og har en livsvisdom som har hjulpet mange forvirra og fortvilte studenter videre gjennom livet.”Eline


RAPPORT FRA TEAMLINJEN*: *2.års-linjen på bibelskolen.

TEAM A:SM

TEAM ANSGAR

”Dere var awesome!” Ja, vi har hørt det før. Navnet vårt begynner å gjøre seg litt kjent rundt om i Norge. Som et helt nytt team har vanlig prosedyre vært å forklare hva og hvem vi er. Vi er Team A:SM!

Et spennende år med turer, undervisning og praksis i to menigheter i Kristiansand.

Med base på Ansgarskolen i Kristiansand, har vi reist rundt om i Norge et helt år. Vi har kjørt rundt i bilen vår, hatt undervisning, seminarer og konserterter. På tur er det alltid god stemning, og man kan som regel vite hvem som sitter hvor ut i fra hvilken musikk som er på anlegget. Det kan være alt fra Ole Børud, Toto og Pink Floyd, til DDE, sur jazz og Barne-TVmusikk (Sjøbanan). Vi er ulike på mange måter, Øistein, Jonas, Julian, Erik, Sunniva, Marte og meg, men til tross for dette har vi hatt det utrolig gøy sammen dette året. Minnene som er skapt er mange: yoghurtsøl i bilen, værfast i Haugesund, Nord-Norge-turne og 80km/t gjennom bomstasjoner (det var et uhell). Året har innholdt så mangt. På Ansgar har vi hatt god og relevant undervisning og et fint sted å bo. Når vi har vært ute har vi blitt ønsket velkommen med åpne armer. I bilen har vi sovet, spist, vært litt sure, vært mye glade, løst verdensproblemer og fortalt morsomme historier. Dette året har vært både utfordrende og lærerikt. Aller mest har det nok vært givende, både for oss og dem vi har besøkt. Å kunne hjelpe ungdommer ett skritt nærmere Jesus, sette søkelyset på Han som har gitt oss evig liv, det er det vi har fått være med på i år. MAREN SONGE KITTELSEN

Den ene praksisplassen var som ledere på Loftet, som er ungdomsarbeidet i Randesund misjonskirke på Søm. Vi har holdt taler, undervist og vært med som ledere i konfirmantarbeidet og på JIM (Jesus i meg, som er et videre arbeid for de som konfirmerte seg året før). Vår andre praksisplass har vært på Touchpoint Kristiansand, med ulike oppgaver og tjenester. Det har vært spennende å få være med i prosesser og se utvikling i et voksende arbeid! Dette har vært relevant i forhold til en del av undervisningen vi har fått. Vi var også på teamtur til en menighet i Danmark i 10 dager. Undervisningen er noe av det beste med hele året. Vi har hatt så mange spennende og utfordrende fag. Vi har lærere som er engasjerte og dedikerte i det de gjør, det er inspirerende! Det har vært et spennende år der det har skjedd veldig mye forskjellig. Vi reiste på studietur til Chicago (USA) allerede i oktober. I løpet av året har vi som klasse vært på teambuildingstur til Evje og Danmark, noen av aktivitetene var; paintball, klatring, laser-tag, go-kart og bowling. Vi har også vært med og arrangert sosiale kvelder på Ansgar, og vært med på 10-dagers turneen til AGC.

Team A:SM er kjent for å skape mye driv og god stemning

MARGRETHE HEGGHEIM

MAGASINET 2015 MAGASINET 2015

17 17


NYTT TIDSSKRIFT FOR LEDELSE OG TEOLOGI

EIT ÅR PÅ LYD,

– En begivenhet, sier Lars Råmunddal om det nye tidsskriftet, som han håper blir en ressurs for både fagfolk og menighetsfolk.

S

candinavian Journal for Leadership and Theology (SJLT) ble lansert nå i vår, og har sin redaksjonelle forankring på Ansgar Teologiske Høgskole med nære samarbeidspartnere. Ansgarskolens Lars Råmunddal er redaktør for tidsskriftet, som er et digitalt open access-tidsskrift.

