Page 1

2 018. ÁPRILIS 1 1 .

LVI. F É L ÉVFOLYAM 5 . SZÁM

IL K HET Ö H K A TT

FÖLD

APJA

ÚT Y N Á M L U N N Ö A D T L S Ö KÜ L F tócsoportja R A J ZO uta ldal vezési k r e t 14-15. o a i g r e n e k el jzoso t é s é. v a földra e t z r al á e ld j v o n i a r 4-5 a k K Dániáb TT

a z órum F o t e l. éoldsal s i t r z á s i n r Ta yA 14-15 zer eg s y g e t lt, v o l o v m e n lt, h o l o v r e Egysz NYUZ.

E LT E . H

U

ES

INGYEN


Gyerekek és nemek

Az ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet (IPPI) 2018 tavaszán rendezvénysorozatot indított „Elmélet és gyakorlat: az interkulturális és interperszonális nézőpont a pszichológiában” címmel. A második alkalom témája: Gyerekek és nemek: változó nemi szerepek és makacs sztereotípiák. A programon Üvegplafon a mesékben címmel a Corvinus Egyetem oktatói – Pálóczi Bence és Nagy Beáta – tartanak előadást, amelyet kerekasztal-beszélgetés követ a gyerekkönyvekben és a hétköznapokban tapasztalható nemi szerepekről Lázadó lányok és gondoskodó fiúk? címmel. Időpont: 2018. április 19. 17:00 Helyszín: ELTE PPK (1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27., 314.)

Állásvadászat a római közszolgálatban

Állásvadászat a késő római közszolgálatban címmel tart előadást 2018. április 18án Kelemen Miklós a Római Jogi Tudományos Diákkör szervezésében . Kelemen Miklós egyetemi adjunktus az ELTE ÁJK Római Jogi- és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék oktatója. Összehasonlító jogtörténettel, összehasonlító igazságszolgáltatás- és közigazgatás-történettel foglalkozik, érdekli a római-bizánci kormányzattörténet, a közszolgálati jogtörténet, az igazgatástörténet. Időpont: 2018. április 18. 18:00 - 19:00 Helyszín: ELTE ÁJK (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., félem. 101.)

Az axion mint sötét anyag

Katz Sándor, az ELTE TTK Elméleti Fizikai Tanszék egyetemi tanára Az axion mint sötét anyag című előadásával várja a természettudományok iránt érdeklődőket 2018. április 12-én „Az atomoktól a csillagokig” sorozatban. Az erős kölcsönhatás meglepően szimmetrikus a tértükrözésre. Ennek megmagyarázására vezették be még a ’70-es évek végén az axiont, egy hipotetikus új részecskét. Ez a részecske, ha tömege épp megfelelő, akár a sötét anyagot is megmagyarázhatja. Az előadás bemutatja, hogyan keletkeznek a korai világegyetemben az axionok, és milyen feltételek esetén tudnak megfelelő mennyiségű sötét anyagot adni. Az atomoktól a csillagokig sorozatban az ELTE TTK Fizikai Intézetében tevékenykedő, illetve itt végzett kutatók és oktatók beszélnek a fizika frontvonalába tartozó érdekességekről, újdonságokról közérthetően, nem csak középiskolásoknak. Időpont: 2018. április 12. 17:00 Helyszín: ELTE TTK (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A., 0.83.)

a

A fordító mentális lexikona

Az „FT21 – Fordítástudomány ma és holnap” című sorozat következő előadását Eszenyi Réka és Dóczi Brigitta tartják. Eszenyi Réka fordító, az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszékének adjunktusa. Kutatási területei a fordítástudomány, a neveléstudomány és a nyelvpedagógiai módszertan. Dóczi Brigitta az ELTE BTK Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék adjunktusa, kutatási területei a szókincskutatás, a mentális lexikon, a pszicholingvisztika és az alkalmazott nyelvészet. Időpont: 2018. április 26. 17:15 Helyszín:ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék Könyvtára (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F, I/11.)

Csapat Tóth Bálint főszerkesztő, tördelőszerkesztő, író foszerkeszto@ttkhok.elte.hu

Arrasz Niki olvasószerkesztő arrasz.nikolett@nyuz.elte.hu

Varga Ági író varga.agnes@nyuz.elte.hu

Őri Bálint

Kerestély Koppány

olvasószerkesztő, ori.balint@nyuz.elte.hu

Németh-Prátpál Mirtyll

olvasószerkesztő kulik.laura@nyuz.elte.hu

Puskás Júlia

Gál Nóra

író puskas.julia@nyuz.elte.hu

író toth.teodora@nyuz.elte.hu

Imre Dóri író imre.dora@nyuz.elte.hu

Kulik Laura

tördelőszerkesztő, író kerestely.koppany@nyuz.elte.hu

író gal.nora@nyuz.elte.hu

Meleg András író meleg.andras@nyuz.elte.hu


A FŐ S ZER K ES ZTŐ N A D R ÁG S ZÉ LE TARTALOMJEGYZÉK

s é s á l u k Ala a i g l a t z s o N Hamarosan itt a május és az Alakuló küldöttgyűlés, így ettől fogva egyre több ezzel kapcsolatos cikket olvashattok majd a Tétékás Nyúz hasábjain. Ha minden jól megy, a következő számban már megismerhetitek a HÖK elnöki- és elnökhelyettesi posztjára pályázó személyek terveit, motivációit, illetve ezzel párhuzamosan, Neptunon keresztül már most szavazhattok rájuk, illetve a következő ciklus képviselőjelöltjeire. Ebben az időszakban nemcsak a képviselőgárda újul meg, hanem a tisztségviselők személye is változhat. Mivel az Alakuló küldöttgyűlésen mindenki tiszta lappal indul, annak a tisztségviselőnek is újból pályáznia kell a tisztségre, aki eddig betöltötte a posztot. Ebből következik, hogy aki eddig nem töltött be semmilyen tisztséget, az is nyugodtan pályázhat bármelyik posztra, ezért én is mindenkit arra bátorítok, hogy pályázzon, legyen részese a HÖK-nek és a közéletnek. Egyelőre ennyit erről, de fontos megemlítenem, hogy a jelenlegi számtól a Nyúz is átesik egy kisebb fajta megújuláson. Ha tovább lapoztok, feltűnhet, hogy megjelent egy eddig ismeretlen rovat a lap hasábjain, ami egy kis emléket próbál állítani az elmúlt évtizedek Nyúz szerkesztőinek. A #régenmindenjobbvolt alatt olyan cikkeket olvashattok, amiket a régmúlt hallgatói írtak a lapba. Mondanom sem kell, hogy én is nagy érdeklődéssel vetem bele magam a Hallgatói Irodában található Nyúzos archívumba, és kíváncsian olvasgatom, hogy 20 évvel ezelőtt milyen témákról volt szó Magyarország egyik leggyakrabban megjelenő kari lapjában.

Tóth Bálint

főszerkesztő foszerkeszto@ttkhok.elte.hu

HÖK............................................................ 4–6 Tanáris Fórum a TTK kari vezetésével Mentorrendszer - Interjú Benkovits Ádámmal Sport..................................... 7 Tavaszi sportnapok a BEAC-cal English Words..................... 8-9 I was a fan of Breaking Bad Faliújság...................................................10-11 Tudósítás.............................. 12-13 Földrajzos tanulmányút külföldön TTT 14-15 Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Arisztotelész #régenmindenjobbvolt & Kritika 16 (TELE) Tor-Túra Tomb Raider 2018 Sorozatlövő & Négyeshatos 17 Atypical Plutónium professzor még egy alkotóelemet belekevert...nem, igazából nem Belszíni fejtés 18 Mozizóna & Sorozatlövő 19 Sületlen sikerek Peaky Blinders

Csatlakozz! Írsz? Grafikákat készítesz? Fotózol? Esetleg csak érdekel az újság kiadásának a folyamata? Csatlakozz a szerkesztőségünkhöz! Jelentkezz a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu címen!

IMPRESSZUM

LVI. félévfolyam, 5 szám.

Kiadja az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány.

Felelős kiadó: Horváth Luca, a TTK HÖK elnöke. Főszerkesztő: Tóth Bálint Vezetőszerkesztő: Tóth Bálint. Tördelőszerkesztők: Kerestély Koppány, Tóth Bálint, Olvasószerkesztők: Kulik Laura, Fodor Enikő, Őri Bálint Rovatvezető: Szendrei Zoltán (Sport). Készült a Print City Europe nyomdában 1000 példányban. Címlap: flickr.com/Andi Campbell-Jones Honlap: http://nyuz.elte.hu. Facebook: http://www.facebook.com/tetekasnyuz. Telefon: 372-2654, lapzárta után 20/331-8715. Fax: 372-2654. Lapzárta: péntek 15:00. A Nyúz a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület tagja. A kiadást fedezte az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány. A főszerkesztő elérhetőségei: foszerkeszto@ttkhok.elte.hu; személyesen fogadóidőben (péntek 14:00-15:30), Déli Hali (00.732). A megjelenő cikkek nem minden esetben tükrözik a szerkesztőség és a felelős kiadó véleményét.


