Alles telt Q - groep 4 - Q-schrift

Page 1

naam:

groep 4 9789006919530_gr4_Qschrift_blok1-6.indd 1

-schrift

13/12/19 13:05


9789006919530_gr4_Qschrift_blok1-6.indd 2

13/12/19 13:05


groep 4 -schrift

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort

9789006919530_gr4_Qschrift_blok1-6.indd 1

13/12/19 13:06


BLOK 1 

LES 1 - 5 11

Van vroeg naar laat. Vul het nummer in.

Vul het diagram in. Kijk naar de klokken op deze pagina’s.

7 Reken uit.

20 13

30

16

20

9

22

18 16

13

14

8

15

12

19

17 17

Aantal klokken

10

12 12

7

11 11 10

8

4

6

8 6 4 2 hele uren

10

halve uren

digitaal

analoog

10

2

9789006919530_gr4_Qschrift_blok1-6.indd 2

13/12/19 13:06


Reken uit. Vul het nummer in.

Vul de 2 digitale tijden in.

07 00 25

19 00

16

9 4

12

18

2

5

16 33 9 20

4

38 5 31

50 25 19

Kleur de horloges steeds verschillend.

blauw rood groen

3

9789006919530_gr4_Qschrift_blok1-6.indd 3

13/12/19 13:06


BLOK 1

LES 6 - 10

Kleur de getallen die de som maken.

4

8

4

12

6

5

1

6

1

1

8

9

6

8

3

9

2

7

7

7

6

6

6

12

2

7

5

7

6

3

3

9

9

5

8

14

10

15

3

6

8

8

10

11

14

9

3

7

3

7

8

4

4

3

7

7

7

6

5

2

2

8

5

5

13

5

5

9

14

6

3

5

11

7

8

2

15

6

5

9

11

6

3

7

15

13

4

11

12

9

Teken de planken. Vul met: • 4 planken van 2 bij 8 cm; • 3 planken van 2 bij 6 cm.

Meet de lengte.

cm

cm

cm cm

cm

4

9789006919530_gr4_Qschrift_blok1-6.indd 4

13/12/19 13:06


2+3 Vul in.

1+1=

2

1+4

9–3

8–2

3+1

5+1

8–5

3+4

1+6

6–2

3+1

7+3

5+2

9–5

9–7

8–5

5+4

4–2

4+2

8–3

Kleur en reken uit.

= >

8–4= 10 + 10 =

20

5–2=

4+4=

9–7=

7–6=

6–5=

60 + 30 =

60 – 50 =

90 – 70 =

80 – 40 =

40 + 40 =

2+5=

8–2=

20 + 50 =

80 – 20 =

6+3=

I

I

2

I

I

I

5

I

I

I

I

I

I

I

70 – 60 = 50 – 20 =

I

I I I I I I I I I I I I 1 ..... 3 4 ..... 6 7 ..... 9 ..... 11 ..... 13 14 15 ..... 17 ..... 19 20 ..... 22 ..... 24 25

I

I

I

I

I

27 ..... I 29 ..... I I 0 3 I . .. 2 .. I I 4 ..... 3 I I 6 35 3 3 I I . .. .. I 38 I 40 ..... I I 42 ..... I I 3 4 I . .. .. I I 46 45 ..... 47 ..... 49 I

Vul in.

Teken de planken. Vul met: • 2 planken van 10 bij 3 cm; • 5 planken van 4 bij 2 cm.

5

9789006919530_gr4_Qschrift_blok1-6.indd 5

13/12/19 13:06


BLOK 1  LES 11 - 15 Dubbel en bijna dubbel. Maak vast en schrijf de letter.

2+1=3

5+5

7+7

1+1

3+3

9+9

b

e

l

i

l

4+3=

5+6=

8+7=

9+8=

Teken de sprongen en vul in.

Van 20 naar 60 met sprongen van 10. 10

0

10

20

10

30

10

40

10

50

60

70

Van 45 naar 75 met 6 gelijke sprongen.

Van 42 naar 74 met sprongen van 5 en 2.

40

40

50

60

70

80

50

60

70

80

Van 90 naar 30 met sprongen van 20.

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Van 90 naar 72 met sprongen van 6. Vul in.

70

80

90

100

Van 76 naar 36 met sprongen van 10.

60 en 3

63

50 en 5

30 en

36

90 en

91

en 9 30

40

50

9789006919530_gr4_Qschrift_blok1-6.indd 6

60

70

80

6

30 en 4

59

13/12/19 13:06


21

89

22

1 meer, 1 minder. Maak vast. 81

80

51

40

42

91

79

90

20

50

49 41

12

48

2 meer, 2 minder. Maak vast.

60 58 30

70

62

50

10 52

68

32 Reken uit en kleur.

8

28

72

13 + 7 6 + 14 4 + 10

9 + 5 10 + 9 3 + 17

15 + 5 10 + 6 5 + 10 1 + 18 5 + 9

3 + 11 15 + 4 1 + 14 15 + 1 10 + 10

13 + 6 2 + 13 12 + 1 7 + 9 1 + 19 1 + 13 9 + 11 8 + 7

7+6

9 + 7 8 + 12

12 + 8 8 + 7 3 + 12 5 + 11 9 + 6 12 + 2 3 + 13 14 + 1 7 + 8 12 + 4 3 + 16 16 + 4 7 + 12 17 + 2 6 + 13 8 + 6 9 + 10 2 + 18 11 + 9 7 + 13 1 + 17 16 + 2 8 + 10 10 + 4 1 + 16 4 + 14 7 + 10

20 en 8 en 5

15

en 7

67

50 en

4 + 13 8 + 8 9 + 4 9 + 8

7 + 7 3 + 15 8 + 5 6 + 10 13 + 5

5 + 12 13 + 4 16 + 2 15 + 2

7 + 11 6 + 11 12 + 6 16 + 1

52

70 en 7

9789006919530_gr4_Qschrift_blok1-6.indd 7

13

14

15

16

17

18

19

20

7

13/12/19 13:06


BLOK 1

LES 16 - 20

Vul de puzzel in.

6

+

+

4

=

+ –

=

4

5 =

=

=

=

=

14 –

14 – –

7

+

=

= +

5

Je hebt € 100 en koopt:

=

=

=

5

1

=

+ +

=

6

6

2 –

2

=

=

+

4

=

=

2

= +

=

+ 2

– =

= –

6

4 =

=

€2

7

€ 18

€1

2

€ 15

€ 43

9

€5

0

Bijvoorbeeld:

De goedkoopste set kleren:

Ik koop een shirt (€ 12), een lange broek (€ 15) en hoge schoenen (€ 50): samen € 77 De duurste set kleren:

De leukste set kleren:

Vul in. Maak 15.

8 3

4

1

6

5 7 9

15 15

2

15

1 7

2 3 4

6

2

5 4

4

2

3 8

6

8

7 8

1

8 9 2

6

15 8

9789006919530_gr4_Qschrift_blok1-6.indd 8

13/12/19 13:06


GROEp 4 -schrift

9 789006 919530

9789006919530_gr4_Qschrift_blok1-6.indd 4

13/12/19 13:09


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.