Skandinavisk samarbeid

– Dette tidsskriftet har vokst fram av mastersamarbeidet vårt om praktisk teologi og menighetsledelse, og er et uttrykk for at vi også styrker forskningssamarbeidet, forteller Råmunddal. SJLT gis ut av Örebro Teologiska Högskola (ÖTH), Høyskolen for Ledelse og Teologi (HTL) og Ansgar Teologiske Høgskole (ATH). – Det begynte med en samtale jeg hadde med Jan Inge Jenssen, som foreslo å lage et open access-tidsskrift. Referansegruppa for masterprogrammet var positive, så da gikk vi videre med prosjektet. Nå søker vi om godkjenning for akademisk uttelling på nivå 1, forteller Råmunddal. Det første nummeret av SJLT er ute nå, og artiklene der har bakgrunn i innlegg som ble holdt under Nordisk fagkonferanse for praktisk teologi i Oslo i juni 18

MAGASINET 2015

2013. Hovedtema for konferansen var Den hellige ånd, spiritualitet og menighetsutvikling, og konferansen samlet fagpersoner innen praktisk teologi fra hele Norden.

Både faglig og inspirerende

Scandinavian Journal for Leadership and Theology (SJLT) har som teologisk basis den apostoliske trosbekjennelse og Lausanne-pakten, og tidsskriftet utgir artikler innenfor feltet ledelse og teologi. SJLT utgir både vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler som har gjennomgått en redaksjonell vurdering. – Vi tror dette kan være en nisje som ikke er dekket av andre tidsskrifter, med denne åpne tittelen med ledelse og teologi, og vårt evangelikale grunnlag, sier Råmunddal. – Det er en begivenhet at vi har fått dette til, og et skritt videre i forskningssamarbeidet mellom institusjonene. Det jeg er spent på og ønsker meg, er om vi i tillegg til å drive et vitenskapelig tidsskrift, klarer å lage et lesverdig og inspirerende produkt som menighetsledere vil lese. Tidsskriftet finner du på: www.sjlt-journal.com/ – les og del!

Etter eit år på lyd/lys/scenelinja på bibelskolen er det eit par opplevingar som heng spesielt att i minnet: Å vere crew på konfleir, og steike vaflar i tre-firetida på natta. Den fantastisk overtrøytte, litt dryge og rimeleg tørre humoren. Å le i lag med folk ein byrjar å verte kjend med. Opp neste morgon for møte og nedrigg. Seine kveldar i New Orleans der alle hang på dei same romma. ”Lått og løye,” men og dei djupe samtalane som gjer at ein ser på kvarandre med ein ny og djupare respekt. Gleda i auga til lysteknikarane når vi kunne pakke ut våre nye, heilt eigne lamper og trosser. Tallause opp- og nedriggar til huskonsertar. Utviklinga vår mot å bli eit betre crew. Korleis vi vert meir sjølvgåande i arbeidsoppgåvene. Å sjå enkeltpersonar utvikle seg og lære. Klemmar, trøystande ord, eit hei, eit smil. Vennar, og etter kvart ein slags familie.


Lyssetting av kunstprosjekt i Domkirken

OPPTUR – HVA ER DET? Hvert år har elevene ved Ansgar Bibelskole tre undervisningsperioder kalt Opptur. De tre forskjellige oppturene har temaene sex & samliv, lys & salt og Den Hellige Ånd.

, LYS & SCENE En trøtt gjeng med godt fellesskap

Sovesalar under 10-dagers. Å be i lag før vi seier god natt. Funfacts fortald i crewbilen. Å sovne på skuldra til nokon. Samtalar om liv, framtid og tru. Alt vi lærte om samarbeid når vi var på det trøyttaste. Seine netter, lange dagar, bra folk. Fordjupingsprosjektet vårt i domkyrkja. At vi sjølv var ansvarlege for å leie utstyr, designe og planlegge korleis ting skulle sjå ut. Fornøgde når vi ser det bli som vi ville. Nedriggen som var målretta og effektiv. Samhaldet, fordi dette var vårt prosjekt. Ikkje minst alle teoritimane med Ruben. Teikningar på tavla, historier frå jobbar som ikkje vart som planlagt. Dei tørre vitsane, avsporingane. Flightar som stolar og bord gjennom eit heilt år. Eit år på lyd/lys/scene vil verte ulikt frå år til år. Det er seine kveldar og mykje jobb, men det er og ufatteleg mykje meir. Det er folka, samhaldet. Eg ville ikkje vore det forutan. INGRID FOSSÅ

Du sitter kanskje og tenker ”Hva er opptur?” Det skal jeg prøve å besvare best mulig: En opptur går over 2,5 dag og starter mandags morgen og varer til onsdagen. Bibelskolens elever får intens undervisning over det utvalgte temaet. I løpet av en dag har man undervisning fra bibelskolens egne lærere, men også flere eksterne kommer inn og har undervisning.