H A LLGATÓ I KÖZ É L E T

TANÁRIS FÓRUM A TTK KARI VEZETÉSÉVEL Az új osztatlan tanárképzés legelső évfolyama lassan diplomát szerez, kiváltképpen azok a hallgatók, akik az általános iskolai (4+1 éves) képzést választották. Éppen ezért a Természettudományi Kar vezetése és a Hallgatói Önkormányzat jónak és szükségesnek találta egy olyan esemény létrehozását, amelynek keretein belül a hallgatók vissza tudnak jelezni, vagy épp kérdéseket tudnak feltenni a tanárképzéssel kapcsolatban. Március 27-én került sor a Tanáris Fórumra, s az is jól mutatja a téma fontosságát, hogy a beszélgetésben részt vett Dr. Surján Péter dékán úr, Dr. Homonnay Zoltán, a TKK (Tanárképzési Központ) igazgatója, Török Gabriella, a Tanulmányi Hivatal vezetője, Dobos Szilvia, a tanár szakosok tanulmányi előadója és megannyi módszertanos oktató minden szakról. A beszélgetés moderátora Dr. Horváth Erzsébet oktatási dékánhelyettes asszony volt. A fórumot Dékán úr nyitotta meg, hangsúlyozva, hogy a Természettudományi Karnak rendkívül fontos a tanárképzés sorsa. Ezután Dékánhelyettes asszony összegezte röviden az előzményeket, említve a hallgatói kezdeményezés révén született hallgatói levelet, ami összefoglalta, milyen problémákat látnak a végzős hallgatók a képzéssel kapcsolatban. Ennek eredményeképpen létrejött egy párbeszéd Horváth Zita helyettes államtitkár asszonnyal, aki néhány héttel ezelőtt meglátogatta az egyetemet és a kari, illetve a hallgatói önkormányzati vezetők társaságában lefolytatott egy beszélgetést az üggyel kapcsolatban. Érdemben szerencsére sok mindenre tudott reagálni. A levél számos problémát felvetett, többek közt a szakmódszertani órák arányát a tantervi hálóban, a diszciplináris órák mennyiségének kérdését,

4.

illetve a NAT-hoz való megfeleltethetőségének problémáját. Helyettes Államtitkár asszony ezen problémák egy részét az egyetem belügyeinek nevezte, a diszciplináris tárgyak megfelelőségére viszont olyan javaslatot tett, hogy 2020-ban a tanáris tanterv átvizsgálásának meg kell történnie amúgy is, ezért érdemes az észrevételeket a végletekig összegyűjteni. Ez az az év, amikor a legelső 5+1-es évfolyam végez. Dékánhelyettes asszony rámutatott arra, hogy az egyetem és így a kari vezetés keze is meg van kötve ilyen tekintetben, mivel a Képzési Kimeneti Követelmények (KKK) szigorúan megszabják, hogy mire hány kreditet lehet felhasználni adott képzésen belül, tehát hiába szeretnének a hallgatók több módszertanos tantárgyat vagy magasabb módszertani óraszámokat, a szabályzat szerint jelenleg legfeljebb a tanítást kísérő szemináriumnak a kreditszáma nőhetne kettővel. A gyakorlatok megszervezése rengeteg nehézségbe ütközött, mivel a TKK nem volt felkészülve ilyen sok hallgató elhelyezésének megszervezésére. Felmerült ezáltal az a kérdés is, hogy az általános és középiskolák hogyan fogják tudni fogadni a hallgatókat. Ezzel kapcsolatban helyettes Államtitkár asszony azt mondta, hogy mindenképpen egyeztetéseket kezdeményez a tankerület

vezetőjével, de ugyanígy a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékeseivel és a Klebelsberg Központ vezetőjével is annak érdekében, hogy a hallgatók elhelyezése az iskolákban gördülékenyebb legyen. A hallgatók arra is rákérdeztek, hogy kapnak-e juttatást a a hosszú tanítási gyakorlatért, ezt helyettes Államtitkár asszony pozitívan erősítette meg, a költségvetésbe ez már bele volt tervezve. Az egybefüggő egy éves tanítási gyakorlatot végző hallgatók havi illetménye 82800 forint lesz. Nagyon sok problémát okozott még az, hogy a szabadon választható tantárgyakat hol és hogyan lehet felvenni, ezt a zavart részben az okozta, hogy a pedagógia–pszichológia táblázatban szerepelt 2 szabadon választható kredit és ezért sokan azt gondolták, hogy ezt a két szabadon választható kreditet mindenképpen ebből a két tárgykörből kell felvenni. Dékánhelyettes asszony megerősítette, hogy a szabadon választható kredit azt jelenti, hogy bármely területről felveheti a hallgató, nincs megkötés. További kérdés volt, hogy az egybefüggő gyakorlat mellett lehet-e még további tantárgyakat végezni, a jogszabály szerinti állásfoglalás ezügyben úgy szól, hogy szabadon választható krediteket és kísérőszemináriumokat lehet végezni a hosszú gyakorlat mellett, bár érdemes a 16 elvégzendő szabadon választható kreditet már előbb teljesíteni. Ami a többi tárgyat illeti, mire egy hallgató az egybefüggő gyakorlatához ér, minden diszciplináris tárgyat el kell, hogy végezzen, hiszen a modulzáró vizsgával az elméleti képzés lezárul. A pedagógia–pszichológia órarend is terítékre került egy TTT-n, itt is változtattak a tanítási óra – kredit arányokon, így most ugyanannyi kreditért kevesebb órában tanulhatnak a hallgatók ezen tárgykörökben, hiszen sok visszajelzés szerint aránytalan volt a pedagógiai-pszichológiai képzésben kötelezően eltöltendő órák száma a tárgyak hasznosságával. Mindezen felül pedig emelkedett a gyakorlati órák száma, szintén az igényeknek megfelelően. A kredit – óra arányokhoz kapcsolódóan megjegyezte Dékánhelyettes asszony, hogy ezt átvezette a kar a tanárszakos tantervekbe is, viszont az oktatói túlterhelés visszavetheti ezt a tendenciát. A szakmódszertani órák kreditszámával kapcsolatban merült fel kérdés hallgatói részről, továbbá elhangzott egy olyan felvetés, hogy részt vehetne több olyan pedagógus is előadóként a szakmódszertani képzésben, akinek ténylegesen van tapasztalata gyerekekkel, annak érdekében, hogy a szakmódszertanra szánt nyolc kredit „tartalmas” legyen.


H A L LG ATÓI KÖZÉLE T

Balázs Katalin, az egyik ELTE gyakorlóiskola kémia szakos vezetőtanára megosztott egy feljegyzést, amit az ottani szakos tanárok készítettek közösen. Ezserint amikor megjelennek a tanárjelöltek a gyakorlóiskolában, akkor rögtön felmerül a kérdés, hogy ki kihez és milyen időpontba kerüljön. Az órarend az, amit minden tanár néz, hisz ez a napi beosztás, nekik is ebből kell gazdálkodni. Sajnos nem mindig sikerül a jelölteket úgy beosztani, hogy az az egyetemi órarenddel összeegyeztethető legyen. Megdöbbentőnek találják, hogy a negyed-, illetve ötödéves hallgatóknak délelőtt van egyetemi oktatásuk. Azt gondolják, fontos lenne, ha a délelőttjeiket a gyakorlóiskolában tudnák tölteni, ami nem pusztán annyiból állna, hogy odarohannak az órára, megtartják, és már rohannak tovább előadásra, mert nagyon sokszor ez történik. Jó lenne, ha a hallgatók tudnának többet hospitálni, műhelymunkákban részt venni, mert így belelátnának az életkori sajátosságokba egy-egy gyerekcsoporttal kapcsolatban. Ez persze nem egy ismeretlen probléma, folyamatosan beszélgetnek a tanárjelöltekkel erről, valamint jól látszik az is, hogy igényük és szükségük is van erre. Egy másik nagy gond, hogy a jelöltek, bár nagyon nagy szaktárgyi tudással érkeznek, bizony, érzékelhető rajtuk a módszertani ismeretek hiánya, hiszen ahhoz, hogy egy adott életkorú gyermeknek át tudják adni a tudást, egy adott témakörben meghatározott fogalmi hálóval, adott szavakkal és módszerekkel kell tudni élni és operálni. Kritika érte a mikro-tanításokat is, mivel ahogyan a kémia szakos kolléganő is kiemelte, a saját társaknak bemutatott órarészlet-szimuláció nem reprezentatív jellegű, hiszen itt a közönség már birtokában van az elvileg akkor elsajátítandó tudásnak, nem

fog hitelesen, gyerekhez mérten reagálni az elhangzottakra. Egy jelöltnek meg kell tanulnia egy anyagrészt 45 perces tanórákra lebontani, megfelelő számonkérési módszerekkel együtt. Erre a Kar vezetése azzal reagált, hogy az idei tanrend már úgy lett összeállítva, hogy adott szakon a negyed-, illetve ötödéves órarendekben délelőtt, amennyire lehet, nem szerepelnek gyakorlatok. Azoknak, akik csúsznak valamelyik tárgyukkal, persze adódhat problémája a tanítási gyakorlat során, valamint azoknak is, akik vegyes képzésben vesznek részt, és az egyik szakjukon, ami 4+1-es már nincs délelőtti óra, a másikon, ami 5+1-es formában van, pedig még van. Ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik Lukács Márton, HÖK elnökhelyettes szerint egy TTT határozat, ami egy háromoldalú megállapodás az egyetem, a hallgatók és a gyakorlóiskolák között. A vállalás az, hogy abban az esetben, ha több időpontja van egy gyakorlatnak, akkor azok közül a gyakorlatok közül egy biztosan délután van. Az egy másik kérdés, hogy a hallgató azt fel tudja-e venni, van-e elég rangsorpontja stb. A TKK igazgatója rámutatott, hogy a szaktárgyi gyakorlat klasszikus problémája, hogy csupán két kredit, és a hét maradéka a további kb. huszonnyolc kredit teljesítésével megy el, holott nyilvánvalóan nem két kreditnyi az a munkamennyiség, amit egy tanárjelöltnek a rövid tanítási gyakorlatára fordítania kell. Ez sajnos egy KKK probléma, tehát jogszabály által szabályozott. Itt meg kell jegyezni, hogy a TTK viszonyul a legjobban a tanítási gyakolathoz, míg a másik nagy tanárképző karon ez kevésbé jellemző. Egy másik, a fórumon felvetett hallgatói probléma volt az, hogy a tanárjelöltek ötödévben látnak először gyereket. Erre reagált a

