Info groep 5 Z

Page 1

INFO

Informatieverwerking

groep 5

Werkboek

Ajodakt

z

9 789006 491180

Omslag gecorrigeerd.indd 2-3

13/09/18 16:16


INFO

Informatieverwerking Naam:_____________________ Groep:_____

De volgende doelen komen aan bod in dit boek:

â–Ą Ik kan informatie aflezen uit verschillende bronnen (zoals klokken,

teksten en grafieken).

â–Ą Ik kan woorden in alfabetische volgorde zetten.

Hallo, Leuk dat je aan de slag gaat met dit oefenboekje. Je kunt de oefeningen zelfstandig maken maar als je er niet uitkomt, kun je hulp vragen aan je juf of meester. De antwoorden vind je op deze website: www.zelfstandig-werken.nl. Overleg met je juf of meester wanneer je de antwoorden gaat bekijken. Veel succes met het maken van de oefeningen! Deze titel maakt onderdeel uit van de vernieuwde serie Z-oefenboekjes van ThiemeMeulenhoff.

Omslag gecorrigeerd.indd 4-5

13/09/18 16:16


Informatieverwerking

Groep 5

Auteur P. Nagtegaal

9006491180_Ajodakt_Informatieverwerking_gr5.indd 1

14/09/18 09:20


Les 1 1

Vul de ontbrekende letters van het alfabet in. A

2

C

EFG

JKL

NOP

RS

UV

X

Z

Klokkijken.

klok 1

klok 2

klok 3

klok 4

klok 5

klok 6

De kleine wijzer wijst de uren aan, de grote wijzer de minuten.

3

a

Op welke klok is het vier uur?

b

Op welke klok is het zeven uur?

c

Op welke klok is het vijf uur?

d

Op welke klok is het twaalf uur?

e

Op welke klok is het negen uur?

f

Op welke klok is het ĂŠĂŠn uur?

Bekijk het beelddiagram over de gevonden fietsen in Zadeldorp. Maak daarna de vragen. Gevonden fietsen in Zadeldorp maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag a

Hoeveel fietsen werden er op maandag gevonden?

b

Hoeveel fietsen werden er op donderdag gevonden?

c

Op welke dag werden er de meeste fietsen gevonden?

d

Op welke dag werden er de minste fietsen gevonden?

e

Hoeveel fietsen werden er deze week in totaal gevonden? 2

9006491180_Ajodakt_Informatieverwerking_gr5.indd 2

14/09/18 09:20


4

Onderstreep de tien verschillen. EĂŠn verschil is alvast aangegeven.

1298764488509885997309876666666 2998876448871098474657881993273 8837366787888999990090090030303 1998772626666778888899999999990 2874665998771265376737878889999 1245366455433776558767783826257 1887465648748849849999494746674

1298764888509885997309876666666 2998276448871098474657861993273 8837367787888999990000090030303 1998773626666778888898999999990 2874665998671265376737878089999 1245366455433776558767783826258 1887465648748849840999494746674

5

6

Waar of niet waar?

a

De fiets staat onder de bus.

waar / niet waar

b

De auto staat links van de bus.

waar / niet waar

c

Het vliegtuig staat schuin onder de motor.

waar / niet waar

d

Het vliegtuig staat boven de bus.

waar / niet waar

e

De motor staat in de tweede rij.

waar / niet waar

f

De motor staat links onder de fiets.

waar / niet waar

g

De auto staat rechts boven het vliegtuig.

waar / niet waar

Teken de juiste tijden in de klokken.

twaalf uur

drie uur

zes uur

elf uur

3

9006491180_Ajodakt_Informatieverwerking_gr5.indd 3

14/09/18 09:20


Les 2 1

2

Jaargetijden. a

Welk jaargetijde komt er na de herfst?

b

Welk jaargetijde komt er na de winter?

c

Welk jaargetijde komt er voor de zomer?

d

Welk jaargetijde komt er na de lente?

e

Welk jaargetijde komt er voor de winter?

f

Welk jaargetijde komt er voor de herfst?

Vul de ontbrekende letters van het alfabet in. AB

3

D

F

H

J

NO

Q

ST

V

YZ

Bekijk de tabel met het weer in Nederland. Maar daarna de vragen.

zon

half bewolkt

bewolkt

donderdag

sneeuw

onweer

vrijdag

regen zaterdag

zondag

Groningen Haarlem Maastricht Middelburg a

In welke plaats wordt er op vrijdag onweer verwacht?

b Wat voor weer wordt er op vrijdag in Middelburg verwacht? c

Wat voor weer verwacht men in Haarlem op donderdag?

d

Waar schijnt de zon het meest gedurende deze vier dagen?

e De familie De Vries wil in het weekend gaan zwemmen in het meer. Op welke dag kunnen zij dit het best gaan doen? f

In welke plaatsen wordt er regen verwacht?