”Oppturene vi hadde på mitt år på Ansgar Bibelskole var intense, veldig lærerike og gjorde hele bibelskolen tettere sammensveiset. Anbefales!” Kristoffer Haaland ”Oppturene var virkelig oppturer, av mange forskjellige grunner! Hele bibelskolen hadde timer sammen, vi spiste middag og hadde aktiviteter sammen. Vi fikk undervisning av andre vi ikke hadde til vanlig, og blei kjent

Dette gjør at man får mange forskjellige vinklinger rundt det gjeldende temaet og man får en bredere kunnskap om temaet enn det man sannsynligvis hadde fra før. Men som kjent klarer man sjeldent å holde fokuset mange timer i strekk. Dagen har derfor mer innhold enn bare undervisning, og består av morgensamling, lunsj, felles aktiviteter som ofte kan være arrangert av KRIK-lærer Grethe, felles middag, kveldsmøte og underholdning. Hvorfor kaller vi det opptur? Jo, det er fordi du som elev får en god mengde med både undervisning og sosialt påfyll på utrolig kort tid. Rett og slett en personlig opptur. TEKST: ESPEN JOHANSEN

med våre egne lærere på en heilt anna måte. Det var også utrolig kjekt å ha kveldsmøte med lovsang. Og når alt det kjekke var over så var det helt ok med langhelg!” Tomine Sævik Noe av det jeg likte best med opptur var at alle elevene og lærerne var samla døgnet rundt flere dager i strekk. Det bygger samhold og godt miljø på en annen måte enn ved å sitte klassevis ved skolebenken et par timer av gangen. Jannicke E. Ellefsen MAGASINET 2015

19


MØT REBEKKA, TIDLIGERE MASTERSTUDENT VED ANSGARSKOLEN:

MATNYTTIG MASTER Rebekka Dvergastein Dahle. Foto: Filladelfia Oslo

Rebekka Dvergastein Dahle var en av de første studentene som fullførte Masterstudiet i Ledelse og menighetsutvikling ved Ansgar høgskole. Mastergraden er et nordisk samarbeid mellom Ansgar Teologiske Høgskole (ATH), Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) og Örebro Teologiska Högskola (ÖTH). Rebekka er nå nyansatt i Fribu og som Prosjektleder for Misjon. Før dette jobbet hun ved Filladelfiabibelskolen i Oslo. Nå har hun flyttet til i Sandefjord sammen med mannen sin Sæbjørn og sønnen deres Lukas på snart ett år. Vi tok en prat med Rebekka for å høre om opplevelsen hennes med å ta denne mastergraden.

– Hva var det var som motiverte deg til å starte på dette studiet? – Etter å ha fullført en bachelor i praktisk teologi ved Ansgar høgskole, ønsket jeg en bredere grad av faglig kompetanse. Da ble det naturlig for meg å starte på en mastergrad. Grunnen til at valget falt på denne masteren var viktigheten av å kunne sette teori ut i praksis. Denne masteren var en unik mulighet til å ta en høyere utdanning hvor relevante fag er knyttet opp mot praksis og erfaring.

– Hvordan er studiet er lagt opp? 20

MAGASINET 2015

– Studiet er modulbasert slik at du fint kan kombinere det med jobb og familieliv. De fleste velger å ta det som et deltidsstudium over fire år. For hvert emne det undervises i, samles vi en uke hvor vi har intensiv undervisning fra morgen til kveld. Her er det alltid tid til samtale og refleksjon. Kveldene opplevde jeg som spesielt fine. Her fikk vi mulighet til å bygge fellesskap, til å lære fra erfarne ledere. Dette gav oss en god link mellom fag og praksis. – Mange av de som tar studiet har jobbet flere år i menighet, og for meg var det en berikelse å få gå i klasse med pastorer og menighetsarbeidere. På Ansgar er det også et stort spenn fra ulike kirkesamfunn, noe som gjør at vi kan utveksle erfaringer og lære mye også her.

– Hva var det beste med studiet? – Skal jeg trekke fram en ting, må det være alle de vanvittig dyktige forelesere. Flere av de beste innen sitt fag. De fleste foreleserne har også hatt et liv utenfor akademia, noe som tydelig kommer fram i måten det foreleses på. Dette er svært positivt!

– Hva er det beste du har fått med deg fra studiet? – Jeg har fått en mye bredere faglig kompetanse, gode og sunne refleksjoner, og møter med mennesker som har gjort at jeg i dag står sterkere.