fizika szakterület szakmódszertanos oktatója, aki úgy szervezi a saját ehhez a blokkhoz kapcsolódó tárgyát, hogy mindenki bejusson egy iskolába legalább öt tanórát hospitálni, persze az ottani tanárok puszta jóindulatából, mivel fizetni az egyetem nem tudna ezeknek a tanároknak. Dr. Surján Péter Dékán úr a hallgatói önkormányzatok országos összefogásáról beszélt. Úgy véli, oly módon lehetne magasabb szinteken akár jogszabály módosítást elérni, ha a tanárszakos hallgatók összegyűjtenék ezeket az észrevételeket és együttesen állnának ki az ügyük mellett. Vélhetőleg egy tanárnak arra kell felkészülni, hogy tudjon alkalmazkodni a jövőben a változó tantervekhez. Itt vetődött fel annak kérdése, hogy vajon nem sok-e a diszciplináris tárgy, nem kell-e a hallgatóknak túl sok „felesleges” tudást elsajátítaniuk. Olyat, ami nincs összhangban a Nemzeti Alaptantervvel. Persze, ahogyan azt az oktatók ki is emelték, nem szabad elfelejteni, hogy nem csupán az elkövetkezendő öt évre készülnek fel a hallgatók, hanem 30-40 évre előreláthatólag, s koránt sem tudható, milyen irányban mozdulnak el a középiskolai kimeneti követelmények addigra. Természetesen, ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség a tantervi háló módosítására, és az órák mennyiségének és tartalmának kredit-arányos finomhangolására. Mindent összegezve tehát egy igencsak eredményes Tanári Fórumot tudhat maga mögött a tanárképzési szakterület. A jövőben remélhetőleg még számos ilyen lehetőség lesz a karon belüli nagyobb szabású diskuzusra. Addig is a legfontosabb, hogy a tanár szakos hallgatók gyűjtsék az észrevételeiket, hogy legyen minek mentén kijavítani a rendszer hibáit. Imre Dóri imre.dora@nyuz.elte.hu

5.


H A LLGATÓ I KÖZ É L E T

MENTORRENDSZER INTERJÚ BENKOVICS ÁDÁMMAL Benkovics Ádámot a Küldöttgyűlés novemberben választotta meg. Most, hogy a mentorképzés elkezdődött, jelentősen gyarapodtak a teendői, nincs idő tétlenkedni, program program hátán. Erről beszélgettünk a Mentorkoordinátor Úrral. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy érzed magadat a HÖK-ös berkekben? Megtaláltad a helyed? Kifejezetten jól érzem magam a HÖK-ben. Eddig is volt szerencsém részt venni a hallgatói közéletben, már gólya koromban is rendszeresen látogattam a Küldöttgyűlés üléseit, képviselő is voltam, illetve vagyok jelenleg is. Magát a tisztséget abszolút testhezállónak tartom, és a vele járó munkát is nagyon élvezem, mivel a mentorrendszer a hallgatói közélet egyik legfontosabb része. A múlt héten meg is lett ejtve a 2018/2019-es Mentorrendszer első programja, a Mentorkirándulás. Mi célt szolgál ez, illetve hogyan zajlott? A mentorkirándulás az első olyan csapatépítő program, aminek a keretein belül az adott szakterületek mentorjelöltjei először találkoznak egymással. Ez általában egy egész napos program. A csapatoknak a mentorfelelőseik és a szakterületi koordinátoraik vezetésével, egy állomásos vetélkedőn kell részt venniük. Minden szakterületnek van egy állomása, ahol ötletes feladatokat kell megoldania a csapatoknak. Idén a helyszín a Hűvösvölgyben volt, hajnali tízkor kezdtünk. Azért jó ez a program, mert így tényleg játékos keretek között tudnak a jelöltek ismerkedni, és ami még nagyon fontos, a szacskók és a mentorfelelősök is jobban megismerik a jelölteket, van lehetőségük megfigyelni, hogyan reagálnak egymásra, illetve milyen részben hajlandók kivenni a részüket a feladatmegoldásokban. Úgy ment, ahogyan tervezted? Szerencsére nem volt semmi olyan nagyobb bökkenő, ami problémát okozott volna. A csapatokkal és az állomásokkal is meg vagyok elégedve, nagy egészében. A csapatok versenyét egyébként a tanári szakterület nyerte meg, az állomások közül pedig az FF szerepelt a legjobban a pontozások alapján. A verseny végén volt ugyan egy kis időbeli csúszás, de szerencsére a csapatok addig megoldották önmaguk szórakoztatását.

6.

Az egyetlen negatívum, amit meg tudnék fogalmazni, az az időjárással kapcsolatos, mert nagyon hideg volt ahhoz képest, hogy március végén volt, de erre ugye nincs ráhatásunk. Eddig hogyan tudnád értékelni a mentorfelelősök munkáját? Milyen hatással lesznek a TéTéKás GT-re? A mentorfelelősök munkájával teljes mértékben meg vagyok elégedve, konstruktívak, pozitívak, és jól állnak hozzá ehhez az új helyzethez, szerencsére jól sikerült őket ös�szeválogatni. Nem ragaszkodnak a hagyományokhoz túlzottan, és ez jó, mert így a mentorjelölteket is olyan szemlélet szerint „nevelik” majd, mely előremutató és építő jellegű, ami abszolút fontos, mikor egy új hagyomány van születőben. Mi a soron következő esemény? A Játéknap, április 14-én. Mit kell ezalatt érteni? A Játéknap során a mentorjelöltek KEVERT csapatokba vannak beosztva, hogy a szakterületek jelöltjei megismerkedjenek egymással. A feladat itt az, hogy minden mentorjelöltnek készülnie kell két interaktív játékkal, amit aztán eljátszat a csapattársaival. A szakterületi koordinátorok és a mentorfelelősök figyelemmel kísérik a jelöltek aktivitását a nap folyamán, ez is sokat számít bele abba, hogy kiből lesz mentor és kiből nem, tekinthető a szóbeli egy részének. Valószínűleg a B épületben leszünk, illetve ahogyan az időjárás azt engedi. Szóbelire mikor lehet számítani? Miért van rá szükség? A szóbelik időpontjai már megvannak szakterületekre lebontva, ezek ki is kerülnek a mentorcsoportba majd. A szóbeli igazából egyfajta szertartás, illetve egy plusz lehetőség a mentorjelöltnek, és a döntéshozóknak egyaránt, hogy a helyes végleges döntés szülessen meg. Ezt a döntést általában nem egyszerű

meghozni, hiszen szerencsére általánosságban elmondhatjuk, hogy remek jelöltek közül válogathatunk, póttagok nem lesznek. A fő szempont az, hogy a gólyáknak jó legyen. Csak ez számít. Akik korábban voltak már mentorok, előn�nyel indulnak? Szerintem nem feltétlenül van így. Az újak sokszor sokkal lelkesebbek, mint azok, akik már másodjára vagy harmadjára jelentkeztek, és ez bizony nagy előnyt jelent, hiszen van lendületük, és több bennük az alázat. Ezzel persze nem leszólóm azokat, akik többször is voltak mentorok, egyszerűen csak nem szeretném, hogy bárki azt gondolja, ez előnyt jelent. Lényegében mindenki egyenlő esélyekkel indul. Ha jól tudom, akkor volt szó már a gólyatábori szimulációról is, ami ugyancsak fontos része a mentorképzésnek. Mesélnél róla egy kicsit? Természetesen. A szimuláció április 28 – 30 -ig lesz, Bódvarákón, a TéTéKás GT végleges heylszínén. Azért is nagyon fontos a terepbejárás, mert fontosnak tartjuk, hogy aki még nem volt lent, azok ne a táborban szembesüljenek a hely adta körülményekkel. Sátortábort verünk a mező közepén, épp úgy, ahogyan az majd a gólyatáborban lesz. A program során kipróbáljuk az állomásokat, és egy kirándulás is lesz a környéken valószínűleg. A változás jogát persze fenntartjuk. Kicsit hideg van ehhez április végén, nem? Hány főt mozgattok ezzel meg? Nem lesz kánikula, de nem aggódom, ki lehet bírni. Úgy saccolnám most így hirtelen, hogy 150 fő lesz jelen, ez ugye a mentorokat és az állomásokat jelenti együttesen. Izgatott vagy? Teljes mértékben! Ez volt tehát az interjú Benkovics Ádám mentorkoordinátorral, aki nagy energiával igazgatja a mentorrendszert, és szemlátomást élvezi. Kihangsúlyozta, a mentorrendszer az elsődleges mankója az elsőéves hallgatóknak, ezért rendkívül fontos, hogy felkészült és motivált emberek kerülhessenek ilyen pozícióba. A kilátások mindenesetre sok pozitívummal kecsegtetnek. Imre Dóri imre.dora@nyuz.elte.hu


S P ORT

TAVASZI SPORTNAPOK A BEAC-CAL A BEAC idén tavasszal is házhoz hozza a sportot! A sportkampány célja, hogy minél több egyetemi hallgató, dolgozó, kollégiumi lakó megismerje és kipróbálhassa az egyetem sportegyesülete által nyújtott sportolási lehetőségeket, mindezt pedig a lehető legközelebb, az egyetemi kampuszokon és kollégiumokban tehessék meg.

