Inhoudelijke verantwoording theater na de dam 2016

Page 8

Strategie: Theater Na de Dam stuurde de corporate & landelijke marketing aan en stimuleerde/motiveerde en faciliteerde partnerorganisaties om lokaal naamsbekendheid en kaartverkoop te genereren. Doelgroepen:  Stakeholders: eigen medewerkers, bestuursleden, geldschieters en partnerorganisaties. Deze doelgroep is tijdig geïnformeerd over het programma en plan van aanpak. Met de verschillende geldschieters is intensief contact onderhouden en met partnerorganisaties als het Amsterdams 4 & 5 mei comité is op alle fronten nauw samengewerkt. Met de theaters en bespelers zijn door het hele land veel marketinggesprekken geweest en ook veel partnerships opgezet op het vlak van advertenties en buitenreclame. 

Professionals: collega’s uit het veld en journalisten. Een aantal vakgenoten is onderdeel geweest van een denktank waar onder andere over de marketing gesproken werd. Naast de eigen kanalen van Theater Na de dam is deze groep ook specifiek via vakbladen als Theatermaker en Scenes geïnformeerd. Journalisten hebben dit jaar meerdere persberichten ontvangen en zijn op meerdere momenten in de aanloop naar 4 mei op de hoogte gebracht. Naast landelijke persbericht zijn dit jaar ook diverse lokale persberichten in overleg met de lokale partners verstuurd.

Publiek: deelnemende jongeren & familie/vrienden/buurtgenoten van die jongeren, jongvolwassenen, theaterbezoekers, mensen met interesse in de Tweede Wereldoorlog, senioren. De campagne voor de jongerenvoorstellingen ging vooral via de jongeren zelf. We gaven ze advies en verzorgden middelen zoals flyers en posters. De jongeren hebben zelf gezorgd voor de verspreiding en voor aandacht in de lokale media.

2. MIDDELEN De middelen verdelen we onder in paid, owned en earned media. PAID (betaalde/ingekochte kanalen) Drukwerk en verspreiding Het campagnebeeld van vorig jaar was kernachtig en helder en beviel zo goed, dat we het beeld dit jaar aangehouden hebben. Een strak en helder beeld met de volle aandacht voor onze boodschap: 4 mei 21:00 voorstellingen na de herdenking. We hebben A0, A2 posters en diverse formaten flyers/folders laten maken. Diverse grote steden hebben een eigen stadsfolder gekregen met het volledige programma van die stad op 4 mei. Voor belangrijke pijlers zoals BOG. en Nasrdin in Carre hebben we ook apart materiaal gemaakt, al dan niet in overleg met het betreffende theater. Met dit pakket aan herkenbaar drukwerk faciliteerden we de partnerorganisaties om meer naamsbekendheid voor Theater Na de Dam en hun eigen programma te genereren. In de grote steden hebben wij drukwerk laten verspreiden en zo zijn we zichtbaar geweest in het straatbeeld van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Voor verschillende Amsterdams theaters hebben we ook de gevelaankleding verzorgd. Dit zorgde voor grote zichtbaarheid in het /8