– Kan du fortelle litt om din egen masteravhandling, og hvordan det var å jobbe med den? – Tittelen på masteravhandingen min var

“Hva er særegent med misjonalt lederskap”. Her så jeg på misjonal lederskaptenkning i lys av organisatoriske lederskapsteorier. Det var både interessant, krevende, kjekt og utfordrende å jobbe med oppgaven. Den største utfordringen var å skulle forske i liten skala på egenhånd, og prøve å grave i store temaer. Samtidig er det en unik mulighet til å fordype seg i noe du ønsker å finne ut mer om. Jeg må også legge til at jeg fikk veldig god veiledning underveis.

– Hvilke muligheter har denne masteren gitt deg når du i ettertid skulle ut og søke jobb? – Kompetansen og erfaringen jeg har med meg fra studiet, gjør at jeg stiller sterkere når jeg søker jobb i kirkelige sammenhenger, eller kristne organisasjoner. For min del har det resultert i jobb som klassekontakt på bibelskole, og nå som ansatt i Fribu. Jeg er også bedre utrustet til tjeneste som pastor.

– Vil du anbefale studiet videre til andre? Evt. hvorfor? – Ansgar er en raus studieplass, hvor det kommer folk fra mange ulike bakgrunner. Det mener jeg gjør at det er lett å føle seg velkommen her. Studiet lar liv og lære gå hånd i hånd, noe jeg synes er utrolig viktig. Jeg vil gjerne anbefale studiet til alle som jobber, eller kunne tenke seg å jobbe innenfor kirkelige sammenhenger. TEKST: KATRINE TORVIK


NYTT STUDIETILBUD:

MUSIKK OG HELSE Hege B. Beckmann og Anne H. Balsnes forsker på musikk og helse, og har sett mange eksempler på hvordan musikken kan oppleves som livsviktig. Nå tilbyr Ansgarskolen et nytt bachelorstudium i musikk og helse. – Musikk er et språk når ordene ikke strekker til, og kan styrke livskvaliteten, sier Hege Bjørnestøl Beckmann. Høsten 2015 tilbyr Ansgar Høgskole for første gang bachelor i musikk og helse. Studiet i musikk og helse handler om musikkens potensiale som helsefremmende aktivitet. Stadig mer forskning viser sammenhenger mellom kulturell aktivitet og opplevelsen av livskvalitet og mental helse. Det nye studiet skal gi studentene kunnskap og ferdigheter om hvordan musikk kan aktivisere og påvirke mennesker til et bedre liv.

Den livsviktige musikken Ansgarskolen har fått et sterkt forskningsmiljø knyttet til musikk og helse. Hege Bjørnestøl Beckmann ble i høst ferdig med sitt doktorgradsarbeid om musikk, ungdom og helse, med overskriften Den livsviktige musikken.

– Helse er mer enn fravær av sykdom. Det handler også om opplevd livskvalitet, mening, mestring og å fungere sammen med andre i hverdagen. Helseutfordringene ungdom møter i dag handler mye om stressymptomer. Mange føler de ikke strekker til, de er ensomme og på jakt etter mening, sier Beckmann. – Samtidig er dette en generasjon som ofte fyller hverdagen med musikk, og har musikken konstant tilgjengelig med dagens teknologi. Jeg var nysgjerrig på hvordan ungdom bruker musikken i hverdagen, og hva det betyr for dem. Beckmann intervjuet en rekke ungdommer, og fant ut at de opplever musikk som en ressurs både på et individuelt, et sosialt og et eksistensielt plan. Musikk blir for mange en hjelp og en strategi i møte med livets mange utfordringer. – De brukte sterke ord om hvor viktig musikken er for dem, sier Beckmann.

I tillegg jobber Hildegunn Schuff ved skolens psykologiseksjon med et doktorgradsprosjekt om hva musikkprosjektet Fargespill kan bety for flerkulturelle barn og unge. Når barna deler sanger og danser fra sine opprinnelsesland, er det også viktig identitetsarbeid, som gir mening og mestring.

Musikk og mennesker Det er altså mange innfallsvinkler til musikkens livgivende og helsefremmende sider. Studentene i musikk og helse vil både få jobbe praktisk med musikk, med instrumentaltimer, huskonserter og samspill, og samtidig lære mye om hvordan musikken kan styrke mennesker. De får med seg kunnskap fra tre emneområder; musikkfag, helse- og sosialfag og pedagogikk/ psykologi. Studiet er relevant for mange typer arbeid med mennesker i alle aldre, i helsesektoren, skolesektoren, kulturskolene og ulike interesseorganisasjoner.

Korsang og kulturell deltakelse Ansgarskolens forskningsleder og førsteamanuensis Anne Haugland Balsnes har korsang som sitt spesialfelt. I sin nye bok “Å synge i kor – ideal for menneskelig felleskap?” skriver hun om hvordan korsang gir viktig fellesskap, gode opplevelser og uttrykksmuligheter, og styrker livskvaliteten på mange måter.