A BEAC munkatársai és edzői március vége és május eleje között szervezett programokkal kívánják felhívni az egyetemi hallgatók és dolgozók figyelmét arra, hogy az egyetemi tanulmányok és a munka mellett is fontos a rendszeres sportolást, mozgást a mindennapi rutin részévé tenni. Remek kikapcsolódás beugrani egy jógaórára, erősödni egy funkcionális köredzésen vagy az ismerősökkel kipróbálni olyan új edzéseket, mint a polefitness, a TRX-RIP trainer, vagy akár a lézerharcot. Az edzéseket az ELTE sportszervezői, ösztöndíjasai és a BEAC szakosztályok edzői és oktatói tartják. A kampány összes edzése ingyen kipróbálható, és akár több sportág megismerésére is lehetőség nyílik. A különböző fitness, és funkcionális edzések, a küzdősportok és fesztiváljátékok között biztosan mindenki megtalálja a kedvére valót. A tavaszi sportkampány állomásai: KUK Sportnap - 2018.03.20. BN Sportnap - 2018.04.09. TÓK Sportnap - 2018.04.11. GRIFF Sportnap - 2018.04.11. BGGYK Sportnap - 2018.04.24. BTK Sportnap - 2018.05.09. Az alábbi programokkal várnak benneteket: Aerobik minden mennyiségben (zumba; alakformáló; gerinctréning; zsírégető) Harcművészetek (kick-box; muay thai; brazil jiu-jitsu; kung-fu) Életmód sportágak (TRX; funkcionális köredzés; kettlebell) Polefitness Fesztiváljátékok (lézerharc, rekeszmászás, mini ping-pong, trambulin) A sportnap programjairól a BEAC FB oldala, a sportolási lehetőségekről a www. beac.hu Sportolni szeretnék aloldala nyújt részletes útmutatást. forrás: https://www.beac.hu/hirek/elte/ tavaszi-sportnapok-a-beac-cal/

7.


ENGLI S H WO R D S

I WAS A FAN OF BREAKING BAD “IF YOU SAY YOU WANT TO DO IT, JUST DO IT!”

What do you like in ELTE?

When my friends ask me to describe the reality: some students decide to don’t come to Hungary. Some of my answers don’t fit to them. Especially when I tell them about dormitories. They are in terrible quality, compared to any other university. Actually this is what I hate: the dormitories. I am not the international students who thinks this.

I like my department much. They are good, polite english speakers. And my superviser is cool too. She is the first person who helped me in Hungary.

But right now, you are the chief mentor of the faculty’s international mentor system. How did you became a member of the mentorsystem originally?

What do you hate the most about ELTE?

I wanted to be part of the university’s social life, to feel more comfortable in the country. I was looking for activities, and since the mentor system is organising these, I applied to be a mentor.

Moving to a different country is not the easiest thing at all, even if you are a university researcher. The Faculty of Science however has some quite talanted people, coming from all over the world to do high-level research. One of them is Mehdi Oubahmane, ELTE’s international ambassador, and the international mentor system’s chief mentor at TTK.

Hi, Mehdi, can you tell something about you for us? I am Mehdi Oubahmane, from Morocco, a Stipendium Hungaricum scholarship student. Its a cooperation between Morocco and Hungary. I am here on phd. In my research, I am working on creating a new method to determine and optimise some compounds in sol materials. Why did you decide to come to Hungary? I was looking to study abroad because I had no money for phd in Morocco. I was searching for scholarship with fine universities, who can host me with a high-level research topic. After googling it all over the world, ELTE seemsed like a good option, since I could get a full scholarship, and there is a high level of research here. Why do you like chemistry? In the beginning it was a stupid idea. I was a fun of the TV series Breaking Bad. Right now? I changed my mind. I didn’t like the last episode of Breaking bad. It was too sad. Because --- spoiler alert --So I just changed from organic chemistry to analytic chemistry. At Msc I was studying about drugs yet. Now everything seems a bit different.

8.

And how should we imagine your work then?

I don’t have any hate to ELTE. There are some problems. For instance the international office doesn’t work well. There is a big lack of communication. The officials are still far from understanding the international students. And then how did you become ELTE’s international ambassador? My goal was to know the news and regulations about studies. I thought that, if I am an ambassador, I can go keep in touch with the incoming international students. The hardest for them is to understand how much they can spend in Hungary. I also wanted to show the real image of Budapest. I am also helping the stipendium hungaricum applicants. They were asking about programs, and how good the social level is at ELTE. And what’s your opinion about the social life of ELTE? Actually I told them there are only ESN (Erasmus Student Network) events on the social site, the university itself doesn’t really organise anything. So, that’s why I applied to ESN (Erasmus Student Network) in the end, I wanted to be part of this. What qualifications do you need to become one of ELTE’s international ambassadors? But to become an ambassador, all you need is to apply, and be an international students. You have to be kind. Its nothing special.

And what was the process to become an international mentor? First I applied. I sent my CV for the chief mentor then. I had an interview. It was a bit hard. I didn’t expect the questions at all. They were strange. It was hard to answer them. It was hard to know, what is the right answer. They were tricky. I could see that they prepared for the questions before. After the interview I received a positive answer, some nice words and welcomes, so I started the training to become a mentor. And for the end of the mentor training I already got to be chief mentor. And how did this happen? I want to make some changes, and there was people who pushed me, so I felt that I can do it. I also had plans, which gave me strong motivation. What were your plans? First was to change the way of work in the mentor system. There are a lot of internationals, who doesn’t even know about ESN, because didn’t even had a chance to have a mentor. I want to change the meaning of voluntary work. It’s a job, and some people don’t take it serious enough. They believe they can say no for an important task when they are in that kind of mood, but


T U D Ó S Í TÁ S this is very harmful, this is the reason why many international students has no chance to be integrated to the faculty’s life. This is my main goal, and there are still some people, who think voluntary is just “something”… But in my opinion, if you say you want to do it, just do it! Actually I don’t understand, where did they learn this. For me this is like a job without payment. You have to put yourself to the line, you accept this, when you become a volunteer, you work for others. Sometimes students may need more help then fun, they might have serious health issues. If you have nobody to turn to in struggle, you won’t really like Hungary. So, in the end the problem is only the lack of communication. It’s hard to find Hungarian friends, everything is Hungarian, and you don’t know, who to turn to. You are alone in a foreign country, the people on the street doesn’t really speak English, or even French or Spanish, so it’s really hard. So you also had these struggles? Yeah. I had a lot of personal problems, where I had to ask for the help of my supervisor. I am lucky, she is helping me, but sometimes you can’t ask your supervisor, sometimes you need to ask someone in the same age.. Not every teacher being as kind, as smart, and that’s why a good mentor is generally a better solution to most of our problems. The supervisor is to help in research at optimal cases. Sometimes I was in need of help, but I couldn’t ask. So let’s have a reality check. What is the current state of TTK’s international mentor system? Now it starts to progress. In 2015 there were only a few international mentors or lectures on English. Events were hard to find, or get any information. Now there is a progress, there are more than 50 new msc, and 25-30 new phd students at the faculty. Actually they are the lucky ones. They already have the privilege to enjoy our achievements in the last 2 years, but there is a long way to go yet. And what is the plan? One progress is that we are making tighter bones with the faculty’s administrative

In what TTK is different from other faculties of ELTE? Maybe they are smarter than others? Scientists are smart. Is it important difference?

to

emphasize

this

No, it’s enough if only we know this. site. We can work together with them. And the mentors are ready for making a good social life. What plans do you have until August? I want to meet all the international students. I know the majority, but I want to meet and spend time with other students. And there is a plan for some events for them in the summer, because recent years we had no summer events, but majority of the full-time international students stay for the summer. I talk about having a picnic, hiking, football championship together. Maybe some trips, just to go somewhere, to discover more from Hungary. Especially the villages. I guess that’s where you can see the real Hungary. If you want to see a country, go to the villages. It’s the same in Morocco, and in every country. What do you expect to find in the villages? There is no answer for that. I expect nothing. I just want to see, how is it going on there. Budapest is more cosmopolitan, all nationalities in the same cities, and quite modern. What plans do you have for the next semester, as a chief mentor? I want every international student to have a mentor. This is the first goal. I want to send them to program, I want the incoming students to have a vision about what we do for them, and what a mentor does in real life, and I want the mentors to do, what a mentor has to do. How will you make sure that the mentor takes care of their mentored student? That’s a good question. I don’t know that. Good mentors, and good training, maybe. I can’t be a mentor for everybody.

How do you want to recruit new mentors? The same process I was recruited. They have to apply at ttk@esnelte.hu . I just want to know how they behave when put into international environment. And how do you want to choose the right ones? I will interview them as an international student, and not as a chief mentor. What events do you want to organise in the near future? I want the phd students to present their research for the local community of the faculty. It’s important to know and understand what we are doing here. It’s an opportunity for both the Hungarians to see the research opportunities at ELTE, and good for the internationals, because they can show who they are. What are the upcoming challenges for the faculty’s international mentor system? For us, stipendium hungaricum students, when we applied to hungary, it was told for us that we will be equal. That we have the same rights as everyone else, etc. But right now this is not true. When an international comes here, there is lack of support, lack of integration. That’s it, this is the challenge. To have the chance to become equals. So, do you think that international students are segregated right now? Yes. They are, from the beginning actually. But I think, we can make some masters, where Hungarians and internationals are involved in the English msc programmes together. I don’t know, if ELTE is ready for that yet, but it would be nice. Meleg András meleg.andras@nyuz.elte.hu

9.


Kรถve

t! e k n i ss m


TUDÓSÍ TÁ S

FÖLDRAJZOS TANULMÁNYÚT KÜLFÖLDÖN DÁNIÁBAN JÁRT A FÖLDRAJZOSOK ENERGIATERVEZÉSI KUTATÓCSOPORTJA Energiaföldrajzos csapatunk - hét résztvevővel - dániai tanulmányúton járt a nyáron. Autóval szeltük át a fél kontinenst, hogy útközben néhány kiemelkedően fontos szakmai látnivalót - így a világ legnagyobb napkollektoros rendszerét - is megnézhessünk, és néhány kiváló, Németországban és Dániában dolgozó kollégával is találkozhassunk.