4

9006491180_Ajodakt_Informatieverwerking_gr5.indd 4

14/09/18 09:20


4

Onderstreep de tien verschillen. Eén verschil is alvast aangegeven.

A K J F I A J R N H K LO P E I U C B M X L L E WEK JGJNPBK JGIMJNRIJUYNB AV B X C Z G F D T K E J I U J G K Y T K J H I J N B V J F L O P E I U T N H FJ S K L M A A S J CNJGNHTIUYREWOIBMNMMNB B X N X G FA Z M L O E U I T J N M M D K M B N V C N FJ H U R Y N T K J I H K J K B V N J

A K J F I K J R N H K LO P E I U C B M X L L E WEK JGJNMBK JGIMJNRIJUYNB AV B X C Z G F D T G E J I U J G H Y T K J H I J N B V J H L O P E I U T Y H FJ S K L M A A S J CNJGNHTIUYREWOIKMNMMNB B X N H G FA Z M L O E U I T J N M M D K M B N V H N FJ H U R Y N T K J I H K J K B V N J

5

Bekijk de internetpagina van de Vlaardingse Schoolvereniging en maak daarna de vragen. Vlaardingseschoolvereniging.nl adres:

https://www.vlaardingseschoolvereniging.nl

Vlaardingse Schoolvereniging Team

Ouders

Onderwijs

Gids

Sport

Contact: 

Laatste wijziging: 14-09

6

Nieuw

a

Je wilt wat weten over het schoolvoetbal. Waar kun je het beste op klikken?

b

Je wilt wat weten over de ouderraad. Waar kun je het beste op klikken?

c

Op welke datum werd de pagina voor het laatst aangepast?

Vul de woorden aan zoals in het voorbeeld. Voorbeeld: groot – groter – grootst mooi – mooier –

breed – breder –

lang – langer –

diep – dieper –

schuin – schuiner –

goed – beter –

kort – korter –

groen – groener –

veel – meer –

hoog – hoger –

5

9006491180_Ajodakt_Informatieverwerking_gr5.indd 5

14/09/18 09:20


Les 3 1

Kijk op de kalender en maak daarna de vragen maart maandag

7

14

21

28

dinsdag

1

8

15

22

29

woensdag

2

9

16

23

30

donderdag

3

10

17

24

31

vrijdag

4

11

18

25

zaterdag

5

12

19

26

zondag

6

13

20

27

a Ben moet op 8 maart naar de tandarts. Op welke dag valt 8 maart? b

Hoeveel dagen heeft maart?

c Op 13 maart viert Nout zijn verjaardag. Op welke dag valt 13 maart? d

Hoeveel dinsdagen heeft maart?

e

Hoeveel zaterdagen heeft maart?

f Als het vandaag 11 maart is, welke datum is het dan over een week? 2

Klokkijken.

klok 1

klok 2

a

Op welke klok is het half vier?

b

Op welke klok is het half acht?

c

Op welke klok is het half twaalf?

d

Op welke klok is het half twee?

e

Op welke klok is het half vijf?

f

Op welke klok is het half drie?

klok 3

klok 4

klok 5

klok 6

6

9006491180_Ajodakt_Informatieverwerking_gr5.indd 6

14/09/18 09:20


INFO

Informatieverwerking Naam:_____________________ Groep:_____

De volgende doelen komen aan bod in dit boek:

â–Ą Ik kan informatie aflezen uit verschillende bronnen (zoals klokken,

teksten en grafieken).

â–Ą Ik kan woorden in alfabetische volgorde zetten.

Hallo, Leuk dat je aan de slag gaat met dit oefenboekje. Je kunt de oefeningen zelfstandig maken maar als je er niet uitkomt, kun je hulp vragen aan je juf of meester. De antwoorden vind je op deze website: www.zelfstandig-werken.nl. Overleg met je juf of meester wanneer je de antwoorden gaat bekijken. Veel succes met het maken van de oefeningen! Deze titel maakt onderdeel uit van de vernieuwde serie Z-oefenboekjes van ThiemeMeulenhoff.

Omslag gecorrigeerd.indd 4-5

13/09/18 16:16


INFO

Informatieverwerking

groep 5

Werkboek

Ajodakt

z

9 789006 491180

Omslag gecorrigeerd.indd 2-3

13/09/18 16:16


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.