Studiet vil kunne kvalifisere til opptak på Master i musikkterapi ved Norges Musikkhøgskole (med forbehold om godkjenning), og slik kunne lede fram til arbeid som musikkterapeut. TEKST AV HILDEGUNN MARIE T. SCHUFF

MAGASINET 2015

21


Vi bygger for livet.

Entreprenør BRG Entreprenør har sitt virksomhetsområde i Agder-fylket og tilbyr tradisjonelle entreprenørtjenester innenfor total-, hoved- og delte entrepriser. byggherrer.

Eiendomsutvikling BRG Eiendom driver primært med utvikling av nærings-, bolig- og fritidseiendommer, hovedsakelig i de områder hvor BRG har entreprenørvirksomhet. BRG kan derfor være en god totalpartner for grunneiere og eiendomsbesittere som ønsker å foredle sine tomter/eiendommer.

Entreprenør og eiendomsutvikler telefon 38 09 62 00 www.brgruppen.no

22

MAGASINET 2015


TAKK TIL VÅRE STØTTESPILLERE!

Åpent 15. juni – 5. august 2015 Rimelig og familievennlig hotell nær Dyreparken! Dobbeltrom fra 750,- pr døgn inkl. frokost. Fredrik Fransonsvei 4, 4635 Kristiansand Tlf. 38 10 64 00 www.ansgarsommerhotell.no

PANTONE 281C

Ansgarskolens designpartner. Og din? Kontakt Morten Ravnbö Sätren på 91 73 73 56

GULL

MAGASINET MAGASINET 20152015

23 23


Emilie og Bjørnar

Rebekka og Daniel

Kristine og Peter

Iselin og Ole Morten

Elisabeth og Frode

Jannicke og Martin Hanne og Espen

Ragna Sofie og Christoffer Robin

Amalie og Johann

Emely og Aeron

Mai Brit og John Olav

Hanna og Jonas

Ida og Eirik Isabel og Stian

DEN STØRSTE

GIFTESKOLEN?

Ansgarskolen har fått et rykte på seg som ”den store gifteskolen”. Årets kull ønsket selvfølgelig å opprettholde dette ryktet. Hele 16 nye par, og 3 forlovelser – kun dette skoleåret.

Men hva kan egentlig være grunnen til at så mange finner hverandre på Ansgar? I tillegg til at kristen ungdom har en tendens til å være usedvanlig pene, tror vi at en årsak til at folk finner hverandre nettopp på Ansgar er at mange har samme standpunkt for livet. Til tross for de ulike linjene, er det mange med de samme interessene, og på tvers av linjene er det en stor likhet; Jesus er midtpunktet i deres liv! Vi tror dette har

stor innvirkning på at folk finner hverandre her, og at forholdet varer. Både som gode venner, og også at folk finner sin ektefelle på skolen! Og dersom man skulle være uheldig og ikke få seg kjæreste i løpet av ett år på bibelskolen, så frykt ikke – man kan ta ett år til! 100 % av elevene på teamlinja er nemlig nå i et forhold. ISELIN RÅMUNDDAL OG EIRIK VIKSE

KJÆRLIGHETEN BLOMSTRER FORTSATT Det har hvert år blitt mange nye par. Flere er nå gift, og har stiftet familie. Vi har tatt kontakt med Ellen og Frode som har vært gift i 22 år, som fant kjærligheten på Ansgarskolen!

– Hvordan var det å komme ut av den kjente ”Ansgarbobla” som unge og forelska? 24

MAGASINET 2015

– Det vanskeligste var å flytte til to forskjellige byer. Vi var vant til å se hverandre hver dag, og overgangen ble derfor stor. Men, som sagt, vi var forelska og holdt ut. – Hvordan ser livet ut nå? – Frode og jeg har vært gift i 22 år og vi har 4 barn sammen. Og kjærligheten blomstrer fortsatt!

Profile for Ansgarskolen

Ansgarmagasinet 2015  

Kong Harald Nygaard abdiserer, Ny rektor Ingunn Breistein, 10dagers turne, ANsgar gospel choir 20 år, Toppidrett ved Ansgar bibelskole, mer...

Ansgarmagasinet 2015  

Kong Harald Nygaard abdiserer, Ny rektor Ingunn Breistein, 10dagers turne, ANsgar gospel choir 20 år, Toppidrett ved Ansgar bibelskole, mer...

Advertisement