Utazásunk fő célja az INFORSE-Europe (International Network for Sustainable Energy) fenntartható energetikával foglalkozó szemináriumán való részvétel volt. A nemzetközi szervezet 35 európai országból 85 szervezetet képvisel, megfigyelőként részt vesz az ENSZ Klímakonferenciáin és különféle szakmai bizottságokban közvetlenül befolyásolja az Európai Unió klíma- és energiapolitikáját. Tagszervezetei aktív résztvevői az egyes nemzeti energiapolitikák formálásának is. A nemzetközi szervezet egyik vezetője, az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi tanszékének munkatársa, Dr. Munkácsy Béla, ami fontos kapcsolódási pont volt a programunk szervezésénél.Az INFORSE-Europe által szervezett négy napos esemény remek lehetőséget kínált egy igen tevékeny nemzetközi szakértői gárdával való megismerkedésre, a legfrissebb ismeretek, de mindenekelőtt a hazaitól igencsak eltérő energiagazdálkodási szemlélet megismerésére, amelynek nem a kifogások, hanem a megoldások keresése van a középpontjában. A dániai helyszín nagyszerű

12.

lehetőségeket biztosított arra, hogy képet alkothassunk arról, miképpen működik egy radikális energiafordulat közepette a világ - számos felmérés szerint - legboldogabb országa, ahol atomenergia nélkül, nagyobbrészt már megújuló erőforrásokkal termelik a hőt és az áramot. A szemináriumot a fenntartható energetika “dániai Mekkájának” számító Nordic Folkecenterben rendezték meg.

Az eseménynek nem is találhattak volna jobb helyszínt a szervezők, ugyanis a nyolc hektáros területen fekvő központ már 1983 óta a dán energiaátmenet egyik oktatási és kutatás-fejlesztési bázisaként működik. Többek között lehetőséget biztosít kis- és középvállalatok számára, hogy szélturbinák, napelemek és napkollektorok tesztelésével felgyorsítsák a fejlesztési periódust és a piacra jutást. Itt mindent megtalálni, ami az elmúlt négy évtizedben a dán energiaátmenetet jellemezte. Jane Kruse, a Folkecenter egyik alapítója vezetett körbe minket a területen, miközben egyik ámulatból a másikba estünk a terepbejárás során: különleges tesztépületek sokasága, organikus szennyvíztisztítási rendszer, hagyományos és modern energetikai technológiák egymás mellett szerves egységben működnek és biztosítják a közművektől való leválás legfőbb feltételeit. Különösen látványosak a félig föld alá épített konferenciaközpont műszaki megoldásai. A fűtést Dánia legnagyobb, 14 tonnás tömegkályhája (összehasonlításképpen: egy átlagos cserépkályha 1-1,5 tonnás) és egy hőszivattyú biztosítja. Az áramot napelemek és szélgenerátorok termelik, ráadásul olyan men�nyiségben, hogy az messze meghaladja az épület működtetésével jelentkező igényeket. A INFORSE szemináriumán l hetőségünk volt megismerkedni az “energiaforradalom” néhány kiemelkedő alakjával, köztük Paul Allennel, az 1973-ban alapított walesi székhelyű Centre for Alternative Techology (CAT) munkatársával, a Zero Carbon Britain projekt egyik vezetőjével. A Snowdonia Nemzeti Park déli csücskében működő szervezet fő profilja a fenntarthatóság-


T U D Ó S Í TÁ S gal kapcsolatos széleskörű oktatásinevelési, valamint kutatási tevékenység. A stáb tagjai egy látványos látogatóközpont üzemeltetése mellett 1994 óta MScés PhD-szintű egyetemi kurzusokat is kínálnak az East London Egyetemmel együttműködésben. Az itt folyó kiemelkedő színvonalú oktatómunkát 2011-ben, az Ashden Award for Training in Sustainable Technologies cím odaítélésével ismerték el. Talán ennél is többet árul el a szervezetről, hogy az elméleti ismereteket a gyakorlatban alkalmazva egy energetikai értelemben teljesen autonóm, helyi építőanyagokból, elsősorban vályogból és fából épített épületkomplexumot üzemeltetnek-konferenciateremmel, szálláshelyekkel. Paul Allen, a Zero Carbon Britain projekt vezető kutatójaként és a multidiszciplináris megoldások lelkes híveként magával ragadó előadásában sok egyéb mellett azt hangsúlyozta, hogy kulcsfontosságúnak ítéli a társadalomtudományok minél szélesebb körének bevonását az energiatervezési folyamatokba, hiszen az energiafogyasztó ember döntési preferenciáinak megismerése nélkül nem várható érdemi előrelépés az energetikai átmenetben.Ugyanez a felismerés volt fontos kiindulási pont a dán energiaforradalom elindításánál is: a technológiai áttörés önmagában nem lett volna elég ahhoz, hogy a szélenergia ennyire elterjedhessen Dániában. Az emberek, illetve a döntéshozók nyitottsága nélkül ez nem valósulhatott volna meg. A leglényegesebb feltétel talán a közösségi alapú energiaszövetkezetek népszerűsége és támogatottsága. Søren Hermansen, a kicsiny, de energetikai berkekben mégis világhírű Samsø-sziget Energia Akadémiájának igazgatója arról számolt be, hogy náluk már régen megvalósult a 100%-ban megújuló alapú energiarendszer. Lenyűgöző, minden résztvevőt magával ragadó előadását hallgatva döbbentünk rá, hogy a dán modell lelke az energiademokrácia. “Tedd elérhetővé a termelés lehetőségét az emberek számára, tartsd helyben az energiát, így a sok kis projekt egy nagy nemzeti sikerré fog kovácsolódni”.A számos további, igen informatív előadás után a program műhelymunkánkkal folytatódott, amelyek fókuszában olyan témakörök álltak, mint az oktatás, a közösségi energetika vagy a gyors átmenet (rapid transition) a 100% megújuló alapú energiarendszerek felé. Az INFORSE szemináriumot

követően ellátogattunk Dánia északi nagyvárosába, Aalborgba is, ahol Poul Østergaard professzorral találkoztunk, aki a város egyetemének energiatervezési tanszékén, egy kiváló csapat tagjaként végez nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatómunkát. Az energiaátmenet dániai alakulásáról és a jövőben várható fejlesztési irányokról az a véleménye, hogy az áramtermelésben elért 65% körüli megújulós részarány további növelése lesz majd az igazi kihívás. A dánok azonban nem ragadnak le a problémák megállapításánál, a pozitív életfelfogásukból fakadó energiájukat a kreatív és innovatív ötletek megvalósítására és saját közösségük fejlesztésére fordítják. Magyar szemmel különösen meglepő, hogy Østergaard professzor a hőenergia terén a napkollektoros rásegítésű hibrid távfűtő-rendszerek további térnyerésében látja a továbblépés lehetőségét - hiszen Dániában a közvélekedés szerint “nem is süt a nap” és a távhőről sem gondolnánk, hogy a jövő technológiája. Ugyanakkor ott a háztartások 63,3%-t már most is távhővel fűtik (Magyarországon ez az arány 17,4%), és a napkollektoros rásegítéssel működő település szintű rendszerek száma meghaladja a százat! Jártunk egy hamisítatlan dán ökofaluban is, az Aarhustól alig pár kilométerre fekvő Hjortshøjban. Ez a közösség kiváló példája annak, hogyan lehet összefogással és kölcsönös tisztelettel az emberi kapcsolatokon és a természet törvényein alapuló életteret és életmódot kialakítani. A falu legapróbb zugában is érződik a magas szintű energia- és környezettudatosság. Az épületek (és a település) tervezésénél figyelemreméltóan komplex megoldásokat alkalmaztak, elsősorban azzal a céllal, hogy a

legszigorúbb energiahatékonysági előírásokat is könnyen teljesíthessék. A fűtés és a használati meleg víz előállítása például kétféle módon történik: nyáron elsősorban a háztetőkre szerelt, sok esetben a közösségi rendszerre dolgozó napkollektorok dolgoznak (így a háztartások egymást kisegíthetik), míg téli időszakban a falu saját biomassza (főként pellet) tüzelésű távfűtéses rendszere biztosítja a hőenergiát a helyiek számára. Korábban a szen�nyvíz gyökérzónás feldolgozásának mellékterméke, a nyárfa apríték is hozzájárult a biomassza igények fedezéséhez, illetve a kazánra telepített Stirling-motor áramot is termelt, de ezek a megoldások nem bizonyultak hosszú távon is működőképesnek.A lakosok főállású munkájuk mellett növénytermesztéssel és állattenyésztéssel is foglalkoznak a közösségben. A gazdálkodás biodinamikus elveken alapul, amelyből képességeikhez mérten mind az ötszász lakos kiveszi a részét. A termények egy része közvetlenül a családokhoz, másik része a becsületkasszás rendszerű közösségi boltba kerül, ahol kizárólag ökológiai termesztésből származó termékek kaphatók. Ezen kívül - sok egyéb mellett közösségi épületek sokasága, saját pékség, használtruha üzlet, két közösségi autó (ebből az egyik elektromos), továbbá számtalan elektromos kerékpár és egy javító műhely is a közösség kényelmét és fenntarthatóságba vetett hitét szolgálja. Hogy teljesebb képet rajzolhassunk az itteni élményeinkről a kedves olvasóközönségnek, még azt is eláruljuk, hogy Hjortshøj egy olyan hely, ahol még a tyúkoknak is napelemes óljuk van (érzékelőkkel, automata ajtóval) és a biodinamikus elvek szerint tartott malacok még véletlenül sem fogyaszthatják el a diákcsoportunk ételmaradékát, mert az nem bio alapanyagokból készült. Munkácsy Béla, Soha Tamás

13.


TE RMÉ S Z E T - T UD O M Á N Y - T EC H N IK A

EGYSZER VOLT, HOL NEM VOLT, VOLT EGYSZER EGY HOROSZKÓP… - ÉS EGY ARISZTOTELÉSZ A fogorvosnál várakozva fellapozhatunk bármilyen előre kikészített, három éve ott porosodó magazint, a hátsó oldalak valamelyikén egészen biztosan találhatunk benne horoszkóp rovatot. Különösen a női újságok szeretnek egész oldalakat ennek a témának szentelni. A legkülönfélébb fajtájú horoszkópokat olvashatjuk, egyesek szerint még a kutyánk sorsát is kiolvashatjuk a csillagokból. (Nem vicc, legnagyobb ámulatomra tényleg van ilyen honlap, pedig először csak hangzatos és ironikus példának szántam.) Mindig is érdekelt, hogy miért tulajdonítanak az emberek ekkora jelentőséget a csillagok állásának, és főleg miért tartják jónak, hogy egy áltudomány befolyásolja a párválasztásukat, a magánéletükkel kapcsolatos nagyobb döntéseiket, vagy éppen, hogy mikor jelentkezzenek egy állásinterjúra. Abszurdumnak tűnik, hogy ha megismerünk egy embert, akkor az alapján ítéljük meg, hogy az év melyik napján született, vagy ha munkanélküliek vagyunk, akkor addig várunk a munkahely kereséssel, amíg a Vénusz nem áll a mi jegyünknek megfelelő házban. Ennek ellenére minden decemberben ellepik a polcokat az ezzel foglalkozó ezoterikus különkiadások, nagy éves horoszkóp könyvek, és válogathatunk, mint Gombóc Artúr a csokoládéból, csak itt nem szögletes, lyukas, vagy tej, hanem kínai, egészségügyi, szerelmi, kerti, lakberendezős, stb. típusokból válogathatunk. Arra az egyre viszont nem gondoltam volna soha, hogy a bennem sokszor felmerült miértekre és a törhetetlen népszerűség okára a természettudományokban, azon belül is leginkább az orvostudományban kell keresni a választ. Ezekben a tudományterületekben gyökeredzik ugyanis a horoszkóp-mánia, ami nemcsak a 21. századi ember szórakoztatására hivatott, hanem az emberiség életének meghatározó irányelveit is meghatározta a történelem egyes szakaszaiban. A horoszkópok alapja elsősorban az asztronómia, ami egy már az ókor óta jelen levő komoly tudományág. A középkorban például két típusát különböztették meg, a természeti asztronómiát és a bíráló asztronómiát. Előbbi a „mennyben” látható égitestek (Nap, Hold, csillagok és Naprendszerünk bolygói) mozgását hivatott megjósolni, ami alapján megpróbálták előre jelezni a várható időjárást. Ezt asztro-meteorológiának is nevezik, és nem középkori találmány, hiszen majdhogynem egyidős

1 4.

az emberiséggel. Az pedig egy bizonyított tény, hogy a babiloniak az időszámításunk előtti második században már erre a módszerre támaszkodtak. A természeti asztronómia szerint, amikor az adott bolygó a vele harmonizáló csillagképben áll, akkor az egész Földön az emberiségnek kedvező időjárási feltételek várhatók. Ám ha ez az egyensúly megbomlik, akkor az atmoszféra reakciói megváltoznak és kiszámíthatatlanná válik az időjárás. Ekkor következhetnek be a természeti katasztrófák is. Még maga Kepler is hitt a természeti asztronómiai módszerek hatékonyságában, szerinte ugyanis a Szaturnusz és a Nap együttállása volt felelős a meglehetősen hideg időjárásért. Az efféle előrejelzések népszerűsége évszázadokon át töretlen maradt, mivel a hónapok követésére, az évszakok és az esős-száraz időszakok meghatározására teljesen alkalmas módszer, valamint fontos szerepet töltött be az aratás és a vetés idejének meghatározásában, így a hétköznapi ember életének szerves részét képezte az égi jelenségek általi jóslás. A középkori asztronómia másik ága, a bíráló asztronómia hasonlít a leginkább arra a mai asztrológiára, amit a már említett modern kori pletykalapokban is

megtalálhatunk. Ennek a ”tudomnyág”-nak a követői ugyanis abban hittek és hisznek a mai napig, hogy egy-egy személy sorsa kiolvasható a különféle égi jelenségekből. Ez az irányzat komoly ellenszenvet váltott ki a katolikus egyházból is, mivel az asztronómiai módszerek azt sugallják, hogy az ember nem teljesen szabad. Mit is értünk ez alatt? A jövendőmondás, a sorsszerűség hangsúlyozása az Isten által adott szabad akarat elvét sértik, hiszen ha a csillagokban előre meg van írva a sorsunk, akkor az ember a döntéseivel nem befolyásolhatja az életét, egyáltalán nincs szabad rendelkezése sorsa felett. További kritika az egyház részéről, hogy ezen elvek mentén haladva a parancsolatok be nem tartása sem jár más következményekkel, mint ami az illetőnek eleve elrendeltetett, így a katolikus egyház tanításait alapjaiban rendíti meg a bíráló asztronómia. Még mindig a bíráló ágazatnál maradva, a bolygók állása nemcsak az egyén, hanem a nemzetek sorsára is hatással van. A Mars a vas bolygója és állása befolyásolja a háborúk kimenetelét. A Szaturnuszt az ólommal asszociálták és különösen nagy balszerencsét hoz az emberiségre. A Jupiter szerencsét és gazdagságot jelent, míg a Napot az arany és a nagylelkűség bolygójának tartották. A Vénusz szintén egy szerencsés ómen, a vénuszban születettek ugyanis szépek és csábítóak, valamint a vénusz által uralt időszakokban nagyobb sikere van a szerelemnek és a házasságnak. A Merkúr egy szeszélyes bolygónak minősült. A többi égitest hatását erősíti fel, így rosszat és jót is hozhat, valamint a tudás és a bölcsesség jellemzi. Azonban csak a bolygók tulajdonságai nem lennének elegek az előrejelzésekhez, feltétlenül figyelembe kell ugyanis venni a zodiákus jegyeit, és a bolygókhoz viszonyított állását. Rendben, de hol van itt az emlegetett orvostudmány?


H ELY V EK TO R & K R IT I KA

A különböző csillagjegyeket megfeleltették egy-egy emberi testrésznek és szintén az égitestek állása alapján kellett a doktornak megválasztani az adott csillagállás alatt alkalmazható gyógymódokat, órára pontosan leosztva. Azokat az orvosokat, akik jobban értettek az asztronómiához, nagyobb becsben tartották és magasabb pozíciókat töltöttek be. Az emberek nem az anatómiatudás, vagy a vallásosság, hanem az efféle asztronómiai jártasság alapján választottak maguknak szakembert. Ma is találhatunk olyan honlapokat, amik a születésük napja alapján, ezeknek az ősi módszereknek a segítségével meghatározzák, hogy mely szerveinkkel lehetnek a későbbiekben problémáink, sőt a testi sérülékenységek alapján az ajánlott és kerülendő sportágaknak is utána nézhetünk. Nekem például sérülékenyek az artériáim, a combom és a csípőm, hajlamos vagyok a hörghurutra és gyakran sérthetem meg a kezem és a lábam, valamint a májam is gyengélkedhet. Sportnak pedig a vívást és a lovaglást ajánlja a kalkulátor. Az orvoslás asztronómiai oldala különféle irodalmi művekben is megjelenik, például Chaucer Canterbury meséiben is olvashatunk egy doktorról, akit dicsérnek kiválóságáért, mivel ismeri, hogy melyik órában milyen gyógymódot alkalmazhat a csillagok állása szerint. Tehát az emberiség mindig is nagy jelentőséget tulajdonított az égi jelenségeknek, de vajon hogyan változott a világról, az univerzumról alkotott képünk az évezredek során? Menjünk vissza, mondjuk Arisztotelészhez (na, gondolom ezen most mindenki nagyon meglepődött). Igazság szerint, Arisztotelész hasonlóan látta az univerzumot, mint Stephen Hawking,nyilván az ókor limitáltságait

figyelembe véve. Szerinte ugyanis a Föld gömb alakú volt, és egy nálánál sokkal nagyobb végtelen gömbbe van beágyazva, ami az univerzum. Különbség viszont, hogy Arisztotelész a geocentrikus világképben hitt, azaz, hogy a Föld a Naprendszer középpontja és körülötte keringenek a bolygók és a Nap. Nézetei szerint a Hold keringési pályája osztja két részre a világunkat. Az egyik a Föld középpontjától a Hold felszínéig tartott. Ez az úgynevezett terresztriális, vagy Szublunáris birodalom, ami a mozgás hazája. A másik, Hold feletti, Szupralunáris birodalomra pedig a változatlanság jellemző. Az égitestek ugyan mozognak, ám ez a mozgás teljesen kiszámítható, kötött pályán történik, folyamatosan ismétlődik, így igazából arisztotelészi szemmel nézve valóban állandónak tekinthetők. Arisztotelész a szublunáris birodalom elsődleges anyagát négy doménre osztotta, a melegre, a hidegre, a szárazra és a nedvesre. A Földön minden tárgy ezen négy tulajdonság keverékéből épül fel, és segítségükkel a különböző fizikai jelenségek is megmagyarázhatók. Ilyen például a párolgás, ami ezek alapján felfogható úgy, hogy a hideg és nedves összetételt felváltja a meleg és nedves, így a hideg elem kivezetődik a vízgőzből. A négy domén meghatározza a mindannyiunk által jól ismert ókori elemeket, a földet, a vizet, a tüzet és a levegőt. A föld a hideg és a száraz, a víz a hideg és a nedves, a tűz a forró és a száraz, a levegő a meleg és a nedves kombinációiból épül fel. Ezek az elemek a Föld felszínétől a Hold felszínéig lineárisan helyezkednek el. A sorrend a Holdtól lefelé: tűz, levegő, víz, föld. Arisztotelész ezek alapján a gravitációt

nem ismerve úgy hitte, hogy a tárgyak, ha az ember nem hatna rájuk, az összetételüknek megfelelő rétegbe emelkednének. Ezt valahogy úgy kell elképzelni, mint az általános iskolai sűrűség-kísérleteket, hogy a különböző sűrűségű folyadékokat egymásra rétegezve a hengerbe dobott tárgy a sűrűségének megfelelő rétegig süllyed le. Így például a kő is azért esik le, mert legnagyobb részt föld elemből áll, de ha ezt a követ a Holdon ejtenénk el, akkor nem a Hold felszínére esne le, hanem visszaesne a Földre. Arisztotelészt a kereszténység térhódításával világnézetével együtt száműzték az oktatásból és ezzel a köztudatból is, egészen addig, amíg Aquinói Szent Tamás nem katolicizálta az arisztotelészi tanokat. Neki köszönhetjük, hogy a klas�szikus oktatásnak része lehet az ókori görög filozófia. Innentől kezdve az arisztotelészi világkép meglepően sokáig, gyakorlatilag a viktoriánus korig tartotta magát. Ebből kiindulva nem meglepő, hogy mivel a tudományos eredmények nagyon sok területen csak az utóbbi 150 évben haladták meg az ókori vagy középkori nézeteket, hogy a horoszkópok is jelen lehetnek az életünkben, hiszen még a mai napig vannak olyanok, akik a geocentrikus világnézet hívei, csak mondjuk egy szórakoztató médiumnak könnyebb eladni a sorsfordító csillagokat, mint egy világképekről szóló cikket, így a horoszkópokat többen követik. Jut eszembe, itt is lehetne e helyett a cikk helyett egy horoszkóp. :D Németh-Prátpál Mirtyll nemeth.pratpal.mirtyll@nyuz.elte.hu

15.


# RÉGE N MIND E NJ O B BVO LT & K R IT IK A

(TELE) TOR-TÚRA 22. FÉLÉVFOLYAM 8. SZÁM – 2001. MÁRCIUS 28. Múlt szombaton egy egészen új hagyományt (képzavar) vezetett be a Nyúz szerkesztősége: időt, energiát nem sajnálva személyesen ment el a Tor-Túrára, hogy minél előbb tudósíthasson a kedves, lusta, otthon maradt olvasóknak e jeles eseményről. Jobb (még kb. tíz tudósító) híján mi magunk is egyfajta csapatot alkottunk, csak mi nem játszottunk, hanem csak néztük, hogy hogyan szenvednek a többiek. Általában mindenhol a csapat szignájának – indulójának –meghallgatásával kezdődött a nagy próbatétel, ami után villámkérdések következtek. Itt elég érdekes dolgokat lehett megtudni: pl. azt, hogy a NASA – az általunk éppen látott csapat tippjével ellentétben – nem National Aerospace Agency, hanem National Aeronautics and Space Administration. Külön kíváncsiak voltunk arra, hogyan oldják meg a csapatok az előfeladatokat – ezek ugyanis látszatra eleve megoldhatatlannak tűntek. Meglehetősen reménytelen vállalkozásnak tűnhet például átdolgozni a foci szabályait úgy, hogy a magyar csapat akkor is nyerjen, ha egyik tagja sem tud focizni. Ennek ellenére elég meggyőző megoldásokat hallhattunk: a fenti példánál maradva is több megoldás született: az AggTelek csapat szerint lehetne feltétel, hogy a labda kocka alakú

TOMB RAIDER 2018 2018 márciusában került a mozikba a Tomb Raider filmek újabb epizódja, Alica Vikander főszereplésével, 15 évvel az utolsó Angelina Jolie által megformált Lara Croft története után. De vajon miért vártak eddig egy újabb film elkészítésével? Az előző két alkalommal Lara Croftot alakító Angelina Jolie-t erősen bírálták - a hasonló videójáték-adaptációk általában elcsépeltnek mondhatók, és nem adják vissza a játékok hangulatát, így nem csoda, hogy kemény kritikát kapnak. Mindennek ellenére három nagy cég: a Warner Bros., Metro-Goldwyn-Mayer és a GK Films mégis belevágott egy újabb Tomb Raider- mozifilm készítésébe. Lara Croft (Alicia Vikander) apja, Richard Croft (Dominic West) mítoszok és legendák felkutatásával foglalatoskodott, ám egy expedícióból 7 év elteltével sem tér haza. Egy idő után Larának át kellene vennie apja örökségét, de ő rendíthetetlenül hisz

16.

legyen, és kockadobásokkal lehessen dönteni a pályán zajló eseményekből. Mások felvetették, rendezzük mindig mi világbajnokságot, és csak azok a csapatok vehessenek részt, akik hibátlanul el tudják énekelni a magyar himnuszt. Esetleg lehetne feltétel, hogy a válogatott tagjai között szerepelnie kell egy miniszterelnöknek is, de ugyanilyen meggyőzően tudták dokumentálni a csapatok a Déli-sark felfedezését vagy azt, hogy már az ókori görögök is ismerték és használták a mobiltelefont. Mindez persze semmi ahhoz képest, amin a versenyzőknek az egyes állomásokon keresztül kellett menniük. Tekintettel arra, hogy TELE Tor-Túráról volt szó, sok állomás valamilyen TV-műsorra vagy a TELEkommunikáció valamelyik formájára utalt: kellett rádiótornyot építeni emberekből, majd arról elküldeni az üzeneteket (papírgalacsin formájában egy esernybe dobálni); negyedik generációs

abban, hogy apja még életben van és visszatér, ezért nem hajlandó halottnak nyilváníttatni, és átvenni a hatalmas Croft-vagyont. A lány örökölte az apja eszét és kalandvágyát, így amikor az utolsó üzenetére rálel, nekivág a világnak, hogy a nyomába eredjen. Alicia Vikander remekül alakít, annak ellenére, hogy a színésznő első látásra törékenynek mondható.Az erőteljes, határozott és hiteles játékával viszont abszolút magáévá tette a karaktert, aki tűzön-vízen át harcol, és mindent megtesz a családjáért, és a világ megmentéséért. A cselekmény nem nagy durranás, de remek kikapcsolódást nyújt, illetverengeteg látványos akciójelenettel fűszerezett, ami egy impozáns, ámde elcsépeltnek mondható helyszínen, egy trópusi lakatlan szigeten játszódik. Természetesen nem hiányozhatott a csapdákkal teli, felfedezendő sírkamra sem, amit csak kellő logikával és ügyességgel lehet kinyitni és bejárni. A forgatókönyv hiányosságai ellenére remek kis akció-kalandfilm kerekedett

mobiltelefont fejleszteni (egy csövön kellett egy ismeretlen márkájú sört átküldeni, majd a végén azonosítani). A legyen ön is MΩos (gyk: milliohmos) nevű állomáson mi is kipróbálhattuk képességeinket egy kvízjátékban, szerencsére a rossz válaszokért járó futkározást egy rögtönzött akadálypályán elengedték nekünk. Ennek ellenére elég siralmasan szerepeltünk: különösen akkor néztünk nagyokat, amikor egy japán lány japánul tette fel a kérdést és nekünk japán írásjelekkel felírt válaszok közül kellett (volna) választanunk. De volt még sportközvetítés fabábúkkal, űrállomás (winchester) összeszerelése súlytalanság állapotban (a csapat többi tagja által vízszintes helyzetben tartva), mindenki kipróbálhatta magát a Heti Hetes valamelyik sztárjának szerepében stb. Szintén nagyon ötletes volt a NaCl (Konyha-show) feladata is, ahol vodkaösszetevőkre kellett vadászni, majd egy desztillálókészüléket kellett összeszerelni a pálinkakészítéshez. Mindezt tetézte a kellemesen változatos időjárás: hol esett az eső, hol szakadt az eső, hol szemerkélt az eső, hol hol elállt (az eső) – utóbbi persze éppen csak annyira, hogy bele tudjuk élni magunkat. Mindent összevetve egy elég jól megszervezett, klassz bulinak lehettünk szemtanúi – sajnálhatja, aki nem jött el, sok mindenről lemaradt. Trychydts

a történetből, és ez a kiváló rendezői, színészi és operatőri munkának köszönhető. Lehet mondani jót és rosszat is az újabb epizódról, de abszolút nézhető és érdekes is, és bár tartalmaz várható fordulatokat, ennek ellenére a néző figyelmét folyamatosan fenntartja. Azoknak is megfelelő lehet, akik a videójátékokat nem ismerik, mivel a film azok ismerete nélkül is megállja a helyét. Varga Ágnes varga.agnes@nyuz.elte.hu


S O ROZAT LÖVŐ & N ÉGY ES H ATOS ATYPICAL Mikor elindítottam az Atypical pilot-ját, az elején arra gondoltam, hogy ez is ugyanolyan lesz mint a többi Netflix Original ifjúsági sorozat, ahol a tizenévesek és (többé-kevésbé) a felnőttek is ugyanazokkal az átlagos problémákkal küzdenek, mint máskor, csak jelen esetben más a környezet, a háttérsztori. Félig igazam lett, félig nem. Az Atypical egy autista srácról és családjáról szól, akik

próbálják feldolgozni, hogy ahogy a fiú növekszik, egyre több olyan problémával kell megküzdenie, ami még a teljesen egészséges fiataloknak is gondot okoz. A sorozat a tinédzser oldalról szokásos módon érinti a szerelem, a barátság és a továbbtanulás kérdését, a felnőtt szereplők történetében pedig szó van a házasságok ellaposodásáról, megcsalásról és a kétségbeesésről, amit a gyermekek felnövésének látványa okoz (főleg, ha egyikük beteg). Azt kell mondjam, bár

PLUTÓNIUM PROFESSZOR MÉG EGY ALKOTÓELEMET BELEKEVERT... NEM, IGAZÁBÓL NEM. A valóságban a sofőröknek egyszerre kell rengeteg dolognak megfelelniük, és rengeteg szabályt betartaniuk. Egy gyakorlott vezetőnek ez nem okoz problémát, de ha kezdő vagy, eltűnődsz, milyen tulajdonságokkal kellene rendelkezned, hogy a tökéletességet elérd. Jó biológusként pedig összeírtam egy listát, hogy az állatvilág mely „szuperképességei” válnának hasznodra. - Nyolckarú polip: három láb a pedálokon, kettő a kormányon, egy a váltón, egy kezeli a kéziféket, a maradék egy pedig az indexet, zenét, vagy akár gitározhat is, ha ez megnyugtatja. - Kaméleon: "folyamatosan vándorol a figyelem", és persze közben az utat is figyeled. Ki lehetne erre tökéletesebb? Egyik szeme az úton, másik a tájat pásztázza. A folyamatos mozgás mellett 360°-os látószöget is kölcsönöz a tökéletes látásért. - Csalánozók: egy sofőr ideális reakcióideje 0,7 másodperc, Hosszú Katinkáé pedig 0,59-körül van, de ez semmi

a cnydocyták (csalánsejtek) kisüléséhez képest. Ezek az egész állatvilág leggyorsabb reakcióját mutatják: mindössze 700 nanoszekundumra van szükségük. - Ember: az összes beérkező ingert a lehető leggyorsabban kell feldolgozni, méghozzá úgy, hogy a lehető legjobb – akár finommotoros – reakciót tudjuk rá adni, ehhez viszont az emberi idegrendszer összetettségére és gondolkozására van szükségünk. Az új fajunk tehát

a fiatalokat érintő témák közelebb állnak hozzám, ezeket már annyi Netflixes sorozatban láttam, hogy már üdítő volt felnőttek problémáit figyelni részről részre. Ezzel kapcsolatban fontos megemlítenem, hogy az anya szerepe rettenetesen volt megírva. Jennifer Jason Leigh (aki egyébként fantasztikus az Aljas Nyolcasban) jól alakít, de a szerep valami borzalmasan unszimpatikusra sikeredett. Néha úgy éreztem, hogy ő volt az, aki az autistát játszotta, és nem a srác. Ha már ő is szóba került, Samet - aki egyébként kicsit Sheldonra emlékeztetett az Agymenőkből - Keir Gilchrist alakította, akinek volt már egy hasonló szerepe a Nyomás Alatt című filmben, és azt kell mondjam, elég jól teljesített. A karakteréről annyit, hogy néhány jelenetet leszámítva inkább mondanám csak szimplán weirdnek és antiszociálisnak, mint autistának, főleg, hogy abban a pár jelenetben pedig a legsablonosabb autista viselkedésformákat sikerült ráerőltetni a fiúra, ami egy kicsit elvett az élményből. A 2. évad az ígéretek szerint idén augusztusban érkezik, kíváncsi leszek rá! Tóth Bálint toth.balint@nyuz.elte.hu a polikamcsalánber (Homo octochameleocnydes), amely minden vezetési nehézséggel és minden helyzettel képes megbirkózni, de a valóságban egy elborzasztó látvány lenne. Mindent látna, minden irányból, gyorsan reagálna a legváratlanabb pillanatokra, mindent megfelelően elérne, és feltehetőleg – ha már az ember idegrendszerével és agyával rendelkezik – úgy káromkodna, mint egy kocsis. Puskás Júlia puskas.julia@nyuz.elte.hu

1 7.


BELSZÍ N I F E J T É S

BŰVÖSNÉGYZET

MONDOK EGY

Az alábbi 5x5-ös négyzetbe 1-től 25-ig kell beírni számokat, úgy, hogy minden sorban, oszlopban és a két átlóban a számok összegének azonosnak kell lennie. Jó mókát! Fehér Szilveszter feher.szilveszter@nyuz.elte.hu

Humoros a tanárod? Másokkal is megosztanád, hogyan sziporkázik az óráin? Küldd be a mondokegy@nyuz.elte.hu-ra a mondatot, a tanár és a kurzus nevét!

NYEREMÉNYJÁTÉK Beküldési határidő: a megjelenéstől számított következő hét végéig (következő hét péntek 13.00). Ezt, kérlek, tartsátok tiszteletben! A nyertes a nyalókáját az Északi Hallgatói Irodában (É 0.75) nyitvatartási időben veheti át. Nyertesnek az minősül, aki ebben a dobozban látta a nevét.

HETI NYERTESEINK Ezen a héten nincsenek nyerteseink :(

garfield.com/comic/2018/04/07

18.


M OZIZÓN A & S OROZAT LÖVŐ

SÜLETLEN SIKEREK „ANNYIRA ROSSZAK, HOGY MÁR JÓK”. A „Zs kategóriás” filmeket rendszerint leírjuk, rossznak nevezzük és mes�sziről elkerüljük. Ennek ellenére meglehetősen nagy rajongótáboruk van. De miért?! A nevetség tárgya gyakorlatilag az egész film lehet, hiszen a színészi játék gyermeteg, az effektek elavultak, vagy csak szimplán rosszak, a dialógusok néha érthetetlenek, távol állnak minden emberi kommunikációtól, valamint számtalan esetben a lehető legnagyobb hévvel hágják át a természet összes törvényét. Pont ezért nyújtanak remek szórakozást a "nem akarok gondolkozni, csak nevetni" estékre. Nézzünk most párat ezek közül! Cápolip (2010-2015) – Egy trilógia, főszerepben a címben szereplő hibriddel, aki vetekszik az emberekkel, egy Pteracudával és egy Bálnarkassal (Whalewolf). Azt, hogy ki fog győzni és ki az igazán rosszfiú pedig csak sejteni lehet. Szellemcápa (2013) - Egy cápa a halálát követően, egy ősi varázslat következtében vis�szatér, hogy terrorizálja a kisváros embereit. Bárhol felbukkan, ahol víz van, bárhol... Cápavihar (2013- ) – Eddig öt részes sorozat, de várhatóan a hatodik lesz a befejező rész, amit egyelőre nem lehet megtekinteni.

PEAKY BLINDERS Ír whisky, bagó, lőfegyverek, és mindenek előtt: borotvapengék. Velősen ők lennének a pengés sipkások, vagy ha úgy jobban tetszik, a beretvás ellenzősök. A BBC saját sorozata, amelyet Netflixen is elérhetsz, nem egy átlagos gengsztertörténetet mutat be, hanem egyenesen az emberek bőre alá kalauzol minket. Kiváló részletességében ismerkedhetünk meg a kor szellemével, a vérrel és mocsokkal felkapaszkodottak, valamint

Egy természeti anomália következtében a tornádó cápákat repít fel, majd a városokon végig haladva nem csak a vihar, de a cápák is pusztítanak. Természetesen nem kell aggódnunk, hőseink láncfűrésszel felszerelve mentik a menthetőt. Ez csak pár a cápás filmek sorából, ezen kívül rengeteget találhattok. A többségük nagyon mókás, igazi gyöngyszemek a kategórián belül. A legjobb élmény, hogyha cápa plüssel nézzük! Birdemic (2010-2013) – Elő a fogasokat, mert ez egy embert próbáló sorozat, amelyben a madarak az apokalipszis szárnyas fertelmei. Ezek az állatok semmitől sem riadnak vissza, a spontán felrobbanástól, a ctrl C, ctrl V viselkedéstől, és a fogasoktól sem. Yonggary – Az űrbéli szörny (1999) – Igazi szörnyes film a javából. Főgonoszunk egyszerre szörny és űrlény is, aki készen áll a város lerombolására. Vajon a katonaság és a műrobbanások megállíthatják? Piranhaconda (2012) – Keresztezzük a piranhát az anakondával, és egy emberrablás a kormos érckohókban izzadó munkások politikai harcával. Azonban, ami zseniálissá teszi e képsorokat, az a Shelby család. Érzelem és erkölcs kel birokra bennünk, ahogy részről részre megismerjük őket. A család egy illegális fogadóirodát rendezett be a házukban, amelyet az első világégés alatt a nők vezettek, míg a három fivér haza nem tért. Óriási szerencsével, és megdöbbentően ravasz bátorsággal azonban nemsokára hihetetlenül kinövik magukat. Szemtanúi lehetünk annak, hogyan válik az Egyesült

közepébe csöppentjük. Hát persze, hogy az e berrablókat és bikinis lányokat fogja üldözni! A szoba (2003) – Romantikus dráma a javából. Egy mindenben sikeres férfi élete romokba dől, miután megtudja, hogy menyasszonya a legjobb barátjával megcsalta. Minden, ami kell: műfegyver, kevéssé indulatos verekedés és romantikus jelenetek. Ezt a filmet nem lehet nem szeretni! Készítsetek a rekeszizmokat, a szkepticizmust és a popcornt, mert ez egy zseniális este lesz! Puskás Júlia puskas.julia@nyuz.elte.hu

Királyság kitüntetett hőséből egy könyörtelenül hidegvérű, s ugyanakkor lángoló szívű, de becsületes, törekvő úriember. Tommy Shelby hátán cipeli a családi vállalkozást és jóformán maga után vonszolja családját. Kifinomultan formált karakterét Cillian Murphy alakítja, méghozzá páratlan színészi játékkal. De főszerephez jutottak olyan színészek is, mint Tom Hardy vagy Adrien Brody. Nem szeretnék túl sok érdekességet felfedni, hiszen minden egyes rész tartogat számunkra valamit, amitől menten kisimul a szőr a karunkon, ugyanakkor minden évad csupa meglepetés. A legtöbb sorozathoz képest egyáltalán nem romlik a színvonala az idő előrehaladtával. Bizony a rendezőnek arra is kiterjedt a figyelme, hogyan újítsa meg és egyben tetőzze az addigi jeleneteket úgy, hogy a néző adrenalin szintjét kellő mértékig emelje. Egyet garantálhatok, amint ráveted tekinteted, beszippant, s egyéb kívánságod sem lesz, mint hogy közéjük tartozz. Kerestély Koppány kerestely.koppany@nyuz.elte.hu

1 9.


Tétékás Nyúz 5605.  

56. félévfolyam, 6. szám

Tétékás Nyúz 5605.  

56. félévfolyam, 6. szám

Advertisement